Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából.
A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli.

 

Változásmutató

Új jogszabályok.

Jogszabály:

268/2014. (XI. 3.) Korm. rendelet

egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2014/149. (XI. 3.)

Hatályos:

2014. 11. 04.

 

Jogszabály:

41/2014. (XI. 3.) MNB rendelet

a "Ganz Ábrahám" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2014/149. (XI. 3.)

Hatályos:

2014. 11. 06.

 

Jogszabály:

21/2014. (XI. 3.) FM rendelet

a természetes édesítőszerek termékpályáinak szabályozásához kapcsolódó egyes kérdésekről szóló 129/2007. (X. 31.) FVM rendelet, valamint a cukorrépa-termelők 2013. évi nemzeti kiegészítő támogatásáról szóló 79/2013. (IX. 13.) VM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/149. (XI. 3.)

Hatályos:

2014. 11. 04.

 

Jogszabály:

22/2014. (XI. 3.) FM rendelet

a sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/149. (XI. 3.)

Hatályos:

2014. 11. 06.

 

Jogszabály:

23/2014. (XI. 3.) FM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2014. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 35/2014. (IV. 4.) VM rendelet alapján nyújtható átmeneti nemzeti támogatások jogcímeihez kapcsolódó támogatási összegekről

Megjelent:

MK 2014/149. (XI. 3.)

Hatályos:

2014. 11. 06.

 

Jogszabály:

32/2014. (XI. 3.) AB határozat

a szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 137. § (1) bekezdése nemzetközi szerződésbe ütközésének, valamint alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2014/149. (XI. 3.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf. 5020/2014/7. végzése

közterületi tartózkodás jogellenességéről

Megjelent:

MK 2014/149. (XI. 3.)

 

 

Jogszabály:

423/2014. (XI. 3.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2014/149. (XI. 3.)

 

 

Jogszabály:

424/2014. (XI. 3.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2014/149. (XI. 3.)

 

 

Jogszabály:

425/2014. (XI. 3.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/149. (XI. 3.)

 

 

Jogszabály:

1594/2014. (XI. 3.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és az Európai Űrügynökség között Magyarország csatlakozásáról az Európai Űrügynökséget létrehozó Alapokmányhoz és az erre vonatkozó szerződési feltételekről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2014/149. (XI. 3.)

 

 

Jogszabály:

1595/2014. (XI. 3.) Korm. határozat

a 2014. évi hiánycél tartásához szükséges intézkedésekről szóló 1381/2014. (VII. 17.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2014/149. (XI. 3.)

 

 

Jogszabály:

1596/2014. (XI. 3.) Korm. határozat

a Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2014/149. (XI. 3.)

 

 

Jogszabály:

1597/2014. (XI. 3.) Korm. határozat

a Nemzeti Táncszínház új játszóhelyéhez szükséges forrás biztosításáról és a kapcsolódó intézkedésekről

Megjelent:

MK 2014/149. (XI. 3.)

 

 

Jogszabály:

269/2014. (XI. 4.) Korm. rendelet

a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programja részét képező beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

Hatályos:

2014. 11. 05.

 

Jogszabály:

270/2014. (XI. 4.) Korm. rendelet

a fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem beruházási program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

Hatályos:

2014. 11. 05.

 

Jogszabály:

271/2014. (XI. 4.) Korm. rendelet

a 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának megvalósításával kapcsolatos egyes feladatok irányítását és lebonyolítását végrehajtó szervezet kijelöléséről

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

Hatályos:

2014. 11. 05.

 

Jogszabály:

1598/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

a NATO műveleti alárendeltségű légijárművek alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

1599/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

a NATO műveleti alárendeltségű légvédelmi készenléti elfogó légijárművek alkalmazásáról szóló 1587/2012. (XII. 17.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

Hatályos:

2014. 11. 05.

 

Jogszabály:

1600/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

az ENSZ Gyermekalapja Globális Szolgáltató Központjának Budapestre telepítéséről szóló tárgyalások megkezdéséről

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

1601/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Szaúd-arábiai Királyság Kormánya között az atomenergia békés célú felhasználásáról szóló együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

1602/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

az Államreform Bizottság felállításáról

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

Hatályos:

2014. 11. 05.

 

Jogszabály:

1603/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

a Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II., Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája, a Köznevelés-fejlesztési stratégia, továbbá a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia elfogadásáról

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

1604/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

a Hajógyári-sziget közösségi és kulturális fejlesztési koncepciójáról

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

1605/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programjának megvalósításához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

1606/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

a Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet közfeladatainak gazdasági társaság részére történő átadásáról

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

1607/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

az egyes törvényeknek a kormányzati szerkezetalakítással összefüggő módosításáról szóló 2014. évi XXXV. törvényben foglaltak végrehajtása érdekében az állami tulajdonú erdészeti társaságok feletti állami tulajdonosi jogkör átadásához kapcsolódó fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

1608/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény alapján a XI. Miniszterelnökség fejezet, 15. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 52. Járási szociális feladatok ellátása jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

1609/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

a Belügyminisztérium és az Országgyűlés fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

1610/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

külképviseleti feladatok ellátása érdekében a Honvédelmi Minisztérium és a Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

1611/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

a Belügyminisztériumtól a Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz vezényelt állomány pénzügyi járandóságainak rendezése érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

1612/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere kiterjesztésére irányuló informatikai rendszerfejlesztési projekt (IIER2) forrásbiztosításáról

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

1613/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

a nemzeti park igazgatóságok számára a védettségi szint helyreállítása érdekében szükséges fedezet biztosítása céljából történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

1614/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

a Kárpát Régió Üzleti Hálózat üzemeltetése fejezeti kezelésű előirányzat címrendi besorolásának módosításáról

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

1615/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

a Szent István Egyetem által a kistérségi közfoglalkoztatási mintaprogramok mezőgazdasági programeleme megvalósításához nyújtott szakmai segítő tevékenység ellátása céljából bevont hallgatók ösztöndíjának biztosítása érdekében a Belügyminisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

1616/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

a fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem beruházási program megvalósításáról és a szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

1617/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

a Tiszapüspöki község külterületén fekvő, egyes ipari-gazdasági övezetbe tartozó földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

1618/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

a Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 elfogadásáról

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

1619/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

a Dél-Alföldi Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve egyes prioritásainak módosításáról, valamint a DAOP-2.1.1/G-11-k-2012-0001 azonosító számú ("Hétköznapok és ünnepek az alföldi kastélyokban - A gyulai Almásy-kastély évszázadai" című) és a DAOP-2.1.1/G-11-k2-2012-0002 azonosító számú ("A Szegedi Dóm turisztikai vonzerővé fejlesztése" című) kiemelt projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

1620/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

a Nyugat-Dunántúli Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról és az NYDOP-2.1.1/A.B-12-k-2012-0001 azonosító számú ("Eszterháza Közép-Európai Kulturális Központ III. fejlesztési ütem" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

1621/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0013 azonosító számú ("Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

1622/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

a KEOP-2.2.2/C/14-2014-0001 azonosító számú ("Regionális vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása" című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

127/2014. (XI. 4.) ME határozat

állami felsőoktatási intézmények kancellárjainak megbízásáról

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

128/2014. (XI. 4.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

129/2014. (XI. 4.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

130/2014. (XI. 4.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár felmentéséről

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Megjelent:

MK 2014/151. (XI. 5.)

Hatályos:

2014. 11. 06., 2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

40/2014. (XI. 5.) OGY határozat

dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2014/151. (XI. 5.)

 

 

Jogszabály:

1623/2014. (XI. 5.) Korm. határozat

a központi költségvetés terhére nyújtott támogatások egységes szabályok szerinti biztosításáról

Megjelent:

MK 2014/151. (XI. 5.)

 

 

Jogszabály:

1624/2014. (XI. 5.) Korm. határozat

Megjelent:

MK 2014/151. (XI. 5.)

 

 

Jogszabály:

1625/2014. (XI. 5.) Korm. határozat

a KEOP-1.3.0/09-11-2013-0035 azonosító számú ("Dombóvár és térsége ivóvízminőség javító programja" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1547/2013. (VIII. 15.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2014/151. (XI. 5.)

 

 

Jogszabály:

1626/2014. (XI. 5.) Korm. határozat

a KÖZOP-4.5.0-09-11-2012-0003 azonosító számú ("A Csepeli Szabadkikötő intermodális és kapacitásbővítő fejlesztése 1. ütemének kivitelezése" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2014/151. (XI. 5.)

 

 

Jogszabály:

1627/2014. (XI. 5.) Korm. határozat

az "Elővárosi vasúti személyszállítás céljára 6+15 db villamos motorvonat beszerzése a MÁV-START Zrt. részére" tárgyú projekt műszaki tartalmának jóváhagyásáról és a közbeszerzési eljárásának megindításáról

Megjelent:

MK 2014/151. (XI. 5.)

 

 

Jogszabály:

2014. évi LIV. törvény

az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2014/152. (XI. 6.)

Hatályos:

2014. 11. 09.

 

Jogszabály:

2014. évi LV. törvény

a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény és az ahhoz kapcsolódó egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2014/152. (XI. 6.)

Hatályos:

2014. 11. 17.

 

Jogszabály:

273/2014. (XI. 6.) Korm. rendelet

a Miniszterelnökség budavári elhelyezését biztosító felújítási és építési beruházás megvalósításához kapcsolódó egyes beszerzéseknek a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről szóló 232/2014. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/152. (XI. 6.)

Hatályos:

2014. 11. 07.

 

Jogszabály:

274/2014. (XI. 6.) Korm. rendelet

az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer kialakításához és működtetéséhez kapcsolódó beszerzésnek a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről

Megjelent:

MK 2014/152. (XI. 6.)

Hatályos:

2014. 11. 07.

 

Jogszabály:

275/2014. (XI. 6.) Korm. rendelet

az egységes elektronikus kormányzati érkeztető rendszer kialakításához kapcsolódó beszerzésnek a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről

Megjelent:

MK 2014/152. (XI. 6.)

Hatályos:

2014. 11. 07.

 

Jogszabály:

276/2014. (XI. 6.) Korm. rendelet

a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről, valamint az ezzel összefüggő átmeneti rendelkezésről

Megjelent:

MK 2014/152. (XI. 6.)

Hatályos:

2014. 11. 07.

 

Jogszabály:

10/2014. (XI. 6.) MEKH rendelet

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 14.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/152. (XI. 6.)

Hatályos:

2014. 12. 07.

 

Jogszabály:

7/2014. (XI. 6.) IM rendelet

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a megismételt szavazás, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek időközi választása, a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a megismételt szavazás és a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről

Megjelent:

MK 2014/152. (XI. 6.)

Hatályos:

2014. 11. 07.

 

Jogszabály:

24/2014. (XI. 6.) FM rendelet

Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet és a sertésfeldolgozást végző élelmiszer- feldolgozók részére nyújtott "de minimis" támogatásról szóló 67/2013. (VII. 29.) VM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/152. (XI. 6.)

Hatályos:

2014. 11. 09., 2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

1628/2014. (XI. 6.) Korm. határozat

a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzésekre vonatkozó új szabályozás kidolgozásával kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

MK 2014/152. (XI. 6.)

 

 

Jogszabály:

1629/2014. (XI. 6.) Korm. határozat

az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer bevezetésével összefüggő jogalkotási és egyes fejlesztési feladatokról

Megjelent:

MK 2014/152. (XI. 6.)

 

 

Jogszabály:

1630/2014. (XI. 6.) Korm. határozat

a Budai Várban található Karmelita kolostor vagyonkezelésével összefüggő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2014/152. (XI. 6.)

 

 

Jogszabály:

1631/2014. (XI. 6.) Korm. határozat

a "Digitális Nemzet Fejlesztési Program" megvalósításáról

Megjelent:

MK 2014/152. (XI. 6.)

 

 

Jogszabály:

20/2014. (XI. 6.) BM utasítás

a Belügyminisztérium hivatali szervezetei kötelezettségvállalási, utalványozási és ellenjegyzési, valamint érvényesítési rendjéről szóló 26/2013. (VIII. 30.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/55. (XI. 6.)

Hatályos:

2014. 11. 07.

 

Jogszabály:

38/2014. (XI. 6.) EMMI utasítás

az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/55. (XI. 6.)

Hatályos:

2014. 11. 07.

 

Jogszabály:

39/2014. (XI. 6.) EMMI utasítás

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/55. (XI. 6.)

Hatályos:

2014. 11. 07.

 

Jogszabály:

1/2014. (XI. 6.) KKM KÁT utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium munkarendjének meghatározásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/55. (XI. 6.)

Hatályos:

2014. 11. 07.

