Naprakész jogszabály a Wolters Kluwer Kft. jogi adatbázisából.
A jogszabály szövegét az új Jogtár szolgálja ki.

A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.


Változásmutató

Új jogszabályok

2015. XI. 27.

Jogszabály:

2015. évi CLXXXVI. törvény

a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosításokról

Megjelent:

MK 2015/183. (XI. 27.)

Hatályos:

2015. 12. 31., 2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi CLXXXVII. törvény

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról

Megjelent:

MK 2015/183. (XI. 27.)

Hatályos:

2015. 11. 28., 2016. 01. 01., 2016. 07. 01., 2017. 01. 01., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi CLXXXVIII. törvény

az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről

Megjelent:

MK 2015/183. (XI. 27.)

Hatályos:

2015. 11. 28., 2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

1856/2015. (XI. 27.) Korm. határozat

a Magyar Olimpiai Bizottság és Budapest Főváros Önkormányzata által a 2024. évi XXXIII. Olimpiai Játékok, valamint a XVII. Paralimpiai Játékok Budapesten történő megrendezése érdekében benyújtandó pályázat kormányzati támogatásáról és a pályázattal összefüggő egyes kormányzati feladatokról

Megjelent:

MK 2015/183. (XI. 27.)

 

 

2015. XI. 26.

Jogszabály:

2015. évi CLXXV. törvény

Magyarország és Európa védelmében a kötelező betelepítési kvóta elleni fellépésről

Megjelent:

MK 2015/182. (XI. 26.)

Hatályos:

2015. 11. 27.

 

Jogszabály:

2015. évi CLXXVI. törvény

a Magyarország és a Belga Királyság között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2015/182. (XI. 26.)

Hatályos:

2015. 11. 27. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2015. évi CLXXVII. törvény

a nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló 2014. évi XC. törvény, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2015/182. (XI. 26.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi CLXXVIII. törvény

a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok egyedi beszámolási célokra történő hazai alkalmazásának bevezetéséhez kapcsolódó, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2015/182. (XI. 26.)

Hatályos:

2016. 01. 01., 2016. 01. 02., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi CLXXIX. törvény

egyes rendészeti tárgyú törvényeknek az európai uniós kötelezettségek teljesítése érdekében szükséges és más célból történő módosításáról

Megjelent:

MK 2015/182. (XI. 26.)

Hatályos:

2016. 01. 01., 2016. 01. 02.

 

Jogszabály:

2015. évi CLXXX. törvény

a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint egyéb eljárásjogi és igazságügyi törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2015/182. (XI. 26.)

Hatályos:

2015. 11. 27., 2015. 12. 04., 2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi CLXXXI. törvény

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2015/182. (XI. 26.)

Hatályos:

2015. 12. 11.

 

Jogszabály:

2015. évi CLXXXII. törvény

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2015/182. (XI. 26.)

Hatályos:

2015. 12. 27.

 

Jogszabály:

2015. évi CLXXXIII. törvény

a vad védelmével, a vadgazdálkodással, valamint a vadászattal összefüggő egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2015/182. (XI. 26.)

Hatályos:

2016. 01. 01., 2016. 07. 01., 2017. 01. 01., 2017. 03. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi CLXXXIV. törvény

a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2015/182. (XI. 26.)

Hatályos:

2015. 11. 27.

 

Jogszabály:

2015. évi CLXXXV. törvény

a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2015/182. (XI. 26.)

Hatályos:

2015. 12. 04.

 

Jogszabály:

353/2015. (XI. 26.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/182. (XI. 26.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

104/2015. (XI. 26.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2015/182. (XI. 26.)

 

 

Jogszabály:

105/2015. (XI. 26.) ME határozat

kormánymegbízott megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2015/182. (XI. 26.)

 

 

Jogszabály:

106/2015. (XI. 26.) ME határozat

állami felsőoktatási intézmény kancellárja megbízásáról

Megjelent:

MK 2015/182. (XI. 26.)

 

 

Jogszabály:

107/2015. (XI. 26.) ME határozat

főiskolai rektor megbízásáról

Megjelent:

MK 2015/182. (XI. 26.)

 

 

2015. XI. 24.

Jogszabály:

348/2015. (XI. 24.) Korm. rendelet

a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/181. (XI. 24.)

Hatályos:

2015. 12. 09., 2016. 01. 01., 2016. 04. 01.

 

Jogszabály:

349/2015. (XI. 24.) Korm. rendelet

a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/181. (XI. 24.)

Hatályos:

2015. 11. 25.

 

Jogszabály:

350/2015. (XI. 24.) Korm. rendelet

egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/181. (XI. 24.)

Hatályos:

2015. 11. 25.

 

Jogszabály:

351/2015. (XI. 24.) Korm. rendelet

a támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/181. (XI. 24.)

Hatályos:

2015. 11. 25.

 

Jogszabály:

352/2015. (XI. 24.) Korm. rendelet

a Budapest, Rákoskeresztúri Új köztemető Látogatóközpont megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2015/181. (XI. 24.)

Hatályos:

2015. 11. 25.

 

Jogszabály:

1/2015. (XI. 24.) ME rendelet

egyes miniszterelnöki rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2015/181. (XI. 24.)

Hatályos:

2015. 11. 25.

 

Jogszabály:

61/2015. (XI. 24.) BM rendelet

a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/181. (XI. 24.)

Hatályos:

2015. 12. 01.

 

Jogszabály:

53/2015. (XI. 24.) EMMI rendelet

a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/181. (XI. 24.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

54/2015. (XI. 24.) EMMI rendelet

egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/181. (XI. 24.)

Hatályos:

2015. 11. 25., 2015. 12. 25.

 

Jogszabály:

75/2015. (XI. 24.) FM rendelet

a földművelésügyi miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a bürokratikus terhek egyszerűsítésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2015/181. (XI. 24.)

Hatályos:

2015. 12. 02.

 

Jogszabály:

76/2015. (XI. 24.) FM rendelet

egyes, nemzeti forrásból, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/181. (XI. 24.)

Hatályos:

2015. 11. 25., 2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

31/2015. (XI. 24.) NGM rendelet

az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/181. (XI. 24.)

Hatályos:

2015. 12. 25., 2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

56/2015. (XI. 24.) OGY határozat

a Magyar Nemzeti Bank 2012. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója elfogadásáról

Megjelent:

MK 2015/181. (XI. 24.)

 

 

Jogszabály:

57/2015. (XI. 24.) OGY határozat

a Magyar Nemzeti Bank 2013. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója elfogadásáról

Megjelent:

MK 2015/181. (XI. 24.)

 

 

Jogszabály:

58/2015. (XI. 24.) OGY határozat

a Magyar Nemzeti Bank 2014. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója elfogadásáról

Megjelent:

MK 2015/181. (XI. 24.)

 

 

Jogszabály:

1831/2015. (XI. 24.) Korm. határozat

a 2016. évi gazdaságnövekedés érdekében szükséges fejlesztéspolitikai intézkedésekről

Megjelent:

MK 2015/181. (XI. 24.)

 

 

Jogszabály:

1832/2015. (XI. 24.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2015. szeptemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/181. (XI. 24.)

 

 

Jogszabály:

1833/2015. (XI. 24.) Korm. határozat

a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2015. októberi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/181. (XI. 24.)

 

 

Jogszabály:

1834/2015. (XI. 24.) Korm. határozat

a "Zrínyi Miklós-Szigetvár 1566" emlékéve meghirdetéséről

Megjelent:

MK 2015/181. (XI. 24.)

Hatályos:

2015. 11. 25.

 

Jogszabály:

1835/2015. (XI. 24.) Korm. határozat

a NIPÜF Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság megalapításáról és az egyes ipari területek fejlesztése kapcsán szükséges további intézkedésekről

Megjelent:

MK 2015/181. (XI. 24.)

 

 

Jogszabály:

1836/2015. (XI. 24.) Korm. határozat

az Erzsébet-program keretében biztosított üdültetésre vonatkozó intézkedésekről

Megjelent:

MK 2015/181. (XI. 24.)

 

 

Jogszabály:

1837/2015. (XI. 24.) Korm. határozat

a Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2015/181. (XI. 24.)

 

 

Jogszabály:

1838/2015. (XI. 24.) Korm. határozat

a család- és gyermekjóléti központok támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2015/181. (XI. 24.)

 

 

Jogszabály:

1839/2015. (XI. 24.) Korm. határozat

a Magyar Nemzeti Levéltár Cseh Tamás Archívumának a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. részére történő átadásáról, és az azzal összefüggő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2015/181. (XI. 24.)

 

 

Jogszabály:

1840/2015. (XI. 24.) Korm. határozat

a Nemzetközi Marton Éva Énekverseny, a Nemzetközi Liszt Ferenc Zongoraverseny, a Nemzetközi Karmesterverseny, valamint a Nyári Nemzetközi Akadémia és Fesztivál támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat- átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2015/181. (XI. 24.)

 

 

Jogszabály:

1841/2015. (XI. 24.) Korm. határozat

a fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem beruházási program megvalósításáról és a szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról szóló 1616/2014. (XI. 4.) Korm. határozat, valamint a geszti Arany János Általános Iskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem beruházási program megvalósításáról, továbbá a fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem beruházási program megvalósításáról és a szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról szóló 1616/2014. (XI. 4.) Korm. határozat módosításáról szóló 1253/2015. (IV. 23.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/181. (XI. 24.)

 

 

Jogszabály:

1842/2015. (XI. 24.) Korm. határozat

a Kőrösi Csoma Sándor Program és a Mikes Kelemen Program 2015. évi megvalósításáról szóló 1689/2014. (XI. 26.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/181. (XI. 24.)

 

 

Jogszabály:

1843/2015. (XI. 24.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2015/181. (XI. 24.)

 

 

Jogszabály:

1844/2015. (XI. 24.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról

Megjelent:

MK 2015/181. (XI. 24.)

Hatályos:

2015. 11. 25.

 

Jogszabály:

1845/2015. (XI. 24.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program 1. prioritása keretében megvalósuló egyes szennyvízelvezetési és -tisztítási projektek támogatásának növeléséről, valamint a prioritás keretében megvalósuló egyes projektek szakaszolásáról

Megjelent:

MK 2015/181. (XI. 24.)

 

 

Jogszabály:

1846/2015. (XI. 24.) Korm. határozat

a KEOP-5.6.0/12-2014-0020 azonosító számú ("A Terrorelhárítási Központ 1101 Budapest, Zách u. 4. alatti objektumának területén található 7. számú épület energetikai korszerűsítése" című) projekt támogatásának növeléséről és szakaszolásának jóváhagyásáról, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/181. (XI. 24.)

Hatályos:

2015. 11. 25.

 

Jogszabály:

1847/2015. (XI. 24.) Korm. határozat

a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0005 azonosító számú ("Gödöllő Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2015/181. (XI. 24.)

 

 

Jogszabály:

1848/2015. (XI. 24.) Korm. határozat

a KEOP-2.4.0/2F/09-11-2015-0001 azonosító számú ("Kunmadaras volt szovjet katonai repülőtér kármentesítése" című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról, a KEOP-2.3.0/2F/09-2009-0008 azonosító számú ("A Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás tagtelepüléseinek felhagyott települési szilárdhulladék- lerakóinak rekultivációja" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/181. (XI. 24.)

 

 

Jogszabály:

1849/2015. (XI. 24.) Korm. határozat

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program 3. prioritása keretében egyes, az ötmilliárd forintot elérő vagy azt meghaladó értékű, több éves fizetési kötelezettséggel járó szerződések megkötésének előzetes engedélyezéséről

Megjelent:

MK 2015/181. (XI. 24.)

 

 

Jogszabály:

1850/2015. (XI. 24.) Korm. határozat

a budapesti 4. számú metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar - Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai című projekt megvalósítása keretében a "Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz: Co-07 sz. szerződés Állomások belső beépítése" tárgyú szerződés módosításának jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2015/181. (XI. 24.)

 

 

Jogszabály:

1851/2015. (XI. 24.) Korm. határozat

a TIOP-1.2.1.B-12/1-2013-0001 azonosító számú ("Kulturális GPS - Kulturális Oktatási Központ Nemzeti Kulturális Térinformációs Rendszer Szolgáltató és Tanácsadó Multifunkcionális Módszertani Központ" című) projekt elszámolható közkiadásának növeléséről és el nem számolható költségei finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2015/181. (XI. 24.)

 

 

Jogszabály:

1852/2015. (XI. 24.) Korm. határozat

a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0006 azonosító számú ("Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház struktúraváltását elősegítő infrastrukturális fejlesztése a fekvőbeteg ellátásban" című), és a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0023 azonosító számú ("Struktúraváltás a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-nél" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2015/181. (XI. 24.)

 

 

Jogszabály:

1853/2015. (XI. 24.) Korm. határozat

a TIOP-3.4.1. azonosító számú ("Bentlakásos intézmények kiváltása, új kapacitások létesítése" című) konstrukció keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2015/181. (XI. 24.)

 

 

Jogszabály:

1854/2015. (XI. 24.) Korm. határozat

az 1848-1947 között hivatalban lévő miniszterelnökök sírjainak felújításához szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2015/181. (XI. 24.)

 

 

Jogszabály:

1855/2015. (XI. 24.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2015/181. (XI. 24.)

 

 

Jogszabály:

102/2015. (XI. 24.) ME határozat

az ENSZ EGB Határvízi Egyezmény Részes Feleinek Ülésein való magyar részvételről

Megjelent:

MK 2015/181. (XI. 24.)

 

 

Jogszabály:

103/2015. (XI. 24.) ME határozat

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kazah Köztársaság között a megerősített partnerségi és együttműködési Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2015/181. (XI. 24.)

 

 

Jogszabály:

2/2015. (XI. 24.) ME utasítás

a miniszterelnöki biztos kinevezéséről szóló 3/2014. (IX. 5.) ME utasítás és a miniszterelnöki biztos kinevezéséről szóló 5/2014. (XII. 31.) ME utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/58. (XI. 24.)

Hatályos:

2015. 11. 25.

 

Jogszabály:

26/2015. (XI. 24.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/58. (XI. 24.)

Hatályos:

2015. 11. 25.

 

Jogszabály:

27/2015. (XI. 24.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/58. (XI. 24.)

Hatályos:

2015. 11. 25.

 

Jogszabály:

28/2015. (XI. 24.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/58. (XI. 24.)

Hatályos:

2015. 11. 25.

 

Jogszabály:

29/2015. (XI. 24.) MvM utasítás

megyei fejlesztési biztosok kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/58. (XI. 24.)

Hatályos:

2015. 11. 25.

 

Jogszabály:

53/2015. (XI. 24.) EMMI utasítás

a Törőcsik Mari Ösztöndíjról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/58. (XI. 24.)

Hatályos:

2015. 11. 25.

 

Jogszabály:

20/2015. (XI. 24.) KKM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/58. (XI. 24.)

Hatályos:

2015. 12. 09.

 

Jogszabály:

5/2015. (XI. 24.) ME KÁT utasítás

a Miniszterelnökség Közszolgálati Szabályzatáról szóló 2/2015. (X. 15.) Miniszterelnökség KÁT utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/58. (XI. 24.)

Hatályos:

2015. 11. 25.

 

Jogszabály:

21/2015. (XI. 24.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Kommunikációs Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/58. (XI. 24.)

Hatályos:

2015. 11. 25.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2015/58. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/58. (XI. 24.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Közlekedési Hatóság hirdetménye

menetíró plombanyomók, AETR Controll bélyegző és vizsgabiztosi bélyegzők érvénytelenségéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/58. (XI. 24.)

 

 

2015. XI. 21.

Jogszabály:

1829/2015. (XI. 21.) Korm. határozat

Macedóniának történő segítségnyújtásról az illegális bevándorlással összefüggésben

Megjelent:

MK 2015/180. (XI. 21.)

 

 

Jogszabály:

1830/2015. (XI. 21.) Korm. határozat

a vajdasági magyar közösségek terület- és gazdaságfejlesztési stratégiájáról

Megjelent:

MK 2015/180. (XI. 21.)

 

 

2015. XI. 20.

Jogszabály:

347/2015. (XI. 20.) Korm. rendelet

egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/179. (XI. 20.)

Hatályos:

2015. 11. 21.

 

Jogszabály:

1827/2015. (XI. 20.) Korm. határozat

a "Békéscsaba (kiz.) - Lőkösháza (oh.) vasútvonal felújítás előkészítési munkái" című projekt teljes körű megvalósításához szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2015/179. (XI. 20.)

 

 

Jogszabály:

1828/2015. (XI. 20.) Korm. határozat

a "Kelenföld-Pusztaszabolcs vasútvonal átépítése I. ütem (Kelenföld-Százhalombatta korszerűsítése és ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése)" című projekt teljes körű megvalósításához szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2015/179. (XI. 20.)

 

 

Jogszabály:

101/2015. (XI. 20.) ME határozat

a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács elnökének és alelnökének felmentéséről, valamint új elnök és alelnök kinevezéséről

Megjelent:

MK 2015/179. (XI. 20.)

 

 

2015. XI. 19.

Jogszabály:

50/2015. (XI. 19.) MvM rendelet

az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti, a 2015. évben nyújtandó beruházási támogatások feltételeiről

Megjelent:

MK 2015/177. (XI. 19.)

Hatályos:

2015. 11. 19. 20 órától.

 

Jogszabály:

36/2015. (XI. 19.) IM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 10/2015. (V. 29.) IM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/177. (XI. 19.)

Hatályos:

2015. 11. 20.

 

Jogszabály:

30/2015. (XI. 19.) NGM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/177. (XI. 19.)

Hatályos:

2015. 11. 20.

 

Jogszabály:

32/2015. (XI. 19.) AB határozat

a Quaestor károsultak kárrendezését biztosító követeléskezelő alap létrehozásáról szóló 2015. évi XXXIX. törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2015/177. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelet

az oktatást szabályozó egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/178. (XI. 19.)

Hatályos:

2015. 11. 27., 2015. 12. 01., 2016. 01. 01., 2016. 01. 02., 2016. 07. 01., 2016. 09. 01., 2016. 10. 01., 2017. 09. 01., 2018. 09. 01., 2019. 09. 01., 2020. 09. 01.

 

Jogszabály:

346/2015. (XI. 19.) Korm. rendelet

a biztosítók és a viszontbiztosítók szavatolótőkéjéről és biztosítástechnikai tartalékairól szóló 43/2015. (III. 12.) Korm. rendelet és a biztosítók és a viszontbiztosítók szavatolótőkéjéről és biztosítástechnikai tartalékairól szóló 43/2015. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 295/2015. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/178. (XI. 19.)

Hatályos:

2015. 11. 20., 2015. 11. 26.

 

Jogszabály:

1824/2015. (XI. 19.) Korm. határozat

a terrorizmus elleni küzdelem feladatainak egységes végrehajtási rendjéről

Megjelent:

MK 2015/178. (XI. 19.)

Hatályos:

2015. 11. 20.

 

Jogszabály:

1825/2015. (XI. 19.) Korm. határozat

a Nemzetbiztonsági Kabinetről szóló 1308/2011. (IX. 6.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/178. (XI. 19.)

Hatályos:

2015. 11. 20.

 

Jogszabály:

1826/2015. (XI. 19.) Korm. határozat

a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 19. Szociális célú humánszolgáltatások alcím, 1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2015/178. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

99/2015. (XI. 19.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2015/178. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

100/2015. (XI. 19.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Belarusz Köztársaság Kormánya közötti beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2015/178. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

31/2015. (XI. 19.) BM utasítás

a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 29/2014. (XII. 31.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/57. (XI. 19.)

Hatályos:

2015. 12. 01.

 

Jogszabály:

22/2015. (XI. 19.) IM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/57. (XI. 19.)

Hatályos:

2015. 11. 20.

 

Jogszabály:

23/2015. (XI. 19.) IM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 11/2015. (V. 29.) IM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/57. (XI. 19.)

Hatályos:

2015. 11. 20.

 

Jogszabály:

36/2015. (XI. 19.) NFM utasítás

a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/57. (XI. 19.)

Hatályos:

2015. 11. 20.

 

Jogszabály:

37/2015. (XI. 19.) NFM utasítás

egyes költségvetési gazdálkodást érintő miniszteri utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/57. (XI. 19.)

Hatályos:

2015. 11. 20.

 

Jogszabály:

7/2015. (XI. 19.) BM OKF utasítás

a tanuló ifjúság közösségi szolgálatteljesítésének katasztrófavédelmi megszervezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/57. (XI. 19.)

Hatályos:

2015. 11. 20.

 

Jogszabály:

20/2015. (XI. 19.) NKFIH utasítás

az ideiglenes külföldi és belföldi kiküldetések rendjéről, valamint az NKFI Hivatal költségvetése terhére biztosított egyéb utazásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/57. (XI. 19.)

Hatályos:

2015. 11. 20.

 

Jogszabály:

25/2015. (XI. 19.) ORFK utasítás

a munkahelyi komfortérzetet növelő elektromos eszközök, berendezések és egyéb használati tárgyak műszaki megfelelőségének és használati biztonságának ellenőrzéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/57. (XI. 19.)

Hatályos:

2015. 12. 04.

 

Jogszabály:

7/2015. (XI. 19.) SZTNH utasítás

a közérdekű adatok elektronikus közzétételének rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/57. (XI. 19.)

Hatályos:

2015. 11. 20.

 

Jogszabály:

8/2015. (XI. 19.) SZTNH utasítás

a közérdekű adatok és a közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló igények teljesítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/57. (XI. 19.)

Hatályos:

2015. 11. 20.

 

Jogszabály:

34/2015. (XI. 19.) KKM közlemény

a Magyarország és a Szlovák Köztársaság közötti, a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a határokat átlépő bűnözés megelőzésében és a szervezett bűnözés elleni harcban folytatott együttműködésről szóló, Pozsonyban, 2006. október 2-án aláírt Egyezmény módosításáról és kiegészítéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2015. évi XXV. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/57. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2015/57. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/57. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2015. december 1-je és december 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/57. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ív hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/57. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/57. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

Gödöllő Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/57. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

Monor Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/57. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

Kereszténydemokrata Néppárt

2014. évi beszámolója

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/57. (XI. 19.)

 

 

2015. XI. 18.

Jogszabály:

47/2015. (XI. 18.) MNB rendelet

a forint- és az euroérmék utánzatáról, valamint a forint- és az eurobankjegyek utánzatáról szóló 2/2010. (I. 28.) MNB rendelet módosításáról szóló 36/2014. (IX. 25.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/176. (XI. 18.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

52/2015. (XI. 18.) EMMI rendelet

a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/176. (XI. 18.)

Hatályos:

2015. 11. 19.

 

Jogszabály:

66/2015. (XI. 18.) NFM rendelet

az egyes víziközlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/176. (XI. 18.)

Hatályos:

2015. 11. 26.

 

Jogszabály:

67/2015. (XI. 18.) NFM rendelet

a tengeri hajók hajózásra alkalmasságának a Tengerészeti Munkaügyi Egyezményen alapuló feltételeiről

Megjelent:

MK 2015/176. (XI. 18.)

Hatályos:

2015. 11. 26.

 

Jogszabály:

31/2015. (XI. 18.) AB határozat

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 216. §-ával kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról

Megjelent:

MK 2015/176. (XI. 18.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5035/2015/4. határozata

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési adóról szóló 22/2014. (XII. 01.) önkormányzati rendelete törvényellenességéről és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2015/176. (XI. 18.)

 

 

Jogszabály:

453/2015. (XI. 18.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2015/176. (XI. 18.)

 

 

Jogszabály:

454/2015. (XI. 18.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2015/176. (XI. 18.)

 

 

Jogszabály:

455/2015. (XI. 18.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2015/176. (XI. 18.)

 

 

Jogszabály:

456/2015. (XI. 18.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2015/176. (XI. 18.)

 

 

Jogszabály:

457/2015. (XI. 18.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2015/176. (XI. 18.)

 

 

Jogszabály:

458/2015. (XI. 18.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2015/176. (XI. 18.)

 

 

Jogszabály:

459/2015. (XI. 18.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2015/176. (XI. 18.)

 

 

Jogszabály:

460/2015. (XI. 18.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/176. (XI. 18.)

 

 

Jogszabály:

461/2015. (XI. 18.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/176. (XI. 18.)

 

 

Jogszabály:

462/2015. (XI. 18.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/176. (XI. 18.)

 

 

Jogszabály:

463/2015. (XI. 18.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/176. (XI. 18.)

 

 

Jogszabály:

464/2015. (XI. 18.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/176. (XI. 18.)

 

 

Jogszabály:

465/2015. (XI. 18.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/176. (XI. 18.)

 

 

Jogszabály:

466/2015. (XI. 18.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/176. (XI. 18.)

 

 

Jogszabály:

467/2015. (XI. 18.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/176. (XI. 18.)

 

 

Jogszabály:

468/2015. (XI. 18.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/176. (XI. 18.)

 

 

Jogszabály:

469/2015. (XI. 18.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/176. (XI. 18.)

 

 

Jogszabály:

470/2015. (XI. 18.) KE határozat

a 295/2012. (XI. 21.) KE határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/176. (XI. 18.)

 

 

Jogszabály:

471/2015. (XI. 18.) KE határozat

a 296/2012. (XI. 21.) KE határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/176. (XI. 18.)

 

 

Jogszabály:

98/2015. (XI. 18.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a Budapest-Belgrád vasútvonal felújításáról szóló nemzetközi szerződés szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2015/176. (XI. 18.)

 

 

2015. XI. 16.

Jogszabály:

2015. évi CLXXII. törvény

a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2015/175. (XI. 16.)

Hatályos:

2015. 11. 17.

 

Jogszabály:

2015. évi CLXXIII. törvény

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2014. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2015/175. (XI. 16.)

Hatályos:

2015. 11. 24.

 

Jogszabály:

2015. évi CLXXIV. törvény

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2016. évi egységes költségvetéséről

Megjelent:

MK 2015/175. (XI. 16.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

60/2015. (XI. 16.) BM rendelet

részleges határzár magyar-horvát határon történő ismételt elrendeléséről

Megjelent:

MK 2015/175. (XI. 16.)

Hatályos:

2015. 11. 17.

 

Jogszabály:

1823/2015. (XI. 16.) Korm. határozat

a gyenesdiási öntöttvas gyűjtemény állam által történő megvásárlásának és közgyűjteménybe helyezésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2015/175. (XI. 16.)

 

 

Jogszabály:

137/2015. (XI. 16.) NVB határozat

aláírásgyűjtő ív hitelesítéséről

Megjelent:

MK 2015/175. (XI. 16.)

 

 

2015. XI. 14.

Jogszabály:

344/2015. (XI. 14.) Korm. rendelet

nemzeti gyásznap elrendeléséről

Megjelent:

MK 2015/174. (XI. 14.)

Hatályos:

2015. 11. 14. 21 órától.

 

2015. XI. 13.

Jogszabály:

2015. évi CLXIV. törvény

a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2015/172. (XI. 13.)

Hatályos:

2015. 11. 14.

 

Jogszabály:

2015. évi CLXV. törvény

egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2015/172. (XI. 13.)

Hatályos:

2015. 11. 14.

 

Jogszabály:

2015. évi CLXVI. törvény

a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2015/172. (XI. 13.)

Hatályos:

2015. 11. 14.

 

Jogszabály:

2015. évi CLXVII. törvény

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2015/172. (XI. 13.)

Hatályos:

2015. 11. 28., 2016. 10. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi CLXVIII. törvény

a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2015/172. (XI. 13.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi CLXIX. törvény

a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2015/172. (XI. 13.)

Hatályos:

2015. 11. 14.

 

Jogszabály:

7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet

a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól

Megjelent:

MK 2015/172. (XI. 13.)

Hatályos:

2015. 11. 28.

 

Jogszabály:

51/2015. (XI. 13.) EMMI rendelet

a muzeális intézmények nyilvántartásában szereplő kulturális javak revíziójáról és selejtezéséről

Megjelent:

MK 2015/172. (XI. 13.)

Hatályos:

2015. 12. 13.

 

Jogszabály:

1822/2015. (XI. 13.) Korm. határozat

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a szakképzési centrumok és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal működéséhez szükséges forrás biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2015/172. (XI. 13.)

 

 

Jogszabály:

2015. évi CLXX. törvény

az egyes közlekedéssel összefüggő törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2015/173. (XI. 13.)

Hatályos:

2015. 11. 15., 2015. 12. 14.

 

Jogszabály:

2015. évi CLXXI. törvény

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2015/173. (XI. 13.)

Hatályos:

2015. 11. 14.

 

Jogszabály:

343/2015. (XI. 13.) Korm. rendelet

a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet, valamint a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/173. (XI. 13.)

Hatályos:

2015. 11. 14.

 

Jogszabály:

64/2015. (XI. 13.) NFM rendelet

a felszámolók, a vagyonfelügyelők és az ideiglenes vagyonfelügyelők elektronikus kijelölésének szabályairól szóló 36/2010. (V. 13.) IRM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/173. (XI. 13.)

Hatályos:

2015. 11. 14., 2015. 11. 15.

 

Jogszabály:

65/2015. (XI. 13.) NFM rendelet

az egyes légiközlekedéssel összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/173. (XI. 13.)

Hatályos:

2015. 11. 15., 2016. 03. 31.

 

2015. XI. 12.

Jogszabály:

9/2015. (XI. 12.) MEKH rendelet

az új földgáz árszabályozási ciklus megállapításáról

Megjelent:

MK 2015/171. (XI. 12.)

Hatályos:

2015. 11. 13.

 

Jogszabály:

50/2015. (XI. 12.) EMMI rendelet

az orvosi bélyegzőkről

Megjelent:

MK 2015/171. (XI. 12.)

Hatályos:

2015. 12. 27.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5028/2015/7. határozata

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2000. (XII. 01.) ÖKT. számú rendelet 2. § (9) bekezdés g) pontja, 3. § (1) bekezdés l) és k) pontja, 3. § (2) bekezdés i) és j) pontja, 3. § (3) bekezdés i) pontja, 3. § (4) bekezdés m) pontja és 3. § (5) bekezdés j) pontja törvényellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2015/171. (XI. 12.)

 

 

Jogszabály:

1821/2015. (XI. 12.) Korm. határozat

a Balaton Területfejlesztési Koncepció (2014-2030) és a Balaton Területfejlesztési Stratégiai Program elfogadásáról, valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén a 2014-2020-as uniós és hazai forrásokból megvalósuló beruházásokról

Megjelent:

MK 2015/171. (XI. 12.)

 

 

Jogszabály:

52/2015. (XI. 12.) EMMI utasítás

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2015. (VI. 19.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/56. (XI. 12.)

Hatályos:

2015. 11. 13.

 

Jogszabály:

17/2015. (XI. 12.) FM utasítás

a földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó ikerintézményi (Twinning) projektek lebonyolításának szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/56. (XI. 12.)

Hatályos:

2015. 11. 13.

 

Jogszabály:

63/2015. (XI. 12.) HM utasítás

a 2016. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/56. (XI. 12.)

Hatályos:

2015. 11. 13.

 

Jogszabály:

64/2015. (XI. 12.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium, valamint az egyes honvédségi szervezetek társadalmi kapcsolatok és háborús kegyeleti tevékenységgel összefüggő szervezetátalakításának feladatairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/56. (XI. 12.)

Hatályos:

2015. 11. 13.

 

Jogszabály:

65/2015. (XI. 12.) HM utasítás

a teljesítményértékeléssel és az előmenetellel kapcsolatos egyes feladatokról szóló 7/2014. (I. 31.) HM utasítás és a tiszti, altiszti és legénységi fokozati vizsgák előkészítéséről, valamint a tananyagtartalom kialakításával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 39/2015. (VII. 28.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/56. (XI. 12.)

Hatályos:

2015. 11. 13.

 

Jogszabály:

1/2015. (XI. 12.) FM KÁT utasítás

a Földművelésügyi Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/56. (XI. 12.)

Hatályos:

2015. 11. 17.

 

Jogszabály:

6/2015. (XI. 12.) BM OKF utasítás

a hivatásos katasztrófavédelmi szervek Normaalkotási Szabályzatáról szóló 11/2014. (VII. 4.) BM OKF utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/56. (XI. 12.)

Hatályos:

2015. 11. 13.

 

Jogszabály:

15/2015. (XI. 12.) LÜ utasítás

a munkaidőn kívüli ügyészi szolgálatról szóló 15/2014. (VIII. 15.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/56. (XI. 12.)

Hatályos:

2015. 11. 13.

 

Jogszabály:

6/2015. (XI. 12.) SZTNH utasítás

a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala ISO integrált minőség-, információbiztonság- és IT szolgáltatásirányítási rendszerének szabályait tartalmazó módosított Kézikönyv és Alkalmazhatósági Nyilatkozat kötelező alkalmazásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/56. (XI. 12.)

Hatályos:

2015. 11. 13.

 

Jogszabály:

33/2015. (XI. 12.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között sugaras veszélyhelyzet esetén adandó gyors értesítésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 180/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/56. (XI. 12.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2015/56. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/56. (XI. 12.)

 

 

Jogszabály:

EMMI felhívás

Ápoló szakképesítés-ráépülés Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre a 2015/2016. tanévre

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/56. (XI. 12.)

 

 

Jogszabály:

NGM felhívás

a 2015/2016. tanévben megrendezendő Szakma Kiváló Tanulója Versenyre és az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/56. (XI. 12.)

 

 

Jogszabály:

LÜ közlemény

ügyészségi szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/56. (XI. 12.)

 

 

Jogszabály:

Szegedi Közjegyzői Kamara elnökségének pályázati felhívása

a Karcag székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/56. (XI. 12.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/56. (XI. 12.)

 

 

2015. XI. 11.

Jogszabály:

342/2015. (XI. 11.) Korm. rendelet

az erdőgazdálkodási és erdővédelmi bírság mértékéről és kiszámításának módjáról szóló 143/2009. (VII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/170. (XI. 11.)

Hatályos:

2015. 11. 27.

 

Jogszabály:

46/2015. (XI. 11.) MNB rendelet

a kötelező tartalékráta mértékéről

Megjelent:

MK 2015/170. (XI. 11.)

Hatályos:

2015. 12. 01.

 

Jogszabály:

452/2015. (XI. 11.) KE határozat

közigazgatási államtitkári felmentésről

Megjelent:

MK 2015/170. (XI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1820/2015. (XI. 11.) Korm. határozat

az Afrikából kiinduló migráció kiváltó tényezőinek kezeléséhez való magyar hozzájárulásról és pénzügyi forrásainak középtávú biztosításáról

Megjelent:

MK 2015/170. (XI. 11.)

 

 

Jogszabály:

93/2015. (XI. 11.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2015/170. (XI. 11.)

 

 

Jogszabály:

94/2015. (XI. 11.) ME határozat

a 42/2010. (VI. 10.) ME határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/170. (XI. 11.)

 

 

Jogszabály:

95/2015. (XI. 11.) ME határozat

állami felsőoktatási intézmény kancellárja megbízásának visszavonásáról

Megjelent:

MK 2015/170. (XI. 11.)

 

 

Jogszabály:

96/2015. (XI. 11.) ME határozat

főiskolai tanár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2015/170. (XI. 11.)

 

 

Jogszabály:

97/2015. (XI. 11.) ME határozat

főiskolai tanár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2015/170. (XI. 11.)

 

 

2015. XI. 10.

Jogszabály:

325/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet

a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet és a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/168. (XI. 10.)

Hatályos:

2015. 11. 11.

 

Jogszabály:

1792/2015. (XI. 10.) Korm. határozat

a "Földet a gazdáknak!" Program keretében az állami tulajdonú földek földművesek részére történő értékesítéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1666/2015. (IX. 21.) Korm. határozat és az MFB Földvásárlási Hitelprogram bevezetéséről szóló 1765/2015. (X. 16.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/168. (XI. 10.)

Hatályos:

2015. 11. 11.

 

Jogszabály:

326/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet

a polgári légiközlekedési balesetek esetére szóló nemzeti vészhelyzeti tervről, valamint a polgári légiközlekedési balesetek áldozataira és azok hozzátartozóira vonatkozó légitársasági segítségnyújtási tervről

Megjelent:

MK 2015/169. (XI. 10.)

Hatályos:

2015. 12. 10.

 

Jogszabály:

327/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet

az egyéb célú földmérési és térképészeti tevékenységgel összefüggő szakmagyakorlás részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2015/169. (XI. 10.)

Hatályos:

2015. 11. 18.

 

Jogszabály:

328/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet

a közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatásáról

Megjelent:

MK 2015/169. (XI. 10.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet

a felelős játékszervezés részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2015/169. (XI. 10.)

Hatályos:

2015. 11. 11.

 

Jogszabály:

330/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet

a pénzügyi ágazathoz tartozó létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

Megjelent:

MK 2015/169. (XI. 10.)

Hatályos:

2015. 11. 25.

 

Jogszabály:

331/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezeti átalakításával összefüggő feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos feladat- és hatáskörével kapcsolatos egyes kérdésekről

Megjelent:

MK 2015/169. (XI. 10.)

Hatályos:

2015. 11. 11.

 

Jogszabály:

332/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet

a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/169. (XI. 10.)

Hatályos:

2015. 11. 11.

 

Jogszabály:

333/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/169. (XI. 10.)

Hatályos:

2015. 11. 11.

 

Jogszabály:

334/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet

a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/169. (XI. 10.)

Hatályos:

2015. 11. 18.

 

Jogszabály:

335/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet

a belső piaci információs rendszer hazai működéséről és az abban való részvételnek a szabályairól, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti bejelentési kötelezettség teljesítéséről szóló 354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/169. (XI. 10.)

Hatályos:

2015. 12. 18.

 

Jogszabály:

336/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet

a Gazdaságbiztonsági Tartalékról szóló 84/1994. (V. 27.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről, valamint a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2015/169. (XI. 10.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

337/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet

az állam tulajdonában álló Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Korlátolt Felelősségű Társaság állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételéről

Megjelent:

MK 2015/169. (XI. 10.)

Hatályos:

2015. 11. 11.

 

Jogszabály:

338/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet

az állam tulajdonában álló Mezőhegyesi Állami Ménes Lótenyésztő- és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételéről

Megjelent:

MK 2015/169. (XI. 10.)

Hatályos:

2015. 11. 11.

 

Jogszabály:

339/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet

a CSABA METÁL Zrt. Békéscsabán és Szeghalmon megvalósuló beruházásaival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2015/169. (XI. 10.)

Hatályos:

2015. 11. 11.

 

Jogszabály:

340/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet

a Pápai Hús Élelmiszer-feldolgozó és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

Megjelent:

MK 2015/169. (XI. 10.)

Hatályos:

2015. 11. 11.

 

Jogszabály:

341/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet

a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról szóló 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/169. (XI. 10.)

Hatályos:

2015. 11. 11.

 

Jogszabály:

49/2015. (XI. 10.) MvM rendelet

egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, valamint régészeti védettség megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2015/169. (XI. 10.)

Hatályos:

2015. 11. 13.

 

Jogszabály:

59/2015. (XI. 10.) BM rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/169. (XI. 10.)

Hatályos:

2015. 11. 18.

 

Jogszabály:

74/2015. (XI. 10.) FM rendelet

a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet alapján nyújtott kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról

Megjelent:

MK 2015/169. (XI. 10.)

Hatályos:

2015. 11. 18.

 

Jogszabály:

34/2015. (XI. 10.) IM rendelet

a tizennegyedik életévét be nem töltött terhelt vagy tanú, valamint a különleges bánásmódot igénylő sértett meghallgatására szolgáló rendőrségi helyiség kialakításáról és ellenőrzéséről

Megjelent:

MK 2015/169. (XI. 10.)

Hatályos:

2015. 11. 11.

 

Jogszabály:

35/2015. (XI. 10.) IM rendelet

a bírósági végrehajtói díjszabásról

Megjelent:

MK 2015/169. (XI. 10.)

Hatályos:

2015. 12. 11.

 

Jogszabály:

1793/2015. (XI. 10.) Korm. határozat

a polgári perrendtartás során irányadó elektronikus kapcsolattartás ügyviteli és technológiai felelősségi kérdéseiről

Megjelent:

MK 2015/169. (XI. 10.)

Hatályos:

2015. 11. 11.

 

Jogszabály:

1794/2015. (XI. 10.) Korm. határozat

az állam távhőszolgáltatási piacra lépésének előkészítéséhez szükséges TÁVHŐ Audit Projekt jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2015/169. (XI. 10.)

Hatályos:

2015. 11. 11.

 

Jogszabály:

1795/2015. (XI. 10.) Korm. határozat

a határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár létesítésének előkészítése során kitermelt faanyag szociális célú hasznosításáról

Megjelent:

MK 2015/169. (XI. 10.)

 

 

Jogszabály:

1796/2015. (XI. 10.) Korm. határozat

a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Banknál Magyarországot képviselő kormányzótanácsi tag felmentéséről, valamint új kormányzótanácsi tag kinevezéséről

Megjelent:

MK 2015/169. (XI. 10.)

Hatályos:

2015. 11. 11.

 

Jogszabály:

1797/2015. (XI. 10.) Korm. határozat

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzéshez kapcsolódó állami támogatások 2016. évi biztosítása érdekében szükséges pénzügyi forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2015/169. (XI. 10.)

 

 

Jogszabály:

1798/2015. (XI. 10.) Korm. határozat

a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2015/169. (XI. 10.)

 

 

Jogszabály:

1799/2015. (XI. 10.) Korm. határozat

az Iparművészeti Múzeum Transzparencia Programjának támogatásáról

Megjelent:

MK 2015/169. (XI. 10.)

 

 

Jogszabály:

1800/2015. (XI. 10.) Korm. határozat

állami ingatlannak a Magyar Írószövetség részére versenyeztetés mellőzésével történő használatba adásáról

Megjelent:

MK 2015/169. (XI. 10.)

 

 

Jogszabály:

1801/2015. (XI. 10.) Korm. határozat

a Békéscsaba megyei jogú város külterületén fekvő, ipari-gazdasági övezetbe tartozó földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2015/169. (XI. 10.)

 

 

Jogszabály:

1802/2015. (XI. 10.) Korm. határozat

a Gyöngyöshalász külterületén fekvő, egyes ipari-gazdasági övezetbe tartozó földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2015/169. (XI. 10.)

 

 

Jogszabály:

1803/2015. (XI. 10.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2015/169. (XI. 10.)

 

 

Jogszabály:

1804/2015. (XI. 10.) Korm. határozat

Zalaegerszeg rendezett tanácsú várossá nyilvánításának 130. évfordulója alkalmából megtartandó ünnepségsorozat megrendezésének támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2015/169. (XI. 10.)

 

 

Jogszabály:

1805/2015. (XI. 10.) Korm. határozat

az Egyesült Nemzetek Szervezetének Világélelmezési Programja részére fizetendő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/169. (XI. 10.)

 

 

Jogszabály:

1806/2015. (XI. 10.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és az Eritrea Állam Kormánya közötti oktatási és kulturális együttműködési egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2015/169. (XI. 10.)

 

 

Jogszabály:

1807/2015. (XI. 10.) Korm. határozat

az "MFB pontok kialakítása és pénzügyi közvetítői szolgáltatások nyújtása" tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi felhívása és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő irat jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2015/169. (XI. 10.)

 

 

Jogszabály:

1808/2015. (XI. 10.) Korm. határozat

a regionális operatív programok keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről és az azokkal kapcsolatos kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/169. (XI. 10.)

 

 

Jogszabály:

1809/2015. (XI. 10.) Korm. határozat

az IMIR 2007-2013 informatikai rendszer finanszírozásához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2015/169. (XI. 10.)

 

 

Jogszabály:

1810/2015. (XI. 10.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról

Megjelent:

MK 2015/169. (XI. 10.)

Hatályos:

2015. 11. 11.

 

Jogszabály:

1811/2015. (XI. 10.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról

Megjelent:

MK 2015/169. (XI. 10.)

Hatályos:

2015. 11. 11.

 

Jogszabály:

1812/2015. (XI. 10.) Korm. határozat

a KEOP-5.6.0/12-2013-0033 azonosító számú ("Energiahatékonysági fejlesztés az állami fenntartású képző intézményekben a leghátrányosabb helyzetű térségekben" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2015/169. (XI. 10.)

Hatályos:

2015. 11. 11.

 

Jogszabály:

1813/2015. (XI. 10.) Korm. határozat

a KEOP-3.1.4/15-2015-0002 azonosító számú ("A hatvani Cukorgyári-tó természetvédelmi fejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről, a KEOP-3.1.4/15-2015-0005 azonosító számú ("A kápolnásnyéki Dabasi Halász-kastély történeti kertjének rekonstrukciója" című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/169. (XI. 10.)

Hatályos:

2015. 11. 11.

 

Jogszabály:

1814/2015. (XI. 10.) Korm. határozat

a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0039 azonosító számú ("Marcali és térsége hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának informatikai és eszközfejlesztése a hasznosítási célok elérése érdekében" című) projekt, valamint a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0024 azonosító számú ("Sóskút Község szennyvízközmű beruházása" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2015/169. (XI. 10.)

 

 

Jogszabály:

1815/2015. (XI. 10.) Korm. határozat

a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0003 azonosító számú ("REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Jászberényi és Dél-Hevesi kistérsége szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének fejlesztése" című) projekt finanszírozásának megváltozásáról

Megjelent:

MK 2015/169. (XI. 10.)

 

 

Jogszabály:

1816/2015. (XI. 10.) Korm. határozat

a KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0024 azonosító számú ("Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítési szakasz" című) projekt támogatásának növeléséről és kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/169. (XI. 10.)

 

 

Jogszabály:

1817/2015. (XI. 10.) Korm. határozat

a KÖZOP-5.5.0-09-11-2014-0005 azonosító számú ("Budapest-Piliscsaba-Esztergom vasútvonal rekonstrukciója II/B ütem" című) projekt szakaszolásáról, valamint a projekt 2015. december 31. után felmerülő költségei fedezetének biztosításáról

Megjelent:

MK 2015/169. (XI. 10.)

 

 

Jogszabály:

1818/2015. (XI. 10.) Korm. határozat

a TIOP-1.1.3-12/1-2013-0001 azonosító számú projekt támogatásának növeléséről, valamint a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1291/2015. (V. 5.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/169. (XI. 10.)

Hatályos:

2015. 11. 11.

 

Jogszabály:

1819/2015. (XI. 10.) Korm. határozat

az Európai Unió Szíriai Válságra Reagáló Regionális Vagyonkezelői Alapjához való magyar csatlakozás pénzügyi forrásának biztosításáról

Megjelent:

MK 2015/169. (XI. 10.)

 

 

Jogszabály:

89/2015. (XI. 10.) ME határozat

a Nemzetközi Távközlési Egyesület 2015. évi Rádiótávközlési Világértekezletén való részvételről és a záró okirat kézjeggyel való ellátására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2015/169. (XI. 10.)

 

 

Jogszabály:

90/2015. (XI. 10.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Globális Zöld Növekedési Intézet között kötendő, a Globális Zöld Növekedési Intézet kiváltságait és mentességeit részletező jogállási megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2015/169. (XI. 10.)

 

 

Jogszabály:

91/2015. (XI. 10.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Pakisztáni Iszlám Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2015/169. (XI. 10.)

 

 

Jogszabály:

92/2015. (XI. 10.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Abaújvár és Kenyhec (Kechnec) települések közötti közúti Hernád-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló Megállapodás módosítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2015/169. (XI. 10.)

 

 

2015. XI. 6.

Jogszabály:

49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet

a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról

Megjelent:

MK 2015/167. (XI. 6.)

Hatályos:

2016. 02. 04.

 

Jogszabály:

73/2015. (XI. 6.) FM rendelet

a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói tevékenységről

Megjelent:

MK 2015/167. (XI. 6.)

Hatályos:

2015. 11. 14.

 

Jogszabály:

33/2015. (XI. 6.) IM rendelet

egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCLX. törvénnyel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2015/167. (XI. 6.)

Hatályos:

2015. 11. 15.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5024/2015/5. határozata

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának, a helyi adókról szóló 38/2002. (XII. 20.) Ök. rendelete 2009. január 1-jétől 2011. február 25-ig hatályos 7. § (1) bekezdés b) pontja törvényellenességének megállapításáról

Megjelent:

MK 2015/167. (XI. 6.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5026/2015/4. határozata

Berente Község Önkormányzat Képviselő-testületének a telekadóról szóló 27/2006. (XII. 1.) rendelet 3. §-ának a 2013. november 30-ig hatályban volt "az életvitelszerűen Berentén élő, lakóhellyel rendelkező" szövegrésze törvényellenességének megállapításáról

Megjelent:

MK 2015/167. (XI. 6.)

 

 

Jogszabály:

49/2015. (XI. 6.) OGY határozat

a Magyar Szórvány Napjáról

Megjelent:

MK 2015/167. (XI. 6.)

