Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Megnyitom a Jogtárban Megnyitom az Optijusban

 

Változásmutató

Új jogszabályok

2017. XII. 8.

Jogszabály:

370/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet

a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékéről

Megjelent:

MK 2017/206. (XII. 8.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

371/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet

a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért létrehozásáról

Megjelent:

MK 2017/206. (XII. 8.)

Hatályos:

2017. 12. 09.

 

Jogszabály:

372/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében a Biatorbágyi Általános Iskola beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/206. (XII. 8.)

Hatályos:

2017. 12. 09., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

373/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet

az Országos Széchényi Könyvtár archívumainak elhelyezését szolgáló archivális és szolgáltató raktárainak megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/206. (XII. 8.)

Hatályos:

2017. 12. 09.

 

Jogszabály:

374/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet

a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett falugazdász-hálózat igazgatási és egyéb feladatainak a meghatározásáról szóló 525/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/206. (XII. 8.)

Hatályos:

2017. 12. 09.

 

Jogszabály:

41/2017. (XII. 8.) NGM rendelet

a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszeréből származó állami kötelezettségek rendezéséről szóló 5/1996. (I. 26.) PM rendelet, valamint a gépjármű-szavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékokról szóló 12/1998. (III. 27.) PM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/206. (XII. 8.)

Hatályos:

2017. 12. 09.

 

Jogszabály:

1918/2017. (XII. 8.) Korm. határozat

a 2018. évben kedvezményes villamos energia felhasználásra jogosult költségvetési intézmények kijelöléséről

Megjelent:

MK 2017/206. (XII. 8.)

 

 

Jogszabály:

1919/2017. (XII. 8.) Korm. határozat

a lakosság pénzügyi tudatosságát fejlesztő stratégia elfogadásáról

Megjelent:

MK 2017/206. (XII. 8.)

 

 

Jogszabály:

1920/2017. (XII. 8.) Korm. határozat

a szárazföldi csapatok tűztámogatásának növelésével kapcsolatos feladatokhoz történő előzetes hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/206. (XII. 8.)

 

 

Jogszabály:

1921/2017. (XII. 8.) Korm. határozat

a Magyar Honvédség légtérellenőrző és légvédelmi rendszere azonosítási képességének hosszú távú biztosításával kapcsolatos feladatokhoz történő előzetes hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/206. (XII. 8.)

 

 

Jogszabály:

1922/2017. (XII. 8.) Korm. határozat

a 2018-ban államtudományi és közigazgatási, rendészeti, katonai, nemzetbiztonsági, valamint nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott és önköltséges hallgatói létszámkeretről

Megjelent:

MK 2017/206. (XII. 8.)

 

 

Jogszabály:

1923/2017. (XII. 8.) Korm. határozat

a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/206. (XII. 8.)

 

 

Jogszabály:

1924/2017. (XII. 8.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet címrendjének módosításáról

Megjelent:

MK 2017/206. (XII. 8.)

 

 

Jogszabály:

1925/2017. (XII. 8.) Korm. határozat

a Földművelésügyi Minisztérium épületének átfogó rekonstrukcióját megelőző, üzemeltetésbiztonságot érintő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/206. (XII. 8.)

 

 

Jogszabály:

1926/2017. (XII. 8.) Korm. határozat

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében megvalósuló tanterem, tornaterem és tanuszoda beruházások előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1281/2017. (VI. 2.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/206. (XII. 8.)

 

 

Jogszabály:

1927/2017. (XII. 8.) Korm. határozat

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében a Biatorbágyi Általános Iskola beruházás megvalósításáról

Megjelent:

MK 2017/206. (XII. 8.)

 

 

Jogszabály:

1928/2017. (XII. 8.) Korm. határozat

a Zrínyi-hagyomány és a XVI. század magyar történelmi örökségének emlékezetpolitikai megőrzése érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/206. (XII. 8.)

 

 

Jogszabály:

1929/2017. (XII. 8.) Korm. határozat

a Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak, valamint a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet rövid távú fejlesztéseinek megvalósítása érdekében szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/206. (XII. 8.)

 

 

Jogszabály:

1930/2017. (XII. 8.) Korm. határozat

a Modern Városok Programmal kapcsolatos előirányzat-átcsoportosításokról

Megjelent:

MK 2017/206. (XII. 8.)

 

 

Jogszabály:

1931/2017. (XII. 8.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a győri Xantus János Állatkert átfogó fejlesztéséről

Megjelent:

MK 2017/206. (XII. 8.)

 

 

Jogszabály:

1932/2017. (XII. 8.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében Szeged Megyei Jogú Város tömegközlekedése elektromos alapra helyezésének lehetőségéről

Megjelent:

MK 2017/206. (XII. 8.)

 

 

Jogszabály:

1933/2017. (XII. 8.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében tervezett székesfehérvári Középiskolai Campus kialakítása érdekében szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/206. (XII. 8.)

 

 

Jogszabály:

1934/2017. (XII. 8.) Korm. határozat

a Magyar Bencés Kongregáció Szent Mór Perjelség oktatási intézményének elhelyezése érdekében szükséges forrásbiztosításról

Megjelent:

MK 2017/206. (XII. 8.)

 

 

Jogszabály:

1935/2017. (XII. 8.) Korm. határozat

egyes kulturális tárgyú kormányhatározatok módosításáról, valamint a Terror Háza Múzeum látogatásáról szóló 1021/2002. (III. 21.) Korm. határozat visszavonásáról

Megjelent:

MK 2017/206. (XII. 8.)

Hatályos:

2017. 12. 09., 2017. 12. 16.

 

Jogszabály:

1936/2017. (XII. 8.) Korm. határozat

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/206. (XII. 8.)

Hatályos:

2017. 12. 09.

 

Jogszabály:

1937/2017. (XII. 8.) Korm. határozat

a 2017. évi fejlesztéspolitikai célokról szóló 1221/2017. (IV. 25.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/206. (XII. 8.)

Hatályos:

2017. 12. 09.

 

Jogszabály:

1938/2017. (XII. 8.) Korm. határozat

a Srí Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság részére történő kötött segélyhitel felajánlásról

Megjelent:

MK 2017/206. (XII. 8.)

 

 

Jogszabály:

1939/2017. (XII. 8.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Srí Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/206. (XII. 8.)

 

 

Jogszabály:

1940/2017. (XII. 8.) Korm. határozat

a részben térítésköteles mezőgazdasági vízszolgáltatás biztosítása érdekében szükséges intézkedésről, valamint a vízügyi igazgatási szervek 2017. május 1. és 2017. október 15. közötti időszakban jogszabályi kötelezettség alapján végzett árvíz, belvíz, és helyi vízkár elleni védekezési, továbbá vízminőség-védelmi tevékenységének finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2017/206. (XII. 8.)

 

 

2017. XII. 7.

Jogszabály:

368/2017. (XII. 7.) Korm. rendelet

az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/205. (XII. 7.)

Hatályos:

2017. 12. 08., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

369/2017. (XII. 7.) Korm. rendelet

a váci multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/205. (XII. 7.)

Hatályos:

2017. 12. 08., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

33/2017. (XII. 7.) MvM rendelet

a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete külképviseleti besorolásáról, valamint a tartós külszolgálatot teljesítők deviza-alapilletménye, költségtérítése és az állandó képviseleti devizapótlék kiszámításának részletes szabályairól szóló 16/2017. (VI. 7.) MvM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/205. (XII. 7.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

16/2017. (XII. 7.) IM rendelet

az ügyvédi kamarai hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

Megjelent:

MK 2017/205. (XII. 7.)

Hatályos:

2018. 01. 07., 2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köm.5024/2017/4. határozata

Terem Község Önkormányzat képviselő-testületének a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjából, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdéséből eredő jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapításáról

Megjelent:

MK 2017/205. (XII. 7.)

 

 

Jogszabály:

1906/2017. (XII. 7.) Korm. határozat

a maszkati nagykövetség nyitásához kapcsolódó feladatokról

Megjelent:

MK 2017/205. (XII. 7.)

 

 

Jogszabály:

1907/2017. (XII. 7.) Korm. határozat

a kormányzati nyomat-menedzsment rendszer bevezetéséről

Megjelent:

MK 2017/205. (XII. 7.)

 

 

Jogszabály:

1908/2017. (XII. 7.) Korm. határozat

a terrorellenes intézkedések megvalósításához szükséges költségvetési többletforrások biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/205. (XII. 7.)

 

 

Jogszabály:

1909/2017. (XII. 7.) Korm. határozat

az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló Egyezménye Kiegészítő Jegyzőkönyve szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/205. (XII. 7.)

 

 

Jogszabály:

1910/2017. (XII. 7.) Korm. határozat

Szentendre Regionális Déli Vízbázis megóvásával összefüggő egyes kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/205. (XII. 7.)

 

 

Jogszabály:

1911/2017. (XII. 7.) Korm. határozat

az Országos Széchényi Könyvtár archívumainak elhelyezését szolgáló archivális és szolgáltató raktárak megvalósítását célzó beruházás előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/205. (XII. 7.)

 

 

Jogszabály:

1912/2017. (XII. 7.) Korm. határozat

a Budai Vigadó felújításának kiegészítő támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/205. (XII. 7.)

 

 

Jogszabály:

1913/2017. (XII. 7.) Korm. határozat

a Lovas-terápiás Központ és országos szolgáltatási hálózat kialakításához szükséges beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/205. (XII. 7.)

 

 

Jogszabály:

1914/2017. (XII. 7.) Korm. határozat

a kolozsvári Szent Mihály Római Katolikus Plébánia fejlesztései érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/205. (XII. 7.)

 

 

Jogszabály:

1915/2017. (XII. 7.) Korm. határozat

a váci multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok beruházás megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/205. (XII. 7.)

 

 

Jogszabály:

1916/2017. (XII. 7.) Korm. határozat

Washington D. C.-ben található Kossuth Ház tulajdonjogának Magyar Állam részére történő megszerzéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/205. (XII. 7.)

 

 

Jogszabály:

1917/2017. (XII. 7.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról

Megjelent:

MK 2017/205. (XII. 7.)

 

 

Jogszabály:

30/2017. (XII. 7.) BM utasítás

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek tiszthelyettesi és zászlósi rendfokozati állománycsoportba tartozó állományának 2018. évi kiegészítő ruházati utánpótlási ellátmányáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/60. (XII. 7.)

Hatályos:

2017. 12. 08.

 

Jogszabály:

31/2017. (XII. 7.) BM utasítás

a papíralapú küldemények elektronikus irattá történő átalakításáról szóló 3/2017. (I. 24.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/60. (XII. 7.)

Hatályos:

2017. 12. 08.

 

Jogszabály:

70/2017. (XII. 7.) HM utasítás

az önkéntes tartalékosokkal köthető ösztöndíjszerződésekről, valamint az ösztöndíjak folyósításának rendjéről szóló 50/2017. (IX. 15.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/60. (XII. 7.)

Hatályos:

2017. 12. 08.

 

Jogszabály:

71/2017. (XII. 7.) HM utasítás

egyes miniszteri utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/60. (XII. 7.)

Hatályos:

2017. 12. 08.

 

Jogszabály:

29/2017. (XII. 7.) NGM utasítás

a protokollhoz, reprezentációhoz kapcsolódó szolgáltatások, valamint a fordítás és a tolmácsolás igénylésének rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/60. (XII. 7.)

Hatályos:

2017. 12. 08.

 

Jogszabály:

2/2017. (XII. 7.) ÁSZ utasítás

az Állami Számvevőszék Tűzvédelmi Szabályzatáról szóló 2/2012. (I. 6.) ÁSZ utasítás, valamint az Állami Számvevőszék Munkavédelmi Szabályzatáról szóló 3/2012. (I. 6.) ÁSZ utasítás hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/60. (XII. 7.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

1/2017. (XII. 7.) SZF utasítás

a Szerencsejáték Felügyelet Közszolgálati Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/60. (XII. 7.)

Hatályos:

2017. 12. 08.

 

Jogszabály:

51/2017. (XII. 7.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2017. évi CXVII. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/60. (XII. 7.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2017/60. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/60. (XII. 7.)

 

 

Jogszabály:

KKM közlemény

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/60. (XII. 7.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/60. (XII. 7.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/60. (XII. 7.)

 

 

Jogszabály:

Hatvan Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/60. (XII. 7.)

 

 

2017. XII. 6.

Jogszabály:

367/2017. (XII. 6.) Korm. rendelet

a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/204. (XII. 6.)

Hatályos:

2017. 12. 07.

 

Jogszabály:

31/2017. (XII. 6.) BM rendelet

a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/204. (XII. 6.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

31/2017. (XII. 6.) AB határozat

a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény 7/B. § a és 7/D. § a nemzetközi szerződésbe ütközésének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezések elutasításáról

Megjelent:

MK 2017/204. (XII. 6.)

 

 

Jogszabály:

32/2017. (XII. 6.) AB határozat

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 1. § (2) bekezdésének a 2016. április 30-ig hatályban volt 4. pontja alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2017/204. (XII. 6.)

 

 

Jogszabály:

33/2017. (XII. 6.) AB határozat

az Országos Bírósági Hivatal elnökének az integritási szabályzatról szóló 6/2016. (V. 31.) OBH utasítás 5. § e) pont szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2017/204. (XII. 6.)

 

 

Jogszabály:

1904/2017. (XII. 6.) Korm. határozat

a Kisbér város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/204. (XII. 6.)

 

 

Jogszabály:

1905/2017. (XII. 6.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/204. (XII. 6.)

Hatályos:

2017. 12. 07.

 

Jogszabály:

122/2017. (XII. 6.) ME határozat

a Kereskedelmi Világszervezet 11. Miniszteri Értekezletén történő részvételről

Megjelent:

MK 2017/204. (XII. 6.)

 

 

2017. XII. 5.

Jogszabály:

365/2017. (XII. 5.) Korm. rendelet

az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet, valamint a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/203. (XII. 5.)

Hatályos:

2017. 12. 06.

 

Jogszabály:

366/2017. (XII. 5.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakra az Európai Területi Együttműködési Programokból rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 44/2016. (III. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/203. (XII. 5.)

Hatályos:

2017. 12. 06.

 

Jogszabály:

31/2017. (XII. 5.) EMMI rendelet

a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/203. (XII. 5.)

Hatályos:

2017. 12. 06.

 

Jogszabály:

1898/2017. (XII. 5.) Korm. határozat

a 2017. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/203. (XII. 5.)

 

 

Jogszabály:

1899/2017. (XII. 5.) Korm. határozat

a 2014-2020 közötti programozási időszakban a távhőszolgáltató szektort érintő, energiahatékonyság növelésére és a megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló beruházások megvalósításához az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság számára szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/203. (XII. 5.)

 

 

Jogszabály:

1900/2017. (XII. 5.) Korm. határozat

az egyes állami tulajdonban álló víziközmű-szolgáltató gazdasági társaságok támogatási kérelmeinek a GINOP-6.1.5-17 azonosító számú ("Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára" című) és a VEKOP-8.5.2-17 azonosító számú ("Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára" című), gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítására irányuló felhívásokra történő benyújtásához való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/203. (XII. 5.)

 

 

Jogszabály:

1901/2017. (XII. 5.) Korm. határozat

egyes Észak- és Északkelet-magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési projektek támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/203. (XII. 5.)

Hatályos:

2017. 12. 06.

 

Jogszabály:

1902/2017. (XII. 5.) Korm. határozat

az Agrárgazdasági Kutató Intézettel, a Debreceni Egyetemmel, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központtal, valamint a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal összefüggésben a VP3-16.1.1-4.1.5-4.2.1-4.2.2-8.1.1- 8.2.1-8.3.1-8.5.1-8.5.2-8.6.1-17 azonosító számú ("Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás támogatása" című) gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívására támogatási kérelmek benyújtásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/203. (XII. 5.)

 

 

Jogszabály:

1903/2017. (XII. 5.) Korm. határozat

a kóser zöldségtermesztéssel és -feldolgozással kapcsolatos fejlesztések előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/203. (XII. 5.)

 

 

2017. XII. 4.

Jogszabály:

40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet

az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről

Megjelent:

MK 2017/202. (XII. 4.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

45/2017. (XII. 4.) NFM rendelet

a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/202. (XII. 4.)

Hatályos:

2017. 12. 07.

