Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából.
A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli.

 

Változásmutató

Új jogszabályok

Jogszabály:

14/2015. (V. 4.) NGM rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál foglalkoztatottak alkalmassági vizsgálatáról, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete által nyújtott egészségügyi szolgáltatás igénybevételére jogosultakról szóló 73/2013. (XII. 30.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/61. (V. 4.)

Hatályos:

2015. 05. 05.

 

Jogszabály:

21/2015. (V. 4.) NFM rendelet

a légijárművek gyártásáról, építéséről és műszaki alkalmasságáról

Megjelent:

MK 2015/61. (V. 4.)

Hatályos:

2015. 08. 02., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

10/2015. (V. 4.) AB határozat

a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 2014. november 3. napjáig hatályban volt 30. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességéről

Megjelent:

MK 2015/61. (V. 4.)

 

 

Jogszabály:

20/2015. (V. 4.) OGY határozat

a magyar védőnők napjáról

Megjelent:

MK 2015/61. (V. 4.)

Hatályos:

2015. 05. 05.

 

Jogszabály:

21/2015. (V. 4.) OGY határozat

a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésének nemzeti politikájáról

Megjelent:

MK 2015/61. (V. 4.)

Hatályos:

2015. 05. 05.

 

Jogszabály:

180/2015. (V. 5.) KE határozat

közigazgatási államtitkári felmentésről

Megjelent:

MK 2015/62. (V. 5.)

 

 

Jogszabály:

181/2015. (V. 5.) KE határozat

közigazgatási államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/62. (V. 5.)

 

 

Jogszabály:

182/2015. (V. 5.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/62. (V. 5.)

 

 

Jogszabály:

1289/2015. (V. 5.) Korm. határozat

az Államreform Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról

Megjelent:

MK 2015/62. (V. 5.)

Hatályos:

2015. 05. 06.

 

Jogszabály:

1290/2015. (V. 5.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 5. prioritásának keretében kiemelt projekt felhívás meghirdetéséhez történő hozzájárulásról, kiemelt projektek előzetes nevesítéséről, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/62. (V. 5.)

Hatályos:

2015. 05. 06.

 

Jogszabály:

1291/2015. (V. 5.) Korm. határozat

a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról

Megjelent:

MK 2015/62. (V. 5.)

Hatályos:

2015. 05. 06.

 

Jogszabály:

1292/2015. (V. 5.) Korm. határozat

a KEOP-2.2.3/B/09-11-2011-0001 azonosító számú ("XV/C vízakna átalakítása, biztonságba helyezése" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/62. (V. 5.)

Hatályos:

2015. 05. 06.

 

Jogszabály:

1293/2015. (V. 5.) Korm. határozat

a KÖZOP-3.5. azonosító számú ("Térségi elérhetőség javítása - kiemelt projektek" című) konstrukció újranyitásáról

Megjelent:

MK 2015/62. (V. 5.)

 

 

Jogszabály:

37/2015. (V. 5.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2015/62. (V. 5.)

 

 

Jogszabály:

80/2015. (V. 5.) NVB határozat

aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítéséről

Megjelent:

MK 2015/62. (V. 5.)

 

 

Jogszabály:

26/2015. (V. 6.) MvM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek beszerzéséhez a 2015. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Megjelent:

MK 2015/63. (V. 6.)

Hatályos:

2015. 05. 06. 16 órától.

 

Jogszabály:

22/2015. (V. 6.) NFM rendelet

az egyes vasúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/63. (V. 6.)

Hatályos:

2015. 05. 11.

 

Jogszabály:

183/2015. (V. 6.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2015/63. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

184/2015. (V. 6.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2015/63. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

185/2015. (V. 6.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2015/63. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

186/2015. (V. 6.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2015/63. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

187/2015. (V. 6.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2015/63. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

188/2015. (V. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/63. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

189/2015. (V. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/63. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

190/2015. (V. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/63. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

191/2015. (V. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/63. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

192/2015. (V. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/63. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

193/2015. (V. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/63. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

194/2015. (V. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/63. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

195/2015. (V. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/63. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

196/2015. (V. 6.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/63. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

197/2015. (V. 6.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2015/63. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

198/2015. (V. 6.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2015/63. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

1294/2015. (V. 6.) Korm. határozat

egyes, a Környezet és Energia Operatív Program keretében támogatott projektek megvalósításával összefüggő feltételek megállapításáról, továbbá egyes, a Környezet és Energia Operatív Program megvalósításával összefüggő kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2015/63. (V. 6.)

