Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

 

Változásmutató

Új jogszabályok

2016. X. 21.

Jogszabály:

1/2016. (X. 21.) NVB közlemény

a 2016. október 2. napjára kitűzött országos népszavazás eredményéről

Megjelent:

MK 2016/160. (X. 21.)

 

 

Jogszabály:

1578/2016. (X. 21.) Korm. határozat

a 2017. évben kedvezményes villamos energia felhasználásra jogosult költségvetési intézmények kijelöléséről

Megjelent:

MK 2016/160. (X. 21.)

 

 

2016. X. 20.

Jogszabály:

2016. évi CIII. törvény

az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények, valamint egyes büntetőjogi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról

Megjelent:

MK 2016/159. (X. 20.)

Hatályos:

2016. 10. 28., 2017. 01. 01., 2017. 05. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi CIV. törvény

a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes költségvetési szervek feladatainak átadásáról

Megjelent:

MK 2016/159. (X. 20.)

Hatályos:

2016. 10. 21., 2017. 01. 01., 2017. 04. 01., 2017. 07. 01.

 

Jogszabály:

315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet

az állami tisztviselők képesítési előírásairól

Megjelent:

MK 2016/159. (X. 20.)

Hatályos:

2016. 10. 21., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

5/2016. (X. 20.) MK rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 3/2016. (IV. 29.) MK rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/159. (X. 20.)

Hatályos:

2016. 10. 21.

 

Jogszabály:

42/2016. (X. 20.) NFM rendelet

az Autóipari Próbapálya Zala Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről

Megjelent:

MK 2016/159. (X. 20.)

Hatályos:

2016. 10. 21.

 

Jogszabály:

16/2016. (X. 20.) AB határozat

a Fővárosi Törvényszék 56.Pf.632.194/2015/3. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2016/159. (X. 20.)

 

 

Jogszabály:

17/2016. (X. 20.) AB határozat

a Kúria Pfv.IV.20.283/2015/4. számú ítélete, valamint a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.186/2014/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2016/159. (X. 20.)

 

 

Jogszabály:

18/2016. (X. 20.) AB határozat

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 103/A. § (2) bekezdése szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint folyamatban lévő ügyekben történő alkalmazhatóságának kizárásáról

Megjelent:

MK 2016/159. (X. 20.)

 

 

Jogszabály:

396/2016. (X. 20.) KE határozat

dandártábornok szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2016/159. (X. 20.)

 

 

Jogszabály:

397/2016. (X. 20.) KE határozat

dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről és szolgálaton kívüliek állományába történő felvételéről

Megjelent:

MK 2016/159. (X. 20.)

 

 

Jogszabály:

110/2016. (X. 20.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2016/159. (X. 20.)

 

 

2016. X. 19.

Jogszabály:

2016. évi XCVIII. törvény

a Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Egyetértési Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2016/158. (X. 19.)

Hatályos:

2016. 10. 20. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2016. évi XCIX. törvény

a Habsburg Ottó Alapítványról

Megjelent:

MK 2016/158. (X. 19.)

Hatályos:

2016. 10. 21.

 

Jogszabály:

2016. évi C. törvény

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2016/158. (X. 19.)

Hatályos:

2016. 10. 24.

 

Jogszabály:

2016. évi CI. törvény

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény, valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2016/158. (X. 19.)

Hatályos:

2016. 10. 20.

 

Jogszabály:

2016. évi CII. törvény

az egyes kárpótlással összefüggő törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2016/158. (X. 19.)

Hatályos:

2016. 10. 20.

 

Jogszabály:

312/2016. (X. 19.) Korm. rendelet

a megújuló energiák alkalmazásával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/158. (X. 19.)

Hatályos:

2016. 10. 20., 2017. 01. 01., az Európai Bizottság jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 8. naptól.

 

Jogszabály:

313/2016. (X. 19.) Korm. rendelet

a történelmi emlékhelyekről szóló 303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/158. (X. 19.)

Hatályos:

2016. 10. 23.

 

Jogszabály:

314/2016. (X. 19.) Korm. rendelet

az Országos Könyvtári Kuratóriumról szóló 165/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/158. (X. 19.)

Hatályos:

2016. 10. 24.

 

Jogszabály:

28/2016. (X. 19.) MvM rendelet

az Információs Hivatal hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról, a méltatlanná válás és a szolgálatképes állapot megállapításának szabályairól, valamint a szolgálati nyugdíjasok egyenruha és rendfokozat viseléstől való eltiltásáról

Megjelent:

MK 2016/158. (X. 19.)

Hatályos:

2016. 10. 20.

 

Jogszabály:

7/2016. (X. 19.) KKM rendelet

a tartós külszolgálat időtartama alatt az állomáshelyen való egészségügyi ellátás igénybevételének részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2016/158. (X. 19.)

Hatályos:

2016. 10. 20., 2017. 08. 01.

 

Jogszabály:

394/2016. (X. 19.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2016/158. (X. 19.)

 

 

Jogszabály:

395/2016. (X. 19.) KE határozat

a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanács tagja megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2016/158. (X. 19.)

 

 

Jogszabály:

1572/2016. (X. 19.) Korm. határozat

a jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó eszközzel létrehozott testületek felülvizsgálatáról szóló 1158/2011. (V. 23.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2016/158. (X. 19.)

Hatályos:

2016. 10. 20.

 

Jogszabály:

1573/2016. (X. 19.) Korm. határozat

a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2016/158. (X. 19.)

 

 

Jogszabály:

1574/2016. (X. 19.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016 (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2016/158. (X. 19.)

Hatályos:

2016. 10. 20.

 

Jogszabály:

1575/2016. (X. 19.) Korm. határozat

a "GSM-R rendszer kiépítésének 2. üteme a magyar vasúti vonalak mellett" című projekt az elérhető legnagyobb uniós támogatás lehívásával történő komplex megvalósításának jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2016/158. (X. 19.)

 

 

Jogszabály:

1576/2016. (X. 19.) Korm. határozat

az IKOP-2.1.0-15-2016-00001 azonosító számú ("GYSEV központi forgalomirányítás kiépítése - szakaszolt projekt" című) kiemelt projekt műszaki tartalmának módosításáról és támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2016/158. (X. 19.)

 

 

Jogszabály:

1577/2016. (X. 19.) Korm. határozat

egyes, a GINOP-2.3.4-15 azonosító jelű ("Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ - kutatási infrastruktúra fejlesztése" című) pályázati felhívás első körös értékelési szakaszára beérkezett, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2016/158. (X. 19.)

 

 

Jogszabály:

108/2016. (X. 19.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2016/158. (X. 19.)

 

 

Jogszabály:

109/2016. (X. 19.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2016/158. (X. 19.)

 

 

2016. X. 17.

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5023/2016/3. határozata

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a szennyvízelvezető hálózatba történő utólagos bekötés szabályairól szóló 13/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelete törvénysértő voltának megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2016/157. (X. 17.)

 

 

Jogszabály:

1570/2016. (X. 17.) Korm. határozat

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kanada közötti Átfogó Gazdasági és Kereskedelmi Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2016/157. (X. 17.)

 

 

Jogszabály:

1571/2016. (X. 17.) Korm. határozat

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kanada közötti Átfogó Gazdasági és Kereskedelmi Megállapodás (Comprehensive Economic and Trade Agreement - CETA) szövegének végleges megállapításáról, megkötéséről és ideiglenes alkalmazásáról szóló tanácsi határozatokkal kapcsolatban követendő álláspontról

Megjelent:

MK 2016/157. (X. 17.)

 

 

Jogszabály:

49/2016. (X. 17.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/52. (X. 17.)

Hatályos:

2016. 10. 18.

 

Jogszabály:

50/2016. (X. 17.) EMMI utasítás

az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2015. (VI. 8.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/52. (X. 17.)

Hatályos:

2016. 11. 01.

 

Jogszabály:

54/2016. (X. 17.) HM utasítás

a Honvédelmi Ágazati Döntési Rendszer bevezetésével és működtetésével kapcsolatos egyes feladatokról szóló 63/2014. (IX. 26.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/52. (X. 17.)

Hatályos:

2016. 10. 18.

 

Jogszabály:

15/2016. (X. 17.) IM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/52. (X. 17.)

Hatályos:

2016. 10. 18.

 

Jogszabály:

19/2016. (X. 17.) NGM utasítás

a Nemzeti Akkreditáló Hatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2015. (XII. 30.) NGM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/52. (X. 17.)

Hatályos:

2016. 10. 18.

 

Jogszabály:

9/2016. (X. 17.) OBH utasítás

az európai jogi szaktanácsadói hálózatról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/52. (X. 17.)

Hatályos:

2016. 10. 18.

 

Jogszabály:

28/2016. (X. 17.) ORFK utasítás

a mindenszentek ünnepével, a halottak napjával és az év végi ünnepekkel kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/52. (X. 17.)

Hatályos:

2016. 10. 18.

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2016. november 1-je és november 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/52. (X. 17.)

 

 

Jogszabály:

Pécsi Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

a Kaposvár 2. számú székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/52. (X. 17.)

 

 

2016. X. 14.

Jogszabály:

311/2016. (X. 14.) Korm. rendelet

az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet, valamint az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 36/2015. (III. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/156. (X. 14.)

Hatályos:

2016. 10. 15., 2017. 01. 01., 2017. 01. 02.

 

Jogszabály:

7/2016. (X. 14.) NMHH rendelet

a felügyeleti díjról

Megjelent:

MK 2016/156. (X. 14.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

69/2016. (X. 14.) FM rendelet

a 2016. évi körzeti erdőtervezésre vonatkozó tervezési alapelvekről, valamint az erdőgazdálkodás tartamosságát és fejlesztését szolgáló körzeti erdőtervezési keretértékekről

Megjelent:

MK 2016/156. (X. 14.)

Hatályos:

2016. 10. 22.

 

Jogszabály:

70/2016. (X. 14.) FM rendelet

a földművelésügyi miniszter által adományozható díjakról és más elismerésekről szóló 25/2015. (V. 27.) FM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/156. (X. 14.)

Hatályos:

2016. 10. 15.

 

Jogszabály:

22/2016. (X. 14.) OGY határozat

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kanada között az Átfogó Gazdasági és Kereskedelmi Megállapodás (Comprehensive Economic and Trade Agreement - CETA) aláírásával kapcsolatos álláspontról

Megjelent:

MK 2016/156. (X. 14.)

Hatályos:

2016. 10. 15.

 

Jogszabály:

392/2016. (X. 14.) KE határozat

altábornagy szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2016/156. (X. 14.)

 

 

Jogszabály:

393/2016. (X. 14.) KE határozat

vezérőrnagy szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2016/156. (X. 14.)

 

 

Jogszabály:

106/2016. (X. 14.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2016/156. (X. 14.)

 

 

Jogszabály:

107/2016. (X. 14.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2016/156. (X. 14.)

 

 

Jogszabály:

47/2016. (X. 14.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (IX. 16.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/51. (X. 14.)

Hatályos:

2016. 10. 15.

 

Jogszabály:

48/2016. (X. 14.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkárának irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatairól és eljárásuk rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/51. (X. 14.)

Hatályos:

2016. 10. 15.

 

Jogszabály:

10/2016. (X. 14.) FM utasítás

a Földművelésügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2014. (VIII. 1.) FM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/51. (X. 14.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

21/2016. (X. 14.) NFM utasítás

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (X. 10.) NFM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/51. (X. 14.)

Hatályos:

2016. 10. 15.

 

Jogszabály:

26/2016. (X. 14.) ORFK utasítás

a Rendőrség Beszerzési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/51. (X. 14.)

Hatályos:

2016. 10. 15.

 

Jogszabály:

27/2016. (X. 14.) ORFK utasítás

az egyes ORFK utasításoknak a Készenléti Rendőrség Költségvetési Igazgatóság, valamint a Műszaki és Üzemeltetési Igazgatóság felállításával összefüggésben történő módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/51. (X. 14.)

Hatályos:

2016. 10. 17.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2016/51. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/51. (X. 14.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/51. (X. 14.)

 

 

Jogszabály:

Fővárosi Törvényszék közleménye

jogtanácsosi igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/51. (X. 14.)

 

 

Jogszabály:

Zirc Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/51. (X. 14.)

 

 

2016. X. 13.

Jogszabály:

302/2016. (X. 13.) Korm. rendelet

a közterületek és az állami tulajdonban álló ingatlanok filmforgatási célú használatának részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2016/155. (X. 13.)

Hatályos:

2016. 10. 14.

 

Jogszabály:

303/2016. (X. 13.) Korm. rendelet

az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/155. (X. 13.)

Hatályos:

2016. 10. 14.

 

Jogszabály:

304/2016. (X. 13.) Korm. rendelet

a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/155. (X. 13.)

Hatályos:

2016. 10. 15.

 

Jogszabály:

305/2016. (X. 13.) Korm. rendelet

az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet, valamint a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/155. (X. 13.)

Hatályos:

2016. 10. 14.

 

Jogszabály:

306/2016. (X. 13.) Korm. rendelet

a kulturális örökség védelmével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/155. (X. 13.)

Hatályos:

2016. 10. 14., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

307/2016. (X. 13.) Korm. rendelet

egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/155. (X. 13.)

Hatályos:

2016. 12. 31., 2017. 11. 06.

 

Jogszabály:

308/2016. (X. 13.) Korm. rendelet

a Budapest X. kerületben megvalósuló ingatlanfejlesztéssel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és egyes eljáró hatóságok kijelöléséről

Megjelent:

MK 2016/155. (X. 13.)

Hatályos:

2016. 10. 14.

 

Jogszabály:

309/2016. (X. 13.) Korm. rendelet

a Testnevelési Egyetem új kampusza, valamint a hozzá kapcsolódó sportlétesítmények, szálláshelyek és szolgáltató egységek megépítése projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a beruházások megvalósításával összefüggő beépítési szabályok megállapításáról

Megjelent:

MK 2016/155. (X. 13.)

Hatályos:

2016. 10. 14.

 

Jogszabály:

310/2016. (X. 13.) Korm. rendelet

a Visonta Projekt Kft. Visonta község területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2016/155. (X. 13.)

Hatályos:

2016. 10. 14.

 

Jogszabály:

7/2016. (X. 13.) MEKH rendelet

a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak meghatározásának keretszabályairól

Megjelent:

MK 2016/155. (X. 13.)

Hatályos:

2016. 10. 14.

 

Jogszabály:

8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól

Megjelent:

MK 2016/155. (X. 13.)

Hatályos:

2016. 10. 14., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

41/2016. (X. 13.) BM rendelet

a minősített elektronikus aláírást és minősített elektronikus bélyegzőt létrehozó eszközök megfelelőségét tanúsító szervezetekről és a kijelölésükre vonatkozó szabályokról

Megjelent:

MK 2016/155. (X. 13.)

Hatályos:

2016. 11. 27.

 

Jogszabály:

67/2016. (X. 13.) FM rendelet

a 2016. évi egységes területalapú támogatás, valamint az egyéb közvetlen támogatások összegeinek megállapításáról

Megjelent:

MK 2016/155. (X. 13.)

Hatályos:

2016. 10. 14.

 

Jogszabály:

68/2016. (X. 13.) FM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet alapján nyújtható átmeneti nemzeti támogatás jogcímeihez kapcsolódó 2016. évi támogatások összegeinek megállapításáról

Megjelent:

MK 2016/155. (X. 13.)

Hatályos:

2016. 10. 14.

 

Jogszabály:

19/2016. (X. 13.) OGY határozat

az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Megjelent:

MK 2016/155. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

20/2016. (X. 13.) OGY határozat

Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2016/155. (X. 13.)

Hatályos:

2016. 10. 10.

 

Jogszabály:

21/2016. (X. 13.) OGY határozat

tájékoztató az Állami Számvevőszék 2015. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről az Országgyűlés részére című beszámoló elfogadásáról

Megjelent:

MK 2016/155. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

1532/2016. (X. 13.) Korm. határozat

az Emberi Jogok Európai Bírósága magyar bírójelöltjeiről szóló kormányhatározat visszavonásáról

Megjelent:

MK 2016/155. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

1533/2016. (X. 13.) Korm. határozat

a 2017. évi World Export Development Forum budapesti megrendezéséhez kapcsolódó feladatokról

Megjelent:

MK 2016/155. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

1534/2016. (X. 13.) Korm. határozat

a "Nemzeti Népegészségügyi Stratégia 2017-2026" kidolgozásához és végrehajtásához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/155. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

1535/2016. (X. 13.) Korm. határozat

a Nemzeti Ifjúsági Stratégia 2016-2017. évekre vonatkozó cselekvési tervéről

Megjelent:

MK 2016/155. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

1536/2016. (X. 13.) Korm. határozat

a köznevelési, a szakképzési, a felsőoktatási és a felnőttképzési rendszer digitális átalakításáról és Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájáról

Megjelent:

MK 2016/155. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

1537/2016. (X. 13.) Korm. határozat

a 2016-2030 közötti időszakra szóló Nemzeti Erdőstratégiáról

Megjelent:

MK 2016/155. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

1538/2016. (X. 13.) Korm. határozat

a Nemzeti Versenyképességi Tanács létrehozásáról

Megjelent:

MK 2016/155. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

1539/2016. (X. 13.) Korm. határozat

a Budapestet bemutató és népszerűsítő nemzetközi városmarketing kampány lefolytatásával kapcsolatos egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/155. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

1540/2016. (X. 13.) Korm. határozat

az építésügy területén mutatkozó, műszaki előírások hiányából fakadó nehézségek enyhítéséről

Megjelent:

MK 2016/155. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

1541/2016. (X. 13.) Korm. határozat

a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2016/155. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

1542/2016. (X. 13.) Korm. határozat

a kormányhivatalok digitalizációs képességeinek biztosítása érdekében szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2016/155. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

1543/2016. (X. 13.) Korm. határozat

a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2016. augusztusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2016/155. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

1544/2016. (X. 13.) Korm. határozat

a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

Megjelent:

MK 2016/155. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

1545/2016. (X. 13.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2016. júliusi és augusztusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2016/155. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

1546/2016. (X. 13.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2016/155. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

1547/2016. (X. 13.) Korm. határozat

a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 4. Hit- és erkölcstan oktatás és tankönyvtámogatás jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2016/155. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

1548/2016. (X. 13.) Korm. határozat

a tájegységi fővadászok munkavégzéséhez szükséges tárgyi eszközök beszerzéséről

Megjelent:

MK 2016/155. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

1549/2016. (X. 13.) Korm. határozat

a Millenáris Parkban szükségessé vált felújítási munkálatok finanszírozásáról, illetve a Nemzeti Táncszínház új játszóhelyének megvalósításáról

Megjelent:

MK 2016/155. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

1550/2016. (X. 13.) Korm. határozat

a VERITAS Történetkutató Intézet többletfeladatainak meghatározásáról és a szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2016/155. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

1551/2016. (X. 13.) Korm. határozat

a Magyarországon fellelhető I. világháborús hadisírok rendbehozatalához szükséges költségvetési eszközök biztosításáról

Megjelent:

MK 2016/155. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

1552/2016. (X. 13.) Korm. határozat

a Lakitelek Népfőiskola működési költségeinek biztosításáról

Megjelent:

MK 2016/155. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

1553/2016. (X. 13.) Korm. határozat

a balmazújvárosi sportcélú beruházásokkal és sportturizmus fejlesztésével összefüggő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/155. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

1554/2016. (X. 13.) Korm. határozat

az egri vár Modern Városok Program keretében történő fejlesztésével kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/155. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

1555/2016. (X. 13.) Korm. határozat

Göd város infrastrukturális fejlesztéséről

Megjelent:

MK 2016/155. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

1556/2016. (X. 13.) Korm. határozat

Járdánháza Község Önkormányzata vis maior pályázatának támogatásáról

Megjelent:

MK 2016/155. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

1557/2016. (X. 13.) Korm. határozat

Komádi Város infrastruktúra fejlesztése érdekében szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2016/155. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

1558/2016. (X. 13.) Korm. határozat

a Szociális Családiház-építési Programról szóló 1279/2011. (VIII. 10.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2016/155. (X. 13.)

Hatályos:

2016. 10. 14.

 

Jogszabály:

1559/2016. (X. 13.) Korm. határozat

az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program tapasztalatainak érvényesítéséről

Megjelent:

MK 2016/155. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

1560/2016. (X. 13.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2016/155. (X. 13.)

Hatályos:

2016. 10. 14.

