Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

A hivatkozásokra kattintva a joganyagok közlönyállapota jelenik meg.

 

Változásmutató

Új jogszabályok

2017. VII. 26.

Jogszabály:

215/2017. (VII. 26.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/121. (VII. 26.)

Hatályos:

2017. 07. 27.

 

Jogszabály:

216/2017. (VII. 26.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/121. (VII. 26.)

Hatályos:

2017. 07. 29.

 

Jogszabály:

275/2017. (VII. 26.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2017/121. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

276/2017. (VII. 26.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/121. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

1483/2017. (VII. 26.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím 2017. évi előirányzatáról történő átcsoportosításról és a többletkapacitás-befogadások teljesítményének finanszírozására meghatározott összeg megemeléséről

Megjelent:

MK 2017/121. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

1484/2017. (VII. 26.) Korm. határozat

a Magyar Posta Zrt. tulajdonában álló kenderesi ingatlan felújításáról

Megjelent:

MK 2017/121. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

1/2017. (VII. 26.) NFM határozat

az egyes klímapolitikai és zöldgazdaság fejlesztési tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXXVIII. törvény 11. § (2) bekezdésének, a 12. § (2) bekezdésének, a 13. § (2) bekezdésének és a 15. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

MK 2017/121. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

94/2017. (VII. 26.) NVB határozat

országos népszavazási kezdeményezés kérdés hitelesítéséről

Megjelent:

MK 2017/121. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

35/2017. (VII. 26.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkárának irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatairól és eljárásuk rendjéről szóló 48/2016. (X. 14.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/36. (VII. 26.)

Hatályos:

2017. 07. 27.

 

Jogszabály:

29/2017. (VII. 26.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/36. (VII. 26.)

Hatályos:

2017. 07. 27.

 

Jogszabály:

21/2017. (VII. 26.) NGM utasítás

a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 17/2017. (VI. 15.) NGM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/36. (VII. 26.)

Hatályos:

2017. 07. 27.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2017/36. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/36. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Bírósági Végrehajtói Kar közleménye

önálló bírósági végrehajtójelölti és végrehajtó-helyettesi igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/36. (VII. 26.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/36. (VII. 26.)

 

 

2017. VII. 25.

Jogszabály:

209/2017. (VII. 25.) Korm. rendelet

az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, Montrealban, 1987. szeptember 16. napján aláírt Jegyzőkönyv egyes módosításainak kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/120. (VII. 25.)

Hatályos:

2017. 07. 26. - kivétellel.

 

Jogszabály:

210/2017. (VII. 25.) Korm. rendelet

az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/120. (VII. 25.)

Hatályos:

2017. 07. 30.

 

Jogszabály:

211/2017. (VII. 25.) Korm. rendelet

a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/120. (VII. 25.)

Hatályos:

2017. 07. 26.

 

Jogszabály:

212/2017. (VII. 25.) Korm. rendelet

a büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítési programjához kapcsolódó, az új börtönépítési beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 268/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/120. (VII. 25.)

Hatályos:

2017. 07. 26.

 

Jogszabály:

213/2017. (VII. 25.) Korm. rendelet

a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről szóló 212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet és a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/120. (VII. 25.)

Hatályos:

2017. 08. 02.

 

Jogszabály:

214/2017. (VII. 25.) Korm. rendelet

a felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/120. (VII. 25.)

Hatályos:

2017. 07. 26.

 

Jogszabály:

29/2017. (VII. 25.) NFM rendelet

a dohánytermékek nyilvántartásba vételére és vizsgálatára, valamint a cigaretta kátrány-, nikotin- és szén-monoxid-kibocsátásának mérésére vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjakról

Megjelent:

MK 2017/120. (VII. 25.)

Hatályos:

2017. 08. 02.

 

Jogszabály:

273/2017. (VII. 25.) KE határozat

a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanács tagja megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2017/120. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

274/2017. (VII. 25.) KE határozat

a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának tagjává történő ismételt kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/120. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

1460/2017. (VII. 25.) Korm. határozat

a Magyarország 2017-2018. évi V4 elnökségének lebonyolításáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2017/120. (VII. 25.)

Hatályos:

2017. 07. 26.

 

Jogszabály:

1461/2017. (VII. 25.) Korm. határozat

"Életmentő Emlékérem" adományozásáról

Megjelent:

MK 2017/120. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

1462/2017. (VII. 25.) Korm. határozat

a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről

Megjelent:

MK 2017/120. (VII. 25.)

Hatályos:

2017. 07. 26.

 

Jogszabály:

1463/2017. (VII. 25.) Korm. határozat

a Magyar Honvédség kijelölt állományának a NATO Reagáló Erőben történő részvételéről

Megjelent:

MK 2017/120. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

1464/2017. (VII. 25.) Korm. határozat

a 2017. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról

Megjelent:

MK 2017/120. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

1465/2017. (VII. 25.) Korm. határozat

az acélgyártási cselekvési programról

Megjelent:

MK 2017/120. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

1466/2017. (VII. 25.) Korm. határozat

a felvidéki gazdaságfejlesztési stratégia támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/120. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

1467/2017. (VII. 25.) Korm. határozat

a turisztikai célú keskeny nyomközű kisvasutak fejlesztéséről

Megjelent:

MK 2017/120. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

1468/2017. (VII. 25.) Korm. határozat

a 2017. évi Asztanai Szakvilágkiállításon történő megjelenéshez kapcsolódó országpromóció megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/120. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

1469/2017. (VII. 25.) Korm. határozat

az Árpád-ház Program részét képező, "Az ország bölcsője" kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a második szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról

Megjelent:

MK 2017/120. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

1470/2017. (VII. 25.) Korm. határozat

a TIT Budapesti Planetárium épületén elvégzendő életveszély-elhárító intézkedések támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/120. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

1471/2017. (VII. 25.) Korm. határozat

a Diósgyőri vár komplex fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/120. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

1472/2017. (VII. 25.) Korm. határozat

a Diósgyőri Városrész Testgyakorló Kör Sportegyesület észak-magyarországi és felvidéki sportfejlesztési programjának megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/120. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

1473/2017. (VII. 25.) Korm. határozat

a kazincbarcikai sportélet fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/120. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

1474/2017. (VII. 25.) Korm. határozat

a Komáromi Futball Club által használt sportlétesítmény fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/120. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

1475/2017. (VII. 25.) Korm. határozat

a Sajóvölgye Focisuli Sportegyesület fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/120. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

1476/2017. (VII. 25.) Korm. határozat

a Székelyföld Labdarúgó Akadémia működéséhez és Alközpontjainak fejlesztéséhez szükséges többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/120. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

1477/2017. (VII. 25.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a Dunaújváros, Szórád Márton u. 39. szám alatti ingatlan állami tulajdonba kerülésével kapcsolatos intézkedésekről, valamint az ingatlan fejlesztéséhez, felújításához 2017. évben szükséges forrás előirányzat-átcsoportosításáról

Megjelent:

MK 2017/120. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

1478/2017. (VII. 25.) Korm. határozat

a Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata iparterület-fejlesztési tervének kormányzati támogatásával kapcsolatban szükséges intézkedésekkel összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2017/120. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

1479/2017. (VII. 25.) Korm. határozat

a győri Insula Lutherana beruházás további forrásbiztosításával összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2017/120. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

1480/2017. (VII. 25.) Korm. határozat

a Csenger város külterületén fekvő Csenger 0149/41 helyrajzi számú ingatlan beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/120. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

1481/2017. (VII. 25.) Korm. határozat

Kenderes Város Önkormányzata tulajdonában álló egyes ingatlanok felújításához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/120. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

1482/2017. (VII. 25.) Korm. határozat

a Tordai Római Katolikus Templom rekonstrukciós munkálatainak megvalósításáról

Megjelent:

MK 2017/120. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

79/2017. (VII. 25.) ME határozat

a Magyarország és Kanada között a fedélzeti biztonsági tisztek alkalmazásáról szóló megállapodás előkészítésére és létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/120. (VII. 25.)

 

 

Jogszabály:

80/2017. (VII. 25.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Szaúd-Arábiai Királyság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/120. (VII. 25.)

 

 

2017. VII. 24.

Jogszabály:

32/2017. (VII. 24.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/35. (VII. 24.)

Hatályos:

2017. 07. 25.

 

Jogszabály:

33/2017. (VII. 24.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/35. (VII. 24.)

Hatályos:

2017. 07. 25.

 

Jogszabály:

34/2017. (VII. 24.) EMMI utasítás

a kiadmányozási jogkör átadásáról szóló 42/2015. (VIII. 31.) EMMI utasítás hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/35. (VII. 24.)

Hatályos:

2017. 07. 25.

 

Jogszabály:

37/2017. (VII. 24.) HM utasítás

a Magyar Honvédség különleges rendeltetésű dandár képesség kialakításával kapcsolatos egyes feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/35. (VII. 24.)

Hatályos:

2017. 07. 25.

 

Jogszabály:

38/2017. (VII. 24.) HM utasítás

a belföldi reprezentációról szóló 83/2004. (HK 24.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/35. (VII. 24.)

Hatályos:

2017. 07. 25.

 

Jogszabály:

39/2017. (VII. 24.) HM utasítás

a honvédelmi szervezetek szakmai alapfeladatai ellátását elősegítő tevékenységek szabályairól, valamint a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 19/2015. (V. 11.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/35. (VII. 24.)

Hatályos:

2017. 07. 25.

 

Jogszabály:

28/2017. (VII. 24.) KKM utasítás

a külképviseleteken devizában, illetve valutában beszedett vízumeljárási díjaknak, konzulidíj-bevételeknek, a hazai hatóság eljárásában felmerülő illetékeknek vagy díjaknak, valamint a konzuli cselekményekhez kapcsolódó költségeknek az elszámolásáról szóló 20/2011. (VI. 30.) KüM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/35. (VII. 24.)

Hatályos:

2017. 08. 01.

 

Jogszabály:

9/2017. (VII. 24.) OBH utasítás

a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi tervezési feladatairól szóló szabályzatról szóló 15/2012. (X. 18.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/35. (VII. 24.)

Hatályos:

2017. 07. 25.

 

Jogszabály:

31/2017. (VII. 24.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2016. évi CXC. törvény 2-3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/35. (VII. 24.)

 

 

Jogszabály:

32/2017. (VII. 24.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya közötti oktatási, kulturális, sport- és ifjúsági együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 27/2017. (II. 13.) Korm. rendelet 2-3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/35. (VII. 24.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2017/35. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/35. (VII. 24.)

 

 

Jogszabály:

Miniszterelnökség közleménye

Fényes Elek-díj adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/35. (VII. 24.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/35. (VII. 24.)

 

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/35. (VII. 24.)

 

 

Jogszabály:

Miskolci Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

a Mezőkövesd székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/35. (VII. 24.)

 

 

2017. VII. 19.

Jogszabály:

208/2017. (VII. 19.) Korm. rendelet

a budapesti Istenszülő elhunyta (Nagyboldogasszony) ortodox székesegyház felújításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/119. (VII. 19.)

Hatályos:

2017. 07. 20.

 

Jogszabály:

19/2017. (VII. 19.) MNB rendelet

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény végrehajtásának az MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2017/119. (VII. 19.)

Hatályos:

2017. 07. 20., 2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozatai helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2017/119. (VII. 19.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Knk.IV.37.558/2017/4. határozata

a Nemzeti Választási Bizottság 70/2017. NVB határozatával szembeni felülvizsgálati kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról

Megjelent:

MK 2017/119. (VII. 19.)

 

 

Jogszabály:

1456/2017. (VII. 19.) Korm. határozat

a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) 2016. évi monitoring jelentéséről, a Digitális Jólét Program 2.0-ról, azaz a Digitális Jólét Program kibővítéséről, annak 2017-2018. évi Munkaterve elfogadásáról, a digitális infrastruktúra, kompetenciák, gazdaság és közigazgatás további fejlesztéseiről

Megjelent:

MK 2017/119. (VII. 19.)

 

 

Jogszabály:

1457/2017. (VII. 19.) Korm. határozat

az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezések Automata Felügyeleti Egységgel történő ellátásához nyújtandó támogatáshoz szükséges többlet költségvetési forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/119. (VII. 19.)

 

 

Jogszabály:

1458/2017. (VII. 19.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében rögzített "Kanizsa" kulturális, turisztikai és gasztronómiai látogatóközpont kialakítása az egykori ferences rendházban projekt támogatásához szükséges egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/119. (VII. 19.)

 

 

Jogszabály:

1459/2017. (VII. 19.) Korm. határozat

a libanoni templomrekonstrukciós projekt támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/119. (VII. 19.)

 

 

Jogszabály:

36/2017. (VII. 19.) HM utasítás

a honvédelmi feladatok ellátásához szükséges infrastrukturális és élőerős őrzés-védelmi feladatok végrehajtásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/34. (VII. 19.)

Hatályos:

2017. 07. 20.

 

Jogszabály:

17/2017. (VII. 19.) NFM utasítás

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (X. 10.) NFM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/34. (VII. 19.)

Hatályos:

2017. 07. 20.

 

Jogszabály:

18/2017. (VII. 19.) NFM utasítás

a hivatali mobiltelefonok használatáról szóló 31/2015. (VIII. 31.) NFM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/34. (VII. 19.)

Hatályos:

2017. 07. 20.

 

Jogszabály:

11/2017. (VII. 19.) LÜ utasítás

a lakásszerzés munkáltatói támogatásáról szóló 2/1994. (ÜK. 4.) Legf. Ü. utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/34. (VII. 19.)

Hatályos:

2017. 09. 01.

 

Jogszabály:

12/2017. (VII. 19.) LÜ utasítás

az Eurojusttal és az Európai Igazságügyi Hálózattal kapcsolatos ügyészi tevékenységről szóló 2/2014. (I. 31.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/34. (VII. 19.)

Hatályos:

2017. 08. 01.

 

Jogszabály:

29/2017. (VII. 19.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a tiszai hajózásról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2017. évi X. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/34. (VII. 19.)

 

 

Jogszabály:

30/2017. (VII. 19.) KKM közlemény

a Szlovén Köztársaság Kormánya, Magyarország Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a Többnemzeti Szárazföldi Kötelékről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2015. évi XXVII. törvény 2-3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/34. (VII. 19.)

 

 

Jogszabály:

NFM közlemény

a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség Alapszabályának jóváhagyásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/34. (VII. 19.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2017. augusztus 1-je és augusztus 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/34. (VII. 19.)

 

 

Jogszabály:

Győri Közjegyző Kamara Elnökségének pályázati felhívása

a Keszthely 2. számú székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/34. (VII. 19.)

 

 

Jogszabály:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/34. (VII. 19.)

 

 

Jogszabály:

EMMI hirdetmény

bélyegző érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/34. (VII. 19.)

 

 

Jogszabály:

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal hirdetmény

hatósági ellenőri igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/34. (VII. 19.)

 

 

2017. VII. 18.

Jogszabály:

21/2017. (VII. 18.) MvM rendelet

a külszolgálati pályázati rendszerről

Megjelent:

MK 2017/118. (VII. 18.)

Hatályos:

2017. 08. 01.

 

Jogszabály:

22/2017. (VII. 18.) MvM rendelet

a kihelyező szerv által támasztott szakmai követelményekről és azok teljesítéséről

Megjelent:

MK 2017/118. (VII. 18.)

Hatályos:

2017. 08. 01.

 

Jogszabály:

9/2017. (VII. 18.) IM rendelet

a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet és a székhelyszolgáltatásról szóló 7/2017. (VI. 1.) IM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/118. (VII. 18.)

Hatályos:

2017. 07. 19.

 

Jogszabály:

17/2017. (VII. 18.) AB határozat

a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvénnyel kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról és alkotmányjogi panasz elutasításáról

Megjelent:

MK 2017/118. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

18/2017. (VII. 18.) AB határozat

a Kúria Pkf.IV.24.863/2015/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 234. § (1) bekezdésével és 237. § ával kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról

Megjelent:

MK 2017/118. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

19/2017. (VII. 18.) AB határozat

a tizenkettedik életévet be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak értelmezéséről szóló 2/2016. Büntető jogegységi határozat alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2017/118. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

20/2017. (VII. 18.) AB határozat

a Balassagyarmati Törvényszék 21.Pf.20.741/2015/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2017/118. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

272/2017. (VII. 18.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/118. (VII. 18.)

 

 

Jogszabály:

1455/2017. (VII. 18.) Korm. határozat

a Szerencsejáték Felügyelet központi költségvetési szerv létrehozásával összefüggő költségvetési intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/118. (VII. 18.)

 

 

2017. VII. 14.

Jogszabály:

207/2017. (VII. 14.) Korm. rendelet

a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 191/2017. (VII. 7.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/117. (VII. 14.)

Hatályos:

2017. 07. 14. 18 órakor.

 

Jogszabály:

271/2017. (VII. 14.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2017/117. (VII. 14.)

 

 

Jogszabály:

1454/2017. (VII. 14.) Korm. határozat

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégiával kapcsolatos feladatokról szóló 1052/2015. (II. 16.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/117. (VII. 14.)

Hatályos:

2017. 07. 15.

 

Jogszabály:

78/2017. (VII. 14.) ME határozat

Magyarország Kormánya és Maryland Állam között a felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló megállapodás végleges szövegének megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/117. (VII. 14.)

 

 

2017. VII. 13.

Jogszabály:

6/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet

egyes villamosenergia-árakkal kapcsolatos MEKH rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/116. (VII. 13.)

Hatályos:

2017. 07. 28., 2017. 08. 01.

 

Jogszabály:

7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/116. (VII. 13.)

Hatályos:

2017. 10. 01.

 

Jogszabály:

246/2017. (VII. 13.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/116. (VII. 13.)

 

 

Jogszabály:

247/2017. (VII. 13.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/116. (VII. 13.)

 

 

Jogszabály:

248/2017. (VII. 13.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/116. (VII. 13.)

 

 

Jogszabály:

249/2017. (VII. 13.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/116. (VII. 13.)

 

 

Jogszabály:

250/2017. (VII. 13.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/116. (VII. 13.)

 

 

Jogszabály:

251/2017. (VII. 13.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/116. (VII. 13.)

 

 

Jogszabály:

252/2017. (VII. 13.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/116. (VII. 13.)

 

 

Jogszabály:

253/2017. (VII. 13.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/116. (VII. 13.)

 

 

Jogszabály:

254/2017. (VII. 13.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/116. (VII. 13.)

 

 

Jogszabály:

255/2017. (VII. 13.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/116. (VII. 13.)

 

 

Jogszabály:

256/2017. (VII. 13.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/116. (VII. 13.)

 

 

Jogszabály:

257/2017. (VII. 13.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/116. (VII. 13.)

 

 

Jogszabály:

258/2017. (VII. 13.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/116. (VII. 13.)

 

 

Jogszabály:

259/2017. (VII. 13.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/116. (VII. 13.)

 

 

Jogszabály:

260/2017. (VII. 13.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/116. (VII. 13.)

 

 

Jogszabály:

261/2017. (VII. 13.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/116. (VII. 13.)

 

 

Jogszabály:

262/2017. (VII. 13.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/116. (VII. 13.)

 

 

Jogszabály:

263/2017. (VII. 13.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/116. (VII. 13.)

 

 

Jogszabály:

264/2017. (VII. 13.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/116. (VII. 13.)

 

 

Jogszabály:

265/2017. (VII. 13.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/116. (VII. 13.)

 

 

Jogszabály:

266/2017. (VII. 13.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/116. (VII. 13.)

 

 

Jogszabály:

267/2017. (VII. 13.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/116. (VII. 13.)

 

 

Jogszabály:

268/2017. (VII. 13.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/116. (VII. 13.)

 

 

Jogszabály:

269/2017. (VII. 13.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/116. (VII. 13.)

 

 

Jogszabály:

270/2017. (VII. 13.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/116. (VII. 13.)

 

 

Jogszabály:

1453/2017. (VII. 13.) Korm. határozat

külföldi fegyveres erőknek a határrendészeti feladatok támogatásában való további részvételének engedélyezéséről és az ezzel összefüggésben felmerülő kiadások finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2017/116. (VII. 13.)

