Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából.
A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli.

 

Változásmutató

Új jogszabályok.

Jogszabály:

31/2014. (IX. 1.) MNB rendelet

megújított 10 000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2014/119. (IX. 1.)

Hatályos:

2014. 09. 02.

 

Jogszabály:

4/2014. (IX. 1.) FM rendelet

a meggyfeldolgozás általános csekély összegű támogatásáról

Megjelent:

MK 2014/119. (IX. 1.)

Hatályos:

2014. 09. 02.

 

Jogszabály:

5/2014. (IX. 1.) FM rendelet

a Pogácsa-legelő természetvédelmi terület létesítéséről

Megjelent:

MK 2014/119. (IX. 1.)

Hatályos:

2014. 09. 09.

 

Jogszabály:

6/2014. (IX. 1.) FM rendelet

a Szelidi-tó természetvédelmi terület bővítéséről és határainak módosításáról

Megjelent:

MK 2014/119. (IX. 1.)

Hatályos:

2014. 09. 09.

 

Jogszabály:

3/2014. (IX. 3.) IM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/44. (IX. 3.)

Hatályos:

2014. 09. 04.

 

Jogszabály:

4/2014. (IX. 3.) IM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/44. (IX. 3.)

Hatályos:

2014. 09. 04.

 

Jogszabály:

5/2014. (IX. 3.) IM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/44. (IX. 3.)

Hatályos:

2014. 09. 04.

 

Jogszabály:

6/2014. (IX. 3.) IM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/44. (IX. 3.)

Hatályos:

2014. 09. 04.

 

Jogszabály:

4/2014. (IX. 3.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/44. (IX. 3.)

Hatályos:

2014. 09. 04.

 

Jogszabály:

1/2014. (IX. 3.) OEP utasítás

az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közszolgálati Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/44. (IX. 3.)

Hatályos:

2014. 09. 04.

 

Jogszabály:

33/2014. (IX. 3.) ORFK utasítás

az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya 2014. évi cafetéria-juttatásait és bankszámla-hozzájárulását biztosító egyes munkáltatói intézkedések végrehajtásáról szóló 1/2014. (II. 7.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/44. (IX. 3.)

Hatályos:

2014. 09. 04.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2014/44. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/44. (IX. 3.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/44. (IX. 3.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Közlekedési Hatóság közleménye

felügyeleti igazolvány érvénytelenségéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/44. (IX. 3.)

 

 

Jogszabály:

221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2014/120. (IX. 4.)

Hatályos:

2014. 09. 05., 2014. 09. 10., 2014. 10. 01., 2014. 10. 05., 2015. 01. 01., 2016. 01. 01.

 

Jogszabály:

222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeletek technikai deregulációjáról

Megjelent:

MK 2014/120. (IX. 4.)

Hatályos:

2014. 09. 05., 2015. 01. 03., 2015. 07. 03.

 

Jogszabály:

223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet

a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Megjelent:

MK 2014/120. (IX. 4.)

Hatályos:

2014. 09. 05., 2014. 09. 10.

 

Jogszabály:

224/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet

a Magyar Szent István Rend, a Magyar Becsület Rend, a Magyar Érdemrend és a Magyar Érdemkereszt kitüntetés adományozásának rendjéről

Megjelent:

MK 2014/120. (IX. 4.)

Hatályos:

2014. 09. 07.

 

Jogszabály:

225/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet

az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet és az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/120. (IX. 4.)

Hatályos:

2014. 09. 05.

 

Jogszabály:

1493/2014. (IX. 4.) Korm. határozat

egyes kormányhatározatoknak a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet hatálybalépésével összefüggésben szükséges módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2014/120. (IX. 4.)

Hatályos:

2014. 09. 05.

 

Jogszabály:

226/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet

a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet, valamint az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról szóló 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/121. (IX. 4.)

Hatályos:

2014. 09. 05.

 

Jogszabály:

227/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet

a "Miniszterelnökség budavári elhelyezéséhez szükséges felújítási és építési feladatok a budai várnegyed területén" programhoz kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Megjelent:

MK 2014/121. (IX. 4.)

Hatályos:

2014. 09. 05.

 

Jogszabály:

5/2014. (IX. 4.) NMHH rendelet

az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóival kapcsolatos gazdálkodás rendjéről szóló 2/2011. (IX. 26.) NMHH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/121. (IX. 4.)

Hatályos:

2014. 09. 05.

 

Jogszabály:

38/2014. (IX. 4.) NFM rendelet

a Magyar Turizmus Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről

Megjelent:

MK 2014/121. (IX. 4.)

Hatályos:

2014. 09. 12.

 

Jogszabály:

322/2014. (IX. 4.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2014/121. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

323/2014. (IX. 4.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2014/121. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

324/2014. (IX. 4.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2014/121. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

325/2014. (IX. 4.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/121. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

1494/2014. (IX. 4.) Korm. határozat

az "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" kulturális program lebonyolításához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2014/121. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

1495/2014. (IX. 4.) Korm. határozat

a Decentralizált területfejlesztési programok és a Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok jogcímcsoport címrendi besorolásának megváltoztatásáról és a területfejlesztéssel összefüggő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/121. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

1496/2014. (IX. 4.) Korm. határozat

Hercegszántó Község Önkormányzata feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/121. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

1497/2014. (IX. 4.) Korm. határozat

a székesfehérvári Szent István Bazilika soron kívüli rekonstrukciójának támogatására a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/121. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

1498/2014. (IX. 4.) Korm. határozat

a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évi akcióterve 6. prioritásának, valamint az Államreform Operatív Program 2011-2013. évi akcióterve 1. prioritásának módosításáról, azok keretében kiemelt projektek nevesítéséről és felhívások közzétételéről

Megjelent:

MK 2014/121. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

1499/2014. (IX. 4.) Korm. határozat

a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 3-6. és 8. prioritásának módosításáról

Megjelent:

MK 2014/121. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

105/2014. (IX. 4.) ME határozat

Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a közúti és vasúti határforgalomnak a határátkelőhelyeken történő ellenőrzésről szóló Megállapodást módosító Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2014/121. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

106/2014. (IX. 4.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya között a bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2014/121. (IX. 4.)

 

 

Jogszabály:

228/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet

a közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/122. (IX. 5.)

Hatályos:

2014. 09. 06.

 

Jogszabály:

229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet

a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2014/122. (IX. 5.)

Hatályos:

2014. 09. 13.

 

Jogszabály:

230/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet

az M35 autópálya Debrecen (481. számú főút) - Berettyóújfalu (M4 autópálya) közötti szakasza nyomvonalának kijelöléséről

Megjelent:

MK 2014/122. (IX. 5.)

Hatályos:

2014. 09. 08.

 

Jogszabály:

231/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet

a szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/122. (IX. 5.)

Hatályos:

2014. 09. 06.

 

Jogszabály:

7/2014. (IX. 5.) FM rendelet

a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről szóló 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/122. (IX. 5.)

Hatályos:

2014. 09. 06.

 

Jogszabály:

44/2014. (IX. 5.) BM rendelet

az "Itthon vagy - Magyarország, szeretlek" programsorozat támogatása felhasználásának részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2014/123. (IX. 5.)

Hatályos:

2014. 09. 06.

 

Jogszabály:

1500/2014. (IX. 5.) Korm. határozat

a központi kommunikációs hivatal létrehozásával kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

MK 2014/123. (IX. 5.)

 

 

Jogszabály:

1501/2014. (IX. 5.) Korm. határozat

a KEOP-2012-5.6.0 jelű ("Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai" című) támogatási konstrukcióban benyújtott projektek megvalósításának jóváhagyásáról és egyes projektek támogatásának visszavonásáról

Megjelent:

MK 2014/123. (IX. 5.)

 

 

Jogszabály:

1502/2014. (IX. 5.) Korm. határozat

a KEOP-2012-5.6.0 jelű ("Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai" című) konstrukcióra szociális intézmények által benyújtott pályázatokról

Megjelent:

MK 2014/123. (IX. 5.)

 

 

Jogszabály:

1503/2014. (IX. 5.) Korm. határozat

a Közlekedés Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról

Megjelent:

MK 2014/123. (IX. 5.)

 

 

Jogszabály:

1504/2014. (IX. 5.) Korm. határozat

a KÖZOP-2.5.0-09-11-2013-0006 azonosító számú ("GYSEV üzemirányító központ létrehozása a szükséges biztosítóberendezési felülvezérlések kialakításával" című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról, akciótervi nevesítéséről, szakaszolásáról és a projekt 2015. október 31. után felmerülő költségei fedezetének biztosításáról

Megjelent:

MK 2014/123. (IX. 5.)

 

 

Jogszabály:

1505/2014. (IX. 5.) Korm. határozat

a KÖZOP-2.5.0-09-11-2014-0001 azonosító számú ("Célzottan közlekedésbiztonságot javító fejlesztések a GYSEV Zrt. hálózatán II. ütem - Megvalósítás 2. prioritás" című) és a KÖZOP-5.5.0-09-11-2014-0008 azonosító számú ("Célzottan közlekedésbiztonságot javító fejlesztések a GYSEV Zrt. hálózatán II. ütem - Megvalósítás 5. prioritás" című) projektjavaslatok támogatásának jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2014/123. (IX. 5.)

 

 

Jogszabály:

1506/2014. (IX. 5.) Korm. határozat

az "M86 gyorsforgalmi út Szombathely-Csorna szakasz", az "M85-M86 gyorsforgalmi út Csorna elkerülő szakasz I. ütem" és az "M85 gyorsforgalmi út Győr-Csorna közötti szakasz" című nagyprojektek összevonásáról és az ezzel összefüggő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2014/123. (IX. 5.)

 

 

Jogszabály:

107/2014. (IX. 5.) ME határozat

a Magyarország és az Algériai Népi Demokratikus Köztársaság között a szociális biztonságról szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2014/123. (IX. 5.)

 

 

Jogszabály:

108/2014. (IX. 5.) ME határozat

a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a közös államhatár láthatóságának biztosításáról és az ezzel összefüggő kérdések szabályozásáról szóló, Budapesten, 1964. október 31. napján aláírt Szerződés módosításáról szóló Szerződés létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2014/123. (IX. 5.)

 

 

Jogszabály:

3/2014. (IX. 5.) ME utasítás

miniszterelnöki biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/45. (IX. 5.)

Hatályos:

2014. 09. 06.

 

Jogszabály:

15/2014. (IX. 5.) BM utasítás

a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/45. (IX. 5.)

Hatályos:

2014. 09. 06.

 

Jogszabály:

29/2014. (IX. 5.) NFM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/45. (IX. 5.)

Hatályos:

2014. 09. 06.

 

Jogszabály:

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

hatósági engedéllyel, illetve hatósági nyilvántartásba vétellel rendelkező gazdálkodó szervezetekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/45. (IX. 5.)

 

 

Jogszabály:

Tiszaújváros Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/45. (IX. 5.)

 

 

Jogszabály:

232/2014. (IX. 10.) Korm. rendelet

a Miniszterelnökség budavári elhelyezését biztosító felújítási és építési beruházás megvalósításához kapcsolódó egyes beszerzéseknek a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről

Megjelent:

MK 2014/124. (IX. 10.)

Hatályos:

2014. 09. 11.

 

Jogszabály:

32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet

a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról

Megjelent:

MK 2014/124. (IX. 10.)

Hatályos:

2015. 01. 01.

 

Jogszabály:

6/2014. (IX. 10.) NMHH rendelet

a honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátásában közreműködésre kötelezett elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról szóló 3/2013. (I. 11.) NMHH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/124. (IX. 10.)

Hatályos:

2014. 09. 25.

 

Jogszabály:

8/2014. (IX. 10.) FM rendelet

az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet, valamint a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 22/2012. (III. 9.) VM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/124. (IX. 10.)

Hatályos:

2014. 09. 13.

 

Jogszabály:

326/2014. (IX. 10.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2014/124. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

327/2014. (IX. 10.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2014/124. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

328/2014. (IX. 10.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2014/124. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

329/2014. (IX. 10.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2014/124. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

330/2014. (IX. 10.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/124. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

331/2014. (IX. 10.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/124. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

332/2014. (IX. 10.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/124. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

333/2014. (IX. 10.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/124. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

334/2014. (IX. 10.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/124. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

335/2014. (IX. 10.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/124. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

336/2014. (IX. 10.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2014/124. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

1507/2014. (IX. 10.) Korm. határozat

hódmezővásárhelyi ingatlanokkal kapcsolatos beruházások támogatásához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2014/124. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

109/2014. (IX. 10.) ME határozat

helyettes államtitkárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2014/124. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

110/2014. (IX. 10.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2014/124. (IX. 10.)

 

 

Jogszabály:

5/2014. (IX. 10.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/46. (IX. 10.)

Hatályos:

2014. 09. 11.

 

Jogszabály:

58/2014. (IX. 10.) HM utasítás

a Magyar Honvédség Informatikai Stratégiájának kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/46. (IX. 10.)

Hatályos:

2014. 09. 11.

 

Jogszabály:

59/2014. (IX. 10.) HM utasítás

a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Honvédelmi Minisztérium között 2008. május 29-én megkötött Vagyonkezelési Szerződés ingatlanvagyonra vonatkozó rendelkezései végrehajtásának egyes szabályairól szóló 11/2010. (I. 27.) HM utasítás, valamint a Magyar Állam tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő, honvédelmi célra feleslegessé vált ingatlanok értékesítésének, és az értékesítésre nem tervezett felesleges ingatlanok vagyonkezelői jogának vagyonkezelésre jogosult más szervek részére történő átadása, valamint a tulajdonjog ingyenes átruházása előkészítésének rendjéről szóló 139/2011. (XII. 27.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/46. (IX. 10.)

Hatályos:

2014. 09. 11.

 

Jogszabály:

24/2014. (IX. 10.) NGM utasítás

a Magyar Államkincstár Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/46. (IX. 10.)

Hatályos:

2014. 09. 11.

 

Jogszabály:

30/2014. (IX. 10.) NFM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/46. (IX. 10.)

Hatályos:

2014. 09. 11.

 

Jogszabály:

7/2014. (IX. 12.) MEKH rendelet

a villamos energia hálózati csatlakozási díjak meghatározásának szempontjairól, a díjak elemeiről, mértékéről és alkalmazásuk szabályairól

Megjelent:

MK 2014/125. (IX. 12.)

Hatályos:

2014. 10. 01.

 

Jogszabály:

9/2014. (IX. 12.) FM rendelet

a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/125. (IX. 12.)

Hatályos:

2014. 09. 15.

 

Jogszabály:

27/2014. (IX. 12.) NGM rendelet

az adóügyek állami adóhatóság előtt történő elektronikus intézésének szabályairól és egyéb adózási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 47/2013. (XI. 7.) NGM rendelet és a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról szóló 1/2012. (I. 26.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/125. (IX. 12.)

Hatályos:

2014. 09. 13., 2014. 10. 01.

 

Jogszabály:

111/2014. (IX. 12.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2014/125. (IX. 12.)

 

 

Jogszabály:

33/2014. (IX. 15.) MNB rendelet

a "Somogyvár-Kupavár" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2014/126. (IX. 15.)

Hatályos:

2014. 09. 29.

 

Jogszabály:

8/2014. (IX. 15.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről szóló 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/126. (IX. 15.)

Hatályos:

2014. 10. 01.

 

Jogszabály:

1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2014/126. (IX. 15.)

Hatályos:

2014. 09. 16., 2014. 10. 01., 2014. 12. 16.

 

Jogszabály:

2/2014. (IX. 15.) MvM rendelet

az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti beruházási támogatások feltételeiről szóló 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet, valamint az Európai Halászati Alapból a 3. prioritási tengely szerinti közös érdekeket célzó intézkedések támogatásának részletes feltételeiről szóló 17/2014. (III. 7.) VM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2014/126. (IX. 15.)

Hatályos:

2014. 09. 16.

 

Jogszabály:

337/2014. (IX. 15.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2014/126. (IX. 15.)

 

 

Jogszabály:

32/2014. (IX. 15.) EMMI utasítás

az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/47. (IX. 15.)

Hatályos:

2014. 09. 16.

 

Jogszabály:

9/2014. (IX. 15.) BVOP utasítás

a roma származású fiatalok büntetés-végrehajtási szakemberré válásának elősegítése érdekében a büntetés-végrehajtási szervezet által biztosított támogatási rendszer létrehozásáról, valamint a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának ezzel kapcsolatos feladatairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/47. (IX. 15.)

Hatályos:

2014. 09. 16.

 

Jogszabály:

7/2014. (IX. 15.) KKM közlemény

a Magyarország és a Moldovai Köztársaság között a szociális biztonságról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2013. évi CCXXXIII. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/47. (IX. 15.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2014/47. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/47. (IX. 15.)

 

 

Jogszabály:

MeH közlemény

a 2014. évi Kós Károly-díjak adományozására vonatkozó javaslattételi felhívásról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/47. (IX. 15.)

 

 

Jogszabály:

Budapesti Közjegyzői Kamara Elnöksége pályázati felhívása

a Gödöllő 1. számú, valamint az Esztergom 1. számú székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/47. (IX. 15.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara közleménye

érvényét vesztett végrehajtó-jelölti igazolványról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/47. (IX. 15.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/47. (IX. 15.)

 

 

Jogszabály:

Vona Gábor képviselőjelölt kiegészítő beszámolója

az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/47. (IX. 15.)

 

 

Jogszabály:

Érvénytelenítés

a Hivatalos Értesítő 2014/47. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/47. (IX. 15.)

 

 

Jogszabály:

35/2014. (IX. 16.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2014/127. (IX. 16.)

Hatályos:

2014. 09. 15.

 

Jogszabály:

36/2014. (IX. 16.) OGY határozat

Hiszékeny Dezső országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2014/127. (IX. 16.)

 

 

Jogszabály:

1508/2014. (IX. 16.) Korm. határozat

az Irakban, a keresztények ellen elkövetett emberiség elleni bűncselekmények kivizsgálásának az ENSZ Biztonsági Tanácsnál történő kezdeményezéséről

Megjelent:

MK 2014/127. (IX. 16.)

 

 

Jogszabály:

1509/2014. (IX. 16.) Korm. határozat

a 2014. II. félévben meghirdetni tervezett európai uniós pályázati felhívásokhoz kapcsolódó feladatokról

Megjelent:

MK 2014/127. (IX. 16.)

 

 

Jogszabály:

1510/2014. (IX. 16.) Korm. határozat

az európai uniós programok likviditási hiányának kezeléséről

Megjelent:

MK 2014/127. (IX. 16.)

 

 

Jogszabály:

1511/2014. (IX. 16.) Korm. határozat

az agrár-környezetgazdálkodási és ökológiai gazdálkodási intézkedések keretében nyújtandó támogatások folytatásáról

Megjelent:

MK 2014/127. (IX. 16.)

 

 

Jogszabály:

1512/2014. (IX. 16.) Korm. határozat

a magyarországi Holokauszt 70. évfordulójához kapcsolódó megemlékezések és programok megvalósításával kapcsolatos intézkedésekről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2014/127. (IX. 16.)

Hatályos:

2014. 09. 17.

 

Jogszabály:

1513/2014. (IX. 16.) Korm. határozat

a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központja által ellátott egyes feladatoknak a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ részére történő átadásáról

Megjelent:

MK 2014/127. (IX. 16.)

 

 

Jogszabály:

1514/2014. (IX. 16.) Korm. határozat

az MKB Bank Zrt. társasági részesedésének megszerzése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1427/2014. (VII. 30.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2014/127. (IX. 16.)

 

 

Jogszabály:

1515/2014. (IX. 16.) Korm. határozat

a 2013. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, valamint a kormányablakok kialakításához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1178/2013. (IV. 5.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2014/127. (IX. 16.)

 

 

Jogszabály:

1516/2014. (IX. 16.) Korm. határozat

a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/127. (IX. 16.)

 

 

Jogszabály:

1517/2014. (IX. 16.) Korm. határozat

a csípőszúnyog-gyérítés érdekében a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Belügyminisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és a Gazdasági Zöldítési Rendszer címrendi besorolásáról

Megjelent:

MK 2014/127. (IX. 16.)

 

 

Jogszabály:

1518/2014. (IX. 16.) Korm. határozat

a 2014. évi 2. FINA Junior Nyíltvízi Úszó Világbajnokság megrendezésével összefüggő feladatok támogatására a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2014/127. (IX. 16.)

 

 

Jogszabály:

1519/2014. (IX. 16.) Korm. határozat

a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kiemelt kategóriájú koncertjeinek szervezése, a Concerto Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása, továbbá a magyar komolyzenei koncepció kidolgozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1193/2014. (III. 28.) Korm. határozat módosításáról és végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről

Megjelent:

MK 2014/127. (IX. 16.)

 

 

Jogszabály:

112/2014. (IX. 16.) ME határozat

a 2007-2013 programozási időszak egyes operatív programjai monitoring bizottsági elnökeinek felmentéséről és új elnökök kinevezéséről

Megjelent:

MK 2014/127. (IX. 16.)

 

 

Jogszabály:

33/2014. (IX. 16.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/48. (IX. 16.)

Hatályos:

2014. 09. 17.

 

Jogszabály:

60/2014. (IX. 16.) HM utasítás

a honvédségi szervezetek önkéntes tartalékos személyi állományát kiszolgáló, azok munkáltatóival történő elektronikus kapcsolattartást biztosító és az állományilletékes parancsnok személyügyi, pénzügyi tevékenységét támogató Ügyfélszolgálati Rendszer kialakításával és funkcionális bővítésével összefüggő egyes feladatok végrehajtásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/48. (IX. 16.)

Hatályos:

2014. 09. 17.

 

Jogszabály:

5/2014. (IX. 16.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2014. (VIII. 1.) KKM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/48. (IX. 16.)

Hatályos:

2014. 09. 17.

 

Jogszabály:

31/2014. (IX. 16.) NFM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/48. (IX. 16.)

Hatályos:

2014. 09. 17.

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/48. (IX. 16.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2014. október 1-je és október 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2014/48. (IX. 16.)