Jogszabálykereső

A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Változásmutató

Új jogszabályok

2016. V. 25.

Jogszabály:

2016. évi L. törvény

az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményben Részes Feleinek 21. Konferenciáján elfogadott Párizsi Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2016/73. (V. 25.)

Hatályos:

2016. 05. 26. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2016. évi LI. törvény

az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény, valamint az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2016/73. (V. 25.)

Hatályos:

2016. 06. 10., 2016. 06. 25., 2017. 01. 01., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet

az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2016/73. (V. 25.)

Hatályos:

2016. 05. 26.

 

Jogszabály:

111/2016. (V. 25.) Korm. rendelet

a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program során megvalósuló beruházások lebonyolításához szükséges pályázati rendszer kidolgozásáról és lebonyolításáról, valamint a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/73. (V. 25.)

Hatályos:

2016. 05. 26.

 

Jogszabály:

19/2016. (V. 25.) MNB rendelet

az Országos Betétbiztosítási Alap tagjai által fizetendő kockázatalapú változó díj megállapításának részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2016/73. (V. 25.)

Hatályos:

2016. 05. 31.

 

Jogszabály:

14/2016. (V. 25.) MvM rendelet

a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről

Megjelent:

MK 2016/73. (V. 25.)

Hatályos:

2016. 06. 25.

 

Jogszabály:

7/2016. (V. 25.) IM rendelet

az igazságügyi miniszter által adományozható elismerésekről szóló 4/2015. (III. 3.) IM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/73. (V. 25.)

Hatályos:

2016. 05. 26.

 

Jogszabály:

1249/2016. (V. 25.) Korm. határozat

a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programról, valamint a nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum megvalósítási koncepciójáról és a szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1526/2014. (IX. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2016/73. (V. 25.)

 

 

2016. V. 24.

Jogszabály:

18/2016. (V. 24.) MNB rendelet

a jegybanki alapkamat mértékéről

Megjelent:

MK 2016/72. (V. 24.)

Hatályos:

2016. 05. 25.

 

Jogszabály:

18/2016. (V. 24.) BM rendelet

az anyakönyvi szakvizsgáról szóló 9/2007. (III. 6.) IRM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/72. (V. 24.)

Hatályos:

2016. 07. 01.

 

Jogszabály:

15/2016. (V. 24.) NGM rendelet

a nemzetgazdasági miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 12/2015. (IV. 10.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/72. (V. 24.)

Hatályos:

2016. 05. 25.

 

Jogszabály:

12/2016. (V. 24.) NFM rendelet

az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet részére történő adatszolgáltatás tartalmáról és rendjéről

Megjelent:

MK 2016/72. (V. 24.)

Hatályos:

2016. 05. 25., 2016. 06. 01.

 

Jogszabály:

13/2016. (V. 24.) NFM rendelet

a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról

Megjelent:

MK 2016/72. (V. 24.)

Hatályos:

2016. 05. 25., 2016. 07. 01.

 

Jogszabály:

145/2016. (V. 24.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2016/72. (V. 24.)

 

 

Jogszabály:

146/2016. (V. 24.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2016/72. (V. 24.)

 

 

Jogszabály:

147/2016. (V. 24.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2016/72. (V. 24.)

 

 

Jogszabály:

148/2016. (V. 24.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2016/72. (V. 24.)

 

 

Jogszabály:

149/2016. (V. 24.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2016/72. (V. 24.)

 

 

Jogszabály:

150/2016. (V. 24.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2016/72. (V. 24.)

 

 

Jogszabály:

151/2016. (V. 24.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/72. (V. 24.)

 

 

Jogszabály:

152/2016. (V. 24.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/72. (V. 24.)

 

 

Jogszabály:

153/2016. (V. 24.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/72. (V. 24.)

 

 

Jogszabály:

154/2016. (V. 24.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/72. (V. 24.)

 

 

Jogszabály:

155/2016. (V. 24.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/72. (V. 24.)

 

 

Jogszabály:

156/2016. (V. 24.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/72. (V. 24.)

 

 

Jogszabály:

157/2016. (V. 24.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/72. (V. 24.)

 

 

Jogszabály:

158/2016. (V. 24.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/72. (V. 24.)

 

 

Jogszabály:

159/2016. (V. 24.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/72. (V. 24.)

 

 

Jogszabály:

160/2016. (V. 24.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/72. (V. 24.)

 

 

Jogszabály:

161/2016. (V. 24.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/72. (V. 24.)

 

 

Jogszabály:

162/2016. (V. 24.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/72. (V. 24.)

 

 

Jogszabály:

163/2016. (V. 24.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/72. (V. 24.)

 

 

Jogszabály:

164/2016. (V. 24.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/72. (V. 24.)

 

 

Jogszabály:

165/2016. (V. 24.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/72. (V. 24.)

 

 

2016. V. 20.

Jogszabály:

2016. évi XXXVII. törvény

Magyarország Kormánya és a Bahreini Királyság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2016/71. (V. 20.)

Hatályos:

2016. 05. 28. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2016. évi XXXVIII. törvény

egyes honvédelmi tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2016/71. (V. 20.)

Hatályos:

2016. 07. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi XXXIX. törvény

egyes migrációs tárgyú és ezekkel összefüggésben más törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2016/71. (V. 20.)

Hatályos:

2016. 06. 01., 2016. 07. 01., 2016. 09. 30.

 

Jogszabály:

2016. évi XL. törvény

a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2016/71. (V. 20.)

Hatályos:

2016. 06. 30., 2016. 07. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi XLI. törvény

a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2016/71. (V. 20.)

Hatályos:

2016. 06. 04., 2016. 10. 01., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi XLII. törvény

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény és a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2016/71. (V. 20.)

Hatályos:

2016. 07. 04., 2016. 09. 17.

 

Jogszabály:

2016. évi XLIII. törvény

az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2016/71. (V. 20.)

Hatályos:

2016. 07. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi XLIV. törvény

a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény és egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2016/71. (V. 20.)

Hatályos:

2016. 05. 21., 2016. 06. 04.

 

Jogszabály:

2016. évi XLV. törvény

a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló 2011. évi XCIII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2016/71. (V. 20.)

Hatályos:

2016. 05. 21.

 

Jogszabály:

2016. évi XLVI. törvény

a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2016/71. (V. 20.)

Hatályos:

2016. 05. 28.

 

Jogszabály:

2016. évi XLVII. törvény

a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2016/71. (V. 20.)

Hatályos:

2016. 07. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi XLVIII. törvény

a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2016/71. (V. 20.)

Hatályos:

2016. 05. 21.

 

Jogszabály:

2016. évi XLIX. törvény

egyes iskolaszövetkezetekkel összefüggő törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2016/71. (V. 20.)

Hatályos:

2016. 09. 01.

 

Jogszabály:

109/2016. (V. 20.) Korm. rendelet

az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/71. (V. 20.)

Hatályos:

2016. 07. 01.

 

Jogszabály:

14/2016. (V. 20.) NGM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/71. (V. 20.)

Hatályos:

2016. 05. 21.

 

Jogszabály:

11/2016. (V. 20.) NFM rendelet

a cigaretta kátrány-, nikotin- és szén-monoxid-kibocsátásának mérésére vonatkozó díjakról

Megjelent:

MK 2016/71. (V. 20.)

Hatályos:

2016. 05. 20. 16 órától.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5068/2015/4. határozata

Mikepércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési adóról szóló 15/2014. (XII. 28.) önkormányzati rendelete törvényellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2016/71. (V. 20.)

 

 

Jogszabály:

20/2016. (V. 20.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériumának tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokkal kapcsolatos jogok gyakorlásának rendjéről szóló 18/2015. (V. 15.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/21. (V. 20.)

Hatályos:

2016. 05. 21.

 

Jogszabály:

21/2016. (V. 20.) EMMI utasítás

a kiadmányozási jogkör átadásáról szóló 42/2015. (VIII. 31.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/21. (V. 20.)

Hatályos:

2016. 05. 21.

 

Jogszabály:

21/2016. (V. 20.) HM utasítás

a határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezésének előkészítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/21. (V. 20.)

Hatályos:

2016. 06. 01.

 

Jogszabály:

22/2016. (V. 20.) HM utasítás

a ruházati illetménynorma 2016. évi összegeinek megállapításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/21. (V. 20.)

Hatályos:

2016. 05. 21.

 

Jogszabály:

23/2016. (V. 20.) HM utasítás

a kormányzati szolgálati jogviszonyban állók utalvánnyal való ellátásáról szóló 71/2015. (XII. 23.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/21. (V. 20.)

Hatályos:

2016. 05. 21.

 

Jogszabály:

7/2016. (V. 20.) IM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/21. (V. 20.)

Hatályos:

2016. 05. 21.

 

Jogszabály:

5/2016. (V. 20.) OBH utasítás

a "Bíróságok fejezet" alá tartozó intézmények közbeszerzési, minősített beszerzési és beszerzési eljárásairól szóló szabályzatról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/21. (V. 20.)

Hatályos:

2016. 06. 19.

 

Jogszabály:

1/2016. (V. 20.) SZGYF utasítás

a közérdekű adatok megismerésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/21. (V. 20.)

Hatályos:

2016. 05. 21.

 

Jogszabály:

23/2016. (V. 20.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya között a diplomata és szolgálati/hivatalos útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2016. évi XIV. törvény 2., 3. és 5. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/21. (V. 20.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2016/21. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/21. (V. 20.)

 

 

Jogszabály:

NFM közlemény

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/21. (V. 20.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2016. június 1-je és június 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/21. (V. 20.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/21. (V. 20.)

 

 

Jogszabály:

Kereszténydemokrata Néppárt

2015. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/21. (V. 20.)

 

 

Jogszabály:

Érvénytelenítés

a Hivatalos Értesítő 2016/21. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/21. (V. 20.)

 

 

2016. V. 18.

Jogszabály:

108/2016. (V. 18.) Korm. rendelet

egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/70. (V. 18.)

Hatályos:

2016. 06. 01.

 

Jogszabály:

13/2016. (V. 18.) MvM rendelet

az Információs Hivatal hivatásos állományú tagjai teljesítményjuttatásra jogosultságának feltételeiről és megállapításának rendjéről

Megjelent:

MK 2016/70. (V. 18.)

Hatályos:

2016. 05. 19.

 

Jogszabály:

37/2016. (V. 18.) FM rendelet

a földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, egyes agrártámogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/70. (V. 18.)

Hatályos:

2016. 05. 19.

 

Jogszabály:

141/2016. (V. 18.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2016/70. (V. 18.)

 

 

Jogszabály:

142/2016. (V. 18.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2016/70. (V. 18.)

 

 

Jogszabály:

143/2016. (V. 18.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2016/70. (V. 18.)

 

 

Jogszabály:

144/2016. (V. 18.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2016/70. (V. 18.)

 

 

Jogszabály:

1242/2016. (V. 18.) Korm. határozat

az Európai Unió Mali Kiképző Műveletében ("EUTM Mali") történő további magyar katonai szerepvállalásról

Megjelent:

MK 2016/70. (V. 18.)

 

 

Jogszabály:

1243/2016. (V. 18.) Korm. határozat

a 2019. évi Masters Evezős Világbajnokság rendezési jogának megszerzése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/70. (V. 18.)

 

 

Jogszabály:

1244/2016. (V. 18.) Korm. határozat

az Energiatakarékossági Hitel Alappal kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

MK 2016/70. (V. 18.)

 

 

Jogszabály:

1245/2016. (V. 18.) Korm. határozat

az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok módosításáról

Megjelent:

MK 2016/70. (V. 18.)

 

 

Jogszabály:

1246/2016. (V. 18.) Korm. határozat

a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek a Ludovika-projekt keretében érintett ingatlanjai helyzetének rendezéséről, valamint az ehhez szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2016/70. (V. 18.)

 

 

Jogszabály:

1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Megjelent:

MK 2016/70. (V. 18.)

Hatályos:

2016. 05. 19.

 

Jogszabály:

1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat

a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Megjelent:

MK 2016/70. (V. 18.)

Hatályos:

2016. 05. 19.

 

Jogszabály:

55/2016. (V. 18.) ME határozat

az ENSZ Tengerjogi Egyezménye részes államainak, továbbá a Nemzetközi Tengerfenék Hatóság közgyűlésein való magyar részvételről

Megjelent:

MK 2016/70. (V. 18.)

 

 

Jogszabály:

56/2016. (V. 18.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Kirgiz Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2016/70. (V. 18.)

 

 

Jogszabály:

57/2016. (V. 18.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről

Megjelent:

MK 2016/70. (V. 18.)

 

 

2016. V. 13.

Jogszabály:

98/2016. (V. 13.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/69. (V. 13.)

Hatályos:

2016. 05. 14., 2016. 06. 12., Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvény hatálybalépésének napjától.

 

Jogszabály:

99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet

a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2016/69. (V. 13.)

Hatályos:

2016. 07. 01.

 

Jogszabály:

100/2016. (V. 13.) Korm. rendelet

az egyes vízgazdálkodási és vízvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/69. (V. 13.)

Hatályos:

2016. 06. 15.

 

Jogszabály:

101/2016. (V. 13.) Korm. rendelet

a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet és a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről szóló 212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/69. (V. 13.)

Hatályos:

2016. 05. 20.

 

Jogszabály:

102/2016. (V. 13.) Korm. rendelet

a nemzeti köznevelésről szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/69. (V. 13.)

Hatályos:

2016. 05. 21., 2016. 07. 01.

 

Jogszabály:

103/2016. (V. 13.) Korm. rendelet

a Kormánytisztviselői Döntőbizottságról szóló 168/2012. (VII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/69. (V. 13.)

Hatályos:

2016. 05. 14.

 

Jogszabály:

104/2016. (V. 13.) Korm. rendelet

a Fővárosi Önkormányzat kezelésében lévő főútvonalak, közutak és közterületek kijelöléséről szóló 432/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/69. (V. 13.)

Hatályos:

2016. 05. 14.

 

Jogszabály:

105/2016. (V. 13.) Korm. rendelet

a Budapest XI. kerület Kopaszi-gát környezetében megvalósuló ingatlanfejlesztési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és egyes eljáró hatóságok kijelöléséről

Megjelent:

MK 2016/69. (V. 13.)

Hatályos:

2016. 05. 14.

 

Jogszabály:

106/2016. (V. 13.) Korm. rendelet

a Homatech Recycling Zrt. Kaposváron megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a Homatech Recycling Zrt. Százhalombattán megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 393/2015. (XII. 11.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2016/69. (V. 13.)

Hatályos:

2016. 05. 14.

 

Jogszabály:

107/2016. (V. 13.) Korm. rendelet

a Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2016/69. (V. 13.)

Hatályos:

2016. 05. 14.

 

Jogszabály:

17/2016. (V. 13.) BM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Megjelent:

MK 2016/69. (V. 13.)

Hatályos:

2016. 05. 14.

 

Jogszabály:

36/2016. (V. 13.) FM rendelet

a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/69. (V. 13.)

Hatályos:

2016. 05. 14.

 

Jogszabály:

1233/2016. (V. 13.) Korm. határozat

a Honvédelmi Szakpolitikai Stratégia (2017-2026) előkészítésével összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2016/69. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

1234/2016. (V. 13.) Korm. határozat

a Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepének átlátható szervezetté történő minősítéséről

Megjelent:

MK 2016/69. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

1235/2016. (V. 13.) Korm. határozat

az infokommunikációs tárgyú beszerzések, valamint az infokommunikációs infrastruktúra központi nyilvántartásáról

Megjelent:

MK 2016/69. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

1236/2016. (V. 13.) Korm. határozat

a nyílt szabványokra épülő, illetve nyílt forráskódú szoftverek közszférában történő elterjesztéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/69. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

1237/2016. (V. 13.) Korm. határozat

a közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából egyes Nemzeti Földalapba tartozó ingatlanok önkormányzatok részére történő ingyenes vagyonkezelésbe adásáról

Megjelent:

MK 2016/69. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

1238/2016. (V. 13.) Korm. határozat

az egyes városi infrastruktúra-elemek megújítása keretében megvalósításra kerülő kompkikötő létesítéséhez szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2016/69. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

1239/2016. (V. 13.) Korm. határozat

egy budapesti kajak-kenu szlalom pálya megvalósíthatóságáról és lehetséges helyszíneinek vizsgálatáról

Megjelent:

MK 2016/69. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

1240/2016. (V. 13.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2016/69. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

1241/2016. (V. 13.) Korm. határozat

a TIOP-2.2.8.A-15/1 azonosító számú ("Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása" című) konstrukció keretében egyes projektek támogatásáról

Megjelent:

MK 2016/69. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

10/2016. (V. 13.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/20. (V. 13.)

Hatályos:

2016. 05. 14.

 

Jogszabály:

8/2016. (V. 13.) BM utasítás

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 8/2015. (V. 29.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/20. (V. 13.)

Hatályos:

2016. 05. 14.

 

Jogszabály:

19/2016. (V. 13.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (VIII. 1.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/20. (V. 13.)

Hatályos:

2016. 05. 14.

 

Jogszabály:

20/2016. (V. 13.) HM utasítás

a biztonsági ügyeleti feladatok ellátásáról és a jelentési kötelezettség körébe tartozó biztonsági kihívást jelentő helyzetek jegyzékéről szóló 119/2011. (XI. 10.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/20. (V. 13.)

Hatályos:

2016. 05. 14.

 

Jogszabály:

6/2016. (V. 13.) NGM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/20. (V. 13.)

Hatályos:

2016. 05. 14.

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/20. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/20. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kezdeményezések aláírásgyűjtő ív hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/20. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

Újszász Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/20. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

Sportos és Egészséges Magyarországért Párt

2015. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/20. (V. 13.)

 

 

2016. V. 12.

Jogszabály:

2/2016. (V. 12.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről szóló 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/68. (V. 12.)

Hatályos:

2016. 06. 01.

 

Jogszabály:

16/2016. (V. 12.) BM rendelet

a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és -tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról

Megjelent:

MK 2016/68. (V. 12.)

Hatályos:

2016. 06. 11., 2016. 07. 01.

 

Jogszabály:

9/2016. (V. 12.) EMMI rendelet

a segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló 27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/68. (V. 12.)

Hatályos:

2016. 05. 20., 2017. 03. 01.

 

Jogszabály:

35/2016. (V. 12.) FM rendelet

a Keszthelyi-kastélypark természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 110/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/68. (V. 12.)

Hatályos:

2016. 05. 20.

 

Jogszabály:

137/2016. (V. 12.) KE határozat

vezérőrnagy szolgálati viszonyának megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2016/68. (V. 12.)

 

 

Jogszabály:

138/2016. (V. 12.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2016/68. (V. 12.)

 

 

Jogszabály:

139/2016. (V. 12.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2016/68. (V. 12.)

 

 

Jogszabály:

140/2016. (V. 12.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2016/68. (V. 12.)

 

 

Jogszabály:

1231/2016. (V. 12.) Korm. határozat

a Betegápoló Irgalmasrend egyes projektjeinek finanszírozásához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/68. (V. 12.)

 

 

Jogszabály:

1232/2016. (V. 12.) Korm. határozat

egyes állami tulajdonú ingóságok Iraki Köztársaság Kurd Regionális Kormányának történő térítésmentes átadásáról

Megjelent:

MK 2016/68. (V. 12.)

 

 

Jogszabály:

51/2016. (V. 12.) ME határozat

a Nemzetközi Távközlési Egyesület Részes Államainak Meghatalmazottak Értekezletein, Nemzetközi Távközlési Világértekezletein, Rádiótávközlési Világértekezletein, valamint Regionális Rádiótávközlési Értekezletein való magyar részvételről

Megjelent:

MK 2016/68. (V. 12.)

 

 

Jogszabály:

52/2016. (V. 12.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Chilei Köztársaság Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2016/68. (V. 12.)

 

 

Jogszabály:

53/2016. (V. 12.) ME határozat

a Magyar-Koszovói Gazdasági Együttműködési Kormányközi Vegyes Bizottság magyar tagozati elnökének kinevezéséről

Megjelent:

MK 2016/68. (V. 12.)

Hatályos:

2016. 05. 13.

 

Jogszabály:

54/2016. (V. 12.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közös vízgyűjtőkön és a határvizeken történő együttműködésről szóló Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2016/68. (V. 12.)

 

 

2016. V. 11.

Jogszabály:

16/2016. (V. 11.) MNB rendelet

a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény, valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény hatálya alá tartozó engedélyezési, jóváhagyási, nyilvántartásba vételi és törlési eljárások, valamint bejelentések tekintetében alkalmazandó elektronikus űrlap tartalmára, formájára vonatkozó részletes szabályokról szóló 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/67. (V. 11.)

Hatályos:

2016. 05. 16.

 

Jogszabály:

17/2016. (V. 11.) MNB rendelet

a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 50/2015. (XII. 9.) MNB rendelet módosításáról és egyes rendelkezései hatályba nem lépéséről

Megjelent:

MK 2016/67. (V. 11.)

Hatályos:

2016. 05. 12., 2016. 07. 01.

 

Jogszabály:

15/2016. (V. 11.) BM rendelet

az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/67. (V. 11.)

Hatályos:

2016. 05. 12.

 

Jogszabály:

1230/2016. (V. 11.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és az Egészségügyi Világszervezet között az Egészségügyi Világszervezet Budapesti Központjának létrehozásáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapításáról

Megjelent:

MK 2016/67. (V. 11.)

 

 

Jogszabály:

7/2016. (V. 11.) BM utasítás

az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/19. (V. 11.)

Hatályos:

2016. 05. 12.

 

Jogszabály:

17/2016. (V. 11.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/19. (V. 11.)

Hatályos:

2016. 06. 06.

 

Jogszabály:

18/2016. (V. 11.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/19. (V. 11.)

Hatályos:

2016. 06. 06.

 

Jogszabály:

19/2016. (V. 11.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/19. (V. 11.)

Hatályos:

2016. 06. 01.

 

Jogszabály:

8/2016. (V. 11.) FM utasítás

a Földművelésügyi Minisztérium Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/19. (V. 11.)

Hatályos:

2016. 05. 12.

 

Jogszabály:

9/2016. (V. 11.) FM utasítás

miniszteri biztosi kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/19. (V. 11.)

Hatályos:

2016. 05. 12.

 

Jogszabály:

5/2016. (V. 11.) NGM utasítás

a Nemzetgazdasági Minisztérium beszerzéseinek szabályozásáról szóló 18/2015. (IX. 18.) NGM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/19. (V. 11.)

Hatályos:

2016. 05. 12.

 

Jogszabály:

9/2016. (V. 11.) NFM utasítás

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium beszerzéseinek és közbeszerzéseinek szabályozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/19. (V. 11.)

Hatályos:

2016. 05. 12.

 

Jogszabály:

2/2016. (V. 11.) NAV utasítás

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezeti kezelésű előirányzatának felhasználási szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/19. (V. 11.)

Hatályos:

2016. 05. 12.

 

Jogszabály:

12/2016. (V. 11.) ORFK utasítás

az Országos Rendőr-főkapitányság saját szervezetében létrehozott fegyveres biztonsági őrség tevékenységéről szóló 52/2010. (OT 30.) ORFK utasítás, valamint a Rendőrség gépjármű szabályzatáról szóló 10/2016. (IV. 25.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/19. (V. 11.)

Hatályos:

2016. 05. 19.

 

Jogszabály:

20/2016. (V. 11.) KKM közlemény

a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) keretében 1979-ben elfogadott és az 1987. évi 8. törvényerejű rendelettel kihirdetett nukleáris anyagok fizikai védelméről szóló Egyezménynek a NAÜ által szervezett diplomáciai konferencia keretében, 2005. július 8-án aláírt módosítása kihirdetéséről szóló 2008. évi LXII. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/19. (V. 11.)

 

 

Jogszabály:

21/2016. (V. 11.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Globális Zöld Növekedési Intézet között a Globális Zöld Növekedési Intézet kiváltságairól és mentességeiről szóló jogállási megállapodás kihirdetéséről szóló 2016. évi VII. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/19. (V. 11.)

 

 

Jogszabály:

22/2016. (V. 11.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztése, kivitelezése és finanszírozása kapcsán született Egyezmény kihirdetéséről szóló 2016. évi XXIV. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/19. (V. 11.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2016/19. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/19. (V. 11.)

 

 

Jogszabály:

EMMI-BM együttes pályázati felhívás

a 2016. évi "Idősbarát Önkormányzat Díj" elnyerésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/19. (V. 11.)

 

 

Jogszabály:

EMMI közlemény

a "Minősített Közművelődési Intézmény Cím 2015" és a "Közművelődési Minőségi Díj 2015" elismeréssel adományozottakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/19. (V. 11.)

 

 

Jogszabály:

EMMI pályázati felhívás

a 2016. évi "Minősített Közművelődési Intézmény Cím" elnyerésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/19. (V. 11.)

 

 

Jogszabály:

EMMI pályázati felhívás

a 2016. évi "Közművelődési Minőség Díj" elnyerésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/19. (V. 11.)

 

 

Jogszabály:

NFM közlemény

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/19. (V. 11.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/19. (V. 11.)

 

 

Jogszabály:

AQUILA Párt

2015. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/19. (V. 11.)

 

 

Jogszabály:

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

2015. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/19. (V. 11.)

 

 

Jogszabály:

NFM hirdetmény

elveszett felügyeleti igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/19. (V. 11.)

 

 

2016. V. 10.

Jogszabály:

13/2016. (V. 10.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állománya tagjainak 2016. évi ruházati utánpótlási ellátmánya terhére kiadott természetbeni ellátásról

Megjelent:

MK 2016/66. (V. 10.)

Hatályos:

2016. 05. 11.

 

Jogszabály:

14/2016. (V. 10.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről

Megjelent:

MK 2016/66. (V. 10.)

Hatályos:

2016. 05. 18.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5065/2015/4. határozata

az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú vízi-közmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés legmagasabb hatósági díjának Budapest főváros közigazgatási területén történő megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás további feltételeiről szóló 4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet 2. § (2) bekezdés második mondata megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2016/66. (V. 10.)

 

 

Jogszabály:

8/2016. (V. 10.) OGY határozat

országos népszavazás elrendeléséről

Megjelent:

MK 2016/66. (V. 10.)

 

 

Jogszabály:

9/2016. (V. 10.) OGY határozat

a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 96/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvtervezet vonatkozásában az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentés elfogadásáról

Megjelent:

MK 2016/66. (V. 10.)

 

 

2016. V. 6.

Jogszabály:

1229/2016. (V. 6.) Korm. határozat

az önkormányzat adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2016. májusi kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2016/65. (V. 6.)

 

 

2016. V. 5.

Jogszabály:

2016. évi XXIX. törvény

az igazságügyi szakértőkről

Megjelent:

MK 2016/64. (V. 5.)

Hatályos:

2016. 06. 15., 2016. 09. 15., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi XXX. törvény

a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről

Megjelent:

MK 2016/64. (V. 5.)

Hatályos:

2016. 08. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi XXXI. törvény

a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2016/64. (V. 5.)

Hatályos:

2016. 05. 06.

 

Jogszabály:

2016. évi XXXII. törvény

a közigazgatási bürokráciacsökkentés keretében egyes adminisztratív kötelezettségek megszüntetésével összefüggő törvénymódosításokról

Megjelent:

MK 2016/64. (V. 5.)

Hatályos:

2016. 07. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi XXXIII. törvény

az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2016/64. (V. 5.)

Hatályos:

2016. 05. 06.

 

Jogszabály:

2016. évi XXXIV. törvény

egyes egészségügyet érintő törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2016/64. (V. 5.)

Hatályos:

2016. 05. 06., 2016. 05. 20., 2016. 05. 21., 2016. 07. 01., 2016. 09. 01., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi XXXV. törvény

a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2016/64. (V. 5.)

Hatályos:

2016. 06. 04.

 

Jogszabály:

2016. évi XXXVI. törvény

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2016/64. (V. 5.)

Hatályos:

2016. 05. 13., 2016. 07. 01., 2016. 09. 01.

 

Jogszabály:

7/2016. (V. 5.) HM rendelet

a honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar főnöke által alapítható és adományozható elismerésekről szóló 15/2013. (VIII. 22.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/64. (V. 5.)

Hatályos:

2016. 05. 06.

 

Jogszabály:

136/2016. (V. 5.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2016/64. (V. 5.)

 

 

2016. V. 4.

Jogszabály:

12/2016. (V. 4.) BM rendelet

az arcképmás, az ujj- és tenyérnyomat, valamint a DNS-profil meghatározásra alkalmas anyagmaradvány rögzítésének, illetve az ujj- és tenyérnyomat és a szájnyálkahártya-törlet levételének részletes technikai szabályairól; a DNS-profil meghatározásának szakmai-módszertani követelményeiről; továbbá a nyilvántartás technikai vezetésének részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2016/63. (V. 4.)

Hatályos:

2016. 05. 12.

 

Jogszabály:

34/2016. (V. 4.) FM rendelet

az étkezési burgonyára vonatkozó minőségi követelményekről

Megjelent:

MK 2016/63. (V. 4.)

Hatályos:

2016. 05. 12.

 

Jogszabály:

6/2016. (V. 4.) IM rendelet

a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartása részére történő adatközlés, valamint az ujj- és tenyérnyomatvétel és a szájnyálkahártya-törlet levételének részletes technikai szabályairól szóló 21/2009. (VI. 19.) IRM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/63. (V. 4.)

Hatályos:

2016. 05. 12.

 

Jogszabály:

10/2016. (V. 4.) NFM rendelet

a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről

Megjelent:

MK 2016/63. (V. 4.)

Hatályos:

2016. 05. 12.

 

2016. V. 3.

Jogszabály:

97/2016. (V. 3.) Korm. rendelet

a Martonvásár város területén megvalósuló ipari telephely kialakításával, valamint agrár-innovációs, kutatás-fejlesztési beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2016/62. (V. 3.)

Hatályos:

2016. 05. 04.

 

Jogszabály:

Kúria Knk.IV.37.222/2016/9. végzése

a Nemzeti Választási Bizottság 14/2016. NVB határozatának helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2016/62. (V. 3.)

 

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozata helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2016/62. (V. 3.)

 

 

2016. V. 2.

Jogszabály:

93/2016. (V. 2.) Korm. rendelet

a személyazonosító igazolványhoz tartozó elektronikus aláíráshoz kapcsolódó időbélyegzés szolgáltatás bevezetéséhez szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/61. (V. 2.)

Hatályos:

2016. 05. 15.

 

Jogszabály:

94/2016. (V. 2.) Korm. rendelet

a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/61. (V. 2.)

Hatályos:

2016. 06. 02.

 

Jogszabály:

95/2016. (V. 2.) Korm. rendelet

az Európa Center Miskolc Beruházó és Szolgáltató Kft. Szirmabesenyő külterületén és az Európa Center Miskolc Üzleti és Logisztikai Ipari Parkban megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2016/61. (V. 2.)

Hatályos:

2016. 05. 03.

 

Jogszabály:

96/2016. (V. 2.) Korm. rendelet

a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/61. (V. 2.)

Hatályos:

2016. 05. 03.

 

Jogszabály:

31/2016. (V. 2.) FM rendelet

a természetvédelmi területek és tájvédelmi körzet létesítéséről, valamint természetvédelmi kezelő kijelöléséről szóló 6/1990. (III. 31.) KVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/61. (V. 2.)

Hatályos:

2016. 05. 10.

 

Jogszabály:

32/2016. (V. 2.) FM rendelet

az egyes természeti területek védetté, valamint helyi jelentőségű természetvédelmi területek országos jelentőségűvé nyilvánításáról, továbbá természetvédelmi területek határának módosításáról szóló 7/1990. (IV. 23.) KVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/61. (V. 2.)

Hatályos:

2016. 05. 10.

 

Jogszabály:

33/2016. (V. 2.) FM rendelet

a Magyarország földrajzi középpontja természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 60/2007. (X. 18.) KvVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/61. (V. 2.)

Hatályos:

2016. 05. 10.

 

Jogszabály:

1221/2016. (V. 2.) Korm. határozat

a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről

Megjelent:

MK 2016/61. (V. 2.)

Hatályos:

2016. 05. 03.

 

Jogszabály:

1222/2016. (V. 2.) Korm. határozat

az Észak-atlanti Szerződés Szervezete és az Európai Unió által tervezett katonai válságkezelési gyakorlatok nemzeti feladatainak végrehajtásáról szóló 1149/2015. (III. 17.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2016/61. (V. 2.)

 

 

Jogszabály:

1223/2016. (V. 2.) Korm. határozat

a 2016. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról

Megjelent:

MK 2016/61. (V. 2.)

 

 

Jogszabály:

1224/2016. (V. 2.) Korm. határozat

az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ, valamint a kormányzati adatközpont egységes elhelyezéséhez szükséges költségvetési többletforrások biztosításáról

Megjelent:

MK 2016/61. (V. 2.)

 

 

Jogszabály:

1225/2016. (V. 2.) Korm. határozat

az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok módosításáról

Megjelent:

MK 2016/61. (V. 2.)

 

 

Jogszabály:

1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat

a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2016/61. (V. 2.)

 

 

Jogszabály:

1227/2016. (V. 2.) Korm. határozat

a nemzetpolitikailag kiemelt jelentőségű programok és megkezdett beruházások megvalósításához szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2016/61. (V. 2.)

 

 

Jogszabály:

1228/2016. (V. 2.) Korm. határozat

a BT ROC Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

Megjelent:

MK 2016/61. (V. 2.)

 

 

Jogszabály:

47/2016. (V. 2.) ME határozat

az ENSZ Közgyűlés globális kábítószer ügyekkel foglalkozó rendkívüli ülésszakán történő részvételről

Megjelent:

MK 2016/61. (V. 2.)

 

 

Jogszabály:

48/2016. (V. 2.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Vöröskereszt és Vörösfélhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége (IFRC) Szolgáltató Iroda Budapestre történő telepítéséről és jogállásáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2016/61. (V. 2.)

 

 

Jogszabály:

49/2016. (V. 2.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és az Etióp Demokratikus Szövetségi Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2016/61. (V. 2.)

 

 

Jogszabály:

50/2016. (V. 2.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Mexikói Egyesült Államok Kormánya között a kétoldalú kiadatási egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2016/61. (V. 2.)

 

 

Jogszabály:

9/2016. (V. 2.) MvM utasítás

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/18. (V. 2.)

Hatályos:

2016. 05. 03.

 

Jogszabály:

3/2016. (V. 2.) MK utasítás

a Miniszterelnöki Kabinetiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (X. 27.) MK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/18. (V. 2.)

Hatályos:

2016. 05. 03.

 

Jogszabály:

16/2016. (V. 2.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (IX. 16.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/18. (V. 2.)

Hatályos:

2016. 05. 03.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2016/18. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/18. (V. 2.)

 

 

Jogszabály:

FM közlemény

a PTC 002565 sorszámú OKJ 53 5452 03 számú Mezőgazdasági szervizüzemi technikus bizonyítvány érvénytelenné nyilvánításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/18. (V. 2.)

 

 

2016. IV. 29.

Jogszabály:

88/2016. (IV. 29.) Korm. rendelet

az egyes kormányrendeleteknek az uniós vámjog végrehajtásával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2016/60. (IV. 29.)

Hatályos:

2016. 05. 01.

 

Jogszabály:

89/2016. (IV. 29.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/60. (IV. 29.)

Hatályos:

2016. 04. 30.

 

Jogszabály:

90/2016. (IV. 29.) Korm. rendelet

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/60. (IV. 29.)

Hatályos:

2016. 05. 01.

 

Jogszabály:

91/2016. (IV. 29.) Korm. rendelet

az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet és a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/60. (IV. 29.)

Hatályos:

2016. 04. 30.

 

Jogszabály:

92/2016. (IV. 29.) Korm. rendelet

a Nemzeti Örökség Intézete létrehozásáról szóló 144/2013. (V. 14.) Korm. rendelet, valamint a VERITAS Történetkutató Intézet létrehozásáról szóló 373/2013. (X. 25.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/60. (IV. 29.)

Hatályos:

2016. 05. 01.

 

Jogszabály:

12/2016. (IV. 29.) MvM rendelet

az előzetes és utólagos hatásvizsgálatról

Megjelent:

MK 2016/60. (IV. 29.)

Hatályos:

2016. 04. 30., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

3/2016. (IV. 29.) MK rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Megjelent:

MK 2016/60. (IV. 29.)

Hatályos:

2016. 04. 30.

 

Jogszabály:

30/2016. (IV. 29.) FM rendelet

a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2016. évi igénybevételének feltételeiről

Megjelent:

MK 2016/60. (IV. 29.)

Hatályos:

2016. 04. 30.

 

Jogszabály:

11/2016. (IV. 29.) NGM rendelet

az uniós vámjog végrehajtásának részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2016/60. (IV. 29.)

Hatályos:

2016. 05. 01., 2016. 05. 15., 2016. 05. 30.

 

Jogszabály:

12/2016. (IV. 29.) NGM rendelet

a vámmentes vámeljárás végrehajtásának részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2016/60. (IV. 29.)

Hatályos:

2016. 05. 01.

 

Jogszabály:

13/2016. (IV. 29.) NGM rendelet

a vámeljárás során alkalmazandó NATO okmányok köréről, alkalmazásuk és kibocsátásuk eljárási szabályairól, valamint a katonai csapat- és árumozgásokra vonatkozó vámeljárás különös szabályairól

Megjelent:

MK 2016/60. (IV. 29.)

Hatályos:

2016. 05. 01.

 

Jogszabály:

120/2016. (IV. 29.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2016/60. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

121/2016. (IV. 29.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/60. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

122/2016. (IV. 29.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/60. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

123/2016. (IV. 29.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2016/60. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

124/2016. (IV. 29.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2016/60. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

125/2016. (IV. 29.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2016/60. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

126/2016. (IV. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/60. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

127/2016. (IV. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/60. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

128/2016. (IV. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/60. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

129/2016. (IV. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/60. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

130/2016. (IV. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/60. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

131/2016. (IV. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/60. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

132/2016. (IV. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/60. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

133/2016. (IV. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/60. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

134/2016. (IV. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/60. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

135/2016. (IV. 29.) KE határozat

a 216/2013. (V. 2.) KE határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2016/60. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

1213/2016. (IV. 29.) Korm. határozat

Magyarország 2016. évi Nemzeti Reform Programjának elfogadásáról

Megjelent:

MK 2016/60. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

1214/2016. (IV. 29.) Korm. határozat

a 2016. évi fejlesztéspolitikai munkatervről

Megjelent:

MK 2016/60. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

1215/2016. (IV. 29.) Korm. határozat

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program végrehajtásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2016/60. (IV. 29.)

Hatályos:

2016. 04. 30.

 

Jogszabály:

1216/2016. (IV. 29.) Korm. határozat

a 2014-2020 programozási időszak projektértékelési rendszere átalakításának alapelveiről és feladatairól

Megjelent:

MK 2016/60. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

1217/2016. (IV. 29.) Korm. határozat

a terrorellenes intézkedések megvalósításához szükséges költségvetési többletforrások biztosításáról

Megjelent:

MK 2016/60. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

1218/2016. (IV. 29.) Korm. határozat

egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásával kapcsolatos döntésről

Megjelent:

MK 2016/60. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

1219/2016. (IV. 29.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím 2016. évi előirányzatáról történő átcsoportosításról, valamint a többletkapacitás-befogadások teljesítményének finanszírozására meghatározott összeg megemeléséről

Megjelent:

MK 2016/60. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

1220/2016. (IV. 29.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2016/60. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

6/2016. (IV. 29.) FM utasítás

a földművelésügyi miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek, továbbá a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok által lefolytatott beszerzési és közbeszerzési eljárások előkészítésének egyes kérdéseiről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/17. (IV. 29.)

Hatályos:

2016. 04. 30.

 

Jogszabály:

7/2016. (IV. 29.) FM utasítás

miniszteri biztosi kinevezésről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/17. (IV. 29.)

Hatályos:

2016. 04. 30.

 

Jogszabály:

18/2016. (IV. 29.) HM utasítás

az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja nemzeti feladatainak végrehajtásáról szóló 3/2013. (I. 14.) HM utasítás módosításáról és egyes HM utasítások hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/17. (IV. 29.)

Hatályos:

2016. 04. 30.

 

Jogszabály:

9/2016. (IV. 29.) KKM utasítás

a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet alapján nyújtható támogatások esetén alkalmazandó eljárásrendről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/17. (IV. 29.)

Hatályos:

2016. 04. 30.

 

Jogszabály:

8/2016. (IV. 29.) NFM utasítás

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 2016. évi fejezeti és központi kezelésű előirányzatai szakmai kezelőinek kijelöléséről szóló 4/2016. (III. 10.) NFM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/17. (IV. 29.)

Hatályos:

2016. 04. 30.

 

Jogszabály:

3/2016. (IV. 29.) BM OKF utasítás

a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/17. (IV. 29.)

Hatályos:

2016. 04. 30.

 

Jogszabály:

9/2016. (IV. 29.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap gazdálkodási szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/17. (IV. 29.)

Hatályos:

2016. 04. 30.

 

Jogszabály:

11/2016. (IV. 29.) ORFK utasítás

az arcképelemzési nyilvántartás és az arcképelemző rendszer igénybevételével kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/17. (IV. 29.)

Hatályos:

2016. 04. 30.

 

Jogszabály:

19/2016. (IV. 29.) KKM közlemény

Magyarország Kormánya és az Albán Köztársaság Minisztertanácsa között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2015. évi XIX. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/17. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2016/17. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/17. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

1/2016. (IV. 29.) KKB határozat

a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság ügyrendjének és a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központ ügyrendjének elfogadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/17. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

2/2016. (IV. 29.) KKB határozat

a 2016. év tavaszán várható az ár- és belvízi helyzetről szóló tájékoztató elfogadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/17. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

3/2016. (IV. 29.) KKB határozat

az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Intézkedési Terv V2. 3 változatáról szóló tájékoztató elfogadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/17. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

4/2016. (IV. 29.) KKB határozat

az Európai hálózat- és információbiztonsági irányelv hazai jogrendbe illesztésével és annak későbbi alkalmazásával összefüggő kibervédelmi felkészültségi feladatokról szóló beszámoló elfogadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/17. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szervezeti és Működési Szabályzata

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/17. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kezdeményezések aláírásgyűjtő ív hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/17. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/17. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Munkáspárt 2015. évi pénzügyi beszámolója

a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/17. (IV. 29.)

 

 

2016. IV. 28.

Jogszabály:

10/2016. (IV. 28.) AB határozat

az Országos Választási Bizottság 7/2012. (I. 16.) OVB határozatának megsemmisítéséről és a Nemzeti Választási Bizottság új eljárásra utasításáról

Megjelent:

MK 2016/59. (IV. 28.)

 

 

Jogszabály:

1212/2016. (IV. 28.) Korm. határozat

a 2014-2020 közötti időszakban uniós forrásból megvalósítani tervezett kiemelt projektek előkészítettségéről és a kapcsolódó akciótervről

Megjelent:

MK 2016/59. (IV. 28.)

 

 

Jogszabály:

24/2016. (IV. 28.) NVB határozat

országos népszavazási kezdeményezés kérdés hitelesítéséről

Megjelent:

MK 2016/59. (IV. 28.)

 

 

2016. IV. 26.

Jogszabály:

15/2016. (IV. 26.) MNB rendelet

a jegybanki alapkamat mértékéről

Megjelent:

MK 2016/58. (IV. 26.)

Hatályos:

2016. 04. 27.

 

Jogszabály:

118/2016. (IV. 26.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2016/58. (IV. 26.)

 

 

Jogszabály:

119/2016. (IV. 26.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/58. (IV. 26.)

 

 

Jogszabály:

1211/2016. (IV. 26.) Korm. határozat

a nemzeti filmipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1360/2014. (VI. 30.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2016/58. (IV. 26.)

Hatályos:

2016. 04. 27.

 

2016. IV. 25.

Jogszabály:

86/2016. (IV. 25.) Korm. rendelet

a jelentős befolyásoló erejű lineáris audiovizuális médiaszolgáltató legnagyobb éves átlagos közönségarányú lineáris audiovizuális médiaszolgáltatásáért járó programdíjról

Megjelent:

MK 2016/57. (IV. 25.)

Hatályos:

2016. 04. 26.

 

Jogszabály:

87/2016. (IV. 25.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet és a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/57. (IV. 25.)

Hatályos:

2016. 04. 26.

 

Jogszabály:

14/2016. (IV. 25.) MNB rendelet

20 000 forintos címletű bankjegyek bevonásáról és visszaforgatásának tilalmáról

Megjelent:

MK 2016/57. (IV. 25.)

Hatályos:

2016. 05. 02., 2016. 12. 31.

 

Jogszabály:

9/2016. (IV. 25.) NFM rendelet

az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 77/2012. (XII. 22.) NFM rendelet módosításáról és a Magyar Turizmus Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 38/2014. (IX. 4.) NFM rendelet hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2016/57. (IV. 25.)

Hatályos:

2016. 04. 26.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köm.5059/2015/4. határozata

Monostorpályi Község Önkormányzata törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségének elmulasztásáról

Megjelent:

MK 2016/57. (IV. 25.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köm.5060/2015/4. határozata

Mikepércs Község Önkormányzata törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségének elmulasztásáról

Megjelent:

MK 2016/57. (IV. 25.)

 

 

Jogszabály:

1209/2016. (IV. 25.) Korm. határozat

a turizmussal kapcsolatos állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2016/57. (IV. 25.)

Hatályos:

2016. 04. 26.

 

Jogszabály:

1210/2016. (IV. 25.) Korm. határozat

a turizmussal és a vendéglátással kapcsolatos állami feladatok változásával kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/57. (IV. 25.)

 

 

Jogszabály:

6/2016. (IV. 25.) BM utasítás

a Belügyminisztérium Beszerzési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/16. (IV. 25.)

Hatályos:

2016. 04. 26.

 

Jogszabály:

14/2016. (IV. 25.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/16. (IV. 25.)

Hatályos:

2016. 04. 26.

 

Jogszabály:

15/2016. (IV. 25.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/16. (IV. 25.)

Hatályos:

2016. 04. 26.

 

Jogszabály:

15/2016. (IV. 25.) HM utasítás

a kiképzési-oktatási és regeneráló központok működési rendjéről, valamint a rekreációra és a regenerálódásra vonatkozó részletes szabályokról szóló 48/2013. (VIII. 23.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/16. (IV. 25.)

Hatályos:

2016. 04. 26.

 

Jogszabály:

16/2016. (IV. 25.) HM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő gazdálkodás szabályairól és a költségvetési támogatások biztosításának egyes kérdéseiről szóló 14/2015. (IV. 30.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/16. (IV. 25.)

Hatályos:

2016. 04. 26.

 

Jogszabály:

17/2016. (IV. 25.) HM utasítás

kiemelt fontosságú rendezvénnyé történő minősítésről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/16. (IV. 25.)

Hatályos:

2016. 04. 26.

 

Jogszabály:

8/2016. (IV. 25.) KKM utasítás

a Belső Ellenőrzés Kézikönyvéről szóló 18/2012. (XII. 21.) KüM utasítás hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/16. (IV. 25.)

Hatályos:

2016. 04. 30.

 

Jogszabály:

8/2016. (IV. 25.) NKFIH utasítás

az eszközök és források értékelési szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/16. (IV. 25.)

Hatályos:

2016. 04. 26.

 

Jogszabály:

3/2016. (IV. 25.) NVI utasítás

a Nemzeti Választási Iroda minősített adatokra vonatkozó biztonsági szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/16. (IV. 25.)

Hatályos:

2016. 04. 26.

 

Jogszabály:

10/2016. (IV. 25.) ORFK utasítás

a Rendőrség gépjármű szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/16. (IV. 25.)

Hatályos:

2016. 05. 10.

 

Jogszabály:

16/2016. (IV. 25.) KKM közlemény

a Magyarország és az Albán Köztársaság között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2015. évi XVIII. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/16. (IV. 25.)

 

 

Jogszabály:

17/2016. (IV. 25.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a katonai minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2016. évi V. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/16. (IV. 25.)

 

 

Jogszabály:

18/2016. (IV. 25.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 52/2016. (III. 21.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/16. (IV. 25.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2016/16. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/16. (IV. 25.)

 

 

Jogszabály:

KKM közlemény

bélyegző érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/16. (IV. 25.)

 

 

Jogszabály:

NFM közlemény

a földgáz után fizetendő tagi hozzájárulások mértékéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/16. (IV. 25.)

 

 

Jogszabály:

Érvénytelenítés

a Hivatalos Értesítő 2016/16. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/16. (IV. 25.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/16. (IV. 25.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal pályázati felhívása

bányászati jog megszerzésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/16. (IV. 25.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Bírósági Végrehajtói Kar pályázati hirdetménye

önálló bírósági végrehajtói álláshelyekre

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/16. (IV. 25.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2016. május 1-je és május 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/16. (IV. 25.)

 

 

Jogszabály:

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/16. (IV. 25.)

 

 

Jogszabály:

Magyarországi Munkáspárt 2006 - Európai Baloldal

2015. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/16. (IV. 25.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Összhang Párt (MÖP)

2015. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/16. (IV. 25.)

 

 

2016. IV. 21.

Jogszabály:

2016. évi XXVIII. törvény

a Magyarország és a Szlovén Köztársaság között a Lendva-patak vízgazdálkodási szabályozása következtében az államhatár megváltoztatásáról szóló Szerződés kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2016/56. (IV. 21.)

Hatályos:

2016. 04. 22. - kivétellel.

 

Jogszabály:

9/2016. (IV. 21.) MNB rendelet

a "Magyarország Alaptörvénye" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2016/56. (IV. 21.)

Hatályos:

2016. 04. 25.

 

Jogszabály:

10/2016. (IV. 21.) MNB rendelet

a "Magyarország Alaptörvénye" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2016/56. (IV. 21.)

Hatályos:

2016. 04. 25.

 

Jogszabály:

11/2016. (IV. 21.) MNB rendelet

a "XXXI. Nyári Olimpiai Játékok" arany emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2016/56. (IV. 21.)

Hatályos:

2016. 04. 27.

 

Jogszabály:

12/2016. (IV. 21.) MNB rendelet

a "XXXI. Nyári Olimpiai Játékok" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2016/56. (IV. 21.)

Hatályos:

2016. 04. 27.

 

Jogszabály:

13/2016. (IV. 21.) MNB rendelet

a "XXXI. Nyári Olimpiai Játékok" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2016/56. (IV. 21.)

Hatályos:

2016. 04. 27.

 

Jogszabály:

11/2016. (IV. 21.) MvM rendelet

a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról

Megjelent:

MK 2016/56. (IV. 21.)

Hatályos:

2016. 04. 25.

 

Jogszabály:

8/2016. (IV. 21.) EMMI rendelet

az egyházi költségvetési céltámogatások folyósításáról és elszámolásáról szóló 58/2013. (VIII. 7.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/56. (IV. 21.)

Hatályos:

2016. 04. 22.

 

Jogszabály:

3/2016. (IV. 21.) KKM rendelet

a külgazdasági és külügyminiszter által adományozható elismerésekről szóló 1/2014. (VII. 30.) KKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/56. (IV. 21.)

Hatályos:

2016. 04. 22.

 

Jogszabály:

1002/2016. (IV. 21.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság Ügyrendjéről szóló 1001/2013. (II. 27.) AB Tü. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2016/56. (IV. 21.)

Hatályos:

2016. 04. 22.

 

Jogszabály:

1003/2016. (IV. 21.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság háromtagú tanácsának összetételéről és a tanácsvezető személyéről

Megjelent:

MK 2016/56. (IV. 21.)

Hatályos:

2016. 04. 22.

 

Jogszabály:

1206/2016. (IV. 21.) Korm. határozat

a Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet új kutatóháza létrehozásának támogatásával kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/56. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

1207/2016. (IV. 21.) Korm. határozat

a Martonvásár város külterületén fekvő földrészletekkel kapcsolatos egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/56. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

1208/2016. (IV. 21.) Korm. határozat

a martonvásári agrár-innovációs centrummal kapcsolatos egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2016/56. (IV. 21.)

 

 

2016. IV. 19.

Jogszabály:

2016. évi XXIV. törvény

a Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztése, kivitelezése és finanszírozása kapcsán született Egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2016/55. (IV. 19.)

Hatályos:

2016. 04. 20. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2016. évi XXV. törvény

a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2016/55. (IV. 19.)

Hatályos:

2016. 04. 20.

 

Jogszabály:

2016. évi XXVI. törvény

az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásait érintő törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2016/55. (IV. 19.)

Hatályos:

2016. 05. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi XXVII. törvény

a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2016/55. (IV. 19.)

Hatályos:

2016. 04. 22.

 

Jogszabály:

8/2016. (IV. 19.) NFM rendelet

az Új Magyarország Kockázati Tőkeprogramok, valamint az Új Széchenyi Kockázati Tőkeprogramok keretében tulajdonosi joggyakorló szerv kijelöléséről

Megjelent:

MK 2016/55. (IV. 19.)

Hatályos:

2016. 04. 20.

 

Jogszabály:

117/2016. (IV. 19.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2016/55. (IV. 19.)

 

 

Jogszabály:

1205/2016. (IV. 19.) Korm. határozat

a 2018. évi Ifjúsági (U18) Atlétikai Európa-bajnokság rendezési jogának megszerzése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/55. (IV. 19.)

 

 

Jogszabály:

Helyesbítés

a Magyar Közlöny 2016/55. számában

Megjelent:

MK 2016/55. (IV. 19.)

 

 

2016. IV. 18.

Jogszabály:

1203/2016. (IV. 18.) Korm. határozat

a "Földet a gazdáknak!" Program keretében az állami tulajdonú földek földművesek részére történő értékesítésének folytatásához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/54. (IV. 18.)

Hatályos:

2016. 04. 19.

 

Jogszabály:

1204/2016. (IV. 18.) Korm. határozat

az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság értékesítési hálózatának bővítéséről

Megjelent:

MK 2016/54. (IV. 18.)

 

 

2016. IV. 15.

Jogszabály:

2016. évi XXIII. törvény

a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzésre vonatkozó egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2016/53. (IV. 15.)

Hatályos:

2016. 04. 16.

 

Jogszabály:

1/2016. (IV. 15.) MEKH rendelet

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/53. (IV. 15.)

Hatályos:

2016. 05. 16.

 

Jogszabály:

6/2016. (IV. 15.) HM rendelet

a kondicionáló-kiképzési, valamint a katonai kiképzési és oktatási célú rendezvényekről, továbbá a regeneráló pihenés és a rekreáció rendjéről szóló 13/2013. (VIII. 21.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/53. (IV. 15.)

Hatályos:

2016. 04. 18.

 

Jogszabály:

2/2016. (IV. 15.) KKM rendelet

a konzuli védelem részletes szabályairól szóló 17/2001. (XI. 15.) KüM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/53. (IV. 15.)

Hatályos:

2016. 04. 19.

 

Jogszabály:

1198/2016. (IV. 15.) Korm. határozat

a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2016/53. (IV. 15.)

Hatályos:

2016. 04. 16.

 

Jogszabály:

1199/2016. (IV. 15.) Korm. határozat

a "Budapest-Piliscsaba-Esztergom vasútvonal rekonstrukciója II/B ütem" című projekt támogatásának növeléséről és forrásszerkezetének módosításáról

Megjelent:

MK 2016/53. (IV. 15.)

 

 

Jogszabály:

1200/2016. (IV. 15.) Korm. határozat

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2016/53. (IV. 15.)

Hatályos:

2016. 04. 16.

 

Jogszabály:

1201/2016. (IV. 15.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2016/53. (IV. 15.)

Hatályos:

2016. 04. 16.

 

Jogszabály:

1202/2016. (IV. 15.) Korm. határozat

a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2016/53. (IV. 15.)

Hatályos:

2016. 04. 16.

 

Jogszabály:

8/2016. (IV. 15.) MvM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal és a központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 4/2016. (III. 10.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/15. (IV. 15.)

Hatályos:

2016. 04. 16.

 

Jogszabály:

5/2016. (IV. 15.) FM utasítás

a Földművelésügyi Minisztérium nemzetközi együttműködési rendjéről szóló szabályzat kiadásáról szóló 2/2015. (II. 4.) FM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/15. (IV. 15.)

Hatályos:

2016. 04. 16.

 

Jogszabály:

1/2016. (IV. 15.) BVOP utasítás

a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/15. (IV. 15.)

Hatályos:

2016. 04. 16.

 

Jogszabály:

7/2016. (IV. 15.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap leltárkészítési és leltározási szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/15. (IV. 15.)

Hatályos:

2016. 04. 16.

 

Jogszabály:

9/2016. (IV. 15.) ORFK utasítás

a panaszok és bejelentések kezeléséről szóló 51/2013. (XII. 16.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/15. (IV. 15.)

Hatályos:

2016. 04. 16.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2016/15. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/15. (IV. 15.)

 

 

Jogszabály:

NFM közlemény

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/15. (IV. 15.)

 

 

Jogszabály:

KSH közlemény

a különböző ellátások alapjául szolgáló főbb statisztikai adatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/15. (IV. 15.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/15. (IV. 15.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/15. (IV. 15.)

 

 

2016. IV. 13.

Jogszabály:

84/2016. (IV. 13.) Korm. rendelet

a Norvég Királyság és a Magyar Köztársaság között 2011. október 12-én létrejött, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás módosításáról szóló, levélváltással létrejött megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2016/52. (IV. 13.)

Hatályos:

2016. 04. 14.

 

Jogszabály:

85/2016. (IV. 13.) Korm. rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/52. (IV. 13.)

Hatályos:

2016. 04. 14.

 

Jogszabály:

10/2016. (IV. 13.) MvM rendelet

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházás megfigyeléséhez kapcsolódó egyes eljárási szabályokról

Megjelent:

MK 2016/52. (IV. 13.)

Hatályos:

2016. 04. 16.

 

Jogszabály:

1195/2016. (IV. 13.) Korm. határozat

az országos szúnyoggyérítési program központi megvalósításáról és az ehhez szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2016/52. (IV. 13.)

 

 

Jogszabály:

1196/2016. (IV. 13.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2016/52. (IV. 13.)

 

 

Jogszabály:

1197/2016. (IV. 13.) Korm. határozat

az IKOP-3.1.0-15-2015-00001 azonosító számú ("Az M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója" című) nagyprojekt-javaslat jóváhagyásáról és támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2016/52. (IV. 13.)

 

 

Jogszabály:

45/2016. (IV. 13.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Szolgáltató Iroda Budapestre történő telepítéséről és jogállásáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2016/52. (IV. 13.)

 

 

Jogszabály:

46/2016. (IV. 13.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és az Ecuadori Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és vagyonadók területén tárgyú Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2016/52. (IV. 13.)

 

 

2016. IV. 12.

Jogszabály:

80/2016. (IV. 12.) Korm. rendelet

a CSABAcast Könnyűfémöntöde Kft. Apc község területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2016/51. (IV. 12.)

Hatályos:

2016. 04. 13.

 

Jogszabály:

81/2016. (IV. 12.) Korm. rendelet

az érdi multifunkcionális sportközpont beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2016/51. (IV. 12.)

Hatályos:

2016. 04. 13.

 

Jogszabály:

82/2016. (IV. 12.) Korm. rendelet

a Yanfeng Hungary Automotive Interior Systems Kft. Pápa területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2016/51. (IV. 12.)

Hatályos:

2016. 04. 13.

 

Jogszabály:

83/2016. (IV. 12.) Korm. rendelet

Söpte külterületén megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2016/51. (IV. 12.)

Hatályos:

2016. 04. 13.

 

Jogszabály:

114/2016. (IV. 12.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/51. (IV. 12.)

 

 

Jogszabály:

115/2016. (IV. 12.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/51. (IV. 12.)

 

 

Jogszabály:

116/2016. (IV. 12.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/51. (IV. 12.)

 

 

Jogszabály:

1186/2016. (IV. 12.) Korm. határozat

a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013-2023) szóló 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2016/51. (IV. 12.)

Hatályos:

2016. 04. 13.

 

Jogszabály:

1187/2016. (IV. 12.) Korm. határozat

a Szociálpolitikai Tanács szervezetéről és működéséről

Megjelent:

MK 2016/51. (IV. 12.)

Hatályos:

2016. 04. 13.

 

Jogszabály:

1188/2016. (IV. 12.) Korm. határozat

a Budapesti Víz Világtalálkozó 2016 (Budapest Water Summit 2016) szakmai koncepciójáról és költségvetéséről

Megjelent:

MK 2016/51. (IV. 12.)

Hatályos:

2016. 04. 13.

 

Jogszabály:

1189/2016. (IV. 12.) Korm. határozat

a kárpátaljai gazdaságfejlesztési stratégiáról

Megjelent:

MK 2016/51. (IV. 12.)

 

 

Jogszabály:

1190/2016. (IV. 12.) Korm. határozat

a 2014-2020-as programozási időszak keretében, a Nagyhódos- Nagypalád közúti határátkelőhely kiemelt beruházás megvalósításához szükséges költségvetési források biztosításáról

Megjelent:

MK 2016/51. (IV. 12.)

 

 

Jogszabály:

1191/2016. (IV. 12.) Korm. határozat

az érdi multifunkcionális sportközpont beruházás megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről

Megjelent:

MK 2016/51. (IV. 12.)

 

 

Jogszabály:

1192/2016. (IV. 12.) Korm. határozat

a Tolmács község külterületén fekvő, ipari-gazdasági övezetbe tartozó földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2016/51. (IV. 12.)

 

 

Jogszabály:

1193/2016. (IV. 12.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és az Egészségügyi Világszervezet közötti, szakmai tanácsadási együttműködési kapcsolatok létrehozására irányuló Alapmegállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2016/51. (IV. 12.)

 

 

Jogszabály:

1194/2016. (IV. 12.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Abaújvár és Kenyhec (Kechnec) települések közötti közúti Hernád-híd és a csatlakozó utak megépítéséről szóló, Pozsonyban, 2014. június 27. napján aláírt Megállapodást módosító 1. Kiegészítés szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2016/51. (IV. 12.)

 

 

2016. IV. 11.

Jogszabály:

2016. évi XIII. törvény

az uniós vámjog végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2016/49. (IV. 11.)

Hatályos:

2016. 04. 12., 2016. 05. 01., 2019. 05. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi XIV. törvény

a Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya között a diplomata és szolgálati/hivatalos útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2016/49. (IV. 11.)

Hatályos:

2016. 04. 12. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2016. évi XV. törvény

a nemzeti otthonteremtési közösségekről

Megjelent:

MK 2016/49. (IV. 11.)

Hatályos:

2016. 04. 26., 2016. 05. 21.

 

Jogszabály:

2016. évi XVI. törvény

a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2016/49. (IV. 11.)

Hatályos:

2016. 04. 12.

 

Jogszabály:

2016. évi XVII. törvény

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2016/49. (IV. 11.)

Hatályos:

2016. 04. 12.

 

Jogszabály:

2016. évi XVIII. törvény

a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény és a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2016/49. (IV. 11.)

Hatályos:

2016. 04. 12.

 

Jogszabály:

2016. évi XIX. törvény

a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi VII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2016/49. (IV. 11.)

Hatályos:

2016. 04. 12.

 

Jogszabály:

2016. évi XX. törvény

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2016/49. (IV. 11.)

Hatályos:

2016. 04. 26.

 

Jogszabály:

2016. évi XXI. törvény

az Erzsébet-programot érintő egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2016/49. (IV. 11.)

Hatályos:

2016. 04. 12., 2016. 09. 01., 2016. 12. 01., 2017. 06. 30.

 

Jogszabály:

2016. évi XXII. törvény

a konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2016/49. (IV. 11.)

Hatályos:

2016. 04. 19.

 

Jogszabály:

25/2016. (IV. 11.) FM rendelet

az egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/49. (IV. 11.)

Hatályos:

2016. 04. 12.

 

Jogszabály:

26/2016. (IV. 11.) FM rendelet

a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2016/49. (IV. 11.)

Hatályos:

2016. 04. 27., 2016. 07. 01.

 

Jogszabály:

27/2016. (IV. 11.) FM rendelet

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet, valamint az erdészeti szakszemélyzet és a jogosult erdészeti szakszemélyzet nyilvántartásba vételének és nyilvántartásból való törlésének, továbbképzésének, szolgálati tevékenységének részletes szabályairól, valamint az erdészeti hatósági és igazgatási feladatokat ellátó személyek szolgálati tevékenységének egyes szabályairól szóló 71/2010. (V. 13.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/49. (IV. 11.)

Hatályos:

2016. 07. 01.

 

Jogszabály:

28/2016. (IV. 11.) FM rendelet

a Siroki Nyírjes-tó természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 155/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/49. (IV. 11.)

Hatályos:

2016. 04. 19.

 

Jogszabály:

Kúria Knk.IV.37.257/2016/7. végzése

a Nemzeti Választási Bizottság 17/2016. NVB határozatának megváltoztatásáról

Megjelent:

MK 2016/49. (IV. 11.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Knk.IV.37.258/2016/6. végzése

a Nemzeti Választási Bizottság 16/2016. NVB határozatának megváltoztatásáról

Megjelent:

MK 2016/49. (IV. 11.)

 

 

Jogszabály:

1174/2016. (IV. 11.) Korm. határozat

a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

Megjelent:

MK 2016/49. (IV. 11.)

 

 

Jogszabály:

78/2016. (IV. 11.) Korm. rendelet

a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2016. évi mértékéről

Megjelent:

MK 2016/50. (IV. 11.)

Hatályos:

2016. 06. 10.

 

Jogszabály:

79/2016. (IV. 11.) Korm. rendelet

a Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum Raoul Wallenberg Szakközépiskolája és Szakiskolája Budapest Rippl-Rónai utca 22. szám alatti ingatlanban történő elhelyezésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2016/50. (IV. 11.)

Hatályos:

2016. 04. 12.

 

Jogszabály:

29/2016. (IV. 11.) FM rendelet

az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/50. (IV. 11.)

Hatályos:

2016. 04. 19.

 

Jogszabály:

1175/2016. (IV. 11.) Korm. határozat

a Törökország-támogató Menekültügyi Eszköz javára történő befizetés pénzügyi forrásának biztosításáról

Megjelent:

MK 2016/50. (IV. 11.)

 

 

Jogszabály:

1176/2016. (IV. 11.) Korm. határozat

a Magyarországon tanulmányokat végzett külföldi hallgatók részére a 2016. évben történő Alumni Találkozó megrendezéséről

Megjelent:

MK 2016/50. (IV. 11.)

 

 

Jogszabály:

1177/2016. (IV. 11.) Korm. határozat

a 2016-2020. évi Gyulai István Memorial - Atlétikai Magyar Nagydíjak megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/50. (IV. 11.)

 

 

Jogszabály:

1178/2016. (IV. 11.) Korm. határozat

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által 2016. évben finanszírozandó egyes rendezvények forrásigényéről

Megjelent:

MK 2016/50. (IV. 11.)

 

 

Jogszabály:

1179/2016. (IV. 11.) Korm. határozat

az Igazságügyi Minisztérium és a Honvédelmi Minisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2016/50. (IV. 11.)

 

 

Jogszabály:

1180/2016. (IV. 11.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2016/50. (IV. 11.)

 

 

Jogszabály:

1181/2016. (IV. 11.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2016/50. (IV. 11.)

 

 

Jogszabály:

1182/2016. (IV. 11.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2016/50. (IV. 11.)

 

 

Jogszabály:

1183/2016. (IV. 11.) Korm. határozat

a vajdasági magyar közösségek terület- és gazdaságfejlesztési stratégiájában megfogalmazott célok megvalósítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2016/50. (IV. 11.)

 

 

Jogszabály:

1184/2016. (IV. 11.) Korm. határozat

a Tihanyi Alapítvány egyedi támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat- átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2016/50. (IV. 11.)

 

 

Jogszabály:

1185/2016. (IV. 11.) Korm. határozat

az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról szóló 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2016/50. (IV. 11.)

 

 

2016. IV. 8.

Jogszabály:

11/2016. (IV. 8.) BM rendelet

a rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a fegyveres biztonsági őrök ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályokról szóló 70/2012. (XII. 14.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/48. (IV. 8.)

Hatályos:

2016. 04. 16.

 

Jogszabály:

24/2016. (IV. 8.) FM rendelet

egyes szaporítóanyagok előállítására és forgalomba hozatalára vonatkozó rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/48. (IV. 8.)

Hatályos:

2016. 04. 16., 2016. 07. 01.

 

Jogszabály:

7/2016. (IV. 8.) NFM rendelet

a fejezeti és az egyes központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Megjelent:

MK 2016/48. (IV. 8.)

Hatályos:

2016. 04. 09.

 

Jogszabály:

1173/2016. (IV. 8.) Korm. határozat

a budapesti elővárosi közlekedés átmeneti likviditásához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2016/48. (IV. 8.)

 

 

Jogszabály:

43/2016. (IV. 8.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2016/48. (IV. 8.)

 

 

Jogszabály:

44/2016. (IV. 8.) ME határozat

az Országos Statisztikai Tanács tagjának felmentéséről és új tagjának megbízásáról

Megjelent:

MK 2016/48. (IV. 8.)

 

 

2016. IV. 7.

Jogszabály:

7/2016. (IV. 7.) MvM utasítás

az építésfelügyeleti hatóság 2016. évi ellenőrzésének tervezéséről és az ellenőrzési tevékenység végzéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/14. (IV. 7.)

Hatályos:

2016. 05. 22.

 

Jogszabály:

2/2016. (IV. 7.) MK utasítás

a Miniszterelnöki Kabinetiroda gazdálkodási és kötelezettségvállalási szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 7.) MK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/14. (IV. 7.)

Hatályos:

2016. 04. 08.

 

Jogszabály:

7/2016. (IV. 7.) NFM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/14. (IV. 7.)

Hatályos:

2016. 04. 08.

 

Jogszabály:

6/2016. (IV. 7.) LÜ utasítás

az ügyészségi alkalmazottak hivatalos célú nemzetközi tevékenységéről szóló 4/2013. (III. 29.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/14. (IV. 7.)

Hatályos:

2016. 04. 08.

 

Jogszabály:

5/2016. (IV. 7.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap Pénzkezelési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/14. (IV. 7.)

Hatályos:

2016. 04. 08.

 

Jogszabály:

6/2016. (IV. 7.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap eszközeinek és forrásainak értékelési szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/14. (IV. 7.)

Hatályos:

2016. 04. 08.

 

Jogszabály:

8/2016. (IV. 7.) ORFK utasítás

a Rendőrség Iratkezelési Szabályzatáról szóló 59/2008. (OT 31.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/14. (IV. 7.)

Hatályos:

2016. 04. 15.

 

Jogszabály:

11/2016. (IV. 7.) KKM közlemény

Magyarország Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya közötti Filmkoprodukciós Megállapodás kihirdetéséről szóló 1/2016. (I. 20.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/14. (IV. 7.)

 

 

Jogszabály:

12/2016. (IV. 7.) KKM közlemény

a Magyarország és a Kazah Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről szóló 2015. évi CXCIX. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/14. (IV. 7.)

 

 

Jogszabály:

13/2016. (IV. 7.) KKM közlemény

a Magyarország és a Kazah Köztársaság között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2015. évi CC. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/14. (IV. 7.)

 

 

Jogszabály:

14/2016. (IV. 7.) KKM közlemény

a Magyarország és a Kazah Köztársaság között a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2015. évi CXCVIII. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/14. (IV. 7.)

 

 

Jogszabály:

15/2016. (IV. 7.) KKM közlemény

a Magyarország és a Török Köztársaság közötti barátsági és együttműködési szerződés kihirdetéséről szóló 85/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/14. (IV. 7.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2016/14. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/14. (IV. 7.)

 

 

Jogszabály:

BM közlemény

Magyarország Árvízi Országos Kockázatkezelési Tervéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/14. (IV. 7.)

 

 

Jogszabály:

BM közlemény

Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/14. (IV. 7.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kezdeményezések aláírásgyűjtő ív hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/14. (IV. 7.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Nemzeti Párt (MNP)

2015. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/14. (IV. 7.)

 

 

2016. IV. 6.

Jogszabály:

77/2016. (IV. 6.) Korm. rendelet

a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról szóló 177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/47. (IV. 6.)

Hatályos:

2016. 04. 08.

 

Jogszabály:

8/2016. (IV. 6.) MNB rendelet

a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/47. (IV. 6.)

Hatályos:

2016. 05. 01.

 

Jogszabály:

7/2016. (IV. 6.) AB határozat

az Országgyűlés által a 2016. március 1-jei ülésnapján elfogadott, a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény módosításáról szóló ki nem hirdetett törvény 2. §-a alaptörvény-ellenessége hiányának megállapításáról

Megjelent:

MK 2016/47. (IV. 6.)

 

 

Jogszabály:

8/2016. (IV. 6.) AB határozat

az Országgyűlés 2016. március 1-jei ülésnapján elfogadott, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló ki nem hirdetett törvény 4. §-ának a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 162. § (4) és (7) bekezdéseit megállapító rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapításáról

Megjelent:

MK 2016/47. (IV. 6.)

 

 

Jogszabály:

9/2016. (IV. 6.) AB határozat

a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 35.M.59/2015.3 számú és a 12.M.1642/2015/5. számú ítéletei alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2016/47. (IV. 6.)

 

 

Jogszabály:

111/2016. (IV. 6.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2016/47. (IV. 6.)

 

 

Jogszabály:

112/2016. (IV. 6.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2016/47. (IV. 6.)

 

 

Jogszabály:

113/2016. (IV. 6.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2016/47. (IV. 6.)

 

 

Jogszabály:

1166/2016. (IV. 6.) Korm. határozat

a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2016-2017. évre szóló intézkedési tervéről

Megjelent:

MK 2016/47. (IV. 6.)

Hatályos:

2016. 04. 07.

 

Jogszabály:

1167/2016. (IV. 6.) Korm. határozat

a szolnoki vasúti járműipar fejlesztéséről és a MÁV-START Zrt. IC+ vasúti személykocsi gyártásának támogatásáról

Megjelent:

MK 2016/47. (IV. 6.)

 

 

Jogszabály:

1168/2016. (IV. 6.) Korm. határozat

az Európai Bizottság ICT 2017 konferencia és kiállítás budapesti megrendezéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/47. (IV. 6.)

 

 

Jogszabály:

1169/2016. (IV. 6.) Korm. határozat

a 2017-ben Budapesten és Balatonfüreden megrendezendő XVII. Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezésével kapcsolatos összkormányzati feladatok koordinációjának ellátásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1726/2015. (X. 7.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2016/47. (IV. 6.)

Hatályos:

2016. 04. 07.

 

Jogszabály:

1170/2016. (IV. 6.) Korm. határozat

az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményben Részes Feleinek 21. Konferenciáján létrehozott Párizsi Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2016/47. (IV. 6.)

 

 

Jogszabály:

1171/2016. (IV. 6.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Ghánai Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2016/47. (IV. 6.)

 

 

Jogszabály:

1172/2016. (IV. 6.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya közötti oktatási, kulturális, sport- és ifjúsági együttműködési egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2016/47. (IV. 6.)

 

 

Jogszabály:

37/2016. (IV. 6.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2016/47. (IV. 6.)

 

 

Jogszabály:

38/2016. (IV. 6.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya közötti oktatási egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2016/47. (IV. 6.)

 

 

Jogszabály:

39/2016. (IV. 6.) ME határozat

a Magyarország és Ukrajna között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2016/47. (IV. 6.)

 

 

Jogszabály:

40/2016. (IV. 6.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2016/47. (IV. 6.)

 

 

Jogszabály:

41/2016. (IV. 6.) ME határozat

főiskolai tanár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2016/47. (IV. 6.)

 

 

Jogszabály:

42/2016. (IV. 6.) ME határozat

állami felsőoktatási intézmény kancellárja megbízásának visszavonásáról

Megjelent:

MK 2016/47. (IV. 6.)

 

 

2016. IV. 5.

Jogszabály:

74/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet

Magyarország Kormánya és a Bahreini Királyság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2016/46. (IV. 5.)

Hatályos:

2016. 04. 06. - kivétellel.

 

Jogszabály:

75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet

az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról

Megjelent:

MK 2016/46. (IV. 5.)

Hatályos:

2016. 04. 06.

 

Jogszabály:

76/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet

az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/46. (IV. 5.)

Hatályos:

2016. 04. 06.

 

Jogszabály:

9/2016. (IV. 5.) MvM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 2016. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról

Megjelent:

MK 2016/46. (IV. 5.)

Hatályos:

2016. 04. 06.

 

Jogszabály:

22/2016. (IV. 5.) FM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról

Megjelent:

MK 2016/46. (IV. 5.)

Hatályos:

2016. 04. 06.

 

Jogszabály:

23/2016. (IV. 5.) FM rendelet

a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatáshoz kapcsolódó mezőgazdasági csekély összegű támogatásról

Megjelent:

MK 2016/46. (IV. 5.)

Hatályos:

2016. 04. 06.

 

Jogszabály:

10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet

a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről

Megjelent:

MK 2016/46. (IV. 5.)

Hatályos:

2016. 05. 05.

 

Jogszabály:

Kúria Knk.IV.37.120/2016/3. végzése

a Nemzeti Választási Bizottság 11/2016. határozatának helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2016/46. (IV. 5.)

 

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozatai helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2016/46. (IV. 5.)

 

 

Jogszabály:

5/2016. (IV. 5.) OGY határozat

a 2017. év Arany János-emlékévvé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2016/46. (IV. 5.)

Hatályos:

2016. 04. 06.

 

Jogszabály:

6/2016. (IV. 5.) OGY határozat

a Magyar Felsőoktatás Napjáról

Megjelent:

MK 2016/46. (IV. 5.)

Hatályos:

2016. 04. 06.

 

Jogszabály:

7/2016. (IV. 5.) OGY határozat

Gróf Széchenyi István születésének 225. évfordulójáról való megemlékezésről

Megjelent:

MK 2016/46. (IV. 5.)

Hatályos:

2016. 04. 06.

 

Jogszabály:

1157/2016. (IV. 5.) Korm. határozat

a közel-keleti térségben menekültként élő keresztény gyermekek oktatásának támogatásáról

Megjelent:

MK 2016/46. (IV. 5.)

 

 

Jogszabály:

1158/2016. (IV. 5.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében egyes soproni turisztikai fejlesztések támogatásával kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/46. (IV. 5.)

 

 

Jogszabály:

1159/2016. (IV. 5.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2016/46. (IV. 5.)

 

 

Jogszabály:

1160/2016. (IV. 5.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2016/46. (IV. 5.)

 

 

Jogszabály:

1161/2016. (IV. 5.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2. és 3. prioritása keretében megvalósuló egyes kiemelt projektek támogatásának növeléséről, valamint az IKOP-2.1.0-15-2016-00008 azonosító számú ("Szántód-Kőröshegy-Balatonszentgyörgy vasútvonal korszerűsítése és kiegészítő munkák elvégzése" című) nagyprojekt-javaslat jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2016/46. (IV. 5.)

 

 

Jogszabály:

1162/2016. (IV. 5.) Korm. határozat

a KEHOP-1.3.0-15-2016-00012 azonosító számú ("Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint rehabilitációja" című) nagyprojekt-javaslat jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2016/46. (IV. 5.)

 

 

Jogszabály:

1163/2016. (IV. 5.) Korm. határozat

a KÖZOP-4.5.0-09-11-2014-0001 azonosító számú ("Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő infrastrukturális továbbfejlesztése" című) projekt Integrált Közlekedési Operatív Programból finanszírozni tervezett, 2016. március 31-e után felmerülő költségeinek megelőlegezéséről

Megjelent:

MK 2016/46. (IV. 5.)

 

 

Jogszabály:

1164/2016. (IV. 5.) Korm. határozat

a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

Megjelent:

MK 2016/46. (IV. 5.)

 

 

Jogszabály:

1165/2016. (IV. 5.) Korm. határozat

a magyar-szerb határszakaszon építendő manőver út kivitelezéséhez és a megbízható áramellátás biztosítása érdekében szükséges költségvetési források biztosításáról

Megjelent:

MK 2016/46. (IV. 5.)

 

 

2016. IV. 1.

Jogszabály:

2016. évi XII. törvény

a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2016/45. (IV. 1.)

Hatályos:

2016. 04. 02.

 

Jogszabály:

103/2016. (IV. 1.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2016/45. (IV. 1.)

 

 

Jogszabály:

104/2016. (IV. 1.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2016/45. (IV. 1.)

 

 

Jogszabály:

105/2016. (IV. 1.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2016/45. (IV. 1.)

 

 

Jogszabály:

106/2016. (IV. 1.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/45. (IV. 1.)

 

 

Jogszabály:

107/2016. (IV. 1.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/45. (IV. 1.)

 

 

Jogszabály:

108/2016. (IV. 1.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/45. (IV. 1.)

 

 

Jogszabály:

109/2016. (IV. 1.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/45. (IV. 1.)

 

 

Jogszabály:

110/2016. (IV. 1.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2016/45. (IV. 1.)

 

 

2016. III. 31.

Jogszabály:

62/2016. (III. 31.) Korm. rendelet

az egyes migrációs és menekültügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/44. (III. 31.)

Hatályos:

2016. 04. 01.

 

Jogszabály:

63/2016. (III. 31.) Korm. rendelet

a nemzeti szinten biztonságosnak nyilvánított származási országok és biztonságos harmadik országok meghatározásáról szóló 191/2015. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/44. (III. 31.)

Hatályos:

2016. 04. 01.

 

Jogszabály:

64/2016. (III. 31.) Korm. rendelet

az egészségügyi létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 246/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet, valamint a nemzeti vérkészlettel való gazdálkodás szabályairól szóló 439/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/44. (III. 31.)

Hatályos:

2016. 04. 01.

 

Jogszabály:

65/2016. (III. 31.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/44. (III. 31.)

Hatályos:

2016. 04. 03.

 

Jogszabály:

66/2016. (III. 31.) Korm. rendelet

a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet és a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/44. (III. 31.)

Hatályos:

2016. 04. 01.

 

Jogszabály:

67/2016. (III. 31.) Korm. rendelet

a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/44. (III. 31.)

Hatályos:

2016. 04. 01.

 

Jogszabály:

68/2016. (III. 31.) Korm. rendelet

az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervre vonatkozó részletes szabályokról

Megjelent:

MK 2016/44. (III. 31.)

Hatályos:

2016. 04. 01.

 

Jogszabály:

69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet

az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2016/44. (III. 31.)

Hatályos:

2016. 04. 01., 2016. 07. 01.

 

Jogszabály:

70/2016. (III. 31.) Korm. rendelet

a hulladékgazdálkodással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/44. (III. 31.)

Hatályos:

2016. 04. 01.

 

Jogszabály:

71/2016. (III. 31.) Korm. rendelet

a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/44. (III. 31.)

Hatályos:

2016. 03. 31. 20 órától.

 

Jogszabály:

72/2016. (III. 31.) Korm. rendelet

az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/44. (III. 31.)

Hatályos:

2016. 04. 01.

 

Jogszabály:

73/2016. (III. 31.) Korm. rendelet

az egyházi elismerésről és az egyházi jogi személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól szóló 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/44. (III. 31.)

Hatályos:

2016. 04. 01.

 

Jogszabály:

21/2016. (III. 31.) FM rendelet

a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet, valamint a borászati termékek harmadik országokban 2015 és 2017 között történő promóciójának támogatásáról szóló 4/2015. (II. 19.) FM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/44. (III. 31.)

Hatályos:

2016. 03. 31. 20 órától, 2016. 04. 01., 2017. 02. 01.

 

Jogszabály:

1155/2016. (III. 31.) Korm. határozat

Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről

Megjelent:

MK 2016/44. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

1156/2016. (III. 31.) Korm. határozat

a turizmussal kapcsolatos állami feladat- és intézményrendszer átalakításához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/44. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

13/2016. (III. 31.) EMMI utasítás

a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó állami egészségügyi intézmények működési rendjének egyes kérdéseiről és egyeztető fórumairól szóló 12/2015. (IV. 10.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/13. (III. 31.)

Hatályos:

2016. 04. 01.

 

Jogszabály:

11/2016. (III. 31.) HM utasítás

a béketámogató műveletekben részt vevő állomány részletes kategóriába sorolásáról szóló 58/2013. (IX. 20.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/13. (III. 31.)

Hatályos:

2016. 04. 01.

 

Jogszabály:

12/2016. (III. 31.) HM utasítás

a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat speciális működési kiadásai államháztartási belső ellenőrzésének rendjéről szóló 74/2013. (XI. 29.) HM utasítás hatályon kívül helyezéséről és a Honvédelmi Minisztérium fejezet államháztartási belső ellenőrzési rendjének szabályairól szóló 33/2014. (IV. 30.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/13. (III. 31.)

Hatályos:

2016. 04. 03.

 

Jogszabály:

13/2016. (III. 31.) HM utasítás

a teljesítményértékeléssel és az előmenetellel kapcsolatos egyes feladatokról szóló 7/2014. (I. 31.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/13. (III. 31.)

Hatályos:

2016. 04. 01.

 

Jogszabály:

14/2016. (III. 31.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium fejezet Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszerről szóló 80/2014. (XII. 5.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/13. (III. 31.)

Hatályos:

2016. 04. 01.

 

Jogszabály:

4/2016. (III. 31.) NKFIH utasítás

a pénzkezelési szabályzatról szóló 4/2015. (V. 15.) NKFIH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/13. (III. 31.)

Hatályos:

2016. 04. 01.

 

Jogszabály:

7/2016. (III. 31.) ORFK utasítás

a Határrendészeti Oktatóbázis működéséről és a határrendészeti célú képzések rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/13. (III. 31.)

Hatályos:

2016. 04. 01.

 

Jogszabály:

10/2016. (III. 31.) KKM közlemény

az egyes európai kormányok az Ariane, a Vega és a Szojuz hordozórakétáknak a Guyana Űrközpontból történő hasznosításáról szóló nyilatkozatának kihirdetéséről szóló 2015. évi CLX. törvény 2. és 3. § ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/13. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2016/13. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/13. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

MNB közlemény

a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/13. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

Budapesti Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

a Budapest II. kerület 1. számú székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/13. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/13. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

Kereszténydemokrata Néppárt

2014. évi módosított pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/13. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Autonóm Néppárt

2015. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/13. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Közlekedési Hatóság hirdetménye

felügyeleti igazolvány érvénytelenségéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/13. (III. 31.)

 

 

2016. III. 30.

Jogszabály:

7/2016. (III. 30.) EMMI rendelet

egyes egészségügyi, gyógyszerészeti tárgyú, valamint gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/43. (III. 30.)

Hatályos:

2016. 03. 31., 2016. 04. 01.

 

Jogszabály:

19/2016. (III. 30.) FM rendelet

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/43. (III. 30.)

Hatályos:

2016. 03. 31.

 

Jogszabály:

20/2016. (III. 30.) FM rendelet

a Körmendi-kastélypark természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 152/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/43. (III. 30.)

Hatályos:

2016. 04. 07.

 

Jogszabály:

6/2016. (III. 30.) NFM rendelet

egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/43. (III. 30.)

Hatályos:

2016. 04. 01., 2016. 04. 07., 2016. 10. 01.

 

Jogszabály:

1/2016. Büntető jogegységi határozat

a hűtlen kezelés természetes egységként vagy folytatólagosan elkövetett bűncselekményként való értékeléséről

Megjelent:

MK 2016/43. (III. 30.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5053/2015/4. számú határozata

Esztergom Város Önkormányzatának az Esztergom Hegyvidék (Szentjánoskút, Kenderes, Újfalu, Kálvária hegy, Aranyhegy városrészek) helyi építési szabályzatáról és szabályzási tervéről szóló 45/2008. (VI. 19.) rendelete jogszabályellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2016/43. (III. 30.)

 

 

Jogszabály:

102/2016. (III. 30.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2016/43. (III. 30.)

 

 

2016. III. 25.

Jogszabály:

56/2016. (III. 25.) Korm. rendelet

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/42. (III. 25.)

Hatályos:

2016. 03. 26.

 

Jogszabály:

57/2016. (III. 25.) Korm. rendelet

a honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/42. (III. 25.)

Hatályos:

2016. 03. 26.

 

Jogszabály:

58/2016. (III. 25.) Korm. rendelet

a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/42. (III. 25.)

Hatályos:

2016. 03. 26.

 

Jogszabály:

59/2016. (III. 25.) Korm. rendelet

a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/42. (III. 25.)

Hatályos:

2016. 03. 26., 2016. 10. 01., 2016. 10. 02.

 

Jogszabály:

60/2016. (III. 25.) Korm. rendelet

az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/42. (III. 25.)

Hatályos:

2016. 04. 02.

 

Jogszabály:

61/2016. (III. 25.) Korm. rendelet

a SPINTO-TDM Szerszámtervező és Gyártó Kft. Miskolc területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2016/42. (III. 25.)

Hatályos:

2016. 03. 26.

 

Jogszabály:

3/2016. (III. 25.) NMHH rendelet

a honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátásában közreműködésre kötelezett elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról szóló 3/2013. (I. 11.) NMHH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/42. (III. 25.)

Hatályos:

2016. 04. 09.

 

Jogszabály:

8/2016. (III. 25.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Megjelent:

MK 2016/42. (III. 25.)

Hatályos:

2016. 03. 26.

 

Jogszabály:

9/2016. (III. 25.) NGM rendelet

a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/42. (III. 25.)

Hatályos:

2016. 04. 02., 2016. 09. 30., 2017. 01. 01., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

1146/2016. (III. 25.) Korm. határozat

Magyarország Árvízi Országos Kockázatkezelési Tervéről

Megjelent:

MK 2016/42. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

1147/2016. (III. 25.) Korm. határozat

az intermodális csomópont projektek megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/42. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

1148/2016. (III. 25.) Korm. határozat

Magyarország amerikai egyesült államokbeli külképviseletei konzuli kerületeinek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/42. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

1149/2016. (III. 25.) Korm. határozat

Pécs Megyei Jogú Város kulturális intézményeinek működtetése érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2016/42. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

1150/2016. (III. 25.) Korm. határozat

a kiemelt nyári kulturális fesztiválok támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2016/42. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

1151/2016. (III. 25.) Korm. határozat

az Európai Beruházási Bank által a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.-nek a "GYSEV modernizációja" projekt finanszírozása céljából nyújtandó hitelhez kapcsolódó egyedi állami garancia vállalásáról

Megjelent:

MK 2016/42. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

1152/2016. (III. 25.) Korm. határozat

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program keretében megvalósuló, területi közigazgatási informatikai, valamint az E-közbeszerzés tárgyú projektek tekintetében a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács koordinációs célú felülvizsgálatba történő bevonásáról

Megjelent:

MK 2016/42. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

1153/2016. (III. 25.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program módosításáról

Megjelent:

MK 2016/42. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

1154/2016. (III. 25.) Korm. határozat

a Kecskemét Fejlődéséért Alap előkészítési feladatairól

Megjelent:

MK 2016/42. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

34/2016. (III. 25.) ME határozat

a Magyarország Kormánya, valamint a Bosznia-hercegovinai Föderáció Kormánya között az EBESZ 2011. évi Bécsi Dokumentumát kiegészítő bizalom- és biztonságerősítő intézkedésekről és a katonai kapcsolatok fejlesztéséről szóló nemzetközi szerződés létrehozásáról

Megjelent:

MK 2016/42. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

35/2016. (III. 25.) ME határozat

a Magyarország Kormánya, valamint a Macedón Köztársaság Kormánya között az EBESZ 2011. évi Bécsi Dokumentumát kiegészítő bizalom- és biztonságerősítő intézkedésekről és a katonai kapcsolatok fejlesztéséről szóló nemzetközi szerződés létrehozásáról

Megjelent:

MK 2016/42. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

36/2016. (III. 25.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és az Osztrák Köztársaság Kormánya között a próbarendszámok kölcsönös elismeréséről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2016/42. (III. 25.)

 

 

2016. III. 24.

Jogszabály:

2016. évi XI. törvény

a Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2016/40. (III. 24.)

Hatályos:

2016. 03. 25. - kivétellel.

 

Jogszabály:

6/2016. (III. 24.) EMMI rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/40. (III. 24.)

Hatályos:

2016. 04. 01., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

1144/2016. (III. 24.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1070/2016. (II. 25.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2016/40. (III. 24.)

 

 

Jogszabály:

55/2016. (III. 24.) Korm. rendelet

a XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál megrendezésével összefüggő infrastrukturális fejlesztésekre irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Megjelent:

MK 2016/41. (III. 24.)

Hatályos:

2016. 03. 25.

 

Jogszabály:

1145/2016. (III. 24.) Korm. határozat

a XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál megrendezésével összefüggő infrastrukturális fejlesztésekről

Megjelent:

MK 2016/41. (III. 24.)

 

 

2016. III. 23.

Jogszabály:

2016. évi IX. törvény

a behajtási költségátalányról

Megjelent:

MK 2016/39. (III. 23.)

Hatályos:

2016. 03. 24.

 

Jogszabály:

2016. évi X. törvény

az ebtenyésztést érintő egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2016/39. (III. 23.)

Hatályos:

2016. 03. 26., 2016. 09. 19.

 

Jogszabály:

54/2016. (III. 23.) Korm. rendelet

a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/39. (III. 23.)

Hatályos:

2016. 03. 24.

 

Jogszabály:

98/2016. (III. 23.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2016/39. (III. 23.)

 

 

Jogszabály:

99/2016. (III. 23.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2016/39. (III. 23.)

 

 

Jogszabály:

100/2016. (III. 23.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/39. (III. 23.)

 

 

Jogszabály:

101/2016. (III. 23.) KE határozat

altábornagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2016/39. (III. 23.)

 

 

Jogszabály:

6/2016. (III. 23.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/12. (III. 23.)

Hatályos:

2016. 03. 24.

 

Jogszabály:

5/2016. (III. 23.) BM utasítás

az európai uniós és nemzetközi forrásból megvalósított projektek monitoringjáról és egyes kapcsolódó feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/12. (III. 23.)

Hatályos:

2016. 03. 24.

 

Jogszabály:

9/2016. (III. 23.) EMMI utasítás

az Állami Egészségügyi Ellátó Központ szervezeti és működési szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/12. (III. 23.)

Hatályos:

2016. 03. 24.

 

Jogszabály:

10/2016. (III. 23.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/12. (III. 23.)

Hatályos:

2016. 03. 24.

 

Jogszabály:

11/2016. (III. 23.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/12. (III. 23.)

Hatályos:

2016. 03. 24.

 

Jogszabály:

12/2016. (III. 23.) EMMI utasítás

a Törőcsik Mari Ösztöndíjról szóló 53/2015. (XI. 24.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/12. (III. 23.)

Hatályos:

2016. 03. 24.

 

Jogszabály:

4/2016. (III. 23.) FM utasítás

a földművelésügyi miniszter által kitűzhető díjakkal kapcsolatos miniszteri feladatokról szóló 9/2015. (V. 29.) FM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/12. (III. 23.)

Hatályos:

2016. 03. 24.

 

Jogszabály:

4/2016. (III. 23.) KKM utasítás

a kincstári VIP kártya kiadásáról és használati rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/12. (III. 23.)

Hatályos:

2016. 03. 24.

 

Jogszabály:

5/2016. (III. 23.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/12. (III. 23.)

Hatályos:

2016. 03. 24.

 

Jogszabály:

6/2016. (III. 23.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/12. (III. 23.)

Hatályos:

2016. 03. 24.

 

Jogszabály:

7/2016. (III. 23.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/12. (III. 23.)

Hatályos:

2016. 03. 24.

 

Jogszabály:

4/2016. (III. 23.) NGM utasítás

a Nemzetgazdasági Minisztérium kommunikációs tevékenységének, valamint a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló 23/2014. (VIII. 29.) NGM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/12. (III. 23.)

Hatályos:

2016. 03. 24.

 

Jogszabály:

6/2016. (III. 23.) NFM utasítás

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Igazgatás költségvetése pénzügyi-gazdasági feladatairól és a döntési eljárásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/12. (III. 23.)

Hatályos:

2016. 03. 24.

 

Jogszabály:

4/2016. (III. 23.) OBH utasítás

a bírák és igazságügyi alkalmazottak tevékenysége elismeréséről szóló szabályzatról szóló 6/2012. (IV. 13.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/12. (III. 23.)

Hatályos:

2016. 03. 24.

 

Jogszabály:

6/2016. (III. 23.) ORFK utasítás

az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv vagyonkezelésében lévő üdülésre, pihenésre és rekreációs célokra igénybe vehető szálláshelyek igénybevételének rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/12. (III. 23.)

Hatályos:

2016. 03. 24.

 

Jogszabály:

7/2016. (III. 23.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 432/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. és 3. § ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/12. (III. 23.)

 

 

Jogszabály:

8/2016. (III. 23.) KKM közlemény

Magyarország Kormánya és Izrael Állam Kormánya közötti Filmkoprodukciós Megállapodás kihirdetéséről szóló 150/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet 2. és 3. § ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/12. (III. 23.)

 

 

Jogszabály:

9/2016. (III. 23.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 24/2016. (II. 25.) Korm. rendelet 2. és 3. § ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/12. (III. 23.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2016/12. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/12. (III. 23.)

 

 

Jogszabály:

BM közlemény

a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásában közreműködő pénzügyi gondnokok névjegyzékéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/12. (III. 23.)

 

 

Jogszabály:

NFM közlemény

az általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosítási szerződés megkötéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/12. (III. 23.)

 

 

Jogszabály:

NFM közlemény

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/12. (III. 23.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/12. (III. 23.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2016. április 1-je és április 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/12. (III. 23.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/12. (III. 23.)

 

 

2016. III. 22.

Jogszabály:

53/2016. (III. 22.) Korm. rendelet

a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/38. (III. 22.)

Hatályos:

2016. 03. 23.

 

Jogszabály:

7/2016. (III. 22.) MNB rendelet

a jegybanki alapkamat mértékéről

Megjelent:

MK 2016/38. (III. 22.)

Hatályos:

2016. 03. 23.

 

Jogszabály:

10/2016. (III. 22.) BM rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/38. (III. 22.)

Hatályos:

2016. 03. 30.

 

Jogszabály:

18/2016. (III. 22.) FM rendelet

a Tapolcai-tavasbarlang felszíni védőterülete természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 119/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/38. (III. 22.)

Hatályos:

2016. 03. 30.

 

Jogszabály:

88/2016. (III. 22.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2016/38. (III. 22.)

 

 

Jogszabály:

89/2016. (III. 22.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2016/38. (III. 22.)

 

 

Jogszabály:

90/2016. (III. 22.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2016/38. (III. 22.)

 

 

Jogszabály:

91/2016. (III. 22.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2016/38. (III. 22.)

 

 

Jogszabály:

92/2016. (III. 22.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2016/38. (III. 22.)

 

 

Jogszabály:

93/2016. (III. 22.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2016/38. (III. 22.)

 

 

Jogszabály:

94/2016. (III. 22.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/38. (III. 22.)

 

 

Jogszabály:

95/2016. (III. 22.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/38. (III. 22.)

 

 

Jogszabály:

96/2016. (III. 22.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/38. (III. 22.)

 

 

Jogszabály:

97/2016. (III. 22.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/38. (III. 22.)

 

 

2016. III. 21.

Jogszabály:

52/2016. (III. 21.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2016/37. (III. 21.)

Hatályos:

2016. 03. 22. - kivétellel.

 

Jogszabály:

1137/2016. (III. 21.) Korm. határozat

az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer fővárosi és megyei kormányhivatalokban történő megvalósításával kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

MK 2016/37. (III. 21.)

Hatályos:

2016. 03. 22.

 

Jogszabály:

1138/2016. (III. 21.) Korm. határozat

a 2007-2013 közötti programozási időszak zárásával kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

MK 2016/37. (III. 21.)

 

 

Jogszabály:

1139/2016. (III. 21.) Korm. határozat

a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program módosításáról

Megjelent:

MK 2016/37. (III. 21.)

 

 

Jogszabály:

1140/2016. (III. 21.) Korm. határozat

a KEHOP-1.4.0-15-2016-00017 azonosító számú ("Tisza hullámtér: Nagyvízi meder vízszállító képességének javítása a szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon" című) nagyprojekt-javaslat jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2016/37. (III. 21.)

 

 

Jogszabály:

1141/2016. (III. 21.) Korm. határozat

az "A siófoki szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvízgyűjtése és szennyvíztisztítása" című projekt támogatásának növeléséről és forrásszerkezetének módosításáról

Megjelent:

MK 2016/37. (III. 21.)

 

 

Jogszabály:

1142/2016. (III. 21.) Korm. határozat

a KÖZOP-1.5.0-09-11-2011-0010 azonosító számú ("Építési engedélyezési eljárás nélkül megvalósítható közlekedésbiztonsági beruházások a gyorsforgalmi úthálózaton" című) projekt szakaszolásának jóváhagyásáról, valamint a projekt második szakaszában felmerülő költségek fedezetének biztosításáról

Megjelent:

MK 2016/37. (III. 21.)

 

 

Jogszabály:

1143/2016. (III. 21.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2016/37. (III. 21.)

Hatályos:

2016. 03. 22.

 

2016. III. 17.

Jogszabály:

51/2016. (III. 17.) Korm. rendelet

az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal kapcsolatos egyes műszaki szolgáltatási feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről

Megjelent:

MK 2016/36. (III. 17.)

Hatályos:

2016. 03. 18.

 

Jogszabály:

9/2016. (III. 17.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek által üzemben tartott szolgálati járművekre, azok forgalomba helyezésére, időszakos vizsgálatára vonatkozó különös szabályokról szóló 58/2015. (X. 27.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/36. (III. 17.)

Hatályos:

2016. 03. 18.

 

Jogszabály:

5/2016. (III. 17.) NFM rendelet

a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggésben az egyes bányászati tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/36. (III. 17.)

Hatályos:

2016. 03. 25.

 

Jogszabály:

3/2016. (III. 17.) OGY határozat

Dr. Oláh Lajos országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2016/36. (III. 17.)

 

 

Jogszabály:

4/2016. (III. 17.) OGY határozat

Dr. Tóth Bertalan országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2016/36. (III. 17.)

 

 

Jogszabály:

73/2016. (III. 17.) KE határozat

a Kossuth- és Széchenyi-díj adományozásáról

Megjelent:

MK 2016/36. (III. 17.)

 

 

Jogszabály:

74/2016. (III. 17.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2016/36. (III. 17.)

 

 

Jogszabály:

75/2016. (III. 17.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2016/36. (III. 17.)

 

 

Jogszabály:

76/2016. (III. 17.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2016/36. (III. 17.)

 

 

Jogszabály:

77/2016. (III. 17.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2016/36. (III. 17.)

 

 

Jogszabály:

78/2016. (III. 17.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2016/36. (III. 17.)

 

 

Jogszabály:

79/2016. (III. 17.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2016/36. (III. 17.)

 

 

Jogszabály:

80/2016. (III. 17.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2016/36. (III. 17.)

 

 

Jogszabály:

81/2016. (III. 17.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2016/36. (III. 17.)

 

 

Jogszabály:

82/2016. (III. 17.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2016/36. (III. 17.)

 

 

Jogszabály:

83/2016. (III. 17.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2016/36. (III. 17.)

 

 

Jogszabály:

84/2016. (III. 17.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2016/36. (III. 17.)

 

 

Jogszabály:

85/2016. (III. 17.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2016/36. (III. 17.)

 

 

Jogszabály:

86/2016. (III. 17.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2016/36. (III. 17.)

 

 

Jogszabály:

87/2016. (III. 17.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2016/36. (III. 17.)

 

 

Jogszabály:

1136/2016. (III. 17.) Korm. határozat

a megújuló Károlyi-Csekonics Palotaegyüttesnek a Magyarországi Református Egyház tulajdonába adásáról, valamint az átfogó felújításához kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok és egyéb műszaki szolgáltatások meghatározásáról, továbbá az ezek elvégzéséhez szükséges forrás biztosításáról szóló 2033/2015. (XII. 30.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2016/36. (III. 17.)

 

 

2016. III. 11.

Jogszabály:

50/2016. (III. 11.) Korm. rendelet

a Debrecenben megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/35. (III. 11.)

Hatályos:

2016. 03. 12.

 

Jogszabály:

16/2016. (III. 11.) FM rendelet

a sertésállományoknak a sertés reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való mentesítéséről szóló 3/2014. (I. 16.) VM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/35. (III. 11.)

Hatályos:

2016. 03. 19.

 

Jogszabály:

17/2016. (III. 11.) FM rendelet

a földművelésügyi miniszter által adományozható díjakról és más elismerésekről szóló 25/2015. (V. 27.) FM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/35. (III. 11.)

Hatályos:

2016. 03. 12.

 

Jogszabály:

6/2016. (III. 11.) AB határozat

a Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.594/2014/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2016/35. (III. 11.)

 

 

Jogszabály:

71/2016. (III. 11.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2016/35. (III. 11.)

 

 

Jogszabály:

72/2016. (III. 11.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2016/35. (III. 11.)

 

 

Jogszabály:

1133/2016. (III. 11.) Korm. határozat

a Magyarország Kiváló Művésze, a Magyarország Érdemes Művésze és a Magyarország Babérkoszorúja díjak 2016. évi adományozásáról

Megjelent:

MK 2016/35. (III. 11.)

 

 

Jogszabály:

1134/2016. (III. 11.) Korm. határozat

a Debrecen megyei jogú város külterületén fekvő, egyes ipari-gazdasági övezetbe tartozó földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról szóló 1191/2015. (III. 30.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2016/35. (III. 11.)

 

 

Jogszabály:

1135/2016. (III. 11.) Korm. határozat

a Terrorelhárítási Központ által ellátandó, a Karmelita kolostorhoz kapcsolódó személyvédelmi kiadások biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2016/35. (III. 11.)

 

 

Jogszabály:

32/2016. (III. 11.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2016/35. (III. 11.)

 

 

Jogszabály:

33/2016. (III. 11.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya közötti Gazdasági Együttműködésről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2016/35. (III. 11.)

 

 

2016. III. 10.

Jogszabály:

2016. évi III. törvény

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Iraki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2016/34. (III. 10.)

Hatályos:

2016. 03. 11. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2016. évi IV. törvény

a Magyarország Kormánya és az Iráni Iszlám Köztársaság Kormánya között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2016/34. (III. 10.)

Hatályos:

2016. 03. 11. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2016. évi V. törvény

a Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a katonai minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2016/34. (III. 10.)

Hatályos:

2016. 03. 11. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2016. évi VI. törvény

a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2016/34. (III. 10.)

Hatályos:

2016. 03. 11. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2016. évi VII. törvény

a Magyarország Kormánya és a Globális Zöld Növekedési Intézet között a Globális Zöld Növekedési Intézet kiváltságairól és mentességeiről szóló jogállási megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2016/34. (III. 10.)

Hatályos:

2016. 03. 11. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2016. évi VIII. törvény

a Vegyifegyver Tilalmi Szervezet és Magyarország között az OPCW kiváltságairól és mentességeiről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2016/34. (III. 10.)

Hatályos:

2016. 03. 11. - kivétellel.

 

Jogszabály:

44/2016. (III. 10.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakra az Európai Területi Együttműködési Programokból rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról

Megjelent:

MK 2016/34. (III. 10.)

Hatályos:

2016. 03. 11.

 

Jogszabály:

45/2016. (III. 10.) Korm. rendelet

egyes mezőgazdasági tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/34. (III. 10.)

Hatályos:

2016. 03. 11.

 

Jogszabály:

46/2016. (III. 10.) Korm. rendelet

az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/34. (III. 10.)

Hatályos:

2016. 07. 01.

 

Jogszabály:

47/2016. (III. 10.) Korm. rendelet

az Építés Fejlődéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak központi költségvetési szerv által történő átvételéről

Megjelent:

MK 2016/34. (III. 10.)

Hatályos:

2016. 03. 11.

 

Jogszabály:

48/2016. (III. 10.) Korm. rendelet

a FAG Magyarország Kft. Debrecen területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2016/34. (III. 10.)

Hatályos:

2016. 03. 11.

 

Jogszabály:

49/2016. (III. 10.) Korm. rendelet

a MIAS HUNGARY Kft. Gyöngyös város területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2016/34. (III. 10.)

Hatályos:

2016. 03. 11.

 

Jogszabály:

1118/2016. (III. 10.) Korm. határozat

egyes városi infrastruktúra-elemek megújítását szolgáló kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/34. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

1119/2016. (III. 10.) Korm. határozat

a budai vasútfejlesztés, a kapcsolódó köztéri területfejlesztés és csomópontfejlesztés megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/34. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

1120/2016. (III. 10.) Korm. határozat

a Nemzeti Hauszmann-terv végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról

Megjelent:

MK 2016/34. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

1121/2016. (III. 10.) Korm. határozat

a "Zrínyi Miklós-Szigetvár 1566" emlékév megrendezésével összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2016/34. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

1122/2016. (III. 10.) Korm. határozat

az Esterházy-gyűjteménnyel összefüggő kormánydöntés végrehajtásáról és az arra vonatkozó feladatokról, valamint a keszthelyi Festetics-kastély hiteles berendezéséhez kapcsolódó egyes feladatokról

Megjelent:

MK 2016/34. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

1123/2016. (III. 10.) Korm. határozat

az Emberi Jogi Munkacsoportról szóló 1039/2012. (II. 22.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2016/34. (III. 10.)

Hatályos:

2016. 03. 11.

 

Jogszabály:

1124/2016. (III. 10.) Korm. határozat

a menetrend szerinti légijáratok üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási kötelezettség előírásának és kapcsolódó eljárások lefolytatásának elrendeléséről, valamint a szükséges anyagi kompenzáció forrásának biztosításáról szóló 1046/2016. (II. 15.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2016/34. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

1125/2016. (III. 10.) Korm. határozat

a büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítéséhez szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2016/34. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

1126/2016. (III. 10.) Korm. határozat

az egyes járási hivatalok kialakításához szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2016/34. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

1127/2016. (III. 10.) Korm. határozat

a megyei kormányhivatalok és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal - élelmiszerlánc-felügyeleti díj megváltozott szabályozása miatti - pénzügyi helyzetének rendezéséről

Megjelent:

MK 2016/34. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

1128/2016. (III. 10.) Korm. határozat

a Fiumei úti Nemzeti Sírkert és Nemzeti Emlékhely kialakításához és működtetéséhez szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2016/34. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

1129/2016. (III. 10.) Korm. határozat

a Lakitelek Népfőiskola 2016-2017. évi beruházásának megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2016/34. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

1130/2016. (III. 10.) Korm. határozat

az újfehértói sportcentrum kialakításáról szóló 1072/2016. (II. 25.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2016/34. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

1131/2016. (III. 10.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2016/34. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

1132/2016. (III. 10.) Korm. határozat

a KÖZOP-2.5.0-09-11-2013-0003 azonosító számú című projekt megnevezése, műszaki tartalma és forrásszerkezete módosításáról, valamint egy vasúti közlekedéssel összefüggő projekt kiemelt projektként történő nevesítésének visszavonásáról

Megjelent:

MK 2016/34. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

28/2016. (III. 10.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2016/34. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

29/2016. (III. 10.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és az Etióp Demokratikus Szövetségi Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2016/34. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

30/2016. (III. 10.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között a kiadatásról szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2016/34. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

31/2016. (III. 10.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2016/34. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

4/2016. (III. 10.) MvM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal és a központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/11. (III. 10.)

Hatályos:

2016. 03. 11.

 

Jogszabály:

5/2016. (III. 10.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség intézménygazdálkodási szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/11. (III. 10.)

Hatályos:

2016. 03. 11.

 

Jogszabály:

4/2016. (III. 10.) BM utasítás

a Belügyminisztérium két- és többoldalú nemzetközi kapcsolatainak rendjéről szóló 29/2015. (X. 21.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/11. (III. 10.)

Hatályos:

2016. 03. 11.

 

Jogszabály:

10/2016. (III. 10.) HM utasítás

a hadfelszerelés rendszerbe kerülésének és rendszerből történő kivonásának rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/11. (III. 10.)

Hatályos:

2016. 03. 18.

 

Jogszabály:

4/2016. (III. 10.) NFM utasítás

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 2016. évi fejezeti és központi kezelésű előirányzatai szakmai kezelőinek kijelöléséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/11. (III. 10.)

Hatályos:

2016. 03. 11.

 

Jogszabály:

5/2016. (III. 10.) NFM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/11. (III. 10.)

Hatályos:

2016. 03. 11.

 

Jogszabály:

2/2016. (III. 10.) BM OKF utasítás

a polgári védelmi szervezetek, a minősített önkéntes mentőszervezetek, valamint a közbiztonsági referensek 2016. évi katasztrófavédelmi felkészítésének rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/11. (III. 10.)

Hatályos:

2016. 03. 11.

 

Jogszabály:

5/2016. (III. 10.) LÜ utasítás

az ügyészi szervezetben a létszámmal és egyes személyi juttatásokkal történő gazdálkodásról szóló 6/2014. (IV. 18.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/11. (III. 10.)

Hatályos:

2016. 05. 01.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2016/11. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/11. (III. 10.)

 

 

2016. III. 9.

Jogszabály:

2016. évi I. törvény

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2016/33. (III. 9.)

Hatályos:

2016. 03. 10.

 

Jogszabály:

2016. évi II. törvény

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2016/33. (III. 9.)

Hatályos:

2016. 03. 10., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról

Megjelent:

MK 2016/33. (III. 9.)

Hatályos:

2016. 03. 10.

 

Jogszabály:

42/2016. (III. 9.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/33. (III. 9.)

Hatályos:

2016. 03. 10.

 

Jogszabály:

43/2016. (III. 9.) Korm. rendelet

az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014-2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt energiahatékonyság növelését célzó beruházások megvalósításáról szóló 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/33. (III. 9.)

Hatályos:

2016. 03. 10.

 

Jogszabály:

1115/2016. (III. 9.) Korm. határozat

a tömeges migrációval és terrorfenyegetettséggel összefüggésben Magyarország veszélyeztetett külképviseletei biztonságának megerősítése, infokommunikációs biztonságának fejlesztése, valamint a stabil és a helyi szolgáltatótól független műholdas összeköttetés biztosítása érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/33. (III. 9.)

 

 

Jogszabály:

1116/2016. (III. 9.) Korm. határozat

a Budapesten és Balatonfüreden megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztés megvalósítása érdekében szükséges források rendelkezésre állásáról

Megjelent:

MK 2016/33. (III. 9.)

 

 

Jogszabály:

1117/2016. (III. 9.) Korm. határozat

a 2014-2020-as programozási időszakot érintő projektértékelési-rendszer átalakításáról

Megjelent:

MK 2016/33. (III. 9.)

 

 

2016. III. 8.

Jogszabály:

8/2016. (III. 8.) BM rendelet

az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/32. (III. 8.)

Hatályos:

2016. 04. 01.

 

Jogszabály:

5/2016. (III. 8.) IM rendelet

a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar egyes feladatairól, valamint egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/32. (III. 8.)

Hatályos:

2016. 03. 09., 2016. 09. 01.

 

Jogszabály:

63/2016. (III. 8.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2016/32. (III. 8.)

 

 

Jogszabály:

64/2016. (III. 8.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/32. (III. 8.)

 

 

Jogszabály:

65/2016. (III. 8.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/32. (III. 8.)

 

 

Jogszabály:

66/2016. (III. 8.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/32. (III. 8.)

 

 

Jogszabály:

67/2016. (III. 8.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/32. (III. 8.)

 

 

Jogszabály:

68/2016. (III. 8.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/32. (III. 8.)

 

 

Jogszabály:

69/2016. (III. 8.) KE határozat

dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2016/32. (III. 8.)

 

 

Jogszabály:

70/2016. (III. 8.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/32. (III. 8.)

 

 

Jogszabály:

1114/2016. (III. 8.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2016/32. (III. 8.)

 

 

2016. III. 7.

Jogszabály:

7/2016. (III. 7.) BM rendelet

a részleges határzár magyar-horvát határon történő fenntartásáról szóló 6/2016. (II. 18.) BM rendelet hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2016/31. (III. 7.)

Hatályos:

2016. 03. 07. 12 órakor.

 

2016. III. 5.

Jogszabály:

2/2016. (III. 5.) MK rendelet

a családi otthonteremtési kedvezményre, valamint az otthonteremtési kamattámogatásra vonatkozó reklámok és hirdetések részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2016/30. (III. 5.)

Hatályos:

2016. 03. 06.

 

Jogszabály:

4/2016. (III. 5.) NFM rendelet

az Országos Atomenergia Hivatal egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról

Megjelent:

MK 2016/30. (III. 5.)

Hatályos:

2016. 04. 05.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5055/2015/3. határozata

Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek használatáról szóló 28/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendeletet módosító 4/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet 7. § második mondata törvényellenességéről

Megjelent:

MK 2016/30. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

55/2016. (III. 5.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2016/30. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

56/2016. (III. 5.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2016/30. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

57/2016. (III. 5.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2016/30. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

58/2016. (III. 5.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2016/30. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

59/2016. (III. 5.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/30. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

60/2016. (III. 5.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/30. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

61/2016. (III. 5.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/30. (III. 5.)

 

 

Jogszabály:

62/2016. (III. 5.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/30. (III. 5.)

 

 

2016. III. 4.

Jogszabály:

6/2016. (III. 4.) IM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 11/2015. (V. 29.) IM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/10. (III. 4.)

Hatályos:

2016. 03. 05.

 

Jogszabály:

3/2016. (III. 4.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/10. (III. 4.)

Hatályos:

2016. 03. 05.

 

Jogszabály:

3/2016. (III. 4.) NFM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/10. (III. 4.)

Hatályos:

2016. 03. 05.

 

Jogszabály:

1/2016. (III. 4.) BM KÁT utasítás

a Belügyminisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 2/2013. (V. 28.) BM KÁT utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/10. (III. 4.)

Hatályos:

2016. 03. 05.

 

Jogszabály:

1/2016. (III. 4.) IM KÁT utasítás

az Igazságügyi Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 20.) IM KÁT utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/10. (III. 4.)

Hatályos:

2016. 03. 05.

 

Jogszabály:

1/2016. (III. 4.) KKM KÁT utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium Cafetéria Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/10. (III. 4.)

Hatályos:

2016. 03. 07.

 

Jogszabály:

4/2016. (III. 4.) ORFK utasítás

az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya 2016. évi választható béren kívüli juttatásának szabályozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/10. (III. 4.)

Hatályos:

2016. 03. 05.

 

Jogszabály:

5/2016. (III. 4.) ORFK utasítás

az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya 2016. évi bankszámla-hozzájárulásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/10. (III. 4.)

Hatályos:

2016. 03. 05.

 

Jogszabály:

6/2016. (III. 4.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között, a védelem területén történő együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 390/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/10. (III. 4.)

 

 

Jogszabály:

NGM közlemény

az Éves Továbbképzési Tájékoztatóról - 2016 a belső ellenőrök kötelező szakmai továbbképzésével és a vizsga letételével, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzésével kapcsolatban

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/10. (III. 4.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kezdeményezések aláírásgyűjtő ív hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/10. (III. 4.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/10. (III. 4.)

 

 

Jogszabály:

Göd Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/10. (III. 4.)

 

 

Jogszabály:

Szegedi Közjegyzői Kamara elnökségének pályázati felhívása

a Makó székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/10. (III. 4.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Közlekedési Hatóság hirdetménye

felügyeleti igazolvány érvénytelenségéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/10. (III. 4.)

 

 

2016. III. 3.

Jogszabály:

36/2016. (III. 3.) Korm. rendelet

Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2016/29. (III. 3.)

Hatályos:

2016. 03. 04. - kivétellel.

 

Jogszabály:

37/2016. (III. 3.) Korm. rendelet

a vadászati hatósági jogkört érintő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/29. (III. 3.)

Hatályos:

2016. 03. 04., 2016. 07. 01.

 

Jogszabály:

38/2016. (III. 3.) Korm. rendelet

az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/29. (III. 3.)

Hatályos:

2016. 03. 04.

 

Jogszabály:

39/2016. (III. 3.) Korm. rendelet

a Széchenyi Programirodákról szóló 68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet módosításról

Megjelent:

MK 2016/29. (III. 3.)

Hatályos:

2016. 04. 02.

 

Jogszabály:

40/2016. (III. 3.) Korm. rendelet

egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításával összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/29. (III. 3.)

Hatályos:

2016. 03. 04.

 

Jogszabály:

4/2016. (III. 3.) IM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 10/2015. (V. 29.) IM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/29. (III. 3.)

Hatályos:

2016. 03. 05.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5050/2015/4. határozata

Budapest Főváros III. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata által alkotott a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 24/2005. (VI. 13.) rendelet 1. § (4) bekezdés b) és c) pontja, 2. § (4) bekezdése törvénysértő voltának megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2016/29. (III. 3.)

 

 

Jogszabály:

52/2016. (III. 3.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2016/29. (III. 3.)

 

 

Jogszabály:

53/2016. (III. 3.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2016/29. (III. 3.)

 

 

Jogszabály:

54/2016. (III. 3.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2016/29. (III. 3.)

 

 

Jogszabály:

1101/2016. (III. 3.) Korm. határozat

a kormányzati célú hálózatok továbbfejlesztéséről, a fejlesztések ütemezéséről, összhangban a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával

Megjelent:

MK 2016/29. (III. 3.)

 

 

Jogszabály:

1102/2016. (III. 3.) Korm. határozat

a Nemzeti Tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat kialakításáról

Megjelent:

MK 2016/29. (III. 3.)

 

 

Jogszabály:

1103/2016. (III. 3.) Korm. határozat

a derogációs ivóvízminőség-javító projektek végrehajtásához kapcsolódó egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2016/29. (III. 3.)

 

 

Jogszabály:

1104/2016. (III. 3.) Korm. határozat

az egyes vízisport-létesítmények megújítását szolgáló kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/29. (III. 3.)

 

 

Jogszabály:

1105/2016. (III. 3.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2016/29. (III. 3.)

 

 

Jogszabály:

1106/2016. (III. 3.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2016/29. (III. 3.)

 

 

Jogszabály:

1107/2016. (III. 3.) Korm. határozat

az NNG Szoftverfejlesztő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

Megjelent:

MK 2016/29. (III. 3.)

 

 

Jogszabály:

1108/2016. (III. 3.) Korm. határozat

a Henkel Magyarország Termelési és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

Megjelent:

MK 2016/29. (III. 3.)

 

 

Jogszabály:

1109/2016. (III. 3.) Korm. határozat

a vajdasági magyar közösségek terület- és gazdasági fejlesztési stratégiája végrehajtásához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/29. (III. 3.)

 

 

Jogszabály:

1110/2016. (III. 3.) Korm. határozat

a Hajléktalanokért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról

Megjelent:

MK 2016/29. (III. 3.)

Hatályos:

2016. 03. 04.

 

Jogszabály:

1111/2016. (III. 3.) Korm. határozat

a budapesti 4. számú metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar - Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai című projekt megvalósítása keretében a "budapesti 4. számú metróvonal I. szakasz: Co-08. szerződés Alagúti és felszíni (járműtelepi) vágányok építése" tárgyú szerződés módosításának jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2016/29. (III. 3.)

 

 

Jogszabály:

1112/2016. (III. 3.) Korm. határozat

a KEOP-5.6.0/12-2013-0030 azonosító számú ("Az SE Kútvölgyi Klinikai Tömb Energetikai Korszerűsítése" című), valamint a KEOP-5.6.0/12-2014-0020 azonosító számú ("A Terrorelhárítási Központ 1101 Budapest, Zách u. 4. alatti objektumának területén található 7. számú épület energetikai korszerűsítése" című) projekt címének és forrásszerkezetének módosításáról

Megjelent:

MK 2016/29. (III. 3.)

 

 

Jogszabály:

1113/2016. (III. 3.) Korm. határozat

a KÖZOP-2.5.0-09-11-2015-0004 azonosító számú ("Szolgáltatási színvonal javítás a 80-as számú vasútvonalon" című) projekt finanszírozásának megváltozásáról

Megjelent:

MK 2016/29. (III. 3.)

 

 

Jogszabály:

27/2016. (III. 3.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és az Argentin Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és vagyonadók területén tárgyú Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2016/29. (III. 3.)

 

 

2016. III. 2.

Jogszabály:

13/2016. (III. 2.) FM rendelet

a vadgazdálkodási tájegységekről

Megjelent:

MK 2016/28. (III. 2.)

Hatályos:

2016. 03. 03.

 

Jogszabály:

14/2016. (III. 2.) FM rendelet

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/28. (III. 2.)

Hatályos:

2016. 03. 03.

 

Jogszabály:

15/2016. (III. 2.) FM rendelet

az Erdészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 15/1989. (X. 8.) MÉM rendelet, valamint a mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány bevezetéséről és kiadásának szabályairól szóló 83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/28. (III. 2.)

Hatályos:

2016. 03. 03.

 

Jogszabály:

1001/2016. (III. 2.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság háromtagú tanácsának összetételéről és a tanácsvezető személyéről

Megjelent:

MK 2016/28. (III. 2.)

Hatályos:

2016. 03. 03.

 

Jogszabály:

1/2016. (III. 2.) OGY határozat

Gőgös Zoltán országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2016/28. (III. 2.)

 

 

Jogszabály:

2/2016. (III. 2.) OGY határozat

a 2016-os év magyar-lengyel szolidaritás évének nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2016/28. (III. 2.)

 

 

Jogszabály:

14/2016. (III. 2.) NVB határozat

országos népszavazási kezdeményezés kérdés hitelesítéséről

Megjelent:

MK 2016/28. (III. 2.)

 

 

Jogszabály:

16/2016. (III. 2.) NVB határozat

országos népszavazási kezdeményezés kérdés hitelesítéséről

Megjelent:

MK 2016/28. (III. 2.)

 

 

2016. III. 1.

Jogszabály:

4/2016. (III. 1.) MNB rendelet

a Magyar Nemzeti Bank előtti egyes engedélyezési, jóváhagyási és nyilvántartásba vételi eljárásokban, valamint bejelentéseknél alkalmazandó formanyomtatványokról

Megjelent:

MK 2016/27. (III. 1.)

Hatályos:

2016. 03. 31.

 

Jogszabály:

5/2016. (III. 1.) MNB rendelet

egyes adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/27. (III. 1.)

Hatályos:

2016. 03. 02.

 

Jogszabály:

6/2016. (III. 1.) MNB rendelet

a hitelintézetek forint lejárati összhangjának szabályozásáról szóló 20/2015. (VI. 29.) MNB rendelet tartalmának a hatálybalépést megelőző megváltoztatásáról

Megjelent:

MK 2016/27. (III. 1.)

Hatályos:

2016. 03. 02.

 

Jogszabály:

5/2016. (III. 1.) HM rendelet

a Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 24/2005. (VI. 30.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/27. (III. 1.)

Hatályos:

2016. 03. 02.

 

Jogszabály:

4/2016. (III. 1.) AB határozat

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 42/C. § c) pontja 2014. december 31-ig hatályos szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapításáról és folyamatban lévő ügyben történő alkalmazásának kizárásáról

Megjelent:

MK 2016/27. (III. 1.)

 

 

Jogszabály:

5/2016. (III. 1.) AB határozat

a Fővárosi Törvényszék 43.Pf.634.260/2014/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2016/27. (III. 1.)

 

 

Jogszabály:

1098/2016. (III. 1.) Korm. határozat

a Tokaji Borvidék Borászati Közösségi Infrastruktúra Program támogatásáról

Megjelent:

MK 2016/27. (III. 1.)

 

 

Jogszabály:

1099/2016. (III. 1.) Korm. határozat

a tejágazat átfogó intézkedési tervéről

Megjelent:

MK 2016/27. (III. 1.)

 

 

Jogszabály:

1100/2016. (III. 1.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

Megjelent:

MK 2016/27. (III. 1.)

 

 

2016. II. 29.

Jogszabály:

35/2016. (II. 29.) Korm. rendelet

az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtási rendjéről szóló 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/26. (II. 29.)

Hatályos:

2016. 03. 01.

 

Jogszabály:

5/2016. (II. 29.) EMMI rendelet

az egyes protézisekkel kapcsolatos beavatkozások bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről

Megjelent:

MK 2016/26. (II. 29.)

Hatályos:

2016. 03. 01.

 

Jogszabály:

12/2016. (II. 29.) FM rendelet

a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/26. (II. 29.)

Hatályos:

2016. 03. 08.

 

Jogszabály:

1081/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Nemzetközi Energia Ügynökség Kormányzótanácsa 2017. évi miniszteri szintű ülése Budapesten történő megrendezésének felajánlásáról

Megjelent:

MK 2016/26. (II. 29.)

 

 

Jogszabály:

1082/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2016/26. (II. 29.)

 

 

Jogszabály:

1083/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a KEOP 1.3.0/09-11-2011-0023 azonosító számú ("«Kék-víz» - Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Program" című) és a KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002 azonosító számú ("Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása" című) projekt támogatásának növeléséről és szakaszolásának jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2016/26. (II. 29.)

 

 

Jogszabály:

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Megjelent:

MK 2016/26. (II. 29.)

Hatályos:

2016. 03. 01.

 

Jogszabály:

1085/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a "Főterv kidolgozása a dunai áruszállítás erősítésére a TEN-T kikötői infrastruktúra fejlesztések révén, különös tekintettel a komáromi kikötőre" című, és a "PAN-LNG-4-DANUBE Projekt - LNG belvízi infrastruktúra magyarországi kiépítésének előkészítése és az első fix és mozgó töltőpont megvalósítása" című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2015. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

Megjelent:

MK 2016/26. (II. 29.)

 

 

Jogszabály:

1086/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Folyami Információs Szolgáltatásokkal összefüggő egyes projektjavaslatoknak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2015. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

Megjelent:

MK 2016/26. (II. 29.)

 

 

Jogszabály:

1087/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a "Budapest-Hatvan vonalszakasz korszerűsítése: Keleti pályaudvar- Kőbánya-felső és a Rákos-Hatvan vonalszakasz korszerűsítése, valamint az ETCS 2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése Rákos-Hatvan között" című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2015. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

Megjelent:

MK 2016/26. (II. 29.)

 

 

Jogszabály:

1088/2016. (II. 29.) Korm. határozat

az "ETCS L2-BL2 fedélzeti eszközök telepítése 10+25 mozdonyra a TEN-T vasúti törzshálózaton (CNC) és főbb áruszállítási korridorokon (RFC) történő üzemeltetés céljából" című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2015. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

Megjelent:

MK 2016/26. (II. 29.)

 

 

Jogszabály:

1089/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a közúti intelligens közlekedési rendszerekkel összefüggő egyes projektjavaslatoknak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2015. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

Megjelent:

MK 2016/26. (II. 29.)

 

 

Jogszabály:

1090/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a "CNG Clean Fuel Box Projekt - CNG infrastruktúra magyarországi kiépítésének előmozdítása a TEN-T közúti folyosók mentén a magyar fejlesztésű és gyártású Clean Fuel Box komplex szolgáltatással megjelenő önkiszolgáló töltőegységek piacközeli tesztüzemével" című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2015. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

Megjelent:

MK 2016/26. (II. 29.)

 

 

Jogszabály:

1091/2016. (II. 29.) Korm. határozat

egyes nyugat-magyarországi vasútvonalak fejlesztése előkészítésére irányuló projektjavaslatoknak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2015. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

Megjelent:

MK 2016/26. (II. 29.)

 

 

Jogszabály:

1092/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a "Futópálya túlfutást megelőző rendszer (ROPS)" című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2015. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

Megjelent:

MK 2016/26. (II. 29.)

 

 

Jogszabály:

1093/2016. (II. 29.) Korm. határozat

az "A Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér kötöttpályás kapcsolatának kialakítása" című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2015. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

Megjelent:

MK 2016/26. (II. 29.)

 

 

Jogszabály:

1094/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a "Déli összekötő vasúti Duna-híd korszerűsítése" című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2015. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

Megjelent:

MK 2016/26. (II. 29.)

 

 

Jogszabály:

1095/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a "Gubacsi vasúti híd átépítése - előkészítés" című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2015. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

Megjelent:

MK 2016/26. (II. 29.)

 

 

Jogszabály:

1096/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a "GSM-R rendszer kiépítés 2. üteme a magyarországi TEN-T vasúti törzshálózaton" című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2015. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

Megjelent:

MK 2016/26. (II. 29.)

 

 

Jogszabály:

1097/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság megalapításáról

Megjelent:

MK 2016/26. (II. 29.)

 

 

Jogszabály:

25/2016. (II. 29.) ME határozat

"Együttműködési egyezmény Magyarország Kormánya és a Kongói Demokratikus Köztársaság Kormánya között az oktatás területén" című egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2016/26. (II. 29.)

 

 

Jogszabály:

26/2016. (II. 29.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti oktatási és kulturális együttműködési egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2016/26. (II. 29.)

 

 

Jogszabály:

2/2016. (II. 29.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2015. (VI. 19.) KKM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/9. (II. 29.)

Hatályos:

2016. 03. 01.

 

Jogszabály:

3/2016. (II. 29.) NGM utasítás

a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/9. (II. 29.)

Hatályos:

2016. 03. 01.

 

Jogszabály:

3/2016. (II. 29.) OBH utasítás

a bírósági fogalmazók felvételi rendjéről szóló szabályzatról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/9. (II. 29.)

Hatályos:

2016. 03. 01.

 

Jogszabály:

5/2016. (II. 29.) KKM közlemény

a 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 31. cikke szerinti megfeleltetési nemperes eljárásról, valamint egyes igazságügyi tárgyú törvénymódosításról szóló 2015. évi LXXI. törvény 11. § (4) bekezdésében meghatározott időpont, valamint az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló, Bécsben, az 1980. évi április hó 11. napján kelt Egyezményéhez tett nyilatkozatok visszavonásának hatályosulása naptári napjának megállapításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/9. (II. 29.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2016/9. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/9. (II. 29.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/9. (II. 29.)

 

 

2016. II. 26.

Jogszabály:

34/2016. (II. 26.) Korm. rendelet

az UNESCO által 2005. október 19-én elfogadott, a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény II. melléklete módosításának kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2016/25. (II. 26.)

Hatályos:

2016. 03. 14.

 

Jogszabály:

2/2016. (II. 26.) NMHH rendelet

egyes frekvenciagazdálkodási tárgyú NMHH rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/25. (II. 26.)

Hatályos:

2016. 03. 05., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

4/2016. (II. 26.) HM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 1/2015. (II. 25.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/25. (II. 26.)

Hatályos:

2016. 02. 27.

 

Jogszabály:

Kúria Knk.IV.38.133/2015/3. határozata

a Nemzeti Választási Bizottság 140/2015. NVB határozatának megváltoztatásáról

Megjelent:

MK 2016/25. (II. 26.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Knk.IV.38.081/2015/2. határozata

a Nemzeti Választási Bizottság 137/2015. NVB határozatának megváltoztatásáról

Megjelent:

MK 2016/25. (II. 26.)

 

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozata helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2016/25. (II. 26.)

 

 

Jogszabály:

49/2016. (II. 26.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2016/25. (II. 26.)

 

 

Jogszabály:

50/2016. (II. 26.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2016/25. (II. 26.)

 

 

Jogszabály:

51/2016. (II. 26.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2016/25. (II. 26.)

 

 

Jogszabály:

1080/2016. (II. 26.) Korm. határozat

a "Komplex útfelújítási program" végrehajtásához szükséges átmeneti intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/25. (II. 26.)

 

 

2016. II. 25.

Jogszabály:

23/2016. (II. 25.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Ghánai Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködési megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2016/24. (II. 25.)

Hatályos:

2016. 02. 26. - kivétellel.

 

Jogszabály:

24/2016. (II. 25.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya között pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2016/24. (II. 25.)

Hatályos:

2016. 02. 26. - kivétellel.

 

Jogszabály:

25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet

az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, valamint a 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben induló képzések tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítéseiről szóló 297/2015. (X. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/24. (II. 25.)

Hatályos:

2016. 03. 04., 2016. 09. 01., 2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

26/2016. (II. 25.) Korm. rendelet

az okos mérés bevezetésével kapcsolatos központi mintaprojekt megvalósításával összefüggő szabályokról

Megjelent:

MK 2016/24. (II. 25.)

Hatályos:

2016. 03. 04.

 

Jogszabály:

27/2016. (II. 25.) Korm. rendelet

az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgép beszerzéséhez kapcsolódó követelések engedményezéséről és az engedményezéshez kapcsolódó egyéb kérdésekről szóló 109/2014. (IV. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/24. (II. 25.)

Hatályos:

2016. 02. 26.

 

Jogszabály:

28/2016. (II. 25.) Korm. rendelet

a 2003. évi uniós csatlakozási szerződésben rögzített egyes derogációkkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére irányuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2016/24. (II. 25.)

Hatályos:

2016. 02. 26.

 

Jogszabály:

29/2016. (II. 25.) Korm. rendelet

a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/24. (II. 25.)

Hatályos:

2016. 02. 28.

 

Jogszabály:

30/2016. (II. 25.) Korm. rendelet

a Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2016/24. (II. 25.)

Hatályos:

2016. 02. 26.

 

Jogszabály:

31/2016. (II. 25.) Korm. rendelet

a Rácalmás városban megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2016/24. (II. 25.)

Hatályos:

2016. 02. 26.

 

Jogszabály:

32/2016. (II. 25.) Korm. rendelet

az újfehértói sportcentrum beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2016/24. (II. 25.)

Hatályos:

2016. 02. 26.

 

Jogszabály:

33/2016. (II. 25.) Korm. rendelet

a sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/24. (II. 25.)

Hatályos:

2016. 02. 26.

 

Jogszabály:

1/2016. (II. 25.) KKM rendelet

a tartós külszolgálatot teljesítő kormányzati szolgálati jogviszonyban állók és a munkavállalók alapellátmányának, valamint a munkavállalók ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegéről és azok kifizetéséről szóló 3/2012. (IX. 4.) KüM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/24. (II. 25.)

Hatályos:

2016. 02. 26.

 

Jogszabály:

45/2016. (II. 25.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2016/24. (II. 25.)

 

 

Jogszabály:

46/2016. (II. 25.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2016/24. (II. 25.)

 

 

Jogszabály:

47/2016. (II. 25.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2016/24. (II. 25.)

 

 

Jogszabály:

48/2016. (II. 25.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2016/24. (II. 25.)

 

 

Jogszabály:

1058/2016. (II. 25.) Korm. határozat

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2016. évi programstratégiájának jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2016/24. (II. 25.)

 

 

Jogszabály:

1059/2016. (II. 25.) Korm. határozat

"Életmentő Emlékérem" adományozásáról

Megjelent:

MK 2016/24. (II. 25.)

 

 

Jogszabály:

1060/2016. (II. 25.) Korm. határozat

a digitális oktatás tartalomfejlesztésért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2016/24. (II. 25.)

Hatályos:

2016. 02. 26.

 

Jogszabály:

1061/2016. (II. 25.) Korm. határozat

a Budapest környéki elővárosi közlekedés egységes lebonyolítása érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/24. (II. 25.)

 

 

Jogszabály:

1062/2016. (II. 25.) Korm. határozat

a "Földet a gazdáknak!" Program keretében az állami tulajdonú földek földművesek részére történő értékesítésének folytatásához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/24. (II. 25.)

Hatályos:

2016. 02. 26.

 

Jogszabály:

1063/2016. (II. 25.) Korm. határozat

mintagazdaságok kijelöléséről

Megjelent:

MK 2016/24. (II. 25.)

 

 

Jogszabály:

1064/2016. (II. 25.) Korm. határozat

a Magyar Kolping Családi Üdülési Alapítvány közfeladat ellátása elősegítéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/24. (II. 25.)

 

 

Jogszabály:

1065/2016. (II. 25.) Korm. határozat

a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztéséhez kapcsolódó intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/24. (II. 25.)

 

 

Jogszabály:

1066/2016. (II. 25.) Korm. határozat

a Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésének előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2016/24. (II. 25.)

 

 

Jogszabály:

1067/2016. (II. 25.) Korm. határozat

a Budai Várban található Karmelita kolostorban elhelyezendő műtárgyak beszerzése érdekében elvégzendő és további egyéb feladatokról

Megjelent:

MK 2016/24. (II. 25.)

 

 

Jogszabály:

1068/2016. (II. 25.) Korm. határozat

a Mezőkövesd város területén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2016/24. (II. 25.)

 

 

Jogszabály:

1069/2016. (II. 25.) Korm. határozat

a Rácalmás város külterületén fekvő egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2016/24. (II. 25.)

 

 

Jogszabály:

1070/2016. (II. 25.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2016/24. (II. 25.)

 

 

Jogszabály:

1071/2016. (II. 25.) Korm. határozat

egyes sportinfrastruktúra-fejlesztési beruházások megvalósításához kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2016/24. (II. 25.)

Hatályos:

2016. 02. 26.

 

Jogszabály:

1072/2016. (II. 25.) Korm. határozat

az újfehértói sportcentrum kialakításáról

Megjelent:

MK 2016/24. (II. 25.)

 

 

Jogszabály:

1073/2016. (II. 25.) Korm. határozat

a Vasas Sport Club létesítményfejlesztési programjának megvalósításához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/24. (II. 25.)

Hatályos:

2016. 02. 26.

 

Jogszabály:

1074/2016. (II. 25.) Korm. határozat

a Nemzeti Táncszínház Nonprofit Kft. 2016. évi működésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2016/24. (II. 25.)

 

 

Jogszabály:

1075/2016. (II. 25.) Korm. határozat

a kunszentmiklósi Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola felújítása és korszerűsítése második ütemének támogatásáról

Megjelent:

MK 2016/24. (II. 25.)

 

 

Jogszabály:

1076/2016. (II. 25.) Korm. határozat

a Kárpátalján megvalósuló kulturális, egészségügyi, gazdasági célú programok kiegészítő támogatásának finanszírozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2016/24. (II. 25.)

 

 

Jogszabály:

1077/2016. (II. 25.) Korm. határozat

a 2007-2013 programozási időszak gyors és eredményes zárásáról

Megjelent:

MK 2016/24. (II. 25.)

 

 

Jogszabály:

1078/2016. (II. 25.) Korm. határozat

az "M15 autóút, M1 autópálya - Rajka országhatár közötti szakasz kapacitásbővítése" című és az "M70 autóút, Letenye-Tornyiszentmiklós közötti szakasz 2x2 sávra történő bővítése" című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2015. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

Megjelent:

MK 2016/24. (II. 25.)

 

 

Jogszabály:

1079/2016. (II. 25.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és az Iraki Köztársaság Kormánya között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2016/24. (II. 25.)

 

 

Jogszabály:

23/2016. (II. 25.) ME határozat

a szomszédos államokkal kötött nemzetközi szerződések alapján működő kisebbségi vegyes bizottságok tagjainak felmentéséről és új tagok kijelöléséről

Megjelent:

MK 2016/24. (II. 25.)

Hatályos:

2016. 02. 26.

 

Jogszabály:

24/2016. (II. 25.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Costa Rica-i Köztársaság Kormánya közötti oktatási és tudományos együttműködési egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2016/24. (II. 25.)

 

 

Jogszabály:

2/2016. (II. 25.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (II. 18.) MNB utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/8. (II. 25.)

Hatályos:

2016. 02. 26.

 

Jogszabály:

1/2016. (II. 25.) BM utasítás

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának és igazságügyi alkalmazottainak választható béren kívüli juttatásairól, valamint a személyi juttatás terhére a 2016. évben teljesítendő egyes kifizetésekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/8. (II. 25.)

Hatályos:

2016. 02. 26.

 

Jogszabály:

2/2016. (II. 25.) BM utasítás

a Belügyminisztérium és a belügyminiszter által irányított szervek értesítési rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/8. (II. 25.)

Hatályos:

2016. 03. 11.

 

Jogszabály:

3/2016. (II. 25.) BM utasítás

a Belügyminisztérium és a belügyminiszter által irányított szervek készenlétbe helyezésének, különleges jogrendi feladatokra való felkészülésének és ellenőrzésének rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/8. (II. 25.)

Hatályos:

2016. 03. 11.

 

Jogszabály:

7/2016. (II. 25.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/8. (II. 25.)

Hatályos:

2016. 03. 01.

 

Jogszabály:

8/2016. (II. 25.) EMMI utasítás

a közérdekű adatok megismerésének rendjéről szóló 17/2012. (XI. 16.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/8. (II. 25.)

Hatályos:

2016. 02. 26.

 

Jogszabály:

7/2016. (II. 25.) HM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/8. (II. 25.)

Hatályos:

2016. 02. 26.

 

Jogszabály:

8/2016. (II. 25.) HM utasítás

a honvédelmi szervezetek beszerzéseinek eljárási rendjéről szóló 18/2014. (III. 7.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/8. (II. 25.)

Hatályos:

2016. 02. 26.

 

Jogszabály:

9/2016. (II. 25.) HM utasítás

az Európai Unió 2014-2020-as programozási időszak forrásainak tárca szintű tervezésével és felhasználásával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 24/2014. (III. 31.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/8. (II. 25.)

Hatályos:

2016. 02. 26.

 

Jogszabály:

2/2016. (II. 25.) NGM utasítás

a Nemzetgazdasági Minisztérium költségvetési fejezet 2016. évre vonatkozó fejezeti kezelésű előirányzatai és központi kezelésű előirányzatai szakmai kezelőinek kijelöléséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/8. (II. 25.)

Hatályos:

2016. 02. 26.

 

Jogszabály:

1/2016. (II. 25.) EMMI KÁT utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2015. (III. 4.) EMMI KÁT utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/8. (II. 25.)

Hatályos:

2016. 02. 26.

 

Jogszabály:

2/2016. (II. 25.) NVI utasítás

a kiküldetések rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/8. (II. 25.)

Hatályos:

2016. 02. 26.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2016/8. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/8. (II. 25.)

 

 

2016. II. 23.

Jogszabály:

8/2016. (II. 23.) NGM rendelet

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott államkötvény kibocsátásának részletes szabályairól szóló 4/2013. (II. 19.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/23. (II. 23.)

Hatályos:

2016. 02. 23. 18 órától.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5048/2015/3. határozata

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 25/2012. (XII. 14.) számú önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésének, 4. § (2) bekezdés a), b), c) pontjának szövegrésze törvényellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2016/23. (II. 23.)

 

 

Jogszabály:

21/2016. (II. 23.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről

Megjelent:

MK 2016/23. (II. 23.)

 

 

Jogszabály:

22/2016. (II. 23.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2016/23. (II. 23.)

 

 

2016. II. 22.

Jogszabály:

1057/2016. (II. 22.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2016/21. (II. 22.)

 

 

Jogszabály:

4/2016. (II. 22.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 20/2015. (IV. 10.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/22. (II. 22.)

Hatályos:

2016. 02. 23.

 

Jogszabály:

3/2016. (II. 22.) IM rendelet

a polgári eljárásban a tárgyalás, valamint a személyes meghallgatás zártcélú távközlő hálózat útján történő megtartásáról

Megjelent:

MK 2016/22. (II. 22.)

Hatályos:

2016. 02. 23., 2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

7/2016. (II. 22.) NGM rendelet

egyes műszaki szabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/22. (II. 22.)

Hatályos:

2016. 03. 01.

 

Jogszabály:

3/2016. (II. 22.) NFM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 28/2015. (VI. 3.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/22. (II. 22.)

Hatályos:

2016. 02. 23.

 

Jogszabály:

3/2016. (II. 22.) AB határozat

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 7/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete 7. § (3) bekezdésével kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról

Megjelent:

MK 2016/22. (II. 22.)

 

 

Jogszabály:

44/2016. (II. 22.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2016/22. (II. 22.)

 

 

2016. II. 18.

Jogszabály:

6/2016. (II. 18.) BM rendelet

részleges határzár magyar-horvát határon történő fenntartásáról

Megjelent:

MK 2016/20. (II. 18.)

Hatályos:

2016. 02. 21.

 

Jogszabály:

2/2016. (II. 18.) IM rendelet

egyes választási tárgyú miniszteri rendeleteknek a választások költségei elszámolásával és ellenőrzésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2016/20. (II. 18.)

Hatályos:

2016. 02. 19.

 

Jogszabály:

1/2016. (II. 18.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/7. (II. 18.)

Hatályos:

2016. 02. 19.

 

Jogszabály:

6/2016. (II. 18.) HM utasítás

a katonai rendészeti feladatok centralizált ellátásával összefüggő szerkezetátalakítás egyes feladatairól és egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/7. (II. 18.)

Hatályos:

2016. 02. 19.

 

Jogszabály:

5/2016. (II. 18.) IM utasítás

az Igazságügyi Minisztérium Közbeszerzési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/7. (II. 18.)

Hatályos:

2016. 02. 26.

 

Jogszabály:

1/2016. (II. 18.) NFM utasítás

az illetményszámfejtés eljárási rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/7. (II. 18.)

Hatályos:

2016. 02. 19.

 

Jogszabály:

2/2016. (II. 18.) NFM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/7. (II. 18.)

Hatályos:

2016. 02. 19.

 

Jogszabály:

3/2016. (II. 18.) ORFK utasítás

a Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszer egységes és kötelező használatáról, jogosultsági rendjéről, az adatvédelem, valamint a rendszerfejlesztés előírásairól szóló 18/2011. (IX. 23.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/7. (II. 18.)

Hatályos:

2016. 02. 19.

 

Jogszabály:

4/2016. (II. 18.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló szerződés kihirdetéséről szóló 2015. évi CCI. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/7. (II. 18.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2016/7. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/7. (II. 18.)

 

 

Jogszabály:

Miniszterelnökség pályázati felhívása

Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjra

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/7. (II. 18.)

 

 

Jogszabály:

Miniszterelnökség pályázati felhívása

Petőfi Sándor Program ösztöndíjra

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/7. (II. 18.)

 

 

Jogszabály:

NFM közlemény

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/7. (II. 18.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/7. (II. 18.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2016. március 1-je és március 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/7. (II. 18.)

 

 

2016. II. 17.

Jogszabály:

22/2016. (II. 17.) Korm. rendelet

az elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó hatóságok, valamint az információbiztonsági felügyelő feladat- és hatásköréről, továbbá a zárt célú elektronikus információs rendszerek meghatározásáról szóló 187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/19. (II. 17.)

Hatályos:

2016. 02. 25.

 

Jogszabály:

10/2016. (II. 17.) FM rendelet

a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/19. (II. 17.)

Hatályos:

2016. 03. 19.

 

Jogszabály:

11/2016. (II. 17.) FM rendelet

a Hajdúbagosi földikutya-rezervátum természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 53/2007. (X. 18.) KvVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/19. (II. 17.)

Hatályos:

2016. 02. 25.

 

Jogszabály:

43/2016. (II. 17.) KE határozat

államtitkári megbízatás megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2016/19. (II. 17.)

 

 

Jogszabály:

1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat

a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Megjelent:

MK 2016/19. (II. 17.)

Hatályos:

2016. 02. 18.

 

2016. II. 15.

Jogszabály:

21/2016. (II. 15.) Korm. rendelet

a Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma létrehozását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 228/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/18. (II. 15.)

Hatályos:

2016. 02. 16.

 

Jogszabály:

7/2016. (II. 15.) MvM rendelet

az államtudományi képzési terület alap- és mesterképzési szakjainak meghatározásáról és azok képzési és kimeneti követelményeiről

Megjelent:

MK 2016/18. (II. 15.)

Hatályos:

2016. 03. 01., 2017. 09. 01., 2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

9/2016. (II. 15.) FM rendelet

a szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról

Megjelent:

MK 2016/18. (II. 15.)

Hatályos:

2016. 02. 18.

 

Jogszabály:

1/2016. Közigazgatási-munkaügyi-polgári jogegységi határozat

a jogi személy bíróság törvényes képviselőjéről

Megjelent:

MK 2016/18. (II. 15.)

 

 

Jogszabály:

39/2016. (II. 15.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/18. (II. 15.)

 

 

Jogszabály:

40/2016. (II. 15.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/18. (II. 15.)

 

 

Jogszabály:

41/2016. (II. 15.) KE határozat

határozott időre szóló dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/18. (II. 15.)

 

 

Jogszabály:

42/2016. (II. 15.) KE határozat

a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának tagjává történő kinevezésről

Megjelent:

MK 2016/18. (II. 15.)

 

 

Jogszabály:

1042/2016. (II. 15.) Korm. határozat

az ENSZ Emberi Jogi Tanács Egyetemes Időszakos Felülvizsgálati Eljárása (UPR) keretében a UPR Munkacsoport részére benyújtandó 2. magyar nemzeti jelentés jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2016/18. (II. 15.)

 

 

Jogszabály:

1043/2016. (II. 15.) Korm. határozat

Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén új roma és társadalmi felzárkózási ügyekért felelős szakdiplomata álláshely létesítéséről

Megjelent:

MK 2016/18. (II. 15.)

 

 

Jogszabály:

1044/2016. (II. 15.) Korm. határozat

a II. Budapesti Víz Világtalálkozó megrendezésének előkészítéséről

Megjelent:

MK 2016/18. (II. 15.)

Hatályos:

2016. 02. 16.

 

Jogszabály:

1045/2016. (II. 15.) Korm. határozat

nemzetközi tenisztornák magyarországi rendezésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2016/18. (II. 15.)

 

 

Jogszabály:

1046/2016. (II. 15.) Korm. határozat

a menetrend szerinti légijáratok üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási kötelezettség előírásának és koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásának elrendeléséről, valamint a szükséges anyagi kompenzáció forrásának biztosításáról

Megjelent:

MK 2016/18. (II. 15.)

 

 

Jogszabály:

1047/2016. (II. 15.) Korm. határozat

a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja érdekében a 2016. évi központi költségvetés céltartalékából a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetbe történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2016/18. (II. 15.)

 

 

Jogszabály:

1048/2016. (II. 15.) Korm. határozat

egyes önkormányzatok fejlesztési céljainak megvalósítása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2016/18. (II. 15.)

 

 

Jogszabály:

1049/2016. (II. 15.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározatok módosításáról, továbbá a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

Megjelent:

MK 2016/18. (II. 15.)

 

 

Jogszabály:

1050/2016. (II. 15.) Korm. határozat

a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének és összehangolt fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1935/2015. (XII. 12.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2016/18. (II. 15.)

Hatályos:

2016. 02. 16.

 

Jogszabály:

1051/2016. (II. 15.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2016/18. (II. 15.)

 

 

Jogszabály:

1052/2016. (II. 15.) Korm. határozat

az M4 autóút M0-Abony közötti szakaszának megvalósításáról

Megjelent:

MK 2016/18. (II. 15.)

 

 

Jogszabály:

1053/2016. (II. 15.) Korm. határozat

az Alaptörvény elfogadásának 5. évfordulója alkalmából tartandó rendezvénysorozatról

Megjelent:

MK 2016/18. (II. 15.)

 

 

Jogszabály:

1054/2016. (II. 15.) Korm. határozat

a 2024. évi XXXIII. Olimpiai Játékok, valamint a XVII. Paralimpiai Játékok Budapesten történő megrendezése érdekében benyújtandó pályázathoz kapcsolódó "Olimpiai városrendezési, elhelyezési és helyszínterv" jóváhagyásáról és a versenyhelyszínek megközelítését szolgáló közlekedési infrastruktúra-fejlesztésekről

Megjelent:

MK 2016/18. (II. 15.)

 

 

Jogszabály:

1055/2016. (II. 15.) Korm. határozat

a "Komplex útfelújítási program" című projekt központi költségvetésből történő finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2016/18. (II. 15.)

 

 

Jogszabály:

19/2016. (II. 15.) ME határozat

a nukleáris biztonság, nukleáris védettség és nukleáris kárfelelősség területén létrehozott nemzetközi szerződések részes államainak rendszeres találkozóin, konferenciáin, szervezési, előkészítő és felülvizsgálati értekezletein történő részvételről

Megjelent:

MK 2016/18. (II. 15.)

 

 

Jogszabály:

20/2016. (II. 15.) ME határozat

főiskolai tanárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2016/18. (II. 15.)

 

 

Jogszabály:

3/2016. (II. 15.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/6. (II. 15.)

Hatályos:

2016. 02. 16.

 

Jogszabály:

2/2016. (II. 15.) IM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/6. (II. 15.)

Hatályos:

2016. 03. 16.

 

Jogszabály:

3/2016. (II. 15.) IM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/6. (II. 15.)

Hatályos:

2016. 03. 01.

 

Jogszabály:

4/2016. (II. 15.) IM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/6. (II. 15.)

Hatályos:

2016. 03. 01.

 

Jogszabály:

4/2016. (II. 15.) LÜ utasítás

a VIII. Ügyészség fejezet fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/6. (II. 15.)

Hatályos:

2016. 02. 16.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2016/6. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/6. (II. 15.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/6. (II. 15.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/6. (II. 15.)

 

 

2016. II. 11.

Jogszabály:

20/2016. (II. 11.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/17. (II. 11.)

Hatályos:

2016. 02. 19.

 

Jogszabály:

8/2016. (II. 11.) FM rendelet

egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2016/17. (II. 11.)

Hatályos:

2016. 02. 19.

 

Jogszabály:

31/2016. (II. 11.) KE határozat

nagyköveti szintű diplomáciai kapcsolatok létesítéséről

Megjelent:

MK 2016/17. (II. 11.)

 

 

Jogszabály:

32/2016. (II. 11.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2016/17. (II. 11.)

 

 

Jogszabály:

33/2016. (II. 11.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2016/17. (II. 11.)

 

 

Jogszabály:

34/2016. (II. 11.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2016/17. (II. 11.)

 

 

Jogszabály:

35/2016. (II. 11.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2016/17. (II. 11.)

 

 

Jogszabály:

36/2016. (II. 11.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2016/17. (II. 11.)

 

 

Jogszabály:

37/2016. (II. 11.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2016/17. (II. 11.)

 

 

Jogszabály:

38/2016. (II. 11.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2016/17. (II. 11.)

 

 

Jogszabály:

1040/2016. (II. 11.) Korm. határozat

a közfoglalkoztatás 2016. évi céljairól és a közfoglalkoztatás szempontjából kiemelt települések meghatározásáról

Megjelent:

MK 2016/17. (II. 11.)

Hatályos:

2016. 02. 12.

 

Jogszabály:

1041/2016. (II. 11.) Korm. határozat

a Magyar Olimpiai Bizottság és Budapest Főváros Önkormányzata által a 2024. évi XXXIII. Olimpiai Játékok, valamint a XVII. Paralimpiai Játékok Budapesten történő megrendezésével összefüggő pályázati eljárás egyes kérdéseiről

Megjelent:

MK 2016/17. (II. 11.)

 

 

2016. II. 10.

Jogszabály:

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról

Megjelent:

MK 2016/16. (II. 10.)

Hatályos:

2016. 02. 11.

 

Jogszabály:

17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről

Megjelent:

MK 2016/16. (II. 10.)

Hatályos:

2016. 02. 11.

 

Jogszabály:

18/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zártkörűen Működő Részvénytársaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

Megjelent:

MK 2016/16. (II. 10.)

Hatályos:

2016. 02. 11.

 

Jogszabály:

19/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatainak meghatározásáról

Megjelent:

MK 2016/16. (II. 10.)

Hatályos:

2016. 03. 01.

 

Jogszabály:

5/2016. (II. 10.) BM rendelet

a törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerződés alapján kiállítandó közokirat kiadásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

Megjelent:

MK 2016/16. (II. 10.)

Hatályos:

2016. 03. 12.

 

Jogszabály:

1038/2016. (II. 10.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében Magyarország Kormánya és a megyei jogú városok önkormányzatai között első ütemben kötött együttműködési megállapodásokkal összefüggő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2016/16. (II. 10.)

 

 

Jogszabály:

1039/2016. (II. 10.) Korm. határozat

az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság költségvetésének biztosításával összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2016/16. (II. 10.)

 

 

Jogszabály:

6/2016. (II. 10.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (IX. 16.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/5. (II. 10.)

Hatályos:

2016. 02. 11.

 

Jogszabály:

4/2016. (II. 10.) HM utasítás

az egyes beosztásokban megállapítható munkaerő-piaci pótlékról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/5. (II. 10.)

Hatályos:

2016. 02. 11.

 

Jogszabály:

5/2016. (II. 10.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium átalakításával összefüggő egyes feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/5. (II. 10.)

Hatályos:

2016. 02. 11.

 

Jogszabály:

1/2016. (II. 10.) NFM KÁT utasítás

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 2/2013. (III. 29.) NFM KÁT utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/5. (II. 10.)

Hatályos:

2016. 02. 11.

 

Jogszabály:

3/2016. (II. 10.) LÜ utasítás

a kegyeleti gondoskodásról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/5. (II. 10.)

Hatályos:

2016. 04. 01.

 

Jogszabály:

1/2016. (II. 10.) SZTNH utasítás

a kormányügyeleti rendszerhez kapcsolódó hivatali ügyeleti rendszerről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/5. (II. 10.)

Hatályos:

2016. 02. 11.

 

Jogszabály:

3/2016. (II. 10.) KKM közlemény

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosának Hivatala közötti Megállapodás módosításáról szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapításáról és kihirdetéséről szóló 2015. évi CLXI. törvény 2. és 3. § ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/5. (II. 10.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2016/5. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/5. (II. 10.)

 

 

Jogszabály:

1/2016. (II. 10.) SZTNH közlemény

az "IDEA-EXPO 2016 Hódmezővásárhely" nemzetközi kiállításon és vásáron bemutatásra kerülő találmányok, védjegyek, formatervezési és használati minták kiállítási kedvezményéről, illetve kiállítási elsőbbségéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/5. (II. 10.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/5. (II. 10.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság közleménye

a "Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Emlékérem" adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/5. (II. 10.)

 

 

Jogszabály:

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány

alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/5. (II. 10.)

 

 

Jogszabály:

Szabadságharcosokért Közalapítvány

alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/5. (II. 10.)

 

 

Jogszabály:

Érvénytelenítés

a Hivatalos Értesítő 2016/5. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2016/5. (II. 10.)

 

 

2016. II. 9.

Jogszabály:

7/2016. (II. 9.) Korm. rendelet

az Európai Unió tagállamainak a tengeri hajók újrafeldolgozása területén történő együttműködésével kapcsolatos rendelkezésekről

Megjelent:

MK 2016/15. (II. 9.)

Hatályos:

2016. 02. 10.

 

Jogszabály:

8/2016. (II. 9.) Korm. rendelet

az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/15. (II. 9.)

Hatályos:

2016. 02. 17., 2016. 03. 02., 2016. 03. 11.

 

Jogszabály:

9/2016. (II. 9.) Korm. rendelet

a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/15. (II. 9.)

Hatályos:

2016. 02. 10.

 

Jogszabály:

10/2016. (II. 9.) Korm. rendelet

az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, valamint a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/15. (II. 9.)

Hatályos:

2016. 03. 10.

 

Jogszabály:

11/2016. (II. 9.) Korm. rendelet

a 2014-2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról szóló 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/15. (II. 9.)

Hatályos:

2016. 02. 10.

 

Jogszabály:

12/2016. (II. 9.) Korm. rendelet

a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint a nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról szóló 98/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/15. (II. 9.)

Hatályos:

2016. 02. 10.

 

Jogszabály:

13/2016. (II. 9.) Korm. rendelet

a HELL cégcsoport Szikszó területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2016/15. (II. 9.)

Hatályos:

2016. 02. 10.

 

Jogszabály:

14/2016. (II. 9.) Korm. rendelet

a Fonciere Polygone Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság 99,9934169% társasági részesedésének állam javára történő megszerzésére irányuló ügylet nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

Megjelent:

MK 2016/15. (II. 9.)

Hatályos:

2016. 02. 10.

 

Jogszabály:

15/2016. (II. 9.) Korm. rendelet

a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/15. (II. 9.)

Hatályos:

2016. 02. 10.

 

Jogszabály:

6/2016. (II. 9.) FM rendelet

az illegális bevándorlók által okozott mezőgazdasági károk kompenzálására igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról

Megjelent:

MK 2016/15. (II. 9.)

Hatályos:

2016. 02. 14.

 

Jogszabály:

7/2016. (II. 9.) FM rendelet

az európai közösségi jog hatálya alá tartozó állatorvosi oklevelek elismeréséről szóló 37/2008. (III. 27.) FVM rendelet és a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 83/2015. (XII. 16.) FM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/15. (II. 9.)

Hatályos:

2016. 02. 12.

 

Jogszabály:

1/2016. (II. 9.) IM rendelet

a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2016/15. (II. 9.)

Hatályos:

2016. 02. 10., 2016. 07. 01.

 

Jogszabály:

1023/2016. (II. 9.) Korm. határozat

a Világélelmezési Program Szolgáltató Központjának lehetséges budapesti elhelyezéséről

Megjelent:

MK 2016/15. (II. 9.)

 

 

Jogszabály:

1024/2016. (II. 9.) Korm. határozat

az ENSZ Nemzetközi Mezőgazdasági Fejlesztési Alapnál (IFAD) Magyarországot képviselő kormányzótanácsi tagok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2016/15. (II. 9.)

Hatályos:

2016. 02. 10.

 

Jogszabály:

1025/2016. (II. 9.) Korm. határozat

a nagy tüzelőberendezések légszennyezőanyag kibocsátásának csökkentésére szolgáló Átmeneti Nemzeti Terv elfogadásáról

Megjelent:

MK 2016/15. (II. 9.)