 

 

Jogszabály:

31/2017. (VII. 13.) EMMI utasítás

az Oktatási Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 60/2015. (XII. 29.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/33. (VII. 13.)

Hatályos:

2017. 07. 14.

 

Jogszabály:

35/2017. (VII. 13.) HM

utasítás egyes miniszteri utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/33. (VII. 13.)

Hatályos:

2017. 07. 14.

 

Jogszabály:

25/2017. (VII. 13.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium Egyedi Iratkezelési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/33. (VII. 13.)

Hatályos:

2017. 07. 14.

 

Jogszabály:

26/2017. (VII. 13.) KKM utasítás

a külképviseleteken lévő mobil telekommunikációs eszközök használatának rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/33. (VII. 13.)

Hatályos:

2017. 07. 14., 2017. 08. 01.

 

Jogszabály:

27/2017. (VII. 13.) KKM utasítás

az integritási bejelentések kezelésének részletes szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/33. (VII. 13.)

Hatályos:

2017. 07. 20.

 

Jogszabály:

16/2017. (VII. 13.) NFM-BM-NGM együttes

utasítás a Komp Támogatási Bizottság létrehozásáról szóló 30/2012. (XI. 13.) NFM-BM-NGM együttes utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/33. (VII. 13.)

Hatályos:

2017. 07. 14.

 

Jogszabály:

10/2017. (VII. 13.) LÜ utasítás

az Országos Kriminológiai Intézet emeritus kutatója cím odaítélésének és viselésének rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/33. (VII. 13.)

Hatályos:

2017. 07. 14.

 

Jogszabály:

7/2017. (VII. 13.) OBH utasítás

a bírósági fogalmazók felvételi rendjéről szóló szabályzatról szóló 3/2016. (II. 29.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/33. (VII. 13.)

Hatályos:

2017. 07. 14.

 

Jogszabály:

8/2017. (VII. 13.) OBH utasítás

az európai jogi szaktanácsadói titkári hálózatról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/33. (VII. 13.)

Hatályos:

2017. 07. 14.

 

Jogszabály:

23/2017. (VII. 13.) ORFK utasítás

az EMPACT akciótervben meghatározott feladatok végrehajtásáról szóló 42/2013. (XI. 8.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/33. (VII. 13.)

Hatályos:

2017. 07. 14.

 

Jogszabály:

24/2017. (VII. 13.) ORFK utasítás

az úszólétesítmények használatáról, üzemben tartásáról, javításáról, karbantartásáról, továbbá a kapcsolódó személyi kötelmek meghatározásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/33. (VII. 13.)

Hatályos:

2017. 08. 01.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2017/33. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/33. (VII. 13.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/33. (VII. 13.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/33. (VII. 13.)

 

 

Jogszabály:

Fővárosi Törvényszék közleménye

jogtanácsosi igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/33. (VII. 13.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/33. (VII. 13.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Vállalkozók és Munkaadók Párt

2016. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/33. (VII. 13.)

 

 

2017. VII. 12.

Jogszabály:

19/2017. (VII. 12.) NGM rendelet

egyes ipari és kereskedelmi tárgyú rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/115. (VII. 12.)

Hatályos:

2017. 07. 13., 2018. 01. 01., 2018. 02. 12.

 

Jogszabály:

Kúria Knk.VII.37.392/2017/3. végzése

Nemzeti Választási Bizottság 48/2017. határozatának megváltoztatásáról

Megjelent:

MK 2017/115. (VII. 12.)

 

 

Jogszabály:

244/2017. (VII. 12.) KE határozat

Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/115. (VII. 12.)

 

 

Jogszabály:

245/2017. (VII. 12.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2017/115. (VII. 12.)

 

 

Jogszabály:

Helyesbítés

a Magyar Közlöny 2017/115. számában

Megjelent:

MK 2017/115. (VII. 12.)

 

 

2017. VII. 11.

Jogszabály:

206/2017. (VII. 11.) Korm. rendelet

a 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2017/2018. tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről szóló 317/2016. (X. 25.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/114. (VII. 11.)

Hatályos:

2017. 07. 19.

 

Jogszabály:

18/2017. (VII. 11.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek által üzemben tartott szolgálati járművekre, azok forgalomba helyezésére, időszakos vizsgálatára vonatkozó különös szabályokról szóló 58/2015. (X. 27.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/114. (VII. 11.)

Hatályos:

2017. 07. 14.

 

Jogszabály:

38/2017. (VII. 11.) FM rendelet

a növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/114. (VII. 11.)

Hatályos:

2017. 07. 14.

 

Jogszabály:

1452/2017. (VII. 11.) Korm. határozat

a Zalaegerszeg megyei jogú város külterületén fekvő egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/114. (VII. 11.)

 

 

2017. VII. 10.

Jogszabály:

192/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Kenyai Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/112. (VII. 10.)

Hatályos:

2017. 07. 11. - kivétellel.

 

Jogszabály:

193/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet

Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya között az Európai Közösség és a Montenegrói Köztársaság között az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/112. (VII. 10.)

Hatályos:

2017. 07. 11. - kivétellel.

 

Jogszabály:

194/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet

a Szerencsejáték Felügyelet létrehozásával összefüggő egyes átmeneti szabályokról

Megjelent:

MK 2017/112. (VII. 10.)

Hatályos:

2017. 07. 11.

 

Jogszabály:

195/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet

az egyes vízgazdálkodási és vízvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/112. (VII. 10.)

Hatályos:

2017. 07. 25.

 

Jogszabály:

196/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet

a honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/112. (VII. 10.)

Hatályos:

2017. 07. 11.

 

Jogszabály:

197/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet

a Magyar Honvédség által védendő létesítmények kijelöléséről, valamint a magyar állam folytonosságát és függetlenségét megtestesítő ereklyék köréről és az őrzésükre vonatkozó szabályokról szóló 78/2011. (V. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/112. (VII. 10.)

Hatályos:

2017. 07. 11.

 

Jogszabály:

198/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet

a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/112. (VII. 10.)

Hatályos:

2017. 07. 11.

 

Jogszabály:

199/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet

a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet és a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/112. (VII. 10.)

Hatályos:

2017. 07. 18.

 

Jogszabály:

200/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet

az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/112. (VII. 10.)

Hatályos:

2017. 07. 11.

 

Jogszabály:

201/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet

a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartására irányuló és az azzal kapcsolatos beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 208/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/112. (VII. 10.)

Hatályos:

2017. 07. 11.

 

Jogszabály:

202/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet

a Modern Városok Program keretében egyes turisztikai és városfejlesztési célra irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/112. (VII. 10.)

Hatályos:

2017. 07. 11.

 

Jogszabály:

203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet

a Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/112. (VII. 10.)

Hatályos:

2017. 07. 11.

 

Jogszabály:

204/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet

a Modern Városok Program keretében Kaposváron megvalósuló sportinfrastruktúra-fejlesztések megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 494/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/112. (VII. 10.)

Hatályos:

2017. 07. 11.

 

Jogszabály:

16/2017. (VII. 10.) AB határozat

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz elutasításáról és a Kúria Kfv.II.37.880/2014/11. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Megjelent:

MK 2017/112. (VII. 10.)

 

 

Jogszabály:

1448/2017. (VII. 10.) Korm. határozat

a Határtalanul! Programról

Megjelent:

MK 2017/112. (VII. 10.)

 

 

Jogszabály:

1449/2017. (VII. 10.) Korm. határozat

a vendégoktatói hálózat bővítéséről, működésének és finanszírozásának átalakításáról

Megjelent:

MK 2017/112. (VII. 10.)

 

 

Jogszabály:

1450/2017. (VII. 10.) Korm. határozat

a 2017. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1863/2016. (XII. 28.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/112. (VII. 10.)

Hatályos:

2017. 07. 11.

 

Jogszabály:

1451/2017. (VII. 10.) Korm. határozat

Szászvár Nagyközség Önkormányzata vis maior pályázatának támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/112. (VII. 10.)

 

 

Jogszabály:

205/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet

a Zalaegerszeg külterületén az északi ipari park bővítésére irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/113. (VII. 10.)

Hatályos:

2017. 07. 11.

 

Jogszabály:

6/2017. (VII. 10.) KKM rendelet

a tartós külszolgálati pályázati rendszerről, valamint a kihelyező szerv által támasztott szakmai követelmények és azok teljesítésének részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2017/113. (VII. 10.)

Hatályos:

2017. 08. 01.

 

Jogszabály:

230/2017. (VII. 10.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/113. (VII. 10.)

 

 

Jogszabály:

231/2017. (VII. 10.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/113. (VII. 10.)

 

 

Jogszabály:

232/2017. (VII. 10.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/113. (VII. 10.)

 

 

Jogszabály:

233/2017. (VII. 10.) KE határozat

katonai bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/113. (VII. 10.)

 

 

Jogszabály:

234/2017. (VII. 10.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/113. (VII. 10.)

 

 

Jogszabály:

235/2017. (VII. 10.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/113. (VII. 10.)

 

 

Jogszabály:

236/2017. (VII. 10.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/113. (VII. 10.)

 

 

Jogszabály:

237/2017. (VII. 10.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/113. (VII. 10.)

 

 

Jogszabály:

238/2017. (VII. 10.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/113. (VII. 10.)

 

 

Jogszabály:

239/2017. (VII. 10.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/113. (VII. 10.)

 

 

Jogszabály:

240/2017. (VII. 10.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/113. (VII. 10.)

 

 

Jogszabály:

241/2017. (VII. 10.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/113. (VII. 10.)

 

 

Jogszabály:

242/2017. (VII. 10.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/113. (VII. 10.)

 

 

Jogszabály:

243/2017. (VII. 10.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/113. (VII. 10.)

 

 

Jogszabály:

77/2017. (VII. 10.) ME határozat

Magyarország Kormánya és Maryland Állam között a felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/113. (VII. 10.)

 

 

2017. VII. 7.

Jogszabály:

191/2017. (VII. 7.) Korm. rendelet

a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/111. (VII. 7.)

Hatályos:

2017. 07. 15., 2017. 08. 01.

 

Jogszabály:

1446/2017. (VII. 7.) Korm. határozat

a 2017-ben Budapesten és Balatonfüreden megrendezendő XVII. Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság járművei számára az autóbusz forgalmi sáv használatáról

Megjelent:

MK 2017/111. (VII. 7.)

 

 

Jogszabály:

1447/2017. (VII. 7.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2017/111. (VII. 7.)

 

 

2017. VII. 6.

Jogszabály:

189/2017. (VII. 6.) Korm. rendelet

a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/110. (VII. 6.)

Hatályos:

2017. 08. 05., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

190/2017. (VII. 6.) Korm. rendelet

a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/110. (VII. 6.)

Hatályos:

2017. 07. 10., 2017. 08. 05.

 

Jogszabály:

35/2017. (VII. 6.) FM rendelet

egyes agrárpolitikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/110. (VII. 6.)

Hatályos:

2017. 07. 07.

 

Jogszabály:

36/2017. (VII. 6.) FM rendelet

a mezőgazdasági kockázatkezelési adatbázis feletti rendelkezési jogról és az abból származó adatok kezeléséről, valamint az időjárási kockázatkezelési rendszer működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos végrehajtási költségek fedezetére szolgáló pénzforrás felhasználásáról

Megjelent:

MK 2017/110. (VII. 6.)

Hatályos:

2017. 07. 09.

 

Jogszabály:

37/2017. (VII. 6.) FM rendelet

a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/110. (VII. 6.)

Hatályos:

2017. 08. 05., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

1445/2017. (VII. 6.) Korm. határozat

a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2017/110. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

23/2017. (VII. 6.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/32. (VII. 6.)

Hatályos:

2017. 07. 07.

 

Jogszabály:

24/2017. (VII. 6.) MvM utasítás

a Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciójával és fejlesztésével összefüggő ügyekért felelős miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/32. (VII. 6.)

Hatályos:

2017. 07. 07.

 

Jogszabály:

25/2017. (VII. 6.) MvM utasítás

megyei fejlesztési biztosok kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/32. (VII. 6.)

Hatályos:

2017. 07. 07.

 

Jogszabály:

26/2017. (VII. 6.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/32. (VII. 6.)

Hatályos:

2017. 07. 07.

 

Jogszabály:

27/2017. (VII. 6.) MvM utasítás

a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram végrehajtásáért felelős miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/32. (VII. 6.)

Hatályos:

2017. 07. 07.

 

Jogszabály:

28/2017. (VII. 6.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/32. (VII. 6.)

Hatályos:

2017. 07. 07.

 

Jogszabály:

15/2017. (VII. 6.) BM utasítás

a belügyi tudományos kutatói és tudományszervezői munkáról szóló 6/2006. (BK 4.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/32. (VII. 6.)

Hatályos:

2017. 07. 11.

 

Jogszabály:

29/2017. (VII. 6.) EMMI utasítás

a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő szervezeti és működési szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/32. (VII. 6.)

Hatályos:

2017. 07. 07.

 

Jogszabály:

30/2017. (VII. 6.) EMMI utasítás

a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 16/2017. (IV. 6.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/32. (VII. 6.)

Hatályos:

2017. 08. 01.

 

Jogszabály:

7/2017. (VII. 6.) FM utasítás

a XII. Földművelésügyi Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos gazdálkodásról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/32. (VII. 6.)

Hatályos:

2017. 07. 07.

 

Jogszabály:

8/2017. (VII. 6.) FM utasítás

a nemzeti park igazgatóságok természetvédelmi célú vagyonkezelési tevékenységének egységes szakmai alapelvek szerinti ellátásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/32. (VII. 6.)

Hatályos:

2017. 07. 07.

 

Jogszabály:

34/2017. (VII. 6.) HM utasítás

a kiemelt hadfelszerelés-fejlesztési programok besorolásáról szóló 39/2013. (VII. 25.) HM utasítás és a Magyar-Orosz Kormányközi Hadisírgondozó Vegyes Bizottság Magyar Tagozata tagjainak kijelöléséről szóló 33/2016. (VII. 15.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/32. (VII. 6.)

Hatályos:

2017. 07. 07.

 

Jogszabály:

20/2017. (VII. 6.) NGM utasítás

a Magyar Államkincstár Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2016. (XII. 30.) NGM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/32. (VII. 6.)

Hatályos:

2017. 07. 07.

 

Jogszabály:

15/2017. (VII. 6.) NFM utasítás

az adatvédelemről, az adatbiztonságról, valamint a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének minisztériumi rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/32. (VII. 6.)

Hatályos:

2017. 07. 09.

 

Jogszabály:

27/2017. (VII. 6.) KKM közlemény

az Ázsiai Infrastrukturális Beruházási Bank (AIIB) létrehozásáról és működéséről szóló, Pekingben, 2015. június 29-én kelt Alapokmány és az AIIB Kormányzótanácsának a tagfelvétel feltételeit rögzítő határozata kihirdetéséről szóló 2017. évi LI. törvény 2. és 3., valamint 5. és 6. § ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/32. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

28/2017. (VII. 6.) KKM közlemény

egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Vietnami Szocialista Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési Keretmegállapodás kihirdetéséről szóló 2013. évi CV. törvény 2. és 3. § ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/32. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2017/32. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/32. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/32. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/32. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szervezeti és Működési Szabályzata

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/32. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárságának pályázati felhívása

a 2018. évi Lampl Hugó Emlékplakett elnyerésének kezdeményezésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/32. (VII. 6.)

 

 

Jogszabály:

Állami Számvevőszék közleménye

a 2017. évi Gajzágó Salamon-díj adományozásáról és elnöki dicséretről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/32. (VII. 6.)

 

 

2017. VII. 5.

Jogszabály:

177/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

Megjelent:

MK 2017/108. (VII. 5.)

Hatályos:

2017. 07. 06.

 

Jogszabály:

178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás "A" és "B" Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

Megjelent:

MK 2017/108. (VII. 5.)

Hatályos:

2017. 07. 06.

 

Jogszabály:

179/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet

a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

Megjelent:

MK 2017/108. (VII. 5.)

Hatályos:

2017. 07. 06.

 

Jogszabály:

26/2017. (VII. 5.) NFM rendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat belföldi alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2017/108. (VII. 5.)

Hatályos:

2017. 07. 06.

 

Jogszabály:

27/2017. (VII. 5.) NFM rendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) "A" és "B" Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/108. (VII. 5.)

Hatályos:

2017. 07. 06.

 

Jogszabály:

28/2017. (VII. 5.) NFM rendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról szóló 62/2013. (X. 17.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/108. (VII. 5.)

Hatályos:

2017. 07. 06.

 

Jogszabály:

180/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet

a nemzetbiztonsági szolgálatok által közzéteendő adatokról

Megjelent:

MK 2017/109. (VII. 5.)

Hatályos:

2017. 07. 06.

 

Jogszabály:

181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet

a vizsgálóállomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól

Megjelent:

MK 2017/109. (VII. 5.)

Hatályos:

2018. 05. 20.

 

Jogszabály:

182/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/109. (VII. 5.)

Hatályos:

2017. 07. 06.

 

Jogszabály:

183/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet

a Szerencsejáték Felügyeletről

Megjelent:

MK 2017/109. (VII. 5.)

Hatályos:

2017. 07. 06.

 

Jogszabály:

184/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet

a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2017/109. (VII. 5.)

Hatályos:

2017. 07. 13.

 

Jogszabály:

185/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet

az R76 gyorsút M7 autópálya Holládi csomópont és Fenékpuszta közötti szakasza nyomvonalának megállapításáról

Megjelent:

MK 2017/109. (VII. 5.)

Hatályos:

2017. 07. 13.

 

Jogszabály:

186/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet

a Kübekháza-Rábé (Szerbia) összekötő út (43112 jelű út meghosszabbítása) Kübekháza és a magyar-szerb országhatár közötti szakasza nyomvonalának megállapításáról

Megjelent:

MK 2017/109. (VII. 5.)

Hatályos:

2017. 07. 13.

 

Jogszabály:

187/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet

a 2. számú, Budapest-Esztergom vasútvonal Dorog kül- és belterületi szakasza nyomvonalának megállapításáról

Megjelent:

MK 2017/109. (VII. 5.)

Hatályos:

2017. 07. 13.

 

Jogszabály:

188/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet

a tankerületi központok fenntartásában működő egyes köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképzési feladatot ellátó köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről szóló 120/2015. (V. 21.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/109. (VII. 5.)

Hatályos:

2017. 07. 13.

 

Jogszabály:

17/2017. (VII. 5.) BM rendelet

egyes miniszteri rendeleteknek a Készenléti Rendőrség szolgálati beosztásaival összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2017/109. (VII. 5.)

Hatályos:

2017. 08. 01.

 

Jogszabály:

1444/2017. (VII. 5.) Korm. határozat

a kormányzati informatikai infrastruktúra környezet konszolidációjáról és a központosított kormányzati infokommunikációs szolgáltatások továbbfejlesztéséről

Megjelent:

MK 2017/109. (VII. 5.)

 

 

2017. VII. 4.

Jogszabály:

175/2017. (VII. 4.) Korm. rendelet

a vörösiszap katasztrófa magánszemély károsultjai javára nem vagyoni káruk megtérülése érdekében vállalt állami segítségnyújtásról szóló 21/2015. (II. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/107. (VII. 4.)

Hatályos:

2017. 07. 05.

 

Jogszabály:

176/2017. (VII. 4.) Korm. rendelet

az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezményének végrehajtási szabályairól

Megjelent:

MK 2017/107. (VII. 4.)

Hatályos:

2017. 07. 05.

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2017/107. (VII. 4.)

 

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2017/107. (VII. 4.)

 

 

Jogszabály:

224/2017. (VII. 4.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2017/107. (VII. 4.)

 

 

Jogszabály:

225/2017. (VII. 4.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2017/107. (VII. 4.)

 

 

Jogszabály:

226/2017. (VII. 4.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2017/107. (VII. 4.)

 

 

Jogszabály:

227/2017. (VII. 4.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2017/107. (VII. 4.)

 

 

Jogszabály:

228/2017. (VII. 4.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/107. (VII. 4.)

 

 

Jogszabály:

229/2017. (VII. 4.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/107. (VII. 4.)

 

 

Jogszabály:

1439/2017. (VII. 4.) Korm. határozat

az MTE 1904 Mosonmagyaróvár csoport beruházásainak támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/107. (VII. 4.)

 

 

Jogszabály:

1440/2017. (VII. 4.) Korm. határozat

a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

Megjelent:

MK 2017/107. (VII. 4.)

 

 

Jogszabály:

1441/2017. (VII. 4.) Korm. határozat

egyes közlekedési tárgyú kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2017/107. (VII. 4.)

 

 

Jogszabály:

1442/2017. (VII. 4.) Korm. határozat

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ügyfélszolgálatainak a kormányablakokban történő kialakításához, a feladatellátás informatikai feltételeinek megteremtéséhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/107. (VII. 4.)

 

 

Jogszabály:

1443/2017. (VII. 4.) Korm. határozat

a Bejárható Magyarország Keretprogramról szóló 1184/2013. (IV. 9.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/107. (VII. 4.)

 

 

2017. VI. 30.

Jogszabály:

20/2017. (VI. 30.) MvM rendelet

a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/105. (VI. 30.)

Hatályos:

2017. 07. 01.

 

Jogszabály:

8/2017. (VI. 30.) HM rendelet

a honvédelmi feladatokkal kapcsolatos sajátos környezethasználatokról, valamint a honvédelmi szervezeteknél foglalkoztatott környezetvédelmi megbízottak alkalmazási és képesítési feltételeiről

Megjelent:

MK 2017/105. (VI. 30.)

Hatályos:

2017. 07. 01.

 

Jogszabály:

14/2017. (VI. 30.) NGM rendelet

a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/105. (VI. 30.)

Hatályos:

2017. 06. 30. 23 órától, 2017. 07. 01.

 

Jogszabály:

15/2017. (VI. 30.) NGM rendelet

a befektetési szolgáltatási tevékenységhez, illetve a kiegészítő szolgáltatáshoz kapcsolódó ösztönzőkről

Megjelent:

MK 2017/105. (VI. 30.)

Hatályos:

2018. 01. 03.

 

Jogszabály:

16/2017. (VI. 30.) NGM rendelet

a befektetési vállalkozás által alkalmazandó termékjóváhagyási folyamatról

Megjelent:

MK 2017/105. (VI. 30.)

Hatályos:

2018. 01. 03.

 

Jogszabály:

17/2017. (VI. 30.) NGM rendelet

az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/105. (VI. 30.)

Hatályos:

2017. 07. 01.

 

Jogszabály:

18/2017. (VI. 30.) NGM rendelet

egyes, az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintő kiváltságok, kedvezmények és mentességek érvényesítésének végrehajtásáról szóló 11/2010. (III. 31.) PM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/105. (VI. 30.)

Hatályos:

2017. 07. 01.

 

Jogszabály:

23/2017. (VI. 30.) NFM rendelet

az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/105. (VI. 30.)

Hatályos:

2017. 07. 01.

 

Jogszabály:

24/2017. (VI. 30.) NFM rendelet

a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat létrehozásával összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/105. (VI. 30.)

Hatályos:

2017. 07. 01.

 

Jogszabály:

25/2017. (VI. 30.) NFM rendelet

a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/105. (VI. 30.)

Hatályos:

2017. 07. 15.

 

Jogszabály:

14/2017. (VI. 30.) AB határozat

a Kúria Mfv.I.10.655/2013/6. sorszámú ítélete alaptörvény- ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz elutasításáról

Megjelent:

MK 2017/105. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

15/2017. (VI. 30.) AB határozat

a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésével kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról

Megjelent:

MK 2017/105. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

71/2017. (VI. 30.) ME határozat

főiskolai tanárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2017/105. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

72/2017. (VI. 30.) ME határozat

főiskolai rektor megbízásáról

Megjelent:

MK 2017/105. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

73/2017. (VI. 30.) ME határozat

főiskolai rektor megbízásáról

Megjelent:

MK 2017/105. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

74/2017. (VI. 30.) ME határozat

főiskolai rektor felmentéséről

Megjelent:

MK 2017/105. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

75/2017. (VI. 30.) ME határozat

főiskolai rektor felmentéséről

Megjelent:

MK 2017/105. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

76/2017. (VI. 30.) ME határozat

főiskolai rektor megbízásáról

Megjelent:

MK 2017/105. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

2017. évi CIV. törvény

a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2017/106. (VI. 30.)

Hatályos:

2017. 07. 01., 2017. 07. 31.

 

Jogszabály:

174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet

az anyakönyvvezető és az anyakönyvi szervek eljárásáról és kijelöléséről, valamint az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről

Megjelent:

MK 2017/106. (VI. 30.)

Hatályos:

2017. 07. 01., 2017. 10. 01.

 

Jogszabály:

1437/2017. (VI. 30.) Korm. határozat

az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer 2017. évi üzemeltetésével kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

MK 2017/106. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1438/2017. (VI. 30.) Korm. határozat

a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok módosításáról

Megjelent:

MK 2017/106. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

4/2017. (VI. 30.) MK utasítás

a Miniszterelnöki Kabinetiroda Beszerzési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/31. (VI. 30.)

Hatályos:

2017. 07. 15.

 

Jogszabály:

5/2017. (VI. 30.) MK utasítás

a Miniszterelnöki Kabinetiroda Biztonsági Szabályzatáról szóló 4/2016. (V. 31.) MK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/31. (VI. 30.)

Hatályos:

2017. 07. 01.

 

Jogszabály:

27/2017. (VI. 30.) HM utasítás

a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlásának és a Honvédelmi Minisztérium tagsági joggyakorlásának szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/31. (VI. 30.)

Hatályos:

2017. 07. 01.

 

Jogszabály:

28/2017. (VI. 30.) HM utasítás

a honvédségi szolgálati személygépkocsi lakás és munkahely közötti utazásra történő használatának szabályozásáról szóló 112/2010. (XII. 29.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/31. (VI. 30.)

Hatályos:

2017. 07. 01.

 

Jogszabály:

29/2017. (VI. 30.) HM utasítás

a béketámogató műveletekben részt vevő állomány részletes kategóriába sorolásáról szóló 58/2013. (IX. 20.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/31. (VI. 30.)

Hatályos:

2017. 07. 01., 2017. 10. 01.

 

Jogszabály:

30/2017. (VI. 30.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium fejezet Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszerről szóló 80/2014. (XII. 5.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/31. (VI. 30.)

Hatályos:

2017. 07. 01.

 

Jogszabály:

31/2017. (VI. 30.) HM utasítás

az egyes illetményen kívüli juttatások mértékének és összegének megállapításáról szóló 70/2016. (XII. 23.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/31. (VI. 30.)

Hatályos:

2017. 07. 01.

 

Jogszabály:

32/2017. (VI. 30.) HM utasítás

egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/31. (VI. 30.)

Hatályos:

2017. 07. 01.

 

Jogszabály:

33/2017. (VI. 30.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium átalakításának 2017. évi egyes szervezési feladatairól és egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/31. (VI. 30.)

Hatályos:

2017. 07. 01., 2017. 08. 01.

 

Jogszabály:

14/2017. (VI. 30.) NFM utasítás

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 2017. évi fejezeti és központi kezelésű előirányzatai szakmai kezelőinek kijelöléséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/31. (VI. 30.)

Hatályos:

2017. 07. 01.

 

Jogszabály:

25/2017. (VI. 30.) KKM közlemény

a Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött, a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2017. évi XXXVII. törvény 2. és 3. § ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/31. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

26/2017. (VI. 30.) KKM közlemény

a Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről szóló 2017. évi XXXVIII. törvény 2. és 3. § ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/31. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2017/31. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/31. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

MNB közlemény

a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/31. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

MVM közlemény

a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram külföldi programszakaszára eső ösztöndíj összegéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/31. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

BM közlemény

a tartósan vízhiányos időszak kezdetéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/31. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

NFM közlemény

az általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosítási szerződés megkötéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/31. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

Orosháza Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/31. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

Új Magyarország Párt

2016. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/31. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

Liberális Magyarországért Alapítvány

2016. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/31. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

Ökopolisz Alapítvány

2016. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/31. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

Új Köztársaságért Alapítvány

2016. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/31. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

Váradi András Alapítvány

2016. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/31. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal hirdetménye

az általa használt, bevonásra került hatósági ellenőri igazolványokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/31. (VI. 30.)

 

 

2017. VI. 29.

Jogszabály:

170/2017. (VI. 29.) Korm. rendelet

az elektromos gépjárműtöltési szolgáltatás egyes kérdéseiről

Megjelent:

MK 2017/104. (VI. 29.)

Hatályos:

2017. 07. 14.

 

Jogszabály:

171/2017. (VI. 29.) Korm. rendelet

a járási (fővárosi kerületi) hivatalok további megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/104. (VI. 29.)

Hatályos:

2017. 07. 01.

 

Jogszabály:

172/2017. (VI. 29.) Korm. rendelet

a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/104. (VI. 29.)

Hatályos:

2017. 07. 01., 2018. 01. 03.

 

Jogszabály:

173/2017. (VI. 29.) Korm. rendelet

a Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság menedékes felügyeleti szolgáltatóként történő kijelöléséről

Megjelent:

MK 2017/104. (VI. 29.)

Hatályos:

2017. 06. 30.

 

Jogszabály:

19/2017. (VI. 29.) MvM rendelet

a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az évenként felvehető hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a külföldi hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól szóló 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/104. (VI. 29.)

Hatályos:

2017. 07. 07.

 

Jogszabály:

12/2017. (VI. 29.) NGM rendelet

a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet és a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/104. (VI. 29.)

Hatályos:

2017. 07. 01.

 

Jogszabály:

13/2017. (VI. 29.) NGM rendelet

a felnőttképzési szakmai programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a szakmai végzettség megszerzésének igazolásáról szóló 59/2013. (XII. 13.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/104. (VI. 29.)

Hatályos:

2017. 07. 02.

 

Jogszabály:

22/2017. (VI. 29.) NFM rendelet

a fejezeti és az egyes központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Megjelent:

MK 2017/104. (VI. 29.)

Hatályos:

2017. 06. 30.

 

Jogszabály:

223/2017. (VI. 29.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/104. (VI. 29.)

 

 

Jogszabály:

1423/2017. (VI. 29.) Korm. határozat

a 2022/2024. évi FINA Rövidpályás Úszó Világbajnokság megrendezésére benyújtandó pályázat érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/104. (VI. 29.)

 

 

Jogszabály:

1424/2017. (VI. 29.) Korm. határozat

az Egészséges Budapest Program Dél-budai Centrumának megvalósításával kapcsolatos egyes kérdésekről

Megjelent:

MK 2017/104. (VI. 29.)

 

 

Jogszabály:

1425/2017. (VI. 29.) Korm. határozat

az Egészséges Budapest Program végrehajtásával kapcsolatos 2017. évi forrásigény biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/104. (VI. 29.)

 

 

Jogszabály:

1426/2017. (VI. 29.) Korm. határozat

a sportorvosi vizsgálat elvégzésével kapcsolatos egyes kérdésekről

Megjelent:

MK 2017/104. (VI. 29.)

 

 

Jogszabály:

1427/2017. (VI. 29.) Korm. határozat

a szigetvár-turbéki Szőlőhegyen megkezdett feltárásról és az érintett ingatlanok állami tulajdonba kerülésével kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/104. (VI. 29.)

 

 

Jogszabály:

1428/2017. (VI. 29.) Korm. határozat

az IKOP-2.1.0-15-2017-00035 azonosító számú ("Püspökladány-Biharkeresztes szűk keresztmetszet kiváltás és villamosítás" című) projekt előkészítési költségeinek finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2017/104. (VI. 29.)

 

 

Jogszabály:

1429/2017. (VI. 29.) Korm. határozat

az EFOP-4.2.1-16 azonosító jelű ("Felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése" című) felhívásra benyújtott, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/104. (VI. 29.)

 

 

Jogszabály:

1430/2017. (VI. 29.) Korm. határozat

az EFOP-1.2.10-16-2016-00002 azonosító számú ("Mentorházak és mentorhálózat kialakítása koraszülöttek és családjaik számára a Dél-Alföld Régióban" című) egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/104. (VI. 29.)

 

 

Jogszabály:

1431/2017. (VI. 29.) Korm. határozat

a KEHOP-2.2.2-15-2015-00006 azonosító számú projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/104. (VI. 29.)

Hatályos:

2017. 06. 30.

 

Jogszabály:

1432/2017. (VI. 29.) Korm. határozat

a KEHOP-1.1.0-15-2015-00001 azonosító számú ("Az éghajlatváltozás magyarországi hatásainak feltérképezése regionális klímamodell-szimulációk elvégzésével és reprezentatív éghajlati adatbázis fejlesztésével" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/104. (VI. 29.)

Hatályos:

2017. 06. 30.

 

Jogszabály:

1433/2017. (VI. 29.) Korm. határozat

a TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00006 azonosító számú ("Füzesabony, a zöld város - belvárosi területek rehabilitációja" című) és a TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosító számú ("Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja" című) egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/104. (VI. 29.)

 

 

Jogszabály:

1434/2017. (VI. 29.) Korm. határozat

a VEKOP-6.3.3-16-2017-00001 azonosító számú ("Komplex Szociális és Gyermekjóléti Intézmény építése Érden" című), egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/104. (VI. 29.)

 

 

Jogszabály:

1435/2017. (VI. 29.) Korm. határozat

a "Törzshálózati elemek összekötése a közlekedési ágazatban: a Rajna-Duna folyosó Komárom-Révkomárom (Komárno) határon átívelő hídja" című projekt költségnövekményének jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2017/104. (VI. 29.)

 

 

Jogszabály:

1436/2017. (VI. 29.) Korm. határozat

a Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal összefüggésben gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra a "Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára" című támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/104. (VI. 29.)

 

 

Jogszabály:

70/2017. (VI. 29.) ME határozat

címzetes főjegyzői cím adományozásáról

Megjelent:

MK 2017/104. (VI. 29.)

 

 

2017. VI. 28.

Jogszabály:

1394/2017. (VI. 28.) Korm. határozat

a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/102. (VI. 28.)

Hatályos:

2017. 06. 29.

 

Jogszabály:

160/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet

a Michalicza-ösztöndíjról

Megjelent:

MK 2017/103. (VI. 28.)

Hatályos:

2017. 07. 06.

 

Jogszabály:

161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet

a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról

Megjelent:

MK 2017/103. (VI. 28.)

Hatályos:

2017. 06. 30., 2017. 07. 01.

 

Jogszabály:

162/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet

az egyes kormányrendeleteknek a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálattal kapcsolatos módosításáról

Megjelent:

MK 2017/103. (VI. 28.)

Hatályos:

2017. 07. 01.

 

Jogszabály:

163/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeletek fejlesztéspolitikai tárgyú módosításáról

Megjelent:

MK 2017/103. (VI. 28.)

Hatályos:

2017. 06. 29., 2017. 07. 01., 2017. 07. 13., 2017. 07. 28.

 

Jogszabály:

164/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet

a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/103. (VI. 28.)

Hatályos:

2017. 06. 29.

 

Jogszabály:

165/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet

a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/103. (VI. 28.)

Hatályos:

2017. 07. 01.

 

Jogszabály:

166/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet

a Felhő utcai Református Központ létrehozásával kapcsolatos beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/103. (VI. 28.)

Hatályos:

2017. 06. 29.

 

Jogszabály:

167/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet

a Modern Városok Program keretében egyes közlekedési beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/103. (VI. 28.)

Hatályos:

2017. 06. 29.

 

Jogszabály:

168/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet

a Szent Márton Terv keretében Szombathely megyei jogú városban megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/103. (VI. 28.)

Hatályos:

2017. 06. 29.

 

Jogszabály:

169/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó Kistokaji Általános Iskola bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/103. (VI. 28.)

Hatályos:

2017. 06. 29.

 

Jogszabály:

11/2017. (VI. 28.) NGM rendelet

a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/103. (VI. 28.)

Hatályos:

2017. 06. 29., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

1395/2017. (VI. 28.) Korm. határozat

az EU Állandó Strukturált Együttműködéshez való magyar csatlakozásról

Megjelent:

MK 2017/103. (VI. 28.)

 

 

Jogszabály:

1396/2017. (VI. 28.) Korm. határozat

a Visegrádi Csoport 2017-2018. évi magyar elnökségének előkészítéséről és lebonyolításáról

Megjelent:

MK 2017/103. (VI. 28.)

 

 

Jogszabály:

1397/2017. (VI. 28.) Korm. határozat

a Georgiával megvalósuló kulturális együttműködésről

Megjelent:

MK 2017/103. (VI. 28.)

 

 

Jogszabály:

1398/2017. (VI. 28.) Korm. határozat

a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a kairói Modern Educational Services együttműködésével létrehozandó Egyiptomi (Kairói) Egyetemet érintő állami szerepvállalásról

Megjelent:

MK 2017/103. (VI. 28.)

 

 

Jogszabály:

1399/2017. (VI. 28.) Korm. határozat

az ENSZ Gyermekalapja budapesti Globális Szolgáltató Központjának tervezett bővítéséről

Megjelent:

MK 2017/103. (VI. 28.)

 

 

Jogszabály:

1400/2017. (VI. 28.) Korm. határozat

a nemzetközi rendezvény megrendezéséhez szükséges támogatás és pénzügyi feltételek biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/103. (VI. 28.)

 

 

Jogszabály:

1401/2017. (VI. 28.) Korm. határozat

a magyar-szerb határon kiépítésre kerülő intelligens jelzőrendszer működéséről

Megjelent:

MK 2017/103. (VI. 28.)

 

 

Jogszabály:

1402/2017. (VI. 28.) Korm. határozat

a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/103. (VI. 28.)

 

 

Jogszabály:

1403/2017. (VI. 28.) Korm. határozat

a "Szennyvíziszap Kezelési és Hasznosítási Stratégia (2018-2023)" elfogadásáról

Megjelent:

MK 2017/103. (VI. 28.)

 

 

Jogszabály:

1404/2017. (VI. 28.) Korm. határozat

a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítása során elkészült Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégiáról

Megjelent:

MK 2017/103. (VI. 28.)

 

 

Jogszabály:

1405/2017. (VI. 28.) Korm. határozat

a Roma Koordinációs Tanács (ROK-T) létrehozásáról szóló 1102/2011. (IV. 15.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/103. (VI. 28.)

Hatályos:

2017. 06. 29.

 

Jogszabály:

1406/2017. (VI. 28.) Korm. határozat

a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központtal összefüggésben a Vidékfejlesztési Program "Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás támogatása" című, gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívására támogatási kérelmek benyújtásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/103. (VI. 28.)

 

 

Jogszabály:

1407/2017. (VI. 28.) Korm. határozat

a Magyar Nemzeti Múzeum 2017 és 2022 közötti megújítási koncepciójának egyes kérdéseiről

Megjelent:

MK 2017/103. (VI. 28.)

 

 

Jogszabály:

1408/2017. (VI. 28.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében Érd megyei jogú város köznevelési, szakképzési, szociális és egészségügyi intézményeinek fejlesztése érdekében támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/103. (VI. 28.)

 

 

Jogszabály:

1409/2017. (VI. 28.) Korm. határozat

a Kistokaji Általános Iskola bővítés megvalósítása érdekében történő fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/103. (VI. 28.)

 

 

Jogszabály:

1410/2017. (VI. 28.) Korm. határozat

a Nyíregyházán megvalósuló infrastrukturális fejlesztésekkel kapcsolatban felmerülő költségek támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/103. (VI. 28.)

 

 

Jogszabály:

1411/2017. (VI. 28.) Korm. határozat

a "Tiszaeszlár ivóvízminőség-javítási Projekt" című beruházás a Kormány hatáskörében történő megvalósításáról

Megjelent:

MK 2017/103. (VI. 28.)

 

 

Jogszabály:

1412/2017. (VI. 28.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/103. (VI. 28.)

 

 

Jogszabály:

1413/2017. (VI. 28.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/103. (VI. 28.)

 

 

Jogszabály:

1414/2017. (VI. 28.) Korm. határozat

a GINOP-2.2.1-15 azonosító számú ("K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések" című) felhívás negyedik körös értékelési szakaszára beérkezett, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/103. (VI. 28.)

 

 

Jogszabály:

1415/2017. (VI. 28.) Korm. határozat

a Kühne + Nagel Szállítmányozási Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

Megjelent:

MK 2017/103. (VI. 28.)

 

 

Jogszabály:

1416/2017. (VI. 28.) Korm. határozat

a "Gépjármű Beszerzési Program" keretében, a katonai terepjáró gépjárművek hosszú távú biztosításához szükséges kötelezettségvállaláshoz történő előzetes hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/103. (VI. 28.)

 

 

Jogszabály:

1417/2017. (VI. 28.) Korm. határozat

a Budapest, XI. kerület Fehérvári út 70. szám alatti ingatlan 2017 és 2019 között megvalósuló felújításához kötődő többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/103. (VI. 28.)

 

 

Jogszabály:

1418/2017. (VI. 28.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében Kaposváron megvalósuló sportinfrastruktúra-fejlesztések megvalósítása érdekében támogatás biztosításáról szóló 1875/2016. (XII. 28.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/103. (VI. 28.)

 

 

Jogszabály:

1419/2017. (VI. 28.) Korm. határozat

a Testnevelési Egyetem új kampusza, valamint a hozzá kapcsolódó sportlétesítmények, szálláshelyek és szolgáltató egységek megépítése projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal kapcsolatos tárgyévi és tárgyéven túli kötelezettségvállalás jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2017/103. (VI. 28.)

 

 

Jogszabály:

1420/2017. (VI. 28.) Korm. határozat

a 2017 januárjában megrongálódott, Gerjen és Kalocsa között közlekedő komp helyreállításának és a megfelelő minőségű lakossági ivóvízellátást szolgáló kút létesítésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/103. (VI. 28.)

 

 

Jogszabály:

1421/2017. (VI. 28.) Korm. határozat

a "Beruházás ösztönzési célelőirányzat" megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat előirányzat-módosítás nélküli túllépésének engedélyezéséről

Megjelent:

MK 2017/103. (VI. 28.)

 

 

Jogszabály:

1422/2017. (VI. 28.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Kirgiz Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/103. (VI. 28.)

 

 

Jogszabály:

66/2017. (VI. 28.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között az országonkénti jelentések cseréjéről szóló, illetékes hatóságok közötti kétoldalú Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/103. (VI. 28.)

 

 

Jogszabály:

67/2017. (VI. 28.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló kötött segélyhitel megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/103. (VI. 28.)

 

 

Jogszabály:

68/2017. (VI. 28.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Srí Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság Kormánya közötti Oktatási, Tudományos és Kulturális Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/103. (VI. 28.)

 

 

Jogszabály:

69/2017. (VI. 28.) ME határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program monitoring bizottsága elnökének felmentéséről és a monitoring bizottság elnökének kinevezéséről

Megjelent:

MK 2017/103. (VI. 28.)

 

 

Jogszabály:

1/2017. (VI. 28.) ME utasítás

a Magyar Corvin-lánc Iroda vezetőjének kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/30. (VI. 28.)

Hatályos:

201. 06. 29.

 

Jogszabály:

2/2017. (VI. 28.) MK utasítás

a Miniszterelnöki Kabinetiroda gazdálkodási és kötelezettségvállalási szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 7.) MK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/30. (VI. 28.)

Hatályos:

2017. 06. 29.

 

Jogszabály:

3/2017. (VI. 28.) MK utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 6/2016. (VII. 21.) MK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/30. (VI. 28.)

Hatályos:

2017. 06. 29

 

Jogszabály:

24/2017. (VI. 28.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/30. (VI. 28.)

Hatályos:

2017. 06. 29.

 

Jogszabály:

19/2017. (VI. 28.) NGM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/30. (VI. 28.)

Hatályos:

2017. 07. 17.

 

Jogszabály:

1/2017. (VI. 28.) MBFH utasítás

a Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár kezelésében lévő adatokba történő betekintésnek és az adatok kiadásának módjáról, valamint az adatközléssel kapcsolatos felszámítható költségtérítés mértékéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/30. (VI. 28.)

Hatályos:

2017. 06. 29.

 

Jogszabály:

2/2017. (VI. 28.) MBFH utasítás

a TAKARNET adatszolgáltatás használatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/30. (VI. 28.)

Hatályos:

2017. 06. 29.

 

Jogszabály:

3/2017. (VI. 28.) MBFH utasítás

a bányajáradékkal kapcsolatos bányafelügyeleti feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/30. (VI. 28.)

Hatályos:

2017. 06. 29.

 

Jogszabály:

4/2017. (VI. 28.) MBFH utasítás

a vis maior tartalék és más pénzügyi alapok támogatásának elnyerésére irányuló pályázatokban, illetve a bányafelügyelet részvételét igénylő egyéb közigazgatási eljárásokban a földtani közeg tönkremenetelére, illetve állapotának jellemzésére használt földtani veszélyeztetettség kategóriákról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/30. (VI. 28.)

Hatályos:

2017. 06. 29.

 

Jogszabály:

5/2017. (VI. 28.) MBFH utasítás

a célkitermelőhelyek nyilvántartásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/30. (VI. 28.)

Hatályos:

2017. 06. 29.

 

Jogszabály:

6/2017. (VI. 28.) MBFH utasítás

a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Bányászati, Gázipari és Építésügyi Főosztály ügyeleti rendszerének működtetéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/30. (VI. 28.)

Hatályos:

2017. 06. 29.

 

Jogszabály:

7/2017. (VI. 28.) MBFH utasítás

a hatósági ellenőrzést végző köztisztviselők azonosító jelzéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/30. (VI. 28.)

Hatályos:

2017. 06. 29.

 

Jogszabály:

8/2017. (VI. 28.) MBFH utasítás

gázipari engedélyesek műszaki-biztonsági szempontú minősítésével kapcsolatos követelményekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/30. (VI. 28.)

Hatályos:

2017. 06. 29.

 

Jogszabály:

9/2017. (VI. 28.) MBFH utasítás

Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/30. (VI. 28.)

Hatályos:

2017. 06. 29.

 

Jogszabály:

10/2017. (VI. 28.) MBFH utasítás

a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal által végzett hatósági ellenőrzésekkel kapcsolatos adatok Ket. 94. § (3) bekezdés szerinti nyilvántartásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/30. (VI. 28.)

Hatályos:

2017. 06. 29.

 

Jogszabály:

11/2017. (VI. 28.) MBFH utasítás

a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Alkalmazásfejlesztési Szabályzatának kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/30. (VI. 28.)

Hatályos:

2017. 06. 29.

 

Jogszabály:

12/2017. (VI. 28.) MBFH utasítás

a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Informatikai Katasztrófa-elhárítási Szabályzata kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/30. (VI. 28.)

Hatályos:

2017. 06. 29.

 

Jogszabály:

13/2017. (VI. 28.) MBFH utasítás

a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Működés-folytonossági Szabályzata kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/30. (VI. 28.)

Hatályos:

2017. 06. 29.

 

Jogszabály:

14/2017. (VI. 28.) MBFH utasítás

a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Informatikai Biztonsági Szabályzatának kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/30. (VI. 28.)

Hatályos:

2017. 06. 29.

 

Jogszabály:

15/2017. (VI. 28.) MBFH utasítás

a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Informatikai Szabályzatának kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/30. (VI. 28.)

Hatályos:

2017. 06. 29.

 

Jogszabály:

16/2017. (VI. 28.) MBFH utasítás

a bányafelügyeleti határozatok közzétételéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/30. (VI. 28.)

Hatályos:

2017. 06. 29.

 

Jogszabály:

20/2017. (VI. 28.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2016. évi VI. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/30. (VI. 28.)

 

 

Jogszabály:

21/2017. (VI. 28.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és Japán Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2017. évi XXXIV. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/30. (VI. 28.)

 

 

Jogszabály:

22/2017. (VI. 28.) KKM közlemény

a Magyarország és a Spanyol Királyság között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2016. évi CLXXVIII. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/30. (VI. 28.)

 

 

Jogszabály:

23/2017. (VI. 28.) KKM közlemény

Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya közötti oktatási együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 349/2013. (X. 1.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/30. (VI. 28.)

 

 

Jogszabály:

24/2017. (VI. 28.) KKM közlemény

a Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2017. évi XXXVI. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/30. (VI. 28.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2017/30. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/30. (VI. 28.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/30. (VI. 28.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/30. (VI. 28.)

 

 

2017. VI. 27.

Jogszabály:

2017. évi XCI. törvény

az országonkénti jelentések cseréjéről szóló illetékes hatóságok közötti multilaterális Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/100. (VI. 27.)

Hatályos:

2017. 06. 28. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2017. évi XCII. törvény

az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény és a konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2017/100. (VI. 27.)

Hatályos:

2017. 07. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi XCIII. törvény

a titkos információgyűjtés szabályainak az új büntetőeljárási törvénnyel összefüggő, továbbá a bírósági végrehajtás során a sértettnek megítélt polgári jogi követelések kielégítési sorrendjére vonatkozó rendelkezések módosításáról

Megjelent:

MK 2017/100. (VI. 27.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi XCIV. törvény

az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2017/100. (VI. 27.)

Hatályos:

2017. 07. 05., 2017. 09. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi XCV. törvény

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek a gyermekvédelem rendszerének megerősítése érdekében történő, valamint egyéb törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2017/100. (VI. 27.)

Hatályos:

2017. 07. 12., 2017. 09. 01., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi XCVI. törvény

az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2017/100. (VI. 27.)

Hatályos:

2017. 07. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi XCVII. törvény

a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2017/100. (VI. 27.)

Hatályos:

2017. 07. 12.

 

Jogszabály:

2017. évi XCVIII. törvény

a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról szóló 2016. évi XCI. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2017/100. (VI. 27.)

Hatályos:

2017. 06. 28.

 

Jogszabály:

2017. évi XCIX. törvény

egyes törvények kiemelt nemzeti emlékhellyel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2017/100. (VI. 27.)

Hatályos:

2017. 08. 31., 2017. 09. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi C. törvény

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről

Megjelent:

MK 2017/100. (VI. 27.)

Hatályos:

2017. 11. 01., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CI. törvény

az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény módosításának kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/100. (VI. 27.)

Hatályos:

2017. 06. 28.

 

Jogszabály:

2017. évi CII. törvény

az áruk ideiglenes behozataláról, Isztambulban, 1990. június 26-án kelt Egyezmény A melléklete módosításának kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/100. (VI. 27.)

Hatályos:

2017. 06. 28.

 

Jogszabály:

2017. évi CIII. törvény

a veszélyes áruk szállításával összefüggő egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2017/100. (VI. 27.)

Hatályos:

2017. 07. 01.

 

Jogszabály:

18/2017. (VI. 27.) MvM rendelet

a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/100. (VI. 27.)

Hatályos:

2017. 06. 28.

 

Jogszabály:

16/2017. (VI. 27.) BM rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/100. (VI. 27.)

Hatályos:

2017. 07. 05.

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozatainak helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2017/100. (VI. 27.)

 

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2017/100. (VI. 27.)

 

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2017/100. (VI. 27.)

 

 

Jogszabály:

1386/2017. (VI. 27.) Korm. határozat

a Nemzet Sportolóinak javaslata alapján a Nemzet Sportolója cím adományozásáról

Megjelent:

MK 2017/101. (VI. 27.)

 

 

Jogszabály:

1387/2017. (VI. 27.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2017/101. (VI. 27.)

 

 

Jogszabály:

1388/2017. (VI. 27.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2017/101. (VI. 27.)

 

 

Jogszabály:

1389/2017. (VI. 27.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében Szekszárd Megyei Jogú Városban új interaktív könyvtár és levéltár kialakítása érdekében támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/101. (VI. 27.)

 

 

Jogszabály:

1390/2017. (VI. 27.) Korm. határozat

a Balaton, a Sopron-Fertő, valamint a Tokaj-Felső-Tisza-Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térségekben tervezett turisztikai projektek megvalósításához szükséges éven túli kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/101. (VI. 27.)

 

 

Jogszabály:

1391/2017. (VI. 27.) Korm. határozat

az Arany János-emlékév keretében Arany János Toldi című elbeszélő költeménye alapján készülő rajzfilmsorozat támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/101. (VI. 27.)

 

 

Jogszabály:

1392/2017. (VI. 27.) Korm. határozat

a Gyulafehérvári Caritas szeretetszolgálat beruházásainak támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/101. (VI. 27.)

 

 

Jogszabály:

1393/2017. (VI. 27.) Korm. határozat

a ciszterci rend rendi alapokmánya kihirdetésének 900. évfordulójához kapcsolódóan a Ciszterci Rend egyes fejlesztései megvalósításához szükséges feladatokról

Megjelent:

MK 2017/101. (VI. 27.)

 

 

2017. VI. 26.

Jogszabály:

2017. évi LXXXIV. törvény

a Magyarország Kormánya és az Egészségügyi Világszervezet közötti, szakmai tanácsadási együttműködési kapcsolatok létrehozására irányuló Alapmegállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/98. (VI. 26.)

Hatályos:

2017. 06. 27. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2017. évi LXXXV. törvény

a Magyarország Kormánya és az Egészségügyi Világszervezet közötti, az Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Bizottságának 2017. szeptember 11-14. között Budapesten, Magyarországon tartandó 67. ülésszakának megszervezéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/98. (VI. 26.)

Hatályos:

2017. 06. 27. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2017. évi LXXXVI. törvény

a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2017/98. (VI. 26.)

Hatályos:

2017. 06. 29., 2017. 07. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi LXXXVII. törvény

az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény, valamint a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2017/98. (VI. 26.)

Hatályos:

2017. 09. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi LXXXVIII. törvény

az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2017/98. (VI. 26.)

Hatályos:

2017. 10. 24.

 

Jogszabály:

2017. évi LXXXIX. törvény

egyes törvényeknek a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek létrehozásával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2017/98. (VI. 26.)

Hatályos:

2017. 07. 01., 2018. 01. 01., 2018. 01. 02.

 

Jogszabály:

159/2017. (VI. 26.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és az Egészségügyi Világszervezet közötti, az Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Bizottságának 2017. szeptember 11-14. között Budapesten, Magyarországon tartandó 67. ülésszakának megszervezéséről szóló Megállapodás mellékleteinek kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/98. (VI. 26.)

Hatályos:

a 2017. évi LXXXV. törvény 5. § (2) bekezdésében meghatározott időponttól.

 

Jogszabály:

21/2017. (VI. 26.) NFM rendelet

a tengeri személyhajókra vonatkozó biztonsági követelményekről szóló 12/2002. (II. 7.) KöViM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/98. (VI. 26.)

Hatályos:

2017. 07. 26.

 

Jogszabály:

211/2017. (VI. 26.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2017/98. (VI. 26.)

 

 

Jogszabály:

212/2017. (VI. 26.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2017/98. (VI. 26.)

 

 

Jogszabály:

213/2017. (VI. 26.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2017/98. (VI. 26.)

 

 

Jogszabály:

214/2017. (VI. 26.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2017/98. (VI. 26.)

 

 

Jogszabály:

215/2017. (VI. 26.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2017/98. (VI. 26.)

 

 

Jogszabály:

216/2017. (VI. 26.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2017/98. (VI. 26.)

 

 

Jogszabály:

217/2017. (VI. 26.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2017/98. (VI. 26.)

 

 

Jogszabály:

218/2017. (VI. 26.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2017/98. (VI. 26.)

 

 

Jogszabály:

219/2017. (VI. 26.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2017/98. (VI. 26.)

 

 

Jogszabály:

220/2017. (VI. 26.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2017/98. (VI. 26.)

 

 

Jogszabály:

221/2017. (VI. 26.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2017/98. (VI. 26.)

 

 

Jogszabály:

222/2017. (VI. 26.) KE határozat

vezérőrnagy szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2017/98. (VI. 26.)

 

 

Jogszabály:

2017. évi XC. törvény

a büntetőeljárásról

Megjelent:

MK 2017/99. (VI. 26.)

Hatályos:

2018. 07. 01.

 

2017. VI. 23.

Jogszabály:

2017. évi LXXIX. törvény

az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Szerb Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/97. (VI. 23.)

Hatályos:

2017. 06. 24.

 

Jogszabály:

2017. évi LXXX. törvény

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Új-Zéland közötti kapcsolatokról és együttműködésről szóló partnerségi megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/97. (VI. 23.)

Hatályos:

2017. 06. 24. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2017. évi LXXXI. törvény

a Magyarország Kormánya és a Chilei Köztársaság Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/97. (VI. 23.)

Hatályos:

2017. 06. 24. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2017. évi LXXXII. törvény

a Magyarország és az Észt Köztársaság között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/97. (VI. 23.)

Hatályos:

2016. 06. 24. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2017. évi LXXXIII. törvény

a Magyarország és a Kambodzsai Királyság között létrejött, a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/97. (VI. 23.)

Hatályos:

2016. 06. 24. - kivétellel.

 

Jogszabály:

17/2017. (VI. 23.) MNB rendelet

a "Lajtha László" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2017/97. (VI. 23.)

Hatályos:

2016. 06. 24.

 

Jogszabály:

18/2017. (VI. 23.) MNB rendelet

a "Lajtha László" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2017/97. (VI. 23.)

Hatályos:

2017. 06. 24.

 

Jogszabály:

1385/2017. (VI. 23.) Korm. határozat

a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

Megjelent:

MK 2017/97. (VI. 23.)

 

 

2017. VI. 22.

Jogszabály:

15/2017. (VI. 22.) BM rendelet

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/96. (VI. 22.)

Hatályos:

2017. 07. 01.

 

Jogszabály:

15/2017. (VI. 22.) EMMI rendelet

egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/96. (VI. 22.)

Hatályos:

2017. 07. 01., 2017. 08. 01.

 

Jogszabály:

20/2017. (VI. 22.) NFM rendelet

egyes vasúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/96. (VI. 22.)

Hatályos:

2017. 06. 25., 2017. 07. 07.

 

Jogszabály:

5/2017. (VI. 22.) FM utasítás

a projektek nyomon követéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/29. (VI. 22.)

Hatályos:

2017. 06. 23.

 

Jogszabály:

6/2017. (VI. 22.) FM utasítás

a földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó ikerintézményi (Twinning) projektek lebonyolításának szabályairól szóló 17/2015. (XI. 12.) FM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/29. (VI. 22.)

Hatályos:

2017. 06. 23.

 

Jogszabály:

9/2017. (VI. 22.) IM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/29. (VI. 22.)

Hatályos:

2017. 07. 01.

 

Jogszabály:

12/2017. (VI. 22.) NFM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/29. (VI. 22.)

Hatályos:

2017. 06. 23.

 

Jogszabály:

13/2017. (VI. 22.) NFM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/29. (VI. 22.)

Hatályos:

2017. 06. 23.

 

Jogszabály:

6/2017. (VI. 22.) GVH utasítás

az informatikai rendszerhasználati és biztonsági szabályzat módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/29. (VI. 22.)

Hatályos:

2017. 07. 01.

 

Jogszabály:

9/2017. (VI. 22.) LÜ utasítás

a munkaidőn kívüli ügyészi szolgálatról szóló 15/2014. (VIII. 15.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/29. (VI. 22.)

Hatályos:

2017. 06. 23.

 

Jogszabály:

9/2017. (VI. 22.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal költségvetési fejezetbe sorolt fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 5/2017. (III. 3.) NKFIH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/29. (VI. 22.)

Hatályos:

2017. 06. 23.

 

Jogszabály:

22/2017. (VI. 22.) ORFK utasítás

a forrónyomos tevékenység egységes végrehajtásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/29. (VI. 22.)

Hatályos:

2017. 07. 01.

 

Jogszabály:

18/2017. (VI. 22.) KKM közlemény

a higanyról szóló Minamata Egyezmény kihirdetéséről szóló 2016. évi CLII. törvény 2-3. § ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/29. (VI. 22.)

 

 

Jogszabály:

19/2017. (VI. 22.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló keretmegállapodás kihirdetéséről szóló 39/2017. (III. 7.) Korm. rendelet 2. és 3. § ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/29. (VI. 22.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2017/29. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/29. (VI. 22.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/29. (VI. 22.)

 

 

Jogszabály:

EMMI közlemény

a "Minősített Közművelődési Intézmény Cím 2016" elismeréssel adományozottakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/29. (VI. 22.)

 

 

Jogszabály:

EMMI pályázati felhívás

a 2017. évi "Közművelődési Minőség Díj" elnyerésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/29. (VI. 22.)

 

 

Jogszabály:

EMMI pályázati felhívás

a 2017. évi "Minősített Közművelődési Intézmény Cím" elnyerésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/29. (VI. 22.)

 

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/29. (VI. 22.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2017. július 1-je és július 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/29. (VI. 22.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/29. (VI. 22.)

 

 

Jogszabály:

Új Magyar Demokrata Fórum

2015. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/29. (VI. 22.)

 

 

Jogszabály:

Új Magyar Demokrata Fórum

2016. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/29. (VI. 22.)

 

 

Jogszabály:

Új Magyar Demokrata Fórum

2017. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/29. (VI. 22.)

 

 

Jogszabály:

Jobbik Magyarországért Alapítvány

2016. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/29. (VI. 22.)

 

 

Jogszabály:

OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2016. évi közhasznú éves beszámolójáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/29. (VI. 22.)

 

 

2017. VI. 21.

Jogszabály:

2017. évi LXXVIII. törvény

az ügyvédi tevékenységről

Megjelent:

MK 2017/95. (VI. 21.)

Hatályos:

2017. 06. 29., 2017. 10. 01., 2018. 01. 01., 2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

6/2017. (VI. 21.) NMHH rendelet

a postai piac szereplőinek adatszolgáltatási kötelezettségéről és a postai szolgáltatók panaszkezelési nyilvántartásának szabályairól

Megjelent:

MK 2017/95. (VI. 21.)

Hatályos:

2017. 08. 15.

 

Jogszabály:

19/2017. (VI. 21.) NFM rendelet

a postai piac szereplőinek a hírközlési hatóság részére történő adatszolgáltatási kötelezettségéről és az adatkezelés szabályairól szóló 12/2004. (IV. 22.) IHM rendelet hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2017/95. (VI. 21.)

Hatályos:

2017. 08. 15.

 

2017. VI. 20.

Jogszabály:

14/2017. (VI. 20.) BM rendelet

a hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományának, valamint a polgári védelmi szervezetek Szolgálati Szabályzatáról szóló 49/2011. (XII. 20.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/94. (VI. 20.)

Hatályos:

2017. 06. 21.

 

Jogszabály:

1383/2017. (VI. 20.) Korm. határozat

a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztési programjának keretében megvalósuló beruházások kivitelezéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/94. (VI. 20.)

 

 

Jogszabály:

1384/2017. (VI. 20.) Korm. határozat

a Liget Budapest Projekt keretében megvalósuló Hermina Garázs kivitelezéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/94. (VI. 20.)

 

 

Jogszabály:

64/2017. (VI. 20.) ME határozat

Magyarország Kormánya és az Angolai Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/94. (VI. 20.)

 

 

Jogszabály:

65/2017. (VI. 20.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2017/94. (VI. 20.)

 

 

2017. VI. 19.

Jogszabály:

2017. évi LXXVI. törvény

a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról

Megjelent:

MK 2017/93. (VI. 19.)

Hatályos:

2017. 06. 27.

 

Jogszabály:

2017. évi LXXVII. törvény

egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2017/93. (VI. 19.)

Hatályos:

2017. 06. 20., 2017. 06. 26., 2017. 07. 01., 2017. 07. 19., 2017. 08. 01., 2017. 11. 01., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

12/2017. (VI. 19.) AB határozat

a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény egyes szövegrészei alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2017/93. (VI. 19.)

 

 

Jogszabály:

13/2017. (VI. 19.) AB határozat

a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 292-293. § aival kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról

Megjelent:

MK 2017/93. (VI. 19.)

 

 

Jogszabály:

13/2017. (VI. 19.) OGY határozat

a 2017. év Szent László-emlékévvé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/93. (VI. 19.)

Hatályos:

2017. 06. 20.

 

2017. VI. 16.

Jogszabály:

2017. évi LXXI. törvény

az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New-Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény módosításának kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/92. (VI. 16.)

Hatályos:

2017. 07. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi LXXII. törvény

Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról

Megjelent:

MK 2017/92. (VI. 16.)

Hatályos:

2017. 06. 17., 2017. 07. 01., 2017. 07. 17., 2017. 09. 01., 2018. 01. 01., 2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi LXXIII. törvény

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2017/92. (VI. 16.)

Hatályos:

2017. 06. 17.

 

Jogszabály:

2017. évi LXXIV. törvény

egyes állami tulajdonú ingatlanok ingyenes egyházi tulajdonba adásáról

Megjelent:

MK 2017/92. (VI. 16.)

Hatályos:

2017. 06. 21., 2017. 09. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi LXXV. törvény

energetikai tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2017/92. (VI. 16.)

Hatályos:

2017. 06. 24., 2017. 07. 01., 2017. 10. 01., 2018. 01. 01., 2018. 02. 05., 2018. 10. 01. - kivétellel.

 

Jogszabály:

156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet

a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2017/92. (VI. 16.)

Hatályos:

2017. 06. 22., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

157/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek Magyarország versenyképessége javítása érdekében történő módosításáról

Megjelent:

MK 2017/92. (VI. 16.)

Hatályos:

2017. 06. 24., 2017. 07. 01., 2017. 09. 01.

 

Jogszabály:

158/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet

a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/92. (VI. 16.)

Hatályos:

2017. 12. 19.

 

Jogszabály:

18/2017. (VI. 16.) NFM rendelet

a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet központi kezelésű előirányzatai felhasználásáról

Megjelent:

MK 2017/92. (VI. 16.)

Hatályos:

2016. 06. 17.

 

Jogszabály:

1381/2017. (VI. 16.) Korm. határozat

a Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Programról

Megjelent:

MK 2017/92. (VI. 16.)

 

 

Jogszabály:

1382/2017. (VI. 16.) Korm. határozat

egyes köznevelési szakmai testületekről

Megjelent:

MK 2017/92. (VI. 16.)

Hatályos:

2017. 06. 17.

 

2017. VI. 15.

Jogszabály:

155/2017. (VI. 15.) Korm. rendelet

az előadó-művészeti szervezet vezetőjének választására irányuló pályázati eljárásról és a munkakör betöltésének szabályairól

Megjelent:

MK 2017/91. (VI. 15.)

Hatályos:

2017. 07. 01.

 

Jogszabály:

209/2017. (VI. 15.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/91. (VI. 15.)

 

 

Jogszabály:

210/2017. (VI. 15.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/91. (VI. 15.)

 

 

Jogszabály:

1377/2017. (VI. 15.) Korm. határozat

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap tekintetében a tanúsító szervi feladatok, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap tekintetében az illetékes hatósági közreműködés, annak keretében akkreditációs és felügyeleti vizsgálatok elvégzése kapcsán forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/91. (VI. 15.)

 

 

Jogszabály:

1378/2017. (VI. 15.) Korm. határozat

a Végrehajtás Operatív Programmal összefüggésben elkészített, "Az irányítási és kontrollrendszerek működésének ellenőrzése az 1083/2006/EK rendelet 60. cikke szerint Végrehajtási Operatív Program (CCI: 2007HU161PO010)" című ellenőrzési jelentés tervezetére adandó tagállami válasz jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2017/91. (VI. 15.)

 

 

Jogszabály:

1379/2017. (VI. 15.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program eredményes megvalósításához kapcsolódó intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/91. (VI. 15.)

 

 

Jogszabály:

1380/2017. (VI. 15.) Korm. határozat

a határon túli gazdaságfejlesztési stratégiák támogatásáról és az egyes egyházi célú támogatások forrásszükségletének biztosításáról szóló 1813/2016. (XII. 20.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/91. (VI. 15.)

 

 

Jogszabály:

5/2017. (VI. 15.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/28. (VI. 15.)

Hatályos:

2017. 06. 16.

 

Jogszabály:

22/2017. (VI. 15.) MvM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal és a központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 4/2016. (III. 10.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/28. (VI. 15.)

Hatályos:

2017. 06. 16.

 

Jogszabály:

27/2017. (VI. 15.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/28. (VI. 15.)

Hatályos:

2017. 06. 16.

 

Jogszabály:

28/2017. (VI. 15.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/28. (VI. 15.)

Hatályos:

2017. 06. 16.

 

Jogszabály:

26/2017. (VI. 15.) HM utasítás

a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ gazdálkodásának szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/28. (VI. 15.)

Hatályos:

2017. 06. 16.

 

Jogszabály:

19/2017. (VI. 15.) KKM utasítás

a nyugellátásra jogosító szolgálati idő- és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzését célzó megállapodás megkötésével kapcsolatos nyilatkozattételről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/28. (VI. 15.)

Hatályos:

2017. 06. 16.

 

Jogszabály:

20/2017. (VI. 15.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/28. (VI. 15.)

Hatályos:

2017. 06. 16.

 

Jogszabály:

21/2017. (VI. 15.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/28. (VI. 15.)

Hatályos:

2017. 06. 16.

 

Jogszabály:

22/2017. (VI. 15.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/28. (VI. 15.)

Hatályos:

2017. 06. 18.

 

Jogszabály:

23/2017. (VI. 15.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/28. (VI. 15.)

Hatályos:

2017. 06. 16.

 

Jogszabály:

17/2017. (VI. 15.) NGM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/28. (VI. 15.)

Hatályos:

2017. 07. 01.

 

Jogszabály:

18/2017. (VI. 15.) NGM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/28. (VI. 15.)

Hatályos:

2017. 07. 01.

 

Jogszabály:

11/2017. (VI. 15.) NFM utasítás

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Igazgatás költségvetése pénzügyi-gazdasági feladatairól és a döntési eljárásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/28. (VI. 15.)

Hatályos:

2017. 06. 16.

 

Jogszabály:

2/2017. (VI. 15.) BM OKF utasítás

a tűzoltó védősisakok jelöléséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/28. (VI. 15.)

Hatályos:

2017. 06. 16., 2017. 07. 15.

 

Jogszabály:

2/2017. (VI. 15.) BVOP utasítás

a roma származású fiatalok büntetés-végrehajtási szakemberré válásának elősegítése érdekében a büntetés-végrehajtási szervezet által biztosított támogatási rendszer létrehozásáról, valamint a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága ezzel kapcsolatos feladatairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/28. (VI. 15.)

Hatályos:

2017. 06. 16.

 

Jogszabály:

7/2017. (VI. 15.) LÜ utasítás

az ügyészségi alkalmazottak jogállásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 4/2012. (I. 6.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/28. (VI. 15.)

Hatályos:

2017. 06. 16.

 

Jogszabály:

8/2017. (VI. 15.) LÜ utasítás

az ügyészségi alkalmazottak egyes költségtérítéseiről és juttatásairól szóló 17/2016. (XII. 23.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/28. (VI. 15.)

Hatályos:

2017. 06. 16.

 

Jogszabály:

6/2017. (VI. 15.) NVI utasítás

a Nemzeti Választási Iroda iratkezelési szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) NVI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/28. (VI. 15.)

Hatályos:

2017. 06. 16.

 

Jogszabály:

3/2017. (VI. 15.) ONYF utasítás

az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság egyedi iratkezelési szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/28. (VI. 15.)

Hatályos:

2017. 06. 16.

 

Jogszabály:

21/2017. (VI. 15.) ORFK utasítás

az Állami Számvevőszék központi épületeibe történő személyi beléptetés, csomag- és anyagszállítás, valamint a parkolás rendjéről szóló 29/2014. (VIII. 5.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/28. (VI. 15.)

Hatályos:

2017. 06. 18.

 

Jogszabály:

17/2017. (VI. 15.) KKM közlemény

a Montenegrónak az Észak-atlanti Szerződéshez való csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2016. évi LXXI. törvény 2-3. § ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/28. (VI. 15.)

 

 

Jogszabály:

NGM közlemény

a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés 26. pontja szerinti foglalkozások meghatározásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/28. (VI. 15.)

 

 

Jogszabály:

NGM közlemény

a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/28. (VI. 15.)

 

 

Jogszabály:

1/2017. (IV. 28.) KKB határozat

a 2017 tavaszán várható ár- és belvízi helyzetről szóló tájékoztató elfogadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/28. (VI. 15.)

 

 

Jogszabály:

2/2017. (IV. 28.) KKB határozat

a ConvEx-3-2017 nemzetközi nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlat előkészítésének helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/28. (VI. 15.)

 

 

Jogszabály:

3/2017. (IV. 28.) KKB határozat

a katasztrófa áldozatainak azonosítását ellátó egység (Disaster Victim Identification Unit) létrehozásáról szóló előterjesztés elfogadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/28. (VI. 15.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Idealisták Szövetsége

2016. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/28. (VI. 15.)

 

 

Jogszabály:

Mosolypárt Közjóléti Párt közleménye

a párt feloszlásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/28. (VI. 15.)

 

 

Jogszabály:

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány

2016. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/28. (VI. 15.)

 

 

Jogszabály:

Táncsics Mihály Alapítvány

2016. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/28. (VI. 15.)

 

 

2017. VI. 14.

Jogszabály:

14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet

a 2017/2018. tanév rendjéről

Megjelent:

MK 2017/90. (VI. 14.)

Hatályos:

2017. 09. 01.

 

Jogszabály:

11/2017. (VI. 14.) OGY határozat

tájékoztató az Állami Számvevőszék 2016. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről az Országgyűlés részére című beszámoló elfogadásáról

Megjelent:

MK 2017/90. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

12/2017. (VI. 14.) OGY határozat

a Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben való további részvételéről

Megjelent:

MK 2017/90. (VI. 14.)

Hatályos:

2017. 06. 15.

 

Jogszabály:

207/2017. (VI. 14.) KE határozat

a Magyar Tudományos Akadémia elnökének tisztségében való megerősítéséről

Megjelent:

MK 2017/90. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

208/2017. (VI. 14.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/90. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1375/2017. (VI. 14.) Korm. határozat

a gödöllői uszoda beruházási program megvalósításáról, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1525/2014. (IX. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/90. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1376/2017. (VI. 14.) Korm. határozat

a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar fejlesztéséről és a Hagyományos Kínai Gyógyászati, Oktató- és Kutatóközpont felállításának tervezéséről

Megjelent:

MK 2017/90. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

62/2017. (VI. 14.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2017/90. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

63/2017. (VI. 14.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2017/90. (VI. 14.)

 

 

2017. VI. 13.

Jogszabály:

16/2017. (VI. 13.) MNB rendelet

a 2017-ben Magyarországon megrendezésre kerülő 17. FINA Világbajnokság alkalmából 50 forintos címletű érme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2017/89. (VI. 13.)

Hatályos:

2017. 06. 14.

 

Jogszabály:

2/2017. (VI. 13.) MK rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 3/2016. (IV. 29.) MK rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/89. (VI. 13.)

Hatályos:

2017. 06. 14.

 

Jogszabály:

7/2017. (VI. 13.) HM rendelet

a biztonsági beszerzési eljárásokban részvételre jogosult gazdasági szereplők jegyzékével összefüggő előzetes minősítés, eljáráshoz kötődő minősítés és a jegyzéken tartás során alkalmazandó iratmintákról, valamint a jegyzék tartalmi elemeiről

Megjelent:

MK 2017/89. (VI. 13.)

Hatályos:

2017. 06. 14.

 

Jogszabály:

8/2017. (VI. 13.) IM rendelet

a börtönlelkészi szolgálatról és a börtönmissziós tevékenységről

Megjelent:

MK 2017/89. (VI. 13.)

Hatályos:

2017. 06. 28.

 

Jogszabály:

5/2017. (VI. 13.) KKM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 3/2015. (VII. 15.) KKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/89. (VI. 13.)

Hatályos:

2017. 06. 14.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5012/2017/6. határozata

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendeletével módosított 21/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete egyes rendelkezései törvénysértő voltának megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2017/89. (VI. 13.)

 

 

Jogszabály:

1374/2017. (VI. 13.) Korm. határozat

a 2014-2020 közötti programozási időszakban uniós forrásból megvalósítani tervezett nagyprojektekkel kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

MK 2017/89. (VI. 13.)

 

 

2017. VI. 12.

Jogszabály:

144/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek az egyszerű bejelentés 300 négyzetméternél nagyobb lakóingatlan nem kereskedelmi célú építésére történő kiterjesztésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2017/88. (VI. 12.)

Hatályos:

2017. 06. 20., 2017. 06. 28.

 

Jogszabály:

145/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet

a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 128/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/88. (VI. 12.)

Hatályos:

2017. 06. 15.

 

Jogszabály:

146/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet

az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaságban fennálló társasági részesedése ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság általi megszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

Megjelent:

MK 2017/88. (VI. 12.)

Hatályos:

2017. 06. 13.

 

Jogszabály:

147/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet

a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/88. (VI. 12.)

Hatályos:

2017. 06. 27.

 

Jogszabály:

148/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet

a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/88. (VI. 12.)

Hatályos:

2017. 06. 20.

 

Jogszabály:

149/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet

az egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/88. (VI. 12.)

Hatályos:

2017. 06. 20., 2020. 01. 02.

 

Jogszabály:

150/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet

az Iparművészeti Múzeum nagyrekonstrukciója és múzeumszakmai fejlesztése megvalósítását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/88. (VI. 12.)

Hatályos:

2017. 06. 13.

 

Jogszabály:

151/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet

a Budapesten létesítendő Roma Oktatási és Kulturális Központ megvalósítását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/88. (VI. 12.)

Hatályos:

2017. 06. 13.

 

Jogszabály:

152/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet

a Hatvan területén csokoládégyártó üzem megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/88. (VI. 12.)

Hatályos:

2017. 06. 13.

 

Jogszabály:

153/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet

a geszti Tisza-kastély átfogó, állagmegóvó felújítási feladatainak megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/88. (VI. 12.)

Hatályos:

2017. 06. 13.

 

Jogszabály:

154/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet

a Palóc Nagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

Megjelent:

MK 2017/88. (VI. 12.)

Hatályos:

2017. 06. 13.

 

Jogszabály:

11/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet

a lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

Megjelent:

MK 2017/88. (VI. 12.)

Hatályos:

2017. 08. 11.

 

Jogszabály:

12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet

az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

Megjelent:

MK 2017/88. (VI. 12.)

Hatályos:

2017. 08. 11.

 

Jogszabály:

13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről

Megjelent:

MK 2017/88. (VI. 12.)

Hatályos:

2017. 08. 11.

 

Jogszabály:

200/2017. (VI. 12.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/88. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

201/2017. (VI. 12.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/88. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

202/2017. (VI. 12.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/88. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

203/2017. (VI. 12.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/88. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

204/2017. (VI. 12.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/88. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

205/2017. (VI. 12.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/88. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

206/2017. (VI. 12.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/88. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

1354/2017. (VI. 12.) Korm. határozat

a Magyar Honvédség hadrendjében lévő egyes haditechnikai eszközök nagyjavításának biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/88. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

1355/2017. (VI. 12.) Korm. határozat

a Modern Városok Program fejlesztéseivel összefüggő egyes vagyonjogi döntésekről

Megjelent:

MK 2017/88. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

1356/2017. (VI. 12.) Korm. határozat

a Liget Budapest projekt megvalósításával kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

MK 2017/88. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

1357/2017. (VI. 12.) Korm. határozat

a Nemzeti Eszközkezelő Program folytatásáról

Megjelent:

MK 2017/88. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

1358/2017. (VI. 12.) Korm. határozat

a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 2017. június 5-16. között Genfben sorra kerülő 106. ülésszakán való magyar részvételről

Megjelent:

MK 2017/88. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

1359/2017. (VI. 12.) Korm. határozat

a "Fokozatváltás a felsőoktatásban középtávú szakpolitikai stratégia 2016" 2016-2020 évekre vonatkozó cselekvési tervéről

Megjelent:

MK 2017/88. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

1360/2017. (VI. 12.) Korm. határozat

az idegennyelv-tanítás hatékonyságának fejlesztéséről

Megjelent:

MK 2017/88. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

1361/2017. (VI. 12.) Korm. határozat

az időseket segítő szociális szolgáltatások bentlakásos rendszerének továbbfejlesztésével és a szakápolási központ kialakításával kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

MK 2017/88. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

1362/2017. (VI. 12.) Korm. határozat

a Bocuse d´Or 2018. évi európai, valamint a 2019. évi világdöntőjére való felkészüléshez szükséges egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/88. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

1363/2017. (VI. 12.) Korm. határozat

a nemzeti rendezvények hatékony lebonyolításához szükséges intézkedések megtételéről

Megjelent:

MK 2017/88. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

1364/2017. (VI. 12.) Korm. határozat

a nemzeti ünnepek, valamint a kiemelt fontosságú rendezvények előkészítésének és lebonyolításának támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/88. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

1365/2017. (VI. 12.) Korm. határozat

a nemzeti rendezvények előkészítéséhez és lebonyolításához szükséges, a XIII. Honvédelmi Minisztérium és a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/88. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

1366/2017. (VI. 12.) Korm. határozat

a nagyváradi római katolikus püspöki palota felújításának támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/88. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

1367/2017. (VI. 12.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/88. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

1368/2017. (VI. 12.) Korm. határozat

egyes beruházások közös érdekű projektté nyilvánításával kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/88. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

1369/2017. (VI. 12.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.1-VEKOP-16 azonosító számú ("Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése" című) felhívás céljára többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/88. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

1370/2017. (VI. 12.) Korm. határozat

az EFOP-3.6.3-VEKOP-16 azonosító jelű ("Felsőoktatási hallgatók tudományos műhelyeinek és programjainak támogatása" című) felhívásra benyújtott, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/88. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

1371/2017. (VI. 12.) Korm. határozat

egyes, a GINOP-7.1.4-16 azonosító jelű ("Egyházi kulturális örökség turisztikai fejlesztése" című) felhívás első körös értékelési szakaszára beérkezett, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/88. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

1372/2017. (VI. 12.) Korm. határozat

a KEHOP-1.6.0-15-2016-00007 azonosító számú projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/88. (VI. 12.)

Hatályos:

2017. 06. 13.

 

Jogszabály:

1373/2017. (VI. 12.) Korm. határozat

a KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 azonosító számú ("Kaposvár megyei jogú város szennyvíztisztító telepének fejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/88. (VI. 12.)

Hatályos:

2017. 06. 13.

 

Jogszabály:

59/2017. (VI. 12.) ME határozat

Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya közötti kulturális együttműködési egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/88. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

60/2017. (VI. 12.) ME határozat

Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya közötti sport- és ifjúságügyi egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/88. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

61/2017. (VI. 12.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Szingapúri Köztársaság Kormánya közötti Oktatási Együttműködési Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/88. (VI. 12.)

 

 

2017. VI. 9.

Jogszabály:

2017. évi LXIX. törvény

a pénzügyi piacok működését és a pénzügyi eszközök kereskedését szabályozó törvények jogharmonizációs célú módosításáról

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

Hatályos:

2017. 07. 01., 2017. 07. 13., 2018. 01. 01., 2018. 01. 03.

 

Jogszabály:

133/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet

Magyarország Kormánya és a Pakisztáni Iszlám Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

Hatályos:

2017. 06. 10. - kivétellel.

 

Jogszabály:

134/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet

az egyes belügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

Hatályos:

2017. 06. 10., 2017. 07. 26., 2017. 12. 01.

 

Jogszabály:

135/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet

a fás szárú ültetvényekről

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

Hatályos:

2017. 06. 17.

 

Jogszabály:

136/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet

az M2 gyorsforgalmi út Budapest (M0 csomópont) és Vác dél 37+150 km szelvény közötti szakasza nyomvonalának kijelöléséről

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

Hatályos:

2017. 06. 10.

 

Jogszabály:

137/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi CXLII. törvény szerinti módosítással érintett egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

Hatályos:

2017. 06. 17.

 

Jogszabály:

138/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet

a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

Hatályos:

2017. 06. 17.

 

Jogszabály:

139/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet és a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

Hatályos:

2017. 06. 10.

 

Jogszabály:

140/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet

a turisztikai térségek és a kiemelt turisztikai fejlesztési térségek meghatározásáról szóló 429/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

Hatályos:

2017. 06. 10.

 

Jogszabály:

141/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet

a Kerepesi úti Sportpark beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

Hatályos:

2017. 06. 10.

 

Jogszabály:

142/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet

a jánossomorjai építőanyag-gyártó beruházás kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

Hatályos:

2017. 06. 10.

 

Jogszabály:

143/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet

a Modern Városok Program és az Árpád-ház Program keretében Székesfehérváron megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 5/2017. (I. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

Hatályos:

2017. 06. 10.

 

Jogszabály:

31/2017. (VI. 9.) FM rendelet

a belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági termékekre vonatkozó tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedések támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

Hatályos:

2017. 06. 12.

 

Jogszabály:

32/2017. (VI. 9.) FM rendelet

az egyes természetvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

Hatályos:

2017. 06. 10.

 

Jogszabály:

33/2017. (VI. 9.) FM rendelet

a jövedéki adóval és az állattenyésztési támogatásokkal összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

Hatályos:

2017. 06. 10., 2017. 07. 01.

 

Jogszabály:

34/2017. (VI. 9.) FM rendelet

a tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet és a tejtermelőknek és az egyéb állattenyésztési ágazatok gazdálkodóinak nyújtandó kivételes alkalmazkodási támogatás igénybevételének feltételeiről szóló 3/2017. (I. 23.) FM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

Hatályos:

2017. 06. 10.

 

Jogszabály:

1331/2017. (VI. 9.) Korm. határozat

a 2019. évi ISF Combat Games és a 2020. évi ISF Gymnasiade megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

 

 

Jogszabály:

1332/2017. (VI. 9.) Korm. határozat

a II. Regionális Digitális Csúcstalálkozó (V4+ Európai Unió jövőjéről szóló miniszterelnöki csúcstalálkozó) magyarországi megrendezésével kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

 

 

Jogszabály:

1333/2017. (VI. 9.) Korm. határozat

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás elleni nemzeti kockázatértékelésről szóló intézkedési tervről

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

 

 

Jogszabály:

1334/2017. (VI. 9.) Korm. határozat

a Digitális Kereskedelem-fejlesztési Stratégiáról

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

 

 

Jogszabály:

1335/2017. (VI. 9.) Korm. határozat

Magyarország 2017-2050 közötti Élelmiszergazdasági Koncepciójáról

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

 

 

Jogszabály:

1336/2017. (VI. 9.) Korm. határozat

a Nemzeti Bionika Program megvalósításáról

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

 

 

Jogszabály:

1337/2017. (VI. 9.) Korm. határozat

a Bionikai Innovációs Központ létrehozása elnevezésű projekt lezárásáról és a Bionikai Innovációs Központ létrehozásával kapcsolatos egyes feladatokról szóló 1493/2012. (XI. 13.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

Hatályos:

2017. 06. 10.

 

Jogszabály:

1338/2017. (VI. 9.) Korm. határozat

a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

 

 

Jogszabály:

1339/2017. (VI. 9.) Korm. határozat

a Nigériát, Kelet-Afrikát és Jement sújtó éhínség enyhítése céljából az Egyesült Nemzetek Szervezetének Világélelmezési Programja részére fizetendő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

 

 

Jogszabály:

1340/2017. (VI. 9.) Korm. határozat

az Alkotmányvédelmi Hivatal 2017. és 2020. év között megvalósuló létszámfejlesztéséről

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

 

 

Jogszabály:

1341/2017. (VI. 9.) Korm. határozat

A 2018. évi költségvetés tervezése során jelzett, bérintézkedésekhez kapcsolódó többletigényekről

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

 

 

Jogszabály:

1342/2017. (VI. 9.) Korm. határozat

A hazai vízipar külpiaci tevékenységét előmozdító pályázati program elindításáról

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

 

 

Jogszabály:

1343/2017. (VI. 9.) Korm. határozat

Magyarország külképviseletei infokommunikációs hálózati kapcsolatainak tartós finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

 

 

Jogszabály:

1344/2017. (VI. 9.) Korm. határozat

a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti feladat és intézmény átadás-átvétel miatti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

 

 

Jogszabály:

1345/2017. (VI. 9.) Korm. határozat

az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

 

 

Jogszabály:

1346/2017. (VI. 9.) Korm. határozat

az IKOP-1.1.0-15-2017-00029 azonosító számú ("M8 autóút Körmend-Rábafüzes, országhatár szakasz 2×1 sávos előkészítése és építése" című) projekt előkészítési költségeinek finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

 

 

Jogszabály:

1347/2017. (VI. 9.) Korm. határozat

a geszti Tisza-kastély és környezetének rekonstrukciójához, valamint hosszú távú működtetéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

 

 

Jogszabály:

1348/2017. (VI. 9.) Korm. határozat

a zabolai Mikes kastély fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

 

 

Jogszabály:

1349/2017. (VI. 9.) Korm. határozat

a Kárpátalján megvalósuló egészségügyi, kulturális és szociális célú programok támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

 

 

Jogszabály:

1350/2017. (VI. 9.) Korm. határozat

a Jánossomorja város külterületén fekvő földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

 

 

Jogszabály:

1351/2017. (VI. 9.) Korm. határozat

a határon túli magyar vonatkozású épített kulturális örökség értékeinek feltárását, megóvását, megismertetését célzó Rómer Flóris Tervről szóló 1549/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

 

 

Jogszabály:

1352/2017. (VI. 9.) Korm. határozat

a Magyarország és a Koszovói Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

 

 

Jogszabály:

1353/2017. (VI. 9.) Korm. határozat

a Magyarország és a Koszovói Köztársaság között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

 

 

Jogszabály:

52/2017. (VI. 9.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya közötti Oktatási és Kulturális Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

 

 

Jogszabály:

53/2017. (VI. 9.) ME határozat

a Magyarország Kormánya, valamint a Botswanai Köztársaság Kormánya, az Ugandai Köztársaság Kormánya, a Gaboni Köztársaság Kormánya, a Kongói Demokratikus Köztársaság Kormánya, Sao Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság Kormánya és a Szenegáli Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú oktatási és kulturális együttműködési egyezmények létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

 

 

Jogszabály:

54/2017. (VI. 9.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Madagaszkári Köztársaság Kormánya közötti Oktatási és Kulturális Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

 

 

Jogszabály:

55/2017. (VI. 9.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya közötti, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

 

 

Jogszabály:

56/2017. (VI. 9.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya közötti, a kiadatásról szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

 

 

Jogszabály:

57/2017. (VI. 9.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Nepáli Szövetségi Demokratikus Köztársaság Kormánya közötti Oktatási, Tudományos és Kulturális Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

 

 

Jogszabály:

58/2017. (VI. 9.) ME határozat

az egyes kétoldalú gazdasági együttműködési kormányközi bizottságok magyar tagozati elnökeinek felmentéséről és kinevezéséről

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

Hatályos:

2017. 06. 10.

 

Jogszabály:

2017. évi LXX. törvény

az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2017/87. (VI. 9.)

Hatályos:

2017. 06. 17., 2017. 08. 01., 2017. 09. 01., 2018. 01. 01., 2018. 04. 01., 2018. 09. 01.

 

Jogszabály:

19/2017. (VI. 9.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/27. (VI. 9.)

Hatályos:

2017. 06. 10.

 

Jogszabály:

20/2017. (VI. 9.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/27. (VI. 9.)

Hatályos:

2017. 06. 11.

 

Jogszabály:

21/2017. (VI. 9.) MvM utasítás

az Információs Hivatal házipénztárában tartható készpénz nagyságáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/27. (VI. 9.)

Hatályos:

2017. 06. 10.

 

Jogszabály:

26/2017. (VI. 9.) EMMI utasítás

a tankerületi központok által fenntartott nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó iskolákban a nemzetiségi tankönyvek beszerzésének szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/27. (VI. 9.)

Hatályos:

2017. 06. 10.

 

Jogszabály:

4/2017. (VI. 9.) FM utasítás

a földművelésügyi miniszter irányítása, felügyelete alá tartozó intézményekben foglalkoztatottakkal való további jogviszony létesítésének szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/27. (VI. 9.)

Hatályos:

2017. 06. 10.

 

Jogszabály:

24/2017. (VI. 9.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium nemzeti ünnepekhez és rendezvényekhez kapcsolódó szakmai feladatainak átadásával, továbbá a kiemelt honvédelmi rendezvények koordinációjával összefüggő szervezési feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/27. (VI. 9.)

Hatályos:

2017. 06. 10.

 

Jogszabály:

25/2017. (VI. 9.) HM utasítás

a Magyar Honvédség Pápa Bázisrepülőtér szervezeti átalakításáról, valamint a szolgálati beosztások rendszeresítésével kapcsolatos szabályokról szóló 28/2015. (VI. 22.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/27. (VI. 9.)

Hatályos:

2017. 06. 10.

 

Jogszabály:

10/2017. (VI. 9.) NFM utasítás

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (X. 10.) NFM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/27. (VI. 9.)

Hatályos:

2017. 06. 10.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2017/27. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/27. (VI. 9.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/27. (VI. 9.)

 

 

Jogszabály:

FM felhívás módosítása

a minisztérium hatáskörébe tartozó szakmai tanulmányi versenyekre a 2016/2017-es tanévben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/27. (VI. 9.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/27. (VI. 9.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/27. (VI. 9.)

 

 

2017. VI. 8.

Jogszabály:

2017. évi LVIII. törvény

egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2017/84. (VI. 8.)

Hatályos:

2017. 06. 23., 2017. 07. 15.

 

Jogszabály:

2017. évi LIX. törvény

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2017/84. (VI. 8.)

Hatályos:

2017. 06. 09., 2017. 07. 01., 2017. 11. 01., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

125/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet

a települési önkormányzatok által fenntartott óvodákban a nevelőmunkát segítő munkakörben foglalkoztatottak 2017. évi illetményéhez kapcsolódó kiegészítő támogatásról

Megjelent:

MK 2017/84. (VI. 8.)

Hatályos:

2017. 06. 09.

 

Jogszabály:

126/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/84. (VI. 8.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet

a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/84. (VI. 8.)

Hatályos:

2017. 06. 13.

 

Jogszabály:

128/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet

a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/84. (VI. 8.)

Hatályos:

2017. 06. 09.

 

Jogszabály:

5/2017. (VI. 8.) MEKH rendelet

a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről szóló 1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/84. (VI. 8.)

Hatályos:

2017. 06. 15.

 

Jogszabály:

13/2017. (VI. 8.) BM rendelet

egyes termékek tűzvédelmi megfelelőségével kapcsolatos belügyminiszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/84. (VI. 8.)

Hatályos:

2017. 06. 23.

 

Jogszabály:

6/2017. (VI. 8.) HM rendelet

a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet, valamint a katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról szóló 10/2015. (VII. 30.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/84. (VI. 8.)

Hatályos:

2017. 06. 09.

 

Jogszabály:

199/2017. (VI. 8.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/84. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1306/2017. (VI. 8.) Korm. határozat

a NAV 2.0, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Megújulásának Stratégiai Programjáról

Megjelent:

MK 2017/84. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1307/2017. (VI. 8.) Korm. határozat

az elektronikus ügyintézés folyamatos és permanens biztosításáról katasztrófahelyzetben, az állam működőképességének biztosításáról, az adatvagyon megőrzéséről és rendelkezésre állásáról

Megjelent:

MK 2017/84. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1308/2017. (VI. 8.) Korm. határozat

a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról

Megjelent:

MK 2017/84. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1309/2017. (VI. 8.) Korm. határozat

az internetről és a digitális fejlesztésekről szóló nemzeti konzultáció (InternetKon) eredményei alapján a Kormány által végrehajtandó Digitális Jólét Programjáról szóló 2012/2015. (XII. 29.) Korm. határozat megvalósításához kötődő feladatok teljes körű ellátásához szükséges költségvetési források 2017-ben történő biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/84. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1310/2017. (VI. 8.) Korm. határozat

Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén egy új többéves pénzügyi keretért felelős diplomata álláshely létesítéséről

Megjelent:

MK 2017/84. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1311/2017. (VI. 8.) Korm. határozat

a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum emelése kapcsán a szociális ágazatban felmerülő többletkiadások finanszírozása érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/84. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1312/2017. (VI. 8.) Korm. határozat

a 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálására a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetbe történő előirányzat- átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/84. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1313/2017. (VI. 8.) Korm. határozat

az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2017/84. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1314/2017. (VI. 8.) Korm. határozat

a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/84. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1315/2017. (VI. 8.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem jogcíme 2017. évi előirányzatának megemeléséről

Megjelent:

MK 2017/84. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1316/2017. (VI. 8.) Korm. határozat

a pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak 2017. évi illetményéhez kapcsolódó támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/84. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1317/2017. (VI. 8.) Korm. határozat

a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

Megjelent:

MK 2017/84. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1318/2017. (VI. 8.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról

Megjelent:

MK 2017/84. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1319/2017. (VI. 8.) Korm. határozat

a Magyar Állami Operaház turnéjának támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/84. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1320/2017. (VI. 8.) Korm. határozat

a Rákóczi Szövetség és a Duna Egyesület feladatainak 2017. évi támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/84. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1321/2017. (VI. 8.) Korm. határozat

állami ingatlanoknak a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus - Magyarországi Ortodox Exarchátus részére versenyeztetés mellőzésével történő használatba adásáról, valamint az egyes állami ingatlanok a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus - Magyarországi Ortodox Exarchátus által történő hasznosításával összefüggő feladatokról szóló 1287/2016. (VI. 8.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/84. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1322/2017. (VI. 8.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a diplomáciai ingatlanok jogi helyzetének kölcsönös rendezéséről szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/84. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

70/2017. (VI. 8.) NVB határozat

országos népszavazási kezdeményezés kérdés hitelesítéséről

Megjelent:

MK 2017/84. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

2017. évi LX. törvény

a választottbíráskodásról

Megjelent:

MK 2017/85. (VI. 8.)

Hatályos:

2017. 06. 16., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi LXI. törvény

egyes törvényeknek az üzleti környezet jogi versenyképességének növelése érdekében szükséges módosításáról

Megjelent:

MK 2017/85. (VI. 8.)

Hatályos:

2017. 06. 23., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi LXII. törvény

a szövetkezeti hitelintézetek integrációjával összefüggő egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2017/85. (VI. 8.)

Hatályos:

2017. 08. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi LXIII. törvény

az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2017/85. (VI. 8.)

Hatályos:

2017. 06. 23., 2017. 09. 19., 2018. 01. 01., 2018. 01. 02.

 

Jogszabály:

2017. évi LXIV. törvény

az élelmiszerlánccal kapcsolatos egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2017/85. (VI. 8.)

Hatályos:

2017. 06. 16., 2017. 10. 01., 2018. 01. 01., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi LXV. törvény

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2017/85. (VI. 8.)

Hatályos:

2017. 06. 23., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi LXVI. törvény

a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2017/85. (VI. 8.)

Hatályos:

2017. 06. 23., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi LXVII. törvény

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2017/85. (VI. 8.)

Hatályos:

2017. 07. 08., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi LXVIII. törvény

az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2017/85. (VI. 8.)

Hatályos:

2017. 07. 01.

 

Jogszabály:

129/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet

az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/85. (VI. 8.)

Hatályos:

2017. 06. 09.

 

Jogszabály:

130/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet

a Népliget rekreációs és sportolásra hasznosított területeinek rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Megjelent:

MK 2017/85. (VI. 8.)

Hatályos:

2017. 06. 09.

 

Jogszabály:

131/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet

a Szegedi Olimpiai Központ fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Megjelent:

MK 2017/85. (VI. 8.)

Hatályos:

2017. 06. 09.

 

Jogszabály:

132/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet

a Szolnok belterületén szulfát üzem létrehozására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/85. (VI. 8.)

Hatályos:

2017. 06. 09.

 

Jogszabály:

1323/2017. (VI. 8.) Korm. határozat

a 2019. évi Maccabi Európa Játékok megrendezéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/85. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1324/2017. (VI. 8.) Korm. határozat

a 2019. évi Gyorsasági Kajak-Kenu Világbajnokság lebonyolításához kapcsolódó sportlétesítmény-fejlesztésekhez szükséges intézkedésekről és a Nemzeti Sportközpontok célzott támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/85. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1325/2017. (VI. 8.) Korm. határozat

az egyes adóügyi ügyfélszolgálati tevékenységeknek a kormányablakokban történő ellátásához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/85. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1326/2017. (VI. 8.) Korm. határozat

a kerékpárút-fejlesztések és egyéb közlekedési és turisztikai infrastruktúra-beruházások megvalósításával kapcsolatos közműkiváltások felülvizsgálatáról

Megjelent:

MK 2017/85. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1327/2017. (VI. 8.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/85. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1328/2017. (VI. 8.) Korm. határozat

a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet és a XIV. Belügyminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/85. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1329/2017. (VI. 8.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a veszprémi Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark fejlesztése és bővítése tárgyú beruházás támogatásának biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/85. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1330/2017. (VI. 8.) Korm. határozat

a káposztásmegyeri Jégpalota állami tulajdonba vétele és vagyonkezelésbe adása érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/85. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

47/2017. (VI. 8.) ME határozat

a "Megállapodás az e-egészségügyi kapcsolattartó pontokért felelős nemzeti hatóságok között a határokon átnyúló e-egészségügyi információs szolgáltatásokban való részvételhez szükséges feltételekről" létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/85. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

48/2017. (VI. 8.) ME határozat

Magyarország Kormánya és az Etióp Szövetségi Demokratikus Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/85. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

49/2017. (VI. 8.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Kiribati Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú család- és ifjúságügyi együttműködési egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/85. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

50/2017. (VI. 8.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Nepáli Szövetségi Demokratikus Köztársaság Kormánya közötti Oktatási, Tudományos és Kulturális Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/85. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

51/2017. (VI. 8.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Tádzsik Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/85. (VI. 8.)

 

 

2017. VI. 7.

Jogszabály:

123/2017. (VI. 7.) Korm. rendelet

az egyházi és nem állami szociális fenntartóknál dolgozók részére a 2017. évben kifizetésre kerülő minimálbér és garantált bérminimum támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/82. (VI. 7.)

Hatályos:

2017. 06. 08.

 

Jogszabály:

15/2017. (VI. 7.) MvM rendelet

a minimális építőipari rezsióradíj 2017. évi mértékéről

Megjelent:

MK 2017/82. (VI. 7.)

Hatályos:

2017. 06. 12.

 

Jogszabály:

16/2017. (VI. 7.) MvM rendelet

Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete külképviseleti besorolásáról, valamint a tartós külszolgálatot teljesítők deviza-alapilletménye, költségtérítése és az állandó képviseleti devizapótlék kiszámításának részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2017/82. (VI. 7.)

Hatályos:

2017. 08. 01.

 

Jogszabály:

17/2017. (VI. 7.) MvM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/82. (VI. 7.)

Hatályos:

2017. 06. 08.

 

Jogszabály:

12/2017. (VI. 7.) BM rendelet

az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos sajátos tűzvédelmi követelményekről és a hatóságok tevékenysége során azok érvényesítésének módjáról szóló 5/2015. (II. 27.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/82. (VI. 7.)

Hatályos:

2017. 06. 15.

 

Jogszabály:

29/2017. (VI. 7.) FM rendelet

az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2017/82. (VI. 7.)

Hatályos:

2017. 06. 08.

 

Jogszabály:

30/2017. (VI. 7.) FM rendelet

a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/82. (VI. 7.)

Hatályos:

2017. 06. 12.

 

Jogszabály:

197/2017. (VI. 7.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2017/82. (VI. 7.)

 

 

Jogszabály:

198/2017. (VI. 7.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2017/82. (VI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1299/2017. (VI. 7.) Korm. határozat

az adóalap-erózió és nyereségátcsoportosítás megelőzése érdekében hozott, adóegyezményekhez kapcsolódó intézkedések végrehajtásáról szóló Multilaterális Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/82. (VI. 7.)

 

 

Jogszabály:

43/2017. (VI. 7.) ME határozat

kormánymegbízott kinevezéséről

Megjelent:

MK 2017/82. (VI. 7.)

 

 

Jogszabály:

44/2017. (VI. 7.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2017/82. (VI. 7.)

 

 

Jogszabály:

45/2017. (VI. 7.) ME határozat

főiskolai rektorok megbízásáról

Megjelent:

MK 2017/82. (VI. 7.)

 

 

Jogszabály:

46/2017. (VI. 7.) ME határozat

a Vasúti Igazgatási Szerv vezetőjének kinevezéséről

Megjelent:

MK 2017/82. (VI. 7.)

 

 

Jogszabály:

124/2017. (VI. 7.) Korm. rendelet

a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztés megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 452/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/83. (VI. 7.)

Hatályos:

2017. 06. 08.

 

Jogszabály:

1300/2017. (VI. 7.) Korm. határozat

a rendőrség légirendészeti kapacitásának fejlesztéséről

Megjelent:

MK 2017/83. (VI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozat

a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/83. (VI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1302/2017. (VI. 7.) Korm. határozat

a Magyar Nemzeti Táncegyüttesnél fennálló bérhelyzet kezeléséről

Megjelent:

MK 2017/83. (VI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1303/2017. (VI. 7.) Korm. határozat

az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok módosításáról és a központi költségvetés címrendjének a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2017/83. (VI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1304/2017. (VI. 7.) Korm. határozat

a siófoki Kiss Szilárd multifunkcionális kézilabda csarnok beruházás befejezéséhez szükséges állami források biztosításáról szóló 1849/2016. (XII. 23.) Korm. határozat, valamint az egyes egyedi települési sportcélú infrastruktúra-fejlesztési beruházások forrásszükségletének biztosításáról szóló 1800/2016. (XII. 20.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/83. (VI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1305/2017. (VI. 7.) Korm. határozat

a ZKI Zöldségtermesztési Kutató Intézet Zártkörűen Működő Részvénytársasággal összefüggésben gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra a "Korszerű és piacképes új magyar zöldségfajták nemesítése" című támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/83. (VI. 7.)

 

 

2017. VI. 2.

Jogszabály:

121/2017. (VI. 2.) Korm. rendelet

a Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési Program végrehajtása során megvalósuló beruházásokkal kapcsolatos feladatok ellátásáról

Megjelent:

MK 2017/81. (VI. 2.)

Hatályos:

2017. 06. 03.

 

Jogszabály:

122/2017. (VI. 2.) Korm. rendelet

a Margitszigeti Nemzeti Tenisz Versenyközpont megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/81. (VI. 2.)

Hatályos:

2017. 06. 03.

 

Jogszabály:

11/2017. (VI. 2.) BM rendelet

az egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/81. (VI. 2.)

Hatályos:

2017. 06. 03.

 

Jogszabály:

10/2017. (VI. 2.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/81. (VI. 2.)

Hatályos:

2017. 06. 03.

 

Jogszabály:

196/2017. (VI. 2.) KE határozat

államtitkári megbízatás megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2017/81. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

1277/2017. (VI. 2.) Korm. határozat

a 2019. évi UEFA Női Bajnokok Ligája Döntő megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/81. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

1278/2017. (VI. 2.) Korm. határozat

a Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési Programmal kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/81. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

1279/2017. (VI. 2.) Korm. határozat

a Margitszigeti Nemzeti Tenisz Versenyközpont megvalósításával összefüggő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/81. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

1280/2017. (VI. 2.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a Nyíregyházi Állatpark fejlesztése tárgyú beruházás támogatásának biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/81. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

1281/2017. (VI. 2.) Korm. határozat

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében megvalósuló tanterem, tornaterem és tanuszoda beruházások előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/81. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

1282/2017. (VI. 2.) Korm. határozat

Varga Imre szobrászművész életművének állam által történő megvásárlásáról és méltó elhelyezéséről

Megjelent:

MK 2017/81. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

1283/2017. (VI. 2.) Korm. határozat

a honvédelmi kiadások és a hosszú távú tervezés feltételeinek megteremtését szolgáló költségvetési források biztosításáról szóló 1273/2016. (VI. 7.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/81. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

1284/2017. (VI. 2.) Korm. határozat

az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye egyes fejlesztéseinek a 2020. évi budapesti Eucharisztikus Világkongresszussal összefüggő támogatásáról szóló 1619/2016. (XI. 10.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/81. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

1285/2017. (VI. 2.) Korm. határozat

az "M0 körgyűrű kivitelezési munkái a 73+808 - 76+708 km sz. közötti szakaszon az északi Duna híddal" című és a "62. sz. főút fejlesztése az M8 (új Duna híd) és Székesfehérvár közötti szakaszon" című nagyprojekttel összefüggő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/81. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

1286/2017. (VI. 2.) Korm. határozat

az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2016. évi pályázati kiírására benyújtott "FRAME NEXT" című projektben történő magyar részvételről

Megjelent:

MK 2017/81. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

1287/2017. (VI. 2.) Korm. határozat

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/81. (VI. 2.)

Hatályos:

2017. 06. 03.

 

Jogszabály:

1288/2017. (VI. 2.) Korm. határozat

a Rába Futómű Gyártó és Kereskedelmi Kft.-vel összefüggésben gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra az "Új, export-orientált termékfejlesztési technológiák kialakítása a Rába Futómű Kft.-nél" című támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/81. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

1289/2017. (VI. 2.) Korm. határozat

az EFOP-3.6.2-16 azonosító jelű ("Tematikus kutatási hálózati együttműködések" című) felhívásra benyújtott, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/81. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

1290/2017. (VI. 2.) Korm. határozat

a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal összefüggésben a GINOP-2.2.1-15-2015 azonosító számú ("K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések" című) gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelmek benyújtásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/81. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

1291/2017. (VI. 2.) Korm. határozat

az egyes állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok támogatási kérelmeinek a GINOP-2.2.1-15 azonosító számú ("K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések" című) gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra történő benyújtásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/81. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

1292/2017. (VI. 2.) Korm. határozat

a TOP-2.1.2-15 azonosító számú ("Zöld város kialakítása" című) felhívásra benyújtott, Harkány, Kiskunfélegyháza és Baja települések területén megvalósítani tervezett, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/81. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

1293/2017. (VI. 2.) Korm. határozat

a KEHOP-2.2.2-15-2015-00028 azonosító számú ("Kunmadaras nagyközség szennyvízcsatornázása és tisztító telep korszerűsítése" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2017/81. (VI. 2.)

Hatályos:

2017. 06. 03.

 

Jogszabály:

1294/2017. (VI. 2.) Korm. határozat

a TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00008 azonosító számú ("Ipari park fejlesztése és új iparterületek kialakítása Mezőkövesden" című), egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/81. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

1295/2017. (VI. 2.) Korm. határozat

a TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00023 azonosító számú ("Mezőkövesd-Bükkzsérc kerékpárút kialakítása és a Mezőkövesdi közösségi közlekedés fejlesztése" című), egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/81. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

1296/2017. (VI. 2.) Korm. határozat

a nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelés feltételeinek biztosítását és fejlesztését szolgáló intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/81. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

1297/2017. (VI. 2.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/81. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

1298/2017. (VI. 2.) Korm. határozat

a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program megvalósításáról

Megjelent:

MK 2017/81. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

42/2017. (VI. 2.) ME határozat

a Magyarország Kormánya, valamint Belize Kormánya, a Dominikai Közösség Kormánya, a Dominikai Köztársaság Kormánya, Grenada Kormánya, a Guatemalai Köztársaság Kormánya, a Guyanai Szövetkezeti Köztársaság Kormánya, Saint Lucia Kormánya, a Salvadori Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú Oktatási és kulturális együttműködési egyezmények létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/81. (VI. 2.)

 

 

2017. VI. 1.

Jogszabály:

120/2017. (VI. 1.) Korm. rendelet

az "Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak" elnevezésű ösztöndíjprogramról és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/80. (VI. 1.)

Hatályos:

2017. 06. 09.

 

Jogszabály:

5/2017. (VI. 1.) NMHH rendelet

az építési munkák összehangolásával és a fizikai infrastruktúra közös használatával kapcsolatos jogvitás eljárások részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2017/80. (VI. 1.)

Hatályos:

2017. 06. 09.

 

Jogszabály:

10/2017. (VI. 1.) BM rendelet

az egyes tűzvédelmi tárgyú belügyminiszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/80. (VI. 1.)

Hatályos:

2017. 06. 16.

 

Jogszabály:

6/2017. (VI. 1.) IM rendelet

a cégnyilvántartással összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/80. (VI. 1.)

Hatályos:

2017. 06. 08., 2017. 07. 01.

 

Jogszabály:

7/2017. (VI. 1.) IM rendelet

a székhelyszolgáltatásról

Megjelent:

MK 2017/80. (VI. 1.)

Hatályos:

2017. 07. 01.

 

2017. V. 31.

Jogszabály:

9/2017. (V. 31.) EMMI rendelet

a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet és a finanszírozási eljárásrendekről szóló 31/2010. (V. 13.) EüM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/78. (V. 31.)

Hatályos:

2017. 06. 01.

 

Jogszabály:

1274/2017. (V. 31.) Korm. határozat

a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság részére történő kötött segélyhitel felajánlásáról

Megjelent:

MK 2017/78. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

2017. évi LVII. törvény

egyes törvényeknek Magyarország versenyképessége javítása érdekében történő módosításáról

Megjelent:

MK 2017/79. (V. 31.)

Hatályos:

2017. 06. 01., 2017. 06. 15., 2017. 07. 01., 2017. 09. 01.

 

Jogszabály:

1275/2017. (V. 31.) Korm. határozat

az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2017/79. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

1276/2017. (V. 31.) Korm. határozat

az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2017/79. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

41/2017. (V. 31.) ME határozat

az Országos Statisztikai Tanács tagjainak felmentéséről és új tagok megbízásáról

Megjelent:

MK 2017/79. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

14/2017. (V. 31.) BM utasítás

a Belügyminisztérium fejezet költségvetési gazdálkodásának rendjéről szóló 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/26. (V. 31.)

Hatályos:

2017. 06. 01.

 

Jogszabály:

22/2017. (V. 31.) HM utasítás

a Magyar Honvédség adatvédelmének szakirányításáról és felügyeletéről, valamint a Magyar Honvédség Adatvédelmi, Adatbiztonsági és Közérdekű adatok kezelésére vonatkozó Szabályzatának kiadásáról szóló 77/2012. (X. 27.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/26. (V. 31.)

Hatályos:

2017. 06. 01.

 

Jogszabály:

23/2017. (V. 31.) HM utasítás

az illetményekkel és illetményen kívüli juttatásokkal kapcsolatos egyes eljárási szabályokról szóló 15/2015. (IV. 30.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/26. (V. 31.)

Hatályos:

2017. 06. 03.

 

Jogszabály:

18/2017. (V. 31.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium éves diplomáciai és operatív tervezéséről és beszámoltatásáról szóló 1/2017. (I. 5.) KKM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/26. (V. 31.)

Hatályos:

2017. 06. 01.

 

Jogszabály:

6/2017. (V. 31.) OBH utasítás

a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló szabályzatról szóló 10/2014. (VII. 11.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/26. (V. 31.)

Hatályos:

2017. 06. 01.

 

Jogszabály:

2/2017. (V. 31.) ONYF utasítás

a Közszolgálati Szabályzatról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/26. (V. 31.)

Hatályos:

2017. 06. 01.

 

Jogszabály:

16/2017. (V. 31.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és Ukrajna Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 456/2016. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/26. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2017/26. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/26. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/26. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

EMMI közlemény

a nyilvános könyvtárak jegyzékéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/26. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Fővárosi Törvényszék közleménye

jogtanácsosi igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/26. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/26. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

AQUILA Párt

2016. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/26. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Demokratikus Koalíció

2016. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/26. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Ellenzéki Párt

2016. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/26. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Jobbik Magyarországért Mozgalom

2016. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/26. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Kereszténydemokrata Néppárt

2016. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/26. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Liberális Párt

2016. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/26. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Polgári Világbarát Párt

2016. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/26. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Szocialista Párt

2016. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/26. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Modern Magyarország Mozgalom Párt (MOMA)

2016. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/26. (V. 31.)

 

 

2017. V. 30.

Jogszabály:

27/2017. (V. 30.) FM rendelet

a GMO-mentességre utaló jelölésről szóló 61/2016. (IX. 15.) FM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/77. (V. 30.)

Hatályos:

2017. 05. 31.

 

Jogszabály:

28/2017. (V. 30.) FM rendelet

az élelmiszer-vállalkozások által működtetendő önellenőrzési rendszerre vonatkozó követelményekről

Megjelent:

MK 2017/77. (V. 30.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozata helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2017/77. (V. 30.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5006/2017/3. határozata

Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének az építményadóról szóló 35/1995. (XII. 15.) számú rendelete törvényességi felülvizsgálatáról

Megjelent:

MK 2017/77. (V. 30.)

 

 

Jogszabály:

190/2017. (V. 30.) KE határozat

vezérőrnagy szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2017/77. (V. 30.)

 

 

Jogszabály:

191/2017. (V. 30.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/77. (V. 30.)

 

 

Jogszabály:

192/2017. (V. 30.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/77. (V. 30.)

 

 

Jogszabály:

193/2017. (V. 30.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/77. (V. 30.)

 

 

Jogszabály:

194/2017. (V. 30.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2017/77. (V. 30.)

 

 

Jogszabály:

195/2017. (V. 30.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2017/77. (V. 30.)

 

 

Jogszabály:

1273/2017. (V. 30.) Korm. határozat

a Kodály Program I. üteméről és a 2017. évi programok megvalósításához szükséges források biztosításáról szóló 1134/2017. (III. 20.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/77. (V. 30.)

 

 

2017. V. 29.

Jogszabály:

117/2017. (V. 29.) Korm. rendelet

a központi bírságkezelő szerv kijelöléséről

Megjelent:

MK 2017/76. (V. 29.)

Hatályos:

2017. 06. 06.

 

Jogszabály:

118/2017. (V. 29.) Korm. rendelet

a Rendőrség által alkalmazott kényszerítő eszközök rendszeresítésének szakmai követelményeiről szóló 384/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet, az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet és a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/76. (V. 29.)

Hatályos:

2017. 05. 30.

 

Jogszabály:

119/2017. (V. 29.) Korm. rendelet

a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/76. (V. 29.)

Hatályos:

2017. 05. 30.

 

Jogszabály:

176/2017. (V. 29.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/76. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

177/2017. (V. 29.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/76. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

178/2017. (V. 29.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/76. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

179/2017. (V. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/76. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

180/2017. (V. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/76. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

181/2017. (V. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/76. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

182/2017. (V. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/76. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

183/2017. (V. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/76. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

184/2017. (V. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/76. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

185/2017. (V. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/76. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

186/2017. (V. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/76. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

187/2017. (V. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/76. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

188/2017. (V. 29.) KE határozat

a 202/2014. (V. 29.) KE határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/76. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

189/2017. (V. 29.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/76. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

1264/2017. (V. 29.) Korm. határozat

a polgármesteri béremelés különbözetének támogatása érdekében szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/76. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

1265/2017. (V. 29.) Korm. határozat

az ingyenes tankönyvellátás 5-9. évfolyamokra történő együtemű kiterjesztéséhez szükséges pénzügyi forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/76. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

1266/2017. (V. 29.) Korm. határozat

a határ menti gazdaságfejlesztési stratégiák végrehajtásához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/76. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

1267/2017. (V. 29.) Korm. határozat

a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének 2017. évi kiegészítő támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/76. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

1268/2017. (V. 29.) Korm. határozat

a Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló 1432/2015. (VI. 30.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/76. (V. 29.)

Hatályos:

2017. 05. 30.

 

Jogszabály:

1269/2017. (V. 29.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő kormányzati hozzájárulás módosításáról

Megjelent:

MK 2017/76. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

1270/2017. (V. 29.) Korm. határozat

a közel-keleti térségben élő üldöztetést szenvedő keresztények támogatásáról szóló 1162/2017. (III. 27.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/76. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

1271/2017. (V. 29.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/76. (V. 29.)

Hatályos:

2017. 05. 30.

 

Jogszabály:

1272/2017. (V. 29.) Korm. határozat

a Nemzeti Védőnői Szolgálat létrehozásáról

Megjelent:

MK 2017/76. (V. 29.)

 

 

2017. V. 26.

Jogszabály:

2017. évi LI. törvény

az Ázsiai Infrastrukturális Beruházási Bank (AIIB) létrehozásáról és működéséről szóló, Pekingben, 2015. június 29-én kelt Alapokmány és az AIIB Kormányzótanácsának a tagfelvétel feltételeit rögzítő határozata kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/75. (V. 26.)

Hatályos:

2017. 05. 26. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2017. évi LII. törvény

az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2017/75. (V. 26.)

Hatályos:

2017. 06. 26., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi LIII. törvény

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról

Megjelent:

MK 2017/75. (V. 26.)

Hatályos:

2017. 06. 26., 2018. 01. 01., 2018. 01. 03.

 

Jogszabály:

2017. évi LIV. törvény

egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2017/75. (V. 26.)

Hatályos:

2017. 07. 01., 2017. 08. 01., 2017. 09. 01., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi LV. törvény

a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2017/75. (V. 26.)

Hatályos:

2017. 09. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi LVI. törvény

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2017/75. (V. 26.)

Hatályos:

2017. 09. 01., 2018. 01. 01., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

13/2017. (V. 26.) MNB rendelet

a "Kiegyezés" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2017/75. (V. 26.)

Hatályos:

2017. 05. 29.

 

Jogszabály:

14/2017. (V. 26.) MNB rendelet

a "Kiegyezés" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2017/75. (V. 26.)

Hatályos:

2017. 05. 29.

 

Jogszabály:

15/2017. (V. 26.) MNB rendelet

egyes adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/75. (V. 26.)

Hatályos:

2017. 05. 27., 2017. 07. 01.

 

Jogszabály:

17/2017. (V. 26.) NFM rendelet

a motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről

Megjelent:

MK 2017/75. (V. 26.)

Hatályos:

2017. 06. 03.

 

Jogszabály:

11/2017. (V. 26.) AB határozat

a Pécsi Ítélőtábla Bhar.I.15/2015/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 56. § (4) bekezdése és 376/A. § (1) bekezdésének c) pontja együttes alkalmazásával kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról

Megjelent:

MK 2017/75. (V. 26.)

 

 

Jogszabály:

1263/2017. (V. 26.) Korm. határozat

az Ázsiai Infrastrukturális Beruházási Bank Alapokmányában előírt kijelölésekről és felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/75. (V. 26.)

 

 

2017. V. 25.

Jogszabály:

2017. évi XLIII. törvény

a bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartásáról

Megjelent:

MK 2017/74. (V. 25.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi XLIV. törvény

egyes törvényeknek a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény végrehajtásával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2017/74. (V. 25.)

Hatályos:

2017. 05. 26., 2017. 06. 02.

 

Jogszabály:

2017. évi XLV. törvény

az egyes külügyi igazgatási tárgyú törvények, valamint a tartós külszolgálat ellátásához kapcsolódó egyéb törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2017/74. (V. 25.)

Hatályos:

2017. 06. 02., 2017. 08. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi XLVI. törvény

az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2017/74. (V. 25.)

Hatályos:

2017. 06. 02.

 

Jogszabály:

2017. évi XLVII. törvény

a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2017/74. (V. 25.)

Hatályos:

2017. 05. 26., 2017. 07. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi XLVIII. törvény

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvénynek és a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről szóló 2007. évi CXL. törvénynek az európai cégnyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszerrel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2017/74. (V. 25.)

Hatályos:

2017. 06. 08.

 

Jogszabály:

2017. évi XLIX. törvény

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2017/74. (V. 25.)

Hatályos:

2017. 07. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi L. törvény

az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2017/74. (V. 25.)

Hatályos:

2017. 05. 26., 2017. 12. 31., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

9/2017. (V. 25.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrség által alkalmazott kényszerítő eszközök rendszeresítésének szakmai követelményeiről és eljárási szabályairól, valamint az Országgyűlési Őrségnél rendszeresíthető kényszerítő eszközök típusairól, fajtáiról szóló 33/2014. (IV. 24.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/74. (V. 25.)

Hatályos:

2017. 05. 26.

 

Jogszabály:

8/2017. (V. 25.) EMMI rendelet

a kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról szóló 22/1991. (XI. 15.) NM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/74. (V. 25.)

Hatályos:

2017. 06. 02.

 

Jogszabály:

25/2017. (V. 25.) FM rendelet

a bizonyos nem állati eredetű élelmiszerek és takarmányok behozataláról és fokozott hatósági ellenőrzéséről szóló 141/2011. (XII. 23.) VM rendelet, és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/74. (V. 25.)

Hatályos:

2017. 05. 30.

 

Jogszabály:

26/2017. (V. 25.) FM rendelet

a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetbe sorolt központi kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 32/2015. (VI. 19.) FM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/74. (V. 25.)

Hatályos:

2017. 05. 26.

 

Jogszabály:

16/2017. (V. 25.) NFM rendelet

az útügyi műszaki előírások kidolgozására, kiadására és közzétételére vonatkozó szabályokról

Megjelent:

MK 2017/74. (V. 25.)

Hatályos:

2017. 06. 24.

 

2017. V. 24.

Jogszabály:

1/2017. (V. 24.) TNM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/25. (V. 24.)

Hatályos:

2017. 05. 25.

 

Jogszabály:

13/2017. (V. 24.) BM utasítás

a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ hivatásos szolgálati beosztásairól és a betöltésükhöz szükséges követelményekről, valamint az idegennyelv-tudási pótlék és az egyéb pótlékok szabályairól szóló 12/2016. (VII. 15.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/25. (V. 24.)

Hatályos:

2017. 05. 25.

 

Jogszabály:

22/2017. (V. 24.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyedi Iratkezelési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/25. (V. 24.)

Hatályos:

2017. 05. 25.

 

Jogszabály:

23/2017. (V. 24.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/25. (V. 24.)

Hatályos:

2017. 06. 06.

 

Jogszabály:

24/2017. (V. 24.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/25. (V. 24.)

Hatályos:

2017. 06. 06.

 

Jogszabály:

25/2017. (V. 24.) EMMI utasítás

a Társadalompolitikai Bizottság felállításáról szóló 38/2015. (VII. 31.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/25. (V. 24.)

Hatályos:

2017. 05. 25.

 

Jogszabály:

21/2017. (V. 24.) HM utasítás

a távoli toronyirányító rendszerekkel összefüggő kutatás-fejlesztési feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/25. (V. 24.)

Hatályos:

2017. 05. 25.

 

Jogszabály:

16/2017. (V. 24.) NGM utasítás

a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/25. (V. 24.)

Hatályos:

2017. 05. 25.

 

Jogszabály:

8/2017. (V. 24.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal pénzkezelési szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/25. (V. 24.)

Hatályos:

2017. 05. 25.

 

Jogszabály:

20/2017. (V. 24.) ORFK utasítás

az Országos Rendőr-főkapitányság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2015. (IX. 10.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/25. (V. 24.)

Hatályos:

201. 05. 25.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2017/25. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/25. (V. 24.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/25. (V. 24.)

 

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/25. (V. 24.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2017. június 1-je és június 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/25. (V. 24.)

 

 

Jogszabály:

Barankovics István Alapítvány

2016. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/25. (V. 24.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Munkáspárt

2016. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/25. (V. 24.)

 

 

Jogszabály:

Párbeszéd Magyarországért Párt

2016. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/25. (V. 24.)

 

 

2017. V. 19.

Jogszabály:

115/2017. (V. 19.) Korm. rendelet

egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/73. (V. 19.)

Hatályos:

2017. 06. 01.

 

Jogszabály:

116/2017. (V. 19.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról szóló 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/73. (V. 19.)

Hatályos:

2017. 05. 20.

 

Jogszabály:

9/2017. (V. 19.) NGM rendelet

a 2018. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

Megjelent:

MK 2017/73. (V. 19.)

Hatályos:

2018. 01.01.

 

Jogszabály:

10/2017. (V. 19.) NGM rendelet

a nemzetgazdasági miniszter által adományozható elismerésekről szóló 1/2013. (I. 8.) NGM rendelet, valamint a bankkártya-elfogadó terminálok számának növeléséhez nyújtott támogatásról szóló 47/2016. (XII. 6.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/73. (V. 19.)

Hatályos:

2017. 05. 20.

 

2017. V. 18.

Jogszabály:

8/2017. (V. 18.) BM rendelet

"a határvonal ötödik közös ellenőrzéséről, a határjelek 2010-2015. évi felújításáról és karbantartásáról a magyar-horvát államhatár B és C határszakaszán" címmel készített zárójegyzőkönyv, valamint a "Kiegészítés és módosítás a határvonal leírásához és térképeihez B és C határszakasz 2016" címmel készített határokmány jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2017/72. (V. 18.)

Hatályos:

2017. 05. 26.

 

Jogszabály:

168/2017. (V. 18.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2017/72. (V. 18.)

 

 

Jogszabály:

169/2017. (V. 18.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2017/72. (V. 18.)

 

 

Jogszabály:

170/2017. (V. 18.) KE határozat

katonai bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/72. (V. 18.)

 

 

Jogszabály:

171/2017. (V. 18.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2017/72. (V. 18.)

 

 

Jogszabály:

172/2017. (V. 18.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2017/72. (V. 18.)

 

 

Jogszabály:

173/2017. (V. 18.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2017/72. (V. 18.)

 

 

Jogszabály:

174/2017. (V. 18.) KE határozat

altábornagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2017/72. (V. 18.)

 

 

Jogszabály:

175/2017. (V. 18.) KE határozat

altábornagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2017/72. (V. 18.)

 

 

Jogszabály:

1261/2017. (V. 18.) Korm. határozat

az Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Bizottságának 2017. szeptember 11-14. között Budapesten, Magyarországon tartandó 67. ülésszakához kapcsolódó intézkedésekről és a források biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/72. (V. 18.)

 

 

Jogszabály:

1262/2017. (V. 18.) Korm. határozat

a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet és a XI. Miniszterelnökség fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/72. (V. 18.)

 

 

2017. V. 17.

Jogszabály:

12/2017. (V. 17.) MNB rendelet

az "Irinyi János" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2017/70. (V. 17.)

Hatályos:

2017. 05. 18.

 

Jogszabály:

7/2017. (V. 17.) BM rendelet

a kitoloncolás végrehajtásának szabályairól szóló 26/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/70. (V. 17.)

Hatályos:

2017. 05. 18.

 

Jogszabály:

24/2017. (V. 17.) FM rendelet

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/70. (V. 17.)

Hatályos:

2017. 05. 25.

 

Jogszabály:

5/2017. (V. 17.) HM rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet és a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/70. (V. 17.)

Hatályos:

2017. 05. 18.

 

Jogszabály:

8/2017. (V. 17.) NGM rendelet

a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/70. (V. 17.)

Hatályos:

2017. 05. 18.

 

Jogszabály:

1260/2017. (V. 17.) Korm. határozat

a Budapest IX. kerület, belterület 36971 helyrajzi számú műemlék ingatlan állam részére történő megvásárlásáról

Megjelent:

MK 2017/71. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

4/2017. (V. 17.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2017. (II. 28.) MNB utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/24. (V. 17.)

Hatályos:

2017. 05. 18.

 

Jogszabály:

17/2017. (V. 17.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/24. (V. 17.)

Hatályos:

2017. 05. 18.

 

Jogszabály:

18/2017. (V. 17.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/24. (V. 17.)

Hatályos:

2017. 05. 18.

 

Jogszabály:

12/2017. (V. 17.) BM utasítás

a Belügyminisztérium Beszerzési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/24. (V. 17.)

Hatályos:

2017. 05. 18.

 

Jogszabály:

3/2017. (V. 17.) FM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/24. (V. 17.)

Hatályos:

2017. 05. 18.

 

Jogszabály:

20/2017. (V. 17.) HM utasítás

a ruházati illetménynorma 2017. évi összegeinek megállapításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/24. (V. 17.)

Hatályos:

2017. 05. 18.

 

Jogszabály:

8/2017. (V. 17.) IM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/24. (V. 17.)

Hatályos:

2017. 06. 01.

 

Jogszabály:

17/2017. (V. 17.) KKM utasítás

a határ menti gazdaságfejlesztési stratégiák szerződéskötési, döntéshozatali és a támogatás fedezetének lehívási rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/24. (V. 17.)

Hatályos:

2017. 05. 18.

 

Jogszabály:

15/2017. (V. 17.) NGM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/24. (V. 17.)

Hatályos:

2017. 05. 18.

 

Jogszabály:

6/2017. (V. 17.) LÜ utasítás

az ügyészi szervezetben adományozható elismerésekről szóló 1/2015. (I. 21.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/24. (V. 17.)

Hatályos:

2017. 05. 18.

 

Jogszabály:

1/2017. (V. 17.) NAV utasítás

az Egységes Iratkezelési Szabályzatról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/24. (V. 17.)

Hatályos:

2017. 05. 22.

 

Jogszabály:

7/2017. (V. 17.) NKFIH utasítás

az eszközök és források értékelési szabályzatáról szóló 8/2016. (IV. 25.) NKFIH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/24. (V. 17.)

Hatályos:

2017. 05. 18.

 

Jogszabály:

15/2017. (V. 17.) KKM közlemény

az Európai Molekuláris Biológiai Laboratóriumot létrehozó megállapodás kihirdetéséről szóló 38/2017. (III. 7.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/24. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2017/24. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/24. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

NFM pályázati felhívás

a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének 2017. évi támogatására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/24. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/24. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

Együtt - a Korszakváltók Pártja

2016. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/24. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

Sportos és Egészséges Magyarországért Párt 2016

2016. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/24. (V. 17.)

 

 

2017. V. 15.

Jogszabály:

2017. évi XXXIV. törvény

a Magyarország Kormánya és Japán Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/69. (V. 15.)

Hatályos:

2017. 05. 16. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2017. évi XXXV. törvény

a Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztése, kivitelezése és finanszírozása kapcsán született Egyezmény 2. mellékletének kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/69. (V. 15.)

Hatályos:

2017. 05. 16. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2017. évi XXXVI. törvény

a Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/69. (V. 15.)

Hatályos:

2017. 05. 16. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2017. évi XXXVII. törvény

a Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött, a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/69. (V. 15.)

Hatályos:

2017. 05. 16. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2017. évi XXXVIII. törvény

a Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/69. (V. 15.)

Hatályos:

2017. 05. 16. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2017. évi XXXIX. törvény

az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények, és ehhez kapcsolódóan más törvények jogharmonizációs célú módosításáról

Megjelent:

MK 2017/69. (V. 15.)

Hatályos:

2017. 05. 23., 2018. 01. 01., a Varsói Egyezmény 53. cikk 6. bekezdés második mondatában meghatározott időponttól.

 

Jogszabály:

2017. évi XL. törvény

az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2017/69. (V. 15.)

Hatályos:

2017. 05. 31.

 

Jogszabály:

2017. évi XLI. törvény

a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2017/69. (V. 15.)

Hatályos:

2017. 05. 18., 2017. 05. 30., 2017. 06. 15.

 

Jogszabály:

2017. évi XLII. törvény

a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2017/69. (V. 15.)

Hatályos:

2017. 05. 30., 2018. 01. 01.

 

2017. V. 11.

Jogszabály:

10/2017. (V. 11.) BM utasítás

az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat hivatásos állományát érintő egyes személyügyi igazgatási kérdésekről szóló 12/2015. (VI. 19.) BM utasítás és a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ hivatásos állományát érintő egyes személyügyi igazgatási kérdésekről szóló 13/2016. (VII. 15.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/23. (V. 11.)

Hatályos:

2017. 05. 12.

 

Jogszabály:

11/2017. (V. 11.) BM utasítás

a gépjárművekkel kapcsolatos belügyi tárgyú miniszteri utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/23. (V. 11.)

Hatályos:

2017. 05. 12.

 

Jogszabály:

20/2017. (V. 11.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/23. (V. 11.)

Hatályos:

2017. 05. 12.

 

Jogszabály:

21/2017. (V. 11.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/23. (V. 11.)

Hatályos:

2017. 05. 12.

 

Jogszabály:

2/2017. (V. 11.) FM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/23. (V. 11.)

Hatályos:

2017. 05. 12.

 

Jogszabály:

19/2017. (V. 11.) HM utasítás

a költségvetési gazdálkodást érintő egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/23. (V. 11.)

Hatályos:

2017. 05. 12.

 

Jogszabály:

11/2017. (V. 11.) NGM utasítás

kötelezettségvállalásról, utalványozásról és a Nemzetgazdasági Minisztérium beszerzéseinek szabályozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/23. (V. 11.)

Hatályos:

2017. 06. 10.

 

Jogszabály:

12/2017. (V. 11.) NGM utasítás

a Nemzetgazdasági Minisztérium által nyújtandó támogatások szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/23. (V. 11.)

Hatályos:

2017. 06. 10.

 

Jogszabály:

13/2017. (V. 11.) NGM utasítás

a Nemzetgazdasági Minisztérium Egyedi Iratkezelési Szabályzatáról szóló 6/2015. (III. 18.) NGM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/23. (V. 11.)

Hatályos:

2017. 05. 12.

 

Jogszabály:

14/2017. (V. 11.) NGM utasítás

a Nemzetgazdasági Minisztérium költségvetési fejezet 2017. évre vonatkozó fejezeti kezelésű előirányzatai és központi kezelésű előirányzatai szakmai kezelőinek kijelöléséről szóló 9/2017. (III. 10.) NGM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/23. (V. 11.)

Hatályos:

2017. 05. 12.

 

Jogszabály:

18/2017. (V. 11.) ORFK utasítás

a kötelezettségvállalás, a pénzügyi és jogi ellenjegyzés, az utalványozás, az érvényesítés és a teljesítés igazolás rendjének meghatározásáról szóló 47/2013. (XI. 29.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/23. (V. 11.)

Hatályos:

2017. 05. 12.

 

Jogszabály:

19/2017. (V. 11.) ORFK utasítás

az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tevékenység-irányítási központjai, egyes rendőri szervek ügyeletei, valamint a segélyhívásokat fogadó központok egységes működéséről szóló 57/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/23. (V. 11.)

Hatályos:

2017. 05. 26.

 

Jogszabály:

12/2017. (V. 11.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Vöröskereszt és Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége (IFRC) között a Nemzetközi Szövetség Budapesti Regionális Hivatalának és Globális Szolgáltató Központjának jogállásáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2017. évi VIII. törvény 2., 3. és 5. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/23. (V. 11.)

 

 

Jogszabály:

13/2017. (V. 11.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 19/2017. (II. 2.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/23. (V. 11.)

 

 

Jogszabály:

14/2017. (V. 11.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Abaújvár és Kenyhec (Kechnec) települések közötti közúti Hernád-híd és a csatlakozó utak megépítéséről szóló, Pozsonyban, 2014. június 27. napján aláírt Megállapodást módosító 1. Kiegészítés kihirdetéséről szóló 2017. évi XI. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/23. (V. 11.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/23. (V. 11.)

 

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/23. (V. 11.)

 

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/23. (V. 11.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/23. (V. 11.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/23. (V. 11.)

 

 

Jogszabály:

Fővárosi Törvényszék közleménye

jogtanácsosi igazolványok érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/23. (V. 11.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/23. (V. 11.)

 

 

Jogszabály:

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

2016. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/23. (V. 11.)

 

 

Jogszabály:

Helyreállítás Magyarország Pártja

2016. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/23. (V. 11.)

 

 

Jogszabály:

Lehet Más a Politika párt

2016. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/23. (V. 11.)