Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából.
A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli.

 

Változásmutató

Új jogszabályok.

Jogszabály:

268/2014. (XI. 3.) Korm. rendelet

egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2014/149. (XI. 3.)

Hatályos:

2014. 11. 04.

 

Jogszabály:

41/2014. (XI. 3.) MNB rendelet

a "Ganz Ábrahám" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2014/149. (XI. 3.)

Hatályos:

2014. 11. 06.

 

Jogszabály:

21/2014. (XI. 3.) FM rendelet

a természetes édesítőszerek termékpályáinak szabályozásához kapcsolódó egyes kérdésekről szóló 129/2007. (X. 31.) FVM rendelet, valamint a cukorrépa-termelők 2013. évi nemzeti kiegészítő támogatásáról szóló 79/2013. (IX. 13.) VM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/149. (XI. 3.)

Hatályos:

2014. 11. 04.

 

Jogszabály:

22/2014. (XI. 3.) FM rendelet

a sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/149. (XI. 3.)

Hatályos:

2014. 11. 06.

 

Jogszabály:

23/2014. (XI. 3.) FM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2014. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 35/2014. (IV. 4.) VM rendelet alapján nyújtható átmeneti nemzeti támogatások jogcímeihez kapcsolódó támogatási összegekről

Megjelent:

MK 2014/149. (XI. 3.)

Hatályos:

2014. 11. 06.

 

Jogszabály:

32/2014. (XI. 3.) AB határozat

a szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 137. § (1) bekezdése nemzetközi szerződésbe ütközésének, valamint alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2014/149. (XI. 3.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf. 5020/2014/7. végzése

közterületi tartózkodás jogellenességéről

Megjelent:

MK 2014/149. (XI. 3.)

 

 

Jogszabály:

423/2014. (XI. 3.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2014/149. (XI. 3.)

 

 

Jogszabály:

424/2014. (XI. 3.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2014/149. (XI. 3.)

 

 

Jogszabály:

425/2014. (XI. 3.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/149. (XI. 3.)

 

 

Jogszabály:

1594/2014. (XI. 3.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és az Európai Űrügynökség között Magyarország csatlakozásáról az Európai Űrügynökséget létrehozó Alapokmányhoz és az erre vonatkozó szerződési feltételekről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2014/149. (XI. 3.)

 

 

Jogszabály:

1595/2014. (XI. 3.) Korm. határozat

a 2014. évi hiánycél tartásához szükséges intézkedésekről szóló 1381/2014. (VII. 17.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2014/149. (XI. 3.)

 

 

Jogszabály:

1596/2014. (XI. 3.) Korm. határozat

a Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2014/149. (XI. 3.)

 

 

Jogszabály:

1597/2014. (XI. 3.) Korm. határozat

a Nemzeti Táncszínház új játszóhelyéhez szükséges forrás biztosításáról és a kapcsolódó intézkedésekről

Megjelent:

MK 2014/149. (XI. 3.)

 

 

Jogszabály:

269/2014. (XI. 4.) Korm. rendelet

a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programja részét képező beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

Hatályos:

2014. 11. 05.

 

Jogszabály:

270/2014. (XI. 4.) Korm. rendelet

a fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem beruházási program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

Hatályos:

2014. 11. 05.

 

Jogszabály:

271/2014. (XI. 4.) Korm. rendelet

a 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának megvalósításával kapcsolatos egyes feladatok irányítását és lebonyolítását végrehajtó szervezet kijelöléséről

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

Hatályos:

2014. 11. 05.

 

Jogszabály:

1598/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

a NATO műveleti alárendeltségű légijárművek alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

1599/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

a NATO műveleti alárendeltségű légvédelmi készenléti elfogó légijárművek alkalmazásáról szóló 1587/2012. (XII. 17.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

Hatályos:

2014. 11. 05.

 

Jogszabály:

1600/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

az ENSZ Gyermekalapja Globális Szolgáltató Központjának Budapestre telepítéséről szóló tárgyalások megkezdéséről

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

1601/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Szaúd-arábiai Királyság Kormánya között az atomenergia békés célú felhasználásáról szóló együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

1602/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

az Államreform Bizottság felállításáról

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

Hatályos:

2014. 11. 05.

 

Jogszabály:

1603/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

a Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II., Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája, a Köznevelés-fejlesztési stratégia, továbbá a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia elfogadásáról

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

1604/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

a Hajógyári-sziget közösségi és kulturális fejlesztési koncepciójáról

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

1605/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programjának megvalósításához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

1606/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

a Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet közfeladatainak gazdasági társaság részére történő átadásáról

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

1607/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

az egyes törvényeknek a kormányzati szerkezetalakítással összefüggő módosításáról szóló 2014. évi XXXV. törvényben foglaltak végrehajtása érdekében az állami tulajdonú erdészeti társaságok feletti állami tulajdonosi jogkör átadásához kapcsolódó fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

1608/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény alapján a XI. Miniszterelnökség fejezet, 15. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 52. Járási szociális feladatok ellátása jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

1609/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

a Belügyminisztérium és az Országgyűlés fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

1610/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

külképviseleti feladatok ellátása érdekében a Honvédelmi Minisztérium és a Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

1611/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

a Belügyminisztériumtól a Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz vezényelt állomány pénzügyi járandóságainak rendezése érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

1612/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere kiterjesztésére irányuló informatikai rendszerfejlesztési projekt (IIER2) forrásbiztosításáról

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

1613/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

a nemzeti park igazgatóságok számára a védettségi szint helyreállítása érdekében szükséges fedezet biztosítása céljából történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

1614/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

a Kárpát Régió Üzleti Hálózat üzemeltetése fejezeti kezelésű előirányzat címrendi besorolásának módosításáról

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

1615/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

a Szent István Egyetem által a kistérségi közfoglalkoztatási mintaprogramok mezőgazdasági programeleme megvalósításához nyújtott szakmai segítő tevékenység ellátása céljából bevont hallgatók ösztöndíjának biztosítása érdekében a Belügyminisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

1616/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

a fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem beruházási program megvalósításáról és a szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

1617/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

a Tiszapüspöki község külterületén fekvő, egyes ipari-gazdasági övezetbe tartozó földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

1618/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

a Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 elfogadásáról

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

1619/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

a Dél-Alföldi Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve egyes prioritásainak módosításáról, valamint a DAOP-2.1.1/G-11-k-2012-0001 azonosító számú ("Hétköznapok és ünnepek az alföldi kastélyokban - A gyulai Almásy-kastély évszázadai" című) és a DAOP-2.1.1/G-11-k2-2012-0002 azonosító számú ("A Szegedi Dóm turisztikai vonzerővé fejlesztése" című) kiemelt projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

1620/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

a Nyugat-Dunántúli Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról és az NYDOP-2.1.1/A.B-12-k-2012-0001 azonosító számú ("Eszterháza Közép-Európai Kulturális Központ III. fejlesztési ütem" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

1621/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0013 azonosító számú ("Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

1622/2014. (XI. 4.) Korm. határozat

a KEOP-2.2.2/C/14-2014-0001 azonosító számú ("Regionális vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása" című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

127/2014. (XI. 4.) ME határozat

állami felsőoktatási intézmények kancellárjainak megbízásáról

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

128/2014. (XI. 4.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

129/2014. (XI. 4.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

130/2014. (XI. 4.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár felmentéséről

Megjelent:

MK 2014/150. (XI. 4.)

 

 

Jogszabály:

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Megjelent:

MK 2014/151. (XI. 5.)

Hatályos:

2014. 11. 06., 2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

40/2014. (XI. 5.) OGY határozat

dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2014/151. (XI. 5.)

 

 

Jogszabály:

1623/2014. (XI. 5.) Korm. határozat

a központi költségvetés terhére nyújtott támogatások egységes szabályok szerinti biztosításáról

Megjelent:

MK 2014/151. (XI. 5.)

 

 

Jogszabály:

1624/2014. (XI. 5.) Korm. határozat

Megjelent:

MK 2014/151. (XI. 5.)

 

 

Jogszabály:

1625/2014. (XI. 5.) Korm. határozat

a KEOP-1.3.0/09-11-2013-0035 azonosító számú ("Dombóvár és térsége ivóvízminőség javító programja" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1547/2013. (VIII. 15.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2014/151. (XI. 5.)

 

 

Jogszabály:

1626/2014. (XI. 5.) Korm. határozat

a KÖZOP-4.5.0-09-11-2012-0003 azonosító számú ("A Csepeli Szabadkikötő intermodális és kapacitásbővítő fejlesztése 1. ütemének kivitelezése" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2014/151. (XI. 5.)

 

 

Jogszabály:

1627/2014. (XI. 5.) Korm. határozat

az "Elővárosi vasúti személyszállítás céljára 6+15 db villamos motorvonat beszerzése a MÁV-START Zrt. részére" tárgyú projekt műszaki tartalmának jóváhagyásáról és a közbeszerzési eljárásának megindításáról

Megjelent:

MK 2014/151. (XI. 5.)

 

 

Jogszabály:

2014. évi LIV. törvény

az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2014/152. (XI. 6.)

Hatályos:

2014. 11. 09.

 

Jogszabály:

2014. évi LV. törvény

a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény és az ahhoz kapcsolódó egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2014/152. (XI. 6.)

Hatályos:

2014. 11. 17.

 

Jogszabály:

273/2014. (XI. 6.) Korm. rendelet

a Miniszterelnökség budavári elhelyezését biztosító felújítási és építési beruházás megvalósításához kapcsolódó egyes beszerzéseknek a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről szóló 232/2014. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/152. (XI. 6.)

Hatályos:

2014. 11. 07.

 

Jogszabály:

274/2014. (XI. 6.) Korm. rendelet

az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer kialakításához és működtetéséhez kapcsolódó beszerzésnek a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről

Megjelent:

MK 2014/152. (XI. 6.)

Hatályos:

2014. 11. 07.

 

Jogszabály:

275/2014. (XI. 6.) Korm. rendelet

az egységes elektronikus kormányzati érkeztető rendszer kialakításához kapcsolódó beszerzésnek a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről

Megjelent:

MK 2014/152. (XI. 6.)

Hatályos:

2014. 11. 07.

 

Jogszabály:

276/2014. (XI. 6.) Korm. rendelet

a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről, valamint az ezzel összefüggő átmeneti rendelkezésről

Megjelent:

MK 2014/152. (XI. 6.)

Hatályos:

2014. 11. 07.

 

Jogszabály:

10/2014. (XI. 6.) MEKH rendelet

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 14.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/152. (XI. 6.)

Hatályos:

2014. 12. 07.

 

Jogszabály:

7/2014. (XI. 6.) IM rendelet

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a megismételt szavazás, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek időközi választása, a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a megismételt szavazás és a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről

Megjelent:

MK 2014/152. (XI. 6.)

Hatályos:

2014. 11. 07.

 

Jogszabály:

24/2014. (XI. 6.) FM rendelet

Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet és a sertésfeldolgozást végző élelmiszer- feldolgozók részére nyújtott "de minimis" támogatásról szóló 67/2013. (VII. 29.) VM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/152. (XI. 6.)

Hatályos:

2014. 11. 09., 2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

1628/2014. (XI. 6.) Korm. határozat

a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzésekre vonatkozó új szabályozás kidolgozásával kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

MK 2014/152. (XI. 6.)

 

 

Jogszabály:

1629/2014. (XI. 6.) Korm. határozat

az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer bevezetésével összefüggő jogalkotási és egyes fejlesztési feladatokról

Megjelent:

MK 2014/152. (XI. 6.)

 

 

Jogszabály:

1630/2014. (XI. 6.) Korm. határozat

a Budai Várban található Karmelita kolostor vagyonkezelésével összefüggő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2014/152. (XI. 6.)

 

 

Jogszabály:

1631/2014. (XI. 6.) Korm. határozat

a "Digitális Nemzet Fejlesztési Program" megvalósításáról

Megjelent:

MK 2014/152. (XI. 6.)

 

 

Jogszabály:

20/2014. (XI. 6.) BM utasítás

a Belügyminisztérium hivatali szervezetei kötelezettségvállalási, utalványozási és ellenjegyzési, valamint érvényesítési rendjéről szóló 26/2013. (VIII. 30.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/55. (XI. 6.)

Hatályos:

2014. 11. 07.

 

Jogszabály:

38/2014. (XI. 6.) EMMI utasítás

az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/55. (XI. 6.)

Hatályos:

2014. 11. 07.

 

Jogszabály:

39/2014. (XI. 6.) EMMI utasítás

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/55. (XI. 6.)

Hatályos:

2014. 11. 07.

 

Jogszabály:

1/2014. (XI. 6.) KKM KÁT utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium munkarendjének meghatározásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/55. (XI. 6.)

Hatályos:

2014. 11. 07.

 

Jogszabály:

38/2014. (XI. 6.) ORFK utasítás

a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok, a rendőrkapitányságok és a határrendészeti kirendeltségek objektív mérőrendszer alapján történő értékelésének eljárásáról szóló 18/2012. (X. 12.) ORFK utasítás hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/55. (XI. 6.)

Hatályos:

2014. 11. 07.

 

Jogszabály:

39/2014. (XI. 6.) ORFK utasítás

a békeidőszaki fegyverzeti és vegyivédelmi eszközei javítóanyag- és alkatrészellátás tervezésének és fegyver kiegészítő cikkeinek meghatározásáról, valamint egyes rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 14/2012. (VIII. 24.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/55. (XI. 6.)

Hatályos:

2014. 11. 07.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2014/55. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/55. (XI. 6.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/55. (XI. 6.)

 

 

Jogszabály:

Salgótarján Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/55. (XI. 6.)

 

 

Jogszabály:

42/2014. (XI. 7.) MNB rendelet

a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámolás módszertanának általános szabályairól

Megjelent:

MK 2014/153. (XI. 7.)

Hatályos:

2014. 11. 08.

 

Jogszabály:

33/2014. (XI. 7.) AB határozat

a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseivel kapcsolatos bírói kezdeményezések elutasításáról

Megjelent:

MK 2014/153. (XI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1632/2014. (XI. 7.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritásának módosításáról

Megjelent:

MK 2014/153. (XI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1633/2014. (XI. 7.) Korm. határozat

a KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú ("Az egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban I. ütem" című) és a KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0002 azonosító számú ("Az egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban II. ütem" című) projektek összköltségének növeléséről, szakaszolásáról, valamint a projektek második szakaszában felmerülő költségek fedezetének biztosításáról

Megjelent:

MK 2014/153. (XI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1634/2014. (XI. 7.) Korm. határozat

a KEOP-2012-5.6.0 jelű ("Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai" című) konstrukcióra szociális intézmények által benyújtott pályázatokról szóló 1502/2014. (IX. 5.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2014/153. (XI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1635/2014. (XI. 7.) Korm. határozat

a KÖZOP-5.5.0-09-11-2014-0010 azonosító számú ("Az elővárosi vasútvonalak megállóhelyei megközelítésének fejlesztése, a ráhordás feltételeinek javítása: P+R és B+R parkolók, buszfordulók építése II. ütem" című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről

Megjelent:

MK 2014/153. (XI. 7.)

 

 

Jogszabály:

2014. évi LVI. törvény

Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2014/154. (XI. 13.)

Hatályos:

2014. 11. 14. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2014. évi LVII. törvény

Magyarország Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között a közös államhatáron lévő határátkelőhelyekről és határátlépési pontokról, valamint a közúti és vízi közlekedésben a határforgalom ellenőrzésében történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2014/154. (XI. 13.)

Hatályos:

2014. 11. 14. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2014. évi LVIII. törvény

a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2014/154. (XI. 13.)

Hatályos:

2014. 11. 14. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2014. évi LIX. törvény

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2014/154. (XI. 13.)

Hatályos:

2014. 11. 14.

 

Jogszabály:

2014. évi LX. törvény

a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény, valamint a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2014/154. (XI. 13.)

Hatályos:

2014. 11. 21.

 

Jogszabály:

2014. évi LXI. törvény

a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény, valamint a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2014/154. (XI. 13.)

Hatályos:

2014. 11. 21.

 

Jogszabály:

43/2014. (XI. 13.) MNB rendelet

a "Lechner Ödön" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2014/154. (XI. 13.)

Hatályos:

2014. 11. 19.

 

Jogszabály:

44/2014. (XI. 13.) MNB rendelet

a "Lechner Ödön" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2014/154. (XI. 13.)

Hatályos:

2014. 11. 19.

 

Jogszabály:

45/2014. (XI. 13.) MNB rendelet

a "Zrínyi Miklós" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2014/154. (XI. 13.)

Hatályos:

2014. 11. 18.

 

Jogszabály:

46/2014. (XI. 13.) MNB rendelet

a "Zrínyi Miklós" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2014/154. (XI. 13.)

Hatályos:

2014. 11. 18.

 

Jogszabály:

1/2014. Közigazgatási-munkaügyi jogegységi határozat

a Legfelsőbb Bíróság által hozott 4/2005., 1/2006., 4/2006. és 5/2006. közigazgatási jogegységi határozat hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2014/154. (XI. 13.)

 

 

Jogszabály:

41/2014. (XI. 13.) OGY határozat

a Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2013. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről című beszámoló elfogadásáról

Megjelent:

MK 2014/154. (XI. 13.)

Hatályos:

2014. 11. 14.

 

Jogszabály:

426/2014. (XI. 13.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2014/154. (XI. 13.)

 

 

Jogszabály:

427/2014. (XI. 13.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2014/154. (XI. 13.)

 

 

Jogszabály:

40/2014. (XI. 13.) EMMI utasítás

az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/56. (XI. 13.)

Hatályos:

2014. 11. 14.

 

Jogszabály:

6/2014. (XI. 13.) FM utasítás

az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/56. (XI. 13.)

Hatályos:

2014. 11. 14.

 

Jogszabály:

74/2014. (XI. 13.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium Hadfelszerelési és Hadiipari Fejlesztési Munkacsoport létrehozásáról, feladatairól és működési rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/56. (XI. 13.)

Hatályos:

2014. 12. 15.

 

Jogszabály:

75/2014. (XI. 13.) HM utasítás

a hadfelszerelés fejlesztésével és a nemzeti hadfelszerelési igazgató feladataival összefüggő egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/56. (XI. 13.)

Hatályos:

2014. 11. 14.

 

Jogszabály:

11/2014. (XI. 13.) NIH utasítás

a Nemzeti Innovációs Hivatal Egyedi Iratkezelési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/56. (XI. 13.)

Hatályos:

2014. 11. 21.

 

Jogszabály:

40/2014. (XI. 13.) ORFK utasítás

a Rendőrség közúti szolgálati gépjárművei műszaki és közlekedésbiztonsági állapotának ellenőrzéséről szóló 42/2010. (OT 24.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/56. (XI. 13.)

Hatályos:

2014. 11. 14.

 

Jogszabály:

13/2014. (XI. 13.) KKM közlemény

az Oroszországi Föderáció Kormánya és Magyarország Kormánya között a Magyarország Kormányának a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2014. évi XXIV. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/56. (XI. 13.)

 

 

Jogszabály:

14/2014. (XI. 13.) KKM közlemény

a Magyarország és a Szerb Köztársaság között a szociális biztonságról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2013. évi CCXXXIV. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/56. (XI. 13.)

 

 

Jogszabály:

15/2014. (XI. 13.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Abaújvár és Kechnec (Kenyhec) települések közti közúti Hernád-híd és a csatlakozó utak megépítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2014. évi XLVI. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/56. (XI. 13.)

 

 

Jogszabály:

16/2014. (XI. 13.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya közötti, a vízgazdálkodás területén való együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 114/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/56. (XI. 13.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2014/56. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/56. (XI. 13.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/56. (XI. 13.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara közleménye

érvényét vesztett végrehajtó-helyettesi igazolványról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/56. (XI. 13.)

 

 

Jogszabály:

Balassagyarmat Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/56. (XI. 13.)

 

 

Jogszabály:

277/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet

a vasúti közlekedési hatóság által kiszabható bírság mértékéről és megfizetésének részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2014/155. (XI. 14.)

Hatályos:

2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet

az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról

Megjelent:

MK 2014/155. (XI. 14.)

Hatályos:

2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

279/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet

a környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet, valamint a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/155. (XI. 14.)

Hatályos:

2014. 11. 15.

 

Jogszabály:

280/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet

egyes építésügyi és településügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2014/155. (XI. 14.)

Hatályos:

2014. 11. 17.

 

Jogszabály:

281/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet

a védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/155. (XI. 14.)

Hatályos:

2014. 11. 15.

 

Jogszabály:

282/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet

a WELT 2000 Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság társasági üzletrészének a Magyar Állam javára történő megszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

Megjelent:

MK 2014/155. (XI. 14.)

Hatályos:

2014. 11. 15.

 

Jogszabály:

45/2014. (XI. 14.) NFM rendelet

az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről

Megjelent:

MK 2014/155. (XI. 14.)

Hatályos:

2014. 11. 15.

 

Jogszabály:

34/2014. (XI. 14.) AB határozat

a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény egésze, valamint egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezések elutasításáról

Megjelent:

MK 2014/155. (XI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1636/2014. (XI. 14.) Korm. határozat

a Magyarország és az Albán Köztársaság között a szociális biztonságról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2014/155. (XI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1637/2014. (XI. 14.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Kormány közötti Légiközlekedési Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2014/155. (XI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1638/2014. (XI. 14.) Korm. határozat

a német-magyar barátság évéről és ezzel összefüggésben a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/155. (XI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1639/2014. (XI. 14.) Korm. határozat

a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok egyedi beszámolási célokra történő hazai alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2014/155. (XI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1640/2014. (XI. 14.) Korm. határozat

a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (S3) elfogadásáról és a Kutatási Infrastruktúrák Európai Stratégiai Fóruma Útitervében szereplő kutatási infrastruktúra nagyprojektekben való magyar részvételről

Megjelent:

MK 2014/155. (XI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1641/2014. (XI. 14.) Korm. határozat

az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer létrehozásáról szóló 1584/2014. (X. 16.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2014/155. (XI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1642/2014. (XI. 14.) Korm. határozat

a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által üzemeltetett üdülőingatlanokról szóló 1549/2014. (X. 1.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2014/155. (XI. 14.)

Hatályos:

2014. 11. 15.

 

Jogszabály:

1643/2014. (XI. 14.) Korm. határozat

a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központja által ellátott egyes feladatoknak a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ részére történő átadásáról szóló 1513/2014. (IX. 16.) Korm. határozat végrehajtásának feltételeiről

Megjelent:

MK 2014/155. (XI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1644/2014. (XI. 14.) Korm. határozat

a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára által irányított szervezeti egységek Kecskemétre történő áthelyezésével kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

MK 2014/155. (XI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1645/2014. (XI. 14.) Korm. határozat

a vízügyi ágazat irányításának átalakítása érdekében a vízvédelmi feladatok ellátásához szükséges, a Belügyminisztérium és a Földművelésügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/155. (XI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1646/2014. (XI. 14.) Korm. határozat

a bevett egyházakat megillető hit- és erkölcstan oktatáshoz kapcsolódó támogatások biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/155. (XI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1647/2014. (XI. 14.) Korm. határozat

egyes egészségügyi intézmények infrastrukturális fejlesztését célzó projektek megvalósítása érdekében szükséges források finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2014/155. (XI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1648/2014. (XI. 14.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évi akcióterve 6. prioritásának módosításáról, valamint a prioritás keretében kiemelt projekt előzetes nevesítéséről és felhívás közzétételéről

Megjelent:

MK 2014/155. (XI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1649/2014. (XI. 14.) Korm. határozat

a KÖZOP-4.3.0-08-2008-0001 azonosító számú ("Záhony térség belső közúti infrastruktúrájának az ipari és logisztikai befektetésekkel összehangolt fejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2014/155. (XI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1650/2014. (XI. 14.) Korm. határozat

a TIOP-1.3.1-07/1-2F-2008-0005 azonosító számú ("A Miskolci Egyetem hazai és nemzetközi versenyképességének komplex megújítása" című) projekt költségnövekményének jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2014/155. (XI. 14.)

 

 

Jogszabály:

7/2014. (XI. 14.) IM utasítás

az Igazságügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/57. (XI. 14.)

Hatályos:

2014. 11. 15.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2014/57. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/57. (XI. 14.)

 

 

Jogszabály:

283/2014. (XI. 17.) Korm. rendelet

a központi címregiszter kialakításához szükséges adatellenőrzési feladatokról szóló 216/2014. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/156. (XI. 17.)

Hatályos:

2014. 11. 18.

 

Jogszabály:

428/2014. (XI. 17.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/156. (XI. 17.)

 

 

Jogszabály:

429/2014. (XI. 17.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2014/156. (XI. 17.)

 

 

Jogszabály:

430/2014. (XI. 17.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2014/156. (XI. 17.)

 

 

Jogszabály:

1651/2014. (XI. 17.) Korm. határozat

a Nemzetközi Energia Ügynökség székházáthelyezésének kérdéséről

Megjelent:

MK 2014/156. (XI. 17.)

 

 

Jogszabály:

1652/2014. (XI. 17.) Korm. határozat

a 2013. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és a pártalapítványok tartalékának átcsoportosításáról

Megjelent:

MK 2014/156. (XI. 17.)

 

 

Jogszabály:

1653/2014. (XI. 17.) Korm. határozat

a Magyar Művészeti Akadémia és Titkársága számára történő irodaépület-vásárlás fedezete biztosításához szükséges fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/156. (XI. 17.)

 

 

Jogszabály:

1654/2014. (XI. 17.) Korm. határozat

a fővárosi közösségi közlekedés biztonságos működtetése érdekében szükséges időszerű feladatokról

Megjelent:

MK 2014/156. (XI. 17.)

 

 

Jogszabály:

1655/2014. (XI. 17.) Korm. határozat

a budapesti 4-es metróvonal üzembehelyezésével bővülő fővárosi közösségi közlekedési rendszer működtetéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2014/156. (XI. 17.)

 

 

Jogszabály:

8/2014. (XI. 17.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/58. (XI. 17.)

Hatályos:

2014. 11. 18.

 

Jogszabály:

21/2014. (XI. 17.) BM utasítás

a Belügyminisztérium Beszerzési Szabályzatának kiadásáról szóló 2/2013. (I. 31.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/58. (XI. 17.)

Hatályos:

2014. 11. 18.

 

Jogszabály:

7/2014. (XI. 17.) FM utasítás

a XII. Földművelésügyi Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos gazdálkodás belső normáiról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/58. (XI. 17.)

Hatályos:

2014. 11. 18.

 

Jogszabály:

12/2014. (XI. 17.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/58. (XI. 17.)

Hatályos:

2014. 11. 18.

 

Jogszabály:

FM felhívás

a minisztérium hatáskörébe tartozó szakmai tanulmányi versenyekre a 2014/2015-ös tanévben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/58. (XI. 17.)

 

 

Jogszabály:

NFM közlemény

az ADR 1.5.1 szakasza szerinti M280 számú multilaterális megállapodás aláírásáról és hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/58. (XI. 17.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2014. december 1-je és december 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/58. (XI. 17.)

 

 

Jogszabály:

Jólét és Szabadság Demokrata Közösség módosított beszámolója

az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/58. (XI. 17.)

 

 

Jogszabály:

47/2014. (XI. 19.) MNB rendelet

a Magyar Nemzeti Bank elnöke által adományozható díjakról szóló 27/2013. (XII. 10.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/157. (XI. 19.)

Hatályos:

2014. 11. 20.

 

Jogszabály:

7/2014. (XI. 19.) MvM rendelet

a területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/157. (XI. 19.)

Hatályos:

2014. 11. 20.

 

Jogszabály:

8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2014/157. (XI. 19.)

Hatályos:

2014. 11. 20.

 

Jogszabály:

35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet

egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról

Megjelent:

MK 2014/157. (XI. 19.)

Hatályos:

2014. 12. 04.

 

Jogszabály:

46/2014. (XI. 19.) NFM rendelet

az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 77/2012. (XII. 22.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/157. (XI. 19.)

Hatályos:

2014. 11. 20.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf. 5030/2014/4. határozata

Felsőgagy Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 5/2014. (II. 25.) önkormányzati rendeletének megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2014/157. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf. 5033/2014/4. határozata

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 10/2010. (V. 27.) önkormányzati rendeletének 2012. január 1. és 2012. május 14. között hatályos 8. §-a törvényellenességének megállapításáról

Megjelent:

MK 2014/157. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

1656/2014. (XI. 19.) Korm. határozat

a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósuló Bozsik Stadion fejlesztéséhez kapcsolódó intézkedésekről

Megjelent:

MK 2014/157. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

1657/2014. (XI. 19.) Korm. határozat

Balatonfüred Város Önkormányzata feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/157. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

131/2014. (XI. 19.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2014/157. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

132/2014. (XI. 19.) ME határozat

főiskolai tanár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2014/157. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

133/2014. (XI. 19.) ME határozat

az Országos Statisztikai Tanács tagjának felmentéséről és új tag megbízásáról

Megjelent:

MK 2014/157. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

3/2014. (XI. 19.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2014. (VIII. 5.) MNB utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/59. (XI. 19.)

Hatályos:

2014. 11. 20.

 

Jogszabály:

9/2014. (XI. 19.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/59. (XI. 19.)

Hatályos:

2014. 11. 20.

 

Jogszabály:

76/2014. (XI. 19.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium Hadfelszerelés Fejlesztési Kabinet létrehozásáról, feladatairól és működési rendjéről szóló 51/2011. (IV. 28.) HM utasítás hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/59. (XI. 19.)

Hatályos:

2014. 12. 15.

 

Jogszabály:

1/2014. (XI. 19.) ME KÁT utasítás

a Miniszterelnökség Közszolgálati Szabályzatáról szóló 5/2011. (VII. 8.) Miniszterelnökségi utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/59. (XI. 19.)

Hatályos:

2014. 11. 20.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2014/57. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/59. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

NGM felhívás

a Szakma Kiváló Tanulója Versenyre és az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre a 2014/2015. tanévben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/59. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/59. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

Dankó István képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/59. (XI. 19.)

 

 

Jogszabály:

284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet

az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/158. (XI. 20.)

Hatályos:

2014.11. 21., 2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

285/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet

a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/158. (XI. 20.)

Hatályos:

2014. 11. 21.

 

Jogszabály:

286/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet

a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/158. (XI. 20.)

Hatályos:

2014. 11. 21.

 

Jogszabály:

287/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet

a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/158. (XI. 20.)

Hatályos:

2014. 11. 21., 2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

288/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet

a ZeinaHotel Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a." stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

Megjelent:

MK 2014/158. (XI. 20.)

Hatályos:

2014. 11. 21.

 

Jogszabály:

25/2014. (XI. 20.) FM rendelet

az anyajuhtartás csekély összegű támogatásáról

Megjelent:

MK 2014/158. (XI. 20.)

Hatályos:

2014. 11. 21.

 

Jogszabály:

26/2014. (XI. 20.) FM rendelet

az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról

Megjelent:

MK 2014/158. (XI. 20.)

Hatályos:

2014. 11. 21.

 

Jogszabály:

431/2014. (XI. 20.) KE határozat

a Magyar Művészeti Akadémia elnökének tisztségében való megerősítéséről

Megjelent:

MK 2014/158. (XI. 20.)

 

 

Jogszabály:

1658/2014. (XI. 20.) Korm. határozat

a Magyarország és a Luxemburgi Nagyhercegség között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2014/158. (XI. 20.)

 

 

Jogszabály:

1659/2014. (XI. 20.) Korm. határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén Taskentben, 2008. április 17. napján aláírt Egyezmény módosításáról szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2014/158. (XI. 20.)

 

 

Jogszabály:

1660/2014. (XI. 20.) Korm. határozat

a kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról szóló közös egyezmény szerinti ötödik Nemzeti Jelentésről és a részes országok nemzeti jelentéseit megvitató felülvizsgálati értekezleten való magyar részvételről

Megjelent:

MK 2014/158. (XI. 20.)

 

 

Jogszabály:

1661/2014. (XI. 20.) Korm. határozat

Magyarországnak a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája 2. cikk szerinti kötelezettségvállalásai végrehajtására vonatkozó hatodik időszaki jelentéséről

Megjelent:

MK 2014/158. (XI. 20.)

 

 

Jogszabály:

1662/2014. (XI. 20.) Korm. határozat

a Sao Paulo-i Főkonzulátus újranyitásához kapcsolódó feladatokról

Megjelent:

MK 2014/158. (XI. 20.)

 

 

Jogszabály:

1663/2014. (XI. 20.) Korm. határozat

a Nemzeti Kastélyprogramról

Megjelent:

MK 2014/158. (XI. 20.)

 

 

Jogszabály:

1664/2014. (XI. 20.) Korm. határozat

a Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos időszerű intézkedésekről szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által előírt felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges intézkedésekről szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2014/158. (XI. 20.)

Hatályos:

2014. 11. 21.

 

Jogszabály:

1665/2014. (XI. 20.) Korm. határozat

a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendeletben szereplő 2000 fő alatti kistelepülések vizsgálatáról

Megjelent:

MK 2014/158. (XI. 20.)

 

 

Jogszabály:

1666/2014. (XI. 20.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program és a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program elfogadásáról és az Európai Bizottság részére történő benyújtásáról

Megjelent:

MK 2014/158. (XI. 20.)

 

 

Jogszabály:

1667/2014. (XI. 20.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program elfogadásáról és az Európai Bizottság részére történő benyújtásáról

Megjelent:

MK 2014/158. (XI. 20.)

 

 

Jogszabály:

1668/2014. (XI. 20.) Korm. határozat

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program elfogadásáról és az Európai Bizottság részére történő benyújtásáról

Megjelent:

MK 2014/158. (XI. 20.)

 

 

Jogszabály:

1669/2014. (XI. 20.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program elfogadásáról és az Európai Bizottság részére történő benyújtásáról

Megjelent:

MK 2014/158. (XI. 20.)

 

 

Jogszabály:

1670/2014. (XI. 20.) Korm. határozat

a helyi önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2014. októberi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2014/158. (XI. 20.)

 

 

Jogszabály:

1671/2014. (XI. 20.) Korm. határozat

a Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása fejezeti kezelésű előirányzat túllépésének jóváhagyásáról, valamint egyes fejezetek közötti és fejezeten belüli átcsoportosításokról

Megjelent:

MK 2014/158. (XI. 20.)

 

 

Jogszabály:

1672/2014. (XI. 20.) Korm. határozat

az egyszerűsített honosítási eljáráshoz kapcsolódó többletfeladatok finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2014/158. (XI. 20.)

 

 

Jogszabály:

1673/2014. (XI. 20.) Korm. határozat

a közúti közlekedési infrastruktúrához tartozó egyes feladatok finanszírozásához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2014/158. (XI. 20.)

 

 

Jogszabály:

1674/2014. (XI. 20.) Korm. határozat

a 2014. év májustól szeptemberig tartó időszakban lezajlott sporteseményeken elért kimagasló sporteredmények állami jutalma és eredményességi támogatása forrásának biztosításáról

Megjelent:

MK 2014/158. (XI. 20.)

 

 

Jogszabály:

1675/2014. (XI. 20.) Korm. határozat

a Belügyminisztérium és a Miniszterelnökség fejezetek címrendjének a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2014/158. (XI. 20.)

 

 

Jogszabály:

1676/2014. (XI. 20.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról, továbbá egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2014/158. (XI. 20.)

 

 

Jogszabály:

134/2014. (XI. 20.) ME határozat

a Nemzetközi Beruházási Bank megalapítása tárgyában Moszkvában, 1970. július 10. napján aláírt és 1990. december 20. napján módosított Egyezmény és az Egyezményhez csatolt Alapszabály, továbbá az ezek módosításáról szóló Jegyzőkönyv részes államává váláshoz szükséges értesítésről

Megjelent:

MK 2014/158. (XI. 20.)

 

 

Jogszabály:

2014. évi LXII. törvény

a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2014/159. (XI. 21.)

Hatályos:

2014. 11. 22.

 

Jogszabály:

2014. évi LXIII. törvény

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2013. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2014/159. (XI. 21.)

Hatályos:

2014. 11. 29.

 

Jogszabály:

2014. évi LXIV. törvény

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2015. évi egységes költségvetéséről

Megjelent:

MK 2014/159. (XI. 21.)

Hatályos:

2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

2014. évi LXV. törvény

a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvénynek a gyermekek fokozottabb védelme érdekében szükséges módosításáról

Megjelent:

MK 2014/159. (XI. 21.)

Hatályos:

2014. 12. 21.

 

Jogszabály:

2014. évi LXVI. törvény

a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2014/159. (XI. 21.)

Hatályos:

2014. 12. 06.

 

Jogszabály:

2014. évi LXVII. törvény

a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2014. évi módosításának kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2014/159. (XI. 21.)

Hatályos:

2014. 11. 24.

 

Jogszabály:

49/2014. (XI. 21.) EMMI rendelet

az "art" mozihálózat digitális fejlesztésének 2014. évi támogatásáról

Megjelent:

MK 2014/159. (XI. 21.)

Hatályos:

2014. 11. 22.

 

Jogszabály:

2014. évi LXVIII. törvény

az Európa Tanács Korrupcióról szóló Büntetőjogi Egyezményének Strasbourgban, 2003. május 15-én kelt Kiegészítő Jegyzőkönyve kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2014/160. (XI. 25.)

Hatályos:

2014. 11. 26. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2014. évi LXIX. törvény

az Európai Unió, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között az Európai Unió tagállamai, valamint Izland és Norvégia közötti átadási eljárásról szóló Megállapodásban meghatározott nyilatkozatok megtételéről

Megjelent:

MK 2014/160. (XI. 25.)

Hatályos:

2014. 11. 26.

 

Jogszabály:

2014. évi LXX. törvény

az Európai Műholdas Távközlési Szervezet Módosított Egyezményének kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2014/160. (XI. 25.)

Hatályos:

2014. 11. 26.

 

Jogszabály:

2014. évi LXXI. törvény

egyes önkormányzatokat érintő törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2014/160. (XI. 25.)

Hatályos:

2014. 11. 26.

 

Jogszabály:

2014. évi LXXII. törvény

a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény és ehhez kapcsolódóan más törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2014/160. (XI. 25.)

Hatályos:

2014. 12. 31., 2015. 01. 01., 2015. 04. 01., 2015. 07. 01., 2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

2014. évi LXXIII. törvény

egyes igazságügyi és magánjogi tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2014/160. (XI. 25.)

