Jogszabálykereső

A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Változásmutató

Új jogszabályok

2016. VII. 28.

Jogszabály:

224/2016. (VII. 28.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/112. (VII. 28.)

Hatályos:

2016. 08. 02.

 

Jogszabály:

4/2016. (VII. 28.) NMHH rendelet

az informatikai és elektronikus hírközlési, továbbá a postai ágazat ügyeleti rendszeréről, valamint a szolgáltatók bejelentési és kapcsolattartási kötelezettségeiről

Megjelent:

MK 2016/112. (VII. 28.)

Hatályos:

2016. 08. 27., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

22/2016. (VII. 28.) MvM rendelet

az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/112. (VII. 28.)

Hatályos:

2016. 08. 01.

 

Jogszabály:

54/2016. (VII. 28.) FM rendelet

az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2016. évi finanszírozásának szabályairól

Megjelent:

MK 2016/112. (VII. 28.)

Hatályos:

2016. 07. 31., 2017. 03. 01.

 

Jogszabály:

29/2016. (VII. 28.) NFM rendelet

a felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező személyek kötelező szakmai továbbképzésének szabályairól

Megjelent:

MK 2016/112. (VII. 28.)

Hatályos:

2016. 07. 31.

 

Jogszabály:

30/2016. (VII. 28.) NFM rendelet

az Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről

Megjelent:

MK 2016/112. (VII. 28.)

Hatályos:

2016. 07. 29.

 

Jogszabály:

31/2016. (VII. 28.) NFM rendelet

az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 77/2012. (XII. 22.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/112. (VII. 28.)

Hatályos:

2016. 08. 05.

 

Jogszabály:

32/2016. (VII. 28.) NFM rendelet

az interfészek bejelentéséről, műszaki leírásának tartalmi követelményeiről és az azokhoz való hozzáférés előírásáról szóló 9/2004. (IV. 22.) IHM rendelet és az informatikai és elektronikus hírközlési, továbbá a postai ágazat ügyeleti rendszerének létrehozásáról, működtetéséről, hatásköréről, valamint a kijelölt szolgáltatók bejelentési és kapcsolattartási kötelezettségeiről szóló 27/2004. (X. 6.) IHM rendelet hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2016/112. (VII. 28.)

Hatályos:

2016. 08. 27., 2016. 10. 01.

 

Jogszabály:

1403/2016. (VII. 28.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím 2016. évi előirányzatáról történő átcsoportosításról, valamint a népegészségügyi szempontú megújult törzskarton rendszerének kidolgozásáról

Megjelent:

MK 2016/112. (VII. 28.)

 

 

2016. VII. 22.

Jogszabály:

216/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet

a közös jogkezelő szervezetek és a független jogkezelő szervezetek működésének és a jogkezeléssel kapcsolatos eljárások részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2016/110. (VII. 22.)

Hatályos:

2016. 08. 22.

 

Jogszabály:

217/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet

az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/110. (VII. 22.)

Hatályos:

2016. 07. 23., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

218/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet

az engedélyezett járműtípusokkal, a jóváhagyásra kötelezett alkatrészekkel, tartozékokkal és önálló műszaki egységekkel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárás szabályairól

Megjelent:

MK 2016/110. (VII. 22.)

Hatályos:

2016. 08. 06.

 

Jogszabály:

219/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet

a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet, valamint a polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/110. (VII. 22.)

Hatályos:

2016. 08. 06., 2016. 09. 18.

 

Jogszabály:

220/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet

a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/110. (VII. 22.)

Hatályos:

2016. 07. 30.

 

Jogszabály:

221/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet

a Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről szóló 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/110. (VII. 22.)

Hatályos:

2016. 08. 06. - kivétellel.

 

Jogszabály:

222/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakra az Európai Területi Együttműködési Programokból rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 44/2016. (III. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/110. (VII. 22.)

Hatályos:

2016. 07. 23.

 

Jogszabály:

223/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról szóló 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/110. (VII. 22.)

Hatályos:

2016. 07. 23.

 

Jogszabály:

17/2016. (VII. 22.) EMMI rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet és a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/110. (VII. 22.)

Hatályos:

2016. 08. 01.

 

Jogszabály:

13/2016. (VII. 22.) HM rendelet

a szolgálati fegyver Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál történő rendszeresítésének, viselésének rendjéről és használatának részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2016/110. (VII. 22.)

Hatályos:

2016. 07. 30.

 

Jogszabály:

25/2016. (VII. 22.) NFM rendelet

az egyes jóváhagyásra kötelezett közúti járművekkel, alkatrészekkel, tartozékokkal kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról

Megjelent:

MK 2016/110. (VII. 22.)

Hatályos:

2016. 08. 06.

 

Jogszabály:

26/2016. (VII. 22.) NFM rendelet

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/110. (VII. 22.)

Hatályos:

2016. 08. 06.

 

Jogszabály:

27/2016. (VII. 22.) NFM rendelet

a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/110. (VII. 22.)

Hatályos:

2016. 08. 06.

 

Jogszabály:

4/2016. (VII. 22.) KKM rendelet

a tartós külszolgálatot teljesítő kormányzati szolgálati jogviszonyban állók és a munkavállalók alapellátmányának, valamint a munkavállalók ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegéről és azok kifizetéséről szóló 3/2012. (IX. 4.) KüM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/111. (VII. 22.)

Hatályos:

2016. 07. 23.

 

Jogszabály:

28/2016. (VII. 22.) NFM rendelet

az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/111. (VII. 22.)

Hatályos:

2016. 07. 23.

 

Jogszabály:

1401/2016. (VII. 22.) Korm. határozat

az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2015. évi költségvetési maradványának felhasználásáról

Megjelent:

MK 2016/111. (VII. 22.)

 

 

Jogszabály:

1402/2016. (VII. 22.) Korm. határozat

a Miniszterelnökség költségvetési fejezet címrendjének módosításáról

Megjelent:

MK 2016/111. (VII. 22.)

 

 

2016. VII. 21.

Jogszabály:

201/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet

a távhűtési szolgáltatásról

Megjelent:

MK 2016/108. (VII. 21.)

Hatályos:

2016. 07. 29.

 

Jogszabály:

202/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet

egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/108. (VII. 21.)

Hatályos:

2016. 07. 29., 2016. 09. 01., 2016. 10. 01.

 

Jogszabály:

203/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet

az őstermelői nyilvántartással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/108. (VII. 21.)

Hatályos:

2016. 07. 22.

 

Jogszabály:

204/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet

az egészségügyi alapellátást és szakellátást érintő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/108. (VII. 21.)

Hatályos:

2016. 07. 22., 2016. 09. 01., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

205/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/108. (VII. 21.)

Hatályos:

2016. 08. 01., 2016. 08. 10.

 

Jogszabály:

206/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2016/108. (VII. 21.)

Hatályos:

2016. 08. 01.

 

Jogszabály:

207/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet

a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/108. (VII. 21.)

Hatályos:

2016. 07. 25.

 

Jogszabály:

208/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet

a Magyar Olimpiai Bizottság által kiemelt sportágak sportlétesítmény-fejlesztésének megvalósításával kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról

Megjelent:

MK 2016/108. (VII. 21.)

Hatályos:

2016. 07. 22.

 

Jogszabály:

209/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet

a Szociálpolitikai Tanács összetételéről, szervezetéről és működéséről szóló 129/2005. (VII. 1.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2016/108. (VII. 21.)

Hatályos:

2016. 07. 22.

 

Jogszabály:

210/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet

a Budavári Palota területén, valamint a De la Motte-palotát érintően a Nemzeti Hauszmann-terv keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2016/108. (VII. 21.)

Hatályos:

2016. 07. 22.

 

Jogszabály:

211/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet

a Betegápoló Irgalmasrend épületeinek felújítását célzó beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2016/108. (VII. 21.)

Hatályos:

2016. 07. 22.

 

Jogszabály:

212/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet

a Robert Bosch Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2016/108. (VII. 21.)

Hatályos:

2016. 07. 22.

 

Jogszabály:

213/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet

a Xellia Gyógyszervegyészeti Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2016/108. (VII. 21.)

Hatályos:

2016. 07. 22.

 

Jogszabály:

214/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet

az AlcoWorld Zártkörűen Működő Részvénytársaság Fényeslitke külterületén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2016/108. (VII. 21.)

Hatályos:

2016. 07. 22.

 

Jogszabály:

21/2016. (VII. 21.) MvM rendelet

a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén tartós külszolgálatot teljesítő diplomaták és szakdiplomaták alapellátmányának összegéről és azok kifizetéséről szóló 2/2015. (I. 14.) MvM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/108. (VII. 21.)

Hatályos:

2016. 07. 22., 2016. 08. 01.

 

Jogszabály:

51/2016. (VII. 21.) FM rendelet

az egyes agrártámogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/108. (VII. 21.)

Hatályos:

2016. 07. 22.

 

Jogszabály:

52/2016. (VII. 21.) FM rendelet

a zöldség-gyümölcs termelői szerveződéseket szabályozó, egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/108. (VII. 21.)

Hatályos:

2016. 07. 22.

 

Jogszabály:

53/2016. (VII. 21.) FM rendelet

a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról

Megjelent:

MK 2016/108. (VII. 21.)

Hatályos:

2016. 07. 22.

 

Jogszabály:

1373/2016. (VII. 21.) Korm. határozat

"Életmentő Emlékérem" adományozásáról

Megjelent:

MK 2016/108. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1374/2016. (VII. 21.) Korm. határozat

az ENSZ Emberi Jogi Tanács Egyetemes Időszakos Felülvizsgálati Eljárása (UPR) keretében Magyarország 2. felülvizsgálata során tett ajánlásokról

Megjelent:

MK 2016/108. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1375/2016. (VII. 21.) Korm. határozat

az európai uniós támogatások kifizetésének felgyorsításához szükséges, a közszféra szervezetek esetén alkalmazandó egyszerűsített költségigazolási rend előkészítéséről és bevezetéséről

Megjelent:

MK 2016/108. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1376/2016. (VII. 21.) Korm. határozat

a T.E.S.I. 2020 - Testnevelés az Egészségfejlesztésben Stratégiai Intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/108. (VII. 21.)

Hatályos:

2016. 07. 22.

 

Jogszabály:

1377/2016. (VII. 21.) Korm. határozat

a Nemzeti Sportinformációs Rendszer továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

MK 2016/108. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1378/2016. (VII. 21.) Korm. határozat

a 2016. évi budapesti IRONMAN 70.3 nemzetközi triatlonverseny, a 2016. évi Magyar Triatlon Szövetség kiemelt nemzetközi triatlonversenyei, a 2017. évi ITU Világkonferencia és a 2016. évi Tour de Hongrie nemzetközi országúti kerékpáros körverseny megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/108. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1379/2016. (VII. 21.) Korm. határozat

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban állami beruházás második ütemének előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/108. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1380/2016. (VII. 21.) Korm. határozat

a bogotái nagykövetség újranyitásához kapcsolódó feladatokról

Megjelent:

MK 2016/108. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1381/2016. (VII. 21.) Korm. határozat

a limai nagykövetség újranyitásához kapcsolódó feladatokról

Megjelent:

MK 2016/108. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1382/2016. (VII. 21.) Korm. határozat

a fővárosi Palotanegyed kulturális célú fejlesztésének előkészítéséről

Megjelent:

MK 2016/108. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1383/2016. (VII. 21.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím 2016. évi előirányzatáról történő átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2016/108. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1384/2016. (VII. 21.) Korm. határozat

a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2016/108. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1385/2016. (VII. 21.) Korm. határozat

a Külgazdasági és Külügyminisztérium költségvetési fejezet Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzata részére többlettámogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2016/108. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1386/2016. (VII. 21.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2016. májusi második ütemű előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2016/108. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1387/2016. (VII. 21.) Korm. határozat

az Országos Széchényi Könyvtár fejlesztésével összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2016/108. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1388/2016. (VII. 21.) Korm. határozat

a Szomor Biogazdaság mintagazdaságként való kijelöléséről

Megjelent:

MK 2016/108. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1389/2016. (VII. 21.) Korm. határozat

a Fényeslitke-Komoró intermodális közforgalmú ipari-logisztikai területen tervezett beruházás kapcsán szükséges egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/108. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1390/2016. (VII. 21.) Korm. határozat

egyes szerzetesrendi fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/108. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1391/2016. (VII. 21.) Korm. határozat

Tiszabő és Tiszabura települések helyzetének rendezéséről

Megjelent:

MK 2016/108. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1392/2016. (VII. 21.) Korm. határozat

a Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány felsőoktatási tevékenységének támogatásáról

Megjelent:

MK 2016/108. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1393/2016. (VII. 21.) Korm. határozat

az Európai Városok Tudáshálózata Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulásban való részvétel megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2016/108. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1394/2016. (VII. 21.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2016/108. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1395/2016. (VII. 21.) Korm. határozat

a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet támogatásáról

Megjelent:

MK 2016/108. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1396/2016. (VII. 21.) Korm. határozat

a kazincbarcikai Don Bosco Sportközpont befejezéséhez szükséges támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2016/108. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1397/2016. (VII. 21.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya között a diplomata, szolgálati és különleges útlevelekkel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2016/108. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

1398/2016. (VII. 21.) Korm. határozat

a Grand Tokaj Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kapcsolatos egyes feladatokról

Megjelent:

MK 2016/108. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

215/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/109. (VII. 21.)

Hatályos:

2016. 07. 22.

 

Jogszabály:

1399/2016. (VII. 21.) Korm. határozat

a Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat módosításáról és a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottságról szóló 1013/2016. (I. 20.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2016/109. (VII. 21.)

Hatályos:

2016. 07. 22.

 

Jogszabály:

1400/2016. (VII. 21.) Korm. határozat

az IMIR 2014-2020 informatikai rendszer finanszírozásához szükséges intézkedésekről és a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

Megjelent:

MK 2016/109. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

78/2016. (VII. 21.) ME határozat

állami felsőoktatási intézmények kancellárjai megbízásának visszavonásáról

Megjelent:

MK 2016/109. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

79/2016. (VII. 21.) ME határozat

a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagja és elnöke megbízatása megszűnésének megállapításáról, valamint új tagok megbízásáról és új elnök kinevezéséről

Megjelent:

MK 2016/109. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

80/2016. (VII. 21.) ME határozat

főiskolai rektorok megbízásáról

Megjelent:

MK 2016/109. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

81/2016. (VII. 21.) ME határozat

állami felsőoktatási intézmény kancellárja megbízásának visszavonásáról, valamint állami felsőoktatási intézmények kancellárjainak megbízásáról

Megjelent:

MK 2016/109. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

19/2016. (VII. 21.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/31. (VII. 21.)

Hatályos:

2016. 07. 22.

 

Jogszabály:

20/2016. (VII. 21.) MvM utasítás

a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/31. (VII. 21.)

Hatályos:

2016. 07. 22.

 

Jogszabály:

6/2016. (VII. 21.) MK utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/31. (VII. 21.)

Hatályos:

2016. 07. 22.

 

Jogszabály:

34/2016. (VII. 21.) EMMI utasítás

az Oktatási Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 60/2015. (XII. 29.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/31. (VII. 21.)

Hatályos:

2016. 07. 22.

 

Jogszabály:

38/2016. (VII. 21.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium központi hivatalai és a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó egyes szervezetek racionalizálásával összefüggő feladatokról és egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/31. (VII. 21.)

Hatályos:

2016. 07. 22., 2016. 09. 01.

 

Jogszabály:

39/2016. (VII. 21.) HM utasítás

a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása és a Honvédelmi Minisztérium tagsági joggyakorlása alá tartozó közhasznú nonprofit gazdasági társaságok támogatásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/31. (VII. 21.)

Hatályos:

2016. 07. 22.

 

Jogszabály:

16/2016. (VII. 21.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium Egyedi Iratkezelési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/31. (VII. 21.)

Hatályos:

2016. 07. 22.

 

Jogszabály:

14/2016. (VII. 21.) NFM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/31. (VII. 21.)

Hatályos:

2016. 07. 22.

 

Jogszabály:

16/2016. (VII. 21.) ORFK utasítás

a gyermek- és ifjúságvédelmi programok egységes végrehajtásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/31. (VII. 21.)

Hatályos:

2016. 07. 22.

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/31. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2016. augusztus 1-je és augusztus 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/31. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Közlekedési Hatóság hirdetménye

felügyeleti igazolvány érvénytelenségéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/31. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

Új Magyarország Párt

2015. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/31. (VII. 21.)

 

 

Jogszabály:

21/2016. (VII. 21.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/32. (VII. 21.)

Hatályos:

2016. 07. 31.

 

2016. VII. 20.

Jogszabály:

200/2016. (VII. 20.) Korm. rendelet

a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/107. (VII. 20.)

Hatályos:

2016. 07. 21.

 

Jogszabály:

30/2016. (VII. 20.) BM rendelet

a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/107. (VII. 20.)

Hatályos:

2016. 07. 21.

 

Jogszabály:

31/2016. (VII. 20.) BM rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/107. (VII. 20.)

Hatályos:

2016. 07. 28.

 

Jogszabály:

32/2016. (VII. 20.) BM rendelet

a fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/107. (VII. 20.)

Hatályos:

2016. 08. 20.

 

Jogszabály:

49/2016. (VII. 20.) FM rendelet

a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának az egyes földrajzi jelzés nélküli borászati termékek nyomon követhetőségének javításához kapcsolódó ellenőrzésről és fizetendő ellenőrzési díjról szóló piacszervezési intézkedésének kiterjesztéséről szóló 30/2014. (XII. 5.) FM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/107. (VII. 20.)

Hatályos:

2016. 07. 21.

 

Jogszabály:

50/2016. (VII. 20.) FM rendelet

a benzin tárolásából, elosztásából és töltőállomáson a gépjármű feltöltéséből származó illékony szerves vegyület (VOC) csökkentéséről szóló 118/2011. (XII. 15.) VM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/107. (VII. 20.)

Hatályos:

2016. 07. 28.

 

Jogszabály:

260/2016. (VII. 20.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2016/107. (VII. 20.)

 

 

Jogszabály:

261/2016. (VII. 20.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2016/107. (VII. 20.)

 

 

Jogszabály:

262/2016. (VII. 20.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2016/107. (VII. 20.)

 

 

Jogszabály:

263/2016. (VII. 20.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2016/107. (VII. 20.)

 

 

Jogszabály:

264/2016. (VII. 20.) KE határozat

vezérőrnagy szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2016/107. (VII. 20.)

 

 

Jogszabály:

265/2016. (VII. 20.) KE határozat

dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2016/107. (VII. 20.)

 

 

Jogszabály:

266/2016. (VII. 20.) KE határozat

határozott időre szóló dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/107. (VII. 20.)

 

 

Jogszabály:

267/2016. (VII. 20.) KE határozat

a 384/2013. (IX. 5.) KE határozat módosításáról és dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/107. (VII. 20.)

 

 

Jogszabály:

1372/2016. (VII. 20.) Korm. határozat

egyes kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítésének forrásigényéről

Megjelent:

MK 2016/107. (VII. 20.)

 

 

2016. VII. 18.

Jogszabály:

16/2016. (VII. 18.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló 47/2014. (X. 29.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/106. (VII. 18.)

Hatályos:

2016. 08. 02.

 

Jogszabály:

48/2016. (VII. 18.) FM rendelet

a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/106. (VII. 18.)

Hatályos:

2016. 07. 21.

 

Jogszabály:

23/2016. (VII. 18.) NFM rendelet

az egyes vasúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/106. (VII. 18.)

Hatályos:

2016. 08. 02., 2016. 08. 18.

 

Jogszabály:

24/2016. (VII. 18.) NFM rendelet

a vasúti járművek karbantartását, javítását és időszakos vizsgálatát végző műhelyekről

Megjelent:

MK 2016/106. (VII. 18.)

Hatályos:

2016. 08. 02.

 

Jogszabály:

13/2016. (VII. 18.) AB határozat

az Alaptörvény VI. cikk (1) bekezdését sértő mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról és alkotmányjogi panasz elutasításáról

Megjelent:

MK 2016/106. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

14/2016. (VII. 18.) AB határozat

a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 20.Kpk.45041/2014/3. számú végzése, valamint a Budapesti Rendőr-főkapitányság 01000/2033-2/2014.ált. számú közigazgatási határozata alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint a gyülekezésről szóló 1989. évi III. törvénnyel kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról

Megjelent:

MK 2016/106. (VII. 18.)

