Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából.
A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli.

 

Változásmutató

Új jogszabályok

Jogszabály:

212/2015. (VII. 31.) Korm. rendelet

az új ideiglenes befogadó állomások építésére irányuló beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2015/112. (VII. 31.)

Hatályos:

2015. 08. 01.

 

Jogszabály:

213/2015. (VII. 31.) Korm. rendelet

a határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár építésén dolgozók védelméről, továbbá az államhatárról szóló törvény szerinti közérdekű használati joggal összefüggő kártalanításról szóló 211/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/112. (VII. 31.)

Hatályos:

2015. 07. 31. 21 órától, 2015. 08. 15.

 

Jogszabály:

214/2015. (VII. 31.) Korm. rendelet

a Nemzeti Befektetési Ügynökségről szóló 183/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/112. (VII. 31.)

Hatályos:

2015. 08. 31.

 

Jogszabály:

215/2015. (VII. 31.) Korm. rendelet

a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság működésével összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/112. (VII. 31.)

Hatályos:

2015. 08. 31.

 

Jogszabály:

216/2015. (VII. 31.) Korm. rendelet

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/112. (VII. 31.)

Hatályos:

2015. 08. 01.

 

Jogszabály:

1522/2015. (VII. 31.) Korm. határozat

a közszolgálati ellenőrzések 2015. évi vizsgálati tárgyköreiről és a vizsgálat alá vont szervekről

Megjelent:

MK 2015/112. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

1523/2015. (VII. 31.) Korm. határozat

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program végrehajtásával kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

MK 2015/112. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

1524/2015. (VII. 31.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2015. májusi és júniusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/112. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

1525/2015. (VII. 31.) Korm. határozat

a 2015. évi Nemzeti Vágta rendezvénysorozat támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2015/112. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

1526/2015. (VII. 31.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2015/112. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

1527/2015. (VII. 31.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2015/112. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

1528/2015. (VII. 31.) Korm. határozat

a bánsági magyarság közösségi célokat szolgáló beruházásának finanszírozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2015/112. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

1529/2015. (VII. 31.) Korm. határozat

a vajdasági magyar falu-, tanya- és peremkerületi gondnoki rendszer kialakítása és működtetése érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2015/112. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

1530/2015. (VII. 31.) Korm. határozat

a vajdasági Pannon Televízió és Rádió működésének finanszírozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2015/112. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

1531/2015. (VII. 31.) Korm. határozat

az erdélyi oktatási és kulturális célú programok, beruházások megvalósításának finanszírozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2015/112. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

1532/2015. (VII. 31.) Korm. határozat

a felvidéki kulturális célú beruházások, fejlesztések támogatásának finanszírozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2015/112. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

1533/2015. (VII. 31.) Korm. határozat

az Európa Kollégium működésének finanszírozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2015/112. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

1534/2015. (VII. 31.) Korm. határozat

a KEOP-3.1.4/15 azonosító számú ("A Rétközi-tó élőhelyvédelmi célú helyreállítása és vízpótlásának biztosítása" című) projekt közbeszerzési eljárásának megindításához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/112. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

19/2015. (VII. 31.) BM utasítás

a Belügyminisztérium Informatikai Biztonsági Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/38. (VII. 31.)

Hatályos:

2015. 08. 01.

 

Jogszabály:

20/2015. (VII. 31.) BM utasítás

a belügyi szervek gépjármű szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/38. (VII. 31.)

Hatályos:

2015. 08. 15.

 

Jogszabály:

37/2015. (VII. 31.) EMMI utasítás

a Papp László Budapest Sportaréna üzemeltetésével kapcsolatban az Emberi Erőforrások Minisztériumát megillető Állami Eseménynapok elosztásának rendszeréről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/38. (VII. 31.)

Hatályos:

2015. 08. 01.

 

Jogszabály:

38/2015. (VII. 31.) EMMI utasítás

a Társadalompolitikai Bizottság felállításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/38. (VII. 31.)

Hatályos:

2015. 08. 01.

 

Jogszabály:

39/2015. (VII. 31.) EMMI utasítás

az Oktatási Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/38. (VII. 31.)

Hatályos:

2015. 08. 01.

 

Jogszabály:

16/2015. (VII. 31.) GVH utasítás

a Gazdasági Versenyhivatal számlarendjéről és a számlatükörről szóló 9/2014. (IV. 25.) GVH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/38. (VII. 31.)

Hatályos:

2015. 08. 01.

 

Jogszabály:

17/2015. (VII. 31.) GVH utasítás

a Gazdasági Versenyhivatal kötelezettségvállalási, ellenjegyzési, érvényesítési és utalványozási rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/38. (VII. 31.)

Hatályos:

2015. 09. 01.

 

Jogszabály:

2/2015. (VII. 31.) ONYF utasítás

a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2012. (IV. 27.) ONYF utasítás hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/38. (VII. 31.)

Hatályos:

2015. 08. 01.

 

Jogszabály:

4/2015. (VII. 31.) SZTNH utasítás

a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala kockázatkezelési szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/38. (VII. 31.)

Hatályos:

2015. 08. 01.

 

Jogszabály:

BM közlemény

a belügyminiszter felelősségi körébe tartozó (vízgazdálkodás szakmacsoport) iskolai rendszerű szakmai vizsgák bejelentéséről és a központi írásbeli tételek kiadási rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/38. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság közleménye

az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatási szakértők névjegyzékéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/38. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

Pécsi Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

a Dombóvár székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/38. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/38. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Közlekedési Hatóság közleménye

felügyeleti igazolvány érvénytelenségéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/38. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

217/2015. (VIII. 3.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/113. (VIII. 3.)

Hatályos:

2015. 08. 04.

 

Jogszabály:

14/2015. (VIII. 3.) IM rendelet

a bíróságon kezelt letétekről szóló 27/2003. (VII. 2.) IM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/113. (VIII. 3.)

Hatályos:

2015. 08. 04.

 

Jogszabály:

1535/2015. (VIII. 3.) Korm. határozat

egyes, a KÖZOP-3.5.0-09-11 jelű ("Térségi elérhetőség javítása" című) konstrukció keretében megvalósuló kerékpárúthálózat-fejlesztési projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz és támogatási szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/113. (VIII. 3.)

 

 

Jogszabály:

1536/2015. (VIII. 3.) Korm. határozat

a budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításához kapcsolódóan kötött Támogatási Szerződés, Finanszírozási Szerződés és Finanszírozási Szerződés Kiegészítő Megállapodás módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló szerződés 2. számú módosításának jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2015/113. (VIII. 3.)

 

 

Jogszabály:

1537/2015. (VIII. 3.) Korm. határozat

a KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0006 azonosító számú ("Magyarország keskeny nyomközű vasútvonalainak fejlesztési lehetőségei, hálózati szerepük vizsgálata a közösségi közlekedés terén" című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről

Megjelent:

MK 2015/113. (VIII. 3.)

 

 

Jogszabály:

1538/2015. (VIII. 3.) Korm. határozat

a KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0009 azonosító számú ("Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem" című) nagyprojekt költségeinek csökkentéséről és átütemezéséről

Megjelent:

MK 2015/113. (VIII. 3.)

 

 

Jogszabály:

1539/2015. (VIII. 3.) Korm. határozat

a KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0031 azonosító számú ("A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás településeinek szilárdhulladék lerakóinak rekultivációja" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2015/113. (VIII. 3.)

 

 

Jogszabály:

1540/2015. (VIII. 3.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat és a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 5. prioritásának keretében kiemelt projekt felhívás meghirdetéséhez történő hozzájárulásról, kiemelt projektek előzetes nevesítéséről, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról szóló 1290/2015. (V. 5.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/113. (VIII. 3.)

Hatályos:

2015. 08. 04.

 

Jogszabály:

1541/2015. (VIII. 3.) Korm. határozat

a GINOP-2.3.6-15-2015-00001 azonosító számú nagyprojekt-javaslattal összefüggő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2015/113. (VIII. 3.)

 

 

Jogszabály:

1542/2015. (VIII. 3.) Korm. határozat

az IMIR 2014-2020 informatikai rendszer finanszírozásához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2015/113. (VIII. 3.)

 

 

Jogszabály:

1543/2015. (VIII. 3.) Korm. határozat

a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2. prioritása keretében megvalósuló egyes projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződés megkötéséhez, módosításához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/113. (VIII. 3.)

 

 

Jogszabály:

1544/2015. (VIII. 3.) Korm. határozat

a TIOP-4.2.1-11/K-2015-0002 azonosító számú ("Állami felsőoktatási intézmények folyamatainak átvilágítása és infrastruktúra beruházási igényeinek összegzése, OECD módszertan adaptálása" című) projekt tekintetében a kötelezettségvállaláshoz és a támogatási szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/113. (VIII. 3.)

 

 

Jogszabály:

42/2015. (VIII. 3.) HM utasítás

a határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár létesítésével összefüggő feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/39. (VIII. 3.)

Hatályos:

2015. 08. 04.

 

Jogszabály:

18/2015. (VIII. 3.) GVH utasítás

a reprezentációs kiadások felosztásáról, azok teljesítése és elszámolása különös szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/39. (VIII. 3.)

Hatályos:

2015. 10. 01.

 

Jogszabály:

19/2015. (VIII. 3.) GVH utasítás

a Gazdasági Versenyhivatal Tűzvédelmi Szabályzatáról szóló 12/Eln./2012. utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/39. (VIII. 3.)

Hatályos:

2015. 08. 15.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2015/39. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/39. (VIII. 3.)

 

 

Jogszabály:

218/2015. (VIII. 6.) Korm. rendelet

a természetes személyek adósságrendezéséről szóló törvény végrehajtásával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/114. (VIII. 6.)

Hatályos:

2015. 09. 01.

 

Jogszabály:

219/2015. (VIII. 6.) Korm. rendelet

az új menekültügyi őrzött befogadó központ (ideiglenes befogadó és regisztráló állomás) építésére irányuló beruházás magvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/114. (VIII. 6.)

Hatályos:

2015. 08. 07.

