Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

A hivatkozásokra kattintva a joganyagok közlönyállapota jelenik meg.

 

Változásmutató

Új jogszabályok

2017. VI. 21.

Jogszabály:

2017. évi LXXVIII. törvény

az ügyvédi tevékenységről

Megjelent:

MK 2017/95. (VI. 21.)

Hatályos:

2017. 06. 29., 2017. 10. 01., 2018. 01. 01., 2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

6/2017. (VI. 21.) NMHH rendelet

a postai piac szereplőinek adatszolgáltatási kötelezettségéről és a postai szolgáltatók panaszkezelési nyilvántartásának szabályairól

Megjelent:

MK 2017/95. (VI. 21.)

Hatályos:

2017. 08. 15.

 

Jogszabály:

19/2017. (VI. 21.) NFM rendelet

a postai piac szereplőinek a hírközlési hatóság részére történő adatszolgáltatási kötelezettségéről és az adatkezelés szabályairól szóló 12/2004. (IV. 22.) IHM rendelet hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2017/95. (VI. 21.)

Hatályos:

2017. 08. 15.

 

2017. VI. 20.

Jogszabály:

14/2017. (VI. 20.) BM rendelet

a hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományának, valamint a polgári védelmi szervezetek Szolgálati Szabályzatáról szóló 49/2011. (XII. 20.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/94. (VI. 20.)

Hatályos:

2017. 06. 21.

 

Jogszabály:

1383/2017. (VI. 20.) Korm. határozat

a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztési programjának keretében megvalósuló beruházások kivitelezéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/94. (VI. 20.)

 

 

Jogszabály:

1384/2017. (VI. 20.) Korm. határozat

a Liget Budapest Projekt keretében megvalósuló Hermina Garázs kivitelezéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/94. (VI. 20.)

 

 

Jogszabály:

64/2017. (VI. 20.) ME határozat

Magyarország Kormánya és az Angolai Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/94. (VI. 20.)

 

 

Jogszabály:

65/2017. (VI. 20.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2017/94. (VI. 20.)

 

 

2017. VI. 19.

Jogszabály:

2017. évi LXXVI. törvény

a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról

Megjelent:

MK 2017/93. (VI. 19.)

Hatályos:

2017. 06. 27.

 

Jogszabály:

2017. évi LXXVII. törvény

egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2017/93. (VI. 19.)

Hatályos:

2017. 06. 20., 2017. 06. 26., 2017. 07. 01., 2017. 07. 19., 2017. 08. 01., 2017. 11. 01., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

12/2017. (VI. 19.) AB határozat

a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény egyes szövegrészei alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2017/93. (VI. 19.)

 

 

Jogszabály:

13/2017. (VI. 19.) AB határozat

a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 292-293. § aival kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról

Megjelent:

MK 2017/93. (VI. 19.)

 

 

Jogszabály:

13/2017. (VI. 19.) OGY határozat

a 2017. év Szent László-emlékévvé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/93. (VI. 19.)

Hatályos:

2017. 06. 20.

 

2017. VI. 16.

Jogszabály:

2017. évi LXXI. törvény

az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New-Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény módosításának kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/92. (VI. 16.)

Hatályos:

2017. 07. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi LXXII. törvény

Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról

Megjelent:

MK 2017/92. (VI. 16.)

Hatályos:

2017. 06. 17., 2017. 07. 01., 2017. 07. 17., 2017. 09. 01., 2018. 01. 01., 2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi LXXIII. törvény

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2017/92. (VI. 16.)

Hatályos:

2017. 06. 17.

 

Jogszabály:

2017. évi LXXIV. törvény

egyes állami tulajdonú ingatlanok ingyenes egyházi tulajdonba adásáról

Megjelent:

MK 2017/92. (VI. 16.)

Hatályos:

2017. 06. 21., 2017. 09. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi LXXV. törvény

energetikai tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2017/92. (VI. 16.)

Hatályos:

2017. 06. 24., 2017. 07. 01., 2017. 10. 01., 2018. 01. 01., 2018. 02. 05., 2018. 10. 01. - kivétellel.

 

Jogszabály:

156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet

a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2017/92. (VI. 16.)

Hatályos:

2017. 06. 22., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

157/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek Magyarország versenyképessége javítása érdekében történő módosításáról

Megjelent:

MK 2017/92. (VI. 16.)

Hatályos:

2017. 06. 24., 2017. 07. 01., 2017. 09. 01.

 

Jogszabály:

158/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet

a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/92. (VI. 16.)

Hatályos:

2017. 12. 19.

 

Jogszabály:

18/2017. (VI. 16.) NFM rendelet

a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet központi kezelésű előirányzatai felhasználásáról

Megjelent:

MK 2017/92. (VI. 16.)

Hatályos:

2016. 06. 17.

 

Jogszabály:

1381/2017. (VI. 16.) Korm. határozat

a Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Programról

Megjelent:

MK 2017/92. (VI. 16.)

 

 

Jogszabály:

1382/2017. (VI. 16.) Korm. határozat

egyes köznevelési szakmai testületekről

Megjelent:

MK 2017/92. (VI. 16.)

Hatályos:

2017. 06. 17.

 

2017. VI. 15.

Jogszabály:

155/2017. (VI. 15.) Korm. rendelet

az előadó-művészeti szervezet vezetőjének választására irányuló pályázati eljárásról és a munkakör betöltésének szabályairól

Megjelent:

MK 2017/91. (VI. 15.)

Hatályos:

2017. 07. 01.

 

Jogszabály:

209/2017. (VI. 15.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/91. (VI. 15.)

 

 

Jogszabály:

210/2017. (VI. 15.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/91. (VI. 15.)

 

 

Jogszabály:

1377/2017. (VI. 15.) Korm. határozat

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap tekintetében a tanúsító szervi feladatok, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap tekintetében az illetékes hatósági közreműködés, annak keretében akkreditációs és felügyeleti vizsgálatok elvégzése kapcsán forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/91. (VI. 15.)

 

 

Jogszabály:

1378/2017. (VI. 15.) Korm. határozat

a Végrehajtás Operatív Programmal összefüggésben elkészített, "Az irányítási és kontrollrendszerek működésének ellenőrzése az 1083/2006/EK rendelet 60. cikke szerint Végrehajtási Operatív Program (CCI: 2007HU161PO010)" című ellenőrzési jelentés tervezetére adandó tagállami válasz jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2017/91. (VI. 15.)

 

 

Jogszabály:

1379/2017. (VI. 15.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program eredményes megvalósításához kapcsolódó intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/91. (VI. 15.)

 

 

Jogszabály:

1380/2017. (VI. 15.) Korm. határozat

a határon túli gazdaságfejlesztési stratégiák támogatásáról és az egyes egyházi célú támogatások forrásszükségletének biztosításáról szóló 1813/2016. (XII. 20.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/91. (VI. 15.)

 

 

Jogszabály:

5/2017. (VI. 15.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/28. (VI. 15.)

Hatályos:

2017. 06. 16.

 

Jogszabály:

22/2017. (VI. 15.) MvM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal és a központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 4/2016. (III. 10.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/28. (VI. 15.)

Hatályos:

2017. 06. 16.

 

Jogszabály:

27/2017. (VI. 15.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/28. (VI. 15.)

Hatályos:

2017. 06. 16.

 

Jogszabály:

28/2017. (VI. 15.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/28. (VI. 15.)

Hatályos:

2017. 06. 16.

 

Jogszabály:

26/2017. (VI. 15.) HM utasítás

a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ gazdálkodásának szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/28. (VI. 15.)

Hatályos:

2017. 06. 16.

 

Jogszabály:

19/2017. (VI. 15.) KKM utasítás

a nyugellátásra jogosító szolgálati idő- és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzését célzó megállapodás megkötésével kapcsolatos nyilatkozattételről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/28. (VI. 15.)

Hatályos:

2017. 06. 16.

 

Jogszabály:

20/2017. (VI. 15.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/28. (VI. 15.)

Hatályos:

2017. 06. 16.

 

Jogszabály:

21/2017. (VI. 15.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/28. (VI. 15.)

Hatályos:

2017. 06. 16.

 

Jogszabály:

22/2017. (VI. 15.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/28. (VI. 15.)

Hatályos:

2017. 06. 18.

 

Jogszabály:

23/2017. (VI. 15.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/28. (VI. 15.)

Hatályos:

2017. 06. 16.

 

Jogszabály:

17/2017. (VI. 15.) NGM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/28. (VI. 15.)

Hatályos:

2017. 07. 01.

 

Jogszabály:

18/2017. (VI. 15.) NGM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/28. (VI. 15.)

Hatályos:

2017. 07. 01.

 

Jogszabály:

11/2017. (VI. 15.) NFM utasítás

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Igazgatás költségvetése pénzügyi-gazdasági feladatairól és a döntési eljárásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/28. (VI. 15.)

Hatályos:

2017. 06. 16.

 

Jogszabály:

2/2017. (VI. 15.) BM OKF utasítás

a tűzoltó védősisakok jelöléséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/28. (VI. 15.)

Hatályos:

2017. 06. 16., 2017. 07. 15.

 

Jogszabály:

2/2017. (VI. 15.) BVOP utasítás

a roma származású fiatalok büntetés-végrehajtási szakemberré válásának elősegítése érdekében a büntetés-végrehajtási szervezet által biztosított támogatási rendszer létrehozásáról, valamint a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága ezzel kapcsolatos feladatairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/28. (VI. 15.)

Hatályos:

2017. 06. 16.

 

Jogszabály:

7/2017. (VI. 15.) LÜ utasítás

az ügyészségi alkalmazottak jogállásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 4/2012. (I. 6.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/28. (VI. 15.)

Hatályos:

2017. 06. 16.

 

Jogszabály:

8/2017. (VI. 15.) LÜ utasítás

az ügyészségi alkalmazottak egyes költségtérítéseiről és juttatásairól szóló 17/2016. (XII. 23.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/28. (VI. 15.)

Hatályos:

2017. 06. 16.

 

Jogszabály:

6/2017. (VI. 15.) NVI utasítás

a Nemzeti Választási Iroda iratkezelési szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) NVI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/28. (VI. 15.)

Hatályos:

2017. 06. 16.

 

Jogszabály:

3/2017. (VI. 15.) ONYF utasítás

az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság egyedi iratkezelési szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/28. (VI. 15.)

Hatályos:

2017. 06. 16.

 

Jogszabály:

21/2017. (VI. 15.) ORFK utasítás

az Állami Számvevőszék központi épületeibe történő személyi beléptetés, csomag- és anyagszállítás, valamint a parkolás rendjéről szóló 29/2014. (VIII. 5.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/28. (VI. 15.)

Hatályos:

2017. 06. 18.

 

Jogszabály:

17/2017. (VI. 15.) KKM közlemény

a Montenegrónak az Észak-atlanti Szerződéshez való csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2016. évi LXXI. törvény 2-3. § ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/28. (VI. 15.)

 

 

Jogszabály:

NGM közlemény

a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés 26. pontja szerinti foglalkozások meghatározásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/28. (VI. 15.)

 

 

Jogszabály:

NGM közlemény

a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/28. (VI. 15.)

 

 

Jogszabály:

1/2017. (IV. 28.) KKB határozat

a 2017 tavaszán várható ár- és belvízi helyzetről szóló tájékoztató elfogadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/28. (VI. 15.)

 

 

Jogszabály:

2/2017. (IV. 28.) KKB határozat

a ConvEx-3-2017 nemzetközi nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlat előkészítésének helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/28. (VI. 15.)

 

 

Jogszabály:

3/2017. (IV. 28.) KKB határozat

a katasztrófa áldozatainak azonosítását ellátó egység (Disaster Victim Identification Unit) létrehozásáról szóló előterjesztés elfogadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/28. (VI. 15.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Idealisták Szövetsége

2016. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/28. (VI. 15.)

 

 

Jogszabály:

Mosolypárt Közjóléti Párt közleménye

a párt feloszlásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/28. (VI. 15.)

 

 

Jogszabály:

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány

2016. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/28. (VI. 15.)

 

 

Jogszabály:

Táncsics Mihály Alapítvány

2016. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/28. (VI. 15.)

 

 

2017. VI. 14.

Jogszabály:

14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet

a 2017/2018. tanév rendjéről

Megjelent:

MK 2017/90. (VI. 14.)

Hatályos:

2017. 09. 01.

 

Jogszabály:

11/2017. (VI. 14.) OGY határozat

tájékoztató az Állami Számvevőszék 2016. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről az Országgyűlés részére című beszámoló elfogadásáról

Megjelent:

MK 2017/90. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

12/2017. (VI. 14.) OGY határozat

a Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben való további részvételéről

Megjelent:

MK 2017/90. (VI. 14.)

Hatályos:

2017. 06. 15.

 

Jogszabály:

207/2017. (VI. 14.) KE határozat

a Magyar Tudományos Akadémia elnökének tisztségében való megerősítéséről

Megjelent:

MK 2017/90. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

208/2017. (VI. 14.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/90. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1375/2017. (VI. 14.) Korm. határozat

a gödöllői uszoda beruházási program megvalósításáról, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1525/2014. (IX. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/90. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1376/2017. (VI. 14.) Korm. határozat

a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar fejlesztéséről és a Hagyományos Kínai Gyógyászati, Oktató- és Kutatóközpont felállításának tervezéséről

Megjelent:

MK 2017/90. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

62/2017. (VI. 14.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2017/90. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

63/2017. (VI. 14.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2017/90. (VI. 14.)

 

 

2017. VI. 13.

Jogszabály:

16/2017. (VI. 13.) MNB rendelet

a 2017-ben Magyarországon megrendezésre kerülő 17. FINA Világbajnokság alkalmából 50 forintos címletű érme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2017/89. (VI. 13.)

Hatályos:

2017. 06. 14.

 

Jogszabály:

2/2017. (VI. 13.) MK rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 3/2016. (IV. 29.) MK rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/89. (VI. 13.)

Hatályos:

2017. 06. 14.

 

Jogszabály:

7/2017. (VI. 13.) HM rendelet

a biztonsági beszerzési eljárásokban részvételre jogosult gazdasági szereplők jegyzékével összefüggő előzetes minősítés, eljáráshoz kötődő minősítés és a jegyzéken tartás során alkalmazandó iratmintákról, valamint a jegyzék tartalmi elemeiről

Megjelent:

MK 2017/89. (VI. 13.)

Hatályos:

2017. 06. 14.

 

Jogszabály:

8/2017. (VI. 13.) IM rendelet

a börtönlelkészi szolgálatról és a börtönmissziós tevékenységről

Megjelent:

MK 2017/89. (VI. 13.)

Hatályos:

2017. 06. 28.

 

Jogszabály:

5/2017. (VI. 13.) KKM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 3/2015. (VII. 15.) KKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/89. (VI. 13.)

Hatályos:

2017. 06. 14.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5012/2017/6. határozata

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendeletével módosított 21/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete egyes rendelkezései törvénysértő voltának megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2017/89. (VI. 13.)

 

 

Jogszabály:

1374/2017. (VI. 13.) Korm. határozat

a 2014-2020 közötti programozási időszakban uniós forrásból megvalósítani tervezett nagyprojektekkel kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

MK 2017/89. (VI. 13.)

 

 

2017. VI. 12.

Jogszabály:

144/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek az egyszerű bejelentés 300 négyzetméternél nagyobb lakóingatlan nem kereskedelmi célú építésére történő kiterjesztésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2017/88. (VI. 12.)

Hatályos:

2017. 06. 20., 2017. 06. 28.

 

Jogszabály:

145/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet

a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 128/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/88. (VI. 12.)

Hatályos:

2017. 06. 15.

 

Jogszabály:

146/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet

az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaságban fennálló társasági részesedése ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság általi megszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

Megjelent:

MK 2017/88. (VI. 12.)

Hatályos:

2017. 06. 13.

 

Jogszabály:

147/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet

a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/88. (VI. 12.)

Hatályos:

2017. 06. 27.

 

Jogszabály:

148/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet

a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/88. (VI. 12.)

Hatályos:

2017. 06. 20.

 

Jogszabály:

149/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet

az egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/88. (VI. 12.)

Hatályos:

2017. 06. 20., 2020. 01. 02.

 

Jogszabály:

150/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet

az Iparművészeti Múzeum nagyrekonstrukciója és múzeumszakmai fejlesztése megvalósítását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/88. (VI. 12.)

Hatályos:

2017. 06. 13.

 

Jogszabály:

151/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet

a Budapesten létesítendő Roma Oktatási és Kulturális Központ megvalósítását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/88. (VI. 12.)

Hatályos:

2017. 06. 13.

 

Jogszabály:

152/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet

a Hatvan területén csokoládégyártó üzem megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/88. (VI. 12.)

Hatályos:

2017. 06. 13.

 

Jogszabály:

153/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet

a geszti Tisza-kastély átfogó, állagmegóvó felújítási feladatainak megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/88. (VI. 12.)

Hatályos:

2017. 06. 13.

 

Jogszabály:

154/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet

a Palóc Nagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

Megjelent:

MK 2017/88. (VI. 12.)

Hatályos:

2017. 06. 13.

 

Jogszabály:

11/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet

a lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

Megjelent:

MK 2017/88. (VI. 12.)

Hatályos:

2017. 08. 11.

 

Jogszabály:

12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet

az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

Megjelent:

MK 2017/88. (VI. 12.)

Hatályos:

2017. 08. 11.

 

Jogszabály:

13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről

Megjelent:

MK 2017/88. (VI. 12.)

Hatályos:

2017. 08. 11.

 

Jogszabály:

200/2017. (VI. 12.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/88. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

201/2017. (VI. 12.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/88. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

202/2017. (VI. 12.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/88. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

203/2017. (VI. 12.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/88. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

204/2017. (VI. 12.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/88. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

205/2017. (VI. 12.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/88. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

206/2017. (VI. 12.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/88. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

1354/2017. (VI. 12.) Korm. határozat

a Magyar Honvédség hadrendjében lévő egyes haditechnikai eszközök nagyjavításának biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/88. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

1355/2017. (VI. 12.) Korm. határozat

a Modern Városok Program fejlesztéseivel összefüggő egyes vagyonjogi döntésekről

Megjelent:

MK 2017/88. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

1356/2017. (VI. 12.) Korm. határozat

a Liget Budapest projekt megvalósításával kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

MK 2017/88. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

1357/2017. (VI. 12.) Korm. határozat

a Nemzeti Eszközkezelő Program folytatásáról

Megjelent:

MK 2017/88. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

1358/2017. (VI. 12.) Korm. határozat

a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 2017. június 5-16. között Genfben sorra kerülő 106. ülésszakán való magyar részvételről

Megjelent:

MK 2017/88. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

1359/2017. (VI. 12.) Korm. határozat

a "Fokozatváltás a felsőoktatásban középtávú szakpolitikai stratégia 2016" 2016-2020 évekre vonatkozó cselekvési tervéről

Megjelent:

MK 2017/88. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

1360/2017. (VI. 12.) Korm. határozat

az idegennyelv-tanítás hatékonyságának fejlesztéséről

Megjelent:

MK 2017/88. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

1361/2017. (VI. 12.) Korm. határozat

az időseket segítő szociális szolgáltatások bentlakásos rendszerének továbbfejlesztésével és a szakápolási központ kialakításával kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

MK 2017/88. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

1362/2017. (VI. 12.) Korm. határozat

a Bocuse d´Or 2018. évi európai, valamint a 2019. évi világdöntőjére való felkészüléshez szükséges egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/88. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

1363/2017. (VI. 12.) Korm. határozat

a nemzeti rendezvények hatékony lebonyolításához szükséges intézkedések megtételéről

Megjelent:

MK 2017/88. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

1364/2017. (VI. 12.) Korm. határozat

a nemzeti ünnepek, valamint a kiemelt fontosságú rendezvények előkészítésének és lebonyolításának támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/88. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

1365/2017. (VI. 12.) Korm. határozat

a nemzeti rendezvények előkészítéséhez és lebonyolításához szükséges, a XIII. Honvédelmi Minisztérium és a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/88. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

1366/2017. (VI. 12.) Korm. határozat

a nagyváradi római katolikus püspöki palota felújításának támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/88. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

1367/2017. (VI. 12.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/88. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

1368/2017. (VI. 12.) Korm. határozat

egyes beruházások közös érdekű projektté nyilvánításával kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/88. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

1369/2017. (VI. 12.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.1-VEKOP-16 azonosító számú ("Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése" című) felhívás céljára többletforrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/88. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

1370/2017. (VI. 12.) Korm. határozat

az EFOP-3.6.3-VEKOP-16 azonosító jelű ("Felsőoktatási hallgatók tudományos műhelyeinek és programjainak támogatása" című) felhívásra benyújtott, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/88. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

1371/2017. (VI. 12.) Korm. határozat

egyes, a GINOP-7.1.4-16 azonosító jelű ("Egyházi kulturális örökség turisztikai fejlesztése" című) felhívás első körös értékelési szakaszára beérkezett, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/88. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

1372/2017. (VI. 12.) Korm. határozat

a KEHOP-1.6.0-15-2016-00007 azonosító számú projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/88. (VI. 12.)

Hatályos:

2017. 06. 13.

 

Jogszabály:

1373/2017. (VI. 12.) Korm. határozat

a KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 azonosító számú ("Kaposvár megyei jogú város szennyvíztisztító telepének fejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/88. (VI. 12.)

Hatályos:

2017. 06. 13.

 

Jogszabály:

59/2017. (VI. 12.) ME határozat

Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya közötti kulturális együttműködési egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/88. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

60/2017. (VI. 12.) ME határozat

Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya közötti sport- és ifjúságügyi egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/88. (VI. 12.)

 

 

Jogszabály:

61/2017. (VI. 12.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Szingapúri Köztársaság Kormánya közötti Oktatási Együttműködési Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/88. (VI. 12.)

 

 

2017. VI. 9.

Jogszabály:

2017. évi LXIX. törvény

a pénzügyi piacok működését és a pénzügyi eszközök kereskedését szabályozó törvények jogharmonizációs célú módosításáról

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

Hatályos:

2017. 07. 01., 2017. 07. 13., 2018. 01. 01., 2018. 01. 03.

 

Jogszabály:

133/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet

Magyarország Kormánya és a Pakisztáni Iszlám Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

Hatályos:

2017. 06. 10. - kivétellel.

 

Jogszabály:

134/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet

az egyes belügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

Hatályos:

2017. 06. 10., 2017. 07. 26., 2017. 12. 01.

 

Jogszabály:

135/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet

a fás szárú ültetvényekről

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

Hatályos:

2017. 06. 17.

 

Jogszabály:

136/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet

az M2 gyorsforgalmi út Budapest (M0 csomópont) és Vác dél 37+150 km szelvény közötti szakasza nyomvonalának kijelöléséről

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

Hatályos:

2017. 06. 10.

 

Jogszabály:

137/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi CXLII. törvény szerinti módosítással érintett egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

Hatályos:

2017. 06. 17.

 

Jogszabály:

138/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet

a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

Hatályos:

2017. 06. 17.

 

Jogszabály:

139/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet és a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

Hatályos:

2017. 06. 10.

 

Jogszabály:

140/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet

a turisztikai térségek és a kiemelt turisztikai fejlesztési térségek meghatározásáról szóló 429/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

Hatályos:

2017. 06. 10.

 

Jogszabály:

141/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet

a Kerepesi úti Sportpark beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

Hatályos:

2017. 06. 10.

 

Jogszabály:

142/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet

a jánossomorjai építőanyag-gyártó beruházás kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

Hatályos:

2017. 06. 10.

 

Jogszabály:

143/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet

a Modern Városok Program és az Árpád-ház Program keretében Székesfehérváron megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 5/2017. (I. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

Hatályos:

2017. 06. 10.

 

Jogszabály:

31/2017. (VI. 9.) FM rendelet

a belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági termékekre vonatkozó tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedések támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

Hatályos:

2017. 06. 12.

 

Jogszabály:

32/2017. (VI. 9.) FM rendelet

az egyes természetvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

Hatályos:

2017. 06. 10.

 

Jogszabály:

33/2017. (VI. 9.) FM rendelet

a jövedéki adóval és az állattenyésztési támogatásokkal összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

Hatályos:

2017. 06. 10., 2017. 07. 01.

 

Jogszabály:

34/2017. (VI. 9.) FM rendelet

a tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet és a tejtermelőknek és az egyéb állattenyésztési ágazatok gazdálkodóinak nyújtandó kivételes alkalmazkodási támogatás igénybevételének feltételeiről szóló 3/2017. (I. 23.) FM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

Hatályos:

2017. 06. 10.

 

Jogszabály:

1331/2017. (VI. 9.) Korm. határozat

a 2019. évi ISF Combat Games és a 2020. évi ISF Gymnasiade megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

 

 

Jogszabály:

1332/2017. (VI. 9.) Korm. határozat

a II. Regionális Digitális Csúcstalálkozó (V4+ Európai Unió jövőjéről szóló miniszterelnöki csúcstalálkozó) magyarországi megrendezésével kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

 

 

Jogszabály:

1333/2017. (VI. 9.) Korm. határozat

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás elleni nemzeti kockázatértékelésről szóló intézkedési tervről

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

 

 

Jogszabály:

1334/2017. (VI. 9.) Korm. határozat

a Digitális Kereskedelem-fejlesztési Stratégiáról

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

 

 

Jogszabály:

1335/2017. (VI. 9.) Korm. határozat

Magyarország 2017-2050 közötti Élelmiszergazdasági Koncepciójáról

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

 

 

Jogszabály:

1336/2017. (VI. 9.) Korm. határozat

a Nemzeti Bionika Program megvalósításáról

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

 

 

Jogszabály:

1337/2017. (VI. 9.) Korm. határozat

a Bionikai Innovációs Központ létrehozása elnevezésű projekt lezárásáról és a Bionikai Innovációs Központ létrehozásával kapcsolatos egyes feladatokról szóló 1493/2012. (XI. 13.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

Hatályos:

2017. 06. 10.

 

Jogszabály:

1338/2017. (VI. 9.) Korm. határozat

a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

 

 

Jogszabály:

1339/2017. (VI. 9.) Korm. határozat

a Nigériát, Kelet-Afrikát és Jement sújtó éhínség enyhítése céljából az Egyesült Nemzetek Szervezetének Világélelmezési Programja részére fizetendő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

 

 

Jogszabály:

1340/2017. (VI. 9.) Korm. határozat

az Alkotmányvédelmi Hivatal 2017. és 2020. év között megvalósuló létszámfejlesztéséről

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

 

 

Jogszabály:

1341/2017. (VI. 9.) Korm. határozat

A 2018. évi költségvetés tervezése során jelzett, bérintézkedésekhez kapcsolódó többletigényekről

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

 

 

Jogszabály:

1342/2017. (VI. 9.) Korm. határozat

A hazai vízipar külpiaci tevékenységét előmozdító pályázati program elindításáról

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

 

 

Jogszabály:

1343/2017. (VI. 9.) Korm. határozat

Magyarország külképviseletei infokommunikációs hálózati kapcsolatainak tartós finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

 

 

Jogszabály:

1344/2017. (VI. 9.) Korm. határozat

a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti feladat és intézmény átadás-átvétel miatti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

 

 

Jogszabály:

1345/2017. (VI. 9.) Korm. határozat

az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

 

 

Jogszabály:

1346/2017. (VI. 9.) Korm. határozat

az IKOP-1.1.0-15-2017-00029 azonosító számú ("M8 autóút Körmend-Rábafüzes, országhatár szakasz 2×1 sávos előkészítése és építése" című) projekt előkészítési költségeinek finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

 

 

Jogszabály:

1347/2017. (VI. 9.) Korm. határozat

a geszti Tisza-kastély és környezetének rekonstrukciójához, valamint hosszú távú működtetéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

 

 

Jogszabály:

1348/2017. (VI. 9.) Korm. határozat

a zabolai Mikes kastély fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

 

 

Jogszabály:

1349/2017. (VI. 9.) Korm. határozat

a Kárpátalján megvalósuló egészségügyi, kulturális és szociális célú programok támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

 

 

Jogszabály:

1350/2017. (VI. 9.) Korm. határozat

a Jánossomorja város külterületén fekvő földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

 

 

Jogszabály:

1351/2017. (VI. 9.) Korm. határozat

a határon túli magyar vonatkozású épített kulturális örökség értékeinek feltárását, megóvását, megismertetését célzó Rómer Flóris Tervről szóló 1549/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

 

 

Jogszabály:

1352/2017. (VI. 9.) Korm. határozat

a Magyarország és a Koszovói Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

 

 

Jogszabály:

1353/2017. (VI. 9.) Korm. határozat

a Magyarország és a Koszovói Köztársaság között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

 

 

Jogszabály:

52/2017. (VI. 9.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya közötti Oktatási és Kulturális Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

 

 

Jogszabály:

53/2017. (VI. 9.) ME határozat

a Magyarország Kormánya, valamint a Botswanai Köztársaság Kormánya, az Ugandai Köztársaság Kormánya, a Gaboni Köztársaság Kormánya, a Kongói Demokratikus Köztársaság Kormánya, Sao Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság Kormánya és a Szenegáli Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú oktatási és kulturális együttműködési egyezmények létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

 

 

Jogszabály:

54/2017. (VI. 9.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Madagaszkári Köztársaság Kormánya közötti Oktatási és Kulturális Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

 

 

Jogszabály:

55/2017. (VI. 9.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya közötti, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

 

 

Jogszabály:

56/2017. (VI. 9.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya közötti, a kiadatásról szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

 

 

Jogszabály:

57/2017. (VI. 9.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Nepáli Szövetségi Demokratikus Köztársaság Kormánya közötti Oktatási, Tudományos és Kulturális Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

 

 

Jogszabály:

58/2017. (VI. 9.) ME határozat

az egyes kétoldalú gazdasági együttműködési kormányközi bizottságok magyar tagozati elnökeinek felmentéséről és kinevezéséről

Megjelent:

MK 2017/86. (VI. 9.)

Hatályos:

2017. 06. 10.

 

Jogszabály:

2017. évi LXX. törvény

az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2017/87. (VI. 9.)

Hatályos:

2017. 06. 17., 2017. 08. 01., 2017. 09. 01., 2018. 01. 01., 2018. 04. 01., 2018. 09. 01.

 

Jogszabály:

19/2017. (VI. 9.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/27. (VI. 9.)

Hatályos:

2017. 06. 10.

 

Jogszabály:

20/2017. (VI. 9.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/27. (VI. 9.)

Hatályos:

2017. 06. 11.

 

Jogszabály:

21/2017. (VI. 9.) MvM utasítás

az Információs Hivatal házipénztárában tartható készpénz nagyságáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/27. (VI. 9.)

Hatályos:

2017. 06. 10.

 

Jogszabály:

26/2017. (VI. 9.) EMMI utasítás

a tankerületi központok által fenntartott nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó iskolákban a nemzetiségi tankönyvek beszerzésének szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/27. (VI. 9.)

Hatályos:

2017. 06. 10.

 

Jogszabály:

4/2017. (VI. 9.) FM utasítás

a földművelésügyi miniszter irányítása, felügyelete alá tartozó intézményekben foglalkoztatottakkal való további jogviszony létesítésének szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/27. (VI. 9.)

Hatályos:

2017. 06. 10.

 

Jogszabály:

24/2017. (VI. 9.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium nemzeti ünnepekhez és rendezvényekhez kapcsolódó szakmai feladatainak átadásával, továbbá a kiemelt honvédelmi rendezvények koordinációjával összefüggő szervezési feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/27. (VI. 9.)

Hatályos:

2017. 06. 10.

 

Jogszabály:

25/2017. (VI. 9.) HM utasítás

a Magyar Honvédség Pápa Bázisrepülőtér szervezeti átalakításáról, valamint a szolgálati beosztások rendszeresítésével kapcsolatos szabályokról szóló 28/2015. (VI. 22.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/27. (VI. 9.)

Hatályos:

2017. 06. 10.

 

Jogszabály:

10/2017. (VI. 9.) NFM utasítás

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (X. 10.) NFM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/27. (VI. 9.)

Hatályos:

2017. 06. 10.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2017/27. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/27. (VI. 9.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/27. (VI. 9.)

 

 

Jogszabály:

FM felhívás módosítása

a minisztérium hatáskörébe tartozó szakmai tanulmányi versenyekre a 2016/2017-es tanévben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/27. (VI. 9.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/27. (VI. 9.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/27. (VI. 9.)

 

 

2017. VI. 8.

Jogszabály:

2017. évi LVIII. törvény

egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2017/84. (VI. 8.)

Hatályos:

2017. 06. 23., 2017. 07. 15.

 

Jogszabály:

2017. évi LIX. törvény

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2017/84. (VI. 8.)

Hatályos:

2017. 06. 09., 2017. 07. 01., 2017. 11. 01., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

125/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet

a települési önkormányzatok által fenntartott óvodákban a nevelőmunkát segítő munkakörben foglalkoztatottak 2017. évi illetményéhez kapcsolódó kiegészítő támogatásról

Megjelent:

MK 2017/84. (VI. 8.)

Hatályos:

2017. 06. 09.

 

Jogszabály:

126/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/84. (VI. 8.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet

a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/84. (VI. 8.)

Hatályos:

2017. 06. 13.

 

Jogszabály:

128/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet

a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/84. (VI. 8.)

Hatályos:

2017. 06. 09.

 

Jogszabály:

5/2017. (VI. 8.) MEKH rendelet

a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről szóló 1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/84. (VI. 8.)

Hatályos:

2017. 06. 15.

 

Jogszabály:

13/2017. (VI. 8.) BM rendelet

egyes termékek tűzvédelmi megfelelőségével kapcsolatos belügyminiszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/84. (VI. 8.)

Hatályos:

2017. 06. 23.

 

Jogszabály:

6/2017. (VI. 8.) HM rendelet

a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet, valamint a katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról szóló 10/2015. (VII. 30.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/84. (VI. 8.)

Hatályos:

2017. 06. 09.

 

Jogszabály:

199/2017. (VI. 8.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/84. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1306/2017. (VI. 8.) Korm. határozat

a NAV 2.0, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Megújulásának Stratégiai Programjáról

Megjelent:

MK 2017/84. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1307/2017. (VI. 8.) Korm. határozat

az elektronikus ügyintézés folyamatos és permanens biztosításáról katasztrófahelyzetben, az állam működőképességének biztosításáról, az adatvagyon megőrzéséről és rendelkezésre állásáról

Megjelent:

MK 2017/84. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1308/2017. (VI. 8.) Korm. határozat

a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról

Megjelent:

MK 2017/84. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1309/2017. (VI. 8.) Korm. határozat

az internetről és a digitális fejlesztésekről szóló nemzeti konzultáció (InternetKon) eredményei alapján a Kormány által végrehajtandó Digitális Jólét Programjáról szóló 2012/2015. (XII. 29.) Korm. határozat megvalósításához kötődő feladatok teljes körű ellátásához szükséges költségvetési források 2017-ben történő biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/84. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1310/2017. (VI. 8.) Korm. határozat

Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén egy új többéves pénzügyi keretért felelős diplomata álláshely létesítéséről

Megjelent:

MK 2017/84. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1311/2017. (VI. 8.) Korm. határozat

a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum emelése kapcsán a szociális ágazatban felmerülő többletkiadások finanszírozása érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/84. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1312/2017. (VI. 8.) Korm. határozat

a 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálására a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetbe történő előirányzat- átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/84. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1313/2017. (VI. 8.) Korm. határozat

az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2017/84. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1314/2017. (VI. 8.) Korm. határozat

a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/84. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1315/2017. (VI. 8.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem jogcíme 2017. évi előirányzatának megemeléséről

Megjelent:

MK 2017/84. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1316/2017. (VI. 8.) Korm. határozat

a pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak 2017. évi illetményéhez kapcsolódó támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/84. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1317/2017. (VI. 8.) Korm. határozat

a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

Megjelent:

MK 2017/84. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1318/2017. (VI. 8.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról

Megjelent:

MK 2017/84. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1319/2017. (VI. 8.) Korm. határozat

a Magyar Állami Operaház turnéjának támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/84. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1320/2017. (VI. 8.) Korm. határozat

a Rákóczi Szövetség és a Duna Egyesület feladatainak 2017. évi támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/84. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1321/2017. (VI. 8.) Korm. határozat

állami ingatlanoknak a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus - Magyarországi Ortodox Exarchátus részére versenyeztetés mellőzésével történő használatba adásáról, valamint az egyes állami ingatlanok a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus - Magyarországi Ortodox Exarchátus által történő hasznosításával összefüggő feladatokról szóló 1287/2016. (VI. 8.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/84. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1322/2017. (VI. 8.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a diplomáciai ingatlanok jogi helyzetének kölcsönös rendezéséről szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/84. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

70/2017. (VI. 8.) NVB határozat

országos népszavazási kezdeményezés kérdés hitelesítéséről

Megjelent:

MK 2017/84. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

2017. évi LX. törvény

a választottbíráskodásról

Megjelent:

MK 2017/85. (VI. 8.)

Hatályos:

2017. 06. 16., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi LXI. törvény

egyes törvényeknek az üzleti környezet jogi versenyképességének növelése érdekében szükséges módosításáról

Megjelent:

MK 2017/85. (VI. 8.)

Hatályos:

2017. 06. 23., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi LXII. törvény

a szövetkezeti hitelintézetek integrációjával összefüggő egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2017/85. (VI. 8.)

Hatályos:

2017. 08. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi LXIII. törvény

az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2017/85. (VI. 8.)

Hatályos:

2017. 06. 23., 2017. 09. 19., 2018. 01. 01., 2018. 01. 02.

 

Jogszabály:

2017. évi LXIV. törvény

az élelmiszerlánccal kapcsolatos egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2017/85. (VI. 8.)

Hatályos:

2017. 06. 16., 2017. 10. 01., 2018. 01. 01., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi LXV. törvény

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2017/85. (VI. 8.)

Hatályos:

2017. 06. 23., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi LXVI. törvény

a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2017/85. (VI. 8.)

Hatályos:

2017. 06. 23., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi LXVII. törvény

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2017/85. (VI. 8.)

Hatályos:

2017. 07. 08., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi LXVIII. törvény

az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2017/85. (VI. 8.)

Hatályos:

2017. 07. 01.

 

Jogszabály:

129/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet

az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/85. (VI. 8.)

Hatályos:

2017. 06. 09.

 

Jogszabály:

130/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet

a Népliget rekreációs és sportolásra hasznosított területeinek rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Megjelent:

MK 2017/85. (VI. 8.)

Hatályos:

2017. 06. 09.

 

Jogszabály:

131/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet

a Szegedi Olimpiai Központ fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Megjelent:

MK 2017/85. (VI. 8.)

Hatályos:

2017. 06. 09.

 

Jogszabály:

132/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet

a Szolnok belterületén szulfát üzem létrehozására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/85. (VI. 8.)

Hatályos:

2017. 06. 09.

 

Jogszabály:

1323/2017. (VI. 8.) Korm. határozat

a 2019. évi Maccabi Európa Játékok megrendezéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/85. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1324/2017. (VI. 8.) Korm. határozat

a 2019. évi Gyorsasági Kajak-Kenu Világbajnokság lebonyolításához kapcsolódó sportlétesítmény-fejlesztésekhez szükséges intézkedésekről és a Nemzeti Sportközpontok célzott támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/85. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1325/2017. (VI. 8.) Korm. határozat

az egyes adóügyi ügyfélszolgálati tevékenységeknek a kormányablakokban történő ellátásához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/85. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1326/2017. (VI. 8.) Korm. határozat

a kerékpárút-fejlesztések és egyéb közlekedési és turisztikai infrastruktúra-beruházások megvalósításával kapcsolatos közműkiváltások felülvizsgálatáról

Megjelent:

MK 2017/85. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1327/2017. (VI. 8.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/85. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1328/2017. (VI. 8.) Korm. határozat

a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet és a XIV. Belügyminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/85. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1329/2017. (VI. 8.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a veszprémi Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark fejlesztése és bővítése tárgyú beruházás támogatásának biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/85. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1330/2017. (VI. 8.) Korm. határozat

a káposztásmegyeri Jégpalota állami tulajdonba vétele és vagyonkezelésbe adása érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/85. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

47/2017. (VI. 8.) ME határozat

a "Megállapodás az e-egészségügyi kapcsolattartó pontokért felelős nemzeti hatóságok között a határokon átnyúló e-egészségügyi információs szolgáltatásokban való részvételhez szükséges feltételekről" létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/85. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

48/2017. (VI. 8.) ME határozat

Magyarország Kormánya és az Etióp Szövetségi Demokratikus Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/85. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

49/2017. (VI. 8.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Kiribati Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú család- és ifjúságügyi együttműködési egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/85. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

50/2017. (VI. 8.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Nepáli Szövetségi Demokratikus Köztársaság Kormánya közötti Oktatási, Tudományos és Kulturális Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/85. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

51/2017. (VI. 8.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Tádzsik Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/85. (VI. 8.)

 

 

2017. VI. 7.

Jogszabály:

123/2017. (VI. 7.) Korm. rendelet

az egyházi és nem állami szociális fenntartóknál dolgozók részére a 2017. évben kifizetésre kerülő minimálbér és garantált bérminimum támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/82. (VI. 7.)

Hatályos:

2017. 06. 08.

 

Jogszabály:

15/2017. (VI. 7.) MvM rendelet

a minimális építőipari rezsióradíj 2017. évi mértékéről

Megjelent:

MK 2017/82. (VI. 7.)

Hatályos:

2017. 06. 12.

 

Jogszabály:

16/2017. (VI. 7.) MvM rendelet

Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete külképviseleti besorolásáról, valamint a tartós külszolgálatot teljesítők deviza-alapilletménye, költségtérítése és az állandó képviseleti devizapótlék kiszámításának részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2017/82. (VI. 7.)

Hatályos:

2017. 08. 01.

 

Jogszabály:

17/2017. (VI. 7.) MvM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/82. (VI. 7.)

Hatályos:

2017. 06. 08.

 

Jogszabály:

12/2017. (VI. 7.) BM rendelet

az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos sajátos tűzvédelmi követelményekről és a hatóságok tevékenysége során azok érvényesítésének módjáról szóló 5/2015. (II. 27.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/82. (VI. 7.)

Hatályos:

2017. 06. 15.

 

Jogszabály:

29/2017. (VI. 7.) FM rendelet

az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2017/82. (VI. 7.)

Hatályos:

2017. 06. 08.

 

Jogszabály:

30/2017. (VI. 7.) FM rendelet

a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/82. (VI. 7.)

Hatályos:

2017. 06. 12.

 

Jogszabály:

197/2017. (VI. 7.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2017/82. (VI. 7.)

 

 

Jogszabály:

198/2017. (VI. 7.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2017/82. (VI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1299/2017. (VI. 7.) Korm. határozat

az adóalap-erózió és nyereségátcsoportosítás megelőzése érdekében hozott, adóegyezményekhez kapcsolódó intézkedések végrehajtásáról szóló Multilaterális Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/82. (VI. 7.)

 

 

Jogszabály:

43/2017. (VI. 7.) ME határozat

kormánymegbízott kinevezéséről

Megjelent:

MK 2017/82. (VI. 7.)

 

 

Jogszabály:

44/2017. (VI. 7.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2017/82. (VI. 7.)

 

 

Jogszabály:

45/2017. (VI. 7.) ME határozat

főiskolai rektorok megbízásáról

Megjelent:

MK 2017/82. (VI. 7.)

 

 

Jogszabály:

46/2017. (VI. 7.) ME határozat

a Vasúti Igazgatási Szerv vezetőjének kinevezéséről

Megjelent:

MK 2017/82. (VI. 7.)

 

 

Jogszabály:

124/2017. (VI. 7.) Korm. rendelet

a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztés megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 452/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/83. (VI. 7.)

Hatályos:

2017. 06. 08.

 

Jogszabály:

1300/2017. (VI. 7.) Korm. határozat

a rendőrség légirendészeti kapacitásának fejlesztéséről

Megjelent:

MK 2017/83. (VI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozat

a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/83. (VI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1302/2017. (VI. 7.) Korm. határozat

a Magyar Nemzeti Táncegyüttesnél fennálló bérhelyzet kezeléséről

Megjelent:

MK 2017/83. (VI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1303/2017. (VI. 7.) Korm. határozat

az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok módosításáról és a központi költségvetés címrendjének a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2017/83. (VI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1304/2017. (VI. 7.) Korm. határozat

a siófoki Kiss Szilárd multifunkcionális kézilabda csarnok beruházás befejezéséhez szükséges állami források biztosításáról szóló 1849/2016. (XII. 23.) Korm. határozat, valamint az egyes egyedi települési sportcélú infrastruktúra-fejlesztési beruházások forrásszükségletének biztosításáról szóló 1800/2016. (XII. 20.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/83. (VI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1305/2017. (VI. 7.) Korm. határozat

a ZKI Zöldségtermesztési Kutató Intézet Zártkörűen Működő Részvénytársasággal összefüggésben gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra a "Korszerű és piacképes új magyar zöldségfajták nemesítése" című támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/83. (VI. 7.)

 

 

2017. VI. 2.

Jogszabály:

121/2017. (VI. 2.) Korm. rendelet

a Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési Program végrehajtása során megvalósuló beruházásokkal kapcsolatos feladatok ellátásáról

Megjelent:

MK 2017/81. (VI. 2.)

Hatályos:

2017. 06. 03.

 

Jogszabály:

122/2017. (VI. 2.) Korm. rendelet

a Margitszigeti Nemzeti Tenisz Versenyközpont megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/81. (VI. 2.)

Hatályos:

2017. 06. 03.

 

Jogszabály:

11/2017. (VI. 2.) BM rendelet

az egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/81. (VI. 2.)

Hatályos:

2017. 06. 03.

 

Jogszabály:

10/2017. (VI. 2.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/81. (VI. 2.)

Hatályos:

2017. 06. 03.

 

Jogszabály:

196/2017. (VI. 2.) KE határozat

államtitkári megbízatás megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2017/81. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

1277/2017. (VI. 2.) Korm. határozat

a 2019. évi UEFA Női Bajnokok Ligája Döntő megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/81. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

1278/2017. (VI. 2.) Korm. határozat

a Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési Programmal kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/81. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

1279/2017. (VI. 2.) Korm. határozat

a Margitszigeti Nemzeti Tenisz Versenyközpont megvalósításával összefüggő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/81. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

1280/2017. (VI. 2.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a Nyíregyházi Állatpark fejlesztése tárgyú beruházás támogatásának biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/81. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

1281/2017. (VI. 2.) Korm. határozat

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében megvalósuló tanterem, tornaterem és tanuszoda beruházások előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/81. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

1282/2017. (VI. 2.) Korm. határozat

Varga Imre szobrászművész életművének állam által történő megvásárlásáról és méltó elhelyezéséről

Megjelent:

MK 2017/81. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

1283/2017. (VI. 2.) Korm. határozat

a honvédelmi kiadások és a hosszú távú tervezés feltételeinek megteremtését szolgáló költségvetési források biztosításáról szóló 1273/2016. (VI. 7.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/81. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

1284/2017. (VI. 2.) Korm. határozat

az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye egyes fejlesztéseinek a 2020. évi budapesti Eucharisztikus Világkongresszussal összefüggő támogatásáról szóló 1619/2016. (XI. 10.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/81. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

1285/2017. (VI. 2.) Korm. határozat

az "M0 körgyűrű kivitelezési munkái a 73+808 - 76+708 km sz. közötti szakaszon az északi Duna híddal" című és a "62. sz. főút fejlesztése az M8 (új Duna híd) és Székesfehérvár közötti szakaszon" című nagyprojekttel összefüggő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/81. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

1286/2017. (VI. 2.) Korm. határozat

az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2016. évi pályázati kiírására benyújtott "FRAME NEXT" című projektben történő magyar részvételről

Megjelent:

MK 2017/81. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

1287/2017. (VI. 2.) Korm. határozat

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/81. (VI. 2.)

Hatályos:

2017. 06. 03.

 

Jogszabály:

1288/2017. (VI. 2.) Korm. határozat

a Rába Futómű Gyártó és Kereskedelmi Kft.-vel összefüggésben gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra az "Új, export-orientált termékfejlesztési technológiák kialakítása a Rába Futómű Kft.-nél" című támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/81. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

1289/2017. (VI. 2.) Korm. határozat

az EFOP-3.6.2-16 azonosító jelű ("Tematikus kutatási hálózati együttműködések" című) felhívásra benyújtott, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/81. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

1290/2017. (VI. 2.) Korm. határozat

a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal összefüggésben a GINOP-2.2.1-15-2015 azonosító számú ("K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések" című) gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelmek benyújtásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/81. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

1291/2017. (VI. 2.) Korm. határozat

az egyes állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok támogatási kérelmeinek a GINOP-2.2.1-15 azonosító számú ("K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések" című) gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra történő benyújtásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/81. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

1292/2017. (VI. 2.) Korm. határozat

a TOP-2.1.2-15 azonosító számú ("Zöld város kialakítása" című) felhívásra benyújtott, Harkány, Kiskunfélegyháza és Baja települések területén megvalósítani tervezett, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/81. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

1293/2017. (VI. 2.) Korm. határozat

a KEHOP-2.2.2-15-2015-00028 azonosító számú ("Kunmadaras nagyközség szennyvízcsatornázása és tisztító telep korszerűsítése" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2017/81. (VI. 2.)

Hatályos:

2017. 06. 03.

 

Jogszabály:

1294/2017. (VI. 2.) Korm. határozat

a TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00008 azonosító számú ("Ipari park fejlesztése és új iparterületek kialakítása Mezőkövesden" című), egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/81. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

1295/2017. (VI. 2.) Korm. határozat

a TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00023 azonosító számú ("Mezőkövesd-Bükkzsérc kerékpárút kialakítása és a Mezőkövesdi közösségi közlekedés fejlesztése" című), egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/81. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

1296/2017. (VI. 2.) Korm. határozat

a nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelés feltételeinek biztosítását és fejlesztését szolgáló intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/81. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

1297/2017. (VI. 2.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/81. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

1298/2017. (VI. 2.) Korm. határozat

a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program megvalósításáról

Megjelent:

MK 2017/81. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

42/2017. (VI. 2.) ME határozat

a Magyarország Kormánya, valamint Belize Kormánya, a Dominikai Közösség Kormánya, a Dominikai Köztársaság Kormánya, Grenada Kormánya, a Guatemalai Köztársaság Kormánya, a Guyanai Szövetkezeti Köztársaság Kormánya, Saint Lucia Kormánya, a Salvadori Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú Oktatási és kulturális együttműködési egyezmények létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/81. (VI. 2.)

 

 

2017. VI. 1.

Jogszabály:

120/2017. (VI. 1.) Korm. rendelet

az "Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak" elnevezésű ösztöndíjprogramról és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/80. (VI. 1.)

Hatályos:

2017. 06. 09.

 

Jogszabály:

5/2017. (VI. 1.) NMHH rendelet

az építési munkák összehangolásával és a fizikai infrastruktúra közös használatával kapcsolatos jogvitás eljárások részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2017/80. (VI. 1.)

Hatályos:

2017. 06. 09.

 

Jogszabály:

10/2017. (VI. 1.) BM rendelet

az egyes tűzvédelmi tárgyú belügyminiszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/80. (VI. 1.)

Hatályos:

2017. 06. 16.

 

Jogszabály:

6/2017. (VI. 1.) IM rendelet

a cégnyilvántartással összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/80. (VI. 1.)

Hatályos:

2017. 06. 08., 2017. 07. 01.

 

Jogszabály:

7/2017. (VI. 1.) IM rendelet

a székhelyszolgáltatásról

Megjelent:

MK 2017/80. (VI. 1.)

Hatályos:

2017. 07. 01.

 

2017. V. 31.

Jogszabály:

9/2017. (V. 31.) EMMI rendelet

a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet és a finanszírozási eljárásrendekről szóló 31/2010. (V. 13.) EüM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/78. (V. 31.)

Hatályos:

2017. 06. 01.

 

Jogszabály:

1274/2017. (V. 31.) Korm. határozat

a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság részére történő kötött segélyhitel felajánlásáról

Megjelent:

MK 2017/78. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

2017. évi LVII. törvény

egyes törvényeknek Magyarország versenyképessége javítása érdekében történő módosításáról

Megjelent:

MK 2017/79. (V. 31.)

Hatályos:

2017. 06. 01., 2017. 06. 15., 2017. 07. 01., 2017. 09. 01.

 

Jogszabály:

1275/2017. (V. 31.) Korm. határozat

az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2017/79. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

1276/2017. (V. 31.) Korm. határozat

az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2017/79. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

41/2017. (V. 31.) ME határozat

az Országos Statisztikai Tanács tagjainak felmentéséről és új tagok megbízásáról

Megjelent:

MK 2017/79. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

14/2017. (V. 31.) BM utasítás

a Belügyminisztérium fejezet költségvetési gazdálkodásának rendjéről szóló 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/26. (V. 31.)

Hatályos:

2017. 06. 01.

 

Jogszabály:

22/2017. (V. 31.) HM utasítás

a Magyar Honvédség adatvédelmének szakirányításáról és felügyeletéről, valamint a Magyar Honvédség Adatvédelmi, Adatbiztonsági és Közérdekű adatok kezelésére vonatkozó Szabályzatának kiadásáról szóló 77/2012. (X. 27.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/26. (V. 31.)

Hatályos:

2017. 06. 01.

 

Jogszabály:

23/2017. (V. 31.) HM utasítás

az illetményekkel és illetményen kívüli juttatásokkal kapcsolatos egyes eljárási szabályokról szóló 15/2015. (IV. 30.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/26. (V. 31.)

Hatályos:

2017. 06. 03.

 

Jogszabály:

18/2017. (V. 31.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium éves diplomáciai és operatív tervezéséről és beszámoltatásáról szóló 1/2017. (I. 5.) KKM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/26. (V. 31.)

Hatályos:

2017. 06. 01.

 

Jogszabály:

6/2017. (V. 31.) OBH utasítás

a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló szabályzatról szóló 10/2014. (VII. 11.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/26. (V. 31.)

Hatályos:

2017. 06. 01.

 

Jogszabály:

2/2017. (V. 31.) ONYF utasítás

a Közszolgálati Szabályzatról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/26. (V. 31.)

Hatályos:

2017. 06. 01.

 

Jogszabály:

16/2017. (V. 31.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és Ukrajna Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 456/2016. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/26. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2017/26. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/26. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/26. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

EMMI közlemény

a nyilvános könyvtárak jegyzékéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/26. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Fővárosi Törvényszék közleménye

jogtanácsosi igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/26. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/26. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

AQUILA Párt

2016. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/26. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Demokratikus Koalíció

2016. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/26. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Ellenzéki Párt

2016. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/26. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Jobbik Magyarországért Mozgalom

2016. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/26. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Kereszténydemokrata Néppárt

2016. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/26. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Liberális Párt

2016. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/26. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Polgári Világbarát Párt

2016. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/26. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Szocialista Párt

2016. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/26. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Modern Magyarország Mozgalom Párt (MOMA)

2016. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/26. (V. 31.)

 

 

2017. V. 30.

Jogszabály:

27/2017. (V. 30.) FM rendelet

a GMO-mentességre utaló jelölésről szóló 61/2016. (IX. 15.) FM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/77. (V. 30.)

Hatályos:

2017. 05. 31.

 

Jogszabály:

28/2017. (V. 30.) FM rendelet

az élelmiszer-vállalkozások által működtetendő önellenőrzési rendszerre vonatkozó követelményekről

Megjelent:

MK 2017/77. (V. 30.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozata helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2017/77. (V. 30.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5006/2017/3. határozata

Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének az építményadóról szóló 35/1995. (XII. 15.) számú rendelete törvényességi felülvizsgálatáról

Megjelent:

MK 2017/77. (V. 30.)

 

 

Jogszabály:

190/2017. (V. 30.) KE határozat

vezérőrnagy szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2017/77. (V. 30.)

 

 

Jogszabály:

191/2017. (V. 30.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/77. (V. 30.)

 

 

Jogszabály:

192/2017. (V. 30.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/77. (V. 30.)

 

 

Jogszabály:

193/2017. (V. 30.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/77. (V. 30.)

 

 

Jogszabály:

194/2017. (V. 30.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2017/77. (V. 30.)

 

 

Jogszabály:

195/2017. (V. 30.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2017/77. (V. 30.)

 

 

Jogszabály:

1273/2017. (V. 30.) Korm. határozat

a Kodály Program I. üteméről és a 2017. évi programok megvalósításához szükséges források biztosításáról szóló 1134/2017. (III. 20.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/77. (V. 30.)

 

 

2017. V. 29.

Jogszabály:

117/2017. (V. 29.) Korm. rendelet

a központi bírságkezelő szerv kijelöléséről

Megjelent:

MK 2017/76. (V. 29.)

Hatályos:

2017. 06. 06.

 

Jogszabály:

118/2017. (V. 29.) Korm. rendelet

a Rendőrség által alkalmazott kényszerítő eszközök rendszeresítésének szakmai követelményeiről szóló 384/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet, az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet és a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/76. (V. 29.)

Hatályos:

2017. 05. 30.

 

Jogszabály:

119/2017. (V. 29.) Korm. rendelet

a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/76. (V. 29.)

Hatályos:

2017. 05. 30.

 

Jogszabály:

176/2017. (V. 29.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/76. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

177/2017. (V. 29.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/76. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

178/2017. (V. 29.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/76. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

179/2017. (V. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/76. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

180/2017. (V. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/76. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

181/2017. (V. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/76. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

182/2017. (V. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/76. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

183/2017. (V. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/76. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

184/2017. (V. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/76. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

185/2017. (V. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/76. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

186/2017. (V. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/76. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

187/2017. (V. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/76. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

188/2017. (V. 29.) KE határozat

a 202/2014. (V. 29.) KE határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/76. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

189/2017. (V. 29.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/76. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

1264/2017. (V. 29.) Korm. határozat

a polgármesteri béremelés különbözetének támogatása érdekében szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/76. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

1265/2017. (V. 29.) Korm. határozat

az ingyenes tankönyvellátás 5-9. évfolyamokra történő együtemű kiterjesztéséhez szükséges pénzügyi forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/76. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

1266/2017. (V. 29.) Korm. határozat

a határ menti gazdaságfejlesztési stratégiák végrehajtásához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/76. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

1267/2017. (V. 29.) Korm. határozat

a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének 2017. évi kiegészítő támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/76. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

1268/2017. (V. 29.) Korm. határozat

a Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló 1432/2015. (VI. 30.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/76. (V. 29.)

Hatályos:

2017. 05. 30.

 

Jogszabály:

1269/2017. (V. 29.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő kormányzati hozzájárulás módosításáról

Megjelent:

MK 2017/76. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

1270/2017. (V. 29.) Korm. határozat

a közel-keleti térségben élő üldöztetést szenvedő keresztények támogatásáról szóló 1162/2017. (III. 27.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/76. (V. 29.)

 

 

Jogszabály:

1271/2017. (V. 29.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/76. (V. 29.)

Hatályos:

2017. 05. 30.

 

Jogszabály:

1272/2017. (V. 29.) Korm. határozat

a Nemzeti Védőnői Szolgálat létrehozásáról

Megjelent:

MK 2017/76. (V. 29.)

 

 

2017. V. 26.

Jogszabály:

2017. évi LI. törvény

az Ázsiai Infrastrukturális Beruházási Bank (AIIB) létrehozásáról és működéséről szóló, Pekingben, 2015. június 29-én kelt Alapokmány és az AIIB Kormányzótanácsának a tagfelvétel feltételeit rögzítő határozata kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/75. (V. 26.)

Hatályos:

2017. 05. 26. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2017. évi LII. törvény

az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2017/75. (V. 26.)

Hatályos:

2017. 06. 26., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi LIII. törvény

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról

Megjelent:

MK 2017/75. (V. 26.)

Hatályos:

2017. 06. 26., 2018. 01. 01., 2018. 01. 03.

 

Jogszabály:

2017. évi LIV. törvény

egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2017/75. (V. 26.)

Hatályos:

2017. 07. 01., 2017. 08. 01., 2017. 09. 01., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi LV. törvény

a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2017/75. (V. 26.)

Hatályos:

2017. 09. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi LVI. törvény

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2017/75. (V. 26.)

Hatályos:

2017. 09. 01., 2018. 01. 01., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

13/2017. (V. 26.) MNB rendelet

a "Kiegyezés" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2017/75. (V. 26.)

Hatályos:

2017. 05. 29.

 

Jogszabály:

14/2017. (V. 26.) MNB rendelet

a "Kiegyezés" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2017/75. (V. 26.)

Hatályos:

2017. 05. 29.

 

Jogszabály:

15/2017. (V. 26.) MNB rendelet

egyes adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/75. (V. 26.)

Hatályos:

2017. 05. 27., 2017. 07. 01.

 

Jogszabály:

17/2017. (V. 26.) NFM rendelet

a motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről

Megjelent:

MK 2017/75. (V. 26.)

Hatályos:

2017. 06. 03.

 

Jogszabály:

11/2017. (V. 26.) AB határozat

a Pécsi Ítélőtábla Bhar.I.15/2015/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 56. § (4) bekezdése és 376/A. § (1) bekezdésének c) pontja együttes alkalmazásával kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról

Megjelent:

MK 2017/75. (V. 26.)

 

 

Jogszabály:

1263/2017. (V. 26.) Korm. határozat

az Ázsiai Infrastrukturális Beruházási Bank Alapokmányában előírt kijelölésekről és felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/75. (V. 26.)

 

 

2017. V. 25.

Jogszabály:

2017. évi XLIII. törvény

a bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartásáról

Megjelent:

MK 2017/74. (V. 25.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi XLIV. törvény

egyes törvényeknek a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény végrehajtásával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2017/74. (V. 25.)

Hatályos:

2017. 05. 26., 2017. 06. 02.

 

Jogszabály:

2017. évi XLV. törvény

az egyes külügyi igazgatási tárgyú törvények, valamint a tartós külszolgálat ellátásához kapcsolódó egyéb törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2017/74. (V. 25.)

Hatályos:

2017. 06. 02., 2017. 08. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi XLVI. törvény

az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2017/74. (V. 25.)

Hatályos:

2017. 06. 02.

 

Jogszabály:

2017. évi XLVII. törvény

a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2017/74. (V. 25.)

Hatályos:

2017. 05. 26., 2017. 07. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi XLVIII. törvény

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvénynek és a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről szóló 2007. évi CXL. törvénynek az európai cégnyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszerrel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2017/74. (V. 25.)

Hatályos:

2017. 06. 08.

 

Jogszabály:

2017. évi XLIX. törvény

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2017/74. (V. 25.)

Hatályos:

2017. 07. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi L. törvény

az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2017/74. (V. 25.)

Hatályos:

2017. 05. 26., 2017. 12. 31., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

9/2017. (V. 25.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrség által alkalmazott kényszerítő eszközök rendszeresítésének szakmai követelményeiről és eljárási szabályairól, valamint az Országgyűlési Őrségnél rendszeresíthető kényszerítő eszközök típusairól, fajtáiról szóló 33/2014. (IV. 24.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/74. (V. 25.)

Hatályos:

2017. 05. 26.

 

Jogszabály:

8/2017. (V. 25.) EMMI rendelet

a kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról szóló 22/1991. (XI. 15.) NM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/74. (V. 25.)

Hatályos:

2017. 06. 02.

 

Jogszabály:

25/2017. (V. 25.) FM rendelet

a bizonyos nem állati eredetű élelmiszerek és takarmányok behozataláról és fokozott hatósági ellenőrzéséről szóló 141/2011. (XII. 23.) VM rendelet, és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/74. (V. 25.)

Hatályos:

2017. 05. 30.

 

Jogszabály:

26/2017. (V. 25.) FM rendelet

a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetbe sorolt központi kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 32/2015. (VI. 19.) FM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/74. (V. 25.)

Hatályos:

2017. 05. 26.

 

Jogszabály:

16/2017. (V. 25.) NFM rendelet

az útügyi műszaki előírások kidolgozására, kiadására és közzétételére vonatkozó szabályokról

Megjelent:

MK 2017/74. (V. 25.)

Hatályos:

2017. 06. 24.

 

2017. V. 24.

Jogszabály:

1/2017. (V. 24.) TNM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/25. (V. 24.)

Hatályos:

2017. 05. 25.

 

Jogszabály:

13/2017. (V. 24.) BM utasítás

a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ hivatásos szolgálati beosztásairól és a betöltésükhöz szükséges követelményekről, valamint az idegennyelv-tudási pótlék és az egyéb pótlékok szabályairól szóló 12/2016. (VII. 15.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/25. (V. 24.)

Hatályos:

2017. 05. 25.

 

Jogszabály:

22/2017. (V. 24.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyedi Iratkezelési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/25. (V. 24.)

Hatályos:

2017. 05. 25.

 

Jogszabály:

23/2017. (V. 24.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/25. (V. 24.)

Hatályos:

2017. 06. 06.

 

Jogszabály:

24/2017. (V. 24.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/25. (V. 24.)

Hatályos:

2017. 06. 06.

 

Jogszabály:

25/2017. (V. 24.) EMMI utasítás

a Társadalompolitikai Bizottság felállításáról szóló 38/2015. (VII. 31.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/25. (V. 24.)

Hatályos:

2017. 05. 25.

 

Jogszabály:

21/2017. (V. 24.) HM utasítás

a távoli toronyirányító rendszerekkel összefüggő kutatás-fejlesztési feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/25. (V. 24.)

Hatályos:

2017. 05. 25.

 

Jogszabály:

16/2017. (V. 24.) NGM utasítás

a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/25. (V. 24.)

Hatályos:

2017. 05. 25.

 

Jogszabály:

8/2017. (V. 24.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal pénzkezelési szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/25. (V. 24.)

Hatályos:

2017. 05. 25.

 

Jogszabály:

20/2017. (V. 24.) ORFK utasítás

az Országos Rendőr-főkapitányság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2015. (IX. 10.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/25. (V. 24.)

Hatályos:

201. 05. 25.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2017/25. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/25. (V. 24.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/25. (V. 24.)

 

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/25. (V. 24.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2017. június 1-je és június 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/25. (V. 24.)

 

 

Jogszabály:

Barankovics István Alapítvány

2016. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/25. (V. 24.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Munkáspárt

2016. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/25. (V. 24.)

 

 

Jogszabály:

Párbeszéd Magyarországért Párt

2016. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/25. (V. 24.)

 

 

2017. V. 19.

Jogszabály:

115/2017. (V. 19.) Korm. rendelet

egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/73. (V. 19.)

Hatályos:

2017. 06. 01.

 

Jogszabály:

116/2017. (V. 19.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról szóló 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/73. (V. 19.)

Hatályos:

2017. 05. 20.

 

Jogszabály:

9/2017. (V. 19.) NGM rendelet

a 2018. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

Megjelent:

MK 2017/73. (V. 19.)

Hatályos:

2018. 01.01.

 

Jogszabály:

10/2017. (V. 19.) NGM rendelet

a nemzetgazdasági miniszter által adományozható elismerésekről szóló 1/2013. (I. 8.) NGM rendelet, valamint a bankkártya-elfogadó terminálok számának növeléséhez nyújtott támogatásról szóló 47/2016. (XII. 6.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/73. (V. 19.)

Hatályos:

2017. 05. 20.

 

2017. V. 18.

Jogszabály:

8/2017. (V. 18.) BM rendelet

"a határvonal ötödik közös ellenőrzéséről, a határjelek 2010-2015. évi felújításáról és karbantartásáról a magyar-horvát államhatár B és C határszakaszán" címmel készített zárójegyzőkönyv, valamint a "Kiegészítés és módosítás a határvonal leírásához és térképeihez B és C határszakasz 2016" címmel készített határokmány jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2017/72. (V. 18.)

Hatályos:

2017. 05. 26.

 

Jogszabály:

168/2017. (V. 18.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2017/72. (V. 18.)

 

 

Jogszabály:

169/2017. (V. 18.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2017/72. (V. 18.)

 

 

Jogszabály:

170/2017. (V. 18.) KE határozat

katonai bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/72. (V. 18.)

 

 

Jogszabály:

171/2017. (V. 18.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2017/72. (V. 18.)

 

 

Jogszabály:

172/2017. (V. 18.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2017/72. (V. 18.)

 

 

Jogszabály:

173/2017. (V. 18.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2017/72. (V. 18.)

 

 

Jogszabály:

174/2017. (V. 18.) KE határozat

altábornagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2017/72. (V. 18.)

 

 

Jogszabály:

175/2017. (V. 18.) KE határozat

altábornagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2017/72. (V. 18.)

 

 

Jogszabály:

1261/2017. (V. 18.) Korm. határozat

az Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Bizottságának 2017. szeptember 11-14. között Budapesten, Magyarországon tartandó 67. ülésszakához kapcsolódó intézkedésekről és a források biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/72. (V. 18.)

 

 

Jogszabály:

1262/2017. (V. 18.) Korm. határozat

a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet és a XI. Miniszterelnökség fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/72. (V. 18.)

 

 

2017. V. 17.

Jogszabály:

12/2017. (V. 17.) MNB rendelet

az "Irinyi János" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2017/70. (V. 17.)

Hatályos:

2017. 05. 18.

 

Jogszabály:

7/2017. (V. 17.) BM rendelet

a kitoloncolás végrehajtásának szabályairól szóló 26/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/70. (V. 17.)

Hatályos:

2017. 05. 18.

 

Jogszabály:

24/2017. (V. 17.) FM rendelet

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/70. (V. 17.)

Hatályos:

2017. 05. 25.

 

Jogszabály:

5/2017. (V. 17.) HM rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet és a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/70. (V. 17.)

Hatályos:

2017. 05. 18.

 

Jogszabály:

8/2017. (V. 17.) NGM rendelet

a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/70. (V. 17.)

Hatályos:

2017. 05. 18.

 

Jogszabály:

1260/2017. (V. 17.) Korm. határozat

a Budapest IX. kerület, belterület 36971 helyrajzi számú műemlék ingatlan állam részére történő megvásárlásáról

Megjelent:

MK 2017/71. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

4/2017. (V. 17.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2017. (II. 28.) MNB utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/24. (V. 17.)

Hatályos:

2017. 05. 18.

 

Jogszabály:

17/2017. (V. 17.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/24. (V. 17.)

Hatályos:

2017. 05. 18.

 

Jogszabály:

18/2017. (V. 17.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/24. (V. 17.)

Hatályos:

2017. 05. 18.

 

Jogszabály:

12/2017. (V. 17.) BM utasítás

a Belügyminisztérium Beszerzési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/24. (V. 17.)

Hatályos:

2017. 05. 18.

 

Jogszabály:

3/2017. (V. 17.) FM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/24. (V. 17.)

Hatályos:

2017. 05. 18.

 

Jogszabály:

20/2017. (V. 17.) HM utasítás

a ruházati illetménynorma 2017. évi összegeinek megállapításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/24. (V. 17.)

Hatályos:

2017. 05. 18.

 

Jogszabály:

8/2017. (V. 17.) IM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/24. (V. 17.)

Hatályos:

2017. 06. 01.

 

Jogszabály:

17/2017. (V. 17.) KKM utasítás

a határ menti gazdaságfejlesztési stratégiák szerződéskötési, döntéshozatali és a támogatás fedezetének lehívási rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/24. (V. 17.)

Hatályos:

2017. 05. 18.

 

Jogszabály:

15/2017. (V. 17.) NGM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/24. (V. 17.)

Hatályos:

2017. 05. 18.

 

Jogszabály:

6/2017. (V. 17.) LÜ utasítás

az ügyészi szervezetben adományozható elismerésekről szóló 1/2015. (I. 21.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/24. (V. 17.)

Hatályos:

2017. 05. 18.

 

Jogszabály:

1/2017. (V. 17.) NAV utasítás

az Egységes Iratkezelési Szabályzatról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/24. (V. 17.)

Hatályos:

2017. 05. 22.

 

Jogszabály:

7/2017. (V. 17.) NKFIH utasítás

az eszközök és források értékelési szabályzatáról szóló 8/2016. (IV. 25.) NKFIH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/24. (V. 17.)

Hatályos:

2017. 05. 18.

 

Jogszabály:

15/2017. (V. 17.) KKM közlemény

az Európai Molekuláris Biológiai Laboratóriumot létrehozó megállapodás kihirdetéséről szóló 38/2017. (III. 7.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/24. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2017/24. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/24. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

NFM pályázati felhívás

a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének 2017. évi támogatására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/24. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/24. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

Együtt - a Korszakváltók Pártja

2016. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/24. (V. 17.)

 

 

Jogszabály:

Sportos és Egészséges Magyarországért Párt 2016

2016. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/24. (V. 17.)

 

 

2017. V. 15.

Jogszabály:

2017. évi XXXIV. törvény

a Magyarország Kormánya és Japán Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/69. (V. 15.)

Hatályos:

2017. 05. 16. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2017. évi XXXV. törvény

a Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztése, kivitelezése és finanszírozása kapcsán született Egyezmény 2. mellékletének kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/69. (V. 15.)

Hatályos:

2017. 05. 16. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2017. évi XXXVI. törvény

a Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/69. (V. 15.)

Hatályos:

2017. 05. 16. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2017. évi XXXVII. törvény

a Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött, a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/69. (V. 15.)

Hatályos:

2017. 05. 16. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2017. évi XXXVIII. törvény

a Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/69. (V. 15.)

Hatályos:

2017. 05. 16. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2017. évi XXXIX. törvény

az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények, és ehhez kapcsolódóan más törvények jogharmonizációs célú módosításáról

Megjelent:

MK 2017/69. (V. 15.)

Hatályos:

2017. 05. 23., 2018. 01. 01., a Varsói Egyezmény 53. cikk 6. bekezdés második mondatában meghatározott időponttól.

 

Jogszabály:

2017. évi XL. törvény

az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2017/69. (V. 15.)

Hatályos:

2017. 05. 31.

 

Jogszabály:

2017. évi XLI. törvény

a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2017/69. (V. 15.)

Hatályos:

2017. 05. 18., 2017. 05. 30., 2017. 06. 15.

 

Jogszabály:

2017. évi XLII. törvény

a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2017/69. (V. 15.)

Hatályos:

2017. 05. 30., 2018. 01. 01.

 

2017. V. 11.

Jogszabály:

10/2017. (V. 11.) BM utasítás

az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat hivatásos állományát érintő egyes személyügyi igazgatási kérdésekről szóló 12/2015. (VI. 19.) BM utasítás és a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ hivatásos állományát érintő egyes személyügyi igazgatási kérdésekről szóló 13/2016. (VII. 15.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/23. (V. 11.)

Hatályos:

2017. 05. 12.

 

Jogszabály:

11/2017. (V. 11.) BM utasítás

a gépjárművekkel kapcsolatos belügyi tárgyú miniszteri utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/23. (V. 11.)

Hatályos:

2017. 05. 12.

 

Jogszabály:

20/2017. (V. 11.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/23. (V. 11.)

Hatályos:

2017. 05. 12.

 

Jogszabály:

21/2017. (V. 11.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/23. (V. 11.)

Hatályos:

2017. 05. 12.

 

Jogszabály:

2/2017. (V. 11.) FM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/23. (V. 11.)

Hatályos:

2017. 05. 12.

 

Jogszabály:

19/2017. (V. 11.) HM utasítás

a költségvetési gazdálkodást érintő egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/23. (V. 11.)

Hatályos:

2017. 05. 12.

 

Jogszabály:

11/2017. (V. 11.) NGM utasítás

kötelezettségvállalásról, utalványozásról és a Nemzetgazdasági Minisztérium beszerzéseinek szabályozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/23. (V. 11.)

Hatályos:

2017. 06. 10.

 

Jogszabály:

12/2017. (V. 11.) NGM utasítás

a Nemzetgazdasági Minisztérium által nyújtandó támogatások szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/23. (V. 11.)

Hatályos:

2017. 06. 10.

 

Jogszabály:

13/2017. (V. 11.) NGM utasítás

a Nemzetgazdasági Minisztérium Egyedi Iratkezelési Szabályzatáról szóló 6/2015. (III. 18.) NGM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/23. (V. 11.)

Hatályos:

2017. 05. 12.

 

Jogszabály:

14/2017. (V. 11.) NGM utasítás

a Nemzetgazdasági Minisztérium költségvetési fejezet 2017. évre vonatkozó fejezeti kezelésű előirányzatai és központi kezelésű előirányzatai szakmai kezelőinek kijelöléséről szóló 9/2017. (III. 10.) NGM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/23. (V. 11.)

Hatályos:

2017. 05. 12.

 

Jogszabály:

18/2017. (V. 11.) ORFK utasítás

a kötelezettségvállalás, a pénzügyi és jogi ellenjegyzés, az utalványozás, az érvényesítés és a teljesítés igazolás rendjének meghatározásáról szóló 47/2013. (XI. 29.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/23. (V. 11.)

Hatályos:

2017. 05. 12.

 

Jogszabály:

19/2017. (V. 11.) ORFK utasítás

az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tevékenység-irányítási központjai, egyes rendőri szervek ügyeletei, valamint a segélyhívásokat fogadó központok egységes működéséről szóló 57/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/23. (V. 11.)

Hatályos:

2017. 05. 26.

 

Jogszabály:

12/2017. (V. 11.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Vöröskereszt és Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége (IFRC) között a Nemzetközi Szövetség Budapesti Regionális Hivatalának és Globális Szolgáltató Központjának jogállásáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2017. évi VIII. törvény 2., 3. és 5. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/23. (V. 11.)

 

 

Jogszabály:

13/2017. (V. 11.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 19/2017. (II. 2.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/23. (V. 11.)

 

 

Jogszabály:

14/2017. (V. 11.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Abaújvár és Kenyhec (Kechnec) települések közötti közúti Hernád-híd és a csatlakozó utak megépítéséről szóló, Pozsonyban, 2014. június 27. napján aláírt Megállapodást módosító 1. Kiegészítés kihirdetéséről szóló 2017. évi XI. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/23. (V. 11.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/23. (V. 11.)

 

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/23. (V. 11.)

 

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/23. (V. 11.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/23. (V. 11.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/23. (V. 11.)

 

 

Jogszabály:

Fővárosi Törvényszék közleménye

jogtanácsosi igazolványok érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/23. (V. 11.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/23. (V. 11.)

 

 

Jogszabály:

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

2016. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/23. (V. 11.)

 

 

Jogszabály:

Helyreállítás Magyarország Pártja

2016. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/23. (V. 11.)

 

 

Jogszabály:

Lehet Más a Politika párt

2016. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/23. (V. 11.)

 

 

Jogszabály:

Pécsi Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

a Tamási székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/23. (V. 11.)

 

 

Jogszabály:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/23. (V. 11.)

 

 

Jogszabály:

Komló város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/23. (V. 11.)

 

 

2017. V. 10.

Jogszabály:

114/2017. (V. 10.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a nemzeti rendezvények előkészítésével és lebonyolításával, illetve a turisztikával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2017/68. (V. 10.)

Hatályos:

2017. 05. 11.

 

Jogszabály:

6/2017. (V. 10.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 2017. évi ruházati utánpótlási ellátmánya terhére kiadott természetbeni ellátásról szóló 38/2016. (IX. 29.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/68. (V. 10.)

Hatályos:

2017. 05. 11.

 

Jogszabály:

1256/2017. (V. 10.) Korm. határozat

a nemzeti ünnepek, valamint a kiemelt fontosságú rendezvények előkészítésének és lebonyolításának rendjéről

Megjelent:

MK 2017/68. (V. 10.)

Hatályos:

2017. 05. 11.

 

Jogszabály:

1257/2017. (V. 10.) Korm. határozat

Magyarország Münchenben található főkonzulátusának új épületben történő elhelyezésével kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/68. (V. 10.)

 

 

Jogszabály:

1258/2017. (V. 10.) Korm. határozat

a Földművelésügyi Minisztérium egyes szakképzést ellátó háttérintézményeivel összefüggésben gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra a "Dunántúli Felnőttképzési Hálózat" című, az "Agrár Ágazati Tudásfejlesztés a Keleti Régióban" és az "AGRÁR-TREND" című támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/68. (V. 10.)

 

 

Jogszabály:

1259/2017. (V. 10.) Korm. határozat

a Wescast Hungary Autóipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

Megjelent:

MK 2017/68. (V. 10.)

 

 

2017. V. 9.

Jogszabály:

1255/2017. (V. 9.) Korm. határozat

a szisztematikus határellenőrzés bevezetése következtében Magyarország határain kialakult helyzet megoldásáról

Megjelent:

MK 2017/67. (V. 9.)

 

 

2017. V. 8.

Jogszabály:

4/2017. (V. 8.) NMHH rendelet

az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről szóló 8/2012. (I. 26.) NMHH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/66. (V. 8.)

Hatályos:

2017. 05. 23.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5005/2017/3. határozata

Dunavarsány Önkormányzat képviselő-testületének az állatok tartásáról szóló 23/2012. (IX. 21.) önkormányzati rendelete törvénysértő voltának megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2017/66. (V. 8.)

 

 

Jogszabály:

159/2017. (V. 8.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/66. (V. 8.)

 

 

Jogszabály:

160/2017. (V. 8.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/66. (V. 8.)

 

 

Jogszabály:

161/2017. (V. 8.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/66. (V. 8.)

 

 

Jogszabály:

162/2017. (V. 8.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/66. (V. 8.)

 

 

Jogszabály:

163/2017. (V. 8.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/66. (V. 8.)

 

 

Jogszabály:

164/2017. (V. 8.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/66. (V. 8.)

 

 

Jogszabály:

165/2017. (V. 8.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/66. (V. 8.)

 

 

Jogszabály:

166/2017. (V. 8.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/66. (V. 8.)

 

 

Jogszabály:

167/2017. (V. 8.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/66. (V. 8.)

 

 

Jogszabály:

1252/2017. (V. 8.) Korm. határozat

az IKOP-1.1.0-15-2016-00018 azonosító számú "M4 Berettyóújfalu - Nagykereki (országhatár) közötti szakasz megvalósítása" című projekt II. építési szakasz kivitelezésének forrásbiztosításáról

Megjelent:

MK 2017/66. (V. 8.)

 

 

Jogszabály:

1253/2017. (V. 8.) Korm. határozat

az IKOP-4.1.0-15-2016-00004 azonosító számú egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projekt támogatási összeg növeléséről

Megjelent:

MK 2017/66. (V. 8.)

 

 

Jogszabály:

1254/2017. (V. 8.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2017/66. (V. 8.)

 

 

2017. V. 5.

Jogszabály:

5/2017. (V. 5.) BM rendelet

az egyes vízgazdálkodási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/65. (V. 5.)

Hatályos:

2017. 05. 20.

 

Jogszabály:

7/2017. (V. 5.) EMMI rendelet

a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/65. (V. 5.)

Hatályos:

2017. 05. 13.

 

Jogszabály:

23/2017. (V. 5.) FM rendelet

az egyes barlangok védettségének feloldásáról

Megjelent:

MK 2017/65. (V. 5.)

Hatályos:

2017. 05. 13.

 

Jogszabály:

6/2017. (V. 5.) NGM rendelet

egyes műszaki biztonsági tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/65. (V. 5.)

Hatályos:

2017. 05. 20., 2017. 05. 24., 2018. 04. 21.

 

Jogszabály:

7/2017. (V. 5.) NGM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/65. (V. 5.)

Hatályos:

2017. 05. 06.

 

Jogszabály:

10/2017. (V. 5.) AB határozat

a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2.Kpk.50.469/2012/9. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29. § (4) bekezdés b) pontjával és a 80. § (1) bekezdés d) pontjával kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról

Megjelent:

MK 2017/65. (V. 5.)

 

 

Jogszabály:

10/2017. (V. 5.) OGY határozat

a villamos energia belső piacáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezet (átdolgozás) , valamint a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvtervezet (átdolgozás) [COM (2016) 864; 2016/0380 (COD)] vonatkozásában az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentés elfogadásáról

Megjelent:

MK 2017/65. (V. 5.)

 

 

Jogszabály:

158/2017. (V. 5.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2017/65. (V. 5.)

 

 

Jogszabály:

1250/2017. (V. 5.) Korm. határozat

a szisztematikus határellenőrzés bevezetéséhez szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/65. (V. 5.)

 

 

Jogszabály:

1251/2017. (V. 5.) Korm. határozat

az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványok felhasználásának engedélyezéséről és egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2017/65. (V. 5.)

 

 

Jogszabály:

42/2017. (V. 5.) NVB határozat

országos népszavazási kezdeményezés kérdés hitelesítéséről

Megjelent:

MK 2017/65. (V. 5.)

 

 

2017. V. 2.

Jogszabály:

113/2017. (V. 2.) Korm. rendelet

a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztés megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 452/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/64. (V. 2.)

Hatályos:

2017. 05. 03.

 

Jogszabály:

6/2017. (V. 2.) EMMI rendelet

az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/64. (V. 2.)

Hatályos:

2017. 05. 05.

 

Jogszabály:

15/2017. (V. 2.) NFM rendelet

az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának kijelöléséről

Megjelent:

MK 2017/64. (V. 2.)

Hatályos:

2017. 05. 03.

 

Jogszabály:

147/2017. (V. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/64. (V. 2.)

 

 

Jogszabály:

148/2017. (V. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/64. (V. 2.)

 

 

Jogszabály:

149/2017. (V. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/64. (V. 2.)

 

 

Jogszabály:

150/2017. (V. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/64. (V. 2.)

 

 

Jogszabály:

151/2017. (V. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/64. (V. 2.)

 

 

Jogszabály:

152/2017. (V. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/64. (V. 2.)

 

 

Jogszabály:

153/2017. (V. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/64. (V. 2.)

 

 

Jogszabály:

154/2017. (V. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/64. (V. 2.)

 

 

Jogszabály:

155/2017. (V. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/64. (V. 2.)

 

 

Jogszabály:

156/2017. (V. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/64. (V. 2.)

 

 

Jogszabály:

157/2017. (V. 2.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/64. (V. 2.)

 

 

Jogszabály:

1248/2017. (V. 2.) Korm. határozat

a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar épületének fejlesztéséről, valamint az ehhez szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/64. (V. 2.)

 

 

Jogszabály:

1249/2017. (V. 2.) Korm. határozat

az egyházi célú támogatásokból megvalósuló kerettanterv kidolgozásával összefüggő tananyag- és tankönyvfejlesztésekre vonatkozó beszerzések közbeszerzési eljárás lefolytatása alól történő felmentéséről

Megjelent:

MK 2017/64. (V. 2.)

 

 

2017. IV. 28.

Jogszabály:

99/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Fülöp-szigeteki Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú gazdasági együttműködési megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/63. (IV. 28.)

Hatályos:

2017. 04. 29. - kivétellel.

 

Jogszabály:

100/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet

az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/63. (IV. 28.)

Hatályos:

2017. 05. 01.

 

Jogszabály:

101/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/63. (IV. 28.)

Hatályos:

2017. 04. 29.

 

Jogszabály:

102/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/63. (IV. 28.)

Hatályos:

2017. 04. 29., 2017. 09. 15., 2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

103/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet

az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/63. (IV. 28.)

Hatályos:

2017. 04. 29.

 

Jogszabály:

104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet

a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2017/63. (IV. 28.)

Hatályos:

2017. 05. 28.

 

Jogszabály:

105/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/63. (IV. 28.)

Hatályos:

2017. 05. 28.

 

Jogszabály:

106/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet

a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/63. (IV. 28.)

Hatályos:

2017. 05. 06.

 

Jogszabály:

107/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet

a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/63. (IV. 28.)

Hatályos:

2017. 05. 06.

 

Jogszabály:

108/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet

a Hollókő ófalu és környezete világörökségi kezelési tervéről

Megjelent:

MK 2017/63. (IV. 28.)

Hatályos:

2017. 04. 29.

 

Jogszabály:

109/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet

a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda épületének kialakítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/63. (IV. 28.)

Hatályos:

2017. 04. 29.

 

Jogszabály:

110/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet

az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal kapcsolatos egyes műszaki szolgáltatási feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről szóló 51/2016. (III. 17.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/63. (IV. 28.)

Hatályos:

2017. 04. 29.

 

Jogszabály:

111/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet

a Fényeslitke külterületén logisztikai központ létesítésére, valamint Kisvárda külterületén kóser fóliasátor termelési felületének bővítésére irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/63. (IV. 28.)

Hatályos:

2017. 04. 29.

 

Jogszabály:

112/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet

a Nádudvaron megvalósuló feldolgozóipari beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/63. (IV. 28.)

Hatályos:

2017. 04. 29.

 

Jogszabály:

4/2017. (IV. 28.) BM rendelet

a Budapesten, 2017-ben megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges ideiglenes lelátók létesítésének és bontásának feltételeiről szóló 45/2015. (VII. 27.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/63. (IV. 28.)

Hatályos:

2017. 04. 29.

 

Jogszabály:

4/2017. (IV. 28.) HM rendelet

a kondicionáló-kiképzési, valamint a katonai kiképzési és oktatási célú rendezvényekről, továbbá a regeneráló pihenés és a rekreáció rendjéről szóló 13/2013. (VIII. 21.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/63. (IV. 28.)

Hatályos:

2017. 05. 01., 2017. 06. 16.

 

Jogszabály:

1234/2017. (IV. 28.) Korm. határozat

a Nemzeti Népegészségügyi Stratégiához kapcsolódó egészségügyi ágazati szakpolitikai program 2017. és 2018. évre vonatkozó intézkedései I. üteméről

Megjelent:

MK 2017/63. (IV. 28.)

 

 

Jogszabály:

1235/2017. (IV. 28.) Korm. határozat

a rendvédelmi szervek és a honvédelmi szervezetek 2017-2020 közötti gépjármű- és gépjárműjavítási szolgáltatás beszerzéseinek biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/63. (IV. 28.)

 

 

Jogszabály:

1236/2017. (IV. 28.) Korm. határozat

egyes nemzetközi feladatok átadásáról

Megjelent:

MK 2017/63. (IV. 28.)

 

 

Jogszabály:

1237/2017. (IV. 28.) Korm. határozat

egyes stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek hiánya miatt indított kötelezettségszegési eljárás megszüntetéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/63. (IV. 28.)

 

 

Jogszabály:

1238/2017. (IV. 28.) Korm. határozat

az állami érdekű szoftverfejlesztéseket támogató egységes Állami Alkalmazásfejlesztési Környezet létrehozásáról szóló koncepcióról és az ezzel kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

MK 2017/63. (IV. 28.)

 

 

Jogszabály:

1239/2017. (IV. 28.) Korm. határozat

a Nemzeti Korrupcióellenes Programmal összefüggő intézkedések 2017-2018. évre vonatkozó terve elfogadásáról

Megjelent:

MK 2017/63. (IV. 28.)

 

 

Jogszabály:

1240/2017. (IV. 28.) Korm. határozat

a turizmusdiplomáciai feladatok ellátásához szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/63. (IV. 28.)

 

 

Jogszabály:

1241/2017. (IV. 28.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok módosításáról

Megjelent:

MK 2017/63. (IV. 28.)

 

 

Jogszabály:

1242/2017. (IV. 28.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között az "Egy övezet - egy út" kezdeményezéshez kapcsolódó kulturális programsorozatról és azok finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2017/63. (IV. 28.)

 

 

Jogszabály:

1243/2017. (IV. 28.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kecskeméti Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézetének infrastruktúra fejlesztéséhez 2017. évben szükséges forrás előirányzat-átcsoportosításáról

Megjelent:

MK 2017/63. (IV. 28.)

 

 

Jogszabály:

1244/2017. (IV. 28.) Korm. határozat

az EFOP-3.6.1-16-2016-00022 azonosító számú ("Debrecen Venture Catapult Program" című), egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/63. (IV. 28.)

 

 

Jogszabály:

1245/2017. (IV. 28.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1803/2015. (XI. 10.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/63. (IV. 28.)

 

 

Jogszabály:

1246/2017. (IV. 28.) Korm. határozat

a Magyar-Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság XIII. ülésén fenntartott és elfogadott ajánlások jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2017/63. (IV. 28.)

 

 

Jogszabály:

1247/2017. (IV. 28.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és az Egészségügyi Világszervezet között az Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Bizottságának 2017. szeptember 11-14. között Budapesten, Magyarországon tartandó 67. ülésszakának megszervezéséről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/63. (IV. 28.)

 

 

Jogszabály:

35/2017. (IV. 28.) ME határozat

a Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény (PCC SEE) szerződő Felek közötti, prümi mintára megvalósuló automatizált DNS-, ujjnyomat- és gépjármű-nyilvántartási adatok cseréjét megalapozó többoldalú egyezmény és végrehajtási megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/63. (IV. 28.)

 

 

Jogszabály:

36/2017. (IV. 28.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Őrhalom és Ipolyvarbó (Vrbovka) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/63. (IV. 28.)

 

 

Jogszabály:

37/2017. (IV. 28.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Szudáni Köztársaság Kormánya között új légiközlekedési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/63. (IV. 28.)

 

 

Jogszabály:

38/2017. (IV. 28.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és Új-Zéland Kormánya között a vezetői engedélyek kölcsönös elismeréséről szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/63. (IV. 28.)

 

 

Jogszabály:

39/2017. (IV. 28.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2017/63. (IV. 28.)

 

 

Jogszabály:

40/2017. (IV. 28.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2017/63. (IV. 28.)

 

 

Jogszabály:

2/2017. (IV. 28.) MEKH utasítás

a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról, valamint a biztonsági megbízott kijelöléséről és egyes feladatairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/22. (IV. 28.)

Hatályos:

2017. 04. 29.

 

Jogszabály:

16/2017. (IV. 28.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítás és az állami projektértékelői jogviszony keretében végzett értékelési feladatok díjazásának általános alapelveiről, hatáskörök átruházásáról szóló 17/2016. (VI. 30.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/22. (IV. 28.)

Hatályos:

2017. 04. 29.

 

Jogszabály:

9/2017. (IV. 28.) BM utasítás

a Belügyminisztérium adatvédelmi, adatbiztonsági és közérdekű adat megismerésére vonatkozó szabályzatának kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/22. (IV. 28.)

Hatályos:

2017. 05. 03.

 

Jogszabály:

1/2017. (IV. 28.) FM utasítás

a Földművelésügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/22. (IV. 28.)

Hatályos:

2017. 04. 29.

 

Jogszabály:

15/2017. (IV. 28.) HM utasítás

a honvédelmi célú elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó hatóság és a honvédelmi ágazati elektronikus információbiztonsági eseménykezelő központ feladatainak végrehajtásáról, valamint a sérülékenységvizsgálat lefolytatásának szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/22. (IV. 28.)

Hatályos:

2017. 04. 29.

 

Jogszabály:

16/2017. (IV. 28.) HM utasítás

a kiképzési-oktatási és regeneráló központok működési rendjéről, valamint a rekreációra és a regenerálódásra vonatkozó részletes szabályokról szóló 48/2013. (VIII. 23.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/22. (IV. 28.)

Hatályos:

2017. 04. 29.

 

Jogszabály:

17/2017. (IV. 28.) HM utasítás

egyes miniszteri biztosok kinevezéséről szóló HM utasítások felülvizsgálatáról és hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/22. (IV. 28.)

Hatályos:

2017. 04. 29.

 

Jogszabály:

18/2017. (IV. 28.) HM utasítás

a "Szakutasítás a rakétacsapatok és tüzérség harci alkalmazására III. rész Hadműveleti- harcászati rakétadandár, -osztály, -üteg" című szolgálati könyv kiadásáról szóló 034/1987. HM utasítás hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/22. (IV. 28.)

Hatályos:

2017. 04. 29.

 

Jogszabály:

16/2017. (IV. 28.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium Munkavédelmi Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/22. (IV. 28.)

Hatályos:

2017. 08. 01., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

5/2017. (IV. 28.) OBH utasítás

a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi szervezetéről, főbb feladatairól, továbbá tevékenységének irányításáról szóló szabályzatról szóló 14/2012. (X. 18.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/22. (IV. 28.)

Hatályos:

2017. 04. 29.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2017/22. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/22. (IV. 28.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/22. (IV. 28.)

 

 

Jogszabály:

Fővárosi Törvényszék közleménye

jogtanácsosi igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/22. (IV. 28.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdés hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/22. (IV. 28.)

 

 

Jogszabály:

Borsodnádasd Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/22. (IV. 28.)

 

 

Jogszabály:

Magyarországi Munkáspárt 2006-Európai Baloldal

2016. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/22. (IV. 28.)

 

 

2017. IV. 27.

Jogszabály:

2017. évi XXX. törvény

a Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv szerinti szövegének módosításáról Bernben elfogadott, 2015. szeptember 29-30-án kelt Jegyzőkönyv 1-4. mellékletei az Egyezmény és annak D, F és G Függelékeinek módosítására vonatkozó határozatainak kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/61. (IV. 27.)

Hatályos:

2017. 04. 28. - kivételekkel.

 

Jogszabály:

2017. évi XXXI. törvény

egyes állami tulajdonban álló ingatlanoknak a Magyarországi Református Egyház részére történő tulajdonba adásáról

Megjelent:

MK 2017/61. (IV. 27.)

Hatályos:

2017. 05. 27.

 

Jogszabály:

2017. évi XXXII. törvény

a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2017/61. (IV. 27.)

Hatályos:

2017. 04. 28.

 

Jogszabály:

2017. évi XXXIII. törvény

egyes belügyi tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2017/61. (IV. 27.)

Hatályos:

2017. 05. 05., 2017. 07. 26., 2017. 06. 01., 2017. 09. 01., 2017. 12. 01., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

14/2017. (IV. 27.) NFM rendelet

az NGM Beruházásszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának kijelöléséről

Megjelent:

MK 2017/61. (IV. 27.)

Hatályos:

2017. 04. 28.

 

Jogszabály:

145/2017. (IV. 27.) KE határozat

tárca nélküli miniszter kinevezéséről

Megjelent:

MK 2017/61. (IV. 27.)

 

 

Jogszabály:

146/2017. (IV. 27.) KE határozat

dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2017/61. (IV. 27.)

 

 

Jogszabály:

95/2017. (IV. 27.) Korm. rendelet

a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztés megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 452/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/62. (IV. 27.)

Hatályos:

2017. 04. 28.

 

Jogszabály:

96/2017. (IV. 27.) Korm. rendelet

a XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál megrendezésével összefüggő infrastrukturális fejlesztésekre irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 55/2016. (III. 24.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/62. (IV. 27.)

Hatályos:

2017. 04. 28.

 

Jogszabály:

97/2017. (IV. 27.) Korm. rendelet

a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendeletnek az egyszerű bejelentés 300 négyzetméternél nagyobb lakóingatlan nem kereskedelmi célú építésére történő kiterjesztésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2017/62. (IV. 27.)

Hatályos:

2017. 04. 27. 20 órától.

 

Jogszabály:

98/2017. (IV. 27.) Korm. rendelet

az Egészséges Budapest Program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/62. (IV. 27.)

Hatályos:

2017. 04. 28.

 

Jogszabály:

1232/2017. (IV. 27.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/62. (IV. 27.)

 

 

Jogszabály:

1233/2017. (IV. 27.) Korm. határozat

a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 32. Egyéb költségvetési kiadások cím, 1. Vegyes kiadások alcím, 28. Filmszakmai közvetett támogatások mozgókép törvény szerinti kiegészítő finanszírozása jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2017/62. (IV. 27.)

 

 

2017. IV. 26.

Jogszabály:

4/2017. (IV. 26.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/60. (IV. 26.)

Hatályos:

2017. 04. 27., 2017. 06. 10.

 

Jogszabály:

20/2017. (IV. 26.) FM rendelet

a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2017. évi igénybevételének feltételeiről

Megjelent:

MK 2017/60. (IV. 26.)

Hatályos:

2017. 04. 27.

 

Jogszabály:

21/2017. (IV. 26.) FM rendelet

az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról

Megjelent:

MK 2017/60. (IV. 26.)

Hatályos:

2017. 04. 27.

 

Jogszabály:

22/2017. (IV. 26.) FM rendelet

az agrárágazati szabályozás körébe tartozó egyes rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/60. (IV. 26.)

Hatályos:

2017. 04. 29.

 

Jogszabály:

1228/2017. (IV. 26.) Korm. határozat

a vízügyi igazgatási szervek jégtörő hajóparkjának felújításáról

Megjelent:

MK 2017/60. (IV. 26.)

 

 

Jogszabály:

1229/2017. (IV. 26.) Korm. határozat

az EFOP-3.4.3-16 azonosító számú ("Felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében" című) felhívásra benyújtott, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/60. (IV. 26.)

 

 

Jogszabály:

1230/2017. (IV. 26.) Korm. határozat

a GINOP-7.1.1-15-2015-00002 azonosító számú ("A Majki Kamalduli Remeteség turisztikai célú fejlesztése II. ütem" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2017/60. (IV. 26.)

 

 

Jogszabály:

1231/2017. (IV. 26.) Korm. határozat

a TOP-1.2.1-15 azonosító számú ("Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" című) felhívásra benyújtott, Vaja és Vásárosnamény települések területén, valamint Szenna településen és környezetében megvalósítani tervezett, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/60. (IV. 26.)

 

 

Jogszabály:

34/2017. (IV. 26.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a diplomáciai ingatlanok jogi helyzetének kölcsönös rendezéséről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/60. (IV. 26.)

 

 

2017. IV. 25.

Jogszabály:

13/2017. (IV. 25.) NFM rendelet

a Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről

Megjelent:

MK 2017/59. (IV. 25.)

Hatályos:

2017. 04. 26.

 

Jogszabály:

144/2017. (IV. 25.) KE határozat

kitüntetéses doktorrá avatáshoz való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/59. (IV. 25.)

 

 

Jogszabály:

1221/2017. (IV. 25.) Korm. határozat

a 2017. évi fejlesztéspolitikai célokról

Megjelent:

MK 2017/59. (IV. 25.)

 

 

Jogszabály:

1222/2017. (IV. 25.) Korm. határozat

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2017. évi programstratégiájának jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2017/59. (IV. 25.)

 

 

Jogszabály:

1223/2017. (IV. 25.) Korm. határozat

az Iparművészeti Múzeum Transzparencia Programja folytatásának támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/59. (IV. 25.)

 

 

Jogszabály:

1224/2017. (IV. 25.) Korm. határozat

a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársasággal összefüggésben gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra a "Fenntartható és költséghatékony termálvíz visszasajtolás kútkiképzési technológiájának kifejlesztése" című támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/59. (IV. 25.)

 

 

Jogszabály:

1225/2017. (IV. 25.) Korm. határozat

a FUEN programjainak és működésének finanszírozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/59. (IV. 25.)

 

 

Jogszabály:

1226/2017. (IV. 25.) Korm. határozat

a budapesti elővárosi közösségi közlekedés támogatása jogcím túllépésének jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2017/59. (IV. 25.)

 

 

Jogszabály:

1227/2017. (IV. 25.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében tervezett angol nyelvű alap- és középfokú oktatási intézmény, a Debreceni Nemzetközi Iskola létrehozása érdekében szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/59. (IV. 25.)

 

 

2017. IV. 24.

Jogszabály:

11/2017. (IV. 24.) MNB rendelet

a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések módosulásához kapcsolódó fogyasztóvédelmi rendelkezésekről szóló 58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet módosításáról és egyes rendelkezései hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2017/58. (IV. 24.)

Hatályos:

2017. 05. 01.

 

Jogszabály:

19/2017. (IV. 24.) FM rendelet

egyes levegőtisztaság-védelmi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

Megjelent:

MK 2017/58. (IV. 24.)

Hatályos:

2017. 04. 25.

 

Jogszabály:

12/2017. (IV. 24.) NFM rendelet

egyes közlekedési és bányászati tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/58. (IV. 24.)

Hatályos:

2017. 04. 25.

 

Jogszabály:

137/2017. (IV. 24.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/58. (IV. 24.)

 

 

Jogszabály:

138/2017. (IV. 24.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/58. (IV. 24.)

 

 

Jogszabály:

139/2017. (IV. 24.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/58. (IV. 24.)

 

 

Jogszabály:

140/2017. (IV. 24.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2017/58. (IV. 24.)

 

 

Jogszabály:

141/2017. (IV. 24.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/58. (IV. 24.)

 

 

Jogszabály:

142/2017. (IV. 24.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/58. (IV. 24.)

 

 

Jogszabály:

143/2017. (IV. 24.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/58. (IV. 24.)

 

 

Jogszabály:

1220/2017. (IV. 24.) Korm. határozat

egyes állami tulajdonú sportcélú ingatlanokkal kapcsolatos kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/58. (IV. 24.)

 

 

2017. IV. 20.

Jogszabály:

9/2017. (IV. 20.) MNB rendelet

a "Bükki Nemzeti Park" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2017/57. (IV. 20.)

Hatályos:

2017. 04. 21.

 

Jogszabály:

10/2017. (IV. 20.) MNB rendelet

a "Bükki Nemzeti Park" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2017/57. (IV. 20.)

Hatályos:

2017. 04. 21.

 

Jogszabály:

5/2017. (IV. 20.) EMMI rendelet

a felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről szóló 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/57. (IV. 20.)

Hatályos:

2017. 05. 21.

 

Jogszabály:

1/2017. (IV. 20.) HM rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/57. (IV. 20.)

Hatályos:

2017. 04. 21.

 

Jogszabály:

2/2017. (IV. 20.) HM rendelet

a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/57. (IV. 20.)

Hatályos:

2017. 04. 21.

 

Jogszabály:

3/2017. (IV. 20.) HM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 1/2015. (II. 25.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/57. (IV. 20.)

Hatályos:

2017. 04. 21.

 

Jogszabály:

5/2017. (IV. 20.) IM rendelete

a büntetőeljárásban alkalmazható hirdetmény útján történő kézbesítés szabályairól

Megjelent:

MK 2017/57. (IV. 20.)

Hatályos:

2017. 04. 21.

 

Jogszabály:

1219/2017. (IV. 20.) Korm. határozat

a Puskás Ferenc Stadion Időarányos Kivitelezését Nyomon Követő Bizottságról

Megjelent:

MK 2017/57. (IV. 20.)

Hatályos:

2017. 04. 21.

 

Jogszabály:

14/2017. (IV. 20.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Uniós Fejezeti Főosztálya és a Közigazgatási Programok Lebonyolítási Főosztálya közötti együttműködés eljárásrendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/21. (IV. 20.)

Hatályos:

2017. 04. 21.

 

Jogszabály:

15/2017. (IV. 20.) MvM utasítás

a Mura Programért felelős miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/21. (IV. 20.)

Hatályos:

2017. 04. 21.

 

Jogszabály:

8/2017. (IV. 20.) BM utasítás

a papíralapú küldemények elektronikus irattá történő átalakításáról szóló 3/2017. (I. 24.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/21. (IV. 20.)

Hatályos:

2017. 04. 21.

 

Jogszabály:

18/2017. (IV. 20.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezésének visszavonásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/21. (IV. 20.)

Hatályos:

2017. 04. 21.

 

Jogszabály:

19/2017. (IV. 20.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezésének visszavonásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/21. (IV. 20.)

Hatályos:

2017. 04. 21.

 

Jogszabály:

13/2017. (IV. 20.) HM utasítás

a honvédségi szolgálati személygépkocsi lakás és munkahely közötti utazásra történő használatának szabályozásáról szóló 112/2010. (XII. 29.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/21. (IV. 20.)

Hatályos:

2017. 04. 21.

 

Jogszabály:

14/2017. (IV. 20.) HM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő gazdálkodás szabályairól és a költségvetési támogatások biztosításának egyes kérdéseiről szóló 14/2015. (IV. 30.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/21. (IV. 20.)

Hatályos:

2017. 04. 21.

 

Jogszabály:

10/2017. (IV. 20.) NGM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/21. (IV. 20.)

Hatályos:

2017. 04. 21.

 

Jogszabály:

9/2017. (IV. 20.) NFM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/21. (IV. 20.)

Hatályos:

2017. 04. 21.

 

Jogszabály:

5/2017. (IV. 20.) GVH utasítás

egyes normatív utasítások szervezeti változásokkal összefüggő módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/21. (IV. 20.)

Hatályos:

2017. 04. 15.

 

Jogszabály:

5/2017. (IV. 20.) LÜ utasítás

a munkaidőn kívüli ügyészi szolgálatról szóló 15/2014. (VIII. 15.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/21. (IV. 20.)

Hatályos:

2017. 04. 21.

 

Jogszabály:

5/2017. (IV. 20.) NVI utasítás

a Nemzeti Választási Iroda gazdálkodási szabályzatáról szóló 9/2015. (XII. 9.) NVI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/21. (IV. 20.)

Hatályos:

2017. 04. 21.

 

Jogszabály:

1/2017. (IV. 20.) ONYF utasítás

a fővárosi és megyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatósága területi szakellenőrzési feladatainak ellátásáról szóló 1/2014. (III. 21.) ONYF utasítás hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/21. (IV. 20.)

Hatályos:

2017. 04. 21.

 

Jogszabály:

11/2017. (IV. 20.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2016. évi CLXXXVIII. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/21. (IV. 20.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2017/21. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/21. (IV. 20.)

 

 

Jogszabály:

BM közlemény

a szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/21. (IV. 20.)

 

 

Jogszabály:

NGM közlemény

a 2017-ben Magyarországon munkavállalási engedéllyel foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok legmagasabb számáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/21. (IV. 20.)

 

 

Jogszabály:

NGM közlemény

a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet szerint folyamatban lévő szakképesítések Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékének kiegészítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/21. (IV. 20.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/21. (IV. 20.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2017. május 1-je és május 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/21. (IV. 20.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/21. (IV. 20.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/21. (IV. 20.)

 

 

Jogszabály:

Solt Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/21. (IV. 20.)

 

 

2017. IV. 18.

Jogszabály:

3/2017. (IV. 18.) MEKH rendelet

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/56. (IV. 18.)

Hatályos:

2017. 05. 19.

 

Jogszabály:

14/2017. (IV. 18.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/56. (IV. 18.)

Hatályos:

2017. 04. 19.

 

Jogszabály:

7/2017. (IV. 18.) AB határozat

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 12/2014. (IV. 20.) önkormányzati rendelete 7/B. §-a alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2017/56. (IV. 18.)

 

 

Jogszabály:

8/2017. (IV. 18.) AB határozat

az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 43. § (1) és (4) bekezdésének alkalmazásával kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról

Megjelent:

MK 2017/56. (IV. 18.)

 

 

Jogszabály:

9/2017. (IV. 18.) AB határozat

a Kaposvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 4.Kpk.27.058/2014/1/I. számú végzése alaptörvényellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2017/56. (IV. 18.)

 

 

Jogszabály:

1218/2017. (IV. 18.) Korm. határozat

az IKOP-3.2.0-15-2016-00002 azonosító számú projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2017/56. (IV. 18.)

 

 

Jogszabály:

33/2017. (IV. 18.) ME határozat

a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökének kinevezéséről

Megjelent:

MK 2017/56. (IV. 18.)

 

 

2017. IV. 12.

Jogszabály:

93/2017. (IV. 12.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/55. (IV. 12.)

Hatályos:

2017. 04. 13.

 

Jogszabály:

94/2017. (IV. 12.) Korm. rendelet

a Fertőszentmiklóson megvalósuló üvegipari beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/55. (IV. 12.)

Hatályos:

2017. 04. 13.

 

Jogszabály:

11/2017. (IV. 12.) NFM rendelet

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet és a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet fejlesztési célú járművek tesztelésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2017/55. (IV. 12.)

Hatályos:

2017. 04. 27.

 

Jogszabály:

132/2017. (IV. 12.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/55. (IV. 12.)

 

 

Jogszabály:

133/2017. (IV. 12.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/55. (IV. 12.)

 

 

Jogszabály:

134/2017. (IV. 12.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/55. (IV. 12.)

 

 

Jogszabály:

135/2017. (IV. 12.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/55. (IV. 12.)

 

 

Jogszabály:

136/2017. (IV. 12.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/55. (IV. 12.)

 

 

Jogszabály:

1214/2017. (IV. 12.) Korm. határozat

a karitatív tevékenységet folytató szervezetek tömeges bevándorlással összefüggő tevékenységének támogatásához szükséges 2017. évi források biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/55. (IV. 12.)

Hatályos:

2017. 04. 13.

 

Jogszabály:

1215/2017. (IV. 12.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya közötti nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló Egyezményt kihirdető 2014. évi II. törvény szerinti egyes feladatok végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2017/55. (IV. 12.)

 

 

Jogszabály:

1216/2017. (IV. 12.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti oktatási és kulturális együttműködési egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/55. (IV. 12.)

 

 

Jogszabály:

1217/2017. (IV. 12.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/55. (IV. 12.)

 

 

2017. IV. 11.

Jogszabály:

2017. évi XXVI. törvény

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről az SADC-GPM-államok közötti Gazdasági Partnerségi Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/54. (IV. 11.)

Hatályos:

2017. 04. 12. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2017. évi XXVII. törvény

az EU-LAC Nemzetközi Alapítvány létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/54. (IV. 11.)

Hatályos:

2017. 04. 12. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2017. évi XXVIII. törvény

a nemzetközi magánjogról

Megjelent:

MK 2017/54. (IV. 11.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi XXIX. törvény

az egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2017/54. (IV. 11.)

Hatályos:

2017. 04. 19.

 

Jogszabály:

18/2017. (IV. 11.) FM rendelet

az "EK-műtrágya"-ként megjelölt műtrágyák forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről szóló 37/2006. (V. 18.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/54. (IV. 11.)

Hatályos:

2017. 04. 21.

 

Jogszabály:

32/2017. (IV. 11.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2017/54. (IV. 11.)

 

 

Jogszabály:

7/2017. (IV. 11.) BM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/20. (IV. 11.)

Hatályos:

2017. 04. 12.

 

Jogszabály:

17/2017. (IV. 11.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkárának irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatairól és eljárásuk rendjéről szóló 48/2016. (X. 14.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/20. (IV. 11.)

Hatályos:

2017. 04. 12.

 

Jogszabály:

12/2017. (IV. 11.) HM utasítás

a polgári felsőoktatási intézmények és szakképző iskolák hallgatóival köthető ösztöndíjszerződésről, valamint az ösztöndíj folyósításának rendjéről szóló 38/2014. (V. 30.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/20. (IV. 11.)

Hatályos:

2017. 04. 12.

 

Jogszabály:

15/2017. (IV. 11.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/20. (IV. 11.)

Hatályos:

2017. 04. 12.

 

Jogszabály:

4/2017. (IV. 11.) OBH utasítás

az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló 9/2016. (X. 17.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/20. (IV. 11.)

Hatályos:

2017. 04. 12.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2017/20. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/20. (IV. 11.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/20. (IV. 11.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/20. (IV. 11.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Bírósági Végrehajtói Kar pályázati hirdetménye

önálló bírósági végrehajtói álláshelyekre

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/20. (IV. 11.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Nemzeti Párt (MNP)

2016. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/20. (IV. 11.)

 

 

2017. IV. 10.

Jogszabály:

2017. évi XXV. törvény

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

Hatályos:

2017. 04. 11., 2017. 09. 01., 2017. 12. 31.

 

Jogszabály:

83/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet

a népi iparművészettel és a népmesekincs gondozásával kapcsolatos állami feladatokról

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

Hatályos:

2017. 04. 18.

 

Jogszabály:

84/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet

egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

Hatályos:

2017. 04. 11., 2017. 04. 15.

 

Jogszabály:

85/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet

a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

Hatályos:

2017. 04. 11.

 

Jogszabály:

86/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

Hatályos:

2017. 04. 11.

 

Jogszabály:

87/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet

a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság irányító- és logisztikai központjának kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 266/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

Hatályos:

2017. 04. 11.

 

Jogszabály:

88/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet és a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

Hatályos:

2017. 04. 11.

 

Jogszabály:

89/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet

a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról szóló 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet, valamint az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

Hatályos:

2017. 04. 11.

 

Jogszabály:

90/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet

a Kerekegyháza területén élelmiszeripari feldolgozóüzem megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

Hatályos:

2017. 04. 11.

 

Jogszabály:

91/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet

az Arany János-emlékév keretében Nagykőrösön megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

Hatályos:

2017. 04. 11.

 

Jogszabály:

92/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet

a zalaegerszegi járműipari tesztpálya megvalósításához kapcsolódó közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

Hatályos:

2017. 04. 11.

 

Jogszabály:

13/2017. (IV. 10.) MvM rendelet

a kormányablakok személyi és technikai feltételeiről szóló 39/2013. (XII. 30.) KIM rendelet és a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 19/2015. (IV. 10.) MvM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

Hatályos:

2017. 04. 25.

 

Jogszabály:

4/2017. (IV. 10.) EMMI rendelet

a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III.12.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

Hatályos:

2017. 04. 11.

 

Jogszabály:

17/2017. (IV. 10.) FM rendelet

az egyes nemzeti forrásból finanszírozott agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

Hatályos:

2017. 04. 11.

 

Jogszabály:

1182/2017. (IV. 10.) Korm. határozat

az Európai Unió egészére kiterjedő, harmonizált, a tagállamok részéről kölcsönösen átjárható e-segélyhívó szolgáltatás (e-call) bevezetésével kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

1183/2017. (IV. 10.) Korm. határozat

az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottságról

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

Hatályos:

2017. 04. 11.

 

Jogszabály:

1184/2017. (IV. 10.) Korm. határozat

a nemzeti köznevelés tartalmi szabályozásának koncepciójáról és az azzal összefüggő egyes stratégiai kérdésekről

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

1185/2017. (IV. 10.) Korm. határozat

az Élvonal - Kutatási Kiválósági Programról

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

1186/2017. (IV. 10.) Korm. határozat

az új nemzeti könyvtár tervezéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

1187/2017. (IV. 10.) Korm. határozat

a titkosszolgálati adathordozóknak az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára részére történő átadásáról és az ezen adathordozókon rögzített adattartalom tudományos feldolgozásával kapcsolatos egyes feladatok végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

1188/2017. (IV. 10.) Korm. határozat

a fiatalok pénzügyi tudatosságát növelő oktatási kompetenciák támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

1189/2017. (IV. 10.) Korm. határozat

a Digitális Jólét Alapcsomag bevezetésével kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

1190/2017. (IV. 10.) Korm. határozat

a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

1191/2017. (IV. 10.) Korm. határozat

a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetet érintő címrend-kiegészítésről és előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

1192/2017. (IV. 10.) Korm. határozat

a Miniszterelnökség és a Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet címrendjének a Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

1193/2017. (IV. 10.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

1194/2017. (IV. 10.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

1195/2017. (IV. 10.) Korm. határozat

a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

1196/2017. (IV. 10.) Korm. határozat

a földművelésügyi miniszter irányítása és tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó szervezetek egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási pályázatokon való részvételének korlátozásából eredő forrásvesztésének kompenzációjáról

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

1197/2017. (IV. 10.) Korm. határozat

a közösségi agrármarketing feladatok pótlólagos forrásigényéről

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

1198/2017. (IV. 10.) Korm. határozat

az egyes határon túli támogatási ügyek forrásszükségletének biztosításáról szóló 1802/2016. (XII. 20.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

1199/2017. (IV. 10.) Korm. határozat

a fertőd-eszterházai Esterházy-kastély fejlesztéséről

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

1200/2017. (IV. 10.) Korm. határozat

az eszterházai operaház rekonstrukciójának lehetőségeit vizsgáló bizottságról

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

Hatályos:

2017. 04. 11.

 

Jogszabály:

1201/2017. (IV. 10.) Korm. határozat

a Budapest Főváros X. kerület Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet keretében járóbeteg-szakellátást nyújtó Kőbányai Egészségház megújítását célzó infrastrukturális beruházások támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

1202/2017. (IV. 10.) Korm. határozat

a Modern Városok Program részeként a kecskeméti Városháza felújításához kapcsolódó források biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

1203/2017. (IV. 10.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a Veszprémi Petőfi Színház komplex fejlesztéséről

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

1204/2017. (IV. 10.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében Zalaegerszeg megyei jogú várossal kötött megállapodásban foglalt, Alsóerdőn tervezett sport- és rekreációs központ kialakítása, valamint Nyíregyháza megyei jogú várossal kötött megállapodásban foglalt, Sóstó fejlesztési program megvalósítása keretében négycsillagos szálloda fejlesztése tárgyú beruházások megvalósításához szükséges támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

1205/2017. (IV. 10.) Korm. határozat

a zalaegerszegi járműipari tesztpálya megvalósításához kapcsolódó földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

1206/2017. (IV. 10.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló, a 8. számú főút Várpalotát elkerülő II. szakaszának fejlesztésére és a 21. számú főút Heves és Nógrád megyei szakaszainak kapacitásbővítésére irányuló projektek támogatásának növeléséről és forrásszerkezetének módosításáról

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

1207/2017. (IV. 10.) Korm. határozat

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozatban nevesített, a Miniszterelnökség kiemelt - KÖFOP-2.24-VEKOP-16 felhívás azonosító jelű - "E-közbeszerzés" megnevezésű projektjének tekintetében felmerült előkésztési feladatok végrehajtásáról szóló 1298/2016. (VI. 13.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

Hatályos:

2017. 04. 11.

 

Jogszabály:

1208/2017. (IV. 10.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 1. prioritása keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

Hatályos:

2017. 04. 11.

 

Jogszabály:

1209/2017. (IV. 10.) Korm. határozat

a TOP-3.1.1-15-KO1-2016-00004 azonosító számú , egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

1210/2017. (IV. 10.) Korm. határozat

a Vidékfejlesztési Program 19.2.1. és 19.4.1. azonosító számú intézkedésével és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programmal összefüggő egyes kérdésekről, valamint a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

Hatályos:

2017. 04. 11.

 

Jogszabály:

1211/2017. (IV. 10.) Korm. határozat

a VP1-1.2.2-16-1819248382 azonosító számú ("VP1-1.2.2-16 Tájékoztatási szolgáltatás" című) egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásához való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

1212/2017. (IV. 10.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és Bosznia-Hercegovina Miniszterek Tanácsa között a turizmus területén történő együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

1213/2017. (IV. 10.) Korm. határozat

a debreceni Csokonai Színház Modern Városok Program keretében történő felújításához 2017. évben szükséges források előirányzat-átcsoportosításáról

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

28/2017. (IV. 10.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Bangladesi Népi Köztársaság Kormánya közötti Oktatási, Tudományos és Kulturális Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

29/2017. (IV. 10.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és az Egészségügyi Világszervezet között az Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Bizottságának 2017. szeptember 11-14. között Budapesten, Magyarországon tartandó 67. ülésszakának megszervezéséről szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

30/2017. (IV. 10.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és az Indiai Köztársaság Kormánya közötti Audiovizuális Koprodukciós Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

 

 

Jogszabály:

31/2017. (IV. 10.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a magyar-román államhatáron, Magyarcsanád és Cenad (Nagycsanád) települések közötti Maros-híd, valamint a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

 

 

2017. IV. 7.

Jogszabály:

12/2017. (IV. 7.) MvM rendelet

Budapest IX. kerület belterület 36971 helyrajzi számú ingatlan műemlékké nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/51. (IV. 7.)

Hatályos:

2017. 04. 08.

 

Jogszabály:

9/2017. (IV. 7.) OGY határozat

az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló missziójához ("EUTM Somalia") történő további magyar katonai hozzájárulásról szóló beszámoló elfogadásáról

Megjelent:

MK 2017/51. (IV. 7.)

 

 

Jogszabály:

130/2017. (IV. 7.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/51. (IV. 7.)

 

 

Jogszabály:

131/2017. (IV. 7.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/51. (IV. 7.)

 

 

Jogszabály:

79/2017. (IV. 7.) Korm. rendelet

az egészségügyi háttérintézményi integrációt érintő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/52. (IV. 7.)

Hatályos:

2017. 04. 08.

 

Jogszabály:

80/2017. (IV. 7.) Korm. rendelet

a rendőrség ellenérték fejében végezhető szolgáltató tevékenységéről szóló 16/1999. (II. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/52. (IV. 7.)

Hatályos:

2017. 04. 08.

 

Jogszabály:

81/2017. (IV. 7.) Korm. rendelet

a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/52. (IV. 7.)

Hatályos:

2017. 04. 08.

 

Jogszabály:

82/2017. (IV. 7.) Korm. rendelet

a Dunaföldváron megvalósuló papíripari beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/52. (IV. 7.)

Hatályos:

2017. 04. 08.

 

Jogszabály:

1179/2017. (IV. 7.) Korm. határozat

a kötöttpályás járműgyártás fejlesztéséről

Megjelent:

MK 2017/52. (IV. 7.)

 

 

Jogszabály:

1180/2017. (IV. 7.) Korm. határozat

a Dunaföldvár város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/52. (IV. 7.)

 

 

Jogszabály:

1181/2017. (IV. 7.) Korm. határozat

a szentgotthárdi Nagyboldogasszony plébániatemplom felújításához szükséges egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/52. (IV. 7.)

 

 

2017. IV. 6.

Jogszabály:

78/2017. (IV. 6.) Korm. rendelet

az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/50. (IV. 6.)

Hatályos:

2017. 04. 11.

 

Jogszabály:

11/2017. (IV. 6.) MvM rendelet

a régészeti lelőhely és a műemléki érték nyilvántartásának és védetté nyilvánításának, valamint a régészeti lelőhely és a lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 13/2015. (III. 11.) MvM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/50. (IV. 6.)

Hatályos:

2017. 04. 07.

 

Jogszabály:

129/2017. (IV. 6.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/50. (IV. 6.)

 

 

Jogszabály:

16/2017. (IV. 6.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/19. (IV. 6.)

Hatályos:

2017. 04. 07.

 

Jogszabály:

11/2017. (IV. 6.) HM utasítás

a "Szakutasítás a katonai vasúti szállítások tervezésére, megszervezésére és végrehajtására" című szolgálati könyv kiadásáról szóló 55/1988. (HK1/1989.) HM utasítás hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/19. (IV. 6.)

Hatályos:

2017. 04. 28.

 

Jogszabály:

14/2017. (IV. 6.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium által lefolytatott közbeszerzések rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/19. (IV. 6.)

Hatályos:

2017. 04. 07.

 

Jogszabály:

4/2017. (IV. 6.) LÜ utasítás

egyes legfőbb ügyészi utasítások sajtó-helyreigazítási eljárásokkal összefüggő módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/19. (IV. 6.)

Hatályos:

2017. 04. 07.

 

Jogszabály:

17/2017. (IV. 6.) ORFK utasítás

a Határforgalom-ellenőrzési Szabályzatról szóló 24/2015. (X. 15.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/19. (IV. 6.)

Hatályos:

2017. 04. 07.

 

Jogszabály:

BM közleménye

a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 43/2013. (II. 19.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/19. (IV. 6.)

 

 

Jogszabály:

NFM közlemény

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/19. (IV. 6.)

 

 

Jogszabály:

Fővárosi Törvényszék közleménye

jogtanácsosi igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/19. (IV. 6.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/19. (IV. 6.)

 

 

Jogszabály:

Miskolci Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

a Debrecen 2. számú székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/19. (IV. 6.)

 

 

Jogszabály:

Tempus Közalapítvány

alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/19. (IV. 6.)

 

 

Jogszabály:

Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért

alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/19. (IV. 6.)

 

 

Jogszabály:

Tolna Megyei Kormányhivatal hirdetménye

bélyegző érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/19. (IV. 6.)

 

 

Jogszabály:

Országos Roma Önkormányzat Hivatalának hirdetménye

bélyegzők érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/19. (IV. 6.)

 

 

Jogszabály:

Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal hirdetménye

bélyegző érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/19. (IV. 6.)

 

 

2017. IV. 3.

Jogszabály:

75/2017. (IV. 3.) Korm. rendelet

a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/49. (IV. 3.)

Hatályos:

2017. 04. 04.

 

Jogszabály:

76/2017. (IV. 3.) Korm. rendelet

az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatainak meghatározásáról szóló 19/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/49. (IV. 3.)

Hatályos:

2017. 04. 04.

 

Jogszabály:

77/2017. (IV. 3.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtási intézményrendszeréről szóló 238/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/49. (IV. 3.)

Hatályos:

2017. 04. 04.

 

Jogszabály:

3/2017. (IV. 3.) IM rendelet

a civil szervezetek nyilvántartásával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/49. (IV. 3.)

Hatályos:

2017. 04. 04.

 

Jogszabály:

4/2017. (IV. 3.) IM rendelet

a civil szervezetek és a sportegyesületek egyszerűsített nyilvántartásba vételi és egyszerűsített változásbejegyzési eljárásaiban alkalmazandó mintaokiratokról

Megjelent:

MK 2017/49. (IV. 3.)

Hatályos:

2017. 04. 04.

 

Jogszabály:

1170/2017. (IV. 3.) Korm. határozat

a vajdasági magyar közösségek terület- és gazdasági fejlesztési stratégiája végrehajtásához szükséges kötelezettségvállalás engedélyezéséről

Megjelent:

MK 2017/49. (IV. 3.)

 

 

Jogszabály:

1171/2017. (IV. 3.) Korm. határozat

az Óbudai-sziget állami tulajdonban lévő területeinek fejlesztési koncepciójáról

Megjelent:

MK 2017/49. (IV. 3.)

 

 

Jogszabály:

1172/2017. (IV. 3.) Korm. határozat

a Budapest XXIII. ker. Grassalkovich út 3. szám alatti ingatlanon bekövetkezett rendkívüli helyzet megoldása érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/49. (IV. 3.)

 

 

Jogszabály:

1173/2017. (IV. 3.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program módosításáról

Megjelent:

MK 2017/49. (IV. 3.)

 

 

Jogszabály:

1174/2017. (IV. 3.) Korm. határozat

a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/49. (IV. 3.)

Hatályos:

2017. 04. 04.

 

Jogszabály:

1175/2017. (IV. 3.) Korm. határozat

a Társadalmi Megújulás Operatív Programmal és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programmal összefüggő korrekciós tételek végrehajtásának jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2017/49. (IV. 3.)

 

 

Jogszabály:

1176/2017. (IV. 3.) Korm. határozat

az IKOP-4.1.0-15-2016-00005 azonosító számú projekt műszaki tartalmának bővüléséről

Megjelent:

MK 2017/49. (IV. 3.)

 

 

Jogszabály:

1177/2017. (IV. 3.) Korm. határozat

a Normafa Park beruházás 2017. évi ütemének támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/49. (IV. 3.)

 

 

Jogszabály:

1178/2017. (IV. 3.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok módosításáról

Megjelent:

MK 2017/49. (IV. 3.)

 

 

Jogszabály:

15/2017. (IV. 3.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (IX. 16.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/18. (IV. 3.)

Hatályos:

2017. 04. 04.

 

2017. III. 31.

Jogszabály:

69/2017. (III. 31.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet, valamint a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/48. (III. 31.)

Hatályos:

2017. 04. 03.

 

Jogszabály:

70/2017. (III. 31.) Korm. rendelet

a határőrizeti területen lefolytatott eljárás szigorításával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/48. (III. 31.)

Hatályos:

2017. 03. 31. 21 órától.

 

Jogszabály:

71/2017. (III. 31.) Korm. rendelet

a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 419/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/48. (III. 31.)

Hatályos:

2017. 03. 31. 21 órától.

 

Jogszabály:

72/2017. (III. 31.) Korm. rendelet

az Eger területén járműipari alkatrészgyártó üzem megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/48. (III. 31.)

Hatályos:

2017. 04. 01.

 

Jogszabály:

73/2017. (III. 31.) Korm. rendelet

a Komárom területén bioüzemanyag-előállító üzem kapacitásbővítésére irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/48. (III. 31.)

Hatályos:

2017. 04. 01.

 

Jogszabály:

74/2017. (III. 31.) Korm. rendelet

a Szolnok területén fémipari gyártó üzem megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/48. (III. 31.)

Hatályos:

2017. 04. 01.

 

Jogszabály:

10/2017. (III. 31.) NFM rendelet

a fejezeti és az egyes központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 7/2016. (IV. 8.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/48. (III. 31.)

Hatályos:

2017. 04. 01.

 

Jogszabály:

1163/2017. (III. 31.) Korm. határozat

a hazai mezőgazdasági gépgyártás az Irinyi terv keretében történő fejlesztési lehetőségeiről

Megjelent:

MK 2017/48. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

1164/2017. (III. 31.) Korm. határozat

az Országos Sportegészségügyi Intézet végleges elhelyezésével és a sportegészségügyi ellátás fejlesztésével kapcsolatos egyes kérdésekről

Megjelent:

MK 2017/48. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

1165/2017. (III. 31.) Korm. határozat

a Magyar Államkincstár átalakításáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1344/2016. (VII. 6.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/48. (III. 31.)

Hatályos:

2017. 04. 01.

 

Jogszabály:

1166/2017. (III. 31.) Korm. határozat

a Nemzeti Könyvtár, az Alaptörvény díszalbum és zsebfüzetek, a Pedagógusnap 2017., a Zenélő Budapest és a Muzsikáló Budapest projektekhez 2017. évben szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/48. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

1167/2017. (III. 31.) Korm. határozat

a szentegyházi Gyermekfilharmónia 2017. július 1-jei "Canada Day" ünnepre való kiutazásának támogatása érdekében történő forrásbiztosításról

Megjelent:

MK 2017/48. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

1168/2017. (III. 31.) Korm. határozat

a 2007-2013 Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2017. március 31-éig történő sikeres zárása érdekében az annak keretében finanszírozott kisléptékű határon átnyúló közutakon létesített határátkelőhelyek megnyitásáról

Megjelent:

MK 2017/48. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

1169/2017. (III. 31.) Korm. határozat

a KEHOP-2.2.2-15-2015-00013 azonosító számú projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/48. (III. 31.)

Hatályos:

2017. 04. 01.

 

Jogszabály:

13/2017. (III. 31.) EMMI utasítás

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/16. (III. 31.)

Hatályos:

2017. 04. 01.

 

Jogszabály:

14/2017. (III. 31.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közbeszerzési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/16. (III. 31.)

Hatályos:

2017. 04. 01.

 

Jogszabály:

7/2017. (III. 31.) IM utasítás

az Igazságügyi Minisztérium Gazdálkodási Keretszabályzatáról szóló 2/2015. (II. 27.) IM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/16. (III. 31.)

Hatályos:

2017. 04. 08.

 

Jogszabály:

12/2017. (III. 31.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/16. (III. 31.)

Hatályos:

2017. 04. 01.

 

Jogszabály:

13/2017. (III. 31.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/16. (III. 31.)

Hatályos:

2017. 04. 01.

 

Jogszabály:

4/2017. (III. 31.) NVI utasítás

a Nemzeti Választási Iroda Közszolgálati Szabályzatáról szóló 2/2014. (III. 7.) NVI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/16. (III. 31.)

Hatályos:

2017. 04. 01.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2017/16. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/16. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

MNB közlemény

a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/16. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/16. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

EMMI-BM közös pályázati felhívás

2017. évi "Idősbarát Önkormányzat Díj" elnyerésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/16. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/16. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

Budapesti Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

a Budapest XIII. kerület 3. számú székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/16. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

13/2017. (III. 31.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/17. (III. 31.)

Hatályos:

2017. 04. 01.

 

2017. III. 30.

Jogszabály:

5/2017. (III. 30.) NGM rendelet

egyes NGM rendeleteknek a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezései hatálybalépése kapcsán szükséges módosításáról

Megjelent:

MK 2017/47. (III. 30.)

Hatályos:

2017. 03. 31., 2017. 07. 01.

 

Jogszabály:

7/2017. (III. 30.) NFM rendelet

egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/47. (III. 30.)

Hatályos:

2017. 04. 01., 2017. 10. 31.

 

Jogszabály:

8/2017. (III. 30.) NFM rendelet

a Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről

Megjelent:

MK 2017/47. (III. 30.)

Hatályos:

2017. 03. 31.

 

Jogszabály:

9/2017. (III. 30.) NFM rendelet

a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről szóló 4/2001. (I. 31.) KöViM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/47. (III. 30.)

Hatályos:

2017. 03. 31.

 

Jogszabály:

118/2017. (III. 30.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/47. (III. 30.)

 

 

Jogszabály:

119/2017. (III. 30.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/47. (III. 30.)

 

 

Jogszabály:

120/2017. (III. 30.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/47. (III. 30.)

 

 

Jogszabály:

121/2017. (III. 30.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/47. (III. 30.)

 

 

Jogszabály:

122/2017. (III. 30.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/47. (III. 30.)

 

 

Jogszabály:

123/2017. (III. 30.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/47. (III. 30.)

 

 

Jogszabály:

124/2017. (III. 30.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/47. (III. 30.)

 

 

Jogszabály:

125/2017. (III. 30.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/47. (III. 30.)

 

 

Jogszabály:

126/2017. (III. 30.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/47. (III. 30.)

 

 

Jogszabály:

127/2017. (III. 30.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/47. (III. 30.)

 

 

Jogszabály:

128/2017. (III. 30.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/47. (III. 30.)

 

 

2017. III. 29.

Jogszabály:

16/2017. (III. 29.) FM rendelet

a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/46. (III. 29.)

Hatályos:

2017. 04. 01.

 

Jogszabály:

4/2017. (III. 29.) NGM rendelet

az egyes pénzügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/46. (III. 29.)

Hatályos:

2017. 03. 30.

 

2017. III. 28.

Jogszabály:

2017. évi XXII. törvény

az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályai 7. melléklete 2014. május 24-én Genfben, az Egészségügyi Világszervezet 67. Közgyűlésén elfogadott módosításának kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/45. (III. 28.)

Hatályos:

2017. 03. 29.

 

Jogszabály:

2017. évi XXIII. törvény

a Nemzetközi Műholdas Távközlési Szervezetre (ITSO) vonatkozó megállapodás és módosítása kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/45. (III. 28.)

Hatályos:

2017. 03. 29.

 

Jogszabály:

2017. évi XXIV. törvény

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek az egyszerű bejelentés 300 négyzetméternél nagyobb lakóingatlan nem kereskedelmi célú építésére történő kiterjesztésével összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2017/45. (III. 28.)

Hatályos:

2017. 04. 27.

 

Jogszabály:

3/2017. (III. 28.) NGM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM rendelet a 2007-2013. évek közötti operatív programok visszaforgó pénzeszközök felhasználásával és a 2017. évi támogatási feltételekkel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2017/45. (III. 28.)

Hatályos:

2017. 03. 29.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5048/2016/3. számú határozata

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az állatok tartásáról szóló 30/2012. (X. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (2)-(4) bekezdése, valamint 1. melléklete jogszabályba ütközéséről és alkalmazhatóságának tilalmáról

Megjelent:

MK 2017/45. (III. 28.)

 

 

2017. III. 27.

Jogszabály:

15/2017. (III. 27.) FM rendelet

a Jászszentlászlói Kalmár-erdő Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 16/2005. (VII. 14.) KvVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/44. (III. 27.)

Hatályos:

2017. 03. 28.

 

Jogszabály:

2/2017. (III. 27.) IM rendelet

a Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről szóló 22/2006. (V. 18.) IM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/44. (III. 27.)

Hatályos:

2017. 03. 28.

 

Jogszabály:

1162/2017. (III. 27.) Korm. határozat

a közel-keleti térségben élő üldöztetést szenvedő keresztények támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/44. (III. 27.)

 

 

Jogszabály:

27/2017. (III. 27.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2017/44. (III. 27.)

 

 

2017. III. 24.

Jogszabály:

3/2017. (III. 24.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2017. (II. 28.) MNB utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/15. (III. 24.)

Hatályos:

2017. 03. 25.

 

Jogszabály:

9/2017. (III. 24.) MvM utasítás

a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram végrehajtásáért felelős miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/15. (III. 24.)

Hatályos:

2017. 03. 25.

 

Jogszabály:

10/2017. (III. 24.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/15. (III. 24.)

Hatályos:

2017. 03. 25.

 

Jogszabály:

11/2017. (III. 24.) MvM utasítás

a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 32/2016. (XI. 18.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/15. (III. 24.)

Hatályos:

2017. 03. 25.

 

Jogszabály:

12/2017. (III. 24.) MvM utasítás

a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 33/2016. (XI. 18.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/15. (III. 24.)

Hatályos:

2017. 03. 25.

 

Jogszabály:

10/2017. (III. 24.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/15. (III. 24.)

Hatályos:

2017. 04. 01.

 

Jogszabály:

11/2017. (III. 24.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/15. (III. 24.)

Hatályos:

2017. 03. 25.

 

Jogszabály:

12/2017. (III. 24.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/15. (III. 24.)

Hatályos:

2017. 03. 25.

 

Jogszabály:

10/2017. (III. 24.) HM utasítás

a honvédelmi miniszter által alapított Béri Balogh Ádám középiskolai ösztöndíj, a Lippai Balázs esélyegyenlőségi ösztöndíj és a honvédelmi tárca gondoskodási körébe tartozó árvák tanulmányi ösztöndíja pályáztatásának és odaítélésének rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/15. (III. 24.)

Hatályos:

2017. 04. 01.

 

Jogszabály:

6/2017. (III. 24.) IM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/15. (III. 24.)

Hatályos:

2017. 04. 15.

 

Jogszabály:

9/2017. (III. 24.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/15. (III. 24.)

Hatályos:

2017. 03. 25.

 

Jogszabály:

10/2017. (III. 24.) KKM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/15. (III. 24.)

Hatályos:

2017. 03. 25.

 

Jogszabály:

11/2017. (III. 24.) KKM utasítás

a kincstári VIP kártya kiadásáról és használati rendjéről szóló 4/2016. (III. 23.) KKM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/15. (III. 24.)

Hatályos:

2017. 03. 25.

 

Jogszabály:

8/2017. (III. 24.) NFM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/15. (III. 24.)

Hatályos:

2017. 03. 25.

 

Jogszabály:

4/2017. (III. 24.) GVH utasítás

a Gazdasági Versenyhivatal közszolgálati szabályzatáról szóló 15/Eln./2012. utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/15. (III. 24.)

Hatályos:

2017. 03. 15.

 

Jogszabály:

6/2017. (III. 24.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap pénzkezelési szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/15. (III. 24.)

Hatályos:

2017. 03. 25.

 

Jogszabály:

3/2017. (III. 24.) NVI utasítás

a Nemzeti Választási Iroda fejezeti kezelésű előirányzatai felhasználásának szabályzatáról szóló 8/2015. (XII. 9.) NVI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/15. (III. 24.)

Hatályos:

2017. 03. 25.

 

Jogszabály:

13/2017. (III. 24.) ORFK utasítás

a Járőr- és Őrszolgálati Szabályzatról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/15. (III. 24.)

Hatályos:

2017. 04. 01., 2017. 07. 01.

 

Jogszabály:

14/2017. (III. 24.) ORFK utasítás

a szolgálatparancsnoki tevékenységről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/15. (III. 24.)

Hatályos:

2017. 04. 01., 2017. 07. 01.

 

Jogszabály:

15/2017. (III. 24.) ORFK utasítás

a nemzetközi kapcsolattartás rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/15. (III. 24.)

Hatályos:

2017. 04. 01.

 

Jogszabály:

16/2017. (III. 24.) ORFK utasítás

a Rendőrség energiagazdálkodásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/15. (III. 24.)

Hatályos:

2017. 04. 01.

 

Jogszabály:

10/2017. (III. 24.) KKM közlemény

Magyarország Kormánya és az Eritrea Állam Kormánya közötti oktatási és kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 242/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet 2-3. § ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/15. (III. 24.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2017/15. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/15. (III. 24.)

 

 

Jogszabály:

2/2017. (III. 24.) SZTNH közlemény

az "IDEA-EXPO 2017 Komárom" nemzetközi kiállításon és vásáron bemutatásra kerülő találmányok, védjegyek, formatervezési és használati minták kiállítási kedvezményéről, illetve kiállítási elsőbbségéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/15. (III. 24.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/15. (III. 24.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2017. április 1-je és április 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/15. (III. 24.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdés hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/15. (III. 24.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdés hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/15. (III. 24.)

 

 

Jogszabály:

Heves Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/15. (III. 24.)

 

 

Jogszabály:

Sárbogárd Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/15. (III. 24.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/15. (III. 24.)

 

 

Jogszabály:

Gyulai Törvényszék közleménye

jogtanácsosi igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/15. (III. 24.)

 

 

Jogszabály:

Nemzedékek Műhelye Párt

2016. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/15. (III. 24.)

 

 

Jogszabály:

Budapesti Német Iskola Alapítvány

alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/15. (III. 24.)

 

 

2017. III. 23.

Jogszabály:

2017. évi XXI. törvény

a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2017/43. (III. 23.)

Hatályos:

2017. 03. 24.

 

Jogszabály:

67/2017. (III. 23.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/43. (III. 23.)

Hatályos:

2017. 03. 24.

 

Jogszabály:

68/2017. (III. 23.) Korm. rendelet

a Belváros-Lipótvárosi Sportközpont kialakítására, valamint a Budapest V. kerület, József nádor tér felszínrendezésére irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/43. (III. 23.)

Hatályos:

2017. 03. 24.

 

Jogszabály:

3/2017. (III. 23.) BM rendelet

a menekültügy szervezeti rendszeréről szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/43. (III. 23.)

Hatályos:

2017. 03. 28.

 

Jogszabály:

14/2017. (III. 23.) FM rendelet

a gyümölcs szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról

Megjelent:

MK 2017/43. (III. 23.)

Hatályos:

2017. 03. 31.

 

Jogszabály:

117/2017. (III. 23.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/43. (III. 23.)

 

 

2017. III. 22.

Jogszabály:

66/2017. (III. 22.) Korm. rendelet

a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/42. (III. 22.)

Hatályos:

2017. 04. 06.

 

Jogszabály:

2/2017. (III. 22.) NGM rendelet

a Nemzeti Akkreditáló Hatóság eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 45/2015. (XII. 30.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/42. (III. 22.)

Hatályos:

2017. 04. 22.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5046/2016/8. határozata

Érpatak Község Önkormányzatának a 2015. évi zárszámadásáról szóló 4/2016. (IX. 6.) önkormányzati rendelete törvényellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2017/42. (III. 22.)

 

 

Jogszabály:

8/2017. (III. 22.) OGY határozat

a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa tagjainak megválasztásáról szóló 11/2011. (III. 9.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/42. (III. 22.)

Hatályos:

2017. 03. 21.

 

Jogszabály:

115/2017. (III. 22.) KE határozat

kitüntetéses doktorrá avatáshoz való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/42. (III. 22.)

 

 

Jogszabály:

116/2017. (III. 22.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2017/42. (III. 22.)

 

 

Jogszabály:

1158/2017. (III. 22.) Korm. határozat

ideiglenes határátkelőhely megnyitásáról

Megjelent:

MK 2017/42. (III. 22.)

 

 

Jogszabály:

1159/2017. (III. 22.) Korm. határozat

a gyermek és ifjúsági gyalogos vándortáborozás támogatásával kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

MK 2017/42. (III. 22.)

 

 

Jogszabály:

1160/2017. (III. 22.) Korm. határozat

a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/42. (III. 22.)

 

 

Jogszabály:

1161/2017. (III. 22.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Fülöp-szigeteki Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú gazdasági együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/42. (III. 22.)

 

 

Jogszabály:

25/2017. (III. 22.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2017/42. (III. 22.)

 

 

Jogszabály:

26/2017. (III. 22.) ME határozat

főiskolai tanár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2017/42. (III. 22.)

 

 

2017. III. 21.

Jogszabály:

1157/2017. (III. 21.) Korm. határozat

a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat és az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/41. (III. 21.)

Hatályos:

2017. 03. 22.

 

2017. III. 20.

Jogszabály:

2017. évi XVII. törvény

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodáshoz Ecuador csatlakozásának figyelembevétele céljából csatolt Csatlakozási Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/39. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 03. 21. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2017. évi XVIII. törvény

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozására tekintettel létrejött Kiegészítő Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/39. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 03. 21. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2017. évi XIX. törvény

az egyrészről Ghána, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti átmeneti gazdasági partnerségi megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/39. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 03. 21. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2017. évi XX. törvény

a határőrizeti területen lefolytatott eljárás szigorításával kapcsolatos egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2017/39. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 03. 28.

 

Jogszabály:

50/2017. (III. 20.) Korm. rendelet

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból származó támogatásokról, valamint a támogatások igénylésével és felhasználásával kapcsolatos szabályokról

Megjelent:

MK 2017/39. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 04. 04.

 

Jogszabály:

51/2017. (III. 20.) Korm. rendelet

az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtási rendjéről szóló 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet és a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/39. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 03. 21.

 

Jogszabály:

52/2017. (III. 20.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/39. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 03. 21., 2017. 04. 01.

 

Jogszabály:

53/2017. (III. 20.) Korm. rendelet

a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/39. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 04. 01., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

54/2017. (III. 20.) Korm. rendelet

a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/39. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 03. 21.

 

Jogszabály:

55/2017. (III. 20.) Korm. rendelet

a határátkelőhely és az ideiglenes határátkelőhely megnyitásáról és működtetéséről, valamint a határátlépési pontról szóló 332/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/39. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 03. 21.

 

Jogszabály:

56/2017. (III. 20.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek az "okos város", "okos város módszertan" fogalom meghatározásával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2017/39. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 03. 21.

 

Jogszabály:

57/2017. (III. 20.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeletek fejlesztéspolitikai tárgyú módosításáról

Megjelent:

MK 2017/39. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 03. 21.

 

Jogszabály:

58/2017. (III. 20.) Korm. rendelet

a 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának Magyarországra szállításával és a milánói projekt lezárásával kapcsolatos egyes feladatok irányítását és lebonyolítását végrehajtó szervezet kijelöléséről

Megjelent:

MK 2017/39. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 03. 21.

 

Jogszabály:

1128/2017. (III. 20.) Korm. határozat

a 2017-2026 közötti időszakra vonatkozó Nemzeti Tájstratégiáról

Megjelent:

MK 2017/39. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

1129/2017. (III. 20.) Korm. határozat

a 2018. évi fejlesztési mérföldkövek teljesítéséről

Megjelent:

MK 2017/39. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

1130/2017. (III. 20.) Korm. határozat

a 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának Magyarországon történő elhelyezéséről

Megjelent:

MK 2017/39. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

1131/2017. (III. 20.) Korm. határozat

a Budapesti Zsidó Hitközség zuglói zsinagógája helyreállításának támogatásával összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2017/39. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

1132/2017. (III. 20.) Korm. határozat

tárgyéven túli kötelezettségvállalás jóváhagyásáról és a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

Megjelent:

MK 2017/39. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

1133/2017. (III. 20.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok módosításáról

Megjelent:

MK 2017/39. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

1134/2017. (III. 20.) Korm. határozat

a Kodály Program I. üteméről és a 2017. évi programok megvalósításához szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/39. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

1135/2017. (III. 20.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a Szolnoki Művésztelep fejlesztése érdekében szükséges támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/39. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

1136/2017. (III. 20.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében Tatabánya Megyei Jogú Város József Attila Megyei és Városi Könyvtárának fejlesztése érdekében támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/39. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

1137/2017. (III. 20.) Korm. határozat

a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0007 azonosító számú ("Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás területén" című) projekt forrásszerkezetének módosításáról

Megjelent:

MK 2017/39. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

1138/2017. (III. 20.) Korm. határozat

a Szíriai Arab Köztársaságban 2011 márciusa óta elkövetett, nemzetközi jogot sértő legsúlyosabb bűncselekmények miatti nyomozást és későbbi felelősségre vonást előmozdító Nemzetközi, Pártatlan és Független (ENSZ) Mechanizmus beindításához szükséges pénzügyi hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/39. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

59/2017. (III. 20.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Paraguayi Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú Gazdasági Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/40. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 03. 21. - kivétellel.

 

Jogszabály:

60/2017. (III. 20.) Korm. rendelet

a közigazgatási bürokráciacsökkentés folytatásával érintett egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/40. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 04. 04., 2017. 07. 01.

 

Jogszabály:

61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet

a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással kapcsolatos egyes feladatainak meghatározásáról

Megjelent:

MK 2017/40. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 03. 21.

 

Jogszabály:

62/2017. (III. 20.) Korm. rendelet

a bírósági ügyintézők által ellátható egyes feladatokról szóló 56/2008. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/40. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 04. 04.

 

Jogszabály:

63/2017. (III. 20.) Korm. rendelet

a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/40. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 03. 21.

 

Jogszabály:

64/2017. (III. 20.) Korm. rendelet

az Eger Déli Iparterület fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/40. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 03. 21.

 

Jogszabály:

65/2017. (III. 20.) Korm. rendelet

a Kecskemét Déli Iparterület energetikai fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/40. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 03. 21.

 

Jogszabály:

1139/2017. (III. 20.) Korm. határozat

az egyes munkaerőpiaci intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/40. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 03. 21.

 

Jogszabály:

1140/2017. (III. 20.) Korm. határozat

a fiatalok pályaorientációját elősegítő tevékenységek támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/40. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

1141/2017. (III. 20.) Korm. határozat

a baromfi termékpálya egyes területein a madárinfluenzával összefüggésben szükséges állami beavatkozásról

Megjelent:

MK 2017/40. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

1142/2017. (III. 20.) Korm. határozat

a Beszállítói Cselekvési Terv végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2017/40. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

1143/2017. (III. 20.) Korm. határozat

az új nemzetközi magánjogi szabályozás kodifikációjáról és a Nemzetközi Magánjogi Kodifikációs Bizottság felállításáról szóló 1337/2015. (V. 27.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/40. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 03. 21.

 

Jogszabály:

1144/2017. (III. 20.) Korm. határozat

a Digitális Exportfejlesztési Tárcaközi Bizottság működéséhez kötődő feladatok teljes körű ellátásához szükséges 2017. évi költségvetési forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/40. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

1145/2017. (III. 20.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/40. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 03. 21.

 

Jogszabály:

1146/2017. (III. 20.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2. "Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztés" prioritása keretében további kiemelt fejlesztések nevesítésével kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

MK 2017/40. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

1147/2017. (III. 20.) Korm. határozat

a KÖFOP-3.2.9-16-2016-00001 azonosító számú ("A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése az operatív programokat végrehajtók informatikai és infokommunikációs ellátásánál" című) kiemelt projekt megvalósításához szükséges fedezet biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/40. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

1148/2017. (III. 20.) Korm. határozat

a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/40. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 03. 21.

 

Jogszabály:

1149/2017. (III. 20.) Korm. határozat

a "Gubacsi vasúti híd átépítése" című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2016. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

Megjelent:

MK 2017/40. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

1150/2017. (III. 20.) Korm. határozat

Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások összehangolásával és azok 2022-ig történő megvalósításával összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2017/40. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

1151/2017. (III. 20.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2017/40. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

1152/2017. (III. 20.) Korm. határozat

a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. "CrossBorder Rail" projektének támogatása érdekében történő kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány felhasználásáról

Megjelent:

MK 2017/40. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

1153/2017. (III. 20.) Korm. határozat

a Győr-Pér repülőtér fejlesztéséről

Megjelent:

MK 2017/40. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

1154/2017. (III. 20.) Korm. határozat

a tatabányai közösségi közlekedés színvonalának és hatékonyságának javításáról

Megjelent:

MK 2017/40. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

1155/2017. (III. 20.) Korm. határozat

a Magyar-Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság XIII. ülésén fenntartott és elfogadott ajánlások jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2017/40. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

1156/2017. (III. 20.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és a központi költségvetés címrendjének a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2017/40. (III. 20.)

 

 

Jogszabály:

24/2017. (III. 20.) ME határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és Hongkongnak, a Kínai Népköztársaság Különleges Közigazgatási Területének Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén Budapesten, 2010. május 12. napján aláírt Egyezmény módosított szövegének létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/40. (III. 20.)

 

 

2017. III. 17.

Jogszabály:

44/2017. (III. 17.) Korm. rendelet

a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2017. évi mértékéről

Megjelent:

MK 2017/38. (III. 17.)

Hatályos:

2017. 05. 16.

 

Jogszabály:

45/2017. (III. 17.) Korm. rendelet

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/38. (III. 17.)

Hatályos:

2017. 03. 18.

 

Jogszabály:

46/2017. (III. 17.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/38. (III. 17.)

Hatályos:

2017. 03. 18.

 

Jogszabály:

47/2017. (III. 17.) Korm. rendelet

az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról szóló 213/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/38. (III. 17.)

Hatályos:

2017. 03. 18.

 

Jogszabály:

48/2017. (III. 17.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/38. (III. 17.)

Hatályos:

2017. 03. 18., 2017. 04. 17.

 

Jogszabály:

49/2017. (III. 17.) Korm. rendelet

a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság fejlesztésére irányuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/38. (III. 17.)

Hatályos:

2017. 03. 18.

 

Jogszabály:

9/2017. (III. 17.) MvM rendelet

az Információs Hivatal által nyújtott rendvédelmi egészségkárosodási ellátásról

Megjelent:

MK 2017/38. (III. 17.)

Hatályos:

2017. 03. 18.

 

Jogszabály: