Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából.
A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli.

 

Változásmutató

Új jogszabályok.

Jogszabály:

31/2014. (IX. 1.) MNB rendelet

megújított 10 000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2014/119. (IX. 1.)

Hatályos:

2014. 09. 02.

 

Jogszabály:

4/2014. (IX. 1.) FM rendelet

a meggyfeldolgozás általános csekély összegű támogatásáról

Megjelent:

MK 2014/119. (IX. 1.)

Hatályos:

2014. 09. 02.

 

Jogszabály:

5/2014. (IX. 1.) FM rendelet

a Pogácsa-legelő természetvédelmi terület létesítéséről

Megjelent:

MK 2014/119. (IX. 1.)

Hatályos:

2014. 09. 09.

 

Jogszabály:

6/2014. (IX. 1.) FM rendelet

a Szelidi-tó természetvédelmi terület bővítéséről és határainak módosításáról

Megjelent:

MK 2014/119. (IX. 1.)

Hatályos:

2014. 09. 09.

 

Jogszabály:

3/2014. (IX. 3.) IM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/44. (IX. 3.)

Hatályos:

2014. 09. 04.

 

Jogszabály:

4/2014. (IX. 3.) IM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/44. (IX. 3.)

Hatályos:

2014. 09. 04.

 

Jogszabály:

5/2014. (IX. 3.) IM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/44. (IX. 3.)

Hatályos:

2014. 09. 04.

 

Jogszabály:

6/2014. (IX. 3.) IM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/44. (IX. 3.)

Hatályos:

2014. 09. 04.

 

Jogszabály:

4/2014. (IX. 3.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/44. (IX. 3.)

Hatályos:

2014. 09. 04.

 

Jogszabály:

1/2014. (IX. 3.) OEP utasítás

az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közszolgálati Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/44. (IX. 3.)

Hatályos:

2014. 09. 04.

 

Jogszabály:

33/2014. (IX. 3.) ORFK utasítás

az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya 2014. évi cafetéria-juttatásait és bankszámla-hozzájárulását biztosító egyes munkáltatói intézkedések végrehajtásáról szóló 1/2014. (II. 7.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/44. (IX. 3.)

Hatályos:

2014. 09. 04.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2014/44. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/44. (IX. 3.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/44. (IX. 3.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Közlekedési Hatóság közleménye

felügyeleti igazolvány érvénytelenségéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/44. (IX. 3.)

 

 

Jogszabály:

221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2014/120. (IX. 4.)

Hatályos:

2014. 09. 05., 2014. 09. 10., 2014. 10. 01., 2014. 10. 05., 2015. 01. 01., 2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeletek technikai deregulációjáról

Megjelent:

MK 2014/120. (IX. 4.)

Hatályos:

2014. 09. 05., 2015. 01. 03., 2015. 07. 03.

 

Jogszabály:

223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet

a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Megjelent:

MK 2014/120. (IX. 4.)

Hatályos:

2014. 09. 05., 2014. 09. 10.

 

Jogszabály:

224/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet

a Magyar Szent István Rend, a Magyar Becsület Rend, a Magyar Érdemrend és a Magyar Érdemkereszt kitüntetés adományozásának rendjéről

Megjelent:

MK 2014/120. (IX. 4.)

Hatályos:

2014. 09. 07.

 

Jogszabály:

225/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet

az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet és az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/120. (IX. 4.)

Hatályos:

2014. 09. 05.

 

Jogszabály:

1493/2014. (IX. 4.) Korm. határozat

egyes kormányhatározatoknak a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet hatálybalépésével összefüggésben szükséges módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2014/120. (IX. 4.)

Hatályos:

2014. 09. 05.

 

Jogszabály:

226/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet

a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet, valamint az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról szóló 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/121. (IX. 4.)

Hatályos:

2014. 09. 05.

 

Jogszabály:

227/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet

a "Miniszterelnökség budavári elhelyezéséhez szükséges felújítási és építési feladatok a budai várnegyed területén" programhoz kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Megjelent:

MK 2014/121. (IX. 4.)

Hatályos:

2014. 09. 05.

 

Jogszabály:

5/2014. (IX. 4.) NMHH rendelet

az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóival kapcsolatos gazdálkodás rendjéről szóló 2/2011. (IX. 26.) NMHH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/121. (IX. 4.)

Hatályos:

2014. 09. 05.

 

Jogszabály:

38/2014. (IX. 4.) NFM rendelet

a Magyar Turizmus Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről

Megjelent:

MK 2014/121. (IX. 4.)

Hatályos:

2014. 09. 12.

 

Jogszabály:

322/2014. (IX. 4.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2014/121. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

323/2014. (IX. 4.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2014/121. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

324/2014. (IX. 4.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2014/121. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

325/2014. (IX. 4.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/121. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

1494/2014. (IX. 4.) Korm. határozat

az "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" kulturális program lebonyolításához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2014/121. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

1495/2014. (IX. 4.) Korm. határozat

a Decentralizált területfejlesztési programok és a Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok jogcímcsoport címrendi besorolásának megváltoztatásáról és a területfejlesztéssel összefüggő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/121. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

1496/2014. (IX. 4.) Korm. határozat

Hercegszántó Község Önkormányzata feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/121. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

1497/2014. (IX. 4.) Korm. határozat

a székesfehérvári Szent István Bazilika soron kívüli rekonstrukciójának támogatására a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/121. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

1498/2014. (IX. 4.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évi akcióterve 6. prioritásának, valamint az Államreform Operatív Program 2011-2013. évi akcióterve 1. prioritásának módosításáról, azok keretében kiemelt projektek nevesítéséről és felhívások közzétételéről

Megjelent:

MK 2014/121. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

1499/2014. (IX. 4.) Korm. határozat

a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 3-6. és 8. prioritásának módosításáról

Megjelent:

MK 2014/121. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

105/2014. (IX. 4.) ME határozat

Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a közúti és vasúti határforgalomnak a határátkelőhelyeken történő ellenőrzésről szóló Megállapodást módosító Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2014/121. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

106/2014. (IX. 4.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya között a bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2014/121. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

228/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet

a közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/122. (IX. 5.)

Hatályos:

2014. 09. 06.

 

Jogszabály:

229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet

a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2014/122. (IX. 5.)

Hatályos:

2014. 09. 13.

 

Jogszabály:

230/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet

az M35 autópálya Debrecen (481. számú főút) - Berettyóújfalu (M4 autópálya) közötti szakasza nyomvonalának kijelöléséről

Megjelent:

MK 2014/122. (IX. 5.)

Hatályos:

2014. 09. 08.

 

Jogszabály:

231/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet

a szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/122. (IX. 5.)

Hatályos:

2014. 09. 06.

 

Jogszabály:

7/2014. (IX. 5.) FM rendelet

a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről szóló 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/122. (IX. 5.)

Hatályos:

2014. 09. 06.

 

Jogszabály:

44/2014. (IX. 5.) BM rendelet

az "Itthon vagy - Magyarország, szeretlek" programsorozat támogatása felhasználásának részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2014/123. (IX. 5.)

Hatályos:

2014. 09. 06.

 

Jogszabály:

1500/2014. (IX. 5.) Korm. határozat

a központi kommunikációs hivatal létrehozásával kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

MK 2014/123. (IX. 5.)

 

 

Jogszabály:

1501/2014. (IX. 5.) Korm. határozat

a KEOP-2012-5.6.0 jelű ("Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai" című) támogatási konstrukcióban benyújtott projektek megvalósításának jóváhagyásáról és egyes projektek támogatásának visszavonásáról

Megjelent:

MK 2014/123. (IX. 5.)

 

 

Jogszabály:

1502/2014. (IX. 5.) Korm. határozat

a KEOP-2012-5.6.0 jelű ("Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai" című) konstrukcióra szociális intézmények által benyújtott pályázatokról

Megjelent:

MK 2014/123. (IX. 5.)

 

 

Jogszabály:

1503/2014. (IX. 5.) Korm. határozat

a Közlekedés Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról

Megjelent:

MK 2014/123. (IX. 5.)

 

 

Jogszabály:

1504/2014. (IX. 5.) Korm. határozat

a KÖZOP-2.5.0-09-11-2013-0006 azonosító számú ("GYSEV üzemirányító központ létrehozása a szükséges biztosítóberendezési felülvezérlések kialakításával" című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról, akciótervi nevesítéséről, szakaszolásáról és a projekt 2015. október 31. után felmerülő költségei fedezetének biztosításáról

Megjelent:

MK 2014/123. (IX. 5.)

 

 

Jogszabály:

1505/2014. (IX. 5.) Korm. határozat

a KÖZOP-2.5.0-09-11-2014-0001 azonosító számú ("Célzottan közlekedésbiztonságot javító fejlesztések a GYSEV Zrt. hálózatán II. ütem - Megvalósítás 2. prioritás" című) és a KÖZOP-5.5.0-09-11-2014-0008 azonosító számú ("Célzottan közlekedésbiztonságot javító fejlesztések a GYSEV Zrt. hálózatán II. ütem - Megvalósítás 5. prioritás" című) projektjavaslatok támogatásának jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2014/123. (IX. 5.)

 

 

Jogszabály:

1506/2014. (IX. 5.) Korm. határozat

az "M86 gyorsforgalmi út Szombathely-Csorna szakasz", az "M85-M86 gyorsforgalmi út Csorna elkerülő szakasz I. ütem" és az "M85 gyorsforgalmi út Győr-Csorna közötti szakasz" című nagyprojektek összevonásáról és az ezzel összefüggő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2014/123. (IX. 5.)

 

 

Jogszabály:

107/2014. (IX. 5.) ME határozat

a Magyarország és az Algériai Népi Demokratikus Köztársaság között a szociális biztonságról szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2014/123. (IX. 5.)