Hatályos:

2014. 11. 26., 2015. 01. 02., 2015. 01. 10., 2015. 01. 11., 2015. 03. 01., 2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

50/2014. (XI. 25.) BM rendelet

a Vásárhelyi-terv keretében megvalósuló Beregi árapasztó tározó és a Lónyai árapasztó fióktározó területével érintett földrészletek jegyzékéről

Megjelent:

MK 2014/160. (XI. 25.)

Hatályos:

2014. 12. 03.

 

Jogszabály:

27/2014. (XI. 25.) FM rendelet

a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

Megjelent:

MK 2014/160. (XI. 25.)

Hatályos:

2014. 12. 01., 2015. 04. 01.

 

Jogszabály:

28/2014. (XI. 25.) FM rendelet

a nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről szóló 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet és a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/160. (XI. 25.)

Hatályos:

2014. 12. 03.

 

Jogszabály:

2014. évi LXXIV. törvény

az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2014/161. (XI. 26.)

Hatályos:

2014. 11. 27., 2014. 12. 01., 2015. 01. 01., 2015. 07. 01., 2016. 01. 01., 2018. 01. 01., az adópolitikáért felelős miniszternek, az Európai Bizottság elutasító határozata meghozatalának napját magában foglaló egyedi határozata Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15. naptól.

 

Jogszabály:

289/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet

a Nemzetközi Megújuló Energia Ügynökség (IRENA) Alapokmányának kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2014/161. (XI. 26.)

Hatályos:

2014. 11. 27. - kivétellel.

 

Jogszabály:

290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet

a kedvezményezett járások besorolásáról

Megjelent:

MK 2014/161. (XI. 26.)

Hatályos:

2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

291/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet

egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2014/161. (XI. 26.)

Hatályos:

2014. 11. 27., 2014. 12. 11.

 

Jogszabály:

292/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/161. (XI. 26.)

Hatályos:

2014. 12. 11., 2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

293/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet

a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/161. (XI. 26.)

Hatályos:

2014. 11. 29., 2015. 02. 01.

 

Jogszabály:

294/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet

a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságról szóló 213/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/161. (XI. 26.)

Hatályos:

2014. 11. 27.

 

Jogszabály:

295/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet

a Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye - Európai Oktatási Központ létrehozásához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 289/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/161. (XI. 26.)

Hatályos:

2014. 11. 27.

 

Jogszabály:

51/2014. (XI. 26.) BM rendelet

a belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/161. (XI. 26.)

Hatályos:

2014. 11. 27., 2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

1677/2014. (XI. 26.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2014/161. (XI. 26.)

 

 

Jogszabály:

1678/2014. (XI. 26.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a vezetői engedélyek kölcsönös elismeréséről és cseréjéről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2014/161. (XI. 26.)

 

 

Jogszabály:

1679/2014. (XI. 26.) Korm. határozat

a Vietnami Szocialista Köztársaság részére nyújtható kötött segélyhitel felajánlásáról

Megjelent:

MK 2014/161. (XI. 26.)

 

 

Jogszabály:

1680/2014. (XI. 26.) Korm. határozat

az ENSZ Gyermekalapja Globális Szolgáltató Központjának lehetséges budapesti elhelyezéséről

Megjelent:

MK 2014/161. (XI. 26.)

 

 

Jogszabály:

1681/2014. (XI. 26.) Korm. határozat

a "2015 a külhoni magyar szakképzés éve" program megvalósításáról

Megjelent:

MK 2014/161. (XI. 26.)

 

 

Jogszabály:

1682/2014. (XI. 26.) Korm. határozat

a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés Koordinációs Tárcaközi Bizottság létrehozásáról

Megjelent:

MK 2014/161. (XI. 26.)

Hatályos:

2014. 11. 27.

 

Jogszabály:

1683/2014. (XI. 26.) Korm. határozat

az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 elfogadásáról

Megjelent:

MK 2014/161. (XI. 26.)

 

 

Jogszabály:

1684/2014. (XI. 26.) Korm. határozat

a gyógyszertámogatás és a gyógyászati segédeszköz támogatás kiadásainak 2014. év végi finanszírozásához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2014/161. (XI. 26.)

 

 

Jogszabály:

1685/2014. (XI. 26.) Korm. határozat

a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Csongrád Megyei Kirendeltségének Hódmezővásárhelyre történő elhelyezésével összefüggő további feladatokról

Megjelent:

MK 2014/161. (XI. 26.)

 

 

Jogszabály:

1686/2014. (XI. 26.) Korm. határozat

létszámátadással összefüggésben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Miniszterelnökség fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/161. (XI. 26.)

 

 

Jogszabály:

1687/2014. (XI. 26.) Korm. határozat

az egyes miniszterek feladat- és hatáskörében bekövetkezett szervezeti változásokkal összefüggésben a Miniszterelnökség és az Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/161. (XI. 26.)

 

 

Jogszabály:

1688/2014. (XI. 26.) Korm. határozat

egyes fordítási feladatok ellátásával összefüggésben a Miniszterelnökség és az Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/161. (XI. 26.)

 

 

Jogszabály:

1689/2014. (XI. 26.) Korm. határozat

a Kőrösi Csoma Sándor Program és a Mikes Kelemen Program 2015. évi megvalósításáról

Megjelent:

MK 2014/161. (XI. 26.)

 

 

Jogszabály:

1690/2014. (XI. 26.) Korm. határozat

a magyar irodalmi és történelmi örökség részét képező ingóságoknak, valamint kiállítóhely ingatlannak a Petőfi Irodalmi Múzeum részére történő megvásárlása céljából a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/161. (XI. 26.)

 

 

Jogszabály:

1691/2014. (XI. 26.) Korm. határozat

a Temesváron 25 éve kitört romániai forradalom évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő megemlékezések támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/161. (XI. 26.)

 

 

Jogszabály:

1692/2014. (XI. 26.) Korm. határozat

a Hungaroring Sport Zrt. által 2015. évben megvalósítandó egyes sportesemények támogatásáról

Megjelent:

MK 2014/161. (XI. 26.)

 

 

Jogszabály:

1693/2014. (XI. 26.) Korm. határozat

a Pannon Park projekt előkészítésével kapcsolatos további intézkedésekről és ezzel összefüggésben a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/161. (XI. 26.)

 

 

Jogszabály:

1694/2014. (XI. 26.) Korm. határozat

a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet Autópálya rendelkezésre állási díj fejezeti kezelésű előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2014/161. (XI. 26.)

 

 

Jogszabály:

1695/2014. (XI. 26.) Korm. határozat

az Országos Tűzmegelőzési Bizottság működésével összefüggő feladatok végrehajtása érdekében a Földművelésügyi Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint a Belügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/161. (XI. 26.)

 

 

Jogszabály:

1696/2014. (XI. 26.) Korm. határozat

a 2014-2020-as programozási időszak országos jelentőségű közúti, vasúti és vízi közlekedési, városi és elővárosi közlekedési fejlesztéseinek indikatív listájáról

Megjelent:

MK 2014/161. (XI. 26.)

 

 

Jogszabály:

1697/2014. (XI. 26.) Korm. határozat

a KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0005 azonosító számú ("Szilárdhulladék- gazdálkodási rendszer továbbfejlesztése a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás területén" című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1636/2013. (IX. 10.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2014/161. (XI. 26.)

 

 

Jogszabály:

1698/2014. (XI. 26.) Korm. határozat

a KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0002 azonosító számú ("A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése" című) projekt szakaszolásáról

Megjelent:

MK 2014/161. (XI. 26.)

 

 

Jogszabály:

1699/2014. (XI. 26.) Korm. határozat

a KÖZOP-5.5.0-09-11-2014-0006 azonosító számú ("Jegy- és bérletkiadó automata-hálózat megújítása a budapesti közösségi közlekedésben" című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről

Megjelent:

MK 2014/161. (XI. 26.)

 

 

Jogszabály:

135/2014. (XI. 26.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Ghánai Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2014/161. (XI. 26.)

 

 

Jogszabály:

136/2014. (XI. 26.) ME határozat

az Oroszországi Föderációval és Dániával a minősített adatok átadásáról, minősítési szintjeinek megfeleltetéséről és védelméről szóló kétoldalú nemzetközi megállapodások létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2014/161. (XI. 26.)

 

 

Jogszabály:

48/2014. (XI. 27.) MNB rendelet

a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Megjelent:

MK 2014/162. (XI. 27.)

Hatályos:

2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

49/2014. (XI. 27.) MNB rendelet

a biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Megjelent:

MK 2014/162. (XI. 27.)

Hatályos:

2014. 11. 28., 2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

50/2014. (XI. 27.) EMMI rendelet

az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 27/2013. (III. 29.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/162. (XI. 27.)

Hatályos:

2014. 11. 28.

 

Jogszabály:

36/2014. (XI. 27.) NGM rendelet

a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel igénybevételére szolgáló fizetési számlát megjelölő nyilatkozat tartalmára vonatkozó részletes szabályokról szóló 53/2013. (XI. 29.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/162. (XI. 27.)

Hatályos:

2014. 12. 01.

 

Jogszabály:

47/2014. (XI. 27.) NFM rendelet

a magyar légtér igénybevételéért fizetendő díjról szóló 84/2011. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/162. (XI. 27.)

Hatályos:

2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

48/2014. (XI. 27.) NFM rendelet

a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről

Megjelent:

MK 2014/162. (XI. 27.)

Hatályos:

2014. 11. 27. 19 órától.

 

Jogszabály:

432/2014. (XI. 27.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2014/162. (XI. 27.)

 

 

Jogszabály:

433/2014. (XI. 27.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2014/162. (XI. 27.)

 

 

Jogszabály:

434/2014. (XI. 27.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2014/162. (XI. 27.)

 

 

Jogszabály:

435/2014. (XI. 27.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2014/162. (XI. 27.)

 

 

Jogszabály:

436/2014. (XI. 27.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/162. (XI. 27.)

 

 

Jogszabály:

437/2014. (XI. 27.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/162. (XI. 27.)

 

 

Jogszabály:

438/2014. (XI. 27.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/162. (XI. 27.)

 

 

Jogszabály:

439/2014. (XI. 27.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/162. (XI. 27.)

 

 

Jogszabály:

440/2014. (XI. 27.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/162. (XI. 27.)

 

 

Jogszabály:

441/2014. (XI. 27.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/162. (XI. 27.)

 

 

Jogszabály:

442/2014. (XI. 27.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/162. (XI. 27.)

 

 

Jogszabály:

443/2014. (XI. 27.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/162. (XI. 27.)

 

 

Jogszabály:

444/2014. (XI. 27.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/162. (XI. 27.)

 

 

Jogszabály:

445/2014. (XI. 27.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/162. (XI. 27.)

 

 

Jogszabály:

446/2014. (XI. 27.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/162. (XI. 27.)

 

 

Jogszabály:

447/2014. (XI. 27.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/162. (XI. 27.)

 

 

Jogszabály:

448/2014. (XI. 27.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/162. (XI. 27.)

 

 

Jogszabály:

449/2014. (XI. 27.) KE határozat

a 311/2011. (XII. 13.) KE határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2014/162. (XI. 27.)

 

 

Jogszabály:

296/2014. (XI. 28.) Korm. rendelet

a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet és a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/163. (XI. 28.)

Hatályos:

2014. 12. 01.

 

Jogszabály:

50/2014. (XI. 28.) MNB rendelet

a pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Megjelent:

MK 2014/163. (XI. 28.)

Hatályos:

2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

52/2014. (XI. 28.) BM rendelet

a vízügyi és a vízvédelmi feladat- és hatáskörök egységes ellátásával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2014/163. (XI. 28.)

Hatályos:

2014. 11. 29., 2014. 12. 01., 2014. 12. 29.

 

Jogszabály:

29/2014. (XI. 28.) FM rendelet

a hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről

Megjelent:

MK 2014/163. (XI. 28.)

Hatályos:

2014. 12. 01.

 

Jogszabály:

10/2014. (XI. 28.) MvM utasítás

az MKB Bank Zrt. felett az államot megillető tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/60. (XI. 28.)

Hatályos:

2014. 11. 29.

 

Jogszabály:

41/2014. (XI. 28.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/60. (XI. 28.)

Hatályos:

2014. 11. 29.

 

Jogszabály:

8/2014. (XI. 28.) FM utasítás

a Magyar Állam tulajdonában álló ingatlanokat érintő jogügyletekkel kapcsolatos előzetes miniszteri nyilatkozatok és a miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok ingatlanügyleteivel kapcsolatos miniszteri nyilatkozatok, alapítói határozatok kiadásának rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/60. (XI. 28.)

Hatályos:

2014. 11. 29.

 

Jogszabály:

77/2014. (XI. 28.) HM utasítás

a 2015. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/60. (XI. 28.)

Hatályos:

2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

78/2014. (XI. 28.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium felsőszintű vezetői és munkaértekezleteinek rendjéről szóló 92/2010. (X. 22.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/60. (XI. 28.)

Hatályos:

2014. 11. 29.

 

Jogszabály:

79/2014. (XI. 28.) HM utasítás

a tartós külföldi szolgálatot teljesítők reprezentációs tevékenységéről szóló 117/2011. (X. 21.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/60. (XI. 28.)

Hatályos:

2014. 11. 29.

 

Jogszabály:

8/2014. (XI. 28.) IM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/60. (XI. 28.)

Hatályos:

2014. 11. 29.

 

Jogszabály:

25/2014. (XI. 28.) NGM utasítás

a Nemzetgazdasági Minisztérium költségvetési fejezet 2014. évre vonatkozó fejezeti kezelésű előirányzatai szakmai kezelőinek kijelöléséről szóló 4/2014. (I. 22.) NGM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/60. (XI. 28.)

Hatályos:

2014. 11. 29.

 

Jogszabály:

41/2014. (XI. 28.) ORFK utasítás

a gazdálkodási szabályzatról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/60. (XI. 28.)

Hatályos:

2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

5/2014. (XI. 28.) SZTNH utasítás

a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala munkarendjére, a beléptetésre, a benntartózkodásra és a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó szabályokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/60. (XI. 28.)

Hatályos:

2014. 11. 29.

 

Jogszabály:

17/2014. (XI. 28.) KKM közlemény

a Fegyverkereskedelmi Szerződés kihirdetéséről szóló 2014. évi V. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről, valamint a Fegyverkereskedelmi Szerződés kihirdetéséről szóló 2014. évi V. törvény 4. §-ának hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/60. (XI. 28.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2014/60. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/60. (XI. 28.)

 

 

Jogszabály:

1/2014. (XI. 3.) MÜK szabályzat

a letét- és pénzkezelés, valamint a letétnyilvántartás részletes szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/60. (XI. 28.)

Hatályos:

2015. 05. 01.

 

Jogszabály:

MvM pályázati felhívás

a 2015. évi Magyar Közigazgatási Ösztöndíjra

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/60. (XI. 28.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ív hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/60. (XI. 28.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/60. (XI. 28.)

 

 

Jogszabály:

297/2014. (XII. 3.) Korm. rendelet

a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet, valamint az országos működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről szóló 271/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/164. (XII. 3.)

Hatályos:

2014. 12. 03. 19 órától, 2014. 12. 15.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf. 5032/2014/3. határozata

Csenyéte Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 5/2014. (III. 03.) önkormányzati rendelete törvényellenességéről és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2014/164. (XII. 3.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf. 5034/2014/5. határozata

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes helyi adókról szóló 50/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2012. január 1. és 2012. május 14. között hatályos 12. § (2) bekezdése törvényellenességéről

Megjelent:

MK 2014/164. (XII. 3.)

 

 

Jogszabály:

42/2014. (XII. 3.) OGY határozat

az Alkotmánybíróság elnökének megválasztásáról

Megjelent:

MK 2014/164. (XII. 3.)

 

 

Jogszabály:

450/2014. (XII. 3.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2014/164. (XII. 3.)

 

 

Jogszabály:

451/2014. (XII. 3.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2014/164. (XII. 3.)

 

 

Jogszabály:

452/2014. (XII. 3.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2014/164. (XII. 3.)

 

 

Jogszabály:

1700/2014. (XII. 3.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 5. prioritásának módosításáról

Megjelent:

MK 2014/164. (XII. 3.)

 

 

Jogszabály:

1701/2014. (XII. 3.) Korm. határozat

a Társadalmi Megújulás Operatív Program módosításáról

Megjelent:

MK 2014/164. (XII. 3.)

 

 

Jogszabály:

1702/2014. (XII. 3.) Korm. határozat

a 2014-2020 közötti programozási időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól, valamint az operatív programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és a megyei jogú városok önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról

Megjelent:

MK 2014/164. (XII. 3.)

 

 

Jogszabály:

1703/2014. (XII. 3.) Korm. határozat

a KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0011 azonosító számú projekt első szakaszának a Közlekedés Operatív Program 1. prioritásából történő finanszírozásáról, az "M8-M4 elválási csomópont előkészítése és kivitelezési munkái" című projekt 2014-2020 programozási időszakban történő megvalósításáról, valamint az "M0 gyorsforgalmi út déli szektor rekonstrukció kivitelezési munkái a 11,6-23,2 km. sz. (M6 ap.-51. sz. főút közötti) szakaszon" című projekt 2014-2020 programozási időszakba történő átütemezéséről

Megjelent:

MK 2014/164. (XII. 3.)

 

 

Jogszabály:

1704/2014. (XII. 3.) Korm. határozat

a KÖZOP-4.5.0-09-11-2014-0001 azonosító számú ("Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő infrastrukturális továbbfejlesztése" című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről

Megjelent:

MK 2014/164. (XII. 3.)

 

 

Jogszabály:

1705/2014. (XII. 3.) Korm. határozat

a KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0034 azonosító számú ("55. sz. főút tervezett Mórahalom elkerülő és megyehatár közötti szakaszán 115 kN tengelyterhelésre történő burkolat megerősítés és a főúttal párhuzamos kerékpárút kivitelezési munkáinak elvégzése" című) projektjavaslat 2014-2020 közötti programozási időszakban történő megvalósításáról

Megjelent:

MK 2014/164. (XII. 3.)

 

 

Jogszabály:

1706/2014. (XII. 3.) Korm. határozat

a TIOP-3.3.1/A-12/2 kódszámú ("A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: akadálymentesítés" című) konstrukcióval összefüggő egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2014/164. (XII. 3.)

 

 

Jogszabály:

1707/2014. (XII. 3.) Korm. határozat

a 2014-2020 közötti programozási időszakban a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól, valamint az operatív program területi és ágazati tervezési jogkörbe utalt forrásainak megoszlásáról

Megjelent:

MK 2014/164. (XII. 3.)

 

 

Jogszabály:

137/2014. (XII. 3.) ME határozat

helyettes államtitkárok megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2014/164. (XII. 3.)

 

 

Jogszabály:

138/2014. (XII. 3.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2014/164. (XII. 3.)

 

 

Jogszabály:

1451/2014. (XII. 3.) NVB határozat

időközi országgyűlési képviselő-választás időpontjának kitűzéséről

Megjelent:

MK 2014/164. (XII. 3.)

 

 

Jogszabály:

1708/2014. (XII. 4.) Korm. határozat

a Budapest Bank Zrt. tevékenysége feletti befolyás megszerzése érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2014/165. (XII. 4.)

Hatályos:

2014. 12. 04. 15 órától.

 

Jogszabály:

298/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet

az UNESCO által 2005. október 19-én elfogadott, a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény mellékletei módosításának kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2014/166. (XII. 5.)

Hatályos:

2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

299/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet

egyes Korm. rendeleteknek a felszámolási eljárásban a világhálón elérhető elektronikus értékesítési rendszer bevezetésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2014/166. (XII. 5.)

Hatályos:

2014. 12. 06.

 

Jogszabály:

300/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat hatálybalépésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2014/166. (XII. 5.)

Hatályos:

2014. 12. 06., 2015. 03. 05.

 

Jogszabály:

301/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet

a repülőtér légiközlekedés-védelme céljából szedett díjak tervezése, jóváhagyása és felhasználása ellenőrzésének szabályairól

Megjelent:

MK 2014/166. (XII. 5.)

Hatályos:

2015. 01. 04.

 

Jogszabály:

302/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet

a légiközlekedés védelmével kapcsolatos feladatoknak az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv általi átvételéről, a nyilvános repülőtér üzemben tartója részére történő visszaadásáról és az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv indokolt költségei megtérítésének szabályairól, valamint a védelmi ellenőrzés felügyeletéről

Megjelent:

MK 2014/166. (XII. 5.)

Hatályos:

2015. 01. 04.

 

Jogszabály:

303/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2014/166. (XII. 5.)

Hatályos:

2014. 12. 06., 2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

304/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet

a Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Megjelent:

MK 2014/166. (XII. 5.)

Hatályos:

2014. 12. 06.

 

Jogszabály:

53/2014. (XII. 5.) BM rendelet

a Tűzvédelmi Műszaki Bizottság létrehozásának, összetételének, feladatkörének és működésének részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2014/166. (XII. 5.)

Hatályos:

2014. 12. 13.

 

Jogszabály:

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet

az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

Megjelent:

MK 2014/166. (XII. 5.)

Hatályos:

2015. 03. 05., 2015. 07. 01.

 

Jogszabály:

1004/2014. (XII. 5.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának összetételéről

Megjelent:

MK 2014/166. (XII. 5.)

 

 

Jogszabály:

453/2014. (XII. 5.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/166. (XII. 5.)

 

 

Jogszabály:

454/2014. (XII. 5.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2014/166. (XII. 5.)

 

 

Jogszabály:

455/2014. (XII. 5.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2014/166. (XII. 5.)

 

 

Jogszabály:

456/2014. (XII. 5.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2014/166. (XII. 5.)

 

 

Jogszabály:

1709/2014. (XII. 5.) Korm. határozat

az egyrészről a nyugat-afrikai államok, a Nyugat-afrikai Államok Gazdasági Közössége és a Nyugat-afrikai Gazdasági és Monetáris Unió, másrészről az Európai Unió és tagállamai közötti gazdasági partnerségi megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2014/166. (XII. 5.)

 

 

Jogszabály:

1710/2014. (XII. 5.) Korm. határozat

az igazságügyi politikáról

Megjelent:

MK 2014/166. (XII. 5.)

Hatályos:

2014. 12. 06.

 

Jogszabály:

1711/2014. (XII. 5.) Korm. határozat

az egészségügyi alapellátási rendszer felülvizsgálatáról és az azzal összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2014/166. (XII. 5.)

 

 

Jogszabály:

1712/2014. (XII. 5.) Korm. határozat

az Idősek Tanácsáról

Megjelent:

MK 2014/166. (XII. 5.)

Hatályos:

2014. 12. 06.

 

Jogszabály:

1713/2014. (XII. 5.) Korm. határozat

a Visegrádi Szabadalmi Intézetről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2014/166. (XII. 5.)

 

 

Jogszabály:

1714/2014. (XII. 5.) Korm. határozat

az egyes miniszterek feladat- és hatáskörében bekövetkezett szervezeti változásokkal összefüggésben költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/166. (XII. 5.)

 

 

Jogszabály:

1715/2014. (XII. 5.) Korm. határozat

a 2013. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

Megjelent:

MK 2014/166. (XII. 5.)

 

 

Jogszabály:

1716/2014. (XII. 5.) Korm. határozat

egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról

Megjelent:

MK 2014/166. (XII. 5.)

 

 

Jogszabály:

1717/2014. (XII. 5.) Korm. határozat

a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény alapján a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2014/166. (XII. 5.)

 

 

Jogszabály:

1718/2014. (XII. 5.) Korm. határozat

a közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából egyes Nemzeti Földalapba tartozó ingatlanok önkormányzatok részére történő ingyenes vagyonkezelésbe adásáról

Megjelent:

MK 2014/166. (XII. 5.)

 

 

Jogszabály:

1719/2014. (XII. 5.) Korm. határozat

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzéshez kapcsolódó állami támogatások biztosítása érdekében az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Honvédelmi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/166. (XII. 5.)

 

 

Jogszabály:

1720/2014. (XII. 5.) Korm. határozat

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Miniszterelnökség fejezetek között a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatására kiírt pályázat kezelése céljából történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/166. (XII. 5.)

 

 

Jogszabály:

1721/2014. (XII. 5.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a kormányzati infokommunikációs szolgáltatások finanszírozásához a Belügyminisztérium és a Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetek közötti előirányzat- átcsoportosításról, továbbá egyes kormányhatározatok módosításáról és egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2014/166. (XII. 5.)

 

 

Jogszabály:

139/2014. (XII. 5.) ME határozat

Magyarország Kormánya és az Argentin Köztársaság Kormánya között a kiadatásról szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2014/166. (XII. 5.)

 

 

Jogszabály:

140/2014. (XII. 5.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Brazil Szövetségi Köztársaság Kormánya között a kiadatásról szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2014/166. (XII. 5.)

 

 

Jogszabály:

141/2014. (XII. 5.) ME határozat

a Horvát Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2014/166. (XII. 5.)

 

 

Jogszabály:

142/2014. (XII. 5.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Jordán Hasemita Királyság Kormánya között a diplomata útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2014/166. (XII. 5.)

 

 

Jogszabály:

143/2014. (XII. 5.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Kambodzsai Királyság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2014/166. (XII. 5.)

 

 

Jogszabály:

144/2014. (XII. 5.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a kötelező kőolaj- és kőolajtermék készletek kölcsönös tárolásáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2014/166. (XII. 5.)

 

 

Jogszabály:

305/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet

az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/167. (XII. 5.)

Hatályos:

2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

306/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet

a büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartottak tekintetében a munkavédelmi hatóság, valamint a munkaügyi hatósági jogkör gyakorlójának a kijelöléséről

Megjelent:

MK 2014/167. (XII. 5.)

Hatályos:

2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

307/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet

az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Megjelent:

MK 2014/167. (XII. 5.)

Hatályos:

2014. 12. 06.

 

Jogszabály:

55/2014. (XII. 5.) BM rendelet

a szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, az előzetes letartóztatás és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésének szabályairól

Megjelent:

MK 2014/167. (XII. 5.)

Hatályos:

2015. 01. 01., 2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

56/2014. (XII. 5.) BM rendelet

a rendőrségi fogdák rendjéről

Megjelent:

MK 2014/167. (XII. 5.)

Hatályos:

2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

57/2014. (XII. 5.) BM rendelet

a szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2014/167. (XII. 5.)

Hatályos:

2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

58/2014. (XII. 5.) BM rendelet

a pártfogó felügyelői és a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői tevékenységgel kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2014/167. (XII. 5.)

Hatályos:

2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

30/2014. (XII. 5.) FM rendelet

a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának az egyes földrajzi jelzés nélküli borászati termékek nyomon követhetőségének javításához kapcsolódó ellenőrzésről és fizetendő ellenőrzési díjról szóló piacszervezési intézkedésének kiterjesztéséről

Megjelent:

MK 2014/167. (XII. 5.)

Hatályos:

2014. 12. 15.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf. 5040/2014/4. határozata

Esztergom Város Önkormányzatának a településképi bejelentési eljárásról és településképi kötelezésről szóló 2/2014. (II. 3.) önkormányzati rendelet 5. § (2)-(3)-(4) bekezdése, 6. § (3) bekezdése, és 8. §-a megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2014/167. (XII. 5.)

 

 

Jogszabály:

1722/2014. (XII. 5.) Korm. határozat

a Társadalmi Felzárkózási és Cigányügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló 1199/2010. (IX. 29.) Korm. határozat, valamint a Cigányügyi Egyeztető Tanács létrehozásáról szóló 1048/2013. (II. 12.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2014/167. (XII. 5.)

Hatályos:

2014. 12. 06.

 

Jogszabály:

1723/2014. (XII. 5.) Korm. határozat

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló izsáki és dunakeszi iskolaépítés egyes kérdéseiről, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/167. (XII. 5.)

 

 

Jogszabály:

1724/2014. (XII. 5.) Korm. határozat

az ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0007 azonosító számú ("Tisza-tó és Hortobágy közötti kerékpárút kiépítése, komplex kerékpáros turisztikai fejlesztés megvalósítása a Tisza-tó kerékpáros körgyűrű Észak-Alföldi szakaszának megvalósítása" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2014/167. (XII. 5.)

 

 

Jogszabály:

1725/2014. (XII. 5.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának módosításáról, valamint a prioritás keretében megvalósítani tervezett egyes projektjavaslatok támogatásának jóváhagyásáról és a prioritás keretében megvalósuló projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2014/167. (XII. 5.)

 

 

Jogszabály:

1726/2014. (XII. 5.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának módosításáról és a prioritás keretében megvalósítani tervezett projektek megvalósításához szükséges forrás biztosításáról szóló 2029/2013. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2014/167. (XII. 5.)

 

 

Jogszabály:

1727/2014. (XII. 5.) Korm. határozat

a KÖZOP-3.1.1-07-2008-0030 azonosító számú ("76. sz. főút Hévíz elkerülő szakaszainak építése" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2014/167. (XII. 5.)

 

 

Jogszabály:

1728/2014. (XII. 5.) Korm. határozat

a KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0045 azonosító számú ("Integrált úthálózat-üzemeltetés megvalósítás" című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről

Megjelent:

MK 2014/167. (XII. 5.)

 

 

Jogszabály:

2014. évi LXXV. törvény

az európai területi társulásról

Megjelent:

MK 2014/168. (XII. 5.)

Hatályos:

2014. 12. 20.

 

Jogszabály:

2014. évi LXXVI. törvény

a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról

Megjelent:

MK 2014/168. (XII. 5.)

Hatályos:

2014. 12. 06., 2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

2014. évi LXXVII. törvény

az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről

Megjelent:

MK 2014/168. (XII. 5.)

Hatályos:

2014. 12. 06., 2015. 02. 01.

 

Jogszabály:

2014. évi LXXVIII. törvény

a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2014/168. (XII. 5.)

Hatályos:

2014. 12. 06., 2015. 02. 01.

 

Jogszabály:

2014. évi LXXIX. törvény

a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2014/168. (XII. 5.)

Hatályos:

2014. 12. 06.

 

Jogszabály:

1729/2014. (XII. 5.) Korm. határozat

a 2015-ben a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott és önköltséges hallgatói létszámkeretről

Megjelent:

MK 2014/168. (XII. 5.)

 

 

Jogszabály:

4/2014. (XII. 5.) ME utasítás

miniszterelnöki biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/61. (XII. 5.)

Hatályos:

2014. 12. 06.

 

Jogszabály:

22/2014. (XII. 5.) BM utasítás

a panaszokkal és a közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos ügyek egységes intézéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/61. (XII. 5.)

Hatályos:

2014. 12. 20.

 

Jogszabály:

23/2014. (XII. 5.) BM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/61. (XII. 5.)

Hatályos:

2014. 12. 06.

 

Jogszabály:

42/2014. (XII. 5.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkárának irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatairól és eljárásuk rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/61. (XII. 5.)

Hatályos:

2014. 12. 06.

 

Jogszabály:

80/2014. (XII. 5.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium fejezet Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszerről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/61. (XII. 5.)

Hatályos:

2014. 12. 13.

 

Jogszabály:

81/2014. (XII. 5.) HM utasítás

a munkaköri pótlékra jogosító szolgálati beosztások körének és a pótlék mértékének meghatározásáról szóló 84/2013. (XII. 21.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/61. (XII. 5.)

Hatályos:

2014. 12. 06.

 

Jogszabály:

13/2014. (XII. 5.) KKM utasítás

a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 8/2014. (IX. 30.) KKM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/61. (XII. 5.)

Hatályos:

2014. 12. 06.

 

Jogszabály:

17/2014. (XII. 5.) GVH utasítás

a Gazdasági Versenyhivatal minősített adat védelmét szolgáló biztonsági szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/61. (XII. 5.)

Hatályos:

2014. 12. 01.

 

Jogszabály:

18/2014. (XII. 5.) GVH utasítás

az ideiglenes külföldi kiküldetésről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/61. (XII. 5.)

Hatályos:

2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

12/2014. (XII. 5.) NIH utasítás

az eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/61. (XII. 5.)

Hatályos:

2014. 12. 06.

 

Jogszabály:

18/2014. (XII. 5.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) közötti Székhely-megállapodás kihirdetéséről szóló 2014. évi XLIII. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/61. (XII. 5.)

 

 

Jogszabály:

19/2014. (XII. 5.) KKM közlemény

a Magyarország és a Svájci Államszövetség között a jövedelem- és vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló, Budapesten, 2013. szeptember 12-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2013. évi CLXIII. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről, valamint a Magyar Népköztársaság és a Svájci Államszövetség között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és a vagyonadók területén Budapesten, az 1981. évi április hó 9. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1982. évi 23. törvényerejű rendelet hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/61. (XII. 5.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2014/61. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/61. (XII. 5.)

 

 

Jogszabály:

6/2014. (XII. 5.) SZTNH közlemény

a "VI. Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Kiállításon és Találmányi Vásáron" bemutatásra kerülő találmányok, védjegyek, formatervezési és használati minták kiállítási kedvezményéről, illetve kiállítási elsőbbségéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/61. (XII. 5.)

 

 

Jogszabály:

MvM pályázati felhívás

fogyatékos felsőoktatási hallgatók közigazgatási ösztöndíjára

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/61. (XII. 5.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/61. (XII. 5.)

 

 

Jogszabály:

Balatoni Hajózási Zrt. hajózási hirdetménye

a közforgalmú kikötők kikötőrendjének megállapításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/61. (XII. 5.)

 

 

Jogszabály:

Bátonyterenye Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/61. (XII. 5.)

 

 

Jogszabály:

Zöldek Pártja beszámolója

az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/61. (XII. 5.)

 

 

Jogszabály:

2014. évi LXXX. törvény

egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről a Moldovai Köztársaság közötti Társulási Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2014/169. (XII. 8.)

Hatályos:

2014. 12. 09. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2014. évi LXXXI. törvény

egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Grúzia közötti Társulási Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2014/169. (XII. 8.)

Hatályos:

2014. 12. 09. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2014. évi LXXXII. törvény

egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Ukrajna közötti Társulási Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2014/169. (XII. 8.)

Hatályos:

2014. 12. 09. - kivétellel.

 

Jogszabály:

59/2014. (XII. 8.) BM rendelet

a javítóintézetben alkalmazott rendészek kiegészítő képzéséről és vizsgáztatásáról

Megjelent:

MK 2014/169. (XII. 8.)

Hatályos:

2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf. 5031/2014/3. határozata

Gagyapáti Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 4/2014. (III. 1.) önkormányzati rendelete megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2014/169. (XII. 8.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köm. 5044/2014/5. határozata

Érpatak Község Önkormányzata Képviselő-testülete törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségének elmulasztásáról

Megjelent:

MK 2014/169. (XII. 8.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf. 5045/2014/4. határozata

Dunaszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése törvényellenességének megállapításáról

Megjelent:

MK 2014/169. (XII. 8.)

 

 

Jogszabály:

457/2014. (XII. 8.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/169. (XII. 8.)

 

 

Jogszabály:

145/2014. (XII. 8.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2014/169. (XII. 8.)

 

 

Jogszabály:

308/2014. (XII. 9.) Korm. rendelet

a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet és az ezzel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2014/170. (XII. 9.)

Hatályos:

2014. 12. 10., 2015. 01. 01., 2015. 01. 02.

 

Jogszabály:

51/2014. (XII. 9.) MNB rendelet

a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Megjelent:

MK 2014/170. (XII. 9.)

Hatályos:

2014. 12. 10., 2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

52/2014. (XII. 9.) MNB rendelet

a tőkepiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Megjelent:

MK 2014/170. (XII. 9.)

Hatályos:

2014. 12. 10., 2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

31/2014. (XII. 9.) FM rendelet

egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2014/170. (XII. 9.)

Hatályos:

2014. 12. 10.

 

Jogszabály:

32/2014. (XII. 9.) FM rendelet

egyes élelmiszerlánc-biztonsági tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2014/170. (XII. 9.)

Hatályos:

2014. 12. 17., 2014. 12. 29., 2015. 01. 31.

 

Jogszabály:

53/2014. (XII. 10.) MNB rendelet

a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámolás módszertanának általános szabályairól szóló 42/2014. (XI. 7.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/171. (XII. 10.)

Hatályos:

2014. 12. 11.

 

Jogszabály:

54/2014. (XII. 10.) MNB rendelet

a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámolás módszertanának különös szabályairól

Megjelent:

MK 2014/171. (XII. 10.)

Hatályos:

2014. 12. 11.

 

Jogszabály:

55/2014. (XII. 10.) MNB rendelet

a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámolás során alkalmazott becslési eljárásról és az elszámolás pénzügyi teljesítésének időpontjáról

Megjelent:

MK 2014/171. (XII. 10.)

Hatályos:

2014. 12. 11.

 

Jogszabály:

9/2014. (XII. 10.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Megjelent:

MK 2014/171. (XII. 10.)

Hatályos:

2014. 12. 11.

 

Jogszabály:

51/2014. (XII. 10.) EMMI rendelet

a múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár éves munkatervéhez szükséges szakmai mutatókról

Megjelent:

MK 2014/171. (XII. 10.)

Hatályos:

2015. 01. 09.

 

Jogszabály:

33/2014. (XII. 10.) FM rendelet

a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet és a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/171. (XII. 10.)

Hatályos:

2014. 12. 13., 2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

15/2014. (XII. 10.) HM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 3/2013. (VI. 11.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/171. (XII. 10.)

Hatályos:

2014. 12. 11.

 

Jogszabály:

37/2014. (XII. 10.) NGM rendelet

az államháztartás számvitelének változásaival kapcsolatos feladatokról, az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet módosításáról és az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2014/171. (XII. 10.)

Hatályos:

2014. 12. 11., 2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

458/2014. (XII. 10.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2014/171. (XII. 10.)

 

 

Jogszabály:

459/2014. (XII. 10.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/171. (XII. 10.)

 

 

Jogszabály:

460/2014. (XII. 10.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/171. (XII. 10.)

 

 

Jogszabály:

461/2014. (XII. 10.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/171. (XII. 10.)

 

 

Jogszabály:

2014. évi LXXXIII. törvény

az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről

Megjelent:

MK 2014/172. (XII. 11.)

Hatályos:

2015. 08. 01., 2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

2014. évi LXXXIV. törvény

a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2014/172. (XII. 11.)

Hatályos:

2014. 12. 12.

 

Jogszabály:

2014. évi LXXXV. törvény

az egyes jogállási törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2014/172. (XII. 11.)

Hatályos:

2014. 12. 12., 2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

2014. évi LXXXVI. törvény

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2014/172. (XII. 11.)

Hatályos:

2015. 01. 11.

 

Jogszabály:

2014. évi LXXXVII. törvény

az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2014/172. (XII. 11.)

Hatályos:

2014. 12. 15., 2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet

a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

Megjelent:

MK 2014/172. (XII. 11.)

Hatályos:

2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet

az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2014/172. (XII. 11.)

Hatályos:

2014. 12. 15., 2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

311/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet

egyes bányászattal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2014/172. (XII. 11.)

Hatályos:

2015. 01. 11.

 

Jogszabály:

49/2014. (XII. 11.) NFM rendelet

a Millenáris Kulturális Tudományos Nonprofit Kft. és a Millenáris Széllkapu Beruházó, Fejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről

Megjelent:

MK 2014/172. (XII. 11.)

Hatályos:

2014. 12. 12.

 

Jogszabály:

50/2014. (XII. 11.) NFM rendelet

az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet és a közlekedési infrastruktúrával összefüggő egyes állami feladatok végrehajtásáról, valamint a feladatok végrehajtásához szükséges források felhasználásának szabályairól szóló 40/2012. (VII. 10.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/172. (XII. 11.)

Hatályos:

2014. 12. 14.

 

Jogszabály:

51/2014. (XII. 11.) NFM rendelet

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 80/2009. (XII. 29.) KHEM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/172. (XII. 11.)

Hatályos:

2014. 12. 26.

 

Jogszabály:

43/2014. (XII. 11.) OGY határozat

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Megjelent:

MK 2014/172. (XII. 11.)

Hatályos:

2014. 12. 12.

 

Jogszabály:

312/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet

a Magyarország és az Oroszországi Föderáció között a másik fél területén tervezett egészségügyi ellátás igénybevételének elősegítéséről szóló nemzetközi megállapodás kötelező hatályának elismerésére adott felhatalmazásról és kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2014/173. (XII. 12.)

Hatályos:

2014. 12. 13., 2014. 12. 22.

 

Jogszabály:

313/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet

a veszélyes áru légi szállításával kapcsolatos katasztrófavédelmi hatósági ellenőrzésről és a bírság kivetésének szabályairól

Megjelent:

MK 2014/173. (XII. 12.)

Hatályos:

2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet

a halgazdálkodási és a halvédelmi bírságról

Megjelent:

MK 2014/173. (XII. 12.)

Hatályos:

2014. 12. 15., 2015. 01. 12.

 

Jogszabály:

315/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet

egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeleteknek a pénzügyi közvetítőrendszert érintő módosításáról

Megjelent:

MK 2014/173. (XII. 12.)

Hatályos:

2015. 01. 01., 2015. 02. 01.

 

Jogszabály:

316/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet

az egyes kárpótlással kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2014/173. (XII. 12.)

Hatályos:

2014. 12. 13.

 

Jogszabály:

317/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet

az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/173. (XII. 12.)

Hatályos:

2014. 12. 17.

 

Jogszabály:

60/2014. (XII. 12.) BM rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/173. (XII. 12.)

Hatályos:

2015. 01. 11.

 

Jogszabály:

61/2014. (XII. 12.) BM rendelet

a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/173. (XII. 12.)

Hatályos:

2014. 12. 20., 2015. 07. 01.

 

Jogszabály:

34/2014. (XII. 12.) FM rendelet

a termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet, valamint a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításáról, előállításáról, forgalmazásáról, jelöléséről és ellenőrzésének eljárásrendjéről szóló 34/2013. (V. 14.) VM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/173. (XII. 12.)

Hatályos:

2014. 12. 27., 2015. 03. 01.

 

Jogszabály:

8/2014. (XII. 12.) IM rendelet

a büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak egészségügyi ellátásáról

Megjelent:

MK 2014/173. (XII. 12.)

Hatályos:

2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

9/2014. (XII. 12.) IM rendelet

a szabadságvesztés és az elzárás kezdő és utolsó napjának megállapításáról

Megjelent:

MK 2014/173. (XII. 12.)

Hatályos:

2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

10/2014. (XII. 12.) IM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 2/2013. (III. 6.) KIM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/173. (XII. 12.)

Hatályos:

2014. 12. 13.

 

Jogszabály:

1730/2014. (XII. 12.) Korm. határozat

az afganisztáni Eltökélt Támogatás Műveletben (RSM) történő magyar katonai szerepvállalásról

Megjelent:

MK 2014/173. (XII. 12.)

 

 

Jogszabály:

1731/2014. (XII. 12.) Korm. határozat

az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2014/173. (XII. 12.)

Hatályos:

2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

1732/2014. (XII. 12.) Korm. határozat

az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés bővítéséről

Megjelent:

MK 2014/173. (XII. 12.)

 

 

Jogszabály:

1733/2014. (XII. 12.) Korm. határozat

az uniós programok 2014-es kifizetési tervének teljesüléséről

Megjelent:

MK 2014/173. (XII. 12.)

 

 

Jogszabály:

1734/2014. (XII. 12.) Korm. határozat

az európai strukturális és beruházási alapokból támogatással rendelkező vállalkozások biztosítékmentességéről

Megjelent:

MK 2014/173. (XII. 12.)

 

 

Jogszabály:

1735/2014. (XII. 12.) Korm. határozat

a honvédelmi célra felesleges és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő ingatlanok értékesítéséből származó bevételek felhasználásáról

Megjelent:

MK 2014/173. (XII. 12.)

 

 

Jogszabály:

1736/2014. (XII. 12.) Korm. határozat

az Igazságügyi Hivatalnak a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalból történő kiválásával összefüggésben a Miniszterelnökség és az Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/173. (XII. 12.)

 

 

Jogszabály:

1737/2014. (XII. 12.) Korm. határozat

a büntetés-végrehajtással összefüggő pártfogó felügyelői tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátása érdekében a Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/173. (XII. 12.)

 

 

Jogszabály:

1738/2014. (XII. 12.) Korm. határozat

a közszolgálati életpálya kidolgozásával kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges, a Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/173. (XII. 12.)

 

 

Jogszabály:

1739/2014. (XII. 12.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Központi Statisztikai Hivatal fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/173. (XII. 12.)

 

 

Jogszabály:

1740/2014. (XII. 12.) Korm. határozat

a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó ingatlan értékesítéséből befolyt bevétel felhasználásáról

Megjelent:

MK 2014/173. (XII. 12.)

 

 

Jogszabály:

146/2014. (XII. 12.) ME határozat

a Nemzetközi Korrupcióellenes Akadémia (IACA) Közgyűlésein való részvételről

Megjelent:

MK 2014/173. (XII. 12.)

 

 

Jogszabály:

147/2014. (XII. 12.) ME határozat

a Horvát Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2014/173. (XII. 12.)

 

 

Jogszabály:

148/2014. (XII. 12.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2014/173. (XII. 12.)

 

 

Jogszabály:

149/2014. (XII. 12.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Seychelle Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2014/173. (XII. 12.)

 

 

Jogszabály:

4/2014. (XII. 12.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2014. (VIII. 5.) MNB utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/62. (XII. 12.)

Hatályos:

2014. 12. 13., 2014. 12. 14.

 

Jogszabály:

9/2014. (XII. 12.) FM utasítás

a médiával való kapcsolattartás szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/62. (XII. 12.)

Hatályos:

2014. 12. 13.

 

Jogszabály:

10/2014. (XII. 12.) FM utasítás

a mezőgazdasági kockázatkezelési pénzeszközből az időjárási kockázatkezelési rendszer működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos végrehajtási költségek fedezetére fordítható pénzforrás felhasználásának szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/62. (XII. 12.)

Hatályos:

2014. 12. 13.

 

Jogszabály:

11/2014. (XII. 12.) FM utasítás

a hegyközségek feletti törvényességi felügyeleti jog gyakorlásáról szóló 9/2011. (VI. 2.) VM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/62. (XII. 12.)

Hatályos:

2014. 12. 13.

 

Jogszabály:

12/2014. (XII. 12.) FM utasítás

egyes miniszteri utasítások hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/62. (XII. 12.)

Hatályos:

2014. 12. 13.

 

Jogszabály:

82/2014. (XII. 12.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal és a Honvédelmi Minisztérium Nemzeti Rendezvényszervező Hivatal, valamint a honvédelmi célú központi beszerzéseket végző szervezetek átalakításának egyes feladatairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/62. (XII. 12.)

Hatályos:

2014. 12. 13.

 

Jogszabály:

26/2014. (XII. 12.) NGM utasítás

a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2014. (VIII. 29.) NGM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/62. (XII. 12.)

Hatályos:

2014. 12. 13.

 

Jogszabály:

27/2014. (XII. 12.) NGM utasítás

a Magyar Államkincstár Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/62. (XII. 12.)

Hatályos:

2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

35/2014. (XII. 12.) NFM utasítás

a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 32/2014. (IX. 30.) NFM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/62. (XII. 12.)

Hatályos:

2014. 12. 13.

 

Jogszabály:

36/2014. (XII. 12.) NFM utasítás

a Zöld Beruházási Rendszer működtetésének, felhasználásának, nyilvántartásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 18/2011. (III. 29.) NFM utasítás és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet egyes fejezeti és központi kezelésű előirányzatainak felhasználásáról szóló 23/2013. (VI. 18.) NFM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/62. (XII. 12.)

Hatályos:

2014. 12. 13.

 

Jogszabály:

2/2014. (XII. 12.) EMMI KÁT utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2014. (II. 27.) EMMI KÁT utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/62. (XII. 12.)

Hatályos:

2014. 12. 13.

 

Jogszabály:

5/2014. (XII. 12.) NFM KÁT utasítás

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 2/2013. (III. 29.) NFM KÁT utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/62. (XII. 12.)

Hatályos:

2014. 12. 13.

 

Jogszabály:

10/2014. (XII. 12.) BVOP utasítás

a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/62. (XII. 12.)

Hatályos:

2014. 12. 13., 2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

11/2014. (XII. 12.) BVOP utasítás

a fogvatartottak munkadíjáról, a munkaterápiás foglalkoztatás pénzbeli térítési díjáról és a tartási költséghez való hozzájárulásról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/62. (XII. 12.)

Hatályos:

2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

19/2014. (XII. 12.) LÜ utasítás

az ügyészség Informatikai Kockázatelemzési és Kockázatkezelési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/62. (XII. 12.)

Hatályos:

2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

1/2014. (XII. 12.) NFA utasítás

a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/62. (XII. 12.)

Hatályos:

2014. 12. 13.

 

Jogszabály:

BM közlemény

a Rendészeti Szakvizsga Vizsgabizottsági Névjegyzékről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/62. (XII. 12.)

 

 

Jogszabály:

KSH tájékoztató

az 1993. évi XLVI. tv. 10. §-a alapján a Központi Statisztikai Hivatal által folytatott adatgyűjtésekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/62. (XII. 12.)

 

 

Jogszabály:

KSH tájékoztató

a Központi Statisztikai Hivatal által 2015. évre tervezett önkéntes adatszolgáltatáson alapuló adatgyűjtésekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/62. (XII. 12.)

 

 

Jogszabály:

KSH tájékoztató

a hivatalos statisztikai szolgálat szerveinek egymás közötti adatátvételeiről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/62. (XII. 12.)

 

 

Jogszabály:

KSH tájékoztató

az OSAP 2010, 2011, 2012 és 2013 számú INTRASTAT adatszolgáltatás 2015-ben érvényes küszöbértékeiről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/62. (XII. 12.)

 

 

Jogszabály:

KSH tájékoztató

az adatszolgáltatási kötelezettség internetes elérhetőségéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/62. (XII. 12.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/62. (XII. 12.)

 

 

Jogszabály:

Nagyatád Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/62. (XII. 12.)

 

 

Jogszabály:

11/2014. (XII. 13.) MEKH rendelet

a villamos energia rendszerhasználati díjakról és alkalmazásuk szabályairól szóló 4/2013. (X. 16.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/174. (XII. 13.)

Hatályos:

2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

12/2014. (XII. 13.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről szóló 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/174. (XII. 13.)

Hatályos:

2015. 01. 01., 2015. 07. 01., 2015. 10. 01.

 

Jogszabály:

56/2014. (XII. 13.) MNB rendelet

a "Homoki-Nagy István" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2014/174. (XII. 13.)

Hatályos:

2014. 12. 15.

 

Jogszabály:

57/2014. (XII. 13.) MNB rendelet

a "Homoki-Nagy István" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2014/174. (XII. 13.)

Hatályos:

2014. 12. 15.

 

Jogszabály:

62/2014. (XII. 13.) BM rendelet

a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/174. (XII. 13.)