 

Jogszabály:

1561/2016. (X. 13.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a Fejér Megyei Szent György Oktató Kórházban új Belgyógyászati tömb kialakításához szükséges források biztosítása érdekében a XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat- átcsoportosításáról

Megjelent:

MK 2016/155. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

1562/2016. (X. 13.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében tervezett beruházások megvalósítása érdekében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program egyes prioritásai tekintetében többletkötelezettség vállalásáról és annak feltételeiről

Megjelent:

MK 2016/155. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

1563/2016. (X. 13.) Korm. határozat

az IKOP-1.1.0-15-2016-00003 azonosító számú ("M30 autópálya Miskolc- Tornyosnémeti közötti szakasz megvalósításának előkészítése" című) projekt támogatásáról

Megjelent:

MK 2016/155. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

1564/2016. (X. 13.) Korm. határozat

az IKOP-2.1.0-15-2016-00003 azonosító számú ("GSM-R távközlési hálózat kiépítése - szakaszolt projekt" című) kiemelt projekt összköltségének növeléséről

Megjelent:

MK 2016/155. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

1565/2016. (X. 13.) Korm. határozat

az IKOP-4.1.0-15-2016-00002 azonosító számú ("47. sz. főút Hódmezővásárhely elkerülő szakasz megvalósítása" című) egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projekt összköltségének növeléséről

Megjelent:

MK 2016/155. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

1566/2016. (X. 13.) Korm. határozat

az ózonréteget lebontó anyagokról szóló Montreali Jegyzőkönyv módosítása szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2016/155. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

1567/2016. (X. 13.) Korm. határozat

a Magyarország és az Észt Köztársaság között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2016/155. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

1568/2016. (X. 13.) Korm. határozat

az Európai Unió és tagállamai, valamint Kanada közötti Stratégiai Partnerségi Megállapodás szövegének végleges megállapításáról

Megjelent:

MK 2016/155. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

1569/2016. (X. 13.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti határhidak és határút-szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2016/155. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

104/2016. (X. 13.) ME határozat

a lakhatásról és a fenntartható városfejlesztésről szóló III. ENSZ-konferencián történő részvételről

Megjelent:

MK 2016/155. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

105/2016. (X. 13.) ME határozat

a Magyarország és a Brazil Szövetségi Köztársaság között az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2016/155. (X. 13.)

 

 

2016. X. 12.

Jogszabály:

40/2016. (X. 12.) BM rendelet

az egyes törvényeknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal átalakításával, valamint a költségvetési tervezéssel és gazdálkodással kapcsolatos módosításáról szóló 2015. évi CXCI. törvényhez kapcsolódó egyes BM rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/154. (X. 12.)

Hatályos:

2016. 10. 13.

 

Jogszabály:

31/2016. (X. 12.) EMMI rendelet

egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/154. (X. 12.)

Hatályos:

2016. 10. 17.

 

Jogszabály:

66/2016. (X. 12.) FM rendelet

az egyes kedvezőtlen piaci helyzetben lévő agrárgazdasági ágazatok részére az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott átmeneti támogatásról

Megjelent:

MK 2016/154. (X. 12.)

Hatályos:

2016. 10. 13.

 

Jogszabály:

6/2016. (X. 12.) KKM rendelet

a rangadományozás és ranghasználat részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2016/154. (X. 12.)

Hatályos:

2016. 10. 13., 2017. 08. 01.

 

Jogszabály:

38/2016. (X. 12.) NGM rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységével összefüggő egyes NGM rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/154. (X. 12.)

Hatályos:

2016. 10. 13., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

29/2016. (X. 12.) MvM utasítás

a Mura Programért felelős miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/50. (X. 12.)

Hatályos:

2016. 10. 13.

 

Jogszabály:

27/2016. (X. 12.) BM utasítás

az egyes törvényeknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal átalakításával, valamint a költségvetési tervezéssel és gazdálkodással kapcsolatos módosításáról szóló 2015. évi CXCI. törvényhez kapcsolódó egyes BM utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/50. (X. 12.)

Hatályos:

2016. 10. 13.

 

Jogszabály:

28/2016. (X. 12.) BM-NGM együttes utasítás

az egyes törvényeknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal átalakításával, valamint a költségvetési tervezéssel és gazdálkodással kapcsolatos módosításáról szóló 2015. évi CXCI. törvényhez kapcsolódóan a közös nyomozócsoportok létrehozásáról és működéséről szóló 31/2004. (BK 21.) BM-PM együttes utasítás és a személyi védelem elrendelésére, végrehajtására, fenntartására és megszüntetésére jogosult hatóságok és szervek együttműködésének részletes szabályairól szóló 7/2005. (BK 5.) BM-IM-PM együttes utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/50. (X. 12.)

Hatályos:

2016. 10. 13.

 

Jogszabály:

29/2016. (X. 12.) BM-EMMI-NGM-NFM együttes utasítás

az egyes törvényeknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal átalakításával, valamint a költségvetési tervezéssel és gazdálkodással kapcsolatos módosításáról szóló 2015. évi CXCI. törvényhez kapcsolódóan az illegális migráció és az ahhoz kapcsolódó más jogellenes cselekmények elleni hatósági fellépés hatékonyságának növeléséről, illetve összehangolásáról szóló 8/2010. (II. 19.) IRM-SZMM-PM-KHEM együttes utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/50. (X. 12.)

Hatályos:

2016. 10. 13.

 

Jogszabály:

53/2016. (X. 12.) HM utasítás

az egyes beosztásokban megállapítható munkaerő-piaci pótlékról szóló 34/2016. (VII. 15.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/50. (X. 12.)

Hatályos:

2016. 10. 15.

 

Jogszabály:

14/2016. (X. 12.) IM utasítás

az Igazságügyi Minisztérium Gazdálkodási Keretszabályzatáról szóló 2/2015. (II. 27.) IM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/50. (X. 12.)

Hatályos:

2016. 10. 20.

 

Jogszabály:

18/2016. (X. 12.) NGM utasítás

a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/50. (X. 12.)

Hatályos:

2016. 10. 13.

 

Jogszabály:

37/2016. (X. 12.) KKM közlemény

a Magyarország és a Macedón Köztársaság között a társadalombiztosításról és a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2015. évi XXIII. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/50. (X. 12.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2016/50. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/50. (X. 12.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ív hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/50. (X. 12.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/50. (X. 12.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Bírósági Végrehajtói Kar közleménye

érvényét vesztett végrehajtó-helyettesi igazolványokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/50. (X. 12.)

 

 

Jogszabály:

Ajka Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/50. (X. 12.)

 

 

Jogszabály:

Kiskunhalas Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/50. (X. 12.)

 

 

Jogszabály:

Pápa Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/50. (X. 12.)

 

 

2016. X. 11.

Jogszabály:

39/2016. (X. 11.) MNB rendelet

a nem teljesítő kitettségre és az átstrukturált követelésre vonatkozó prudenciális követelményekről

Megjelent:

MK 2016/153. (X. 11.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

40/2016. (X. 11.) MNB rendelet

az ügyfél- és partnerminősítés, valamint a fedezetértékelés prudenciális követelményeiről

Megjelent:

MK 2016/153. (X. 11.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

4/2016. (X. 11.) MK rendelet

a miniszterelnök kabinetfőnöke feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról

Megjelent:

MK 2016/153. (X. 11.)

Hatályos:

2016. 10. 12.

 

Jogszabály:

21/2016. (X. 11.) IM rendelet

a bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/153. (X. 11.)

Hatályos:

2016. 10. 12., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

2/2016. Polgári jogegységi határozat

a végrendelet tanújának aláírásáról és a személyének megállapításáról

Megjelent:

MK 2016/153. (X. 11.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5022/2016/4. határozata

Cegléd Város Önkormányzatának a mezei őrszolgálatról és a mezőőri járulékról szóló 33/2014. (XII. 23.) rendelete 1. § (1) bekezdésének törvényességi felülvizsgálatáról

Megjelent:

MK 2016/153. (X. 11.)

 

 

Jogszabály:

1531/2016. (X. 11.) Korm. határozat

a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról szóló 2016. évi XCI. törvény végrehajtásához kapcsolódó egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/153. (X. 11.)

 

 

2016. X. 6.

Jogszabály:

39/2016. (X. 6.) BM rendelet

a rendfokozati vizsgáról

Megjelent:

MK 2016/152. (X. 6.)

Hatályos:

2016. 10. 09.

 

Jogszabály:

41/2016. (X. 6.) NFM rendelet

az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről szóló 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/152. (X. 6.)

Hatályos:

2016. 10. 07.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5018/2016/4. határozata

Budapest Főváros XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzata telekadóról szóló 10/2010. (V. 27.) önkormányzati rendelete 8. §-a törvénysértő voltának megállapításáról

Megjelent:

MK 2016/152. (X. 6.)

 

 

Jogszabály:

391/2016. (X. 6.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2016/152. (X. 6.)

 

 

Jogszabály:

28/2016. (X. 6.) MvM utasítás

az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014-2021 időszakának munkacsoportjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/49. (X. 6.)

Hatályos:

2016. 10. 07.

 

Jogszabály:

26/2016. (X. 6.) BM utasítás

a belügyminiszter irányítása alatt álló polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál alkalmazandó rendfokozati vizsgáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/49. (X. 6.)

Hatályos:

2016. 10. 09.

 

Jogszabály:

16/2016. (X. 6.) NGM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/49. (X. 6.)

Hatályos:

2016. 10. 07.

 

Jogszabály:

17/2016. (X. 6.) NGM utasítás

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2015. (XII. 30.) NGM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/49. (X. 6.)

Hatályos:

2016. 10. 07.

 

Jogszabály:

24/2016. (X. 6.) ORFK utasítás

a rászoruló személyeket a téli időjárási viszonyok következtében fenyegető veszélyhelyzetek megelőzésével és kezelésével összefüggő rendőri feladatok végrehajtásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/49. (X. 6.)

Hatályos:

2016. 10. 07.

 

Jogszabály:

25/2016. (X. 6.) ORFK utasítás

egyes ORFK utasításoknak a szervezeti változásokkal kapcsolatos módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/49. (X. 6.)

Hatályos:

2016. 10. 07.

 

Jogszabály:

NFM közlemény

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/49. (X. 6.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/49. (X. 6.)

 

 

Jogszabály:

Miskolci Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

a Tiszaújváros székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/49. (X. 6.)

 

 

Jogszabály:

Karcag Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/49. (X. 6.)

 

 

2016. X. 4.

Jogszabály:

2016. évi XCV. törvény

a Magyarország Kormánya és Kuvait Állam Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2016/151. (X. 4.)

Hatályos:

2016. 10. 12. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2016. évi XCVI. törvény

a Magyarország Kormánya és Türkmenisztán Kormánya között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2016/151. (X. 4.)

Hatályos:

2016. 10. 05. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2016. évi XCVII. törvény

egyes törvényeknek a tiltott szerencsejáték megakadályozásával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2016/151. (X. 4.)

Hatályos:

2016. 10. 05., 2016. 10. 20., 2017. 07. 01.

 

Jogszabály:

1530/2016. (X. 4.) Korm. határozat

a Magyarországi Református Egyház és a Kormány közötti együttműködés megújításával összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2016/151. (X. 4.)

 

 

Jogszabály:

102/2016. (X. 4.) ME határozat

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Ausztrália közötti Keretmegállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2016/151. (X. 4.)

 

 

Jogszabály:

103/2016. (X. 4.) ME határozat

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Új-Zéland közötti kapcsolatokról és együttműködésről szóló partnerségi megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2016/151. (X. 4.)

 

 

2016. X. 3.

Jogszabály:

29/2016. (X. 3.) EMMI rendelet

az egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló 12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/150. (X. 3.)

Hatályos:

2016. 10. 04.

 

Jogszabály:

30/2016. (X. 3.) EMMI rendelet

az elektronikus cigaretta, az utántöltő flakon és a dohányzást imitáló elektronikus eszköz forgalomba hozatalának és az ezzel kapcsolatos változások bejelentésére vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjakról

Megjelent:

MK 2016/150. (X. 3.)

Hatályos:

2016. 11. 03.

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozata helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2016/150. (X. 3.)

 

 

Jogszabály:

18/2016. (X. 3.) OGY határozat

a magyar-bolgár barátság napjáról

Megjelent:

MK 2016/150. (X. 3.)

Hatályos:

2016. 10. 04.

 

Jogszabály:

389/2016. (X. 3.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/150. (X. 3.)

 

 

Jogszabály:

390/2016. (X. 3.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2016/150. (X. 3.)

 

 

Jogszabály:

101/2016. (X. 3.) ME határozat

főiskolai tanárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2016/150. (X. 3.)

 

 

2016. IX. 30.

Jogszabály:

301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet

a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről

Megjelent:

MK 2016/149. (IX. 30.)

Hatályos:

2016. 10. 15.

 

Jogszabály:

6/2016. (IX. 30.) NMHH rendelet

az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 2/2015. (III. 30.) NMHH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/149. (IX. 30.)

Hatályos:

2016. 10. 05.

 

Jogszabály:

20/2016. (IX. 30.) HM rendelet

a Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról szóló 9/2005. (III. 30.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/149. (IX. 30.)

Hatályos:

2016. 10. 05.

 

Jogszabály:

40/2016. (IX. 30.) NFM rendelet

egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek, valamint az egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalmáról szóló 53/2014. (XII. 13.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/149. (IX. 30.)

Hatályos:

2016. 10. 01.

 

Jogszabály:

25/2016. (IX. 30.) BM utasítás

a Belügyminisztérium Egyedi Iratkezelési Szabályzatának kiadásáról szóló 27/2014. (XII. 23.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/48. (IX. 30.)

Hatályos:

2016. 10. 01.

 

Jogszabály:

51/2016. (IX. 30.) HM utasítás

a NATO Transzformációs Szeminárium előkészítésének feladatairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/48. (IX. 30.)

Hatályos:

2016. 10. 01.

 

Jogszabály:

52/2016. (IX. 30.) HM utasítás

a belföldi reprezentációról szóló 83/2004. (HK 24.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/48. (IX. 30.)

Hatályos:

2016. 10. 01.

 

Jogszabály:

26/2016. (IX. 30.) KKM utasítás

a közérdekű adatoknak, a közérdekből nyilvános adatoknak, valamint a jogszabálytervezeteknek és szabályozási koncepcióknak a Külgazdasági és Külügyminisztérium honlapján történő közzétételéről, valamint a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítési rendjének szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/48. (IX. 30.)

Hatályos:

2016. 10. 10.

 

Jogszabály:

20/2016. (IX. 30.) NFM utasítás

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 2016. évi fejezeti és központi kezelésű előirányzatai szakmai kezelőinek kijelöléséről szóló 4/2016. (III. 10.) NFM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/48. (IX. 30.)

Hatályos:

2016. 10. 01.

 

Jogszabály:

3/2016. (IX. 30.) AJBH utasítás

az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2012. (V. 22.) AJBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/48. (IX. 30.)

Hatályos:

2016. 10. 01.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2016/48. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/48. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

MNB közlemény

a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/48. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/48. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

Népi Front Párt

2015. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/48. (IX. 30.)

 

 

2016. IX. 29.

Jogszabály:

294/2016. (IX. 29.) Korm. rendelet

a Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/147. (IX. 29.)

Hatályos:

2016. 09. 30.

 

Jogszabály:

295/2016. (IX. 29.) Korm. rendelet

az "EUROVEGAS" Entertainment & Casino Park Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt", valamint az "Ipari Terület Bezenye" Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről, a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete kötelezettségteljesítéséhez szükséges intézkedésekről, valamint egyes gazdasági tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/147. (IX. 29.)

Hatályos:

2016. 09. 30.

 

Jogszabály:

296/2016. (IX. 29.) Korm. rendelet

a Földes területén gyorsfagyasztott termékeket gyártó üzem megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2016/147. (IX. 29.)

Hatályos:

2016. 09. 30.

 

Jogszabály:

297/2016. (IX. 29.) Korm. rendelet

a Mélykút területén víziszárnyas feldolgozó üzem és hűtőház megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2016/147. (IX. 29.)

Hatályos:

2016. 09. 30.

 

Jogszabály:

298/2016. (IX. 29.) Korm. rendelet

a Yanfeng Hungary Automotive Interior Systems Kft. Pápa területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 82/2016. (IV. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/147. (IX. 29.)

Hatályos:

2016. 09. 30.

 

Jogszabály:

38/2016. (IX. 29.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 2017. évi ruházati utánpótlási ellátmánya terhére kiadott természetbeni ellátásról

Megjelent:

MK 2016/147. (IX. 29.)

Hatályos:

2016. 09. 30., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

28/2016. (IX. 29.) EMMI rendelet

az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2016/147. (IX. 29.)

Hatályos:

2016. 09. 30.

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2016/147. (IX. 29.)

 

 

Jogszabály:

1525/2016. (IX. 29.) Korm. határozat

az Afganisztánt segítő nemzetközi donorkonferencián (Brüsszel, 2016. október 5.) történő Magyarország általi felajánlásról

Megjelent:

MK 2016/147. (IX. 29.)

 

 

Jogszabály:

1526/2016. (IX. 29.) Korm. határozat

a horgászati célú Nemzeti Halgazdálkodási és Horgászati Stratégiáról és az Országos Horgászati Hálózati Programról

Megjelent:

MK 2016/147. (IX. 29.)

 

 

Jogszabály:

1527/2016. (IX. 29.) Korm. határozat

a Testnevelési Egyetem új kampusza, valamint a hozzá kapcsolódó sportlétesítmények, szálláshelyek és szolgáltató egységek megépítésének érdekében szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2016/147. (IX. 29.)

 

 

Jogszabály:

1528/2016. (IX. 29.) Korm. határozat

az egyes állami vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1762/2013. (X. 25.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2016/147. (IX. 29.)

 

 

Jogszabály:

299/2016. (IX. 29.) Korm. rendelet

a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges egyes létesítmények építtetőjének kijelöléséről, valamint a toronyugrás céljából létesítendő óriás ugrótorony létesítését szolgáló ingatlanok meghatározásáról szóló 451/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/148. (IX. 29.)

Hatályos:

2016. 09. 30.

 

Jogszabály:

300/2016. (IX. 29.) Korm. rendelet

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/148. (IX. 29.)

Hatályos:

2016. 09. 30.

 

Jogszabály:

38/2016. (IX. 29.) MNB rendelet

a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 51/2015. (XII. 9.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/148. (IX. 29.)

Hatályos:

2016. 09. 30.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5015/2016/17. határozata

Berente Község Önkormányzat képviselő-testületének a telekadóról szóló 27/2006. (XII. 1.) rendelete egyes rendelkezéseinek törvénysértő voltának megállapításáról

Megjelent:

MK 2016/148. (IX. 29.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5019/2016/3. határozata

Terem Község Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2016. (I. 25.) számú rendelete törvénysértő voltának megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2016/148. (IX. 29.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5020/2016/3. határozata

Terem Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a tanácsnoknak járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló 3/2016. (I. 25.) számú rendelete törvénysértő voltának megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2016/148. (IX. 29.)

 

 

Jogszabály:

382/2016. (IX. 29.) KE határozat

a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanács tagja megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2016/148. (IX. 29.)

 

 

Jogszabály:

383/2016. (IX. 29.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2016/148. (IX. 29.)

 

 

Jogszabály:

384/2016. (IX. 29.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2016/148. (IX. 29.)

 

 

Jogszabály:

385/2016. (IX. 29.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2016/148. (IX. 29.)

 

 

Jogszabály:

386/2016. (IX. 29.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2016/148. (IX. 29.)

 

 

Jogszabály:

387/2016. (IX. 29.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2016/148. (IX. 29.)

 

 

Jogszabály:

388/2016. (IX. 29.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2016/148. (IX. 29.)

 

 

Jogszabály:

1529/2016. (IX. 29.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a Csiky Gergely Színház felújítása érdekében támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2016/148. (IX. 29.)

 

 

2016. IX. 27.

Jogszabály:

293/2016. (IX. 27.) Korm. rendelet

az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtási rendjéről szóló 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/146. (IX. 27.)

Hatályos:

2016. 09. 28.

 

Jogszabály:

35/2016. (IX. 27.) NGM rendelet

a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések és védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról

Megjelent:

MK 2016/146. (IX. 27.)

Hatályos:

2016. 10. 12.

 

Jogszabály:

36/2016. (IX. 27.) NGM rendelet

az online pénztárgép használatára és a forgalmazási engedély módosítására vonatkozó határidők változásáról

Megjelent:

MK 2016/146. (IX. 27.)

Hatályos:

2016. 09. 28., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

37/2016. (IX. 27.) NGM rendelet

a Karrier Híd programban való részvétel további feltételeiről, valamint a szociális hozzájárulási adókedvezmény igénybevételéhez szükséges igazolás kiadásáról szóló 2/2012. (II. 7.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/146. (IX. 27.)

Hatályos:

2016. 09. 28.

 

Jogszabály:

17/2016. (IX. 27.) OGY határozat

az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 32/2014. (VII. 8.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2016/146. (IX. 27.)

Hatályos:

2016. 09. 26.

 

Jogszabály:

322/2016. (IX. 27.) KE határozat

államtitkári megbízatás megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2016/146. (IX. 27.)

 

 

Jogszabály:

323/2016. (IX. 27.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2016/146. (IX. 27.)

 

 

Jogszabály:

324/2016. (IX. 27.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2016/146. (IX. 27.)

 

 

Jogszabály:

325/2016. (IX. 27.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2016/146. (IX. 27.)

 

 

Jogszabály:

326/2016. (IX. 27.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2016/146. (IX. 27.)

 

 

Jogszabály:

327/2016. (IX. 27.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2016/146. (IX. 27.)

 

 

Jogszabály:

328/2016. (IX. 27.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

Megjelent:

MK 2016/146. (IX. 27.)

 

 

Jogszabály:

329/2016. (IX. 27.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2016/146. (IX. 27.)

 

 

Jogszabály:

330/2016. (IX. 27.) KE határozat

rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

Megjelent:

MK 2016/146. (IX. 27.)

 

 

Jogszabály:

331/2016. (IX. 27.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2016/146. (IX. 27.)

 

 

Jogszabály:

332/2016. (IX. 27.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2016/146. (IX. 27.)

 

 

Jogszabály:

333/2016. (IX. 27.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2016/146. (IX. 27.)

 

 

Jogszabály:

334/2016. (IX. 27.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

Megjelent:

MK 2016/146. (IX. 27.)

 

 

Jogszabály:

335/2016. (IX. 27.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2016/146. (IX. 27.)

 

 

Jogszabály:

336/2016. (IX. 27.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2016/146. (IX. 27.)

 

 

Jogszabály:

337/2016. (IX. 27.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

Megjelent:

MK 2016/146. (IX. 27.)

 

 

Jogszabály:

338/2016. (IX. 27.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2016/146. (IX. 27.)

 

 

Jogszabály:

339/2016. (IX. 27.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2016/146. (IX. 27.)

 

 

Jogszabály:

340/2016. (IX. 27.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2016/146. (IX. 27.)

 

 

Jogszabály:

341/2016. (IX. 27.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2016/146. (IX. 27.)

 

 

Jogszabály:

342/2016. (IX. 27.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2016/146. (IX. 27.)

 

 

Jogszabály:

343/2016. (IX. 27.) KE határozat

rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

Megjelent:

MK 2016/146. (IX. 27.)

 

 

Jogszabály:

344/2016. (IX. 27.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2016/146. (IX. 27.)

 

 

Jogszabály:

345/2016. (IX. 27.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2016/146. (IX. 27.)

 

 

Jogszabály:

346/2016. (IX. 27.) KE határozat

rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

Megjelent:

MK 2016/146. (IX. 27.)

 

 

Jogszabály:

347/2016. (IX. 27.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2016/146. (IX. 27.)

 

 

Jogszabály:

348/2016. (IX. 27.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2016/146. (IX. 27.)

 

 

Jogszabály:

349/2016. (IX. 27.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2016/146. (IX. 27.)

 

 

Jogszabály:

350/2016. (IX. 27.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2016/146. (IX. 27.)

 

 

Jogszabály:

351/2016. (IX. 27.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2016/146. (IX. 27.)

 

 

Jogszabály:

352/2016. (IX. 27.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2016/146. (IX. 27.)

 

 

Jogszabály:

353/2016. (IX. 27.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2016/146. (IX. 27.)

 

 

Jogszabály:

354/2016. (IX. 27.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

Megjelent:

MK 2016/146. (IX. 27.)

 

 

Jogszabály:

355/2016. (IX. 27.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2016/146. (IX. 27.)

 

 

Jogszabály:

356/2016. (IX. 27.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2016/146. (IX. 27.)

 

 

Jogszabály:

357/2016. (IX. 27.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2016/146. (IX. 27.)

 

 

Jogszabály:

358/2016. (IX. 27.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2016/146. (IX. 27.)

 

 

Jogszabály:

359/2016. (IX. 27.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2016/146. (IX. 27.)

 

 

Jogszabály:

360/2016. (IX. 27.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2016/146. (IX. 27.)

 

 

Jogszabály:

361/2016. (IX. 27.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2016/146. (IX. 27.)

 

 

Jogszabály:

362/2016. (IX. 27.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2016/146. (IX. 27.)

 

 

Jogszabály:

363/2016. (IX. 27.) KE határozat

rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

Megjelent:

MK 2016/146. (IX. 27.)

 

 

Jogszabály:

364/2016. (IX. 27.) KE határozat

rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

Megjelent:

MK 2016/146. (IX. 27.)

 

 

Jogszabály:

365/2016. (IX. 27.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2016/146. (IX. 27.)

 

 

Jogszabály:

366/2016. (IX. 27.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2016/146. (IX. 27.)

 

 

Jogszabály:

367/2016. (IX. 27.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2016/146. (IX. 27.)

 

 

Jogszabály:

368/2016. (IX. 27.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2016/146. (IX. 27.)

 

 

Jogszabály:

369/2016. (IX. 27.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

Megjelent:

MK 2016/146. (IX. 27.)

 

 

Jogszabály:

370/2016. (IX. 27.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2016/146. (IX. 27.)

 

 

Jogszabály:

371/2016. (IX. 27.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2016/146. (IX. 27.)

 

 

Jogszabály:

372/2016. (IX. 27.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

Megjelent:

MK 2016/146. (IX. 27.)

 

 

Jogszabály:

373/2016. (IX. 27.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2016/146. (IX. 27.)

 

 

Jogszabály:

374/2016. (IX. 27.) KE határozat

rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

Megjelent:

MK 2016/146. (IX. 27.)

 

 

Jogszabály:

375/2016. (IX. 27.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2016/146. (IX. 27.)

 

 

Jogszabály:

376/2016. (IX. 27.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2016/146. (IX. 27.)

 

 

Jogszabály:

377/2016. (IX. 27.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2016/146. (IX. 27.)

 

 

Jogszabály:

378/2016. (IX. 27.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

Megjelent:

MK 2016/146. (IX. 27.)

 

 

Jogszabály:

379/2016. (IX. 27.) KE határozat

rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

Megjelent:

MK 2016/146. (IX. 27.)

 

 

Jogszabály:

380/2016. (IX. 27.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2016/146. (IX. 27.)

 

 

Jogszabály:

381/2016. (IX. 27.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2016/146. (IX. 27.)

 

 

Jogszabály:

1518/2016. (IX. 27.) Korm. határozat

a Közös Esély Intézkedési Tervről

Megjelent:

MK 2016/146. (IX. 27.)

 

 

Jogszabály:

1519/2016. (IX. 27.) Korm. határozat

a "Szolgáltatási szerződés ´MFB Pont´ elnevezésű értékesítési pontok kialakítására és üzemeltetésére, továbbá kiemelt közvetítői és pénzügyi közvetítői szolgáltatások nyújtására" tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi felhívása és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő irat jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2016/146. (IX. 27.)

 

 

Jogszabály:

1520/2016. (IX. 27.) Korm. határozat

"A Római Birodalom határai - A dunai limes magyarországi szakasza" világörökségi várományos helyszín Világörökség Jegyzékbe jelöléséről

Megjelent:

MK 2016/146. (IX. 27.)

 

 

Jogszabály:

1521/2016. (IX. 27.) Korm. határozat

a Recirquel Újcirkusz Társulat működésének, szakmai programjainak és külföldi szerepléseinek támogatásáról

Megjelent:

MK 2016/146. (IX. 27.)

 

 

Jogszabály:

1522/2016. (IX. 27.) Korm. határozat

az Európai Emlékezet és Lelkiismeret Platformja kutatómunkájának támogatására vonatkozó kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/146. (IX. 27.)

 

 

Jogszabály:

1523/2016. (IX. 27.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2016/146. (IX. 27.)

Hatályos:

2016. 09. 28.

 

Jogszabály:

1524/2016. (IX. 27.) Korm. határozat

Magyarország és a Thaiföldi Királyság között létrejött kiadatási egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2016/146. (IX. 27.)

 

 

Jogszabály:

5/2016. (IX. 27.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (II. 18.) MNB utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/47. (IX. 27.)

Hatályos:

2016. 09. 29., 2016. 10. 01.

 

Jogszabály:

24/2016. (IX. 27.) BM utasítás

a Belügyminisztérium 2014-2016 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapra vonatkozó Munkaprogramjáról szóló 28/2015. (X. 9.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/47. (IX. 27.)

Hatályos:

2016. 09. 28.

 

Jogszabály:

13/2016. (IX. 27.) IM utasítás

miniszteri biztos kinevezésének visszavonásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/47. (IX. 27.)

Hatályos:

2016. 09. 28.

 

Jogszabály:

23/2016. (IX. 27.) ORFK utasítás

az Országos Rendőr-főkapitányság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2015. (IX. 10.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/47. (IX. 27.)

Hatályos:

2016. 09. 28.

 

Jogszabály:

36/2016. (IX. 27.) KKM közlemény

a Vegyifegyver Tilalmi Szervezet és Magyarország között az OPCW kiváltságairól és mentességeiről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2016. évi VIII. törvény 2-3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/47. (IX. 27.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2016/47. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/47. (IX. 27.)

 

 

Jogszabály:

3/2016. (IX. 27.) SZTNH közlemény

a "2016. évi Magyar Formatervezési Díj" kiállításon bemutatásra kerülő találmányok, védjegyek, formatervezési és használati minták kiállítási kedvezményéről, illetve kiállítási elsőbbségéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/47. (IX. 27.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/47. (IX. 27.)

 

 

Jogszabály:

KSH tájékoztató

a Központi Statisztikai Hivatal által 2016. évre tervezett önkéntes adatszolgáltatáson alapuló adatgyűjtésekről szóló tájékoztatás kiegészítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/47. (IX. 27.)

 

 

2016. IX. 23.

Jogszabály:

292/2016. (IX. 23.) Korm. rendelet

a postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos irányítási jogköréről

Megjelent:

MK 2016/144. (IX. 23.)

Hatályos:

2016. 09. 24.

 

Jogszabály:

1517/2016. (IX. 23.) Korm. határozat

a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás felhasználásának feltételrendszeréről

Megjelent:

MK 2016/145. (IX. 23.)

 

 

2016. IX. 22.

Jogszabály:

286/2016. (IX. 22.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/143. (IX. 22.)

Hatályos:

2016. 09. 23.

 

Jogszabály:

287/2016. (IX. 22.) Korm. rendelet

egyes költségvetési szervek központi hivatali jogállásáról szóló 259/2010. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/143. (IX. 22.)

Hatályos:

2016. 09. 23.

 

Jogszabály:

288/2016. (IX. 22.) Korm. rendelet

a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet, valamint a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/143. (IX. 22.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

289/2016. (IX. 22.) Korm. rendelet

az egyes vízgazdálkodási és vízvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/143. (IX. 22.)

Hatályos:

2016. 10. 01.

 

Jogszabály:

290/2016. (IX. 22.) Korm. rendelet

a Hatvan városban megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2016/143. (IX. 22.)

Hatályos:

2016. 09. 23.

 

Jogszabály:

291/2016. (IX. 22.) Korm. rendelet

a Páty községben megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2016/143. (IX. 22.)

Hatályos:

2016. 09. 23.

 

Jogszabály:

320/2016. (IX. 22.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2016/143. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

321/2016. (IX. 22.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2016/143. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

1509/2016. (IX. 22.) Korm. határozat

az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményben Részes Felek Konferenciájának ülésszakain való magyar részvételről

Megjelent:

MK 2016/143. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

1510/2016. (IX. 22.) Korm. határozat

az ózonréteget lebontó anyagokról szóló Montreali Jegyzőkönyv részes országai Konferenciájának ülésein való magyar részvételről

Megjelent:

MK 2016/143. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

1511/2016. (IX. 22.) Korm. határozat

az Egyetemes Postaegyesület (Universal Postal Union) Kongresszusain való magyar részvételről

Megjelent:

MK 2016/143. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

1512/2016. (IX. 22.) Korm. határozat

az Egyetemes Postaegyesület (Universal Postal Union) 26. Kongresszusára kialakított tárgyalási álláspontról

Megjelent:

MK 2016/143. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

1513/2016. (IX. 22.) Korm. határozat

az üldözött keresztények segítéséért felelős helyettes államtitkár feladatellátásához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/143. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

1514/2016. (IX. 22.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok módosításáról

Megjelent:

MK 2016/143. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

1515/2016. (IX. 22.) Korm. határozat

a Hatvani Ipari Park és a Pátyi Ipari Park megvalósításával kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/143. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

1516/2016. (IX. 22.) Korm. határozat

a Hatvan város külterületén fekvő egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2016/143. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

98/2016. (IX. 22.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Szudáni Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2016/143. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

99/2016. (IX. 22.) ME határozat

helyettes államtitkárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2016/143. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

100/2016. (IX. 22.) ME határozat

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökhelyettese megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2016/143. (IX. 22.)

 

 

2016. IX. 21.

Jogszabály:

280/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet

a villamosenergia-rendszer jelentős zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/142. (IX. 21.)

Hatályos:

2016. 09. 29.

 

Jogszabály:

281/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet

egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/142. (IX. 21.)

Hatályos:

2016. 09. 29., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

282/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet

az államtudományi képzési terület alap- és mesterképzési szakjainak meghatározásáról és azok képzési és kimeneti követelményeiről, valamint az azzal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/142. (IX. 21.)

Hatályos:

2016. 09. 29., 2017. 09. 01., 2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

283/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet

az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/142. (IX. 21.)

Hatályos:

2016. 09. 26.

 

Jogszabály:

284/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/142. (IX. 21.)

Hatályos:

2016. 09. 22.

 

Jogszabály:

285/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósuló egyes vízgazdálkodási célú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2016/142. (IX. 21.)

Hatályos:

2016. 09. 29.

 

Jogszabály:

65/2016. (IX. 21.) FM rendelet

a földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, egyes agrárágazati tárgyú támogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/142. (IX. 21.)

Hatályos:

2016. 09. 22.

 

Jogszabály:

15/2016. (IX. 21.) AB határozat

a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 344. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2016/142. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

316/2016. (IX. 21.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2016/142. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

317/2016. (IX. 21.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2016/142. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

318/2016. (IX. 21.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/142. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

319/2016. (IX. 21.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/142. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1502/2016. (IX. 21.) Korm. határozat

a 2024. évi XXXIII. nyári Olimpiai Játékok és a XVII. nyári Paralimpiai Játékok Budapesten történő megrendezésével összefüggő pályázati garanciákról

Megjelent:

MK 2016/142. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1503/2016. (IX. 21.) Korm. határozat

a Nemzeti Önkéntes Tanácsról

Megjelent:

MK 2016/142. (IX. 21.)

Hatályos:

2016. 09. 22.

 

Jogszabály:

1504/2016. (IX. 21.) Korm. határozat

a Paksi Atomerőmű teljesítményének fenntartásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2016/142. (IX. 21.)

Hatályos:

2016. 09. 22.

 

Jogszabály:

1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozat

Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéseinek 2022-ig történő megvalósításához szükséges feltételek biztosításáról

Megjelent:

MK 2016/142. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1506/2016. (IX. 21.) Korm. határozat

az autóbusszal személyszállítási közszolgáltatásokat végző társaságok számára történő forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2016/142. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1507/2016. (IX. 21.) Korm. határozat

a Normafa Park történelmi sportterület megvalósításához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/142. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1508/2016. (IX. 21.) Korm. határozat

a Magyarország és az Osztrák Köztársaság között a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a határokat átlépő bűnözés megelőzése és leküzdése érdekében folytatandó együttműködésről szóló, Heiligenbrunnban, 2004. június 6-án aláírt Szerződés módosításáról szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2016/142. (IX. 21.)

 

 

2016. IX. 20.

Jogszabály:

36/2016. (IX. 20.) MNB rendelet

a "Széchenyi István" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2016/141. (IX. 20.)

Hatályos:

2016. 09. 21.

 

Jogszabály:

37/2016. (IX. 20.) MNB rendelet

a "Széchenyi István" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2016/141. (IX. 20.)

Hatályos:

2016. 09. 21.

 

Jogszabály:

20/2016. (IX. 20.) IM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 10/2015. (V. 29.) IM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/141. (IX. 20.)

Hatályos:

2016. 09. 21.

 

Jogszabály:

39/2016. (IX. 20.) NFM rendelet

a fejezeti és egyes központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 7/2016. (IV. 8.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/141. (IX. 20.)

Hatályos:

2016. 09. 21.

 

Jogszabály:

27/2016. (IX. 20.) MvM utasítás

a fővárosi és megyei kormányhivatalok Egységes Iratkezelési Szabályzatáról szóló 13/2015. (VI. 8.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/46. (IX. 20.)

Hatályos:

2016. 09. 21.

 

Jogszabály:

45/2016. (IX. 20.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/46. (IX. 20.)

Hatályos:

2016. 10. 01.

 

Jogszabály:

46/2016. (IX. 20.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/46. (IX. 20.)

Hatályos:

2016. 10. 01.

 

Jogszabály:

12/2016. (IX. 20.) IM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 11/2015. (V. 29.) IM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/46. (IX. 20.)

Hatályos:

2016. 09. 21.

 

Jogszabály:

25/2016. (IX. 20.) KKM utasítás

a Nemzeti Befektetési Ügynökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/46. (IX. 20.)

Hatályos:

2016. 09. 21.

 

Jogszabály:

1/2016. (IX. 20.) ONYF utasítás

az ONYF informatikai biztonsági szabályzatáról szóló 31/2010. ONYF utasítás hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/46. (IX. 20.)

Hatályos:

2016. 09. 21.

 

Jogszabály:

22/2016. (IX. 20.) ORFK utasítás

a bérleti díj, albérleti díj és operatív lízingdíj hozzájárulás, valamint a lakhatási támogatás folyósításának szabályairól szóló 16/2013. (IV. 24.) ORFK utasítás és az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv békeidőszaki fegyverzeti és vegyivédelmi szakanyagellátás biztosításáról és tartalékkészletének meghatározásáról szóló 16/2012. (VIII. 31.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/46. (IX. 20.)

Hatályos:

2016. 09. 21.

 

Jogszabály:

10/2016. (IX. 20.) NVI utasítás

a gépkocsik és hivatali telefonok igénybevételének és használatának rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/46. (IX. 20.)

Hatályos:

2016. 09. 21.

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/46. (IX. 20.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2016. október 1-je és október 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/46. (IX. 20.)

 

 

2016. IX. 19.

Jogszabály:

64/2016. (IX. 19.) FM rendelet

egyes állategészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/140. (IX. 19.)

Hatályos:

2016. 09. 24.

 

Jogszabály:

314/2016. (IX. 19.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/140. (IX. 19.)

 

 

Jogszabály:

315/2016. (IX. 19.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/140. (IX. 19.)

 

 

Jogszabály:

1501/2016. (IX. 19.) Korm. határozat

a helyi gazdaságfejlesztést segítő önkormányzati beruházás forrásigényének biztosításáról

Megjelent:

MK 2016/140. (IX. 19.)

 

 

2016. IX. 16.

Jogszabály:

279/2016. (IX. 16.) Korm. rendelet

az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/139. (IX. 16.)

Hatályos:

2016. 09. 24.

 

Jogszabály:

27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

Megjelent:

MK 2016/139. (IX. 16.)

Hatályos:

2016. 09. 16. 18 órától.

 

Jogszabály:

62/2016. (IX. 16.) FM rendelet

a magyar ebfajták körének megállapításáról és genetikai fenntartásuk rendjéről

Megjelent:

MK 2016/139. (IX. 16.)

Hatályos:

2016. 09. 19., 2017. 07. 01.

 

Jogszabály:

63/2016. (IX. 16.) FM rendelet

a beszállított nyerstej mennyiségének csökkentéséért megállapítható támogatás igénybevételének feltételeiről

Megjelent:

MK 2016/139. (IX. 16.)

Hatályos:

2016. 09. 17.