 

Jogszabály:

27/2015. (VIII. 6.) MNB rendelet

a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 48/2014. (XI. 27.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/114. (VIII. 6.)

Hatályos:

2015. 08. 07.

 

Jogszabály:

47/2015. (VIII. 6.) BM rendelet

az Eurodac II. rendelet szerinti eljárásokhoz kapcsolódó feladatok végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2015/114. (VIII. 6.)

Hatályos:

2015. 08. 07.

 

Jogszabály:

45/2015. (VIII. 6.) NFM rendelet

a személygépkocsival végzett személyszállítási szolgáltatások engedélyezése eljárásaihoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 9/2000. (X. 30.) KöViM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/114. (VIII. 6.)

Hatályos:

2015. 08. 07., 2015. 09. 06.

 

Jogszabály:

326/2015. (VIII. 6.) KE határozat

államtitkári megbízatás megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2015/114. (VIII. 6.)

 

 

Jogszabály:

1545/2015. (VIII. 6.) Korm. határozat

a rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2015/114. (VIII. 6.)

 

 

Jogszabály:

1546/2015. (VIII. 6.) Korm. határozat

a főváros közösségi közlekedésének biztonságos működtetése érdekében az M3-as metróvonal felújításához szükséges állami kezesség nyújtásáról

Megjelent:

MK 2015/114. (VIII. 6.)

 

 

Jogszabály:

220/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet

a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet és a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/115. (VIII. 7.)

Hatályos:

2015. 08. 15.

 

Jogszabály:

221/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet

az egyes szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/115. (VIII. 7.)

Hatályos:

2015. 09. 01., 2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

222/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet

a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/115. (VIII. 7.)

Hatályos:

2015. 08. 10.

 

Jogszabály:

223/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet

a halgazdálkodási és a halvédelmi bírságról szóló 314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/115. (VIII. 7.)

Hatályos:

2015. 08. 23.

 

Jogszabály:

224/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet

az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/115. (VIII. 7.)

Hatályos:

2015. 08. 08.

 

Jogszabály:

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet

a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2015/115. (VIII. 7.)

Hatályos:

2015. 08. 15.

 

Jogszabály:

226/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet

az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/115. (VIII. 7.)

Hatályos:

2015. 08. 08.

 

Jogszabály:

227/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet

egyes PPP konstrukcióban létesült sportlétesítmények projekttársaságainak stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről szóló kormányrendeletek hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2015/115. (VIII. 7.)

Hatályos:

2015. 08. 08.

 

Jogszabály:

228/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet

a Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma létrehozását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2015/115. (VIII. 7.)

Hatályos:

2015. 08. 08.

 

Jogszabály:

229/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a régióközi együttműködés előmozdításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2015/115. (VIII. 7.)

Hatályos:

2015. 08. 08. - kivétellel.

 

Jogszabály:

5/2015. (VIII. 7.) MEKH rendelet

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/115. (VIII. 7.)

Hatályos:

2015. 09. 07.

 

Jogszabály:

46/2015. (VIII. 7.) FM rendelet

egyes állategészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/115. (VIII. 7.)

Hatályos:

2015. 08. 15.

 

Jogszabály:

1547/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat

"Életmentő Emlékérem" adományozásáról

Megjelent:

MK 2015/115. (VIII. 7.)

 

 

Jogszabály:

1548/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat

a Felzárkózást Segítő Gazdasági Fórum létrehozásáról

Megjelent:

MK 2015/115. (VIII. 7.)

Hatályos:

2015. 08. 08.

 

Jogszabály:

1549/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat

a határon túli magyar vonatkozású épített kulturális örökség értékeinek feltárását, megóvását, megismertetését célzó Rómer Flóris Tervről

Megjelent:

MK 2015/115. (VIII. 7.)

 

 

Jogszabály:

1550/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat

a Rómer Flóris Terv megvalósítását elősegítő bíráló bizottságról

Megjelent:

MK 2015/115. (VIII. 7.)

Hatályos:

2015. 08. 08.

 

Jogszabály:

1551/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat

a 2015. évi éves fejlesztési keretek (ÉFK) végrehajtásával kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

MK 2015/115. (VIII. 7.)

 

 

Jogszabály:

1552/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat

a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről

Megjelent:

MK 2015/115. (VIII. 7.)

Hatályos:

2015. 08. 08.

 

Jogszabály:

1553/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat

a Magyar Honvédség Pápa Bázisrepülőtér fejlesztése érdekében szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2015/115. (VIII. 7.)

 

 

Jogszabály:

1554/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat

az Országos Villamos Teherelosztó épületének állami tulajdonba kerüléséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2015/115. (VIII. 7.)

 

 

Jogszabály:

1555/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat

a Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma létrehozását célzó beruházásról és a Magyar Állami Operaház korszerűsítésének előkészítéséről

Megjelent:

MK 2015/115. (VIII. 7.)

 

 

Jogszabály:

1556/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat

Abasár település felszíni vízelvezetésének támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2015/115. (VIII. 7.)

 

 

Jogszabály:

1557/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2015/115. (VIII. 7.)

 

 

Jogszabály:

1558/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat

egyes, a Környezet és Energia Operatív Program 7. prioritása keretében megvalósuló projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, támogatói okirat kibocsátásához történő hozzájárulásról, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/115. (VIII. 7.)

Hatályos:

2015. 08. 08.

 

Jogszabály:

1559/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat

a VOP-1.1.1-2010-0002 azonosító számú ("Az Ellenőrzési Hatóság kapacitásának és feladatellátásának biztosítása" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2015/115. (VIII. 7.)

 

 

Jogszabály:

1560/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat

a logisztikai, közúti árufuvarozási és személyszállítási vállalkozások versenyképességének növelését szolgáló intézkedésekről

Megjelent:

MK 2015/115. (VIII. 7.)

 

 

Jogszabály:

64/2015. (VIII. 7.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és Malajzia Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2015/115. (VIII. 7.)

 

 

Jogszabály:

65/2015. (VIII. 7.) ME határozat

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke megbízatásának megszűnéséről

Megjelent:

MK 2015/115. (VIII. 7.)

 

 

Jogszabály:

66/2015. (VIII. 7.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2015/115. (VIII. 7.)

 

 

Jogszabály:

23/2015. (VIII. 7.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/40. (VIII. 7.)

Hatályos:

2015. 08. 12.

 

Jogszabály:

43/2015. (VIII. 7.) HM utasítás

a Csapathadtáp Szakutasítás V. rész című Htp/17. cikkszámú szolgálati könyv kiadásáról szóló 23/2000. (HK 10.) HM utasítás hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/40. (VIII. 7.)

Hatályos:

2015. 09. 06.

 

Jogszabály:

28/2015. (VIII. 7.) NFM utasítás

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium iratkezelésének szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/40. (VIII. 7.)

Hatályos:

2015. 08. 08.

 

Jogszabály:

20/2015. (VIII. 7.) GVH utasítás

a Gazdasági Versenyhivatal ikerintézményi projektben való részvételével és köztisztviselőinek szakértőként való ideiglenes külföldi kiküldetésével kapcsolatos kérdésekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/40. (VIII. 7.)

Hatályos:

2015. 09. 01.

 

Jogszabály:

21/2015. (VIII. 7.) GVH utasítás

a Gazdasági Versenyhivatal eljárásai során alkalmazandó belső ügyintézési rendről szóló 16/2014. (X. 15.) GVH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/40. (VIII. 7.)

Hatályos:

2015. 09. 01.

 

Jogszabály:

1/2015. (VIII. 7.) NFA utasítás

a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/40. (VIII. 7.)

Hatályos:

2015. 08. 08.

 

Jogszabály:

11/2015. (VIII. 7.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal költségvetési fejezetbe sorolt fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/40. (VIII. 7.)

Hatályos:

2015. 08. 08.

 

Jogszabály:

25/2015. (VIII. 7.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között, a magyar-román államhatáron átnyúló optikai hálózati infrastruktúra összekapcsolásáról szóló Megállapodás hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/40. (VIII. 7.)

 

 

Jogszabály:

26/2015. (VIII. 7.) KKM közlemény

Magyarország, Románia és Ukrajna államhatárai találkozási pontjának megjelölésére felállított "TÚR" határjelről készült Jegyzőkönyv, valamint az 1. mellékletének hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/40. (VIII. 7.)

 

 

Jogszabály:

NGM közlemény

az Európai Unió Kibocsátás-kereskedelmi Rendszerének légi jármű üzembentartói részére térítésmentesen kiosztásra kerülő légiközlekedési kibocsátási egységmennyiségek közzétételéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/40. (VIII. 7.)

 

 

Jogszabály:

NFM közlemény

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/40. (VIII. 7.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/40. (VIII. 7.)

 

 

Jogszabály:

Hajózási hirdetmény

a Balatoni Hajózási Zrt. közforgalmú kikötők kikötőrendjének megállapításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/40. (VIII. 7.)

 

 

Jogszabály:

Földi István képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/40. (VIII. 7.)

 

 

Jogszabály:

Magyar-Francia Ifjúsági Alapítvány

alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/40. (VIII. 7.)

 

 

Jogszabály:

230/2015. (VIII. 12.) Korm. rendelet

a természetes személyek adósságrendezési eljárásában az adósságrendezésbe nem tartozó vagyonról és bevételekről

Megjelent:

MK 2015/116. (VIII. 12.)

Hatályos:

2015. 09. 01.

 

Jogszabály:

231/2015. (VIII. 12.) Korm. rendelet

a természetes személyek adósságrendezési eljárásában az adós vagyona forgalmi értékének meghatározásáról

Megjelent:

MK 2015/116. (VIII. 12.)

Hatályos:

2015. 09. 01.

 

Jogszabály:

28/2015. (VIII. 12.) MNB rendelet

a Magyar Nemzeti Bank előtti egyes engedélyezési, jóváhagyási és nyilvántartásba vételi eljárásokban, valamint bejelentéseknél alkalmazandó formanyomtatványokról szóló 40/2014. (X. 29.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/116. (VIII. 12.)

Hatályos:

2015. 08. 20.

 

Jogszabály:

37/2015. (VIII. 12.) MvM rendelet

a területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/116. (VIII. 12.)

Hatályos:

2015. 08. 15.

 

Jogszabály:

47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet

az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról

Megjelent:

MK 2015/116. (VIII. 12.)

Hatályos:

2015. 08. 27.

 

Jogszabály:

48/2015. (VIII. 12.) FM rendelet

az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról

Megjelent:

MK 2015/116. (VIII. 12.)

Hatályos:

2015. 08. 27.

 

Jogszabály:

49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet

az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról

Megjelent:

MK 2015/116. (VIII. 12.)

Hatályos:

2015. 08. 27.

 

Jogszabály:

327/2015. (VIII. 12.) KE határozat

dandártábornok szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2015/116. (VIII. 12.)

 

 

Jogszabály:

328/2015. (VIII. 12.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/116. (VIII. 12.)

 

 

Jogszabály:

329/2015. (VIII. 12.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/116. (VIII. 12.)

 

 

Jogszabály:

1561/2015. (VIII. 12.) Korm. határozat

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról

Megjelent:

MK 2015/116. (VIII. 12.)

Hatályos:

2015. 08. 13.

 

Jogszabály:

1562/2015. (VIII. 12.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló integrált területi programok jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2015/116. (VIII. 12.)

 

 

Jogszabály:

1563/2015. (VIII. 12.) Korm. határozat

a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének keretében megvalósuló egyes konstrukciókban kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződések megkötéséhez és tartaléklisták megszüntetéséhez történő hozzájárulásról, valamint egyes kiemelt projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2015/116. (VIII. 12.)

 

 

Jogszabály:

21/2015. (VIII. 13.) BM utasítás

egyes belügyminiszteri utasítások módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/41. (VIII. 13.)

Hatályos:

2015. 08. 16.

 

Jogszabály:

40/2015. (VIII. 13.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (IX. 16.) EMMI utasítás, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkárának irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatairól és eljárásuk rendjéről szóló 42/2014. (XII. 5.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/41. (VIII. 13.)

Hatályos:

2015. 08. 14.

 

Jogszabály:

41/2015. (VIII. 13.) EMMI utasítás

a közérdekű adatok közzétételének rendjéről szóló szabályzatról szóló 22/2012. (XII. 18.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/41. (VIII. 13.)

Hatályos:

2015. 08. 14.

 

Jogszabály:

5/2015. (VIII. 13.) NVI utasítás

a Nemzeti Választási Iroda Közszolgálati Szabályzatáról szóló 2/2014. (III. 7.) NVI utasítás, valamint a Nemzeti Választási Iroda etikai szabályzatáról szóló 4/2015. (VII. 28.) NVI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/41. (VIII. 13.)

Hatályos:

2015. 08. 14.

 

Jogszabály:

17/2015. (VIII. 13.) ORFK utasítás

az elektronikus Modus Operandi Nyilvántartás működtetésével kapcsolatos egyes feladatokról szóló 12/2014. (V. 16.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/41. (VIII. 13.)

Hatályos:

2015. 10. 01.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2015/41. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/41. (VIII. 13.)

 

 

Jogszabály:

Siófok Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/41. (VIII. 13.)

 

 

Jogszabály:

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/41. (VIII. 13.)

 

 

Jogszabály:

Helyesbítés

a Hivatalos Értesítő 2015/41. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/41. (VIII. 13.)

 

 

Jogszabály:

29/2015. (VIII. 17.) MNB rendelet

a "Mohácsi Nemzeti Emlékhely" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2015/117. (VIII. 17.)

Hatályos:

2015. 08. 29.

 

Jogszabály:

38/2015. (VIII. 17.) EMMI rendelet

a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet és a finanszírozási eljárásrendekről szóló 31/2010. (V. 13.) EüM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/117. (VIII. 17.)

Hatályos:

2015. 08. 18., 2015. 09. 01., 2015. 11. 01.

 

Jogszabály:

50/2015. (VIII. 17.) FM rendelet

az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2015. évi finanszírozásának szabályairól

Megjelent:

MK 2015/117. (VIII. 17.)

Hatályos:

2015. 08. 20., 2015. 12. 31.

 

Jogszabály:

232/2015. (VIII. 20.) Korm. rendelet

a költségvetési intézmények fosszilis energia felhasználásának csökkentése érdekében napelemes villamosenergia-termelő erőmű működtetéséről

Megjelent:

MK 2015/118. (VIII. 20.)

Hatályos:

2015. 08. 23.

 

Jogszabály:

233/2015. (VIII. 20.) Korm. rendelet

az államhatárról szóló törvény szerinti közérdekű használati joggal összefüggő kártalanításról szóló 211/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/118. (VIII. 20.)

Hatályos:

2015. 08. 21.

 

Jogszabály:

330/2015. (VIII. 20.) KE határozat

a Magyar Nemzeti Bank alelnökének kinevezéséről

Megjelent:

MK 2015/118. (VIII. 20.)

 

 

Jogszabály:

331/2015. (VIII. 20.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2015/118. (VIII. 20.)

 

 

Jogszabály:

332/2015. (VIII. 20.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2015/118. (VIII. 20.)

 

 

Jogszabály:

333/2015. (VIII. 20.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2015/118. (VIII. 20.)

 

 

Jogszabály:

334/2015. (VIII. 20.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2015/118. (VIII. 20.)

 

 

Jogszabály:

335/2015. (VIII. 20.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2015/118. (VIII. 20.)

 

 

Jogszabály:

336/2015. (VIII. 20.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2015/118. (VIII. 20.)

 

 

Jogszabály:

337/2015. (VIII. 20.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2015/118. (VIII. 20.)

 

 

Jogszabály:

338/2015. (VIII. 20.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2015/118. (VIII. 20.)

 

 

Jogszabály:

339/2015. (VIII. 20.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2015/118. (VIII. 20.)

 

 

Jogszabály:

340/2015. (VIII. 20.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2015/118. (VIII. 20.)

 

 

Jogszabály:

341/2015. (VIII. 20.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2015/118. (VIII. 20.)

 

 

Jogszabály:

342/2015. (VIII. 20.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2015/118. (VIII. 20.)

 

 

Jogszabály:

343/2015. (VIII. 20.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2015/118. (VIII. 20.)

 

 

Jogszabály:

67/2015. (VIII. 20.) ME határozat

címzetes főjegyzői cím adományozásáról

Megjelent:

MK 2015/118. (VIII. 20.)

 

 

Jogszabály:

3/2015. (VIII. 25.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2014. (XII. 23.) MNB utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/42. (VIII. 25.)

Hatályos:

2015. 08. 26.

 

Jogszabály:

24/2015. (VIII. 25.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/42. (VIII. 25.)

Hatályos:

2015. 08. 26.

 

Jogszabály:

14/2015. (VIII. 25.) FM utasítás

miniszteri biztosi kinevezésről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/42. (VIII. 25.)

Hatályos:

2015. 08. 26.

 

Jogszabály:

29/2015. (VIII. 25.) NFM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/42. (VIII. 25.)

Hatályos:

2015. 08. 26.

 

Jogszabály:

4/2015. (VIII. 25.) OBH utasítás

az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (XII. 31.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/42. (VIII. 25.)

Hatályos:

2015. 09. 01.

 

Jogszabály:

27/2015. (VIII. 25.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és az Egyesült Nemzetek Gyermekalapja között az Egyesült Nemzetek Gyermekalapja Globális Szolgáltató Központjának létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2015. évi CXXII. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/42. (VIII. 25.)

 

 

Jogszabály:

28/2015. (VIII. 25.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Nemzetközi Távközlési Egyesület között az ITU Telecom World 2015 konferencia megrendezéséről, megszervezéséről és finanszírozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2015. évi LXVIII. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/42. (VIII. 25.)

 

 

Jogszabály:

29/2015. (VIII. 25.) KKM közlemény

az Európa Tanácsnak a gyermekek szexuális kizsákmányolás és szexuális zaklatás elleni védelméről szóló Egyezménye kihirdetéséről, valamint ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi XCII. törvény 2. és 3. §-ának, valamint az 5. és 6. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/42. (VIII. 25.)

 

 

Jogszabály:

NGM közlemény

a 2015-ben Magyarországon munkavállalási engedéllyel foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok legmagasabb létszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/42. (VIII. 25.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/42. (VIII. 25.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/42. (VIII. 25.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2015. szeptember 1-je és szeptember 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/42. (VIII. 25.)

 

 

Jogszabály:

46/2015. (VIII. 26.) NFM rendelet

a transzeurópai vasúti rendszerre vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki előírásokról

Megjelent:

MK 2015/119. (VIII. 26.)

Hatályos:

2015. 09. 03.

 

Jogszabály:

344/2015. (VIII. 26.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2015/119. (VIII. 26.)

 

 

Jogszabály:

345/2015. (VIII. 26.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2015/119. (VIII. 26.)

 

 

Jogszabály:

346/2015. (VIII. 26.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2015/119. (VIII. 26.)

 

 

Jogszabály:

347/2015. (VIII. 26.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2015/119. (VIII. 26.)

 

 

Jogszabály:

348/2015. (VIII. 26.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2015/119. (VIII. 26.)

 

 

Jogszabály:

349/2015. (VIII. 26.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2015/119. (VIII. 26.)

 

 

Jogszabály:

350/2015. (VIII. 26.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2015/119. (VIII. 26.)

 

 

Jogszabály:

351/2015. (VIII. 26.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2015/119. (VIII. 26.)

 

 

Jogszabály:

352/2015. (VIII. 26.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2015/119. (VIII. 26.)

 

 

Jogszabály:

353/2015. (VIII. 26.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2015/119. (VIII. 26.)

 

 

Jogszabály:

354/2015. (VIII. 26.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2015/119. (VIII. 26.)

 

 

Jogszabály:

355/2015. (VIII. 26.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2015/119. (VIII. 26.)

 

 

Jogszabály:

356/2015. (VIII. 26.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2015/119. (VIII. 26.)

 

 

Jogszabály:

357/2015. (VIII. 26.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/119. (VIII. 26.)

 

 

Jogszabály:

358/2015. (VIII. 26.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/119. (VIII. 26.)

 

 

Jogszabály:

359/2015. (VIII. 26.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/119. (VIII. 26.)

 

 

Jogszabály:

360/2015. (VIII. 26.) KE határozat

altábornagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2015/119. (VIII. 26.)

 

 

Jogszabály:

361/2015. (VIII. 26.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/119. (VIII. 26.)

 

 

Jogszabály:

362/2015. (VIII. 26.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/119. (VIII. 26.)

 

 

Jogszabály:

363/2015. (VIII. 26.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2015/119. (VIII. 26.)

 

 

Jogszabály:

364/2015. (VIII. 26.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésekről

Megjelent:

MK 2015/119. (VIII. 26.)

 

 

Jogszabály:

1564/2015. (VIII. 26.) Korm. határozat

a Népművészet Mestere díj 2015. évi adományozásáról

Megjelent:

MK 2015/119. (VIII. 26.)

 

 

Jogszabály:

1565/2015. (VIII. 26.) Korm. határozat

a 2024-ben sorra kerülő XXXIII. Olimpiai Játékok, valamint a XVII. Paralimpiai Játékok Budapesten történő megrendezése érdekében benyújtásra kerülő pályázathoz kapcsolódó kormányzati feladatok felelősének kijelöléséről és az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1359/2014. (VI. 30.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/119. (VIII. 26.)

Hatályos:

2015. 08. 27.

 

Jogszabály:

1566/2015. (VIII. 26.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2015/119. (VIII. 26.)

 

 

Jogszabály:

39/2015. (VIII. 28.) EMMI rendelet

egyes szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/120. (VIII. 28.)

Hatályos:

2015. 09. 01.

 

Jogszabály:

40/2015. (VIII. 28.) EMMI rendelet

a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/120. (VIII. 28.)

Hatályos:

2015. 09. 05.

 

Jogszabály:

15/2015. (VIII. 28.) IM rendelet

a természetes személyek adósságrendezési eljárása kezdeményezéséhez benyújtandó kérelemről és az ahhoz csatolandó űrlapokról, dokumentumokról és nyilatkozatokról

Megjelent:

MK 2015/120. (VIII. 28.)

Hatályos:

2015. 09. 01.

 

Jogszabály:

16/2015. (VIII. 28.) IM rendelet

a természetes személyek bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásában a résztvevők közötti kapcsolattartásról, valamint a főhitelező feladatairól

Megjelent:

MK 2015/120. (VIII. 28.)

Hatályos:

2015. 09. 01.

 

Jogszabály:

17/2015. (VIII. 28.) IM rendelet

a közvetítői igazolványról

Megjelent:

MK 2015/120. (VIII. 28.)

Hatályos:

2015. 10. 01.

 

Jogszabály:

18/2015. (VIII. 28.) IM rendelet

a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/120. (VIII. 28.)

Hatályos:

2015. 09. 01.

 

Jogszabály:

21/2015. (VIII. 28.) NGM rendelet

egyes munkavédelmi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról, valamint egyes foglalkoztatási és szakképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/120. (VIII. 28.)

Hatályos:

2015. 10. 01.

 

Jogszabály:

22/2015. (VIII. 28.) NGM rendelet

a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság központi költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/1998. (V. 20.) PM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/120. (VIII. 28.)

Hatályos:

2015. 08. 31.

 

Jogszabály:

48/2015. (VIII. 31.) BM rendelet

a belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/121. (VIII. 31.)

Hatályos:

2015. 09. 01.

 

Jogszabály:

41/2015. (VIII. 31.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/121. (VIII. 31.)

Hatályos:

2015. 09. 01.

 

Jogszabály:

19/2015. (VIII. 31.) IM rendelet

a természetes személyek adósságrendezési nyilvántartásából történő adatszolgáltatásról, tanúsítványok és okiratmásolatok kiadásáról

Megjelent:

MK 2015/121. (VIII. 31.)

Hatályos:

2015. 09. 01., 2015. 10. 01.

 

Jogszabály:

20/2015. (VIII. 31.) IM rendelet

a kötelező szervezeti szabályozás jóváhagyásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

Megjelent:

MK 2015/121. (VIII. 31.)

Hatályos:

2015. 10. 01.

 

Jogszabály:

47/2015. (VIII. 31.) NFM rendelet

az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/121. (VIII. 31.)

Hatályos:

2015. 09. 15.

 

Jogszabály:

4/2015. (VIII. 31.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/43. (VIII. 31.)

Hatályos:

2015. 09. 01.

 

Jogszabály:

42/2015. (VIII. 31.) EMMI utasítás

kiadmányozási jogkör átadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/43. (VIII. 31.)

Hatályos:

2015. 09. 01.

 

Jogszabály:

43/2015. (VIII. 31.) EMMI utasítás

a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 35/2015. (VII. 28.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/43. (VIII. 31.)

Hatályos:

2015. 09. 01.

 

Jogszabály:

15/2015. (VIII. 31.) FM utasítás

a taxi kártyák használatának szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/43. (VIII. 31.)

Hatályos:

2015. 09. 01.

 

Jogszabály:

44/2015. (VIII. 31.) HM utasítás

a Magyar Honvédség egyes szervezetei feladatrendszerének módosításával és vezetési rendszerét érintő átalakításokkal kapcsolatos egyes feladatokról szóló 10/2015. (III. 26.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/43. (VIII. 31.)

Hatályos:

2015. 09. 01.

 

Jogszabály:

45/2015. (VIII. 31.) HM utasítás

a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet szerinti egyes juttatásokkal kapcsolatos eljárási szabályokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/43. (VIII. 31.)

Hatályos:

2015. 09. 01.

 

Jogszabály:

17/2015. (VIII. 31.) IM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/43. (VIII. 31.)

Hatályos:

2015. 09. 01.

 

Jogszabály:

18/2015. (VIII. 31.) IM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/43. (VIII. 31.)

Hatályos:

2015. 09. 01.

 

Jogszabály:

19/2015. (VIII. 31.) IM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/43. (VIII. 31.)

Hatályos:

2015. 09. 01.

 

Jogszabály:

14/2015. (VIII. 31.) KKM utasítás

a külképviseleteken devizában, illetve valutában beszedett vízumeljárási díjaknak, konzulidíj-bevételeknek, a hazai hatóság eljárásában felmerülő illetékeknek vagy díjaknak, valamint a konzuli cselekményekhez kapcsolódó költségeknek az elszámolásáról szóló 20/2011. (VI. 30.) KüM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/43. (VIII. 31.)

Hatályos:

2015. 09. 01.

 

Jogszabály:

30/2015. (VIII. 31.) NFM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/43. (VIII. 31.)

Hatályos:

2015. 09. 01.

 

Jogszabály:

31/2015. (VIII. 31.) NFM utasítás

a hivatali mobiltelefonok használatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/43. (VIII. 31.)

Hatályos:

2015. 09. 01.

 

Jogszabály:

12/2015. (VIII. 31.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap kiadási előirányzatainak felhasználási szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/43. (VIII. 31.)

Hatályos:

2015. 09. 01.

 

Jogszabály:

18/2015. (VIII. 31.) ORFK utasítás

a Határrendészeti Oktatóbázis működéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/43. (VIII. 31.)

Hatályos:

2015. 09. 01.

 

Jogszabály:

19/2015. (VIII. 31.) ORFK utasítás

a kötelezettségvállalás, a pénzügyi és jogi ellenjegyzés, az utalványozás, az érvényesítés és a teljesítés igazolás rendjének meghatározásáról szóló 47/2013. (XI. 29.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/43. (VIII. 31.)

Hatályos:

2015. 09. 01.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2015/43. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/43. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/43. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kezdeményezések aláírásgyűjtő ív hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/43. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

Miskolci Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

a Hajdúböszörmény 1. számú székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/43. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

Horváth Imre képviselőjelölt beszámolója

a Budapest 11. számú országgyűlési egyéni választókerület országgyűlési képviselője 2014. évi időközi választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/43. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

Pad Ferenc képviselőjelölt beszámolója

a Tapolca 3. számú országgyűlési egyéni választókerület országgyűlési képviselője 2015. évi időközi választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/43. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

30/2015. (IX. 2.) MNB rendelet

"Nemzeti és Történelmi Emlékhelyek" felirattal ellátott 50 forintos címletű érme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2015/122. (IX. 2.)

Hatályos:

2015. 09. 03.

 

Jogszabály:

21/2015. (IX. 2.) IM rendelet

a természetes személy adósságrendezési eljárásában az adósra, adóstársra vonatkozó környezettanulmány elvégzésével összefüggő szabályokról

Megjelent:

MK 2015/122. (IX. 2.)

Hatályos:

2015. 09. 03., 2015. 10. 03.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Knk. IV.37.494/2015/2. határozata

a Nemzeti Választási Bizottság 86/2015. (V. 13.) NVB határozatának megváltoztatásáról és hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

MK 2015/122. (IX. 2.)

 

 

Jogszabály:

365/2015. (IX. 2.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2015/122. (IX. 2.)

 

 

Jogszabály:

366/2015. (IX. 2.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2015/122. (IX. 2.)

 

 

Jogszabály:

367/2015. (IX. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/122. (IX. 2.)

 

 

Jogszabály:

368/2015. (IX. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/122. (IX. 2.)

 

 

Jogszabály:

369/2015. (IX. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/122. (IX. 2.)

 

 

Jogszabály:

370/2015. (IX. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/122. (IX. 2.)

 

 

Jogszabály:

371/2015. (IX. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/122. (IX. 2.)

 

 

Jogszabály:

372/2015. (IX. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/122. (IX. 2.)

 

 

Jogszabály:

373/2015. (IX. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/122. (IX. 2.)

 

 

Jogszabály:

374/2015. (IX. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/122. (IX. 2.)

 

 

Jogszabály:

375/2015. (IX. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/122. (IX. 2.)

 

 

Jogszabály:

376/2015. (IX. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/122. (IX. 2.)

 

 

Jogszabály:

377/2015. (IX. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/122. (IX. 2.)