 

Jogszabály:

38/2014. (XI. 6.) ORFK utasítás

a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok, a rendőrkapitányságok és a határrendészeti kirendeltségek objektív mérőrendszer alapján történő értékelésének eljárásáról szóló 18/2012. (X. 12.) ORFK utasítás hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/55. (XI. 6.)

Hatályos:

2014. 11. 07.

 

Jogszabály:

39/2014. (XI. 6.) ORFK utasítás

a békeidőszaki fegyverzeti és vegyivédelmi eszközei javítóanyag- és alkatrészellátás tervezésének és fegyver kiegészítő cikkeinek meghatározásáról, valamint egyes rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 14/2012. (VIII. 24.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/55. (XI. 6.)

Hatályos:

2014. 11. 07.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2014/55. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/55. (XI. 6.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/55. (XI. 6.)

 

 

Jogszabály:

Salgótarján Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/55. (XI. 6.)

 

 

Jogszabály:

42/2014. (XI. 7.) MNB rendelet

a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámolás módszertanának általános szabályairól

Megjelent:

MK 2014/153. (XI. 7.)

Hatályos:

2014. 11. 08.

 

Jogszabály:

33/2014. (XI. 7.) AB határozat

a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseivel kapcsolatos bírói kezdeményezések elutasításáról

Megjelent:

MK 2014/153. (XI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1632/2014. (XI. 7.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritásának módosításáról

Megjelent:

MK 2014/153. (XI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1633/2014. (XI. 7.) Korm. határozat

a KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú ("Az egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban I. ütem" című) és a KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0002 azonosító számú ("Az egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban II. ütem" című) projektek összköltségének növeléséről, szakaszolásáról, valamint a projektek második szakaszában felmerülő költségek fedezetének biztosításáról

Megjelent:

MK 2014/153. (XI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1634/2014. (XI. 7.) Korm. határozat

a KEOP-2012-5.6.0 jelű ("Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai" című) konstrukcióra szociális intézmények által benyújtott pályázatokról szóló 1502/2014. (IX. 5.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2014/153. (XI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1635/2014. (XI. 7.) Korm. határozat

a KÖZOP-5.5.0-09-11-2014-0010 azonosító számú ("Az elővárosi vasútvonalak megállóhelyei megközelítésének fejlesztése, a ráhordás feltételeinek javítása: P+R és B+R parkolók, buszfordulók építése II. ütem" című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről

Megjelent:

MK 2014/153. (XI. 7.)

 

 

Jogszabály:

2014. évi LVI. törvény

Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2014/154. (XI. 13.)

Hatályos:

2014. 11. 14. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2014. évi LVII. törvény

Magyarország Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között a közös államhatáron lévő határátkelőhelyekről és határátlépési pontokról, valamint a közúti és vízi közlekedésben a határforgalom ellenőrzésében történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2014/154. (XI. 13.)

Hatályos:

2014. 11. 14. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2014. évi LVIII. törvény

a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2014/154. (XI. 13.)

Hatályos:

2014. 11. 14. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2014. évi LIX. törvény

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2014/154. (XI. 13.)

Hatályos:

2014. 11. 14.

 

Jogszabály:

2014. évi LX. törvény

a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény, valamint a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2014/154. (XI. 13.)

Hatályos:

2014. 11. 21.

 

Jogszabály:

2014. évi LXI. törvény

a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény, valamint a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2014/154. (XI. 13.)

Hatályos:

2014. 11. 21.

 

Jogszabály:

43/2014. (XI. 13.) MNB rendelet

a "Lechner Ödön" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2014/154. (XI. 13.)

Hatályos:

2014. 11. 19.

 

Jogszabály:

44/2014. (XI. 13.) MNB rendelet

a "Lechner Ödön" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2014/154. (XI. 13.)

Hatályos:

2014. 11. 19.

 

Jogszabály:

45/2014. (XI. 13.) MNB rendelet

a "Zrínyi Miklós" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2014/154. (XI. 13.)

Hatályos:

2014. 11. 18.

 

Jogszabály:

46/2014. (XI. 13.) MNB rendelet

a "Zrínyi Miklós" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2014/154. (XI. 13.)

Hatályos:

2014. 11. 18.

 

Jogszabály:

1/2014. Közigazgatási-munkaügyi jogegységi határozat

a Legfelsőbb Bíróság által hozott 4/2005., 1/2006., 4/2006. és 5/2006. közigazgatási jogegységi határozat hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2014/154. (XI. 13.)

 

 

Jogszabály:

41/2014. (XI. 13.) OGY határozat

a Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2013. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről című beszámoló elfogadásáról

Megjelent:

MK 2014/154. (XI. 13.)

Hatályos:

2014. 11. 14.

 

Jogszabály:

426/2014. (XI. 13.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2014/154. (XI. 13.)

 

 

Jogszabály:

427/2014. (XI. 13.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2014/154. (XI. 13.)

 

 

Jogszabály:

40/2014. (XI. 13.) EMMI utasítás

az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/56. (XI. 13.)

Hatályos:

2014. 11. 14.

 

Jogszabály:

6/2014. (XI. 13.) FM utasítás

az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/56. (XI. 13.)

Hatályos:

2014. 11. 14.

 

Jogszabály:

74/2014. (XI. 13.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium Hadfelszerelési és Hadiipari Fejlesztési Munkacsoport létrehozásáról, feladatairól és működési rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/56. (XI. 13.)

Hatályos:

2014. 12. 15.

 

Jogszabály:

75/2014. (XI. 13.) HM utasítás

a hadfelszerelés fejlesztésével és a nemzeti hadfelszerelési igazgató feladataival összefüggő egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/56. (XI. 13.)

Hatályos:

2014. 11. 14.

 

Jogszabály:

11/2014. (XI. 13.) NIH utasítás

a Nemzeti Innovációs Hivatal Egyedi Iratkezelési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/56. (XI. 13.)

Hatályos:

2014. 11. 21.

 

Jogszabály:

40/2014. (XI. 13.) ORFK utasítás

a Rendőrség közúti szolgálati gépjárművei műszaki és közlekedésbiztonsági állapotának ellenőrzéséről szóló 42/2010. (OT 24.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/56. (XI. 13.)

Hatályos:

2014. 11. 14.

 

Jogszabály:

13/2014. (XI. 13.) KKM közlemény

az Oroszországi Föderáció Kormánya és Magyarország Kormánya között a Magyarország Kormányának a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2014. évi XXIV. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/56. (XI. 13.)

 

 

Jogszabály:

14/2014. (XI. 13.) KKM közlemény

a Magyarország és a Szerb Köztársaság között a szociális biztonságról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2013. évi CCXXXIV. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/56. (XI. 13.)

 

 

Jogszabály:

15/2014. (XI. 13.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Abaújvár és Kechnec (Kenyhec) települések közti közúti Hernád-híd és a csatlakozó utak megépítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2014. évi XLVI. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/56. (XI. 13.)

 

 

Jogszabály:

16/2014. (XI. 13.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya közötti, a vízgazdálkodás területén való együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 114/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/56. (XI. 13.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2014/56. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/56. (XI. 13.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/56. (XI. 13.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara közleménye

érvényét vesztett végrehajtó-helyettesi igazolványról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/56. (XI. 13.)

 

 

Jogszabály:

Balassagyarmat Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/56. (XI. 13.)

 

 

Jogszabály:

277/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet

a vasúti közlekedési hatóság által kiszabható bírság mértékéről és megfizetésének részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2014/155. (XI. 14.)

Hatályos:

2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet

az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról

Megjelent:

MK 2014/155. (XI. 14.)

Hatályos:

2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

279/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet

a környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet, valamint a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/155. (XI. 14.)

Hatályos:

2014. 11. 15.

 

Jogszabály:

280/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet

egyes építésügyi és településügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2014/155. (XI. 14.)

Hatályos:

2014. 11. 17.

 

Jogszabály:

281/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet

a védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/155. (XI. 14.)

Hatályos:

2014. 11. 15.

 

Jogszabály:

282/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet

a WELT 2000 Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság társasági üzletrészének a Magyar Állam javára történő megszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

Megjelent:

MK 2014/155. (XI. 14.)

Hatályos:

2014. 11. 15.

 

Jogszabály:

45/2014. (XI. 14.) NFM rendelet

az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről

Megjelent:

MK 2014/155. (XI. 14.)

Hatályos:

2014. 11. 15.

 

Jogszabály:

34/2014. (XI. 14.) AB határozat

a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény egésze, valamint egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezések elutasításáról

Megjelent:

MK 2014/155. (XI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1636/2014. (XI. 14.) Korm. határozat

a Magyarország és az Albán Köztársaság között a szociális biztonságról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2014/155. (XI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1637/2014. (XI. 14.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Kormány közötti Légiközlekedési Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2014/155. (XI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1638/2014. (XI. 14.) Korm. határozat

a német-magyar barátság évéről és ezzel összefüggésben a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/155. (XI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1639/2014. (XI. 14.) Korm. határozat

a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok egyedi beszámolási célokra történő hazai alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2014/155. (XI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1640/2014. (XI. 14.) Korm. határozat

a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (S3) elfogadásáról és a Kutatási Infrastruktúrák Európai Stratégiai Fóruma Útitervében szereplő kutatási infrastruktúra nagyprojektekben való magyar részvételről

Megjelent:

MK 2014/155. (XI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1641/2014. (XI. 14.) Korm. határozat

az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer létrehozásáról szóló 1584/2014. (X. 16.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2014/155. (XI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1642/2014. (XI. 14.) Korm. határozat

a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által üzemeltetett üdülőingatlanokról szóló 1549/2014. (X. 1.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2014/155. (XI. 14.)

Hatályos:

2014. 11. 15.

 

Jogszabály:

1643/2014. (XI. 14.) Korm. határozat

a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központja által ellátott egyes feladatoknak a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ részére történő átadásáról szóló 1513/2014. (IX. 16.) Korm. határozat végrehajtásának feltételeiről

Megjelent:

MK 2014/155. (XI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1644/2014. (XI. 14.) Korm. határozat

a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára által irányított szervezeti egységek Kecskemétre történő áthelyezésével kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

MK 2014/155. (XI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1645/2014. (XI. 14.) Korm. határozat

a vízügyi ágazat irányításának átalakítása érdekében a vízvédelmi feladatok ellátásához szükséges, a Belügyminisztérium és a Földművelésügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/155. (XI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1646/2014. (XI. 14.) Korm. határozat

a bevett egyházakat megillető hit- és erkölcstan oktatáshoz kapcsolódó támogatások biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/155. (XI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1647/2014. (XI. 14.) Korm. határozat

egyes egészségügyi intézmények infrastrukturális fejlesztését célzó projektek megvalósítása érdekében szükséges források finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2014/155. (XI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1648/2014. (XI. 14.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évi akcióterve 6. prioritásának módosításáról, valamint a prioritás keretében kiemelt projekt előzetes nevesítéséről és felhívás közzétételéről

Megjelent:

MK 2014/155. (XI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1649/2014. (XI. 14.) Korm. határozat

a KÖZOP-4.3.0-08-2008-0001 azonosító számú ("Záhony térség belső közúti infrastruktúrájának az ipari és logisztikai befektetésekkel összehangolt fejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2014/155. (XI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1650/2014. (XI. 14.) Korm. határozat

a TIOP-1.3.1-07/1-2F-2008-0005 azonosító számú ("A Miskolci Egyetem hazai és nemzetközi versenyképességének komplex megújítása" című) projekt költségnövekményének jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2014/155. (XI. 14.)

 

 

Jogszabály:

7/2014. (XI. 14.) IM utasítás

az Igazságügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/57. (XI. 14.)

Hatályos:

2014. 11. 15.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2014/57. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/57. (XI. 14.)

 

 

Jogszabály:

283/2014. (XI. 17.) Korm. rendelet

a központi címregiszter kialakításához szükséges adatellenőrzési feladatokról szóló 216/2014. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/156. (XI. 17.)

Hatályos:

2014. 11. 18.

 

Jogszabály:

428/2014. (XI. 17.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/156. (XI. 17.)

 

 

Jogszabály:

429/2014. (XI. 17.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2014/156. (XI. 17.)

 

 

Jogszabály:

430/2014. (XI. 17.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2014/156. (XI. 17.)

 

 

Jogszabály:

1651/2014. (XI. 17.) Korm. határozat

a Nemzetközi Energia Ügynökség székházáthelyezésének kérdéséről

Megjelent:

MK 2014/156. (XI. 17.)

 

 

Jogszabály:

1652/2014. (XI. 17.) Korm. határozat

a 2013. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és a pártalapítványok tartalékának átcsoportosításáról

Megjelent:

MK 2014/156. (XI. 17.)

 

 

Jogszabály:

1653/2014. (XI. 17.) Korm. határozat

a Magyar Művészeti Akadémia és Titkársága számára történő irodaépület-vásárlás fedezete biztosításához szükséges fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/156. (XI. 17.)

 

 

Jogszabály:

1654/2014. (XI. 17.) Korm. határozat

a fővárosi közösségi közlekedés biztonságos működtetése érdekében szükséges időszerű feladatokról

Megjelent:

MK 2014/156. (XI. 17.)

 

 

Jogszabály:

1655/2014. (XI. 17.) Korm. határozat

a budapesti 4-es metróvonal üzembehelyezésével bővülő fővárosi közösségi közlekedési rendszer működtetéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2014/156. (XI. 17.)

 

 

Jogszabály:

8/2014. (XI. 17.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/58. (XI. 17.)

Hatályos:

2014. 11. 18.

 

Jogszabály:

21/2014. (XI. 17.) BM utasítás

a Belügyminisztérium Beszerzési Szabályzatának kiadásáról szóló 2/2013. (I. 31.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/58. (XI. 17.)

Hatályos:

2014. 11. 18.

 

Jogszabály:

7/2014. (XI. 17.) FM utasítás

a XII. Földművelésügyi Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos gazdálkodás belső normáiról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/58. (XI. 17.)

Hatályos:

2014. 11. 18.

 

Jogszabály:

12/2014. (XI. 17.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/58. (XI. 17.)

Hatályos:

2014. 11. 18.

 

Jogszabály:

FM felhívás

a minisztérium hatáskörébe tartozó szakmai tanulmányi versenyekre a 2014/2015-ös tanévben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/58. (XI. 17.)

 

 

Jogszabály:

NFM közlemény

az ADR 1.5.1 szakasza szerinti M280 számú multilaterális megállapodás aláírásáról és hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/58. (XI. 17.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2014. december 1-je és december 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/58. (XI. 17.)

 

 

Jogszabály:

Jólét és Szabadság Demokrata Közösség módosított beszámolója

az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/58. (XI. 17.)

 

 

Jogszabály:

47/2014. (XI. 19.) MNB rendelet

a Magyar Nemzeti Bank elnöke által adományozható díjakról szóló 27/2013. (XII. 10.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/157. (XI. 19.)

Hatályos:

2014. 11. 20.

 

Jogszabály:

7/2014. (XI. 19.) MvM rendelet

a területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/157. (XI. 19.)

Hatályos:

2014. 11. 20.

 

Jogszabály:

8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2014/157. (XI. 19.)

Hatályos:

2014. 11. 20.

 

Jogszabály:

35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet

egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról

Megjelent:

MK 2014/157. (XI. 19.)

Hatályos:

2014. 12. 04.

 

Jogszabály:

46/2014. (XI. 19.) NFM rendelet

az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 77/2012. (XII. 22.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/157. (XI. 19.)

Hatályos:

2014. 11. 20.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf. 5030/2014/4. határozata

Felsőgagy Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 5/2014. (II. 25.) önkormányzati rendeletének megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2014/157. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf. 5033/2014/4. határozata

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 10/2010. (V. 27.) önkormányzati rendeletének 2012. január 1. és 2012. május 14. között hatályos 8. §-a törvényellenességének megállapításáról

Megjelent:

MK 2014/157. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

1656/2014. (XI. 19.) Korm. határozat

a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósuló Bozsik Stadion fejlesztéséhez kapcsolódó intézkedésekről

Megjelent:

MK 2014/157. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

1657/2014. (XI. 19.) Korm. határozat

Balatonfüred Város Önkormányzata feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/157. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

131/2014. (XI. 19.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2014/157. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

132/2014. (XI. 19.) ME határozat

főiskolai tanár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2014/157. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

133/2014. (XI. 19.) ME határozat

az Országos Statisztikai Tanács tagjának felmentéséről és új tag megbízásáról

Megjelent:

MK 2014/157. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

3/2014. (XI. 19.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2014. (VIII. 5.) MNB utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/59. (XI. 19.)

Hatályos:

2014. 11. 20.

 

Jogszabály:

9/2014. (XI. 19.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/59. (XI. 19.)

Hatályos:

2014. 11. 20.

 

Jogszabály:

76/2014. (XI. 19.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium Hadfelszerelés Fejlesztési Kabinet létrehozásáról, feladatairól és működési rendjéről szóló 51/2011. (IV. 28.) HM utasítás hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/59. (XI. 19.)

Hatályos:

2014. 12. 15.

 

Jogszabály:

1/2014. (XI. 19.) ME KÁT utasítás

a Miniszterelnökség Közszolgálati Szabályzatáról szóló 5/2011. (VII. 8.) Miniszterelnökségi utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/59. (XI. 19.)

Hatályos:

2014. 11. 20.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2014/57. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/59. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

NGM felhívás

a Szakma Kiváló Tanulója Versenyre és az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre a 2014/2015. tanévben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/59. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/59. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

Dankó István képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/59. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet

az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/158. (XI. 20.)

Hatályos:

2014.11. 21., 2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

285/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet

a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/158. (XI. 20.)

Hatályos:

2014. 11. 21.

 

Jogszabály:

286/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet

a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/158. (XI. 20.)

Hatályos:

2014. 11. 21.

 

Jogszabály:

287/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet

a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/158. (XI. 20.)

Hatályos:

2014. 11. 21., 2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

288/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet

a ZeinaHotel Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a." stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

Megjelent:

MK 2014/158. (XI. 20.)

Hatályos:

2014. 11. 21.

 

Jogszabály:

25/2014. (XI. 20.) FM rendelet

az anyajuhtartás csekély összegű támogatásáról

Megjelent:

MK 2014/158. (XI. 20.)

Hatályos:

2014. 11. 21.

 

Jogszabály:

26/2014. (XI. 20.) FM rendelet

az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról

Megjelent:

MK 2014/158. (XI. 20.)

Hatályos:

2014. 11. 21.

 

Jogszabály:

431/2014. (XI. 20.) KE határozat

a Magyar Művészeti Akadémia elnökének tisztségében való megerősítéséről

Megjelent:

MK 2014/158. (XI. 20.)

 

 

Jogszabály:

1658/2014. (XI. 20.) Korm. határozat

a Magyarország és a Luxemburgi Nagyhercegség között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2014/158. (XI. 20.)

 

 

Jogszabály:

1659/2014. (XI. 20.) Korm. határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén Taskentben, 2008. április 17. napján aláírt Egyezmény módosításáról szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2014/158. (XI. 20.)

 

 

Jogszabály:

1660/2014. (XI. 20.) Korm. határozat

a kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról szóló közös egyezmény szerinti ötödik Nemzeti Jelentésről és a részes országok nemzeti jelentéseit megvitató felülvizsgálati értekezleten való magyar részvételről

Megjelent:

MK 2014/158. (XI. 20.)

 

 

Jogszabály:

1661/2014. (XI. 20.) Korm. határozat

Magyarországnak a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája 2. cikk szerinti kötelezettségvállalásai végrehajtására vonatkozó hatodik időszaki jelentéséről

Megjelent:

MK 2014/158. (XI. 20.)

 

 

Jogszabály:

1662/2014. (XI. 20.) Korm. határozat

a Sao Paulo-i Főkonzulátus újranyitásához kapcsolódó feladatokról

Megjelent:

MK 2014/158. (XI. 20.)

 

 

Jogszabály:

1663/2014. (XI. 20.) Korm. határozat

a Nemzeti Kastélyprogramról

Megjelent:

MK 2014/158. (XI. 20.)

 

 

Jogszabály:

1664/2014. (XI. 20.) Korm. határozat

a Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos időszerű intézkedésekről szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által előírt felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges intézkedésekről szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2014/158. (XI. 20.)

Hatályos:

2014. 11. 21.

 

Jogszabály:

1665/2014. (XI. 20.) Korm. határozat

a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendeletben szereplő 2000 fő alatti kistelepülések vizsgálatáról

Megjelent:

MK 2014/158. (XI. 20.)

 

 

Jogszabály:

1666/2014. (XI. 20.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program és a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program elfogadásáról és az Európai Bizottság részére történő benyújtásáról

Megjelent:

MK 2014/158. (XI. 20.)

 

 

Jogszabály:

1667/2014. (XI. 20.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program elfogadásáról és az Európai Bizottság részére történő benyújtásáról

Megjelent:

MK 2014/158. (XI. 20.)

 

 

Jogszabály:

1668/2014. (XI. 20.) Korm. határozat

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program elfogadásáról és az Európai Bizottság részére történő benyújtásáról

Megjelent:

MK 2014/158. (XI. 20.)

 

 

Jogszabály:

1669/2014. (XI. 20.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program elfogadásáról és az Európai Bizottság részére történő benyújtásáról

Megjelent:

MK 2014/158. (XI. 20.)

 

 

Jogszabály:

1670/2014. (XI. 20.) Korm. határozat

a helyi önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2014. októberi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2014/158. (XI. 20.)

 

 

Jogszabály:

1671/2014. (XI. 20.) Korm. határozat

a Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása fejezeti kezelésű előirányzat túllépésének jóváhagyásáról, valamint egyes fejezetek közötti és fejezeten belüli átcsoportosításokról

Megjelent:

MK 2014/158. (XI. 20.)

 

 

Jogszabály:

1672/2014. (XI. 20.) Korm. határozat

az egyszerűsített honosítási eljáráshoz kapcsolódó többletfeladatok finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2014/158. (XI. 20.)

 

 

Jogszabály:

1673/2014. (XI. 20.) Korm. határozat

a közúti közlekedési infrastruktúrához tartozó egyes feladatok finanszírozásához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2014/158. (XI. 20.)

 

 

Jogszabály:

1674/2014. (XI. 20.) Korm. határozat

a 2014. év májustól szeptemberig tartó időszakban lezajlott sporteseményeken elért kimagasló sporteredmények állami jutalma és eredményességi támogatása forrásának biztosításáról

Megjelent:

MK 2014/158. (XI. 20.)

 

 

Jogszabály:

1675/2014. (XI. 20.) Korm. határozat

a Belügyminisztérium és a Miniszterelnökség fejezetek címrendjének a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2014/158. (XI. 20.)

 

 

Jogszabály:

1676/2014. (XI. 20.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról, továbbá egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2014/158. (XI. 20.)

 

 

Jogszabály:

134/2014. (XI. 20.) ME határozat

a Nemzetközi Beruházási Bank megalapítása tárgyában Moszkvában, 1970. július 10. napján aláírt és 1990. december 20. napján módosított Egyezmény és az Egyezményhez csatolt Alapszabály, továbbá az ezek módosításáról szóló Jegyzőkönyv részes államává váláshoz szükséges értesítésről

Megjelent:

MK 2014/158. (XI. 20.)

 

 

Jogszabály:

2014. évi LXII. törvény

a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2014/159. (XI. 21.)

Hatályos:

2014. 11. 22.

 

Jogszabály:

2014. évi LXIII. törvény

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2013. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2014/159. (XI. 21.)

Hatályos:

2014. 11. 29.

 

Jogszabály:

2014. évi LXIV. törvény

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2015. évi egységes költségvetéséről

Megjelent:

MK 2014/159. (XI. 21.)

Hatályos:

2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

2014. évi LXV. törvény

a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvénynek a gyermekek fokozottabb védelme érdekében szükséges módosításáról

Megjelent:

MK 2014/159. (XI. 21.)

Hatályos:

2014. 12. 21.

 

Jogszabály:

2014. évi LXVI. törvény

a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2014/159. (XI. 21.)

Hatályos:

2014. 12. 06.

 

Jogszabály:

2014. évi LXVII. törvény

a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2014. évi módosításának kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2014/159. (XI. 21.)

Hatályos:

2014. 11. 24.

 

Jogszabály:

49/2014. (XI. 21.) EMMI rendelet

az "art" mozihálózat digitális fejlesztésének 2014. évi támogatásáról

Megjelent:

MK 2014/159. (XI. 21.)

Hatályos:

2014. 11. 22.

 

Jogszabály:

2014. évi LXVIII. törvény

az Európa Tanács Korrupcióról szóló Büntetőjogi Egyezményének Strasbourgban, 2003. május 15-én kelt Kiegészítő Jegyzőkönyve kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2014/160. (XI. 25.)

Hatályos:

2014. 11. 26. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2014. évi LXIX. törvény

az Európai Unió, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között az Európai Unió tagállamai, valamint Izland és Norvégia közötti átadási eljárásról szóló Megállapodásban meghatározott nyilatkozatok megtételéről

Megjelent:

MK 2014/160. (XI. 25.)

Hatályos:

2014. 11. 26.

 

Jogszabály:

2014. évi LXX. törvény

az Európai Műholdas Távközlési Szervezet Módosított Egyezményének kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2014/160. (XI. 25.)

Hatályos:

2014. 11. 26.

 

Jogszabály:

2014. évi LXXI. törvény

egyes önkormányzatokat érintő törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2014/160. (XI. 25.)

Hatályos:

2014. 11. 26.

 

Jogszabály:

2014. évi LXXII. törvény

a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény és ehhez kapcsolódóan más törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2014/160. (XI. 25.)

Hatályos:

2014. 12. 31., 2015. 01. 01., 2015. 04. 01., 2015. 07. 01., 2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

2014. évi LXXIII. törvény

egyes igazságügyi és magánjogi tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2014/160. (XI. 25.)

Hatályos:

2014. 11. 26., 2015. 01. 02., 2015. 01. 10., 2015. 01. 11., 2015. 03. 01., 2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

50/2014. (XI. 25.) BM rendelet

a Vásárhelyi-terv keretében megvalósuló Beregi árapasztó tározó és a Lónyai árapasztó fióktározó területével érintett földrészletek jegyzékéről

Megjelent:

MK 2014/160. (XI. 25.)

Hatályos:

2014. 12. 03.

 

Jogszabály:

27/2014. (XI. 25.) FM rendelet

a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

Megjelent:

MK 2014/160. (XI. 25.)

Hatályos:

2014. 12. 01., 2015. 04. 01.

 

Jogszabály:

28/2014. (XI. 25.) FM rendelet

a nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről szóló 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet és a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/160. (XI. 25.)

Hatályos:

2014. 12. 03.

 

Jogszabály:

2014. évi LXXIV. törvény

az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2014/161. (XI. 26.)

Hatályos:

2014. 11. 27., 2014. 12. 01., 2015. 01. 01., 2015. 07. 01., 2016. 01. 01., 2018. 01. 01., az adópolitikáért felelős miniszternek, az Európai Bizottság elutasító határozata meghozatalának napját magában foglaló egyedi határozata Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15. naptól.

 

Jogszabály:

289/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet

a Nemzetközi Megújuló Energia Ügynökség (IRENA) Alapokmányának kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2014/161. (XI. 26.)

Hatályos:

2014. 11. 27. - kivétellel.

 

Jogszabály:

290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet

a kedvezményezett járások besorolásáról

Megjelent:

MK 2014/161. (XI. 26.)

Hatályos:

2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

291/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet

egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2014/161. (XI. 26.)

Hatályos:

2014. 11. 27., 2014. 12. 11.

 

Jogszabály:

292/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/161. (XI. 26.)

Hatályos:

2014. 12. 11., 2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

293/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet

a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/161. (XI. 26.)

Hatályos:

2014. 11. 29., 2015. 02. 01.

 

Jogszabály:

294/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet

a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságról szóló 213/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/161. (XI. 26.)

Hatályos:

2014. 11. 27.

 

Jogszabály:

295/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet

a Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye - Európai Oktatási Központ létrehozásához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 289/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/161. (XI. 26.)

Hatályos:

2014. 11. 27.

 

Jogszabály:

51/2014. (XI. 26.) BM rendelet

a belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/161. (XI. 26.)

Hatályos:

2014. 11. 27., 2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

1677/2014. (XI. 26.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2014/161. (XI. 26.)

 

 

Jogszabály:

1678/2014. (XI. 26.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a vezetői engedélyek kölcsönös elismeréséről és cseréjéről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2014/161. (XI. 26.)

 

 

Jogszabály:

1679/2014. (XI. 26.) Korm. határozat

a Vietnami Szocialista Köztársaság részére nyújtható kötött segélyhitel felajánlásáról

Megjelent:

MK 2014/161. (XI. 26.)

 

 

Jogszabály:

1680/2014. (XI. 26.) Korm. határozat

az ENSZ Gyermekalapja Globális Szolgáltató Központjának lehetséges budapesti elhelyezéséről

Megjelent:

MK 2014/161. (XI. 26.)

 

 

Jogszabály:

1681/2014. (XI. 26.) Korm. határozat

a "2015 a külhoni magyar szakképzés éve" program megvalósításáról

Megjelent:

MK 2014/161. (XI. 26.)

 

 

Jogszabály:

1682/2014. (XI. 26.) Korm. határozat

a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés Koordinációs Tárcaközi Bizottság létrehozásáról

Megjelent:

MK 2014/161. (XI. 26.)

Hatályos:

2014. 11. 27.

 

Jogszabály:

1683/2014. (XI. 26.) Korm. határozat

az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 elfogadásáról

Megjelent:

MK 2014/161. (XI. 26.)

 

 

Jogszabály:

1684/2014. (XI. 26.) Korm. határozat

a gyógyszertámogatás és a gyógyászati segédeszköz támogatás kiadásainak 2014. év végi finanszírozásához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2014/161. (XI. 26.)

 

 

Jogszabály:

1685/2014. (XI. 26.) Korm. határozat

a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Csongrád Megyei Kirendeltségének Hódmezővásárhelyre történő elhelyezésével összefüggő további feladatokról

Megjelent:

MK 2014/161. (XI. 26.)

 

 

Jogszabály:

1686/2014. (XI. 26.) Korm. határozat

létszámátadással összefüggésben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Miniszterelnökség fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/161. (XI. 26.)

 

 

Jogszabály:

1687/2014. (XI. 26.) Korm. határozat

az egyes miniszterek feladat- és hatáskörében bekövetkezett szervezeti változásokkal összefüggésben a Miniszterelnökség és az Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/161. (XI. 26.)

 

 

Jogszabály:

1688/2014. (XI. 26.) Korm. határozat

egyes fordítási feladatok ellátásával összefüggésben a Miniszterelnökség és az Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/161. (XI. 26.)

 

 

Jogszabály:

1689/2014. (XI. 26.) Korm. határozat

a Kőrösi Csoma Sándor Program és a Mikes Kelemen Program 2015. évi megvalósításáról

Megjelent:

MK 2014/161. (XI. 26.)

 

 

Jogszabály:

1690/2014. (XI. 26.) Korm. határozat

a magyar irodalmi és történelmi örökség részét képező ingóságoknak, valamint kiállítóhely ingatlannak a Petőfi Irodalmi Múzeum részére történő megvásárlása céljából a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/161. (XI. 26.)

 

 

Jogszabály:

1691/2014. (XI. 26.) Korm. határozat

a Temesváron 25 éve kitört romániai forradalom évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő megemlékezések támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/161. (XI. 26.)

 

 

Jogszabály:

1692/2014. (XI. 26.) Korm. határozat

a Hungaroring Sport Zrt. által 2015. évben megvalósítandó egyes sportesemények támogatásáról

Megjelent:

MK 2014/161. (XI. 26.)

 

 

Jogszabály:

1693/2014. (XI. 26.) Korm. határozat

a Pannon Park projekt előkészítésével kapcsolatos további intézkedésekről és ezzel összefüggésben a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/161. (XI. 26.)

 

 

Jogszabály:

1694/2014. (XI. 26.) Korm. határozat

a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet Autópálya rendelkezésre állási díj fejezeti kezelésű előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2014/161. (XI. 26.)

 

 

Jogszabály:

1695/2014. (XI. 26.) Korm. határozat

az Országos Tűzmegelőzési Bizottság működésével összefüggő feladatok végrehajtása érdekében a Földművelésügyi Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint a Belügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/161. (XI. 26.)

 

 

Jogszabály:

1696/2014. (XI. 26.) Korm. határozat

a 2014-2020-as programozási időszak országos jelentőségű közúti, vasúti és vízi közlekedési, városi és elővárosi közlekedési fejlesztéseinek indikatív listájáról

Megjelent:

MK 2014/161. (XI. 26.)

 

 

Jogszabály:

1697/2014. (XI. 26.) Korm. határozat

a KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0005 azonosító számú ("Szilárdhulladék- gazdálkodási rendszer továbbfejlesztése a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás területén" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1636/2013. (IX. 10.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2014/161. (XI. 26.)

 

 

Jogszabály:

1698/2014. (XI. 26.) Korm. határozat

a KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0002 azonosító számú ("A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése" című) projekt szakaszolásáról

Megjelent:

MK 2014/161. (XI. 26.)

 

 

Jogszabály:

1699/2014. (XI. 26.) Korm. határozat

a KÖZOP-5.5.0-09-11-2014-0006 azonosító számú ("Jegy- és bérletkiadó automata-hálózat megújítása a budapesti közösségi közlekedésben" című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről

Megjelent:

MK 2014/161. (XI. 26.)

 

 

Jogszabály:

135/2014. (XI. 26.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Ghánai Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2014/161. (XI. 26.)

 

 

Jogszabály:

136/2014. (XI. 26.) ME határozat

az Oroszországi Föderációval és Dániával a minősített adatok átadásáról, minősítési szintjeinek megfeleltetéséről és védelméről szóló kétoldalú nemzetközi megállapodások létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2014/161. (XI. 26.)

 

 

Jogszabály:

48/2014. (XI. 27.) MNB rendelet

a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Megjelent:

MK 2014/162. (XI. 27.)

Hatályos:

2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

49/2014. (XI. 27.) MNB rendelet

a biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Megjelent:

MK 2014/162. (XI. 27.)

Hatályos:

2014. 11. 28., 2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

50/2014. (XI. 27.) EMMI rendelet

az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 27/2013. (III. 29.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/162. (XI. 27.)

Hatályos:

2014. 11. 28.

 

Jogszabály:

36/2014. (XI. 27.) NGM rendelet

a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel igénybevételére szolgáló fizetési számlát megjelölő nyilatkozat tartalmára vonatkozó részletes szabályokról szóló 53/2013. (XI. 29.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/162. (XI. 27.)

Hatályos:

2014. 12. 01.

 

Jogszabály:

47/2014. (XI. 27.) NFM rendelet

a magyar légtér igénybevételéért fizetendő díjról szóló 84/2011. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/162. (XI. 27.)

Hatályos:

2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

48/2014. (XI. 27.) NFM rendelet

a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről

Megjelent:

MK 2014/162. (XI. 27.)

Hatályos:

2014. 11. 27. 19 órától.

 

Jogszabály:

432/2014. (XI. 27.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2014/162. (XI. 27.)

 

 

Jogszabály:

433/2014. (XI. 27.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2014/162. (XI. 27.)

 

 

Jogszabály:

434/2014. (XI. 27.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2014/162. (XI. 27.)

 

 

Jogszabály:

435/2014. (XI. 27.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2014/162. (XI. 27.)

 

 

Jogszabály:

436/2014. (XI. 27.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/162. (XI. 27.)

 

 

Jogszabály:

437/2014. (XI. 27.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/162. (XI. 27.)

 

 

Jogszabály:

438/2014. (XI. 27.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/162. (XI. 27.)

 

 

Jogszabály:

439/2014. (XI. 27.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/162. (XI. 27.)

 

 

Jogszabály:

440/2014. (XI. 27.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/162. (XI. 27.)

 

 

Jogszabály:

441/2014. (XI. 27.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/162. (XI. 27.)

 

 

Jogszabály:

442/2014. (XI. 27.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/162. (XI. 27.)

 

 

Jogszabály:

443/2014. (XI. 27.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/162. (XI. 27.)

 

 

Jogszabály:

444/2014. (XI. 27.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/162. (XI. 27.)

 

 

Jogszabály:

445/2014. (XI. 27.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/162. (XI. 27.)

 

 

Jogszabály:

446/2014. (XI. 27.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/162. (XI. 27.)

 

 

Jogszabály:

447/2014. (XI. 27.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/162. (XI. 27.)

 

 

Jogszabály:

448/2014. (XI. 27.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/162. (XI. 27.)

 

 

Jogszabály:

449/2014. (XI. 27.) KE határozat

a 311/2011. (XII. 13.) KE határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2014/162. (XI. 27.)

 

 

Jogszabály:

296/2014. (XI. 28.) Korm. rendelet

a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet és a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/163. (XI. 28.)

Hatályos:

2014. 12. 01.

 

Jogszabály:

50/2014. (XI. 28.) MNB rendelet

a pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Megjelent:

MK 2014/163. (XI. 28.)

Hatályos:

2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

52/2014. (XI. 28.) BM rendelet

a vízügyi és a vízvédelmi feladat- és hatáskörök egységes ellátásával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2014/163. (XI. 28.)

Hatályos:

2014. 11. 29., 2014. 12. 01., 2014. 12. 29.

 

Jogszabály:

29/2014. (XI. 28.) FM rendelet

a hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről

Megjelent:

MK 2014/163. (XI. 28.)

Hatályos:

2014. 12. 01.