 

Jogszabály:

38/2016. (IX. 16.) NFM rendelet

a szélerőmű kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeiről, a pályázat minimális tartalmi követelményeiről, valamint a pályázati eljárás szabályairól szóló 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/139. (IX. 16.)

Hatályos:

2016. 10. 01.

 

Jogszabály:

1499/2016. (IX. 16.) Korm. határozat

Varga Imre szobrászművész életművének elhelyezéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/139. (IX. 16.)

 

 

Jogszabály:

1500/2016. (IX. 16.) Korm. határozat

a 2014-2020 közötti időszakban hatályos regionális támogatási térkép módosításáról

Megjelent:

MK 2016/139. (IX. 16.)

 

 

Jogszabály:

97/2016. (IX. 16.) ME határozat

a Magyarország Kormánya, valamint a Kolumbiai Köztársaság Kormánya, a Perui Köztársaság Kormánya, a Nigériai Szövetségi Köztársaság Kormánya, a Ghánai Köztársaság Kormánya, az Etióp Demokratikus Szövetségi Köztársaság Kormánya, a Szenegáli Köztársaság Kormánya, az Angolai Köztársaság Kormánya, a Kenyai Köztársaság Kormánya, Új-Zéland Kormánya, a Bangladesi Népi Köztársaság Kormánya, a Kirgiz Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és vagyonadók területén tárgyú Egyezmények létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2016/139. (IX. 16.)

 

 

2016. IX. 15.

Jogszabály:

273/2016. (IX. 15.) Korm. rendelet

a családi otthonteremtési kedvezménnyel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/138. (IX. 15.)

Hatályos:

2016. 09. 16., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

274/2016. (IX. 15.) Korm. rendelet

a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról

Megjelent:

MK 2016/138. (IX. 15.)

Hatályos:

2016. 09. 30.

 

Jogszabály:

275/2016. (IX. 15.) Korm. rendelet

a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet, valamint a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/138. (IX. 15.)

Hatályos:

2016. 09. 30.

 

Jogszabály:

276/2016. (IX. 15.) Korm. rendelet

az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/138. (IX. 15.)

Hatályos:

2016. 09. 16.

 

Jogszabály:

277/2016. (IX. 15.) Korm. rendelet

a szélerőművekre vonatkozó szabályok módosításáról

Megjelent:

MK 2016/138. (IX. 15.)

Hatályos:

2016. 09. 23.

 

Jogszabály:

278/2016. (IX. 15.) Korm. rendelet

a Vecsés város külterületén megvalósuló ingatlanfejlesztési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2016/138. (IX. 15.)

Hatályos:

2016. 09. 16.

 

Jogszabály:

6/2016. (IX. 15.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről szóló 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/138. (IX. 15.)

Hatályos:

2016. 09. 30., 2016. 10. 01.

 

Jogszabály:

61/2016. (IX. 15.) FM rendelet

a GMO-mentességre utaló jelölésről

Megjelent:

MK 2016/138. (IX. 15.)

Hatályos:

2016. 09. 20.

 

Jogszabály:

1489/2016. (IX. 15.) Korm. határozat

a 2020. évi 35. Úszó-, Nyíltvízi-, Műugró-, Műúszó- és Óriástoronyugró Európa-bajnokság, valamint a 2020. évi Vízilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges megállapodás aláírásához adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2016/138. (IX. 15.)

 

 

Jogszabály:

1490/2016. (IX. 15.) Korm. határozat

a 2017. évi Berlini Nemzetközi Zöld Héten partnerországi státuszban való részvételről

Megjelent:

MK 2016/138. (IX. 15.)

 

 

Jogszabály:

1491/2016. (IX. 15.) Korm. határozat

a digitális termékek és szolgáltatások exportjának növeléséről, Magyarország Digitális Exportfejlesztési Stratégiájáról

Megjelent:

MK 2016/138. (IX. 15.)

 

 

Jogszabály:

1492/2016. (IX. 15.) Korm. határozat

az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 5. § (1) bekezdés e) pontja szerinti Ajánlatkérő által kezdeményezett, a "Szolgáltatási szerződés ´MFB Pont´ elnevezésű értékesítési pontok kialakítására és üzemeltetésére, továbbá kiemelt közvetítői és pénzügyi közvetítői szolgáltatások nyújtására" tárgyú közbeszerzési eljárásban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 62. § (1) bekezdés n) pontjában foglaltak alkalmazása alól történő felmentés adásáról

Megjelent:

MK 2016/138. (IX. 15.)

 

 

Jogszabály:

1493/2016. (IX. 15.) Korm. határozat

a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

Megjelent:

MK 2016/138. (IX. 15.)

 

 

Jogszabály:

1494/2016. (IX. 15.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2016/138. (IX. 15.)

 

 

Jogszabály:

1495/2016. (IX. 15.) Korm. határozat

az "M4 autópálya Abony-Fegyvernek új Tisza-híddal és M8-M4 elválási csomópont (kivitelezés)" című projekt I-III. építési szakasz Vállalkozási Szerződéseinek és Mérnök Megbízási Szerződéseinek megszűnéséről, az elszámoláshoz szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2016/138. (IX. 15.)

 

 

Jogszabály:

1496/2016. (IX. 15.) Korm. határozat

a fertődi Esterházy-kastélyhoz kapcsolódó ingatlan állam részére történő megvásárlásáról

Megjelent:

MK 2016/138. (IX. 15.)

 

 

Jogszabály:

1497/2016. (IX. 15.) Korm. határozat

a Vecsés város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2016/138. (IX. 15.)

 

 

Jogszabály:

1498/2016. (IX. 15.) Korm. határozat

az ENSZ Közgyűlésének 71. ülésszakán való magyar részvételről

Megjelent:

MK 2016/138. (IX. 15.)

 

 

Jogszabály:

93/2016. (IX. 15.) ME határozat

helyettes államtitkárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2016/138. (IX. 15.)

 

 

Jogszabály:

94/2016. (IX. 15.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2016/138. (IX. 15.)

 

 

Jogszabály:

95/2016. (IX. 15.) ME határozat

főiskolai rektor megbízásáról

Megjelent:

MK 2016/138. (IX. 15.)

 

 

Jogszabály:

96/2016. (IX. 15.) ME határozat

főiskolai tanárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2016/138. (IX. 15.)

 

 

Jogszabály:

Helyreigazítás

a Magyar Közlöny 2016/138. számában

Megjelent:

MK 2016/138. (IX. 15.)

 

 

Jogszabály:

26/2016. (IX. 15.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezésének visszavonásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/45. (IX. 15.)

Hatályos:

2016. 09. 16.

 

Jogszabály:

23/2016. (IX. 15.) BM-NGM együttes utasítás

az Európai Rendőrségi Hivatal által működtetett Európai Biztonságos Hálózat alkalmazásainak felhasználásával megvalósuló együttműködés és információcsere rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/45. (IX. 15.)

Hatályos:

az ESN felhasználásának a Nemzeti Biztonsági Felügyelet által a Mavtv. 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján történő engedélyezésétől

 

Jogszabály:

20/2016. (IX. 15.) KKM utasítás

a külképviseletek által üzemeltetett gépjárművek használatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/45. (IX. 15.)

Hatályos:

2016. 10. 01.

 

Jogszabály:

21/2016. (IX. 15.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/45. (IX. 15.)

Hatályos:

2016. 09. 22.

 

Jogszabály:

22/2016. (IX. 15.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/45. (IX. 15.)

Hatályos:

2016. 09. 16.

 

Jogszabály:

23/2016. (IX. 15.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/45. (IX. 15.)

Hatályos:

2016. 10. 01.

 

Jogszabály:

24/2016. (IX. 15.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/45. (IX. 15.)

Hatályos:

2016. 09. 22.

 

Jogszabály:

15/2016. (IX. 15.) NGM utasítás

miniszteri biztos kinevezésének visszavonásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/45. (IX. 15.)

Hatályos:

2016. 09. 16.

 

Jogszabály:

2/2016. (IX. 15.) NFM KÁT utasítás

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 2/2013. (III. 29.) NFM KÁT utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/45. (IX. 15.)

Hatályos:

2016. 09. 16.

 

Jogszabály:

2/2016. (IX. 15.) GVH utasítás

a Gazdasági Versenyhivatal szervezeti és működési szabályzatának módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/45. (IX. 15.)

Hatályos:

2016. 10. 01.

 

Jogszabály:

9/2016. (IX. 15.) NVI utasítás

egyes külképviseleti választási irodákban a szavazási levélcsomag átadására és a válaszboríték átvételére rendelkezésre álló időszak megállapításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/45. (IX. 15.)

Hatályos:

2016. 09. 16.

 

Jogszabály:

21/2016. (IX. 15.) ORFK utasítás

a Hívásfogadó Központ munkavállalóinak Ruházati Szabályzatáról szóló 45/2014. (XII. 23.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/45. (IX. 15.)

Hatályos:

2016. 09. 16.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2016/45. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/45. (IX. 15.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Közszolgálati Egyetem tájékoztatója

a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/45. (IX. 15.)

 

 

Jogszabály:

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/45. (IX. 15.)

 

 

Jogszabály:

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/45. (IX. 15.)

 

 

Jogszabály:

Együtt - a Korszakváltók Pártja

2014. évi módosított pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/45. (IX. 15.)

 

 

Jogszabály:

Hajléktalanokért Közalapítvány

alapító okirata módosításokkal egységes szerkezetben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/45. (IX. 15.)

 

 

2016. IX. 14.

Jogszabály:

27/2016. (IX. 14.) MvM rendelet

a minimális építőipari rezsióradíj 2016. évi mértékéről

Megjelent:

MK 2016/137. (IX. 14.)

Hatályos:

2016. 09. 19.

 

Jogszabály:

59/2016. (IX. 14.) FM rendelet

a közösségi agrármarketing támogatások felhasználásának részletes feltételeiről

Megjelent:

MK 2016/137. (IX. 14.)

Hatályos:

2016. 09. 15.

 

Jogszabály:

60/2016. (IX. 14.) FM rendelet

az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2015. (IV. 24.) FM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/137. (IX. 14.)

Hatályos:

2016. 09. 15.

 

Jogszabály:

19/2016. (IX. 14.) HM rendelet

a védelmi és biztonsági beszerzések tekintetében alkalmazandó hirdetményekről, valamint azok feladásának és közzétételének szabályairól, a bírálati összegezések mintáiról és a beszerzések éves statisztikai összegezéséről

Megjelent:

MK 2016/137. (IX. 14.)

Hatályos:

2016. 09. 15.

 

Jogszabály:

34/2016. (IX. 14.) NGM rendelet

a Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatályba léptetéséről szóló 8/2001. (III. 30.) GM rendelet, és a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/137. (IX. 14.)

Hatályos:

2016. 09. 22.

 

Jogszabály:

1006/2016. (IX. 14.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság öttagú tanácsainak számáról, összetételéről és a tanácsvezetők személyéről

Megjelent:

MK 2016/137. (IX. 14.)

Hatályos:

2016. 09. 15.

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2016/137. (IX. 14.)

 

 

Jogszabály:

13/2016. (IX. 14.) OGY határozat

az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 11/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2016/137. (IX. 14.)

Hatályos:

2016. 09. 12.

 

Jogszabály:

14/2016. (IX. 14.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2016/137. (IX. 14.)

Hatályos:

2016. 09. 12.

 

Jogszabály:

15/2016. (IX. 14.) OGY határozat

a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa tagjainak megválasztásáról szóló 11/2011. (III. 9.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2016/137. (IX. 14.)

Hatályos:

2016. 09. 12.

 

Jogszabály:

16/2016. (IX. 14.) OGY határozat

dr. Mengyi Roland országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2016/137. (IX. 14.)

 

 

Jogszabály:

309/2016. (IX. 14.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/137. (IX. 14.)

 

 

Jogszabály:

310/2016. (IX. 14.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/137. (IX. 14.)

 

 

Jogszabály:

311/2016. (IX. 14.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/137. (IX. 14.)

 

 

Jogszabály:

312/2016. (IX. 14.) KE határozat

közigazgatási államtitkári felmentésről

Megjelent:

MK 2016/137. (IX. 14.)

 

 

Jogszabály:

313/2016. (IX. 14.) KE határozat

közigazgatási államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/137. (IX. 14.)

 

 

Jogszabály:

92/2016. (IX. 14.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2016/137. (IX. 14.)

 

 

2016. IX. 13.

Jogszabály:

Kormányközlemény

az Emberi Jogok Európai Bírósága magyar bírói posztjának betöltésére vonatkozó pályázati felhívásról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/44. (IX. 13.)

 

 

2016. IX. 8.

Jogszabály:

26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről

Megjelent:

MK 2016/136. (IX. 8.)

Hatályos:

2016. 09. 11.

 

Jogszabály:

17/2016. (IX. 8.) HM rendelet

a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól szóló 23/2005. (VI. 16.) HM rendelet és a tűzvédelem és a műszaki mentés honvédelmi ágazatra vonatkozó különös szabályairól szóló 18/2008. (VIII. 6.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/136. (IX. 8.)

Hatályos:

2016. 09. 09.

 

Jogszabály:

18/2016. (IX. 8.) HM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 1/2015. (II. 25.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/136. (IX. 8.)

Hatályos:

2016. 09. 09.

 

Jogszabály:

32/2016. (IX. 8.) NGM rendelet

az állami foglalkoztatási szerv által készített egyéni cselekvési terv részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2016/136. (IX. 8.)

Hatályos:

2016. 09. 23.

 

Jogszabály:

33/2016. (IX. 8.) NGM rendelet

a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/136. (IX. 8.)

Hatályos:

2016. 09. 23., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

308/2016. (IX. 8.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/136. (IX. 8.)

 

 

Jogszabály:

4/2016. (IX. 8.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (II. 18.) MNB utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/43. (IX. 8.)

Hatályos:

2016. 09. 09.

 

Jogszabály:

43/2016. (IX. 8.) EMMI utasítás

az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerések és egyes állami kitüntetések kezdeményezésének részletes szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/43. (IX. 8.)

Hatályos:

2016. 09. 11.

 

Jogszabály:

44/2016. (IX. 8.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/43. (IX. 8.)

Hatályos:

2016. 09. 09.

 

Jogszabály:

49/2016. (IX. 8.) HM utasítás

a tartós külföldi szolgálatot teljesítők reprezentációs tevékenységéről szóló 117/2011. (X. 21.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/43. (IX. 8.)

Hatályos:

2016. 09. 09.

 

Jogszabály:

50/2016. (IX. 8.) HM utasítás

a honvédelmi szervezetek beszerzéseinek eljárási rendjéről szóló 18/2014. (III. 7.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/43. (IX. 8.)

Hatályos:

2016. 09. 09.

 

Jogszabály:

17/2016. (IX. 8.) NFM utasítás

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium egyes gazdálkodással összefüggő miniszteri utasításainak módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/43. (IX. 8.)

Hatályos:

2016. 09. 09.

 

Jogszabály:

18/2016. (IX. 8.) NFM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/43. (IX. 8.)

Hatályos:

2016. 09. 09.

 

Jogszabály:

19/2016. (IX. 8.) NFM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/43. (IX. 8.)

Hatályos:

2016. 09. 09.

 

Jogszabály:

11/2016. (IX. 8.) LÜ utasítás

a lakásszerzés munkáltatói támogatásáról szóló 2/1994. (ÜK. 4.) Legf. Ü. utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/43. (IX. 8.)

Hatályos:

2016. 09. 09.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2016/43. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/43. (IX. 8.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/43. (IX. 8.)

 

 

Jogszabály:

Hajózási hirdetmény

Túravitorlás Egyesület balatonmáriafürdői kikötőjének kikötőrendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/43. (IX. 8.)

 

 

2016. IX. 5.

Jogszabály:

272/2016. (IX. 5.) Korm. rendelet

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/135. (IX. 5.)

Hatályos:

2016. 09. 08.

 

Jogszabály:

19/2016. (IX. 5.) IM rendelet

a közös jogkezelő szervezetek és a független jogkezelő szervezetek jogkezelési tevékenységének bejelentésével, valamint a reprezentatív közös jogkezelő szervezetként végzett közös jogkezelési tevékenység engedélyezésével kapcsolatos eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjra vonatkozó szabályokról

Megjelent:

MK 2016/135. (IX. 5.)

Hatályos:

2016. 10. 06.

 

Jogszabály:

37/2016. (IX. 5.) NFM rendelet

a nemzeti fejlesztési miniszter által adományozható elismerésekről szóló 3/2014. (I. 31.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/135. (IX. 5.)

Hatályos:

2016. 09. 06.

 

2016. IX. 2.

Jogszabály:

34/2016. (IX. 2.) MNB rendelet

a "Szigetvári vár" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2016/134. (IX. 2.)

Hatályos:

2016. 09. 05.

 

Jogszabály:

35/2016. (IX. 2.) MNB rendelet

a "Szigetvári vár" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2016/134. (IX. 2.)

Hatályos:

2016. 09. 05.

 

Jogszabály:

31/2016. (IX. 2.) NGM rendelet

az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automaták műszaki követelményeiről, az automaták üzemeltetéséről és szervizeléséről, valamint az automatákban rögzített adatoknak az állami adó- és vámhatóság felé történő szolgáltatásáról

Megjelent:

MK 2016/134. (IX. 2.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

306/2016. (IX. 2.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2016/134. (IX. 2.)

 

 

Jogszabály:

307/2016. (IX. 2.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2016/134. (IX. 2.)

 

 

Jogszabály:

1488/2016. (IX. 2.) Korm. határozat

a Gyermekek Számára Biztonságos Internetszolgáltatás megteremtéséről, a tudatos és értékteremtő internethasználatról és Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiájáról

Megjelent:

MK 2016/134. (IX. 2.)

 

 

2016. IX. 1.

Jogszabály:

271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet

egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/133. (IX. 1.)

Hatályos:

2016. 09. 09.

 

Jogszabály:

37/2016. (IX. 1.) BM rendelet

egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/133. (IX. 1.)

Hatályos:

2016. 09. 01. 18 órától.

 

Jogszabály:

25/2016. (IX. 1.) EMMI rendelet

egyes miniszteri rendeleteknek a Türr István Képző és Kutató Intézet megszűnésével és az egyes feladatoknak a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósághoz való áthelyezésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2016/133. (IX. 1.)

Hatályos:

2016. 09. 02.

 

Jogszabály:

305/2016. (IX. 1.) KE határozat

álamtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/133. (IX. 1.)

 

 

Jogszabály:

91/2016. (IX. 1.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2016/133. (IX. 1.)

 

 

2016. VIII. 31.

Jogszabály:

30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet

a szakképzési kerettantervekről

Megjelent:

MK 2016/129. (VIII. 31.)

Hatályos:

2016. 09. 01.

 

Jogszabály:

257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet

az önkormányzati ASP rendszerről

Megjelent:

MK 2016/130. (VIII. 31.)

Hatályos:

2016. 09. 03.

 

Jogszabály:

258/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/130. (VIII. 31.)

Hatályos:

2016. 09. 01.

 

Jogszabály:

259/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a honvédelemért felelős miniszter irányítása alatt álló központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő háttérintézmények megszűnésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról és az Európai Rendőr-akadémia (CEPOL) székhelyének kialakítását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 466/2013. (XII. 5.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2016/130. (VIII. 31.)

Hatályos:

2016. 08. 31. 18. órától, 2016. 09. 01., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

260/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet

új tűzoltólaktanyák létrehozását és fejlesztését célzó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2016/130. (VIII. 31.)

Hatályos:

2016. 09. 01.

 

Jogszabály:

15/2016. (VIII. 31.) HM rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet és a honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar főnöke által alapítható és adományozható elismerésekről szóló 15/2013. (VIII. 22.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/130. (VIII. 31.)

Hatályos:

2016. 09. 01.

 

Jogszabály:

16/2016. (VIII. 31.) HM rendelet

az egyes honvédelmi miniszteri rendeleteknek a honvédelmi miniszter irányítása alá tartozó központi hivatalok szervezeti integrációjával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2016/130. (VIII. 31.)

Hatályos:

2016. 09. 01.

 

Jogszabály:

35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet

a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

Megjelent:

MK 2016/130. (VIII. 31.)

Hatályos:

2016. 09. 01.

 

Jogszabály:

36/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet

a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről szóló 29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet és a földgáz rendszerhasználat árszabályozásának kereteiről szóló 74/2009. (XII. 7.) KHEM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/130. (VIII. 31.)

Hatályos:

2016. 09. 01.

 

Jogszabály:

1465/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat

az Emberi Jogok Európai Bírósága magyar bírójelöltjeiről

Megjelent:

MK 2016/130. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

1466/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat

a Strasbourgban létesítendő igazságügyi szakdiplomata álláshelyről

Megjelent:

MK 2016/130. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

1467/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat

a Honvédelmi Igazgatási Koordinációs Tárcaközi Munkacsoport létrehozásáról, valamint szervezeti és működési rendjének meghatározásáról szóló 1525/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2016/130. (VIII. 31.)

Hatályos:

2016. 09. 01.

 

Jogszabály:

1468/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat

a Magyar Tűzoltó Szövetség hazai, valamint határon túli tevékenységéről

Megjelent:

MK 2016/130. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

1469/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat- átcsoportosításról, a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1438/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2016/130. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

1470/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat

a Közép-európai Transznacionális Együttműködési Program 2020 előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2016/130. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

1471/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2016/130. (VIII. 31.)

Hatályos:

2016. 09. 01.

 

Jogszabály:

1472/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2016/130. (VIII. 31.)

Hatályos:

2016. 09. 01.

 

Jogszabály:

1473/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat

a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2016/130. (VIII. 31.)

Hatályos:

2016. 09. 01.

 

Jogszabály:

1474/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a barnamezős területek rehabilitációja, a zöld város kialakítása, valamint a városi és települési közlekedésfejlesztés témájú felhívásokra benyújtott, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2016/130. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

1475/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat

a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2016/130. (VIII. 31.)

Hatályos:

2016. 09. 01.

 

Jogszabály:

1476/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat

a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2016/130. (VIII. 31.)

Hatályos:

2016. 09. 01.

 

Jogszabály:

87/2016. (VIII. 31.) ME határozat

a Magyar-Bahreini Gazdasági Vegyes Bizottság magyar tagozati elnökének kinevezéséről

Megjelent:

MK 2016/130. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

88/2016. (VIII. 31.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Panamai Köztársaság Kormánya között a kétoldalú kiadatási egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2016/130. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

261/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/131. (VIII. 31.)

Hatályos:

2016. 08. 31. 20 órától.

 

Jogszabály:

302/2016. (VIII. 31.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/131. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

303/2016. (VIII. 31.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésekről

Megjelent:

MK 2016/131. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

304/2016. (VIII. 31.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2016/131. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

262/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet

az alapszámlához való hozzáférésről, az alapszámla jellemzőiről és díjazásáról

Megjelent:

MK 2016/132. (VIII. 31.)

Hatályos:

2016. 09. 18.

 

Jogszabály:

263/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a fizetési számla váltásáról

Megjelent:

MK 2016/132. (VIII. 31.)

Hatályos:

2016. 10. 29.

 

Jogszabály:

264/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/132. (VIII. 31.)

Hatályos:

2016. 08. 31. 23 órától, 2016. 09. 01., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

265/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél történő végrehajtásáról szóló 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/132. (VIII. 31.)

Hatályos:

2016. 09. 01.

 

Jogszabály:

266/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/132. (VIII. 31.)

Hatályos:

2016. 09. 01.

 

Jogszabály:

267/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/132. (VIII. 31.)

Hatályos:

2016. 09. 01.

 

Jogszabály:

268/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítési programjához kapcsolódó, az új börtönépítési beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2016/132. (VIII. 31.)

Hatályos:

2016. 09. 01.

 

Jogszabály:

269/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet

az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal kapcsolatos egyes műszaki szolgáltatási feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről szóló 51/2016. (III. 17.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/132. (VIII. 31.)

Hatályos:

2016. 09. 01.

 

Jogszabály:

270/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány közművelődési szakmai szolgáltatást ellátó közhasznú nonprofit gazdasági társasága székhelyének létrehozását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2016/132. (VIII. 31.)

Hatályos:

2016. 09. 01.

 

Jogszabály:

1477/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat

Magyarországnak az ICCROM nemzetközi szervezetbe való visszalépéséről

Megjelent:

MK 2016/132. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

1478/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat

az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény Részes Feleinek 24. és a Kiotói Jegyzőkönyv Részes Feleinek 14. konferenciája 2018. évi rendezéséről

Megjelent:

MK 2016/132. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

1479/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat

az Európai Gyógyszerügynökség londoni székhelye Budapestre történő áthelyezésének elvi támogatásáról

Megjelent:

MK 2016/132. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

1480/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat

az alapszámla bevezetésével kapcsolatos további feladatokról

Megjelent:

MK 2016/132. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

1481/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat

a nukleáris biztonságról szóló egyezmény szerinti Nemzeti Jelentésről és a részes országok nemzeti jelentéseit megvitató felülvizsgálati értekezleten való magyar részvételről

Megjelent:

MK 2016/132. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

1482/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat

a terrorveszély megelőzéséhez és elhárításához szükséges további források biztosításáról, valamint a terrorellenes intézkedések megvalósításához szükséges költségvetési többletforrások biztosításáról szóló 1217/2016. (IV. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2016/132. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

1483/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat

az Anyanyelvápolók Szövetsége támogatásáról

Megjelent:

MK 2016/132. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

1484/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat

a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány közművelődési szakmai szolgáltatást ellátó közhasznú nonprofit gazdasági társasága új székhelyének tervezéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/132. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

1485/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat

a 2017. évi Ritmikus Gimnasztika Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/132. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

1486/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat

az országos talajgenerátoros jégeső-elhárítási rendszer létrehozásáról és működtetésének forrásairól

Megjelent:

MK 2016/132. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

1487/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Pakisztáni Iszlám Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2016/132. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

89/2016. (VIII. 31.) ME határozat

a Magyar-Bolgár Gazdasági Együttműködési Kormányközi Bizottság magyar tagozati elnökének kinevezéséről

Megjelent:

MK 2016/132. (VIII. 31.)

Hatályos:

2016. 09. 01.

 

Jogszabály:

90/2016. (VIII. 31.) ME határozat

a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ főigazgatójának kinevezéséről

Megjelent:

MK 2016/132. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

21/2016. (VIII. 31.) BM utasítás

egyes belügyi tárgyú miniszteri utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/40. (VIII. 31.)

Hatályos:

2016. 09. 01.

 

Jogszabály:

22/2016. (VIII. 31.) BM utasítás

a Belügyminisztérium 2014-2016 közötti programozási időszakban a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra vonatkozó Munkaprogramjáról szóló 18/2015. (VII. 21.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/40. (VIII. 31.)

Hatályos:

2016. 09. 01.

 

Jogszabály:

40/2016. (VIII. 31.) EMMI utasítás

a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 17/2016. (V. 11.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/40. (VIII. 31.)

Hatályos:

2016. 09. 01.

 

Jogszabály:

47/2016. (VIII. 31.) HM utasítás

egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/40. (VIII. 31.)

Hatályos:

2016. 09. 01.

 

Jogszabály:

48/2016. (VIII. 31.) HM utasítás

egyes kiadmányozási jogkörök átadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/40. (VIII. 31.)

Hatályos:

2016. 09. 01.

 

Jogszabály:

9/2016. (VIII. 31.) IM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/40. (VIII. 31.)

Hatályos:

2016. 09. 16.

 

Jogszabály:

10/2016. (VIII. 31.) IM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/40. (VIII. 31.)

Hatályos:

2016. 09. 01.

 

Jogszabály:

11/2016. (VIII. 31.) IM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/40. (VIII. 31.)

Hatályos:

2016. 09. 01.

 

Jogszabály:

14/2016. (VIII. 31.) NGM utasítás

a Nemzetgazdasági Minisztérium szociális támogatási rendszeréről szóló 8/2011. (II. 25.) NGM utasítás és a minisztérium lakáscélú támogatási rendszeréről szóló 3/2011. (I. 14.) NGM utasítás hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/40. (VIII. 31.)

Hatályos:

2016. 09. 01.

 

Jogszabály:

1/2016. (VIII. 31.) NGM KÁT utasítás

a Nemzetgazdasági Minisztérium szociális és lakáscélú támogatási rendszeréről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/40. (VIII. 31.)

Hatályos:

2016. 09. 01.

 

Jogszabály:

2/2016. (VIII. 31.) BVOP utasítás

a 2016. október 2-ára kitűzött országos népszavazással kapcsolatban a büntetés-végrehajtási szervezetre háruló feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/40. (VIII. 31.)

Hatályos:

2016. 09. 01.

 

Jogszabály:

8/2016. (VIII. 31.) NVI utasítás

a Nemzeti Választási Iroda Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/40. (VIII. 31.)

Hatályos:

2016. 09. 01.

 

Jogszabály:

34/2016. (VIII. 31.) KKM közlemény

a Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság, Magyarország és az Osztrák Köztársaság között a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértések miatt alkalmazott jogkövetkezmények határon átnyúló végrehajtásának elősegítéséről szóló Megállapodás alapján kötött Adminisztratív és Technikai Végrehajtási Megállapodás kihirdetéséről, valamint ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi LXX. törvény 2. és 3. § ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/40. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

35/2016. (VIII. 31.) KKM közlemény

a kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között létrejött Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtásáról szóló Keretmegállapodás módosításáról szóló, levélváltással létrejött egyezmény kihirdetéséről szóló 183/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 2. és 3. § ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/40. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2016/40. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/40. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

NFM közlemény

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/40. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/40. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

Párbeszéd Magyarországért Párt

helyesbített 2015. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/40. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

25/2016. (VIII. 31.) MvM utasítás

a Központi Statisztikai Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/41. (VIII. 31.)

Hatályos:

2016. 09. 01.

 

Jogszabály:

41/2016. (VIII. 31.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (IX. 16.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/42. (VIII. 31.)

Hatályos:

2016. 09. 01.

 

Jogszabály:

42/2016. (VIII. 31.) EMMI utasítás

a kiadmányozási jogkör átadásáról szóló 42/2015. (VIII. 31.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/42. (VIII. 31.)

Hatályos:

2016. 09. 01.

 

Jogszabály:

19/2016. (VIII. 31.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/42. (VIII. 31.)

Hatályos:

2016. 09. 01.

 

2016. VIII. 30.

Jogszabály:

24/2016. (VIII. 30.) MvM rendelet

az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/128. (VIII. 30.)

Hatályos:

2016. 09. 01.

 

Jogszabály:

25/2016. (VIII. 30.) MvM rendelet

a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az évenként felvehető hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a külföldi hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól szóló 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/128. (VIII. 30.)

Hatályos:

2016. 09. 01.

 

Jogszabály:

26/2016. (VIII. 30.) MvM rendelet

a Miniszterelnökséget vezető miniszter által adományozható elismerésekről szóló 15/2015. (III. 11.) MvM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/128. (VIII. 30.)

Hatályos:

2016. 08. 31.

 

Jogszabály:

35/2016. (VIII. 30.) BM rendelet

a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági eljárásaiban az igazgatási szolgáltatási díj fizetési körébe tartozó hatósági eljárásokról, igazgatási jellegű szolgáltatásokról és bejelentésekről, továbbá a fizetendő díj mértékéről, valamint a fizetésre vonatkozó egyéb szabályokról szóló 51/2011. (XII. 21.) BM rendelet, valamint a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 75/2013. (XII. 18.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/128. (VIII. 30.)

Hatályos:

2016. 08. 31., 2016. 10. 14.

 

Jogszabály:

36/2016. (VIII. 30.) BM rendelet

a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/128. (VIII. 30.)

Hatályos:

2016. 09. 01.

 

Jogszabály:

23/2016. (VIII. 30.) EMMI rendelet

a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/128. (VIII. 30.)

Hatályos:

2016. 08. 31., 2016. 09. 02.

 

Jogszabály:

24/2016. (VIII. 30.) EMMI rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/128. (VIII. 30.)

Hatályos:

2016. 08. 31., 2016. 09. 01.

 

Jogszabály:

18/2016. (VIII. 30.) IM rendelet

a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/128. (VIII. 30.)

Hatályos:

2016. 08. 31.

 

2016. VIII. 26.

Jogszabály:

256/2016. (VIII. 26.) Korm. rendelet

az Ajtósi University (HU) Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

Megjelent:

MK 2016/127. (VIII. 26.)

Hatályos:

2016. 08. 27.

 

Jogszabály:

29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet

a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/127. (VIII. 26.)

Hatályos:

2016. 09. 01.

 

Jogszabály:

34/2016. (VIII. 26.) NFM rendelet

a nagy hatásfokú, hasznos hőenergiával kapcsoltan termelt villamos energia és a hasznos hő mennyisége megállapításának számítási módjáról szóló 110/2007. (XII. 23.) GKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/127. (VIII. 26.)

Hatályos:

2016. 09. 03.

 

Jogszabály:

85/2016. (VIII. 26.) ME határozat

állami felsőoktatási intézmény kancellárja megbízásának visszavonásáról

Megjelent:

MK 2016/127. (VIII. 26.)

 

 

Jogszabály:

86/2016. (VIII. 26.) ME határozat

az Országos Statisztikai Tanács tagjának felmentéséről és új tagjának megbízásáról

Megjelent:

MK 2016/127. (VIII. 26.)

 

 

2016. VIII. 25.

Jogszabály:

22/2016. (VIII. 25.) EMMI rendelet

a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/126. (VIII. 25.)

Hatályos:

2016. 09. 01., 2017. 08. 31., 2018. 08. 31., 2020. 08. 31.

 

Jogszabály:

58/2016. (VIII. 25.) FM rendelet

az agrár szakképesítések mestervizsga követelményeiről

Megjelent:

MK 2016/126. (VIII. 25.)

Hatályos:

2016. 08. 26.

 

Jogszabály:

24/2016. (VIII. 25.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/39. (VIII. 25.)

Hatályos:

2016. 08. 26.

 

Jogszabály:

19/2016. (VIII. 25.) BM utasítás

a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2014. (IX. 5.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/39. (VIII. 25.)

Hatályos:

2016. 09. 01.

 

Jogszabály:

20/2016. (VIII. 25.) BM-TNM együttes utasítás

a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal szervezeti és működési rendjének meghatározásáról szóló 9/2010. (IX. 29.) BM-KIM együttes utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/39. (VIII. 25.)

Hatályos:

2016. 09. 01.

 

Jogszabály:

39/2016. (VIII. 25.) EMMI utasítás

az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2015. (VII. 21.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/39. (VIII. 25.)

Hatályos:

2016. 08. 26.

 

Jogszabály:

46/2016. (VIII. 25.) HM utasítás

a honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről, ellenőrzéséről, valamint az ezzel összefüggő adatok nyilvántartásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/39. (VIII. 25.)

Hatályos:

2016. 09. 01.

 

Jogszabály:

1/2016. (VIII. 25.) GVH utasítás

egyes normatív utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/39. (VIII. 25.)

Hatályos:

2016. 08. 01., 2016. 09. 01.

 

Jogszabály:

7/2016. (VIII. 25.) NVI utasítás

a Nemzeti Választási Iroda munkavédelmi szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/39. (VIII. 25.)

Hatályos:

2016. 08. 26.

 

Jogszabály:

20/2016. (VIII. 25.) ORFK utasítás

az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló törvényben foglalt, rendőri szerveket érintő feladatok végrehajtásáról szóló 16/2014. (V. 30.) ORFK utasítás és az autópályákon és autóutakon bekövetkezett közlekedési balesetek jelentési rendjéről szóló 7/2010. (OT 5.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/39. (VIII. 25.)

Hatályos:

2016. 08. 26.

 

Jogszabály:

32/2016. (VIII. 25.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a nemzetközi kombinált árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2013. évi LXI. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/39. (VIII. 25.)

 

 

Jogszabály:

33/2016. (VIII. 25.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és az Uruguayi Keleti Köztársaság Kormánya között a gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 465/2013. (XII. 5.) Korm. rendelet 2-3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/39. (VIII. 25.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2016/39. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/39. (VIII. 25.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/39. (VIII. 25.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ív hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/39. (VIII. 25.)

 

 

2016. VIII. 24.

Jogszabály:

250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet

a Modern Városok Program megvalósításáról

Megjelent:

MK 2016/124. (VIII. 24.)

Hatályos:

2016. 08. 25.

 

Jogszabály:

251/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet

a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megszüntetéséről, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/124. (VIII. 24.)

Hatályos:

2016. 08. 25., 2016. 09. 01.

 

Jogszabály:

23/2016. (VIII. 24.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/124. (VIII. 24.)

Hatályos:

2016. 08. 25.

 

Jogszabály:

252/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet

a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról

Megjelent:

MK 2016/125. (VIII. 24.)

Hatályos:

2016. 09. 01.

 

Jogszabály:

253/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a Türr István Képző és Kutató Intézet megszűnésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2016/125. (VIII. 24.)

Hatályos:

2016. 09. 01.

 

Jogszabály:

254/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet

a 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának megvalósításával kapcsolatos egyes feladatok irányítását és lebonyolítását végrehajtó szervezet kijelöléséről szóló 271/2014. (XI. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/125. (VIII. 24.)

Hatályos:

2016. 08. 25.

 

Jogszabály:

255/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtásáról szóló 396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/125. (VIII. 24.)

Hatályos:

2016. 08. 25.

 

Jogszabály:

20/2016. (VIII. 24.) EMMI rendelet

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/125. (VIII. 24.)

Hatályos:

2016. 09. 01.

 

Jogszabály:

21/2016. (VIII. 24.) EMMI rendelet

egyes miniszteri rendeleteknek a Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet megszűnésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2016/125. (VIII. 24.)

Hatályos:

2016. 09. 01.

 

Jogszabály:

57/2016. (VIII. 24.) FM rendelet

a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről szóló 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/125. (VIII. 24.)

Hatályos:

2016. 09. 01.

 

Jogszabály:

301/2016. (VIII. 24.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/125. (VIII. 24.)

 

 

Jogszabály:

1454/2016. (VIII. 24.) Korm. határozat

az Európa Tanács Fejlesztési Bank Migrációs és Menekültügyi Alapjához történő magyar hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2016/125. (VIII. 24.)

 

 

Jogszabály:

1455/2016. (VIII. 24.) Korm. határozat

a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2016/125. (VIII. 24.)

 

 

Jogszabály:

1456/2016. (VIII. 24.) Korm. határozat

a 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának Magyarországon történő újraépítéséről

Megjelent:

MK 2016/125. (VIII. 24.)

 

 

Jogszabály:

1457/2016. (VIII. 24.) Korm. határozat

Magyarország Lendvai Főkonzulátusának új épületben történő elhelyezéséről

Megjelent:

MK 2016/125. (VIII. 24.)

 

 

Jogszabály:

1458/2016. (VIII. 24.) Korm. határozat

a Bocuse d´Or szakácsverseny 2016. évi európai döntője jogcímcsoport megnevezésének módosításáról

Megjelent:

MK 2016/125. (VIII. 24.)

 

 

Jogszabály:

1459/2016. (VIII. 24.) Korm. határozat

a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezeléséről szóló nemzeti programról

Megjelent:

MK 2016/125. (VIII. 24.)

 

 

Jogszabály:

1460/2016. (VIII. 24.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 4. prioritásának keretében megvalósítani tervezett projektek tekintetében a kötelezettségvállalás feltételeiről és a Program éves fejlesztési keretének előkészítéséről

Megjelent:

MK 2016/125. (VIII. 24.)

 

 

Jogszabály:

1461/2016. (VIII. 24.) Korm. határozat

a folyamatban lévő kórházi beruházások többlettámogatásáról

Megjelent:

MK 2016/125. (VIII. 24.)

 

 

Jogszabály:

1462/2016. (VIII. 24.) Korm. határozat

az "A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése" című projekt támogatásának növeléséről és forrásszerkezetének módosításáról

Megjelent:

MK 2016/125. (VIII. 24.)

 

 

Jogszabály:

1463/2016. (VIII. 24.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2016/125. (VIII. 24.)

Hatályos:

2016. 08. 25.

 

Jogszabály:

1464/2016. (VIII. 24.) Korm. határozat

az országonkénti jelentések cseréjéről szóló illetékes hatóságok közötti multilaterális Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2016/125. (VIII. 24.)

 

 

2016. VIII. 23.

Jogszabály:

19/2016. (VIII. 23.) EMMI rendelet

az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/123. (VIII. 23.)

Hatályos:

2017. 01. 01., 2017. 01. 02.

 

Jogszabály:

28/2016. (VIII. 23.) NGM rendelet

a felvonók és a felvonókhoz készült biztonsági berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

Megjelent:

MK 2016/123. (VIII. 23.)

Hatályos:

2016. 09. 07.

 

2016. VIII. 22.

Jogszabály:

249/2016. (VIII. 22.) Korm. rendelet

a Magyar Állami Operaház korszerűsítését célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2016/122. (VIII. 22.)

Hatályos:

2016. 08. 23.

 

Jogszabály:

25/2016. (VIII. 22.) NGM rendelet

a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról

Megjelent:

MK 2016/122. (VIII. 22.)

Hatályos:

2016. 09. 22.

 

Jogszabály:

26/2016. (VIII. 22.) NGM rendelet

az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/122. (VIII. 22.)

Hatályos:

2016. 08. 23.

 

Jogszabály:

27/2016. (VIII. 22.) NGM rendelet

az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény hatálybalépésével összefüggésben a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/122. (VIII. 22.)

Hatályos:

2016. 08. 23.

 

Jogszabály:

292/2016. (VIII. 22.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2016/122. (VIII. 22.)

 

 

Jogszabály:

293/2016. (VIII. 22.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2016/122. (VIII. 22.)

 

 

Jogszabály:

294/2016. (VIII. 22.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2016/122. (VIII. 22.)

 

 

Jogszabály:

295/2016. (VIII. 22.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2016/122. (VIII. 22.)

 

 

Jogszabály:

296/2016. (VIII. 22.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2016/122. (VIII. 22.)

 

 

Jogszabály:

297/2016. (VIII. 22.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2016/122. (VIII. 22.)

 

 

Jogszabály:

298/2016. (VIII. 22.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2016/122. (VIII. 22.)

 

 

Jogszabály:

299/2016. (VIII. 22.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2016/122. (VIII. 22.)

 

 

Jogszabály:

300/2016. (VIII. 22.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2016/122. (VIII. 22.)

 

 

Jogszabály:

1452/2016. (VIII. 22.) Korm. határozat

a Magyar Állami Operaház 2016-2018 évek közötti korszerűsítéséről

Megjelent:

MK 2016/122. (VIII. 22.)

 

 

Jogszabály:

1453/2016. (VIII. 22.) Korm. határozat

a Népművészet Mestere díj 2016. évi adományozásáról

Megjelent:

MK 2016/122. (VIII. 22.)

 

 

2016. VIII. 19.

Jogszabály:

288/2016. (VIII. 19.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/120. (VIII. 19.)

 

 

Jogszabály:

289/2016. (VIII. 19.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/120. (VIII. 19.)

 

 

Jogszabály:

290/2016. (VIII. 19.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/120. (VIII. 19.)

 

 

Jogszabály:

291/2016. (VIII. 19.) KE határozat

dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2016/120. (VIII. 19.)

 

 

Jogszabály:

1450/2016. (VIII. 19.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2016/120. (VIII. 19.)

 

 

Jogszabály:

1451/2016. (VIII. 19.) Korm. határozat

az egyes jóváhagyásra kötelezett közúti járművekre vonatkozó piacfelügyeleti ellenőrzéséhez kapcsolódó feladatok költségeinek finanszírozása érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/120. (VIII. 19.)

 

 

Jogszabály:

56/2016. (VIII. 19.) FM rendelet

a földművelésügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

Megjelent:

MK 2016/121. (VIII. 19.)

Hatályos:

2016. 08. 27.

 

Jogszabály:

23/2016. (VIII. 19.) MvM utasítás

a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram végrehajtásáért felelős miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/38. (VIII. 19.)

Hatályos:

2016. 08. 20.

 

Jogszabály:

16/2016. (VIII. 19.) NFM utasítás

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (X. 10.) NFM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/38. (VIII. 19.)

Hatályos:

2016. 08. 20.

 

Jogszabály:

31/2016. (VIII. 19.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és az Egészségügyi Világszervezet között az Egészségügyi Világszervezet Budapesti Központjának létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2016. évi LXV. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/38. (VIII. 19.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2016/38. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/38. (VIII. 19.)

 

 

2016. VIII. 17.

Jogszabály:

242/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet

Magyarország Kormánya és az Eritrea Állam Kormánya közötti oktatási és kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2016/119. (VIII. 17.)

Hatályos:

2016.08. 18. - kivétellel.

 

Jogszabály:

243/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet

a minősített adat védelméről szóló törvény végrehajtására kiadott egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/119. (VIII. 17.)

Hatályos:

2016. 08. 25.

 

Jogszabály:

244/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet megszűnésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2016/119. (VIII. 17.)

Hatályos:

2016. 09. 01.

 

Jogszabály:

245/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet

a tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldtetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/119. (VIII. 17.)

Hatályos:

2016. 08. 18.

 

Jogszabály:

246/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet

az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/119. (VIII. 17.)

Hatályos:

2016. 08. 20., 2016. 09. 17.

 

Jogszabály:

247/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/119. (VIII. 17.)

Hatályos:

2016. 08. 20.

 

Jogszabály:

248/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet

a Tura város területén megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2016/119. (VIII. 17.)

Hatályos:

2016. 08. 18.

 

Jogszabály:

1425/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat

a központi költségvetés címrendjének a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2016/119. (VIII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1426/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat

a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2016/119. (VIII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1427/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat

a nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából 2012. január 1-jét megelőzően megkötött és a megváltozott munkaképességű személyek ellátórendszerének átalakításával összefüggésben 2012. július 26-a előtt megszüntetett megállapodással rendelkező személyek helyzetének rendezéséről

Megjelent:

MK 2016/119. (VIII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1428/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat

a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsáról szóló 1292/2012. (VIII. 13.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2016/119. (VIII. 17.)

Hatályos:

2016. 09. 01.

 

Jogszabály:

1429/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat

a Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért Alapító Okiratának módosításáról

Megjelent:

MK 2016/119. (VIII. 17.)

Hatályos:

2016. 08. 18.

 

Jogszabály:

1430/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat

a Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetség (International Holocaust Remembrance Alliance) 2015. évi magyar elnökségéhez kapcsolódó feladatokról szóló 1164/2015. (III. 24.) Korm. határozat előirányzat elszámolási és visszafizetési határidejének módosításáról

Megjelent:

MK 2016/119. (VIII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1431/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat

a Fővárosi Nagycirkusz új helyszínre történő költözésével kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

MK 2016/119. (VIII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1432/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat

a Procter & Gamble Magyarország Nagykereskedelmi Kkt. és a Hyginett Magyar-Amerikai Higiéniai Cikkeket Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetőkkel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

Megjelent:

MK 2016/119. (VIII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1433/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat

a Yanfeng Hungary Automotive Interior Systems Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

Megjelent:

MK 2016/119. (VIII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1434/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat

a Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építéséhez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségvállalás teljesítéséhez történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2016/119. (VIII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1435/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2016. júniusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2016/119. (VIII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1436/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2016/119. (VIII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1437/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és fejezetek közötti átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2016/119. (VIII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1438/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok módosításáról

Megjelent:

MK 2016/119. (VIII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1439/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat

az ivóvízminőség-javító, szennyvízelvezetési és -tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási beruházások megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/119. (VIII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1440/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapot, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapot, valamint a Halászati Operatív Programot érintő egyes feladatok ellátásához szükséges költségvetési forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2016/119. (VIII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1441/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Programból finanszírozott fejlesztéspolitikai intézményrendszer működési feltételeinek hosszú távú biztosításáról

Megjelent:

MK 2016/119. (VIII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1442/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat

az Irinyi Terv végrehajtásához szükséges egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/119. (VIII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1443/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat

a Kutatás-fejlesztési és Innovációs Állami Tőkealap-kezelőről

Megjelent:

MK 2016/119. (VIII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1444/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat

a budapesti 4. számú metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar - Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai című projekt befejezéséhez szükséges állami finanszírozás meghatározásáról

Megjelent:

MK 2016/119. (VIII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1445/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat

az IKOP-2.1.0-15-2016-00002 azonosító számú ("Infrastruktúra és gördülő állomány karbantartó szoftver, valamint IT alkalmazás konszolidáció" című) és az IKOP-2.1.0-15-2016-00010 azonosító számú ("GYSEV motorvonat beszerzés" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2016/119. (VIII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1446/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat

a KEHOP-2.1.1-15-2016-00016 azonosító számú ("Csáfordjánosfa Térségi Vízellátó Rendszer Ivóvízminőség-javítási Program" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2016/119. (VIII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1447/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2. prioritása keretében egyes ivóvízminőség-javító és szennyvízkezelési projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2016/119. (VIII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1448/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat

a 2002/HU/16/P/PT/008 azonosító számú ("Útrehabilitációs program a 115 kN teherbíró képesség eléréséhez - II. szakasz, a közép-magyarországi, nyugat-dunántúli, dél-dunántúli, észak-magyarországi és észak-alföldi régióban található 2. sz., 6. sz., 42. sz., 47. sz., 56. sz., 31. sz., 41. sz. és 81. sz. főútvonalakon" című) és a 2004/HU/16/C/PT/002 azonosító számú ("M0 Budapest körgyűrű keleti szektor 4-es számú főút és M3-as autópálya közötti szakasza" című) Kohéziós Alap projektek forrásszerkezetének módosításáról

Megjelent:

MK 2016/119. (VIII. 17.)

 

 

Jogszabály:

1449/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat

a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2016/119. (VIII. 17.)

Hatályos:

2016. 08. 18.

 

Jogszabály:

84/2016. (VIII. 17.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2016/119. (VIII. 17.)

 

 

2016. VIII. 16.

Jogszabály:

238/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet

az egészségügyi ágazatban foglalkoztatottak bérfejlesztéséről, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2016/118. (VIII. 16.)

Hatályos:

2016. 08. 17., 2017. 01. 01., 2017. 03. 01.

 

Jogszabály:

239/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet

a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/118. (VIII. 16.)

Hatályos:

2016. 08. 20., 2020. 05. 20.

 

Jogszabály:

240/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/118. (VIII. 16.)

Hatályos:

2016. 09. 01., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

241/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet

a kulturális és tudománydiplomáciai feladatok ellátásáról

Megjelent:

MK 2016/118. (VIII. 16.)

Hatályos:

2016. 08. 17., 2016. 08. 19., 2016. 09. 01.

 

Jogszabály:

5/2016. (VIII. 16.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről szóló 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/118. (VIII. 16.)

Hatályos:

2016. 09. 01., 2016. 10. 01.

 

Jogszabály:

5/2016. (VIII. 16.) NMHH rendelet

az interfészek bejelentéséhez kapcsolódó műszaki leírások tartalmi követelményeiről és az azokhoz való hozzáférés előírásáról

Megjelent:

MK 2016/118. (VIII. 16.)

Hatályos:

2016. 10. 01.

 

Jogszabály:

55/2016. (VIII. 16.) FM rendelet

a Gyöngyösi Sár-hegy természetvédelmi terület bővítéséről és természetvédelmi kezelési tervéről

Megjelent:

MK 2016/118. (VIII. 16.)

Hatályos:

2016. 08. 24.

 

Jogszabály:

270/2016. (VIII. 16.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2016/118. (VIII. 16.)

 

 

Jogszabály:

271/2016. (VIII. 16.) KE határozat

kitüntetéses doktorrá avatáshoz való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2016/118. (VIII. 16.)

 

 

Jogszabály:

272/2016. (VIII. 16.) KE határozat

kitüntetéses doktorrá avatáshoz való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2016/118. (VIII. 16.)

 

 

Jogszabály:

273/2016. (VIII. 16.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2016/118. (VIII. 16.)

 

 

Jogszabály:

274/2016. (VIII. 16.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2016/118. (VIII. 16.)

 

 

Jogszabály:

275/2016. (VIII. 16.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2016/118. (VIII. 16.)

 

 

Jogszabály:

276/2016. (VIII. 16.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/118. (VIII. 16.)

 

 

Jogszabály:

277/2016. (VIII. 16.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/118. (VIII. 16.)

 

 

Jogszabály:

278/2016. (VIII. 16.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/118. (VIII. 16.)

 

 

Jogszabály:

279/2016. (VIII. 16.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/118. (VIII. 16.)

 

 

Jogszabály:

280/2016. (VIII. 16.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/118. (VIII. 16.)

 

 

Jogszabály:

281/2016. (VIII. 16.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/118. (VIII. 16.)

 

 

Jogszabály:

282/2016. (VIII. 16.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/118. (VIII. 16.)

 

 

Jogszabály:

283/2016. (VIII. 16.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/118. (VIII. 16.)

 

 

Jogszabály:

284/2016. (VIII. 16.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/118. (VIII. 16.)

 

 

Jogszabály:

285/2016. (VIII. 16.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/118. (VIII. 16.)

 

 

Jogszabály:

286/2016. (VIII. 16.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/118. (VIII. 16.)

 

 

Jogszabály:

287/2016. (VIII. 16.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/118. (VIII. 16.)

 

 

Jogszabály:

1424/2016. (VIII. 16.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Célelőirányzatok jogcíme 2016. évi előirányzatának megemeléséről

Megjelent:

MK 2016/118. (VIII. 16.)

 

 

Jogszabály:

18/2016. (VIII. 16.) BM utasítás

a belügyi szerv által használt szolgálati gépjárművet és szolgálati hajót vezető és a gépjárművezetést oktató személy képzési követelményeinek megállapításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/37. (VIII. 16.)

Hatályos:

2016. 09. 01., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

13/2016. (VIII. 16.) NGM utasítás

a Magyar Államkincstár Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2015. (III. 26.) NGM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/37. (VIII. 16.)

Hatályos:

2016. 08. 17.

 

Jogszabály:

8/2016. (VIII. 16.) OBH utasítás

a VI. Bíróságok fejezet fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának 2016. évi rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/37. (VIII. 16.)

Hatályos:

2016. 08. 17.

 

Jogszabály:

30/2016. (VIII. 16.) KKM közlemény

a Magyarország és a Szlovén Köztársaság között a Lendva-patak vízgazdálkodási szabályozása következtében az államhatár megváltoztatásáról szóló Szerződés kihirdetéséről szóló 2016. évi XXVIII. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/37. (VIII. 16.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2016/37. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/37. (VIII. 16.)

 

 

2016. VIII. 12.

Jogszabály:

17/2016. (VIII. 12.) BM utasítás

a Belügyminisztérium Beszerzési Szabályzatáról szóló 6/2016. (IV. 25.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/36. (VIII. 12.)

Hatályos:

2016. 08. 13.

 

Jogszabály:

38/2016. (VIII. 12.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/36. (VIII. 12.)

Hatályos:

2016. 09. 01.

 

Jogszabály:

42/2016. (VIII. 12.) HM utasítás

a miniszteri szemlékről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/36. (VIII. 12.)

Hatályos:

2016. 08. 13.

 

Jogszabály:

43/2016. (VIII. 12.) HM utasítás

a honvédelmi minisztériumi objektumok védelmével, működésével és az ezzel összefüggő irányítási tevékenységgel kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/36. (VIII. 12.)

Hatályos:

2016. 08. 13.

 

Jogszabály:

44/2016. (VIII. 12.) HM utasítás

az osztályba sorolás rendjéről szóló 72/2009. (VIII. 28.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/36. (VIII. 12.)

Hatályos:

2016. 08. 13.

 

Jogszabály:

45/2016. (VIII. 12.) HM utasítás

a bujáki Kiképzési, Oktatási és Regeneráló Központ, valamint az Erdőfénye Kastélyszálló átadás-átvételével összefüggő feladatokról és egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/36. (VIII. 12.)

Hatályos:

2016. 08. 13., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

12/2016. (VIII. 12.) NGM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/36. (VIII. 12.)

Hatályos:

2016. 08. 13.

 

Jogszabály:

15/2016. (VIII. 12.) NFM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/36. (VIII. 12.)

Hatályos:

2016. 08. 13.

 

Jogszabály:

16/2016. (VIII. 12.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal költségvetési fejezetbe sorolt fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/36. (VIII. 12.)

Hatályos:

2016. 08. 13.

 

Jogszabály:

2/2016. (VIII. 12.) SZGYF utasítás

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság közszolgálati szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/36. (VIII. 12.)

Hatályos:

2016. 08. 13.

 

Jogszabály:

29/2016. (VIII. 12.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2015. évi XXIX. törvény 2. és 3. § ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/36. (VIII. 12.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2016/36. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/36. (VIII. 12.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/36. (VIII. 12.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/36. (VIII. 12.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2016. szeptember 1-je és szeptember 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/36. (VIII. 12.)

 

 

Jogszabály:

Érvénytelenítés

a Hivatalos Értesítő 2016/36. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/36. (VIII. 12.)

 

 

2016. VIII. 8.

Jogszabály:

31/2016. (VIII. 8.) MNB rendelet

a "Fővárosi Állat- és Növénykert" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2016/117. (VIII. 8.)

Hatályos:

2016. 08. 09.

 

Jogszabály:

32/2016. (VIII. 8.) MNB rendelet

a "Fővárosi Állat- és Növénykert" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2016/117. (VIII. 8.)

Hatályos:

2016. 08. 09.

 

Jogszabály:

33/2016. (VIII. 8.) MNB rendelet

a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 50/2015. (XII. 9.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/117. (VIII. 8.)

Hatályos:

2016. 08. 09.

 

Jogszabály:

4/2016. (VIII. 8.) MEKH rendelet

a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről szóló 1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/117. (VIII. 8.)

Hatályos:

2016. 08. 15.

 

Jogszabály:

14/2016. (VIII. 8.) HM rendelet

a kártérítési felelősségről, valamint egyes meg nem térülő károk leírásának és törlésének szabályairól szóló 10/2013. (VIII. 12.) HM rendelet és a baleseti járadékra való jogosultság vizsgálatának, valamint a kiegészítő támogatások megállapításának és folyósításának szabályairól szóló 11/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/117. (VIII. 8.)

Hatályos:

2016. 08. 09.

 

Jogszabály:

37/2016. (VIII. 8.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyedi Iratkezelési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/35. (VIII. 8.)

Hatályos:

2016. 08. 09.

 

Jogszabály:

6/2016. (VIII. 8.) NVI utasítás

a Nemzeti Választási Iroda Közszolgálati Szabályzatáról szóló 2/2014. (III. 7.) NVI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/35. (VIII. 8.)

Hatályos:

2016. 08. 09.

 

Jogszabály:

NFM közlemény

a földgáz után fizetendő tagi hozzájárulások mértékéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/35. (VIII. 8.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ív hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/35. (VIII. 8.)

 

 

2016. VIII. 5.

Jogszabály:

18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet

a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/116. (VIII. 5.)

Hatályos:

2016. 08. 13., 2016. 09. 01.

 

Jogszabály:

269/2016. (VIII. 5.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2016/116. (VIII. 5.)

 

 

2016. VIII. 4.

Jogszabály:

16/2016. (VIII. 4.) BM utasítás

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 8/2015. (V. 29.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/34. (VIII. 4.)

Hatályos:

2016. 08. 05.

 

Jogszabály:

41/2016. (VIII. 4.) HM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/34. (VIII. 4.)

Hatályos:

2016. 08. 05.

 

Jogszabály:

18/2016. (VIII. 4.) KKM utasítás

a Magyarország külképviseletein lefolytatandó országos népszavazás és időközi országgyűlési képviselő választás pénzügyi tervezésének, lebonyolításának, elszámolásának rendjéről, valamint a külképviseleteken lefolytatandó választás lebonyolításának speciális feladatairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/34. (VIII. 4.)

Hatályos:

2016. 08. 05.

 

Jogszabály:

10/2016. (VIII. 4.) NGM utasítás

az ideiglenes külföldi kiküldetések rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/34. (VIII. 4.)

Hatályos:

2016. 08. 05.

 

Jogszabály:

11/2016. (VIII. 4.) NGM utasítás

a Nemzetgazdasági Minisztérium Biztonsági Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/34. (VIII. 4.)

Hatályos:

2016. 08. 05.

 

Jogszabály:

28/2016. (VIII. 4.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2016. évi XI. törvény 2-3. és 5. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/34. (VIII. 4.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2016/35. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/34. (VIII. 4.)

 

 

Jogszabály:

Miniszterelnökség pályázati felhívása

fogyatékos felsőoktatási hallgatók közigazgatási ösztöndíjára

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/34. (VIII. 4.)

 

 

Jogszabály:

IM közlemény

az Egészségügyi Területen Működő Igazságügyi Szakértői Testület tagjainak névsoráról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/34. (VIII. 4.)

 

 

Jogszabály:

IM közlemény

a Pénz- és Tőkepiaci Igazságügyi Szakértői Testület tagjainak névsoráról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/34. (VIII. 4.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ív hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/34. (VIII. 4.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/34. (VIII. 4.)

 

 

Jogszabály:

Hadigondozottak Közalapítvány

alapító okirata módosításokkal egységes szerkezetben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/34. (VIII. 4.)

 

 

2016. VIII. 2.

Jogszabály:

237/2016. (VIII. 2.) Korm. rendelet

az egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/115. (VIII. 2.)

Hatályos:

2016. 08. 10.

 

Jogszabály:

33/2016. (VIII. 2.) BM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 17/2016. (V. 13.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/115. (VIII. 2.)

Hatályos:

2016. 08. 03.

 

Jogszabály:

34/2016. (VIII. 2.) BM rendelet

a hatékony víz-árpolitika kialakítása érdekében egyes vízgazdálkodási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/115. (VIII. 2.)

Hatályos:

2016. 10. 01.

 

Jogszabály:

17/2016. (VIII. 2.) IM rendelet

az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LVII. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/115. (VIII. 2.)

Hatályos:

2016. 08. 03.

 

Jogszabály:

33/2016. (VIII. 2.) NFM rendelet

az egyes vasúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/115. (VIII. 2.)

Hatályos:

2016. 08. 05., 2016. 10. 21., 2016. 10. 31., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

83/2016. (VIII. 2.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2016/115. (VIII. 2.)

 

 

2016. VII. 29.

Jogszabály:

225/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet

az alapvető biztonsági érdeket érintő beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről

Megjelent:

MK 2016/113. (VII. 29.)

Hatályos:

2016. 08. 01.

 

Jogszabály:

226/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet

a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény hatálya alá tartozó haditechnikai eszközök és szolgáltatások részletes paramétereinek meghatározásáról

Megjelent:

MK 2016/113. (VII. 29.)

Hatályos:

2016. 08. 01.

 

Jogszabály:

227/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet

egyes belügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/113. (VII. 29.)

Hatályos:

2016. 07. 30., 2016. 09. 01.

 

Jogszabály:

228/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet

az állami szervek informatikai fejlesztéseinek koordinációjáról

Megjelent:

MK 2016/113. (VII. 29.)

Hatályos:

2016. 07. 30., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

229/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet

a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet és a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló 5/2011. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/113. (VII. 29.)

Hatályos:

2016. 09. 01.

 

Jogszabály:

230/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet

a közlekedésbiztonsági szerv kijelöléséről, valamint a Közlekedésbiztonsági Szervezet jogutódlással való megszűnéséről

Megjelent:

MK 2016/113. (VII. 29.)

Hatályos:

2016. 09. 01.

 

Jogszabály:

231/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/113. (VII. 29.)

Hatályos:

2016. 07. 30.

 

Jogszabály:

232/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet

a hatékony vízárpolitika kialakítása érdekében egyes vízgazdálkodási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/113. (VII. 29.)

Hatályos:

2016. 10. 01.

 

Jogszabály:

233/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet

a tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/113. (VII. 29.)

Hatályos:

2016. 07. 30.

 

Jogszabály:

234/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet

egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/113. (VII. 29.)

Hatályos:

2016. 07. 30.

 

Jogszabály:

235/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet

a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/113. (VII. 29.)

Hatályos:

2016. 07. 30., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

28/2016. (VII. 29.) MNB rendelet

a forint bevezetésének hetvenedik évfordulója alkalmából 50 forintos címletű érme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2016/113. (VII. 29.)

Hatályos:

2016. 08. 01.

 

Jogszabály:

29/2016. (VII. 29.) MNB rendelet

a "Hetvenéves a forint" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2016/113. (VII. 29.)

Hatályos:

2016. 08. 01.

 

Jogszabály:

30/2016. (VII. 29.) MNB rendelet

a "Hetvenéves a forint" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2016/113. (VII. 29.)

Hatályos:

2016. 08. 01.

 

Jogszabály:

5/2016. (VII. 29.) KKM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 3/2015. (VII. 15.) KKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/113. (VII. 29.)

Hatályos:

2016. 07. 30.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5011/2016/4. határozata

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének a piacok és a vásárcsarnokok létesítéséről és működésük rendjéről szóló 27/2008. (X. 6.) rendelete 8. § (3) bekezdése törvénysértő voltának megállapításáról

Megjelent:

MK 2016/113. (VII. 29.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5017/2016/5. határozata

Hegykő Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 6/2016. (IV. 1.) önkormányzati rendelete 9. § (2) bekezdése törvényellenessége megállapításáról

Megjelent:

MK 2016/113. (VII. 29.)

 

 

Jogszabály:

268/2016. (VII. 29.) KE határozat

államtitkári felmentésről

Megjelent:

MK 2016/113. (VII. 29.)

 

 

Jogszabály:

1404/2016. (VII. 29.) Korm. határozat

a bürokratikus terhek további egyszerűsítésének intézkedési tervéről

Megjelent:

MK 2016/113. (VII. 29.)

 

 

Jogszabály:

1405/2016. (VII. 29.) Korm. határozat

az egységes elektronikus közműegyeztetés megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról

Megjelent:

MK 2016/113. (VII. 29.)

 

 

Jogszabály:

1406/2016. (VII. 29.) Korm. határozat

az állami tulajdonban álló elektronikus hírközlési szolgáltatók szélessávú hálózatépítési és fejlesztési projektekben való részvételéről

Megjelent:

MK 2016/113. (VII. 29.)

 

 

Jogszabály:

1407/2016. (VII. 29.) Korm. határozat

a Belügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/113. (VII. 29.)

 

 

Jogszabály:

1408/2016. (VII. 29.) Korm. határozat

a Millenáris Velodrom felújításával kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

MK 2016/113. (VII. 29.)

 

 

Jogszabály:

1409/2016. (VII. 29.) Korm. határozat

a Magyar Nemzeti Múzeum parkolási szükségleteivel kapcsolatos intézkedési tervről

Megjelent:

MK 2016/113. (VII. 29.)

 

 

Jogszabály:

1410/2016. (VII. 29.) Korm. határozat

a nemzeti ünnepek, valamint a kiemelt fontosságú rendezvények előkészítésének és lebonyolításának rendjéről szóló 1432/2014. (VII. 31.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2016/113. (VII. 29.)

Hatályos:

2016. 07. 30.

 

Jogszabály:

1411/2016. (VII. 29.) Korm. határozat

a magyarországi légimentés biztosításáról szóló 1607/2015. (IX. 8.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2016/113. (VII. 29.)

 

 

Jogszabály:

1412/2016. (VII. 29.) Korm. határozat

a természetjáró és kerékpáros turizmus, úthálózat és közlekedés fejlesztésével összefüggő kormányzati feladatokról szóló 1364/2011. (XI. 8.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2016/113. (VII. 29.)

Hatályos:

2016. 07. 30.

 

Jogszabály:

1413/2016. (VII. 29.) Korm. határozat

Magyarország 10. Európai Fejlesztési Alapba (EDF) történő tagdíjfizetési kötelezettségének teljesítéséhez szükséges többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2016/113. (VII. 29.)

 

 

Jogszabály:

1414/2016. (VII. 29.) Korm. határozat

a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások költségvetési fejezetet érintő előirányzat-átcsoportosításról, továbbá az ezzel kapcsolatos egyéb feladatokról

Megjelent:

MK 2016/113. (VII. 29.)

 

 

Jogszabály:

1415/2016. (VII. 29.) Korm. határozat

a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2016/113. (VII. 29.)

 

 

Jogszabály:

1416/2016. (VII. 29.) Korm. határozat

a GINOP-3.4.1-15-2016-00227 azonosító számú ("Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése a TARR Kft. - Magyar Telekom Nyrt. konzorciumnál a Zalaegerszegi járásban" című) és a GINOP-3.4.1-15-2016-00234 azonosító számú ("Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése az MVM NET Zrt.-nél a Keszthelyi járásban" című) projektjavaslat támogatásához való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2016/113. (VII. 29.)

 

 

Jogszabály:

1417/2016. (VII. 29.) Korm. határozat

a Budai Várban a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által tett, forgalomirányítással kapcsolatos intézkedésekhez történő kormányzati hozzájárulásról, illetve egyéb, nagy társadalmi jelentőségű fejlesztések támogatásáról

Megjelent:

MK 2016/113. (VII. 29.)

 

 

Jogszabály:

1418/2016. (VII. 29.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében végrehajtandó fejlesztések megvalósításáról

Megjelent:

MK 2016/113. (VII. 29.)

 

 

Jogszabály:

1419/2016. (VII. 29.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében tervezett székesfehérvári Középiskolai Campus kialakítása érdekében szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2016/113. (VII. 29.)

 

 

Jogszabály:

1420/2016. (VII. 29.) Korm. határozat

a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rozsályt és más településeket 2016 júniusában ért jégeső okozta károk enyhítéséről

Megjelent:

MK 2016/113. (VII. 29.)

 

 

Jogszabály:

1421/2016. (VII. 29.) Korm. határozat

a Magyarország 10. Európai Fejlesztési Alapba (EDF) történő tagdíjfizetési kötelezettségének teljesítése érdekében a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezeten belüli átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2016/113. (VII. 29.)

 

 

Jogszabály:

1422/2016. (VII. 29.) Korm. határozat

a rövid- és középtávú közútfejlesztések megvalósításával összefüggő egyes Korm. határozatok módosításáról

Megjelent:

MK 2016/113. (VII. 29.)

Hatályos:

2016. 07. 30.

 

Jogszabály:

82/2016. (VII. 29.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Dunakiliti és Doborgaz (DobrohoÜt´) települések közötti gyalogos-kerékpáros Duna-híd, valamint a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2016/113. (VII. 29.)

 

 

Jogszabály:

236/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/114. (VII. 29.)

Hatályos:

2016. 07. 30.

 

Jogszabály:

1423/2016. (VII. 29.) Korm. határozat

a postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1342/2016. (VII. 5.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2016/114. (VII. 29.)

Hatályos:

2016. 07. 30.

 

Jogszabály:

22/2016. (VII. 29.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/33. (VII. 29.)

Hatályos:

2016. 07. 31., 2016. 08. 01.

 

Jogszabály:

35/2016. (VII. 29.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/33. (VII. 29.)

Hatályos:

2016. 07. 30.

 

Jogszabály:

36/2016. (VII. 29.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/33. (VII. 29.)

Hatályos:

2016. 07. 30.

 

Jogszabály:

40/2016. (VII. 29.) HM utasítás

kiemelt fontosságú rendezvénnyé történő minősítésről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/33. (VII. 29.)

Hatályos:

2016. 07. 30.

 

Jogszabály:

17/2016. (VII. 29.) KKM utasítás

a Külügyminisztérium gazdálkodásának egyes kérdéseiről szóló 22/2011. (X. 14.) KüM utasítás hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/33. (VII. 29.)

Hatályos:

2016. 07. 30.

 

Jogszabály:

9/2016. (VII. 29.) NGM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/33. (VII. 29.)

Hatályos:

2016. 07. 30.

 

Jogszabály:

2/2016. (VII. 29.) MBFH utasítás

a törölt bányászati jogok meghirdetésével kapcsolatos pályáztatási eljárásról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/33. (VII. 29.)

Hatályos:

2016. 07. 30.

 

Jogszabály:

17/2016. (VII. 29.) ORFK utasítás

az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv készenlétbe helyezéséről, a különleges jogrend bevezetésére történő felkészülésének szabályairól, valamint személyi állományának értesítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/33. (VII. 29.)

Hatályos:

2016. 07. 30.

 

Jogszabály:

18/2016. (VII. 29.) ORFK utasítás

az adatvédelmet és az információszabadságot érintő ORFK utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/33. (VII. 29.)

Hatályos:

2016. 08. 01.

 

Jogszabály:

19/2016. (VII. 29.) ORFK utasítás

egyes ORFK utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/33. (VII. 29.)

Hatályos:

2016. 07. 30.

 

Jogszabály:

27/2016. (VII. 29.) KKM közlemény

a Magyar Köztársaság Kormánya és Kanada Kormánya közötti film és videó kapcsolatokról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 294/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/33. (VII. 29.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/33. (VII. 29.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság közleménye

a nemzeti sírkert részévé nyilvánított sírhelyek jegyzékéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/33. (VII. 29.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal pályázati felhívása

bányászati jog megszerzésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/33. (VII. 29.)

 

 

Jogszabály:

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/33. (VII. 29.)

 

 

Jogszabály:

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/33. (VII. 29.)

 

 

2016. VII. 28.

Jogszabály:

224/2016. (VII. 28.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/112. (VII. 28.)

Hatályos:

2016. 08. 02.

 

Jogszabály:

4/2016. (VII. 28.) NMHH rendelet

az informatikai és elektronikus hírközlési, továbbá a postai ágazat ügyeleti rendszeréről, valamint a szolgáltatók bejelentési és kapcsolattartási kötelezettségeiről

Megjelent:

MK 2016/112. (VII. 28.)

Hatályos:

2016. 08. 27., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

22/2016. (VII. 28.) MvM rendelet

az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/112. (VII. 28.)

Hatályos:

2016. 08. 01.

 

Jogszabály:

54/2016. (VII. 28.) FM rendelet

az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2016. évi finanszírozásának szabályairól

Megjelent:

MK 2016/112. (VII. 28.)

Hatályos:

2016. 07. 31., 2017. 03. 01.

 

Jogszabály:

29/2016. (VII. 28.) NFM rendelet

a felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező személyek kötelező szakmai továbbképzésének szabályairól

Megjelent:

MK 2016/112. (VII. 28.)

Hatályos:

2016. 07. 31.

 

Jogszabály:

30/2016. (VII. 28.) NFM rendelet

az Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről

Megjelent:

MK 2016/112. (VII. 28.)

Hatályos:

2016. 07. 29.

 

Jogszabály:

31/2016. (VII. 28.) NFM rendelet

az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 77/2012. (XII. 22.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/112. (VII. 28.)

Hatályos:

2016. 08. 05.

 

Jogszabály:

32/2016. (VII. 28.) NFM rendelet

az interfészek bejelentéséről, műszaki leírásának tartalmi követelményeiről és az azokhoz való hozzáférés előírásáról szóló 9/2004. (IV. 22.) IHM rendelet és az informatikai és elektronikus hírközlési, továbbá a postai ágazat ügyeleti rendszerének létrehozásáról, működtetéséről, hatásköréről, valamint a kijelölt szolgáltatók bejelentési és kapcsolattartási kötelezettségeiről szóló 27/2004. (X. 6.) IHM rendelet hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2016/112. (VII. 28.)

Hatályos:

2016. 08. 27., 2016. 10. 01.

 

Jogszabály:

1403/2016. (VII. 28.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím 2016. évi előirányzatáról történő átcsoportosításról, valamint a népegészségügyi szempontú megújult törzskarton rendszerének kidolgozásáról

Megjelent:

MK 2016/112. (VII. 28.)

 

 

2016. VII. 22.

Jogszabály:

216/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet

a közös jogkezelő szervezetek és a független jogkezelő szervezetek működésének és a jogkezeléssel kapcsolatos eljárások részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2016/110. (VII. 22.)

Hatályos:

2016. 08. 22.

 

Jogszabály:

217/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet

az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/110. (VII. 22.)

Hatályos:

2016. 07. 23., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

218/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet

az engedélyezett járműtípusokkal, a jóváhagyásra kötelezett alkatrészekkel, tartozékokkal és önálló műszaki egységekkel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárás szabályairól

Megjelent:

MK 2016/110. (VII. 22.)

Hatályos:

2016. 08. 06.

 

Jogszabály:

219/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet

a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet, valamint a polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/110. (VII. 22.)

Hatályos:

2016. 08. 06., 2016. 09. 18.

 

Jogszabály:

220/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet

a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/110. (VII. 22.)

Hatályos:

2016. 07. 30.

 

Jogszabály:

221/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet

a Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről szóló 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/110. (VII. 22.)

Hatályos:

2016. 08. 06. - kivétellel.

 

Jogszabály:

222/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakra az Európai Területi Együttműködési Programokból rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 44/2016. (III. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/110. (VII. 22.)

Hatályos:

2016. 07. 23.

 

Jogszabály:

223/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról szóló 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/110. (VII. 22.)

Hatályos:

2016. 07. 23.

 

Jogszabály:

17/2016. (VII. 22.) EMMI rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet és a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/110. (VII. 22.)

Hatályos:

2016. 08. 01.

 

Jogszabály:

13/2016. (VII. 22.) HM rendelet

a szolgálati fegyver Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál történő rendszeresítésének, viselésének rendjéről és használatának részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2016/110. (VII. 22.)

Hatályos:

2016. 07. 30.

 

Jogszabály:

25/2016. (VII. 22.) NFM rendelet

az egyes jóváhagyásra kötelezett közúti járművekkel, alkatrészekkel, tartozékokkal kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról

Megjelent:

MK 2016/110. (VII. 22.)

Hatályos:

2016. 08. 06.

 

Jogszabály:

26/2016. (VII. 22.) NFM rendelet

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/110. (VII. 22.)

Hatályos:

2016. 08. 06.

 

Jogszabály:

27/2016. (VII. 22.) NFM rendelet

a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/110. (VII. 22.)

Hatályos:

2016. 08. 06.

 

Jogszabály:

4/2016. (VII. 22.) KKM rendelet

a tartós külszolgálatot teljesítő kormányzati szolgálati jogviszonyban állók és a munkavállalók alapellátmányának, valamint a munkavállalók ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegéről és azok kifizetéséről szóló 3/2012. (IX. 4.) KüM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/111. (VII. 22.)

Hatályos:

2016. 07. 23.

 

Jogszabály:

28/2016. (VII. 22.) NFM rendelet

az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/111. (VII. 22.)

Hatályos:

2016. 07. 23.

 

Jogszabály:

1401/2016. (VII. 22.) Korm. határozat

az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2015. évi költségvetési maradványának felhasználásáról

Megjelent:

MK 2016/111. (VII. 22.)

 

 

Jogszabály:

1402/2016. (VII. 22.) Korm. határozat

a Miniszterelnökség költségvetési fejezet címrendjének módosításáról

Megjelent:

MK 2016/111. (VII. 22.)

 

 

2016. VII. 21.

Jogszabály:

201/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet

a távhűtési szolgáltatásról

Megjelent:

MK 2016/108. (VII. 21.)

Hatályos:

2016. 07. 29.

 

Jogszabály:

202/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet

egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/108. (VII. 21.)

Hatályos:

2016. 07. 29., 2016. 09. 01., 2016. 10. 01.

 

Jogszabály:

203/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet

az őstermelői nyilvántartással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/108. (VII. 21.)

Hatályos:

2016. 07. 22.

 

Jogszabály:

204/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet

az egészségügyi alapellátást és szakellátást érintő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/108. (VII. 21.)

Hatályos:

2016. 07. 22., 2016. 09. 01., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

205/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/108. (VII. 21.)

Hatályos:

2016. 08. 01., 2016. 08. 10.

 

Jogszabály:

206/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2016/108. (VII. 21.)

Hatályos:

2016. 08. 01.

 

Jogszabály:

207/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet

a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/108. (VII. 21.)

Hatályos:

2016. 07. 25.

 

Jogszabály:

208/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet

a Magyar Olimpiai Bizottság által kiemelt sportágak sportlétesítmény-fejlesztésének megvalósításával kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról

Megjelent:

MK 2016/108. (VII. 21.)

Hatályos:

2016. 07. 22.

 

Jogszabály:

209/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet

a Szociálpolitikai Tanács összetételéről, szervezetéről és működéséről szóló 129/2005. (VII. 1.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2016/108. (VII. 21.)

Hatályos:

2016. 07. 22.

 

Jogszabály:

210/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet

a Budavári Palota területén, valamint a De la Motte-palotát érintően a Nemzeti Hauszmann-terv keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2016/108. (VII. 21.)

Hatályos:

2016. 07. 22.

 

Jogszabály:

211/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet

a Betegápoló Irgalmasrend épületeinek felújítását célzó beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2016/108. (VII. 21.)

Hatályos:

2016. 07. 22.

 

Jogszabály:

212/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet

a Robert Bosch Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2016/108. (VII. 21.)

Hatályos:

2016. 07. 22.

 

Jogszabály:

213/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet

a Xellia Gyógyszervegyészeti Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2016/108. (VII. 21.)

Hatályos:

2016. 07. 22.

 

Jogszabály:

214/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet

az AlcoWorld Zártkörűen Működő Részvénytársaság Fényeslitke külterületén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2016/108. (VII. 21.)

Hatályos:

2016. 07. 22.

 

Jogszabály:

21/2016. (VII. 21.) MvM rendelet

a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén tartós külszolgálatot teljesítő diplomaták és szakdiplomaták alapellátmányának összegéről és azok kifizetéséről szóló 2/2015. (I. 14.) MvM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/108. (VII. 21.)

Hatályos:

2016. 07. 22., 2016. 08. 01.

 

Jogszabály:

51/2016. (VII. 21.) FM rendelet

az egyes agrártámogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/108. (VII. 21.)

Hatályos:

2016. 07. 22.

 

Jogszabály:

52/2016. (VII. 21.) FM rendelet

a zöldség-gyümölcs termelői szerveződéseket szabályozó, egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/108. (VII. 21.)

Hatályos:

2016. 07. 22.

 

Jogszabály:

53/2016. (VII. 21.) FM rendelet

a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról

Megjelent:

MK 2016/108. (VII. 21.)

Hatályos:

2016. 07. 22.

 

Jogszabály:

1373/2016. (VII. 21.) Korm. határozat

"Életmentő Emlékérem" adományozásáról

Megjelent:

MK 2016/108. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1374/2016. (VII. 21.) Korm. határozat

az ENSZ Emberi Jogi Tanács Egyetemes Időszakos Felülvizsgálati Eljárása (UPR) keretében Magyarország 2. felülvizsgálata során tett ajánlásokról

Megjelent:

MK 2016/108. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1375/2016. (VII. 21.) Korm. határozat

az európai uniós támogatások kifizetésének felgyorsításához szükséges, a közszféra szervezetek esetén alkalmazandó egyszerűsített költségigazolási rend előkészítéséről és bevezetéséről

Megjelent:

MK 2016/108. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1376/2016. (VII. 21.) Korm. határozat

a T.E.S.I. 2020 - Testnevelés az Egészségfejlesztésben Stratégiai Intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/108. (VII. 21.)

Hatályos:

2016. 07. 22.

 

Jogszabály:

1377/2016. (VII. 21.) Korm. határozat

a Nemzeti Sportinformációs Rendszer továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

MK 2016/108. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1378/2016. (VII. 21.) Korm. határozat

a 2016. évi budapesti IRONMAN 70.3 nemzetközi triatlonverseny, a 2016. évi Magyar Triatlon Szövetség kiemelt nemzetközi triatlonversenyei, a 2017. évi ITU Világkonferencia és a 2016. évi Tour de Hongrie nemzetközi országúti kerékpáros körverseny megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/108. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1379/2016. (VII. 21.) Korm. határozat

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban állami beruházás második ütemének előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/108. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1380/2016. (VII. 21.) Korm. határozat

a bogotái nagykövetség újranyitásához kapcsolódó feladatokról

Megjelent:

MK 2016/108. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1381/2016. (VII. 21.) Korm. határozat

a limai nagykövetség újranyitásához kapcsolódó feladatokról

Megjelent:

MK 2016/108. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1382/2016. (VII. 21.) Korm. határozat

a fővárosi Palotanegyed kulturális célú fejlesztésének előkészítéséről

Megjelent:

MK 2016/108. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1383/2016. (VII. 21.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím 2016. évi előirányzatáról történő átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2016/108. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1384/2016. (VII. 21.) Korm. határozat

a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2016/108. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1385/2016. (VII. 21.) Korm. határozat

a Külgazdasági és Külügyminisztérium költségvetési fejezet Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzata részére többlettámogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2016/108. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1386/2016. (VII. 21.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2016. májusi második ütemű előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2016/108. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1387/2016. (VII. 21.) Korm. határozat

az Országos Széchényi Könyvtár fejlesztésével összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2016/108. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1388/2016. (VII. 21.) Korm. határozat

a Szomor Biogazdaság mintagazdaságként való kijelöléséről

Megjelent:

MK 2016/108. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1389/2016. (VII. 21.) Korm. határozat

a Fényeslitke-Komoró intermodális közforgalmú ipari-logisztikai területen tervezett beruházás kapcsán szükséges egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/108. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1390/2016. (VII. 21.) Korm. határozat

egyes szerzetesrendi fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/108. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1391/2016. (VII. 21.) Korm. határozat

Tiszabő és Tiszabura települések helyzetének rendezéséről

Megjelent:

MK 2016/108. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1392/2016. (VII. 21.) Korm. határozat

a Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány felsőoktatási tevékenységének támogatásáról

Megjelent:

MK 2016/108. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1393/2016. (VII. 21.) Korm. határozat

az Európai Városok Tudáshálózata Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulásban való részvétel megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2016/108. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1394/2016. (VII. 21.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2016/108. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1395/2016. (VII. 21.) Korm. határozat

a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet támogatásáról

Megjelent:

MK 2016/108. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1396/2016. (VII. 21.) Korm. határozat

a kazincbarcikai Don Bosco Sportközpont befejezéséhez szükséges támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2016/108. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1397/2016. (VII. 21.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya között a diplomata, szolgálati és különleges útlevelekkel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2016/108. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1398/2016. (VII. 21.) Korm. határozat

a Grand Tokaj Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kapcsolatos egyes feladatokról

Megjelent:

MK 2016/108. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

215/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/109. (VII. 21.)

Hatályos:

2016. 07. 22.

 

Jogszabály:

1399/2016. (VII. 21.) Korm. határozat

a Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat módosításáról és a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottságról szóló 1013/2016. (I. 20.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2016/109. (VII. 21.)

Hatályos:

2016. 07. 22.

 

Jogszabály:

1400/2016. (VII. 21.) Korm. határozat

az IMIR 2014-2020 informatikai rendszer finanszírozásához szükséges intézkedésekről és a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

Megjelent:

MK 2016/109. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

78/2016. (VII. 21.) ME határozat

állami felsőoktatási intézmények kancellárjai megbízásának visszavonásáról

Megjelent:

MK 2016/109. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

79/2016. (VII. 21.) ME határozat

a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagja és elnöke megbízatása megszűnésének megállapításáról, valamint új tagok megbízásáról és új elnök kinevezéséről

Megjelent:

MK 2016/109. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

80/2016. (VII. 21.) ME határozat

főiskolai rektorok megbízásáról

Megjelent:

MK 2016/109. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

81/2016. (VII. 21.) ME határozat

állami felsőoktatási intézmény kancellárja megbízásának visszavonásáról, valamint állami felsőoktatási intézmények kancellárjainak megbízásáról

Megjelent:

MK 2016/109. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

19/2016. (VII. 21.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/31. (VII. 21.)

Hatályos:

2016. 07. 22.

 

Jogszabály:

20/2016. (VII. 21.) MvM utasítás

a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/31. (VII. 21.)

Hatályos:

2016. 07. 22.

 

Jogszabály:

6/2016. (VII. 21.) MK utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/31. (VII. 21.)

Hatályos:

2016. 07. 22.

 

Jogszabály:

34/2016. (VII. 21.) EMMI utasítás

az Oktatási Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 60/2015. (XII. 29.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/31. (VII. 21.)

Hatályos:

2016. 07. 22.

 

Jogszabály:

38/2016. (VII. 21.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium központi hivatalai és a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó egyes szervezetek racionalizálásával összefüggő feladatokról és egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/31. (VII. 21.)

Hatályos:

2016. 07. 22., 2016. 09. 01.

 

Jogszabály:

39/2016. (VII. 21.) HM utasítás

a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása és a Honvédelmi Minisztérium tagsági joggyakorlása alá tartozó közhasznú nonprofit gazdasági társaságok támogatásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/31. (VII. 21.)

Hatályos:

2016. 07. 22.

 

Jogszabály:

16/2016. (VII. 21.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium Egyedi Iratkezelési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/31. (VII. 21.)

Hatályos:

2016. 07. 22.

 

Jogszabály:

14/2016. (VII. 21.) NFM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/31. (VII. 21.)

Hatályos:

2016. 07. 22.

 

Jogszabály:

16/2016. (VII. 21.) ORFK utasítás

a gyermek- és ifjúságvédelmi programok egységes végrehajtásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/31. (VII. 21.)

Hatályos:

2016. 07. 22.

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/31. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2016. augusztus 1-je és augusztus 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/31. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Közlekedési Hatóság hirdetménye

felügyeleti igazolvány érvénytelenségéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/31. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

Új Magyarország Párt

2015. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/31. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

21/2016. (VII. 21.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/32. (VII. 21.)

Hatályos:

2016. 07. 31.

 

2016. VII. 20.

Jogszabály:

200/2016. (VII. 20.) Korm. rendelet

a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/107. (VII. 20.)

Hatályos:

2016. 07. 21.

 

Jogszabály:

30/2016. (VII. 20.) BM rendelet

a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/107. (VII. 20.)

Hatályos:

2016. 07. 21.

 

Jogszabály:

31/2016. (VII. 20.) BM rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/107. (VII. 20.)

Hatályos:

2016. 07. 28.

 

Jogszabály:

32/2016. (VII. 20.) BM rendelet

a fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/107. (VII. 20.)

Hatályos:

2016. 08. 20.

 

Jogszabály:

49/2016. (VII. 20.) FM rendelet

a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának az egyes földrajzi jelzés nélküli borászati termékek nyomon követhetőségének javításához kapcsolódó ellenőrzésről és fizetendő ellenőrzési díjról szóló piacszervezési intézkedésének kiterjesztéséről szóló 30/2014. (XII. 5.) FM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/107. (VII. 20.)

Hatályos:

2016. 07. 21.

 

Jogszabály:

50/2016. (VII. 20.) FM rendelet

a benzin tárolásából, elosztásából és töltőállomáson a gépjármű feltöltéséből származó illékony szerves vegyület (VOC) csökkentéséről szóló 118/2011. (XII. 15.) VM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/107. (VII. 20.)

Hatályos:

2016. 07. 28.

 

Jogszabály:

260/2016. (VII. 20.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2016/107. (VII. 20.)

 

 

Jogszabály:

261/2016. (VII. 20.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2016/107. (VII. 20.)

 

 

Jogszabály:

262/2016. (VII. 20.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2016/107. (VII. 20.)

 

 

Jogszabály:

263/2016. (VII. 20.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2016/107. (VII. 20.)

 

 

Jogszabály:

264/2016. (VII. 20.) KE határozat

vezérőrnagy szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2016/107. (VII. 20.)

 

 

Jogszabály:

265/2016. (VII. 20.) KE határozat

dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2016/107. (VII. 20.)

 

 

Jogszabály:

266/2016. (VII. 20.) KE határozat

határozott időre szóló dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/107. (VII. 20.)

 

 

Jogszabály:

267/2016. (VII. 20.) KE határozat

a 384/2013. (IX. 5.) KE határozat módosításáról és dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/107. (VII. 20.)

 

 

Jogszabály:

1372/2016. (VII. 20.) Korm. határozat

egyes kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítésének forrásigényéről

Megjelent:

MK 2016/107. (VII. 20.)

 

 

2016. VII. 18.

Jogszabály:

16/2016. (VII. 18.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló 47/2014. (X. 29.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/106. (VII. 18.)

Hatályos:

2016. 08. 02.

 

Jogszabály:

48/2016. (VII. 18.) FM rendelet

a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/106. (VII. 18.)

Hatályos:

2016. 07. 21.

 

Jogszabály:

23/2016. (VII. 18.) NFM rendelet

az egyes vasúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/106. (VII. 18.)

Hatályos:

2016. 08. 02., 2016. 08. 18.

 

Jogszabály:

24/2016. (VII. 18.) NFM rendelet

a vasúti járművek karbantartását, javítását és időszakos vizsgálatát végző műhelyekről

Megjelent:

MK 2016/106. (VII. 18.)

Hatályos:

2016. 08. 02.

 

Jogszabály:

13/2016. (VII. 18.) AB határozat

az Alaptörvény VI. cikk (1) bekezdését sértő mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról és alkotmányjogi panasz elutasításáról

Megjelent:

MK 2016/106. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

14/2016. (VII. 18.) AB határozat

a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 20.Kpk.45041/2014/3. számú végzése, valamint a Budapesti Rendőr-főkapitányság 01000/2033-2/2014.ált. számú közigazgatási határozata alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint a gyülekezésről szóló 1989. évi III. törvénnyel kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról

Megjelent:

MK 2016/106. (VII. 18.)

 

 

2016. VII. 15.

Jogszabály:

199/2016. (VII. 15.) Korm. rendelet

az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/105. (VII. 15.)

Hatályos:

2016. 07. 16.

 

Jogszabály:

27/2016. (VII. 15.) BM rendelet

a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról

Megjelent:

MK 2016/105. (VII. 15.)

Hatályos:

2016. 07. 17.

 

Jogszabály:

28/2016. (VII. 15.) BM rendelet

a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ és az utasadat szolgáltatója közötti kapcsolattartás, valamint az adatátadás módjának szabályozásáról

Megjelent:

MK 2016/105. (VII. 15.)

Hatályos:

2016. 07. 17.

 

Jogszabály:

29/2016. (VII. 15.) BM rendelet

egyes miniszteri rendeleteknek a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosításával összefüggésben szükséges módosításáról

Megjelent:

MK 2016/105. (VII. 15.)

Hatályos:

2016. 07. 17.

 

Jogszabály:

15/2016. (VII. 15.) EMMI rendelet

a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet és a finanszírozási eljárásrendekről szóló 31/2010. (V. 13.) EüM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/105. (VII. 15.)

Hatályos:

2016. 08. 01.

 

Jogszabály:

47/2016. (VII. 15.) FM rendelet

a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet és a zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/105. (VII. 15.)

Hatályos:

2016. 07. 18., 2017. 01. 01., 2017. 04. 01.

 

Jogszabály:

22/2016. (VII. 15.) NFM rendelet

az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 77/2012. (XII. 22.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/105. (VII. 15.)

Hatályos:

2016. 07. 16.

 

Jogszabály:

247/2016. (VII. 15.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2016/105. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

248/2016. (VII. 15.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2016/105. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

249/2016. (VII. 15.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2016/105. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

250/2016. (VII. 15.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2016/105. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

251/2016. (VII. 15.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2016/105. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

252/2016. (VII. 15.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2016/105. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

253/2016. (VII. 15.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2016/105. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

254/2016. (VII. 15.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2016/105. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

255/2016. (VII. 15.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/105. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

256/2016. (VII. 15.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/105. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

257/2016. (VII. 15.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/105. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

258/2016. (VII. 15.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/105. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

259/2016. (VII. 15.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/105. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozat

Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások összehangolásáról és azok 2022-ig történő megvalósításáról

Megjelent:

MK 2016/105. (VII. 15.)

Hatályos:

2016. 07. 16.

 

Jogszabály:

77/2016. (VII. 15.) ME határozat

az ENSZ XIV. Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciáján történő részvételről

Megjelent:

MK 2016/105. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

12/2016. (VII. 15.) BM utasítás

a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ hivatásos szolgálati beosztásairól és a betöltésükhöz szükséges követelményekről, valamint az idegennyelv-tudási pótlék és az egyéb pótlékok szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/30. (VII. 15.)

Hatályos:

2016. 07. 17.

 

Jogszabály:

13/2016. (VII. 15.) BM utasítás

a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ hivatásos állományát érintő egyes személyügyi igazgatási kérdésekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/30. (VII. 15.)

Hatályos:

2016. 07. 17., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

14/2016. (VII. 15.) BM utasítás

a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ létrehozásával összefüggésben egyes miniszteri utasítások módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/30. (VII. 15.)

Hatályos:

2016. 07. 17.

 

Jogszabály:

15/2016. (VII. 15.) BM utasítás

a mobil telekommunikációs eszközökkel történő ellátás rendjéről, valamint a szolgáltatások igénybevételének szabályairól szóló 27/2012. (VI. 25.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/30. (VII. 15.)

Hatályos:

2016. 07. 18.

 

Jogszabály:

32/2016. (VII. 15.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/30. (VII. 15.)

Hatályos:

2016. 07. 16.

 

Jogszabály:

33/2016. (VII. 15.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezésének visszavonásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/30. (VII. 15.)

Hatályos:

2016. 07. 16.

 

Jogszabály:

33/2016. (VII. 15.) HM utasítás

a Magyar-Orosz Kormányközi Hadisírgondozó Vegyes Bizottság Magyar Tagozata tagjainak kijelöléséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/30. (VII. 15.)

Hatályos:

2016. 07. 16.

 

Jogszabály:

34/2016. (VII. 15.) HM utasítás

az egyes beosztásokban megállapítható munkaerő-piaci pótlékról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/30. (VII. 15.)

Hatályos:

2016. 07. 16.

 

Jogszabály:

35/2016. (VII. 15.) HM utasítás

a polgári felsőoktatási intézmények és szakképző iskolák hallgatóival köthető ösztöndíjszerződésről, valamint az ösztöndíj folyósításának rendjéről szóló 38/2014. (V. 30.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/30. (VII. 15.)

Hatályos:

2016. 07. 16.

 

Jogszabály:

36/2016. (VII. 15.) HM utasítás

a ruházati illetménynorma 2016. évi összegeinek megállapításáról szóló 22/2016. (V. 20.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/30. (VII. 15.)

Hatályos:

2016. 07. 16.

 

Jogszabály:

37/2016. (VII. 15.) HM utasítás

a Magyar Honvédség külföldi képviseletei költségvetési gazdálkodásáról szóló 61/2012. (VIII. 31.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/30. (VII. 15.)

Hatályos:

2016. 07. 16.

 

Jogszabály:

15/2016. (VII. 15.) KKM utasítás

a belföldi hivatalos kiküldetés rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/30. (VII. 15.)

Hatályos:

2016. 07. 30.

 

Jogszabály:

7/2016. (VII. 15.) OBH utasítás

az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló szabályzatról szóló 7/2013. (VII. 22.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/30. (VII. 15.)

Hatályos:

2016. 07. 16.

 

Jogszabály:

15/2016. (VII. 15.) ORFK utasítás

a gazdasági szakterületet érintő egyes ORFK utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/30. (VII. 15.)

Hatályos:

2016. 07. 16.

 

Jogszabály:

8/2016. (VII. 15.) SZTNH utasítás

a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Egyedi Iratkezelési Szabályzatának kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/30. (VII. 15.)

Hatályos:

2016. 07. 16.

 

Jogszabály:

9/2016. (VII. 15.) SZTNH utasítás

a Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/30. (VII. 15.)

Hatályos:

2016. 07. 16.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2016/30. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/30. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

NGM közlemény

a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés 26. pontja szerinti foglalkozások meghatározásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/30. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

NFM közlemény

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/30. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/30. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

Balatonfűzfő város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/30. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/30. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/30. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

Érvénytelenítés

a Hivatalos Értesítő 2016/30. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/30. (VII. 15.)

 

 

2016. VII. 13.

Jogszabály:

183/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet

a kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között létrejött Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtásáról szóló Keretmegállapodás módosításáról szóló, levélváltással létrejött egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2016/104. (VII. 13.)

Hatályos:

2016. 07. 14. - kivétellel.

 

Jogszabály:

184/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet

az atomenergiáról szóló törvény hatálya alá tartozó építményekkel, létesítményekkel kapcsolatos műszaki szakértői, tervezői, műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői tevékenység szerinti szakmagyakorlásra való alkalmasság igazolásának és nyilvántartásba vételének részletes szabályairól, továbbá a nyilvántartás adattartalmára vonatkozó szabályokról

Megjelent:

MK 2016/104. (VII. 13.)

Hatályos:

2016. 08. 01.

 

Jogszabály:

185/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet

a titkosított kommunikációt biztosító alkalmazásszolgáltatók és a titkos információgyűjtésre feljogosított szervezetek együttműködésének rendjéről

Megjelent:

MK 2016/104. (VII. 13.)

Hatályos:

2016. 07. 17.

 

Jogszabály:

186/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a terrorizmus elleni fellépéssel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2016/104. (VII. 13.)

Hatályos:

2016. 07. 17.

 

Jogszabály:

187/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a belső kontrollrendszer és az integritásirányítási rendszer fejlesztésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2016/104. (VII. 13.)

Hatályos:

2016. 10. 01., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

188/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet

a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/104. (VII. 13.)

Hatályos:

2016. 07. 17.

 

Jogszabály:

189/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/104. (VII. 13.)

Hatályos:

2016. 07. 14., 2016. 08. 12.

 

Jogszabály:

190/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet

a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/104. (VII. 13.)

Hatályos:

2016. 07. 14.

 

Jogszabály:

191/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet

az egyes kormányrendeleteknek a gyermekek napközbeni ellátásának átalakításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2016/104. (VII. 13.)

Hatályos:

2016. 07. 16., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

192/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/104. (VII. 13.)