Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

A hivatkozásokra kattintva a joganyagok közlönyállapota jelenik meg.

 

Változásmutató

Új jogszabályok

2017. IV. 25.

Jogszabály:

13/2017. (IV. 25.) NFM rendelet

a Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről

Megjelent:

MK 2017/59. (IV. 25.)

Hatályos:

2017. 04. 26.

 

Jogszabály:

144/2017. (IV. 25.) KE határozat

kitüntetéses doktorrá avatáshoz való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/59. (IV. 25.)

 

 

Jogszabály:

1221/2017. (IV. 25.) Korm. határozat

a 2017. évi fejlesztéspolitikai célokról

Megjelent:

MK 2017/59. (IV. 25.)

 

 

Jogszabály:

1222/2017. (IV. 25.) Korm. határozat

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2017. évi programstratégiájának jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2017/59. (IV. 25.)

 

 

Jogszabály:

1223/2017. (IV. 25.) Korm. határozat

az Iparművészeti Múzeum Transzparencia Programja folytatásának támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/59. (IV. 25.)

 

 

Jogszabály:

1224/2017. (IV. 25.) Korm. határozat

a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársasággal összefüggésben gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra a "Fenntartható és költséghatékony termálvíz visszasajtolás kútkiképzési technológiájának kifejlesztése" című támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/59. (IV. 25.)

 

 

Jogszabály:

1225/2017. (IV. 25.) Korm. határozat

a FUEN programjainak és működésének finanszírozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/59. (IV. 25.)

 

 

Jogszabály:

1226/2017. (IV. 25.) Korm. határozat

a budapesti elővárosi közösségi közlekedés támogatása jogcím túllépésének jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2017/59. (IV. 25.)

 

 

Jogszabály:

1227/2017. (IV. 25.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében tervezett angol nyelvű alap- és középfokú oktatási intézmény, a Debreceni Nemzetközi Iskola létrehozása érdekében szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/59. (IV. 25.)

 

 

2017. IV. 24.

Jogszabály:

11/2017. (IV. 24.) MNB rendelet

a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések módosulásához kapcsolódó fogyasztóvédelmi rendelkezésekről szóló 58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet módosításáról és egyes rendelkezései hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2017/58. (IV. 24.)

Hatályos:

2017. 05. 01.

 

Jogszabály:

19/2017. (IV. 24.) FM rendelet

egyes levegőtisztaság-védelmi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

Megjelent:

MK 2017/58. (IV. 24.)

Hatályos:

2017. 04. 25.

 

Jogszabály:

12/2017. (IV. 24.) NFM rendelet

egyes közlekedési és bányászati tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/58. (IV. 24.)

Hatályos:

2017. 04. 25.

 

Jogszabály:

137/2017. (IV. 24.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/58. (IV. 24.)

 

 

Jogszabály:

138/2017. (IV. 24.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/58. (IV. 24.)

 

 

Jogszabály:

139/2017. (IV. 24.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/58. (IV. 24.)

 

 

Jogszabály:

140/2017. (IV. 24.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2017/58. (IV. 24.)

 

 

Jogszabály:

141/2017. (IV. 24.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/58. (IV. 24.)

 

 

Jogszabály:

142/2017. (IV. 24.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/58. (IV. 24.)

 

 

Jogszabály:

143/2017. (IV. 24.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/58. (IV. 24.)

 

 

Jogszabály:

1220/2017. (IV. 24.) Korm. határozat

egyes állami tulajdonú sportcélú ingatlanokkal kapcsolatos kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/58. (IV. 24.)

 

 

2017. IV. 20.

Jogszabály:

9/2017. (IV. 20.) MNB rendelet

a "Bükki Nemzeti Park" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2017/57. (IV. 20.)

Hatályos:

2017. 04. 21.

 

Jogszabály:

10/2017. (IV. 20.) MNB rendelet

a "Bükki Nemzeti Park" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2017/57. (IV. 20.)

Hatályos:

2017. 04. 21.

 

Jogszabály:

5/2017. (IV. 20.) EMMI rendelet

a felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről szóló 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/57. (IV. 20.)

Hatályos:

2017. 05. 21.

 

Jogszabály:

1/2017. (IV. 20.) HM rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/57. (IV. 20.)

Hatályos:

2017. 04. 21.

 

Jogszabály:

2/2017. (IV. 20.) HM rendelet

a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/57. (IV. 20.)

Hatályos:

2017. 04. 21.

 

Jogszabály:

3/2017. (IV. 20.) HM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 1/2015. (II. 25.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/57. (IV. 20.)

Hatályos:

2017. 04. 21.

 

Jogszabály:

5/2017. (IV. 20.) IM rendelete

a büntetőeljárásban alkalmazható hirdetmény útján történő kézbesítés szabályairól

Megjelent:

MK 2017/57. (IV. 20.)

Hatályos:

2017. 04. 21.

 

Jogszabály:

1219/2017. (IV. 20.) Korm. határozat

a Puskás Ferenc Stadion Időarányos Kivitelezését Nyomon Követő Bizottságról

Megjelent:

MK 2017/57. (IV. 20.)

Hatályos:

2017. 04. 21.

 

Jogszabály:

14/2017. (IV. 20.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Uniós Fejezeti Főosztálya és a Közigazgatási Programok Lebonyolítási Főosztálya közötti együttműködés eljárásrendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/21. (IV. 20.)

Hatályos:

2017. 04. 21.

 

Jogszabály:

15/2017. (IV. 20.) MvM utasítás

a Mura Programért felelős miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/21. (IV. 20.)

Hatályos:

2017. 04. 21.

 

Jogszabály:

8/2017. (IV. 20.) BM utasítás

a papíralapú küldemények elektronikus irattá történő átalakításáról szóló 3/2017. (I. 24.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/21. (IV. 20.)

Hatályos:

2017. 04. 21.

 

Jogszabály:

18/2017. (IV. 20.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezésének visszavonásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/21. (IV. 20.)

Hatályos:

2017. 04. 21.

 

Jogszabály:

19/2017. (IV. 20.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezésének visszavonásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/21. (IV. 20.)

Hatályos:

2017. 04. 21.

 

Jogszabály:

13/2017. (IV. 20.) HM utasítás

a honvédségi szolgálati személygépkocsi lakás és munkahely közötti utazásra történő használatának szabályozásáról szóló 112/2010. (XII. 29.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/21. (IV. 20.)

Hatályos:

2017. 04. 21.

 

Jogszabály:

14/2017. (IV. 20.) HM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő gazdálkodás szabályairól és a költségvetési támogatások biztosításának egyes kérdéseiről szóló 14/2015. (IV. 30.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/21. (IV. 20.)

Hatályos:

2017. 04. 21.

 

Jogszabály:

10/2017. (IV. 20.) NGM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/21. (IV. 20.)

Hatályos:

2017. 04. 21.

 

Jogszabály:

9/2017. (IV. 20.) NFM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/21. (IV. 20.)

Hatályos:

2017. 04. 21.

 

Jogszabály:

5/2017. (IV. 20.) GVH utasítás

egyes normatív utasítások szervezeti változásokkal összefüggő módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/21. (IV. 20.)

Hatályos:

2017. 04. 15.

 

Jogszabály:

5/2017. (IV. 20.) LÜ utasítás

a munkaidőn kívüli ügyészi szolgálatról szóló 15/2014. (VIII. 15.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/21. (IV. 20.)

Hatályos:

2017. 04. 21.

 

Jogszabály:

5/2017. (IV. 20.) NVI utasítás

a Nemzeti Választási Iroda gazdálkodási szabályzatáról szóló 9/2015. (XII. 9.) NVI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/21. (IV. 20.)

Hatályos:

2017. 04. 21.

 

Jogszabály:

1/2017. (IV. 20.) ONYF utasítás

a fővárosi és megyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatósága területi szakellenőrzési feladatainak ellátásáról szóló 1/2014. (III. 21.) ONYF utasítás hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/21. (IV. 20.)

Hatályos:

2017. 04. 21.

 

Jogszabály:

11/2017. (IV. 20.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2016. évi CLXXXVIII. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/21. (IV. 20.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2017/21. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/21. (IV. 20.)

 

 

Jogszabály:

BM közlemény

a szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/21. (IV. 20.)

 

 

Jogszabály:

NGM közlemény

a 2017-ben Magyarországon munkavállalási engedéllyel foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok legmagasabb számáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/21. (IV. 20.)

 

 

Jogszabály:

NGM közlemény

a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet szerint folyamatban lévő szakképesítések Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékének kiegészítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/21. (IV. 20.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/21. (IV. 20.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2017. május 1-je és május 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/21. (IV. 20.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/21. (IV. 20.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/21. (IV. 20.)

 

 

Jogszabály:

Solt Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/21. (IV. 20.)

 

 

2017. IV. 18.

Jogszabály:

3/2017. (IV. 18.) MEKH rendelet

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/56. (IV. 18.)

Hatályos:

2017. 05. 19.

 

Jogszabály:

14/2017. (IV. 18.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/56. (IV. 18.)

Hatályos:

2017. 04. 19.

 

Jogszabály:

7/2017. (IV. 18.) AB határozat

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 12/2014. (IV. 20.) önkormányzati rendelete 7/B. §-a alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2017/56. (IV. 18.)

 

 

Jogszabály:

8/2017. (IV. 18.) AB határozat

az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 43. § (1) és (4) bekezdésének alkalmazásával kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról

Megjelent:

MK 2017/56. (IV. 18.)

 

 

Jogszabály:

9/2017. (IV. 18.) AB határozat

a Kaposvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 4.Kpk.27.058/2014/1/I. számú végzése alaptörvényellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2017/56. (IV. 18.)

 

 

Jogszabály:

1218/2017. (IV. 18.) Korm. határozat

az IKOP-3.2.0-15-2016-00002 azonosító számú projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2017/56. (IV. 18.)

 

 

Jogszabály:

33/2017. (IV. 18.) ME határozat

a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökének kinevezéséről

Megjelent:

MK 2017/56. (IV. 18.)

 

 

2017. IV. 12.

Jogszabály:

93/2017. (IV. 12.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/55. (IV. 12.)

Hatályos:

2017. 04. 13.

 

Jogszabály:

94/2017. (IV. 12.) Korm. rendelet

a Fertőszentmiklóson megvalósuló üvegipari beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/55. (IV. 12.)

Hatályos:

2017. 04. 13.

 

Jogszabály:

11/2017. (IV. 12.) NFM rendelet

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet és a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet fejlesztési célú járművek tesztelésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2017/55. (IV. 12.)

Hatályos:

2017. 04. 27.

 

Jogszabály:

132/2017. (IV. 12.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/55. (IV. 12.)

 

 

Jogszabály:

133/2017. (IV. 12.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/55. (IV. 12.)

 

 

Jogszabály:

134/2017. (IV. 12.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/55. (IV. 12.)

 

 

Jogszabály:

135/2017. (IV. 12.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/55. (IV. 12.)

 

 

Jogszabály:

136/2017. (IV. 12.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/55. (IV. 12.)

 

 

Jogszabály:

1214/2017. (IV. 12.) Korm. határozat

a karitatív tevékenységet folytató szervezetek tömeges bevándorlással összefüggő tevékenységének támogatásához szükséges 2017. évi források biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/55. (IV. 12.)

Hatályos:

2017. 04. 13.

 

Jogszabály:

1215/2017. (IV. 12.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya közötti nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló Egyezményt kihirdető 2014. évi II. törvény szerinti egyes feladatok végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2017/55. (IV. 12.)

 

 

Jogszabály:

1216/2017. (IV. 12.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti oktatási és kulturális együttműködési egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/55. (IV. 12.)

 

 

Jogszabály:

1217/2017. (IV. 12.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/55. (IV. 12.)

 

 

2017. IV. 11.

Jogszabály:

2017. évi XXVI. törvény

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről az SADC-GPM-államok közötti Gazdasági Partnerségi Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/54. (IV. 11.)

Hatályos:

2017. 04. 12. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2017. évi XXVII. törvény

az EU-LAC Nemzetközi Alapítvány létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/54. (IV. 11.)

Hatályos:

2017. 04. 12. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2017. évi XXVIII. törvény

a nemzetközi magánjogról

Megjelent:

MK 2017/54. (IV. 11.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi XXIX. törvény

az egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2017/54. (IV. 11.)

Hatályos:

2017. 04. 19.

 

Jogszabály:

18/2017. (IV. 11.) FM rendelet

az "EK-műtrágya"-ként megjelölt műtrágyák forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről szóló 37/2006. (V. 18.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/54. (IV. 11.)

Hatályos:

2017. 04. 21.

 

Jogszabály:

32/2017. (IV. 11.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2017/54. (IV. 11.)

 

 

Jogszabály:

7/2017. (IV. 11.) BM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/20. (IV. 11.)

Hatályos:

2017. 04. 12.

 

Jogszabály:

17/2017. (IV. 11.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkárának irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatairól és eljárásuk rendjéről szóló 48/2016. (X. 14.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/20. (IV. 11.)

Hatályos:

2017. 04. 12.

 

Jogszabály:

12/2017. (IV. 11.) HM utasítás

a polgári felsőoktatási intézmények és szakképző iskolák hallgatóival köthető ösztöndíjszerződésről, valamint az ösztöndíj folyósításának rendjéről szóló 38/2014. (V. 30.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/20. (IV. 11.)

Hatályos:

2017. 04. 12.

 

Jogszabály:

15/2017. (IV. 11.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/20. (IV. 11.)

Hatályos:

2017. 04. 12.

 

Jogszabály:

4/2017. (IV. 11.) OBH utasítás

az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló 9/2016. (X. 17.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/20. (IV. 11.)

Hatályos:

2017. 04. 12.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2017/20. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/20. (IV. 11.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/20. (IV. 11.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/20. (IV. 11.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Bírósági Végrehajtói Kar pályázati hirdetménye

önálló bírósági végrehajtói álláshelyekre

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/20. (IV. 11.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Nemzeti Párt (MNP)

2016. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/20. (IV. 11.)

 

 

2017. IV. 10.

Jogszabály:

2017. évi XXV. törvény

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

Hatályos:

2017. 04. 11., 2017. 09. 01., 2017. 12. 31.

 

Jogszabály:

83/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet

a népi iparművészettel és a népmesekincs gondozásával kapcsolatos állami feladatokról

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

Hatályos:

2017. 04. 18.

 

Jogszabály:

84/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet

egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

Hatályos:

2017. 04. 11., 2017. 04. 15.

 

Jogszabály:

85/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet

a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

Hatályos:

2017. 04. 11.

 

Jogszabály:

86/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

Hatályos:

2017. 04. 11.

 

Jogszabály:

87/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet

a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság irányító- és logisztikai központjának kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 266/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

Hatályos:

2017. 04. 11.

 

Jogszabály:

88/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet és a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

Hatályos:

2017. 04. 11.

 

Jogszabály:

89/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet

a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról szóló 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet, valamint az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

Hatályos:

2017. 04. 11.

 

Jogszabály:

90/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet

a Kerekegyháza területén élelmiszeripari feldolgozóüzem megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

Hatályos:

2017. 04. 11.

 

Jogszabály:

91/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet

az Arany János-emlékév keretében Nagykőrösön megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

Hatályos:

2017. 04. 11.

 

Jogszabály:

92/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet

a zalaegerszegi járműipari tesztpálya megvalósításához kapcsolódó közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

Hatályos:

2017. 04. 11.

 

Jogszabály:

13/2017. (IV. 10.) MvM rendelet

a kormányablakok személyi és technikai feltételeiről szóló 39/2013. (XII. 30.) KIM rendelet és a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 19/2015. (IV. 10.) MvM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

Hatályos:

2017. 04. 25.

 

Jogszabály:

4/2017. (IV. 10.) EMMI rendelet

a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III.12.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

Hatályos:

2017. 04. 11.

 

Jogszabály:

17/2017. (IV. 10.) FM rendelet

az egyes nemzeti forrásból finanszírozott agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

Hatályos:

2017. 04. 11.

 

Jogszabály:

1182/2017. (IV. 10.) Korm. határozat

az Európai Unió egészére kiterjedő, harmonizált, a tagállamok részéről kölcsönösen átjárható e-segélyhívó szolgáltatás (e-call) bevezetésével kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

1183/2017. (IV. 10.) Korm. határozat

az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottságról

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

Hatályos:

2017. 04. 11.

 

Jogszabály:

1184/2017. (IV. 10.) Korm. határozat

a nemzeti köznevelés tartalmi szabályozásának koncepciójáról és az azzal összefüggő egyes stratégiai kérdésekről

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

1185/2017. (IV. 10.) Korm. határozat

az Élvonal - Kutatási Kiválósági Programról

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

1186/2017. (IV. 10.) Korm. határozat

az új nemzeti könyvtár tervezéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

1187/2017. (IV. 10.) Korm. határozat

a titkosszolgálati adathordozóknak az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára részére történő átadásáról és az ezen adathordozókon rögzített adattartalom tudományos feldolgozásával kapcsolatos egyes feladatok végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

1188/2017. (IV. 10.) Korm. határozat

a fiatalok pénzügyi tudatosságát növelő oktatási kompetenciák támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

1189/2017. (IV. 10.) Korm. határozat

a Digitális Jólét Alapcsomag bevezetésével kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

1190/2017. (IV. 10.) Korm. határozat

a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

1191/2017. (IV. 10.) Korm. határozat

a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetet érintő címrend-kiegészítésről és előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

1192/2017. (IV. 10.) Korm. határozat

a Miniszterelnökség és a Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet címrendjének a Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

1193/2017. (IV. 10.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

1194/2017. (IV. 10.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

1195/2017. (IV. 10.) Korm. határozat

a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

1196/2017. (IV. 10.) Korm. határozat

a földművelésügyi miniszter irányítása és tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó szervezetek egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási pályázatokon való részvételének korlátozásából eredő forrásvesztésének kompenzációjáról

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

1197/2017. (IV. 10.) Korm. határozat

a közösségi agrármarketing feladatok pótlólagos forrásigényéről

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

1198/2017. (IV. 10.) Korm. határozat

az egyes határon túli támogatási ügyek forrásszükségletének biztosításáról szóló 1802/2016. (XII. 20.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

1199/2017. (IV. 10.) Korm. határozat

a fertőd-eszterházai Esterházy-kastély fejlesztéséről

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

1200/2017. (IV. 10.) Korm. határozat

az eszterházai operaház rekonstrukciójának lehetőségeit vizsgáló bizottságról

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

Hatályos:

2017. 04. 11.

 

Jogszabály:

1201/2017. (IV. 10.) Korm. határozat

a Budapest Főváros X. kerület Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet keretében járóbeteg-szakellátást nyújtó Kőbányai Egészségház megújítását célzó infrastrukturális beruházások támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

1202/2017. (IV. 10.) Korm. határozat

a Modern Városok Program részeként a kecskeméti Városháza felújításához kapcsolódó források biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

1203/2017. (IV. 10.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a Veszprémi Petőfi Színház komplex fejlesztéséről

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

1204/2017. (IV. 10.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében Zalaegerszeg megyei jogú várossal kötött megállapodásban foglalt, Alsóerdőn tervezett sport- és rekreációs központ kialakítása, valamint Nyíregyháza megyei jogú várossal kötött megállapodásban foglalt, Sóstó fejlesztési program megvalósítása keretében négycsillagos szálloda fejlesztése tárgyú beruházások megvalósításához szükséges támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

1205/2017. (IV. 10.) Korm. határozat

a zalaegerszegi járműipari tesztpálya megvalósításához kapcsolódó földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

1206/2017. (IV. 10.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló, a 8. számú főút Várpalotát elkerülő II. szakaszának fejlesztésére és a 21. számú főút Heves és Nógrád megyei szakaszainak kapacitásbővítésére irányuló projektek támogatásának növeléséről és forrásszerkezetének módosításáról

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

1207/2017. (IV. 10.) Korm. határozat

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozatban nevesített, a Miniszterelnökség kiemelt - KÖFOP-2.24-VEKOP-16 felhívás azonosító jelű - "E-közbeszerzés" megnevezésű projektjének tekintetében felmerült előkésztési feladatok végrehajtásáról szóló 1298/2016. (VI. 13.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

Hatályos:

2017. 04. 11.

 

Jogszabály:

1208/2017. (IV. 10.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 1. prioritása keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

Hatályos:

2017. 04. 11.

 

Jogszabály:

1209/2017. (IV. 10.) Korm. határozat

a TOP-3.1.1-15-KO1-2016-00004 azonosító számú , egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

1210/2017. (IV. 10.) Korm. határozat

a Vidékfejlesztési Program 19.2.1. és 19.4.1. azonosító számú intézkedésével és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programmal összefüggő egyes kérdésekről, valamint a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

Hatályos:

2017. 04. 11.

 

Jogszabály:

1211/2017. (IV. 10.) Korm. határozat

a VP1-1.2.2-16-1819248382 azonosító számú ("VP1-1.2.2-16 Tájékoztatási szolgáltatás" című) egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásához való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

1212/2017. (IV. 10.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és Bosznia-Hercegovina Miniszterek Tanácsa között a turizmus területén történő együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

1213/2017. (IV. 10.) Korm. határozat

a debreceni Csokonai Színház Modern Városok Program keretében történő felújításához 2017. évben szükséges források előirányzat-átcsoportosításáról

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

28/2017. (IV. 10.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Bangladesi Népi Köztársaság Kormánya közötti Oktatási, Tudományos és Kulturális Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

29/2017. (IV. 10.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és az Egészségügyi Világszervezet között az Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Bizottságának 2017. szeptember 11-14. között Budapesten, Magyarországon tartandó 67. ülésszakának megszervezéséről szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

30/2017. (IV. 10.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és az Indiai Köztársaság Kormánya közötti Audiovizuális Koprodukciós Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

31/2017. (IV. 10.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a magyar-román államhatáron, Magyarcsanád és Cenad (Nagycsanád) települések közötti Maros-híd, valamint a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

 

 

2017. IV. 7.

Jogszabály:

12/2017. (IV. 7.) MvM rendelet

Budapest IX. kerület belterület 36971 helyrajzi számú ingatlan műemlékké nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/51. (IV. 7.)

Hatályos:

2017. 04. 08.

 

Jogszabály:

9/2017. (IV. 7.) OGY határozat

az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló missziójához ("EUTM Somalia") történő további magyar katonai hozzájárulásról szóló beszámoló elfogadásáról

Megjelent:

MK 2017/51. (IV. 7.)

 

 

Jogszabály:

130/2017. (IV. 7.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/51. (IV. 7.)

 

 

Jogszabály:

131/2017. (IV. 7.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/51. (IV. 7.)

 

 

Jogszabály:

79/2017. (IV. 7.) Korm. rendelet

az egészségügyi háttérintézményi integrációt érintő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/52. (IV. 7.)

Hatályos:

2017. 04. 08.

 

Jogszabály:

80/2017. (IV. 7.) Korm. rendelet

a rendőrség ellenérték fejében végezhető szolgáltató tevékenységéről szóló 16/1999. (II. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/52. (IV. 7.)

Hatályos:

2017. 04. 08.

 

Jogszabály:

81/2017. (IV. 7.) Korm. rendelet

a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/52. (IV. 7.)

Hatályos:

2017. 04. 08.

 

Jogszabály:

82/2017. (IV. 7.) Korm. rendelet

a Dunaföldváron megvalósuló papíripari beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/52. (IV. 7.)

Hatályos:

2017. 04. 08.

 

Jogszabály:

1179/2017. (IV. 7.) Korm. határozat

a kötöttpályás járműgyártás fejlesztéséről

Megjelent:

MK 2017/52. (IV. 7.)

 

 

Jogszabály:

1180/2017. (IV. 7.) Korm. határozat

a Dunaföldvár város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/52. (IV. 7.)

 

 

Jogszabály:

1181/2017. (IV. 7.) Korm. határozat

a szentgotthárdi Nagyboldogasszony plébániatemplom felújításához szükséges egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/52. (IV. 7.)

 

 

2017. IV. 6.

Jogszabály:

78/2017. (IV. 6.) Korm. rendelet

az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/50. (IV. 6.)

Hatályos:

2017. 04. 11.

 

Jogszabály:

11/2017. (IV. 6.) MvM rendelet

a régészeti lelőhely és a műemléki érték nyilvántartásának és védetté nyilvánításának, valamint a régészeti lelőhely és a lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 13/2015. (III. 11.) MvM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/50. (IV. 6.)

Hatályos:

2017. 04. 07.

 

Jogszabály:

129/2017. (IV. 6.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/50. (IV. 6.)

 

 

Jogszabály:

16/2017. (IV. 6.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/19. (IV. 6.)

Hatályos:

2017. 04. 07.

 

Jogszabály:

11/2017. (IV. 6.) HM utasítás

a "Szakutasítás a katonai vasúti szállítások tervezésére, megszervezésére és végrehajtására" című szolgálati könyv kiadásáról szóló 55/1988. (HK1/1989.) HM utasítás hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/19. (IV. 6.)

Hatályos:

2017. 04. 28.

 

Jogszabály:

14/2017. (IV. 6.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium által lefolytatott közbeszerzések rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/19. (IV. 6.)

Hatályos:

2017. 04. 07.

 

Jogszabály:

4/2017. (IV. 6.) LÜ utasítás

egyes legfőbb ügyészi utasítások sajtó-helyreigazítási eljárásokkal összefüggő módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/19. (IV. 6.)

Hatályos:

2017. 04. 07.

 

Jogszabály:

17/2017. (IV. 6.) ORFK utasítás

a Határforgalom-ellenőrzési Szabályzatról szóló 24/2015. (X. 15.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/19. (IV. 6.)

Hatályos:

2017. 04. 07.

 

Jogszabály:

BM közleménye

a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 43/2013. (II. 19.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/19. (IV. 6.)

 

 

Jogszabály:

NFM közlemény

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/19. (IV. 6.)

 

 

Jogszabály:

Fővárosi Törvényszék közleménye

jogtanácsosi igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/19. (IV. 6.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/19. (IV. 6.)

 

 

Jogszabály:

Miskolci Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

a Debrecen 2. számú székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/19. (IV. 6.)

 

 

Jogszabály:

Tempus Közalapítvány

alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/19. (IV. 6.)

 

 

Jogszabály:

Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért

alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/19. (IV. 6.)

 

 

Jogszabály:

Tolna Megyei Kormányhivatal hirdetménye

bélyegző érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/19. (IV. 6.)

 

 

Jogszabály:

Országos Roma Önkormányzat Hivatalának hirdetménye

bélyegzők érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/19. (IV. 6.)

 

 

Jogszabály:

Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal hirdetménye

bélyegző érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/19. (IV. 6.)

 

 

2017. IV. 3.

Jogszabály:

75/2017. (IV. 3.) Korm. rendelet

a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/49. (IV. 3.)

Hatályos:

2017. 04. 04.

 

Jogszabály:

76/2017. (IV. 3.) Korm. rendelet

az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatainak meghatározásáról szóló 19/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/49. (IV. 3.)

Hatályos:

2017. 04. 04.

 

Jogszabály:

77/2017. (IV. 3.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtási intézményrendszeréről szóló 238/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/49. (IV. 3.)

Hatályos:

2017. 04. 04.

 

Jogszabály:

3/2017. (IV. 3.) IM rendelet

a civil szervezetek nyilvántartásával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/49. (IV. 3.)

Hatályos:

2017. 04. 04.

 

Jogszabály:

4/2017. (IV. 3.) IM rendelet

a civil szervezetek és a sportegyesületek egyszerűsített nyilvántartásba vételi és egyszerűsített változásbejegyzési eljárásaiban alkalmazandó mintaokiratokról

Megjelent:

MK 2017/49. (IV. 3.)

Hatályos:

2017. 04. 04.

 

Jogszabály:

1170/2017. (IV. 3.) Korm. határozat

a vajdasági magyar közösségek terület- és gazdasági fejlesztési stratégiája végrehajtásához szükséges kötelezettségvállalás engedélyezéséről

Megjelent:

MK 2017/49. (IV. 3.)

 

 

Jogszabály:

1171/2017. (IV. 3.) Korm. határozat

az Óbudai-sziget állami tulajdonban lévő területeinek fejlesztési koncepciójáról

Megjelent:

MK 2017/49. (IV. 3.)

 

 

Jogszabály:

1172/2017. (IV. 3.) Korm. határozat

a Budapest XXIII. ker. Grassalkovich út 3. szám alatti ingatlanon bekövetkezett rendkívüli helyzet megoldása érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/49. (IV. 3.)

 

 

Jogszabály:

1173/2017. (IV. 3.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program módosításáról

Megjelent:

MK 2017/49. (IV. 3.)

 

 

Jogszabály:

1174/2017. (IV. 3.) Korm. határozat

a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/49. (IV. 3.)

Hatályos:

2017. 04. 04.

 

Jogszabály:

1175/2017. (IV. 3.) Korm. határozat

a Társadalmi Megújulás Operatív Programmal és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programmal összefüggő korrekciós tételek végrehajtásának jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2017/49. (IV. 3.)

 

 

Jogszabály:

1176/2017. (IV. 3.) Korm. határozat

az IKOP-4.1.0-15-2016-00005 azonosító számú projekt műszaki tartalmának bővüléséről

Megjelent:

MK 2017/49. (IV. 3.)

 

 

Jogszabály:

1177/2017. (IV. 3.) Korm. határozat

a Normafa Park beruházás 2017. évi ütemének támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/49. (IV. 3.)

 

 

Jogszabály:

1178/2017. (IV. 3.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok módosításáról

Megjelent:

MK 2017/49. (IV. 3.)

 

 

Jogszabály:

15/2017. (IV. 3.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (IX. 16.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/18. (IV. 3.)

Hatályos:

2017. 04. 04.

 

2017. III. 31.

Jogszabály:

69/2017. (III. 31.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet, valamint a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/48. (III. 31.)

Hatályos:

2017. 04. 03.

 

Jogszabály:

70/2017. (III. 31.) Korm. rendelet

a határőrizeti területen lefolytatott eljárás szigorításával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/48. (III. 31.)

Hatályos:

2017. 03. 31. 21 órától.

 

Jogszabály:

71/2017. (III. 31.) Korm. rendelet

a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 419/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/48. (III. 31.)

Hatályos:

2017. 03. 31. 21 órától.

 

Jogszabály:

72/2017. (III. 31.) Korm. rendelet

az Eger területén járműipari alkatrészgyártó üzem megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/48. (III. 31.)

Hatályos:

2017. 04. 01.

 

Jogszabály:

73/2017. (III. 31.) Korm. rendelet

a Komárom területén bioüzemanyag-előállító üzem kapacitásbővítésére irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/48. (III. 31.)

Hatályos:

2017. 04. 01.

 

Jogszabály:

74/2017. (III. 31.) Korm. rendelet

a Szolnok területén fémipari gyártó üzem megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/48. (III. 31.)

Hatályos:

2017. 04. 01.

 

Jogszabály:

10/2017. (III. 31.) NFM rendelet

a fejezeti és az egyes központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 7/2016. (IV. 8.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/48. (III. 31.)

Hatályos:

2017. 04. 01.

 

Jogszabály:

1163/2017. (III. 31.) Korm. határozat

a hazai mezőgazdasági gépgyártás az Irinyi terv keretében történő fejlesztési lehetőségeiről

Megjelent:

MK 2017/48. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

1164/2017. (III. 31.) Korm. határozat

az Országos Sportegészségügyi Intézet végleges elhelyezésével és a sportegészségügyi ellátás fejlesztésével kapcsolatos egyes kérdésekről

Megjelent:

MK 2017/48. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

1165/2017. (III. 31.) Korm. határozat

a Magyar Államkincstár átalakításáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1344/2016. (VII. 6.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/48. (III. 31.)

Hatályos:

2017. 04. 01.

 

Jogszabály:

1166/2017. (III. 31.) Korm. határozat

a Nemzeti Könyvtár, az Alaptörvény díszalbum és zsebfüzetek, a Pedagógusnap 2017., a Zenélő Budapest és a Muzsikáló Budapest projektekhez 2017. évben szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/48. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

1167/2017. (III. 31.) Korm. határozat

a szentegyházi Gyermekfilharmónia 2017. július 1-jei "Canada Day" ünnepre való kiutazásának támogatása érdekében történő forrásbiztosításról

Megjelent:

MK 2017/48. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

1168/2017. (III. 31.) Korm. határozat

a 2007-2013 Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2017. március 31-éig történő sikeres zárása érdekében az annak keretében finanszírozott kisléptékű határon átnyúló közutakon létesített határátkelőhelyek megnyitásáról

Megjelent:

MK 2017/48. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

1169/2017. (III. 31.) Korm. határozat

a KEHOP-2.2.2-15-2015-00013 azonosító számú projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/48. (III. 31.)

Hatályos:

2017. 04. 01.

 

Jogszabály:

13/2017. (III. 31.) EMMI utasítás

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/16. (III. 31.)

Hatályos:

2017. 04. 01.

 

Jogszabály:

14/2017. (III. 31.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közbeszerzési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/16. (III. 31.)

Hatályos:

2017. 04. 01.

 

Jogszabály:

7/2017. (III. 31.) IM utasítás

az Igazságügyi Minisztérium Gazdálkodási Keretszabályzatáról szóló 2/2015. (II. 27.) IM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/16. (III. 31.)

Hatályos:

2017. 04. 08.

 

Jogszabály:

12/2017. (III. 31.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/16. (III. 31.)

Hatályos:

2017. 04. 01.

 

Jogszabály:

13/2017. (III. 31.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/16. (III. 31.)

Hatályos:

2017. 04. 01.

 

Jogszabály:

4/2017. (III. 31.) NVI utasítás

a Nemzeti Választási Iroda Közszolgálati Szabályzatáról szóló 2/2014. (III. 7.) NVI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/16. (III. 31.)

Hatályos:

2017. 04. 01.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2017/16. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/16. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

MNB közlemény

a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/16. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/16. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

EMMI-BM közös pályázati felhívás

2017. évi "Idősbarát Önkormányzat Díj" elnyerésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/16. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/16. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

Budapesti Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

a Budapest XIII. kerület 3. számú székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/16. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

13/2017. (III. 31.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/17. (III. 31.)

Hatályos:

2017. 04. 01.

 

2017. III. 30.

Jogszabály:

5/2017. (III. 30.) NGM rendelet

egyes NGM rendeleteknek a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezései hatálybalépése kapcsán szükséges módosításáról

Megjelent:

MK 2017/47. (III. 30.)

Hatályos:

2017. 03. 31., 2017. 07. 01.

 

Jogszabály:

7/2017. (III. 30.) NFM rendelet

egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/47. (III. 30.)

Hatályos:

2017. 04. 01., 2017. 10. 31.

 

Jogszabály:

8/2017. (III. 30.) NFM rendelet

a Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről

Megjelent:

MK 2017/47. (III. 30.)

Hatályos:

2017. 03. 31.

 

Jogszabály:

9/2017. (III. 30.) NFM rendelet

a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről szóló 4/2001. (I. 31.) KöViM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/47. (III. 30.)

Hatályos:

2017. 03. 31.

 

Jogszabály:

118/2017. (III. 30.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/47. (III. 30.)

 

 

Jogszabály:

119/2017. (III. 30.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/47. (III. 30.)

 

 

Jogszabály:

120/2017. (III. 30.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/47. (III. 30.)

 

 

Jogszabály:

121/2017. (III. 30.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/47. (III. 30.)

 

 

Jogszabály:

122/2017. (III. 30.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/47. (III. 30.)

 

 

Jogszabály:

123/2017. (III. 30.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/47. (III. 30.)

 

 

Jogszabály:

124/2017. (III. 30.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/47. (III. 30.)

 

 

Jogszabály:

125/2017. (III. 30.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/47. (III. 30.)

 

 

Jogszabály:

126/2017. (III. 30.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/47. (III. 30.)

 

 

Jogszabály:

127/2017. (III. 30.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/47. (III. 30.)

 

 

Jogszabály:

128/2017. (III. 30.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/47. (III. 30.)

 

 

2017. III. 29.

Jogszabály:

16/2017. (III. 29.) FM rendelet

a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/46. (III. 29.)

Hatályos:

2017. 04. 01.

 

Jogszabály:

4/2017. (III. 29.) NGM rendelet

az egyes pénzügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/46. (III. 29.)

Hatályos:

2017. 03. 30.

 

2017. III. 28.

Jogszabály:

2017. évi XXII. törvény

az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályai 7. melléklete 2014. május 24-én Genfben, az Egészségügyi Világszervezet 67. Közgyűlésén elfogadott módosításának kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/45. (III. 28.)

Hatályos:

2017. 03. 29.

 

Jogszabály:

2017. évi XXIII. törvény

a Nemzetközi Műholdas Távközlési Szervezetre (ITSO) vonatkozó megállapodás és módosítása kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/45. (III. 28.)

Hatályos:

2017. 03. 29.

 

Jogszabály:

2017. évi XXIV. törvény

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek az egyszerű bejelentés 300 négyzetméternél nagyobb lakóingatlan nem kereskedelmi célú építésére történő kiterjesztésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2017/45. (III. 28.)

Hatályos:

2017. 04. 27.

 

Jogszabály:

3/2017. (III. 28.) NGM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM rendelet a 2007-2013. évek közötti operatív programok visszaforgó pénzeszközök felhasználásával és a 2017. évi támogatási feltételekkel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2017/45. (III. 28.)

Hatályos:

2017. 03. 29.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5048/2016/3. számú határozata

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az állatok tartásáról szóló 30/2012. (X. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (2)-(4) bekezdése, valamint 1. melléklete jogszabályba ütközéséről és alkalmazhatóságának tilalmáról

Megjelent:

MK 2017/45. (III. 28.)

 

 

2017. III. 27.

Jogszabály:

15/2017. (III. 27.) FM rendelet

a Jászszentlászlói Kalmár-erdő Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 16/2005. (VII. 14.) KvVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/44. (III. 27.)

Hatályos:

2017. 03. 28.

 

Jogszabály:

2/2017. (III. 27.) IM rendelet

a Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről szóló 22/2006. (V. 18.) IM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/44. (III. 27.)

Hatályos:

2017. 03. 28.

 

Jogszabály:

1162/2017. (III. 27.) Korm. határozat

a közel-keleti térségben élő üldöztetést szenvedő keresztények támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/44. (III. 27.)

 

 

Jogszabály:

27/2017. (III. 27.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2017/44. (III. 27.)

 

 

2017. III. 24.

Jogszabály:

3/2017. (III. 24.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2017. (II. 28.) MNB utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/15. (III. 24.)

Hatályos:

2017. 03. 25.

 

Jogszabály:

9/2017. (III. 24.) MvM utasítás

a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram végrehajtásáért felelős miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/15. (III. 24.)

Hatályos:

2017. 03. 25.

 

Jogszabály:

10/2017. (III. 24.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/15. (III. 24.)

Hatályos:

2017. 03. 25.

 

Jogszabály:

11/2017. (III. 24.) MvM utasítás

a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 32/2016. (XI. 18.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/15. (III. 24.)

Hatályos:

2017. 03. 25.

 

Jogszabály:

12/2017. (III. 24.) MvM utasítás

a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 33/2016. (XI. 18.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/15. (III. 24.)

Hatályos:

2017. 03. 25.

 

Jogszabály:

10/2017. (III. 24.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/15. (III. 24.)

Hatályos:

2017. 04. 01.

 

Jogszabály:

11/2017. (III. 24.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/15. (III. 24.)

Hatályos:

2017. 03. 25.

 

Jogszabály:

12/2017. (III. 24.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/15. (III. 24.)

Hatályos:

2017. 03. 25.

 

Jogszabály:

10/2017. (III. 24.) HM utasítás

a honvédelmi miniszter által alapított Béri Balogh Ádám középiskolai ösztöndíj, a Lippai Balázs esélyegyenlőségi ösztöndíj és a honvédelmi tárca gondoskodási körébe tartozó árvák tanulmányi ösztöndíja pályáztatásának és odaítélésének rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/15. (III. 24.)

Hatályos:

2017. 04. 01.

 

Jogszabály:

6/2017. (III. 24.) IM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/15. (III. 24.)

Hatályos:

2017. 04. 15.

 

Jogszabály:

9/2017. (III. 24.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/15. (III. 24.)

Hatályos:

2017. 03. 25.

 

Jogszabály:

10/2017. (III. 24.) KKM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/15. (III. 24.)

Hatályos:

2017. 03. 25.

 

Jogszabály:

11/2017. (III. 24.) KKM utasítás

a kincstári VIP kártya kiadásáról és használati rendjéről szóló 4/2016. (III. 23.) KKM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/15. (III. 24.)

Hatályos:

2017. 03. 25.

 

Jogszabály:

8/2017. (III. 24.) NFM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/15. (III. 24.)

Hatályos:

2017. 03. 25.

 

Jogszabály:

4/2017. (III. 24.) GVH utasítás

a Gazdasági Versenyhivatal közszolgálati szabályzatáról szóló 15/Eln./2012. utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/15. (III. 24.)

Hatályos:

2017. 03. 15.

 

Jogszabály:

6/2017. (III. 24.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap pénzkezelési szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/15. (III. 24.)

Hatályos:

2017. 03. 25.

 

Jogszabály:

3/2017. (III. 24.) NVI utasítás

a Nemzeti Választási Iroda fejezeti kezelésű előirányzatai felhasználásának szabályzatáról szóló 8/2015. (XII. 9.) NVI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/15. (III. 24.)

Hatályos:

2017. 03. 25.

 

Jogszabály:

13/2017. (III. 24.) ORFK utasítás

a Járőr- és Őrszolgálati Szabályzatról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/15. (III. 24.)

Hatályos:

2017. 04. 01., 2017. 07. 01.

 

Jogszabály:

14/2017. (III. 24.) ORFK utasítás

a szolgálatparancsnoki tevékenységről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/15. (III. 24.)

Hatályos:

2017. 04. 01., 2017. 07. 01.

 

Jogszabály:

15/2017. (III. 24.) ORFK utasítás

a nemzetközi kapcsolattartás rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/15. (III. 24.)

Hatályos:

2017. 04. 01.

 

Jogszabály:

16/2017. (III. 24.) ORFK utasítás

a Rendőrség energiagazdálkodásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/15. (III. 24.)

Hatályos:

2017. 04. 01.

 

Jogszabály:

10/2017. (III. 24.) KKM közlemény

Magyarország Kormánya és az Eritrea Állam Kormánya közötti oktatási és kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 242/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet 2-3. § ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/15. (III. 24.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2017/15. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/15. (III. 24.)

 

 

Jogszabály:

2/2017. (III. 24.) SZTNH közlemény

az "IDEA-EXPO 2017 Komárom" nemzetközi kiállításon és vásáron bemutatásra kerülő találmányok, védjegyek, formatervezési és használati minták kiállítási kedvezményéről, illetve kiállítási elsőbbségéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/15. (III. 24.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/15. (III. 24.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2017. április 1-je és április 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/15. (III. 24.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdés hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/15. (III. 24.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdés hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/15. (III. 24.)

 

 

Jogszabály:

Heves Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/15. (III. 24.)

 

 

Jogszabály:

Sárbogárd Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/15. (III. 24.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/15. (III. 24.)

 

 

Jogszabály:

Gyulai Törvényszék közleménye

jogtanácsosi igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/15. (III. 24.)

 

 

Jogszabály:

Nemzedékek Műhelye Párt

2016. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/15. (III. 24.)

 

 

Jogszabály:

Budapesti Német Iskola Alapítvány

alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/15. (III. 24.)

 

 

2017. III. 23.

Jogszabály:

2017. évi XXI. törvény

a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2017/43. (III. 23.)

Hatályos:

2017. 03. 24.

 

Jogszabály:

67/2017. (III. 23.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/43. (III. 23.)

Hatályos:

2017. 03. 24.

 

Jogszabály:

68/2017. (III. 23.) Korm. rendelet

a Belváros-Lipótvárosi Sportközpont kialakítására, valamint a Budapest V. kerület, József nádor tér felszínrendezésére irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/43. (III. 23.)

Hatályos:

2017. 03. 24.

 

Jogszabály:

3/2017. (III. 23.) BM rendelet

a menekültügy szervezeti rendszeréről szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/43. (III. 23.)

Hatályos:

2017. 03. 28.

 

Jogszabály:

14/2017. (III. 23.) FM rendelet

a gyümölcs szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról

Megjelent:

MK 2017/43. (III. 23.)

Hatályos:

2017. 03. 31.

 

Jogszabály:

117/2017. (III. 23.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/43. (III. 23.)

 

 

2017. III. 22.

Jogszabály:

66/2017. (III. 22.) Korm. rendelet

a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/42. (III. 22.)

Hatályos:

2017. 04. 06.

 

Jogszabály:

2/2017. (III. 22.) NGM rendelet

a Nemzeti Akkreditáló Hatóság eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 45/2015. (XII. 30.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/42. (III. 22.)

Hatályos:

2017. 04. 22.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5046/2016/8. határozata

Érpatak Község Önkormányzatának a 2015. évi zárszámadásáról szóló 4/2016. (IX. 6.) önkormányzati rendelete törvényellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2017/42. (III. 22.)

 

 

Jogszabály:

8/2017. (III. 22.) OGY határozat

a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa tagjainak megválasztásáról szóló 11/2011. (III. 9.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/42. (III. 22.)

Hatályos:

2017. 03. 21.

 

Jogszabály:

115/2017. (III. 22.) KE határozat

kitüntetéses doktorrá avatáshoz való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/42. (III. 22.)

 

 

Jogszabály:

116/2017. (III. 22.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2017/42. (III. 22.)

 

 

Jogszabály:

1158/2017. (III. 22.) Korm. határozat

ideiglenes határátkelőhely megnyitásáról

Megjelent:

MK 2017/42. (III. 22.)

 

 

Jogszabály:

1159/2017. (III. 22.) Korm. határozat

a gyermek és ifjúsági gyalogos vándortáborozás támogatásával kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

MK 2017/42. (III. 22.)

 

 

Jogszabály:

1160/2017. (III. 22.) Korm. határozat

a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/42. (III. 22.)

 

 

Jogszabály:

1161/2017. (III. 22.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Fülöp-szigeteki Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú gazdasági együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/42. (III. 22.)

 

 

Jogszabály:

25/2017. (III. 22.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2017/42. (III. 22.)

 

 

Jogszabály:

26/2017. (III. 22.) ME határozat

főiskolai tanár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2017/42. (III. 22.)

 

 

2017. III. 21.

Jogszabály:

1157/2017. (III. 21.) Korm. határozat

a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat és az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/41. (III. 21.)

Hatályos:

2017. 03. 22.

 

2017. III. 20.

Jogszabály:

2017. évi XVII. törvény

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodáshoz Ecuador csatlakozásának figyelembevétele céljából csatolt Csatlakozási Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/39. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 03. 21. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2017. évi XVIII. törvény

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozására tekintettel létrejött Kiegészítő Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/39. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 03. 21. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2017. évi XIX. törvény

az egyrészről Ghána, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti átmeneti gazdasági partnerségi megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/39. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 03. 21. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2017. évi XX. törvény

a határőrizeti területen lefolytatott eljárás szigorításával kapcsolatos egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2017/39. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 03. 28.

 

Jogszabály:

50/2017. (III. 20.) Korm. rendelet

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból származó támogatásokról, valamint a támogatások igénylésével és felhasználásával kapcsolatos szabályokról

Megjelent:

MK 2017/39. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 04. 04.

 

Jogszabály:

51/2017. (III. 20.) Korm. rendelet

az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtási rendjéről szóló 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet és a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/39. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 03. 21.

 

Jogszabály:

52/2017. (III. 20.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/39. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 03. 21., 2017. 04. 01.

 

Jogszabály:

53/2017. (III. 20.) Korm. rendelet

a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/39. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 04. 01., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

54/2017. (III. 20.) Korm. rendelet

a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/39. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 03. 21.

 

Jogszabály:

55/2017. (III. 20.) Korm. rendelet

a határátkelőhely és az ideiglenes határátkelőhely megnyitásáról és működtetéséről, valamint a határátlépési pontról szóló 332/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/39. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 03. 21.

 

Jogszabály:

56/2017. (III. 20.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek az "okos város", "okos város módszertan" fogalom meghatározásával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2017/39. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 03. 21.

 

Jogszabály:

57/2017. (III. 20.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeletek fejlesztéspolitikai tárgyú módosításáról

Megjelent:

MK 2017/39. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 03. 21.

 

Jogszabály:

58/2017. (III. 20.) Korm. rendelet

a 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának Magyarországra szállításával és a milánói projekt lezárásával kapcsolatos egyes feladatok irányítását és lebonyolítását végrehajtó szervezet kijelöléséről

Megjelent:

MK 2017/39. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 03. 21.

 

Jogszabály:

1128/2017. (III. 20.) Korm. határozat

a 2017-2026 közötti időszakra vonatkozó Nemzeti Tájstratégiáról

Megjelent:

MK 2017/39. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

1129/2017. (III. 20.) Korm. határozat

a 2018. évi fejlesztési mérföldkövek teljesítéséről

Megjelent:

MK 2017/39. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

1130/2017. (III. 20.) Korm. határozat

a 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának Magyarországon történő elhelyezéséről

Megjelent:

MK 2017/39. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

1131/2017. (III. 20.) Korm. határozat

a Budapesti Zsidó Hitközség zuglói zsinagógája helyreállításának támogatásával összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2017/39. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

1132/2017. (III. 20.) Korm. határozat

tárgyéven túli kötelezettségvállalás jóváhagyásáról és a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

Megjelent:

MK 2017/39. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

1133/2017. (III. 20.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok módosításáról

Megjelent:

MK 2017/39. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

1134/2017. (III. 20.) Korm. határozat

a Kodály Program I. üteméről és a 2017. évi programok megvalósításához szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/39. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

1135/2017. (III. 20.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a Szolnoki Művésztelep fejlesztése érdekében szükséges támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/39. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

1136/2017. (III. 20.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében Tatabánya Megyei Jogú Város József Attila Megyei és Városi Könyvtárának fejlesztése érdekében támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/39. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

1137/2017. (III. 20.) Korm. határozat

a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0007 azonosító számú ("Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás területén" című) projekt forrásszerkezetének módosításáról

Megjelent:

MK 2017/39. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

1138/2017. (III. 20.) Korm. határozat

a Szíriai Arab Köztársaságban 2011 márciusa óta elkövetett, nemzetközi jogot sértő legsúlyosabb bűncselekmények miatti nyomozást és későbbi felelősségre vonást előmozdító Nemzetközi, Pártatlan és Független (ENSZ) Mechanizmus beindításához szükséges pénzügyi hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/39. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

59/2017. (III. 20.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Paraguayi Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú Gazdasági Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/40. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 03. 21. - kivétellel.

 

Jogszabály:

60/2017. (III. 20.) Korm. rendelet

a közigazgatási bürokráciacsökkentés folytatásával érintett egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/40. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 04. 04., 2017. 07. 01.

 

Jogszabály:

61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet

a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással kapcsolatos egyes feladatainak meghatározásáról

Megjelent:

MK 2017/40. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 03. 21.

 

Jogszabály:

62/2017. (III. 20.) Korm. rendelet

a bírósági ügyintézők által ellátható egyes feladatokról szóló 56/2008. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/40. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 04. 04.

 

Jogszabály:

63/2017. (III. 20.) Korm. rendelet

a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/40. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 03. 21.

 

Jogszabály:

64/2017. (III. 20.) Korm. rendelet

az Eger Déli Iparterület fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/40. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 03. 21.

 

Jogszabály:

65/2017. (III. 20.) Korm. rendelet

a Kecskemét Déli Iparterület energetikai fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/40. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 03. 21.

 

Jogszabály:

1139/2017. (III. 20.) Korm. határozat

az egyes munkaerőpiaci intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/40. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 03. 21.

 

Jogszabály:

1140/2017. (III. 20.) Korm. határozat

a fiatalok pályaorientációját elősegítő tevékenységek támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/40. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

1141/2017. (III. 20.) Korm. határozat

a baromfi termékpálya egyes területein a madárinfluenzával összefüggésben szükséges állami beavatkozásról

Megjelent:

MK 2017/40. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

1142/2017. (III. 20.) Korm. határozat

a Beszállítói Cselekvési Terv végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2017/40. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

1143/2017. (III. 20.) Korm. határozat

az új nemzetközi magánjogi szabályozás kodifikációjáról és a Nemzetközi Magánjogi Kodifikációs Bizottság felállításáról szóló 1337/2015. (V. 27.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/40. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 03. 21.

 

Jogszabály:

1144/2017. (III. 20.) Korm. határozat

a Digitális Exportfejlesztési Tárcaközi Bizottság működéséhez kötődő feladatok teljes körű ellátásához szükséges 2017. évi költségvetési forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/40. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

1145/2017. (III. 20.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/40. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 03. 21.

 

Jogszabály:

1146/2017. (III. 20.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2. "Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztés" prioritása keretében további kiemelt fejlesztések nevesítésével kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

MK 2017/40. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

1147/2017. (III. 20.) Korm. határozat

a KÖFOP-3.2.9-16-2016-00001 azonosító számú ("A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése az operatív programokat végrehajtók informatikai és infokommunikációs ellátásánál" című) kiemelt projekt megvalósításához szükséges fedezet biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/40. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

1148/2017. (III. 20.) Korm. határozat

a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/40. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 03. 21.

 

Jogszabály:

1149/2017. (III. 20.) Korm. határozat

a "Gubacsi vasúti híd átépítése" című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2016. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

Megjelent:

MK 2017/40. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

1150/2017. (III. 20.) Korm. határozat

Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások összehangolásával és azok 2022-ig történő megvalósításával összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2017/40. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

1151/2017. (III. 20.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2017/40. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

1152/2017. (III. 20.) Korm. határozat

a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. "CrossBorder Rail" projektének támogatása érdekében történő kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány felhasználásáról

Megjelent:

MK 2017/40. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

1153/2017. (III. 20.) Korm. határozat

a Győr-Pér repülőtér fejlesztéséről

Megjelent:

MK 2017/40. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

1154/2017. (III. 20.) Korm. határozat

a tatabányai közösségi közlekedés színvonalának és hatékonyságának javításáról

Megjelent:

MK 2017/40. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

1155/2017. (III. 20.) Korm. határozat

a Magyar-Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság XIII. ülésén fenntartott és elfogadott ajánlások jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2017/40. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

1156/2017. (III. 20.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és a központi költségvetés címrendjének a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2017/40. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

24/2017. (III. 20.) ME határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és Hongkongnak, a Kínai Népköztársaság Különleges Közigazgatási Területének Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén Budapesten, 2010. május 12. napján aláírt Egyezmény módosított szövegének létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/40. (III. 20.)

 

 

2017. III. 17.

Jogszabály:

44/2017. (III. 17.) Korm. rendelet

a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2017. évi mértékéről

Megjelent:

MK 2017/38. (III. 17.)

Hatályos:

2017. 05. 16.

 

Jogszabály:

45/2017. (III. 17.) Korm. rendelet

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/38. (III. 17.)

Hatályos:

2017. 03. 18.

 

Jogszabály:

46/2017. (III. 17.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/38. (III. 17.)

Hatályos:

2017. 03. 18.

 

Jogszabály:

47/2017. (III. 17.) Korm. rendelet

az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról szóló 213/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/38. (III. 17.)

Hatályos:

2017. 03. 18.

 

Jogszabály:

48/2017. (III. 17.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/38. (III. 17.)

Hatályos:

2017. 03. 18., 2017. 04. 17.

 

Jogszabály:

49/2017. (III. 17.) Korm. rendelet

a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság fejlesztésére irányuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/38. (III. 17.)

Hatályos:

2017. 03. 18.

 

Jogszabály:

9/2017. (III. 17.) MvM rendelet

az Információs Hivatal által nyújtott rendvédelmi egészségkárosodási ellátásról

Megjelent:

MK 2017/38. (III. 17.)

Hatályos:

2017. 03. 18.

 

Jogszabály:

10/2017. (III. 17.) MvM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 2017. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról

Megjelent:

MK 2017/38. (III. 17.)

Hatályos:

2017. 03. 18.

 

Jogszabály:

12/2017. (III. 17.) FM rendelet

a baromfi termékpálya egyes területeit érintő madárinfluenza miatti veszteségek részleges ellentételezéséhez nyújtott jövedelempótló támogatásról

Megjelent:

MK 2017/38. (III. 17.)

Hatályos:

2017. 03. 18.

 

Jogszabály:

13/2017. (III. 17.) FM rendelet

az egyes közvetlen támogatásokat és az ahhoz kapcsolódó egyéb támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/38. (III. 17.)

Hatályos:

2017. 03. 18., 2017. 05. 01.

 

Jogszabály:

1120/2017. (III. 17.) Korm. határozat

az Országos Mentőszolgálat mentőjármű ellátásának és a mentőautók hazai gyártásának megvalósításáról

Megjelent:

MK 2017/38. (III. 17.)

 

 

Jogszabály:

1121/2017. (III. 17.) Korm. határozat

a központi közigazgatási szervek által irattározott iratanyagok elhelyezéséről

Megjelent:

MK 2017/38. (III. 17.)

 

 

Jogszabály:

1122/2017. (III. 17.) Korm. határozat

a mobil távközlési szolgáltatások központosított közbeszerzés keretében történő igénybevételéről

Megjelent:

MK 2017/38. (III. 17.)

 

 

Jogszabály:

1123/2017. (III. 17.) Korm. határozat

az Erzsébet Táborok infrastrukturális fejlesztéséről

Megjelent:

MK 2017/38. (III. 17.)

 

 

Jogszabály:

1124/2017. (III. 17.) Korm. határozat

a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/38. (III. 17.)

 

 

Jogszabály:

1125/2017. (III. 17.) Korm. határozat

a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal által ellátandó feladatok végrehajtásához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/38. (III. 17.)

 

 

Jogszabály:

1126/2017. (III. 17.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/38. (III. 17.)

 

 

Jogszabály:

1127/2017. (III. 17.) Korm. határozat

az ELI (Extreme Light Infrastructure) beruházás aktuális helyzetéről és a megvalósításához szükséges kormányzati és tulajdonosi joggyakorlói intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/38. (III. 17.)

 

 

2017. III. 16.

Jogszabály:

2017. évi III. törvény

az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Köztársaság közötti kereskedelmi, fejlesztési és együttműködési megállapodás és kiegészítő jegyzőkönyveinek kihirdetéséről, valamint a módosító megállapodás kötelező hatályának elismeréséről és kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/37. (III. 16.)

Hatályos:

2017. 03. 17. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2017. évi IV. törvény

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kanada közötti Stratégiai Partnerségi Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/37. (III. 16.)

Hatályos:

2017. 03. 17. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2017. évi V. törvény

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kubai Köztársaság közötti politikai párbeszédről és együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/37. (III. 16.)

Hatályos:

2017. 03. 17. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2017. évi VI. törvény

a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából, az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/37. (III. 16.)

Hatályos:

2017. 03. 17. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2017. évi VII. törvény

a Horvát Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodás és három kapcsolódó megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/37. (III. 16.)

Hatályos:

2017. 03. 17. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2017. évi VIII. törvény

a Magyarország Kormánya és a Vöröskereszt és Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége (IFRC) között a Nemzetközi Szövetség Budapesti Regionális Hivatalának és Globális Szolgáltató Központjának jogállásáról szóló megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/37. (III. 16.)

Hatályos:

2017. 03. 17. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2017. évi IX. törvény

a Magyarország Kormánya és az Iraki Köztársaság Kormánya között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/37. (III. 16.)

Hatályos:

2017. 03. 17. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2017. évi X. törvény

a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a tiszai hajózásról szóló egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/37. (III. 16.)

Hatályos:

2017. 03. 17. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2017. évi XI. törvény

a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Abaújvár és Kenyhec (Kechnec) települések közötti közúti Hernád-híd és a csatlakozó utak megépítéséről szóló, Pozsonyban, 2014. június 27. napján aláírt Megállapodást módosító 1. Kiegészítés kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/37. (III. 16.)

Hatályos:

2017. 03. 17. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2017. évi XII. törvény

a Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a magyar-ukrán államhatáron lévő közúti határhidak fenntartásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/37. (III. 16.)

Hatályos:

2017. 03. 17. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2017. évi XIII. törvény

egyes törvényeknek a nagypéntek munkaszüneti nappá történő nyilvánításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2017/37. (III. 16.)

Hatályos:

2017. 03. 24.

 

Jogszabály:

2017. évi XIV. törvény

a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2017/37. (III. 16.)

Hatályos:

2017. 03. 21.

 

Jogszabály:

2017. évi XV. törvény

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2017/37. (III. 16.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi XVI. törvény

a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2017/37. (III. 16.)

Hatályos:

2017. 04. 15., 2017. 06. 15.

 

Jogszabály:

105/2017. (III. 16.) KE határozat

a Kossuth- és Széchenyi-díj adományozásáról

Megjelent:

MK 2017/37. (III. 16.)

 

 

Jogszabály:

106/2017. (III. 16.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2017/37. (III. 16.)

 

 

Jogszabály:

107/2017. (III. 16.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2017/37. (III. 16.)

 

 

Jogszabály:

108/2017. (III. 16.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2017/37. (III. 16.)

 

 

Jogszabály:

109/2017. (III. 16.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2017/37. (III. 16.)

 

 

Jogszabály:

110/2017. (III. 16.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2017/37. (III. 16.)

 

 

Jogszabály:

111/2017. (III. 16.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2017/37. (III. 16.)

 

 

Jogszabály:

112/2017. (III. 16.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2017/37. (III. 16.)

 

 

Jogszabály:

113/2017. (III. 16.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2017/37. (III. 16.)

 

 

Jogszabály:

114/2017. (III. 16.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2017/37. (III. 16.)

 

 

2017. III. 14.

Jogszabály:

11/2017. (III. 14.) FM rendelet

a Gyöngyösi Sár-hegy természetvédelmi terület bővítéséről és természetvédelmi kezelési tervéről szóló 55/2016. (VIII. 16.) FM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/36. (III. 14.)

Hatályos:

2017. 03. 15.

 

Jogszabály:

75/2017. (III. 14.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/36. (III. 14.)

 

 

Jogszabály:

76/2017. (III. 14.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/36. (III. 14.)

 

 

Jogszabály:

77/2017. (III. 14.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/36. (III. 14.)

 

 

Jogszabály:

78/2017. (III. 14.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/36. (III. 14.)

 

 

Jogszabály:

79/2017. (III. 14.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/36. (III. 14.)

 

 

Jogszabály:

80/2017. (III. 14.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/36. (III. 14.)

 

 

Jogszabály:

81/2017. (III. 14.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/36. (III. 14.)

 

 

Jogszabály:

82/2017. (III. 14.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/36. (III. 14.)

 

 

Jogszabály:

83/2017. (III. 14.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/36. (III. 14.)

 

 

Jogszabály:

84/2017. (III. 14.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/36. (III. 14.)

 

 

Jogszabály:

85/2017. (III. 14.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/36. (III. 14.)

 

 

Jogszabály:

86/2017. (III. 14.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/36. (III. 14.)

 

 

Jogszabály:

87/2017. (III. 14.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/36. (III. 14.)

 

 

Jogszabály:

88/2017. (III. 14.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/36. (III. 14.)

 

 

Jogszabály:

89/2017. (III. 14.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/36. (III. 14.)

 

 

Jogszabály:

90/2017. (III. 14.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/36. (III. 14.)

 

 

Jogszabály:

91/2017. (III. 14.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/36. (III. 14.)

 

 

Jogszabály:

92/2017. (III. 14.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/36. (III. 14.)

 

 

Jogszabály:

93/2017. (III. 14.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/36. (III. 14.)

 

 

Jogszabály:

94/2017. (III. 14.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/36. (III. 14.)

 

 

Jogszabály:

95/2017. (III. 14.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/36. (III. 14.)

 

 

Jogszabály:

96/2017. (III. 14.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/36. (III. 14.)

 

 

Jogszabály:

97/2017. (III. 14.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2017/36. (III. 14.)

 

 

Jogszabály:

98/2017. (III. 14.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/36. (III. 14.)

 

 

Jogszabály:

99/2017. (III. 14.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/36. (III. 14.)

 

 

Jogszabály:

100/2017. (III. 14.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/36. (III. 14.)

 

 

Jogszabály:

101/2017. (III. 14.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/36. (III. 14.)

 

 

Jogszabály:

102/2017. (III. 14.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/36. (III. 14.)

 

 

Jogszabály:

103/2017. (III. 14.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/36. (III. 14.)

 

 

Jogszabály:

104/2017. (III. 14.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/36. (III. 14.)

 

 

Jogszabály:

1119/2017. (III. 14.) Korm. határozat

a Magyarország Kiváló Művésze, a Magyarország Érdemes Művésze és a Magyarország Babérkoszorúja díjak 2017. évi adományozásáról

Megjelent:

MK 2017/36. (III. 14.)

 

 

2017. III. 13.

Jogszabály:

7/2017. (III. 13.) OGY határozat

a köztársasági elnök megválasztásáról

Megjelent:

MK 2017/35. (III. 13.)

Hatályos:

2016. 03. 13.

 

Jogszabály:

1116/2017. (III. 13.) Korm. határozat

a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

Megjelent:

MK 2017/35. (III. 13.)

 

 

Jogszabály:

1117/2017. (III. 13.) Korm. határozat

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/35. (III. 13.)

Hatályos:

2016. 03. 14.

 

Jogszabály:

1118/2017. (III. 13.) Korm. határozat

"Életmentő Emlékérem" adományozásáról

Megjelent:

MK 2017/35. (III. 13.)

 

 

2017. III. 10.

Jogszabály:

2/2017. (III. 10.) BM rendelet

az Államhatár Felmérésének és Megjelölésének Magyar-Szlovák Közös Bizottsága által, a magyar-szlovák államhatáron 2011-2016. években végrehajtott 9. határfelmérési és megjelölési munkákról szóló Zárójelentés, valamint a "Magyarország és a Szlovák Köztársaság közötti határvonal részletes leírásának kiegészítője a X., XI., XIII., XVI., XVIII., XIX. és XX. határszakaszról - 2016" című határokmány jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2017/34. (III. 10.)

Hatályos:

2017. 03. 18.

 

Jogszabály:

10/2017. (III. 10.) FM rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) FM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/34. (III. 10.)

Hatályos:

2017. 03. 11.

 

Jogszabály:

5/2017. (III. 10.) AB határozat

a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 8.K.32.574/2015/17. számú ítélete, valamint a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 35000-3156-1/2015.ált. számú határozata és a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35100-1169-2/2015.ált. számú határozata alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdésével kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról

Megjelent:

MK 2017/34. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

6/2017. (III. 10.) AB határozat

a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvénnyel kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról

Megjelent:

MK 2017/34. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

5/2017. (III. 10.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/34. (III. 10.)

Hatályos:

2017. 03. 06.

 

Jogszabály:

6/2017. (III. 10.) OGY határozat

a Magyar Nemzeti Bank 2015. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója elfogadásáról

Megjelent:

MK 2017/34. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

74/2017. (III. 10.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/34. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

6/2017. (III. 10.) BM utasítás

az építési beruházások közbeszerzési pályázata előtti költségtervezésről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/14. (III. 10.)

Hatályos:

2017. 03. 11.

 

Jogszabály:

8/2017. (III. 10.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/14. (III. 10.)

Hatályos:

2017. 03. 11.

 

Jogszabály:

9/2017. (III. 10.) EMMI utasítás

a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjprogram működtetésével kapcsolatos feladatokról szóló 34/2014. (X. 10.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/14. (III. 10.)

Hatályos:

2017. 03. 11.

 

Jogszabály:

9/2017. (III. 10.) HM utasítás

a honvédségi közfoglalkoztatási program végrehajtásáról szóló 29/2012. (V. 8.) HM utasítás módosításáról és a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 27/2013. (IV. 24.) HM utasítás hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/14. (III. 10.)

Hatályos:

2017. 03. 11.

 

Jogszabály:

8/2017. (III. 10.) KKM utasítás

a tartós külszolgálatra kihelyezettek lakhatásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/14. (III. 10.)

Hatályos:

2017. 04. 05., 2017. 08. 01.

 

Jogszabály:

8/2017. (III. 10.) NGM utasítás

a fejezetet irányító szerv vezetőjének hatáskörébe utalt jogok gyakorlásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/14. (III. 10.)

Hatályos:

2017. 03. 11.

 

Jogszabály:

9/2017. (III. 10.) NGM utasítás

a Nemzetgazdasági Minisztérium költségvetési fejezet 2017. évre vonatkozó fejezeti kezelésű előirányzatai és központi kezelésű előirányzatai szakmai kezelőinek kijelöléséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/14. (III. 10.)

Hatályos:

2017. 03. 11.

 

Jogszabály:

6/2017. (III. 10.) NFM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/14. (III. 10.)

Hatályos:

2017. 03. 11.

 

Jogszabály:

7/2017. (III. 10.) NFM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/14. (III. 10.)

Hatályos:

2017. 03. 11.

 

Jogszabály:

1/2017. (III. 10.) BM KÁT utasítás

a Belügyminisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 2/2013. (V. 28.) BM KÁT utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/14. (III. 10.)

Hatályos:

2017. 03. 11.

 

Jogszabály:

1/2017. (III. 10.) IM KÁT utasítás

az Igazságügyi Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/14. (III. 10.)

Hatályos:

2017. 03. 13.

 

Jogszabály:

1/2017. (III. 10.) AJB utasítás

az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2012. (I. 6.) AJB utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/14. (III. 10.)

Hatályos:

2017. 03. 15.

 

Jogszabály:

12/2017. (III. 10.) ORFK utasítás

a Rendőrség közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési tevékenységének ellátásáról szóló 7/2015. (V. 11.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/14. (III. 10.)

Hatályos:

2017. 03. 18.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2017/14. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/14. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/14. (III. 10.)

 

 

Jogszabály:

Polgári Konzervatív Párt

2016. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/14. (III. 10.)

 

 

2017. III. 7.

Jogszabály:

38/2017. (III. 7.) Korm. rendelet

az Európai Molekuláris Biológiai Laboratóriumot létrehozó megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/33. (III. 7.)

Hatályos:

2017. 03. 08. - kivétellel.

 

Jogszabály:

39/2017. (III. 7.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló keretmegállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/33. (III. 7.)

Hatályos:

2017. 03. 08. - kivétellel.

 

Jogszabály:

40/2017. (III. 7.) Korm. rendelet

egyes építésügyi és örökségvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/33. (III. 7.)

Hatályos:

2017. 03. 08.

 

Jogszabály:

41/2017. (III. 7.) Korm. rendelet

a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/33. (III. 7.)

Hatályos:

2017. 03. 08.

 

Jogszabály:

42/2017. (III. 7.) Korm. rendelet

az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/33. (III. 7.)

Hatályos:

2017. 04. 30.

 

Jogszabály:

43/2017. (III. 7.) Korm. rendelet

a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjról szóló 165/2013. (V. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/33. (III. 7.)

Hatályos:

2017. 03. 08.

 

Jogszabály:

3/2017. (III. 7.) NMHH rendelet

a rádióberendezések tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről és tevékenységük részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2017/33. (III. 7.)

Hatályos:

2017. 03. 15.

 

Jogszabály:

7/2017. (III. 7.) MvM rendelet

egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, műemléki védettségének megszüntetéséről, valamint egyes műemlékvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/33. (III. 7.)

Hatályos:

2017. 03. 15., 2017. 10. 08.

 

Jogszabály:

8/2017. (III. 7.) MvM rendelet

a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/33. (III. 7.)

Hatályos:

2017. 03. 08.

 

Jogszabály:

3/2017. (III. 7.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/33. (III. 7.)

Hatályos:

2017. 03. 08.

 

Jogszabály:

1/2017. (III. 7.) IM rendelet

a közjegyzői állások számáról és a közjegyzők székhelyéről szóló 15/1991. (XI. 26.) IM rendelet, valamint a Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről szóló 22/2006. (V. 18.) IM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/33. (III. 7.)

Hatályos:

2017. 03. 08., 2017. 04. 01.

 

Jogszabály:

6/2017. (III. 7.) NFM rendelet

az egyes hírközlési és informatikai termékek megfelelőségét vizsgáló vagy ellenőrző, illetőleg tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 13/2003. (X. 3.) IHM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/33. (III. 7.)

Hatályos:

2017. 03. 15.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5040/2016/3. határozata

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete által alkotott, az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodásról szóló 8/2014. (IV. 29.) számú rendelete egyes rendelkezései törvénysértő voltának megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2017/33. (III. 7.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5042/2016/5. határozata

Harkány Város Képviselő-testülete által alkotott, a helyi adókról szóló 31/2015. (XI. 30.) számú rendelet 17. § a) pontja törvénysértő voltának megállapításáról és alkalmazhatóságáról

Megjelent:

MK 2017/33. (III. 7.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5043/2016/6. határozata

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete által alkotott, Mosonmagyaróvár Helyi Építési Szabályzatáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 4/A. §-a törvénysértő voltának megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2017/33. (III. 7.)

 

 

Jogszabály:

73/2017. (III. 7.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/33. (III. 7.)

 

 

Jogszabály:

1110/2017. (III. 7.) Korm. határozat

a Nemzeti Vízstratégia és a végrehajtását biztosító intézkedési terv elfogadásáról

Megjelent:

MK 2017/33. (III. 7.)

 

 

Jogszabály:

1111/2017. (III. 7.) Korm. határozat

a Kína-Közép-Kelet-Európa együttműködés miniszterelnöki csúcstalálkozójának magyarországi megrendezésével kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

MK 2017/33. (III. 7.)

 

 

Jogszabály:

1112/2017. (III. 7.) Korm. határozat

a Széchenyi István Egyetemen megvalósuló Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ részére történő forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/33. (III. 7.)

 

 

Jogszabály:

1113/2017. (III. 7.) Korm. határozat

a Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma beruházáshoz kapcsolódóan felmerült többletforrás szükséglet biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/33. (III. 7.)

 

 

Jogszabály:

1114/2017. (III. 7.) Korm. határozat

az egri vár Modern Városok Program keretében történő fejlesztésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1554/2016. (X. 13.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/33. (III. 7.)

 

 

Jogszabály:

1115/2017. (III. 7.) Korm. határozat

a kőszegi "KRAFT - kreatív város, fenntartható vidék" nemzeti program megvalósításával kapcsolatos feladatok támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/33. (III. 7.)

 

 

Jogszabály:

22/2017. (III. 7.) ME határozat

a Magyarország Kormánya, valamint a Bahamai Közösség Kormánya, Brunei Darussalam Kormánya, Hongkong Különleges Közigazgatási Terület Kormánya, Makaó Különleges Közigazgatási Terület Kormánya, Panamai Köztársaság Kormánya, Szingapúri Köztársaság Kormánya között a pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről szóló, illetékes hatóságok közötti kétoldalú Megállapodások létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/33. (III. 7.)

 

 

Jogszabály:

23/2017. (III. 7.) ME határozat

Magyarország Kormánya és az Egyiptomi Arab Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/33. (III. 7.)

 

 

2017. III. 6.

Jogszabály:

36/2017. (III. 6.) Korm. rendelet

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/32. (III. 6.)

Hatályos:

2017. 03. 06. 20 órától.

 

Jogszabály:

37/2017. (III. 6.) Korm. rendelet

az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/32. (III. 6.)

Hatályos:

2017. 03. 07.

 

Jogszabály:

9/2017. (III. 6.) FM rendelet

a borszőlő telepítésére és kivágására vonatkozó szabályokról

Megjelent:

MK 2017/32. (III. 6.)

Hatályos:

2017. 03. 07., 2017. 04. 01.

 

Jogszabály:

1098/2017. (III. 6.) Korm. határozat

a Nemzeti Olimpiai Központ megteremtése érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/32. (III. 6.)

 

 

Jogszabály:

1099/2017. (III. 6.) Korm. határozat

a Habsburg Ottó Alapítvány létrehozásáról, valamint a működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/32. (III. 6.)

 

 

Jogszabály:

1100/2017. (III. 6.) Korm. határozat

a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

Megjelent:

MK 2017/32. (III. 6.)

 

 

Jogszabály:

1101/2017. (III. 6.) Korm. határozat

a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/32. (III. 6.)

 

 

Jogszabály:

1102/2017. (III. 6.) Korm. határozat

a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/32. (III. 6.)

 

 

Jogszabály:

1103/2017. (III. 6.) Korm. határozat

a terrorveszély megelőzéséhez és elhárításához szükséges további források biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/32. (III. 6.)

 

 

Jogszabály:

1104/2017. (III. 6.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok módosításáról

Megjelent:

MK 2017/32. (III. 6.)

 

 

Jogszabály:

1105/2017. (III. 6.) Korm. határozat

a Budapesti Tavaszi Fesztivál és a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál hosszú távú támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/32. (III. 6.)

 

 

Jogszabály:

1106/2017. (III. 6.) Korm. határozat

a Nemzeti Táncszínház Nonprofit Kft. 2017-2018. évi működési támogatásának kiegészítéséről

Megjelent:

MK 2017/32. (III. 6.)

 

 

Jogszabály:

1107/2017. (III. 6.) Korm. határozat

a szentendrei Vizes Nyolcas Uszoda és Szabadidőközponthoz kapcsolódó adósság rendezéséről

Megjelent:

MK 2017/32. (III. 6.)

 

 

Jogszabály:

1108/2017. (III. 6.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében megvalósuló ipari park fejlesztésekkel kapcsolatban a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról

Megjelent:

MK 2017/32. (III. 6.)

 

 

Jogszabály:

1109/2017. (III. 6.) Korm. határozat

a Modern Városok Program részeként Sopron történelmi belvárosának műemléki felújításának és bemutatásának I. üteméhez kapcsolódó források biztosításáról szóló 1877/2016. (XII. 28.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/32. (III. 6.)

 

 

2017. III. 3.

Jogszabály:

2/2017. (III. 3.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2017. (II. 28.) MNB utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/13. (III. 3.)

Hatályos:

2017. 03. 04.

 

Jogszabály:

7/2017. (III. 3.) MvM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal és a központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 4/2016. (III. 10.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/13. (III. 3.)

Hatályos:

2017. 03. 04.

 

Jogszabály:

8/2017. (III. 3.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség intézménygazdálkodási szabályzatáról szóló 5/2016. (III. 10.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/13. (III. 3.)

Hatályos:

2017. 03. 04.

 

Jogszabály:

8/2017. (III. 3.) HM utasítás

a hadisírgondozással kapcsolatos ágazaton belüli feladatmegosztásról és az I. világháborúban életüket vesztett magyar katonák hadisírjainak és hősi emlékhelyeinek állapotfelmérésével, felújításával összefüggő pályázati tevékenységről szóló 66/2016. (XII. 22.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/13. (III. 3.)

Hatályos:

2017. 03. 04.

 

Jogszabály:

6/2017. (III. 3.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/13. (III. 3.)

Hatályos:

2017. 04. 04.

 

Jogszabály:

7/2017. (III. 3.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/13. (III. 3.)

Hatályos:

2017. 03. 04.

 

Jogszabály:

1/2017. (III. 3.) MEKH utasítás

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal közszolgálati szabályzatáról szóló 2/2015. (VI. 8.) MEKH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/13. (III. 3.)

Hatályos:

2017. 03. 04.

 

Jogszabály:

3/2017. (III. 3.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap gazdálkodási szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/13. (III. 3.)

Hatályos:

2017. 03. 04.

 

Jogszabály:

4/2017. (III. 3.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2017. évi kiadási előirányzatainak felhasználási szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/13. (III. 3.)

Hatályos:

2017. 03. 04.

 

Jogszabály:

5/2017. (III. 3.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal költségvetési fejezetbe sorolt fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/13. (III. 3.)

Hatályos:

2017. 03. 04.

 

Jogszabály:

8/2017. (III. 3.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2016. évi CLXXVII. törvény 2-3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/13. (III. 3.)

 

 

Jogszabály:

9/2017. (III. 3.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2016. évi CLXXXIX. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/13. (III. 3.)

 

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/13. (III. 3.)

 

 

Jogszabály:

Heves Megyei Kormányhivatal hirdetménye

bélyegző érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/13. (III. 3.)

 

 

2017. III. 2.

Jogszabály:

6/2017. (III. 2.) MNB rendelet

az "Arany János" arany emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2017/31. (III. 2.)

Hatályos:

2017. 03. 03.

 

Jogszabály:

7/2017. (III. 2.) MNB rendelet

az "Arany János" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2017/31. (III. 2.)

Hatályos:

2017. 03. 03.

 

Jogszabály:

8/2017. (III. 2.) MNB rendelet

az "Arany János" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2017/31. (III. 2.)

Hatályos:

2017. 03. 03.

 

Jogszabály:

8/2017. (III. 2.) FM rendelet

a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnál működő piaci jelentéstételi kötelezettségről szóló piacszervezési intézkedés kiterjesztéséről

Megjelent:

MK 2017/31. (III. 2.)

Hatályos:

2017. 03. 07.

 

Jogszabály:

4/2017. (III. 2.) NFM rendelet

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet, valamint a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/31. (III. 2.)

Hatályos:

2017. 03. 07.

 

Jogszabály:

5/2017. (III. 2.) NFM rendelet

a Balatoni Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről

Megjelent:

MK 2017/31. (III. 2.)

Hatályos:

2017. 03. 03.

 

Jogszabály:

55/2017. (III. 2.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/31. (III. 2.)

 

 

Jogszabály:

56/2017. (III. 2.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/31. (III. 2.)

 

 

Jogszabály:

57/2017. (III. 2.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/31. (III. 2.)

 

 

Jogszabály:

58/2017. (III. 2.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/31. (III. 2.)

 

 

Jogszabály:

59/2017. (III. 2.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/31. (III. 2.)

 

 

Jogszabály:

60/2017. (III. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/31. (III. 2.)

 

 

Jogszabály:

61/2017. (III. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/31. (III. 2.)

 

 

Jogszabály:

62/2017. (III. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/31. (III. 2.)

 

 

Jogszabály:

63/2017. (III. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/31. (III. 2.)

 

 

Jogszabály:

64/2017. (III. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/31. (III. 2.)

 

 

Jogszabály:

65/2017. (III. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/31. (III. 2.)

 

 

Jogszabály:

66/2017. (III. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/31. (III. 2.)

 

 

Jogszabály:

67/2017. (III. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/31. (III. 2.)

 

 

Jogszabály:

68/2017. (III. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/31. (III. 2.)

 

 

Jogszabály:

69/2017. (III. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/31. (III. 2.)

 

 

Jogszabály:

70/2017. (III. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/31. (III. 2.)

 

 

Jogszabály:

71/2017. (III. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/31. (III. 2.)

 

 

Jogszabály:

72/2017. (III. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/31. (III. 2.)

 

 

Jogszabály:

1097/2017. (III. 2.) Korm. határozat

a Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezéséhez szükséges további intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/31. (III. 2.)

 

 

2017. III. 1.

Jogszabály:

2017. évi I. törvény

a közigazgatási perrendtartásról

Megjelent:

MK 2017/30. (III. 1.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi II. törvény

a közigazgatási ügyintézéshez kapcsolódó egyes illetékek és díjak megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2017/30. (III. 1.)

Hatályos:

2017. 03. 16.

 

2017. II. 28.

Jogszabály:

1/2017. (II. 28.) BM rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Megjelent:

MK 2017/29. (II. 28.)

Hatályos:

2017. 03. 01.

 

Jogszabály:

7/2017. (II. 28.) FM rendelet

a Bajai földikutya-rezervátum természetvédelmi terület létesítéséről

Megjelent:

MK 2017/29. (II. 28.)

Hatályos:

2017. 03. 08.

 

Jogszabály:

3/2017. (II. 28.) KKM rendelet

a külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2017/29. (II. 28.)

Hatályos:

2017. 08. 01.

 

Jogszabály:

4/2017. (II. 28.) KKM rendelet

a külképviseletre tartós külszolgálatra kihelyezett kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők részére nyújtható kamatmentes illetmény- és költségtérítés-előleg, valamint kizárólag gépkocsivásárlás céljára nyújtható kölcsön részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2017/29. (II. 28.)

Hatályos:

2017. 08. 01.

 

Jogszabály:

4/2017. (II. 28.) AB határozat

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 16. § (10) bekezdése, valamint 57. § (8) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint folyamatban lévő ügyekben történő alkalmazhatóságának kizárásáról

Megjelent:

MK 2017/29. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

1/2017. (II. 28.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/12. (II. 28.)

Hatályos:

2017. 03. 01.

 

Jogszabály:

4/2017. (II. 28.) BM utasítás

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 8/2015. (V. 29.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/12. (II. 28.)

Hatályos:

2017. 03. 01.

 

Jogszabály:

5/2017. (II. 28.) BM utasítás

a központi költségvetés IX. fejezetébe sorolt előirányzatokra vonatkozó kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés rendjéről szóló 35/2015. (XII. 9.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/12. (II. 28.)

Hatályos:

2017. 03. 01.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2017/12. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/12. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

BM közlemény

a szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/12. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/12. (II. 28.)

 

 

Jogszabály:

Miskolci Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

a Hatvan székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/12. (II. 28.)

 

 

2017. II. 27.

Jogszabály:

6/2017. (II. 27.) MvM utasítás

a Központi Statisztikai Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/11. (II. 27.)

Hatályos:

2017. 02. 28.

 

Jogszabály:

6/2017. (II. 27.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/11. (II. 27.)

Hatályos:

2017. 03. 01.

 

Jogszabály:

7/2017. (II. 27.) EMMI utasítás

a kiadmányozási jogkör átadásáról szóló 42/2015. (VIII. 31.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/11. (II. 27.)

Hatályos:

2017. 02. 28.

 

Jogszabály:

7/2017. (II. 27.) HM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/11. (II. 27.)

Hatályos:

2017. 02. 28.

 

Jogszabály:

3/2017. (II. 27.) IM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/11. (II. 27.)

Hatályos:

2017. 03. 16.

 

Jogszabály:

4/2017. (II. 27.) IM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/11. (II. 27.)

Hatályos:

2017. 03. 01.

 

Jogszabály:

5/2017. (II. 27.) IM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/11. (II. 27.)

Hatályos:

2017. 03. 01.

 

Jogszabály:

2/2017. (II. 27.) NVI utasítás

a gépkocsik és hivatali telefonok igénybevételének és használatának rendjéről szóló 10/2016. (IX. 20.) NVI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/11. (II. 27.)

Hatályos:

2017. 03. 01.

 

Jogszabály:

11/2017. (II. 27.) ORFK utasítás

a rendőri korrupciós cselekmények megelőzésével és visszaszorításával kapcsolatos feladatokról szóló 20/2013. (V. 17.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/11. (II. 27.)

Hatályos:

2017. 03. 07.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2017/11. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/11. (II. 27.)

 

 

Jogszabály:

KSH közlemény

a különböző ellátások alapjául szolgáló főbb statisztikai adatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/11. (II. 27.)

 

 

2017. II. 24.

Jogszabály:

35/2017. (II. 24.) Korm. rendelet

az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/28. (II. 24.)

Hatályos:

2017. 02. 24. 21 órától.

 

Jogszabály:

2/2017. (II. 24.) EMMI rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/28. (II. 24.)

Hatályos:

2017. 03. 01.

 

Jogszabály:

1094/2017. (II. 24.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/28. (II. 24.)

 

 

Jogszabály:

1095/2017. (II. 24.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/28. (II. 24.)

 

 

Jogszabály:

1096/2017. (II. 24.) Korm. határozat

a Magyarország és a Portugál Köztársaság között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/28. (II. 24.)

 

 

2017. II. 23.

Jogszabály:

4/2017. (II. 23.) MNB rendelet

az "Árpád-házi Szent Margit" arany emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2017/27. (II. 23.)

Hatályos:

2017. 02. 24.

 

Jogszabály:

5/2017. (II. 23.) MNB rendelet

az "Árpád-házi Szent Margit" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2017/27. (II. 23.)

Hatályos:

2017. 02. 24.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5030/2016/3. határozata

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egészséges életvitel elősegítéséről szóló 12/2016. (III. 29.) rendelete törvénysértő voltának megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2017/27. (II. 23.)

 

 

Jogszabály:

1/2017. (II. 23.) OGY határozat

az alapvető jogok biztosának a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettese megválasztásáról

Megjelent:

MK 2017/27. (II. 23.)

Hatályos:

2017. 02. 21.

 

Jogszabály:

2/2017. (II. 23.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/27. (II. 23.)

Hatályos:

2017. 02. 20.

 

Jogszabály:

3/2017. (II. 23.) OGY határozat

Pócs János országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2017/27. (II. 23.)

 

 

Jogszabály:

4/2017. (II. 23.) OGY határozat

Pócs János országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2017/27. (II. 23.)

 

 

2017. II. 22.

Jogszabály:

1093/2017. (II. 22.) Korm. határozat

a 2024. évi XXXIII. nyári olimpiai és XVII. nyári paralimpiai játékok rendezési jogáért kiírt pályázat helyzetéről

Megjelent:

MK 2017/26. (II. 22.)

 

 

2017. II. 21.

Jogszabály:

1/2017. (II. 21.) NGM rendelet

a haditechnikai termékek jelöléséről, valamint a haditechnikai termékek és szolgáltatások nyilvántartásáról szóló 32/2007. (III. 19.) GKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/25. (II. 21.)

Hatályos:

2017. 02. 26.

 

Jogszabály:

3/2017. (II. 21.) AB határozat

a Kúria Pfv.IV.20.121/2016/3. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2017/25. (II. 21.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5047/2016/2. határozata

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 35/2013. (X. 1.) önkormányzati rendelet 12. § (1) és (2) bekezdése törvénysértő voltának megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2017/25. (II. 21.)

 

 

Jogszabály:

51/2017. (II. 21.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2017/25. (II. 21.)

 

 

Jogszabály:

52/2017. (II. 21.) KE határozat

dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2017/25. (II. 21.)

 

 

Jogszabály:

53/2017. (II. 21.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/25. (II. 21.)

 

 

Jogszabály:

54/2017. (II. 21.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/25. (II. 21.)

 

 

Jogszabály:

1092/2017. (II. 21.) Korm. határozat

a Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/25. (II. 21.)

 

 

Jogszabály:

5/2017. (II. 21.) HM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/10. (II. 21.)

Hatályos:

2017. 02. 22.

 

Jogszabály:

6/2017. (II. 21.) HM utasítás

a Magyar Honvédség Informatikai Szabályzatának kiadásáról szóló 39/2014. (V. 30.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/10. (II. 21.)

Hatályos:

2017. 02. 22.

 

Jogszabály:

7/2017. (II. 21.) NGM utasítás

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2015. (XII. 30.) NGM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/10. (II. 21.)

Hatályos:

2017. 02. 22.

 

Jogszabály:

1/2017. (II. 21.) ME KÁT utasítás

a Miniszterelnökség Közszolgálati Szabályzatáról szóló 2/2015. (X. 15.) Miniszterelnökség KÁT utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/10. (II. 21.)

Hatályos:

2017. 02. 22.

 

Jogszabály:

1/2017. (II. 21.) BM OKF utasítás

a polgári védelmi szervezetek, a minősített önkéntes mentőszervezetek, valamint a közbiztonsági referensek 2017. évi katasztrófavédelmi felkészítésének rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/10. (II. 21.)

Hatályos:

2017. 02. 22.

 

Jogszabály:

1/2017. (II. 21.) BVOP utasítás

a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (IV. 15.) BVOP utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/10. (II. 21.)

Hatályos:

2017. 02. 22.

 

Jogszabály:

3/2017. (II. 21.) LÜ utasítás

az ügyészség közérdekvédelmi feladatairól szóló 3/2012. (I. 6.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/10. (II. 21.)

Hatályos:

2017. 03. 01.

 

Jogszabály:

3/2017. (II. 21.) OBH utasítás

a VI. Bíróságok fejezet fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának 2017. évi rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/10. (II. 21.)

Hatályos:

2017. 02. 22.

 

Jogszabály:

10/2017. (II. 21.) ORFK utasítás

az igazgatásrendészeti szolgálati ág által ellátott hatósági feladatokhoz kapcsolódó biztonsági okmányok védelméről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/10. (II. 21.)

Hatályos:

2017. 02. 29.

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/10. (II. 21.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2017. március 1-je és március 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/10. (II. 21.)

 

 

2017. II. 16.

Jogszabály:

2/2017. (II. 16.) MNB rendelet

a "Kossuth Zsuzsanna" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2017/24. (II. 16.)

Hatályos:

2017. 02. 17.

 

Jogszabály:

3/2017. (II. 16.) MNB rendelet

a "Kossuth Zsuzsanna" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2017/24. (II. 16.)

Hatályos:

2017. 02. 17.

 

Jogszabály:

1/2017. (II. 16.) MEKH rendelet

az energetikai auditorok és az energetikai auditáló szervezetek adatszolgáltatásáról, valamint a közreműködő szervezetek éves jelentéstételi kötelezettségéről

Megjelent:

MK 2017/24. (II. 16.)

Hatályos:

2017. 02. 24.

 

Jogszabály:

2/2017. (II. 16.) MEKH rendelet

a nagyvállalatok és az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek energiafelhasználásának mértékére, valamint energiamegtakarítására vonatkozó adatszolgáltatás rendjéről

Megjelent:

MK 2017/24. (II. 16.)

Hatályos:

2017. 02. 24.

 

2017. II. 15.

Jogszabály:

33/2017. (II. 15.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/23. (II. 15.)

Hatályos:

2017. 02. 17.

 

Jogszabály:

34/2017. (II. 15.) Korm. rendelet

a Győr közigazgatási területén megvalósuló K+F+I beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/23. (II. 15.)

Hatályos:

2017. 02. 16.

 

Jogszabály:

Helyesbítés

a Magyar Közlöny 2017/23. számában

Megjelent:

MK 2017/23. (II. 15.)

 

 

2017. II. 14.

Jogszabály:

1/2017. (II. 14.) EMMI rendelet

egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/22. (II. 14.)

Hatályos:

2017. 02. 17., 2017. 04. 01., 2017. 07. 01., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

19/2017. (II. 14.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2017/22. (II. 14.)

 

 

Jogszabály:

20/2017. (II. 14.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2017/22. (II. 14.)

 

 

Jogszabály:

21/2017. (II. 14.) ME határozat

a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Felülvizsgálati Bizottsága tagja megbízatása megszűnésének megállapításáról, valamint új tagja megbízásáról

Megjelent:

MK 2017/22. (II. 14.)

 

 

Jogszabály:

5/2017. (II. 14.) NFM utasítás

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (X. 10.) NFM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/9. (II. 14.)

Hatályos:

2017. 02. 15.

 

Jogszabály:

2/2017. (II. 14.) FM KÁT utasítás

a Földművelésügyi Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2015. (XI. 12.) FM KÁT utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/9. (II. 14.)

Hatályos:

2017. 02. 15.

 

Jogszabály:

1/2017. (II. 14.) AJBH utasítás

az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2012. (V. 22.) AJBH utasítás cafetéria-szabályainak módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/9. (II. 14.)

Hatályos:

2017. 02. 15.

 

Jogszabály:

1/2017. (II. 14.) NVI utasítás

a Nemzeti Választási Iroda adatvédelmi szabályzatáról, valamint a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének és a közérdekű adatok elektronikus közzétételének rendjéről szóló 2/2015. (V. 11.) NVI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/9. (II. 14.)

Hatályos:

2017. 02. 15.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2017/9. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/9. (II. 14.)

 

 

Jogszabály:

Miniszterelnökség pályázati felhívása

Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjra

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/9. (II. 14.)

 

 

Jogszabály:

Miniszterelnökség pályázati felhívása

Petői Sándor Program ösztöndíjra

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/9. (II. 14.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/9. (II. 14.)

 

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/9. (II. 14.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/9. (II. 14.)

 

 

Jogszabály:

Antall József Alapítvány

2014. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/9. (II. 14.)

 

 

Jogszabály:

Antall József Alapítvány

2015. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/9. (II. 14.)

 

 

2017. II. 13.

Jogszabály:

27/2017. (II. 13.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya közötti oktatási, kulturális, sport- és ijúsági együttműködési egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/21. (II. 13.)

Hatályos:

2017. 02. 14. - kivétellel.

 

Jogszabály:

28/2017. (II. 13.) Korm. rendelet

a XX. századi diktatúrák áldozatainak járó, politikai rehabilitációs célú nyugdíj-kiegészítésekkel kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/21. (II. 13.)

Hatályos:

2017. 02. 14.

 

Jogszabály:

29/2017. (II. 13.) Korm. rendelet

az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/21. (II. 13.)

Hatályos:

2017. 02. 14.

 

Jogszabály:

30/2017. (II. 13.) Korm. rendelet

a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/21. (II. 13.)

Hatályos:

2017. 02. 21.

 

Jogszabály:

31/2017. (II. 13.) Korm. rendelet

a transzeurópai közlekedési hálózat projektjeihez juttatott TEN-T támogatás felhasználásáról szóló 150/2005. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/21. (II. 13.)

Hatályos:

2017. 02. 14.

 

Jogszabály:

32/2017. (II. 13.) Korm. rendelet

a Ferencvárosi pályaudvaron megvalósuló Málenkij Robot Emlékhely létrehozásával, valamint az érintett ingatlan állam általi megszerzésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/21. (II. 13.)

Hatályos:

2017. 02. 14.

 

Jogszabály:

6/2017. (II. 13.) MvM rendelet

a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról szóló 11/2016. (IV. 21.) MvM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/21. (II. 13.)

Hatályos:

2017. 02. 14.

 

Jogszabály:

1/2017. (II. 13.) MK rendelet

a miniszterelnök kabinetfőnöke feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 1/2015. (XII. 7.) MK rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/21. (II. 13.)

Hatályos:

2017. 02. 14.

 

Jogszabály:

6/2017. (II. 13.) FM rendelet

az egyes nemzeti forrásból inanszírozott agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/21. (II. 13.)

Hatályos:

2017. 02. 14.

 

Jogszabály:

1075/2017. (II. 13.) Korm. határozat

a Magyar-Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság XVI. ülésén fenntartott és elfogadott ajánlások jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2017/21. (II. 13.)

 

 

Jogszabály:

1076/2017. (II. 13.) Korm. határozat

a turizmussal kapcsolatos állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezésének visszavonásáról

Megjelent:

MK 2017/21. (II. 13.)

Hatályos:

2017. 02. 14.

 

Jogszabály:

1077/2017. (II. 13.) Korm. határozat

a Ferencvárosi pályaudvaron megvalósuló Málenkij Robot Emlékhely létrehozásával érintett ingatlan állam általi megszerzéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/21. (II. 13.)

 

 

Jogszabály:

1078/2017. (II. 13.) Korm. határozat

a Budapest XXIII. ker. Grassalkovich út 3. szám alatti ingatlanon bekövetkezett robbanás miatt kialakult helyzet rendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/21. (II. 13.)

 

 

Jogszabály:

1079/2017. (II. 13.) Korm. határozat

a 2017-ben Budapesten és Balatonfüreden megrendezendő XVII. Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság Szervező Bizottságának létrehozásáról szóló 1725/2015. (X. 7.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/21. (II. 13.)

Hatályos:

2017. 02. 14.

 

Jogszabály:

1080/2017. (II. 13.) Korm. határozat

a KEHOP-1.3.0-15-2015-00006 azonosító számú ("Derecskei-főcsatorna korszerűsítése" című) projekt tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő átcsoportosításáról

Megjelent:

MK 2017/21. (II. 13.)

 

 

Jogszabály:

1081/2017. (II. 13.) Korm. határozat

a "Budapesti vasúti átjárhatósági tanulmány (Budapest Node Study)" című projektjavaslatnak az Európai Hálózatinanszírozási Eszköz 2016. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

Megjelent:

MK 2017/21. (II. 13.)

 

 

Jogszabály:

1082/2017. (II. 13.) Korm. határozat

az "ETCS L2 B3 fedélzeti eszközök telepítése 25 db TRAXX mozdonyra a TEN-T vasúti törzshálózaton (CNC) és főbb áruszállítási korridorokon (RFC) történő üzemeltetés céljából" című projektjavaslatnak az Európai Hálózatinanszírozási Eszköz 2016. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

Megjelent:

MK 2017/21. (II. 13.)

 

 

Jogszabály:

1083/2017. (II. 13.) Korm. határozat

az "Integrált Kikötői Információs Rendszer (KIR)" című projektjavaslatnak az Európai Hálózatinanszírozási Eszköz 2016. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

Megjelent:

MK 2017/21. (II. 13.)

 

 

Jogszabály:

1084/2017. (II. 13.) Korm. határozat

a légiforgalmi irányítással összefüggő egyes projektjavaslatoknak az Európai Hálózatinanszírozási Eszköz 2016. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

Megjelent:

MK 2017/21. (II. 13.)

 

 

Jogszabály:

1085/2017. (II. 13.) Korm. határozat

a "Vasúti teherforgalomhoz kapcsolódó telematikai alkalmazásokra (TAF) vonatkozó átjárhatósági műszaki előírások (TSI) bevezetése magán vasúti társaságoknál" című projektjavaslatnak az Európai Hálózatinanszírozási Eszköz 2016. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

Megjelent:

MK 2017/21. (II. 13.)

 

 

Jogszabály:

1086/2017. (II. 13.) Korm. határozat

a "MOL-csoport és az E.ON csoport közös projektjavaslata elektromos villámtöltő-hálózat kialakítására" című projektjavaslatnak az Európai Hálózatinanszírozási Eszköz 2016. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

Megjelent:

MK 2017/21. (II. 13.)

 

 

Jogszabály:

1087/2017. (II. 13.) Korm. határozat

a "Budapest-Hegyeshalom ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítésének előkészítése" című projektjavaslatnak az Európai Hálózatinanszírozási Eszköz 2016. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

Megjelent:

MK 2017/21. (II. 13.)

 

 

Jogszabály:

1088/2017. (II. 13.) Korm. határozat

a "Békéscsaba (kiz.) - Lőkösháza (oh.) vasúti vonalszakasz meglévő vágány felújítása és új 2. vágány építése" című projektjavaslatnak az Európai Hálózatinanszírozási Eszköz 2016. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

Megjelent:

MK 2017/21. (II. 13.)

 

 

Jogszabály:

1089/2017. (II. 13.) Korm. határozat

a "C-Roads Hungary" című és a "CROCODILE 3" című projektjavaslatnak az Európai Hálózatinanszírozási Eszköz 2016. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

Megjelent:

MK 2017/21. (II. 13.)

 

 

Jogszabály:

1090/2017. (II. 13.) Korm. határozat

az "A Csepeli Országos Közforgalmú Kikötő, mint TEN-T kikötő, továbbá Budapest és térsége vízi áruszállítási kapcsolatainak és fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata" című projektjavaslatnak az Európai Hálózatinanszírozási Eszköz 2016. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

Megjelent:

MK 2017/21. (II. 13.)

 

 

Jogszabály:

1091/2017. (II. 13.) Korm. határozat

az "eGAFOR projekt (általános légiforgalom részére biztosított előrejelzés)" című projektjavaslatnak az Európai Hálózatinanszírozási Eszköz 2016. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

Megjelent:

MK 2017/21. (II. 13.)

 

 

Jogszabály:

18/2017. (II. 13.) ME határozat

az Ázsiai Infrastrukturális Beruházási Bankhoz történő csatlakozáshoz szükséges tagfelvételi kérelem benyújtására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/21. (II. 13.)

 

 

2017. II. 10.

Jogszabály:

1/2017. (II. 10.) MNB rendelet

a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete alá tartozó személyek és szervezetek törzsadat-bejelentési kötelezettségéről szóló 58/2015. (XII. 22.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/20. (II. 10.)

Hatályos:

2017. 02. 15.

 

Jogszabály:

5/2017. (II. 10.) MvM rendelet

a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 19/2015. (IV. 10.) MvM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/20. (II. 10.)

Hatályos:

2017. 02. 11.

 

Jogszabály:

2/2017. (II. 10.) AB határozat

a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 258. § (3) bekezdés e) pontjával kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról és bírói döntések alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz elutasításáról

Megjelent:

MK 2017/20. (II. 10.)

 

 

Jogszabály:

1068/2017. (II. 10.) Korm. határozat

a 2007-2013-as uniós pénzügyi eszközökből visszafizetett forrásokkal kapcsolatos kormánydöntések végrehajtásához kapcsolódó feladatokról

Megjelent:

MK 2017/20. (II. 10.)

 

 

Jogszabály:

1069/2017. (II. 10.) Korm. határozat

a szociális ágazatban egészségügyi munkakörben foglalkoztatott személyek bérhelyzetével kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

MK 2017/20. (II. 10.)

 

 

Jogszabály:

1070/2017. (II. 10.) Korm. határozat

a szociális ágazatban felsőfokú végzettséggel foglalkoztatottak bérrendezéséhez kapcsolódó költségvetési forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/20. (II. 10.)

 

 

Jogszabály:

1071/2017. (II. 10.) Korm. határozat

a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda a Budapest II. kerület, Labanc utca 57. szám alatti objektumba történő elhelyezésével kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/20. (II. 10.)

 

 

Jogszabály:

1072/2017. (II. 10.) Korm. határozat

a LIFE integrált és hagyományos projektek megvalósításához szükséges költségvetési feltételek megteremtéséről

Megjelent:

MK 2017/20. (II. 10.)

 

 

Jogszabály:

1073/2017. (II. 10.) Korm. határozat

a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram 2016. szeptember 1. és 2016. december 31. közötti szakaszának finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2017/20. (II. 10.)

 

 

Jogszabály:

1074/2017. (II. 10.) Korm. határozat

a Kelebiai Sportcentrum területén megvalósítandó kézilabdacsarnok építésének befejezéséhez szükséges többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/20. (II. 10.)

 

 

2017. II. 9.

Jogszabály:

1066/2017. (II. 9.) Korm. határozat

az Arany János-emlékév programjainak megvalósításához szükséges feladatokról

Megjelent:

MK 2017/19. (II. 9.)

Hatályos:

2017. 02. 10.

 

Jogszabály:

1067/2017. (II. 9.) Korm. határozat

az Arany János-emlékév programjainak megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/19. (II. 9.)

 

 

2017. II. 8.

Jogszabály:

26/2017. (II. 8.) Korm. rendelet

a szociálpolitikai menetdíj-támogatást nem tartalmazó, adómentes közlekedési kedvezményekről szóló 498/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/18. (II. 8.)

Hatályos:

2017. 02. 09.

 

Jogszabály:

2/2017. (II. 8.) KKM rendelet

a tartós külszolgálatot teljesítő kormányzati szolgálati jogviszonyban állók és a munkavállalók alapellátmányának, valamint a munkavállalók ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegéről és azok kifizetéséről szóló 3/2012. (IX. 4.) KüM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/18. (II. 8.)

Hatályos:

2017. 02. 09.

 

Jogszabály:

28/2017. (II. 8.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2017/18. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

29/2017. (II. 8.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2017/18. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

30/2017. (II. 8.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

Megjelent:

MK 2017/18. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

31/2017. (II. 8.) KE határozat

határozott időre szóló rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/18. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

32/2017. (II. 8.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2017/18. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

33/2017. (II. 8.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2017/18. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

34/2017. (II. 8.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2017/18. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

35/2017. (II. 8.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2017/18. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

36/2017. (II. 8.) KE határozat

Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2017/18. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

37/2017. (II. 8.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2017/18. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

38/2017. (II. 8.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2017/18. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

39/2017. (II. 8.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2017/18. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

40/2017. (II. 8.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2017/18. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

41/2017. (II. 8.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2017/18. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

42/2017. (II. 8.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2017/18. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

43/2017. (II. 8.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

Megjelent:

MK 2017/18. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

44/2017. (II. 8.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2017/18. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

45/2017. (II. 8.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2017/18. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

46/2017. (II. 8.) KE határozat

rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

Megjelent:

MK 2017/18. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

47/2017. (II. 8.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről

Megjelent:

MK 2017/18. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

48/2017. (II. 8.) KE határozat

határozott időre szóló rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

Megjelent:

MK 2017/18. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

49/2017. (II. 8.) KE határozat

államtitkári megbízatás megszűnésének megállapításáról és államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/18. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

50/2017. (II. 8.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/18. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

1061/2017. (II. 8.) Korm. határozat

a Határtalanul! Programról

Megjelent:

MK 2017/18. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

1062/2017. (II. 8.) Korm. határozat

Magyarország Elektronikus Hírközlés-politikájáról

Megjelent:

MK 2017/18. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

1063/2017. (II. 8.) Korm. határozat

a Koperi Kikötő és a Divaea-Koper vasútvonal fejlesztésében való magyar szerepvállalás pénzügyi feltételeinek egyeztetésére adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/18. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

1064/2017. (II. 8.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/18. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

1065/2017. (II. 8.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Paraguayi Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú Gazdasági Együttműködési Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/18. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

16/2017. (II. 8.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a diplomáciai ingatlanok jogi helyzetének kölcsönös rendezéséről szóló Jegyzőkönyv létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/18. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

17/2017. (II. 8.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Srí Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/18. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

5/2017. (II. 8.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/8. (II. 8.)

Hatályos:

2017. 02. 09.

 

Jogszabály:

1/2017. (II. 8.) FM KÁT utasítás

a Földművelésügyi Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2015. (XI. 12.) FM KÁT utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/8. (II. 8.)

Hatályos:

2017. 02. 09.

 

Jogszabály:

1/2017. (II. 8.) ÁSZ utasítás

a számvevőszéki ellenőrzés eljárási szabályai és módszerei megállapításáról és nyilvánosságra hozataláról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/8. (II. 8.)

Hatályos:

2017. 02. 09.

 

Jogszabály:

2/2017. (II. 8.) LÜ utasítás

az ügyészség szervezetéről és működéséről szóló 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/8. (II. 8.)

Hatályos:

2017. 03. 01.

 

Jogszabály:

2/2017. (II. 8.) NKFIH utasítás

a gépjárművek igénybevételének és használatának rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/8. (II. 8.)

Hatályos:

2017. 02. 09.

 

Jogszabály:

2/2017. (II. 8.) OBH utasítás

az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (XII. 31.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/8. (II. 8.)

Hatályos:

2017. 02. 09.

 

Jogszabály:

9/2017. (II. 8.) ORFK utasítás

a médiatartalom-szolgáltatók részére adható tájékoztatás rendjéről szóló 10/2013. (III. 14.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/8. (II. 8.)

Hatályos:

2017. 02. 09.

 

Jogszabály:

7/2017. (II. 8.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Szövetséges Transzformációs Főparancsnok Parancsnoksága, valamint a Szövetséges Erők Európai Legfelsőbb Parancsnoksága között a NATO műveletek, gyakorlatok, és hasonló katonai tevékenységek végrehajtása során befogadó nemzeti támogatás biztosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2016. évi CLI. törvény 2-3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/8. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2017/8. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/8. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökének közleménye

a "Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Emlékérem" adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/8. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

Fővárosi Törvényszék közleménye

jogtanácsosi igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/8. (II. 8.)

 

 

Jogszabály:

Jólét és Szabadság Demokrata Közösség

2015. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/8. (II. 8.)

 

 

2017. II. 7.

Jogszabály:

25/2017. (II. 7.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő fnanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/17. (II. 7.)

Hatályos:

2017. 02. 08., 2017. 03. 01.

 

Jogszabály:

5/2017. (II. 7.) FM rendelet

a közösségi agrármarketing támogatások felhasználásának részletes feltételeiről szóló 59/2016. (IX. 14.) FM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/17. (II. 7.)

Hatályos:

2017. 02. 08.

 

Jogszabály:

1/2017. (II. 7.) KKM rendelet

a központi hivatalokat és minisztériumi háttérintézményeket érintő szervezeti átalakításokra tekintettel a külgazdasági és külügyminiszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/17. (II. 7.)

Hatályos:

2017. 02. 08.

 

Jogszabály:

25/2017. (II. 7.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/17. (II. 7.)

 

 

Jogszabály:

26/2017. (II. 7.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/17. (II. 7.)

 

 

Jogszabály:

27/2017. (II. 7.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/17. (II. 7.)

 

 

Jogszabály:

1056/2017. (II. 7.) Korm. határozat

az Idősügyi Infokommunikációs Modellprogram hátrányos helyzetű térségekre történő kiterjesztéséről

Megjelent:

MK 2017/17. (II. 7.)

 

 

Jogszabály:

1057/2017. (II. 7.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím előirányzatáról történő átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/17. (II. 7.)

 

 

Jogszabály:

1058/2017. (II. 7.) Korm. határozat

a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja érdekében a 2017. évi központi költségvetés céltartalékából a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetbe történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/17. (II. 7.)

 

 

Jogszabály:

1059/2017. (II. 7.) Korm. határozat

a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza és a Budai Irgalmasrendi Kórház közös fejlesztéseiről, valamint az ehhez szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/17. (II. 7.)

 

 

Jogszabály:

1060/2017. (II. 7.) Korm. határozat

az ATP World Tour 250-es tenisztorna megrendezéséhez szükséges forrásbiztosítás érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/17. (II. 7.)

 

 

2017. II. 3.

Jogszabály:

23/2017. (II. 3.) Korm. rendelet

a munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról

Megjelent:

MK 2017/16. (II. 3.)

Hatályos:

2017. 03. 01.

 

Jogszabály:

24/2017. (II. 3.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeletek fejlesztéspolitikai tárgyú módosításáról

Megjelent:

MK 2017/16. (II. 3.)

Hatályos:

2017. 02. 04., 2017. 03. 05., 2017. 04. 01.

 

Jogszabály:

4/2017. (II. 3.) MvM rendelet

a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 25/2015. (IV. 30.) MvM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/16. (II. 3.)

Hatályos:

2017. 02. 04.

 

Jogszabály:

1043/2017. (II. 3.) Korm. határozat

a Rendőrség hivatásos állományának 3000 fős létszámfejlesztéséhez szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/16. (II. 3.)

 

 

Jogszabály:

1044/2017. (II. 3.) Korm. határozat

a Magyar Honvédség hadrendjében lévő JAS-39 Gripen repülőgépek repülési idejének növeléséhez szükséges kiegészítő logisztikai szolgáltatások megrendelésének jóváhagyása érdekében a Magyarország Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatala és a Svéd Királyság Hadfelszerelési Hivatala elnevezésű szervezete között fennálló Bérleti Megállapodás módosítására vonatkozó feladatokról

Megjelent:

MK 2017/16. (II. 3.)

 

 

Jogszabály:

1045/2017. (II. 3.) Korm. határozat

az Európa Kulturális Fővárosai kezdeményezés Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével kapcsolatos tagállami feladatok ellátásáról

Megjelent:

MK 2017/16. (II. 3.)

Hatályos:

2017. 02. 06.

 

Jogszabály:

1046/2017. (II. 3.) Korm. határozat

egyes állami fenntartásban lévő szociális intézmények egyházak részére történő átadásával kapcsolatos források biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/16. (II. 3.)

 

 

Jogszabály:

1047/2017. (II. 3.) Korm. határozat

a nagycenki Széchenyi-kastélyegyüttes fejlesztéséről

Megjelent:

MK 2017/16. (II. 3.)

 

 

Jogszabály:

1048/2017. (II. 3.) Korm. határozat

a keszthelyi Festetics-kastély fejlesztéseihez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/16. (II. 3.)

 

 

Jogszabály:

1049/2017. (II. 3.) Korm. határozat

a Gyenesdiás belterület 1888 helyrajzi számú, állami tulajdonú ingatlan temető céljára történő ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

Megjelent:

MK 2017/16. (II. 3.)

 

 

Jogszabály:

1050/2017. (II. 3.) Korm. határozat

a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet és a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet közötti előirányzat- átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/16. (II. 3.)

 

 

Jogszabály:

1051/2017. (II. 3.) Korm. határozat

az ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal fejezet, a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet és a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/16. (II. 3.)

 

 

Jogszabály:

1052/2017. (II. 3.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/16. (II. 3.)

Hatályos:

2017. 02. 04.

 

Jogszabály:

1053/2017. (II. 3.) Korm. határozat

a budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításához kapcsolódóan kötött Támogatási Szerződés, Finanszírozási Szerződés és Finanszírozási Szerződés Kiegészítő Megállapodás módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló szerződés 4. számú módosításának jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2017/16. (II. 3.)

 

 

Jogszabály:

1054/2017. (II. 3.) Korm. határozat

a GINOP-7.1.5-16-2016-00004 azonosító számú ("Dunakanyar Látogatóközpont" című) és a GINOP-7.1.5-16-2016-00005 azonosító számú ("A Bükk Keleti Kapuja" - A Szeleta Park Látogatóközpont kialakítása című) egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásához való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/16. (II. 3.)

 

 

Jogszabály:

1055/2017. (II. 3.) Korm. határozat

a TOP-5.1.2-15 azonosító számú felhívásra benyújtott, Nógrád megyei helyi foglalkoztatási paktumokat érintő, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/16. (II. 3.)

 

 

Jogszabály:

15/2017. (II. 3.) ME határozat

a Magyar-Iráni Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság magyar tagozati elnökének kinevezéséről

Megjelent:

MK 2017/16. (II. 3.)

 

 

Jogszabály:

4/2017. (II. 3.) HM utasítás

a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek ellenőrzésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 57/2013. (IX. 20.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/7. (II. 3.)

Hatályos:

2017. 02. 04.

 

Jogszabály:

5/2017. (II. 3.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/7. (II. 3.)

Hatályos:

2017. 02. 04.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2017/7. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/7. (II. 3.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/7. (II. 3.)

 

 

2017. II. 2.

Jogszabály:

19/2017. (II. 2.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/15. (II. 2.)

Hatályos:

2017. 02. 03. - kivétellel.

 

Jogszabály:

20/2017. (II. 2.) Korm. rendelet

a területi közigazgatás megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/15. (II. 2.)

Hatályos:

2017. 02. 03., 2017. 02. 15., 2017. 07. 01.

 

Jogszabály:

21/2017. (II. 2.) Korm. rendelet

a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/15. (II. 2.)

Hatályos:

2017. 02. 10.

 

Jogszabály:

22/2017. (II. 2.) Korm. rendelet

a Debrecen megyei jogú város területén ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával és a területen megvalósuló járműipari, valamint kutatás-fejlesztési célú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/15. (II. 2.)

Hatályos:

2017. 02. 03.

 

Jogszabály:

1037/2017. (II. 2.) Korm. határozat

az egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról szóló kormányhatározatokban és szerződésekben meghatározott hasznosítási célok módosításáról

Megjelent:

MK 2017/15. (II. 2.)

 

 

Jogszabály:

1038/2017. (II. 2.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, előirányzattal nem rendelkező közfeladathoz kapcsolódó tárgyévi és tárgyéven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről és egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2017/15. (II. 2.)

 

 

Jogszabály:

1039/2017. (II. 2.) Korm. határozat

az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezések Automata Felügyeleti Egységgel történő ellátásához nyújtandó támogatáshoz szükséges költségvetési forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/15. (II. 2.)

 

 

Jogszabály:

1040/2017. (II. 2.) Korm. határozat

a Debrecen megyei jogú város területén található földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról és a Debreceni Agrár-innovációs Ipari Park fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/15. (II. 2.)

 

 

Jogszabály:

1041/2017. (II. 2.) Korm. határozat

a Verseg Község Önkormányzatát érintő bírósági eljárás lezárása érdekében szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/15. (II. 2.)

 

 

Jogszabály:

1042/2017. (II. 2.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és Japán Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/15. (II. 2.)

 

 

Jogszabály:

13/2017. (II. 2.) ME határozat

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Afganisztáni Iszlám Köztársaság közötti Partnerségi és Fejlesztési Együttműködési Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/15. (II. 2.)

 

 

Jogszabály:

14/2017. (II. 2.) ME határozat

a Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság tagjainak felkéréséről

Megjelent:

MK 2017/15. (II. 2.)

 

 

2017. II. 1.

Jogszabály:

17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet

az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról

Megjelent:

MK 2017/13. (II. 1.)

Hatályos:

2017. 02. 02.

 

Jogszabály:

18/2017. (II. 1.) Korm. rendelet

az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/14. (II. 1.)

Hatályos:

2017. 02. 02.

 

Jogszabály:

1034/2017. (II. 1.) Korm. határozat

az Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje (Moszkvai Patriarchátus) fejlesztési céljainak megvalósításával kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/14. (II. 1.)

 

 

Jogszabály:

1035/2017. (II. 1.) Korm. határozat

az űrkutatás és az űripar területén megvalósuló magyar-orosz együttműködéshez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/14. (II. 1.)

 

 

Jogszabály:

1036/2017. (II. 1.) Korm. határozat

a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum emelése kapcsán az egyházi, nem állami szociális fenntartóknál felmerülő többletkiadások finanszírozása érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/14. (II. 1.)

 

 

2017. I. 31.

Jogszabály:

16/2017. (I. 31.) Korm. rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/12. (I. 31.)

Hatályos:

2017. 02. 01.

 

Jogszabály:

3/2017. (I. 31.) NFM rendelet

a SIP Steindl Imre Programiroda Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának kijelöléséről

Megjelent:

MK 2017/12. (I. 31.)

Hatályos:

2017. 02. 01.

 

Jogszabály:

12/2017. (I. 31.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/12. (I. 31.)

 

 

Jogszabály:

13/2017. (I. 31.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/12. (I. 31.)

 

 

Jogszabály:

14/2017. (I. 31.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/12. (I. 31.)

 

 

Jogszabály:

15/2017. (I. 31.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/12. (I. 31.)

 

 

Jogszabály:

16/2017. (I. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/12. (I. 31.)

 

 

Jogszabály:

17/2017. (I. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/12. (I. 31.)

 

 

Jogszabály:

18/2017. (I. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/12. (I. 31.)

 

 

Jogszabály:

19/2017. (I. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/12. (I. 31.)

 

 

Jogszabály:

20/2017. (I. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/12. (I. 31.)

 

 

Jogszabály:

21/2017. (I. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/12. (I. 31.)

 

 

Jogszabály:

22/2017. (I. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/12. (I. 31.)

 

 

Jogszabály:

23/2017. (I. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/12. (I. 31.)

 

 

Jogszabály:

24/2017. (I. 31.) KE határozat

a 30/2014. (II. 6.) KE határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/12. (I. 31.)

 

 

Jogszabály:

1031/2017. (I. 31.) Korm. határozat

az ATP World Tour 250-es tenisztorna megrendezésével kapcsolatos intézkedésről

Megjelent:

MK 2017/12. (I. 31.)

 

 

Jogszabály:

1032/2017. (I. 31.) Korm. határozat

az állami tulajdonú vörösberényi kolostoregyüttes ingyenes tulajdonba adásáról

Megjelent:

MK 2017/12. (I. 31.)

 

 

Jogszabály:

1033/2017. (I. 31.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok módosításáról

Megjelent:

MK 2017/12. (I. 31.)

 

 

Jogszabály:

2/2017. (I. 31.) HM utasítás

a Magyar Honvédség személyi állományának kártalanításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/6. (I. 31.)

Hatályos:

2017. 02. 01.

 

Jogszabály:

3/2017. (I. 31.) HM utasítás

a közalkalmazottak részére biztosítható 2%-os mértékű keresetkiegészítés 2017. évi felszámításáról és felhasználásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/6. (I. 31.)

Hatályos:

2017. 02. 01.

 

Jogszabály:

2/2017. (I. 31.) IM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 11/2015. (V. 29.) IM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/6. (I. 31.)

Hatályos:

2017. 02. 01.

 

Jogszabály:

6/2017. (I. 31.) NGM utasítás

az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (II. 20.) NGM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/6. (I. 31.)

Hatályos:

2017. 02. 08.

 

Jogszabály:

2/2017. (I. 31.) GVH utasítás

egyes normatív utasítások szervezeti változásokkal, valamint belső ügyintézési szabályok megállapításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/6. (I. 31.)

Hatályos:

2017. 02. 01.

 

Jogszabály:

3/2017. (I. 31.) GVH utasítás

a Gazdasági Versenyhivatal szervezeti és működési szabályzatának módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/6. (I. 31.)

Hatályos:

2017. 02. 01.

 

Jogszabály:

1/2017. (I. 31.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok gazdálkodási szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/6. (I. 31.)

Hatályos:

2017. 02. 01.

 

Jogszabály:

5/2017. (I. 31.) ORFK utasítás

a 2017. évi választható béren kívüli juttatás szabályozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/6. (I. 31.)

Hatályos:

2017. 02. 01.

 

Jogszabály:

6/2017. (I. 31.) ORFK utasítás

a 2017. évi bankszámla-hozzájárulásról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/6. (I. 31.)

Hatályos:

2017. 02. 01.

 

Jogszabály:

7/2017. (I. 31.) ORFK utasítás

a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól szóló 32/2015. (XII. 23.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/6. (I. 31.)

Hatályos:

2017. 02. 01.

 

Jogszabály:

8/2017. (I. 31.) ORFK utasítás

az Országos Rendőr-főkapitányság Közbeszerzési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/6. (I. 31.)

Hatályos:

2017. 02. 01.

 

Jogszabály:

4/2017. (I. 31.) KKM közlemény

a pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről szóló, illetékes hatóságok közötti többoldalú Megállapodás kihirdetéséről szóló 2015. évi CXC. törvény 2-5. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/6. (I. 31.)

 

 

Jogszabály:

5/2017. (I. 31.) KKM közlemény

Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 399/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet 2-3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/6. (I. 31.)

 

 

Jogszabály:

6/2017. (I. 31.) KKM közlemény

a Magyarország és a Luxemburgi Nagyhercegség között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2015. évi XCI. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/6. (I. 31.)

 

 

Jogszabály:

1/2017. (I. 31.) BM közlemény

az Európai Rendőrségi Hivatal által működtetett Európai Biztonsági Hálózat alkalmazásainak felhasználásával megvalósuló együttműködés és információcsere rendjéről szóló 23/2016. (IX. 15.) BM-NGM együttes utasítás hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/6. (I. 31.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2017/6. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/6. (I. 31.)

 

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/6. (I. 31.)

 

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/6. (I. 31.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/6. (I. 31.)

 

 

Jogszabály:

Miskolci Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

a Miskolc 3. számú székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/6. (I. 31.)

 

 

Jogszabály:

Demokrácia Központ Közalapítvány

alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/6. (I. 31.)

 

 

2017. I. 30.

Jogszabály:

3/2017. (I. 30.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/11. (I. 30.)

Hatályos:

2017. 01. 31.

 

2017. I. 25.

Jogszabály:

1030/2017. (I. 25.) Korm. határozat

a 2024. évi XXXIII. nyári Olimpiai Játékok és a XVII. nyári Paralimpiai Játékok Budapesten történő megrendezésével összefüggő harmadik pályázati szakaszt érintő garanciákról

Megjelent:

MK 2017/10. (I. 25.)

 

 

2017. I. 24.

Jogszabály:

10/2017. (I. 24.) Korm. rendelet

az egyrészről Izland, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság, és másrészről a Magyar Köztársaság között 2011. október 14-én létrejött, az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás módosításáról szóló, levélváltással létrejött megállapodás kihirdetéséről szóló 433/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/9. (I. 24.)

Hatályos:

2017. 01. 25.

 

Jogszabály:

11/2017. (I. 24.) Korm. rendelet

a Magyar Művészeti Akadémia Titkársága fenntartói kötelezettség ellátására történő kijelöléséről

Megjelent:

MK 2017/9. (I. 24.)

Hatályos:

2017. 01. 25.

 

Jogszabály:

12/2017. (I. 24.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet zálogjoggal összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2017/9. (I. 24.)

Hatályos:

2017. 01. 25.

 

Jogszabály:

13/2017. (I. 24.) Korm. rendelet

a Vidékfejlesztési Program keretében megvalósuló, jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/9. (I. 24.)

Hatályos:

2017. 02. 01.

 

Jogszabály:

14/2017. (I. 24.) Korm. rendelet

a Kecskemét területén autóipari alkatrészgyártó üzem megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/9. (I. 24.)

Hatályos:

2017. 01. 25.

 

Jogszabály:

15/2017. (I. 24.) Korm. rendelet

a Szarvas közigazgatási területén megvalósuló húsipari beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/9. (I. 24.)

Hatályos:

2017. 01. 25.

 

Jogszabály:

2/2017. (I. 24.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/9. (I. 24.)

Hatályos:

2017. 01. 25.

 

Jogszabály:

10/2017. (I. 24.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/9. (I. 24.)

 

 

Jogszabály:

11/2017. (I. 24.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/9. (I. 24.)

 

 

Jogszabály:

1023/2017. (I. 24.) Korm. határozat

a fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 2017-2036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepcióról

Megjelent:

MK 2017/9. (I. 24.)

Hatályos:

2017. 01. 25.

 

Jogszabály:

1024/2017. (I. 24.) Korm. határozat

az "okos város" szolgáltatások összehangolt bevezetését és működését támogató szervezeti és tudásplatform létrehozásáról és működtetésétől, valamint a teljes rendszer működésének monitoringjáról

Megjelent:

MK 2017/9. (I. 24.)

 

 

Jogszabály:

1025/2017. (I. 24.) Korm. határozat

az "A Baranya megyei Sellye Térségének Ivóvízminőség-javító Programja" című beruházás saját hatáskörben történő megvalósításáról

Megjelent:

MK 2017/9. (I. 24.)

 

 

Jogszabály:

1026/2017. (I. 24.) Korm. határozat

a Külhoni Magyar Oktatási Tanács létrehozásáról szóló 1442/2013. (VII. 16.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/9. (I. 24.)

Hatályos:

2017. 01. 25.

 

Jogszabály:

1027/2017. (I. 24.) Korm. határozat

a 2014-2020. évek közötti határ menti közúti infrastruktúra-fejlesztésekről szóló 1007/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/9. (I. 24.)

 

 

Jogszabály:

1028/2017. (I. 24.) Korm. határozat

a kiemelt felsőoktatási intézményekről szóló kormányhatározatok visszavonásáról

Megjelent:

MK 2017/9. (I. 24.)

 

 

Jogszabály:

1029/2017. (I. 24.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztése, kivitelezése és finanszírozása kapcsán született Egyezmény 2. melléklete szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/9. (I. 24.)

 

 

Jogszabály:

11/2017. (I. 24.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2017/9. (I. 24.)

 

 

Jogszabály:

12/2017. (I. 24.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2017/9. (I. 24.)

 

 

Jogszabály:

3/2017. (I. 24.) MvM utasítás

a hivatali mobil telekommunikációs szolgáltatások igénybevételének eljárásrendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/5. (I. 24.)

Hatályos:

2017. 02. 01.

 

Jogszabály:

4/2017. (I. 24.) MvM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal és a központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 4/2016. (III. 10.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/5. (I. 24.)

Hatályos:

2017. 01. 25.

 

Jogszabály:

3/2017. (I. 24.) BM utasítás

a papíralapú küldemények elektronikus irattá történő átalakításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/5. (I. 24.)

Hatályos:

2017. 01. 25.

 

Jogszabály:

1/2017. (I. 24.) IM utasítás

az Igazságügyi Minisztérium Biztonsági Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/5. (I. 24.)

Hatályos:

2017. 01. 25.

 

Jogszabály:

1/2017. (I. 24.) EMMI KÁT utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2015. (III. 4.) EMMI KÁT utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/5. (I. 24.)

Hatályos:

2017. 01. 25.

 

Jogszabály:

1/2017. (I. 24.) OBH utasítás

a bírák és igazságügyi alkalmazottak tevékenysége elismeréséről szóló szabályzatról szóló 6/2012. (IV. 13.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/5. (I. 24.)

Hatályos:

2017. 01. 25.

 

Jogszabály:

4/2017. (I. 24.) ORFK utasítás

az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv mélységi ellenőrzési és közterületi támogató alegységeiről szóló 24/2012. (XII. 29.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/5. (I. 24.)

Hatályos:

2017. 02. 01.

 

Jogszabály:

2/2017. (I. 24.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és az Iráni Iszlám Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 2/2016. (I. 20.) Korm. rendelet 2-3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/5. (I. 24.)

 

 

Jogszabály:

3/2017. (I. 24.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről szóló 2016. évi CLIV. törvény 2-3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/5. (I. 24.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2017. február 1-je és február 28-a között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/5. (I. 24.)

 

 

Jogszabály:

EMMI közlemény

a Magyarország területén engedéllyel működő külföldi felsőoktatási intézményekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/5. (I. 24.)

 

 

2017. I. 23.

Jogszabály:

8/2017. (I. 23.) Korm. rendelet

a kulturális ágazatban a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak részére 2017-ben kifizetésre kerülő kulturális illetménypótlékhoz kapcsolódó támogatásról

Megjelent:

MK 2017/8. (I. 23.)

Hatályos:

2017. 01. 24.

 

Jogszabály:

9/2017. (I. 23.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/8. (I. 23.)

Hatályos:

2017. 01. 24.

 

Jogszabály:

1/2017. (I. 23.) MvM rendelet

a Miniszterelnökséget vezető miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

Megjelent:

MK 2017/8. (I. 23.)

Hatályos:

2017. 01. 24.

 

Jogszabály:

3/2017. (I. 23.) FM rendelet

a tejtermelőknek és az egyéb állattenyésztési ágazatok gazdálkodóinak nyújtandó kivételes alkalmazkodási támogatás igénybevételének feltételeiről

Megjelent:

MK 2017/8. (I. 23.)

Hatályos:

2017. 01. 24.

 

Jogszabály:

4/2017. (I. 23.) FM rendelet

a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2016-2019 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól

Megjelent:

MK 2017/8. (I. 23.)

Hatályos:

2017. 01. 24.

 

Jogszabály:

1018/2017. (I. 23.) Korm. határozat

a központi költségvetés címrendjének a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2017/8. (I. 23.)

 

 

Jogszabály:

1019/2017. (I. 23.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség fejezet, a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról

Megjelent:

MK 2017/8. (I. 23.)

 

 

Jogszabály:

1020/2017. (I. 23.) Korm. határozat

a kulturális ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak illetménypótlékának folyósításához kapcsolódó költségvetési forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/8. (I. 23.)

 

 

Jogszabály:

1021/2017. (I. 23.) Korm. határozat

az Eötvös József Főiskola Vízellátási és Környezetmérnöki Intézetének, valamint Vízépítési és Vízgazdálkodási Intézetének a Nemzeti Közszolgálati Egyetembe történő beolvadásával összefüggésben az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Miniszterelnökség fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/8. (I. 23.)

 

 

Jogszabály:

1022/2017. (I. 23.) Korm. határozat

a Bank of China Limited pénzintézettel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

Megjelent:

MK 2017/8. (I. 23.)

 

 

2017. I. 21.

Jogszabály:

7/2017. (I. 21.) Korm. rendelet

nemzeti gyásznap elrendeléséről

Megjelent:

MK 2017/7. (I. 21.)

Hatályos:

2017. 01. 21. 18 órától.

 

2017. I. 20.

Jogszabály:

2/2017. (I. 20.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/4. (I. 20.)

Hatályos:

2017. 01. 21.

 

Jogszabály:

5/2017. (I. 20.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezeti kezelésű előirányzatainak gazdálkodási, kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzatáról szóló 15/2012. (XI. 13.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/4. (I. 20.)

Hatályos:

2017. 01. 21.

 

Jogszabály:

4/2017. (I. 20.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/4. (I. 20.)

Hatályos:

2017. 01. 21.

 

Jogszabály:

1/2017. (I. 20.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és Kuvait Állam Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről szóló 2016. évi XCV. törvény 2., 3., valamint 5. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/4. (I. 20.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/4. (I. 20.)

 

 

2017. I. 18.

Jogszabály:

1/2017. (I. 18.) MK utasítás

a Nemzeti Kommunikációs Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/3. (I. 18.)

Hatályos:

2017. 01. 19.

 

Jogszabály:

3/2017. (I. 18.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/3. (I. 18.)

Hatályos:

2017. 01. 19.

 

Jogszabály:

4/2017. (I. 18.) EMMI utasítás

egyes EMMI utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/3. (I. 18.)

Hatályos:

2017. 01. 19.

 

Jogszabály:

1/2017. (I. 18.) HM utasítás

egyes honvédelmi miniszteri utasításoknak a számlakezeléssel és pénzforgalommal összefüggő módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/3. (I. 18.)

Hatályos:

2017. 02. 02.

 

Jogszabály:

2/2017. (I. 18.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/3. (I. 18.)

Hatályos:

2017. 01. 19.

 

Jogszabály:

3/2017. (I. 18.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium Külképviseletek Igazgatása cím Önköltség-számítási Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/3. (I. 18.)

Hatályos:

2017. 01. 19., 2017. 02. 01.

 

Jogszabály:

5/2017. (I. 18.) NGM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/3. (I. 18.)

Hatályos:

2017. 01. 19.

 

Jogszabály:

4/2017. (I. 18.) NFM utasítás

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium egyes gazdálkodással összefüggő miniszteri utasításainak módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/3. (I. 18.)

Hatályos:

2017. 01. 19.

 

Jogszabály:

1/2017. (I. 18.) GVH utasítás

a vállalkozások összefonódásának a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 24. § a szerinti bejelentéséhez alkalmazandó űrlapról és az ahhoz kapcsolódó kitöltési útmutatóról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/3. (I. 18.)

Hatályos:

2017. 01. 15.

 

Jogszabály:

1/2017. (I. 18.) LÜ utasítás

a nemdohányzók védelméről szóló 16/2012. (VII. 16.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/3. (I. 18.)

Hatályos:

2017. 01. 19.

 

Jogszabály:

1/2017. (I. 18.) ORFK utasítás

a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelése és használata engedélyezésével, illetve ellenőrzésével összefüggő rendőri feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/3. (I. 18.)

Hatályos:

2017. 02. 01.

 

Jogszabály:

2/2017. (I. 18.) ORFK utasítás

Magyarország nemzeti ünnepei és a kiemelt fontosságú események alkalmából megtartott rendezvények rendőri biztosításának végrehajtásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/3. (I. 18.)

Hatályos:

2017. 02. 01.

 

Jogszabály:

3/2017. (I. 18.) ORFK utasítás

a bérleti díj, albérleti díj és operatív lízingdíj hozzájárulás, valamint a lakhatási támogatás folyósításának szabályairól szóló 16/2013. (IV. 24.) ORFK utasítás, valamint a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól szóló 32/2015. (XII. 23.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/3. (I. 18.)

Hatályos:

2017. 01. 19.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2017/3. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/3. (I. 18.)

 

 

Jogszabály:

Országgyűlés elnökének pályázati felhívása

az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára főigazgatói tisztségének betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/3. (I. 18.)

 

 

Jogszabály:

NGM közlemény

a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontja szerinti hazautazással kapcsolatos költségtérítés havi felső korlátjáról 2017-ben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/3. (I. 18.)

 

 

Jogszabály:

NGM közlemény

az Éves Továbbképzési Tájékoztatóról - 2017 a belső ellenőrök kötelező szakmai továbbképzésével és a vizsga letételével, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzésével kapcsolatban

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/3. (I. 18.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/3. (I. 18.)

 

 

Jogszabály:

7/2016. (XI. 30.) KKB határozat

a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság 2017. évi munkatervének elfogadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/3. (I. 18.)

Hatályos:

2017. 01. 19.

 

Jogszabály:

8/2016. (XI. 30.) KKB határozat

a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság Tudományos Tanács Nukleárisbaleset-elhárítási Műszaki Tudományos Szekciójának megalakulásáról szóló tájékoztató elfogadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/3. (I. 18.)

 

 

Jogszabály:

9/2016. (XI. 30.) KKB határozat

a téli felkészülés helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/3. (I. 18.)

 

 

Jogszabály:

10/2016. (XI. 30.) KKB határozat

a kárpátaljai felhagyott aknaszlatinai sóbánya Tisza folyóra kifejtett környezeti hatásait, a felszíni beomlások okozta katasztrófahelyzet megszüntetésének lehetőségeit vizsgáló Európai Polgári Védelmi Mechanizmus független szakértői csoportjának tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/3. (I. 18.)

 

 

Jogszabály:

11/2016. (XI. 30.) KKB határozat

az egészségügyi ágazat védelmi felkészülésének egyes kérdéseiről szóló tájékoztató elfogadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/3. (I. 18.)

 

 

Jogszabály:

12/2016. (XI. 30.) KKB határozat

a katasztrófakockázat-értékelési rendszer kiépítéséről szóló KEHOP-1.1.0 projekt megvalósítási helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/3. (I. 18.)

 

 

Jogszabály:

Érvénytelenítés

a Hivatalos Értesítő 2017/3. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/3. (I. 18.)

 

 

2017. I. 17.

Jogszabály:

2/2017. (I. 17.) NMHH rendelet

a rádióberendezésekről

Megjelent:

MK 2017/6. (I. 17.)

Hatályos:

2017. 02. 01.

 

Jogszabály:

2/2017. (I. 17.) NFM rendelet

a rádióberendezésekről és az elektronikus hírközlő végberendezésekről,valamint megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló 5/2004. (IV. 13.) IHM rendelet hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2017/6. (I. 17.)

Hatályos:

2017. 02. 01.

 

Jogszabály:

1/2017. (I. 17.) AB határozat

az Országgyűlés 2016. december 6-i ülésnapján elfogadott, a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény 7. § (4) bekezdése, valamint a 12. § (2) bekezdése a) és c) pontjai alaptörvény- ellenességének megállapításáról

Megjelent:

MK 2017/6. (I. 17.)

 

 

Jogszabály:

8/2017. (I. 17.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2017/6. (I. 17.)

 

 

Jogszabály:

9/2017. (I. 17.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2017/6. (I. 17.)

 

 

Jogszabály:

1017/2017. (I. 17.) Korm. határozat

a 3. Kína - KKE Országok Egészségügyi Miniszteri Találkozó megrendezéséről

Megjelent:

MK 2017/6. (I. 17.)

 

 

Jogszabály:

9/2017. (I. 17.) ME határozat

a Társadalmi Megújulás Operatív Program monitoring bizottsága elnökének felmentéséről és a monitoring bizottság elnökének kinevezéséről

Megjelent:

MK 2017/6. (I. 17.)

 

 

Jogszabály:

10/2017. (I. 17.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről

Megjelent:

MK 2017/6. (I. 17.)

 

 

2017. I. 13.

Jogszabály:

1016/2017. (I. 13.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/5. (I. 13.)

 

 

2017. I. 12.

Jogszabály:

2/2017. (I. 12.) Korm. rendelet

a Kulturális Javak Megőrzésének és Helyreállításának Nemzetközi Tudományos Központja Statútumának kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/4. (I. 12.)

Hatályos:

2017. 01. 13. - kivétellel.

 

Jogszabály:

3/2017. (I. 12.) Korm. rendelet

a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/4. (I. 12.)

Hatályos:

2017. 01. 15.

 

Jogszabály:

4/2017. (I. 12.) Korm. rendelet

a munkaerő mobilitásának elősegítése céljából egyes kormányrendeletek, valamint az iskolaszövetkezetek számára fizetendő minimális szolgáltatási díjról szóló 199/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/4. (I. 12.)

Hatályos:

2017. 01. 13.

 

Jogszabály:

5/2017. (I. 12.) Korm. rendelet

a Modern Városok Program és az Árpád-ház Program keretében Székesfehérváron megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/4. (I. 12.)

Hatályos:

2017. 01. 13.

 

Jogszabály:

6/2017. (I. 12.) Korm. rendelet

a Kecskeméten megvalósuló konzervipari beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/4. (I. 12.)

Hatályos:

2017. 01. 13.

 

Jogszabály:

1014/2017. (I. 12.) Korm. határozat

a Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar gyulai telephelyű Egészségtudományi Intézetének az egyházi fenntartásban működő Gál Ferenc Főiskolához történő csatlakozásáról

Megjelent:

MK 2017/4. (I. 12.)

 

 

Jogszabály:

1015/2017. (I. 12.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Kenyai Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/4. (I. 12.)

 

 

Jogszabály:

8/2017. (I. 12.) ME határozat

a szomszédos államokkal kötött nemzetközi szerződések alapján működő kisebbségi vegyes bizottságok tagjainak felmentéséről és új tagok kijelöléséről

Megjelent:

MK 2017/4. (I. 12.)

Hatályos:

2017. 01. 13.

 

2017. I. 11.

Jogszabály:

1/2017. (I. 11.) Korm. rendelet

Magyarország Kormánya és a Costa Rica-i Köztársaság Kormánya közötti oktatási és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/3. (I. 11.)

Hatályos:

2017. 01. 12. - kivétellel.

 

Jogszabály:

1/2017. (I. 11.) NMHH rendelet

az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 2/2015. (III. 30.) NMHH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/3. (I. 11.)

Hatályos:

2017. 01. 12.

 

Jogszabály:

2/2017. (I. 11.) FM rendelet

a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/3. (I. 11.)

Hatályos:

2017. 01. 12.

 

Jogszabály:

1/2017. (I. 11.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/3. (I. 11.)

 

 

Jogszabály:

2/2017. (I. 11.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/3. (I. 11.)

 

 

Jogszabály:

3/2017. (I. 11.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/3. (I. 11.)

 

 

Jogszabály:

4/2017. (I. 11.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/3. (I. 11.)

 

 

Jogszabály:

5/2017. (I. 11.) KE határozat

rektori megbízás alóli felmentésről

Megjelent:

MK 2017/3. (I. 11.)

 

 

Jogszabály:

6/2017. (I. 11.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/3. (I. 11.)

 

 

Jogszabály:

7/2017. (I. 11.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/3. (I. 11.)

 

 

Jogszabály:

1008/2017. (I. 11.) Korm. határozat

a Paksi Atomerőmű teljesítményének fenntartásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2017/3. (I. 11.)

Hatályos:

2017. 01. 12.

 

Jogszabály:

1009/2017. (I. 11.) Korm. határozat

a bányászati igazgatás átszervezésével kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

MK 2017/3. (I. 11.)

 

 

Jogszabály:

1010/2017. (I. 11.) Korm. határozat

a zsidó vallási közösségek egyes fejlesztéseinek támogatásáról, valamint az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 2012. évben elfogadott 1883. számú határozatában foglalt egyes ajánlások végrehajtásáról szóló 1833/2014. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/3. (I. 11.)

Hatályos:

2017. 01. 12.

 

Jogszabály:

1011/2017. (I. 11.) Korm. határozat

a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról

Megjelent:

MK 2017/3. (I. 11.)

Hatályos:

2017. 01. 12.

 

Jogszabály:

1012/2017. (I. 11.) Korm. határozat

a kiemelt kerékpáros útvonalak fejlesztésének finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2017/3. (I. 11.)

 

 

Jogszabály:

1013/2017. (I. 11.) Korm. határozat

az Európai Kerékpárút Hálózat (EuroVelo) 6. számú nemzetközi kerékpáros útvonal Dömös és Szentendre közötti szakaszának fejlesztéséről

Megjelent:

MK 2017/3. (I. 11.)

 

 

Jogszabály:

Helyesbítés

a Magyar Közlöny 2017/3. számában

Megjelent:

MK 2017/3. (I. 11.)

 

 

Jogszabály:

2/2017. (I. 11.) BM utasítás

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának és igazságügyi alkalmazottainak, valamint a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ igazságügyi alkalmazottainak választható béren kívüli juttatásairól, valamint a személyi juttatás terhére a 2017. évben teljesítendő egyes kifizetésekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/2. (I. 11.)

Hatályos:

2017. 01. 12.

 

Jogszabály:

1/2017. (I. 11.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/2. (I. 11.)

Hatályos:

2017. 02. 01.

 

Jogszabály:

2/2017. (I. 11.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/2. (I. 11.)

Hatályos:

2017. 01. 12.

 

Jogszabály:

4/2017. (I. 11.) NGM utasítás

a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (I. 21.) NGM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/2. (I. 11.)

Hatályos:

2017. 01. 12.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2017/2. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/2. (I. 11.)

 

 

Jogszabály:

FM felhívás

a szakiskolai képzésben részt vevő tanulók részére meghirdetett Szakma Kiváló Tanulója Versenyre a 2016/2017. tanévben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/2. (I. 11.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/2. (I. 11.)

 

 

2017. I. 6.

Jogszabály:

1007/2017. (I. 6.) Korm. határozat

a Jézus Szent Szíve Testvérület tolentinói Jézus Szent Szíve templom földrengést követő rekonstrukciója támogatásával összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2017/2. (I. 6.)

 

 

Jogszabály:

1/2017. (I. 6.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2017/2. (I. 6.)

 

 

Jogszabály:

2/2017. (I. 6.) ME határozat

helyettes államtitkárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2017/2. (I. 6.)

 

 

Jogszabály:

3/2017. (I. 6.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2017/2. (I. 6.)

 

 

Jogszabály:

4/2017. (I. 6.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2017/2. (I. 6.)

 

 

Jogszabály:

5/2017. (I. 6.) ME határozat

kormánymegbízottak felmentéséről

Megjelent:

MK 2017/2. (I. 6.)

 

 

Jogszabály:

6/2017. (I. 6.) ME határozat

a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság elnökének felmentéséről és új elnökének kijelöléséről

Megjelent:

MK 2017/2. (I. 6.)

 

 

Jogszabály:

7/2017. (I. 6.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/2. (I. 6.)

 

 

2017. I. 5.

Jogszabály:

1/2017. (I. 5.) MvM utasítás

a Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciójával és fejlesztésével összefüggő ügyekért felelős miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/1. (I. 5.)

Hatályos:

2017. 01. 06.

 

Jogszabály:

1/2017. (I. 5.) BM utasítás

a vízügyi igazgatási szervek jégtörő hajóparkjának üzemeltetéséről szóló 24/2012. (V. 31.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/1. (I. 5.)

Hatályos:

2017. 01. 06.

 

Jogszabály:

1/2017. (I. 5.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium éves diplomáciai és operatív tervezéséről és beszámoltatásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/1. (I. 5.)

Hatályos:

2017. 01. 06.

 

Jogszabály:

1/2017. (I. 5.) NGM utasítás

a lakáscélú állami támogatások eljárásrendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/1. (I. 5.)

Hatályos:

2017. 01. 06.

 

Jogszabály:

2/2017. (I. 5.) NGM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/1. (I. 5.)

Hatályos:

2017. 01. 06.

 

Jogszabály:

3/2017. (I. 5.) NGM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/1. (I. 5.)

Hatályos:

2017. 01. 16.

 

Jogszabály:

1/2017. (I. 5.) NFM utasítás

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (X. 10.) NFM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/1. (I. 5.)

Hatályos:

2017. 01. 06.

 

Jogszabály:

2/2017. (I. 5.) NFM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/1. (I. 5.)

Hatályos:

2017. 01. 06.

 

Jogszabály:

3/2017. (I. 5.) NFM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/1. (I. 5.)

Hatályos:

2017. 01. 06.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2017/1. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/1. (I. 5.)

 

 

Jogszabály:

EMMI közlemény

a nyilvános könyvtárak jegyzékéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/1. (I. 5.)

 

 

Jogszabály:

1/2017. (I. 5.) SZTNH közlemény

a VIII. Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Kiállításon és Találmányi Vásáron bemutatásra kerülő találmányok, védjegyek, formatervezési és használati minták kiállítási kedvezményéről, illetve kiállítási elsőbbségéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/1. (I. 5.)

 

 

Jogszabály:

Mohács Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/1. (I. 5.)

 

 

Jogszabály:

Hajózási hirdetmény

Balatoni Hajózási Zrt. közforgalmú kikötő kikötőrendjének megállapításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/1. (I. 5.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Bírósági Végrehajtói Kar közleménye

érvényét vesztett végrehajtói igazolványról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/1. (I. 5.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/1. (I. 5.)

 

 

Jogszabály:

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

bélyegző érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/1. (I. 5.)

 

 

2017. I. 3.

Jogszabály:

1/2017. (I. 3.) FM rendelet

az új élelmiszerek és új élelmiszer-összetevők forgalomba hozataláról

Megjelent:

MK 2017/1. (I. 3.)

Hatályos:

2017. 01. 06.

 

Jogszabály:

1/2017. (I. 3.) NFM rendelet

a központi hivatalokat és minisztériumi háttérintézményeket érintő szervezeti átalakításokkal összefüggésben egyes közlekedési és energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/1. (I. 3.)

Hatályos:

2017. 01. 03. 18 órától, 2017. 03. 01., 2017. 04. 01.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5024/2016/5. határozata

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a telekadóról szóló 44/2009. (12. 12.) számú rendelete 2. § (1) bekezdése "V. körzet V/6. Az V/1-V/5 közé tartozó területek kivételével minden terület 140 Ft.", valamint 2. § (2) bek. "V. körzet külterület" szövegrésze törvényellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2017/1. (I. 3.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5036/2016/5. határozata

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete által alkotott, a helyi adókról szóló 38/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 7. § 3. pontja, 8. § 3. pontja és 2. számú melléklete törvénysértő voltának megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2017/1. (I. 3.)

 

 

Jogszabály:

1001/2017. (I. 3.) Korm. határozat

a központi költségvetés címrendjének a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2017/1. (I. 3.)

 

 

Jogszabály:

1002/2017. (I. 3.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrások Minisztériuma szakmai irányítási feladataihoz szükséges előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/1. (I. 3.)

 

 

Jogszabály:

1003/2017. (I. 3.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap irányításával összefüggő, valamint az egészségbiztosítási ellátásokat érintő egyes szakmai irányítási feladatok ellátásához szükséges előirányzat-átcsoportosításokról

Megjelent:

MK 2017/1. (I. 3.)

 

 

Jogszabály:

1004/2017. (I. 3.) Korm. határozat

a középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótlékához biztosítandó támogatás érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/1. (I. 3.)

 

 

Jogszabály:

1005/2017. (I. 3.) Korm. határozat

a magyar építőipart érintő szabványügyi előírások felülvizsgálatáról

Megjelent:

MK 2017/1. (I. 3.)

 

 

Jogszabály:

1006/2017. (I. 3.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/1. (I. 3.)

Hatályos:

2017. 01. 04.