Hatályos:

2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

16/2014. (XII. 13.) HM rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet és a honvédek illetményéről, illetményjellegű juttatásairól, jutalmazásáról, valamint a honvédelmi ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak jutalmazásáról szóló 21/2013. (IX. 17.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/174. (XII. 13.)

Hatályos:

2014. 12. 14., 2015. 02. 01.

 

Jogszabály:

11/2014. (XII. 13.) IM rendelet

a fogvatartott személy esetében a büntetőeljárás lefolytatása során, továbbá a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról

Megjelent:

MK 2014/174. (XII. 13.)

Hatályos:

2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

52/2014. (XII. 13.) NFM rendelet

egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2014/174. (XII. 13.)

Hatályos:

2014. 12. 15., 2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

53/2014. (XII. 13.) NFM rendelet

az egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalmáról

Megjelent:

MK 2014/174. (XII. 13.)

Hatályos:

2014. 12. 21., 2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

462/2014. (XII. 13.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2014/174. (XII. 13.)

 

 

Jogszabály:

318/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a Nemzeti Munkaügyi Hivatal megszüntetésével és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal létrehozásával kapcsolatos módosításáról

Megjelent:

MK 2014/175. (XII. 13.)

Hatályos:

2014. 12. 15., 2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

319/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet

a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalról

Megjelent:

MK 2014/175. (XII. 13.)

Hatályos:

2014. 12. 15.

 

Jogszabály:

320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet

az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról

Megjelent:

MK 2014/175. (XII. 13.)

Hatályos:

2014. 12. 15., 2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

321/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/175. (XII. 13.)

Hatályos:

2014. 12. 15.

 

Jogszabály:

322/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet

az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megszüntetéséről és állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételéről

Megjelent:

MK 2014/175. (XII. 13.)

Hatályos:

2014. 12. 14.

 

Jogszabály:

1741/2014. (XII. 13.) Korm. határozat

a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal címrendi besorolásáról

Megjelent:

MK 2014/175. (XII. 13.)

 

 

Jogszabály:

323/2014. (XII. 15.) Korm. rendelet

az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer létrehozásával összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2014/176. (XII. 15.)

Hatályos:

2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

324/2014. (XII. 15.) Korm. rendelet

a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/176. (XII. 15.)

Hatályos:

2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

325/2014. (XII. 15.) Korm. rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2014/176. (XII. 15.)

Hatályos:

2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

326/2014. (XII. 15.) Korm. rendelet

a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2014/176. (XII. 15.)

Hatályos:

2014. 12. 16.

 

Jogszabály:

327/2014. (XII. 15.) Korm. rendelet

a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság működésével összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2014/176. (XII. 15.)

Hatályos:

2014. 12. 23., 2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

328/2014. (XII. 15.) Korm. rendelet

a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/176. (XII. 15.)

Hatályos:

2014. 12. 16.

 

Jogszabály:

329/2014. (XII. 15.) Korm. rendelet

a Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/176. (XII. 15.)

Hatályos:

2014. 12. 16.

 

Jogszabály:

63/2014. (XII. 15.) BM rendelet

az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályairól, a büntetés-végrehajtási szervezetnél működő, fogvatartottakat érintő foglalkozás-egészségügyi feladatokról, valamint a fogvatartottak büntetés-végrehajtási jogviszony keretében történő munkáltatásának munkaügyi ellenőrzéséről

Megjelent:

MK 2014/176. (XII. 15.)

Hatályos:

2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

64/2014. (XII. 15.) BM rendelet

a belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról szóló 44/1998. (X. 14.) BM rendelet módosítása az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszerrel kapcsolatban

Megjelent:

MK 2014/176. (XII. 15.)

Hatályos:

2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

1742/2014. (XII. 15.) Korm. határozat

az Európai Unió döntéshozatali tevékenységében való kormányzati részvétel összehangolásáról és az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottságról

Megjelent:

MK 2014/176. (XII. 15.)

Hatályos:

2014. 12. 16.

 

Jogszabály:

1743/2014. (XII. 15.) Korm. határozat

az elektronikus közigazgatás kiterjesztésével kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

MK 2014/176. (XII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1744/2014. (XII. 15.) Korm. határozat

a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításához kapcsolódó újabb intézkedésekről

Megjelent:

MK 2014/176. (XII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1745/2014. (XII. 15.) Korm. határozat

egyes költségvetési szervekkel kapcsolatos időszerű intézkedésekről

Megjelent:

MK 2014/176. (XII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1746/2014. (XII. 15.) Korm. határozat

a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2014. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/176. (XII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1747/2014. (XII. 15.) Korm. határozat

a Nemzet Sportolóinak javaslata alapján a Nemzet Sportolója cím adományozásáról

Megjelent:

MK 2014/176. (XII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1748/2014. (XII. 15.) Korm. határozat

egyes kulturális programok támogatásáról

Megjelent:

MK 2014/176. (XII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1749/2014. (XII. 15.) Korm. határozat

az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 bevezetéséről

Megjelent:

MK 2014/176. (XII. 15.)

Hatályos:

2014. 12. 16.

 

Jogszabály:

1750/2014. (XII. 15.) Korm. határozat

az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 bevezetéséről

Megjelent:

MK 2014/176. (XII. 15.)

Hatályos:

2014. 12. 16.

 

Jogszabály:

1751/2014. (XII. 15.) Korm. határozat

az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 bevezetéséről

Megjelent:

MK 2014/176. (XII. 15.)

Hatályos:

2014. 12. 16.

 

Jogszabály:

1752/2014. (XII. 15.) Korm. határozat

a Piacfelügyeleti Munkacsoportról szóló 1044/2014. (II. 7.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2014/176. (XII. 15.)

Hatályos:

2014. 12. 16.

 

Jogszabály:

1753/2014. (XII. 15.) Korm. határozat

a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósuló egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósításához kapcsolódó további intézkedésekről szóló 1980/2013. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2014/176. (XII. 15.)

Hatályos:

2014. 12. 16.

 

Jogszabály:

1754/2014. (XII. 15.) Korm. határozat

az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló, 1998. november 3-i 98/83/EK tanácsi irányelv előírásainak megfelelő minőségű ivóvíz átmeneti biztosításának folyamatosságához szükséges előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1099/2014. (III. 4.) Korm. határozat és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1155/2013. (III. 26.) Korm. határozat szerinti elszámolási és visszatérítési kötelezettség teljesítésének határideje módosításáról

Megjelent:

MK 2014/176. (XII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1755/2014. (XII. 15.) Korm. határozat

a nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről szóló 1232/2009. (XII. 30.) Korm. határozat és a Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020) elfogadásáról szóló 1414/2013. (VII. 4.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2014/176. (XII. 15.)

Hatályos:

2014. 12. 16.

 

Jogszabály:

1756/2014. (XII. 15.) Korm. határozat

a munkaügyi szakigazgatási szervek egyes funkcióinak átadás-átvétele érdekében történő fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/176. (XII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1757/2014. (XII. 15.) Korm. határozat

a Földművelésügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/176. (XII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1758/2014. (XII. 15.) Korm. határozat

az üzemeltetési feladatok rendezése érdekében költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/176. (XII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1759/2014. (XII. 15.) Korm. határozat

a mindennapos testnevelés részét képező Kölyökatlétikai Program folytatásához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2014/176. (XII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1760/2014. (XII. 15.) Korm. határozat

a fejezeti tartalék terhére történő átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/176. (XII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1761/2014. (XII. 15.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/176. (XII. 15.)

 

 

Jogszabály:

330/2014. (XII. 16.) Korm. rendelet

az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaságban történő részesedésszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

Megjelent:

MK 2014/177. (XII. 16.)

Hatályos:

2014. 12. 16. 22 órától.

 

Jogszabály:

65/2014. (XII. 16.) BM rendelet

a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.) BM rendelet és az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/177. (XII. 16.)

Hatályos:

2014. 12. 24.

 

Jogszabály:

66/2014. (XII. 16.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati-, fegyverzeti-, kényszerítőeszköz és világítástechnikai felszereléséről szóló 71/2011. (XII. 31.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/177. (XII. 16.)

Hatályos:

2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

35/2014. (XII. 16.) FM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 48/2013. (VI. 7.) VM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/177. (XII. 16.)

Hatályos:

2014. 12. 17.

 

Jogszabály:

12/2014. (XII. 16.) IM rendelet

a büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott elítéltekkel és egyéb jogcímen fogvatartottakkal kapcsolatos kártérítési eljárás szabályairól

Megjelent:

MK 2014/177. (XII. 16.)

Hatályos:

2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

13/2014. (XII. 16.) IM rendelet

a kényszergyógykezelés és az ideiglenes kényszergyógykezelés végrehajtásáról, valamint az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet feladatairól

Megjelent:

MK 2014/177. (XII. 16.)

Hatályos:

2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

463/2014. (XII. 16.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2014/177. (XII. 16.)

 

 

Jogszabály:

1762/2014. (XII. 16.) Korm. határozat

a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal megszüntetésével kapcsolatos egyes kérdésekről

Megjelent:

MK 2014/177. (XII. 16.)

 

 

Jogszabály:

150/2014. (XII. 16.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2014/177. (XII. 16.)

 

 

Jogszabály:

58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet

a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések módosulásához kapcsolódó fogyasztóvédelmi rendelkezésekről

Megjelent:

MK 2014/178. (XII. 17.)

Hatályos:

2014. 12. 18., 2015. 02. 01.

 

Jogszabály:

10/2014. (XII. 17.) MvM rendelet

a Gazdaságfejlesztési Operatív Programra és a Közép-Magyarországi Operatív Program 1. prioritására vonatkozó részletes szabályokról szóló 29/2012. (VI. 8.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/178. (XII. 17.)

Hatályos:

2014. 12. 20., 2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

67/2014. (XII. 17.) BM rendelet

egyes vízgazdálkodási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2014/178. (XII. 17.)

Hatályos:

2014. 12. 25.

 

Jogszabály:

68/2014. (XII. 17.) BM rendelet

az Egységes Kormányzati Ügyiratkezelő Rendszer üzemeltetéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódóan a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/178. (XII. 17.)

Hatályos:

2014. 12. 18.

 

Jogszabály:

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet

az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról

Megjelent:

MK 2014/178. (XII. 17.)

Hatályos:

2014. 12. 20., 2015. 01. 01., 2015. 04. 01., 2015. 07. 01.

 

Jogszabály:

37/2014. (XII. 17.) FM rendelet

a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/178. (XII. 17.)

Hatályos:

2014. 12. 27.

 

Jogszabály:

38/2014. (XII. 17.) FM rendelet

az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/178. (XII. 17.)

Hatályos:

2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

17/2014. (XII. 17.) HM rendelet

a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/178. (XII. 17.)

Hatályos:

2014. 12. 25., 2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

14/2014. (XII. 17.) IM rendelet

a büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak fegyelmi felelősségéről

Megjelent:

MK 2014/178. (XII. 17.)

Hatályos:

2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

15/2014. (XII. 17.) IM rendelet

a büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak letétjének kezeléséről és a birtokukban lévő külföldi fizetőeszközzel kapcsolatos eljárásról

Megjelent:

MK 2014/178. (XII. 17.)

Hatályos:

2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

44/2014. (XII. 17.) OGY határozat

László Tamás országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2014/178. (XII. 17.)

 

 

Jogszabály:

45/2014. (XII. 17.) OGY határozat

a magyar zászló és címer napjáról

Megjelent:

MK 2014/178. (XII. 17.)

Hatályos:

2014. 12. 18.

 

Jogszabály:

46/2014. (XII. 17.) OGY határozat

az ügyészség 2009. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Megjelent:

MK 2014/178. (XII. 17.)

Hatályos:

2014. 12. 18.

 

Jogszabály:

47/2014. (XII. 17.) OGY határozat

az ügyészség 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Megjelent:

MK 2014/178. (XII. 17.)

Hatályos:

2014. 12. 18.

 

Jogszabály:

48/2014. (XII. 17.) OGY határozat

az ügyészség 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Megjelent:

MK 2014/178. (XII. 17.)

Hatályos:

2014. 12. 18.

 

Jogszabály:

49/2014. (XII. 17.) OGY határozat

az ügyészség 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Megjelent:

MK 2014/178. (XII. 17.)

Hatályos:

2014. 12. 18.

 

Jogszabály:

50/2014. (XII. 17.) OGY határozat

az ügyészség 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Megjelent:

MK 2014/178. (XII. 17.)

Hatályos:

2014. 12. 18.

 

Jogszabály:

51/2014. (XII. 17.) OGY határozat

a Kúria 2013. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében címmel benyújtott beszámoló elfogadásáról

Megjelent:

MK 2014/178. (XII. 17.)

Hatályos:

2014. 12. 18.

 

Jogszabály:

52/2014. (XII. 17.) OGY határozat

az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2013. évi beszámolója elfogadásáról

Megjelent:

MK 2014/178. (XII. 17.)

Hatályos:

2014. 12. 18.