 

 

2016. VII. 15.

Jogszabály:

199/2016. (VII. 15.) Korm. rendelet

az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/105. (VII. 15.)

Hatályos:

2016. 07. 16.

 

Jogszabály:

27/2016. (VII. 15.) BM rendelet

a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról

Megjelent:

MK 2016/105. (VII. 15.)

Hatályos:

2016. 07. 17.

 

Jogszabály:

28/2016. (VII. 15.) BM rendelet

a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ és az utasadat szolgáltatója közötti kapcsolattartás, valamint az adatátadás módjának szabályozásáról

Megjelent:

MK 2016/105. (VII. 15.)

Hatályos:

2016. 07. 17.

 

Jogszabály:

29/2016. (VII. 15.) BM rendelet

egyes miniszteri rendeleteknek a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosításával összefüggésben szükséges módosításáról

Megjelent:

MK 2016/105. (VII. 15.)

Hatályos:

2016. 07. 17.

 

Jogszabály:

15/2016. (VII. 15.) EMMI rendelet

a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet és a finanszírozási eljárásrendekről szóló 31/2010. (V. 13.) EüM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/105. (VII. 15.)

Hatályos:

2016. 08. 01.

 

Jogszabály:

47/2016. (VII. 15.) FM rendelet

a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet és a zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/105. (VII. 15.)

Hatályos:

2016. 07. 18., 2017. 01. 01., 2017. 04. 01.

 

Jogszabály:

22/2016. (VII. 15.) NFM rendelet

az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 77/2012. (XII. 22.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/105. (VII. 15.)

Hatályos:

2016. 07. 16.

 

Jogszabály:

247/2016. (VII. 15.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2016/105. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

248/2016. (VII. 15.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2016/105. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

249/2016. (VII. 15.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2016/105. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

250/2016. (VII. 15.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2016/105. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

251/2016. (VII. 15.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2016/105. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

252/2016. (VII. 15.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2016/105. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

253/2016. (VII. 15.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2016/105. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

254/2016. (VII. 15.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2016/105. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

255/2016. (VII. 15.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/105. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

256/2016. (VII. 15.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/105. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

257/2016. (VII. 15.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/105. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

258/2016. (VII. 15.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/105. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

259/2016. (VII. 15.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/105. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozat

Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások összehangolásáról és azok 2022-ig történő megvalósításáról

Megjelent:

MK 2016/105. (VII. 15.)

Hatályos:

2016. 07. 16.

 

Jogszabály:

77/2016. (VII. 15.) ME határozat

az ENSZ XIV. Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciáján történő részvételről

Megjelent:

MK 2016/105. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

12/2016. (VII. 15.) BM utasítás

a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ hivatásos szolgálati beosztásairól és a betöltésükhöz szükséges követelményekről, valamint az idegennyelv-tudási pótlék és az egyéb pótlékok szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/30. (VII. 15.)

Hatályos:

2016. 07. 17.

 

Jogszabály:

13/2016. (VII. 15.) BM utasítás

a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ hivatásos állományát érintő egyes személyügyi igazgatási kérdésekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/30. (VII. 15.)

Hatályos:

2016. 07. 17., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

14/2016. (VII. 15.) BM utasítás

a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ létrehozásával összefüggésben egyes miniszteri utasítások módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/30. (VII. 15.)

Hatályos:

2016. 07. 17.

 

Jogszabály:

15/2016. (VII. 15.) BM utasítás

a mobil telekommunikációs eszközökkel történő ellátás rendjéről, valamint a szolgáltatások igénybevételének szabályairól szóló 27/2012. (VI. 25.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/30. (VII. 15.)

Hatályos:

2016. 07. 18.

 

Jogszabály:

32/2016. (VII. 15.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/30. (VII. 15.)

Hatályos:

2016. 07. 16.

 

Jogszabály:

33/2016. (VII. 15.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezésének visszavonásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/30. (VII. 15.)

Hatályos:

2016. 07. 16.

 

Jogszabály:

33/2016. (VII. 15.) HM utasítás

a Magyar-Orosz Kormányközi Hadisírgondozó Vegyes Bizottság Magyar Tagozata tagjainak kijelöléséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/30. (VII. 15.)

Hatályos:

2016. 07. 16.

 

Jogszabály:

34/2016. (VII. 15.) HM utasítás

az egyes beosztásokban megállapítható munkaerő-piaci pótlékról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/30. (VII. 15.)

Hatályos:

2016. 07. 16.

 

Jogszabály:

35/2016. (VII. 15.) HM utasítás

a polgári felsőoktatási intézmények és szakképző iskolák hallgatóival köthető ösztöndíjszerződésről, valamint az ösztöndíj folyósításának rendjéről szóló 38/2014. (V. 30.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/30. (VII. 15.)

Hatályos:

2016. 07. 16.

 

Jogszabály:

36/2016. (VII. 15.) HM utasítás

a ruházati illetménynorma 2016. évi összegeinek megállapításáról szóló 22/2016. (V. 20.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/30. (VII. 15.)

Hatályos:

2016. 07. 16.

 

Jogszabály:

37/2016. (VII. 15.) HM utasítás

a Magyar Honvédség külföldi képviseletei költségvetési gazdálkodásáról szóló 61/2012. (VIII. 31.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/30. (VII. 15.)

Hatályos:

2016. 07. 16.

 

Jogszabály:

15/2016. (VII. 15.) KKM utasítás

a belföldi hivatalos kiküldetés rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/30. (VII. 15.)

Hatályos:

2016. 07. 30.

 

Jogszabály:

7/2016. (VII. 15.) OBH utasítás

az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló szabályzatról szóló 7/2013. (VII. 22.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/30. (VII. 15.)

Hatályos:

2016. 07. 16.

 

Jogszabály:

15/2016. (VII. 15.) ORFK utasítás

a gazdasági szakterületet érintő egyes ORFK utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/30. (VII. 15.)

Hatályos:

2016. 07. 16.

 

Jogszabály:

8/2016. (VII. 15.) SZTNH utasítás

a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Egyedi Iratkezelési Szabályzatának kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/30. (VII. 15.)

Hatályos:

2016. 07. 16.

 

Jogszabály:

9/2016. (VII. 15.) SZTNH utasítás

a Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/30. (VII. 15.)

Hatályos:

2016. 07. 16.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2016/30. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/30. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

NGM közlemény

a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés 26. pontja szerinti foglalkozások meghatározásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/30. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

NFM közlemény

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/30. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/30. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

Balatonfűzfő város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/30. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/30. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/30. (VII. 15.)

 

 

Jogszabály:

Érvénytelenítés

a Hivatalos Értesítő 2016/30. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/30. (VII. 15.)

 

 

2016. VII. 13.

Jogszabály:

183/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet

a kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között létrejött Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtásáról szóló Keretmegállapodás módosításáról szóló, levélváltással létrejött egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2016/104. (VII. 13.)

Hatályos:

2016. 07. 14. - kivétellel.

 

Jogszabály:

184/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet

az atomenergiáról szóló törvény hatálya alá tartozó építményekkel, létesítményekkel kapcsolatos műszaki szakértői, tervezői, műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői tevékenység szerinti szakmagyakorlásra való alkalmasság igazolásának és nyilvántartásba vételének részletes szabályairól, továbbá a nyilvántartás adattartalmára vonatkozó szabályokról

Megjelent:

MK 2016/104. (VII. 13.)

Hatályos:

2016. 08. 01.

 

Jogszabály:

185/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet

a titkosított kommunikációt biztosító alkalmazásszolgáltatók és a titkos információgyűjtésre feljogosított szervezetek együttműködésének rendjéről

Megjelent:

MK 2016/104. (VII. 13.)

Hatályos:

2016. 07. 17.

 

Jogszabály:

186/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a terrorizmus elleni fellépéssel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2016/104. (VII. 13.)

Hatályos:

2016. 07. 17.

 

Jogszabály:

187/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a belső kontrollrendszer és az integritásirányítási rendszer fejlesztésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2016/104. (VII. 13.)

Hatályos:

2016. 10. 01., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

188/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet

a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/104. (VII. 13.)

Hatályos:

2016. 07. 17.

 

Jogszabály:

189/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/104. (VII. 13.)

Hatályos:

2016. 07. 14., 2016. 08. 12.

 

Jogszabály:

190/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet

a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/104. (VII. 13.)

Hatályos:

2016. 07. 14.

 

Jogszabály:

191/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet

az egyes kormányrendeleteknek a gyermekek napközbeni ellátásának átalakításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2016/104. (VII. 13.)

Hatályos:

2016. 07. 16., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

192/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/104. (VII. 13.)

Hatályos:

2016. 07. 14.

 

Jogszabály:

193/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet

egyes vasúti tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/104. (VII. 13.)

Hatályos:

2016. 07. 28.

 

Jogszabály:

194/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet

az országos vasúti mellékvonalak felsorolásáról

Megjelent:

MK 2016/104. (VII. 13.)

Hatályos:

2016. 07. 28.

 

Jogszabály:

195/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet

a térségi, az elővárosi, a városi és a helyi működési engedély alapján, valamint a kisvasút és a múzeumvasút által végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről

Megjelent:

MK 2016/104. (VII. 13.)

Hatályos:

2016. 09. 01.

 

Jogszabály:

196/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet

a hulladékról szóló törvény módosításához kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/104. (VII. 13.)

Hatályos:

2016. 07. 21., 2016. 09. 11., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

197/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet

a Millenáris területén megvalósítandó egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 395/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról, valamint a Budapest II. kerület, Margit körút 85-87. szám alatti ingatlan bontásával és közpark létrehozásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 261/2013. (VII. 10.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2016/104. (VII. 13.)

Hatályos:

2016. 07. 14.

 

Jogszabály:

198/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet

a Vasas Sport Club létesítményfejlesztési programjának megvalósítását szolgáló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/104. (VII. 13.)

Hatályos:

2016. 07. 14.

 

Jogszabály:

25/2016. (VII. 13.) MNB rendelet

a "Zsigmond aranyforintja" arany emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2016/104. (VII. 13.)

Hatályos:

2016. 07. 14.

 

Jogszabály:

26/2016. (VII. 13.) MNB rendelet

a szélfelirattal ellátott "Zsigmond aranyforintja" arany emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2016/104. (VII. 13.)

Hatályos:

2016. 07. 14.

 

Jogszabály:

27/2016. (VII. 13.) MNB rendelet

a "Zsigmond aranyforintja" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2016/104. (VII. 13.)

Hatályos:

2016. 07. 14.

 

Jogszabály:

46/2016. (VII. 13.) FM rendelet

a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet, valamint a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) FM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/104. (VII. 13.)

Hatályos:

2016. 07. 14., 2016. 07. 21., 2016. 08. 01.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5016/2016/4. határozata

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata képviselő-testületének a helyi telekadóról szóló 37/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 7. §-a és 41/2012. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése törvénysértő voltának megállapításáról

Megjelent:

MK 2016/104. (VII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1357/2016. (VII. 13.) Korm. határozat

a Nemzeti Autóbusz Beszerzési Bizottságról

Megjelent:

MK 2016/104. (VII. 13.)

Hatályos:

2016. 07. 14.

 

Jogszabály:

1358/2016. (VII. 13.) Korm. határozat

a Budapest V. kerület, Kossuth Lajos tér és környezete felújításával kapcsolatos egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/104. (VII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1359/2016. (VII. 13.) Korm. határozat

a Nemzetbiztonsági Kabinetről szóló 1308/2011. (IX. 6.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2016/104. (VII. 13.)

Hatályos:

2016. 07. 17.

 

Jogszabály:

1360/2016. (VII. 13.) Korm. határozat

a 2015. évi Milánói Világkiállításon való magyar részvétellel kapcsolatos összkormányzati feladatok végrehajtása koordinációjának ellátásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1192/2015. (III. 31.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2016/104. (VII. 13.)

Hatályos:

2016. 07. 14.

 

Jogszabály:

1361/2016. (VII. 13.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2016/104. (VII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1362/2016. (VII. 13.) Korm. határozat

a Mura nemzeti programmal összefüggő feladatokról és azok finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2016/104. (VII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1363/2016. (VII. 13.) Korm. határozat

az egyes, a regionális operatív programok keretében finanszírozott projektek el nem számolható költségeinek Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott Uniós fejlesztések fejezet terhére történő finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2016/104. (VII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1364/2016. (VII. 13.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a foglalkoztatási paktumok, a fenntartható közlekedésfejlesztés, valamint a gazdaságfejlesztést ösztönző közlekedésfejlesztés témájú felhívásokra benyújtott, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2016/104. (VII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1365/2016. (VII. 13.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2016/104. (VII. 13.)

Hatályos:

2016. 07. 14.

 

Jogszabály:

1366/2016. (VII. 13.) Korm. határozat

egyes, a TOP-1.3.1-15 azonosító jelű ("A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés" című) felhívásra benyújtott, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2016/104. (VII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1367/2016. (VII. 13.) Korm. határozat

a GINOP-2.3.2-15 azonosító számú ("Stratégiai K+F műhelyek kiválósága" című) pályázati felhívás első körös értékelési szakaszára beérkezett, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektek támogatásához való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2016/104. (VII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1368/2016. (VII. 13.) Korm. határozat

egyes, a GINOP-2.2.1-15 azonosító jelű ("Versenyképességi és kiválósági együttműködések" című) pályázati felhívás első körös értékelési szakaszára beérkezett, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2016/104. (VII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1369/2016. (VII. 13.) Korm. határozat

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2016/104. (VII. 13.)

Hatályos:

2016. 07. 14.

 

Jogszabály:

1370/2016. (VII. 13.) Korm. határozat

a 2014-2020 programozási időszak projektértékelési rendszere átalakításának alapelveiről és feladatairól szóló 1216/2016. (IV. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2016/104. (VII. 13.)

 

 

2016. VII. 12.

Jogszabály:

14/2016. (VII. 12.) EMMI rendelet

a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/103. (VII. 12.)

Hatályos:

2016. 07. 13.

 

Jogszabály:

24/2016. (VII. 12.) NGM rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál egyes munkakörökben bevezetendő közszolgálati pótlék mértékéről

Megjelent:

MK 2016/103. (VII. 12.)

Hatályos:

2016. 07. 13.

 

Jogszabály:

21/2016. (VII. 12.) NFM rendelet

a kedvtelési célú vízi járművek és a motoros vízi sporteszközök alapvető biztonsági követelményeiről

Megjelent:

MK 2016/103. (VII. 12.)

Hatályos:

2016. 08. 12.

 

Jogszabály:

1356/2016. (VII. 12.) Korm. határozat

az Európai Bizottság Horizon 2020 keretprogramjának Teaming konstrukciójában nyertes magyar vezetésű konzorciumok második pályázati fázishoz szükséges állami támogatások biztosításáról

Megjelent:

MK 2016/103. (VII. 12.)

 

 

2016. VII. 8.

Jogszabály:

23/2016. (VII. 8.) MNB rendelet

a "Szent Márton" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2016/102. (VII. 8.)

Hatályos:

2016. 07. 09.

 

Jogszabály:

24/2016. (VII. 8.) MNB rendelet

a "Szent Márton" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2016/102. (VII. 8.)

Hatályos:

2016. 07. 09.

 

Jogszabály:

13/2016. (VII. 8.) EMMI rendelet

a háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet és az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/102. (VII. 8.)

Hatályos:

2016. 07. 11.

 

Jogszabály:

239/2016. (VII. 8.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/102. (VII. 8.)

 

 

Jogszabály:

240/2016. (VII. 8.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/102. (VII. 8.)

 

 

Jogszabály:

241/2016. (VII. 8.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/102. (VII. 8.)

 

 

Jogszabály:

242/2016. (VII. 8.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/102. (VII. 8.)

 

 

Jogszabály:

243/2016. (VII. 8.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2016/102. (VII. 8.)

 

 

Jogszabály:

244/2016. (VII. 8.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2016/102. (VII. 8.)

 

 

Jogszabály:

245/2016. (VII. 8.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2016/102. (VII. 8.)

 

 

Jogszabály:

246/2016. (VII. 8.) KE határozat

rektori megbízás alóli felmentésről

Megjelent:

MK 2016/102. (VII. 8.)

 

 

2016. VII. 7.

Jogszabály:

23/2016. (VII. 7.) NGM rendelet

a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett villamossági termékek forgalmazásáról, biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről

Megjelent:

MK 2016/101. (VII. 7.)

Hatályos:

2016. 07. 15.

 

Jogszabály:

234/2016. (VII. 7.) KE határozat

államtitkári felmentésről

Megjelent:

MK 2016/101. (VII. 7.)

 

 

Jogszabály:

235/2016. (VII. 7.) KE határozat

államtitkári felmentésről

Megjelent:

MK 2016/101. (VII. 7.)

 

 

Jogszabály:

236/2016. (VII. 7.) KE határozat

határozott időre szóló dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/101. (VII. 7.)

 

 

Jogszabály:

237/2016. (VII. 7.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2016/101. (VII. 7.)

 

 

Jogszabály:

238/2016. (VII. 7.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2016/101. (VII. 7.)

 

 

Jogszabály:

1355/2016. (VII. 7.) Korm. határozat

a turizmusfejlesztési célra felhasználható európai uniós források összehangolásáról

Megjelent:

MK 2016/101. (VII. 7.)

 

 

2016. VII. 6.

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5002/2016/6. határozata

Pilisborosjenő Község Önkormányzata helyi adókról szóló 19/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete egyes rendelkezéseinek törvényességi felülvizsgálatáról

Megjelent:

MK 2016/100. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

1343/2016. (VII. 6.) Korm. határozat

a közszolgálati ellenőrzések 2016. évi vizsgálati tárgyköreiről és a vizsgálat alá vont szervekről

Megjelent:

MK 2016/100. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

1344/2016. (VII. 6.) Korm. határozat

a Magyar Államkincstár átalakításáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2016/100. (VII. 6.)

Hatályos:

2016. 07. 07.

 

Jogszabály:

1345/2016. (VII. 6.) Korm. határozat

a közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2016/100. (VII. 6.)

Hatályos:

2016. 07. 07.

 

Jogszabály:

1346/2016. (VII. 6.) Korm. határozat

a Budapest környéki elővárosi közlekedés aktuális kérdéseiről

Megjelent:

MK 2016/100. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat

a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Megjelent:

MK 2016/100. (VII. 6.)

Hatályos:

2016. 07. 07.

 

Jogszabály:

1348/2016. (VII. 6.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2016/100. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

1349/2016. (VII. 6.) Korm. határozat

az egykori koncentrációs táborok felszabadításának 70. évfordulója alkalmából tartandó külföldi megemlékezésekkel és egyéb programokkal kapcsolatos előirányzat-átcsoportosításról szóló 1577/2015. (IX. 4.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2016/100. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

1350/2016. (VII. 6.) Korm. határozat

a "Beruházás ösztönzési célelőirányzat" megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat előirányzat-módosítás nélküli túllépésének engedélyezéséről

Megjelent:

MK 2016/100. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

1351/2016. (VII. 6.) Korm. határozat

az Iparművészeti Múzeum nagyrekonstrukciójáról és múzeumszakmai fejlesztéséről (2016-2019)

Megjelent:

MK 2016/100. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

1352/2016. (VII. 6.) Korm. határozat

az EPAM Systems Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

Megjelent:

MK 2016/100. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

1353/2016. (VII. 6.) Korm. határozat

a Szomor Biogazdasággal való stratégiai megállapodás megkötéséről

Megjelent:

MK 2016/100. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

1354/2016. (VII. 6.) Korm. határozat

az Egészségügyi Világszervezet Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményének 21. cikke szerinti jelentés jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2016/100. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

1/2016. (VII. 6.) ME utasítás

a miniszterelnöki biztos kinevezéséről szóló 1/2015. (VI. 19.) ME utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/29. (VII. 6.)

Hatályos:

20106. 07. 07.

 

Jogszabály:

18/2016. (VII. 6.) MvM utasítás

a Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciójával és fejlesztésével összefüggő ügyekért felelős miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/29. (VII. 6.)