 

 

Jogszabály:

108/2014. (IX. 5.) ME határozat

a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a közös államhatár láthatóságának biztosításáról és az ezzel összefüggő kérdések szabályozásáról szóló, Budapesten, 1964. október 31. napján aláírt Szerződés módosításáról szóló Szerződés létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2014/123. (IX. 5.)

 

 

Jogszabály:

3/2014. (IX. 5.) ME utasítás

miniszterelnöki biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/45. (IX. 5.)

Hatályos:

2014. 09. 06.

 

Jogszabály:

15/2014. (IX. 5.) BM utasítás

a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/45. (IX. 5.)

Hatályos:

2014. 09. 06.

 

Jogszabály:

29/2014. (IX. 5.) NFM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/45. (IX. 5.)

Hatályos:

2014. 09. 06.

 

Jogszabály:

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

hatósági engedéllyel, illetve hatósági nyilvántartásba vétellel rendelkező gazdálkodó szervezetekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/45. (IX. 5.)

 

 

Jogszabály:

Tiszaújváros Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/45. (IX. 5.)

 

 

Jogszabály:

232/2014. (IX. 10.) Korm. rendelet

a Miniszterelnökség budavári elhelyezését biztosító felújítási és építési beruházás megvalósításához kapcsolódó egyes beszerzéseknek a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről

Megjelent:

MK 2014/124. (IX. 10.)

Hatályos:

2014. 09. 11.

 

Jogszabály:

32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet

a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról

Megjelent:

MK 2014/124. (IX. 10.)

Hatályos:

2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

6/2014. (IX. 10.) NMHH rendelet

a honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátásában közreműködésre kötelezett elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról szóló 3/2013. (I. 11.) NMHH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/124. (IX. 10.)

Hatályos:

2014. 09. 25.

 

Jogszabály:

8/2014. (IX. 10.) FM rendelet

az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet, valamint a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 22/2012. (III. 9.) VM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/124. (IX. 10.)

Hatályos:

2014. 09. 13.

 

Jogszabály:

326/2014. (IX. 10.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2014/124. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

327/2014. (IX. 10.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2014/124. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

328/2014. (IX. 10.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2014/124. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

329/2014. (IX. 10.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2014/124. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

330/2014. (IX. 10.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/124. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

331/2014. (IX. 10.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/124. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

332/2014. (IX. 10.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/124. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

333/2014. (IX. 10.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/124. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

334/2014. (IX. 10.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/124. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

335/2014. (IX. 10.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/124. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

336/2014. (IX. 10.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/124. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

1507/2014. (IX. 10.) Korm. határozat

hódmezővásárhelyi ingatlanokkal kapcsolatos beruházások támogatásához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2014/124. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

109/2014. (IX. 10.) ME határozat

helyettes államtitkárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2014/124. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

110/2014. (IX. 10.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2014/124. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

5/2014. (IX. 10.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/46. (IX. 10.)

Hatályos:

2014. 09. 11.

 

Jogszabály:

58/2014. (IX. 10.) HM utasítás

a Magyar Honvédség Informatikai Stratégiájának kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/46. (IX. 10.)

Hatályos:

2014. 09. 11.

 

Jogszabály:

59/2014. (IX. 10.) HM utasítás

a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Honvédelmi Minisztérium között 2008. május 29-én megkötött Vagyonkezelési Szerződés ingatlanvagyonra vonatkozó rendelkezései végrehajtásának egyes szabályairól szóló 11/2010. (I. 27.) HM utasítás, valamint a Magyar Állam tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő, honvédelmi célra feleslegessé vált ingatlanok értékesítésének, és az értékesítésre nem tervezett felesleges ingatlanok vagyonkezelői jogának vagyonkezelésre jogosult más szervek részére történő átadása, valamint a tulajdonjog ingyenes átruházása előkészítésének rendjéről szóló 139/2011. (XII. 27.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/46. (IX. 10.)

Hatályos:

2014. 09. 11.

 

Jogszabály:

24/2014. (IX. 10.) NGM utasítás

a Magyar Államkincstár Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/46. (IX. 10.)

Hatályos:

2014. 09. 11.

 

Jogszabály:

30/2014. (IX. 10.) NFM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/46. (IX. 10.)

Hatályos:

2014. 09. 11.

 

Jogszabály:

7/2014. (IX. 12.) MEKH rendelet

a villamos energia hálózati csatlakozási díjak meghatározásának szempontjairól, a díjak elemeiről, mértékéről és alkalmazásuk szabályairól

Megjelent:

MK 2014/125. (IX. 12.)

Hatályos:

2014. 10. 01.

 

Jogszabály:

9/2014. (IX. 12.) FM rendelet

a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/125. (IX. 12.)

Hatályos:

2014. 09. 15.

 

Jogszabály:

27/2014. (IX. 12.) NGM rendelet

az adóügyek állami adóhatóság előtt történő elektronikus intézésének szabályairól és egyéb adózási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 47/2013. (XI. 7.) NGM rendelet és a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról szóló 1/2012. (I. 26.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/125. (IX. 12.)

Hatályos:

2014. 09. 13., 2014. 10. 01.

 

Jogszabály:

111/2014. (IX. 12.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2014/125. (IX. 12.)

 

 

Jogszabály:

33/2014. (IX. 15.) MNB rendelet

a "Somogyvár-Kupavár" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2014/126. (IX. 15.)

Hatályos:

2014. 09. 29.

 

Jogszabály:

8/2014. (IX. 15.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről szóló 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/126. (IX. 15.)

Hatályos:

2014. 10. 01.

 

Jogszabály:

1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2014/126. (IX. 15.)

Hatályos:

2014. 09. 16., 2014. 10. 01., 2014. 12. 16.

 

Jogszabály:

2/2014. (IX. 15.) MvM rendelet

az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti beruházási támogatások feltételeiről szóló 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet, valamint az Európai Halászati Alapból a 3. prioritási tengely szerinti közös érdekeket célzó intézkedések támogatásának részletes feltételeiről szóló 17/2014. (III. 7.) VM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/126. (IX. 15.)

Hatályos:

2014. 09. 16.

 

Jogszabály:

337/2014. (IX. 15.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2014/126. (IX. 15.)

 

 

Jogszabály:

32/2014. (IX. 15.) EMMI utasítás

az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/47. (IX. 15.)

Hatályos:

2014. 09. 16.

 

Jogszabály:

9/2014. (IX. 15.) BVOP utasítás

a roma származású fiatalok büntetés-végrehajtási szakemberré válásának elősegítése érdekében a büntetés-végrehajtási szervezet által biztosított támogatási rendszer létrehozásáról, valamint a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának ezzel kapcsolatos feladatairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/47. (IX. 15.)

Hatályos:

2014. 09. 16.

 

Jogszabály:

7/2014. (IX. 15.) KKM közlemény

a Magyarország és a Moldovai Köztársaság között a szociális biztonságról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2013. évi CCXXXIII. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/47. (IX. 15.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2014/47. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/47. (IX. 15.)

 

 

Jogszabály:

MeH közlemény

a 2014. évi Kós Károly-díjak adományozására vonatkozó javaslattételi felhívásról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/47. (IX. 15.)

 

 

Jogszabály:

Budapesti Közjegyzői Kamara Elnöksége pályázati felhívása

a Gödöllő 1. számú, valamint az Esztergom 1. számú székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/47. (IX. 15.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara közleménye

érvényét vesztett végrehajtó-jelölti igazolványról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/47. (IX. 15.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/47. (IX. 15.)

 

 

Jogszabály:

Vona Gábor képviselőjelölt kiegészítő beszámolója

az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/47. (IX. 15.)

 

 

Jogszabály:

Érvénytelenítés

a Hivatalos Értesítő 2014/47. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/47. (IX. 15.)

 

 

Jogszabály:

35/2014. (IX. 16.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2014/127. (IX. 16.)

Hatályos:

2014. 09. 15.

 

Jogszabály:

36/2014. (IX. 16.) OGY határozat

Hiszékeny Dezső országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2014/127. (IX. 16.)

 

 

Jogszabály:

1508/2014. (IX. 16.) Korm. határozat

az Irakban, a keresztények ellen elkövetett emberiség elleni bűncselekmények kivizsgálásának az ENSZ Biztonsági Tanácsnál történő kezdeményezéséről

Megjelent:

MK 2014/127. (IX. 16.)

 

 

Jogszabály:

1509/2014. (IX. 16.) Korm. határozat

a 2014. II. félévben meghirdetni tervezett európai uniós pályázati felhívásokhoz kapcsolódó feladatokról

Megjelent:

MK 2014/127. (IX. 16.)

 

 

Jogszabály:

1510/2014. (IX. 16.) Korm. határozat

az európai uniós programok likviditási hiányának kezeléséről

Megjelent:

MK 2014/127. (IX. 16.)

 

 

Jogszabály:

1511/2014. (IX. 16.) Korm. határozat

az agrár-környezetgazdálkodási és ökológiai gazdálkodási intézkedések keretében nyújtandó támogatások folytatásáról

Megjelent:

MK 2014/127. (IX. 16.)

 

 

Jogszabály:

1512/2014. (IX. 16.) Korm. határozat

a magyarországi Holokauszt 70. évfordulójához kapcsolódó megemlékezések és programok megvalósításával kapcsolatos intézkedésekről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2014/127. (IX. 16.)

Hatályos:

2014. 09. 17.

 

Jogszabály:

1513/2014. (IX. 16.) Korm. határozat

a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központja által ellátott egyes feladatoknak a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ részére történő átadásáról

Megjelent:

MK 2014/127. (IX. 16.)

 

 

Jogszabály:

1514/2014. (IX. 16.) Korm. határozat

az MKB Bank Zrt. társasági részesedésének megszerzése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1427/2014. (VII. 30.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2014/127. (IX. 16.)

 

 

Jogszabály:

1515/2014. (IX. 16.) Korm. határozat

a 2013. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, valamint a kormányablakok kialakításához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1178/2013. (IV. 5.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2014/127. (IX. 16.)

 

 

Jogszabály:

1516/2014. (IX. 16.) Korm. határozat

a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/127. (IX. 16.)

 

 

Jogszabály:

1517/2014. (IX. 16.) Korm. határozat

a csípőszúnyog-gyérítés érdekében a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Belügyminisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és a Gazdasági Zöldítési Rendszer címrendi besorolásáról

Megjelent:

MK 2014/127. (IX. 16.)

 

 

Jogszabály:

1518/2014. (IX. 16.) Korm. határozat

a 2014. évi 2. FINA Junior Nyíltvízi Úszó Világbajnokság megrendezésével összefüggő feladatok támogatására a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/127. (IX. 16.)

 

 

Jogszabály:

1519/2014. (IX. 16.) Korm. határozat

a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kiemelt kategóriájú koncertjeinek szervezése, a Concerto Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása, továbbá a magyar komolyzenei koncepció kidolgozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1193/2014. (III. 28.) Korm. határozat módosításáról és végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről

Megjelent:

MK 2014/127. (IX. 16.)

 

 

Jogszabály:

112/2014. (IX. 16.) ME határozat

a 2007-2013 programozási időszak egyes operatív programjai monitoring bizottsági elnökeinek felmentéséről és új elnökök kinevezéséről

Megjelent:

MK 2014/127. (IX. 16.)

 

 

Jogszabály:

33/2014. (IX. 16.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/48. (IX. 16.)

Hatályos:

2014. 09. 17.

 

Jogszabály:

60/2014. (IX. 16.) HM utasítás

a honvédségi szervezetek önkéntes tartalékos személyi állományát kiszolgáló, azok munkáltatóival történő elektronikus kapcsolattartást biztosító és az állományilletékes parancsnok személyügyi, pénzügyi tevékenységét támogató Ügyfélszolgálati Rendszer kialakításával és funkcionális bővítésével összefüggő egyes feladatok végrehajtásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/48. (IX. 16.)

Hatályos:

2014. 09. 17.

 

Jogszabály:

5/2014. (IX. 16.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2014. (VIII. 1.) KKM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/48. (IX. 16.)

Hatályos:

2014. 09. 17.

 

Jogszabály:

31/2014. (IX. 16.) NFM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/48. (IX. 16.)

Hatályos:

2014. 09. 17.

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/48. (IX. 16.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2014. október 1-je és október 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/48. (IX. 16.)

 

 

Jogszabály:

233/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet

az Igazságügyi Hivatalról

Megjelent:

MK 2014/128. (IX. 18.)

Hatályos:

2014. 10. 01.

 

Jogszabály:

234/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/128. (IX. 18.)

Hatályos:

2014. 09. 26.

 

Jogszabály:

235/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet

a Magyar Államnak a Bombardier MÁV Hungary Kft.-ben történő részesedés szerzése társasági összefonódásának közérdekből történő nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

Megjelent:

MK 2014/128. (IX. 18.)

Hatályos:

2014. 09. 19.

 

Jogszabály:

236/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet

a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/128. (IX. 18.)

Hatályos:

2014. 09. 19.

 

Jogszabály:

237/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet

a Budapest Fehér úti lőtér fejlesztésére és bővítésére irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Megjelent:

MK 2014/128. (IX. 18.)

Hatályos:

2014. 09. 19.

 

Jogszabály:

238/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet

a Magyar Tenisz Szövetség Nemzeti Edzésközpontjának kialakítására irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Megjelent:

MK 2014/128. (IX. 18.)

Hatályos:

2014. 09. 19.

 

Jogszabály:

239/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet

a nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Megjelent:

MK 2014/128. (IX. 18.)

Hatályos:

2014. 09. 19.

 

Jogszabály:

240/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet

a Pozsony, Stefanikova 1. szám alatti ingatlan tulajdonjogának a Magyar Állam javára történő megszerzéséhez és az ehhez kapcsolódó beszerzéseknek a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről

Megjelent:

MK 2014/128. (IX. 18.)

Hatályos:

2014. 09. 19.

 

Jogszabály:

10/2014. (IX. 18.) FM rendelet

a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/128. (IX. 18.)

Hatályos:

2014. 09. 26., 2014. 12. 13.

 

Jogszabály:

11/2014. (IX. 18.) FM rendelet

a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról

Megjelent:

MK 2014/128. (IX. 18.)

Hatályos:

2014. 09. 21.

 

Jogszabály:

1520/2014. (IX. 18.) Korm. határozat

a 2013. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

Megjelent:

MK 2014/128. (IX. 18.)

 

 

Jogszabály:

1521/2014. (IX. 18.) Korm. határozat

a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetekben történő címrendi módosításról

Megjelent:

MK 2014/128. (IX. 18.)

 

 

Jogszabály:

1522/2014. (IX. 18.) Korm. határozat

a Halmajugra község külterületén fekvő, egyes ipari-gazdasági övezetbe tartozó földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2014/128. (IX. 18.)

 

 

Jogszabály:

1523/2014. (IX. 18.) Korm. határozat

a szolnoki atlétikai centrum beruházásról

Megjelent:

MK 2014/128. (IX. 18.)

 

 

Jogszabály:

1524/2014. (IX. 18.) Korm. határozat

a balatonfüredi uszoda beruházás támogatásáról, valamint azzal összefüggésben a FINA 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztéshez kapcsolódó feladatokról szóló 1750/2013. (X. 24.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2014/128. (IX. 18.)

 

 

Jogszabály:

1525/2014. (IX. 18.) Korm. határozat

a gödöllői uszoda beruházási program megvalósításáról, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/128. (IX. 18.)

 

 

Jogszabály:

1526/2014. (IX. 18.) Korm. határozat

a nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum megvalósítási koncepciójáról és a szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/128. (IX. 18.)

 

 

Jogszabály:

1527/2014. (IX. 18.) Korm. határozat

a pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia, valamint a dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum beruházások megvalósításához szükséges források biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/128. (IX. 18.)

 

 

Jogszabály:

1528/2014. (IX. 18.) Korm. határozat

a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény alapján a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról, valamint a RIDENS Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium működésének finanszírozása érdekében az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/128. (IX. 18.)

 

 

Jogszabály:

1529/2014. (IX. 18.) Korm. határozat

a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program elfogadásáról

Megjelent:

MK 2014/128. (IX. 18.)

 

 

Jogszabály:

1530/2014. (IX. 18.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának módosításáról, valamint a prioritás keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2014/128. (IX. 18.)

 

 

Jogszabály:

113/2014. (IX. 18.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2014/128. (IX. 18.)

 

 

Jogszabály:

114/2014. (IX. 18.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről

Megjelent:

MK 2014/128. (IX. 18.)

 

 

Jogszabály:

1310/2014. (IX. 18.) NVB határozat

időközi országgyűlési képviselő-választás időpontjának kitűzéséről

Megjelent:

MK 2014/128. (IX. 18.)

 

 

Jogszabály:

6/2014. (IX. 19.) IM rendelet

az országgyűlési képviselők időközi választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről

Megjelent:

MK 2014/129. (IX. 19.)

Hatályos:

2014. 09. 20.

 

Jogszabály:

338/2014. (IX. 19.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2014/129. (IX. 19.)

 

 

Jogszabály:

339/2014. (IX. 19.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2014/129. (IX. 19.)

 

 

Jogszabály:

340/2014. (IX. 19.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2014/129. (IX. 19.)

 

 

Jogszabály:

341/2014. (IX. 19.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2014/129. (IX. 19.)

 

 

Jogszabály:

342/2014. (IX. 19.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2014/129. (IX. 19.)

 

 

Jogszabály:

343/2014. (IX. 19.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2014/129. (IX. 19.)

 

 

Jogszabály:

344/2014. (IX. 19.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2014/129. (IX. 19.)

 

 

Jogszabály:

345/2014. (IX. 19.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2014/129. (IX. 19.)

 

 

Jogszabály:

346/2014. (IX. 19.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2014/129. (IX. 19.)

 

 

Jogszabály:

347/2014. (IX. 19.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2014/129. (IX. 19.)

 

 

Jogszabály:

348/2014. (IX. 19.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2014/129. (IX. 19.)

 

 

Jogszabály:

349/2014. (IX. 19.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/129. (IX. 19.)

 

 

Jogszabály:

350/2014. (IX. 19.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/129. (IX. 19.)

 

 

Jogszabály:

351/2014. (IX. 19.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/129. (IX. 19.)

 

 

Jogszabály:

352/2014. (IX. 19.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/129. (IX. 19.)

 

 

Jogszabály:

353/2014. (IX. 19.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/129. (IX. 19.)

 

 

Jogszabály:

354/2014. (IX. 19.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/129. (IX. 19.)

 

 

Jogszabály:

355/2014. (IX. 19.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/129. (IX. 19.)

 

 

Jogszabály:

356/2014. (IX. 19.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2014/129. (IX. 19.)

 

 

Jogszabály:

357/2014. (IX. 19.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2014/129. (IX. 19.)

 

 

Jogszabály:

358/2014. (IX. 19.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2014/129. (IX. 19.)

 

 

Jogszabály:

359/2014. (IX. 19.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2014/129. (IX. 19.)

 

 

Jogszabály:

1531/2014. (IX. 19.) Korm. határozat

a TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 azonosító számú ("Köznevelési reformok operatív megvalósítása" című) kiemelt projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről

Megjelent:

MK 2014/129. (IX. 19.)

 

 

Jogszabály:

1532/2014. (IX. 19.) Korm. határozat

a DDOP-2.1.1/E,F-12-k2-2012-0002 azonosító számú ("Mecseki ökoturisztikai élménypark kialakítása a pécsi állatkert funkcióbővítő fejlesztésével és a kerékpár-turisztikai infrastruktúra fejlesztésével" című) és a DDOP-2.1.1/E,F-12-k-2012-0002 azonosító számú ("Történelmi település a Cinca mentén - reneszánsz világ Ozorán", az ozorai Pipo várkastély és környezetének turisztikai fejlesztése című) kiemelt projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2014/129. (IX. 19.)

 

 

Jogszabály:

1533/2014. (IX. 19.) Korm. határozat

a KEOP-7.9.0/12-2013-0007 azonosító számú ("A Kvassay Jenő Terv elkészítése és a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálata" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2014/129. (IX. 19.)

 

 

Jogszabály:

241/2014. (IX. 23.) Korm. rendelet

a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/130. (IX. 23.)

Hatályos:

2014. 09. 24.

 

Jogszabály:

45/2014. (IX. 23.) BM rendelet

a vízrajzi feladatok ellátásáról

Megjelent:

MK 2014/130. (IX. 23.)

Hatályos:

2014. 10. 01.

 

Jogszabály:

360/2014. (IX. 23.) KE határozat

miniszteri megbízatás megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2014/130. (IX. 23.)

 

 

Jogszabály:

361/2014. (IX. 23.) KE határozat

államtitkári megbízatás megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2014/130. (IX. 23.)

 

 

Jogszabály:

362/2014. (IX. 23.) KE határozat

miniszteri kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/130. (IX. 23.)

 

 

Jogszabály:

363/2014. (IX. 23.) KE határozat

államtitkári felmentésről

Megjelent:

MK 2014/130. (IX. 23.)

 

 

Jogszabály:

364/2014. (IX. 23.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2014/130. (IX. 23.)

 

 

Jogszabály:

365/2014. (IX. 23.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2014/130. (IX. 23.)

 

 

Jogszabály:

366/2014. (IX. 23.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2014/130. (IX. 23.)

 

 

Jogszabály:

367/2014. (IX. 23.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/130. (IX. 23.)

 

 

Jogszabály:

368/2014. (IX. 23.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/130. (IX. 23.)

 

 

Jogszabály:

369/2014. (IX. 23.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/130. (IX. 23.)

 

 

Jogszabály:

370/2014. (IX. 23.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/130. (IX. 23.)

 

 

Jogszabály:

371/2014. (IX. 23.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/130. (IX. 23.)

 

 

Jogszabály:

372/2014. (IX. 23.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/130. (IX. 23.)

 

 

Jogszabály:

373/2014. (IX. 23.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/130. (IX. 23.)

 

 

Jogszabály:

374/2014. (IX. 23.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/130. (IX. 23.)

 

 

Jogszabály:

1534/2014. (IX. 23.) Korm. határozat

a menekültügyi eljáráshoz kapcsolódó többletfeladatok finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2014/130. (IX. 23.)

 

 

Jogszabály:

1535/2014. (IX. 23.) Korm. határozat

a Közép-Magyarországi Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritásának módosításáról és a KMOP-3.1.1/E-12-k-2012-0001 azonosító számú ("Várkert Bazár fejlesztése" című) kiemelt projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2014/130. (IX. 23.)

 

 

Jogszabály:

1536/2014. (IX. 23.) Korm. határozat

az ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0008 azonosító számú ("Menjetek be kapuin hálaénekkel" - turisztikai fejlesztés a Debreceni Református Nagytemplomban című) és az ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0001 azonosító számú ("Komplex gyógyhelyfejlesztés a debreceni Nagyerdő parkerdejében" című) kiemelt projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2014/130. (IX. 23.)

 

 

Jogszabály:

1537/2014. (IX. 23.) Korm. határozat

a KEOP-2012-5.6.0 jelű ("Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai" című) támogatási konstrukcióban benyújtott projektek megvalósításának jóváhagyásáról és egyes projektek támogatásának visszavonásáról szóló 1501/2014. (IX. 5.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2014/130. (IX. 23.)

 

 

Jogszabály:

242/2014. (IX. 24.) Korm. rendelet

a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal átszervezésével összefüggő jogutódlási kérdésekről

Megjelent:

MK 2014/131. (IX. 24.)

Hatályos:

2014. 09. 25.

 

Jogszabály:

243/2014. (IX. 24.) Korm. rendelet

a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 128/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/131. (IX. 24.)

Hatályos:

2014. 09. 25.

 

Jogszabály:

244/2014. (IX. 24.) Korm. rendelet

az Európai Halászati Alaphoz, az Európai Tengerügyi és Halászati Alaphoz kapcsolódó igazoló hatóság és ellenőrző hatóság kijelöléséről szóló 192/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/131. (IX. 24.)

Hatályos:

2014. 09. 25.

 

Jogszabály:

245/2014. (IX. 24.) Korm. rendelet

a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Csongrád Megyei Kirendeltségének Hódmezővásárhelyre történő elhelyezésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Megjelent:

MK 2014/131. (IX. 24.)

Hatályos:

2014. 09. 25.

 

Jogszabály:

12/2014. (IX. 24.) FM rendelet

az egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/131. (IX. 24.)

Hatályos:

2014. 09. 27.

 

Jogszabály:

28/2014. (IX. 24.) NGM rendelet

a 2015. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

Megjelent:

MK 2014/131. (IX. 24.)

Hatályos:

2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

1538/2014. (IX. 24.) Korm. határozat

az ENSZ Közép-afrikai Köztársaságbeli Többdimenziós Integrált Stabilizációs Missziójában (MINUSCA) történő magyar katonai szerepvállalásról

Megjelent:

MK 2014/131. (IX. 24.)

 

 

Jogszabály:

1539/2014. (IX. 24.) Korm. határozat

a büntetés-végrehajtással összefüggő pártfogó felügyelői feladatokkal kapcsolatos átadás-átvételről

Megjelent:

MK 2014/131. (IX. 24.)

 

 

Jogszabály:

1540/2014. (IX. 24.) Korm. határozat

a Széchenyi István Egyetem, az AUDI Hungaria Motor Kft. és Győr Megyei Jogú Város közötti együttműködés alapján létrejövő Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központról

Megjelent:

MK 2014/131. (IX. 24.)

 

 

Jogszabály:

1541/2014. (IX. 24.) Korm. határozat

a Geszt község közúti megközelítését segítő útfelújításról

Megjelent:

MK 2014/131. (IX. 24.)

 

 

Jogszabály:

1542/2014. (IX. 24.) Korm. határozat

a nemzetpolitikai tevékenység támogatásának finanszírozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/131. (IX. 24.)

 

 

Jogszabály:

1543/2014. (IX. 24.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/131. (IX. 24.)

 

 

Jogszabály:

1544/2014. (IX. 24.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/131. (IX. 24.)

 

 

Jogszabály:

34/2014. (IX. 25.) MNB rendelet

a bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló 11/2011. (IX. 6.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/132. (IX. 25.)

Hatályos:

2014. 10. 01., 2014. 11. 24.

 

Jogszabály:

35/2014. (IX. 25.) MNB rendelet

az érmék feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló 12/2011. (IX. 6.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/132. (IX. 25.)

Hatályos:

2014. 10. 01., 2014. 11. 24.

 

Jogszabály:

36/2014. (IX. 25.) MNB rendelet

a forint- és az euroérmék utánzatáról, valamint a forint- és az eurobankjegyek utánzatáról szóló 2/2010. (I. 28.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/132. (IX. 25.)

Hatályos:

2014. 11. 01.

 

Jogszabály:

46/2014. (IX. 25.) BM rendelet

a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról

Megjelent:

MK 2014/132. (IX. 25.)

Hatályos:

2014. 09. 26.

 

Jogszabály:

13/2014. (IX. 25.) FM rendelet

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/132. (IX. 25.)

Hatályos:

2014. 09. 28.

 

Jogszabály:

29/2014. (IX. 25.) NGM rendelet

a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/132. (IX. 25.)

Hatályos:

2014. 09. 26., 2014. 10. 15.

 

Jogszabály:

115/2014. (IX. 25.) ME határozat

főiskolai rektorok megbízásáról

Megjelent:

MK 2014/132. (IX. 25.)

 

 

Jogszabály:

61/2014. (IX. 26.) HM utasítás

a befogadó nemzeti támogatás ágazati feladatainak előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/49. (IX. 26.)

Hatályos:

2014. 09. 27.

 

Jogszabály:

62/2014. (IX. 26.) HM utasítás

a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/49. (IX. 26.)

Hatályos:

2014. 10. 01.

 

Jogszabály:

63/2014. (IX. 26.) HM utasítás

a Honvédelmi Ágazati Döntési Rendszer bevezetésével és működtetésével kapcsolatos egyes feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/49. (IX. 26.)

Hatályos:

2014. 10. 01.

 

Jogszabály:

64/2014. (IX. 26.) HM utasítás

a Magyar Honvédség vezetését biztosító ügyeleti és készenléti szolgálatok működéséről szóló 20/2007. (HK 4.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/49. (IX. 26.)

Hatályos:

2014. 10. 01.

 

Jogszabály:

6/2014. (IX. 26.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/49. (IX. 26.)

Hatályos:

2014. 09. 27.

 

Jogszabály:

8/2014. (IX. 26.) NIH utasítás

a feleslegessé vált vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/49. (IX. 26.)

Hatályos:

2014. 09. 27.

 

Jogszabály:

3/2014. (IX. 26.) SZTNH utasítás

a közérdekű bejelentésekkel és a panaszokkal kapcsolatos eljárásrendről, valamint a közérdekű bejelentések és panaszok nyilvántartásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/49. (IX. 26.)

Hatályos:

2014. 09. 27.

 

Jogszabály:

4/2014. (IX. 26.) SZTNH utasítás

a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala integritását érintő bejelentésekkel kapcsolatos eljárásrendről, valamint a bejelentések nyilvántartásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/49. (IX. 26.)

Hatályos:

2014. 09. 27.

 

Jogszabály:

8/2014. (IX. 26.) KKM közlemény

Magyarország Kormánya és Kuvait Állam Kormánya között a diplomata, szolgálati és speciális útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2014. évi XXVIII. törvény 2. és 3. §-ainak hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/49. (IX. 26.)

 

 

Jogszabály:

9/2014. (IX. 26.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya között az atomenergia békés célú felhasználása terén folytatandó képzési, kutatási, hatósági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 338/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/49. (IX. 26.)

 

 

Jogszabály:

NFM pályázati felhívás

ZFR-KAZ/14 számú Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) Alprogramról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/49. (IX. 26.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ív hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/49. (IX. 26.)

 

 

Jogszabály:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/49. (IX. 26.)

 

 

Jogszabály:

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/49. (IX. 26.)

 

 

Jogszabály:

Siófok Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/49. (IX. 26.)

 

 

Jogszabály:

2014. évi XXXIX. törvény

egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzpiaci és a közüzemi szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2014/133. (IX. 29.)

Hatályos:

2014. 09. 30., 2014. 10. 02., 2014. 10. 07., 2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet

az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól

Megjelent:

MK 2014/133. (IX. 29.)

Hatályos:

2014. 09. 30.

 

Jogszabály:

9/2014. (IX. 29.) MEKH rendelet

a földgáz csatlakozási díjak meghatározásának szempontjairól, a csatlakozási díjak elemeiről, a csatlakozási díjakról és alkalmazásuk szabályairól, valamint a villamos energia hálózati csatlakozási díjak meghatározásának szempontjairól, a díjak elemeiről, mértékéről és alkalmazásuk szabályairól szóló 7/2014. (IX. 12.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/133. (IX. 29.)

Hatályos:

2014. 10. 01., 2014. 10. 14.

 

Jogszabály:

28/2014. (IX. 29.) AB határozat

a Fővárosi Ítélőtábla Pf.20.656/2012/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2014/133. (IX. 29.)

 

 

Jogszabály:

37/2014. (IX. 29.) OGY határozat

az Alkotmánybíróság három tagjának megválasztásáról

Megjelent:

MK 2014/133. (IX. 29.)

 

 

Jogszabály:

38/2014. (IX. 29.) OGY határozat

Henryk Slawik halálának 70. évfordulója, valamint idősebb Antall József halálának 40. évfordulója emlékére

Megjelent:

MK 2014/133. (IX. 29.)

 

 

Jogszabály:

1545/2014. (IX. 29.) Korm. határozat

a nemzeti közműszolgáltatási rendszer megszervezéséről

Megjelent:

MK 2014/133. (IX. 29.)

 

 

Jogszabály:

1546/2014. (IX. 29.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/133. (IX. 29.)

 

 

Jogszabály:

1547/2014. (IX. 29.) Korm. határozat

az egyes 2013. évi és a 2014. év első félévi kimagasló sporteredmények állami jutalmának és eredményességi támogatásának forrását biztosító, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint az egyes sport tárgyú kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2014/133. (IX. 29.)

 

 

Jogszabály:

39/2014. (IX. 30.) NFM rendelet

az egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2014/134. (IX. 30.)

Hatályos:

2014. 10. 01.

 

Jogszabály:

29/2014. (IX. 30.) AB határozat

a minősített adatok védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 5. § (2) bekezdésével, 5. § (8) bekezdésével, valamint a 6. § (4) bekezdésével kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról

Megjelent:

MK 2014/134. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

30/2014. (IX. 30.) AB határozat

bírói ítélet alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz elutasításáról

Megjelent:

MK 2014/134. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

7/2014. (IX. 30.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/50. (IX. 30.)

Hatályos:

2014. 10. 01.

 

Jogszabály:

8/2014. (IX. 30.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/50. (IX. 30.)

Hatályos:

2014. 10. 01.

 

Jogszabály:

32/2014. (IX. 30.) NFM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/50. (IX. 30.)

Hatályos:

2014. 10. 01.

 

Jogszabály:

14/2014. (IX. 30.) OBH utasítás

a munkacsoportok ügyrendjéről szóló szabályzatról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/50. (IX. 30.)

Hatályos:

2014. 10. 01.

 

Jogszabály:

10/2014. (IX. 30.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló, Dubaiban, 2013. április 30. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2013. évi CLXI. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/50. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

11/2014. (IX. 30.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya közötti, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a repülő és légvédelmi szakterületeken történő katonai együttműködésről szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2014. évi III. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/50. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2014/50. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/50. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

NFM pályázati felhívás

HGCS-2014. számú Háztartási nagygépek energiamegtakarítást eredményező cseréje alprogramról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/50. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/50. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/50. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/50. (IX. 30.)

 

 

Jogszabály:

247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről

Megjelent:

MK 2014/135. (X. 1.)

Hatályos:

2014. 10. 10.

 

Jogszabály:

248/2014. (X. 1.) Korm. rendelet

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/135. (X. 1.)

Hatályos:

2014. 10. 02.

 

Jogszabály:

249/2014. (X. 1.) Korm. rendelet

a központi közigazgatás integrált üdültetési rendszerével összefüggő feladatok központi költségvetési szerv által történő átvételéről szóló 134/2014. (IV. 18.) Korm. rendelet és a központi közigazgatás integrált üdültetési rendszerébe tartozó üdülők igénybevételi rendjéről és hasznosítási szabályairól szóló 20/2011. (VII. 11.) KIM rendelet hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2014/135. (X. 1.)

Hatályos:

2014. 10. 31.

 

Jogszabály:

3/2014. (X. 1.) MvM rendelet

a Gazdaságfejlesztési Operatív Programra és a Közép-Magyarországi Operatív Program 1. prioritására vonatkozó részletes szabályokról szóló 29/2012. (VI. 8.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/135. (X. 1.)

Hatályos:

2014. 10. 02.

 

Jogszabály:

4/2014. (X. 1.) MvM rendelet

az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti beruházási támogatások feltételeiről szóló 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/135. (X. 1.)

Hatályos:

2014. 10. 01. 20 órától.

 

Jogszabály:

40/2014. (X. 1.) NFM rendelet

az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről

Megjelent:

MK 2014/135. (X. 1.)

Hatályos:

2014. 10. 02.

 

Jogszabály:

1548/2014. (X. 1.) Korm. határozat

a Nemzeti Kommunikációs Hivatal létrehozásával kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

MK 2014/135. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

1549/2014. (X. 1.) Korm. határozat

a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által üzemeltetett üdülőingatlanokról

Megjelent:

MK 2014/135. (X. 1.)

Hatályos:

2014. 10. 02.

 

Jogszabály:

1550/2014. (X. 1.) Korm. határozat

a bakui, a kolozsvári és a ljubljanai Magyar Intézet létrehozásával összefüggő egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2014/135. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

1551/2014. (X. 1.) Korm. határozat

az Ős-Dráva Programról szóló 1242/2012. (VII. 17.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2014/135. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

1552/2014. (X. 1.) Korm. határozat

a helyi önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2014/135. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

1553/2014. (X. 1.) Korm. határozat

a vízügyi ágazat irányításának átalakítása érdekében a vízgazdálkodásért való felelősséggel összefüggő feladatok ellátásához szükséges, a Belügyminisztérium és a Földművelésügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint címrendi módosításról

Megjelent:

MK 2014/135. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

1554/2014. (X. 1.) Korm. határozat

az európai uniós programok végrehajtási intézményrendszerének finanszírozása a 2014-2020. közötti tervezési időszakban

Megjelent:

MK 2014/135. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

1555/2014. (X. 1.) Korm. határozat

az Észak-Magyarországi Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról és a Magyar Nemzeti Digitális Archívum, Nemzeti Filmtörténeti Élménypark kialakítását célzó fejlesztésének támogathatósága céljából kiemelt projekt felhívás biztosításáról

Megjelent:

MK 2014/135. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

1556/2014. (X. 1.) Korm. határozat

az országos közúthálózaton a nyomvályúk és felületi egyenetlenségek megszüntetését célzó, a közlekedésbiztonságot, fenntarthatóságot és térségi elérhetőséget javító program folytatásáról

Megjelent:

MK 2014/135. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

1557/2014. (X. 1.) Korm. határozat

a KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0010 azonosító számú projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről

Megjelent:

MK 2014/135. (X. 1.)

 

 

Jogszabály:

250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet

a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról

Megjelent:

MK 2014/136. (X. 2.)

Hatályos:

2014. 10. 03.

 

Jogszabály:

251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet

a külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről

Megjelent:

MK 2014/136. (X. 2.)

Hatályos:

2014. 10. 03.

 

Jogszabály:

252/2014. (X. 2.) Korm. rendelet

a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet, valamint a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/136. (X. 2.)

Hatályos:

2014. 10. 05.

 

Jogszabály:

253/2014. (X. 2.) Korm. rendelet

a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/136. (X. 2.)

Hatályos:

2014. 10. 03.

 

Jogszabály:

254/2014. (X. 2.) Korm. rendelet

a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság társasági részesedéseinek állam javára történő megszerzésére irányuló ügylet nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

Megjelent:

MK 2014/136. (X. 2.)

Hatályos:

2014. 10. 03.

 

Jogszabály:

1558/2014. (X. 2.) Korm. határozat

a Magyar-Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság XIV. ülésén elfogadott és fenntartott ajánlások jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2014/136. (X. 2.)

Hatályos:

2014. 10. 03.

 

Jogszabály:

1559/2014. (X. 2.) Korm. határozat

a Szlovén Köztársaság Kormánya, Magyarország Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a Többnemzeti Szárazföldi Kötelékről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2014/136. (X. 2.)

 

 

Jogszabály:

1560/2014. (X. 2.) Korm. határozat

az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2014/136. (X. 2.)

Hatályos:

2014. 10. 03.

 

Jogszabály:

1561/2014. (X. 2.) Korm. határozat

az Új Széchenyi Terv struktúraváltás támogatása az onkológiai centrumok, a járó- és fekvőbeteg ellátás fejlesztésével című, TIOP 2.2.6/12/1/A és TIOP 2.2.6/12/1/B, valamint az egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése című, ÉMOP-4.1.1/B-12 és NYDOP-5.2.1/A-12 konstrukciók pályázataival összefüggő többletkapacitás kérelmek előzetes befogadásáról

Megjelent:

MK 2014/136. (X. 2.)

 

 

Jogszabály:

1562/2014. (X. 2.) Korm. határozat

a 2013. évi költségvetési maradványok felhasználásáról

Megjelent:

MK 2014/136. (X. 2.)

 

 

Jogszabály:

1563/2014. (X. 2.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a pártalapítványok tartalékának átcsoportosításáról, egyes kormányhatározatok módosításáról, továbbá egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről

Megjelent:

MK 2014/136. (X. 2.)

 

 

Jogszabály:

1564/2014. (X. 2.) Korm. határozat

a csepeli evezős és kajak-kenu központ megvalósításához szükséges egyes kérdésekről, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/136. (X. 2.)

 

 

Jogszabály:

1565/2014. (X. 2.) Korm. határozat

a kisvárdai labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztési beruházással kapcsolatos intézkedésekről, valamint a Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósításához kapcsolódó további intézkedésekről szóló 1980/2013. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2014/136. (X. 2.)

Hatályos:

2014. 10. 03.

 

Jogszabály:

1566/2014. (X. 2.) Korm. határozat

a tatabányai multifunkcionális csarnok beruházás egyes kérdéseiről, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/136. (X. 2.)

 

 

Jogszabály:

1567/2014. (X. 2.) Korm. határozat

a Széchenyi István Emlékmúzeum működtetése érdekében az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Miniszterelnökség fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, költségvetési maradvány felhasználásáról, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1968/2013. (XII. 17.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2014/136. (X. 2.)

 

 

Jogszabály:

116/2014. (X. 2.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a közúti járművek vezetői engedélyeinek kölcsönös elismeréséről és cseréjéről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2014/136. (X. 2.)

 

 

Jogszabály:

2014. évi XL. törvény

a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről

Megjelent:

MK 2014/137. (X. 6.)

Hatályos:

2014. 10. 15., 2014. 11. 01.

 

Jogszabály:

2014. évi XLI. törvény

egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2014/137. (X. 6.)

Hatályos:

2014. 10. 07., 2014. 11. 05., 2015. 01. 01., 2015. 02. 01.

 

Jogszabály:

2014. évi XLII. törvény

az adóügyekben történő kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló Egyezmény és az adóügyekben történő kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló Egyezményt módosító Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2014/137. (X. 6.)

Hatályos:

2014. 10. 07. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2014. évi XLIII. törvény

a Magyarország Kormánya és az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) közötti Székhely-megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2014/137. (X. 6.)

Hatályos:

2014. 10. 07. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2014. évi XLIV. törvény

a Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya közötti Légiközlekedési Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2014/137. (X. 6.)

Hatályos:

2014. 10. 07. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2014. évi XLV. törvény

a Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a kölcsönös vízumképviseletről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2014/137. (X. 6.)

Hatályos:

2014. 10. 07. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2014. évi XLVI. törvény

a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Abaújvár és Kechnec (Kenyhec) települések közötti közúti Hernád-híd és a csatlakozó utak megépítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2014/137. (X. 6.)

Hatályos:

2014. 10. 07. - kivétellel.

 

Jogszabály:

37/2014. (X. 6.) MNB rendelet

a "Bárány Róbert" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2014/137. (X. 6.)

Hatályos:

2014. 10. 10.

 

Jogszabály:

38/2014. (X. 6.) MNB rendelet

a "Bárány Róbert" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2014/137. (X. 6.)

Hatályos:

2014. 10. 10.

 

Jogszabály:

3/2014. Polgári jogegységi határozat

mérsékelt összegű felügyeleti illeték viselésére kötelezése annak a cégnek, amely a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárásában megjelölt törvénysértő állapotot nem vitatja, határidőben megszünteti, illetve a törvényes működést helyreállítja

Megjelent:

MK 2014/137. (X. 6.)

 

 

Jogszabály:

375/2014. (X. 6.) KE határozat

közigazgatási államtitkári felmentésről

Megjelent:

MK 2014/137. (X. 6.)

 

 

Jogszabály:

376/2014. (X. 6.) KE határozat

közigazgatási államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/137. (X. 6.)

 

 

Jogszabály:

377/2014. (X. 6.) KE határozat

államtitkári felmentésről

Megjelent:

MK 2014/137. (X. 6.)

 

 

Jogszabály:

378/2014. (X. 6.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/137. (X. 6.)

 

 

Jogszabály:

379/2014. (X. 6.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/137. (X. 6.)

 

 

Jogszabály:

117/2014. (X. 6.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2014/137. (X. 6.)

 

 

Jogszabály:

118/2014. (X. 6.) ME határozat

helyettes államtitkárok megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2014/137. (X. 6.)

 

 

Jogszabály:

39/2014. (X. 9.) MNB rendelet

a teljesítményjavadalmazás diszkontált értékének számításával, nyilvántartásával és közzétételével összefüggő szabályokról

Megjelent:

MK 2014/138. (X. 9.)

Hatályos:

2014. 10. 10.

 

Jogszabály:

14/2014. (X. 9.) FM rendelet

a Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól szóló 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/138. (X. 9.)

Hatályos:

2014. 11. 08.

 

Jogszabály:

15/2014. (X. 9.) FM rendelet

az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról, valamint egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2014/138. (X. 9.)

Hatályos:

2014. 10. 10.

 

Jogszabály:

30/2014. (X. 9.) NGM rendelet

az egyszerűsített felszámolás során a felszámolói díj kiegészítéséhez, valamint egyes végelszámolói készkiadásokhoz nyújtott költségvetési támogatás központi költségvetéssel történő elszámolásának és folyósításának szabályairól szóló 37/2012. (XII. 17.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/138. (X. 9.)

Hatályos:

2014. 10. 14.

 

Jogszabály:

1003/2014. (X. 9.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság öttagú tanácsainak összetételéről

Megjelent:

MK 2014/138. (X. 9.)

Hatályos:

2014. 10. 07.

 

Jogszabály:

31/2014. (X. 9.) AB határozat

a Szegedi Ítélőtábla Pk.I.20.821/2014/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2014/138. (X. 9.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf. 5017/2014/4. határozata

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 48. § (1) bekezdése és 1. mellékletének 1-3. pontja megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2014/138. (X. 9.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf. 5022/2014/4. határozata

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének az építmény- és telekadóról szóló 34/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 7. § a törvényellenességének megállapításáról

Megjelent:

MK 2014/138. (X. 9.)

 

 

Jogszabály:

380/2014. (X. 9.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/138. (X. 9.)

 

 

Jogszabály:

381/2014. (X. 9.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/138. (X. 9.)

 

 

Jogszabály:

255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról

Megjelent:

MK 2014/139. (X. 10.)

Hatályos:

2014. 10. 11.

 

Jogszabály:

256/2014. (X. 10.) Korm. rendelet

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/139. (X. 10.)

Hatályos:

2014. 10. 11.

 

Jogszabály:

257/2014. (X. 10.) Korm. rendelet

a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/139. (X. 10.)

Hatályos:

2014. 10. 13.

 

Jogszabály:

258/2014. (X. 10.) Korm. rendelet

az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/139. (X. 10.)

Hatályos:

2014. 10. 18.

 

Jogszabály:

259/2014. (X. 10.) Korm. rendelet

az Apollo Tyres Hungary Kft. Gyöngyöshalászon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Megjelent:

MK 2014/139. (X. 10.)

Hatályos:

2014. 10. 11.

 

Jogszabály:

47/2014. (X. 10.) BM rendelet

a belügyminiszter hatáskörébe tartozó egyes rendeleteknek Balatonakarattya községgé nyilvánításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2014/139. (X. 10.)

Hatályos:

2014. 10. 12.

 

Jogszabály:

1568/2014. (X. 10.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya között az Európai Közösség és a Montenegrói Köztársaság között az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló Megállapodás végrehajtásáról szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2014/139. (X. 10.)

 

 

Jogszabály:

1569/2014. (X. 10.) Korm. határozat

a 2014. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1918/2013. (XII. 11.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2014/139. (X. 10.)

Hatályos:

2014. 10. 11.

 

Jogszabály:

1570/2014. (X. 10.) Korm. határozat

egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról

Megjelent:

MK 2014/139. (X. 10.)

 

 

Jogszabály:

1571/2014. (X. 10.) Korm. határozat

a helyi önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2014. augusztusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2014/139. (X. 10.)

 

 

Jogszabály:

1572/2014. (X. 10.) Korm. határozat

a Földművelésügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti, a vadászható állatfajok monitoring programjainak folytatása és a vadászható állatfajok fajvédelmi terveinek kidolgozása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/139. (X. 10.)

 

 

Jogszabály:

1573/2014. (X. 10.) Korm. határozat

a 2014. április 1. és december 31. közötti időszakban végzett belvízi, árvízi, vízminőségi kárelhárítási, helyi vízkárelhárítási, balatoni védekezési, az Yvette ciklonnal kapcsolatos, valamint a 2014. évben további a jogszabályokból adódó védekezési feladatok költségeinek finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2014/139. (X. 10.)

 

 

Jogszabály:

1574/2014. (X. 10.) Korm. határozat

a Nemzeti Sírkerttel kapcsolatos feladatok ellátása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/139. (X. 10.)

 

 

Jogszabály:

1575/2014. (X. 10.) Korm. határozat

a 2016. évi Bocuse d´Or szakácsolimpia európai döntőjének budapesti megrendezésével kapcsolatos kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2014/139. (X. 10.)

 

 

Jogszabály:

1576/2014. (X. 10.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program, valamint a Közlekedés Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek költség-haszon elemzései átszámításának a támogatási intenzitásra gyakorolt hatásaival kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

MK 2014/139. (X. 10.)

 

 

Jogszabály:

119/2014. (X. 10.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Ghánai Köztársaság Kormánya közötti Oktatási együttműködési egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2014/139. (X. 10.)

 

 

Jogszabály:

120/2014. (X. 10.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2014/139. (X. 10.)

 

 

Jogszabály:

6/2014. (X. 10.) MvM utasítás

a Miniszterelnökséget vezető miniszter által kiadmányozott iratok felterjesztésének rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/51. (X. 10.)

Hatályos:

2014. 10. 11.

 

Jogszabály:

7/2014. (X. 10.) MvM utasítás

az Államreform Operatív Program és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében végrehajtásra kerülő projektek jogutódlásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/51. (X. 10.)

Hatályos:

2014. 10. 11.

 

Jogszabály:

16/2014. (X. 10.) BM utasítás

a Belügyminisztérium központi épületébe történő be- és kilépés, a benntartózkodás, a csomag- és áruszállítás, a küldemények átvételének és a gépjárművek parkolásának rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/51. (X. 10.)

Hatályos:

2014. 10. 11.

 

Jogszabály:

34/2014. (X. 10.) EMMI utasítás

a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjprogram működtetésével kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/51. (X. 10.)

Hatályos:

2014. 10. 11.

 

Jogszabály:

65/2014. (X. 10.) HM utasítás

a nemzetközi gyakorlatok, rendezvények egyes költségvetési és pénzügyi kérdéseiről szóló 98/2008. (HK 19.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/51. (X. 10.)

Hatályos:

2014. 10. 18.

 

Jogszabály:

66/2014. (X. 10.) HM utasítás

a béketámogató műveletekben részt vevő állomány részletes kategóriába sorolásáról szóló 58/2013. (IX. 20.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/51. (X. 10.)

Hatályos:

2014. 10. 11.

 

Jogszabály:

33/2014. (X. 10.) NFM utasítás

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/51. (X. 10.)

Hatályos:

2014. 10. 11.

 

Jogszabály:

2/2014. (X. 10.) AJB utasítás

az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2012. (I. 6.) AJB utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/51. (X. 10.)

Hatályos:

2014. 10. 11.

 

Jogszabály:

3/2014. (X. 10.) AJB utasítás

az alapvető jogok biztosa vizsgálatának szakmai szabályairól és módszereiről szóló 2/2012. (I. 20.) AJB utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/51. (X. 10.)

Hatályos:

2014. 10. 11.

 

Jogszabály:

1/2014. (X. 10.) AJBH utasítás

az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2012. (V. 22.) AJBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/51. (X. 10.)

Hatályos:

2014. 10. 11.

 

Jogszabály:

17/2014. (X. 10.) LÜ utasítás

az ügyészség honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi szervezetéről, feladatairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/51. (X. 10.)

Hatályos:

2014. 12. 01.

 

Jogszabály:

9/2014. (X. 10.) NIH utasítás

a Nemzeti Innovációs Hivatal informatikai hálózat használatának és üzemeltetésének szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/51. (X. 10.)

Hatályos:

2014. 10. 11.

 

Jogszabály:

34/2014. (X. 10.) ORFK utasítás

az iratok külföldre továbbításának szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/51. (X. 10.)

Hatályos:

2014. 10. 18.

 

Jogszabály:

35/2014. (X. 10.) ORFK utasítás

a büntetőeljárások keretében lefolytatandó szemlék végrehajtásáról és a bűnügyi technikai tevékenység egységes szabályozásáról szóló 13/2012. (VII. 30.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/51. (X. 10.)

Hatályos:

2014. 10. 11.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2014/51. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/51. (X. 10.)

 

 

Jogszabály:

BM közlemény

a belügyminiszter által felügyelt szakképesítésekre vonatkozó, az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékekbe kerülés tekintetében benyújtott pályázatokat elbíráló bizottság létrehozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/51. (X. 10.)

 

 

Jogszabály:

IM közlemény

érvényét vesztett jogtanácsosi igazolványról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/51. (X. 10.)

 

 

Jogszabály:

NGM közlemény

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó munkáltatóknál működő szakszervezetek taglétszámon alapuló országos és ágazati reprezentativitásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/51. (X. 10.)

 

 

Jogszabály:

MNB közlemény

a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/51. (X. 10.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ív hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/51. (X. 10.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/51. (X. 10.)

 

 

Jogszabály:

Fót Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/51. (X. 10.)

 

 

Jogszabály:

Kiskunhalas Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/51. (X. 10.)

 

 

Jogszabály:

Sárvár Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/51. (X. 10.)

 

 

Jogszabály:

Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/51. (X. 10.)

 

 

Jogszabály:

Jólét és Szabadság Demokrata Közösség

2013. évi beszámolója

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/51. (X. 10.)

 

 

Jogszabály:

Jólét és Szabadság Demokrata Közösség beszámolója

az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/51. (X. 10.)

 

 

Jogszabály:

Hanák Róbert képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/51. (X. 10.)

 

 

Jogszabály:

Szilassy Gábor Cézár képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/51. (X. 10.)

 

 

Jogszabály:

Dr. Vancsura István képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/51. (X. 10.)

 

 

Jogszabály:

Szabadságharcosokért Közalapítvány

alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/51. (X. 10.)

 

 

Jogszabály:

Érvénytelenítés

a Hivatalos Értesítő 2014/51. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/51. (X. 10.)

 

 

Jogszabály:

48/2014. (X. 13.) BM rendelet

a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/140. (X. 13.)

Hatályos:

2014. 10. 14.

 

Jogszabály:

382/2014. (X. 13.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/140. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

383/2014. (X. 13.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/140. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

384/2014. (X. 13.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/140. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

385/2014. (X. 13.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/140. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

386/2014. (X. 13.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2014/140. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

1577/2014. (X. 13.) Korm. határozat

az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló, a 2007-2013 programozási időszakban indított projektek szakaszolásával kapcsolatos egyes feladatokról

Megjelent:

MK 2014/140. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

1578/2014. (X. 13.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról

Megjelent:

MK 2014/140. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

1579/2014. (X. 13.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 7. prioritásának módosításáról

Megjelent:

MK 2014/140. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

1580/2014. (X. 13.) Korm. határozat

a KÖZOP-5.5.0-09-11-2014-0009 azonosító számú ("Budapest- Piliscsaba-Esztergom vasútvonal rekonstrukciója II/B ütem «A Budapest III. kerület Bécsi út - Budapest-Esztergom vasútvonal szintbeli keresztezés kiváltása II. ütem, 10. sz. főút Bécsi út és Ürömi csomópont között, valamint az Aranyvölgy utca kiépítése», «Angyalföld-Újpest között második vágány építése», «Angyalföld állomás, a 14-es villamos és a 30-as autóbusz közvetlen átszállási kapcsolatának megteremtése» és «Aquincum HÉV megállóhely peronjának áthelyezése»" című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről

Megjelent:

MK 2014/140. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

121/2014. (X. 13.) ME határozat

a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács alelnökének kinevezéséről

Megjelent:

MK 2014/140. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

260/2014. (X. 15.) Korm. rendelet

egyes költségvetési és gazdasági tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2014/141. (X. 15.)

Hatályos:

2014. 10. 16., 2014. 10. 23.

 

Jogszabály:

261/2014. (X. 15.) Korm. rendelet

az egyes egyházi és szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2014/141. (X. 15.)

Hatályos:

2014. 10. 16.

 

Jogszabály:

262/2014. (X. 15.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek Balatonakarattya községgé nyilvánításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2014/141. (X. 15.)

Hatályos:

2014. 10. 16.

 

Jogszabály:

263/2014. (X. 15.) Korm. rendelet

az Európai Bizottság első "NER300" finanszírozási programja keretében támogatásban részesülő GEOb Dél-magyarországi megnövelt hatékonyságú geotermikus rendszer (EGS) demonstrációs projekttel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Megjelent:

MK 2014/141. (X. 15.)

Hatályos:

2014. 10. 16.

 

Jogszabály:

16/2014. (X. 15.) FM rendelet

a 2014. évi egységes területalapú támogatás, valamint a különleges tejtámogatás összegének megállapításáról

Megjelent:

MK 2014/141. (X. 15.)

Hatályos:

2014. 10. 16.

 

Jogszabály:

14/2014. (X. 15.) HM rendelet

a honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/141. (X. 15.)

Hatályos:

2014. 10. 16.

 

Jogszabály:

41/2014. (X. 15.) NFM rendelet

a nemzeti fejlesztési miniszter által adományozható elismerésekről szóló 3/2014. (I. 31.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/141. (X. 15.)

Hatályos:

2014. 10. 18.

 

Jogszabály:

1581/2014. (X. 15.) Korm. határozat

a Nemzetközi Távközlési Egyesület 2014. évi dél-koreai Meghatalmazottak Értekezletén való részvételről

Megjelent:

MK 2014/141. (X. 15.)

 

 

Jogszabály:

1582/2014. (X. 15.) Korm. határozat

a pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről szóló, illetékes hatóságok közötti többoldalú Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2014/141. (X. 15.)

 

 

Jogszabály:

1583/2014. (X. 15.) Korm. határozat

az U16 Sakkolimpia megrendezésével összefüggő feladatok támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/141. (X. 15.)

 

 

Jogszabály:

122/2014. (X. 15.) ME határozat

helyettes államtitkárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2014/141. (X. 15.)

 

 

Jogszabály:

264/2014. (X. 16.) Korm. rendelet

a Fűtéstechnikai Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

Megjelent:

MK 2014/142. (X. 16.)

Hatályos:

2014. 10. 17.

 

Jogszabály:

42/2014. (X. 16.) NFM rendelet

az MKB Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről

Megjelent:

MK 2014/142. (X. 16.)

Hatályos:

2014. 10. 16. 19 órától.

 

Jogszabály:

387/2014. (X. 16.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2014/142. (X. 16.)

 

 

Jogszabály:

388/2014. (X. 16.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2014/142. (X. 16.)

 

 

Jogszabály:

389/2014. (X. 16.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2014/142. (X. 16.)

 

 

Jogszabály:

390/2014. (X. 16.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2014/142. (X. 16.)

 

 

Jogszabály:

391/2014. (X. 16.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2014/142. (X. 16.)

 

 

Jogszabály:

392/2014. (X. 16.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2014/142. (X. 16.)

 

 

Jogszabály:

393/2014. (X. 16.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2014/142. (X. 16.)

 

 

Jogszabály:

394/2014. (X. 16.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2014/142. (X. 16.)

 

 

Jogszabály:

395/2014. (X. 16.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2014/142. (X. 16.)

 

 

Jogszabály:

396/2014. (X. 16.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2014/142. (X. 16.)

 

 

Jogszabály:

397/2014. (X. 16.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2014/142. (X. 16.)

 

 

Jogszabály:

398/2014. (X. 16.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2014/142. (X. 16.)

 

 

Jogszabály:

1584/2014. (X. 16.) Korm. határozat

az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer létrehozásáról

Megjelent:

MK 2014/142. (X. 16.)

 

 

Jogszabály:

123/2014. (X. 16.) ME határozat

az Országos Statisztikai Tanács tagjának felmentéséről és új tag megbízásáról

Megjelent:

MK 2014/142. (X. 16.)

 

 

Jogszabály:

35/2014. (X. 17.) EMMI utasítás

az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ szervezeti és működési szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/52. (X. 17.)

Hatályos:

2014. 10. 18.

 

Jogszabály:

36/2014. (X. 17.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/52. (X. 17.)

Hatályos:

2014. 10. 18.

 

Jogszabály:

37/2014. (X. 17.) EMMI utasítás

a közérdekű adatok megismerésének rendjéről szóló 17/2012. (XI. 16.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/52. (X. 17.)

Hatályos:

2014. 10. 18.

 

Jogszabály:

67/2014. (X. 17.) HM utasítás

a biztonsági ügyeleti feladatok ellátásáról és a jelentési kötelezettség körébe tartozó biztonsági kihívást jelentő helyzetek jegyzékéről szóló 119/2011. (XI. 10.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/52. (X. 17.)

Hatályos:

2014. 10. 18.

 

Jogszabály:

9/2014. (X. 17.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/52. (X. 17.)

Hatályos:

2014. 10. 18.

 

Jogszabály:

10/2014. (X. 17.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/52. (X. 17.)

Hatályos:

2014. 10. 18.

 

Jogszabály:

2/2014. (X. 17.) AJBH utasítás

az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2012. (V. 22.) AJBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/52. (X. 17.)

Hatályos:

2014. 10. 18.

 

Jogszabály:

13/2014. (X. 17.) BM OKF utasítás

az önkéntes tűzoltó egyesület önálló beavatkozásának feltételeiről és a beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület (önkéntes tűzoltóság) tevékenységéről szóló 2/2014. (I. 17.) BM OKF utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/52. (X. 17.)

Hatályos:

2014. 10. 18.

 

Jogszabály:

12/2014. (X. 17.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és Türkmenisztán Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 181/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/52. (X. 17.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2014/52. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/52. (X. 17.)

 

 

Jogszabály:

IM közlemény

jogtanácsosi igazolványok érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/52. (X. 17.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/52. (X. 17.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2014. november 1-je és november 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/52. (X. 17.)

 

 

Jogszabály:

31/2014. (X. 18.) NGM rendelet

a nemzetgazdasági miniszter által adományozható elismerésekről szóló 1/2013. (I. 8.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/143. (X. 18.)

Hatályos:

2014. 10. 19.

 

Jogszabály:

43/2014. (X. 18.) NFM rendelet

az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/143. (X. 18.)

Hatályos:

2014. 10. 19.

 

Jogszabály:

265/2014. (X. 21.) Korm. rendelet

a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/144. (X. 21.)

Hatályos:

2014. 10. 22.

 

Jogszabály:

266/2014. (X. 21.) Korm. rendelet

a Wuppermann Hungary Kft. Győr-Gönyűi Kikötőben megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Megjelent:

MK 2014/144. (X. 21.)

Hatályos:

2014. 10. 22.

 

Jogszabály:

7/2014. (X. 21.) NMHH rendelet

az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/144. (X. 21.)

Hatályos:

2014. 10. 29., 2015. 03. 01.

 

Jogszabály:

32/2014. (X. 21.) NGM rendelet

az illetékbélyegek előállításáról, forgalomba hozataláról és forgalmazásáról

Megjelent:

MK 2014/144. (X. 21.)

Hatályos:

2014. 10. 22.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf. 5024/2014/11. határozata

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a Hungaroringen megrendezésre kerülő alkalmi rendezvények idején jelentkező szolgáltatási és gazdasági tevékenységekről szóló 27/2013. (XII. 19.) számú önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés a) pont "ideiglenes szálláshely-szolgáltatást," szövegrésze, 2. § 1. pontja, 3. § (1) bekezdés "ideiglenes szálláshely-szolgáltatás," szövegrésze, 4. §-a, 7. §-a, valamint 3. számú melléklete és 4. számú melléklet I. pontja törvényellenességéről és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2014/144. (X. 21.)

 

 

Jogszabály:

399/2014. (X. 21.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2014/144. (X. 21.)

 

 

Jogszabály:

400/2014. (X. 21.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/144. (X. 21.)

 

 

Jogszabály:

401/2014. (X. 21.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/144. (X. 21.)

 

 

Jogszabály:

402/2014. (X. 21.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/144. (X. 21.)

 

 

Jogszabály:

403/2014. (X. 21.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/144. (X. 21.)

 

 

Jogszabály:

404/2014. (X. 21.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/144. (X. 21.)

 

 

Jogszabály:

405/2014. (X. 21.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/144. (X. 21.)

 

 

Jogszabály:

406/2014. (X. 21.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/144. (X. 21.)

 

 

Jogszabály:

1585/2014. (X. 21.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2014/144. (X. 21.)

 

 

Jogszabály:

1586/2014. (X. 21.) Korm. határozat

a Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság állami tulajdonú részesedésének az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére versenyeztetés mellőzésével történő értékesítéséről

Megjelent:

MK 2014/144. (X. 21.)

 

 

Jogszabály:

1587/2014. (X. 21.) Korm. határozat

a Kőröstej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Kft., a Caravanes Kereskedelmi Kft., a BÁBEL SAJT Kft., a "Dráva Tej" Tejipari Feldolgozó és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság és a Wassim Sajt Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetőkkel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

Megjelent:

MK 2014/144. (X. 21.)

 

 

Jogszabály:

1588/2014. (X. 21.) Korm. határozat

egyes honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtása érdekében történő költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/144. (X. 21.)

 

 

Jogszabály:

1589/2014. (X. 21.) Korm. határozat

a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarához delegált közfeladatok ellátása érdekében szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2014/144. (X. 21.)

 

 

Jogszabály:

1590/2014. (X. 21.) Korm. határozat

a bosznia-hercegovinai és szerbiai árvíz utáni újjáépítés támogatásának finanszírozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/144. (X. 21.)

 

 

Jogszabály:

1591/2014. (X. 21.) Korm. határozat

a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. törzstőke-emeléséhez és az ehhez kapcsolódó részesedések rendezéséhez szükséges fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/144. (X. 21.)

 

 

Jogszabály:

1592/2014. (X. 21.) Korm. határozat

a KEOP-1.2.0/2F-2009-0001 azonosító számú ("Érd és térsége szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és bővítése és szennyvízelvezető rendszer fejlesztése" című) nagyprojekt finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2014/144. (X. 21.)

 

 

Jogszabály:

124/2014. (X. 21.) ME határozat

az egyes kétoldalú gazdasági együttműködési kormányközi bizottságok, valamint a tartományi szintű vegyes bizottságok magyar tagozati elnökeinek felmentéséről és kinevezéséről

Megjelent:

MK 2014/144. (X. 21.)

Hatályos:

2014. 10. 22.

 

Jogszabály:

125/2014. (X. 21.) ME határozat

Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya közötti kulturális központok kölcsönös nyitásáról, működtetéséről és tevékenységéről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2014/144. (X. 21.)