 

Jogszabály:

456/2017. (XII. 4.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2017/202. (XII. 4.)

 

 

Jogszabály:

457/2017. (XII. 4.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/202. (XII. 4.)

 

 

Jogszabály:

458/2017. (XII. 4.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/202. (XII. 4.)

 

 

Jogszabály:

459/2017. (XII. 4.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/202. (XII. 4.)

 

 

Jogszabály:

460/2017. (XII. 4.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/202. (XII. 4.)

 

 

Jogszabály:

1894/2017. (XII. 4.) Korm. határozat

közfeladat változáshoz kapcsolódó egyes intézkedésekről és előirányzat- átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/202. (XII. 4.)

 

 

Jogszabály:

1895/2017. (XII. 4.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, tárgyéven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2017/202. (XII. 4.)

 

 

Jogszabály:

1896/2017. (XII. 4.) Korm. határozat

az EFOP-3.4.6-VEKOP-17-2017-00002 azonosító számú ("Intézményirányítást támogató rendszerek fejlesztése a felsőoktatásban" című), hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/202. (XII. 4.)

 

 

Jogszabály:

1897/2017. (XII. 4.) Korm. határozat

a KEHOP-5.1.1-17-2017-00001 azonosító számú ("4 MW teljesítményt meghaladó fotovoltaikus beruházás" című) és a KEHOP-5.1.1-17-2017-00002 azonosító számú ("Fotovoltaikus erőmű létesítése Felsőzsolcán" című), hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához történő hozzájárulásról szóló 1560/2017. (VIII. 21.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/202. (XII. 4.)

 

 

2017. XII. 1.

Jogszabály:

34/2017. (XII. 1.) MNB rendelet

a forint- és az euroérmék utánzatáról, valamint a forint- és az eurobankjegyek utánzatáról szóló 2/2010. (I. 28.) MNB rendelet módosításáról szóló 36/2014. (IX. 25.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/201. (XII. 1.)

Hatályos:

2017. 12. 16.

 

Jogszabály:

39/2017. (XII. 1.) NGM rendelet

a Nemzeti Foglalkoztatási Alap kiadási előirányzatainak felhasználási szabályairól szóló 36/2015. (XII. 28.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/201. (XII. 1.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

455/2017. (XII. 1.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/201. (XII. 1.)

 

 

Jogszabály:

120/2017. (XII. 1.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2017/201. (XII. 1.)

 

 

Jogszabály:

121/2017. (XII. 1.) ME határozat

a Magyarország és az Iráni Iszlám Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/201. (XII. 1.)

 

 

2017. XI. 30.

Jogszabály:

359/2017. (XI. 30.) Korm. rendelet

a nyugellátások és egyes más ellátások 2018. január havi emeléséről

Megjelent:

MK 2017/200. (XI. 30.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

360/2017. (XI. 30.) Korm. rendelet

az egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/200. (XI. 30.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

361/2017. (XI. 30.) Korm. rendelet

az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/200. (XI. 30.)

Hatályos:

2017. 12. 01., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

362/2017. (XI. 30.) Korm. rendelet

a Roma Szakkollégiumi Tanács létrehozásával és működésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/200. (XI. 30.)

Hatályos:

2017. 12. 01.

 

Jogszabály:

363/2017. (XI. 30.) Korm. rendelet

a SPORTFOLIÓ Sportlétesítményeket Kezelő, Hasznosító és Fejlesztésszervező Közhasznú Társaság "felszámolás alatt" stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

Megjelent:

MK 2017/200. (XI. 30.)

Hatályos:

2017. 12. 01.

 

Jogszabály:

364/2017. (XI. 30.) Korm. rendelet

a Budapest XIII. kerület, Váci út 160-168. szám alatti ingatlanon, a volt csavargyár és erőmű területén megvalósítandó barnamezős beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/200. (XI. 30.)

Hatályos:

2017. 12. 01.

 

Jogszabály:

33/2017. (XI. 30.) MNB rendelet

a nem teljesítő kitettségre és az átstrukturált követelésre vonatkozó prudenciális követelményekről szóló 39/2016. (X. 11.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/200. (XI. 30.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

15/2017. (XI. 30.) IM rendelet

az ügyvédi tevékenység gyakorlására jogosultak arcképes igazolványáról

Megjelent:

MK 2017/200. (XI. 30.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

454/2017. (XI. 30.) KE határozat

vezérőrnagy szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2017/200. (XI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1882/2017. (XI. 30.) Korm. határozat

a Roma Szakkollégiumi Tanács létrehozásáról és működéséről

Megjelent:

MK 2017/200. (XI. 30.)

Hatályos:

2017. 12. 01.

 

Jogszabály:

1883/2017. (XI. 30.) Korm. határozat

a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémia megvalósításához szükséges intézkedésekről, valamint a beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/200. (XI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1884/2017. (XI. 30.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/200. (XI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1885/2017. (XI. 30.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/200. (XI. 30.)

Hatályos:

2017. 12. 01.

 

Jogszabály:

1886/2017. (XI. 30.) Korm. határozat

a KEHOP-2.2.1-15-2015-00005 azonosító számú projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/200. (XI. 30.)

Hatályos:

2017. 12. 01.

 

Jogszabály:

1887/2017. (XI. 30.) Korm. határozat

a KEHOP-1.3.0-15-2016-00012 azonosító számú ("Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint rehabilitációja" című) projekt megvalósításához szükséges további forrásokról

Megjelent:

MK 2017/200. (XI. 30.)

Hatályos:

2017. 12. 01.

 

Jogszabály:

1888/2017. (XI. 30.) Korm. határozat

a KEHOP-2.2.2-15-2015-00045 azonosító számú projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/200. (XI. 30.)

Hatályos:

2017. 12. 01.

 

Jogszabály:

1889/2017. (XI. 30.) Korm. határozat

a KEHOP-2.4.0-17-2017-00001 azonosító számú ("A KEHOP keretében megvalósuló víziközmű projektek vagyonértékelésének, záró költség-haszon elemzésének, valamint a pótlási szükségletek előrejelzésének elkészítése" című), hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/200. (XI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1890/2017. (XI. 30.) Korm. határozat

a TOP-1.3.1-16-FE1-2017-00001 azonosító számú ("Közlekedésfejlesztés Fejér megyében II." című), hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/200. (XI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1891/2017. (XI. 30.) Korm. határozat

A Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/200. (XI. 30.)

Hatályos:

2017. 12. 01.

 

Jogszabály:

1892/2017. (XI. 30.) Korm. határozat

a Kecskemét Déli Iparterületen elhelyezkedő Barényi Béla út Modern Városok Program keretében történő fejlesztéséről, valamint a Magyarország Kormánya és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1131/2016. (III. 10.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/200. (XI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1893/2017. (XI. 30.) Korm. határozat

a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének és összehangolt fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2017/200. (XI. 30.)

Hatályos:

2017. 12. 01.

 

Jogszabály:

119/2017. (XI. 30.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Mexikói Egyesült Államok Kormánya közötti légiközlekedési Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/200. (XI. 30.)

 

 

Jogszabály:

8/2017. (XI. 30.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2017. (VI. 15.) MNB utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/59. (XI. 30.)

Hatályos:

2017. 12. 01.

 

Jogszabály:

49/2017. (XI. 30.) MvM utasítás

a Központi Statisztikai Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2017. (II. 27.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/59. (XI. 30.)

Hatályos:

2017. 12. 01., 2018. 02. 01.

 

Jogszabály:

27/2017. (XI. 30.) BM utasítás

a határforgalom ellenőrzésének a végrehajtásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/59. (XI. 30.)

Hatályos:

2017. 12. 01.

 

Jogszabály:

28/2017. (XI. 30.) BM-NGM együttes utasítás

a nemzetközi bűnügyi együttműködésben továbbított bűnügyi, valamint bűnüldözési operatív információ jelölésének szabályairól szóló 1/2002. (BK 5.) BM-PM együttes utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/59. (XI. 30.)

Hatályos:

2017. 12. 05.

 

Jogszabály:

29/2017. (XI. 30.) BM-NGM együttes utasítás

az Európai Rendőrségi Hivatal által működtetett Európai Biztonságos Hálózat alkalmazásainak felhasználásával megvalósuló együttműködés és információcsere rendjéről szóló 23/2016. (IX. 15.) BM-NGM együttes utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/59. (XI. 30.)

Hatályos:

2017. 12. 05.

 

Jogszabály:

64/2017. (XI. 30.) HM utasítás

a katonai toborzás rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/59. (XI. 30.)

Hatályos:

2017. 12. 01.

 

Jogszabály:

65/2017. (XI. 30.) HM utasítás

a közalkalmazottak részére biztosítható 2%-os mértékű keresetkiegészítés 2018. évi felszámításáról és felhasználásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/59. (XI. 30.)

Hatályos:

2017. 12. 01.

 

Jogszabály:

66/2017. (XI. 30.) HM utasítás

a fokozati és a minősítő vizsgák tananyagtartalmával és vizsgaanyagával, valamint a vizsgáztatással kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/59. (XI. 30.)

Hatályos:

2017. 12. 01., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

67/2017. (XI. 30.) HM utasítás

az integritásirányítási és -menedzsment rendszer kialakításával és fejlesztésével kapcsolatos egyes feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/59. (XI. 30.)

Hatályos:

2017. 12. 01.

 

Jogszabály:

68/2017. (XI. 30.) HM utasítás

a kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzéséről és bejelentésének rendjéről szóló 83/2012. (XI. 16.) HM utasítás, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő gazdálkodás szabályairól és a költségvetési támogatások biztosításának egyes kérdéseiről szóló 14/2015. (IV. 30.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/59. (XI. 30.)

Hatályos:

2017. 12. 01.

 

Jogszabály:

69/2017. (XI. 30.) HM utasítás

az egyes állami célú légiközlekedéssel összefüggő kiadmányozási jogkörök átadásáról szóló 68/2016. (XII. 22.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/59. (XI. 30.)

Hatályos:

2017. 12. 03.

 

Jogszabály:

43/2017. (XI. 30.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/59. (XI. 30.)

Hatályos:

2017. 12. 01.

 

Jogszabály:

44/2017. (XI. 30.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium juttatási rendszeréről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/59. (XI. 30.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

3/2017. (XI. 30.) BM OKF utasítás

a hivatásos katasztrófavédelmi szervek adatvédelmi, adatbiztonsági és közérdekű adatok nyilvánosságára vonatkozó szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/59. (XI. 30.)

Hatályos:

2017. 12. 01.

 

Jogszabály:

16/2017. (XI. 30.) OBH utasítás

egyes OBH utasításoknak az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény változása miatti módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/59. (XI. 30.)

Hatályos:

2017. 12. 01.

 

Jogszabály:

17/2017. (XI. 30.) OBH utasítás

a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013. (VI. 25.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/59. (XI. 30.)

Hatályos:

2017. 12. 01.

 

Jogszabály:

47/2017. (XI. 30.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2017. évi CXV. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/59. (XI. 30.)

 

 

Jogszabály:

48/2017. (XI. 30.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Ciprusi Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2017. évi CXVI. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/59. (XI. 30.)

 

 

Jogszabály:

49/2017. (XI. 30.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Namíbiai Köztársaság Kormánya között a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás, valamint a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 281/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet 2-4. §-a hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/59. (XI. 30.)

 

 

Jogszabály:

50/2017. (XI. 30.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és Saint Lucia Kormánya között a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/59. (XI. 30.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2017/59. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/59. (XI. 30.)

 

 

Jogszabály:

Fővárosi Törvényszék közleménye

jogtanácsosi igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/59. (XI. 30.)

 

 

Jogszabály:

Jólét és Szabadság Demokrata Közösség

2016. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/59. (XI. 30.)

 

 

Jogszabály:

Antall József Alapítvány

2016. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/59. (XI. 30.)

 

 

2017. XI. 29.

Jogszabály:

352/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet

az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók gazdálkodását segítő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/198. (XI. 29.)

Hatályos:

2017. 11. 30.

 

Jogszabály:

32/2017. (XI. 29.) MNB rendelet

a "Kossuth tér" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2017/198. (XI. 29.)

Hatályos:

2017. 11. 30.

 

Jogszabály:

1861/2017. (XI. 29.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Célelőirányzatok jogcíme és Összevont szakellátás jogcíme 2017. évi előirányzatának megemeléséről

Megjelent:

MK 2017/198. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

1862/2017. (XI. 29.) Korm. határozat

a Nemzeti Radon Cselekvési Terv végrehajtását szolgáló intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/198. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

1863/2017. (XI. 29.) Korm. határozat

a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/198. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

1864/2017. (XI. 29.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/198. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

1865/2017. (XI. 29.) Korm. határozat

a XLII. Költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet és a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/198. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

1866/2017. (XI. 29.) Korm. határozat

a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2017/198. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

1867/2017. (XI. 29.) Korm. határozat

az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye egyes fejlesztéseinek a 2020. évi budapesti Eucharisztikus Világkongresszussal összefüggő támogatásáról szóló 1619/2016. (XI. 10.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/198. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

1868/2017. (XI. 29.) Korm. határozat

a kolozsvári Iskola Alapítvány ingatlanvásárlásának, valamint oktatási és kulturális célú ingatlanfejlesztésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/198. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

1869/2017. (XI. 29.) Korm. határozat

a Piarista Rend Magyar Tartománya által tervezett beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/198. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

353/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet

a 2018/2019. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2018/2019. tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről

Megjelent:

MK 2017/199. (XI. 29.)

Hatályos:

2017. 12. 07.

 

Jogszabály:

354/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet

az állami tisztviselők teljesítményértékeléséről

Megjelent:

MK 2017/199. (XI. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

355/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet

az országos kerékpárút-törzshálózat egyes elemeinek és a főutakkal párhuzamos kerékpárutak lakott területen kívüli szakaszai kezelőjének kijelöléséről

Megjelent:

MK 2017/199. (XI. 29.)

Hatályos:

2017. 12. 07.

 

Jogszabály:

356/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet

a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/199. (XI. 29.)

Hatályos:

2017. 11. 30.

 

Jogszabály:

357/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet

a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/199. (XI. 29.)

Hatályos:

2017. 11. 30.

 

Jogszabály:

358/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet

a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megszüntetéséről, valamint egyes ezzel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/199. (XI. 29.)

Hatályos:

2017. 11. 30.

 

Jogszabály:

1870/2017. (XI. 29.) Korm. határozat

a "Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének megteremtésével kapcsolatos program" elindításáról

Megjelent:

MK 2017/199. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

1871/2017. (XI. 29.) Korm. határozat

a magyarországi kényszerkollektivizálás áldozatai emlékére tervezett programokról

Megjelent:

MK 2017/199. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

1872/2017. (XI. 29.) Korm. határozat

a 2018. év Semmelweis Ignác-emlékévvé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/199. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

1873/2017. (XI. 29.) Korm. határozat

a 2019. évi CEV Női Röplabda Európa-bajnokság társrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/199. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

1874/2017. (XI. 29.) Korm. határozat

a 2019-ben Magyarországon megrendezésre kerülő Nemzetközi Biológiai és Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Olimpia megvalósításáról

Megjelent:

MK 2017/199. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

1875/2017. (XI. 29.) Korm. határozat

egyes fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról

Megjelent:

MK 2017/199. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

1876/2017. (XI. 29.) Korm. határozat

a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei alcím előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2017/199. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

1877/2017. (XI. 29.) Korm. határozat

a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság adósságot keletkeztető ügyletéhez történő előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/199. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

1878/2017. (XI. 29.) Korm. határozat

a miskolci Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon fejlesztési munkálatainak befejezéséhez szükséges támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/199. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

1879/2017. (XI. 29.) Korm. határozat

az egri Szent Antal Minorita templom és rendház rekonstrukciójához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/199. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

1880/2017. (XI. 29.) Korm. határozat

a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, valamint a 2018. évi British Educational Training and Technology Show nemzetközi oktatástechnológiai kiállításon történő magyar részvételről szóló 1790/2017. (XI. 8.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/199. (XI. 29.)

 

 

Jogszabály:

1881/2017. (XI. 29.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/199. (XI. 29.)

 

 

2017. XI. 28.

Jogszabály:

30/2017. (XI. 28.) MvM rendelet

az Információs Hivatal hivatásos állományú tagjainak illetményéről, juttatásairól, valamint a folyósítás és költségtérítés szabályairól

Megjelent:

MK 2017/197. (XI. 28.)

