Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából.
A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli.

 

Változásmutató

Új jogszabályok

Jogszabály:

4/2015. (III. 3.) IM rendelet

az igazságügyi miniszter által adományozható elismerésekről

Megjelent:

MK 2015/24. (III. 3.)

Hatályos:

2015. 03. 04.

 

Jogszabály:

120/2015. (III. 3.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/24. (III. 3.)

 

 

Jogszabály:

1080/2015. (III. 3.) Korm. határozat

Nagykónyi Község Önkormányzata részére, működőképességének megőrzése céljából egyedi támogatás biztosítása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításáról

Megjelent:

MK 2015/24. (III. 3.)

 

 

Jogszabály:

1081/2015. (III. 3.) Korm. határozat

a MÁV Csoport és a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság munkavállalóinak bérfejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2015/24. (III. 3.)

 

 

Jogszabály:

1082/2015. (III. 3.) Korm. határozat

a közfoglalkoztatás 2015. évi céljairól és a közfoglalkoztatással összefüggő, egyes döntést igénylő kérdésekről szóló 1044/2013. (II. 5.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/24. (III. 3.)

Hatályos:

2015. 03. 04.

 

Jogszabály:

1083/2015. (III. 3.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program keretében uniós forrásból megvalósítandó, háromszázmillió forintot elérő, vagy meghaladó értékű építési beruházás vagy építési koncesszió megvalósítására irányuló, 2015. február 1-jét követően meginduló közbeszerzési eljárásokról

Megjelent:

MK 2015/24. (III. 3.)

 

 

Jogszabály:

1084/2015. (III. 3.) Korm. határozat

az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló, 2007-2013 között indított projektek szakaszolásáról

Megjelent:

MK 2015/24. (III. 3.)

 

 

Jogszabály:

1085/2015. (III. 3.) Korm. határozat

a 2014-2020 programozási időszak operatív programjai monitoring bizottságai létrehozásának előkészítéséről

Megjelent:

MK 2015/24. (III. 3.)

 

 

Jogszabály:

1086/2015. (III. 3.) Korm. határozat

egyes, a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve KEOP-1.1.1. konstrukciója keretében megvalósuló projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2015/24. (III. 3.)

 

 

Jogszabály:

1087/2015. (III. 3.) Korm. határozat

a KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0047 azonosító számú ("31. sz. főút Heves megyei szakasz 115 kN tengelyterhelésre történő megerősítése" című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről

Megjelent:

MK 2015/24. (III. 3.)

 

 

Jogszabály:

1088/2015. (III. 3.) Korm. határozat

a KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0022 azonosító számú ("Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása - zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével" című) projekt pénzügyi, finanszírozási tranzakciókon realizált árfolyamveszteségének újbóli kompenzálásáról

Megjelent:

MK 2015/24. (III. 3.)

 

 

Jogszabály:

1089/2015. (III. 3.) Korm. határozat

a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete 7. és 8. prioritásának, valamint a 2014-2020 programozási időszak egyes országos kihatású projektjeinek részben a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program terhére történő finanszírozásának megállapításáról

Megjelent:

MK 2015/24. (III. 3.)

Hatályos:

2015. 03. 04.

 

Jogszabály:

18/2015. (III. 3.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Nigériai Szövetségi Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2015/24. (III. 3.)

 

 

Jogszabály:

1090/2015. (III. 4.) Korm. határozat

egyes önkormányzatok működőképességének megőrzése céljából egyedi támogatás biztosítása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításáról

Megjelent:

MK 2015/25. (III. 4.)

 

 

Jogszabály:

6/2015. (III. 4.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/11. (III. 4.)

Hatályos:

2015. 03. 05.

 

Jogszabály:

8/2015. (III. 4.) EMMI utasítás

a lakáscélú támogatások rendszeréről szóló szabályzatról szóló 5/2013. (II. 12.) EMMI utasítás hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/11. (III. 4.)

Hatályos:

2015. 03. 05.

 

Jogszabály:

3/2015. (III. 4.) IM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/11. (III. 4.)

Hatályos:

2015. 03. 05.

 

Jogszabály:

4/2015. (III. 4.) IM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/11. (III. 4.)

Hatályos:

2015. 03. 05.

 

Jogszabály:

5/2015. (III. 4.) IM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/11. (III. 4.)

Hatályos:

2015. 03. 05.

 

Jogszabály:

6/2015. (III. 4.) IM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/11. (III. 4.)

Hatályos:

2015. 03. 05.

 

Jogszabály:

8/2015. (III. 4.) NFM utasítás

a nemzeti fejlesztési miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény által előírt befizetési kötelezettségekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/11. (III. 4.)

Hatályos:

2015. 03. 05.

 

Jogszabály:

1/2015. (III. 4.) EMMI KÁT utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közszolgálati Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/11. (III. 4.)

Hatályos:

2015. 03. 05.

 

Jogszabály:

BM közlemény

a szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/11. (III. 4.)

 

 

Jogszabály:

9/2015. (III. 5.) NFM rendelet

az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 77/2012. (XII. 22.) NFM rendelet módosításáról és az FHB Életjáradék Ingatlanbefektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 60/2014. (XII. 31.) NFM rendelet hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2015/26. (III. 5.)

Hatályos:

2015. 03. 06.

 

Jogszabály:

1/2015. Polgári jogegységi határozat

a zálogtárggyal kapcsolatban a felszámolás kezdő időpontját követően keletkezett adókötelezettségről, illetve egyéb közteherről

Megjelent:

MK 2015/26. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

2/2015. Polgári jogegységi határozat

a felszámoló jogszabálysértő intézkedése, illetve mulasztása elleni kifogás előterjesztésére megengedett eljárásjogi határidőről

Megjelent:

MK 2015/26. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

1091/2015. (III. 5.) Korm. határozat

a Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 elfogadásáról

Megjelent:

MK 2015/26. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

1092/2015. (III. 5.) Korm. határozat

a KÖZOP-1.5.0-09-11-2013-0005 azonosító számú ("M7 autópálya Érd, Iparos úti csomópont átépítés előkészítése és kivitelezése" című) projekt támogatásának növeléséről, szakaszolásának jóváhagyásáról, valamint a projekt második szakaszában felmerülő költségek fedezetének biztosításáról

Megjelent:

MK 2015/26. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

1093/2015. (III. 5.) Korm. határozat

a KÖZOP-2.5.0-09-11-2013-0001 azonosító számú ("Budapest Kelenföld-Székesfehérvár vasútvonal rekonstrukciója 1/3. ütem: Székesfehérvár vasúti csomópont átépítése és a Szent István utcai közúti felüljáró építése Érden" című) és a KÖZOP-2.5.0-09-11-2014-0003 azonosító számú ("Lepsény-Balatonszentgyörgy közötti vasúti vonalszakasz rekonstrukciója 1. szakasz, Lepsény-Szántód-Kőröshegy vonalszakaszának rekonstrukciója" című) nagyprojekt-javaslatok jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2015/26. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

1094/2015. (III. 5.) Korm. határozat

a KÖZOP-3.4.0-09-2010-0003 ("85-86. sz. főutak Győr-Csorna-Szombathely szakasza" című) projekt vonatkozásában felmerült régészeti költségek finanszírozásáról szóló 2013/2013. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/26. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

1095/2015. (III. 5.) Korm. határozat

a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0015 azonosító számú ("Szolnoki térségi regionális hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2015/26. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

1096/2015. (III. 5.) Korm. határozat

a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0013 azonosító számú ("Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása" című) projekt szakaszolásának jóváhagyásáról, valamint a projekt második szakaszában felmerülő költségek fedezetének biztosításáról

Megjelent:

MK 2015/26. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

1097/2015. (III. 5.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/F jelű, "Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban" című felhívásának módosításáról

Megjelent:

MK 2015/26. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

1098/2015. (III. 5.) Korm. határozat

a "Vízi úti információs rendszer kiépítése" című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2014. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

Megjelent:

MK 2015/26. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

1099/2015. (III. 5.) Korm. határozat

az "LNG infrastruktúra magyarországi kiépítésének előkészítése és az első töltőpontok megvalósítása a PANNON-LNG Projekt keretében" című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2014. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

Megjelent:

MK 2015/26. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

1100/2015. (III. 5.) Korm. határozat

az "ETCS L2 fedélzeti berendezés felszerelése 10 db Taurus villamos mozdonyra" című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2014. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

Megjelent:

MK 2015/26. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

1101/2015. (III. 5.) Korm. határozat

az "ETCS L2 fedélzeti berendezés felszerelése 59 db FLIRT típusú motorvonatra" című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2014. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

Megjelent:

MK 2015/26. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

1102/2015. (III. 5.) Korm. határozat

az "A magyarországi TEN-T belvízi út fejlesztésének előkészítése" című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2014. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

Megjelent:

MK 2015/26. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

1103/2015. (III. 5.) Korm. határozat

a "Békéscsaba (kiz.)-Lőkösháza (oh.) vasútvonal felújítás előkészítési munkái" című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2014. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

Megjelent:

MK 2015/26. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

1104/2015. (III. 5.) Korm. határozat

az "ERTMS rádiós rendszer kiépítése a magyar vasúti vonalak mellett" című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2014. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

Megjelent:

