Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából.
A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli.

 

Változásmutató

Új jogszabályok.

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köm. 5011/2014/3. határozata

Garadna Község Önkormányzata törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségének elmulasztásáról

Megjelent:

MK 2014/90. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köm. 5012/2014/3. határozata

Hernádpetri Község Önkormányzata törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségének elmulasztásáról

Megjelent:

MK 2014/90. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köm. 5014/2014/3. határozata

Nagycsécs Község Önkormányzata törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségének elmulasztásáról

Megjelent:

MK 2014/90. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

61/2014. (VII. 2.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2014/90. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

62/2014. (VII. 2.) ME határozat

helyettes államtitkárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2014/90. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

63/2014. (VII. 2.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és kinevezéséről

Megjelent:

MK 2014/90. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

64/2014. (VII. 2.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és kinevezéséről

Megjelent:

MK 2014/90. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

65/2014. (VII. 2.) ME határozat

helyettes államtitkárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2014/90. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

66/2014. (VII. 2.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2014/90. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

67/2014. (VII. 2.) ME határozat

helyettes államtitkárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2014/90. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

68/2014. (VII. 2.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és kinevezéséről

Megjelent:

MK 2014/90. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

69/2014. (VII. 2.) ME határozat

helyettes államtitkárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2014/90. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

70/2014. (VII. 2.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és kinevezéséről

Megjelent:

MK 2014/90. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

71/2014. (VII. 2.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és kinevezéséről

Megjelent:

MK 2014/90. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

72/2014. (VII. 2.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2014/90. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

73/2014. (VII. 2.) ME határozat

helyettes államtitkárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2014/90. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

74/2014. (VII. 2.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és kinevezéséről

Megjelent:

MK 2014/90. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

75/2014. (VII. 2.) ME határozat

helyettes államtitkárok felmentéséről

Megjelent:

MK 2014/90. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

76/2014. (VII. 2.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2014/90. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

77/2014. (VII. 2.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2014/90. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

78/2014. (VII. 2.) ME határozat

helyettes államtitkárok felmentéséről

Megjelent:

MK 2014/90. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

79/2014. (VII. 2.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2014/90. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

80/2014. (VII. 2.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről

Megjelent:

MK 2014/90. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

81/2014. (VII. 2.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2014/90. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

82/2014. (VII. 2.) ME határozat

helyettes államtitkárok felmentéséről

Megjelent:

MK 2014/90. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

83/2014. (VII. 2.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2014/90. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

2014. évi XXIV. törvény

az Oroszországi Föderáció Kormánya és Magyarország Kormánya között a Magyarország Kormányának a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2014/91. (VII. 3.)

Hatályos:

2014. 07. 04. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2014. évi XXV. törvény

egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2014/91. (VII. 3.)

Hatályos:

2014. 07. 04.

 

Jogszabály:

2014. évi XXVI. törvény

a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény és a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2014/91. (VII. 3.)

Hatályos:

2014. 07. 04., a 2014. évi általános nemzetiségi önkormányzati választások napjától, a 2019. évi általános nemzetiségi önkormányzati választások kitűzésének napjától.

 

Jogszabály:

2014. évi XXVII. törvény

a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2014/91. (VII. 3.)

Hatályos:

2014. 07. 04.

 

Jogszabály:

20/2014. (VII. 3.) AB határozat

a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányossági vizsgálatáról

Megjelent:

MK 2014/91. (VII. 3.)

 

 

Jogszabály:

2/2014. Polgári jogegységi határozat

a deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződés azon rendelkezése, amely szerint az árfolyamkockázatot - a kedvezőbb kamatmérték ellenében - korlátozás nélkül a fogyasztó viseli, a főszolgáltatás körébe tartozó szerződéses rendelkezés, amelynek a tisztességtelensége főszabályként nem vizsgálható

Megjelent:

MK 2014/91. (VII. 3.)

 

 

Jogszabály:

30/2014. (VII. 3.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2014/91. (VII. 3.)

Hatályos:

2014. 06. 30.

 

Jogszabály:

1367/2014. (VII. 3.) Korm. határozat

az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság létrehozásáról szóló 1472/2012. (X. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2014/91. (VII. 3.)

Hatályos:

2014. 07. 04.

 

Jogszabály:

1368/2014. (VII. 3.) Korm. határozat

a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar szarvasi telephelyű Pedagógiai Intézetének az egyházi fenntartásban működő Gál Ferenc Főiskolához történő csatlakozásáról

Megjelent:

MK 2014/91. (VII. 3.)

 

 

Jogszabály:

1369/2014. (VII. 3.) Korm. határozat

a 2014-2020 közötti programozási időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló "CENTRAL EUROPE 2020" transznacionális és az "ESPON 2020" interregionális együttműködési programok elfogadásáról

Megjelent:

MK 2014/91. (VII. 3.)

 

 

Jogszabály:

1370/2014. (VII. 3.) Korm. határozat

a 2014-2020 közötti programozási időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló "URBACT III" interregionális együttműködési program elfogadásáról

Megjelent:

MK 2014/91. (VII. 3.)

 

 

Jogszabály:

84/2014. (VII. 3.) ME határozat

helyettes államtitkárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2014/91. (VII. 3.)

 

 

Jogszabály:

18/2014. (VII. 4.) NGM utasítás

egyes nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó utasítások hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/34. (VII. 4.)

Hatályos:

2014. 07. 05.

 

Jogszabály:

11/2014. (VII. 4.) BM OKF utasítás

a hivatásos katasztrófavédelmi szervek Normaalkotási Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/34. (VII. 4.)

Hatályos:

2014. 07. 05.

 

Jogszabály:

8/2014. (VII. 4.) OBH utasítás

az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló szabályzatról szóló 7/2013. (VII. 22.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/34. (VII. 4.)

Hatályos:

2014. 07. 15.

 

Jogszabály:

9/2014. (VII. 4.) OBH utasítása

a bíróságok egységes iratkezeléséről szóló 4/2002. OIT szabályzat módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/34. (VII. 4.)

Hatályos:

2014. 07. 05.

 

Jogszabály:

21/2014. (VII. 4.) ORFK utasítás

a Rendőrség őrzött szállásainak szolgálati szabályzatáról és a menekültügyi őrzött befogadó központokban végrehajtandó rendőrségi feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/34. (VII. 4.)

Hatályos:

2014. 07. 12.

 

Jogszabály:

22/2014. (VII. 4.) ORFK utasítás

a Rendőrség munkavédelmi tevékenységének ellátásáról szóló 10/2012. (VI. 29.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/34. (VII. 4.)

Hatályos:

2014. 07. 12.

 

Jogszabály:

23/2014. (VII. 4.) ORFK utasítás

a Rendőrség szolgálati járműveinek és a rendőri szolgálati feladatok ellátásához használt, a rendőri szerv tulajdonában lévő, bérelt, lízingelt, valamint adományozott gépjárművek rendőri jellegének kialakításáról szóló 11/2010. (OT 7.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/34. (VII. 4.)

Hatályos:

2014. 07. 05.

 

Jogszabály:

1/2014. (VII. 4.) KKM közlemény

az INTERSZPUTNYIK Nemzetközi Űrtávközlési Rendszer és Szervezet létrehozásáról szóló megállapodás módosításáról szóló Jegyzőkönyv, valamint az INTERSZPUTNYIK Nemzetközi Űrtávközlési Szervezet Üzemeltetési Megállapodásának kihirdetéséről szóló 2014. évi VI. törvény 5. és 6. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/34. (VII. 4.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/34. (VII. 4.)

 

 

Jogszabály:

Helyreállítás Magyarországi Pártja

2013. évi beszámolója

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/34. (VII. 4.)

 

 

Jogszabály:

Gyovai István képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/34. (VII. 4.)

 

 

Jogszabály:

Balatonfűzfő Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/34. (VII. 4.)

 

 

Jogszabály:

2014. évi XXVIII. törvény

Magyarország Kormánya és Kuvait Állam Kormánya között a diplomata, szolgálati és speciális útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2014/92. (VII. 8.)

Hatályos:

2014. 07. 09. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2014. évi XXIX. törvény

Magyarország Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között Magyarország fegyveres erői és a Németországi Szövetségi Köztársaság fegyveres erői tagjainak a másik állam területén történő ideiglenes tartózkodásáról szóló megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2014/92. (VII. 8.)

Hatályos:

2014. 07. 09. - kivétellel.

 

Jogszabály:

162/2014. (VII. 8.) Korm. rendelet

a vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj megállapítására vonatkozó eljárási szabályokról

Megjelent:

MK 2014/92. (VII. 8.)

Hatályos:

2014. 08. 07.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köm. 5013/2014/3. határozata

Hernádvécse Község Önkormányzata törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségének elmulasztásáról

Megjelent:

MK 2014/92. (VII. 8.)

 

 

Jogszabály:

31/2014. (VII. 8.) OGY határozat

az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról

Megjelent:

MK 2014/92. (VII. 8.)

Hatályos:

2014. 07. 08.

 

Jogszabály:

32/2014. (VII. 8.) OGY határozat

Az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról

Megjelent:

MK 2014/92. (VII. 8.)

Hatályos:

2014. 07. 08.

 

Jogszabály:

33/2014. (VII. 8.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2014/92. (VII. 8.)

Hatályos:

2014. 07. 04.

 

Jogszabály:

34/2014. (VII. 8.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2014/92. (VII. 8.)

Hatályos:

2014. 07. 04.

 

Jogszabály:

1371/2014. (VII. 8.) Korm. határozat

egyes alapítványokkal és költségvetési szervekkel kapcsolatos időszerű intézkedésekről

Megjelent:

MK 2014/92. (VII. 8.)

Hatályos:

2014. 07. 09.

 

Jogszabály:

1372/2014. (VII. 8.) Korm. határozat

társasági részesedés megszerzése érdekében szükséges további intézkedésekről

Megjelent:

MK 2014/92. (VII. 8.)

 

 

Jogszabály:

1373/2014. (VII. 8.) Korm. határozat

a meteorológiai feladatok finanszírozása érdekében a Honvédelmi Minisztérium és a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/92. (VII. 8.)

 

 

Jogszabály:

1374/2014. (VII. 8.) Korm. határozat

a DNS-profil meghatározások biztosítása céljából a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat- átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/92. (VII. 8.)

 

 

Jogszabály:

1375/2014. (VII. 8.) Korm. határozat

a KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0007 azonosító számú ("Kecskemét Megyei Jogú Város intermodális pályaudvar és közösségi közlekedés fejlesztése - tervezés, engedélyezés" című) projekt támogatásának növeléséről és akciótervi nevesítéséről

Megjelent:

MK 2014/92. (VII. 8.)

 

 

Jogszabály:

1376/2014. (VII. 8.) Korm. határozat

a KÖZOP-1.5.0-09-11-2014-0008 azonosító számú ("8. sz. főút Várpalota I. szakasz 23+900-29+700 km szelvények közötti szakasz tervezése és kivitelezése" című) egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat akciótervi nevesítéséről, támogatásának jóváhagyásáról és finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2014/92. (VII. 8.)

 

 

Jogszabály:

85/2014. (VII. 8.) ME határozat

főiskolai rektor megbízásáról

Megjelent:

MK 2014/92. (VII. 8.)

 

 

Jogszabály:

86/2014. (VII. 8.) ME határozat

főiskolai rektor megbízásáról

Megjelent:

MK 2014/92. (VII. 8.)

 

 

Jogszabály:

87/2014. (VII. 8.) ME határozat

kormánymegbízottak kinevezéséről

Megjelent:

MK 2014/92. (VII. 8.)

 

 

Jogszabály:

2014. évi XXX. törvény

egyes törvényeknek a belügyminiszter feladat- és hatáskörével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2014/93. (VII. 10.)

Hatályos:

2014. 07. 18., 2014. 08. 09., 2014. 08. 01.

 

Jogszabály:

2014. évi XXXI. törvény

egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2014/93. (VII. 10.)

Hatályos:

2014. 07. 11.

 

Jogszabály:

2014. évi XXXII. törvény

egyes törvényeknek a sportfogadással összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2014/93. (VII. 10.)

Hatályos:

2014. 07. 15., 2014. 08. 10.

 

Jogszabály:

163/2014. (VII. 10.) Korm. rendelet

a Nemzetközi Migrációs Politikát Fejlesztő Központ (ICMPD) alapításáról és működéséről szóló, Bécsben 1993. június 1. napján aláírt Megállapodásnak az ICMPD belső adórendszere bevezetésével kapcsolatos negyedik módosítása kihirdetéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2014/93. (VII. 10.)

Hatályos:

2014. 07. 11. - kivétellel

 

Jogszabály:

Kúria Knk.IV.37.446/2014/3. határozata

a Nemzeti Választási Bizottság 842/2014. (III. 20.) NVB határozatának helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2014/93. (VII. 10.)

 

 

Jogszabály:

269/2014. (VII. 10.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/93. (VII. 10.)

 

 

Jogszabály:

1377/2014. (VII. 10.) Korm. határozat

a Nemzeti Hauszmann Terv (2014-2024) előkészítéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2014/93. (VII. 10.)

 

 

Jogszabály:

1378/2014. (VII. 10.) Korm. határozat

a KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0008 azonosító számú ("53. sz. főút 55. sz. főút és az országhatár közötti szakaszán 115 kN tengelyterhelésre történő burkolat megerősítés / fejlesztés építés kivitelezési munkáinak elvégzése" című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről

Megjelent:

MK 2014/93. (VII. 10.)

 

 

Jogszabály:

1379/2014. (VII. 10.) Korm. határozat

a Támogatásokat Vizsgáló Irodának a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumból a Miniszterelnökség részére történő átadásával összefüggő fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/93. (VII. 10.)

 

 

Jogszabály:

1/2014. (VII. 11.) FM utasítás

miniszteri biztosi kinevezésről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/35. (VII. 11.)

Hatályos:

2014. 07. 12.

 

Jogszabály:

19/2014. (VII. 11.) NGM utasítás

a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (I. 6.) NGM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/35. (VII. 11.)

Hatályos:

2014. 07. 12.

 

Jogszabály:

13/2014. (VII. 11.) LÜ utasítás

az ügyészség szervezetéről és működéséről szóló 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/35. (VII. 11.)

Hatályos:

2014. 08. 01.

 

Jogszabály:

10/2014. (VII. 11.) OBH utasítás

a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló szabályzatról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/35. (VII. 11.)

Hatályos:

2014. 07. 12.

 

Jogszabály:

11/2014. (VII. 11.) OBH utasítás

a bírósági közvetítésről és a kijelölés feltételeiről szóló szabályzatról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/35. (VII. 11.)

Hatályos:

2014. 07. 12.

 

Jogszabály:

12/2014. (VII. 11.) OBH utasítás

a büntető-, polgári és szabálysértési eljárás során használt, kiskorúak tájékoztatásához fűződő iratok nyomtatványként történő rendszeresítéséről szóló szabályzatról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/35. (VII. 11.)

Hatályos:

2014. 07. 12.

 

Jogszabály:

24/2014. (VII. 11.) ORFK utasítás

a rendkívüli halál esetén követendő rendőri eljárásról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/35. (VII. 11.)

Hatályos:

2014. 07. 19.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2014/35. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/35. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/35. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

Celldömölk Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/35. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

Törökszentmiklós Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/35. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

2014. évi XXXIII. törvény

az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2014/94. (VII. 14.)

Hatályos:

2014. 07. 15., 2014. 10. 01., 2015. 01. 01., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

1380/2014. (VII. 14.) Korm. határozat

az EGIS Gyógyszergyár Nyrt., a Ganz Gépgyár Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a CG Electric Systems Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság magyarországi nagybefektetőkkel való stratégiai megállapodás megkötéséről szóló 1722/2013. (X. 11.) Korm. határozat, valamint a ZF Hungária Kft. és a Schwarzmüller Kft. magyarországi nagybefektetőkkel való stratégiai megállapodás megkötéséről szóló 1019/2014. (I. 24.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2014/94. (VII. 14.)

 

 

Jogszabály:

2014. évi XXXIV. törvény

a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény eltérő szöveggel való hatálybalépéséről és azzal összefüggő egyes adótörvények módosításáról

Megjelent:

MK 2014/95. (VII. 15.)

Hatályos:

2014. 07. 16., 2014. 08. 15.

 

Jogszabály:

2014. évi XXXV. törvény

egyes törvényeknek a kormányzati szerkezetalakítással összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2014/95. (VII. 15.)

Hatályos:

2014. 07. 16.

 

Jogszabály:

33/2014. (VII. 15.) NFM rendelet

a hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/95. (VII. 15.)

Hatályos:

2014. 07. 16.

 

Jogszabály:

21/2014. (VII. 15.) AB határozat

a Kúria Mellett Működő Másodfokú Szolgálati Bíróság Szf.F.II.1/2012/9. számú határozata, valamint a Fővárosi Ítélőtábla Mellett Működő Elsőfokú Szolgálati Bíróság SZF.1/46/2011. számú határozata alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2014/95. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

22/2014. (VII. 15.) AB határozat

a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 531. § (5) bekezdése egyes szövegrészei alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz elutasításáról

Megjelent:

MK 2014/95. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

23/2014. (VII. 15.) AB határozat

a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 2010. július 23-tól 2013. június 30-ig hatályos 85. § (4) bekezdésének folyamatban lévő ügyben történő alkalmazása kizárásáról, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 81. § (4) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint a jogerős határozattal lezárt büntetőeljárások felülvizsgálatának elrendeléséről

Megjelent:

MK 2014/95. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf. 5016/2014/5. határozata

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének a Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 11/2008. (V. 15.) önkormányzati rendelet 3/24A., 3/25B. melléklete törvényellenességéről és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2014/95. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf. 5018/2014/6. határozata

Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályairól szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet 48. § (3) bekezdésének "számított 5 naptári napon belül" szövegrésze és utolsó mondata törvénysértő voltának megállapításáról

Megjelent:

MK 2014/95. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

2014. évi XXXVI. törvény

egyes oktatási tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2014/96. (VII. 16.)

Hatályos:

2014. 07. 24., 2014. 09. 01.

 

Jogszabály:

164/2014. (VII. 16.) Korm. rendelet

az UNESCO által 2005. október 19-én elfogadott, a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény mellékletei módosításának kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2014/96. (VII. 16.)

Hatályos:

2014. 07. 17., 2014. 09. 01.

 

Jogszabály:

38/2014. (VII. 16.) BM rendelet

az egyes anyakönyvezéssel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2014/96. (VII. 16.)

Hatályos:

2014. 07. 18.

 

Jogszabály:

165/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet

a fejlesztési adókedvezményről

Megjelent:

MK 2014/97. (VII. 17.)

Hatályos:

2014. 07. 18.

 

Jogszabály:

166/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet

az MCS Vágóhíd Kft. Mohácson megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Megjelent:

MK 2014/97. (VII. 17.)

Hatályos:

2014. 07. 18.

 

Jogszabály:

167/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet és ahhoz kapcsolódóan más kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2014/97. (VII. 17.)

Hatályos:

2014. 07. 18.

 

Jogszabály:

25/2014. (VII. 17.) MNB rendelet

a "Fáy András" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2014/97. (VII. 17.)

Hatályos:

2014. 07. 24.

 

Jogszabály:

26/2014. (VII. 17.) MNB rendelet

a "Fáy András" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2014/97. (VII. 17.)

Hatályos:

2014. 07. 24.

 

Jogszabály:

1381/2014. (VII. 17.) Korm. határozat

a 2014. évi hiánycél tartásához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2014/97. (VII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1382/2014. (VII. 17.) Korm. határozat

a helyi önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2014. júniusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2014/97. (VII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1383/2014. (VII. 17.) Korm. határozat

a helyi önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2014. júniusi előzetes kormányzati hozzájárulás elutasításáról

Megjelent:

MK 2014/97. (VII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1384/2014. (VII. 17.) Korm. határozat

Magyarország nemzeti katasztrófakockázat-értékelési módszertanáról és annak eredményeiről szóló jelentésről

Megjelent:

MK 2014/97. (VII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1385/2014. (VII. 17.) Korm. határozat

az örökös nélkül elhalt zsidó származású, vallású, sérelmet szenvedett személyek után a zsidó közösségeknek juttatott támogatással kapcsolatos elszámolás rendezéséről szóló 1033/2013. (II. 1.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2014/97. (VII. 17.)

Hatályos:

2014. 07. 18.

 

Jogszabály:

1386/2014. (VII. 17.) Korm. határozat

a Magyarország lakosságának biztonságérzetét javító közbiztonsági program megvalósítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/97. (VII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1387/2014. (VII. 17.) Korm. határozat

a térítésmentes mezőgazdasági vízszolgáltatás biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/97. (VII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1388/2014. (VII. 17.) Korm. határozat

a 813. számú főút, Győr keleti elkerülő út I. ütem megvalósításához szükséges költségvetési többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2014/97. (VII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1389/2014. (VII. 17.) Korm. határozat

a Meteorológiai Műholdak Hasznosításának Európai Szervezete második generációs poláris műholdas programja elindításának támogatásáról és a program fedezetének biztosításáról

Megjelent:

MK 2014/97. (VII. 17.)

 

 

Jogszabály:

2014. évi XXXVII. törvény

a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről

Megjelent:

MK 2014/98. (VII. 18.)

Hatályos:

2014. 07. 21., 2014. 09. 16., 2015. 06. 15.

 

Jogszabály:

2014. évi XXXVIII. törvény

a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről

Megjelent:

MK 2014/98. (VII. 18.)

Hatályos:

2014. 07. 19., 2014. 07. 26.

 

Jogszabály:

168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet

a Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről

Megjelent:

MK 2014/98. (VII. 18.)

Hatályos:

2014. 07. 19.

 

Jogszabály:

169/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2014/98. (VII. 18.)

Hatályos:

2014. 07. 19.

 

Jogszabály:

170/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet

a harmadik országbeli állampolgárok részére kiállított, magyarországi beutazás céljából elismert okmányok meghatározásáról szóló 328/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet, valamint a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/98. (VII. 18.)

Hatályos:

2014. 07. 19.

 

Jogszabály:

171/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2014/98. (VII. 18.)

Hatályos:

2014. 08. 18.

