Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

A hivatkozásokra kattintva a joganyagok közlönyállapota jelenik meg.
Megnyitom a Jogtárban Megnyitom az Optijusban

 

Változásmutató

Új jogszabályok

2017. XI. 16.

Jogszabály:

345/2017. (XI. 16.) Korm. rendelet

az egyes foglalkoztatási, valamint pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/187. (XI. 16.)

Hatályos:

2017. 11. 17., 2017. 12. 01.

 

Jogszabály:

1/2017. Büntető jogegységi határozat

a 2/2016. Büntető jogegységi határozat hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2017/187. (XI. 16.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Knk.VII.37.689/2017/2. végzése

a Nemzeti Választási Bizottság 94/2017. határozatának helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2017/187. (XI. 16.)

 

 

Jogszabály:

431/2017. (XI. 16.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/187. (XI. 16.)

 

 

Jogszabály:

432/2017. (XI. 16.) KE határozat

a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának tagjává történő kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/187. (XI. 16.)

 

 

Jogszabály:

433/2017. (XI. 16.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/187. (XI. 16.)

 

 

Jogszabály:

434/2017. (XI. 16.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/187. (XI. 16.)

 

 

Jogszabály:

435/2017. (XI. 16.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/187. (XI. 16.)

 

 

Jogszabály:

436/2017. (XI. 16.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/187. (XI. 16.)

 

 

Jogszabály:

437/2017. (XI. 16.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/187. (XI. 16.)

 

 

Jogszabály:

2/2017. (XI. 16.) TNM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/57. (XI. 16.)

Hatályos:

2017. 11. 17.

 

Jogszabály:

26/2017. (XI. 16.) BM-MvM együttes utasítás

az állami tisztviselői továbbképzés és a közszolgálati továbbképzés egységes minőségirányítási szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/57. (XI. 16.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

53/2017. (XI. 16.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/57. (XI. 16.)

Hatályos:

2017. 12. 01.

 

Jogszabály:

54/2017. (XI. 16.) EMMI utasítás

az Országos Közegészségügyi Intézet szervezeti és működési szabályzatáról szóló 51/2017. (X. 25.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/57. (XI. 16.)

Hatályos:

2017. 11. 17.

 

Jogszabály:

12/2017. (XI. 16.) FM utasítás

a földművelésügyi miniszter irányítása, felügyelete alá tartozó intézményekben foglalkoztatottakkal való további jogviszony létesítésének szabályairól szóló 4/2017. (VI. 9.) FM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/57. (XI. 16.)

Hatályos:

2017. 11. 17.

 

Jogszabály:

13/2017. (XI. 16.) FM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/57. (XI. 16.)

Hatályos:

2017. 11. 17.

 

Jogszabály:

59/2017. (XI. 16.) HM utasítás

a Magyar Honvédség Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság átalakításának második ütemével kapcsolatos szervezési feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/57. (XI. 16.)

Hatályos:

2017. 11. 17.

 

Jogszabály:

42/2017. (XI. 16.) KKM utasítás

a külképviselet által foglalkoztatott házastárssal kötött munkaszerződés részletes szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/57. (XI. 16.)

Hatályos:

2017. 11. 17.

 

Jogszabály:

2/2017. (XI. 16.) NAV utasítás

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezeti kezelésű előirányzatának felhasználási szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/57. (XI. 16.)

Hatályos:

2017. 11. 17.

 

Jogszabály:

33/2017. (XI. 16.) ORFK utasítás

a büntetőeljárások keretében lefolytatandó szemlék végrehajtásáról és a bűnügyi technikai tevékenység egységes szabályozásáról szóló 13/2012. (VII. 30.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/57. (XI. 16.)

Hatályos:

2017. 11. 19.

 

Jogszabály:

44/2017. (XI. 16.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és Maryland Állam között a felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2017. évi CXIV. törvény 2. § a és 3. § a hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/57. (XI. 16.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2017/57. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/57. (XI. 16.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/57. (XI. 16.)

 

 

Jogszabály:

FM felhívás

a 2017/2018-as tanévben szakiskolai képzésben részt vevő tanulók részére meghirdetett Szakma Kiváló Tanulója Versenyre

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/57. (XI. 16.)

 

 

Jogszabály:

FM felhívás

a minisztérium hatáskörébe tartozó szakmai tanulmányi versenyekre a 2017/2018-as tanévben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/57. (XI. 16.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2017. december 1-je és december 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/57. (XI. 16.)

 

 

Jogszabály:

Fejér Megyei Kormányhivatal hirdetménye

hatósági ellenőri igazolványokkal kapcsolatban

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/57. (XI. 16.)

 

 

2017. XI. 15.

Jogszabály:

341/2017. (XI. 15.) Korm. rendelet

a nyugellátásokban és egyes más ellátásokban részesülő személyek részére juttatandó Erzsébet-utalványról

Megjelent:

MK 2017/186. (XI. 15.)

Hatályos:

2017. 11. 16.

 

Jogszabály:

342/2017. (XI. 15.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/186. (XI. 15.)

Hatályos:

2017. 11. 22.

 

Jogszabály:

343/2017. (XI. 15.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a nemzeti versenyképesség növeléséhez szükséges módosításáról

Megjelent:

MK 2017/186. (XI. 15.)

Hatályos:

2017. 11. 16., 2017. 12. 01., 2018. 01. 01., 2018. 02. 01.

 

Jogszabály:

344/2017. (XI. 15.) Korm. rendelet

a komáromi ipari park bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/186. (XI. 15.)

Hatályos:

2017. 11. 16.

 

Jogszabály:

Kúria Knk.IV.37.686/2017/3. végzése

a Nemzeti Választási Bizottság 92/2017. számú határozatának megváltoztatásáról

Megjelent:

MK 2017/186. (XI. 15.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5030/2017/3. határozata

Gödöllő Város Önkormányzatának Gödöllő város közterületeinek használatáról, a közterületek és vásárok rendjéről szóló 23/2015. (X. 16.) önkormányzati rendelete egyes rendelkezései törvénysértő voltának megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2017/186. (XI. 15.)

 

 

Jogszabály:

1850/2017. (XI. 15.) Korm. határozat

az Országvédelmi Alapból és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/186. (XI. 15.)

 

 

Jogszabály:

1851/2017. (XI. 15.) Korm. határozat

az IKOP-1.1.0-15-2016-00026 azonosító számú ("M6 autóút Bóly-Ivándárda, országhatár közötti szakasz megvalósítása Villányi csomóponttal" című) projekt előkészítési költségeinek támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/186. (XI. 15.)

 

 

Jogszabály:

1852/2017. (XI. 15.) Korm. határozat

a Komárom város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/186. (XI. 15.)

 

 

Jogszabály:

1853/2017. (XI. 15.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program módosításáról

Megjelent:

MK 2017/186. (XI. 15.)

 

 

Jogszabály:

1854/2017. (XI. 15.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a védelmi ipari minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/186. (XI. 15.)

 

 

2017. XI. 14.

Jogszabály:

337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet

a három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről

Megjelent:

MK 2017/185. (XI. 14.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

338/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet

egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/185. (XI. 14.)

Hatályos:

2017. 11. 15., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

339/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet

a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/185. (XI. 14.)

Hatályos:

2017. 11. 15.

 

Jogszabály:

340/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet

a Miskolc Steel Mills Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

Megjelent:

MK 2017/185. (XI. 14.)

Hatályos:

2017. 11. 15.

 

Jogszabály:

30/2017. (XI. 14.) AB határozat

a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 1. § (4a) bekezdésének b) pontja, illetve az 1. § (4b), (4f) és (4g) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2017/185. (XI. 14.)

 

 

Jogszabály:

27/2017. (XI. 14.) OGY határozat

a Czeglédy-ügy károsultjainak rendkívüli kárrendezéséről

Megjelent:

MK 2017/185. (XI. 14.)

Hatályos:

2017. 11. 15.

 

Jogszabály:

28/2017. (XI. 14.) OGY határozat

dr. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2017/185. (XI. 14.)

 

 

Jogszabály:

427/2017. (XI. 14.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/185. (XI. 14.)

 

 

Jogszabály:

428/2017. (XI. 14.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/185. (XI. 14.)

 

 

Jogszabály:

429/2017. (XI. 14.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2017/185. (XI. 14.)

 

 

Jogszabály:

430/2017. (XI. 14.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2017/185. (XI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1842/2017. (XI. 14.) Korm. határozat

Magyarország IV. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Tervéről

Megjelent:

MK 2017/185. (XI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1843/2017. (XI. 14.) Korm. határozat

a Debreceni Egyetem ipari parkjába tervezett Innovációs Központ létrehozásának támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/185. (XI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1844/2017. (XI. 14.) Korm. határozat

a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2017. szeptemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/185. (XI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1845/2017. (XI. 14.) Korm. határozat

a Mária Rádió Közhasznú Egyesület, a Mária Út Közhasznú Egyesület, illetve a Volkra Ottó János - Magyar Múzsa Alapítvány támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/185. (XI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1846/2017. (XI. 14.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/185. (XI. 14.)

Hatályos:

2017. 11. 15.

 

Jogszabály:

1847/2017. (XI. 14.) Korm. határozat

a KEHOP-5.2.2-16-2016-00025 azonosító számú ("Heves megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2017/185. (XI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1848/2017. (XI. 14.) Korm. határozat

a TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 azonosító számú ("Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén" című), valamint a TOP-6.3.2-16-MI1-2017-00001 azonosító számú ("Zöld Város kialakítása Miskolc Belváros - Történelmi Avas akcióterületen" című), hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/185. (XI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1849/2017. (XI. 14.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/185. (XI. 14.)

Hatályos:

2017. 11. 15.

 

2017. XI. 13.

Jogszabály:

2017. évi CXL. törvény

az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Bosznia és Hercegovina közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/184. (XI. 13.)

Hatályos:

2017. 11. 14.

 

Jogszabály:

2017. évi CXLI. törvény

a Magyarország és az Osztrák Köztársaság között a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a határokat átlépő bűnözés megelőzése és leküzdése érdekében folytatandó együttműködésről szóló, Heiligenbrunnban, 2004. június 6-án aláírt Szerződés módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/184. (XI. 13.)

Hatályos:

2017. 11. 14. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2017. évi CXLII. törvény

a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti határhidak és határút-szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/184. (XI. 13.)

Hatályos:

2017. 11. 14. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2017. évi CXLIII. törvény

az egyes migrációs tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2017/184. (XI. 13.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CXLIV. törvény

a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény, egyes büntető tárgyú törvények, valamint az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2017/184. (XI. 13.)

Hatályos:

2017. 12. 31., 2018. 01. 01., 2018. 05. 25., 2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CXLV. törvény

egyes törvények biztosítási, illetve pénzforgalmi tárgyú jogharmonizációjával kapcsolatos módosításáról

Megjelent:

MK 2017/184. (XI. 13.)

Hatályos:

2017. 11. 21., 2018. 01. 01., 2018. 01. 03., 2018. 01. 13., 2018. 02. 23., 2018. 07. 01., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CXLVI. törvény

az átmeneti bányászjáradékban részesülők közérdekű nyugdíjas szövetkezeten keresztül történő foglalkoztatása érdekében egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2017/184. (XI. 13.)

Hatályos:

2017. 11. 28., 2018. 01. 02.

 

2017. XI. 11.

Jogszabály:

2017. évi CXXXVIII. törvény

az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2017/183. (XI. 11.)

Hatályos:

2017. 11. 12., 2017. 11. 26.

 

Jogszabály:

2017. évi CXXXIX. törvény

a Kormánytisztviselői Döntőbizottság elnevezésének megváltoztatásával összefüggő egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2017/183. (XI. 11.)

Hatályos:

2017. 11. 19., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

Helyesbítés

a Magyar Közlöny 2017/183. számában

Megjelent:

MK 2017/183. (XI. 11.)

 

 

2017. XI. 10.

Jogszabály:

2017. évi CXXXII. törvény

egyes állam által nyújtott támogatások és ösztöndíjak adómentességéről

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2017. 11. 11., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CXXXIII. törvény

az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CXXXIV. törvény

a belügyi feladatokat érintő és más kapcsolódó törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2017. 12. 01., 2018. 01. 01., 2018. 05. 10., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CXXXV. törvény

a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2017. 11. 11.

 

Jogszabály:

2017. évi CXXXVI. törvény

az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények és egyéb igazságügyi tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2017. 11. 18., 2018. 01. 01., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CXXXVII. törvény

a nemzeti versenyképesség növeléséhez szükséges egyes törvénymódosításokról

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2017. 11. 11., 2017. 12. 01., 2018. 01. 01., 2018. 02. 01.

 

Jogszabály:

3/2017. (XI. 10.) MK rendelet

a Hungary Helps Program megjelenésének egységes formai követelményeiről, arculati elemeiről, valamint a Hungary Helps védjegy használatáról

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2017. 11. 11.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának 5028/2017/4. határozata

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a települési adóról szóló 13/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete törvénysértő voltának megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

 

 

Jogszabály:

1839/2017. (XI. 10.) Korm. határozat

a hazai E-sport támogatásával összefüggő kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

 

 

Jogszabály:

1840/2017. (XI. 10.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

 

 

Jogszabály:

1841/2017. (XI. 10.) Korm. határozat

a székesfehérvári Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

 

 

2017. XI. 9.

Jogszabály:

330/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és Bosznia-Hercegovina Miniszterek Tanácsa között a turizmus területén történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/181. (XI. 9.)

Hatályos:

2017. 11. 10. - kivétellel.

 

Jogszabály:

331/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet

a korai fázisú vállalkozások és a korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozások nyilvántartásba vétel iránti eljárásának részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2017/181. (XI. 9.)

Hatályos:

2017. 12. 09.

 

Jogszabály:

332/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet

az egyes tevékenységek kutatás-fejlesztési szempontú minősítése iránti eljárás részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2017/181. (XI. 9.)

Hatályos:

2017. 12. 10., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

333/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet

a vendégoktatói ösztöndíjprogram részletes szabályairól, valamint egyes külügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/181. (XI. 9.)

Hatályos:

2017. 11. 10.

 

Jogszabály:

334/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet

a településügyi dokumentumok készítéséhez szükséges térképi adatbázisok, adatok ingyenes átadása érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/181. (XI. 9.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

335/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról szóló 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/181. (XI. 9.)

Hatályos:

2017. 11. 10.

 

Jogszabály:

336/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet

a Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/181. (XI. 9.)

Hatályos:

2017. 11. 10.

 

Jogszabály:

1821/2017. (XI. 9.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és a Magyarországi Református Egyház közötti Megállapodás megújításáról és az azzal összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2017/181. (XI. 9.)

 

 

Jogszabály:

1822/2017. (XI. 9.) Korm. határozat

a Kárpát-medencei Falugazdász Programról

Megjelent:

MK 2017/181. (XI. 9.)

 

 

Jogszabály:

1823/2017. (XI. 9.) Korm. határozat

a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság működési körében felmerülő költségekről és az ezzel kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/181. (XI. 9.)

 

 

Jogszabály:

1824/2017. (XI. 9.) Korm. határozat

a MotoGP Magyar Nagydíj jövőbeni megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/181. (XI. 9.)

 

 

Jogszabály:

1825/2017. (XI. 9.) Korm. határozat

a Konfuciusz Intézetek Közép- és Kelet-európai Regionális Tanárképző Központjának támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/181. (XI. 9.)

 

 

Jogszabály:

1826/2017. (XI. 9.) Korm. határozat

a Ceglédi GULÁG-GUPVI Emlékhely létrehozása érdekében a kommunista diktatúra idején internáló- és kényszermunkatáborként, illetve hadifogolytáborként működtetett létesítmények egykori helyszínein emlékhelyek létrehozásáról, illetve fejlesztéséről, valamint a megvalósításukhoz szükséges források biztosításáról szóló 1873/2016. (XII. 28.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/181. (XI. 9.)

 

 

Jogszabály:

1827/2017. (XI. 9.) Korm. határozat

a Szekszárd Megyei Jogú Város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/181. (XI. 9.)

 

 

Jogszabály:

1828/2017. (XI. 9.) Korm. határozat

az Erzsébet Táborok infrastrukturális fejlesztéséről szóló 1123/2017. (III. 17.) Korm. határozat megvalósításához szükséges éven túli kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/181. (XI. 9.)

 

 

Jogszabály:

1829/2017. (XI. 9.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a dunaújvárosi Intercisa Múzeum új helyen történő elhelyezését, valamint a múzeum által jelenleg használt épület szállodai célra történő átalakítását célzó beruházás érdekében támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/181. (XI. 9.)

 

 

Jogszabály:

1830/2017. (XI. 9.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében tervezett beruházások megvalósítása érdekében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program egyes prioritásai tekintetében többletkötelezettség vállalásáról és annak feltételeiről szóló 1562/2016. (X. 13.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/181. (XI. 9.)

 

 

Jogszabály:

1831/2017. (XI. 9.) Korm. határozat

az egyes tehetséggondozó programok programelemeinek Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program forrásai terhére történő finanszírozásával összefüggő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/181. (XI. 9.)

 

 

Jogszabály:

1832/2017. (XI. 9.) Korm. határozat

a KEHOP-5.3.1-17-2017-00002 azonosító számú ("Energiahatékonysági fejlesztések, és fogyasztók hálózatra kapcsolása, új vezetékszakaszok kialakítása a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben" című) és a KEHOP-5.3.1-17-2017-00006 azonosító számú ("Távhővezeték korszerűsítése, új fogyasztók hálózatra kapcsolása, és távhőkörzetek összekapcsolása a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben" című), hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/181. (XI. 9.)

 

 

Jogszabály:

1833/2017. (XI. 9.) Korm. határozat

az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2016. évi, a tagállamok TEN-T törzshálózati folyosókban való részvételének elősegítését célzó pályázati kiírására benyújtott "Magyarország részvételének támogatása a TEN-T törzshálózati folyosókban a 2018-2020 közötti időszakban" című projekt jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2017/181. (XI. 9.)

 

 

Jogszabály:

1834/2017. (XI. 9.) Korm. határozat

a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központtal összefüggésben a MAHOP-2.1-2016 azonosító jelű, "Az akvakultúra terén történő innováció ösztönzése" című gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra a "Fenntartható, innovatív haltermelési és környezetkezelési technológiák fejlesztése és gyakorlati bevezetésének támogatása" című támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/181. (XI. 9.)

 

 

Jogszabály:

1835/2017. (XI. 9.) Korm. határozat

a TOP-1.1.3-15-NG1-2016-00001 azonosító számú ("Hűtőház létesítése Szécsényben" című) projekttel összefüggésben a HáziCOOL Korlátolt Felelősségű Társaság biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről

Megjelent:

MK 2017/181. (XI. 9.)

 

 

Jogszabály:

1836/2017. (XI. 9.) Korm. határozat

az egyes központi költségvetési szervek támogatási kérelmeinek a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program és a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett felhívásokra történő benyújtásához való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/181. (XI. 9.)

 

 

Jogszabály:

1837/2017. (XI. 9.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/181. (XI. 9.)

Hatályos:

2017. 11. 10.

 

Jogszabály:

1838/2017. (XI. 9.) Korm. határozat

a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiával összefüggésben egyes kormányhatározatok módosításáról, valamint a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2018-2019. évekre szóló intézkedési tervéről

Megjelent:

MK 2017/181. (XI. 9.)

Hatályos:

2017. 11. 10.

 

Jogszabály:

44/2017. (XI. 9.) MvM utasítás

a Magyar Nyelvstratégiai Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/56. (XI. 9.)

Hatályos:

2017. 11. 10.

 

Jogszabály:

45/2017. (XI. 9.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/56. (XI. 9.)

Hatályos:

2017. 11. 13.

 

Jogszabály:

46/2017. (XI. 9.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/56. (XI. 9.)

Hatályos:

2017. 11. 15.

 

Jogszabály:

47/2017. (XI. 9.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/56. (XI. 9.)

Hatályos:

2017. 12. 01.

 

Jogszabály:

48/2017. (XI. 9.) MvM utasítás

a fővárosi és megyei kormányhivatalok Egységes Iratkezelési Szabályzatáról szóló 13/2015. (VI. 8.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/56. (XI. 9.)

Hatályos:

2017. 11. 10.

 

Jogszabály:

25/2017. (XI. 9.) BM utasítás

a Belügyminisztériumnak az Európai Unió intézményei és ügynökségei tagállami kormányzati részvétellel működő döntéshozó és döntés-előkészítő szerveiben a kormányzati álláspont kialakításával és az ezen intézmények és ügynökségek munkájában való részvétellel kapcsolatos eljárásra vonatkozó szabályzata kiadásáról szóló 10/2015. (VI. 8.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/56. (XI. 9.)

Hatályos:

2017. 11. 10.

 

Jogszabály:

58/2017. (XI. 9.) HM utasítás

a Honvédelmi Idősügyi Munkacsoportról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/56. (XI. 9.)

Hatályos:

2017. 11. 17.

 

Jogszabály:

2/2017. (XI. 9.) SZTNH utasítás

a közbeszerzési szabályzatról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/56. (XI. 9.)

Hatályos:

2017. 11. 10.

 

Jogszabály:

3/2017. (XI. 9.) SZTNH utasítás

a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala intranet rendszerének működéséhez szükséges tevékenység szervezeti, szervezési és eljárásrendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/56. (XI. 9.)

Hatályos:

2017. 11. 10.

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/56. (XI. 9.)

 

 

Jogszabály:

MBFSZ pályázati felhívás

bányászati jog megszerzésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/56. (XI. 9.)

 

 

Jogszabály:

Gödöllő Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/56. (XI. 9.)

 

 

Jogszabály:

Keszthely Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/56. (XI. 9.)

 

 

2017. XI. 8.

Jogszabály:

319/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti oktatási és kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/179. (XI. 8.)

Hatályos:

2017. 11. 09. - kivétellel.

 

Jogszabály:

320/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet

az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/179. (XI. 8.)

Hatályos:

2017. 11. 09., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

321/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet

a Magyar Művészeti Akadémia tagjainak életjáradékáról, valamint életjáradékban részesített tagjának elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 208/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/179. (XI. 8.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

322/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet

Kaposvár Megyei Jogú Város területén megvalósuló napelemes erőmű létrehozására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/179. (XI. 8.)

Hatályos:

2017. 11. 09.

 

Jogszabály:

323/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet

az ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 100%-os részvénycsomagjának az NKM Nemzeti Közművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság általi megvásárlása nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

Megjelent:

MK 2017/179. (XI. 8.)

Hatályos:

2017. 11. 09.

 

Jogszabály:

324/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet

a BERI IMMO PROJEKT Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "végelszámolás alatt" stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

Megjelent:

MK 2017/179. (XI. 8.)

Hatályos:

2017. 11. 09.

 

Jogszabály:

325/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet

a TA-MI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "végelszámolás alatt" stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

Megjelent:

MK 2017/179. (XI. 8.)

Hatályos:

2017. 11. 09.

 

Jogszabály:

326/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet

a VEVŐÉRT Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "végelszámolás alatt" stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

Megjelent:

MK 2017/179. (XI. 8.)

Hatályos:

2017. 11. 09.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5025/2017/5. határozata

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 12/2013. (V. 1.) önkormányzati rendelete törvénysértő voltának megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2017/179. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köm.5017/2017/6. határozata

Érpatak Község Önkormányzat képviselő-testületének törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségének elmulasztásáról

Megjelent:

MK 2017/179. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1786/2017. (XI. 8.) Korm. határozat

a közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2017/179. (XI. 8.)

Hatályos:

2017. 11. 09.

 

Jogszabály:

1787/2017. (XI. 8.) Korm. határozat

a fenntartható hazai hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/179. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1788/2017. (XI. 8.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím 2018. évi előirányzatáról történő átcsoportosításról, valamint az Összevont szakellátás jogcím 2018. évi előirányzatának megemeléséről

Megjelent:

MK 2017/179. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1789/2017. (XI. 8.) Korm. határozat

a szisztematikus határellenőrzés bevezetése következtében Magyarország határain kialakult helyzet megoldásáról szóló 1255/2017. (V. 9.) Korm. határozat visszavonásáról

Megjelent:

MK 2017/179. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1790/2017. (XI. 8.) Korm. határozat

a 2018. évi British Educational Training and Technology Show nemzetközi oktatástechnológiai kiállításon történő magyar részvételről

Megjelent:

MK 2017/179. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1791/2017. (XI. 8.) Korm. határozat

a 2017-2020. évekre vonatkozó újpesti sportlétesítmény-fejlesztési program megvalósításához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/179. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1792/2017. (XI. 8.) Korm. határozat

az Árpád-ház Program részét képező "Az ország bölcsője" kiemelt székesfehérvári alprogram második szakasz további elemeinek előzetes koncepciójáról

Megjelent:

MK 2017/179. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1793/2017. (XI. 8.) Korm. határozat

az Árpádok történelmi művét bemutató, az Árpád-ház Program első üteme (2016-2022) keretében Székesfehérváron megvalósuló hazai kiállítás előkészítéséről

Megjelent:

MK 2017/179. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1794/2017. (XI. 8.) Korm. határozat

az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaságban fennálló részesedésének a Magyar Állam részéről történő megszerzéséről és a 100%-os állami tulajdonú részesedés felett a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlásáról

Megjelent:

MK 2017/179. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1795/2017. (XI. 8.) Korm. határozat

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében tervezett iskolafejlesztések előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/179. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1796/2017. (XI. 8.) Korm. határozat

a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben történő előirányzat- átcsoportosításról, valamint az egyes települési önkormányzatok támogatását érintő kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2017/179. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1797/2017. (XI. 8.) Korm. határozat

az egyes határon túli magyar szervezetek egyszerűsített honosítási programjának megvalósításával összefüggő feladatok ellátása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/179. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1798/2017. (XI. 8.) Korm. határozat

a TIT Budapesti Planetárium épülete felújításának előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/179. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1799/2017. (XI. 8.) Korm. határozat

a Budapesti Vasutas Sport Club-Zugló Közhasznú Egyesület 2017-2018. évekre vonatkozó létesítményfejlesztési programja kiegészítő támogatásáról és a tulajdonrendezéshez szükséges vasútüzemi eszközkiváltások forrásigényének biztosításához kapcsolódó intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/179. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1800/2017. (XI. 8.) Korm. határozat

az egyes Borsod-Abaúj-Zemplén megyei települések egyházi ingatlanjait ért 2017. júniusi jégeső okozta károk helyreállításáról

Megjelent:

MK 2017/179. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1801/2017. (XI. 8.) Korm. határozat

az egyes erdélyi egyházi ingatlanokban bekövetkezett viharkárok enyhítése érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/179. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1802/2017. (XI. 8.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében Békéscsaba komplex energetikai programjának megvalósítása érdekében támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/179. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1803/2017. (XI. 8.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében Sopron történelmi belvárosa műemléki felújítása és bemutatása II. üteme, valamint a Lővérek Program II. üteme megvalósításáról szóló 1527/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről

Megjelent:

MK 2017/179. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1804/2017. (XI. 8.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a debreceni Csokonai Nemzeti Színház teljes körű felújítása érdekében történő támogatás biztosításáról, valamint a debreceni Csokonai Színház Modern Városok Program keretében történő felújításával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1689/2016. (XI. 29.) Korm. határozat visszavonásáról

Megjelent:

MK 2017/179. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1805/2017. (XI. 8.) Korm. határozat

az "ELI" Science Park Szeged projekthez kapcsolódó területrendezési munkák forrásigényének elfogadásáról

Megjelent:

MK 2017/179. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1806/2017. (XI. 8.) Korm. határozat

a Hédervári Kastély és környezete helyreállításának előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/179. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1807/2017. (XI. 8.) Korm. határozat

a Győr-Pér repülőtér fejlesztéséről a repülőterekhez kapcsolódó követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról szóló 2014. február 12-i 2014/139/EU bizottsági rendeletnek való megfelelés érdekében

Megjelent:

MK 2017/179. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1808/2017. (XI. 8.) Korm. határozat

a Fonó Budai Zeneház felújítása előkészítésének támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/179. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1809/2017. (XI. 8.) Korm. határozat

a nigériai Maiduguri Katolikus Egyházmegye oktatási és egészségügyi fejlesztéseinek támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/179. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1810/2017. (XI. 8.) Korm. határozat

a Kaposvár megyei jogú város külterületén fekvő egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/179. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1811/2017. (XI. 8.) Korm. határozat

a Normafa Park program megvalósításával összefüggésben egyes kormányhatározatok módosításáról és visszavonásáról

Megjelent:

MK 2017/179. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1812/2017. (XI. 8.) Korm. határozat

a Nemzetközi Mezőgazdasági Kutatóközpontok Konzorciumának nemzetközi szervezetként történő létrehozásáról szóló, 2011. szeptember 13-án Montpellier-ben aláírt Megállapodás módosítása szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/179. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

113/2017. (XI. 8.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Macedón Köztársaság Kormánya között a rendőri együttműködésről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/179. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

114/2017. (XI. 8.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és Új-Zéland Kormánya közötti légiközlekedési Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/179. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

327/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet

a közforgalmú személyszállítási szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatok, adatbázisok és elektronikus adatkommunikációs technológiák egységességét és átjárhatóságát biztosító műszaki és technológiai előírásokról, a központi adatbázisokról és az azokhoz kapcsolódó központi szolgáltatásokról, továbbá a működtető szervezetek kijelöléséről szóló 123/2014. (IV. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/180. (XI. 8.)

Hatályos:

2017. 11. 09.

 

Jogszabály:

328/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, továbbá az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/180. (XI. 8.)

Hatályos:

2017. 11. 11.

 

Jogszabály:

329/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet

az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014-2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt energiahatékonyság növelését célzó beruházások megvalósításáról szóló 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/180. (XI. 8.)

Hatályos:

2017. 11. 11.

 

Jogszabály:

13/2017. (XI. 8.) MEKH rendelet

a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia működési támogatásának mértékéről

Megjelent:

MK 2017/180. (XI. 8.)

Hatályos:

2017. 11. 09., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

14/2017. (XI. 8.) MEKH rendelet

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/180. (XI. 8.)

Hatályos:

2017. 11. 09., Hat: 2017. 12. 09.

 

Jogszabály:

43/2017. (XI. 8.) NFM rendelet

a megújuló energiából termelt villamos energia támogatására vonatkozó szabályok módosításáról

Megjelent:

MK 2017/180. (XI. 8.)

Hatályos:

2017. 11. 09., 2018. 01. 01., 2018. 06. 30., 2018. 08. 01., 2018. 09. 01.

 

Jogszabály:

1813/2017. (XI. 8.) Korm. határozat

a 2014-2020 közötti programozási időszakot érintő állami projektértékelési feladatok finanszírozásához szükséges további forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/180. (XI. 8.)

 

 

Jogszabály:

1814/2017. (XI. 8.) Korm. határozat

a KEHOP-2.2.2-15-2015-00042 azonosító számú projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/180. (XI. 8.)

Hatályos:

2017. 11. 09.

 

Jogszabály:

1815/2017. (XI. 8.) Korm. határozat

a KEHOP-2.2.2-15-2016-00081 azonosító számú projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/180. (XI. 8.)

Hatályos:

2017. 11. 09.

 

Jogszabály:

1816/2017. (XI. 8.) Korm. határozat

egyes, a KEHOP-5.2.2. azonosító jelű ("Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései" című) felhívás keretében megvalósuló projektek támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/180. (XI. 8.)

Hatályos:

2017. 11. 09.

 

Jogszabály:

1817/2017. (XI. 8.) Korm. határozat

a KEHOP-5.2.2-16-2016-00104 azonosító számú ("Kiemelt épületenergetikai fejlesztések a Somogy Megyei Kormányhivatalnál" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/180. (XI. 8.)

Hatályos:

2017. 11. 09.

 

Jogszabály:

1818/2017. (XI. 8.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/180. (XI. 8.)

Hatályos:

2017. 11. 11.

 

Jogszabály:

1819/2017. (XI. 8.) Korm. határozat

a Helyközi Közösségi Közlekedési Információs Rendszer létrehozásáról, a személyszállítási közszolgáltatások hatékonyabb ellátását célzó projektek szakmai kereteinek meghatározásáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/180. (XI. 8.)

Hatályos:

2017. 11. 09.

 

Jogszabály:

1820/2017. (XI. 8.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2017. szeptemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/180. (XI. 8.)

 

 

2017. XI. 7.

Jogszabály:

316/2017. (XI. 7.) Korm. rendelet

a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/178. (XI. 7.)

Hatályos:

2017. 11. 08.

 

Jogszabály:

317/2017. (XI. 7.) Korm. rendelet

egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/178. (XI. 7.)

Hatályos:

2017. 11. 08.

 

Jogszabály:

318/2017. (XI. 7.) Korm. rendelet

a Budapest XIII. kerületében megvalósuló, az OTP Bankcsoport új irodaházának megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/178. (XI. 7.)

Hatályos:

2017. 11. 08., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

42/2017. (XI. 7.) NFM rendelet

az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről szóló 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/178. (XI. 7.)

Hatályos:

2017. 11. 08.

 

Jogszabály:

1761/2017. (XI. 7.) Korm. határozat

"Digitalizáció az aktív idősekért" programról

Megjelent:

MK 2017/178. (XI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1762/2017. (XI. 7.) Korm. határozat

a digitális oktatáshoz szükséges iskolai sávszélesség biztosításáról, a belső WiFi-hálózat kiépítéséről és működtetéséről

Megjelent:

MK 2017/178. (XI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1763/2017. (XI. 7.) Korm. határozat

a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program második üteméről

Megjelent:

MK 2017/178. (XI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1764/2017. (XI. 7.) Korm. határozat

a Rendőrség által használt gépjárművek amortizációs cseréjét szolgáló beszerzésekről

Megjelent:

MK 2017/178. (XI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1765/2017. (XI. 7.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím 2017. évi előirányzatáról történő átcsoportosításról, valamint a Gyógyító-megelőző ellátás, a Gyógyszertámogatás és a Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport egyes előirányzatainak megemeléséről

Megjelent:

MK 2017/178. (XI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1766/2017. (XI. 7.) Korm. határozat

az Országvédelmi Alapból történő, valamint a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2017/178. (XI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1767/2017. (XI. 7.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról

Megjelent:

MK 2017/178. (XI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1768/2017. (XI. 7.) Korm. határozat

a Honvédelmi Minisztérium fejezetnél a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/178. (XI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1769/2017. (XI. 7.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról

Megjelent:

MK 2017/178. (XI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1770/2017. (XI. 7.) Korm. határozat

az Egészséges Budapest Program előkészítéséhez kapcsolódó, a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma és a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/178. (XI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1771/2017. (XI. 7.) Korm. határozat

az építészettörténeti és a műemlékvédelmi tudományos gyűjtemények egységes kezelésének kialakításával, valamint ezzel összefüggésben a Magyar Építészeti Múzeum feladatellátásával és elhelyezésének biztosításával kapcsolatos egyes intézkedésekről, továbbá a Miniszterelnökség és a Magyar Művészeti Akadémia fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításáról

Megjelent:

MK 2017/178. (XI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1772/2017. (XI. 7.) Korm. határozat

a Rákóczi Szövetség 2017. második félévi programjainak támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/178. (XI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1773/2017. (XI. 7.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/178. (XI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1774/2017. (XI. 7.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/178. (XI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1775/2017. (XI. 7.) Korm. határozat

a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

Megjelent:

MK 2017/178. (XI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1776/2017. (XI. 7.) Korm. határoza

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2017. augusztusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/178. (XI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1777/2017. (XI. 7.) Korm. határozat

a Felvidéken megvalósuló programok és támogatások további finanszírozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/178. (XI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1778/2017. (XI. 7.) Korm. határozat

állami tulajdonban álló ingatlannak a Szabadságharcosokért Közalapítvány részére versenyeztetés mellőzésével történő használatba adásáról

Megjelent:

MK 2017/178. (XI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1779/2017. (XI. 7.) Korm. határozat

a Magyar Állami Operaház egyes fejlesztéseivel összefüggő költségnövekményről és többletfinanszírozási igényről, valamint az éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről

Megjelent:

MK 2017/178. (XI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1780/2017. (XI. 7.) Korm. határozat

Budapest VI. kerület, Benczúr u. 30. szám alatt (Budapest 29687 hrsz.) található épületnek a Magyarországi Baptista Egyház részére ingyenesen történő tulajdonba adásáról

Megjelent:

MK 2017/178. (XI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1781/2017. (XI. 7.) Korm. határozat

a Budapesti Szent Ferenc Kórház fejlesztéséről, valamint az ehhez szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/178. (XI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1782/2017. (XI. 7.) Korm. határozat

a Krétai Szent András Alapítvány támogatásával összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2017/178. (XI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1783/2017. (XI. 7.) Korm. határozat

az ukrajnai Beregszászi járásban működő II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán tervezett tanuszoda- és tornaterem-fejlesztés megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/178. (XI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1784/2017. (XI. 7.) Korm. határozat

a Makovecz Imre életművének gondozásáról szóló 2022/2015. (XII. 29.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggő egyes intézkedésekről szóló 1748/2017. (X. 25.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/178. (XI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1785/2017. (XI. 7.) Korm. határozat

a Kárpátalján megvalósuló egészségügyi, kulturális és szociális célú programok támogatásáról szóló 1349/2017. (VI. 9.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/178. (XI. 7.)

 

 

Jogszabály:

112/2017. (XI. 7.) ME határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködés kialakításáról szóló, 2006. május 12-én, Havannában kelt megállapodás módosításáról szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/178. (XI. 7.)

 

 

2017. XI. 6.

Jogszabály:

315/2017. (XI. 6.) Korm. rendelet

a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók kötelező közbeszerzési szakmai képzéséről szóló 217/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/177. (XI. 6.)

Hatályos:

2017. 11. 07.

 

Jogszabály:

12/2017. (XI. 6.) MEKH rendelet

a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatálybaléptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/177. (XI. 6.)

Hatályos:

2017. 11. 14.

 

Jogszabály:

12/2017. (XI. 6.) NMHH rendelet

az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 2/2015. (III. 30.) NMHH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/177. (XI. 6.)

Hatályos:

2017. 11. 07.

 

Jogszabály:

27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet

az elektronikus közbeszerzési rendszer üzemeltetését és fenntartását végző gazdasági társaság kijelöléséről

Megjelent:

MK 2017/177. (XI. 6.)

Hatályos:

2017. 11. 07.

 

Jogszabály:

28/2017. (XI. 6.) MvM rendelet

a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/177. (XI. 6.)

Hatályos:

2017. 11. 07.

 

Jogszabály:

29/2017. (XI. 6.) MvM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/177. (XI. 6.)

Hatályos:

2017. 11. 07.

 

Jogszabály:

28/2017. (XI. 6.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 2018. évi ruházati utánpótlási ellátmánya terhére kiadandó természetbeni ellátásról

Megjelent:

MK 2017/177. (XI. 6.)

Hatályos:

2017. 11. 07., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

29/2017. (XI. 6.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről szóló 14/2016. (V. 10.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/177. (XI. 6.)

Hatályos:

2017. 11. 07.

 

Jogszabály:

55/2017. (XI. 6.) FM rendelet

az egyes közvetlen és nemzeti támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/177. (XI. 6.)

Hatályos:

2017. 11. 07., 2018. 04. 01.

 

Jogszabály:

37/2017. (XI. 6.) NGM rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/177. (XI. 6.)

Hatályos:

2017. 11. 07.

 

Jogszabály:

111/2017. (XI. 6.) ME határozat

az Egyesült Nemzetek Szervezete Meridában, 2003. december 10-én kelt Korrupció elleni Egyezmény Részes Feleinek 7. Ülésén való magyar részvételről

Megjelent:

MK 2017/177. (XI. 6.)

 

 

Jogszabály:

42/2017. (XI. 6.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/55. (XI. 6.)

Hatályos:

2017. 11. 07.

 

Jogszabály:

43/2017. (XI. 6.) MvM utasítás

az állami projektértékelői jogviszony keretében végzett értékelési feladatok díjazásának általános alapelveiről, hatáskörök átruházásáról szóló 17/2016. (VI. 30.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/55. (XI. 6.)

Hatályos:

2017. 11. 07.

 

Jogszabály:

57/2017. (XI. 6.) HM utasítás

a Magyar Honvédség katonai egységes felderítő rendszer átalakításával kapcsolatos egyes feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/55. (XI. 6.)

Hatályos:

2017. 11. 07., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

28/2017. (XI. 6.) NFM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/55. (XI. 6.)

Hatályos:

2017. 11. 07.

 

Jogszabály:

2/2017. (XI. 6.) ME KÁT utasítás

a Miniszterelnökség Közszolgálati Szabályzatáról szóló 2/2015. (X. 15.) Miniszterelnökség KÁT utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/55. (XI. 6.)

Hatályos:

2017. 11. 07.

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/55. (XI. 6.)

 

 

Jogszabály:

BM felhívás

a Vízügy szakmacsoport szakképesítései szakmai tanulmányi versenyére a 2017/2018-as tanévben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/55. (XI. 6.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/55. (XI. 6.)

 

 

2017. X. 31.

Jogszabály:

310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet

a Magyar Államkincstárról

Megjelent:

MK 2017/175. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 10. 31. 18 órakor, 2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

311/2017. (X. 31.) Korm. rendelet

az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnak a Magyar Államkincstárba történő beolvadásához kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/175. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

312/2017. (X. 31.) Korm. rendelet

a nyugellátások és egyes más ellátások 2017. novemberi kiegészítéséről

Megjelent:

MK 2017/175. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

313/2017. (X. 31.) Korm. rendelet

a 2017. évi nyugdíjprémiumról és egyes más ellátások után járó egyszeri juttatásról

Megjelent:

MK 2017/175. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

27/2017. (X. 31.) BM rendelet

a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet és a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ és az utasadat szolgáltatója közötti kapcsolattartás, valamint az adatátadás módjának szabályozásáról szóló 28/2016. (VII. 15.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/175. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

29/2017. (X. 31.) AB határozat

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 83/C. § a, valamint 102/J. § a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány elutasításáról

Megjelent:

MK 2017/175. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

405/2017. (X. 31.) KE határozat

a Magyar Művészeti Akadémia elnökének tisztségében való megerősítéséről

Megjelent:

MK 2017/175. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

1757/2017. (X. 31.) Korm. határozat

az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnak a Magyar Államkincstárba történő beolvadásához kapcsolódó egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2017/175. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

1758/2017. (X. 31.) Korm. határozat

a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 32. Egyéb költségvetési kiadások cím, 1. Vegyes kiadások alcím, 28. Filmszakmai közvetett támogatások mozgókép törvény szerinti kiegészítő finanszírozása jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2017/175. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

1759/2017. (X. 31.) Korm. határozat

a Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes felsőoktatási célú hasznosítása érdekében történő átfogó, állagmegóvó felújításával összefüggő kivitelezési munkák, valamint a felújításhoz kapcsolódó egyéb feladatok forrásának biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/175. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

1760/2017. (X. 31.) Korm. határozat

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2017. évi módosított programstratégiájáról, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok visszavonásáról

Megjelent:

MK 2017/175. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

110/2017. (X. 31.) ME határozat

állami felsőoktatási intézmények kancellárjainak megbízásáról

Megjelent:

MK 2017/175. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

314/2017. (X. 31.) Korm. rendelet

a szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló 255/2008. (X. 21.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/176. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 12. 01.

 

Jogszabály:

26/2017. (X. 31.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/176. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

29/2017. (X. 31.) EMMI rendelet

az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér működéséhez kapcsolódó miniszteri rendeletek, valamint egyéb, gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/176. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01., 2019. 01. 01., 2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

14/2017. (X. 31.) IM rendelet

a bírói álláspályázatok elbírálásának részletes szabályairól és a pályázati rangsor kialakítása során adható pontszámokról szóló 7/2011. (III. 4.) KIM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/176. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

15/2017. (X. 31.) KKM rendelet

a Magyarországon működő diplomáciai és konzuli képviseletek, nemzetközi szervezetek, valamint azok magyarországi kirendeltsége, telephelye, irodája, továbbá a nemzetközi szerződésben biztosított kiváltságokkal és mentességekkel törvény alapján rendelkező szervezetek vagy mindezek nemzetközi szerződés alapján mentességre jogosult tagjai és családtagjaik adatait és jogosultságait tanúsító igazolványokról

Megjelent:

MK 2017/176. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

36/2017. (X. 31.) NGM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM rendelet és az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezések üzemeltetői számára az Automata Felügyeleti Egység beszerzéséhez nyújtandó támogatásról szóló 20/2017. (VII. 31.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/176. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

1/2017. (X. 31.) PTNM rendelet

a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzat kezeléséről és felhasználásáról

Megjelent:

MK 2017/176. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

Kúria Knk.VII.37.592/2017/2. végzése

a Nemzeti Választási Bizottság 77/2017. számú határozatának megváltoztatásáról

Megjelent:

MK 2017/176. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

23/2017. (X. 31.) OGY határozat

a magyar jelnyelv napjáról

Megjelent:

MK 2017/176. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

24/2017. (X. 31.) OGY határozat

a Minority SafePack európai polgári kezdeményezés támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/176. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

25/2017. (X. 31.) OGY határozat

a Magyar Nemzeti Bank 2016. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója elfogadásáról

Megjelent:

MK 2017/176. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

26/2017. (X. 31.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/176. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 10. 30.

 

Jogszabály:

406/2017. (X. 31.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/176. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

407/2017. (X. 31.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/176. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

408/2017. (X. 31.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/176. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

409/2017. (X. 31.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/176. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

410/2017. (X. 31.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/176. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

411/2017. (X. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/176. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

412/2017. (X. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/176. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

413/2017. (X. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/176. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

414/2017. (X. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/176. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

415/2017. (X. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/176. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

416/2017. (X. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/176. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

417/2017. (X. 31.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/176. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

418/2017. (X. 31.) KE határozat

a 417/2014. (X. 31.) KE határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/176. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

419/2017. (X. 31.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2017/176. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

420/2017. (X. 31.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/176. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

421/2017. (X. 31.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/176. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

422/2017. (X. 31.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/176. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

423/2017. (X. 31.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/176. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

424/2017. (X. 31.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/176. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

425/2017. (X. 31.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/176. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

426/2017. (X. 31.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2017/176. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

52/2017. (X. 31.) EMMI utasítás

az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 63/2016. (XII. 29.) EMMI utasítás hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/54. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

13/2017. (X. 31.) IM utasítás

az Igazságügyi Minisztérium Munkavédelmi Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/54. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

28/2017. (X. 31.) NGM utasítás

a Magyar Államkincstár Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/54. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

9/2017. (X. 31.) GVH utasítás

a Gazdasági Versenyhivatal szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014. (X. 15.) GVH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/54. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

21/2017. (X. 31.) LÜ utasítás

az ügyészség szervezetéről és működéséről szóló 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/54. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

22/2017. (X. 31.) LÜ utasítás

az ügyészségi alkalmazottak jogállásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 4/2012. (I. 6.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/54. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

11/2017. (X. 31.) NKFIH utasítás

a gépjárművek igénybevételének és használatának rendjéről szóló 2/2017. (II. 8.) NKFIH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/54. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

4/2017. (X. 31.) ONYF utasítás

a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek nyugellátási szakterületének ügyviteli eljárásáról szóló 39/2009. ONYF utasítás hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/54. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

32/2017. (X. 31.) ORFK utasítás

a Rendőrség gépjármű szabályzatáról szóló 10/2016. (IV. 25.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/54. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2017/54. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/54. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

BM közlemény

a tartósan vízhiányos időszak végének megállapításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/54. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/54. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

EMMI közlemény

az Idősbarát Önkormányzat Díj pályázat 2017. évi nyerteseiről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/54. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/54. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

Haza Nem Eladó Mozgalom Párt

2013. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/54. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

Haza Nem Eladó Mozgalom Párt

2014. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/54. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

Haza Nem Eladó Mozgalom Párt

2015. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/54. (X. 31.)

 

 

Jogszabály:

Haza Nem Eladó Mozgalom Párt

2016. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/54. (X. 31.)

 

 

2017. X. 27.

Jogszabály:

2017. évi CXXX. törvény

a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2017. 12. 31., 2018. 01. 01., 2018. 01. 02.

 

Jogszabály:

2017. évi CXXXI. törvény

a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

304/2017. (X. 27.) Korm. rendelet

az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

305/2017. (X. 27.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet és az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

306/2017. (X. 27.) Korm. rendelet

a 2014-2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról szóló 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2017. 10. 28.

 

Jogszabály:

307/2017. (X. 27.) Korm. rendelet

a közneveléssel összefüggő egyes kormányrendeletek, valamint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2017. 11. 04., 2018. 01. 01., 2018. 04. 01.

 

Jogszabály:

308/2017. (X. 27.) Korm. rendelet

az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2017. 11. 04.

 

Jogszabály:

309/2017. (X. 27.) Korm. rendelet

az egyes vízgazdálkodási és kármentesítési célú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2017. 11. 04.

 

Jogszabály:

25/2017. (X. 27.) MNB rendelet

a "Reformáció" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2017. 10. 30.

 

Jogszabály:

26/2017. (X. 27.) MNB rendelet

a "Reformáció" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2017. 10. 30.

 

Jogszabály:

1751/2017. (X. 27.) Korm. határozat

Magyarország klinikai vizsgálatokban való részvételét támogató, versenyképességét növelő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

 

 

Jogszabály:

1752/2017. (X. 27.) Korm. határozat

a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény tervezetéhez készített előzetes hatásvizsgálatban szereplő, a törvény elfogadásához kapcsolódó költségvetési források pontos meghatározásáról

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2017. 10. 28.

 

Jogszabály:

1753/2017. (X. 27.) Korm. határozat

a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2017. augusztusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

 

 

Jogszabály:

1754/2017. (X. 27.) Korm. határozat

az Apátfalva-Mezőhegyesi öntözőrendszer tervezett fejlesztésének tervezési feladatairól

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

 

 

Jogszabály:

1755/2017. (X. 27.) Korm. határozat

a Báta község árvízvédelmét biztosító beruházás előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

 

 

Jogszabály:

1756/2017. (X. 27.) Korm. határozat

a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, a Rába Futómű Gyártó és Kereskedelmi Kft. és konzorciumi partnereik által gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra benyújtott GINOP-2.2.1-15-2016-00017 azonosító számú ("Új haszongépjármű hajtáslánc, magasabb hatásfokú, nagyobb teljesítményű, alacsonyabb zajszintű és kiterjesztett élettartammal rendelkező hajtóművének kifejlesztése" című) projektjavaslat tekintetében történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

 

 

Jogszabály:

109/2017. (X. 27.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Thaiföldi Királyság Kormánya között a Mahachulalongkornrajavidyalaya Egyetem magyarországi működéséről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

 

 

2017. X. 26.

Jogszabály:

2017. évi CXXVIII. törvény

a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2017/172. (X. 26.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CXXIX. törvény

a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvényi rendelkezések módosításáról

Megjelent:

MK 2017/172. (X. 26.)

Hatályos:

2017. 12. 31., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

302/2017. (X. 26.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/172. (X. 26.)

Hatályos:

2017. 10. 27. - kivétellel.

 

Jogszabály:

33/2017. (X. 26.) NGM rendelet

a nemesfémmel vagy az ezekből készült tárgyakkal kereskedő és az árukereskedő szolgáltatók részére a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény végrehajtásának, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2017/172. (X. 26.)

Hatályos:

2017. 10. 29.

 

Jogszabály:

34/2017. (X. 26.) NGM rendelet

a játékkaszinót, kártyatermet működtetők, távszerencsejátéknak nem minősülő fogadást, távszerencsejátékot és online kaszinójátékot szervezők részére a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény végrehajtásának, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2017/172. (X. 26.)

Hatályos:

2017. 10. 29.

 

Jogszabály:

35/2017. (X. 26.) NGM rendelet

a rendbírságról szóló 3/1996. (IV. 5.) MüM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/172. (X. 26.)

Hatályos:

2017. 11. 10.

 

Jogszabály:

404/2017. (X. 26.) KE határozat

a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanács tagja megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2017/172. (X. 26.)

 

 

Jogszabály:

1749/2017. (X. 26.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Szudáni Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/172. (X. 26.)

 

 

Jogszabály:

108/2017. (X. 26.) ME határozat

Magyarország és a Kínai Népköztársaság között a Heilongjiang Kínai Orvostudományi Egyetem magyarországi oktatási tevékenységének támogatásáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/172. (X. 26.)

 

 

Jogszabály:

303/2017. (X. 26.) Korm. rendelet

az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/173. (X. 26.)

Hatályos:

2017. 10. 27.

 

Jogszabály:

1750/2017. (X. 26.) Korm. határozat

az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér bevezetésével kapcsolatos egyes kérdésekről

Megjelent:

MK 2017/173. (X. 26.)

 

 

2017. X. 25.

Jogszabály:

2017. évi CXXIV. törvény

az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Albán Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevételéről készült Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/171. (X. 25.)

Hatályos:

2017. 10. 26.

 

Jogszabály:

2017. évi CXXV. törvény

a közigazgatási szabályszegések szankcióiról

Megjelent:

MK 2017/171. (X. 25.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CXXVI. törvény

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény jogharmonizációs célú módosításáról

Megjelent:

MK 2017/171. (X. 25.)

Hatályos:

2017. 10. 28., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CXXVII. törvény

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról szóló 2017. évi XXV. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2017/171. (X. 25.)

Hatályos:

2017. 10. 26.

 

Jogszabály:

28/2017. (X. 25.) EMMI rendelet

egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/171. (X. 25.)

Hatályos:

2017. 10. 30., 2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

54/2017. (X. 25.) FM rendelet

a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter felügyelete alá tartozó szervek katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól szóló 42/2001. (VI. 15.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/171. (X. 25.)

Hatályos:

2017. 11. 02.

 

Jogszabály:

27/2017. (X. 25.) AB határozat

a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 28. § ának a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény módosításáról szóló 2016. évi CVII. törvény 1. § ával megállapított módosításával kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról, valamint a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 28. § és 38. § a és a "Földet a gazdáknak!" Programról szóló 2016. évi CVI. törvény alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány elutasításáról

Megjelent:

MK 2017/171. (X. 25.)

 

 

Jogszabály:

28/2017. (X. 25.) AB határozat

a védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 földrészletek értékesítése és hasznosítása természetvédelmi szempontjai érvényesítésével kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról, valamint a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 31. § (3) bekezdés 9. pontja megsemmisítésére irányuló indítvány elutasításáról

Megjelent:

MK 2017/171. (X. 25.)

 

 

Jogszabály:

1748/2017. (X. 25.) Korm. határozat

a Makovecz Imre életművének gondozásáról szóló 2022/2015. (XII. 29.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggő egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/171. (X. 25.)

 

 

Jogszabály:

24/2017. (X. 25.) BM utasítás

a Belügyminisztérium Egyedi Iratkezelési Szabályzatának kiadásáról szóló 27/2014. (XII. 23.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/53. (X. 25.)

Hatályos:

2017. 10. 26.

 

Jogszabály:

51/2017. (X. 25.) EMMI utasítás

az Országos Közegészségügyi Intézet szervezeti és működési szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/53. (X. 25.)

Hatályos:

2017. 10. 26.

 

Jogszabály:

56/2017. (X. 25.) HM utasítás

a béketámogató műveletekben részt vevő állomány részletes kategóriába sorolásáról szóló 58/2013. (IX. 20.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/53. (X. 25.)

Hatályos:

2017. 10. 26.

 

Jogszabály:

31/2017. (X. 25.) ORFK utasítás

a panaszok és bejelentések kezeléséről szóló 51/2013. (XII. 16.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/53. (X. 25.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

43/2017. (X. 25.) KKM közlemény

a Magyar Köztársaság Kormánya és Mongólia Kormánya között a vámügyekben történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló Egyezmény kihirdetéséről, valamint az Egyezmény módosítása kötelező hatályának elismeréséről és kihirdetéséről szóló 2010. évi XXXIV. törvény 4. és 5. § ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/53. (X. 25.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2017/53. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/53. (X. 25.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/53. (X. 25.)

 

 

Jogszabály:

NFM közlemény

a földgáz után fizetendő tagi hozzájárulás mértékéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/53. (X. 25.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/53. (X. 25.)

 

 

2017. X. 20.

Jogszabály:

26/2017. (X. 20.) BM rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 1/2017. (II. 28.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/170. (X. 20.)

Hatályos:

2017. 10. 21.

 

Jogszabály:

15/2017. (X. 20.) HM rendelet

a tűzvédelem és a műszaki mentés honvédelmi ágazatra vonatkozó különös szabályairól

Megjelent:

MK 2017/170. (X. 20.)

Hatályos:

2017. 10. 28.

 

Jogszabály:

13/2017. (X. 20.) IM rendelet

a Végrendeletek Országos Nyilvántartásáról szóló 4/2009. (III. 6.) IRM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/170. (X. 20.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

22/2017. (X. 20.) OGY határozat

az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Megjelent:

MK 2017/170. (X. 20.)

 

 

Jogszabály:

403/2017. (X. 20.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2017/170. (X. 20.)

 

 

Jogszabály:

23/2017. (X. 20.) BM utasítás

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 8/2015. (V. 29.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/52. (X. 20.)

Hatályos:

2017. 10. 21.

 

Jogszabály:

11/2017. (X. 20.) FM utasítás

a földművelésügyi miniszter irányítása és felügyelete alá tartozó költségvetési szervek, a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok, továbbá az azok többségi részesedésével működő gazdasági társaságok által lefolytatott beszerzési és közbeszerzési eljárások előkészítésének egyes kérdéseiről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/52. (X. 20.)

Hatályos:

2017. 10. 21.

 

Jogszabály:

55/2017. (X. 20.) HM utasítás

a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezmények igénybevételéről és nyilvántartásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/52. (X. 20.)

Hatályos:

2017. 10. 21.

 

Jogszabály:

14/2017. (X. 20.) OBH utasítás

a Bírósági Határozatok Gyűjteményének közzétételével kapcsolatban a bíróságokra háruló feladatok végrehajtásáról szóló 13/2016. (XII. 22.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/52. (X. 20.)

Hatályos:

2017. 10. 21., 2018. 01. 01., 2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

Közlemény

a miniszterelnök által adományozott Külhoni Magyarságért Díj 2017. évi díjazottjairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/52. (X. 20.)

 

 

Jogszabály:

BM közlemény

a szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/52. (X. 20.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2017. november 1-je és november 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/52. (X. 20.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/52. (X. 20.)

 

 

Jogszabály:

Vác Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/52. (X. 20.)

 

 

Jogszabály:

Békés Megyei Kormányhivatal hirdetménye

hatósági ellenőri igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/52. (X. 20.)

 

 

2017. X. 18.

Jogszabály:

301/2017. (X. 18.) Korm. rendelet

a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/169. (X. 18.)

Hatályos:

2017. 10. 19.

 

Jogszabály:

25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet

a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről

Megjelent:

MK 2017/169. (X. 18.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

26/2017. (X. 18.) EMMI rendelet

egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/169. (X. 18.)

Hatályos:

2017. 10. 21., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

27/2017. (X. 18.) EMMI rendelet

a nevelési-oktatási intézmények által szervezett országhatárt átlépő autóbuszos kirándulások biztonságáról

Megjelent:

MK 2017/169. (X. 18.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

53/2017. (X. 18.) FM rendelet

a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről

Megjelent:

MK 2017/169. (X. 18.)

Hatályos:

2017. 12. 19., 2025. 01. 01., 2030. 01. 01.

 

Jogszabály:

14/2017. (X. 18.) HM rendelet

egyes jogállási kérdésekkel összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/169. (X. 18.)

Hatályos:

2017. 10. 19.

 

Jogszabály:

32/2017. (X. 18.) NGM rendelet

a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről

Megjelent:

MK 2017/169. (X. 18.)

Hatályos:

2017. 11. 17.

 

Jogszabály:

400/2017. (X. 18.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2017/169. (X. 18.)

 

 

Jogszabály:

401/2017. (X. 18.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2017/169. (X. 18.)

 

 

Jogszabály:

402/2017. (X. 18.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/169. (X. 18.)

 

 

Jogszabály:

1746/2017. (X. 18.) Korm. határozat

a Balatoni Hajózási Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére történő tőkejuttatás elhalasztásáról

Megjelent:

MK 2017/169. (X. 18.)

 

 

Jogszabály:

1747/2017. (X. 18.) Korm. határozat

a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 elfogadásáról

Megjelent:

MK 2017/169. (X. 18.)

 

 

2017. X. 17.

Jogszabály:

299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet

a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/168. (X. 17.)

Hatályos:

2017. 10. 20., 2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

300/2017. (X. 17.) Korm. rendelet

a felszámolási eljárásban az adós vagyonának nyilvános értékesítésére vonatkozó rendelkezések módosításáról

Megjelent:

MK 2017/168. (X. 17.)

Hatályos:

2017. 10. 20.

 

Jogszabály:

31/2017. (X. 17.) NGM rendelet

a bankkártya-elfogadó terminálok számának növeléséhez nyújtott támogatásról szóló 47/2016. (XII. 6.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/168. (X. 17.)

Hatályos:

2017. 10. 18.

 

Jogszabály:

41/2017. (X. 17.) NFM rendelet

az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/168. (X. 17.)

Hatályos:

2017. 10. 18.

 

Jogszabály:

25/2017. (X. 17.) AB határozat

a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 606/B. § (1) bekezdés b) és c) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezések elutasításáról

Megjelent:

MK 2017/168. (X. 17.)

 

 

Jogszabály:

26/2017. (X. 17.) AB határozat

az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 2016. december 31. napjáig hatályos 44. § (5) bekezdés i) pontja alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2017/168. (X. 17.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köm. 5016/2017/4. határozata

Terem Község Önkormányzata Képviselő-testületének törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségének elmulasztásáról

Megjelent:

MK 2017/168. (X. 17.)

 

 

Jogszabály:

20/2017. (X. 17.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/168. (X. 17.)

Hatályos:

2017. 10. 16.

 

Jogszabály:

21/2017. (X. 17.) OGY határozat

dr. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2017/168. (X. 17.)

 

 

Jogszabály:

1742/2017. (X. 17.) Korm. határozat

a központi költségvetést érintő fejezeti és címrendi módosításokról

Megjelent:

MK 2017/168. (X. 17.)

 

 

Jogszabály:

1743/2017. (X. 17.) Korm. határozat

a Szerencsejáték Felügyelet önálló informatikai működéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/168. (X. 17.)

 

 

Jogszabály:

1744/2017. (X. 17.) Korm. határozat

az Öntözésfejlesztési Stratégia megalkotásáról

Megjelent:

MK 2017/168. (X. 17.)

 

 

Jogszabály:

1745/2017. (X. 17.) Korm. határozat

a Békéscsaba Megyei Jogú Város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/168. (X. 17.)

 

 

2017. X. 13.

Jogszabály:

25/2017. (X. 13.) MvM rendelet

Keszthely vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 18/2004. (IX. 11.) TNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/167. (X. 13.)

Hatályos:

2017. 10. 21.

 

Jogszabály:

51/2017. (X. 13.) FM rendelet

az egyes agrártámogatások 2017. évi összegeinek megállapításáról

Megjelent:

MK 2017/167. (X. 13.)

Hatályos:

2017. 10. 14.

 

Jogszabály:

52/2017. (X. 13.) FM rendelet

a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/167. (X. 13.)

Hatályos:

2017. 10. 23.

 

Jogszabály:

Kúria Knk.IV.37.774/2017/2. végzése

a Fővárosi Választási Bizottság 34/2017. (VIII. 25.) FVB határozatának megváltoztatásáról

Megjelent:

MK 2017/167. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozatainak helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2017/167. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

398/2017. (X. 13.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/167. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

399/2017. (X. 13.) KE határozat

államtitkári kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/167. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

41/2017. (X. 13.) MvM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal és a központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 4/2016. (III. 10.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/51. (X. 13.)

Hatályos:

2017. 10. 14.

 

Jogszabály:

47/2017. (X. 13.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/51. (X. 13.)

Hatályos:

2017. 10. 14.

 

Jogszabály:

48/2017. (X. 13.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/51. (X. 13.)

Hatályos:

2017. 10. 14.

 

Jogszabály:

49/2017. (X. 13.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/51. (X. 13.)

Hatályos:

2017. 10. 14.

 

Jogszabály:

50/2017. (X. 13.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/51. (X. 13.)

Hatályos:

2017. 10. 20.

 

Jogszabály:

38/2017. (X. 13.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/51. (X. 13.)

Hatályos:

2017. 10. 14.

 

Jogszabály:

39/2017. (X. 13.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/51. (X. 13.)

Hatályos:

2017. 10. 14.

 

Jogszabály:

40/2017. (X. 13.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/51. (X. 13.)

Hatályos:

2017. 10. 14.

 

Jogszabály:

41/2017. (X. 13.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/51. (X. 13.)

Hatályos:

2017. 10. 14.

 

Jogszabály:

26/2017. (X. 13.) NGM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/51. (X. 13.)

Hatályos:

2017. 10. 14.

 

Jogszabály:

27/2017. (X. 13.) NGM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/51. (X. 13.)

Hatályos:

2017. 10. 14.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2017/51. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/51. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/51. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökének közleménye

a "Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Emlékérem" adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/51. (X. 13.)

 

 

Jogszabály:

Demokrácia Központ Közalapítvány

alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/51. (X. 13.)

 

 

2017. X. 12.

Jogszabály:

2017. évi CVII. törvény

a felelősségnek a belvízi hajózásban való korlátozásáról szóló strasbourgi egyezmény (CLNI 2012) kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/166. (X. 12.)

Hatályos:

2017. 10. 13. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2017. évi CVIII. törvény

a Kanada, valamint az Európai Közösség és tagállamai közötti légiközlekedési megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/166. (X. 12.)

Hatályos:

2017. 10. 13. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2017. évi CIX. törvény

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Izrael Állam Kormánya közötti euromediterrán légiközlekedési megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/166. (X. 12.)

Hatályos:

2017. 10. 13.

 

Jogszabály:

2017. évi CX. törvény

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről a Vietnami Szocialista Köztársaság közötti átfogó partnerségi és együttműködési keretmegállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/166. (X. 12.)

Hatályos:

2017. 10. 13. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2017. évi CXI. törvény

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Afganisztáni Iszlám Köztársaság közötti partnerségi és fejlesztési együttműködési megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/166. (X. 12.)

Hatályos:

2017. 10. 13. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2017. évi CXII. törvény

a jövedelem- és a vagyonadók területén, Budapesten, 2002. szeptember 11-én aláírt Egyezmény módosításáról szóló Jegyzék kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/166. (X. 12.)

Hatályos:

2017. 10. 13.

 

Jogszabály:

2017. évi CXIII. törvény

a Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a diplomáciai ingatlanok jogi helyzetének kölcsönös rendezéséről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/166. (X. 12.)

Hatályos:

2017. 10. 13. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2017. évi CXIV. törvény

a Magyarország Kormánya és Maryland Állam között a felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/166. (X. 12.)

Hatályos:

2017. 10. 13. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2017. évi CXV. törvény

a Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/166. (X. 12.)

Hatályos:

2017. 10. 13. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2017. évi CXVI. törvény

a Magyarország Kormánya és a Ciprusi Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/166. (X. 12.)

Hatályos:

2017. 10. 13. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2017. évi CXVII. törvény

a Magyarország Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/166. (X. 12.)

Hatályos:

2017. 10. 13. - kivétellel.

 

Jogszabály:

2017. évi CXVIII. törvény

a bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról

Megjelent:

MK 2017/166. (X. 12.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CXIX. törvény

a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény és egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2017/166. (X. 12.)

Hatályos:

2017. 10. 13., 2017. 12. 01., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CXX. törvény

a használati minták oltalmára vonatkozó szabályozás módosításáról

Megjelent:

MK 2017/166. (X. 12.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CXXI. törvény

az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnak a Magyar Államkincstárba történő beolvadásához szükséges törvénymódosításokról

Megjelent:

MK 2017/166. (X. 12.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CXXII. törvény

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény és a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2017/166. (X. 12.)

Hatályos:

2017. 10. 13.

 

Jogszabály:

2017. évi CXXIII. törvény

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2017/166. (X. 12.)

Hatályos:

2017. 10. 20., 2017. 11. 02.

 

Jogszabály:

393/2017. (X. 12.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/166. (X. 12.)

 

 

Jogszabály:

394/2017. (X. 12.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/166. (X. 12.)

 

 

Jogszabály:

395/2017. (X. 12.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/166. (X. 12.)

 

 

Jogszabály:

396/2017. (X. 12.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/166. (X. 12.)

 

 

Jogszabály:

397/2017. (X. 12.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2017/166. (X. 12.)

 

 

2017. X. 11.

Jogszabály:

7/2017. (X. 11.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2017. (VI. 15.) MNB utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/50. (X. 11.)

Hatályos:

2017. 10. 12.

 

Jogszabály:

39/2017. (X. 11.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/50. (X. 11.)

Hatályos:

2017. 10. 12.

 

Jogszabály:

40/2017. (X. 11.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezésének visszavonásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/50. (X. 11.)

Hatályos:

2017. 10. 12.

 

Jogszabály:

12/2017. (X. 11.) IM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/50. (X. 11.)

Hatályos:

2017. 10. 15.

 

Jogszabály:

36/2017. (X. 11.) KKM utasítás

a gépjárművek igénybevételének és használatának rendjéről szóló 33/2016. (XII. 23.) KKM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/50. (X. 11.)

Hatályos:

2017. 10. 12.

 

Jogszabály:

37/2017. (X. 11.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium Egyedi Iratkezelési Szabályzatáról szóló 25/2017. (VII. 13.) KKM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/50. (X. 11.)

Hatályos:

2017. 10. 12.

 

Jogszabály:

8/2017. (X. 11.) GVH utasítás

a közszolgálati szabályzat egyes juttatásokkal kapcsolatos szabályainak módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/50. (X. 11.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

42/2017. (X. 11.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Kenyai Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködési Megállapodás kihirdetéséről szóló 192/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/50. (X. 11.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

elismerés adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/50. (X. 11.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/50. (X. 11.)

 

 

Jogszabály:

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/50. (X. 11.)

 

 

2017. X. 10.

Jogszabály:

293/2017. (X. 10.) Korm. rendelet

a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

Hatályos:

2017. 10. 11.

 

Jogszabály:

294/2017. (X. 10.) Korm. rendelet

a felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

Hatályos:

2017. 10. 13.

 

Jogszabály:

295/2017. (X. 10.) Korm. rendelet

a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

Hatályos:

2017. 10. 11.

 

Jogszabály:

296/2017. (X. 10.) Korm. rendelet

a Budapest VI. kerület, Hunyadi téri vásárcsarnok rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

Hatályos:

2017. 10. 11., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

297/2017. (X. 10.) Korm. rendelet

a piliscsabai Iosephinum területén megvalósuló fejlesztések keretében az AVICENNA Kutatóintézet beruházási munkáival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

Hatályos:

2017. 10. 11.

 

Jogszabály:

298/2017. (X. 10.) Korm. rendelet

a Modern Városok Program keretében a veszprémi Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark fejlesztése és bővítése tárgyú beruházás műszaki ellenőri feladatainak ellátásáról

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

Hatályos:

2017. 10. 11.

 

Jogszabály:

50/2017. (X. 10.) FM rendelet

a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

Hatályos:

2017. 10. 11., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

30/2017. (X. 10.) NGM rendelet

az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

Hatályos:

2017. 10. 11., 2017. 11. 10., 2017. 12. 31.

 

Jogszabály:

23/2017. (X. 10.) AB határozat

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 80. § (3) bekezdés "megállapítása, vagy annak" szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

 

 

Jogszabály:

24/2017. (X. 10.) AB határozat

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 34. § (3) bekezdésével kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról, valamint a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 34. § (3) bekezdése utolsó mondata alaptörvény- ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

 

 

Jogszabály:

1724/2017. (X. 10.) Korm. határozat

a Cook-szigetekkel való diplomáciai kapcsolatok felvételéről

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

 

 

Jogszabály:

1725/2017. (X. 10.) Korm. határozat

Magyarország turisztikai országmárka építéséről

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

 

 

Jogszabály:

1726/2017. (X. 10.) Korm. határozat

a premontrei rend alapításának 900. évfordulójához kapcsolódó fejlesztésekkel összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

 

 

Jogszabály:

1727/2017. (X. 10.) Korm. határozat

az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

 

 

Jogszabály:

1728/2017. (X. 10.) Korm. határozat

a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 2. Kötött segélyhitelezés jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

 

 

Jogszabály:

1729/2017. (X. 10.) Korm. határozat

az Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése jogcím előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

 

 

Jogszabály:

1730/2017. (X. 10.) Korm. határozat

a kárpátaljai régió oktatási, kulturális és szociális intézményeinek energiahatékonysági felújításait célzó fejlesztési projektek finanszírozásának támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

 

 

Jogszabály:

1731/2017. (X. 10.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a Kaposvári Kaposi Mór Kórház déli épülettömb rehabilitációjának megvalósítása érdekében támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

 

 

Jogszabály:

1732/2017. (X. 10.) Korm. határozat

a Magyar Állami Operaház működési költségeinek kiegészítő támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

 

 

Jogszabály:

1733/2017. (X. 10.) Korm. határozat

a piliscsabai Iosephinum területén megvalósuló fejlesztések keretében az AVICENNA Kutatóintézet beruházási munkáival összefüggő egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

 

 

Jogszabály:

1734/2017. (X. 10.) Korm. határozat

a Modern Városok Program részeként megvalósuló Pécsi Tudományegyetem idegen nyelvű képzései bővítéséhez kapcsolódó kapacitás fejlesztéséhez, valamint a kutatási-fejlesztési potenciáljának fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról szóló 1035/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

 

 

Jogszabály:

1735/2017. (X. 10.) Korm. határozat

a KEHOP-2.2.2-15-2016-00090 azonosító számú ("Eger város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

Hatályos:

2017. 10. 11.

 

Jogszabály:

1736/2017. (X. 10.) Korm. határozat

a KEHOP-2.2.2-15-2016-00085 azonosító számú projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

Hatályos:

2017. 10. 11.

 

Jogszabály:

1737/2017. (X. 10.) Korm. határozat

a KEHOP-2.2.2-15-2016-00091 azonosító számú ("Gyöngyös és térsége szennyvízelvezetésének és -tisztításának fejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

Hatályos:

2017. 10. 11.

 

Jogszabály:

1738/2017. (X. 10.) Korm. határozat

a KEHOP-2.3.0-16-2017-00001 azonosító számú ("HUHA II. Új Hulladék-hasznosító és Iszapégető Erőmű" című) nagyprojekt-javaslattal összefüggő egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

 

 

Jogszabály:

1739/2017. (X. 10.) Korm. határozat

a KEHOP-1.5.0-15-2016-00007 azonosító számú ("Záportározók építése a Baranya csatorna vízgyűjtőjén" című) projekt tekintetében az ingatlanvásárlás költségtípusra történő átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

 

 

Jogszabály:

1740/2017. (X. 10.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat és a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

Hatályos:

2017. 10. 11.

 

Jogszabály:

1741/2017. (X. 10.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

 

 

2017. X. 9.

Jogszabály:

39/2017. (X. 9.) NFM rendelet

a bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók fenntarthatósági követelményeknek való megfelelésével kapcsolatos üvegházhatású gázkibocsátás elkerülés kiszámításának szabályairól

Megjelent:

MK 2017/164. (X. 9.)

Hatályos:

2017. 10. 12.

 

Jogszabály:

40/2017. (X. 9.) NFM rendelet

a megújuló forrásokból előállított energia részarányának kiszámítási módszertanáról szóló 1/2012. (I. 20.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/164. (X. 9.)

Hatályos:

2017. 10. 12.

 

Jogszabály:

1722/2017. (X. 9.) Korm. határozat

az egyes települési önkormányzatok támogatását érintő kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2017/164. (X. 9.)

 

 

Jogszabály:

1723/2017. (X. 9.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.2-17-2017-00001 azonosító számú ("Irmák Nonprofit Kft. - Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató Otthon és Intézményeinek férőhely kiváltása" című) projektjavaslat tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő átcsoportosításáról

Megjelent:

MK 2017/164. (X. 9.)

 

 

2017. X. 6.

Jogszabály:

29/2017. (X. 6.) NGM rendelet

a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 55/2016. (XII. 21.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/163. (X. 6.)

Hatályos:

2017. 10. 07.

 

2017. X. 5.

Jogszabály:

292/2017. (X. 5.) Korm. rendelet

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer kialakításával és működtetésével, valamint a jogosulatlan úthasználat miatt kiszabott bírságokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 233/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/162. (X. 5.)

Hatályos:

2017. 10. 06.

 

Jogszabály:

19/2017. (X. 5.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság megyéiről, a megyék nevéről és székhelyéről szóló 67/1990. (VIII. 14.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/162. (X. 5.)

Hatályos:

2017. 10. 06., 2020. 06. 04.

 

Jogszabály:

1719/2017. (X. 5.) Korm. határozat

a kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról létrehozott közös egyezmény szerinti hatodik Nemzeti Jelentésről és a részes államok nemzeti jelentéseit megvitató felülvizsgálati értekezleten való magyar részvételről

Megjelent:

MK 2017/162. (X. 5.)

 

 

Jogszabály:

1720/2017. (X. 5.) Korm. határozat

az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer fővárosi és megyei kormányhivatalokban történő megvalósításához kapcsolódó további feladatokról

Megjelent:

MK 2017/162. (X. 5.)

 

 

Jogszabály:

1721/2017. (X. 5.) Korm. határozat

a 2018. évi IIHF Divízió I./A Jégkorong Világbajnokság megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/162. (X. 5.)

 

 

Jogszabály:

38/2017. (X. 5.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/49. (X. 5.)

Hatályos:

2017. 10. 06.

 

Jogszabály:

22/2017. (X. 5.) BM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/49. (X. 5.)

Hatályos:

2017. 10. 06.

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/49. (X. 5.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/49. (X. 5.)

 

 

Jogszabály:

Gyula Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/49. (X. 5.)

 

 

Jogszabály:

Kerepes Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/49. (X. 5.)

 

 

Jogszabály:

Hadigondozottak Közalapítvány

alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/49. (X. 5.)

 

 

2017. X. 3.

Jogszabály:

22/2017. (X. 3.) EMMI rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/160. (X. 3.)

Hatályos:

2017. 10. 04.

 

Jogszabály:

23/2017. (X. 3.) EMMI rendelet

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény végrehajtását szolgáló egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/160. (X. 3.)

Hatályos:

2017. 10. 04., 2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

24/2017. (X. 3.) EMMI rendelet

egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/160. (X. 3.)

Hatályos:

2017. 10. 04., 2017. 10. 15., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

28/2017. (X. 3.) NGM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM rendeletnek a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosításáról szóló 2017. évi LXXXVI. törvénnyel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2017/160. (X. 3.)

Hatályos:

2017. 10. 04.

 

Jogszabály:

17/2017. (X. 3.) OGY határozat

az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 11/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/160. (X. 3.)

Hatályos:

2017. 10. 02.

 

Jogszabály:

18/2017. (X. 3.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/160. (X. 3.)

Hatályos:

2017. 10. 02.

 

Jogszabály:

382/2017. (X. 3.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/160. (X. 3.)

 

 

Jogszabály:

383/2017. (X. 3.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/160. (X. 3.)

 

 

Jogszabály:

384/2017. (X. 3.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/160. (X. 3.)

 

 

Jogszabály:

385/2017. (X. 3.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/160. (X. 3.)

 

 

Jogszabály:

386/2017. (X. 3.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/160. (X. 3.)

 

 

Jogszabály:

387/2017. (X. 3.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/160. (X. 3.)

 

 

Jogszabály:

388/2017. (X. 3.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/160. (X. 3.)

 

 

Jogszabály:

389/2017. (X. 3.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/160. (X. 3.)

 

 

Jogszabály:

390/2017. (X. 3.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/160. (X. 3.)

 

 

Jogszabály:

391/2017. (X. 3.) KE határozat

a 368/2014. (IX. 23.) KE határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/160. (X. 3.)

 

 

Jogszabály:

392/2017. (X. 3.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/160. (X. 3.)

 

 

Jogszabály:

291/2017. (X. 3.) Korm. rendelet

a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/161. (X. 3.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

1714/2017. (X. 3.) Korm. határozat

az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Összevont szakellátás jogcíme 2018. évi előirányzatának, valamint a többletkapacitás-befogadások teljesítményének finanszírozására meghatározott összeg megemeléséről

Megjelent:

MK 2017/161. (X. 3.)

 

 

Jogszabály:

1715/2017. (X. 3.) Korm. határozat

a minimálbér-emelésnek és garantált bérminimum-emelésnek a Belügyminisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságokra és azok leányvállalataira, valamint a belügyminiszter közvetlen irányítása alatt álló költségvetési szervek tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokra és azok leányvállalataira gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/161. (X. 3.)

 

 

Jogszabály:

1716/2017. (X. 3.) Korm. határozat

a szociális intézményi férőhelykiváltás folyamatához kapcsolódó forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/161. (X. 3.)

 

 

Jogszabály:

1717/2017. (X. 3.) Korm. határozat

a helyi érdekű települési fejlesztések érdekében szükséges források biztosításáról, valamint a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/161. (X. 3.)

 

 

Jogszabály:

1718/2017. (X. 3.) Korm. határozat

a Szolnoki Szigligeti Színház felújítása előkészítésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/161. (X. 3.)

 

 

2017. IX. 29.

Jogszabály:

47/2017. (IX. 29.) FM rendelet

a földminősítés részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2017/159. (IX. 29.)

Hatályos:

2017. 10. 02.

 

Jogszabály:

48/2017. (IX. 29.) FM rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) FM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/159. (IX. 29.)

Hatályos:

2017. 09. 30.

 

Jogszabály:

49/2017. (IX. 29.) FM rendelet

a kisüzemi bortermelői regiszterről

Megjelent:

MK 2017/159. (IX. 29.)

Hatályos:

2017. 10. 01.

 

Jogszabály:

12/2017. (IX. 29.) IM rendelet

a kamarai jogtanácsos és a jogi előadó által fizetendő regisztrációs díjról

Megjelent:

MK 2017/159. (IX. 29.)

Hatályos:

2017. 10. 01.

 

Jogszabály:

37/2017. (IX. 29.) NFM rendelet

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal miniszter részére történő víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó adatszolgáltatásának rendjéről szóló 17/2015. (IV. 9.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/159. (IX. 29.)

Hatályos:

2017. 10. 02.

 

Jogszabály:

38/2017. (IX. 29.) NFM rendelet

egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/159. (IX. 29.)

Hatályos:

2017. 09. 30.

 

Jogszabály:

21/2017. (IX. 29.) BM utasítás

a Belügyminisztérium 2014-2016 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapra vonatkozó Munkaprogramjáról szóló 28/2015. (X. 9.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/48. (IX. 29.)

Hatályos:

2017. 09. 30.

 

Jogszabály:

9/2017. (IX. 29.) FM utasítás

a minisztérium fejezeti kezelésű előirányzataiból pályázati úton vagy egyedi döntés alapján pénzeszköz- vagy előirányzat-átadással biztosított támogatások kapcsán elszámolható költségekről, a támogatások felhasználása ellenőrzésének és a beszámolók összeállításának szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/48. (IX. 29.)

Hatályos:

2017. 09. 30.

 

Jogszabály:

10/2017. (IX. 29.) FM utasítás

a Földművelésügyi Minisztérium közbeszerzési és beszerzési szabályzatának kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/48. (IX. 29.)

Hatályos:

2017. 09. 30.

 

Jogszabály:

53/2017. (IX. 29.) HM utasítás

a hadfelszerelési együttműködéssel összefüggő feladatok végrehajtásáról szóló 87/2011. (VII. 29.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/48. (IX. 29.)

Hatályos:

2017. 09. 30.

 

Jogszabály:

54/2017. (IX. 29.) HM utasítás

a lakhatás támogatásával és az ingatlangazdálkodással összefüggő egyes miniszteri utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/48. (IX. 29.)

Hatályos:

2017. 09. 30., 2018. 01. 02.

 

Jogszabály:

26/2017. (IX. 29.) NFM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/48. (IX. 29.)

Hatályos:

2017. 09. 30.

 

Jogszabály:

27/2017. (IX. 29.) NFM utasítás

az ideiglenes külföldi kiküldetésekről szóló 36/2011. (VII. 8.) NFM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/48. (IX. 29.)

Hatályos:

2017. 09. 30.

 

Jogszabály:

3/2017. (IX. 29.) BVOP utasítás

a belügyi gépjárművezetők és a gépjárművezetést oktatók képzési követelményeinek megállapításáról szóló 16/2013. (V. 28.) BM utasítás végrehajtásáról szóló 3/2014. (IV. 9.) BVOP utasítás hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/48. (IX. 29.)

Hatályos:

2017. 09. 30.

 

Jogszabály:

12/2017. (IX. 29.) OBH utasítás

a bírósági eljárásokban és a bírósági igazgatásban rendszeresített nyomtatványokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/48. (IX. 29.)

Hatályos:

2017. 09. 30., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

13/2017. (IX. 29.) OBH utasítás

a munkacsoportok működéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/48. (IX. 29.)

Hatályos:

2017. 09. 30.

 

Jogszabály:

1/2017. (IX. 29.) SZGYF utasítás

a közérdekű adatok megismerésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/48. (IX. 29.)

Hatályos:

2017. 09. 30.

 

Jogszabály:

41/2017. (IX. 29.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a magyar-ukrán államhatáron lévő közúti határhidak fenntartásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2017. évi XII. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/48. (IX. 29.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2017/48. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/48. (IX. 29.)

 

 

Jogszabály:

MNB közlemény

a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/48. (IX. 29.)

 

 

Jogszabály:

MvM pályázati felhívás

a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjra

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/48. (IX. 29.)

 

 

Jogszabály:

MvM közlemény

a Magyar Közigazgatási Ösztöndíj összegéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/48. (IX. 29.)

 

 

Jogszabály:

MvM pályázati felhívás

a Területi Közigazgatási Ösztöndíjra

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/48. (IX. 29.)

 

 

Jogszabály:

MvM közlemény

a Területi Közigazgatási Ösztöndíj összegéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/48. (IX. 29.)

 

 

Jogszabály:

1/2017. (VII. 10.) MÜK szabályzat

egységes szabályzat a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok teljesítésére, az egyéni ügyvédek és egyszemélyes ügyvédi irodák részére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/48. (IX. 29.)

Hatályos:

2017. 09. 30.

 

Jogszabály:

2/2017. (VII. 10.) MÜK szabályzat

a területi ügyvédi kamarák által kiadandó pénzmosás megelőzési útmutató tartalmáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/48. (IX. 29.)

Hatályos:

2017. 09. 30.

 

Jogszabály:

Baranya Megyei Kormányhivatal hirdetménye

bélyegző érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/48. (IX. 29.)

 

 

2017. IX. 28.

Jogszabály:

290/2017. (IX. 28.) Korm. rendelet

a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/158. (IX. 28.)

Hatályos:

2017. 10. 01., 2018. 02. 01.

 

Jogszabály:

23/2017. (IX. 28.) MNB rendelet

a "Pécsi Tudományegyetem" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2017/158. (IX. 28.)

Hatályos:

2017. 09. 29.

 

Jogszabály:

24/2017. (IX. 28.) MNB rendelet

a "Pécsi Tudományegyetem" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2017/158. (IX. 28.)

Hatályos:

2017. 09. 29.

 

Jogszabály:

1712/2017. (IX. 28.) Korm. határozat

a hallgatói hitelrendszer működtetésének fejlesztése érdekében szükséges kormányzati feladatokról

Megjelent:

MK 2017/158. (IX. 28.)

 

 

Jogszabály:

1713/2017. (IX. 28.) Korm. határozat

az SAP Hungary Rendszerek, Alkalmazások és Termékek az Adatfeldolgozásban Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

Megjelent:

MK 2017/158. (IX. 28.)

 

 

2017. IX. 27.

Jogszabály:

12/2017. (IX. 27.) HM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 1/2015. (II. 25.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/157. (IX. 27.)

Hatályos:

2017. 09. 28.

 

Jogszabály:

13/2017. (IX. 27.) HM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 1/2015. (II. 25.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/157. (IX. 27.)

Hatályos:

2017. 09. 28.

 

Jogszabály:

14/2017. (IX. 27.) KKM rendelet

a külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól szóló 3/2017. (II. 28.) KKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/157. (IX. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

380/2017. (IX. 27.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/157. (IX. 27.)

 

 

Jogszabály:

381/2017. (IX. 27.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/157. (IX. 27.)

 

 

Jogszabály:

107/2017. (IX. 27.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2017/157. (IX. 27.)

 

 

2017. IX. 25.

Jogszabály:

1707/2017. (IX. 25.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, tárgyéven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről és egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2017/154. (IX. 25.)

 

 

Jogszabály:

11/2017. (IX. 25.) NMHH rendelet

a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló 7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/155. (IX. 25.)

Hatályos:

2017. 10. 10.

 

Jogszabály:

25/2017. (IX. 25.) BM rendelet

a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/155. (IX. 25.)

Hatályos:

2017. 09. 26.

 

Jogszabály:

21/2017. (IX. 25.) EMMI rendelet

az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/155. (IX. 25.)

Hatályos:

2017. 09. 28.

 

Jogszabály:

376/2017. (IX. 25.) KE határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/155. (IX. 25.)

 

 

Jogszabály:

377/2017. (IX. 25.) KE határozat

határozott időre szóló dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/155. (IX. 25.)

 

 

Jogszabály:

378/2017. (IX. 25.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2017/155. (IX. 25.)

 

 

Jogszabály:

1708/2017. (IX. 25.) Korm. határozat

a Strukturálisreform-támogató Programban az egészségügyi alapellátás és az egynapos sebészet fejlesztése területén való részvételről

Megjelent:

MK 2017/155. (IX. 25.)

 

 

Jogszabály:

1709/2017. (IX. 25.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a tatabányai egykori bányakórház katolikus gimnáziummá fejlesztéséhez szükséges támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/155. (IX. 25.)

 

 

Jogszabály:

1710/2017. (IX. 25.) Korm. határozat

a Kecskemét Megyei Jogú Város és térsége humán infrastruktúrájának fejlesztése keretében a Kecskeméti Szakképzési Centrum Kada Elek Közgazdasági Szakgimnáziuma fejlesztésével és átköltöztetésével járó feladatok támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/155. (IX. 25.)

 

 

Jogszabály:

1711/2017. (IX. 25.) Korm. határozat

a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben a NISZ Zrt. működési körében felmerülő költségekről és működtetési megoldásokról és az ezzel kapcsolatos feladatokról, valamint a kormányzati célú hálózatok továbbfejlesztéséről, a fejlesztések ütemezéséről, összhangban a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával című 1101/2016. (III. 3.) Korm. határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedésről

Megjelent:

MK 2017/155. (IX. 25.)

 

 

Jogszabály:

2017. évi CV. törvény

a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény és a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló 2016. évi CLXXIV. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2017/156. (IX. 25.)

Hatályos:

2017. 09. 29.

 

Jogszabály:

2017. évi CVI. törvény

a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása a korrupciós bűncselekmények elévülési idejének emelése érdekében

Megjelent:

MK 2017/156. (IX. 25.)

Hatályos:

2017. 09. 28.

 

Jogszabály:

289/2017. (IX. 25.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/156. (IX. 25.)

Hatályos:

2017. 10. 02.

 

Jogszabály:

379/2017. (IX. 25.) KE határozat

tárca nélküli miniszter kinevezéséről

Megjelent:

MK 2017/156. (IX. 25.)

 

 

2017. IX. 22.

Jogszabály:

278/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és az Angolai Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/153. (IX. 22.)

Hatályos:

2017. 09. 23. - kivétellel.

 

Jogszabály:

279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet

a bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról

Megjelent:

MK 2017/153. (IX. 22.)

Hatályos:

2017. 09. 23., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

280/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet

egyes területrendezési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/153. (IX. 22.)

Hatályos:

2017. 09. 30.

 

Jogszabály:

281/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet

a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2017/153. (IX. 22.)

Hatályos:

2017. 09. 23. - kivétellel.

 

Jogszabály:

282/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet

a Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/153. (IX. 22.)

Hatályos:

2017. 09. 30., 2018. 09. 01.

 

Jogszabály:

283/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/153. (IX. 22.)

Hatályos:

2017. 09. 23.

 

Jogszabály:

284/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet

a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/153. (IX. 22.)

Hatályos:

2017. 09. 23.

 

Jogszabály:

285/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet

a villamosenergia-termelők részére az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény alapján történő derogációs kiosztás végrehajtási szabályairól szóló 341/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet, valamint a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/153. (IX. 22.)

Hatályos:

2017. 09. 30., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

286/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet

a nukleáris és radiológiai veszélyhelyzet esetén végzett lakossági tájékoztatás rendjéről szóló 165/2003. (X. 18.) Korm. rendelet, valamint az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről szóló 167/2010. (V. 11.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/153. (IX. 22.)

Hatályos:

2017. 09. 30.

 

Jogszabály:

287/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet

az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/153. (IX. 22.)

Hatályos:

2017. 09. 23.

 

Jogszabály:

288/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet

a Bükkszentkereszt és Répáshuta községek közötti villamosenergia-elosztó vezetékek földkábelre történő cseréjével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/153. (IX. 22.)

Hatályos:

2017. 09. 23., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

1686/2017. (IX. 22.) Korm. határozat

az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet által elfogadott bizalom- és biztonságerősítő intézkedések 2011. évi Bécsi Dokumentumának közléséről

Megjelent:

MK 2017/153. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

1687/2017. (IX. 22.) Korm. határozat

egyes állami tulajdonú ingóságoknak az Európai Unió Mali Kiképző Művelete ("EUTM Mali") részére történő térítésmentes átadásáról

Megjelent:

MK 2017/153. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

1688/2017. (IX. 22.) Korm. határozat

az Európa Tanács Moneyval országjelentésben Magyarország részére megfogalmazott pénzmosás elleni ajánlások végrehajtásáról készített akciótervről

Megjelent:

MK 2017/153. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

1689/2017. (IX. 22.) Korm. határozat

a Társadalmi Innováció Tanácsról

Megjelent:

MK 2017/153. (IX. 22.)

Hatályos:

2017. 09. 23.

 

Jogszabály:

1690/2017. (IX. 22.) Korm. határozat

a migrációs válság kapcsán Közel-Keleten megvalósítandó magyar fejlesztési és humanitárius projektek pénzügyi forrásának biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/153. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

1691/2017. (IX. 22.) Korm. határozat

a gyermeket nevelő családok helyzetét segítő, valamint a gyermekvállalást ösztönző intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/153. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

1692/2017. (IX. 22.) Korm. határozat

az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa által biztosított gyermekvédelmi szakellátások 2017. évi finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2017/153. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

1693/2017. (IX. 22.) Korm. határozat

az Országos Mentőszolgálat által használt mentőautók cseréjét szolgáló gépjárműbeszerzésről, valamint a kapcsolódó mentéstechnikai eszközök beszerzéséről

Megjelent:

MK 2017/153. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

1694/2017. (IX. 22.) Korm. határozat

a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/153. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

1695/2017. (IX. 22.) Korm. határozat

a Magyar Kormánytisztviselői Kar 2017. évi működési támogatása vonatkozásában történő többlet költségvetési támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/153. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

1696/2017. (IX. 22.) Korm. határozat

a Magyar Művészeti Akadémia és a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság művészeti ösztöndíj rendszerének támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/153. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

1697/2017. (IX. 22.) Korm. határozat

a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központtal, valamint a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal összefüggésben a VP3-16.1.1-4.1.5-4.2.1-4.2.2-8.1.1-8.2.1-8.3.1-8.5.1-8.5.2-8.6.1-17 azonosító számú ("Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás támogatása" című), gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívására támogatási kérelmek benyújtásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/153. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

1698/2017. (IX. 22.) Korm. határozat

a KEHOP-5.2.2-16-2016-00042 azonosító számú ("Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2017/153. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

1699/2017. (IX. 22.) Korm. határozat

a KEHOP-1.3.0-15-2016-00011 azonosító számú ("Belvízvédelmi szivattyútelepek fejlesztése és rekonstrukciója" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/153. (IX. 22.)

Hatályos:

2017. 09. 23.

 

Jogszabály:

1700/2017. (IX. 22.) Korm. határozat

a TOP-6.2.1-15-MI1-2016-00002 azonosító számú ("«Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével» című felhívás keretében, Miskolc, Napraforgó Óvoda infrastrukturális fejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2017/153. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

1701/2017. (IX. 22.) Korm. határozat

a Növényi Diverzitás Központtal összefüggésben a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett, gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra benyújtott 1773731843 azonosító számú projektjavaslat tekintetében történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/153. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

1702/2017. (IX. 22.) Korm. határozat

az "A Verbund AG által vezetett konzorcium projektjavaslata elektromos villámtöltő-hálózat kialakítására" című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2017. évi (CEF Blending) pályázati kiírására történő benyújtásáról

Megjelent:

MK 2017/153. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

1703/2017. (IX. 22.) Korm. határozat

a KDB Bank Európa Zártkörűen Működő Részvénytársasággal való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

Megjelent:

MK 2017/153. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

1704/2017. (IX. 22.) Korm. határozat

az egyes határon túli támogatási ügyek forrásszükségletének biztosításáról szóló 1802/2016. (XII. 20.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/153. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

1705/2017. (IX. 22.) Korm. határozat

a Kaposvár ipari park területeinek Modern Városok Program keretében történő bővítéséhez és fejlesztéséhez 2017. évben szükséges források előirányzat-átcsoportosításáról

Megjelent:

MK 2017/153. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

1706/2017. (IX. 22.) Korm. határozat

a Pécsi Vasutas Sportkör 2017-2019. évekre vonatkozó centenáriumi sportinfrastruktúra-fejlesztési stratégiája megvalósításához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/153. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

106/2017. (IX. 22.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Szövetséges Transzformációs Legfelsőbb Parancsnok Parancsnoksága, valamint a Szövetséges Fegyveres Erők Európai Legfelsőbb Parancsnoksága között a Párizsi Jegyzőkönyv Kiegészítéséről szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/153. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

37/2017. (IX. 22.) MvM utasítás

a Mura Programért felelős miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/47. (IX. 22.)

Hatályos:

2017. 09. 23.

 

Jogszabály:

46/2017. (IX. 22.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma kormányügyelethez kapcsolódó biztonsági ügyeleti és készenléti szolgálati szabályzatának kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/47. (IX. 22.)

Hatályos:

2017. 10. 01.

 

Jogszabály:

35/2017. (IX. 22.) KKM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 10/2017. (III. 24.) KKM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/47. (IX. 22.)

Hatályos:

2017. 09. 23.

 

Jogszabály:

20/2017. (IX. 22.) LÜ utasítás

az ügyészek továbbképzéséről szóló 25/2012. (XI. 16.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/47. (IX. 22.)

Hatályos:

2017. 09. 23.

 

Jogszabály:

10/2017. (IX. 22.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal bizonylati szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/47. (IX. 22.)

Hatályos:

2017. 09. 23.

 

Jogszabály:

30/2017. (IX. 22.) ORFK utasítás

az Igazságügyi Palotába történő belépés és az onnan való kilépés rendjéről szóló 9/2014. (IV. 14.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/47. (IX. 22.)

Hatályos:

2017. 09. 25.

 

Jogszabály:

39/2017. (IX. 22.) KKM közlemény

a Magyarország és az Észt Köztársaság között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2017. évi LXXXII. törvény 2. és 3. § ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/47. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

40/2017. (IX. 22.) KKM közlemény

a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2015. évi CCVII. törvény 30. § ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/47. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2017/47. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/47. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/47. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

NFM közlemény

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/47. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/47. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2017. október 1-je és október 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/47. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

Szegedi Közjegyzői Kamara elnökségének pályázati felhívása

a Hódmezővásárhely 2. székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/47. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

Székesfehérvár Megyei Jogú Város pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/47. (IX. 22.)

 

 

Jogszabály:

Mozdulj Magyarország Párt

2016. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/47. (IX. 22.)

 

 

2017. IX. 21.

Jogszabály:

274/2017. (IX. 21.) Korm. rendelet

az iskolaszövetkezetek és a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek számára fizetendő minimális szolgáltatási díjról

Megjelent:

MK 2017/152. (IX. 21.)

Hatályos:

2017. 09. 22.

 

Jogszabály:

275/2017. (IX. 21.) Korm. rendelet

egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/152. (IX. 21.)

Hatályos:

2017. 09. 22., 2017. 10. 06.

 

Jogszabály:

276/2017. (IX. 21.) Korm. rendelet

a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/152. (IX. 21.)

Hatályos:

2017. 10. 01.

 

Jogszabály:

277/2017. (IX. 21.) Korm. rendelet

a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/152. (IX. 21.)

Hatályos:

2017. 09. 22.

 

Jogszabály:

24/2017. (IX. 21.) BM rendelet

az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/152. (IX. 21.)

Hatályos:

2017. 10. 01.

 

Jogszabály:

372/2017. (IX. 21.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/152. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

373/2017. (IX. 21.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/152. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

374/2017. (IX. 21.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/152. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

375/2017. (IX. 21.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/152. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1672/2017. (IX. 21.) Korm. határozat

a jelentős művészi életúttal rendelkező művészek támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/152. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1673/2017. (IX. 21.) Korm. határozat

a fővárosi és Pest megyei járóbeteg-szakellátás fejlesztési koncepciójáról és az Egészséges Budapest Program keretében megvalósuló járóbetegszakellátás-fejlesztésekhez szükséges feladatokról

Megjelent:

MK 2017/152. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1674/2017. (IX. 21.) Korm. határozat

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban állami beruházás programelemeinek megvalósítása érdekében szükséges további intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/152. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1675/2017. (IX. 21.) Korm. határozat

a 2016. évi budapesti IRONMAN 70.3 nemzetközi triatlonversennyel kapcsolatosan megítélt állami támogatás felhasználása kapcsán szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/152. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1676/2017. (IX. 21.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról

Megjelent:

MK 2017/152. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1677/2017. (IX. 21.) Korm. határozat

a minimálbér-emelésnek és garantált bérminimum-emelésnek a honvédelmi miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/152. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1678/2017. (IX. 21.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2017. júniusi és júliusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/152. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1679/2017. (IX. 21.) Korm. határozat

a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2017. júniusi és júliusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/152. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1680/2017. (IX. 21.) Korm. határozat

egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben történő előirányzat- átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/152. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1681/2017. (IX. 21.) Korm. határozat

a Nemzeti Földalapkezelő szervezet részére a Magyar Állam képviseletének az International Center for Settlement Of Investment Disputes (ICSID) előtt indított eljárásban történő ellátásához szükséges forrásnak a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/152. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1682/2017. (IX. 21.) Korm. határozat

a hazai forrásból megvalósuló közbeszerzések központi ellenőrzéséhez és engedélyezéséhez szükséges forrás biztosításáról szóló 1852/2016. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/152. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1683/2017. (IX. 21.) Korm. határozat

egyes kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2017/152. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1684/2017. (IX. 21.) Korm. határozat

a Grand Tokaj Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére nyújtandó forrásjuttatásról

Megjelent:

MK 2017/152. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

1685/2017. (IX. 21.) Korm. határozat

a Nemzeti Borkincstár Program keretében az állami tulajdonban lévő muzeális borok állagmegóvásával kapcsolatos kormányzati feladatokról

Megjelent:

MK 2017/152. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

102/2017. (IX. 21.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság között a felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/152. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

103/2017. (IX. 21.) ME határozat

Magyarország Kormánya és Malajzia között a felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/152. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

104/2017. (IX. 21.) ME határozat

Magyarország Kormánya és Massachusetts Állam között a felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/152. (IX. 21.)

 

 

Jogszabály:

105/2017. (IX. 21.) ME határozat

Magyarország Kormánya és a Thaiföldi Királyság között a felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/152. (IX. 21.)

 

 

2017. IX. 20.

Jogszabály:

273/2017. (IX. 20.) Korm. rendelet

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/151. (IX. 20.)

Hatályos:

2017. 09. 21.

 

Jogszabály:

46/2017. (IX. 20.) FM rendelet

a telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 166/2009. (XII. 9.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/151. (IX. 20.)

Hatályos:

2017. 09. 21.

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozatai helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2017/151. (IX. 20.)

 

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2017/151. (IX. 20.)

 

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2017/151. (IX. 20.)

 

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2017/151. (IX. 20.)

 

 

Jogszabály:

14/2017. (IX. 20.) OGY határozat

a jogtipró ukrán oktatási törvény elítéléséről és az ellene való fellépésről

Megjelent:

MK 2017/151. (IX. 20.)

Hatályos:

2017. 09. 21.

 

Jogszabály:

15/2017. (IX. 20.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/151. (IX. 20.)

 

 

Jogszabály:

16/2017. (IX. 20.) OGY határozat

L. Simon László országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2017/151. (IX. 20.)

 

 

2017. IX. 19.

Jogszabály:

1671/2017. (IX. 19.) Korm. határozat

a Felvidéken megvalósuló programok és támogatások finanszírozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/150. (IX. 19.)

 

 

Jogszabály:

101/2017. (IX. 19.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/150. (IX. 19.)

 

 

2017. IX. 18.

Jogszabály:

19/2017. (IX. 18.) EMMI rendelet

egyes miniszteri rendeleteknek a gyermekek napközbeni ellátásával, valamint az örökbefogadásra való felkészítéssel kapcsolatos módosításáról

Megjelent:

MK 2017/149. (IX. 18.)

Hatályos:

2017. 09. 19., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

20/2017. (IX. 18.) EMMI rendelet

a bölcsődei dajka, a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy és a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személy képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről

Megjelent:

MK 2017/149. (IX. 18.)

Hatályos:

2017. 09. 19.

 

Jogszabály:

45/2017. (IX. 18.) FM rendelet

az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2017. évi finanszírozásának szabályairól

Megjelent:

MK 2017/149. (IX. 18.)

Hatályos:

2017. 09. 21., 2018. 03. 01.

 

Jogszabály:

12/2017. (IX. 18.) KKM rendelet

a külgazdasági és külügyminiszter által adományozható elismerésekről szóló 1/2014. (VII. 30.) KKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/149. (IX. 18.)

Hatályos:

2017. 09. 19.

 

Jogszabály:

13/2017. (IX. 18.) KKM rendelet

a külképviseletre tartós külszolgálatra kihelyezett kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők részére nyújtható kamatmentes illetmény- és költségtérítés-előleg, valamint kizárólag gépkocsivásárlás céljára nyújtható kölcsön részletes szabályairól szóló 4/2017. (II. 28.) KKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/149. (IX. 18.)

Hatályos:

2017. 09. 19.

 

Jogszabály:

36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet

a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről

Megjelent:

MK 2017/149. (IX. 18.)

Hatályos:

2017. 09. 19., 2017. 10. 19., 2018. 01. 01.

 

2017. IX. 15.

Jogszabály:

1669/2017. (IX. 15.) Korm. határozat

a Nemzeti Drogellenes Stratégia 2017-2018. évekre vonatkozó szakpolitikai programjáról

Megjelent:

MK 2017/148. (IX. 15.)

Hatályos:

2017. 09. 16.

 

Jogszabály:

1670/2017. (IX. 15.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és a Tádzsik Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/148. (IX. 15.)

 

 

Jogszabály:

98/2017. (IX. 15.) ME határozat

a Magyarország és a Tádzsik Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/148. (IX. 15.)

 

 

Jogszabály:

99/2017. (IX. 15.) ME határozat

a higanyról szóló Minamata Egyezmény Részes Felek Konferenciáin történő részvételről

Megjelent:

MK 2017/148. (IX. 15.)

 

 

Jogszabály:

100/2017. (IX. 15.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között a katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/148. (IX. 15.)

 

 

Jogszabály:

6/2017. (IX. 15.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2017. (VI. 15.) MNB utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/46. (IX. 15.)

Hatályos:

2017. 09. 16.

 

Jogszabály:

44/2017. (IX. 15.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (IX. 16.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/46. (IX. 15.)

Hatályos:

2017. 09. 16.

 

Jogszabály:

45/2017. (IX. 15.) EMMI utasítás

az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerések és egyes állami kitüntetések kezdeményezésének részletes szabályairól szóló 43/2016. (IX. 8.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/46. (IX. 15.)

Hatályos:

2017. 09. 16.

 

Jogszabály:

50/2017. (IX. 15.) HM utasítás

önkéntes tartalékosokkal köthető ösztöndíjszerződésekről, valamint az ösztöndíjak folyósításának rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/46. (IX. 15.)

Hatályos:

2017. 09. 23.

 

Jogszabály:

51/2017. (IX. 15.) HM utasítás

a csapathagyomány-ápolással összefüggő jelképek és ünnepek, valamint az emlékművek katonai objektumokban történő elhelyezésének engedélyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/46. (IX. 15.)

Hatályos:

2017. 09. 20.

 

Jogszabály:

52/2017. (IX. 15.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium fejezet Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszerről szóló 80/2014. (XII. 5.) HM utasítás, valamint a szolgálati beosztások rendszeresítésével kapcsolatos szabályokról szóló 28/2015. (VI. 22.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/46. (IX. 15.)

Hatályos:

2017. 09. 16.

 

Jogszabály:

25/2017. (IX. 15.) NFM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/46. (IX. 15.)

Hatályos:

2017. 09. 16.

 

Jogszabály:

1/2017. (IX. 15.) NFA utasítás

a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/46. (IX. 15.)

Hatályos:

2017. 09. 16.

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2017/46. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/46. (IX. 15.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/46. (IX. 15.)

 

 

Jogszabály:

Berettyóújfalu Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/46. (IX. 15.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Földalapkezelő Szervezet

alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/46. (IX. 15.)

 

 

2017. IX. 14.

Jogszabály:

272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelet

az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/147. (IX. 14.)

Hatályos:

2017. 09. 15.

 

Jogszabály:

10/2017. (IX. 14.) NMHH rendelet

egyes elektronikus hírközlési tárgyú NMHH rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/147. (IX. 14.)

Hatályos:

2017. 09. 17., 2017. 10. 01., 2017. 10. 24.

 

Jogszabály:

370/2017. (IX. 14.) KE határozat

altábornagy szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2017/147. (IX. 14.)

 

 

Jogszabály:

371/2017. (IX. 14.) KE határozat

szolgálaton kívüliek állományába tartozás megszüntetéséről és hivatásos állományba való visszavételről

Megjelent:

MK 2017/147. (IX. 14.)

 

 

Jogszabály:

1666/2017. (IX. 14.) Korm. határozat

egyes, a KEHOP-2.2.1. és a KEHOP-2.2.2. azonosító számú felhívás keretében megvalósuló szennyvízkezelési projektek többlettámogatásának jóváhagyásáról és a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/147. (IX. 14.)

Hatályos:

2017. 09. 15.

 

Jogszabály:

1667/2017. (IX. 14.) Korm. határozat

a KEHOP-2.2.2-15-2016-00095 azonosító számú projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/147. (IX. 14.)

Hatályos:

2017. 09. 15.

 

Jogszabály:

1668/2017. (IX. 14.) Korm. határozat

a KEHOP-1.6.0-15-2016-00004 azonosító számú projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/147. (IX. 14.)

Hatályos:

2017. 09. 15.

 

Jogszabály:

2/2017. (IX. 14.) NFM határozat

a megújuló energiaforrásból származó villamos energia termelési támogatás korlátairól és a prémium típusú támogatásra irányuló pályázati eljárásról szóló 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 20. § a, 21. § a és az 1. melléklet 3. pontja hatálybalépéséről

Megjelent:

MK 2017/147. (IX. 14.)

 

 

Jogszabály:

96/2017. (IX. 14.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2017/147. (IX. 14.)

 

 

Jogszabály:

97/2017. (IX. 14.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2017/147. (IX. 14.)

 

 

2017. IX. 13.

Jogszabály:

269/2017. (IX. 13.) Korm. rendelet

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/146. (IX. 13.)

Hatályos:

2017. 09. 14.

 

Jogszabály:

270/2017. (IX. 13.) Korm. rendelet

egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/146. (IX. 13.)

Hatályos:

2017. 09. 16.

 

Jogszabály:

271/2017. (IX. 13.) Korm. rendelet

a halgazdálkodási és a halvédelmi bírságról szóló 314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/146. (IX. 13.)

Hatályos:

2017. 09. 29.

 

Jogszabály:

367/2017. (IX. 13.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/146. (IX. 13.)

 

 

Jogszabály:

368/2017. (IX. 13.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/146. (IX. 13.)

 

 

Jogszabály:

369/2017. (IX. 13.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/146. (IX. 13.)

 

 

Jogszabály:

1655/2017. (IX. 13.) Korm. határozat

a központi költségvetésből finanszírozott kulcsfontosságú budapesti kötöttpályás közlekedési projektekről

Megjelent:

MK 2017/146. (IX. 13.)

 

 

Jogszabály:

1656/2017. (IX. 13.) Korm. határozat

Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások összehangolásával és azok 2022-ig történő megvalósításával összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2017/146. (IX. 13.)

Hatályos:

2017. 09. 14.

 

Jogszabály:

1657/2017. (IX. 13.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében született egyes közlekedésfejlesztési projektekről és a vonatkozó kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2017/146. (IX. 13.)

 

 

Jogszabály:

1658/2017. (IX. 13.) Korm. határozat

a központi közigazgatási szervek iratanyaga hosszú távú megőrzésével és tárolásával kapcsolatos feladatellátáshoz szükséges fedezet biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/146. (IX. 13.)

 

 

Jogszabály:

1659/2017. (IX. 13.) Korm. határozat

egyes egyházi tulajdonban, valamint fenntartásban lévő ingatlanok felújításához szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/146. (IX. 13.)

 

 

Jogszabály:

1660/2017. (IX. 13.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/146. (IX. 13.)

Hatályos:

2017. 09. 14.

 

Jogszabály:

1661/2017. (IX. 13.) Korm. határozat

a KEHOP-2.2.2-15-2016-00108 azonosító számú projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/146. (IX. 13.)

Hatályos:

2017. 09. 14.

 

Jogszabály:

1662/2017. (IX. 13.) Korm. határozat

a Diósgyőri Városrész Testgyakorló Kör Sportegyesület észak-magyarországi és felvidéki sportfejlesztési programjának megvalósításához szükséges forrás biztosításáról szóló 1472/2017. (VII. 25.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/146. (IX. 13.)

 

 

Jogszabály:

1663/2017. (IX. 13.) Korm. határozat

a gyámhatóságok megerősítéséről és a gyermekjogi képviselők létszámának emeléséről

Megjelent:

MK 2017/146. (IX. 13.)

 

 

Jogszabály:

1664/2017. (IX. 13.) Korm. határozat

a Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumhoz tartozó ingatlan felújításához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/146. (IX. 13.)

 

 

Jogszabály:

1665/2017. (IX. 13.) Korm. határozat

az EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001 azonosító számú ("Komplex ifjúsági fejlesztések - új nemzedék újratöltve" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2017/146. (IX. 13.)

 

 

2017. IX. 12.

Jogszabály:

268/2017. (IX. 12.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról szóló 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/145. (IX. 12.)

Hatályos:

2017. 09. 13.

 

Jogszabály:

27/2017. (IX. 12.) NGM rendelet

a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 55/2016. (XII. 21.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/145. (IX. 12.)

Hatályos:

2017. 09. 13.

 

Jogszabály:

1001/2017. (IX. 12.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1003/2012. (III. 9.) AB Tü. határozatának módosításáról

Megjelent:

MK 2017/145. (IX. 12.)

Hatályos:

2017. 07. 15.

 

Jogszabály:

1002/2017. (IX.12.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság öttagú tanácsainak számáról, összetételéről és a tanácsvezetők személyéről

Megjelent:

MK 2017/145. (IX. 12.)

Hatályos:

2017. 09. 06.

 

Jogszabály:

1651/2017. (IX. 12.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/145. (IX. 12.)

Hatályos:

2017. 09. 13.

 

Jogszabály:

1652/2017. (IX. 12.) Korm. határozat

a Földművelésügyi Minisztérium által fenntartott Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskolával összefüggésben a VP1-1.1.1-17 azonosító számú ("Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek" című), gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra a "Felnőttképzési, 80 órás növényvédelmi képzés szervezése és megvalósítása" tárgyú támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/145. (IX. 12.)

 

 

Jogszabály:

1653/2017. (IX. 12.) Korm. határozat

a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal összefüggésben gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra a "Vállalkozz Velünk! Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése az Észak-Alföldi régióban" című, valamint a "Vállalkozz Velünk! Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése a Közép-Dunántúli régióban" című támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/145. (IX. 12.)

 

 

Jogszabály:

1654/2017. (IX. 12.) Korm. határozat

a fővárosi projektek támogathatóságáról a 2014-2020-as európai uniós programozási időszakban című 1199/2015. (III. 31.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/145. (IX. 12.)

 

 

2017. IX. 11.

Jogszabály:

259/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet

egyes vasúti közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/143. (IX. 11.)

Hatályos:

2017. 09. 19., 2017. 09. 26.

 

Jogszabály:

24/2017. (IX. 11.) MvM rendelet

a bűncselekmények nemzetközi statisztikai célú osztályozási rendszeréről

Megjelent:

MK 2017/143. (IX. 11.)

Hatályos:

2017. 09. 12.

 

Jogszabály:

26/2017. (IX. 11.) NGM rendelet

a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokkal összefüggő tevékenységek szabályozásáról szóló 28/2013. (VI. 29.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/143. (IX. 11.)

Hatályos:

2017. 09. 12., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

21/2017. (IX. 11.) AB határozat

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 93. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint a Kúria előtt folyamatban lévő Mfv.III.10.350/2016. számú ügyben és bármely folyamatban lévő ügyben történő alkalmazásának kizárásáról

Megjelent:

MK 2017/143. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

22/2017. (IX. 11.) AB határozat

a Kúria Kfv.V.35.722/2013/3. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2017/143. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Knk.VII.37.424/2017/2. végzése

a Nemzeti Választási Bizottság 42/2017. határozatának helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2017/143. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2017/143. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2017/143. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

1624/2017. (IX. 11.) Korm. határozat

az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásával kapcsolatos döntések visszavonásáról

Megjelent:

MK 2017/143. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

1625/2017. (IX. 11.) Korm. határozat

egyes, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 5. prioritása keretében megvalósuló projektek támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/143. (IX. 11.)

Hatályos:

2017. 09. 12.

 

Jogszabály:

1626/2017. (IX. 11.) Korm. határozat

a TOP-6.2.1-15-VP1-2016-00002 azonosító számú ("Gyulafirátóti óvoda újjáépítése" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2017/143. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

260/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet

az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezési kötelezettségeinek előírásáról, valamint forgalomba hozatalának és megfelelőségértékelésének általános feltételeiről szóló 65/2011. (IV. 15.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

261/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet

az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

Hatályos:

2017. 09. 26.

 

Jogszabály:

262/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet

a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások kezeléséről szóló 467/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

Hatályos:

2017. 09. 12.

 

Jogszabály:

263/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet

a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról szóló 99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

Hatályos:

2017. 09. 26.

 

Jogszabály:

264/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet

a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet, valamint a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

Hatályos:

2017. 09. 12.

 

Jogszabály:

265/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

Hatályos:

2017. 09. 12.

 

Jogszabály:

266/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet

az Erzsébet Táborok infrastrukturális fejlesztésére irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

Hatályos:

2017. 09. 12.

 

Jogszabály:

267/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet

a tatabányai multifunkcionális sportcsarnok beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 49/2015. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

Hatályos:

2017. 09. 12.

 

Jogszabály:

23/2017. (IX. 11.) BM rendelet

a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

Hatályos:

2017. 09. 26.

 

Jogszabály:

1627/2017. (IX. 11.) Korm. határozat

a bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók nyomon követhetőségi nyilvántartásának (BIONYOM) létrehozásához és működtetéséhez szükséges feltételek biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

1628/2017. (IX. 11.) Korm. határozat

egyes állami tulajdonú épületek felújításának gyorsításával összefüggő intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

1629/2017. (IX. 11.) Korm. határozat

az Országos Halgazdálkodási Tanácsról szóló 1379/2013. (VI. 27.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

Hatályos:

2017. 09. 12.

 

Jogszabály:

1630/2017. (IX. 11.) Korm. határozat

a "Művészeti díjak a 20-21. században" című kiadvány megjelentetéséhez szükséges forrásbiztosításról

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

1631/2017. (IX. 11.) Korm. határozat

a Nemzeti Táncszínház új játszóhelye megvalósításának befejezéséhez és működőképessé tételéhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

1632/2017. (IX. 11.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

1633/2017. (IX. 11.) Korm. határozat

a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

1634/2017. (IX. 11.) Korm. határozat

a Seuso-kincs magyarországi bemutatásának elősegítéséről szóló egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

1635/2017. (IX. 11.) Korm. határozat

az Óbudai Egyetem kollégiumi beruházásának befejezéséhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

1636/2017. (IX. 11.) Korm. határozat

a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársasággal összefüggésben a VP5-8.3.1-17 azonosító jelű ("Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése" című), gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelmek benyújtásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

1637/2017. (IX. 11.) Korm. határozat

az Eger déli iparterületen megvalósítandó fejlesztések Modern Városok Program keretében történő támogatásáról, valamint a Magyarország Kormánya és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1251/2015. (IV. 23.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

1638/2017. (IX. 11.) Korm. határozat

az Érd megyei jogú város gazdaságfejlesztési céljainak támogatása keretében tervezett ipari parki fejlesztés egyes kérdéseiről

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

1639/2017. (IX. 11.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a dunaújvárosi Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztésére irányuló beruházás érdekében támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

1640/2017. (IX. 11.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának Munkácsy Mihály örökségét ápoló és népszerűsítő Munkácsy-negyed fejlesztési projekt támogatásának biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

1641/2017. (IX. 11.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata CsabaPark Gasztronómiai és Élménypark fejlesztése tárgyú beruházás támogatásának biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

1642/2017. (IX. 11.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a dunaújvárosi vidámpark, illetve a vidámparki terület fejlesztését, funkcióváltását célzó beruházás érdekében támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

1643/2017. (IX. 11.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében Kecskemét kötöttpályás közlekedési rendszere fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata és fejlesztési stratégia készítése érdekében 2017. évben szükséges forrás előirányzat- átcsoportosításáról

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

1644/2017. (IX. 11.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a Tatabányán megvalósuló multifunkcionális csarnok megvalósítása érdekében támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

1645/2017. (IX. 11.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében Zalaegerszeg Városi Uszodafejlesztés megvalósítása érdekében történő támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

1646/2017. (IX. 11.) Korm. határozat

a Millenáris Nonprofit Kft. részére történő tőkeemeléshez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

1647/2017. (IX. 11.) Korm. határozat

a Skanzenért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megalapításához szükséges törzstőke biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

1648/2017. (IX. 11.) Korm. határozat

a Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló Keretegyezmény részes államainak konferenciáin való részvételre vonatkozó felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

1649/2017. (IX. 11.) Korm. határozat

a Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló Keretegyezményhez kapcsolódó, a fenntartható mezőgazdaságról és a vidékfejlesztésről szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására vonatkozó felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

1650/2017. (IX. 11.) Korm. határozat

a Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló Keretegyezmény módosítása szövegének végleges megállapítására vonatkozó felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

89/2017. (IX. 11.) ME határozat

miniszterelnöki határozat visszavonásáról

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

90/2017. (IX. 11.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya között a kőolajkészletezésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

91/2017. (IX. 11.) ME határozat

a Magyar-Izraeli Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság magyar tagozata elnökének felmentéséről és kinevezéséről

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

92/2017. (IX. 11.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Jordán Hasemita Királyság Kormánya között a diplomata útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

93/2017. (IX. 11.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Kazah Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

94/2017. (IX. 11.) ME határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködés kialakításáról szóló, 2006. május 12-én Havannában kelt megállapodás módosítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

95/2017. (IX. 11.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

36/2017. (IX. 11.) MvM utasítás

a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló 20/2016. (VII. 21.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/45. (IX. 11.)

Hatályos:

2017. 09. 12.

 

Jogszabály:

20/2017. (IX. 11.) BM utasítás

a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2014. (IX. 5.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/45. (IX. 11.)

Hatályos:

2017. 09. 12., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

48/2017. (IX. 11.) HM utasítás

a "170 éves a Magyar Honvédség" elnevezésű rendezvénysorozat megszervezésével és végrehajtásával összefüggő feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/45. (IX. 11.)

Hatályos:

2017. 09. 12.

 

Jogszabály:

49/2017. (IX. 11.) HM utasítás

egyes pénzügyi ellátási feladatok módosításával kapcsolatos szervezési feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/45. (IX. 11.)

Hatályos:

2017. 09. 12.

 

Jogszabály:

2/2017. (IX. 11.) EMMI KÁT utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2015. (III. 4.) EMMI KÁT utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/45. (IX. 11.)

Hatályos:

2017. 09. 12.

 

Jogszabály:

10/2017. (IX. 11.) OBH utasítás

a hirdetményi kézbesítések nyilvántartásáról szóló szabályzatról szóló 12/2012. (X. 1.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/45. (IX. 11.)

Hatályos:

2017. 09. 12.

 

Jogszabály:

11/2017. (IX. 11.) OBH utasítás

a rendkívüli és egyéb eseményekkel kapcsolatos tájékoztatás rendjéről szóló szabályzatról szóló 17/2012. (X. 18.) OBH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/45. (IX. 11.)

Hatályos:

2017. 09. 12.

 

Jogszabály:

38/2017. (IX. 11.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztése, kivitelezése és finanszírozása kapcsán született Egyezmény 2. mellékletének kihirdetéséről szóló 2017. évi XXXV. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/45. (IX. 11.)

 

 

Jogszabály:

Hiteles Párt közleménye

a párt feloszlásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/45. (IX. 11.)

 

 

2017. IX. 8.

Jogszabály:

35/2017. (IX. 8.) MvM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal és a központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 4/2016. (III. 10.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/44. (IX. 8.)

Hatályos:

2017. 09. 09.

 

Jogszabály:

42/2017. (IX. 8.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/44. (IX. 8.)

Hatályos:

2017. 09. 09.

 

Jogszabály:

43/2017. (IX. 8.) EMMI utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/44. (IX. 8.)

Hatályos:

2017. 09. 17.

 

Jogszabály:

46/2017. (IX. 8.) HM utasítás

az egyes illetményen kívüli juttatások mértékének és összegének megállapításáról szóló 70/2016. (XII. 23.) HM utasítás módosításáról és a más szervekhez vezényeltekkel kötendő megállapodásokról szóló 60/2004. (HK 15.) HM utasítás hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/44. (IX. 8.)

Hatályos:

2017. 09. 09.

 

Jogszabály:

47/2017. (IX. 8.) HM utasítás

miniszteri biztos megbízatásának visszavonásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/44. (IX. 8.)

Hatályos:

2017. 09. 09., 2017. 09. 11.

 

Jogszabály:

25/2017. (IX. 8.) NGM utasítás

a belföldi kiküldetések rendjéről szóló 28/2014. (XII. 23.) NGM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/44. (IX. 8.)

Hatályos:

2017. 09. 09.

 

Jogszabály:

29/2017. (IX. 8.) ORFK utasítás

az Országos Rendőr-főkapitányság és a Földmérési és Távérzékelési Intézet között létrejött együttműködési megállapodás végrehajtásáról szóló 5/2008. (OT 5.) ORFK utasítás hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/44. (IX. 8.)

Hatályos:

2017. 09. 09.

 

Jogszabály:

36/2017. (IX. 8.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és az Egészségügyi Világszervezet közötti, szakmai tanácsadási együttműködési kapcsolatok létrehozására irányuló Alapmegállapodás kihirdetéséről szóló 2017. évi LXXXIV. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/44. (IX. 8.)

 

 

Jogszabály:

37/2017. (IX. 8.) KKM közlemény

Magyarország Kormánya és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége közötti oktatási együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 227/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/44. (IX. 8.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2017/44. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/44. (IX. 8.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/44. (IX. 8.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/44. (IX. 8.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság közleménye

a nemzeti sírkert részévé nyilvánított sírhelyek jegyzékéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/44. (IX. 8.)

 

 

Jogszabály:

Hajózási hirdetmény

Balatoni Hajózási Zrt. közforgalmú kikötő kikötőrendjének megállapításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/44. (IX. 8.)

 

 

Jogszabály:

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal hirdetménye

az általa használt, bevonásra került hatósági ellenőri igazolványokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/44. (IX. 8.)

 

 

2017. IX. 7.

Jogszabály:

258/2017. (IX. 7.) Korm. rendelet

a Békéscsaba megyei jogú város területén megvalósuló élelmiszeripari beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/142. (IX. 7.)

Hatályos:

2017. 09. 08.

 

Jogszabály:

22/2017. (IX. 7.) BM rendelet

a büntetés-végrehajtási szervek tevékenységével kapcsolatos közegészségügyi követelményekről, a közegészségügyi feladatok ellátásának, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal való együttműködés rendjéről szóló 30/2003. (VII. 18.) IM-ESzCsM együttes rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/142. (IX. 7.)

Hatályos:

2017. 09. 08.

 

Jogszabály:

364/2017. (IX. 7.) KE határozat

a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának tagjává történő kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/142. (IX. 7.)

 

 

Jogszabály:

365/2017. (IX. 7.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésekről

Megjelent:

MK 2017/142. (IX. 7.)

 

 

Jogszabály:

366/2017. (IX. 7.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/142. (IX. 7.)

 

 

Jogszabály:

1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat

az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2016. évi költségvetési maradványának felhasználásáról

Megjelent:

MK 2017/142. (IX. 7.)

 

 

Jogszabály:

1622/2017. (IX. 7.) Korm. határozat

az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjai 2017. évi kompenzációjának finanszírozása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/142. (IX. 7.)

 

 

Jogszabály:

1623/2017. (IX. 7.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrások Minisztériuma fenntartói irányítása alá tartozó állami felsőoktatási intézmények támogatási kérelmeinek a VP3-16.1.1-4.1.5-4.2.1-4.2.2-8.1.1-8.2.1-8.3.1-8.5.1-8.5.2-8.6.1-17 azonosító számú ("Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás támogatása" című) gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra történő benyújtásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/142. (IX. 7.)

 

 

Jogszabály:

88/2017. (IX. 7.) ME határozat

főiskolai tanárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2017/142. (IX. 7.)

 

 

2017. IX. 5.

Jogszabály:

249/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet

az infokommunikációs technológiák ágazathoz kapcsolódó létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

Hatályos:

2018. 03. 04.

 

Jogszabály:

250/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

Hatályos:

2017. 09. 06., 2017. 10. 27., 2017. 11. 01., 2018. 01. 01., 2018. 02. 01., 2019. 02. 09.

 

Jogszabály:

251/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet

a közösségi agrármarketing tevékenységről szóló 118/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

Hatályos:

2017. 09. 08.

 

Jogszabály:

252/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet

a Budapesten létesítendő Roma Oktatási és Kulturális Központ megvalósítását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 151/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

Hatályos:

2017. 09. 06.

 

Jogszabály:

253/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet

a Széchenyi Programirodákról szóló 68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet és az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

Hatályos:

2017. 09. 06.

 

Jogszabály:

254/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet

a "VITUKI" Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

Hatályos:

2017. 09. 06.

 

Jogszabály:

255/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet

a HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság Stratégiai Fejlesztési Programjának keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

Hatályos:

2017. 09. 06.

 

Jogszabály:

256/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet

a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházási megvalósítási programjáról szóló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

Hatályos:

2017. 09. 06.

 

Jogszabály:

257/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet

a Budapest X. kerületben megvalósuló ingatlanfejlesztéssel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és egyes eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 308/2016. (X. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

Hatályos:

2017. 09. 06.

 

Jogszabály:

43/2017. (IX. 5.) FM rendelet

az egyes agrártámogatási és agrárágazati szabályokat tartalmazó miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

Hatályos:

2017. 09. 08., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

44/2017. (IX. 5.) FM rendelet

az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő "Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot" fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

Hatályos:

2017. 09. 06.

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozatainak helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

 

 

Jogszabály:

1604/2017. (IX. 5.) Korm. határozat

a Magyarok Kijevi Egyesülete (MKE) kijevi elhelyezésének biztosításával kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

 

 

Jogszabály:

1605/2017. (IX. 5.) Korm. határozat

a közszolgálati ellenőrzések 2017. évi vizsgálati tárgyköreiről és a vizsgálat alá vont szervekről

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

 

 

Jogszabály:

1606/2017. (IX. 5.) Korm. határozat

a Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

Hatályos:

2017. 09. 06.

 

Jogszabály:

1607/2017. (IX. 5.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2017. májusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

 

 

Jogszabály:

1608/2017. (IX. 5.) Korm. határozat

a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2017. májusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

 

 

Jogszabály:

1609/2017. (IX. 5.) Korm. határozat

a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 4. Hit- és erkölcstan oktatás és tankönyvtámogatás jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

 

 

Jogszabály:

1610/2017. (IX. 5.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a kecskeméti állami repülések céljára szolgáló repülőtér közös felhasználású (katonai-polgári) fejlesztéseinek támogatásához 2017. évben szükséges forrás előirányzat-átcsoportosításáról

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

 

 

Jogszabály:

1611/2017. (IX. 5.) Korm. határozat

a Honvédelmi Sportközpontok fejlesztéséhez szükséges feltételek biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

 

 

Jogszabály:

1612/2017. (IX. 5.) Korm. határozat

a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházási megvalósítási programjáról

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

 

 

Jogszabály:

1613/2017. (IX. 5.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a debreceni Nagyerdő program befejezéséhez szükséges támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

 

 

Jogszabály:

1614/2017. (IX. 5.) Korm. határozat

a Ten Pao Electronics Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság átlátható szervezetté történő minősítéséről

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

 

 

Jogszabály:

1615/2017. (IX. 5.) Korm. határozat

az IKOP-1.1.0-15-2016-00022 azonosító számú ("M7 autópálya és 710. sz. főút csomópontjának kialakítása, 710. sz. főúti bekötéssel" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

Hatályos:

2017. 09. 06.

 

Jogszabály:

1616/2017. (IX. 5.) Korm. határozat

a KEHOP 2.2.2-15-2015-00031 azonosító számú projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

Hatályos:

2017. 09. 06.

 

Jogszabály:

1617/2017. (IX. 5.) Korm. határozat

a KEHOP-2.2.2-15-2015-00012 azonosító számú és a KEHOP-2.2.2-15-2015-00035 azonosító számú ["Hegyfalu község és környéke szennyvíztisztító telep építése és csatornahálózat kiépítése" című] projektek támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

Hatályos:

2017. 09. 06.

 

Jogszabály:

1618/2017. (IX. 5.) Korm. határozat

a KEHOP-1.3.0-15-2016-00012 azonosító számú ("Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint rehabilitációja" című) projekt megvalósításához szükséges forrásokról

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

 

 

Jogszabály:

1619/2017. (IX. 5.) Korm. határozat

a KEHOP-2.1.5-16-2017-00001 azonosító számú ("Budapest ivóvízellátó hálózatának fejlesztése" című) nagyprojektjavaslat jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

 

 

Jogszabály:

1620/2017. (IX. 5.) Korm. határozat

a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

Hatályos:

2017. 09. 06.

 

Jogszabály:

34/2017. (IX. 5.) MvM utasítás

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/43. (IX. 5.)

Hatályos:

2017. 09. 05.

 

Jogszabály:

24/2017. (IX. 5.) NFM utasítás

az Országos Atomenergia Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/43. (IX. 5.)

Hatályos:

2017. 09. 05.

 

2017. IX. 1.

Jogszabály:

248/2017. (IX. 1.) Korm. rendelet

a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/140. (IX. 1.)

Hatályos:

2017. 09. 02.

 

Jogszabály:

1602/2017. (IX. 1.) Korm. határozat

az egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1329/2016. (VII. 1.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/140. (IX. 1.)

Hatályos:

2017. 09. 02.

 

Jogszabály:

1603/2017. (IX. 1.) Korm. határozat

a Millenáris Velodrom felújításával kapcsolatos feladatokról szóló 1408/2016. (VII. 29.) Korm. határozat visszavonásáról

Megjelent:

MK 2017/140. (IX. 1.)

 

 

2017. VIII. 31.

Jogszabály:

9/2017. (VIII. 31.) HM rendelet

a lakhatás támogatásával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/138. (VIII. 31.)

Hatályos:

2017. 09. 08., 2017. 11. 01., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

10/2017. (VIII. 31.) HM rendelet

egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2017/138. (VIII. 31.)

Hatályos:

2017. 09. 01., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

11/2017. (VIII. 31.) HM rendelet

a honvédelemért felelős miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 19/2012. (VIII. 28.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/138. (VIII. 31.)

Hatályos:

2017. 09. 01.

 

Jogszabály:

24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet

a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/138. (VIII. 31.)

Hatályos:

2017. 09. 01., 2018. 09. 01.

 

Jogszabály:

25/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet

a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/138. (VIII. 31.)

Hatályos:

2017. 09. 01.

 

Jogszabály:

35/2017. (VIII. 31.) NFM rendelet

a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/138. (VIII. 31.)

Hatályos:

2017. 09. 01.

 

Jogszabály:

1599/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat

a KEHOP-1.3.0-15-2015-00001 azonosító számú ("Körösladányi duzzasztó rekonstrukciója" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/138. (VIII. 31.)

Hatályos:

2017. 09. 01.

 

Jogszabály:

246/2017. (VIII. 31.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/139. (VIII. 31.)

Hatályos:

2017. 09. 01.

 

Jogszabály:

247/2017. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/139. (VIII. 31.)

Hatályos:

2017. 09. 06.

 

Jogszabály:

18/2017. (VIII. 31.) EMMI rendelet

a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési eljárásokról szóló 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet és a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/139. (VIII. 31.)

Hatályos:

2017. 10. 01.

 

Jogszabály:

1600/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat

az in vitro fertilizációs tevékenység támogatásának kibővítéséhez, valamint ezzel összefüggésben a művi megtermékenyítés állami fenntartású intézményrendszerének megerősítéséhez szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/139. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2017/139. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

40/2017. (VIII. 31.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma bélyegzőhasználati rendjéről, illetve a páncél- és lemezszekrények nyilvántartásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/42. (VIII. 31.)

Hatályos:

2017. 09. 08.

 

Jogszabály:

41/2017. (VIII. 31.) EMMI utasítás

az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet szervezeti és működési szabályzatáról szóló 62/2016. (XII. 29.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/42. (VIII. 31.)

Hatályos:

2017. 09. 01.

 

Jogszabály:

45/2017. (VIII. 31.) HM utasítás

a Mészáros Lázár ösztöndíjat elnyert hallgatókkal köthető ösztöndíjszerződésekről, valamint az ösztöndíjak folyósításának rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/42. (VIII. 31.)

Hatályos:

2017. 09. 01.

 

Jogszabály:

24/2017. (VIII. 31.) NGM utasítás

a Nemzetgazdasági Minisztérium költségvetési fejezet 2017. évre vonatkozó fejezeti kezelésű előirányzatai és központi kezelésű előirányzatai szakmai kezelőinek kijelöléséről szóló 9/2017. (III. 10.) NGM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/42. (VIII. 31.)

Hatályos:

2017. 09. 01.

 

Jogszabály:

7/2017. (VIII. 31.) GVH utasítás

a Gazdasági Versenyhivatal szervezeti és működési szabályzatának módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/42. (VIII. 31.)

Hatályos:

2017. 09. 01.

 

Jogszabály:

19/2017. (VIII. 31.) LÜ utasítás

az ügyészi szervezetben a létszámmal és egyes személyi juttatásokkal történő gazdálkodásról szóló 6/2014. (IV. 18.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/42. (VIII. 31.)

Hatályos:

2017. 09. 01.

 

Jogszabály:

35/2017. (VIII. 31.) KKM közlemény

a Magyarország és a Kambodzsai Királyság között létrejött, a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2017. évi LXXXIII. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/42. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

Személyi rész

a Hivatalos Értesítő 2017/42. számában

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/42. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Közszolgálati Egyetem tájékoztatója

az ügykezelői alapvizsga követelményrendszeréről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/42. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Közszolgálati Egyetem tájékoztatója

a közigazgatási alapvizsga követelményrendszeréről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/42. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

Nemzeti Közszolgálati Egyetem tájékoztatója

a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/42. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Szocialista Párt

2013. évi módosított pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/42. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Szocialista Párt

2014. évi módosított pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/42. (VIII. 31.)

 

 

Jogszabály:

Miniszterelnök-helyettes közleménye

a Magyarország Kormánya és a Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács között Együttműködési Megállapodásról, módosításokkal egységes szerkezetben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/42. (VIII. 31.)

 

 

2017. VIII. 29.

Jogszabály:

245/2017. (VIII. 29.) Korm. rendelet

a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) Multinacionális vállalatokra vonatkozó irányelveiről szóló, 2011. május 25-én módosított C(2000)96/FINAL tanácsi határozatának kihirdetéséről és az OECD Multinacionális vállalatokra vonatkozó irányelvek alapján a Magyar Nemzeti Kapcsolattartó Pont létrehozásáról

Megjelent:

MK 2017/137. (VIII. 29.)

Hatályos:

2017. 09. 13.

 

Jogszabály:

333/2017. (VIII. 29.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/137. (VIII. 29.)

 

 

Jogszabály:

334/2017. (VIII. 29.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/137. (VIII. 29.)

 

 

Jogszabály:

335/2017. (VIII. 29.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/137. (VIII. 29.)

 

 

Jogszabály:

336/2017. (VIII. 29.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/137. (VIII. 29.)

 

 

Jogszabály:

337/2017. (VIII. 29.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/137. (VIII. 29.)

 

 

Jogszabály:

338/2017. (VIII. 29.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/137. (VIII. 29.)

 

 

Jogszabály:

339/2017. (VIII. 29.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/137. (VIII. 29.)

 

 

Jogszabály:

340/2017. (VIII. 29.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2017/137. (VIII. 29.)

 

 

Jogszabály:

341/2017. (VIII. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/137. (VIII. 29.)

 

 

Jogszabály:

342/2017. (VIII. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/137. (VIII. 29.)

 

 

Jogszabály:

343/2017. (VIII. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/137. (VIII. 29.)

 

 

Jogszabály:

344/2017. (VIII. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/137. (VIII. 29.)

 

 

Jogszabály:

345/2017. (VIII. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/137. (VIII. 29.)

 

 

Jogszabály:

346/2017. (VIII. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/137. (VIII. 29.)

 

 

Jogszabály:

347/2017. (VIII. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/137. (VIII. 29.)

 

 

Jogszabály:

348/2017. (VIII. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/137. (VIII. 29.)

 

 

Jogszabály:

349/2017. (VIII. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/137. (VIII. 29.)

 

 

Jogszabály:

350/2017. (VIII. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/137. (VIII. 29.)

 

 

Jogszabály:

351/2017. (VIII. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/137. (VIII. 29.)

 

 

Jogszabály:

352/2017. (VIII. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/137. (VIII. 29.)

 

 

Jogszabály:

353/2017. (VIII. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/137. (VIII. 29.)

 

 

Jogszabály:

354/2017. (VIII. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/137. (VIII. 29.)

 

 

Jogszabály:

355/2017. (VIII. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/137. (VIII. 29.)

 

 

Jogszabály:

356/2017. (VIII. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/137. (VIII. 29.)

 

 

Jogszabály:

357/2017. (VIII. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/137. (VIII. 29.)

 

 

Jogszabály:

358/2017. (VIII. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/137. (VIII. 29.)

 

 

Jogszabály:

359/2017. (VIII. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/137. (VIII. 29.)

 

 

Jogszabály:

360/2017. (VIII. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/137. (VIII. 29.)

 

 

Jogszabály:

361/2017. (VIII. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/137. (VIII. 29.)

 

 

Jogszabály:

362/2017. (VIII. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/137. (VIII. 29.)

 

 

Jogszabály:

363/2017. (VIII. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/137. (VIII. 29.)

 

 

Jogszabály:

1597/2017. (VIII. 29.) Korm. határozat

egyes gazdaságfejlesztési beruházásokhoz kapcsolódó közutak fejlesztéséről

Megjelent:

MK 2017/137. (VIII. 29.)

 

 

Jogszabály:

1598/2017. (VIII. 29.) Korm. határozat

a terrorellenes intézkedések megvalósításához szükséges költségvetési többletforrások biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/137. (VIII. 29.)

 

 

Jogszabály:

83/2017. (VIII. 29.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2017/137. (VIII. 29.)

 

 

Jogszabály:

84/2017. (VIII. 29.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről

Megjelent:

MK 2017/137. (VIII. 29.)

 

 

Jogszabály:

85/2017. (VIII. 29.) ME határozat

kormánymegbízott kinevezéséről

Megjelent:

MK 2017/137. (VIII. 29.)

 

 

Jogszabály:

86/2017. (VIII. 29.) ME határozat

főiskolai rektor felmentéséről

Megjelent:

MK 2017/137. (VIII. 29.)

 

 

Jogszabály:

87/2017. (VIII. 29.) ME határozat

állami felsőoktatási intézmény kancellárja megbízásának visszavonásáról

Megjelent:

MK 2017/137. (VIII. 29.)

 

 

2017. VIII. 28.

Jogszabály:

240/2017. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet és az állatkísérletekről szóló 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/136. (VIII. 28.)

Hatályos:

2017. 09. 02.

 

Jogszabály:

241/2017. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a Testnevelési Egyetem új kampusza, valamint a hozzá kapcsolódó sportlétesítmények, szálláshelyek és szolgáltató egységek megépítése projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a beruházások megvalósításával összefüggő beépítési szabályok megállapításáról szóló 309/2016. (X. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/136. (VIII. 28.)

Hatályos:

2017. 08. 29.

 

Jogszabály:

242/2017. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a Modern Városok Program keretében megvalósuló, az állami repülések céljára szolgáló kecskeméti repülőtér közös (katonai-polgári) felhasználású repülőtérré fejlesztése érdekében szükséges beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/136. (VIII. 28.)

Hatályos:

2017. 08. 29.

 

Jogszabály:

243/2017. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2017/136. (VIII. 28.)

Hatályos:

2017. 08. 29.

 

Jogszabály:

244/2017. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a Hungary Helps Programról

Megjelent:

MK 2017/136. (VIII. 28.)

Hatályos:

2017. 08. 29.

 

Jogszabály:

1561/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat

az ENSZ Közgyűlésének 72. ülésszakán való magyar részvételről

Megjelent:

MK 2017/136. (VIII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1562/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat

Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén új diplomata álláshely létesítéséről

Megjelent:

MK 2017/136. (VIII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1563/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat

a 2020. évi budapesti Eucharisztikus Világkongresszus és a 2021. évi Vadászati Világkiállítás megrendezése érdekében megvalósítandó, a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont és egyes kapcsolódó fejlesztések elvégzéséhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/136. (VIII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1564/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat

az Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje (Moszkvai Patriarchátus) részére állami támogatás nyújtásáról

Megjelent:

MK 2017/136. (VIII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1565/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat

a Magyar Unitárius Egyház programjainak és fejlesztéseinek támogatásával összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2017/136. (VIII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1566/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat

a jeruzsálemi Szent Család Osztrák-Magyar Zarándokházzal összefüggő magyar állami szerepvállalás, valamint az ingatlanban a Magyar Állam javára történő tulajdonszerzés lehetőségének elősegítésével összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2017/136. (VIII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1567/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat

a NAV 2.0 A Megújulás Stratégiai Programjának Cselekvési Tervéről

Megjelent:

MK 2017/136. (VIII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1568/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat

az elektronikus fizetési módok elterjedése érdekében javasolt lépésekről

Megjelent:

MK 2017/136. (VIII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1569/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat

a Családügyi Kabinetről

Megjelent:

MK 2017/136. (VIII. 28.)

Hatályos:

2017. 08. 29.

 

Jogszabály:

1570/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat

a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete fejlesztésével összefüggő feladatokról

Megjelent:

MK 2017/136. (VIII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1571/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat

Aba-Novák Vilmos Lengyel-magyar barátság - Pannósorozat a varsói magyar kiállítás előcsarnokához című alkotásának állami tulajdonba kerüléséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/136. (VIII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1572/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat

a hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum és annak feladatai ellátását szolgáló ingatlan helyzetének rendezéséről

Megjelent:

MK 2017/136. (VIII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1573/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/136. (VIII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1574/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat

a Budapest V. kerület, Alkotmány utca alatt megépítésre kerülő mélygarázs megvalósítása érdekében a Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/136. (VIII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1575/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat

a HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság Stratégiai Fejlesztési Programjának megvalósításához szükséges forrásjuttatásról

Megjelent:

MK 2017/136. (VIII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1576/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat

a Davis Kupa világcsoport rájátszás 2017. évi magyarországi rendezésének támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/136. (VIII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1577/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat

az ifjúsági tenisz csapat világbajnokság 2017. évi magyarországi rendezésének támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2017/136. (VIII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1578/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat

a Zártkerti Program létrehozásáról

Megjelent:

MK 2017/136. (VIII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1579/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat

a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. elhelyezéséhez szükséges egyes intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/136. (VIII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1580/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat

Pápa Város Önkormányzata városfejlesztéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/136. (VIII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1581/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat

a KEHOP-1.4.0-15-2015-00002 azonosító számú ("Nagyműtárgyak fejlesztése és rekonstrukciója" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/136. (VIII. 28.)

Hatályos:

2017. 08. 29.

 

Jogszabály:

1582/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Wenckheim turista- és kerékpárút kialakításához támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/136. (VIII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1583/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében Egerben Nemzeti Vízilabda és Úszóközpont megvalósítása érdekében történő támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/136. (VIII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1584/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében a Nyíregyházi Atlétikai Centrum megvalósítása érdekében támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/136. (VIII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1585/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat

a Békéscsaba, Hódmezővásárhely, Szeged és Szabadka térsége elővárosi közlekedése fejlesztésének támogatásáról

Megjelent:

MK 2017/136. (VIII. 28.)

Hatályos:

2017. 08. 29.

 

Jogszabály:

1586/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat

a Diósgyőri Stadion rekonstrukció beruházás keretében megvalósítandó MVSC Sporttelep fejlesztésével kapcsolatos további döntésekről

Megjelent:

MK 2017/136. (VIII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1587/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat

Tata Város tekintetében a karsztvízszint-emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok végrehajtásához szükséges támogatásról

Megjelent:

MK 2017/136. (VIII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1588/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat

a Nyíregyháza Megyei Jogú Város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/136. (VIII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1589/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat

a Veszprém Megyei Jogú Város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2017/136. (VIII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1590/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat

az IKOP-1.1.0-15-2016-00023 azonosító számú ("Mogyoród és Fót megközelítését szolgáló új M3 autópálya csomópont valamint a csomópont és a 2101. j. út közötti szakasz megvalósítása" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/136. (VIII. 28.)

Hatályos:

2017. 08. 29.

 

Jogszabály:

1591/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat

a KEHOP-2.2.2-15-2016-00113 azonosító számú projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/136. (VIII. 28.)

Hatályos:

2017. 08. 29.

 

Jogszabály:

1592/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat

a KÖFOP-3.2.1-16-2016-00001 azonosító számú ("Az Audit Hatóság által végzett ellenőrzések színvonalának fenntartása" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Közigazgatásés Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2017/136. (VIII. 28.)

Hatályos:

2017. 08. 29.

 

Jogszabály:

1593/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat

a Haszonállat-génmegőrzési Központtal összefüggésben gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra az "Őshonos haszonállatfajtáink nukleusz állományaitól származó örökítő- és szaporítóanyag begyűjtése, in vitro tárolása és molekuláris genetikai vizsgálata" című támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2017/136. (VIII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1594/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat

az "M70 autóút Letenye-Tornyiszentmiklós közötti szakasz 2×2 sávra történő bővítése" című projekt megvalósításához szükséges források biztosításáról

Megjelent:

MK 2017/136. (VIII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1595/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat

a "Hungary Helps" Program bevezetésével kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

MK 2017/136. (VIII. 28.)

 

 

Jogszabály:

1596/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat

a Nemzeti Korcsolyázó Központ megteremtése érdekében szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2017/136. (VIII. 28.)

 

 

2017. VIII. 25.

Jogszabály:

11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet

a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről

Megjelent:

MK 2017/135. (VIII. 25.)

Hatályos:

2017. 09. 02., 2017. 09. 09.

 

Jogszabály:

11/2017. (VIII. 25.) KKM rendelet

a tartós külszolgálat ellátására kihelyezett kormánytisztviselő és kormányzati ügykezelő házastársa jogcímén fennálló deviza-illetménypótlék jogosultságának megállapításához szükséges nyilatkozat megtételéről

Megjelent:

MK 2017/135. (VIII. 25.)

Hatályos:

2017. 08. 26.

 

Jogszabály:

328/2017. (VIII. 25.) KE határozat

határozott időre szóló rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/135. (VIII. 25.)

 

 

Jogszabály:

329/2017. (VIII. 25.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2017/135. (VIII. 25.)

 

 

Jogszabály:

330/2017. (VIII. 25.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2017/135. (VIII. 25.)

 

 

Jogszabály:

331/2017. (VIII. 25.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/135. (VIII. 25.)

 

 

Jogszabály:

332/2017. (VIII. 25.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2017/135. (VIII. 25.)

 

 

Jogszabály:

19/2017. (VIII. 25.) BM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/41. (VIII. 25.)

Hatályos:

2017. 08. 26.

 

Jogszabály:

44/2017. (VIII. 25.) HM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/41. (VIII. 25.)

Hatályos:

2017. 08. 26.

 

Jogszabály:

31/2017. (VIII. 25.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/41. (VIII. 25.)

Hatályos:

2017. 08. 26.

 

Jogszabály:

32/2017. (VIII. 25.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/41. (VIII. 25.)

Hatályos:

2017. 09. 01.

 

Jogszabály:

33/2017. (VIII. 25.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet és az Európai Unió választási megfigyelési missziókkal kapcsolatos feladatairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/41. (VIII. 25.)

Hatályos:

2017. 08. 26.

 

Jogszabály:

34/2017. (VIII. 25.) KKM utasítás

rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a Külgazdasági és Külügyminisztériumban követendő értesítési és eljárási rendről, valamint az ügyeletről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/41. (VIII. 25.)

Hatályos:

2017. 08. 26.

 

Jogszabály:

22/2017. (VIII. 25.) NFM utasítás

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Internet Laboratóriumának működéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/41. (VIII. 25.)

Hatályos:

2017. 08. 26.

 

Jogszabály:

23/2017. (VIII. 25.) NFM utasítás

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Internet Laboratórium által végzett próbavásárlások elszámolásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/41. (VIII. 25.)

Hatályos:

2017. 08. 26.

 

Jogszabály:

16/2017. (VIII. 25.) LÜ utasítás

az Országos Kriminológiai Intézet kutatóinak követelményrendszeréről és pótlékáról szóló 7/2012. (I. 27.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/41. (VIII. 25.)