Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Megnyitom a Jogtárban Megnyitom az Optijusban

 

Változásmutató

Új jogszabályok

2017. X. 18.

Jogszabály:

301/2017. (X. 18.) Korm. rendelet

a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/169. (X. 18.)

Hatályos:

2017. 10. 19.

 

Jogszabály:

25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet

a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről

Megjelent:

MK 2017/169. (X. 18.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

26/2017. (X. 18.) EMMI rendelet

egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/169. (X. 18.)

Hatályos:

2017. 10. 21., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

27/2017. (X. 18.) EMMI rendelet

a nevelési-oktatási intézmények által szervezett országhatárt átlépő autóbuszos kirándulások biztonságáról

Megjelent:

MK 2017/169. (X. 18.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

53/2017. (X. 18.) FM rendelet

a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről

Megjelent:

MK 2017/169. (X. 18.)

Hatályos:

2017. 12. 19., 2025. 01. 01., 2030. 01. 01.

 

Jogszabály:

14/2017. (X. 18.) HM rendelet

egyes jogállási kérdésekkel összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/169. (X. 18.)

Hatályos:

2017. 10. 19.

 

Jogszabály:

32/2017. (X. 18.) NGM rendelet

a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről

Megjelent:

MK 2017/169. (X. 18.)

Hatályos:

2017. 11. 17.

 

Jogszabály:

400/2017. (X. 18.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2017/169. (X. 18.)

 

 

Jogszabály:

401/2017. (X. 18.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2017/169. (X. 18.)

 

 

Jogszabály:

402/2017. (X. 18.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/169. (X. 18.)

 

 

Jogszabály:

1746/2017. (X. 18.) Korm. határozat

a Balatoni Hajózási Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére történő tőkejuttatás elhalasztásáról

Megjelent:

MK 2017/169. (X. 18.)

 

 

Jogszabály:

1747/2017. (X. 18.) Korm. határozat

a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 elfogadásáról

Megjelent:

MK 2017/169. (X. 18.)

 

 

2017. X. 17.

Jogszabály:

299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet

a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/168. (X. 17.)

Hatályos:

2017. 10. 20., 2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

300/2017. (X. 17.) Korm. rendelet

a felszámolási eljárásban az adós vagyonának nyilvános értékesítésére vonatkozó rendelkezések módosításáról

Megjelent:

MK 2017/168. (X. 17.)

Hatályos:

2017. 10. 20.

 

Jogszabály:

31/2017. (X. 17.) NGM rendelet

a bankkártya-elfogadó terminálok számának növeléséhez nyújtott támogatásról szóló 47/2016. (XII. 6.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/168. (X. 17.)

Hatályos:

2017. 10. 18.

 

Jogszabály:

41/2017. (X. 17.) NFM rendelet

az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/168. (X. 17.)

Hatályos:

2017. 10. 18.

 

Jogszabály:

25/2017. (X. 17.) AB határozat

a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 606/B. § (1) bekezdés b) és c) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezések elutasításáról

Megjelent:

MK 2017/168. (X. 17.)

 

 

Jogszabály:

26/2017. (X. 17.) AB határozat

az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 2016. december 31. napjáig hatályos 44. § (5) bekezdés i) pontja alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2017/168. (X. 17.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köm. 5016/2017/4. határozata

Terem Község Önkormányzata Képviselő-testületének törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségének elmulasztásáról

Megjelent:

MK 2017/168. (X. 17.)

 

 

Jogszabály:

20/2017. (X. 17.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/168. (X. 17.)

Hatályos:

2017. 10. 16.

 

Jogszabály:

21/2017. (X. 17.) OGY határozat

dr. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2017/168. (X. 17.)

 

 

Jogszabály:

1742/2017. (X. 17.) Korm. határozat

a központi költségvetést érintő fejezeti és címrendi módosításokról

Megjelent:

MK 2017/168. (X. 17.)

 

 

Jogszabály:

1743/2017. (X. 17.) Korm. határozat

a Szerencsejáték Felügyelet önálló informatikai működéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/168. (X. 17.)

 

 

Jogszabály:

1744/2017. (X. 17.) Korm. határozat

az Öntözésfejlesztési Stratégia megalkotásáról

Megjelent:

MK 2017/168. (X. 17.)

 

 

Jogszabály:

1745/2017. (X. 17.) Korm. határozat

a Békéscsaba Megyei Jogú Város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/168. (X. 17.)

 

 

2017. X. 13.

Jogszabály:

25/2017. (X. 13.) MvM rendelet

Keszthely vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 18/2004. (IX. 11.) TNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/167. (X. 13.)

Hatályos:

2017. 10. 21.

 

Jogszabály:

51/2017. (X. 13.) FM rendelet

az egyes agrártámogatások 2017. évi összegeinek megállapításáról

Megjelent:

MK 2017/167. (X. 13.)

Hatályos:

2017. 10. 14.

 

Jogszabály:

52/2017. (X. 13.) FM rendelet

a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/167. (X. 13.)

Hatályos:

2017. 10. 23.

 

Jogszabály:

Kúria Knk.IV.37.774/2017/2. végzése

a Fővárosi Választási Bizottság 34/2017. (VIII. 25.) FVB határozatának megváltoztatásáról

Megjelent:

MK 2017/167. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozatainak helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2017/167. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

398/2017. (X. 13.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/167. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

399/2017. (X. 13.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/167. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

41/2017. (X. 13.) MvM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal és a központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 4/2016. (III. 10.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/51. (X. 13.)

Hatályos:

2017. 10. 14.

 

Jogszabály:

47/2017. (X. 13.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/51. (X. 13.)

Hatályos:

2017. 10. 14.

 

Jogszabály:

48/2017. (X. 13.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/51. (X. 13.)

Hatályos:

2017. 10. 14.

 

Jogszabály:

49/2017. (X. 13.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/51. (X. 13.)

Hatályos:

2017. 10. 14.

 

Jogszabály:

50/2017. (X. 13.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/51. (X. 13.)

Hatályos:

2017. 10. 20.

 

Jogszabály:

38/2017. (X. 13.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/51. (X. 13.)

Hatályos:

2017. 10. 14.

 

Jogszabály:

39/2017. (X. 13.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/51. (X. 13.)

Hatályos:

2017. 10. 14.

 

Jogszabály:

40/2017. (X. 13.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/51. (X. 13.)

Hatályos:

2017. 10. 14.

 

Jogszabály:

41/2017. (X. 13.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/51. (X. 13.)

Hatályos:

2017. 10. 14.

 

Jogszabály:

26/2017. (X. 13.) NGM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/51. (X. 13.)

Hatályos:

2017. 10. 14.

 

Jogszabály:

27/2017. (X. 13.) NGM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/51. (X. 13.)

Hatályos:

2017. 10. 14.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2017/51. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/51. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/51. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökének közleménye

a "Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Emlékérem" adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/51. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

Demokrácia Központ Közalapítvány

alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/51. (X. 13.)

 

 

2017. X. 12.

Jogszabály:

2017. évi CVII. törvény

a felelősségnek a belvízi hajózásban való korlátozásáról szóló strasbourgi egyezmény (CLNI 2012) kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/166. (X. 12.)

Hatályos:

2017. 10. 13. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2017. évi CVIII. törvény

a Kanada, valamint az Európai Közösség és tagállamai közötti légiközlekedési megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/166. (X. 12.)

Hatályos:

2017. 10. 13. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2017. évi CIX. törvény

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Izrael Állam Kormánya közötti euromediterrán légiközlekedési megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/166. (X. 12.)

Hatályos:

2017. 10. 13.

 

Jogszabály:

2017. évi CX. törvény

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről a Vietnami Szocialista Köztársaság közötti átfogó partnerségi és együttműködési keretmegállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/166. (X. 12.)

Hatályos:

2017. 10. 13. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2017. évi CXI. törvény

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Afganisztáni Iszlám Köztársaság közötti partnerségi és fejlesztési együttműködési megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/166. (X. 12.)

Hatályos:

2017. 10. 13. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2017. évi CXII. törvény

a jövedelem- és a vagyonadók területén, Budapesten, 2002. szeptember 11-én aláírt Egyezmény módosításáról szóló Jegyzék kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/166. (X. 12.)

Hatályos:

2017. 10. 13.

 

Jogszabály:

2017. évi CXIII. törvény

a Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a diplomáciai ingatlanok jogi helyzetének kölcsönös rendezéséről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/166. (X. 12.)

Hatályos:

2017. 10. 13. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2017. évi CXIV. törvény

a Magyarország Kormánya és Maryland Állam között a felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/166. (X. 12.)

Hatályos:

2017. 10. 13. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2017. évi CXV. törvény

a Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/166. (X. 12.)

Hatályos:

2017. 10. 13. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2017. évi CXVI. törvény

a Magyarország Kormánya és a Ciprusi Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/166. (X. 12.)

Hatályos:

2017. 10. 13. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2017. évi CXVII. törvény

a Magyarország Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/166. (X. 12.)

Hatályos:

2017. 10. 13. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2017. évi CXVIII. törvény

a bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról

Megjelent:

MK 2017/166. (X. 12.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CXIX. törvény

a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény és egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2017/166. (X. 12.)

Hatályos:

2017. 10. 13., 2017. 12. 01., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CXX. törvény

a használati minták oltalmára vonatkozó szabályozás módosításáról

Megjelent:

MK 2017/166. (X. 12.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CXXI. törvény

az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnak a Magyar Államkincstárba történő beolvadásához szükséges törvénymódosításokról

Megjelent:

MK 2017/166. (X. 12.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CXXII. törvény

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény és a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2017/166. (X. 12.)

Hatályos:

2017. 10. 13.

 

Jogszabály:

2017. évi CXXIII. törvény

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2017/166. (X. 12.)

Hatályos:

2017. 10. 20., 2017. 11. 02.

 

Jogszabály:

393/2017. (X. 12.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/166. (X. 12.)

 

 

Jogszabály:

394/2017. (X. 12.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/166. (X. 12.)

 

 

Jogszabály:

395/2017. (X. 12.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/166. (X. 12.)

 

 

Jogszabály:

396/2017. (X. 12.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/166. (X. 12.)

 

 

Jogszabály:

397/2017. (X. 12.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2017/166. (X. 12.)

 

 

2017. X. 11.

Jogszabály:

7/2017. (X. 11.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2017. (VI. 15.) MNB utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/50. (X. 11.)

Hatályos:

2017. 10. 12.

 

Jogszabály:

39/2017. (X. 11.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/50. (X. 11.)

Hatályos:

2017. 10. 12.

 

Jogszabály:

40/2017. (X. 11.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezésének visszavonásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/50. (X. 11.)

Hatályos:

2017. 10. 12.

 

Jogszabály:

12/2017. (X. 11.) IM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/50. (X. 11.)

Hatályos:

2017. 10. 15.

 

Jogszabály:

36/2017. (X. 11.) KKM utasítás

a gépjárművek igénybevételének és használatának rendjéről szóló 33/2016. (XII. 23.) KKM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/50. (X. 11.)

Hatályos:

2017. 10. 12.

 

Jogszabály:

37/2017. (X. 11.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium Egyedi Iratkezelési Szabályzatáról szóló 25/2017. (VII. 13.) KKM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/50. (X. 11.)

Hatályos:

2017. 10. 12.

 

Jogszabály:

8/2017. (X. 11.) GVH utasítás

a közszolgálati szabályzat egyes juttatásokkal kapcsolatos szabályainak módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/50. (X. 11.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

42/2017. (X. 11.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Kenyai Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködési Megállapodás kihirdetéséről szóló 192/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/50. (X. 11.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

elismerés adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/50. (X. 11.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/50. (X. 11.)

 

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/50. (X. 11.)

 

 

2017. X. 10.

Jogszabály:

293/2017. (X. 10.) Korm. rendelet

a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

Hatályos:

2017. 10. 11.

 

Jogszabály:

294/2017. (X. 10.) Korm. rendelet

a felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

Hatályos:

2017. 10. 13.

 

Jogszabály:

295/2017. (X. 10.) Korm. rendelet

a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

Hatályos:

2017. 10. 11.

 

Jogszabály:

296/2017. (X. 10.) Korm. rendelet

a Budapest VI. kerület, Hunyadi téri vásárcsarnok rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

Hatályos:

2017. 10. 11., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

297/2017. (X. 10.) Korm. rendelet

a piliscsabai Iosephinum területén megvalósuló fejlesztések keretében az AVICENNA Kutatóintézet beruházási munkáival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

Hatályos:

2017. 10. 11.

 

Jogszabály:

298/2017. (X. 10.) Korm. rendelet

a Modern Városok Program keretében a veszprémi Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark fejlesztése és bővítése tárgyú beruházás műszaki ellenőri feladatainak ellátásáról

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

Hatályos:

2017. 10. 11.

 

Jogszabály:

50/2017. (X. 10.) FM rendelet

a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

Hatályos:

2017. 10. 11., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

30/2017. (X. 10.) NGM rendelet

az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

Hatályos:

2017. 10. 11., 2017. 11. 10., 2017. 12. 31.

 

Jogszabály:

23/2017. (X. 10.) AB határozat

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 80. § (3) bekezdés "megállapítása, vagy annak" szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

 

 

Jogszabály:

24/2017. (X. 10.) AB határozat

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 34. § (3) bekezdésével kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról, valamint a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 34. § (3) bekezdése utolsó mondata alaptörvény- ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

 

 

Jogszabály:

1724/2017. (X. 10.) Korm. határozat

a Cook-szigetekkel való diplomáciai kapcsolatok felvételéről

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

 

 

Jogszabály:

1725/2017. (X. 10.) Korm. határozat

Magyarország turisztikai országmárka építéséről

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

 

 

Jogszabály:

1726/2017. (X. 10.) Korm. határozat

a premontrei rend alapításának 900. évfordulójához kapcsolódó fejlesztésekkel összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

 

 

Jogszabály:

1727/2017. (X. 10.) Korm. határozat

az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

 

 

Jogszabály:

1728/2017. (X. 10.) Korm. határozat

a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 2. Kötött segélyhitelezés jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

 

 

Jogszabály:

1729/2017. (X. 10.) Korm. határozat

az Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése jogcím előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

 

 

Jogszabály:

1730/2017. (X. 10.) Korm. határozat

a kárpátaljai régió oktatási, kulturális és szociális intézményeinek energiahatékonysági felújításait célzó fejlesztési projektek finanszírozásának támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

 

 

Jogszabály:

1731/2017. (X. 10.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a Kaposvári Kaposi Mór Kórház déli épülettömb rehabilitációjának megvalósítása érdekében támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

 

 

Jogszabály:

1732/2017. (X. 10.) Korm. határozat

a Magyar Állami Operaház működési költségeinek kiegészítő támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

 

 

Jogszabály:

1733/2017. (X. 10.) Korm. határozat

a piliscsabai Iosephinum területén megvalósuló fejlesztések keretében az AVICENNA Kutatóintézet beruházási munkáival összefüggő egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

 

 

Jogszabály:

1734/2017. (X. 10.) Korm. határozat

a Modern Városok Program részeként megvalósuló Pécsi Tudományegyetem idegen nyelvű képzései bővítéséhez kapcsolódó kapacitás fejlesztéséhez, valamint a kutatási-fejlesztési potenciáljának fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról szóló 1035/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

 

 

Jogszabály:

1735/2017. (X. 10.) Korm. határozat

a KEHOP-2.2.2-15-2016-00090 azonosító számú ("Eger város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

Hatályos:

2017. 10. 11.

 

Jogszabály:

1736/2017. (X. 10.) Korm. határozat

a KEHOP-2.2.2-15-2016-00085 azonosító számú projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

Hatályos:

2017. 10. 11.

 

Jogszabály:

1737/2017. (X. 10.) Korm. határozat

a KEHOP-2.2.2-15-2016-00091 azonosító számú ("Gyöngyös és térsége szennyvízelvezetésének és -tisztításának fejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

Hatályos:

2017. 10. 11.

 

Jogszabály:

1738/2017. (X. 10.) Korm. határozat

a KEHOP-2.3.0-16-2017-00001 azonosító számú ("HUHA II. Új Hulladék-hasznosító és Iszapégető Erőmű" című) nagyprojekt-javaslattal összefüggő egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

 

 

Jogszabály:

1739/2017. (X. 10.) Korm. határozat

a KEHOP-1.5.0-15-2016-00007 azonosító számú ("Záportározók építése a Baranya csatorna vízgyűjtőjén" című) projekt tekintetében az ingatlanvásárlás költségtípusra történő átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

 

 

Jogszabály:

1740/2017. (X. 10.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat és a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

Hatályos:

2017. 10. 11.

 

Jogszabály:

1741/2017. (X. 10.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

 

 

2017. X. 9.

Jogszabály:

39/2017. (X. 9.) NFM rendelet

a bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók fenntarthatósági követelményeknek való megfelelésével kapcsolatos üvegházhatású gázkibocsátás elkerülés kiszámításának szabályairól

Megjelent:

MK 2017/164. (X. 9.)

Hatályos:

2017. 10. 12.

 

Jogszabály:

40/2017. (X. 9.) NFM rendelet

a megújuló forrásokból előállított energia részarányának kiszámítási módszertanáról szóló 1/2012. (I. 20.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/164. (X. 9.)

Hatályos:

2017. 10. 12.

 

Jogszabály:

1722/2017. (X. 9.) Korm. határozat

az egyes települési önkormányzatok támogatását érintő kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2017/164. (X. 9.)

 

 

Jogszabály:

1723/2017. (X. 9.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.2-17-2017-00001 azonosító számú ("Irmák Nonprofit Kft. - Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató Otthon és Intézményeinek férőhely kiváltása" című) projektjavaslat tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő átcsoportosításáról

Megjelent:

MK 2017/164. (X. 9.)

 

 

2017. X. 6.

Jogszabály:

29/2017. (X. 6.) NGM rendelet

a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 55/2016. (XII. 21.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/163. (X. 6.)

Hatályos:

2017. 10. 07.

 

2017. X. 5.

Jogszabály:

292/2017. (X. 5.) Korm. rendelet

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer kialakításával és működtetésével, valamint a jogosulatlan úthasználat miatt kiszabott bírságokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 233/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/162. (X. 5.)

Hatályos:

2017. 10. 06.

 

Jogszabály:

19/2017. (X. 5.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság megyéiről, a megyék nevéről és székhelyéről szóló 67/1990. (VIII. 14.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/162. (X. 5.)

Hatályos:

2017. 10. 06., 2020. 06. 04.

 

Jogszabály:

1719/2017. (X. 5.) Korm. határozat

a kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról létrehozott közös egyezmény szerinti hatodik Nemzeti Jelentésről és a részes államok nemzeti jelentéseit megvitató felülvizsgálati értekezleten való magyar részvételről

Megjelent:

MK 2017/162. (X. 5.)

 

 

Jogszabály:

1720/2017. (X. 5.) Korm. határozat

az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer fővárosi és megyei kormányhivatalokban történő megvalósításához kapcsolódó további feladatokról

Megjelent:

MK 2017/162. (X. 5.)

 

 

Jogszabály:

1721/2017. (X. 5.) Korm. határozat

a 2018. évi IIHF Divízió I./A Jégkorong Világbajnokság megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/162. (X. 5.)

 

 

Jogszabály:

38/2017. (X. 5.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/49. (X. 5.)

Hatályos:

2017. 10. 06.

 

Jogszabály:

22/2017. (X. 5.) BM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/49. (X. 5.)

Hatályos:

2017. 10. 06.

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/49. (X. 5.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/49. (X. 5.)

 

 

Jogszabály:

Gyula Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/49. (X. 5.)

 

 

Jogszabály:

Kerepes Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/49. (X. 5.)

 

 

Jogszabály:

Hadigondozottak Közalapítvány

alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/49. (X. 5.)

 

 

2017. X. 3.

Jogszabály:

22/2017. (X. 3.) EMMI rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/160. (X. 3.)

Hatályos:

2017. 10. 04.

 

Jogszabály:

23/2017. (X. 3.) EMMI rendelet

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény végrehajtását szolgáló egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/160. (X. 3.)

Hatályos:

2017. 10. 04., 2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

24/2017. (X. 3.) EMMI rendelet

egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/160. (X. 3.)

Hatályos:

2017. 10. 04., 2017. 10. 15., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

28/2017. (X. 3.) NGM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM rendeletnek a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosításáról szóló 2017. évi LXXXVI. törvénnyel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2017/160. (X. 3.)

Hatályos:

2017. 10. 04.

 

Jogszabály:

17/2017. (X. 3.) OGY határozat

az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 11/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/160. (X. 3.)

Hatályos:

2017. 10. 02.

 

Jogszabály:

18/2017. (X. 3.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/160. (X. 3.)

Hatályos:

2017. 10. 02.

 

Jogszabály:

382/2017. (X. 3.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/160. (X. 3.)

 

 

Jogszabály:

383/2017. (X. 3.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/160. (X. 3.)

 

 

Jogszabály:

384/2017. (X. 3.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/160. (X. 3.)

 

 

Jogszabály:

385/2017. (X. 3.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/160. (X. 3.)

 

 

Jogszabály:

386/2017. (X. 3.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/160. (X. 3.)

 

 

Jogszabály:

387/2017. (X. 3.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/160. (X. 3.)

 

 

Jogszabály:

388/2017. (X. 3.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/160. (X. 3.)

 

 

Jogszabály:

389/2017. (X. 3.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/160. (X. 3.)

 

 

Jogszabály:

390/2017. (X. 3.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/160. (X. 3.)

 

 

Jogszabály:

391/2017. (X. 3.) KE határozat

a 368/2014. (IX. 23.) KE határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/160. (X. 3.)

 

 

Jogszabály:

392/2017. (X. 3.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/160. (X. 3.)

 

 

Jogszabály:

291/2017. (X. 3.) Korm. rendelet

a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/161. (X. 3.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

1714/2017. (X. 3.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Összevont szakellátás jogcíme 2018. évi előirányzatának, valamint a többletkapacitás-befogadások teljesítményének finanszírozására meghatározott összeg megemeléséről

Megjelent:

MK 2017/161. (X. 3.)

 

 

Jogszabály:

1715/2017. (X. 3.) Korm. határozat

a minimálbér-emelésnek és garantált bérminimum-emelésnek a Belügyminisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságokra és azok leányvállalataira, valamint a belügyminiszter közvetlen irányítása alatt álló költségvetési szervek tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokra és azok leányvállalataira gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/161. (X. 3.)

 

 

Jogszabály:

1716/2017. (X. 3.) Korm. határozat

a szociális intézményi férőhelykiváltás folyamatához kapcsolódó forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/161. (X. 3.)

 

 

Jogszabály:

1717/2017. (X. 3.) Korm. határozat

a helyi érdekű települési fejlesztések érdekében szükséges források biztosításáról, valamint a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/161. (X. 3.)

 

 

Jogszabály:

1718/2017. (X. 3.) Korm. határozat

a Szolnoki Szigligeti Színház felújítása előkészítésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/161. (X. 3.)

 

 

2017. IX. 29.

Jogszabály:

47/2017. (IX. 29.) FM rendelet

a földminősítés részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2017/159. (IX. 29.)

Hatályos:

2017. 10. 02.

 

Jogszabály:

48/2017. (IX. 29.) FM rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) FM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/159. (IX. 29.)

Hatályos:

2017. 09. 30.

 

Jogszabály:

49/2017. (IX. 29.) FM rendelet

a kisüzemi bortermelői regiszterről

Megjelent:

MK 2017/159. (IX. 29.)

Hatályos:

2017. 10. 01.

 

Jogszabály:

12/2017. (IX. 29.) IM rendelet

a kamarai jogtanácsos és a jogi előadó által fizetendő regisztrációs díjról

Megjelent:

MK 2017/159. (IX. 29.)

Hatályos:

2017. 10. 01.

 

Jogszabály:

37/2017. (IX. 29.) NFM rendelet

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal miniszter részére történő víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó adatszolgáltatásának rendjéről szóló 17/2015. (IV. 9.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/159. (IX. 29.)

Hatályos:

2017. 10. 02.

 

Jogszabály:

38/2017. (IX. 29.) NFM rendelet

egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/159. (IX. 29.)

Hatályos:

2017. 09. 30.

 

Jogszabály:

21/2017. (IX. 29.) BM utasítás

a Belügyminisztérium 2014-2016 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapra vonatkozó Munkaprogramjáról szóló 28/2015. (X. 9.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/48. (IX. 29.)

Hatályos:

2017. 09. 30.

 

Jogszabály:

9/2017. (IX. 29.) FM utasítás

a minisztérium fejezeti kezelésű előirányzataiból pályázati úton vagy egyedi döntés alapján pénzeszköz- vagy előirányzat-átadással biztosított támogatások kapcsán elszámolható költségekről, a támogatások felhasználása ellenőrzésének és a beszámolók összeállításának szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/48. (IX. 29.)

Hatályos:

2017. 09. 30.

 

Jogszabály:

10/2017. (IX. 29.) FM utasítás

a Földművelésügyi Minisztérium közbeszerzési és beszerzési szabályzatának kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/48. (IX. 29.)

Hatályos:

2017. 09. 30.

 

Jogszabály:

53/2017. (IX. 29.) HM utasítás

a hadfelszerelési együttműködéssel összefüggő feladatok végrehajtásáról szóló 87/2011. (VII. 29.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/48. (IX. 29.)

Hatályos:

2017. 09. 30.

 

Jogszabály:

54/2017. (IX. 29.) HM utasítás

a lakhatás támogatásával és az ingatlangazdálkodással összefüggő egyes miniszteri utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/48. (IX. 29.)

Hatályos:

2017. 09. 30., 2018. 01. 02.

 

Jogszabály:

26/2017. (IX. 29.) NFM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/48. (IX. 29.)

Hatályos:

2017. 09. 30.

 

Jogszabály:

27/2017. (IX. 29.) NFM utasítás

az ideiglenes külföldi kiküldetésekről szóló 36/2011. (VII. 8.) NFM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/48. (IX. 29.)

Hatályos:

2017. 09. 30.

 

Jogszabály:

3/2017. (IX. 29.) BVOP utasítás

a belügyi gépjárművezetők és a gépjárművezetést oktatók képzési követelményeinek megállapításáról szóló 16/2013. (V. 28.) BM utasítás végrehajtásáról szóló 3/2014. (IV. 9.) BVOP utasítás hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/48. (IX. 29.)

Hatályos:

2017. 09. 30.

 

Jogszabály:

12/2017. (IX. 29.) OBH utasítás

a bírósági eljárásokban és a bírósági igazgatásban rendszeresített nyomtatványokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/48. (IX. 29.)

Hatályos:

2017. 09. 30., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

13/2017. (IX. 29.) OBH utasítás

a munkacsoportok működéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/48. (IX. 29.)

Hatályos:

2017. 09. 30.

 

Jogszabály:

1/2017. (IX. 29.) SZGYF utasítás

a közérdekű adatok megismerésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/48. (IX. 29.)

Hatályos:

2017. 09. 30.

 

Jogszabály:

41/2017. (IX. 29.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a magyar-ukrán államhatáron lévő közúti határhidak fenntartásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2017. évi XII. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/48. (IX. 29.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2017/48. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/48. (IX. 29.)

 

 

Jogszabály:

MNB közlemény

a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/48. (IX. 29.)

 

 

Jogszabály:

MvM pályázati felhívás

a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjra

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/48. (IX. 29.)

 

 

Jogszabály:

MvM közlemény

a Magyar Közigazgatási Ösztöndíj összegéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/48. (IX. 29.)

 

 

Jogszabály:

MvM pályázati felhívás

a Területi Közigazgatási Ösztöndíjra

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/48. (IX. 29.)

 

 

Jogszabály:

MvM közlemény

a Területi Közigazgatási Ösztöndíj összegéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/48. (IX. 29.)

 

 

Jogszabály:

1/2017. (VII. 10.) MÜK szabályzat

egységes szabályzat a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok teljesítésére, az egyéni ügyvédek és egyszemélyes ügyvédi irodák részére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/48. (IX. 29.)

Hatályos:

2017. 09. 30.

 

Jogszabály:

2/2017. (VII. 10.) MÜK szabályzat

a területi ügyvédi kamarák által kiadandó pénzmosás megelőzési útmutató tartalmáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/48. (IX. 29.)

Hatályos:

2017. 09. 30.

 

Jogszabály:

Baranya Megyei Kormányhivatal hirdetménye

bélyegző érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/48. (IX. 29.)

 

 

2017. IX. 28.

Jogszabály:

290/2017. (IX. 28.) Korm. rendelet

a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/158. (IX. 28.)

Hatályos:

2017. 10. 01., 2018. 02. 01.

 

Jogszabály:

23/2017. (IX. 28.) MNB rendelet

a "Pécsi Tudományegyetem" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2017/158. (IX. 28.)

Hatályos:

2017. 09. 29.

 

Jogszabály:

24/2017. (IX. 28.) MNB rendelet

a "Pécsi Tudományegyetem" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2017/158. (IX. 28.)

Hatályos:

2017. 09. 29.

 

Jogszabály:

1712/2017. (IX. 28.) Korm. határozat

a hallgatói hitelrendszer működtetésének fejlesztése érdekében szükséges kormányzati feladatokról

Megjelent:

MK 2017/158. (IX. 28.)

 

 

Jogszabály:

1713/2017. (IX. 28.) Korm. határozat

az SAP Hungary Rendszerek, Alkalmazások és Termékek az Adatfeldolgozásban Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

Megjelent:

MK 2017/158. (IX. 28.)

 

 

2017. IX. 27.

Jogszabály:

12/2017. (IX. 27.) HM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 1/2015. (II. 25.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/157. (IX. 27.)

Hatályos:

2017. 09. 28.

 

Jogszabály:

13/2017. (IX. 27.) HM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 1/2015. (II. 25.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/157. (IX. 27.)

Hatályos:

2017. 09. 28.

 

Jogszabály:

14/2017. (IX. 27.) KKM rendelet

a külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól szóló 3/2017. (II. 28.) KKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/157. (IX. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

380/2017. (IX. 27.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/157. (IX. 27.)

 

 

Jogszabály:

381/2017. (IX. 27.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/157. (IX. 27.)

 

 

Jogszabály:

107/2017. (IX. 27.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2017/157. (IX. 27.)

 

 

2017. IX. 25.

Jogszabály:

1707/2017. (IX. 25.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, tárgyéven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről és egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2017/154. (IX. 25.)

 

 

Jogszabály:

11/2017. (IX. 25.) NMHH rendelet

a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló 7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/155. (IX. 25.)

Hatályos:

2017. 10. 10.

 

Jogszabály:

25/2017. (IX. 25.) BM rendelet

a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/155. (IX. 25.)

Hatályos:

2017. 09. 26.

 

Jogszabály:

21/2017. (IX. 25.) EMMI rendelet

az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/155. (IX. 25.)

Hatályos:

2017. 09. 28.

 

Jogszabály:

376/2017. (IX. 25.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/155. (IX. 25.)

 

 

Jogszabály:

377/2017. (IX. 25.) KE határozat

határozott időre szóló dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/155. (IX. 25.)

 

 

Jogszabály:

378/2017. (IX. 25.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2017/155. (IX. 25.)

 

 

Jogszabály:

1708/2017. (IX. 25.) Korm. határozat

a Strukturálisreform-támogató Programban az egészségügyi alapellátás és az egynapos sebészet fejlesztése területén való részvételről

Megjelent:

MK 2017/155. (IX. 25.)

 

 

Jogszabály:

1709/2017. (IX. 25.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a tatabányai egykori bányakórház katolikus gimnáziummá fejlesztéséhez szükséges támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/155. (IX. 25.)

 

 

Jogszabály:

1710/2017. (IX. 25.) Korm. határozat

a Kecskemét Megyei Jogú Város és térsége humán infrastruktúrájának fejlesztése keretében a Kecskeméti Szakképzési Centrum Kada Elek Közgazdasági Szakgimnáziuma fejlesztésével és átköltöztetésével járó feladatok támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/155. (IX. 25.)

 

 

Jogszabály:

1711/2017. (IX. 25.) Korm. határozat

a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben a NISZ Zrt. működési körében felmerülő költségekről és működtetési megoldásokról és az ezzel kapcsolatos feladatokról, valamint a kormányzati célú hálózatok továbbfejlesztéséről, a fejlesztések ütemezéséről, összhangban a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával című 1101/2016. (III. 3.) Korm. határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedésről

Megjelent:

MK 2017/155. (IX. 25.)

 

 

Jogszabály:

2017. évi CV. törvény

a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény és a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló 2016. évi CLXXIV. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2017/156. (IX. 25.)

Hatályos:

2017. 09. 29.

 

Jogszabály:

2017. évi CVI. törvény

a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása a korrupciós bűncselekmények elévülési idejének emelése érdekében

Megjelent:

MK 2017/156. (IX. 25.)

Hatályos:

2017. 09. 28.

 

Jogszabály:

289/2017. (IX. 25.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/156. (IX. 25.)

Hatályos:

2017. 10. 02.

 

Jogszabály:

379/2017. (IX. 25.) KE határozat

tárca nélküli miniszter kinevezéséről

Megjelent:

MK 2017/156. (IX. 25.)

 

 

2017. IX. 22.

Jogszabály:

278/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és az Angolai Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/153. (IX. 22.)

Hatályos:

2017. 09. 23. - kivétellel.

 

Jogszabály:

279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet

a bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról

Megjelent:

MK 2017/153. (IX. 22.)

Hatályos:

2017. 09. 23., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

280/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet

egyes területrendezési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/153. (IX. 22.)

Hatályos:

2017. 09. 30.

 

Jogszabály:

281/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet

a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/153. (IX. 22.)

Hatályos:

2017. 09. 23. - kivétellel.

 

Jogszabály:

282/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet

a Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/153. (IX. 22.)

Hatályos:

2017. 09. 30., 2018. 09. 01.

 

Jogszabály:

283/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/153. (IX. 22.)

Hatályos:

2017. 09. 23.

 

Jogszabály:

284/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet

a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/153. (IX. 22.)

Hatályos:

2017. 09. 23.

 

Jogszabály:

285/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet

a villamosenergia-termelők részére az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény alapján történő derogációs kiosztás végrehajtási szabályairól szóló 341/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet, valamint a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/153. (IX. 22.)

Hatályos:

2017. 09. 30., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

286/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet

a nukleáris és radiológiai veszélyhelyzet esetén végzett lakossági tájékoztatás rendjéről szóló 165/2003. (X. 18.) Korm. rendelet, valamint az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről szóló 167/2010. (V. 11.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/153. (IX. 22.)

Hatályos:

2017. 09. 30.

 

Jogszabály:

287/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet

az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/153. (IX. 22.)

Hatályos:

2017. 09. 23.

 

Jogszabály:

288/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet

a Bükkszentkereszt és Répáshuta községek közötti villamosenergia-elosztó vezetékek földkábelre történő cseréjével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/153. (IX. 22.)

Hatályos:

2017. 09. 23., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

1686/2017. (IX. 22.) Korm. határozat

az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet által elfogadott bizalom- és biztonságerősítő intézkedések 2011. évi Bécsi Dokumentumának közléséről

Megjelent:

MK 2017/153. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

1687/2017. (IX. 22.) Korm. határozat

egyes állami tulajdonú ingóságoknak az Európai Unió Mali Kiképző Művelete ("EUTM Mali") részére történő térítésmentes átadásáról

Megjelent:

MK 2017/153. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

1688/2017. (IX. 22.) Korm. határozat

az Európa Tanács Moneyval országjelentésben Magyarország részére megfogalmazott pénzmosás elleni ajánlások végrehajtásáról készített akciótervről

Megjelent:

MK 2017/153. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

1689/2017. (IX. 22.) Korm. határozat

a Társadalmi Innováció Tanácsról

Megjelent:

MK 2017/153. (IX. 22.)

Hatályos:

2017. 09. 23.

 

Jogszabály:

1690/2017. (IX. 22.) Korm. határozat

a migrációs válság kapcsán Közel-Keleten megvalósítandó magyar fejlesztési és humanitárius projektek pénzügyi forrásának biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/153. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

1691/2017. (IX. 22.) Korm. határozat

a gyermeket nevelő családok helyzetét segítő, valamint a gyermekvállalást ösztönző intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/153. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

1692/2017. (IX. 22.) Korm. határozat

az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa által biztosított gyermekvédelmi szakellátások 2017. évi finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2017/153. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

1693/2017. (IX. 22.) Korm. határozat

az Országos Mentőszolgálat által használt mentőautók cseréjét szolgáló gépjárműbeszerzésről, valamint a kapcsolódó mentéstechnikai eszközök beszerzéséről

Megjelent:

MK 2017/153. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

1694/2017. (IX. 22.) Korm. határozat

a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/153. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

1695/2017. (IX. 22.) Korm. határozat

a Magyar Kormánytisztviselői Kar 2017. évi működési támogatása vonatkozásában történő többlet költségvetési támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/153. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

1696/2017. (IX. 22.) Korm. határozat

a Magyar Művészeti Akadémia és a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság művészeti ösztöndíj rendszerének támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/153. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

1697/2017. (IX. 22.) Korm. határozat

a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központtal, valamint a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal összefüggésben a VP3-16.1.1-4.1.5-4.2.1-4.2.2-8.1.1-8.2.1-8.3.1-8.5.1-8.5.2-8.6.1-17 azonosító számú ("Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás támogatása" című), gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívására támogatási kérelmek benyújtásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/153. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

1698/2017. (IX. 22.) Korm. határozat

a KEHOP-5.2.2-16-2016-00042 azonosító számú ("Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2017/153. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

1699/2017. (IX. 22.) Korm. határozat

a KEHOP-1.3.0-15-2016-00011 azonosító számú ("Belvízvédelmi szivattyútelepek fejlesztése és rekonstrukciója" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/153. (IX. 22.)

Hatályos:

2017. 09. 23.

 

Jogszabály:

1700/2017. (IX. 22.) Korm. határozat

a TOP-6.2.1-15-MI1-2016-00002 azonosító számú ("«Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével» című felhívás keretében, Miskolc, Napraforgó Óvoda infrastrukturális fejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2017/153. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

1701/2017. (IX. 22.) Korm. határozat

a Növényi Diverzitás Központtal összefüggésben a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett, gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra benyújtott 1773731843 azonosító számú projektjavaslat tekintetében történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/153. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

1702/2017. (IX. 22.) Korm. határozat

az "A Verbund AG által vezetett konzorcium projektjavaslata elektromos villámtöltő-hálózat kialakítására" című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2017. évi (CEF Blending) pályázati kiírására történő benyújtásáról

Megjelent:

MK 2017/153. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

1703/2017. (IX. 22.) Korm. határozat

a KDB Bank Európa Zártkörűen Működő Részvénytársasággal való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

Megjelent:

MK 2017/153. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

1704/2017. (IX. 22.) Korm. határozat

az egyes határon túli támogatási ügyek forrásszükségletének biztosításáról szóló 1802/2016. (XII. 20.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/153. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

1705/2017. (IX. 22.) Korm. határozat

a Kaposvár ipari park területeinek Modern Városok Program keretében történő bővítéséhez és fejlesztéséhez 2017. évben szükséges források előirányzat-átcsoportosításáról

Megjelent:

MK 2017/153. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

1706/2017. (IX. 22.) Korm. határozat

a Pécsi Vasutas Sportkör 2017-2019. évekre vonatkozó centenáriumi sportinfrastruktúra-fejlesztési stratégiája megvalósításához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/153. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

106/2017. (IX. 22.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Szövetséges Transzformációs Legfelsőbb Parancsnok Parancsnoksága, valamint a Szövetséges Fegyveres Erők Európai Legfelsőbb Parancsnoksága között a Párizsi Jegyzőkönyv Kiegészítéséről szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/153. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

37/2017. (IX. 22.) MvM utasítás

a Mura Programért felelős miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/47. (IX. 22.)

Hatályos:

2017. 09. 23.

 

Jogszabály:

46/2017. (IX. 22.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma kormányügyelethez kapcsolódó biztonsági ügyeleti és készenléti szolgálati szabályzatának kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/47. (IX. 22.)

Hatályos:

2017. 10. 01.

 

Jogszabály:

35/2017. (IX. 22.) KKM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 10/2017. (III. 24.) KKM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/47. (IX. 22.)

Hatályos:

2017. 09. 23.

 

Jogszabály:

20/2017. (IX. 22.) LÜ utasítás

az ügyészek továbbképzéséről szóló 25/2012. (XI. 16.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/47. (IX. 22.)

Hatályos:

2017. 09. 23.

 

Jogszabály:

10/2017. (IX. 22.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal bizonylati szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/47. (IX. 22.)

Hatályos:

2017. 09. 23.

 

Jogszabály:

30/2017. (IX. 22.) ORFK utasítás

az Igazságügyi Palotába történő belépés és az onnan való kilépés rendjéről szóló 9/2014. (IV. 14.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/47. (IX. 22.)

Hatályos:

2017. 09. 25.

 

Jogszabály:

39/2017. (IX. 22.) KKM közlemény

a Magyarország és az Észt Köztársaság között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2017. évi LXXXII. törvény 2. és 3. § ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/47. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

40/2017. (IX. 22.) KKM közlemény

a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2015. évi CCVII. törvény 30. § ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/47. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2017/47. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/47. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/47. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

NFM közlemény

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/47. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/47. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2017. október 1-je és október 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/47. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

Szegedi Közjegyzői Kamara elnökségének pályázati felhívása

a Hódmezővásárhely 2. székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/47. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

Székesfehérvár Megyei Jogú Város pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/47. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

Mozdulj Magyarország Párt

2016. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/47. (IX. 22.)

 

 

2017. IX. 21.

Jogszabály:

274/2017. (IX. 21.) Korm. rendelet

az iskolaszövetkezetek és a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek számára fizetendő minimális szolgáltatási díjról

Megjelent:

MK 2017/152. (IX. 21.)

Hatályos:

2017. 09. 22.

 

Jogszabály:

275/2017. (IX. 21.) Korm. rendelet

egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/152. (IX. 21.)

Hatályos:

2017. 09. 22., 2017. 10. 06.

 

Jogszabály:

276/2017. (IX. 21.) Korm. rendelet

a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/152. (IX. 21.)

Hatályos:

2017. 10. 01.

 

Jogszabály:

277/2017. (IX. 21.) Korm. rendelet

a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/152. (IX. 21.)

Hatályos:

2017. 09. 22.

 

Jogszabály:

24/2017. (IX. 21.) BM rendelet

az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/152. (IX. 21.)

Hatályos:

2017. 10. 01.

 

Jogszabály:

372/2017. (IX. 21.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/152. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

373/2017. (IX. 21.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/152. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

374/2017. (IX. 21.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/152. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

375/2017. (IX. 21.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/152. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1672/2017. (IX. 21.) Korm. határozat

a jelentős művészi életúttal rendelkező művészek támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/152. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1673/2017. (IX. 21.) Korm. határozat

a fővárosi és Pest megyei járóbeteg-szakellátás fejlesztési koncepciójáról és az Egészséges Budapest Program keretében megvalósuló járóbetegszakellátás-fejlesztésekhez szükséges feladatokról

Megjelent:

MK 2017/152. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1674/2017. (IX. 21.) Korm. határozat

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban állami beruházás programelemeinek megvalósítása érdekében szükséges további intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/152. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1675/2017. (IX. 21.) Korm. határozat

a 2016. évi budapesti IRONMAN 70.3 nemzetközi triatlonversennyel kapcsolatosan megítélt állami támogatás felhasználása kapcsán szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/152. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1676/2017. (IX. 21.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról

Megjelent:

MK 2017/152. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1677/2017. (IX. 21.) Korm. határozat

a minimálbér-emelésnek és garantált bérminimum-emelésnek a honvédelmi miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/152. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1678/2017. (IX. 21.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2017. júniusi és júliusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/152. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1679/2017. (IX. 21.) Korm. határozat

a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2017. júniusi és júliusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/152. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1680/2017. (IX. 21.) Korm. határozat

egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben történő előirányzat- átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/152. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1681/2017. (IX. 21.) Korm. határozat

a Nemzeti Földalapkezelő szervezet részére a Magyar Állam képviseletének az International Center for Settlement Of Investment Disputes (ICSID) előtt indított eljárásban történő ellátásához szükséges forrásnak a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/152. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1682/2017. (IX. 21.) Korm. határozat

a hazai forrásból megvalósuló közbeszerzések központi ellenőrzéséhez és engedélyezéséhez szükséges forrás biztosításáról szóló 1852/2016. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/152. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1683/2017. (IX. 21.) Korm. határozat

egyes kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2017/152. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1684/2017. (IX. 21.) Korm. határozat

a Grand Tokaj Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére nyújtandó forrásjuttatásról

Megjelent:

MK 2017/152. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1685/2017. (IX. 21.) Korm. határozat

a Nemzeti Borkincstár Program keretében az állami tulajdonban lévő muzeális borok állagmegóvásával kapcsolatos kormányzati feladatokról

Megjelent:

MK 2017/152. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

102/2017. (IX. 21.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság között a felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/152. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

103/2017. (IX. 21.) ME határozat

Magyarország Kormánya és Malajzia között a felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/152. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

104/2017. (IX. 21.) ME határozat

Magyarország Kormánya és Massachusetts Állam között a felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/152. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

105/2017. (IX. 21.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Thaiföldi Királyság között a felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/152. (IX. 21.)

 

 

2017. IX. 20.

Jogszabály:

273/2017. (IX. 20.) Korm. rendelet

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/151. (IX. 20.)

Hatályos:

2017. 09. 21.

 

Jogszabály:

46/2017. (IX. 20.) FM rendelet

a telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 166/2009. (XII. 9.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/151. (IX. 20.)

Hatályos:

2017. 09. 21.

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozatai helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2017/151. (IX. 20.)

 

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2017/151. (IX. 20.)

 

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2017/151. (IX. 20.)

 

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2017/151. (IX. 20.)

 

 

Jogszabály:

14/2017. (IX. 20.) OGY határozat

a jogtipró ukrán oktatási törvény elítéléséről és az ellene való fellépésről

Megjelent:

MK 2017/151. (IX. 20.)

Hatályos:

2017. 09. 21.

 

Jogszabály:

15/2017. (IX. 20.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/151. (IX. 20.)

 

 

Jogszabály:

16/2017. (IX. 20.) OGY határozat

L. Simon László országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2017/151. (IX. 20.)

 

 

2017. IX. 19.

Jogszabály:

1671/2017. (IX. 19.) Korm. határozat

a Felvidéken megvalósuló programok és támogatások finanszírozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/150. (IX. 19.)

 

 

Jogszabály:

101/2017. (IX. 19.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/150. (IX. 19.)

 

 

2017. IX. 18.

Jogszabály:

19/2017. (IX. 18.) EMMI rendelet

egyes miniszteri rendeleteknek a gyermekek napközbeni ellátásával, valamint az örökbefogadásra való felkészítéssel kapcsolatos módosításáról

Megjelent:

MK 2017/149. (IX. 18.)

Hatályos:

2017. 09. 19., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

20/2017. (IX. 18.) EMMI rendelet

a bölcsődei dajka, a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy és a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személy képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről

Megjelent:

MK 2017/149. (IX. 18.)

Hatályos:

2017. 09. 19.

 

Jogszabály:

45/2017. (IX. 18.) FM rendelet

az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2017. évi finanszírozásának szabályairól

Megjelent:

MK 2017/149. (IX. 18.)

Hatályos:

2017. 09. 21., 2018. 03. 01.

 

Jogszabály:

12/2017. (IX. 18.) KKM rendelet

a külgazdasági és külügyminiszter által adományozható elismerésekről szóló 1/2014. (VII. 30.) KKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/149. (IX. 18.)

Hatályos:

2017. 09. 19.

 

Jogszabály:

13/2017. (IX. 18.) KKM rendelet

a külképviseletre tartós külszolgálatra kihelyezett kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők részére nyújtható kamatmentes illetmény- és költségtérítés-előleg, valamint kizárólag gépkocsivásárlás céljára nyújtható kölcsön részletes szabályairól szóló 4/2017. (II. 28.) KKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/149. (IX. 18.)

Hatályos:

2017. 09. 19.

 

Jogszabály:

36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet

a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről

Megjelent:

MK 2017/149. (IX. 18.)

Hatályos:

2017. 09. 19., 2017. 10. 19., 2018. 01. 01.

 

2017. IX. 15.

Jogszabály:

1669/2017. (IX. 15.) Korm. határozat

a Nemzeti Drogellenes Stratégia 2017-2018. évekre vonatkozó szakpolitikai programjáról

Megjelent:

MK 2017/148. (IX. 15.)

Hatályos:

2017. 09. 16.

 

Jogszabály:

1670/2017. (IX. 15.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és a Tádzsik Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/148. (IX. 15.)

 

 

Jogszabály:

98/2017. (IX. 15.) ME határozat

a Magyarország és a Tádzsik Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/148. (IX. 15.)

 

 

Jogszabály:

99/2017. (IX. 15.) ME határozat

a higanyról szóló Minamata Egyezmény Részes Felek Konferenciáin történő részvételről

Megjelent:

MK 2017/148. (IX. 15.)

 

 

Jogszabály:

100/2017. (IX. 15.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között a katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/148. (IX. 15.)

 

 

Jogszabály:

6/2017. (IX. 15.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2017. (VI. 15.) MNB utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/46. (IX. 15.)

Hatályos:

2017. 09. 16.

 

Jogszabály:

44/2017. (IX. 15.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (IX. 16.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/46. (IX. 15.)

Hatályos:

2017. 09. 16.

 

Jogszabály:

45/2017. (IX. 15.) EMMI utasítás

az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerések és egyes állami kitüntetések kezdeményezésének részletes szabályairól szóló 43/2016. (IX. 8.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/46. (IX. 15.)

Hatályos:

2017. 09. 16.

 

Jogszabály:

50/2017. (IX. 15.) HM utasítás

önkéntes tartalékosokkal köthető ösztöndíjszerződésekről, valamint az ösztöndíjak folyósításának rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/46. (IX. 15.)

Hatályos:

2017. 09. 23.

 

Jogszabály:

51/2017. (IX. 15.) HM utasítás

a csapathagyomány-ápolással összefüggő jelképek és ünnepek, valamint az emlékművek katonai objektumokban történő elhelyezésének engedélyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/46. (IX. 15.)

Hatályos:

2017. 09. 20.

 

Jogszabály:

52/2017. (IX. 15.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium fejezet Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszerről szóló 80/2014. (XII. 5.) HM utasítás, valamint a szolgálati beosztások rendszeresítésével kapcsolatos szabályokról szóló 28/2015. (VI. 22.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/46. (IX. 15.)

Hatályos:

2017. 09. 16.

 

Jogszabály:

25/2017. (IX. 15.) NFM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/46. (IX. 15.)

Hatályos:

2017. 09. 16.

 

Jogszabály:

1/2017. (IX. 15.) NFA utasítás

a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/46. (IX. 15.)

Hatályos:

2017. 09. 16.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2017/46. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/46. (IX. 15.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/46. (IX. 15.)

 

 

Jogszabály:

Berettyóújfalu Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/46. (IX. 15.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Földalapkezelő Szervezet

alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/46. (IX. 15.)

 

 

2017. IX. 14.

Jogszabály:

272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelet

az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/147. (IX. 14.)

Hatályos:

2017. 09. 15.

 

Jogszabály:

10/2017. (IX. 14.) NMHH rendelet

egyes elektronikus hírközlési tárgyú NMHH rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/147. (IX. 14.)

Hatályos:

2017. 09. 17., 2017. 10. 01., 2017. 10. 24.

 

Jogszabály:

370/2017. (IX. 14.) KE határozat

altábornagy szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2017/147. (IX. 14.)

 

 

Jogszabály:

371/2017. (IX. 14.) KE határozat

szolgálaton kívüliek állományába tartozás megszüntetéséről és hivatásos állományba való visszavételről

Megjelent:

MK 2017/147. (IX. 14.)

 

 

Jogszabály:

1666/2017. (IX. 14.) Korm. határozat

egyes, a KEHOP-2.2.1. és a KEHOP-2.2.2. azonosító számú felhívás keretében megvalósuló szennyvízkezelési projektek többlettámogatásának jóváhagyásáról és a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/147. (IX. 14.)

Hatályos:

2017. 09. 15.

 

Jogszabály:

1667/2017. (IX. 14.) Korm. határozat

a KEHOP-2.2.2-15-2016-00095 azonosító számú projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/147. (IX. 14.)

Hatályos:

2017. 09. 15.

 

Jogszabály:

1668/2017. (IX. 14.) Korm. határozat

a KEHOP-1.6.0-15-2016-00004 azonosító számú projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/147. (IX. 14.)

Hatályos:

2017. 09. 15.

 

Jogszabály:

2/2017. (IX. 14.) NFM határozat

a megújuló energiaforrásból származó villamos energia termelési támogatás korlátairól és a prémium típusú támogatásra irányuló pályázati eljárásról szóló 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 20. § a, 21. § a és az 1. melléklet 3. pontja hatálybalépéséről

Megjelent:

MK 2017/147. (IX. 14.)

 

 

Jogszabály:

96/2017. (IX. 14.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2017/147. (IX. 14.)

 

 

Jogszabály:

97/2017. (IX. 14.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2017/147. (IX. 14.)

 

 

2017. IX. 13.

Jogszabály:

269/2017. (IX. 13.) Korm. rendelet

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/146. (IX. 13.)

Hatályos:

2017. 09. 14.

 

Jogszabály:

270/2017. (IX. 13.) Korm. rendelet

egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/146. (IX. 13.)

Hatályos:

2017. 09. 16.

 

Jogszabály:

271/2017. (IX. 13.) Korm. rendelet

a halgazdálkodási és a halvédelmi bírságról szóló 314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/146. (IX. 13.)

Hatályos:

2017. 09. 29.

 

Jogszabály:

367/2017. (IX. 13.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/146. (IX. 13.)

 

 

Jogszabály:

368/2017. (IX. 13.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/146. (IX. 13.)

 

 

Jogszabály:

369/2017. (IX. 13.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/146. (IX. 13.)

 

 

Jogszabály:

1655/2017. (IX. 13.) Korm. határozat

a központi költségvetésből finanszírozott kulcsfontosságú budapesti kötöttpályás közlekedési projektekről

Megjelent:

MK 2017/146. (IX. 13.)

 

 

Jogszabály:

1656/2017. (IX. 13.) Korm. határozat

Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások összehangolásával és azok 2022-ig történő megvalósításával összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2017/146. (IX. 13.)

Hatályos:

2017. 09. 14.

 

Jogszabály:

1657/2017. (IX. 13.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében született egyes közlekedésfejlesztési projektekről és a vonatkozó kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2017/146. (IX. 13.)

 

 

Jogszabály:

1658/2017. (IX. 13.) Korm. határozat

a központi közigazgatási szervek iratanyaga hosszú távú megőrzésével és tárolásával kapcsolatos feladatellátáshoz szükséges fedezet biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/146. (IX. 13.)

 

 

Jogszabály:

1659/2017. (IX. 13.) Korm. határozat

egyes egyházi tulajdonban, valamint fenntartásban lévő ingatlanok felújításához szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/146. (IX. 13.)

 

 

Jogszabály:

1660/2017. (IX. 13.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/146. (IX. 13.)

Hatályos:

2017. 09. 14.

 

Jogszabály:

1661/2017. (IX. 13.) Korm. határozat

a KEHOP-2.2.2-15-2016-00108 azonosító számú projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/146. (IX. 13.)

Hatályos:

2017. 09. 14.

 

Jogszabály:

1662/2017. (IX. 13.) Korm. határozat

a Diósgyőri Városrész Testgyakorló Kör Sportegyesület észak-magyarországi és felvidéki sportfejlesztési programjának megvalósításához szükséges forrás biztosításáról szóló 1472/2017. (VII. 25.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/146. (IX. 13.)

 

 

Jogszabály:

1663/2017. (IX. 13.) Korm. határozat

a gyámhatóságok megerősítéséről és a gyermekjogi képviselők létszámának emeléséről

Megjelent:

MK 2017/146. (IX. 13.)

 

 

Jogszabály:

1664/2017. (IX. 13.) Korm. határozat

a Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumhoz tartozó ingatlan felújításához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/146. (IX. 13.)

 

 

Jogszabály:

1665/2017. (IX. 13.) Korm. határozat

az EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001 azonosító számú ("Komplex ifjúsági fejlesztések - új nemzedék újratöltve" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2017/146. (IX. 13.)

 

 

2017. IX. 12.

Jogszabály:

268/2017. (IX. 12.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról szóló 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/145. (IX. 12.)

Hatályos:

2017. 09. 13.

 

Jogszabály:

27/2017. (IX. 12.) NGM rendelet

a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 55/2016. (XII. 21.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/145. (IX. 12.)

Hatályos:

2017. 09. 13.

 

Jogszabály:

1001/2017. (IX. 12.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1003/2012. (III. 9.) AB Tü. határozatának módosításáról

Megjelent:

MK 2017/145. (IX. 12.)

Hatályos:

2017. 07. 15.

 

Jogszabály:

1002/2017. (IX.12.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság öttagú tanácsainak számáról, összetételéről és a tanácsvezetők személyéről

Megjelent:

MK 2017/145. (IX. 12.)

Hatályos:

2017. 09. 06.

 

Jogszabály:

1651/2017. (IX. 12.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/145. (IX. 12.)

Hatályos:

2017. 09. 13.

 

Jogszabály:

1652/2017. (IX. 12.) Korm. határozat

a Földművelésügyi Minisztérium által fenntartott Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskolával összefüggésben a VP1-1.1.1-17 azonosító számú ("Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek" című), gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra a "Felnőttképzési, 80 órás növényvédelmi képzés szervezése és megvalósítása" tárgyú támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/145. (IX. 12.)

 

 

Jogszabály:

1653/2017. (IX. 12.) Korm. határozat

a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal összefüggésben gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra a "Vállalkozz Velünk! Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése az Észak-Alföldi régióban" című, valamint a "Vállalkozz Velünk! Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése a Közép-Dunántúli régióban" című támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/145. (IX. 12.)

 

 

Jogszabály:

1654/2017. (IX. 12.) Korm. határozat

a fővárosi projektek támogathatóságáról a 2014-2020-as európai uniós programozási időszakban című 1199/2015. (III. 31.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/145. (IX. 12.)

 

 

2017. IX. 11.

Jogszabály:

259/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet

egyes vasúti közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/143. (IX. 11.)

Hatályos:

2017. 09. 19., 2017. 09. 26.

 

Jogszabály:

24/2017. (IX. 11.) MvM rendelet

a bűncselekmények nemzetközi statisztikai célú osztályozási rendszeréről

Megjelent:

MK 2017/143. (IX. 11.)

Hatályos:

2017. 09. 12.

 

Jogszabály:

26/2017. (IX. 11.) NGM rendelet

a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokkal összefüggő tevékenységek szabályozásáról szóló 28/2013. (VI. 29.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/143. (IX. 11.)

Hatályos:

2017. 09. 12., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

21/2017. (IX. 11.) AB határozat

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 93. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint a Kúria előtt folyamatban lévő Mfv.III.10.350/2016. számú ügyben és bármely folyamatban lévő ügyben történő alkalmazásának kizárásáról

Megjelent:

MK 2017/143. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

22/2017. (IX. 11.) AB határozat

a Kúria Kfv.V.35.722/2013/3. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2017/143. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Knk.VII.37.424/2017/2. végzése

a Nemzeti Választási Bizottság 42/2017. határozatának helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2017/143. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2017/143. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2017/143. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

1624/2017. (IX. 11.) Korm. határozat

az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásával kapcsolatos döntések visszavonásáról

Megjelent:

MK 2017/143. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

1625/2017. (IX. 11.) Korm. határozat

egyes, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 5. prioritása keretében megvalósuló projektek támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/143. (IX. 11.)

Hatályos:

2017. 09. 12.

 

Jogszabály:

1626/2017. (IX. 11.) Korm. határozat

a TOP-6.2.1-15-VP1-2016-00002 azonosító számú ("Gyulafirátóti óvoda újjáépítése" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2017/143. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

260/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet

az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezési kötelezettségeinek előírásáról, valamint forgalomba hozatalának és megfelelőségértékelésének általános feltételeiről szóló 65/2011. (IV. 15.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

261/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet

az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

Hatályos:

2017. 09. 26.

 

Jogszabály:

262/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet

a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások kezeléséről szóló 467/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

Hatályos:

2017. 09. 12.

 

Jogszabály:

263/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet

a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról szóló 99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

Hatályos:

2017. 09. 26.

 

Jogszabály:

264/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet

a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet, valamint a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

Hatályos:

2017. 09. 12.

 

Jogszabály:

265/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

Hatályos:

2017. 09. 12.

 

Jogszabály:

266/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet

az Erzsébet Táborok infrastrukturális fejlesztésére irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

Hatályos:

2017. 09. 12.

 

Jogszabály:

267/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet

a tatabányai multifunkcionális sportcsarnok beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 49/2015. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

Hatályos:

2017. 09. 12.

 

Jogszabály:

23/2017. (IX. 11.) BM rendelet

a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

Hatályos:

2017. 09. 26.

 

Jogszabály:

1627/2017. (IX. 11.) Korm. határozat

a bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók nyomon követhetőségi nyilvántartásának (BIONYOM) létrehozásához és működtetéséhez szükséges feltételek biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

1628/2017. (IX. 11.) Korm. határozat

egyes állami tulajdonú épületek felújításának gyorsításával összefüggő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

1629/2017. (IX. 11.) Korm. határozat

az Országos Halgazdálkodási Tanácsról szóló 1379/2013. (VI. 27.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

Hatályos:

2017. 09. 12.

 

Jogszabály:

1630/2017. (IX. 11.) Korm. határozat

a "Művészeti díjak a 20-21. században" című kiadvány megjelentetéséhez szükséges forrásbiztosításról

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

1631/2017. (IX. 11.) Korm. határozat

a Nemzeti Táncszínház új játszóhelye megvalósításának befejezéséhez és működőképessé tételéhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

1632/2017. (IX. 11.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

1633/2017. (IX. 11.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

1634/2017. (IX. 11.) Korm. határozat

a Seuso-kincs magyarországi bemutatásának elősegítéséről szóló egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

1635/2017. (IX. 11.) Korm. határozat

az Óbudai Egyetem kollégiumi beruházásának befejezéséhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

1636/2017. (IX. 11.) Korm. határozat

a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársasággal összefüggésben a VP5-8.3.1-17 azonosító jelű ("Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése" című), gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelmek benyújtásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

1637/2017. (IX. 11.) Korm. határozat

az Eger déli iparterületen megvalósítandó fejlesztések Modern Városok Program keretében történő támogatásáról, valamint a Magyarország Kormánya és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1251/2015. (IV. 23.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

1638/2017. (IX. 11.) Korm. határozat

az Érd megyei jogú város gazdaságfejlesztési céljainak támogatása keretében tervezett ipari parki fejlesztés egyes kérdéseiről

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

1639/2017. (IX. 11.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a dunaújvárosi Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztésére irányuló beruházás érdekében támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

1640/2017. (IX. 11.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának Munkácsy Mihály örökségét ápoló és népszerűsítő Munkácsy-negyed fejlesztési projekt támogatásának biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

1641/2017. (IX. 11.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata CsabaPark Gasztronómiai és Élménypark fejlesztése tárgyú beruházás támogatásának biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

1642/2017. (IX. 11.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a dunaújvárosi vidámpark, illetve a vidámparki terület fejlesztését, funkcióváltását célzó beruházás érdekében támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

1643/2017. (IX. 11.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében Kecskemét kötöttpályás közlekedési rendszere fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata és fejlesztési stratégia készítése érdekében 2017. évben szükséges forrás előirányzat- átcsoportosításáról

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

1644/2017. (IX. 11.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a Tatabányán megvalósuló multifunkcionális csarnok megvalósítása érdekében támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

1645/2017. (IX. 11.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében Zalaegerszeg Városi Uszodafejlesztés megvalósítása érdekében történő támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

1646/2017. (IX. 11.) Korm. határozat

a Millenáris Nonprofit Kft. részére történő tőkeemeléshez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

1647/2017. (IX. 11.) Korm. határozat

a Skanzenért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megalapításához szükséges törzstőke biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

1648/2017. (IX. 11.) Korm. határozat

a Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló Keretegyezmény részes államainak konferenciáin való részvételre vonatkozó felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

1649/2017. (IX. 11.) Korm. határozat

a Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló Keretegyezményhez kapcsolódó, a fenntartható mezőgazdaságról és a vidékfejlesztésről szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására vonatkozó felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

1650/2017. (IX. 11.) Korm. határozat

a Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló Keretegyezmény módosítása szövegének végleges megállapítására vonatkozó felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

89/2017. (IX. 11.) ME határozat

miniszterelnöki határozat visszavonásáról

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

90/2017. (IX. 11.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya között a kőolajkészletezésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

91/2017. (IX. 11.) ME határozat

a Magyar-Izraeli Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság magyar tagozata elnökének felmentéséről és kinevezéséről

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

92/2017. (IX. 11.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Jordán Hasemita Királyság Kormánya között a diplomata útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

93/2017. (IX. 11.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Kazah Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

94/2017. (IX. 11.) ME határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködés kialakításáról szóló, 2006. május 12-én Havannában kelt megállapodás módosítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

95/2017. (IX. 11.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

36/2017. (IX. 11.) MvM utasítás

a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló 20/2016. (VII. 21.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/45. (IX. 11.)

Hatályos:

2017. 09. 12.

 

Jogszabály:

20/2017. (IX. 11.) BM utasítás

a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2014. (IX. 5.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/45. (IX. 11.)

Hatályos:

2017. 09. 12., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

48/2017. (IX. 11.) HM utasítás

a "170 éves a Magyar Honvédség" elnevezésű rendezvénysorozat megszervezésével és végrehajtásával összefüggő feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/45. (IX. 11.)

Hatályos:

2017. 09. 12.

 

Jogszabály:

49/2017. (IX. 11.) HM utasítás

egyes pénzügyi ellátási feladatok módosításával kapcsolatos szervezési feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/45. (IX. 11.)

Hatályos:

2017. 09. 12.

 

Jogszabály:

2/2017. (IX. 11.) EMMI KÁT utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2015. (III. 4.) EMMI KÁT utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/45. (IX. 11.)

Hatályos:

2017. 09. 12.

 

Jogszabály:

10/2017. (IX. 11.) OBH utasítás

a hirdetményi kézbesítések nyilvántartásáról szóló szabályzatról szóló 12/2012. (X. 1.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/45. (IX. 11.)

Hatályos:

2017. 09. 12.

 

Jogszabály:

11/2017. (IX. 11.) OBH utasítás

a rendkívüli és egyéb eseményekkel kapcsolatos tájékoztatás rendjéről szóló szabályzatról szóló 17/2012. (X. 18.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/45. (IX. 11.)

Hatályos:

2017. 09. 12.

 

Jogszabály:

38/2017. (IX. 11.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztése, kivitelezése és finanszírozása kapcsán született Egyezmény 2. mellékletének kihirdetéséről szóló 2017. évi XXXV. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/45. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

Hiteles Párt közleménye

a párt feloszlásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/45. (IX. 11.)

 

 

2017. IX. 8.

Jogszabály:

35/2017. (IX. 8.) MvM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal és a központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 4/2016. (III. 10.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/44. (IX. 8.)

Hatályos:

2017. 09. 09.

 

Jogszabály:

42/2017. (IX. 8.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/44. (IX. 8.)

Hatályos:

2017. 09. 09.

 

Jogszabály:

43/2017. (IX. 8.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/44. (IX. 8.)

Hatályos:

2017. 09. 17.

 

Jogszabály:

46/2017. (IX. 8.) HM utasítás

az egyes illetményen kívüli juttatások mértékének és összegének megállapításáról szóló 70/2016. (XII. 23.) HM utasítás módosításáról és a más szervekhez vezényeltekkel kötendő megállapodásokról szóló 60/2004. (HK 15.) HM utasítás hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/44. (IX. 8.)

Hatályos:

2017. 09. 09.

 

Jogszabály:

47/2017. (IX. 8.) HM utasítás

miniszteri biztos megbízatásának visszavonásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/44. (IX. 8.)

Hatályos:

2017. 09. 09., 2017. 09. 11.

 

Jogszabály:

25/2017. (IX. 8.) NGM utasítás

a belföldi kiküldetések rendjéről szóló 28/2014. (XII. 23.) NGM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/44. (IX. 8.)

Hatályos:

2017. 09. 09.

 

Jogszabály:

29/2017. (IX. 8.) ORFK utasítás

az Országos Rendőr-főkapitányság és a Földmérési és Távérzékelési Intézet között létrejött együttműködési megállapodás végrehajtásáról szóló 5/2008. (OT 5.) ORFK utasítás hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/44. (IX. 8.)

Hatályos:

2017. 09. 09.

 

Jogszabály:

36/2017. (IX. 8.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és az Egészségügyi Világszervezet közötti, szakmai tanácsadási együttműködési kapcsolatok létrehozására irányuló Alapmegállapodás kihirdetéséről szóló 2017. évi LXXXIV. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/44. (IX. 8.)

 

 

Jogszabály:

37/2017. (IX. 8.) KKM közlemény

Magyarország Kormánya és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége közötti oktatási együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 227/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/44. (IX. 8.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2017/44. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/44. (IX. 8.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/44. (IX. 8.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/44. (IX. 8.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság közleménye

a nemzeti sírkert részévé nyilvánított sírhelyek jegyzékéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/44. (IX. 8.)

 

 

Jogszabály:

Hajózási hirdetmény

Balatoni Hajózási Zrt. közforgalmú kikötő kikötőrendjének megállapításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/44. (IX. 8.)

 

 

Jogszabály:

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal hirdetménye

az általa használt, bevonásra került hatósági ellenőri igazolványokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/44. (IX. 8.)

 

 

2017. IX. 7.

Jogszabály:

258/2017. (IX. 7.) Korm. rendelet

a Békéscsaba megyei jogú város területén megvalósuló élelmiszeripari beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/142. (IX. 7.)

Hatályos:

2017. 09. 08.

 

Jogszabály:

22/2017. (IX. 7.) BM rendelet

a büntetés-végrehajtási szervek tevékenységével kapcsolatos közegészségügyi követelményekről, a közegészségügyi feladatok ellátásának, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal való együttműködés rendjéről szóló 30/2003. (VII. 18.) IM-ESzCsM együttes rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/142. (IX. 7.)

Hatályos:

2017. 09. 08.

 

Jogszabály:

364/2017. (IX. 7.) KE határozat

a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának tagjává történő kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/142. (IX. 7.)

 

 

Jogszabály:

365/2017. (IX. 7.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésekről

Megjelent:

MK 2017/142. (IX. 7.)

 

 

Jogszabály:

366/2017. (IX. 7.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/142. (IX. 7.)

 

 

Jogszabály:

1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat

az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2016. évi költségvetési maradványának felhasználásáról

Megjelent:

MK 2017/142. (IX. 7.)

 

 

Jogszabály:

1622/2017. (IX. 7.) Korm. határozat

az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjai 2017. évi kompenzációjának finanszírozása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/142. (IX. 7.)

 

 

Jogszabály:

1623/2017. (IX. 7.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrások Minisztériuma fenntartói irányítása alá tartozó állami felsőoktatási intézmények támogatási kérelmeinek a VP3-16.1.1-4.1.5-4.2.1-4.2.2-8.1.1-8.2.1-8.3.1-8.5.1-8.5.2-8.6.1-17 azonosító számú ("Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás támogatása" című) gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra történő benyújtásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/142. (IX. 7.)

 

 

Jogszabály:

88/2017. (IX. 7.) ME határozat

főiskolai tanárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2017/142. (IX. 7.)

 

 

2017. IX. 5.

Jogszabály:

249/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet

az infokommunikációs technológiák ágazathoz kapcsolódó létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

Hatályos:

2018. 03. 04.

 

Jogszabály:

250/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

Hatályos:

2017. 09. 06., 2017. 10. 27., 2017. 11. 01., 2018. 01. 01., 2018. 02. 01., 2019. 02. 09.

 

Jogszabály:

251/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet

a közösségi agrármarketing tevékenységről szóló 118/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

Hatályos:

2017. 09. 08.

 

Jogszabály:

252/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet

a Budapesten létesítendő Roma Oktatási és Kulturális Központ megvalósítását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 151/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

Hatályos:

2017. 09. 06.

 

Jogszabály:

253/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet

a Széchenyi Programirodákról szóló 68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet és az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

Hatályos:

2017. 09. 06.

 

Jogszabály:

254/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet

a "VITUKI" Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

Hatályos:

2017. 09. 06.

 

Jogszabály:

255/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet

a HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság Stratégiai Fejlesztési Programjának keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

Hatályos:

2017. 09. 06.

 

Jogszabály:

256/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet

a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházási megvalósítási programjáról szóló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

Hatályos:

2017. 09. 06.

 

Jogszabály:

257/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet

a Budapest X. kerületben megvalósuló ingatlanfejlesztéssel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és egyes eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 308/2016. (X. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

Hatályos:

2017. 09. 06.

 

Jogszabály:

43/2017. (IX. 5.) FM rendelet

az egyes agrártámogatási és agrárágazati szabályokat tartalmazó miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

Hatályos:

2017. 09. 08., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

44/2017. (IX. 5.) FM rendelet

az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő "Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot" fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

Hatályos:

2017. 09. 06.

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozatainak helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

 

 

Jogszabály:

1604/2017. (IX. 5.) Korm. határozat

a Magyarok Kijevi Egyesülete (MKE) kijevi elhelyezésének biztosításával kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

 

 

Jogszabály:

1605/2017. (IX. 5.) Korm. határozat

a közszolgálati ellenőrzések 2017. évi vizsgálati tárgyköreiről és a vizsgálat alá vont szervekről

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

 

 

Jogszabály:

1606/2017. (IX. 5.) Korm. határozat

a Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

Hatályos:

2017. 09. 06.

 

Jogszabály:

1607/2017. (IX. 5.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2017. májusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

 

 

Jogszabály:

1608/2017. (IX. 5.) Korm. határozat

a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2017. májusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

 

 

Jogszabály:

1609/2017. (IX. 5.) Korm. határozat

a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 4. Hit- és erkölcstan oktatás és tankönyvtámogatás jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

 

 

Jogszabály:

1610/2017. (IX. 5.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a kecskeméti állami repülések céljára szolgáló repülőtér közös felhasználású (katonai-polgári) fejlesztéseinek támogatásához 2017. évben szükséges forrás előirányzat-átcsoportosításáról

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

 

 

Jogszabály:

1611/2017. (IX. 5.) Korm. határozat

a Honvédelmi Sportközpontok fejlesztéséhez szükséges feltételek biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

 

 

Jogszabály:

1612/2017. (IX. 5.) Korm. határozat

a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházási megvalósítási programjáról

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

 

 

Jogszabály:

1613/2017. (IX. 5.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a debreceni Nagyerdő program befejezéséhez szükséges támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

 

 

Jogszabály:

1614/2017. (IX. 5.) Korm. határozat

a Ten Pao Electronics Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság átlátható szervezetté történő minősítéséről

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

 

 

Jogszabály:

1615/2017. (IX. 5.) Korm. határozat

az IKOP-1.1.0-15-2016-00022 azonosító számú ("M7 autópálya és 710. sz. főút csomópontjának kialakítása, 710. sz. főúti bekötéssel" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

Hatályos:

2017. 09. 06.

 

Jogszabály:

1616/2017. (IX. 5.) Korm. határozat

a KEHOP 2.2.2-15-2015-00031 azonosító számú projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

Hatályos:

2017. 09. 06.

 

Jogszabály:

1617/2017. (IX. 5.) Korm. határozat

a KEHOP-2.2.2-15-2015-00012 azonosító számú és a KEHOP-2.2.2-15-2015-00035 azonosító számú ["Hegyfalu község és környéke szennyvíztisztító telep építése és csatornahálózat kiépítése" című] projektek támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

Hatályos:

2017. 09. 06.

 

Jogszabály:

1618/2017. (IX. 5.) Korm. határozat

a KEHOP-1.3.0-15-2016-00012 azonosító számú ("Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint rehabilitációja" című) projekt megvalósításához szükséges forrásokról

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

 

 

Jogszabály:

1619/2017. (IX. 5.) Korm. határozat

a KEHOP-2.1.5-16-2017-00001 azonosító számú ("Budapest ivóvízellátó hálózatának fejlesztése" című) nagyprojektjavaslat jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

 

 

Jogszabály:

1620/2017. (IX. 5.) Korm. határozat

a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

Hatályos:

2017. 09. 06.

 

Jogszabály:

34/2017. (IX. 5.) MvM utasítás

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/43. (IX. 5.)

Hatályos:

2017. 09. 05.

 

Jogszabály:

24/2017. (IX. 5.) NFM utasítás

az Országos Atomenergia Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/43. (IX. 5.)

Hatályos:

2017. 09. 05.

 

2017. IX. 1.

Jogszabály:

248/2017. (IX. 1.) Korm. rendelet

a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/140. (IX. 1.)

Hatályos:

2017. 09. 02.

 

Jogszabály:

1602/2017. (IX. 1.) Korm. határozat

az egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1329/2016. (VII. 1.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/140. (IX. 1.)

Hatályos:

2017. 09. 02.

 

Jogszabály:

1603/2017. (IX. 1.) Korm. határozat

a Millenáris Velodrom felújításával kapcsolatos feladatokról szóló 1408/2016. (VII. 29.) Korm. határozat visszavonásáról

Megjelent:

MK 2017/140. (IX. 1.)

 

 

2017. VIII. 31.

Jogszabály:

9/2017. (VIII. 31.) HM rendelet

a lakhatás támogatásával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/138. (VIII. 31.)

Hatályos:

2017. 09. 08., 2017. 11. 01., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

10/2017. (VIII. 31.) HM rendelet

egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/138. (VIII. 31.)

Hatályos:

2017. 09. 01., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

11/2017. (VIII. 31.) HM rendelet

a honvédelemért felelős miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 19/2012. (VIII. 28.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/138. (VIII. 31.)

Hatályos:

2017. 09. 01.

 

Jogszabály:

24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet

a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/138. (VIII. 31.)

Hatályos:

2017. 09. 01., 2018. 09. 01.

 

Jogszabály:

25/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet

a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/138. (VIII. 31.)

Hatályos:

2017. 09. 01.

 

Jogszabály:

35/2017. (VIII. 31.) NFM rendelet

a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/138. (VIII. 31.)

Hatályos:

2017. 09. 01.

 

Jogszabály:

1599/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat

a KEHOP-1.3.0-15-2015-00001 azonosító számú ("Körösladányi duzzasztó rekonstrukciója" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/138. (VIII. 31.)

Hatályos:

2017. 09. 01.

 

Jogszabály:

246/2017. (VIII. 31.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/139. (VIII. 31.)

Hatályos:

2017. 09. 01.

 

Jogszabály:

247/2017. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/139. (VIII. 31.)

Hatályos:

2017. 09. 06.

 

Jogszabály:

18/2017. (VIII. 31.) EMMI rendelet

a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési eljárásokról szóló 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet és a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/139. (VIII. 31.)

Hatályos:

2017. 10. 01.

 

Jogszabály:

1600/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat

az in vitro fertilizációs tevékenység támogatásának kibővítéséhez, valamint ezzel összefüggésben a művi megtermékenyítés állami fenntartású intézményrendszerének megerősítéséhez szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/139. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2017/139. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

40/2017. (VIII. 31.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma bélyegzőhasználati rendjéről, illetve a páncél- és lemezszekrények nyilvántartásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/42. (VIII. 31.)

Hatályos:

2017. 09. 08.

 

Jogszabály:

41/2017. (VIII. 31.) EMMI utasítás

az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet szervezeti és működési szabályzatáról szóló 62/2016. (XII. 29.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/42. (VIII. 31.)

Hatályos:

2017. 09. 01.

 

Jogszabály:

45/2017. (VIII. 31.) HM utasítás

a Mészáros Lázár ösztöndíjat elnyert hallgatókkal köthető ösztöndíjszerződésekről, valamint az ösztöndíjak folyósításának rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/42. (VIII. 31.)

Hatályos:

2017. 09. 01.

 

Jogszabály:

24/2017. (VIII. 31.) NGM utasítás

a Nemzetgazdasági Minisztérium költségvetési fejezet 2017. évre vonatkozó fejezeti kezelésű előirányzatai és központi kezelésű előirányzatai szakmai kezelőinek kijelöléséről szóló 9/2017. (III. 10.) NGM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/42. (VIII. 31.)

Hatályos:

2017. 09. 01.

 

Jogszabály:

7/2017. (VIII. 31.) GVH utasítás

a Gazdasági Versenyhivatal szervezeti és működési szabályzatának módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/42. (VIII. 31.)

Hatályos:

2017. 09. 01.

 

Jogszabály:

19/2017. (VIII. 31.) LÜ utasítás

az ügyészi szervezetben a létszámmal és egyes személyi juttatásokkal történő gazdálkodásról szóló 6/2014. (IV. 18.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/42. (VIII. 31.)

Hatályos:

2017. 09. 01.

 

Jogszabály:

35/2017. (VIII. 31.) KKM közlemény

a Magyarország és a Kambodzsai Királyság között létrejött, a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2017. évi LXXXIII. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/42. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2017/42. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/42. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Közszolgálati Egyetem tájékoztatója

az ügykezelői alapvizsga követelményrendszeréről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/42. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Közszolgálati Egyetem tájékoztatója

a közigazgatási alapvizsga követelményrendszeréről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/42. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Közszolgálati Egyetem tájékoztatója

a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/42. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Szocialista Párt

2013. évi módosított pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/42. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Szocialista Párt

2014. évi módosított pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/42. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

Miniszterelnök-helyettes közleménye

a Magyarország Kormánya és a Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács között Együttműködési Megállapodásról, módosításokkal egységes szerkezetben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/42. (VIII. 31.)

 

 

2017. VIII. 29.

Jogszabály:

245/2017. (VIII. 29.) Korm. rendelet

a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) Multinacionális vállalatokra vonatkozó irányelveiről szóló, 2011. május 25-én módosított C(2000)96/FINAL tanácsi határozatának kihirdetéséről és az OECD Multinacionális vállalatokra vonatkozó irányelvek alapján a Magyar Nemzeti Kapcsolattartó Pont létrehozásáról

Megjelent:

MK 2017/137. (VIII. 29.)

Hatályos:

2017. 09. 13.

 

Jogszabály:

333/2017. (VIII. 29.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/137. (VIII. 29.)

 

 

Jogszabály:

334/2017. (VIII. 29.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/137. (VIII. 29.)

 

 

Jogszabály:

335/2017. (VIII. 29.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/137. (VIII. 29.)

 

 

Jogszabály:

336/2017. (VIII. 29.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/137. (VIII. 29.)

 

 

Jogszabály:

337/2017. (VIII. 29.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/137. (VIII. 29.)

 

 

Jogszabály:

338/2017. (VIII. 29.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/137. (VIII. 29.)

 

 

Jogszabály:

339/2017. (VIII. 29.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/137. (VIII. 29.)

 

 

Jogszabály:

340/2017. (VIII. 29.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/137. (VIII. 29.)

 

 

Jogszabály:

341/2017. (VIII. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/137. (VIII. 29.)

 

 

Jogszabály:

342/2017. (VIII. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/137. (VIII. 29.)

 

 

Jogszabály:

343/2017. (VIII. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/137. (VIII. 29.)

 

 

Jogszabály:

344/2017. (VIII. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/137. (VIII. 29.)

 

 

Jogszabály:

345/2017. (VIII. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/137. (VIII. 29.)

 

 

Jogszabály:

346/2017. (VIII. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/137. (VIII. 29.)

 

 

Jogszabály:

347/2017. (VIII. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/137. (VIII. 29.)

 

 

Jogszabály:

348/2017. (VIII. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/137. (VIII. 29.)

 

 

Jogszabály:

349/2017. (VIII. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/137. (VIII. 29.)

 

 

Jogszabály:

350/2017. (VIII. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/137. (VIII. 29.)

 

 

Jogszabály:

351/2017. (VIII. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/137. (VIII. 29.)

 

 

Jogszabály:

352/2017. (VIII. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/137. (VIII. 29.)

 

 

Jogszabály:

353/2017. (VIII. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/137. (VIII. 29.)

 

 

Jogszabály:

354/2017. (VIII. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/137. (VIII. 29.)

 

 

Jogszabály:

355/2017. (VIII. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/137. (VIII. 29.)

 

 

Jogszabály:

356/2017. (VIII. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/137. (VIII. 29.)

 

 

Jogszabály:

357/2017. (VIII. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/137. (VIII. 29.)

 

 

Jogszabály:

358/2017. (VIII. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/137. (VIII. 29.)

 

 

Jogszabály:

359/2017. (VIII. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/137. (VIII. 29.)

 

 

Jogszabály:

360/2017. (VIII. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/137. (VIII. 29.)

 

 

Jogszabály:

361/2017. (VIII. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/137. (VIII. 29.)

 

 

Jogszabály:

362/2017. (VIII. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/137. (VIII. 29.)

 

 

Jogszabály:

363/2017. (VIII. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/137. (VIII. 29.)

 

 

Jogszabály:

1597/2017. (VIII. 29.) Korm. határozat

egyes gazdaságfejlesztési beruházásokhoz kapcsolódó közutak fejlesztéséről

Megjelent:

MK 2017/137. (VIII. 29.)

 

 

Jogszabály:

1598/2017. (VIII. 29.) Korm. határozat

a terrorellenes intézkedések megvalósításához szükséges költségvetési többletforrások biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/137. (VIII. 29.)

 

 

Jogszabály:

83/2017. (VIII. 29.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2017/137. (VIII. 29.)

 

 

Jogszabály:

84/2017. (VIII. 29.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2017/137. (VIII. 29.)

 

 

Jogszabály:

85/2017. (VIII. 29.) ME határozat

kormánymegbízott kinevezéséről

Megjelent:

MK 2017/137. (VIII. 29.)

 

 

Jogszabály:

86/2017. (VIII. 29.) ME határozat

főiskolai rektor felmentéséről

Megjelent:

MK 2017/137. (VIII. 29.)

 

 

Jogszabály:

87/2017. (VIII. 29.) ME határozat

állami felsőoktatási intézmény kancellárja megbízásának visszavonásáról

Megjelent:

MK 2017/137. (VIII. 29.)

 

 

2017. VIII. 28.

Jogszabály:

240/2017. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet és az állatkísérletekről szóló 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/136. (VIII. 28.)

Hatályos:

2017. 09. 02.

 

Jogszabály:

241/2017. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a Testnevelési Egyetem új kampusza, valamint a hozzá kapcsolódó sportlétesítmények, szálláshelyek és szolgáltató egységek megépítése projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a beruházások megvalósításával összefüggő beépítési szabályok megállapításáról szóló 309/2016. (X. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/136. (VIII. 28.)

Hatályos:

2017. 08. 29.

 

Jogszabály:

242/2017. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a Modern Városok Program keretében megvalósuló, az állami repülések céljára szolgáló kecskeméti repülőtér közös (katonai-polgári) felhasználású repülőtérré fejlesztése érdekében szükséges beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/136. (VIII. 28.)

Hatályos:

2017. 08. 29.

 

Jogszabály:

243/2017. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/136. (VIII. 28.)

Hatályos:

2017. 08. 29.

 

Jogszabály:

244/2017. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a Hungary Helps Programról

Megjelent:

MK 2017/136. (VIII. 28.)

Hatályos:

2017. 08. 29.

 

Jogszabály:

1561/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat

az ENSZ Közgyűlésének 72. ülésszakán való magyar részvételről

Megjelent:

MK 2017/136. (VIII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1562/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat

Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén új diplomata álláshely létesítéséről

Megjelent:

MK 2017/136. (VIII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1563/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat

a 2020. évi budapesti Eucharisztikus Világkongresszus és a 2021. évi Vadászati Világkiállítás megrendezése érdekében megvalósítandó, a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont és egyes kapcsolódó fejlesztések elvégzéséhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/136. (VIII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1564/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat

az Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje (Moszkvai Patriarchátus) részére állami támogatás nyújtásáról

Megjelent:

MK 2017/136. (VIII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1565/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat

a Magyar Unitárius Egyház programjainak és fejlesztéseinek támogatásával összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2017/136. (VIII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1566/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat

a jeruzsálemi Szent Család Osztrák-Magyar Zarándokházzal összefüggő magyar állami szerepvállalás, valamint az ingatlanban a Magyar Állam javára történő tulajdonszerzés lehetőségének elősegítésével összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2017/136. (VIII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1567/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat

a NAV 2.0 A Megújulás Stratégiai Programjának Cselekvési Tervéről

Megjelent:

MK 2017/136. (VIII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1568/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat

az elektronikus fizetési módok elterjedése érdekében javasolt lépésekről

Megjelent:

MK 2017/136. (VIII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1569/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat

a Családügyi Kabinetről

Megjelent:

MK 2017/136. (VIII. 28.)

Hatályos:

2017. 08. 29.

 

Jogszabály:

1570/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat

a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete fejlesztésével összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2017/136. (VIII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1571/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat

Aba-Novák Vilmos Lengyel-magyar barátság - Pannósorozat a varsói magyar kiállítás előcsarnokához című alkotásának állami tulajdonba kerüléséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/136. (VIII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1572/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat

a hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum és annak feladatai ellátását szolgáló ingatlan helyzetének rendezéséről

Megjelent:

MK 2017/136. (VIII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1573/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/136. (VIII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1574/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat

a Budapest V. kerület, Alkotmány utca alatt megépítésre kerülő mélygarázs megvalósítása érdekében a Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/136. (VIII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1575/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat

a HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság Stratégiai Fejlesztési Programjának megvalósításához szükséges forrásjuttatásról

Megjelent:

MK 2017/136. (VIII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1576/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat

a Davis Kupa világcsoport rájátszás 2017. évi magyarországi rendezésének támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/136. (VIII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1577/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat

az ifjúsági tenisz csapat világbajnokság 2017. évi magyarországi rendezésének támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/136. (VIII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1578/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat

a Zártkerti Program létrehozásáról

Megjelent:

MK 2017/136. (VIII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1579/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat

a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. elhelyezéséhez szükséges egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/136. (VIII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1580/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat

Pápa Város Önkormányzata városfejlesztéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/136. (VIII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1581/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat

a KEHOP-1.4.0-15-2015-00002 azonosító számú ("Nagyműtárgyak fejlesztése és rekonstrukciója" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/136. (VIII. 28.)

Hatályos:

2017. 08. 29.

 

Jogszabály:

1582/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Wenckheim turista- és kerékpárút kialakításához támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/136. (VIII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1583/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében Egerben Nemzeti Vízilabda és Úszóközpont megvalósítása érdekében történő támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/136. (VIII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1584/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a Nyíregyházi Atlétikai Centrum megvalósítása érdekében támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/136. (VIII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1585/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat

a Békéscsaba, Hódmezővásárhely, Szeged és Szabadka térsége elővárosi közlekedése fejlesztésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/136. (VIII. 28.)

Hatályos:

2017. 08. 29.

 

Jogszabály:

1586/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat

a Diósgyőri Stadion rekonstrukció beruházás keretében megvalósítandó MVSC Sporttelep fejlesztésével kapcsolatos további döntésekről

Megjelent:

MK 2017/136. (VIII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1587/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat

Tata Város tekintetében a karsztvízszint-emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok végrehajtásához szükséges támogatásról

Megjelent:

MK 2017/136. (VIII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1588/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat

a Nyíregyháza Megyei Jogú Város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/136. (VIII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1589/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat

a Veszprém Megyei Jogú Város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/136. (VIII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1590/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat

az IKOP-1.1.0-15-2016-00023 azonosító számú ("Mogyoród és Fót megközelítését szolgáló új M3 autópálya csomópont valamint a csomópont és a 2101. j. út közötti szakasz megvalósítása" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/136. (VIII. 28.)

Hatályos:

2017. 08. 29.

 

Jogszabály:

1591/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat

a KEHOP-2.2.2-15-2016-00113 azonosító számú projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/136. (VIII. 28.)

Hatályos:

2017. 08. 29.

 

Jogszabály:

1592/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat

a KÖFOP-3.2.1-16-2016-00001 azonosító számú ("Az Audit Hatóság által végzett ellenőrzések színvonalának fenntartása" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Közigazgatásés Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/136. (VIII. 28.)

Hatályos:

2017. 08. 29.

 

Jogszabály:

1593/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat

a Haszonállat-génmegőrzési Központtal összefüggésben gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra az "Őshonos haszonállatfajtáink nukleusz állományaitól származó örökítő- és szaporítóanyag begyűjtése, in vitro tárolása és molekuláris genetikai vizsgálata" című támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/136. (VIII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1594/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat

az "M70 autóút Letenye-Tornyiszentmiklós közötti szakasz 2×2 sávra történő bővítése" című projekt megvalósításához szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/136. (VIII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1595/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat

a "Hungary Helps" Program bevezetésével kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

MK 2017/136. (VIII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1596/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat

a Nemzeti Korcsolyázó Központ megteremtése érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/136. (VIII. 28.)

 

 

2017. VIII. 25.

Jogszabály:

11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet

a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről

Megjelent:

MK 2017/135. (VIII. 25.)

Hatályos:

2017. 09. 02., 2017. 09. 09.

 

Jogszabály:

11/2017. (VIII. 25.) KKM rendelet

a tartós külszolgálat ellátására kihelyezett kormánytisztviselő és kormányzati ügykezelő házastársa jogcímén fennálló deviza-illetménypótlék jogosultságának megállapításához szükséges nyilatkozat megtételéről

Megjelent:

MK 2017/135. (VIII. 25.)

Hatályos:

2017. 08. 26.

 

Jogszabály:

328/2017. (VIII. 25.) KE határozat

határozott időre szóló rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/135. (VIII. 25.)

 

 

Jogszabály:

329/2017. (VIII. 25.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2017/135. (VIII. 25.)

 

 

Jogszabály:

330/2017. (VIII. 25.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2017/135. (VIII. 25.)

 

 

Jogszabály:

331/2017. (VIII. 25.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/135. (VIII. 25.)

 

 

Jogszabály:

332/2017. (VIII. 25.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/135. (VIII. 25.)

 

 

Jogszabály:

19/2017. (VIII. 25.) BM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/41. (VIII. 25.)

Hatályos:

2017. 08. 26.

 

Jogszabály:

44/2017. (VIII. 25.) HM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/41. (VIII. 25.)

Hatályos:

2017. 08. 26.

 

Jogszabály:

31/2017. (VIII. 25.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/41. (VIII. 25.)

Hatályos:

2017. 08. 26.

 

Jogszabály:

32/2017. (VIII. 25.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/41. (VIII. 25.)

Hatályos:

2017. 09. 01.

 

Jogszabály:

33/2017. (VIII. 25.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet és az Európai Unió választási megfigyelési missziókkal kapcsolatos feladatairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/41. (VIII. 25.)

Hatályos:

2017. 08. 26.

 

Jogszabály:

34/2017. (VIII. 25.) KKM utasítás

rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a Külgazdasági és Külügyminisztériumban követendő értesítési és eljárási rendről, valamint az ügyeletről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/41. (VIII. 25.)

Hatályos:

2017. 08. 26.

 

Jogszabály:

22/2017. (VIII. 25.) NFM utasítás

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Internet Laboratóriumának működéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/41. (VIII. 25.)

Hatályos:

2017. 08. 26.

 

Jogszabály:

23/2017. (VIII. 25.) NFM utasítás

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Internet Laboratórium által végzett próbavásárlások elszámolásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/41. (VIII. 25.)

Hatályos:

2017. 08. 26.

 

Jogszabály:

16/2017. (VIII. 25.) LÜ utasítás

az Országos Kriminológiai Intézet kutatóinak követelményrendszeréről és pótlékáról szóló 7/2012. (I. 27.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/41. (VIII. 25.)

Hatályos:

2017. 09. 01.

 

Jogszabály:

17/2017. (VIII. 25.) LÜ utasítás

az Ügyészségi Cafetéria Rendszerről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/41. (VIII. 25.)

Hatályos:

2017. 09. 01.

 

Jogszabály:

18/2017. (VIII. 25.) LÜ utasítás

az ügyészségi alkalmazottak jogállásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 4/2012. (I. 6.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/41. (VIII. 25.)

Hatályos:

2017. 09. 01.

 

Jogszabály:

26/2017. (VIII. 25.) ORFK utasítás

az ALFONZ Személyleírási Rendszer bevezetésével és alkalmazásával kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/41. (VIII. 25.)

Hatályos:

2017. 08. 28.

 

Jogszabály:

27/2017. (VIII. 25.) ORFK utasítás

a rendőri korrupciós cselekmények megelőzésével és visszaszorításával kapcsolatos feladatokról szóló 20/2013. (V. 17.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/41. (VIII. 25.)

Hatályos:

2017. 09. 02.

 

Jogszabály:

28/2017. (VIII. 25.) ORFK utasítás

a körözési nyilvántartási rendszerrel és a körözési eljárással kapcsolatos rendőrségi feladatokról szóló 54/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/41. (VIII. 25.)

Hatályos:

2017. 08. 28., 2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2017/41. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/41. (VIII. 25.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/41. (VIII. 25.)

 

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/41. (VIII. 25.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2017. szeptember 1-je és szeptember 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/41. (VIII. 25.)

 

 

Jogszabály:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/41. (VIII. 25.)

 

 

Jogszabály:

NFM hirdetmény

elveszett felügyeleti igazolványok érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/41. (VIII. 25.)

 

 

2017. VIII. 23.

Jogszabály:

21/2017. (VIII. 23.) MNB rendelet

megújított 1000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2017/134. (VIII. 23.)

Hatályos:

2017. 08. 24.

 

Jogszabály:

22/2017. (VIII. 23.) MNB rendelet

1000 forintos címletű bankjegyek bevonásáról

Megjelent:

MK 2017/134. (VIII. 23.)

Hatályos:

2018. 10. 31.

 

Jogszabály:

21/2017. (VIII. 23.) BM rendelet

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi CXLII. törvény szerinti módosítással érintett egyes BM rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/134. (VIII. 23.)

Hatályos:

2017. 08. 31.

 

Jogszabály:

11/2017. (VIII. 23.) IM rendelet

a bírák és a bírósági titkárok pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 1/1999. (I. 18.) IM-EüM együttes rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/134. (VIII. 23.)

Hatályos:

2017. 08. 24.

 

2017. VIII. 22.

Jogszabály:

34/2017. (VIII. 22.) NFM rendelet

az Electool Közbeszerzési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről

Megjelent:

MK 2017/133. (VIII. 22.)

Hatályos:

2017. 08. 22. 18 órától.

 

Jogszabály:

319/2017. (VIII. 22.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2017/133. (VIII. 22.)

 

 

Jogszabály:

320/2017. (VIII. 22.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2017/133. (VIII. 22.)

 

 

Jogszabály:

321/2017. (VIII. 22.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2017/133. (VIII. 22.)

 

 

Jogszabály:

322/2017. (VIII. 22.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2017/133. (VIII. 22.)

 

 

Jogszabály:

323/2017. (VIII. 22.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2017/133. (VIII. 22.)

 

 

Jogszabály:

324/2017. (VIII. 22.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2017/133. (VIII. 22.)

 

 

Jogszabály:

325/2017. (VIII. 22.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2017/133. (VIII. 22.)

 

 

Jogszabály:

326/2017. (VIII. 22.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2017/133. (VIII. 22.)

 

 

Jogszabály:

327/2017. (VIII. 22.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2017/133. (VIII. 22.)

 

 

2017. VIII. 21.

Jogszabály:

33/2017. (VIII. 21.) NFM rendelet

a nemzeti fejlesztési miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 18/2015. (IV. 10.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/132. (VIII. 21.)

Hatályos:

2017. 08. 22.

 

Jogszabály:

294/2017. (VIII. 21.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2017/132. (VIII. 21.)

 

 

Jogszabály:

295/2017. (VIII. 21.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2017/132. (VIII. 21.)

 

 

Jogszabály:

296/2017. (VIII. 21.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

Megjelent:

MK 2017/132. (VIII. 21.)

 

 

Jogszabály:

297/2017. (VIII. 21.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2017/132. (VIII. 21.)

 

 

Jogszabály:

298/2017. (VIII. 21.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2017/132. (VIII. 21.)

 

 

Jogszabály:

299/2017. (VIII. 21.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

Megjelent:

MK 2017/132. (VIII. 21.)

 

 

Jogszabály:

300/2017. (VIII. 21.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2017/132. (VIII. 21.)

 

 

Jogszabály:

301/2017. (VIII. 21.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2017/132. (VIII. 21.)

 

 

Jogszabály:

302/2017. (VIII. 21.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2017/132. (VIII. 21.)

 

 

Jogszabály:

303/2017. (VIII. 21.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2017/132. (VIII. 21.)

 

 

Jogszabály:

304/2017. (VIII. 21.) KE határozat

rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

Megjelent:

MK 2017/132. (VIII. 21.)

 

 

Jogszabály:

305/2017. (VIII. 21.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2017/132. (VIII. 21.)

 

 

Jogszabály:

306/2017. (VIII. 21.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2017/132. (VIII. 21.)

 

 

Jogszabály:

307/2017. (VIII. 21.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2017/132. (VIII. 21.)

 

 

Jogszabály:

308/2017. (VIII. 21.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2017/132. (VIII. 21.)

 

 

Jogszabály:

309/2017. (VIII. 21.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2017/132. (VIII. 21.)

 

 

Jogszabály:

310/2017. (VIII. 21.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2017/132. (VIII. 21.)

 

 

Jogszabály:

311/2017. (VIII. 21.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2017/132. (VIII. 21.)

 

 

Jogszabály:

312/2017. (VIII. 21.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

Megjelent:

MK 2017/132. (VIII. 21.)

 

 

Jogszabály:

313/2017. (VIII. 21.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2017/132. (VIII. 21.)

 

 

Jogszabály:

314/2017. (VIII. 21.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2017/132. (VIII. 21.)

 

 

Jogszabály:

315/2017. (VIII. 21.) KE határozat

rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

Megjelent:

MK 2017/132. (VIII. 21.)

 

 

Jogszabály:

316/2017. (VIII. 21.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2017/132. (VIII. 21.)

 

 

Jogszabály:

317/2017. (VIII. 21.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2017/132. (VIII. 21.)

 

 

Jogszabály:

318/2017. (VIII. 21.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/132. (VIII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1559/2017. (VIII. 21.) Korm. határozat

a Népművészet Mestere díj 2017. évi adományozásáról

Megjelent:

MK 2017/132. (VIII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1560/2017. (VIII. 21.) Korm. határozat

a KEHOP-5.1.1-17-2017-00001 azonosító számú ("4 MW teljesítményt meghaladó fotovoltaikus beruházás" című) és a KEHOP-5.1.1-17-2017-00002 azonosító számú ("Fotovoltaikus erőmű létesítése Felsőzsolcán" című), hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/132. (VIII. 21.)

 

 

2017. VIII. 18.

Jogszabály:

234/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Kirgiz Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/131. (VIII. 18.)

Hatályos:

2017. 08. 19. - kivétellel.

 

Jogszabály:

235/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet

a szociális és gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátásokkal összefüggő, valamint egyéb kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/131. (VIII. 18.)

Hatályos:

2017. 08. 19., 2018. 08. 26., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

236/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet

a totalitárius diktatúrák áldozatai társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/131. (VIII. 18.)

Hatályos:

2017. 08. 19.

 

Jogszabály:

237/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet

az emberi erőforrások miniszterének feladat- és hatáskörébe tartozó európai uniós alapokból származó támogatások felhasználására vonatkozó központi beszerző, valamint krízismenedzsment feladatokat ellátó szerv feladat- és hatásköréről

Megjelent:

MK 2017/131. (VIII. 18.)

Hatályos:

2017. 08. 19.

 

Jogszabály:

238/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet

a tartós külszolgálathoz kapcsolódó felkészítésről

Megjelent:

MK 2017/131. (VIII. 18.)

Hatályos:

2017. 08. 19., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

239/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet

a szakdiplomata-álláshely létesítésére, valamint a szakdiplomata felkészítésére és szakmai irányítására vonatkozó részletes szabályokról

Megjelent:

MK 2017/131. (VIII. 18.)

Hatályos:

2017. 08. 19.

 

Jogszabály:

23/2017. (VIII. 18.) NGM rendelet

a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság központi költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/1998 (V. 20.) PM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/131. (VIII. 18.)

Hatályos:

2017. 08. 19.

 

Jogszabály:

32/2017. (VIII. 18.) NFM rendelet

a Felső-szabolcsi, Tokaji Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről

Megjelent:

MK 2017/131. (VIII. 18.)

Hatályos:

2017. 08. 19.

 

Jogszabály:

1539/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat

az EUNAVFOR Med Sophia katonai művelet keretében a líbiai parti őrség kiképzéséhez történő pénzügyi hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/131. (VIII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1540/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat

a vajdasági magyarok anyanyelvű tájékoztatásának támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/131. (VIII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1541/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat

a reformáció 500. évfordulójához kapcsolódó programok további támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/131. (VIII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1542/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat

az emberi erőforrások miniszterének feladat- és hatáskörébe tartozó európai uniós alapokból származó támogatások felhasználására vonatkozó központi beszerző szerv tevékenységének ellátásához szükséges feladatokról, valamint a működéséhez szükséges költségvetési fedezet biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/131. (VIII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1543/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat

a közegészségügyi szempontból legveszélyesebb kórokozók kimutatását végző biztonsági laboratóriumok európai diagnosztikai-kutatási infrastruktúrájába való bekapcsolódásról

Megjelent:

MK 2017/131. (VIII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1544/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat

a Magyar Képzőművészeti Egyetem főépületében található Lotz-falképek megmentéséről, restaurálásáról

Megjelent:

MK 2017/131. (VIII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1545/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat

az "Edző leszek - Nevelek!" programmal kapcsolatos, a XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/131. (VIII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1546/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat

a Nagybereki Vadgazdálkodási Egység vadászati joggyakorlásával összefüggő egyes kérdésekről

Megjelent:

MK 2017/131. (VIII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1547/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat

a vízügyi igazgatási szervek vízkárelhárítással összefüggő tevékenységének finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2017/131. (VIII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1548/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat

az állami kéményseprő-ipari szerv tevékenységének bővítésével kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

MK 2017/131. (VIII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1549/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat

a turisztikai fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/131. (VIII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1550/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat

a Dunakanyar kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról, valamint a térségben megvalósítandó egyes fejlesztésekről

Megjelent:

MK 2017/131. (VIII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1551/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat

a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/131. (VIII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1552/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében megvalósuló közlekedésfejlesztéssel kapcsolatos előirányzat-átcsoportosításokról

Megjelent:

MK 2017/131. (VIII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1553/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kecskeméti Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézetének infrastruktúra fejlesztéséről

Megjelent:

MK 2017/131. (VIII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1554/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás alapján a Mura program részeként az erdei kisvasút fejlesztéséhez szükséges forrás előirányzat-átcsoportosításáról

Megjelent:

MK 2017/131. (VIII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1555/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/131. (VIII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1556/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat

az IKOP-1.1.0-15-2017-00028 azonosító számú ("86. számú főút Szombathely és Egyházasrádóc közötti szakaszának 2×2 sávos úttá történő fejlesztésének előkészítése" című) projekt költségeinek finanszírozásáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/131. (VIII. 18.)

Hatályos:

2017. 08. 19.

 

Jogszabály:

1557/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat

a Százhalombatta-Pusztaszabolcs közötti vasúti vonalszakasz korszerűsítésével és a Budapest-Hatvan közötti vasúti vonalszakasz korszerűsítésével kapcsolatos projektek megvalósításához szükséges források biztosításáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/131. (VIII. 18.)

Hatályos:

2017. 08. 19.

 

Jogszabály:

1558/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat

a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat és az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/131. (VIII. 18.)

Hatályos:

2017. 08. 19.

 

Jogszabály:

82/2017. (VIII. 18.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a közös helyen történő határforgalom-ellenőrzésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/131. (VIII. 18.)

 

 

2017. VIII. 17.

Jogszabály:

20/2017. (VIII. 17.) BM rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 1/2017. (II. 28.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/130. (VIII. 17.)

Hatályos:

2017. 08. 18.

 

Jogszabály:

42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet

a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/130. (VIII. 17.)

Hatályos:

2017. 08. 18.

 

Jogszabály:

22/2017. (VIII. 17.) NGM rendelet

a mozgásban lévő közúti járművek tengelyterhelésének mérésére szolgáló mérőeszközök méréstechnikai követelményeiről

Megjelent:

MK 2017/130. (VIII. 17.)

Hatályos:

2017. 08. 22.

 

Jogszabály:

31/2017. (VIII. 17.) NFM rendelet

a kőolaj és kőolajtermékekre vonatkozó nemzetközi adatszolgáltatásról szóló 20/2004. (II. 27.) GKM rendelet és a motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló 17/2017. (V. 26.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/130. (VIII. 17.)

Hatályos:

2017. 08. 24.

 

Jogszabály:

288/2017. (VIII. 17.) KE határozat

államtitkári megbízatás megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2017/130. (VIII. 17.)

 

 

Jogszabály:

289/2017. (VIII. 17.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/130. (VIII. 17.)

 

 

Jogszabály:

290/2017. (VIII. 17.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/130. (VIII. 17.)

 

 

Jogszabály:

291/2017. (VIII. 17.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/130. (VIII. 17.)

 

 

Jogszabály:

292/2017. (VIII. 17.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/130. (VIII. 17.)

 

 

Jogszabály:

293/2017. (VIII. 17.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/130. (VIII. 17.)

 

 

Jogszabály:

31/2017. (VIII. 17.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség intézménygazdálkodási szabályzatáról szóló 5/2016. (III. 10.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/40. (VIII. 17.)

Hatályos:

2017. 08. 18.

 

Jogszabály:

32/2017. (VIII. 17.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatáról szóló 34/2016. (XI. 30.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/40. (VIII. 17.)

Hatályos:

2017. 08. 18.

 

Jogszabály:

33/2017. (VIII. 17.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség vásárlási szabályzatáról szóló 35/2016. (XI. 30.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/40. (VIII. 17.)

Hatályos:

2017. 08. 18.

 

Jogszabály:

17/2017. (VIII. 17.) BM utasítás

a 2017. évi fejlesztéspolitikai célok megvalósítása érdekében meghatározott feladat megállapításának és a kapcsolódó juttatás kifizetésének rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/40. (VIII. 17.)

Hatályos:

2017. 08. 18.

 

Jogszabály:

18/2017. (VIII. 17.) BM utasítás

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 8/2015. (V. 29.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/40. (VIII. 17.)

Hatályos:

2017. 08. 18.

 

Jogszabály:

43/2017. (VIII. 17.) HM utasítás

a honvédelmi szervezetek belső kontrollrendszerének kialakításáról, működtetéséről és fejlesztéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/40. (VIII. 17.)

Hatályos:

2017. 08. 18.

 

Jogszabály:

1/2017. (VIII. 17.) MK KÁT utasítás

a Miniszterelnöki Kabinetiroda Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2016. (X. 26.) MK KÁT utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/40. (VIII. 17.)

Hatályos:

2017. 08. 18.

 

Jogszabály:

13/2017. (VIII. 17.) LÜ utasítás

az alügyészek szakmai képzéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/40. (VIII. 17.)

Hatályos:

2017. 09. 01.

 

Jogszabály:

14/2017. (VIII. 17.) LÜ utasítás

a tisztviselők és írnokok továbbképzéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/40. (VIII. 17.)

Hatályos:

2017. 09. 01.

 

Jogszabály:

15/2017. (VIII. 17.) LÜ utasítás

az ügyészségi fogalmazók joggyakorlatáról és szakmai képzéséről szóló 16/2014. (VIII. 29.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/40. (VIII. 17.)

Hatályos:

2017. 09. 01.

 

Jogszabály:

25/2017. (VIII. 17.) ORFK utasítás

az Európai Rendőrségi Hivatal által működtetett Európai Biztonságos Hálózat alkalmazásainak felhasználásával megvalósuló együttműködés és információcsere rendjéről szóló 23/2016. (IX. 15.) BM-NGM együttes utasítás végrehajtásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/40. (VIII. 17.)

Hatályos:

2017. 08. 25.

 

Jogszabály:

Miniszterelnökség pályázati felhívása

fogyatékos felsőoktatási hallgatók közigazgatási ösztöndíjára

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/40. (VIII. 17.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/40. (VIII. 17.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/40. (VIII. 17.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/40. (VIII. 17.)

 

 

2017. VIII. 14.

Jogszabály:

227/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet

Magyarország Kormánya és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége közötti oktatási együttműködési megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/129. (VIII. 14.)

Hatályos:

2017. 08. 15. - kivétellel.

 

Jogszabály:

228/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet

az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről szóló 354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/129. (VIII. 14.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

229/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet

a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/129. (VIII. 14.)

Hatályos:

2017. 08. 15.

 

Jogszabály:

230/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet

a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/129. (VIII. 14.)

Hatályos:

2017. 08. 15.

 

Jogszabály:

231/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet

a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/129. (VIII. 14.)

Hatályos:

2017. 08. 15.

 

Jogszabály:

232/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet

a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet és az energiahatékonyságról, valamint a megújuló energiaforrásból származó villamos energia működési támogatásáról szóló egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 393/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/129. (VIII. 14.)

Hatályos:

2017. 08. 16., 2017. 10. 01., 2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

233/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet

a Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer kialakításával és működtetésével, valamint a jogosulatlan úthasználat miatt kiszabott bírságokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/129. (VIII. 14.)

Hatályos:

2017. 08. 30., 2017. 09. 19., 2017. 11. 12., 2018. 03. 02.

 

Jogszabály:

41/2017. (VIII. 14.) FM rendelet

a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet és a magyar ebfajták körének megállapításáról és genetikai fenntartásuk rendjéről szóló 62/2016. (IX. 16.) FM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/129. (VIII. 14.)

Hatályos:

2017. 08. 15., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

30/2017. (VIII. 14.) NFM rendelet

a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/129. (VIII. 14.)

Hatályos:

2017. 08. 14. 19 órától.

 

Jogszabály:

1510/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat

a Kárpátok-Alpok Zártkörűen Működő Részvénytársaság tevékenységéről

Megjelent:

MK 2017/129. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1511/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat

az állami, kormányzati felhasználók vezetékes telefon igényeinek kormányzati célú hírközlési szolgáltató érdekkörében történő kiszolgálásáról

Megjelent:

MK 2017/129. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1512/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat

az Európai Uniós támogatások szerepéről történő tájékoztatással kapcsolatos közbeszerzési eljárással kapcsolatos intézkedésről

Megjelent:

MK 2017/129. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1513/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat

az Iparművészeti Múzeum nagyrekonstrukciójáról és múzeumszakmai fejlesztéséről

Megjelent:

MK 2017/129. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1514/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat

az egyes határon túli protestáns egyházközségek fejlesztéseivel összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2017/129. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1515/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat

a vízügyi igazgatási szervek bérfejlesztésével kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

MK 2017/129. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1516/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat

az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű, idegen nyelvből tett érettségi vizsga támogatásáról és ingyenessé tételéről

Megjelent:

MK 2017/129. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1517/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat

a Nemzeti Könyvtár, az Alaptörvény díszalbum és zsebfüzetek, a Pedagógusnap 2017., a Zenélő Budapest és a Muzsikáló Budapest projektekhez 2017. évben szükséges források biztosításáról szóló 1166/2017. (III. 31.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/129. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1518/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat

a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett vidéki hálózat fejlesztésével kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

MK 2017/129. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1519/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat

az élelmiszerek minőségének emelését, a vásárlói tudatosság fejlesztését, valamint a hatósági tevékenység hatékonyságának növelését szolgáló intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/129. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1520/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat

a baromfi termékpálya egyes területein a madárinfluenzával összefüggésben szükséges állami beavatkozás kiterjesztéséről

Megjelent:

MK 2017/129. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1521/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat

a Lovas-terápiás Központ és országos szolgáltatási hálózat kialakításának támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/129. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1522/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat

a Debrecen, Hajdúszoboszló, Hortobágy és Tisza-tó kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes beruházásokról

Megjelent:

MK 2017/129. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1523/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat

a veszprémi uszoda megvalósításához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/129. (VIII. 14.)

Hatályos:

2017. 08. 15.

 

Jogszabály:

1524/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat

az Abasár település ivóvízellátását biztosító kutak szennyezettségének felszámolásával összefüggő egyes kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/129. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1525/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat

a Fábiánsebestyén és Tiszafüred településeken megvalósuló ivóvízminőség-javító beruházásokkal összefüggésben pénzügyi elszámoláshoz kapcsolódó feladatokról

Megjelent:

MK 2017/129. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1526/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a Kaposvári Kaposi Mór Kórházi déli épülettömb rehabilitációjának megvalósítása érdekében támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/129. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1527/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében Sopron történelmi belvárosa műemléki felújítása és bemutatása II. üteme, valamint a Lővérek Program II. üteme megvalósításáról

Megjelent:

MK 2017/129. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1528/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1955/2015. (XII. 17.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/129. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1529/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében az "Okos Város - Okos Miskolc" projekt megvalósításával kapcsolatos 2017. évben szükséges forrás előirányzat-átcsoportosításáról

Megjelent:

MK 2017/129. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1530/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat

a dunaújvárosi Radari Sporttelep Modern Városok Program keretében történő fejlesztéséhez szükséges támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/129. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1531/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat

a váci Munkaerő-piaci Elhelyezkedést Segítő Speciális Fejlesztő Központ létrehozásához szükséges egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2017/129. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1532/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat

az Országos Intermodális Konténerterminál Hálózat létrehozásáról és üzemeltetéséről

Megjelent:

MK 2017/129. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1533/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat

a budapesti és Pest megyei egészségügyi építészeti beruházásokkal kapcsolatos kivitelezési tervezési tevékenység egyes kérdéseiről

Megjelent:

MK 2017/129. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1534/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat

a Magyar Nemzeti Múzeum Villa Romana Baláca - Római kori villagazdaság és romkert állagvédelmi, kárelhárítási és közmű-korszerűsítési munkálatainak támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/129. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1535/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat

az "M15 autóút, M1 autópálya - Rajka országhatár közötti szakasz kapacitásbővítése" című projekt megvalósításához szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/129. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1536/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program módosításáról

Megjelent:

MK 2017/129. (VIII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1537/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat

egyes, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósítani tervezett szennyvízkezelési projektek támogatásának növeléséről és a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/129. (VIII. 14.)

Hatályos:

2017. 08. 15.

 

Jogszabály:

1538/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat

a KEHOP-2.2.1-15-2015-00021 azonosító számú projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/129. (VIII. 14.)

Hatályos:

2017. 08. 15.

 

Jogszabály:

81/2017. (VIII. 14.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a védelmi ipari minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló nemzetközi szerződés létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/129. (VIII. 14.)

 

 

2017. VIII. 11.

Jogszabály:

222/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet

a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos döntési hatáskörökről

Megjelent:

MK 2017/128. (VIII. 11.)

Hatályos:

2017. 08. 19.

 

Jogszabály:

223/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet

a külképviseletek gazdálkodásának részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2017/128. (VIII. 11.)

Hatályos:

2017. 08. 12., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

224/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/128. (VIII. 11.)

Hatályos:

2017. 08. 12., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

225/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet

az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet, valamint a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/128. (VIII. 11.)

Hatályos:

2017. 08. 12.

 

Jogszabály:

226/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet

az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról szóló 213/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/128. (VIII. 11.)

Hatályos:

2017. 08. 26.

 

Jogszabály:

40/2017. (VIII. 11.) FM rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) FM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/128. (VIII. 11.)

Hatályos:

2017. 08. 12.

 

Jogszabály:

10/2017. (VIII. 11.) IM rendelet

a hitelbiztosítéki nyilvántartás részletes szabályainak megállapításáról szóló 18/2014. (III. 13.) KIM rendelet és egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/128. (VIII. 11.)

Hatályos:

2017. 08. 12., 2017. 12. 29.

 

Jogszabály:

1499/2017. (VIII. 11.) Korm. határozat

az állami adó- és vámhatóság végrehajtási feladatainak ellátásához szükséges egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/128. (VIII. 11.)

 

 

Jogszabály:

1500/2017. (VIII. 11.) Korm. határozat

az európai uniós programok likviditási hiányának kezeléséről

Megjelent:

MK 2017/128. (VIII. 11.)

 

 

Jogszabály:

1501/2017. (VIII. 11.) Korm. határozat

az egyes településeket 2017 júniusában ért jégeső okozta károk enyhítéséről

Megjelent:

MK 2017/128. (VIII. 11.)

 

 

Jogszabály:

1502/2017. (VIII. 11.) Korm. határozat

az országos múzeumok, valamint egyes nemzeti emlékhelyek és műemlékek látogatásáról

Megjelent:

MK 2017/128. (VIII. 11.)

Hatályos:

2017. 08. 12.

 

Jogszabály:

1503/2017. (VIII. 11.) Korm. határozat

a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvénnyel összefüggő egyes forrásigények biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/128. (VIII. 11.)

 

 

Jogszabály:

1504/2017. (VIII. 11.) Korm. határozat

a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

Megjelent:

MK 2017/128. (VIII. 11.)

 

 

Jogszabály:

1505/2017. (VIII. 11.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a Tatabányai Árpád Gimnázium reálgimnáziummá történő fejlesztése érdekében Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/128. (VIII. 11.)

 

 

Jogszabály:

1506/2017. (VIII. 11.) Korm. határozat

a tatabányai Szent Borbála Kórház Modern Városok Program keretében történő fejlesztésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/128. (VIII. 11.)

 

 

Jogszabály:

1507/2017. (VIII. 11.) Korm. határozat

a járműipari tesztpálya megvalósításához szükséges forrásbiztosításról

Megjelent:

MK 2017/128. (VIII. 11.)

 

 

Jogszabály:

1508/2017. (VIII. 11.) Korm. határozat

egyes állami tulajdonú ingatlanok üzemeltetéséhez és fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/128. (VIII. 11.)

 

 

Jogszabály:

1509/2017. (VIII. 11.) Korm. határozat

az elektronikus közbeszerzési rendszer üzemeltetését végző gazdasági társaság állami tulajdonba vételéről

Megjelent:

MK 2017/128. (VIII. 11.)

 

 

Jogszabály:

30/2017. (VIII. 11.) MvM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal és a központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 4/2016. (III. 10.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/39. (VIII. 11.)

Hatályos:

2017. 08. 12.

 

Jogszabály:

10/2017. (VIII. 11.) IM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/39. (VIII. 11.)

Hatályos:

2017. 09. 01.

 

Jogszabály:

11/2017. (VIII. 11.) IM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/39. (VIII. 11.)

Hatályos:

2017. 09. 16.

 

Jogszabály:

23/2017. (VIII. 11.) NGM utasítás

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2015. (XII. 30.) NGM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/39. (VIII. 11.)

Hatályos:

2017. 08. 12.

 

Jogszabály:

20/2017. (VIII. 11.) NFM utasítás

a Szerencsejáték Felügyelet Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/39. (VIII. 11.)

Hatályos:

2017. 08. 12.

 

Jogszabály:

21/2017. (VIII. 11.) NFM utasítás

a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 12/2017. (VI. 22.) NFM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/39. (VIII. 11.)

Hatályos:

2017. 08. 12.

 

Jogszabály:

1/2017. (VIII. 11.) SZTNH utasítás

a Közszolgálati Szabályzatról szóló 9/2012. (X. 27.) SZTNH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/39. (VIII. 11.)

Hatályos:

2017. 08. 12.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2017/39. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/39. (VIII. 11.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/39. (VIII. 11.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Bírósági Végrehajtói Kar közleménye

bírósági végrehajtó-helyettesi igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/39. (VIII. 11.)

 

 

Jogszabály:

Miskolci Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

a Kisvárda 2. számú székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/39. (VIII. 11.)

 

 

Jogszabály:

Somogy Megyei Kormányhivatal hirdetménye

hatósági ellenőri igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/39. (VIII. 11.)

 

 

2017. VIII. 10.

Jogszabály:

20/2017. (VIII. 10.) MNB rendelet

a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 50/2016. (XII. 12.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/127. (VIII. 10.)

Hatályos:

2017. 08. 11.

 

Jogszabály:

10/2017. (VIII. 10.) MEKH rendelet

az energetikai auditorok és az energetikai auditáló szervezetek adatszolgáltatásáról, valamint a közreműködő szervezetek éves jelentéstételi kötelezettségéről szóló 1/2017. (II. 16.) MEKH rendelet és a nagyvállalatok és az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek energiafelhasználásának mértékére, valamint energiamegtakarítására vonatkozó adatszolgáltatás rendjéről szóló 2/2017. (II. 16.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/127. (VIII. 10.)

Hatályos:

2017. 09. 10.

 

Jogszabály:

19/2017. (VIII. 10.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési feladatainak ellátásáról, valamint a védőoltás elrendelésének rendjéről szóló 1/2014. (I. 10.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/127. (VIII. 10.)

Hatályos:

2017. 09. 01.

 

Jogszabály:

17/2017. (VIII. 10.) EMMI rendelet

az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/127. (VIII. 10.)

Hatályos:

2017. 08. 10. 18 órától, 2018. 07. 01.

 

2017. VIII. 8.

Jogszabály:

1496/2017. (VIII. 8.) Korm. határozat

a 2017. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1863/2016. (XII. 28.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/126. (VIII. 8.)

Hatályos:

2017. 08. 09.

 

Jogszabály:

1497/2017. (VIII. 8.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/126. (VIII. 8.)

 

 

Jogszabály:

1498/2017. (VIII. 8.) Korm. határozat

az IKOP-3.2.0-15-2016-00016 azonosító számú ("Kaposvár megyei jogú város intermodális pályaudvar és a hozzá kapcsolódó közösségi közlekedés fejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről, a kaposvári helyőrségi szálló átköltöztetéséhez szükséges forrás biztosításáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/126. (VIII. 8.)

Hatályos:

2017. 08. 09.

 

2017. VIII. 7.

Jogszabály:

221/2017. (VIII. 7.) Korm. rendelet

az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/125. (VIII. 7.)

Hatályos:

2017. 08. 08.

 

Jogszabály:

23/2017. (VIII. 7.) MvM rendelet

az anyakönyvi szakvizsgáról

Megjelent:

MK 2017/125. (VIII. 7.)

Hatályos:

2017. 08. 08.

 

Jogszabály:

16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet

az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerekkel végzett tevékenység szabályairól

Megjelent:

MK 2017/125. (VIII. 7.)

Hatályos:

2017. 08. 22.

 

Jogszabály:

39/2017. (VIII. 7.) FM rendelet

a földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, egyes agrártárgyú támogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/125. (VIII. 7.)

Hatályos:

2017. 08. 08.

 

Jogszabály:

10/2017. (VIII. 7.) KKM rendelet

a külképviselet által foglalkoztatott munkavállalóval és a külképviselet által foglalkoztatott házastárssal kötött munkaszerződés részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2017/125. (VIII. 7.)

Hatályos:

2017. 08. 08.

 

Jogszabály:

1492/2017. (VIII. 7.) Korm. határozat

a Visegrádi Csoport 2017-2018. évi magyar elnökségének megvalósításáról

Megjelent:

MK 2017/125. (VIII. 7.)

 

 

Jogszabály:

1493/2017. (VIII. 7.) Korm. határozat

a Magyar Mozgókép Mestere művészeti díjjal kapcsolatos járadékról

Megjelent:

MK 2017/125. (VIII. 7.)

Hatályos:

2017. 08. 08.

 

Jogszabály:

1494/2017. (VIII. 7.) Korm. határozat

a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ Nonprofit Kft. épületei - a Robert Capa állandó kiállítás megvalósításához szükséges - felújításának és bővítésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/125. (VIII. 7.)

 

 

Jogszabály:

1495/2017. (VIII. 7.) Korm. határozat

a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 32. Egyéb költségvetési kiadások cím, 1. Vegyes kiadások alcím, 28. Filmszakmai közvetett támogatások mozgókép törvény szerinti kiegészítő finanszírozása jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2017/125. (VIII. 7.)

 

 

Jogszabály:

29/2017. (VIII. 7.) MvM utasítás

a közpénzekkel való felelős gazdálkodásra kötelezett szervezetekre vonatkozó különös reklám-közzétételi szabályokkal kapcsolatos hatósági eljárás lefolytatásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/38. (VIII. 7.)

Hatályos:

2017. 08. 08.

 

Jogszabály:

36/2017. (VIII. 7.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/38. (VIII. 7.)

Hatályos:

2017. 08. 08.

 

Jogszabály:

37/2017. (VIII. 7.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/38. (VIII. 7.)

Hatályos:

2017. 09. 01.

 

Jogszabály:

38/2017. (VIII. 7.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/38. (VIII. 7.)

Hatályos:

2017. 09. 01.

 

Jogszabály:

39/2017. (VIII. 7.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/38. (VIII. 7.)

Hatályos:

2017. 08. 08.

 

Jogszabály:

41/2017. (VIII. 7.) HM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/38. (VIII. 7.)

Hatályos:

2017. 08. 08.

 

Jogszabály:

42/2017. (VIII. 7.) HM utasítás

a Magyar Honvédség vezetését biztosító ügyeleti és készenléti szolgálatok működéséről szóló 20/2007. (HK 4.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/38. (VIII. 7.)

Hatályos:

2017. 08. 08.

 

Jogszabály:

19/2017. (VIII. 7.) NFM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/38. (VIII. 7.)

Hatályos:

2017. 08. 08.

 

Jogszabály:

34/2017. (VIII. 7.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és az Egészségügyi Világszervezet közötti, az Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Bizottságának 2017. szeptember 11-14. között Budapesten, Magyarországon tartandó 67. ülésszakának megszervezéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2017. évi LXXXV. törvény 2. és 3. § ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/38. (VIII. 7.)

 

 

Jogszabály:

NGM közlemény

az Európai Bizottság SA. 48265. számú állami támogatási ügyben "A magyar sporttámogatási program kiterjesztése a röplabda sportra" címmel hozott jóváhagyó határozata meghozatala napjának megállapításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/38. (VIII. 7.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Bírósági Végrehajtói Kar pályázati felhívása

önálló bírósági végrehajtói álláshelyek betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/38. (VIII. 7.)

 

 

2017. VIII. 3.

Jogszabály:

7/2017. (VIII. 3.) KKM rendelet

a tartós külszolgálatra kihelyezettek ideiglenes kiküldetésének részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2017/124. (VIII. 3.)

Hatályos:

2017. 08. 04.

 

Jogszabály:

8/2017. (VIII. 3.) KKM rendelet

a külképviseleti biztonsági szolgálat részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2017/124. (VIII. 3.)

Hatályos:

2017. 08. 04.

 

Jogszabály:

9/2017. (VIII. 3.) KKM rendelet

a kihelyezett munkarendjének, valamint a rendkívüli munkavégzés, az ügyelet és a készenlét elrendelésének, nyilvántartásának és elszámolásának, továbbá a szabadság kiadásának részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2017/124. (VIII. 3.)

Hatályos:

2017. 08. 04.

 

Jogszabály:

21/2017. (VIII. 3.) NGM rendelet

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény alapján elkészítendő belső szabályzat kötelező tartalmi elemeiről

Megjelent:

MK 2017/124. (VIII. 3.)

Hatályos:

2017. 08. 04.

 

2017. VII. 31.

Jogszabály:

217/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet

a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók kötelező közbeszerzési szakmai képzéséről

Megjelent:

MK 2017/123. (VII. 31.)

Hatályos:

2017. 08. 01.

 

Jogszabály:

218/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeletek Magyarország versenyképességének javítása érdekében történő módosításáról

Megjelent:

MK 2017/123. (VII. 31.)

Hatályos:

2017. 09. 01.

 

Jogszabály:

219/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet

a villanyszerelők bejelentéséről és nyilvántartásáról

Megjelent:

MK 2017/123. (VII. 31.)

Hatályos:

2017. 09. 01.

 

Jogszabály:

220/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet

a víziközmű-bekötést végző személyek bejelentéséről és nyilvántartásáról

Megjelent:

MK 2017/123. (VII. 31.)

Hatályos:

2017. 09. 01.

 

Jogszabály:

20/2017. (VII. 31.) NGM rendelet

az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezések üzemeltetői számára az Automata Felügyeleti Egység beszerzéséhez nyújtandó támogatásról

Megjelent:

MK 2017/123. (VII. 31.)

Hatályos:

2017. 07. 31. 18 órától.

 

Jogszabály:

277/2017. (VII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/123. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

278/2017. (VII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/123. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

279/2017. (VII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/123. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

280/2017. (VII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/123. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

281/2017. (VII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/123. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

282/2017. (VII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/123. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

283/2017. (VII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/123. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

284/2017. (VII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/123. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

285/2017. (VII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/123. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

286/2017. (VII. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/123. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

287/2017. (VII. 31.) KE határozat

a 286/2014. (VIII. 1.) KE határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/123. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

1486/2017. (VII. 31.) Korm. határozat

a 2021. évben megrendezésre kerülő Vadászati Világkiállítás és egyes kapcsolódó rendezvények előkészítéséről, valamint a kapcsolódó feladatok ellátásához szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/123. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

1487/2017. (VII. 31.) Korm. határozat

a 2020. évi Dubaji Világkiállításon történő magyar részvételről

Megjelent:

MK 2017/123. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

1488/2017. (VII. 31.) Korm. határozat

a Startup Campus Budapest megvalósításáról a Millenáris Parkban

Megjelent:

MK 2017/123. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

1489/2017. (VII. 31.) Korm. határozat

a KNORR-BREMSE Fékrendszerek Kft. kormányhatározat alapján történő egyedi innovációs támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/123. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

1490/2017. (VII. 31.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat és a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/123. (VII. 31.)

Hatályos:

2017. 08. 01.

 

Jogszabály:

1491/2017. (VII. 31.) Korm. határozat

az EFOP-1.2.12-17-2017-00006 azonosító számú ("A Tábor összeköt - Erzsébet Táborok" című), hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/123. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

16/2017. (VII. 31.) BM utasítás

az Országos Vízügyi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/37. (VII. 31.)

Hatályos:

2017. 08. 01.

 

Jogszabály:

40/2017. (VII. 31.) HM utasítás

az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja nemzeti feladatainak végrehajtásáról szóló 3/2013. (I. 14.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/37. (VII. 31.)

Hatályos:

2017. 08. 01.

 

Jogszabály:

30/2017. (VII. 31.) KKM utasítás

a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvényben meghatározott, a külgazdasági és külügyminisztert megillető egyes hatáskörök átruházásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/37. (VII. 31.)

Hatályos:

2017. 08. 01.

 

Jogszabály:

22/2017. (VII. 31.) NGM utasítás

a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjéről szóló 34/2011. (X. 7.) NGM utasítás hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/37. (VII. 31.)

Hatályos:

2017. 08. 01.

 

Jogszabály:

33/2017. (VII. 31.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Chilei Köztársaság Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2017. évi LXXXI. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/37. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2017/37. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/37. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/37. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

3/2017. (VII. 10.) MÜK szabályzat

a kamarai jogtanácsosok felvételének és a jogi előadók nyilvántartásba vételének átmeneti szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/37. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

4/2017. (VII. 10.) MÜK szabályzat

az ügyvédjelölti és a jogi előadói fogadalom szövegéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/37. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

Budapesti Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

a Budapest XIV. kerület 2. számú és a Szentendre 2. számú székhelyű közjegyzői állások betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/37. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

Pécsi Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

a Paks 1. székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/37. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

Pécsi Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

a Szekszárd 2. székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/37. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

Pályázati felhívás

Szarvas város közigazgatási területén végzendő közúti személyszállítási közszolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/37. (VII. 31.)

 

 

Jogszabály:

Népi Front Párt

2016. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/37. (VII. 31.)

 

 

2017. VII. 28.

Jogszabály:

8/2017. (VII. 28.) MEKH rendelet

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/122. (VII. 28.)

Hatályos:

2017. 08. 28.

 

Jogszabály:

9/2017. (VII. 28.) MEKH rendelet

egyes energetikai tárgyú rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/122. (VII. 28.)

Hatályos:

2017. 07. 31., 2017. 08. 15.

 

Jogszabály:

7/2017. (VII. 28.) NMHH rendelet

a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó rádióberendezésekről

Megjelent:

MK 2017/122. (VII. 28.)

Hatályos:

2017. 08. 12.

 

Jogszabály:

8/2017. (VII. 28.) NMHH rendelet

egyes frekvenciagazdálkodási tárgyú NMHH rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/122. (VII. 28.)

Hatályos:

2017. 08. 12.

 

Jogszabály:

9/2017. (VII. 28.) NMHH rendelet

a honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátásában közreműködésre kötelezett elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról szóló 3/2013. (I. 11.) NMHH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/122. (VII. 28.)

Hatályos:

2017. 09. 01.

 

Jogszabály:

1485/2017. (VII. 28.) Korm. határozat

a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. vagyonkezelésében álló kenderesi ingatlan felújításáról

Megjelent:

MK 2017/122. (VII. 28.)

 

 

2017. VII. 26.

Jogszabály:

215/2017. (VII. 26.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/121. (VII. 26.)

Hatályos:

2017. 07. 27.

 

Jogszabály:

216/2017. (VII. 26.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/121. (VII. 26.)

Hatályos:

2017. 07. 29.

 

Jogszabály:

275/2017. (VII. 26.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2017/121. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

276/2017. (VII. 26.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/121. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

1483/2017. (VII. 26.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím 2017. évi előirányzatáról történő átcsoportosításról és a többletkapacitás-befogadások teljesítményének finanszírozására meghatározott összeg megemeléséről

Megjelent:

MK 2017/121. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

1484/2017. (VII. 26.) Korm. határozat

a Magyar Posta Zrt. tulajdonában álló kenderesi ingatlan felújításáról

Megjelent:

MK 2017/121. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

1/2017. (VII. 26.) NFM határozat

az egyes klímapolitikai és zöldgazdaság fejlesztési tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXXVIII. törvény 11. § (2) bekezdésének, a 12. § (2) bekezdésének, a 13. § (2) bekezdésének és a 15. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

MK 2017/121. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

94/2017. (VII. 26.) NVB határozat

országos népszavazási kezdeményezés kérdés hitelesítéséről

Megjelent:

MK 2017/121. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

35/2017. (VII. 26.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkárának irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatairól és eljárásuk rendjéről szóló 48/2016. (X. 14.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/36. (VII. 26.)

Hatályos:

2017. 07. 27.

 

Jogszabály:

29/2017. (VII. 26.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/36. (VII. 26.)

Hatályos:

2017. 07. 27.

 

Jogszabály:

21/2017. (VII. 26.) NGM utasítás

a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 17/2017. (VI. 15.) NGM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/36. (VII. 26.)

Hatályos:

2017. 07. 27.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2017/36. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/36. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Bírósági Végrehajtói Kar közleménye

önálló bírósági végrehajtójelölti és végrehajtó-helyettesi igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/36. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/36. (VII. 26.)

 

 

2017. VII. 25.

Jogszabály:

209/2017. (VII. 25.) Korm. rendelet

az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, Montrealban, 1987. szeptember 16. napján aláírt Jegyzőkönyv egyes módosításainak kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/120. (VII. 25.)

Hatályos:

2017. 07. 26. - kivétellel.

 

Jogszabály:

210/2017. (VII. 25.) Korm. rendelet

az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/120. (VII. 25.)

Hatályos:

2017. 07. 30.

 

Jogszabály:

211/2017. (VII. 25.) Korm. rendelet

a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/120. (VII. 25.)

Hatályos:

2017. 07. 26.

 

Jogszabály:

212/2017. (VII. 25.) Korm. rendelet

a büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítési programjához kapcsolódó, az új börtönépítési beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 268/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/120. (VII. 25.)

Hatályos:

2017. 07. 26.

 

Jogszabály:

213/2017. (VII. 25.) Korm. rendelet

a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről szóló 212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet és a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/120. (VII. 25.)

Hatályos:

2017. 08. 02.

 

Jogszabály:

214/2017. (VII. 25.) Korm. rendelet

a felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/120. (VII. 25.)

Hatályos:

2017. 07. 26.

 

Jogszabály:

29/2017. (VII. 25.) NFM rendelet

a dohánytermékek nyilvántartásba vételére és vizsgálatára, valamint a cigaretta kátrány-, nikotin- és szén-monoxid-kibocsátásának mérésére vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjakról

Megjelent:

MK 2017/120. (VII. 25.)

Hatályos:

2017. 08. 02.

 

Jogszabály:

273/2017. (VII. 25.) KE határozat

a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanács tagja megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2017/120. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

274/2017. (VII. 25.) KE határozat

a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának tagjává történő ismételt kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/120. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

1460/2017. (VII. 25.) Korm. határozat

a Magyarország 2017-2018. évi V4 elnökségének lebonyolításáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2017/120. (VII. 25.)

Hatályos:

2017. 07. 26.

 

Jogszabály:

1461/2017. (VII. 25.) Korm. határozat

"Életmentő Emlékérem" adományozásáról

Megjelent:

MK 2017/120. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

1462/2017. (VII. 25.) Korm. határozat

a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről

Megjelent:

MK 2017/120. (VII. 25.)

Hatályos:

2017. 07. 26.

 

Jogszabály:

1463/2017. (VII. 25.) Korm. határozat

a Magyar Honvédség kijelölt állományának a NATO Reagáló Erőben történő részvételéről

Megjelent:

MK 2017/120. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

1464/2017. (VII. 25.) Korm. határozat

a 2017. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról

Megjelent:

MK 2017/120. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

1465/2017. (VII. 25.) Korm. határozat

az acélgyártási cselekvési programról

Megjelent:

MK 2017/120. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

1466/2017. (VII. 25.) Korm. határozat

a felvidéki gazdaságfejlesztési stratégia támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/120. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

1467/2017. (VII. 25.) Korm. határozat

a turisztikai célú keskeny nyomközű kisvasutak fejlesztéséről

Megjelent:

MK 2017/120. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

1468/2017. (VII. 25.) Korm. határozat

a 2017. évi Asztanai Szakvilágkiállításon történő megjelenéshez kapcsolódó országpromóció megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/120. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

1469/2017. (VII. 25.) Korm. határozat

az Árpád-ház Program részét képező, "Az ország bölcsője" kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról

Megjelent:

MK 2017/120. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

1470/2017. (VII. 25.) Korm. határozat

a TIT Budapesti Planetárium épületén elvégzendő életveszély-elhárító intézkedések támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/120. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

1471/2017. (VII. 25.) Korm. határozat

a Diósgyőri vár komplex fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/120. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

1472/2017. (VII. 25.) Korm. határozat

a Diósgyőri Városrész Testgyakorló Kör Sportegyesület észak-magyarországi és felvidéki sportfejlesztési programjának megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/120. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

1473/2017. (VII. 25.) Korm. határozat

a kazincbarcikai sportélet fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/120. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

1474/2017. (VII. 25.) Korm. határozat

a Komáromi Futball Club által használt sportlétesítmény fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/120. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

1475/2017. (VII. 25.) Korm. határozat

a Sajóvölgye Focisuli Sportegyesület fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/120. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

1476/2017. (VII. 25.) Korm. határozat

a Székelyföld Labdarúgó Akadémia működéséhez és Alközpontjainak fejlesztéséhez szükséges többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/120. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

1477/2017. (VII. 25.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a Dunaújváros, Szórád Márton u. 39. szám alatti ingatlan állami tulajdonba kerülésével kapcsolatos intézkedésekről, valamint az ingatlan fejlesztéséhez, felújításához 2017. évben szükséges forrás előirányzat-átcsoportosításáról

Megjelent:

MK 2017/120. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

1478/2017. (VII. 25.) Korm. határozat

a Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata iparterület-fejlesztési tervének kormányzati támogatásával kapcsolatban szükséges intézkedésekkel összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2017/120. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

1479/2017. (VII. 25.) Korm. határozat

a győri Insula Lutherana beruházás további forrásbiztosításával összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2017/120. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

1480/2017. (VII. 25.) Korm. határozat

a Csenger város külterületén fekvő Csenger 0149/41 helyrajzi számú ingatlan beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/120. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

1481/2017. (VII. 25.) Korm. határozat

Kenderes Város Önkormányzata tulajdonában álló egyes ingatlanok felújításához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/120. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

1482/2017. (VII. 25.) Korm. határozat

a Tordai Római Katolikus Templom rekonstrukciós munkálatainak megvalósításáról

Megjelent:

MK 2017/120. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

79/2017. (VII. 25.) ME határozat

a Magyarország és Kanada között a fedélzeti biztonsági tisztek alkalmazásáról szóló megállapodás előkészítésére és létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/120. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

80/2017. (VII. 25.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Szaúd-Arábiai Királyság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/120. (VII. 25.)

 

 

2017. VII. 24.

Jogszabály:

32/2017. (VII. 24.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/35. (VII. 24.)

Hatályos:

2017. 07. 25.

 

Jogszabály:

33/2017. (VII. 24.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/35. (VII. 24.)

Hatályos:

2017. 07. 25.

 

Jogszabály:

34/2017. (VII. 24.) EMMI utasítás

a kiadmányozási jogkör átadásáról szóló 42/2015. (VIII. 31.) EMMI utasítás hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/35. (VII. 24.)

Hatályos:

2017. 07. 25.

 

Jogszabály:

37/2017. (VII. 24.) HM utasítás

a Magyar Honvédség különleges rendeltetésű dandár képesség kialakításával kapcsolatos egyes feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/35. (VII. 24.)

Hatályos:

2017. 07. 25.

 

Jogszabály:

38/2017. (VII. 24.) HM utasítás

a belföldi reprezentációról szóló 83/2004. (HK 24.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/35. (VII. 24.)

Hatályos:

2017. 07. 25.

 

Jogszabály:

39/2017. (VII. 24.) HM utasítás

a honvédelmi szervezetek szakmai alapfeladatai ellátását elősegítő tevékenységek szabályairól, valamint a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 19/2015. (V. 11.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/35. (VII. 24.)

Hatályos:

2017. 07. 25.

 

Jogszabály:

28/2017. (VII. 24.) KKM utasítás

a külképviseleteken devizában, illetve valutában beszedett vízumeljárási díjaknak, konzulidíj-bevételeknek, a hazai hatóság eljárásában felmerülő illetékeknek vagy díjaknak, valamint a konzuli cselekményekhez kapcsolódó költségeknek az elszámolásáról szóló 20/2011. (VI. 30.) KüM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/35. (VII. 24.)

Hatályos:

2017. 08. 01.

 

Jogszabály:

9/2017. (VII. 24.) OBH utasítás

a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi tervezési feladatairól szóló szabályzatról szóló 15/2012. (X. 18.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/35. (VII. 24.)

Hatályos:

2017. 07. 25.

 

Jogszabály:

31/2017. (VII. 24.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2016. évi CXC. törvény 2-3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/35. (VII. 24.)

 

 

Jogszabály:

32/2017. (VII. 24.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya közötti oktatási, kulturális, sport- és ifjúsági együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 27/2017. (II. 13.) Korm. rendelet 2-3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/35. (VII. 24.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2017/35. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/35. (VII. 24.)

 

 

Jogszabály:

Miniszterelnökség közleménye

Fényes Elek-díj adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/35. (VII. 24.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/35. (VII. 24.)

 

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/35. (VII. 24.)

 

 

Jogszabály:

Miskolci Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

a Mezőkövesd székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/35. (VII. 24.)

 

 

2017. VII. 19.

Jogszabály:

208/2017. (VII. 19.) Korm. rendelet

a budapesti Istenszülő elhunyta (Nagyboldogasszony) ortodox székesegyház felújításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/119. (VII. 19.)

Hatályos:

2017. 07. 20.

 

Jogszabály:

19/2017. (VII. 19.) MNB rendelet

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény végrehajtásának az MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2017/119. (VII. 19.)

Hatályos:

2017. 07. 20., 2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozatai helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2017/119. (VII. 19.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Knk.IV.37.558/2017/4. határozata

a Nemzeti Választási Bizottság 70/2017. NVB határozatával szembeni felülvizsgálati kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról

Megjelent:

MK 2017/119. (VII. 19.)

 

 

Jogszabály:

1456/2017. (VII. 19.) Korm. határozat

a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) 2016. évi monitoring jelentéséről, a Digitális Jólét Program 2.0-ról, azaz a Digitális Jólét Program kibővítéséről, annak 2017-2018. évi Munkaterve elfogadásáról, a digitális infrastruktúra, kompetenciák, gazdaság és közigazgatás további fejlesztéseiről

Megjelent:

MK 2017/119. (VII. 19.)

 

 

Jogszabály:

1457/2017. (VII. 19.) Korm. határozat

az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezések Automata Felügyeleti Egységgel történő ellátásához nyújtandó támogatáshoz szükséges többlet költségvetési forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/119. (VII. 19.)

 

 

Jogszabály:

1458/2017. (VII. 19.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében rögzített "Kanizsa" kulturális, turisztikai és gasztronómiai látogatóközpont kialakítása az egykori ferences rendházban projekt támogatásához szükséges egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/119. (VII. 19.)

 

 

Jogszabály:

1459/2017. (VII. 19.) Korm. határozat

a libanoni templomrekonstrukciós projekt támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/119. (VII. 19.)

 

 

Jogszabály:

36/2017. (VII. 19.) HM utasítás

a honvédelmi feladatok ellátásához szükséges infrastrukturális és élőerős őrzés-védelmi feladatok végrehajtásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/34. (VII. 19.)

Hatályos:

2017. 07. 20.

 

Jogszabály:

17/2017. (VII. 19.) NFM utasítás

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (X. 10.) NFM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/34. (VII. 19.)

Hatályos:

2017. 07. 20.

 

Jogszabály:

18/2017. (VII. 19.) NFM utasítás

a hivatali mobiltelefonok használatáról szóló 31/2015. (VIII. 31.) NFM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/34. (VII. 19.)

Hatályos:

2017. 07. 20.

 

Jogszabály:

11/2017. (VII. 19.) LÜ utasítás

a lakásszerzés munkáltatói támogatásáról szóló 2/1994. (ÜK. 4.) Legf. Ü. utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/34. (VII. 19.)

Hatályos:

2017. 09. 01.

 

Jogszabály:

12/2017. (VII. 19.) LÜ utasítás

az Eurojusttal és az Európai Igazságügyi Hálózattal kapcsolatos ügyészi tevékenységről szóló 2/2014. (I. 31.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/34. (VII. 19.)

Hatályos:

2017. 08. 01.

 

Jogszabály:

29/2017. (VII. 19.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a tiszai hajózásról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2017. évi X. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/34. (VII. 19.)

 

 

Jogszabály:

30/2017. (VII. 19.) KKM közlemény

a Szlovén Köztársaság Kormánya, Magyarország Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a Többnemzeti Szárazföldi Kötelékről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2015. évi XXVII. törvény 2-3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/34. (VII. 19.)

 

 

Jogszabály:

NFM közlemény

a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség Alapszabályának jóváhagyásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/34. (VII. 19.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2017. augusztus 1-je és augusztus 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/34. (VII. 19.)

 

 

Jogszabály:

Győri Közjegyző Kamara Elnökségének pályázati felhívása

a Keszthely 2. számú székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/34. (VII. 19.)

 

 

Jogszabály:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/34. (VII. 19.)

 

 

Jogszabály:

EMMI hirdetmény

bélyegző érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/34. (VII. 19.)

 

 

Jogszabály:

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal hirdetmény

hatósági ellenőri igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/34. (VII. 19.)

 

 

2017. VII. 18.

Jogszabály:

21/2017. (VII. 18.) MvM rendelet

a külszolgálati pályázati rendszerről

Megjelent:

MK 2017/118. (VII. 18.)

Hatályos:

2017. 08. 01.

 

Jogszabály:

22/2017. (VII. 18.) MvM rendelet

a kihelyező szerv által támasztott szakmai követelményekről és azok teljesítéséről

Megjelent:

MK 2017/118. (VII. 18.)

Hatályos:

2017. 08. 01.

 

Jogszabály:

9/2017. (VII. 18.) IM rendelet

a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet és a székhelyszolgáltatásról szóló 7/2017. (VI. 1.) IM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/118. (VII. 18.)

Hatályos:

2017. 07. 19.

 

Jogszabály:

17/2017. (VII. 18.) AB határozat

a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvénnyel kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról és alkotmányjogi panasz elutasításáról

Megjelent:

MK 2017/118. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

18/2017. (VII. 18.) AB határozat

a Kúria Pkf.IV.24.863/2015/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 234. § (1) bekezdésével és 237. § ával kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról

Megjelent:

MK 2017/118. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

19/2017. (VII. 18.) AB határozat

a tizenkettedik életévet be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak értelmezéséről szóló 2/2016. Büntető jogegységi határozat alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2017/118. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

20/2017. (VII. 18.) AB határozat

a Balassagyarmati Törvényszék 21.Pf.20.741/2015/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2017/118. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

272/2017. (VII. 18.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/118. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1455/2017. (VII. 18.) Korm. határozat

a Szerencsejáték Felügyelet központi költségvetési szerv létrehozásával összefüggő költségvetési intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/118. (VII. 18.)

 

 

2017. VII. 14.

Jogszabály:

207/2017. (VII. 14.) Korm. rendelet

a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 191/2017. (VII. 7.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/117. (VII. 14.)

Hatályos:

2017. 07. 14. 18 órakor.

 

Jogszabály:

271/2017. (VII. 14.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2017/117. (VII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1454/2017. (VII. 14.) Korm. határozat

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégiával kapcsolatos feladatokról szóló 1052/2015. (II. 16.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/117. (VII. 14.)

Hatályos:

2017. 07. 15.

 

Jogszabály:

78/2017. (VII. 14.) ME határozat

Magyarország Kormánya és Maryland Állam között a felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló megállapodás végleges szövegének megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/117. (VII. 14.)

 

 

2017. VII. 13.

Jogszabály:

6/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet

egyes villamosenergia-árakkal kapcsolatos MEKH rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/116. (VII. 13.)

Hatályos:

2017. 07. 28., 2017. 08. 01.

 

Jogszabály:

7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/116. (VII. 13.)

Hatályos:

2017. 10. 01.

 

Jogszabály:

246/2017. (VII. 13.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/116. (VII. 13.)

 

 

Jogszabály:

247/2017. (VII. 13.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/116. (VII. 13.)

 

 

Jogszabály:

248/2017. (VII. 13.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/116. (VII. 13.)