Hatályos:

2017. 12. 01.

 

Jogszabály:

31/2017. (XI. 28.) MvM rendelet

az Információs Hivatal hivatásos állományú tagjainak a más keresőfoglalkozás bejelentésével, engedélyezésével, az összeférhetetlenség megszüntetésével és tilalma megszegése következményeivel kapcsolatos eljárásról

Megjelent:

MK 2017/197. (XI. 28.)

Hatályos:

2017. 11. 29.

 

Jogszabály:

32/2017. (XI. 28.) MvM rendelet

az Információs Hivatal hivatásos állományával összefüggő szociális és kegyeleti gondoskodás rendjéről

Megjelent:

MK 2017/197. (XI. 28.)

Hatályos:

2017. 12. 06.

 

Jogszabály:

56/2017. (XI. 28.) FM rendelet

a borkészítésre alkalmas szőlőfajták osztályba sorolásáról szóló 56/2014. (IV. 30.) VM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/197. (XI. 28.)

Hatályos:

2017. 12. 01.

 

2017. XI. 27.

Jogszabály:

16/2017. (XI. 27.) HM rendelet

a honvédségi járművek fenntartásáról szóló 18/2009. (XII. 18.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/196. (XI. 27.)

Hatályos:

2017. 12. 02.

 

Jogszabály:

16/2017. (XI. 27.) KKM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Megjelent:

MK 2017/196. (XI. 27.)

Hatályos:

2017. 11. 28.

 

Jogszabály:

439/2017. (XI. 27.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/196. (XI. 27.)

 

 

Jogszabály:

440/2017. (XI. 27.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/196. (XI. 27.)

 

 

Jogszabály:

441/2017. (XI. 27.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/196. (XI. 27.)

 

 

Jogszabály:

442/2017. (XI. 27.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/196. (XI. 27.)

 

 

Jogszabály:

443/2017. (XI. 27.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/196. (XI. 27.)

 

 

Jogszabály:

444/2017. (XI. 27.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/196. (XI. 27.)

 

 

Jogszabály:

445/2017. (XI. 27.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/196. (XI. 27.)

 

 

Jogszabály:

446/2017. (XI. 27.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/196. (XI. 27.)

 

 

Jogszabály:

447/2017. (XI. 27.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/196. (XI. 27.)

 

 

Jogszabály:

448/2017. (XI. 27.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/196. (XI. 27.)

 

 

Jogszabály:

449/2017. (XI. 27.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/196. (XI. 27.)

 

 

Jogszabály:

450/2017. (XI. 27.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/196. (XI. 27.)

 

 

Jogszabály:

451/2017. (XI. 27.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/196. (XI. 27.)

 

 

Jogszabály:

452/2017. (XI. 27.) KE határozat

a 437/2014. (XI. 27.) KE határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/196. (XI. 27.)

 

 

Jogszabály:

453/2017. (XI. 27.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/196. (XI. 27.)

 

 

2017. XI. 24.

Jogszabály:

2017. évi CLXVII. törvény

az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Libanoni Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/195. (XI. 24.)

Hatályos:

2017. 11. 25.

 

Jogszabály:

2017. évi CLXVIII. törvény

a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003/48/EK tanácsi irányelvben előírt kötelezettségek végrehajtása céljából a Magyar Köztársaság, valamint a Csatorna-szigetek, a Man-sziget és a függő vagy társult karibi területek között aláírt Megállapodások megerősítéséről és kihirdetéséről szóló 2005. évi LII. törvényben kihirdetett Megállapodásokhoz kapcsolódó módosításokról

Megjelent:

MK 2017/195. (XI. 24.)

Hatályos:

2017. 11. 25. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2017. évi CLXIX. törvény

az áruk ideiglenes behozatali eljárás alá vonására vonatkozó A.T.A. igazolványról szóló Vámegyezmény és módosítása kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/195. (XI. 24.)

Hatályos:

2017. 11. 25.

 

Jogszabály:

30/2017. (XI. 24.) BM rendelet

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/195. (XI. 24.)

Hatályos:

2017. 11. 25.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köm.5019/2017/3. határozata

Elek Város Önkormányzat Képviselő-testülete törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségének elmulasztásáról

Megjelent:

MK 2017/195. (XI. 24.)

 

 

Jogszabály:

55/2017. (XI. 24.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/58. (XI. 24.)

Hatályos:

2017. 12. 06.

 

Jogszabály:

60/2017. (XI. 24.) HM utasítás

a NATO Kodifikációs Rendszer alkalmazásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/58. (XI. 24.)

Hatályos:

2017. 11. 25.

 

Jogszabály:

61/2017. (XI. 24.) HM utasítás

a 2018. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/58. (XI. 24.)

Hatályos:

2017. 11. 25.

 

Jogszabály:

62/2017. (XI. 24.) HM utasítás

az éves és havi munkatervek összeállításával és a tervezett feladatok megvalósulásának nyomon követésével összefüggő feladatokról szóló 2/2014. (I. 21.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/58. (XI. 24.)

Hatályos:

2017. 11. 25., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

63/2017. (XI. 24.) HM utasítás

a költségvetési gazdálkodást érintő egyes HM utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/58. (XI. 24.)

Hatályos:

2017. 11. 25.

 

Jogszabály:

14/2017. (XI. 24.) IM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/58. (XI. 24.)

Hatályos:

2017. 12. 01.

 

Jogszabály:

29/2017. (XI. 24.) NFM utasítás

a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/58. (XI. 24.)

Hatályos:

2017. 11. 25.

 

Jogszabály:

30/2017. (XI. 24.) NFM utasítás

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Igazgatás költségvetése pénzügyi-gazdasági feladatairól és a döntési eljárásokról szóló 11/2017. (VI. 15.) NFM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/58. (XI. 24.)

Hatályos:

2017. 11. 25.

 

Jogszabály:

15/2017. (XI. 24.) OBH utasítás

a bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/58. (XI. 24.)

Hatályos:

2017. 11. 25.

 

Jogszabály:

45/2017. (XI. 24.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Kirgiz Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 234/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet 2. és 3. § ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/58. (XI. 24.)

 

 

Jogszabály:

46/2017. (XI. 24.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 302/2017. (X. 26.) Korm. rendelet 2. és 3. § ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/58. (XI. 24.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2017/58. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/58. (XI. 24.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/58. (XI. 24.)

 

 

Jogszabály:

NGM közlemény

a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet alapján a Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés (OKJ 54 344 01) 2017/2018-as tanévi Országos Szakmai Tanulmányi Versenyének (OSZTV) meghirdetéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/58. (XI. 24.)

 

 

Jogszabály:

NGM felhívás

a 2017/2018. tanévben megrendezendő Szakma Kiváló Tanulója Versenyre és az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/58. (XI. 24.)

 

 

Jogszabály:

Fővárosi Törvényszék közleménye

jogtanácsosi igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/58. (XI. 24.)

 

 

Jogszabály:

Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány

alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/58. (XI. 24.)

 

 

Jogszabály:

Szabadságharcosokért Közalapítvány

alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/58. (XI. 24.)

 

 

2017. XI. 23.

Jogszabály:

2017. évi CLII. törvény

az uniós vámjog végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2017/193. (XI. 23.)

Hatályos:

2018. 01. 01., 2018. 05. 25., 2018. 06. 30., 2018. 07. 01., 2019. 05. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CLIII. törvény

az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról

Megjelent:

MK 2017/193. (XI. 23.)

Hatályos:

2018. 01. 01., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CLIV. törvény

a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2017/193. (XI. 23.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CLV. törvény

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2017/193. (XI. 23.)

Hatályos:

2017. 11. 24.

 

Jogszabály:

2017. évi CLVI. törvény

a szociális hozzájárulási adó csökkentéséről és a kapcsolódó törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2017/193. (XI. 23.)

Hatályos:

2017. 11. 24., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CLVII. törvény

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2017/193. (XI. 23.)

Hatályos:

2017. 11. 24., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CLVIII. törvény

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2017/193. (XI. 23.)

Hatályos:

2017. 11. 24.

 

Jogszabály:

2017. évi CLIX. törvény

az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő törvények és egyes egyéb törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2017/193. (XI. 23.)

Hatályos:

2017. 11. 24., 2018. 01. 01., 2018. 07. 01., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CLX. törvény

az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2017/193. (XI. 23.)

Hatályos:

2017. 11. 24.

 

Jogszabály:

2017. évi CLXI. törvény

az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2017/193. (XI. 23.)

Hatályos:

2017. 11. 24.

 

Jogszabály:

2017. évi CLXII. törvény

a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2017/193. (XI. 23.)

Hatályos:

2017. 11. 24.

 

Jogszabály:

2017. évi CLXIII. törvény

a sportvállalkozásokat érintő egyes adózási tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2017/193. (XI. 23.)

Hatályos:

2017. 11. 24., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CLXIV. törvény

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2017/193. (XI. 23.)

Hatályos:

2017. 12. 31., 2018. 01. 01., 2018. 04. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CLXV. törvény

a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2017/193. (XI. 23.)

Hatályos:

2017. 11. 24.

 

Jogszabály:

2017. évi CLXVI. törvény

a Waclaw Felczak Alapítványról

Megjelent:

MK 2017/193. (XI. 23.)

Hatályos:

2017. 11. 26.

 

Jogszabály:

348/2017. (XI. 23.) Korm. rendelet

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/193. (XI. 23.)

Hatályos:

2017. 12. 31., 2018. 04. 01.

 

Jogszabály:

30/2017. (XI. 23.) MNB rendelet

a pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Megjelent:

MK 2017/193. (XI. 23.)

Hatályos:

2017. 11. 24., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

31/2017. (XI. 23.) MNB rendelet

a biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 48/2016. (XII. 12.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/193. (XI. 23.)

Hatályos:

2017. 11. 24., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

1859/2017. (XI. 23.) Korm. határozat

a Waclaw Felczak Alapítvány létrehozásáról, valamint a működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/193. (XI. 23.)

 

 

Jogszabály:

349/2017. (XI. 23.) Korm. rendelet

a szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztattak részére 2018. évben kifizetésre kerülő egészségügyi kiegészítő pótlékhoz nyújtott támogatásról

Megjelent:

MK 2017/194. (XI. 23.)

Hatályos:

2017. 11. 24., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

350/2017. (XI. 23.) Korm. rendelete

az egyházi és nem állami szociális fenntartóknál dolgozók részére a 2018. évben kifizetésre kerülő minimálbér és garantált bérminimum támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/194. (XI. 23.)

Hatályos:

2017. 11. 24.

 

Jogszabály:

351/2017. (XI. 23.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/194. (XI. 23.)

Hatályos:

2018. 01. 01., 2018. 11. 01.

 

Jogszabály:

38/2017. (XI. 23.) NGM rendelet

a kutatás-fejlesztési tevékenység minősítése iránti eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

Megjelent:

MK 2017/194. (XI. 23.)

Hatályos:

2017. 12. 24.

 

Jogszabály:

1/2017. Közigazgatási-munkaügyi-polgári jogegységi határozat

a tulajdonjog haszonélvezeti jog fenntartásával történő átruházása esetén a haszonélvezeti jog ingatlan-nyilvántartási bejegyezésének értelmezéséről

Megjelent:

MK 2017/194. (XI. 23.)

 

 

Jogszabály:

2/2017. Közigazgatási-munkaügyi-polgári jogegységi határozat

a több kollégium ügykörét érintő eljárásjogi tárgyú elvi iránymutatásoknak az új Pp. és a Kp. hatálybalépésére tekintettel történő felülvizsgálatáról

Megjelent:

MK 2017/194. (XI. 23.)

 

 

Jogszabály:

1/2017. Polgári jogegységi határozat

az eljárásjogi tárgyú elvi iránymutatásoknak az új Pp. hatálybalépése folytán történő felülvizsgálatáról

Megjelent:

MK 2017/194. (XI. 23.)

 

 

Jogszabály:

1860/2017. (XI. 23.) Korm. határozat

Magyarországnak a SINO-CEE Fund elnevezésű tőkebefektetési alaphoz történő csatlakozásáról

Megjelent:

MK 2017/194. (XI. 23.)

 

 

Jogszabály:

118/2017. (XI. 23.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a diplomáciai célú ingatlanok vásárlásáról szóló Egyetértési Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/194. (XI. 23.)

 

 

2017. XI. 22.

Jogszabály:

28/2017. (XI. 22.) MNB rendelet

a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Megjelent:

MK 2017/191. (XI. 22.)

Hatályos:

2017. 11. 23., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

29/2017. (XI. 22.) MNB rendelet

a tőkepiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Megjelent:

MK 2017/191. (XI. 22.)

Hatályos:

2017. 11. 23., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CXLVII. törvény

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2016. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2017/192. (XI. 22.)

Hatályos:

2017. 11. 30.

 

Jogszabály:

2017. évi CXLVIII. törvény

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2018. évi egységes költségvetéséről

Megjelent:

MK 2017/192. (XI. 22.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CXLIX. törvény

egyes törvényeknek a gyermekek fokozottabb védelme érdekében szükséges módosításáról

Megjelent:

MK 2017/192. (XI. 22.)

Hatályos:

2017. 12. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CL. törvény

az adózás rendjéről

Megjelent:

MK 2017/192. (XI. 22.)

Hatályos:

2018. 01. 01., 2018. 07. 01., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CLI. törvény

az adóigazgatási rendtartásról

Megjelent:

MK 2017/192. (XI. 22.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

347/2017. (XI. 22.) Korm. rendelet

a napelemes erőművek megvalósítására irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/192. (XI. 22.)

Hatályos:

2017. 11. 23., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

1857/2017. (XI. 22.) Korm. határozat

a napelemes erőművek megvalósítására irányuló beruházásokkal összefüggésben egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/192. (XI. 22.)

 

 

Jogszabály:

1858/2017. (XI. 22.) Korm. határozat

a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

Megjelent:

MK 2017/192. (XI. 22.)

 

 

Jogszabály:

115/2017. (XI. 22.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2017/192. (XI. 22.)

 

 

Jogszabály:

116/2017. (XI. 22.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2017/192. (XI. 22.)

 

 

Jogszabály:

117/2017. (XI. 22.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2017/192. (XI. 22.)

 

 

2017. XI. 21.

Jogszabály:

27/2017. (XI. 21.) MNB rendelet

a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Megjelent:

MK 2017/189. (XI. 21.)

Hatályos:

2018. 01. 01., 2018. 03. 01., 2018. 10. 01.

 

Jogszabály:

30/2017. (XI. 21.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/189. (XI. 21.)

Hatályos:

2017. 11. 22.

 

Jogszabály:

1856/2017. (XI. 21.) Korm. határozat

az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről az Örmény Köztársaság közötti Átfogó és Megerősített Partnerségi Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/190. (XI. 21.)

 

 

2017. XI. 20.

Jogszabály:

346/2017. (XI. 20.) Korm. rendelet

a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/188. (XI. 20.)

Hatályos:

2017. 11. 21., 2018. 01. 10.

 

Jogszabály:

44/2017. (XI. 20.) NFM rendelet

a NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság állami tulajdonban álló társasági részesedése felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 27/2015. (V. 28.) NFM rendelet hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2017/188. (XI. 20.)

Hatályos:

2017. 11. 30.

 

Jogszabály:

438/2017. (XI. 20.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/188. (XI. 20.)

 

 

Jogszabály:

1855/2017. (XI. 20.) Korm. határozat

a "Beruházás ösztönzési célelőirányzat" megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat előirányzat-módosítás nélküli túllépésének engedélyezéséről

Megjelent:

MK 2017/188. (XI. 20.)

 

 

2017. XI. 16.

Jogszabály:

345/2017. (XI. 16.) Korm. rendelet

az egyes foglalkoztatási, valamint pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/187. (XI. 16.)

Hatályos:

2017. 11. 17., 2017. 12. 01.

 

Jogszabály:

1/2017. Büntető jogegységi határozat

a 2/2016. Büntető jogegységi határozat hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2017/187. (XI. 16.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Knk.VII.37.689/2017/2. végzése

a Nemzeti Választási Bizottság 94/2017. határozatának helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2017/187. (XI. 16.)

 

 

Jogszabály:

431/2017. (XI. 16.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/187. (XI. 16.)

