Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából.
A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli.

 

Változásmutató

Új jogszabályok

Jogszabály:

2015. évi XC. törvény

az egyrészről az Európai Unió, annak tagállamai, másrészről Izland között Izlandnak a Kiotói Jegyzőkönyv második kötelezettségvállalási időszakában az Európai Unióra, annak tagállamaira és Izlandra háruló kötelezettségek közös teljesítésében való részvételéről szóló megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2015/96. (VII. 2.)

Hatályos:

2015. 07. 03. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2015. évi XCI. törvény

a Magyarország és a Luxemburgi Nagyhercegség között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2015/96. (VII. 2.)

Hatályos:

2015. 07. 03. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2015. évi XCII. törvény

az Európa Tanácsnak a gyermekek szexuális kizsákmányolás és szexuális zaklatás elleni védelméről szóló Egyezménye kihirdetéséről, valamint ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2015/96. (VII. 2.)

Hatályos:

2015. 07. 03. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2015. évi XCIII. törvény

az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló, 2014. május 26-i 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozat kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2015/96. (VII. 2.)

Hatályos:

2015. 07. 03. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2015. évi XCIV. törvény

egyes állami vagyont érintő törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2015/96. (VII. 2.)

Hatályos:

2015. 07. 10.

 

Jogszabály:

2015. évi XCV. törvény

az emissziókereskedelmi rendszer magyar államot megillető kvótabevételeinek megosztási és célzott felhasználási szabályainak módosításáról

Megjelent:

MK 2015/96. (VII. 2.)

Hatályos:

2015. 07. 10.

 

Jogszabály:

2015. évi XCVI. törvény

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2015/96. (VII. 2.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi XCVII. törvény

a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről

Megjelent:

MK 2015/96. (VII. 2.)

Hatályos:

2015. 09. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi XCVIII. törvény

a szőlő- és bortermeléssel kapcsolatos egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2015/96. (VII. 2.)

Hatályos:

2015. 08. 01., 2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi XCIX. törvény

a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2015/96. (VII. 2.)

Hatályos:

2015. 07. 03.

 

Jogszabály:

172/2015. (VII. 2.) Korm. rendelet

az Európai Unió saját forrásaival kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében részt vevő intézmények feladat- és hatásköréről, valamint a kapcsolódó eljárásrendről

Megjelent:

MK 2015/96. (VII. 2.)

Hatályos:

A 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozat hatálybalépésének napjától.

 

Jogszabály:

173/2015. (VII. 2.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/96. (VII. 2.)

Hatályos:

2015. 07. 03.

 

Jogszabály:

38/2015. (VII. 2.) FM rendelet

az arborétumok jegyzékéről szóló 19/2011. (III. 16.) VM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/96. (VII. 2.)

Hatályos:

2015. 07. 10.

 

Jogszabály:

1440/2015. (VII. 2.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program keretében megvalósuló egyes hulladékgazdálkodási, megújuló energia felhasználásával összefüggő és energiahatékonysági projektek vonatkozásában a kötelezettségvállaláshoz és a támogatási szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/96. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1441/2015. (VII. 2.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritása keretében megvalósuló egyes hulladékgazdálkodási és szennyvíztisztítási projektek támogatásának növeléséről, valamint a KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0005 azonosító számú ("Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer továbbfejlesztése a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás területén" című) projekt forrásszerkezetének módosításáról

Megjelent:

MK 2015/96. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1442/2015. (VII. 2.) Korm. határozat

egyes, a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2. és 5. prioritása keretében megvalósuló projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződések megkötéséhez történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/96. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1443/2015. (VII. 2.) Korm. határozat

egyes, a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2. és 3. prioritása keretében megvalósuló projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződés módosításához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/96. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1444/2015. (VII. 2.) Korm. határozat

egyes megújuló energiaforrás alapú hő- és villamosenergia-termeléssel, épületenergetikai fejlesztésekkel és a 2014-2020 közötti programozási időszakban megvalósítandó projektek előkészítésével összefüggő projektek vonatkozásában a kötelezettségvállaláshoz és a támogatási szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/96. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1445/2015. (VII. 2.) Korm. határozat

az ÁROP-1.A.3 azonosító számú ("Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban" című) pályázati felhívásra benyújtott egyes projektek vonatkozásában a kötelezettségvállaláshoz és a támogatási szerződések megkötéshez történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/96. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1446/2015. (VII. 2.) Korm. határozat

a KEOP-2.1.1/B/15-2015-0001 azonosító számú ("Gép és eszközbeszerzés a vízügyi igazgatóságok árvízvédelmi és fenntartási feladatainak ellátásához" című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2015/96. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1447/2015. (VII. 2.) Korm. határozat

a KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0032 azonosító számú ("Beregi Ivóvízminőség-javító Projekt" című) és a KEOP-4.10.0/E/12-2014-0118 azonosító számú ("Türjei Kolping idősek otthona energetikai felújítása" című) projekt vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/96. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

1448/2015. (VII. 2.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím 2015. évi előirányzatáról történő átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2015/96. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

52/2015. (VII. 2.) ME határozat

az Országos Statisztikai Tanács tagjainak megbízásáról

Megjelent:

MK 2015/96. (VII. 2.)

 

 

Jogszabály:

2015. évi C. törvény

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről

Megjelent:

MK 2015/97. (VII. 3.)

Hatályos:

2015. 07. 04., 2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi CI. törvény

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2015/97. (VII. 3.)

Hatályos:

2015. 07. 04., 2015. 08. 01., 2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi CII. törvény

a vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről

Megjelent:

MK 2015/97. (VII. 3.)

Hatályos:

2015. 07. 18.

 

Jogszabály:

2015. évi CIII. törvény

a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény, valamint az ezzel összefüggő törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2015/97. (VII. 3.)

Hatályos:

2015. 07. 18., 2015. 08. 03.

 

Jogszabály:

2015. évi CIV. törvény

a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2015/97. (VII. 3.)

Hatályos:

2015. 07. 04.

 

Jogszabály:

39/2015. (VII. 3.) FM rendelet

a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/97. (VII. 3.)

Hatályos:

2015. 07. 08.

 

Jogszabály:

19/2015. (VII. 3.) NGM rendelet

a Magyarországon egyidejűleg foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok legmagasabb létszámáról

Megjelent:

MK 2015/97. (VII. 3.)

Hatályos:

2015. 07. 18.

 

Jogszabály:

41/2015. (VII. 3.) NFM rendelet

az üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységeket végző természetes személyek képzésének, vizsgáztatásának és képesítésének, valamint vállalkozások képesítési rendszerének általános szabályairól, valamint a képzési, képesítési és vizsgáztatási díj mértéke és megfizetésének részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2015/97. (VII. 3.)

Hatályos:

2015. 07. 04., 2015. 07. 06.

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozatai helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2015/97. (VII. 3.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Knk. IV.37.467/2015/2. határozata

a Nemzeti Választási Bizottság 83/2015. határozatának megváltoztatásáról

Megjelent:

MK 2015/97. (VII. 3.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Knk. IV.37.416/2015/2. határozata

a Nemzeti Választási Bizottság 61/2015. (IV. 10.) NVB határozatának megváltoztatásáról

Megjelent:

MK 2015/97. (VII. 3.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Knk. IV.37.456/2015/3. határozata

a Nemzeti Választási Bizottság 79/2015. határozatának megváltoztatásáról

Megjelent:

MK 2015/97. (VII. 3.)

 

 

Jogszabály:

53/2015. (VII. 3.) ME határozat

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökhelyettesének kinevezéséről

Megjelent:

MK 2015/97. (VII. 3.)

 

 

Jogszabály:

174/2015. (VII. 6.) Korm. rendelet

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/98. (VII. 6.)

Hatályos:

2015. 07. 07.

 

Jogszabály:

1449/2015. (VII. 6.) Korm. határozat

a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársasággal szemben fennálló, peres úton érvényesíthető követelések forrásának biztosításáról

Megjelent:

MK 2015/98. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

20/2015. (VII. 6.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/34. (VII. 6.)

Hatályos:

2015. 07. 15.

 

Jogszabály:

30/2015. (VII. 6.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyedi Iratkezelési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/34. (VII. 6.)

Hatályos:

2015. 07. 07.

 

Jogszabály:

15/2015. (VII. 6.) IM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/34. (VII. 6.)

Hatályos:

2015. 07. 07.

 

Jogszabály:

21/2015. (VII. 6.) NFM utasítás

miniszteri biztos kinevezésének visszavonásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/34. (VII. 6.)

Hatályos:

2015. 07. 07.

 

Jogszabály:

10/2015. (VII. 6.) ORFK utasítás

a hivatásos állomány tagjainak szolgálatteljesítési idejéről és a szolgálati időrendszerekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/34. (VII. 6.)

Hatályos:

2015. 07. 07.

 

Jogszabály:

22/2015. (VII. 6.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/34. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2015/34. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/34. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

MVM közlemény

a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram külföldi programszakaszára eső ösztöndíj összegéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/34. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/34. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Kétfarkú Kutya Párt

2014. évi pénzügyi beszámolója

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/34. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

175/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2016. évi központi költségvetésének megalapozásával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2015/99. (VII. 7.)

Hatályos:

2015. 07. 08., 2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet

a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról

Megjelent:

MK 2015/99. (VII. 7.)

Hatályos:

2015. 08. 07.

 

Jogszabály:

177/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet

egyes agrártárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/99. (VII. 7.)

Hatályos:

2015. 07. 08., 2015. 07. 15.

 

Jogszabály:

178/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet

az ózdi "Nemzeti Filmtörténeti Élménypark" című kiemelt projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2015/99. (VII. 7.)

Hatályos:

2015. 07. 08.

 

Jogszabály:

179/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet

a TISZA-TK PROJEKT Kft. Tiszapüspökiben megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2015/99. (VII. 7.)

Hatályos:

2015. 07. 08.

 

Jogszabály:

23/2015. (VII. 7.) AB határozat

a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény egyes rendelkezéseinek, továbbá az egyházi elismerésről és az egyházi jogi személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól szóló 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseinek nemzetközi szerződésbe ütközéséről és folyamatban lévő ügyben történő alkalmazásának kizárásáról

Megjelent:

MK 2015/99. (VII. 7.)

 

 

Jogszabály:

24/2015. (VII. 7.) AB határozat

a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 17.Kpk.45.226/2014/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2015/99. (VII. 7.)

 

 

Jogszabály:

29/2015. (VII. 7.) OGY határozat

a bújtatott pártfinanszírozás megelőzéséről és az Európai Unió intézményei iránti bizalom megóvásáról

Megjelent:

MK 2015/99. (VII. 7.)

Hatályos:

2015. 07. 08.

 

Jogszabály:

30/2015. (VII. 7.) OGY határozat

a kapcsolati erőszak elleni hatékony fellépést elősegítő nemzeti stratégiai célok meghatározásáról

Megjelent:

MK 2015/99. (VII. 7.)

 

 

Jogszabály:

31/2015. (VII. 7.) OGY határozat

a XXXIII. Olimpiai Játékok és a XVII. Paralimpiai Játékok 2024-es budapesti megrendezésére vonatkozó pályázati szándék támogatásáról

Megjelent:

MK 2015/99. (VII. 7.)

Hatályos:

2015. 07. 08.

 

Jogszabály:

32/2015. (VII. 7.) OGY határozat

a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottsága elnökének és tagjainak megválasztásáról

Megjelent:

MK 2015/99. (VII. 7.)

Hatályos:

2015. 07. 06.

 

Jogszabály:

33/2015. (VII. 7.) OGY határozat

a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa tagjainak megválasztásáról szóló 11/2011. (III. 9.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/99. (VII. 7.)

Hatályos:

2015. 07. 06.

 

Jogszabály:

34/2015. (VII. 7.) OGY határozat

a Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2014. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről az Országgyűlés részére című beszámoló elfogadásáról

Megjelent:

MK 2015/99. (VII. 7.)

Hatályos:

2015. 07. 08.

 

Jogszabály:

35/2015. (VII. 7.) OGY határozat

az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Megjelent:

MK 2015/99. (VII. 7.)

Hatályos:

2015. 07. 08.

 

Jogszabály:

293/2015. (VII. 7.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/99. (VII. 7.)

 

 

Jogszabály:

294/2015. (VII. 7.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/99. (VII. 7.)

 

 

Jogszabály:

1450/2015. (VII. 7.) Korm. határozat

a természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok végrehajtásához szükséges feltételek biztosításáról

Megjelent:

MK 2015/99. (VII. 7.)

 

 

Jogszabály:

1451/2015. (VII. 7.) Korm. határozat

a 2015. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1763/2014. (XII. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/99. (VII. 7.)

Hatályos:

2015. 07. 08.

 

Jogszabály:

1452/2015. (VII. 7.) Korm. határozat

az ENSZ Fogyatékossággal Élő Személyek Jogaival Foglalkozó Bizottságának egyedi ügyekben hozott ajánlása szerinti kár- és költségtérítés kifizetéséről

Megjelent:

MK 2015/99. (VII. 7.)

 

 

Jogszabály:

1453/2015. (VII. 7.) Korm. határozat

a határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár fizikai létrehozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2015/99. (VII. 7.)

 

 

Jogszabály:

1454/2015. (VII. 7.) Korm. határozat

a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal anyakönyvezéssel összefüggő feladatainak átadásához szükséges fejezetek közötti előirányzat- átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2015/99. (VII. 7.)

 

 

Jogszabály:

1455/2015. (VII. 7.) Korm. határozat

az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjai 2015. évi kompenzációjának finanszírozása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2015/99. (VII. 7.)

 

 

Jogszabály:

1456/2015. (VII. 7.) Korm. határozat

a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye és a Szombathelyi Egyházmegye felújítási munkálatainak, valamint egyes infrastrukturális fejlesztéseinek támogatásáról

Megjelent:

MK 2015/99. (VII. 7.)

 

 

Jogszabály:

1457/2015. (VII. 7.) Korm. határozat

az Óbudai Egyetem már megkezdett kollégiumi beruházásának megvalósításához szükséges - részben a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosítással történő - forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2015/99. (VII. 7.)

 

 

Jogszabály:

1458/2015. (VII. 7.) Korm. határozat

a Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola felújításához, bővítéséhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2015/99. (VII. 7.)

 

 

Jogszabály:

1459/2015. (VII. 7.) Korm. határozat

a Kovács Gábor Művészeti Alapítvány (KOGART) támogatása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1852/2014. (XII. 30.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésről és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat- átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2015/99. (VII. 7.)

 

 

Jogszabály:

2015. évi CV. törvény

a természetes személyek adósságrendezéséről

Megjelent:

MK 2015/100. (VII. 8.)

Hatályos:

2015. 09. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi CVI. törvény

a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2015/100. (VII. 8.)

Hatályos:

2015. 07. 09.

 

Jogszabály:

2015. évi CVII. törvény

a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény, és ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2015/100. (VII. 8.)

Hatályos:

2015. 07. 09., 2015. 09. 01., 2016. 01. 01., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi CVIII. törvény

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény és a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2015/100. (VII. 8.)

Hatályos:

2015. 07. 09.

 

Jogszabály:

2015. évi CIX. törvény

az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2015/100. (VII. 8.)

Hatályos:

2015. 07. 09.

 

Jogszabály:

2015. évi CX. törvény

az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvénynek az állami vagy önkormányzati vagyon gyarapításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2015/100. (VII. 8.)

Hatályos:

2015. 07. 09.

 

Jogszabály:

2015. évi CXI. törvény

az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény és a közfoglalkoztatással összefüggő egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2015/100. (VII. 8.)

Hatályos:

2015. 07. 13., 2015. 08. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi CXII. törvény

a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2015/100. (VII. 8.)

Hatályos:

2015. 07. 13.

 

Jogszabály:

2015. évi CXIII. törvény

a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2015/100. (VII. 8.)

Hatályos:

2015. 07. 09.

 

Jogszabály:

2015. évi CXIV. törvény

a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2015/100. (VII. 8.)

Hatályos:

2015. 07. 13., 2015. 08. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi CXV. törvény

a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2015/100. (VII. 8.)

Hatályos:

2015. 08. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi CXVI. törvény

az egyes fővárosi fejlesztési beruházások gyorsításáról és egyszerűsítéséről

Megjelent:

MK 2015/100. (VII. 8.)

Hatályos:

2015. 07. 11.

 

Jogszabály:

2015. évi CXVII. törvény

a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2015/100. (VII. 8.)

Hatályos:

2015. 07. 09.

 

Jogszabály:

2015. évi CXVIII. törvény

a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2015/100. (VII. 8.)

Hatályos:

2015. 07. 23.

 

Jogszabály:

2015. évi CXIX. törvény

a víziközmű-szolgáltatással összefüggő egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2015/100. (VII. 8.)

Hatályos:

2015. 07. 24., 2015. 09. 01., 2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi CXX. törvény

egyes vízgazdálkodási és tűzvédelmi tárgyú, illetve közszolgáltatás ellátásával összefüggő törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2015/100. (VII. 8.)

Hatályos:

2015. 07. 16., 2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

180/2015. (VII. 8.) Korm. rendelet

a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről szóló 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/100. (VII. 8.)

Hatályos:

2015. 07. 16.

 

Jogszabály:

181/2015. (VII. 8.) Korm. rendelet

a Budapesti Vegyiművek zártkörűen működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

Megjelent:

MK 2015/100. (VII. 8.)

Hatályos:

2015. 07. 09.

 

Jogszabály:

1460/2015. (VII. 8.) Korm. határozat

Magyarországnak a Nyílt Kormányzati Együttműködés kezdeményezés keretében a 2015-2017. évekre tett vállalásairól szóló második akciótervéről

Megjelent:

MK 2015/100. (VII. 8.)

Hatályos:

2015. 07. 09.

 

Jogszabály:

182/2015. (VII. 10.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya közötti, a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság és Románia között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 2004. április hó 27. napján aláírt Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2015/101. (VII. 10.)

Hatályos:

2015. 07. 11. - kivétellel.

 

Jogszabály:

183/2015. (VII. 10.) Korm. rendelet

a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet, valamint a támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/101. (VII. 10.)

Hatályos:

2015. 07. 11.

 

Jogszabály:

184/2015. (VII. 10.) Korm. rendelet

az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012. (X. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/101. (VII. 10.)

Hatályos:

2015. 07. 11.

 

Jogszabály:

40/2015. (VII. 10.) BM rendelet

egyes BM rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

Megjelent:

MK 2015/101. (VII. 10.)

Hatályos:

2015. 07. 11.

 

Jogszabály:

35/2015. (VII. 10.) EMMI rendelet

az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/101. (VII. 10.)

Hatályos:

2015. 07. 11.

 

Jogszabály:

42/2015. (VII. 10.) NFM rendelet

a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról szóló 37/2007. (III. 26.) GKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/101. (VII. 10.)

Hatályos:

2015. 07. 11., 2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

1461/2015. (VII. 10.) Korm. határozat

az "Elővárosi vasúti személyszállítás céljára 6 db villamos motorvonat beszerzése a MÁV-START Zrt. részére" című projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról, akciótervi nevesítéséről és az azzal kapcsolatos kötelezettségvállalásról

Megjelent:

MK 2015/101. (VII. 10.)

 

 

Jogszabály:

1462/2015. (VII. 10.) Korm. határozat

a TÁMOP-4.2.5.A-11/1-2012-0001 azonosító számú projekt támogatásának növeléséről, valamint egyes, a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2-4. prioritása keretében megvalósuló projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződések megkötéséhez és tartaléklisták megszüntetéséhez történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/101. (VII. 10.)

 

 

Jogszabály:

1463/2015. (VII. 10.) Korm. határozat

a KÖZOP-2.5.0-09-11-2015-0005 azonosító számú ("Rákos-Hatvan vonalszakasz kiviteli terveinek és támogatási kérelmének elkészítése" című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról, akciótervi nevesítéséről, és az azzal kapcsolatos kötelezettségvállalásról

Megjelent:

MK 2015/101. (VII. 10.)

 

 

Jogszabály:

16/2015. (VII. 10.) IM utasítás

az Igazságügyi Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (I. 30.) IM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/35. (VII. 10.)

Hatályos:

2015. 07. 11.

 

Jogszabály:

2/2015. (VII. 10.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet szakmai ellenőrzéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/35. (VII. 10.)

Hatályos:

2015. 08. 01.

 

Jogszabály:

11/2015. (VII. 10.) LÜ utasítás

a nyomozó ügyészségek átszervezésével összefüggő legfőbb ügyészi utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/35. (VII. 10.)

Hatályos:

2015. 10. 01.

 

Jogszabály:

7/2015. (VII. 10.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok gazdálkodási szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/35. (VII. 10.)

Hatályos:

2015. 07. 11.

 

Jogszabály:

8/2015. (VII. 10.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap gazdálkodási szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/35. (VII. 10.)

Hatályos:

2015. 07. 11.

 

Jogszabály:

9/2015. (VII. 10.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Adatvédelmi szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/35. (VII. 10.)

Hatályos:

2015. 07. 11.

 

Jogszabály:

11/2015. (VII. 10.) ORFK utasítás

a hivatásos állomány tagjának az internetes felületen a hivatásos állományba tartozására vonatkozó adatok nyilvánosságra hozatalának szabályozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/35. (VII. 10.)

Hatályos:

2015. 07. 11.

 

Jogszabály:

12/2015. (VII. 10.) ORFK utasítás

a rendőri korrupciós cselekmények megelőzésével és visszaszorításával kapcsolatos feladatokról szóló 20/2013. (V. 17.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/35. (VII. 10.)

Hatályos:

2015. 07. 11.

 

Jogszabály:

13/2015. (VII. 10.) ORFK utasítás

egyes ORFK utasításoknak a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény hatálybalépésével összefüggésben történő módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/35. (VII. 10.)

Hatályos:

2015. 07. 11.

 

Jogszabály:

23/2015. (VII. 10.) KKM közlemény

a Nemzetközi Migrációs Politikát Fejlesztő Központ (ICMPD) alapításáról és működéséről szóló, Bécsben 1993. június 1. napján aláírt Megállapodásnak az ICMPD belső adórendszere bevezetésével kapcsolatos negyedik módosítása kihirdetéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 163/2014. (VII. 10.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/35. (VII. 10.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2015/35. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/35. (VII. 10.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kezdeményezések aláírásgyűjtő ív hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/35. (VII. 10.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/35. (VII. 10.)

 

 

Jogszabály:

Megújuló Magyarországért Alapítvány

2014. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/35. (VII. 10.)

 

 

Jogszabály:

Közlemény

a Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja megszüntetéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/35. (VII. 10.)

 

 

Jogszabály:

Érvénytelenítés

a Hivatalos Értesítő 2015/35. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/35. (VII. 10.)

 

 

Jogszabály:

2015. évi CXXI. törvény

az Európai Közjogi Szervezet létrehozásáról és alapokmányáról szóló Egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2015/102. (VII. 13.)

Hatályos:

2015. 08. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi CXXII. törvény

a Magyarország Kormánya és az Egyesült Nemzetek Gyermekalapja között az Egyesült Nemzetek Gyermekalapja Globális Szolgáltató Központjának létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2015/102. (VII. 13.)

Hatályos:

2015. 07. 14. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2015. évi CXXIII. törvény

az egészségügyi alapellátásról

Megjelent:

MK 2015/102. (VII. 13.)

Hatályos:

2015. 08. 01., 2016. 01. 01., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi CXXIV. törvény

a nemzeti akkreditálásról

Megjelent:

MK 2015/102. (VII. 13.)

Hatályos:

2015. 07. 14., 2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi CXXV. törvény

az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2015/102. (VII. 13.)

Hatályos:

2015. 07. 21., 2015. 08. 12.

 

Jogszabály:

2015. évi CXXVI. törvény

az állami vezetői juttatások csökkentésével összefüggésben egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2015/102. (VII. 13.)

Hatályos:

2015. 07. 28.

 

Jogszabály:

2015. évi CXXVII. törvény

az ideiglenes biztonsági határzár létesítésével, valamint a migrációval összefüggő törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2015/102. (VII. 13.)

Hatályos:

2015. 08. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi CXXVIII. törvény

a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2015/102. (VII. 13.)

Hatályos:

2015. 07. 14.

 

Jogszabály:

2015. évi CXXIX. törvény

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá egyes más törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2015/102. (VII. 13.)

Hatályos:

2015. 07. 16., 2015. 10. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi CXXX. törvény

az e-kártya megvalósításához szükséges egyes törvények, valamint az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2015/102. (VII. 13.)

Hatályos:

2015. 07. 16., 2015. 08. 01., 2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi CXXXI. törvény

egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2015/102. (VII. 13.)

Hatályos:

2015. 07. 21., 2015. 09. 01., 2016. 01. 01., 2016. 09. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi CXXXII. törvény

a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2015/102. (VII. 13.)

Hatályos:

2015. 07. 21., 2015. 09. 01., 2016. 07. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi CXXXIII. törvény

egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2015/102. (VII. 13.)

Hatályos:

2015. 08. 01., 2016. 01. 01., 2017. 01. 01., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi CXXXIV. törvény

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2015/102. (VII. 13.)

Hatályos:

2015. 07. 14.

 

Jogszabály:

2015. évi CXXXV. törvény

a sportról szóló 2004. évi I. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2015/102. (VII. 13.)

Hatályos:

2015. 07. 14.

 

Jogszabály:

2015. évi CXXXVI. törvény

a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2015/102. (VII. 13.)

Hatályos:

2015. 07. 14.

 

Jogszabály:

2015. évi CXXXVII. törvény

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2015/102. (VII. 13.)

Hatályos:

2015. 09. 11.

 

Jogszabály:

2015. évi CXXXVIII. törvény

az elektronikus hírközlési szolgáltatások és infrastruktúra fejlesztésének, kiépítésének ösztönzéséről, a jogszabályi háttér akadálymentesítéséről szóló törvénymódosításokról

Megjelent:

MK 2015/102. (VII. 13.)

Hatályos:

2015. 07. 16.

 

Jogszabály:

2015. évi CXXXIX. törvény

a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2015/102. (VII. 13.)

Hatályos:

2015. 10. 01.

 

Jogszabály:

185/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet

a kormányzati eseménykezelő központ és az eseménykezelő központok feladat- és hatásköréről, valamint a biztonsági események kezelésének, a biztonsági események műszaki vizsgálatának és a sérülékenységvizsgálat lefolytatásának szabályairól

Megjelent:

MK 2015/102. (VII. 13.)

Hatályos:

2015. 07. 16.

 

Jogszabály:

186/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltató információbiztonsággal kapcsolatos feladatköréről

Megjelent:

MK 2015/102. (VII. 13.)

Hatályos:

2015. 07. 16., 2016. 03. 01.

 

Jogszabály:

187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet

az elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó hatóságok, valamint az információbiztonsági felügyelő feladat- és hatásköréről, továbbá a zárt célú elektronikus információs rendszerek meghatározásáról

Megjelent:

MK 2015/102. (VII. 13.)

Hatályos:

2015. 07. 16., 2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeleteknek a Herman Ottó Intézet megalapításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2015/102. (VII. 13.)

Hatályos:

2015. 07. 14.

 

Jogszabály:

40/2015. (VII. 13.) FM rendelet

a földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyes rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/102. (VII. 13.)

Hatályos:

2015. 07. 14.

 

Jogszabály:

9/2015. (VII. 13.) HM rendelet

a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/102. (VII. 13.)

Hatályos:

2015. 07. 21.

 

Jogszabály:

295/2015. (VII. 13.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2015/102. (VII. 13.)

 

 

Jogszabály:

296/2015. (VII. 13.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2015/102. (VII. 13.)

 

 

Jogszabály:

297/2015. (VII. 13.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2015/102. (VII. 13.)

 

 

Jogszabály:

298/2015. (VII. 13.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2015/102. (VII. 13.)

 

 

Jogszabály:

299/2015. (VII. 13.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2015/102. (VII. 13.)

 

 

Jogszabály:

300/2015. (VII. 13.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2015/102. (VII. 13.)

 

 

Jogszabály:

301/2015. (VII. 13.) KE határozat

rektori megbízás alóli felmentésről

Megjelent:

MK 2015/102. (VII. 13.)

 

 

Jogszabály:

302/2015. (VII. 13.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2015/102. (VII. 13.)

 

 

Jogszabály:

303/2015. (VII. 13.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2015/102. (VII. 13.)

 

 

Jogszabály:

188/2015. (VII. 15.) Korm. rendelet

a hírszerző és elhárítási tevékenységhez kapcsolódó beszerzésekről

Megjelent:

MK 2015/103. (VII. 15.)

Hatályos:

2015. 07. 16.

 

Jogszabály:

4/2015. (VII. 15.) NMHH rendelet

az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/103. (VII. 15.)

Hatályos:

2015. 07. 16.

 

Jogszabály:

41/2015. (VII. 15.) BM rendelet

az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről

Megjelent:

MK 2015/103. (VII. 15.)

Hatályos:

2015. 07. 16.

 

Jogszabály:

42/2015. (VII. 15.) BM rendelet

az elektronikus információbiztonságról szóló törvény hatálya alá tartozó egyes szervezetek hatósági nyilvántartásba vételének rendjéről

Megjelent:

MK 2015/103. (VII. 15.)

Hatályos:

2015. 07. 16.

 

Jogszabály:

43/2015. (VII. 15.) BM rendelet

az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/103. (VII. 15.)

Hatályos:

2015. 08. 01.

 

Jogszabály:

44/2015. (VII. 15.) BM rendelet

a belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról szóló 44/1998. (X. 14.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/103. (VII. 15.)

Hatályos:

2015. 07. 30.

 

Jogszabály:

36/2015. (VII. 15.) EMMI rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/103. (VII. 15.)

Hatályos:

2015. 07. 16.

 

Jogszabály:

37/2015. (VII. 15.) EMMI rendelet

az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi LXV. törvény szerinti méltányossági hozzájárulás eljárási szabályairól szóló 3/2004. (III. 23.) GyISM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/103. (VII. 15.)

Hatályos:

2015. 07. 23.

 

Jogszabály:

3/2015. (VII. 15.) KKM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Megjelent:

MK 2015/103. (VII. 15.)

Hatályos:

2015. 07. 16.

 

Jogszabály:

2/2015. Büntető-közigazgatási-munkaügyi-polgári jogegységi határozat

az 1/2003., az 1/2007., az 1/2008. és a 2/2008. Közigazgatási-polgári jogegységi határozat hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2015/103. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

3/2015. Polgári jogegységi határozat

az 1/1998., a 4/1999., a 2/2000. és az 1/2006. Polgári jogegységi határozat hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2015/103. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1464/2015. (VII. 15.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 5. prioritásával összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2015/103. (VII. 15.)

Hatályos:

2015. 07. 16.

 

Jogszabály:

1465/2015. (VII. 15.) Korm. határozat

egyes, a Környezet és Energia Operatív Program 1. prioritása keretében megvalósuló ivóvízminőség-javító és szennyvíztisztítási projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2015/103. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1466/2015. (VII. 15.) Korm. határozat

egyes, a KEOP-2012-5.6.0 jelű ("Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai" című) támogatási konstrukció keretében megvalósuló projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződés módosításához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/103. (VII. 15.)

Hatályos:

2015. 07. 16.

 

Jogszabály:

1467/2015. (VII. 15.) Korm. határozat

a KEOP-2012-5.6.0 jelű ("Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai" című) támogatási konstrukció keretében megvalósuló egyes projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződés módosításához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/103. (VII. 15.)

Hatályos:

2015. 07. 16.

 

Jogszabály:

1468/2015. (VII. 15.) Korm. határozat

a KÖZOP-1.5.0-09-11-2015-0003 azonosító számú ("TEN-T hálózat elemein a zajszennyezés csökkentését célzó zajárnyékoló létesítmények fejlesztése, előkészítése" című) projekt vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/103. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1469/2015. (VII. 15.) Korm. határozat

a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2., 3. és 5. prioritása keretében megvalósuló projektek vonatkozásában támogatási szerződések megkötéséhez, és a TÁMOP-5.5.4-13/2 azonosító számú ("Lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása" című) pályázati felhívás tartaléklistája megszüntetéséhez történő hozzájárulásról, valamint a TÁMOP-1.1.2-11/1-2012-0001 azonosító számú projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2015/103. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1470/2015. (VII. 15.) Korm. határozat

egyes, a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 1. prioritása keretében megvalósuló projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/103. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1471/2015. (VII. 15.) Korm. határozat

a TIOP-3.3.2-12/1-2013-0001 azonosító számú ("Szociális szolgáltatások fejlesztése támogató technológiai eszközök biztosításával a házi gondozás területén" című) projekt költségnövekményének jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2015/103. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1472/2015. (VII. 15.) Korm. határozat

a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében megvalósuló integrált területi programokról

Megjelent:

MK 2015/103. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1473/2015. (VII. 15.) Korm. határozat

a "Budapest-Arad vasútvonalhoz kapcsolódó repülőtéri iparvágány meghosszabbítása és egy multimodális csomópont kialakítása a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren" című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2014. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

Megjelent:

MK 2015/103. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1474/2015. (VII. 15.) Korm. határozat

a budapesti 4. számú metróvonal, I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar-Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai című projekt megvalósítása keretében egyes vállalkozási szerződések módosításának jóváhagyásáról, valamint a szerződésmódosítások alapján folyósítandó hazai költségvetési forrás meghatározásáról

Megjelent:

MK 2015/103. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

189/2015. (VII. 16.) Korm. rendelet

a Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/104. (VII. 16.)

Hatályos:

2015. 08. 15.

 

Jogszabály:

304/2015. (VII. 16.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2015/104. (VII. 16.)

 

 

Jogszabály:

305/2015. (VII. 16.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2015/104. (VII. 16.)

 

 

Jogszabály:

190/2015. (VII. 20.) Korm. rendelet

a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/105. (VII. 20.)

Hatályos:

2015. 07. 23., 2015. 09. 01.

 

Jogszabály:

22/2015. (VII. 20.) MNB rendelet

a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések módosulásához kapcsolódó fogyasztóvédelmi rendelkezésekről szóló 58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/105. (VII. 20.)

Hatályos:

2015. 07. 23.

 

Jogszabály:

41/2015. (VII. 20.) FM rendelet

a zöldség-gyümölcs termelői csoportokra és termelői szervezetekre vonatkozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/105. (VII. 20.)

Hatályos:

2015. 07. 21.

 

Jogszabály:

43/2015. (VII. 20.) NFM rendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) "A" és "B" Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/105. (VII. 20.)

Hatályos:

2015. 07. 21.

 

Jogszabály:

44/2015. (VII. 20.) NFM rendelet

a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet, valamint a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/105. (VII. 20.)

Hatályos:

2015. 07. 28.

 

Jogszabály:

2/2015. Büntető jogegységi határozat

a másodfokú bíróság elsőfokú határozatot hatályon kívül helyező és az elsőfokú bíróságot új eljárás lefolytatására utasító végzése alaki jogerővel bír, ekként ellene a legfőbb ügyész a törvényesség érdekében jogorvoslatot jelenthet be

Megjelent:

MK 2015/105. (VII. 20.)

 

 

Jogszabály:

3/2015. Büntető jogegységi határozat

az életfogytig tartó szabadságvesztésből feltételes szabadságra bocsátás kizárásának lehetősége az alkotmányos jogrend része, amelynek - törvényi előfeltételek megvalósulása esetén történő - bírósági alkalmazását nemzetközi szerződés nem tiltja

Megjelent:

MK 2015/105. (VII. 20.)

 

 

Jogszabály:

2/2015. Közigazgatási jogegységi határozat

a Harm.tv. 18. § (1) bekezdés b) pontját úgy kell értelmezni, hogy amennyiben a harmadik országbeli állampolgár a tartózkodási jogosultság megszerzése, meghosszabbítása iránti eljárásban hamis adatot, valótlan tényt közöl, annak objektív jogkövetkezményeit viselnie kell

Megjelent:

MK 2015/105. (VII. 20.)

 

 

Jogszabály:

3/2015. Közigazgatási-munkaügyi jogegységi határozat

a Pp. 340/A. § (2) bekezdés b) pontja csak azon ügyben zárja ki a felülvizsgálatot, amelyben a közigazgatási határozat kizárólag bírságot kiszabó rendelkezést tartalmaz

Megjelent:

MK 2015/105. (VII. 20.)

 

 

Jogszabály:

306/2015. (VII. 20.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2015/105. (VII. 20.)

 

 

Jogszabály:

307/2015. (VII. 20.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/105. (VII. 20.)

 

 

Jogszabály:

308/2015. (VII. 20.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/105. (VII. 20.)

 

 

Jogszabály:

309/2015. (VII. 20.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/105. (VII. 20.)

 

 

Jogszabály:

310/2015. (VII. 20.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/105. (VII. 20.)

 

 

Jogszabály:

311/2015. (VII. 20.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/105. (VII. 20.)

 

 

Jogszabály:

1475/2015. (VII. 20.) Korm. határozat

a bürokratikus terhek egyszerűsítésének intézkedési tervéről

Megjelent:

MK 2015/105. (VII. 20.)

 

 

Jogszabály:

1476/2015. (VII. 20.) Korm. határozat

az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1359/2014. (VI. 30.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/105. (VII. 20.)

Hatályos:

2015. 07. 21.

 

Jogszabály:

1477/2015. (VII. 20.) Korm. határozat

az egyes szakmai feladatok átadásával összefüggésben a Miniszterelnökség és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2015/105. (VII. 20.)

 

 

Jogszabály:

1478/2015. (VII. 20.) Korm. határozat

a Nemzetközi Tudományos Diákolimpiákkal kapcsolatos feladatok ellátásához kapcsolódó fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2015/105. (VII. 20.)

 

 

Jogszabály:

1479/2015. (VII. 20.) Korm. határozat

Magyarországnak az EU-Afrika Infrastrukturális Alaphoz történő csatlakozásáról, valamint az IFC Együttműködési Alap működésével összefüggő pénzügyi forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2015/105. (VII. 20.)

 

 

Jogszabály:

1480/2015. (VII. 20.) Korm. határozat

a torontói Magyar Ház építése befejezésének finanszírozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2015/105. (VII. 20.)

 

 

Jogszabály:

1481/2015. (VII. 20.) Korm. határozat

az Európai Unió melletti magyar Állandó Képviseleten a Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz tartozó szakdiplomata álláshelyek meghatározásáról

Megjelent:

MK 2015/105. (VII. 20.)

 

 

Jogszabály:

1482/2015. (VII. 20.) Korm. határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosának Hivatala közötti Megállapodás módosításáról szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2015/105. (VII. 20.)

 

 

Jogszabály:

191/2015. (VII. 21.) Korm. rendelet

a nemzeti szinten biztonságosnak nyilvánított származási országok és biztonságos harmadik országok meghatározásáról

Megjelent:

MK 2015/106. (VII. 21.)

Hatályos:

2015. 07. 22.

 

Jogszabály:

192/2015. (VII. 21.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/106. (VII. 21.)

Hatályos:

2015. 07. 22., 2015. 10. 01., 2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

193/2015. (VII. 21.) Korm. rendelet

egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/106. (VII. 21.)

Hatályos:

2015. 07. 22., 2015. 08. 01.

 

Jogszabály:

194/2015. (VII. 21.) Korm. rendelet

az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszer kártyafelhasználói regisztrációval kapcsolatos feladatokat ellátó szerv kijelöléséről, valamint egyes kormányrendeleteknek az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény végrehajtásával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2015/106. (VII. 21.)

Hatályos:

2015. 08. 01.

 

Jogszabály:

195/2015. (VII. 21.) Korm. rendelet

az elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevétele során alkalmazható közvetítőválasztásról szóló 73/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2015/106. (VII. 21.)

Hatályos:

2015. 11. 01.

 

Jogszabály:

196/2015. (VII. 21.) Korm. rendelet

a honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/106. (VII. 21.)

Hatályos:

2015. 07. 22.

 

Jogszabály:

197/2015. (VII. 21.) Korm. rendelet

az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a jogosultság megszerzésével kapcsolatos eljárás szabályairól és az eljáró szervezetről szóló 164/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet és az egyházi elismerésről és az egyházi jogi személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól szóló 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/106. (VII. 21.)

Hatályos:

2015. 07. 29.

 

Jogszabály:

23/2015. (VII. 21.) MNB rendelet

a jegybanki alapkamat mértékéről

Megjelent:

MK 2015/106. (VII. 21.)

Hatályos:

2015. 07. 22.

 

Jogszabály:

24/2015. (VII. 21.) MNB rendelet

a "Szilvay Kornél" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2015/106. (VII. 21.)

Hatályos:

2015. 07. 24.

 

Jogszabály:

5/2015. (VII. 21.) NMHH rendelet

az elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevétele során alkalmazható közvetítőválasztásról

Megjelent:

MK 2015/106. (VII. 21.)

Hatályos:

2015. 11. 01.

 

Jogszabály:

1003/2015. (VII. 21.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság Ügyrendjéről szóló 1001/2013. (II. 27.) AB Tü. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/106. (VII. 21.)

Hatályos:

2015. 07. 22.

 

Jogszabály:

25/2015. (VII. 21.) AB határozat

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 108. § ával kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról

Megjelent:

MK 2015/106. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

26/2015. (VII. 21.) AB határozat

a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 155/A. §-ában szabályozott előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésével kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról

Megjelent:

MK 2015/106. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

27/2015. (VII. 21.) AB határozat

a 2014. június 30-ig hatályban volt, az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. tvr. 27/A. § (2) bekezdés második mondata, valamint 30. § (3) bekezdésének "a kéttagú születési családi név és" szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapításáról és folyamatban lévő ügyben történő alkalmazhatóságának kizárásáról

Megjelent:

MK 2015/106. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1483/2015. (VII. 21.) Korm. határozat

a Nemzeti Várprogramról

Megjelent:

MK 2015/106. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1484/2015. (VII. 21.) Korm. határozat

a közgyűjteményekben őrzött, állami tulajdonú kulturális javak felújított kulturális örökségi helyszíneken történő elhelyezését szolgáló Műtárgyprogramról

Megjelent:

MK 2015/106. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1485/2015. (VII. 21.) Korm. határozat

a felújított kulturális terek hasznosításáról és a működtetésük érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2015/106. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozat

a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2015/106. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1487/2015. (VII. 21.) Korm. határozat

a Jedlik Ányos Tervhez kapcsolódó jogalkotási feladatokról

Megjelent:

MK 2015/106. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1488/2015. (VII. 21.) Korm. határozat

a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. ingatlanaiban lakó és lakbérfizetési kötelezettségének eleget nem tevő személyek hátralékfizetési problémájának kezelési lehetőségéről és ezzel összefüggésben a további feladatok meghatározásáról

Megjelent:

MK 2015/106. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1489/2015. (VII. 21.) Korm. határozat

az uniós pályázatokból visszamaradt, vissza nem térítendő források pénzügyi eszközzé alakításáról

Megjelent:

MK 2015/106. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1490/2015. (VII. 21.) Korm. határozat

a Washingtonban és Podgoricában létesítendő mezőgazdasági és környezetügyi szakdiplomata álláshelyekről

Megjelent:

MK 2015/106. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1491/2015. (VII. 21.) Korm. határozat

a külgazdasági attasé hálózat létszámbővítéséhez és működtetéséhez szükséges többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2015/106. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1492/2015. (VII. 21.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2015/106. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1493/2015. (VII. 21.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2015/106. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1494/2015. (VII. 21.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2015/106. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1495/2015. (VII. 21.) Korm. határozat

a nyíregyházi Kállay-kúria felújításához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2015/106. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1496/2015. (VII. 21.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2015/106. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

54/2015. (VII. 21.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya közötti, a légtérrendészeti feladatokban történő együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2015/106. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

55/2015. (VII. 21.) ME határozat

Magyarország Kormánya és az Iráni Iszlám Köztársaság Kormánya közötti kulturális központok kölcsönös nyitásáról, működtetéséről és tevékenységéről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2015/106. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

56/2015. (VII. 21.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti határhidak és határút-szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2015/106. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

57/2015. (VII. 21.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2015/106. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

58/2015. (VII. 21.) ME határozat

állami felsőoktatási intézmény kancellárja jelenlegi megbízásának visszavonásáról és újabb kancellári megbízásáról

Megjelent:

MK 2015/106. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

18/2015. (VII. 21.) BM utasítás

a Belügyminisztérium 2014-2016 közötti programozási időszakban a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra vonatkozó Munkaprogramjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/36. (VII. 21.)

Hatályos:

2015. 07. 22.

 

Jogszabály:

31/2015. (VII. 21.) EMMI utasítás

az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/36. (VII. 21.)

Hatályos:

2015. 07. 22.

 

Jogszabály:

32/2015. (VII. 21.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma nemzetközi és európai uniós ügyeket érintő együttműködési rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/36. (VII. 21.)

Hatályos:

2015. 07. 22.

 

Jogszabály:

34/2015. (VII. 21.) HM utasítás

a szolgálati viszonyon, a közalkalmazotti jogviszonyon és a munkaviszonyon kívüli tevékenységek díjazásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/36. (VII. 21.)

Hatályos:

2015. 07. 22.

 

Jogszabály:

35/2015. (VII. 21.) HM utasítás

az Integritási és Korrupció-megelőzési Munkacsoport felállításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/36. (VII. 21.)

Hatályos:

2015. 07. 22.

 

Jogszabály:

36/2015. (VII. 21.) HM utasítás

a Magyar Honvédség Civil-katonai Együttműködési Funkcionális Szakértői Csoport létrehozásának, készenlétének, felkészítésének és ellátásának szabályozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/36. (VII. 21.)

Hatályos:

2015. 07. 22.

 

Jogszabály:

37/2015. (VII. 21.) HM utasítás

a tartós külföldi szolgálatot teljesítők reprezentációs tevékenységéről szóló 117/2011. (X. 21.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/36. (VII. 21.)

Hatályos:

2015. 07. 22.

 

Jogszabály:

38/2015. (VII. 21.) HM utasítás

a honvédelmi szervezetek beszerzéseinek eljárási rendjéről szóló 18/2014. (III. 7.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/36. (VII. 21.)

Hatályos:

2015. 07. 22.

 

Jogszabály:

16/2015. (VII. 21.) NGM utasítás

a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (I. 21.) NGM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/36. (VII. 21.)

Hatályos:

2015. 07. 22.

 

Jogszabály:

17/2015. (VII. 21.) NGM utasítás

az ideiglenes külföldi kiküldetések rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/36. (VII. 21.)

Hatályos:

2015. 07. 22.

 

Jogszabály:

22/2015. (VII. 21.) NFM utasítás

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (X. 10.) NFM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/36. (VII. 21.)

Hatályos:

2015. 07. 22.

 

Jogszabály:

23/2015. (VII. 21.) NFM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/36. (VII. 21.)

Hatályos:

2015. 07. 22.

 

Jogszabály:

24/2015. (VII. 21.) NFM utasítás

a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 3/2015. (II. 20.) NFM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/36. (VII. 21.)

Hatályos:

2015. 07. 22.

 

Jogszabály:

25/2015. (VII. 21.) NFM utasítás

a fejezetet irányító szerv vezetőjének hatáskörébe utalt egyes jogok gyakorlásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/36. (VII. 21.)

Hatályos:

2015. 07. 22.

 

Jogszabály:

3/2015. (VII. 21.) KEKKH utasítás

a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Iratkezelési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/36. (VII. 21.)

Hatályos:

2015. 07. 22.

 

Jogszabály:

14/2015. (VII. 21.) ORFK utasítás

a Rendőrség Fogdaépítési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/36. (VII. 21.)

Hatályos:

2015. 08. 05.

 

Jogszabály:

15/2015. (VII. 21.) ORFK utasítás

a Rendőrség Iratkezelési Szabályzatáról szóló 59/2008. (OT 31.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/36. (VII. 21.)

Hatályos:

2015. 07. 22.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2015/36. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/36. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kezdeményezések aláírásgyűjtő ív hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/36. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2015. augusztus 1-je és augusztus 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/36. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/36. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

34/2015. (VII. 22.) MvM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló egyes rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/107. (VII. 22.)

Hatályos:

2015. 07. 23.

 

Jogszabály:

35/2015. (VII. 22.) MvM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek beszerzéséhez a 2015. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 26/2015. (V. 6.) MvM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/107. (VII. 22.)

Hatályos:

2015. 07. 23.

 

Jogszabály:

36/2015. (VII. 22.) MvM rendelet

az Információs Hivatal alkalmazottainak lakáscélú munkáltatói kölcsönéről

Megjelent:

MK 2015/107. (VII. 22.)

Hatályos:

2015. 07. 23.

 

Jogszabály:

42/2015. (VII. 22.) FM rendelet

a termelői csoportok elismeréséről

Megjelent:

MK 2015/107. (VII. 22.)

Hatályos:

2015. 07. 27.

 

Jogszabály:

312/2015. (VII. 22.) KE határozat

a bírósági ülnökök soron kívüli választása időpontjának kitűzéséről

Megjelent:

MK 2015/107. (VII. 22.)

 

 

Jogszabály:

1497/2015. (VII. 22.) Korm. határozat

a magyarországi Holokauszt 70. évfordulójához kapcsolódó megemlékezések és programok megvalósításával kapcsolatos intézkedésekről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1512/2014. (IX. 16.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/107. (VII. 22.)

Hatályos:

2015. 07. 23.

 

Jogszabály:

198/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet

egyes, a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerését szabályozó kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/108. (VII. 23.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

199/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet

az iskolaszövetkezetek számára fizetendő minimális szolgáltatási díjról

Megjelent:

MK 2015/108. (VII. 23.)

Hatályos:

2015. 07. 24.

 

Jogszabály:

200/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet

a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/108. (VII. 23.)

Hatályos:

2015. 07. 24.

 

Jogszabály:

201/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél történő végrehajtásáról szóló 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/108. (VII. 23.)

Hatályos:

2015. 07. 31.

 

Jogszabály:

202/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet

a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/108. (VII. 23.)

Hatályos:

2015. 07. 24.

 

Jogszabály:

203/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet

a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/108. (VII. 23.)

Hatályos:

2015. 07. 24.

 

Jogszabály:

204/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet

a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint az egyes migrációs, illetve menekültügyi tárgyú és más kormányrendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

Megjelent:

MK 2015/108. (VII. 23.)

Hatályos:

2015. 08. 01.

 

Jogszabály:

205/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet

a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/108. (VII. 23.)

Hatályos:

2015. 07. 31., 2015. 09. 01., 2016. 07. 01.

 

Jogszabály:

206/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet

a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum létrehozásáról szóló 83/2013. (III. 21.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/108. (VII. 23.)

Hatályos:

2015. 07. 26.

 

Jogszabály:

207/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet

a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi VII. törvénnyel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/108. (VII. 23.)

Hatályos:

2015. 07. 24., 2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

208/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet

a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartására irányuló és az azzal kapcsolatos beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2015/108. (VII. 23.)

Hatályos:

2015. 07. 31.

 

Jogszabály:

209/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet

az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megszüntetéséről és állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételéről

Megjelent:

MK 2015/108. (VII. 23.)

Hatályos:

2015. 07. 24.

 

Jogszabály:

210/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet

az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megszüntetésével és állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/108. (VII. 23.)

Hatályos:

2015. 08. 31., 2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

211/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet

az államhatárról szóló törvény szerinti közérdekű használati joggal összefüggő kártalanításról

Megjelent:

MK 2015/108. (VII. 23.)

Hatályos:

2015. 08. 01.

 

Jogszabály:

12/2015. (VII. 23.) IM rendelet

az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/108. (VII. 23.)

Hatályos:

2015. 08. 17.

 

Jogszabály:

1498/2015. (VII. 23.) Korm. határozat

a kormányablakokban intézhető ügykörök bővítésével kapcsolatos egyes feladatokról

Megjelent:

MK 2015/108. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1499/2015. (VII. 23.) Korm. határozat

a hadigondozási igényjogosultság megállapítása iránti eljárások felülvizsgálatáról

Megjelent:

MK 2015/108. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1500/2015. (VII. 23.) Korm. határozat

a Magyar Honvédség kibervédelem szempontjából kiemelt jelentőségű komplex informatikai fejlesztéseihez kapcsolódó beszerzéseknek a védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés d) pontja szerinti minősítéséről

Megjelent:

MK 2015/108. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1501/2015. (VII. 23.) Korm. határozat

a Honvédelmi Igazgatási Koordinációs Tárcaközi Munkacsoport létrehozásáról, valamint szervezeti és működési rendjének meghatározásáról szóló 1525/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/108. (VII. 23.)

Hatályos:

2015. 07. 24.

 

Jogszabály:

1502/2015. (VII. 23.) Korm. határozat

a 2015. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról

Megjelent:

MK 2015/108. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1503/2015. (VII. 23.) Korm. határozat

a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2015/108. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1504/2015. (VII. 23.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2015/108. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1505/2015. (VII. 23.) Korm. határozat

az Unilever Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

Megjelent:

MK 2015/108. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1506/2015. (VII. 23.) Korm. határozat

Budapest Főváros Önkormányzatának az M3 metróvonalon üzemelő járműállomány felújításához kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyletéhez történő kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/108. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1507/2015. (VII. 23.) Korm. határozat

egyes, a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 5. prioritásával összefüggő kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2015/108. (VII. 23.)

Hatályos:

2015. 07. 24.

 

Jogszabály:

1508/2015. (VII. 23.) Korm. határozat

a KEOP-3.1.4./15 azonosító számú ("Kiemelt természetvédelmi fejlesztések" című) kiemelt projekt felhívással összefüggő egyes kérdésekről, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritásának módosításáról

Megjelent:

MK 2015/108. (VII. 23.)

Hatályos:

2015. 07. 24.

 

Jogszabály:

1509/2015. (VII. 23.) Korm. határozat

a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2. prioritása 2011-2013. évekre szóló akciótervének keretében megvalósuló TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0008 számú, "Infrastruktúra fejlesztés a szegedi egészségpólusban" című projekt közbeszerzési eljárásának megindításáról

Megjelent:

MK 2015/108. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1510/2015. (VII. 23.) Korm. határozat

a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 4. Hit- és erkölcstan oktatás és tankönyvtámogatás jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2015/108. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1511/2015. (VII. 23.) Korm. határozat

a kormányzati integráció érdekében fejezetek közötti további előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2015/108. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1512/2015. (VII. 23.) Korm. határozat

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban állami beruházás egyes programelemeinek megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről és a források biztosításáról

Megjelent:

MK 2015/108. (VII. 23.)

Hatályos:

2015. 07. 24.

 

Jogszabály:

1513/2015. (VII. 23.) Korm. határozat

a Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építéséhez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségvállalás teljesítéséhez történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2015/108. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1514/2015. (VII. 23.) Korm. határozat

a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztésére irányuló beruházások megvalósításának ütemezett támogatásáról

Megjelent:

MK 2015/108. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1515/2015. (VII. 23.) Korm. határozat

a Ludwig Múzeum-Kortárs Művészeti Múzeumban megrendezendő PopArt Kiállítás megvalósításával kapcsolatos előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2015/108. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1516/2015. (VII. 23.) Korm. határozat

a kárpátaljai polgárőrök természetbeni, anyagi támogatásáról, valamint a kárpátaljai magyarok személy és vagyonőri képzésének megszervezéséről és a szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2015/108. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1517/2015. (VII. 23.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2015/108. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

1518/2015. (VII. 23.) Korm. határozat

az Oktatási Hivatal 2016. évi feladatellátásához szükséges pénzügyi forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2015/108. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

59/2015. (VII. 23.) ME határozat

az Addisz-Abebában tartandó, Harmadik Nemzetközi Fejlesztésfinanszírozási Konferencián történő részvételről

Megjelent:

MK 2015/108. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

60/2015. (VII. 23.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és Hongkongnak, a Kínai Népköztársaság Különleges Közigazgatási Területének Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról (Working Holiday Program) szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2015/108. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

61/2015. (VII. 23.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2015/108. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

62/2015. (VII. 23.) ME határozat

főiskolai rektorok megbízásáról

Megjelent:

MK 2015/108. (VII. 23.)

 

 

Jogszabály:

4/2015. (VII. 27.) MEKH rendelet

a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről szóló 1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/109. (VII. 27.)

Hatályos:

2015. 07. 28.

 

Jogszabály:

45/2015. (VII. 27.) BM rendelet

a Budapesten, 2017-ben megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges ideiglenes lelátók létesítésének és bontásának feltételeiről

Megjelent:

MK 2015/109. (VII. 27.)

Hatályos:

2015. 08. 04.

 

Jogszabály:

43/2015. (VII. 27.) FM rendelet

a szőlőtermelési potenciálról szóló 38/2013. (V. 24.) VM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/109. (VII. 27.)

Hatályos:

2015. 07. 30.

 

Jogszabály:

13/2015. (VII. 27.) IM rendelet

az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/109. (VII. 27.)

Hatályos:

2015. 07. 28.

 

Jogszabály:

313/2015. (VII. 27.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2015/109. (VII. 27.)

 

 

Jogszabály:

314/2015. (VII. 27.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2015/109. (VII. 27.)

 

 

Jogszabály:

315/2015. (VII. 27.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2015/109. (VII. 27.)

 

 

Jogszabály:

316/2015. (VII. 27.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2015/109. (VII. 27.)

 

 

Jogszabály:

317/2015. (VII. 27.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2015/109. (VII. 27.)

 

 

Jogszabály:

318/2015. (VII. 27.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2015/109. (VII. 27.)

 

 

Jogszabály:

319/2015. (VII. 27.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2015/109. (VII. 27.)

 

 

Jogszabály:

320/2015. (VII. 27.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2015/109. (VII. 27.)

 

 

Jogszabály:

321/2015. (VII. 27.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2015/109. (VII. 27.)

 

 

Jogszabály:

322/2015. (VII. 27.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2015/109. (VII. 27.)

 

 

Jogszabály:

323/2015. (VII. 27.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2015/109. (VII. 27.)

 

 

Jogszabály:

324/2015. (VII. 27.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2015/109. (VII. 27.)

 

 

Jogszabály:

325/2015. (VII. 27.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2015/109. (VII. 27.)

 

 

Jogszabály:

1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozat

az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2014. évi költségvetési maradványának felhasználásáról

Megjelent:

MK 2015/109. (VII. 27.)

 

 

Jogszabály:

1520/2015. (VII. 27.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2015/109. (VII. 27.)

 

 

Jogszabály:

63/2015. (VII. 27.) ME határozat

a szomszédos államokkal kötött nemzetközi szerződések alapján működő kisebbségi vegyes bizottságok magyar társelnökeinek felmentéséről, valamint új társelnök kinevezéséről

Megjelent:

MK 2015/109. (VII. 27.)

Hatályos:

2015. 07. 28.