Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából.
A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli.

 

Változásmutató

Új jogszabályok.

Jogszabály:

268/2014. (XI. 3.) Korm. rendelet

egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2014/149. (XI. 3.)

Hatályos:

2014. 11. 04.

 

Jogszabály:

41/2014. (XI. 3.) MNB rendelet

a "Ganz Ábrahám" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2014/149. (XI. 3.)

Hatályos:

2014. 11. 06.

 

Jogszabály:

21/2014. (XI. 3.) FM rendelet

a természetes édesítőszerek termékpályáinak szabályozásához kapcsolódó egyes kérdésekről szóló 129/2007. (X. 31.) FVM rendelet, valamint a cukorrépa-termelők 2013. évi nemzeti kiegészítő támogatásáról szóló 79/2013. (IX. 13.) VM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/149. (XI. 3.)

Hatályos:

2014. 11. 04.

 

Jogszabály:

22/2014. (XI. 3.) FM rendelet

a sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/149. (XI. 3.)

Hatályos:

2014. 11. 06.

 

Jogszabály:

23/2014. (XI. 3.) FM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2014. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 35/2014. (IV. 4.) VM rendelet alapján nyújtható átmeneti nemzeti támogatások jogcímeihez kapcsolódó támogatási összegekről

Megjelent:

MK 2014/149. (XI. 3.)

Hatályos:

2014. 11. 06.

 

Jogszabály:

32/2014. (XI. 3.) AB határozat

a szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 137. § (1) bekezdése nemzetközi szerződésbe ütközésének, valamint alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2014/149. (XI. 3.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf. 5020/2014/7. végzése

közterületi tartózkodás jogellenességéről

Megjelent:

MK 2014/149. (XI. 3.)

 

 

Jogszabály:

423/2014. (XI. 3.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2014/149. (XI. 3.)

 

 

Jogszabály:

424/2014. (XI. 3.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2014/149. (XI. 3.)

 

 

Jogszabály:

425/2014. (XI. 3.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/149. (XI. 3.)

 

 

Jogszabály:

1594/2014. (XI. 3.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és az Európai Űrügynökség között Magyarország csatlakozásáról az Európai Űrügynökséget létrehozó Alapokmányhoz és az erre vonatkozó szerződési feltételekről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2014/149. (XI. 3.)

 

 

Jogszabály:

1595/2014. (XI. 3.) Korm. határozat

a 2014. évi hiánycél tartásához szükséges intézkedésekről szóló 1381/2014. (VII. 17.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2014/149. (XI. 3.)

 

 

Jogszabály:

1596/2014. (XI. 3.) Korm. határozat

a Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2014/149. (XI. 3.)

 

 

Jogszabály:

1597/2014. (XI. 3.) Korm. határozat

a Nemzeti Táncszínház új játszóhelyéhez szükséges forrás biztosításáról és a kapcsolódó intézkedésekről

Megjelent:

MK 2014/149. (XI. 3.)

 

 

Jogszabály:

269/2014. (XI. 4.) Korm. rendelet

a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programja részét képező beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

Hatályos:

2014. 11. 05.

 

Jogszabály:

270/2014. (XI. 4.) Korm. rendelet

a fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem beruházási program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

Hatályos:

2014. 11. 05.

 

Jogszabály:

271/2014. (XI. 4.) Korm. rendelet

a 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának megvalósításával kapcsolatos egyes feladatok irányítását és lebonyolítását végrehajtó szervezet kijelöléséről

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

Hatályos:

2014. 11. 05.

 

Jogszabály:

1598/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

a NATO műveleti alárendeltségű légijárművek alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

1599/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

a NATO műveleti alárendeltségű légvédelmi készenléti elfogó légijárművek alkalmazásáról szóló 1587/2012. (XII. 17.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

Hatályos:

2014. 11. 05.

 

Jogszabály:

1600/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

az ENSZ Gyermekalapja Globális Szolgáltató Központjának Budapestre telepítéséről szóló tárgyalások megkezdéséről

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

1601/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Szaúd-arábiai Királyság Kormánya között az atomenergia békés célú felhasználásáról szóló együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

1602/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

az Államreform Bizottság felállításáról

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

Hatályos:

2014. 11. 05.

 

Jogszabály:

1603/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

a Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II., Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája, a Köznevelés-fejlesztési stratégia, továbbá a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia elfogadásáról

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

1604/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

a Hajógyári-sziget közösségi és kulturális fejlesztési koncepciójáról

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

1605/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programjának megvalósításához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

1606/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

a Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet közfeladatainak gazdasági társaság részére történő átadásáról

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

1607/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

az egyes törvényeknek a kormányzati szerkezetalakítással összefüggő módosításáról szóló 2014. évi XXXV. törvényben foglaltak végrehajtása érdekében az állami tulajdonú erdészeti társaságok feletti állami tulajdonosi jogkör átadásához kapcsolódó fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

1608/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény alapján a XI. Miniszterelnökség fejezet, 15. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 52. Járási szociális feladatok ellátása jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

1609/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

a Belügyminisztérium és az Országgyűlés fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

1610/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

külképviseleti feladatok ellátása érdekében a Honvédelmi Minisztérium és a Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

1611/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

a Belügyminisztériumtól a Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz vezényelt állomány pénzügyi járandóságainak rendezése érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

1612/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere kiterjesztésére irányuló informatikai rendszerfejlesztési projekt (IIER2) forrásbiztosításáról

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

1613/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

a nemzeti park igazgatóságok számára a védettségi szint helyreállítása érdekében szükséges fedezet biztosítása céljából történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

1614/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

a Kárpát Régió Üzleti Hálózat üzemeltetése fejezeti kezelésű előirányzat címrendi besorolásának módosításáról

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

1615/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

a Szent István Egyetem által a kistérségi közfoglalkoztatási mintaprogramok mezőgazdasági programeleme megvalósításához nyújtott szakmai segítő tevékenység ellátása céljából bevont hallgatók ösztöndíjának biztosítása érdekében a Belügyminisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

1616/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

a fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem beruházási program megvalósításáról és a szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

1617/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

a Tiszapüspöki község külterületén fekvő, egyes ipari-gazdasági övezetbe tartozó földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

1618/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

a Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 elfogadásáról

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

1619/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

a Dél-Alföldi Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve egyes prioritásainak módosításáról, valamint a DAOP-2.1.1/G-11-k-2012-0001 azonosító számú ("Hétköznapok és ünnepek az alföldi kastélyokban - A gyulai Almásy-kastély évszázadai" című) és a DAOP-2.1.1/G-11-k2-2012-0002 azonosító számú ("A Szegedi Dóm turisztikai vonzerővé fejlesztése" című) kiemelt projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

1620/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

a Nyugat-Dunántúli Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról és az NYDOP-2.1.1/A.B-12-k-2012-0001 azonosító számú ("Eszterháza Közép-Európai Kulturális Központ III. fejlesztési ütem" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

1621/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0013 azonosító számú ("Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

1622/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

a KEOP-2.2.2/C/14-2014-0001 azonosító számú ("Regionális vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása" című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

127/2014. (XI. 4.) ME határozat

állami felsőoktatási intézmények kancellárjainak megbízásáról

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

128/2014. (XI. 4.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

129/2014. (XI. 4.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

130/2014. (XI. 4.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár felmentéséről

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Megjelent:

MK 2014/151. (XI. 5.)

Hatályos:

2014. 11. 06., 2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

40/2014. (XI. 5.) OGY határozat

dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2014/151. (XI. 5.)

 

 

Jogszabály:

1623/2014. (XI. 5.) Korm. határozat

a központi költségvetés terhére nyújtott támogatások egységes szabályok szerinti biztosításáról

Megjelent:

MK 2014/151. (XI. 5.)

 

 

Jogszabály:

1624/2014. (XI. 5.) Korm. határozat

Megjelent:

MK 2014/151. (XI. 5.)

 

 

Jogszabály:

1625/2014. (XI. 5.) Korm. határozat

a KEOP-1.3.0/09-11-2013-0035 azonosító számú ("Dombóvár és térsége ivóvízminőség javító programja" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1547/2013. (VIII. 15.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2014/151. (XI. 5.)

 

 

Jogszabály:

1626/2014. (XI. 5.) Korm. határozat

a KÖZOP-4.5.0-09-11-2012-0003 azonosító számú ("A Csepeli Szabadkikötő intermodális és kapacitásbővítő fejlesztése 1. ütemének kivitelezése" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2014/151. (XI. 5.)

 

 

Jogszabály:

1627/2014. (XI. 5.) Korm. határozat

az "Elővárosi vasúti személyszállítás céljára 6+15 db villamos motorvonat beszerzése a MÁV-START Zrt. részére" tárgyú projekt műszaki tartalmának jóváhagyásáról és a közbeszerzési eljárásának megindításáról

Megjelent:

MK 2014/151. (XI. 5.)

 

 

Jogszabály:

2014. évi LIV. törvény

az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2014/152. (XI. 6.)

Hatályos:

2014. 11. 09.

 

Jogszabály:

2014. évi LV. törvény

a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény és az ahhoz kapcsolódó egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2014/152. (XI. 6.)

Hatályos:

2014. 11. 17.

 

Jogszabály:

273/2014. (XI. 6.) Korm. rendelet

a Miniszterelnökség budavári elhelyezését biztosító felújítási és építési beruházás megvalósításához kapcsolódó egyes beszerzéseknek a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről szóló 232/2014. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/152. (XI. 6.)

Hatályos:

2014. 11. 07.

 

Jogszabály:

274/2014. (XI. 6.) Korm. rendelet

az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer kialakításához és működtetéséhez kapcsolódó beszerzésnek a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről

Megjelent:

MK 2014/152. (XI. 6.)

Hatályos:

2014. 11. 07.

 

Jogszabály:

275/2014. (XI. 6.) Korm. rendelet

az egységes elektronikus kormányzati érkeztető rendszer kialakításához kapcsolódó beszerzésnek a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről

Megjelent:

MK 2014/152. (XI. 6.)

Hatályos:

2014. 11. 07.

 

Jogszabály:

276/2014. (XI. 6.) Korm. rendelet

a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről, valamint az ezzel összefüggő átmeneti rendelkezésről

Megjelent:

MK 2014/152. (XI. 6.)

Hatályos:

2014. 11. 07.

 

Jogszabály:

10/2014. (XI. 6.) MEKH rendelet

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 14.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/152. (XI. 6.)

Hatályos:

2014. 12. 07.

 

Jogszabály:

7/2014. (XI. 6.) IM rendelet

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a megismételt szavazás, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek időközi választása, a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a megismételt szavazás és a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről

Megjelent:

MK 2014/152. (XI. 6.)

Hatályos:

2014. 11. 07.

 

Jogszabály:

24/2014. (XI. 6.) FM rendelet

Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet és a sertésfeldolgozást végző élelmiszer- feldolgozók részére nyújtott "de minimis" támogatásról szóló 67/2013. (VII. 29.) VM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/152. (XI. 6.)

Hatályos:

2014. 11. 09., 2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

1628/2014. (XI. 6.) Korm. határozat

a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzésekre vonatkozó új szabályozás kidolgozásával kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

MK 2014/152. (XI. 6.)

 

 

Jogszabály:

1629/2014. (XI. 6.) Korm. határozat

az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer bevezetésével összefüggő jogalkotási és egyes fejlesztési feladatokról

Megjelent:

MK 2014/152. (XI. 6.)

 

 

Jogszabály:

1630/2014. (XI. 6.) Korm. határozat

a Budai Várban található Karmelita kolostor vagyonkezelésével összefüggő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2014/152. (XI. 6.)

 

 

Jogszabály:

1631/2014. (XI. 6.) Korm. határozat

a "Digitális Nemzet Fejlesztési Program" megvalósításáról

Megjelent:

MK 2014/152. (XI. 6.)

 

 

Jogszabály:

20/2014. (XI. 6.) BM utasítás

a Belügyminisztérium hivatali szervezetei kötelezettségvállalási, utalványozási és ellenjegyzési, valamint érvényesítési rendjéről szóló 26/2013. (VIII. 30.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/55. (XI. 6.)

Hatályos:

2014. 11. 07.

 

Jogszabály:

38/2014. (XI. 6.) EMMI utasítás

az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/55. (XI. 6.)

Hatályos:

2014. 11. 07.

 

Jogszabály:

39/2014. (XI. 6.) EMMI utasítás

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/55. (XI. 6.)

Hatályos:

2014. 11. 07.

 

Jogszabály:

1/2014. (XI. 6.) KKM KÁT utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium munkarendjének meghatározásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/55. (XI. 6.)

Hatályos:

2014. 11. 07.

 

Jogszabály:

38/2014. (XI. 6.) ORFK utasítás

a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok, a rendőrkapitányságok és a határrendészeti kirendeltségek objektív mérőrendszer alapján történő értékelésének eljárásáról szóló 18/2012. (X. 12.) ORFK utasítás hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/55. (XI. 6.)

Hatályos:

2014. 11. 07.

 

Jogszabály:

39/2014. (XI. 6.) ORFK utasítás

a békeidőszaki fegyverzeti és vegyivédelmi eszközei javítóanyag- és alkatrészellátás tervezésének és fegyver kiegészítő cikkeinek meghatározásáról, valamint egyes rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 14/2012. (VIII. 24.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/55. (XI. 6.)

Hatályos:

2014. 11. 07.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2014/55. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/55. (XI. 6.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/55. (XI. 6.)

 

 

Jogszabály:

Salgótarján Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/55. (XI. 6.)

 

 

Jogszabály:

42/2014. (XI. 7.) MNB rendelet

a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámolás módszertanának általános szabályairól

Megjelent:

MK 2014/153. (XI. 7.)

Hatályos:

2014. 11. 08.

 

Jogszabály:

33/2014. (XI. 7.) AB határozat

a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseivel kapcsolatos bírói kezdeményezések elutasításáról

Megjelent:

MK 2014/153. (XI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1632/2014. (XI. 7.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritásának módosításáról

Megjelent:

MK 2014/153. (XI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1633/2014. (XI. 7.) Korm. határozat

a KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú ("Az egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban I. ütem" című) és a KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0002 azonosító számú ("Az egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban II. ütem" című) projektek összköltségének növeléséről, szakaszolásáról, valamint a projektek második szakaszában felmerülő költségek fedezetének biztosításáról

Megjelent:

MK 2014/153. (XI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1634/2014. (XI. 7.) Korm. határozat

a KEOP-2012-5.6.0 jelű ("Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai" című) konstrukcióra szociális intézmények által benyújtott pályázatokról szóló 1502/2014. (IX. 5.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2014/153. (XI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1635/2014. (XI. 7.) Korm. határozat

a KÖZOP-5.5.0-09-11-2014-0010 azonosító számú ("Az elővárosi vasútvonalak megállóhelyei megközelítésének fejlesztése, a ráhordás feltételeinek javítása: P+R és B+R parkolók, buszfordulók építése II. ütem" című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről

Megjelent:

MK 2014/153. (XI. 7.)

 

 

Jogszabály:

2014. évi LVI. törvény

Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2014/154. (XI. 13.)

Hatályos:

2014. 11. 14. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2014. évi LVII. törvény

Magyarország Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között a közös államhatáron lévő határátkelőhelyekről és határátlépési pontokról, valamint a közúti és vízi közlekedésben a határforgalom ellenőrzésében történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2014/154. (XI. 13.)

Hatályos:

2014. 11. 14. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2014. évi LVIII. törvény

a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2014/154. (XI. 13.)

Hatályos:

2014. 11. 14. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2014. évi LIX. törvény

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2014/154. (XI. 13.)

Hatályos:

2014. 11. 14.

 

Jogszabály:

2014. évi LX. törvény

a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény, valamint a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2014/154. (XI. 13.)

Hatályos:

2014. 11. 21.

 

Jogszabály:

2014. évi LXI. törvény

a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény, valamint a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2014/154. (XI. 13.)

Hatályos:

2014. 11. 21.

 

Jogszabály:

43/2014. (XI. 13.) MNB rendelet

a "Lechner Ödön" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2014/154. (XI. 13.)

Hatályos:

2014. 11. 19.

 

Jogszabály:

44/2014. (XI. 13.) MNB rendelet

a "Lechner Ödön" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2014/154. (XI. 13.)

Hatályos:

2014. 11. 19.

 

Jogszabály:

45/2014. (XI. 13.) MNB rendelet

a "Zrínyi Miklós" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2014/154. (XI. 13.)

Hatályos:

2014. 11. 18.

 

Jogszabály:

46/2014. (XI. 13.) MNB rendelet

a "Zrínyi Miklós" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2014/154. (XI. 13.)

Hatályos:

2014. 11. 18.

 

Jogszabály:

1/2014. Közigazgatási-munkaügyi jogegységi határozat

a Legfelsőbb Bíróság által hozott 4/2005., 1/2006., 4/2006. és 5/2006. közigazgatási jogegységi határozat hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2014/154. (XI. 13.)

 

 

Jogszabály:

41/2014. (XI. 13.) OGY határozat

a Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2013. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről című beszámoló elfogadásáról

Megjelent:

MK 2014/154. (XI. 13.)

Hatályos:

2014. 11. 14.

 

Jogszabály:

426/2014. (XI. 13.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2014/154. (XI. 13.)

 

 

Jogszabály:

427/2014. (XI. 13.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2014/154. (XI. 13.)

 

 

Jogszabály:

40/2014. (XI. 13.) EMMI utasítás

az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/56. (XI. 13.)

Hatályos:

2014. 11. 14.

 

Jogszabály:

6/2014. (XI. 13.) FM utasítás

az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/56. (XI. 13.)

Hatályos:

2014. 11. 14.

 

Jogszabály:

74/2014. (XI. 13.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium Hadfelszerelési és Hadiipari Fejlesztési Munkacsoport létrehozásáról, feladatairól és működési rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/56. (XI. 13.)

Hatályos:

2014. 12. 15.

 

Jogszabály:

75/2014. (XI. 13.) HM utasítás

a hadfelszerelés fejlesztésével és a nemzeti hadfelszerelési igazgató feladataival összefüggő egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/56. (XI. 13.)

Hatályos:

2014. 11. 14.

 

Jogszabály:

11/2014. (XI. 13.) NIH utasítás

a Nemzeti Innovációs Hivatal Egyedi Iratkezelési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/56. (XI. 13.)

Hatályos:

2014. 11. 21.

 

Jogszabály:

40/2014. (XI. 13.) ORFK utasítás

a Rendőrség közúti szolgálati gépjárművei műszaki és közlekedésbiztonsági állapotának ellenőrzéséről szóló 42/2010. (OT 24.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/56. (XI. 13.)

Hatályos:

2014. 11. 14.

 

Jogszabály:

13/2014. (XI. 13.) KKM közlemény

az Oroszországi Föderáció Kormánya és Magyarország Kormánya között a Magyarország Kormányának a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2014. évi XXIV. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/56. (XI. 13.)

 

 

Jogszabály:

14/2014. (XI. 13.) KKM közlemény

a Magyarország és a Szerb Köztársaság között a szociális biztonságról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2013. évi CCXXXIV. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/56. (XI. 13.)

 

 

Jogszabály:

15/2014. (XI. 13.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Abaújvár és Kechnec (Kenyhec) települések közti közúti Hernád-híd és a csatlakozó utak megépítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2014. évi XLVI. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/56. (XI. 13.)

 

 

Jogszabály:

16/2014. (XI. 13.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya közötti, a vízgazdálkodás területén való együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 114/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/56. (XI. 13.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2014/56. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/56. (XI. 13.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/56. (XI. 13.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara közleménye

érvényét vesztett végrehajtó-helyettesi igazolványról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/56. (XI. 13.)

 

 

Jogszabály:

Balassagyarmat Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/56. (XI. 13.)

 

 

Jogszabály:

277/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet

a vasúti közlekedési hatóság által kiszabható bírság mértékéről és megfizetésének részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2014/155. (XI. 14.)

Hatályos:

2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet

az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról

Megjelent:

MK 2014/155. (XI. 14.)

Hatályos:

2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

279/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet

a környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet, valamint a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/155. (XI. 14.)

Hatályos:

2014. 11. 15.

 

Jogszabály:

280/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet

egyes építésügyi és településügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2014/155. (XI. 14.)

Hatályos:

2014. 11. 17.

 

Jogszabály:

281/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet

a védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/155. (XI. 14.)

Hatályos:

2014. 11. 15.

 

Jogszabály:

282/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet

a WELT 2000 Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság társasági üzletrészének a Magyar Állam javára történő megszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

Megjelent:

MK 2014/155. (XI. 14.)

Hatályos:

2014. 11. 15.

 

Jogszabály:

45/2014. (XI. 14.) NFM rendelet

az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről

Megjelent:

MK 2014/155. (XI. 14.)

Hatályos:

2014. 11. 15.

 

Jogszabály:

34/2014. (XI. 14.) AB határozat

a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény egésze, valamint egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezések elutasításáról

Megjelent:

MK 2014/155. (XI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1636/2014. (XI. 14.) Korm. határozat

a Magyarország és az Albán Köztársaság között a szociális biztonságról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2014/155. (XI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1637/2014. (XI. 14.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Kormány közötti Légiközlekedési Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2014/155. (XI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1638/2014. (XI. 14.) Korm. határozat

a német-magyar barátság évéről és ezzel összefüggésben a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/155. (XI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1639/2014. (XI. 14.) Korm. határozat

a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok egyedi beszámolási célokra történő hazai alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2014/155. (XI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1640/2014. (XI. 14.) Korm. határozat

a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (S3) elfogadásáról és a Kutatási Infrastruktúrák Európai Stratégiai Fóruma Útitervében szereplő kutatási infrastruktúra nagyprojektekben való magyar részvételről

Megjelent:

MK 2014/155. (XI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1641/2014. (XI. 14.) Korm. határozat

az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer létrehozásáról szóló 1584/2014. (X. 16.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2014/155. (XI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1642/2014. (XI. 14.) Korm. határozat

a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által üzemeltetett üdülőingatlanokról szóló 1549/2014. (X. 1.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2014/155. (XI. 14.)

Hatályos:

2014. 11. 15.

 

Jogszabály:

1643/2014. (XI. 14.) Korm. határozat

a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központja által ellátott egyes feladatoknak a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ részére történő átadásáról szóló 1513/2014. (IX. 16.) Korm. határozat végrehajtásának feltételeiről

Megjelent:

MK 2014/155. (XI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1644/2014. (XI. 14.) Korm. határozat

a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára által irányított szervezeti egységek Kecskemétre történő áthelyezésével kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

MK 2014/155. (XI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1645/2014. (XI. 14.) Korm. határozat

a vízügyi ágazat irányításának átalakítása érdekében a vízvédelmi feladatok ellátásához szükséges, a Belügyminisztérium és a Földművelésügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/155. (XI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1646/2014. (XI. 14.) Korm. határozat

a bevett egyházakat megillető hit- és erkölcstan oktatáshoz kapcsolódó támogatások biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/155. (XI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1647/2014. (XI. 14.) Korm. határozat

egyes egészségügyi intézmények infrastrukturális fejlesztését célzó projektek megvalósítása érdekében szükséges források finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2014/155. (XI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1648/2014. (XI. 14.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évi akcióterve 6. prioritásának módosításáról, valamint a prioritás keretében kiemelt projekt előzetes nevesítéséről és felhívás közzétételéről

Megjelent:

MK 2014/155. (XI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1649/2014. (XI. 14.) Korm. határozat

a KÖZOP-4.3.0-08-2008-0001 azonosító számú ("Záhony térség belső közúti infrastruktúrájának az ipari és logisztikai befektetésekkel összehangolt fejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2014/155. (XI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1650/2014. (XI. 14.) Korm. határozat

a TIOP-1.3.1-07/1-2F-2008-0005 azonosító számú ("A Miskolci Egyetem hazai és nemzetközi versenyképességének komplex megújítása" című) projekt költségnövekményének jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2014/155. (XI. 14.)

 

 

Jogszabály:

7/2014. (XI. 14.) IM utasítás

az Igazságügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/57. (XI. 14.)

Hatályos:

2014. 11. 15.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2014/57. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/57. (XI. 14.)

 

 

Jogszabály:

283/2014. (XI. 17.) Korm. rendelet

a központi címregiszter kialakításához szükséges adatellenőrzési feladatokról szóló 216/2014. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/156. (XI. 17.)

Hatályos:

2014. 11. 18.

 

Jogszabály:

428/2014. (XI. 17.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/156. (XI. 17.)

 

 

Jogszabály:

429/2014. (XI. 17.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2014/156. (XI. 17.)

 

 

Jogszabály:

430/2014. (XI. 17.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2014/156. (XI. 17.)

 

 

Jogszabály:

1651/2014. (XI. 17.) Korm. határozat

a Nemzetközi Energia Ügynökség székházáthelyezésének kérdéséről

Megjelent:

MK 2014/156. (XI. 17.)

 

 

Jogszabály:

1652/2014. (XI. 17.) Korm. határozat

a 2013. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és a pártalapítványok tartalékának átcsoportosításáról

Megjelent:

MK 2014/156. (XI. 17.)

 

 

Jogszabály:

1653/2014. (XI. 17.) Korm. határozat

a Magyar Művészeti Akadémia és Titkársága számára történő irodaépület-vásárlás fedezete biztosításához szükséges fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/156. (XI. 17.)

 

 

Jogszabály:

1654/2014. (XI. 17.) Korm. határozat

a fővárosi közösségi közlekedés biztonságos működtetése érdekében szükséges időszerű feladatokról

Megjelent:

MK 2014/156. (XI. 17.)

 

 

Jogszabály:

1655/2014. (XI. 17.) Korm. határozat

a budapesti 4-es metróvonal üzembehelyezésével bővülő fővárosi közösségi közlekedési rendszer működtetéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2014/156. (XI. 17.)

 

 

Jogszabály:

8/2014. (XI. 17.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/58. (XI. 17.)

Hatályos:

2014. 11. 18.

 

Jogszabály:

21/2014. (XI. 17.) BM utasítás

a Belügyminisztérium Beszerzési Szabályzatának kiadásáról szóló 2/2013. (I. 31.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/58. (XI. 17.)

Hatályos:

2014. 11. 18.

 

Jogszabály:

7/2014. (XI. 17.) FM utasítás

a XII. Földművelésügyi Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos gazdálkodás belső normáiról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/58. (XI. 17.)

Hatályos:

2014. 11. 18.

 

Jogszabály:

12/2014. (XI. 17.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/58. (XI. 17.)

Hatályos:

2014. 11. 18.

 

Jogszabály:

FM felhívás

a minisztérium hatáskörébe tartozó szakmai tanulmányi versenyekre a 2014/2015-ös tanévben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/58. (XI. 17.)

 

 

Jogszabály:

NFM közlemény

az ADR 1.5.1 szakasza szerinti M280 számú multilaterális megállapodás aláírásáról és hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/58. (XI. 17.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2014. december 1-je és december 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/58. (XI. 17.)

 

 

Jogszabály:

Jólét és Szabadság Demokrata Közösség módosított beszámolója

az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/58. (XI. 17.)

 

 

Jogszabály:

47/2014. (XI. 19.) MNB rendelet

a Magyar Nemzeti Bank elnöke által adományozható díjakról szóló 27/2013. (XII. 10.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/157. (XI. 19.)

Hatályos:

2014. 11. 20.

 

Jogszabály:

7/2014. (XI. 19.) MvM rendelet

a területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/157. (XI. 19.)

Hatályos:

2014. 11. 20.

 

Jogszabály:

8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2014/157. (XI. 19.)

Hatályos:

2014. 11. 20.

 

Jogszabály:

35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet

egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról

Megjelent:

MK 2014/157. (XI. 19.)

Hatályos:

2014. 12. 04.

 

Jogszabály:

46/2014. (XI. 19.) NFM rendelet

az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 77/2012. (XII. 22.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/157. (XI. 19.)

Hatályos:

2014. 11. 20.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf. 5030/2014/4. határozata

Felsőgagy Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 5/2014. (II. 25.) önkormányzati rendeletének megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2014/157. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf. 5033/2014/4. határozata

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 10/2010. (V. 27.) önkormányzati rendeletének 2012. január 1. és 2012. május 14. között hatályos 8. §-a törvényellenességének megállapításáról

Megjelent:

MK 2014/157. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

1656/2014. (XI. 19.) Korm. határozat

a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósuló Bozsik Stadion fejlesztéséhez kapcsolódó intézkedésekről

Megjelent:

MK 2014/157. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

1657/2014. (XI. 19.) Korm. határozat

Balatonfüred Város Önkormányzata feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/157. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

131/2014. (XI. 19.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2014/157. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

132/2014. (XI. 19.) ME határozat

főiskolai tanár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2014/157. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

133/2014. (XI. 19.) ME határozat

az Országos Statisztikai Tanács tagjának felmentéséről és új tag megbízásáról

Megjelent:

MK 2014/157. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

3/2014. (XI. 19.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2014. (VIII. 5.) MNB utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/59. (XI. 19.)

Hatályos:

2014. 11. 20.

 

Jogszabály:

9/2014. (XI. 19.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/59. (XI. 19.)

Hatályos:

2014. 11. 20.

 

Jogszabály:

76/2014. (XI. 19.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium Hadfelszerelés Fejlesztési Kabinet létrehozásáról, feladatairól és működési rendjéről szóló 51/2011. (IV. 28.) HM utasítás hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/59. (XI. 19.)

Hatályos:

2014. 12. 15.

 

Jogszabály:

1/2014. (XI. 19.) ME KÁT utasítás

a Miniszterelnökség Közszolgálati Szabályzatáról szóló 5/2011. (VII. 8.) Miniszterelnökségi utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/59. (XI. 19.)

Hatályos:

2014. 11. 20.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2014/57. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/59. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

NGM felhívás

a Szakma Kiváló Tanulója Versenyre és az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre a 2014/2015. tanévben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/59. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/59. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

Dankó István képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/59. (XI. 19.)