Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából.
A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli.

 

Változásmutató

Új jogszabályok

Jogszabály:

135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet

a 2014-2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról

Megjelent:

MK 2015/75. (VI. 2.)

Hatályos:

2015. 06. 03.

 

Jogszabály:

136/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet

a felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/75. (VI. 2.)

Hatályos:

2015. 06. 03.

 

Jogszabály:

137/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/75. (VI. 2.)

Hatályos:

2015. 06. 10., 2015. 11. 01.

 

Jogszabály:

27/2015. (VI. 2.) MvM rendelet

a Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzékéről

Megjelent:

MK 2015/75. (VI. 2.)

Hatályos:

2015. 06. 17.

 

Jogszabály:

1352/2015. (VI. 2.) Korm. határozat

a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény és az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény előkészítésével összefüggő egyes feladatokról

Megjelent:

MK 2015/75. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

1353/2015. (VI. 2.) Korm. határozat

az országos szúnyoggyérítési program központi megvalósításáról

Megjelent:

MK 2015/75. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

1354/2015. (VI. 2.) Korm. határozat

a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2015/75. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

1355/2015. (VI. 2.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2015. májusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/75. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

1356/2015. (VI. 2.) Korm. határozat

a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségek kormányhivatali integrációjával összefüggésben a feladatok ellátásához szükséges, a Földművelésügyi Minisztérium és a Miniszterelnökség fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2015/75. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

1357/2015. (VI. 2.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program keretében pályázati felhívások meghirdetéséhez, kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződések megkötéséhez történő hozzájárulásról, továbbá egyes, a Környezet és Energia Operatív Program megvalósításával összefüggő kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2015/75. (VI. 2.)

Hatályos:

2015. 06. 03.

 

Jogszabály:

1358/2015. (VI. 2.) Korm. határozat

a KEOP-2015-4.11.0 azonosító számú ("Napelemes rendszer fejlesztése költségvetési és állami szervek villamos-energia költségének csökkentése érdekében" című) pályázati felhívás meghirdetéséhez történő hozzájárulásról, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/75. (VI. 2.)

Hatályos:

2015. 06. 03.

 

Jogszabály:

1359/2015. (VI. 2.) Korm. határozat

a XIX. Uniós Fejlesztések és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, egyes egészségügyi célú fejlesztések támogatásáról és az egyes egészségügyi intézmények infrastrukturális fejlesztését célzó projektek megvalósítása érdekében szükséges források finanszírozásáról szóló 1647/2014. (XI. 14.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/75. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

1360/2015. (VI. 2.) Korm. határozat

a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 3. és 5. prioritásának keretében pályázati felhívás meghirdetéséhez, a pályázati felhívásokra benyújtott projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásról, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Programmal összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2015/75. (VI. 2.)

Hatályos:

2015. 06. 03.

 

Jogszabály:

1361/2015. (VI. 2.) Korm. határozat

a Magyarország és a Liechtensteini Hercegség között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén tárgyú Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2015/75. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

46/2015. (VI. 2.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2015/75. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

47/2015. (VI. 2.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2015/75. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

48/2015. (VI. 2.) ME határozat

főiskolai rektor megbízásáról

Megjelent:

MK 2015/75. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

11/2015. (VI. 2.) MvM utasítás

a Miniszterelnökséget vezető miniszter vezetése, irányítása, felügyelete alá tartozó szervek kormányügyeleti rendszerben teljesítendő jelentési kötelezettsége rendjéről, valamint a kormányzati intézkedést igénylő rendkívüli események jegyzékéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/26. (VI. 2.)

Hatályos:

2015. 06. 17.

 

Jogszabály:

12/2015. (VI. 2.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/26. (VI. 2.)

Hatályos:

2015. 06. 03.

 

Jogszabály:

13/2015. (VI. 2.) IM utasítás

az Igazságügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014. (XI. 14.) IM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/26. (VI. 2.)

Hatályos:

2015. 06. 03.

 

Jogszabály:

10/2015. (VI. 2.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium külföldi állampolgársággal rendelkező személyek részére adományozható állami kitüntetésekkel kapcsolatos belső eljárásrendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/26. (VI. 2.)

Hatályos:

2015. 06. 03.

 

Jogszabály:

12/2015. (VI. 2.) GVH utasítás

a Gazdasági Versenyhivatal szervezeti és működési szabályzatának módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/26. (VI. 2.)

Hatályos:

2015. 06. 01.

 

Jogszabály:

Kereszténydemokrata Néppárt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2014. évi időközi választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/26. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Liberális Párt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2014. évi időközi választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/26. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

28/2015. (VI. 3.) NFM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Megjelent:

MK 2015/76. (VI. 3.)

Hatályos:

2015. 06. 04.

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozata helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2015/76. (VI. 3.)

 

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozata helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2015/76. (VI. 3.)

 

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozata helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2015/76. (VI. 3.)

 

 

Jogszabály:

1362/2015. (VI. 3.) Korm. határozat

a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0004 azonosító számú ("Települési szilárdhulladék mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási Rendszerben" című) és a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 azonosító számú ("Az OKÖT hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel" című) projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2015/76. (VI. 3.)

 

 

Jogszabály:

1363/2015. (VI. 3.) Korm. határozat

egyes, a KEOP-2012-5.6.0 jelű ("Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai" című) támogatási konstrukció keretében megvalósuló projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződés módosításához történő hozzájárulásról, továbbá egyes, a Környezet és Energia Operatív Program megvalósításával összefüggő kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2015/76. (VI. 3.)

Hatályos:

2015. 06. 04.

 

Jogszabály:

1364/2015. (VI. 3.) Korm. határozat

a KEOP-7.12.0/15-2015-0001 azonosító számú ("Az ivóvízminőség-javító projektek műszaki-gazdasági előkészítéséhez szükséges szakmai háttér dokumentáció és adatállomány elkészítése" című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2015/76. (VI. 3.)

 

 

Jogszabály:

1365/2015. (VI. 3.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program 1. prioritása keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről és a projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/76. (VI. 3.)

 

 

Jogszabály:

1366/2015. (VI. 3.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program 1., 4. és 5. prioritása keretében megvalósítani tervezett egyes projektek támogatásának növeléséről, és Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 5. prioritásának keretében kiemelt projekt felhívás meghirdetéséhez történő hozzájárulásról, kiemelt projektek előzetes nevesítéséről, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról szóló 1290/2015. (V. 5.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/76. (VI. 3.)

 

 

Jogszabály:

1367/2015. (VI. 3.) Korm. határozat

a KEOP-2015-5.4.0 azonosító számú ("Távhő-szektor energetikai fejlesztése" című) pályázati felhívásra benyújtott projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz és támogatási szerződésük megkötéséhez történő hozzájárulásról, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/76. (VI. 3.)

Hatályos:

2015. 06. 04.

 

Jogszabály:

1368/2015. (VI. 3.) Korm. határozat

a KÖZOP-2.3.0-08-2008-0001 azonosító számú ("Budapest-Lőkösháza vasútvonal rekonstrukciója III. ütem" című) és a KÖZOP-5.5.0-09-2010-0018 azonosító számú projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2015/76. (VI. 3.)

 

 

Jogszabály:

1369/2015. (VI. 3.) Korm. határozat

a KÖZOP-2.5.0-09-11-2013-0003 azonosító számú és a KÖZOP-2.5.0-09-11-2011-0006 azonosító számú ("MÁV Zrt. közlekedésbiztonsági projektjei" című) projektek szakaszolásának jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2015/76. (VI. 3.)

 

 

Jogszabály:

1370/2015. (VI. 3.) Korm. határozat

a KÖZOP-5.3.0-08-2009-0001 azonosító számú ("Budapest elővárosi vasúthálózat fejlesztése projekt I. ütem kiegészítő előkészítések" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2015/76. (VI. 3.)

 

 

Jogszabály:

2015. évi LIX. törvény

az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményéhez fűzött Kiotói Jegyzőkönyv 2012. december 8-án Dohában, az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény Részes Felek 18. Konferenciáján elfogadásra került "dohai módosításának" kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2015/77. (VI. 4.)

Hatályos:

2015. 06. 05. - kivétellel

 

Jogszabály:

2015. évi LX. törvény

a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2015/77. (VI. 4.)

Hatályos:

2015. 07. 01., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi LXI. törvény

az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2015/77. (VI. 4.)

Hatályos:

2015. 07. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi LXII. törvény

a reklámadóhoz kapcsolódó törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2015/77. (VI. 4.)

Hatályos:

2015. 06. 05., 2015. 07. 05.

 

Jogszabály:

2015. évi LXIII. törvény

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosításáról

Megjelent:

MK 2015/77. (VI. 4.)

Hatályos:

2015. 07. 01., 2015. 09. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi LXIV. törvény

a Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal összefüggő egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjéről szóló 1995. évi LXIV. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2015/77. (VI. 4.)

Hatályos:

2015. 06. 07.

 

Jogszabály:

2015. évi LXV. törvény

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2015/77. (VI. 4.)

Hatályos:

2015. 06. 12., 2015. 07. 01., 2016. 01. 01., 2016. 09. 01., 2018. 09. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi LXVI. törvény

a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2015/77. (VI. 4.)

Hatályos:

2015. 06. 12., 2015. 07. 01., 2015. 09. 01., 2015. 09. 02., 2015. 10. 01., 2015. 12. 31., 2016. 01. 01., 2016. 07. 01., 2016. 09. 01., 2019. 09. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi LXVII. törvény

a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2015/77. (VI. 4.)

Hatályos:

2015. 06. 05.

 

Jogszabály:

138/2015. (VI. 4.) Korm. rendelet

a géntechnológiai tevékenység engedélyezési eljárási rendjéről, valamint az eljárás során az Európai Bizottsággal való kapcsolattartásról szóló 132/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/77. (VI. 4.)

Hatályos:

2015. 06. 05.

 

Jogszabály:

16/2015. (VI. 4.) MNB rendelet

a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések módosulásához kapcsolódó fogyasztóvédelmi rendelkezésekről szóló 58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/77. (VI. 4.)

Hatályos:

2015. 06. 07.

 

Jogszabály:

30/2015. (VI. 4.) EMMI rendelet

a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák működéséről szóló 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/77. (VI. 4.)

Hatályos:

2015. 06. 07.

 

Jogszabály:

29/2015. (VI. 4.) NFM rendelet

a "NISTEMA" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről

Megjelent:

MK 2015/77. (VI. 4.)

Hatályos:

2015. 06. 05.

 

Jogszabály:

1371/2015. (VI. 4.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 5. prioritásával összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2015/77. (VI. 4.)

Hatályos:

2015. 06. 05.

 

Jogszabály:

49/2015. (VI. 4.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2015/77. (VI. 4.)

 

 

Jogszabály:

2015. évi LXVIII. törvény

Magyarország Kormánya és a Nemzetközi Távközlési Egyesület között az ITU Telecom World 2015 konferencia megrendezéséről, megszervezéséről és finanszírozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2015/78. (VI. 5.)

Hatályos:

2015. 06. 06. - kivétellel

 

Jogszabály:

2015. évi LXIX. törvény

a Visegrádi Szabadalmi Intézetről szóló megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2015/78. (VI. 5.)

Hatályos:

2015. 06. 06. - kivétellel

 

Jogszabály:

29/2015. (VI. 5.) FM rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalok integrációjával összefüggésben a földművelésügyi miniszter hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/78. (VI. 5.)

Hatályos:

2015. 06. 06.

 

Jogszabály:

30/2015. (VI. 5.) FM rendelet

a földvédelmi hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékéről és a díj megfizetésének részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2015/78. (VI. 5.)

Hatályos:

2015. 06. 06.

 

Jogszabály:

16/2015. (VI. 5.) AB határozat

az Országgyűlés 2015. április 28-ai ülésnapján elfogadott, de még ki nem hirdetett, az állami földvagyon kezelésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvény egyes rendelkezései alaptörvény- ellenességének megállapításáról

Megjelent:

MK 2015/78. (VI. 5.)

 

 

Jogszabály:

17/2015. (VI. 5.) AB határozat

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény egyes rendelkezései, illetve a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 103/A. § (1) bekezdése szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, alkalmazásuk kizárásáról, valamint alkotmányos követelmények megállapításáról

Megjelent:

MK 2015/78. (VI. 5.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf. 5010/2015/3. határozata

Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 14/2010. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete törvénysértő voltának megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2015/78. (VI. 5.)

 

 

Jogszabály:

1/2015. (VI. 8.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2014. (XII. 23.) MNB utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/27. (VI. 8.)

Hatályos:

2015. 06. 09.

 

Jogszabály:

2/2015. (VI. 8.) MEKH utasítás

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal közszolgálati szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/27. (VI. 8.)

Hatályos:

2015. 07. 01.

 

Jogszabály:

13/2015. (VI. 8.) MvM utasítás

a fővárosi és megyei kormányhivatalok Egységes Iratkezelési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/27. (VI. 8.)

Hatályos:

2015. 06. 09.

 

Jogszabály:

14/2015. (VI. 8.) MvM utasítás

megyei fejlesztési biztosok kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/27. (VI. 8.)

Hatályos:

2015. 06. 09.

 

Jogszabály:

10/2015. (VI. 8.) BM utasítás

a Belügyminisztériumnak az Európai Unió intézményei és ügynökségei tagállami kormányzati részvétellel működő döntéshozó és döntés-előkészítő szerveiben a kormányzati álláspont kialakításával és az ezen intézmények és ügynökségek munkájában való részvétellel kapcsolatos eljárásra vonatkozó szabályzata kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/27. (VI. 8.)

Hatályos:

2015. 07. 01.

 

Jogszabály:

19/2015. (VI. 8.) EMMI utasítás

az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/27. (VI. 8.)

Hatályos:

2015. 06. 09.

 

Jogszabály:

20/2015. (VI. 8.) EMMI utasítás

az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ szervezeti és működési szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/27. (VI. 8.)

Hatályos:

2015. 06. 09.

 

Jogszabály:

21/2015. (VI. 8.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/27. (VI. 8.)

Hatályos:

2015. 06. 09.

 

Jogszabály:

22/2015. (VI. 8.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/27. (VI. 8.)

Hatályos:

2015. 06. 09.

 

Jogszabály:

23/2015. (VI. 8.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/27. (VI. 8.)

Hatályos:

2015. 06. 09.

 

Jogszabály:

19/2015. (VI. 8.) NFM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/27. (VI. 8.)

Hatályos:

2015. 06. 09.

 

Jogszabály:

8/2015. (VI. 8.) LÜ utasítás

a talár viseléséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/27. (VI. 8.)

Hatályos:

2015. 06. 11.

 

Jogszabály:

2/2015. (VI. 8.) BM OKF utasítás

a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/27. (VI. 8.)

Hatályos:

2015. 06. 09.

 

Jogszabály:

3/2015. (VI. 8.) BM OKF utasítás

a tűzoltóságok Szerelési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/27. (VI. 8.)

Hatályos:

2015. 07. 08.

 

Jogszabály:

20/2015. (VI. 8.) KKM közlemény

az Európai Közösségek és tagállamaik, valamint Bosznia és Hercegovina közötti Stabilizációs és Társulási Megállapodás kihirdetéséről szóló 2008. évi LV. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/27. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2015/27. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/27. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1/2015. (VI. 8.) KKB határozat

a 2015. év tavaszán várható ár- és belvízvédelmi helyzetről szóló tájékoztató elfogadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/27. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

2/2015. (VI. 8.) KKB határozat

a 2010. október 4-i vörösiszap-katasztrófa 5. éves évfordulóján megrendezendő központi emlékeseményekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/27. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/27. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány

2014. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/27. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

Szociális Unió beszámolója

az országgyűlési képviselők 2014. évi időközi választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/27. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

Sportos és Egészséges Magyarországért Párt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2014. évi időközi választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/27. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Közlekedési Hatóság közleménye

felügyeleti igazolvány érvénytelenségéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/27. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet

a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről

Megjelent:

MK 2015/79. (VI. 9.)

Hatályos:

2015. 09. 01.

 

Jogszabály:

140/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet

az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/79. (VI. 9.)

Hatályos:

2015. 09. 02.

 

Jogszabály:

141/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet

a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2015/79. (VI. 9.)

Hatályos:

2015. 06. 10.

 

Jogszabály:

28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/79. (VI. 9.)

Hatályos:

2015. 06. 10.

 

Jogszabály:

31/2015. (VI. 9.) FM rendelet

a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet alapján nyújtott kedvezményes díjú kezességvállalás szabályairól

Megjelent:

MK 2015/79. (VI. 9.)

Hatályos:

2015. 06. 10.

 

Jogszabály:

17/2015. (VI. 9.) NGM rendelet

az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet, valamint az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/79. (VI. 9.)

Hatályos:

2015. 06. 17.

 

Jogszabály:

30/2015. (VI. 9.) NFM rendelet

az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes tevékenységek igazgatási szolgáltatási díjáról és felügyeleti díjáról szóló 80/2012. (XII. 28.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/79. (VI. 9.)

Hatályos:

2015. 06. 10.

 

Jogszabály:

265/2015. (VI. 9.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2015/79. (VI. 9.)

 

 

Jogszabály:

266/2015. (VI. 9.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/79. (VI. 9.)

 

 

Jogszabály:

267/2015. (VI. 9.) KE határozat

az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesének kinevezéséről

Megjelent:

MK 2015/79. (VI. 9.)

 

 

Jogszabály:

1372/2015. (VI. 9.) Korm. határozat

a vízgazdálkodási tanácsokról szóló 1382/2013. (VI. 27.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/79. (VI. 9.)

Hatályos:

2015. 09. 02.

 

Jogszabály:

1373/2015. (VI. 9.) Korm. határozat

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szerveknél, a honvédelmi miniszter irányítása alá tartozó honvédelmi szervezeteknél, valamint a Miniszterelnökséget vezető miniszter irányítása alá tartozó Információs Hivatalnál foglalkoztatott közalkalmazottak illetményemeléséhez szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2015/79. (VI. 9.)

 

 

Jogszabály:

1374/2015. (VI. 9.) Korm. határozat

a FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság Budapesten történő megrendezéséhez szükséges forrás biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2015/79. (VI. 9.)

 

 

Jogszabály:

1375/2015. (VI. 9.) Korm. határozat

a gödöllői uszoda beruházási program megvalósításához szükséges további intézkedésekről

Megjelent:

MK 2015/79. (VI. 9.)

 

 

Jogszabály:

1376/2015. (VI. 9.) Korm. határozat

a 2016. évi Szent Márton Emlékév keretében megvalósuló beruházások forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2015/79. (VI. 9.)

 

 

Jogszabály:

1377/2015. (VI. 9.) Korm. határozat

a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program keretében megvalósuló infrastruktúra-fejlesztésekkel összefüggő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2015/79. (VI. 9.)

 

 

Jogszabály:

1378/2015. (VI. 9.) Korm. határozat

az Egyiptomi Állami Vasutak részére történő vasúti kocsi szállításához kapcsolódó feladatokról

Megjelent:

MK 2015/79. (VI. 9.)

 

 

Jogszabály:

50/2015. (VI. 9.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és az Iráni Iszlám Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és vagyonadók területén tárgyú Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2015/79. (VI. 9.)

 

 

Jogszabály:

142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet

az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló 2013. évi CCXX. törvény végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2015/80. (VI. 12.)

Hatályos:

2015. 07. 01.

 

Jogszabály:

143/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet

a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/80. (VI. 12.)

Hatályos:

2015. 06. 13., 2015. 06. 15.

 

Jogszabály:

144/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet

egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/80. (VI. 12.)

Hatályos:

2015. 06. 13.

 

Jogszabály:

145/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/80. (VI. 12.)

Hatályos:

2015. 06. 13.

 

Jogszabály:

146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés intézményrendszerének átalakításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2015/80. (VI. 12.)

Hatályos:

2015. 06. 13., 2015. 07. 01.

 

Jogszabály:

147/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet

egyes állami feladatok átvételével kapcsolatos agrár- és környezetvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/80. (VI. 12.)

Hatályos:

2015. 06. 13., 2015. 07. 01.

 

Jogszabály:

148/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet

a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló 5/2011. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/80. (VI. 12.)

Hatályos:

2015. 06. 20., 2015. 09. 01.

 

Jogszabály:

149/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet

a ROYAL BALATON GOLF & YACHT Ingatlanberuházó és Turisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

Megjelent:

MK 2015/80. (VI. 12.)

Hatályos:

2015. 06. 13.

 

Jogszabály:

150/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet

Magyarország Kormánya és Izrael Állam Kormánya közötti Filmkoprodukciós Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2015/80. (VI. 12.)

Hatályos:

2015. 06. 13. - kivétellel.

 

Jogszabály:

3/2015. (VI. 12.) MEKH rendelet

egyes energetikai tárgyú rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/80. (VI. 12.)

Hatályos:

2015. 07. 01., 2015. 10. 01.

 

Jogszabály:

20/2015. (VI. 12.) BM rendelet

a rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a fegyveres biztonsági őrök ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályokról szóló 70/2012. (XII. 14.) BM rendelet, valamint a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/80. (VI. 12.)

Hatályos:

2015. 06. 20.

 

Jogszabály:

31/2015. (VI. 12.) EMMI rendelet

egyes egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/80. (VI. 12.)

Hatályos:

2015. 06. 13.

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozatai helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2015/80. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozatai helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2015/80. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

26/2015. (VI. 12.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/80. (VI. 12.)

Hatályos:

2015. 06. 08.

 

Jogszabály:

268/2015. (VI. 12.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/80. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

269/2015. (VI. 12.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/80. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

270/2015. (VI. 12.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/80. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

271/2015. (VI. 12.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2015/80. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

272/2015. (VI. 12.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2015/80. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

273/2015. (VI. 12.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2015/80. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

274/2015. (VI. 12.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2015/80. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

275/2015. (VI. 12.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2015/80. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

276/2015. (VI. 12.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2015/80. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

1379/2015. (VI. 12.) Korm. határozat

a központi költségvetés címrendjének a szakképzési centrumokkal való kiegészítéséről

Megjelent:

MK 2015/80. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

1380/2015. (VI. 12.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és az Egyesült Nemzetek Gyermekalapja között az Egyesült Nemzetek Gyermekalapja Globális Szolgáltató Központjának létrehozásáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapításáról

Megjelent:

MK 2015/80. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

1381/2015. (VI. 12.) Korm. határozat

a Kárpát-medencei Tehetségkutató Zártkörűen Működő Részvénytársaság megalapításáról

Megjelent:

MK 2015/80. (VI. 12.)

Hatályos:

2015. 06. 13.

 

Jogszabály:

1382/2015. (VI. 12.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2015/80. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

1383/2015. (VI. 12.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2015/80. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

1384/2015. (VI. 12.) Korm. határozat

a védett személyek közúton történő utazásbiztosításához szükséges járművek beszerzéséről

Megjelent:

MK 2015/80. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

1385/2015. (VI. 12.) Korm. határozat

állami ingatlan Magyar Lovas Szövetség részére versenyeztetés mellőzésével történő használatba adásáról

Megjelent:

MK 2015/80. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

1386/2015. (VI. 12.) Korm. határozat

Magyarország Taskenti, Addisz-Abebai, Manilai, Wellingtoni, Accrai és Luandai Nagykövetségének megnyitásához kapcsolódó feladatokról

Megjelent:

MK 2015/80. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

1387/2015. (VI. 12.) Korm. határozat

a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok egyedi beszámolási célokra történő hazai alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2015/80. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

1388/2015. (VI. 12.) Korm. határozat

a Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság működési forrásának átadásához szükséges fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2015/80. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

1389/2015. (VI. 12.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2015/80. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

1390/2015. (VI. 12.) Korm. határozat

a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2015-2016. évi cselekvési programjáról

Megjelent:

MK 2015/80. (VI. 12.)

Hatályos:

2015. 06. 13.

 

Jogszabály:

1391/2015. (VI. 12.) Korm. határozat

az első világháború centenáriumával összefüggésben meghozandó döntésekről

Megjelent:

MK 2015/80. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

1392/2015. (VI. 12.) Korm. határozat

a Magyar Közút Nonprofit Zrt. regionális operatív programokból finanszírozható projektjei kivitelezői közbeszerzései elindításához való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/80. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

1393/2015. (VI. 12.) Korm. határozat

felhívás megjelentetéséről, a regionális operatív programokból támogatott egyes projektek támogatásának növeléséről és a regionális operatív programok 2011-2013. évekre szóló akcióterveinek megállapításáról, egyes prioritásai kerete növeléséről, továbbá egyes, a regionális operatív programokból támogatott projektek támogatása növeléséről szóló 1179/2015. (III. 25.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/80. (VI. 12.)

Hatályos:

2015. 06. 13.

 

Jogszabály:

1394/2015. (VI. 12.) Korm. határozat

a Budapesten megalakításra kerülő business school működési feltételeinek megteremtésével kapcsolatos egyes feladatokról

Megjelent:

MK 2015/80. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

1395/2015. (VI. 12.) Korm. határozat

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásába tartozó köznevelési intézményeknek a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program infrastruktúrájához történő csatlakozáshoz szükséges működtetési forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2015/80. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

1396/2015. (VI. 12.) Korm. határozat

a KEOP-2.1.1/2F/09-2009-0006 azonosító számú ("Tisza hullámtér: Nagyvízi meder vízszállító képességének helyreállítása a Szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon" című) projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/80. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

1397/2015. (VI. 12.) Korm. határozat

a KÖZOP 5.5.0-09-11. pályázati konstrukcióra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó, az "1-es és 3-as villamos vonalon végzendő kiegészítő beruházások" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/80. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

1398/2015. (VI. 12.) Korm. határozat

a KÖZOP-2.5.0-09-11-2011-0006 azonosító számú "MÁV Zrt. közlekedésbiztonsági projektjei" című projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/80. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

1399/2015. (VI. 12.) Korm. határozat

a KÖZOP-2.5.0-09-11-2015-0004 azonosító számú ("Szolgáltatási színvonal javítás a 80-as számú vasútvonalon" című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről, támogatásának jóváhagyásáról, a projekt 2015. december 31. után felmerülő költségei fedezetének biztosításáról, kötelezettségvállalásáról és a támogatási szerződésének megkötéséről

Megjelent:

MK 2015/80. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

21/2015. (VI. 15.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjai által szolgálatban birtokban tartható vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénzt helyettesítő eszközök korlátozásának szabályairól

Megjelent:

MK 2015/81. (VI. 15.)

Hatályos:

2015. 07. 01.

 

Jogszabály:

22/2015. (VI. 15.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálatképes állapota megállapítása érdekében a befolyásoltság kiszűrése céljából elvégezhető vizsgálatok köréről és a vizsgálat végrehajtásának szabályairól

Megjelent:

MK 2015/81. (VI. 15.)

Hatályos:

2015. 07. 01.

 

Jogszabály:

23/2015. (VI. 15.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjai esetében a technikai ellenőrzés szabályairól

Megjelent:

MK 2015/81. (VI. 15.)

Hatályos:

2015. 07. 01.

 

Jogszabály:

24/2015. (VI. 15.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrség hivatásos állományú tagjai által szolgálatban birtokban tartható vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénzt helyettesítő eszközök korlátozásának szabályairól

Megjelent:

MK 2015/81. (VI. 15.)

Hatályos:

2015. 07. 01.

 

Jogszabály:

25/2015. (VI. 15.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrség hivatásos állományú tagjainak szolgálatképes állapota megállapítása érdekében a befolyásoltság kiszűrése céljából elvégezhető vizsgálatok köréről és a vizsgálat végrehajtásának szabályairól

Megjelent:

MK 2015/81. (VI. 15.)

Hatályos:

2015. 07. 01.

 

Jogszabály:

26/2015. (VI. 15.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrség hivatásos állományú tagjai esetében a technikai ellenőrzés szabályairól

Megjelent:

MK 2015/81. (VI. 15.)

Hatályos:

2015. 07. 01.

 

Jogszabály:

27/2015. (VI. 15.) BM rendelet

a rendőrség, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv és a büntetés-végrehajtási szervezet nem vezetői beosztást betöltő hivatásos állománya vonatkozásában a rendvédelmi szerv alapfeladatába tartozó szolgálati beosztások felsorolásáról

Megjelent:

MK 2015/81. (VI. 15.)

Hatályos:

2015. 07. 01.

 

Jogszabály:

28/2015. (VI. 15.) BM rendelet

az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló 2013. évi CCXX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2015/81. (VI. 15.)

Hatályos:

2015. 07. 01.

 

Jogszabály:

29/2015. (VI. 15.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére rendvédelmi ágazati pótlék megállapításáról

Megjelent:

MK 2015/81. (VI. 15.)

Hatályos:

2015. 07. 01., 2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

11/2015. (VI. 15.) IM rendelet

a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvényben, valamint az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvényben szabályozott polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó űrlapokról

Megjelent:

MK 2015/81. (VI. 15.)

Hatályos:

2015. 06. 30.

 

Jogszabály:

1002/2015. (VI. 15.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság öttagú tanácsainak összetételéről és a tanácsvezetők személyéről

Megjelent:

MK 2015/81. (VI. 15.)

Hatályos:

2015. 06. 18.

 

Jogszabály:

18/2015. (VI. 15.) AB határozat

az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 96. § (4) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint alkalmazásának kizárásáról

Megjelent:

MK 2015/81. (VI. 15.)

 

 

Jogszabály:

19/2015. (VI. 15.) AB határozat

a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 7.K.27.809/2013/3. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint mulasztással előidézett alaptörvény- ellenesség megállapításáról

Megjelent:

MK 2015/81. (VI. 15.)

 

 

Jogszabály:

1400/2015. (VI. 15.) Korm. határozat

az egyes ipari területek fejlesztésével kapcsolatos kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2015/81. (VI. 15.)

 

 

Jogszabály:

Helyesbítés

a Magyar Közlöny 2015/81. számában

Megjelent:

MK 2015/81. (VI. 15.)

 

 

Jogszabály:

15/2015. (VI. 15.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/28. (VI. 15.)

Hatályos:

2015. 06. 16.

 

Jogszabály:

16/2015. (VI. 15.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/28. (VI. 15.)

Hatályos:

2015. 06. 16.

 

Jogszabály:

11/2015. (VI. 15.) BM utasítás

az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat nem vezetői beosztást betöltő hivatásos állománya vonatkozásában a rendvédelmi szerv alapfeladatába tartozó szolgálati beosztások felsorolásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/28. (VI. 15.)

Hatályos:

2015. 07. 01.

 

Jogszabály:

24/2015. (VI. 15.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/28. (VI. 15.)

Hatályos:

2015. 06. 16.

 

Jogszabály:

25/2015. (VI. 15.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/28. (VI. 15.)

Hatályos:

2015. 06. 16.

 

Jogszabály:

24/2015. (VI. 15.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium fejezet központi és intézményi gazdálkodásának rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/28. (VI. 15.)

Hatályos:

2015. 06. 16.

 

Jogszabály:

25/2015. (VI. 15.) HM utasítás

egyes honvédelmi tárgyú szabályozók módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/28. (VI. 15.)

Hatályos:

2015. 06. 16.

 

Jogszabály:

26/2015. (VI. 15.) HM utasítás

a honvédségi azonosító okmányok kiadására és kezelésére vonatkozó eljárási szabályokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/28. (VI. 15.)

Hatályos:

2015. 06. 30. - kivétellel

 

Jogszabály:

27/2015. (VI. 15.) HM utasítás

a Magyar-Orosz Kormányközi Hadisírgondozó Vegyes Bizottság Magyar Tagozata tagjainak kijelöléséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/28. (VI. 15.)

Hatályos:

2015. 06. 16.

 

Jogszabály:

14/2015. (VI. 15.) IM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/28. (VI. 15.)

Hatályos:

2015. 06. 16.

 

Jogszabály:

21/2015. (VI. 15.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Bahreini Királyság Kormány között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló, Manamában, 2014. február 24. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2014. évi XLIX. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/28. (VI. 15.)

 

 

Jogszabály:

NFM közlemény

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/28. (VI. 15.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/28. (VI. 15.)

 

 

Jogszabály:

Barankovics István Alapítvány

2014. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/28. (VI. 15.)

 

 

Jogszabály:

Táncsics Mihály Alapítvány

2014. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/28. (VI. 15.)

 

 

Jogszabály:

Jobbik Magyarországért Mozgalom beszámolója

a Veszprém megye 3. számú országgyűlési egyéni választókerület országgyűlési képviselője 2015. évi időközi országgyűlési választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/28. (VI. 15.)

 

 

Jogszabály:

Rig Lajos képviselőjelölt beszámolója

a Veszprém megye 3. számú országgyűlési egyéni választókerület országgyűlési képviselője 2015. évi időközi országgyűlési választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/28. (VI. 15.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Szocialista Párt beszámolója

a Veszprém megye 3. számú országgyűlési egyéni választókerület országgyűlési képviselője 2015. évi időközi választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/28. (VI. 15.)

 

 

Jogszabály:

Fővárosi Törvényszék közleménye

jogtanácsosi igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/28. (VI. 15.)

 

 

Jogszabály:

Audi Hungaria Iskola Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány

alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/28. (VI. 15.)

 

 

Jogszabály:

30/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről

Megjelent:

MK 2015/82. (VI. 16.)

Hatályos:

2015. 07. 01.

 

Jogszabály:

31/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről

Megjelent:

MK 2015/82. (VI. 16.)

Hatályos:

2015. 07. 01., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

32/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szervek szolgálati jelvényeinek rendszeresítésével, valamint az ilyen szerveknél szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati jelvénnyel történő ellátásának rendjével összefüggő szabályokról

Megjelent:

MK 2015/82. (VI. 16.)

Hatályos:

2015. 07. 01.

 

Jogszabály:

33/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól

Megjelent:

MK 2015/82. (VI. 16.)

Hatályos:

2015. 07. 01., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

34/2015. (VI. 16.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/82. (VI. 16.)

Hatályos:

2015. 07. 01.

 

Jogszabály:

35/2015. (VI. 16.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/82. (VI. 16.)

Hatályos:

2015. 07. 01., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

36/2015. (VI. 16.) BM rendelet

egyes, az Országgyűlési Őrségre vonatkozó miniszteri rendeleteknek a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény hatálybalépésével összefüggésben történő módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2015/82. (VI. 16.)

Hatályos:

2015. 07. 01.

 

Jogszabály:

37/2015. (VI. 16.) BM rendelet

egyes miniszteri rendeleteknek a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény hatálybalépésével összefüggésben történő módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2015/82. (VI. 16.)

Hatályos:

2015. 07. 01.

 

Jogszabály:

20/2015. (VI. 16.) AB határozat

az adóhatósági határozatokat felülvizsgáló bírósági eljárásokkal kapcsolatos alkotmányos követelményről és bírói kezdeményezés elutasításáról

Megjelent:

MK 2015/82. (VI. 16.)

 

 

Jogszabály:

277/2015. (VI. 16.) KE határozat

dandártábornok szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2015/82. (VI. 16.)

 

 

Jogszabály:

3/2015. (VI. 17.) HM rendelet

a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/83. (VI. 17.)

Hatályos:

2015. 06. 25.

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozatai helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2015/83. (VI. 17.)

 

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozatai helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2015/83. (VI. 17.)

 

 

Jogszabály:

27/2015. (VI. 17.) OGY határozat

a 2015-2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról

Megjelent:

MK 2015/83. (VI. 17.)

Hatályos:

2015. 06. 18.

 

Jogszabály:

28/2015. (VI. 17.) OGY határozat

a biológiai sokféleség megőrzésének 2015-2020 közötti időszakra szóló nemzeti stratégiájáról

Megjelent:

MK 2015/83. (VI. 17.)

Hatályos:

2015. 06. 18.

 

Jogszabály:

278/2015. (VI. 17.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/83. (VI. 17.)

 

 

Jogszabály:

1401/2015. (VI. 17.) Korm. határozat

a rendkívüli bevándorlási nyomás kezelése érdekében szükséges egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2015/83. (VI. 17.)

 

 

Jogszabály:

2015. évi LXX. törvény

a Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság, Magyarország és az Osztrák Köztársaság között a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértések miatt alkalmazott jogkövetkezmények határon átnyúló végrehajtásának elősegítéséről szóló Megállapodás alapján kötött Adminisztratív és Technikai Végrehajtási Megállapodás kihirdetéséről, valamint ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2015/84. (VI. 18.)

Hatályos:

2015. 06. 21., 2015. 07. 02. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2015. évi LXXI. törvény

a 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 31. cikke szerinti megfeleltetési nemperes eljárásról, valamint egyes igazságügyi tárgyú törvénymódosításokról

Megjelent:

MK 2015/84. (VI. 18.)

