Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

 

Változásmutató

Új jogszabályok

2017. I. 13.

Jogszabály:

1016/2017. (I. 13.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/5. (I. 13.)

 

 

2017. I. 12.

Jogszabály:

2/2017. (I. 12.) Korm. rendelet

a Kulturális Javak Megőrzésének és Helyreállításának Nemzetközi Tudományos Központja Statútumának kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/4. (I. 12.)

Hatályos:

2017. 01. 13. - kivétellel.

 

Jogszabály:

3/2017. (I. 12.) Korm. rendelet

a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/4. (I. 12.)

Hatályos:

2017. 01. 15.

 

Jogszabály:

4/2017. (I. 12.) Korm. rendelet

a munkaerő mobilitásának elősegítése céljából egyes kormányrendeletek, valamint az iskolaszövetkezetek számára fizetendő minimális szolgáltatási díjról szóló 199/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/4. (I. 12.)

Hatályos:

2017. 01. 13.

 

Jogszabály:

5/2017. (I. 12.) Korm. rendelet

a Modern Városok Program és az Árpád-ház Program keretében Székesfehérváron megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/4. (I. 12.)

Hatályos:

2017. 01. 13.

 

Jogszabály:

6/2017. (I. 12.) Korm. rendelet

a Kecskeméten megvalósuló konzervipari beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/4. (I. 12.)

Hatályos:

2017. 01. 13.

 

Jogszabály:

1014/2017. (I. 12.) Korm. határozat

a Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar gyulai telephelyű Egészségtudományi Intézetének az egyházi fenntartásban működő Gál Ferenc Főiskolához történő csatlakozásáról

Megjelent:

MK 2017/4. (I. 12.)

 

 

Jogszabály:

1015/2017. (I. 12.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Kenyai Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/4. (I. 12.)

 

 

Jogszabály:

8/2017. (I. 12.) ME határozat

a szomszédos államokkal kötött nemzetközi szerződések alapján működő kisebbségi vegyes bizottságok tagjainak felmentéséről és új tagok kijelöléséről

Megjelent:

MK 2017/4. (I. 12.)

Hatályos:

2017. 01. 13.

 

2017. I. 11.

Jogszabály:

1/2017. (I. 11.) Korm. rendelet

Magyarország Kormánya és a Costa Rica-i Köztársaság Kormánya közötti oktatási és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/3. (I. 11.)

Hatályos:

2017. 01. 12. - kivétellel.

 

Jogszabály:

1/2017. (I. 11.) NMHH rendelet

az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 2/2015. (III. 30.) NMHH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/3. (I. 11.)

Hatályos:

2017. 01. 12.

 

Jogszabály:

2/2017. (I. 11.) FM rendelet

a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/3. (I. 11.)

Hatályos:

2017. 01. 12.

 

Jogszabály:

1/2017. (I. 11.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/3. (I. 11.)

 

 

Jogszabály:

2/2017. (I. 11.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/3. (I. 11.)

 

 

Jogszabály:

3/2017. (I. 11.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/3. (I. 11.)

 

 

Jogszabály:

4/2017. (I. 11.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/3. (I. 11.)

 

 

Jogszabály:

5/2017. (I. 11.) KE határozat

rektori megbízás alóli felmentésről

Megjelent:

MK 2017/3. (I. 11.)

 

 

Jogszabály:

6/2017. (I. 11.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/3. (I. 11.)

 

 

Jogszabály:

7/2017. (I. 11.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/3. (I. 11.)

 

 

Jogszabály:

1008/2017. (I. 11.) Korm. határozat

a Paksi Atomerőmű teljesítményének fenntartásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2017/3. (I. 11.)

Hatályos:

2017. 01. 12.

 

Jogszabály:

1009/2017. (I. 11.) Korm. határozat

a bányászati igazgatás átszervezésével kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

MK 2017/3. (I. 11.)

 

 

Jogszabály:

1010/2017. (I. 11.) Korm. határozat

a zsidó vallási közösségek egyes fejlesztéseinek támogatásáról, valamint az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 2012. évben elfogadott 1883. számú határozatában foglalt egyes ajánlások végrehajtásáról szóló 1833/2014. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/3. (I. 11.)

Hatályos:

2017. 01. 12.

 

Jogszabály:

1011/2017. (I. 11.) Korm. határozat

a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról

Megjelent:

MK 2017/3. (I. 11.)

Hatályos:

2017. 01. 12.

 

Jogszabály:

1012/2017. (I. 11.) Korm. határozat

a kiemelt kerékpáros útvonalak fejlesztésének finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2017/3. (I. 11.)

 

 

Jogszabály:

1013/2017. (I. 11.) Korm. határozat

az Európai Kerékpárút Hálózat (EuroVelo) 6. számú nemzetközi kerékpáros útvonal Dömös és Szentendre közötti szakaszának fejlesztéséről

Megjelent:

MK 2017/3. (I. 11.)

 

 

Jogszabály:

Helyesbítés

a Magyar Közlöny 2017/3. számában

Megjelent:

MK 2017/3. (I. 11.)

 

 

Jogszabály:

2/2017. (I. 11.) BM utasítás

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának és igazságügyi alkalmazottainak, valamint a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ igazságügyi alkalmazottainak választható béren kívüli juttatásairól, valamint a személyi juttatás terhére a 2017. évben teljesítendő egyes kifizetésekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/2. (I. 11.)

Hatályos:

2017. 01. 12.

 

Jogszabály:

1/2017. (I. 11.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/2. (I. 11.)

Hatályos:

2017. 02. 01.

 

Jogszabály:

2/2017. (I. 11.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/2. (I. 11.)

Hatályos:

2017. 01. 12.

 

Jogszabály:

4/2017. (I. 11.) NGM utasítás

a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (I. 21.) NGM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/2. (I. 11.)

Hatályos:

2017. 01. 12.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2017/2. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/2. (I. 11.)

 

 

Jogszabály:

FM felhívás

a szakiskolai képzésben részt vevő tanulók részére meghirdetett Szakma Kiváló Tanulója Versenyre a 2016/2017. tanévben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/2. (I. 11.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/2. (I. 11.)

 

 

2017. I. 6.

Jogszabály:

1007/2017. (I. 6.) Korm. határozat

a Jézus Szent Szíve Testvérület tolentinói Jézus Szent Szíve templom földrengést követő rekonstrukciója támogatásával összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2017/2. (I. 6.)

 

 

Jogszabály:

1/2017. (I. 6.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2017/2. (I. 6.)

 

 

Jogszabály:

2/2017. (I. 6.) ME határozat

helyettes államtitkárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2017/2. (I. 6.)

 

 

Jogszabály:

3/2017. (I. 6.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2017/2. (I. 6.)

 

 

Jogszabály:

4/2017. (I. 6.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2017/2. (I. 6.)

 

 

Jogszabály:

5/2017. (I. 6.) ME határozat

kormánymegbízottak felmentéséről

Megjelent:

MK 2017/2. (I. 6.)

 

 

Jogszabály:

6/2017. (I. 6.) ME határozat

a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság elnökének felmentéséről és új elnökének kijelöléséről

Megjelent:

MK 2017/2. (I. 6.)

 

 

Jogszabály:

7/2017. (I. 6.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/2. (I. 6.)

 

 

2017. I. 5.

Jogszabály:

1/2017. (I. 5.) MvM utasítás

a Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciójával és fejlesztésével összefüggő ügyekért felelős miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/1. (I. 5.)

Hatályos:

2017. 01. 06.

 

Jogszabály:

1/2017. (I. 5.) BM utasítás

a vízügyi igazgatási szervek jégtörő hajóparkjának üzemeltetéséről szóló 24/2012. (V. 31.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/1. (I. 5.)

Hatályos:

2017. 01. 06.

 

Jogszabály:

1/2017. (I. 5.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium éves diplomáciai és operatív tervezéséről és beszámoltatásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/1. (I. 5.)

Hatályos:

2017. 01. 06.

 

Jogszabály:

1/2017. (I. 5.) NGM utasítás

a lakáscélú állami támogatások eljárásrendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/1. (I. 5.)

Hatályos:

2017. 01. 06.

 

Jogszabály:

2/2017. (I. 5.) NGM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/1. (I. 5.)

Hatályos:

2017. 01. 06.

 

Jogszabály:

3/2017. (I. 5.) NGM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/1. (I. 5.)

Hatályos:

2017. 01. 16.

 

Jogszabály:

1/2017. (I. 5.) NFM utasítás

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (X. 10.) NFM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/1. (I. 5.)

Hatályos:

2017. 01. 06.

 

Jogszabály:

2/2017. (I. 5.) NFM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/1. (I. 5.)

Hatályos:

2017. 01. 06.

 

Jogszabály:

3/2017. (I. 5.) NFM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/1. (I. 5.)

Hatályos:

2017. 01. 06.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2017/1. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/1. (I. 5.)

 

 

Jogszabály:

EMMI közlemény

a nyilvános könyvtárak jegyzékéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/1. (I. 5.)

 

 

Jogszabály:

1/2017. (I. 5.) SZTNH közlemény

a VIII. Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Kiállításon és Találmányi Vásáron bemutatásra kerülő találmányok, védjegyek, formatervezési és használati minták kiállítási kedvezményéről, illetve kiállítási elsőbbségéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/1. (I. 5.)

 

 

Jogszabály:

Mohács Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/1. (I. 5.)

 

 

Jogszabály:

Hajózási hirdetmény

Balatoni Hajózási Zrt. közforgalmú kikötő kikötőrendjének megállapításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/1. (I. 5.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Bírósági Végrehajtói Kar közleménye

érvényét vesztett végrehajtói igazolványról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/1. (I. 5.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/1. (I. 5.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

bélyegző érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/1. (I. 5.)

 

 

2017. I. 3.

Jogszabály:

1/2017. (I. 3.) FM rendelet

az új élelmiszerek és új élelmiszer-összetevők forgalomba hozataláról

Megjelent:

MK 2017/1. (I. 3.)

Hatályos:

2017. 01. 06.

 

Jogszabály:

1/2017. (I. 3.) NFM rendelet

a központi hivatalokat és minisztériumi háttérintézményeket érintő szervezeti átalakításokkal összefüggésben egyes közlekedési és energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/1. (I. 3.)

Hatályos:

2017. 01. 03. 18 órától, 2017. 03. 01., 2017. 04. 01.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5024/2016/5. határozata

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a telekadóról szóló 44/2009. (12. 12.) számú rendelete 2. § (1) bekezdése "V. körzet V/6. Az V/1-V/5 közé tartozó területek kivételével minden terület 140 Ft.", valamint 2. § (2) bek. "V. körzet külterület" szövegrésze törvényellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2017/1. (I. 3.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5036/2016/5. határozata

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete által alkotott, a helyi adókról szóló 38/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 7. § 3. pontja, 8. § 3. pontja és 2. számú melléklete törvénysértő voltának megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2017/1. (I. 3.)

 

 

Jogszabály:

1001/2017. (I. 3.) Korm. határozat

a központi költségvetés címrendjének a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2017/1. (I. 3.)

 

 

Jogszabály:

1002/2017. (I. 3.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrások Minisztériuma szakmai irányítási feladataihoz szükséges előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/1. (I. 3.)

 

 

Jogszabály:

1003/2017. (I. 3.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap irányításával összefüggő, valamint az egészségbiztosítási ellátásokat érintő egyes szakmai irányítási feladatok ellátásához szükséges előirányzat-átcsoportosításokról

Megjelent:

MK 2017/1. (I. 3.)

 

 

Jogszabály:

1004/2017. (I. 3.) Korm. határozat

a középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótlékához biztosítandó támogatás érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/1. (I. 3.)

 

 

Jogszabály:

1005/2017. (I. 3.) Korm. határozat

a magyar építőipart érintő szabványügyi előírások felülvizsgálatáról

Megjelent:

MK 2017/1. (I. 3.)

 

 

Jogszabály:

1006/2017. (I. 3.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/1. (I. 3.)

Hatályos:

2017. 01. 04.

 

2016. XII. 30.

Jogszabály:

42/2016. (XII. 30.) MvM rendelet

az Ipari Termékosztályozás (ITO) bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 16/2011. (V. 10.) KIM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/221. (XII. 30.)

Hatályos:

2017. 01. 07.

 

Jogszabály:

43/2016. (XII. 30.) MvM rendelet

a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/221. (XII. 30.)

Hatályos:

2017. 01. 01., 2017. 01. 30.

 

Jogszabály:

54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazat háttérintézményei átalakításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2016/221. (XII. 30.)

Hatályos:

2017. 01. 01., 2017. 04. 01.

 

Jogszabály:

67/2016. (XII. 30.) NGM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM rendelet 2017. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2016/221. (XII. 30.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

76/2016. (XII. 30.) NFM rendelet

az országos közutak használatáért fizetendő útdíjak beszedésére alkalmas elektronikus díjszedési rendszer, a tengelysúly-rendszer és az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer jármű ellenőrzéshez szükséges informatikai eszközei felett az államot megillető tulajdonosi jogokat gyakorló és kötelezettségeket teljesítő szervezet kijelöléséről

Megjelent:

MK 2016/221. (XII. 30.)

Hatályos:

2016. 12. 31.

 

Jogszabály:

77/2016. (XII. 30.) NFM rendelet

az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer hálózati kommunikációs elemei felett az államot megillető tulajdonosi jogokat gyakorló és kötelezettségeket teljesítő szervezet kijelöléséről

Megjelent:

MK 2016/221. (XII. 30.)

Hatályos:

2016. 12. 31.

 

Jogszabály:

78/2016. (XII. 30.) NFM rendelet

a központi hivatalokat és minisztériumi háttérintézményeket érintő szervezeti átalakításokkal összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/221. (XII. 30.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/67. (XII. 30.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

40/2016. (XII. 30.) MvM utasítás

a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget érintő egyes szabályokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/67. (XII. 30.)

Hatályos:

2016. 12. 31.

 

Jogszabály:

41/2016. (XII. 30.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/67. (XII. 30.)

Hatályos:

2016. 12. 31.

 

Jogszabály:

67/2016. (XII. 30.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (IX. 16.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/67. (XII. 30.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

68/2016. (XII. 30.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/67. (XII. 30.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

17/2016. (XII. 30.) IM utasítás

az Igazságügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014. (XI. 14.) IM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/67. (XII. 30.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

18/2016. (XII. 30.) IM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/67. (XII. 30.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

25/2016. (XII. 30.) NGM utasítás

a Magyar Államkincstár Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/67. (XII. 30.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

26/2016. (XII. 30.) NGM utasítás

a lakás-előtakarékossági állami támogatás és járulékai visszafizetésére kötelezettek fizetési könnyítés iránti kérelmeire vonatkozó eljárásrendről szóló 10/2015. (III. 31.) NGM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/67. (XII. 30.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

1/2016. (XII. 30.) ME KÁT utasítás

egyes közszolgálati tárgyú közigazgatási államtitkári utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/67. (XII. 30.)

Hatályos:

2016. 12. 31.

 

Jogszabály:

2/2016. (XII. 30.) NGM KÁT utasítás

a Nemzetgazdasági Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2012. (IV. 5.) NGM KÁT utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/67. (XII. 30.)

Hatályos:

2016. 12. 31., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

18/2016. (XII. 30.) OBH utasítás

a bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról szóló 17/2014. (XII. 23.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/67. (XII. 30.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2016/67. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/67. (XII. 30.)

 

 

Jogszabály:

Miniszterelnökség pályázati felhívása

fogyatékos felsőoktatási hallgatók közigazgatási ösztöndíjára

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/67. (XII. 30.)

 

 

Jogszabály:

NGM közlemény

a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet alapján a Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés (OKJ 54 344 01), valamint a Vállalkozási és bérügyintéző szakképesítés (OKJ 54 344 02) 2016/2017-es tanévi Országos Szakmai Tanulmányi Versenyének (OSZTV) meghirdetéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/67. (XII. 30.)

 

 

2016. XII. 29.

Jogszabály:

36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet

az Építésügyi Műszaki Szabályozási Bizottságról

Megjelent:

MK 2016/220. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 01. 06.

 

Jogszabály:

37/2016. (XII. 29.) MvM rendelet

a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes, a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladatkörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/220. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

38/2016. (XII. 29.) MvM rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalok informatikai működésére vonatkozó szakmai követelményekről

Megjelent:

MK 2016/220. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 01. 01., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

39/2016. (XII. 29.) MvM rendelet

a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén tartós külszolgálatot teljesítő kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők alapellátmányának összegéről és azok kifizetéséről

Megjelent:

MK 2016/220. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

40/2016. (XII. 29.) MvM rendelet

egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, valamint régészeti védettség megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2016/220. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 01. 06.

 

Jogszabály:

41/2016. (XII. 29.) MvM rendelet

a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/220. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

60/2016. (XII. 29.) BM rendelet

egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/220. (XII. 29.)

Hatályos:

2016. 12. 30., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

51/2016. (XII. 29.) EMMI rendelet

a járási hivatalok átalakításához kapcsolódóan egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/220. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

52/2016. (XII. 29.) EMMI rendelet

a régészeti leletek elsődleges leletfeldolgozásáról és muzeális intézménybe történő végleges befogadásáról

Megjelent:

MK 2016/220. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

53/2016. (XII. 29.) EMMI rendelet

egyes oktatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/220. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 01. 01., 2017. 01. 02., 2017. 03. 01., 2017. 08. 31., 2017. 09. 01.

 

Jogszabály:

88/2016. (XII. 29.) FM rendelet

a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megszüntetésével összefüggő egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/220. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

89/2016. (XII. 29.) FM rendelet

a központi hivatalok és a költségvetési szerv formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő egyes környezet- és természetvédelmi, erdészeti, halgazdálkodási és vadászati tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/220. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

59/2016. (XII. 29.) NGM rendelet

az utólagos adófizetés és a részesedés kedvezményes megszerzése részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2016/220. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

60/2016. (XII. 29.) NGM rendelet

az egyes önkormányzati adózási és illetékjogi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/220. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet

a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

Megjelent:

MK 2016/220. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet

a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével, valamint az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával összefüggésben a nemzetgazdasági miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/220. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 01. 01., 2017. 01. 29., 2017. 04. 01., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

63/2016. (XII. 29.) NGM rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/220. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

64/2016. (XII. 29.) NGM rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagjai esetében alkalmazható egészségkárosodási ellátásról, valamint a baleset, betegség szolgálati kötelmekkel való összefüggésének megállapításával kapcsolatos eljárásról

Megjelent:

MK 2016/220. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

65/2016. (XII. 29.) NGM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM rendelet 2016. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2016/220. (XII. 29.)

Hatályos:

2016. 12. 30.

 

Jogszabály:

66/2016. (XII. 29.) NGM rendelet

az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól szóló 15/2014. (IV. 3.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/220. (XII. 29.)

Hatályos:

2016. 12. 30.

 

Jogszabály:

66/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

egyes miniszteri rendeleteknek az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításához szükséges módosításáról

Megjelent:

MK 2016/220. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről

Megjelent:

MK 2016/220. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

68/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/220. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 01. 01., 2017. 04. 01.

 

Jogszabály:

69/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2016/220. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

70/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó hatósági árak képzésének keretszabályairól

Megjelent:

MK 2016/220. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

71/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

a földgáz egyetemes szolgáltatók által külön díj ellenében végezhető szolgáltatásokról

Megjelent:

MK 2016/220. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

72/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

a villamos energia egyetemes szolgáltató által külön díj ellenében végzett szolgáltatásokról

Megjelent:

MK 2016/220. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

73/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

a központi hivatalokat és minisztériumi háttérintézményeket érintő szervezeti átalakításokkal összefüggésben egyes fogyasztóvédelmi és klímavédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/220. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

74/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

egyes közúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/220. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 01. 29.

 

Jogszabály:

75/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

a menetíró készülékről

Megjelent:

MK 2016/220. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 01. 29.

 

Jogszabály:

1888/2016. (XII. 29.) Korm. határozat

a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégia megvalósítását szolgáló kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/220. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

1889/2016. (XII. 29.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség fejezet költségvetési címrendjének módosításáról, valamint az egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1884/2016. (XII. 28.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggő egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/220. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

8/2016. (XII. 29.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (II. 18.) MNB utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/66. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

38/2016. (XII. 29.) BM utasítás

a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes belügyi tárgyú miniszteri utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/66. (XII. 29.)

Hatályos:

2016. 12. 31., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

39/2016. (XII. 29.) BM utasítás

a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal szervezeti és működési rendjének meghatározásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/66. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

40/2016. (XII. 29.) BM utasítás

a belügyi szervek gépjármű szabályzatáról szóló 20/2015. (VII. 31.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/66. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

61/2016. (XII. 29.) EMMI utasítás

a Klebelsberg Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/66. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

62/2016. (XII. 29.) EMMI utasítás

az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet szervezeti és működési szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/66. (XII. 29.)

Hatályos:

2016. 12. 30.

 

Jogszabály:

63/2016. (XII. 29.) EMMI utasítás

az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/66. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

64/2016. (XII. 29.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/66. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

65/2016. (XII. 29.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/66. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

66/2016. (XII. 29.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/66. (XII. 29.)

Hatályos:

2016. 12. 30.

 

Jogszabály:

76/2016. (XII. 29.) HM utasítás

a katonai rehabilitációs eljárásnak az 1956-os forradalom és szabadságharc kapcsán történő megnyitásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/66. (XII. 29.)

Hatályos:

2016. 12. 30.

 

Jogszabály:

77/2016. (XII. 29.) HM utasítás

az Európai Unió 2014-2020-as programozási időszak forrásainak tárca szintű tervezésével és felhasználásával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 24/2014. (III. 31.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/66. (XII. 29.)

Hatályos:

2016. 12. 30.

 

Jogszabály:

78/2016. (XII. 29.) HM utasítás

az ingó vagyontárgyak ideiglenes használatba adásának rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/66. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 01. 06.

 

Jogszabály:

35/2016. (XII. 29.) KKM utasítás

a külképviseleteken devizában, illetve valutában beszedett vízumeljárási díjaknak, konzulidíj-bevételeknek, a hazai hatóság eljárásában felmerülő illetékeknek vagy díjaknak, valamint a konzuli cselekményekhez kapcsolódó költségeknek az elszámolásáról szóló 20/2011. (VI. 30.) KüM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/66. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

24/2016. (XII. 29.) NGM utasítás

a Nemzetgazdasági Minisztérium költségvetési fejezet 2016. évre vonatkozó fejezeti kezelésű előirányzatai és központi kezelésű előirányzatai szakmai kezelőinek kijelöléséről szóló 2/2016. (II. 25.) NGM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/66. (XII. 29.)

Hatályos:

2016. 12. 30.

 

Jogszabály:

28/2016. (XII. 29.) NFM utasítás

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium egyes gazdálkodással összefüggő miniszteri utasításainak módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/66. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

2/2016. (XII. 29.) ÁSZ utasítás

az Állami Számvevőszék Iratkezelési Szabályzatának kiadásáról szóló 1/2014. (VI. 6.) ÁSZ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/66. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

3/2016. (XII. 29.) ÁSZ utasítás

az Állami Számvevőszék Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/66. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

1/2016. (XII. 29.) KEKKH utasítás

egyes elnöki utasítások hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/66. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

3/2016. (XII. 29.) MBFH utasítás

a számviteli politikáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/66. (XII. 29.)

Hatályos:

2016. 12. 30.

 

Jogszabály:

4/2016. (XII. 29.) MBFH utasítás

a számlarendről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/66. (XII. 29.)

Hatályos:

2016. 12. 30.

 

Jogszabály:

5/2016. (XII. 29.) MBFH utasítás

az eszközök és források értékelési szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/66. (XII. 29.)

Hatályos:

2016. 12. 30.

 

Jogszabály:

6/2016. (XII. 29.) MBFH utasítás

a pénzkezelés szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/66. (XII. 29.)

Hatályos:

2016. 12. 30.

 

Jogszabály:

7/2016. (XII. 29.) MBFH utasítás

az eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/66. (XII. 29.)

Hatályos:

2016. 12. 30.

 

Jogszabály:

8/2016. (XII. 29.) MBFH utasítás

a kötelezettségvállalás, az érvényesítés, az utalványozás, az ellenjegyzés és a szakmai teljesítés igazolás rendjéről (Gazdálkodási szabályzatról)

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/66. (XII. 29.)

Hatályos:

2016. 12. 30.

 

Jogszabály:

38/2016. (XII. 29.) ORFK utasítás

az egyes ORFK utasításoknak a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ létrehozásával összefüggésben történő módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/66. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

45/2016. (XII. 29.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Egyetértési Megállapodás kihirdetéséről szóló 2016. évi XCVIII. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/66. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

46/2016. (XII. 29.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és az Iráni Iszlám Köztársaság Kormánya között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2016. évi IV. törvény 2-3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/66. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2016/66. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/66. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

NGM közlemény

az Európai Unió Kibocsátás-kereskedelmi Rendszerének létesítményei részére a 2016. évben térítésmentesen kiosztásra került kibocsátási egységmennyiségek közzétételéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/66. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

NFM közlemény

a kőolajtermékek és a földgáz után fizetendő tagi hozzájárulások mértékéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/66. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/66. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/66. (XII. 29.)

 

 

2016. XII. 28.

Jogszabály:

479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet

a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

Megjelent:

MK 2016/218. (XII. 28.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet

a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/218. (XII. 28.)

Hatályos:

2017. 01. 01., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

481/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet

az állami kezességbeváltással, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/218. (XII. 28.)

Hatályos:

2017. 01. 01., 2017. 01. 02.

 

Jogszabály:

482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek az egyszerű bejelentés körének kiterjesztésével és az építésügy területén érvényesítendő további bürokráciacsökkentéssel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2016/218. (XII. 28.)

Hatályos:

2016. 12. 29., 2016. 12. 30., 2017. 01. 01., 2017. 01. 02., 2017. 01. 13.

 

Jogszabály:

483/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet

a szakképzési feladatot ellátó hatóság kijelöléséről és a szakképzési hatósági feladatok ellátásáról

Megjelent:

MK 2016/218. (XII. 28.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

484/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet

az ízesített borászati termékek földrajzi jelzéseinek uniós oltalmára irányuló eljárásról, valamint ezen termékek ellenőrzéséről

Megjelent:

MK 2016/218. (XII. 28.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

485/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi kezelési tervéről

Megjelent:

MK 2016/218. (XII. 28.)

Hatályos:

2017. 01. 02.

 

Jogszabály:

486/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet

egyes európai uniós projektekkel kapcsolatos jogutódlásról, valamint egyes oktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/218. (XII. 28.)

Hatályos:

2016. 12. 29., 2017. 01. 01., 2017. 01. 02., 2017. 02. 01.

 

Jogszabály:

487/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet

az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/218. (XII. 28.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

488/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet

a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/218. (XII. 28.)

Hatályos:

2017. 01. 02.

 

Jogszabály:

489/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet

a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet, továbbá a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/218. (XII. 28.)

Hatályos:

2017. 01. 01., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

490/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet

az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/218. (XII. 28.)

Hatályos:

2017. 01. 05.

 

Jogszabály:

491/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Budapest XI. kerületében K+F ingatlanfejlesztési beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2016/218. (XII. 28.)

Hatályos:

2016. 12. 29.

 

Jogszabály:

492/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Budapest XVII. kerületi Rákosmenti multifunkcionális csarnok, valamint a csarnokhoz kapcsolódó szabadtéri sportlétesítmények megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2016/218. (XII. 28.)

Hatályos:

2016. 12. 29.

 

Jogszabály:

493/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Debrecen közigazgatási területén megvalósuló, tejipari beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2016/218. (XII. 28.)

Hatályos:

2016. 12. 29.

 

Jogszabály:

494/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Modern Városok Program keretében Kaposváron megvalósuló sportinfrastruktúra-fejlesztések megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2016/218. (XII. 28.)

Hatályos:

2016. 12. 29.

 

Jogszabály:

495/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes felsőoktatási célú hasznosítása érdekében a Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes átfogó, állagmegóvó felújítási feladatainak megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 482/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/218. (XII. 28.)

Hatályos:

2016. 12. 29.

 

Jogszabály:

44/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/218. (XII. 28.)

Hatályos:

2017. 01. 05.

 

Jogszabály:

45/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet

a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények racionalizálásához kapcsolódó egyes oktatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/218. (XII. 28.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

46/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet

egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/218. (XII. 28.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

47/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/218. (XII. 28.)

Hatályos:

2016. 12. 29., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

1863/2016. (XII. 28.) Korm. határozat

a 2017. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről

Megjelent:

MK 2016/218. (XII. 28.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

1864/2016. (XII. 28.) Korm. határozat

a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye és a magyarországi szerb nemzetiség fejlesztési céljainak megvalósításával kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/218. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1865/2016. (XII. 28.) Korm. határozat

Magyarországnak az Ázsiai Infrastrukturális Beruházási Bankhoz történő csatlakozásával összefüggésben javasolt feladatokról

Megjelent:

MK 2016/218. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1866/2016. (XII. 28.) Korm. határozat

a gazdaságfejlesztési beruházásokhoz kapcsolódó közutak felújításának előkészítéséről

Megjelent:

MK 2016/218. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1867/2016. (XII. 28.) Korm. határozat

a gyermek és az ifjúsági gyalogos vándortáborozás támogatásával kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

MK 2016/218. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1868/2016. (XII. 28.) Korm. határozat

a Nemzeti Élsport és Utánpótlás-nevelési Képzési Központok Magyarországon történő létrehozásával kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/218. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1869/2016. (XII. 28.) Korm. határozat

az Olimpiai Ötpróba Program megvalósításáról

Megjelent:

MK 2016/218. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1870/2016. (XII. 28.) Korm. határozat

a 2019. évi Maccabi Európa Játékok Budapesten történő megrendezése érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/218. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1871/2016. (XII. 28.) Korm. határozat

a Nemzetközi Fejlesztési Társulás Multilaterális Adósság-elengedési Kezdeményezésének harmadik időszakában való magyar részvételről

Megjelent:

MK 2016/218. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1872/2016. (XII. 28.) Korm. határozat

a Budapest XVII. kerületi Rákosmenti multifunkcionális csarnok, valamint a csarnokhoz kapcsolódó szabadtéri sportlétesítmények megvalósításáról

Megjelent:

MK 2016/218. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1873/2016. (XII. 28.) Korm. határozat

a kommunista diktatúra idején internáló- és kényszermunkatáborként, illetve hadifogolytáborként működtetett létesítmények egykori helyszínein emlékhelyek létrehozásáról, illetve fejlesztéséről, valamint a megvalósításukhoz szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2016/218. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1874/2016. (XII. 28.) Korm. határozat

az egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1329/2016. (VII. 1.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2016/218. (XII. 28.)

Hatályos:

2016. 12. 29.

 

Jogszabály:

1875/2016. (XII. 28.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében Kaposváron megvalósuló sportinfrastruktúra-fejlesztések megvalósítása érdekében támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2016/218. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1876/2016. (XII. 28.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében Érd megyei jogú város érintett városrészeinek csapadékvíz elvezetésére, valamint záportározó és környezete kialakítására irányuló beruházások érdekében támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2016/218. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1877/2016. (XII. 28.) Korm. határozat

a Modern Városok Program részeként Sopron történelmi belvárosának műemléki felújításának és bemutatásának I. üteméhez kapcsolódó források biztosításáról

Megjelent:

MK 2016/218. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1878/2016. (XII. 28.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1283/2016. (VI. 7.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2016/218. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1879/2016. (XII. 28.) Korm. határozat

a Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltárának egyes telephelyei elhelyezésével összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2016/218. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1880/2016. (XII. 28.) Korm. határozat

a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem "MOME Laboratory" Kreatív Innovációs és Tudáspark egyetemi campus állami beruházás megvalósítása érdekében szükséges források rendelkezésre állásáról

Megjelent:

MK 2016/218. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1881/2016. (XII. 28.) Korm. határozat

a Magyar-Szerb Kormányközi Kisebbségi Vegyes Bizottság V. ülésén fenntartott és elfogadott ajánlások jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2016/218. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1882/2016. (XII. 28.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Összevont szakellátás jogcíme és Gyógyszertámogatás jogcímcsoport Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás jogcíme 2016. évi előirányzatának megemeléséről

Megjelent:

MK 2016/218. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1883/2016. (XII. 28.) Korm. határozat

egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2016/218. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1884/2016. (XII. 28.) Korm. határozat

egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2016/218. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1885/2016. (XII. 28.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2016/218. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet

a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról

Megjelent:

MK 2016/219. (XII. 28.)

Hatályos:

2016. 12. 29., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

497/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet

a kulturális örökség védelmét érintő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/219. (XII. 28.)

Hatályos:

2017. 01. 01., 2017. 01. 02.

 

Jogszabály:

498/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet

a közgyűjteményekben őrzött kulturális javak méltányosságból történő birtokba adásának rendjéről és a hasznosításukra vonatkozó szerződésekkel kapcsolatos szabályokról

Megjelent:

MK 2016/219. (XII. 28.)

Hatályos:

2016. 12. 29.

 

Jogszabály:

499/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/219. (XII. 28.)

Hatályos:

2016. 12. 29., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

500/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/219. (XII. 28.)

Hatályos:

2016. 12. 29.

 

Jogszabály:

501/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet

a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/219. (XII. 28.)

Hatályos:

2017. 01. 02.

 

Jogszabály:

48/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet

az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/219. (XII. 28.)

Hatályos:

2017. 01. 02., 2017. 01. 03.

 

Jogszabály:

49/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások miniszterének feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról

Megjelent:

MK 2016/219. (XII. 28.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

50/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet

kulturális tárgyú miniszteri rendeleteknek az Emberi Erőforrások Minisztériuma egyes háttérintézményei megszüntetéséhez kapcsolódó módosításáról

Megjelent:

MK 2016/219. (XII. 28.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

58/2016. (XII. 28.) NGM rendelet

az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 14/1998. (IV. 30.) PM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/219. (XII. 28.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

59/2016. (XII. 28.) NFM rendelet

a vasúti járművek üzembehelyezése engedélyezéséről, időszakos vizsgálatáról és hatósági nyilvántartásáról szóló 31/2010. (XII. 23.) NFM rendelet, valamint a vasúti járművek karbantartását, javítását és időszakos vizsgálatát végző műhelyekről szóló 24/2016. (VII. 18.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/219. (XII. 28.)

Hatályos:

2016. 12. 30.

 

Jogszabály:

60/2016. (XII. 28.) NFM rendelet

a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységeket végzők képesítésére vonatkozó szabályokról

Megjelent:

MK 2016/219. (XII. 28.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

61/2016. (XII. 28.) NFM rendelet

a szélerőmű kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeiről, a pályázat minimális tartalmi követelményeiről, valamint a pályázati eljárás szabályairól szóló 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelet módosításáról és az egyes energetikai működési támogatások finanszírozásához kapcsolódó, valamint az energetikai auditokkal kapcsolatos adatszolgáltatásra vonatkozó részletes szabályok hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2016/219. (XII. 28.)

Hatályos:

2017. 01. 01., 2017. 01. 31.

 

Jogszabály:

62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet

a megújuló energiaforrásból származó villamos energia termelési támogatás korlátairól és a prémium típusú támogatásra irányuló pályázati eljárásról

Megjelent:

MK 2016/219. (XII. 28.)

Hatályos:

2016. 12. 29., 2017. 01. 01., az Európai Bizottság - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke szerinti - jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. naptól.

 

Jogszabály:

63/2016. (XII. 28.) NFM rendelet

a megújuló energiaforrásokból nyert energiával termelt villamos energia működési támogatásának finanszírozásához szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási módjára és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról

Megjelent:

MK 2016/219. (XII. 28.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

64/2016. (XII. 28.) NFM rendelet

a GINOP 8. prioritásban és a VEKOP által finanszírozott kockázati tőkeprogramok keretében létrehozandó kockázati tőkealapok állami tulajdonú ideiglenes befektetési jegyei és befektetési jegyei feletti tulajdonosi joggyakorló szerv kijelöléséről

Megjelent:

MK 2016/219. (XII. 28.)

Hatályos:

2016. 12. 29.

 

Jogszabály:

65/2016. (XII. 28.) NFM rendelet

az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről

Megjelent:

MK 2016/219. (XII. 28.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozata helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2016/219. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat

az "Egészséges Magyarország 2014-2020" Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017-2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről

Megjelent:

MK 2016/219. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1887/2016. (XII. 28.) Korm. határozat

a mezőgazdasági földterületek és a közutak között fekvő területek tisztántartására irányuló közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó feladatokról

Megjelent:

MK 2016/219. (XII. 28.)

 

 

2016. XII. 27.

Jogszabály:

473/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet

a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/217. (XII. 27.)

Hatályos:

2016. 12. 28., 2017. 01. 01., 2017. 01. 02., 2017. 04. 01.

 

Jogszabály:

474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet

az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról

Megjelent:

MK 2016/217. (XII. 27.)

Hatályos:

2016. 12. 28., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

475/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet

egyes sport tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/217. (XII. 27.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

476/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet

a közúti árufuvarozással és személyszállítással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/217. (XII. 27.)

Hatályos:

2017. 01. 27.

 

Jogszabály:

477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet

az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/217. (XII. 27.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

478/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, valamint a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/217. (XII. 27.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

56/2016. (XII. 27.) MNB rendelet

a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény, valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény hatálya alá tartozó engedélyezési, jóváhagyási, nyilvántartásba vételi és törlési eljárások, valamint bejelentések tekintetében alkalmazandó elektronikus űrlap tartalmára, formájára vonatkozó részletes szabályokról szóló 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/217. (XII. 27.)

Hatályos:

2017. 01. 26.

 

Jogszabály:

59/2016. (XII. 27.) BM rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/217. (XII. 27.)

Hatályos:

2016. 12. 30.

 

Jogszabály:

43/2016. (XII. 27.) EMMI rendelet

egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeleteknek a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő módosításáról, valamint a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékéről szóló 38/2011. (VI. 29.) NEFMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/217. (XII. 27.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

26/2016. (XII. 27.) IM rendelet

az Igazságügyi Hivatalt és más központi hivatalokat, valamint a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézményeket érintő szervezeti átalakításokkal kapcsolatos, az igazságügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/217. (XII. 27.)

Hatályos:

2017. 01. 01., 2017. 04. 01.

 

Jogszabály:

27/2016. (XII. 27.) IM rendelet

a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ létrehozásával összefüggő, az igazságügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/217. (XII. 27.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

28/2016. (XII. 27.) IM rendelet

az egyes központi hivatalokat, valamint a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézményeket érintő szervezeti átalakításokkal kapcsolatos, az igazságügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/217. (XII. 27.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

29/2016. (XII. 27.) IM rendelet

az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/217. (XII. 27.)

Hatályos:

2017. 01. 01., 2017. 10. 01.

 

Jogszabály:

1853/2016. (XII. 27.) Korm. határozat

a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2016/217. (XII. 27.)

Hatályos:

2017. 01. 01., 2017. 04. 01.

 

Jogszabály:

1854/2016. (XII. 27.) Korm. határozat

az egységes digitális rádiótávközlő rendszer szélessávú képességének továbbfejlesztéséről

Megjelent:

MK 2016/217. (XII. 27.)

Hatályos:

2016. 12. 28.

 

Jogszabály:

1855/2016. (XII. 27.) Korm. határozat

az elektromobilitás elterjesztését szolgáló további intézkedésekről szóló 1027/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2016/217. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

1856/2016. (XII. 27.) Korm. határozat

a Márton Áron Szakkollégium 1037 Budapest, Kunigunda útja 35. szám alatti épületének teljes körű felújításáról és a kollégiumi infrastruktúra javításáról

Megjelent:

MK 2016/217. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

1857/2016. (XII. 27.) Korm. határozat

a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet terhére végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások összegének visszapótlásáról

Megjelent:

MK 2016/217. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

1858/2016. (XII. 27.) Korm. határozat

a hazai innovatív vállalkozói környezet fejlesztéséről, a feltörekvő digitális vállalkozások versenyképességének javításáról és Magyarország Digitális Startup Stratégiájáról

Megjelent:

MK 2016/217. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

1859/2016. (XII. 27.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2016/217. (XII. 27.)

Hatályos:

2016. 12. 28.

 

Jogszabály:

1860/2016. (XII. 27.) Korm. határozat

a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2016/217. (XII. 27.)

Hatályos:

2016. 12. 28.

 

Jogszabály:

1861/2016. (XII. 27.) Korm. határozat

a Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2016/217. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

1862/2016. (XII. 27.) Korm. határozat

a Sopron-Fertő kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2016/217. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

134/2016. (XII. 27.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a Visegrádi Együttműködés keretében létrehozandó közös televízió-csatorna felállításáról szóló szerződés létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2016/217. (XII. 27.)

 

 

2016. XII. 23.

Jogszabály:

457/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek személyi állományának kártalanításáról

Megjelent:

MK 2016/216. (XII. 23.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

458/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet

az energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/216. (XII. 23.)

Hatályos:

2017. 01. 01., 2017. 04. 01., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet

a közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról

Megjelent:

MK 2016/216. (XII. 23.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

460/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet

a pénzügyi intézmények, a biztosítók és a viszontbiztosítók, továbbá a befektetési vállalkozások és az árutőzsdei szolgáltatók informatikai rendszerének védelméről szóló 42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/216. (XII. 23.)

Hatályos:

2016. 12. 31.

 

Jogszabály:

461/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet

az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/216. (XII. 23.)

Hatályos:

2016. 12. 24., 2017. 01. 01., 2017. 11. 01., 2018. 11. 01., 2019. 11. 01.

 

Jogszabály:

462/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet

a bölcsődében és a mini bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők részére 2017. évben kifizetésre kerülő bölcsődei pótlékhoz nyújtott támogatásról

Megjelent:

MK 2016/216. (XII. 23.)

Hatályos:

2016. 12. 26.

 

Jogszabály:

463/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet

a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról, valamint ezzel összefüggésben a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/216. (XII. 23.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

464/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/216. (XII. 23.)

Hatályos:

2016. 12. 24., 2017. 01. 01., 2017. 01. 02., 2017. 03. 01., 2017. 04. 01., 2017. 07. 01., 2017. 10. 27.

 

Jogszabály:

465/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet

a méltányossági nyugdíjemelés szabályainak módosításáról

Megjelent:

MK 2016/216. (XII. 23.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

466/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/216. (XII. 23.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

467/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet

a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások kezeléséről

Megjelent:

MK 2016/216. (XII. 23.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

468/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/216. (XII. 23.)

Hatályos:

2017. 01. 02., 2017. 04. 01., 2017. 05. 01.

 

Jogszabály:

469/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet

az állami beruházások központi nyilvántartásáról és ellenőrzéséről, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/216. (XII. 23.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

470/2016. (XII. 23.) Korm. rendelete

a Budapest IX. kerületében megvalósuló, Magyar Telekom Nyrt. székház megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és egyes eljáró hatóságok kijelöléséről

Megjelent:

MK 2016/216. (XII. 23.)

Hatályos:

2016. 12. 24.

 

Jogszabály:

471/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Nagykőrös területén elektronikai kapacitásbővítésre irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2016/216. (XII. 23.)

Hatályos:

2016. 12. 24.

 

Jogszabály:

472/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet

a siófoki Kiss Szilárd multifunkcionális kézilabda csarnok beruházás befejezésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Megjelent:

MK 2016/216. (XII. 23.)

Hatályos:

2016. 12. 24.

 

Jogszabály:

18/2016. (XII. 23.) MEKH rendelet

az energetikai auditorok és energetikai auditáló szervezetek által fizetendő regisztrációs és nyilvántartási díj összegére, megfizetésének módjára és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2015. (X. 16.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/216. (XII. 23.)

Hatályos:

2016. 12. 31., 2017. 01. 23.

 

Jogszabály:

19/2016. (XII. 23.) MEKH rendelet

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/216. (XII. 23.)

Hatályos:

2017. 01. 23.

 

Jogszabály:

27/2016. (XII. 23.) HM rendelet

egyes honvédelmi miniszteri rendeleteknek a központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő háttérintézmények megszűnésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2016/216. (XII. 23.)

Hatályos:

2017. 01. 01., 2017. 04. 01.

 

Jogszabály:

28/2016. (XII. 23.) HM rendelet

a honvédségi járművek fenntartásáról szóló 18/2009. (XII. 18.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/216. (XII. 23.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

24/2016. (XII. 23.) IM rendelet

egyes büntetés-végrehajtási tárgyú igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/216. (XII. 23.)

Hatályos:

2017. 01. 01., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

25/2016. (XII. 23.) IM rendelet

a terhelt és a meghatalmazott védő készkiadása, illetve a meghatalmazott védő díja megtérítésének szabályairól, valamint a büntetőeljárásban részt vevő személyek és képviselőik költségéről és díjáról

Megjelent:

MK 2016/216. (XII. 23.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

58/2016. (XII. 23.) NFM rendelet

egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/216. (XII. 23.)

Hatályos:

2016. 12. 31., 2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

488/2016. (XII. 23.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2016/216. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

489/2016. (XII. 23.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2016/216. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

490/2016. (XII. 23.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2016/216. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

491/2016. (XII. 23.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2016/216. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

492/2016. (XII. 23.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2016/216. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

493/2016. (XII. 23.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2016/216. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

494/2016. (XII. 23.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2016/216. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1827/2016. (XII. 23.) Korm. határozat

a központi költségvetés fejezeti szintű 2017-2019. évi bevételi és kiadási középtávú tervszámairól

Megjelent:

MK 2016/216. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1828/2016. (XII. 23.) Korm. határozat

a központi költségvetés címrendjének a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2016/216. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1829/2016. (XII. 23.) Korm. határozat

az üldözött keresztények megsegítéséért felelős helyettes államtitkárság egyes feladatairól és az ahhoz szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2016/216. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1830/2016. (XII. 23.) Korm. határozat

az állami beruházások központi nyilvántartásáról és ellenőrzéséről

Megjelent:

MK 2016/216. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1831/2016. (XII. 23.) Korm. határozat

az elektronikus ügyintézési szolgáltatásokhoz való ügyféloldali hozzáférés, valamint a személyre szabott ügyintézési felület bevezetésével kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/216. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1832/2016. (XII. 23.) Korm. határozat

az Igazságügyi Minisztérium bírósági végrehajtással összefüggő, valamint az Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája létesítésével és működtetésével kapcsolatos feladatainak ellátásához szükséges beszerzések során alkalmazandó eljárási mentességről

Megjelent:

MK 2016/216. (XII. 23.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

1833/2016. (XII. 23.) Korm. határozat

Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások összehangolásával és azok 2022-ig történő megvalósításával összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2016/216. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1834/2016. (XII. 23.) Korm. határozat

egyes ingatlanok állami tulajdonba vétele és vagyonkezelésbe adása érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/216. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1835/2016. (XII. 23.) Korm. határozat

négyévszakos felvonók telepítéséről és sípályák fejlesztéséről

Megjelent:

MK 2016/216. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1836/2016. (XII. 23.) Korm. határozat

a Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai című sorozat újrakiadásáról

Megjelent:

MK 2016/216. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1837/2016. (XII. 23.) Korm. határozat

a magyarországi víziszabadidő-sportok széles körű hozzáférésének támogatására irányuló program megvalósításához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/216. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1838/2016. (XII. 23.) Korm. határozat

az Ős-Dráva Program keretében turistaházak építéséhez szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2016/216. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1839/2016. (XII. 23.) Korm. határozat

a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programról

Megjelent:

MK 2016/216. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1840/2016. (XII. 23.) Korm. határozat

a kajak-kenu sportágspecifikus sportélettani és diagnosztikai szakértői rendszer és tehetségmenedzselési program megvalósításához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/216. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1841/2016. (XII. 23.) Korm. határozat

a Red Bull Air Race Világkupa budapesti futamának 2018 és 2020 között történő megrendezésével kapcsolatos kormányzati szerepvállalásról

Megjelent:

MK 2016/216. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1842/2016. (XII. 23.) Korm. határozat

a Tour de Hongrie nemzeti kerékpáros körverseny évenkénti megrendezése és hosszútávú fejlődésének biztosítása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/216. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1843/2016. (XII. 23.) Korm. határozat

az M1 autópálya Budapest-Győr, valamint az M7 autópálya Budapest-Balatonvilágos közötti szakaszok kapacitásbővítő fejlesztésének egyes kérdéseiről

Megjelent:

MK 2016/216. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1844/2016. (XII. 23.) Korm. határozat

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban állami beruházás 1. ütemében szereplő programelemek megvalósításával összefüggő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/216. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1845/2016. (XII. 23.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a kecskeméti állami repülések céljára szolgáló repülőtér közös felhasználású (katonai-polgári) fejlesztéseinek támogatásáról és az ehhez szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2016/216. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1846/2016. (XII. 23.) Korm. határozat

a Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes felsőoktatási célú hasznosítása érdekében történő átfogó, állagmegóvó felújításával összefüggő kivitelezési munkák forrásának biztosításáról

Megjelent:

MK 2016/216. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1847/2016. (XII. 23.) Korm. határozat

a Budapest I. kerület Színház utca 1-3. és 5-11. szám alatti ingatlanban egyedi belsőépítészeti kialakítás kivitelezéséhez szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2016/216. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1848/2016. (XII. 23.) Korm. határozat

a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság biztonságával kapcsolatos 2016. évi költségek biztosításáról

Megjelent:

MK 2016/216. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1849/2016. (XII. 23.) Korm. határozat

a siófoki Kiss Szilárd multifunkcionális kézilabda csarnok beruházás befejezéséhez szükséges állami források biztosításáról

Megjelent:

MK 2016/216. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1850/2016. (XII. 23.) Korm. határozat

a Makovecz Imre életművének gondozásáról szóló 2022/2015. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2016/216. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1851/2016. (XII. 23.) Korm. határozat

az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2016/216. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1852/2016. (XII. 23.) Korm. határozat

a hazai forrásból megvalósuló közbeszerzések központi ellenőrzéséhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2016/216. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

70/2016. (XII. 23.) HM utasítás

az egyes illetményen kívüli juttatások mértékének és összegének megállapításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/65. (XII. 23.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

71/2016. (XII. 23.) HM utasítás

egyes honvédelmi miniszteri utasítások foglalkoztatási tárgyú, valamint szervezeti átalakításokkal összefüggő módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/65. (XII. 23.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

72/2016. (XII. 23.) HM utasítás

az önkéntes tartalékosok területvédelmi feladatokra történő felkészítését végző szervezetek átalakításával és a területvédelem járási szintű feladatrendszerével összefüggő szervezési feladatokról, valamint egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/65. (XII. 23.)

Hatályos:

2016. 12. 31.

 

Jogszabály:

73/2016. (XII. 23.) HM utasítás

a Magyar Honvédség vezetését biztosító ügyeleti és készenléti szolgálatok működéséről szóló 20/2007. (HK 4.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/65. (XII. 23.)

Hatályos:

2016. 12. 24., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

74/2016. (XII. 23.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium felsőszintű vezetői és munkaértekezleteinek rendjéről szóló 92/2010. (X. 22.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/65. (XII. 23.)

Hatályos:

2016. 12. 24.

 

Jogszabály:

75/2016. (XII. 23.) HM utasítás

a kormányzati szolgálati jogviszonyban állók cafetéria-juttatásáról szóló 10/2014. (II. 14.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/65. (XII. 23.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

33/2016. (XII. 23.) KKM utasítás

a gépjárművek igénybevételének és használatának rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/65. (XII. 23.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

34/2016. (XII. 23.) KKM utasítás

az ideiglenes külföldi kiküldetés egyes kérdéseiről szóló 7/2015. (III. 26.) KKM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/65. (XII. 23.)

Hatályos:

2016. 12. 24.

 

Jogszabály:

23/2016. (XII. 23.) NGM utasítás

a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/65. (XII. 23.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

7/2016. (XII. 23.) GVH utasítás

a versenykultúra és a tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúrájának fejlesztésére irányuló tevékenységek Gazdasági Versenyhivatal általi támogatásáról és az ezzel összefüggő pályázatokra, egyedi támogatási kérelmekre vonatkozó eljárásrendről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/65. (XII. 23.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

8/2016. (XII. 23.) GVH utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 31/2015. (XII. 22.) GVH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/65. (XII. 23.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

12/2016. (XII. 23.) NVI utasítás

a Nemzeti Választási Iroda iratkezelési szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) NVI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/65. (XII. 23.)

Hatályos:

2017. 01. 02.

 

Jogszabály:

17/2016. (XII. 23.) LÜ utasítás

az ügyészségi alkalmazottak egyes költségtérítéseiről és juttatásairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/65. (XII. 23.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

MvM pályázati felhívás

a 2017. évi Magyar Közigazgatási Ösztöndíjra

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/65. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

MvM közlemény

a Magyar Közigazgatási Ösztöndíj összegéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/65. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

MvM pályázati felhívás

a Területi Közigazgatási Ösztöndíjra

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/65. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

MVM közlemény

a Területi Közigazgatási Ösztöndíj összegéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/65. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

NGM versenyfelhívás

a szakiskolai képzésben részt vevő tanulók részére meghirdetett Szakma Kiváló Tanulója Versenyre a 2016/2017. tanévben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/65. (XII. 23.)

 

 

2016. XII. 22.

Jogszabály:

54/2016. (XII. 22.) MNB rendelet

az értékpapírszámla, ügyfélszámla belépési azonosító és jelszó megképzésének módszertanáról, a kapcsolódó adatszolgáltatásról, valamint az adatbiztonsági követelményeket rögzítő szabályzat kötelező tartalmi elemeiről szóló 36/2015. (IX. 24.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/213. (XII. 22.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

55/2016. (XII. 22.) MNB rendelet

a hitelintézetek forint lejárati összhangjának szabályozásáról szóló 20/2015. (VI. 29.) MNB rendelet tartalmának a hatálybalépést megelőző megváltoztatásáról

Megjelent:

MK 2016/213. (XII. 22.)

Hatályos:

2016. 12. 23.

 

Jogszabály:

54/2016. (XII. 22.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél alkalmazható rendvédelmi egészségkárosodási ellátásról

Megjelent:

MK 2016/213. (XII. 22.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

55/2016. (XII. 22.) BM rendelet

egyes, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény végrehajtására kiadott rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/213. (XII. 22.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

56/2016. (XII. 22.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrségnél alkalmazható rendvédelmi egészségkárosodási ellátásról

Megjelent:

MK 2016/213. (XII. 22.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

57/2016. (XII. 22.) BM rendelet

a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal által fenntartott, a menekültügyi őrizet végrehajtására szolgáló intézményre, a befogadó állomásra és a közösségi szállásra, valamint a rendőrség által fenntartott, az idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizet végrehajtására szolgáló őrzött szállásra vonatkozó közegészségügyi követelményekről, a közegészségügyi ellenőrzésekről, valamint az egészségügyi államigazgatási szervvel való együttműködés rendjéről

Megjelent:

MK 2016/213. (XII. 22.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

58/2016. (XII. 22.) BM rendelet

a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/213. (XII. 22.)

Hatályos:

2016. 12. 31., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

41/2016. (XII. 22.) EMMI rendelet

a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet és a finanszírozási eljárásrendekről szóló 31/2010. (V. 13.) EüM rendelet

Megjelent:

MK 2016/213. (XII. 22.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

42/2016. (XII. 22.) EMMI rendelet

az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/213. (XII. 22.)

Hatályos:

2016. 12. 25., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

24/2016. (XII. 22.) HM rendelet

a honvédelmi egészségkárosodási ellátással kapcsolatos eljárásrendről

Megjelent:

MK 2016/213. (XII. 22.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

25/2016. (XII. 22.) HM rendelet

egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/213. (XII. 22.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

26/2016. (XII. 22.) HM rendelet

egyes juttatási tárgyú honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/213. (XII. 22.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

56/2016. (XII. 22.) NGM rendelet

a bürokráciacsökkentéssel érintett egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/213. (XII. 22.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

57/2016. (XII. 22.) NGM rendelet

a Nemzeti Foglalkoztatási Alap kiadási előirányzatainak felhasználási szabályairól szóló 36/2015. (XII. 28.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/213. (XII. 22.)

Hatályos:

2016. 12. 23., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

56/2016. (XII. 22.) NFM rendelet

a Magyarország légterében és repülőterein történő repülések végrehajtásának szabályairól

Megjelent:

MK 2016/214. (XII. 22.)

Hatályos:

2017. 01. 21.

 

Jogszabály:

57/2016. (XII. 22.) NFM rendelet

a légiforgalmi szolgálatok ellátásának és eljárásainak szabályairól

Megjelent:

MK 2016/214. (XII. 22.)

Hatályos:

2017. 01. 21.

 

Jogszabály:

456/2016. (XII. 22.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és Ukrajna Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2016/215. (XII. 22.)

Hatályos:

2016. 12. 23. - kivétellel.

 

Jogszabály:

1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat

egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról

Megjelent:

MK 2016/215. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

1819/2016. (XII. 22.) Korm. határozat

a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ megszűnésével összefüggésben a Miniszterelnökség, a Belügyminisztérium, a Nemzetgazdasági Minisztérium, valamint a Magyar Művészeti Akadémia fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2016/215. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

1820/2016. (XII. 22.) Korm. határozat

az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2016/215. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

1821/2016. (XII. 22.) Korm. határozat

a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok módosításáról

Megjelent:

MK 2016/215. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

1822/2016. (XII. 22.) Korm. határozat

egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok módosításáról

Megjelent:

MK 2016/215. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

1823/2016. (XII. 22.) Korm. határozat

a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások költségvetési fejezetet érintő átcsoportosításokról

Megjelent:

MK 2016/215. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

1824/2016. (XII. 22.) Korm. határozat

a hazai forrásból megvalósuló e-közbeszerzési rendszer beszerzéséhez és üzemeltetéséhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2016/215. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

1825/2016. (XII. 22.) Korm. határozat

a Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola épületének és közvetlen környezetének felújításához szükséges forrásbiztosításról

Megjelent:

MK 2016/215. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

1826/2016. (XII. 22.) Korm. határozat

a magyar keresztes hadjárat 800. évfordulója: 1217-2017 Az UNESCO Világörökség Crac des Chevaliers magyar koncessziójának támogatásához szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2016/215. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

Helyesbítés

a Magyar Közlöny 2016/215. számában

Megjelent:

MK 2016/215. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

37/2016. (XII. 22.) BM utasítás

az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat hivatásos állományát érintő egyes személyügyi igazgatási kérdésekről szóló 12/2015. (VI. 19.) BM utasítás, valamint a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ hivatásos állományát érintő egyes személyügyi igazgatási kérdésekről szóló 13/2016. (VII. 15.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/64. (XII. 22.)

Hatályos:

2016. 12. 23.

 

Jogszabály:

64/2016. (XII. 22.) HM utasítás

a honvédelmi szervezetek 2017. évi feladatainak, valamint a 2018-2019. évi tevékenysége fő irányainak meghatározásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/64. (XII. 22.)

Hatályos:

2016. 12. 23.

 

Jogszabály:

65/2016. (XII. 22.) HM utasítás

a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság szervezeti átalakításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/64. (XII. 22.)

Hatályos:

2016. 12. 23.

 

Jogszabály:

66/2016. (XII. 22.) HM utasítás

a hadisírgondozással kapcsolatos ágazaton belüli feladatmegosztásról és az első világháborúban életüket vesztett magyar katonák hadisírjainak és hősi emlékhelyeinek állapotfelmérésével, felújításával összefüggő pályázati tevékenységről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/64. (XII. 22.)

Hatályos:

2016. 12. 23.

 

Jogszabály:

67/2016. (XII. 22.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium mint intézmény egyes gazdálkodási kérdéseiről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/64. (XII. 22.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

68/2016. (XII. 22.) HM utasítás

az egyes állami célú légiközlekedéssel összefüggő kiadmányozási jogkörök átadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/64. (XII. 22.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

69/2016. (XII. 22.) HM utasítás

egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/64. (XII. 22.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

6/2016. (XII. 22.) GVH utasítás

a Gazdasági Versenyhivatal közszolgálati szabályzatáról szóló 15/Eln./2012. utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/64. (XII. 22.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

15/2016. (XII. 22.) LÜ utasítás

az ügyészségi fordítási szakfeladatok nyilvántartására és kezelésére szolgáló alkalmazásról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/64. (XII. 22.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

16/2016. (XII. 22.) LÜ utasítás

az ügyészségi alkalmazottak jogállásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 4/2012. (I. 6.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/64. (XII. 22.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

13/2016. (XII. 22.) OBH utasítás

a Bírósági Határozatok Gyűjteményének közzétételével kapcsolatban a bíróságokra háruló feladatok végrehajtásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/64. (XII. 22.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

14/2016. (XII. 22.) OBH utasítás

a rendkívüli és egyéb eseményekkel kapcsolatos tájékoztatás rendjéről szóló szabályzatról szóló 17/2012. (X. 18.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/64. (XII. 22.)

Hatályos:

2016. 12. 23.

 

Jogszabály:

15/2016. (XII. 22.) OBH utasítás

a szolgálati bíróság tagjai kinevezésének részletszabályairól és díjazásáról szóló 25/2012. (XII. 21.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/64. (XII. 22.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

16/2016. (XII. 22.) OBH utasítás

a bírósági végrehajtói fegyelmi bíróság bíró tagjai díjazásáról szóló szabályzatról szóló 2/2014. (I. 23.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/64. (XII. 22.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

17/2016. (XII. 22.) OBH utasítás

a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013. (VI. 25.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/64. (XII. 22.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

34/2016. (XII. 22.) ORFK utasítás

az Országos Rendőr-főkapitányság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2015. (IX. 10.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/64. (XII. 22.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

35/2016. (XII. 22.) ORFK utasítás

a bűnügyi nyilvántartási rendszerrel és annak egyes nyilvántartásai részére történő adatközléssel, a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásával és a mintavétellel kapcsolatban az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervre háruló feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/64. (XII. 22.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

36/2016. (XII. 22.) ORFK utasítás

a Rendőrség Iratkezelési Szabályzatáról szóló 59/2008. (OT 31.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/64. (XII. 22.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

37/2016. (XII. 22.) ORFK utasítás

egyes ORFK utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/64. (XII. 22.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2016/64. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/64. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

MNB közlemény

a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/64. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2017. január 1-je és január 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/64. (XII. 22.)

 

 

2016. XII. 21.

Jogszabály:

2016. évi CLXXXVIII. törvény

a Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2016/212. (XII. 21.)

Hatályos:

2016. 12. 22. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2016. évi CLXXXIX. törvény

a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2016/212. (XII. 21.)

Hatályos:

2016. 12. 22. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2016. évi CXC. törvény

a Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2016/212. (XII. 21.)

Hatályos:

2016. 12. 22. - kivétellel.

 

Jogszabály:

53/2016. (XII. 21.) MNB rendelet

a technikai kamatláb maximális mértékéről szóló 54/2015. (XII. 21.) MNB rendelet és a teljes költségmutató számításáról és közzétételéről szóló 55/2015. (XII. 22.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/212. (XII. 21.)

Hatályos:

2016. 12. 22., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

17/2016. (XII. 21.) MEKH rendelet

a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia működési támogatásának mértékéről

Megjelent:

MK 2016/212. (XII. 21.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet

az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról

Megjelent:

MK 2016/212. (XII. 21.)

Hatályos:

2016. 12. 22., 2017. 01. 01., 2017. 04. 01.

 

Jogszabály:

40/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/212. (XII. 21.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

87/2016. (XII. 21.) FM rendelet

az egyes földügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 67/2015. (X. 30.) FM rendelet hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2016/212. (XII. 21.)

Hatályos:

2016. 12. 31.

 

Jogszabály:

22/2016. (XII. 21.) HM rendelet

a pénzösszeg juttatás és a Széchenyi Pihenő Kártya juttatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2016/212. (XII. 21.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

23/2016. (XII. 21.) HM rendelet

a Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról szóló 9/2005. (III. 30.) HM rendelet és a ruházati ellátásról szóló 20/2013. (IX. 16.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/212. (XII. 21.)

Hatályos:

2017. 01. 01., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

23/2016. (XII. 21.) IM rendelet

a bíróságon kezelt letétekről szóló 27/2003. (VII. 2.) IM rendelet, valamint az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény hatálybalépésével összefüggésben egyes miniszter rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/212. (XII. 21.)

Hatályos:

25017. 01. 01.

 

Jogszabály:

53/2016. (XII. 21.) NGM rendelet

a pénzügyi szolgáltatást közvetítő előzetes tájékoztatási kötelezettségeinek általános szabályairól

Megjelent:

MK 2016/212. (XII. 21.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

54/2016. (XII. 21.) NGM rendelet

a kereskedelmi hatóságként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

Megjelent:

MK 2016/212. (XII. 21.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

55/2016. (XII. 21.) NGM rendelet

a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Megjelent:

MK 2016/212. (XII. 21.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

54/2016. (XII. 21.) NFM rendelet

a fejezeti és egyes központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 7/2016. (IV. 8.) NFM rendelet XVII. fejezet címrendjének változásából eredő módosításáról

Megjelent:

MK 2016/212. (XII. 21.)

Hatályos:

2016. 12. 22.

 

Jogszabály:

55/2016. (XII. 21.) NFM rendelet

a megújuló energiát termelő berendezések és rendszerek beszerzéséhez és működtetéséhez nyújtott támogatások igénybevételének műszaki követelményeiről

Megjelent:

MK 2016/212. (XII. 21.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

25/2016. (XII. 21.) AB határozat

mulasztással előidézett alaptörvény-ellenesség megállapításáról és a Kúria Kfv.III.38.175/2014/3. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz elutasításáról

Megjelent:

MK 2016/212. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5021/2016/3. határozata

Kisköre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 9/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 31. § (1) bekezdése megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2016/212. (XII. 21.)

 

 

2016. XII. 20.

Jogszabály:

2016. évi CLXXVII. törvény

a Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2016/210. (XII. 20.)

Hatályos:

2016. 12. 21. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2016. évi CLXXVIII. törvény

a Magyarország Kormánya és a Spanyol Királyság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2016/210. (XII. 20.)

Hatályos:

2016. 12. 21. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2016. évi CLXXIX. törvény

a civil szervezetek és a cégek nyilvántartásával összefüggő eljárások módosításáról és gyorsításáról

Megjelent:

MK 2016/210. (XII. 20.)

Hatályos:

2017. 01. 01., 2017. 03. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi CLXXX. törvény

a Szociális Munka Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2016/210. (XII. 20.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi CLXXXI. törvény

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2016/210. (XII. 20.)

Hatályos:

2016. 12. 21., 2017. 08. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi CLXXXII. törvény

egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2016/210. (XII. 20.)

Hatályos:

2016. 12. 21., 2016. 12. 28., 2017. 01. 01., 2017. 01. 02., 2017. 01. 19., 2018. 01. 01.,

 

Jogszabály:

2016. évi CLXXXIII. törvény

egyes energetikai tárgyú törvények árszabályozási célú módosításáról

Megjelent:

MK 2016/210. (XII. 20.)

Hatályos:

2016. 12. 21., 2016. 12. 28.

 

Jogszabály:

2016. évi CLXXXIV. törvény

egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2016/210. (XII. 20.)

Hatályos:

2017. 01. 01., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi CLXXXV. törvény

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2016/210. (XII. 20.)

Hatályos:

2016. 12. 28., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi CLXXXVI. törvény

a szőlő szaporítóanyag termesztés érdekében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2016/210. (XII. 20.)

Hatályos:

2017. 01. 04.

 

Jogszabály:

2016. évi CLXXXVII. törvény

zártkertként nyilvántartott ingatlanok művelés alóli kivonásával kapcsolatban egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2016/210. (XII. 20.)

Hatályos:

2016. 12. 23.

 

Jogszabály:

13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről

Megjelent:

MK 2016/210. (XII. 20.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

14/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet módosításáról és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről

Megjelent:

MK 2016/210. (XII. 20.)

Hatályos:

2016. 12. 21.

 

Jogszabály:

15/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet

a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak mértékéről

Megjelent:

MK 2016/210. (XII. 20.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

16/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet

a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 7/2016. (X. 13.) MEKH rendelet módosításáról és a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet eltérő szöveggel való hatálybalépéséről

Megjelent:

MK 2016/210. (XII. 20.)

Hatályos:

2016. 12. 21.

 

Jogszabály:

35/2016. (XII. 20.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/210. (XII. 20.)

Hatályos:

2016. 12. 21.

 

Jogszabály:

86/2016. (XII. 20.) FM rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) FM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/210. (XII. 20.)

Hatályos:

2016. 12. 21., 2017. 01. 01., 2017. 03. 15.

 

Jogszabály:

52/2016. (XII. 20.) NGM rendelet

a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/210. (XII. 20.)

Hatályos:

2017. 03. 20.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5025/2016/4. határozata

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési adóról szóló 24/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendeletének törvényességi felülvizsgálatáról

Megjelent:

MK 2016/210. (XII. 20.)

 

 

Jogszabály:

1799/2016. (XII. 20.) Korm. határozat

a Világörökség részét képező tokaj-hegyaljai borvidékhez tartozó települések fejlesztéséről

Megjelent:

MK 2016/210. (XII. 20.)

Hatályos:

2016. 12. 21.

 

Jogszabály:

1800/2016. (XII. 20.) Korm. határozat

egyes egyedi települési sportcélú infrastruktúra-fejlesztési beruházások forrásszükségletének biztosításáról

Megjelent:

MK 2016/210. (XII. 20.)

 

 

Jogszabály:

1801/2016. (XII. 20.) Korm. határozat

egyes kiemelt sportcélú fejlesztési beruházások forrásszükségletének biztosításáról

Megjelent:

MK 2016/210. (XII. 20.)

 

 

Jogszabály:

1802/2016. (XII. 20.) Korm. határozat

az egyes határon túli támogatási ügyek forrásszükségletének biztosításáról

Megjelent:

MK 2016/210. (XII. 20.)

 

 

Jogszabály:

1803/2016. (XII. 20.) Korm. határozat

egyes egyedi infrastruktúra-fejlesztési beruházások forrásszükségletének biztosításáról

Megjelent:

MK 2016/210. (XII. 20.)

 

 

Jogszabály:

1804/2016. (XII. 20.) Korm. határozat

a XII. Földművelésügyi Minisztérium és a XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról

Megjelent:

MK 2016/211. (XII. 20.)

 

 

Jogszabály:

1805/2016. (XII. 20.) Korm. határozat

a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 2. Kötött segélyhitelezés jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2016/211. (XII. 20.)

 

 

Jogszabály:

1806/2016. (XII. 20.) Korm. határozat

az Agro Rehab Nonprofit Kft. fejlesztéseihez nyújtandó forrásjuttatásról

Megjelent:

MK 2016/211. (XII. 20.)

 

 

Jogszabály:

1807/2016. (XII. 20.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2016/211. (XII. 20.)

 

 

Jogszabály:

1808/2016. (XII. 20.) Korm. határozat

az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság, az MNKH Közép-európai Kereskedelemfejlesztési Hálózat Korlátolt Felelősségű Társaság és az MNKH Magyar Kereskedelemfejlesztési és Promóciós Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi és 2018. évi költségvetésének biztosításával és az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2016. évi finanszírozásával összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2016/211. (XII. 20.)

 

 

Jogszabály:

1809/2016. (XII. 20.) Korm. határozat

az ATEV Fehérjefeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére romániai tevékenysége folytatása céljából nyújtandó forrásjuttatásról

Megjelent:

MK 2016/211. (XII. 20.)

 

 

Jogszabály:

1810/2016. (XII. 20.) Korm. határozat

az Ybl Villa állami tulajdonba kerüléséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/211. (XII. 20.)

 

 

Jogszabály:

1811/2016. (XII. 20.) Korm. határozat

a Grand Tokaj Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére szőlőfelvásárlás céljából nyújtandó forrásjuttatásról

Megjelent:

MK 2016/211. (XII. 20.)

 

 

Jogszabály:

1812/2016. (XII. 20.) Korm. határozat

az egyes civil és egyéb szervezetek támogatása forrásszükségletének biztosításáról

Megjelent:

MK 2016/211. (XII. 20.)

 

 

Jogszabály:

1813/2016. (XII. 20.) Korm. határozat

az egyes egyházi célú támogatások forrásszükségletének biztosításáról

Megjelent:

MK 2016/211. (XII. 20.)

 

 

Jogszabály:

1814/2016. (XII. 20.) Korm. határozat

az egyes sportcélú támogatások forrásszükségletének biztosításáról

Megjelent:

MK 2016/211. (XII. 20.)

 

 

Jogszabály:

1815/2016. (XII. 20.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség fejezet és az I. Országgyűlés fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2016/211. (XII. 20.)

 

 

Jogszabály:

1816/2016. (XII. 20.) Korm. határozat

a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság működőképességéhez szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2016/211. (XII. 20.)

 

 

Jogszabály:

1817/2016. (XII. 20.) Korm. határozat

a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. által végzett közfeladatok 2016. évi ellátásának maradéktalan biztosítása érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/211. (XII. 20.)

 

 

2016. XII. 19.

Jogszabály:

2016. évi CLXV. törvény

egyes gyermekvédelmi és egészségügyi tárgyú törvényeknek a gyermekek biztonságának és védelmének fokozása érdekében történő módosításáról

Megjelent:

MK 2016/208. (XII. 19.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi CLXVI. törvény

egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2016/208. (XII. 19.)

Hatályos:

2016. 12. 22., 2017. 01. 01., 2017. 04. 01., 2018. 01. 01., 2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi CLXVII. törvény

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény és egyéb törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2016/208. (XII. 19.)

Hatályos:

2016. 12. 20., 2016. 12. 31., 2017. 01. 01., 2017. 03. 01., 2017. 07. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi CLXVIII. törvény

az elektronikus hírközléssel és a fogyasztóvédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2016/208. (XII. 19.)

Hatályos:

2016. 12. 20., 2016. 12. 27., 2017. 01. 01., 2017. 09. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi CLXIX. törvény

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2016/208. (XII. 19.)

Hatályos:

2016. 12. 22.

 

Jogszabály:

448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet

egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/208. (XII. 19.)

Hatályos:

2016. 12. 22., 2017. 01. 01., 2017. 01. 02., 2017. 04. 01.

 

Jogszabály:

449/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet

egyes társadalombiztosítási és családpolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/208. (XII. 19.)

Hatályos:

2016. 12. 20., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

450/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatal elektronikus űrlapra épülő ügyintézésnél alkalmazott egyedi eljárásrend, az automatikus döntéshozatal, valamint a kapcsolódó nyilvántartási és ügyfélkapcsolati szolgáltatások részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2016/208. (XII. 19.)

Hatályos:

2017. 01. 01., 2017. 07. 01., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet

az elektronikus ügyintézés részletszabályairól

Megjelent:

MK 2016/208. (XII. 19.)

Hatályos:

2017. 01. 01., a tudástárfejlesztés elkészültének és beüzemelésének napjától.

 

Jogszabály:

452/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet

a rádióberendezésekkel kapcsolatos megfelelőségértékelési tevékenységet engedélyező kijelölő hatóságról

Megjelent:

MK 2016/208. (XII. 19.)

Hatályos:

2016. 12. 24.

 

Jogszabály:

453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatással összefüggő, közzétételi kötelezettséggel járó súlyos jogsértésekről, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/208. (XII. 19.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

454/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet

a 2016. és a 2017. évben a szélerőművek, illetve szélerőmű parkok létesítésére és használatbavételére kiadható hatósági engedélyek számának és az engedélyezhető szélerőművek, illetve szélerőmű parkok teljesítményének meghatározásáról

Megjelent:

MK 2016/208. (XII. 19.)

Hatályos:

2016. 12. 22.

 

Jogszabály:

34/2016. (XII. 19.) MvM rendelet

a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról szóló 11/2016. (IV. 21.) MvM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/208. (XII. 19.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

85/2016. (XII. 19.) FM rendelet

a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/208. (XII. 19.)

Hatályos:

2016. 12. 22., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

35/2016. (XII. 19.) OGY határozat

a Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 35/2013. (V. 16.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2016/208. (XII. 19.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

36/2016. (XII. 19.) OGY határozat

a keresztényüldözés és a közel-keleti és afrikai népirtás elítéléséről és az üldözöttek támogatásáról

Megjelent:

MK 2016/208. (XII. 19.)

Hatályos:

2016. 12. 20.

 

Jogszabály:

1789/2016. (XII. 19.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2016/208. (XII. 19.)

 

 

Jogszabály:

1790/2016. (XII. 19.) Korm. határozat

a Központi Közigazgatási Irattár kialakításának vizsgálatáról

Megjelent:

MK 2016/208. (XII. 19.)

 

 

Jogszabály:

1791/2016. (XII. 19.) Korm. határozat

a 2017. évi CeBIT nemzetközi infókommunikációs vásáron történő magyar részvételről és a 2018. évi vásár kiemelt partnerország státuszának megpályázásáról

Megjelent:

MK 2016/208. (XII. 19.)

 

 

Jogszabály:

2016. évi CLXX. törvény

egyes állami és önkormányzati tulajdonú ingatlanok ingyenes átadásáról

Megjelent:

MK 2016/209. (XII. 19.)

Hatályos:

2016. 12. 22.

 

Jogszabály:

2016. évi CLXXI. törvény

a közteherviselést és az állami szervek feladatellátását érintő egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2016/209. (XII. 19.)

Hatályos:

2016. 12. 20., 2017. 01. 01., 2017. 01. 18.

 

Jogszabály:

2016. évi CLXXII. törvény

az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2016/209. (XII. 19.)

Hatályos:

2016. 12. 20., 2017. 01. 01., 2017. 01. 19., 2017. 02. 01., 2017. 09. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi CLXXIII. törvény

az egyszerű bejelentés körének bővítésére és az építésügy területén érvényesítendő további bürokráciacsökkentésre vonatkozóan az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2016/209. (XII. 19.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi CLXXIV. törvény

a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2016/209. (XII. 19.)

Hatályos:

2017. 01. 18., 2017. 10. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi CLXXV. törvény

a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2016/209. (XII. 19.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi CLXXVI. törvény

a megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 2015. évi LXXV. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2016/209. (XII. 19.)

Hatályos:

2016. 12. 27.

 

Jogszabály:

455/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet

az MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak az Első Nemzeti Közműszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságban történő részesedésszerzésének nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

Megjelent:

MK 2016/209. (XII. 19.)

Hatályos:

2016. 12. 20.

 

Jogszabály:

1792/2016. (XII. 19.) Korm. határozat

forrásbiztosítási kötelezettség előírásáról

Megjelent:

MK 2016/209. (XII. 19.)

 

 

Jogszabály:

1793/2016. (XII. 19.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2016. októberi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2016/209. (XII. 19.)

 

 

Jogszabály:

1794/2016. (XII. 19.) Korm. határozat

a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2016. novemberi és decemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2016/209. (XII. 19.)

 

 

Jogszabály:

1795/2016. (XII. 19.) Korm. határozat

a Csongrád Megyei Kormányhivatal elhelyezését biztosító ingatlan állami tulajdonba kerüléséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/209. (XII. 19.)

 

 

Jogszabály:

1796/2016. (XII. 19.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2016/209. (XII. 19.)

 

 

Jogszabály:

1797/2016. (XII. 19.) Korm. határozat

a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet és a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2016/209. (XII. 19.)

 

 

Jogszabály:

1798/2016. (XII. 19.) Korm. határozat

a 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványok felhasználásáról és az egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1787/2016. (XII. 17.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2016/209. (XII. 19.)

 

 

Jogszabály:

38/2016. (XII. 19.) MvM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal és a központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 4/2016. (III. 10.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/63. (XII. 19.)

Hatályos:

2016. 12. 20.

 

Jogszabály:

36/2016. (XII. 19.) BM utasítás

a Belügyminisztérium Egyedi Iratkezelési Szabályzatának kiadásáról szóló 27/2014. (XII. 23.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/63. (XII. 19.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

62/2016. (XII. 19.) HM utasítás

az önköltség-számítási szabályzat elkészítésének szabályairól szóló 70/1999. (HK 24.) HM utasítás hatályon kívül helyezéséről és egyes HM utasítások önköltségszámítással összefüggő módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/63. (XII. 19.)

Hatályos:

2017. 01. 03.

 

Jogszabály:

63/2016. (XII. 19.) HM utasítás

a honvédelmi szervezetek beszerzéseinek eljárási rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/63. (XII. 19.)

Hatályos:

2016. 12. 20.

 

Jogszabály:

4/2016. (XII. 19.) BVOP utasítás

a fogvatartottak 2017. évi munkadíjáról, ösztöndíjáról, a munkaterápiás foglalkoztatás pénzbeli térítési díjáról és a tartási költséghez való hozzájárulásról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/63. (XII. 19.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

19/2016. (XII. 19.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap leltárkészítési és leltározási szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/63. (XII. 19.)

Hatályos:

2016. 12. 20.

 

Jogszabály:

33/2016. (XII. 19.) ORFK utasítás

a regionális kábítószervizsgáló laboratóriumok kirendelésének rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/63. (XII. 19.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

44/2016. (XII. 19.) KKM közlemény

a Nemzetközi Mezőgazdasági Kutatóközpontok Konzorciumának nemzetközi szervezetként történő létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 167/2012. (VII. 20.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/63. (XII. 19.)

 

 

Jogszabály:

ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye

zeneművek nyilvánosság számára egyedi lehívásra ("on demand") hozzáférhetővé tétele fejében fizetendő szerzői jogdíjakról, valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről (I 17)

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/63. (XII. 19.)

 

 

Jogszabály:

ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye

az üzletek és egyéb zenefelhasználók számára az irodalmi és zeneművek nem színpadi nyilvános előadásának engedélyezése fejében fizetendő szerzői jogdíjakról és a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről, valamint a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesülettel és az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesülettel egyetértésben a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek vagy arról készült másolatok nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendő szomszédos jogi jogdíjakról és azok megfizetésének egyéb feltételeiről (K17)

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/63. (XII. 19.)

 

 

Jogszabály:

ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye (Kábel 17)

rádió- vagy televízió-műsorok egyidejű, változatlan, csonkítatlan továbbközvetítői, valamint kódoltan eredeztetett rádió- vagy televízió-műsorok kódoldás után vagy (át)kódoltan történő nyilvánossághoz közvetítésében közreműködők ("kábelszervezetek") által fizetendő szerzői jogdíjakról, valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/63. (XII. 19.)

 

 

Jogszabály:

ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye

a hangfelvételen többszörözött, illetve filmalkotásokba foglalt, videón vagy DVD-n többszörözött zeneművekre megállapított mechanikai jogdíjakról (M17)

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/63. (XII. 19.)

 

 

Jogszabály:

ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye

az irodalmi és zeneművek sugárzás útján, vezetékkel vagy egyéb módon a nyilvánossághoz történő közvetítéséért, kódoltan történő eredeztetéséért fizetendő szerzői jogdíjakról, valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről (R-TV 17)

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/63. (XII. 19.)

 

 

Jogszabály:

ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye

az előadások szervezői számára az irodalmi és zeneművek nem színpadi nyilvános előadásának engedélyezése fejében fizetendő szerzői jogdíjakról és a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről, valamint a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesülettel és az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesülettel egyetértésben a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek vagy arról készült másolatok nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendő szomszédos jogi jogdíjakról és azok megfizetésének egyéb feltételeiről (Sz17)

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/63. (XII. 19.)

 

 

Jogszabály:

ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye

a magáncélú másolásokra tekintettel megállapított üres hang- és képhordozó jogdíjakról (Ü17)

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/63. (XII. 19.)

 

 

Jogszabály:

ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye

a vendéglátó üzletek és szálláshelyek számára az irodalmi és zeneművek nem színpadi nyilvános előadásának engedélyezése fejében fizetendő szerzői jogdíjakról és a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről, valamint a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesülettel és az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesülettel egyetértésben a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek vagy arról készült másolatok nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendő szomszédos jogi jogdíjakról és azok megfizetésének egyéb feltételeiről (V17)

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/63. (XII. 19.)

 

 

Jogszabály:

Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) díjszabása

a rögzített előadás nyilvánosság számára lehívásra történő hozzáférhetővé tétele engedélyezésének feltételeiről (INT17)

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/63. (XII. 19.)

 

 

Jogszabály:

Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) díjszabása

az előadás-sugárzás vagy a nyilvánossághoz történő átvitel céljára készült rögzítésének díjáról és a felhasználás egyéb feltételeiről (ISM17)

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/63. (XII. 19.)

 

 

Jogszabály:

Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) díjszabása

a hangfelvétel nem visszatérő díjazásra jogosult előadóművészeit megillető éves kiegészítő díjazásról és annak felosztásához szükséges adatszolgáltatásról (KD17)

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/63. (XII. 19.)

 

 

Jogszabály:

Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) és a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesület (MAHASZ) közös díjszabása

a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételnek vagy az arról készült másolatnak sugárzás útján, továbbá vezetékkel vagy bármely más hasonló eszközzel vagy módon a nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendő előadóművészi és hangfelvétel-előállítói jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről (EJI-MAHASZ S17)

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/63. (XII. 19.)

 

 

Jogszabály:

FilmJus Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületének jogdíjközleménye

filmalkotások analóg vagy digitális hordozón (pl. DVD, Blu-ray) többszörözött példányonkénti terjesztése után 2017. évben fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/63. (XII. 19.)

 

 

Jogszabály:

FilmJus Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületének jogdíjközleménye

filmalkotások nyilvánosság számára lehívásra ("on demand") hozzáférhetővé tétele fejében 2017. évben fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/63. (XII. 19.)

 

 

Jogszabály:

FilmJus Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületének jogdíjközleménye

filmalkotások nyilvános előadással történő felhasználása után 2017. évben fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/63. (XII. 19.)

 

 

Jogszabály:

FilmJus Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületének jogdíjközleménye

filmalkotások sugárzással, vezeték útján vagy más hasonló eszközzel vagy módon történő nyilvánossághoz közvetítése után 2017. évben fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/63. (XII. 19.)

 

 

Jogszabály:

A HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület

2017. évi díjszabása

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/63. (XII. 19.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesület (MAHASZ) díjszabása

a hangfelvételek nem kereskedelmi forgalomba hozatal céljából történő többszörözéséért fizetendő hangfelvétel-előállítói jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/63. (XII. 19.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Reprográfiai Szövetség közleménye

a fénymásolással vagy más hasonló módon reprográfiára szolgáló eszközökkel történő többszörözés után járó (reprográfiai) jogdíjakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/63. (XII. 19.)

 

 

2016. XII. 17.

Jogszabály:

1787/2016. (XII. 17.) Korm. határozat

az egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2016/207. (XII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1788/2016. (XII. 17.) Korm. határozat

a Steindl Imre Program egyes elemei megvalósításának előkészítését végző állami tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapításáról

Megjelent:

MK 2016/207. (XII. 17.)

 

 

2016. XII. 16.

Jogszabály:

435/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet

a befektetési vállalkozások, a pénzforgalmi intézmények, az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények, az utalványkibocsátók, a pénzügyi intézmények és a független pénzügyi szolgáltatás közvetítők panaszkezelésének eljárásával, valamint panaszkezelési szabályzatával kapcsolatos részletes szabályokról

Megjelent:

MK 2016/205. (XII. 16.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

436/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet

a biztosítók és a viszontbiztosítók csoportfelügyeletével kapcsolatos részletes szabályokról

Megjelent:

MK 2016/205. (XII. 16.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

437/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet

a biztosítók, a többes ügynökök és az alkuszok panaszkezelésének eljárásával, valamint panaszkezelési szabályzatával kapcsolatos részletes szabályokról

Megjelent:

MK 2016/205. (XII. 16.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

438/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet

az ÁÉKBV-alapkezelő panaszkezelésének eljárásával, valamint panaszkezelési szabályzatával kapcsolatos részletes szabályokról

Megjelent:

MK 2016/205. (XII. 16.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

439/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet

a filmalkotások közvetett támogatásának céljából fenntartott letéti számlán gyűjthető összeg mértékéről

Megjelent:

MK 2016/205. (XII. 16.)

Hatályos:

2017. 01. 02.

 

Jogszabály:

440/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet

a közigazgatási bürokráciacsökkentést érintő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/205. (XII. 16.)

Hatályos:

2016. 12. 31., 2017. 01. 01., 2017. 01. 02., 2017. 07. 01.

 

Jogszabály:

441/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet

egyes belügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/205. (XII. 16.)

Hatályos:

2016. 12. 17., 2016. 12. 31., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

442/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet

a felsőoktatás szabályozására vonatkozó egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/205. (XII. 16.)

Hatályos:

2016. 12. 17., 2017. 01. 02., 2017. 02. 01., 2017. 09. 01.

 

Jogszabály:

443/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet

a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet, valamint a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/205. (XII. 16.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

444/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet

a lakástakarékpénztár általános szerződési feltételeiről szóló 47/1997. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/205. (XII. 16.)

Hatályos:

2017. 07. 01.

 

Jogszabály:

445/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet

az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és előírt termékismertetővel történő megadásáról szóló 193/2011. (IX. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/205. (XII. 16.)

Hatályos:

2017. 01. 15.

 

Jogszabály:

446/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/205. (XII. 16.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

447/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet

a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet és a kiemelt nemzeti emlékhely használatának rendjéről szóló 119/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/205. (XII. 16.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

52/2016. (XII. 16.) BM rendelet

az igazságügyi szakértői intézménynél foglalkoztatott igazságügyi alkalmazottak részére adható juttatásokról, támogatásokról és a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról

Megjelent:

MK 2016/205. (XII. 16.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

53/2016. (XII. 16.) BM rendelet

az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvénynek az igazságügyi szakértői intézmény igazságügyi alkalmazotti állományát érintő végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2016/205. (XII. 16.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

83/2016. (XII. 16.) FM rendelet

a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/205. (XII. 16.)

Hatályos:

2016. 12. 19.

 

Jogszabály:

53/2016. (XII. 16.) NFM rendelet

a légijármű és a repülőeszköz személyzet, valamint a repülésüzemi tiszt képzéséről, vizsgáztatásáról, engedélyeiről és a képzésükben részt vevő képző szervezetek engedélyezéséről

Megjelent:

MK 2016/205. (XII. 16.)

Hatályos:

2017. 03. 16.

 

Jogszabály:

485/2016. (XII. 16.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2016/205. (XII. 16.)

 

 

Jogszabály:

486/2016. (XII. 16.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2016/205. (XII. 16.)

 

 

Jogszabály:

487/2016. (XII. 16.) KE határozat

a gazdasági versenyhivatal versenytanács tagja megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2016/205. (XII. 16.)

 

 

Jogszabály:

1782/2016. (XII. 16.) Korm. határozat

az Európai Bizottság Horizon 2020 keretprogramjának Teaming konstrukciójában nyertes HCEMM projekt-konzorcium felsőoktatási intézmény tagjainak nonprofit gazdasági társaságban való részesedésszerzéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2016/205. (XII. 16.)

 

 

Jogszabály:

1783/2016. (XII. 16.) Korm. határozat

az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről szóló nemzeti szakpolitikai keret című programról

Megjelent:

MK 2016/205. (XII. 16.)

 

 

Jogszabály:

1784/2016. (XII. 16.) Korm. határozat

"A globális felelősségvállalásra nevelésről a formális és nem-formális oktatásban Magyarországon" című koncepcióról

Megjelent:

MK 2016/205. (XII. 16.)

 

 

Jogszabály:

1785/2016. (XII. 16.) Korm. határozat

a "Fokozatváltás a felsőoktatásban középtávú szakpolitikai stratégia 2016" elfogadásáról

Megjelent:

MK 2016/205. (XII. 16.)

 

 

Jogszabály:

1786/2016. (XII. 16.) Korm. határozat

a Magyarország és a Brazil Szövetségi Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2016/205. (XII. 16.)

 

 

Jogszabály:

133/2016. (XII. 16.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2016/205. (XII. 16.)

 

 

Jogszabály:

33/2016. (XII. 16.) MvM rendelet

a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az évenként felvehető hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a külföldi hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól szóló 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/206. (XII. 16.)

Hatályos:

2016. 12. 24., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

38/2016. (XII. 16.) EMMI rendelet

a nemzetiségi célú támogatások igénybevételének, felhasználásának és elszámolásának részletszabályairól

Megjelent:

MK 2016/206. (XII. 16.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

84/2016. (XII. 16.) FM rendelet

egyes levegőminőségi tárgyú rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/206. (XII. 16.)

Hatályos:

2016. 12. 24.

 

Jogszabály:

37/2016. (XII. 16.) MvM utasítás

az építésfelügyeleti hatóság 2017. évi ellenőrzésének tervezéséről és az ellenőrzési tevékenység végzéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/62. (XII. 16.)

Hatályos:

2017. 01. 31.

 

Jogszabály:

31/2016. (XII. 16.) BM-MvM-NGM együttes utasítás

a szabálysértési statisztika működtetése érdekében szükséges koordinációról és a Szabálysértési Statisztikai Munkacsoport létrehozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/62. (XII. 16.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

32/2016. (XII. 16.) BM utasítás

a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2014. (IX. 5.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/62. (XII. 16.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

33/2016. (XII. 16.) BM utasítás

a Belügyminisztérium 2017-2018 közötti programozási időszakban a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra vonatkozó Munkaprogramjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/62. (XII. 16.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

34/2016. (XII. 16.) BM utasítás

a Belügyminisztérium 2017-2018 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapra vonatkozó Munkaprogramjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/62. (XII. 16.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

35/2016. (XII. 16.) BM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/62. (XII. 16.)

Hatályos:

2017. 12. 17.

 

Jogszabály:

58/2016. (XII. 16.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/62. (XII. 16.)

Hatályos:

2017. 12. 17.

 

Jogszabály:

59/2016. (XII. 16.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/62. (XII. 16.)

Hatályos:

2016. 12. 17., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

60/2016. (XII. 16.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/62. (XII. 16.)

Hatályos:

2016. 12. 17.

 

Jogszabály:

61/2016. (XII. 16.) HM utasítás

a Magyar Honvédség létesítményeinél működő fegyveres biztonsági őrségekkel kapcsolatos hatósági feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/62. (XII. 16.)

Hatályos:

2016. 12. 17.

 

Jogszabály:

32/2016. (XII. 16.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/62. (XII. 16.)

Hatályos:

2016. 12. 17.

 

Jogszabály:

27/2016. (XII. 16.) NFM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/62. (XII. 16.)

Hatályos:

2016. 12. 17.

 

Jogszabály:

13/2016. (XII. 16.) LÜ utasítás

a jogi képviselettel kapcsolatos ügyészi feladatokról szóló 10/2007. (ÜK. 5.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/62. (XII. 16.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

14/2016. (XII. 16.) LÜ utasítás

az ügyészségek illetékességi területéről szóló 21/2011. (XII. 20.) LÜ utasítás, valamint az ügyészség szervezetéről és működéséről szóló 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/62. (XII. 16.)

Hatályos:

2016. 12. 17., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

11/2016. (XII. 16.) NVI utasítás

a Nemzeti Választási Iroda közszolgálati adatvédelmi szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/62. (XII. 16.)

Hatályos:

2016. 12. 17.

 

Jogszabály:

32/2016. (XII. 16.) ORFK utasítás

a közlekedési balesetek és a közlekedés körében elkövetett bűncselekmények esetén követendő rendőri eljárás szabályairól szóló 60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás, valamint a közlekedési jogsértést dokumentáló technikai eszközök rendőrségi alkalmazásáról szóló 26/2013. (VI. 28.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/62. (XII. 16.)

Hatályos:

2016. 12. 24.

 

Jogszabály:

42/2016. (XII. 16.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 33/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 2-3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/62. (XII. 16.)

 

 

Jogszabály:

43/2016. (XII. 16.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és az Iráni Iszlám Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 2/2016. (I. 20.) Korm. rendelet 2-3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/62. (XII. 16.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2016/62. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/62. (XII. 16.)

 

 

Jogszabály:

FM közlemény

a Földművelésügyi Minisztérium felhívásának módosítása a minisztérium hatáskörébe tartozó szakmai tanulmányi versenyekre a 2016/2017-es tanévben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/62. (XII. 16.)

 

 

Jogszabály:

IM közlemény

a Műszaki Igazságügyi Szakértői Testület új elnöke és tagjai kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/62. (XII. 16.)

 

 

Jogszabály:

NGM közlemény

a felnőttképzést folytató intézmények külső értékelése során felszámítható díj legmagasabb összegéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/62. (XII. 16.)

 

 

Jogszabály:

NFM közlemény

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) "A" és "B" Mellékletének módosulásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/62. (XII. 16.)

 

 

Jogszabály:

NFM közlemény

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) módosulásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/62. (XII. 16.)

 

 

Jogszabály:

NFM közlemény

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat módosulásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/62. (XII. 16.)

 

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/62. (XII. 16.)

 

 

Jogszabály:

KSH tájékoztató

a Központi Statisztikai Hivatal által 2017. évre tervezett önkéntes adatszolgáltatáson alapuló adatgyűjtésekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/62. (XII. 16.)

 

 

Jogszabály:

KSH tájékoztató

az OSAP 2010, 2011, 2012 és 2013 számú INTRASTAT adatszolgáltatás 2017-ben érvényes küszöbértékeiről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/62. (XII. 16.)

 

 

Jogszabály:

KSH tájékoztató

az adatszolgáltatási kötelezettség internetes elérhetőségéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/62. (XII. 16.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/62. (XII. 16.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/62. (XII. 16.)

 

 

Jogszabály:

Szigetvár Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/62. (XII. 16.)

 

 

2016. XII. 15.

Jogszabály:

425/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/202. (XII. 15.)

Hatályos:

2016. 12. 16.

 

Jogszabály:

426/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet

a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/202. (XII. 15.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

132/2016. (XII. 15.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2016/202. (XII. 15.)

 

 

Jogszabály:

36/2016. (XII. 15.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/61. (XII. 15.)

Hatályos:

2016. 12. 15. 14 órától, 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi CLI. törvény

a Magyarország Kormánya és a Szövetséges Transzformációs Főparancsnok Parancsnoksága, valamint a Szövetséges Erők Európai Legfelsőbb Parancsnoksága között a NATO műveletek, gyakorlatok, és hasonló katonai tevékenységek végrehajtása során befogadó nemzeti támogatás biztosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2016/203. (XII. 15.)

Hatályos:

2016. 12. 16. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2016. évi CLII. törvény

a higanyról szóló Minamata Egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2016/203. (XII. 15.)

Hatályos:

2016. 12. 16. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2016. évi CLIII. törvény

a Magyarország Kormánya és az Egyiptomi Arab Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2016/203. (XII. 15.)

Hatályos:

2016. 12. 16. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2016. évi CLIV. törvény

a Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2016/203. (XII. 15.)

Hatályos:

2016. 12. 16. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2016. évi CLV. törvény

a hivatalos statisztikáról

Megjelent:

MK 2016/203. (XII. 15.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi CLVI. törvény

a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól

Megjelent:

MK 2016/203. (XII. 15.)

Hatályos:

2016. 12. 30.

 

Jogszabály:

2016. évi CLVII. törvény

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény eltérő szöveggel való hatálybalépéséről

Megjelent:

MK 2016/203. (XII. 15.)

Hatályos:

2016. 12. 16.

 

Jogszabály:

2016. évi CLVIII. törvény

a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény és egyes törvények eljárásjogi kérdésekkel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2016/203. (XII. 15.)

Hatályos:

2016. 12. 23., 2017. 01. 01., 2017. 01. 02., 2017. 01. 18., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi CLIX. törvény

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2016/203. (XII. 15.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi CLX. törvény

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2016/203. (XII. 15.)

Hatályos:

2016. 12. 16., 2017. 01. 01., 2017. 02. 01., 2017. 04. 01., 2017. 12. 31.

 

Jogszabály:

2016. évi CLXI. törvény

a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény, valamint a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2016/203. (XII. 15.)

Hatályos:

2016. 12. 16., 2017. 01. 15., 2017. 06. 13.

 

Jogszabály:

2016. évi CLXII. törvény

egyes iskolaszövetkezetekkel összefüggő törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2016/203. (XII. 15.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi CLXIII. törvény

a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2016/203. (XII. 15.)

Hatályos:

2016. 12. 16., 2017. 01. 01., 2017. 01. 02., 2017. 01. 15., 2017. 04. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi CLXIV. törvény

egyes törvényeknek a táncművészeti életjáradék bevezetésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2016/203. (XII. 15.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

427/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet

az UNESCO által 2005. október 19-én elfogadott, a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény I. melléklete módosításának kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2016/203. (XII. 15.)

Hatályos:

2016. 12. 16., 2017. 01. 11.

 

Jogszabály:

428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet

az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2016/203. (XII. 15.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

429/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet

a turisztikai térségek és a kiemelt turisztikai fejlesztési térségek meghatározásáról

Megjelent:

MK 2016/203. (XII. 15.)

Hatályos:

2016. 12. 30.

 

Jogszabály:

37/2016. (XII. 15.) EMMI rendelet

egyes, gyógyászati segédeszközökkel, orvostechnikai eszközökkel és védőnői ellátással kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/203. (XII. 15.)

Hatályos:

2016. 12. 30., 2017. 01. 01., 2017. 01. 15., 2017. 07. 01.

 

Jogszabály:

82/2016. (XII. 15.) FM rendelet

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/203. (XII. 15.)

Hatályos:

2016. 12. 16.

 

Jogszabály:

1007/2016. (XII. 15.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság öttagú tanácsainak összetételéről

Megjelent:

MK 2016/203. (XII. 15.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet

a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

Megjelent:

MK 2016/204. (XII. 15.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

431/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet

a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatához kapcsolódó befizetési kötelezettségről

Megjelent:

MK 2016/204. (XII. 15.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

432/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet

a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2017. évi kompenzációjáról

Megjelent:

MK 2016/204. (XII. 15.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

433/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott kutatás-fejlesztési és innovációs programok és projektek értékelésének részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2016/204. (XII. 15.)

Hatályos:

2016. 12. 30.

 

Jogszabály:

434/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet

az EDF International S.A.S.-nek az EDF DÉMÁSZ Zártkörűen Működő Részvénytársaságban fennálló részesedése ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság általi megszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

Megjelent:

MK 2016/204. (XII. 15.)

Hatályos:

2016. 12. 16.

 

Jogszabály:

1762/2016. (XII. 15.) Korm. határozat

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2017. évi programstratégiájának jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2016/204. (XII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1763/2016. (XII. 15.) Korm. határozat

a határátkelőhelyeken átlépő tehergépjárművek és vasúti szerelvények gyorsabb és eredményesebb átvizsgálásának fejlesztési lehetőségeiről, az Országos Rendőr-főkapitányság, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal közös közúti és vasúti röntgenberendezéseinek beszerzéséről

Megjelent:

MK 2016/204. (XII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1764/2016. (XII. 15.) Korm. határozat

a 2016. évi riói olimpián és paralimpián elért kimagasló sporteredmények állami jutalmának biztosítása céljából a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2016/204. (XII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1765/2016. (XII. 15.) Korm. határozat

a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2016. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2016/204. (XII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1766/2016. (XII. 15.) Korm. határozat

az államháztartás központi alrendszerébe tartozó szervek és a helyi önkormányzatok közötti feladat- és intézmény átadás-átvételéről

Megjelent:

MK 2016/204. (XII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1767/2016. (XII. 15.) Korm. határozat

a 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványok felhasználásáról

Megjelent:

MK 2016/204. (XII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1768/2016. (XII. 15.) Korm. határozat

a 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványok felhasználásáról

Megjelent:

MK 2016/204. (XII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1769/2016. (XII. 15.) Korm. határozat

a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Felsőoktatási feladatok támogatása alcím, 6. Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2016/204. (XII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1770/2016. (XII. 15.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról

Megjelent:

MK 2016/204. (XII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1771/2016. (XII. 15.) Korm. határozat

az Országvédelmi Alapból és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes Korm. határozatok módosításáról

Megjelent:

MK 2016/204. (XII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1772/2016. (XII. 15.) Korm. határozat

az öntözésfejlesztési beruházások elősegítéséhez szükséges Vízkészlet-gazdálkodási Térségi Terv elkészítéséhez szükséges költségvetési fedezet biztosításáról

Megjelent:

MK 2016/204. (XII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1773/2016. (XII. 15.) Korm. határozat

a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram felülvizsgálatáról

Megjelent:

MK 2016/204. (XII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1774/2016. (XII. 15.) Korm. határozat

a Magyar Nemzeti Filmarchívum tevékenységének megújításáról, valamint az ehhez szükséges többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2016/204. (XII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1775/2016. (XII. 15.) Korm. határozat

a Budapest, I. kerület, Úri utca 45. szám alatti ingatlan állam részére történő megvásárlásáról

Megjelent:

MK 2016/204. (XII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1776/2016. (XII. 15.) Korm. határozat

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata ingatlanvásárlásának támogatásáról

Megjelent:

MK 2016/204. (XII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1777/2016. (XII. 15.) Korm. határozat

az ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelölésével kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/204. (XII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1778/2016. (XII. 15.) Korm. határozat

a Rudnay Sándor Alapítvány támogatásáról

Megjelent:

MK 2016/204. (XII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1779/2016. (XII. 15.) Korm. határozat

a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program első üteméről

Megjelent:

MK 2016/204. (XII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1780/2016. (XII. 15.) Korm. határozat

a Hagyományok Háza mint a Kárpát-medencei néphagyomány átörökítésének kiemelkedő jelentőségű nemzeti kulturális intézménye gazdasági megerősítéséhez, feladatbővüléséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/204. (XII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1781/2016. (XII. 15.) Korm. határozat

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kubai Köztársaság közötti politikai párbeszédről és együttműködésről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapításáról

Megjelent:

MK 2016/204. (XII. 15.)

 

 

2016. XII. 14.

Jogszabály:

2016. évi CXLI. törvény

a Magyar Corvin-lánc Testületről

Megjelent:

MK 2016/199. (XII. 14.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi CXLII. törvény

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2016/199. (XII. 14.)

Hatályos:

2016. 12. 15., 2016. 12. 17., 2016. 12. 31., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi CXLIII. törvény

energetikai tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2016/199. (XII. 14.)

Hatályos:

2016. 12. 22., 2017. 01. 01., 2017. 01. 02., 2017. 04. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi CXLIV. törvény

a közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2016/199. (XII. 14.)

Hatályos:

2016. 12. 22., 2017. 01. 02., 2017. 04. 01., 2018. 01. 01., 2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi CXLV. törvény

egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2016/199. (XII. 14.)

Hatályos:

2017. 01. 01., 2017. 01. 02., 2023. 04. 22.

 

Jogszabály:

2016. évi CXLVI. törvény

a szakképzési és felnőttképzési hatósági feladatok átadásával összefüggő egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2016/199. (XII. 14.)

Hatályos:

2016. 12. 15., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi CXLVII. törvény

egyes egészség- és önsegélyező szolgáltatások védelméről

Megjelent:

MK 2016/199. (XII. 14.)

Hatályos:

2016. 12. 15.

 

Jogszabály:

2016. évi CXLVIII. törvény

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2016/199. (XII. 14.)

Hatályos:

2016. 12. 15.

 

Jogszabály:

2016. évi CXLIX. törvény

a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény és a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2016/199. (XII. 14.)

Hatályos:

2016. 12. 29.

 

Jogszabály:

413/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet

a kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/199. (XII. 14.)

Hatályos:

2016. 12. 29.

 

Jogszabály:

414/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet

a Magyar Corvin-láncról és a Magyar Corvin-lánc Testületről szóló 86/2012. (IV. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/199. (XII. 14.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

12/2016. (XII. 14.) MEKH rendelet

a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről szóló 1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/199. (XII. 14.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

32/2016. (XII. 14.) MvM rendelet

a kulturális örökség védelmével kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/199. (XII. 14.)

Hatályos:

2016. 12. 15., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

49/2016. (XII. 14.) BM rendelet

az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/199. (XII. 14.)

Hatályos:

2016. 12. 29.

 

Jogszabály:

50/2016. (XII. 14.) BM rendelet

az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet, a különleges eszközök és módszerek engedélyezéséről és igénybevételéről szóló 26/1999. (VIII. 13.) BM rendelet, valamint a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/199. (XII. 14.)

Hatályos:

2017. 01. 13.

 

Jogszabály:

51/2016. (XII. 14.) BM rendelet

a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/199. (XII. 14.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

81/2016. (XII. 14.) FM rendelet

a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/199. (XII. 14.)

Hatályos:

2016. 12. 15.

 

Jogszabály:

32/2016. (XII. 14.) OGY határozat

a Kúria elnökének a Kúria 2015. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében címmel benyújtott beszámolójának elfogadásáról

Megjelent:

MK 2016/199. (XII. 14.)

 

 

Jogszabály:

33/2016. (XII. 14.) OGY határozat

az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2015. évi beszámolója elfogadásáról

Megjelent:

MK 2016/199. (XII. 14.)

 

 

Jogszabály:

34/2016. (XII. 14.) OGY határozat

az ügyészség 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Megjelent:

MK 2016/199. (XII. 14.)

 

 

Jogszabály:

472/2016. (XII. 14.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/199. (XII. 14.)

 

 

Jogszabály:

473/2016. (XII. 14.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/199. (XII. 14.)

 

 

Jogszabály:

474/2016. (XII. 14.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/199. (XII. 14.)

 

 

Jogszabály:

475/2016. (XII. 14.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/199. (XII. 14.)

 

 

Jogszabály:

476/2016. (XII. 14.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/199. (XII. 14.)

 

 

Jogszabály:

477/2016. (XII. 14.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/199. (XII. 14.)

 

 

Jogszabály:

478/2016. (XII. 14.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/199. (XII. 14.)

 

 

Jogszabály:

479/2016. (XII. 14.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/199. (XII. 14.)

 

 

Jogszabály:

480/2016. (XII. 14.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/199. (XII. 14.)

 

 

Jogszabály:

481/2016. (XII. 14.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/199. (XII. 14.)

 

 

Jogszabály:

482/2016. (XII. 14.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2016/199. (XII. 14.)

 

 

Jogszabály:

483/2016. (XII. 14.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2016/199. (XII. 14.)

 

 

Jogszabály:

484/2016. (XII. 14.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2016/199. (XII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1753/2016. (XII. 14.) Korm. határozat

a Róheim-villa rekonstrukciójához és hasznosításához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/199. (XII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1754/2016. (XII. 14.) Korm. határozat

a postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1342/2016. (VII. 5.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2016/199. (XII. 14.)

Hatályos:

2016. 12. 22.

 

Jogszabály:

131/2016. (XII. 14.) ME határozat

főiskolai rektor megbízásáról

Megjelent:

MK 2016/199. (XII. 14.)

 

 

Jogszabály:

2016. évi CL. törvény

az általános közigazgatási rendtartásról

Megjelent:

MK 2016/200. (XII. 14.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

415/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet

az anyakönyvi szervek kijelöléséről és az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről

Megjelent:

MK 2016/201. (XII. 14.)

Hatályos:

2017. 01. 02.

 

Jogszabály:

416/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet

a nyugellátások és egyes más ellátások 2017. január havi emeléséről

Megjelent:

MK 2016/201. (XII. 14.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

417/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet

a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ kijelöléséről

Megjelent:

MK 2016/201. (XII. 14.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

418/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet

a nemzetbiztonsági ellenőrzés és a felülvizsgálati eljárás során a biztonsági kérdőív kitöltésének eljárási szabályairól, valamint a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggésben a lényeges adatokban bekövetkezett változás bejelentésének rendjéről

Megjelent:

MK 2016/201. (XII. 14.)

Hatályos:

2017. 01. 01., 2017. 01. 02.

 

Jogszabály:

419/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet

a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/201. (XII. 14.)

Hatályos:

2017. 01. 01., 2017. 04. 01.

 

Jogszabály:

420/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet

a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet és a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/201. (XII. 14.)

Hatályos:

2017. 01. 01., 2017. 01. 02.

 

Jogszabály:

421/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet

a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/201. (XII. 14.)

Hatályos:

2016. 12. 15., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

422/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet

a gyógyszertárak létesítésének és működtetésének részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2016/201. (XII. 14.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

423/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet

a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/201. (XII. 14.)

Hatályos:

2016. 12. 15.

 

Jogszabály:

424/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósuló egyes közel nulla energiaigényű épületek létesítésére irányuló mintaprojekt jellegű beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2016/201. (XII. 14.)

Hatályos:

2016. 12. 15.

 

Jogszabály:

1755/2016. (XII. 14.) Korm. határozat

az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló missziójához ("EUTM Somalia") történő további magyar katonai hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2016/201. (XII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1756/2016. (XII. 14.) Korm. határozat

a Budapesti Corvinus Egyetem Jövőképesség Kutatóközpontjának létrehozásáról

Megjelent:

MK 2016/201. (XII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1757/2016. (XII. 14.) Korm. határozat

az Országos Sportegészségügyi Intézet átmeneti elhelyezésével kapcsolatos forrásigényről

Megjelent:

MK 2016/201. (XII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1758/2016. (XII. 14.) Korm. határozat

a Budapest Music Center kibővítéseként a Modern Opera - OPERA X megvalósításával összefüggő beruházással kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/201. (XII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1759/2016. (XII. 14.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség és a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról

Megjelent:

MK 2016/201. (XII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1760/2016. (XII. 14.) Korm. határozat

a LXXII. Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím előirányzatáról történő átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2016/201. (XII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1761/2016. (XII. 14.) Korm. határozat

a LXXII. Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím előirányzatáról történő átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2016/201. (XII. 14.)

 

 

2016. XII. 13.

Jogszabály:

408/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet

az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről

Megjelent:

MK 2016/198. (XII. 13.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

409/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet

egyes, az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/198. (XII. 13.)

Hatályos:

2016. 12. 14., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

410/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet

a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/198. (XII. 13.)

Hatályos:

2016. 12. 14.

 

Jogszabály:

411/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet

az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról szóló 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/198. (XII. 13.)

Hatályos:

2016. 12. 14.

 

Jogszabály:

412/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet

az egyházi elismerésről és az egyházi jogi személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól szóló 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/198. (XII. 13.)

Hatályos:

2016. 12. 14.

 

Jogszabály:

80/2016. (XII. 13.) FM rendelet

az egyes agrárgazdasági tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/198. (XII. 13.)

Hatályos:

2016. 12. 14., 2017. 01. 01., 2017. 04. 01.

 

Jogszabály:

50/2016. (XII. 13.) NGM rendelet

a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszeréből származó állami kötelezettségek rendezéséről szóló 5/1996. (I. 26.) PM rendelet, valamint a gépjármű-szavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékokról szóló 12/1998. (III. 27.) PM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/198. (XII. 13.)

Hatályos:

2016. 12. 14.

 

Jogszabály:

51/2016. (XII. 13.) NGM rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságnál történő végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2016/198. (XII. 13.)

Hatályos:

2016. 12. 21.

 

Jogszabály:

1727/2016. (XII. 13.) Korm. határozat

a vezető nélküli, valamint az elektromos hajtású járművek fejlesztésében és gyártásában való magyar részvétel koordinálásáért, továbbá az ELI Science Park projekt oktatási, kutatási és gazdaságfejlesztési koncepciójának kialakításáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2016/198. (XII. 13.)

Hatályos:

2016. 12. 14.

 

Jogszabály:

1728/2016. (XII. 13.) Korm. határozat

a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2017-2018. évi cselekvési programjáról

Megjelent:

MK 2016/198. (XII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1729/2016. (XII. 13.) Korm. határozat

a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni stratégia cselekvési tervéről

Megjelent:

MK 2016/198. (XII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1730/2016. (XII. 13.) Korm. határozat

a központi költségvetés címrendjének a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2016/198. (XII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1731/2016. (XII. 13.) Korm. határozat

a Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezéséhez szükséges egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/198. (XII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1732/2016. (XII. 13.) Korm. határozat

a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2016. októberi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2016/198. (XII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1733/2016. (XII. 13.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2016. októberi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2016/198. (XII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1734/2016. (XII. 13.) Korm. határozat

a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. alcím, 18. jogcímcsoport, 3. jogcím tekintetében éven túli kötelezettség vállalásának a 2017. évi eredeti törvényi előirányzatok mértékéig történő engedélyezéséről

Megjelent:

MK 2016/198. (XII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1735/2016. (XII. 13.) Korm. határozat

a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2016/198. (XII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1736/2016. (XII. 13.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében megvalósuló ipari park fejlesztésekkel kapcsolatban a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról

Megjelent:

MK 2016/198. (XII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1737/2016. (XII. 13.) Korm. határozat

a Modern Városok Programmal kapcsolatos előirányzat-átcsoportosításokról

Megjelent:

MK 2016/198. (XII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1738/2016. (XII. 13.) Korm. határozat

az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről szóló, 2014. október 22-i, 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hazai megvalósításához szükséges költségvetési források biztosításáról

Megjelent:

MK 2016/198. (XII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1739/2016. (XII. 13.) Korm. határozat

a 2018. évi fejlesztési mérföldkövek teljesítéséről

Megjelent:

MK 2016/198. (XII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1740/2016. (XII. 13.) Korm. határozat

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2016/198. (XII. 13.)

Hatályos:

2016. 12. 14.

 

Jogszabály:

1741/2016. (XII. 13.) Korm. határozat

a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2016/198. (XII. 13.)

Hatályos:

2016. 12. 14.

 

Jogszabály:

1742/2016. (XII. 13.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében kiírt EFOP-3.6.1-16 azonosító számú ("Intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztések" című) felhívásra benyújtott, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2016/198. (XII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1743/2016. (XII. 13.) Korm. határozat

egyes, a GINOP-2.3.2-15 azonosító jelű ("Stratégiai K+F műhelyek kiválósága" című) pályázati felhívás második körös értékelési szakaszára beérkezett, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2016/198. (XII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1744/2016. (XII. 13.) Korm. határozat

az IKOP-4.1.0-15-2016-00005 azonosító számú egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projekt összköltségének növeléséről

Megjelent:

MK 2016/198. (XII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1745/2016. (XII. 13.) Korm. határozat

a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0025 azonosító számú ("Makó és térsége ivóvízminőség-javítása" című) projekt támogatásának növeléséről, szakaszolásáról és a projekt második szakaszában felmerülő költségek fedezetének biztosításáról

Megjelent:

MK 2016/198. (XII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1746/2016. (XII. 13.) Korm. határozat

egyes, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 4. prioritása keretében megvalósuló projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2016/198. (XII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1747/2016. (XII. 13.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program módosításáról

Megjelent:

MK 2016/198. (XII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1748/2016. (XII. 13.) Korm. határozat

a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság által gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra benyújtott GINOP-2.1.1-15-2015-00513 azonosító számú ("Tejalapú funkcionális élelmiszerek, nagy fehérjetartalmú és tisztaságú élelmiszer ingrediensek, továbbá az előállításukhoz kapcsolódó technológiák és vizsgálati módszerek fejlesztése" című) projektjavaslat tekintetében történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2016/198. (XII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1749/2016. (XII. 13.) Korm. határozat

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap forrásaiból történő finanszírozás biztosítása érdekében meghirdetett FIEK_16 kódszámú ("Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ - Kutatási infrastruktúra fejlesztése" című) pályázati felhívásra benyújtott, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásának jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2016/198. (XII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1750/2016. (XII. 13.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2016/198. (XII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1751/2016. (XII. 13.) Korm. határozat

a Magyarország és a Koszovói Köztársaság között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2016/198. (XII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1752/2016. (XII. 13.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2016/198. (XII. 13.)

 

 

2016. XII. 12.

Jogszabály:

48/2016. (XII. 12.) MNB rendelet

a biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Megjelent:

MK 2016/196. (XII. 12.)

Hatályos:

2016. 12. 13., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

49/2016. (XII. 12.) MNB rendelet

a pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Megjelent:

MK 2016/196. (XII. 12.)

Hatályos:

2016. 12. 13., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

23/2016. (XII. 12.) AB határozat

a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi CCXIV. törvény alaptörvény- ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszok elutasításáról

Megjelent:

MK 2016/196. (XII. 12.)

 

 

Jogszabály:

24/2016. (XII. 12.) AB határozat

a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 15. § a, 26. § a, valamint a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 6-28. § ai alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés elutasításáról

Megjelent:

MK 2016/196. (XII. 12.)

 

 

Jogszabály:

50/2016. (XII. 12.) MNB rendelet

a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Megjelent:

MK 2016/197. (XII. 12.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

51/2016. (XII. 12.) MNB rendelet

a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Megjelent:

MK 2016/197. (XII. 12.)

Hatályos:

2016. 12. 31.

 

Jogszabály:

52/2016. (XII. 12.) MNB rendelet

a tőkepiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Megjelent:

MK 2016/197. (XII. 12.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

78/2016. (XII. 12.) FM rendelet

az agrárpolitikáért felelős miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/197. (XII. 12.)

Hatályos:

2016. 12. 13., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

79/2016. (XII. 12.) FM rendelet

az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról szóló egyes rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/197. (XII. 12.)

Hatályos:

2016. 12. 13., 2017. 04. 01.

 

2016. XII. 10.

Jogszabály:

405/2016. (XII. 10.) Korm. rendelet

a dohánykiskereskedelem-ellátási tevékenység elvégzése céljából megkötött koncessziós szerződés alapján fizetendő koncessziós díj legkisebb mértékéről

Megjelent:

MK 2016/195. (XII. 10.)

Hatályos:

2016. 12. 21.

 

Jogszabály:

406/2016. (XII. 10.) Korm. rendelet

a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet folytatók nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettségéről, valamint a dohánytermékek árbejelentésének és árközzétételének részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2016/195. (XII. 10.)

Hatályos:

2017. 01. 01., 2017. 01. 05., 2017. 04. 01.

 

Jogszabály:

407/2016. (XII. 10.) Korm. rendelet

a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó engedélyezési eljárás egyes szabályairól szóló 181/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/195. (XII. 10.)

Hatályos:

2017. 12. 11.

 

Jogszabály:

1723/2016. (XII. 10.) Korm. határozat

az egyes sportcélú ingatlanok tulajdonjogának állam általi megszerzéséről

Megjelent:

MK 2016/195. (XII. 10.)

 

 

Jogszabály:

1724/2016. (XII. 10.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség és a XII. Földművelésügyi Minisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2016/195. (XII. 10.)

 

 

Jogszabály:

1725/2016. (XII. 10.) Korm. határozat

az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok módosításáról

Megjelent:

MK 2016/195. (XII. 10.)

 

 

Jogszabály:

1726/2016. (XII. 10.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról

Megjelent:

MK 2016/195. (XII. 10.)

 

 

2016. XII. 9.

Jogszabály:

77/2016. (XII. 9.) FM rendelet

a madárinfluenza elleni védekezés részletes szabályairól szóló 143/2007. (XII. 4.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/194. (XII. 9.)

Hatályos:

2016. 12. 10.

 

Jogszabály:

52/2016. (XII. 9.) NFM rendelet

a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet, valamint az Európai Gazdasági Térség kikötőibe érkező, ott tartózkodó, illetve onnan induló magyar lajstromba bejegyzett tengeri hajókon keletkező hulladékok és rakománymaradványok kiürítéséről szóló 67/2005. (IX. 13.) GKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/194. (XII. 9.)

Hatályos:

2016. 12. 12.

 

Jogszabály:

470/2016. (XII. 9.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2016/194. (XII. 9.)

 

 

Jogszabály:

471/2016. (XII. 9.) KE határozat

államtitkári megbízatás megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2016/194. (XII. 9.)

 

 

Jogszabály:

1722/2016. (XII. 9.) Korm. határozat

az Országos Felsőoktatási Kollégiumfejlesztési Stratégiáról

Megjelent:

MK 2016/194. (XII. 9.)

 

 

2016. XII. 8.

Jogszabály:

404/2016. (XII. 8.) Korm. rendelet

a nyugellátásokban és egyes más ellátásokban részesülő személyek egyszeri juttatásáról

Megjelent:

MK 2016/193. (XII. 8.)

Hatályos:

2016. 12. 09.

 

Jogszabály:

31/2016. (XII. 8.) MvM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott intézkedések megvalósulásának időtartama alatt, elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról szóló 57/2015. (XII. 23.) MvM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/193. (XII. 8.)

Hatályos:

2016. 12. 09.

 

Jogszabály:

36/2016. (XII. 8.) EMMI rendelet

a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/193. (XII. 8.)

Hatályos:

2016. 12. 16., 2017. 01. 01., 2019. 07. 01.

 

Jogszabály:

76/2016. (XII. 8.) FM rendelet

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/193. (XII. 8.)

Hatályos:

2016. 12. 09.

 

Jogszabály:

49/2016. (XII. 8.) NGM rendelet

a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet és az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/193. (XII. 8.)

Hatályos:

2016. 12. 09., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

51/2016. (XII. 8.) NFM rendelet

a nemzeti fejlesztési miniszter által adományozható elismerésekről szóló 3/2014. (I. 31.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/193. (XII. 8.)

Hatályos:

2016. 12. 09.

 

Jogszabály:

467/2016. (XII. 8.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2016/193. (XII. 8.)

 

 

Jogszabály:

468/2016. (XII. 8.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2016/193. (XII. 8.)

 

 

Jogszabály:

469/2016. (XII. 8.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2016/193. (XII. 8.)

 

 

Jogszabály:

1721/2016. (XII. 8.) Korm. határozat

az egyes fejezetek közötti előirányzat átcsoportosításról szóló 1668/2016. (XI. 23.) Korm. határozattal összefüggésben szükséges további intézkedésről

Megjelent:

MK 2016/193. (XII. 8.)

 

 

2016. XII. 7.

Jogszabály:

7/2016. (XII. 7.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (II. 18.) MNB utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/60. (XII. 7.)

Hatályos:

2016. 12. 08.

 

Jogszabály:

14/2016. (XII. 7.) FM utasítás

a Földmérési és Távérzékelési Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/60. (XII. 7.)

Hatályos:

2016. 12. 08.

 

Jogszabály:

59/2016. (XII. 7.) HM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő gazdálkodás szabályairól és a költségvetési támogatások biztosításának egyes kérdéseiről szóló 14/2015. (IV. 30.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/60. (XII. 7.)

Hatályos:

2016. 12. 08.

 

Jogszabály:

60/2016. (XII. 7.) HM utasítás

az egyes beosztásokban megállapítható munkaerő-piaci pótlékról szóló 34/2016. (VII. 15.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/60. (XII. 7.)

Hatályos:

2016. 12. 10.

 

Jogszabály:

31/2016. (XII. 7.) KKM utasítás

a gazdálkodási régiók működéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/60. (XII. 7.)

Hatályos:

2016. 12. 08.

 

Jogszabály:

22/2016. (XII. 7.) NGM utasítás

a Nemzetgazdasági Minisztérium kommunikációs tevékenységének, a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének és az egyes jogszabályokban foglalt közzétételi kötelezettségek teljesítésének szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/60. (XII. 7.)

Hatályos:

2016. 12. 08.

 

Jogszabály:

26/2016. (XII. 7.) NFM utasítás

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium egyes gazdálkodással összefüggő miniszteri utasításainak módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/60. (XII. 7.)

Hatályos:

2016. 12. 08.

 

Jogszabály:

3/2016. (XII. 7.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet ügyeleti tevékenységéről és az események jelentési rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/60. (XII. 7.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

18/2016. (XII. 7.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap eszközeinek és forrásainak értékelési szabályzatáról szóló 6/2016. (IV. 7.) NKFIH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/60. (XII. 7.)

Hatályos:

2016. 12. 08.

 

Jogszabály:

12/2016. (XII. 7.) OBH utasítás

a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013. (VI. 25.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/60. (XII. 7.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2016/60. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/60. (XII. 7.)

 

 

Jogszabály:

EMMI felhívás

ápoló szakképesítés-ráépülés Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre a 2016/2017. tanévre

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/60. (XII. 7.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/60. (XII. 7.)

 

 

Jogszabály:

Negyedik Köztársaság Párt közleménye

a párt feloszlásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/60. (XII. 7.)

 

 

2016. XII. 6.

Jogszabály:

2016. évi CXL. törvény

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kazah Köztársaság közötti megerősített partnerségi és együttműködési megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2016/192. (XII. 6.)

Hatályos:

2016. 12. 07. - kivétellel.

 

Jogszabály:

8/2016. (XII. 6.) NMHH rendelet

az elektromágneses összeférhetőségről

Megjelent:

MK 2016/192. (XII. 6.)

Hatályos:

2016. 12. 11.

 

Jogszabály:

47/2016. (XII. 6.) NGM rendelet

a bankkártya-elfogadó terminálok számának növeléséhez nyújtott támogatásról

Megjelent:

MK 2016/192. (XII. 6.)

Hatályos:

2016. 12. 07.

 

Jogszabály:

48/2016. (XII. 6.) NGM rendelet

a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosításáról, valamint az elektromágneses összeférhetőségről szóló 62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelet hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2016/192. (XII. 6.)

Hatályos:

2016. 12. 11.

 

Jogszabály:

50/2016. (XII. 6.) NFM rendelet

az ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről

Megjelent:

MK 2016/192. (XII. 6.)

Hatályos:

2016. 12. 07.

 

Jogszabály:

466/2016. (XII. 6.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2016/192. (XII. 6.)

 

 

Jogszabály:

1719/2016. (XII. 6.) Korm. határozat

Magyarország kilépéséről a Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership) elnevezésű nemzetközi kezdeményezésből

Megjelent:

MK 2016/192. (XII. 6.)

 

 

Jogszabály:

1720/2016. (XII. 6.) Korm. határozat

a Miniszterelnökség fejezeten belüli közfeladat ellátáshoz kapcsolódó előirányzat-átcsoportosításról, valamint a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet közötti előirányzat- átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2016/192. (XII. 6.)

 

 

2016. XII. 5.

Jogszabály:

2016. évi CXXXI. törvény

a Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2016/191. (XII. 5.)

Hatályos:

2016. 12. 06. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2016. évi CXXXII. törvény

a Honvédelmi Sportszövetségről

Megjelent:

MK 2016/191. (XII. 5.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi CXXXIII. törvény

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2016/191. (XII. 5.)

Hatályos:

2017. 01. 01., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi CXXXIV. törvény

a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint a nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2016/191. (XII. 5.)

Hatályos:

2016. 12. 13.

 

Jogszabály:

2016. évi CXXXV. törvény

a dohányzás visszaszorításával összefüggő egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2016/191. (XII. 5.)

Hatályos:

2016. 12. 21., 2017. 01. 01., 2017. 01. 02.

 

Jogszabály:

2016. évi CXXXVI. törvény

a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2016/191. (XII. 5.)

Hatályos:

2016. 12. 31., 2017. 07. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi CXXXVII. törvény

egyes törvényeknek az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzésével és kezelésével összefüggésben történő módosításáról

Megjelent:

MK 2016/191. (XII. 5.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi CXXXVIII. törvény

az egyes klímapolitikai és zöldgazdaság fejlesztési tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2016/191. (XII. 5.)

Hatályos:

2016. 12. 06., 2016. 12. 21., 2017. 01. 01., 2017. 01. 05., 2017. 07. 01., 2018. 01. 01., az Európai Bizottság jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. naptól.

 

Jogszabály:

2016. évi CXXXIX. törvény

a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2016/191. (XII. 5.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

390/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet

a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/191. (XII. 5.)

Hatályos:

2016. 12. 06.

 

Jogszabály:

391/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet

az állami közlekedésbiztonsági szerv kijelöléséről

Megjelent:

MK 2016/191. (XII. 5.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

392/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet

a katonai légügyi hatóság kijelöléséről

Megjelent:

MK 2016/191. (XII. 5.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

393/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet

az energiahatékonyságról, valamint a megújuló energiaforrásból származó villamos energia működési támogatásáról szóló egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/191. (XII. 5.)

Hatályos:

2016. 12. 06., 2016. 12. 21., 2017. 01. 01., az Európai Bizottság jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. naptól.

 

Jogszabály:

394/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet

az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenységet végző szervezetek akkreditálásáról és nyilvántartásáról szóló 295/2012. (X. 16.) Korm. rendelet, valamint az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés- megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/191. (XII. 5.)

Hatályos:

2016. 12. 21.

 

Jogszabály:

395/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet

a BOR-VIDÉK Tokaj-Hegyalja Nemzeti Program végrehajtásával kapcsolatos egyes kérdésekről

Megjelent:

MK 2016/191. (XII. 5.)

Hatályos:

2016. 12. 06.

 

Jogszabály:

396/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet

az államtudományi képzési terület alap- és mesterképzési szakjainak meghatározásáról és azok képzési és kimeneti követelményeiről, valamint az azzal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 282/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/191. (XII. 5.)

Hatályos:

2016. 12. 20.

 

Jogszabály:

397/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet

a Magyar Művészeti Akadémia tagjainak életjáradékáról, valamint életjáradékban részesített tagjának elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 208/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/191. (XII. 5.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

398/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet

a Nemzeti Akkreditáló Hatóságról és az akkreditálási eljárásról szóló 424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/191. (XII. 5.)

Hatályos:

2016. 12. 06.

 

Jogszabály:

399/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet

a Széchenyi Programirodákról szóló 68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/191. (XII. 5.)

Hatályos:

2016. 12. 06.

 

Jogszabály:

400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a településkép védelmével és a településrendezéssel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2016/191. (XII. 5.)

Hatályos:

2016. 12. 30.

 

Jogszabály:

401/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet

az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/191. (XII. 5.)

Hatályos:

2016. 12. 06.

 

Jogszabály:

402/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet

a Győr területén autóipari kapacitásbővítésre irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2016/191. (XII. 5.)

Hatályos:

2016. 12. 06.

 

Jogszabály:

403/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet

a Szentes területén élelmiszeripari kapacitásbővítésre irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2016/191. (XII. 5.)

Hatályos:

2016. 12. 06.

 

Jogszabály:

22/2016. (XII. 5.) AB határozat

az Alaptörvény E) cikk (2) bekezdésének értelmezéséről

Megjelent:

MK 2016/191. (XII. 5.)

 

 

Jogszabály:

465/2016. (XII. 5.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/191. (XII. 5.)

 

 

Jogszabály:

1703/2016. (XII. 5.) Korm. határozat

az Azerbajdzsánnal megvalósuló kulturális együttműködésről

Megjelent:

MK 2016/191. (XII. 5.)

 

 

Jogszabály:

1704/2016. (XII. 5.) Korm. határozat

az Alaptörvény értékeinek az államigazgatás személyzeti politikájában történő megjelenítéséről

Megjelent:

MK 2016/191. (XII. 5.)

 

 

Jogszabály:

1705/2016. (XII. 5.) Korm. határozat

az egész életen át tartó tanulásra vonatkozó szakpolitika keretstratégiájának 2014-2020 évekre vonatkozó cselekvési tervéről

Megjelent:

MK 2016/191. (XII. 5.)

 

 

Jogszabály:

1706/2016. (XII. 5.) Korm. határozat

az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer szükséges továbbfejlesztéséhez és külső üzemeltetés támogatásának biztosításához kapcsolódó feladatok meghatározásáról

Megjelent:

MK 2016/191. (XII. 5.)

 

 

Jogszabály:

1707/2016. (XII. 5.) Korm. határozat

az Akkreditálási Tanácsról szóló 1956/2015. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2016/191. (XII. 5.)

Hatályos:

2016. 12. 06.

 

Jogszabály:

1708/2016. (XII. 5.) Korm. határozat

a határon túli magyar településeken felállított első világháborús emlékművek felújításáról

Megjelent:

MK 2016/191. (XII. 5.)

 

 

Jogszabály:

1709/2016. (XII. 5.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a kaposvári Csiky Gergely Színház felújítása érdekében támogatás biztosításáról szóló 1529/2016. (IX. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2016/191. (XII. 5.)

 

 

Jogszabály:

1710/2016. (XII. 5.) Korm. határozat

a Makovecz Imre életművének gondozásával összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2016/191. (XII. 5.)

 

 

Jogszabály:

1711/2016. (XII. 5.) Korm. határozat

a zalaegerszegi Göcseji Falumúzeum fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2016/191. (XII. 5.)

 

 

Jogszabály:

1712/2016. (XII. 5.) Korm. határozat

a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér kötöttpályás kiszolgálásának további előkészítéséről

Megjelent:

MK 2016/191. (XII. 5.)

 

 

Jogszabály:

1713/2016. (XII. 5.) Korm. határozat

a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak repülőtéri légiforgalmi irányítási szolgáltatásra való felkészülés céljából nyújtott támogatásról

Megjelent:

MK 2016/191. (XII. 5.)

 

 

Jogszabály:

1714/2016. (XII. 5.) Korm. határozat

a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2016/191. (XII. 5.)

 

 

Jogszabály:

1715/2016. (XII. 5.) Korm. határozat

egyes kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítésének forrásigényéről szóló 1372/2016. (VII. 20.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2016/191. (XII. 5.)

 

 

Jogszabály:

1716/2016. (XII. 5.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2016/191. (XII. 5.)

 

 

Jogszabály:

1717/2016. (XII. 5.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2016/191. (XII. 5.)

Hatályos:

2016. 12. 06.

 

Jogszabály:

1718/2016. (XII. 5.) Korm. határozat

a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2016/191. (XII. 5.)

Hatályos:

2016. 12. 06.

 

Jogszabály:

130/2016. (XII. 5.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2016/191. (XII. 5.)

 

 

2016. XII. 2.

Jogszabály:

378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről

Megjelent:

MK 2016/187. (XII. 2.)

Hatályos:

2016. 12. 03.

 

Jogszabály:

379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/187. (XII. 2.)

Hatályos:

2016. 12. 03.

 

Jogszabály:

1700/2016. (XII. 2.) Korm. határozat

a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2016/187. (XII. 2.)

Hatályos:

2016. 12. 03.

 

Jogszabály:

380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeleteknek a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2016/188. (XII. 2.)

Hatályos:

2017. 01. 01., 2017. 04. 01.

 

Jogszabály:

381/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

az Integrált Jogvédelmi Szolgálatról

Megjelent:

MK 2016/188. (XII. 2.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Megjelent:

MK 2016/188. (XII. 2.)

Hatályos:

2017. 01. 01., 2017. 04. 01.

 

Jogszabály:

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Megjelent:

MK 2016/188. (XII. 2.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2016/188. (XII. 2.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről

Megjelent:

MK 2016/188. (XII. 2.)

Hatályos:

2017. 04. 01.

 

Jogszabály:

386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

az egészségbiztosítási szervekről

Megjelent:

MK 2016/188. (XII. 2.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről

Megjelent:

MK 2016/188. (XII. 2.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi CXXVII. törvény

a közigazgatási bürokráciacsökkentést érintő egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2016/189. (XII. 2.)

Hatályos:

2016. 12. 31., 2017. 01. 01., 2017. 01. 02., 2017. 07. 01., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi CXXVIII. törvény

a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény, valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2016/189. (XII. 2.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi CXXIX. törvény

a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény és a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2016/189. (XII. 2.)

Hatályos:

2017. 01. 01., 2017. 08. 01.

 

Jogszabály:

388/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók működési támogatásáról

Megjelent:

MK 2016/189. (XII. 2.)

Hatályos:

2016. 12. 03.

 

Jogszabály:

389/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a felsőoktatási intézmények alaptevékenységének finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2016/189. (XII. 2.)

Hatályos:

2016. 12. 02. 20 órától.

 

Jogszabály:

1701/2016. (XII. 2.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Célelőirányzatok és Összevont szakellátás jogcíme 2016. évi előirányzatának megemeléséről

Megjelent:

MK 2016/189. (XII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1702/2016. (XII. 2.) Korm. határozat

az Ős-Dráva Program nemzeti térségfejlesztési célkitűzéseit biztosító komplex hasznosítású főművi vízellátó rendszer megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2016/189. (XII. 2.)

 

 

Jogszabály:

129/2016. (XII. 2.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztése, kivitelezése és finanszírozása kapcsán született Egyezmény módosításának létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2016/189. (XII. 2.)

 

 

Jogszabály:

2016. évi CXXX. törvény

a polgári perrendtartásról

Megjelent:

MK 2016/190. (XII. 2.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

2016. XII. 1.

Jogszabály:

47/2016. (XII. 1.) MNB rendelet

a 20 000 forintos címletű bankjegyek bevonásáról és visszaforgatásának tilalmáról szóló 14/2016. (IV. 25.) MNB rendelet egyes rendelkezései tartalmának a hatálybalépést megelőző megváltoztatásáról

Megjelent:

MK 2016/186. (XII. 1.)

Hatályos:

2016. 12. 02.

 

Jogszabály:

46/2016. (XII. 1.) NGM rendelet

a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 5/2016. (I. 7.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/186. (XII. 1.)

Hatályos:

2016. 12. 02.

 

Jogszabály:

48/2016. (XII. 1.) NFM rendelet

a magyar légtér igénybevételéért fizetendő díjról szóló 84/2011. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/186. (XII. 1.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

49/2016. (XII. 1.) NFM rendelet

a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról szóló 37/2007. (III. 26.) GKM rendelet, valamint az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/186. (XII. 1.)

Hatályos:

2017. 01. 01., 2017. 03. 01.

 

Jogszabály:

445/2016. (XII. 1.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2016/186. (XII. 1.)

 

 

Jogszabály:

446/2016. (XII. 1.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2016/186. (XII. 1.)

 

 

Jogszabály:

447/2016. (XII. 1.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/186. (XII. 1.)

 

 

Jogszabály:

448/2016. (XII. 1.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/186. (XII. 1.)

 

 

Jogszabály:

449/2016. (XII. 1.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/186. (XII. 1.)

 

 

Jogszabály:

450/2016. (XII. 1.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/186. (XII. 1.)

 

 

Jogszabály:

451/2016. (XII. 1.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/186. (XII. 1.)

 

 

Jogszabály:

452/2016. (XII. 1.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/186. (XII. 1.)

 

 

Jogszabály:

453/2016. (XII. 1.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/186. (XII. 1.)

 

 

Jogszabály:

454/2016. (XII. 1.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/186. (XII. 1.)

 

 

Jogszabály:

455/2016. (XII. 1.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/186. (XII. 1.)

 

 

Jogszabály:

456/2016. (XII. 1.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/186. (XII. 1.)

 

 

Jogszabály:

457/2016. (XII. 1.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/186. (XII. 1.)

 

 

Jogszabály:

458/2016. (XII. 1.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/186. (XII. 1.)

 

 

Jogszabály:

459/2016. (XII. 1.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/186. (XII. 1.)

 

 

Jogszabály:

460/2016. (XII. 1.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/186. (XII. 1.)

 

 

Jogszabály:

461/2016. (XII. 1.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/186. (XII. 1.)

 

 

Jogszabály:

462/2016. (XII. 1.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/186. (XII. 1.)

 

 

Jogszabály:

463/2016. (XII. 1.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2016/186. (XII. 1.)

 

 

Jogszabály:

464/2016. (XII. 1.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2016/186. (XII. 1.)

 

 

2016. XI. 30.

Jogszabály:

377/2016. (XI. 30.) Korm. rendelet

az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/185. (XI. 30.)

Hatályos:

2016. 12. 08., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

34/2016. (XI. 30.) EMMI rendelet

az elektronikus formában tárolt iratok közlevéltári átvételének eljárásrendjéről és műszaki követelményeiről

Megjelent:

MK 2016/185. (XI. 30.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

35/2016. (XI. 30.) EMMI rendelet

a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/185. (XI. 30.)

Hatályos:

2016. 12. 01.

 

Jogszabály:

75/2016. (XI. 30.) FM rendelet

a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet és az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól szóló 89/2015. (XII. 22.) FM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/185. (XI. 30.)

Hatályos:

2016. 12. 15.

 

Jogszabály:

21/2016. (XI. 30.) AB határozat

a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 21. § (3) bekezdés a) pontjával kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról, valamint a Kúria Bfv.I.588/2015/5. sorszámú ítélete alaptörvény- ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2016/185. (XI. 30.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5033/2016/3. határozata

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének a telekadókról szóló 27/2005. (IX. 16.) számú önkormányzati rendeletének 7. §-a törvénysértő voltának megállapításáról

Megjelent:

MK 2016/185. (XI. 30.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5028/2016/4. határozata

Telki község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési adóról szóló 6/2016. (V. 17.) önkormányzati rendelete törvénysértő voltának megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2016/185. (XI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1698/2016. (XI. 30.) Korm. határozat

a Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. részére nyújtandó tőkeemelés biztosításáról

Megjelent:

MK 2016/185. (XI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1699/2016. (XI. 30.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2016/185. (XI. 30.)

 

 

Jogszabály:

128/2016. (XI. 30.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és Hongkong, a Kínai Népköztársaság Különleges Közigazgatási Területének Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2016/185. (XI. 30.)

 

 

Jogszabály:

34/2016. (XI. 30.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/59. (XI. 30.)

Hatályos:

2016. 12. 01.

 

Jogszabály:

35/2016. (XI. 30.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség vásárlási szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/59. (XI. 30.)

Hatályos:

2016. 12. 01.

 

Jogszabály:

57/2016. (XI. 30.) EMMI utasítás

a közérdekű adatok megismerésének rendjéről szóló 17/2012. (XI. 16.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/59. (XI. 30.)

Hatályos:

2016. 12. 01.

 

Jogszabály:

16/2016. (XI. 30.) IM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/59. (XI. 30.)

Hatályos:

2016. 12. 01.

 

Jogszabály:

8/2016. (XI. 30.) BM OKF utasítás

a hivatásos katasztrófavédelmi szervek Normaalkotási Szabályzatáról szóló 11/2014. (VII. 4.) BM OKF utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/59. (XI. 30.)

Hatályos:

2016. 12. 01.

 

Jogszabály:

4/2016. (XI. 30.) GVH utasítás

a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrend módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/59. (XI. 30.)

Hatályos:

2016. 11. 28.

 

Jogszabály:

5/2016. (XI. 30.) GVH utasítás

a gépjárművek igénybevétele és használata rendjének módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/59. (XI. 30.)

Hatályos:

2016. 12. 01.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2016/59. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/59. (XI. 30.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal közleménye

zárt területek kijelöléséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/59. (XI. 30.)

Hatályos:

2016. 12. 01.

 

Jogszabály:

Magyar Bírósági Végrehajtói Kar pályázati hirdetménye

önálló bírósági végrehajtói álláshelyekre

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/59. (XI. 30.)

 

 

2016. XI. 29.

Jogszabály:

361/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalról

Megjelent:

MK 2016/184. (XI. 29.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről

Megjelent:

MK 2016/184. (XI. 29.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

363/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

az úthasználati díjelszámolásról

Megjelent:

MK 2016/184. (XI. 29.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

364/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

a kereskedelmi, valamint külkereskedelmi hatósági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala által kiszabható bírság megállapításának, mértékének részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2016/184. (XI. 29.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról

Megjelent:

MK 2016/184. (XI. 29.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

366/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

a külgazdasági és külügyi stratégiai kutatási és elemzési feladatokról

Megjelent:

MK 2016/184. (XI. 29.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

367/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/184. (XI. 29.)

Hatályos:

2016. 12. 07.

 

Jogszabály:

368/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

egyes, a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/184. (XI. 29.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

369/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek az egységes elektronikus közműegyeztetés megvalósításához szükséges módosításáról

Megjelent:

MK 2016/184. (XI. 29.)

Hatályos:

2016. 11. 30., 2017. 04. 01., 2017. 06. 01.

 

Jogszabály:

370/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

a víziközmű ágazatot érintő európai uniós derogációkkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését elősegítő egyes Korm. rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/184. (XI. 29.)

Hatályos:

2016. 11. 30.

 

Jogszabály:

371/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet, valamint a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/184. (XI. 29.)

Hatályos:

2016. 11. 30., 2016. 12. 01.

 

Jogszabály:

372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

a veszélyes áruk szállításának ellenőrzésével és szankcionálásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/184. (XI. 29.)

Hatályos:

2017. 01. 13.

 

Jogszabály:

373/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

a hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól szóló 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/184. (XI. 29.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

374/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet és a hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/184. (XI. 29.)

Hatályos:

2016. 12. 07., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

375/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

a zalaegerszegi Mindszenty József Múzeum és Zarándokközpont, valamint a kapcsolódó komplex kulturális és vallási turisztikai fejlesztések megvalósítását célzó beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2016/184. (XI. 29.)

Hatályos:

2016. 11. 30.

 

Jogszabály:

376/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

a székesfehérvári stadionrekonstrukciós program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 472/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/184. (XI. 29.)

Hatályos:

2016. 11. 30.

 

Jogszabály:

33/2016. (XI. 29.) EMMI rendelet

a fizikai tényezők (elektromágneses terek) hatásának kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről

Megjelent:

MK 2016/184. (XI. 29.)

Hatályos:

2016. 11. 30.

 

Jogszabály:

74/2016. (XI. 29.) FM rendelet

a tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról

Megjelent:

MK 2016/184. (XI. 29.)

Hatályos:

2016. 11. 30.

 

Jogszabály:

45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet

a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2016/184. (XI. 29.)

Hatályos:

2016. 11. 30., 2017. 04. 01., 2017. 08. 01.

 

Jogszabály:

1673/2016. (XI. 29.) Korm. határozat

az új nemzetközi magánjogi törvény koncepciójáról

Megjelent:

MK 2016/184. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

1674/2016. (XI. 29.) Korm. határozat

a kerékpárforgalmi létesítmények működtetéséhez kapcsolódó feladatokról

Megjelent:

MK 2016/184. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

1675/2016. (XI. 29.) Korm. határozat

a 2020. évi 35. Úszó-, Nyíltvízi-, Műugró-, Műúszó- és Óriástoronyugró Európa-bajnokság, valamint a 2020. évi Vízilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges megállapodásban rögzített kormányzati garanciavállalás tartalmáról

Megjelent:

MK 2016/184. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

1676/2016. (XI. 29.) Korm. határozat

Egyes nemzetközi tenisztornák 2017. évi magyarországi rendezésének támogatásával kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/184. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

1677/2016. (XI. 29.) Korm. határozat

a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer élelmiszerkészletének biztosítása érdekében szükséges közbeszerzési eljárás elrendeléséről

Megjelent:

MK 2016/184. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

1678/2016. (XI. 29.) Korm. határozat

a Magyar Export-Import Bank Zrt. tőkehelyzetének javításáról

Megjelent:

MK 2016/184. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

1679/2016. (XI. 29.) Korm. határozat

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról

Megjelent:

MK 2016/184. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

1680/2016. (XI. 29.) Korm. határozat

a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 13. alcím, 5. jogcímcsoport, továbbá 54. és 56. alcím tekintetében éven túli kötelezettség vállalásának a 2017. évi eredeti törvényi előirányzatok mértékéig történő engedélyezéséről

Megjelent:

MK 2016/184. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

1681/2016. (XI. 29.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2016/184. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

1682/2016. (XI. 29.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség és a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2016/184. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

1683/2016. (XI. 29.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség fejezet, a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet és a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról

Megjelent:

MK 2016/184. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

1684/2016. (XI. 29.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról

Megjelent:

MK 2016/184. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

1685/2016. (XI. 29.) Korm. határozat

az Országos Széchényi Könyvtár és a Pesti Magyar Színház 2016. évi megbízható működéséhez és szakmai feladatellátáshoz szükséges többlettámogatás biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2016/184. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

1686/2016. (XI. 29.) Korm. határozat

a Liget Budapest projekt keretében a Vajdahunyad vára műemléki épületrekonstrukciójához szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2016/184. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

1687/2016. (XI. 29.) Korm. határozat

a Liget Budapest projekt megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1866/2015. (XII. 2.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2016/184. (XI. 29.)

Hatályos:

2016. 11. 30.

 

Jogszabály:

1688/2016. (XI. 29.) Korm. határozat

a székesfehérvári stadionrekonstrukciós program megvalósításához, valamint a székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki csónakázótó rehabilitációjához szükséges intézkedésekről szóló 1285/2015. (IV. 30.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2016/184. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

1689/2016. (XI. 29.) Korm. határozat

a debreceni Csokonai Színház Modern Városok Program keretében történő felújításával kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/184. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

1690/2016. (XI. 29.) Korm. határozat

az ukrajnai Beregszászi Járásban működő II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán tervezett tanuszoda- és tornaterem-fejlesztés megvalósításához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/184. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

1691/2016. (XI. 29.) Korm. határozat

az európai uniós forrásból megvalósítandó kötöttpályás projektekről, a rendelkezésre álló forrásokról és az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési kerete módosításának előkészítéséről

Megjelent:

MK 2016/184. (XI. 29.)

Hatályos:

2016. 11. 30.

 

Jogszabály:

1692/2016. (XI. 29.) Korm. határozat

a KEHOP-1.4.0-15-2015-00005 azonosító számú ("Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése Felső-Tiszán, Tivadari híd és környezete" című) és a KEHOP-1.4.0-15-2015-00006 azonosító számú ("Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Felső-Tiszán, a Tivadari híd feletti szakaszon" című) projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2016/184. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

1693/2016. (XI. 29.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtott, ipari parkok, iparterületek fejlesztésére, turizmusfejlesztésre, közlekedésfejlesztésre, városfejlesztésre, az önkormányzatok által vezérelt helyi közcélú energiaellátás megvalósítására és megújuló energiaforrások felhasználására irányuló, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2016/184. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

1694/2016. (XI. 29.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2016/184. (XI. 29.)

Hatályos:

2016. 11. 30.

 

Jogszabály:

1695/2016. (XI. 29.) Korm. határozat

a "Kelenföld-Pusztaszabolcs vasútvonal átépítése I. ütem (Kelenföld- Százhalombatta korszerűsítése és ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése)" című projekt költségnövekményének jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2016/184. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

1696/2016. (XI. 29.) Korm. határozat

a 2004/HU/16/C/PT/001 azonosító számú ("Budapest-Cegléd-Szolnok- Lőkösháza vasútvonal rehabilitációja II. ütem 2. fázis" című) és a 2000/HU/16/P/PT/003 azonosító számú ("Zalalövő-Zalaegerszeg- Boba vasútvonal rehabilitációs munkái" című) Kohéziós Alap projektek forrásszerkezetének módosításáról

Megjelent:

MK 2016/184. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

1697/2016. (XI. 29.) Korm. határozat

a GINOP-2.3.4-15-2016-00003 azonosító számú ("Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ a Széchenyi István Egyetemen" című) egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásához való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2016/184. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

124/2016. (XI. 29.) ME határozat

a Gazdaságfejlesztési Operatív Program monitoring bizottsága elnökének felmentéséről és a monitoring bizottság elnökének kinevezéséről

Megjelent:

MK 2016/184. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

125/2016. (XI. 29.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló kötött segélyhitel megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2016/184. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

126/2016. (XI. 29.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló kötött segélyhitel megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2016/184. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

127/2016. (XI. 29.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2016/184. (XI. 29.)

 

 

2016. XI. 28.

Jogszabály:

48/2016. (XI. 28.) BM rendelet

a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások bejelentéséért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

Megjelent:

MK 2016/183. (XI. 28.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

44/2016. (XI. 28.) NGM rendelet

a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról

Megjelent:

MK 2016/183. (XI. 28.)

Hatályos:

2016. 12. 13.

 

Jogszabály:

1671/2016. (XI. 28.) Korm. határozat

a 2019. évi FIE Felnőtt Olimpiai Kvalifikációs Vívó Világbajnokság megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/183. (XI. 28.)

 

 

Jogszabály:

1672/2016. (XI. 28.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség fejezet költségvetési címrendjének módosításáról, valamint a Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. részére nyújtandó tőkeemelés biztosításáról

Megjelent:

MK 2016/183. (XI. 28.)

 

 

2016. XI. 25.

Jogszabály:

2016. évi CXXV. törvény

az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2016/182. (XI. 25.)

Hatályos:

2016. 11. 26., 2017. 01. 01., 2017. 04. 01., 2017. 06. 30., 2017. 07. 01., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi CXXVI. törvény

az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2016/182. (XI. 25.)

Hatályos:

2016. 11. 30., 2017. 01. 01., 2017. 01. 02., 2017. 02. 01., 2017. 09. 01.

 

Jogszabály:

360/2016. (XI. 25.) Korm. rendelet

az Első Magyar Környezettudatos Szociális Országos Szövetkezet "felszámolás alatt" stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

Megjelent:

MK 2016/182. (XI. 25.)

Hatályos:

2016. 11. 28.

 

Jogszabály:

46/2016. (XI. 25.) MNB rendelet

a jegybanki információs rendszerhez a hitelintézetek egyes pénzügyi instrumentumaira, általános pénzügyi információira és tőkemegfelelésére vonatkozóan teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 20/2016. (VI. 6.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/182. (XI. 25.)

Hatályos:

2016. 11. 26.

 

Jogszabály:

1670/2016. (XI. 25.) Korm. határozat

a kárpátaljai gyermekek immunizációs programjáról 2017-2021

Megjelent:

MK 2016/182. (XI. 25.)

 

 

2016. XI. 24.

Jogszabály:

30/2016. (XI. 24.) BM utasítás

az európai uniós és nemzetközi forrásból megvalósított projektek monitoringjáról és egyes kapcsolódó feladatokról szóló 5/2016. (III. 23.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/58. (XI. 24.)

Hatályos:

2016. 11. 25.

 

Jogszabály:

53/2016. (XI. 24.) EMMI utasítás

az Állami Egészségügyi Ellátó Központ szervezeti és működési szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/58. (XI. 24.)

Hatályos:

2016. 11. 25.

 

Jogszabály:

54/2016. (XI. 24.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/58. (XI. 24.)

Hatályos:

2016. 12. 06.

 

Jogszabály:

55/2016. (XI. 24.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/58. (XI. 24.)

Hatályos:

2016. 12. 06.

 

Jogszabály:

56/2016. (XI. 24.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/58. (XI. 24.)

Hatályos:

2016. 11. 25.

 

Jogszabály:

57/2016. (XI. 24.) HM-MvM-BM-KKM együttes utasítás

a Nemzeti Biztonsági Stratégia felülvizsgálatára létrehozott munkacsoportról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/58. (XI. 24.)

Hatályos:

2016. 11. 25.

 

Jogszabály:

58/2016. (XI. 24.) HM utasítás

a lakáscélú pénzintézeti hiteltörlesztés támogatásával kapcsolatos feladatok ellátásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/58. (XI. 24.)

Hatályos:

2016. 11. 25.

 

Jogszabály:

29/2016. (XI. 24.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium külképviseletei által foglalkoztatott munkavállalóknak adható elismerésekről és jutalmakról, továbbá válsághelyzet esetén történő segélyezésről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/58. (XI. 24.)

Hatályos:

2016. 12. 01.

 

Jogszabály:

30/2016. (XI. 24.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/58. (XI. 24.)

Hatályos:

2016. 11. 25.

 

Jogszabály:

3/2016. (XI. 24.) GVH utasítás

egyes normatív utasítások szervezeti változásokkal, valamint belső ügyintézési szabályok megállapításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/58. (XI. 24.)

Hatályos:

2016. 11. 21.

 

Jogszabály:

11/2016. (XI. 24.) OBH utasítás

a kegyeleti szabályzatról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/58. (XI. 24.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2016/58. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/58. (XI. 24.)

 

 

Jogszabály:

Budapesti Közjegyzői Kamara Elnökségének közleménye

a Budapest II. kerület 3. számú, a Budapest III. kerület 2. számú és a Budapest XXII. kerület 1. számú székhelyű közjegyzői állások betöltésére vonatkozó pályázati felhívása módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/58. (XI. 24.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/58. (XI. 24.)

 

 

Jogszabály:

Fejér Megyei Kormányhivatal hirdetménye

bélyegző érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesít