Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából.
A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli.

 

Változásmutató

Új jogszabályok.

Jogszabály:

52/2014. (III. 3.) Korm. rendelet

a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/32. (III. 3.)

Hatályos:

2014. 03. 04.

 

Jogszabály:

53/2014. (III. 3.) Korm. rendelet

a nemzeti fejlesztési miniszter feladatkörébe tartozó egyes kormányrendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2014/32. (III. 3.)

Hatályos:

2014. 03. 15.

 

Jogszabály:

54/2014. (III. 3.) Korm. rendelet

Magyarország Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kormánya között az Indonéz Köztársaság részére Magyarország által nyújtandó kedvezményes hitel általános feltételeiről, eljárási rendjéről, intézményi hátteréről és pénzügyi kereteiről szóló keretmegállapodás szövegének kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2014/32. (III. 3.)

Hatályos:

2014. 03. 04. - kivétellel.

 

Jogszabály:

87/2014. (III. 3.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2014/32. (III. 3.)

 

 

Jogszabály:

88/2014. (III. 3.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2014/32. (III. 3.)

 

 

Jogszabály:

1094/2014. (III. 3.) Korm. határozat

Magyarország negyedik jelentése az Európa Tanács Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló Keretegyezménye végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2014/32. (III. 3.)

 

 

Jogszabály:

1095/2014. (III. 3.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a kölcsönös vízumképviseletről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2014/32. (III. 3.)

 

 

Jogszabály:

1096/2014. (III. 3.) Korm. határozat

a magyar-román határszakaszon tervezett határon átnyúló közútkapcsolatok megvalósításával összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2014/32. (III. 3.)

 

 

Jogszabály:

1097/2014. (III. 3.) Korm. határozat

a Társadalmi Felzárkózási és Cigányügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló 1199/2010. (IX. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2014/32. (III. 3.)

Hatályos:

2014. 03. 04.

 

Jogszabály:

25/2014. (III. 3.) ME határozat

a kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között létrejött Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtásáról szóló Keretmegállapodás módosításának létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2014/32. (III. 3.)

 

 

Jogszabály:

26/2014. (III. 3.) ME határozat

az egyrészről Izland, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság, és másrészről a Magyar Köztársaság között az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás, valamint a Norvég Királyság és a Magyar Köztársaság között a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás módosításának létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2014/32. (III. 3.)

 

 

Jogszabály:

27/2014. (III. 3.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és Türkmenisztán Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2014/32. (III. 3.)

 

 

Jogszabály:

55/2014. (III. 4.) Korm. rendelet

a Magyar Nyelvstratégiai Intézet létrehozásáról

Megjelent:

MK 2014/33. (III. 4.)

Hatályos:

2014. 04. 01.

 

Jogszabály:

56/2014. (III. 4.) Korm. rendelet

egyes igazságügyi tárgyú kormányrendeleteknek az új Polgári törvénykönyv hatálybalépésével és egyéb törvényi változásokkal összefüggésben szükséges módosításáról

Megjelent:

MK 2014/33. (III. 4.)

Hatályos:

2014. 03. 15.

 

Jogszabály:

57/2014. (III. 4.) Korm. rendelet

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel összefüggésben egyes agrár- és környezetvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2014/33. (III. 4.)

Hatályos:

2014. 03. 15.

 

Jogszabály:

58/2014. (III. 4.) Korm. rendelet

az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/33. (III. 4.)

Hatályos:

2014. 03. 12.

 

Jogszabály:

59/2014. (III. 4.) Korm. rendelet

a gödöllői uszoda beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Megjelent:

MK 2014/33. (III. 4.)

Hatályos:

2014. 03. 05.

 

Jogszabály:

1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról

Megjelent:

MK 2014/33. (III. 4.)

Hatályos:

2014. 04. 04.

 

Jogszabály:

18/2014. (III. 4.) BM rendelet

az átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek támogatásáról

Megjelent:

MK 2014/33. (III. 4.)

Hatályos:

2014. 03. 05.

 

Jogszabály:

19/2014. (III. 4.) BM rendelet

a Békés Megyei Építész Kamara közigazgatási feladatainak ellátására eljáró szerv kijelölésének a megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2014/33. (III. 4.)

Hatályos:

2014. 03. 05.

 

Jogszabály:

10/2014. (III. 4.) NFM rendelet

a Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási és a felügyeleti díj fizetésének szabályairól szóló 91/2007. (XI. 20.) GKM rendelet hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2014/33. (III. 4.)

Hatályos:

2014. 04. 04.

 

Jogszabály:

1098/2014. (III. 4.) Korm. határozat

a Magyar Nyelvstratégiai Intézet létrehozásával kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2014/33. (III. 4.)

Hatályos:

2014. 03. 05.

 

Jogszabály:

1099/2014. (III. 4.) Korm. határozat

az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló, 1998. november 3-i 98/83/EK tanácsi irányelv előírásainak megfelelő minőségű ivóvíz átmeneti biztosításának folyamatosságához szükséges előirányzat- átcsoportosításokról

Megjelent:

MK 2014/33. (III. 4.)

 

 

Jogszabály:

1100/2014. (III. 4.) Korm. határozat

a nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum megvalósításával összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2014/33. (III. 4.)

 

 

Jogszabály:

1101/2014. (III. 4.) Korm. határozat

az iváncsai tanuszoda megnyitásával kapcsolatos egyes feladatokról

Megjelent:

MK 2014/33. (III. 4.)

 

 

Jogszabály:

1102/2014. (III. 4.) Korm. határozat

a gödöllői uszoda beruházási program egyes kérdéseiről

Megjelent:

MK 2014/33. (III. 4.)

 

 

Jogszabály:

1103/2014. (III. 4.) Korm. határozat

a kormányzati stratégiai dokumentumok felülvizsgálatával kapcsolatban egyes kormányhatározatok módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2014/33. (III. 4.)

Hatályos:

2014. 03. 05.

 

Jogszabály:

60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet

a támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról

Megjelent:

MK 2014/34. (III. 6.)

Hatályos:

2014. 03. 07., 2014. 07. 01.

 

Jogszabály:

61/2014. (III. 6.) Korm. rendelet

a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/34. (III. 6.)

Hatályos:

2014. 03. 07.

 

Jogszabály:

62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet

az egyes építésügyi és örökségvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2014/34. (III. 6.)

Hatályos:

2014. 03. 15., 2014. 06. 13., 2014. 07. 01.

 

Jogszabály:

63/2014. (III. 6.) Korm. rendelet

a szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló 255/2008. (X. 21.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/34. (III. 6.)

Hatályos:

2014. 03. 14.

 

Jogszabály:

11/2014. (III. 6.) NFM rendelet

a légiközlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások díjairól szóló 3/2002. (VI. 20.) GKM rendelet, valamint a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/34. (III. 6.)

Hatályos:

2014. 03. 07.

 

Jogszabály:

89/2014. (III. 6.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2014/34. (III. 6.)

 

 

Jogszabály:

1104/2014. (III. 6.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Szingapúri Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2014/34. (III. 6.)

 

 

Jogszabály:

1105/2014. (III. 6.) Korm. határozat

a 2013. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

Megjelent:

MK 2014/34. (III. 6.)

 

 

Jogszabály:

1106/2014. (III. 6.) Korm. határozat

az egyes 2013. évi kimagasló sporteredmények állami jutalmának támogatása céljából a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/34. (III. 6.)

 

 

Jogszabály:

1107/2014. (III. 6.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/34. (III. 6.)

 

 

Jogszabály:

1108/2014. (III. 6.) Korm. határozat

a Közlekedés Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról

Megjelent:

MK 2014/34. (III. 6.)

 

 

Jogszabály:

1109/2014. (III. 6.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának módosításáról

Megjelent:

MK 2014/34. (III. 6.)

 

 

Jogszabály:

1110/2014. (III. 6.) Korm. határozat

a Nyugat-Dunántúli Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról és a prioritás keretének növeléséről

Megjelent:

MK 2014/34. (III. 6.)

 

 

Jogszabály:

1111/2014. (III. 6.) Korm. határozat

a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritásának módosításáról

Megjelent:

MK 2014/34. (III. 6.)

 

 

Jogszabály:

1112/2014. (III. 6.) Korm. határozat

a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritásának módosításáról

Megjelent:

MK 2014/34. (III. 6.)

 

 

Jogszabály:

1113/2014. (III. 6.) Korm. határozat

a Közép-Dunántúli Operatív Program, az Észak-Alföldi Operatív Program és az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében városrehabilitáció tárgyú kiemelt projektek akciótervi nevesítéséről és támogatásuk jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2014/34. (III. 6.)

 

 

Jogszabály:

1114/2014. (III. 6.) Korm. határozat

a KDOP-4.2.1/A-2008-0005 azonosító számú projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2014/34. (III. 6.)

 

 

Jogszabály:

1115/2014. (III. 6.) Korm. határozat

a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0056 azonosító számú ("Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése" című) nagyprojekt szakaszolásának jóváhagyásáról, valamint a projekt második szakaszában felmerülő költségek fedezetének biztosításáról

Megjelent:

MK 2014/34. (III. 6.)

 

 

Jogszabály:

1116/2014. (III. 6.) Korm. határozat

a KEOP-4.2.0/B/11-2011-0027 azonosító számú ("Bio-fűtőmű létesítése Mohácson" című) projekttel összefüggésben biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítésről

Megjelent:

MK 2014/34. (III. 6.)

 

 

Jogszabály:

1117/2014. (III. 6.) Korm. határozat

a KÖZOP-2.5.0-09-11-2013-0001 azonosító számú ("Budapest Kelenföld- Székesfehérvár vasútvonal rekonstrukciója 1/3. ütem: Székesfehérvár vasúti csomópont átépítése és a Szent István utcai közúti felüljáró építése Érden" című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról, valamint a projekt 2015. május 31. után felmerülő költségei fedezetének biztosításáról

Megjelent:

MK 2014/34. (III. 6.)

 

 

Jogszabály:

1118/2014. (III. 6.) Korm. határozat

a TÁMOP-6.2.7-13/1-2013-0001 azonosító számú projekt akciótervi nevesítéséről

Megjelent:

MK 2014/34. (III. 6.)

 

 

Jogszabály:

1119/2014. (III. 6.) Korm. határozat

a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0015 azonosító számú ("Kardiológia és Szívsebészeti Centrum kialakítása és infrastruktúrafejlesztés a Zala Megyei Kórházban" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2014/34. (III. 6.)

 

 

Jogszabály:

1120/2014. (III. 6.) Korm. határozat

az NYDOP-4.3.1/A-11-2012-0005 azonosító számú ("Térségi elérhetőség javítása a 8311 és 8408. j. utakon" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2014/34. (III. 6.)

 

 

Jogszabály:

1121/2014. (III. 6.) Korm. határozat

a 2014-2020 közötti források felhasználásának előfeltételeiként meghatározott, a víz szektort érintő előzetes feltételek teljesítéséről

Megjelent:

MK 2014/34. (III. 6.)

 

 

Jogszabály:

1122/2014. (III. 6.) Korm. határozat

a 2014-2020 közötti Partnerségi Megállapodás elfogadásáról és Európai Bizottság számára történő benyújtásáról

Megjelent:

MK 2014/34. (III. 6.)

 

 

Jogszabály:

Helyesbítés

a Magyar Közlöny 2014/34. számában

Megjelent:

MK 2014/34. (III. 6.)

 

 

Jogszabály:

20/2014. (III. 7.) BM rendelet

az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/35. (III. 7.)

Hatályos:

2014. 04. 06., 2015. 01. 01., 2018. 01. 01., 2018. 12. 31., 2020. 12. 31.

 

Jogszabály:

16/2014. (III. 7.) VM rendelet

a telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 166/2009. (XII. 9.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/35. (III. 7.)

Hatályos:

2014. 05. 01.

 

Jogszabály:

17/2014. (III. 7.) VM rendelet

az Európai Halászati Alapból a 3. prioritási tengely szerinti közös érdekeket célzó intézkedések támogatásának részletes feltételeiről

Megjelent:

MK 2014/35. (III. 7.)

Hatályos:

2014. 03. 10.

 

Jogszabály:

7/2014. (III. 7.) AB határozat

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:44. §-ának "méltányolható közérdekből," szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2014/35. (III. 7.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf. 5073/2013/4. határozata

Tiszaújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi állattartás szabályairól szóló 43/2004. (XII. 23.) rendelete megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2014/35. (III. 7.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köm. 5074/2013/4. határozata

Tar Község Önkormányzata jogalkotási kötelezettségének elmulasztásáról

Megjelent:

MK 2014/35. (III. 7.)

 

 

Jogszabály:

10/2014. (III. 7.) EMMI utasítás

egyes, az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó miniszteri utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/15. (III. 7.)

Hatályos:

2014. 03. 08.

 

Jogszabály:

11/2014. (III. 7.) EMMI utasítás

az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi Program és az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program támogatásainak szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/15. (III. 7.)

Hatályos:

2014. 03. 08.

 

Jogszabály:

17/2014. (III. 7.) HM utasítás

a Magyar Honvédség Alaki Szabályzatának kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/15. (III. 7.)

Hatályos:

2014. 03. 08.

 

Jogszabály:

18/2014. (III. 7.) HM utasítás

a honvédelmi szervezetek beszerzéseinek eljárási rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/15. (III. 7.)

Hatályos:

2014. 03. 08.

 

Jogszabály:

9/2014. (III. 7.) KIM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/15. (III. 7.)

Hatályos:

2014. 03. 08.

 

Jogszabály:

10/2014. (III. 7.) KIM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/15. (III. 7.)

Hatályos:

2014. 03. 08.

 

Jogszabály:

11/2014. (III. 7.) KIM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/15. (III. 7.)

Hatályos:

2014. 03. 08.

 

Jogszabály:

12/2014. (III. 7.) KIM utasítás

a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 3/2014. (I. 13.) KIM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/15. (III. 7.)

Hatályos:

2014. 03. 08.

 

Jogszabály:

8/2014. (III. 7.) NGM utasítás

a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (VI. 3.) NGM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/15. (III. 7.)

Hatályos:

2014. 03. 08.

 

Jogszabály:

8/2014. (III. 7.) NFM utasítás

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 2014. évi fejezeti és központi kezelésű előirányzatai szakmai kezelőinek kijelöléséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/15. (III. 7.)

Hatályos:

2014. 03. 08.

 

Jogszabály:

6/2014. (III. 7.) BM OKF utasítás

a katasztrófavédelmi szervek és a tűzoltóságok tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének adatszolgáltatási rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/15. (III. 7.)

Hatályos:

2014. 03. 08.

 

Jogszabály:

2/2014. (III. 7.) BVOP utasítás

az országgyűlési képviselők választásával kapcsolatban a büntetés-végrehajtási szervezetre háruló feladatok végrehajtásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/15. (III. 7.)

Hatályos:

2014. 03. 08.

 

Jogszabály:

2/2014. (III. 7.) NVI utasítás

a Nemzeti Választási Iroda Közszolgálati Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/15. (III. 7.)

Hatályos:

2014. 03. 08.

 

Jogszabály:

6/2014. (III. 7.) ORFK utasítás

a Rendőrségi Igazgatási Központ épületébe történő be- és kiléptetés szabályairól, a belső rend és biztonság fenntartásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/15. (III. 7.)

Hatályos:

2014. 03. 22.

 

Jogszabály:

8/2014. (III. 7.) KüM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Jordán Hásimita Királyság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 32/2014. (II. 14.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/15. (III. 7.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság, valamint a Nemzeti Örökség Intézete módszertani ajánlása

önkormányzatok számára a település köztiszteletben álló elhunytjai emlékének ápolására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/15. (III. 7.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság, valamint a Nemzeti Örökség Intézete módszertani ajánlása

a megemlékezésekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/15. (III. 7.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/15. (III. 7.)

 

 

Jogszabály:

2/2014. (III. 10.) NMHH rendelet

a polgári célra használható frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló 2/2013. (I. 7.) NMHH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/36. (III. 10.)

Hatályos:

2014. 03. 18.

 

Jogszabály:

21/2014. (III. 10.) BM rendelet

a belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/36. (III. 10.)

Hatályos:

2014. 03. 11.

 

Jogszabály:

14/2014. (III. 10.) EMMI rendelet

egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2014/36. (III. 10.)

Hatályos:

2014. 03. 11.

 

Jogszabály:

15/2014. (III. 10.) EMMI rendelet

a szívinfarktussal kapcsolatos megbetegedések bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről

Megjelent:

MK 2014/36. (III. 10.)

Hatályos:

2014. 03. 11.

 

Jogszabály:

13/2014. (III. 10.) KIM rendelet

az Európai Parlament tagjainak 2014. május 25. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról

Megjelent:

MK 2014/36. (III. 10.)

Hatályos:

2014. 03. 11.

 

Jogszabály:

18/2014. (III. 10.) VM rendelet

a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet és a vidékfejlesztési miniszter által adományozható díjakról és más elismerésekről szóló 58/2012. (VI. 25.) VM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/36. (III. 10.)

Hatályos:

2014. 03. 11., 2014. 04. 01.

 

Jogszabály:

90/2014. (III. 10.) KE határozat

az Európai Parlament tagjainak 2014. évi választása kitűzéséről

Megjelent:

MK 2014/36. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

2/2014. (III. 12.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről szóló 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/37. (III. 12.)

Hatályos:

2014. 04. 01.

 

Jogszabály:

22/2014. (III. 12.) BM rendelet

az egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek Polgári Törvénykönyvvel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2014/37. (III. 12.)

Hatályos:

2014. 03. 15., 2014. 05. 01.

 

Jogszabály:

16/2014. (III. 12.) EMMI rendelet

egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2014/37. (III. 12.)

Hatályos:

2014. 03. 15.

 

Jogszabály:

17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet

a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről

Megjelent:

MK 2014/37. (III. 12.)

Hatályos:

2014. 03. 13., 2014. 04. 12.

 

Jogszabály:

14/2014. (III. 12.) KIM rendelet

az okmányirodák működésének személyi és technikai feltételeiről szóló 58/1999. (XII. 30.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/37. (III. 12.)

Hatályos:

2014. 03. 13.

 

Jogszabály:

15/2014. (III. 12.) KIM rendelet

az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendeletnek és egyes kapcsolódó miniszteri rendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével, valamint egyéb törvényi változásokkal összefüggésben szükséges módosításáról

Megjelent:

MK 2014/37. (III. 12.)

Hatályos:

2014. 03. 15.

 

Jogszabály:

12/2014. (III. 12.) NGM rendelet

az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggésben a nemzetgazdasági miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2014/37. (III. 12.)

Hatályos:

2014. 03. 15.

 

Jogszabály:

19/2014. (III. 12.) VM rendelet

egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2014/37. (III. 12.)

Hatályos:

2014. 03. 13.

 

Jogszabály:

20/2014. (III. 12.) VM rendelet

a méhcsaládok pusztulásával kapcsolatos közösségi programokra igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás felhasználásának szabályairól

Megjelent:

MK 2014/37. (III. 12.)

Hatályos:

2014. 03. 13.

 

Jogszabály:

91/2014. (III. 12.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2014/37. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

92/2014. (III. 12.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2014/37. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

93/2014. (III. 12.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2014/37. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

94/2014. (III. 12.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2014/37. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

95/2014. (III. 12.) KE határozat

rektori megbízás alóli felmentésről

Megjelent:

MK 2014/37. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

96/2014. (III. 12.) KE határozat

rektori megbízás alóli felmentésről

Megjelent:

MK 2014/37. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

97/2014. (III. 12.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2014/37. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

98/2014. (III. 12.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2014/37. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

64/2014. (III. 13.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/38. (III. 13.)

Hatályos:

2014. 03. 16.

 

Jogszabály:

65/2014. (III. 13.) Korm. rendelet

a tartós közvetítői szerződés alapján a közvetítőt megillető jutalékról

Megjelent:

MK 2014/38. (III. 13.)

Hatályos:

2014. 03. 15.

 

Jogszabály:

66/2014. (III. 13.) Korm. rendelet

a zálogjog bírósági végrehajtáson kívüli érvényesítésének és a kielégítési jog gyakorlása felfüggesztésének és korlátozásának részletes eljárási szabályairól

Megjelent:

MK 2014/38. (III. 13.)

Hatályos:

2014. 03. 15.

 

Jogszabály:

67/2014. (III. 13.) Korm. rendelet

a részvénytársasági részvénykönyv vezetésével összefüggő egyes kérdésekről

Megjelent:

MK 2014/38. (III. 13.)

Hatályos:

2014. 03. 15.

 

Jogszabály:

68/2014. (III. 13.) Korm. rendelet

egyes magánjogi tárgyú kormányrendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2014/38. (III. 13.)

Hatályos:

2014. 03. 15.

 

Jogszabály:

69/2014. (III. 13.) Korm. rendelet

a szociális, valamint a gyermekvédelmi és gyermekjóléti tárgyú kormányrendeleteknek az új Polgári Törvénykönyvvel összefüggő és egyéb módosításáról

Megjelent:

MK 2014/38. (III. 13.)

Hatályos:

2014. 03. 15.

 

Jogszabály:

70/2014. (III. 13.) Korm. rendelet

a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendeletnek, továbbá a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletnek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő és egyéb módosításáról

Megjelent:

MK 2014/38. (III. 13.)

Hatályos:

2014. 03. 15., 2014. 07. 01.

 

Jogszabály:

71/2014. (III. 13.) Korm. rendelet

a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/38. (III. 13.)

Hatályos:

2014. 03. 15., 2014. 07. 01., 2014. 10. 01.

 

Jogszabály:

72/2014. (III. 13.) Korm. rendelet

az örökbefogadást elősegítő és az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezetek tevékenységéről és működésük engedélyezéséről

Megjelent:

MK 2014/38. (III. 13.)

Hatályos:

2014. 03. 15.

 

Jogszabály:

73/2014. (III. 13.) Korm. rendelet

egyes kulturális tárgyú kormányrendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2014/38. (III. 13.)

Hatályos:

2014. 03. 15.

 

Jogszabály:

74/2014. (III. 13.) Korm. rendelet

az oktatási igazolványok, a magyar állami ösztöndíj szabályozására vonatkozó egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2014/38. (III. 13.)

Hatályos:

2014. 03. 14., 2014. 03. 15.

 

Jogszabály:

75/2014. (III. 13.) Korm. rendelet

a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/38. (III. 13.)

Hatályos:

2014. 03. 14.

 

Jogszabály:

3/2014. (III. 13.) NMHH rendelet

egyes NMHH rendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2014/38. (III. 13.)

Hatályos:

2014. 03. 15.

 

Jogszabály:

18/2014. (III. 13.) EMMI rendelet

egyes kulturális tárgyú miniszteri rendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2014/38. (III. 13.)

Hatályos:

2014. 03. 15.

 

Jogszabály:

19/2014. (III. 13.) EMMI rendelet

a szociális ágazatba tartozó miniszteri rendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő és egyéb módosításáról

Megjelent:

MK 2014/38. (III. 13.)

Hatályos:

2014. 03. 15., 2014. 07. 01.

 

Jogszabály:

16/2014. (III. 13.) KIM rendelet

a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartása részletes szabályainak megállapításáról

Megjelent:

MK 2014/38. (III. 13.)

Hatályos:

2014. 03. 15., 2014. 04. 13., 2014. 09. 01.

 

Jogszabály:

17/2014. (III. 13.) KIM rendelet

a Házassági és Élettársi Vagyonjogi Szerződések Országos Nyilvántartásának vezetéséről és az abból történő adatszolgáltatás részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2014/38. (III. 13.)

Hatályos:

2014. 03. 15.

 

Jogszabály:

18/2014. (III. 13.) KIM rendelet

a hitelbiztosítéki nyilvántartás részletes szabályainak megállapításáról

Megjelent:

MK 2014/38. (III. 13.)

Hatályos:

2014. 03. 15., 2014. 04. 15., 2014. 12. 01., 2015. 03. 15.

 

Jogszabály:

19/2014. (III. 13.) KIM rendelet

a közjegyzői letéttel összefüggő egyes kérdésekről

Megjelent:

MK 2014/38. (III. 13.)

Hatályos:

2014. 03. 15.

 

Jogszabály:

20/2014. (III. 13.) KIM rendelet

az igazságügyi szakértői intézménynél betölthető munkakörök elnevezéseiről és a képesítési követelmények részletes szabályairól, valamint a veszélyességi pótlékra jogosító munkakörökről

Megjelent:

MK 2014/38. (III. 13.)

Hatályos:

2014. 03. 21., 2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

21/2014. (III. 13.) KIM rendelet

az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az új Ptk. hatálybalépésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2014/38. (III. 13.)

Hatályos:

2014. 03. 15., 2014. 03. 16., 2014. 04. 15., 2014. 07. 01., 2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

22/2014. (III. 13.) KIM rendelet

a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/38. (III. 13.)

Hatályos:

2014. 03. 15.

 

Jogszabály:

99/2014. (III. 13.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2014/38. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

100/2014. (III. 13.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/38. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

1123/2014. (III. 13.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2014/38. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

1124/2014. (III. 13.) Korm. határozat

a Vidékfejlesztési Minisztérium peres ügyeiből eredő fizetési kötelezettségekről és azok finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2014/38. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

1125/2014. (III. 13.) Korm. határozat

a Kincsem - Nemzeti Lovas Programhoz kapcsolódó kiemelt feladatok finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2014/38. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

1126/2014. (III. 13.) Korm. határozat

a Kolozsvári Református Kollégium Szakiskolai Tagozatának létrehozásához szükséges forrásigényről

Megjelent:

MK 2014/38. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

1127/2014. (III. 13.) Korm. határozat

a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Hudec Héten történő részvételének, valamint a Debreceni Egyetem által kiadni tervezett tanulmányi kötet támogatásával összefüggésben a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/38. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

1128/2014. (III. 13.) Korm. határozat

a Dél-Dunántúli Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritásának módosításáról

Megjelent:

MK 2014/38. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

1129/2014. (III. 13.) Korm. határozat

az ÉMOP-3.1.2./C-09-2f-2010-0001 azonosító számú ("Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2014/38. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

1130/2014. (III. 13.) Korm. határozat

az ÉMOP-5.1.2-09-2009-0002 azonosító számú, ("Korszerű forgalomszervezési és utastájékoztatási rendszer térségi bevezetése" című) projekttel összefüggésben biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítésről

Megjelent:

MK 2014/38. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

1131/2014. (III. 13.) Korm. határozat

az ÉMOP-5.1.2-09-2009-0003 azonosító számú ("A Hatvani Volán Zrt. közösségi közlekedés komplex fejlesztése" című) projekttel összefüggésben biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítésről

Megjelent:

MK 2014/38. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

1132/2014. (III. 13.) Korm. határozat

a Közép-Magyarországi és a Nyugat-Dunántúli Operatív Programok keretében turizmusfejlesztési tárgyú kiemelt projektek akciótervi nevesítéséről és támogatásuk jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2014/38. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

1133/2014. (III. 13.) Korm. határozat

a Közép-Dunántúli Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról és a prioritás keretének növeléséről

Megjelent:

MK 2014/38. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

1134/2014. (III. 13.) Korm. határozat

a KÖZOP-2.5.0-09-11-2014-0002 azonosító számú ("ETCS vonatbefolyásoló rendszer kiépítése Hegyeshalom (kiz) Rajka állomások és Rajka országhatár között - Megvalósítás" című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről

Megjelent:

MK 2014/38. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

1135/2014. (III. 13.) Korm. határozat

a KMOP-4.3.2/B-13-2014-0001 azonosító számú ("Az OPAI fejlesztése" című) projekt akciótervi nevesítéséről

Megjelent:

MK 2014/38. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

1136/2014. (III. 13.) Korm. határozat

a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Fraunhofer Társaság közötti megállapodás alapján létrejövő ipari kutató-fejlesztő projektközpontokról

Megjelent:

MK 2014/38. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

2/2014. (III. 13.) MeG államtitkári utasítás

a Miniszterelnökség Cafetéria Szabályzatának kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/16. (III. 13.)

Hatályos:

2014. 03. 14.

 

Jogszabály:

3/2014. (III. 13.) MeG államtitkári utasítás

a hivatali mobil telekommunikációs szolgáltatások igénybevételének eljárásrendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/16. (III. 13.)

Hatályos:

2014. 03. 14.

 

Jogszabály:

4/2014. (III. 13.) MeG államtitkári utasítás

a gépjárművek igénybevételének és használatának rendjéről és a hivatali célú utazás szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/16. (III. 13.)

Hatályos:

2014. 03. 14.

 

Jogszabály:

12/2014. (III. 13.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/16. (III. 13.)

Hatályos:

2014. 03. 14.

 

Jogszabály:

19/2014. (III. 13.) HM utasítás

a szolgálati beosztások rendszeresítésével kapcsolatos szabályokról szóló 47/2013. (VIII. 23.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/16. (III. 13.)

Hatályos:

2014. 03. 14.

 

Jogszabály:

9/2014. (III. 13.) NGM utasítás

a nemzetgazdasági miniszter rendelkezése alatt álló központi kezelésű előirányzatok és finanszírozási kiadások kezelésének eljárási rendjéről szóló 5/2013. (III. 8.) NGM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/16. (III. 13.)

Hatályos:

2014. 03. 14.

 

Jogszabály:

3/2014. (III. 13.) VM utasítás

a vidékfejlesztési miniszter által kitűzhető díjakkal kapcsolatos minisztériumi feladatokról szóló 14/2012. (VI. 25.) VM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/16. (III. 13.)

Hatályos:

2014. 03. 14.

 

Jogszabály:

1/2014. (III. 13.) KüM KÁT utasítás

a Külügyminisztérium választható béren kívüli juttatási rendszeréről szóló 1/2013. (III. 8.) KüM KÁT utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/16. (III. 13.)

Hatályos:

2014. 03. 14.

 

Jogszabály:

7/2014. (III. 13.) BM OKF utasítás

a Belügyminisztérium fejezeti kezelésű előirányzatainak felhasználásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/16. (III. 13.)

Hatályos:

2014. 03. 14.

 

Jogszabály:

3/2014. (III. 13.) GVH utasítás

a Versenykultúra-fejlesztési és Kommunikációs Csoport létrehozásával kapcsolatban egyes utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/16. (III. 13.)

Hatályos:

2014. 03. 10.

 

Jogszabály:

2/2014. (III. 13.) NAV utasítás

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatóságának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/16. (III. 13.)

Hatályos:

2014. 03. 14.

 

Jogszabály:

3/2014. (III. 13.) NIH utasítás

a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/16. (III. 13.)

Hatályos:

2014. 03. 21.

 

Jogszabály:

4/2014. (III. 13.) NIH utasítás

a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének, valamint a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételének szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/16. (III. 13.)

Hatályos:

2014. 03. 21.

 

Jogszabály:

7/2014. (III. 13.) ORFK utasítás

egyes ORFK utasításoknak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel összefüggő módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/16. (III. 13.)

Hatályos:

2014. 03. 15.

 

Jogszabály:

8/2014. (III. 13.) ORFK utasítás

az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya 2014. évi cafetéria-juttatásait és bankszámla-hozzájárulását biztosító egyes munkáltatói intézkedések végrehajtásáról szóló 1/2014. (II. 7.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/16. (III. 13.)

Hatályos:

2014. 03. 14.

 

Jogszabály:

9/2014. (III. 13.) KüM közlemény

a Magyarország Kormánya és Guernsey Kormánya között az adóügyi információcseréről szóló, Londonban, 2013. szeptember 11. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2013. évi CLXII. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/16. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2014/16. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/16. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/16. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

Balmazújváros Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/16. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

76/2014. (III. 14.) Korm. rendelet

az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről

Megjelent:

MK 2014/39. (III. 14.)

Hatályos:

2014. 07. 01.

 

Jogszabály:

77/2014. (III. 14.) Korm. rendelet

az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/39. (III. 14.)

Hatályos:

2014. 03. 15.

 

Jogszabály:

78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet

a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól

Megjelent:

MK 2014/39. (III. 14.)

Hatályos:

2014. 03. 15.

 

Jogszabály:

79/2014. (III. 14.) Korm. rendelet

az ÁÉKBV-alapkezelőre vonatkozó szervezeti, összeférhetetlenségi, üzletviteli és kockázatkezelési követelményekről

Megjelent:

MK 2014/39. (III. 14.)

Hatályos:

2014. 03. 15.

 

Jogszabály:

80/2014. (III. 14.) Korm. rendelet

egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú kormányrendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2014/39. (III. 14.)

Hatályos:

2014. 03. 15.

 

Jogszabály:

81/2014. (III. 14.) Korm. rendelet

a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 128/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/39. (III. 14.)

Hatályos:

2014. 03. 15.

 

Jogszabály:

82/2014. (III. 14.) Korm. rendelet

a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal létrehozásáról szóló 248/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/39. (III. 14.)

Hatályos:

2014. 03. 15.

 

Jogszabály:

83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet

a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról

Megjelent:

MK 2014/39. (III. 14.)

Hatályos:

2014. 03. 29.

 

Jogszabály:

84/2014. (III. 14.) Korm. rendelet

a szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/39. (III. 14.)

Hatályos:

2014. 03. 15.

 

Jogszabály:

23/2014. (III. 14.) BM rendelet

a komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézményekről szóló 58/2012. (XI. 27.) BM rendelet, valamint a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/39. (III. 14.)

Hatályos:

2014. 03. 15.

 

Jogszabály:

23/2014. (III. 14.) KIM rendelet

egyes büntetőjogi tárgyú igazságügyi rendeleteknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2014/39. (III. 14.)

Hatályos:

2014. 03. 15., 2014. 05. 01.

 

Jogszabály:

13/2014. (III. 14.) NGM rendelet

a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet, valamint a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről szóló 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/39. (III. 14.)

Hatályos:

2014. 03. 15.

 

Jogszabály:

12/2014. (III. 14.) NFM rendelet

egyes miniszteri rendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2014/39. (III. 14.)

Hatályos:

2014. 03. 15.

 

Jogszabály:

13/2014. (III. 14.) NFM rendelet

a nukleáris anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének szabályairól szóló 7/2007. (III. 6.) IRM rendelet és a radioaktív anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének rendjéről, valamint a kapcsolódó adatszolgáltatásról szóló 11/2010. (III. 4.) KHEM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/39. (III. 14.)

Hatályos:

2014. 03. 15.

 

Jogszabály:

21/2014. (III. 14.) VM rendelet

az egyes földügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényhez kapcsolódó, valamint egyéb tárgyú módosításáról

Megjelent:

MK 2014/39. (III. 14.)

Hatályos:

2014. 03. 15., 2014. 06. 02.

 

Jogszabály:

22/2014. (III. 14.) VM rendelet

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel összefüggésben egyes agrár- és környezetvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2014/39. (III. 14.)

Hatályos:

2014. 03. 15.

 

Jogszabály:

1137/2014. (III. 14.) Korm. határozat

a Magyarország Kiváló Művésze, a Magyarország Érdemes Művésze és a Magyarország Babérkoszorúja díjak 2014. évi adományozásáról

Megjelent:

MK 2014/39. (III. 14.)

 

 

Jogszabály:

1138/2014. (III. 14.) Korm. határozat

a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről

Megjelent:

MK 2014/39. (III. 14.)

Hatályos:

2014. 03. 15.

 

Jogszabály:

1139/2014. (III. 14.) Korm. határozat

a székesfehérvári műszaki felsőoktatás fejlesztéséről

Megjelent:

MK 2014/39. (III. 14.)

 

 

Jogszabály:

1140/2014. (III. 14.) Korm. határozat

Magyarország új külképviseleteinek biztonságos infokommunikációs ellátása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/39. (III. 14.)

 

 

Jogszabály:

1141/2014. (III. 14.) Korm. határozat

a KEOP-2.1.2/2F/09-2011-0004 azonosító számú ("Szeged belvárosi árvízvédelmi rendszer fejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2014/39. (III. 14.)

 

 

Jogszabály:

1142/2014. (III. 14.) Korm. határozat

a Dél-Alföldi Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritásának módosításáról és a prioritás keretének növeléséről

Megjelent:

MK 2014/39. (III. 14.)

 

 

Jogszabály:

1143/2014. (III. 14.) Korm. határozat

a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0014 azonosító számú ("A siófoki szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvízgyűjtése és szennyvíztisztítása" című) projekt szakaszolásának jóváhagyásáról, valamint a projekt második szakaszában felmerülő költségek fedezetének biztosításáról

Megjelent:

MK 2014/39. (III. 14.)

 

 

Jogszabály:

1144/2014. (III. 14.) Korm. határozat

a XIX. Uniós fejlesztések fejezet 1. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség cím 2014. évi eredeti előirányzatainak az európai uniós források felhasználásáért felelős irányító hatóságok működtetésére kijelölt minisztériumok és a Miniszterelnökség fejezet részére történő átcsoportosításáról

Megjelent:

MK 2014/39. (III. 14.)

 

 

Jogszabály:

85/2014. (III. 18.) Korm. rendelet

az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/40. (III. 18.)

Hatályos:

2014. 03. 19.

 

Jogszabály:

86/2014. (III. 18.) Korm. rendelet

a 2014. és 2015. években nemzetközi szolidaritási program keretében elismerhető menekültek keretszámáról

Megjelent:

MK 2014/40. (III. 18.)

Hatályos:

2014. 03. 19.

 

Jogszabály:

4/2014. (III. 18.) MNB rendelet

a "Mária aranyforintja" arany emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2014/40. (III. 18.)

Hatályos:

2014. 03. 20.

 

Jogszabály:

5/2014. (III. 18.) MNB rendelet

a szélfelirattal ellátott "Mária aranyforintja" arany emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2014/40. (III. 18.)

Hatályos:

2014. 03. 20.

 

Jogszabály:

6/2014. (III. 18.) MNB rendelet

a "Mária aranyforintja" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2014/40. (III. 18.)

Hatályos:

2014. 03. 20.

 

Jogszabály:

24/2014. (III. 18.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 2/2013. (I. 30.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/40. (III. 18.)

Hatályos:

2014. 03. 21.

 

Jogszabály:

24/2014. (III. 18.) KIM rendelet

a felszámolási eljárásban közzétételre kerülő bírósági végzések kivonatának tartalmi elemeiről szóló 13/2012. (III. 1.) KIM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/40. (III. 18.)

Hatályos:

2014. 03. 19.

 

Jogszabály:

1/2014. Polgári jogegységi határozat

az új Ptk. alapján elbírálandó ügyekben irányadó elvi iránymutatásokról

Megjelent:

MK 2014/40. (III. 18.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf. 5075/2013/4. határozata

a Köf. 5073/2013/3. számú határozatában megsemmisített Tiszaújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete által alkotott, a helyi állattartás szabályairól szóló 43/2004. (XII. 23.) rendelet 7-9. §-ai alkalmazhatóságáról

Megjelent:

MK 2014/40. (III. 18.)

 

 

Jogszabály:

101/2014. (III. 18.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2014/40. (III. 18.)

 

 

Jogszabály:

102/2014. (III. 18.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2014/40. (III. 18.)

 

 

Jogszabály:

103/2014. (III. 18.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2014/40. (III. 18.)

 

 

Jogszabály:

104/2014. (III. 18.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2014/40. (III. 18.)

 

 

Jogszabály:

105/2014. (III. 18.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2014/40. (III. 18.)

 

 

Jogszabály:

106/2014. (III. 18.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2014/40. (III. 18.)

 

 

Jogszabály:

107/2014. (III. 18.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2014/40. (III. 18.)

 

 

Jogszabály:

108/2014. (III. 18.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2014/40. (III. 18.)

 

 

Jogszabály:

109/2014. (III. 18.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2014/40. (III. 18.)

 

 

Jogszabály:

110/2014. (III. 18.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2014/40. (III. 18.)

 

 

Jogszabály:

111/2014. (III. 18.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2014/40. (III. 18.)

 

 

Jogszabály:

112/2014. (III. 18.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2014/40. (III. 18.)

 

 

Jogszabály:

1145/2014. (III. 18.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus közötti Megállapodásról

Megjelent:

MK 2014/40. (III. 18.)

 

 

Jogszabály:

1146/2014. (III. 18.) Korm. határozat

a 2014. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról

Megjelent:

MK 2014/40. (III. 18.)

 

 

Jogszabály:

1147/2014. (III. 18.) Korm. határozat

a 2013. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatoktól történő eltérő rendelkezésekről

Megjelent:

MK 2014/40. (III. 18.)

 

 

Jogszabály:

1148/2014. (III. 18.) Korm. határozat

a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/40. (III. 18.)

 

 

Jogszabály:

1149/2014. (III. 18.) Korm. határozat

a Székelyföldi Labdarúgó Akadémia működésének támogatásához szükséges rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/40. (III. 18.)

 

 

Jogszabály:

1150/2014. (III. 18.) Korm. határozat

a Tempus Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról

Megjelent:

MK 2014/40. (III. 18.)

Hatályos:

2014. 03. 19.

 

Jogszabály:

87/2014. (III. 20.) Korm. rendelet

a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások pénzügyi biztosítékainak egyes szabályairól

Megjelent:

MK 2014/41. (III. 20.)

Hatályos:

2014. 03. 21.

 

Jogszabály:

88/2014. (III. 20.) Korm. rendelet

a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/41. (III. 20.)

Hatályos:

2014. 03. 28.

 

Jogszabály:

89/2014. (III. 20.) Korm. rendelet

egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2014/41. (III. 20.)

Hatályos:

2014. 03. 25.

 

Jogszabály:

90/2014. (III. 20.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet, valamint a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/41. (III. 20.)

Hatályos:

2014. 03. 23.

 

Jogszabály:

91/2014. (III. 20.) Korm. rendelet

az új földforgalmi szabályozással összefüggésben a Nemzeti Földalapról szóló törvény egyes végrehajtási rendeleteinek módosításáról

Megjelent:

MK 2014/41. (III. 20.)

Hatályos:

2014. 03. 21., 2014. 05. 01.

 

Jogszabály:

92/2014. (III. 20.) Korm. rendelet

a nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló törvény végrehajtásáról szóló 356/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/41. (III. 20.)

Hatályos:

2014. 03. 21.

 

Jogszabály:

93/2014. (III. 20.) Korm. rendelet

a Miracle Europe Ingatlankezelő Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

Megjelent:

MK 2014/41. (III. 20.)

Hatályos:

2014. 03. 21.

 

Jogszabály:

20/2014. (III. 20.) EMMI rendelet

a szociális nyári gyermekétkeztetés 2014. évi támogatásáról

Megjelent:

MK 2014/41. (III. 20.)

Hatályos:

2014. 03. 23.

 

Jogszabály:

21/2014. (III. 20.) EMMI rendelet

a veleszületett rendellenességek bejelentéséről és nyilvántartásuk rendjéről

Megjelent:

MK 2014/41. (III. 20.)

Hatályos:

2014. 09. 01.

 

Jogszabály:

22/2014. (III. 20.) EMMI rendelet

az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerről szóló 20/2008. (V. 14.) EüM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/41. (III. 20.)

Hatályos:

2014. 03. 21.

 

Jogszabály:

4/2014. (III. 20.) HM rendelet

az egyes költségtérítésekről szóló 19/2013. (IX. 6.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/41. (III. 20.)

Hatályos:

2014. 03. 21.

 

Jogszabály:

23/2014. (III. 20.) VM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 48/2013. (VI. 7.) VM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/41. (III. 20.)

Hatályos:

2014. 03. 21.

 

Jogszabály:

8/2014. (III. 20.) AB határozat

az Alaptörvény M) cikk (2) bekezdésének, valamint ezzel összefüggésben az Alaptörvény II. cikkének és a B) cikk (1) bekezdésének értelmezéséről

Megjelent:

MK 2014/41. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

1001/2014. (III. 20.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság ügyrendjéről szóló 1001/2013. (II. 27.) AB Tü. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2014/41. (III. 20.)

Hatályos:

2014. 03. 21.

 

Jogszabály:

1151/2014. (III. 20.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége közötti oktatási együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2014/41. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

1152/2014. (III. 20.) Korm. határozat

a 2007-2013 közötti európai uniós programok lebonyolítását támogató intézményrendszer szervezeti kereteiről

Megjelent:

MK 2014/41. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

1153/2014. (III. 20.) Korm. határozat

a vízgazdálkodási tanácsokról szóló 1382/2013. (VI. 27.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2014/41. (III. 20.)

Hatályos:

2014. 03. 21.

 

Jogszabály:

1154/2014. (III. 20.) Korm. határozat

az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság által meghirdetett, agrárvállalkozások számára elérhető hitelprogramok módosításáról

Megjelent:

MK 2014/41. (III. 20.)

Hatályos:

2014. 03. 21.

 

Jogszabály:

1155/2014. (III. 20.) Korm. határozat

a 2013. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

Megjelent:

MK 2014/41. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

1156/2014. (III. 20.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/41. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

1157/2014. (III. 20.) Korm. határozat

a 2014. évi választások lebonyolításához kapcsolódó kötelezettségvállalásról és forrásbiztosításról

Megjelent:

MK 2014/41. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

1158/2014. (III. 20.) Korm. határozat

az állami tankönyvfejlesztés és kiadás feltételeinek megteremtése érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/41. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

1159/2014. (III. 20.) Korm. határozat

a közérdekű kéményseprő-ipari közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/41. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

1160/2014. (III. 20.) Korm. határozat

a Madách év 2014. programsorozat keretében Alsósztregován, Az ember tragédiája elnevezésű kiállítás megrendezésének támogatása, valamint a nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása érdekében költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/41. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

1161/2014. (III. 20.) Korm. határozat

a Szigetszentmiklósi Járási Hivatal és egyéb állami szervek elhelyezéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2014/41. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

28/2014. (III. 20.) ME határozat

a Nemzetközi Migrációs Politikát Fejlesztő Központ (ICMPD) alapításáról és működéséről szóló, Bécsben 1993. június 1. napján aláírt Megállapodásnak az ICMPD belső adórendszere bevezetésével kapcsolatos negyedik módosításáról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2014/41. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

29/2014. (III. 20.) ME határozat

Magyarország és Algéria között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén tárgyú Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2014/41. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

30/2014. (III. 20.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és Japán Kormánya között a katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2014/41. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

31/2014. (III. 20.) ME határozat

a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a katasztrófák vagy súlyos szerencsétlenségek esetén történő kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Budapesten, 1996. április 26-án aláírt Egyezmény módosításáról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2014/41. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

32/2014. (III. 20.) ME határozat

Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a magyar-ukrán államhatáron átvezető, Nagyhódos és Nagypalád (Velyka Palad´) települések közötti közúti kapcsolat létesítéséről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2014/41. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

94/2014. (III. 21.) Korm. rendelet

a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer működésének részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2014/42. (III. 21.)

Hatályos:

2014. 04. 20.

 

Jogszabály:

95/2014. (III. 21.) Korm. rendelet

a védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/42. (III. 21.)

Hatályos:

2014. 03. 22.

 

Jogszabály:

25/2014. (III. 21.) BM rendelet

a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló 63/2012. (XII. 11.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/42. (III. 21.)

Hatályos:

2014. 03. 29.

 

Jogszabály:

25/2014. (III. 21.) KIM rendelet

az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/42. (III. 21.)

Hatályos:

2014. 03. 22.

 

Jogszabály:

9/2014. (III. 21.) AB határozat

az egyes törvényeknek a nemzetbiztonsági ellenőrzés új szabályainak megállapítása érdekében szükséges módosításról szóló 2013. évi LXXII. törvény 9. §-a és 13. §-a egyes szövegrészei, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 72/C. § (4) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2014/42. (III. 21.)

 

 

Jogszabály:

8/2014. (III. 21.) BM-KIM-TNM együttes utasítás

a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal szervezeti és működési rendjének meghatározásáról szóló 9/2010. (IX. 29.) BM-KIM együttes utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/17. (III. 21.)

Hatályos:

2014. 03. 22.

 

Jogszabály:

9/2014. (III. 21.) BM-KIM-TNM együttes utasítás

az egyes miniszteri utasítások Polgári Törvénykönyvvel összefüggő módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/17. (III. 21.)

Hatályos:

2014. 03. 22.

 

Jogszabály:

20/2014. (III. 21.) HM utasítás

a NATO Válságreagálási Rendszerrel összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszer működtetésével kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/17. (III. 21.)

Hatályos:

2014. 03. 29.

 

Jogszabály:

21/2014. (III. 21.) HM utasítás

egyes illetményen kívüli juttatások mértékének és összegének megállapításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/17. (III. 21.)

Hatályos:

2014. 03. 22.

 

Jogszabály:

22/2014. (III. 21.) HM utasítás

a honvédelmi szervezetek alapításáról, tevékenységéről és szabályzatairól szóló 80/2011. (VII. 29.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/17. (III. 21.)

Hatályos:

2014. 03. 22.

 

Jogszabály:

13/2014. (III. 21.) KIM utasítás

a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról szóló 12/2013. (III. 14.) KIM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/17. (III. 21.)

Hatályos:

2014. 03. 24.

 

Jogszabály:

10/2014. (III. 21.) NGM utasítás

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2011. (VI. 30.) NGM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/17. (III. 21.)

Hatályos:

2014. 03. 22.

 

Jogszabály:

11/2014. (III. 21.) NGM utasítás

a játékkaszinó üzemeltetésére szóló ajánlatokkal kapcsolatos eljárás egyes kérdéseiről és döntés-előkészítő bizottság létrehozásáról szóló 28/2013. (XII. 31.) NGM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/17. (III. 21.)

Hatályos:

2014. 03. 22.

 

Jogszabály:

9/2014. (III. 21.) NFM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/17. (III. 21.)

Hatályos:

2014. 03. 22.

 

Jogszabály:

1/2014. (III. 21.) NFM KÁT utasítás

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium központi feladat-nyilvántartó rendszerének alkalmazásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/17. (III. 21.)

Hatályos:

2014. 03. 22.

 

Jogszabály:

8/2014. (III. 21.) BM OKF utasítás

az önkormányzati tűzoltó parancsnokságok szakmai irányításáról és felügyeleti ellenőrzésének rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/17. (III. 21.)

Hatályos:

2014. 03. 22.

 

Jogszabály:

9/2014. (III. 21.) BM OKF utasítás

az önkormányzati tűzoltóságok, az önkéntes tűzoltó egyesületek, valamint az önkéntes mentőszervezetek költségvetési támogatásának szabályozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/17. (III. 21.)

Hatályos:

2014. 03. 22.

 

Jogszabály:

4/2014. (III. 21.) GVH utasítás

a Gazdasági Versenyhivatal épületében dohányzóhely kijelöléséről, valamint a dohányzóhely és a dohányzási korlátozással érintett helyek megjelöléséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/17. (III. 21.)

Hatályos:

2014. 03. 17.

 

Jogszabály:

5/2014. (III. 21.) GVH utasítás

a beszerzések lebonyolításával kapcsolatban egyes utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/17. (III. 21.)

Hatályos:

2014. 03. 17.

 

Jogszabály:

5/2014. (III. 21.) LÜ utasítás

non-profit szervezetek ügyészségi számítógépes nyilvántartási rendszerének megszüntetéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/17. (III. 21.)

Hatályos:

2014. 03. 22.

 

Jogszabály:

1/2014. (III. 21.) ONYF utasítás

a fővárosi és megyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatósága területi szakellenőrzési feladatainak ellátásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/17. (III. 21.)

Hatályos:

2014. 03. 22.

 

Jogszabály:

10/2014. (III. 21.) KüM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Koszovói Nemzetközi Biztonsági Erő (KFOR) között a Koszovó felett kijelölt légtérben egyes léginavigációs szolgálatok nyújtásáról és egyéb kapcsolódó tevékenységek ellátásáról szóló Végrehajtási Megállapodás kihirdetéséről szóló 2013. évi CCXLVIII. törvény 2-12. §-ainak hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/17. (III. 21.)

 

 

Jogszabály:

11/2014. (III. 21.) KüM közlemény

a Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2014. évi I. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/17. (III. 21.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2014/17. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/17. (III. 21.)

 

 

Jogszabály:

KIM közlemény

a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezet kijelöléséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/17. (III. 21.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási Továbbképzési Kollégium tájékoztatója

az ügykezelői alapvizsga követelményrendszeréről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/17. (III. 21.)

 

 

Jogszabály:

KSH közlemény

a különböző ellátások alapjául szolgáló főbb statisztikai adatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/17. (III. 21.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2014. április 1-je és április 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/17. (III. 21.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/17. (III. 21.)

 

 

Jogszabály:

96/2014. (III. 25.) Korm. rendelet

a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által történő átvételéről

Megjelent:

MK 2014/43. (III. 25.)

Hatályos:

2014. 03. 26., 2014. 04. 15.

 

Jogszabály:

97/2014. (III. 25.) Korm. rendelet

a kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2014/43. (III. 25.)

Hatályos:

2014. 04. 09., 2014. 09. 15.

 

Jogszabály:

98/2014. (III. 25.) Korm. rendelet

egyes agrártárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2014/43. (III. 25.)

Hatályos:

2014. 03. 26., 2014. 03. 28., 2014. 04. 25., 2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

99/2014. (III. 25.) Korm. rendelet

a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/43. (III. 25.)

Hatályos:

2014. 03. 26., 2014. 04. 25.

 

Jogszabály:

100/2014. (III. 25.) Korm. rendelet

a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv környezeti célkitűzéseinek teljes körű átültetésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2014/43. (III. 25.)

Hatályos:

2014. 04. 02., 2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

101/2014. (III. 25.) Korm. rendelet

az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok kijelöléséről

Megjelent:

MK 2014/43. (III. 25.)

Hatályos:

2014. 03. 26.

 

Jogszabály:

24/2014. (III. 25.) VM rendelet

a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/43. (III. 25.)

Hatályos:

2014. 03. 28.

 

Jogszabály:

25/2014. (III. 25.) VM rendelet

a földalatti gombák gyűjtéséről szóló 24/2012. (III. 19.) VM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/43. (III. 25.)

Hatályos:

2014. 04. 02.

 

Jogszabály:

1162/2014. (III. 25.) Korm. határozat

a Digitális Nemzet Fejlesztési Programról

Megjelent:

MK 2014/43. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

1163/2014. (III. 25.) Korm. határozat

társasági részesedés megszerzése érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2014/43. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

1164/2014. (III. 25.) Korm. határozat

a fővárosi közösségi közlekedés 2014. évi működtetésével kapcsolatos egyes kérdésekről

Megjelent:

MK 2014/43. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

1165/2014. (III. 25.) Korm. határozat

az ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 azonosító számú ("Rehabilitációs Szolgáltatások fejlesztése az Észak-alföldi Régióban" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2014/43. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

1166/2014. (III. 25.) Korm. határozat

a DAOP-1.1.1/B-13-2013-0001 azonosító számú ("«Csillag» Bölcsőde és Óvoda fejlesztése" című) projekt akciótervi nevesítéséről

Megjelent:

MK 2014/43. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

102/2014. (III. 25.) Korm. rendelet

az egyes kormányrendeletek postai tárgyú módosításáról

Megjelent:

MK 2014/44. (III. 25.)

Hatályos:

2014. 04. 09.

 

Jogszabály:

103/2014. (III. 25.) Korm. rendelet

a postai szolgáltatások különleges jogrend időszaki felkészítésének rendszeréről, feladatairól, működési feltételeiről

Megjelent:

MK 2014/44. (III. 25.)

Hatályos:

2014. 04. 09.

 

Jogszabály:

104/2014. (III. 25.) Korm. rendelet

a kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2014/44. (III. 25.)

Hatályos:

2014. 04. 02., 2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

7/2014. (III. 25.) MNB rendelet

a jegybanki alapkamat mértékéről

Megjelent:

MK 2014/44. (III. 25.)

Hatályos:

2014. 03. 26.

 

Jogszabály:

26/2014. (III. 25.) VM rendelet

az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról

Megjelent:

MK 2014/44. (III. 25.)

Hatályos:

2014. 04. 02., 2014. 07. 01., 2015. 06. 01.

 

Jogszabály:

1167/2014. (III. 25.) Korm. határozat

a tudományos közlemények közzétételéről szóló nemzeti bibliográfiai adatbázis létrehozatalával kapcsolatos egyes feladatokról

Megjelent:

MK 2014/44. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

105/2014. (III. 26.) Korm. rendelet

a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/45. (III. 26.)

Hatályos:

2014. 03. 27.

 

Jogszabály:

106/2014. (III. 26.) Korm. rendelet

az "Antenna Hungária" Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 100%-os társasági részesedése állami tulajdonban álló társaság általi megszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

Megjelent:

MK 2014/45. (III. 26.)

Hatályos:

2014. 03. 27.

 

Jogszabály:

27/2014. (III. 26.) VM rendelet

a zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet, valamint a zöldségnövény fajok tájfajtáinak és házikerti fajtáinak elismeréséről, valamint vetőmagvaik előállítási és forgalomba hozatali feltételeiről szóló65/2011. (VII. 11.) VM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/45. (III. 26.)

Hatályos:

2014. 03. 29.

 

Jogszabály:

113/2014. (III. 26.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2014/45. (III. 26.)

 

 

Jogszabály:

114/2014. (III. 26.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2014/45. (III. 26.)

 

 

Jogszabály:

115/2014. (III. 26.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/45. (III. 26.)

 

 

Jogszabály:

116/2014. (III. 26.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/45. (III. 26.)

 

 

Jogszabály:

117/2014. (III. 26.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/45. (III. 26.)

 

 

Jogszabály:

118/2014. (III. 26.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/45. (III. 26.)

 

 

Jogszabály:

119/2014. (III. 26.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2014/45. (III. 26.)