Hatályos:

2015. 06. 19., 2015. 07. 01., 2015. 08. 17. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2015. évi LXXII. törvény

Magyarország 2016. évi központi költségvetésének megalapozásáról

Megjelent:

MK 2015/84. (VI. 18.)

Hatályos:

2015. 06. 19., 2015. 07. 01., 2015. 07. 04., 2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi LXXIII. törvény

a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2015/84. (VI. 18.)

Hatályos:

2015. 06. 19.

 

Jogszabály:

2015. évi LXXIV. törvény

a diákok iskolaszövetkezeti munkavállalásának, és a megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-kölcsönzés keretében történő foglalkoztatásának elősegítéséről

Megjelent:

MK 2015/84. (VI. 18.)

Hatályos:

2015. 06. 19., 2015. 07. 19.

 

Jogszabály:

2015. évi LXXV. törvény

a megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

Megjelent:

MK 2015/84. (VI. 18.)

Hatályos:

2015. 07. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi LXXVI. törvény

egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2015/84. (VI. 18.)

Hatályos:

2015. 07. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi LXXVII. törvény

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2015/84. (VI. 18.)

Hatályos:

2015. 07. 01., 2015. 10. 01., 2016. 01. 01., 2016. 05. 20.

 

Jogszabály:

2015. évi LXXVIII. törvény

a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény, valamint a Gazdasági Versenyhivatal eljárásaival összefüggő egyes törvényi rendelkezések módosításáról

Megjelent:

MK 2015/84. (VI. 18.)

Hatályos:

2015. 06. 19., 2015. 09. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi LXXIX. törvény

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházások megvalósításának gyorsításával összefüggésben egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2015/84. (VI. 18.)

Hatályos:

2015. 07. 03.

 

Jogszabály:

2015. évi LXXX. törvény

a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2015/84. (VI. 18.)

Hatályos:

2015. 07. 03.

 

Jogszabály:

151/2015. (VI. 18.) Korm. rendelet

a Tabán Trafik Dohánytermék-forgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató zártkörűen működő részvénytársaság és a BAT Pécsi Dohánygyár Korlátolt Felelősségű Társaság összefonódásának közérdekből történő nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

Megjelent:

MK 2015/84. (VI. 18.)

Hatályos:

2015. 06. 19.

 

Jogszabály:

29/2015. (VI. 18.) MvM rendelet

a Miniszterelnökséget vezető miniszter irányítása alatt álló Információs Hivatalnál foglalkoztatott közalkalmazottak részére polgári hírszerzési ágazati pótlék megállapításáról

Megjelent:

MK 2015/84. (VI. 18.)

Hatályos:

2015. 07. 01., 2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

38/2015. (VI. 18.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/84. (VI. 18.)

Hatályos:

2015. 07. 01., 2015. 12. 31., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

21/2015. (VI. 18.) AB határozat

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 2013. március 1. és 2013. december 31. között hatályos 62. § (5) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és folyamatban lévő perben történő alkalmazásának kizárásáról

Megjelent:

MK 2015/84. (VI. 18.)

 

 

Jogszabály:

22/2015. (VI. 18.) AB határozat

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek a közös önkormányzati hivatali megállapodás szabályaival kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról és bírói kezdeményezések elutasításáról

Megjelent:

MK 2015/84. (VI. 18.)

 

 

Jogszabály:

51/2015. (VI. 18.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2015/84. (VI. 18.)

 

 

Jogszabály:

152/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet

az Európai Unió tagállamainak az elektronikus azonosítás területén történő együttműködésével kapcsolatos rendelkezésekről

Megjelent:

MK 2015/85. (VI. 19.)

Hatályos:

2015. 09. 01.

 

Jogszabály:

153/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet

a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról szóló 349/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/85. (VI. 19.)

Hatályos:

2015. 07. 01.

 

Jogszabály:

154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2015/85. (VI. 19.)

Hatályos:

2015. 07. 01.

 

Jogszabály:

30/2015. (VI. 19.) MvM rendelet

egyes ingatlanok műemléki védettségének megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2015/85. (VI. 19.)

Hatályos:

2015. 06. 27.

 

Jogszabály:

39/2015. (VI. 19.) BM rendelet

a polgárőri tevékenység költségvetési támogatásának elosztási rendjéről, a polgárőr igazolvány formátumáról és a kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjról szóló 15/2012. (IV. 3.) BM rendelet, továbbá a polgárőrök formaruhával történő ellátásának szabályáról, valamint a formaruha és a fényvisszaverő mellény jellemzőinek meghatározásáról szóló 62/2013. (XI. 28.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/85. (VI. 19.)

Hatályos:

2015. 06. 21.

 

Jogszabály:

32/2015. (VI. 19.) EMMI rendelet

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/85. (VI. 19.)

Hatályos:

2015. 06. 20., 2015. 09. 01.

 

Jogszabály:

32/2015. (VI. 19.) FM rendelet

a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetbe sorolt központi kezelésű előirányzatok felhasználásáról

Megjelent:

MK 2015/85. (VI. 19.)

Hatályos:

2015. 06. 20.

 

Jogszabály:

31/2015. (VI. 19.) NFM rendelet

a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/85. (VI. 19.)

Hatályos:

2015. 06. 20., 2015. 07. 01.

 

Jogszabály:

32/2015. (VI. 19.) NFM rendelet

az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról szóló 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/85. (VI. 19.)

Hatályos:

2015. 06. 24.

 

Jogszabály:

1402/2015. (VI. 19.) Korm. határozat

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiájának elfogadásáról, és a végrehajtásával összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2015/85. (VI. 19.)

 

 

Jogszabály:

1403/2015. (VI. 19.) Korm. határozat

az "M4 autópálya Abony-Fegyvernek új Tisza-híddal (kivitelezés)" című projekttel, valamint Szolnok megyei jogú város gyorsforgalmi kapcsolatának megteremtésével kapcsolatos egyes kérdésekről

Megjelent:

MK 2015/85. (VI. 19.)

 

 

Jogszabály:

1404/2015. (VI. 19.) Korm. határozat

a kormányzati integráció érdekében fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2015/85. (VI. 19.)

 

 

Jogszabály:

1405/2015. (VI. 19.) Korm. határozat

a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és a céltartalékokból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2015/85. (VI. 19.)

 

 

Jogszabály:

1406/2015. (VI. 19.) Korm. határozat

a Budai Vigadó felújítása érdekében szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2015/85. (VI. 19.)

 

 

Jogszabály:

1407/2015. (VI. 19.) Korm. határozat

az egyes kiemelt kormányzati intézkedésekről és aktuális döntésekről szóló tájékoztató tevékenység keretében felmerülő aktuális feladatokról

Megjelent:

MK 2015/85. (VI. 19.)

 

 

Jogszabály:

1408/2015. (VI. 19.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2015/85. (VI. 19.)

 

 

Jogszabály:

1409/2015. (VI. 19.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti hidak üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2015/85. (VI. 19.)

 

 

Jogszabály:

1/2015. (VI. 19.) ME utasítás

miniszterelnöki biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/29. (VI. 19.)

Hatályos:

2015. 06. 20.

 

Jogszabály:

17/2015. (VI. 19.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezésének visszavonásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/29. (VI. 19.)

Hatályos:

2015. 06. 20.

 

Jogszabály:

18/2015. (VI. 19.) MvM utasítás

a megyei fejlesztési biztosok kinevezéséről szóló 14/2015. (VI. 8.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/29. (VI. 19.)

Hatályos:

2015. 06. 20.

 

Jogszabály:

12/2015. (VI. 19.) BM utasítás

az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat hivatásos állományát érintő egyes személyügyi igazgatási kérdésekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/29. (VI. 19.)

Hatályos:

2015. 07. 01., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

13/2015. (VI. 19.) BM utasítás

az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat hivatásos szolgálati beosztásairól és a betöltésükhöz szükséges követelményekről, valamint az idegennyelv-tudási pótlék és az egyéb pótlékok szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/29. (VI. 19.)

Hatályos:

2015. 07. 01.

 

Jogszabály:

14/2015. (VI. 19.) BM utasítás

egyes BM utasítások szervezeti változásokkal összefüggő módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/29. (VI. 19.)

Hatályos:

2015. 07. 01.

 

Jogszabály:

26/2015. (VI. 19.) EMMI utasítás

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/29. (VI. 19.)

Hatályos:

2015. 06. 20.

 

Jogszabály:

27/2015. (VI. 19.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/29. (VI. 19.)

Hatályos:

2015. 06. 20.

 

Jogszabály:

11/2015. (VI. 19.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/29. (VI. 19.)

Hatályos:

2015. 06. 20.

 

Jogszabály:

12/2015. (VI. 19.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/29. (VI. 19.)

Hatályos:

2015. 06. 20.

 

Jogszabály:

9/2015. (VI. 19.) LÜ utasítás

az ügyészségi alkalmazottak jogállásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 4/2012. (I. 6.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/29. (VI. 19.)

Hatályos:

2015. 07. 01.

 

Jogszabály:

1/2015. (VI. 19.) MBFH utasítás

a törölt bányászati jogok meghirdetésével kapcsolatos pályáztatási eljárásról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/29. (VI. 19.)

Hatályos:

2015. 06. 20.

 

Jogszabály:

6/2015. (VI. 19.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal bizonylati szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/29. (VI. 19.)

Hatályos:

2015. 06. 20.

 

Jogszabály:

1/2015. (VI. 19.) ONYF utasítás

az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság egyedi iratkezelési szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/29. (VI. 19.)

Hatályos:

2015. 06. 20.

 

Jogszabály:

3/2015. (VI. 19.) SZTNH utasítás

a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának Egyedi Iratkezelési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/29. (VI. 19.)

Hatályos:

2015. 06. 20.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2015/29. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/29. (VI. 19.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2015. július 1-je és július 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/29. (VI. 19.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/29. (VI. 19.)

 

 

Jogszabály:

BM közlemény

a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 43/2013. (II. 19.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/29. (VI. 19.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárságának pályázati felhívása

a 2016. évi Lampl Hugó Emlékplakett elnyerésének kezdeményezésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/29. (VI. 19.)

 

 

Jogszabály:

NFM közlemény

a kőolajtermékek és a földgáz után fizetendő tagi hozzájárulások mértékéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/29. (VI. 19.)

 

 

Jogszabály:

Új Magyarország Párt pénzügyi beszámolója

a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/29. (VI. 19.)

 

 

Jogszabály:

Ökopolisz Alapítvány

2014. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/29. (VI. 19.)

 

 

Jogszabály:

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal hirdetménye

bélyegző érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/29. (VI. 19.)

 

 

Jogszabály:

4/2015. (VI. 22.) HM rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/86. (VI. 22.)

Hatályos:

2015. 07. 01., 2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

5/2015. (VI. 22.) HM rendelet

egyes honvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/86. (VI. 22.)

Hatályos:

2015. 06. 25., 2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

6/2015. (VI. 22.) HM rendelet

egyes juttatási tárgyú honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/86. (VI. 22.)

Hatályos:

2015. 07. 01.

 

Jogszabály:

7/2015. (VI. 22.) HM rendelet

a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól

Megjelent:

MK 2015/86. (VI. 22.)

Hatályos:

2015. 07. 01., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

279/2015. (VI. 22.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/86. (VI. 22.)

 

 

Jogszabály:

280/2015. (VI. 22.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/86. (VI. 22.)

 

 

Jogszabály:

281/2015. (VI. 22.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2015/86. (VI. 22.)

 

 

Jogszabály:

282/2015. (VI. 22.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2015/86. (VI. 22.)

 

 

Jogszabály:

28/2015. (VI. 22.) HM utasítás

a szolgálati beosztások rendszeresítésével kapcsolatos szabályokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/30. (VI. 22.)

Hatályos:

2015. 06. 23., 2015. 07. 01.

 

Jogszabály:

29/2015. (VI. 22.) HM utasítás

a munkaköri jegyzékekről, az állománytáblákról és a létszámgazdálkodásról szóló 13/2014. (II. 14.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/30. (VI. 22.)

Hatályos:

2015. 06. 23., 2015. 07. 01.

 

Jogszabály:

13/2015. (VI. 22.) GVH utasítás

a Gazdasági Versenyhivatal közszolgálati adatvédelmi szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/30. (VI. 22.)

Hatályos:

2015. 07. 01.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2015/30. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/30. (VI. 22.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Autonóm Néppárt

2014. évi beszámolója

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/30. (VI. 22.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Idealisták Szövetsége

2014. évi beszámolója

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/30. (VI. 22.)

 

 

Jogszabály:

Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.

2014. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/30. (VI. 22.)

 

 

Jogszabály:

17/2015. (VI. 23.) MNB rendelet

a jegybanki alapkamat mértékéről

Megjelent:

MK 2015/87. (VI. 23.)

Hatályos:

2015. 06. 24.

 

Jogszabály:

18/2015. (VI. 23.) MNB rendelet

a "Kőszegi vár" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2015/87. (VI. 23.)

Hatályos:

2015. 06. 30.

 

Jogszabály:

19/2015. (VI. 23.) MNB rendelet

a "Kőszegi vár" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2015/87. (VI. 23.)

Hatályos:

2015. 06. 30.

 

Jogszabály:

283/2015. (VI. 23.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2015/87. (VI. 23.)

 

 

Jogszabály:

284/2015. (VI. 23.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/87. (VI. 23.)

 

 

Jogszabály:

285/2015. (VI. 23.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/87. (VI. 23.)

 

 

Jogszabály:

286/2015. (VI. 23.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/87. (VI. 23.)

 

 

Jogszabály:

287/2015. (VI. 23.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/87. (VI. 23.)

 

 

Jogszabály:

288/2015. (VI. 23.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/87. (VI. 23.)

 

 

Jogszabály:

289/2015. (VI. 23.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/87. (VI. 23.)

 

 

Jogszabály:

290/2015. (VI. 23.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/87. (VI. 23.)

 

 

Jogszabály:

291/2015. (VI. 23.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/87. (VI. 23.)

 

 

Jogszabály:

292/2015. (VI. 23.) KE határozat

a 157/2012. (VII. 6.) KE határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/87. (VI. 23.)

 

 

Jogszabály:

1410/2015. (VI. 23.) Korm. határozat

az Államreform Operatív Program és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program technikai segítésnyújtási keretéből megvalósítani tervezett projektek támogatási szerződése megkötéséhez történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/87. (VI. 23.)

 

 

Jogszabály:

1411/2015. (VI. 23.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program módosításáról

Megjelent:

MK 2015/87. (VI. 23.)

 

 

Jogszabály:

1412/2015. (VI. 23.) Korm. határozat

a KÖZOP-5.2.0-07-2008-0003 azonosító számú ("Miskolc városi villamos vasút fejlesztése" című) nagyprojekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2015/87. (VI. 23.)

 

 

Jogszabály:

Helyesbítés

a Magyar Közlöny 2015/87. számában

Megjelent:

MK 2015/87. (VI. 23.)

 

 

Jogszabály:

1413/2015. (VI. 24.) Korm. határozat

a rendkívüli bevándorlási nyomás kezelésével összefüggésben felmerült európai uniós kérdésekről

Megjelent:

MK 2015/88. (VI. 24.)

 

 

Jogszabály:

33/2015. (VI. 24.) EMMI rendelet

az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/89. (VI. 24.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

33/2015. (VI. 24.) NFM rendelet

a tengeri hajók felszereléseiről és ezek megfelelősége feltételeiről és tanúsításáról szóló 11/2002. (II. 6.) KöViM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/89. (VI. 24.)

Hatályos:

2015. 07. 02., 2015. 08. 14., 2016. 04. 30.

 

Jogszabály:

1414/2015. (VI. 24.) Korm. határozat

a regionális operatív programokból támogatott egyes projektek támogatásának növeléséről és az azzal összefüggő kötelezettségvállalásról

Megjelent:

MK 2015/89. (VI. 24.)

 

 

Jogszabály:

1415/2015. (VI. 24.) Korm. határozat

a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról szóló 1765/2014. (XII. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/89. (VI. 24.)

Hatályos:

2015. 06. 25.

 

Jogszabály:

1416/2015. (VI. 24.) Korm. határozat

a KEOP-1.5.0/15-2015-0001 azonosító számú ("Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges laboratóriumi fejlesztések megvalósítása a népegészségügyben" című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/89. (VI. 24.)

Hatályos:

2015. 06. 25.

 

Jogszabály:

1417/2015. (VI. 24.) Korm. határozat

a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0078 azonosító számú ("A Bajai agglomerációhoz tartozó települések szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2015/89. (VI. 24.)

 

 

Jogszabály:

1418/2015. (VI. 24.) Korm. határozat

a KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0002 azonosító számú ("Intermodális közösségi Közlekedési Központ létrehozása Debrecenben" című) projekt vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/89. (VI. 24.)

 

 

Jogszabály:

1419/2015. (VI. 24.) Korm. határozat

a KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0006 azonosító számú ("Győrszentiván Kertváros és Gönyű, Dózsamajori bekötő út közötti kerékpárút építés, I. ütem" című) projektjavaslattal kapcsolatos kötelezettségvállalásról és támogatási szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/89. (VI. 24.)

 

 

Jogszabály:

1420/2015. (VI. 24.) Korm. határozat

a KEOP-8.1.1-11/K-2015-0001 azonosító számú ("Közreműködő Szervezeti Feladatokat Ellátó Főosztályok Titkárságának feladatellátásához szükséges eszközök biztosítása, ellátása, ingatlanok üzemeltetése" című) projekt vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, támogatói okirat kibocsátásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/89. (VI. 24.)

 

 

Jogszabály:

1421/2015. (VI. 24.) Korm. határozat

a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0003 azonosító számú ("REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Jászberényi és Dél-Hevesi kistérsége szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének fejlesztése" című) projekt szakaszolásának jóváhagyásáról, valamint a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0024 azonosító számú ("Konyár Község szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztító telep építése" című) projekt támogatási szerződésének elállással történő felbontásáról

Megjelent:

MK 2015/89. (VI. 24.)

 

 

Jogszabály:

2015. évi LXXXI. törvény

az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2015/90. (VI. 24.)

Hatályos:

2015. 06. 25., 2015. 07. 25., 2015. 09. 01., 2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi LXXXII. törvény

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2015/90. (VI. 24.)

Hatályos:

2015. 06. 25.

 

Jogszabály:

155/2015. (VI. 25.) Korm. rendelet

a jegyző társasházak feletti törvényességi felügyeletének eljárási szabályairól

Megjelent:

MK 2015/91. (VI. 25.)

Hatályos:

2015. 07. 01.

 

Jogszabály:

156/2015. (VI. 25.) Korm. rendelet

a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/91. (VI. 25.)

Hatályos:

2015. 07. 03.

 

Jogszabály:

157/2015. (VI. 25.) Korm. rendelet

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvénnyel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/91. (VI. 25.)

Hatályos:

2015. 07. 01., 2016. 07. 01.

 

Jogszabály:

158/2015. (VI. 25.) Korm. rendelet

a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/91. (VI. 25.)

Hatályos:

2015. 07. 01., 2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

159/2015. (VI. 25.) Korm. rendelet

a közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásának rendjéről szóló 449/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/91. (VI. 25.)

Hatályos:

2015. 06. 28.

 

Jogszabály:

160/2015. (VI. 25.) Korm. rendelet

a Szegedi Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

Megjelent:

MK 2015/91. (VI. 25.)

Hatályos:

2015. 06. 26.

 

Jogszabály:

33/2015. (VI. 25.) FM rendelet

a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet, valamint a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/91. (VI. 25.)

Hatályos:

2015. 07. 03.

 

Jogszabály:

34/2015. (VI. 25.) FM rendelet

egyes mezőgazdasági tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/91. (VI. 25.)

Hatályos:

2015. 06. 28., 2015. 07. 10.

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozatai helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2015/91. (VI. 25.)

 

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozatai helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2015/91. (VI. 25.)

 

 

Jogszabály:

1422/2015. (VI. 25.) Korm. határozat

az Államreform Központ létrehozása, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2015. évi működésének finanszírozása érdekében szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2015/91. (VI. 25.)

 

 

Jogszabály:

1423/2015. (VI. 25.) Korm. határozat

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (KÖFOP) jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2015/91. (VI. 25.)

 

 

Jogszabály:

1424/2015. (VI. 25.) Korm. határozat

a KEOP-7.9.0/12-2013-0038 azonosító számú ("Complex hulladékkezelési, hulladékártalmatlanítási és hulladék hasznosítási stratégiai tervezése és kidolgozása hulladékból történő energiatermelés céljából" című) projekt közbeszerzési eljárásának megindításához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/91. (VI. 25.)

 

 

Jogszabály:

1425/2015. (VI. 25.) Korm. határozat

a Közlekedés Operatív Program keretében uniós forrásból megvalósítandó "Közlekedésbiztonságot javító műszaki beavatkozások, nyomvályúk megszüntetése, útfelújítások, útfejlesztések megvalósítása európai uniós forrásból" tárgyú meghívásos kétszakaszos közbeszerzési eljárás megindításához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/91. (VI. 25.)

 

 

Jogszabály:

1426/2015. (VI. 25.) Korm. határozat

a KÖZOP-4.5.0-09-11. azonosító számú pályázati felhívásra benyújtani tervezett ("MAHART Mobil Árvízvédelmi Gát" című) projekt közbeszerzési eljárása megindításához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/91. (VI. 25.)

 

 

Jogszabály:

1427/2015. (VI. 25.) Korm. határozat

a Miniszterelnökség budavári elhelyezéséhez szükséges felújítási és építési feladatokhoz kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggésben a XI. Miniszterelnökség és a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2015/91. (VI. 25.)

 

 

Jogszabály:

1428/2015. (VI. 25.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2015/91. (VI. 25.)

 

 

Jogszabály:

19/2015. (VI. 25.) MvM utasítás

a Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciójával és fejlesztésével összefüggő ügyekért felelős miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/31. (VI. 25.)

Hatályos:

2015. 06. 26.

 

Jogszabály:

15/2015. (VI. 25.) BM-TNM együttes utasítás

a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal szervezeti és működési rendjének meghatározásáról szóló 9/2010. (IX. 29.) BM-KIM együttes utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/31. (VI. 25.)

Hatályos:

2015. 07. 01.

 

Jogszabály:

28/2015. (VI. 25.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/31. (VI. 25.)

Hatályos:

2015. 06. 26.

 

Jogszabály:

29/2015. (VI. 25.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/31. (VI. 25.)

Hatályos:

2015. 06. 26.

 

Jogszabály:

10/2015. (VI. 25.) FM utasítás

az Európa Diplomával rendelkező területekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/31. (VI. 25.)

Hatályos:

2015. 06. 26.

 

Jogszabály:

11/2015. (VI. 25.) FM utasítás

a bioszféra-rezervátumokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/31. (VI. 25.)

Hatályos:

2015. 06. 26.

 

Jogszabály:

12/2015. (VI. 25.) FM utasítás

a kölcsönös megfeleltetés alkalmazását előkészítő projektről és annak irányítási rendjéről szóló szabályzat kiadásáról szóló 12/2010. (XII. 3.) VM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/31. (VI. 25.)

Hatályos:

2015. 06. 26.

 

Jogszabály:

30/2015. (VI. 25.) HM utasítás

a HM Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszer fejlesztésével és a központosított illetmény-számfejtési rendszerhez történő csatlakozással kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/31. (VI. 25.)

Hatályos:

2015. 06. 26.

 

Jogszabály:

13/2015. (VI. 25.) KKM utasítás

a minősítési jogkör átruházásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/31. (VI. 25.)

Hatályos:

2015. 06. 26.

 

Jogszabály:

2/2015. (VI. 25.) IM KÁT utasítás

az Igazságügyi Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 20.) IM KÁT utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/31. (VI. 25.)

Hatályos:

2015. 06. 26.

 

Jogszabály:

4/2015. (VI. 25.) BM OKF utasítás

az önkormányzati tűzoltóságok, az önkéntes tűzoltó egyesületek, valamint az önkéntes mentőszervezetek költségvetési támogatásának szabályozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/31. (VI. 25.)

Hatályos:

2015. 06. 26.

 

Jogszabály:

5/2015. (VI. 25.) BM OKF utasítás

a Belügyminisztérium fejezethez tartozó, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot szakmailag érintő fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/31. (VI. 25.)

Hatályos:

2015. 06. 26.

 

Jogszabály:

3/2015. (VI. 25.) NVI utasítás

a Nemzeti Választási Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/31. (VI. 25.)

Hatályos:

2015. 06. 26.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2015/31. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/31. (VI. 25.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/31. (VI. 25.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/31. (VI. 25.)

 

 

Jogszabály:

2015. évi LXXXIII. törvény

a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

Megjelent:

MK 2015/92. (VI. 29.)

Hatályos:

2015. 07. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi LXXXIV. törvény

a Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2015/92. (VI. 29.)

Hatályos:

2015. 07. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi LXXXV. törvény

egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében történő módosításáról

Megjelent:

MK 2015/92. (VI. 29.)

Hatályos:

2015. 07. 03., 2015. 07. 04., 2015. 07. 07., 2015. 09. 01., 2016. 01. 01., 2016. 01. 02., 2017. 01. 01., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi LXXXVI. törvény

a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2015/92. (VI. 29.)

Hatályos:

2015. 07. 01., 2016. 07. 01.

 

Jogszabály:

20/2015. (VI. 29.) MNB rendelet

a hitelintézetek forint lejárati összhangjának szabályozásáról

Megjelent:

MK 2015/92. (VI. 29.)

Hatályos:

2016. 10. 01.

 

Jogszabály:

21/2015. (VI. 29.) MNB rendelet

egyes adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/92. (VI. 29.)

Hatályos:

2015. 07. 01., 2015. 08. 03.

 

Jogszabály:

2015. évi LXXXVII. törvény

az egyes közlekedéssel összefüggő törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2015/93. (VI. 29.)

Hatályos:

2015. 06. 30., 2015. 07. 02.

 

Jogszabály:

2015. évi LXXXVIII. törvény

a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2015/93. (VI. 29.)

Hatályos:

2015. 06. 30.

 

Jogszabály:

161/2015. (VI. 29.) Korm. rendelet

a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ közötti úthasználati díjelszámolásról, valamint az útdíjfizetési rendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 361/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/93. (VI. 29.)

Hatályos:

2015. 06. 30.

 

Jogszabály:

8/2015. (VI. 29.) HM rendelet

a honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/93. (VI. 29.)

Hatályos:

2015. 07. 01., 2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

18/2015. (VI. 29.) NGM rendelet

a 2016. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

Megjelent:

MK 2015/93. (VI. 29.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

34/2015. (VI. 29.) NFM rendelet

az utak használatáért fizetendő díjjal kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/93. (VI. 29.)

Hatályos:

2015. 06. 30., 2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

35/2015. (VI. 29.) NFM rendelet

a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/93. (VI. 29.)

Hatályos:

2015. 06. 30.

 

Jogszabály:

36/2015. (VI. 29.) NFM rendelet

a nemzeti fejlesztési miniszter által adományozható elismerésekről szóló 3/2014. (I. 31.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/93. (VI. 29.)

Hatályos:

2015. 07. 02.

 

Jogszabály:

2/2015. (VI. 29.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2014. (XII. 23.) MNB utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/32. (VI. 29.)

Hatályos:

2015. 06. 30.

 

Jogszabály:

16/2015. (VI. 29.) BM-NGM együttes utasítás

a közös nyomozócsoportok létrehozásáról és működéséről szóló 31/2004. (BK 21.) BM-PM együttes utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/32. (VI. 29.)

Hatályos:

2015. 07. 01.

 

Jogszabály:

31/2015. (VI. 29.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévő lakások és helyiségek elidegenítésével összefüggő feladatok ellátásáról szóló 49/2014. (VII. 28.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/32. (VI. 29.)

Hatályos:

2015. 06. 30.

 

Jogszabály:

14/2015. (VI. 29.) GVH utasítás

a Gazdasági Versenyhivatal közszolgálati szabályzatáról szóló 15/Eln./2012. utasítás egyes munkaidővel kapcsolatos szabályainak módosításáról és a vizsgálói pótlékra jogosító munkakörök megállapításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/32. (VI. 29.)

Hatályos:

2015. 07. 01.

 

Jogszabály:

15/2015. (VI. 29.) GVH utasítás

a könyvtár működtetésének és használatának szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/32. (VI. 29.)

Hatályos:

2015. 07. 01.

 

Jogszabály:

10/2015. (VI. 29.) LÜ utasítás

az ügyészségi alkalmazottak szolgálati igazolványáról szóló 22/2011. (XII. 27.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/32. (VI. 29.)

Hatályos:

2015. 07. 01.

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ív hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/32. (VI. 29.)

 

 

Jogszabály:

Együtt Magyarországért Alapítvány

2014. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/32. (VI. 29.)

 

 

Jogszabály:

Gyarapodó Magyarországért Alapítvány

2014. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/32. (VI. 29.)

 

 

Jogszabály:

Liberális Magyarországért Alapítvány

2014. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/32. (VI. 29.)

 

 

Jogszabály:

Kiegészítő beszámoló

a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint a Barankovics István Alapítvány 2012. évi jelentéséhez

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/32. (VI. 29.)

 

 

Jogszabály:

Kiegészítő beszámoló

a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint a Barankovics István Alapítvány 2013. évi jelentéséhez

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/32. (VI. 29.)

 

 

Jogszabály:

2015. évi LXXXIX. törvény

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás "A" és "B" Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

Megjelent:

MK 2015/94. (VI. 30.)

Hatályos:

2015. 07. 01.

 

Jogszabály:

162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról

Megjelent:

MK 2015/95. (VI. 30.)

Hatályos:

2015. 07. 01., 2015. 07. 02., 2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

163/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet

a Quaestor Károsultak Kárrendezési Alapjának kárrendezése során a csekély összegű támogatások szabályainak alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2015/95. (VI. 30.)

Hatályos:

2015. 07. 01.

 

Jogszabály:

164/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet

a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/95. (VI. 30.)

Hatályos:

2015. 06. 30. 18 órától, 2015. 07. 01., 2015. 07. 02.

 

Jogszabály:

165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/95. (VI. 30.)

Hatályos:

2015. 07. 01.

 

Jogszabály:

166/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet

a szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról

Megjelent:

MK 2015/95. (VI. 30.)

Hatályos:

2015. 07. 01.

 

Jogszabály:

167/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet

az Igazságügyi Hivatalról szóló 233/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/95. (VI. 30.)

Hatályos:

2015. 07. 01.

 

Jogszabály:

168/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet

egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek, valamint a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/95. (VI. 30.)

Hatályos:

2015. 06. 30. 18 órától, 2015. 07. 01., 2015. 07. 05.

 

Jogszabály:

169/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet

egyes e-közigazgatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/95. (VI. 30.)

Hatályos:

2015. 07. 01., 2016. 07. 01.

 

Jogszabály:

170/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet

a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/95. (VI. 30.)

Hatályos:

2015. 06. 30. 17 órától.

 

Jogszabály:

171/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházások megvalósításának gyorsításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/95. (VI. 30.)

Hatályos:

2015. 07. 03.

 

Jogszabály:

31/2015. (VI. 30.) MvM rendelet

az Információs Hivatal állománytáblázatának elkészítésére vonatkozó részletes szabályokról

Megjelent:

MK 2015/95. (VI. 30.)

Hatályos:

2015. 07. 01.

 

Jogszabály:

32/2015. (VI. 30.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 20/2015. (IV. 13.) MvM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/95. (VI. 30.)

Hatályos:

2015. 07. 01.

 

Jogszabály:

34/2015. (VI. 30.) EMMI rendelet

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet, valamint az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/95. (VI. 30.)

Hatályos:

2015. 07. 01., 2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

35/2015. (VI. 30.) FM rendelet

a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2015. évi igénybevételének feltételeiről

Megjelent:

MK 2015/95. (VI. 30.)

Hatályos:

2015. 07. 01.

 

Jogszabály:

36/2015. (VI. 30.) FM rendelet

egyes állami feladatok átvételével kapcsolatos agrár- és környezetvédelmi tárgyú rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/95. (VI. 30.)

Hatályos:

2015. 07. 01.

 

Jogszabály:

37/2015. (VI. 30.) FM rendelet

a mesterséges feltételteremtésről

Megjelent:

MK 2015/95. (VI. 30.)

Hatályos:

2015. 07. 01.

 

Jogszabály:

37/2015. (VI. 30.) NFM rendelet

egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/95. (VI. 30.)

Hatályos:

2015. 07. 01.

 

Jogszabály:

38/2015. (VI. 30.) NFM rendelet

a nemzeti fejlesztési miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 18/2015. (IV. 10.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/95. (VI. 30.)

Hatályos:

2015. 07. 01.

 

Jogszabály:

39/2015. (VI. 30.) NFM rendelet

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/95. (VI. 30.)

Hatályos:

2015. 07. 01.

 

Jogszabály:

40/2015. (VI. 30.) NFM rendelet

a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/95. (VI. 30.)

Hatályos:

2015. 07. 01.

 

Jogszabály:

1429/2015. (VI. 30.) Korm. határozat

a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013-2023) szóló 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/95. (VI. 30.)

Hatályos:

2015. 07. 01.

 

Jogszabály:

1430/2015. (VI. 30.) Korm. határozat

az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer megvalósításával kapcsolatos feladatokról a fővárosi és megyei kormányhivatalokban

Megjelent:

MK 2015/95. (VI. 30.)

Hatályos:

2015. 07. 01.

 

Jogszabály:

1431/2015. (VI. 30.) Korm. határozat

a családbarát közgondolkodást erősítő kampányok és a családpolitikai eredményekről szóló tájékoztató tevékenység végrehajtásához kapcsolódó feladatokról

Megjelent:

MK 2015/95. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1432/2015. (VI. 30.) Korm. határozat

a Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról

Megjelent:

MK 2015/95. (VI. 30.)

Hatályos:

2015. 07. 03.

 

Jogszabály:

1433/2015. (VI. 30.) Korm. határozat

a 2015 májusában bekövetkezett rendkívüli jégesőkárok enyhítését szolgáló kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2015/95. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1434/2015. (VI. 30.) Korm. határozat

az oktatási és kulturális szakdiplomata álláshelyek felülvizsgálatáról

Megjelent:

MK 2015/95. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1435/2015. (VI. 30.) Korm. határozat

a szociális ágazatban dolgozók 2015. évi bérkiegészítéséhez kapcsolódó költségvetési forrás biztosítása érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2015/95. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1436/2015. (VI. 30.) Korm. határozat

a fővárosi közösségi közlekedés 2016-2018. évi központi költségvetési támogatásáról

Megjelent:

MK 2015/95. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1437/2015. (VI. 30.) Korm. határozat

a Miniszterelnökség fejezeten belüli közfeladat változáshoz kapcsolódó előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2015/95. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1438/2015. (VI. 30.) Korm. határozat

a Kalocsa és Paks térségében tervezett új Duna híddal kapcsolatos beruházásról

Megjelent:

MK 2015/95. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1439/2015. (VI. 30.) Korm. határozat

az Igazságügyi Hivatal igazságügyi szolgálatok jogakadémiája létesítésével és működtetésével kapcsolatos feladatainak ellátásához szükséges beszerzések során alkalmazandó eljárási mentességről

Megjelent:

MK 2015/95. (VI. 30.)

Hatályos:

2015. 07. 01.

 

Jogszabály:

17/2015. (VI. 30.) BM-MvM együttes utasítás

a Magyar Rendvédelmi Kar polgári nemzetbiztonsági szolgálatok szerinti tagozatának tagjaira vonatkozó nyilvántartásáról és a nyilvántartott adatok kezelésének szabályairól szóló 9/2013. (III. 29.) BM-Miniszterelnökségi együttes utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/33. (VI. 30.)

Hatályos:

2015. 07. 01.

 

Jogszabály:

13/2015. (VI. 30.) FM utasítás

a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/33. (VI. 30.)

Hatályos:

2015. 07. 30.

 

Jogszabály:

32/2015. (VI. 30.) HM utasítás

a bekövetkezett repülőbalesetek vizsgálatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/33. (VI. 30.)

Hatályos:

2015. 07. 01.

 

Jogszabály:

33/2015. (VI. 30.) HM utasítás

a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek ellenőrzésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 57/2013. (IX. 20.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/33. (VI. 30.)

Hatályos:

2015. 07. 01.

 

Jogszabály:

20/2015. (VI. 30.) NFM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/33. (VI. 30.)

Hatályos:

2015. 07. 01.

 

Jogszabály:

1/2015. (VI. 30.) AJB utasítás

az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2012. (I. 6.) AJB utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/33. (VI. 30.)

Hatályos:

2015. 07. 01.

 

Jogszabály:

MNB közlemény

a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/33. (VI. 30.)