Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából.
A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli.

 

Változásmutató

Új jogszabályok.

Jogszabály:

1/2015. (I. 12.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/1. (I. 12.)

Hatályos:

2015. 01. 13.

 

Jogszabály:

1/2015. (I. 12.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/1. (I. 12.)

Hatályos:

2015. 01. 13.

 

Jogszabály:

1/2015. (I. 12.) HM utasítás

a 2015-2018. évekre vonatkozó Honvédelmi Szakpolitikai Program kidolgozásáról és aktualizálásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/1. (I. 12.)

Hatályos:

2015. 01. 13.

 

Jogszabály:

1/2015. (I. 12.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezésének visszavonásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/1. (I. 12.)

Hatályos:

2015. 01. 13.

 

Jogszabály:

1/2015. (I. 12.) NFM utasítás

a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 30/2014. (IX. 10.) NFM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/1. (I. 12.)

Hatályos:

2015. 01. 13.

 

Jogszabály:

1/2015. (I. 12.) KKM közlemény

az adóügyekben történő kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló Egyezmény és az adóügyekben történő kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló Egyezményt módosító Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2014. évi XLII. törvény 2-5. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/1. (I. 12.)

 

 

Jogszabály:

2/2015. (I. 12.) KKM közlemény

a tajpeji Magyar Kereskedelmi Iroda és a Magyarországi Tajpej Képviseleti Iroda között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2014. évi LIII. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/1. (I. 12.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2015/1. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/1. (I. 12.)

 

 

Jogszabály:

BM felhívás

a minisztérium hatáskörébe tartozó vízgazdálkodás szakmacsoport szakmai tanulmányi versenyére a 2014/2015-ös tanévben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/1. (I. 12.)

 

 

Jogszabály:

NFM közlemény

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/1. (I. 12.)

 

 

Jogszabály:

NFM közlemény

a kőolajtermékek és a földgáz után fizetendő tagi hozzájárulások mértékéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/1. (I. 12.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/1. (I. 12.)

 

 

Jogszabály:

Fót Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/1. (I. 12.)

 

 

Jogszabály:

Kiskőrös Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/1. (I. 12.)

 

 

Jogszabály:

Paks Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/1. (I. 12.)

 

 

Jogszabály:

Urbán Flórián képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2014. évi időközi választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/1. (I. 12.)

 

 

Jogszabály:

Audi Hungaria Iskola Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány

alapító okirata

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/1. (I. 12.)

 

 

Jogszabály:

1/2015. (I. 14.) MvM rendelet

a közigazgatási, a rendészeti, a katonai, a nemzetbiztonsági, valamint a nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatás alap- és mesterképzési szakjainak meghatározásáról, e szakok képzési és kimeneti követelményeiről, valamint az alapképzés képzési ágairól

Megjelent:

MK 2015/1. (I. 14.)

Hatályos:

2015. 01. 29., 2015. 11. 01., 2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

2/2015. (I. 14.) MvM rendelet

a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén tartós külszolgálatot teljesítő diplomaták és szakdiplomaták alapellátmányának összegéről és azok kifizetéséről

Megjelent:

MK 2015/1. (I. 14.)

Hatályos:

2015. 01. 15.

 

Jogszabály:

1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet

a javítóintézetek rendtartásáról

Megjelent:

MK 2015/1. (I. 14.)

Hatályos:

2015. 01. 17.

 

Jogszabály:

2/2015. (I. 14.) EMMI rendelet

egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/1. (I. 14.)

Hatályos:

2015. 01. 17., 2015. 07. 01.

 

Jogszabály:

3/2015. (I. 14.) EMMI rendelet

egyes gyógyszerekkel, gyógyászati segédeszközökkel, gyógyászati ellátásokkal és orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/1. (I. 14.)

Hatályos:

2015. 01. 15., 2015. 02. 01., 2015. 04. 01.

 

Jogszabály:

1/2015. (I. 14.) FM rendelet

a földminősítés részletes szabályairól szóló 105/1999. (XII. 22.) FVM rendelet, valamint az erdőterv rendelet előkészítésének, és a körzeti erdőterv készítésének szabályairól szóló 11/2010. (II. 4.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/1. (I. 14.)

Hatályos:

2015. 01. 15.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf. 5047/2014/4. határozata

Budapest Főváros Közgyűlésének a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 59/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelet 17. § (13) bekezdése törvényellenességének megállapításáról

Megjelent:

MK 2015/1. (I. 14.)

 

 

Jogszabály:

1/2015. (I. 14.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/1. (I. 14.)

 

 

Jogszabály:

2/2015. (I. 14.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/1. (I. 14.)

 

 

Jogszabály:

3/2015. (I. 14.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/1. (I. 14.)

 

 

Jogszabály:

4/2015. (I. 14.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2015/1. (I. 14.)

 

 

Jogszabály:

5/2015. (I. 14.) KE határozat

dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2015/1. (I. 14.)

 

 

Jogszabály:

Helyesbítés

a Magyar Közlöny 2015/1. számában

Megjelent:

MK 2015/1. (I. 14.)

 

 

Jogszabály:

1/2015. (I. 15.) Korm. rendelet

a Nemzeti Befektetési Ügynökségről szóló 183/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/2. (I. 15.)

Hatályos:

2015. 02. 01.

 

Jogszabály:

1001/2015. (I. 15.) Korm. határozat

az Európai Unió Régiók Bizottsága Nemzeti Delegáció tagjainak és póttagjainak jelöléséről

Megjelent:

MK 2015/2. (I. 15.)

 

 

Jogszabály:

1002/2015. (I. 15.) Korm. határozat

az egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról szóló 1716/2014. (XII. 5.) Korm. határozatban meghatározottaktól eltérő rendelkezésekről

Megjelent:

MK 2015/2. (I. 15.)

 

 

Jogszabály:

1003/2015. (I. 15.) Korm. határozat

a Várgondnokság Nonprofit Kft. üzletrészének megvásárlásáról

Megjelent:

MK 2015/2. (I. 15.)

 

 

Jogszabály:

1004/2015. (I. 15.) Korm. határozat

a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról, valamint az egyes egészségügyi intézmények infrastrukturális fejlesztését célzó projektek megvalósítása érdekében szükséges források finanszírozásáról szóló 1647/2014. (XI. 14.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/2. (I. 15.)

 

 

Jogszabály:

1/2015. (I. 15.) ME határozat

állami felsőoktatási intézmények kancellárjainak megbízásáról

Megjelent:

MK 2015/2. (I. 15.)

 

 

Jogszabály:

1/2015. (I. 16.) NFM rendelet

a hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/3. (I. 16.)

Hatályos:

2015. 02. 16.

 

Jogszabály:

1/2015. (I. 16.) AB határozat

a Fővárosi Ítélőtábla 3.Bhar.16/2013/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2015/3. (I. 16.)

 

 

Jogszabály:

6/2015. (I. 16.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2015/3. (I. 16.)

 

 

Jogszabály:

7/2015. (I. 16.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2015/3. (I. 16.)

 

 

Jogszabály:

8/2015. (I. 16.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2015/3. (I. 16.)

 

 

Jogszabály:

9/2015. (I. 16.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2015/3. (I. 16.)

 

 

Jogszabály:

10/2015. (I. 16.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2015/3. (I. 16.)

 

 

Jogszabály:

11/2015. (I. 16.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2015/3. (I. 16.)

 

 

Jogszabály:

12/2015. (I. 16.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2015/3. (I. 16.)

 

 

Jogszabály:

13/2015. (I. 16.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2015/3. (I. 16.)

 

 

Jogszabály:

14/2015. (I. 16.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2015/3. (I. 16.)

 

 

Jogszabály:

15/2015. (I. 16.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2015/3. (I. 16.)

 

 

Jogszabály:

16/2015. (I. 16.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2015/3. (I. 16.)

 

 

Jogszabály:

17/2015. (I. 16.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2015/3. (I. 16.)

 

 

Jogszabály:

18/2015. (I. 16.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2015/3. (I. 16.)

 

 

Jogszabály:

19/2015. (I. 16.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2015/3. (I. 16.)

 

 

Jogszabály:

20/2015. (I. 16.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2015/3. (I. 16.)

 

 

Jogszabály:

21/2015. (I. 16.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2015/3. (I. 16.)

 

 

Jogszabály:

22/2015. (I. 16.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2015/3. (I. 16.)

 

 

Jogszabály:

23/2015. (I. 16.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2015/3. (I. 16.)

 

 

Jogszabály:

24/2015. (I. 16.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2015/3. (I. 16.)

 

 

Jogszabály:

25/2015. (I. 16.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2015/3. (I. 16.)

 

 

Jogszabály:

26/2015. (I. 16.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2015/3. (I. 16.)

 

 

Jogszabály:

27/2015. (I. 16.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2015/3. (I. 16.)

 

 

Jogszabály:

28/2015. (I. 16.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2015/3. (I. 16.)

 

 

Jogszabály:

29/2015. (I. 16.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2015/3. (I. 16.)

 

 

Jogszabály:

30/2015. (I. 16.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2015/3. (I. 16.)

 

 

Jogszabály:

31/2015. (I. 16.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2015/3. (I. 16.)

 

 

Jogszabály:

32/2015. (I. 16.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2015/3. (I. 16.)

 

 

Jogszabály:

33/2015. (I. 16.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2015/3. (I. 16.)

 

 

Jogszabály:

34/2015. (I. 16.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2015/3. (I. 16.)

 

 

Jogszabály:

35/2015. (I. 16.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2015/3. (I. 16.)

 

 

Jogszabály:

36/2015. (I. 16.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2015/3. (I. 16.)

 

 

Jogszabály:

37/2015. (I. 16.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2015/3. (I. 16.)

 

 

Jogszabály:

38/2015. (I. 16.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2015/3. (I. 16.)

 

 

Jogszabály:

39/2015. (I. 16.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2015/3. (I. 16.)

 

 

Jogszabály:

40/2015. (I. 16.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2015/3. (I. 16.)

 

 

Jogszabály:

41/2015. (I. 16.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2015/3. (I. 16.)

 

 

Jogszabály:

42/2015. (I. 16.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2015/3. (I. 16.)

 

 

Jogszabály:

43/2015. (I. 16.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2015/3. (I. 16.)

 

 

Jogszabály:

44/2015. (I. 16.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2015/3. (I. 16.)

 

 

Jogszabály:

45/2015. (I. 16.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2015/3. (I. 16.)

 

 

Jogszabály:

46/2015. (I. 16.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2015/3. (I. 16.)

 

 

Jogszabály:

47/2015. (I. 16.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2015/3. (I. 16.)

 

 

Jogszabály:

48/2015. (I. 16.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2015/3. (I. 16.)

 

 

Jogszabály:

49/2015. (I. 16.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2015/3. (I. 16.)

 

 

Jogszabály:

50/2015. (I. 16.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2015/3. (I. 16.)

 

 

Jogszabály:

51/2015. (I. 16.) KE határozat

rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

Megjelent:

MK 2015/3. (I. 16.)

 

 

Jogszabály:

52/2015. (I. 16.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2015/3. (I. 16.)

 

 

Jogszabály:

53/2015. (I. 16.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2015/3. (I. 16.)

 

 

Jogszabály:

54/2015. (I. 16.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2015/3. (I. 16.)

 

 

Jogszabály:

55/2015. (I. 16.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2015/3. (I. 16.)

 

 

Jogszabály:

56/2015. (I. 16.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2015/3. (I. 16.)

 

 

Jogszabály:

57/2015. (I. 16.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

Megjelent:

MK 2015/3. (I. 16.)

 

 

Jogszabály:

58/2015. (I. 16.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2015/3. (I. 16.)

 

 

Jogszabály:

59/2015. (I. 16.) KE határozat

rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

Megjelent:

MK 2015/3. (I. 16.)

 

 

Jogszabály:

60/2015. (I. 16.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2015/3. (I. 16.)

 

 

Jogszabály:

61/2015. (I. 16.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2015/3. (I. 16.)

 

 

Jogszabály:

62/2015. (I. 16.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2015/3. (I. 16.)

 

 

Jogszabály:

63/2015. (I. 16.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

Megjelent:

MK 2015/3. (I. 16.)

 

 

Jogszabály:

64/2015. (I. 16.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2015/3. (I. 16.)

 

 

Jogszabály:

65/2015. (I. 16.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2015/3. (I. 16.)

 

 

Jogszabály:

66/2015. (I. 16.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2015/3. (I. 16.)

 

 

Jogszabály:

67/2015. (I. 16.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/3. (I. 16.)

 

 

Jogszabály:

2/2015. (I. 16.) MvM utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/2. (I. 16.)

Hatályos:

2015. 01. 17.

 

Jogszabály:

2/2015. (I. 16.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/2. (I. 16.)

Hatályos:

2015. 01. 17.

 

Jogszabály:

3/2015. (I. 16.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/2. (I. 16.)

Hatályos:

2015. 01. 17.

 

Jogszabály:

2/2015. (I. 16.) HM utasítás

a közalkalmazottak részére biztosítható 2%-os mértékű keresetkiegészítés 2015. évi felszámításáról és felhasználásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/2. (I. 16.)

Hatályos:

2015. 01. 17.

 

Jogszabály:

2/2015. (I. 16.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/2. (I. 16.)

Hatályos:

2015. 01. 17.

 

Jogszabály:

1/2015. (I. 16.) GVH utasítás

egyes utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/2. (I. 16.)

Hatályos:

2015. 01. 15.

 

Jogszabály:

1/2015. (I. 16.) OBH utasítás

a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013. (VI. 25.) OBH utasítás a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásának szabályait tartalmazó 8. melléklete módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/2. (I. 16.)

Hatályos:

2015. 01. 17.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2015/2. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/2. (I. 16.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Választási Bizottság közleménye

országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ív hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/2. (I. 16.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság közleménye

az elektronikus aláírási szolgáltatási szakértők névjegyzékéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/2. (I. 16.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/2. (I. 16.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság közleménye

a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánított sírok jegyzékéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/2. (I. 16.)

 

 

Jogszabály:

Antall József Alapítvány

2013. évi beszámolója

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/2. (I. 16.)

 

 

Jogszabály:

4/2015. (I. 20.) EMMI rendelet

egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2015/4. (I. 20.)

Hatályos:

2015. 01. 21.

 

Jogszabály:

2/2015. (I. 20.) NFM rendelet

a Nemzeti Munkaügyi Hivatal megszűnésével kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/4. (I. 20.)

Hatályos:

2015. 01. 21.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf. 5049/2014/5. határozata

Répceszemere Község képviselő-testületének a telekadóról szóló módosított 8/2004. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 2011. november 30-tól 2014. szeptember 9-éig hatályos 2. §-a törvényellenességének megállapításáról

Megjelent:

MK 2015/4. (I. 20.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf. 5055/2014/2. határozata

a Budapest főváros közigazgatási területén a közterületek azon részének kijelöléséről, ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül című 77/2013. (XII. 3.) Főv. Kgy. rendelet 2. melléklet 1., 2., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 13. és 14. pontjai megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2015/4. (I. 20.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köm. 5050/2014/3. határozata

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségének elmulasztásáról

Megjelent:

MK 2015/4. (I. 20.)

 

 

Jogszabály:

1005/2015. (I. 20.) Korm. határozat

a 2014. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

Megjelent:

MK 2015/4. (I. 20.)

 

 

Jogszabály:

1006/2015. (I. 20.) Korm. határozat

az egészségügyi ágazat háttérintézményei felülvizsgálatáról és átalakításáról

Megjelent:

MK 2015/4. (I. 20.)

 

 

Jogszabály:

1007/2015. (I. 20.) Korm. határozat

a Budapest-Belgrád vasútvonal felújításának megvalósításához szükséges előkészületekről

Megjelent:

MK 2015/4. (I. 20.)

 

 

Jogszabály:

1008/2015. (I. 20.) Korm. határozat

a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2015. évi munkatervéről

Megjelent:

MK 2015/4. (I. 20.)

 

 

Jogszabály:

1009/2015. (I. 20.) Korm. határozat

a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve meghirdetéséről

Megjelent:

MK 2015/4. (I. 20.)

Hatályos:

2015. 01. 21.

 

Jogszabály:

1010/2015. (I. 20.) Korm. határozat

a központi költségvetésből finanszírozott kiemelt közúti beruházásokról

Megjelent:

MK 2015/4. (I. 20.)

 

 

Jogszabály:

2/2015. (I. 20.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2015/4. (I. 20.)

 

 

Jogszabály:

3/2015. (I. 20.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2015/4. (I. 20.)

 

 

Jogszabály:

4/2015. (I. 21.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/3. (I. 21.)

Hatályos:

2015. 01. 22.

 

Jogszabály:

3/2015. (I. 21.) HM utasítás

a 2015. évi Magyar Kultúra Napja kiemelt fontosságú rendezvénnyé történő minősítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/3. (I. 21.)

Hatályos:

2015. 01. 22.

 

Jogszabály:

4/2015. (I. 21.) HM utasítás

a honvédségi közfoglalkoztatási program végrehajtásáról szóló 29/2012. (V. 8.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/3. (I. 21.)

Hatályos:

2015. 01. 22.

 

Jogszabály:

1/2015. (I. 21.) NGM utasítás

a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/3. (I. 21.)

Hatályos:

2015. 01. 22.

 

Jogszabály:

1/2015. (I. 21.) LÜ utasítás

az ügyészi szervezetben adományozható elismerésekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/3. (I. 21.)

Hatályos:

2015. 01. 24.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2015/3. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/3. (I. 21.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/3. (I. 21.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2015. február 1-je és február 28-a között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/3. (I. 21.)

 

 

Jogszabály:

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt beszámolója

a Budapest 11. számú országgyűlési egyéni választókerület országgyűlési képviselője 2014. évi időközi választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/3. (I. 21.)

 

 

Jogszabály:

Jobbik Magyarországért Mozgalom beszámolója

a Budapest 11. számú országgyűlési egyéni választókerület országgyűlési képviselője 2014. évi időközi országgyűlési választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/3. (I. 21.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Szocialista Párt beszámolója

a Budapest 11. számú országgyűlési egyéni választókerület országgyűlési képviselője 2014. évi időközi választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/3. (I. 21.)

 

 

Jogszabály:

2/2015. (I. 22.) Korm. rendelet

a Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Megjelent:

MK 2015/5. (I. 22.)

Hatályos:

2015. 01. 23.

 

Jogszabály:

5/2015. (I. 22.) EMMI rendelet

a közművelődési feladatellátás országos szakfelügyeletéről

Megjelent:

MK 2015/5. (I. 22.)

Hatályos:

2015. 03. 08.

 

Jogszabály:

1/2015. (I. 22.) IM rendelet

a szellemitulajdon-védelmi képesítésekről

Megjelent:

MK 2015/5. (I. 22.)

Hatályos:

2015. 01. 30.

 

Jogszabály:

68/2015. (I. 22.) KE határozat

dandártábornok szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2015/5. (I. 22.)

 

 

Jogszabály:

1011/2015. (I. 22.) Korm. határozat

a közigazgatási perrendtartás kodifikációjáról

Megjelent:

MK 2015/5. (I. 22.)

Hatályos:

2015. 01. 23.

 

Jogszabály:

1012/2015. (I. 22.) Korm. határozat

a polgári perjogi kodifikációról szóló 1267/2013. (V. 17.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/5. (I. 22.)

Hatályos:

2015. 01. 23.

 

Jogszabály:

1013/2015. (I. 22.) Korm. határozat

a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsról szóló 1087/2011. (IV. 12.) Korm. határozat és a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013-2023) szóló 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/5. (I. 22.)

Hatályos:

2015. 02. 01.

 

Jogszabály:

1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat

a 2007-2013 közötti programozási időszak operatív programjai eredményes zárásával összefüggő 2015. évi feladatokra vonatkozó cselekvési tervről és a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2014. évi munkatervéről szóló 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/5. (I. 22.)

 

 

Jogszabály:

1015/2015. (I. 22.) Korm. határozat

a FINA 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnoksággal összefüggésben a Magyar Úszó Szövetség elhelyezéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2015/5. (I. 22.)

 

 

Jogszabály:

1016/2015. (I. 22.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és Izrael Állam Kormánya közötti Filmkoprodukciós Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2015/5. (I. 22.)

 

 

Jogszabály:

1017/2015. (I. 22.) Korm. határozat

a Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2015/5. (I. 22.)

 

 

Jogszabály:

1018/2015. (I. 22.) Korm. határozat

az Apollo Tyres (Hungary) Kft. átlátható szervezetté történő minősítéséről

Megjelent:

MK 2015/5. (I. 22.)

 

 

Jogszabály:

1019/2015. (I. 22.) Korm. határozat

a nemzeti közműszolgáltatási rendszer megszervezése érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2015/5. (I. 22.)

Hatályos:

2015. 01. 23.

 

Jogszabály:

4/2015. (I. 22.) ME határozat

a Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság, Magyarország és az Osztrák Köztársaság között a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértések miatt alkalmazott jogkövetkezmények határon átnyúló végrehajtásának elősegítéséről szóló Megállapodás alapján kötött Végrehajtási Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2015/5. (I. 22.)

 

 

Jogszabály:

5/2015. (I. 22.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2015/5. (I. 22.)

 

 

Jogszabály:

6/2015. (I. 22.) ME határozat

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökhelyetteseinek kinevezéséről

Megjelent:

MK 2015/5. (I. 22.)

 

 

Jogszabály:

7/2015. (I. 22.) ME határozat

főiskolai tanárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2015/5. (I. 22.)

 

 

Jogszabály:

1/2015. (I. 23.) BM utasítás

a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományának választható béren kívüli juttatásairól, valamint a személyi juttatás terhére 2015. évben teljesítendő egyes kifizetésekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/4. (I. 23.)

Hatályos:

2015. 01. 24.

 

Jogszabály:

5/2015. (I. 23.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (IX. 16.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/4. (I. 23.)

Hatályos:

2015. 01. 24.

 

Jogszabály:

3/2015. (I. 23.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2014. évi LVI. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/4. (I. 23.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2015/4. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/4. (I. 23.)

 

 

Jogszabály:

Kanász-Nagy Máté képviselőjelölt beszámolója

a Budapest 11. számú országgyűlési egyéni választókerület országgyűlési képviselője 2014. évi időközi választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/4. (I. 23.)

 

 

Jogszabály:

Érvénytelenítés

a Hivatalos Értesítő 2015/4. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/4. (I. 23.)

 

 

Jogszabály:

3/2015. (I. 28.) Korm. rendelet

a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/6. (I. 28.)

Hatályos:

2015. 01. 28. 18 órától, 2015. 03. 01.

 

Jogszabály:

3/2015. (I. 28.) MvM rendelet

a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Építészek Kamarája közigazgatási feladatainak ellátására eljáró szerv kijelölésének a megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2015/6. (I. 28.)

Hatályos:

2015. 01. 31.

 

Jogszabály:

1/2015. (I. 28.) BM rendelet

a nemzetközileg védett személy fogadásával összefüggő feladatok végrehajtásának rendőri biztosítására használt speciális gépjárművek fenntartásáról

Megjelent:

MK 2015/6. (I. 28.)

Hatályos:

2015. 01. 29.

 

Jogszabály:

6/2015. (I. 28.) EMMI rendelet

egyes gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/6. (I. 28.)

Hatályos:

2015. 01. 31., 2015. 07. 01., 2015. 09. 01.

 

Jogszabály:

69/2015. (I. 28.) KE határozat

államtitkári felmentésről

Megjelent:

MK 2015/6. (I. 28.)

 

 

Jogszabály:

70/2015. (I. 28.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2015/6. (I. 28.)

 

 

Jogszabály:

71/2015. (I. 28.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2015/6. (I. 28.)

 

 

Jogszabály:

72/2015. (I. 28.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2015/6. (I. 28.)

 

 

Jogszabály:

4/2015. (I. 29.) Korm. rendelet

a fogyasztóknak állami kamattámogatással nyújtott lakáscélú hitelek eltérő feltételeinek meghatározásával összefüggésben az egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/7. (I. 29.)

Hatályos:

2015. 02. 01.

 

Jogszabály:

5/2015. (I. 29.) Korm. rendelet

a 400 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű kereskedelmi építményekre vonatkozó előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadása iránti kérelem tartalmi követelményeinek, az eljárásban közreműködő Bizottság működésének egyes szabályairól

Megjelent:

MK 2015/7. (I. 29.)

Hatályos:

2015. 02. 01.

 

Jogszabály:

6/2015. (I. 29.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/7. (I. 29.)

Hatályos:

2015. 01. 30.

 

Jogszabály:

7/2015. (I. 29.) Korm. rendelet

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/7. (I. 29.)

Hatályos:

2015. 01. 30.

 

Jogszabály:

8/2015. (I. 29.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/7. (I. 29.)

Hatályos:

2015. 01. 30.

 

Jogszabály:

9/2015. (I. 29.) Korm. rendelet

a Tokaj Kereskedőház Zrt. telephelyeinek fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Megjelent:

MK 2015/7. (I. 29.)

Hatályos:

2015. 01. 30.

 

Jogszabály:

1/2015. (I. 29.) NGM rendelet

az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 50/2014. (XII. 31.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/7. (I. 29.)

Hatályos:

2015. 01. 30.

 

Jogszabály:

3/2015. (I. 29.) NFM rendelet

az átalakított útdíjfizetési rendszer felülvizsgálatával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/7. (I. 29.)

Hatályos:

2015. 02. 01.

 

Jogszabály:

1020/2015. (I. 29.) Korm. határozat

egyes kormányzati feladatok változásával összefüggő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2015/7. (I. 29.)

 

 

Jogszabály:

1021/2015. (I. 29.) Korm. határozat

a Chicagói Főkonzulátus újranyitásához kapcsolódó feladatokról

Megjelent:

MK 2015/7. (I. 29.)

 

 

Jogszabály:

1022/2015. (I. 29.) Korm. határozat

a Határellenőrzési Munkacsoportról

Megjelent:

MK 2015/7. (I. 29.)

Hatályos:

2015. 01. 30.

 

Jogszabály:

1023/2015. (I. 29.) Korm. határozat

a Központi Adatgyűjtő és Feldolgozó társaság megalapítása érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2015/7. (I. 29.)

Hatályos:

2015. 01. 30.

 

Jogszabály:

1024/2015. (I. 29.) Korm. határozat

az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működtetésével kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

MK 2015/7. (I. 29.)

 

 

Jogszabály:

1025/2015. (I. 29.) Korm. határozat

a központi költségvetési szervnek nem minősülő vagyonkezelők által elvégzett értéknövelő beruházások elszámolásáról és megtérítéséről

Megjelent:

MK 2015/7. (I. 29.)

 

 

Jogszabály:

1026/2015. (I. 29.) Korm. határozat

egyes tárgyi eszközöknek az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) részére történő ingyenes tulajdonbaadásáról

Megjelent:

MK 2015/7. (I. 29.)

 

 

Jogszabály:

1027/2015. (I. 29.) Korm. határozat

az ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint a Központi Adatgyűjtő és Feldolgozó társaság megalapítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2015/7. (I. 29.)

 

 

Jogszabály:

8/2015. (I. 29.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a minősített katonai információk védelméről szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2015/7. (I. 29.)