Hatályos:

20106. 07. 07.

 

Jogszabály:

2/2016. (VII. 6.) IM KÁT utasítás

az Igazságügyi Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 20.) IM KÁT utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/29. (VII. 6.)

Hatályos:

20106. 07. 07.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2016/29. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/29. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

elismerések adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/29. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

Ózd Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/29. (VII. 6.)

 

 

2016. VII. 5.

Jogszabály:

12/2016. (VII. 5.) HM rendelet

a honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar főnöke által alapítható és adományozható elismerésekről szóló 15/2013. (VIII. 22.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/99. (VII. 5.)

Hatályos:

2016. 07. 06.

 

Jogszabály:

16/2016. (VII. 5.) IM rendelet

a 2016. október 2. napjára kitűzött országos népszavazás eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról

Megjelent:

MK 2016/99. (VII. 5.)

Hatályos:

2016. 07. 06.

 

Jogszabály:

233/2016. (VII. 5.) KE határozat

országos népszavazás időpontjának kitűzéséről

Megjelent:

MK 2016/99. (VII. 5.)

 

 

Jogszabály:

1341/2016. (VII. 5.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2016/99. (VII. 5.)

Hatályos:

2016. 07. 06.

 

Jogszabály:

1342/2016. (VII. 5.) Korm. határozat

a postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2016/99. (VII. 5.)

Hatályos:

2016. 07. 06.

 

Jogszabály:

74/2016. (VII. 5.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2016/99. (VII. 5.)

 

 

Jogszabály:

75/2016. (VII. 5.) ME határozat

címzetes főjegyzői cím adományozásáról

Megjelent:

MK 2016/99. (VII. 5.)

 

 

Jogszabály:

76/2016. (VII. 5.) ME határozat

a Központi Statisztikai Hivatal elnökhelyettese kinevezésének meghosszabbításáról

Megjelent:

MK 2016/99. (VII. 5.)

 

 

Jogszabály:

3/2016. (VII. 5.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (II. 18.) MNB utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/28. (VII. 5.)

Hatályos:

2016. 07. 06.

 

Jogszabály:

31/2016. (VII. 5.) HM utasítás

a honvédségi járművek fenntartásával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 97/2009. (XII. 11.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/28. (VII. 5.)

Hatályos:

2016. 07. 06.

 

Jogszabály:

32/2016. (VII. 5.) HM utasítás

a biztonsági ügyeleti feladatok ellátásáról és a jelentési kötelezettség körébe tartozó biztonsági kihívást jelentő helyzetek jegyzékéről szóló 119/2011. (XI. 10.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/28. (VII. 5.)

Hatályos:

2016. 07. 08.

 

Jogszabály:

14/2016. (VII. 5.) KKM utasítás

a diplomáciai és konzuli futárszolgálati feladatok ellátásának rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/28. (VII. 5.)

Hatályos:

2016. 07. 06.

 

Jogszabály:

12/2016. (VII. 5.) NFM utasítás

a Központi Informatikai Beszerzési Rendszer működtetéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/28. (VII. 5.)

Hatályos:

2016. 07. 06.

 

Jogszabály:

13/2016. (VII. 5.) NFM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/28. (VII. 5.)

Hatályos:

2016. 07. 06.

 

Jogszabály:

7/2016. (VII. 5.) BM OKF utasítás

a kéményseprő-ipari szerv formanyomtatványainak kiegészítő adattartalmáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/28. (VII. 5.)

Hatályos:

2016. 07. 06.

 

Jogszabály:

15/2016. (VII. 5.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2016. évi kiadási előirányzatainak felhasználási szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/28. (VII. 5.)

Hatályos:

2016. 07. 06.

 

Jogszabály:

5/2016. (VII. 5.) SZTNH utasítás

a szakmai díjra történő jelöléssel és az adományozással összefüggő intézkedésekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/28. (VII. 5.)

Hatályos:

2016. 07. 06.

 

Jogszabály:

6/2016. (VII. 5.) SZTNH utasítás

a leltározási és leltárkészítési szabályokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/28. (VII. 5.)

Hatályos:

2016. 07. 06.

 

Jogszabály:

7/2016. (VII. 5.) SZTNH utasítás

a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Frecskay János Szakkönyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/28. (VII. 5.)

Hatályos:

2016. 07. 06.

 

Jogszabály:

MvM közlemény

a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram külföldi programszakaszára eső ösztöndíj összegéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/28. (VII. 5.)

 

 

Jogszabály:

Hajózási hirdetmény

Balatoni Hajózási Zrt. közforgalmú kikötő kikötőrendjének megállapításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/28. (VII. 5.)

 

 

Jogszabály:

Nyírbátor Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/28. (VII. 5.)

 

 

2016. VII. 4.

Jogszabály:

20/2016. (VII. 4.) MvM rendelet

az Információs Hivatalban működő Becsületbíróságról

Megjelent:

MK 2016/98. (VII. 4.)

Hatályos:

2016. 07. 05.

 

Jogszabály:

11/2016. (VII. 4.) HM rendelet

a honvédelmi foglalkoztatókkal kapcsolatos munkaügyi hatósági tevékenység sajátos szabályairól

Megjelent:

MK 2016/98. (VII. 4.)

Hatályos:

2016. 07. 12.

 

Jogszabály:

1333/2016. (VII. 4.) Korm. határozat

az Egészséges Budapest Program előkészítéséről

Megjelent:

MK 2016/98. (VII. 4.)

 

 

Jogszabály:

1334/2016. (VII. 4.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának módosításáról, valamint a prioritás keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről szóló 1530/2014. (IX. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2016/98. (VII. 4.)

 

 

Jogszabály:

1335/2016. (VII. 4.) Korm. határozat

a KEOP-2.4.0/2F/09-11-2012-0003 azonosító számú ("Berhida Ipartelep szennyezett területek kármentesítése" című) és a KEOP-2.4.0/2F/09-2010-0008 azonosító számú ("Az MH Ócsai üzemanyagraktár területén feltárt szénhidrogén szennyezettség kármentesítése" című) projektek támogatásának növeléséről, szakaszolásáról és a projektek második szakaszában felmerülő költségek fedezetének biztosításáról

Megjelent:

MK 2016/98. (VII. 4.)

 

 

Jogszabály:

1336/2016. (VII. 4.) Korm. határozat

a GINOP-3.4.1-15-2016-00086 azonosító számú ("Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése az MVM NET Zrt.-nél a Pápai járásban" című) projektjavaslat támogatásához való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2016/98. (VII. 4.)

 

 

Jogszabály:

1337/2016. (VII. 4.) Korm. határozat

a "«Kreatív város - fenntartható vidék» - a Nyugat-Pannon régióban új regionális fejlesztési koncepció megvalósításáról" című nemzeti programmal összefüggő feladatokról és azok finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2016/98. (VII. 4.)

 

 

Jogszabály:

1338/2016. (VII. 4.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2016/98. (VII. 4.)

 

 

Jogszabály:

1339/2016. (VII. 4.) Korm. határozat

az egri érseki palota alatt található pincerendszer helyzetének rendezéséről

Megjelent:

MK 2016/98. (VII. 4.)

 

 

Jogszabály:

1340/2016. (VII. 4.) Korm. határozat

az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok módosításáról

Megjelent:

MK 2016/98. (VII. 4.)

 

 

Jogszabály:

73/2016. (VII. 4.) ME határozat

a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program monitoring bizottsága elnökének felmentéséről és a monitoring bizottság elnökének kinevezéséről

Megjelent:

MK 2016/98. (VII. 4.)

 

 

2016. VII. 1.

Jogszabály:

Magyarország Alaptörvénye

(2011. április 25.) (egységes szerkezetben)

Megjelent:

MK 2016/96. (VII. 1.)

 

 

Jogszabály:

168/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/97. (VII. 1.)

Hatályos:

2016. 07. 01. 15 órától.

 

Jogszabály:

169/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet

a felsőoktatás szabályozására vonatkozó egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/97. (VII. 1.)

Hatályos:

2016. 07. 01. 15 órától, 2016. 09. 01.

 

Jogszabály:

170/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet

egyes oktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/97. (VII. 1.)

Hatályos:

2016. 07. 09., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

171/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet

az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/97. (VII. 1.)

Hatályos:

2016. 07. 02., 2016. 09. 01.

 

Jogszabály:

172/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/97. (VII. 1.)

Hatályos:

2016. 07. 01. 15 órától, 2016. 07. 02., 2016. 09. 01., 2016. 10. 01., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

173/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet

a történelmi emlékhelyekről szóló 303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/97. (VII. 1.)

Hatályos:

2016. 07. 10.

 

Jogszabály:

174/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet

a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/97. (VII. 1.)

Hatályos:

2016. 07. 02.

 

Jogszabály:

175/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet

a helyi földbizottságok ügyféli jogairól

Megjelent:

MK 2016/97. (VII. 1.)

Hatályos:

2016. 07. 09.

 

Jogszabály:

176/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet

a katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és visszatérítéséről szóló 208/2011. (X. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/97. (VII. 1.)

Hatályos:

2016. 08. 15.

 

Jogszabály:

177/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet

az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/97. (VII. 1.)

Hatályos:

2016. 07. 01. 15 órától.

 

Jogszabály:

178/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet

az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/97. (VII. 1.)

Hatályos:

2016. 07. 02.

 

Jogszabály:

179/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet

az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal kapcsolatos egyes műszaki szolgáltatási feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről szóló 51/2016. (III. 17.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/97. (VII. 1.)

Hatályos:

2016. 07. 02.

 

Jogszabály:

180/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet

a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/97. (VII. 1.)

Hatályos:

2016. 10. 01.

 

Jogszabály:

181/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet

a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér fejlesztésére irányuló beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Megjelent:

MK 2016/97. (VII. 1.)

Hatályos:

2016. 07. 02.

 

Jogszabály:

182/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet

az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014-2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt energiahatékonyság növelését célzó beruházások megvalósításáról szóló 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/97. (VII. 1.)

Hatályos:

2016. 07. 02.

 

Jogszabály:

1315/2016. (VII. 1.) Korm. határozat

az Árpád-ház Program (2013-2038) átfogó szakmai programtervéről és megvalósításának egyes kérdéseiről

Megjelent:

MK 2016/97. (VII. 1.)

 

 

Jogszabály:

1316/2016. (VII. 1.) Korm. határozat

az Országos Széchényi Könyvtár hosszú távú stratégiájának megvalósításából adódó feladatokról

Megjelent:

MK 2016/97. (VII. 1.)

 

 

Jogszabály:

1317/2016. (VII. 1.) Korm. határozat

a kormányablakok kialakításához szükséges beszerzések során alkalmazandó eljárási mentességről

Megjelent:

MK 2016/97. (VII. 1.)

Hatályos:

2016. 07. 01.

 

Jogszabály:

1318/2016. (VII. 1.) Korm. határozat

az M3 metró pótlását szolgáló autóbuszokról

Megjelent:

MK 2016/97. (VII. 1.)

 

 

Jogszabály:

1319/2016. (VII. 1.) Korm. határozat

járműipari tesztpálya kialakításával kapcsolatos egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/97. (VII. 1.)

 

 

Jogszabály:

1320/2016. (VII. 1.) Korm. határozat

a 2020. évi 35. Úszó-, Nyíltvízi-, Műugró-, Műúszó- és Óriástoronyugró Európa-bajnokság rendezési jogának megszerzése érdekében, valamint a 2020. évi Vízilabda Európa-bajnokság rendezési jogának megszerzése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/97. (VII. 1.)

 

 

Jogszabály:

1321/2016. (VII. 1.) Korm. határozat

az Ős-Dráva nemzeti programmal összefüggő feladatokról és azok finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2016/97. (VII. 1.)

 

 

Jogszabály:

1322/2016. (VII. 1.) Korm. határozat

az Ortopéd és Traumatológus Orvosok Nemzetközi Társasága 2019. évi nemzetközi kongresszusának Magyarországon történő megrendezésével kapcsolatos kormányzati támogatásról

Megjelent:

MK 2016/97. (VII. 1.)

 

 

Jogszabály:

1323/2016. (VII. 1.) Korm. határozat

a KEHOP-1.4.0-15-2016-00011 azonosító számú ("VTT Felső-Tisza árvízvédelmi rendszerének kiépítése, Tisza-Túr tározó" című) és a KEHOP-1.4.0-15-2016-00013 azonosító számú ("VTT Közép-tiszai tározó kiépítése, Inérháti tározó") című nagyprojekt-javaslatok jóváhagyásáról, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 1. prioritása keretében megvalósuló egyes árvízvédelmi és vízgazdálkodási célú projektek tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő átcsoportosításáról, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2016/97. (VII. 1.)

Hatályos:

2016. 07. 02.

 

Jogszabály:

1324/2016. (VII. 1.) Korm. határozat

a KEHOP-3.2.1-15-2016-00002 azonosító számú ("Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer" című) nagyprojekt-javaslat jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2016/97. (VII. 1.)

 

 

Jogszabály:

1325/2016. (VII. 1.) Korm. határozat

a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0009 azonosító számú ("Központi technológiai tömb és integrált aktív ellátás fejlesztése a tatabányai Szent Borbála Kórházban" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2016/97. (VII. 1.)

 

 

Jogszabály:

1326/2016. (VII. 1.) Korm. határozat

a TIOP-1.3.4-15/1 azonosító számú ("Felsőoktatás struktúraváltása és levéltárak oktatási célú fejlesztése" című) konstrukció keretében egyes felsőoktatási intézmények infrastruktúra-fejlesztési projektjei támogatásáról

Megjelent:

MK 2016/97. (VII. 1.)

 

 

Jogszabály:

1327/2016. (VII. 1.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2016. májusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2016/97. (VII. 1.)

 

 

Jogszabály:

1328/2016. (VII. 1.) Korm. határozat

a Miniszterelnökség és a Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1915/2015. (XII. 11.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2016/97. (VII. 1.)

 

 

Jogszabály:

1329/2016. (VII. 1.) Korm. határozat

az egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2016/97. (VII. 1.)

Hatályos:

2016. 07. 01.

 

Jogszabály:

1330/2016. (VII. 1.) Korm. határozat

a nemzeti filmipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2016/97. (VII. 1.)

Hatályos:

2016. 07. 01.

 

Jogszabály:

1331/2016. (VII. 1.) Korm. határozat

a magyar-kínai kétoldalú kapcsolatok összehangolásért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2016/97. (VII. 1.)

Hatályos:

2016. 07. 01. 22 órától.

 

Jogszabály:

1332/2016. (VII. 1.) Korm. határozat

a magyar-orosz kétoldalú kapcsolatok összehangolásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2016/97. (VII. 1.)

Hatályos:

2016. 07. 02.

 

Jogszabály:

70/2016. (VII. 1.) ME határozat

a Magyar-Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság magyar titkárának felmentéséről és új titkár kijelöléséről

Megjelent:

MK 2016/97. (VII. 1.)

 

 

Jogszabály:

71/2016. (VII. 1.) ME határozat

a Norvég Királyság és Magyarország között a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2014-2021-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás, valamint egyrészről az Izlandi Köztársaság, a Liechtensteini Nagyhercegség, a Norvég Királyság, másrészről Magyarország között az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2014-2021-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2016/97. (VII. 1.)

 

 

Jogszabály:

72/2016. (VII. 1.) ME határozat

Magyarország Kormánya, a Szlovák Köztársaság Kormánya, a Cseh Köztársaság Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a V4 keretekben történő, határokon átívelő légi műveletekkel kapcsolatos együttműködésről szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2016/97. (VII. 1.)

 

 

2016. VI. 30.

Jogszabály:

167/2016. (VI. 30.) Korm. rendelet

a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program végrehajtása során megvalósuló beruházásokkal kapcsolatos feladatok ellátásáról

Megjelent:

MK 2016/95. (VI. 30.)

Hatályos:

2016. 07. 01.

 

Jogszabály:

24/2016. (VI. 30.) BM rendelet

a bizalmi szolgáltatásokra és ezek szolgáltatóira vonatkozó részletes követelményekről

Megjelent:

MK 2016/95. (VI. 30.)

Hatályos:

2016. 07. 01.

 

Jogszabály:

25/2016. (VI. 30.) BM rendelet

a bizalmi felügyeletnek fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről

Megjelent:

MK 2016/95. (VI. 30.)

Hatályos:

2016. 07. 01.

 

Jogszabály:

26/2016. (VI. 30.) BM rendelet

a bizalmi felügyelet által vezetett nyilvántartások tartalmáról és a bizalmi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos bejelentésekről

Megjelent:

MK 2016/95. (VI. 30.)

Hatályos:

2016. 07. 01.

 

Jogszabály:

45/2016. (VI. 30.) FM rendelet

a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetbe sorolt központi kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 32/2015. (VI. 19.) FM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/95. (VI. 30.)

Hatályos:

2016. 07. 01.

 

Jogszabály:

19/2016. (VI. 30.) NFM rendelet

az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes tevékenységek igazgatási szolgáltatási díjáról és felügyeleti díjáról szóló 80/2012. (XII. 28.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/95. (VI. 30.)

Hatályos:

2016. 07. 01., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

20/2016. (VI. 30.) NFM rendelet

az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/95. (VI. 30.)

Hatályos:

2016. 07. 01.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5009/2016/4. határozata

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének a telekadókról szóló 24/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése törvénysértő voltának megállapításáról

Megjelent:

MK 2016/95. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1314/2016. (VI. 30.) Korm. határozat

a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programról

Megjelent:

MK 2016/95. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

17/2016. (VI. 30.) MvM utasítás

az állami projektértékelői jogviszony keretében végzett értékelési feladatok díjazásának általános alapelveiről, hatáskörök átruházásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/27. (VI. 30.)

Hatályos:

2016. 07. 01.

 

Jogszabály:

31/2016. (VI. 30.) EMMI-BM-IM-MvM együttes utasítás

a Gyermekeink Biztonságáért Kiemelt Ügyek Munkacsoportról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/27. (VI. 30.)

Hatályos:

2016. 07. 01.

 

Jogszabály:

8/2016. (VI. 30.) NGM utasítás

az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (II. 20.) NGM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/27. (VI. 30.)

Hatályos:

2016. 07. 08.

 

Jogszabály:

10/2016. (VI. 30.) LÜ utasítás

az ügyészség Informatikai Biztonsági Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 14.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/27. (VI. 30.)

Hatályos:

2016. 07. 01.

 

Jogszabály:

14/2016. (VI. 30.) NKFIH utasítás

az eszközök és források értékelési szabályzatáról szóló 8/2016. (IV. 25.) NKFIH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/27. (VI. 30.)

Hatályos:

2016. 07. 01.

 

Jogszabály:

4/2016. (VI. 30.) SZTNH utasítás

a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés és utalványozás rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/27. (VI. 30.)

Hatályos:

2016. 07. 01.

 

Jogszabály:

25/2016. (VI. 30.) KKM közlemény

Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 119/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/27. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

26/2016. (VI. 30.) KKM közlemény

Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 36/2016. (III. 3.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/27. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2016/27. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/27. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

MNB közlemény

a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/27. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

NFM közlemény

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/27. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/27. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

Helyreállítás Magyarország Pártja

2015. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/27. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Kétfarkú Kutya Párt

2015. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/27. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

Jobbik Magyarországért Alapítvány

2015. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/27. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

Liberális Magyarországért Alapítvány

2015. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/27. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

Megújuló Magyarországért Alapítvány

2015. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/27. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

Ökopolisz Alapítvány

2015. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/27. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

Váradi András Alapítvány

2015. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/27. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

Tempus Közalapítvány

alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/27. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

Országos Foglalkoztatási Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

2015. évi egyszerűsített éves beszámolója

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/27. (VI. 30.)

 

 

2016. VI. 29.

Jogszabály:

21/2016. (VI. 29.) MNB rendelet

adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek egyes rendelkezései tartalmának a hatálybalépést megelőző megváltoztatásáról, valamint a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 50/2015. (XII. 9.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/94. (VI. 29.)

Hatályos:

2016. 06. 30., 2016. 08. 01.