 

 

Jogszabály:

120/2014. (III. 26.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2014/45. (III. 26.)

 

 

Jogszabály:

1168/2014. (III. 26.) Korm. határozat

egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Ukrajna közötti Társulási Megállapodás szövegének végleges megállapításáról

Megjelent:

MK 2014/45. (III. 26.)

 

 

Jogszabály:

1169/2014. (III. 26.) Korm. határozat

a 2014. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló1918/2013. (XII. 11.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2014/45. (III. 26.)

Hatályos:

2014. 03. 27.

 

Jogszabály:

1170/2014. (III. 26.) Korm. határozat

a megyei vállalkozásfejlesztési alapítványokban gyakorolt alapítói jogok megyei önkormányzatok részére történő átadásáról

Megjelent:

MK 2014/45. (III. 26.)

 

 

Jogszabály:

1171/2014. (III. 26.) Korm. határozat

az egyes közúti közlekedési rendszerek közötti együttműködési képesség feltételeinek megteremtéséről, valamint az ezen rendszerek által gyűjtött adatok kölcsönös felhasználása jogi kereteinek kialakításáról

Megjelent:

MK 2014/45. (III. 26.)

 

 

Jogszabály:

1172/2014. (III. 26.) Korm. határozat

2018-2020. évi UEFA Labdarúgó Európa-bajnokság döntője3 csoportmérkőzésének és egy nyolcad- vagy negyeddöntő mérkőzésének rendezési joga megszerzése érdekében a Magyar Labdarúgó Szövetség által benyújtandó pályázathoz szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2014/45. (III. 26.)

 

 

Jogszabály:

1173/2014. (III. 26.) Korm. határozat

a GlaxoSmithKline Kft. magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

Megjelent:

MK 2014/45. (III. 26.)

 

 

Jogszabály:

1174/2014. (III. 26.) Korm. határozat

a kecskeméti atlétikai centrum beruházásról

Megjelent:

MK 2014/45. (III. 26.)

 

 

Jogszabály:

1175/2014. (III. 26.) Korm. határozat

a székesfehérvári Fűtőerőmű Korlátolt Felelősségű Társaság "f. a."vagyoni elemeinek megvásárlása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/45. (III. 26.)

 

 

Jogszabály:

1176/2014. (III. 26.) Korm. határozat

a "Czinka Panna - Vidékfejlesztő Roma Fiatalok" ösztöndíjprogram új elemének finanszírozása, valamint a Műcsarnok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működéséhez szükséges fedezet biztosítása érdekében költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/45. (III. 26.)

 

 

Jogszabály:

1177/2014. (III. 26.) Korm. határozat

az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011-2013. időszakra szóló akciótervének módosításáról

Megjelent:

MK 2014/45. (III. 26.)

 

 

Jogszabály:

1178/2014. (III. 26.) Korm. határozat

a Regionális Operatív Programból megvalósított országos mellékúthálózat felújítási program folytatásáról

Megjelent:

MK 2014/45. (III. 26.)

 

 

Jogszabály:

23/2014. (III. 27.) EMMI rendelet

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/46. (III. 27.)

Hatályos:

2014. 03. 28., 2014. 09. 01.

 

Jogszabály:

5/2014. (III. 27.) HM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 3/2013. (VI. 11.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/46. (III. 27.)

Hatályos:

2014. 03. 28.

 

Jogszabály:

28/2014. (III. 27.) VM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2014. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról

Megjelent:

MK 2014/46. (III. 27.)

Hatályos:

2014. 03. 28.

 

Jogszabály:

1179/2014. (III. 27.) Korm. határozat

a Givaudan Hungary Kft. létszámbővítéshez kapcsolódó képzéseinek támogatásáról

Megjelent:

MK 2014/46. (III. 27.)

 

 

Jogszabály:

1180/2014. (III. 27.) Korm. határozat

"A székesfehérvári királyi bazilika embertani leleteinek genetikai azonosítása" című projekt 1. ütemének megvalósítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/46. (III. 27.)

 

 

Jogszabály:

1181/2014. (III. 27.) Korm. határozat

a 2013. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

Megjelent:

MK 2014/46. (III. 27.)

 

 

Jogszabály:

1182/2014. (III. 27.) Korm. határozat

Magyarország nemzetközi fejlesztési együttműködésére vonatkozó szakpolitikai stratégiájáról és nemzetközi humanitárius segítségnyújtására vonatkozó szakpolitikai koncepciójáról (2014-2020)

Megjelent:

MK 2014/46. (III. 27.)

Hatályos:

2014. 03. 28.

 

Jogszabály:

1183/2014. (III. 27.) Korm. határozat

az Észak-Magyarországi Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról

Megjelent:

MK 2014/46. (III. 27.)

 

 

Jogszabály:

1184/2014. (III. 27.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról és egyes projektek többletforrás igényének jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2014/46. (III. 27.)

 

 

Jogszabály:

1185/2014. (III. 27.) Korm. határozat

a regionális operatív programok 2011-2013. évekre szóló akciótervei egyes prioritásainak módosításáról

Megjelent:

MK 2014/46. (III. 27.)

 

 

Jogszabály:

1186/2014. (III. 28.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának módosításáról, valamint egyes nagyprojektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2014/47. (III. 28.)

 

 

Jogszabály:

1187/2014. (III. 28.) Korm. határozat

az intelligens szakosodási stratégia tervezési folyamatának irányítási rendszeréről

Megjelent:

MK 2014/47. (III. 28.)

 

 

Jogszabály:

1188/2014. (III. 28.) Korm. határozat

a "Kiváló Európai Elektronikai Alkatrészek és Rendszerek" elnevezésű programban való magyar részvételről

Megjelent:

MK 2014/47. (III. 28.)

 

 

Jogszabály:

1189/2014. (III. 28.) Korm. határozat

a DAOP-2.1.1/G-09-2f-2012-0001 azonosító számú ("Gyulai Várfürdő fejlesztése 2009." című) projekttel összefüggésben a Gyulai Várfürdő Fürdő- és Gyógyszolgáltató Kft. biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi, részleges mentesítéséről

Megjelent:

MK 2014/47. (III. 28.)

 

 

Jogszabály:

1190/2014. (III. 28.) Korm. határozat

a DAOP-2.1.1/G-13-2013-0001 azonosító számú ("Kalocsa Szíve Program" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2014/47. (III. 28.)

 

 

Jogszabály:

1191/2014. (III. 28.) Korm. határozat

a KEOP-2.4.0/2F/09-11-2013-0001 azonosító számú ("Vörösiszap szennyezés kármentesítése" című) nagyprojekt megvalósításának elősegítéséről

Megjelent:

MK 2014/47. (III. 28.)

 

 

Jogszabály:

1192/2014. (III. 28.) Korm. határozat

az "M43 gyorsforgalmi út Makó-Csanádpalota/Nagylak (országhatár) közti szakaszának kivitelezése" című módosított nagyprojekt-javaslat Európai Bizottsághoz történő benyújtásáról és az ehhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2014/47. (III. 28.)

 

 

Jogszabály:

1193/2014. (III. 28.) Korm. határozat

a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kiemelt kategóriájú koncertjeinek szervezése, a Concerto Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása, továbbá a magyar komolyzenei koncepció kidolgozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/47. (III. 28.)

 

 

Jogszabály:

1194/2014. (III. 28.) Korm. határozat

a Kuala Lumpur-i Nagykövetség nyitásához kapcsolódó feladatokról

Megjelent:

MK 2014/47. (III. 28.)

 

 

Jogszabály:

23/2014. (III. 31.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 59/2013. (IX. 27.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/18. (III. 31.)

Hatályos:

2014. 04. 01.

 

Jogszabály:

24/2014. (III. 31.) HM utasítás

az Európai Unió 2014-2020-as programozási időszak forrásainak tárca szintű tervezésével és felhasználásával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/18. (III. 31.)

Hatályos:

2014. 04. 01.

 

Jogszabály:

25/2014. (III. 31.) HM utasítása

a béketámogató műveletekben részt vevő állomány részletes kategóriába sorolásáról szóló 58/2013. (IX. 20.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/18. (III. 31.)

Hatályos:

2014. 04. 01.

 

Jogszabály:

26/2014. (III. 31.) HM utasítás

az egyes illetményen kívüli juttatások mértékének és összegének megállapításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/18. (III. 31.)

Hatályos:

2014. 04. 01.

 

Jogszabály:

27/2014. (III. 31.) HM utasítás

a munkaköri pótlékra jogosító szolgálati beosztások körének és a pótlék mértékének meghatározásáról szóló 84/2013. (XII. 21.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/18. (III. 31.)

Hatályos:

2014. 04. 01.

 

Jogszabály:

28/2014. (III. 31.) HM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő gazdálkodás szabályairól szóló 54/2012. (VII. 27.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/18. (III. 31.)

Hatályos:

2014. 04. 01.

 

Jogszabály:

29/2014. (III. 31.) HM utasítás

a Magyar Honvédség vezetését biztosító ügyeleti és készenléti szolgálatok működéséről szóló 20/2007. (HK 4.) HM utasítás és a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról szóló 28/2012. (IV. 21.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/18. (III. 31.)

Hatályos:

2014. 04. 01.

 

Jogszabály:

2/2014. (III. 31.) KüM utasítás

a Magyarország külképviseletein lefolytatandó 2014. évi országgyűlési választás pénzügyi tervezésének, lebonyolításának, valamint elszámolásának rendjéről, valamint a külképviseleteken lefolytatandó választás lebonyolításának speciális feladatairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/18. (III. 31.)

Hatályos:

2014. 04. 01.

 

Jogszabály:

3/2014. (III. 31.) KüM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/18. (III. 31.)

Hatályos:

2014. 04. 01.

 

Jogszabály:

10/2014. (III. 31.) NFM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/18. (III. 31.)

Hatályos:

2014. 04. 01.

 

Jogszabály:

11/2014. (III. 31.) NFM utasítás

az illetményszámfejtés eljárási rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/18. (III. 31.)

Hatályos:

2014. 04. 01.

 

Jogszabály:

12/2014. (III. 31.) NFM utasítás

a nemzeti fejlesztési miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény által előírt befizetési kötelezettségekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/18. (III. 31.)

Hatályos:

2014. 04. 01.

 

Jogszabály:

4/2014. (III. 31.) VM-KIM együttes utasítás

a Vidékfejlesztési Minisztérium hatáskörébe tartozóan a kormányhivatalok szakigazgatási szervei által beszedett központosított bevételek befizetésének eljárási szabályairól szóló 8/2013. (III. 29.) VM-KIM együttes utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/18. (III. 31.)

Hatályos:

2014. 04. 01.

 

Jogszabály:

2/2014. (III. 31.) NFM KÁT utasítás

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium lakáscélú támogatási rendszeréről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/18. (III. 31.)

Hatályos:

2014. 04. 01.

 

Jogszabály:

3/2014. (III. 31.) NFM KÁT utasítás

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 2/2013. (III. 29.) NFM KÁT utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/18. (III. 31.)

Hatályos:

2014. 04. 01.

 

Jogszabály:

6/2014. (III. 31.) GVH utasítás

a Gazdasági Versenyhivatal közszolgálati szabályzatáról szóló 15/Eln./2012. utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/18. (III. 31.)

Hatályos:

2014. 04. 01.

 

Jogszabály:

3/2014. (III. 31.) NVI utasítás

a nemzetközi megfigyelők részvételéről az Országgyűlés tagjainak 2014. április 6. napjára kitűzött választásán

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/18. (III. 31.)

Hatályos:

2014. 04. 01.

 

Jogszabály:

12/2014. (III. 31.) KüM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ közötti Székhely-megállapodás kihirdetéséről szóló 2014. évi XIII. törvény 2-3. §-ának és 5. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/18. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2014/18. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/18. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

MNB közlemény

a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/18. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

KIM közlemény

érvényét vesztett jogtanácsosi igazolványról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/18. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Választási Bizottság közleménye

országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ív hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/18. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/18. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

Isaszeg Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/18. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

107/2014. (III. 31.) Korm. rendelet

az Országos Környezeti Kármentesítési Program keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2014/48. (III. 31.)

Hatályos:

2014. 04. 01.

 

Jogszabály:

8/2014. (III. 31.) MNB rendelet

az "Ybl Miklós" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2014/48. (III. 31.)

Hatályos:

2014. 04. 03.

 

Jogszabály:

9/2014. (III. 31.) MNB rendelet

az "Ybl Miklós" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2014/48. (III. 31.)

Hatályos:

2014. 04. 03.

 

Jogszabály:

26/2014. (III. 31.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrség hivatásos állományú tagjainak 2014. évi ruházati utánpótlási ellátmánya felhasználási rendjéről, valamint az Országgyűlési Őrség egyenruha-ellátásra jogosult hivatásos állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról szóló 64/2012. (XII. 12.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/48. (III. 31.)

Hatályos:

2014. 04. 01.

 

Jogszabály:

27/2014. (III. 31.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati-, fegyverzeti-, kényszerítőeszköz és világítástechnikai felszereléséről szóló 71/2011. (XII. 31.) BM rendelet, valamint a rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a fegyveres biztonsági őrök ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályokról szóló 70/2012. (XII. 14.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/48. (III. 31.)

Hatályos:

2014. 04. 01.

 

Jogszabály:

14/2014. (III. 31.) NGM rendelet

a felnőttképzési szakértői és a felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2014/48. (III. 31.)

Hatályos:

2014. 04. 01., 2014. 05. 01.

 

Jogszabály:

14/2014. (III. 31.) NFM rendelet

egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2014/48. (III. 31.)

Hatályos:

2014. 04. 01.

 

Jogszabály:

29/2014. (III. 31.) VM rendelet

az állami digitális távérzékelési adatbázisról

Megjelent:

MK 2014/48. (III. 31.)

Hatályos:

2014. 04. 08.

 

Jogszabály:

121/2014. (III. 31.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2014/48. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

122/2014. (III. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/48. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

123/2014. (III. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/48. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

124/2014. (III. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/48. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

125/2014. (III. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/48. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

126/2014. (III. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/48. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

127/2014. (III. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/48. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

128/2014. (III. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/48. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

129/2014. (III. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/48. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

1195/2014. (III. 31.) Korm. határozat

az Államreform Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének módosításáról

Megjelent:

MK 2014/48. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

1196/2014. (III. 31.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 3. és 6. prioritásának módosításáról

Megjelent:

MK 2014/48. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

108/2014. (IV. 1.) Korm. rendelet

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/49. (IV. 1.)

Hatályos:

2014. 04. 02.