 

Jogszabály:

172/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet

a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet és a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/98. (VII. 18.)

Hatályos:

2014. 07. 19.

 

Jogszabály:

173/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet

a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet és a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggő szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/98. (VII. 18.)

Hatályos:

2014. 07. 26.

 

Jogszabály:

174/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet

a tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/98. (VII. 18.)

Hatályos:

2014. 07. 21.

 

Jogszabály:

1390/2014. (VII. 18.) Korm. határozat

a Sorsok háza Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye - Európai Oktatási Központ funkcióbővítésének, működtetésének és fenntartásának egyes kérdéseiről

Megjelent:

MK 2014/98. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1391/2014. (VII. 18.) Korm. határozat

a fertődi Esterházy-kastélyegyüttes működtetéséhez kapcsolódó intézkedésekről

Megjelent:

MK 2014/98. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1392/2014. (VII. 18.) Korm. határozat

a nagycenki Széchenyi Kastély és emlékmúzeum, a Széchenyi-mauzóleum, valamint a fertőrákosi Püspöki palota működtetésének és vagyonkezelői jogának az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont részére történő átadásáról

Megjelent:

MK 2014/98. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1393/2014. (VII. 18.) Korm. határozat

a Lakitelek Népfőiskola épületei rekonstrukciója és fejlesztése érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/98. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1394/2014. (VII. 18.) Korm. határozat

a 2014-2020 közötti források felhasználásának előfeltételeiként meghatározott, a víz szektort érintő előzetes feltételek teljesítéséről szóló 1121/2014. (III. 26.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2014/98. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1395/2014. (VII. 18.) Korm. határozat

a parlagfű elleni védekezést szolgáló intézkedések támogatása érdekében a Vidékfejlesztési Minisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/98. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1396/2014. (VII. 18.) Korm. határozat

a Közlekedés Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról

Megjelent:

MK 2014/98. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1397/2014. (VII. 18.) Korm. határozat

a 2014-2020 közötti programozási időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló "INTERREG EUROPE" interregionális együttműködési program elfogadásáról

Megjelent:

MK 2014/98. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1398/2014. (VII. 18.) Korm. határozat

a DDOP-5.1.2/B-09-2009-0001 azonosító számú ("Közösségi közlekedés színvonalának emelése a Kapos Volán Zrt. és a Gemenc Volán Zrt. együttműködésével" című) projekttel összefüggésben a KAPOS VOLÁN Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről

Megjelent:

MK 2014/98. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1399/2014. (VII. 18.) Korm. határozat

az ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0025 azonosító számú ("Nyugattól-keletig a nógrádi erdőkben, az Ipoly Erdő Zrt. komplex ökoturisztikai fejlesztése" című) projekttel összefüggésben az IPOLY ERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről

Megjelent:

MK 2014/98. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

175/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet

a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/99. (VII. 18.)

Hatályos:

2014. 07. 19.

 

Jogszabály:

176/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet

a Hankook Tire Magyarország Kft. Rácalmáson megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 526/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/99. (VII. 18.)

Hatályos:

2014. 07. 21.

 

Jogszabály:

177/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet

a Gyöngyöshalászon megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Megjelent:

MK 2014/99. (VII. 18.)

Hatályos:

2014. 07. 19.

 

Jogszabály:

178/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet

az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/99. (VII. 18.)

Hatályos:

2014. 07. 23.

 

Jogszabály:

1/2014. (VII. 18.) IM rendelet

a közigazgatási és igazságügyi miniszter által adományozható elismerésekről szóló 6/2011. (II. 24.) KIM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/99. (VII. 18.)

Hatályos:

2014. 07. 19.

 

Jogszabály:

1400/2014. (VII. 18.) Korm. határozat

a központi költségvetés címrendjének a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2014/99. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1401/2014. (VII. 18.) Korm. határozat

a Budai Várban található Karmelita kolostor átépítésével összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2014/99. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1402/2014. (VII. 18.) Korm. határozat

az Alternatív Közgazdasági Gimnázium Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság üzletrészének értékesítéséről és az Alternatív Közgazdasági Gimnázium Alapítvány alapítói jogainak átruházásáról

Megjelent:

MK 2014/99. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1403/2014. (VII. 18.) Korm. határozat

a FESTO Automatika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és a FESTO-AM Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai megállapodás megkötéséről

Megjelent:

MK 2014/99. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1404/2014. (VII. 18.) Korm. határozat

az Agrana Csoport magyarországi nagybefektetővel való stratégiai megállapodás megkötéséről

Megjelent:

MK 2014/99. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1405/2014. (VII. 18.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/99. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1406/2014. (VII. 18.) Korm. határozat

a Szépművészeti Múzeum kiállításainak támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2014/99. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1407/2014. (VII. 18.) Korm. határozat

a Gyöngyöshalász község külterületén fekvő, egyes ipari-gazdasági övezetbe tartozó földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2014/99. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1408/2014. (VII. 18.) Korm. határozat

a Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány alapító okiratának módosításáról

Megjelent:

MK 2014/99. (VII. 18.)

Hatályos:

2014. 07. 19.

 

Jogszabály:

88/2014. (VII. 18.) ME határozat

helyettes államtitkárok megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2014/99. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

89/2014. (VII. 18.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2014/99. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

90/2014. (VII. 18.) ME határozat

a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatójának felmentéséről

Megjelent:

MK 2014/99. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

91/2014. (VII. 18.) ME határozat

a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatójának kinevezéséről

Megjelent:

MK 2014/99. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

24/2014. (VII. 18.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma szervezeti és működési rendjének ideiglenes meghatározásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/36. (VII. 18.)

Hatályos:

2014. 07. 19.

 

Jogszabály:

25/2014. (VII. 18.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/36. (VII. 18.)

Hatályos:

2014. 07. 19.

 

Jogszabály:

26/2014. (VII. 18.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/36. (VII. 18.)

Hatályos:

2014. 07. 19.

 

Jogszabály:

27/2014. (VII. 18.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/36. (VII. 18.)

Hatályos:

2014. 07. 19.

 

Jogszabály:

28/2014. (VII. 18.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/36. (VII. 18.)

Hatályos:

2014. 07. 19.

 

Jogszabály:

29/2014. (VII. 18.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/36. (VII. 18.)

Hatályos:

2014. 07. 19.

 

Jogszabály:

45/2014. (VII. 18.) HM utasítás

a Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok közötti védelmi együttműködési programokkal kapcsolatos eljárásrendről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/36. (VII. 18.)

Hatályos:

2014. 07. 19.

 

Jogszabály:

46/2014. (VII. 18.) HM utasítás

a kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzéséről és bejelentésének rendjéről szóló 83/2012. (XI. 16.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/36. (VII. 18.)

Hatályos:

2014. 07. 19.

 

Jogszabály:

47/2014. (VII. 18.) HM utasítás

a Magyar Honvédség Alaki Szabályzatának kiadásáról szóló 17/2014. (III. 7.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/36. (VII. 18.)

Hatályos:

2014. 07. 26.

 

Jogszabály:

2/2014. (VII. 18.) IM utasítás

az Igazságügyi Minisztérium szervezeti és működési rendjének ideiglenes meghatározásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/36. (VII. 18.)

Hatályos:

2014. 07. 19.

 

Jogszabály:

20/2014. (VII. 18.) NGM utasítás

a nemzetgazdasági miniszter rendelkezése alatt álló központi kezelésű előirányzatok és finanszírozási kiadások kezelésének eljárási rendjéről szóló 5/2013. (III. 8.) NGM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/36. (VII. 18.)

Hatályos:

2014. 07. 19.

 

Jogszabály:

1/2014. (VII. 18.) FM KÁT utasítás

a Vidékfejlesztési Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2012. (V. 31.) VM KÁT utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/36. (VII. 18.)

Hatályos:

2014. 07. 19.

 

Jogszabály:

12/2014. (VII. 18.) BM OKF utasítás

a polgári védelmi kötelezettség teljesítése alóli mentesség véleményezése során irányadó szempontokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/36. (VII. 18.)

Hatályos:

2014. 07. 19.

 

Jogszabály:

25/2014. (VII. 18.) ORFK utasítás

az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv Öltözködési Szabályzatának kiadásáról szóló 2/2014. (II. 12.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/36. (VII. 18.)

Hatályos:

2014. 07. 21.

 

Jogszabály:

26/2014. (VII. 18.) ORFK utasítás

az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerven belül működő kerékpáros járőrszolgálatot ellátó állomány nem egyenruha jellegű ruházati ellátásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/36. (VII. 18.)

Hatályos:

2014. 07. 21.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2014/36. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/36. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2014. augusztus 1-je és augusztus 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/36. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Választási Bizottság közleménye

országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ív hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/36. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

Tamási Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/36. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/36. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

Magyarországi Cigánypárt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választására kapott kampánycélú támogatás felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/36. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának beszámolója

az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választására kapott kampánycélú támogatás felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/36. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

Katona Gina képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/36. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

Lipovits Máté képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/36. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

Schnabl Marianna képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/36. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Közlekedési Hatóság közleménye

bélyegzők érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/36. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

27/2014. (VII. 22.) MNB rendelet

a jegybanki alapkamat mértékéről

Megjelent:

MK 2014/100. (VII. 22.)

Hatályos:

2014. 07. 23.

 

Jogszabály:

24/2014. (VII. 22.) AB határozat

az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 22. § (3) bekezdésének szövegrésze, valamint az egyes egészségügyi ellátások visszautasításának részletes szabályairól szóló 117/1998. (VI. 16.) Korm. rendelet mellékletének 2. pontja és az ahhoz kapcsolódó lábjegyzet alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2014/100. (VII. 22.)

 

 

Jogszabály:

25/2014. (VII. 22.) AB határozat

a Kúria Pfv.IV.20.015/2012/4. számú ítélete, valamint a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 1.Pf.20.361/2011/4. számú jogerős ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2014/100. (VII. 22.)

 

 

Jogszabály:

92/2014. (VII. 22.) ME határozat

helyettes államtitkárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2014/100. (VII. 22.)

 

 

Jogszabály:

93/2014. (VII. 22.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2014/100. (VII. 22.)

 

 

Jogszabály:

94/2014. (VII. 22.) ME határozat

helyettes államtitkárok felmentéséről

Megjelent:

MK 2014/100. (VII. 22.)

 

 

Jogszabály:

179/2014. (VII. 23.) Korm. rendelet

egyes, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapot érintő kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2014/101. (VII. 23.)

Hatályos:

2014. 07. 24.

 

Jogszabály:

28/2014. (VII. 23.) MNB rendelet

a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról

Megjelent:

MK 2014/101. (VII. 23.)

Hatályos:

2014. 08. 01.

 

Jogszabály:

1/2014. (VII. 23.) FM rendelet

a védett őshonos mezőgazdasági állatfajták és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták körének megállapításáról szóló 4/2007. (I. 18.) FVM-KvVM együttes rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/101. (VII. 23.)

Hatályos:

2014. 07. 26.

 

Jogszabály:

26/2014. (VII. 23.) AB határozat

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 6. §-a és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 22. § (3a) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló indítvány elutasításáról, továbbá a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 17. §-a egyes szövegrészeinek és a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 2. § (4) bekezdés második mondata alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2014/101. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

27/2014. (VII. 23.) AB határozat

a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 2012. január 1-jétől 2012. augusztus 31-ig hatályos alaptörvény-ellenes 34. § (1) bekezdése folyamatban lévő ügyben történő alkalmazásának kizárásáról

Megjelent:

MK 2014/101. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

270/2014. (VII. 23.) KE határozat

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választása időpontjának kitűzéséről

Megjelent:

MK 2014/101. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1409/2014. (VII. 23.) Korm. határozat

a Paksi Atomerőmű teljesítményének fenntartásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1358/2014. (VI. 30.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2014/101. (VII. 23.)

Hatályos:

2014. 07. 24.

 

Jogszabály:

1410/2014. (VII. 23.) Korm. határozat

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal létrehozásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1336/2014. (VI. 11.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2014/101. (VII. 23.)

Hatályos:

2014. 07. 24.

 

Jogszabály:

1411/2014. (VII. 23.) Korm. határozat

a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 2014. évi felhasználási tervének jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2014/101. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1412/2014. (VII. 23.) Korm. határozat

egyes, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapot érintő kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2014/101. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1413/2014. (VII. 23.) Korm. határozat

a Bionikai Innovációs Központ létrehozásával kapcsolatos egyes feladatokról szóló 1493/2012. (XI. 13.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2014/101. (VII. 23.)

Hatályos:

2014. 07. 24.

 

Jogszabály:

1414/2014. (VII. 23.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program módosításáról

Megjelent:

MK 2014/101. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1415/2014. (VII. 23.) Korm. határozat

a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret forrásfelhasználásával kapcsolatos egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2014/101. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1416/2014. (VII. 23.) Korm. határozat

a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0022 azonosító számú ("Kalocsa környéki ivóvízminőség javító projekt" című) projekt támogatástartalmának az önerő halasztott hozzárendelésével történő kifizetéséhez történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2014/101. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1417/2014. (VII. 23.) Korm. határozat

a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0006 azonosító számú ("Dél-Balaton és Sióvölgy Nagytérségi Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium működési területén a Somi Regionális Hulladékkezelőtelep fejlesztése" című) egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projekt támogatásának jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2014/101. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1418/2014. (VII. 23.) Korm. határozat

a TÁMOP-2.2.7.B-3-13/1-2014-0001 azonosító számú ("Modellprogram duális rendszerű szakképzési tartalmak pilot jellegű átültetésére" című) kiemelt projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2014/101. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1/2014. (VII. 23.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/37. (VII. 23.)

Hatályos:

2014. 07. 24., 2014. 09. 01.

 

Jogszabály:

48/2014. (VII. 23.) HM utasítás

a Honvéd Vezérkar szervezeti korrekciójával és a Magyar Honvédség kiképzési és doktrinális feladatokat ellátó központi szervezetének megalakításával összefüggő feladatokról szóló 8/2014. (II. 12.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/37. (VII. 23.)

Hatályos:

2014. 07. 24.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2014/37. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/37. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárságának pályázati felhívása

a 2015. évi Lampl Hugó Emlékplakett elnyerésének kezdeményezésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/37. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/37. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

Érvénytelenítés

a Hivatalos Értesítő 2014/37. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/37. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

2/2014. (VII. 24.) IM rendelet

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról

Megjelent:

MK 2014/102. (VII. 24.)

Hatályos:

2014. 07. 25.

 

Jogszabály:

3/2014. (VII. 24.) IM rendelet

a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek választása, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről

Megjelent:

MK 2014/102. (VII. 24.)

Hatályos:

2014. 07. 25.

 

Jogszabály:

4/2014. (VII. 24.) IM rendelet

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról

Megjelent:

MK 2014/102. (VII. 24.)

Hatályos:

2014. 07. 25.

 

Jogszabály:

180/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között sugaras veszélyhelyzet esetén adandó gyors értesítésről szóló egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2014/103. (VII. 25.)

Hatályos:

2014. 07. 26. - kivételekkel.

 

Jogszabály:

181/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet

Magyarország Kormánya és Türkmenisztán Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2014/103. (VII. 25.)

Hatályos:

2014. 07. 26. - kivételekkel.

 

Jogszabály:

182/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet

a Külügyi és Külgazdasági Intézetről

Megjelent:

MK 2014/103. (VII. 25.)

Hatályos:

2014. 07. 30.

 

Jogszabály:

183/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet

a Nemzeti Befektetési Ügynökségről

Megjelent:

MK 2014/103. (VII. 25.)

Hatályos:

2014. 07. 26.

 

Jogszabály:

184/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet

a finanszírozott egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók adósságának rendezésére fordítható működési támogatásról

Megjelent:

MK 2014/103. (VII. 25.)

Hatályos:

2014. 07. 26.

 

Jogszabály:

185/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet

a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/103. (VII. 25.)

Hatályos:

2014. 07. 26.

 

Jogszabály:

186/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet

a föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak szabályairól szóló 47/2014. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/103. (VII. 25.)

Hatályos:

2014. 07. 28.

 

Jogszabály:

187/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet

a mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről szóló 504/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/103. (VII. 25.)

Hatályos:

2014. 07. 26.

 

Jogszabály:

188/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet

a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/103. (VII. 25.)

Hatályos:

2014. 07. 28.

 

Jogszabály:

189/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet

a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2012-5.6.0 kódszámú, "Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai" című projekthez kapcsolódó egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Megjelent:

MK 2014/103. (VII. 25.)

Hatályos:

2014. 07. 26.

 

Jogszabály:

10/2014. (VII. 25.) HM rendelet

a lakáspénz és az egyszeri pénzbeli támogatás bevezetéséről

Megjelent:

MK 2014/103. (VII. 25.)

Hatályos:

2014. 08. 01., 2017. 12. 31., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

34/2014. (VII. 25.) NFM rendelet

az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 77/2012. (XII. 22.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/103. (VII. 25.)

Hatályos:

2014. 07. 25. 19 órától.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf. 5015/2014/3. határozata

Dömös Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről szóló 16/2009. (XII. 16.) önkormányzati rendelete megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2014/103. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

271/2014. (VII. 25.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2014/103. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

272/2014. (VII. 25.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2014/103. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

273/2014. (VII. 25.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2014/103. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

1419/2014. (VII. 25.) Korm. határozat

az egyes egészségügyi szolgáltatók adósságrendezésével összefüggő kérdésekről

Megjelent:

MK 2014/103. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

1420/2014. (VII. 25.) Korm. határozat

a 2013. évi tavaszi ár- és belvíz, valamint a dunai rendkívüli árvízi helyzettel összefüggő helyreállítási feladatok finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2014/103. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

1421/2014. (VII. 25.) Korm. határozat

a Bonafarm Zrt., a Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft., a Bólyi Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Zrt., a Csányi Pincészet Zrt., a Dalmand Mezőgazdasági Zrt., a Fiorács Mezőgazdasági Termékelőállító és Forgalmazó export-import Kft., a Pick Szeged Szalámigyár és Húsüzem Zrt., a SOLE-MiZo Tejterméket Gyártó, Forgalmazó és Szolgáltató Zrt. magyarországi nagybefektetőkkel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

Megjelent:

MK 2014/103. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

95/2014. (VII. 25.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a dunai vízlépcsőre vonatkozó, a hágai Nemzetközi Bíróság ítéletével összhangban álló szerződés létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2014/103. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

96/2014. (VII. 25.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről

Megjelent:

MK 2014/103. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

39/2014. (VII. 28.) BM rendelet

a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013. (X. 4.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/104. (VII. 28.)

Hatályos:

2014. 07. 29.

 

Jogszabály:

1422/2014. (VII. 28.) Korm. határozat

az EMVA társfinanszírozásában megvalósuló vidékfejlesztési program humánerőforrásának folyamatos biztosítása érdekében a Földművelésügyi Minisztérium fejezeten belüli előirányzat- átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/104. (VII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1423/2014. (VII. 28.) Korm. határozat

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2014. évi működéséhez, továbbá a bevett egyházakat megillető hit- és erkölcstan oktatáshoz kapcsolódó támogatások biztosításáról

Megjelent:

MK 2014/104. (VII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1424/2014. (VII. 28.) Korm. határozat

az uzsora témáját feldolgozó tanulmánykötet kiadásával összefüggésben, valamint az ELTE Kárpát-medencei Magyar Nyári Egyetem elnevezésű programsorozat támogatása érdekében költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/104. (VII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1425/2014. (VII. 28.) Korm. határozat

a Formula 1 televíziós közvetítése 2014. évi jogdíjának biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/104. (VII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1426/2014. (VII. 28.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a 2013. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványok rendkívüli visszahagyásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2014/104. (VII. 28.)

 

 

Jogszabály:

30/2014. (VII. 28.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/38. (VII. 28.)

Hatályos:

2014. 07. 29.

 

Jogszabály:

2/2014. (VII. 28.) FM utasítás

a nemzeti park igazgatóságok természetvédelmi célú vagyonkezelési tevékenységének egységes szakmai alapelvek szerinti ellátásáról szóló 12/2012. (VI. 8.) VM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/38. (VII. 28.)

Hatályos:

2014. 07. 29.

 

Jogszabály:

49/2014. (VII. 28.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévő lakások és helyiségek elidegenítésével összefüggő feladatok ellátásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/38. (VII. 28.)

Hatályos:

2014. 07. 31., 2014. 08. 01.

 

Jogszabály:

50/2014. (VII. 28.) HM utasítás

a nyomtatványrendszeresítés, módosítás és hatályon kívül helyezés szabályairól, valamint a Nyomtatványrendszeresítő Munkacsoport felállításáról és működésének rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/38. (VII. 28.)

Hatályos:

2014. 08. 05.

 

Jogszabály:

51/2014. (VII. 28.) HM utasítás

a magyar véderő-, katonai és légügyi attaséhivatalok irányításáról, vezetéséről és ellenőrzéséről, valamint a Magyarországon akkreditált külföldi véderő-, katonai és légügyi attasékkal való kapcsolattartásról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/38. (VII. 28.)

Hatályos:

2014. 07. 29.

 

Jogszabály:

52/2014. (VII. 28.) HM utasítás

az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja nemzeti feladatainak végrehajtásáról szóló 3/2013. (I. 14.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/38. (VII. 28.)

Hatályos:

2014. 07. 29.

 

Jogszabály:

1/2014. (VII. 28.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/38. (VII. 28.)

Hatályos:

2014. 07. 29.

 

Jogszabály:

2/2014. (VII. 28.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/38. (VII. 28.)

Hatályos:

2014. 07. 29.

 

Jogszabály:

25/2014. (VII. 28.) NFM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/38. (VII. 28.)

Hatályos:

2014. 07. 29.

 

Jogszabály:

6/2014. (VII. 28.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet szakmai ellenőrzéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/38. (VII. 28.)

Hatályos:

2014. 09. 01.

 

Jogszabály:

7/2014. (VII. 28.) BVOP utasítás

a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról szóló 1/2011. (V. 6.) BVOP utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/38. (VII. 28.)

Hatályos:

2014. 07. 29.

 

Jogszabály:

27/2014. (VII. 28.) ORFK utasítás

az Országos Rendőr-főkapitányság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. (II. 22.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/38. (VII. 28.)

Hatályos:

2014. 07. 31.

 

Jogszabály:

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

a hatósági nyilvántartásban szereplő gazdálkodó szervezetekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/38. (VII. 28.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Szocialista Párt

2013. évi beszámolója

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/38. (VII. 28.)

 

 

Jogszabály:

Ökopolisz Alapítvány

2013. évi beszámolója

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/38. (VII. 28.)

 

 

Jogszabály:

190/2014. (VII. 30.) Korm. rendelet

a Magyar Államnak az MKB Bank Zrt.-ben történő részesedés szerzése társasági összefonódásának közérdekből történő nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

Megjelent:

MK 2014/105. (VII. 30.)

Hatályos:

2014. 07. 31.

 

Jogszabály:

29/2014. (VII. 30.) MNB rendelet

a "Magyar Máltai Szeretetszolgálat" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2014/105. (VII. 30.)

Hatályos:

2014. 08. 14.

 

Jogszabály:

30/2014. (VII. 30.) MNB rendelet

egyes adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2014/105. (VII. 30.)

Hatályos:

2014. 07. 31.

 

Jogszabály:

5/2014. (VII. 30.) IM rendelet

a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról

Megjelent:

MK 2014/105. (VII. 30.)

Hatályos:

2014. 07. 31.

 

Jogszabály:

1/2014. (VII. 30.) KKM rendelet

a külgazdasági és külügyminiszter által adományozható elismerésekről

Megjelent:

MK 2014/105. (VII. 30.)

Hatályos:

2014. 07. 31.

 

Jogszabály:

1427/2014. (VII. 30.) Korm. határozat

az MKB Bank Zrt. társasági részesedésének megszerzése érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2014/105. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

11/2014. (VII. 30.) BM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/39. (VII. 30.)

Hatályos:

2014. 07. 31.

 

Jogszabály:

2/2014. (VII. 30.) KKM közlemény

a Délkelet-európai Rendészeti Központról szóló, Bukarestben, 2009. december 9-én létrejött Egyezmény, valamint a Délkelet-európai Rendészeti Központ kiváltságairól és mentességeiről szóló, Bukarestben, 2010. november 24-én létrejött Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2011. évi LVI. törvény 5. §-ának és 6. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/39. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2014/39. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/39. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/39. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/39. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

Tempus Közalapítvány

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/39. (VII. 30.)

 

 

Jogszabály:

191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet

a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól

Megjelent:

MK 2014/106. (VII. 31.)

Hatályos:

2014. 08. 01.

 

Jogszabály:

192/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet

az Európai Halászati Alaphoz, az Európai Tengerügyi és Halászati Alaphoz kapcsolódó igazoló hatóság és ellenőrző hatóság kijelöléséről

Megjelent:

MK 2014/106. (VII. 31.)

Hatályos:

2014. 07. 31. 16 órától, 2014. 09. 29.

 

Jogszabály:

193/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet

a Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézetével kapcsolatos feladatok átvételéről

Megjelent:

MK 2014/106. (VII. 31.)

Hatályos:

2014. 08. 01.

 

Jogszabály:

194/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet

egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2014/106. (VII. 31.)

Hatályos:

2014. 08. 01.

 

Jogszabály:

195/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet

a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/106. (VII. 31.)

Hatályos:

2014. 08. 01.

 

Jogszabály:

196/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet

a FINA 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges létesítmény-fejlesztés megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 26/2014. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/106. (VII. 31.)

Hatályos:

2014. 08. 01.

 

Jogszabály:

1428/2014. (VII. 31.) Korm. határozat

a Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete által ellátott feladatok átvételével kapcsolatos egyes kérdésekről

Megjelent:

MK 2014/106. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

24/2014. (VII. 31.) NGM rendelet

a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet, valamint a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek üzemeltetésének, szervizelésének egyes, az adóügyi ellenőrző egységgel rendelkező pénztárgépekre való átállást elősegítő szabályokról szóló 50/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/107. (VII. 31.)

Hatályos:

2014. 08. 01.

 

Jogszabály:

1429/2014. (VII. 31.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya közötti nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2014. évi II. törvény szerinti Magyar Kijelölt Szervezet kijelölése érdekében szükséges intézkedésről

Megjelent:

MK 2014/107. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

1430/2014. (VII. 31.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) közötti Székhely-megállapodás szövegének végleges megállapításáról

Megjelent:

MK 2014/107. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

1431/2014. (VII. 31.) Korm. határozat

az európai uniós fejlesztési programokkal - különös tekintettel a kifizetésekkel, a nagyprojektekkel, a Partnerségi Megállapodással és a 2014-2020 programozási időszak eljárásrendjével - összefüggő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2014/107. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

1432/2014. (VII. 31.) Korm. határozat

a nemzeti ünnepek, valamint a kiemelt fontosságú rendezvények előkészítésének és lebonyolításának rendjéről

Megjelent:

MK 2014/107. (VII. 31.)

Hatályos:

2014. 08. 01.

 

Jogszabály:

1433/2014. (VII. 31.) Korm. határozat

"Életmentő Emlékérem" adományozásáról

Megjelent:

MK 2014/107. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

1434/2014. (VII. 31.) Korm. határozat

a Budai Várban található Karmelita kolostor átépítéséhez időarányosan szükséges források biztosításáról és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/107. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

1435/2014. (VII. 31.) Korm. határozat

a Nemzeti Táncszínház új játszóhelyének kialakításáról

Megjelent:

MK 2014/107. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

1436/2014. (VII. 31.) Korm. határozat

a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára által irányított szervezeti egységek Kecskemétre történő áthelyezéséről

Megjelent:

MK 2014/107. (VII. 31.)

Hatályos:

2014. 08. 01.

 

Jogszabály:

1437/2014. (VII. 31.) Korm. határozat

az egységes területalapú támogatás összegéhez kötött támogatás felső szintjének megállapításáról és a mezőgazdasági munkahelyteremtés elősegítéséről

Megjelent:

MK 2014/107. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

1438/2014. (VII. 31.) Korm. határozat

a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus - Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása állami beruházás egyes kérdéseiről

Megjelent:

MK 2014/107. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

1439/2014. (VII. 31.) Korm. határozat

a gönci tanuszoda megnyitásáról

Megjelent:

MK 2014/107. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

1440/2014. (VII. 31.) Korm. határozat

a Hungaroring Sport Zrt. 2014. évi rendezvényeinek megvalósítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/107. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

1441/2014. (VII. 31.) Korm. határozat

a Nemzeti Kézilabda Akadémia működési és utánpótlás-fejlesztési feladatainak támogatására a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/107. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

1442/2014. (VII. 31.) Korm. határozat

a "Beruházás ösztönzési célelőirányzat" címrendi besorolásának megváltoztatásáról

Megjelent:

MK 2014/107. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

1443/2014. (VII. 31.) Korm. határozat

Salgótarján külterületén fekvő, termőföldnek minősülő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2014/107. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

1444/2014. (VII. 31.) Korm. határozat

a Bridgestone Tatabánya Kft. létszámbővítéshez kapcsolódó képzéseinek támogatásáról

Megjelent:

MK 2014/107. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

1445/2014. (VII. 31.) Korm. határozat

a Humán-Mini Művész utca Óvoda és Bölcsőde, valamint annak telephelye a Humán-Mini Pikler Emmi Bölcsőde finanszírozásának biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Miniszterelnökség fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/107. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

1446/2014. (VII. 31.) Korm. határozat

az M34 autópálya Vásárosnamény és Záhony közötti szakasza kiépítésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2014/107. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

1447/2014. (VII. 31.) Korm. határozat

az ÉMOP-3.1.2./A-2f-2010-0007 azonosító számú ("Kazincbarcika Városközpont akcióterület funkcióbővítő rehabilitációja" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2014/107. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

1448/2014. (VII. 31.) Korm. határozat

az ÉMOP-2.1.1/F-14-2014-0001 azonosító számú ("Kiemelt turisztikai attrakciók- és szolgáltatások fejlesztése" című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről

Megjelent:

MK 2014/107. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

1449/2014. (VII. 31.) Korm. határozat

a KDOP-3.1.1/A-2f-2010-0001 azonosító számú ("Pápa városközpont funkcióbővítő rehabilitációja" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2014/107. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

1450/2014. (VII. 31.) Korm. határozat

a Nyugat-Dunántúli Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritásának módosításáról és az NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0004 azonosító számú ("Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2014/107. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

1451/2014. (VII. 31.) Korm. határozat

a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 3-6. prioritásának és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának módosításáról, valamint a TÁMOP 4.1.3-11/1-2011-0001 azonosító számú, "Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése, 2. ütem" című projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2014/107. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

97/2014. (VII. 31.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2014/107. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

98/2014. (VII. 31.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2014/107. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

99/2014. (VII. 31.) ME határozat

a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatójának kinevezéséről és miniszterelnöki határozat visszavonásáról

Megjelent:

MK 2014/107. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

Helyesbítés

a Magyar Közlöny 2014/107. számában

Megjelent:

MK 2014/107. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet

az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

Megjelent:

MK 2014/108. (VIII. 1.)

Hatályos:

2014. 08. 09., 2015. 01. 01., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

198/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet

Magyarország Kormánya és Türkmenisztán Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2014/108. (VIII. 1.)

Hatályos:

2014. 08. 02. - kivétellel.

 

Jogszabály:

199/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet

a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központról

Megjelent:

MK 2014/108. (VIII. 1.)

Hatályos:

2014. 08. 06.

 

Jogszabály:

11/2014. (VIII. 1.) HM rendelet

a Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló 22/2006. (VIII. 8.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/108. (VIII. 1.)

Hatályos:

2014. 09. 01.

 

Jogszabály:

274/2014. (VIII. 1.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2014/108. (VIII. 1.)

 

 

Jogszabály:

275/2014. (VIII. 1.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2014/108. (VIII. 1.)

 

 

Jogszabály:

276/2014. (VIII. 1.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2014/108. (VIII. 1.)

 

 

Jogszabály:

277/2014. (VIII. 1.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2014/108. (VIII. 1.)

 

 

Jogszabály:

278/2014. (VIII. 1.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2014/108. (VIII. 1.)

 

 

Jogszabály:

279/2014. (VIII. 1.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2014/108. (VIII. 1.)

 

 

Jogszabály:

280/2014. (VIII. 1.) KE határozat

bírói kinevezéséről

Megjelent:

MK 2014/108. (VIII. 1.)

 

 

Jogszabály:

281/2014. (VIII. 1.) KE határozat

bírói kinevezéséről

Megjelent:

MK 2014/108. (VIII. 1.)

 

 

Jogszabály:

282/2014. (VIII. 1.) KE határozat

bírói kinevezéséről

Megjelent:

MK 2014/108. (VIII. 1.)

 

 

Jogszabály:

283/2014. (VIII. 1.) KE határozat

bírói kinevezéséről

Megjelent:

MK 2014/108. (VIII. 1.)

 

 

Jogszabály:

284/2014. (VIII. 1.) KE határozat

bírói kinevezéséről

Megjelent:

MK 2014/108. (VIII. 1.)

 

 

Jogszabály:

285/2014. (VIII. 1.) KE határozat

bírói kinevezéséről

Megjelent:

MK 2014/108. (VIII. 1.)

 

 

Jogszabály:

286/2014. (VIII. 1.) KE határozat

bírói kinevezéséről

Megjelent:

MK 2014/108. (VIII. 1.)

 

 

Jogszabály:

287/2014. (VIII. 1.) KE határozat

bírói kinevezéséről

Megjelent:

MK 2014/108. (VIII. 1.)

 

 

Jogszabály:

288/2014. (VIII. 1.) KE határozat

bírói kinevezéséről

Megjelent:

MK 2014/108. (VIII. 1.)

 

 

Jogszabály:

289/2014. (VIII. 1.) KE határozat

bírói kinevezéséről

Megjelent:

MK 2014/108. (VIII. 1.)

 

 

Jogszabály:

290/2014. (VIII. 1.) KE határozat

bírói kinevezéséről

Megjelent:

MK 2014/108. (VIII. 1.)

 

 

Jogszabály:

291/2014. (VIII. 1.) KE határozat

bírói kinevezéséről

Megjelent:

MK 2014/108. (VIII. 1.)

 

 

Jogszabály:

292/2014. (VIII. 1.) KE határozat

bírói kinevezéséről

Megjelent:

MK 2014/108. (VIII. 1.)

 

 

Jogszabály:

293/2014. (VIII. 1.) KE határozat

bírói kinevezéséről

Megjelent:

MK 2014/108. (VIII. 1.)

 

 

Jogszabály:

294/2014. (VIII. 1.) KE határozat

bírói kinevezéséről

Megjelent:

MK 2014/108. (VIII. 1.)

 

 

Jogszabály:

295/2014. (VIII. 1.) KE határozat

bírói kinevezéséről

Megjelent:

MK 2014/108. (VIII. 1.)

 

 

Jogszabály:

296/2014. (VIII. 1.) KE határozat

bírói kinevezéséről

Megjelent:

MK 2014/108. (VIII. 1.)

 

 

Jogszabály:

297/2014. (VIII. 1.) KE határozat

a 175/2011. (VIII. 18.) KE határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2014/108. (VIII. 1.)

 

 

Jogszabály:

1452/2014. (VIII. 1.) Korm. határozat

az Államreform Operatív Program és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében végrehajtásra kerülő projektek jogutódlásáról, az Államreform Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének módosításáról, valamint az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének módosításáról

Megjelent:

MK 2014/108. (VIII. 1.)

 

 

Jogszabály:

1453/2014. (VIII. 1.) Korm. határozat

a KEOP-1.1.1/2F-2008-0002 azonosító számú ("Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program - Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése" című) nagyprojekt finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2014/108. (VIII. 1.)

 

 

Jogszabály:

1454/2014. (VIII. 1.) Korm. határozat

az egészségügyi intézmények infrastrukturális fejlesztését támogató uniós projektek megvalósítása érdekében szükséges többletforrások biztosításáról

Megjelent:

MK 2014/108. (VIII. 1.)

 

 

Jogszabály:

3/2014. (VIII. 1.) FM utasítás

a Földművelésügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/40. (VIII. 1.)

Hatályos:

2014. 08. 02.

 

Jogszabály:

53/2014. (VIII. 1.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/40. (VIII. 1.)

Hatályos:

2014. 08. 02.

 

Jogszabály:

2/2014. (VIII. 1.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/40. (VIII. 1.)

Hatályos:

2014. 08. 02.

 

Jogszabály:

2/2014. (VIII. 1.) MvM utasítás

az új közbeszerzési rendszer kialakításának koordinálásáért felelős miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/40. (VIII. 1.)

Hatályos:

2014. 08. 21.

 

Jogszabály:

3/2014. (VIII. 1.) MvM utasítás

a Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciójával és fejlesztésével összefüggő ügyekért felelős miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/40. (VIII. 1.)

Hatályos:

2014. 08. 02.

 

Jogszabály:

26/2014. (VIII. 1.) NFM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/40. (VIII. 1.)

Hatályos:

2014. 08. 02.

 

Jogszabály:

27/2014. (VIII. 1.) NFM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/40. (VIII. 1.)

Hatályos:

2014. 08. 02.

 

Jogszabály:

28/2014. (VIII. 1.) NFM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/40. (VIII. 1.)

Hatályos:

2014. 08. 02.

 

Jogszabály:

28/2014. (VIII. 1.) ORFK utasítás

a Rendőrség személyi állománya individuális (egyénre szabott) munkakörnyezeti kockázatértékelésének egységes végrehajtásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/40. (VIII. 1.)

Hatályos:

2014. 09. 01.

 

Jogszabály:

2/2014. (VIII. 1.) SZTNH utasítás

a kormánytisztviselők és a munkavállalók részére adható juttatásokról és elismerésekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/40. (VIII. 1.)

Hatályos:

2014. 08. 02.

 

Jogszabály:

Érvénytelenítés

a Hivatalos Értesítő 2014/40. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/40. (VIII. 1.)

 

 

Jogszabály:

40/2014. (VIII. 5.) BM rendelet

a lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/109. (VIII. 5.)

Hatályos:

2014. 09. 04.

 

Jogszabály:

41/2014. (VIII. 5.) BM rendelet

a folyók mértékadó árvízszintjeiről szóló 11/2010. (IV. 28.) KvVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/109. (VIII. 5.)

Hatályos:

2014. 08. 08.

 

Jogszabály:

1128/2014. (VIII. 5.) NVB határozat

a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választása időpontjának kitűzéséről

Megjelent:

MK 2014/109. (VIII. 5.)

 

 

Jogszabály:

2/2014. (VIII. 5.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/41. (VIII. 5.)

Hatályos:

2014. 08. 06.

 

Jogszabály:

12/2014. (VIII. 5.) BM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/41. (VIII. 5.)

Hatályos:

2014. 08. 06.

 

Jogszabály:

13/2014. (VIII. 5.) BM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/41. (VIII. 5.)

Hatályos:

2014. 08. 06.

 

Jogszabály:

14/2014. (VIII. 5.) BM utasítás

a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományának választható béren kívüli juttatásairól, valamint a személyi juttatás terhére 2014. évben teljesítendő egyes kifizetésekről szóló 3/2014. (I. 31.) BM utasítás, továbbá az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szakértői és bűnügyi technikai feladatokat ellátó szervénél foglalkoztatott igazságügyi alkalmazottak választható béren kívüli juttatásairól, valamint a személyi juttatás terhére 2014. évben teljesítendő egyes kifizetésekről szóló 7/2014. (II. 28.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/41. (VIII. 5.)

Hatályos:

2014. 08. 06.

 

Jogszabály:

54/2014. (VIII. 5.) HM utasítás

a Magyar Honvédség adatvédelmének szakirányításáról és felügyeletéről, valamint a Magyar Honvédség Adatvédelmi, Adatbiztonsági és Közérdekű adatok kezelésére vonatkozó Szabályzatának kiadásáról szóló 77/2012. (X. 27.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/41. (VIII. 5.)

Hatályos:

2014. 08. 06.

 

Jogszabály:

21/2014. (VIII. 5.) NGM utasítás

a nemzetgazdasági miniszter rendelkezése alatt álló központi kezelésű előirányzatok és finanszírozási kiadások kezelésének eljárási rendjéről szóló 5/2013. (III. 8.) NGM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/41. (VIII. 5.)

Hatályos:

2014. 08. 06.

 

Jogszabály:

8/2014. (VIII. 5.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet szolgálattervezésének és szolgálatszervezésének végrehajtásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/41. (VIII. 5.)

Hatályos:

2014. 10. 01.

 

Jogszabály:

29/2014. (VIII. 5.) ORFK utasítás

az Állami Számvevőszék központi épületeibe történő személyi beléptetés, csomag- és anyagszállítás, valamint a parkolás rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/41. (VIII. 5.)

Hatályos:

2014. 08. 08.

 

Jogszabály:

3/2014. (VIII. 5.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Libanoni Köztársaság Kormánya között a diplomata útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2013. évi CXLVII. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/41. (VIII. 5.)

 

 

Jogszabály:

4/2014. (VIII. 5.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről, valamint az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi XIX. törvény 2., 3., 5., valamint 7-26. §-ainak hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/41. (VIII. 5.)

 

 

Jogszabály:

Helyreigazítás

a Hivatalos Értesítő 2014/41. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/41. (VIII. 5.)

 

 

Jogszabály:

200/2014. (VIII. 14.) Korm. rendelet

a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára által irányított szervezeti egységek Kecskemétre történő áthelyezésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Megjelent:

MK 2014/110. (VIII. 14.)

Hatályos:

2014. 08. 15.

 

Jogszabály:

201/2014. (VIII. 14.) Korm. rendelet

az állam tulajdonában álló egyes kiadó és tankönyvkiadó gazdasági társaságok állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételéről

Megjelent:

MK 2014/110. (VIII. 14.)

Hatályos:

2014. 08. 15.

 

Jogszabály:

202/2014. (VIII. 14.) Korm. rendelet

a nagycenki Széchenyi-mauzóleum megóvásával és helyreállításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Megjelent:

MK 2014/110. (VIII. 14.)

Hatályos:

2014. 08. 15.

 

Jogszabály:

203/2014. (VIII. 14.) Korm. rendelet

a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet és az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/110. (VIII. 14.)

Hatályos:

2014. 08. 15.

 

Jogszabály:

204/2014. (VIII. 14.) Korm. rendelet

az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/110. (VIII. 14.)

Hatályos:

2014. 08. 15.

 

Jogszabály:

12/2014. (VIII. 14.) HM rendelet

a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól szóló 23/2005. (VI. 16.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/110. (VIII. 14.)

Hatályos:

2014. 10. 01.

 

Jogszabály:

13/2014. (VIII. 14.) HM rendelet

a honvédségi járművek fenntartásáról szóló 18/2009. (XII. 18.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/110. (VIII. 14.)

Hatályos:

2014. 08. 19.

 

Jogszabály:

298/2014. (VIII. 14.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2014/110. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

299/2014. (VIII. 14.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2014/110. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

300/2014. (VIII. 14.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2014/110. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

301/2014. (VIII. 14.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2014/110. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

302/2014. (VIII. 14.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2014/110. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

303/2014. (VIII. 14.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2014/110. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

304/2014. (VIII. 14.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2014/110. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1455/2014. (VIII. 14.) Korm. határozat

a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság teljes tulajdonosi szétválasztására vonatkozó döntésekről

Megjelent:

MK 2014/110. (VIII. 14.)

Hatályos:

2014. 08. 15.

 

Jogszabály:

1456/2014. (VIII. 14.) Korm. határozat

egyes székesfehérvári stratégiai jelentőségű vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba kerülése érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/110. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1457/2014. (VIII. 14.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok módosításáról, a pártalapítványok tartalékának átcsoportosításáról, valamint a 2013. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

Megjelent:

MK 2014/110. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

205/2014. (VIII. 15.) Korm. rendelet

a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló törvény szerinti független értékelőkre, valamint kiválasztásukra vonatkozó egyes szabályokról

Megjelent:

MK 2014/111. (VIII. 15.)

Hatályos:

2014. 08. 18.

 

Jogszabály:

206/2014. (VIII. 15.) Korm. rendelet

a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet és a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/111. (VIII. 15.)

Hatályos:

2014. 08. 16.

 

Jogszabály:

207/2014. (VIII. 15.) Korm. rendelet

a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/111. (VIII. 15.)

Hatályos:

2014. 08. 23.

 

Jogszabály:

208/2014. (VIII. 15.) Korm. rendelet

a MÁV VASJÁRMŰ Járműjavító és Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

Megjelent:

MK 2014/111. (VIII. 15.)

Hatályos:

2014. 08. 16.

 

Jogszabály:

35/2014. (VIII. 15.) NFM rendelet

a földgáz csatlakozási díjak meghatározásának szempontjairól és a csatlakozási díjak elemeiről

Megjelent:

MK 2014/111. (VIII. 15.)

Hatályos:

2014. 09. 01.

 

Jogszabály:

1458/2014. (VIII. 15.) Korm. határozat

az afgán nemzeti biztonsági erők fenntartásához szükséges pénzügyi hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2014/111. (VIII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1459/2014. (VIII. 15.) Korm. határozat

a kancellári rendszer működtetésével kapcsolatos állami fenntartói feladatok személyi feltételeinek biztosításáról

Megjelent:

MK 2014/111. (VIII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1460/2014. (VIII. 15.) Korm. határozat

a Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház 2014. évi működéséhez szükséges források biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány visszahagyásáról

Megjelent:

MK 2014/111. (VIII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1461/2014. (VIII. 15.) Korm. határozat

a Klebelsberg kastély felújítása érdekében az Emberi Erőforrások Minisztériuma és Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/111. (VIII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1462/2014. (VIII. 15.) Korm. határozat

a Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum kollégiumbővítéséhez és tornaterem építéséhez szükséges források biztosításáról és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/111. (VIII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1463/2014. (VIII. 15.) Korm. határozat

az országhatárokon átterjedő levegőszennyezési modell alapján a forrásterületek azonosítása érdekében a Földművelésügyi Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/111. (VIII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1464/2014. (VIII. 15.) Korm. határozat

a Red Bull Air Race Világkupa budapesti futamának 2015-2017 között történő megrendezésével kapcsolatos kormányzati szerepvállalásról

Megjelent:

MK 2014/111. (VIII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1465/2014. (VIII. 15.) Korm. határozat

a holding alapú közszolgáltatási rendszer megszervezése érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2014/111. (VIII. 15.)

Hatályos:

2014. 08. 16.

 

Jogszabály:

1466/2014. (VIII. 15.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának módosításáról, valamint a prioritás keretében megvalósuló projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2014/111. (VIII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1467/2014. (VIII. 15.) Korm. határozat

a TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 azonosító számú ("Komplex intézményi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az általános iskolákban, valamint szabadidős közösségi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az iskolán kívüli szereplők bevonásával" című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről

Megjelent:

MK 2014/111. (VIII. 15.)

 

 

Jogszabály:

100/2014. (VIII. 15.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Szövetséges Transzformációs Legfelsőbb Parancsnok Parancsnoksága, valamint a Szövetséges Fegyveres Erők Európai Legfelsőbb Parancsnoksága között a NATO műveletek, gyakorlatok és hasonló katonai tevékenységek végrehajtása során nyújtandó befogadó nemzeti támogatásról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2014/111. (VIII. 15.)

 

 

Jogszabály:

101/2014. (VIII. 15.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2014/111. (VIII. 15.)

 

 

Jogszabály:

102/2014. (VIII. 15.) ME határozat

a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjának megbízásáról

Megjelent:

MK 2014/111. (VIII. 15.)

 

 

Jogszabály:

103/2014. (VIII. 15.) ME határozat

főiskolai rektor felmentéséről

Megjelent:

MK 2014/111. (VIII. 15.)

 

 

Jogszabály:

31/2014. (VIII. 15.) EMMI utasítás

a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Esélyegyenlőségi Szabályzatáról szóló 22/2011. (VIII. 25.) NEFMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/42. (VIII. 15.)

Hatályos:

2014. 08. 16.

 

Jogszabály:

55/2014. (VIII. 15.) HM utasítás

a munkaköri jegyzékekről, az állománytáblákról és a létszámgazdálkodásról szóló 13/2014. (II. 14.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/42. (VIII. 15.)

Hatályos:

2014. 08. 16.

 

Jogszabály:

14/2014. (VIII. 15.) LÜ utasítás

az ügyészség Informatikai Biztonsági Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 14.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/42. (VIII. 15.)

Hatályos:

2014. 08. 16.

 

Jogszabály:

15/2014. (VIII. 15.) LÜ utasítás

a munkaidőn kívüli ügyészi szolgálatról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/42. (VIII. 15.)

Hatályos:

2014. 09. 01.

 

Jogszabály:

13/2014. (VIII. 15.) OBH utasítás

a "Bíróságok fejezet" irányítása alá tartozó intézmények közbeszerzési, minősített beszerzési és beszerzési eljárásairól szóló szabályzatról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/42. (VIII. 15.)

Hatályos:

2014. 09. 14.

 

Jogszabály:

30/2014. (VIII. 15.) ORFK utasítás

az Igazságügyi Palotába történő belépés és az onnan való kilépés rendjéről szóló 9/2014. (IV. 14.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/42. (VIII. 15.)

Hatályos:

2014. 08. 16.

 

Jogszabály:

5/2014. (VIII. 15.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között, a hadisírokról és háborús emlékhelyekről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 454/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/42. (VIII. 15.)

 

 

Jogszabály:

6/2014. (VIII. 15.) KKM közlemény

a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 94. ülésszakán elfogadott 2006. évi Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény kihirdetéséről szóló 2013. évi IV. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/42. (VIII. 15.)

 

 

Jogszabály:

IM közlemény

érvényét vesztett jogtanácsosi igazolványokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/42. (VIII. 15.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/42. (VIII. 15.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/42. (VIII. 15.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2014. szeptember 1-je és szeptember 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/42. (VIII. 15.)

 

 

Jogszabály:

Töviskesné Dsupin Judit Ibolya képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/42. (VIII. 15.)

 

 

Jogszabály:

Balatonfüred Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/42. (VIII. 15.)

 

 

Jogszabály:

5/2014. (VIII. 16.) MEKH rendelet

a villamos energia rendszerhasználati díjakról és alkalmazásuk szabályairól szóló 4/2013. (X. 16.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/112. (VIII. 16.)

Hatályos:

2014. 09. 01.

 

Jogszabály:

42/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet

a helyes laboratóriumi gyakorlat alkalmazásáról és ellenőrzéséről

Megjelent:

MK 2014/113. (VIII. 19.)

Hatályos:

2014. 09. 01.

 

Jogszabály:

43/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet

az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2014/113. (VIII. 19.)

Hatályos:

2014. 08. 22., 2014. 09. 01., 2014. 09. 02., 2015. 01. 02., 2016. 12. 14.

 

Jogszabály:

36/2014. (VIII. 19.) NFM rendelet

az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 77/2012. (XII. 22.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/113. (VIII. 19.)

Hatályos:

2014. 08. 21.

 

Jogszabály:

1468/2014. (VIII. 19.) Korm. határozat

a fővárosi közösségi közlekedés biztonságos működtetése érdekében szükséges további feladatokról

Megjelent:

MK 2014/113. (VIII. 19.)

 

 

Jogszabály:

305/2014. (VIII. 21.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2014/114. (VIII. 21.)

 

 

Jogszabály:

306/2014. (VIII. 21.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2014/114. (VIII. 21.)

 

 

Jogszabály:

307/2014. (VIII. 21.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2014/114. (VIII. 21.)

 

 

Jogszabály:

308/2014. (VIII. 21.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2014/114. (VIII. 21.)

 

 

Jogszabály:

309/2014. (VIII. 21.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2014/114. (VIII. 21.)

 

 

Jogszabály:

310/2014. (VIII. 21.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2014/114. (VIII. 21.)

 

 

Jogszabály:

311/2014. (VIII. 21.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2014/114. (VIII. 21.)

 

 

Jogszabály:

312/2014. (VIII. 21.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2014/114. (VIII. 21.)

 

 

Jogszabály:

313/2014. (VIII. 21.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2014/114. (VIII. 21.)

 

 

Jogszabály:

314/2014. (VIII. 21.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2014/114. (VIII. 21.)

 

 

Jogszabály:

315/2014. (VIII. 21.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2014/114. (VIII. 21.)

 

 

Jogszabály:

316/2014. (VIII. 21.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2014/114. (VIII. 21.)

 

 

Jogszabály:

317/2014. (VIII. 21.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2014/114. (VIII. 21.)

 

 

Jogszabály:

318/2014. (VIII. 21.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2014/114. (VIII. 21.)

 

 

Jogszabály:

319/2014. (VIII. 21.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2014/114. (VIII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1469/2014. (VIII. 21.) Korm. határozat

a Népművészet Mestere díj 2014. évi adományozásáról

Megjelent:

MK 2014/114. (VIII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1470/2014. (VIII. 21.) Korm. határozat

egyes állami tulajdonú ingóságok Iraki Köztársaság Demokratikus Kormányának történő térítésmentes átadásáról

Megjelent:

MK 2014/114. (VIII. 21.)

 

 

Jogszabály:

209/2014. (VIII. 26.) Korm. rendelet

a rendőrség ellenérték fejében végezhető szolgáltató tevékenységéről szóló 16/1999. (II. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/115. (VIII. 26.)

Hatályos:

2014. 08. 27.

 

Jogszabály:

42/2014. (VIII. 26.) BM rendelet

a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/115. (VIII. 26.)

Hatályos:

2014. 08. 27.

 

Jogszabály:

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet

egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2014/115. (VIII. 26.)

Hatályos:

2014. 09. 01.

 

Jogszabály:

37/2014. (VIII. 26.) NFM rendelet

a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/115. (VIII. 26.)

Hatályos:

2014. 09. 01.

 

Jogszabály:

320/2014. (VIII. 26.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/115. (VIII. 26.)

 

 

Jogszabály:

321/2014. (VIII. 26.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésekről

Megjelent:

MK 2014/115. (VIII. 26.)

 

 

Jogszabály:

210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet

a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról

Megjelent:

MK 2014/116. (VIII. 27.)

Hatályos:

2014. 08. 28.

 

Jogszabály:

211/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet

az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/116. (VIII. 27.)

Hatályos:

2014. 09. 04.

 

Jogszabály:

212/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/116. (VIII. 27.)

Hatályos:

2014. 08. 28.

 

Jogszabály:

213/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/116. (VIII. 27.)

Hatályos:

2014. 08. 28.

 

Jogszabály:

214/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet

az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/116. (VIII. 27.)

Hatályos:

2014. 08. 28.

 

Jogszabály:

215/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet

az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendeletet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/116. (VIII. 27.)

Hatályos:

2014. 09. 01.

 

Jogszabály:

1471/2014. (VIII. 27.) Korm. határozat

egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról

Megjelent:

MK 2014/116. (VIII. 27.)

 

 

Jogszabály:

1472/2014. (VIII. 27.) Korm. határozat

a Takata Safety Systems Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetőkkel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

Megjelent:

MK 2014/116. (VIII. 27.)

 

 

Jogszabály:

1473/2014. (VIII. 27.) Korm. határozat

a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2. prioritás keretében megvalósuló egészségügyi nagyprojektekhez kapcsolódó intézkedésekről

Megjelent:

MK 2014/116. (VIII. 27.)

 

 

Jogszabály:

1474/2014. (VIII. 27.) Korm. határozat

a központi költségvetés címrendjének a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról szóló 1400/2014. (VII. 18.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtásához kapcsolódó fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról

Megjelent:

MK 2014/116. (VIII. 27.)

 

 

Jogszabály:

1475/2014. (VIII. 27.) Korm. határozat

a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság finanszírozásának biztosítása érdekében Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/116. (VIII. 27.)

 

 

Jogszabály:

1476/2014. (VIII. 27.) Korm. határozat

a Szegedi Tudományegyetem szervezeti keretein belül létrejövő Francia Egyetem fokozatos kialakításával összefüggő egyes kérdésekről

Megjelent:

MK 2014/116. (VIII. 27.)

 

 

Jogszabály:

1477/2014. (VIII. 27.) Korm. határozat

a 2003. évi uniós csatlakozási szerződésben rögzített egyes derogációkkal összefüggő kötelezettségek teljesítésére irányuló projektek Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében történő megvalósításának feltételeiről

Megjelent:

MK 2014/116. (VIII. 27.)

 

 

Jogszabály:

1478/2014. (VIII. 27.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritásának módosításáról

Megjelent:

MK 2014/116. (VIII. 27.)

 

 

Jogszabály:

1479/2014. (VIII. 27.) Korm. határozat

a KÖZOP-1.5.0-09-11-2013-0008 azonosító számú ("M7 autópálya Letenye-országhatár szakasz és Mura-híd építése" című), a KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0046 azonosító számú , valamint a KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0017 azonosító számú ("Közlekedésbiztonsági csomópont átépítési program" című) projektjavaslatok akciótervi nevesítéséről és támogatásuk jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2014/116. (VIII. 27.)

 

 

Jogszabály:

1480/2014. (VIII. 27.) Korm. határozat

a KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0041 azonosító számú projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2014/116. (VIII. 27.)

 

 

Jogszabály:

1481/2014. (VIII. 27.) Korm. határozat

a TÁMOP-6.1.5-13 azonosító számú ("Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása" című) konstrukció keretében benyújtott egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásának jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2014/116. (VIII. 27.)

 

 

Jogszabály:

1482/2014. (VIII. 27.) Korm. határozat

a TIOP-3.3.2-12/1-2013-0001 azonosító számú, ("Szociális szolgáltatások fejlesztése támogató technológiai eszközök biztosításával a házi gondozás területén" című) projekt költségnövekményének jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2014/116. (VIII. 27.)

 

 

Jogszabály:

1483/2014. (VIII. 27.) Korm. határozat

Magyarország 2014. évi központi költségvetésének a Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatmegosztásához kapcsolódó címrend módosításról

Megjelent:

MK 2014/116. (VIII. 27.)

 

 

Jogszabály:

1484/2014. (VIII. 27.) Korm. határozat

a holding alapú közszolgáltatási rendszer kialakításáról

Megjelent:

MK 2014/116. (VIII. 27.)

Hatályos:

2014. 08. 28.

 

Jogszabály:

216/2014. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a központi címregiszter kialakításához szükséges adatellenőrzési feladatokról

Megjelent:

MK 2014/117. (VIII. 28.)

Hatályos:

2014. 09. 01.

 

Jogszabály:

217/2014. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a hitelezői feltőkésítéshez kapcsolódó reorganizációs tervről

Megjelent:

MK 2014/117. (VIII. 28.)

Hatályos:

2014. 09. 16.

 

Jogszabály:

218/2014. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő társasági részesedésének állam javára történő megszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

Megjelent:

MK 2014/117. (VIII. 28.)

Hatályos:

2014. 08. 29.

 

Jogszabály:

219/2014. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal területi közigazgatást érintő feladatainak átvételéről

Megjelent:

MK 2014/117. (VIII. 28.)

Hatályos:

2014. 08. 29., 2014. 09. 01.

 

Jogszabály:

6/2014. (VIII. 28.) MEKH rendelet

a földgáz csatlakozási díjakról és alkalmazásuk szabályairól

Megjelent:

MK 2014/117. (VIII. 28.)

Hatályos:

2014. 09. 01.

 

Jogszabály:

1485/2014. (VIII. 28.) Korm. határozat

az ENSZ Közgyűlésének 69. ülésszakán való magyar részvételről

Megjelent:

MK 2014/117. (VIII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1486/2014. (VIII. 28.) Korm. határozat

a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégiáról

Megjelent:

MK 2014/117. (VIII. 28.)

Hatályos:

2014. 08. 29.

 

Jogszabály:

1487/2014. (VIII. 28.) Korm. határozat

az egységes területalapú támogatás összegéhez kötött támogatáscsökkentésből eredő forrásoknak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott egyes támogatások finanszírozásához történő felhasználásáról

Megjelent:

MK 2014/117. (VIII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1488/2014. (VIII. 28.) Korm. határozat

az Emberi Jogi Munkacsoportról szóló 1039/2012. (II. 22.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2014/117. (VIII. 28.)

Hatályos:

2014. 08. 29.

 

Jogszabály:

1489/2014. (VIII. 28.) Korm. határozat

a Teleki László Alapítványnak a határon túli magyar épített örökségi feladatai ellátásához szükséges források biztosítása érdekében az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Miniszterelnökség fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/117. (VIII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1490/2014. (VIII. 28.) Korm. határozat

a Kincsem - Nemzeti Lovas Programhoz kapcsolódó kiemelt rendezvények megvalósítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/117. (VIII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1491/2014. (VIII. 28.) Korm. határozat

a KEOP-4.4.0/11-2011-0038 azonosító számú ("Biogázüzem létesítése Pécsen" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2014/117. (VIII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1492/2014. (VIII. 28.) Korm. határozat

a Dél-Alföldi Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve egyes prioritásainak módosításáról

Megjelent:

MK 2014/117. (VIII. 28.)

 

 

Jogszabály:

104/2014. (VIII. 28.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya közötti Filmkoprodukciós Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2014/117. (VIII. 28.)

 

 

Jogszabály:

220/2014. (VIII. 29.) Korm. rendelet

egyes felsőoktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2014/118. (VIII. 29.)

Hatályos:

2014. 09. 01.

 

Jogszabály:

43/2014. (VIII. 29.) BM rendelet

egyes vízjogi engedélyezési, valamint szakképesítésekkel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2014/118. (VIII. 29.)

Hatályos:

2014. 09. 06.

 

Jogszabály:

2/2014. (VIII. 29.) FM rendelet

a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/118. (VIII. 29.)

Hatályos:

2014. 09. 28.

 

Jogszabály:

3/2014. (VIII. 29.) FM rendelet

a vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 41/2013. (V. 28.) VM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/118. (VIII. 29.)

Hatályos:

2014. 08. 31.

 

Jogszabály:

26/2014. (VIII. 29.) NGM rendelet

a nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére kötelezett adóalanyoknak a pénztárgép jogszabályban meghatározott, online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépre való 2013. évi cseréjéhez nyújtott támogatásról, valamint ezzel és az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgép bevezetésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 16/2013. (VI. 3.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/118. (VIII. 29.)

Hatályos:

2014. 08. 30.

 

Jogszabály:

4/2014. (VIII. 29.) MvM utasítás

a Magyar Nyelvstratégiai Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/43. (VIII. 29.)

Hatályos:

2014. 08. 30.

 

Jogszabály:

4/2014. (VIII. 29.) FM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/43. (VIII. 29.)

Hatályos:

2014. 08. 30.

 

Jogszabály:

56/2014. (VIII. 29.) HM utasítás

az étkezéstérítésre kötelezett és kedvezményes élelmezési ellátásra való jogosultságról szóló 16/2010. (I. 29.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/43. (VIII. 29.)

Hatályos:

2014. 09. 01.

 

Jogszabály:

57/2014. (VIII. 29.) HM utasítás

az egyes illetményen kívüli juttatások mértékének és összegének megállapításáról szóló 26/2014. (III. 31.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/43. (VIII. 29.)

Hatályos:

2014. 08. 30.

 

Jogszabály:

22/2014. (VIII. 29.) NGM utasítás

a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/43. (VIII. 29.)

Hatályos:

2014. 08. 30.

 

Jogszabály:

23/2014. (VIII. 29.) NGM utasítás

a Nemzetgazdasági Minisztérium kommunikációs tevékenységének, valamint a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/43. (VIII. 29.)

Hatályos:

2014. 08. 30.

 

Jogszabály:

16/2014. (VIII. 29.) LÜ utasítás

az ügyészségi fogalmazók joggyakorlatáról és szakmai képzéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/43. (VIII. 29.)

Hatályos:

2014. 10. 01.

 

Jogszabály:

31/2014. (VIII. 29.) ORFK utasítás

az egységes európai segélyhívószám bevezetésével és működtetésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 1/1999. (VI. 29.) ORFK-BM Tűzoltóság Országos Parancsnoki-Országos Mentőszolgálat főigazgatói együttes intézkedés hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/43. (VIII. 29.)

Hatályos:

2014. 08. 30.

 

Jogszabály:

32/2014. (VIII. 29.) ORFK utasítás

a bódító hatású szertől befolyásolt állapotú járművezetőkkel, valamint a kábítószerrel összefüggő bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyekkel szemben alkalmazandó rendőri intézkedésekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/43. (VIII. 29.)

Hatályos:

2014. 09. 01.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2014/43. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/43. (VIII. 29.)

 

 

Jogszabály:

NFM közlemény

a közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási, felújítási, valamint új eszköz beszerzési támogatása keretében 2014. évben önkormányzatonként megítélt összegekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/43. (VIII. 29.)

 

 

Jogszabály:

NFM közlemény

az ADR 1.5.1 szakasza szerinti M265 számú multilaterális megállapodás aláírásáról és hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/43. (VIII. 29.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/43. (VIII. 29.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/43. (VIII. 29.)

 

 

Jogszabály:

5/2014. (VIII. 29.) SZTNH közlemény

a "2014. évi Magyar Formatervezési Díj" kiállításán bemutatásra kerülő találmányok, védjegyek, formatervezési és használati minták kiállítási kedvezményéről, illetve kiállítási elsőbbségéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/43. (VIII. 29.)

 

 

Jogszabály:

Országos Lengyel Önkormányzat beszámolója

az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/43. (VIII. 29.)

 

 

Jogszabály:

Szerb Országos Önkormányzat beszámolója

az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/43. (VIII. 29.)

 

 

Jogszabály:

Ukrán Országos Önkormányzat beszámolója

az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/43. (VIII. 29.)

 

 

Jogszabály:

Barna Magdolna képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/43. (VIII. 29.)

 

 

Jogszabály:

Takács Gábor képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/43. (VIII. 29.)

 

 

Jogszabály:

Vojnovits Erzsébet képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/43. (VIII. 29.)

 

 

Jogszabály:

Bátaszék Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/43. (VIII. 29.)

 

 

Jogszabály:

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/43. (VIII. 29.)

 

 

Jogszabály:

Érvénytelenítés

a Hivatalos Értesítő 2014/43. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/43. (VIII. 29.)