Hatályos:

2015. 05. 07.

 

Jogszabály:

116/2015. (V. 7.) Korm. rendelet

a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/64. (V. 7.)

Hatályos:

2015. 05. 08., 2015. 08. 01.

 

Jogszabály:

117/2015. (V. 7.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/64. (V. 7.)

Hatályos:

2015. 05. 08.

 

Jogszabály:

1295/2015. (V. 7.) Korm. határozat

a közigazgatási és a polgári perrendtartással összefüggő egyes bírósági és ügyészségi feladatokról

Megjelent:

MK 2015/64. (V. 7.)

 

 

Jogszabály:

1296/2015. (V. 7.) Korm. határozat

a Közlekedés Operatív Program 2. prioritása keretének átmeneti növeléséről és egyes vasútfejlesztési nagyprojektek finanszírozásának megváltoztatásáról

Megjelent:

MK 2015/64. (V. 7.)

 

 

Jogszabály:

1297/2015. (V. 7.) Korm. határozat

a regionális operatív programok megvalósításával összefüggő egyes kérdésekről

Megjelent:

MK 2015/64. (V. 7.)

Hatályos:

2015. 05. 08.

 

Jogszabály:

38/2015. (V. 7.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2015/64. (V. 7.)

 

 

Jogszabály:

1/2015. (V. 7.) NFM határozat

a villamos energiával, valamint a földgázellátással összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi CXLV. törvény 5. §-ának, a 14. § (2) és (3) bekezdésének, a 19. §-ának és a 28. § (3) és (4) bekezdésének hatálybalépése időpontjának megállapításáról

Megjelent:

MK 2015/64. (V. 7.)

 

 

Jogszabály:

2015. évi LII. törvény

a banki elszámolás során tapasztalt visszaélések elleni fellépéshez szükséges törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2015/65. (V. 8.)

Hatályos:

2015. 05. 18.

 

Jogszabály:

2015. évi. LIII. törvény

egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2015/65. (V. 8.)

Hatályos:

2015. 05. 09., 2015. 07. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi LIV. törvény

a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2015/65. (V. 8.)

Hatályos:

2015. 05. 16., 2015. 10. 31.

 

Jogszabály:

2015. évi LV. törvény

az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény hatósági bevételek rendezésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2015/65. (V. 8.)

Hatályos:

2015. 05. 11., 2015. 06. 08.

 

Jogszabály:

2015. évi LVI. törvény

a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2015/65. (V. 8.)

Hatályos:

2015. 05. 09.

 

Jogszabály:

23/2015. (V. 8.) NFM rendelet

egyes víziközlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/65. (V. 8.)

Hatályos:

2015. 05. 16., 2015. 06. 08., 2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

17/2015. (V. 11.) EMMI utasítás

az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet ideiglenes szervezeti és működési szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/22. (V. 11.)

Hatályos:

2015. 05. 12.

 

Jogszabály:

18/2015. (V. 11.) HM utasítás

a ruházati illetménynorma 2015. évi összegeinek megállapításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/22. (V. 11.)

Hatályos:

2015. 05. 12.

 

Jogszabály:

19/2015. (V. 11.) HM utasítás

a honvédelmi szervezetek szakmai alapfeladatai ellátását elősegítő tevékenységek szabályairól, valamint a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/22. (V. 11.)

Hatályos:

2015. 05. 12.

 

Jogszabály:

20/2015. (V. 11.) HM utasítás

a költségvetési gazdálkodást érintő egyes szabályozók módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/22. (V. 11.)

Hatályos:

2015. 05. 12.

 

Jogszabály:

14/2015. (V. 11.) NFM utasítás

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium beszerzéseinek szabályozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/22. (V. 11.)

Hatályos:

2015. 05. 12.

 

Jogszabály:

15/2015. (V. 11.) NFM utasítása

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium elektronikus információbiztonsági politikájának és stratégiájának kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/22. (V. 11.)

Hatályos:

2015. 05. 12.

 

Jogszabály:

1/2015. (V. 11.) BVOP utasítás

biztonsági részleg kijelöléséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/22. (V. 11.)

Hatályos:

2015. 05. 12.

 

Jogszabály:

8/2015. (V. 11.) GVH utasítás

az anyag- és eszközgazdálkodás számviteli politikában nem szabályozott kérdéseiről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/22. (V. 11.)

Hatályos:

2015. 05. 10.

 

Jogszabály:

9/2015. (V. 11.) GVH utasítás

egyes normatív utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/22. (V. 11.)

Hatályos:

2015. 05. 10.

 

Jogszabály:

10/2015. (V. 11.) GVH utasítás

a versenykultúra és a tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúrájának fejlesztésére irányuló tevékenységek Gazdasági Versenyhivatal általi támogatásáról és az ezzel összefüggő pályázatokra, egyedi támogatási kérelmekre vonatkozó eljárásrendről szóló 17/2014. (X. 27.) GVH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/22. (V. 11.)

Hatályos:

2015. 05. 15.

 

Jogszabály:

7/2015. (V. 11.) LÜ utasítás

a VIII. Ügyészség fejezet fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának 2015. évi rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/22. (V. 11.)

Hatályos:

2015. 05. 12.

 

Jogszabály:

2/2015. (V. 11.) NVI utasítás

a Nemzeti Választási Iroda adatvédelmi szabályzatáról, valamint a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének és a közérdekű adatok elektronikus közzétételének rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/22. (V. 11.)

Hatályos:

2015. 05. 12.

 

Jogszabály:

7/2015. (V. 11.) ORFK utasítás

a Rendőrség közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési tevékenységének ellátásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/22. (V. 11.)

Hatályos:

2015. 05. 19.

 

Jogszabály:

14/2015. (V. 11.) KKM közlemény

az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló, Espooban, 1991. február 26-án elfogadott ENSZ EGB egyezmény Szófiában, 2001. február 17-én elfogadott első módosításának, valamint Cavtatban, 2004. június 4-én elfogadott második módosításának kihirdetéséről szóló 136/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/22. (V. 11.)

 

 

Jogszabály:

15/2015. (V. 11.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya közötti, személyeknek a közös államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Budapesten, 2002. szeptember 12. napján aláírt Egyezmény módosításáról és kiegészítéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2015. évi XXVI. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/22. (V. 11.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2015/22. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/22. (V. 11.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kezdeményezések aláírásgyűjtő ív hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/22. (V. 11.)

 

 

Jogszabály:

KSH tájékoztató

a Központi Statisztikai Hivatal által 2015. évre tervezett önkéntes adatszolgáltatáson alapuló adatgyűjtésekről szóló tájékoztatás kiegészítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/22. (V. 11.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/22. (V. 11.)

 

 

Jogszabály:

Demokratikus Koalíció

2014. évi pénzügyi beszámolója

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/22. (V. 11.)

 

 

Jogszabály:

Szegedi Közjegyzői Kamara elnökségének pályázati felhívása

a Mezőtúr székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/22. (V. 11.)

 

 

Jogszabály:

118/2015. (V. 13.) Korm. rendelet

az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet, valamint a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/66. (V. 13.)

Hatályos:

2015. 05. 21.

 

Jogszabály:

14/2015. (V. 13.) MNB rendelet

a Magyar Nemzeti Bank által a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete keretében, valamint a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tekintetében lefolytatott egyes engedélyezési és nyilvántartásba vételi eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról

Megjelent:

MK 2015/66. (V. 13.)

Hatályos:

2015. 06. 13.

 

Jogszabály:

22/2015. (V. 13.) FM rendelet

az egységes kérelem benyújtási határidejének meghosszabbításával összefüggésben egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/66. (V. 13.)

Hatályos:

2015. 05. 14.

 

Jogszabály:

23/2015. (V. 13.) FM rendelet

egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/66. (V. 13.)

Hatályos:

2015. 05. 14.

 

Jogszabály:

1/2015. Közigazgatási-munkaügyi jogegységi határozat

a Kúria közigazgatási-munkaügyi jogegységi határozata az alperes személyének meghatározásáról a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos határozat bírósági felülvizsgálata iránti perben

Megjelent:

MK 2015/66. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf. 5066/2014/4. határozata

Budapest XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló, többször módosított 37/2008. (XI. 28.) Ök. rendelete 2012. január 1. és 2012. május 14. között hatályos 7. §-a törvényellenességének megállapításáról

Megjelent:

MK 2015/66. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf. 5003/2015/4. határozata

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII. 12.) önkormányzati rendelet 23. § (3) bekezdése törvénysértő voltának megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2015/66. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

199/2015. (V. 13.) KE határozat

kitüntetéses doktorrá avatáshoz való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/66. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

200/2015. (V. 13.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/66. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

201/2015. (V. 13.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/66. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

1298/2015. (V. 13.) Korm. határozat

a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról, illetve végrehajtásuk során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről

Megjelent:

MK 2015/66. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

1299/2015. (V. 13.) Korm. határozat

a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programjának további támogatásáról

Megjelent:

MK 2015/66. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

1300/2015. (V. 13.) Korm. határozat

a Johnson Electric Hungary Elektromechanikai Termékek Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

Megjelent:

MK 2015/66. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

39/2015. (V. 13.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2015/66. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

86/2015. (V. 13.) NVB határozat

aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítéséről

Megjelent:

MK 2015/66. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

119/2015. (V. 14.) Korm. rendelet

a Nemzeti Hauszmann-terv keretében a Budavári Palota épületegyütteshez kapcsolódó egykori lovarda, főőrségi épület, valamint a Stöckl-lépcső újjáépítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2015/67. (V. 14.)

Hatályos:

2015. 05. 15.

 

Jogszabály:

11/2015. (V. 14.) AB határozat

a Kúria 2/2014. Polgári jogegységi határozata rendelkező része 1. pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló bírói kezdeményezések elutasításáról

Megjelent:

MK 2015/67. (V. 14.)

 

 

Jogszabály:

12/2015. (V. 14.) AB határozat

a Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 7.Kpk.50100/2013/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint alkotmányos követelmény megállapításáról

Megjelent:

MK 2015/67. (V. 14.)

 

 

Jogszabály:

13/2015. (V. 14.) AB határozat

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 171. § (4) bekezdésével kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról, valamint a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 36.Kpk.46.387/2013/9. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2015/67. (V. 14.)

 

 

Jogszabály:

202/2015. (V. 14.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/67. (V. 14.)

 

 

Jogszabály:

203/2015. (V. 14.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/67. (V. 14.)

 

 

Jogszabály:

22/2015. (V. 14.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/67. (V. 14.)

Hatályos:

2015. 05. 11.

 

Jogszabály:

23/2015. (V. 14.) OGY határozat

Hende Csaba országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2015/67. (V. 14.)

 

 

Jogszabály:

24/2015. (V. 14.) OGY határozat

Dr. Vadai Ágnes országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2015/67. (V. 14.)

 

 

Jogszabály:

1301/2015. (V. 14.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2015/67. (V. 14.)

 

 

Jogszabály:

1302/2015. (V. 14.) Korm. határozat

a "NISTEMA" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi jogainak gyakorlásáról

Megjelent:

MK 2015/67. (V. 14.)

 

 

Jogszabály:

1303/2015. (V. 14.) Korm. határozat

a TIOP-1.2.6-14/1-2014-0006 azonosító számú ("Nemzetiségi-Roma Kulturális Integrációs Program" című) projekt közbeszerzési eljárása megindításához való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/67. (V. 14.)

 

 

Jogszabály:

1304/2015. (V. 14.) Korm. határozat

az Interreg V-A Románia-Magyarország Együttműködési Program elfogadásáról

Megjelent:

MK 2015/67. (V. 14.)

 

 

Jogszabály:

1305/2015. (V. 14.) Korm. határozat

a TÁMOP-3.1.13-12-2013-0001 azonosító számú ("A testnevelés új stratégiájának és fizikai állapot új mérési rendszerének kialakítása és az önkéntes részvétel ösztönzése a komplex iskolai testmozgásprogramok szervezésében" című) projekt költségnövekményének jóváhagyásáról, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program egyes projektjei akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2015/67. (V. 14.)

 

 

Jogszabály:

1306/2015. (V. 14.) Korm. határozat

a Végrehajtás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról

Megjelent:

MK 2015/67. (V. 14.)

Hatályos:

2015. 05. 15.

 

Jogszabály:

1307/2015. (V. 15.) Korm. határozat

a Magyar Görögkatolikus Metropólia megalakulásával kapcsolatos infrastruktúra kialakítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2015/68. (V. 15.)

