Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Megnyitom a Jogtárban Megnyitom az Optijusban

 

Változásmutató

Új jogszabályok

2018. II. 16.

Jogszabály:

21/2018. (II. 16.) Korm. rendelet

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/21. (II. 16.)

Hatályos:

2018. 03. 06.

 

Jogszabály:

5/2018. (II. 16.) NFM rendelet

a Nemzeti Tehetséggondozó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről

Megjelent:

MK 2018/21. (II. 16.)

Hatályos:

2018. 02. 17.

 

2018. II. 15.

Jogszabály:

4/2018. (II. 15.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet 2018. évi fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2018/20. (II. 15.)

Hatályos:

2018. 02. 16.

 

Jogszabály:

2/2018. (II. 15.) BM rendelet

a belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról szóló 44/1998. (X. 14.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/20. (II. 15.)

Hatályos:

2018. 02. 16.

 

Jogszabály:

9/2018. (II. 15.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/20. (II. 15.)

Hatályos:

2018. 02. 16.

 

Jogszabály:

69/2018. (II. 15.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2018/20. (II. 15.)

 

 

Jogszabály:

6/2018. (II. 15.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezésének visszavonásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/7. (II. 15.)

Hatályos:

2018. 02. 16.

 

Jogszabály:

7/2018. (II. 15.) MvM utasítás

a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram végrehajtásáért felelős miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/7. (II. 15.)

Hatályos:

2018. 02. 16.

 

Jogszabály:

8/2018. (II. 15.) MvM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal és a központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 4/2016. (III. 10.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/7. (II. 15.)

Hatályos:

2018. 02. 16.

 

Jogszabály:

7/2018. (II. 15.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (IX. 16.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/7. (II. 15.)

Hatályos:

2018. 02. 16.

 

Jogszabály:

8/2018. (II. 15.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/7. (II. 15.)

Hatályos:

2018. 02. 16.

 

Jogszabály:

9/2018. (II. 15.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/7. (II. 15.)

Hatályos:

2018. 03. 01.

 

Jogszabály:

3/2018. (II. 15.) KKM utasítás

a külgazdasági és külügyminiszter feladatkörébe tartozó egyes KüM és KKM utasítások hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/7. (II. 15.)

Hatályos:

2018. 02. 16., 2018. 08. 01.

 

Jogszabály:

2/2018. (II. 15.) GVH utasítás

a Gazdasági Versenyhivatal közszolgálati szabályzatáról szóló 15/Eln./2012. utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/7. (II. 15.)

Hatályos:

2018. 02. 15.

 

Jogszabály:

4/2018. (II. 15.) ORFK utasítás

a 2018. évi bankszámla-hozzájárulásról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/7. (II. 15.)

Hatályos:

2018. 02. 16.

 

Jogszabály:

5/2018. (II. 15.) ORFK utasítás

a 2018. évi választható béren kívüli juttatás szabályozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/7. (II. 15.)

Hatályos:

2018. 02. 16.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2018/7. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/7. (II. 15.)

 

 

Jogszabály:

Miniszterelnökség pályázati felhívása

Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjra

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/7. (II. 15.)

 

 

Jogszabály:

Miniszterelnökség pályázati felhívása

Petőfi Sándor Program ösztöndíjra

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/7. (II. 15.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/7. (II. 15.)

 

 

Jogszabály:

NFM közlemény

az általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosítási szerződés megkötéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/7. (II. 15.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/7. (II. 15.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Bírósági Végrehajtói Kar pályázati felhívása

önálló bírósági végrehajtói álláshelyek betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/7. (II. 15.)

 

 

Jogszabály:

Budapest Főváros Kormányhivatala hirdetménye

bélyegző érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/7. (II. 15.)

 

 

2018. II. 14.

Jogszabály:

17/2018. (II. 14.) Korm. rendelet

Pécs (Sopianae) ókeresztény temetője világörökségi kezelési tervéről

Megjelent:

MK 2018/19. (II. 14.)

Hatályos:

2018. 02. 22.

 

Jogszabály:

18/2018. (II. 14.) Korm. rendelet

az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet és a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/19. (II. 14.)

Hatályos:

2020. 02. 15.

 

Jogszabály:

19/2018. (II. 14.) Korm. rendelet

a kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezetének településkép védelméről és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/19. (II. 14.)

Hatályos:

2018. 02. 15., 2018. 03. 02.

 

Jogszabály:

20/2018. (II. 14.) Korm. rendelet

a katonai egészségügyi államigazgatási szerv, valamint a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok vonatkozásában a közegészségügyi-járványügyi feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Megjelent:

MK 2018/19. (II. 14.)

Hatályos:

2018. 02. 15.

 

Jogszabály:

3/2018. (II. 14.) MvM rendelet

a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az évenként felvehető hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a külföldi hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól szóló 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/19. (II. 14.)

Hatályos:

2018. 02. 15.

 

Jogszabály:

1044/2018. (II. 14.) Korm. határozat

a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság tőkeemeléséről

Megjelent:

MK 2018/19. (II. 14.)

 

 

Jogszabály:

1045/2018. (II. 14.) Korm. határozat

a szociális ágazatban dolgozókkal kapcsolatos 2018. évi bérintézkedések, valamint a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti, feladat és intézmény átadás-átvétel miatti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2018/19. (II. 14.)

 

 

2018. II. 13.

Jogszabály:

15/2018. (II. 13.) Korm. rendelet

a szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól szóló 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/18. (II. 13.)

Hatályos:

2018. 02. 13. 21 órakor.

 

Jogszabály:

16/2018. (II. 13.) Korm. rendelet

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/18. (II. 13.)

Hatályos:

2018. 02. 14., 2018. 02. 15.

 

Jogszabály:

8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet

az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról, valamint egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek deregulálásáról

Megjelent:

MK 2018/18. (II. 13.)

Hatályos:

2018. 02. 14.

 

Jogszabály:

5/2018. (II. 13.) IM rendelet

a közjegyzői vizsga részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2018/18. (II. 13.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

1/2018. (II. 13.) PTNM rendelet

a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzat kezeléséről és felhasználásáról szóló 1/2017. (X. 31.) PTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/18. (II. 13.)

Hatályos:

2018. 02. 14.

 

Jogszabály:

68/2018. (II. 13.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2018/18. (II. 13.)

 

 

Jogszabály:

1039/2018. (II. 13.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Ipolydamásd és Helemba (Chl´aba) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló, 2012. február 27. napján aláírt Megállapodást módosító 1. Kiegészítés szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/18. (II. 13.)

 

 

Jogszabály:

1040/2018. (II. 13.) Korm. határozat

a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében megvalósuló katonai szállítórepülő képesség kialakításával kapcsolatos feladatokról és a szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/18. (II. 13.)

 

 

Jogszabály:

1041/2018. (II. 13.) Korm. határozat

az egyes egyházi fejlesztési, működési és program célú támogatások forrásszükségletének biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/18. (II. 13.)

 

 

Jogszabály:

1042/2018. (II. 13.) Korm. határozat

Mosonmagyaróvár városi iparterület fejlesztéséhez kapcsolódó víziközmű-hálózat továbbfejlesztésének finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2018/18. (II. 13.)

 

 

Jogszabály:

1043/2018. (II. 13.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2018/18. (II. 13.)

 

 

2018. II. 12.

Jogszabály:

14/2018. (II. 12.) Korm. rendelet

az ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátság és természeti környezete világörökségi helyszín világörökségi kezelési tervéről

Megjelent:

MK 2018/17. (II. 12.)

Hatályos:

2018. 02. 13.

 

Jogszabály:

1033/2018. (II. 12.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő elektronikus ügyintézéssel összefüggő jogszabályoknak való megfelelése érdekében történő egyszeri többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/17. (II. 12.)

 

 

Jogszabály:

1034/2018. (II. 12.) Korm. határozat

a vörösberényi kolostoregyüttessel kapcsolatos feladatok támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról szóló 1003/2018. (I. 15.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/17. (II. 12.)

 

 

Jogszabály:

1035/2018. (II. 12.) Korm. határozat

a digitális tartalomfejlesztés támogatásáról

Megjelent:

MK 2018/17. (II. 12.)

 

 

Jogszabály:

1036/2018. (II. 12.) Korm. határozat

az Európai Unió Afrikából kiinduló migráció kiváltó tényezőinek kezelésére létrehozott Szükséghelyzeti Vagyonkezelő Alapjához való magyar hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2018/17. (II. 12.)

 

 

Jogszabály:

1037/2018. (II. 12.) Korm. határozat

a Graboplast Padlógyártó Zrt. "Lakkfelhordó gépegység beszerzése" tárgyú beszerzése közbeszerzési eljárás lefolytatása alól történő felmentéséről

Megjelent:

MK 2018/17. (II. 12.)

 

 

Jogszabály:

1038/2018. (II. 12.) Korm. határozat

az egyes egyedi települési sportcélú infrastruktúra-fejlesztési beruházások forrásszükségletének biztosításáról szóló 1800/2016. (XII. 20.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/17. (II. 12.)

 

 

Jogszabály:

15/2018. (II. 12.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és az Angolai Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/17. (II. 12.)

 

 

2018. II. 8.

Jogszabály:

2/2018. (II. 8.) HM rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/15. (II. 8.)

Hatályos:

2018. 02. 09.

 

Jogszabály:

4/2018. (II. 8.) NFM rendelet

a motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló 17/2017. (V. 26.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/15. (II. 8.)

Hatályos:

2018. 02. 09.

 

Jogszabály:

32/2018. (II. 8.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/15. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

33/2018. (II. 8.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/15. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

34/2018. (II. 8.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/15. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

35/2018. (II. 8.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/15. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

36/2018. (II. 8.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/15. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

1031/2018. (II. 8.) Korm. határozat

a hazai építőipari vállalkozások hatékonyságnövelésére irányuló forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/15. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

1032/2018. (II. 8.) Korm. határozat

a tatabányai, a nagykátai és a váci mentőállomás felújításáról, valamint a tabi mentőállomás újjáépítéséhez rendelkezésre álló forrás kiegészítéséről

Megjelent:

MK 2018/15. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

11/2018. (II. 8.) ME határozat

a Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság tagjainak felkéréséről

Megjelent:

MK 2018/15. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

12/2018. (II. 8.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és technikai együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/15. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

13/2018. (II. 8.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló, Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/15. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

37/2018. (II. 8.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/16. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

38/2018. (II. 8.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/16. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

39/2018. (II. 8.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/16. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

40/2018. (II. 8.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/16. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

41/2018. (II. 8.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/16. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

42/2018. (II. 8.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/16. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

43/2018. (II. 8.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2018/16. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

44/2018. (II. 8.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/16. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

45/2018. (II. 8.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/16. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

46/2018. (II. 8.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/16. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

47/2018. (II. 8.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/16. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

48/2018. (II. 8.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/16. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

49/2018. (II. 8.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/16. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

50/2018. (II. 8.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/16. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

51/2018. (II. 8.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/16. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

52/2018. (II. 8.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/16. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

53/2018. (II. 8.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/16. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

54/2018. (II. 8.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/16. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

55/2018. (II. 8.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/16. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

56/2018. (II. 8.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/16. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

57/2018. (II. 8.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/16. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

58/2018. (II. 8.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/16. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

59/2018. (II. 8.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/16. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

60/2018. (II. 8.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/16. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

61/2018. (II. 8.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/16. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

62/2018. (II. 8.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/16. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

63/2018. (II. 8.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/16. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

64/2018. (II. 8.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/16. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

65/2018. (II. 8.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/16. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

66/2018. (II. 8.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/16. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

67/2018. (II. 8.) KE határozat

a 83/2015. (I. 30.) KE határozattal módosított 31/2012. (II. 7.) KE határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/16. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

14/2018. (II. 8.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és technikai együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/16. (II. 8.)

 

 

2018. II. 6.

Jogszabály:

5/2018. (II. 6.) Korm. rendelet

a Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló Keretegyezményhez kapcsolódó, a fenntartható mezőgazdaságról és a vidékfejlesztésről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/14. (II. 6.)

Hatályos:

2018. 02. 07. - kivétellel.

 

Jogszabály:

6/2018. (II. 6.) Korm. rendelet

a Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló Keretegyezmény módosítása kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/14. (II. 6.)

Hatályos:

2018. 02. 07. - kivétellel.

 

Jogszabály:

7/2018. (II. 6.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya közötti oktatási, felsőoktatási és tudományos együttműködési Megállapodás kihirdetéséről és a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 281/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/14. (II. 6.)

Hatályos:

2018. 02. 07. - kivétellel.

 

Jogszabály:

8/2018. (II. 6.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Srí Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kötelező hatályának elismeréséről és kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/14. (II. 6.)

Hatályos:

2018. 02. 07. - kivétellel.

 

Jogszabály:

9/2018. (II. 6.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Srí Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/14. (II. 6.)

Hatályos:

2018. 02. 07. - kivétellel.

 

Jogszabály:

10/2018. (II. 6.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2018/14. (II. 6.)

Hatályos:

2018. 02. 07. - kivétellel.

 

Jogszabály:

11/2018. (II. 6.) Korm. rendelet

a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/14. (II. 6.)

Hatályos:

2018. 02. 14.

 

Jogszabály:

12/2018. (II. 6.) Korm. rendelet

a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással kapcsolatos egyes feladatainak meghatározásáról szóló 61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/14. (II. 6.)

Hatályos:

2018. 02. 07.

 

Jogszabály:

13/2018. (II. 6.) Korm. rendelet

a mátrai és bükki térség egyes villamosenergia-elosztó vezetékeinek földkábelre történő cseréjével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2018/14. (II. 6.)

Hatályos:

2018. 02. 07.

 

Jogszabály:

2/2018. (II. 6.) MvM rendelet

Balatonőszöd vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 4/2005. (III. 10.) TNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/14. (II. 6.)

Hatályos:

2018. 02. 14.

 

Jogszabály:

3/2018. (II. 6.) FM rendelet

az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról szóló 29/2017. (VI. 7.) FM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/14. (II. 6.)

Hatályos:

2018. 02. 07.

 

Jogszabály:

1/2018. (II. 6.) NGM rendelet

a szakképzési centrumok felnőttoktatási tevékenységének normatív támogatásáról

Megjelent:

MK 2018/14. (II. 6.)

Hatályos:

2018. 02. 08.

 

Jogszabály:

2/2018. (II. 6.) NGM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 50/2017. (XII. 29.) NGM rendelet beruházások támogatásával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2018/14. (II. 6.)

Hatályos:

2018. 02. 07.

 

Jogszabály:

3/2018. (II. 6.) NFM rendelet

a közlekedési és energetikai szervek honvédelmi feladatairól szóló 22/2014. (IV. 18.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/14. (II. 6.)

Hatályos:

2018. 02. 07.

 

Jogszabály:

1016/2018. (II. 6.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya között a kőolaj-készletezési szerződésekről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/14. (II. 6.)

 

 

Jogszabály:

1017/2018. (II. 6.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/14. (II. 6.)

 

 

Jogszabály:

1018/2018. (II. 6.) Korm. határozat

a Nemzetbiztonsági Kabinetről szóló 1308/2011. (IX. 6.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/14. (II. 6.)

Hatályos:

2018. 02. 07.

 

Jogszabály:

1019/2018. (II. 6.) Korm. határozat

a Ljubljanai Magyar Kulturális Intézet elhelyezését biztosító ingatlan megvásárlásához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/14. (II. 6.)

 

 

Jogszabály:

1020/2018. (II. 6.) Korm. határozat

a Beruházás Előkészítési Alap 2018. évi létrehozásához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/14. (II. 6.)

 

 

Jogszabály:

1021/2018. (II. 6.) Korm. határozat

a közösségi agrármarketing feladatok pótlólagos forrásigényéről

Megjelent:

MK 2018/14. (II. 6.)

 

 

Jogszabály:

1022/2018. (II. 6.) Korm. határozat

a magyar divat- és designipar fejlesztésével kapcsolatos feladatok, valamint a turisztikai marketing- és kommunikációs feladatok ellátásáról

Megjelent:

MK 2018/14. (II. 6.)

 

 

Jogszabály:

1023/2018. (II. 6.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében megvalósuló győri Széchenyi István Egyetem fejlesztéséhez szükséges ingatlanok megvásárlásához szükséges forrás biztosítása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2018/14. (II. 6.)

 

 

Jogszabály:

1024/2018. (II. 6.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról

Megjelent:

MK 2018/14. (II. 6.)

 

 

Jogszabály:

1025/2018. (II. 6.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség és a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2018/14. (II. 6.)

 

 

Jogszabály:

1026/2018. (II. 6.) Korm. határozat

a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal összefüggésben a MAHOP-2.2-2016 ("Az akvakultúrába történő termelési célú beruházások támogatása" című), a MAHOP-2.4-2016 ("Az akvakultúrába történő környezetvédelmi célú beruházások" című) és a MAHOP-2.5-2017 azonosító jelű ("A környezetvédelmi szolgáltatásokat biztosító akvakultúra fejlesztésének előmozdítása" című), gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelmek benyújtásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2018/14. (II. 6.)

 

 

Jogszabály:

1027/2018. (II. 6.) Korm. határozat

a Kaposvár megyei jogú város külterületén fekvő földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2018/14. (II. 6.)

 

 

Jogszabály:

1028/2018. (II. 6.) Korm. határozat

a Budapest XII. kerület belterület, 9628 és 9630/2 helyrajzi számú ingatlanok egyházi jogi személy részére történő ingyenes tulajdonba adásáról

Megjelent:

MK 2018/14. (II. 6.)

 

 

Jogszabály:

1029/2018. (II. 6.) Korm. határozat

a 2017. évre meghatározott fejlesztéspolitikai célok megvalósulásáról

Megjelent:

MK 2018/14. (II. 6.)

 

 

Jogszabály:

1030/2018. (II. 6.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2018/14. (II. 6.)

 

 

Jogszabály:

7/2018. (II. 6.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és az Etióp Szövetségi Demokratikus Köztársaság Kormánya között új légiközlekedési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/14. (II. 6.)

 

 

Jogszabály:

8/2018. (II. 6.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a Magyarországon és az Oroszországi Föderációban kiállított, államilag elismert bizonyítványok és oklevelek, továbbá a tudományos fokozatot tanúsító okiratok kölcsönös elismeréséről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/14. (II. 6.)

 

 

Jogszabály:

9/2018. (II. 6.) ME határozat

a Magyar-Pakisztáni Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság, a Magyar-Kenyai Gazdasági és Műszaki Vegyes Bizottság és a Magyar-Kirgiz Gazdasági Együttműködési Kormányközi Bizottság magyar tagozata elnökének kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/14. (II. 6.)

Hatályos:

2018. 02. 07.

 

Jogszabály:

10/2018. (II. 6.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Drégelypalánk és Ipe3ské predmostie (Ipolyhídvég) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2018/14. (II. 6.)

 

 

Jogszabály:

1/2018. (II. 6.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2017. (XII. 29.) MNB utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/6. (II. 6.)

Hatályos:

2018. 02. 07.

 

Jogszabály:

5/2018. (II. 6.) MvM utasítás

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/6. (II. 6.)

Hatályos:

2018. 02. 07.

 

Jogszabály:

2/2018. (II. 6.) BM utasítás

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 2018. évi választható béren kívüli juttatásairól és bankszámla-hozzájárulásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/6. (II. 6.)

Hatályos:

2018. 02. 07.

 

Jogszabály:

4/2018. (II. 6.) HM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/6. (II. 6.)

Hatályos:

2018. 02. 07.

 

Jogszabály:

2/2018. (II. 6.) NGM utasítás

az ideiglenes külföldi kiküldetések rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/6. (II. 6.)

Hatályos:

2018. 02. 07.

 

Jogszabály:

8/2018. (II. 6.) MBFSZ utasítás

a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Informatikai Biztonsági Szabályzatának kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/6. (II. 6.)

Hatályos:

2018. 02. 07.

 

Jogszabály:

3/2018. (II. 6.) ORFK utasítás

egyes ORFK utasításoknak az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény, valamint az Iratkezelési Szabályzatról szóló ORFK utasítás hatálybalépésére tekintettel szükséges módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/6. (II. 6.)

Hatályos:

2018. 02. 09.

 

Jogszabály:

5/2018. (II. 6.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Pakisztáni Iszlám Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési Megállapodás kihirdetéséről szóló 133/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet 2. és 3. § ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/6. (II. 6.)

 

 

Jogszabály:

1/2018. (II. 6.) SZTNH közlemény

az "IDEA-EXPO 2018 Abony" nemzetközi kiállításon és vásáron bemutatásra kerülő találmányok, védjegyek, formatervezési és használati minták kiállítási kedvezményéről, illetve kiállítási elsőbbségéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/6. (II. 6.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/6. (II. 6.)

 

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/6. (II. 6.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Bírósági Végrehajtói Kar közleménye

elveszett végrehajtó-helyettesi igazolványokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/6. (II. 6.)

 

 

Jogszabály:

Polgári Konzervatív Párt

2017. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/6. (II. 6.)

 

 

Jogszabály:

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal közleménye

hatósági ellenőri igazolványokkal kapcsolatban

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/6. (II. 6.)

 

 

2018. II. 5.

Jogszabály:

1/2018. (II. 5.) MvM rendelet

egyes közbeszerzési tárgyú miniszteri rendeletek elektronikus közbeszerzés bevezetésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2018/13. (II. 5.)

Hatályos:

2018. 02. 06.

 

Jogszabály:

7/2018. (II. 5.) EMMI rendelet

egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/13. (II. 5.)

Hatályos:

2018. 02. 06., 2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

2/2018. (II. 5.) NFM rendelet

egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

Megjelent:

MK 2018/13. (II. 5.)

Hatályos:

2018. 02. 10., 2018. 05. 20.

 

Jogszabály:

1015/2018. (II. 5.) Korm. határozat

a Győr belterület, 6887 helyrajzi számú ingatlan egyházi jogi személy részére történő ingyenes tulajdonba adásáról

Megjelent:

MK 2018/13. (II. 5.)

 

 

2018. II. 2.

Jogszabály:

4/2018. (II. 2.) Korm. rendelet

a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/12. (II. 2.)

Hatályos:

2018. 02. 07.

 

Jogszabály:

1013/2018. (II. 2.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet címrendjének kiegészítéséről, a 2017. évi költségvetési maradványok átcsoportosításáról, egyes kormányhatározatok módosításáról és a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó 2018. évi megtakarítások kezeléséről

Megjelent:

MK 2018/12. (II. 2.)

 

 

Jogszabály:

1014/2018. (II. 2.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2018/12. (II. 2.)

 

 

2018. II. 1.

Jogszabály:

2/2018. (II. 1.) Korm. rendelet

az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók, valamint a szociális ágazatban egészségügyi munkakörben dolgozók béremelésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/10. (II. 1.)

Hatályos:

2018. 02. 01. 14 órától.

 

Jogszabály:

5/2018. (II. 1.) EMMI rendelet

egyes szociális tárgyú és kapcsolódó miniszteri rendeleteknek az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő és egyéb tárgyú módosításáról

Megjelent:

MK 2018/10. (II. 1.)

Hatályos:

2018. 02. 02.

 

Jogszabály:

1004/2018. (II. 1.) Korm. határozat

a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja érdekében a 2018. évi központi költségvetés céltartalékából a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetbe történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2018/10. (II. 1.)

 

 

Jogszabály:

1005/2018. (II. 1.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Célelőirányzatok és Összevont szakellátás jogcímek 2018. évi előirányzatainak megemeléséről, valamint a szociális ágazatban egészségügyi munkakörben foglalkoztatottak bérhelyzetének javításához kapcsolódó költségvetési forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2018/10. (II. 1.)

 

 

Jogszabály:

1006/2018. (II. 1.) Korm. határozat

a Szent István Egyetem Agrár- és Gazdaságtudományi Kar békéscsabai telephelyű Gazdasági Campusának az egyházi fenntartásban működő Gál Ferenc Főiskolához történő csatlakozásáról

Megjelent:

MK 2018/10. (II. 1.)

 

 

Jogszabály:

3/2018. (II. 1.) Korm. rendelet

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében megvalósuló iskolafejlesztésekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2018/11. (II. 1.)

Hatályos:

2018. 02. 02.

 

Jogszabály:

6/2018. (II. 1.) EMMI rendelet

a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/11. (II. 1.)

Hatályos:

2018. 02. 05.

 

Jogszabály:

1/2018. (II. 1.) FM rendelet

a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához a 2017/2018-2019/2020 borpiaci években igényelhető támogatásról

Megjelent:

MK 2018/11. (II. 1.)

Hatályos:

2018. 02. 02.

 

Jogszabály:

2/2018. (II. 1.) FM rendelet

a szakmaközi szervezetek elismerésének és ellenőrzésének részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2018/11. (II. 1.)

Hatályos:

2018. 02. 09.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5033/2017/4. határozata

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendeletének 5. § (1) bekezdése törvénysértő voltának megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2018/11. (II. 1.)

 

 

Jogszabály:

1007/2018. (II. 1.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében megvalósuló fejlesztések támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról

Megjelent:

MK 2018/11. (II. 1.)

 

 

Jogszabály:

1008/2018. (II. 1.) Korm. határozat

a Nyíregyházi Stadion beruházáshoz és a Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósításához kapcsolódó intézkedésekről

Megjelent:

MK 2018/11. (II. 1.)

 

 

Jogszabály:

1009/2018. (II. 1.) Korm. határozat

a Szegedi Tudományegyetem egyes infrastrukturális fejlesztéseinek támogatásáról

Megjelent:

MK 2018/11. (II. 1.)

 

 

Jogszabály:

1010/2017. (II. 1.) Korm. határozat

a 2014-2020. évek közötti határ menti közúti infrastruktúra- fejlesztésekről szóló 1007/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/11. (II. 1.)

 

 

Jogszabály:

1011/2018. (II. 1.) Korm. határozat

a digitális oktatás tartalomfejlesztésért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2018/11. (II. 1.)

Hatályos:

2018. 02. 15.

 

Jogszabály:

1012/2018. (II. 1.) Korm. határozat

az első világháborús megemlékezések koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2018/11. (II. 1.)

Hatályos:

2018. 02. 02.

 

Jogszabály:

6/2018. (II. 1.) ME határozat

a szomszédos államokkal kötött nemzetközi szerződések alapján működő kisebbségi vegyes bizottságok tagjainak felmentéséről

Megjelent:

MK 2018/11. (II. 1.)

 

 

2018. I. 31.

Jogszabály:

3/2018. (I. 31.) MvM utasítás

a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 26/2017. (VII. 6.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/5. (I. 31.)

Hatályos:

2018. 02. 01.

 

Jogszabály:

4/2018. (I. 31.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/5. (I. 31.)

Hatályos:

2018. 02. 01., 2018. 02. 15.

 

Jogszabály:

4/2018. (I. 31.) EMMI utasítás

az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi Program és az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Program támogatásainak szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/5. (I. 31.)

Hatályos:

2018. 02. 01.

 

Jogszabály:

5/2018. (I. 31.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/5. (I. 31.)

Hatályos:

2018. 02. 01.

 

Jogszabály:

6/2018. (I. 31.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/5. (I. 31.)

Hatályos:

2018. 02. 01.

 

Jogszabály:

3/2018. (I. 31.) HM utasítás

az egyes beosztásokban megállapítható munkaerő-piaci pótlékról szóló 34/2016. (VII. 15.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/5. (I. 31.)

Hatályos:

2018. 02. 01.

 

Jogszabály:

1/2018. (I. 31.) IM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/5. (I. 31.)

Hatályos:

2018. 03. 16.

 

Jogszabály:

2/2018. (I. 31.) IM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/5. (I. 31.)

Hatályos:

2018. 03. 01.

 

Jogszabály:

1/2018. (I. 31.) GVH utasítás

a Versenytanács szervezeti és működési szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/5. (I. 31.)

Hatályos:

2018. 02. 01.

 

Jogszabály:

6/2018. (I. 31.) MBFSZ utasítás

a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség rendjéről szóló szabályzat kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/5. (I. 31.)

Hatályos:

2018. 02. 01.

 

Jogszabály:

7/2018. (I. 31.) MBFSZ utasítás

Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/5. (I. 31.)

Hatályos:

2018. 02. 01.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2018/5. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/5. (I. 31.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/5. (I. 31.)

 

 

2018. I. 29.

Jogszabály:

1/2018. (I. 29.) MNB rendelet

a "Görgei Artúr" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2018/9. (I. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 30.

 

Jogszabály:

2/2018. (I. 29.) MNB rendelet

a "Görgei Artúr" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2018/9. (I. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 30.

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozata helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2018/9. (I. 29.)

 

 

Jogszabály:

31/2018. (I. 29.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2018/9. (I. 29.)

 

 

2018. I. 26.

Jogszabály:

1/2018. (I. 26.) HM rendelet

egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/8. (I. 26.)

Hatályos:

2018. 01. 27.

 

Jogszabály:

4/2018. (I. 26.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/8. (I. 26.)

 

 

Jogszabály:

5/2018. (I. 26.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/8. (I. 26.)

 

 

2018. I. 25.

Jogszabály:

2/2018. (I. 25.) KKM utasítás

a Magyarország külképviseletein lefolytatandó 2018. évi országgyűlési képviselő választás pénzügyi tervezésének, lebonyolításának, elszámolásának rendjéről, valamint a külképviseleteken lefolytatandó választás lebonyolításának speciális feladatairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/4. (I. 25.)

Hatályos:

2018. 01. 26.

 

Jogszabály:

1/2018. (I. 25.) NGM utasítás

az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (II. 20.) NGM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/4. (I. 25.)

Hatályos:

2018. 02. 02.

 

Jogszabály:

1/2018. (I. 25.) BVOP utasítás

a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Közszolgálati Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/4. (I. 25.)

Hatályos:

2018. 01. 26.

 

Jogszabály:

2/2018. (I. 25.) ORFK utasítás

a hozzátartozók közötti erőszak kezelésével összefüggő rendőrségi feladatok végrehajtásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/4. (I. 25.)

Hatályos:

2018. 01. 28.

 

Jogszabály:

4/2018. (I. 25.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2015. évi XXX. törvény 2-3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/4. (I. 25.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2018/4. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/4. (I. 25.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/4. (I. 25.)

 

 

Jogszabály:

4/2017. (XII. 20.) KKB határozat

a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság 2018. évi munkatervének elfogadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/4. (I. 25.)

Hatályos:

2018. 01. 26.

 

Jogszabály:

5/2017. (XII. 20.) KKB határozat

a téli felkészülés helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/4. (I. 25.)

 

 

Jogszabály:

6/2017. (XII. 20.) KKB határozat

az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló Európai Parlament és Tanács 1313/2013/EU Határozat 6. cikk a) és c) pontjai alapján, - az országos katasztrófakockázat-értékelés felülvizsgálatáról, valamint a katasztrófakockázat-kezelési képességek értékeléséről szóló előterjesztés elfogadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/4. (I. 25.)

 

 

Jogszabály:

NGM közlemény

a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontja szerinti hazautazással kapcsolatos költségtérítés havi felső korlátjáról 2018-ban

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/4. (I. 25.)

 

 

Jogszabály:

NGM közlemény

a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/4. (I. 25.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2018. február 1-je és február 28-a között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/4. (I. 25.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Földalapkezelő Szervezet közleménye

a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet által a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából önkormányzati vagyonkezelésbe adásáról szóló, 2018. január 18. napján közzétett hirdetmény visszavonásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/4. (I. 25.)

 

 

Jogszabály:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/4. (I. 25.)

 

 

Jogszabály:

Hajózási hirdetmény

Balatoni Hajózási Zrt. közforgalmú kikötő kikötőrendjének megállapításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/4. (I. 25.)

 

 

Jogszabály:

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal hirdetménye

hatósági ellenőri igazolványokkal kapcsolatban

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/4. (I. 25.)

 

 

2018. I. 23.

Jogszabály:

1/2018. (I. 23.) Korm. rendelet

a dohánykiskereskedelem-ellátási tevékenység elvégzése céljából megkötött koncessziós szerződés alapján fizetendő koncessziós díj legkisebb mértékéről szóló 405/2016. (XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/7. (I. 23.)

Hatályos:

2018. 01. 24., 2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

3/2018. (I. 23.) EMMI rendelet

a felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről szóló 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/7. (I. 23.)

Hatályos:

2018. 02. 23.

 

Jogszabály:

4/2018. (I. 23.) EMMI rendelet

a javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/7. (I. 23.)

Hatályos:

2018. 01. 24.

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2018/7. (I. 23.)

 

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2018/7. (I. 23.)

 

 

Jogszabály:

3/2018. (I. 23.) ME határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Államok Kormánya közötti, az Egyesült Államok Fegyveres Erőinek a Magyar Köztársaság területén történő tevékenységéről szóló Megállapodás, valamint az annak mellékletét képező Végrehajtási Megállapodások felülvizsgálatáról

Megjelent:

MK 2018/7. (I. 23.)

 

 

2018. I. 18.

Jogszabály:

1/2018. (I. 18.) BM rendelet

az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/6. (I. 18.)

Hatályos:

2018. 01. 26., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

2/2018. (I. 18.) EMMI rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/6. (I. 18.)

Hatályos:

2018. 02. 01., 2018. 07. 01., 2018. 09. 01.

 

Jogszabály:

4/2018. (I. 18.) IM rendelet

az igazságügyi miniszter által adományozható elismerésekről szóló 4/2015. (III. 3.) IM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/6. (I. 18.)

Hatályos:

2018. 01. 19.

 

Jogszabály:

1/2018. (I. 18.) NFM rendelet

az egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/6. (I. 18.)

Hatályos:

2018. 01. 26., 2018. 05. 20.

 

Jogszabály:

1/2018. (I. 18.) BM utasítás

az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/3. (I. 18.)

Hatályos:

2018. 01. 26.

 

Jogszabály:

2/2018. (I. 18.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/3. (I. 18.)

Hatályos:

2018. 01. 19.

 

Jogszabály:

3/2018. (I. 18.) EMMI utasítás

a Vásáry Tamás Ösztöndíjról szóló 1/2014. (I. 13.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/3. (I. 18.)

Hatályos:

2018. 01. 19.

 

Jogszabály:

1/2018. (I. 18.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/3. (I. 18.)

Hatályos:

2018. 02. 04.

 

Jogszabály:

1/2018. (I. 18.) LÜ utasítás

az ügyészség közérdekvédelmi feladatairól szóló 3/2012. (I. 6.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/3. (I. 18.)

Hatályos:

2018. 01. 19.

 

Jogszabály:

1/2018. (I. 18.) MBFSZ utasítás

az integritási és korrupciós kockázatokat érintő ügyekkel kapcsolatos eljárások intézéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/3. (I. 18.)

Hatályos:

2018. 01. 19.

 

Jogszabály:

2/2018. (I. 18.) MBFSZ utasítás

a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Informatikai Szabályzatának kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/3. (I. 18.)

Hatályos:

2018. 01. 19.

 

Jogszabály:

3/2018. (I. 18.) MBFSZ utasítás

a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Informatikai Alkalmazásfejlesztési Szabályzatának kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/3. (I. 18.)

Hatályos:

2018. 01. 19.

 

Jogszabály:

4/2018. (I. 18.) MBFSZ utasítás

a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Informatikai Katasztrófaelhárítási Szabályzatának kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/3. (I. 18.)

Hatályos:

2018. 01. 19.

 

Jogszabály:

5/2018. (I. 18.) MBFSZ utasítás

a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Működés-folytonossági Szabályzatának kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/3. (I. 18.)

Hatályos:

2018. 01. 19.

 

Jogszabály:

1/2018. (I. 18.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya közötti légiközlekedési Megállapodás, valamint a Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya közötti légiközlekedési Megállapodás kihirdetéséről szóló 2016. évi CXXXI. törvény 2. és 3. § ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/3. (I. 18.)

 

 

Jogszabály:

2/2018. (I. 18.) KKM közlemény

Magyarország Kormánya és Belize Kormánya között a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/3. (I. 18.)

 

 

Jogszabály:

3/2018. (I. 18.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya között a Magyarország és Mongólia közötti kétoldalú nemzetközi szerződések hatályának rendezéséről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2017. évi CLXXVI. törvény 2., 3. és 6. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/3. (I. 18.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2018/3. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/3. (I. 18.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/3. (I. 18.)

 

 

Jogszabály:

NGM közlemény

a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet szerint folyamatban lévő szakképesítések Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékének kiegészítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/3. (I. 18.)

 

 

Jogszabály:

NGM versenyfelhívás

a szakiskolai képzésben részt vevő tanulók részére meghirdetett Szakma Kiváló Tanulója Versenyre a 2017/2018. tanévben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/3. (I. 18.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/3. (I. 18.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Földalapkezelő Szervezet közleménye

a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából önkormányzati vagyonkezelésbe adásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/3. (I. 18.)

 

 

2018. I. 15.

Jogszabály:

23/2018. (I. 15.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/5. (I. 15.)

 

 

Jogszabály:

24/2018. (I. 15.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/5. (I. 15.)

 

 

Jogszabály:

25/2018. (I. 15.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/5. (I. 15.)

 

 

Jogszabály:

26/2018. (I. 15.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/5. (I. 15.)

 

 

Jogszabály:

27/2018. (I. 15.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/5. (I. 15.)

 

 

Jogszabály:

28/2018. (I. 15.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/5. (I. 15.)

 

 

Jogszabály:

29/2018. (I. 15.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/5. (I. 15.)

 

 

Jogszabály:

30/2018. (I. 15.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/5. (I. 15.)

 

 

Jogszabály:

1003/2018. (I. 15.) Korm. határozat

a vörösberényi kolostoregyüttessel kapcsolatos feladatok támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2018/5. (I. 15.)

 

 

2018. I. 12.

Jogszabály:

1/2018. (I. 12.) EMMI rendelet

a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2018/4. (I. 12.)

Hatályos:

2018. 01. 13.

 

Jogszabály:

3/2018. (I. 12.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2018/4. (I. 12.)

 

 

Jogszabály:

4/2018. (I. 12.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2018/4. (I. 12.)

 

 

Jogszabály:

5/2018. (I. 12.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2018/4. (I. 12.)

 

 

Jogszabály:

6/2018. (I. 12.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2018/4. (I. 12.)

 

 

Jogszabály:

7/2018. (I. 12.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2018/4. (I. 12.)

 

 

Jogszabály:

8/2018. (I. 12.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2018/4. (I. 12.)

 

 

Jogszabály:

9/2018. (I. 12.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2018/4. (I. 12.)

 

 

Jogszabály:

10/2018. (I. 12.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2018/4. (I. 12.)

 

 

Jogszabály:

11/2018. (I. 12.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2018/4. (I. 12.)

 

 

Jogszabály:

12/2018. (I. 12.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2018/4. (I. 12.)

 

 

Jogszabály:

13/2018. (I. 12.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2018/4. (I. 12.)

 

 

Jogszabály:

14/2018. (I. 12.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/4. (I. 12.)

 

 

Jogszabály:

15/2018. (I. 12.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2018/4. (I. 12.)

 

 

Jogszabály:

16/2018. (I. 12.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2018/4. (I. 12.)

 

 

Jogszabály:

17/2018. (I. 12.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/4. (I. 12.)

 

 

Jogszabály:

18/2018. (I. 12.) KE határozat

rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/4. (I. 12.)

 

 

Jogszabály:

19/2018. (I. 12.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2018/4. (I. 12.)

 

 

Jogszabály:

20/2018. (I. 12.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2018/4. (I. 12.)

 

 

Jogszabály:

21/2018. (I. 12.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/4. (I. 12.)

 

 

Jogszabály:

22/2018. (I. 12.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2018/4. (I. 12.)

 

 

2018. I. 11.

Jogszabály:

3/2018. (I. 11.) IM rendelet

a 2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választás eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/3. (I. 11.)

Hatályos:

2018. 01. 12.

 

Jogszabály:

2/2018. (I. 11.) KE határozat

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választása időpontjának kitűzéséről

Megjelent:

MK 2018/3. (I. 11.)

 

 

2018. I. 10.

Jogszabály:

2/2018. (I. 10.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség egyes szabályzatainak az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/2. (I. 10.)

Hatályos:

2018. 01. 11.

 

Jogszabály:

1/2018. (I. 10.) EMMI utasítás

a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 53/2017. (XI. 16.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/2. (I. 10.)

Hatályos:

2018. 01. 15.

 

Jogszabály:

1/2018. (I. 10.) HM utasítás

a honvédelmi miniszter éves értékelő és feladatszabó vezetői értekezlete előkészítésének és végrehajtásának feladatairól szóló 84/2014. (XII. 23.) HM utasítás és a hazai képzésen történő részvételről és a tanulmányi támogatások megtérítési kötelezettségéről szóló 55/2015. (X. 21.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/2. (I. 10.)

Hatályos:

2018. 01. 11.

 

Jogszabály:

2/2018. (I. 10.) HM utasítás

a Magyar Honvédség vezetését biztosító ügyeleti és készenléti szolgálatok működéséről szóló 20/2007. (HK 4.) HM utasítás, valamint a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról szóló 62/2014. (IX. 26.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/2. (I. 10.)

Hatályos:

2018. 01. 11.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2018/2. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/2. (I. 10.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/2. (I. 10.)

 

 

Jogszabály:

4/2017. (XII. 20.) KKB határozat

a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság 2018. évi munkatervének elfogadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/2. (I. 10.)

Hatályos:

2018. 01. 11.

 

Jogszabály:

5/2017. (XII. 20.) KKB határozat

a téli felkészülés helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/2. (I. 10.)

 

 

Jogszabály:

6/2017. (XII. 20.) KKB határozat

az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló Európai Parlament és Tanács 1313/2013/EU Határozat 6. cikk a) és c) pontjai alapján, - az országos katasztrófakockázat-értékelés felülvizsgálatáról, valamint a katasztrófakockázat-kezelési képességek értékeléséről szóló előterjesztés elfogadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/2. (I. 10.)

 

 

Jogszabály:

NFM közlemény

a kőolajtermékek és a földgáz után fizetendő tagi hozzájárulások mértékéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/2. (I. 10.)

 

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/2. (I. 10.)

 

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/2. (I. 10.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/2. (I. 10.)

 

 

Jogszabály:

Budapesti Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

a Budapest V. kerület 2. számú székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/2. (I. 10.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szervezeti és Működési Szabályzata

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/2. (I. 10.)

Hatályos:

2018. 01. 15.

 

2018. I. 4.

Jogszabály:

1/2018. (I. 4.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2018/2. (I. 4.)

 

 

Jogszabály:

1001/2018. (I. 4.) Korm. határozat

a filmalkotások közvetett támogatásának céljából fenntartott letéti számlán gyűjthető összeg mértékéről szóló 439/2016. (XII. 16.) Korm. rendeletben a 2018. évre meghatározott keretösszeg módosításáról

Megjelent:

MK 2018/2. (I. 4.)

 

 

Jogszabály:

1002/2018. (I. 4.) Korm. határozat

az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1727/2017. (X. 10.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2018/2. (I. 4.)

 

 

Jogszabály:

2/2018. (I. 4.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2018/2. (I. 4.)

 

 

2018. I. 3.

Jogszabály:

1/2018. (I. 3.) IM rendelet

az országgyűlési képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2018/1. (I. 3.)

Hatályos:

2018. 01. 04.

 

Jogszabály:

2/2018. (I. 3.) IM rendelet

az országgyűlési képviselők választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről

Megjelent:

MK 2018/1. (I. 3.)

Hatályos:

2018. 01. 04.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köm.5023/2017/3. határozata

Érpatak Község Önkormányzat képviselő-testületének törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségének elmulasztásáról

Megjelent:

MK 2018/1. (I. 3.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5026/2017/3. határozata

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 17/2015. (V. 29.) önkormányzati rendeletének egyes rendelkezései törvénysértő voltának megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2018/1. (I. 3.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5027/2017/4. határozata

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének a városi infrastruktúrafejlesztési települési adóról szóló 1/2017. (III. 3.) önkormányzati rendelete törvénysértő voltának megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2018/1. (I. 3.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5032/2017/4. határozata

Tihany Község Önkormányzata Képviselő-testülete közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2013. (VII. 04.) önkormányzati rendeletének egyes rendelkezései törvénysértő voltának megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2018/1. (I. 3.)

 

 

Jogszabály:

1/2018. (I. 3.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2018/1. (I. 3.)

 

 

Jogszabály:

1/2018. (I. 3.) MvM utasítás

Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/1. (I. 3.)

Hatályos:

2018. 01. 04.

 

Jogszabály:

1/2018. (I. 3.) NFM utasítás

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium minősített adatok védelmére vonatkozó biztonsági szabályzat kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/1. (I. 3.)

Hatályos:

2018. 01. 04.

 

Jogszabály:

1/2018. (I. 3.) ORFK utasítás

a Sándor-palotába történő be- és kiléptetés rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/1. (I. 3.)

Hatályos:

2018. 01. 18.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2018/1. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2018/1. (I. 3.)

 

 

2017. XII. 29.

Jogszabály:

485/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az európai területi társulással kapcsolatos jóváhagyási és nyilvántartásba vételi eljárás részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

486/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a megkülönböztető és figyelmeztető jelzés felszerelésével, engedélyezésével, használatával és visszavonásával kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó kiegészítő és eltérő szabályokról

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

487/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a személy- és vagyonőr, a magánnyomozó, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységével, valamint a fegyveres biztonsági őrséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások eltérő és kiegészítő szabályairól

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

488/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a Czeglédy-ügy károsultjainak rendkívüli állami kárrendezéséről

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 15.

 

Jogszabály:

489/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a tűzvédelmi hatósági eljárások általános és különös szabályairól

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

490/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó eljárási szabályokról

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

491/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezések létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének engedélyezésére irányuló hatósági eljárás részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

492/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

493/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a szabad vízen való tartózkodás engedélyezésének eljárási szabályairól

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

494/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a nagycsaládosokat megillető földgáz árkedvezményről

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

495/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a folyékony tüzelő- és fűtőanyagok, a motorhajtóanyagok, valamint egyes kőolajtermékek forgalmazási követelményei tekintetében a megfelelőségértékelési tevékenységgel összefüggő kérdésekről

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

496/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az atomenergia alkalmazásával összefüggő hatósági engedélyek kiadásához szükséges rendőrségi szakhatósági hozzájárulás szempontjairól

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

497/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

498/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a költségvetési intézmények fosszilis energia felhasználásának csökkentése érdekében napelemes villamosenergia-termelő erőmű működtetéséről szóló 232/2015. (VIII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 12. 30.

 

Jogszabály:

499/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

500/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a honvédelmi foglalkoztatók vonatkozásában a munkaügyi hatósági jogkör gyakorlójának kijelöléséről, valamint a honvédelmi foglalkoztatók esetében a rendezett munkaügyi kapcsolatok igazolásáról

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

501/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a honvédelem térképészeti támogatásáért felelős szerv kijelöléséről, hatósági hatásköréről és eljárásának egyes szabályairól

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

502/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a katonai munkavédelmi hatóság kijelöléséről, valamint sajátos feladatairól és hatásköreinek ellátásáról

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

503/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott támogatásról

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

504/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01., 2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

505/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a helyes laboratóriumi gyakorlat ellenőrzéséről

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

506/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a hagyományos kínai gyógyászat területén oklevéllel rendelkező személy által végezhető egészségügyi tevékenység engedélyezésére vonatkozó szabályokról

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

507/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 12. 30., 2018. 01. 01., 2018. 03. 01.

 

Jogszabály:

508/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági feladatokról és hatósági eljárási szabályokról, valamint a nemesfém tárgyak készítésének és díszítésének szabályairól szóló kormányrendelet

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

509/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a nemzetközi forgalom számára ideiglenesen megnyitott repülőtéren közlekedő légi járművek határforgalmi ellenőrzésével, a nemzetközi forgalomban közlekedő vasúti és vízi járművek menet közbeni ellenőrzésével, valamint a munkavégzés céljából határátkelőhelyen kívül történő határátlépéssel kapcsolatos kiegészítő eljárási rendelkezésekről

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

510/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

511/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a közúti közlekedésre vonatkozó közigazgatási hatósági ügyekben alkalmazandó kiegészítő eljárási szabályokról

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

512/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a kerékbilincs alkalmazásával és a járművek elszállításával kapcsolatos eljárás során alkalmazandó kiegészítő és eltérő közigazgatási hatósági eljárási szabályokról

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

513/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

514/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési tevékenység bejelentésének részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

515/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

egyes hajózási hatósági eljárások részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

516/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 12. 30., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

517/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 28.

 

Jogszabály:

518/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes kormányrendeleteknek a vízkészletek hasznosításának egyszerűsítéséhez kapcsolódó, valamint más vízgazdálkodási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

519/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 12. 30.

 

Jogszabály:

520/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

521/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 12. 30.

 

Jogszabály:

522/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 12. 30., 2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

523/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet és az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 03.

 

Jogszabály:

524/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a filmalkotások közvetett támogatásának céljából fenntartott letéti számlán gyűjthető összeg mértékéről szóló 439/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

525/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 12. 30., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

526/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 12. 30.

 

Jogszabály:

527/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendeletnek a magyarországi nyaralóhajózás hátterének megteremtésével és a pilot programmal összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 12. 30.

 

Jogszabály:

528/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a fóti Károlyi István Gyermekközpont által nyújtott gyermekvédelmi szakellátások jövőbeni helyszíneinek kialakítására irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 06.

 

Jogszabály:

529/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési tevékenységet végző személyek és szervezetek kötelező baleseti kárfedezeti képessége biztosításának részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

530/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a hagyományőrzéssel és a néphagyomány gondozásával kapcsolatos állami szerv kijelöléséről, valamint a népi iparművészeti és a népművészeti alkotások minősítéséről

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2122/2017. (XII. 29.) Korm. határozat

a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételének jelentős egyszerűsítéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

2123/2017. (XII. 29.) Korm. határozat

a hazai orvostechnológiai ipar fejlesztéséről

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

2124/2017. (XII. 29.) Korm. határozat

a Czeglédy-ügy károsultjainak rendkívüli állami kárrendezéséről

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

2125/2017. (XII. 29.) Korm. határozat

a magyarországi napelemes beruházások fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 12. 30.

 

Jogszabály:

2126/2017. (XII. 29.) Korm. határozat

a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság üzletágának és állami tulajdonú részesedésének értékesítéséről

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

2127/2017. (XII. 29.) Korm. határozat

az egyes európai uniós beruházásokkal kapcsolatos európai ügynökségi zárójelentésről

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

2128/2017. (XII. 29.) Korm. határozat

a Kormányzati Rejtjelzett Gerinchálózat létrehozásáról

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

2129/2017. (XII. 29.) Korm. határozat

a helyközi autóbuszos személyszállítási közszolgáltatások ellátását biztosító regionális közlekedési központok és a Volánbusz Zrt. 2017. évi finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

2130/2017. (XII. 29.) Korm. határozat

a magyar-ukrán határtérség közlekedési infrastrukturális fejlesztéseiről

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

2131/2017. (XII. 29.) Korm. határozat

a 2020. évi Dubaji Világkiállításon történő magyar megjelenés előzetes tematikájáról és a részvételhez szükséges előkészítő feladatokhoz kapcsolódó működési és finanszírozási feltételek megteremtéséről

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

2132/2017. (XII. 29.) Korm. határozat

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 35. § (6) bekezdése szerinti sikertelen végrehajtási eljárások nyomán keletkezett állami földvásárlási kényszer teljesítéséhez 2017. évben szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

2133/2017. (XII. 29.) Korm. határozat

a Belváros-Lipótvárosi Sportközpont és Tanuszoda megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

2134/2017. (XII. 29.) Korm. határozat

a Lenti Termálfürdő és Szent György Energiapark előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

2135/2017. (XII. 29.) Korm. határozat

a Budapesti Nemzeti Tornasport-akadémia és egyéb kiegészítő sportági létesítmények megvalósításához szükséges intézkedésekről, valamint a beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

2136/2017. (XII. 29.) Korm. határozat

az Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány programjainak és célkitűzéseinek támogatása érdekében történő forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

2137/2017. (XII. 29.) Korm. határozat

a Nemzeti Hauszmann Terv keretében a Lovarda út és a Hunyadi udvar közötti rámpa, valamint a Várgarázs II. és istálló beruházásához szükséges további források biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

2138/2017. (XII. 29.) Korm. határozat

egy nyíregyházi multifunkcionális motorsport aréna megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

2139/2017. (XII. 29.) Korm. határozat

a nagykereki Bocskai Várkastély és környezete további hasznosítását megalapozó rekonstrukció támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

2140/2017. (XII. 29.) Korm. határozat

az Erdélyi Kulturális Közösségi Mintaprogram támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

2141/2017. (XII. 29.) Korm. határozat

a sepsikőröspataki Kálnoky-kastély fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

2142/2017. (XII. 29.) Korm. határozat

a Tatabánya Megyei Jogú Város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

2143/2017. (XII. 29.) Korm. határozat

egyes egyházi, önkormányzati, illetve egyéb fejlesztésekre irányuló kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

2144/2017. (XII. 29.) Korm. határozat

a Makovecz Imre életművének gondozásával összefüggésben szükséges további intézkedésekről, valamint a Makovecz Imre életművének gondozásáról szóló 2022/2015. (XII. 29.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggő egyes intézkedésekről szóló 1748/2017. (X. 25.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

2145/2017. (XII. 29.) Korm. határozat

a Normafa Park program folytatásával összefüggő teendőkről, valamint a Normafa Park történelmi sportterület megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1507/2016. (IX. 21.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

2146/2017. (XII. 29.) Korm. határozat

a kárpátaljai magyar színészek, médiamunkatársak, közművelődési és könyvtári dolgozók támogatásáról és az önkormányzati dolgozók szakmai fejlődésének elősegítéséről szóló 1641/2016. (XI. 17.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

2147/2017. (XII. 29.) Korm. határozat

az Aleppói Görög Katolikus Érsekség oktatási fejlesztésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/231. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

9/2017. (XII. 29.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/66. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 12. 30.

 

Jogszabály:

38/2017. (XII. 29.) BM utasítás

a Belügyminisztérium Egyedi Iratkezelési Szabályzatának kiadásáról szóló 27/2014. (XII. 23.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/66. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 12. 30.

 

Jogszabály:

74/2017. (XII. 29.) HM utasítás

az ingó vagyonelemekkel való gazdálkodásról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/66. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 06.

 

Jogszabály:

75/2017. (XII. 29.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium fejezet központi és intézményi gazdálkodásának rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/66. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01

 

Jogszabály:

76/2017. (XII. 29.) HM utasítás

a honvédelmi szervezetek beszerzéseinek eljárási rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/66. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

45/2017. (XII. 29.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/66. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 12. 30.

 

Jogszabály:

46/2017. (XII. 29.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/66. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

47/2017. (XII. 29.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/66. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 12. 30.

 

Jogszabály:

48/2017. (XII. 29.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/66. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 12. 30.

 

Jogszabály:

34/2017. (XII. 29.) NGM utasítás

a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/66. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

3/2017. (XII. 29.) ÁSZ utasítás

az Állami Számvevőszék Iratkezelési Szabályzatának kiadásáról szóló 1/2014. (VI. 6.) ÁSZ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/66. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

4/2017. (XII. 29.) ÁSZ utasítás

az Állami Számvevőszék Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/66. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

14/2017. (XII. 29.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által elrendelt ideiglenes külföldi és belföldi kiküldetések, valamint egyéb hivatalos utazások rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/66. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

20/2017. (XII. 29.) OBH utasítás

a bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/66. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01., 2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

21/2017. (XII. 29.) OBH utasítás

egyes OBH utasítások új eljárási kódexek miatti módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/66. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01., 2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

22/2017. (XII. 29.) OBH utasítás

a bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról szóló 17/2014. (XII. 23.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/66. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 12. 31., 2018. 01. 01., 2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

23/2017. (XII. 29.) OBH utasítás

a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013. (VI. 25.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/66. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

40/2017. (XII. 29.) ORFK utasítás

az Iratkezelési Szabályzatról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/66. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01. - kivétellel.

 

Jogszabály:

52/2017. (XII. 29.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a diplomáciai ingatlanok jogi helyzetének kölcsönös rendezéséről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2017. évi CXIII. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/66. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2017/66. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/66. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/66. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

NMHH közlemény

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 2/2010. (X. 12.) számú döntésével elfogadott, majd a 223/2011. (II. 9.) számú, a 240/2011. (II. 16.) számú, az 516/2012. (III. 14.) számú, a 86/2013. (I. 23.) számú, a 176/2014. (II. 18.) számú és az 1394/2017. (XII. 19.) számú döntéseivel módosított ügyrendjéről, egységes szerkezetben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/66. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye

a magáncélú másolásokra tekintettel megállapított üres hang- és képhordozó jogdíjakról Ü18

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/66. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Ügyvédi Kamara

Alapszabálya

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/66. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

5/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat

az ügyvédi tevékenységet gyakorlók névhasználatának részletes szabályairól1

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/66. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

6/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat

az irodahelyiség megfelelőségéről és az egy címre bejelentett irodahelyiséggel rendelkezőkre vonatkozó szabályokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/66. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

7/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat

az irodagondnokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/66. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

8/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat

az ügyvédi társulásról és az ügyvédi irodaközösségről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/66. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

9/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat

az ügyvédi felelősségbiztosítás évenként számított legalacsonyabb összegéről és követelményeiről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/66. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

10/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat

a Magyar Ügyvédi Kamara 3/1998 (VI. 27.) Fegyelmi Eljárási Szabályzata módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/66. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

11/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat

az okiratszerkesztésről és az elektronikus ügyintézésről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/66. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

12/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat

kamarai hatósági eljárásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/66. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

13/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat

a kamarai tagdíjról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/66. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

Magyar Bírósági Végrehajtói Kar hivatali szerve közleménye

elveszett biztonsági papírokról (törzskönyvekről)

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/66. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Megjelent:

MK 2017/232. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

13/2017. (XII. 29.) NMHH rendelet

az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének feladat- és hatáskörébe tartozó NMHH rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/232. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

41/2017. (XII. 29.) MvM rendelet

az Információs Hivatal katonai nyomozó hatóságáról és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról

Megjelent:

MK 2017/232. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 12. 30.

 

Jogszabály:

39/2017. (XII. 29.) BM rendelet

a büntetőeljárásban, a szabálysértési eljárásban, valamint a büntetés-végrehajtás során elrendelt elővezetés és előállítás során felmerült költség megtérítésének részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2017/232. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

40/2017. (XII. 29.) BM rendelet

a belügyi feladatokat érintő és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvény végrehajtásához kapcsolódó és más miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/232. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 12. 30., 2018. 01. 01., 2018. 03. 01., 2018. 05. 10.

 

Jogszabály:

41/2017. (XII. 29.) BM rendelet

a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról

Megjelent:

MK 2017/232. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

42/2017. (XII. 29.) BM rendelet

az egyes miniszteri rendeleteknek a vízkészletek hasznosításának egyszerűsítéséhez kapcsolódó, valamint más vízgazdálkodási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/232. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01., 2018. 01. 29.

 

Jogszabály:

43/2017. (XII. 29.) BM rendelet

a védelmi ellenőrzést végző személyek képzésének és vizsgáztatásának rendjéről szóló 69/2014. (XII. 18.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/232. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

44/2017. (XII. 29.) BM rendelet

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény hatálybalépésével összefüggésben egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról, valamint egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2017/232. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01., 2018. 01. 02.

 

Jogszabály:

37/2017. (XII. 29.) EMMI rendelet

a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/232. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

38/2017. (XII. 29.) EMMI rendelet

egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az országos gyógyintézetekkel és az országos társ-gyógyintézetekkel kapcsolatos módosításáról

Megjelent:

MK 2017/232. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

39/2017. (XII. 29.) EMMI rendelet

a kulturális szakemberek szakmai továbbképzési programjának nyilvántartásba vételével, valamint a népművészeti és népi iparművészeti alkotások minősítési eljárásával összefüggő igazgatási szolgáltatási díjról

Megjelent:

MK 2017/232. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01., 2018. 02 01.

 

Jogszabály:

70/2017. (XII. 29.) FM rendelet

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény hatálybalépésével összefüggésben egyes környezetvédelmi, hal- és vadgazdálkodási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/232. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

36/2017. (XII. 29.) IM rendelet

a nemzetközi jogsegélyre és a külföldi határozatok elismerésére és végrehajtására vonatkozó viszonosság megállapításáról

Megjelent:

MK 2017/232. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 12. 31., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

57/2017. (XII. 29.) NFM rendelet

a Szerencsejáték Felügyeletnél foglalkoztatottak személyi illetménye, a feltételekhez kötött személyi juttatás és az intézményi feladatok megállapításáról

Megjelent:

MK 2017/232. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2148/2017. (XII. 29.) Korm. határozat

a Kékes aktív kikapcsolódást szolgáló, turisztikai és sportcélú fejlesztési Programjának elkészítéséről és a sátoraljaújhelyi Zemplén Kalandpark négyévszakos fejlesztéséről

Megjelent:

MK 2017/232. (XII. 29.)

 

 

Jogszabály:

532/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól

Megjelent:

MK 2017/233. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

40/2017. (XII. 29.) EMMI rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendeletnek a 2017. évi felhasználási szabályok módosítására és a 2018. évi felhasználási szabályok megállapítására irányuló módosításáról

Megjelent:

MK 2017/233. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 12. 30., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

48/2017. (XII. 29.) NGM rendelet

az uniós vámjog végrehajtásáról szóló törvény hatálybalépésével, az adóigazgatási rendtartásról és az adózás rendjéről szóló törvény hatálybalépésével, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/233. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 12. 30., 2018. 01. 01., 2018. 02. 01., 2018. 04. 01., 2018. 06. 01.

 

Jogszabály:

49/2017. (XII. 29.) NGM rendelet

a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Megjelent:

MK 2017/233. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

50/2017. (XII. 29.) NGM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Megjelent:

MK 2017/233. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

51/2017. (XII. 29.) NGM rendelet

a nemzetgazdasági miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/233. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

52/2017. (XII. 29.) NGM rendelet

az egyes önkormányzati adózási, illetékezési és jövedelemadózási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/233. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

58/2017. (XII. 29.) NFM rendelet

az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/233. (XII. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01., 2018. 05. 01., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

59/2017. (XII. 29.) NFM rendelet

egyes árszabályozással összefüggő energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/233. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 12. 30., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

36/2017. (XII. 29.) AB határozat

a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 14/C. § a szerinti eljárással kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról

Megjelent:

MK 2017/233. (XII. 29.)

 

 

2017. XII. 28.

Jogszabály:

456/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/228. (XII. 28.)

Hatályos:

2017. 12. 29.

 

Jogszabály:

2068/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

egyes települési önkormányzatok feladatellátásának támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról

Megjelent:

MK 2017/228. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2069/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 9. Munkaerőpiaci és képzési feladatok alcím, 3. Szakképzési Centrumok által ellátott felnőtt oktatási tevékenység finanszírozása jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2017/228. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2070/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Fogászati ellátás jogcíme 2017. évi előirányzatának megemeléséről

Megjelent:

MK 2017/228. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2071/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

hazai és határon túli egyházi fejlesztések támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/228. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

73/2017. (XII. 28.) HM utasítás

egyes juttatási tárgyú honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/65. (XII. 28.)

Hatályos:

2017. 12. 29., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

31/2017. (XII. 28.) NFM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/65. (XII. 28.)

Hatályos:

2017. 12. 29.

 

Jogszabály:

32/2017. (XII. 28.) NFM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/65. (XII. 28.)

Hatályos:

2017. 12. 29.

 

Jogszabály:

29/2017. (XII. 28.) LÜ utasítás

egyes legfőbb ügyészi utasításoknak az elektronikus ügyintézéssel összefüggő módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/65. (XII. 28.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

19/2017. (XII. 28.) OBH utasítás

a hirdetményi kézbesítések nyilvántartásáról szóló 12/2012. (X. 1.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/65. (XII. 28.)

Hatályos:

2018. 01. 01., 2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

5/2017. (XII. 28.) SZTNH utasítás

az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/65. (XII. 28.)

Hatályos:

2017. 12. 29.

 

Jogszabály:

6/2017. (XII. 28.) SZTNH utasítás

a minősített adatok védelméről szóló biztonsági szabályzatról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/65. (XII. 28.)

Hatályos:

2017. 12. 29.

 

Jogszabály:

3/2017. (XII. 28.) SZTNH közlemény

a IX. Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Kiállításon és Találmányi Vásáron bemutatásra kerülő találmányok, védjegyek, formatervezési és használati minták kiállítási kedvezményéről, illetve kiállítási elsőbbségéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/65. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

Helyesbítés

a Hivatalos Értesítő 2017/65. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/65. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/229. (XII. 28.)

Hatályos:

2017. 12. 31., 2018. 01. 01., 2018. 07. 01., 2018. 09. 01.

 

Jogszabály:

458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokra vonatkozó kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/229. (XII. 28.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

459/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Közszolgálati Döntőbizottságról

Megjelent:

MK 2017/229. (XII. 28.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

460/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

határvízen történő közlekedés engedélyezéséről

Megjelent:

MK 2017/229. (XII. 28.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

461/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

a szabálysértési nyilvántartás kezelésével, valamint az abból történő adatigényléssel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó kiegészítő és eltérő szabályokról

Megjelent:

MK 2017/229. (XII. 28.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

462/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2018. évi kompenzációjáról

Megjelent:

MK 2017/229. (XII. 28.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

463/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről szóló 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/229. (XII. 28.)

Hatályos:

2018. 01. 05.

 

Jogszabály:

464/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/229. (XII. 28.)

Hatályos:

2017. 12. 29.

 

Jogszabály:

2072/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

az áldozatsegítés hatékonyabb megvalósításáról

Megjelent:

MK 2017/229. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2073/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

a váci Munkaerő-piaci Elhelyezkedést Segítő Speciális Fejlesztő Központ létrehozásával összefüggő állami tulajdonban álló ingatlan egyházi jogi személy részére történő juttatásáról

Megjelent:

MK 2017/229. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2074/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

az Erdélyben megvalósuló programok és támogatások finanszírozása érdekében szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/229. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2075/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

a hazai mezőgazdasági gépgyártás az Irinyi Terv keretében történő fejlesztési lehetőségeiről szóló 1163/2017. (III. 31.) Korm. határozat 8. és 9. pontjában meghatározott feladatok végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2017/229. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2076/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

Budapest IX. kerület, belterület 36971 helyrajzi számú műemlék ingatlan Magyarországi Református Egyház részére történő tulajdonába adásáról, valamint az átfogó felújításához kapcsolódó feladatok meghatározásáról

Megjelent:

MK 2017/229. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2077/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet és a XI. Miniszterelnökség fejezet, valamint a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/229. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2078/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2017. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/229. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2079/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a szekszárdi sportfejlesztések megvalósítása érdekében támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/229. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2080/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a nagykanizsai sportfejlesztések megvalósítása érdekében támogatás biztosításához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/229. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2081/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

a Nagykanizsa Megyei Jogú Város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/229. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2082/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

Csokvaomány Község Önkormányzata támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/229. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2083/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

a Debreceni Nemzetközi Repülőtér üzemeltetéséhez szükséges kiegészítő támogatás nyújtásáról

Megjelent:

MK 2017/229. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2084/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

a Zalaerdő Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársasággal összefüggésben a VP5-8.4.1-16 azonosító jelű ("Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása" című), gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelmek benyújtásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/229. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2085/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

a Zalaerdő Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársasággal összefüggésben a VP4-15.2.1.1-16 azonosító jelű ("Az erdészeti genetikai erőforrások megőrzése" című), gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelmek benyújtásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/229. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2086/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

a Zalaerdő Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársasággal összefüggésben a VP4-8.5.2-17 azonosító jelű ("Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkciójának fejlesztése" című), gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelmek benyújtásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/229. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2087/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

a Szombathelyi Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársasággal összefüggésben a VP4-15.2.1.2-17 azonosító jelű ("Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése" című), gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelmek benyújtásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/229. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2088/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zártkörűen Működő Részvénytársasággal összefüggésben a VP4-15.2.1.2-17 azonosító jelű ("Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése" című), gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelmek benyújtásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/229. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2089/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársasággal összefüggésben a VP5-8.3.1-17 azonosító jelű ("Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése" című), gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelmek benyújtásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/229. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2090/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

a Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársasággal összefüggésben a VP5-8.3.1-17 azonosító jelű ("Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése" című), gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelmek benyújtásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/229. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

az adóigazgatási eljárás részletszabályairól

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

466/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

az elektronikus ügyintézéssel összefüggő adatok biztonságát szolgáló Kormányzati Adattrezorról

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Kormányzati Adatközpont működéséről

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

468/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

a külföldi felhasználásra szánt közokiratok felülhitelesítésének szabályairól

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

470/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

a bizalmi felügyelet által vezetett nyilvántartások tartalmáról és a bizalmi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos bejelentésekről

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

471/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

az ideiglenes megelőző távoltartó határozat meghozatalának részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

473/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

474/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

475/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény, az adózás rendjéről szóló törvény és az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

476/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

egyes építési beruházások országkép- és településképvédelmi szempontú véleményezésének megvalósítása érdekében szükséges kormányrendelet-módosításokról

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

Hatályos:

2018. 01. 05.

 

Jogszabály:

477/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet és a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

478/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Magyar Labdarúgó Szövetség Budapesti Pályafejlesztési Programjának megvalósításával kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

Hatályos:

2017. 12. 29.

 

Jogszabály:

479/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Honvédelmi Sportközpontok fejlesztése keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

Hatályos:

2017. 12. 29., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

480/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

az egyes kormányrendeleteknek a nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

481/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek elektronikus közbeszerzés bevezetésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

482/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtásáról szóló 396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

Hatályos:

2018. 01. 05.

 

Jogszabály:

483/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

Hatályos:

2018. 01. 01., 2018. 01. 27.

 

Jogszabály:

484/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

a nagy sebességű mobil hírközlési hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

Hatályos:

2018. 01. 05.

 

Jogszabály:

2091/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

az Egyesült Nemzetek Szervezetének tagjai által elfogadott Fenntartható Fejlődési Keretrendszer (Agenda 2030) nemzeti végrehajtásából eredő feladatok ellátásáról

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2092/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

a Nemzeti Népegészségügyi Stratégiához kapcsolódó egészségügyi ágazati szakpolitikai program 2017. és 2018. évre vonatkozó intézkedéseinek részeként megvalósuló, a keringési betegségek megelőzését célzó komplex programról

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2093/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

a Kormányzati Adatközpont működésével kapcsolatos költségek viseléséről

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2094/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

az utazási vállalkozók által végzett tevékenységek állami ellenőrzési rendszerének felülvizsgálatáról

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2095/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

az Országos Mentőszolgálat által használt egyes mentőállomások felújítása, újjáépítése beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2096/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

az Állatorvostudományi Egyetem kampuszának komplex infrastrukturális fejlesztéséről szóló beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2097/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

a Miskolci Egyetemen létrehozandó Tudományos Adatelemző Módszertani Központ és Levéltári Nyílt Kutatási Adatforrástár létrehozása előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2098/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

a Szegedi Tudományegyetem Frankofón Egyetemi Központ támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2099/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

a Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósításához kapcsolódó további intézkedésekről szóló 1980/2013. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2100/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

a Magyar Labdarúgó Szövetség Budapesti Pályafejlesztési Programjával kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2101/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

a 2018-2021. évi FINA Rövidpályás Úszó Világkupa magyarországi futamának évenkénti megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2102/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

a KKV-szektor hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásának növelésére javasolt lépésekről

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2103/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program módosításáról

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2104/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

a Dealogic Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság átlátható szervezetté történő minősítéséről

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2105/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, továbbá a közreműködésükkel megvalósuló projektek finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2106/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program keretében megvalósítani tervezett, a Budapest, Rákos és Hatvan állomások közötti vasúti vonalszakaszt érintő projektek forrásszerkezetének módosításával összefüggésben egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

Hatályos:

2017. 12. 29.

 

Jogszabály:

2107/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

a GINOP-7.1.6-16-2017-00005 azonosító számú ("Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi helyszíneinek fejlesztése" című), hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2108/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

a KEHOP-2.1.4-15-2016-00003 azonosító számú ("Az Észak-Magyarországi Régió településein élő lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

Hatályos:

2017. 12. 29.

 

Jogszabály:

2109/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

a KEHOP-3.2.1-15-2016-00003 azonosító számú ("Vértesalja Hulladékgazdálkodási Projekt" című) projekt műszaki tartalmának csökkentéséről és finanszírozási szerkezetének módosításáról

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2110/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

a Hortobágyi Halgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársasággal összefüggésben gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra az "A Hortobágyi Halgazdaság Zrt. egyedi extenzív haltermelési technológiája által kialakított és fenntartott természetvédelmi értékek és környezetvédelmi szolgáltatások támogatása" című támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2111/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

Hatályos:

2017. 12. 29.

 

Jogszabály:

2112/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

az AUTÓ UNIVERZÁL Járműjavító Szolgáltató, Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társasággal összefüggésben a GINOP-6.1.5-17 azonosító számú ("Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára" című) gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2113/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

a Szent István Egyetemmel és a GAK Oktató, Kutató és Innovációs Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal összefüggésben a VP3-16.1.1-4.1.5-4.2.1-4.2.2-8.1.1-8.2.1-8.3.1-8.5.1-8.5.2-8.6.1-17 azonosító számú ("Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás támogatása" című), gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelmek benyújtásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2114/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

Hatályos:

2017. 12. 29.

 

Jogszabály:

2115/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

a Drávaszög közlekedési infrastrukturális fejlesztéseiről

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2116/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program kibővítéséről és finanszírozásának biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2117/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

az ukrajnai eredetű felső-tiszai kommunális hulladék kezelésére irányuló beruházás tervezéséhez szükséges költségvetési forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2118/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhely turisztikai fejlesztésének előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2119/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Szeretetkórház fejlesztéséről, valamint az ehhez szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.) MK 2017/230. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2120/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

a Kárpátok-Alpok Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére történő forrásbiztosításról

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

 

 

Jogszabály:

2121/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

a Tour de Hongrie nemzeti kerékpáros körverseny évenkénti megrendezése és hosszútávú fejlődésének biztosítása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1842/2016. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/230. (XII. 28.)

 

 

2017. XII. 27.

Jogszabály:

439/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

a Magyar Honvédség állományába tartozók baleseti járadékra való jogosultsága vizsgálatának és megállapításának egyes szabályairól

Megjelent:

MK 2017/224. (XII. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

440/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/224. (XII. 27.)

Hatályos:

2017. 12. 28.

 

Jogszabály:

441/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

Miskolc külterületén akkumulátor üzem létrehozására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/224. (XII. 27.)

Hatályos:

2017. 12. 28., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

442/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

az Újhartyán területén autóipari alkatrészgyártó üzem létesítésére irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/224. (XII. 27.)

Hatályos:

2017. 12. 28., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

502/2017. (XII. 27.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/224. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

503/2017. (XII. 27.) KE határozat

katonai bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/224. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

2028/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

az Elektronikus Közúti Szállítási és Menetlevél Okmány bevezetéshez szükséges infrastruktúra kialakításához kapcsolódó kiegészítő forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/224. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról

Megjelent:

MK 2017/224. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

55/2017. (XII. 27.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/64. (XII. 27.)

Hatályos:

2017. 12. 28.

 

Jogszabály:

32/2017. (XII. 27.) NGM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/64. (XII. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 18.

 

Jogszabály:

33/2017. (XII. 27.) NGM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/64. (XII. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

MNB közlemény

a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/64. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

443/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

az elektromobilitás hazai elterjesztésével kapcsolatos egyes állami feladatokról

Megjelent:

MK 2017/225. (XII. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 04.

 

Jogszabály:

444/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról

Megjelent:

MK 2017/225. (XII. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

445/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/225. (XII. 27.)

Hatályos:

2017. 12. 28., 2018. 01. 01., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

446/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/225. (XII. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

447/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

az erdőgazdálkodási és erdővédelmi bírság mértékéről és kiszámításának módjáról szóló 143/2009. (VII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/225. (XII. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 12.

 

Jogszabály:

36/2017. (XII. 27.) MNB rendelet

a Magyar Nemzeti Bank előtti egyes hatósági ügyekben az elektronikus kapcsolattartás szabályairól

Megjelent:

MK 2017/225. (XII. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

37/2017. (XII. 27.) MNB rendelet

az ügyfeleknek pénzügyi eszközökről, befektetési szolgáltatási tevékenységről vagy kiegészítő szolgáltatásról befektetési tanácsot vagy információt nyújtó természetes személyekre vonatkozó, szakmai képességekre és kompetenciákra vonatkozó követelményekről

Megjelent:

MK 2017/225. (XII. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 03.

 

Jogszabály:

38/2017. (XII. 27.) MNB rendelet

a Magyar Nemzeti Bank elnöke által adományozható díjakról szóló 27/2013. (XII. 10.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/225. (XII. 27.)

Hatályos:

2017. 12. 28.

 

Jogszabály:

39/2017. (XII. 27.) MNB rendelet

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény végrehajtásának az MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól szóló 19/2017. (VII. 19.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/225. (XII. 27.)

Hatályos:

2017. 12. 28.

 

Jogszabály:

35/2017. (XII. 27.) MvM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/225. (XII. 27.)

Hatályos:

2017. 12. 28.

 

Jogszabály:

36/2017. (XII. 27.) MvM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott intézkedések megvalósulásának időtartama alatt, elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról szóló 57/2015. (XII. 23.) MvM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/225. (XII. 27.)

Hatályos:

2017. 12. 28.

 

Jogszabály:

37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet

egyes agrár-vidékfejlesztési tárgyú rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2017/225. (XII. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

38/2017. (XII. 27.) MvM rendelet

egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, valamint egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/225. (XII. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

39/2017. (XII. 27.) MvM rendelet

a területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/225. (XII. 27.)

Hatályos:

2017. 12. 30.

 

Jogszabály:

37/2017. (XII. 27.) BM rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/225. (XII. 27.)

Hatályos:

2017. 12. 30., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

26/2017. (XII. 27.) IM rendelet

a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról

Megjelent:

MK 2017/225. (XII. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

27/2017. (XII. 27.) IM rendelet

a díjfeljegyzési jog engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról, valamint a fizetési meghagyásos eljárással összefüggő költségek előlegezéséről, megfizetéséről és behajtásáról

Megjelent:

MK 2017/225. (XII. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

28/2017. (XII. 27.) IM rendelet

a jogi segítségnyújtás keretében igénybe vehető támogatások iránti kérelem tartalmára és a támogatások igénybevételére vonatkozó részletes szabályokról

Megjelent:

MK 2017/225. (XII. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

29/2017. (XII. 27.) IM rendelet

az áldozatsegítő támogatások engedélyezése iránti kérelem tartalmára és kitöltésére, valamint a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos egyes nem hatósági eljárási kérdésekre vonatkozó szabályokról

Megjelent:

MK 2017/225. (XII. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

30/2017. (XII. 27.) IM rendelet

a polgári és közigazgatási bírósági eljárás során meg nem fizetett illeték és állam által előlegezett költség megfizetéséről

Megjelent:

MK 2017/225. (XII. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

31/2017. (XII. 27.) IM rendelet

a perköltség felszámítására szolgáló költségjegyzékről

Megjelent:

MK 2017/225. (XII. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

32/2017. (XII. 27.) IM rendelet

a pártfogó ügyvéd, az ügygondnok és a kirendelt védő részére megállapítható díjról

Megjelent:

MK 2017/225. (XII. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

33/2017. (XII. 27.) IM rendelet

a közjegyzői díjszabásról szóló 14/1991. (XI. 26.) IM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/225. (XII. 27.)

Hatályos:

2018. 02. 01.

 

Jogszabály:

34/2017. (XII. 27.) IM rendelet

az ügyész, a perindításra feljogosított személy és az ügygondnok polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő részvétele miatt, valamint a bírósági szervezet érdekkörében elhárítható ok következtében felmerült perköltség kifizetéséről

Megjelent:

MK 2017/225. (XII. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

35/2017. (XII. 27.) IM rendelet

az igazságügyi szakértői tárgyú, valamint egyéb igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/225. (XII. 27.)

Hatályos:

2017. 12. 28., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

47/2017. (XII. 27.) NGM rendelet

a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/225. (XII. 27.)

Hatályos:

2017. 12. 28., 2018. 01. 01., 2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

54/2017. (XII. 27.) NFM rendelet

egyes vasúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról, valamint a közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről szóló 56/1999. (XII. 28.) BM rendelet hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2017/225. (XII. 27.)

Hatályos:

2017. 12. 30., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet

az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes közlekedési, fogyasztóvédelmi, állami vagyonpolitikai, postai és energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes miniszteri rendeletek technikai deregulációjáról

Megjelent:

MK 2017/225. (XII. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2030/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

a családok gyarapodása érdekében a termékenységet javító egészségügyi, oktatási és lelki szolgáltatást nyújtó állami vagy egyházi fenntartású intézmények ellátásának fejlesztésére szolgáló támogatásról

Megjelent:

MK 2017/225. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

2031/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

az állami felsőoktatási intézmények és az akadémiai kutatóhálózat K+F tevékenységeinek megvalósításához kapcsolódóan, a közbeszerzési gyakorlat módosításával összefüggő feladatokról és egyéb intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/225. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

2032/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

a "Célzottan közlekedésbiztonságot javító fejlesztések - a közlekedésbiztonság terén kifejtett rendőrségi tevékenység komplex fejlesztése" megnevezésű projekt eredményeként létrejött Közúti Intelligens Kamerahálózat (VÉDA rendszer) fix és változtatható helyű komplex közlekedési ellenőrzési pontok (KKEP) karbantartásához és üzemeltetéséhez szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/225. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

2033/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

az útdíj-rendszerek fejlesztéséhez és 2017. évi működéséhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/225. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

2034/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

az állami tulajdonban álló, nemzetgazdasági szempontból kiemelt fontosságú gazdálkodó szervezetek megközelíthetőségét elősegítő beruházásokhoz szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/225. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

2035/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

az Országos Mentőszolgálat által használt mentőautók cseréjét szolgáló 2018. évi gépjárműbeszerzésről, valamint a kapcsolódó mentéstechnikai eszközök beszerzéséről

Megjelent:

MK 2017/225. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

2036/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/225. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

2037/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében új lakásotthon létrehozásáról

Megjelent:

MK 2017/225. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

2038/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

a váci Munkaerő-piaci Elhelyezkedést Segítő Speciális Fejlesztő Központ létrehozásával összefüggő egyes további intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/225. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

2039/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

a magyar kortárs képzőművészet nemzetközi művészeti vásárokon való megjelenésének a kulturális diplomáciai tevékenység keretében történő támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/225. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

2040/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

Monor település "okos város" funkcionalitással összefüggő fejlesztéseinek támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/225. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

2041/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

a Reformáció Emlékbizottság létrehozásáról szóló 1780/2013. (X. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/225. (XII. 27.)

Hatályos:

2017. 12. 28.

 

Jogszabály:

2042/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

az elektromobilitás hazai elterjesztésével kapcsolatos egyes állami feladatok megvalósításáról

Megjelent:

MK 2017/225. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

448/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek egyedi rendelésének és felhasználásának engedélyezéséről

Megjelent:

MK 2017/226. (XII. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

449/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

a gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos importtevékenység végzésének engedélyezéséről

Megjelent:

MK 2017/226. (XII. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

450/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozatalának és gyártásának engedélyezéséről

Megjelent:

MK 2017/226. (XII. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

451/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának, valamint a támogatás megváltoztatásának szabályairól

Megjelent:

MK 2017/226. (XII. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

452/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

a gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásának, a befogadás és a támogatás mértéke megállapításának, valamint a támogatás megváltoztatásának részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2017/226. (XII. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

453/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

az egészségügyért felelős miniszter által szabályozott, mérgező termékek felhasználását igénylő szakmai tevékenységek szakmai gyakorlaton alapuló elismerésére vonatkozó szabályokról

Megjelent:

MK 2017/226. (XII. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

454/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

egyes turisztikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/226. (XII. 27.)

Hatályos:

2017. 12. 28.

 

Jogszabály:

40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet

az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról

Megjelent:

MK 2017/226. (XII. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

38/2017. (XII. 27.) BM rendelet

egyes miniszteri rendeletek jogharmonizációs és egyéb célú módosításáról

Megjelent:

MK 2017/226. (XII. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01., 2018. 01. 27.

 

Jogszabály:

36/2017. (XII. 27.) EMMI rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet és az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/226. (XII. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

67/2017. (XII. 27.) FM rendelet

egyes miniszteri rendeletek földminősítési tárgyú módosításáról

Megjelent:

MK 2017/226. (XII. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

68/2017. (XII. 27.) FM rendelet

a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról szóló 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/226. (XII. 27.)

Hatályos:

2017. 12. 30.

 

Jogszabály:

69/2017. (XII. 27.) FM rendelet

az egyes agrárszabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/226. (XII. 27.)

Hatályos:

2017. 12. 30.

 

Jogszabály:

56/2017. (XII. 27.) NFM rendelet

a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/226. (XII. 27.)

Hatályos:

2017. 12. 28., 2018. 01. 01., 2018. 06. 01.

 

Jogszabály:

2043/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

a központi költségvetés költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak, valamint költségvetési egyenlegének és az államadósságnak a 2018-2020. évekre tervezett összegéről

Megjelent:

MK 2017/226. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

2044/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

az egyes állami erdészeti társaságok tulajdonában álló, illetve tulajdonába kerülő turistaszállások felújításához, fejlesztéséhez, valamint megvásárlásához szükséges forrás előirányzat-átcsoportosításáról

Megjelent:

MK 2017/226. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

2045/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

Magyarország Pekingi Nagykövetségének elhelyezését biztosító ingatlan megvásárlásához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/226. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

2046/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében megvalósuló ipari park fejlesztések támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról

Megjelent:

MK 2017/226. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

2047/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

az NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság közreműködésével megvalósuló beruházás finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2017/226. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

2048/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/226. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

2049/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/226. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

2050/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/226. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

2051/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

a Pest Megyei Topház Egyesített Szociális Intézmény kiváltásával és a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményrendszer ellenőrzésének megerősítésével kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

MK 2017/226. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

2052/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében megvalósuló, a Magyar Honvédség páncéltörő képesség fejlesztése érdekében, a vállról indítható, többcélú páncéltörő fegyverrendszer beszerzésével kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

MK 2017/226. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

2053/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére kőbányászati tevékenység elindítása céljából nyújtandó forrásjuttatásról

Megjelent:

MK 2017/226. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

2054/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

a tárgyéven túli kötelezettségvállalás jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2017/226. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

2055/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

az önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása érdekében szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/226. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

2056/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

egyes nemzetközi tenisztornák 2018-2020. évi magyarországi rendezésének támogatásával kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/226. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

455/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

a világörökség védelmével összefüggésben a magyar államot megillető elővásárlási jog gyakorlásának szabályairól

Megjelent:

MK 2017/227. (XII. 27.)

Hatályos:

2017. 12. 28.

 

Jogszabály:

2057/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

az egyes csepeli és soroksári fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/227. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

2058/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2017. novemberi és decemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/227. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

2059/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2017. novemberi és decemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/227. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

2060/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

az egyes kulturális célú támogatások forrásszükségletének biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/227. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

2061/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

egyes határon túli szervezetek részére nyújtott támogatásokról

Megjelent:

MK 2017/227. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

2062/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

az egyes egyházi célú támogatások forrásszükségletének biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/227. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

2063/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

az egyes civil és egyéb szervezetek támogatása forrásszükségletének biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/227. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

2064/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

az egyes sportcélú támogatások forrásszükségletének biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/227. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

2065/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

egyes sportinfrastruktúra-fejlesztési, turisztikai és egyéb kiemelt beruházások forrásszükségletének biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/227. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

2066/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

egyes oktatási, szociális, családügyi és egészségügyi fejlesztések támogatása forrásszükségletének biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/227. (XII. 27.)

 

 

Jogszabály:

2067/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

fejezeti stabilitási tartalék előirányzat felhasználásáról, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

Megjelent:

MK 2017/227. (XII. 27.)

 

 

2017. XII. 22.

Jogszabály:

54/2017. (XII. 22.) MvM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal és a központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 4/2016. (III. 10.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/63. (XII. 22.)

Hatályos:

2017. 12. 22. 14 órától.

 

Jogszabály:

37/2017. (XII. 22.) BM utasítás

az Országos Vízügyi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2017. (VII. 31.) BM utasítás hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/63. (XII. 22.)

Hatályos:

2017. 12. 23.

 

Jogszabály:

57/2017. (XII. 22.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/63. (XII. 22.)

Hatályos:

2017. 12. 23.

 

Jogszabály:

58/2017. (XII. 22.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/63. (XII. 22.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

15/2017. (XII. 22.) FM utasítás

a földművelésügyi miniszter feladatkörébe tartozó egyes fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználására vonatkozó szabályok módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/63. (XII. 22.)

Hatályos:

2017. 12. 23., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

72/2017. (XII. 22.) HM utasítás

a teljesítményértékeléssel és az előmenetellel kapcsolatos egyes feladatokról szóló 7/2014. (I. 31.) HM utasítás, valamint a munkakör-gazdálkodással kapcsolatos feladatokról szóló 9/2014. (II. 12.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/63. (XII. 22.)

Hatályos:

2017. 12. 23., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

31/2017. (XII. 22.) NGM utasítás

a Nemzetgazdasági Minisztérium költségvetési fejezet 2018. évre vonatkozó fejezeti kezelésű előirányzatai és központi kezelésű előirányzatai szakmai kezelőinek a kijelöléséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/63. (XII. 22.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

27/2017. (XII. 22.) LÜ utasítás

a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központtal való együttműködésről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/63. (XII. 22.)

Hatályos:

2017. 12. 23.

 

Jogszabály:

28/2017. (XII. 22.) LÜ utasítás

az elektronikus dokumentumoknak az ügyészségi feladatok ellátása során történő kezeléséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/63. (XII. 22.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

38/2017. (XII. 22.) ORFK utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma őrzésvédelmének, beléptetési és parkolási rendjének szabályozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/63. (XII. 22.)

Hatályos:

2017. 12. 30.

 

Jogszabály:

39/2017. (XII. 22.) ORFK utasítás

az ALFONZ Személyleírási Rendszer bevezetésével és alkalmazásával kapcsolatos feladatokról szóló 26/2017. (VIII. 25.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/63. (XII. 22.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

4/2017. (XII. 22.) SZTNH utasítás

a gépkocsihasználatról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/63. (XII. 22.)

Hatályos:

2017. 12. 23.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2017/63. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/63. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

Országgyűlés elnökének pályázati felhívása

az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára főigazgató- helyettesi tisztségének betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/63. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/63. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2018. január 1-je és január 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/63. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

436/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/221. (XII. 22.)

Hatályos:

2017. 12. 22. 15 órától., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

51/2017. (XII. 22.) NFM rendelet

egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 65/2016. (XII. 28.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/221. (XII. 22.)

Hatályos:

2017. 12. 23., 2017. 12. 28.

 

Jogszabály:

2002/2017. (XII. 22.) Korm. határozat

az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye egyes fejlesztéseinek a 2020. évi budapesti Eucharisztikus Világkongresszussal összefüggő támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/221. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

63/2017. (XII. 22.) FM rendelet

a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/222. (XII. 22.)

Hatályos:

2018. 01. 22.

 

Jogszabály:

64/2017. (XII. 22.) FM rendelet

a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/222. (XII. 22.)

Hatályos:

2017. 12. 27.

 

Jogszabály:

65/2017. (XII. 22.) FM rendelet

a 2017. októberi viharkár által a fóliás növénykultúrák termesztésére szolgáló építményekben keletkezett károk kompenzálására igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról

Megjelent:

MK 2017/222. (XII. 22.)

Hatályos:

2017. 12. 23.

 

Jogszabály:

66/2017. (XII. 22.) FM rendelet

az egyes nemzeti forrásból finanszírozott agrártámogatásokat és közvetlen támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/222. (XII. 22.)

Hatályos:

2017. 12. 23.

 

Jogszabály:

21/2017. (XII. 22.) IM rendelet

a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról

Megjelent:

MK 2017/222. (XII. 22.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

22/2017. (XII. 22.) IM rendelet

egyes büntető- és büntetés-végrehajtási jogi tárgyú, valamint ezzel összefüggő igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/222. (XII. 22.)

Hatályos:

2018. 01. 01., 2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

23/2017. (XII. 22.) IM rendelet

a közigazgatási hatósági eljárásban közreműködő tolmácsok és jelnyelvi tolmácsok díjazásának szabályairól

Megjelent:

MK 2017/222. (XII. 22.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

24/2017. (XII. 22.) IM rendelet

a polgári és közigazgatási bírósági eljárás anyagát rögzítő felvétel alkalmazásának részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2017/222. (XII. 22.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

25/2017. (XII. 22.) IM rendelet

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/222. (XII. 22.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

45/2017. (XII. 22.) NGM rendelet

az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről

Megjelent:

MK 2017/222. (XII. 22.)

Hatályos:

2018. 01. 01., 2018. 01. 22., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

46/2017. (XII. 22.) NGM rendelet

a nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági tevékenységekről szóló 35/2011. (IX. 14.) NGM rendelet hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2017/222. (XII. 22.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

52/2017. (XII. 22.) NFM rendelet

egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeleteknek az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő és egyéb célú módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2017/222. (XII. 22.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

53/2017. (XII. 22.) NFM rendelet

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet, valamint a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/222. (XII. 22.)

Hatályos:

2018. 03. 31.

 

Jogszabály:

2003/2017. (XII. 22.) Korm. határozat

a 2017. évre szóló Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervről

Megjelent:

MK 2017/222. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

128/2017. (XII. 22.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2017/222. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

437/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet

az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/223. (XII. 22.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

438/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet

a Kiskörei Vízerőmű környezetének turisztikai és sportcélú fejlesztését szolgáló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/223. (XII. 22.)

Hatályos:

2017. 12. 23., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2004/2017. (XII. 22.) Korm. határozat

egyes térségi kerékpáros útvonalak megvalósításához és előkészítéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/223. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

2005/2017. (XII. 22.) Korm. határozat

a Rákóczi Szövetség "A Magyar Állandó Értekezlet XVI. ülésén támogatott Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezés megvalósításának elősegítése céljából nyújtott támogatásból megvalósuló beszerzések" tárgyú beszerzései közbeszerzési eljárás lefolytatása alól történő felmentéséről

Megjelent:

MK 2017/223. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

2006/2017. (XII. 22.) Korm. határozat

a Miniszterelnökség fejezet címrendjének módosításáról

Megjelent:

MK 2017/223. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

2007/2017. (XII. 22.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség és a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/223. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

2008/2017. (XII. 22.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség és a XIV. Belügyminisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/223. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

2009/2017. (XII. 22.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség költségvetési fejezet, a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezet és a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium költségvetési fejezet közötti előirányzat- átcsoportosításokról

Megjelent:

MK 2017/223. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

2010/2017. (XII. 22.) Korm. határozat

a Kiskörei Vízerőmű környezetének turisztikai és sportcélú fejlesztéséről, valamint a beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/223. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

2011/2017. (XII. 22.) Korm. határozat

a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum elhelyezése érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/223. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

2012/2017. (XII. 22.) Korm. határozat

Lakitelek térségében az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók nevelésének-oktatásának támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/223. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

2013/2017. (XII. 22.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében az "ELI" Science Park Szeged területén kialakítandó Inkubátorház fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/223. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

2014/2017. (XII. 22.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a szegedi sportfejlesztések megvalósítása érdekében támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/223. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

2015/2017. (XII. 22.) Korm. határozat

a Magyar Házak kárpátaljai kialakításáról, valamint a Magyar Házak kárpátaljai kialakításáról szóló 1642/2016. (XI. 17.) Korm. határozat visszavonásáról

Megjelent:

MK 2017/223. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

2016/2017. (XII. 22.) Korm. határozat

a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli beruházások előkészítése és megtervezése érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/223. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

2017/2017. (XII. 22.) Korm. határozat

a Szegedi Tudományegyetemen Infektológiai Klinika és Oktatóközpont kialakításához szükséges beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/223. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

2018/2017. (XII. 22.) Korm. határozat

a Hosszú Katinka Sportakadémia megvalósításához szükséges intézkedésekről, valamint a beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/223. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

2019/2017. (XII. 22.) Korm. határozat

az egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1329/2016. (VII. 1.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/223. (XII. 22.)

Hatályos:

2017. 12. 23.

 

Jogszabály:

2020/2017. (XII. 22.) Korm. határozat

a hazai pályakerékpáros edzőcsarnokok megvalósítását célzó beruházások előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/223. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

2021/2017. (XII. 22.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/223. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

2022/2017. (XII. 22.) Korm. határozat

a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról

Megjelent:

MK 2017/223. (XII. 22.)

Hatályos:

2017. 12. 23.

 

Jogszabály:

2023/2017. (XII. 22.) Korm. határozat

a Magyar Rádió Hangarchívumának elhelyezésével összefüggő beruházások előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/223. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

2024/2017. (XII. 22.) Korm. határozat

a Budapesti Gazdasági Egyetem Központi Könyvtár és Hallgatói Központ megvalósítására irányuló beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/223. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

2025/2017. (XII. 22.) Korm. határozat

a Steindl Imre Program harmadik ütemével kapcsolatos egyes döntések meghozataláról

Megjelent:

MK 2017/223. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

2026/2017. (XII. 22.) Korm. határozat

a 2017. évi megtakarítások terhére az egyes kiemelt hazai rendezésű nemzetközi sportesemények forrásbiztosításához szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/223. (XII. 22.)

 

 

Jogszabály:

2027/2017. (XII. 22.) Korm. határozat

a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/223. (XII. 22.)

 

 

2017. XII. 21.

Jogszabály:

432/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet

a Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/219. (XII. 21.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

17/2017. (XII. 21.) MEKH rendelet

a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatálybaléptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/219. (XII. 21.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

486/2017. (XII. 21.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/219. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

487/2017. (XII. 21.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2017/219. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

488/2017. (XII. 21.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/219. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

489/2017. (XII. 21.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/219. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

490/2017. (XII. 21.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/219. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

491/2017. (XII. 21.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/219. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

492/2017. (XII. 21.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/219. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

493/2017. (XII. 21.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/219. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

494/2017. (XII. 21.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/219. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

495/2017. (XII. 21.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/219. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

496/2017. (XII. 21.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/219. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

497/2017. (XII. 21.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/219. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

498/2017. (XII. 21.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/219. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

499/2017. (XII. 21.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/219. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

500/2017. (XII. 21.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/219. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

501/2017. (XII. 21.) KE határozat

a 476/2014. (XII. 22.) KE határozattal módosított 6/2012. (I. 6.) KE határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/219. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

2017. évi CCVIII. törvény

az energetikai tárgyú törvények, valamint azokkal összefüggő egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2017/220. (XII. 21.)

Hatályos:

2017. 12. 22., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet

az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól

Megjelent:

MK 2017/220. (XII. 21.)

Hatályos:

2017. 12. 29., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

434/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet

a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet, valamint az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetről szóló 28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/220. (XII. 21.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

435/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet

az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/220. (XII. 21.)

Hatályos:

2017. 12. 29., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

18/2017. (XII. 21.) MEKH rendelet

a hálózathasználati szerződés felek általi megszegésének egyes eseteire vonatkozó jogkövetkezmények mértékéről és alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2017/220. (XII. 21.)

Hatályos:

2018. 02. 19.

 

Jogszabály:

34/2017. (XII. 21.) BM rendelet

a menekültügy szervezeti rendszeréről szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/220. (XII. 21.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

35/2017. (XII. 21.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 2/2013. (I. 30.) BM rendelet és más kapcsolódó BM rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/220. (XII. 21.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

36/2017. (XII. 21.) BM rendelet

az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény végrehajtásához kapcsolódó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/220. (XII. 21.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

61/2017. (XII. 21.) FM rendelet

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2017/220. (XII. 21.)

Hatályos:

2017. 12. 29., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

62/2017. (XII. 21.) FM rendelet

a földművelésügyi miniszter feladatkörébe tartozó egyes fejezeti kezelésű előirányzatok módosításáról

Megjelent:

MK 2017/220. (XII. 21.)

Hatályos:

2017. 12. 22., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

19/2017. (XII. 21.) IM rendelet

a polgári eljárásban a tárgyalás, a meghallgatás elektronikus hírközlő hálózat útján történő megtartásáról

Megjelent:

MK 2017/220. (XII. 21.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

20/2017. (XII. 21.) IM rendelet

az új polgári perrendtartásról és az ügyvédi tevékenységről szóló törvénnyel összefüggő, valamint egyéb igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/220. (XII. 21.)

Hatályos:

2018. 01. 01., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

18/2017. (XII. 21.) KKM rendelet

a külügyi szakmai vizsgáról

Megjelent:

MK 2017/220. (XII. 21.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

44/2017. (XII. 21.) NGM rendelet

a fiatalok életkezdési támogatásával összefüggő igazolásokról és adatszolgáltatásokról szóló 43/2013. (X. 1.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/220. (XII. 21.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

49/2017. (XII. 21.) NFM rendelet

a Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának kijelöléséről

Megjelent:

MK 2017/220. (XII. 21.)

Hatályos:

2018. 12. 22.

 

Jogszabály:

50/2017. (XII. 21.) NFM rendelet

a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról szóló 37/2007. (III. 26.) GKM rendelet, valamint az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/220. (XII. 21.)

Hatályos:

2017. 12. 24., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2000/2017. (XII. 21.) Korm. határozat

a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

Megjelent:

MK 2017/220. (XII. 21.)

 

 

Jogszabály:

2001/2017. (XII. 21.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, Országvédelmi Alapból, a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2017/220. (XII. 21.)

 

 

2017. XII. 20.

Jogszabály:

2017. évi CXCVIII. törvény

az állam által biztosított egyes kedvezmények és juttatások kedvezményezettjeinek megfelelő tájékoztatása érdekében szükséges törvénymódosításokról, valamint a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2017/218. (XII. 20.)

Hatályos:

2017. 12. 23., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CXCIX. törvény

az állami vagyonnal és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2017/218. (XII. 20.)

Hatályos:

2017. 12. 28.

 

Jogszabály:

2017. évi CC. törvény

az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2017/218. (XII. 20.)

Hatályos:

2017. 12. 21.

 

Jogszabály:

2017. évi CCI. törvény

a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2017/218. (XII. 20.)

Hatályos:

2017. 12. 21.

 

Jogszabály:

2017. évi CCII. törvény

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2017/218. (XII. 20.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CCIII. törvény

a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, valamint a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2017/218. (XII. 20.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CCIV. törvény

a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény és a közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi CXLIV. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2017/218. (XII. 20.)

Hatályos:

2017. 12. 21., 2018. 12. 31.

 

Jogszabály:

2017. évi CCV. törvény

egyes agrárszabályozási tárgyú törvényeknek az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvénnyel összefüggő és más célú módosításáról

Megjelent:

MK 2017/218. (XII. 20.)

Hatályos:

2017. 12. 31., 2018. 01. 01., 2018. 01. 02., 2018. 02. 01., 2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CCVI. törvény

a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2017/218. (XII. 20.)

Hatályos:

2018. 01. 04.

 

Jogszabály:

2017. évi CCVII. törvény

a Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló 2013. évi CCXLI. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2017/218. (XII. 20.)

Hatályos:

2017. 12. 21.

 

Jogszabály:

429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet

az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2017/218. (XII. 20.)

Hatályos:

2018. 01. 01., 2018. 02. 01.

 

Jogszabály:

430/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/218. (XII. 20.)

Hatályos:

2017. 12. 21.

 

Jogszabály:

431/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet

a vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési rendszerekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárások lefolytatásának részletes szabályairól és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/218. (XII. 20.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

32/2017. (XII. 20.) BM rendelet

a Terrorelhárítási Központ műveleti kötéltechnikai tevékenysége ellátásának szabályairól

Megjelent:

MK 2017/218. (XII. 20.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

33/2017. (XII. 20.) BM rendelet

a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/218. (XII. 20.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

60/2017. (XII. 20.) FM rendelet

egyes földügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/218. (XII. 20.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

43/2017. (XII. 20.) NGM rendelet

az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet és a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/218. (XII. 20.)

Hatályos:

2017. 12. 21., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

46/2017. (XII. 20.) NFM rendelet

a magyar légtér igénybevételéért fizetendő díjról szóló 84/2011. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/218. (XII. 20.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

47/2017. (XII. 20.) NFM rendelet

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal miniszter részére történő víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó adatszolgáltatásának rendjéről szóló 17/2015. (IV. 9.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/218. (XII. 20.)

Hatályos:

2017. 12. 31., 2018. 04. 01.

 

Jogszabály:

48/2017. (XII. 20.) NFM rendelet

a menetíró készülékről szóló 75/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/218. (XII. 20.)

Hatályos:

2017. 12. 21.

 

Jogszabály:

1003/2017. (XII. 20.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság teljes ülésének AB Tü. határozata az Alkotmánybíróság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1003/2012. (III. 9.) AB Tü. határozatának módosításáról

Megjelent:

MK 2017/218. (XII. 20.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

35/2017. (XII. 20.) AB határozat

a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 39/K. § (1) bekezdése szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2017/218. (XII. 20.)

 

 

Jogszabály:

1998/2017. (XII. 20.) Korm. határozat

a mezőgazdasági idénymunka és a közfoglalkoztatás összehangolásának továbbfejlesztéséről

Megjelent:

MK 2017/218. (XII. 20.)

 

 

Jogszabály:

1999/2017. (XII. 20.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás jogcíme 2017. évi előirányzatának megemeléséről

Megjelent:

MK 2017/218. (XII. 20.)

 

 

Jogszabály:

53/2017. (XII. 20.) MvM utasítás

a Miniszterelnökséget vezető államtitkár Széchenyi Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a Széchenyi Programirodák szervezetének, működésének, valamint tevékenységének alapvető szabályairól szóló 3/2013. (II. 28.) Miniszterelnökségi utasítása módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/62. (XII. 20.)

Hatályos:

2017. 12. 21.

 

Jogszabály:

33/2017. (XII. 20.) BM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/62. (XII. 20.)

Hatályos:

2017. 12. 21.

 

Jogszabály:

34/2017. (XII. 20.) BM utasítás

a belügyminiszter irányítása alá tartozó polgári nemzetbiztonsági szolgálatok közalkalmazotti állományával kapcsolatos elektronikus személyügyi igazgatás szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/62. (XII. 20.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

35/2017. (XII. 20.) BM utasítás

a belügyminiszter irányítása alatt álló polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományának továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/62. (XII. 20.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

36/2017. (XII. 20.) BM utasítás

az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat hivatásos állományát érintő egyes személyügyi igazgatási kérdésekről szóló 12/2015. (VI. 19.) BM utasítás és a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ hivatásos állományát érintő egyes személyügyi igazgatási kérdésekről szóló 13/2016. (VII. 15.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/62. (XII. 20.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

14/2017. (XII. 20.) FM utasítás

a XII. Földművelésügyi Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos gazdálkodásról szóló 7/2017. (VII. 6.) FM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/62. (XII. 20.)

Hatályos:

2017. 12. 21.

 

Jogszabály:

15/2017. (XII. 20.) IM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/62. (XII. 20.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

4/2017. (XII. 20.) BVOP utasítás

a fogvatartottak 2018. évi munkadíjáról, ösztöndíjáról, a munkaterápiás foglalkoztatás pénzbeli térítési díjáról és a tartási költséghez való hozzájárulásról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/62. (XII. 20.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

10/2017. (XII. 20.) GVH utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 31/2015. (XII. 22.) GVH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/62. (XII. 20.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

11/2017. (XII. 20.) GVH utasítás

a vállalkozások összefonódásának a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 24. § a szerinti bejelentéséhez alkalmazandó űrlapról és az ahhoz kapcsolódó kitöltési útmutatóról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/62. (XII. 20.)

Hatályos:

2017. 12. 15., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

12/2017. (XII. 20.) GVH utasítás

a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/H. § (1) bekezdése szerinti bejelentéshez alkalmazandó űrlapokról és az azokhoz kapcsolódó kitöltési útmutatóról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/62. (XII. 20.)

Hatályos:

2017. 12. 21., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

24/2017. (XII. 20.) LÜ utasítás

az ügyészség közérdekvédelmi feladatairól szóló 3/2012. (I. 6.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/62. (XII. 20.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

25/2017. (XII. 20.) LÜ utasítás

a Legfőbb Ügyészség Könyvtáráról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/62. (XII. 20.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

26/2017. (XII. 20.) LÜ utasítás

az ügyészségi alkalmazottak egyes költségtérítéseiről és juttatásairól szóló 17/2016. (XII. 23.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/62. (XII. 20.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

1/2017. (XII. 20.) MBFSZ utasítás

a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok közzétételi szabályzatáról és az ilyen adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/62. (XII. 20.)

Hatályos:

2017. 12. 21.

 

Jogszabály:

2/2017. (XII. 20.) MBFSZ utasítás

a Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár kezelésében lévő adatokba történő betekintésnek és az adatok kiadásának módjáról, valamint az adatközléssel kapcsolatos felszámítható költségtérítés mértékéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/62. (XII. 20.)

Hatályos:

2017. 12. 21.

 

Jogszabály:

3/2017. (XII. 20.) MBFSZ utasítás

a bányajáradékkal kapcsolatos bányafelügyeleti feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/62. (XII. 20.)

Hatályos:

2017. 12. 21.

 

Jogszabály:

4/2017. (XII. 20.) MBFSZ utasítás

a hatósági ellenőrzést végző kormánytisztviselők hatósági jelzéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/62. (XII. 20.)

Hatályos:

2017. 12. 21.

 

Jogszabály:

5/2017. (XII. 20.) MBFSZ utasítás

a földtani szakértői engedélyek kiadmányozásáról, nyilvántartásáról és a földtani szakértői engedéllyel rendelkező szakemberek tevékenysége gyakorlásához szükséges szakmai minősítési pontok megszerzéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/62. (XII. 20.)

Hatályos:

2017. 12. 21.

 

Jogszabály:

6/2017. (XII. 20.) MBFSZ utasítás

gázipari engedélyesek műszaki-biztonsági szempontú minősítésével kapcsolatos követelményekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/62. (XII. 20.)

Hatályos:

2017. 12. 21.

 

Jogszabály:

7/2017. (XII. 20.) MBFSZ utasítás

a Munkavédelmi Információs Szolgálat működési szabályzatról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/62. (XII. 20.)

Hatályos:

2017. 12. 21.

 

Jogszabály:

1/2017. (XII. 20.) NEAK utasítás

a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Közszolgálati Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/62. (XII. 20.)

Hatályos:

2017. 12. 21.

 

Jogszabály:

18/2017. (XII. 20.) OBH utasítás

a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal sajtótájékoztatási tevékenységéről, valamint a bíróságok központi honlapjának sajtószolgálatáról szóló szabályzatról szóló 8/2012. (IV. 25.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/62. (XII. 20.)

Hatályos:

2018. 01. 01., 2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

37/2017. (XII. 20.) ORFK utasítás

a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok elektronikus közzétételének szabályairól szóló 14/2014. (V. 23.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/62. (XII. 20.)

Hatályos:

2018. 12. 28.

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/62. (XII. 20.)

 

 

Jogszabály:

EMMI felhívás

az 55 723 01 OKJ azonosítószámú Ápoló szakképesítés-ráépülés Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre a 2017/2018. tanévre

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/62. (XII. 20.)

 

 

Jogszabály:

KSH tájékoztató

az adatszolgáltatási kötelezettség internetes elérhetőségéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/62. (XII. 20.)

 

 

Jogszabály:

KSH tájékoztató

az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) 2010, 2011, 2012 és 2013 számú INTRASTAT adatszolgáltatás 2018-ban érvényes küszöbértékeiről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/62. (XII. 20.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/62. (XII. 20.)

 

 

2017. XII. 19.

Jogszabály:

2017. évi CXCVII. törvény

a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2017/216. (XII. 19.)

Hatályos:

2018. 01. 01., 2018. 06. 30., 2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

417/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet

a közvetítői névjegyzék vezetéséről

Megjelent:

MK 2017/216. (XII. 19.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

418/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet

az igazságügyi szakértői névjegyzékbe vételhez szükséges szakmai gyakorlati idő szakirányú jellegének igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárás részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2017/216. (XII. 19.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

419/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet

a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítására irányuló eljárás részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2017/216. (XII. 19.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

420/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet

a bűncselekmények áldozatainak nyújtott támogatások engedélyezése iránti eljárás, valamint a pénzbeli támogatás folyósításának és visszatérítésének részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2017/216. (XII. 19.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

421/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet

a jogi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatások engedélyezése, folyósítása és visszatérítése iránti eljárások részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2017/216. (XII. 19.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

422/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet

az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos hatósági eljárás egyes kérdéseiről

Megjelent:

MK 2017/216. (XII. 19.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

423/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet

a gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének eljárási szabályairól

Megjelent:

MK 2017/216. (XII. 19.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet

az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2017/216. (XII. 19.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

425/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet

a Kaposvári Egyetem humán-egészségügyi szolgáltatási feladatainak átadásáról

Megjelent:

MK 2017/216. (XII. 19.)

Hatályos:

2017. 12. 20.

 

Jogszabály:

426/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/216. (XII. 19.)

Hatályos:

2017. 12. 20., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

34/2017. (XII. 19.) MvM rendelet

az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/216. (XII. 19.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

35/2017. (XII. 19.) EMMI rendelet

egyes kulturális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról, valamint egyes kulturális és sport tárgyú miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2017/216. (XII. 19.)

Hatályos:

2017. 12. 20., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

17/2017. (XII. 19.) KKM rendelet

a külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól szóló 3/2017. (II. 28.) KKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/216. (XII. 19.)

Hatályos:

2017. 12. 31., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

1962/2017. (XII. 19.) Korm. határozat

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2018. évi programstratégiájának jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2017/216. (XII. 19.)

 

 

Jogszabály:

1963/2017. (XII. 19.) Korm. határozat

a Szent Korona és a magyar királyi koronázási jelvények hagyományának őrzéséről

Megjelent:

MK 2017/216. (XII. 19.)

 

 

Jogszabály:

1964/2017. (XII. 19.) Korm. határozat

a 2018. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről

Megjelent:

MK 2017/216. (XII. 19.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

1965/2017. (XII. 19.) Korm. határozat

Magyarország Állandó NATO Képviseletén polgári veszélyhelyzeti tervezési szakdiplomata álláshely létesítéséről

Megjelent:

MK 2017/216. (XII. 19.)

 

 

Jogszabály:

1966/2017. (XII. 19.) Korm. határozat

a NATO Felsőszintű Polgári Veszélyhelyzeti Tervezési Bizottsággal történő kapcsolattartás, illetve a polgári veszélyhelyzeti tervezési feladatok koordinálásának rendjéről szóló 2270/2005. (XII. 6.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/216. (XII. 19.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

1967/2017. (XII. 19.) Korm. határozat

a 2018. év Semmelweis Ignác-emlékév keretében megvalósuló programokról

Megjelent:

MK 2017/216. (XII. 19.)

 

 

Jogszabály:

1968/2017. (XII. 19.) Korm. határozat

az egyes településeket 2017 júniusában ért, jégeső okozta lakossági károk enyhítéséről

Megjelent:

MK 2017/216. (XII. 19.)

 

 

Jogszabály:

1969/2017. (XII. 19.) Korm. határozat

az Egységes Segélyhívó Rendszer (ESR-112) fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/216. (XII. 19.)

 

 

Jogszabály:

1970/2017. (XII. 19.) Korm. határozat

a fővárosi és Pest megyei járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az Egészséges Budapest Program, valamint a Pest Megyei Területfejlesztési Program keretében történő további megvalósításáról

Megjelent:

MK 2017/216. (XII. 19.)

 

 

Jogszabály:

1971/2017. (XII. 19.) Korm. határozat

az egészségügyi ellátórendszer működési feltételeinek javítása érdekében szükséges kiemelt vidéki beruházások előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/216. (XII. 19.)

 

 

Jogszabály:

1972/2017. (XII. 19.) Korm. határozat

a Nemzetközi Mezőgazdasági Fejlesztési Alap (IFAD) tizedik és tizenegyedik feltöltési időszakához való tagállami hozzájárulás teljesítéséről

Megjelent:

MK 2017/216. (XII. 19.)

 

 

Jogszabály:

1973/2017. (XII. 19.) Korm. határozat

a fiatalok közúti járművezetői engedélyének megszerzéséhez nyújtott támogatásról

Megjelent:

MK 2017/216. (XII. 19.)

 

 

Jogszabály:

1974/2017. (XII. 19.) Korm. határozat

a Bükki Csillagda megvalósításáról

Megjelent:

MK 2017/216. (XII. 19.)

 

 

Jogszabály:

1975/2017. (XII. 19.) Korm. határozat

Magyarország Teheránban található nagykövetségének új épületben történő elhelyezésével kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/216. (XII. 19.)

 

 

Jogszabály:

1976/2017. (XII. 19.) Korm. határozat

egyes ingatlanok állami tulajdonba vétele és vagyonkezelésbe adása érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/216. (XII. 19.)

 

 

Jogszabály:

1977/2017. (XII. 19.) Korm. határozat

a Miniszterelnökség fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/216. (XII. 19.)

 

 

Jogszabály:

1978/2017. (XII. 19.) Korm. határozat

a helyi közbiztonság javítása érdekében átcsoportosítás a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belül

Megjelent:

MK 2017/216. (XII. 19.)

 

 

Jogszabály:

1979/2017. (XII. 19.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/216. (XII. 19.)

 

 

Jogszabály:

1980/2017. (XII. 19.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/216. (XII. 19.)

 

 

Jogszabály:

1981/2017. (XII. 19.) Korm. határozat

a Nemzeti Hauszmann Terv keretében megvalósuló egyes beruházásokhoz szükséges további források biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/216. (XII. 19.)

 

 

Jogszabály:

1982/2017. (XII. 19.) Korm. határozat

Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások összehangolásával és azok 2022-ig történő megvalósításával összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2017/216. (XII. 19.)

Hatályos:

2017. 12. 20.

 

Jogszabály:

1983/2017. (XII. 19.) Korm. határozat

a 2017. évi útfelújítási program végrehajtásához szükséges intézkedésekről szóló 1272/2016. (VI. 7.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/216. (XII. 19.)

 

 

Jogszabály:

1984/2017. (XII. 19.) Korm. határozat

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletének elutasításáról

Megjelent:

MK 2017/216. (XII. 19.)

 

 

Jogszabály:

1985/2017. (XII. 19.) Korm. határozat

egyes állami tulajdonú ingóságok a Mahambet Utemiszov Iskoláspalota, "Robotek" Ifjúsági Robotechnikai Iskola részére történő térítésmentes átadásáról

Megjelent:

MK 2017/216. (XII. 19.)

 

 

Jogszabály:

1986/2017. (XII. 19.) Korm. határozat

a "Városkörnyéki közösségi közlekedés-fejlesztés (Szombathely-Kőszeg GYSEV fejlesztéshez kapcsolódó)" című projekt megvalósulásához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/216. (XII. 19.)

 

 

Jogszabály:

1987/2017. (XII. 19.) Korm. határozat

az MNÁMK Mercedes-Benz Német Általános Iskola és Gimnáziumnak helyt adó, Kvarc utcai feladatellátási helyének felújításához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/216. (XII. 19.)

 

 

Jogszabály:

1988/2017. (XII. 19.) Korm. határozat

a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) 2016. évi monitoring jelentéséről, a Digitális Jólét Program 2.0-ról, azaz a Digitális Jólét Program kibővítéséről, annak 2017-2018. évi Munkaterve elfogadásáról, a digitális infrastruktúra, kompetenciák, gazdaság és közigazgatás további fejlesztéseiről szóló 1456/2017. (VII. 19.) Korm. határozat megvalósításához kötődő feladatok teljes körű ellátásához szükséges költségvetési források biztosításáról, valamint a feladatokhoz kapcsolódó egyes határidők módosításáról

Megjelent:

MK 2017/216. (XII. 19.)

 

 

Jogszabály:

1989/2017. (XII. 19.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, az Országvédelmi Alapból és a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli átcsoportosításról, a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2017/216. (XII. 19.)

 

 

Jogszabály:

1990/2017. (XII. 19.) Korm. határozat

a szabadkai zsinagóga felújításához szükséges többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/216. (XII. 19.)

 

 

Jogszabály:

1991/2017. (XII. 19.) Korm. határozat

az Orosz Orthodox Egyház Magyar Egyházmegyéje "A Budapest, Petőfi tér 2. szám alatt található Nagyboldogasszony Templom rekonstrukciója" tárgyú beszerzése közbeszerzési eljárás lefolytatása alól történő felmentéséről

Megjelent:

MK 2017/216. (XII. 19.)

 

 

Jogszabály:

1992/2017. (XII. 19.) Korm. határozat

az IKOP-4.1.0-15-2016-00005 azonosító számú projekt kivitelezéséhez szükséges forrás biztosításáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/216. (XII. 19.)

Hatályos:

2017. 12. 20.

 

Jogszabály:

1993/2017. (XII. 19.) Korm. határozat

a helyi érdekű települési fejlesztések érdekében szükséges források biztosításáról, valamint a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/216. (XII. 19.)

 

 

Jogszabály:

1994/2017. (XII. 19.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Luxemburgi Nagyhercegség Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/216. (XII. 19.)

 

 

Jogszabály:

427/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet

az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/217. (XII. 19.)

Hatályos:

2017. 12. 20., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

428/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet

a Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány feladatainak meghatározásáról

Megjelent:

MK 2017/217. (XII. 19.)

Hatályos:

2017. 12. 20.

 

Jogszabály:

1995/2017. (XII. 19.) Korm. határozat

a Gül Baba türbéje és környezete kiemelkedő értékeinek megőrzésével és hasznosításával kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/217. (XII. 19.)

 

 

Jogszabály:

1996/2017. (XII. 19.) Korm. határozat

a 2014-2020 közötti időszakban uniós forrásból megvalósítani tervezett nagyprojektekkel kapcsolatos feladatokról, valamint e nagyprojektekkel és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz forrásából támogatott projektekkel összefüggő kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2017/217. (XII. 19.)

 

 

Jogszabály:

1997/2017. (XII. 19.) Korm. határozat

a Bercel község külterületén fekvő földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/217. (XII. 19.)

 

 

2017. XII. 18.

Jogszabály:

2017. évi CLXXXV. törvény

a váltójogi szabályokról

Megjelent:

MK 2017/214. (XII. 18.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CLXXXVI. törvény

a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2017/214. (XII. 18.)

Hatályos:

2017. 12. 31., 2018. 01. 01., 2018. 07. 01., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CLXXXVII. törvény

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2017/214. (XII. 18.)

Hatályos:

2018. 01. 01., 2020. 03. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CLXXXVIII. törvény

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2017/214. (XII. 18.)

Hatályos:

2018. 12. 19., 2018. 01. 01., 2018. 01. 18., 2018. 07. 01., 2019. 02. 09.

 

Jogszabály:

2017. évi CLXXXIX. törvény

egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2017/214. (XII. 18.)

Hatályos:

2017. 12. 31., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CXC. törvény

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény és az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi LXXVII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2017/214. (XII. 18.)

Hatályos:

2017. 12. 19., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CXCI. törvény

a pénzügyi közvetítőrendszer hatósági felügyeletét érintő egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2017/214. (XII. 18.)

Hatályos:

2017. 12. 19., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CXCII. törvény

egyes oktatási, szakképzési és felnőttképzési törvények és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2017/214. (XII. 18.)

Hatályos:

2017. 12. 21., 2018. 01. 01., 2018. 07. 01., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CXCIII. törvény

a fiatalok életkezdési támogatásának kiterjesztésével kapcsolatos törvénymódosításokról

Megjelent:

MK 2017/214. (XII. 18.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CXCIV. törvény

egyes törvények szervezett utazási tárgyú jogharmonizációjával kapcsolatos módosításáról

Megjelent:

MK 2017/214. (XII. 18.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CXCV. törvény

a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény és a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2017/214. (XII. 18.)

Hatályos:

2017. 12. 19.

 

Jogszabály:

2017. évi CXCVI. törvény

a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2017/214. (XII. 18.)

Hatályos:

2018. 01. 01., 2018. 03. 01., 2018. 07. 05.

 

Jogszabály:

414/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet

a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos eljárás, bejelentés, adatszolgáltatás, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2017/214. (XII. 18.)

Hatályos:

2017. 12. 26., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

58/2017. (XII. 18.) FM rendelet

a fatermék szállításával, nyilvántartásával, valamint a szállítójegy és a műveleti lap előállításával és forgalmazásával kapcsolatos részletes szabályokról

Megjelent:

MK 2017/214. (XII. 18.)

Hatályos:

2017. 12. 26.

 

Jogszabály:

59/2017. (XII. 18.) FM rendelet

a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/214. (XII. 18.)

Hatályos:

2017. 12. 26., 2018. 08. 01.

 

Jogszabály:

17/2017. (XII. 18.) HM rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet és a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/214. (XII. 18.)

Hatályos:

2017. 12. 19.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köm. 5020/2017/3. határozata

Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségének elmulasztásáról

Megjelent:

MK 2017/214. (XII. 18.)

 

 

Jogszabály:

415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet és az Országos Dokumentumellátási Rendszerről szóló 73/2003. (V. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/215. (XII. 18.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

416/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet

a kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről

Megjelent:

MK 2017/215. (XII. 18.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

1961/2017. (XII. 18.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 1. prioritása keretében finanszírozni tervezett projektek további forrásigényének teljesítéséhez szükséges források biztosításáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/215. (XII. 18.)

Hatályos:

2017. 12. 19.

 

2017. XII. 15.

Jogszabály:

400/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet

az UNESCO által 2005. október 19-én elfogadott, a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény I. melléklete módosításának kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/212. (XII. 15.)

Hatályos:

2017. 12. 16., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

401/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet

a rehabilitációs orvosszakértői névjegyzékről és a foglalkozási rehabilitációs szakértői névjegyzékről

Megjelent:

MK 2017/212. (XII. 15.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

402/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/212. (XII. 15.)

Hatályos:

2017. 12. 16., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

403/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/212. (XII. 15.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

404/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendeletnek az egyes ellátások központi folyósításával kapcsolatos módosításáról

Megjelent:

MK 2017/212. (XII. 15.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

405/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet

a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletnek az egyes családtámogatási tárgyú, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2017. évi CLXXVIII. törvénnyel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2017/212. (XII. 15.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

406/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/212. (XII. 15.)

Hatályos:

2018. 01. 01., 2021. 01. 01.

 

Jogszabály:

407/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet

a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/212. (XII. 15.)

Hatályos:

2017. 12. 23., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

408/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet

a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/212. (XII. 15.)

Hatályos:

2017. 12. 16., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

409/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet

a Budapest XIV. kerületében megvalósuló ingatlan- és infrastrukturális fejlesztésekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a Kaposvár Megyei Jogú Város területén megvalósuló napelemes erőmű létrehozására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 322/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/212. (XII. 15.)

Hatályos:

2017. 12. 16., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

4/2017. (XII. 15.) MK rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 3/2016. (IV. 29.) MK rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/212. (XII. 15.)

Hatályos:

2017. 12. 16.

 

Jogszabály:

17/2017. (XII. 15.) IM rendelet

a bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartásának részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2017/212. (XII. 15.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

1955/2017. (XII. 15.) Korm. határozat

a World Robot Olympiad döntőjének 2019. évben Magyarországon történő megrendezéséhez nyújtott állami garanciavállalásról

Megjelent:

MK 2017/212. (XII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1956/2017. (XII. 15.) Korm. határozat

az állami tulajdonú sportcélú ingatlannal kapcsolatos kormányzati intézkedésekről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2017/212. (XII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1957/2017. (XII. 15.) Korm. határozat

az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer 2018. január 1-jét követő üzemeltetésének, üzemeltetés támogatásának és fejlesztésének beszerzéséhez szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/212. (XII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1958/2017. (XII. 15.) Korm. határozat

Magyarország rövid- és középtávú közúti- és kötöttpályás infrastrukturális beruházásainak megvalósításához kapcsolódó egyes Korm. határozatok módosításáról

Megjelent:

MK 2017/212. (XII. 15.)

Hatályos:

2017. 12. 16.

 

Jogszabály:

410/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet

a bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtókról

Megjelent:

MK 2017/213. (XII. 15.)

Hatályos:

2018. 05. 10.

 

Jogszabály:

411/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet

az egyes migrációs tárgyú és velük összefüggésben egyes további kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/213. (XII. 15.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

412/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet

egyes vadgazdálkodási eljárásokra vonatkozó szabályokról

Megjelent:

MK 2017/213. (XII. 15.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

413/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet

egyes halgazdálkodási eljárásokra vonatkozó szabályokról

Megjelent:

MK 2017/213. (XII. 15.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

18/2017. (XII. 15.) IM rendelet

a hatósági letétről, valamint a közigazgatási hatósági eljárás során zár alá vett vagy lefoglalt dolgok tárolásáról és értékesítéséről

Megjelent:

MK 2017/213. (XII. 15.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

1959/2017. (XII. 15.) Korm. határozat

az állami érdekű szoftverfejlesztéseket támogató egységes Állami Alkalmazásfejlesztési Környezetről

Megjelent:

MK 2017/213. (XII. 15.)

 

 

Jogszabály:

1960/2017. (XII. 15.) Korm. határozat

a "Közvetítői szerződés GINOP-8.1.3/B-17 Intelligens szakosodási kockázati tőkeprogram és a VEKOP-2.1.2-17 Intelligens szakosodási kockázati tőkeprogram keretében megvalósítandó, a tőkealapok kezelését végző pénzügyi közvetítők kiválasztására, pénzügyi közvetítői szolgáltatások nyújtására" tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi felhívása és az ahhoz kapcsolódó közbeszerzési ajánlattételi dokumentáció jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2017/213. (XII. 15.)

 

 

2017. XII. 14.

Jogszabály:

399/2017. (XII. 14.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek az egészségügyben megvalósuló béremelésekkel kapcsolatos módosításáról

Megjelent:

MK 2017/211. (XII. 14.)

Hatályos:

2017. 12. 15.

 

Jogszabály:

35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet

a pénzforgalom lebonyolításáról

Megjelent:

MK 2017/211. (XII. 14.)

Hatályos:

2018. 01. 13., 2018. 07. 01., 2019. 07. 01.

 

Jogszabály:

57/2017. (XII. 14.) FM rendelet

a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/211. (XII. 14.)

Hatályos:

2017. 12. 17.

 

Jogszabály:

485/2017. (XII. 14.) KE határozat

a Költségvetési Tanács elnökének kinevezéséről

Megjelent:

MK 2017/211. (XII. 14.)

 

 

2017. XII. 13.

Jogszabály:

388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet

az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól

Megjelent:

MK 2017/210. (XII. 13.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

389/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet

a nemzetközi közigazgatási szakértői tevékenységről

Megjelent:

MK 2017/210. (XII. 13.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

390/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet

az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről

Megjelent:

MK 2017/210. (XII. 13.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

391/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet

a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól

Megjelent:

MK 2017/210. (XII. 13.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

392/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet

a barlangok nyilvántartásáról

Megjelent:

MK 2017/210. (XII. 13.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

393/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet

a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény és az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/210. (XII. 13.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

394/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet

a belügyi feladatokat érintő és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi CXXXIV. törvénnyel összefüggő Korm. rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/210. (XII. 13.)

Hatályos:

2018. 01. 01., 2018. 05. 10.

 

Jogszabály:

395/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet

a fejlesztési adókedvezményről szóló 165/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/210. (XII. 13.)

Hatályos:

2017. 12. 14., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

396/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet

egyes közigazgatási és rendészeti vizsgákkal kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/210. (XII. 13.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

397/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/210. (XII. 13.)

Hatályos:

2017. 12. 14.

 

Jogszabály:

398/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet

a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény végrehajtásáról szóló 184/2017. (VII. 5.) Korm. rendeletnek az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvénnyel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2017/210. (XII. 13.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

15/2017. (XII. 13.) MEKH rendelet

a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak mértékéről szóló 15/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/210. (XII. 13.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

16/2017. (XII. 13.) MEKH rendelet

a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről szóló 1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/210. (XII. 13.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

29/2017. (XII. 13.) OGY határozat

az Európai Parlament Soros-terv végrehajtásáról szóló határozatával szemben

Megjelent:

MK 2017/210. (XII. 13.)

Hatályos:

2017. 12. 14.

 

Jogszabály:

30/2017. (XII. 13.) OGY határozat

a Magyar Sport Napjáról, a Magyar Parasport Napjáról és a Magyar Diáksport Napjáról

Megjelent:

MK 2017/210. (XII. 13.)

Hatályos:

2017. 12. 14.

 

Jogszabály:

31/2017. (XII. 13.) OGY határozat

a hazatérés falvairól

Megjelent:

MK 2017/210. (XII. 13.)

Hatályos:

2017. 12. 14.

 

Jogszabály:

32/2017. (XII. 13.) OGY határozat

a Kúria elnökének a Kúria 2016. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében címmel benyújtott beszámolójának elfogadásáról

Megjelent:

MK 2017/210. (XII. 13.)

 

 

Jogszabály:

33/2017. (XII. 13.) OGY határozat

az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2016. évi beszámolója elfogadásáról

Megjelent:

MK 2017/210. (XII. 13.)

 

 

Jogszabály:

34/2017. (XII. 13.) OGY határozat

az ügyészség 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Megjelent:

MK 2017/210. (XII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1951/2017. (XII. 13.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség és a XXXI. Központi Statisztikai Hivatal költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/210. (XII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1952/2017. (XII. 13.) Korm. határozat

a közfoglalkoztatás 2018. évi céljairól és a közfoglalkoztatás szempontjából kiemelt települések meghatározásáról

Megjelent:

MK 2017/210. (XII. 13.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

1953/2017. (XII. 13.) Korm. határozat

a Dagály Strandfürdő felújítását szolgáló kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/210. (XII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1954/2017. (XII. 13.) Korm. határozat

az európai uniós programok likviditási hiányának további kezeléséről

Megjelent:

MK 2017/210. (XII. 13.)

 

 

Jogszabály:

125/2017. (XII. 13.) ME határozat

az Egyezmény Magyarország Kormánya és Kuvait Állam Kormánya között a kultúra és a művészetek területén létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/210. (XII. 13.)

 

 

Jogszabály:

126/2017. (XII. 13.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Srí Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/210. (XII. 13.)

 

 

Jogszabály:

127/2017. (XII. 13.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Srí Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló kötött segélyhitel megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/210. (XII. 13.)

 

 

Jogszabály:

50/2017. (XII. 13.) MvM utasítás

megyei fejlesztési biztosok kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/61. (XII. 13.)

Hatályos:

2017. 12. 14.

 

Jogszabály:

51/2017. (XII. 13.) MvM utasítás

a Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciójával és fejlesztésével összefüggő ügyekért felelős miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/61. (XII. 13.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

52/2017. (XII. 13.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/61. (XII. 13.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

32/2017. (XII. 13.) BM utasítás

a Belügyminisztérium ellenőrzési nyomvonaláról, integrált kockázatkezeléséről és a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/61. (XII. 13.)

Hatályos:

2017. 12. 14.

 

Jogszabály:

56/2017. (XII. 13.) EMMI utasítás

az Állami Egészségügyi Ellátó Központ szervezeti és működési szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/61. (XII. 13.)

Hatályos:

2017. 12. 14.

 

Jogszabály:

30/2017. (XII. 13.) NGM utasítás

a lakás-előtakarékossági állami támogatás és járulékai visszafizetésére kötelezettek fizetési könnyítés iránti kérelmeire vonatkozó eljárásrendről szóló 10/2015. (III. 31.) NGM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/61. (XII. 13.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

23/2017. (XII. 13.) LÜ utasítás

az ügyészségi alkalmazottak jogállásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 4/2012. (I. 6.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/61. (XII. 13.)

Hatályos:

2017. 12. 16.

 

Jogszabály:

12/2017. (XII. 13.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal szerződéskötési és szerződés-nyilvántartási rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/61. (XII. 13.)

Hatályos:

2017. 12. 14.

 

Jogszabály:

13/2017. (XII. 13.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal költségvetési fejezetbe sorolt fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/61. (XII. 13.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

34/2017. (XII. 13.) ORFK utasítás

az informatikai fejlesztési folyamatok szabályozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/61. (XII. 13.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

35/2017. (XII. 13.) ORFK utasítás

a Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszer egységes és kötelező használatáról, jogosultsági rendjéről, az adatvédelem, valamint a rendszerfejlesztés előírásairól szóló 18/2011. (IX. 23.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/61. (XII. 13.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

36/2017. (XII. 13.) ORFK utasítás

a Rendőrség Fogdaépítési Szabályzatáról szóló 14/2015. (VII. 21.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/61. (XII. 13.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2017/61. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/61. (XII. 13.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/61. (XII. 13.)

 

 

Jogszabály:

NGM közlemény

az Európai Unió Kibocsátás-kereskedelmi Rendszerének létesítményei részére a 2017. évben térítésmentesen kiosztásra került kibocsátási egységmennyiségek közzétételéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/61. (XII. 13.)

 

 

Jogszabály:

ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye

zeneművek nyilvánosság számára egyedi lehívásra ("on demand") hozzáférhetővé tétele fejében fizetendő szerzői jogdíjakról, valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről (I 18)

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/61. (XII. 13.)

 

 

Jogszabály:

ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye

az üzletek és egyéb zenefelhasználók számára az irodalmi és zeneművek nem színpadi nyilvános előadásának engedélyezése fejében fizetendő szerzői jogdíjakról és a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről, valamint a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesülettel és az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesülettel egyetértésben a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek vagy arról készült másolatok nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendő szomszédos jogi jogdíjakról és azok megfizetésének egyéb feltételeiről (K18)

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/61. (XII. 13.)

 

 

Jogszabály:

ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye (Kábel 18)

rádió- vagy televízió-műsorok egyidejű, változatlan, csonkítatlan továbbközvetítői, valamint kódoltan eredeztetett rádió- vagy televízió-műsorok kódoldás után vagy (át)kódoltan történő nyilvánossághoz közvetítésében közreműködők ("kábelszervezetek") által fizetendő szerzői jogdíjakról, valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/61. (XII. 13.)

 

 

Jogszabály:

ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye

a hangfelvételen többszörözött, illetve filmalkotásokba foglalt, videón vagy DVD-n többszörözött zeneművekre megállapított mechanikai jogdíjakról (M18)

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/61. (XII. 13.)

 

 

Jogszabály:

ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye

az irodalmi és zeneművek sugárzás útján, vezetékkel vagy egyéb módon a nyilvánossághoz történő közvetítéséért, kódoltan történő eredeztetéséért fizetendő szerzői jogdíjakról, valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről (R-TV 18)

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/61. (XII. 13.)

 

 

Jogszabály:

ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye

az előadások szervezői számára az irodalmi és zeneművek nem színpadi nyilvános előadásának engedélyezése fejében fizetendő szerzői jogdíjakról és a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről, valamint a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesülettel és az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesülettel egyetértésben a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek vagy arról készült másolatok nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendő szomszédos jogi jogdíjakról és azok megfizetésének egyéb feltételeiről (Sz18)

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/61. (XII. 13.)

 

 

Jogszabály:

ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye

a vendéglátó üzletek és szálláshelyek számára az irodalmi és zeneművek nem színpadi nyilvános előadásának engedélyezése fejében fizetendő szerzői jogdíjakról és a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről, valamint a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesülettel és az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesülettel egyetértésben a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek vagy arról készült másolatok nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendő szomszédos jogi jogdíjakról és azok megfizetésének egyéb feltételeiről (V18)

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/61. (XII. 13.)

 

 

Jogszabály:

Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) díjszabása

a rögzített előadás nyilvánosság számára lehívásra történő hozzáférhetővé tétele engedélyezésének feltételeiről (INT18)

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/61. (XII. 13.)

 

 

Jogszabály:

Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) díjszabása

az előadás sugárzás vagy a nyilvánossághoz történő átvitel céljára készült rögzítésének díjáról és a felhasználás egyéb feltételeiről (ISM18)

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/61. (XII. 13.)

 

 

Jogszabály:

Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) díjszabása

a hangfelvétel nem visszatérő díjazásra jogosult előadóművészeit megillető éves kiegészítő díjazásról és annak felosztásához szükséges adatszolgáltatásról (KD18)

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/61. (XII. 13.)

 

 

Jogszabály:

Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) és a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesület (MAHASZ) közös díjszabása

a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételnek vagy az arról készült másolatnak sugárzás útján, továbbá vezetékkel vagy bármely más hasonló eszközzel vagy módon a nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendő előadóművészi és hangfelvétel-előállítói jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről (EJI-MAHASZ S18)

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/61. (XII. 13.)

 

 

Jogszabály:

FilmJus Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületének jogdíjközleménye

filmalkotások analóg vagy digitális hordozón (pl. DVD, Blu-ray) többszörözött példányonkénti terjesztése után 2018. évben fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/61. (XII. 13.)

 

 

Jogszabály:

FilmJus Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületének jogdíjközleménye

filmalkotások nyilvánosság számára lehívásra ("on demand") hozzáférhetővé tétele fejében 2018. évben fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/61. (XII. 13.)

 

 

Jogszabály:

FilmJus Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületének jogdíjközleménye

filmalkotások nyilvános előadással történő felhasználása után 2018. évben fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/61. (XII. 13.)

 

 

Jogszabály:

FilmJus Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületének jogdíjközleménye

filmalkotások sugárzással, vezeték útján vagy más hasonló eszközzel vagy módon történő nyilvánossághoz közvetítése után 2018. évben fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/61. (XII. 13.)

 

 

Jogszabály:

HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület

2018. évi díjszabása

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/61. (XII. 13.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesület (MAHASZ) díjszabása

a hangfelvételek nem kereskedelmi forgalomba hozatal céljából történő többszörözéséért fizetendő hangfelvétel-előállítói jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/61. (XII. 13.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Reprográfiai Szövetség közleménye

a fénymásolással, vagy más hasonló módon reprográfiára szolgáló eszközökkel történő többszörözés után járó (reprográfiai) jogdíjakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/61. (XII. 13.)

 

 

Jogszabály:

Szigetvár Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/61. (XII. 13.)

 

 

2017. XII. 12.

Jogszabály:

382/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet

a kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között létrejött Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtásáról szóló Keretmegállapodás módosításáról szóló, levélváltással létrejött egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/209. (XII. 12.)

Hatályos:

2017. 12. 13.

 

Jogszabály:

383/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet

a tartós ápolást végzők időskori támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/209. (XII. 12.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

384/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet

egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeleteknek a gyermekvédelmi és a büntetés-végrehajtási tárgyú jogszabályok változásából adódó módosításáról

Megjelent:

MK 2017/209. (XII. 12.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

385/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet

az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/209. (XII. 12.)