Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából.
A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli.

 

Változásmutató

Új jogszabályok.

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köm. 5011/2014/3. határozata

Garadna Község Önkormányzata törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségének elmulasztásáról

Megjelent:

MK 2014/90. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köm. 5012/2014/3. határozata

Hernádpetri Község Önkormányzata törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségének elmulasztásáról

Megjelent:

MK 2014/90. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köm. 5014/2014/3. határozata

Nagycsécs Község Önkormányzata törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségének elmulasztásáról

Megjelent:

MK 2014/90. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

61/2014. (VII. 2.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2014/90. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

62/2014. (VII. 2.) ME határozat

helyettes államtitkárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2014/90. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

63/2014. (VII. 2.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és kinevezéséről

Megjelent:

MK 2014/90. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

64/2014. (VII. 2.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és kinevezéséről

Megjelent:

MK 2014/90. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

65/2014. (VII. 2.) ME határozat

helyettes államtitkárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2014/90. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

66/2014. (VII. 2.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2014/90. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

67/2014. (VII. 2.) ME határozat

helyettes államtitkárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2014/90. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

68/2014. (VII. 2.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és kinevezéséről

Megjelent:

MK 2014/90. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

69/2014. (VII. 2.) ME határozat

helyettes államtitkárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2014/90. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

70/2014. (VII. 2.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és kinevezéséről

Megjelent:

MK 2014/90. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

71/2014. (VII. 2.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és kinevezéséről

Megjelent:

MK 2014/90. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

72/2014. (VII. 2.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2014/90. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

73/2014. (VII. 2.) ME határozat

helyettes államtitkárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2014/90. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

74/2014. (VII. 2.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és kinevezéséről

Megjelent:

MK 2014/90. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

75/2014. (VII. 2.) ME határozat

helyettes államtitkárok felmentéséről

Megjelent:

MK 2014/90. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

76/2014. (VII. 2.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2014/90. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

77/2014. (VII. 2.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2014/90. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

78/2014. (VII. 2.) ME határozat

helyettes államtitkárok felmentéséről

Megjelent:

MK 2014/90. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

79/2014. (VII. 2.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2014/90. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

80/2014. (VII. 2.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről

Megjelent:

MK 2014/90. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

81/2014. (VII. 2.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2014/90. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

82/2014. (VII. 2.) ME határozat

helyettes államtitkárok felmentéséről

Megjelent:

MK 2014/90. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

83/2014. (VII. 2.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2014/90. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

2014. évi XXIV. törvény

az Oroszországi Föderáció Kormánya és Magyarország Kormánya között a Magyarország Kormányának a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2014/91. (VII. 3.)

Hatályos:

2014. 07. 04. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2014. évi XXV. törvény

egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2014/91. (VII. 3.)

Hatályos:

2014. 07. 04.

 

Jogszabály:

2014. évi XXVI. törvény

a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény és a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2014/91. (VII. 3.)

Hatályos:

2014. 07. 04., a 2014. évi általános nemzetiségi önkormányzati választások napjától, a 2019. évi általános nemzetiségi önkormányzati választások kitűzésének napjától.

 

Jogszabály:

2014. évi XXVII. törvény

a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2014/91. (VII. 3.)

Hatályos:

2014. 07. 04.

 

Jogszabály:

20/2014. (VII. 3.) AB határozat

a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányossági vizsgálatáról

Megjelent:

MK 2014/91. (VII. 3.)

 

 

Jogszabály:

2/2014. Polgári jogegységi határozat

a deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződés azon rendelkezése, amely szerint az árfolyamkockázatot - a kedvezőbb kamatmérték ellenében - korlátozás nélkül a fogyasztó viseli, a főszolgáltatás körébe tartozó szerződéses rendelkezés, amelynek a tisztességtelensége főszabályként nem vizsgálható

Megjelent:

MK 2014/91. (VII. 3.)

 

 

Jogszabály:

30/2014. (VII. 3.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2014/91. (VII. 3.)

Hatályos:

2014. 06. 30.

 

Jogszabály:

1367/2014. (VII. 3.) Korm. határozat

az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság létrehozásáról szóló 1472/2012. (X. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2014/91. (VII. 3.)

Hatályos:

2014. 07. 04.

 

Jogszabály:

1368/2014. (VII. 3.) Korm. határozat

a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar szarvasi telephelyű Pedagógiai Intézetének az egyházi fenntartásban működő Gál Ferenc Főiskolához történő csatlakozásáról

Megjelent:

MK 2014/91. (VII. 3.)

 

 

Jogszabály:

1369/2014. (VII. 3.) Korm. határozat

a 2014-2020 közötti programozási időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló "CENTRAL EUROPE 2020" transznacionális és az "ESPON 2020" interregionális együttműködési programok elfogadásáról

Megjelent:

MK 2014/91. (VII. 3.)

 

 

Jogszabály:

1370/2014. (VII. 3.) Korm. határozat

a 2014-2020 közötti programozási időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló "URBACT III" interregionális együttműködési program elfogadásáról

Megjelent:

MK 2014/91. (VII. 3.)

 

 

Jogszabály:

84/2014. (VII. 3.) ME határozat

helyettes államtitkárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2014/91. (VII. 3.)

 

 

Jogszabály:

18/2014. (VII. 4.) NGM utasítás

egyes nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó utasítások hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/34. (VII. 4.)

Hatályos:

2014. 07. 05.

 

Jogszabály:

11/2014. (VII. 4.) BM OKF utasítás

a hivatásos katasztrófavédelmi szervek Normaalkotási Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/34. (VII. 4.)

Hatályos:

2014. 07. 05.

 

Jogszabály:

8/2014. (VII. 4.) OBH utasítás

az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló szabályzatról szóló 7/2013. (VII. 22.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/34. (VII. 4.)

Hatályos:

2014. 07. 15.

 

Jogszabály:

9/2014. (VII. 4.) OBH utasítása

a bíróságok egységes iratkezeléséről szóló 4/2002. OIT szabályzat módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/34. (VII. 4.)

Hatályos:

2014. 07. 05.

 

Jogszabály:

21/2014. (VII. 4.) ORFK utasítás

a Rendőrség őrzött szállásainak szolgálati szabályzatáról és a menekültügyi őrzött befogadó központokban végrehajtandó rendőrségi feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/34. (VII. 4.)

Hatályos:

2014. 07. 12.

 

Jogszabály:

22/2014. (VII. 4.) ORFK utasítás

a Rendőrség munkavédelmi tevékenységének ellátásáról szóló 10/2012. (VI. 29.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/34. (VII. 4.)

Hatályos:

2014. 07. 12.

 

Jogszabály:

23/2014. (VII. 4.) ORFK utasítás

a Rendőrség szolgálati járműveinek és a rendőri szolgálati feladatok ellátásához használt, a rendőri szerv tulajdonában lévő, bérelt, lízingelt, valamint adományozott gépjárművek rendőri jellegének kialakításáról szóló 11/2010. (OT 7.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/34. (VII. 4.)

Hatályos:

2014. 07. 05.

 

Jogszabály:

1/2014. (VII. 4.) KKM közlemény

az INTERSZPUTNYIK Nemzetközi Űrtávközlési Rendszer és Szervezet létrehozásáról szóló megállapodás módosításáról szóló Jegyzőkönyv, valamint az INTERSZPUTNYIK Nemzetközi Űrtávközlési Szervezet Üzemeltetési Megállapodásának kihirdetéséről szóló 2014. évi VI. törvény 5. és 6. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/34. (VII. 4.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/34. (VII. 4.)

 

 

Jogszabály:

Helyreállítás Magyarországi Pártja

2013. évi beszámolója

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/34. (VII. 4.)

 

 

Jogszabály:

Gyovai István képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/34. (VII. 4.)

 

 

Jogszabály:

Balatonfűzfő Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/34. (VII. 4.)

 

 

Jogszabály:

2014. évi XXVIII. törvény

Magyarország Kormánya és Kuvait Állam Kormánya között a diplomata, szolgálati és speciális útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2014/92. (VII. 8.)

Hatályos:

2014. 07. 09. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2014. évi XXIX. törvény

Magyarország Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között Magyarország fegyveres erői és a Németországi Szövetségi Köztársaság fegyveres erői tagjainak a másik állam területén történő ideiglenes tartózkodásáról szóló megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2014/92. (VII. 8.)

Hatályos:

2014. 07. 09. - kivétellel.

 

Jogszabály:

162/2014. (VII. 8.) Korm. rendelet

a vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj megállapítására vonatkozó eljárási szabályokról

Megjelent:

MK 2014/92. (VII. 8.)

Hatályos:

2014. 08. 07.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köm. 5013/2014/3. határozata

Hernádvécse Község Önkormányzata törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségének elmulasztásáról

Megjelent:

MK 2014/92. (VII. 8.)

 

 

Jogszabály:

31/2014. (VII. 8.) OGY határozat

az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról

Megjelent:

MK 2014/92. (VII. 8.)

Hatályos:

2014. 07. 08.

 

Jogszabály:

32/2014. (VII. 8.) OGY határozat

Az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról

Megjelent:

MK 2014/92. (VII. 8.)

Hatályos:

2014. 07. 08.

 

Jogszabály:

33/2014. (VII. 8.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2014/92. (VII. 8.)

Hatályos:

2014. 07. 04.

 

Jogszabály:

34/2014. (VII. 8.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2014/92. (VII. 8.)

Hatályos:

2014. 07. 04.

 

Jogszabály:

1371/2014. (VII. 8.) Korm. határozat

egyes alapítványokkal és költségvetési szervekkel kapcsolatos időszerű intézkedésekről

Megjelent:

MK 2014/92. (VII. 8.)

Hatályos:

2014. 07. 09.

 

Jogszabály:

1372/2014. (VII. 8.) Korm. határozat

társasági részesedés megszerzése érdekében szükséges további intézkedésekről

Megjelent:

MK 2014/92. (VII. 8.)

 

 

Jogszabály:

1373/2014. (VII. 8.) Korm. határozat

a meteorológiai feladatok finanszírozása érdekében a Honvédelmi Minisztérium és a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/92. (VII. 8.)

 

 

Jogszabály:

1374/2014. (VII. 8.) Korm. határozat

a DNS-profil meghatározások biztosítása céljából a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat- átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/92. (VII. 8.)

 

 

Jogszabály:

1375/2014. (VII. 8.) Korm. határozat

a KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0007 azonosító számú ("Kecskemét Megyei Jogú Város intermodális pályaudvar és közösségi közlekedés fejlesztése - tervezés, engedélyezés" című) projekt támogatásának növeléséről és akciótervi nevesítéséről

Megjelent:

MK 2014/92. (VII. 8.)

 

 

Jogszabály:

1376/2014. (VII. 8.) Korm. határozat

a KÖZOP-1.5.0-09-11-2014-0008 azonosító számú ("8. sz. főút Várpalota I. szakasz 23+900-29+700 km szelvények közötti szakasz tervezése és kivitelezése" című) egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat akciótervi nevesítéséről, támogatásának jóváhagyásáról és finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2014/92. (VII. 8.)

 

 

Jogszabály:

85/2014. (VII. 8.) ME határozat

főiskolai rektor megbízásáról

Megjelent:

MK 2014/92. (VII. 8.)

 

 

Jogszabály:

86/2014. (VII. 8.) ME határozat

főiskolai rektor megbízásáról

Megjelent:

MK 2014/92. (VII. 8.)

 

 

Jogszabály:

87/2014. (VII. 8.) ME határozat

kormánymegbízottak kinevezéséről

Megjelent:

MK 2014/92. (VII. 8.)

 

 

Jogszabály:

2014. évi XXX. törvény

egyes törvényeknek a belügyminiszter feladat- és hatáskörével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2014/93. (VII. 10.)

Hatályos:

2014. 07. 18., 2014. 08. 09., 2014. 08. 01.

 

Jogszabály:

2014. évi XXXI. törvény

egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2014/93. (VII. 10.)

Hatályos:

2014. 07. 11.

 

Jogszabály:

2014. évi XXXII. törvény

egyes törvényeknek a sportfogadással összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2014/93. (VII. 10.)

Hatályos:

2014. 07. 15., 2014. 08. 10.

 

Jogszabály:

163/2014. (VII. 10.) Korm. rendelet

a Nemzetközi Migrációs Politikát Fejlesztő Központ (ICMPD) alapításáról és működéséről szóló, Bécsben 1993. június 1. napján aláírt Megállapodásnak az ICMPD belső adórendszere bevezetésével kapcsolatos negyedik módosítása kihirdetéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2014/93. (VII. 10.)

Hatályos:

2014. 07. 11. - kivétellel

 

Jogszabály:

Kúria Knk.IV.37.446/2014/3. határozata

a Nemzeti Választási Bizottság 842/2014. (III. 20.) NVB határozatának helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2014/93. (VII. 10.)

 

 

Jogszabály:

269/2014. (VII. 10.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/93. (VII. 10.)

 

 

Jogszabály:

1377/2014. (VII. 10.) Korm. határozat

a Nemzeti Hauszmann Terv (2014-2024) előkészítéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2014/93. (VII. 10.)

 

 

Jogszabály:

1378/2014. (VII. 10.) Korm. határozat

a KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0008 azonosító számú ("53. sz. főút 55. sz. főút és az országhatár közötti szakaszán 115 kN tengelyterhelésre történő burkolat megerősítés / fejlesztés építés kivitelezési munkáinak elvégzése" című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről

Megjelent:

MK 2014/93. (VII. 10.)

 

 

Jogszabály:

1379/2014. (VII. 10.) Korm. határozat

a Támogatásokat Vizsgáló Irodának a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumból a Miniszterelnökség részére történő átadásával összefüggő fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/93. (VII. 10.)

 

 

Jogszabály:

1/2014. (VII. 11.) FM utasítás

miniszteri biztosi kinevezésről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/35. (VII. 11.)

Hatályos:

2014. 07. 12.

 

Jogszabály:

19/2014. (VII. 11.) NGM utasítás

a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (I. 6.) NGM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/35. (VII. 11.)

Hatályos:

2014. 07. 12.

 

Jogszabály:

13/2014. (VII. 11.) LÜ utasítás

az ügyészség szervezetéről és működéséről szóló 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/35. (VII. 11.)

Hatályos:

2014. 08. 01.

 

Jogszabály:

10/2014. (VII. 11.) OBH utasítás

a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló szabályzatról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/35. (VII. 11.)

Hatályos:

2014. 07. 12.

 

Jogszabály:

11/2014. (VII. 11.) OBH utasítás

a bírósági közvetítésről és a kijelölés feltételeiről szóló szabályzatról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/35. (VII. 11.)

Hatályos:

2014. 07. 12.

 

Jogszabály:

12/2014. (VII. 11.) OBH utasítás

a büntető-, polgári és szabálysértési eljárás során használt, kiskorúak tájékoztatásához fűződő iratok nyomtatványként történő rendszeresítéséről szóló szabályzatról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/35. (VII. 11.)

Hatályos:

2014. 07. 12.

 

Jogszabály:

24/2014. (VII. 11.) ORFK utasítás

a rendkívüli halál esetén követendő rendőri eljárásról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/35. (VII. 11.)

Hatályos:

2014. 07. 19.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2014/35. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/35. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/35. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

Celldömölk Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/35. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

Törökszentmiklós Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/35. (VII. 11.)

 

 

Jogszabály:

2014. évi XXXIII. törvény

az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2014/94. (VII. 14.)

Hatályos:

2014. 07. 15., 2014. 10. 01., 2015. 01. 01., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

1380/2014. (VII. 14.) Korm. határozat

az EGIS Gyógyszergyár Nyrt., a Ganz Gépgyár Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a CG Electric Systems Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság magyarországi nagybefektetőkkel való stratégiai megállapodás megkötéséről szóló 1722/2013. (X. 11.) Korm. határozat, valamint a ZF Hungária Kft. és a Schwarzmüller Kft. magyarországi nagybefektetőkkel való stratégiai megállapodás megkötéséről szóló 1019/2014. (I. 24.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2014/94. (VII. 14.)

 

 

Jogszabály:

2014. évi XXXIV. törvény

a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény eltérő szöveggel való hatálybalépéséről és azzal összefüggő egyes adótörvények módosításáról

Megjelent:

MK 2014/95. (VII. 15.)

Hatályos:

2014. 07. 16., 2014. 08. 15.

 

Jogszabály:

2014. évi XXXV. törvény

egyes törvényeknek a kormányzati szerkezetalakítással összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2014/95. (VII. 15.)

Hatályos:

2014. 07. 16.

 

Jogszabály:

33/2014. (VII. 15.) NFM rendelet

a hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/95. (VII. 15.)

Hatályos:

2014. 07. 16.

 

Jogszabály:

21/2014. (VII. 15.) AB határozat

a Kúria Mellett Működő Másodfokú Szolgálati Bíróság Szf.F.II.1/2012/9. számú határozata, valamint a Fővárosi Ítélőtábla Mellett Működő Elsőfokú Szolgálati Bíróság SZF.1/46/2011. számú határozata alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2014/95. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

22/2014. (VII. 15.) AB határozat

a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 531. § (5) bekezdése egyes szövegrészei alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz elutasításáról

Megjelent:

MK 2014/95. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

23/2014. (VII. 15.) AB határozat

a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 2010. július 23-tól 2013. június 30-ig hatályos 85. § (4) bekezdésének folyamatban lévő ügyben történő alkalmazása kizárásáról, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 81. § (4) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint a jogerős határozattal lezárt büntetőeljárások felülvizsgálatának elrendeléséről

Megjelent:

MK 2014/95. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf. 5016/2014/5. határozata

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének a Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 11/2008. (V. 15.) önkormányzati rendelet 3/24A., 3/25B. melléklete törvényellenességéről és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2014/95. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf. 5018/2014/6. határozata

Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályairól szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet 48. § (3) bekezdésének "számított 5 naptári napon belül" szövegrésze és utolsó mondata törvénysértő voltának megállapításáról

Megjelent:

MK 2014/95. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

2014. évi XXXVI. törvény

egyes oktatási tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2014/96. (VII. 16.)

Hatályos:

2014. 07. 24., 2014. 09. 01.

 

Jogszabály:

164/2014. (VII. 16.) Korm. rendelet

az UNESCO által 2005. október 19-én elfogadott, a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény mellékletei módosításának kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2014/96. (VII. 16.)

Hatályos:

2014. 07. 17., 2014. 09. 01.

 

Jogszabály:

38/2014. (VII. 16.) BM rendelet

az egyes anyakönyvezéssel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2014/96. (VII. 16.)

Hatályos:

2014. 07. 18.

 

Jogszabály:

165/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet

a fejlesztési adókedvezményről

Megjelent:

MK 2014/97. (VII. 17.)

Hatályos:

2014. 07. 18.

 

Jogszabály:

166/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet

az MCS Vágóhíd Kft. Mohácson megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Megjelent:

MK 2014/97. (VII. 17.)

Hatályos:

2014. 07. 18.

 

Jogszabály:

167/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet és ahhoz kapcsolódóan más kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2014/97. (VII. 17.)

Hatályos:

2014. 07. 18.

 

Jogszabály:

25/2014. (VII. 17.) MNB rendelet

a "Fáy András" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2014/97. (VII. 17.)

Hatályos:

2014. 07. 24.

 

Jogszabály:

26/2014. (VII. 17.) MNB rendelet

a "Fáy András" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2014/97. (VII. 17.)

Hatályos:

2014. 07. 24.

 

Jogszabály:

1381/2014. (VII. 17.) Korm. határozat

a 2014. évi hiánycél tartásához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2014/97. (VII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1382/2014. (VII. 17.) Korm. határozat

a helyi önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2014. júniusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2014/97. (VII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1383/2014. (VII. 17.) Korm. határozat

a helyi önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2014. júniusi előzetes kormányzati hozzájárulás elutasításáról

Megjelent:

MK 2014/97. (VII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1384/2014. (VII. 17.) Korm. határozat

Magyarország nemzeti katasztrófakockázat-értékelési módszertanáról és annak eredményeiről szóló jelentésről

Megjelent:

MK 2014/97. (VII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1385/2014. (VII. 17.) Korm. határozat

az örökös nélkül elhalt zsidó származású, vallású, sérelmet szenvedett személyek után a zsidó közösségeknek juttatott támogatással kapcsolatos elszámolás rendezéséről szóló 1033/2013. (II. 1.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2014/97. (VII. 17.)

Hatályos:

2014. 07. 18.

 

Jogszabály:

1386/2014. (VII. 17.) Korm. határozat

a Magyarország lakosságának biztonságérzetét javító közbiztonsági program megvalósítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/97. (VII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1387/2014. (VII. 17.) Korm. határozat

a térítésmentes mezőgazdasági vízszolgáltatás biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/97. (VII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1388/2014. (VII. 17.) Korm. határozat

a 813. számú főút, Győr keleti elkerülő út I. ütem megvalósításához szükséges költségvetési többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2014/97. (VII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1389/2014. (VII. 17.) Korm. határozat

a Meteorológiai Műholdak Hasznosításának Európai Szervezete második generációs poláris műholdas programja elindításának támogatásáról és a program fedezetének biztosításáról

Megjelent:

MK 2014/97. (VII. 17.)

 

 

Jogszabály:

2014. évi XXXVII. törvény

a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről

Megjelent:

MK 2014/98. (VII. 18.)

Hatályos:

2014. 07. 21., 2014. 09. 16., 2015. 06. 15.

 

Jogszabály:

2014. évi XXXVIII. törvény

a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről

Megjelent:

MK 2014/98. (VII. 18.)

Hatályos:

2014. 07. 19., 2014. 07. 26.

 

Jogszabály:

168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet

a Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről

Megjelent:

MK 2014/98. (VII. 18.)

Hatályos:

2014. 07. 19.

 

Jogszabály:

169/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2014/98. (VII. 18.)

Hatályos:

2014. 07. 19.

 

Jogszabály:

170/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet

a harmadik országbeli állampolgárok részére kiállított, magyarországi beutazás céljából elismert okmányok meghatározásáról szóló 328/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet, valamint a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/98. (VII. 18.)

Hatályos:

2014. 07. 19.

 

Jogszabály:

171/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2014/98. (VII. 18.)

Hatályos:

2014. 08. 18.

 

Jogszabály:

172/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet

a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet és a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/98. (VII. 18.)

Hatályos:

2014. 07. 19.

 

Jogszabály:

173/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet

a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet és a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggő szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/98. (VII. 18.)

Hatályos:

2014. 07. 26.

 

Jogszabály:

174/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet

a tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/98. (VII. 18.)

Hatályos:

2014. 07. 21.

 

Jogszabály:

1390/2014. (VII. 18.) Korm. határozat

a Sorsok háza Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye - Európai Oktatási Központ funkcióbővítésének, működtetésének és fenntartásának egyes kérdéseiről

Megjelent:

MK 2014/98. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1391/2014. (VII. 18.) Korm. határozat

a fertődi Esterházy-kastélyegyüttes működtetéséhez kapcsolódó intézkedésekről

Megjelent:

MK 2014/98. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1392/2014. (VII. 18.) Korm. határozat

a nagycenki Széchenyi Kastély és emlékmúzeum, a Széchenyi-mauzóleum, valamint a fertőrákosi Püspöki palota működtetésének és vagyonkezelői jogának az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont részére történő átadásáról

Megjelent:

MK 2014/98. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1393/2014. (VII. 18.) Korm. határozat

a Lakitelek Népfőiskola épületei rekonstrukciója és fejlesztése érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/98. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1394/2014. (VII. 18.) Korm. határozat

a 2014-2020 közötti források felhasználásának előfeltételeiként meghatározott, a víz szektort érintő előzetes feltételek teljesítéséről szóló 1121/2014. (III. 26.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2014/98. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1395/2014. (VII. 18.) Korm. határozat

a parlagfű elleni védekezést szolgáló intézkedések támogatása érdekében a Vidékfejlesztési Minisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/98. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1396/2014. (VII. 18.) Korm. határozat

a Közlekedés Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról

Megjelent:

MK 2014/98. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1397/2014. (VII. 18.) Korm. határozat

a 2014-2020 közötti programozási időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló "INTERREG EUROPE" interregionális együttműködési program elfogadásáról

Megjelent:

MK 2014/98. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1398/2014. (VII. 18.) Korm. határozat

a DDOP-5.1.2/B-09-2009-0001 azonosító számú ("Közösségi közlekedés színvonalának emelése a Kapos Volán Zrt. és a Gemenc Volán Zrt. együttműködésével" című) projekttel összefüggésben a KAPOS VOLÁN Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről

Megjelent:

MK 2014/98. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1399/2014. (VII. 18.) Korm. határozat

az ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0025 azonosító számú ("Nyugattól-keletig a nógrádi erdőkben, az Ipoly Erdő Zrt. komplex ökoturisztikai fejlesztése" című) projekttel összefüggésben az IPOLY ERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről

Megjelent:

MK 2014/98. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

175/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet

a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/99. (VII. 18.)

Hatályos:

2014. 07. 19.

 

Jogszabály:

176/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet

a Hankook Tire Magyarország Kft. Rácalmáson megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 526/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/99. (VII. 18.)

Hatályos:

2014. 07. 21.

 

Jogszabály:

177/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet

a Gyöngyöshalászon megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Megjelent:

MK 2014/99. (VII. 18.)

Hatályos:

2014. 07. 19.

 

Jogszabály:

178/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet

az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/99. (VII. 18.)

Hatályos:

2014. 07. 23.

 

Jogszabály:

1/2014. (VII. 18.) IM rendelet

a közigazgatási és igazságügyi miniszter által adományozható elismerésekről szóló 6/2011. (II. 24.) KIM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/99. (VII. 18.)

Hatályos:

2014. 07. 19.

 

Jogszabály:

1400/2014. (VII. 18.) Korm. határozat

a központi költségvetés címrendjének a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2014/99. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1401/2014. (VII. 18.) Korm. határozat

a Budai Várban található Karmelita kolostor átépítésével összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2014/99. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1402/2014. (VII. 18.) Korm. határozat

az Alternatív Közgazdasági Gimnázium Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság üzletrészének értékesítéséről és az Alternatív Közgazdasági Gimnázium Alapítvány alapítói jogainak átruházásáról

Megjelent:

MK 2014/99. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1403/2014. (VII. 18.) Korm. határozat

a FESTO Automatika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és a FESTO-AM Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai megállapodás megkötéséről

Megjelent:

MK 2014/99. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1404/2014. (VII. 18.) Korm. határozat

az Agrana Csoport magyarországi nagybefektetővel való stratégiai megállapodás megkötéséről

Megjelent:

MK 2014/99. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1405/2014. (VII. 18.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/99. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1406/2014. (VII. 18.) Korm. határozat

a Szépművészeti Múzeum kiállításainak támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2014/99. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1407/2014. (VII. 18.) Korm. határozat

a Gyöngyöshalász község külterületén fekvő, egyes ipari-gazdasági övezetbe tartozó földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2014/99. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1408/2014. (VII. 18.) Korm. határozat

a Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány alapító okiratának módosításáról

Megjelent:

MK 2014/99. (VII. 18.)

Hatályos:

2014. 07. 19.

 

Jogszabály:

88/2014. (VII. 18.) ME határozat

helyettes államtitkárok megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2014/99. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

89/2014. (VII. 18.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2014/99. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

90/2014. (VII. 18.) ME határozat

a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatójának felmentéséről

Megjelent:

MK 2014/99. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

91/2014. (VII. 18.) ME határozat

a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatójának kinevezéséről

Megjelent:

MK 2014/99. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

24/2014. (VII. 18.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma szervezeti és működési rendjének ideiglenes meghatározásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/36. (VII. 18.)

Hatályos:

2014. 07. 19.

 

Jogszabály:

25/2014. (VII. 18.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/36. (VII. 18.)

Hatályos:

2014. 07. 19.

 

Jogszabály:

26/2014. (VII. 18.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/36. (VII. 18.)

Hatályos:

2014. 07. 19.

 

Jogszabály:

27/2014. (VII. 18.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/36. (VII. 18.)

Hatályos:

2014. 07. 19.

 

Jogszabály:

28/2014. (VII. 18.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/36. (VII. 18.)

Hatályos:

2014. 07. 19.

 

Jogszabály:

29/2014. (VII. 18.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/36. (VII. 18.)

Hatályos:

2014. 07. 19.

 

Jogszabály:

45/2014. (VII. 18.) HM utasítás

a Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok közötti védelmi együttműködési programokkal kapcsolatos eljárásrendről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/36. (VII. 18.)

Hatályos:

2014. 07. 19.

 

Jogszabály:

46/2014. (VII. 18.) HM utasítás

a kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzéséről és bejelentésének rendjéről szóló 83/2012. (XI. 16.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/36. (VII. 18.)

Hatályos:

2014. 07. 19.

 

Jogszabály:

47/2014. (VII. 18.) HM utasítás

a Magyar Honvédség Alaki Szabályzatának kiadásáról szóló 17/2014. (III. 7.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/36. (VII. 18.)

Hatályos:

2014. 07. 26.

 

Jogszabály:

2/2014. (VII. 18.) IM utasítás

az Igazságügyi Minisztérium szervezeti és működési rendjének ideiglenes meghatározásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/36. (VII. 18.)

Hatályos:

2014. 07. 19.

 

Jogszabály:

20/2014. (VII. 18.) NGM utasítás

a nemzetgazdasági miniszter rendelkezése alatt álló központi kezelésű előirányzatok és finanszírozási kiadások kezelésének eljárási rendjéről szóló 5/2013. (III. 8.) NGM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/36. (VII. 18.)

Hatályos:

2014. 07. 19.

 

Jogszabály:

1/2014. (VII. 18.) FM KÁT utasítás

a Vidékfejlesztési Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2012. (V. 31.) VM KÁT utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/36. (VII. 18.)

Hatályos:

2014. 07. 19.

 

Jogszabály:

12/2014. (VII. 18.) BM OKF utasítás

a polgári védelmi kötelezettség teljesítése alóli mentesség véleményezése során irányadó szempontokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/36. (VII. 18.)

Hatályos:

2014. 07. 19.

 

Jogszabály:

25/2014. (VII. 18.) ORFK utasítás

az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv Öltözködési Szabályzatának kiadásáról szóló 2/2014. (II. 12.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/36. (VII. 18.)

Hatályos:

2014. 07. 21.

 

Jogszabály:

26/2014. (VII. 18.) ORFK utasítás

az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerven belül működő kerékpáros járőrszolgálatot ellátó állomány nem egyenruha jellegű ruházati ellátásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/36. (VII. 18.)

Hatályos:

2014. 07. 21.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2014/36. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/36. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2014. augusztus 1-je és augusztus 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/36. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Választási Bizottság közleménye

országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ív hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/36. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

Tamási Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/36. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/36. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

Magyarországi Cigánypárt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választására kapott kampánycélú támogatás felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/36. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának beszámolója

az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választására kapott kampánycélú támogatás felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/36. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

Katona Gina képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/36. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

Lipovits Máté képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/36. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

Schnabl Marianna képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/36. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Közlekedési Hatóság közleménye

bélyegzők érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/36. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

27/2014. (VII. 22.) MNB rendelet

a jegybanki alapkamat mértékéről

Megjelent:

MK 2014/100. (VII. 22.)

Hatályos:

2014. 07. 23.

 

Jogszabály:

24/2014. (VII. 22.) AB határozat

az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 22. § (3) bekezdésének szövegrésze, valamint az egyes egészségügyi ellátások visszautasításának részletes szabályairól szóló 117/1998. (VI. 16.) Korm. rendelet mellékletének 2. pontja és az ahhoz kapcsolódó lábjegyzet alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2014/100. (VII. 22.)

 

 

Jogszabály:

25/2014. (VII. 22.) AB határozat

a Kúria Pfv.IV.20.015/2012/4. számú ítélete, valamint a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 1.Pf.20.361/2011/4. számú jogerős ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2014/100. (VII. 22.)

 

 

Jogszabály:

92/2014. (VII. 22.) ME határozat

helyettes államtitkárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2014/100. (VII. 22.)

 

 

Jogszabály:

93/2014. (VII. 22.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2014/100. (VII. 22.)

 

 

Jogszabály:

94/2014. (VII. 22.) ME határozat

helyettes államtitkárok felmentéséről

Megjelent:

MK 2014/100. (VII. 22.)

 

 

Jogszabály:

179/2014. (VII. 23.) Korm. rendelet

egyes, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapot érintő kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2014/101. (VII. 23.)

Hatályos:

2014. 07. 24.

 

Jogszabály:

28/2014. (VII. 23.) MNB rendelet

a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról

Megjelent:

MK 2014/101. (VII. 23.)

Hatályos:

2014. 08. 01.

 

Jogszabály:

1/2014. (VII. 23.) FM rendelet

a védett őshonos mezőgazdasági állatfajták és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták körének megállapításáról szóló 4/2007. (I. 18.) FVM-KvVM együttes rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/101. (VII. 23.)

Hatályos:

2014. 07. 26.

 

Jogszabály:

26/2014. (VII. 23.) AB határozat

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 6. §-a és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 22. § (3a) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló indítvány elutasításáról, továbbá a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 17. §-a egyes szövegrészeinek és a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 2. § (4) bekezdés második mondata alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2014/101. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

27/2014. (VII. 23.) AB határozat

a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 2012. január 1-jétől 2012. augusztus 31-ig hatályos alaptörvény-ellenes 34. § (1) bekezdése folyamatban lévő ügyben történő alkalmazásának kizárásáról

Megjelent:

MK 2014/101. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

270/2014. (VII. 23.) KE határozat

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választása időpontjának kitűzéséről

Megjelent:

MK 2014/101. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1409/2014. (VII. 23.) Korm. határozat

a Paksi Atomerőmű teljesítményének fenntartásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1358/2014. (VI. 30.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2014/101. (VII. 23.)

Hatályos:

2014. 07. 24.

 

Jogszabály:

1410/2014. (VII. 23.) Korm. határozat

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal létrehozásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1336/2014. (VI. 11.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2014/101. (VII. 23.)

Hatályos:

2014. 07. 24.

 

Jogszabály:

1411/2014. (VII. 23.) Korm. határozat

a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 2014. évi felhasználási tervének jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2014/101. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1412/2014. (VII. 23.) Korm. határozat

egyes, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapot érintő kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2014/101. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1413/2014. (VII. 23.) Korm. határozat

a Bionikai Innovációs Központ létrehozásával kapcsolatos egyes feladatokról szóló 1493/2012. (XI. 13.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2014/101. (VII. 23.)

Hatályos:

2014. 07. 24.

 

Jogszabály:

1414/2014. (VII. 23.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program módosításáról

Megjelent:

MK 2014/101. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1415/2014. (VII. 23.) Korm. határozat

a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret forrásfelhasználásával kapcsolatos egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2014/101. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1416/2014. (VII. 23.) Korm. határozat

a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0022 azonosító számú ("Kalocsa környéki ivóvízminőség javító projekt" című) projekt támogatástartalmának az önerő halasztott hozzárendelésével történő kifizetéséhez történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2014/101. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1417/2014. (VII. 23.) Korm. határozat

a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0006 azonosító számú ("Dél-Balaton és Sióvölgy Nagytérségi Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium működési területén a Somi Regionális Hulladékkezelőtelep fejlesztése" című) egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projekt támogatásának jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2014/101. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1418/2014. (VII. 23.) Korm. határozat

a TÁMOP-2.2.7.B-3-13/1-2014-0001 azonosító számú ("Modellprogram duális rendszerű szakképzési tartalmak pilot jellegű átültetésére" című) kiemelt projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2014/101. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1/2014. (VII. 23.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/37. (VII. 23.)

Hatályos:

2014. 07. 24., 2014. 09. 01.

 

Jogszabály:

48/2014. (VII. 23.) HM utasítás

a Honvéd Vezérkar szervezeti korrekciójával és a Magyar Honvédség kiképzési és doktrinális feladatokat ellátó központi szervezetének megalakításával összefüggő feladatokról szóló 8/2014. (II. 12.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/37. (VII. 23.)

Hatályos:

2014. 07. 24.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2014/37. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/37. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárságának pályázati felhívása

a 2015. évi Lampl Hugó Emlékplakett elnyerésének kezdeményezésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/37. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/37. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

Érvénytelenítés

a Hivatalos Értesítő 2014/37. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/37. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

2/2014. (VII. 24.) IM rendelet

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról

Megjelent:

MK 2014/102. (VII. 24.)

Hatályos:

2014. 07. 25.

 

Jogszabály:

3/2014. (VII. 24.) IM rendelet

a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek választása, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről

Megjelent:

MK 2014/102. (VII. 24.)

Hatályos:

2014. 07. 25.

 

Jogszabály:

4/2014. (VII. 24.) IM rendelet

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról

Megjelent:

MK 2014/102. (VII. 24.)

Hatályos:

2014. 07. 25.

 

Jogszabály:

180/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között sugaras veszélyhelyzet esetén adandó gyors értesítésről szóló egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2014/103. (VII. 25.)

Hatályos:

2014. 07. 26. - kivételekkel.

 

Jogszabály:

181/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet

Magyarország Kormánya és Türkmenisztán Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2014/103. (VII. 25.)

Hatályos:

2014. 07. 26. - kivételekkel.

 

Jogszabály:

182/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet

a Külügyi és Külgazdasági Intézetről

Megjelent:

MK 2014/103. (VII. 25.)

Hatályos:

2014. 07. 30.

 

Jogszabály:

183/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet

a Nemzeti Befektetési Ügynökségről

Megjelent:

MK 2014/103. (VII. 25.)

Hatályos:

2014. 07. 26.

 

Jogszabály:

184/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet

a finanszírozott egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók adósságának rendezésére fordítható működési támogatásról

Megjelent:

MK 2014/103. (VII. 25.)

Hatályos:

2014. 07. 26.

 

Jogszabály:

185/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet

a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/103. (VII. 25.)

Hatályos:

2014. 07. 26.

 

Jogszabály:

186/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet

a föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak szabályairól szóló 47/2014. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/103. (VII. 25.)

Hatályos:

2014. 07. 28.

 

Jogszabály:

187/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet

a mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről szóló 504/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/103. (VII. 25.)

Hatályos:

2014. 07. 26.

 

Jogszabály:

188/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet

a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/103. (VII. 25.)

Hatályos:

2014. 07. 28.

 

Jogszabály:

189/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet

a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2012-5.6.0 kódszámú, "Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai" című projekthez kapcsolódó egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Megjelent:

MK 2014/103. (VII. 25.)

Hatályos:

2014. 07. 26.

 

Jogszabály:

10/2014. (VII. 25.) HM rendelet

a lakáspénz és az egyszeri pénzbeli támogatás bevezetéséről

Megjelent:

MK 2014/103. (VII. 25.)

Hatályos:

2014. 08. 01., 2017. 12. 31., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

34/2014. (VII. 25.) NFM rendelet

az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 77/2012. (XII. 22.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/103. (VII. 25.)

Hatályos:

2014. 07. 25. 19 órától.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf. 5015/2014/3. határozata

Dömös Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről szóló 16/2009. (XII. 16.) önkormányzati rendelete megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2014/103. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

271/2014. (VII. 25.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2014/103. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

272/2014. (VII. 25.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2014/103. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

273/2014. (VII. 25.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2014/103. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

1419/2014. (VII. 25.) Korm. határozat

az egyes egészségügyi szolgáltatók adósságrendezésével összefüggő kérdésekről

Megjelent:

MK 2014/103. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

1420/2014. (VII. 25.) Korm. határozat

a 2013. évi tavaszi ár- és belvíz, valamint a dunai rendkívüli árvízi helyzettel összefüggő helyreállítási feladatok finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2014/103. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

1421/2014. (VII. 25.) Korm. határozat

a Bonafarm Zrt., a Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft., a Bólyi Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Zrt., a Csányi Pincészet Zrt., a Dalmand Mezőgazdasági Zrt., a Fiorács Mezőgazdasági Termékelőállító és Forgalmazó export-import Kft., a Pick Szeged Szalámigyár és Húsüzem Zrt., a SOLE-MiZo Tejterméket Gyártó, Forgalmazó és Szolgáltató Zrt. magyarországi nagybefektetőkkel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

Megjelent:

MK 2014/103. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

95/2014. (VII. 25.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a dunai vízlépcsőre vonatkozó, a hágai Nemzetközi Bíróság ítéletével összhangban álló szerződés létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2014/103. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

96/2014. (VII. 25.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről

Megjelent:

MK 2014/103. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

39/2014. (VII. 28.) BM rendelet

a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013. (X. 4.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/104. (VII. 28.)

Hatályos:

2014. 07. 29.

 

Jogszabály:

1422/2014. (VII. 28.) Korm. határozat

az EMVA társfinanszírozásában megvalósuló vidékfejlesztési program humánerőforrásának folyamatos biztosítása érdekében a Földművelésügyi Minisztérium fejezeten belüli előirányzat- átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/104. (VII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1423/2014. (VII. 28.) Korm. határozat

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2014. évi működéséhez, továbbá a bevett egyházakat megillető hit- és erkölcstan oktatáshoz kapcsolódó támogatások biztosításáról

Megjelent:

MK 2014/104. (VII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1424/2014. (VII. 28.) Korm. határozat

az uzsora témáját feldolgozó tanulmánykötet kiadásával összefüggésben, valamint az ELTE Kárpát-medencei Magyar Nyári Egyetem elnevezésű programsorozat támogatása érdekében költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/104. (VII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1425/2014. (VII. 28.) Korm. határozat

a Formula 1 televíziós közvetítése 2014. évi jogdíjának biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/104. (VII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1426/2014. (VII. 28.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a 2013. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványok rendkívüli visszahagyásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2014/104. (VII. 28.)

 

 

Jogszabály:

30/2014. (VII. 28.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/38. (VII. 28.)

Hatályos:

2014. 07. 29.

 

Jogszabály:

2/2014. (VII. 28.) FM utasítás

a nemzeti park igazgatóságok természetvédelmi célú vagyonkezelési tevékenységének egységes szakmai alapelvek szerinti ellátásáról szóló 12/2012. (VI. 8.) VM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/38. (VII. 28.)

Hatályos:

2014. 07. 29.

 

Jogszabály:

49/2014. (VII. 28.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévő lakások és helyiségek elidegenítésével összefüggő feladatok ellátásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/38. (VII. 28.)

Hatályos:

2014. 07. 31., 2014. 08. 01.

 

Jogszabály:

50/2014. (VII. 28.) HM utasítás

a nyomtatványrendszeresítés, módosítás és hatályon kívül helyezés szabályairól, valamint a Nyomtatványrendszeresítő Munkacsoport felállításáról és működésének rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/38. (VII. 28.)

Hatályos:

2014. 08. 05.

 

Jogszabály:

51/2014. (VII. 28.) HM utasítás

a magyar véderő-, katonai és légügyi attaséhivatalok irányításáról, vezetéséről és ellenőrzéséről, valamint a Magyarországon akkreditált külföldi véderő-, katonai és légügyi attasékkal való kapcsolattartásról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/38. (VII. 28.)

Hatályos:

2014. 07. 29.

 

Jogszabály:

52/2014. (VII. 28.) HM utasítás

az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja nemzeti feladatainak végrehajtásáról szóló 3/2013. (I. 14.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/38. (VII. 28.)

Hatályos:

2014. 07. 29.

 

Jogszabály:

1/2014. (VII. 28.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/38. (VII. 28.)

Hatályos:

2014. 07. 29.

 

Jogszabály:

2/2014. (VII. 28.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/38. (VII. 28.)

Hatályos:

2014. 07. 29.

 

Jogszabály:

25/2014. (VII. 28.) NFM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/38. (VII. 28.)

Hatályos:

2014. 07. 29.

 

Jogszabály:

6/2014. (VII. 28.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet szakmai ellenőrzéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/38. (VII. 28.)

Hatályos:

2014. 09. 01.

 

Jogszabály:

7/2014. (VII. 28.) BVOP utasítás

a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról szóló 1/2011. (V. 6.) BVOP utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/38. (VII. 28.)

Hatályos:

2014. 07. 29.

 

Jogszabály:

27/2014. (VII. 28.) ORFK utasítás

az Országos Rendőr-főkapitányság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. (II. 22.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/38. (VII. 28.)

Hatályos:

2014. 07. 31.

 

Jogszabály:

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

a hatósági nyilvántartásban szereplő gazdálkodó szervezetekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/38. (VII. 28.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Szocialista Párt

2013. évi beszámolója

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/38. (VII. 28.)

 

 

Jogszabály:

Ökopolisz Alapítvány

2013. évi beszámolója

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/38. (VII. 28.)