MK 2015/26. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

1105/2015. (III. 5.) Korm. határozat

a "Kelenföld-Pusztaszabolcs vasútvonal átépítése I. Ütem (Kelenföld-Százhalombatta korszerűsítése és ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése)" című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2014. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

Megjelent:

MK 2015/26. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

1106/2015. (III. 5.) Korm. határozat

a "Szabad útvonalú (Free route) légtér a Fekete-erdőtől a Fekete tengerig" című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2014. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

Megjelent:

MK 2015/26. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

1107/2015. (III. 5.) Korm. határozat

a "Repülőtéri együttműködésen alapuló döntéstámogató rendszer (Airport-Collaborative Decision Making) szoftverfejlesztés a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.-nél" című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2014. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

Megjelent:

MK 2015/26. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

1108/2015. (III. 5.) Korm. határozat

a "Hajóút fenntartási főterv" című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2014. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

Megjelent:

MK 2015/26. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

1109/2015. (III. 5.) Korm. határozat

az "A dunai hajóút kitűzési rendszer fejlesztése" című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2014. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

Megjelent:

MK 2015/26. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

1110/2015. (III. 5.) Korm. határozat

a TÁMOP-3.1.16-14-2014-0001 azonosító számú ("DIGITÁLIS ÚTON-ÚTFÉLEN. Komplex iskolai innováció és digitális szemléletformálás hátrányos helyzetűek körében" című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről

Megjelent:

MK 2015/26. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

1111/2015. (III. 5.) Korm. határozat

a KÖZOP-1.5.0-09-11-2014-0024 azonosító számú projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről

Megjelent:

MK 2015/26. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

36/2015. (III. 6.) Korm. rendelet

az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/27. (III. 6.)

Hatályos:

2015. 03. 14., 2015. 08. 01., 2016. 01. 01., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

37/2015. (III. 6.) Korm. rendelet

az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról, valamint egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/27. (III. 6.)

Hatályos:

2015. 03. 14., 2015. 05. 01.

 

Jogszabály:

4/2015. (III. 6.) MNB rendelet

a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 48/2014. (XI. 27.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/27. (III. 6.)

Hatályos:

2015. 03. 07.

 

Jogszabály:

12/2015. (III. 6.) MvM rendelet

az Információs Hivatal elektronikus információs rendszereinek biztonsági felügyeletéről és ellenőrzéséről

Megjelent:

MK 2015/27. (III. 6.)

Hatályos:

2015. 03. 14.

 

Jogszabály:

6/2015. (III. 6.) BM rendelet

az anyakönyvi szakvizsgáról szóló 9/2007. (III. 6.) IRM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/27. (III. 6.)

Hatályos:

2015. 03. 09.

 

Jogszabály:

7/2015. (III. 6.) BM rendelet

a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet és a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/27. (III. 6.)

Hatályos:

2015. 03. 14.

 

Jogszabály:

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet és a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/27. (III. 6.)

Hatályos:

2015. 03. 07.

 

Jogszabály:

1112/2015. (III. 6.) Korm. határozat

a Vegyifegyver Tilalmi Szervezet és Magyarország között az OPCW kiváltságairól és mentességeiről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapításáról

Megjelent:

MK 2015/27. (III. 6.)

 

 

Jogszabály:

1113/2015. (III. 6.) Korm. határozat

az ENSZ Katasztrófakockázat-csökkentési Világkonferenciáin való magyar részvételről

Megjelent:

MK 2015/27. (III. 6.)

 

 

Jogszabály:

1114/2015. (III. 6.) Korm. határozat

a Zöldbank koncepció megszervezése érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2015/27. (III. 6.)

Hatályos:

2015. 03. 06. 17 órától.

 

Jogszabály:

1115/2015. (III. 6.) Korm. határozat

"Életmentő Emlékérem" adományozásáról

Megjelent:

MK 2015/27. (III. 6.)

 

 

Jogszabály:

1116/2015. (III. 6.) Korm. határozat

a vízügyi igazgatási szervek 2015. január 1. és február 28. közötti időszakban jogszabályi kötelezettség alapján végzett árvízi-, belvízi védekezési tevékenységének finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2015/27. (III. 6.)

 

 

Jogszabály:

1117/2015. (III. 6.) Korm. határozat

a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2015. évre vonatkozó kötelezettségvállalási tervéről

Megjelent:

MK 2015/27. (III. 6.)

 

 

Jogszabály:

1118/2015. (III. 6.) Korm. határozat

a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2015. évre vonatkozó kifizetési tervéről

Megjelent:

MK 2015/27. (III. 6.)

 

 

Jogszabály:

1119/2015. (III. 6.) Korm. határozat

a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról

Megjelent:

MK 2015/27. (III. 6.)

Hatályos:

2015. 03. 07.

 

Jogszabály:

1120/2015. (III. 6.) Korm. határozat

a GSM-R rendszer megvalósításával összefüggő egyes feladatokról

Megjelent:

MK 2015/27. (III. 6.)

 

 

Jogszabály:

1121/2015. (III. 6.) Korm. határozat

a Közlekedés Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról

Megjelent:

MK 2015/27. (III. 6.)

Hatályos:

2015. 03. 07.

 

Jogszabály:

1122/2015. (III. 6.) Korm. határozat

a KÖZOP-1.1.1-07-2008-0002 azonosító számú ("M0 körgyűrű építése 0+000-29+500 km szelvények között" című) projekt műszaki tartalmának növeléséről

Megjelent:

MK 2015/27. (III. 6.)

 

 

Jogszabály:

1123/2015. (III. 6.) Korm. határozat

a KÖZOP-4.5.0-09-11-2014-0001 azonosító számú ("Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő infrastrukturális továbbfejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások és a Belügyminisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításáról

Megjelent:

MK 2015/27. (III. 6.)

 

 

Jogszabály:

1124/2015. (III. 6.) Korm. határozat

a "Törzshálózati elemek összekötése a közlekedési ágazatban: a Rajna-Duna folyosó Komárom-Révkomárom (Komárno) határon átívelő hídja (Belvízi hajózási projekt)" című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2014. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

Megjelent:

MK 2015/27. (III. 6.)

 

 

Jogszabály:

1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról

Megjelent:

MK 2015/27. (III. 6.)

Hatályos:

2015. 03. 07.

 

Jogszabály:

1126/2015. (III. 6.) Korm. határozat

egyes, a Környezet és Energia Operatív Program keretében uniós forrásból megvalósítandó, háromszázmillió forintot elérő, vagy meghaladó értékű építési projektek 2015. február 1-jét követően meginduló közbeszerzési eljárások megindításához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/27. (III. 6.)

 

 

Jogszabály:

1127/2015. (III. 6.) Korm. határozat

a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosító számú ("Bucsa Község szennyvízcsatornázása" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2015/27. (III. 6.)

 

 

Jogszabály:

1128/2015. (III. 6.) Korm. határozat

a KEOP-7.1.0/11-2011-0071 azonosító számú ("Hantosi ivóvíz arzén mentesítése" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2015/27. (III. 6.)

 

 

Jogszabály:

1129/2015. (III. 6.) Korm. határozat

"Az ivóvízminőség-javítása a magyarországi Észak-alföldi Régióban" című, 2004/HU/16/C/PE/005 azonosító számú KA projekt zárását elősegítő, Nagyiván település egészséges ivóvízellátását biztosító beruházáshoz nyújtott kiegészítő forrás jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2015/27. (III. 6.)

 

 

Jogszabály:

1130/2015. (III. 6.) Korm. határozat

az ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0009 azonosító számú ("A Zagyva-folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése a Szolnok-Boldog települések közötti szakaszon" című) kiemelt projekt akciótervi nevesítésének visszavonásáról és az előkészítési költségei fedezetének biztosításáról

Megjelent:

MK 2015/27. (III. 6.)

 

 

Jogszabály:

1131/2015. (III. 6.) Korm. határozat

az ÉMOP-2.1.1/A-14-2014-0001 azonosító számú ("Nemzeti Filmtörténeti Élménypark" című) projekttel összefüggésben közbeszerzési eljárások megindításához való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/27. (III. 6.)

 

 

Jogszabály:

1132/2015. (III. 6.) Korm. határozat

a regionális operatív programok, a Környezet és Energia Operatív Program, valamint a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2. prioritása keretében egyes egészségügyi infrastrukturális beruházások megvalósításához szükséges többletforrások biztosításáról szóló 1886/2013. (XI. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/27. (III. 6.)

 

 

Jogszabály:

19/2015. (III. 6.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és az Iraki Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2015/27. (III. 6.)

 

 

Jogszabály:

9/2015. (III. 6.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (IX. 16.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/12. (III. 6.)

Hatályos:

2015. 03. 07.

 

Jogszabály:

7/2015. (III. 6.) IM utasítás

az Igazságügyi Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (I. 30.) IM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/12. (III. 6.)

Hatályos:

2015. 03. 07.

 

Jogszabály:

4/2015. (III. 6.) KKM utasítás

a sajtóval való kapcsolattartásról és a nyilatkozatok rendjéről, valamint a sajtófigyelésről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/12. (III. 6.)

Hatályos:

2015. 03. 07.

 

Jogszabály:

9/2015. (III. 6.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a kulturális központok nyitásáról, működtetéséről és tevékenységéről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2013. évi CCXI. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/12. (III. 6.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/12. (III. 6.)

 

 

Jogszabály:

Kazincbarcika Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/12. (III. 6.)

 

 

Jogszabály:

2015. évi III. törvény

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Mongólia közötti partnerségi és együttműködési Keretmegállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2015/28. (III. 10.)

Hatályos:

2015. 03. 11. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2015. évi IV. törvény

egyes törvényeknek a jövedéki biztosíték mértékével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2015/28. (III. 10.)

Hatályos:

2015. 03. 11.

 

Jogszabály:

2015. évi V. törvény

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2015/28. (III. 10.)

Hatályos:

2015. 03. 11., 2015. 04. 16., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

6/2015. (III. 10.) FM rendelet

egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/28. (III. 10.)

Hatályos:

2015. 03. 15.

 

Jogszabály:

1133/2015. (III. 10.) Korm. határozat

az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének módosításáról

Megjelent:

MK 2015/28. (III. 10.)

Hatályos:

2015. 03. 11.

 

Jogszabály:

1134/2015. (III. 10.) Korm. határozat

"A hatékony közlekedést segítő innovatív, többnyelvű útinform-szolgáltatás fejlesztése: MORENA" című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2014. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

Megjelent:

MK 2015/28. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

1135/2015. (III. 10.) Korm. határozat

a "SPINE - Safe Plans and Investment for Network Europe (Közlekedésbiztonsági Teljesítmény és Beruházási Javaslatok az Európai Hálózatra)" című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2014. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

Megjelent:

MK 2015/28. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

1136/2015. (III. 10.) Korm. határozat

a GOP-2015-3.3.4 azonosító számú ("Versenyképes IKT szektor fejlesztése" című) és a GOP-2015-3.5.1/A azonosító számú ("Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban - megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztató vállalkozások támogatása" című) pályázati felhívásokra benyújtott projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, valamint támogatási szerződések megkötéséhez történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/28. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

20/2015. (III. 10.) ME határozat

főiskolai tanárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2015/28. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

2015. évi VI. törvény

egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2015/29. (III. 11.)

Hatályos:

2015. 04. 01., 2015. 07. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi VII. törvény

a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2015/29. (III. 11.)

Hatályos:

2015. 03. 19., 2015. 04. 11., 2015. 07. 01., 2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

38/2015. (III. 11.) Korm. rendelet

a kulturális örökség védelmével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/29. (III. 11.)

Hatályos:

2015. 03. 12., 2015. 03. 26.

 

Jogszabály:

39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet

a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról

Megjelent:

MK 2015/29. (III. 11.)

Hatályos:

2015. 03. 12., 2015. 04. 15., 2015. 07. 01.

 

Jogszabály:

13/2015. (III. 11.) MvM rendelet

a régészeti lelőhely és a műemléki érték nyilvántartásának és védetté nyilvánításának, valamint a régészeti lelőhely és a lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2015/29. (III. 11.)

Hatályos:

2015. 03. 12.

 

Jogszabály:

14/2015. (III. 11.) MvM rendelet

a nagyberuházást megelőző régészeti feltárás végzésére jogosult intézmények és a feltárásban alvállalkozóként részt vevő szervezetek akkreditálásának szabályairól és eljárásrendjéről

Megjelent:

MK 2015/29. (III. 11.)

Hatályos:

2015. 03. 12.

 

Jogszabály:

7/2015. (III. 11.) FM rendelet

a tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről

Megjelent:

MK 2015/29. (III. 11.)

Hatályos:

2015. 03. 12.

 

Jogszabály:

10/2015. (III. 11.) NFM rendelet

a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet, valamint a Belvízi Hajózási Alapprogram működtetésének részletes szabályairól szóló 29/2003. (V. 8.) GKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/29. (III. 11.)

Hatályos:

2015. 03. 12.

 

Jogszabály:

40/2015. (III. 11.) Korm. rendelet

a FINA 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges létesítmény-fejlesztés megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 26/2014. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/30. (III. 11.)

Hatályos:

2015. 03. 12.

 

Jogszabály:

41/2015. (III. 11.) Korm. rendelet

az Összefogás az Államadósság Ellen Alap megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2015/30. (III. 11.)

Hatályos:

2015. 03. 12., 2015. 04. 01.

 

Jogszabály:

15/2015. (III. 11.) MvM rendelet

a Miniszterelnökséget vezető miniszter által adományozható elismerésekről

Megjelent:

MK 2015/30. (III. 11.)

Hatályos:

2015. 03. 12.

 

Jogszabály:

1137/2015. (III. 11.) Korm. határozat

a Magyarország és a Török Köztársaság közötti barátsági és együttműködési szerződés szövegének végleges megállapításáról

Megjelent:

MK 2015/30. (III. 11.)

 

 

Jogszabály:

1138/2015. (III. 11.) Korm. határozat

a FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság Budapesten történő megrendezéséhez szükséges egyes létesítmény- fejlesztéshez kapcsolódó feladatokról

Megjelent:

MK 2015/30. (III. 11.)

 

 

Jogszabály:

42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet

a pénzügyi intézmények, a biztosítók és a viszontbiztosítók, továbbá a befektetési vállalkozások és az árutőzsdei szolgáltatók informatikai rendszerének védelméről

Megjelent:

MK 2015/31. (III. 12.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

43/2015. (III. 12.) Korm. rendelet

a biztosítók és a viszontbiztosítók szavatolótőkéjéről és biztosítástechnikai tartalékairól

Megjelent:

MK 2015/31. (III. 12.)

Hatályos:

2015. 04. 01., 2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

44/2015. (III. 12.) Korm. rendelet

a többes ügynöki és az alkuszi felelősségbiztosítási szerződés minimális tartalmi követelményeiről

Megjelent:

MK 2015/31. (III. 12.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

45/2015. (III. 12.) Korm. rendelet

a Magyar Nemzeti Bank csoportfelügyelettel kapcsolatos átmeneti felügyeleti feladataival kapcsolatos részletes szabályokról

Megjelent:

MK 2015/31. (III. 12.)

Hatályos:

2015. 04. 01.

 

Jogszabály:

46/2015. (III. 12.) Korm. rendelet

egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú kormányrendeleteknek a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggő és egyéb célú módosításáról

Megjelent:

MK 2015/31. (III. 12.)

Hatályos:

2015. 03. 13., 2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

47/2015. (III. 12.) Korm. rendelet

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló izsáki és dunakeszi iskolaépítés beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Megjelent:

MK 2015/31. (III. 12.)

Hatályos:

2015. 03. 13.

 

Jogszabály:

48/2015. (III. 12.) Korm. rendelet

a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztésére irányuló Pannon Park és Mesepark projektekhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Megjelent:

MK 2015/31. (III. 12.)

Hatályos:

2015. 03. 13.

 

Jogszabály:

49/2015. (III. 12.) Korm. rendelet

a tatabányai multifunkcionális sportcsarnok beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Megjelent:

MK 2015/31. (III. 12.)

Hatályos:

2015. 03. 13.

 

Jogszabály:

50/2015. (III. 12.) Korm. rendelet

a Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet és az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttes megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 563/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/31. (III. 12.)

Hatályos:

2015. 03. 13.

 

Jogszabály:

5/2015. (III. 12.) MNB rendelet

a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 51/2014. (XII. 9.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/31. (III. 12.)

Hatályos:

2015. 03. 13., 2015. 04. 01.

 

Jogszabály:

11/2015. (III. 12.) NFM rendelet

a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet módosításáról és a Magyar Köztársaság területén lévő repülőtereket használó légijárművek földi ellenőrzései végrehajtásának részletes szabályairól szóló 23/2009. (VI. 3.) KHEM rendelet hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2015/31. (III. 12.)

Hatályos:

2015. 03. 13.

 

Jogszabály:

1139/2015. (III. 12.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Belga Királyság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2015/31. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

1140/2015. (III. 12.) Korm. határozat

az ukrajnai válság kapcsán, karitatív és szociális tevékenységet folytató szervezetek bevonásával a Kárpátalján élő magyar családok megsegítéséről

Megjelent:

MK 2015/31. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

1141/2015. (III. 12.) Korm. határozat

a közlekedési infrastruktúra 2014-2020. közötti időszakban szükséges fejlesztései megvalósításának feltételeiről

Megjelent:

MK 2015/31. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

1142/2015. (III. 12.) Korm. határozat

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap terhére finanszírozott kutatás-fejlesztési, valamint innovációs pályázatok ellenőrzésével, rangsorolásával és értékelésével összefüggő személyügyi kérdések rendezéséről

Megjelent:

MK 2015/31. (III. 12.)

Hatályos:

2015. 03. 13.

