A jogszabály mai napon ( 2018.04.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Megnyitom a Jogtárban

 

1007/2013. (I. 10.) Korm. határozat

az államigazgatási szervezetrendszer átalakításáról

A Kormány

1. kijelöli az államigazgatási szervezetrendszer átalakítása során követendő irányokat, tekintettel arra, hogy szükséges a nélkülözhető álláshelyek megszüntetése, a szervezetek működtetéséhez szükséges funkcionális és vezetői feladatkörök racionalizálása, a feladatok zavartalan ellátása szempontjából nélkülözhető szervek megszüntetése és feladatainak más szervekhez történő telepítése, valamint a tevékenységi körük alapján egymással szoros kapcsolatban lévő szervek integrációja. Funkcionális munkakörnek minősül az adott szervezet működtetését szolgáló, nem a szervezet alapfeladatának ellátására irányuló munkakör. A funkcionális munkakörök pontos meghatározását a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 1. §-a tartalmazza;

2. a) felhívja a minisztereket, hogy a minisztériumokban és az irányításuk vagy felügyeletük alá tartozó szerveknél - a határozat hatálybalépése napját megelőző naptól számítva - legalább három hónapja betöltetlen álláshelyeket - a jogszabályban meghatározott, valamint a rendvédelmi és honvédelmi szerveknél lévő álláshelyek kivételével - szüntessék meg;

Felelős: miniszterek
Határidő: azonnal

b) felhívja a minisztereket, hogy a minisztériumokban és az irányításuk vagy felügyeletük alá tartozó szerveknél végrehajtott betöltetlen álláshelyek megszüntetéséről készítsenek jelentést a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter részére;

Felelős: miniszterek
Határidő: 2013. január 15.

c) elrendeli, hogy a fejezetet irányító miniszterek jelentése alapján a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter terjessze a Kormány elé a Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat módosítására vonatkozó javaslatot;

Felelős: közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter
Határidő: 2013. február 15.

3. felhívja a minisztereket, hogy gondoskodjanak arról, hogy az 1. pontban meghatározott funkcionális létszám az irányításuk alá tartozó minisztériumokban legfeljebb 25%, az irányításuk vagy felügyeletük alá tartozó szerveknél legfeljebb 15% legyen, és az e fölötti funkcionális munkaköröket szüntessék meg;

Felelős: miniszterek
Határidő: 2013. március 31.

4. felhívja a minisztereket, hogy gondoskodjanak arról, hogy a minisztériumokban a vezetői munkakörök aránya ne haladja meg a 15%-ot, valamint az irányításuk vagy felügyeletük alá tartozó szerveknél a 10%-ot;

Felelős: miniszterek
Határidő: 2013. március 31.

5. felhívja a vidékfejlesztési minisztert, hogy tegyen javaslatot egy, a szaktárca által irányított integrált kutatóhálózat kialakítására olyan módon, hogy racionalizálja a hasonló tevékenységek, kapacitások miatti párhuzamosságokat, javít az adminisztratív és a technikai kisegítő kapacitások kihasználásán a funkcionális feladatok egy intézménybe integrálásával, és csökkenti a nem tudományos kutatással és azok kisegítő tevékenységével foglalkozók létszámát, és ezáltal a személyi és kapcsolódó működési kiadásokat;

Felelős: vidékfejlesztési miniszter
Határidő: 2013. március 15.

6. felhívja az egészségügyért felelős minisztert, hogy tegyen javaslatot az Országos Tisztifőorvosi Hivatal irányítása alá tartozó, kutatási feladatokat is ellátó országos intézetek átalakítására, ezzel a feladatellátás racionalizálására, valamint az egymással szorosan összefüggő feladatokat ellátó háttérintézmények funkcionális létszámainak csökkentésére egy integrált funkcionális szerv létrehozásával;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2013. március 31.

7. felhívja az érintett minisztereket, hogy tegyenek javaslatot az irányításuk vagy felügyeletük alá tartozó, egy ágazatba sorolható szervek szervezetrendszerének optimalizálására és a létszám csökkentésére a határozati javaslat 5-6. pontjában foglaltak végrehajtásának tapasztalatai figyelembevételével.

Felelős: miniszterek
Határidő: 2013. június 30.

8. Az 1-4. pontok tekintetében a fejezetet irányító miniszter kezdeményezése alapján a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter véleményének figyelembevételével a miniszterelnök különösen indokolt esetben eltérésre adhat lehetőséget.

9. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére