Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából.
A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli.

 

Változásmutató

Új jogszabályok

Jogszabály:

4/2015. (II. 2.) MvM rendelet

az Európai Örökség cím elnyerésére pályázó helyszínek nemzeti szintű előzetes kiválasztására vonatkozó eljárási szabályokról szóló 52/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/9. (II. 2.)

Hatályos:

2015. 02. 05.

 

Jogszabály:

5/2015. (II. 2.) MvM rendelet

egyes ingatlanok műemléki védettségének megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2015/9. (II. 2.)

Hatályos:

2015. 02. 10.

 

Jogszabály:

7/2015. (II. 2.) EMMI rendelet

egyes egészségbiztosítási, egészségügyi és szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/9. (II. 2.)

Hatályos:

2015. 02. 03., 2015. 02. 17.

 

Jogszabály:

8/2015. (II. 2.) EMMI rendelet

a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/9. (II. 2.)

Hatályos:

2015. 02. 03.

 

Jogszabály:

2/2015. (II. 2.) AB határozat

a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2013. évi XXXVIII. törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló bírói kezdeményezések elutasításáról

Megjelent:

MK 2015/9. (II. 2.)

 

 

Jogszabály:

3/2015. (II. 2.) AB határozat

a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 26.K.33.829/2013/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2015/9. (II. 2.)

 

 

Jogszabály:

1036/2015. (II. 2.) Korm. határozat

az ENSZ EGB Határvízi Egyezmény Részes Felei 2015. évi 7. Konferenciájának magyarországi megrendezéséről és a szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2015/9. (II. 2.)

 

 

Jogszabály:

2/2015. (II. 3.) BM rendelet

a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet, és a vízi közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 13/1996. (VI. 28.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/10. (II. 3.)

Hatályos:

2015. 02. 06.

 

Jogszabály:

2/2015. (II. 3.) NGM rendelet

a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/10. (II. 3.)

Hatályos:

2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

4/2015. (II. 3.) NFM rendelet

egyes légiközlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/10. (II. 3.)

Hatályos:

2015. 02. 05.

 

Jogszabály:

11/2015. (II. 3.) NVB határozat

a Veszprém megye 03. számú országgyűlési egyéni választókerületében időközi országgyűlési képviselő-választás kitűzéséről

Megjelent:

MK 2015/10. (II. 3.)

 

 

Jogszabály:

2/2015. (II. 4.) FM utasítás

a Földművelésügyi Minisztérium nemzetközi együttműködési rendjéről szóló szabályzat kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/6. (II. 4.)

Hatályos:

2015. 02. 05.

 

Jogszabály:

3/2015. (II. 4.) FM utasítás

az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/6. (II. 4.)

Hatályos:

2015. 02. 05.

 

Jogszabály:

5/2015. (II. 4.) HM utasítás

a teljesítményértékeléssel és az előmenetellel kapcsolatos egyes feladatokról szóló 7/2014. (I. 31.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/6. (II. 4.)

Hatályos:

2015. 02. 05.

 

Jogszabály:

1/2015. (II. 4.) NGM KÁT utasítás

a Nemzetgazdasági Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2012. (IV. 5.) NGM KÁT utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/6. (II. 4.)

Hatályos:

2015. 02. 05.

 

Jogszabály:

2/2015. (II. 4.) LÜ utasítás

az ügyészek továbbképzéséről szóló 25/2012. (XI. 16.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/6. (II. 4.)

Hatályos:

2015. 03. 01.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2015/6. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/6. (II. 4.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/6. (II. 4.)

 

 

Jogszabály:

2/2015. (II. 6.) FM rendelet

a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnál működő Közösségi Marketing Alapba történő befizetésről szóló piacszervezési intézkedés kiterjesztéséről

Megjelent:

MK 2015/11. (II. 6.)

Hatályos:

2015. 02. 15.

 

Jogszabály:

3/2015. (II. 6.) FM rendelet

az élelmiszerekben előforduló mikrobiológiai szennyeződések megengedhető mértékéről szóló 4/1998. (XI. 11.) EüM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/11. (II. 6.)

Hatályos:

2015. 02. 07.

 

Jogszabály:

84/2015. (II. 6.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/11. (II. 6.)

 

 

Jogszabály:

85/2015. (II. 6.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/11. (II. 6.)

 

 

Jogszabály:

86/2015. (II. 6.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/11. (II. 6.)

 

 

Jogszabály:

87/2015. (II. 6.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/11. (II. 6.)

 

 

Jogszabály:

88/2015. (II. 6.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/11. (II. 6.)

 

 

Jogszabály:

89/2015. (II. 6.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/11. (II. 6.)

 

 

Jogszabály:

90/2015. (II. 6.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/11. (II. 6.)

 

 

Jogszabály:

14/2015. (II. 6.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2015/11. (II. 6.)

 

 

Jogszabály:

15/2015. (II. 6.) ME határozat

a Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság tagjainak felkéréséről

Megjelent:

MK 2015/11. (II. 6.)

 

 

Jogszabály:

12/2015. (II. 9.) Korm. rendelet

a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó Diósgyőri Stadion rekonstrukció beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 461/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/12. (II. 9.)

Hatályos:

2015. 02. 10.

 

Jogszabály:

5/2015. (II. 9.) NFM rendelet

az egyedi támogatások, költségtérítések mértékéről és felhasználási szabályairól

Megjelent:

MK 2015/12. (II. 9.)

Hatályos:

2015. 02. 10.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf. 5051/2014/3. határozata

Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 5/2012. (IV. 26.) számú rendelet 17. § (3) bekezdésének "és a kérelmező családjában kertművelés folyik legalább 200 m2 területen, ha rendelkezik művelésre alkalmas ingatlannal" szövegrésze megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2015/12. (II. 9.)

 

 

Jogszabály:

91/2015. (II. 9.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/12. (II. 9.)

 

 

Jogszabály:

92/2015. (II. 9.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/12. (II. 9.)

 

 

Jogszabály:

93/2015. (II. 9.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/12. (II. 9.)

 

 

Jogszabály:

94/2015. (II. 9.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/12. (II. 9.)

 

 

Jogszabály:

95/2015. (II. 9.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/12. (II. 9.)

 

 

Jogszabály:

96/2015. (II. 9.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/12. (II. 9.)

 

 

Jogszabály:

97/2015. (II. 9.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/12. (II. 9.)

 

 

Jogszabály:

1037/2015. (II. 9.) Korm. határozat

a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó Diósgyőri Stadion rekonstrukció beruházáshoz kapcsolódó intézkedésekről

Megjelent:

MK 2015/12. (II. 9.)

 

 

Jogszabály:

1/2015. (II. 9.) MEKH utasítás

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/7. (II. 9.)

Hatályos:

2015. 02. 10.

 

Jogszabály:

2/2015. (II. 9.) BM utasítás

a belügyminiszter irányítása alatt álló szervek hivatásos állománya központi ruházati ellátását végrehajtó szervének kialakításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/7. (II. 9.)

Hatályos:

2015. 02. 10.

 

Jogszabály:

6/2015. (II. 9.) HM utasítás

az európai fegyverzetkorlátozási, leszerelési, valamint nemzetközi biztonságpolitikai egyezmények által előírt feladatok végrehajtásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/7. (II. 9.)

Hatályos:

2015. 02. 10.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2014/7. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/7. (II. 9.)

 

 

Jogszabály:

1/2015. (II. 9.) SZTNH közlemény

a "2014. évi Kozma Lajos kézműves iparművészeti ösztöndíjasok és a Moholy-Nagy László formatervezési ösztöndíjasok" kiállításán bemutatásra kerülő találmányok, védjegyek, formatervezési és használati minták kiállítási kedvezményéről, illetve kiállítási elsőbbségéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/7. (II. 9.)

 

 

Jogszabály:

NGM felhívás

speciális szakképzésben részt vevő tanulók részére meghirdetett Szakma Kiváló Tanulója versenyre a 2014-2015. tanévben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/7. (II. 9.)

 

 

Jogszabály:

NGM közlemény

az Éves Továbbképzési Tájékoztatóról - 2015. a belső ellenőrök kötelező szakmai továbbképzésével és a vizsga letételével, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzésével kapcsolatban

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/7. (II. 9.)

 

 

Jogszabály:

Győri Közjegyzői Kamara Elnöksége pályázati felhívása

a Tapolca 1. székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/7. (II. 9.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/7. (II. 9.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/7. (II. 9.)

 

 

Jogszabály:

13/2015. (II. 10.) Korm. rendelet

a 2015/2016-os tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2015/2016-os tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről

Megjelent:

MK 2015/13. (II. 10.)

Hatályos:

2015. 02. 11.

 

Jogszabály:

14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet

a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

Megjelent:

MK 2015/13. (II. 10.)

Hatályos:

2015. 02. 18., 2015. 02. 26.

 

Jogszabály:

15/2015. (II. 10.) Korm. rendelet

az MVH Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megszüntetéséről és állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételéről

Megjelent:

MK 2015/13. (II. 10.)

Hatályos:

2015. 02. 11.

 

Jogszabály:

6/2015. (II. 10.) MvM rendelet

a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az évenként felvehető hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a külföldi hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól szóló 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/13. (II. 10.)

Hatályos:

2015. 02. 11.

 

Jogszabály:

9/2015. (II. 10.) EMMI rendelet

egyes emberen végzett orvostudományi kutatások engedélyezésével összefüggő és egyes népegészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/13. (II. 10.)

Hatályos:

2015. 03. 13., 2015. 10. 01.

 

Jogszabály:

1038/2015. (II. 10.) Korm. határozat

a nukleáris biztonságról a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség keretében Bécsben, 1994. szeptember 20-án létrejött Egyezmény szerinti diplomáciai értekezleten való magyar részvételről

Megjelent:

MK 2015/13. (II. 10.)

 

 

Jogszabály:

1039/2015. (II. 10.) Korm. határozat

az "Egészséges Magyarország 2014-2020" Egészségügyi Ágazati Stratégia elfogadásáról

Megjelent:

MK 2015/13. (II. 10.)

 

 

Jogszabály:

1040/2015. (II. 10.) Korm. határozat

a "Szakképzés a gazdaság szolgálatában" című koncepcióról

Megjelent:

MK 2015/13. (II. 10.)

 

 

Jogszabály:

1041/2015. (II. 10.) Korm. határozat

a 2015-ös oroszországi magyar kulturális évad megrendezéséről és finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2015/13. (II. 10.)

 

 

Jogszabály:

1042/2015. (II. 10.) Korm. határozat

az Ebola-járvány által sújtott nyugat-afrikai országokba küldendő egészségügyi önkéntesekről

Megjelent:

MK 2015/13. (II. 10.)

 

 

Jogszabály:

1043/2015. (II. 10.) Korm. határozat

a 2017. évi Felnőtt Judo Világbajnokság és Világkongresszus rendezési jogának megszerzése esetén szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2015/13. (II. 10.)

 

 

Jogszabály:

1044/2015. (II. 10.) Korm. határozat

a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2015/13. (II. 10.)

 

 

Jogszabály:

16/2015. (II. 11.) Korm. rendelet

a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus Kreatív Innovációs és Tudáspark megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 151/2014. (V. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/14. (II. 11.)

Hatályos:

2015. 02. 12.

 

Jogszabály:

3/2015. (II. 11.) BM rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/14. (II. 11.)

Hatályos:

2015. 02. 16.

 

Jogszabály:

98/2015. (II. 11.) KE határozat

a bírósági ülnökök megválasztása időpontjának kitűzéséről

Megjelent:

MK 2015/14. (II. 11.)

 

 

Jogszabály:

99/2015. (II. 11.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2015/14. (II. 11.)

 

 

Jogszabály:

100/2015. (II. 11.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/14. (II. 11.)

 

 

Jogszabály:

101/2015. (II. 11.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/14. (II. 11.)

 

 

Jogszabály:

102/2015. (II. 11.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/14. (II. 11.)

 

 

Jogszabály:

103/2015. (II. 11.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/14. (II. 11.)

 

 

Jogszabály:

1045/2015. (II. 11.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a magyar-ukrán államhatáron lévő közúti határhidak üzemeltetési fenntartásáról és javításáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2015/14. (II. 11.)

 

 

Jogszabály:

1046/2015. (II. 11.) Korm. határozat

a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggésben egyes kormányhatározatok deregulációjáról

Megjelent:

MK 2015/14. (II. 11.)

Hatályos:

2015. 02. 12.

 

Jogszabály:

1047/2015. (II. 11.) Korm. határozat

az Alpine Európai Elektronikai Ipari Kft. és a COLOPLAST Hungary Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetőkkel való stratégiai együttműködési megállapodások megkötéséről

Megjelent:

MK 2015/14. (II. 11.)

 

 

Jogszabály:

1048/2015. (II. 11.) Korm. határozat

egyes kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2015/14. (II. 11.)

Hatályos:

2015. 02. 15.

 

Jogszabály:

1049/2015. (II. 11.) Korm. határozat

a veszprémi uszoda beruházás egyes kérdéseiről

Megjelent:

MK 2015/14. (II. 11.)

 

 

Jogszabály:

16/2015. (II. 11.) ME határozat

Magyarország és a Spanyol Királyság közötti bűnügyi és biztonsági együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2015/14. (II. 11.)

 

 

Jogszabály:

1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet

a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről

Megjelent:

MK 2015/15. (II. 13.)

Hatályos:

2015. 02. 14.

 

Jogszabály:

3/2015. (II. 13.) NGM rendelet

a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter egyedi döntésével nyújtható képzési, továbbá tanműhely-létesítési és -fejlesztési támogatások részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2015/15. (II. 13.)

Hatályos:

2015. 02. 14.

 

Jogszabály:

6/2015. (II. 13.) NFM rendelet

az elektronikus útdíjszedési rendszer átjárhatósági rendszerelemeinek alkalmasságát tanúsító szervről

Megjelent:

MK 2015/15. (II. 13.)

Hatályos:

2015. 02. 18.

 

Jogszabály:

4/2015. (II. 13.) AB határozat

mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról, valamint a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.21.394/2012/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz elutasításáról

Megjelent:

MK 2015/15. (II. 13.)

 

 

Jogszabály:

1050/2015. (II. 13.) Korm. határozat

a Budapest Bank Zrt. tevékenysége feletti befolyás megszerzése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1708/2014. (XII. 4.) Korm. határozat 7. pontja szerinti kezességvállalásról

Megjelent:

MK 2015/15. (II. 13.)

Hatályos:

2015. 02. 13. 14 órától.

 

Jogszabály:

17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet

a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról

Megjelent:

MK 2015/16. (II. 16.)

Hatályos:

2015. 03. 01.

 

Jogszabály:

18/2015. (II. 16.) Korm. rendelet

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/16. (II. 16.)

Hatályos:

2015. 02. 17.

 

Jogszabály:

19/2015. (II. 16.) Korm. rendelet

a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet és a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/16. (II. 16.)

Hatályos:

2015. 02. 19.

 

Jogszabály:

1051/2015. (II. 16.) Korm. határozat

az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága budapesti Globális Szolgáltató Központjának és Globális Képzési Központjának bővítéséhez szükséges ingatlan biztosításáról, valamint a meglevő irodaépület helyzetének rendezéséről

Megjelent:

MK 2015/16. (II. 16.)

 

 

Jogszabály:

1052/2015. (II. 16.) Korm. határozat

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégiával kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

MK 2015/16. (II. 16.)

Hatályos:

2015. 02. 17.

 

Jogszabály:

1053/2015. (II. 16.) Korm. határozat

a 2015. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1763/2014. (XII. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/16. (II. 16.)

Hatályos:

2015. 02. 17.

 

Jogszabály:

1054/2015. (II. 16.) Korm. határozat

a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

Megjelent:

MK 2015/16. (II. 16.)

 

 

Jogszabály:

1055/2015. (II. 16.) Korm. határozat

a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

Megjelent:

MK 2015/16. (II. 16.)

 

 

Jogszabály:

1056/2015. (II. 16.) Korm. határozat

a Miniszterelnökség fejezet címrendjének módosításáról

Megjelent:

MK 2015/16. (II. 16.)

 

 

Jogszabály:

1057/2015. (II. 16.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2015/16. (II. 16.)

 

 

Jogszabály:

1058/2015. (II. 16.) Korm. határozat

a budavári Várgarázs beruházás befejezéséhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2015/16. (II. 16.)

 

 

Jogszabály:

17/2015. (II. 16.) ME határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Multinacionális Erők és Megfigyelők (MFO) között az Egyiptomi Arab Köztársaság és Izrael Állam közötti Békeszerződés Jegyzőkönyve alapján békefenntartói feladatokat ellátó MFO kötelékében történő magyar részvételről szóló Megállapodás megszüntetésére adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2015/16. (II. 16.)

 

 

Jogszabály:

3/2015. (II. 16.) MvM utasítás

a Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciójával és fejlesztésével összefüggő ügyekért felelős miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/8. (II. 16.)

Hatályos:

2015. 02. 17.

 

Jogszabály:

6/2015. (II. 16.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/8. (II. 16.)

Hatályos:

2015. 02. 17.

 

Jogszabály:

4/2015. (II. 16.) FM utasítás

miniszteri biztosi kinevezésről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/8. (II. 16.)

Hatályos:

2015. 02. 17.

 

Jogszabály:

1/2015. (II. 16.) ME KÁT utasítás

a Miniszterelnökség munkatársait a 2015. évre megillető cafetéria-juttatás éves összegéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/8. (II. 16.)

Hatályos:

2015. 02. 17.

 

Jogszabály:

3/2015. (II. 16.) LÜ utasítás

az ügyészségi alkalmazottak egyes költségtérítéseiről és juttatásairól szóló 8/1996. (ÜK. 7.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/8. (II. 16.)

Hatályos:

2015. 02. 17.

 

Jogszabály:

1/2015. (II. 16.) ORFK utasítás

az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya 2015. évi választható béren kívüli juttatásának szabályozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/8. (II. 16.)

Hatályos:

2015. 02. 17.

 

Jogszabály:

2/2015. (II. 16.) ORFK utasítás

az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya 2015. évi bankszámla-hozzájárulásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/8. (II. 16.)

Hatályos:

2015. 02. 17.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2015/8. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/8. (II. 16.)

 

 

Jogszabály:

MVM közlemény

a Magyar Közigazgatási Ösztöndíj összegéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/8. (II. 16.)

 

 

Jogszabály:

EMMI közlemény

a Nemzetiségekért Díj 2014. évi díjazottjairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/8. (II. 16.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/8. (II. 16.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

a hatósági nyilvántartásban szereplő gazdálkodó szervezetekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/8. (II. 16.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

hatósági engedéllyel, illetve hatósági nyilvántartásba vétellel rendelkező gazdálkodó szervezetekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/8. (II. 16.)

 

 

Jogszabály:

NAIH közlemény

a "Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Emlékérem" adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/8. (II. 16.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ív hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/8. (II. 16.)

 

 

Jogszabály:

20/2015. (II. 17.) Korm. rendelet

egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/17. (II. 17.)

Hatályos:

2015. 02. 18.

 

Jogszabály:

7/2015. (II. 17.) MvM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/17. (II. 17.)

Hatályos:

2015. 02. 17. 17 órától.

 

Jogszabály:

1/2015. Büntető-közigazgatási-munkaügyi-polgári jogegységi határozat

az 1/2012. Büntető-közigazgatási-munkaügyi-polgári jogegységi határozat hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2015/17. (II. 17.)

 

 

Jogszabály:

21/2015. (II. 18.) Korm. rendelet

a vörösiszap katasztrófa magánszemély károsultjai javára nem vagyoni káruk megtérülése érdekében vállalt állami segítségnyújtásról

Megjelent:

MK 2015/18. (II. 18.)

Hatályos:

2015. 02. 19.

 

Jogszabály:

22/2015. (II. 18.) Korm. rendelet

a Nemzet Sportolója Címről szóló 40/2004. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/18. (II. 18.)

Hatályos:

2015. 02. 19.

 

Jogszabály:

23/2015. (II. 18.) Korm. rendelet

a Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/18. (II. 18.)

Hatályos:

2015. 02. 19.

 

Jogszabály:

7/2015. (II. 18.) NFM rendelet

az ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről

Megjelent:

MK 2015/18. (II. 18.)

Hatályos:

2015. 02. 18. 19 órától.

 

Jogszabály:

1059/2015. (II. 18.) Korm. határozat

a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja érdekében a 2015. évi központi költségvetés céltartalékából a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetbe történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2015/18. (II. 18.)

 

 

Jogszabály:

1060/2015. (II. 18.) Korm. határozat

a 2007-2013 közötti programozási időszak operatív programjainak 2015. évi eredményes zárásával összefüggő érdekeltségi ösztönző rendszerrel kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

MK 2015/18. (II. 18.)

 

 

Jogszabály:

1061/2015. (II. 18.) Korm. határozat

a sportfejlesztéssel és sportlétesítmény-gazdálkodással összefüggő feladatok változásával kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2015/18. (II. 18.)

 

 

Jogszabály:

1062/2015. (II. 18.) Korm. határozat

a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet Magán és egyéb jogi személyek kártérítése fejezeti kezelésű előirányzat 2014. évi költségvetési maradványa egy részének felhasználásáról

Megjelent:

MK 2015/18. (II. 18.)

 

 

Jogszabály:

1063/2015. (II. 18.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a régióközi együttműködés előmozdításáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2015/18. (II. 18.)

 

 

Jogszabály:

1/2015. (II. 19.) MNB rendelet

a "Csók István" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2015/19. (II. 19.)

Hatályos:

2015. 02. 27.

 

Jogszabály:

2/2015. (II. 19.) MNB rendelet

a "Csók István" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2015/19. (II. 19.)

Hatályos:

2015. 02. 27.

 

Jogszabály:

4/2015. (II. 19.) FM rendelet

a borászati termékek harmadik országokban 2015 és 2017 között történő promóciójának támogatásáról

Megjelent:

MK 2015/19. (II. 19.)

Hatályos:

2015. 02. 27.

 

Jogszabály:

5/2015. (II. 19.) FM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

Megjelent:

MK 2015/19. (II. 19.)

Hatályos:

2015. 02. 22.

 

Jogszabály:

4/2015. (II. 19.) NGM rendelet

egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/19. (II. 19.)

Hatályos:

2015. 02. 20.

 

Jogszabály:

1/2015. (II. 19.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/19. (II. 19.)

Hatályos:

2015. 02. 16.

 

Jogszabály:

2/2015. (II. 19.) OGY határozat

Gőgös Zoltán országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2015/19. (II. 19.)

 

 

Jogszabály:

24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet

az egyes szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti tárgyú kormányrendeleteknek a segélyezési rendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2015/20. (II. 20.)

Hatályos:

2015. 03. 01., 2015. 04. 01., 2015. 06. 05., 2015. 09. 01.

 

Jogszabály:

3/2015. (II. 20.) MNB rendelet

a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések módosulásához kapcsolódó fogyasztóvédelmi rendelkezésekről szóló 58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/20. (II. 20.)

Hatályos:

2015. 02. 21.

 

Jogszabály:

2/2015. (II. 20.) IM rendelet

a helyi népszavazási eljárás során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a használandó nyomtatványokról

Megjelent:

MK 2015/20. (II. 20.)

Hatályos:

2015. 03. 01., 2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

8/2015. (II. 20.) NFM rendelet

a KAF Központi Adatgyűjtő és Feldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről

Megjelent:

MK 2015/20. (II. 20.)

Hatályos:

2015. 02. 20. 19 órától.

 

Jogszabály:

104/2015. (II. 20.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2015/20. (II. 20.)

 

 

Jogszabály:

105/2015. (II. 20.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2015/20. (II. 20.)

 

 

Jogszabály:

106/2015. (II. 20.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2015/20. (II. 20.)

 

 

Jogszabály:

7/2015. (II. 20.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/9. (II. 20.)

Hatályos:

2015. 02. 21.

 

Jogszabály:

7/2015. (II. 20.) HM utasítás

a honvédelmi kiállítóhelyek létrehozásáról és működtetéséről, valamint a honvédelmi szervezetek által a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumtól kölcsönzött műtárgyak kezeléséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/9. (II. 20.)

Hatályos:

2015. 02. 21.

 

Jogszabály:

3/2015. (II. 20.) NGM utasítás

az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/9. (II. 20.)

Hatályos:

2015. 02. 21.

 

Jogszabály:

4/2015. (II. 20.) NGM utasítás

a Nemzetgazdasági Minisztérium költségvetési fejezet 2015. évre vonatkozó fejezeti kezelésű előirányzatai szakmai kezelőinek kijelöléséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/9. (II. 20.)

Hatályos:

2015. 02. 21.

 

Jogszabály:

3/2015. (II. 20.) NFM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/9. (II. 20.)

Hatályos:

2015. 02. 21.

 

Jogszabály:

4/2015. (II. 20.) NFM utasítás

az illetményszámfejtés eljárási rendjéről szóló 11/2014. (III. 31.) NFM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/9. (II. 20.)

Hatályos:

2015. 02. 21.

 

Jogszabály:

1/2015. (II. 20.) IM KÁT utasítás

az Igazságügyi Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/9. (II. 20.)

Hatályos:

2015. 02. 23.

 

Jogszabály:

3/2015. (II. 20.) ORFK utasítás

a Rendőrség Fogdaszolgálati Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/9. (II. 20.)

Hatályos:

2015. 02. 21., 2015. 08. 01.

 

Jogszabály:

5/2015. (II. 20.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya közötti Légiközlekedési Megállapodás kihirdetéséről szóló 2014. évi XLIV. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/9. (II. 20.)

 

 

Jogszabály:

6/2015. (II. 20.) KKM közlemény

Magyarország Kormánya és Jersey Kormánya között az adóügyi információcseréről szóló, Londonban, 2014. január 28-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2014. évi L. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/9. (II. 20.)

 

 

Jogszabály:

7/2015. (II. 20.) KKM közlemény

Magyarország Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között Magyarország fegyveres erői és a Németországi Szövetségi Köztársaság fegyveres erői tagjainak a másik állam területén történő ideiglenes tartózkodásáról szóló megállapodás hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/9. (II. 20.)

 

 

Jogszabály:

8/2015. (II. 20.) KKM közlemény

az ír népnek a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2013. évi CVI. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/9. (II. 20.)

 

 

Jogszabály:

NFM közlemény

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/9. (II. 20.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/9. (II. 20.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2015. március 1-je és március 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/9. (II. 20.)

 

 

Jogszabály:

Miskolci Közjegyzői Kamara Elnöksége pályázati felhívása

az Ózd székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/9. (II. 20.)

 

 

Jogszabály:

Pécsi Közjegyzői Kamara Elnöksége pályázati felhívása

a Kaposvár 3. számú székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/9. (II. 20.)

 

 

Jogszabály:

Energetikai Állandó Választottbíróság

alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/9. (II. 20.)

 

 

Jogszabály:

10/2015. (II. 23.) EMMI rendelet

egyes gyógyszerészeti és orvostechnikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/21. (II. 23.)

Hatályos:

2015. 03. 01., 2015. 03. 26., 2015. 04. 01.

 

Jogszabály:

107/2015. (II. 23.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/21. (II. 23.)

 

 

Jogszabály:

108/2015. (II. 23.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/21. (II. 23.)

 

 

Jogszabály:

109/2015. (II. 23.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/21. (II. 23.)

 

 

Jogszabály:

110/2015. (II. 23.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/21. (II. 23.)

 

 

Jogszabály:

111/2015. (II. 23.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/21. (II. 23.)

 

 

Jogszabály:

112/2015. (II. 23.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/21. (II. 23.)

 

 

Jogszabály:

113/2015. (II. 23.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/21. (II. 23.)

 

 

Jogszabály:

114/2015. (II. 23.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2015/21. (II. 23.)

 

 

Jogszabály:

115/2015. (II. 23.) KE határozat

a 87/2012. (III. 20.) KE határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/21. (II. 23.)

 

 

Jogszabály:

116/2015. (II. 23.) KE határozat

a 91/2012. (IV. 16.) KE határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2015/21. (II. 23.)

 

 

Jogszabály:

1064/2015. (II. 23.) Korm. határozat

Magyarország és a Koszovói Köztársaság között a bűnügyi eljárási jogsegélyegyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2015/21. (II. 23.)

 

 

Jogszabály:

1065/2015. (II. 23.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a szociális biztonságról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2015/21. (II. 23.)

 

 

Jogszabály:

1066/2015. (II. 23.) Korm. határozat

a Budavári Palota épületegyütteshez tartozó egykori főőrségi épület és Stöckl-lépcső újjáépítéséhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2015/21. (II. 23.)

 

 

Jogszabály:

1067/2015. (II. 23.) Korm. határozat

a Kiscelli Múzeum fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2015/21. (II. 23.)

 

 

Jogszabály:

25/2015. (II. 25.) Korm. rendelet

az önálló bírósági végrehajtók ügyvitelének, hivatali működésének és magatartásának ellenőrzésére irányuló vizsgálatok lefolytatásának részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2015/22. (II. 25.)

Hatályos:

2015. 03. 01.

 

Jogszabály:

26/2015. (II. 25.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a honvédelmi szervezeteknek az államháztartás működési rendjétől eltérő működési szabályaival összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2015/22. (II. 25.)

Hatályos:

2015. 02. 26.

 

Jogszabály:

27/2015. (II. 25.) Korm. rendelet

az Állami Egészségügyi Ellátó Központról

Megjelent:

MK 2015/22. (II. 25.)

Hatályos:

2015. 03. 01.

 

Jogszabály:

28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet

az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetről

Megjelent:

MK 2015/22. (II. 25.)

Hatályos:

2015. 03. 01.

 

Jogszabály:

29/2015. (II. 25.) Korm. rendelet

az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központról

Megjelent:

MK 2015/22. (II. 25.)

Hatályos:

2015. 03. 01.

 

Jogszabály:

30/2015. (II. 25.) Korm. rendelet

az egészségügyi ágazat háttérintézményei átalakításával összefüggő kormányrendeletek, valamint egyéb egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/22. (II. 25.)

Hatályos:

2015. 03. 01., 2015. 06. 01.

 

Jogszabály:

31/2015. (II. 25.) Korm. rendelet

a 2014-2020-as programozási időszakban a transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtási intézményeiről szóló 126/2014. (IV. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/22. (II. 25.)

Hatályos:

2015. 02. 28.

 

Jogszabály:

32/2015. (II. 25.) Korm. rendelet

az Országos Rendőr-főkapitányság által megvalósításra kerülő egyes fejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Megjelent:

MK 2015/22. (II. 25.)

Hatályos:

2015. 02. 26.

 

Jogszabály:

33/2015. (II. 25.) Korm. rendelet

a Párizs Property Kft. Budapesten megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Megjelent:

MK 2015/22. (II. 25.)

Hatályos:

2015. 02. 26.

 

Jogszabály:

11/2015. (II. 25.) EMMI rendelet

a jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének feltételeiről szóló 62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/22. (II. 25.)

Hatályos:

2015. 03. 01., 2015. 04. 01.

 

Jogszabály:

1/2015. (II. 25.) HM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

Megjelent:

MK 2015/22. (II. 25.)

Hatályos:

2015. 02. 26.

 

Jogszabály:

3/2015. (II. 25.) IM rendelet

az önálló bírósági végrehajtó intézkedése ellen benyújtott panaszügyek intézéséről, a panaszügyek felügyeletéről és a fegyelmi eljárások nyilvántartásáról

Megjelent:

MK 2015/22. (II. 25.)

Hatályos:

2015. 03. 01.

 

Jogszabály:

5/2015. (II. 25.) AB határozat

a Kúria Kvk.I.37.191/2015/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2015/22. (II. 25.)

 

 

Jogszabály:

6/2015. (II. 25.) AB határozat

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 76. §-ának (1) bekezdésében előírt "jogszerűen" kitétel alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2015/22. (II. 25.)

 

 

Jogszabály:

1068/2015. (II. 25.) Korm. határozat

az egyrészről az Európai Unió, annak tagállamai másrészről Izland között Izlandnak a Kiotói Jegyzőkönyv második kötelezettségvállalási időszakában az Európai Unióra, annak tagállamaira és Izlandra háruló kötelezettségek közös teljesítésében való részvételéről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2015/22. (II. 25.)

 

 

Jogszabály:

1069/2015. (II. 25.) Korm. határozat

a népesség személyi, családi és lakásviszonyainak minta alapján történő 2016. évi felmérésének előkészítésével kapcsolatos egyes feladatokról

Megjelent:

MK 2015/22. (II. 25.)

Hatályos:

2015. 02. 26.

 

Jogszabály:

1070/2015. (II. 25.) Korm. határozat

az Igazságügyi Hivatal bírósági végrehajtással összefüggő feladatainak ellátásához szükséges beszerzések során alkalmazandó eljárási mentességről

Megjelent:

MK 2015/22. (II. 25.)

Hatályos:

2015. 02. 26.

 

Jogszabály:

1071/2015. (II. 25.) Korm. határozat

az egészségügyi ágazat háttérintézményeinek átalakítása során az európai uniós projektekkel összefüggő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2015/22. (II. 25.)

 

 

Jogszabály:

1072/2015. (II. 25.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet címrendjének módosításáról

Megjelent:

MK 2015/22. (II. 25.)

 

 

Jogszabály:

1073/2015. (II. 25.) Korm. határozat

a Nemzeti Épületenergetikai Stratégiáról

Megjelent:

MK 2015/22. (II. 25.)

Hatályos:

2015. 02. 26.

 

Jogszabály:

1074/2015. (II. 25.) Korm. határozat

a 2017. évi Női és Férfi Szerenkénti Tornász Világbajnokság rendezési jogának megszerzése esetén szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2015/22. (II. 25.)

 

 

Jogszabály:

1075/2015. (II. 25.) Korm. határozat

a 2019. évi Gyorsasági Kajak-Kenu Világbajnokság rendezési jogának megszerzése esetén szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2015/22. (II. 25.)

 

 

Jogszabály:

1076/2015. (II. 25.) Korm. határozat

a települési ügysegédi rendszer bővítéséhez szükséges feladatokkal összefüggően a Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2015/22. (II. 25.)

 

 

Jogszabály:

1077/2015. (II. 25.) Korm. határozat

a PPP beruházás keretében megvalósult és folyamatban lévő felsőoktatási létesítményekkel kapcsolatos feladatokkal összefüggően az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2015/22. (II. 25.)

 

 

Jogszabály:

1078/2015. (II. 25.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és az egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1035/2015. (I. 30.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről

Megjelent:

MK 2015/22. (II. 25.)

 

 

Jogszabály:

1079/2015. (II. 25.) Korm. határozat

a Herend városát érintő közlekedés feltételeinek javításához kapcsolódó intézkedésekről

Megjelent:

MK 2015/22. (II. 25.)

 

 

Jogszabály:

2015. évi I. törvény

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénynek az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerrel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2015/23. (II. 27.)

Hatályos:

2015. 02. 28., 2015. 03. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi II. törvény

a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseivel összefüggő, valamint egyéb magánjogi tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2015/23. (II. 27.)

Hatályos:

2015. 02. 28.

 

Jogszabály:

34/2015. (II. 27.) Korm. rendelet

a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról, valamint az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszerrel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2015/23. (II. 27.)

Hatályos:

2015. 02. 28., 2015. 06. 01.

 

Jogszabály:

35/2015. (II. 27.) Korm. rendelet

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/23. (II. 27.)

Hatályos:

2015. 02. 28.

 

Jogszabály:

8/2015. (II. 27.) MvM rendelet

egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetve régészeti védettség megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2015/23. (II. 27.)

Hatályos:

2015. 03. 02.

 

Jogszabály:

9/2015. (II. 27.) MvM rendelet

a kulturális javakkal kapcsolatos hatósági eljárásra vonatkozó szabályokról szóló 45/2012. (XI. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/23. (II. 27.)

Hatályos:

2015. 03. 30.

 

Jogszabály:

10/2015. (II. 27.) MvM rendelet

az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/23. (II. 27.)

Hatályos:

2015. 03. 01.

 

Jogszabály:

11/2015. (II. 27.) MvM rendelet

a kormányablakok személyi és technikai feltételeiről szóló 39/2013. (XII. 30.) KIM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2015/23. (II. 27.)

Hatályos:

2015. 09. 30.

 

Jogszabály:

4/2015. (II. 27.) BM rendelet

egyes miniszteri rendeleteknek az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat hatálybalépésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2015/23. (II. 27.)

Hatályos:

2015. 03. 05.

 

Jogszabály:

5/2015. (II. 27.) BM rendelet

az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos sajátos tűzvédelmi követelményekről és a hatóságok tevékenysége során azok érvényesítésének módjáról

Megjelent:

MK 2015/23. (II. 27.)

Hatályos:

2015. 03. 05.

 

Jogszabály:

12/2015. (II. 27.) EMMI rendelet

egyes szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti tárgyú miniszteri rendeleteknek a segélyezési rendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2015/23. (II. 27.)

Hatályos:

2015. 03. 01., 2015. 06. 04., 2015. 09. 01.

 

Jogszabály:

5/2015. (II. 27.) NGM rendelet

az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről

Megjelent:

MK 2015/23. (II. 27.)

Hatályos:

2015. 03. 01., 2015. 03. 11., 2015. 04. 01., 2015. 06. 01.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf. 5053/2014/3. határozata

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adóról szóló módosított 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 14. §-a törvényellenességéről és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2015/23. (II. 27.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf. 5060/2014/4. határozata

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének az építmény és telekadóról és az ahhoz kapcsolódó adózás rendjéről szóló 21/1995. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2012. január 1. és 2012. május 14. között hatályos 3. § (4) bekezdése törvényellenességének megállapításáról

Megjelent:

MK 2015/23. (II. 27.)

 

 

Jogszabály:

117/2015. (II. 27.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2015/23. (II. 27.)

 

 

Jogszabály:

118/2015. (II. 27.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2015/23. (II. 27.)

 

 

Jogszabály:

119/2015. (II. 27.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2015/23. (II. 27.)

 

 

Jogszabály:

Helyreigazítás

a Magyar Közlöny 2015/23. számában

Megjelent:

MK 2015/23. (II. 27.)

 

 

Jogszabály:

4/2015. (II. 27.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/10. (II. 27.)

Hatályos:

2015. 02. 28.

 

Jogszabály:

5/2015. (II. 27.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/10. (II. 27.)

Hatályos:

2015. 02. 28.

 

Jogszabály:

8/2015. (II. 27.) HM utasítás

a munkakör-gazdálkodással kapcsolatos feladatokról szóló 9/2014. (II. 12.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/10. (II. 27.)

Hatályos:

2015. 02. 28.

 

Jogszabály:

9/2015. (II. 27.) HM utasítás

a közalkalmazottak illetménygazdálkodásáról szóló 113/2005. (HK 1/2006.) HM utasítás és a szolgálati beosztások rendszeresítésével kapcsolatos szabályokról szóló 47/2013. (VIII. 23.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/10. (II. 27.)

Hatályos:

2015. 02. 28.

 

Jogszabály:

2/2015. (II. 27.) IM utasítás

az Igazságügyi Minisztérium Gazdálkodási Keretszabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/10. (II. 27.)

Hatályos:

2015. 03. 14.

 

Jogszabály:

5/2015. (II. 27.) NFM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/10. (II. 27.)

Hatályos:

2015. 02. 28.

 

Jogszabály:

6/2015. (II. 27.) NFM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/10. (II. 27.)

Hatályos:

2015. 02. 28.

 

Jogszabály:

7/2015. (II. 27.) NFM utasítás

a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 3/2015. (II. 20.) NFM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/10. (II. 27.)

Hatályos:

2015. 02. 28.

 

Jogszabály:

1/2015. (II. 27.) BM KÁT utasítás

a Belügymisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 2/2013. (V. 28.) BM KÁT utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/10. (II. 27.)

Hatályos:

2015. 02. 28.

 

Jogszabály:

2/2015. (II. 27.) GVH utasítás

a Gazdasági Versenyhivatal iratkezelési szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/10. (II. 27.)

Hatályos:

2015. 03. 01., 2015. 04. 01.

 

Jogszabály:

1/2015. (II. 27.) SZTNH utasítás

az egyes választható cafetéria-juttatásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/10. (II. 27.)

Hatályos:

2015. 02. 28.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2015/10. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/10. (II. 27.)

 

 

Jogszabály:

Érvénytelenítés

a Hivatalos Értesítő 2015/10. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/10. (II. 27.)

 

 

Jogszabály:

KSH közlemény

a különböző ellátások alapjául szolgáló főbb statisztikai adatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/10. (II. 27.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ív hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2015/10. (II. 27.)