 

 

Jogszabály:

1308/2015. (V. 15.) Korm. határozat

a 2014-2020 közötti források felhasználásának előfeltételeiként meghatározott, a víz szektort érintő előzetes feltételek teljesítéséről szóló 1121/2014. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/68. (V. 15.)

 

 

Jogszabály:

93/2015. (V. 15.) NVB határozat

aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítéséről

Megjelent:

MK 2015/68. (V. 15.)

 

 

Jogszabály:

6/2015. (V. 15.) BM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/23. (V. 15.)

Hatályos:

2015. 05. 16.

 

Jogszabály:

7/2015. (V. 15.) BM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/23. (V. 15.)

Hatályos:

2015. 05. 16.

 

Jogszabály:

18/2015. (V. 15.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériumának tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokkal kapcsolatos jogok gyakorlásának rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/23. (V. 15.)

Hatályos:

2015. 05. 16.

 

Jogszabály:

16/2015. (V. 15.) NFM utasítás

az Európai Unió döntéshozatali tevékenységében való részvétel módjáról és az uniós jogi aktusokkal kapcsolatos minisztériumi feladatok ellátásának és koordinálásának rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/23. (V. 15.)

Hatályos:

2015. 05. 16.

 

Jogszabály:

17/2015. (V. 15.) NFM utasítás

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Igazgatás költségvetése pénzügyi-gazdasági feladatairól és a döntési eljárásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/23. (V. 15.)

Hatályos:

2015. 05. 16.

 

Jogszabály:

1/2015. (V. 15.) KEKKH utasítás

a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Normaalkotási Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/23. (V. 15.)

Hatályos:

2015. 05. 16.

 

Jogszabály:

2/2015. (V. 15.) NKFIH utasítás

az eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/23. (V. 15.)

Hatályos:

2015. 05. 16.

 

Jogszabály:

3/2015. (V. 15.) NKFIH utasítás

a feleslegessé vált vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/23. (V. 15.)

Hatályos:

2015. 05. 16.

 

Jogszabály:

4/2015. (V. 15.) NKFIH utasítás

a pénzkezelési szabályzatról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/23. (V. 15.)

Hatályos:

2015. 05. 16.

 

Jogszabály:

5/2015. (V. 15.) NKFIH utasítás

az eszközök és források értékelési szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/23. (V. 15.)

Hatályos:

2015. 05. 16.

 

Jogszabály:

8/2015. (V. 15.) ORFK utasítás

a regionális kábítószer-vizsgáló laboratóriumok illetékességéről és működésük feltételeiről szóló 2/2005. (I. 17.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/23. (V. 15.)

Hatályos:

2015. 05. 25.

 

Jogszabály:

16/2015. (V. 15.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya közötti Légiközlekedési Megállapodás hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/23. (V. 15.)

 

 

Jogszabály:

17/2015. (V. 15.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a vezetői engedélyek kölcsönös elismeréséről és cseréjéről szóló Megállapodás hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/23. (V. 15.)

 

 

Jogszabály:

18/2015. (V. 15.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/23. (V. 15.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kezdeményezések aláírásgyűjtő ív hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/23. (V. 15.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kezdeményezések aláírásgyűjtő ív hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/23. (V. 15.)

 

 

Jogszabály:

NFM közlemény

elveszett, illetve eltulajdonított felügyeleti igazolványok érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/23. (V. 15.)

 

 

Jogszabály:

120/2015. (V. 21.) Korm. rendelet

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképzési feladatot ellátó köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2015/69. (V. 21.)

Hatályos:

2015. 05. 22.

 

Jogszabály:

121/2015. (V. 21.) Korm. rendelet

a Terra Invest Ingatlanforgalmazó és Beruházó Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

Megjelent:

MK 2015/69. (V. 21.)

Hatályos:

2015. 05. 22.

 

Jogszabály:

18/2015. (V. 21.) BM rendelet

a Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/69. (V. 21.)

Hatályos:

2015. 07. 01.

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozatai helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2015/69. (V. 21.)

 

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2015/69. (V. 21.)

 

 

Jogszabály:

204/2015. (V. 21.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2015/69. (V. 21.)

 

 

Jogszabály:

205/2015. (V. 21.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/69. (V. 21.)

 

 

Jogszabály:

206/2015. (V. 21.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

Megjelent:

MK 2015/69. (V. 21.)

 

 

Jogszabály:

207/2015. (V. 21.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2015/69. (V. 21.)

 

 

Jogszabály:

208/2015. (V. 21.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2015/69. (V. 21.)

 

 

Jogszabály:

209/2015. (V. 21.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2015/69. (V. 21.)

 

 

Jogszabály:

210/2015. (V. 21.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2015/69. (V. 21.)

 

 

Jogszabály:

211/2015. (V. 21.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2015/69. (V. 21.)

 

 

Jogszabály:

212/2015. (V. 21.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2015/69. (V. 21.)

 

 

Jogszabály:

213/2015. (V. 21.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2015/69. (V. 21.)

 

 

Jogszabály:

214/2015. (V. 21.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2015/69. (V. 21.)

 

 

Jogszabály:

215/2015. (V. 21.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2015/69. (V. 21.)

 

 

Jogszabály:

216/2015. (V. 21.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2015/69. (V. 21.)

 

 

Jogszabály:

217/2015. (V. 21.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2015/69. (V. 21.)

 

 

Jogszabály:

218/2015. (V. 21.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2015/69. (V. 21.)

 

 

Jogszabály:

219/2015. (V. 21.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2015/69. (V. 21.)

 

 

Jogszabály:

220/2015. (V. 21.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

Megjelent:

MK 2015/69. (V. 21.)

 

 

Jogszabály:

221/2015. (V. 21.) KE határozat

rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

Megjelent:

MK 2015/69. (V. 21.)

 

 

Jogszabály:

222/2015. (V. 21.) KE határozat

rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

Megjelent:

MK 2015/69. (V. 21.)

 

 

Jogszabály:

223/2015. (V. 21.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2015/69. (V. 21.)

 

 

Jogszabály:

224/2015. (V. 21.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2015/69. (V. 21.)

 

 

Jogszabály:

225/2015. (V. 21.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

Megjelent:

MK 2015/69. (V. 21.)

 

 

Jogszabály:

226/2015. (V. 21.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2015/69. (V. 21.)

 

 

Jogszabály:

227/2015. (V. 21.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2015/69. (V. 21.)

 

 

Jogszabály:

1309/2015. (V. 21.) Korm. határozat

az informatikai terméktanúsítási rendszerről

Megjelent:

MK 2015/69. (V. 21.)

 

 

Jogszabály:

1310/2015. (V. 21.) Korm. határozat

a közadatok széles körű újrahasznosításához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2015/69. (V. 21.)

 

 

Jogszabály:

1311/2015. (V. 21.) Korm. határozat

egyes fontos közpolitikai célokhoz kapcsolódó jogtudományi kutatásokhoz és tehetséggondozáshoz szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2015/69. (V. 21.)

 

 

Jogszabály:

1312/2015. (V. 21.) Korm. határozat

a Nemzeti Hauszmann-terv (2014-2024) végrehajtása érdekében a budavári Királyi Palota átfogó rekonstrukciója tudományos előkészítéséhez szükséges egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2015/69. (V. 21.)

 

 

Jogszabály:

1313/2015. (V. 21.) Korm. határozat

a vízügyi igazgatási szervek területi vízgazdálkodási feladatainak működtetéséhez szükséges műszaki, jogi, humán és pénzügyi feltételeinek biztosítását szolgáló előirányzat átcsoportosításáról

Megjelent:

MK 2015/69. (V. 21.)

 

 

Jogszabály:

1314/2015. (V. 21.) Korm. határozat

a Hortobágyi Halgazdaság Zrt. törzstőke-emeléséhez szükséges fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2015/69. (V. 21.)

 

 

Jogszabály:

1315/2015. (V. 21.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2015/69. (V. 21.)

 

 

Jogszabály:

1316/2015. (V. 21.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2015/69. (V. 21.)

 

 

Jogszabály:

1317/2015. (V. 21.) Korm. határozat

egyes, a regionális operatív programok keretében megvalósuló projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, továbbá támogatási szerződés megkötéséhez vagy módosításához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/69. (V. 21.)

 

 

Jogszabály:

1318/2015. (V. 21.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról

Megjelent:

MK 2015/69. (V. 21.)

Hatályos:

2015. 05. 22.

 

Jogszabály:

1319/2015. (V. 21.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program 1. prioritása keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről és forrásszerkezetének módosításáról

Megjelent:

MK 2015/69. (V. 21.)

 

 

Jogszabály:

1320/2015. (V. 21.) Korm. határozat

a KÖZOP-1.5.0-09-11-2015-0001 azonosító számú projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről

Megjelent:

MK 2015/69. (V. 21.)

 

 

Jogszabály:

1321/2015. (V. 21.) Korm. határozat

a "Közlekedés Operatív Program keretében további alacsonypadlós budapesti trolibuszok beszerzése" című projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről

Megjelent:

MK 2015/69. (V. 21.)

 

 

Jogszabály:

1322/2015. (V. 21.) Korm. határozat

az "M7 autópálya Balatonkeresztúr-Nagykanizsa közötti szakaszának kivitelezése" című nagyprojekt-javaslat jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről

Megjelent:

MK 2015/69. (V. 21.)

 

 

Jogszabály:

1323/2015. (V. 21.) Korm. határozat

a "Felső-Majláth-i végállomás emelt szolgáltatást nyújtó megállóhellyé történő fejlesztése a Bagolyvár elnevezésű építmény rehabilitációjával" című projekt akciótervi nevesítéséről, valamint kötelezettségvállalásához és támogatási szerződése megkötéséhez történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/69. (V. 21.)

 

 

Jogszabály:

1324/2015. (V. 21.) Korm. határozat

a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről, a projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz és támogatási szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásról, valamint a TÁMOP-4.1.2.F-15/1-2015-0001 azonosító számú ("MeMOOC angol és magyar nyelvű on-line képzési központ létrehozása és üzemeltetése" című) projekt akciótervi nevesítéséről

Megjelent:

MK 2015/69. (V. 21.)

 

 

Jogszabály:

2015. évi LVII. törvény

az energiahatékonyságról

Megjelent:

MK 2015/70. (V. 22.)

Hatályos:

2015. 06. 07., 2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi LVIII. törvény

a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2015/70. (V. 22.)

Hatályos:

2015. 06. 21.

 

Jogszabály:

25/2015. (V. 22.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 49/2012. (XII. 15.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/70. (V. 22.)

Hatályos:

2015. 05. 23.

 

Jogszabály:

26/2015. (V. 22.) EMMI rendelet

a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/70. (V. 22.)

Hatályos:

2015. 05. 23., 2015. 09. 01.

 

Jogszabály:

15/2015. (V. 22.) NGM rendelet

a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló 9/2001. (IV. 5.) GM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/70. (V. 22.)

Hatályos:

2015. 06. 01.

 

Jogszabály:

1325/2015. (V. 22.) Korm. határozat

az Államreform Operatív Program és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program technikai segítésnyújtási keretéből megvalósítani tervezett projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/70. (V. 22.)

 

 

Jogszabály:

1326/2015. (V. 22.) Korm. határozat

az Államreform Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1289/2015. (V. 5.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/70. (V. 22.)

Hatályos:

2015. 05. 23.

 

Jogszabály:

1327/2015. (V. 22.) Korm. határozat

a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0002 azonosító számú ("Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer" című) projekt megvalósításának egyes kérdéseiről

Megjelent:

MK 2015/70. (V. 22.)

 

 

Jogszabály:

1328/2015. (V. 22.) Korm. határozat

a budapesti 4. számú metróvonal, I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar - Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai című projekt megvalósítása keretében "Vállalkozási szerződés Budapesti 4. sz. Metróvonal I. szakasz Co-11 sz. szerződés - Járműtelep" tárgyú szerződés módosításának jóváhagyásáról, valamint a szerződésmódosítás alapján folyósítandó hazai költségvetési forrás meghatározásáról

Megjelent:

MK 2015/70. (V. 22.)

 

 

Jogszabály:

1329/2015. (V. 22.) Korm. határozat

a KÖZOP-2.5.0-09-11-2015-0001 azonosító számú ("Infrastruktúra és gördülő állomány karbantartó szoftver, valamint IT alkalmazás konszolidáció" című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról, akciótervi nevesítéséről és a projekt 2015. december 31. után felmerülő költségei fedezetének biztosításáról

Megjelent:

MK 2015/70. (V. 22.)

 

 

Jogszabály:

40/2015. (V. 22.) ME határozat

főiskolai rektor megbízásáról

Megjelent:

MK 2015/70. (V. 22.)