 

 

Jogszabály:

432/2017. (XI. 16.) KE határozat

a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának tagjává történő kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/187. (XI. 16.)

 

 

Jogszabály:

433/2017. (XI. 16.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/187. (XI. 16.)

 

 

Jogszabály:

434/2017. (XI. 16.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/187. (XI. 16.)

 

 

Jogszabály:

435/2017. (XI. 16.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/187. (XI. 16.)

 

 

Jogszabály:

436/2017. (XI. 16.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/187. (XI. 16.)

 

 

Jogszabály:

437/2017. (XI. 16.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/187. (XI. 16.)

 

 

Jogszabály:

2/2017. (XI. 16.) TNM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/57. (XI. 16.)

Hatályos:

2017. 11. 17.

 

Jogszabály:

26/2017. (XI. 16.) BM-MvM együttes utasítás

az állami tisztviselői továbbképzés és a közszolgálati továbbképzés egységes minőségirányítási szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/57. (XI. 16.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

53/2017. (XI. 16.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/57. (XI. 16.)

Hatályos:

2017. 12. 01.

 

Jogszabály:

54/2017. (XI. 16.) EMMI utasítás

az Országos Közegészségügyi Intézet szervezeti és működési szabályzatáról szóló 51/2017. (X. 25.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/57. (XI. 16.)

Hatályos:

2017. 11. 17.

 

Jogszabály:

12/2017. (XI. 16.) FM utasítás

a földművelésügyi miniszter irányítása, felügyelete alá tartozó intézményekben foglalkoztatottakkal való további jogviszony létesítésének szabályairól szóló 4/2017. (VI. 9.) FM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/57. (XI. 16.)

Hatályos:

2017. 11. 17.

 

Jogszabály:

13/2017. (XI. 16.) FM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/57. (XI. 16.)

Hatályos:

2017. 11. 17.

 

Jogszabály:

59/2017. (XI. 16.) HM utasítás

a Magyar Honvédség Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság átalakításának második ütemével kapcsolatos szervezési feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/57. (XI. 16.)

Hatályos:

2017. 11. 17.

 

Jogszabály:

42/2017. (XI. 16.) KKM utasítás

a külképviselet által foglalkoztatott házastárssal kötött munkaszerződés részletes szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/57. (XI. 16.)

Hatályos:

2017. 11. 17.

 

Jogszabály:

2/2017. (XI. 16.) NAV utasítás

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezeti kezelésű előirányzatának felhasználási szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/57. (XI. 16.)

Hatályos:

2017. 11. 17.

 

Jogszabály:

33/2017. (XI. 16.) ORFK utasítás

a büntetőeljárások keretében lefolytatandó szemlék végrehajtásáról és a bűnügyi technikai tevékenység egységes szabályozásáról szóló 13/2012. (VII. 30.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/57. (XI. 16.)

Hatályos:

2017. 11. 19.

 

Jogszabály:

44/2017. (XI. 16.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és Maryland Állam között a felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2017. évi CXIV. törvény 2. § a és 3. § a hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/57. (XI. 16.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2017/57. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/57. (XI. 16.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/57. (XI. 16.)

 

 

Jogszabály:

FM felhívás

a 2017/2018-as tanévben szakiskolai képzésben részt vevő tanulók részére meghirdetett Szakma Kiváló Tanulója Versenyre

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/57. (XI. 16.)

 

 

Jogszabály:

FM felhívás

a minisztérium hatáskörébe tartozó szakmai tanulmányi versenyekre a 2017/2018-as tanévben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/57. (XI. 16.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2017. december 1-je és december 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/57. (XI. 16.)

 

 

Jogszabály:

Fejér Megyei Kormányhivatal hirdetménye

hatósági ellenőri igazolványokkal kapcsolatban

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/57. (XI. 16.)

 

 

2017. XI. 15.

Jogszabály:

341/2017. (XI. 15.) Korm. rendelet

a nyugellátásokban és egyes más ellátásokban részesülő személyek részére juttatandó Erzsébet-utalványról

Megjelent:

MK 2017/186. (XI. 15.)

Hatályos:

2017. 11. 16.

 

Jogszabály:

342/2017. (XI. 15.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/186. (XI. 15.)

Hatályos:

2017. 11. 22.

 

Jogszabály:

343/2017. (XI. 15.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a nemzeti versenyképesség növeléséhez szükséges módosításáról

Megjelent:

MK 2017/186. (XI. 15.)

Hatályos:

2017. 11. 16., 2017. 12. 01., 2018. 01. 01., 2018. 02. 01.

 

Jogszabály:

344/2017. (XI. 15.) Korm. rendelet

a komáromi ipari park bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/186. (XI. 15.)

Hatályos:

2017. 11. 16.

 

Jogszabály:

Kúria Knk.IV.37.686/2017/3. végzése

a Nemzeti Választási Bizottság 92/2017. számú határozatának megváltoztatásáról

Megjelent:

MK 2017/186. (XI. 15.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5030/2017/3. határozata

Gödöllő Város Önkormányzatának Gödöllő város közterületeinek használatáról, a közterületek és vásárok rendjéről szóló 23/2015. (X. 16.) önkormányzati rendelete egyes rendelkezései törvénysértő voltának megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2017/186. (XI. 15.)

 

 

Jogszabály:

1850/2017. (XI. 15.) Korm. határozat

az Országvédelmi Alapból és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/186. (XI. 15.)

 

 

Jogszabály:

1851/2017. (XI. 15.) Korm. határozat

az IKOP-1.1.0-15-2016-00026 azonosító számú ("M6 autóút Bóly-Ivándárda, országhatár közötti szakasz megvalósítása Villányi csomóponttal" című) projekt előkészítési költségeinek támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/186. (XI. 15.)

 

 

Jogszabály:

1852/2017. (XI. 15.) Korm. határozat

a Komárom város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/186. (XI. 15.)

 

 

Jogszabály:

1853/2017. (XI. 15.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program módosításáról

Megjelent:

MK 2017/186. (XI. 15.)

 

 

Jogszabály:

1854/2017. (XI. 15.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a védelmi ipari minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/186. (XI. 15.)

 

 

2017. XI. 14.

Jogszabály:

337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet

a három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről

Megjelent:

MK 2017/185. (XI. 14.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

338/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet

egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/185. (XI. 14.)

Hatályos:

2017. 11. 15., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

339/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet

a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/185. (XI. 14.)

Hatályos:

2017. 11. 15.

 

Jogszabály:

340/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet

a Miskolc Steel Mills Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

Megjelent:

MK 2017/185. (XI. 14.)

Hatályos:

2017. 11. 15.

 

Jogszabály:

30/2017. (XI. 14.) AB határozat

a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 1. § (4a) bekezdésének b) pontja, illetve az 1. § (4b), (4f) és (4g) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2017/185. (XI. 14.)

 

 

Jogszabály:

27/2017. (XI. 14.) OGY határozat

a Czeglédy-ügy károsultjainak rendkívüli kárrendezéséről

Megjelent:

MK 2017/185. (XI. 14.)

Hatályos:

2017. 11. 15.

 

Jogszabály:

28/2017. (XI. 14.) OGY határozat

dr. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2017/185. (XI. 14.)

 

 

Jogszabály:

427/2017. (XI. 14.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/185. (XI. 14.)

 

 

Jogszabály:

428/2017. (XI. 14.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/185. (XI. 14.)

 

 

Jogszabály:

429/2017. (XI. 14.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2017/185. (XI. 14.)

 

 

Jogszabály:

430/2017. (XI. 14.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2017/185. (XI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1842/2017. (XI. 14.) Korm. határozat

Magyarország IV. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Tervéről

Megjelent:

MK 2017/185. (XI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1843/2017. (XI. 14.) Korm. határozat

a Debreceni Egyetem ipari parkjába tervezett Innovációs Központ létrehozásának támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/185. (XI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1844/2017. (XI. 14.) Korm. határozat

a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2017. szeptemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/185. (XI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1845/2017. (XI. 14.) Korm. határozat

a Mária Rádió Közhasznú Egyesület, a Mária Út Közhasznú Egyesület, illetve a Volkra Ottó János - Magyar Múzsa Alapítvány támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/185. (XI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1846/2017. (XI. 14.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/185. (XI. 14.)

Hatályos:

2017. 11. 15.

 

Jogszabály:

1847/2017. (XI. 14.) Korm. határozat

a KEHOP-5.2.2-16-2016-00025 azonosító számú ("Heves megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2017/185. (XI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1848/2017. (XI. 14.) Korm. határozat

a TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 azonosító számú ("Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén" című), valamint a TOP-6.3.2-16-MI1-2017-00001 azonosító számú ("Zöld Város kialakítása Miskolc Belváros - Történelmi Avas akcióterületen" című), hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/185. (XI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1849/2017. (XI. 14.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/185. (XI. 14.)

Hatályos:

2017. 11. 15.

 

2017. XI. 13.

Jogszabály:

2017. évi CXL. törvény

az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Bosznia és Hercegovina közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/184. (XI. 13.)

Hatályos:

2017. 11. 14.

 

Jogszabály:

2017. évi CXLI. törvény

a Magyarország és az Osztrák Köztársaság között a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a határokat átlépő bűnözés megelőzése és leküzdése érdekében folytatandó együttműködésről szóló, Heiligenbrunnban, 2004. június 6-án aláírt Szerződés módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/184. (XI. 13.)

Hatályos:

2017. 11. 14. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2017. évi CXLII. törvény

a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti határhidak és határút-szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/184. (XI. 13.)

Hatályos:

2017. 11. 14. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2017. évi CXLIII. törvény

az egyes migrációs tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2017/184. (XI. 13.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CXLIV. törvény

a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény, egyes büntető tárgyú törvények, valamint az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2017/184. (XI. 13.)

Hatályos:

2017. 12. 31., 2018. 01. 01., 2018. 05. 25., 2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CXLV. törvény

egyes törvények biztosítási, illetve pénzforgalmi tárgyú jogharmonizációjával kapcsolatos módosításáról

Megjelent:

MK 2017/184. (XI. 13.)

Hatályos:

2017. 11. 21., 2018. 01. 01., 2018. 01. 03., 2018. 01. 13., 2018. 02. 23., 2018. 07. 01., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CXLVI. törvény

az átmeneti bányászjáradékban részesülők közérdekű nyugdíjas szövetkezeten keresztül történő foglalkoztatása érdekében egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2017/184. (XI. 13.)

Hatályos:

2017. 11. 28., 2018. 01. 02.

 

2017. XI. 11.

Jogszabály:

2017. évi CXXXVIII. törvény

az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2017/183. (XI. 11.)

Hatályos:

2017. 11. 12., 2017. 11. 26.

 

Jogszabály:

2017. évi CXXXIX. törvény

a Kormánytisztviselői Döntőbizottság elnevezésének megváltoztatásával összefüggő egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2017/183. (XI. 11.)

Hatályos:

2017. 11. 19., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

Helyesbítés

a Magyar Közlöny 2017/183. számában

Megjelent:

MK 2017/183. (XI. 11.)

 

 

2017. XI. 10.

Jogszabály:

2017. évi CXXXII. törvény

egyes állam által nyújtott támogatások és ösztöndíjak adómentességéről

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2017. 11. 11., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CXXXIII. törvény

az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CXXXIV. törvény

a belügyi feladatokat érintő és más kapcsolódó törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2017. 12. 01., 2018. 01. 01., 2018. 05. 10., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CXXXV. törvény

a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2017. 11. 11.

 

Jogszabály:

2017. évi CXXXVI. törvény

az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények és egyéb igazságügyi tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2017. 11. 18., 2018. 01. 01., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CXXXVII. törvény

a nemzeti versenyképesség növeléséhez szükséges egyes törvénymódosításokról

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2017. 11. 11., 2017. 12. 01., 2018. 01. 01., 2018. 02. 01.

 

Jogszabály:

3/2017. (XI. 10.) MK rendelet

a Hungary Helps Program megjelenésének egységes formai követelményeiről, arculati elemeiről, valamint a Hungary Helps védjegy használatáról

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2017. 11. 11.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának 5028/2017/4. határozata

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a települési adóról szóló 13/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete törvénysértő voltának megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

 

 

Jogszabály:

1839/2017. (XI. 10.) Korm. határozat

a hazai E-sport támogatásával összefüggő kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

 

 

Jogszabály:

1840/2017. (XI. 10.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

 

 

Jogszabály:

1841/2017. (XI. 10.) Korm. határozat

a székesfehérvári Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

 

 

2017. XI. 9.

Jogszabály:

330/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és Bosznia-Hercegovina Miniszterek Tanácsa között a turizmus területén történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/181. (XI. 9.)

Hatályos:

2017. 11. 10. - kivétellel.

 

Jogszabály:

331/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet

a korai fázisú vállalkozások és a korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozások nyilvántartásba vétel iránti eljárásának részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2017/181. (XI. 9.)

Hatályos:

2017. 12. 09.

 

Jogszabály:

332/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet

az egyes tevékenységek kutatás-fejlesztési szempontú minősítése iránti eljárás részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2017/181. (XI. 9.)

Hatályos:

2017. 12. 10., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

333/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet

a vendégoktatói ösztöndíjprogram részletes szabályairól, valamint egyes külügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/181. (XI. 9.)

Hatályos:

2017. 11. 10.

 

Jogszabály:

334/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet

a településügyi dokumentumok készítéséhez szükséges térképi adatbázisok, adatok ingyenes átadása érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/181. (XI. 9.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

335/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról szóló 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/181. (XI. 9.)

Hatályos:

2017. 11. 10.

 

Jogszabály:

336/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet

a Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/181. (XI. 9.)

Hatályos:

2017. 11. 10.

 

Jogszabály:

1821/2017. (XI. 9.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és a Magyarországi Református Egyház közötti Megállapodás megújításáról és az azzal összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2017/181. (XI. 9.)

 

 

Jogszabály:

1822/2017. (XI. 9.) Korm. határozat

a Kárpát-medencei Falugazdász Programról

Megjelent:

MK 2017/181. (XI. 9.)

 

 

Jogszabály:

1823/2017. (XI. 9.) Korm. határozat

a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság működési körében felmerülő költségekről és az ezzel kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/181. (XI. 9.)

 

 

Jogszabály:

1824/2017. (XI. 9.) Korm. határozat

a MotoGP Magyar Nagydíj jövőbeni megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/181. (XI. 9.)

 

 

Jogszabály:

1825/2017. (XI. 9.) Korm. határozat

a Konfuciusz Intézetek Közép- és Kelet-európai Regionális Tanárképző Központjának támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/181. (XI. 9.)

 

 

Jogszabály:

1826/2017. (XI. 9.) Korm. határozat

a Ceglédi GULÁG-GUPVI Emlékhely létrehozása érdekében a kommunista diktatúra idején internáló- és kényszermunkatáborként, illetve hadifogolytáborként működtetett létesítmények egykori helyszínein emlékhelyek létrehozásáról, illetve fejlesztéséről, valamint a megvalósításukhoz szükséges források biztosításáról szóló 1873/2016. (XII. 28.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/181. (XI. 9.)

 

 

Jogszabály:

1827/2017. (XI. 9.) Korm. határozat

a Szekszárd Megyei Jogú Város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/181. (XI. 9.)

 

 

Jogszabály:

1828/2017. (XI. 9.) Korm. határozat

az Erzsébet Táborok infrastrukturális fejlesztéséről szóló 1123/2017. (III. 17.) Korm. határozat megvalósításához szükséges éven túli kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/181. (XI. 9.)

 

 

Jogszabály:

1829/2017. (XI. 9.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a dunaújvárosi Intercisa Múzeum új helyen történő elhelyezését, valamint a múzeum által jelenleg használt épület szállodai célra történő átalakítását célzó beruházás érdekében támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/181. (XI. 9.)

 

 

Jogszabály:

1830/2017. (XI. 9.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében tervezett beruházások megvalósítása érdekében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program egyes prioritásai tekintetében többletkötelezettség vállalásáról és annak feltételeiről szóló 1562/2016. (X. 13.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/181. (XI. 9.)

 

 

Jogszabály:

1831/2017. (XI. 9.) Korm. határozat

az egyes tehetséggondozó programok programelemeinek Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program forrásai terhére történő finanszírozásával összefüggő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/181. (XI. 9.)

 

 

Jogszabály:

1832/2017. (XI. 9.) Korm. határozat

a KEHOP-5.3.1-17-2017-00002 azonosító számú ("Energiahatékonysági fejlesztések, és fogyasztók hálózatra kapcsolása, új vezetékszakaszok kialakítása a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben" című) és a KEHOP-5.3.1-17-2017-00006 azonosító számú ("Távhővezeték korszerűsítése, új fogyasztók hálózatra kapcsolása, és távhőkörzetek összekapcsolása a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben" című), hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/181. (XI. 9.)

 

 

Jogszabály:

1833/2017. (XI. 9.) Korm. határozat

az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2016. évi, a tagállamok TEN-T törzshálózati folyosókban való részvételének elősegítését célzó pályázati kiírására benyújtott "Magyarország részvételének támogatása a TEN-T törzshálózati folyosókban a 2018-2020 közötti időszakban" című projekt jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2017/181. (XI. 9.)

 

 

Jogszabály:

1834/2017. (XI. 9.) Korm. határozat

a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központtal összefüggésben a MAHOP-2.1-2016 azonosító jelű, "Az akvakultúra terén történő innováció ösztönzése" című gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra a "Fenntartható, innovatív haltermelési és környezetkezelési technológiák fejlesztése és gyakorlati bevezetésének támogatása" című támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/181. (XI. 9.)

 

 

Jogszabály:

1835/2017. (XI. 9.) Korm. határozat

a TOP-1.1.3-15-NG1-2016-00001 azonosító számú ("Hűtőház létesítése Szécsényben" című) projekttel összefüggésben a HáziCOOL Korlátolt Felelősségű Társaság biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről

Megjelent:

MK 2017/181. (XI. 9.)

 

 

Jogszabály:

1836/2017. (XI. 9.) Korm. határozat

az egyes központi költségvetési szervek támogatási kérelmeinek a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program és a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett felhívásokra történő benyújtásához való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/181. (XI. 9.)

 

 

Jogszabály:

1837/2017. (XI. 9.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/181. (XI. 9.)

Hatályos:

2017. 11. 10.

 

Jogszabály:

1838/2017. (XI. 9.) Korm. határozat

a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiával összefüggésben egyes kormányhatározatok módosításáról, valamint a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2018-2019. évekre szóló intézkedési tervéről

Megjelent:

MK 2017/181. (XI. 9.)

Hatályos:

2017. 11. 10.

 

Jogszabály:

44/2017. (XI. 9.) MvM utasítás

a Magyar Nyelvstratégiai Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/56. (XI. 9.)

Hatályos:

2017. 11. 10.

 

Jogszabály:

45/2017. (XI. 9.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/56. (XI. 9.)

Hatályos:

2017. 11. 13.

 

Jogszabály:

46/2017. (XI. 9.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/56. (XI. 9.)

Hatályos:

2017. 11. 15.

 

Jogszabály:

47/2017. (XI. 9.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/56. (XI. 9.)

Hatályos:

2017. 12. 01.

 

Jogszabály:

48/2017. (XI. 9.) MvM utasítás

a fővárosi és megyei kormányhivatalok Egységes Iratkezelési Szabályzatáról szóló 13/2015. (VI. 8.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/56. (XI. 9.)

Hatályos:

2017. 11. 10.

 

Jogszabály:

25/2017. (XI. 9.) BM utasítás

a Belügyminisztériumnak az Európai Unió intézményei és ügynökségei tagállami kormányzati részvétellel működő döntéshozó és döntés-előkészítő szerveiben a kormányzati álláspont kialakításával és az ezen intézmények és ügynökségek munkájában való részvétellel kapcsolatos eljárásra vonatkozó szabályzata kiadásáról szóló 10/2015. (VI. 8.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/56. (XI. 9.)

Hatályos:

2017. 11. 10.

 

Jogszabály:

58/2017. (XI. 9.) HM utasítás

a Honvédelmi Idősügyi Munkacsoportról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/56. (XI. 9.)

Hatályos:

2017. 11. 17.

 

Jogszabály:

2/2017. (XI. 9.) SZTNH utasítás

a közbeszerzési szabályzatról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/56. (XI. 9.)

Hatályos:

2017. 11. 10.

 

Jogszabály:

3/2017. (XI. 9.) SZTNH utasítás

a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala intranet rendszerének működéséhez szükséges tevékenység szervezeti, szervezési és eljárásrendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/56. (XI. 9.)

Hatályos:

2017. 11. 10.

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/56. (XI. 9.)

 

 

Jogszabály:

MBFSZ pályázati felhívás

bányászati jog megszerzésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/56. (XI. 9.)

 

 

Jogszabály:

Gödöllő Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/56. (XI. 9.)

 

 

Jogszabály:

Keszthely Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/56. (XI. 9.)

 

 

2017. XI. 8.

Jogszabály:

319/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti oktatási és kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/179. (XI. 8.)

Hatályos:

2017. 11. 09. - kivétellel.

 

Jogszabály:

320/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet

az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/179. (XI. 8.)

Hatályos:

2017. 11. 09., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

321/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet

a Magyar Művészeti Akadémia tagjainak életjáradékáról, valamint életjáradékban részesített tagjának elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 208/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/179. (XI. 8.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

322/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet

Kaposvár Megyei Jogú Város területén megvalósuló napelemes erőmű létrehozására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/179. (XI. 8.)

Hatályos:

2017. 11. 09.

 

Jogszabály:

323/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet

az ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 100%-os részvénycsomagjának az NKM Nemzeti Közművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság általi megvásárlása nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

Megjelent:

MK 2017/179. (XI. 8.)

Hatályos:

2017. 11. 09.

 

Jogszabály:

324/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet

a BERI IMMO PROJEKT Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "végelszámolás alatt" stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

Megjelent:

MK 2017/179. (XI. 8.)

Hatályos:

2017. 11. 09.

 

Jogszabály:

325/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet

a TA-MI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "végelszámolás alatt" stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

Megjelent:

MK 2017/179. (XI. 8.)

Hatályos:

2017. 11. 09.

 

Jogszabály:

326/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet

a VEVŐÉRT Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "végelszámolás alatt" stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

Megjelent:

MK 2017/179. (XI. 8.)

Hatályos:

2017. 11. 09.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5025/2017/5. határozata

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 12/2013. (V. 1.) önkormányzati rendelete törvénysértő voltának megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2017/179. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köm.5017/2017/6. határozata

Érpatak Község Önkormányzat képviselő-testületének törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségének elmulasztásáról

Megjelent:

MK 2017/179. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1786/2017. (XI. 8.) Korm. határozat

a közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2017/179. (XI. 8.)

Hatályos:

2017. 11. 09.

 

Jogszabály:

1787/2017. (XI. 8.) Korm. határozat

a fenntartható hazai hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/179. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1788/2017. (XI. 8.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím 2018. évi előirányzatáról történő átcsoportosításról, valamint az Összevont szakellátás jogcím 2018. évi előirányzatának megemeléséről

Megjelent:

MK 2017/179. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1789/2017. (XI. 8.) Korm. határozat

a szisztematikus határellenőrzés bevezetése következtében Magyarország határain kialakult helyzet megoldásáról szóló 1255/2017. (V. 9.) Korm. határozat visszavonásáról

Megjelent:

MK 2017/179. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1790/2017. (XI. 8.) Korm. határozat

a 2018. évi British Educational Training and Technology Show nemzetközi oktatástechnológiai kiállításon történő magyar részvételről

Megjelent:

MK 2017/179. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1791/2017. (XI. 8.) Korm. határozat

a 2017-2020. évekre vonatkozó újpesti sportlétesítmény-fejlesztési program megvalósításához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/179. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1792/2017. (XI. 8.) Korm. határozat

az Árpád-ház Program részét képező "Az ország bölcsője" kiemelt székesfehérvári alprogram második szakasz további elemeinek előzetes koncepciójáról

Megjelent:

MK 2017/179. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1793/2017. (XI. 8.) Korm. határozat

az Árpádok történelmi művét bemutató, az Árpád-ház Program első üteme (2016-2022) keretében Székesfehérváron megvalósuló hazai kiállítás előkészítéséről

Megjelent:

MK 2017/179. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1794/2017. (XI. 8.) Korm. határozat

az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaságban fennálló részesedésének a Magyar Állam részéről történő megszerzéséről és a 100%-os állami tulajdonú részesedés felett a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlásáról

Megjelent:

MK 2017/179. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1795/2017. (XI. 8.) Korm. határozat

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében tervezett iskolafejlesztések előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/179. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1796/2017. (XI. 8.) Korm. határozat

a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben történő előirányzat- átcsoportosításról, valamint az egyes települési önkormányzatok támogatását érintő kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2017/179. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1797/2017. (XI. 8.) Korm. határozat

az egyes határon túli magyar szervezetek egyszerűsített honosítási programjának megvalósításával összefüggő feladatok ellátása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/179. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1798/2017. (XI. 8.) Korm. határozat

a TIT Budapesti Planetárium épülete felújításának előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/179. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1799/2017. (XI. 8.) Korm. határozat

a Budapesti Vasutas Sport Club-Zugló Közhasznú Egyesület 2017-2018. évekre vonatkozó létesítményfejlesztési programja kiegészítő támogatásáról és a tulajdonrendezéshez szükséges vasútüzemi eszközkiváltások forrásigényének biztosításához kapcsolódó intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/179. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1800/2017. (XI. 8.) Korm. határozat

az egyes Borsod-Abaúj-Zemplén megyei települések egyházi ingatlanjait ért 2017. júniusi jégeső okozta károk helyreállításáról

Megjelent:

MK 2017/179. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1801/2017. (XI. 8.) Korm. határozat

az egyes erdélyi egyházi ingatlanokban bekövetkezett viharkárok enyhítése érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/179. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1802/2017. (XI. 8.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében Békéscsaba komplex energetikai programjának megvalósítása érdekében támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/179. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1803/2017. (XI. 8.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében Sopron történelmi belvárosa műemléki felújítása és bemutatása II. üteme, valamint a Lővérek Program II. üteme megvalósításáról szóló 1527/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről

Megjelent:

MK 2017/179. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1804/2017. (XI. 8.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a debreceni Csokonai Nemzeti Színház teljes körű felújítása érdekében történő támogatás biztosításáról, valamint a debreceni Csokonai Színház Modern Városok Program keretében történő felújításával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1689/2016. (XI. 29.) Korm. határozat visszavonásáról

Megjelent:

MK 2017/179. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1805/2017. (XI. 8.) Korm. határozat

az "ELI" Science Park Szeged projekthez kapcsolódó területrendezési munkák forrásigényének elfogadásáról

Megjelent:

MK 2017/179. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1806/2017. (XI. 8.) Korm. határozat

a Hédervári Kastély és környezete helyreállításának előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/179. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1807/2017. (XI. 8.) Korm. határozat

a Győr-Pér repülőtér fejlesztéséről a repülőterekhez kapcsolódó követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról szóló 2014. február 12-i 2014/139/EU bizottsági rendeletnek való megfelelés érdekében

Megjelent:

MK 2017/179. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1808/2017. (XI. 8.) Korm. határozat

a Fonó Budai Zeneház felújítása előkészítésének támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/179. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1809/2017. (XI. 8.) Korm. határozat

a nigériai Maiduguri Katolikus Egyházmegye oktatási és egészségügyi fejlesztéseinek támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/179. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1810/2017. (XI. 8.) Korm. határozat

a Kaposvár megyei jogú város külterületén fekvő egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/179. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1811/2017. (XI. 8.) Korm. határozat

a Normafa Park program megvalósításával összefüggésben egyes kormányhatározatok módosításáról és visszavonásáról

Megjelent:

MK 2017/179. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1812/2017. (XI. 8.) Korm. határozat

a Nemzetközi Mezőgazdasági Kutatóközpontok Konzorciumának nemzetközi szervezetként történő létrehozásáról szóló, 2011. szeptember 13-án Montpellier-ben aláírt Megállapodás módosítása szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/179. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

113/2017. (XI. 8.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Macedón Köztársaság Kormánya között a rendőri együttműködésről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/179. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

114/2017. (XI. 8.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és Új-Zéland Kormánya közötti légiközlekedési Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/179. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

327/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet

a közforgalmú személyszállítási szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatok, adatbázisok és elektronikus adatkommunikációs technológiák egységességét és átjárhatóságát biztosító műszaki és technológiai előírásokról, a központi adatbázisokról és az azokhoz kapcsolódó központi szolgáltatásokról, továbbá a működtető szervezetek kijelöléséről szóló 123/2014. (IV. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/180. (XI. 8.)

Hatályos:

2017. 11. 09.

 

Jogszabály:

328/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, továbbá az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/180. (XI. 8.)

Hatályos:

2017. 11. 11.

 

Jogszabály:

329/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet

az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014-2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt energiahatékonyság növelését célzó beruházások megvalósításáról szóló 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/180. (XI. 8.)

Hatályos:

2017. 11. 11.

 

Jogszabály:

13/2017. (XI. 8.) MEKH rendelet

a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia működési támogatásának mértékéről

Megjelent:

MK 2017/180. (XI. 8.)

Hatályos:

2017. 11. 09., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

14/2017. (XI. 8.) MEKH rendelet

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/180. (XI. 8.)

Hatályos:

2017. 11. 09., Hat: 2017. 12. 09.

 

Jogszabály:

43/2017. (XI. 8.) NFM rendelet

a megújuló energiából termelt villamos energia támogatására vonatkozó szabályok módosításáról

Megjelent:

MK 2017/180. (XI. 8.)

Hatályos:

2017. 11. 09., 2018. 01. 01., 2018. 06. 30., 2018. 08. 01., 2018. 09. 01.

 

Jogszabály:

1813/2017. (XI. 8.) Korm. határozat

a 2014-2020 közötti programozási időszakot érintő állami projektértékelési feladatok finanszírozásához szükséges további forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/180. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1814/2017. (XI. 8.) Korm. határozat

a KEHOP-2.2.2-15-2015-00042 azonosító számú projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/180. (XI. 8.)

Hatályos:

2017. 11. 09.

 

Jogszabály:

1815/2017. (XI. 8.) Korm. határozat

a KEHOP-2.2.2-15-2016-00081 azonosító számú projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/180. (XI. 8.)

Hatályos:

2017. 11. 09.

 

Jogszabály:

1816/2017. (XI. 8.) Korm. határozat

egyes, a KEHOP-5.2.2. azonosító jelű ("Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései" című) felhívás keretében megvalósuló projektek támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/180. (XI. 8.)

Hatályos:

2017. 11. 09.

 

Jogszabály:

1817/2017. (XI. 8.) Korm. határozat

a KEHOP-5.2.2-16-2016-00104 azonosító számú ("Kiemelt épületenergetikai fejlesztések a Somogy Megyei Kormányhivatalnál" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/180. (XI. 8.)

Hatályos:

2017. 11. 09.

 

Jogszabály:

1818/2017. (XI. 8.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/180. (XI. 8.)

Hatályos:

2017. 11. 11.

 

Jogszabály:

1819/2017. (XI. 8.) Korm. határozat

a Helyközi Közösségi Közlekedési Információs Rendszer létrehozásáról, a személyszállítási közszolgáltatások hatékonyabb ellátását célzó projektek szakmai kereteinek meghatározásáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/180. (XI. 8.)

Hatályos:

2017. 11. 09.

 

Jogszabály:

1820/2017. (XI. 8.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2017. szeptemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/180. (XI. 8.)

 

 

2017. XI. 7.

Jogszabály:

316/2017. (XI. 7.) Korm. rendelet

a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/178. (XI. 7.)

Hatályos:

2017. 11. 08.

 

Jogszabály:

317/2017. (XI. 7.) Korm. rendelet

egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/178. (XI. 7.)

Hatályos:

2017. 11. 08.

 

Jogszabály:

318/2017. (XI. 7.) Korm. rendelet

a Budapest XIII. kerületében megvalósuló, az OTP Bankcsoport új irodaházának megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/178. (XI. 7.)

Hatályos:

2017. 11. 08., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

42/2017. (XI. 7.) NFM rendelet

az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről szóló 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/178. (XI. 7.)

Hatályos:

2017. 11. 08.

 

Jogszabály:

1761/2017. (XI. 7.) Korm. határozat

"Digitalizáció az aktív idősekért" programról

Megjelent:

MK 2017/178. (XI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1762/2017. (XI. 7.) Korm. határozat

a digitális oktatáshoz szükséges iskolai sávszélesség biztosításáról, a belső WiFi-hálózat kiépítéséről és működtetéséről

Megjelent:

MK 2017/178. (XI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1763/2017. (XI. 7.) Korm. határozat

a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program második üteméről

Megjelent:

MK 2017/178. (XI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1764/2017. (XI. 7.) Korm. határozat

a Rendőrség által használt gépjárművek amortizációs cseréjét szolgáló beszerzésekről

Megjelent:

MK 2017/178. (XI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1765/2017. (XI. 7.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím 2017. évi előirányzatáról történő átcsoportosításról, valamint a Gyógyító-megelőző ellátás, a Gyógyszertámogatás és a Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport egyes előirányzatainak megemeléséről

Megjelent:

MK 2017/178. (XI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1766/2017. (XI. 7.) Korm. határozat

az Országvédelmi Alapból történő, valamint a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2017/178. (XI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1767/2017. (XI. 7.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról

Megjelent:

MK 2017/178. (XI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1768/2017. (XI. 7.) Korm. határozat

a Honvédelmi Minisztérium fejezetnél a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/178. (XI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1769/2017. (XI. 7.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról

Megjelent:

MK 2017/178. (XI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1770/2017. (XI. 7.) Korm. határozat

az Egészséges Budapest Program előkészítéséhez kapcsolódó, a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma és a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/178. (XI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1771/2017. (XI. 7.) Korm. határozat

az építészettörténeti és a műemlékvédelmi tudományos gyűjtemények egységes kezelésének kialakításával, valamint ezzel összefüggésben a Magyar Építészeti Múzeum feladatellátásával és elhelyezésének biztosításával kapcsolatos egyes intézkedésekről, továbbá a Miniszterelnökség és a Magyar Művészeti Akadémia fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításáról

Megjelent:

MK 2017/178. (XI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1772/2017. (XI. 7.) Korm. határozat

a Rákóczi Szövetség 2017. második félévi programjainak támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/178. (XI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1773/2017. (XI. 7.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/178. (XI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1774/2017. (XI. 7.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/178. (XI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1775/2017. (XI. 7.) Korm. határozat

a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

Megjelent:

MK 2017/178. (XI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1776/2017. (XI. 7.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2017. augusztusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/178. (XI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1777/2017. (XI. 7.) Korm. határozat

a Felvidéken megvalósuló programok és támogatások további finanszírozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/178. (XI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1778/2017. (XI. 7.) Korm. határozat

állami tulajdonban álló ingatlannak a Szabadságharcosokért Közalapítvány részére versenyeztetés mellőzésével történő használatba adásáról

Megjelent:

MK 2017/178. (XI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1779/2017. (XI. 7.) Korm. határozat

a Magyar Állami Operaház egyes fejlesztéseivel összefüggő költségnövekményről és többletfinanszírozási igényről, valamint az éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről

Megjelent:

MK 2017/178. (XI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1780/2017. (XI. 7.) Korm. határozat

Budapest VI. kerület, Benczúr u. 30. szám alatt (Budapest 29687 hrsz.) található épületnek a Magyarországi Baptista Egyház részére ingyenesen történő tulajdonba adásáról

Megjelent:

MK 2017/178. (XI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1781/2017. (XI. 7.) Korm. határozat

a Budapesti Szent Ferenc Kórház fejlesztéséről, valamint az ehhez szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/178. (XI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1782/2017. (XI. 7.) Korm. határozat

a Krétai Szent András Alapítvány támogatásával összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2017/178. (XI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1783/2017. (XI. 7.) Korm. határozat

az ukrajnai Beregszászi járásban működő II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán tervezett tanuszoda- és tornaterem-fejlesztés megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/178. (XI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1784/2017. (XI. 7.) Korm. határozat

a Makovecz Imre életművének gondozásáról szóló 2022/2015. (XII. 29.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggő egyes intézkedésekről szóló 1748/2017. (X. 25.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/178. (XI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1785/2017. (XI. 7.) Korm. határozat

a Kárpátalján megvalósuló egészségügyi, kulturális és szociális célú programok támogatásáról szóló 1349/2017. (VI. 9.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/178. (XI. 7.)

 

 

Jogszabály:

112/2017. (XI. 7.) ME határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködés kialakításáról szóló, 2006. május 12-én, Havannában kelt megállapodás módosításáról szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/178. (XI. 7.)

 

 

2017. XI. 6.

Jogszabály:

315/2017. (XI. 6.) Korm. rendelet

a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók kötelező közbeszerzési szakmai képzéséről szóló 217/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/177. (XI. 6.)

Hatályos:

2017. 11. 07.

 

Jogszabály:

12/2017. (XI. 6.) MEKH rendelet

a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatálybaléptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/177. (XI. 6.)

Hatályos:

2017. 11. 14.

 

Jogszabály:

12/2017. (XI. 6.) NMHH rendelet

az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 2/2015. (III. 30.) NMHH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/177. (XI. 6.)

Hatályos:

2017. 11. 07.

 

Jogszabály:

27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet

az elektronikus közbeszerzési rendszer üzemeltetését és fenntartását végző gazdasági társaság kijelöléséről

Megjelent:

MK 2017/177. (XI. 6.)

Hatályos:

2017. 11. 07.

 

Jogszabály:

28/2017. (XI. 6.) MvM rendelet

a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/177. (XI. 6.)

Hatályos:

2017. 11. 07.

 

Jogszabály:

29/2017. (XI. 6.) MvM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/177. (XI. 6.)

Hatályos:

2017. 11. 07.

 

Jogszabály:

28/2017. (XI. 6.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 2018. évi ruházati utánpótlási ellátmánya terhére kiadandó természetbeni ellátásról

Megjelent:

MK 2017/177. (XI. 6.)

Hatályos:

2017. 11. 07., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

29/2017. (XI. 6.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről szóló 14/2016. (V. 10.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/177. (XI. 6.)

Hatályos:

2017. 11. 07.

 

Jogszabály:

55/2017. (XI. 6.) FM rendelet

az egyes közvetlen és nemzeti támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/177. (XI. 6.)

Hatályos:

2017. 11. 07., 2018. 04. 01.

 

Jogszabály:

37/2017. (XI. 6.) NGM rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/177. (XI. 6.)

Hatályos:

2017. 11. 07.

 

Jogszabály:

111/2017. (XI. 6.) ME határozat

az Egyesült Nemzetek Szervezete Meridában, 2003. december 10-én kelt Korrupció elleni Egyezmény Részes Feleinek 7. Ülésén való magyar részvételről

Megjelent:

MK 2017/177. (XI. 6.)

 

 

Jogszabály:

42/2017. (XI. 6.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/55. (XI. 6.)

Hatályos:

2017. 11. 07.

 

Jogszabály:

43/2017. (XI. 6.) MvM utasítás

az állami projektértékelői jogviszony keretében végzett értékelési feladatok díjazásának általános alapelveiről, hatáskörök átruházásáról szóló 17/2016. (VI. 30.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/55. (XI. 6.)

Hatályos:

2017. 11. 07.

 

Jogszabály:

57/2017. (XI. 6.) HM utasítás

a Magyar Honvédség katonai egységes felderítő rendszer átalakításával kapcsolatos egyes feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/55. (XI. 6.)

Hatályos:

2017. 11. 07., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

28/2017. (XI. 6.) NFM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/55. (XI. 6.)

Hatályos:

2017. 11. 07.

 

Jogszabály:

2/2017. (XI. 6.) ME KÁT utasítás

a Miniszterelnökség Közszolgálati Szabályzatáról szóló 2/2015. (X. 15.) Miniszterelnökség KÁT utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/55. (XI. 6.)

Hatályos:

2017. 11. 07.

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/55. (XI. 6.)

 

 

Jogszabály:

BM felhívás

a Vízügy szakmacsoport szakképesítései szakmai tanulmányi versenyére a 2017/2018-as tanévben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/55. (XI. 6.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/55. (XI. 6.)

 

 

2017. X. 31.

Jogszabály:

310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet

a Magyar Államkincstárról

Megjelent:

MK 2017/175. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 10. 31. 18 órakor, 2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

311/2017. (X. 31.) Korm. rendelet

az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnak a Magyar Államkincstárba történő beolvadásához kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/175. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

312/2017. (X. 31.) Korm. rendelet

a nyugellátások és egyes más ellátások 2017. novemberi kiegészítéséről

Megjelent:

MK 2017/175. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

313/2017. (X. 31.) Korm. rendelet

a 2017. évi nyugdíjprémiumról és egyes más ellátások után járó egyszeri juttatásról

Megjelent:

MK 2017/175. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

27/2017. (X. 31.) BM rendelet

a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet és a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ és az utasadat szolgáltatója közötti kapcsolattartás, valamint az adatátadás módjának szabályozásáról szóló 28/2016. (VII. 15.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/175. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

29/2017. (X. 31.) AB határozat

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 83/C. § a, valamint 102/J. § a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány elutasításáról

Megjelent:

MK 2017/175. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

405/2017. (X. 31.) KE határozat

a Magyar Művészeti Akadémia elnökének tisztségében való megerősítéséről

Megjelent:

MK 2017/175. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

1757/2017. (X. 31.) Korm. határozat

az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnak a Magyar Államkincstárba történő beolvadásához kapcsolódó egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2017/175. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

1758/2017. (X. 31.) Korm. határozat

a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 32. Egyéb költségvetési kiadások cím, 1. Vegyes kiadások alcím, 28. Filmszakmai közvetett támogatások mozgókép törvény szerinti kiegészítő finanszírozása jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2017/175. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

1759/2017. (X. 31.) Korm. határozat

a Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes felsőoktatási célú hasznosítása érdekében történő átfogó, állagmegóvó felújításával összefüggő kivitelezési munkák, valamint a felújításhoz kapcsolódó egyéb feladatok forrásának biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/175. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

1760/2017. (X. 31.) Korm. határozat

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2017. évi módosított programstratégiájáról, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok visszavonásáról

Megjelent:

MK 2017/175. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

110/2017. (X. 31.) ME határozat

állami felsőoktatási intézmények kancellárjainak megbízásáról

Megjelent:

MK 2017/175. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

314/2017. (X. 31.) Korm. rendelet

a szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló 255/2008. (X. 21.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/176. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 12. 01.

 

Jogszabály:

26/2017. (X. 31.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/176. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

29/2017. (X. 31.) EMMI rendelet

az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér működéséhez kapcsolódó miniszteri rendeletek, valamint egyéb, gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/176. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01., 2019. 01. 01., 2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

14/2017. (X. 31.) IM rendelet

a bírói álláspályázatok elbírálásának részletes szabályairól és a pályázati rangsor kialakítása során adható pontszámokról szóló 7/2011. (III. 4.) KIM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/176. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

15/2017. (X. 31.) KKM rendelet

a Magyarországon működő diplomáciai és konzuli képviseletek, nemzetközi szervezetek, valamint azok magyarországi kirendeltsége, telephelye, irodája, továbbá a nemzetközi szerződésben biztosított kiváltságokkal és mentességekkel törvény alapján rendelkező szervezetek vagy mindezek nemzetközi szerződés alapján mentességre jogosult tagjai és családtagjaik adatait és jogosultságait tanúsító igazolványokról

Megjelent:

MK 2017/176. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

36/2017. (X. 31.) NGM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM rendelet és az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezések üzemeltetői számára az Automata Felügyeleti Egység beszerzéséhez nyújtandó támogatásról szóló 20/2017. (VII. 31.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/176. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

1/2017. (X. 31.) PTNM rendelet

a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzat kezeléséről és felhasználásáról

Megjelent:

MK 2017/176. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

Kúria Knk.VII.37.592/2017/2. végzése

a Nemzeti Választási Bizottság 77/2017. számú határozatának megváltoztatásáról

Megjelent:

MK 2017/176. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

23/2017. (X. 31.) OGY határozat

a magyar jelnyelv napjáról

Megjelent:

MK 2017/176. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

24/2017. (X. 31.) OGY határozat

a Minority SafePack európai polgári kezdeményezés támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/176. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

25/2017. (X. 31.) OGY határozat

a Magyar Nemzeti Bank 2016. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója elfogadásáról

Megjelent:

MK 2017/176. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

26/2017. (X. 31.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/176. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 10. 30.

 

Jogszabály:

406/2017. (X. 31.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/176. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

407/2017. (X. 31.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/176. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

408/2017. (X. 31.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/176. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

409/2017. (X. 31.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/176. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

410/2017. (X. 31.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/176. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

411/2017. (X. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/176. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

412/2017. (X. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/176. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

413/2017. (X. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/176. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

414/2017. (X. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/176. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

415/2017. (X. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/176. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

416/2017. (X. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/176. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

417/2017. (X. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/176. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

418/2017. (X. 31.) KE határozat

a 417/2014. (X. 31.) KE határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/176. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

419/2017. (X. 31.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2017/176. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

420/2017. (X. 31.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/176. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

421/2017. (X. 31.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/176. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

422/2017. (X. 31.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/176. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

423/2017. (X. 31.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/176. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

424/2017. (X. 31.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/176. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

425/2017. (X. 31.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/176. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

426/2017. (X. 31.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2017/176. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

52/2017. (X. 31.) EMMI utasítás

az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 63/2016. (XII. 29.) EMMI utasítás hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/54. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

13/2017. (X. 31.) IM utasítás

az Igazságügyi Minisztérium Munkavédelmi Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/54. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

28/2017. (X. 31.) NGM utasítás

a Magyar Államkincstár Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/54. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

9/2017. (X. 31.) GVH utasítás

a Gazdasági Versenyhivatal szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014. (X. 15.) GVH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/54. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

21/2017. (X. 31.) LÜ utasítás

az ügyészség szervezetéről és működéséről szóló 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/54. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

22/2017. (X. 31.) LÜ utasítás

az ügyészségi alkalmazottak jogállásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 4/2012. (I. 6.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/54. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

11/2017. (X. 31.) NKFIH utasítás

a gépjárművek igénybevételének és használatának rendjéről szóló 2/2017. (II. 8.) NKFIH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/54. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

4/2017. (X. 31.) ONYF utasítás

a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek nyugellátási szakterületének ügyviteli eljárásáról szóló 39/2009. ONYF utasítás hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/54. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

32/2017. (X. 31.) ORFK utasítás

a Rendőrség gépjármű szabályzatáról szóló 10/2016. (IV. 25.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/54. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2017/54. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/54. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

BM közlemény

a tartósan vízhiányos időszak végének megállapításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/54. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/54. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

EMMI közlemény

az Idősbarát Önkormányzat Díj pályázat 2017. évi nyerteseiről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/54. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/54. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

Haza Nem Eladó Mozgalom Párt

2013. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/54. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

Haza Nem Eladó Mozgalom Párt

2014. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/54. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

Haza Nem Eladó Mozgalom Párt

2015. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/54. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

Haza Nem Eladó Mozgalom Párt

2016. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/54. (X. 31.)

 

 

2017. X. 27.

Jogszabály:

2017. évi CXXX. törvény

a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2017. 12. 31., 2018. 01. 01., 2018. 01. 02.

 

Jogszabály:

2017. évi CXXXI. törvény

a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

304/2017. (X. 27.) Korm. rendelet

az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

305/2017. (X. 27.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet és az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

306/2017. (X. 27.) Korm. rendelet

a 2014-2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról szóló 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2017. 10. 28.

 

Jogszabály:

307/2017. (X. 27.) Korm. rendelet

a közneveléssel összefüggő egyes kormányrendeletek, valamint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2017. 11. 04., 2018. 01. 01., 2018. 04. 01.

 

Jogszabály:

308/2017. (X. 27.) Korm. rendelet

az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2017. 11. 04.

 

Jogszabály:

309/2017. (X. 27.) Korm. rendelet

az egyes vízgazdálkodási és kármentesítési célú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2017. 11. 04.

 

Jogszabály:

25/2017. (X. 27.) MNB rendelet

a "Reformáció" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2017. 10. 30.

 

Jogszabály:

26/2017. (X. 27.) MNB rendelet

a "Reformáció" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2017. 10. 30.

 

Jogszabály:

1751/2017. (X. 27.) Korm. határozat

Magyarország klinikai vizsgálatokban való részvételét támogató, versenyképességét növelő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

 

 

Jogszabály:

1752/2017. (X. 27.) Korm. határozat

a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény tervezetéhez készített előzetes hatásvizsgálatban szereplő, a törvény elfogadásához kapcsolódó költségvetési források pontos meghatározásáról

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2017. 10. 28.

 

Jogszabály:

1753/2017. (X. 27.) Korm. határozat

a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2017. augusztusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

 

 

Jogszabály:

1754/2017. (X. 27.) Korm. határozat

az Apátfalva-Mezőhegyesi öntözőrendszer tervezett fejlesztésének tervezési feladatairól

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

 

 

Jogszabály:

1755/2017. (X. 27.) Korm. határozat

a Báta község árvízvédelmét biztosító beruházás előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

 

 

Jogszabály:

1756/2017. (X. 27.) Korm. határozat

a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, a Rába Futómű Gyártó és Kereskedelmi Kft. és konzorciumi partnereik által gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra benyújtott GINOP-2.2.1-15-2016-00017 azonosító számú ("Új haszongépjármű hajtáslánc, magasabb hatásfokú, nagyobb teljesítményű, alacsonyabb zajszintű és kiterjesztett élettartammal rendelkező hajtóművének kifejlesztése" című) projektjavaslat tekintetében történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

 

 

Jogszabály:

109/2017. (X. 27.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Thaiföldi Királyság Kormánya között a Mahachulalongkornrajavidyalaya Egyetem magyarországi működéséről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

 

 

2017. X. 26.

Jogszabály:

2017. évi CXXVIII. törvény

a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2017/172. (X. 26.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CXXIX. törvény

a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvényi rendelkezések módosításáról

Megjelent:

MK 2017/172. (X. 26.)

Hatályos:

2017. 12. 31., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

302/2017. (X. 26.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/172. (X. 26.)

Hatályos:

2017. 10. 27. - kivétellel.

 

Jogszabály:

33/2017. (X. 26.) NGM rendelet

a nemesfémmel vagy az ezekből készült tárgyakkal kereskedő és az árukereskedő szolgáltatók részére a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény végrehajtásának, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2017/172. (X. 26.)

Hatályos:

2017. 10. 29.

 

Jogszabály:

34/2017. (X. 26.) NGM rendelet

a játékkaszinót, kártyatermet működtetők, távszerencsejátéknak nem minősülő fogadást, távszerencsejátékot és online kaszinójátékot szervezők részére a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény végrehajtásának, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2017/172. (X. 26.)

Hatályos:

2017. 10. 29.

 

Jogszabály:

35/2017. (X. 26.) NGM rendelet

a rendbírságról szóló 3/1996. (IV. 5.) MüM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/172. (X. 26.)

Hatályos:

2017. 11. 10.

 

Jogszabály:

404/2017. (X. 26.) KE határozat

a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanács tagja megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2017/172. (X. 26.)

 

 

Jogszabály:

1749/2017. (X. 26.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Szudáni Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/172. (X. 26.)

 

 

Jogszabály:

108/2017. (X. 26.) ME határozat

Magyarország és a Kínai Népköztársaság között a Heilongjiang Kínai Orvostudományi Egyetem magyarországi oktatási tevékenységének támogatásáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/172. (X. 26.)

 

 

Jogszabály:

303/2017. (X. 26.) Korm. rendelet

az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/173. (X. 26.)

Hatályos:

2017. 10. 27.

 

Jogszabály:

1750/2017. (X. 26.) Korm. határozat

az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér bevezetésével kapcsolatos egyes kérdésekről

Megjelent:

MK 2017/173. (X. 26.)

 

 

2017. X. 25.

Jogszabály:

2017. évi CXXIV. törvény

az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Albán Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevételéről készült Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/171. (X. 25.)

Hatályos:

2017. 10. 26.

 

Jogszabály:

2017. évi CXXV. törvény

a közigazgatási szabályszegések szankcióiról

Megjelent:

MK 2017/171. (X. 25.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CXXVI. törvény

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény jogharmonizációs célú módosításáról

Megjelent:

MK 2017/171. (X. 25.)

Hatályos:

2017. 10. 28., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CXXVII. törvény

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról szóló 2017. évi XXV. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2017/171. (X. 25.)

Hatályos:

2017. 10. 26.

 

Jogszabály:

28/2017. (X. 25.) EMMI rendelet

egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/171. (X. 25.)

Hatályos:

2017. 10. 30., 2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

54/2017. (X. 25.) FM rendelet

a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter felügyelete alá tartozó szervek katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól szóló 42/2001. (VI. 15.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/171. (X. 25.)

Hatályos:

2017. 11. 02.

 

Jogszabály:

27/2017. (X. 25.) AB határozat

a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 28. § ának a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény módosításáról szóló 2016. évi CVII. törvény 1. § ával megállapított módosításával kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról, valamint a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 28. § és 38. § a és a "Földet a gazdáknak!" Programról szóló 2016. évi CVI. törvény alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány elutasításáról

Megjelent:

MK 2017/171. (X. 25.)

 

 

Jogszabály:

28/2017. (X. 25.) AB határozat

a védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 földrészletek értékesítése és hasznosítása természetvédelmi szempontjai érvényesítésével kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról, valamint a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 31. § (3) bekezdés 9. pontja megsemmisítésére irányuló indítvány elutasításáról

Megjelent:

MK 2017/171. (X. 25.)

 

 

Jogszabály:

1748/2017. (X. 25.) Korm. határozat

a Makovecz Imre életművének gondozásáról szóló 2022/2015. (XII. 29.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggő egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/171. (X. 25.)

 

 

Jogszabály:

24/2017. (X. 25.) BM utasítás

a Belügyminisztérium Egyedi Iratkezelési Szabályzatának kiadásáról szóló 27/2014. (XII. 23.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/53. (X. 25.)

Hatályos:

2017. 10. 26.

 

Jogszabály:

51/2017. (X. 25.) EMMI utasítás

az Országos Közegészségügyi Intézet szervezeti és működési szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/53. (X. 25.)

Hatályos:

2017. 10. 26.

 

Jogszabály:

56/2017. (X. 25.) HM utasítás

a béketámogató műveletekben részt vevő állomány részletes kategóriába sorolásáról szóló 58/2013. (IX. 20.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/53. (X. 25.)

Hatályos:

2017. 10. 26.

 

Jogszabály:

31/2017. (X. 25.) ORFK utasítás

a panaszok és bejelentések kezeléséről szóló 51/2013. (XII. 16.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/53. (X. 25.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

43/2017. (X. 25.) KKM közlemény

a Magyar Köztársaság Kormánya és Mongólia Kormánya között a vámügyekben történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló Egyezmény kihirdetéséről, valamint az Egyezmény módosítása kötelező hatályának elismeréséről és kihirdetéséről szóló 2010. évi XXXIV. törvény 4. és 5. § ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/53. (X. 25.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2017/53. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/53. (X. 25.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/53. (X. 25.)

 

 

Jogszabály:

NFM közlemény

a földgáz után fizetendő tagi hozzájárulás mértékéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/53. (X. 25.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/53. (X. 25.)

 

 

2017. X. 20.

Jogszabály:

26/2017. (X. 20.) BM rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 1/2017. (II. 28.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/170. (X. 20.)

Hatályos:

2017. 10. 21.

 

Jogszabály:

15/2017. (X. 20.) HM rendelet

a tűzvédelem és a műszaki mentés honvédelmi ágazatra vonatkozó különös szabályairól

Megjelent:

MK 2017/170. (X. 20.)

Hatályos:

2017. 10. 28.

 

Jogszabály:

13/2017. (X. 20.) IM rendelet

a Végrendeletek Országos Nyilvántartásáról szóló 4/2009. (III. 6.) IRM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/170. (X. 20.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

22/2017. (X. 20.) OGY határozat

az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Megjelent:

MK 2017/170. (X. 20.)

 

 

Jogszabály:

403/2017. (X. 20.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2017/170. (X. 20.)

 

 

Jogszabály:

23/2017. (X. 20.) BM utasítás

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 8/2015. (V. 29.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/52. (X. 20.)

Hatályos:

2017. 10. 21.

 

Jogszabály:

11/2017. (X. 20.) FM utasítás

a földművelésügyi miniszter irányítása és felügyelete alá tartozó költségvetési szervek, a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok, továbbá az azok többségi részesedésével működő gazdasági társaságok által lefolytatott beszerzési és közbeszerzési eljárások előkészítésének egyes kérdéseiről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/52. (X. 20.)

Hatályos:

2017. 10. 21.

 

Jogszabály:

55/2017. (X. 20.) HM utasítás

a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezmények igénybevételéről és nyilvántartásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/52. (X. 20.)

Hatályos:

2017. 10. 21.

 

Jogszabály:

14/2017. (X. 20.) OBH utasítás

a Bírósági Határozatok Gyűjteményének közzétételével kapcsolatban a bíróságokra háruló feladatok végrehajtásáról szóló 13/2016. (XII. 22.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/52. (X. 20.)

Hatályos:

2017. 10. 21., 2018. 01. 01., 2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

Közlemény

a miniszterelnök által adományozott Külhoni Magyarságért Díj 2017. évi díjazottjairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/52. (X. 20.)

 

 

Jogszabály:

BM közlemény

a szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/52. (X. 20.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2017. november 1-je és november 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/52. (X. 20.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/52. (X. 20.)

 

 

Jogszabály:

Vác Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/52. (X. 20.)

 

 

Jogszabály:

Békés Megyei Kormányhivatal hirdetménye

hatósági ellenőri igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/52. (X. 20.)

 

 

2017. X. 18.

Jogszabály:

301/2017. (X. 18.) Korm. rendelet

a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/169. (X. 18.)

Hatályos:

2017. 10. 19.

 

Jogszabály:

25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet

a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről

Megjelent:

MK 2017/169. (X. 18.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

26/2017. (X. 18.) EMMI rendelet

egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/169. (X. 18.)

Hatályos:

2017. 10. 21., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

27/2017. (X. 18.) EMMI rendelet

a nevelési-oktatási intézmények által szervezett országhatárt átlépő autóbuszos kirándulások biztonságáról

Megjelent:

MK 2017/169. (X. 18.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

53/2017. (X. 18.) FM rendelet

a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről

Megjelent:

MK 2017/169. (X. 18.)

Hatályos:

2017. 12. 19., 2025. 01. 01., 2030. 01. 01.

 

Jogszabály:

14/2017. (X. 18.) HM rendelet

egyes jogállási kérdésekkel összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/169. (X. 18.)

Hatályos:

2017. 10. 19.

 

Jogszabály:

32/2017. (X. 18.) NGM rendelet

a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről

Megjelent:

MK 2017/169. (X. 18.)

Hatályos:

2017. 11. 17.

 

Jogszabály:

400/2017. (X. 18.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2017/169. (X. 18.)

 

 

Jogszabály:

401/2017. (X. 18.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2017/169. (X. 18.)

 

 

Jogszabály:

402/2017. (X. 18.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/169. (X. 18.)

 

 

Jogszabály:

1746/2017. (X. 18.) Korm. határozat

a Balatoni Hajózási Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére történő tőkejuttatás elhalasztásáról

Megjelent:

MK 2017/169. (X. 18.)

 

 

Jogszabály:

1747/2017. (X. 18.) Korm. határozat

a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 elfogadásáról

Megjelent:

MK 2017/169. (X. 18.)

 

 

2017. X. 17.

Jogszabály:

299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet

a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/168. (X. 17.)

Hatályos:

2017. 10. 20., 2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

300/2017. (X. 17.) Korm. rendelet

a felszámolási eljárásban az adós vagyonának nyilvános értékesítésére vonatkozó rendelkezések módosításáról

Megjelent:

MK 2017/168. (X. 17.)

Hatályos:

2017. 10. 20.

 

Jogszabály:

31/2017. (X. 17.) NGM rendelet

a bankkártya-elfogadó terminálok számának növeléséhez nyújtott támogatásról szóló 47/2016. (XII. 6.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/168. (X. 17.)

Hatályos:

2017. 10. 18.

 

Jogszabály:

41/2017. (X. 17.) NFM rendelet

az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/168. (X. 17.)

Hatályos:

2017. 10. 18.

 

Jogszabály:

25/2017. (X. 17.) AB határozat

a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 606/B. § (1) bekezdés b) és c) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezések elutasításáról

Megjelent:

MK 2017/168. (X. 17.)

 

 

Jogszabály:

26/2017. (X. 17.) AB határozat

az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 2016. december 31. napjáig hatályos 44. § (5) bekezdés i) pontja alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2017/168. (X. 17.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köm. 5016/2017/4. határozata

Terem Község Önkormányzata Képviselő-testületének törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségének elmulasztásáról

Megjelent:

MK 2017/168. (X. 17.)

 

 

Jogszabály:

20/2017. (X. 17.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/168. (X. 17.)

Hatályos:

2017. 10. 16.

 

Jogszabály:

21/2017. (X. 17.) OGY határozat

dr. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2017/168. (X. 17.)

 

 

Jogszabály:

1742/2017. (X. 17.) Korm. határozat

a központi költségvetést érintő fejezeti és címrendi módosításokról

Megjelent:

MK 2017/168. (X. 17.)

 

 

Jogszabály:

1743/2017. (X. 17.) Korm. határozat

a Szerencsejáték Felügyelet önálló informatikai működéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/168. (X. 17.)

 

 

Jogszabály:

1744/2017. (X. 17.) Korm. határozat

az Öntözésfejlesztési Stratégia megalkotásáról

Megjelent:

MK 2017/168. (X. 17.)

 

 

Jogszabály:

1745/2017. (X. 17.) Korm. határozat

a Békéscsaba Megyei Jogú Város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/168. (X. 17.)

 

 

2017. X. 13.

Jogszabály:

25/2017. (X. 13.) MvM rendelet

Keszthely vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 18/2004. (IX. 11.) TNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/167. (X. 13.)

Hatályos:

2017. 10. 21.

 

Jogszabály:

51/2017. (X. 13.) FM rendelet

az egyes agrártámogatások 2017. évi összegeinek megállapításáról

Megjelent:

MK 2017/167. (X. 13.)

Hatályos:

2017. 10. 14.

 

Jogszabály:

52/2017. (X. 13.) FM rendelet

a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/167. (X. 13.)

Hatályos:

2017. 10. 23.

 

Jogszabály:

Kúria Knk.IV.37.774/2017/2. végzése

a Fővárosi Választási Bizottság 34/2017. (VIII. 25.) FVB határozatának megváltoztatásáról

Megjelent:

MK 2017/167. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozatainak helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2017/167. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

398/2017. (X. 13.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/167. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

399/2017. (X. 13.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/167. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

41/2017. (X. 13.) MvM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal és a központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 4/2016. (III. 10.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/51. (X. 13.)

Hatályos:

2017. 10. 14.

 

Jogszabály:

47/2017. (X. 13.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/51. (X. 13.)

Hatályos:

2017. 10. 14.

 

Jogszabály:

48/2017. (X. 13.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/51. (X. 13.)

Hatályos:

2017. 10. 14.

 

Jogszabály:

49/2017. (X. 13.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/51. (X. 13.)

Hatályos:

2017. 10. 14.

 

Jogszabály:

50/2017. (X. 13.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/51. (X. 13.)

Hatályos:

2017. 10. 20.

 

Jogszabály:

38/2017. (X. 13.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/51. (X. 13.)

Hatályos:

2017. 10. 14.

 

Jogszabály:

39/2017. (X. 13.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/51. (X. 13.)

Hatályos:

2017. 10. 14.

 

Jogszabály:

40/2017. (X. 13.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/51. (X. 13.)

Hatályos:

2017. 10. 14.

 

Jogszabály:

41/2017. (X. 13.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/51. (X. 13.)

Hatályos:

2017. 10. 14.

 

Jogszabály:

26/2017. (X. 13.) NGM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/51. (X. 13.)

Hatályos:

2017. 10. 14.

 

Jogszabály:

27/2017. (X. 13.) NGM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/51. (X. 13.)

Hatályos:

2017. 10. 14.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2017/51. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/51. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/51. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökének közleménye

a "Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Emlékérem" adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/51. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

Demokrácia Központ Közalapítvány

alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/51. (X. 13.)

 

 

2017. X. 12.

Jogszabály:

2017. évi CVII. törvény

a felelősségnek a belvízi hajózásban való korlátozásáról szóló strasbourgi egyezmény (CLNI 2012) kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/166. (X. 12.)

Hatályos:

2017. 10. 13. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2017. évi CVIII. törvény

a Kanada, valamint az Európai Közösség és tagállamai közötti légiközlekedési megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/166. (X. 12.)

Hatályos:

2017. 10. 13. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2017. évi CIX. törvény

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Izrael Állam Kormánya közötti euromediterrán légiközlekedési megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/166. (X. 12.)

Hatályos:

2017. 10. 13.

 

Jogszabály:

2017. évi CX. törvény

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről a Vietnami Szocialista Köztársaság közötti átfogó partnerségi és együttműködési keretmegállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/166. (X. 12.)

Hatályos:

2017. 10. 13. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2017. évi CXI. törvény

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Afganisztáni Iszlám Köztársaság közötti partnerségi és fejlesztési együttműködési megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/166. (X. 12.)

Hatályos:

2017. 10. 13. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2017. évi CXII. törvény

a jövedelem- és a vagyonadók területén, Budapesten, 2002. szeptember 11-én aláírt Egyezmény módosításáról szóló Jegyzék kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/166. (X. 12.)

Hatályos:

2017. 10. 13.

 

Jogszabály:

2017. évi CXIII. törvény

a Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a diplomáciai ingatlanok jogi helyzetének kölcsönös rendezéséről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/166. (X. 12.)

Hatályos:

2017. 10. 13. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2017. évi CXIV. törvény

a Magyarország Kormánya és Maryland Állam között a felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/166. (X. 12.)

Hatályos:

2017. 10. 13. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2017. évi CXV. törvény

a Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/166. (X. 12.)

Hatályos:

2017. 10. 13. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2017. évi CXVI. törvény

a Magyarország Kormánya és a Ciprusi Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/166. (X. 12.)

Hatályos:

2017. 10. 13. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2017. évi CXVII. törvény

a Magyarország Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/166. (X. 12.)

Hatályos:

2017. 10. 13. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2017. évi CXVIII. törvény

a bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról

Megjelent:

MK 2017/166. (X. 12.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CXIX. törvény

a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény és egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2017/166. (X. 12.)

Hatályos:

2017. 10. 13., 2017. 12. 01., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CXX. törvény

a használati minták oltalmára vonatkozó szabályozás módosításáról

Megjelent:

MK 2017/166. (X. 12.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CXXI. törvény

az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnak a Magyar Államkincstárba történő beolvadásához szükséges törvénymódosításokról

Megjelent:

MK 2017/166. (X. 12.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CXXII. törvény

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény és a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2017/166. (X. 12.)

Hatályos:

2017. 10. 13.

 

Jogszabály:

2017. évi CXXIII. törvény

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2017/166. (X. 12.)

Hatályos:

2017. 10. 20., 2017. 11. 02.

 

Jogszabály:

393/2017. (X. 12.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/166. (X. 12.)

 

 

Jogszabály:

394/2017. (X. 12.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/166. (X. 12.)

 

 

Jogszabály:

395/2017. (X. 12.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/166. (X. 12.)

 

 

Jogszabály:

396/2017. (X. 12.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/166. (X. 12.)

 

 

Jogszabály:

397/2017. (X. 12.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2017/166. (X. 12.)

 

 

2017. X. 11.

Jogszabály:

7/2017. (X. 11.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2017. (VI. 15.) MNB utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/50. (X. 11.)

Hatályos:

2017. 10. 12.

 

Jogszabály:

39/2017. (X. 11.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/50. (X. 11.)

Hatályos:

2017. 10. 12.

 

Jogszabály:

40/2017. (X. 11.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezésének visszavonásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/50. (X. 11.)

Hatályos:

2017. 10. 12.

 

Jogszabály:

12/2017. (X. 11.) IM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/50. (X. 11.)

Hatályos:

2017. 10. 15.

 

Jogszabály:

36/2017. (X. 11.) KKM utasítás

a gépjárművek igénybevételének és használatának rendjéről szóló 33/2016. (XII. 23.) KKM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/50. (X. 11.)

Hatályos:

2017. 10. 12.

 

Jogszabály:

37/2017. (X. 11.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium Egyedi Iratkezelési Szabályzatáról szóló 25/2017. (VII. 13.) KKM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/50. (X. 11.)

Hatályos:

2017. 10. 12.

 

Jogszabály:

8/2017. (X. 11.) GVH utasítás

a közszolgálati szabályzat egyes juttatásokkal kapcsolatos szabályainak módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/50. (X. 11.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

42/2017. (X. 11.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Kenyai Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködési Megállapodás kihirdetéséről szóló 192/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/50. (X. 11.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

elismerés adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/50. (X. 11.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/50. (X. 11.)

 

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/50. (X. 11.)

 

 

2017. X. 10.

Jogszabály:

293/2017. (X. 10.) Korm. rendelet

a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

Hatályos:

2017. 10. 11.

 

Jogszabály:

294/2017. (X. 10.) Korm. rendelet

a felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

Hatályos:

2017. 10. 13.

 

Jogszabály:

295/2017. (X. 10.) Korm. rendelet

a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

Hatályos:

2017. 10. 11.

 

Jogszabály:

296/2017. (X. 10.) Korm. rendelet

a Budapest VI. kerület, Hunyadi téri vásárcsarnok rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

Hatályos:

2017. 10. 11., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

297/2017. (X. 10.) Korm. rendelet

a piliscsabai Iosephinum területén megvalósuló fejlesztések keretében az AVICENNA Kutatóintézet beruházási munkáival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

Hatályos:

2017. 10. 11.

 

Jogszabály:

298/2017. (X. 10.) Korm. rendelet

a Modern Városok Program keretében a veszprémi Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark fejlesztése és bővítése tárgyú beruházás műszaki ellenőri feladatainak ellátásáról

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

Hatályos:

2017. 10. 11.

 

Jogszabály:

50/2017. (X. 10.) FM rendelet

a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

Hatályos:

2017. 10. 11., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

30/2017. (X. 10.) NGM rendelet

az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

Hatályos:

2017. 10. 11., 2017. 11. 10., 2017. 12. 31.

 

Jogszabály:

23/2017. (X. 10.) AB határozat

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 80. § (3) bekezdés "megállapítása, vagy annak" szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

 

 

Jogszabály:

24/2017. (X. 10.) AB határozat

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 34. § (3) bekezdésével kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról, valamint a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 34. § (3) bekezdése utolsó mondata alaptörvény- ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

 

 

Jogszabály:

1724/2017. (X. 10.) Korm. határozat

a Cook-szigetekkel való diplomáciai kapcsolatok felvételéről

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

 

 

Jogszabály:

1725/2017. (X. 10.) Korm. határozat

Magyarország turisztikai országmárka építéséről

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

 

 

Jogszabály:

1726/2017. (X. 10.) Korm. határozat

a premontrei rend alapításának 900. évfordulójához kapcsolódó fejlesztésekkel összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

 

 

Jogszabály:

1727/2017. (X. 10.) Korm. határozat

az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

 

 

Jogszabály:

1728/2017. (X. 10.) Korm. határozat

a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 2. Kötött segélyhitelezés jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

 

 

Jogszabály:

1729/2017. (X. 10.) Korm. határozat

az Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése jogcím előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

 

 

Jogszabály:

1730/2017. (X. 10.) Korm. határozat

a kárpátaljai régió oktatási, kulturális és szociális intézményeinek energiahatékonysági felújításait célzó fejlesztési projektek finanszírozásának támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

 

 

Jogszabály:

1731/2017. (X. 10.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a Kaposvári Kaposi Mór Kórház déli épülettömb rehabilitációjának megvalósítása érdekében támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

 

 

Jogszabály:

1732/2017. (X. 10.) Korm. határozat

a Magyar Állami Operaház működési költségeinek kiegészítő támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

 

 

Jogszabály:

1733/2017. (X. 10.) Korm. határozat

a piliscsabai Iosephinum területén megvalósuló fejlesztések keretében az AVICENNA Kutatóintézet beruházási munkáival összefüggő egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

 

 

Jogszabály:

1734/2017. (X. 10.) Korm. határozat

a Modern Városok Program részeként megvalósuló Pécsi Tudományegyetem idegen nyelvű képzései bővítéséhez kapcsolódó kapacitás fejlesztéséhez, valamint a kutatási-fejlesztési potenciáljának fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról szóló 1035/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

 

 

Jogszabály:

1735/2017. (X. 10.) Korm. határozat

a KEHOP-2.2.2-15-2016-00090 azonosító számú ("Eger város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

Hatályos:

2017. 10. 11.

 

Jogszabály:

1736/2017. (X. 10.) Korm. határozat

a KEHOP-2.2.2-15-2016-00085 azonosító számú projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

Hatályos:

2017. 10. 11.

 

Jogszabály:

1737/2017. (X. 10.) Korm. határozat

a KEHOP-2.2.2-15-2016-00091 azonosító számú ("Gyöngyös és térsége szennyvízelvezetésének és -tisztításának fejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

Hatályos:

2017. 10. 11.

 

Jogszabály:

1738/2017. (X. 10.) Korm. határozat

a KEHOP-2.3.0-16-2017-00001 azonosító számú ("HUHA II. Új Hulladék-hasznosító és Iszapégető Erőmű" című) nagyprojekt-javaslattal összefüggő egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

 

 

Jogszabály:

1739/2017. (X. 10.) Korm. határozat

a KEHOP-1.5.0-15-2016-00007 azonosító számú ("Záportározók építése a Baranya csatorna vízgyűjtőjén" című) projekt tekintetében az ingatlanvásárlás költségtípusra történő átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

 

 

Jogszabály:

1740/2017. (X. 10.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat és a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

Hatályos:

2017. 10. 11.

 

Jogszabály:

1741/2017. (X. 10.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

 

 

2017. X. 9.

Jogszabály:

39/2017. (X. 9.) NFM rendelet

a bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók fenntarthatósági követelményeknek való megfelelésével kapcsolatos üvegházhatású gázkibocsátás elkerülés kiszámításának szabályairól

Megjelent:

MK 2017/164. (X. 9.)

Hatályos:

2017. 10. 12.

 

Jogszabály:

40/2017. (X. 9.) NFM rendelet

a megújuló forrásokból előállított energia részarányának kiszámítási módszertanáról szóló 1/2012. (I. 20.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/164. (X. 9.)

Hatályos:

2017. 10. 12.

 

Jogszabály:

1722/2017. (X. 9.) Korm. határozat

az egyes települési önkormányzatok támogatását érintő kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2017/164. (X. 9.)

 

 

Jogszabály:

1723/2017. (X. 9.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.2-17-2017-00001 azonosító számú ("Irmák Nonprofit Kft. - Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató Otthon és Intézményeinek férőhely kiváltása" című) projektjavaslat tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő átcsoportosításáról

Megjelent:

MK 2017/164. (X. 9.)

 

 

2017. X. 6.

Jogszabály:

29/2017. (X. 6.) NGM rendelet

a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 55/2016. (XII. 21.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/163. (X. 6.)

Hatályos:

2017. 10. 07.

 

2017. X. 5.

Jogszabály:

292/2017. (X. 5.) Korm. rendelet

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer kialakításával és működtetésével, valamint a jogosulatlan úthasználat miatt kiszabott bírságokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 233/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/162. (X. 5.)

Hatályos:

2017. 10. 06.

 

Jogszabály:

19/2017. (X. 5.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság megyéiről, a megyék nevéről és székhelyéről szóló 67/1990. (VIII. 14.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/162. (X. 5.)

Hatályos:

2017. 10. 06., 2020. 06. 04.

 

Jogszabály:

1719/2017. (X. 5.) Korm. határozat

a kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról létrehozott közös egyezmény szerinti hatodik Nemzeti Jelentésről és a részes államok nemzeti jelentéseit megvitató felülvizsgálati értekezleten való magyar részvételről

Megjelent:

MK 2017/162. (X. 5.)

 

 

Jogszabály:

1720/2017. (X. 5.) Korm. határozat

az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer fővárosi és megyei kormányhivatalokban történő megvalósításához kapcsolódó további feladatokról

Megjelent:

MK 2017/162. (X. 5.)

 

 

Jogszabály:

1721/2017. (X. 5.) Korm. határozat

a 2018. évi IIHF Divízió I./A Jégkorong Világbajnokság megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/162. (X. 5.)

 

 

Jogszabály:

38/2017. (X. 5.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/49. (X. 5.)

Hatályos:

2017. 10. 06.

 

Jogszabály:

22/2017. (X. 5.) BM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/49. (X. 5.)

Hatályos:

2017. 10. 06.

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/49. (X. 5.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/49. (X. 5.)

 

 

Jogszabály:

Gyula Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/49. (X. 5.)

 

 

Jogszabály:

Kerepes Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/49. (X. 5.)

 

 

Jogszabály:

Hadigondozottak Közalapítvány

alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/49. (X. 5.)

 

 

2017. X. 3.

Jogszabály:

22/2017. (X. 3.) EMMI rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/160. (X. 3.)

Hatályos:

2017. 10. 04.

 

Jogszabály:

23/2017. (X. 3.) EMMI rendelet

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény végrehajtását szolgáló egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/160. (X. 3.)

Hatályos:

2017. 10. 04., 2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

24/2017. (X. 3.) EMMI rendelet

egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/160. (X. 3.)

Hatályos:

2017. 10. 04., 2017. 10. 15., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

28/2017. (X. 3.) NGM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM rendeletnek a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosításáról szóló 2017. évi LXXXVI. törvénnyel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2017/160. (X. 3.)

Hatályos:

2017. 10. 04.

 

Jogszabály:

17/2017. (X. 3.) OGY határozat

az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 11/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/160. (X. 3.)

Hatályos:

2017. 10. 02.

 

Jogszabály:

18/2017. (X. 3.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/160. (X. 3.)

Hatályos:

2017. 10. 02.

 

Jogszabály:

382/2017. (X. 3.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/160. (X. 3.)

 

 

Jogszabály:

383/2017. (X. 3.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/160. (X. 3.)

 

 

Jogszabály:

384/2017. (X. 3.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/160. (X. 3.)

 

 

Jogszabály:

385/2017. (X. 3.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/160. (X. 3.)

 

 

Jogszabály:

386/2017. (X. 3.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/160. (X. 3.)

 

 

Jogszabály:

387/2017. (X. 3.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/160. (X. 3.)

 

 

Jogszabály:

388/2017. (X. 3.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/160. (X. 3.)

 

 

Jogszabály:

389/2017. (X. 3.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/160. (X. 3.)

 

 

Jogszabály:

390/2017. (X. 3.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/160. (X. 3.)

 

 

Jogszabály:

391/2017. (X. 3.) KE határozat

a 368/2014. (IX. 23.) KE határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/160. (X. 3.)

 

 

Jogszabály:

392/2017. (X. 3.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/160. (X. 3.)

 

 

Jogszabály:

291/2017. (X. 3.) Korm. rendelet

a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/161. (X. 3.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

1714/2017. (X. 3.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Összevont szakellátás jogcíme 2018. évi előirányzatának, valamint a többletkapacitás-befogadások teljesítményének finanszírozására meghatározott összeg megemeléséről

Megjelent:

MK 2017/161. (X. 3.)

 

 

Jogszabály:

1715/2017. (X. 3.) Korm. határozat

a minimálbér-emelésnek és garantált bérminimum-emelésnek a Belügyminisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságokra és azok leányvállalataira, valamint a belügyminiszter közvetlen irányítása alatt álló költségvetési szervek tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokra és azok leányvállalataira gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/161. (X. 3.)

 

 

Jogszabály:

1716/2017. (X. 3.) Korm. határozat

a szociális intézményi férőhelykiváltás folyamatához kapcsolódó forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/161. (X. 3.)

 

 

Jogszabály:

1717/2017. (X. 3.) Korm. határozat

a helyi érdekű települési fejlesztések érdekében szükséges források biztosításáról, valamint a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/161. (X. 3.)

 

 

Jogszabály:

1718/2017. (X. 3.) Korm. határozat

a Szolnoki Szigligeti Színház felújítása előkészítésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/161. (X. 3.)