Hatályos:

2015. 11. 07.

 

Jogszabály:

50/2015. (XI. 6.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/167. (XI. 6.)

Hatályos:

2015. 11. 02.

 

Jogszabály:

51/2015. (XI. 6.) OGY határozat

az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 32/2014. (VII. 8.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/167. (XI. 6.)

Hatályos:

2015. 11. 02.

 

Jogszabály:

52/2015. (XI. 6.) OGY határozat

az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2014. évi beszámolója elfogadásáról

Megjelent:

MK 2015/167. (XI. 6.)

 

 

Jogszabály:

53/2015. (XI. 6.) OGY határozat

a Kúria elnökének a Kúria 2014. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében címmel benyújtott beszámolójának elfogadásáról

Megjelent:

MK 2015/167. (XI. 6.)

 

 

Jogszabály:

54/2015. (XI. 6.) OGY határozat

a legfőbb ügyésznek az ügyészség 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról

Megjelent:

MK 2015/167. (XI. 6.)

 

 

Jogszabály:

55/2015. (XI. 6.) OGY határozat

az áthelyezési válságmechanizmus létrehozásáról, valamint az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2013. június 26-i 604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezet vonatkozásában az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentés elfogadásáról

Megjelent:

MK 2015/167. (XI. 6.)

 

 

Jogszabály:

449/2015. (XI. 6.) KE határozat

államtitkári megbízatás megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2015/167. (XI. 6.)

 

 

Jogszabály:

450/2015. (XI. 6.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/167. (XI. 6.)

 

 

Jogszabály:

451/2015. (XI. 6.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/167. (XI. 6.)

 

 

2015. XI. 4.

Jogszabály:

61/2015. (XI. 4.) HM utasítás

a Magyar Honvédség különleges műveleti képességének átalakításával kapcsolatos egyes feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/55. (XI. 4.)

Hatályos:

2015. 11. 05.

 

Jogszabály:

62/2015. (XI. 4.) HM utasítás

a szolgálati beosztások rendszeresítésével kapcsolatos szabályokról szóló 28/2015. (VI. 22.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/55. (XI. 4.)

Hatályos:

2015. 11. 05.

 

Jogszabály:

35/2015. (XI. 4.) NFM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/55. (XI. 4.)

Hatályos:

2015. 11. 05.

 

Jogszabály:

2/2015. (XI. 4.) AJB utasítás

az alapvető jogok biztosa által adományozható "JUSTITIA REGNORUM FUNDAMENTUM" és "JUSTITIA REGNORUM FUNDAMENTUM JUNIOR" díjakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/55. (XI. 4.)

Hatályos:

2015. 11. 05.

 

Jogszabály:

19/2015. (XI. 4.) NKFIH utasítás

a gépjárművek igénybevételének és használatának rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/55. (XI. 4.)

Hatályos:

2015. 11. 05.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2015/55. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/55. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

BM pályázati felhívás

a pénzügyi gondnokok névjegyzékébe történő felvételre

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/55. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

EMMI közlemény

az Idősbarát Önkormányzat Díj pályázat 2015. évi nyerteseiről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/55. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

Pécel Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/55. (XI. 4.)

 

 

2015. XI. 3.

Jogszabály:

71/2015. (XI. 3.) FM rendelet

a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről

Megjelent:

MK 2015/166. (XI. 3.)

Hatályos:

2015. 11. 06.

 

Jogszabály:

72/2015. (XI. 3.) FM rendelet

a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról szóló 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet, valamint a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről szóló 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/166. (XI. 3.)

Hatályos:

2015. 11. 04.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5023/2015/5. határozata

a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának, a helyi adókról szóló 38/2002. (XII. 20.) Ök. rendelete 2009. január 1-jétől 2011. február 25-ig hatályos 7. § (1) bekezdés b) pontja törvényellenességének megállapításáról

Megjelent:

MK 2015/166. (XI. 3.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5027/2015/3. határozata

Szakoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szakoly Község szabályozási tervének elfogadásáról és a helyi építési szabályzat megállapításáról szóló 7/2008. (III. 31.) Kt. rendelete törvénysértő voltának megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2015/166. (XI. 3.)

 

 

2015. XI. 2.

Jogszabály:

44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet

a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről

Megjelent:

MK 2015/164. (XI. 2.)

Hatályos:

2015. 11. 02. 11 órától, 2015. 12. 01.

 

Jogszabály:

45/2015. (XI. 2.) MvM rendelet

a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

Megjelent:

MK 2015/164. (XI. 2.)

Hatályos:

2015. 11. 02. 11 órától.

 

Jogszabály:

46/2015. (XI. 2.) MvM rendelet

a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók előzetes regisztrációjáról

Megjelent:

MK 2015/164. (XI. 2.)

Hatályos:

2015. 11. 02. 11 órától.

 

Jogszabály:

44/2015. (XI. 2.) MNB rendelet

a "Semmelweis Ignác" arany emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2015/165. (XI. 2.)

Hatályos:

2015. 11. 06.

 

Jogszabály:

45/2015. (XI. 2.) MNB rendelet

a "Semmelweis Ignác" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2015/165. (XI. 2.)

Hatályos:

2015. 11. 06.

 

Jogszabály:

47/2015. (XI. 2.) MvM rendelet

a Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a Millenáris Széllkapu Beruházó, Fejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről

Megjelent:

MK 2015/165. (XI. 2.)

Hatályos:

2015. 11. 03.

 

Jogszabály:

48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/165. (XI. 2.)

Hatályos:

2015. 11. 03.

 

Jogszabály:

68/2015. (XI. 2.) FM rendelet

egyes, a földművelésügyi ágazatba tartozó támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/165. (XI. 2.)

Hatályos:

2015. 11. 03.

 

Jogszabály:

69/2015. (XI. 2.) FM rendelet

az agrárágazati szabályozás körébe tartozó egyes rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/165. (XI. 2.)

Hatályos:

2015. 11. 03.

 

Jogszabály:

70/2015. (XI. 2.) FM rendelet

a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről szóló 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/165. (XI. 2.)

Hatályos:

2015. 11. 02. 18 órától.

 

Jogszabály:

32/2015. (XI. 2.) IM rendelet

az áldozatsegítő szolgálat által készített, az áldozatok jogairól szóló tájékoztató részletes tartalmi követelményeiről

Megjelent:

MK 2015/165. (XI. 2.)

Hatályos:

2015. 11. 03.

 

Jogszabály:

63/2015. (XI. 2.) NFM rendelet

a Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a Millenáris Széllkapu Beruházó, Fejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 20/2015. (IV. 23.) NFM rendelet hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2015/165. (XI. 2.)

Hatályos:

2015. 11. 03.

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozatai helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2015/165. (XI. 2.)

 

 

Jogszabály:

440/2015. (XI. 2.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/165. (XI. 2.)

 

 

Jogszabály:

441/2015. (XI. 2.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/165. (XI. 2.)

 

 

Jogszabály:

442/2015. (XI. 2.) KE határozat

dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2015/165. (XI. 2.)

 

 

Jogszabály:

443/2015. (XI. 2.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2015/165. (XI. 2.)

 

 

Jogszabály:

444/2015. (XI. 2.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/165. (XI. 2.)

 

 

Jogszabály:

445/2015. (XI. 2.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/165. (XI. 2.)

 

 

Jogszabály:

446/2015. (XI. 2.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/165. (XI. 2.)

 

 

Jogszabály:

447/2015. (XI. 2.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/165. (XI. 2.)

 

 

Jogszabály:

448/2015. (XI. 2.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/165. (XI. 2.)

 

 

2015. X. 30.

Jogszabály:

315/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

a Magyarország és a Szlovén Köztársaság közti belső határon a határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról

Megjelent:

MK 2015/162. (X. 30.)

Hatályos:

2015. 10. 31.

 

Jogszabály:

316/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel összefüggő intézkedésekhez kapcsolódó beszerzésekről

Megjelent:

MK 2015/162. (X. 30.)

Hatályos:

2015. 10. 31.

 

Jogszabály:

317/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

az Igazságügyi Hivatalról szóló 233/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/162. (X. 30.)

Hatályos:

2015. 11. 01.

 

Jogszabály:

318/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

a minősített adat elektronikus biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység engedélyezésének és hatósági felügyeletének részletes szabályairól szóló 161/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/162. (X. 30.)

Hatályos:

2015. 11. 07.

 

Jogszabály:

319/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

a Magyar Művészeti Akadémia Székháza kialakítását szolgáló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2015/162. (X. 30.)

Hatályos:

2015. 10. 31.

 

Jogszabály:

8/2015. (X. 30.) MEKH rendelet

a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről szóló 1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/162. (X. 30.)

Hatályos:

2015. 11. 01.

 

Jogszabály:

67/2015. (X. 30.) FM rendelet

az egyes földügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/162. (X. 30.)

Hatályos:

2015. 11. 30., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

29/2015. (X. 30.) IM rendelet

a természetes személyek bírósági adósságrendezési eljárásában a családi vagyonfelügyelő és a felek közötti együttműködés szabályairól, valamint az adós fizetési számláiról

Megjelent:

MK 2015/162. (X. 30.)

Hatályos:

2015. 11. 04.

 

Jogszabály:

30/2015. (X. 30.) IM rendelet

a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetése érdekében szükséges egyes rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/162. (X. 30.)

Hatályos:

2015. 11. 01.

 

Jogszabály:

31/2015. (X. 30.) IM rendelet

egyes büntetés-végrehajtási tárgyú igazságügyi miniszteri rendeleteknek a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetése érdekében szükséges módosításáról

Megjelent:

MK 2015/162. (X. 30.)

Hatályos:

2015. 11. 01.

 

Jogszabály:

4/2015. (X. 30.) KKM rendelet

a külgazdasági és külügyminiszter által adományozható elismerésekről szóló 1/2014. (VII. 30.) KKM rendelet módosításáról, valamint a "Tiszteletbeli Külgazdasági Tanácsosi Cím" alapításáról és adományozásáról szóló 29/2012. (IX. 18.) NGM rendelet hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2015/162. (X. 30.)

Hatályos:

2015. 10. 31.

 

Jogszabály:

62/2015. (X. 30.) NFM rendelet

a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről

Megjelent:

MK 2015/162. (X. 30.)

Hatályos:

2015. 11. 01.

 

Jogszabály:

1783/2015. (X. 30.) Korm. határozat

a 2019. évi Maccabi Európa Játékok (EMG 2019) Budapesten történő megrendezésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2015/162. (X. 30.)

 

 

Jogszabály:

1784/2015. (X. 30.) Korm. határozat

az új gyorsforgalmi útkategória, a "gyorsút" bevezetéséről és alkalmazásának lehetőségeiről

Megjelent:

MK 2015/162. (X. 30.)

 

 

Jogszabály:

1785/2015. (X. 30.) Korm. határozat

a Budapest Környéki Törvényszék elhelyezéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2015/162. (X. 30.)

 

 

Jogszabály:

1786/2015. (X. 30.) Korm. határozat

a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról

Megjelent:

MK 2015/162. (X. 30.)

Hatályos:

2015. 10. 31.

 

Jogszabály:

1787/2015. (X. 30.) Korm. határozat

a KÖZOP-5.1.0-07-2008-0001 azonosító számú projekt műszaki tartalmának csökkentéséről, az érintett projektelemek önálló projektekként történő akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2015/162. (X. 30.)

 

 

Jogszabály:

1788/2015. (X. 30.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program 1. prioritása keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről, a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0021 azonosító számú ("Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító program" című) projekt szakaszolásának jóváhagyásáról, valamint egyes projektek forrásszerkezetének módosításáról

Megjelent:

MK 2015/162. (X. 30.)

 

 

Jogszabály:

1789/2015. (X. 30.) Korm. határozat

a KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0022 azonosító számú ("Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása - zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével" című) projekt támogatásának növeléséről, szakaszolásáról, valamint a projekt 2015. december 31. után felmerülő költségei fedezetének biztosításáról

Megjelent:

MK 2015/162. (X. 30.)

 

 

Jogszabály:

88/2015. (X. 30.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2015/162. (X. 30.)

 

 

Jogszabály:

320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről

Megjelent:

MK 2015/163. (X. 30.)

Hatályos:

2015. 11. 01., 2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról

Megjelent:

MK 2015/163. (X. 30.)

Hatályos:

2015. 11. 01.

 

Jogszabály:

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2015/163. (X. 30.)

Hatályos:

2015. 11. 01.

 

Jogszabály:

323/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/163. (X. 30.)

Hatályos:

2015. 11. 01.

 

Jogszabály:

324/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

a védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/163. (X. 30.)

Hatályos:

2015. 10. 31.

 

Jogszabály:

1790/2015. (X. 30.) Korm. határozat

a Miniszterelnökség költségvetési fejezetből történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2015/163. (X. 30.)

 

 

Jogszabály:

1791/2015. (X. 30.) Korm. határozat

a KEOP-4.2.0/B/09-2010-0030 azonosító számú ("Geotermikus energiahasznosítás és közműrendszer kiépítése Tamásiban" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2015/163. (X. 30.)

 

 

Jogszabály:

51/2015. (X. 30.) EMMI utasítás

a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Esélyegyenlőségi Szabályzatáról szóló 22/2011. (VIII. 25.) NEFMI utasítás hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/54. (X. 30.)

Hatályos:

2015. 10. 31.

 

Jogszabály:

59/2015. (X. 30.) HM utasítás

a honvédségi járművek fenntartásával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 97/2009. (XII. 11.) HM utasítás és az osztályba sorolás rendjéről szóló 72/2009. (VIII. 28.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/54. (X. 30.)

Hatályos:

2015. 10. 31.

 

Jogszabály:

60/2015. (X. 30.) HM utasítás

a tartós külföldi szolgálatot teljesítők reprezentációs tevékenységéről szóló 117/2011. (X. 21.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/54. (X. 30.)

Hatályos:

2015. 10. 31.

 

Jogszabály:

34/2015. (X. 30.) NFM utasítás

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium nemzeti "Szigorúan Titkos!" / "EU Titkos!" / "NATO Titkos!" minősítésű munkaállomás Rendszerbiztonsági követelményei és Üzemeltetés-biztonsági Szabályzata kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/54. (X. 30.)

Hatályos:

2015. 10. 31.

 

Jogszabály:

3/2015. (X. 30.) BVOP utasítás

a hivatásos állományba tartozásra vonatko zó adatok internetes felületen történő nyilvánosságra hozatalának korlátozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/54. (X. 30.)

Hatályos:

2015. 10. 31.

 

Jogszabály:

7/2015. (X. 30.) NVI utasítás

a Nemzeti Választási Iroda Informatikai Biztonsági Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/54. (X. 30.)

Hatályos:

2015. 10. 31.

 

Jogszabály:

4/2015. (X. 30.) ONYF utasítás

a Közszolgálati Szabályzatról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/54. (X. 30.)

Hatályos:

2015. 10. 31.

 

Jogszabály:

FM felhívás

a minisztérium hatáskörébe tartozó szakmai tanulmányi versenyekre a 2015/2016-os tanévben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/54. (X. 30.)

 

 

Jogszabály:

Budapesti Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

a Salgótarján 1. számú székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/54. (X. 30.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/54. (X. 30.)

 

 

2015. X. 28.

Jogszabály:

309/2015. (X. 28.) Korm. rendelet

az UNESCO által 2005. október 19-én elfogadott, a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény I. melléklete módosításának kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2015/161. (X. 28.)

Hatályos:

2015. 10. 29., 2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet

a tervpályázati eljárásokról

Megjelent:

MK 2015/161. (X. 28.)

Hatályos:

2015. 11. 01.

 

Jogszabály:

311/2015. (X. 28.) Korm. rendelet

a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete létrehozásáról

Megjelent:

MK 2015/161. (X. 28.)

Hatályos:

2015. 10. 29.

 

Jogszabály:

312/2015. (X. 28.) Korm. rendelet

a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/161. (X. 28.)

Hatályos:

2015. 11. 01.

 

Jogszabály:

313/2015. (X. 28.) Korm. rendelet

az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet jogharmonizációs célú módosításáról

Megjelent:

MK 2015/161. (X. 28.)

Hatályos:

2015. 11. 28.

 

Jogszabály:

314/2015. (X. 28.) Korm. rendelet

a biztosítási és a viszontbiztosítási tevékenységhez kapcsolódó fizetőképességről és pénzügyi helyzetről szóló jelentéssel összefüggő részletszabályokról

Megjelent:

MK 2015/161. (X. 28.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

48/2015. (X. 28.) EMMI rendelet

egyes gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeleteknek a nevelőszülők részére szervezett központi oktatási programmal összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról

Megjelent:

MK 2015/161. (X. 28.)

Hatályos:

2015. 10. 29.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5018/2015/3. határozata

Zalaszentiván Község Önkormányzat Képviselő-testületének telekadóról szóló 14/2012. (XII. 01.) rendelete 3. § (3) bekezdése, a (4) bekezdés első mondata, valamint második mondatának "... és (3)" mondatrésze törvényellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2015/161. (X. 28.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5020/2015/6. határozata

Lipót Község Önkormányzat Képviselő-testületének telekadóról szóló 15/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 6. §-a törvényellenességének megállapításáról és a kihirdetésére visszamenőleges hatállyal történő megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2015/161. (X. 28.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5019/2015/5. határozata

Egerfarmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális célú tüzelőanyag-támogatásról szóló 8/2014. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdés b) és c) pontja törvényellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2015/161. (X. 28.)

 

 

Jogszabály:

437/2015. (X. 28.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2015/161. (X. 28.)

 

 

Jogszabály:

438/2015. (X. 28.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2015/161. (X. 28.)

 

 

Jogszabály:

439/2015. (X. 28.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2015/161. (X. 28.)

 

 

Jogszabály:

1781/2015. (X. 28.) Korm. határozat

a központi költségvetés címrendjének a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2015/161. (X. 28.)

 

 

Jogszabály:

1782/2015. (X. 28.) Korm. határozat

a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete létrehozásával és működésével kapcsolatos források biztosításáról

Megjelent:

MK 2015/161. (X. 28.)

 

 

2015. X. 27.

Jogszabály:

307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet

a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról

Megjelent:

MK 2015/159. (X. 27.)

Hatályos:

2015. 11. 01.

 

Jogszabály:

308/2015. (X. 27.) Korm. rendelet

a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések teljesítésének és módosításának Közbeszerzési Hatóság által végzett ellenőrzéséről

Megjelent:

MK 2015/159. (X. 27.)

Hatályos:

2015. 11. 01.

 

Jogszabály:

1778/2015. (X. 27.) Korm. határozat

a gyógyszertámogatás és a gyógyászati segédeszköz támogatás kiadásainak 2015. év végi finanszírozásához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2015/159. (X. 27.)

 

 

Jogszabály:

1779/2015. (X. 27.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2015/159. (X. 27.)

 

 

Jogszabály:

1780/2015. (X. 27.) Korm. határozat

az európai uniós programok likviditási hiányának kezeléséről

Megjelent:

MK 2015/159. (X. 27.)

 

 

Jogszabály:

2015. évi CLXI. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosának Hivatala közötti Megállapodás módosításáról szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapításáról és kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2015/160. (X. 27.)

Hatályos:

2015. 10. 28. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2015. évi CLXII. törvény

egyes tőkepiaci és biztosítási tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2015/160. (X. 27.)

Hatályos:

2015. 11. 26., 2016. 01. 01., 2016. 03. 15.

 

Jogszabály:

2015. évi CLXIII. törvény

az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2015/160. (X. 27.)

Hatályos:

2015. 10. 28.

 

Jogszabály:

58/2015. (X. 27.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek által üzemben tartott szolgálati járművekre, azok forgalomba helyezésére, időszakos vizsgálatára vonatkozó különös szabályokról

Megjelent:

MK 2015/160. (X. 27.)

Hatályos:

2015. 11. 04.

 

Jogszabály:

12/2015. (X. 27.) HM rendelet

a honvédségi járművek fenntartásáról szóló 18/2009. (XII. 18.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/160. (X. 27.)

Hatályos:

2015. 11. 04.

 

Jogszabály:

429/2015. (X. 27.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2015/160. (X. 27.)

 

 

Jogszabály:

430/2015. (X. 27.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2015/160. (X. 27.)

 

 

Jogszabály:

431/2015. (X. 27.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2015/160. (X. 27.)

 

 

Jogszabály:

432/2015. (X. 27.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/160. (X. 27.)

 

 

Jogszabály:

433/2015. (X. 27.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/160. (X. 27.)

 

 

Jogszabály:

434/2015. (X. 27.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/160. (X. 27.)

 

 

Jogszabály:

435/2015. (X. 27.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/160. (X. 27.)

 

 

Jogszabály:

436/2015. (X. 27.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/160. (X. 27.)

 

 

Jogszabály:

1/2015. (X. 27.) MK utasítás

a Miniszterelnöki Kabinetiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/53. (X. 27.)

Hatályos:

2015. 10. 28.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2015/53. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/53. (X. 27.)

 

 

Jogszabály:

BM felhívás

a Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoporton belül a belügyminiszter felelősségi körébe tartozó vízügyi szakképesítések szakmai tanulmányi versenyére a 2015/2016-os tanévben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/53. (X. 27.)

 

 

Jogszabály:

Fővárosi Törvényszék közleménye

jogtanácsosi igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/53. (X. 27.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/53. (X. 27.)

 

 

2015. X. 26.

Jogszabály:

306/2015. (X. 26.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a Miniszterelnöki Kabinetiroda létrehozásával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2015/158. (X. 26.)

Hatályos:

2015. 10. 27.

 

Jogszabály:

6/2015. (X. 26.) NMHH rendelet

az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos részletes szabályokról

Megjelent:

MK 2015/158. (X. 26.)

Hatályos:

2015. 11. 01.

 

Jogszabály:

65/2015. (X. 26.) FM rendelet

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/158. (X. 26.)

Hatályos:

2015. 11. 03., 2016. 03. 01.

 

Jogszabály:

66/2015. (X. 26.) FM rendelet

az elkobzott védett természeti értékekkel kapcsolatos intézkedésekről szóló 19/1997. (VII. 4.) KTM rendelet, valamint a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/158. (X. 26.)

Hatályos:

2015. 11. 03.

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozatai helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2015/158. (X. 26.)

 

 

Jogszabály:

1777/2015. (X. 26.) Korm. határozat

a San Franciscó-i Alkonzulátus megnyitásához kapcsolódó feladatokról

Megjelent:

MK 2015/158. (X. 26.)

 

 

2015. X. 21.

Jogszabály:

2015. évi CLVII. törvény

az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezményt módosító 15. Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2015/157. (X. 21.)

Hatályos:

2015. 10. 22. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2015. évi CLVIII. törvény

az Európai Űrügynökséget létrehozó Alapokmány kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2015/157. (X. 21.)

Hatályos:

2015. 10. 22. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2015. évi CLIX. törvény

az Európai Űrügynökséget létrehozó Alapokmány részes államai és az Európai Űrügynökség között a minősített információk védelméről és cseréjéről szóló megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2015/157. (X. 21.)

Hatályos:

2015. 10. 22. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2015. évi CLX. törvény

az egyes európai kormányok az Ariane, a Vega és a Szojuz hordozórakétáknak a Guyana Űrközpontból történő hasznosításáról szóló nyilatkozatának kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2015/157. (X. 21.)

Hatályos:

2015. 10. 22. - kivétellel.

 

Jogszabály:

305/2015. (X. 21.) Korm. rendelet

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kihirdetéséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 269/2015. (IX. 15.) Korm. rendelet és a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Baranya megye, Somogy megye, Zala megye és Vas megye területére történő kihirdetéséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 270/2015. (IX. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/157. (X. 21.)

Hatályos:

2015. 10. 22.

 

Jogszabály:

57/2015. (X. 21.) BM rendelet

részleges határzár ismételt elrendeléséről szóló 56/2015. (X. 17.) BM rendelet hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2015/157. (X. 21.)

Hatályos:

2015. 10. 22. 11 órától.

 

Jogszabály:

28/2015. (X. 21.) IM rendelet

a közjegyzői állások számáról és a közjegyzők székhelyéről szóló 15/1991. (XI. 26.) IM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/157. (X. 21.)

Hatályos:

2015. 11. 01.

 

Jogszabály:

28/2015. (X. 21.) NGM rendelet

a biztosítóban az élet- és nem-életbiztosítási ágak elkülönítésének módjáról

Megjelent:

MK 2015/157. (X. 21.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

29/2015. (X. 21.) NGM rendelet

a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggésben a nemzetgazdasági miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/157. (X. 21.)