 

Jogszabály:

1143/2015. (III. 12.) Korm. határozat

a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

Megjelent:

MK 2015/31. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

1144/2015. (III. 12.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség és a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2015/31. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

1145/2015. (III. 12.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről, valamint a Liget Budapest projekt kapcsolódó beruházásainak megvalósításához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2015/31. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

1146/2015. (III. 12.) Korm. határozat

a KDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0001 azonosító számú ("Tata, Kossuth tér városközpont értékmegőrző rehabilitációja" című) projekttel összefüggő, háromszázmillió forintot meghaladó értékű építési beruházás megvalósítására irányuló, 2015. február 1-jét követően meginduló közbeszerzési eljárásról

Megjelent:

MK 2015/31. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

1147/2015. (III. 12.) Korm. határozat

a KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0001 azonosító számú ("Budai Vár és környéke közösségi közlekedés fejlesztése keretében midi autóbuszok beszerzése" című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről

Megjelent:

MK 2015/31. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

21/2015. (III. 12.) ME határozat

a 2014-2020 programozási időszak egyes operatív programjai monitoring bizottsági elnökeinek kinevezéséről

Megjelent:

MK 2015/31. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

22/2015. (III. 12.) ME határozat

Magyarország és a Svájci Szövetségi Tanács közötti bűnügyi együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2015/31. (III. 12.)

 

 

Jogszabály:

51/2015. (III. 13.) Korm. rendelet

az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/32. (III. 13.)

Hatályos:

2015. 03. 14.

 

Jogszabály:

14/2015. (III. 13.) EMMI rendelet

a köznevelési tankönyvek legmagasabb fogyasztói áráról

Megjelent:

MK 2015/32. (III. 13.)

Hatályos:

2015. 03. 14.

 

Jogszabály:

15/2015. (III. 13.) EMMI rendelet

a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről

Megjelent:

MK 2015/32. (III. 13.)

Hatályos:

2015. 04. 13.

 

Jogszabály:

8/2015. (III. 13.) FM rendelet

a mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokról

Megjelent:

MK 2015/32. (III. 13.)

Hatályos:

2015. 03. 16.

 

Jogszabály:

9/2015. (III. 13.) FM rendelet

a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól

Megjelent:

MK 2015/32. (III. 13.)

Hatályos:

2015. 03. 16.

 

Jogszabály:

10/2015. (III. 13.) FM rendelet

az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről

Megjelent:

MK 2015/32. (III. 13.)

Hatályos:

2015. 03. 16.

 

Jogszabály:

11/2015. (III. 13.) FM rendelet

a fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról

Megjelent:

MK 2015/32. (III. 13.)

Hatályos:

2015. 03. 16.

 

Jogszabály:

5/2015. (III. 13.) IM rendelet

a hitelbiztosítéki nyilvántartás részletes szabályainak megállapításáról szóló 18/2014. (III. 13.) KIM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/32. (III. 13.)

Hatályos:

2015. 03. 14.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf. 5057/2014/4. határozata

Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának az egyes helyi adókról szóló 49/2008. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdése törvényellenességének megállapításáról

Megjelent:

MK 2015/32. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf. 5058/2014/5. határozata

Penc Község Önkormányzata Képviselő-testületének a "Penc" település nevének használatáról szóló 6/2014. (V. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése és 7. §-a törvényellenességéről és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2015/32. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf. 5059/2014/4. határozata

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének a tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 46/2001. (2002. I. 2.) önkormányzati rendelet 35. § (2a) bekezdése törvényellenességéről és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2015/32. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

121/2015. (III. 13.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/32. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

122/2015. (III. 13.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2015/32. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

123/2015. (III. 13.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2015/32. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

124/2015. (III. 13.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/32. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

125/2015. (III. 13.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/32. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

126/2015. (III. 13.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/32. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

127/2015. (III. 13.) KE határozat

dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2015/32. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

128/2015. (III. 13.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/32. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

1148/2015. (III. 13.) Korm. határozat

a Magyarország Kiváló Művésze, a Magyarország Érdemes Művésze és a Magyarország Babérkoszorúja díjak 2015. évi adományozásáról

Megjelent:

MK 2015/32. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

23/2015. (III. 13.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2015/32. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

52/2015. (III. 17.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Multinacionális Erők és Megfigyelők (MFO) között az Egyiptomi Arab Köztársaság és Izrael állam közötti békeszerződés jegyzőkönyve alapján békefenntartói feladatokat ellátó MFO kötelékében történő magyar részvételről szóló megállapodás megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2015/33. (III. 17.)

Hatályos:

2015. 03. 18.

 

Jogszabály:

53/2015. (III. 17.) Korm. rendelet

a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzési tilalomtól eltérő nyitva tartás engedélyezésének feltételeiről

Megjelent:

MK 2015/33. (III. 17.)

Hatályos:

2015. 03. 18.

 

Jogszabály:

54/2015. (III. 17.) Korm. rendelet

a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/33. (III. 17.)

Hatályos:

2015. 05. 15.

 

Jogszabály:

55/2015. (III. 17.) Korm. rendelet

a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/33. (III. 17.)

Hatályos:

2015. 03. 18., 2015. 08. 01.

 

Jogszabály:

56/2015. (III. 17.) Korm. rendelet

a Budapest Bank Zrt. tevékenysége feletti befolyás megszerzésével megvalósuló társasági összefonódás közérdekből történő nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

Megjelent:

MK 2015/33. (III. 17.)

Hatályos:

2015. 03. 18.

 

Jogszabály:

57/2015. (III. 17.) Korm. rendelet

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/33. (III. 17.)

Hatályos:

2015. 03. 18.

 

Jogszabály:

1/2015. (III. 17.) NMHH rendelet

egyes NMHH rendeleteknek a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás változásával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2015/33. (III. 17.)

Hatályos:

2015. 03. 18.

 

Jogszabály:

1149/2015. (III. 17.) Korm. határozat

az Észak-atlanti Szerződés Szervezete és az Európai Unió által tervezett katonai válságkezelési gyakorlatok nemzeti feladatainak végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2015/33. (III. 17.)

 

 

Jogszabály:

1150/2015. (III. 17.) Korm. határozat

a NATO válságkezelési gyakorlatok nemzeti feladatainak végrehajtásáról szóló 1088/2012. (IV. 2.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2015/33. (III. 17.)

Hatályos:

2015. 03. 18.

 

Jogszabály:

1151/2015. (III. 17.) Korm. határozat

a Magyarország és a Kazah Köztársaság között a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2015/33. (III. 17.)

 

 

Jogszabály:

1152/2015. (III. 17.) Korm. határozat

a kéményseprő-ipari ellátás folyamatos biztosítása érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2015/33. (III. 17.)

 

 

Jogszabály:

1153/2015. (III. 17.) Korm. határozat

a Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtása érdekében a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalt érintő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2015/33. (III. 17.)

 

 

Jogszabály:

1154/2015. (III. 17.) Korm. határozat

a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

Megjelent:

MK 2015/33. (III. 17.)

 

 

Jogszabály:

1155/2015. (III. 17.) Korm. határozat

a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján a XI. Miniszterelnökség fejezet 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 5. Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei alcím túllépésének jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2015/33. (III. 17.)

 

 

Jogszabály:

1156/2015. (III. 17.) Korm. határozat

a Miniszterelnökség fejezet címrendjének módosításáról, valamint az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzésre kerülő "Friends of Hungary" Alapítvány létrehozására irányuló koncepció elfogadásáról és működési feltételeinek megteremtéséről szóló 1522/2012. (XI. 28.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/33. (III. 17.)

 

 

Jogszabály:

1157/2015. (III. 17.) Korm. határozat

a Fiumei úti temető vagyonkezelésével, működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2015/33. (III. 17.)

 

 

Jogszabály:

1158/2015. (III. 17.) Korm. határozat

a Közlekedés Operatív Program keretében uniós forrásból megvalósítandó egyes projektekkel összefüggésben érintett közbeszerzési eljárások megindításához való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/33. (III. 17.)

 

 

Jogszabály:

1159/2015. (III. 17.) Korm. határozat

a TIOP-1.2.1.B-12/1-2013-0001 azonosító számú projekt közbeszerzési eljárása megindításához való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/33. (III. 17.)

 

 

Jogszabály:

24/2015. (III. 17.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és az ENSZ Gyermekalapja (UNICEF) Globális Szolgáltató Központ Budapestre történő telepítéséről és jogállásáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2015/33. (III. 17.)

 

 

Jogszabály:

25/2015. (III. 17.) ME határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya, a Románia Kormánya, a Szlovák Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a többnemzetiségű műszaki zászlóalj létrehozásáról szóló, Budapesten, 2002. január 18-án aláírt Megállapodás módosítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2015/33. (III. 17.)

 

 

Jogszabály:

6/2015. (III. 18.) NGM rendelet

a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Megjelent:

MK 2015/34. (III. 18.)

Hatályos:

2015. 03. 19., 2015. 04. 01.

 

Jogszabály:

129/2015. (III. 18.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2015/34. (III. 18.)

 

 

Jogszabály:

130/2015. (III. 18.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2015/34. (III. 18.)

 

 

Jogszabály:

131/2015. (III. 18.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2015/34. (III. 18.)

 

 

Jogszabály:

132/2015. (III. 18.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2015/34. (III. 18.)

 

 

Jogszabály:

133/2015. (III. 18.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2015/34. (III. 18.)

 

 

Jogszabály:

134/2015. (III. 18.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2015/34. (III. 18.)

 

 

Jogszabály:

135/2015. (III. 18.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2015/34. (III. 18.)

 

 

Jogszabály:

136/2015. (III. 18.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2015/34. (III. 18.)

 

 

Jogszabály:

137/2015. (III. 18.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2015/34. (III. 18.)

 

 

Jogszabály:

138/2015. (III. 18.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2015/34. (III. 18.)

 

 

Jogszabály:

139/2015. (III. 18.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2015/34. (III. 18.)

 

 

Jogszabály:

140/2015. (III. 18.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2015/34. (III. 18.)

 

 

Jogszabály:

141/2015. (III. 18.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2015/34. (III. 18.)

 

 

Jogszabály:

142/2015. (III. 18.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2015/34. (III. 18.)

 

 

Jogszabály:

143/2015. (III. 18.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2015/34. (III. 18.)

 

 

Jogszabály:

10/2015. (III. 18.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/13. (III. 18.)

Hatályos:

2015. 03. 19.

 

Jogszabály:

11/2015. (III. 18.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/13. (III. 18.)

Hatályos:

2015. 03. 19.

 

Jogszabály:

5/2015. (III. 18.) NGM utasítás

a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/13. (III. 18.)

Hatályos:

2015. 03. 19.

 

Jogszabály:

6/2015. (III. 18.) NGM utasítás

a Nemzetgazdasági Minisztérium Egyedi Iratkezelési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/13. (III. 18.)

Hatályos:

2015. 03. 19.

 

Jogszabály:

1/2015. (III. 18.) KKM KÁT utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium Cafetéria Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/13. (III. 18.)

Hatályos:

2015. 03. 21.

 

Jogszabály:

3/2015. (III. 18.) GVH utasítás

egyes utasítások szervezeti változásokkal, valamint belső ügyintézési szabályok megállapításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/13. (III. 18.)

Hatályos:

2015. 03. 15.

 

Jogszabály:

4/2015. (III. 18.) GVH utasítás

a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa szervezeti és működési szabályzatának módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/13. (III. 18.)

Hatályos:

2015. 03. 15.

 

Jogszabály:

5/2015. (III. 18.) GVH utasítás

az igazgatási szolgáltatási díjból származó, valamint a perköltség-bevételek felhasználásának rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/13. (III. 18.)

Hatályos:

2015. 03. 15.

 

Jogszabály:

4/2015. (III. 18.) LÜ utasítás

az ügyészségi alkalmazottak jogállásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 4/2012. (I. 6.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/13. (III. 18.)

Hatályos:

2015. 04. 01.

 

Jogszabály:

2/2015. (III. 18.) OBH utasítás

a felszámoló kijelölő program üzemeltetési szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/13. (III. 18.)

Hatályos:

2015. 03. 26.

 

Jogszabály:

2/2015. (III. 18.) SZTNH utasítás

a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/13. (III. 18.)

Hatályos:

2015. 03. 19.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2015/13. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/13. (III. 18.)

 

 

Jogszabály:

2/2015. (III. 18.) SZTNH közlemény

az "IDEA-EXPO 2015 Tiszaalpár" nemzetközi kiállításon és vásáron bemutatásra kerülő találmányok, védjegyek, formatervezési és használati minták kiállítási kedvezményéről, illetve kiállítási elsőbbségéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/13. (III. 18.)

 

 

Jogszabály:

NFM közlemény

a Sajátcélú Vasúti Pályahálózatok Szolgálati Utasításának jóváhagyásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/13. (III. 18.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/13. (III. 18.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2015. április 1-je és április 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/13. (III. 18.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ív hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/13. (III. 18.)

 

 

Jogszabály:

Miskolci Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

a Gyöngyös 2. számú székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/13. (III. 18.)

 

 

Jogszabály:

16/2015. (III. 19.) MvM rendelet

a Miniszterelnökséget vezető miniszter által adományozható elismerésekről szóló 15/2015. (III. 11.) MvM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/35. (III. 19.)

Hatályos:

2015. 03. 20.

 

Jogszabály:

7/2015. (III. 19.) AB határozat

a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszok elutasításáról és visszautasításáról

Megjelent:

MK 2015/35. (III. 19.)

 

 

Jogszabály:

7/2015. (III. 20.) NGM rendelet

a közszolgálati médiaszolgáltatási, valamint a közszolgálati médiaszolgáltató hírügynökségi tevékenységében való részvételre irányuló munkakörök meghatározásáról

Megjelent:

MK 2015/36. (III. 20.)

Hatályos:

2015. 03. 21.

 

Jogszabály:

3/2015. (III. 20.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/36. (III. 20.)

Hatályos:

2015. 03. 17.

 

Jogszabály:

4/2015. (III. 20.) OGY határozat

II. Rákóczi Ferenc emléknapjáról

Megjelent:

MK 2015/36. (III. 20.)

Hatályos:

2015. 03. 21.

 

Jogszabály:

5/2015. (III. 20.) OGY határozat

a Nemzeti Energiastratégiáról szóló 77/2011. (X. 14.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/36. (III. 20.)

Hatályos:

2015. 03. 21.

 

Jogszabály:

1160/2015. (III. 20.) Korm. határozat

a Nemzeti Energiastratégia energiafelhasználás-előrejelzéseinek frissítéséről

Megjelent:

MK 2015/36. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

2015. évi VIII. törvény

a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2015/37. (III. 24.)

Hatályos:

2015. 04. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi IX. törvény

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2015/37. (III. 24.)

Hatályos:

2015. 03. 25.

 

Jogszabály:

8/2015. (III. 24.) BM rendelet

a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által fenntartott, a menekültügyi őrizet végrehajtására szolgáló intézményre, a befogadó állomásra és a közösségi szállásra, valamint a rendőrség által fenntartott, az idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizet végrehajtására szolgáló őrzött szállásra vonatkozó közegészségügyi követelményekről, a közegészségügyi ellenőrzésekről, valamint az egészségügyi államigazgatási szervvel való együttműködés rendjéről

Megjelent:

MK 2015/37. (III. 24.)

Hatályos:

2015. 04. 23.

 

Jogszabály:

6/2015. (III. 24.) OGY határozat

az Európai Unió Közép-afrikai Köztársaságbeli Műveletében ("EUFOR RCA") történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló beszámoló elfogadásáról

Megjelent:

MK 2015/37. (III. 24.)

Hatályos:

2015. 03. 25.

 

Jogszabály:

7/2015. (III. 24.) OGY határozat

az Európai Unió Közép-afrikai Köztársaságbeli Műveletében ("EUFOR RCA") történő magyar katonai szerepvállalásról szóló 1070/2014 . (II. 19.) Korm. határozatról szóló beszámoló elfogadásáról

Megjelent:

MK 2015/37. (III. 24.)

Hatályos:

2015. 03. 25.

 

Jogszabály:

8/2015. (III. 24.) OGY határozat

az ENSZ Közép-afrikai Köztársaságbeli Többdimenziós Integrált Stabilizációs Missziójában (MINUSCA) történő magyar katonai szerepvállalásról szóló beszámoló elfogadásáról

Megjelent:

MK 2015/37. (III. 24.)

Hatályos:

2015. 03. 25.

 

Jogszabály:

9/2015. (III. 24.) OGY határozat

az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló missziójához ("EUTM Somalia") történő további magyar katonai hozzájárulásról szóló 1915/2013. (XII. 11.) Korm. határozatban foglalt döntésről szóló beszámoló elfogadásáról

Megjelent:

MK 2015/37. (III. 24.)

Hatályos:

2015. 03. 25.

 

Jogszabály:

10/2015. (III. 24.) OGY határozat

az Európai Unió Mali Kiképző Műveletében ("EUTM Mali") történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló beszámoló elfogadásáról

Megjelent:

MK 2015/37. (III. 24.)

Hatályos:

2015. 03. 25.

 

Jogszabály:

11/2015. (III. 24.) OGY határozat

az afganisztáni Eltökélt Támogatás Műveletben (RSM) történő magyar katonai szerepvállalásról szóló beszámoló elfogadásáról

Megjelent:

MK 2015/37. (III. 24.)

Hatályos:

2015. 03. 25.

 

Jogszabály:

12/2015. (III. 24.) OGY határozat

az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló beszámoló elfogadásáról

Megjelent:

MK 2015/37. (III. 24.)

Hatályos:

2015. 03. 25.

 

Jogszabály:

13/2015. (III. 24.) OGY határozat

az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló beszámoló elfogadásáról

Megjelent:

MK 2015/37. (III. 24.)

Hatályos:

2015. 03. 25.

 

Jogszabály:

58/2015. (III. 24.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/38. (III. 24.)

Hatályos:

2015. 03. 27.

 

Jogszabály:

59/2015. (III. 24.) Korm. rendelet

a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv, az egészségbiztosítási szerv, a rehabilitációs hatóság, az állami foglalkoztatási szerv és a munkaügyi hatóság részére az állami adóhatóság által teljesített adatátadás részletes szabályairól szóló 424/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/38. (III. 24.)

Hatályos:

2015. 03. 25., 2015. 07. 01.

 

Jogszabály:

60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet

a négy vagy több gyermeket nevelő nagycsaládos személyek és a mozgásukban korlátozott személyek részére nyújtott útdíjfizetési kompenzáció szabályairól és egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/38. (III. 24.)

Hatályos:

2015. 04. 01.

 

Jogszabály:

61/2015. (III. 24.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletével és a területszervezési eljárással összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2015/38. (III. 24.)

Hatályos:

2015. 03. 25.

 

Jogszabály:

62/2015. (III. 24.) Korm. rendelet

az önkormányzati ASP központról és a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/38. (III. 24.)

Hatályos:

2015. 03. 25., 2015. 04. 01.

 

Jogszabály:

63/2015. (III. 24.) Korm. rendelet

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet szirmabesenyői új objektum beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Megjelent:

MK 2015/38. (III. 24.)

Hatályos:

2015. 03. 25.

 

Jogszabály:

6/2015. (III. 24.) MNB rendelet

a jegybanki alapkamat mértékéről

Megjelent:

MK 2015/38. (III. 24.)

Hatályos:

2015. 03. 25.

 

Jogszabály:

1161/2015. (III. 24.) Korm. határozat

az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló missziójához (EUTM Somalia) történő további magyar katonai hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/38. (III. 24.)

 

 

Jogszabály:

1162/2015. (III. 24.) Korm. határozat

az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló missziójához ("EUTM Somalia") történő további magyar katonai hozzájárulásról szóló 1915/2013. (XII. 11.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2015/38. (III. 24.)

Hatályos:

2015. 03. 25.

 

Jogszabály:

1163/2015. (III. 24.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Nemzetközi Távközlési Egyesület között az ITU Telecom World 2015 konferencia megrendezéséről, megszervezéséről és finanszírozásáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapításáról

Megjelent:

MK 2015/38. (III. 24.)

 

 

Jogszabály:

1164/2015. (III. 24.) Korm. határozat

a Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetség (International Holocaust Remembrance Alliance) 2015. évi magyar elnökségéhez kapcsolódó feladatokról

Megjelent:

MK 2015/38. (III. 24.)

 

 

Jogszabály:

1165/2015. (III. 24.) Korm. határozat

a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

Megjelent:

MK 2015/38. (III. 24.)

 

 

Jogszabály:

1166/2015. (III. 24.) Korm. határozat

létszámátadással összefüggően a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2015/38. (III. 24.)

 

 

Jogszabály:

1167/2015. (III. 24.) Korm. határozat

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartozó ingatlan-együtteshez kapcsolódó állami feladatok ellátásához szükséges költségvetési támogatás nyújtásáról

Megjelent:

MK 2015/38. (III. 24.)

 

 

Jogszabály:

1168/2015. (III. 24.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2015/38. (III. 24.)

 

 

Jogszabály:

1169/2015. (III. 24.) Korm. határozat

a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és az Erdélyi Református Egyház tevékenységének kiegészítő támogatásáról

Megjelent:

MK 2015/38. (III. 24.)

 

 

Jogszabály:

1170/2015. (III. 24.) Korm. határozat

a 2016. év Szent Márton Emlékévvé nyilvánításáról és az ahhoz kapcsolódó további feladatról

Megjelent:

MK 2015/38. (III. 24.)

 

 

Jogszabály:

1171/2015. (III. 24.) Korm. határozat

a regionális operatív programokból támogatott egyes projektekkel összefüggésben érintett közbeszerzési eljárások megindításához való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/38. (III. 24.)

 

 

Jogszabály:

1172/2015. (III. 24.) Korm. határozat

a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról

Megjelent:

MK 2015/38. (III. 24.)

Hatályos:

2015. 03. 25.

 

Jogszabály:

1173/2015. (III. 24.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról

Megjelent:

MK 2015/38. (III. 24.)

Hatályos:

2015. 03. 25.

 

Jogszabály:

1174/2015. (III. 24.) Korm. határozat

a KEOP-2012-5.6.0 jelű ("Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai" című) támogatási konstrukcióban benyújtott projektek megvalósításának jóváhagyásáról és egyes projektek támogatásának visszavonásáról szóló 1501/2014. (IX. 5.) Korm. határozat és a KEOP-2012-5.6.0 jelű ("Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai" című) konstrukcióra szociális intézmények által benyújtott pályázatokról szóló 1502/2014. (IX. 5.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/38. (III. 24.)

 

 

Jogszabály:

1175/2015. (III. 24.) Korm. határozat

a KEOP-2.1.2/2F/09-11-2011-0004 azonosító számú ("Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon" című) projekt támogatásának növeléséről és szakaszolásáról, valamint a projekt második szakaszában felmerülő költségek fedezetének biztosításáról

Megjelent:

MK 2015/38. (III. 24.)

 

 

Jogszabály:

1176/2015. (III. 24.) Korm. határozat

a TIOP-2.2.8/14 azonosító számú ("Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása" című) kiemelt projekt felhívás meghirdetéséhez történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/38. (III. 24.)

 

 

Jogszabály:

1177/2015. (III. 24.) Korm. határozat

a TIOP-1.3.1-14/1-2015-0001 azonosító számú ("Sporttudományi Oktatóközpont létesítése a Debreceni Egyetemen" című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2015/38. (III. 24.)

 

 

Jogszabály:

26/2015. (III. 24.) ME határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosának Hivatala között 2008-ban kötött Megállapodás módosítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2015/38. (III. 24.)

 

 

Jogszabály:

27/2015. (III. 24.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Nemzetközi Távközlési Egyesület között az ITU Telecom World 2015 konferencia megrendezéséről, megszervezéséről és finanszírozásáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2015/38. (III. 24.)

 

 

Jogszabály:

64/2015. (III. 25.) Korm. rendelet

a Magyar Kémény Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

Megjelent:

MK 2015/39. (III. 25.)

Hatályos:

2015. 03. 26.

 

Jogszabály:

7/2015. (III. 25.) MNB rendelet

a "Tinódi Sebestyén" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2015/39. (III. 25.)

Hatályos:

2015. 03. 30.

 

Jogszabály:

8/2015. (III. 25.) MNB rendelet

a "Tinódi Sebestyén" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2015/39. (III. 25.)

Hatályos:

2015. 03. 30.

 

Jogszabály:

9/2015. (III. 25.) BM rendelet

a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről

Megjelent:

MK 2015/39. (III. 25.)

Hatályos:

2015. 04. 02., 2017. 09. 01.

 

Jogszabály:

144/2015. (III. 25.) KE határozat

államtitkári megbízatás megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2015/39. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

145/2015. (III. 25.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/39. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

146/2015. (III. 25.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/39. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

147/2015. (III. 25.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/39. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

148/2015. (III. 25.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/39. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

1178/2015. (III. 25.) Korm. határozat

a Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 elfogadásáról

Megjelent:

MK 2015/39. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

1179/2015. (III. 25.) Korm. határozat

a regionális operatív programok 2011-2013. évekre szóló akcióterveinek megállapításáról, egyes prioritásai kerete növeléséről, továbbá egyes, a regionális operatív programokból támogatott projektek támogatása növeléséről

Megjelent:

MK 2015/39. (III. 25.)

Hatályos:

2015. 03. 26.

 

Jogszabály:

1180/2015. (III. 25.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról, valamint egyes Környezet és Energia Operatív Program keretében megvalósuló projektek támogatásának növeléséről, és szakaszolásának jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2015/39. (III. 25.)

Hatályos:

2015. 03. 26.

 

Jogszabály:

1181/2015. (III. 25.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/39. (III. 25.)

Hatályos:

2015. 03. 26.

 

Jogszabály:

1182/2015. (III. 25.) Korm. határozat

a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0047 azonosító számú ("Tárkány-Csép-Ete agglomeráció szennyvízelvezetési és tisztítási problémájának megoldása" című) és a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0005 azonosító számú ("Nyíregyháza települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark-fejlesztése, informatikai korszerűsítése" című) projektek támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2015/39. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

1183/2015. (III. 25.) Korm. határozat

a KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001 azonosító számú nagyprojekt pénzügyi, finanszírozási tranzakciókon realizált árfolyamveszteségének ismételt kompenzálásáról

Megjelent:

MK 2015/39. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

1184/2015. (III. 25.) Korm. határozat

a KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0009 azonosító számú ("Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem" című) nagyprojekt költségeinek átütemezéséről

Megjelent:

MK 2015/39. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

1185/2015. (III. 25.) Korm. határozat

a KÖZOP-2015-4.7 azonosító számú ("Közlekedés Operatív Program Kikötői alapinfrastruktúra fejlesztése, korszerűsítése" című) pályázati felhívás meghirdetéséhez történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/39. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

2015. évi X. törvény

a népesség személyi, családi és lakásviszonyainak minta alapján történő 2016. évi felméréséről

Megjelent:

MK 2015/40. (III. 25.)

Hatályos:

2015. 04. 02.

 

Jogszabály:

2015. évi XI. törvény

a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2015/40. (III. 25.)

Hatályos:

2015. 04. 02.

 

Jogszabály:

2015. évi XII. törvény

egyes agrártámogatási tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2015/40. (III. 25.)

Hatályos:

2015. 03. 30.

 

Jogszabály:

2015. évi XIII. törvény

egyes felsőoktatási tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2015/40. (III. 25.)

Hatályos:

2015. 04. 02., 2015. 07. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi XIV. törvény

a Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2015/40. (III. 25.)

Hatályos:

2015. 03. 26.

 

Jogszabály:

65/2015. (III. 25.) Korm. rendelet

a népesség személyi, családi és lakásviszonyainak minta alapján történő 2016. évi felmérésével kapcsolatos egyes feladatokról

Megjelent:

MK 2015/40. (III. 25.)

Hatályos:

2015. 04. 02.

 

Jogszabály:

149/2015. (III. 25.) KE határozat

bírák kinevezéséről

Megjelent:

MK 2015/40. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

150/2015. (III. 25.) KE határozat

a 91/2012. (IV. 16.) KE határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/40. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

151/2015. (III. 25.) KE határozat

a 91/2012. (IV. 16.) KE határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/40. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

152/2015. (III. 25.) KE határozat

a 91/2012. (IV. 16.) KE határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/40. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

153/2015. (III. 25.) KE határozat

a 91/2012. (IV. 16.) KE határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/40. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

154/2015. (III. 25.) KE határozat

a 91/2012. (IV. 16.) KE határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/40. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

155/2015. (III. 25.) KE határozat

a 91/2012. (IV. 16.) KE határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/40. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

2015. évi XV. törvény

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2015/41. (III. 26.)

Hatályos:

2015. 03. 27.

 

Jogszabály:

2015. évi XVI. törvény

a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2015/41. (III. 26.)

Hatályos:

2015. 03. 27.

 

Jogszabály:

2015. évi XVII. törvény

a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmával összefüggésben a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2015/41. (III. 26.)

Hatályos:

2015. 03. 27.

 

Jogszabály:

2015. évi XVIII. törvény

a Magyarország és az Albán Köztársaság között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2015/41. (III. 26.)

Hatályos:

2015. 03. 27. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2015. évi XIX. törvény

Magyarország Kormánya és az Albán Köztársaság Minisztertanácsa között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2015/41. (III. 26.)

Hatályos:

2015. 03. 27. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2015. évi XX. törvény

a Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya közötti Légiközlekedési Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2015/41. (III. 26.)

Hatályos:

2015. 03. 27. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2015. évi XXI. törvény

a Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2015/41. (III. 26.)

Hatályos:

2015. 03. 27. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2015. évi XXII. törvény

a Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a vezetői engedélyek kölcsönös elismeréséről és cseréjéről szóló megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2015/41. (III. 26.)

Hatályos:

2015. 03. 27. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2015. évi XXIII. törvény

a Magyarország és a Macedón Köztársaság között a társadalombiztosításról és a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2015/41. (III. 26.)

Hatályos:

2015. 03. 27. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2015. évi XXIV. törvény

Magyarország Kormánya és a Macedón Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2015/41. (III. 26.)

Hatályos:

2015. 03. 27. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2015. évi XXV. törvény

a Magyarország és a Szlovák Köztársaság közötti, a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a határokat átlépő bűnözés megelőzésében és a szervezett bűnözés elleni harcban folytatott együttműködésről szóló, Pozsonyban, 2006. október 2-án aláírt Egyezmény módosításáról és kiegészítéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2015/41. (III. 26.)

Hatályos:

2015. 03. 27. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2015. évi XXVI. törvény

a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya közötti, személyeknek a közös államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Budapesten, 2002. szeptember 12. napján aláírt Egyezmény módosításáról és kiegészítéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2015/41. (III. 26.)

Hatályos:

2015. 03. 27. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2015. évi XXVII. törvény

a Szlovén Köztársaság Kormánya, Magyarország Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a Többnemzeti Szárazföldi Kötelékről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2015/41. (III. 26.)

Hatályos:

2015. 03. 27. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2015. évi XXVIII. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén Taskentben, 2008. április 17. napján aláírt Egyezmény módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2015/41. (III. 26.)

Hatályos:

2015. 03. 27. - kivétellel.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf. 5064/2014/5. határozata

a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a telekadóról szóló 56/2008. (XI. 6.) Önk. rendelete 2012. január 1. és 2012. május 14. között hatályos 7. §-a törvényellenességének megállapításáról

Megjelent:

MK 2015/41. (III. 26.)

 

 

Jogszabály:

3/2015. (III. 26.) BM utasítás

a belügyi tudományos kutatói és tudományszervezői munkáról szóló 6/2006. (BK 4.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/14. (III. 26.)

Hatályos:

2015. 03. 27.

 

Jogszabály:

10/2015. (III. 26.) HM utasítás

a Magyar Honvédség egyes szervezetei feladatrendszerének módosításával és vezetési rendszerét érintő átalakításokkal kapcsolatos egyes feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/14. (III. 26.)

Hatályos:

2015. 03. 27.

 

Jogszabály:

5/2015. (III. 26.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/14. (III. 26.)

Hatályos:

2015. 03. 27.

 

Jogszabály:

6/2015. (III. 26.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/14. (III. 26.)

Hatályos:

2015. 03. 27.

 

Jogszabály:

7/2015. (III. 26.) KKM utasítás

az ideiglenes külföldi kiküldetés egyes kérdéseiről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/14. (III. 26.)

Hatályos:

2015. 03. 27.

 

Jogszabály:

7/2015. (III. 26.) NGM utasítás

a fejezetet irányító szerv vezetőjének hatáskörébe utalt jogok gyakorlásáról szóló 13/2013. (VII. 19.) NGM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/14. (III. 26.)

Hatályos:

2015. 03. 27.

 

Jogszabály:

8/2015. (III. 26.) NGM utasítás

a Magyar Államkincstár Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/14. (III. 26.)

Hatályos:

2015. 03. 27.

 

Jogszabály:

9/2015. (III. 26.) NFM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/14. (III. 26.)

Hatályos:

2015. 03. 27.

 

Jogszabály:

2/2015. (III. 26.) NGM KÁT utasítás

a Nemzetgazdasági Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2012. (IV. 5.) NGM KÁT utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/14. (III. 26.)

Hatályos:

2015. 03. 27.

 

Jogszabály:

1/2015. (III. 26.) NVI utasítás

a Nemzeti Választási Iroda Közszolgálati Szabályzatáról szóló 2/2014. (III. 7.) NVI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/14. (III. 26.)

Hatályos:

2015. 03. 27.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2015/14. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/14. (III. 26.)

 

 

Jogszabály:

NFM közlemény

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/14. (III. 26.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/14. (III. 26.)

 

 

Jogszabály:

MBFH pályázati felhívás

bányászati jog megszerzésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/14. (III. 26.)

 

 

Jogszabály:

Nemzedékek Műhelye Párt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/14. (III. 26.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

bélyegző érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/14. (III. 26.)

 

 

Jogszabály:

8/2015. (III. 27.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/15. (III. 27.)

Hatályos:

2015. 03. 28.

 

Jogszabály:

10/2015. (III. 27.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2013. évi CXCVII. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/15. (III. 27.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kezdeményezések aláírásgyűjtő ív hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/15. (III. 27.)

 

 

Jogszabály:

IM közlemény

kitüntetések adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/15. (III. 27.)

 

 

Jogszabály:

66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról

Megjelent:

MK 2015/42. (III. 30.)

Hatályos:

2015. 03. 31., 2015. 04. 01.

 

Jogszabály:

67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről

Megjelent:

MK 2015/42. (III. 30.)

Hatályos:

2015. 04. 01.

 

Jogszabály:

68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról

Megjelent:

MK 2015/42. (III. 30.)

Hatályos:

2015. 04. 01.

 

Jogszabály:

69/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeleteknek a 2007-2013 programozási időszak zárásával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2015/42. (III. 30.)

Hatályos:

2015. 03. 31.

 

Jogszabály:

9/2015. (III. 30.) MNB rendelet

a "Zsigmondy Richárd" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2015/42. (III. 30.)

Hatályos:

2015. 04. 01.

 

Jogszabály:

10/2015. (III. 30.) MNB rendelet

a "Zsigmondy Richárd" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2015/42. (III. 30.)

Hatályos:

2015. 04. 01.

 

Jogszabály:

2/2015. (III. 30.) NMHH rendelet

az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2015/42. (III. 30.)

Hatályos:

2015. 08. 01., 2015. 11. 01.

 

Jogszabály:

17/2015. (III. 30.) MvM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 2015. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról

Megjelent:

MK 2015/42. (III. 30.)

Hatályos:

2015. 03. 31.

 

Jogszabály:

10/2015. (III. 30.) BM rendelet

az elektronikus távfelügyeleti eszköz működését biztosító rendszer létesítésének és üzemeltetésének, az elektronikus távfelügyeleti eszköz alkalmazásának, továbbá a büntetés-végrehajtási szervezet, valamint a rendőri szerv ezzel kapcsolatos feladatának részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2015/42. (III. 30.)

Hatályos:

2015. 04. 01.

 

Jogszabály:

16/2015. (III. 30.) EMMI rendelet

egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/42. (III. 30.)

Hatályos:

2015. 03. 31., 2015. 04. 29., 2015. 09. 01.

 

Jogszabály:

17/2015. (III. 30.) EMMI rendelet

az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/42. (III. 30.)

Hatályos:

2015. 04. 02.

 

Jogszabály:

12/2015. (III. 30.) FM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2015. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról

Megjelent:

MK 2015/42. (III. 30.)

Hatályos:

2015. 03. 31.

 

Jogszabály:

13/2015. (III. 30.) FM rendelet

az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő "Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot" fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet, valamint a méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 4/2014. (I. 27.) VM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/42. (III. 30.)

Hatályos:

2015. 03. 31.

 

Jogszabály:

6/2015. (III. 30.) IM rendelet

az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/42. (III. 30.)

Hatályos:

2015. 03. 31., 2015. 04. 01.

 

Jogszabály:

8/2015. (III. 30.) NGM rendelet

a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet, valamint a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/42. (III. 30.)

Hatályos:

2015. 03. 31.

 

Jogszabály:

1186/2015. (III. 30.) Korm. határozat

a 2007-2013 közötti programozási időszak operatív programjai eredményes zárásával összefüggő 2015. évi feladatokra vonatkozó cselekvési tervről és a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2014. évi munkatervéről szóló 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat módosításáról szóló 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/42. (III. 30.)

 

 

Jogszabály:

1187/2015. (III. 30.) Korm. határozat

a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2. prioritás egyes egészségügyi projektjei közbeszerzési eljárásainak megindításához való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/42. (III. 30.)

 

 

Jogszabály:

1188/2015. (III. 30.) Korm. határozat

a TIOP-3.4.1.A-11/1-2012-0003 azonosító számú projekt közbeszerzési eljárásának megindításához való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/42. (III. 30.)

 

 

Jogszabály:

1189/2015. (III. 30.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program keretében európai uniós forrásból megvalósítandó egyes projektekkel összefüggésben érintett közbeszerzési eljárások megindításához való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/42. (III. 30.)

 

 

Jogszabály:

28/2015. (III. 30.) ME határozat

az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatójának felmentéséről

Megjelent:

MK 2015/42. (III. 30.)

 

 

Jogszabály:

46/2015. (III. 30.) NVB határozat

aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítéséről

Megjelent:

MK 2015/42. (III. 30.)

 

 

Jogszabály:

47/2015. (III. 30.) NVB határozat

aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítéséről

Megjelent:

MK 2015/42. (III. 30.)

 

 

Jogszabály:

70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/43. (III. 30.)

Hatályos:

2015. 04. 01., 2015. 09. 01.

 

Jogszabály:

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Megjelent:

MK 2015/43. (III. 30.)

Hatályos:

2015. 04. 01.

 

Jogszabály:

72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított beruházásokról szóló kormányrendeleteknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok integrációjával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2015/43. (III. 30.)

Hatályos:

2015. 04. 01.

 

Jogszabály:

73/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról

Megjelent:

MK 2015/43. (III. 30.)

Hatályos:

2015. 04. 01.

 

Jogszabály:

74/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról

Megjelent:

MK 2015/43. (III. 30.)

Hatályos:

2015. 04. 01.

 

Jogszabály:

75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

a Debrecenben megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Megjelent:

MK 2015/43. (III. 30.)

Hatályos:

2015. 04. 01.

 

Jogszabály:

1190/2015. (III. 30.) Korm. határozat

az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi fellépéshez történő magyar hozzájárulás előkészítéséről

Megjelent:

MK 2015/43. (III. 30.)

Hatályos:

2015. 03. 31.

 

Jogszabály:

1191/2015. (III. 30.) Korm. határozat

a Debrecen megyei jogú város külterületén fekvő, egyes ipari-gazdasági övezetbe tartozó földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2015/43. (III. 30.)

Hatályos:

2015. 04. 01.

 

Jogszabály:

76/2015. (III. 31.) Korm. rendelet

a Turisztikai Világszervezet Alapszabálya és módosításai kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2015/44. (III. 31.)

Hatályos:

2015. 04. 01. - kivétellel.

 

Jogszabály:

77/2015. (III. 31.) Korm. rendelet

Magyarország Kormánya és az Európai Űrügynökség között Magyarország csatlakozásáról az Európai Űrügynökséget létrehozó Alapokmányhoz és az erre vonatkozó szerződési feltételekről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2015/44. (III. 31.)

Hatályos:

2015. 04. 01. - kivétellel.

 

Jogszabály:

78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról

Megjelent:

MK 2015/44. (III. 31.)

Hatályos:

2015. 05. 01.

 

Jogszabály:

79/2015. (III. 31.) Korm. rendelet

a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/44. (III. 31.)

Hatályos:

2015. 06. 30., 2015. 07. 01.

 

Jogszabály:

80/2015. (III. 31.) Korm. rendelet

a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/44. (III. 31.)

Hatályos:

2015. 04. 03.

 

Jogszabály:

81/2015. (III. 31.) Korm. rendelet

a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjról szóló 54/1994. (IV. 13.) Korm. rendelet, valamint a Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/44. (III. 31.)

Hatályos:

2015. 04. 01., 2015. 04. 16.

 

Jogszabály:

82/2015. (III. 31.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/44. (III. 31.)

Hatályos:

2015. 04. 01.

 

Jogszabály:

83/2015. (III. 31.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a köztársasági elnök személyvédelmének ellátásával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2015/44. (III. 31.)

Hatályos:

2015. 04. 01.

 

Jogszabály:

18/2015. (III. 31.) MvM rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalok területi integrációjával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/44. (III. 31.)

Hatályos:

2015. 04. 01., 2015. 09. 01.

 

Jogszabály:

11/2015. (III. 31.) BM rendelet

a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításához kapcsolódó intézkedésekkel összefüggésben egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/44. (III. 31.)

Hatályos:

2015. 04. 01.

 

Jogszabály:

12/2015. (III. 31.) BM rendelet

egyes miniszteri rendeleteknek a köztársasági elnök személyvédelmének ellátásával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2015/44. (III. 31.)

Hatályos:

2015. 04. 01.

 

Jogszabály:

12/2015. (III. 31.) NFM rendelet

egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/44. (III. 31.)

Hatályos:

2015. 04. 01.

 

Jogszabály:

13/2015. (III. 31.) NFM rendelet

a földgáz biztonsági készlet mértékéről

Megjelent:

MK 2015/44. (III. 31.)

Hatályos:

2015. 07. 01.

 

Jogszabály:

1192/2015. (III. 31.) Korm. határozat

a 2015. évi Milánói Világkiállításon való magyar részvétellel kapcsolatos összkormányzati feladatok végrehajtása koordinációjának ellátásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2015/44. (III. 31.)

Hatályos:

2015. 04. 01.

 

Jogszabály:

1193/2015. (III. 31.) Korm. határozat

a Mobilitási Bizottság létrehozásáról

Megjelent:

MK 2015/44. (III. 31.)

Hatályos:

2015. 04. 15.

 

Jogszabály:

1194/2015. (III. 31.) Korm. határozat

a Nemzetbiztonsági Kabinetről szóló 1308/2011. (IX. 6.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/44. (III. 31.)

Hatályos:

2015. 04. 01.

 

Jogszabály:

1195/2015. (III. 31.) Korm. határozat

a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításához kapcsolódó újabb intézkedésekről szóló 1744/2014. (XII. 15.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/44. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

1196/2015. (III. 31.) Korm. határozat

a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram hatásfokának növeléséről és az egységes magyar felsőoktatási mobilitási ösztöndíj-politika kialakításáról, valamint a Tempus Közalapítvány alapító okiratának módosításáról

Megjelent:

MK 2015/44. (III. 31.)

Hatályos:

2015. 04. 01.

 

Jogszabály:

1197/2015. (III. 31.) Korm. határozat

a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram 2015. szeptember 1.-2015. december 31. közötti időszakban történő lebonyolításához szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2015/44. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

1198/2015. (III. 31.) Korm. határozat

az EU utazási költségtérítések fejezeti kezelésű előirányzat címrendi besorolásának módosításáról

Megjelent:

MK 2015/44. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

1199/2015. (III. 31.) Korm. határozat

a fővárosi projektek támogathatóságáról a 2014-2020-as európai uniós programozási időszakban

Megjelent:

MK 2015/44. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

29/2015. (III. 31.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2015/44. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

13/2015. (III. 31.) BM rendelet

a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

Megjelent:

MK 2015/45. (III. 31.)

Hatályos:

2015. 04. 01.

 

Jogszabály:

18/2015. (III. 31.) EMMI rendelet

a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről szóló 15/2015. (III. 13.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/45. (III. 31.)

Hatályos:

2015. 03. 31. 20 órától.

 

Jogszabály:

14/2015. (III. 31.) FM rendelet

a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

Megjelent:

MK 2015/45. (III. 31.)

Hatályos:

2015. 04. 01.

 

Jogszabály:

15/2015. (III. 31.) FM rendelet

a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségeknek a fővárosi és megyei kormányhivatalokba történő integrációjával összefüggő egyes környezetvédelmi és természetvédelmi tárgyú rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/45. (III. 31.)

Hatályos:

2015. 04. 01.

 

Jogszabály:

9/2015. (III. 31.) NGM rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalok integrációjával összefüggésben a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/45. (III. 31.)

Hatályos:

2015. 04. 01.

 

Jogszabály:

14/2015. (III. 31.) NFM rendelet

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 14/1996. (III. 5.) IKM rendelet és a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/45. (III. 31.)

Hatályos:

2015. 04. 01.

 

Jogszabály:

15/2015. (III. 31.) NFM rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalok külső és belső integrációjával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/45. (III. 31.)

Hatályos:

2015. 04. 01.

 

Jogszabály:

1001/2015. (III. 31.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1003/2012. (III. 9.) AB Tü. határozatának módosításáról

Megjelent:

MK 2015/45. (III. 31.)

Hatályos:

2015. 04. 01.