Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától
A jogszabály mai napon (2016.12.10.) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1700/2013. (X. 4.) Korm. határozat

a 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

1. A Kormány

1.1. a további intézkedésig fel nem használható, 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványokból a VIII. Ügyészség fejezetnél keletkezett 340 000 ezer forintnak, a XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetnél keletkezett 440 000 ezer forintnak, a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetnél keletkezett 500 000 ezer forintnak, valamint a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetnél keletkezett 2 466 946 ezer forintnak

a) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 152. § (5) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a felhasználását engedélyezi, és

b) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az 1. melléklet szerinti átcsoportosítását rendeli el;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

1.2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét valamint a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Nemzeti Kézilabda Akadémia létrehozásához kapcsolódó beruházáshoz szükséges - 2014. évben 2315,3 millió forint, 2015. évben 1496,3 millió forint - forrásoknak a központi költségvetés tervezése során az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben történő biztosításáról gondoskodjanak;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a 2014. évi, a 2015. évi központi költségvetés tervezése

1.3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, a nemzeti fejlesztési minisztert valamint a nemzetgazdasági minisztert, hogy a debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciójához, valamint az új labdarúgó stadion létesítése a Ferencvárosban elnevezésű állami beruházáshoz 2014. évben szükséges 800,0-800,0 millió forintnak a központi költségvetés tervezése során az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben történő biztosításáról gondoskodjanak;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a 2014. évi központi költségvetés tervezése

1.4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, a nemzeti fejlesztési minisztert, valamint a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 2015. évi Milánói Világkiállításon való részvételhez szükséges, 2014. évben 555,0 millió forintnak a Miniszterelnökség fejezetben, valamint 1113,0 millió forintnak Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben, továbbá 2015. évben 695,0 millió forintnak a XI. Miniszterelnökség fejezetben és 1809,0 millió forintnak Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben történő biztosításáról gondoskodjanak a központi költségvetés tervezése során;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Miniszterelnökséget vezető államtitkár
nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a 2014. évi, a 2015. évi központi költségvetés tervezése

1.5. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, valamint a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Klebelsberg-kastély funkcióbővítéséhez és a felújításokhoz 2014. évben szükséges 620,0 millió forintnak a központi költségvetés tervezése során a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetben történő biztosításáról gondoskodjanak;

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a 2014. évi központi költségvetés tervezése

1.6. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, valamint a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Győri Evangélikus Egyházközség Insula Lutherana fejlesztési koncepciójához 2014-2016. években szükséges, legfeljebb 4600,0 millió forint összegű forrásoknak a központi költségvetés tervezése során az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben történő biztosításáról gondoskodjanak;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a 2014. évi, a 2015. évi és 2016. évi központi költségvetés tervezése

1.7. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, valamint a nemzetgazdasági minisztert, hogy a csehimindszenti római katolikus templom felújításához 2014. évben szükséges 56,0 millió forintnak a központi költségvetés tervezése során az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben történő biztosításáról gondoskodjanak;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a 2014. évi központi költségvetés tervezése

1.8. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, valamint a nemzetgazdasági minisztert, hogy az Országjáró Múzeumok című projekthez 2014. évben szükséges 293,0 millió forintnak a központi költségvetés tervezése során az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben történő biztosításáról gondoskodjanak;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a 2014. évi központi költségvetés tervezése

1.9. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, valamint a nemzetgazdasági minisztert, hogy a rendszerváltás 25. évfordulója rendezvénysorozatának előkészítéséhez és lebonyolításához 2014. évben szükséges 800,0 millió forintnak a központi költségvetés tervezése során a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetben történő biztosításáról gondoskodjanak;

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a 2014. évi központi költségvetés tervezése

1.10. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében

a) a Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye - Európai Oktatási Központ beruházás előkészítési feladatainak támogatásához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1539/2013. (VIII. 15.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) szerint átcsoportosított előirányzat visszarendezését rendeli el a 2. melléklet szerint,

b) a Korm. határozatot és 1. mellékletét visszavonja,

c) a Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye - Európai Oktatási Központ beruházás előkészítési feladatainak támogatásához 50,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 7. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 4. A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai alcím, 1. Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja jogcímcsoport, 2. Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások jogcím javára, a 3. melléklet szerint.

Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2013. december 15.

2. A 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1632/2013. (IX. 10.) Korm. határozat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, valamint a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Nemzeti Lovarda létesítményfejlesztés megvalósításához szükséges - 2014. évben 600,0 millió forint, 2015. évben 1340,0 millió forint - forrásoknak a központi költségvetés tervezése során Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben történő biztosításáról gondoskodjanak.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a 2014. évi és a 2015. évi központi költségvetés tervezése”

3. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1439/2012. (X. 11.) Korm. határozatban a „2013. június 30.” szövegrész helyébe a „2013. december 31.” szöveg lép.

4. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és kormányhatározat módosításról szóló 1646/2012. (XII. 19.) Korm. határozat 2. pontjában a „2013. június 30.” szövegrész helyébe a „2014. június 30.” szöveg lép.

1. melléklet az 1700/2013. (X. 4.) Korm. határozathoz

A 2012. évi előirányzat-maradványok átcsoportosítása

Ezer forintban
Fejezet-
szám
Cím-
szám
Al.
cím-
szám
Jog-
cím-
csop.-
szám
Jog-
cím-
szám
Előir.-
cso-
port-
szám
Kiemelt
előir.-
szám
Fejezet-
név
Cím-
név
Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.-
név
Jog-
cím-
név
Elő-
ir.-
csop.-
név
Kiemelt előirányzat neve Átcsoportosítás (+/-)
VIII. Ügyészség
1 Ügyész-
ségek
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb felhalmozási kiadások -313 047
3 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -26 953
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelő-
irányzatok
1 KIM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása
3 Működési költségvetés
3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 300 000
3 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
21 Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása
3 Működési költségvetés
3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 200 000
XI. Miniszterelnökség
5 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelő-
irányzatok
15 A 2015. évi Milánói Világkiállításon való részvételhez kapcsolódó feladatok
3 Működési költségvetés
3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 340 000
3 Felhalmozási költségvetés
6 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Fejezeti általános tartalék
3 Működési költségvetés
3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 455 000
XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
13 Nemzeti Környezetügyi Intézet
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb felhalmozási kiadások -294 802
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Környezetvédelmi célelőirányzatok
10 Természetvédelmi pályázatok támogatása
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -37
39 Környezetvédelmi- és vízügyi célelőirányzat
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb felhalmozási kiadások -63 458
15 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -81 703
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
8 Magyar Államkincstár
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb felhalmozási kiadások -500 000
XVIII. Külügy-
minisztérium
5 Fejezeti kezelésű előirányzatok
14 Közhasznú és egyéb civil szervezetek támogatása
2 Egyéb civil szervezetek támogatása
3 Működési költségvetés
3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 36 000
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
2 Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer
3 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei
3 Működési költségvetés
3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 248 000
11 Közgyűjtemények
3 Működési költségvetés
3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 136 000
3 Felhalmozási költségvetés
6 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 50 000
13 Sportintéz-
mények
2 Nemzeti Sportközpontok
3 Felhalmozási költségvetés
6 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 57 946
19 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
3 Működési költségvetés
3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 124 000
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Normatív finanszírozás
2 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -58 441
3 Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -241 559
5 Egyéb feladatok támogatása
15 „Útravaló” ösztöndíj program
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -85 000
17 Egyes szociális pénzbeli támogatások
5 Súlyos fogyatékkal élők kiegészítő támogatása
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -50 000
19 Szociális célú humánszolgáltatások
1 Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -1 764 647
22 Egészségügyi ágazati előirányzatok
23 Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlás kiadása
3 Működési költségvetés
3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 100 000
24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
13 Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukció támogatása
2 Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciója
3 Felhalmozási költségvetés
6 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 200 000
25 Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások
1 Nem állami intézmények felújítása, beruházása
3 Felhalmozási költségvetés
6 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 80 000
16 Klebelsberg kastély felújítása
3 Felhalmozási költségvetés
6 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 80 000
28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása
2 Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása
3 Működési költségvetés
3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 350 000
55 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
4 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -267 299
9 Egyházak közösségi célú programjainak és beruházásainak támogatása
3 Felhalmozási költségvetés
6 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 350 000
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
2 Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
1 Felhalmozási jellegű kiadások
1 Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás
3 Stadion-
fejlesztés
200 000
6 Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye - Európai Oktatási Központ létrehozásával kapcsolatos kiadások 440 000

2. melléklet az 1700/2013. (X. 4.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2013.

Millió forintban, egy tizedessel
KIADÁSOK A módosítás jogcíme
A

A
ÁHT.
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Előir.
csoport
száma
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
Előir.
csop.
név
Kiemelt előirányzat
neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jog-
szabály/
határozat
száma
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
2 Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
1 Felhalmozási jellegű kiadások
1 Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás
329639 2 Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai -50,0
XI. Miniszter-
elnökség
297102 7 Rendkívüli kormányzati intézkedések 50,0
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Millió forintban, egy tizedessel
BEVÉTEL A módosítás jogcíme
A

A
ÁHT.
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Előir.
csoport
száma
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
Előir.
csop.
név
Kiemelt előirányzat
neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jog-
szabály/
határozat
száma
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Millió forintban, egy tizedessel
TÁMOGATÁS A módosítás jogcíme
A

A
ÁHT.
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Előir.
csoport
száma
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
Előir.
csop.
név
Kiemelt előirányzat
neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jog-
szabály/
határozat
száma
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 5 példányban töltendő ki A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen: I.
n.év
II.
n.év
III.
n.év
IV.
n.év
Fejezet 1 példány időarányos
Állami Számvevőszék 1 példány teljesítményarányos
Magyar Államkincstár 1 példány egyéb: azonnal -50,0 50,0
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

3. melléklet az 1700/2013. (X. 4.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2013.

Millió forintban, egy tizedessel
KIADÁSOK A módosítás jogcíme
A

A
ÁHT.
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Előir.
csoport
száma
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
Előir.
csop.
név
Kiemelt előirányzat
neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jog-
szabály/
határozat
száma
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
2 Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
4 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
1 Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja
296424 2 Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások 50,0
XI. Miniszter-
elnökség
297102 7 Rendkívüli kormányzati intézkedések -50,0
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Millió forintban, egy tizedessel
BEVÉTEL A módosítás jogcíme
A

A
ÁHT.
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Előir.
csoport
száma
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
Előir.
csop.
név
Kiemelt előirányzat
neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jog-
szabály/
határozat
száma
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Millió forintban, egy tizedessel
TÁMOGATÁS A módosítás jogcíme
A

A
ÁHT.
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Előir.
csoport
száma
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
Előir.
csop.
név
Kiemelt előirányzat
neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jog-
szabály/
határozat
száma
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 5 példányban töltendő ki A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen: I.
n.év
II.
n.év
III.
n.év
IV.
n.év
Fejezet 1 példány időarányos
Állami Számvevőszék 1 példány teljesítményarányos
Magyar Államkincstár 1 példány egyéb: azonnal 50,0 50,0
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.