Hatályos:

2016. 01. 01., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

61/2015. (X. 21.) NFM rendelet

a víziközművek gördülő fejlesztési terve részét képező felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv részletes tartalmi és formai követelményeiről

Megjelent:

MK 2015/157. (X. 21.)

Hatályos:

2015. 11. 05.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5025/2015/4. határozata

Terem Község Önkormányzatának a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 05.) rendelete törvényellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2015/157. (X. 21.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5022/2015/4. határozata

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a magánszemély kommunális adójáról szóló 40/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 3. § d) pontja törvényellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2015/157. (X. 21.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5034/2015/3. határozata

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 4/2013. (02. 05.) Kgy. rendelet 16. §-a törvényellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2015/157. (X. 21.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5017/2015/3. határozata

Szerencs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a más önkormányzat által elköltözés céljából nyújtott pénzbeli térítés helyi intézkedéseiről szóló 13/2014. (IX. 18.) önkormányzati rendelete törvényellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2015/157. (X. 21.)

 

 

Jogszabály:

42/2015. (X. 21.) OGY határozat

az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 11/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/157. (X. 21.)

Hatályos:

2015. 10. 19.

 

Jogszabály:

43/2015. (X. 21.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/157. (X. 21.)

Hatályos:

2015. 10. 19.

 

Jogszabály:

44/2015. (X. 21.) OGY határozat

a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap 2011. május 31. és 2011. december 31. közötti üzleti évéről szóló beszámoló elfogadásáról

Megjelent:

MK 2015/157. (X. 21.)

 

 

Jogszabály:

45/2015. (X. 21.) OGY határozat

a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap 2012. január 1. és 2012. december 31. közötti üzleti évéről szóló beszámoló elfogadásáról

Megjelent:

MK 2015/157. (X. 21.)

 

 

Jogszabály:

46/2015. (X. 21.) OGY határozat

a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap 2013. január 1. és 2013. december 31. közötti üzleti évéről szóló beszámoló elfogadásáról

Megjelent:

MK 2015/157. (X. 21.)

 

 

Jogszabály:

47/2015. (X. 21.) OGY határozat

a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap 2014. január 1. és 2014. december 31. közötti üzleti évéről szóló beszámoló elfogadásáról

Megjelent:

MK 2015/157. (X. 21.)

 

 

Jogszabály:

48/2015. (X. 21.) OGY határozat

a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap 2015. január 1. és 2015. január 31. közötti üzleti évéről szóló beszámoló elfogadásáról

Megjelent:

MK 2015/157. (X. 21.)

 

 

Jogszabály:

425/2015. (X. 21.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/157. (X. 21.)

 

 

Jogszabály:

426/2015. (X. 21.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/157. (X. 21.)

 

 

Jogszabály:

427/2015. (X. 21.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/157. (X. 21.)

 

 

Jogszabály:

428/2015. (X. 21.) KE határozat

közigazgatási államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/157. (X. 21.)

 

 

Jogszabály:

29/2015. (X. 21.) BM utasítás

a Belügyminisztérium két- és többoldalú nemzetközi kapcsolatainak rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/52. (X. 21.)

Hatályos:

2015. 10. 22.

 

Jogszabály:

30/2015. (X. 21.) BM utasítás

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésében részt vevő, a belügyminiszter irányítása alatt álló szervek részére felajánlott adományok elfogadásának rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/52. (X. 21.)

Hatályos:

2015. 10. 22.

 

Jogszabály:

50/2015. (X. 21.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/52. (X. 21.)

Hatályos:

2015. 10. 22.

 

Jogszabály:

54/2015. (X. 21.) HM utasítás

a Magyar Honvédség doktrinális, szabványosítási és terminológiai tevékenységéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/52. (X. 21.)

Hatályos:

2015. 10. 22.

 

Jogszabály:

55/2015. (X. 21.) HM utasítás

a hazai képzésen történő részvételről és a tanulmányi támogatások megtérítési kötelezettségéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/52. (X. 21.)

Hatályos:

2015. 10. 29.

 

Jogszabály:

56/2015. (X. 21.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő eszközök selejtezéséről és a selejtezési jogkörök gyakorlásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/52. (X. 21.)

Hatályos:

2015. 10. 29.

 

Jogszabály:

57/2015. (X. 21.) HM utasítás

a Magyar Honvédség vezetését biztosító ügyeleti és készenléti szolgálatok működéséről szóló 20/2007. (HK 4.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/52. (X. 21.)

Hatályos:

2015. 10. 22.

 

Jogszabály:

58/2015. (X. 21.) HM utasítás

az Európai Unió 2014-2020-as programozási időszak forrásainak tárca szintű tervezésével és felhasználásával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 24/2014. (III. 31.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/52. (X. 21.)

Hatályos:

2015. 10. 22.

 

Jogszabály:

21/2015. (X. 21.) NGM utasítás

a nagyvállalatok iparfejlesztési beruházásainak ösztönzésére meghirdetett támogatás megítélése céljából döntés-előkészítő munkacsoport létrehozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/52. (X. 21.)

Hatályos:

2015. 10. 22.

 

Jogszabály:

3/2015. (X. 21.) EMMI KÁT utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2015. (III. 4.) EMMI KÁT utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/52. (X. 21.)

Hatályos:

2015. 10. 22.

 

Jogszabály:

3/2015. (X. 21.) IM KÁT utasítás

az Igazságügyi Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 20.) IM KÁT utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/52. (X. 21.)

Hatályos:

2015. 10. 22.

 

Jogszabály:

13/2015. (X. 21.) LÜ utasítás

a nyomozó ügyészségek átszervezéséhez kapcsolódó egyes legfőbb ügyészi utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/52. (X. 21.)

Hatályos:

2015. 11. 01.

 

Jogszabály:

14/2015. (X. 21.) LÜ utasítás

az ügyészségi fogalmazók joggyakorlatáról és szakmai képzéséről szóló 16/2014. (VIII. 29.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/52. (X. 21.)

Hatályos:

2015. 10. 22., 2015. 11. 01.

 

Jogszabály:

2/2015. (X. 21.) SZGYF utasítás

a közérdekű adatok megismerésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/52. (X. 21.)

Hatályos:

2015. 10. 22.

 

Jogszabály:

IM közlemény

Vladár Gábor-díj adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/52. (X. 21.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság tájékoztatója

elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatási szakértők névjegyzékéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/52. (X. 21.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/52. (X. 21.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

a hatósági nyilvántartásban szereplő gazdálkodó szervezetekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/52. (X. 21.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2015. november 1-je és november 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/52. (X. 21.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ív hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/52. (X. 21.)

 

 

Jogszabály:

NFM közlemény

elveszett felügyeleti igazolványok érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/52. (X. 21.)

 

 

2015. X. 19.

Jogszabály:

304/2015. (X. 19.) Korm. rendelet

a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/156. (X. 19.)

Hatályos:

2015. 10. 20.

 

Jogszabály:

47/2015. (X. 19.) EMMI rendelet

egyes gyógyszerészeti és orvostechnikai tárgyú, valamint gyógyászati segédeszközökkel és gyógyászati ellátásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/156. (X. 19.)

Hatályos:

2015. 10. 20.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5013/2015/5. határozata

Tardona Község Önkormányzata Képviselő-testületének a telekadóról szóló 10/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendeletét módosító 5/2013. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-a törvényellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2015/156. (X. 19.)

 

 

Jogszabály:

421/2015. (X. 19.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/156. (X. 19.)

 

 

Jogszabály:

422/2015. (X. 19.) KE határozat

dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2015/156. (X. 19.)

 

 

Jogszabály:

423/2015. (X. 19.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/156. (X. 19.)

 

 

Jogszabály:

424/2015. (X. 19.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/156. (X. 19.)

 

 

Jogszabály:

1766/2015. (X. 19.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program 1. prioritása keretében megvalósuló egyes szennyvízelvezetési és -tisztítási projektek, valamint a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0037 azonosító számú ("A Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2015/156. (X. 19.)

 

 

Jogszabály:

1767/2015. (X. 19.) Korm. határozat

a KEOP-7.9.0/12-2013-0037 azonosító számú ("A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Országos Környezeti Kármentesítési Program - Társasági Alprogram keretében 2014-2020. programozási időszakban megvalósítani tervezett kármentesítési projektek stratégiai tervezése" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2015/156. (X. 19.)

 

 

Jogszabály:

1768/2015. (X. 19.) Korm. határozat

a KEOP-2.2.1/2F/09-2010-0002 azonosító számú projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2015/156. (X. 19.)

 

 

Jogszabály:

1769/2015. (X. 19.) Korm. határozat

a KEOP-5.6.0/12-2013-0048 azonosító számú ("A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debrecen, Diószegi út 30. sz. alatti épületének energetikai fejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2015/156. (X. 19.)

 

 

Jogszabály:

1770/2015. (X. 19.) Korm. határozat

a KEOP-2012-5.6.0/12-2013-0030 azonosító számú ("Az SE Kútvölgyi Klinikai Tömb Energetikai Korszerűsítése" című), valamint a KEOP-5.6.0/12-2014-0001 azonosító számú ("Épületenergetikai korszerűsítés az Országos Onkológiai Intézetben" című) projektek támogatásának növeléséről és szakaszolásának jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2015/156. (X. 19.)

 

 

Jogszabály:

1771/2015. (X. 19.) Korm. határozat

a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0017 azonosító számú ("A Nyugat-Balaton és Zala folyó medence hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel" című) és a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0039 azonosító számú ("Mélykút Város szennyvízcsatornázási és szennyvíztisztítási beruházása" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2015/156. (X. 19.)

 

 

Jogszabály:

1772/2015. (X. 19.) Korm. határozat

a Közlekedés Operatív Program keretében finanszírozott, a 86. számú főút fejlesztésével összefüggő nagyprojekt támogatási kérelmének benyújtásáról, valamint a 62. számú főút és az M8 autópálya fejlesztésével összefüggő, elfogadott nagyprojekt jóváhagyó határozata módosításának kezdeményezéséről

Megjelent:

MK 2015/156. (X. 19.)

 

 

Jogszabály:

1773/2015. (X. 19.) Korm. határozat

a KÖZOP-2.1.0-07-2008-0004 azonosító számú ("Bajánsenye-Boba vasútvonal ETCS 2 telepítés kivitelezése" című) és a KÖZOP-2.5.0-09-2009-0001 azonosító számú ("Budapest-Ferencváros "C" elágazás - Székesfehérvár vasútvonal ETCS 2 telepítés kivitelezése" című) kiemelt projektek támogatásának módosításáról, valamint szakaszolásáról

Megjelent:

MK 2015/156. (X. 19.)

 

 

Jogszabály:

1774/2015. (X. 19.) Korm. határozat

a Társadalmi Megújulás Operatív Program és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program módosításáról szóló 1637/2015. (IX. 8.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/156. (X. 19.)

 

 

Jogszabály:

1775/2015. (X. 19.) Korm. határozat

a TÁMOP-5.3.8-B-12/1-2012-0001 azonosító számú ("A leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében motiváló képzések és támogató szolgáltatások" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1172/2015. (III. 24.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/156. (X. 19.)

Hatályos:

2015. 10. 20.

 

Jogszabály:

1776/2015. (X. 19.) Korm. határozat

a TÁMOP-5.2.9.B-15/1-2015-0002 azonosító számú ("Legyen más a szenvedélyed! 2. - Módszertani fejlesztések a drogprevenció területén" című) projekt akciótervi nevesítéséről

Megjelent:

MK 2015/156. (X. 19.)

 

 

2015. X. 17.

Jogszabály:

56/2015. (X. 17.) BM rendelet

részleges határzár ismételt elrendeléséről

Megjelent:

MK 2015/155. (X. 17.)

Hatályos:

2015. 10. 18.

 

2015. X. 16.

Jogszabály:

2015. évi CLVI. törvény

az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2015/153. (X. 16.)

Hatályos:

2015. 10. 17.

 

Jogszabály:

303/2015. (X. 16.) Korm. rendelet

az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő beruházások megvalósításával kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/153. (X. 16.)

Hatályos:

2015. 10. 17.

 

Jogszabály:

7/2015. (X. 16.) MEKH rendelet

az energetikai auditorok és energetikai auditáló szervezetek által fizetendő regisztrációs és nyilvántartási díj összegére, megfizetésének módjára és visszatérítésére vonatkozó szabályokról

Megjelent:

MK 2015/153. (X. 16.)

Hatályos:

2015. 11. 16.

 

Jogszabály:

63/2015. (X. 16.) FM rendelet

a természetvédelmi szempontból jelentős mesterséges üregek védetté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2015/153. (X. 16.)

Hatályos:

2015. 10. 24.

 

Jogszabály:

64/2015. (X. 16.) FM rendelet

a mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány bevezetéséről és kiadásának szabályairól szóló 83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/153. (X. 16.)

Hatályos:

2015. 10. 24., 2015. 12. 01.

 

Jogszabály:

27/2015. (X. 16.) IM rendelet

a központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről szóló 17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/153. (X. 16.)

Hatályos:

2015. 10. 24.

 

Jogszabály:

418/2015. (X. 16.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2015/153. (X. 16.)

 

 

Jogszabály:

419/2015. (X. 16.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2015/153. (X. 16.)

 

 

Jogszabály:

1761/2015. (X. 16.) Korm. határozat

egyes ivóvízminőség-javító beruházások saját hatáskörben történő megvalósításáról szóló kormányhatározatok módosításáról szóló 1791/2014. (XII. 19.) Korm. határozat visszavonásáról

Megjelent:

MK 2015/153. (X. 16.)

 

 

Jogszabály:

1762/2015. (X. 16.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program módosításáról

Megjelent:

MK 2015/153. (X. 16.)

 

 

Jogszabály:

1763/2015. (X. 16.) Korm. határozat

a KÖZOP-2.5.0-09-11-2012-0014 azonosító számú ("GSM-R rendszer beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások" című) nagyprojekt szakaszolásának jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2015/153. (X. 16.)

 

 

Jogszabály:

1764/2015. (X. 16.) Korm. határozat

a TIOP-3.3.1/A-12/2 kódszámú ("A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: akadálymentesítés" című) konstrukcióval összefüggő egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2015/153. (X. 16.)

 

 

Jogszabály:

1765/2015. (X. 16.) Korm. határozat

az MFB Földvásárlási Hitelprogram bevezetéséről

Megjelent:

MK 2015/153. (X. 16.)

Hatályos:

2015. 10. 16. 15 órától.

 

Jogszabály:

55/2015. (X. 16.) BM rendelet

részleges határzár elrendeléséről

Megjelent:

MK 2015/154. (X. 16.)

Hatályos:

2015. 10. 17.

 

Jogszabály:

420/2015. (X. 16.) KE határozat

miniszteri kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/154. (X. 16.)

 

 

2015. X. 15.

Jogszabály:

299/2015. (X. 15.) Korm. rendelet

a Dispomedicor Zrt. Tiszafüred területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2015/151. (X. 15.)

Hatályos:

2015. 10. 16.

 

Jogszabály:

1746/2015. (X. 15.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2015. júliusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/151. (X. 15.)

 

 

Jogszabály:

1747/2015. (X. 15.) Korm. határozat

a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2015. szeptemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/151. (X. 15.)

 

 

Jogszabály:

1748/2015. (X. 15.) Korm. határozat

a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 4. Hit- és erkölcstan oktatás és tankönyvtámogatás jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2015/151. (X. 15.)

 

 

Jogszabály:

1749/2015. (X. 15.) Korm. határozat

a Budai Várban található Karmelita kolostor átépítéséhez szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2015/151. (X. 15.)

 

 

Jogszabály:

1750/2015. (X. 15.) Korm. határozat

a Budai Vár rehabilitációját előkészítő munkálatokhoz szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2015/151. (X. 15.)

 

 

Jogszabály:

300/2015. (X. 15.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/152. (X. 15.)

Hatályos:

2015. 10. 16.

 

Jogszabály:

301/2015. (X. 15.) Korm. rendelet

a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/152. (X. 15.)

Hatályos:

2015. 10. 16.

 

Jogszabály:

302/2015. (X. 15.) Korm. rendelet

a Jászfényszarun megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 252/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/152. (X. 15.)

Hatályos:

2015. 10. 16.

 

Jogszabály:

43/2015. (X. 15.) MNB rendelet

a tőkekövetelményről, a valós értéken értékelt nem realizált nyereségről és veszteségről, az ezekhez kapcsolódó levonásokról és a tőkeinstrumentumokhoz kapcsolódó szerzett jogokról szóló 10/2014. (IV. 3.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/152. (X. 15.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

42/2015. (X. 15.) MvM rendelet

Balatonfüred vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 17/2004. (IX. 11.) TNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/152. (X. 15.)

Hatályos:

2015. 10. 23.

 

Jogszabály:

43/2015. (X. 15.) MvM rendelet

Balatonfűzfő vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 23/2005. (VI. 25.) TNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/152. (X. 15.)

Hatályos:

2015. 10. 23.

 

Jogszabály:

27/2015. (X. 15.) NGM rendelet

a haditechnikai termékek jelöléséről, valamint a haditechnikai termékek és szolgáltatások nyilvántartásáról szóló 32/2007. (III. 19.) GKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/152. (X. 15.)

Hatályos:

2015. 10. 18.

 

Jogszabály:

30/2015. (X. 15.) AB határozat

a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.Kpk.45.810/2014/2. számú végzése továbbá a Budapesti Rendőr-főkapitányság 01000/27040-4/2014. ált. számú közigazgatási határozata alaptörvényellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2015/152. (X. 15.)

 

 

Jogszabály:

1751/2015. (X. 15.) Korm. határozat

a külföldi fegyveres erőknek nemzetközi gyakorlatokon való részvételének engedélyezéséről

Megjelent:

MK 2015/152. (X. 15.)

Hatályos:

2015. 10. 16.

 

Jogszabály:

1752/2015. (X. 15.) Korm. határozat

a Kincstári Jogügyi Igazgatóság felállításáról

Megjelent:

MK 2015/152. (X. 15.)

 

 

Jogszabály:

1753/2015. (X. 15.) Korm. határozat

a személyazonosítást elősegítő informatikai rendszer felállításához és üzemeltetéséhez szükséges intézkedésről

Megjelent:

MK 2015/152. (X. 15.)

 

 

Jogszabály:

1754/2015. (X. 15.) Korm. határozat

állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló szerződésben meghatározott hasznosítási cél módosításáról

Megjelent:

MK 2015/152. (X. 15.)

 

 

Jogszabály:

1755/2015. (X. 15.) Korm. határozat

a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei alcím túllépésének jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2015/152. (X. 15.)

 

 

Jogszabály:

1756/2015. (X. 15.) Korm. határozat

Budapest külföldi népszerűsítését elősegítő művészeti produkciók megrendezéséről és finanszírozásának támogatásáról

Megjelent:

MK 2015/152. (X. 15.)

 

 

Jogszabály:

1757/2015. (X. 15.) Korm. határozat

a lengyelországi magyar kulturális évad 2016-2017. évi megrendezéséről és finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2015/152. (X. 15.)

 

 

Jogszabály:

1758/2015. (X. 15.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program 5. prioritása keretében megvalósuló egyes projektjavaslatok támogatásának jóváhagyásáról, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/152. (X. 15.)

Hatályos:

2015. 10. 16.

 

Jogszabály:

1759/2015. (X. 15.) Korm. határozat

a KEOP-4.11.0/15-2015-0001 azonosító számú ("Fotovoltaikus erőmű létesítése" című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2015/152. (X. 15.)

 

 

Jogszabály:

1760/2015. (X. 15.) Korm. határozat

a Szombathely-Zalaszentiván vasútvonal korszerűsítésével összefüggő kérdésekről

Megjelent:

MK 2015/152. (X. 15.)

 

 

Jogszabály:

87/2015. (X. 15.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2015/152. (X. 15.)

 

 

Jogszabály:

53/2015. (X. 15.) HM utasítás

az Észak-atlanti Szerződés Szervezete és az Európai Unió stratégiai szintű válságkezelési gyakorlatainak honvédelmi ágazatot érintő feladatai előkészítéséről és végrehajtásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/51. (X. 15.)

Hatályos:

2015. 10. 16.

 

Jogszabály:

2/2015. (X. 15.) ME KÁT utasítás

a Miniszterelnökség Közszolgálati Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/51. (X. 15.)

Hatályos:

2015. 10. 30.

 

Jogszabály:

3/2015. (X. 15.) ME KÁT utasítás

a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget érintő egyes szabályokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/51. (X. 15.)

Hatályos:

2015. 10. 30.

 

Jogszabály:

4/2015. (X. 15.) ME KÁT utasítás

a Miniszterelnökség Közszolgálati Adatvédelmi Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/51. (X. 15.)

Hatályos:

2015. 10. 30.

 

Jogszabály:

24/2015. (X. 15.) ORFK utasítás

a Határforgalom-ellenőrzési Szabályzatról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/51. (X. 15.)

Hatályos:

2015. 11. 14.

 

Jogszabály:

1/2015. (X. 15.) SZGYF utasítás

a szabálytalanságok kezelésének rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/51. (X. 15.)

Hatályos:

2015. 10. 16.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2015/51. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/51. (X. 15.)

 

 

Jogszabály:

Miniszterelnökség pályázati felhívása

a 2016. évi Magyar Közigazgatási Ösztöndíjra

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/51. (X. 15.)

 

 

Jogszabály:

Miniszterelnökséget vezető miniszter közleménye

a Magyar Közigazgatási Ösztöndíj összegéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/51. (X. 15.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Közszolgálati Egyetem tájékoztatója

a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/51. (X. 15.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/51. (X. 15.)

 

 

2015. X. 14.

Jogszabály:

2015. évi CL. törvény

a Magyarország és a Liechtensteini Hercegség között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2015/150. (X. 14.)

Hatályos:

2015. 10. 15. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2015. évi CLI. törvény

a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2015/150. (X. 14.)

Hatályos:

2015. 11. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi CLII. törvény

a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény és azzal összefüggésben más törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2015/150. (X. 14.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi CLIII. törvény

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2015/150. (X. 14.)

Hatályos:

2015. 10. 15.

 

Jogszabály:

2015. évi CLIV. törvény

a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2015/150. (X. 14.)

Hatályos:

2015. 10. 15.

 

Jogszabály:

2015. évi CLV. törvény

a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2015/150. (X. 14.)

Hatályos:

2015. 10. 22.

 

Jogszabály:

298/2015. (X. 14.) Korm. rendelet

a VERITAS Történetkutató Intézet létrehozásáról szóló 373/2013. (X. 25.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/150. (X. 14.)

Hatályos:

2015. 10. 15.

 

Jogszabály:

1745/2015. (X. 14.) Korm. határozat

a VERITAS Történetkutató Intézet szaklevéltári feladatainak ellátáshoz szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2015/150. (X. 14.)

 

 

2015. X. 13.

Jogszabály:

296/2015. (X. 13.) Korm. rendelet

a földgáz végső menedékes szolgáltatásról és a földgázkereskedő működésének lehetetlenülése esetén a felhasználók földgázellátását veszélyeztető helyzet fennállása következtében alkalmazandó eljárásról

Megjelent:

MK 2015/148. (X. 13.)

Hatályos:

2015. 10. 16.

 

Jogszabály:

41/2015. (X. 13.) MNB rendelet

a "Róth Miksa" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2015/148. (X. 13.)

Hatályos:

2015. 10. 15.

 

Jogszabály:

42/2015. (X. 13.) MNB rendelet

a "Róth Miksa" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2015/148. (X. 13.)

Hatályos:

2015. 10. 15.

 

Jogszabály:

1738/2015. (X. 13.) Korm. határozat

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezeti átalakításával összefüggő feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2015/148. (X. 13.)

Hatályos:

2015. 10. 14.

 

Jogszabály:

1739/2015. (X. 13.) Korm. határozat

a 2014. évi költségvetési maradványok felhasználásáról

Megjelent:

MK 2015/148. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

1740/2015. (X. 13.) Korm. határozat

a "Földet a gazdáknak!" Program megvalósítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2015/148. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

1741/2015. (X. 13.) Korm. határozat

az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2015/148. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

1742/2015. (X. 13.) Korm. határozat

a Kormány és az országos önkormányzati érdekszövetségek közötti stratégiai együttműködésről szóló megállapodás aláírásáról, valamint az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsáról szóló 1128/2012. (IV. 26.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/148. (X. 13.)

Hatályos:

2015. 10. 13. 13 órától.

 

Jogszabály:

1743/2015. (X. 13.) Korm. határozat

a 2015. évi Milánói Világkiállításon való magyar részvétellel kapcsolatos összkormányzati feladatok végrehajtása koordinációjának ellátásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1192/2015. (III. 31.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/148. (X. 13.)

Hatályos:

2015. 10. 14.

 

Jogszabály:

297/2015. (X. 13.) Korm. rendelet

a 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben induló képzések tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítéseiről

Megjelent:

MK 2015/149. (X. 13.)

Hatályos:

2015. 10. 21.

 

Jogszabály:

1/2015. Büntető jogegységi határozat

a specialitás szabályának alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2015/149. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

41/2015. (X. 13.) OGY határozat

a Hungarikum Bizottság négy tagjának delegálásáról

Megjelent:

MK 2015/149. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

409/2015. (X. 13.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/149. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

410/2015. (X. 13.) KE határozat

államtitkári felmentésről

Megjelent:

MK 2015/149. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

411/2015. (X. 13.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/149. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

412/2015. (X. 13.) KE határozat

államtitkári megbízatás megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2015/149. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

413/2015. (X. 13.) KE határozat

államtitkári megbízatás megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2015/149. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

414/2015. (X. 13.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/149. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

415/2015. (X. 13.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/149. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

416/2015. (X. 13.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/149. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

417/2015. (X. 13.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2015/149. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

1744/2015. (X. 13.) Korm. határozat

a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek gazdaságbiztonsági készletezéséről

Megjelent:

MK 2015/149. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

86/2015. (X. 13.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2015/149. (X. 13.)

 

 

2015. X. 12.

Jogszabály:

2015. évi CXLVIII. törvény

Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2014. évi XX. törvény és a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2015/147. (X. 12.)

Hatályos:

2015. 10. 13.

 

Jogszabály:

2015. évi CXLIX. törvény

a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2015/147. (X. 12.)

Hatályos:

2015. 10. 13.

 

Jogszabály:

40/2015. (X. 12.) MNB rendelet

a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelet kiadásában való helyettesíthetőségéről

Megjelent:

MK 2015/147. (X. 12.)

Hatályos:

2015. 10. 13.

 

Jogszabály:

46/2015. (X. 12.) EMMI rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/147. (X. 12.)

Hatályos:

2015. 10. 15.

 

Jogszabály:

61/2015. (X. 12.) FM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet alapján nyújtható átmeneti nemzeti támogatás jogcímeihez kapcsolódó támogatások összegének megállapításáról

Megjelent:

MK 2015/147. (X. 12.)

Hatályos:

2015. 10. 13.

 

Jogszabály:

62/2015. (X. 12.) FM rendelet

a 2015. évi egységes területalapú támogatás, valamint az egyéb közvetlen támogatások összegeinek megállapításáról

Megjelent:

MK 2015/147. (X. 12.)

Hatályos:

2015. 10. 13.

 

2015. X. 9.

Jogszabály:

25/2015. (X. 9.) MvM utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2015. (I. 16.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/50. (X. 9.)

Hatályos:

2015. 10. 10.

 

Jogszabály:

28/2015. (X. 9.) BM utasítás

a Belügyminisztérium 2014-2016 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapra vonatkozó Munkaprogramjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/50. (X. 9.)

Hatályos:

2015. 10. 10.

 

Jogszabály:

46/2015. (X. 9.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (IX. 16.) EMMI utasítás, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkárának irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatairól és eljárásuk rendjéről szóló 42/2014. (XII. 5.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/50. (X. 9.)

Hatályos:

2015. 10. 10.

 

Jogszabály:

47/2015. (X. 9.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/50. (X. 9.)

Hatályos:

2015. 10. 10.

 

Jogszabály:

48/2015. (X. 9.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/50. (X. 9.)

Hatályos:

2015. 10. 10.

 

Jogszabály:

49/2015. (X. 9.) EMMI utasítás

a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 25/2015. (VI. 15.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/50. (X. 9.)

Hatályos:

2015. 10. 10.

 

Jogszabály:

52/2015. (X. 9.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium fejezet központi és intézményi gazdálkodásának rendjéről szóló 24/2015. (VI. 15.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/50. (X. 9.)

Hatályos:

2015. 10. 10.

 

Jogszabály:

21/2015. (X. 9.) IM utasítás

az Igazságügyi Minisztérium Egyedi Iratkezelési Szabályzatának kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/50. (X. 9.)

Hatályos:

2015. 10. 10.

 

Jogszabály:

19/2015. (X. 9.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/50. (X. 9.)

Hatályos:

2015. 10. 10.

 

Jogszabály:

20/2015. (X. 9.) NGM utasítás

a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (I. 21.) NGM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/50. (X. 9.)

Hatályos:

2015. 10. 10.

 

Jogszabály:

23/2015. (X. 9.) GVH utasítás

a Gazdasági Versenyhivatal szervezeti és működési szabályzatának módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/50. (X. 9.)

Hatályos:

2015. 10. 01.

 

Jogszabály:

14/2015. (X. 9.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap bizonylati szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/50. (X. 9.)

Hatályos:

2015. 10. 10.

 

Jogszabály:

15/2015. (X. 9.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap eszközeinek és forrásainak értékelési szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/50. (X. 9.)

Hatályos:

2015. 10. 17.

 

Jogszabály:

16/2015. (X. 9.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap leltározási szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/50. (X. 9.)

Hatályos:

2015. 10. 10.

 

Jogszabály:

17/2015. (X. 9.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap pénzkezelési szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/50. (X. 9.)

Hatályos:

2015. 10. 17.

 

Jogszabály:

18/2015. (X. 9.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Egyedi iratkezelési szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/50. (X. 9.)

Hatályos:

2015. 10. 17. - kivétellel.

 

Jogszabály:

23/2015. (X. 9.) ORFK utasítás

a jelentési és felterjesztési rendről szóló 21/2013. (V. 17.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/50. (X. 9.)

Hatályos:

2015. 10. 12.

 

Jogszabály:

31/2015. (X. 9.) KKM közlemény

Magyarország Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között a közös államhatáron lévő határátkelőhelyekről és határátlépési pontokról, valamint a közúti és vízi közlekedésben a határforgalom ellenőrzésében történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2014. évi LVII. törvény 2., 3. és 5. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/50. (X. 9.)

 

 

Jogszabály:

32/2015. (X. 9.) KKM közlemény

Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya közötti kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 350/2013. (X. 1.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/50. (X. 9.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2015/50. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/50. (X. 9.)

 

 

Jogszabály:

NFM közlemény

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/50. (X. 9.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/50. (X. 9.)

 

 

Jogszabály:

Szegedi Közjegyzői Kamara elnökségének pályázati felhívása

a Tiszafüred székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/50. (X. 9.)

 

 

2015. X. 8.

Jogszabály:

291/2015. (X. 8.) Korm. rendelet

a határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezésének kormányzati feladatairól szóló 190/2000. (XI. 14.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/146. (X. 8.)

Hatályos:

2015. 10. 09.

 

Jogszabály:

292/2015. (X. 8.) Korm. rendelet

a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/146. (X. 8.)

Hatályos:

2015. 10. 16.

 

Jogszabály:

293/2015. (X. 8.) Korm. rendelet

az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság kötelező mértékéről, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/146. (X. 8.)

Hatályos:

2015. 10. 16.

 

Jogszabály:

294/2015. (X. 8.) Korm. rendelet

az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/146. (X. 8.)

Hatályos:

2015. 10. 16.

 

Jogszabály:

295/2015. (X. 8.) Korm. rendelet

a biztosítók és a viszontbiztosítók szavatolótőkéjéről és biztosítástechnikai tartalékairól szóló 43/2015. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/146. (X. 8.)

Hatályos:

2015. 10. 09., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

60/2015. (X. 8.) FM rendelet

a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/146. (X. 8.)

Hatályos:

2015. 10. 11., 2016. 04. 01.

 

Jogszabály:

60/2015. (X. 8.) NFM rendelet

a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet központi kezelésű előirányzatai felhasználásáról

Megjelent:

MK 2015/146. (X. 8.)

Hatályos:

2015. 10. 09.

 

Jogszabály:

1728/2015. (X. 8.) Korm. határozat

az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékéve meghirdetéséről

Megjelent:

MK 2015/146. (X. 8.)

Hatályos:

2015. 10. 09.

 

Jogszabály:

1729/2015. (X. 8.) Korm. határozat

az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékéve koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2015/146. (X. 8.)

Hatályos:

2015. 10. 09.

 

Jogszabály:

1730/2015. (X. 8.) Korm. határozat

egyes állami tulajdonú ingóságok Multinacionális Erők és Megfigyelők részére történő ingyenes tulajdonba adásáról

Megjelent:

MK 2015/146. (X. 8.)

 

 

Jogszabály:

1731/2015. (X. 8.) Korm. határozat

a 2015. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1763/2014. (XII. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/146. (X. 8.)

Hatályos:

2015. 10. 09.

 

Jogszabály:

1732/2015. (X. 8.) Korm. határozat

a Külső Határok Alap likviditási hiányának kezeléséről

Megjelent:

MK 2015/146. (X. 8.)

 

 

Jogszabály:

1733/2015. (X. 8.) Korm. határozat

a 2007-2013 közötti programozási időszak operatív programjainak 2015. évi eredményes zárásával összefüggő érdekeltségi ösztönző rendszerrel kapcsolatos feladatokról szóló 1060/2015. (II. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/146. (X. 8.)

 

 

Jogszabály:

1734/2015. (X. 8.) Korm. határozat

egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2015/146. (X. 8.)

 

 

Jogszabály:

1735/2015. (X. 8.) Korm. határozat

Jászberény Város Önkormányzata részére működőképességének megőrzése céljából egyedi támogatás biztosítása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2015/146. (X. 8.)

 

 

Jogszabály:

1736/2015. (X. 8.) Korm. határozat

egyes fejezetek közötti átcsoportosításról és Vál Község Önkormányzata feladatainak támogatásáról szóló 1871/2014. (XII. 31.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/146. (X. 8.)

 

 

Jogszabály:

1737/2015. (X. 8.) Korm. határozat

a Magyarország és a Szlovák Köztársaság között az államhatárról szóló Szerződés szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2015/146. (X. 8.)

 

 

2015. X. 7.

Jogszabály:

2015. évi CXLVI. törvény

az egyes polgári és büntető ügyekben eljáró bíróságok illetékességéről

Megjelent:

MK 2015/145. (X. 7.)

Hatályos:

2015. 10. 08.

 

Jogszabály:

2015. évi CXLVII. törvény

a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással összefüggésben egyes biztosítási tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2015/145. (X. 7.)

Hatályos:

2015. 10. 08., 2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

288/2015. (X. 7.) Korm. rendelet

a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/145. (X. 7.)

Hatályos:

2015. 10. 08.

 

Jogszabály:

289/2015. (X. 7.) Korm. rendelet

a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztésére irányuló Pannon Park és Mesepark projektekhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 48/2015. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/145. (X. 7.)

Hatályos:

2015. 10. 08.

 

Jogszabály:

290/2015. (X. 7.) Korm. rendelet

a Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. "v. a." betéteseinek kártalanításáról szóló 375/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/145. (X. 7.)

Hatályos:

2015. 10. 08.

 

Jogszabály:

1723/2015. (X. 7.) Korm. határozat

külföldi fegyveres erőknek a határrendészeti feladatok támogatásában való részvételének engedélyezéséről

Megjelent:

MK 2015/145. (X. 7.)

 

 

Jogszabály:

1724/2015. (X. 7.) Korm. határozat

a Befogadó Állomás Debreceni Telephely, és Menekültügyi Őrzött Befogadó Központ Debreceni Telephely bezárása érdekében szükséges egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2015/145. (X. 7.)

 

 

Jogszabály:

1725/2015. (X. 7.) Korm. határozat

a 2017-ben Budapesten és Balatonfüreden megrendezendő XVII. Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság Szervező Bizottságának létrehozásáról

Megjelent:

MK 2015/145. (X. 7.)

Hatályos:

2015. 10. 08.

 

Jogszabály:

1726/2015. (X. 7.) Korm. határozat

a 2017-ben Budapesten és Balatonfüreden megrendezendő XVII. Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezésével kapcsolatos összkormányzati feladatok koordinációjának ellátásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2015/145. (X. 7.)

Hatályos:

2015. 10. 08.

 

Jogszabály:

1727/2015. (X. 7.) Korm. határozat

a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programjának megvalósításához szükséges további forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2015/145. (X. 7.)

 

 

2015. X. 6.

Jogszabály:

287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet

az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/144. (X. 6.)

Hatályos:

2015. 10. 07.

 

Jogszabály:

45/2015. (X. 6.) EMMI rendelet

a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/144. (X. 6.)

Hatályos:

2015. 10. 07.

 

Jogszabály:

1715/2015. (X. 6.) Korm. határozat

az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program módosításáról

Megjelent:

MK 2015/144. (X. 6.)

 

 

Jogszabály:

1716/2015. (X. 6.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/144. (X. 6.)

Hatályos:

2015. 10. 07.

 

Jogszabály:

1717/2015. (X. 6.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 5. prioritásának keretében kiemelt projekt felhívás meghirdetéséhez történő hozzájárulásról, kiemelt projektek előzetes nevesítéséről, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról szóló 1290/2015. (V. 5.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/144. (X. 6.)

Hatályos:

2015. 10. 07.

 

Jogszabály:

1718/2015. (X. 6.) Korm. határozat

a KÖZOP-2.5.0-09-11-2012-0019 azonosító számú nagyprojekt finanszírozásának megváltoztatásáról

Megjelent:

MK 2015/144. (X. 6.)

 

 

Jogszabály:

1719/2015. (X. 6.) Korm. határozat

a KÖZOP-2.5.0-09-11-2012-0018 azonosító számú projekt megvalósításával összefüggő egyes kérdésekről

Megjelent:

MK 2015/144. (X. 6.)

 

 

Jogszabály:

1720/2015. (X. 6.) Korm. határozat

a Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási jogcímeivel kapcsolatos egyes feladatokról

Megjelent:

MK 2015/144. (X. 6.)

 

 

Jogszabály:

1721/2015. (X. 6.) Korm. határozat

a Vidékfejlesztési Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról

Megjelent:

MK 2015/144. (X. 6.)

Hatályos:

2015. 10. 07.

 

Jogszabály:

1722/2015. (X. 6.) Korm. határozat

a KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0004 azonosító számú projekt támogatásának növeléséről, szakaszolásáról, valamint a projekt 2015. december 31. után felmerülő költségei fedezetének biztosításáról

Megjelent:

MK 2015/144. (X. 6.)

 

 

Jogszabály:

84/2015. (X. 6.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről

Megjelent:

MK 2015/144. (X. 6.)

 

 

Jogszabály:

85/2015. (X. 6.) ME határozat

főiskolai tanárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2015/144. (X. 6.)

 

 

2015. X. 5.

Jogszabály:

285/2015. (X. 5.) Korm. rendelet

a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet és a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/143. (X. 5.)

Hatályos:

2015. 10. 06.

 

Jogszabály:

286/2015. (X. 5.) Korm. rendelet

az IBIDEN Hungary Kft. Dunavarsányi Ipari Parkban megvalósuló, kipufogórendszerekhez kapcsolódó újgenerációs termékek gyártását eredményező beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 31/2013. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/143. (X. 5.)

Hatályos:

2015. 10. 06.

 

Jogszabály:

54/2015. (X. 5.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos és közalkalmazotti állománya részére adható szociális támogatásról és a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról szóló 6/2013. (III. 27.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/143. (X. 5.)

Hatályos:

2015. 10. 08.

 

Jogszabály:

40/2015. (X. 5.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/143. (X. 5.)

Hatályos:

2015. 09. 29.

 

Jogszabály:

407/2015. (X. 5.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/143. (X. 5.)

 

 

Jogszabály:

408/2015. (X. 5.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/143. (X. 5.)

 

 

Jogszabály:

1708/2015. (X. 5.) Korm. határozat

többletforrás biztosításával kapcsolatos aktuális feladatokról

Megjelent:

MK 2015/143. (X. 5.)

 

 

Jogszabály:

1709/2015. (X. 5.) Korm. határozat

a humán közszolgáltatások differenciált szervezésének bevezetéséről

Megjelent:

MK 2015/143. (X. 5.)

 

 

Jogszabály:

1710/2015. (X. 5.) Korm. határozat

a magyarországi, kínai nyelven folytatott alapfokú oktatás feltételeinek fejlesztésére és a középfokú oktatás kialakításának céljaira fordítandó források biztosításáról

Megjelent:

MK 2015/143. (X. 5.)

 

 

Jogszabály:

1711/2015. (X. 5.) Korm. határozat

a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap adósságkonszolidációjáról és a feladatellátásához nem szükséges állami tulajdonú ingatlanok tulajdonosi joggyakorlásának visszaadásáról

Megjelent:

MK 2015/143. (X. 5.)

 

 

Jogszabály:

1712/2015. (X. 5.) Korm. határozat

Magyarország Állandó NATO Képviseletének a brüsszeli új NATO-székházban történő elhelyezéséhez szükséges pénzügyi források biztosításáról

Megjelent:

MK 2015/143. (X. 5.)

 

 

Jogszabály:

1713/2015. (X. 5.) Korm. határozat

a Kistelek város külterületén fekvő, egyes ipari-gazdasági övezetbe tartozó földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2015/143. (X. 5.)

 

 

Jogszabály:

1714/2015. (X. 5.) Korm. határozat

az Egységes Szabadalmi Bíróságról szóló megállapodás ideiglenes alkalmazásáról szóló jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2015/143. (X. 5.)

 

 

2015. X. 2.

Jogszabály:

2015. évi CXLIII. törvény

a közbeszerzésekről

Megjelent:

MK 2015/142. (X. 2.)

Hatályos:

2015. 11. 01., 2016. 11. 01., 2017. 02. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi CXLIV. törvény

a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2015/142. (X. 2.)

Hatályos:

2015. 11. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi CXLV. törvény

egyes fogyasztói kölcsönszerződésekből eredő követelések forintra átváltásával kapcsolatos kérdések rendezéséről

Megjelent:

MK 2015/142. (X. 2.)

Hatályos:

2015. 10. 05.

 

Jogszabály:

44/2015. (X. 2.) EMMI rendelet

a javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/142. (X. 2.)

Hatályos:

2015. 10. 03.

 

Jogszabály:

29/2015. (X. 2.) AB határozat

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. §-a és 143. §-a egyes szövegrészei alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványok elutasításáról

Megjelent:

MK 2015/142. (X. 2.)

 

 

Jogszabály:

1707/2015. (X. 2.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2015/142. (X. 2.)

 

 

2015. IX. 30.

Jogszabály:

26/2015. (IX. 30.) IM rendelet

a bíróságokon és az Országos Bírósági Hivatalban foglalkoztatott egyes igazságügyi alkalmazottak munkakörének és képesítési feltételeinek meghatározásáról, ügyviteli vizsgájáról

Megjelent:

MK 2015/141. (IX. 30.)

Hatályos:

2015. 10. 15., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

54/2015. (IX. 30.) NFM rendelet

egyes földgáz és távhő árszabályozási tárgyú NFM rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/141. (IX. 30.)

Hatályos:

2015. 10. 01.

 

Jogszabály:

55/2015. (IX. 30.) NFM rendelet

a vasúti pályahálózathoz történő nyílt hozzáférés részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2015/141. (IX. 30.)

Hatályos:

2015. 10. 15.

 

Jogszabály:

56/2015. (IX. 30.) NFM rendelet

a jogi, szervezeti és döntéshozatali szempontból független pályahálózat-működtető függetlenségi feltételeinek részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2015/141. (IX. 30.)

Hatályos:

2015. 10. 08.

 

Jogszabály:

57/2015. (IX. 30.) NFM rendelet

a vasúti teljesítményösztönző rendszer részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2015/141. (IX. 30.)

Hatályos:

2015. 10. 15.

 

Jogszabály:

58/2015. (IX. 30.) NFM rendelet

a vasúti hálózat-hozzáférési díjrendszer kereteiről, valamint a hálózat-hozzáférési díjak képzésének és alkalmazásának alapvető szabályairól

Megjelent:

MK 2015/141. (IX. 30.)

Hatályos:

2015. 10. 15.

 

Jogszabály:

59/2015. (IX. 30.) NFM rendelet

egyes vasúti közlekedési miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/141. (IX. 30.)

Hatályos:

2015. 10. 15.

 

Jogszabály:

16/2015. (IX. 30.) FM utasítás

a XII. Földművelésügyi Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos gazdálkodásról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/49. (IX. 30.)

Hatályos:

2015. 10. 01.

 

Jogszabály:

6/2015. (IX. 30.) NVI utasítás

a Nemzeti Választási Iroda tűzvédelmi szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/49. (IX. 30.)

Hatályos:

2015. 10. 01.

 

Jogszabály:

5/2015. (IX. 30.) OBH utasítás

a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013. (VI. 25.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/49. (IX. 30.)

Hatályos:

2015. 10. 01.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2015/49. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/49. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/49. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

MNB közlemény

a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/49. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ív hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/49. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

Bük Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/49. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

Ócsa Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/49. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/49. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Közlekedési Hatóság hirdetménye

felügyeleti igazolvány érvénytelenségéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/49. (IX. 30.)

 

 

2015. IX. 29.

Jogszabály:

284/2015. (IX. 29.) Korm. rendelet

egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeleteknek a kísérő nélküli kiskorúak ellátásának megoldása érdekében történő módosításáról

Megjelent:

MK 2015/140. (IX. 29.)

Hatályos:

2015. 10. 02.

 

Jogszabály:

38/2015. (IX. 29.) MNB rendelet

a "Széll Kálmán" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2015/140. (IX. 29.)

Hatályos:

2015. 10. 01.

 

Jogszabály:

39/2015. (IX. 29.) MNB rendelet

a "Széll Kálmán" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2015/140. (IX. 29.)

Hatályos:

2015. 10. 01.

 

Jogszabály:

41/2015. (IX. 29.) MvM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/140. (IX. 29.)

Hatályos:

2015. 09. 30.

 

Jogszabály:

59/2015. (IX. 29.) FM rendelet

a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről szóló 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/140. (IX. 29.)

Hatályos:

2015. 09. 30.

 

Jogszabály:

406/2015. (IX. 29.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/140. (IX. 29.)

 

 

Jogszabály:

1706/2015. (IX. 29.) Korm. határozat

a nemzetközi védelemben részesülő gyermekek gyermekvédelmi szakellátásban történő elhelyezéséhez szükséges férőhelyszám bővítéséhez és működtetéséhez szükséges többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2015/140. (IX. 29.)

 

 

2015. IX. 28.

Jogszabály:

11/2015. (IX. 28.) HM rendelet

a kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó egyes szociális feladatokról szóló 7/2013. (VII. 25.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/139. (IX. 28.)

Hatályos:

2015. 10. 06.

 

Jogszabály:

25/2015. (IX. 28.) NGM rendelet

a kamarai tag könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek minősítési eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról és a díj megfizetésének részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2015/139. (IX. 28.)

Hatályos:

2015. 09. 29., 2015. 10. 29.

 

Jogszabály:

26/2015. (IX. 28.) NGM rendelet

az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezés üzemeltetőjének adókötelezettségéről, a bejelentési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj beszedésének, kezelésének, nyilvántartásának és visszatérítésének részletes szabályairól szóló 41/2014. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/139. (IX. 28.)

Hatályos:

2015. 10. 13.

 

Jogszabály:

400/2015. (IX. 28.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/139. (IX. 28.)

 

 

Jogszabály:

401/2015. (IX. 28.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/139. (IX. 28.)

 

 

Jogszabály:

402/2015. (IX. 28.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/139. (IX. 28.)

 

 

Jogszabály:

403/2015. (IX. 28.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/139. (IX. 28.)

 

 

Jogszabály:

404/2015. (IX. 28.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/139. (IX. 28.)

 

 

Jogszabály:

405/2015. (IX. 28.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/139. (IX. 28.)

 

 

Jogszabály:

1700/2015. (IX. 28.) Korm. határozat

a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program módosításáról

Megjelent:

MK 2015/139. (IX. 28.)

 

 

Jogszabály:

1701/2015. (IX. 28.) Korm. határozat

a regionális operatív programok keretében megvalósuló egyes közlekedésfejlesztési projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/139. (IX. 28.)

 

 

Jogszabály:

1702/2015. (IX. 28.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett egyes pályázati felhívásokra benyújtott projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, valamint támogatási szerződések megkötéséhez történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/139. (IX. 28.)

 

 

Jogszabály:

1703/2015. (IX. 28.) Korm. határozat

a KÖZOP-2.5.0-09-11-2015-0008 azonosító számú és a KÖZOP-2.5.0-09-11-2015-0009 azonosító számú ("MÁV-START Zrt. jegyértékesítés korszerűsítése" című) projektek támogatásának jóváhagyásáról, akciótervi nevesítéséről, az azokkal összefüggő kötelezettségvállalásról és támogatási szerződés megkötéséről

Megjelent:

MK 2015/139. (IX. 28.)

 

 

Jogszabály:

1704/2015. (IX. 28.) Korm. határozat

a KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0009 azonosító számú ("Szegedi vegyes forgalmú Tisza-híd megvalósításának előkészítése" című) kiemelt projektjavaslat akciótervi nevesítéséről

Megjelent:

MK 2015/139. (IX. 28.)

 

 

Jogszabály:

1705/2015. (IX. 28.) Korm. határozat

a "85. számú főút Csorna elkerülő szakasz II. ütem" című beruházás kapcsán felmerült régészeti költségek finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2015/139. (IX. 28.)

 

 

2015. IX. 25.

Jogszabály:

281/2015. (IX. 25.) Korm. rendelet

a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/138. (IX. 25.)

Hatályos:

2015. 10. 15.

 

Jogszabály:

282/2015. (IX. 25.) Korm. rendelet

a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/138. (IX. 25.)

Hatályos:

2015. 09. 26.

 

Jogszabály:

283/2015. (IX. 25.) Korm. rendelet

az OBO Bettermann Hungary Kft. és a Bettermann Ingatlankezelő Kft. Bugyi külterületén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2015/138. (IX. 25.)

Hatályos:

2015. 09. 26.

 

Jogszabály:

43/2015. (IX. 25.) EMMI rendelet

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásait érintő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/138. (IX. 25.)

Hatályos:

2015. 09. 28.

 

Jogszabály:

25/2015. (IX. 25.) IM rendelet

a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/138. (IX. 25.)

Hatályos:

2015. 10. 01.

 

Jogszabály:

1686/2015. (IX. 25.) Korm. határozat

a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó, a telepszerű lakhatás kezelését megalapozó szakpolitikai stratégia elfogadásáról

Megjelent:

MK 2015/138. (IX. 25.)

Hatályos:

2015. 09. 26.

 

Jogszabály:

1687/2015. (IX. 25.) Korm. határozat

a Széchenyi István Egyetem kormányhatározat alapján történő egyedi innovációs támogatásáról

Megjelent:

MK 2015/138. (IX. 25.)

 

 

Jogszabály:

1688/2015. (IX. 25.) Korm. határozat

Magyarország Zágrábi Nagykövetség rezidencia épületének vagyon- és állagmegóvás érdekében nagykarbantartási, átalakítási, felújítási munkálatairól

Megjelent:

MK 2015/138. (IX. 25.)

 

 

Jogszabály:

1689/2015. (IX. 25.) Korm. határozat

egyes, a regionális operatív programok keretében megvalósuló projektek támogatásának növeléséről, az azzal összefüggő kötelezettségvállalásról és támogatási szerződések módosításáról

Megjelent:

MK 2015/138. (IX. 25.)

 

 

Jogszabály:

1690/2015. (IX. 25.) Korm. határozat

a KEOP-2012-5.6.0 jelű ("Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai" című) támogatási konstrukció keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2015/138. (IX. 25.)

 

 

Jogszabály:

1691/2015. (IX. 25.) Korm. határozat

a KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0003 azonosító számú ("Kaposmenti Hulladéklerakó Rekultivációs Program" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2015/138. (IX. 25.)

Hatályos:

2015. 09. 26.

 

Jogszabály:

1692/2015. (IX. 25.) Korm. határozat

a KEOP-2.2.2/C/14-2014-0001 azonosító számú ("Regionális vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2015/138. (IX. 25.)

Hatályos:

2015. 09. 27.

 

Jogszabály:

1693/2015. (IX. 25.) Korm. határozat

egyes, a Környezet és Energia Operatív Program 1. prioritása keretében megvalósuló hulladékgazdálkodási projektek, valamint a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0003 azonosító számú ("Nagybajom Város szennyvízcsatornázása és tisztítása" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2015/138. (IX. 25.)

 

 

Jogszabály:

1694/2015. (IX. 25.) Korm. határozat

a KEOP-2.3.0/2F-2008-0006 azonosító számú ("Sopron térségi települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja I. ütem" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2015/138. (IX. 25.)

 

 

Jogszabály:

1695/2015. (IX. 25.) Korm. határozat

a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0017 azonosító számú ("A Nyugat-Balaton és Zala folyó medence hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszköz-beszerzésekkel" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2015/138. (IX. 25.)

 

 

Jogszabály:

1696/2015. (IX. 25.) Korm. határozat

a KEOP-5.5.0/B/12-2013-0399 azonosító számú ("Tiszakécske, Arany János Művelődési Ház, Egészségház és Móricz Zsigmond Kollégium épületenergetikai fejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2015/138. (IX. 25.)

 

 

Jogszabály:

1697/2015. (IX. 25.) Korm. határozat

egyes, a KEOP-3.1.4./15 azonosító számú ("Kiemelt természetvédelmi fejlesztések" című) kiemelt projekt felhívással összefüggő kérdésekről, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/138. (IX. 25.)

Hatályos:

2015. 09. 26.

 

Jogszabály:

1698/2015. (IX. 25.) Korm. határozat

egyes, a Környezet és Energia Operatív Program 1. prioritása keretében megvalósuló hulladékgazdálkodási és szennyvíztisztítási projektek támogatásának növeléséről, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/138. (IX. 25.)

Hatályos:

2015. 09. 26.

 

Jogszabály:

1699/2015. (IX. 25.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és Türkmenisztán Kormánya között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2015/138. (IX. 25.)

 

 

Jogszabály:

82/2015. (IX. 25.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Ghánai Köztársaság Kormánya között a diplomata és a szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2015/138. (IX. 25.)

 

 

Jogszabály:

83/2015. (IX. 25.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2015/138. (IX. 25.)

 

 

2015. IX. 24.

Jogszabály:

31/2015. (IX. 24.) MNB rendelet

megújított 20 000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2015/137. (IX. 24.)

Hatályos:

2015. 09. 25.

 

Jogszabály:

32/2015. (IX. 24.) MNB rendelet

a "Vizsolyi Biblia" 50 000 forintos címletű arany emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2015/137. (IX. 24.)

Hatályos:

2015. 09. 26.

 

Jogszabály:

33/2015. (IX. 24.) MNB rendelet

a "Vizsolyi Biblia" 5000 forintos címletű arany emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2015/137. (IX. 24.)

Hatályos:

2015. 09. 26.

 

Jogszabály:

34/2015. (IX. 24.) MNB rendelet

a "Vizsolyi Biblia" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2015/137. (IX. 24.)

Hatályos:

2015. 09. 26.

 

Jogszabály:

35/2015. (IX. 24.) MNB rendelet

a hitelintézetek likviditásfedezeti rátájának minimum szintjéről

Megjelent:

MK 2015/137. (IX. 24.)

Hatályos:

2016. 01. 01., 2016. 04. 01.

 

Jogszabály:

36/2015. (IX. 24.) MNB rendelet

az értékpapírszámla, ügyfélszámla belépési azonosító és jelszó megképzésének módszertanáról, a kapcsolódó adatszolgáltatásról, valamint az adatbiztonsági követelményeket rögzítő szabályzat kötelező tartalmi elemeiről

Megjelent:

MK 2015/137. (IX. 24.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

37/2015. (IX. 24.) MNB rendelet

a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 48/2014. (XI. 27.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/137. (IX. 24.)

Hatályos:

2015. 09. 25.

 

Jogszabály:

52/2015. (IX. 24.) BM rendelet

egyes miniszteri rendeleteknek az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, valamint a büntetés-végrehajtási szervezet szervezeti felépítésének átalakításával összefüggésben szükséges módosításáról

Megjelent:

MK 2015/137. (IX. 24.)

Hatályos:

2015. 09. 25.

 

Jogszabály:

53/2015. (IX. 24.) BM rendelet

az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény végrehajtásához szükséges kapcsolódási, műszaki, technológiai, biztonsági előírásokról, követelményekről és a hitelesítési rendről

Megjelent:

MK 2015/137. (IX. 24.)

Hatályos:

2015. 10. 02.

 

Jogszabály:

56/2015. (IX. 24.) FM rendelet

a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/137. (IX. 24.)

Hatályos:

2015. 09. 25., 2015. 10. 25., 2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

57/2015. (IX. 24.) FM rendelet

a sertésfeldolgozást végző élelmiszer-feldolgozók részére nyújtott csekély összegű támogatásról

Megjelent:

MK 2015/137. (IX. 24.)

Hatályos:

2015. 09. 27.

 

Jogszabály:

58/2015. (IX. 24.) FM rendelet

a baromfi és a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatásokat, valamint a Tanyafejlesztési Program 2015. évi támogatását szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/137. (IX. 24.)

Hatályos:

2015. 09. 25., 2015. 11. 02.

 

Jogszabály:

28/2015. (IX. 24.) AB határozat

a Kúria Knk.IV.37.467/2015/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2015/137. (IX. 24.)

 

 

Jogszabály:

399/2015. (IX. 24.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2015/137. (IX. 24.)

 

 

Jogszabály:

1681/2015. (IX. 24.) Korm. határozat

a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2015/137. (IX. 24.)

 

 

Jogszabály:

1682/2015. (IX. 24.) Korm. határozat

a rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezeléséhez szükséges további források biztosításáról

Megjelent:

MK 2015/137. (IX. 24.)

 

 

Jogszabály:

1683/2015. (IX. 24.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2015/137. (IX. 24.)

 

 

Jogszabály:

1684/2015. (IX. 24.) Korm. határozat

a pécsi Magasház helyzetének rendezésével kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2015/137. (IX. 24.)

 

 

Jogszabály:

1685/2015. (IX. 24.) Korm. határozat

a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről, a TÁMOP-2.4.3.D-3-13/1-2013-0001 azonosító számú ("Foglalkoztatási szövetkezet - híd a munka világába" című) projekt támogatásának csökkentéséről, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1172/2015. (III. 24.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/137. (IX. 24.)

Hatályos:

2015. 09. 25.

 

Jogszabály:

51/2015. (IX. 24.) HM utasítás

a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 80/E. § szerinti beszerzések eljárásrendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/48. (IX. 24.)

Hatályos:

2015. 09. 25.

 

Jogszabály:

18/2015. (IX. 24.) KKM utasítás

a Nemzeti Befektetési Ügynökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (I. 30.) KKM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/48. (IX. 24.)

Hatályos:

2015. 09. 25.

 

Jogszabály:

19/2015. (IX. 24.) NGM utasítás

a Nemzetgazdasági Minisztérium költségvetési fejezet 2015. évre vonatkozó fejezeti kezelésű előirányzatai szakmai kezelőinek kijelöléséről szóló 4/2015. (II. 20.) NGM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/48. (IX. 24.)

Hatályos:

2015. 09. 25.

 

Jogszabály:

22/2015. (IX. 24.) GVH utasítás

a Gazdasági Versenyhivatal közszolgálati szabályzatáról szóló 16/2012. (XII. 7.) GVH utasítás egyes juttatásokkal kapcsolatos szabályainak módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/48. (IX. 24.)

Hatályos:

2015. 09. 25.

 

Jogszabály:

12/2015. (IX. 24.) LÜ utasítás

a nyomozó ügyészségek átszervezésével összefüggő legfőbb ügyészi utasítások módosításáról szóló 11/2015. (VII. 10.) LÜ utasítás egyes rendelkezéseinek hatályba nem lépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/48. (IX. 24.)

Hatályos:

2015. 09. 25.

 

Jogszabály:

13/2015. (IX. 24.) NKFIH utasítás

a reprezentációs kiadásokról és a catering-szolgáltatások megrendelésének eljárásrendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/48. (IX. 24.)

Hatályos:

2015. 09. 25.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2015/48. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/48. (IX. 24.)

 

 

Jogszabály:

Budapesti Közjegyzői Kamara Elnöksége pályázati felhívása

a Budapest II. kerület 2. számú székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/48. (IX. 24.)

 

 

Jogszabály:

Hajózási hirdetmény

a Balatoni Hajózási Zrt. közforgalmú kikötői kikötőrendjének megállapításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/48. (IX. 24.)

 

 

Jogszabály:

Vác Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/48. (IX. 24.)

 

 

2015. IX. 22.

Jogszabály:

277/2015. (IX. 22.) Korm. rendelet

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 137/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/135. (IX. 22.)

Hatályos:

2015. 09. 30., 2015. 11. 01.

 

Jogszabály:

278/2015. (IX. 22.) Korm. rendelet

a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/135. (IX. 22.)

Hatályos:

2015. 09. 23., 2015. 10. 02.

 

Jogszabály:

279/2015. (IX. 22.) Korm. rendelet

a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint a világörökségi kezelési tervről, a világörökségi komplex hatásvizsgálati dokumentációról és a világörökségi várományos helyszínekről szóló 315/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/135. (IX. 22.)

Hatályos:

2015. 09. 27.

 

Jogszabály:

280/2015. (IX. 22.) Korm. rendelet

a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/135. (IX. 22.)

Hatályos:

2015. 10. 23.

 

Jogszabály:

395/2015. (IX. 22.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2015/135. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

396/2015. (IX. 22.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2015/135. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

397/2015. (IX. 22.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2015/135. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

398/2015. (IX. 22.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2015/135. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

1672/2015. (IX. 22.) Korm. határozat

a Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II. végrehajtásának a 2015-2017. évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről

Megjelent:

MK 2015/135. (IX. 22.)

Hatályos:

2015. 09. 23.

 

Jogszabály:

1673/2015. (IX. 22.) Korm. határozat

a felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák ellenőrzésének nonprofittá tételéhez kapcsolódó kormányzati feladatokról

Megjelent:

MK 2015/135. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

1674/2015. (IX. 22.) Korm. határozat

az ESR-112 egységes segélyhívó rendszer és a MIR mentésirányító rendszer integrációjáról

Megjelent:

MK 2015/135. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

1675/2015. (IX. 22.) Korm. határozat

a GRUNDFOS South East Europe Kft. és a GRUNDFOS Magyarország Kft. magyarországi nagybefektetőkkel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

Megjelent:

MK 2015/135. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

1676/2015. (IX. 22.) Korm. határozat

az IT Services Hungary Kft. magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

Megjelent:

MK 2015/135. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

1677/2015. (IX. 22.) Korm. határozat

a Pactera Hungary Kft. átlátható szervezetté történő minősítéséről

Megjelent:

MK 2015/135. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

1678/2015. (IX. 22.) Korm. határozat

az SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt. magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

Megjelent:

MK 2015/135. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

1679/2015. (IX. 22.) Korm. határozat

az SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt. átlátható szervezetté történő minősítéséről

Megjelent:

MK 2015/135. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

1680/2015. (IX. 22.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1210/2015. (IV. 10.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/135. (IX. 22.)

Hatályos:

2015. 09. 23.

 

Jogszabály:

36/2015. (IX. 22.) OGY határozat

üzenet az Európai Unió vezetőinek

Megjelent:

MK 2015/136. (IX. 22.)

Hatályos:

2015. 09. 23.

 

Jogszabály:

37/2015. (IX. 22.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/136. (IX. 22.)

Hatályos:

2015. 09. 22.

 

Jogszabály:

38/2015. (IX. 22.) OGY határozat

Németh Szilárd István országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2015/136. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

39/2015. (IX. 22.) OGY határozat

Rogán Antal országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2015/136. (IX. 22.)

 

 

2015. IX. 21.

Jogszabály:

2015. évi CXLII. törvény

egyes törvények Magyarország államhatárának hatékonyabb védelmével és a tömeges bevándorlás kezelésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2015/134. (IX. 21.)

Hatályos:

2015. 09. 22.

 

Jogszabály:

273/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/134. (IX. 21.)

Hatályos:

2015. 09. 22.

 

Jogszabály:

274/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet

az adósságrendezésben részt vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek megtartása céljából nyújtott törlesztési támogatásról

Megjelent:

MK 2015/134. (IX. 21.)

Hatályos:

2015. 10. 01.

 

Jogszabály:

275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet

az állami vezetői juttatásokról

Megjelent:

MK 2015/134. (IX. 21.)

Hatályos:

2015. 09. 22.

 

Jogszabály:

276/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet

az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezési kötelezettségeinek előírásáról, valamint forgalomba hozatalának és megfelelőségértékelésének általános feltételeiről szóló 65/2011. (IV. 15.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/134. (IX. 21.)

Hatályos:

2015. 09. 22.

 

Jogszabály:

24/2015. (IX. 21.) IM rendelet

a közjegyzők feladatellátásával kapcsolatos egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/134. (IX. 21.)

Hatályos:

2015. 09. 22., 2016. 10. 01.

 

Jogszabály:

1665/2015. (IX. 21.) Korm. határozat

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelése érdekében szükséges további intézkedésekről

Megjelent:

MK 2015/134. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1666/2015. (IX. 21.) Korm. határozat

a "Földet a gazdáknak!" Program keretében az állami tulajdonú földek földművesek részére történő értékesítéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2015/134. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1667/2015. (IX. 21.) Korm. határozat

az állami rezsicsökkentés megvalósításához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2015/134. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1668/2015. (IX. 21.) Korm. határozat

a Nancy Goodman Brinker által létrehozott képzőművészeti gyűjtemény állam által történő megvásárlásával kapcsolatban szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2015/134. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1669/2015. (IX. 21.) Korm. határozat

a Csengele község külterületén fekvő, egyes ipari-gazdasági övezetbe tartozó földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2015/134. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1670/2015. (IX. 21.) Korm. határozat

Pécs város külterületén fekvő földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2015/134. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1671/2015. (IX. 21.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és az Iráni Iszlám Köztársaság Kormánya között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2015/134. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

80/2015. (IX. 21.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és az Iráni Iszlám Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2015/134. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

81/2015. (IX. 21.) ME határozat

az ENSZ Turisztikai Világszervezetének (UNWTO) Közgyűlésein történő részvételről

Megjelent:

MK 2015/134. (IX. 21.)

 

 

2015. IX. 20.

Jogszabály:

51/2015. (IX. 20.) BM rendelet

részleges határzár elrendeléséről szóló 50/2015. (IX. 16.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/133. (IX. 20.)

Hatályos:

2015. 09. 20. 10 órától.

 

2015. IX. 18.

Jogszabály:

270/2015. (IX. 18.) Korm. rendelet

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Baranya megye, Somogy megye, Zala megye és Vas megye területére történő kihirdetéséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról

Megjelent:

MK 2015/131. (IX. 18.)

Hatályos:

2015. 09. 18. 8 órától.

 

Jogszabály:

271/2015. (IX. 18.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/132. (IX. 18.)

Hatályos:

2015. 09. 19.

 

Jogszabály:

272/2015. (IX. 18.) Korm. rendelet

a természetgyógyászati tevékenységről szóló 40/1997. (III. 5.) Korm. rendelet és az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központról szóló 29/2015. (II. 25.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/132. (IX. 18.)

Hatályos:

2015. 09. 19.

 

Jogszabály:

42/2015. (IX. 18.) EMMI rendelet

a hagyományos kínai gyógyászat területén oklevéllel rendelkező személy által végezhető egészségügyi tevékenység engedélyezésére vonatkozó szabályokról

Megjelent:

MK 2015/132. (IX. 18.)

Hatályos:

2015. 10. 19.

 

Jogszabály:

55/2015. (IX. 18.) FM rendelet

földtani alapszelvények és földtani képződmények védetté nyilvánításáról és természetvédelmi kezelési tervéről

Megjelent:

MK 2015/132. (IX. 18.)

Hatályos:

2015. 09. 26.

 

Jogszabály:

51/2015. (IX. 18.) NFM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 28/2015. (VI. 3.) NFM rendelet és a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 13/2010. (X. 5.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/132. (IX. 18.)

Hatályos:

2015. 09. 19.

 

Jogszabály:

52/2015. (IX. 18.) NFM rendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) "A" és "B" Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/132. (IX. 18.)

Hatályos:

2015. 09. 26.

 

Jogszabály:

53/2015. (IX. 18.) NFM rendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról szóló 62/2013. (X. 17.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/132. (IX. 18.)

Hatályos:

2015. 09. 26.

 

Jogszabály:

26/2015. (IX. 18.) BM utasítás

egyes gazdasági, illetve műszaki tárgyú BM utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/47. (IX. 18.)

Hatályos:

2015. 09. 19.

 

Jogszabály:

27/2015. (IX. 18.) BM utasítás

a Belügyminisztérium hivatali szervezetei kötelezettségvállalási, utalványozási és ellenjegyzési, valamint érvényesítési rendjéről szóló 26/2013. (VIII. 30.) BM utasítás, valamint a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 8/2015. (V. 29.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/47. (IX. 18.)

Hatályos:

2015. 09. 19.

 

Jogszabály:

45/2015. (IX. 18.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma Biztonsági Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/47. (IX. 18.)

Hatályos:

2015. 09. 19.

 

Jogszabály:

20/2015. (IX. 18.) IM utasítás

az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2006. (IK 3.) IM utasítás hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/47. (IX. 18.)

Hatályos:

2015. 09. 20.

 

Jogszabály:

15/2015. (IX. 18.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/47. (IX. 18.)

Hatályos:

2015. 09. 22.

 

Jogszabály:

16/2015. (IX. 18.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/47. (IX. 18.)

Hatályos:

2015. 09. 22.

 

Jogszabály:

17/2015. (IX. 18.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/47. (IX. 18.)

Hatályos:

2015. 09. 22.

 

Jogszabály:

18/2015. (IX. 18.) NGM utasítás

a Nemzetgazdasági Minisztérium beszerzéseinek szabályozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/47. (IX. 18.)

Hatályos:

2015. 09. 19.

 

Jogszabály:

21/2015. (IX. 18.) ORFK utasítás

a Rendőrségi Igazgatási Központ épületébe történő be- és kiléptetés szabályairól, a belső rend és biztonság fenntartásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/47. (IX. 18.)

Hatályos:

2015. 10. 03.

 

Jogszabály:

22/2015. (IX. 18.) ORFK utasítás

az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv épületeibe történő be- és kiléptetés szabályairól, a belső rend és biztonság fenntartásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/47. (IX. 18.)

Hatályos:

2015. 10. 03.

 

Jogszabály:

5/2015. (IX. 18.) SZTNH utasítás

a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala honlapjának működéséhez szükséges tevékenység szervezeti, szervezési és eljárásrendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/47. (IX. 18.)

Hatályos:

2015. 09. 19.

 

Jogszabály:

30/2015. (IX. 18.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és az Argentin Köztársaság Kormánya között a kétoldalú gazdasági együttműködésről szóló megállapodás hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/47. (IX. 18.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2015/47. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/47. (IX. 18.)

 

 

Jogszabály:

MVM közlemény

a Területi Közigazgatási Ösztöndíjprogram ösztöndíj összegéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/47. (IX. 18.)

 

 

Jogszabály:

Miniszterelnökség pályázati felhívása

a Területi Közigazgatási Ösztöndíjra

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/47. (IX. 18.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/47. (IX. 18.)

 

 

Jogszabály:

KSH tájékoztató

a Központi Statisztikai Hivatal által 2015. évre tervezett önkéntes adatszolgáltatáson alapuló adatgyűjtésekről szóló tájékoztatás kiegészítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/47. (IX. 18.)

 

 

Jogszabály:

MBFH pályázati felhívás

bányászati jog megszerzésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/47. (IX. 18.)

 

 

Jogszabály:

Szegedi Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

a Battonya székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/47. (IX. 18.)

 

 

Jogszabály:

Zábrácki László képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/47. (IX. 18.)

 

 

Jogszabály:

MBFH hirdetmény

robbantásvezetői engedély érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/47. (IX. 18.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Közlekedési Hatóság hirdetménye

felügyeleti igazolványok érvénytelenségéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/47. (IX. 18.)

 

 

2015. IX. 16.

Jogszabály:

50/2015. (IX. 16.) BM rendelet

részleges határzár elrendeléséről

Megjelent:

MK 2015/130. (IX. 16.)

Hatályos:

2015. 09. 17.

 

Jogszabály:

54/2015. (IX. 16.) FM rendelet

egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/130. (IX. 16.)

Hatályos:

2015. 09. 17.

 

Jogszabály:

50/2015. (IX. 16.) NFM rendelet

a nemzeti fejlesztési miniszter által adományozható elismerésekről szóló 3/2014. (I. 31.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/130. (IX. 16.)

Hatályos:

2015. 09. 17.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf. 5014/2015/4. határozata

a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályairól szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet 48. § (3) bekezdés egyes szövegrészei törvényellenességéről és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2015/130. (IX. 16.)

 

 

Jogszabály:

393/2015. (IX. 16.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/130. (IX. 16.)

 

 

Jogszabály:

394/2015. (IX. 16.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/130. (IX. 16.)

 

 

Jogszabály:

1662/2015. (IX. 16.) Korm. határozat

a TIOP-1.2.1.A1-15/1 azonosító számú ("Agóra - multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása - Kísérleti, településcsoportos Agóra-fejlesztés" című) pályázati felhívás meghirdetéséhez történő hozzájárulásról, valamint a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1291/2015. (V. 5.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/130. (IX. 16.)

Hatályos:

2015. 09. 17.

 

Jogszabály:

1663/2015. (IX. 16.) Korm. határozat

egyes, a TIOP-3.4.2-11/1 azonosító számú ("Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése" című) konstrukció keretében megvalósuló projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2015/130. (IX. 16.)

 

 

Jogszabály:

1664/2015. (IX. 16.) Korm. határozat

a TIOP-2.3.3-13/1-2014-0001 azonosító számú kiemelt projekt és a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0009 azonosító számú ("Központi technológiai tömb és integrált aktív ellátás fejlesztése a tatabányai Szent Borbála Kórházban" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1291/2015. (V. 5.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/130. (IX. 16.)

Hatályos:

2015. 09. 17.

 

Jogszabály:

73/2015. (IX. 16.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2015/130. (IX. 16.)

 

 

Jogszabály:

74/2015. (IX. 16.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2015/130. (IX. 16.)

 

 

Jogszabály:

75/2015. (IX. 16.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2015/130. (IX. 16.)

 

 

Jogszabály:

76/2015. (IX. 16.) ME határozat

a Felsőoktatási Tervezési Testület elnökének és tagjainak megbízásáról

Megjelent:

MK 2015/130. (IX. 16.)

 

 

Jogszabály:

77/2015. (IX. 16.) ME határozat

főiskolai tanárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2015/130. (IX. 16.)

 

 

Jogszabály:

78/2015. (IX. 16.) ME határozat

főiskolai rektor megbízásáról

Megjelent:

MK 2015/130. (IX. 16.)

 

 

Jogszabály:

79/2015. (IX. 16.) ME határozat

a Duális Képzési Tanács tagja megbízatása megszűnésének megállapításáról és új tagjának megbízásáról

Megjelent:

MK 2015/130. (IX. 16.)

 

 

2015. IX. 15.

Jogszabály:

269/2015. (IX. 15.) Korm. rendelet

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kihirdetéséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról

Megjelent:

MK 2015/128. (IX. 15.)

Hatályos:

2015. 09. 15. 12 órától.

 

Jogszabály:

1659/2015. (IX. 15.) Korm. határozat

a karitatív szervezetek támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2015/128. (IX. 15.)

 

 

Jogszabály:

1660/2015. (IX. 15.) Korm. határozat

a többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok vezető állású munkavállalói javadalmazási rendszerének megújításáról

Megjelent:

MK 2015/129. (IX. 15.)

Hatályos:

2015. 09. 16.

 

Jogszabály:

1661/2015. (IX. 15.) Korm. határozat

többletforrás biztosításával kapcsolatos aktuális feladatokról

Megjelent:

MK 2015/129. (IX. 15.)

 

 

2015. IX. 14.

Jogszabály:

260/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet

a tömeges bevándorlás kezelésével összefüggő és más kormányrendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

Megjelent:

MK 2015/127. (IX. 14.)

Hatályos:

2015. 09. 15.

 

Jogszabály:

261/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet

az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/127. (IX. 14.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet

az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/127. (IX. 14.)

Hatályos:

2015. 09. 15., 2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

263/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet

a köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatásról

Megjelent:

MK 2015/127. (IX. 14.)

Hatályos:

2015. 09. 17.

 

Jogszabály:

264/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet

a Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről szóló 168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról szóló 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/127. (IX. 14.)

Hatályos:

2015. 09. 15.

 

Jogszabály:

265/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet

a költségvetési szervek villamosenergia költségének csökkentése érdekében napelemes erőmű létrehozására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2015/127. (IX. 14.)

Hatályos:

2015. 09. 15.

 

Jogszabály:

266/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet

a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság irányító- és logisztikai központjának kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2015/127. (IX. 14.)

Hatályos:

2015. 09. 15.

 

Jogszabály:

267/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet

az új budapesti konferencia-központ megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2015/127. (IX. 14.)

Hatályos:

2015. 09. 15.

 

Jogszabály:

268/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet

a GDF International S.A.S.-nek a GDF SUEZ Energia Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaságban fennálló részesedése Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság általi megszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

Megjelent:

MK 2015/127. (IX. 14.)

Hatályos:

2015. 09. 15.

 

Jogszabály:

6/2015. (IX. 14.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről szóló 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/127. (IX. 14.)

Hatályos:

2015. 10. 01.

 

Jogszabály:

39/2015. (IX. 14.) MvM rendelet

az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/127. (IX. 14.)

Hatályos:

2016. 01. 01., 2018. 01. 01., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

40/2015. (IX. 14.) MvM rendelet

a minimális építőipari rezsióradíj 2015. évi mértékéről

Megjelent:

MK 2015/127. (IX. 14.)

Hatályos:

2015. 09. 19.

 

Jogszabály:

53/2015. (IX. 14.) FM rendelet

a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű támogatások feltételeinek megállapításáról

Megjelent:

MK 2015/127. (IX. 14.)

Hatályos:

2015. 09. 14. 20 órától.

 

Jogszabály:

22/2015. (IX. 14.) IM rendelet

az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/127. (IX. 14.)

Hatályos:

2015. 09. 15.

 

Jogszabály:

23/2015. (IX. 14.) IM rendelet

az igazságügyi miniszter által adományozható elismerésekről szóló 4/2015. (III. 3.) IM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/127. (IX. 14.)

Hatályos:

2015. 09. 15.

 

Jogszabály:

49/2015. (IX. 14.) NFM rendelet

az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet tömeges bevándorlás kezelésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2015/127. (IX. 14.)

Hatályos:

2015. 09. 15.

 

Jogszabály:

1653/2015. (IX. 14.) Korm. határozat

az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2015-2018. évekre vonatkozó Intézkedési Tervéről

Megjelent:

MK 2015/127. (IX. 14.)

Hatályos:

2015. 09. 15.

 

Jogszabály:

1654/2015. (IX. 14.) Korm. határozat

a Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/127. (IX. 14.)

 

 

Jogszabály:

1655/2015. (IX. 14.) Korm. határozat

az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagjainak jelöléséről

Megjelent:

MK 2015/127. (IX. 14.)

 

 

Jogszabály:

1656/2015. (IX. 14.) Korm. határozat

a Liget Budapest Projekt megvalósításával összefüggésben az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek Országos Toxikológiai Intézet költözéséhez szükséges költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2015/127. (IX. 14.)

 

 

Jogszabály:

1657/2015. (IX. 14.) Korm. határozat

a Budapest XVI. kerületi Önkormányzat Erzsébet ligetének fejlesztésével kapcsolatos előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2015/127. (IX. 14.)

 

 

Jogszabály:

1658/2015. (IX. 14.) Korm. határozat

a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány közhasznú jogállása nyilvántartásba vételének kezdeményezéséről

Megjelent:

MK 2015/127. (IX. 14.)

 

 

Jogszabály:

24/2015. (IX. 14.) BM utasítás

a nemzetbiztonsági ellenőrzés és a felülvizsgálati eljárás eljárási rendjéről, valamint a nemzetbiztonsági ellenőrzés és a felülvizsgálati eljárás megállapításai elleni jogorvoslat esetén követendő eljárásról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/46. (IX. 14.)

Hatályos:

2015. 09. 15.

 

Jogszabály:

25/2015. (IX. 14.) BM-HM együttes utasítás

a Magyar Honvédségnek a rendőrségi feladatok ellátásában történő közreműködése rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/46. (IX. 14.)

Hatályos:

2015. 09. 15. - kivétellel.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2015/46. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/46. (IX. 14.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2015. október 1-je és október 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/46. (IX. 14.)

 

 

2015. IX. 11.

Jogszabály:

23/2015. (IX. 11.) BM utasítás

a migrációs helyzet kezelésével kapcsolatos feladatokat koordináló központi operatív törzs felállításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/45. (IX. 11.)

Hatályos:

2015. 09. 12.

 

2015. IX. 10.

Jogszabály:

254/2015. (IX. 10.) Korm. rendelet

egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/126. (IX. 10.)

Hatályos:

2015. 09. 11., 2015. 09. 25., 2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

255/2015. (IX. 10.) Korm. rendelet

a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet e-kártya megvalósításához szükséges kijelölésekkel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2015/126. (IX. 10.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

256/2015. (IX. 10.) Korm. rendelet

a terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladat ai ellátásának részletes szabályairól szóló 295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet és a polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/126. (IX. 10.)

Hatályos:

2015. 09. 18.

 

Jogszabály:

257/2015. (IX. 10.) Korm. rendelet

a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról szóló 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet és a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló 328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/126. (IX. 10.)

Hatályos:

2015. 09. 11., 2016. 01. 01., 2016. 08. 31.

 

Jogszabály:

258/2015. (IX. 10.) Korm. rendelet

a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/126. (IX. 10.)

Hatályos:

2015. 09. 11.

 

Jogszabály:

259/2015. (IX. 10.) Korm. rendelet

a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről szóló 285/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/126. (IX. 10.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

38/2015. (IX. 10.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 20/2015. (IV. 13.) MvM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/126. (IX. 10.)

Hatályos:

2015. 09. 11.

 

Jogszabály:

24/2015. (IX. 10.) NGM rendelet

a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet és a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 6/2015. (III. 18.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/126. (IX. 10.)

Hatályos:

2015. 09. 11.

 

Jogszabály:

48/2015. (IX. 10.) NFM rendelet

az egyes állami vagyont érintő törvények módosításáról szóló 2015. évi XCIV. törvénnyel összefüggő NFM rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2015/126. (IX. 10.)

Hatályos:

2015. 09. 11.

 

Jogszabály:

387/2015. (IX. 10.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2015/126. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

388/2015. (IX. 10.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2015/126. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

389/2015. (IX. 10.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2015/126. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

390/2015. (IX. 10.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2015/126. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

391/2015. (IX. 10.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2015/126. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

392/2015. (IX. 10.) KE határozat

államtitkári megbízatás megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2015/126. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

1643/2015. (IX. 10.) Korm. határozat

az Országos Széchényi Könyvtár feladatellátásához kapcsolódó intézkedésekről

Megjelent:

MK 2015/126. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

1644/2015. (IX. 10.) Korm. határozat

a Budapest Főváros Önkormányzatának az M3 metróvonalon üzemelő járműállomány felújításához kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyletéhez történő kormányzati hozzájárulásról szóló 1506/2015. (VII. 23.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/126. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

1645/2015. (IX. 10.) Korm. határozat

a regionális operatív programok keretében megvalósuló egyes projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződés megkötéséhez, módosításához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/126. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

1646/2015. (IX. 10.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1318/2015. (V. 21.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/126. (IX. 10.)

Hatályos:

2015. 09. 11.

 

Jogszabály:

1647/2015. (IX. 10.) Korm. határozat

a KÖZOP-2.5.0-09-11-2013-0001 azonosító számú ("Budapest Kelenföld-Székesfehérvár vasútvonal rekonstrukciója 1/3. ütem: Székesfehérvár vasúti csomópont átépítése és a Szent István utcai közúti felüljáró építése Érden" című) nagyprojekt megnevezése, műszaki tartalma és forrásszerkezete módosításáról

Megjelent:

MK 2015/126. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

1648/2015. (IX. 10.) Korm. határozat

a TÁMOP-7.2.1-11/K azonosító számú ("Az OP lebonyolításával kapcsolatos egyéb feladatok" című) konstrukció keretében tervezési felhívások megjelentetéséhez, kötelezettségvállaláshoz és támogatási szerződések megkötéséhez történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/126. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

1649/2015. (IX. 10.) Korm. határozat

a TIOP-2.2.4 azonosító számú ("Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban" című) konstrukció keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2015/126. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

1650/2015. (IX. 10.) Korm. határozat

a TIOP-3.2.2-12/1-2013-0001 azonosító számú ("A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2015/126. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

1651/2015. (IX. 10.) Korm. határozat

a TIOP-3.4.2-11/1 azonosító számú ("Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése" című) konstrukció keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2015/126. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

1652/2015. (IX. 10.) Korm. határozat

a TIOP-4.1.2-11/B-2011-0001 azonosító számú ("A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program intézkedéseivel kapcsolatos 2011-2015. évi kommunikációs feladatok ellátása" című) projekt támogatásának növeléséről és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1291/2015. (V. 5.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/126. (IX. 10.)

Hatályos:

2015. 09. 11.

 

Jogszabály:

22/2015. (IX. 10.) BM utasítás

a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2014. (IX. 5.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/44. (IX. 10.)

Hatályos:

2015. 09. 11.

 

Jogszabály:

44/2015. (IX. 10.) EMMI utasítás

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/44. (IX. 10.)

Hatályos:

2015. 09. 11.

 

Jogszabály:

46/2015. (IX. 10.) HM utasítás

a honvédelmi szervezetek jogi képviseletének egyes szabályairól szóló 72/2013. (XI. 29.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/44. (IX. 10.)

Hatályos:

2015. 09. 11.

 

Jogszabály:

47/2015. (IX. 10.) HM utasítás

a béketámogató műveletekben részt vevő állomány részletes kategóriába sorolásáról szóló 58/2013. (IX. 20.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/44. (IX. 10.)

Hatályos:

2015. 09. 11.

 

Jogszabály:

48/2015. (IX. 10.) HM utasítás

a közalkalmazotti illetménygazdálkodásról szóló 113/2005. (HK 1/2006.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/44. (IX. 10.)

Hatályos:

2015. 09. 11.

 

Jogszabály:

49/2015. (IX. 10.) HM utasítás

a kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzéséről és bejelentésének rendjéről szóló 83/2012. (XI. 16.) HM utasítás és a honvédelmi szervezetek saját hatáskörű előirányzat-átcsoportosításának rendjéről szóló 34/2014. (IV. 30.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/44. (IX. 10.)

Hatályos:

2015. 09. 11.

 

Jogszabály:

50/2015. (IX. 10.) HM utasítás

logisztikai tárgyú szabályozók hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/44. (IX. 10.)

Hatályos:

2015. 09. 14.

 

Jogszabály:

32/2015. (IX. 10.) NFM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/44. (IX. 10.)

Hatályos:

2015. 09. 11.

 

Jogszabály:

33/2015. (IX. 10.) NFM utasítás

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 2015. évi fejezeti és központi kezelésű előirányzatai szakmai kezelőinek kijelöléséről szóló 12/2015. (IV. 10.) NFM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/44. (IX. 10.)

Hatályos:

2015. 09. 11.

 

Jogszabály:

2/2015. (IX. 10.) EMMI KÁT utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2015. (III. 4.) EMMI KÁT utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/44. (IX. 10.)

Hatályos:

2015. 09. 11.

 

Jogszabály:

3/2015. (IX. 10.) ONYF utasítás

az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság által kiadott nyugdíjbiztosítási ellenőri igazolványokról szóló 3/2012. (III. 1.) ONYF utasítás hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/44. (IX. 10.)

Hatályos:

2015. 09. 11.

 

Jogszabály:

20/2015. (IX. 10.) ORFK utasítás

az Országos Rendőr-főkapitányság Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/44. (IX. 10.)

Hatályos:

2015. 10. 01.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2015/44. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/44. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozatai helybenhagyásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/44. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/44. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság közleménye

a nemzeti sírkert részévé nyilvánított sírok jegyzékéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/44. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

Népi Front Párt

2014. évi beszámolója

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/44. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

Dr. Gyenes Géza képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/44. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Közlekedési Hatóság közleménye

felügyeleti igazolvány érvénytelenségéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/44. (IX. 10.)

 

 

2015. IX. 8.

Jogszabály:

240/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet

a természetes személyek adósságrendezési eljárásában a Családi Csődvédelmi Szolgálat és a családi vagyonfelügyelő részletes feladatairól

Megjelent:

MK 2015/125. (IX. 8.)

Hatályos:

2015. 09. 09.

 

Jogszabály:

241/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet

a természetes személyek adósságrendezési eljárásában a méltányolható lakásigény, továbbá lakásbérleti vagy lakáshasználati díj meghatározásáról

Megjelent:

MK 2015/125. (IX. 8.)

Hatályos:

2015. 09. 09.

 

Jogszabály:

242/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet

a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény, és ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi CVII. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/125. (IX. 8.)

Hatályos:

2015. 09. 09.

 

Jogszabály:

243/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletnek a központosított illetményszámfejtés kiterjesztésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2015/125. (IX. 8.)

Hatályos:

2015. 09. 09., 2015. 11. 01., 2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

244/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet

az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/125. (IX. 8.)

Hatályos:

2015. 09. 09., 2015. 10. 01.

 

Jogszabály:

245/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet

a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 128/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/125. (IX. 8.)

Hatályos:

2015. 09. 09., 2015. 10. 01., 2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

246/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet

az egészségügyi létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

Megjelent:

MK 2015/125. (IX. 8.)

Hatályos:

2015. 09. 16.

 

Jogszabály:

247/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet

a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról szóló 74/2015. (III. 30.) Korm. rendelet és a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/125. (IX. 8.)

Hatályos:

2015. 09. 09.

 

Jogszabály:

248/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet

egyes vízvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/125. (IX. 8.)

Hatályos:

2015. 09. 09.

 

Jogszabály:

249/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet

a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/125. (IX. 8.)

Hatályos:

2015. 09. 09., 2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

250/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet

az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, valamint az új ideiglenes befogadó állomások építésére irányuló beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 212/2015. (VII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/125. (IX. 8.)

Hatályos:

2015. 09. 11.

 

Jogszabály:

251/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet

a Melis Investment Kft. Budapesten megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2015/125. (IX. 8.)

Hatályos:

2015. 09. 09.

 

Jogszabály:

252/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet

a Jászfényszarun megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2015/125. (IX. 8.)

Hatályos:

2015. 09. 09.

 

Jogszabály:

253/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet

az SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt. Kecskeméten megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2015/125. (IX. 8.)

Hatályos:

2015. 09. 09.

 

Jogszabály:

49/2015. (IX. 8.) BM rendelet

egyes vízügyi és vízvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/125. (IX. 8.)

Hatályos:

2015. 09. 15.

 

Jogszabály:

384/2015. (IX. 8.) KE határozat

Miniszteri megbízatás megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2015/125. (IX. 8.)

 

 

Jogszabály:

385/2015. (IX. 8.) KE határozat

Államtitkári megbízatás megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2015/125. (IX. 8.)

 

 

Jogszabály:

386/2015. (IX. 8.) KE határozat

Miniszteri kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/125. (IX. 8.)

 

 

Jogszabály:

1601/2015. (IX. 8.) Korm. határozat

Magyarország III. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Tervéről

Megjelent:

MK 2015/125. (IX. 8.)

Hatályos:

2015. 09. 09.

 

Jogszabály:

1602/2015. (IX. 8.) Korm. határozat

az Energia- és Klímatudatossági Szemléletformálási Cselekvési Tervről

Megjelent:

MK 2015/125. (IX. 8.)

 

 

Jogszabály:

1603/2015. (IX. 8.) Korm. határozat

a 2015 utáni fenntartható fejlődési keretrendszerről, az ENSZ Fejlesztési Csúcson történő részvételről és a magyarországi végrehajtás előkészítéséről

Megjelent:

MK 2015/125. (IX. 8.)

 

 

Jogszabály:

1604/2015. (IX. 8.) Korm. határozat

az ENSZ Közgyűlésének 70. ülésszakán való magyar részvételről

Megjelent:

MK 2015/125. (IX. 8.)

 

 

Jogszabály:

1605/2015. (IX. 8.) Korm. határozat

az Egyesült Nemzetek Szervezetének élelmezési és mezőgazdasági szakosított szervezeteivel folytatott együttműködés továbbfejlesztéséről

Megjelent:

MK 2015/125. (IX. 8.)

 

 

Jogszabály:

1606/2015. (IX. 8.) Korm. határozat

az Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Bizottsága 2017. szeptemberi 67. ülésszakának Magyarországon történő megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2015/125. (IX. 8.)

 

 

Jogszabály:

1607/2015. (IX. 8.) Korm. határozat

a magyarországi légimentés biztosításáról

Megjelent:

MK 2015/125. (IX. 8.)

 

 

Jogszabály:

1608/2015. (IX. 8.) Korm. határozat

a térítésmentes mezőgazdasági vízszolgáltatás biztosítása érdekében szükséges intézkedésről

Megjelent:

MK 2015/125. (IX. 8.)

 

 

Jogszabály:

1609/2015. (IX. 8.) Korm. határozat

az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság értékesítési hálózatának kialakításáról

Megjelent:

MK 2015/125. (IX. 8.)

Hatályos:

2015. 09. 09.

 

Jogszabály:

1610/2015. (IX. 8.) Korm. határozat

a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/125. (IX. 8.)

Hatályos:

2015. 09. 09.

 

Jogszabály:

1611/2015. (IX. 8.) Korm. határozat

Magyarország Római és Vatikáni Nagykövetsége ingatlanjain szükséges vagyon- és állagmegóvás érdekében elvégzendő nagykarbantartási, felújítási, kivitelezési munkálatokkal kapcsolatos egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2015/125. (IX. 8.)

 

 

Jogszabály:

1612/2015. (IX. 8.) Korm. határozat

az Európai Emlékezet és Lelkiismeret Platform kutatómunkájának támogatására vonatkozó kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2015/125. (IX. 8.)

 

 

Jogszabály:

1613/2015. (IX. 8.) Korm. határozat

a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

Megjelent:

MK 2015/125. (IX. 8.)

 

 

Jogszabály:

1614/2015. (IX. 8.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2015/125. (IX. 8.)

 

 

Jogszabály:

1615/2015. (IX. 8.) Korm. határozat

a Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes átfogó, állagmegóvó felújítási feladatainak kijelöléséről és az előkészítéshez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2015/125. (IX. 8.)

 

 

Jogszabály:

1616/2015. (IX. 8.) Korm. határozat

a Róheim-villa rekonstrukciójához és hasznosításához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2015/125. (IX. 8.)

 

 

Jogszabály:

1617/2015. (IX. 8.) Korm. határozat

a Bicskei Járási Hivatal irodaépületének beruházásához szükséges további forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2015/125. (IX. 8.)

 

 

Jogszabály:

1618/2015. (IX. 8.) Korm. határozat

a Berkenye község külterületén fekvő, egyes ipari-gazdasági övezetbe tartozó földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2015/125. (IX. 8.)

 

 

Jogszabály:

1619/2015. (IX. 8.) Korm. határozat

a Jászfényszaru város külterületén fekvő, egyes ipari-gazdasági övezetbe tartozó földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2015/125. (IX. 8.)

 

 

Jogszabály:

1620/2015. (IX. 8.) Korm. határozat

a Kecskemét megyei jogú város külterületén fekvő, ipari-gazdasági övezetbe tartozó földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2015/125. (IX. 8.)

 

 

Jogszabály:

1621/2015. (IX. 8.) Korm. határozat

a Kárpát-medencei Magyar Legendárium program támogatásának finanszírozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2015/125. (IX. 8.)

 

 

Jogszabály:

1622/2015. (IX. 8.) Korm. határozat

a Kárpátalján megvalósuló kulturális, egészségügyi, gazdasági célú programok támogatásának finanszírozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2015/125. (IX. 8.)

 

 

Jogszabály:

1623/2015. (IX. 8.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program 1. prioritása keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről, valamint kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződés módosításához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/125. (IX. 8.)

 

 

Jogszabály:

1624/2015. (IX. 8.) Korm. határozat

egyes, a Környezet és Energia Operatív Program 5. prioritása keretében megvalósuló projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, támogatói okirat kibocsátásához történő hozzájárulásáról

Megjelent:

MK 2015/125. (IX. 8.)

 

 

Jogszabály:

1625/2015. (IX. 8.) Korm. határozat

a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0004 azonosító számú ("Dánszentmiklós-Nyáregyháza Szennyvíz-elvezetés és tisztítás II. ütem" című) és a KEOP-1.3.0/09-11-2013-0102 azonosító számú ("Balatonboglár-Szőlőskislak Ivóvízminőség-javító Program" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a KEOP-1.2.0/2F-2009-0001 azonosító számú ("Érd és térsége szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és bővítése és szennyvízelvezető rendszer fejlesztése" című) nagyprojekt forrásszerkezetének módosításáról

Megjelent:

MK 2015/125. (IX. 8.)

 

 

Jogszabály:

1626/2015. (IX. 8.) Korm. határozat

a KEOP-4.2.0/B/11-2011-0034 azonosító számú ("Szarvas Városi Geotermikus Rendszer fejlesztése, I. ütem" című) projekt vonatkozásában a kötelezettségvállaláshoz, valamint a KEOP-5.5.0-A-12-2013-0189 azonosító számú ("Közvilágítás korszerűsítése Algyőn" című) projekt vonatkozásában a kötelezettségvállaláshoz és a támogatási szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásáról

Megjelent:

MK 2015/125. (IX. 8.)

 

 

Jogszabály:

1627/2015. (IX. 8.) Korm. határozat

a KEOP-2015-4.10.0/U jelű ("Helyi költségvetési szervek tulajdonában álló uszodák technológiai hő- és villamosenergia-igényének kielégítése megújuló energiaforrások alkalmazásával" című) kiemelt felhívás meghirdetéséről, azzal összefüggésben kiemelt projektként történő előzetes nevesítésről, a kötelezettségvállaláshoz és a támogatási szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásról, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/125. (IX. 8.)

Hatályos:

2015. 09. 09.

 

Jogszabály:

1628/2015. (IX. 8.) Korm. határozat

a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 azonosító számú ("A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel" című) és a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0017 azonosító számú ("Kisláng Község szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2015/125. (IX. 8.)

 

 

Jogszabály:

1629/2015. (IX. 8.) Korm. határozat

a KEOP-4.10.0/B/12-2013-0032 azonosító számú ("Geotermikus energiahasznosítás korszerűsítése és bővítése Vasváron" című) projekt vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásáról

Megjelent:

MK 2015/125. (IX. 8.)

 

 

Jogszabály:

1630/2015. (IX. 8.) Korm. határozat

a KEOP-7.9.0/12-2013-0007 azonosító számú ("A Kvassay Jenő Terv elkészítése és a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálata" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződés módosításához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/125. (IX. 8.)

 

 

Jogszabály:

1631/2015. (IX. 8.) Korm. határozat

a KÖZOP-1.5.0-09-11-2011-0012 azonosító számú ("A nemzeti tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat fejlesztése - megvalósíthatósági tanulmány készítésére irányuló projekt, Közép-magyarországi Régió" című), valamint a KÖZOP-3.5.0-09-11-2011-0014 azonosító számú ("A nemzeti tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat fejlesztése - megvalósíthatósági tanulmány készítésére irányuló projekt" című) projekt támogatásának növeléséről és akciótervi nevesítéséről

Megjelent:

MK 2015/125. (IX. 8.)

 

 

Jogszabály:

1632/2015. (IX. 8.) Korm. határozat

egyes, a KÖZOP-1.5.0-09-11 jelű ("Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének javítása" című) konstrukció keretében megvalósuló közlekedésbiztonság, valamint szolgáltatási színvonal növelésére irányuló projektjavaslatok támogatásának jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2015/125. (IX. 8.)

 

 

Jogszabály:

1633/2015. (IX. 8.) Korm. határozat

a KÖZOP-2015-4.7 azonosító számú ("Közlekedés Operatív Program Kikötői alapinfrastruktúra fejlesztése, korszerűsítése" című) pályázati felhívásra benyújtott egyes projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/125. (IX. 8.)

 

 

Jogszabály:

1634/2015. (IX. 8.) Korm. határozat

a KÖZOP-3.5.0-09-11 jelű ("Térségi elérhetőség javítása" című) konstrukció keretében megvalósuló egyes kerékpárúthálózat-fejlesztési projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz és támogatási szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/125. (IX. 8.)

 

 

Jogszabály:

1635/2015. (IX. 8.) Korm. határozat

az "M85-86 gyorsforgalmi utak fejlesztése Győr és Szombathely közt" című nagyprojekt módosításának jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2015/125. (IX. 8.)

 

 

Jogszabály:

1636/2015. (IX. 8.) Korm. határozat

a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1119/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/125. (IX. 8.)

Hatályos:

2015. 09. 09.

 

Jogszabály:

1637/2015. (IX. 8.) Korm. határozat

a Társadalmi Megújulás Operatív Program és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program módosításáról

Megjelent:

MK 2015/125. (IX. 8.)

 

 

Jogszabály:

1638/2015. (IX. 8.) Korm. határozat

a TIOP-1.3.3-08/2-2009-0002 azonosító számú ("Tudományos Élménypark kialakítása a Debreceni Botanikus Kertben" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2015/125. (IX. 8.)

 

 

Jogszabály:

1639/2015. (IX. 8.) Korm. határozat

a TIOP-1.2.1.A-12/1-2013-0005 azonosító számú ("A szombathelyi AGORA - Művelődési és Sportház területi multifunkcionális közösségi közművelődési központtá történő fejlesztése, átalakítása" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2015/125. (IX. 8.)

 

 

Jogszabály:

1640/2015. (IX. 8.) Korm. határozat

a TIOP-1.2.6-14/1-2014-0004 azonosító számú ("Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központ" című) projekt kötelezettségvállalásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/125. (IX. 8.)

 

 

Jogszabály:

1641/2015. (IX. 8.) Korm. határozat

a TIOP-3.4.1.B-11/1 konstrukció egyes projektjeinek költségnövekményével összefüggő kötelezettségvállalás jóváhagyásáról és a TIOP-1.2.2-08/1 konstrukció tartaléklistájának törléséről

Megjelent:

MK 2015/125. (IX. 8.)

 

 

Jogszabály:

1642/2015. (IX. 8.) Korm. határozat

a TIOP-3.4.2-11/1 azonosító számú ("Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése" című) konstrukció egyes projektjei költségnövekményei tekintetében történő kötelezettségvállalásról

Megjelent:

MK 2015/125. (IX. 8.)

 

 

Jogszabály:

71/2015. (IX. 8.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a Budapest-Belgrád vasútvonal felújításáról szóló nemzetközi szerződés létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2015/125. (IX. 8.)

 

 

Jogszabály:

72/2015. (IX. 8.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és Szerbia Köztársaság Kormánya között a Tisza nemzetközi víziúttá nyilvánításáról szóló nemzetközi szerződés létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2015/125. (IX. 8.)

 

 

2015. IX. 7.

Jogszabály:

2015. évi CXL. törvény

egyes törvényeknek a tömeges bevándorlás kezelésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2015/124. (IX. 7.)

Hatályos:

2015. 09. 08., 2015. 09. 15.

 

Jogszabály:

2015. évi CXLI. törvény

a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2015/124. (IX. 7.)

Hatályos:

2015. 09. 08.

 

Jogszabály:

51/2015. (IX. 7.) FM rendelet

a pénzügyi fegyelem alkalmazásából eredő visszatérítésről

Megjelent:

MK 2015/124. (IX. 7.)

Hatályos:

2015. 09. 08.

 

Jogszabály:

52/2015. (IX. 7.) FM rendelet

egyes közvetlen támogatásokkal kapcsolatos, valamint egyéb agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/124. (IX. 7.)

Hatályos:

2015. 09. 08.

 

Jogszabály:

383/2015. (IX. 7.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/124. (IX. 7.)

 

 

2015. IX. 4.

Jogszabály:

234/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet

a természetes személyek adósságrendezési eljárásában a Családi Csődvédelmi Szolgálat által a családi vagyonfelügyelők felett gyakorolt szakmai felügyeletről

Megjelent:

MK 2015/123. (IX. 4.)

Hatályos:

2015. 09. 05.

 

Jogszabály:

235/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet

a természetes személyek adósságrendezési eljárásában az egyéb kötelezettek részvételével összefüggő szabályokról

Megjelent:

MK 2015/123. (IX. 4.)

Hatályos:

2015. 09. 05.

 

Jogszabály:

236/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet

a tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/123. (IX. 4.)

Hatályos:

2015. 09. 19., 2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

237/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet

a Budai Vigadó felújítására irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Megjelent:

MK 2015/123. (IX. 4.)

Hatályos:

2015. 09. 05.

 

Jogszabály:

238/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtási intézményrendszeréről

Megjelent:

MK 2015/123. (IX. 4.)

Hatályos:

2015. 09. 05.

 

Jogszabály:

239/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet

a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/123. (IX. 4.)

Hatályos:

2015. 09. 05.

 

Jogszabály:

23/2015. (IX. 4.) NGM rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/123. (IX. 4.)

Hatályos:

2015. 09. 05.

 

Jogszabály:

378/2015. (IX. 4.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/123. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

379/2015. (IX. 4.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/123. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

380/2015. (IX. 4.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/123. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

381/2015. (IX. 4.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/123. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

382/2015. (IX. 4.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/123. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

1567/2015. (IX. 4.) Korm. határozat

az építésügy átalakítását célzó intézkedési tervről és a hozzá kapcsolódó feladatokról

Megjelent:

MK 2015/123. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

1568/2015. (IX. 4.) Korm. határozat

a nemzeti közműszolgáltatási rendszer megszervezéséhez kapcsolódó kormányhatározatok felülvizsgálatáról

Megjelent:

MK 2015/123. (IX. 4.)

Hatályos:

2015. 09. 05.

 

Jogszabály:

1569/2015. (IX. 4.) Korm. határozat

a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megalapításáról

Megjelent:

MK 2015/123. (IX. 4.)

Hatályos:

2015. 09. 05.

 

Jogszabály:

1570/2015. (IX. 4.) Korm. határozat

a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Második Kínai Közép-Európai Befektetési Alapba történő befektetésének tárgyában zajló tárgyalások támogatásáról

Megjelent:

MK 2015/123. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

1571/2015. (IX. 4.) Korm. határozat

a Milánói Világkiállításon való részvételhez kapcsolódó feladatok ellátásáról és a Pesti Magyar Színház szakmai működése és épületeinek felújítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1212/2015. (IV. 10.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/123. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

1572/2015. (IX. 4.) Korm. határozat

a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve meghirdetéséről szóló 1009/2015. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/123. (IX. 4.)

Hatályos:

2015. 09. 05.

 

Jogszabály:

1573/2015. (IX. 4.) Korm. határozat

egyes szakmai feladatok átadásával összefüggésben a Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2015/123. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

1574/2015. (IX. 4.) Korm. határozat

a Miniszterelnökség és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról

Megjelent:

MK 2015/123. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

1575/2015. (IX. 4.) Korm. határozat

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2015/123. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

1576/2015. (IX. 4.) Korm. határozat

a 2014. évi tavaszi és őszi árhullámok által a védművekben okozott károk helyreállítási feladatainak finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2015/123. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

1577/2015. (IX. 4.) Korm. határozat

az egykori koncentrációs táborok felszabadításának 70. évfordulója alkalmából tartandó külföldi megemlékezésekkel és egyéb programokkal kapcsolatos előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2015/123. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

1578/2015. (IX. 4.) Korm. határozat

az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad fejlesztésére fordítandó forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2015/123. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

1579/2015. (IX. 4.) Korm. határozat

a 2007-2013. időszaki Uniós Programok 2015. évi kifizetési és kötelezettségvállalási terveinek alakulásáról, a programok várható zárási helyzetéről, valamint a cselekvési terv feladatainak teljesítéséről, és a 2007-2013 közötti programozási időszak operatív programjainak 2015. évi eredményes zárásával összefüggő egyes Korm. határozatok módosításáról

Megjelent:

MK 2015/123. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

1580/2015. (IX. 4.) Korm. határozat

a 2014-2020 közötti programozási időszak felhívásainak meghirdetésével kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

MK 2015/123. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

1581/2015. (IX. 4.) Korm. határozat

egyes, a Környezet és Energia Operatív Program 1., 4. és 5. prioritása keretében megvalósuló projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, támogatói okirat kibocsátásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/123. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

1582/2015. (IX. 4.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program 4. és 5. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek vonatkozásában a kötelezettségvállaláshoz és a támogatási szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásáról

Megjelent:

MK 2015/123. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

1583/2015. (IX. 4.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program keretében megvalósuló egyes rekultivációs projektek támogatásának növeléséről és a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/123. (IX. 4.)

Hatályos:

2015. 09. 05.

 

Jogszabály:

1584/2015. (IX. 4.) Korm. határozat

a KEOP-2012-5.6.0 jelű ("Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai" című) támogatási konstrukció keretében megvalósuló egyes projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződés módosításához történő hozzájárulásról, továbbá a KEOP-2012-5.6.0 jelű ("Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai" című) támogatási konstrukcióban benyújtott projektek megvalósításának jóváhagyásáról és egyes projektek támogatásának visszavonásáról szóló 1501/2014. (IX. 5.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/123. (IX. 4.)

Hatályos:

2015. 09. 05.

 

Jogszabály:

1585/2015. (IX. 4.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program 1. prioritása keretében megvalósuló egyes ivóvízminőség-javító projektek, valamint a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0033 azonosító számú ("Tiszaszentimre Község szennyvízelvezetése és tisztítása" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2015/123. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

1586/2015. (IX. 4.) Korm. határozat

a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0052 azonosító számú ("Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken" című) projekt Örményes település szennyvízelvezetésének kiépítésére irányuló projektelemekkel történő kiegészítéséről és a projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2015/123. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

1587/2015. (IX. 4.) Korm. határozat

egyes, a Környezet és Energia Operatív Program 1. prioritása keretében megvalósuló projektek támogatásának növeléséről, a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 azonosító számú ("Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városában" című) projekt szakaszolásának jóváhagyásáról, valamint a projekt második szakaszában felmerülő költségek fedezetének biztosításáról

Megjelent:

MK 2015/123. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

1588/2015. (IX. 4.) Korm. határozat

a KEOP-2.3.0/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú ("Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs program" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2015/123. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

1589/2015. (IX. 4.) Korm. határozat

a KEOP-5.5.0. azonosító számú konstrukció keretében megvalósítani tervezett épület-energetikai és közvilágítási projekt vonatkozásában a kötelezettségvállaláshoz és a támogatási szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásáról

Megjelent:

MK 2015/123. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

1590/2015. (IX. 4.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 5. prioritásának keretében kiemelt projekt felhívás meghirdetéséhez történő hozzájárulásról, kiemelt projektek előzetes nevesítéséről, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról szóló 1290/2015. (V. 5.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/123. (IX. 4.)

Hatályos:

2015. 09. 05.

 

Jogszabály:

1591/2015. (IX. 4.) Korm. határozat

egyes, a KEOP-2012-5.6.0 jelű ("Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai" című) támogatási konstrukció keretében megvalósuló projektek többlettámogatása vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződés módosításához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/123. (IX. 4.)

Hatályos:

2015. 09. 05.

 

Jogszabály:

1592/2015. (IX. 4.) Korm. határozat

a Közlekedés Operatív Program 1. és 3. prioritása keretében megvalósuló egyes projektek forrásszerkezetének módosításáról

Megjelent:

MK 2015/123. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

1593/2015. (IX. 4.) Korm. határozat

a KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0001 azonosító számú ("Megvalósíthatósági tanulmány készítése a hódmezővásárhelyi keleti elkerülő út építésére" című) projekt vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/123. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

1594/2015. (IX. 4.) Korm. határozat

a KÖZOP-3.4.0-09-11-2011-0002 azonosító számú ("445. sz. főút Kecskemét északi elkerülő szakasz - területszerzési költségek" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2015/123. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

1595/2015. (IX. 4.) Korm. határozat

a KÖZOP-4.5.0-09-11-2015-0001 azonosító számú ("MAHART Mobil Árvízvédelmi Gát" című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról, akciótervi nevesítéséről, és az azzal kapcsolatos kötelezettség vállalásáról

Megjelent:

MK 2015/123. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

1596/2015. (IX. 4.) Korm. határozat

a KÖZOP-2.5.0-09-11-2015-0006 azonosító számú ("Megvalósíthatósági tanulmány készítése az NKH Hajózási Információs Rendszer átdolgozására" című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és az azzal kapcsolatos kötelezettségvállalásról

Megjelent:

MK 2015/123. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

1597/2015. (IX. 4.) Korm. határozat

a regionális operatív programokból támogatott egyes projektek támogatásának növeléséről, az azzal összefüggő kötelezettségvállalásról és támogatási szerződések megkötéséről

Megjelent:

MK 2015/123. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

1598/2015. (IX. 4.) Korm. határozat

a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/123. (IX. 4.)

Hatályos:

2015. 09. 05.

 

Jogszabály:

1599/2015. (IX. 4.) Korm. határozat

a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság részére történő kötött segélyhitel felajánlásáról

Megjelent:

MK 2015/123. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

1600/2015. (IX. 4.) Korm. határozat

a Vietnámi Szocialista Köztársaság részére történő kötött segélyhitel felajánlásáról

Megjelent:

MK 2015/123. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

68/2015. (IX. 4.) ME határozat

az Európai Unió és az Örmény Köztársaság, a Török Köztársaság, az Azerbajdzsáni Köztársaság, a Zöld-foki Köztársaság, Srí Lanka Demokratikus Szocialista Köztársaság, a Tunéziai Köztársaság, a Fehérorosz Köztársaság és a Marokkói Királyság közötti visszafogadási megállapodások kétoldalú végrehajtási jegyzőkönyveinek létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2015/123. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

69/2015. (IX. 4.) ME határozat

az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatójának kinevezéséről

Megjelent:

MK 2015/123. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

70/2015. (IX. 4.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2015/123. (IX. 4.)

 

 

2015. IX. 2.

Jogszabály:

30/2015. (IX. 2.) MNB rendelet

"Nemzeti és Történelmi Emlékhelyek" felirattal ellátott 50 forintos címletű érme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2015/122. (IX. 2.)

Hatályos:

2015. 09. 03.

 

Jogszabály:

21/2015. (IX. 2.) IM rendelet

a természetes személy adósságrendezési eljárásában az adósra, adóstársra vonatkozó környezettanulmány elvégzésével összefüggő szabályokról

Megjelent:

MK 2015/122. (IX. 2.)

Hatályos:

2015. 09. 03., 2015. 10. 03.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Knk. IV.37.494/2015/2. határozata

a Nemzeti Választási Bizottság 86/2015. (V. 13.) NVB határozatának megváltoztatásáról és hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

MK 2015/122. (IX. 2.)

 

 

Jogszabály:

365/2015. (IX. 2.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2015/122. (IX. 2.)

 

 

Jogszabály:

366/2015. (IX. 2.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2015/122. (IX. 2.)

 

 

Jogszabály:

367/2015. (IX. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/122. (IX. 2.)

 

 

Jogszabály:

368/2015. (IX. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/122. (IX. 2.)

 

 

Jogszabály:

369/2015. (IX. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/122. (IX. 2.)

 

 

Jogszabály:

370/2015. (IX. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/122. (IX. 2.)

 

 

Jogszabály:

371/2015. (IX. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/122. (IX. 2.)

 

 

Jogszabály:

372/2015. (IX. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/122. (IX. 2.)

 

 

Jogszabály:

373/2015. (IX. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/122. (IX. 2.)

 

 

Jogszabály:

374/2015. (IX. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/122. (IX. 2.)

 

 

Jogszabály:

375/2015. (IX. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/122. (IX. 2.)

 

 

Jogszabály:

376/2015. (IX. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/122. (IX. 2.)

 

 

Jogszabály:

377/2015. (IX. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/122. (IX. 2.)

 

 

2015. VIII. 31.

Jogszabály:

48/2015. (VIII. 31.) BM rendelet

a belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/121. (VIII. 31.)

Hatályos:

2015. 09. 01.

 

Jogszabály:

41/2015. (VIII. 31.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/121. (VIII. 31.)

Hatályos:

2015. 09. 01.

 

Jogszabály:

19/2015. (VIII. 31.) IM rendelet

a természetes személyek adósságrendezési nyilvántartásából történő adatszolgáltatásról, tanúsítványok és okiratmásolatok kiadásáról

Megjelent:

MK 2015/121. (VIII. 31.)

Hatályos:

2015. 09. 01., 2015. 10. 01.

 

Jogszabály:

20/2015. (VIII. 31.) IM rendelet

a kötelező szervezeti szabályozás jóváhagyásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

Megjelent:

MK 2015/121. (VIII. 31.)

Hatályos:

2015. 10. 01.

 

Jogszabály:

47/2015. (VIII. 31.) NFM rendelet

az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/121. (VIII. 31.)

Hatályos:

2015. 09. 15.

 

Jogszabály:

4/2015. (VIII. 31.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/43. (VIII. 31.)

Hatályos:

2015. 09. 01.

 

Jogszabály:

42/2015. (VIII. 31.) EMMI utasítás

kiadmányozási jogkör átadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/43. (VIII. 31.)

Hatályos:

2015. 09. 01.

 

Jogszabály:

43/2015. (VIII. 31.) EMMI utasítás

a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 35/2015. (VII. 28.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/43. (VIII. 31.)

Hatályos:

2015. 09. 01.

 

Jogszabály:

15/2015. (VIII. 31.) FM utasítás

a taxi kártyák használatának szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/43. (VIII. 31.)

Hatályos:

2015. 09. 01.

 

Jogszabály:

44/2015. (VIII. 31.) HM utasítás

a Magyar Honvédség egyes szervezetei feladatrendszerének módosításával és vezetési rendszerét érintő átalakításokkal kapcsolatos egyes feladatokról szóló 10/2015. (III. 26.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/43. (VIII. 31.)

Hatályos:

2015. 09. 01.

 

Jogszabály:

45/2015. (VIII. 31.) HM utasítás

a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet szerinti egyes juttatásokkal kapcsolatos eljárási szabályokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/43. (VIII. 31.)

Hatályos:

2015. 09. 01.

 

Jogszabály:

17/2015. (VIII. 31.) IM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/43. (VIII. 31.)

Hatályos:

2015. 09. 01.

 

Jogszabály:

18/2015. (VIII. 31.) IM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/43. (VIII. 31.)

Hatályos:

2015. 09. 01.

 

Jogszabály:

19/2015. (VIII. 31.) IM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/43. (VIII. 31.)

Hatályos:

2015. 09. 01.

 

Jogszabály:

14/2015. (VIII. 31.) KKM utasítás

a külképviseleteken devizában, illetve valutában beszedett vízumeljárási díjaknak, konzulidíj-bevételeknek, a hazai hatóság eljárásában felmerülő illetékeknek vagy díjaknak, valamint a konzuli cselekményekhez kapcsolódó költségeknek az elszámolásáról szóló 20/2011. (VI. 30.) KüM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/43. (VIII. 31.)

Hatályos:

2015. 09. 01.

 

Jogszabály:

30/2015. (VIII. 31.) NFM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/43. (VIII. 31.)

Hatályos:

2015. 09. 01.

 

Jogszabály:

31/2015. (VIII. 31.) NFM utasítás

a hivatali mobiltelefonok használatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/43. (VIII. 31.)

Hatályos:

2015. 09. 01.

 

Jogszabály:

12/2015. (VIII. 31.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap kiadási előirányzatainak felhasználási szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/43. (VIII. 31.)

Hatályos:

2015. 09. 01.

 

Jogszabály:

18/2015. (VIII. 31.) ORFK utasítás

a Határrendészeti Oktatóbázis működéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/43. (VIII. 31.)

Hatályos:

2015. 09. 01.

 

Jogszabály:

19/2015. (VIII. 31.) ORFK utasítás

a kötelezettségvállalás, a pénzügyi és jogi ellenjegyzés, az utalványozás, az érvényesítés és a teljesítés igazolás rendjének meghatározásáról szóló 47/2013. (XI. 29.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/43. (VIII. 31.)

Hatályos:

2015. 09. 01.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2015/43. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/43. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/43. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kezdeményezések aláírásgyűjtő ív hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/43. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

Miskolci Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

a Hajdúböszörmény 1. számú székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/43. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

Horváth Imre képviselőjelölt beszámolója

a Budapest 11. számú országgyűlési egyéni választókerület országgyűlési képviselője 2014. évi időközi választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/43. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

Pad Ferenc képviselőjelölt beszámolója

a Tapolca 3. számú országgyűlési egyéni választókerület országgyűlési képviselője 2015. évi időközi választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/43. (VIII. 31.)

 

 

2015. VIII. 28.

Jogszabály:

39/2015. (VIII. 28.) EMMI rendelet

egyes szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megj