 

Jogszabály:

109/2014. (IV. 1.) Korm. rendelet

az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgép beszerzéséhez kapcsolódó követelések engedményezéséről és az engedményezéshez kapcsolódó egyéb kérdésekről

Megjelent:

MK 2014/49. (IV. 1.)

Hatályos:

2014. 04. 02.

 

Jogszabály:

110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelet

egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2014/49. (IV. 1.)

Hatályos:

2014. 04. 01. 16 órától.

 

Jogszabály:

111/2014. (IV. 1.) Korm. rendelet

a transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó közös érdekű projektek és azok engedélyezési eljárásának megkönnyítéséről, koordinálásáról

Megjelent:

MK 2014/49. (IV. 1.)

Hatályos:

2014. 04. 04.

 

Jogszabály:

28/2014. (IV. 1.) BM rendelet

a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról

Megjelent:

MK 2014/49. (IV. 1.)

Hatályos:

2014. 04. 02.

 

Jogszabály:

1197/2014. (IV. 1.) Korm. határozat

az egyes nemzetközi pénzügyi intézményeknél a Magyarországot képviselő kormányzótanácsi tag felmentéséről, valamint új kormányzótanácsi tag kinevezéséről

Megjelent:

MK 2014/49. (IV. 1.)

 

 

Jogszabály:

1198/2014. (IV. 1.) Korm. határozat

a kormányközi vegyesbizottságok tagjainak és tisztségviselőinek kijelöléséről szóló 2118/2008. (VIII. 27.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2014/49. (IV. 1.)

Hatályos:

2014. 04. 02.

 

Jogszabály:

1199/2014. (IV. 1.) Korm. határozat

a közfoglalkoztatás 2014. évi céljairól

Megjelent:

MK 2014/49. (IV. 1.)

 

 

Jogszabály:

1200/2014. (IV. 1.) Korm. határozat

egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról

Megjelent:

MK 2014/49. (IV. 1.)

 

 

Jogszabály:

1201/2014. (IV. 1.) Korm. határozat

a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/49. (IV. 1.)

 

 

Jogszabály:

1202/2014. (IV. 1.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli átcsoportosításról, a Fővárosi Törvényszék egyes szervezeti egységeinek megfelelő színvonalú elhelyezéséhez kapcsolódó intézkedésekről és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1664/2012. (XII. 20.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2014/49. (IV. 1.)

 

 

Jogszabály:

1203/2014. (IV. 1.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, továbbá az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttesről és a megvalósítás előkészítéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1031/2013. (I. 30.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2014/49. (IV. 1.)

 

 

Jogszabály:

1204/2014. (IV. 1.) Korm. határozat

az Auer Akadémia, hegedűfesztivál és nemzetközi hegedűverseny támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/49. (IV. 1.)

 

 

Jogszabály:

1205/2014. (IV. 1.) Korm. határozat

a HYGINETT Magyar-Amerikai Higiéniai Cikkeket Gyártó Kft. létszámbővítéshez kapcsolódó képzéseinek támogatásáról

Megjelent:

MK 2014/49. (IV. 1.)

 

 

Jogszabály:

1206/2014. (IV. 1.) Korm. határozat

Tatabánya és Esztergom térségének kiemelt járműipari központtá nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2014/49. (IV. 1.)

 

 

Jogszabály:

1207/2014. (IV. 1.) Korm. határozat

Kisbér város külterületén fekvő egyes szántó művelési ágú ingatlanok beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2014/49. (IV. 1.)

 

 

Jogszabály:

1208/2014. (IV. 1.) Korm. határozat

a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról

Megjelent:

MK 2014/49. (IV. 1.)

 

 

Jogszabály:

1209/2014. (IV. 1.) Korm. határozat

a Közép-Dunántúli Operatív Program és a Dél-Alföldi Operatív Program keretében városrehabilitáció tárgyú kiemelt projektek akciótervi nevesítéséről

Megjelent:

MK 2014/49. (IV. 1.)

 

 

Jogszabály:

112/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet

a Prümi Szerződésben meghatározott Nyilatkozatok újbóli megtételéről és a Prümi Szerződésben meghatározott Nyilatkozatok megtételéről, valamint a Prümi Szerződés Adminisztratív és Technikai Végrehajtási Megállapodásának kihirdetéséről szóló 288/2007. (X. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/50. (IV. 3.)

Hatályos:

2014. 04. 04.

 

Jogszabály:

113/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet

az egyes európai uniós jogi aktusokban rögzített bűnügyi, illetve rendészeti tárgyú együttműködés keretében történő információcsere részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2014/50. (IV. 3.)

Hatályos:

2014. 04. 18.

 

Jogszabály:

114/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya közötti, a vízgazdálkodás területén való együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2014/50. (IV. 3.)

Hatályos:

2014. 04. 04. - kivétellel.

 

Jogszabály:

115/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet

a mezőgazdasági vízszolgáltatás díjképzési rendjéről

Megjelent:

MK 2014/50. (IV. 3.)

Hatályos:

2014. 04. 06.

 

Jogszabály:

116/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet

a közúti fuvarozást érintő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2014/50. (IV. 3.)

Hatályos:

2014. 05. 04., 2014. 07. 01.

 

Jogszabály:

117/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet

egyes gazdasági társaságok stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

Megjelent:

MK 2014/50. (IV. 3.)

Hatályos:

2014. 04. 04.

 

Jogszabály:

118/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet

a gáz csatlakozóvezetékek és a felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos bejelentések ügyében eljáró hatóság kijelöléséről

Megjelent:

MK 2014/50. (IV. 3.)

Hatályos:

2014. 05. 03.

 

Jogszabály:

10/2014. (IV. 3.) MNB rendelet

a tőkekövetelményről, a valós értéken értékelt nem realizált nyereségről és veszteségről, az ezekhez kapcsolódó levonásokról és a tőkeinstrumentumokhoz kapcsolódó szerzett jogokról

Megjelent:

MK 2014/50. (IV. 3.)

Hatályos:

2014. 04. 18.

 

Jogszabály:

29/2014. (IV. 3.) BM rendelet

a gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki javításával kapcsolatos mulasztások bejelentésének eljárási szabályairól

Megjelent:

MK 2014/50. (IV. 3.)

Hatályos:

2014. 05. 03.

 

Jogszabály:

15/2014. (IV. 3.) NGM rendelet

az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól

Megjelent:

MK 2014/50. (IV. 3.)

Hatályos:

2014. 04. 04.

 

Jogszabály:

15/2014. (IV. 3.) NFM rendelet

egyes légiközlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2014/50. (IV. 3.)

Hatályos:

2014. 04. 11., 2014. 04. 21., 2014. 06. 01., 2015. 03. 31.

 

Jogszabály:

16/2014. (IV. 3.) NFM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 27/2013. (VI. 12.) NFM rendelet és a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásáról szóló 69/2013. (XI. 28.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/50. (IV. 3.)

Hatályos:

2014. 04. 04.

 

Jogszabály:

30/2014. (IV. 3.) VM rendelet

az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2014/50. (IV. 3.)

Hatályos:

2014. 04. 04.

 

Jogszabály:

31/2014. (IV. 3.) VM rendelet

egyes környezetvédelmi tárgyú rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2014/50. (IV. 3.)

Hatályos:

2014. 04. 11., 2014. 05. 04.

 

Jogszabály:

32/2014. (IV. 3.) VM rendelet

az agrár-szaktanácsadással kapcsolatos és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2014/50. (IV. 3.)

Hatályos:

2014. 04. 04., 2014. 04. 30., 2014. 05. 01.

 

Jogszabály:

130/2014. (IV. 3.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2014/50. (IV. 3.)

 

 

Jogszabály:

131/2014. (IV. 3.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2014/50. (IV. 3.)

 

 

Jogszabály:

132/2014. (IV. 3.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/50. (IV. 3.)

 

 

Jogszabály:

133/2014. (IV. 3.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/50. (IV. 3.)

 

 

Jogszabály:

134/2014. (IV. 3.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/50. (IV. 3.)

 

 

Jogszabály:

1210/2014. (IV. 3.) Korm. határozat

az erbili magyar főkonzulátus létrehozásával kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

MK 2014/50. (IV. 3.)

 

 

Jogszabály:

1211/2014. (IV. 3.) Korm. határozat

a 2013. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

Megjelent:

MK 2014/50. (IV. 3.)

 

 

Jogszabály:

1212/2014. (IV. 3.) Korm. határozat

a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram 2014. január 1. és 2014. június 30. közötti szakaszának megvalósítása érdekében a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Miniszterelnökség fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/50. (IV. 3.)

 

 

Jogszabály:

1213/2014. (IV. 3.) Korm. határozat

a regionális víziközmű-társaságok közszolgálati szerződés alapján történő finanszírozása érdekében az Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/50. (IV. 3.)

 

 

Jogszabály:

1214/2014. (IV. 3.) Korm. határozat

állami ingatlannak a Magyar Cserkészszövetség részére versenyeztetés mellőzésével történő használatba adásáról

Megjelent:

MK 2014/50. (IV. 3.)

 

 

Jogszabály:

1215/2014. (IV. 3.) Korm. határozat

a KMOP-3.1.1/E-2013-0001 azonosító számú ("Márianosztra-Nagyirtás közötti kisvasút teljes, turisztikai célú helyreállítása" című) projekttel összefüggésben az Ipoly Erdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről

Megjelent:

MK 2014/50. (IV. 3.)

 

 

Jogszabály:

1216/2014. (IV. 3.) Korm. határozat

a KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0022 azonosító számú ("Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása - zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével" című) kiemelt projekt pénzügyi, finanszírozási tranzakciókon realizált árfolyamveszteségének kompenzálásáról

Megjelent:

MK 2014/50. (IV. 3.)

 

 

Jogszabály:

1217/2014. (IV. 3.) Korm. határozat

a TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0014 azonosító számú ("A Tatai Eötvös József Gimnázium Öveges Programja" című) projekttel összefüggésben biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítésről

Megjelent:

MK 2014/50. (IV. 3.)

 

 

Jogszabály:

1218/2014. (IV. 3.) Korm. határozat

az egészségügyi infrastrukturális beruházások operatív programok terhére el nem számolható többletköltségei forrásának biztosításáról

Megjelent:

MK 2014/50. (IV. 3.)

 

 

Jogszabály:

1219/2014. (IV. 3.) Korm. határozat

a TÁMOP-6.2.5-B/13/1-2014-0001 azonosító számú ("Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben - Területi együttműködések kialakítása" című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2014/50. (IV. 3.)

 

 

Jogszabály:

24/2014. (IV. 4.) EMMI rendelet

a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet, valamint a háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/51. (IV. 4.)

Hatályos:

2014. 04. 05.

 

Jogszabály:

25/2014. (IV. 4.) EMMI rendelet

az egyházi költségvetési céltámogatások folyósításáról és elszámolásáról szóló 58/2013. (VIII. 7.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/51. (IV. 4.)

Hatályos:

2014. 04. 05.

 

Jogszabály:

16/2014. (IV. 4.) NGM rendelet

a felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a nyelvi képzés követelményei teljesítésének igazolásáról

Megjelent:

MK 2014/51. (IV. 4.)

Hatályos:

2014. 04. 05.

 

Jogszabály:

33/2014. (IV. 4.) VM rendelet

egyes állatjóléti támogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2014/51. (IV. 4.)

Hatályos:

2014. 04. 05.

 

Jogszabály:

34/2014. (IV. 4.) VM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről

Megjelent:

MK 2014/51. (IV. 4.)

Hatályos:

2014. 04. 05.

 

Jogszabály:

35/2014. (IV. 4.) VM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2014. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

Megjelent:

MK 2014/51. (IV. 4.)

Hatályos:

2014. 04. 07.

 

Jogszabály:

36/2014. (IV. 4.) VM rendelet

az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeleteknek az általános és a mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás közösségi feltételeinek változásával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2014/51. (IV. 4.)

Hatályos:

2014. 04. 05.

 

Jogszabály:

37/2014. (IV. 4.) VM rendelet

a fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról

Megjelent:

MK 2014/51. (IV. 4.)

Hatályos:

2014. 04. 12.

 

Jogszabály:

38/2014. (IV. 4.) VM rendelet

a benzin tárolásából, elosztásából és töltőállomáson a gépjármű feltöltéséből származó illékony szerves vegyület (VOC) csökkentéséről szóló 118/2011. (XII. 15.) VM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/51. (IV. 4.)

Hatályos:

2014. 04. 12.

 

Jogszabály:

10/2014. (IV. 4.) AB határozat

az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 163/F. § a alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint folyamatban lévő ügyekben történő alkalmazásának kizárásáról

Megjelent:

MK 2014/51. (IV. 4.)

Hatályos:

2014. 04. 04.

 

Jogszabály:

11/2014. (IV. 4.) AB határozat

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi C. törvény 2:22. § (1) és (2) bekezdései alaptörvény-ellenességének és nemzetközi szerződésbe ütközésének megállapítására irányuló indítvány elutasításáról

Megjelent:

MK 2014/51. (IV. 4.)

Hatályos:

2014. 04. 04.

 

Jogszabály:

119/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet

a kiemelt nemzeti emlékhely használatának rendjéről

Megjelent:

MK 2014/52. (IV. 8.)

Hatályos:

2014. 04. 09.

 

Jogszabály:

120/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet

a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről

Megjelent:

MK 2014/52. (IV. 8.)

Hatályos:

2014. 04. 23.

 

Jogszabály:

121/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet

egyes agrár- és környezetvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2014/52. (IV. 8.)

Hatályos:

2014. 04. 09., 2014. 04. 16.

 

Jogszabály:

122/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet

a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díj fizetését szolgáló programjához kapcsolódó állami kezességvállalásról és kamattámogatásról szóló 232/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/52. (IV. 8.)

Hatályos:

2014. 04. 09., 2014. 07. 01.

 

Jogszabály:

26/2014. (IV. 8.) EMMI rendelet

a várandósgondozásról

Megjelent:

MK 2014/52. (IV. 8.)

Hatályos:

2014. 07. 01.

 

Jogszabály:

27/2014. (IV. 8.) EMMI rendelet

az előadó-művészeti szervezetek és az előadó-művészeti érdekképviseleti szervezetek működésével kapcsolatos hatósági eljárások és adatszolgáltatások részletes szabályairól szóló 14/2012. (III. 6.) NEFMI rendelet, valamint az előadó-művészeti szervezeteknek nyújtott támogatások pénzügyi és beszámolási szabályairól szóló 34/2013. (V. 14.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/52. (IV. 8.)

Hatályos:

2014. 04. 09., 2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

4/2014. (IV. 8.) KüM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 2/2013. (VIII. 30.) KüM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/52. (IV. 8.)

Hatályos:

2014. 04. 09.

 

Jogszabály:

17/2014. (IV. 8.) NGM rendelet

a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló 8/2013. (III. 6.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/52. (IV. 8.)

Hatályos:

2014. 04. 23.

 

Jogszabály:

17/2014. (IV. 8.) NFM rendelet

a közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási, felújítási, valamint új eszköz beszerzési támogatásáról

Megjelent:

MK 2014/52. (IV. 8.)

Hatályos:

2014. 04. 09.

 

Jogszabály:

39/2014. (IV. 8.) VM rendelet

egyes védett eredetű borok termelését szabályozó rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2014/52. (IV. 8.)

Hatályos:

2014. 04. 11.

 

Jogszabály:

40/2014. (IV. 8.) VM rendelet

a cukorrépa-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról

Megjelent:

MK 2014/52. (IV. 8.)

Hatályos:

2014. 04. 11.

 

Jogszabály:

41/2014. (IV. 8.) VM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőterületeket érintő tűzkárok megelőzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Megjelent:

MK 2014/52. (IV. 8.)

Hatályos:

2014. 04. 11.

 

Jogszabály:

1220/2014. (IV. 8.) Korm. határozat

a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program keretében megvalósuló infrastruktúra-fejlesztésekről, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/52. (IV. 8.)

 

 

Jogszabály:

1221/2014. (IV. 8.) Korm. határozat

az M43 autópálya országhatárig történő kiépítéséhez kapcsolódó intézkedésekről

Megjelent:

MK 2014/52. (IV. 8.)

 

 

Jogszabály:

1222/2014. (IV. 8.) Korm. határozat

a "«Kreatív város - fenntartható vidék» új regionális fejlesztési stratégia megvalósításáról Kőszeg város példáján" című koncepcióval kapcsolatos egyes feladatokról

Megjelent:

MK 2014/52. (IV. 8.)

 

 

Jogszabály:

1223/2014. (IV. 8.) Korm. határozat

az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a szakmához alprogram megvalósítása érdekében a Nemzeti Foglalkoztatási Alap és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/52. (IV. 8.)

 

 

Jogszabály:

1224/2014. (IV. 8.) Korm. határozat

az A38 hajó felújítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/52. (IV. 8.)

 

 

Jogszabály:

33/2014. (IV. 8.) ME határozat

a Magyar Nyelvstratégiai Intézet igazgatójának kinevezéséről

Megjelent:

MK 2014/52. (IV. 8.)

 

 

Jogszabály:

34/2014. (IV. 8.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről

Megjelent:

MK 2014/52. (IV. 8.)

 

 

Jogszabály:

Helyreigazítás

a Magyar Közlöny 2014/52. számában

Megjelent:

MK 2014/52. (IV. 8.)

 

 

Jogszabály:

2/2014. (IV. 9.) ME utasítás

a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (I. 22.) ME utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/19. (IV. 9.)

Hatályos:

2014. 04. 10.

 

Jogszabály:

5/2014. (IV. 9.) MeG államtitkári utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/19. (IV. 9.)

Hatályos:

2014. 04. 10.

 

Jogszabály:

13/2014. (IV. 9.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériumának Közbeszerzési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/19. (IV. 9.)

Hatályos:

2014. 04. 10.

 

Jogszabály:

30/2014. (IV. 9.) HM utasítás

a ruházati illetménynorma 2014. évi összegeinek megállapításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/19. (IV. 9.)

Hatályos:

2014. 04. 10.

 

Jogszabály:

4/2014. (IV. 9.) KüM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/19. (IV. 9.)

Hatályos:

2014. 04. 10.

 

Jogszabály:

5/2014. (IV. 9.) KüM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/19. (IV. 9.)

Hatályos:

2014. 04. 10.

 

Jogszabály:

12/2014. (IV. 9.) NGM utasítás

a nemzetgazdasági miniszter rendelkezése alatt álló központi kezelésű előirányzatok és finanszírozási kiadások kezelésének eljárási rendjéről szóló 5/2013. (III. 8.) NGM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/19. (IV. 9.)

Hatályos:

2014. 04. 10.

 

Jogszabály:

13/2014. (IV. 9.) NGM utasítás

a Nemzetgazdasági Minisztérium esélyegyenlőségi tervéről szóló 24/2012. (VIII. 24.) NGM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/19. (IV. 9.)

Hatályos:

2014. 04. 10.

 

Jogszabály:

13/2014. (IV. 9.) NFM utasítás

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2013. (VII. 12.) NFM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/19. (IV. 9.)

Hatályos:

2014. 04. 10.

 

Jogszabály:

14/2014. (IV. 9.) NFM utasítás

az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívákról szóló 14/2012. (VI. 8.) NFM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/19. (IV. 9.)

Hatályos:

2014. 04. 10.

 

Jogszabály:

3/2014. (IV. 9.) BVOP utasítás

a belügyi gépjárművezetők és a gépjárművezetést oktatók képzési követelményeinek megállapításáról szóló 16/2013. (V. 28.) BM utasítás végrehajtásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/19. (IV. 9.)

Hatályos:

2014. 04. 10.

 

Jogszabály:

7/2014. (IV. 9.) GVH utasítás

a Gazdasági Versenyhivatal közszolgálati szabályzatáról szóló 15/Eln./2012. utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/19. (IV. 9.)

Hatályos:

2014. 04. 01.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2014/19. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/19. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

KIM közlemény

érvényét vesztett jogtanácsosi igazolványról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/19. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/19. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

Érvénytelenítés

a Hivatalos Értesítő 2014/19. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/19. (IV. 9.)

 

 

Jogszabály:

123/2014. (IV. 10.) Korm. rendelet

a közforgalmú személyszállítási szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatok, adatbázisok és elektronikus adatkommunikációs technológiák egységességét és átjárhatóságát biztosító műszaki és technológiai előírásokról, a központi adatbázisokról és az azokhoz kapcsolódó központi szolgáltatásokról, továbbá a működtető szervezetek kijelöléséről

Megjelent:

MK 2014/53. (IV. 10.)

Hatályos:

2014. 05. 01.

 

Jogszabály:

124/2014. (IV. 10.) Korm. rendelet

az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/53. (IV. 10.)

Hatályos:

2014. 04. 11., 2014. 07. 01.

 

Jogszabály:

125/2014. (IV. 10.) Korm. rendelet

az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/53. (IV. 10.)

Hatályos:

2014. 04. 11.

 

Jogszabály:

126/2014. (IV. 10.) Korm. rendelet

a 2014-2020-as programozási időszakban a transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtási intézményeiről

Megjelent:

MK 2014/53. (IV. 10.)

Hatályos:

2014. 04. 11.

 

Jogszabály:

127/2014. (IV. 10.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által történő átvételével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2014/53. (IV. 10.)

Hatályos:

2014. 04. 11. 2014. 04. 15.

 

Jogszabály:

128/2014. (IV. 10.) Korm. rendelet

a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályaival összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2014/53. (IV. 10.)

Hatályos:

2014. 04. 11.

 

Jogszabály:

129/2014. (IV. 10.) Korm. rendelet

a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/53. (IV. 10.)

Hatályos:

2014. 04. 11.

 

Jogszabály:

30/2014. (IV. 10.) BM rendelet

a minimális építőipari rezsióradíj 2014. évi mértékéről

Megjelent:

MK 2014/53. (IV. 10.)

Hatályos:

2014. 04. 25.

 

Jogszabály:

31/2014. (IV. 10.) BM rendelet

egyes ingatlanok műemléki védettségének megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2014/53. (IV. 10.)

Hatályos:

2014. 04. 13.

 

Jogszabály:

28/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet

az Egészségügyi Tudományos Tanácsról

Megjelent:

MK 2014/53. (IV. 10.)

Hatályos:

2014. 04. 25., 2014. 11. 01.

 

Jogszabály:

29/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet

a muzeális intézményekben őrzött kulturális javak kölcsönzéséről, valamint a kijelölési eljárásról

Megjelent:

MK 2014/53. (IV. 10.)

Hatályos:

2014. 05. 10.

 

Jogszabály:

30/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet

az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól

Megjelent:

MK 2014/53. (IV. 10.)

Hatályos:

2014. 04. 25.

 

Jogszabály:

18/2014. (IV. 10.) NGM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 4/2014. (II. 6.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/53. (IV. 10.)

Hatályos:

2014. 04. 14.

 

Jogszabály:

12/2014. (IV. 10.) AB határozat

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 2011. április 2-től 2011. december 31-ig hatályos 37/B. § (3) bekezdés b) pont szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapításáról és alkalmazhatóságának kizárásáról

Megjelent:

MK 2014/53. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

135/2014. (IV. 10.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2014/53. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

136/2014. (IV. 10.) KE határozat

az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesének kinevezéséről

Megjelent:

MK 2014/53. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

1225/2014. (IV. 10.) Korm. határozat

a 2007-2013 közötti európai uniós programok lebonyolítását támogató intézményrendszer-átalakítás végrehajtásával kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

MK 2014/53. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

1226/2014. (IV. 10.) Korm. határozat

a 2013. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

Megjelent:

MK 2014/53. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

1227/2014. (IV. 10.) Korm. határozat

a Liget Budapest projekt megvalósításával összefüggő egyes kérdésekről

Megjelent:

MK 2014/53. (IV. 10.)

Hatályos:

2014. 04. 11.

 

Jogszabály:

1228/2014. (IV. 10.) Korm. határozat

a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő építése tárgyú európai uniós támogatásból megvalósuló projekt előkészítésére vonatkozó támogatáshoz szükséges 2014. évi önrész összegének, valamint a településrendezési tervek módosításához és az engedélyezési eljárások költségeihez szükséges forrás biztosítása érdekében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Belügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/53. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

1229/2014. (IV. 10.) Korm. határozat

a büntetés-végrehajtás szirmabesenyői új objektumának építése érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/53. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

1230/2014. (IV. 10.) Korm. határozat

a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság, valamint a Nemzeti Infokommunikációs és Szolgáltató Zrt. - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megszűnéséből következő - feladatainak ellátásához szükséges források biztosítása érdekében a Miniszterelnökség és Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/53. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

1231/2014. (IV. 10.) Korm. határozat

A budapesti 4. számú metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar- Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai című projekt megvalósítása keretében a budapesti 4. számú metróvonal I. szakasz: Co-07 számú szerződés módosítása alapján folyósítandó hazai költségvetési forrás meghatározásáról

Megjelent:

MK 2014/53. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

1232/2014. (IV. 10.) Korm. határozat

az Országos Roma Önkormányzat köznevelési intézményhálózatának fejlesztéséről

Megjelent:

MK 2014/53. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

1233/2014. (IV. 10.) Korm. határozat

az ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0007 azonosító számú ("Tisza-tó és Hortobágy közötti kerékpárút kiépítése, komplex kerékpáros turisztikai fejlesztés megvalósítása a Tisza-tó kerékpáros körgyűrű Észak-Alföldi szakaszának megvalósítása" című) projekttel összefüggésben a Tisza-tó Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről

Megjelent:

MK 2014/53. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

1234/2014. (IV. 10.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának módosításáról, valamint a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0046 azonosító számú ("Az Észak-Magyarországi Régió településein élő lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2014/53. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

1235/2014. (IV. 10.) Korm. határozat

a KEOP-2012-5.6.0 jelű ("Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai" című) pályázati konstrukcióra benyújtható, a Belügyminisztériumhoz és a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz tartozó intézmények pályázatairól

Megjelent:

MK 2014/53. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

1236/2014. (IV. 10.) Korm. határozat

a KEOP-2012-5.6.0 jelű ("Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai" című) pályázati konstrukcióra előzetes kérdőívet benyújtó, az Emberi Erőforrások Minisztériuma fenntartásában lévő és a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz tartozó intézmények pályázatairól

Megjelent:

MK 2014/53. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

1237/2014. (IV. 10.) Korm. határozat

a KÖZOP-2.3.0-08-2008-0001 azonosító számú ("Budapest- Lőkösháza vasútvonal rekonstrukciója III. ütem" című) projekt támogatásának csökkentéséről és a KÖZOP-2.5.0-09-11-2014-0003 azonosító számú ("A Lepsény-Balatonszentgyörgy közötti vasúti vonalszakasz rekonstrukciója 1. szakasz, Lepsény-Szántód-Kőröshegy vonalszakaszának rekonstrukciója" című) projektjavaslat jóváhagyásáról és a projekt 2015. május 31-e után felmerülő költségei fedezetének biztosításáról

Megjelent:

MK 2014/53. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

1238/2014. (IV. 10.) Korm. határozat

a KÖZOP-3.5.0-09-2011-0001 azonosító számú kiemelt projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2014/53. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

1239/2014. (IV. 10.) Korm. határozat

a KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0003 azonosító számú ("32. sz. főút Hatvan- Jászfényszaru közötti szakasz 115 kN-os tengelyterhelés megerősítése, kerékpárút, valamint a 9+332 km szelvényben vasúti különszintű átvezetés és ívkorrekció építési munkái" című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2014/53. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

1240/2014. (IV. 10.) Korm. határozat

a 8. számú főút TEN-T hálózati szakaszainak a Közlekedés Operatív Program "Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének javítása" prioritásából történő finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2014/53. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

1241/2014. (IV. 10.) Korm. határozat

az NYDOP-5.2.1/C-11-2012-0001 azonosító számú ("Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2014/53. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

1242/2014. (IV. 10.) Korm. határozat

a TIOP-1.2.1-08/2-2009-0008 azonosító számú ("«KultúrSziget» - Agóra Nyíregyháza projekt" című) projekt költségnövekményének jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2014/53. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

1243/2014. (IV. 10.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/53. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

35/2014. (IV. 10.) ME határozat

a Magyarország és Románia között a Magyar Köztársaság és Románia között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 2004. április 27. napján aláírt Egyezmény módosításáról szóló Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2014/53. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

36/2014. (IV. 10.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság és Románia között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 2004. április 27. napján aláírt Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2014/53. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

37/2014. (IV. 10.) ME határozat

az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága tagjai megbízatásának meghosszabbításáról és új tag megbízásáról

Megjelent:

MK 2014/53. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

32/2014. (IV. 14.) BM rendelet

egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, valamint a régészeti lelőhely és a műemléki érték védetté nyilvánításáról, nyilvántartásáról és a régészeti feltárás részletes szabályairól szóló 80/2012. (XII. 28.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/54. (IV. 14.)

Hatályos:

2014. 04. 17.

 

Jogszabály:

31/2014. (IV. 14.) EMMI rendelet

a civil szervezetekkel kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2014/54. (IV. 14.)

Hatályos:

2014. 04. 15., 2014. 07. 01.

 

Jogszabály:

6/2014. (IV. 14.) HM rendelet

a szolgálati viszonnyal, a kártérítési felelősséggel, az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatásokkal, a regeneráló pihenéssel és a rekreáció rendjével, az elismerésekkel és az étkezési utalvánnyal való ellátással kapcsolatos egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2014/54. (IV. 14.)

Hatályos:

2014. 04. 15.

 

Jogszabály:

26/2014. (IV. 14.) KIM rendelet

az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/54. (IV. 14.)

Hatályos:

2014. 04. 15.

 

Jogszabály:

18/2014. (IV. 14.) NFM rendelet

egyes rendeleteknek a közreműködő szervezetek integrációjával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2014/54. (IV. 14.)

Hatályos:

2014. 04. 15.

 

Jogszabály:

19/2014. (IV. 14.) NFM rendelet

a Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságban az állami tulajdonú társasági részesedések felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának kijelöléséről

Megjelent:

MK 2014/54. (IV. 14.)

Hatályos:

2014. 04. 15.

 

Jogszabály:

20/2014. (IV. 14.) NFM rendelet

a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről és az országos közutak használatáért fizetendő útdíjak beszedésére alkalmas elektronikus díjszedési rendszer eszközei felett az államot megillető tulajdonosi jogokat gyakorló és kötelezettségeket teljesítő szervezet kijelöléséről szóló 19/2013. (V. 9.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/54. (IV. 14.)

Hatályos:

2014. 04. 15.

 

Jogszabály:

42/2014. (IV. 14.) VM rendelet

az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő "Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot" fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/54. (IV. 14.)

Hatályos:

2014. 04. 17.

 

Jogszabály:

43/2014. (IV. 14.) VM rendelet

a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/54. (IV. 14.)

Hatályos:

2014. 04. 17.

 

Jogszabály:

44/2014. (IV. 14.) VM rendelet

egyes halászati tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2014/54. (IV. 14.)

Hatályos:

2014. 04. 17., 2014. 05. 15.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köm. 5072/2013/3. határozata

Esztergom Város Önkormányzata törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségének elmulasztásáról

Megjelent:

MK 2014/54. (IV. 14.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf. 5076/2013/3. határozata

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 25/2002. (XII. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete törvényellenességéről és megsemmisítéséről, valamint a 26/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 7. §-a törvényességi vizsgálatáról

Megjelent:

MK 2014/54. (IV. 14.)

 

 

Jogszabály:

Helyesbítés

a Magyar Közlöny 2014/54. számában

Megjelent:

MK 2014/54. (IV. 14.)

 

 

Jogszabály:

14/2014. (IV. 14.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (I. 31.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/20. (IV. 14.)

Hatályos:

2014. 04. 15.

 

Jogszabály:

15/2014. (IV. 14.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU fejlesztési és stratégiai helyettes államtitkárának irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatairól és eljárásuk rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/20. (IV. 14.)

Hatályos:

2014. 04. 15.

 

Jogszabály:

31/2014. (IV. 14.) HM utasítás

az Egységes Digitális Rádió-távközlő Rendszer üzemeltetésével és használatával kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/20. (IV. 14.)

Hatályos:

2014. 04. 15.

 

Jogszabály:

32/2014. (IV. 14.) HM utasítás

a humánszolgálat kialakításával összefüggő egyes feladatokról szóló 83/2011. (VII. 29.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/20. (IV. 14.)

Hatályos:

2014. 04. 15.

 

Jogszabály:

14/2014. (IV. 14.) NGM utasítás

a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (VI. 3.) NGM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/20. (IV. 14.)

Hatályos:

2014. 04. 15.

 

Jogszabály:

15/2014. (IV. 14.) NFM utasítás

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2013. (VII. 12.) NFM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/20. (IV. 14.)

Hatályos:

2014. 04. 15.

 

Jogszabály:

16/2014. (IV. 14.) NFM utasítás

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Igazgatás költségvetése pénzügyi-gazdasági feladatairól és a döntési eljárásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/20. (IV. 14.)

Hatályos:

2014. 04. 15.

 

Jogszabály:

1/2014. (IV. 14.) NGM KÁT utasítás

a Gazdaságfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság közreműködő szervezeti feladataival kapcsolatos szabályzatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/20. (IV. 14.)

Hatályos:

2014. 04. 15.

 

Jogszabály:

9/2014. (IV. 14.) ORFK utasítás

az Igazságügyi Palotába történő belépés és az onnan való kilépés rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/20. (IV. 14.)

Hatályos:

2014. 04. 22.

 

Jogszabály:

10/2014. (IV. 14.) ORFK utasítás

az Országos Rendőr-főkapitányság lakásbizottságáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/20. (IV. 14.)

Hatályos:

2014. 04. 15.

 

Jogszabály:

11/2014. (IV. 14.) ORFK utasítás

a bérleti díj, albérleti díj és operatív lízingdíj hozzájárulás, valamint a lakhatási támogatás folyósításának szabályairól szóló 16/2013. (IV. 24.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/20. (IV. 14.)

Hatályos:

2014. 04. 15.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2014/20. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/20. (IV. 14.)

 

 

Jogszabály:

NFM közlemény

általános gyermek- és ifjúsági baleset-biztosítási szerződés megkötéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/20. (IV. 14.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/20. (IV. 14.)

 

 

Jogszabály:

11/2014. (IV. 18.) MNB rendelet

az "Egressy Béni" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2014/55. (IV. 18.)

Hatályos:

2014. 04. 22.

 

Jogszabály:

12/2014. (IV. 18.) MNB rendelet

az "Egressy Béni" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2014/55. (IV. 18.)

Hatályos:

2014. 04. 22.

 

Jogszabály:

32/2014. (IV. 18.) EMMI rendelet

egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2014/55. (IV. 18.)

Hatályos:

2014. 04. 21., 2014. 05. 02., 2014. 05. 19., 2014. 10. 02.

 

Jogszabály:

33/2014. (IV. 18.) EMMI rendelet

egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2014/55. (IV. 18.)

Hatályos:

2014. 04. 19., 2014. 07. 01.

 

Jogszabály:

7/2014. (IV. 18.) HM rendelet

a honvédek illetményéről, illetményjellegű juttatásairól, jutalmazásáról, valamint a honvédelmi ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak jutalmazásáról szóló 21/2013. (IX. 17.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/55. (IV. 18.)

Hatályos:

2014. 04. 21.

 

Jogszabály:

27/2014. (IV. 18.) KIM rendelet

a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről

Megjelent:

MK 2014/55. (IV. 18.)

Hatályos:

2014. 07. 01.

 

Jogszabály:

21/2014. (IV. 18.) NFM rendelet

a helyi közösségi közlekedés támogatásáról

Megjelent:

MK 2014/55. (IV. 18.)

Hatályos:

2014. 04. 23.

 

Jogszabály:

22/2014. (IV. 18.) NFM rendelet

a közlekedési és energetikai szervek honvédelmi feladatairól

Megjelent:

MK 2014/55. (IV. 18.)

Hatályos:

2014. 05. 18.

 

Jogszabály:

13/2014. (IV. 18.) AB határozat

a Pécsi Törvényszék 4.Bf.276/2013/7. számú végzése, valamint a Siklósi Járásbíróság 4.B.85/2012/16. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2014/55. (IV. 18.)

 

 

Jogszabály:

137/2014. (IV. 18.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2014/55. (IV. 18.)

 

 

Jogszabály:

138/2014. (IV. 18.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2014/55. (IV. 18.)

 

 

Jogszabály:

139/2014. (IV. 18.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2014/55. (IV. 18.)

 

 

Jogszabály:

140/2014. (IV. 18.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2014/55. (IV. 18.)

 

 

Jogszabály:

141/2014. (IV. 18.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2014/55. (IV. 18.)

 

 

Jogszabály:

142/2014. (IV. 18.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2014/55. (IV. 18.)

 

 

Jogszabály:

143/2014. (IV. 18.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2014/55. (IV. 18.)

 

 

Jogszabály:

144/2014. (IV. 18.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2014/55. (IV. 18.)

 

 

Jogszabály:

145/2014. (IV. 18.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2014/55. (IV. 18.)

 

 

Jogszabály:

146/2014. (IV. 18.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2014/55. (IV. 18.)

 

 

Jogszabály:

147/2014. (IV. 18.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2014/55. (IV. 18.)

 

 

Jogszabály:

148/2014. (IV. 18.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2014/55. (IV. 18.)

 

 

Jogszabály:

149/2014. (IV. 18.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2014/55. (IV. 18.)

 

 

Jogszabály:

150/2014. (IV. 18.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/55. (IV. 18.)

 

 

Jogszabály:

151/2014. (IV. 18.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/55. (IV. 18.)

 

 

Jogszabály:

152/2014. (IV. 18.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/55. (IV. 18.)

 

 

Jogszabály:

153/2014. (IV. 18.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/55. (IV. 18.)

 

 

Jogszabály:

154/2014. (IV. 18.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/55. (IV. 18.)

 

 

Jogszabály:

155/2014. (IV. 18.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/55. (IV. 18.)

 

 

Jogszabály:

156/2014. (IV. 18.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/55. (IV. 18.)

 

 

Jogszabály:

1244/2014. (IV. 18.) Korm. határozat

az Egészségügyi Világszervezet Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezmény 21. cikke szerinti jelentés jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2014/55. (IV. 18.)

 

 

Jogszabály:

1245/2014. (IV. 18.) Korm. határozat

a szarajevói Camp Butmirban lévő, 45500018 objektumazonosító szám alatti MH EUFOR tábor konténereinek ingyenes tulajdonba adásáról

Megjelent:

MK 2014/55. (IV. 18.)

 

 

Jogszabály:

1246/2014. (IV. 18.) Korm. határozat

az abujai magyar nagykövetség újranyitásához szükséges létszám módosításáról

Megjelent:

MK 2014/55. (IV. 18.)

 

 

Jogszabály:

1247/2014. (IV. 18.) Korm. határozat

a határon túli magyar köz- és felsőoktatási feladatok ellátása érdekében a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/55. (IV. 18.)

 

 

Jogszabály:

1248/2014. (IV. 18.) Korm. határozat

a Vidékfejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról az Országos Vadgazdálkodási Adattár 2014. évi működési költségeinek támogatása érdekében

Megjelent:

MK 2014/55. (IV. 18.)

 

 

Jogszabály:

1249/2014. (IV. 18.) Korm. határozat

a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret forrásfelhasználásának előrehaladásáról és kapcsolódó intézkedésekről

Megjelent:

MK 2014/55. (IV. 18.)

 

 

Jogszabály:

1250/2014. (IV. 18.) Korm. határozat

a biztonságos közlekedés Fonyód térségében történő helyreállításához szükséges rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/55. (IV. 18.)

 

 

Jogszabály:

1251/2014. (IV. 18.) Korm. határozat

a KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0016 azonosító számú projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2014/55. (IV. 18.)

 

 

Jogszabály:

1252/2014. (IV. 18.) Korm. határozat

a Magyarország és a Kazah Köztársaság között az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2014/55. (IV. 18.)

 

 

Jogszabály:

1253/2014. (IV. 18.) Korm. határozat

a Magyarország és a Kazah Köztársaság között a kiadatásról szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2014/55. (IV. 18.)

 

 

Jogszabály:

130/2014. (IV. 18.) Korm. rendelet

az Európai Unió tagállamai kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői között az AKCS-EU partnerségi megállapodással összhangban a 2014-2020 közötti időtartamra szóló többéves pénzügyi keret értelmében nyújtandó európai uniós támogatás finanszírozásáról, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés negyedik részének hatálya alá tartozó tengerentúli országok és területek számára nyújtandó pénzügyi támogatás elosztásáról szóló belső megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2014/56. (IV. 18.)

Hatályos:

2014. 04. 19. - kivétellel.

 

Jogszabály:

131/2014. (IV. 18.) Korm. rendelet

a kormányablakokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2014/56. (IV. 18.)

Hatályos:

2014. 04. 19.

 

Jogszabály:

132/2014. (IV. 18.) Korm. rendelet

a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/56. (IV. 18.)

Hatályos:

2014. 04. 19.

 

Jogszabály:

133/2014. (IV. 18.) Korm. rendelet

az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a jogosultság megszerzésével kapcsolatos eljárás szabályairól és az eljáró szervezetről szóló 164/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/56. (IV. 18.)

Hatályos:

2014. 04. 19.

 

Jogszabály:

134/2014. (IV. 18.) Korm. rendelet

a központi közigazgatás integrált üdültetési rendszerével összefüggő feladatok központi költségvetési szerv által történő átvételéről

Megjelent:

MK 2014/56. (IV. 18.)

Hatályos:

2014. 04. 19., 2014. 04. 30.

 

Jogszabály:

45/2014. (IV. 18.) VM rendelet

az egyes különleges és elkülönített támogatások szabályozásáról szóló miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2014/56. (IV. 18.)

Hatályos:

2014. 04. 19.

 

Jogszabály:

46/2014. (IV. 18.) VM rendelet

a mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami hozzájárulás igénybevételének rendjéről és feltételeiről szóló 64/2009. (V. 22.) FVM-PM együttes rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/56. (IV. 18.)

Hatályos:

2014. 04. 21.

 

Jogszabály:

157/2014. (IV. 18.) KE határozat

az Országgyűlés alakuló ülésének összehívásáról

Megjelent:

MK 2014/56. (IV. 18.)

 

 

Jogszabály:

1254/2014. (IV. 18.) Korm. határozat

a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról

Megjelent:

MK 2014/56. (IV. 18.)

 

 

Jogszabály:

1255/2014. (IV. 18.) Korm. határozat

a KEOP-2.2.2/C azonosító számú, "Regionális vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása" című konstrukcióból támogatásra javasolt projektjavaslatról

Megjelent:

MK 2014/56. (IV. 18.)

 

 

Jogszabály:

1256/2014. (IV. 18.) Korm. határozat

a KÖZOP-1.1.1-07-2008-0001 azonosító számú kiemelt nagyprojekt zárása és a zárást követő költségei fedezetének jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2014/56. (IV. 18.)

 

 

Jogszabály:

1257/2014. (IV. 18.) Korm. határozat

a KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0005 azonosító számú , valamint a KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0006 azonosító számú ["47. számú főút Algyő-Szeged közötti szakasz (210+600-217+644 km sz.) 115 kN tengelyterhelésre történő burkolat megerősítés kivitelezése" című] projektjavaslatok akciótervi nevesítéséről és támogatásuk jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2014/56. (IV. 18.)