A jogszabály mai napon ( 2018.08.17. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Megnyitom a Jogtárban

 

1261/2015. (IV. 30.) Korm. határozat

Magyarország 2015. évi Nemzeti Reform Programjának elfogadásáról

1. A Kormány

a) megtárgyalta és elfogadja Magyarország 2015. évi Nemzeti Reform Programját;

b) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy intézkedjen a 2015. évi Nemzeti Reform Programnak az Európai Bizottság számára történő megküldéséről;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

c) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a feladatkörükben érintett miniszterek bevonásával folyamatosan kövesse nyomon a 2015. évi Nemzeti Reform Program intézkedéseinek végrehajtását, és erről szükség szerint tájékoztassa a Kormányt;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter a feladatkörükben érintett miniszterek bevonásával
Határidő: folyamatosan

d) egyetért az Európa 2020 Stratégiához kapcsolódó, 2020-ig elérendő energia-megtakarítási célkitűzés 2. és 4. pont, valamint a felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányára vonatkozó célkitűzés 3. és 5. pont szerinti módosításával.

2. Az Európa 2020 Stratégia végrehajtását megalapozó előzetes Nemzeti Intézkedési Terv elfogadásáról és a végleges Nemzeti Intézkedési Terv előkészítésével összefüggő további feladatokról szóló 1250/2010. (XI. 19.) Korm. határozat 1. pontjában az „a teljes energiamegtakarítás-vállalás 10 százalék” szövegrész helyébe az „a teljes energiamegtakarítás-vállalás primerenergia-felhasználásban kifejezve 92 PJ (a végső energiafogyasztásra vonatkoztatva 73 PJ) a Nemzeti Energiastratégia energiafelhasználás-előrejelzéseinek frissítéséről szóló 1160/2015. (III. 20.) Korm. határozat alapján meghatározott „Ölbe tett kéz” forgatókönyve által megjelenített energiafelhasználási pályához képest” szöveg lép.

3. Az Európa 2020 Stratégia végrehajtását megalapozó előzetes Nemzeti Intézkedési Terv elfogadásáról és a végleges Nemzeti Intézkedési Terv előkészítésével összefüggő további feladatokról szóló 1250/2010. (XI. 19.) Korm. határozat 1. pontjában az „a felsőfokú vagy annak megfelelő végzettséggel rendelkezők aránya a 30-34 éves népességen belül 30,3 százalékra nő” szövegrész helyébe az „a felsőfokú vagy annak megfelelő végzettséggel rendelkezők aránya a 30-34 éves népességen belül 34 százalékra nő” szöveg lép.

4. A Magyarország Nemzeti Reform Programjának elfogadásáról és a végrehajtásával összefüggő további feladatokról szóló 1114/2011. (IV. 28.) Korm. határozat 1. pontjában az „a teljes energiamegtakarítás-vállalás 10 százalék” szövegrész helyébe az „a teljes energiamegtakarítás-vállalás primerenergia-felhasználásban kifejezve 92 PJ (a végső energiafogyasztásra vonatkoztatva 73 PJ) a Nemzeti Energiastratégia energiafelhasználás-előrejelzéseinek frissítéséről szóló 1160/2015. (III. 20.) Korm. határozat alapján meghatározott „Ölbe tett kéz” forgatókönyve által megjelenített energiafelhasználási pályához képest” szöveg lép.

5. A Magyarország Nemzeti Reform Programjának elfogadásáról és a végrehajtásával összefüggő további feladatokról szóló 1114/2011. (IV. 28.) Korm. határozat 1. pontjában az „a felsőfokú vagy annak megfelelő végzettséggel rendelkezők aránya a 30-34 éves népességen belül 30,3 százalékra nő” szövegrész helyébe az „a felsőfokú vagy annak megfelelő végzettséggel rendelkezők aránya a 30-34 éves népességen belül 34 százalékra nő” szöveg lép.


  Vissza az oldal tetejére