 

Jogszabály:

22/2016. (VI. 29.) MNB rendelet

az Országos Betétbiztosítási Alap tagjai által fizetendő kockázatalapú változó díj megállapításának részletes szabályairól szóló 19/2016. (V. 25.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/94. (VI. 29.)

Hatályos:

2016. 06. 30.

 

Jogszabály:

18/2016. (VI. 29.) MvM rendelet

az Információs Hivatal hivatásos állományának tagjai szolgálati viszonyának létesítéséről, módosításáról és megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2016/94. (VI. 29.)

Hatályos:

2016. 06. 30.

 

Jogszabály:

19/2016. (VI. 29.) MvM rendelet

a kormányablakok személyi és technikai feltételeiről szóló 39/2013. (XII. 30.) KIM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/94. (VI. 29.)

Hatályos:

2016. 06. 30.

 

Jogszabály:

23/2016. (VI. 29.) BM rendelet

egyes migrációs tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/94. (VI. 29.)

Hatályos:

2016. 07. 01., 2016. 07. 30., 2016. 09. 30.

 

Jogszabály:

44/2016. (VI. 29.) FM rendelet

a sertésfeldolgozást végző élelmiszer-feldolgozók részére nyújtott csekély összegű támogatásról szóló 57/2015. (IX. 24.) FM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/94. (VI. 29.)

Hatályos:

2016. 06. 30.

 

Jogszabály:

9/2016. (VI. 29.) HM rendelet

egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/94. (VI. 29.)

Hatályos:

2016. 07. 01.

 

Jogszabály:

10/2016. (VI. 29.) HM rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendeletnek az egyes honvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXVIII. törvénnyel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2016/94. (VI. 29.)

Hatályos:

2016. 07. 01.

 

Jogszabály:

12/2016. (VI. 29.) IM rendelet

az igazságügyi szakértőjelölti igazolványról

Megjelent:

MK 2016/94. (VI. 29.)

Hatályos:

2016. 06. 30.

 

Jogszabály:

13/2016. (VI. 29.) IM rendelet

az igazságügyi szakértők statisztikai adatszolgáltatásáról, a kamarai költségátalány bevallásának és megfizetésének szabályairól, valamint az igazságügyi szakértő által vezetett adattovábbítási nyilvántartásról

Megjelent:

MK 2016/94. (VI. 29.)

Hatályos:

2016. 06. 30.

 

Jogszabály:

14/2016. (VI. 29.) IM rendelet

az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvénnyel összefüggésben egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/94. (VI. 29.)

Hatályos:

2016. 06. 30., 2016. 09. 15.

 

Jogszabály:

15/2016. (VI. 29.) IM rendelet

a formatervezési mintaoltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól szóló 19/2001. (XI. 29.) IM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/94. (VI. 29.)

Hatályos:

2016. 07. 15.

 

Jogszabály:

21/2016. (VI. 29.) NGM rendelet

a nemzetgazdasági miniszter feladatkörébe tartozó, a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/94. (VI. 29.)

Hatályos:

2016. 06. 30., 2016. 07. 03., 2016. 08. 01., 2017. 01. 01., 2017. 07. 01.

 

Jogszabály:

22/2016. (VI. 29.) NGM rendelet

a hitelintézetekben a fogyatékos személyek pénzügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférését előíró szabályokról

Megjelent:

MK 2016/94. (VI. 29.)

Hatályos:

2016. 06. 30.

 

Jogszabály:

223/2016. (VI. 29.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2016/94. (VI. 29.)

 

 

Jogszabály:

224/2016. (VI. 29.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2016/94. (VI. 29.)

 

 

Jogszabály:

225/2016. (VI. 29.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2016/94. (VI. 29.)

 

 

Jogszabály:

226/2016. (VI. 29.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2016/94. (VI. 29.)

 

 

Jogszabály:

227/2016. (VI. 29.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2016/94. (VI. 29.)

 

 

Jogszabály:

228/2016. (VI. 29.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2016/94. (VI. 29.)

 

 

Jogszabály:

229/2016. (VI. 29.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2016/94. (VI. 29.)

 

 

Jogszabály:

230/2016. (VI. 29.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2016/94. (VI. 29.)

 

 

Jogszabály:

231/2016. (VI. 29.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2016/94. (VI. 29.)

 

 

Jogszabály:

232/2016. (VI. 29.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2016/94. (VI. 29.)

 

 

2016. VI. 28.

Jogszabály:

42/2016. (VI. 28.) FM rendelet

a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V. 8.) VM rendelet és a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 83/2015. (XII. 16.) FM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/93. (VI. 28.)

Hatályos:

2016. 06. 29.

 

Jogszabály:

43/2016. (VI. 28.) FM rendelet

a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról

Megjelent:

MK 2016/93. (VI. 28.)

Hatályos:

2016. 07. 01.

 

Jogszabály:

9/2016. (VI. 28.) IM rendelet

az országos népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a népszavazási eredmény országosan összesített adatainak köréről

Megjelent:

MK 2016/93. (VI. 28.)

Hatályos:

2016. 06. 29.

 

Jogszabály:

10/2016. (VI. 28.) IM rendelet

a népszavazás kezdeményezése során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatokról

Megjelent:

MK 2016/93. (VI. 28.)

Hatályos:

2016. 06. 29.

 

Jogszabály:

11/2016. (VI. 28.) IM rendelet

az országos népszavazások költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről

Megjelent:

MK 2016/93. (VI. 28.)

Hatályos:

2016. 07. 06.

 

Jogszabály:

20/2016. (VI. 28.) NGM rendelet

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott államkötvény kibocsátásának részletes szabályairól szóló 4/2013. (II. 19.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/93. (VI. 28.)

Hatályos:

2016. 07. 01.

 

2016. VI. 27.

Jogszabály:

2016. évi XCIII. törvény

a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről

Megjelent:

MK 2016/92. (VI. 27.)

Hatályos:

2016. 07. 05., 2016. 07. 28., 2017. 10. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi XCIV. törvény

a határon lefolytatott menekültügyi eljárás széles körben való alkalmazhatóságának megvalósításához szükséges törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2016/92. (VI. 27.)

Hatályos:

2016. 07. 05.

 

Jogszabály:

12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet

a 2016/2017. tanév rendjéről

Megjelent:

MK 2016/92. (VI. 27.)

Hatályos:

2016. 09. 01.

 

Jogszabály:

8/2016. (VI. 27.) IM rendelet

a Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/92. (VI. 27.)

Hatályos:

2016. 07. 05.

 

Jogszabály:

18/2016. (VI. 27.) NFM rendelet

a központi költségvetés állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetébe sorolt központi kezelésű előirányzatai felhasználásáról

Megjelent:

MK 2016/92. (VI. 27.)

Hatályos:

2016. 06. 28.

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozata helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2016/92. (VI. 27.)

 

 

Jogszabály:

220/2016. (VI. 27.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2016/92. (VI. 27.)

 

 

Jogszabály:

221/2016. (VI. 27.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2016/92. (VI. 27.)

 

 

Jogszabály:

222/2016. (VI. 27.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2016/92. (VI. 27.)

 

 

2016. VI. 24.

Jogszabály:

2016. évi XC. törvény

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről

Megjelent:

MK 2016/91. (VI. 24.)

Hatályos:

2016. 11. 01., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi XCI. törvény

a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról

Megjelent:

MK 2016/91. (VI. 24.)

Hatályos:

2016. 06. 25.

 

Jogszabály:

2016. évi XCII. törvény

a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2016/91. (VI. 24.)

Hatályos:

2016. 07. 10.

 

Jogszabály:

210/2016. (VI. 24.) KE határozat

Bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2016/91. (VI. 24.)

 

 

Jogszabály:

211/2016. (VI. 24.) KE határozat

Bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2016/91. (VI. 24.)

 

 

Jogszabály:

212/2016. (VI. 24.) KE határozat

Bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2016/91. (VI. 24.)

 

 

Jogszabály:

213/2016. (VI. 24.) KE határozat

Bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2016/91. (VI. 24.)

 

 

Jogszabály:

214/2016. (VI. 24.) KE határozat

Bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2016/91. (VI. 24.)

 

 

Jogszabály:

215/2016. (VI. 24.) KE határozat

Bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/91. (VI. 24.)

 

 

Jogszabály:

216/2016. (VI. 24.) KE határozat

Bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/91. (VI. 24.)

 

 

Jogszabály:

217/2016. (VI. 24.) KE határozat

Bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/91. (VI. 24.)

 

 

Jogszabály:

218/2016. (VI. 24.) KE határozat

Bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/91. (VI. 24.)

 

 

Jogszabály:

219/2016. (VI. 24.) KE határozat

Bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/91. (VI. 24.)

 

 

Jogszabály:

29/2016. (VI. 24.) EMMI utasítás

az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/26. (VI. 24.)

Hatályos:

2016. 06. 25.

 

Jogszabály:

30/2016. (VI. 24.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/26. (VI. 24.)

Hatályos:

2016. 07. 01.

 

Jogszabály:

30/2016. (VI. 24.) HM utasítás

a külföldi fegyveres erők eszközei magyarországi, valamint a Magyar Honvédség eszközei külföldön végrehajtott üzemanyag feltöltésének és elszámolásának rendjéről szóló 1/2012. (I. 13.) HM utasítás hatályon kívül helyezéséről és a honvédelmi szervezetek által a Stratégiai Légi Szállítási Képesség program kapcsán nyújtott egyes szolgáltatásokról és azok elszámolási, számlázási és egyéb eljárási rendjéről szóló 56/2012. (VIII. 3.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/26. (VI. 24.)

Hatályos:

2016. 07. 09.

 

Jogszabály:

12/2016. (VI. 24.) KKM utasítás

a külképviseleteken lévő hivatali mobil telekommunikációs eszközök és szolgáltatások, valamint hordozható személyi számítógépek használatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/26. (VI. 24.)

Hatályos:

2016. 07. 01.

 

Jogszabály:

13/2016. (VI. 24.) KKM utasítás

a külképviseletek által foglalkoztatott munkavállalók alkalmazásának engedélyezésével és a munkaszerződések megkötésével kapcsolatos eljárási rendről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/26. (VI. 24.)

Hatályos:

2016. 07. 01.

 

Jogszabály:

1/2016. (VI. 24.) ÁSZ utasítás

az Állami Számvevőszék Iratkezelési Szabályzatának kiadásáról szóló 1/2014. (VI. 6.) ÁSZ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/26. (VI. 24.)

Hatályos:

2016. 06. 25.

 

Jogszabály:

6/2016. (VI. 24.) BM OKF utasítás

a Tűzoltás-taktikai Szabályzat és a Műszaki Mentési Szabályzat kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/26. (VI. 24.)

Hatályos:

2016. 06. 25.

 

Jogszabály:

8/2016. (VI. 24.) LÜ utasítás

az ügyészségi informatikai konfigurációkezelő alkalmazásról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/26. (VI. 24.)

Hatályos:

2016. 06. 25.

 

Jogszabály:

9/2016. (VI. 24.) LÜ utasítás

a szervezeti tanúsítványok és az időbélyegző szolgáltatás alkalmazásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/26. (VI. 24.)

Hatályos:

2016. 07. 01.

 

Jogszabály:

4/2016. (VI. 24.) NVI utasítás

a Nemzeti Választási Iroda fejezeti kezelésű előirányzatai felhasználásának szabályzatáról szóló 8/2015. (XII. 9.) NVI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/26. (VI. 24.)

Hatályos:

2016. 06. 25.

 

Jogszabály:

5/2016. (VI. 24.) NVI utasítás

a Nemzeti Választási Iroda gazdálkodási szabályzatáról szóló 9/2015. (XII. 9.) NVI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/26. (VI. 24.)

Hatályos:

2016. 06. 25.

 

Jogszabály:

24/2016. (VI. 24.) KKM közlemény

Magyarország Kormánya és a Bahreini Királyság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 74/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet 2-3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/26. (VI. 24.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2016/26. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/26. (VI. 24.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/26. (VI. 24.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2016. július 1-je és július 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/26. (VI. 24.)

 

 

Jogszabály:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/26. (VI. 24.)

 

 

Jogszabály:

Táncsics Mihály Alapítvány

2015. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/26. (VI. 24.)

 

 

Jogszabály:

Új Köztársaságért Alapítvány

2014. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/26. (VI. 24.)

 

 

Jogszabály:

Új Köztársaságért Alapítvány

2015. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/26. (VI. 24.)

 

 

2016. VI. 23.

Jogszabály:

2016. évi LXXI. törvény

a Montenegrónak az Észak-atlanti Szerződéshez való csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2016/90. (VI. 23.)

Hatályos:

2016. 06. 24. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2016. évi LXXII. törvény

Magyarország Kormánya és a Ghánai Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2016/90. (VI. 23.)

Hatályos:

2016. 06. 24. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2016. évi LXXIII. törvény

a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról

Megjelent:

MK 2016/90. (VI. 23.)

Hatályos:

2016. 08. 01., 2017. 08. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi LXXIV. törvény

a településkép védelméről

Megjelent:

MK 2016/90. (VI. 23.)

Hatályos:

2016. 07. 23.

 

Jogszabály:

2016. évi LXXV. törvény

az engedély nélkül, személygépkocsival végzett személyszállító szolgáltatáshoz kapcsolódó jogkövetkezményekről

Megjelent:

MK 2016/90. (VI. 23.)

Hatályos:

2016. 07. 24., 2016. 09. 18.

 

Jogszabály:

2016. évi LXXVI. törvény

a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2016/90. (VI. 23.)

Hatályos:

2016. 06. 24., 2016. 07. 01., 2016. 09. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi LXXVII. törvény

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2016/90. (VI. 23.)

Hatályos:

2016. 07. 01., 2016. 10. 01., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi LXXVIII. törvény

egyes területrendezési tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2016/90. (VI. 23.)

Hatályos:

2016. 07. 01., 2016. 09. 30., 2017. 01. 01., 2017. 06. 30.

 

Jogszabály:

2016. évi LXXIX. törvény

egyes foglalkoztatási tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról

Megjelent:

MK 2016/90. (VI. 23.)

Hatályos:

2016. 07. 08.

 

Jogszabály:

2016. évi LXXX. törvény

az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2016/90. (VI. 23.)

Hatályos:

2016. 07. 01., 2016. 08. 01., 2016. 09. 01., 2016. 09. 02., 2017. 01. 01., 2017. 09. 01., 2018. 09. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi LXXXI. törvény

egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2016/90. (VI. 23.)

Hatályos:

2016. 07. 01., 2016. 10. 01., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi LXXXII. törvény

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény, valamint az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2016/90. (VI. 23.)

Hatályos:

2016. 06. 24. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2016. évi LXXXIII. törvény

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2016/90. (VI. 23.)

Hatályos:

2016. 07. 08.

 

Jogszabály:

2016. évi LXXXIV. törvény

a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2016/90. (VI. 23.)

Hatályos:

2016. 09. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi LXXXV. törvény

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2016/90. (VI. 23.)

Hatályos:

2016. 07. 08.

 

Jogszabály:

2016. évi LXXXVI. törvény

a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2016/90. (VI. 23.)

Hatályos:

2016. 06. 24.

 

Jogszabály:

2016. évi LXXXVII. törvény

a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi CCXIV. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2016/90. (VI. 23.)

Hatályos:

2016. 06. 24.

 

Jogszabály:

2016. évi LXXXVIII. törvény

a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2016/90. (VI. 23.)

Hatályos:

2016. 07. 08.

 

Jogszabály:

2016. évi LXXXIX. törvény

a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2016/90. (VI. 23.)

Hatályos:

2016. 07. 01., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

164/2016. (VI. 23.) Korm. rendelet

az egyes kormányrendeleteknek az engedély nélkül, személygépkocsival végzett személyszállító szolgáltatással összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2016/90. (VI. 23.)

Hatályos:

2016. 07. 24.

 

Jogszabály:

165/2016. (VI. 23.) Korm. rendelet

a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról

Megjelent:

MK 2016/90. (VI. 23.)

Hatályos:

2016. 06. 24. - kivétellel.

 

Jogszabály:

166/2016. (VI. 23.) Korm. rendelet

a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/90. (VI. 23.)

Hatályos:

2016. 06. 24. - kivétellel.

 

2016. VI. 22.

Jogszabály:

3/2016. (VI. 22.) MEKH rendelet

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/89. (VI. 22.)

Hatályos:

2016. 06. 23.

 

Jogszabály:

41/2016. (VI. 22.) FM rendelet

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/89. (VI. 22.)

Hatályos:

2016. 06. 23.

 

Jogszabály:

12/2016. (VI. 22.) AB határozat

az Országgyűlés 8/2016. (V. 10.) OGY határozatának helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2016/89. (VI. 22.)

 

 

Jogszabály:

1004/2016. (VI. 22.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság öttagú tanácsai tanácsvezetőinek személyéről

Megjelent:

MK 2016/89. (VI. 22.)

Hatályos:

2016. 06. 20.

 

Jogszabály:

1005/2016. (VI. 22.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság Ügyrendjéről szóló 1001/2013. (II. 27.) AB Tü. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2016/89. (VI. 22.)

Hatályos:

2016. 06. 23.

 

Jogszabály:

207/2016. (VI. 22.) KE határozat

kitüntetéses doktorrá avatáshoz való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2016/89. (VI. 22.)

 

 

Jogszabály:

208/2016. (VI. 22.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2016/89. (VI. 22.)

 

 

Jogszabály:

209/2016. (VI. 22.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2016/89. (VI. 22.)

 

 

2016. VI. 17.

Jogszabály:

2016. évi LXVII. törvény

Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról

Megjelent:

MK 2016/88. (VI. 17.)

Hatályos:

2016. 06. 18., 2016. 07. 17., 2016. 09.01., 2016. 10. 01., 2017. 01. 01., 2017. 01. 18., 2017. 12. 31., 2018. 01. 01., 2018. 01. 02.

 

Jogszabály:

2016. évi LXVIII. törvény

a jövedéki adóról

Megjelent:

MK 2016/88. (VI. 17.)

Hatályos:

2016. 11. 01., 2017. 01. 01., 2017. 01. 02., 2017. 07. 01., 2017. 07. 02., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi LXIX. törvény

a terrorizmus elleni fellépéssel összefüggő egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2016/88. (VI. 17.)

Hatályos:

2017. 07. 17., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi LXX. törvény

a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2016/88. (VI. 17.)

Hatályos:

2016. 06. 25.

 

Jogszabály:

163/2016. (VI. 17.) Korm. rendelet

a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges egyes létesítmények építtetőjének kijelöléséről, valamint a toronyugrás céljából létesítendő óriás ugrótorony létesítését szolgáló ingatlanok meghatározásáról szóló 451/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet, valamint a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztés megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 452/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/88. (VI. 17.)

Hatályos:

2016. 06. 25.

 

Jogszabály:

19/2016. (VI. 17.) NGM rendelet

a nem automatikus működésű mérlegek méréstechnikai követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

Megjelent:

MK 2016/88. (VI. 17.)

Hatályos:

2016. 06. 18.

 

Jogszabály:

1/2016. Polgári jogegységi határozat

a Kúria polgári jogegységi határozata

Megjelent:

MK 2016/88. (VI. 17.)

 

 

Jogszabály:

11/2016. (VI. 17.) OGY határozat

az Európai Unió harmadik országokkal kötött kereskedelmi és beruházási megállapodásaival kapcsolatos követelményekről

Megjelent:

MK 2016/88. (VI. 17.)

Hatályos:

2016. 06. 18.

 

Jogszabály:

12/2016. (VI. 17.) OGY határozat

egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezet vonatkozásában az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentés elfogadásáról

Megjelent:

MK 2016/88. (VI. 17.)

 

 

Jogszabály:

193/2016. (VI. 17.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2016/88. (VI. 17.)

 

 

Jogszabály:

194/2016. (VI. 17.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2016/88. (VI. 17.)

 

 

Jogszabály:

195/2016. (VI. 17.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2016/88. (VI. 17.)

 

 

Jogszabály:

196/2016. (VI. 17.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2016/88. (VI. 17.)

 

 

Jogszabály:

197/2016. (VI. 17.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2016/88. (VI. 17.)

 

 

Jogszabály:

198/2016. (VI. 17.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2016/88. (VI. 17.)

 

 

Jogszabály:

199/2016. (VI. 17.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/88. (VI. 17.)

 

 

Jogszabály:

200/2016. (VI. 17.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/88. (VI. 17.)

 

 

Jogszabály:

201/2016. (VI. 17.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/88. (VI. 17.)

 

 

Jogszabály:

202/2016. (VI. 17.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/88. (VI. 17.)

 

 

Jogszabály:

203/2016. (VI. 17.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/88. (VI. 17.)

 

 

Jogszabály:

204/2016. (VI. 17.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/88. (VI. 17.)

 

 

Jogszabály:

205/2016. (VI. 17.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/88. (VI. 17.)

 

 

Jogszabály:

206/2016. (VI. 17.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/88. (VI. 17.)

 

 

Jogszabály:

10/2016. (VI. 17.) BM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/25. (VI. 17.)

Hatályos:

2016. 06. 18.

 

Jogszabály:

11/2016. (VI. 17.) BM utasítás

a Belügyminisztérium központi épületébe történő be- és kilépés, a benntartózkodás,a csomag- és áruszállítás, a küldemények átvételének és a gépjárművek parkolásának rendjéről szóló 16/2014. (X. 10.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/25. (VI. 17.)

Hatályos:

2016. 06. 18.

 

Jogszabály:

24/2016. (VI. 17.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/25. (VI. 17.)

Hatályos:

2016. 06. 18.

 

Jogszabály:

25/2016. (VI. 17.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/25. (VI. 17.)

Hatályos:

2016. 06. 18.

 

Jogszabály:

26/2016. (VI. 17.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/25. (VI. 17.)

Hatályos:

2016. 06. 18.

 

Jogszabály:

27/2016. (VI. 17.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/25. (VI. 17.)

Hatályos:

2016. 06. 18.

 

Jogszabály:

28/2016. (VI. 17.) EMMI utasítás

az ideiglenes külföldi kiküldetésre vonatkozó szabályzatról szóló 36/2013. (IX. 27.) EMMI utasítás hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/25. (VI. 17.)

Hatályos:

2016. 06. 18.

 

Jogszabály:

8/2016. (VI. 17.) IM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/25. (VI. 17.)

Hatályos:

2016. 07. 07.

 

Jogszabály:

11/2016. (VI. 17.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/25. (VI. 17.)

Hatályos:

2016. 06. 18.

 

Jogszabály:

7/2016. (VI. 17.) LÜ utasítás

az ügyészségi Képzés Ellátási Rendszerről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/25. (VI. 17.)

Hatályos:

2016. 07. 01.

 

Jogszabály:

11/2016. (VI. 17.) NKFIH utasítás

az eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/25. (VI. 17.)

Hatályos:

2016. 06. 18.

 

Jogszabály:

12/2016. (VI. 17.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok gazdálkodási szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/25. (VI. 17.)

Hatályos:

2016. 06. 18.

 

Jogszabály:

13/2016. (VI. 17.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Adatvédelmi szabályzatáról szóló 9/2015. (VII. 10.) NKFIH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/25. (VI. 17.)

Hatályos:

2016. 06. 18.

 

Jogszabály:

3/2016. (VI. 17.) SZTNH utasítás

a Közszolgálati Szabályzatról szóló 9/2012. (X. 27.) SZTNH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/25. (VI. 17.)

Hatályos:

2016. 06. 18.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2016/25. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/25. (VI. 17.)

 

 

Jogszabály:

NFM közlemény

2016. évi pályázati kiírása a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/25. (VI. 17.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/25. (VI. 17.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kezdeményezések aláírásgyűjtő ív hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/25. (VI. 17.)

 

 

Jogszabály:

Közösség a Társadalmi Igazságosságért Néppárt

2015. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/25. (VI. 17.)

 

 

Jogszabály:

Mosolypárt közjóléti párt

2015. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/25. (VI. 17.)

 

 

Jogszabály:

Barankovics István Alapítvány

2015. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/25. (VI. 17.)

 

 

Jogszabály:

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány

2015. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/25. (VI. 17.)

 

 

Jogszabály:

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/25. (VI. 17.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Közlekedési Hatóság hirdetménye

felügyeleti igazolvány érvénytelenségéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/25. (VI. 17.)

 

 

2016. VI. 15.

Jogszabály:

2016. évi LXV. törvény

a Magyarország Kormánya és az Egészségügyi Világszervezet között az Egészségügyi Világszervezet Budapesti Központjának létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2016/87. (VI. 15.)

Hatályos:

2016. 06. 23. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2016. évi LXVI. törvény

az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2016/87. (VI. 15.)

Hatályos:

2016. 06. 16., 2016. 07. 01., 2016. 07. 16., 2016. 08. 01., 2016. 09. 01., 2017. 01. 01., 2017. 07. 01., 2018. 01. 01. - kivétellel.

 

Jogszabály:

162/2016. (VI. 15.) Korm. rendelet

a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/87. (VI. 15.)

Hatályos:

2016. 06. 16.

 

Jogszabály:

22/2016. (VI. 15.) BM rendelet

a távlati ivóvízbázisok megnevezéséről, valamint az egyes távlati ivóvízbázisokkal érintett települések jegyzékének megállapításáról

Megjelent:

MK 2016/87. (VI. 15.)

Hatályos:

2016. 07. 15.

 

Jogszabály:

40/2016. (VI. 15.) FM rendelet

a Kerecsendi-erdő természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 151/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/87. (VI. 15.)

Hatályos:

2016. 06. 23.

 

Jogszabály:

8/2016. (VI. 15.) HM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 1/2015. (II. 25.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/87. (VI. 15.)

Hatályos:

2016. 06. 16.

 

Jogszabály:

11/2016. (VI. 15.) AB végzés

alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Megjelent:

MK 2016/87. (VI. 15.)

 

 

2016. VI. 14.

Jogszabály:

Magyarország Alaptörvényének hatodik módosítása

(2016. június 14.)

Megjelent:

MK 2016/86. (VI. 14.)

Hatályos:

2016. 07. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi LVII. törvény

egyes törvényeknek a terrorveszélyhelyzettel kapcsolatos módosításáról

Megjelent:

MK 2016/86. (VI. 14.)

Hatályos:

2016. 07. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi LVIII. törvény

a XXXIII. nyári olimpiai és XVII. nyári paralimpiai játékok pályázatáról és rendezéséről

Megjelent:

MK 2016/86. (VI. 14.)

Hatályos:

2016. 06. 19. - kivételekkel.

 

Jogszabály:

2016. évi LIX. törvény

energetikai tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról

Megjelent:

MK 2016/86. (VI. 14.)

Hatályos:

2016. 06. 22., 2016. 10. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi LX. törvény

a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény és a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2016/86. (VI. 14.)

Hatályos:

2016. 06. 15.

 

Jogszabály:

2016. évi LXI. törvény

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2016/86. (VI. 14.)

Hatályos:

2016. 06. 22.

 

Jogszabály:

2016. évi LXII. törvény

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2016/86. (VI. 14.)

Hatályos:

2016. 07. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi LXIII. törvény

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2016/86. (VI. 14.)

Hatályos:

2016. 06. 15.

 

Jogszabály:

2016. évi LXIV. törvény

az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2016/86. (VI. 14.)

Hatályos:

2016. 07. 01.

 

Jogszabály:

160/2016. (VI. 14.) Korm. rendelet

a RÁC Beruházó Befektető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

Megjelent:

MK 2016/86. (VI. 14.)

Hatályos:

2016. 06. 15.

 

Jogszabály:

161/2016. (VI. 14.) Korm. rendelet

a RÁC NOSZTALGIA Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

Megjelent:

MK 2016/86. (VI. 14.)

Hatályos:

2016. 06. 15.

 

Jogszabály:

187/2016. (VI. 14.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2016/86. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

188/2016. (VI. 14.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2016/86. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

189/2016. (VI. 14.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2016/86. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

190/2016. (VI. 14.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2016/86. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

191/2016. (VI. 14.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2016/86. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

192/2016. (VI. 14.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2016/86. (VI. 14.)

 

 

2016. VI. 13.

Jogszabály:

136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet

a közigazgatási bürokráciacsökkentés keretében adminisztratív kötelezettségek megszüntetése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/84. (VI. 13.)

Hatályos:

2016. 07. 01., 2016. 09. 01., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

137/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet

az elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtására felhasználható elektronikus aláíráshoz és bélyegzőhöz kapcsolódó követelményekről

Megjelent:

MK 2016/84. (VI. 13.)

Hatályos:

2016. 07. 01.

 

Jogszabály:

138/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet

a Nemzeti Címer Bizottságról

Megjelent:

MK 2016/84. (VI. 13.)

Hatályos:

2016. 06. 14.

 

Jogszabály:

139/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet

a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/84. (VI. 13.)

Hatályos:

2016. 07. 01.

 

Jogszabály:

140/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/84. (VI. 13.)

Hatályos:

2016. 06. 14.

 

Jogszabály:

141/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet

a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/84. (VI. 13.)

Hatályos:

2016. 06. 14.

 

Jogszabály:

142/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetésének és gazdálkodásának egyes speciális szabályairól szóló 130/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/84. (VI. 13.)

Hatályos:

2016. 07. 01.

 

Jogszabály:

143/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet

a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/84. (VI. 13.)

Hatályos:

2016. 06. 15., 2016. 09. 01.

 

Jogszabály:

144/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképzési feladatot ellátó köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről szóló 120/2015. (V. 21.) Korm. rendelet, továbbá a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés intézményrendszerének átalakításával összefüggő módosításáról szóló 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/84. (VI. 13.)

Hatályos:

2016. 06. 14.

 

Jogszabály:

145/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet és a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 98/2016. (V. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/84. (VI. 13.)

Hatályos:

2016. 06. 14. - kivétellel.

 

Jogszabály:

146/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet

az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014-2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt energiahatékonyság növelését célzó beruházások megvalósításáról szóló 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/84. (VI. 13.)

Hatályos:

2016. 06. 14.

 

Jogszabály:

147/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet

a Magyarország Szerbiával határos határszakaszán kiépítésre került ideiglenes biztonsági határzár technikai megerősítését szolgáló infrastrukturális fejlesztések megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2016/84. (VI. 13.)

Hatályos:

2016. 06. 14.

 

Jogszabály:

148/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet

az Országos Villamos Teherelosztó épületének lebontásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2016/84. (VI. 13.)

Hatályos:

2016. 06. 14.

 

Jogszabály:

149/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet

a Vízvisszatartás és tájhasználat-váltás tervezése az Ős-Dráva Programban című KEHOP-1.3.0-15-2016-00014 azonosító számú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2016/84. (VI. 13.)

Hatályos:

2016. 06. 21.

 

Jogszabály:

150/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet

a budafoki jégcsarnok beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2016/84. (VI. 13.)

Hatályos:

2016. 06. 14.

 

Jogszabály:

151/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet

a mezőkövesdi ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2016/84. (VI. 13.)

Hatályos:

2016. 06. 14.

 

Jogszabály:

152/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet

a K&P Chem Kft. Algyő külterületén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2016/84. (VI. 13.)

Hatályos:

2016. 06. 14.

 

Jogszabály:

153/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet

az M-FlexiLog Korlátolt Felelősségű Társaság Békéscsaba területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2016/84. (VI. 13.)

Hatályos:

2016. 06. 14.

 

Jogszabály:

154/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet

a Spinto Hungária Kft. Miskolc területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2016/84. (VI. 13.)

Hatályos:

2016. 06. 14.

 

Jogszabály:

155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet

a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről

Megjelent:

MK 2016/84. (VI. 13.)

Hatályos:

2016. 07. 01.

 

Jogszabály:

156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet

egyes építésüggyel összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/84. (VI. 13.)

Hatályos:

2016. 06. 14., 2016. 06. 29.

 

Jogszabály:

17/2016. (VI. 13.) MvM rendelet

az Ipari Termékosztályozás (ITO) bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 16/2011. (V. 10.) KIM rendelet, valamint a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/84. (VI. 13.)

Hatályos:

2016. 06. 14.

 

Jogszabály:

11/2016. (VI. 13.) EMMI rendelet

a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/84. (VI. 13.)

Hatályos:

2016. 06. 21.

 

Jogszabály:

1289/2016. (VI. 13.) Korm. határozat

a 2017-2019. évekre vonatkozó oltóanyag-beszerzésekről

Megjelent:

MK 2016/84. (VI. 13.)

 

 

Jogszabály:

1290/2016. (VI. 13.) Korm. határozat

a váci Munkaerő-piaci Elhelyezkedést Segítő Speciális Fejlesztő Központ létrehozásához szükséges egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/84. (VI. 13.)

 

 

Jogszabály:

1291/2016. (VI. 13.) Korm. határozat

a közúti árufuvarozók és a személyszállítási tevékenységet végzők ellenőrzéséhez kapcsolódó intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/84. (VI. 13.)

 

 

Jogszabály:

1292/2016. (VI. 13.) Korm. határozat

a járműipari tesztpálya létrehozásáról

Megjelent:

MK 2016/84. (VI. 13.)

 

 

Jogszabály:

1293/2016. (VI. 13.) Korm. határozat

a kerékpározásért és az aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2016/84. (VI. 13.)

Hatályos:

2016. 06. 14.

 

Jogszabály:

1294/2016. (VI. 13.) Korm. határozat

az Országos Villamos Teherelosztó épületének lebontásához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/84. (VI. 13.)

 

 

Jogszabály:

1295/2016. (VI. 13.) Korm. határozat

Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatásról

Megjelent:

MK 2016/84. (VI. 13.)

 

 

Jogszabály:

1296/2016. (VI. 13.) Korm. határozat

a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány alapító jogainak gyakorlásával összefüggésben egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2016/84. (VI. 13.)

Hatályos:

2016. 06. 14.

 

Jogszabály:

1297/2016. (VI. 13.) Korm. határozat

a Magyar Honvédség terrorellenes intézkedések megvalósításához szükséges beszerzéseinek a védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés d) pontja szerinti minősítéséről

Megjelent:

MK 2016/84. (VI. 13.)

 

 

Jogszabály:

1298/2016. (VI. 13.) Korm. határozat

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozatban nevesített, a Miniszterelnökség kiemelt - KÖFOP-2.24-VEKOP-16 felhívás azonosító jelű - "E-közbeszerzés" megnevezésű projektjének tekintetében felmerült előkésztési feladatok végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2016/84. (VI. 13.)

Hatályos:

2016. 06. 14.

 

Jogszabály:

1299/2016. (VI. 13.) Korm. határozat

a gazdasági növekedés érdekében szükséges fejlesztéspolitikai intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/84. (VI. 13.)

 

 

Jogszabály:

1300/2016. (VI. 13.) Korm. határozat

a gazdasági növekedés érdekében szükséges egyes fejlesztéspolitikai intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/84. (VI. 13.)

 

 

Jogszabály:

1301/2016. (VI. 13.) Korm. határozat

az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok módosításáról

Megjelent:

MK 2016/84. (VI. 13.)

 

 

Jogszabály:

1302/2016. (VI. 13.) Korm. határozat

az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

Megjelent:

MK 2016/84. (VI. 13.)

 

 

Jogszabály:

1303/2016. (VI. 13.) Korm. határozat

a vízügyi igazgatási szervek 2016. február 1. és március 31. közötti időszakban jogszabályi kötelezettség alapján végzett árvíz, belvíz és helyi vízkár elleni védekezési, valamint vízminőség-védelmi tevékenységének finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2016/84. (VI. 13.)

 

 

Jogszabály:

1304/2016. (VI. 13.) Korm. határozat

a kormányfői protokollfeladatok ellátásához kapcsolódó 2016. évi többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2016/84. (VI. 13.)

 

 

Jogszabály:

1305/2016. (VI. 13.) Korm. határozat

a nemzetközi tenisztornák magyarországi rendezésének támogatásáról szóló 1045/2016. (II. 15.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2016/84. (VI. 13.)

 

 

Jogszabály:

1306/2016. (VI. 13.) Korm. határozat

a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács által megvalósításra kerülő fejlesztések támogatásáról

Megjelent:

MK 2016/84. (VI. 13.)

 

 

Jogszabály:

1307/2016. (VI. 13.) Korm. határozat

a Mezőkövesd város külterületén fekvő egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2016/84. (VI. 13.)

 

 

Jogszabály:

1308/2016. (VI. 13.) Korm. határozat

a Makovecz-hagyaték megőrzéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/84. (VI. 13.)

 

 

Jogszabály:

1309/2016. (VI. 13.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2016/84. (VI. 13.)

 

 

Jogszabály:

67/2016. (VI. 13.) ME határozat

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kelet-afrikai Közösség partnerállamai közötti gazdasági partnerségi megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2016/84. (VI. 13.)

 

 

Jogszabály:

68/2016. (VI. 13.) ME határozat

a Magyarország és Bosznia-Hercegovina között a határon átnyúló és a szervezett bűnözés megelőzésében és az ezek elleni küzdelemben folytatott együttműködésről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2016/84. (VI. 13.)

 

 

Jogszabály:

69/2016. (VI. 13.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Ipolydamásd és Helemba (Chl´aba) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló Megállapodás módosítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2016/84. (VI. 13.)

 

 

Jogszabály:

157/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet

a pénzügyi intézmények, a biztosítók és a viszontbiztosítók, továbbá a befektetési vállalkozások és az árutőzsdei szolgáltatók informatikai rendszerének védelméről szóló 42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/85. (VI. 13.)

Hatályos:

2016. 07. 01.

 

Jogszabály:

158/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet

az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014-2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt, a távhőszolgáltató szektort érintő, energiahatékonyság növelésére és a megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló beruházások megvalósításáról

Megjelent:

MK 2016/85. (VI. 13.)

Hatályos:

2016. 06. 14.

 

Jogszabály:

159/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet

az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/85. (VI. 13.)

Hatályos:

2016. 06. 21.

 

Jogszabály:

1310/2016. (VI. 13.) Korm. határozat

az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014-2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt, a távhőszolgáltató szektort érintő, energiahatékonyság növelésére és a megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló beruházások megvalósításáról

Megjelent:

MK 2016/85. (VI. 13.)

 

 

Jogszabály:

1311/2016. (VI. 13.) Korm. határozat

Plácido Domingo és Renée Fleming budapesti fellépésének megvalósításáról

Megjelent:

MK 2016/85. (VI. 13.)

 

 

Jogszabály:

1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat

a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/85. (VI. 13.)

 

 

Jogszabály:

1313/2016. (VI. 13.) Korm. határozat

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési kerete módosításának előkészítéséről

Megjelent:

MK 2016/85. (VI. 13.)

 

 

2016. VI. 10.

Jogszabály:

134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet

az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról

Megjelent:

MK 2016/82. (VI. 10.)

Hatályos:

2016. 06. 11., 2016. 09. 01., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

135/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet

egyes repülőtéri zajvédelemmel összefüggő rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

Megjelent:

MK 2016/83. (VI. 10.)

Hatályos:

2016. 06. 13.

 

Jogszabály:

39/2016. (VI. 10.) FM rendelet

a földrajzi jelzéssel rendelkező terméket forgalmazó termelői szervezetek jövedelempótló támogatásáról

Megjelent:

MK 2016/83. (VI. 10.)

Hatályos:

2016. 06. 11.

 

Jogszabály:

17/2016. (VI. 10.) NFM rendelet

a repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének részletes műszaki szabályairól szóló 18/1997. (X. 11.) KHVM-KTM együttes rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/83. (VI. 10.)

Hatályos:

2016. 06. 13.

 

2016. VI. 9.

Jogszabály:

20/2016. (VI. 9.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek tisztjelöltjeiről és a tisztjelölti szolgálati jogviszonyról

Megjelent:

MK 2016/81. (VI. 9.)

Hatályos:

2016. 07. 01.

 

Jogszabály:

21/2016. (VI. 9.) BM rendelet

a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól

Megjelent:

MK 2016/81. (VI. 9.)

Hatályos:

2016. 06. 17., 2016. 07. 01.

 

Jogszabály:

18/2016. (VI. 9.) NGM rendelet

egyes foglalkoztatással összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/81. (VI. 9.)

Hatályos:

2016. 07. 09. - kivétellel.

 

2016. VI. 8.

Jogszabály:

2016. évi LV. törvény

egyes törvényeknek a szövetkezeti hitelintézetek integrációjával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2016/80. (VI. 8.)

Hatályos:

2016. 06. 09.

 

Jogszabály:

2016. évi LVI. törvény

az 1956. évi forradalom és szabadságharc utáni leszámolással összefüggő elítélések semmisségének megállapításáról szóló 2000. évi CXXX. törvénynek a semmisség igazolása iránti eljárás hatékonyabb működése érdekében szükséges módosításáról

Megjelent:

MK 2016/80. (VI. 8.)

Hatályos:

2016. 06. 16.

 

Jogszabály:

133/2016. (VI. 8.) Korm. rendelet

a minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről szóló 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/80. (VI. 8.)

Hatályos:

2016. 06. 09.

 

Jogszabály:

19/2016. (VI. 8.) BM rendelet

egyes vízgazdálkodási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/80. (VI. 8.)

Hatályos:

2016. 06. 15.

 

Jogszabály:

16/2016. (VI. 8.) NFM rendelet

a közlekedési és energetikai szervek honvédelmi feladatairól szóló 22/2014. (IV. 18.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/80. (VI. 8.)

Hatályos:

2016. 06. 13.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5007/2016/3. határozata

Gyöngyös Város Képviselő-testületének a parkolásról szóló 4/2007. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdés b) pontjának "az ellenőrzés napjától számított 5 naptári napon belül" szövegrésze törvényellenessége megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2016/80. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5023/2015/7. végzése

a Kúria Önkormányzati Tanácsa Köf.5023/2015/5. határozata hivatalból történő kijavításáról

Megjelent:

MK 2016/80. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5024/2015/7. végzése

a Kúria Önkormányzati Tanácsa Köf.5024/2015/5. határozata hivatalból történő kijavításáról

Megjelent:

MK 2016/80. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

10/2016. (VI. 8.) OGY határozat

a Független Rendészeti Panasztestület tagjainak megválasztásáról szóló 10/2008. (II. 28.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2016/80. (VI. 8.)

Hatályos:

2016. 06. 07.

 

Jogszabály:

184/2016. (VI. 8.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2016/80. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

185/2016. (VI. 8.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2016/80. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

186/2016. (VI. 8.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2016/80. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1287/2016. (VI. 8.) Korm. határozat

egyes állami ingatlanok a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus - Magyarországi Ortodox Exarchátus által történő hasznosításával összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2016/80. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1288/2016. (VI. 8.) Korm. határozat

a Nemzetbiztonsági Kabinetről szóló 1308/2011. (IX. 6.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2016/80. (VI. 8.)

Hatályos:

2016. 06. 09.

 

Jogszabály:

1/2016. (VI. 8.) TNM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/24. (VI. 8.)

Hatályos:

2016. 06. 09.

 

Jogszabály:

11/2016. (VI. 8.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/24. (VI. 8.)

Hatályos:

2016. 06. 09.

 

Jogszabály:

12/2016. (VI. 8.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/24. (VI. 8.)

Hatályos:

2016. 06. 09.

 

Jogszabály:

13/2016. (VI. 8.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/24. (VI. 8.)

Hatályos:

2016. 06. 09.

 

Jogszabály:

14/2016. (VI. 8.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/24. (VI. 8.)

Hatályos:

2016. 06. 09.

 

Jogszabály:

15/2016. (VI. 8.) MvM utasítás

megyei fejlesztési biztosok kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/24. (VI. 8.)

Hatályos:

2016. 06. 09.

 

Jogszabály:

16/2016. (VI. 8.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/24. (VI. 8.)

Hatályos:

2016. 06. 09.

 

Jogszabály:

5/2016. (VI. 8.) MK utasítás

a Miniszterelnöki Kabinetiroda Közbeszerzési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/24. (VI. 8.)

Hatályos:

2016. 06. 23.

 

Jogszabály:

9/2016. (VI. 8.) BM utasítás

a Belügyminisztérium kezelésében lévő feleslegessé vált vagyontárgyakkal kapcsolatos selejtezési és hasznosítási feladatok szabályozásáról szóló 21/2010. (XII. 16.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/24. (VI. 8.)

Hatályos:

2016. 06. 11.

 

Jogszabály:

23/2016. (VI. 8.) EMMI utasítás

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó iskolákban a nemzetiségi tankönyvek beszerzésének szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/24. (VI. 8.)

Hatályos:

2016. 06. 09.

 

Jogszabály:

10/2016. (VI. 8.) KKM utasítás

a tudományos és technológiai szakdiplomatákkal kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/24. (VI. 8.)

Hatályos:

2016. 06. 09.

 

Jogszabály:

7/2016. (VI. 8.) NGM utasítás

a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (I. 21.) NGM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/24. (VI. 8.)

Hatályos:

2016. 06. 09.

 

Jogszabály:

11/2016. (VI. 8.) NFM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/24. (VI. 8.)

Hatályos:

2016. 06. 09.

 

Jogszabály:

4/2016. (VI. 8.) BM OKF utasítás

az önkormányzati tűzoltóságok, az önkéntes tűzoltó egyesületek, valamint az önkéntes mentőszervezetek költségvetési támogatásának szabályozásáról szóló 4/2015. (VI. 25.) BM OKF utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/24. (VI. 8.)

Hatályos:

2016. 06. 09.

 

Jogszabály:

5/2016. (VI. 8.) BM OKF utasítás

a Belügyminisztérium fejezethez tartozó, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot szakmailag érintő fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 5/2015. (VI. 25.) BM OKF utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/24. (VI. 8.)

Hatályos:

2016. 06. 09.

 

Jogszabály:

10/2016. (VI. 8.) NKFIH utasítás

a feleslegessé vált vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzatáról szóló 3/2015. (V. 15.) NKFIH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/24. (VI. 8.)

Hatályos:

2016. 06. 09.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2016/24. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/24. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

Állami Számvevőszék közleménye

a 2016. évi SOLIDUS-díj adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/24. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/24. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kezdeményezések aláírásgyűjtő ív hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/24. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

Új Független Párt

2015. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/24. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

IM közlemény

bélyegző érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/24. (VI. 8.)

 

 

2016. VI. 7.

Jogszabály:

119/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet

Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2016/79. (VI. 7.)

Hatályos:

2016. 06. 08. - kivétellel.

 

Jogszabály:

120/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet

a közúti árutovábbítási szerződésekről

Megjelent:

MK 2016/79. (VI. 7.)

Hatályos:

2016. 07. 01.

 

Jogszabály:

121/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet

a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről

Megjelent:

MK 2016/79. (VI. 7.)

Hatályos:

2016. 06. 08.

 

Jogszabály:

122/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet

a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet, valamint a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet jogharmonizációs célú módosításáról

Megjelent:

MK 2016/79. (VI. 7.)

Hatályos:

2016. 06. 08.

 

Jogszabály:

123/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet

a perkapu szolgáltatás bevezetéséhez szükséges, valamint egyéb, az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/79. (VI. 7.)

Hatályos:

2016. 06. 08., 2016. 07. 01.

 

Jogszabály:

124/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet

az igazságügyi szakértői névjegyzék vezetéséről szóló 210/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/79. (VI. 7.)

Hatályos:

2016. 06. 15.

 

Jogszabály:

125/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet

a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/79. (VI. 7.)

Hatályos:

2016. 06. 08.

 

Jogszabály:

126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2016/79. (VI. 7.)

Hatályos:

2016. 06. 08.

 

Jogszabály:

127/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/79. (VI. 7.)

Hatályos:

2016. 06. 08.

 

Jogszabály:

128/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtási intézményrendszeréről szóló 238/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/79. (VI. 7.)

Hatályos:

2016. 06. 08.

 

Jogszabály:

129/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet

a Széchenyi Programirodákról szóló 68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/79. (VI. 7.)

Hatályos:

2016. 06. 08.

 

Jogszabály:

130/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet

az Otto Fuchs Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság Tatabánya területén megvalósuló beruházásával, valamint az ehhez szükséges infrastruktúra kiépítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2016/79. (VI. 7.)

Hatályos:

2016. 06. 08.

 

Jogszabály:

131/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet

a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének megvalósítását szolgáló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és egyes eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a Magyar Művészeti Akadémia Székháza kialakítását szolgáló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 319/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/79. (VI. 7.)

Hatályos:

2016. 06. 08.

 

Jogszabály:

132/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet

a Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum Raoul Wallenberg Szakközépiskolája és Szakiskolája Budapest Rippl-Rónai utca 22. szám alatti ingatlanban történő elhelyezésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 79/2016. (IV. 11.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/79. (VI. 7.)

Hatályos:

2016. 06. 08.

 

Jogszabály:

17/2016. (VI. 7.) NGM rendelet

az egyes miniszteri rendeleteknek az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvénnyel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2016/79. (VI. 7.)

Hatályos:

2016. 06. 08.

 

Jogszabály:

183/2016. (VI. 7.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2016/79. (VI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1263/2016. (VI. 7.) Korm. határozat

a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 2016. május 30. és június 11. között Genfben sorra kerülő 105. ülésszakán való magyar részvételről

Megjelent:

MK 2016/79. (VI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1264/2016. (VI. 7.) Korm. határozat

az Egészségügyi Világszervezet Budapesti Központjának lehetséges elhelyezéséről

Megjelent:

MK 2016/79. (VI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1265/2016. (VI. 7.) Korm. határozat

az afgán nemzeti védelmi és biztonsági erők fenntartásához történő pénzügyi hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2016/79. (VI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1266/2016. (VI. 7.) Korm. határozat

a Magyar-Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság XV. ülésén elfogadott és fenntartott ajánlások jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2016/79. (VI. 7.)

Hatályos:

2016. 06. 08.

 

Jogszabály:

1267/2016. (VI. 7.) Korm. határozat

az állami beruházások hatékonyságának növelése érdekében szükséges egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/79. (VI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1268/2016. (VI. 7.) Korm. határozat

az országos ipari park koncepcióról

Megjelent:

MK 2016/79. (VI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1269/2016. (VI. 7.) Korm. határozat

a logisztikai, közúti árufuvarozási és személyszállítási ágazatot érintő egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/79. (VI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1270/2016. (VI. 7.) Korm. határozat

a 2014-2020 programozási időszak uniós támogatásainak a közszféra szervezetek által kezelt állami vagyonelemeken végrehajtandó fejlesztési célokra történő igénylésével kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/79. (VI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1271/2016. (VI. 7.) Korm. határozat

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó források felhasználásáról szóló negyedéves jelentésekről és rendszeres politikai vita kezdeményezéséről

Megjelent:

MK 2016/79. (VI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1272/2016. (VI. 7.) Korm. határozat

a 2017. évi útfelújítási program végrehajtásához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/79. (VI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1273/2016. (VI. 7.) Korm. határozat

a honvédelmi kiadások és a hosszú távú tervezés feltételeinek megteremtését szolgáló költségvetési források biztosításáról

Megjelent:

MK 2016/79. (VI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1274/2016. (VI. 7.) Korm. határozat

a 2016. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1987/2015. (XII. 28.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2016/79. (VI. 7.)

Hatályos:

2016. 06. 08.

 

Jogszabály:

1275/2016. (VI. 7.) Korm. határozat

az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjai 2016. évi kompenzációjának finanszírozása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2016/79. (VI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1276/2016. (VI. 7.) Korm. határozat

a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2016. májusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2016/79. (VI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1277/2016. (VI. 7.) Korm. határozat

a Nemzeti Táncszínház új játszóhelyének kialakításához szükséges többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2016/79. (VI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1278/2016. (VI. 7.) Korm. határozat

az Országos Halgazdálkodási Tanácsról szóló 1379/2013. (VI. 27.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2016/79. (VI. 7.)

Hatályos:

2016. 06. 08.

 

Jogszabály:

1279/2016. (VI. 7.) Korm. határozat

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozatban megjelölt kiemelt projektnek a határozatban megjelölt határidő alóli mentesítéséről

Megjelent:

MK 2016/79. (VI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1280/2016. (VI. 7.) Korm. határozat

a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség kiemelt fejlesztéseivel, beruházásaival és programjaival, továbbá működésének és hitéleti tevékenységének támogatásával összefüggő egyes további intézkedésekről szóló 2024/2015. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2016/79. (VI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1281/2016. (VI. 7.) Korm. határozat

az erdélyi oktatási és kulturális célú programok, beruházások megvalósításának finanszírozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat- átcsoportosításról szóló 1531/2015. (VII. 31.) Korm. határozat, valamint a felvidéki kulturális célú beruházások, fejlesztések támogatásának finanszírozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1532/2015. (VII. 31.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2016/79. (VI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1282/2016. (VI. 7.) Korm. határozat

a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége tevékenységét kiegészítő támogatás biztosítása érdekében a XI. Miniszterelnökség és a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2016/79. (VI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1283/2016. (VI. 7.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2016/79. (VI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1284/2016. (VI. 7.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2016/79. (VI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1285/2016. (VI. 7.) Korm. határozat

a Montenegrónak az Észak-atlanti Szerződés Szervezetéhez való csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2016/79. (VI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1286/2016. (VI. 7.) Korm. határozat

a Magyarország és a Szövetséges Transzformációs Főparancsnok Parancsnoksága, valamint a Szövetséges Erők Európai Legfelsőbb Parancsnoksága között a NATO műveletek, gyakorlatok, és hasonló katonai tevékenységek végrehajtása során befogadó nemzeti támogatás biztosításáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2016/79. (VI. 7.)

 

 

Jogszabály:

60/2016. (VI. 7.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a magyar-szerb államhatár mentén lévő szénhidrogén-előfordulások közös kutatásáról és kitermeléséről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2016/79. (VI. 7.)

 

 

Jogszabály:

61/2016. (VI. 7.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2016/79. (VI. 7.)

 

 

Jogszabály:

62/2016. (VI. 7.) ME határozat

a Központi Statisztikai Hivatal elnöke kinevezésének meghosszabbításáról

Megjelent:

MK 2016/79. (VI. 7.)

 

 

Jogszabály:

63/2016. (VI. 7.) ME határozat

főiskolai rektorok felmentéséről

Megjelent:

MK 2016/79. (VI. 7.)

 

 

Jogszabály:

64/2016. (VI. 7.) ME határozat

főiskolai rektorok megbízásáról

Megjelent:

MK 2016/79. (VI. 7.)

 

 

Jogszabály:

65/2016. (VI. 7.) ME határozat

főiskolai tanár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2016/79. (VI. 7.)

 

 

Jogszabály:

66/2016. (VI. 7.) ME határozat

a 111/2014. (IX. 12.) ME határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2016/79. (VI. 7.)

 

 

2016. VI. 6.

Jogszabály:

20/2016. (VI. 6.) MNB rendelet

a jegybanki információs rendszerhez a hitelintézetek egyes pénzügyi instrumentumaira, általános pénzügyi információira és tőkemegfelelésére vonatkozóan teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Megjelent:

MK 2016/77. (VI. 6.)

Hatályos:

2016. 06. 07.

 

Jogszabály:

15/2016. (VI. 6.) MvM rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Nemzeti Örökség Intézeténél történő végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2016/77. (VI. 6.)

Hatályos:

2016. 06. 07.

 

Jogszabály:

16/2016. (VI. 6.) MvM rendelet

a postai szolgáltatások bevételei és költségei elkülönítésének és kimutatásának részletes szabályairól, valamint az egyetemes postai szolgáltatások költségszámítására és az egyetemes postai szolgáltatási kötelezettség nettó költsége számítására vonatkozó elvekről és szabályokról szóló 69/2012. (XII. 19.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/77. (VI. 6.)

Hatályos:

2016. 06. 07.

 

Jogszabály:

38/2016. (VI. 6.) FM rendelet

az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről

Megjelent:

MK 2016/77. (VI. 6.)

Hatályos:

2016. 06. 09.

 

Jogszabály:

172/2016. (VI. 6.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/77. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

173/2016. (VI. 6.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/77. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

174/2016. (VI. 6.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/77. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

175/2016. (VI. 6.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/77. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

176/2016. (VI. 6.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2016/77. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

177/2016. (VI. 6.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2016/77. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

178/2016. (VI. 6.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2016/77. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

179/2016. (VI. 6.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2016/77. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

180/2016. (VI. 6.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2016/77. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

181/2016. (VI. 6.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2016/77. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

182/2016. (VI. 6.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2016/77. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

59/2016. (VI. 6.) ME határozat

a Végrehajtás Operatív Program Monitoring Bizottsága elnökének felmentéséről és új elnök kinevezéséről

Megjelent:

MK 2016/77. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

30/2016. (VI. 6.) NVB határozat

országos népszavazási kezdeményezés kérdés hitelesítéséről

Megjelent:

MK 2016/77. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

115/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet

a nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló törvény végrehajtásának szabályairól

Megjelent:

MK 2016/78. (VI. 6.)

Hatályos:

2016. 06. 07.

 

Jogszabály:

116/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet

egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/78. (VI. 6.)

Hatályos:

2016. 06. 09., 2016. 07. 01., 2016. 12. 01., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

117/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról szóló 74/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/78. (VI. 6.)

Hatályos:

2016. 06. 09.

 

Jogszabály:

118/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet

a közösségi agrármarketing tevékenységről

Megjelent:

MK 2016/78. (VI. 6.)

Hatályos:

2016. 06. 15.

 

Jogszabály:

1252/2016. (VI. 6.) Korm. határozat

a karitatív tevékenységet folytató szervezetek tömeges bevándorlással összefüggő tevékenységének támogatásához szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2016/78. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

1253/2016. (VI. 6.) Korm. határozat

a mentális, szociális vagy egészségügyi okból foglalkoztatásba be nem vonható álláskeresők foglalkoztathatóságának növelését szolgáló 2016. évi kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/78. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

1254/2016. (VI. 6.) Korm. határozat

a "Földet a gazdáknak!" Program keretében az állami tulajdonú földek földművesek részére történő értékesítésének folytatásához szükséges intézkedésekről szóló 1203/2016. (IV. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2016/78. (VI. 6.)

Hatályos:

2016. 06. 07.

 

Jogszabály:

1255/2016. (VI. 6.) Korm. határozat

a Nemzeti Turisztikai Tanácsadó Testületről

Megjelent:

MK 2016/78. (VI. 6.)

Hatályos:

2016. 06. 07.

 

Jogszabály:

1256/2016. (VI. 6.) Korm. határozat

a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

Megjelent:

MK 2016/78. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

1257/2016. (VI. 6.) Korm. határozat

a Gyöngyös város területén fekvő egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2016/78. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

1258/2016. (VI. 6.) Korm. határozat

a Batthyány-Strattmann-kastély fejlesztésének folytatásához szükséges, európai uniós forrásból nem biztosítható támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2016/78. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

1259/2016. (VI. 6.) Korm. határozat

az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. létrehozásáról, valamint a közösségi agrármarketing tevékenységgel kapcsolatos feladatoknak az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. részére történő átadásához szükséges kormányzati feladatokról

Megjelent:

MK 2016/78. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

1260/2016. (VI. 6.) Korm. határozat

"A Szabadság tér ´89 - a rendszerváltoztatás aktái" című könyvsorozat megvásárlásához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2016/78. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

1261/2016. (VI. 6.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség és a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2016/78. (VI. 6.)

 

 

Jogszabály:

1262/2016. (VI. 6.) Korm. határozat

a Kínai Népköztársasággal fennálló gazdasági kapcsolatok szorosabbra fűzésével összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2016/78. (VI. 6.)

 

 

2016. VI. 1.

Jogszabály:

2016. évi LII. törvény

az állami tisztviselőkről

Megjelent:

MK 2016/76. (VI. 1.)

Hatályos:

2016. 07. 01., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi LIII. törvény

a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2016/76. (VI. 1.)

Hatályos:

2016. 07. 01., 2016. 07. 03., 2016. 09. 18., 2016. 10. 01., 2017. 01. 01., 2018. 01. 01., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi LIV. törvény

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2016/76. (VI. 1.)

Hatályos:

2016. 07. 01.

 

Jogszabály:

114/2016. (VI. 1.) Korm. rendelet

a Samsung SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Göd területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2016/76. (VI. 1.)

Hatályos:

2016. 06. 02.

 

Jogszabály:

10/2016. (VI. 1.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 49/2012. (XII. 15.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/76. (VI. 1.)

Hatályos:

2016. 06. 02.

 

2016. V. 31.

Jogszabály:

4/2016. (V. 31.) MK utasítás

a Miniszterelnöki Kabinetiroda Biztonsági Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/23. (V. 31.)

Hatályos:

2016. 06. 01.

 

Jogszabály:

22/2016. (V. 31.) EMMI utasítás

a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 15/2016. (IV. 25.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/23. (V. 31.)

Hatályos:

2016. 06. 01.

 

Jogszabály:

29/2016. (V. 31.) HM utasítás

a honvédelmi felkészítést érintő szervezetátalakításról, a Honvédelmi Minisztérium szervezeti korszerűsítésével összefüggő feladatokról és egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/23. (V. 31.)

Hatályos:

2016. 06. 01., 2016. 07. 01.

 

Jogszabály:

6/2016. (V. 31.) OBH utasítás

az integritási szabályzatról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/23. (V. 31.)

Hatályos:

2016. 07. 01.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2016/23. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/23. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

2/2016. (V. 31.) SZTNH közlemény

a 25. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny kiállításán bemutatásra kerülő találmányok, védjegyek, formatervezési és használati minták kiállítási kedvezményéről, illetve kiállítási elsőbbségéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/23. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

BM közlemény

a belügyminiszter által felügyelt szakképesítésekre vonatkozó, az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékekbe kerülés tekintetében benyújtott pályázatokat elbíráló bizottság létrehozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/23. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Demokratikus Koalíció

2015. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/23. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Ellenzéki Párt

2015. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/23. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Jobbik Magyarországért Mozgalom

2015. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/23. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Lehet Más a Politika párt

2015. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/23. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Idealisták Szövetsége

2015. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/23. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Liberális Párt

2015. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/23. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Polgári Világbarát Párt

2015. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/23. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Szocialista Párt

2015. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/23. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Nemzedékek Műhelye Párt

2015. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/23. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Párbeszéd Magyarországért Párt

2015. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/23. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Polgári Konzervatív Párt

2014. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/23. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Polgári Konzervatív Párt

2015. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/23. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Celldömölk Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/23. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Heves Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/23. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Demokrácia Központ Közalapítvány

alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/23. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány

alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/23. (V. 31.)

 

 

2016. V. 30.

Jogszabály:

113/2016. (V. 30.) Korm. rendelet

az egyes migrációs tárgyú és velük összefüggésben egyes további kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/75. (V. 30.)

Hatályos:

2016. 06. 01., 2016. 07. 01., 2016. 09. 30.

 

Jogszabály:

170/2016. (V. 30.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/75. (V. 30.)

 

 

Jogszabály:

171/2016. (V. 30.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/75. (V. 30.)

 

 

Jogszabály:

1251/2016. (V. 30.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és az Egyiptomi Arab Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2016/75. (V. 30.)

 

 

2016. V. 27.

Jogszabály:

112/2016. (V. 27.) Korm. rendelet

a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/74. (V. 27.)

Hatályos:

2016. 06. 12., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

16/2016. (V. 27.) NGM rendelet

a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből nyújtható egyes szakképzési és felnőttképzési célú támogatások részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2016/74. (V. 27.)

Hatályos:

2016. 05. 28.

 

Jogszabály:

14/2016. (V. 27.) NFM rendelet

a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/74. (V. 27.)

Hatályos:

2016. 06. 01.

 

Jogszabály:

15/2016. (V. 27.) NFM rendelet

a fejezeti és az egyes központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 7/2016. (IV. 8.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/74. (V. 27.)

Hatályos:

2016. 05. 28.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köm.5001/2016/3. határozata

Fegyvernek Város Önkormányzatának a települési szilárd hulladékgazdálkodásról szóló 10/2003. (III. 6.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdés c) pontja, valamint 18. §-a törvényellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés e) pont utolsó fordulatában és f) pontjában foglalt jogalkotási kötelezettségének elmulasztásáról

Megjelent:

MK 2016/74. (V. 27.)

 

 

Jogszabály:

166/2016. (V. 27.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2016/74. (V. 27.)

 

 

Jogszabály:

167/2016. (V. 27.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2016/74. (V. 27.)

 

 

Jogszabály:

168/2016. (V. 27.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2016/74. (V. 27.)

 

 

Jogszabály:

169/2016. (V. 27.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2016/74. (V. 27.)

 

 

Jogszabály:

1250/2016. (V. 27.) Korm. határozat

a 2016. évre szóló Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervről

Megjelent:

MK 2016/74. (V. 27.)

Hatályos:

2016. 05. 28.

 

Jogszabály:

58/2016. (V. 27.) ME határozat

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Fejlesztési Közösség partnerállamai közötti gazdasági partnerségi megállapodásra irányuló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2016/74. (V. 27.)

 

 

Jogszabály:

24/2016. (V. 27.) HM utasítás

az egyes missziók műveleti szabadnapok számának meghatározása szempontjából történő kategóriába sorolásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/22. (V. 27.)

Hatályos:

2016. 05. 28.

 

Jogszabály:

25/2016. (V. 27.) HM utasítás

a tartós külföldi szolgálatot teljesítők reprezentációs tevékenységéről szóló 117/2011. (X. 21.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/22. (V. 27.)

Hatályos:

2016. 05. 28.

 

Jogszabály:

26/2016. (V. 27.) HM utasítás

a kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzéséről és bejelentésének rendjéről szóló 83/2012. (XI. 16.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/22. (V. 27.)

Hatályos:

2016. 05. 28.

 

Jogszabály:

27/2016. (V. 27.) HM utasítás

a kegyeleti gondoskodás és az ehhez kapcsolódó egyes szociális feladatok végrehajtásával kapcsolatos szabályokról szóló 42/2013. (VII. 25.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/22. (V. 27.)

Hatályos:

2016. 05. 28.

 

Jogszabály:

28/2016. (V. 27.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium átalakításával összefüggő egyes feladatokról szóló 5/2016. (II. 10.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/22. (V. 27.)

Hatályos:

2016. 05. 28.

 

Jogszabály:

10/2016. (V. 27.) NFM utasítás

az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakával kapcsolatos feladatok végrehajtásának rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/22. (V. 27.)

Hatályos:

2016. 05. 28.

 

Jogszabály:

1/2016. (V. 27.) AJBH utasítás

az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2012. (V. 22.) AJBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/22. (V. 27.)

Hatályos:

2016. 05. 30.

 

Jogszabály:

2/2016. (V. 27.) AJBH utasítás

az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Informatikai Biztonsági és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/22. (V. 27.)

Hatályos:

2016. 05. 28.

 

Jogszabály:

13/2016. (V. 27.) ORFK utasítás

a cigány származású fiatalok rendőrré válásának elősegítése érdekében a Rendőrség által biztosított támogatási rendszer létrehozásáról, valamint a rendőri szervek ezzel kapcsolatos feladatairól szóló 1/2010. (OT 1.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/22. (V. 27.)

Hatályos:

2016. 05. 28., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

14/2016. (V. 27.) ORFK utasítás

egyes ORFK utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/22. (V. 27.)

Hatályos:

2016. 06. 01.

 

Jogszabály:

2/2016. (V. 27.) SZTNH utasítás

az Oktatási Bizottság tevékenységéről és összetételéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/22. (V. 27.)

Hatályos:

2016. 05. 28.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2016/22. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/22. (V. 27.)

 

 

Jogszabály:

BM közlemény

a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 43/2013. (II. 19.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/22. (V. 27.)

 

 

Jogszabály:

BM Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárságának pályázati felhívása

a 2017. évi Lampl Hugó Emlékplakett elnyerésének kezdeményezésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/22. (V. 27.)

 

 

Jogszabály:

NGM közlemény

a 2016-ban Magyarországon munkavállalási engedéllyel foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok legmagasabb számáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/22. (V. 27.)

 

 

Jogszabály:

NFM közlemény

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/22. (V. 27.)

 

 

Jogszabály:

Fővárosi Törvényszék közleménye

jogtanácsosi igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/22. (V. 27.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/22. (V. 27.)

 

 

Jogszabály:

Együtt - a Korszakváltók Pártja

2015. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/22. (V. 27.)

 

 

2016. V. 25.

Jogszabály:

2016. évi L. törvény

az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményben Részes Feleinek 21. Konferenciáján elfogadott Párizsi Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2016/73. (V. 25.)

Hatályos:

2016. 05. 26. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2016. évi LI. törvény

az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény, valamint az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2016/73. (V. 25.)

Hatályos:

2016. 06. 10., 2016. 06. 25., 2017. 01. 01., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet

az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2016/73. (V. 25.)

Hatályos:

2016. 05. 26.

 

Jogszabály:

111/2016. (V. 25.) Korm. rendelet

a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program során megvalósuló beruházások lebonyolításához szükséges pályázati rendszer kidolgozásáról és lebonyolításáról, valamint a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/73. (V. 25.)

Hatályos:

2016. 05. 26.

 

Jogszabály:

19/2016. (V. 25.) MNB rendelet

az Országos Betétbiztosítási Alap tagjai által fizetendő kockázatalapú változó díj megállapításának részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2016/73. (V. 25.)

Hatályos:

2016. 05. 31.

 

Jogszabály:

14/2016. (V. 25.) MvM rendelet

a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről

Megjelent:

MK 2016/73. (V. 25.)

Hatályos:

2016. 06. 25.

 

Jogszabály:

7/2016. (V. 25.) IM rendelet

az igazságügyi miniszter által adományozható elismerésekről szóló 4/2015. (III. 3.) IM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/73. (V. 25.)

Hatályos:

2016. 05. 26.

 

Jogszabály:

1249/2016. (V. 25.) Korm. határozat

a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programról, valamint a nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum megvalósítási koncepciójáról és a szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1526/2014. (IX. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2016/73. (V. 25.)

 

 

2016. V. 24.

Jogszabály:

18/2016. (V. 24.) MNB rendelet

a jegybanki alapkamat mértékéről

Megjelent:

MK 2016/72. (V. 24.)

Hatályos:

2016. 05. 25.

 

Jogszabály:

18/2016. (V. 24.) BM rendelet

az anyakönyvi szakvizsgáról szóló 9/2007. (III. 6.) IRM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/72. (V. 24.)

Hatályos:

2016. 07. 01.

 

Jogszabály:

15/2016. (V. 24.) NGM rendelet

a nemzetgazdasági miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 12/2015. (IV. 10.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/72. (V. 24.)

Hatályos:

2016. 05. 25.

 

Jogszabály:

12/2016. (V. 24.) NFM rendelet

az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet részére történő adatszolgáltatás tartalmáról és rendjéről

Megjelent:

MK 2016/72. (V. 24.)

Hatályos:

2016. 05. 25., 2016. 06. 01.

 

Jogszabály:

13/2016. (V. 24.) NFM rendelet

a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról

Megjelent:

MK 2016/72. (V. 24.)

Hatályos:

2016. 05. 25., 2016. 07. 01.

 

Jogszabály:

145/2016. (V. 24.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2016/72. (V. 24.)

 

 

Jogszabály:

146/2016. (V. 24.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2016/72. (V. 24.)

 

 

Jogszabály:

147/2016. (V. 24.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2016/72. (V. 24.)

 

 

Jogszabály:

148/2016. (V. 24.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2016/72. (V. 24.)

 

 

Jogszabály:

149/2016. (V. 24.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2016/72. (V. 24.)

 

 

Jogszabály:

150/2016. (V. 24.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2016/72. (V. 24.)

 

 

Jogszabály:

151/2016. (V. 24.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/72. (V. 24.)

 

 

Jogszabály:

152/2016. (V. 24.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/72. (V. 24.)

 

 

Jogszabály:

153/2016. (V. 24.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/72. (V. 24.)

 

 

Jogszabály:

154/2016. (V. 24.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/72. (V. 24.)

 

 

Jogszabály:

155/2016. (V. 24.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/72. (V. 24.)

 

 

Jogszabály:

156/2016. (V. 24.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/72. (V. 24.)

 

 

Jogszabály:

157/2016. (V. 24.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/72. (V. 24.)

 

 

Jogszabály:

158/2016. (V. 24.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/72. (V. 24.)

 

 

Jogszabály:

159/2016. (V. 24.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/72. (V. 24.)

 

 

Jogszabály:

160/2016. (V. 24.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/72. (V. 24.)

 

 

Jogszabály:

161/2016. (V. 24.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/72. (V. 24.)

 

 

Jogszabály:

162/2016. (V. 24.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/72. (V. 24.)

 

 

Jogszabály:

163/2016. (V. 24.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/72. (V. 24.)

 

 

Jogszabály:

164/2016. (V. 24.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/72. (V. 24.)

 

 

Jogszabály:

165/2016. (V. 24.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/72. (V. 24.)

 

 

2016. V. 20.

Jogszabály:

2016. évi XXXVII. törvény

Magyarország Kormánya és a Bahreini Királyság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2016/71. (V. 20.)

Hatályos:

2016. 05. 28. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2016. évi XXXVIII. törvény

egyes honvédelmi tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2016/71. (V. 20.)

Hatályos:

2016. 07. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi XXXIX. törvény

egyes migrációs tárgyú és ezekkel összefüggésben más törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2016/71. (V. 20.)

Hatályos:

2016. 06. 01., 2016. 07. 01., 2016. 09. 30.

 

Jogszabály:

2016. évi XL. törvény

a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2016/71. (V. 20.)

Hatályos:

2016. 06. 30., 2016. 07. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi XLI. törvény

a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2016/71. (V. 20.)

Hatályos:

2016. 06. 04., 2016. 10. 01., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi XLII. törvény

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény és a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2016/71. (V. 20.)

Hatályos:

2016. 07. 04., 2016. 09. 17.

 

Jogszabály:

2016. évi XLIII. törvény

az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2016/71. (V. 20.)

Hatályos:

2016. 07. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi XLIV. törvény

a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény és egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2016/71. (V. 20.)

Hatályos:

2016. 05. 21., 2016. 06. 04.

 

Jogszabály:

2016. évi XLV. törvény

a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló 2011. évi XCIII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2016/71. (V. 20.)

Hatályos:

2016. 05. 21.

 

Jogszabály:

2016. évi XLVI. törvény

a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2016/71. (V. 20.)

Hatályos:

2016. 05. 28.

 

Jogszabály:

2016. évi XLVII. törvény

a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2016/71. (V. 20.)

Hatályos:

2016. 07. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi XLVIII. törvény

a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2016/71. (V. 20.)

Hatályos:

2016. 05. 21.

 

Jogszabály:

2016. évi XLIX. törvény

egyes iskolaszövetkezetekkel összefüggő törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2016/71. (V. 20.)

Hatályos:

2016. 09. 01.

 

Jogszabály:

109/2016. (V. 20.) Korm. rendelet

az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/71. (V. 20.)

Hatályos:

2016. 07. 01.

 

Jogszabály:

14/2016. (V. 20.) NGM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/71. (V. 20.)

Hatályos:

2016. 05. 21.

 

Jogszabály:

11/2016. (V. 20.) NFM rendelet

a cigaretta kátrány-, nikotin- és szén-monoxid-kibocsátásának mérésére vonatkozó díjakról

Megjelent:

MK 2016/71. (V. 20.)

Hatályos:

2016. 05. 20. 16 órától.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5068/2015/4. határozata

Mikepércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési adóról szóló 15/2014. (XII. 28.) önkormányzati rendelete törvényellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2016/71. (V. 20.)

 

 

Jogszabály:

20/2016. (V. 20.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériumának tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokkal kapcsolatos jogok gyakorlásának rendjéről szóló 18/2015. (V. 15.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/21. (V. 20.)

Hatályos:

2016. 05. 21.

 

Jogszabály:

21/2016. (V. 20.) EMMI utasítás

a kiadmányozási jogkör átadásáról szóló 42/2015. (VIII. 31.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/21. (V. 20.)

Hatályos:

2016. 05. 21.

 

Jogszabály:

21/2016. (V. 20.) HM utasítás

a határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezésének előkészítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/21. (V. 20.)

Hatályos:

2016. 06. 01.

 

Jogszabály:

22/2016. (V. 20.) HM utasítás

a ruházati illetménynorma 2016. évi összegeinek megállapításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/21. (V. 20.)

Hatályos:

2016. 05. 21.

 

Jogszabály:

23/2016. (V. 20.) HM utasítás

a kormányzati szolgálati jogviszonyban állók utalvánnyal való ellátásáról szóló 71/2015. (XII. 23.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/21. (V. 20.)

Hatályos:

2016. 05. 21.

 

Jogszabály:

7/2016. (V. 20.) IM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/21. (V. 20.)

Hatályos:

2016. 05. 21.

 

Jogszabály:

5/2016. (V. 20.) OBH utasítás

a "Bíróságok fejezet" alá tartozó intézmények közbeszerzési, minősített beszerzési és beszerzési eljárásairól szóló szabályzatról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/21. (V. 20.)

Hatályos:

2016. 06. 19.

 

Jogszabály:

1/2016. (V. 20.) SZGYF utasítás

a közérdekű adatok megismerésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/21. (V. 20.)

Hatályos:

2016. 05. 21.

 

Jogszabály:

23/2016. (V. 20.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya között a diplomata és szolgálati/hivatalos útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2016. évi XIV. törvény 2., 3. és 5. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/21. (V. 20.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2016/21. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/21. (V. 20.)

 

 

Jogszabály:

NFM közlemény

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/21. (V. 20.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2016. június 1-je és június 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/21. (V. 20.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/21. (V. 20.)

 

 

Jogszabály:

Kereszténydemokrata Néppárt

2015. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/21. (V. 20.)

 

 

Jogszabály:

Érvénytelenítés

a Hivatalos Értesítő 2016/21. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/21. (V. 20.)

 

 

2016. V. 18.

Jogszabály:

108/2016. (V. 18.) Korm. rendelet

egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/70. (V. 18.)

Hatályos:

2016. 06. 01.

 

Jogszabály:

13/2016. (V. 18.) MvM rendelet

az Információs Hivatal hivatásos állományú tagjai teljesítményjuttatásra jogosultságának feltételeiről és megállapításának rendjéről

Megjelent:

MK 2016/70. (V. 18.)

Hatályos:

2016. 05. 19.

 

Jogszabály:

37/2016. (V. 18.) FM rendelet

a földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, egyes agrártámogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/70. (V. 18.)

Hatályos:

2016. 05. 19.

 

Jogszabály:

141/2016. (V. 18.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2016/70. (V. 18.)

 

 

Jogszabály:

142/2016. (V. 18.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2016/70. (V. 18.)

 

 

Jogszabály:

143/2016. (V. 18.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2016/70. (V. 18.)

 

 

Jogszabály:

144/2016. (V. 18.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2016/70. (V. 18.)

 

 

Jogszabály:

1242/2016. (V. 18.) Korm. határozat

az Európai Unió Mali Kiképző Műveletében ("EUTM Mali") történő további magyar katonai szerepvállalásról

Megjelent:

MK 2016/70. (V. 18.)

 

 

Jogszabály:

1243/2016. (V. 18.) Korm. határozat

a 2019. évi Masters Evezős Világbajnokság rendezési jogának megszerzése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/70. (V. 18.)

 

 

Jogszabály:

1244/2016. (V. 18.) Korm. határozat

az Energiatakarékossági Hitel Alappal kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

MK 2016/70. (V. 18.)

 

 

Jogszabály:

1245/2016. (V. 18.) Korm. határozat

az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok módosításáról

Megjelent:

MK 2016/70. (V. 18.)

 

 

Jogszabály:

1246/2016. (V. 18.) Korm. határozat

a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek a Ludovika-projekt keretében érintett ingatlanjai helyzetének rendezéséről, valamint az ehhez szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2016/70. (V. 18.)

 

 

Jogszabály:

1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Megjelent:

MK 2016/70. (V. 18.)

Hatályos:

2016. 05. 19.

 

Jogszabály:

1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat

a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Megjelent:

MK 2016/70. (V. 18.)

Hatályos:

2016. 05. 19.

 

Jogszabály:

55/2016. (V. 18.) ME határozat

az ENSZ Tengerjogi Egyezménye részes államainak, továbbá a Nemzetközi Tengerfenék Hatóság közgyűlésein való magyar részvételről

Megjelent:

MK 2016/70. (V. 18.)

