Naprakész jogszabály a Wolters Kluwer Kft. jogi adatbázisából.
A jogszabály szövegét az új Jogtár szolgálja ki.

A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.


Változásmutató

Új jogszabályok

2016. II. 3.

Jogszabály:

1021/2016. (II. 3.) Korm. határozat

a Szíriát és a környező régiót támogató nemzetközi konferencián felajánlásra kerülő magyar hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2016/13. (II. 3.)

 

 

2016. II. 1.

Jogszabály:

1/2016. (II. 1.) MK rendelet

a kormányzati kommunikációs beszerzések során alkalmazható informatikai rendszerrel szemben támasztott követelményekről

Megjelent:

MK 2016/12. (II. 1.)

Hatályos:

2016. 02. 02.

 

Jogszabály:

5/2016. (II. 1.) FM rendelet

a Bihari-legelő természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 39/2007. (X. 18.) KvVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/12. (II. 1.)

Hatályos:

2016. 02. 09.

 

2016. I. 29.

Jogszabály:

2/2016. (I. 29.) MNB rendelet

a Magyar Nemzeti Bank által a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete keretében, valamint a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tekintetében lefolytatott egyes engedélyezési és nyilvántartásba vételi eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 14/2015. (V. 13.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/11. (I. 29.)

Hatályos:

2016. 02. 29.

 

Jogszabály:

1/2016. (I. 29.) AB határozat

a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény 3. § (5) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint folyamatban lévő ügyekben történő alkalmazásának kizárásáról

Megjelent:

MK 2016/11. (I. 29.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5049/2015/4. határozata

Kistarcsa Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek rendjéről szóló 24/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdése törvényellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2016/11. (I. 29.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5044/2015/6. végzése

a Kúria Önkormányzati Tanácsa Köf.5044/2015/3. határozata kijavításáról

Megjelent:

MK 2016/11. (I. 29.)

 

 

Jogszabály:

20/2016. (I. 29.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/11. (I. 29.)

 

 

Jogszabály:

21/2016. (I. 29.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/11. (I. 29.)

 

 

Jogszabály:

22/2016. (I. 29.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/11. (I. 29.)

 

 

Jogszabály:

23/2016. (I. 29.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/11. (I. 29.)

 

 

Jogszabály:

24/2016. (I. 29.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/11. (I. 29.)

 

 

Jogszabály:

25/2016. (I. 29.) KE határozat

a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanács tagja megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2016/11. (I. 29.)

 

 

Jogszabály:

5/2016. (I. 29.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/4. (I. 29.)

Hatályos:

2016. 01. 30.

 

Jogszabály:

3/2016. (I. 29.) FM utasítás

a XII. Földművelésügyi Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos gazdálkodásról szóló 16/2015. (IX. 30.) FM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/4. (I. 29.)

Hatályos:

2016. 01. 30.

 

Jogszabály:

1/2016. (I. 29.) KKM utasítás

az ideiglenes külföldi kiküldetés egyes kérdéseiről szóló 7/2015. (III. 26.) KKM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/4. (I. 29.)

Hatályos:

2016. 02. 01.

 

Jogszabály:

3/2016. (I. 29.) NKFIH utasítás

a pénzkezelési szabályzatról szóló 4/2015. (V. 15.) NKFIH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/4. (I. 29.)

Hatályos:

2016. 01. 30.

 

Jogszabály:

1/2016. (I. 29.) NVI utasítás

a Nemzeti Választási Iroda iratkezelési szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/4. (I. 29.)

Hatályos:

2016. 02. 01.

 

Jogszabály:

1/2016. (I. 29.) OBH utasítás

a VI. Bíróságok fejezet fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának 2015. évi rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/4. (I. 29.)

Hatályos:

2016. 01. 30.

 

Jogszabály:

2/2016. (I. 29.) OBH utasítás

az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (XII. 31.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/4. (I. 29.)

Hatályos:

2016. 01. 30.

 

Jogszabály:

2/2016. (I. 29.) KKM közlemény

a Globális Zöld Növekedési Intézet (GGGI) Alapító Egyezménye hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/4. (I. 29.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2016/4. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/4. (I. 29.)

 

 

Jogszabály:

NFM közlemény

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/4. (I. 29.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/4. (I. 29.)

 

 

2016. I. 27.

Jogszabály:

6/2016. (I. 27.) NGM rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által üzemben tartott közúti járművek forgalomba helyezésének és időszakos vizsgálatának egyes szabályairól

Megjelent:

MK 2016/10. (I. 27.)

Hatályos:

2016. 01. 28.

 

Jogszabály:

1/2016. (I. 27.) NFM rendelet

a megújuló energiaforrásokból és a hulladékból nyert energiával termelt villamos energia működési támogatásának finanszírozásához szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási módjára és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról

Megjelent:

MK 2016/10. (I. 27.)

Hatályos:

2016. 04. 01., 2016. 05. 01.

 

Jogszabály:

2/2016. (I. 27.) NFM rendelet

az átvételi kötelezettség alá eső villamos energiának az átviteli rendszerirányító által történő szétosztásáról és a szétosztás során alkalmazható árak meghatározásának módjáról szóló 63/2013. (X. 29.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/10. (I. 27.)

Hatályos:

2016. 03. 01., 2016. 03. 31.

 

Jogszabály:

12/2016. (I. 27.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2016/10. (I. 27.)

 

 

Jogszabály:

13/2016. (I. 27.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2016/10. (I. 27.)

 

 

Jogszabály:

14/2016. (I. 27.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2016/10. (I. 27.)

 

 

Jogszabály:

15/2016. (I. 27.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2016/10. (I. 27.)

 

 

Jogszabály:

16/2016. (I. 27.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2016/10. (I. 27.)

 

 

Jogszabály:

17/2016. (I. 27.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2016/10. (I. 27.)

 

 

Jogszabály:

18/2016. (I. 27.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2016/10. (I. 27.)

 

 

Jogszabály:

19/2016. (I. 27.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2016/10. (I. 27.)

 

 

Jogszabály:

1020/2016. (I. 27.) Korm. határozat

Bartók Béla születésének 135. évfordulójához kapcsolódó programokról és a programok megvalósításával összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2016/10. (I. 27.)

 

 

2016. I. 22.

Jogszabály:

5/2016. (I. 22.) Korm. rendelet

az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet, valamint az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 36/2015. (III. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/9. (I. 22.)

Hatályos:

2016. 01. 23., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

4/2016. (I. 22.) BM rendelet

a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/9. (I. 22.)

Hatályos:

2016. 01. 23.

 

Jogszabály:

3/2016. (I. 22.) EMMI rendelet

az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet és a várandósgondozásról szóló 26/2014. (IV. 8.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/9. (I. 22.)

Hatályos:

2016. 01. 25.

 

Jogszabály:

1016/2016. (I. 22.) Korm. határozat

a "2016 a külhoni magyar fiatal vállalkozók éve" program megvalósításáról

Megjelent:

MK 2016/9. (I. 22.)

 

 

Jogszabály:

1017/2016. (I. 22.) Korm. határozat

az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékéve keretében megvalósuló programokról és az azok megvalósításához szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2016/9. (I. 22.)

 

 

Jogszabály:

1018/2016. (I. 22.) Korm. határozat

a 2014-2020 közötti programozási időszak uniós forrásainak teljes körű felhasználása érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/9. (I. 22.)

 

 

Jogszabály:

1019/2016. (I. 22.) Korm. határozat

a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság létrehozásáról, valamint szervezeti és működési rendjének meghatározásáról szóló 1150/2012. (V. 15.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2016/9. (I. 22.)

Hatályos:

2016. 01. 23.

 

Jogszabály:

8/2016. (I. 22.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya között a Magyarország és Mongólia közötti kétoldalú nemzetközi szerződések hatályának rendezéséről szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2016/9. (I. 22.)

 

 

Jogszabály:

9/2016. (I. 22.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Mongólia Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2016/9. (I. 22.)

 

 

Jogszabály:

2/2016. (I. 22.) MvM utasítás

a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/3. (I. 22.)

Hatályos:

2016. 01. 23.

 

Jogszabály:

1/2016. (I. 22.) FM utasítás

a minisztérium fejezeti kezelésű előirányzataiból pályázati úton vagy egyedi döntés alapján pénzeszköz- vagy előirányzat-átadással biztosított támogatások kapcsán elszámolható költségekről, a támogatások felhasználása ellenőrzésének és a beszámolók összeállításának szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/3. (I. 22.)

Hatályos:

2016. 01. 23.

 

Jogszabály:

2/2016. (I. 22.) FM utasítás

a Magyar Méhészeti Nemzeti Program 2013-2016 Értékelő Bizottságról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/3. (I. 22.)

Hatályos:

2016. 01. 25.

 

Jogszabály:

3/2016. (I. 22.) HM utasítás

a honvédelmi szervezetek 2016. évi fő célkitűzéseinek és fő feladatainak, valamint a 2017-2018. évi tevékenysége fő irányainak meghatározásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/3. (I. 22.)

Hatályos:

2016. 01. 23.

 

Jogszabály:

1/2016. (I. 22.) IM utasítás

a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/3. (I. 22.)

Hatályos:

2016. 01. 23.

 

Jogszabály:

1/2016. (I. 22.) MBFH utasítás

a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Közszolgálati Szabályzatának kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/3. (I. 22.)

Hatályos:

2016. 01. 23.

 

Jogszabály:

2/2016. (I. 22.) NKFIH utasítás

egyes normatív utasítások hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/3. (I. 22.)

Hatályos:

2016. 01. 23.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2016/3. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/3. (I. 22.)

 

 

Jogszabály:

NGM közlemény

a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet alapján a Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés, valamint a Vállalkozási ügyintéző szakképesítés és a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet alapján a Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés, valamint a Vállalkozási és bérügyintéző szakképesítés 2015/2016-os tanévi Országos Szakmai Tanulmányi Versenyének (OSZTV) meghirdetéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/3. (I. 22.)

 

 

Jogszabály:

NFM közlemény

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/3. (I. 22.)

 

 

Jogszabály:

NFM közlemény

a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség Alapszabályának jóváhagyásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/3. (I. 22.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/3. (I. 22.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2016. február 1-je és február 29-e között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/3. (I. 22.)

 

 

Jogszabály:

NMHH közlemény

az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatási szakértők névjegyzékéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/3. (I. 22.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kezdeményezések aláírásgyűjtő ív hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/3. (I. 22.)

 

 

Jogszabály:

Miskolci Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

a Hatvan székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/3. (I. 22.)

 

 

Jogszabály:

Monor Város Önkormányzata közleménye

a "Monor város közigazgatási területén menetrend szerinti, helyi autóbusz-közlekedés közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására a 2016. május 1-jétől 2018. április 30-ig terjedő időszakban" tárgyú pályázati felhívás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/3. (I. 22.)

 

 

Jogszabály:

NFM hirdetmény

elveszett felügyeleti igazolványok érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/3. (I. 22.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Közlekedési Hatóság hirdetménye

felügyeleti igazolvány érvénytelenségéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/3. (I. 22.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Közlekedési Hatóság hirdetménye

bélyegző érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/3. (I. 22.)

 

 

2016. I. 20.

Jogszabály:

1/2016. (I. 20.) Korm. rendelet

Magyarország Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya közötti Filmkoprodukciós Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2016/8. (I. 20.)

Hatályos:

2016. 01. 21. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2/2016. (I. 20.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és az Iráni Iszlám Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2016/8. (I. 20.)

Hatályos:

2016. 01. 21. - kivétellel.

 

Jogszabály:

3/2016. (I. 20.) Korm. rendelet

a genetikai erőforrásokhoz való hozzáféréssel és a hasznosításukból származó hasznok igazságos és méltányos megosztásával kapcsolatos nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól

Megjelent:

MK 2016/8. (I. 20.)

Hatályos:

2016. 02. 05.

 

Jogszabály:

4/2016. (I. 20.) Korm. rendelet

a fejlesztéspolitikai döntéshozatal egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/8. (I. 20.)

Hatályos:

2016. 01. 21.

 

Jogszabály:

3/2016. (I. 20.) BM rendelet

részleges határzár magyar-horvát határon történő ismételt elrendeléséről

Megjelent:

MK 2016/8. (I. 20.)

Hatályos:

2016. 01. 21.

 

Jogszabály:

4/2016. (I. 20.) FM rendelet

az egyes mezőgazdasági támogatásokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/8. (I. 20.)

Hatályos:

2016. 01. 21.

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozatai helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2016/8. (I. 20.)

 

 

Jogszabály:

1008/2016. (I. 20.) Korm. határozat

a Mezőhegyesi Állami Ménesbirtok újjászervezésének koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2016/8. (I. 20.)

Hatályos:

2016. 01. 21.

 

Jogszabály:

1009/2016. (I. 20.) Korm. határozat

a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének kiegészítéséről, valamint a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1973/2015. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2016/8. (I. 20.)

 

 

Jogszabály:

1010/2016. (I. 20.) Korm. határozat

a Lakitelek Népfőiskola beruházásával összefüggő feladatokról szóló 1858/2015. (XII. 1.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2016/8. (I. 20.)

 

 

Jogszabály:

1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat

a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Megjelent:

MK 2016/8. (I. 20.)

Hatályos:

2016. 01. 21.

 

Jogszabály:

1012/2016. (I. 20.) Korm. határozat

a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Megjelent:

MK 2016/8. (I. 20.)

Hatályos:

2016. 01. 21.

 

Jogszabály:

1013/2016. (I. 20.) Korm. határozat

a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottságról

Megjelent:

MK 2016/8. (I. 20.)

Hatályos:

2016. 01. 21.

 

Jogszabály:

1014/2016. (I. 20.) Korm. határozat

a Mongólia részére történő kötött segélyhitel felajánlásáról

Megjelent:

MK 2016/8. (I. 20.)

 

 

Jogszabály:

1015/2016. (I. 20.) Korm. határozat

a Magyarország és a Szlovén Köztársaság között a Lendva-patak vízgazdálkodási szabályozása következtében az államhatár megváltoztatásáról szóló szerződés szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2016/8. (I. 20.)

 

 

Jogszabály:

7/2016. (I. 20.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán keresztül, Hét község és Lenartovce (Lénártfalva) települések közötti optikai kábel kiépítéséről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2016/8. (I. 20.)

 

 

Jogszabály:

8/2016. (I. 20.) NVB határozat

országos népszavazási kezdeményezés kérdés hitelesítéséről

Megjelent:

MK 2016/8. (I. 20.)

 

 

Jogszabály:

11/2016. (I. 20.) NVB határozat

országos népszavazási kezdeményezés kérdés hitelesítéséről

Megjelent:

MK 2016/8. (I. 20.)

 

 

2016. I. 18.

Jogszabály:

1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Megjelent:

MK 2016/7. (I. 18.)

Hatályos:

2016. 01. 19.

 

Jogszabály:

1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Megjelent:

MK 2016/7. (I. 18.)

Hatályos:

2016. 01. 19.

 

Jogszabály:

1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Megjelent:

MK 2016/7. (I. 18.)

Hatályos:

2016. 01. 19.

 

Jogszabály:

1007/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a 2014-2020. évek közötti határ menti közúti infrastruktúra-fejlesztésekről

Megjelent:

MK 2016/7. (I. 18.)

 

 

Jogszabály:

6/2016. (I. 18.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2016/7. (I. 18.)

 

 

2016. I. 15.

Jogszabály:

1/2016. (I. 15.) NMHH rendelet

az azonosítógazdálkodással összefüggő egyes rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/6. (I. 15.)

Hatályos:

2016. 01. 23., 2016. 06. 30.

 

Jogszabály:

6/2016. (I. 15.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 20/2015. (IV. 13.) MvM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/6. (I. 15.)

Hatályos:

2016. 01. 15. 15 órától.

 

Jogszabály:

2/2016. (I. 15.) EMMI rendelet

az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló kormányrendelet hatályba lépésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/6. (I. 15.)

Hatályos:

2016. 01. 16.

 

Jogszabály:

6/2016. (I. 15.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2016/6. (I. 15.)

 

 

Jogszabály:

7/2016. (I. 15.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2016/6. (I. 15.)

 

 

Jogszabály:

8/2016. (I. 15.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2016/6. (I. 15.)

 

 

Jogszabály:

9/2016. (I. 15.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/6. (I. 15.)

 

 

Jogszabály:

10/2016. (I. 15.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/6. (I. 15.)

 

 

Jogszabály:

11/2016. (I. 15.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/6. (I. 15.)

 

 

Jogszabály:

4/2016. (I. 15.) ME határozat

az Országos Statisztikai Tanács tagjának felmentéséről és elnökének, valamint új tagjának megbízásáról

Megjelent:

MK 2016/6. (I. 15.)

 

 

Jogszabály:

5/2016. (I. 15.) ME határozat

a Nemzetközi Megújuló Energia Ügynökség (IRENA) Közgyűlésein történő részvételről

Megjelent:

MK 2016/6. (I. 15.)

 

 

2016. I. 13.

Jogszabály:

1/2016. (I. 13.) MNB rendelet

a jegybanki információs rendszerhez egyes devizaalapú, fogyasztói kölcsönszerződésekből eredő követelések forintra átváltásához kapcsolódóan teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségről

Megjelent:

MK 2016/5. (I. 13.)

Hatályos:

2016. 01. 14.

 

Jogszabály:

2/2016. (I. 13.) BM rendelet

a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/5. (I. 13.)

Hatályos:

2016. 01. 16.

 

Jogszabály:

1/2016. (I. 13.) EMMI rendelet

az Állami Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás szabályairól

Megjelent:

MK 2016/5. (I. 13.)

Hatályos:

2016. 01. 21.

 

Jogszabály:

1003/2016. (I. 13.) Korm. határozat

egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatásáról

Megjelent:

MK 2016/5. (I. 13.)

 

 

Jogszabály:

3/2016. (I. 13.) ME határozat

a Magyarország és a Kambodzsai Királyság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2016/5. (I. 13.)

 

 

Jogszabály:

4/2016. (I. 13.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/2. (I. 13.)

Hatályos:

2016. 01. 17.

 

Jogszabály:

1/2016. (I. 13.) HM utasítás

a nyomdai munkák tervezésének, végzésének és felügyeletének rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/2. (I. 13.)

Hatályos:

2016. 01. 14.

 

Jogszabály:

2/2016. (I. 13.) HM utasítás

a Magyar Honvédség külföldi képviseletei költségvetési gazdálkodásáról szóló 61/2012. (VIII. 31.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/2. (I. 13.)

Hatályos:

2016. 01. 14.

 

Jogszabály:

1/2016. (I. 13.) NAV utasítás

a közjogi szervezetszabályozó eszközként kiadásra kerülő utasításról, valamint az Adó- és Vámértesítőről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/2. (I. 13.)

Hatályos:

2016. 01. 14.

 

Jogszabály:

1/2016. (I. 13.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal közbeszerzési és beszerzési szabályzatáról szóló 10/2015. (VII. 28.) NKFIH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/2. (I. 13.)

Hatályos:

2016. 01. 14.

 

Jogszabály:

1/2016. (I. 13.) KKM közlemény

az Egységes Szanálási Rendszerhez kapcsolódó kormányközi megállapodás hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/2. (I. 13.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2016/2. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/2. (I. 13.)

 

 

Jogszabály:

Miniszterelnökség közleménye

a Közszolgálati Érdekegyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Megállapodásról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/2. (I. 13.)

 

 

Jogszabály:

NGM közlemény

az Európai Unió Kibocsátás-kereskedelmi Rendszerének létesítményei részére a 2015. évben térítésmentesen kiosztásra került kibocsátási egységmennyiségek közzétételéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/2. (I. 13.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/2. (I. 13.)

 

 

Jogszabály:

SZTNH közlemény

a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerint nyilvántartásba vett közös jogkezelő egyesületekről (ARTISJUS)

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/2. (I. 13.)

 

 

Jogszabály:

SZTNH közlemény

a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerint nyilvántartásba vett közös jogkezelő egyesületekről (FilmJus)

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/2. (I. 13.)

 

 

Jogszabály:

SZTNH közlemény

a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerint nyilvántartásba vett közös jogkezelő egyesületekről (HUNGART)

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/2. (I. 13.)

 

 

Jogszabály:

SZTNH közlemény

a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerint nyilvántartásba vett közös jogkezelő egyesületekről (MAHASZ)

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/2. (I. 13.)

 

 

Jogszabály:

SZTNH közlemény

a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerint nyilvántartásba vett közös jogkezelő egyesületekről (MISZJE)

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/2. (I. 13.)

 

 

Jogszabály:

SZTNH közlemény

a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerint nyilvántartásba vett közös jogkezelő egyesületekről (RSZ)

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/2. (I. 13.)

 

 

Jogszabály:

SZTNH közlemény

a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerint nyilvántartásba vett közös jogkezelő egyesületekről (MASZRE)

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/2. (I. 13.)

 

 

Jogszabály:

SZTNH közlemény

a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerint nyilvántartásba vett közös jogkezelő egyesületekről (EJI)

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/2. (I. 13.)

 

 

Jogszabály:

SZTNH közlemény

a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerint nyilvántartásba vett közös jogkezelő egyesületekről (REPROPRESS)

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/2. (I. 13.)

 

 

Jogszabály:

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal hirdetménye

bélyegző érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/2. (I. 13.)

 

 

2016. I. 11.

Jogszabály:

3/2016. (I. 11.) MvM rendelet

az Információs Hivatal hivatásos állománya teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az azok alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, valamint a minősítés tartalmi és eljárási szabályairól

Megjelent:

MK 2016/4. (I. 11.)

Hatályos:

2016. 01. 12.

 

Jogszabály:

4/2016. (I. 11.) MvM rendelet

az egyes ingatlanok műemléki védettségének megszüntetéséről és egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/4. (I. 11.)

Hatályos:

2016. 01. 12.

 

Jogszabály:

5/2016. (I. 11.) MvM rendelet

a világörökségi gondnokságról szóló 32/2012. (V. 8.) NEFMI rendelet, valamint a Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzékéről szóló 27/2015. (VI. 2.) MvM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/4. (I. 11.)

Hatályos:

2016. 01. 19.

 

Jogszabály:

2/2016. (I. 11.) ME határozat

kormánymegbízott kinevezéséről

Megjelent:

MK 2016/4. (I. 11.)

 

 

2016. I. 8.

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5046/2015/4. határozata

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 28/2010. (XII. 16.) számú önkormányzati rendelete 18. § (1) bekezdése törvénysértő voltának megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2016/3. (I. 8.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5052/2015/2. határozata

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 57/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendeletének 3. § (1) bekezdés c) pontja és 4. § (1) bekezdés a) pont szövegrésze törvénysértő voltának megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2016/3. (I. 8.)

 

 

Jogszabály:

1002/2016. (I. 8.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Vietnámi Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2016/3. (I. 8.)

 

 

2016. I. 7.

Jogszabály:

2/2016. (I. 7.) MvM rendelet

a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az évenként felvehető hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a külföldi hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól szóló 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/2. (I. 7.)

Hatályos:

2016. 01. 15.

 

Jogszabály:

1/2016. (I. 7.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendészeti szakközépiskolákra vonatkozó szabályokról szóló 32/2005. (VI. 30.) BM-OM együttes rendelet, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó egyes szerveknél történő végrehajtásáról szóló 37/2011. (X. 28.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/2. (I. 7.)

Hatályos:

2016. 02. 01.

 

Jogszabály:

1/2016. (I. 7.) FM rendelet

a hegybíró, a hegyközségi tanács titkára és a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának főtitkára tevékenységének ellenőrzési szabályairól

Megjelent:

MK 2016/2. (I. 7.)

Hatályos:

2016. 01. 15.

 

Jogszabály:

2/2016. (I. 7.) FM rendelet

a földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/2. (I. 7.)

Hatályos:

2016. 02. 07., 2017. 09. 15.

 

Jogszabály:

3/2016. (I. 7.) FM rendelet

a tej- és tejtermék-ágazatban működő termelői szervezetek és társulásaik nemzeti szabályozásáról

Megjelent:

MK 2016/2. (I. 7.)

Hatályos:

2016. 01. 08.

 

Jogszabály:

1/2016. (I. 7.) HM rendelet

a Magyar Honvédség feladatával kapcsolatos közegészségügyi- járványügyi követelményekről, azok ellátásának, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal való együttműködésének rendjéről szóló 21/2003. (VI. 24.) HM-ESzCsM együttes rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/2. (I. 7.)

Hatályos:

2016. 01. 08.

 

Jogszabály:

2/2016. (I. 7.) HM rendelet

a NATO menetparancs alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 32/2007. (VIII. 15.) HM rendelet és a tűzvédelem és a műszaki mentés honvédelmi ágazatra vonatkozó különös szabályairól szóló 18/2008. (VIII. 6.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/2. (I. 7.)

Hatályos:

2016. 01. 08.

 

Jogszabály:

3/2016. (I. 7.) HM rendelet

a Magyar Honvédség katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról szóló 19/2003. (V. 8.) HM-IM együttes rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/2. (I. 7.)

Hatályos:

2016. 01. 08.

 

Jogszabály:

3/2016. (I. 7.) NGM rendelet

a jelzáloghitelre vonatkozó tájékoztatás szabályairól

Megjelent:

MK 2016/2. (I. 7.)

Hatályos:

2016. 03. 21.

 

Jogszabály:

4/2016. (I. 7.) NGM rendelet

a termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének meghatározására vonatkozó módszertani elvekről szóló 25/1997. (VIII. 1.) PM rendelet, valamint a fogyasztónak nyújtott hitellel kapcsolatos egyes tájékoztatási szabályokról szóló 56/2014. (XII. 31.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/2. (I. 7.)

Hatályos:

2016. 03. 21.

 

Jogszabály:

5/2016. (I. 7.) NGM rendelet

a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Megjelent:

MK 2016/2. (I. 7.)

Hatályos:

2016. 01. 10.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf. 5044/2015/3. határozata

Budapest Főváros IX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata által alkotott a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 16/2012. (V. 22.) önkormányzati rendelet törvénysértő voltának megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2016/2. (I. 7.)

 

 

Jogszabály:

1/2016. (I. 7.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2016/2. (I. 7.)

 

 

Jogszabály:

2/2016. (I. 7.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2016/2. (I. 7.)

 

 

Jogszabály:

3/2016. (I. 7.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/2. (I. 7.)

 

 

Jogszabály:

4/2016. (I. 7.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/2. (I. 7.)

 

 

Jogszabály:

5/2016. (I. 7.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/2. (I. 7.)

 

 

Jogszabály:

1/2016. (I. 7.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2016/2. (I. 7.)

 

 

Jogszabály:

1/2016. (I. 7.) MK utasítás

a Miniszterelnöki Kabinetiroda gazdálkodási és kötelezettségvállalási szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/1. (I. 7.)

Hatályos:

2016. 01. 08.

 

Jogszabály:

1/2016. (I. 7.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/1. (I. 7.)

Hatályos:

2016. 01. 08.

 

Jogszabály:

1/2016. (I. 7.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/1. (I. 7.)

Hatályos:

2016. 01. 08.

 

Jogszabály:

2/2016. (I. 7.) EMMI utasítás

a minősített adatkezelés eljárási rendjének kiadásáról az írásbeli érettségi feladatlapokkal és javítási-értékelési útmutatókkal kapcsolatban című 9/2012. (IV. 25.) NEFMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/1. (I. 7.)

Hatályos:

2016. 01. 15.

 

Jogszabály:

3/2016. (I. 7.) EMMI utasítás

az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2015. (VI. 8.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/1. (I. 7.)

Hatályos:

2016. 01. 08.

 

Jogszabály:

1/2016. (I. 7.) NGM utasítás

a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/1. (I. 7.)

Hatályos:

2016. 01. 15.

 

Jogszabály:

1/2016. (I. 7.) BM OKF utasítás

a hivatásos katasztrófavédelmi szervek Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/1. (I. 7.)

Hatályos:

2016. 01. 08.

 

Jogszabály:

1/2016. (I. 7.) LÜ utasítás

egyes formanyomtatványok bevezetésének és módosításának rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/1. (I. 7.)

Hatályos:

2016. 01. 08.

 

Jogszabály:

2/2016. (I. 7.) LÜ utasítás

az ügyészségi informatikáról szóló 17/2013. (VIII. 9.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/1. (I. 7.)

Hatályos:

2016. 01. 08.

 

Jogszabály:

1/2016. (I. 7.) ORFK utasítás

a belföldi reprezentációról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/1. (I. 7.)

Hatályos:

2016. 02. 01.

 

Jogszabály:

2/2016. (I. 7.) ORFK utasítás

a lőfegyverek hatósági tárolásának, értékesítésének, elidegenítésének, hatástalanításának, érték nélküli leadásának, megsemmisítésének szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/1. (I. 7.)

Hatályos:

2016. 02. 01.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2016/1. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/1. (I. 7.)

 

 

Jogszabály:

MvM pályázati felhívás

fogyatékos felsőoktatási hallgatók közigazgatási ösztöndíjára

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/1. (I. 7.)

 

 

Jogszabály:

EMMI közlemény

a Magyarország területén engedéllyel működő külföldi felsőoktatási intézményekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/1. (I. 7.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/1. (I. 7.)

 

 

2016. I. 5.

Jogszabály:

1/2016. (I. 5.) MvM rendelet

az Ipari Termékosztályozás (ITO) bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 16/2011. (V. 10.) KIM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/1. (I. 5.)

Hatályos:

2016. 01. 13.

 

Jogszabály:

1/2016. (I. 5.) NGM rendelet

a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről

Megjelent:

MK 2016/1. (I. 5.)

Hatályos:

2016. 02. 05.

 

Jogszabály:

2/2016. (I. 5.) NGM rendelet

a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről

Megjelent:

MK 2016/1. (I. 5.)

Hatályos:

2016. 02. 05.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5038/2015/4. határozata

Szigetvár Város Önkormányzata képviselő-testületének a telekadóról szóló többször módosított 41/2002. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2011. december 16-ától hatályos 5. § (1) bekezdésének szövegrészlete törvénysértő voltának megállapításáról

Megjelent:

MK 2016/1. (I. 5.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5042/2015/3. határozata

Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 9/2015. (III. 24.) önkormányzati rendelet 6. § b) pontjának és 14. § (1) bekezdésének egyes szövegrészei törvényellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2016/1. (I. 5.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5043/2015/4. határozata

Terem Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati képviselőknek, a bizottsági elnököknek, a bizottság tagjainak járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló 2/2015. (II. 23.) Kt. rendelete törvénysértő voltának megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2016/1. (I. 5.)

 

 

Jogszabály:

1001/2016. (I. 5.) Korm. határozat

a védőnői méhnyakszűrés 2016. évi finanszírozásához szükséges előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2016/1. (I. 5.)

 

 

2015. XII. 30.

Jogszabály:

487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet

az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről

Megjelent:

MK 2015/209. (XII. 30.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

488/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet

az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló kormányrendelet hatálybalépésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/209. (XII. 30.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet

a lakosság természetes és mesterséges eredetű sugárterhelését meghatározó környezeti sugárzási helyzet ellenőrzési rendjéről és a kötelezően mérendő mennyiségek köréről

Megjelent:

MK 2015/209. (XII. 30.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

490/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet

a hiányzó, a talált, valamint a lefoglalt nukleáris és más radioaktív anyagokkal kapcsolatos bejelentésekről és intézkedésekről, továbbá a nukleáris és más radioaktív anyagokkal kapcsolatos egyéb bejelentést követő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2015/209. (XII. 30.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

491/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet

az Országos Atomenergia Hivatal építésügyi hatósági feladatkörével összefüggésben az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet és az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/209. (XII. 30.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

83/2015. (XII. 30.) BM rendelet

a körözési eljárásban elrendelt elővezetés végrehajtásával felmerült költség megtérítésének szabályairól

Megjelent:

MK 2015/209. (XII. 30.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Megjelent:

MK 2015/209. (XII. 30.)

Hatályos:

2015. 12. 31.

 

Jogszabály:

21/2015. (XII. 30.) HM rendelet

az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény honvédségi alkalmazásáról szóló 33/2002. (V. 3.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/209. (XII. 30.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

43/2015. (XII. 30.) IM rendelet

egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája megalakulásával, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal átalakításával, valamint a bürokráciacsökkentéssel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2015/209. (XII. 30.)

Hatályos:

2016. 01. 01., 2016. 07. 01.

 

Jogszabály:

40/2015. (XII. 30.) NGM rendelet

a pénzügyi szolgáltatás közvetítői, a biztosításközvetítői és a tőkepiaci üzletkötői hatósági képzéssel és hatósági vizsgával összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2015/209. (XII. 30.)

Hatályos:

2016. 01. 29., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

41/2015. (XII. 30.) NGM rendelet

az egyes közvetett adózási tárgyú rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/209. (XII. 30.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

42/2015. (XII. 30.) NGM rendelet

egyes felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/209. (XII. 30.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

43/2015. (XII. 30.) NGM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/209. (XII. 30.)

Hatályos:

2015. 12. 31.

 

Jogszabály:

44/2015. (XII. 30.) NGM rendelet

a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/209. (XII. 30.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

77/2015. (XII. 30.) NFM rendelet

az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló kormányrendelet hatálybalépésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/209. (XII. 30.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet

a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2015/209. (XII. 30.)

Hatályos:

2016. 01. 01., 2016. 01. 30., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

2031/2015. (XII. 30.) Korm. határozat

a Nemzeti Stadionfejlesztési Program felülvizsgálata keretében szükséges előirányzat-átcsoportosításokról

Megjelent:

MK 2015/209. (XII. 30.)

 

 

Jogszabály:

59/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet

egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/210. (XII. 30.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

45/2015. (XII. 30.) NGM rendelet

a Nemzeti Akkreditáló Hatóság eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

Megjelent:

MK 2015/210. (XII. 30.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

46/2015. (XII. 30.) NGM rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnmegelőzési, bűnüldözési, valamint szabálysértési tevékenységével összefüggésben keletkezett adatok kezelésére jogosult szervek meghatározásáról és az adatok kezelésének technikai szabályairól

Megjelent:

MK 2015/210. (XII. 30.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

47/2015. (XII. 30.) NGM rendelet

az egyes miniszteri rendeleteknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2015/210. (XII. 30.)

Hatályos:

2015. 12. 31., 2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

48/2015. (XII. 30.) NGM rendelet

az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet és az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/210. (XII. 30.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

79/2015. (XII. 30.) NFM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 28/2015. (VI. 3.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/210. (XII. 30.)

Hatályos:

2015. 12. 31.

 

Jogszabály:

492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet

a minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről

Megjelent:

MK 2015/211. (XII. 30.)

Hatályos:

2015. 12. 31.

 

Jogszabály:

493/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet

a Miskolc Megyei Jogú Város keleti iparterület megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2015/211. (XII. 30.)

Hatályos:

2015. 12. 31.

 

Jogszabály:

60/2015. (XII. 30.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 20/2015. (IV. 13.) MvM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/211. (XII. 30.)

Hatályos:

2015. 12. 31.

 

Jogszabály:

49/2015. (XII. 30.) NGM rendelet

az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/211. (XII. 30.)

Hatályos:

2016. 01. 02.

 

Jogszabály:

2032/2015. (XII. 30.) Korm. határozat

nemzetközi tenisztornák magyarországi rendezésének támogatásáról, valamint a Magyar Tenisz Szövetség létesítményfejlesztési programjával kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2015/211. (XII. 30.)

 

 

Jogszabály:

2033/2015. (XII. 30.) Korm. határozat

a megújuló Károlyi-Csekonics Palotaegyüttesnek a Magyarországi Református Egyház tulajdonába adásáról, valamint az átfogó felújításához kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok és egyéb műszaki szolgáltatások meghatározásáról, továbbá az ezek elvégzéséhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2015/211. (XII. 30.)

 

 

Jogszabály:

2034/2015. (XII. 30.) Korm. határozat

költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2015/211. (XII. 30.)

 

 

Jogszabály:

2035/2015. (XII. 30.) Korm. határozat

a Miskolc Megyei Jogú Város külterületén fekvő egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2015/211. (XII. 30.)

 

 

Jogszabály:

2036/2015. (XII. 30.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program 6. prioritása keretében megvalósuló egyes projektek többlettámogatásáról, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/211. (XII. 30.)

Hatályos:

2015. 12. 31.

 

Jogszabály:

2037/2015. (XII. 30.) Korm. határozat

a KÖZOP-2.5.0-09-2009-0001 azonosító számú ("Budapest-Ferencváros "C" elágazás - Székesfehérvár vasútvonal ETCS 2 telepítés kivitelezése" című) kiemelt projekt forrásszerkezetének módosításáról

Megjelent:

MK 2015/211. (XII. 30.)

 

 

Jogszabály:

2038/2015. (XII. 30.) Korm. határozat

a TIOP-1.1.1.A-15/1-2015-0001 azonosító számú ("Köznevelési intézmények tantermi informatikai eszközeinek modernizációja" című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2015/211. (XII. 30.)

 

 

Jogszabály:

2039/2015. (XII. 30.) Korm. határozat

a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program pénzügyi eszköz tárgyú konstrukciói végrehajtásával kapcsolatos egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2015/211. (XII. 30.)

 

 

Jogszabály:

4/2015. (XII. 30.) ME utasítás

miniszterelnöki biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/66. (XII. 30.)

Hatályos:

2015. 12. 31.

 

Jogszabály:

62/2015. (XII. 30.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/66. (XII. 30.)

Hatályos:

2015. 12. 31.

 

Jogszabály:

63/2015. (XII. 30.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/66. (XII. 30.)

Hatályos:

2015. 12. 31.

 

Jogszabály:

27/2015. (XII. 30.) IM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/66. (XII. 30.)

Hatályos:

2015. 12. 31.

 

Jogszabály:

22/2015. (XII. 30.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/66. (XII. 30.)

Hatályos:

2015. 12. 31.

 

Jogszabály:

23/2015. (XII. 30.) KKM utasítás

a hivatali mobil telekommunikációs eszközök és szolgáltatások használatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/66. (XII. 30.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

26/2015. (XII. 30.) NGM utasítás

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/66. (XII. 30.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

27/2015. (XII. 30.) NGM utasítás

a Nemzeti Akkreditáló Hatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/66. (XII. 30.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

28/2015. (XII. 30.) NGM utasítás

a Nemzetgazdasági Minisztérium költségvetési fejezet 2015. évre vonatkozó fejezeti kezelésű előirányzatai és központi kezelésű előirányzatai szakmai kezelőinek kijelöléséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/66. (XII. 30.)

Hatályos:

2015. 12. 31.

 

Jogszabály:

29/2015. (XII. 30.) NGM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/66. (XII. 30.)

Hatályos:

2015. 12. 31.

 

Jogszabály:

42/2015. (XII. 30.) NFM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/66. (XII. 30.)

Hatályos:

2015. 12. 31.

 

Jogszabály:

43/2015. (XII. 30.) NFM utasítás

a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 35/2015. (XI. 4.) NFM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/66. (XII. 30.)

Hatályos:

2015. 12. 31.

 

Jogszabály:

3/2015. (XII. 30.) ÁSZ utasítás

az Állami Számvevőszék Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/66. (XII. 30.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

8/2015. (XII. 30.) BM OKF utasítás

a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél alkalmazható szolgálati időrendszerekről és munkarendről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/66. (XII. 30.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

6/2015. (XII. 30.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet Egységes Iratkezelési Szabályzatának kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/66. (XII. 30.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

29/2015. (XII. 30.) GVH utasítás

a Gazdasági Versenyhivatal eljárásai során alkalmazandó belső ügyintézési rendről szóló 16/2014. (X. 15.) GVH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/66. (XII. 30.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

30/2015. (XII. 30.) GVH utasítás

a munkaidő-ráfordítást nyilvántartó program részletes szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/66. (XII. 30.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

31/2015. (XII. 30.) GVH utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/66. (XII. 30.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

32/2015. (XII. 30.) GVH utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos feladatok ellátásának rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/66. (XII. 30.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

33/2015. (XII. 30.) GVH utasítás

a versenykultúra és a tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúrájának fejlesztésére irányuló tevékenységek Gazdasági Versenyhivatal általi támogatásáról és az ezzel összefüggő pályázatokra, egyedi támogatási kérelmekre vonatkozó eljárásrendről szóló 17/2014. (X. 27.) GVH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/66. (XII. 30.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

2/2015. (XII. 30.) NAV utasítás

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (I. 31.) NAV utasítás, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatóságának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2014. (III. 13.) NAV utasítás hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/66. (XII. 30.)

Hatályos:

2015. 12. 31.

 

Jogszabály:

14/2015. (XII. 30.) OBH utasítás

a bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról szóló 17/2014. (XII. 23.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/66. (XII. 30.)

Hatályos:

2016. 01. 01., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

10/2015. (XII. 30.) SZTNH utasítás

a Közszolgálati Szabályzatról szóló 9/2012. (X. 27.) SZTNH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/66. (XII. 30.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2015/66. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/66. (XII. 30.)

 

 

Jogszabály:

NGM közlemény

a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/66. (XII. 30.)

 

 

Jogszabály:

3/2015. (XII. 30.) KKB határozat

a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság 2016. évi munkatervének elfogadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/66. (XII. 30.)

Hatályos:

2015. 12. 31.

 

Jogszabály:

4/2015. (XII. 30.) KKB határozat

a téli felkészülés helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/66. (XII. 30.)

 

 

Jogszabály:

5/2015. (XII. 30.) KKB határozat

a KEOP-2.5.0/B/09-12-2013-0001 Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázatkezelési terv készítése c. Európai Uniós projekt eredményeiről szóló tájékoztató elfogadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/66. (XII. 30.)

 

 

2015. XII. 29.

Jogszabály:

454/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

Megjelent:

MK 2015/206. (XII. 29.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

455/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

az Otthonteremtési Program kiterjesztésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/206. (XII. 29.)

Hatályos:

2016. 01. 01., 2016. 06. 01.

 

Jogszabály:

456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről és egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/206. (XII. 29.)

Hatályos:

2015. 12. 30., 2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

457/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/206. (XII. 29.)

Hatályos:

2015. 12. 29. 13 órától.

 

Jogszabály:

2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozat

egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról

Megjelent:

MK 2015/206. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

2007/2015. (XII. 29.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő forrásbiztosításról és egyéb előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok és kormányrendelet módosításáról, továbbá a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1980/2015. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/206. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

458/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Ghánai Köztársaság Kormánya közötti Oktatási együttműködési egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2015/207. (XII. 29.)

Hatályos:

2015. 12. 30. - kivétellel.

 

Jogszabály:

459/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

a tőzsdék, a központi értéktári és a központi szerződő fél tevékenységet végző szervezetek éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

Megjelent:

MK 2015/207. (XII. 29.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

460/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedések során a csekély összegű támogatások szabályainak alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2015/207. (XII. 29.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

461/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények szavatolótőke-szükségletének kiszámításáról

Megjelent:

MK 2015/207. (XII. 29.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

462/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

a jelzáloghitel nyújtásával, közvetítéssel kapcsolatos eljárásra, a hiteltanácsadásra és a foglalkoztatottak szakmai ismereteire vonatkozó szabályokról

Megjelent:

MK 2015/207. (XII. 29.)

Hatályos:

2016. 03. 21.

 

Jogszabály:

463/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

a független pénzügyi szolgáltatás közvetítői, valamint függő jelzáloghitel közvetítői felelősségbiztosítási szerződés tartalmi követelményeiről

Megjelent:

MK 2015/207. (XII. 29.)

Hatályos:

2016. 03. 21.

 

Jogszabály:

464/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/207. (XII. 29.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

465/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/207. (XII. 29.)

Hatályos:

2015. 12. 30., 2016. 01. 01., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

466/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/207. (XII. 29.)

Hatályos:

2015. 12. 30.

 

Jogszabály:

467/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/207. (XII. 29.)

Hatályos:

2016. 01. 01., 2016. 04. 01., 2016. 07. 01., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

468/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/207. (XII. 29.)

Hatályos:

2015. 12. 31., 2016. 01. 01., 2016. 03. 21.

 

Jogszabály:

469/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/207. (XII. 29.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

470/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet, valamint az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/207. (XII. 29.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

471/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

a természetes személyek adósságrendezési eljárásában a Családi Csődvédelmi Szolgálat és a családi vagyonfelügyelő részletes feladatairól szóló 240/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/207. (XII. 29.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

472/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/207. (XII. 29.)

Hatályos:

2015. 12. 30.

 

Jogszabály:

473/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet, valamint a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/207. (XII. 29.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

474/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a Nemzeti Korrupcióellenes Program és az azzal összefüggő intézkedések végrehajtása érdekében történő módosításáról

Megjelent:

MK 2015/207. (XII. 29.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

475/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/207. (XII. 29.)

Hatályos:

2016. 01. 01., 2016. 02. 01., 2016. 03. 31.

 

Jogszabály:

476/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/207. (XII. 29.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

477/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/207. (XII. 29.)

Hatályos:

2015. 12. 30.

 

Jogszabály:

478/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/207. (XII. 29.)

Hatályos:

2016. 01. 06.

 

Jogszabály:

479/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/207. (XII. 29.)

Hatályos:

2015. 12. 30.

 

Jogszabály:

480/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

a Magyar Művészeti Akadémia tagjainak életjáradékáról, valamint életjáradékban részesített tagjának elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 208/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/207. (XII. 29.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

481/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

a Balassi Intézet létrehozásáról szóló 309/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/207. (XII. 29.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

482/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

a Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes átfogó, állagmegóvó felújítási feladatainak megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Megjelent:

MK 2015/207. (XII. 29.)

Hatályos:

2015. 12. 30.

 

Jogszabály:

483/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

a MASTER GOOD Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Kisvárdán megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2015/207. (XII. 29.)

Hatályos:

2015. 12. 30.

 

Jogszabály:

42/2015. (XII. 29.) IM rendelet

a természetes személyek bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásával összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/207. (XII. 29.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

72/2015. (XII. 29.) NFM rendelet

a közúti fuvarozást érintő és bürokráciacsökkentéssel kapcsolatos egyes közúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/207. (XII. 29.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

73/2015. (XII. 29.) NFM rendelet

az üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységeket végző természetes személyek képzésének, vizsgáztatásának és képesítésének, valamint vállalkozások képesítési rendszerének általános szabályairól, valamint a képzési, képesítési és vizsgáztatási díj mértéke és megfizetésének részletes szabályairól szóló 41/2015. (VII. 3.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/207. (XII. 29.)

Hatályos:

2015. 12. 30.

 

Jogszabály:

74/2015. (XII. 29.) NFM rendelet

a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő - és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet és a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/207. (XII. 29.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

2008/2015. (XII. 29.) Korm. határozat

a Magyar Honvédség hadrendjében lévő 2015. május 19-én súlyosan megrongálódott JAS-39D Gripen repülőgép pótlása érdekében a Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztériuma és a Svéd Királyság Védelmi és Biztonsági Export Ügynökség elnevezésű szervezete között fennálló Bérleti Megállapodás módosítására vonatkozó feladatokról

Megjelent:

MK 2015/207. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

2009/2015. (XII. 29.) Korm. határozat

a nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről

Megjelent:

MK 2015/207. (XII. 29.)

Hatályos:

2015. 12. 30.

 

Jogszabály:

2010/2015. (XII. 29.) Korm. határozat

a Nemzeti Drogellenes stratégia 2016. év végéig szóló szakpolitikai programjáról

Megjelent:

MK 2015/207. (XII. 29.)

Hatályos:

2015. 12. 30.

 

Jogszabály:

2011/2015. (XII. 29.) Korm. határozat

a Magyarország V. középtávú fogyasztóvédelmi politikájának megvalósítására irányuló, 2018-ig szóló feladatterv végrehajtásához szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2015/207. (XII. 29.)

Hatályos:

2015. 12. 30.

 

Jogszabály:

2012/2015. (XII. 29.) Korm. határozat

az internetről és a digitális fejlesztésekről szóló nemzeti konzultáció (InternetKon) eredményei alapján a Kormány által végrehajtandó Digitális Jólét Programjáról

Megjelent:

MK 2015/207. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

2013/2015. (XII. 29.) Korm. határozat

a Közép-magyarországi régió kettéválasztásáról

Megjelent:

MK 2015/207. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

2014/2015. (XII. 29.) Korm. határozat

a banki hitelezés ösztönzésének irányairól

Megjelent:

MK 2015/207. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

2015/2015. (XII. 29.) Korm. határozat

az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. strukturális átalakításával és költségvetésének biztosításával összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2015/207. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

2016/2015. (XII. 29.) Korm. határozat

a MOB által kiemelt sportágak sportlétesítmény-fejlesztésének támogatásával, valamint az egyes kiemelt sportegyesületek sportfejlesztési feladataival összefüggő kormányzati feladatok változásáról

Megjelent:

MK 2015/207. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

2017/2015. (XII. 29.) Korm. határozat

az Európa Tanács 2016. évi Sportminiszteri Értekezletének Budapesten történő megrendezéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2015/207. (XII. 29.)

Hatályos:

2015. 12. 30.

 

Jogszabály:

2018/2015. (XII. 29.) Korm. határozat

a központi költségvetést érintő fejezeti és címrendi módosításokról

Megjelent:

MK 2015/207. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

2019/2015. (XII. 29.) Korm. határozat

a központi költségvetés fejezeti szintű 2016-2018. évi bevételi és kiadási középtávú tervszámairól

Megjelent:

MK 2015/207. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

2020/2015. (XII. 29.) Korm. határozat

a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/207. (XII. 29.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

2021/2015. (XII. 29.) Korm. határozat

a többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok vezető állású munkavállalói javadalmazási rendszerének megújításáról szóló 1660/2015. (IX. 15.) Korm. határozat alapján egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok I. kategóriába sorolásáról

Megjelent:

MK 2015/207. (XII. 29.)

Hatályos:

2015. 12. 30.

 

Jogszabály:

2022/2015. (XII. 29.) Korm. határozat

Makovecz Imre életművének gondozásáról

Megjelent:

MK 2015/207. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

2023/2015. (XII. 29.) Korm. határozat

a piliscsabai Iosephinum területén megvalósítandó Makovecz Imre Bástyája projekttel kapcsolatos egyes feladatokról

Megjelent:

MK 2015/207. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

2024/2015. (XII. 29.) Korm. határozat

a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség kiemelt fejlesztéseivel, beruházásaival és programjaival, továbbá működésének és hitéleti tevékenységének támogatásával összefüggő egyes további intézkedésekről

Megjelent:

MK 2015/207. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

2025/2015. (XII. 29.) Korm. határozat

az Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány működésének támogatásához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2015/207. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

2026/2015. (XII. 29.) Korm. határozat

a tiszadobi Andrássy-kastély éves üzemeltetési költségeit fedező forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2015/207. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

2027/2015. (XII. 29.) Korm. határozat

a Nyíregyháza és Tokaj közötti kerékpárút hiányzó szakaszainak kivitelezéséről

Megjelent:

MK 2015/207. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

2028/2015. (XII. 29.) Korm. határozat

a Szegedi Tudós Akadémia támogatásának egyes kérdéseiről

Megjelent:

MK 2015/207. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

2029/2015. (XII. 29.) Korm. határozat

a Pécsi Tudományegyetem alapítása 650 éves jubileumának megünneplésével kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2015/207. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

2030/2015. (XII. 29.) Korm. határozat

a vitorlás sportközpont létrehozásához szükséges intézkedésekről szóló 1248/2013. (V. 9.) Korm. határozat visszavonásáról

Megjelent:

MK 2015/207. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

120/2015. (XII. 29.) ME határozat

helyettes államtitkárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2015/207. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

121/2015. (XII. 29.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2015/207. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/208. (XII. 29.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről

Megjelent:

MK 2015/208. (XII. 29.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

486/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal átalakításával kapcsolatos módosításáról

Megjelent:

MK 2015/208. (XII. 29.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

59/2015. (XII. 29.) MvM rendelet

a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről szóló 33/2012. (VI. 8.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/208. (XII. 29.)

Hatályos:

2015. 12. 30.

 

Jogszabály:

57/2015. (XII. 29.) EMMI rendelet

a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/208. (XII. 29.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

75/2015. (XII. 29.) NFM rendelet

az egyes közúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/208. (XII. 29.)

Hatályos:

2015. 12. 30., 2016. 01. 01., 2016. 03. 02.

 

Jogszabály:

76/2015. (XII. 29.) NFM rendelet

egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/208. (XII. 29.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

3/2015. (XII. 29.) ME utasítás

miniszterelnöki biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/65. (XII. 29.)

Hatályos:

2015. 12. 30.

 

Jogszabály:

60/2015. (XII. 29.) EMMI utasítás

az Oktatási Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/65. (XII. 29.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

61/2015. (XII. 29.) EMMI utasítás

a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/65. (XII. 29.)

Hatályos:

2015. 12. 30.

 

Jogszabály:

25/2015. (XII. 29.) NGM utasítás

a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (I. 21.) NGM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/65. (XII. 29.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

27/2015. (XII. 29.) GVH utasítás

az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 19/2014. (XI. 28.) GVH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/65. (XII. 29.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

28/2015. (XII. 29.) GVH utasítás

egyes normatív utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/65. (XII. 29.)

Hatályos:

2015. 12. 31., 2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

13/2015. (XII. 29.) OBH utasítás

a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső munkakörökről, tisztségekről, beosztásokról és feladatkörökről szóló szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/65. (XII. 29.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

33/2015. (XII. 29.) ORFK utasítás

a határforgalom ellenőrzése során alkalmazott határátléptető-, a határátlépés helyének és idejének utólagos bejegyzésére szolgáló-, valamint a kiegészítő bélyegzők alkalmazásáról szóló 7/2008. (OT 6.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/65. (XII. 29.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2015/65. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/65. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

MNB közlemény

a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/65. (XII. 29.)

 

 

2015. XII. 28.

Jogszabály:

2015. évi CCXXIX. törvény

Horvátország Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság között létrejött szabadkereskedelmi megállapodáshoz csatolt Kiegészítő Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2015/205. (XII. 28.)

Hatályos:

2015. 12. 29.

 

Jogszabály:

2015. évi CCXXX. törvény

a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2015/205. (XII. 28.)

Hatályos:

2016. 01. 05.

 

Jogszabály:

432/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2015/205. (XII. 28.)

Hatályos:

2015. 12. 29. - kivétellel.

 

Jogszabály:

433/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet

az egyrészről Izland, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság, és másrészről a Magyar Köztársaság között 2011. október 14-én létrejött, az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás módosításáról szóló, levélváltással létrejött megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2015/205. (XII. 28.)

Hatályos:

2015. 12. 29.

 

Jogszabály:

434/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Norvég Királyság és a Magyar Köztársaság között 2011. október 12-én létrejött, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás módosításáról szóló, levélváltással létrejött megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2015/205. (XII. 28.)

Hatályos:

2015. 12. 29.

 

Jogszabály:

435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet

az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014-2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt energiahatékonyság növelését célzó beruházások megvalósításáról

Megjelent:

MK 2015/205. (XII. 28.)

Hatályos:

2015. 12. 29.

 

Jogszabály:

436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet

a mezőgazdasági őstermelői igazolványról

Megjelent:

MK 2015/205. (XII. 28.)

Hatályos:

2016. 01. 01., 2016. 02. 01.

 

Jogszabály:

437/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet

a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló költségtérítéséről

Megjelent:

MK 2015/205. (XII. 28.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

438/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet

a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2015/205. (XII. 28.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

439/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet

a nemzeti vérkészlettel való gazdálkodás szabályairól

Megjelent:

MK 2015/205. (XII. 28.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

440/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet

az előadó-művészeti szervezetek támogatását biztosító igazolások kiállításáról, felhasználásáról, a támogatható szervezetek köréről, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól

Megjelent:

MK 2015/205. (XII. 28.)

Hatályos:

2015. 12. 29., 2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet

a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/205. (XII. 28.)

Hatályos:

2015. 12. 31., 2016. 01. 01., 2016. 07. 01.

 

Jogszabály:

442/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/205. (XII. 28.)

Hatályos:

2015. 12. 29., 2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

443/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet

az egyes rendészeti tárgyú törvényeknek az európai uniós kötelezettségek teljesítése érdekében szükséges és más célból történő módosításáról szóló 2015. évi CLXXIX. törvénnyel összefüggő kormányrendelet módosításokról

Megjelent:

MK 2015/205. (XII. 28.)

Hatályos:

2016. 01. 01., 2016. 02. 15.

 

Jogszabály:

444/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet

a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/205. (XII. 28.)

Hatályos:

2016. 01. 01., 2016. 01. 15.

 

Jogszabály:

445/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet

a fejlesztéspolitikával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/205. (XII. 28.)

Hatályos:

2015. 12. 29.

 

Jogszabály:

446/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet

az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/205. (XII. 28.)

Hatályos:

2015. 12. 30.

 

Jogszabály:

447/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 128/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/205. (XII. 28.)

Hatályos:

2015. 12. 31.

 

Jogszabály:

448/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet

a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/205. (XII. 28.)

Hatályos:

2015. 12. 29., 2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

449/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet

a támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/205. (XII. 28.)

Hatályos:

2015. 12. 29.

 

Jogszabály:

450/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet

a 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának megvalósításával kapcsolatos egyes feladatok irányítását és lebonyolítását végrehajtó szervezet kijelöléséről szóló 271/2014. (XI. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/205. (XII. 28.)

Hatályos:

2015. 12. 29.

 

Jogszabály:

451/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges egyes létesítmények építtetőjének kijelöléséről, valamint a toronyugrás céljából létesítendő óriás ugrótorony létesítését szolgáló ingatlanok meghatározásáról

Megjelent:

MK 2015/205. (XII. 28.)

Hatályos:

2015. 12. 29.

 

Jogszabály:

452/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztés megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Megjelent:

MK 2015/205. (XII. 28.)

Hatályos:

2015. 12. 29.

 

Jogszabály:

453/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Gyöngyöshalászon megvalósuló ipari telephely létesítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2015/205. (XII. 28.)

Hatályos:

2015. 12. 29.

 

Jogszabály:

58/2015. (XII. 28.) MvM rendelet

az Információs Hivatalban rendszeresített szolgálati igazolványról és szolgálati jelvényről

Megjelent:

MK 2015/205. (XII. 28.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

36/2015. (XII. 28.) NGM rendelet

a Nemzeti Foglalkoztatási Alap kiadási előirányzatainak felhasználási szabályairól

Megjelent:

MK 2015/205. (XII. 28.)

Hatályos:

2015. 12. 29., 2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet

az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási eljárásának szabályairól

Megjelent:

MK 2015/205. (XII. 28.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

38/2015. (XII. 28.) NGM rendelet

a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszeréből származó állami kötelezettségek rendezéséről szóló 5/1996. (I. 26.) PM rendelet, valamint a gépjármű-szavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékokról szóló 12/1998. (III. 27.) PM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/205. (XII. 28.)

Hatályos:

2015. 12. 29.

 

Jogszabály:

39/2015. (XII. 28.) NGM rendelet

a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/205. (XII. 28.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

1987/2015. (XII. 28.) Korm. határozat

a 2016. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről

Megjelent:

MK 2015/205. (XII. 28.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

1988/2015. (XII. 28.) Korm. határozat

egyes jogszabályoknak az új típusú biztonsági kihívásokkal összefüggő felülvizsgálatáról és lehetséges fejlesztési irányairól

Megjelent:

MK 2015/205. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1989/2015. (XII. 28.) Korm. határozat

az európai uniós programok likviditási hiányának további kezeléséről

Megjelent:

MK 2015/205. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1990/2015. (XII. 28.) Korm. határozat

az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működtetéséhez szükséges eszközök vagyonátadási eljárása során teljesítendő feladatokról

Megjelent:

MK 2015/205. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1991/2015. (XII. 28.) Korm. határozat

a közlekedési ágazatban elérendő megújuló energia felhasználási részarány teljesítéséről

Megjelent:

MK 2015/205. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1992/2015. (XII. 28.) Korm. határozat

a 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának Magyarországon történő újraépítéséről

Megjelent:

MK 2015/205. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1993/2015. (XII. 28.) Korm. határozat

a sportolók által használt táplálék-kiegészítőknek a tiltott teljesítményfokozás szempontjából történő vizsgálatára alkalmas sport-táplálkozástudományi intézmény megvalósításával kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2015/205. (XII. 28.)

Hatályos:

2015. 12. 29.

 

Jogszabály:

1994/2015. (XII. 28.) Korm. határozat

a települési ügysegédi rendszer bővítéséhez szükséges feladatokkal összefüggően a Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1076/2015. (II. 25.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/205. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1995/2015. (XII. 28.) Korm. határozat

a Kémiai Biztonságot Koordináló Tanács szervezetéről és működésének részletes szabályairól szóló 1685/2012. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/205. (XII. 28.)

Hatályos:

2015. 12. 29.

 

Jogszabály:

1996/2015. (XII. 28.) Korm. határozat

a Berkenye község külterületén fekvő, ipari-gazdasági övezetbe tartozó földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2015/205. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1997/2015. (XII. 28.) Korm. határozat

a KEOP-5.6.0/12-2013-0041 azonosító számú ("Az ELTE Ferenciek terén lévő épületének energetikai korszerűsítése" című) projekt címének módosításáról, támogatásának növeléséről, szakaszolásának jóváhagyásáról, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/205. (XII. 28.)

Hatályos:

2015. 12. 29.

 

Jogszabály:

1998/2015. (XII. 28.) Korm. határozat

a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0052 azonosító számú ("Fegyvernek és Örményes szennyvízelvezetése és tisztítása" című), valamint a KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0005 azonosító számú ("Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer továbbfejlesztése a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás területén" című) projekt forrásszerkezetének módosításáról

Megjelent:

MK 2015/205. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1999/2015. (XII. 28.) Korm. határozat

a "Kelenföld-Pusztaszabolcs vasútvonal átépítése II. ütem (Százhalombatta-Pusztaszabolcs korszerűsítése és ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése)" című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2015. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

Megjelent:

MK 2015/205. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2000/2015. (XII. 28.) Korm. határozat

a Közlekedés Operatív Program 2., 4. és 5. prioritása keretében megvalósuló egyes projektek forrásszerkezetének módosításáról

Megjelent:

MK 2015/205. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2001/2015. (XII. 28.) Korm. határozat

a KÖZOP-2.5.0-09-11-2011-0006 azonosító számú ("MÁV Zrt. közlekedésbiztonsági projektjei" című) projekt forrásszerkezetének módosításáról és a 2015. december 31. után felmerülő költségei fedezetének biztosításáról

Megjelent:

MK 2015/205. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2002/2015. (XII. 28.) Korm. határozat

a légiforgalmi irányítással összefüggő egyes projektjavaslatoknak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2015. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

Megjelent:

MK 2015/205. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2003/2015. (XII. 28.) Korm. határozat

társadalmi Megújulás Operatív Program 3. prioritása keretében egyes projektek akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2015/205. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2004/2015. (XII. 28.) Korm. határozat

a TÁMOP-6.1.5-13-2014-0002 azonosító számú ("Kulcs egy jobb élethez!" - Békés megye komplex emberi erőforrás-felzárkóztatási programjának kifejlesztése Dél-Békésben című), és a TÁMOP-6.1.5-14-2015-0007 azonosító számú ("A jövőt gyermekeinkkel építjük" - Komplex területi társadalmi aktivitás program a versenyképes Békés megyéért! című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1172/2015. (III. 24.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/205. (XII. 28.)

Hatályos:

2015. 12. 29.

 

Jogszabály:

2005/2015. (XII. 28.) Korm. határozat

a Testnevelési Egyetem új kampusza, valamint a hozzá kapcsolódó sportlétesítmények, szálláshelyek és szolgáltató egységek megépítésének érdekében szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2015/205. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

119/2015. (XII. 28.) ME határozat

a Magyar-Szlovák Gazdasági Együttműködési Kérdések Vegyes Bizottsága magyar tagozati elnökének kinevezéséről

Megjelent:

MK 2015/205. (XII. 28.)

Hatályos:

2015. 12. 29.

 

2015. XII. 23.

Jogszabály:

2015. évi CCXXII. törvény

az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

Megjelent:

MK 2015/202. (XII. 23.)

Hatályos:

2016. 01. 01., 2016. 01. 02., 2016. 07. 01., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi CCXXIII. törvény

egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2015/202. (XII. 23.)

Hatályos:

2015. 12. 31., 2016. 01. 01., 2017. 01. 01., 2017. 09. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi CCXXIV. törvény

az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2015/202. (XII. 23.)

Hatályos:

2015. 12. 24., 2016. 01. 01., 2016. 01. 23., 2016. 04. 01., 2016. 05. 20., 2016. 12. 01., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi CCXXV. törvény

egyes közúti és vasúti közlekedéssel, valamint fogyasztóvédelemmel összefüggő törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2015/202. (XII. 23.)

Hatályos:

2015. 12. 24., 2015. 12. 31., 2016. 01. 01., 2016. 01. 02., 2016. 01. 07., 2016. 01. 23., 2016. 05. 01., 2016. 12. 31.

 

Jogszabály:

2015. évi CCXXVI. törvény

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint az azzal összefüggő törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2015/202. (XII. 23.)

Hatályos:

2015. 12. 24.

 

Jogszabály:

2015. évi CCXXVII. törvény

az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2015/202. (XII. 23.)

Hatályos:

2016. 05. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi CCXXVIII. törvény

a nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2015/202. (XII. 23.)

Hatályos:

2015. 12. 24.

 

Jogszabály:

413/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/202. (XII. 23.)

Hatályos:

2016. 01. 01., 2016. 03. 01., 2016. 05. 20., 2016. 07. 01.

 

Jogszabály:

414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól

Megjelent:

MK 2015/202. (XII. 23.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről

Megjelent:

MK 2015/202. (XII. 23.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

416/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez kapcsolódó támogatásról

Megjelent:

MK 2015/202. (XII. 23.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

417/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

egyes szociális és családtámogatási tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/202. (XII. 23.)

Hatályos:

2015. 12. 31., 2016. 01. 01., 2016. 07. 01.

 

Jogszabály:

418/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

egyes gyermekvédelmi és köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/202. (XII. 23.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/202. (XII. 23.)

Hatályos:

2015. 12. 24., 2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

420/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet, valamint az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló törvény végrehajtásáról szóló 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/202. (XII. 23.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

421/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

a tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszközök közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2015/202. (XII. 23.)

Hatályos:

2015. 12. 24., 2016. 01. 08.

 

Jogszabály:

422/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról szóló 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/202. (XII. 23.)

Hatályos:

2016. 01. 23.

 

Jogszabály:

423/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ közötti úthasználati díjelszámolásról, valamint az útdíjfizetési rendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 361/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/202. (XII. 23.)

Hatályos:

2015. 12. 24.

 

Jogszabály:

424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Nemzeti Akkreditáló Hatóságról és az akkreditálási eljárásról

Megjelent:

MK 2015/202. (XII. 23.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

425/2015. (XII. 23.) Korm rendelet

a Nemzeti Akkreditáló Testület megszűnéséhez kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/202. (XII. 23.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

426/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/202. (XII. 23.)

Hatályos:

2016. 05. 01.

 

Jogszabály:

427/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet, valamint a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/202. (XII. 23.)

Hatályos:

2016. 02. 01.

 

Jogszabály:

428/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/202. (XII. 23.)

Hatályos:

2015. 12. 23. 22 órától.

 

Jogszabály:

56/2015. (XII. 23.) MvM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/202. (XII. 23.)

Hatályos:

2015. 12. 23. 22 órától, 2016. 01. 01., 2016. 01. 16.

 

Jogszabály:

91/2015. (XII. 23.) FM rendelet

a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, valamint a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/202. (XII. 23.)

Hatályos:

2016. 02. 01.

 

Jogszabály:

41/2015. (XII. 23.) IM rendelet

egyes büntetés-végrehajtási tárgyú igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/202. (XII. 23.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

1956/2015. (XII. 23.) Korm. határozat

az Akkreditálási Tanácsról

Megjelent:

MK 2015/202. (XII. 23.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

1957/2015. (XII. 23.) Korm. határozat

az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény elfogadását követő feladatokról

Megjelent:

MK 2015/202. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

429/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

a KNORR-BREMSE Vasúti Jármű Rendszerek Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság Budapesten megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2015/203. (XII. 23.)

Hatályos:

2015. 12. 24.

 

Jogszabály:

57/2015. (XII. 23.) MvM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott intézkedések megvalósulásának időtartama alatt, elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról

Megjelent:

MK 2015/203. (XII. 23.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

78/2015. (XII. 23.) BM rendelet

az arcképelemző rendszer működtetésének részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2015/203. (XII. 23.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

79/2015. (XII. 23.) BM rendelet

a Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/203. (XII. 23.)

Hatályos:

2015. 12. 24.

 

Jogszabály:

80/2015. (XII. 23.) BM rendelet

a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet, valamint a belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/203. (XII. 23.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

81/2015. (XII. 23.) BM rendelet

egyes miniszteri rendeleteknek a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosításával, a szabálysértési statisztikai adatszolgáltatással és a szabálysértési jogsegéllyel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2015/203. (XII. 23.)

Hatályos:

2016. 01. 01., 2016. 03. 01.

 

Jogszabály:

92/2015. (XII. 23.) FM rendelet

a tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015. (III. 11.) FM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/203. (XII. 23.)

Hatályos:

2015. 12. 31.

 

Jogszabály:

93/2015. (XII. 23.) FM rendelet

egyes, a nitrátszennyezéssel szembeni védelemmel és a kölcsönös megfeleltetéssel kapcsolatos rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/203. (XII. 23.)

Hatályos:

2015. 12. 24., 2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

94/2015. (XII. 23.) FM rendelet

az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/203. (XII. 23.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

95/2015. (XII. 23.) FM rendelet

az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolásával, valamint a sertésfeldolgozás támogatásával kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/203. (XII. 23.)

Hatályos:

2015. 12. 24., 2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

96/2015. (XII. 23.) FM rendelet

a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról

Megjelent:

MK 2015/203. (XII. 23.)

Hatályos:

2015. 12. 26.

 

Jogszabály:

97/2015. (XII. 23.) FM rendelet

a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet, valamint az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/203. (XII. 23.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

35/2015. (XII. 23.) NGM rendelet

a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggésben a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/203. (XII. 23.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

1958/2015. (XII. 23.) Korm. határozat

a központi hivatalok és a költségvetési szerv formában működő központi minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatáról

Megjelent:

MK 2015/203. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1959/2015. (XII. 23.) Korm. határozat

a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítéséről, valamint az ehhez szükséges hatáskör-racionalizálásról

Megjelent:

MK 2015/203. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1960/2015. (XII. 23.) Korm. határozat

az egyes kiemelt kormányzati intézkedésekről és aktuális döntésekről szóló tájékoztató tevékenység keretében felmerülő feladatokról

Megjelent:

MK 2015/203. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1961/2015. (XII. 23.) Korm. határozat

az állami tisztviselői kar létrehozásáról

Megjelent:

MK 2015/203. (XII. 23.)

Hatályos:

2015. 12. 24., 2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

1962/2015. (XII. 23.) Korm. határozat

a Magyar Olimpiai Bizottság és Budapest Főváros Önkormányzata által a 2024. évi XXXIII. Olimpiai Játékok, valamint a XVII. Paralimpiai Játékok Budapesten történő megrendezése érdekében benyújtandó pályázattal összefüggő egyes további intézkedésekről

Megjelent:

MK 2015/203. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1963/2015. (XII. 23.) Korm. határozat

a martonvásári agrár-innovációs centrum (a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont új kutatási tömbje) kialakításával és egyes agrárturisztikai fejlesztések támogatásával kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2015/203. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1964/2015. (XII. 23.) Korm. határozat

a Magyar Gyermekonkológiai Hálózat támogatásáról

Megjelent:

MK 2015/203. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1965/2015. (XII. 23.) Korm. határozat

a rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezeléséhez szükséges további források biztosításáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2015/203. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1966/2015. (XII. 23.) Korm. határozat

az Országos Halgazdálkodási Tanácsról szóló 1379/2013. (VI. 27.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/203. (XII. 23.)

Hatályos:

2015. 12. 24.

 

Jogszabály:

1967/2015. (XII. 23.) Korm. határozat

a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 2. Kötött segélyhitelezés jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2015/203. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1968/2015. (XII. 23.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím 2015. évi előirányzatáról történő átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2015/203. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1969/2015. (XII. 23.) Korm. határozat

a Miniszterelnökség költségvetési fejezet 2014. évi költségvetési maradványa egy részének felhasználásáról

Megjelent:

MK 2015/203. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1970/2015. (XII. 23.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2015/203. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1971/2015. (XII. 23.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezet részére történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2015/203. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1972/2015. (XII. 23.) Korm. határozat

a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról

Megjelent:

MK 2015/203. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1973/2015. (XII. 23.) Korm. határozat

a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2015/203. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1974/2015. (XII. 23.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2015. októberi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/203. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1975/2015. (XII. 23.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2015. novemberi és decemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/203. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1976/2015. (XII. 23.) Korm. határozat

a Robert Bosch Korlátolt Felelősségű Társaság kormányhatározat alapján történő egyedi kutatás-fejlesztési támogatásáról

Megjelent:

MK 2015/203. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1977/2015. (XII. 23.) Korm. határozat

a Nemzeti Kastélyprogrammal és a Nemzeti Várprogrammal kapcsolatos egyes feladatokról, valamint az ezekkel összefüggő kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2015/203. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1978/2015. (XII. 23.) Korm. határozat

a közúti közlekedési infrastruktúra üzemeltetési, karbantartási és felújítási feladatainak finanszírozásához és középtávú működtetéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2015/203. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1979/2015. (XII. 23.) Korm. határozat

a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2015. novemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/203. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

430/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/204. (XII. 23.)

Hatályos:

2015. 12. 24.

 

Jogszabály:

431/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/204. (XII. 23.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

82/2015. (XII. 23.) BM rendelet

a Modern Városok Program támogatása központi kezelésű előirányzat kezeléséről és felhasználásáról

Megjelent:

MK 2015/204. (XII. 23.)

Hatályos:

2015. 12. 24.

 

Jogszabály:

1980/2015. (XII. 23.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő forrásbiztosításról és egyéb előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok és kormányrendelet módosításáról, továbbá a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

Megjelent:

MK 2015/204. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1981/2015. (XII. 23.) Korm. határozat

a Nemzeti Kataszteri Program pénzügyi lezárásához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2015/204. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1982/2015. (XII. 23.) Korm. határozat

a solti középhullámú rádióállomás rekonstrukciójáról és egyes távközlési feladatok forrásának biztosításáról

Megjelent:

MK 2015/204. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1983/2015. (XII. 23.) Korm. határozat

a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0027 azonosító számú ("Szervezeti és infrastrukturális megújulás - Markhot Ferenc Kórház" című) projekt megvalósításához szükséges fedezet biztosításáról

Megjelent:

MK 2015/204. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1984/2015. (XII. 23.) Korm. határozat

az operatív programok végrehajtásával összefüggésben a XIX. Uniós fejlesztések és a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2015/204. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1985/2015. (XII. 23.) Korm. határozat

a távszerencsejáték játékadójából, valamint a sportfogadások játékadójából származó 2015. második félévi bevétel felhasználásához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2015/204. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1986/2015. (XII. 23.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség fejezet címrendjének módosításáról

Megjelent:

MK 2015/204. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

40/2015. (XII. 23.) BM utasítás

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 8/2015. (V. 29.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/64. (XII. 23.)

Hatályos:

2015. 12. 24.

 

Jogszabály:

70/2015. (XII. 23.) HM utasítás

a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat nemzetbiztonsági védelemre jogosult vezetőinek köréről és a nemzetbiztonsági védelem részletes szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/64. (XII. 23.)

Hatályos:

2015. 12. 24.

 

Jogszabály:

71/2015. (XII. 23.) HM utasítás

a kormányzati szolgálati jogviszonyban állók utalvánnyal való ellátásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/64. (XII. 23.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

72/2015. (XII. 23.) HM utasítás

a határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár létesítésére kijelölt állomány élelmezési ellátásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/64. (XII. 23.)

Hatályos:

2015. 12. 24.

 

Jogszabály:

73/2015. (XII. 23.) HM utasítás

a honvédelmi szervezetek beszerzéseinek eljárási rendjéről szóló 18/2014. (III. 7.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/64. (XII. 23.)

Hatályos:

2015. 12. 24.

 

Jogszabály:

74/2015. (XII. 23.) HM utasítás

egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/64. (XII. 23.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

75/2015. (XII. 23.) HM utasítás

a Magyar Honvédség nem katonai állományába tartozó vezető állományú tagjai egészségi szűrővizsgálatának végrehajtásáról, valamint a hivatásos és szerződéses állományú katonák általános katonai és egyes szakmai ismereteinek bővítéséhez szükséges továbbképzésekről szóló 38/2010. (III. 31.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/64. (XII. 23.)

Hatályos:

2015. 12. 24.

 

Jogszabály:

26/2015. (XII. 23.) IM utasítás

az Igazságügyi Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/64. (XII. 23.)

Hatályos:

2015. 12. 24.

 

Jogszabály:

21/2015. (XII. 23.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium állományában tartósan külföldön foglalkoztatottak utazási és személyi ingóságok szállítási költségeinek térítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/64. (XII. 23.)

Hatályos:

2015. 12. 24.

 

Jogszabály:

41/2015. (XII. 23.) NFM utasítás

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szerződései megkötésének és nyilvántartásának szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/64. (XII. 23.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

1/2015. (XII. 23.) MK KÁT utasítás

a Miniszterelnöki Kabinetiroda Közszolgálati Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/64. (XII. 23.)

Hatályos:

2015. 12. 26.

 

Jogszabály:

5/2015. (XII. 23.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet szolgálattervezésének és szolgálatszervezésének végrehajtásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/64. (XII. 23.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

11/2015. (XII. 23.) NVI utasítás

a Nemzeti Választási Iroda reprezentációs szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/64. (XII. 23.)

Hatályos:

2015. 12. 24.

 

Jogszabály:

12/2015. (XII. 23.) NVI utasítás

a Nemzeti Választási Iroda Közszolgálati Szabályzatáról szóló 2/2014. (III. 7.) NVI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/64. (XII. 23.)

Hatályos:

2015. 12. 24.

 

Jogszabály:

32/2015. (XII. 23.) ORFK utasítás

a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/64. (XII. 23.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

9/2015. (XII. 23.) SZTNH utasítás

a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala pénzügyi-számviteli-gazdálkodási ellenőrzési nyomvonala kézikönyvének kötelező alkalmazásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/64. (XII. 23.)

Hatályos:

2015. 12. 24.

 

Jogszabály:

42/2015. (XII. 23.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2014. évi LVIII. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/64. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

BM közlemény

a szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/64. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye (Kábel 16)

rádió- vagy televízió-műsorok egyidejű,változatlan, csonkítatlan továbbközvetítői, valamint kódoltan eredeztetett rádió- vagy televízió-műsorok kódoldás után vagy (át)kódoltan történő nyilvánossághoz közvetítésében közreműködők ("kábelszervezetek") által fizetendő szerzői jogdíjakról, valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/64. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye

az irodalmi és zeneművek sugárzás útján, vezetékkel vagy egyéb módon a nyilvánossághoz történő közvetítéséért, kódoltan történő eredeztetéséért fizetendő szerzői jogdíjakról, valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről (R-TV 16)

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/64. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye

a hangfelvételen többszörözött, illetve filmalkotásokba foglalt, videón vagy DVD-n többszörözött zeneművekre megállapított mechanikai jogdíjakról (M16)

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/64. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye

az előadások szervezői számára az irodalmi és zeneművek nem színpadi nyilvános előadásának engedélyezése fejében fizetendő szerzői jogdíjakról és a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről, valamint a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesülettel és az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesülettel egyetértésben a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek vagy arról készült másolatok nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendő szomszédos jogi jogdíjakról és azok megfizetésének egyéb feltételeiről (Sz16)

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/64. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye

a magáncélú másolásokra tekintettel megállapított üres hang- és képhordozó jogdíjakról (Ü16)

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/64. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye

zeneművek nyilvánosság számára egyedi lehívásra ("on demand") hozzáférhetővé tétele fejében fizetendő szerzői jogdíjakról, valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről (I 16)

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/64. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye

az üzletek és egyéb zenefelhasználók számára az irodalmi és zeneművek nem színpadi nyilvános előadásának engedélyezése fejében fizetendő szerzői jogdíjakról és a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről, valamint a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesülettel és az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesülettel egyetértésben a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek vagy arról készült másolatok nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendő szomszédos jogi jogdíjakról és azok megfizetésének egyéb feltételeiről (K16)

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/64. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye

a vendéglátó üzletek és szálláshelyek számára az irodalmi és zeneművek nem színpadi nyilvános előadásának engedélyezése fejében fizetendő szerzői jogdíjakról és a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről, valamint a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesülettel és az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesülettel egyetértésben a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek vagy arról készült másolatok nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendő szomszédos jogi jogdíjakról és azok megfizetésének egyéb feltételeiről (V16)

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/64. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Reprográfiai Szövetség közleménye

a fénymásolással vagy más hasonló módon reprográfiára szolgáló eszközökkel történő többszörözés után járó (reprográfiai) jogdíjakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/64. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) és a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesület (MAHASZ) közös díjszabása

a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételnek vagy az arról készült másolatnak sugárzás útján, továbbá vezetékkel vagy bármely más hasonló eszközzel vagy módon a nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendő előadóművészi és hangfelvétel-előállítói jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről (EJI-MAHASZ S16)

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/64. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) díjszabása

a rögzített előadás nyilvánosság számára lehívásra történő hozzáférhetővé tétele engedélyezésének feltételeiről (INT16)

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/64. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) díjszabása

az előadás-sugárzás vagy a nyilvánossághoz történő átvitel céljára készült rögzítésének díjáról és a felhasználás egyéb feltételeiről (ISM16)

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/64. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) díjszabása

a hangfelvétel nem visszatérő díjazásra jogosult előadóművészeit megillető éves kiegészítő díjazásról és annak felosztásához szükséges adatszolgáltatásról (KD16)

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/64. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

FilmJus Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületének jogdíjközleménye

filmalkotások analóg vagy digitális hordozón (pl. DVD, Blu-ray) többszörözött példányonkénti terjesztése után 2016. évben fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/64. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

FilmJus Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületének jogdíjközleménye

filmalkotások nyilvánosság számára lehívásra ("on demand") hozzáférhetővé tétele fejében 2016. évben fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/64. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

FilmJus Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületének jogdíjközleménye

filmalkotások nyilvános előadással történő felhasználása után 2016. évben fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/64. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesület (MAHASZ) díjszabása

a hangfelvételek nem kereskedelmi forgalomba hozatal céljából történő többszörözéséért fizetendő hangfelvétel-előállítói jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/64. (XII. 23.)

 

 

Jogszabály:

HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület

2016. évi díjszabása

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/64. (XII. 23.)

 

 

2015. XII. 22.

Jogszabály:

2015. évi CCXIV. törvény

a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről

Megjelent:

MK 2015/201. (XII. 22.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi CCXV. törvény

a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőit érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról

Megjelent:

MK 2015/201. (XII. 22.)

Hatályos:

2015. 12. 31., 2016. 01. 01., 2016. 01. 02., 2016. 03. 18., 2016. 03. 21., 2016. 05. 31., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi CCXVI. törvény

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2015/201. (XII. 22.)

Hatályos:

2015. 12. 30.

 

Jogszabály:

2015. évi CCXVII. törvény

az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény és egyes adótörvények módosításáról

Megjelent:

MK 2015/201. (XII. 22.)

Hatályos:

2015. 12. 23., 2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi CCXVIII. törvény

egyes közjogi jogi személyekkel összefüggő törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2015/201. (XII. 22.)

Hatályos:

2015. 12. 23.

 

Jogszabály:

2015. évi CCXIX. törvény

a választójoggal nem rendelkező személyek nyilvántartásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2015/201. (XII. 22.)

Hatályos:

2016. 01. 15., 2016. 06. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi CCXX. törvény

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény és a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2015/201. (XII. 22.)

Hatályos:

2016. 01. 06.

 

Jogszabály:

2015. évi CCXXI. törvény

a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2015/201. (XII. 22.)

Hatályos:

2015. 12. 23., 2016. 04. 01.

 

Jogszabály:

55/2015. (XII. 22.) MNB rendelet

a teljes költségmutató számításáról és közzétételéről

Megjelent:

MK 2015/201. (XII. 22.)

Hatályos:

2016. 01. 01., 2016. 04. 01., 2016. 07. 01., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

56/2015. (XII. 22.) MNB rendelet

az életbiztosítási igényfelmérő tartalmi elemeiről

Megjelent:

MK 2015/201. (XII. 22.)

Hatályos:

2016. 03. 01.

 

Jogszabály:

57/2015. (XII. 22.) MNB rendelet

az anticiklikus tőkepuffer képzésének feltételeiről és az anticiklikus tőkepufferráta mértékéről

Megjelent:

MK 2015/201. (XII. 22.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

58/2015. (XII. 22.) MNB rendelet

a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete alá tartozó személyek és szervezetek törzsadat-bejelentési kötelezettségéről

Megjelent:

MK 2015/201. (XII. 22.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

75/2015. (XII. 22.) BM rendelet

a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggésben egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/201. (XII. 22.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

76/2015. (XII. 22.) BM rendelet

egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/201. (XII. 22.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

77/2015. (XII. 22.) BM rendelet

egyes, az Országgyűlési Őrség hivatásos állományára vonatkozó miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/201. (XII. 22.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

89/2015. (XII. 22.) FM rendelet

az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól

Megjelent:

MK 2015/201. (XII. 22.)

Hatályos:

2015. 12. 23.

 

Jogszabály:

90/2015. (XII. 22.) FM rendelet

az államot megillető halgazdálkodási jog kijelöléssel történő átengedésének, valamint alhaszonbérbe adásának részletes feltételeiről

Megjelent:

MK 2015/201. (XII. 22.)

Hatályos:

2015. 12. 23.

 

Jogszabály:

18/2015. (XII. 22.) HM rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet és a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/201. (XII. 22.)

Hatályos:

2016. 01. 01., 2016. 07. 01.

 

Jogszabály:

19/2015. (XII. 22.) HM rendelet

egyes honvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2015/201. (XII. 22.)

Hatályos:

2015. 12. 23.

 

Jogszabály:

20/2015. (XII. 22.) HM rendelet

egyes juttatási tárgyú honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/201. (XII. 22.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

40/2015. (XII. 22.) IM rendelet

a közjegyzők feladatellátásával kapcsolatos egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/201. (XII. 22.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

71/2015. (XII. 22.) NFM rendelet

a magyar légtér igénybevételéért fizetendő díjról szóló 84/2011. (XII. 29.) NFM rendelet és az egyes légiközlekedéssel összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 65/2015. (XI. 13.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/201. (XII. 22.)

Hatályos:

2015. 12. 23., 2016. 01. 01.

 

2015. XII. 21.

Jogszabály:

53/2015. (XII. 21.) MNB rendelet

a Magyar Nemzeti Bank előtti egyes engedélyezési, jóváhagyási és nyilvántartásba vételi eljárásokban, valamint bejelentéseknél alkalmazandó formanyomtatványokról szóló 40/2014. (X. 29.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/200. (XII. 21.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

54/2015. (XII. 21.) MNB rendelet

a technikai kamatláb maximális mértékéről

Megjelent:

MK 2015/200. (XII. 21.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

70/2015. (XII. 21.) BM rendelet

az egységes elektronikuskártya-kibocsátás engedélyezésére irányuló hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról, az ezzel kapcsolatos egyes díjak megállapításának szabályairól, valamint az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezésre irányuló hatósági eljárás díjmentességéről

Megjelent:

MK 2015/200. (XII. 21.)

Hatályos:

2016. 01. 21.

 

Jogszabály:

71/2015. (XII. 21.) BM rendelet

a Vásárhelyi-terv keretében megvalósuló Beregi árapasztó tározó és a Lónyai árapasztó fióktározó területével érintett földrészletek jegyzékéről szóló 50/2014. (XI. 25.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/200. (XII. 21.)

Hatályos:

2015. 12. 29.

 

Jogszabály:

72/2015. (XII. 21.) BM rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 19/2015. (V. 29.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/200. (XII. 21.)

Hatályos:

2015. 12. 22.

 

Jogszabály:

73/2015. (XII. 21.) BM rendelet

a beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezések létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének engedélyezésére irányuló hatósági eljárás részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2015/200. (XII. 21.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

74/2015. (XII. 21.) BM rendelet

a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet és a körözési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlésről és a körözési eljárás lefolytatásának részletes szabályairól, valamint egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 63/2013. (XI. 28.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/200. (XII. 21.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

86/2015. (XII. 21.) FM rendelet

a Jeli arborétum természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 109/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/200. (XII. 21.)

Hatályos:

2015. 12. 29.

 

Jogszabály:

87/2015. (XII. 21.) FM rendelet

a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/200. (XII. 21.)

Hatályos:

2015. 12. 22.

 

Jogszabály:

88/2015. (XII. 21.) FM rendelet

a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/200. (XII. 21.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

15/2015. (XII. 21.) HM rendelet

a lakhatással összefüggő egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/200. (XII. 21.)

Hatályos:

2015. 12. 29., 2015. 12. 31.

 

Jogszabály:

16/2015. (XII. 21.) HM rendelet

a Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló 22/2006. (VIII. 8.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/200. (XII. 21.)

Hatályos:

2015. 12. 22.

 

Jogszabály:

17/2015. (XII. 21.) HM rendelet

a katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról szóló 10/2015. (VII. 30.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/200. (XII. 21.)

Hatályos:

2015. 12. 22.

 

Jogszabály:

37/2015. (XII. 21.) IM rendelet

a bűnügyi nyilvántartási rendszerrel, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/200. (XII. 21.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

38/2015. (XII. 21.) IM rendelet

a büntető ügyekben közvetítői tevékenységet végző pártfogó felügyelő képesítési követelményeiről

Megjelent:

MK 2015/200. (XII. 21.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

39/2015. (XII. 21.) IM rendelet

az egyes cégjogi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/200. (XII. 21.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

2015. XII. 17.

Jogszabály:

69/2015. (XII. 17.) BM rendelet

részleges határzár magyar-horvát határon történő fenntartásáról

Megjelent:

MK 2015/199. (XII. 17.)

Hatályos:

2015. 12. 18.

 

Jogszabály:

56/2015. (XII. 17.) EMMI rendelet

egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő, jogharmonizációs célú módosításáról

Megjelent:

MK 2015/199. (XII. 17.)

Hatályos:

2015. 12. 31.

 

Jogszabály:

84/2015. (XII. 17.) FM rendelet

a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/199. (XII. 17.)

Hatályos:

2015. 12. 25., 2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

85/2015. (XII. 17.) FM rendelet

a veszélyes állatfajokról és egyedeik tartásának szabályairól

Megjelent:

MK 2015/199. (XII. 17.)

Hatályos:

2016. 01. 16.

 

Jogszabály:

14/2015. (XII. 17.) HM rendelet

a honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar főnöke által alapítható és adományozható elismerésekről szóló 15/2013. (VIII. 22.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/199. (XII. 17.)

Hatályos:

2015. 12. 18.

 

Jogszabály:

539/2015. (XII. 17.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2015/199. (XII. 17.)

 

 

Jogszabály:

540/2015. (XII. 17.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/199. (XII. 17.)

 

 

Jogszabály:

541/2015. (XII. 17.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/199. (XII. 17.)

 

 

Jogszabály:

542/2015. (XII. 17.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/199. (XII. 17.)

 

 

Jogszabály:

543/2015. (XII. 17.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/199. (XII. 17.)

 

 

Jogszabály:

544/2015. (XII. 17.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/199. (XII. 17.)

 

 

Jogszabály:

545/2015. (XII. 17.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/199. (XII. 17.)

 

 

Jogszabály:

546/2015. (XII. 17.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/199. (XII. 17.)

 

 

Jogszabály:

547/2015. (XII. 17.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/199. (XII. 17.)

 

 

Jogszabály:

548/2015. (XII. 17.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/199. (XII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1954/2015. (XII. 17.) Korm. határozat

a 2016-ban az államtudományi és közigazgatási, rendészeti, katonai, nemzetbiztonsági, valamint a nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott és önköltséges hallgatói létszámkeretről

Megjelent:

MK 2015/199. (XII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1955/2015. (XII. 17.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2015/199. (XII. 17.)

 

 

Jogszabály:

117/2015. (XII. 17.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2015/199. (XII. 17.)

 

 

Jogszabály:

118/2015. (XII. 17.) ME határozat

főiskolai rektor megbízásáról

Megjelent:

MK 2015/199. (XII. 17.)

 

 

Jogszabály:

32/2015. (XII. 17.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/63. (XII. 17.)

Hatályos:

2015. 12. 18.

 

Jogszabály:

33/2015. (XII. 17.) MvM utasítás

a Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciójával és fejlesztésével összefüggő ügyekért felelős miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/63. (XII. 17.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

37/2015. (XII. 17.) BM utasítás

az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat házipénztárában tartható készpénz nagyságáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/63. (XII. 17.)

Hatályos:

2015. 12. 18.

 

Jogszabály:

38/2015. (XII. 17.) BM utasítás

a belügyminiszter irányítása alatt álló polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjai teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló B3/2013. (VI. 28.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/63. (XII. 17.)

Hatályos:

2015. 12. 18.

 

Jogszabály:

39/2015. (XII. 17.) BM utasítás

a Magyar Államkincstár központosított illetményszámfejtő rendszerének és a belügyi szervek elektronikus személyügyi nyilvántartó rendszereinek összehangolásából adódó feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/63. (XII. 17.)

Hatályos:

2015. 12. 18., 2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

59/2015. (XII. 17.) EMMI utasítás

a Vásáry Tamás Ösztöndíjról szóló 1/2014. (I. 13.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/63. (XII. 17.)

Hatályos:

2015. 12. 18.

 

Jogszabály:

40/2015. (XII. 17.) NFM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/63. (XII. 17.)

Hatályos:

2015. 12. 18.

 

Jogszabály:

4/2015. (XII. 17.) BVOP utasítás

a fogvatartottak munkadíjáról, ösztöndíjáról, a munkaterápiás foglalkoztatás pénzbeli térítési díjáról és a tartási költséghez való hozzájárulásról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/63. (XII. 17.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

26/2015. (XII. 17.) GVH utasítás

a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/63. (XII. 17.)

Hatályos:

2015. 12. 10.

 

Jogszabály:

16/2015. (XII. 17.) LÜ utasítás

az ügyészség szervezetéről és működéséről szóló 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás, valamint ezzel összefüggésben egyes legfőbb ügyészi utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/63. (XII. 17.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

10/2015. (XII. 17.) NVI utasítás

a Nemzeti Választási Iroda adatvédelmi szabályzatáról, valamint a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének és a közérdekű adatok elektronikus közzétételének rendjéről szóló 2/2015. (V. 11.) NVI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/63. (XII. 17.)

Hatályos:

2015. 12. 18.

 

Jogszabály:

9/2015. (XII. 17.) OBH utasítás

a felszámoló kijelölő program üzemeltetési szabályzatáról szóló 2/2015. (III. 18.) OBH utasítás hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/63. (XII. 17.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

10/2015. (XII. 17.) OBH utasítás

módosító OBH utasítások hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/63. (XII. 17.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

11/2015. (XII. 17.) OBH utasítás

az Országos Igazságszolgáltatási Tanács szabályzatainak, ajánlásainak, határozatainak felülvizsgálatáról szóló szabályzatról szóló 13/2012. (X. 18.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/63. (XII. 17.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

12/2015. (XII. 17.) OBH utasítás

a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013. (VI. 25.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/63. (XII. 17.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

29/2015. (XII. 17.) ORFK utasítás

a Schengeni Információs Rendszerben szereplő figyelmeztető jelzés alapján lefoglalt tárgyak értékesítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/63. (XII. 17.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

30/2015. (XII. 17.) ORFK utasítás

az alaki és technikai szemle végrehajtásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/63. (XII. 17.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

31/2015. (XII. 17.) ORFK utasítás

a szolgálati gépjárművekbe szerelt kép-, valamint a kép- és hangrögzítő eszközök alkalmazásának egyes szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/63. (XII. 17.)

Hatályos:

2015. 12. 20., 2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

40/2015. (XII. 17.) KKM közlemény

Magyarország Kormánya és Kuvait Állam Kormánya közötti felsőoktatási és tudományos együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 11/2014. (I. 22.) Korm. rendelet 2. és 3. § ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/63. (XII. 17.)

 

 

Jogszabály:

41/2015. (XII. 17.) KKM közlemény

a Magyarország és a Liechtensteini Hercegség között a jövedelem- és vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2015. évi CL. törvény 2. és 3.-§ ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/63. (XII. 17.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2015/63. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/63. (XII. 17.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/63. (XII. 17.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/63. (XII. 17.)

 

 

Jogszabály:

Szegedi Törvényszék közleménye

jogtanácsosi igazolványok érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/63. (XII. 17.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2016. január 1-je és január 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/63. (XII. 17.)

 

 

Jogszabály:

Szegedi Közjegyzői Kamara elnökségének pályázati felhívása

a Kiskunfélegyháza 2. székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/63. (XII. 17.)

 

 

Jogszabály:

Szigetvár Város Önkormányzatának pályázati felhívása

Szigetvár város közigazgatási területén autóbusszal végzett, menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/63. (XII. 17.)

 

 

Jogszabály:

Jobbik Magyarországért Mozgalom

2013. évi módosított beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/63. (XII. 17.)

 

 

Jogszabály:

Jobbik Magyarországért Mozgalom

2014. évi módosított beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/63. (XII. 17.)

 

 

2015. XII. 16.

Jogszabály:

2015. évi CCXII. törvény

egyes törvényeknek a gazdasági növekedéssel összefüggésben történő módosításáról

Megjelent:

MK 2015/197. (XII. 16.)

Hatályos:

2015. 12. 17., 2015. 12. 31., 2016. 01. 01., 2016. 01. 16., 2017. 01. 01., 2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi CCXIII. törvény

a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2015/197. (XII. 16.)

Hatályos:

2015. 12. 17., 2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

411/2015. (XII. 16.) Korm. rendelet

az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/197. (XII. 16.)

Hatályos:

2015. 12. 19.

 

Jogszabály:

2/2015. (XII. 16.) MK rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Megjelent:

MK 2015/197. (XII. 16.)

Hatályos:

2015. 12. 17.

 

Jogszabály:

81/2015. (XII. 16.) FM rendelet

a borszőlő telepítés és kivágás engedélyezésének és ellenőrzésének eljárási rendjéről

Megjelent:

MK 2015/197. (XII. 16.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

82/2015. (XII. 16.) FM rendelet

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/197. (XII. 16.)

Hatályos:

2015. 12. 24.

 

Jogszabály:

83/2015. (XII. 16.) FM rendelet

a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről

Megjelent:

MK 2015/197. (XII. 16.)

Hatályos:

2015. 12. 24., 2016. 07. 01.

 

Jogszabály:

34/2015. (XII. 16.) NGM rendelet

az államháztartás számvitelének változásaival kapcsolatos feladatokról és államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/197. (XII. 16.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

1004/2015. (XII. 16.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság Ügyrendjéről szóló 1001/2013. (II. 27.) AB Tü. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/197. (XII. 16.)

Hatályos:

2015. 12. 17.

 

Jogszabály:

35/2015. (XII. 16.) AB határozat

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 2012. március 1-jétől 2014. június 30-ig hatályos 118. § (8) bekezdésének első mondata alaptörvény-ellenességének megállapításáról és alkalmazhatóságának kizárásáról

Megjelent:

MK 2015/197. (XII. 16.)

 

 

Jogszabály:

36/2015. (XII. 16.) AB határozat

a "Földet a gazdáknak!" Program keretében az állami tulajdonú földek földművesek részére történő értékesítéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1666/2015. (IX. 21.) Korm. határozat 2. pontja alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2015/197. (XII. 16.)

 

 

Jogszabály:

59/2015. (XII. 16.) OGY határozat

az ENSZ Közép-afrikai Köztársaságbeli Többdimenziós Integrált Stabilizációs Missziójában ("MINUSCA") történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló beszámoló elfogadásáról

Megjelent:

MK 2015/197. (XII. 16.)

 

 

Jogszabály:

60/2015. (XII. 16.) OGY határozat

az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló missziójához (EUTM Somalia) történő további magyar katonai hozzájárulásról szóló beszámoló elfogadásáról

Megjelent:

MK 2015/197. (XII. 16.)

 

 

Jogszabály:

61/2015. (XII. 16.) OGY határozat

a Magyarország területén élő nemzetiségek helyzetéről (2013. február - 2015. február) szóló beszámoló elfogadásáról

Megjelent:

MK 2015/197. (XII. 16.)

 

 

Jogszabály:

1946/2015. (XII. 16.) Korm. határozat

az Államreform Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1289/2015. (V. 5.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/197. (XII. 16.)

Hatályos:

2015. 12. 17.

 

Jogszabály:

1947/2015. (XII. 16.) Korm. határozat

egyes ivóvízminőség-javító beruházások saját hatáskörben történő megvalósításáról

Megjelent:

MK 2015/197. (XII. 16.)

 

 

Jogszabály:

1948/2015. (XII. 16.) Korm. határozat

a KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0015 azonosító számú ("Szeged-Hódmezővásárhely között a tram-train közlekedés bevezetéséhez szükséges előkészítő munkák elvégzése" című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről, valamint a kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/197. (XII. 16.)

 

 

Jogszabály:

1949/2015. (XII. 16.) Korm. határozat

a KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0012 azonosító számú ("Budapest I. kerület, Budavár Csikós udvar - Nyugati kert mélygarázs és felvonók építése" című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről

Megjelent:

MK 2015/197. (XII. 16.)

 

 

Jogszabály:

1950/2015. (XII. 16.) Korm. határozat

a KÖZOP-1.5.0-09-11-2015-0013 azonosító számú ("TEN-T közúti hálózat közlekedésbiztonságának, szolgáltatási színvonalának, fenntarthatóságának javítását célzó, az üzemeltetési, fenntartási telephelyek fejlesztése KÖZOP keretében-Szombathelyi Mérnökségi telep fejlesztése, Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése, Szolnoki Mérnökségi Telep fejlesztése" című) projekt akciótervi nevesítéséről, szakaszolásának jóváhagyásáról, valamint a projekt második szakaszában felmerülő költségek fedezetének biztosításáról

Megjelent:

MK 2015/197. (XII. 16.)

 

 

Jogszabály:

1951/2015. (XII. 16.) Korm. határozat

a KÖZOP-1.5.0-09-11-2014-0024 azonosító számú projekt támogatásának növeléséről, valamint szakaszolásáról

Megjelent:

MK 2015/197. (XII. 16.)

 

 

Jogszabály:

1952/2015. (XII. 16.) Korm. határozat

a KÖZOP-2.5.0-09-11 jelű ("Az ország és a régióközpontok nemzetközi vasúti és vízi úti elérhetőségének javítása" című) konstrukció keretében a "MÁV Zrt. vasúti közlekedéssel összefüggő projektje" című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról, valamint akciótervi nevesítéséről

Megjelent:

MK 2015/197. (XII. 16.)

 

 

Jogszabály:

412/2015. (XII. 16.) Korm. rendelet

az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/198. (XII. 16.)

Hatályos:

2015. 12. 17.

 

Jogszabály:

67/2015. (XII. 16.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/198. (XII. 16.)

Hatályos:

2015. 12. 17., 2016. 01. 02.

 

Jogszabály:

68/2015. (XII. 16.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról szóló 11/2006. (III. 14.) BM rendelet, valamint a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/198. (XII. 16.)

Hatályos:

2015. 12. 17., 2016. 01. 02.

 

Jogszabály:

1953/2015. (XII. 16.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2015/198. (XII. 16.)

 

 

2015. XII. 15.

Jogszabály:

399/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet

Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2015/196. (XII. 15.)

Hatályos:

2015. 12. 16. - kivétellel.

 

Jogszabály:

400/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet

a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2016. évi kompenzációjáról

Megjelent:

MK 2015/196. (XII. 15.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

401/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet

a kéményseprő-ipari szerv kijelöléséről

Megjelent:

MK 2015/196. (XII. 15.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

402/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet

az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/196. (XII. 15.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

403/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet, valamint az elektronikus hírközlési feladatokat ellátó szervezetek és a titkos információgyűjtésre, illetve titkos adatszerzésre felhatalmazott szervezetek együttműködésének rendjéről szóló 180/2004. (V. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/196. (XII. 15.)

Hatályos:

2015. 12. 16., 2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

404/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet

a központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/196. (XII. 15.)

Hatályos:

2015. 12. 16.

 

Jogszabály:

405/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet

egyes iparszabályozási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/196. (XII. 15.)

Hatályos:

2016. 01. 14.

 

Jogszabály:

406/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet

a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/196. (XII. 15.)

Hatályos:

2015. 12. 16.

 

Jogszabály:

407/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/196. (XII. 15.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

408/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet

a hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/196. (XII. 15.)

Hatályos:

2015. 12. 31.

 

Jogszabály:

409/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet

a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/196. (XII. 15.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

410/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet

a Belügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2015/196. (XII. 15.)

Hatályos:

2015. 12. 16.

 

Jogszabály:

66/2015. (XII. 15.) BM rendelet

a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/196. (XII. 15.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

531/2015. (XII. 15.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2015/196. (XII. 15.)

 

 

Jogszabály:

532/2015. (XII. 15.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2015/196. (XII. 15.)

 

 

Jogszabály:

533/2015. (XII. 15.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2015/196. (XII. 15.)

 

 

Jogszabály:

534/2015. (XII. 15.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2015/196. (XII. 15.)

 

 

Jogszabály:

535/2015. (XII. 15.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2015/196. (XII. 15.)

 

 

Jogszabály:

536/2015. (XII. 15.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2015/196. (XII. 15.)

 

 

Jogszabály:

537/2015. (XII. 15.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2015/196. (XII. 15.)

 

 

Jogszabály:

538/2015. (XII. 15.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2015/196. (XII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1937/2015. (XII. 15.) Korm. határozat

egyes állami tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi helyzetének rendezéséről

Megjelent:

MK 2015/196. (XII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1938/2015. (XII. 15.) Korm. határozat

a kéményseprő-ipari ellátás folyamatos biztosítása érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2015/196. (XII. 15.)

Hatályos:

2015. 12. 16.

 

Jogszabály:

1939/2015. (XII. 15.) Korm. határozat

az Iparművészeti Múzeum nagyrekonstrukciójáról és múzeumszakmai fejlesztéséről

Megjelent:

MK 2015/196. (XII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1940/2015. (XII. 15.) Korm. határozat

a Demokrácia Központ Közalapítvány - Tom Lantos Intézet feladatellátásához szükséges feltételek biztosításáról

Megjelent:

MK 2015/196. (XII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1941/2015. (XII. 15.) Korm. határozat

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2015. évi programstratégiájáról

Megjelent:

MK 2015/196. (XII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1942/2015. (XII. 15.) Korm. határozat

a közfinanszírozású támogatások ellenőrzésével, rangsorolásával és értékelésével összefüggő egyes személyügyi kérdések rendezéséről

Megjelent:

MK 2015/196. (XII. 15.)

Hatályos:

2015. 12. 16.

 

Jogszabály:

1943/2015. (XII. 15.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2015/196. (XII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1944/2015. (XII. 15.) Korm. határozat

az Európai Unió Afrikából kiinduló migráció kiváltó tényezőinek kezelésére létrehozott Szükséghelyzeti Vagyonkezelő Alapjához való kiegészítő magyar hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/196. (XII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1945/2015. (XII. 15.) Korm. határozat

a 2016. évi Antalyai Botanikai Világkiállításon történő magyar részvételről

Megjelent:

MK 2015/196. (XII. 15.)

 

 

Jogszabály:

116/2015. (XII. 15.) ME határozat

Magyarország Kormánya és az Argentin Köztársaság Kormánya között a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló szerződés létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2015/196. (XII. 15.)

 

 

2015. XII. 12.

Jogszabály:

2015. évi CXCVIII. törvény

a Magyarország és a Kazah Köztársaság között a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2015/195. (XII. 12.)

Hatályos:

2015. 12. 13. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2015. évi CXCIX. törvény

a Magyarország és a Kazah Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2015/195. (XII. 12.)

Hatályos:

2015. 12. 13. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2015. évi CC. törvény

a Magyarország és a Kazah Köztársaság között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2015/195. (XII. 12.)

Hatályos:

2015. 12. 13. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2015. évi CCI. törvény

a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló szerződés kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2015/195. (XII. 12.)

Hatályos:

2015. 12. 13. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2015. évi CCII. törvény

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény, valamint ezzel összefüggésben egyes további törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2015/195. (XII. 12.)

Hatályos:

2016. 01. 01., 2016. 03. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi CCIII. törvény

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2015/195. (XII. 12.)

Hatályos:

2016. 01. 01., 2016. 07. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi CCIV. törvény

az állami földvagyon kezelésével összefüggő egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2015/195. (XII. 12.)

Hatályos:

2015. 12. 20.

 

Jogszabály:

2015. évi CCV. törvény

a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2015/195. (XII. 12.)

Hatályos:

2016. 03. 11.

 

Jogszabály:

2015. évi CCVI. törvény

az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2015/195. (XII. 12.)

Hatályos:

2016. 01. 01., 2016. 07. 01., 2016. 09. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi CCVII. törvény

a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2015/195. (XII. 12.)

Hatályos:

2016. 01. 01., 2016. 09. 01., 2017. 01. 01. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2015. évi CCVIII. törvény

a jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról szóló 2001. évi LXXX. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2015/195. (XII. 12.)

Hatályos:

2015. 12. 18.

 

Jogszabály:

2015. évi CCIX. törvény

a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2015/195. (XII. 12.)

Hatályos:

2015. 12. 27.

 

Jogszabály:

2015. évi CCX. törvény

a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2015/195. (XII. 12.)

Hatályos:

2015. 12. 20.

 

Jogszabály:

2015. évi CCXI. törvény

a kéményseprő-ipari tevékenységről

Megjelent:

MK 2015/195. (XII. 12.)

Hatályos:

2015. 12. 27., 2016. 07. 01.

 

Jogszabály:

394/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2015. évi CCIII. törvénnyel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2015/195. (XII. 12.)

Hatályos:

2016. 01. 01., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

395/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményben való foglalkoztatás egyes kérdéseiről

Megjelent:

MK 2015/195. (XII. 12.)

Hatályos:

2015. 12. 13., 2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2015/195. (XII. 12.)

Hatályos:

2015. 12. 15.

 

Jogszabály:

397/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet

a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/195. (XII. 12.)

Hatályos:

2015. 12. 13.

 

Jogszabály:

398/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet

a Széchenyi Programirodákról szóló 68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/195. (XII. 12.)

Hatályos:

2015. 12. 13.

 

Jogszabály:

64/2015. (XII. 12.) BM rendelet

a rendőrség áldozatsegítő feladatairól

Megjelent:

MK 2015/195. (XII. 12.)

Hatályos:

2015. 12. 13.

 

Jogszabály:

65/2015. (XII. 12.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyomozási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól szóló 23/2003. (VI. 24.) BM-IM együttes rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/195. (XII. 12.)

Hatályos:

2015. 12. 13.

 

Jogszabály:

1925/2015. (XII. 12.) Korm. határozat

a KÖZOP-2.5.0-09-11-2015-0012 azonosító számú ("A vasúti személyszállítás közszolgáltatási feladat ellátása biztonságának növelése, a fedélzeti szolgáltatások korszerűsítése vizuális és hangos utas tájékoztatással, mobilalkalmazás fejlesztéssel, informatikai fejlesztésekkel" című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról, valamint akciótervi nevesítéséről

Megjelent:

MK 2015/195. (XII. 12.)

 

 

Jogszabály:

1926/2015. (XII. 12.) Korm. határozat

a KÖZOP-4.5.0-09-11-2014-0001 azonosító számú ("Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő infrastrukturális továbbfejlesztése" című) projekt szakaszolásáról, a projekt 2015. december 31. után felmerülő költségei fedezetének biztosításáról, valamint a 2014-2020-as programozási időszak országos jelentőségű közúti, vasúti és vízi közlekedési, városi és elővárosi közlekedési fejlesztéseinek indikatív listájáról szóló 1696/2014. (XI. 26.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/195. (XII. 12.)

 

 

Jogszabály:

1927/2015. (XII. 12.) Korm. határozat

a budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításához kapcsolódóan kötött Támogatási Szerződés, Finanszírozási Szerződés és Finanszírozási Szerződés Kiegészítő Megállapodás módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló szerződés 3. számú módosításának jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2015/195. (XII. 12.)

 

 

Jogszabály:

1928/2015. (XII. 12.) Korm. határozat

a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0067 azonosító számú ("Ecsedi-láp szennyvízelvezetési és tisztítási projekt" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2015/195. (XII. 12.)

 

 

Jogszabály:

1929/2015. (XII. 12.) Korm. határozat

a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról

Megjelent:

MK 2015/195. (XII. 12.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

1930/2015. (XII. 12.) Korm. határozat

a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program elfogadásáról

Megjelent:

MK 2015/195. (XII. 12.)

 

 

Jogszabály:

1931/2015. (XII. 12.) Korm. határozat

a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1119/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/195. (XII. 12.)

Hatályos:

2015. 12. 13.

 

Jogszabály:

1932/2015. (XII. 12.) Korm. határozat

a Közlekedés Operatív Program 1. és 3. prioritása keretében megvalósuló szakaszolt projektek, valamint a KÖZOP-1.5.0-09-11-2013-0011 azonosító számú, "8. sz. főút Székesfehérvár nyugati elkerülő III. szakasz építése" című projekt forrásszerkezetének módosításáról

Megjelent:

MK 2015/195. (XII. 12.)

 

 

Jogszabály:

1933/2015. (XII. 12.) Korm. határozat

a KÖZOP-1.5.0-09-11 azonosító számú konstrukció keretében az "M0 autóút kiegészítő munkái" című projektjavaslat akciótervi nevesítéséről, támogatásának jóváhagyásáról és a KÖZOP-1.1.1-07-2008-0002 azonosító számú ("M0 útgyűrű építése 0+000-29+500 km szelvények között" című) projekt műszaki tartalmának csökkentéséről

Megjelent:

MK 2015/195. (XII. 12.)

 

 

Jogszabály:

1934/2015. (XII. 12.) Korm. határozat

a "Vízi úti információs rendszer kiépítése" című projekt teljes körű megvalósításához szükséges források biztosításának jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2015/195. (XII. 12.)

 

 

Jogszabály:

1935/2015. (XII. 12.) Korm. határozat

a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének és összehangolt fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2015/195. (XII. 12.)

Hatályos:

2015. 12. 13.

 

Jogszabály:

1936/2015. (XII. 12.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2015/195. (XII. 12.)

 

 

Jogszabály:

31/2015. (XII. 12.) MvM utasítás

a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 24/2015. (VIII. 25.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/62. (XII. 12.)

Hatályos:

2015. 12. 13.

 

Jogszabály:

36/2015. (XII. 12.) BM utasítás

a Belügyminisztérium Egyedi Iratkezelési Szabályzatának kiadásáról szóló 27/2014. (XII. 23.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/62. (XII. 12.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

57/2015. (XII. 12.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/62. (XII. 12.)

Hatályos:

2015. 12. 13.

 

Jogszabály:

58/2015. (XII. 12.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/62. (XII. 12.)

Hatályos:

2015. 12. 13.

 

Jogszabály:

68/2015. (XII. 12.) HM utasítás

a mobil kommunikációs eszközök használatával kapcsolatos rendszabályok alapelveiről szóló 121/2011. (XI. 10.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/62. (XII. 12.)

Hatályos:

2015. 12. 20.

 

Jogszabály:

69/2015. (XII. 12.) HM utasítás

a Magyar Honvédség vezetését biztosító ügyeleti és készenléti szolgálatok működéséről szóló 20/2007. (HK 4.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/62. (XII. 12.)

Hatályos:

2015. 12. 13.

 

Jogszabály:

39/2015. (XII. 12.) NFM utasítás

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (X. 10.) NFM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/62. (XII. 12.)

Hatályos:

2015. 12. 13.

 

Jogszabály:

8/2015. (XII. 12.) OBH utasítás

a bíró munkájának értékelési rendjéről és a vizsgálat részletes szempontjairól szóló szabályzatról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/62. (XII. 12.)

Hatályos:

2016. 01. 01., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

27/2015. (XII. 12.) ORFK utasítás

az európai uniós döntéshozatalban való részvétellel kapcsolatos rendőrségi szakértői tevékenységről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/62. (XII. 12.)

Hatályos:

2015. 12. 13.

 

Jogszabály:

28/2015. (XII. 12.) ORFK utasítás

az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tevékenység-irányítási központjai, egyes rendőri szervek ügyeletei, valamint a segélyhívásokat fogadó központok egységes működéséről szóló 57/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/62. (XII. 12.)

Hatályos:

2015. 12. 20.

 

2015. XII. 11.

Jogszabály:

2015. évi CLXXXIX. törvény

az Egységes Szanálási Rendszerhez kapcsolódó kormányközi megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2015/194. (XII. 11.)

Hatályos:

2015. 12. 12. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2015. évi CXC. törvény

a pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről szóló, illetékes hatóságok közötti többoldalú Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2015/194. (XII. 11.)

Hatályos:

2015. 12. 12. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2015. évi CXCI. törvény

egyes törvényeknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal átalakításával, valamint a költségvetési tervezéssel és gazdálkodással kapcsolatos módosításáról

Megjelent:

MK 2015/194. (XII. 11.)

Hatályos:

2015. 12. 12., 2015. 12. 31., 2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi CXCII. törvény

az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény és egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2015/194. (XII. 11.)

Hatályos:

2015. 12. 12., 2016. 01. 01., 2016. 01. 02., 2016. 01. 11.

 

Jogszabály:

2015. évi CXCIII. törvény

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2015/194. (XII. 11.)

Hatályos:

2015. 12. 12.

 

Jogszabály:

2015. évi CXCIV. törvény

egyes hatósági eljárások illetékének és igazgatási szolgáltatási díjának megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2015/194. (XII. 11.)

Hatályos:

2015. 12. 31., 2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi CXCV. törvény

az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés során a fogyasztók védelme érdekében szükséges egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2015/194. (XII. 11.)

Hatályos:

2015. 12. 12., 2016. 01. 25.

 

Jogszabály:

2015. évi CXCVI. törvény

egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2015/194. (XII. 11.)

Hatályos:

2015. 12. 12., 2015. 12. 26., 2016. 01. 01., 2016. 01. 02., 2016. 04. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi CXCVII. törvény

egyes honvédelmi tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2015/194. (XII. 11.)

Hatályos:

2015. 12. 12.

 

Jogszabály:

390/2015. (XII. 11.) Korm. rendelet

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés intézményrendszerének átalakításával összefüggő módosításáról szóló 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/194. (XII. 11.)

Hatályos:

2015. 12. 12.

 

Jogszabály:

391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelet

egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/194. (XII. 11.)

Hatályos:

2015. 12. 26., 2016. 01. 01., 2016. 04. 01.

 

Jogszabály:

392/2015. (XII. 11.) Korm. rendelet

egyes hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjának megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2015/194. (XII. 11.)

Hatályos:

2015. 12. 12., 2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

393/2015. (XII. 11.) Korm. rendelet

a Homatech Recycling Zrt. Százhalombattán megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2015/194. (XII. 11.)

Hatályos:

2015. 12. 12.

 

Jogszabály:

52/2015. (XII. 11.) MNB rendelet

a pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Megjelent:

MK 2015/194. (XII. 11.)

Hatályos:

2016. 01. 01., 2016. 07. 04.

 

Jogszabály:

11/2015. (XII. 11.) MEKH rendelet

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke által alapított elismerésekről és adományozásukról

Megjelent:

MK 2015/194. (XII. 11.)

Hatályos:

2015. 12. 12.

 

Jogszabály:

12/2015. (XII. 11.) MEKH rendelet

a villamos energia rendszerhasználati díjakról és alkalmazásuk szabályairól szóló 4/2013. (X. 16.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/194. (XII. 11.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

13/2015. (XII. 11.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről szóló 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/194. (XII. 11.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

14/2015. (XII. 11.) MEKH rendelet

a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről szóló 1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/194. (XII. 11.)

Hatályos:

2015. 12. 15., 2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

55/2015. (XII. 11.) MvM rendelet

az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló 66/1999. (VIII. 13.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/194. (XII. 11.)

Hatályos:

2015. 12. 19.

 

Jogszabály:

4/2015. Büntető jogegységi határozat

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a büntetőeljárás során a hatáskörébe tartozó kötelező befizetésekkel vagy költségvetési támogatással kapcsolatban elkövetett bűncselekménnyel okozott kár megtérítése érdekében magánfélként polgári jogi igényt nem érvényesíthet

Megjelent:

MK 2015/194. (XII. 11.)

 

 

Jogszabály:

528/2015. (XII. 11.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/194. (XII. 11.)

 

 

Jogszabály:

529/2015. (XII. 11.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/194. (XII. 11.)

 

 

Jogszabály:

530/2015. (XII. 11.) KE határozat

közigazgatási államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/194. (XII. 11.)

 

 

Jogszabály:

1910/2015. (XII. 11.) Korm. határozat

a mintagazdaságok kialakításáról

Megjelent:

MK 2015/194. (XII. 11.)

 

 

Jogszabály:

1911/2015. (XII. 11.) Korm. határozat

egyes tudományos és technológiai szakdiplomata álláshelyek felülvizsgálatáról

Megjelent:

MK 2015/194. (XII. 11.)

 

 

Jogszabály:

1912/2015. (XII. 11.) Korm. határozat

a távszerencsejáték játékadójából, valamint a sportfogadások játékadójából származó 2015. első félévi bevétel felhasználásához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2015/194. (XII. 11.)

 

 

Jogszabály:

1913/2015. (XII. 11.) Korm. határozat

a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2015/194. (XII. 11.)

 

 

Jogszabály:

1914/2015. (XII. 11.) Korm. határozat

a Miniszterelnökség költségvetési fejezet címrendjének módosításáról

Megjelent:

MK 2015/194. (XII. 11.)

 

 

Jogszabály:

1915/2015. (XII. 11.) Korm. határozat

a Miniszterelnökség és a Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2015/194. (XII. 11.)

 

 

Jogszabály:

1916/2015. (XII. 11.) Korm. határozat

a kormányfői protokollfeladatok ellátásához kapcsolódó 2015. évi többletforrásnak a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő biztosításáról

Megjelent:

MK 2015/194. (XII. 11.)

 

 

Jogszabály:

1917/2015. (XII. 11.) Korm. határozat

a Szeged, Dorozsmai úti Labdarúgó Stadion megvalósításához szükséges ingatlanok tulajdonjogi helyzetének rendezéséről

Megjelent:

MK 2015/194. (XII. 11.)

 

 

Jogszabály:

1918/2015. (XII. 11.) Korm. határozat

a Széchenyi-kultuszról és a nagycenki Széchenyi-emlékhely felújításáról

Megjelent:

MK 2015/194. (XII. 11.)

 

 

Jogszabály:

1919/2015. (XII. 11.) Korm. határozat

a KÖZOP-2.5.0-09-11-2012-0002 azonosító számú , valamint a KÖZOP-2.5.0-09-11-2012-0018 azonosító számú ["Békéscsaba állomás pályaépítés és Gyoma (kiz.) - Békéscsaba (bez.) vonalszakasz új elektronikus biztosítóberendezés építése, Ferencváros «C» elágazás - Lőkösháza ETCS 2 telepítés kivitelezése" című] nagyprojekt forrásszerkezetének módosításáról

Megjelent:

MK 2015/194. (XII. 11.)

 

 

Jogszabály:

1920/2015. (XII. 11.) Korm. határozat

a KÖZOP-2.5.0-09-11-2012-0014 azonosító számú ("GSM-R rendszer beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások" című) nagyprojekt forrásszerkezetének módosításáról

Megjelent:

MK 2015/194. (XII. 11.)

 

 

Jogszabály:

1921/2015. (XII. 11.) Korm. határozat

a "MÁV-Start Zrt. 15 darab, 200 férőhelyes villamos motorvonat beszerzése" című projektjavaslat akciótervi nevesítéséről, támogatásának jóváhagyásáról és a 2014-2020 közötti programozási időszakban történő finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2015/194. (XII. 11.)

 

 

Jogszabály:

1922/2015. (XII. 11.) Korm. határozat

a KEOP-5.6.0/E/15-2015-0044 azonosító számú ("Energiamegtakarítást célzó beruházás az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézetben" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/194. (XII. 11.)

Hatályos:

2015. 12. 12.

 

Jogszabály:

1923/2015. (XII. 11.) Korm. határozat

a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1172/2015. (III. 24.) Korm. határozat módosításáról, valamint a TÁMOP-6.2.3-12/1-2012-0001 azonosító számú ("Országos egészségmonitorozási és kapacitástérkép adatbázis- és alkalmazásfejlesztés" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2015/194. (XII. 11.)

Hatályos:

2015. 12. 12.

 

Jogszabály:

1924/2015. (XII. 11.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, az Országvédelmi Alapból és egyéb előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2015/194. (XII. 11.)

 

 

2015. XII. 9.

Jogszabály:

49/2015. (XII. 9.) MNB rendelet

a tőkepiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Megjelent:

MK 2015/193. (XII. 9.)

Hatályos:

2016. 01. 01., 2016. 07. 04.

 

Jogszabály:

50/2015. (XII. 9.) MNB rendelet

a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Megjelent:

MK 2015/193. (XII. 9.)

Hatályos:

2016. 01. 01., 2016. 07. 01., 2016. 07. 04.

 

Jogszabály:

51/2015. (XII. 9.) MNB rendelet

a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Megjelent:

MK 2015/193. (XII. 9.)

Hatályos:

2016. 01. 01., 2016. 04. 01., 2016. 07. 04.

 

Jogszabály:

63/2015. (XII. 9.) BM rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/193. (XII. 9.)

Hatályos:

2015. 12. 17.

 

Jogszabály:

33/2015. (XII. 9.) NGM rendelet

a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 6/2015. (III. 18.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/193. (XII. 9.)

Hatályos:

2015. 12. 10.

 

Jogszabály:

34/2015. (XII. 9.) AB határozat

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/D. § (3) bekezdése szövegrészének alaptörvény-ellenessége megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint folyamatban lévő ügyben történő alkalmazhatóságának kizárásáról

Megjelent:

MK 2015/193. (XII. 9.)

 

 

Jogszabály:

5/2015. (XII. 9.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/61. (XII. 9.)

Hatályos:

2015. 12. 10.

 

Jogszabály:

34/2015. (XII. 9.) BM utasítás

a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2014. (IX. 5.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/61. (XII. 9.)

Hatályos:

2015. 12. 10.

 

Jogszabály:

35/2015. (XII. 9.) BM utasítás

a központi költségvetés IX. fejezetébe sorolt előirányzatokra vonatkozó kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/61. (XII. 9.)

Hatályos:

2015. 12. 10., 2016. 01. 15.

 

Jogszabály:

55/2015. (XII. 9.) EMMI utasítás

az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 32/2014. (IX. 16.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/61. (XII. 9.)

Hatályos:

2015. 12. 10.

 

Jogszabály:

56/2015. (XII. 9.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/61. (XII. 9.)

Hatályos:

2015. 12. 10.

 

Jogszabály:

67/2015. (XII. 9.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (VIII. 1.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/61. (XII. 9.)

Hatályos:

2015. 12. 10.

 

Jogszabály:

8/2015. (XII. 9.) NVI utasítás

a Nemzeti Választási Iroda fejezeti kezelésű előirányzatai felhasználásának szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/61. (XII. 9.)

Hatályos:

2015. 12. 10.

 

Jogszabály:

9/2015. (XII. 9.) NVI utasítás

a Nemzeti Választási Iroda gazdálkodási szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/61. (XII. 9.)

Hatályos:

2015. 12. 10.

 

Jogszabály:

26/2015. (XII. 9.) ORFK utasítás

a körzeti megbízotti szabályzatról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/61. (XII. 9.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2015/61. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/61. (XII. 9.)

 

 

Jogszabály:

NFM közlemény

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/61. (XII. 9.)

 

 

Jogszabály:

KSH tájékoztató

a Központi Statisztikai Hivatal által 2016. évre tervezett önkéntes adatszolgáltatáson alapuló adatgyűjtésekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/61. (XII. 9.)

 

 

Jogszabály:

KSH tájékoztató

az OSAP 2010, 2011, 2012 és 2013 számú INTRASTAT adatszolgáltatás 2016-ban érvényes küszöbértékeiről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/61. (XII. 9.)

 

 

Jogszabály:

KSH tájékoztató

az adatszolgáltatási kötelezettség internetes elérhetőségéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/61. (XII. 9.)

 

 

2015. XII. 8.

Jogszabály:

377/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet

a Globális Zöld Növekedési Intézet (GGGI) Alapító Egyezménye kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2015/191. (XII. 8.)

Hatályos:

2015. 12. 08. 12 órától - kivétellel.

 

Jogszabály:

1898/2015. (XII. 8.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és a Globális Zöld Növekedési Intézet között kötendő, a Globális Zöld Növekedési Intézet kiváltságait és mentességeit részletező jogállási megállapodás szövegének végleges megállapításáról

Megjelent:

MK 2015/191. (XII. 8.)

 

 

Jogszabály:

1899/2015. (XII. 8.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2015/191. (XII. 8.)

 

 

Jogszabály:

378/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó nem rendszeres közszolgáltatásról

Megjelent:

MK 2015/192. (XII. 8.)

Hatályos:

2015. 12. 09.

 

Jogszabály:

379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet

Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és -tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról

Megjelent:

MK 2015/192. (XII. 8.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

380/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet

a szociális ágazatban dolgozók részére a 2016. évben kifizetésre kerülő kiegészítő pótlékhoz kapcsolódó támogatásról

Megjelent:

MK 2015/192. (XII. 8.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

381/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/192. (XII. 8.)

Hatályos:

2015. 12. 09.

 

Jogszabály:

382/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/192. (XII. 8.)

Hatályos:

2015. 12. 09.

 

Jogszabály:

383/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet

a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/192. (XII. 8.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

384/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/192. (XII. 8.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

385/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet

a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről szóló 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/192. (XII. 8.)

Hatályos:

2015. 12. 11.

 

Jogszabály:

386/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet

az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról szóló 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/192. (XII. 8.)

Hatályos:

2015. 12. 09.

 

Jogszabály:

387/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet

a fenntartható bioüzemanyag-termelés követelményeiről és igazolásáról szóló 343/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/192. (XII. 8.)

Hatályos:

2015. 12. 16.

 

Jogszabály:

388/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet

a költségvetési intézmények fosszilis energia felhasználásának csökkentése érdekében napelemes villamosenergia-termelő erőmű működtetéséről szóló 232/2015. (VIII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/192. (XII. 8.)

Hatályos:

2015. 12. 09.

 

Jogszabály:

389/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet

a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/192. (XII. 8.)

Hatályos:

2015. 12. 24.

 

Jogszabály:

48/2015. (XII. 8.) MNB rendelet

a biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Megjelent:

MK 2015/192. (XII. 8.)

Hatályos:

2015. 12. 09., 2016. 01. 01., 2016. 07. 04.

 

Jogszabály:

54/2015. (XII. 8.) MvM rendelet

az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő okleveles építészmérnöki oklevelek megnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről szóló 1/2008. (I. 11.) ÖTM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/192. (XII. 8.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

1900/2015. (XII. 8.) Korm. határozat

a 2016. évben kedvezményes villamos energia felhasználásra jogosult költségvetési intézmények kijelöléséről

Megjelent:

MK 2015/192. (XII. 8.)

 

 

Jogszabály:

1901/2015. (XII. 8.) Korm. határozat

a Külgazdasági és Külügyminisztérium informatikai rendszerének hatékony, üzembiztos működésének biztosításához szükséges egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2015/192. (XII. 8.)

 

 

Jogszabály:

1902/2015. (XII. 8.) Korm. határozat

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezeti átalakításához és az adóigazgatási rendszer megújításához kapcsolódó egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2015/192. (XII. 8.)

 

 

Jogszabály:

1903/2015. (XII. 8.) Korm. határozat

a Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság üzletrészének megszerzésével kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2015/192. (XII. 8.)

 

 

Jogszabály:

1904/2015. (XII. 8.) Korm. határozat

a szociális ágazatban dolgozók bérkiegészítéséhez kapcsolódó költségvetési forrás biztosítása érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2015/192. (XII. 8.)

 

 

Jogszabály:

1905/2015. (XII. 8.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2015/192. (XII. 8.)

 

 

Jogszabály:

1906/2015. (XII. 8.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2015/192. (XII. 8.)

 

 

Jogszabály:

1907/2015. (XII. 8.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség és a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2015/192. (XII. 8.)

 

 

Jogszabály:

1908/2015. (XII. 8.) Korm. határozat

az olimpiai és paralimpiai felkészüléssel, az élsportolók kiemelt ellátásával kapcsolatos sportegészségügyi feladatok megvalósításáról szóló 1381/2011. (XI. 10.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/192. (XII. 8.)

Hatályos:

2015. 12. 09.

 

Jogszabály:

1909/2015. (XII. 8.) Korm. határozat

a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar szarvasi telephelyű Pedagógiai Intézetének az egyházi fenntartásban működő Gál Ferenc Főiskolához történő csatlakozásáról szóló 1368/2014. (VII. 3.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtásához szükséges intézkedésekről és előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2014. (XII. 19.) Korm. határozat módosításáról, valamint a fenntartóváltással érintett PPP konstrukcióban megvalósult kollégiumok kiváltásához szükséges további intézkedésekről

Megjelent:

MK 2015/192. (XII. 8.)

 

 

Jogszabály:

114/2015. (XII. 8.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Montenegró Kormánya közötti oktatási, kulturális, sport- és ifjúságügyi együttműködési egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2015/192. (XII. 8.)

 

 

Jogszabály:

115/2015. (XII. 8.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2015/192. (XII. 8.)

 

 

2015. XII. 7.

Jogszabály:

376/2015. (XII. 7.) Korm. rendelet

a SURJÁNY-HUS Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

Megjelent:

MK 2015/190. (XII. 7.)

Hatályos:

2015. 12. 08.

 

Jogszabály:

10/2015. (XII. 7.) MEKH rendelet

a szomszédos nem EU-tagállam földgázszállító rendszeréhez kapcsolódó határkeresztező gázvezeték betáplálási-kiadási pontján a havi megszakítható kapacitások felajánlási határidejéről

Megjelent:

MK 2015/190. (XII. 7.)

Hatályos:

2015. 12. 08.

 

Jogszabály:

1/2015. (XII. 7.) MK rendelet

a miniszterelnök kabinetfőnöke feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

Megjelent:

MK 2015/190. (XII. 7.)

Hatályos:

2015. 12. 08.

 

Jogszabály:

62/2015. (XII. 7.) BM rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 19/2015. (V. 29.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/190. (XII. 7.)

Hatályos:

2015. 12. 08., 2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

520/2015. (XII. 7.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2015/190. (XII. 7.)

 

 

Jogszabály:

521/2015. (XII. 7.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/190. (XII. 7.)

 

 

Jogszabály:

522/2015. (XII. 7.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/190. (XII. 7.)

 

 

Jogszabály:

523/2015. (XII. 7.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/190. (XII. 7.)

 

 

Jogszabály:

524/2015. (XII. 7.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/190. (XII. 7.)

 

 

Jogszabály:

525/2015. (XII. 7.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/190. (XII. 7.)

 

 

Jogszabály:

526/2015. (XII. 7.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/190. (XII. 7.)

 

 

Jogszabály:

527/2015. (XII. 7.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/190. (XII. 7.)

 

 

2015. XII. 4.

Jogszabály:

80/2015. (XII. 4.) FM rendelet

a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet, valamint a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/189. (XII. 4.)

Hatályos:

2015. 12. 05.

 

Jogszabály:

32/2015. (XII. 4.) NGM rendelet

a gyakorlati képzést végző gazdálkodó szervezetek saját munkavállalói részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról szóló 21/2013. (VI. 18.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/189. (XII. 4.)

Hatályos:

2015. 12. 09., 2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

515/2015. (XII. 4.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2015/189. (XII. 4.)

 

 

Jogszabály:

516/2015. (XII. 4.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2015/189. (XII. 4.)

 

 

Jogszabály:

517/2015. (XII. 4.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2015/189. (XII. 4.)

 

 

Jogszabály:

518/2015. (XII. 4.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2015/189. (XII. 4.)

 

 

Jogszabály:

519/2015. (XII. 4.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2015/189. (XII. 4.)

 

 

Jogszabály:

1/2015. (XII. 4.) TNM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/60. (XII. 4.)

Hatályos:

2015. 12. 05.

 

Jogszabály:

30/2015. (XII. 4.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/60. (XII. 4.)

Hatályos:

2015. 12. 08.

 

Jogszabály:

32/2015. (XII. 4.) BM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/60. (XII. 4.)

Hatályos:

2015. 12. 07.

 

Jogszabály:

33/2015. (XII. 4.) BM utasítás

a Belügyminisztérium hivatali szervezetei kötelezettségvállalási, utalványozási és ellenjegyzési, valamint érvényesítési rendjéről szóló 26/2013. (VIII. 30.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/60. (XII. 4.)

Hatályos:

2015. 12. 05.

 

Jogszabály:

54/2015. (XII. 4.) EMMI utasítás

a Társadalompolitikai Bizottság felállításáról szóló 38/2015. (VII. 31.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/60. (XII. 4.)

Hatályos:

2015. 12. 05.

 

Jogszabály:

66/2015. (XII. 4.) HM utasítás

a közalkalmazottak részére biztosítható 2%-os mértékű keresetkiegészítés 2016. évi felszámításáról és felhasználásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/60. (XII. 4.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

24/2015. (XII. 4.) IM utasítás

az Igazságügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014. (XI. 14.) IM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/60. (XII. 4.)

Hatályos:

2015. 12. 05.

 

Jogszabály:

25/2015. (XII. 4.) IM utasítás

az igazságügyi miniszter vezetése, irányítása és felügyelete alá tartozó szervek kormányügyeleti rendszerben teljesítendő jelentési kötelezettsége rendjéről, valamint a kormányzati intézkedést igénylő rendkívüli események jegyzékéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/60. (XII. 4.)

Hatályos:

2015. 12. 05.

 

Jogszabály:

23/2015. (XII. 4.) NGM utasítás

a Nemzetgazdasági Minisztérium kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/60. (XII. 4.)

Hatályos:

2015. 12. 05.

 

Jogszabály:

24/2015. (XII. 4.) NGM utasítás

a Nemzeti Foglalkoztatási Alap központi kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/60. (XII. 4.)

Hatályos:

2015. 12. 05.

 

Jogszabály:

38/2015. (XII. 4.) NFM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/60. (XII. 4.)

Hatályos:

2015. 12. 05.

 

Jogszabály:

25/2015. (XII. 4.) GVH utasítás

a Gazdasági Versenyhivatal ellenőrzési nyomvonaláról, a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjéről és kockázatkezelésének eljárásrendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/60. (XII. 4.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

35/2015. (XII. 4.) KKM közlemény

az Európai Űrügynökséget létrehozó Alapokmány kihirdetéséről szóló 2015. évi CLVIII. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/60. (XII. 4.)

 

 

Jogszabály:

36/2015. (XII. 4.) KKM közlemény

az Európai Űrügynökséget létrehozó Alapokmány részes államai és az Európai Űrügynökség között a minősített információk védelméről és cseréjéről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2015. évi CLIX. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/60. (XII. 4.)

 

 

Jogszabály:

37/2015. (XII. 4.) KKM közlemény

Magyarország Kormánya és az Európai Űrügynökség között Magyarország csatlakozásáról az Európai Űrügynökséget létrehozó Alapokmányhoz és az erre vonatkozó szerződési feltételekről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 77/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/60. (XII. 4.)

 

 

Jogszabály:

38/2015. (XII. 4.) KKM közlemény

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén Taskentben, 2008. április 17. napján aláírt Egyezmény módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2015. évi XXVIII. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/60. (XII. 4.)

 

 

Jogszabály:

39/2015. (XII. 4.) KKM közlemény

a Visegrádi Szabadalmi Intézetről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2015. évi LXIX. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/60. (XII. 4.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2015/60. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/60. (XII. 4.)

 

 

Jogszabály:

4/2015. (XII. 4.) SZTNH közlemény

a "VII. Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Kiállításon és Találmányi Vásáron" bemutatásra kerülő találmányok, védjegyek, formatervezési és használati minták kiállítási kedvezményéről, illetve kiállítási elsőbbségéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/60. (XII. 4.)

 

 

Jogszabály:

NGM közlemény

a felnőttképzést folytató intézmények külső értékelése során felszámítható díj legmagasabb összegéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/60. (XII. 4.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kezdeményezések aláírásgyűjtő ív hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/60. (XII. 4.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/60. (XII. 4.)

 

 

2015. XII. 3.

Jogszabály:

375/2015. (XII. 3.) Korm. rendelet

a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény végrehajtásáról szóló 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet, az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet, valamint a népesség személyi, családi és lakásviszonyainak minta alapján történő 2016. évi felmérésével kapcsolatos egyes feladatokról szóló 65/2015. (III. 25.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/188. (XII. 3.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

79/2015. (XII. 3.) FM rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) FM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/188. (XII. 3.)

Hatályos:

2015. 12. 04.

 

Jogszabály:

13/2015. (XII. 3.) HM rendelet

a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/188. (XII. 3.)

Hat. 2015. 12. 04., 2018. 12. 31.

 

Jogszabály:

33/2015. (XII. 3.) AB határozat

az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszok elutasításáról

Megjelent:

MK 2015/188. (XII. 3.)

 

 

Jogszabály:

473/2015. (XII. 3.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2015/188. (XII. 3.)

 

 

Jogszabály:

474/2015. (XII. 3.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2015/188. (XII. 3.)

 

 

Jogszabály:

475/2015. (XII. 3.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2015/188. (XII. 3.)

 

 

Jogszabály:

476/2015. (XII. 3.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

Megjelent:

MK 2015/188. (XII. 3.)

 

 

Jogszabály:

477/2015. (XII. 3.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2015/188. (XII. 3.)

 

 

Jogszabály:

478/2015. (XII. 3.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2015/188. (XII. 3.)

 

 

Jogszabály:

479/2015. (XII. 3.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

Megjelent:

MK 2015/188. (XII. 3.)

 

 

Jogszabály:

480/2015. (XII. 3.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

Megjelent:

MK 2015/188. (XII. 3.)

 

 

Jogszabály:

481/2015. (XII. 3.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2015/188. (XII. 3.)

 

 

Jogszabály:

482/2015. (XII. 3.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2015/188. (XII. 3.)

 

 

Jogszabály:

483/2015. (XII. 3.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2015/188. (XII. 3.)

 

 

Jogszabály:

484/2015. (XII. 3.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2015/188. (XII. 3.)

 

 

Jogszabály:

485/2015. (XII. 3.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2015/188. (XII. 3.)

 

 

Jogszabály:

486/2015. (XII. 3.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2015/188. (XII. 3.)

 

 

Jogszabály:

487/2015. (XII. 3.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2015/188. (XII. 3.)

 

 

Jogszabály:

488/2015. (XII. 3.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2015/188. (XII. 3.)

 

 

Jogszabály:

489/2015. (XII. 3.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2015/188. (XII. 3.)

 

 

Jogszabály:

490/2015. (XII. 3.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2015/188. (XII. 3.)

 

 

Jogszabály:

491/2015. (XII. 3.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2015/188. (XII. 3.)

 

 

Jogszabály:

492/2015. (XII. 3.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2015/188. (XII. 3.)

 

 

Jogszabály:

493/2015. (XII. 3.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2015/188. (XII. 3.)

 

 

Jogszabály:

494/2015. (XII. 3.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2015/188. (XII. 3.)

 

 

Jogszabály:

495/2015. (XII. 3.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2015/188. (XII. 3.)

 

 

Jogszabály:

496/2015. (XII. 3.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2015/188. (XII. 3.)

 

 

Jogszabály:

497/2015. (XII. 3.) KE határozat

rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

Megjelent:

MK 2015/188. (XII. 3.)

 

 

Jogszabály:

498/2015. (XII. 3.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

Megjelent:

MK 2015/188. (XII. 3.)

 

 

Jogszabály:

499/2015. (XII. 3.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2015/188. (XII. 3.)

 

 

Jogszabály:

500/2015. (XII. 3.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2015/188. (XII. 3.)

 

 

Jogszabály:

501/2015. (XII. 3.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2015/188. (XII. 3.)

 

 

Jogszabály:

502/2015. (XII. 3.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2015/188. (XII. 3.)

 

 

Jogszabály:

503/2015. (XII. 3.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2015/188. (XII. 3.)

 

 

Jogszabály:

504/2015. (XII. 3.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2015/188. (XII. 3.)

 

 

Jogszabály:

505/2015. (XII. 3.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2015/188. (XII. 3.)

 

 

Jogszabály:

506/2015. (XII. 3.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2015/188. (XII. 3.)

 

 

Jogszabály:

507/2015. (XII. 3.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2015/188. (XII. 3.)

 

 

Jogszabály:

508/2015. (XII. 3.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2015/188. (XII. 3.)

 

 

Jogszabály:

509/2015. (XII. 3.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2015/188. (XII. 3.)

 

 

Jogszabály:

510/2015. (XII. 3.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

Megjelent:

MK 2015/188. (XII. 3.)

 

 

Jogszabály:

511/2015. (XII. 3.) KE határozat

rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

Megjelent:

MK 2015/188. (XII. 3.)

 

 

Jogszabály:

512/2015. (XII. 3.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

Megjelent:

MK 2015/188. (XII. 3.)

 

 

Jogszabály:

513/2015. (XII. 3.) KE határozat

rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

Megjelent:

MK 2015/188. (XII. 3.)

 

 

Jogszabály:

514/2015. (XII. 3.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2015/188. (XII. 3.)

 

 

Jogszabály:

1885/2015. (XII. 3.) Korm. határozat

a Modern Városok Program végrehajtása érdekében szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2015/188. (XII. 3.)

 

 

Jogszabály:

1886/2015. (XII. 3.) Korm. határozat

a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1291/2015. (V. 5.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/188. (XII. 3.)

Hatályos:

2015. 12. 04.

 

Jogszabály:

1887/2015. (XII. 3.) Korm. határozat

a TIOP-2.2.2., a TIOP-2.2.4. és a TIOP-2.2.6. konstrukció keretében megvalósítani tervezett egyes projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2015/188. (XII. 3.)

 

 

Jogszabály:

1888/2015. (XII. 3.) Korm. határozat

a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0022 azonosító számú ("Kalocsa környéki Ivóvízminőség Javító Projekt" című) projekt, valamint egyes szennyvízelvezetési és -tisztítási projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2015/188. (XII. 3.)

 

 

Jogszabály:

1889/2015. (XII. 3.) Korm. határozat

az "M8 dunaújvárosi Duna-híd és a csatlakozó gyorsforgalmi út 10 + 300 - 15 + 500 km sz. közötti szakasz megvalósítása" című projektjavaslat jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről

Megjelent:

MK 2015/188. (XII. 3.)

 

 

Jogszabály:

1890/2015. (XII. 3.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 5. prioritásának keretében kiemelt projekt felhívás meghirdetéséhez történő hozzájárulásról, kiemelt projektek előzetes nevesítéséről, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról szóló 1290/2015. (V. 5.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/188. (XII. 3.)

Hatályos:

2015. 12. 04.

 

Jogszabály:

1891/2015. (XII. 3.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program 8. prioritása keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről, valamint kötelezettségvállaláshoz, támogatói okirat módosításához történő hozzájárulásáról

Megjelent:

MK 2015/188. (XII. 3.)

 

 

Jogszabály:

1892/2015. (XII. 3.) Korm. határozat

egyes, a Környezet és Energia Operatív Program 1. prioritása keretében megvalósuló projektek támogatásának növeléséről, valamint kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/188. (XII. 3.)

 

 

Jogszabály:

1893/2015. (XII. 3.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1210/2015. (IV. 10.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/188. (XII. 3.)

Hatályos:

2015. 12. 04.

 

Jogszabály:

1894/2015. (XII. 3.) Korm. határozat

a KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0009 azonosító számú ("Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem" című) projekt forrásszerkezetének módosításáról

Megjelent:

MK 2015/188. (XII. 3.)

 

 

Jogszabály:

1895/2015. (XII. 3.) Korm. határozat

a KÖZOP-2.5.0-09-11-2013-0006 azonosító számú ("GYSEV üzemirányító központ létrehozása a szükséges biztosítóberendezési felülvezérlések kialakításával" című) projekt támogatásának növeléséről és finanszírozásának módjáról

Megjelent:

MK 2015/188. (XII. 3.)

 

 

Jogszabály:

1896/2015. (XII. 3.) Korm. határozat

a KÖZOP-2.5.0-09-11 jelű ("Az ország és a régióközpontok nemzetközi vasúti és vízi úti elérhetőségének javítása" című) és a KÖZOP-5.5.0-09-11 jelű ("Városi és elővárosi közösségi közlekedés, környezetbarát fejlesztések" című) konstrukció keretében villamos motorvonat beszerzése tárgyú, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről

Megjelent:

MK 2015/188. (XII. 3.)

 

 

Jogszabály:

1897/2015. (XII. 3.) Korm. határozat

a KÖZOP-5.5.0-09-11 jelű ("Városi és elővárosi közösségi közlekedés, környezetbarát fejlesztések" című) konstrukció keretében egyes fővárosi közlekedéssel összefüggő projektjavaslatok akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2015/188. (XII. 3.)

 

 

2015. XII. 2.

Jogszabály:

355/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet

a Magyarország és a Szlovén Köztársaság közti belső határon a határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról szóló 315/2015. (X. 30.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2015/187. (XII. 2.)

Hatályos:

2015. 12. 03.

 

Jogszabály:

356/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Szaúd-Arábiai Királyság Kormánya között az atomenergia békés célú felhasználásáról szóló együttműködési megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2015/187. (XII. 2.)

Hatályos:

2015. 12. 03. - kivétellel.

 

Jogszabály:

357/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet

a nyugellátások és egyes más ellátások 2016. január havi emeléséről

Megjelent:

MK 2015/187. (XII. 2.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

358/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet

a honvédelmi foglalkoztatók vonatkozásában a munkaügyi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről

Megjelent:

MK 2015/187. (XII. 2.)

Hatályos:

2015. 12. 10.

 

Jogszabály:

359/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet

a honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

Megjelent:

MK 2015/187. (XII. 2.)

Hatályos:

2015. 12. 17.

 

Jogszabály:

360/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet

a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/187. (XII. 2.)

Hatályos:

2015. 12. 10., 2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

361/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet

a szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól szóló 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/187. (XII. 2.)

Hatályos:

2015. 12. 03.

 

Jogszabály:

362/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet

az elektronikus hírközlési feladatokat ellátó szervezetek és a titkos információgyűjtésre, illetve titkos adatszerzésre felhatalmazott szervezetek együttműködésének rendjéről szóló 180/2004. (V. 26.) Korm. rendelet, valamint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/187. (XII. 2.)

Hatályos:

2015. 12. 27., 2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

363/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet

a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/187. (XII. 2.)

Hatályos:

2015. 12. 17.

 

Jogszabály:

364/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/187. (XII. 2.)

Hatályos:

2015. 12. 03.

 

Jogszabály:

365/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet

az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/187. (XII. 2.)

Hatályos:

2015. 12. 10.

 

Jogszabály:

366/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet

a vízvédelmi igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről, és egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/187. (XII. 2.)

Hatályos:

2015. 12. 03.

 

Jogszabály:

367/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/187. (XII. 2.)

Hatályos:

2015. 12. 10.

 

Jogszabály:

368/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet

a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/187. (XII. 2.)

Hatályos:

2015. 12. 03.

 

Jogszabály:

369/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet

a Jedlik Ányos Terv keretében létesítendő, az elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő infrastruktúra telepítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2015/187. (XII. 2.)

Hatályos:

2015. 12. 03.

 

Jogszabály:

370/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet

az EGLO Magyarország Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság Pásztón megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2015/187. (XII. 2.)

Hatályos:

2015. 12. 03.

 

Jogszabály:

371/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet

az Országos Fáradt Olaj Újrahasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság Kerekegyházán megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2015/187. (XII. 2.)

Hatályos:

2015. 12. 03.

 

Jogszabály:

372/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet

a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/187. (XII. 2.)

Hatályos:

2015. 12. 03.

 

Jogszabály:

373/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet

a Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról, valamint az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttes megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 563/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2015/187. (XII. 2.)

Hatályos:

2015. 12. 03.

 

Jogszabály:

374/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet

a Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 2/2015. (I. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/187. (XII. 2.)

Hatályos:

2015. 12. 03.

 

Jogszabály:

472/2015. (XII. 2.) KE határozat

posztumusz dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/187. (XII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1861/2015. (XII. 2.) Korm. határozat

az MKB Bank Zrt. szanálása tekintetében felmerülő állami szerepvállalásról

Megjelent:

MK 2015/187. (XII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1862/2015. (XII. 2.) Korm. határozat

az állami tulajdonú közutak melletti optikai hírközlő hálózatok hasznosításának előkészítéséről

Megjelent:

MK 2015/187. (XII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1863/2015. (XII. 2.) Korm. határozat

a 2015. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1763/2014. (XII. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/187. (XII. 2.)

Hatályos:

2015. 12. 02. 19 órától.

 

Jogszabály:

1864/2015. (XII. 2.) Korm. határozat

a 2017. évi Asztanai Szakvilágkiállításon történő magyar részvételről

Megjelent:

MK 2015/187. (XII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1865/2015. (XII. 2.) Korm. határozat

a Formula-1 Világbajnokság Magyar Nagydíj 2017-2026 között történő megrendezésével kapcsolatos kormányzati szerepvállalásról

Megjelent:

MK 2015/187. (XII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1866/2015. (XII. 2.) Korm. határozat

a Liget Budapest projekt megvalósításához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2015/187. (XII. 2.)

Hatályos:

2015. 12. 03.

 

Jogszabály:

1867/2015. (XII. 2.) Korm. határozat

a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

Megjelent:

MK 2015/187. (XII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1868/2015. (XII. 2.) Korm. határozat

az útdíjszedési és ellenőrzési rendszerek 2015. évi üzemeltetéséhez szükséges részleges forrásbiztosításról

Megjelent:

MK 2015/187. (XII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1869/2015. (XII. 2.) Korm. határozat

a Miniszterelnökség és az Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2015/187. (XII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1870/2015. (XII. 2.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség és a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2015/187. (XII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1871/2015. (XII. 2.) Korm. határozat

a központi költségvetésből finanszírozott közúti beruházásokról szóló 1010/2015. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/187. (XII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1872/2015. (XII. 2.) Korm. határozat

az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 2016. évi feladatellátásához szükséges pénzügyi forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2015/187. (XII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1873/2015. (XII. 2.) Korm. határozat

a Szeged Megyei Jogú Város külterületén fekvő egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2015/187. (XII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1874/2015. (XII. 2.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program módosításáról

Megjelent:

MK 2015/187. (XII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1875/2015. (XII. 2.) Korm. határozat

a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program támogatási jogcímeivel kapcsolatos egyes feladatokról

Megjelent:

MK 2015/187. (XII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1876/2015. (XII. 2.) Korm. határozat

a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program módosításáról

Megjelent:

MK 2015/187. (XII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1877/2015. (XII. 2.) Korm. határozat

a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében pénzügyi eszközök alkalmazásával összefüggő intézkedésekről és a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1172/2015. (III. 24.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/187. (XII. 2.)

Hatályos:

2015. 12. 03.

 

Jogszabály:

1878/2015. (XII. 2.) Korm. határozat

a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében pénzügyi eszközök alkalmazásával összefüggő intézkedésekről, a program 1-3. prioritása keretében támogatott egyes projektek támogatásának növeléséről és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1291/2015. (V. 5.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/187. (XII. 2.)

Hatályos:

2015. 12. 03.

 

Jogszabály:

1879/2015. (XII. 2.) Korm. határozat

a KEOP-4.11.0/15-2015-0001 azonosító számú ("Fotovoltaikus erőmű létesítése" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/187. (XII. 2.)

Hatályos:

2015. 12. 03.

 

Jogszabály:

1880/2015. (XII. 2.) Korm. határozat

egyes, a Környezet és Energia Operatív Program 5. prioritása keretében megvalósuló projektek támogatásának növeléséről, kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásáról, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/187. (XII. 2.)

Hatályos:

2015. 12. 03.

 

Jogszabály:

1881/2015. (XII. 2.) Korm. határozat

a TIOP-2.2.8-14-2015-0002 azonosító számú ("Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása" című) projekt akciótervi nevesítéséről, támogatásának jóváhagyásáról, a projekttel kapcsolatos kötelezettségvállalásról és a támogatási szerződés megkötéséről

Megjelent:

MK 2015/187. (XII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1882/2015. (XII. 2.) Korm. határozat

a Magyarország és a Szlovén Köztársaság közti belső határon a határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról szóló 315/2015. (X. 30.) Korm. rendelet végrehajtása során a rendőrség 2015. október 17. nap és 2015. október 28. nap közötti időszakban felmerült kiadásainak megtérítéséről

Megjelent:

MK 2015/187. (XII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1883/2015. (XII. 2.) Korm. határozat

az Európa Tanács Sportversenyek Tiltott Befolyásolásáról szóló Egyezménye szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2015/187. (XII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1884/2015. (XII. 2.) Korm. határozat

a Magyarország és Spanyolország között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról és kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2015/187. (XII. 2.)

 

 

Jogszabály:

110/2015. (XII. 2.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Kenyai Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2015/187. (XII. 2.)

 

 

Jogszabály:

111/2015. (XII. 2.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2015/187. (XII. 2.)

 

 

Jogszabály:

112/2015. (XII. 2.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2015/187. (XII. 2.)

 

 

Jogszabály:

113/2015. (XII. 2.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2015/187. (XII. 2.)

 

 

2015. XII. 1.

Jogszabály:

354/2015. (XII. 1.) Korm. rendelet

a közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásának rendjéről szóló 449/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/186. (XII. 1.)

Hatályos:

2015. 12. 02.

 

Jogszabály:

51/2015. (XII. 1.) MvM rendelet

a Gazdaságfejlesztési Operatív Program K+F és innováció a versenyképességért prioritására és a regionális operatív programok K+F+I tárgyú konstrukcióira rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról

Megjelent:

MK 2015/186. (XII. 1.)

Hatályos:

2015. 12. 02.

 

Jogszabály:

52/2015. (XII. 1.) MvM rendelet

a Gazdaságfejlesztési Operatív Programra és a Közép-Magyarországi Operatív Program 1. prioritására vonatkozó részletes szabályokról szóló 29/2012. (VI. 8.) NFM rendelet, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről szóló 32/2012. (VI. 8.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/186. (XII. 1.)

Hatályos:

2015. 12. 02.

 

Jogszabály:

53/2015. (XII. 1.) MvM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/186. (XII. 1.)

Hatályos:

2015. 12. 01. 20 órától, 2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

77/2015. (XII. 1.) FM rendelet

a kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/186. (XII. 1.)

Hatályos:

2015. 12. 06.

 

Jogszabály:

78/2015. (XII. 1.) FM rendelet

a Sóstó-legelő Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 15/1994. (IV. 29.) KTM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/186. (XII. 1.)

Hatályos:

2015. 12. 09.

 

Jogszabály:

70/2015. (XII. 1.) NFM rendelet

a légiközlekedési balesetek és a repülőesemények szakmai vizsgálatának, valamint az üzembentartói vizsgálat részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2015/186. (XII. 1.)

Hatályos:

2015. 12. 02.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf. 5039/2015/5. határozata

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének az építményadóról szóló 35/1995. (XII. 15.) számú rendelete 2008. január 1-jétől 2008. december 31-ig hatályban volt 4. § (4) bekezdés a) pontjának "bejelentett állandó lakosként" szövegrésze, valamint a 2009. január 1-jétől 2011. december 31-éig hatályban volt 4. § (4) bekezdésének "bejelentett állandó lakosként" szövegrésze törvényellenességének megállapításáról

Megjelent:

MK 2015/186. (XII. 1.)

 

 

Jogszabály:

1858/2015. (XII. 1.) Korm. határozat

a Lakitelek Népfőiskola beruházásával összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2015/186. (XII. 1.)

 

 

Jogszabály:

1859/2015. (XII. 1.) Korm. határozat

az MFB Földvásárlási Hitelprogram bevezetéséről szóló 1765/2015. (X. 16.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/186. (XII. 1.)

Hatályos:

2015. 12. 02.

 

Jogszabály:

1860/2015. (XII. 1.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a katonai minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2015/186. (XII. 1.)

 

 

2015. XI. 30.

Jogszabály:

108/2015. (XI. 30.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és az Iráni Iszlám Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2015/184. (XI. 30.)

 

 

Jogszabály:

109/2015. (XI. 30.) ME határozat

az Országos Egészségbiztosítási Pénztár főigazgatója megbízatásának megszűnéséről

Megjelent:

MK 2015/184. (XI. 30.)

 

 

Jogszabály:

55/2015. (XI. 30.) EMMI rendelet

egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/185. (XI. 30.)

Hatályos:

2015. 12. 03., 2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

68/2015. (XI. 30.) NFM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 28/2015. (VI. 3.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/185. (XI. 30.)

Hatályos:

2015. 12. 01.

 

Jogszabály:

69/2015. (XI. 30.) NFM rendelet

a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/185. (XI. 30.)

Hatályos:

2015. 12. 01.

 

Jogszabály:

1857/2015. (XI. 30.) Korm. határozat

a Szent Márton Emlékévhez kapcsolódó beruházások megvalósítása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2015/185. (XI. 30.)

 

 

Jogszabály:

22/2015. (XI. 30.) NGM utasítás

a Magyar Államkincstár Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2015. (III. 26.) NGM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/59. (XI. 30.)

Hatályos:

2015. 12. 01.

 

Jogszabály:

3/2015. (XI. 30.) AJB utasítás

az alapvető jogok biztosa vizsgálatának szakmai szabályairól és módszereiről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/59. (XI. 30.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

24/2015. (XI. 30.) GVH utasítás

a Gazdasági Versenyhivatal honlapjai és az intranet működtetéséről, karbantartásáról, valamint az elektronikus közzététel rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/59. (XI. 30.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás

a bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzatról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/59. (XI. 30.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

7/2015. (XI. 30.) OBH utasítás

a természetes személyek bírósági adósságrendezési eljárása során használt egyes iratok nyomtatványként történő rendszeresítéséről szóló szabályzatról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/59. (XI. 30.)

Hatályos:

2015. 12. 01.

 

Jogszabály:

3/2015. (XI. 30.) SZGYF utasítás

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság közszolgálati szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/59. (XI. 30.)

Hatályos:

2015. 12. 01.

 

Jogszabály:

EMMI közlemény

a nyilvános könyvtárak jegyzékéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/59. (XI. 30.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság, valamint a Nemzeti Örökség Intézete közleménye

a nemzeti sírkert részeként védett sírok engedély nélküli felújításával kapcsolatban

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/59. (XI. 30.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/59. (XI. 30.)

 

 

Jogszabály:

Budapesti Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

a Budapest XI. kerület 3. számú székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/59. (XI. 30.)

 

 

2015. XI. 27.

Jogszabály:

2015. évi CLXXXVI. törvény

a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosításokról

Megjelent:

MK 2015/183. (XI. 27.)

Hatályos:

2015. 12. 31., 2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi CLXXXVII. törvény

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról

Megjelent:

MK 2015/183. (XI. 27.)

Hatályos:

2015. 11. 28., 2016. 01. 01., 2016. 07. 01., 2017. 01. 01., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi CLXXXVIII. törvény

az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről

Megjelent:

MK 2015/183. (XI. 27.)

Hatályos:

2015. 11. 28., 2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

1856/2015. (XI. 27.) Korm. határozat

a Magyar Olimpiai Bizottság és Budapest Főváros Önkormányzata által a 2024. évi XXXIII. Olimpiai Játékok, valamint a XVII. Paralimpiai Játékok Budapesten történő megrendezése érdekében benyújtandó pályázat kormányzati támogatásáról és a pályázattal összefüggő egyes kormányzati feladatokról

Megjelent:

MK 2015/183. (XI. 27.)

 

 

2015. XI. 26.

Jogszabály:

2015. évi CLXXV. törvény

Magyarország és Európa védelmében a kötelező betelepítési kvóta elleni fellépésről

Megjelent:

MK 2015/182. (XI. 26.)

Hatályos:

2015. 11. 27.

 

Jogszabály:

2015. évi CLXXVI. törvény

a Magyarország és a Belga Királyság között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2015/182. (XI. 26.)

Hatályos:

2015. 11. 27. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2015. évi CLXXVII. törvény

a nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló 2014. évi XC. törvény, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2015/182. (XI. 26.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi CLXXVIII. törvény

a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok egyedi beszámolási célokra történő hazai alkalmazásának bevezetéséhez kapcsolódó, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2015/182. (XI. 26.)

Hatályos:

2016. 01. 01., 2016. 01. 02., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi CLXXIX. törvény

egyes rendészeti tárgyú törvényeknek az európai uniós kötelezettségek teljesítése érdekében szükséges és más célból történő módosításáról

Megjelent:

MK 2015/182. (XI. 26.)

Hatályos:

2016. 01. 01., 2016. 01. 02.

 

Jogszabály:

2015. évi CLXXX. törvény

a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint egyéb eljárásjogi és igazságügyi törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2015/182. (XI. 26.)

Hatályos:

2015. 11. 27., 2015. 12. 04., 2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi CLXXXI. törvény

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2015/182. (XI. 26.)

Hatályos:

2015. 12. 11.

 

Jogszabály:

2015. évi CLXXXII. törvény

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2015/182. (XI. 26.)

Hatályos:

2015. 12. 27.

 

Jogszabály:

2015. évi CLXXXIII. törvény

a vad védelmével, a vadgazdálkodással, valamint a vadászattal összefüggő egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2015/182. (XI. 26.)

Hatályos:

2016. 01. 01., 2016. 07. 01., 2017. 01. 01., 2017. 03. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi CLXXXIV. törvény

a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2015/182. (XI. 26.)

Hatályos:

2015. 11. 27.

 

Jogszabály:

2015. évi CLXXXV. törvény

a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2015/182. (XI. 26.)

Hatályos:

2015. 12. 04.

 

Jogszabály:

353/2015. (XI. 26.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/182. (XI. 26.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

104/2015. (XI. 26.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2015/182. (XI. 26.)

 

 

Jogszabály:

105/2015. (XI. 26.) ME határozat

kormánymegbízott megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2015/182. (XI. 26.)

 

 

Jogszabály:

106/2015. (XI. 26.) ME határozat

állami felsőoktatási intézmény kancellárja megbízásáról

Megjelent:

MK 2015/182. (XI. 26.)

 

 

Jogszabály:

107/2015. (XI. 26.) ME határozat

főiskolai rektor megbízásáról

Megjelent:

MK 2015/182. (XI. 26.)

 

 

2015. XI. 24.

Jogszabály:

348/2015. (XI. 24.) Korm. rendelet

a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/181. (XI. 24.)

Hatályos:

2015. 12. 09., 2016. 01. 01., 2016. 04. 01.

 

Jogszabály:

349/2015. (XI. 24.) Korm. rendelet

a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/181. (XI. 24.)

Hatályos:

2015. 11. 25.

 

Jogszabály:

350/2015. (XI. 24.) Korm. rendelet

egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/181. (XI. 24.)

Hatályos:

2015. 11. 25.

 

Jogszabály:

351/2015. (XI. 24.) Korm. rendelet

a támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/181. (XI. 24.)

Hatályos:

2015. 11. 25.

 

Jogszabály:

352/2015. (XI. 24.) Korm. rendelet

a Budapest, Rákoskeresztúri Új köztemető Látogatóközpont megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2015/181. (XI. 24.)

Hatályos:

2015. 11. 25.

 

Jogszabály:

1/2015. (XI. 24.) ME rendelet

egyes miniszterelnöki rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2015/181. (XI. 24.)

Hatályos:

2015. 11. 25.

 

Jogszabály:

61/2015. (XI. 24.) BM rendelet

a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/181. (XI. 24.)

Hatályos:

2015. 12. 01.

 

Jogszabály:

53/2015. (XI. 24.) EMMI rendelet

a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/181. (XI. 24.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

54/2015. (XI. 24.) EMMI rendelet

egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/181. (XI. 24.)

Hatályos:

2015. 11. 25., 2015. 12. 25.

 

Jogszabály:

75/2015. (XI. 24.) FM rendelet

a földművelésügyi miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a bürokratikus terhek egyszerűsítésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2015/181. (XI. 24.)

Hatályos:

2015. 12. 02.

 

Jogszabály:

76/2015. (XI. 24.) FM rendelet

egyes, nemzeti forrásból, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/181. (XI. 24.)

Hatályos:

2015. 11. 25., 2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

31/2015. (XI. 24.) NGM rendelet

az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/181. (XI. 24.)

Hatályos:

2015. 12. 25., 2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

56/2015. (XI. 24.) OGY határozat

a Magyar Nemzeti Bank 2012. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója elfogadásáról

Megjelent:

MK 2015/181. (XI. 24.)

 

 

Jogszabály:

57/2015. (XI. 24.) OGY határozat

a Magyar Nemzeti Bank 2013. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója elfogadásáról

Megjelent:

MK 2015/181. (XI. 24.)

 

 

Jogszabály:

58/2015. (XI. 24.) OGY határozat

a Magyar Nemzeti Bank 2014. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója elfogadásáról

Megjelent:

MK 2015/181. (XI. 24.)

 

 

Jogszabály:

1831/2015. (XI. 24.) Korm. határozat

a 2016. évi gazdaságnövekedés érdekében szükséges fejlesztéspolitikai intézkedésekről

Megjelent:

MK 2015/181. (XI. 24.)

 

 

Jogszabály:

1832/2015. (XI. 24.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2015. szeptemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/181. (XI. 24.)

 

 

Jogszabály:

1833/2015. (XI. 24.) Korm. határozat

a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2015. októberi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/181. (XI. 24.)

 

 

Jogszabály:

1834/2015. (XI. 24.) Korm. határozat

a "Zrínyi Miklós-Szigetvár 1566" emlékéve meghirdetéséről

Megjelent:

MK 2015/181. (XI. 24.)

Hatályos:

2015. 11. 25.

 

Jogszabály:

1835/2015. (XI. 24.) Korm. határozat

a NIPÜF Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság megalapításáról és az egyes ipari területek fejlesztése kapcsán szükséges további intézkedésekről

Megjelent:

MK 2015/181. (XI. 24.)

 

 

Jogszabály:

1836/2015. (XI. 24.) Korm. határozat

az Erzsébet-program keretében biztosított üdültetésre vonatkozó intézkedésekről

Megjelent:

MK 2015/181. (XI. 24.)

 

 

Jogszabály:

1837/2015. (XI. 24.) Korm. határozat

a Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2015/181. (XI. 24.)

 

 

Jogszabály:

1838/2015. (XI. 24.) Korm. határozat

a család- és gyermekjóléti központok támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2015/181. (XI. 24.)

 

 

Jogszabály:

1839/2015. (XI. 24.) Korm. határozat

a Magyar Nemzeti Levéltár Cseh Tamás Archívumának a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. részére történő átadásáról, és az azzal összefüggő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2015/181. (XI. 24.)

 

 

Jogszabály:

1840/2015. (XI. 24.) Korm. határozat

a Nemzetközi Marton Éva Énekverseny, a Nemzetközi Liszt Ferenc Zongoraverseny, a Nemzetközi Karmesterverseny, valamint a Nyári Nemzetközi Akadémia és Fesztivál támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat- átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2015/181. (XI. 24.)

 

 

Jogszabály:

1841/2015. (XI. 24.) Korm. határozat

a fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem beruházási program megvalósításáról és a szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról szóló 1616/2014. (XI. 4.) Korm. határozat, valamint a geszti Arany János Általános Iskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem beruházási program megvalósításáról, továbbá a fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem beruházási program megvalósításáról és a szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról szóló 1616/2014. (XI. 4.) Korm. határozat módosításáról szóló 1253/2015. (IV. 23.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/181. (XI. 24.)

 

 

Jogszabály:

1842/2015. (XI. 24.) Korm. határozat

a Kőrösi Csoma Sándor Program és a Mikes Kelemen Program 2015. évi megvalósításáról szóló 1689/2014. (XI. 26.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/181. (XI. 24.)

 

 

Jogszabály:

1843/2015. (XI. 24.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2015/181. (XI. 24.)

 

 

Jogszabály:

1844/2015. (XI. 24.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról

Megjelent:

MK 2015/181. (XI. 24.)

Hatályos:

2015. 11. 25.

 

Jogszabály:

1845/2015. (XI. 24.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program 1. prioritása keretében megvalósuló egyes szennyvízelvezetési és -tisztítási projektek támogatásának növeléséről, valamint a prioritás keretében megvalósuló egyes projektek szakaszolásáról

Megjelent:

MK 2015/181. (XI. 24.)

 

 

Jogszabály:

1846/2015. (XI. 24.) Korm. határozat

a KEOP-5.6.0/12-2014-0020 azonosító számú ("A Terrorelhárítási Központ 1101 Budapest, Zách u. 4. alatti objektumának területén található 7. számú épület energetikai korszerűsítése" című) projekt támogatásának növeléséről és szakaszolásának jóváhagyásáról, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/181. (XI. 24.)

Hatályos:

2015. 11. 25.

 

Jogszabály:

1847/2015. (XI. 24.) Korm. határozat

a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0005 azonosító számú ("Gödöllő Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2015/181. (XI. 24.)

 

 

Jogszabály:

1848/2015. (XI. 24.) Korm. határozat

a KEOP-2.4.0/2F/09-11-2015-0001 azonosító számú ("Kunmadaras volt szovjet katonai repülőtér kármentesítése" című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról, a KEOP-2.3.0/2F/09-2009-0008 azonosító számú ("A Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás tagtelepüléseinek felhagyott települési szilárdhulladék- lerakóinak rekultivációja" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/181. (XI. 24.)

 

 

Jogszabály:

1849/2015. (XI. 24.) Korm. határozat

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program 3. prioritása keretében egyes, az ötmilliárd forintot elérő vagy azt meghaladó értékű, több éves fizetési kötelezettséggel járó szerződések megkötésének előzetes engedélyezéséről

Megjelent:

MK 2015/181. (XI. 24.)

 

 

Jogszabály:

1850/2015. (XI. 24.) Korm. határozat

a budapesti 4. számú metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar - Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai című projekt megvalósítása keretében a "Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz: Co-07 sz. szerződés Állomások belső beépítése" tárgyú szerződés módosításának jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2015/181. (XI. 24.)

 

 

Jogszabály:

1851/2015. (XI. 24.) Korm. határozat

a TIOP-1.2.1.B-12/1-2013-0001 azonosító számú ("Kulturális GPS - Kulturális Oktatási Központ Nemzeti Kulturális Térinformációs Rendszer Szolgáltató és Tanácsadó Multifunkcionális Módszertani Központ" című) projekt elszámolható közkiadásának növeléséről és el nem számolható költségei finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2015/181. (XI. 24.)

 

 

Jogszabály:

1852/2015. (XI. 24.) Korm. határozat

a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0006 azonosító számú ("Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház struktúraváltását elősegítő infrastrukturális fejlesztése a fekvőbeteg ellátásban" című), és a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0023 azonosító számú ("Struktúraváltás a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-nél" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2015/181. (XI. 24.)

 

 

Jogszabály:

1853/2015. (XI. 24.) Korm. határozat

a TIOP-3.4.1. azonosító számú ("Bentlakásos intézmények kiváltása, új kapacitások létesítése" című) konstrukció keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2015/181. (XI. 24.)

 

 

Jogszabály:

1854/2015. (XI. 24.) Korm. határozat

az 1848-1947 között hivatalban lévő miniszterelnökök sírjainak felújításához szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2015/181. (XI. 24.)

 

 

Jogszabály:

1855/2015. (XI. 24.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2015/181. (XI. 24.)

 

 

Jogszabály:

102/2015. (XI. 24.) ME határozat

az ENSZ EGB Határvízi Egyezmény Részes Feleinek Ülésein való magyar részvételről

Megjelent:

MK 2015/181. (XI. 24.)

 

 

Jogszabály:

103/2015. (XI. 24.) ME határozat

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kazah Köztársaság között a megerősített partnerségi és együttműködési Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2015/181. (XI. 24.)

 

 

Jogszabály:

2/2015. (XI. 24.) ME utasítás

a miniszterelnöki biztos kinevezéséről szóló 3/2014. (IX. 5.) ME utasítás és a miniszterelnöki biztos kinevezéséről szóló 5/2014. (XII. 31.) ME utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/58. (XI. 24.)

Hatályos:

2015. 11. 25.

 

Jogszabály:

26/2015. (XI. 24.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/58. (XI. 24.)

Hatályos:

2015. 11. 25.

 

Jogszabály:

27/2015. (XI. 24.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/58. (XI. 24.)

Hatályos:

2015. 11. 25.

 

Jogszabály:

28/2015. (XI. 24.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/58. (XI. 24.)

Hatályos:

2015. 11. 25.

 

Jogszabály:

29/2015. (XI. 24.) MvM utasítás

megyei fejlesztési biztosok kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/58. (XI. 24.)

Hatályos:

2015. 11. 25.

 

Jogszabály:

53/2015. (XI. 24.) EMMI utasítás

a Törőcsik Mari Ösztöndíjról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/58. (XI. 24.)

Hatályos:

2015. 11. 25.

 

Jogszabály:

20/2015. (XI. 24.) KKM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/58. (XI. 24.)

Hatályos:

2015. 12. 09.

 

Jogszabály:

5/2015. (XI. 24.) ME KÁT utasítás

a Miniszterelnökség Közszolgálati Szabályzatáról szóló 2/2015. (X. 15.) Miniszterelnökség KÁT utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/58. (XI. 24.)

Hatályos:

2015. 11. 25.

 

Jogszabály:

21/2015. (XI. 24.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Kommunikációs Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/58. (XI. 24.)

Hatályos:

2015. 11. 25.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2015/58. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/58. (XI. 24.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Közlekedési Hatóság hirdetménye

menetíró plombanyomók, AETR Controll bélyegző és vizsgabiztosi bélyegzők érvénytelenségéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/58. (XI. 24.)

 

 

2015. XI. 21.

Jogszabály:

1829/2015. (XI. 21.) Korm. határozat

Macedóniának történő segítségnyújtásról az illegális bevándorlással összefüggésben

Megjelent:

MK 2015/180. (XI. 21.)

 

 

Jogszabály:

1830/2015. (XI. 21.) Korm. határozat

a vajdasági magyar közösségek terület- és gazdaságfejlesztési stratégiájáról

Megjelent:

MK 2015/180. (XI. 21.)

 

 

2015. XI. 20.

Jogszabály:

347/2015. (XI. 20.) Korm. rendelet

egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/179. (XI. 20.)

Hatályos:

2015. 11. 21.

 

Jogszabály:

1827/2015. (XI. 20.) Korm. határozat

a "Békéscsaba (kiz.) - Lőkösháza (oh.) vasútvonal felújítás előkészítési munkái" című projekt teljes körű megvalósításához szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2015/179. (XI. 20.)

 

 

Jogszabály:

1828/2015. (XI. 20.) Korm. határozat

a "Kelenföld-Pusztaszabolcs vasútvonal átépítése I. ütem (Kelenföld-Százhalombatta korszerűsítése és ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése)" című projekt teljes körű megvalósításához szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2015/179. (XI. 20.)

 

 

Jogszabály:

101/2015. (XI. 20.) ME határozat

a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács elnökének és alelnökének felmentéséről, valamint új elnök és alelnök kinevezéséről

Megjelent:

MK 2015/179. (XI. 20.)

 

 

2015. XI. 19.