Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából.
A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli.

 

1357/2011. (X. 28.) Korm. határozat

az építésügyi szabályozás ésszerűsítéséről és az ehhez kapcsolódó szabványok felülvizsgálatáról

1. A Kormány a biztonságot nem érintő egyszerűsítést, ésszerűsítést szem előtt tartva

a) felkéri a Magyar Szabványügyi Testületet a mellékletben foglalt szabványok felülvizsgálatára azzal, hogy ennek során az érintett tárcákkal folyamatosan működjék együtt;

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2011. december 15.

b) felhívja a belügyminisztert, hogy végezze el az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény, az országos településrendezési és építési követelményeket tartalmazó kormányrendelet (OTÉK), valamint a szükséges egyéb építésügyi jogszabályok átfogó felülvizsgálatát; alapvető szempontként kezelje az indokolatlan költségnövelő előírások megszüntetését azzal, hogy ezek a biztonsági követelmények sérüléséhez nem vezethetnek;

Felelős: belügyminiszter (az érintett miniszterek bevonásával)

Határidő: 2011. december 31.

c) felhívja az érintett minisztereket, hogy - a b) pontban foglalt szempontok szerint - vizsgálják felül - a hírközlési, az energetikai és a közlekedési sajátos építményfajták kivételével - a felelősségi körükbe tartozó építési követelményeket tartalmazó jogszabályokat;

Felelős: belügyminiszter (a koordinációért)

Határidő: 2011. december 31.

d) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy vizsgálja felül a nemzeti szabványosítás intézményrendszerét és szabályozását abból a szempontból, hogy az gazdaságosabban, a nemzetgazdaság versenyképességét fokozottabban szem előtt tartva más szervezeti formában működtethető-e hatékonyabban, figyelemmel a jelenleg magyarul hozzá nem férhető szabványok problematikájának megoldására is;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidő: 2011. december 31.

e) felkéri a belügyminisztert, hogy az a) pontban meghatározott feladatok legfeljebb 23 millió forintos költségfedezetét biztosítsa;

Felelős: belügyminiszter

Határidő: az a) pont szerinti feladat ütemezéséhez igazodva

f) felkéri a belügyminisztert, hogy az a)-e) pontban tett intézkedésekről, valamint az esetlegesen szükséges további szabványok felülvizsgálatáról készítsen előterjesztést a Kormány számára.

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2012. január 31.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Melléklet az 1357/2011. (X. 28.) Korm. határozathoz

Felülvizsgálandó szabványok

Hivatkozási szám Cím

1 MSZ 24203-1:2007 Oktatási intézmények tervezési előírásai. 1. rész: Óvodák

2 MSZ 24210-1:2011 Nevelési intézmények tervezési előírásai. 1. rész: Bölcsődék

3 MSZ 24203-2:2007 Oktatási intézmények tervezési előírásai. 2. rész: Általános iskolák

4 MSZ 24203-3:2007 Oktatási intézmények tervezési előírásai. 3. rész: Középfokú oktatási intézmények

5 MSZ 24203-4:2007 Oktatási intézmények tervezési előírásai. 4. rész: Többcélú közoktatási intézmények

6 MSZ 24203-5:2007 Oktatási intézmények tervezési előírásai. 5. rész: Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények

7 MSZ 24203-6:2007 Oktatási intézmények tervezési előírásai. 6. rész: Kollégiumok, diákotthonok

8 MSZ 845:2010 Égéstermék-elvezető berendezések tervezése, kivitelezése és ellenőrzése

9 MSZ 7044:1987 Égéstermék-elvezetők és tartozékaik gázfogyasztó készülékekhez

10 MSZ 8840-1:1989 Égéstermék-elvezetők és tartozékaik. Követelmények

11 MSZ 8840-2:1989 Égéstermék-elvezetők és tartozékaik. Vizsgálat

12 MSZ-04-140-2:1991 Épületek és épülethatároló szerkezetek hőtechnikai számításai.
Hőtechnikai méretezés

13 MSZ-04-140-3:1987 Épületek és épülethatároló szerkezetek hőtechnikai számításai.
Fűtési hőszükségletszámítás

14 MSZ-04-140-4:1978 Épületek és épülethatároló szerkezetek hőtechnikai számításai. Hűtési hőterhelés-számítás

15 MSZ-04-206-2:1981 Otthonok, szállások. Szociális otthonok tervezési előírásai

16 MSZ-04-206-5:1981 Otthonok, szállások. Munkásszállók tervezési előírásai

17 MSZ-04-206-7:1981 Otthonok, szállások. Öregek napköziotthona tervezési előírásai

18 MSZ-04-208-6:1981 Egészségügyi létesítmények. Közforgalmú gyógyszertárak tervezési előírásai

19 MSZ-04-209-8:1979 Sportlétesítmények. Öltözők-zuhanyozók, szabadtéri és fedett sportlétesítményekhez. Tervezési előírások

20 MSZ-04-209-1:1979 Sportlétesítmények. Tornacsarnokok, játékcsarnokok, sportcsarnokok.
Tervezési előírások

21 MSZ-04-209-10:1979 Sportlétesítmények. Közönségkiszolgáló létesítmények. Tervezési előírások

22 MSZ-04-209-11:1979 Sportlétesítmények. Közönségtájékoztatás és hírközlés. Tervezési előírások

23 MSZ-04-209-2:1979 Sportlétesítmények. Edzőtermek. Tervezési előírások

24 MSZ-04-209-3:1991 Sportlétesítmények. Uszodák tervezési előírásai

25 MSZ-04-209-5:1979 Sportlétesítmények. Atlétikai pályák. Tervezési előírások

26 MSZ-04-209-6:1991 Sportlétesítmények. Labdajátékpályák. Tervezési előírások

27 MSZ-04-209-7:1979 Sportlétesítmények. Műjégpályák. Tervezési előírások

28 MSZ-04-209-9:1979 Sportlétesítmények. Lelátók. Tervezési előírások

29 MSZ-04-211:1988 Konyhák és éttermek. Tervezési előírások

30 MSZ-04-220:1981 Öltözőcsoportok és csoportos illemhelyek tervezési előírásai

31 MSZE 595-1:2009 Építmények tűzvédelme. 1. rész: Fogalommeghatározások

32 MSZE 595-3:2009 Építmények tűzvédelme. 3. rész: Épületszerkezetek tűzállósági követelményei

33 MSZE 595-5:2009 Építmények tűzvédelme. 5. rész: Tűzszakaszolás, tűzterjedés elleni védelem

34 MSZE 595-6:2009 Építmények tűzvédelme. 6. rész: Kiürítés

35 MSZ 1228-12:1985 Építési tervek. Tetők, födémek, áthidalók és álmennyezetek ábrázolása és rajzjelei

36 MSZ 24803-1:2010 Épületszerkezetek megjelenési módjának előírásai. 1. rész: Általános előírások

37 MSZ 7658-1:1979 Építőipari tűrések. Építőipari mértani paraméterek pontosságának általános előírásai

38 MSZ ISO 3443-8:1993 Építési tűrések. Méretvizsgálat és az építés ellenőrzése

39 MSZ ISO 4463-1:1992 Építőipari mérési és kitűzési módszerek. Tervezés és szervezés, mérési módok, elfogadási követelmények

40 MSZ 1228-2:1985 Építési tervek. Mérnöki építmények terveinek általános követelményei

41 MSZ 1228-1:1999 Építési tervek. 1. rész: Építési tervrajzok általános követelményei

42 MSZ 1228-16:1999 Építési tervek. 16. rész: Építmények alapjainak ábrázolása és jelölése

43 MSZ ISO 7518:1994 Műszaki rajzok. Építőipari rajzok. Bontás és átépítés ábrázolása

44 MSZE 24205-1:2009 Előadó-művészeti létesítmények. 1. rész: Tervezési előírások

45 MSZ 3540:1979 Ideiglenes és felvonulási létesítmények elrendezési terveinek rajzjelei

46 MSZ 523-1:1975 A cementek fizikai jellemzőinek vizsgálata. Általános előírások

47 MSZ 523-6:1974 A cementek fizikai jellemzőinek vizsgálata. A hidratációs hő

48 MSZ 1170:1989 Azbesztcement lemezek vizsgálati módszerei

49 MSZ 1228-17:1986 Építési tervek. Kőszerkezetek ábrázolása és jelölése

50 MSZ 3511-10:1986 Egészségügyi kerámia termékek. Ülőmosdó (bidé)

50 MSZ 3511-4:1984 Egészségügyi kerámia termékek. Öblítőtartály

52 MSZ 3511-9:1986 Egészségügyi kerámia termékek. Vizeldekagylók

53 MSZ 4742-1:1989 Azbesztcement csövek. Nyomócsövek

54 MSZ 4742-2:1989 Azbesztcement csövek. Nyomócsövek azbesztcement kötőelemei

55 MSZ 4750:1958 Azbesztcementlemezek felerősítő szerelvényei

56 MSZ 4750:1958/1M:1964 Azbesztcementlemezek felerősítő szerelvényei

57 MSZ 6786-1:1976 Faanyagvizsgálatok. Faanyagok mintavétele és a fizikai-mechanikai tulajdonságok vizsgálatának általános előírásai

58 MSZ 6786-10:1978 Faanyagvizsgálatok. Mintatörzsek és kivágások kijelölése állományok faanyagának vizsgálatához

59 MSZ 6786-11:1982 Faanyagvizsgálatok. Keménység meghatározása

60 MSZ 6786-12:1976 Faanyagvizsgálatok. Kihajlási szilárdság meghatározása

61 MSZ 6786-13:1976 Faanyagvizsgálatok. A fa nedvesség- és vízfelvevő képességének meghatározás

62 MSZ 6786-17:1984 Faanyagvizsgálatok. Fogalommeghatározások

63 MSZ 6786-18:1989 Faanyagvizsgálatok. A zsugorodás meghatározása

64 MSZ 6786-3:1988 Faanyagvizsgálatok. Sűrűség meghatározása

65 MSZ 6786-4:1976 Faanyagvizsgálatok. Faanyagok rostirányra merőleges nyomószilárdságának meghatározása

66 MSZ 6786-6:1977 Faanyagvizsgálatok. Faanyagok rostirányú nyírószilárdságának meghatározása

67 MSZ 6786-7:1977 Faanyagvizsgálatok. Faanyagok ütő-hajlítószilárdságának meghatározása

68 MSZ 6786-8:1977 Faanyagvizsgálatok. Faanyagok rostirányú nyomószilárdságának meghatározása

69 MSZ 6786-9:1989 Faanyagvizsgálatok. A dagadás meghatározása

70 MSZ 7141:1986 Ácsszerkezeti rajz

71 MSZ 7656:1982 Nyílászáró szerkezetek modulméretei

72 MSZ 7945-5:1988 Bitumeneslemez-szigetelésű tetők fémlemez szegélyei. Tetőösszefolyó

73 MSZ 7945-6:1989 Bitumeneslemez-szigetelésű tetők fémlemez szegélyei. Szerkezeti mozgási hézag tetősíkban fekvő lefedése

74 MSZ 7946-1:1989 Bitumeneslemez-szigetelésű tetők szerelvényeinek fémlemez szegélyei. Csatornaszellőzőcső-szegély és -szellőzőfej

75 MSZ 7946-3:1989 Bitumeneslemez-szigetelésű tetők szerelvényeinek fémlemez szegélyei. Salakszellőző szegély, sisak és huzalkosár

76 MSZ 7959-3:1978 Épületbádogos szerkezetek terminológiája. Kavicsolt lemezfedésű tetők fémlemezszegélyei

77 MSZ 12848:1977 Faanyagok fizikai-mechanikai tulajdonságainak vizsgálata.
A mintavétel feltételei és a vizsgálati eredmények statisztikai elemzése

78 MSZ 12865:1980 Faanyagok hasítószilárdságának meghatározása

79 MSZ 13010-1:1979 Építési állványok. Általános előírások

80 MSZ 13010-2:1985 Építési állványok. Munkaállványok műszaki és munkavédelmi követelményei

81 MSZ 13010-3:1985 Építési állványok. Támasztó-, mozgó-, kidugó- és műállványok műszaki és munkavédelmi követelményei

82 MSZ 13010-5:1979 Építési állványok. Az állványozás anyagai és választékuk

83 MSZ 13014-1:1977 Építési falétraállványok elemei. Általános műszaki előírások

84 MSZ 13014-10:1977 Építési falétraállványok elemei. Keresztmerevítő fémből

85 MSZ 13014-11:1977 Építési falétraállványok elemei. Toldóhorog

86 MSZ 13014-12:1977 Építési falétraállványok elemei. Áttolóvas

87 MSZ 13014-13:1977 Építési falétraállványok elemei. Vaskonzol

88 MSZ 13014-14:1977 Építési falétraállványok elemei. Kampós csavar

89 MSZ 13014-15:1977 Építési falétraállványok elemei. Kikötő-falszeg

90 MSZ 13014-2:1977 Építési falétraállványok elemei. Talpas létra

91 MSZ 13014-3:1977 Építési falétraállványok elemei. Állványlétra

92 MSZ 13014-4:1977 Építési falétraállványok elemei. Kampós kikötőkar

93 MSZ 13014-5:1977 Építési falétraállványok elemei. Kikötőkar

94 MSZ 13014-6:1977 Építési falétraállványok elemei. Kikötődeszka

95 MSZ 13014-7:1977 Építési falétraállványok elemei. Kikötő-szorítófa

96 MSZ 13014-8:1977 Építési falétraállványok elemei. Keresztmerevítő fából

97 MSZ 13014-9:1977 Építési falétraállványok elemei. Istrángkötél

98 MSZ 13015-1:1978 Építési csőállvány elemei. Általános műszaki előírások

99 MSZ 13015-10:1979 Építési csőállvány elemei. Kávaszorító cső

100 MSZ 13015-2:1978 Építési csőállvány elemei. Állványcsövek

101 MSZ 13015-3:1978 Építési csőállvány elemei. Csuklós bilincs

102 MSZ 13015-4:1978 Építési csőállvány elemei. Derékszögű bilincs

103 MSZ 13015-5:1978 Építési csőállvány elemei. Toldóbilincs

104 MSZ 13015-6:1978 Építési csőállvány elemei. Csőtalp

105 MSZ 13015-7:1979 Építési csőállvány elemei. Menetes csőtalp

106 MSZ 13015-8:1979 Építési csőállvány elemei. Kikötőkar

107 MSZ 13015-9:1979 Építési csőállvány elemei. Korlátdeszka- és lábdeszka-rögzítő szerelvények

108 MSZ 13016:1976 Építési állványkapocs

109 MSZ 13017-1:1983 Készelemes könnyűállványok. Általános előírások

110 MSZ 13017-2:1983 Készelemes könnyűállványok. Mintavétel, vizsgálat, minősítés

111 MSZ 13017-3:1983 Készelemes könnyűállványok. Keretes csőállvány elemek

112 MSZ 13017-4:1983 Készelemes könnyűállványok. Keretes csőállvány kiegészítő elemek

113 MSZ 13323-1:1977 Fabetétek vasbeton- és feszített beton aljakhoz. Általános előírások

114 MSZ 13323-2:1977 Fabetétek vasbeton- és feszítettbeton aljakhoz. Hasáb és csonka gúla alakú fabetét

115 MSZ 13323-3:1977 Fabetétek vasbeton és feszítettbeton aljakhoz. Hullámos fabetét

116 MSZ 14073:1953 Épületvízvezeték. Fehércserép (fajansz) mosdó szerelési méretei

117 MSZ 14074:1953 Épületvízvezeték. Kézmosó szerelési méretei

118 MSZ 14083:1955 Mosdó szerelése vékony falra és ellenlemez a szereléshez

119 MSZ 14753-3:1988 Tartószerkezeti rajzok. Szegecsek és csavarok elhelyezésére való lyukak gyökméretei acélszerkezeteken

120 MSZ 14800-1:1989 Tűzállósági vizsgálatok. Épületszerkezetek tűzállósági határértékének vizsgálata

121 MSZ 14800-10:1987 Tűzállósági vizsgálatok. Éghető szilárd anyagok füstfejlesztő tulajdonságának vizsgálata

122 MSZ 14800-11:1987 Tűzállósági vizsgálatok. Éghető tetőburkolatok tűzterjedésének vizsgálata

123 MSZ 14800-11:1987/1M:1991 Tűzállósági vizsgálatok. Éghető tetőburkolatok tűzterjedésének vizsgálata

124 MSZ 14800-14:1990 Tűzállósági vizsgálatok. Kábelátvezetések tűzállósági határértékének vizsgálata

125 MSZ 14800-15:1990 Tűzállósági vizsgálatok. Szellőzővezetékek önműködő elzáróberendezéseinek tűzállósági vizsgálata

126 MSZ 14800-2:1994 Tűzállósági vizsgálatok. Az építőanyagok nem éghetőségének vizsgálata

127 MSZ 14800-3:1982 Tűzállósági vizsgálatok. Az éghető építési anyagok „nehezen éghetőségének” meghatározása

128 MSZ 14800-4:1984 Tűzállósági vizsgálatok. Az éghető építési anyagok „közepesen éghetőségének” meghatározása

129 MSZ 14800-5:1994 Tűzállósági vizsgálatok. Ajtók és belső üvegfelületek tűzállósági határértékeinek meghatározása

130 MSZ 14800-7:1983 Tűzállósági vizsgálatok. Tűzvédő álmennyezetek tűzállósági vizsgálata

131 MSZ 14800-9:1985 Tűzállósági vizsgálatok. Éghető padlóburkoló anyagok lángterjedési vizsgálata és lángterjedési osztályba sorolása

132 MSZ 18294:1986 Építőkövek

133 MSZ 20161:1983 Építőipari mértani paraméterek pontosságának számítási alapelvei

134 MSZ 20162:1985 Építőipari mértani paraméterek pontosságának ellenőrzése

135 MSZ 20163:1985 Építési állványelemek munkavédelmi követelményei

136 MSZ 20164:1988 Az építőipari méretpontosság statisztikai elemzése

137 MSZ ISO 4068:1994 Referenciavonalak az építőipari rajzokon

138 MSZ ISO 4069:1993 Felületek általános ábrázolása építőipari rajzokon

139 MSZ-04-262-1:1989 Épülethomlokzatok tisztítása és kezelése. Mintavétel, vizsgálat és minősítés

140 MSZ-04-262-2:1989 Épülethomlokzatok tisztítása és kezelése. Tisztítási eljárások, tisztító anyagok minőségi követelményei, vizsgálatai és minősítése

141 MSZ-04-262-3:1989 Épülethomlokzatok tisztítása és kezelése. Kezelési eljárások és anyagok minőségi követelményei, vizsgálatai és minősítése

142 MSZ-04-801-2:1990 Építő- és szerelőipari segédszerkezetek. Szádfalak, résfalak

143 MSZ-04-801-3:1990 Építő- és szerelőipari segédszerkezetek. Munkaterületek víztelenítése

144 MSZ-04-805-2:1981 Építő- és szerelőipari villamos vezetékek és berendezések. Felvonóberendezések

145 MSZ-08-0641:1990 Faipari víz- és főzésálló ragasztások vizsgálata