 

 

Jogszabály:

56/2016. (V. 18.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Kirgiz Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2016/70. (V. 18.)

 

 

Jogszabály:

57/2016. (V. 18.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről

Megjelent:

MK 2016/70. (V. 18.)

 

 

2016. V. 13.

Jogszabály:

98/2016. (V. 13.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/69. (V. 13.)

Hatályos:

2016. 05. 14., 2016. 06. 12., Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvény hatálybalépésének napjától.

 

Jogszabály:

99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet

a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2016/69. (V. 13.)

Hatályos:

2016. 07. 01.

 

Jogszabály:

100/2016. (V. 13.) Korm. rendelet

az egyes vízgazdálkodási és vízvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/69. (V. 13.)

Hatályos:

2016. 06. 15.

 

Jogszabály:

101/2016. (V. 13.) Korm. rendelet

a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet és a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről szóló 212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/69. (V. 13.)

Hatályos:

2016. 05. 20.

 

Jogszabály:

102/2016. (V. 13.) Korm. rendelet

a nemzeti köznevelésről szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/69. (V. 13.)

Hatályos:

2016. 05. 21., 2016. 07. 01.

 

Jogszabály:

103/2016. (V. 13.) Korm. rendelet

a Kormánytisztviselői Döntőbizottságról szóló 168/2012. (VII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/69. (V. 13.)

Hatályos:

2016. 05. 14.

 

Jogszabály:

104/2016. (V. 13.) Korm. rendelet

a Fővárosi Önkormányzat kezelésében lévő főútvonalak, közutak és közterületek kijelöléséről szóló 432/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/69. (V. 13.)

Hatályos:

2016. 05. 14.

 

Jogszabály:

105/2016. (V. 13.) Korm. rendelet

a Budapest XI. kerület Kopaszi-gát környezetében megvalósuló ingatlanfejlesztési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és egyes eljáró hatóságok kijelöléséről

Megjelent:

MK 2016/69. (V. 13.)

Hatályos:

2016. 05. 14.

 

Jogszabály:

106/2016. (V. 13.) Korm. rendelet

a Homatech Recycling Zrt. Kaposváron megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a Homatech Recycling Zrt. Százhalombattán megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 393/2015. (XII. 11.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2016/69. (V. 13.)

Hatályos:

2016. 05. 14.

 

Jogszabály:

107/2016. (V. 13.) Korm. rendelet

a Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2016/69. (V. 13.)

Hatályos:

2016. 05. 14.

 

Jogszabály:

17/2016. (V. 13.) BM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Megjelent:

MK 2016/69. (V. 13.)

Hatályos:

2016. 05. 14.

 

Jogszabály:

36/2016. (V. 13.) FM rendelet

a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/69. (V. 13.)

Hatályos:

2016. 05. 14.

 

Jogszabály:

1233/2016. (V. 13.) Korm. határozat

a Honvédelmi Szakpolitikai Stratégia (2017-2026) előkészítésével összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2016/69. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

1234/2016. (V. 13.) Korm. határozat

a Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepének átlátható szervezetté történő minősítéséről

Megjelent:

MK 2016/69. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

1235/2016. (V. 13.) Korm. határozat

az infokommunikációs tárgyú beszerzések, valamint az infokommunikációs infrastruktúra központi nyilvántartásáról

Megjelent:

MK 2016/69. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

1236/2016. (V. 13.) Korm. határozat

a nyílt szabványokra épülő, illetve nyílt forráskódú szoftverek közszférában történő elterjesztéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/69. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

1237/2016. (V. 13.) Korm. határozat

a közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából egyes Nemzeti Földalapba tartozó ingatlanok önkormányzatok részére történő ingyenes vagyonkezelésbe adásáról

Megjelent:

MK 2016/69. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

1238/2016. (V. 13.) Korm. határozat

az egyes városi infrastruktúra-elemek megújítása keretében megvalósításra kerülő kompkikötő létesítéséhez szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2016/69. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

1239/2016. (V. 13.) Korm. határozat

egy budapesti kajak-kenu szlalom pálya megvalósíthatóságáról és lehetséges helyszíneinek vizsgálatáról

Megjelent:

MK 2016/69. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

1240/2016. (V. 13.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2016/69. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

1241/2016. (V. 13.) Korm. határozat

a TIOP-2.2.8.A-15/1 azonosító számú ("Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása" című) konstrukció keretében egyes projektek támogatásáról

Megjelent:

MK 2016/69. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

10/2016. (V. 13.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/20. (V. 13.)

Hatályos:

2016. 05. 14.

 

Jogszabály:

8/2016. (V. 13.) BM utasítás

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 8/2015. (V. 29.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/20. (V. 13.)

Hatályos:

2016. 05. 14.

 

Jogszabály:

19/2016. (V. 13.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (VIII. 1.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/20. (V. 13.)

Hatályos:

2016. 05. 14.

 

Jogszabály:

20/2016. (V. 13.) HM utasítás

a biztonsági ügyeleti feladatok ellátásáról és a jelentési kötelezettség körébe tartozó biztonsági kihívást jelentő helyzetek jegyzékéről szóló 119/2011. (XI. 10.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/20. (V. 13.)

Hatályos:

2016. 05. 14.

 

Jogszabály:

6/2016. (V. 13.) NGM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/20. (V. 13.)

Hatályos:

2016. 05. 14.

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/20. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/20. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kezdeményezések aláírásgyűjtő ív hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/20. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

Újszász Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/20. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

Sportos és Egészséges Magyarországért Párt

2015. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/20. (V. 13.)

 

 

2016. V. 12.

Jogszabály:

2/2016. (V. 12.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről szóló 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/68. (V. 12.)

Hatályos:

2016. 06. 01.

 

Jogszabály:

16/2016. (V. 12.) BM rendelet

a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és -tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról

Megjelent:

MK 2016/68. (V. 12.)

Hatályos:

2016. 06. 11., 2016. 07. 01.

 

Jogszabály:

9/2016. (V. 12.) EMMI rendelet

a segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló 27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/68. (V. 12.)

Hatályos:

2016. 05. 20., 2017. 03. 01.

 

Jogszabály:

35/2016. (V. 12.) FM rendelet

a Keszthelyi-kastélypark természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 110/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/68. (V. 12.)

Hatályos:

2016. 05. 20.

 

Jogszabály:

137/2016. (V. 12.) KE határozat

vezérőrnagy szolgálati viszonyának megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2016/68. (V. 12.)

 

 

Jogszabály:

138/2016. (V. 12.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2016/68. (V. 12.)

 

 

Jogszabály:

139/2016. (V. 12.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2016/68. (V. 12.)

 

 

Jogszabály:

140/2016. (V. 12.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2016/68. (V. 12.)

 

 

Jogszabály:

1231/2016. (V. 12.) Korm. határozat

a Betegápoló Irgalmasrend egyes projektjeinek finanszírozásához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/68. (V. 12.)

 

 

Jogszabály:

1232/2016. (V. 12.) Korm. határozat

egyes állami tulajdonú ingóságok Iraki Köztársaság Kurd Regionális Kormányának történő térítésmentes átadásáról

Megjelent:

MK 2016/68. (V. 12.)

 

 

Jogszabály:

51/2016. (V. 12.) ME határozat

a Nemzetközi Távközlési Egyesület Részes Államainak Meghatalmazottak Értekezletein, Nemzetközi Távközlési Világértekezletein, Rádiótávközlési Világértekezletein, valamint Regionális Rádiótávközlési Értekezletein való magyar részvételről

Megjelent:

MK 2016/68. (V. 12.)

 

 

Jogszabály:

52/2016. (V. 12.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Chilei Köztársaság Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2016/68. (V. 12.)

 

 

Jogszabály:

53/2016. (V. 12.) ME határozat

a Magyar-Koszovói Gazdasági Együttműködési Kormányközi Vegyes Bizottság magyar tagozati elnökének kinevezéséről

Megjelent:

MK 2016/68. (V. 12.)

Hatályos:

2016. 05. 13.

 

Jogszabály:

54/2016. (V. 12.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közös vízgyűjtőkön és a határvizeken történő együttműködésről szóló Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2016/68. (V. 12.)

 

 

2016. V. 11.

Jogszabály:

16/2016. (V. 11.) MNB rendelet

a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény, valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény hatálya alá tartozó engedélyezési, jóváhagyási, nyilvántartásba vételi és törlési eljárások, valamint bejelentések tekintetében alkalmazandó elektronikus űrlap tartalmára, formájára vonatkozó részletes szabályokról szóló 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/67. (V. 11.)

Hatályos:

2016. 05. 16.

 

Jogszabály:

17/2016. (V. 11.) MNB rendelet

a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 50/2015. (XII. 9.) MNB rendelet módosításáról és egyes rendelkezései hatályba nem lépéséről

Megjelent:

MK 2016/67. (V. 11.)

Hatályos:

2016. 05. 12., 2016. 07. 01.

 

Jogszabály:

15/2016. (V. 11.) BM rendelet

az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/67. (V. 11.)

Hatályos:

2016. 05. 12.

 

Jogszabály:

1230/2016. (V. 11.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és az Egészségügyi Világszervezet között az Egészségügyi Világszervezet Budapesti Központjának létrehozásáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapításáról

Megjelent:

MK 2016/67. (V. 11.)

 

 

Jogszabály:

7/2016. (V. 11.) BM utasítás

az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/19. (V. 11.)

Hatályos:

2016. 05. 12.

 

Jogszabály:

17/2016. (V. 11.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/19. (V. 11.)

Hatályos:

2016. 06. 06.

 

Jogszabály:

18/2016. (V. 11.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/19. (V. 11.)

Hatályos:

2016. 06. 06.

 

Jogszabály:

19/2016. (V. 11.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/19. (V. 11.)

Hatályos:

2016. 06. 01.

 

Jogszabály:

8/2016. (V. 11.) FM utasítás

a Földművelésügyi Minisztérium Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/19. (V. 11.)

Hatályos:

2016. 05. 12.

 

Jogszabály:

9/2016. (V. 11.) FM utasítás

miniszteri biztosi kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/19. (V. 11.)

Hatályos:

2016. 05. 12.

 

Jogszabály:

5/2016. (V. 11.) NGM utasítás

a Nemzetgazdasági Minisztérium beszerzéseinek szabályozásáról szóló 18/2015. (IX. 18.) NGM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/19. (V. 11.)

Hatályos:

2016. 05. 12.

 

Jogszabály:

9/2016. (V. 11.) NFM utasítás

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium beszerzéseinek és közbeszerzéseinek szabályozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/19. (V. 11.)

Hatályos:

2016. 05. 12.

 

Jogszabály:

2/2016. (V. 11.) NAV utasítás

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezeti kezelésű előirányzatának felhasználási szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/19. (V. 11.)

Hatályos:

2016. 05. 12.

 

Jogszabály:

12/2016. (V. 11.) ORFK utasítás

az Országos Rendőr-főkapitányság saját szervezetében létrehozott fegyveres biztonsági őrség tevékenységéről szóló 52/2010. (OT 30.) ORFK utasítás, valamint a Rendőrség gépjármű szabályzatáról szóló 10/2016. (IV. 25.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/19. (V. 11.)

Hatályos:

2016. 05. 19.

 

Jogszabály:

20/2016. (V. 11.) KKM közlemény

a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) keretében 1979-ben elfogadott és az 1987. évi 8. törvényerejű rendelettel kihirdetett nukleáris anyagok fizikai védelméről szóló Egyezménynek a NAÜ által szervezett diplomáciai konferencia keretében, 2005. július 8-án aláírt módosítása kihirdetéséről szóló 2008. évi LXII. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/19. (V. 11.)

 

 

Jogszabály:

21/2016. (V. 11.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Globális Zöld Növekedési Intézet között a Globális Zöld Növekedési Intézet kiváltságairól és mentességeiről szóló jogállási megállapodás kihirdetéséről szóló 2016. évi VII. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/19. (V. 11.)

 

 

Jogszabály:

22/2016. (V. 11.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztése, kivitelezése és finanszírozása kapcsán született Egyezmény kihirdetéséről szóló 2016. évi XXIV. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/19. (V. 11.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2016/19. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/19. (V. 11.)

 

 

Jogszabály:

EMMI-BM együttes pályázati felhívás

a 2016. évi "Idősbarát Önkormányzat Díj" elnyerésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/19. (V. 11.)

 

 

Jogszabály:

EMMI közlemény

a "Minősített Közművelődési Intézmény Cím 2015" és a "Közművelődési Minőségi Díj 2015" elismeréssel adományozottakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/19. (V. 11.)

 

 

Jogszabály:

EMMI pályázati felhívás

a 2016. évi "Minősített Közművelődési Intézmény Cím" elnyerésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/19. (V. 11.)

 

 

Jogszabály:

EMMI pályázati felhívás

a 2016. évi "Közművelődési Minőség Díj" elnyerésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/19. (V. 11.)

 

 

Jogszabály:

NFM közlemény

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/19. (V. 11.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/19. (V. 11.)

 

 

Jogszabály:

AQUILA Párt

2015. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/19. (V. 11.)

 

 

Jogszabály:

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

2015. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/19. (V. 11.)

 

 

Jogszabály:

NFM hirdetmény

elveszett felügyeleti igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/19. (V. 11.)

 

 

2016. V. 10.

Jogszabály:

13/2016. (V. 10.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állománya tagjainak 2016. évi ruházati utánpótlási ellátmánya terhére kiadott természetbeni ellátásról

Megjelent:

MK 2016/66. (V. 10.)

Hatályos:

2016. 05. 11.

 

Jogszabály:

14/2016. (V. 10.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről

Megjelent:

MK 2016/66. (V. 10.)

Hatályos:

2016. 05. 18.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5065/2015/4. határozata

az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú vízi-közmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés legmagasabb hatósági díjának Budapest főváros közigazgatási területén történő megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás további feltételeiről szóló 4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet 2. § (2) bekezdés második mondata megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2016/66. (V. 10.)

 

 

Jogszabály:

8/2016. (V. 10.) OGY határozat

országos népszavazás elrendeléséről

Megjelent:

MK 2016/66. (V. 10.)

 

 

Jogszabály:

9/2016. (V. 10.) OGY határozat

a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 96/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvtervezet vonatkozásában az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentés elfogadásáról

Megjelent:

MK 2016/66. (V. 10.)

 

 

2016. V. 6.

Jogszabály:

1229/2016. (V. 6.) Korm. határozat

az önkormányzat adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2016. májusi kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2016/65. (V. 6.)

 

 

2016. V. 5.

Jogszabály:

2016. évi XXIX. törvény

az igazságügyi szakértőkről

Megjelent:

MK 2016/64. (V. 5.)

Hatályos:

2016. 06. 15., 2016. 09. 15., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi XXX. törvény

a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről

Megjelent:

MK 2016/64. (V. 5.)

Hatályos:

2016. 08. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi XXXI. törvény

a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2016/64. (V. 5.)

Hatályos:

2016. 05. 06.

 

Jogszabály:

2016. évi XXXII. törvény

a közigazgatási bürokráciacsökkentés keretében egyes adminisztratív kötelezettségek megszüntetésével összefüggő törvénymódosításokról

Megjelent:

MK 2016/64. (V. 5.)

Hatályos:

2016. 07. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi XXXIII. törvény

az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2016/64. (V. 5.)

Hatályos:

2016. 05. 06.

 

Jogszabály:

2016. évi XXXIV. törvény

egyes egészségügyet érintő törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2016/64. (V. 5.)

Hatályos:

2016. 05. 06., 2016. 05. 20., 2016. 05. 21., 2016. 07. 01., 2016. 09. 01., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi XXXV. törvény

a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2016/64. (V. 5.)

Hatályos:

2016. 06. 04.

 

Jogszabály:

2016. évi XXXVI. törvény

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2016/64. (V. 5.)

Hatályos:

2016. 05. 13., 2016. 07. 01., 2016. 09. 01.

 

Jogszabály:

7/2016. (V. 5.) HM rendelet

a honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar főnöke által alapítható és adományozható elismerésekről szóló 15/2013. (VIII. 22.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/64. (V. 5.)

Hatályos:

2016. 05. 06.

 

Jogszabály:

136/2016. (V. 5.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2016/64. (V. 5.)

 

 

2016. V. 4.

Jogszabály:

12/2016. (V. 4.) BM rendelet

az arcképmás, az ujj- és tenyérnyomat, valamint a DNS-profil meghatározásra alkalmas anyagmaradvány rögzítésének, illetve az ujj- és tenyérnyomat és a szájnyálkahártya-törlet levételének részletes technikai szabályairól; a DNS-profil meghatározásának szakmai-módszertani követelményeiről; továbbá a nyilvántartás technikai vezetésének részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2016/63. (V. 4.)

Hatályos:

2016. 05. 12.

 

Jogszabály:

34/2016. (V. 4.) FM rendelet

az étkezési burgonyára vonatkozó minőségi követelményekről

Megjelent:

MK 2016/63. (V. 4.)

Hatályos:

2016. 05. 12.

 

Jogszabály:

6/2016. (V. 4.) IM rendelet

a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartása részére történő adatközlés, valamint az ujj- és tenyérnyomatvétel és a szájnyálkahártya-törlet levételének részletes technikai szabályairól szóló 21/2009. (VI. 19.) IRM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/63. (V. 4.)

Hatályos:

2016. 05. 12.

 

Jogszabály:

10/2016. (V. 4.) NFM rendelet

a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről

Megjelent:

MK 2016/63. (V. 4.)

Hatályos:

2016. 05. 12.

 

2016. V. 3.

Jogszabály:

97/2016. (V. 3.) Korm. rendelet

a Martonvásár város területén megvalósuló ipari telephely kialakításával, valamint agrár-innovációs, kutatás-fejlesztési beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2016/62. (V. 3.)

Hatályos:

2016. 05. 04.

 

Jogszabály:

Kúria Knk.IV.37.222/2016/9. végzése

a Nemzeti Választási Bizottság 14/2016. NVB határozatának helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2016/62. (V. 3.)

 

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozata helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2016/62. (V. 3.)

 

 

2016. V. 2.

Jogszabály:

93/2016. (V. 2.) Korm. rendelet

a személyazonosító igazolványhoz tartozó elektronikus aláíráshoz kapcsolódó időbélyegzés szolgáltatás bevezetéséhez szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/61. (V. 2.)

Hatályos:

2016. 05. 15.

 

Jogszabály:

94/2016. (V. 2.) Korm. rendelet

a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/61. (V. 2.)

Hatályos:

2016. 06. 02.

 

Jogszabály:

95/2016. (V. 2.) Korm. rendelet

az Európa Center Miskolc Beruházó és Szolgáltató Kft. Szirmabesenyő külterületén és az Európa Center Miskolc Üzleti és Logisztikai Ipari Parkban megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2016/61. (V. 2.)

Hatályos:

2016. 05. 03.

 

Jogszabály:

96/2016. (V. 2.) Korm. rendelet

a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/61. (V. 2.)

Hatályos:

2016. 05. 03.

 

Jogszabály:

31/2016. (V. 2.) FM rendelet

a természetvédelmi területek és tájvédelmi körzet létesítéséről, valamint természetvédelmi kezelő kijelöléséről szóló 6/1990. (III. 31.) KVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/61. (V. 2.)

Hatályos:

2016. 05. 10.

 

Jogszabály:

32/2016. (V. 2.) FM rendelet

az egyes természeti területek védetté, valamint helyi jelentőségű természetvédelmi területek országos jelentőségűvé nyilvánításáról, továbbá természetvédelmi területek határának módosításáról szóló 7/1990. (IV. 23.) KVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/61. (V. 2.)

Hatályos:

2016. 05. 10.

 

Jogszabály:

33/2016. (V. 2.) FM rendelet

a Magyarország földrajzi középpontja természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 60/2007. (X. 18.) KvVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/61. (V. 2.)

Hatályos:

2016. 05. 10.

 

Jogszabály:

1221/2016. (V. 2.) Korm. határozat

a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről

Megjelent:

MK 2016/61. (V. 2.)

Hatályos:

2016. 05. 03.

 

Jogszabály: