Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

 

Változásmutató

Módosított jogszabályok

2017. V. 19.

Jogszabály:

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról

Módosítja:

115/2017. (V. 19.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/73. (V. 19.)

Hatályos:

2017. 06. 01.

 

Jogszabály:

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól

Módosítja:

115/2017. (V. 19.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/73. (V. 19.)

Hatályos:

2017. 06. 01.

 

Jogszabály:

16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet

a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól

Módosítja:

115/2017. (V. 19.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/73. (V. 19.)

Hatályos:

2017. 06. 01.

 

Jogszabály:

126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról

Módosítja:

116/2017. (V. 19.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/73. (V. 19.)

Hatályos:

2017. 05. 20.

 

Jogszabály:

1/2013. (I. 8.) NGM rendelet

a nemzetgazdasági miniszter által adományozható elismerésekről

Módosítja:

10/2017. (V. 19.) NGM r.

Megjelent:

MK 2017/73. (V. 19.)

Hatályos:

2017. 05. 20.

 

Jogszabály:

47/2016. (XII. 6.) NGM rendelet

a bankkártya-elfogadó terminálok számának növeléséhez nyújtott támogatásról

Módosítja:

10/2017. (V. 19.) NGM r.

Megjelent:

MK 2017/73. (V. 19.)

Hatályos:

2017. 05. 20.

 

2017. V. 17.

Jogszabály:

26/2007. (V. 31.) IRM rendelet

a kitoloncolás végrehajtásának szabályairól

Módosítja:

7/2017. (V. 17.) BM r.

Megjelent:

MK 2017/70. (V. 17.)

Hatályos:

2017. 05. 18.

 

Jogszabály:

79/2004. (V. 4.) FVM rendelet

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól

Módosítja:

24/2017. (V. 17.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/70. (V. 17.)

Hatályos:

2017. 05. 25.

 

Jogszabály:

9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja:

5/2017. (V. 17.) HM r.

Megjelent:

MK 2017/70. (V. 17.)

Hatályos:

2017. 05. 18.

 

Jogszabály:

7/2015. (VI. 22.) HM rendelet

a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól

Módosítja:

5/2017. (V. 17.) HM r.

Megjelent:

MK 2017/70. (V. 17.)

Hatályos:

2017. 05. 18.

 

Jogszabály:

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet

a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

Módosítja:

8/2017. (V. 17.) NGM r.

Megjelent:

MK 2017/70. (V. 17.)

Hatályos:

2017. 05. 18.

 

Jogszabály:

1/2017. (II. 28.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

4/2017. (V. 17.) MNB ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/24. (V. 17.)

Hatályos:

2017. 05. 18.

 

Jogszabály:

1/2015. (I. 21.) LÜ utasítás

az ügyészi szervezetben adományozható elismerésekről

Módosítja:

6/2017. (V. 17.) LÜ ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/24. (V. 17.)

Hatályos:

2017. 05. 18.

 

Jogszabály:

8/2016. (IV. 25.) NKFIH utasítás

az eszközök és források értékelési szabályzatáról

Módosítja:

7/2017. (V. 17.) NKFIH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/24. (V. 17.)

Hatályos:

2017. 05. 18.

 

Jogszabály:

38/2017. (III. 7.) Korm. rendelet

az Európai Molekuláris Biológiai Laboratóriumot létrehozó megállapodás kihirdetéséről

Megjegyzés:

A rendelet 2. és 3. §-a 2017. április 13-án lépett hatályba a 15/2017. (V. 17.) KKM közlemény alapján.

 

2017. V. 15.

Jogszabály:

1988. évi I. törvény

a közúti közlekedésről

Módosítja:

2017. évi XXXIX. tv.

Megjelent:

MK 2017/69. (V. 15.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

1994. évi XXXIV. törvény

a Rendőrségről

Módosítja:

2017. évi XXXIX. tv.

Megjelent:

MK 2017/69. (V. 15.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

1994. évi LIII. törvény

a bírósági végrehajtásról

Módosítja:

2017. évi XXXIX. tv.

Megjelent:

MK 2017/69. (V. 15.)

Hatályos:

2017. 05. 23.

 

Jogszabály:

1995. évi XCVII. törvény

a légiközlekedésről

Módosítja:

2017. évi XXXIX. tv.

Megjelent:

MK 2017/69. (V. 15.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

1995. évi CXXV. törvény

a nemzetbiztonsági szolgálatokról

Módosítja:

2017. évi XXXIX. tv.

Megjelent:

MK 2017/69. (V. 15.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

1996. évi XXXVIII. törvény

a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről

Módosítja:

2017. évi XXXIX. tv.

Megjelent:

MK 2017/69. (V. 15.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

1996. évi CXVI. törvény

az atomenergiáról

Módosítja:

2017. évi XXXIX. tv.

Megjelent:

MK 2017/69. (V. 15.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

1997. évi CLIX. törvény

a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról

Módosítja:

2017. évi XXXIX. tv.

Megjelent:

MK 2017/69. (V. 15.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

1998. évi XIX. törvény

a büntetőeljárásról

Módosítja:

2017. évi XXXIX. tv.

Megjelent:

MK 2017/69. (V. 15.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2001. évi CXX. törvény

a tőkepiacról

Módosítja:

2017. évi XXXIX. tv.

Megjelent:

MK 2017/69. (V. 15.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2002. évi LIV. törvény

a bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről

Módosítja:

2017. évi XXXIX. tv.

Megjelent:

MK 2017/69. (V. 15.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2005. évi CIX. törvény

a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről

Módosítja:

2017. évi XXXIX. tv.

Megjelent:

MK 2017/69. (V. 15.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2005. évi CXXXIII. törvény

a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól

Módosítja:

2017. évi XXXIX. tv.

Megjelent:

MK 2017/69. (V. 15.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2007. évi XXXVI. törvény

a szabálysértési jogsegélyről

Módosítja:

2017. évi XXXIX. tv.

Megjelent:

MK 2017/69. (V. 15.)

Hatályos:

2017. 05. 23.

 

Jogszabály:

2007. évi XLVIII. törvény

a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló, 2005. október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról

Módosítja:

2017. évi XXXIX. tv.

Megjelent:

MK 2017/69. (V. 15.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2007. évi CXXXVIII. törvény

a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól

Módosítja:

2017. évi XXXIX. tv.

Megjelent:

MK 2017/69. (V. 15.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2009. évi XLVII. törvény

a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról

Módosítja:

2017. évi XXXIX. tv.

Megjelent:

MK 2017/69. (V. 15.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2012. évi II. törvény

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

Módosítja:

2017. évi XXXIX. tv.

Megjelent:

MK 2017/69. (V. 15.)

Hatályos:

2017. 05. 23.

 

Jogszabály:

2012. évi C. törvény

a Büntető Törvénykönyvről

Módosítja:

2017. évi XXXIX. tv.

Megjelent:

MK 2017/69. (V. 15.)

Hatályos:

2017. 05. 23., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2012. évi CXX. törvény

az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról

Módosítja:

2017. évi XXXIX. tv.

Megjelent:

MK 2017/69. (V. 15.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2012. évi CLXXX. törvény

az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről

Módosítja:

2017. évi XXXIX. tv.

Megjelent:

MK 2017/69. (V. 15.)

Hatályos:

2017. 05. 23., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2013. évi CCXL. törvény

a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról

Módosítja:

2017. évi XXXIX. tv.

Megjelent:

MK 2017/69. (V. 15.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2013. évi CCXXXV. törvény

az egyes fizetési szolgáltatókról

Módosítja:

2017. évi XXXIX. tv.

Megjelent:

MK 2017/69. (V. 15.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2013. évi CCXXXVII. törvény

a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Módosítja:

2017. évi XXXIX. tv.

Megjelent:

MK 2017/69. (V. 15.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2014. évi XVI. törvény

a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

Módosítja:

2017. évi XXXIX. tv.

Megjelent:

MK 2017/69. (V. 15.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2014. évi LXXXVIII. törvény

a biztosítási tevékenységről

Módosítja:

2017. évi XXXIX. tv.

Megjelent:

MK 2017/69. (V. 15.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2008. évi LXIII. törvény

az Európa Tanács pénzmosásról, a bűncselekményből származó jövedelmek felkutatásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról, valamint a terrorizmus finanszírozásáról szóló, Varsóban, 2005. május 16-án kelt Egyezménye kihirdetéséről, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény módosításáról

Módosítja:

2017. évi XXXIX. tv.

Megjelent:

MK 2017/69. (V. 15.)

Hatályos:

a Varsói Egyezmény 53. cikk 6. bekezdés második mondatában meghatározott időponttól.

 

Jogszabály:

2013. évi XXXVII. törvény

az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Módosítja:

2017. évi XL. tv.

Megjelent:

MK 2017/69. (V. 15.)

Hatályos:

2017. 05. 31.

 

Jogszabály:

2012. évi CXXVI. törvény

a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról

Módosítja:

2017. évi XLI. tv.

Megjelent:

MK 2017/69. (V. 15.)

Hatályos:

2017. 05. 18., 2017. 05. 30., 2017. 06. 15.

 

Jogszabály:

2013. évi CII. törvény

a halgazdálkodásról és a hal védelméről

Módosítja:

2017. évi XLII. tv.

Megjelent:

MK 2017/69. (V. 15.)

Hatályos:

2017. 05. 30., 2018. 01. 01.

 

2017. V. 11.

Jogszabály:

12/2015. (VI. 19.) BM utasítás

az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat hivatásos állományát érintő egyes személyügyi igazgatási kérdésekről

Módosítja:

10/2017. (V. 11.) BM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/23. (V. 11.)

Hatályos:

2017. 05. 12.

 

Jogszabály:

13/2016. (VII. 15.) BM utasítás

a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ hivatásos állományát érintő egyes személyügyi igazgatási kérdésekről

Módosítja:

10/2017. (V. 11.) BM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/23. (V. 11.)

Hatályos:

2017. 05. 12.

 

Jogszabály:

18/2016. (VIII. 16.) BM utasítás

a belügyi szerv által használt szolgálati gépjárművet és szolgálati hajót vezető és a gépjárművezetést oktató személy képzési követelményeinek megállapításáról

Módosítja:

11/2017. (V. 11.) BM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/23. (V. 11.)

Hatályos:

2017. 05. 12.

 

Jogszabály:

20/2015. (VII. 31.) BM utasítás

a belügyi szervek gépjármű szabályzatáról

Módosítja:

11/2017. (V. 11.) BM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/23. (V. 11.)

Hatályos:

2017. 05. 12.

 

Jogszabály:

1/2011. (I. 11.) HM utasítás

az intézményi bevételekkel kapcsolatos feladatokról

Módosítja:

19/2017. (V. 11.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/23. (V. 11.)

Hatályos:

2017. 05. 12.

 

Jogszabály:

39/2011. (IV. 8.) HM utasítás

a határidőn túli tartozásállomány kezelésének és az azzal kapcsolatos adatszolgáltatás rendjéről

Módosítja:

19/2017. (V. 11.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/23. (V. 11.)

Hatályos:

2017. 05. 12.

 

Jogszabály:

80/2011. (VII. 29.) HM utasítás

a honvédelmi szervezetek alapításáról, tevékenységéről és szabályzatairól

Módosítja:

19/2017. (V. 11.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/23. (V. 11.)

Hatályos:

2017. 05. 12.

 

Jogszabály:

60/2012. (VIII. 31.) HM utasítás

a honvédelmi szervezetek számláiról, finanszírozásáról és a pénzkezelési szabályokról

Módosítja:

19/2017. (V. 11.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/23. (V. 11.)

Hatályos:

2017. 05. 12.

 

Jogszabály:

3/2013. (I. 14.) HM utasítás

az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja nemzeti feladatainak végrehajtásáról

Módosítja:

19/2017. (V. 11.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/23. (V. 11.)

Hatályos:

2017. 05. 12.

 

Jogszabály:

19/2015. (V. 11.) HM utasítás

a honvédelmi szervezetek szakmai alapfeladatai ellátását elősegítő tevékenységek szabályairól, valamint a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről

Módosítja:

19/2017. (V. 11.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/23. (V. 11.)

Hatályos:

2017. 05. 12.

 

Jogszabály:

6/2015. (III. 18.) NGM utasítás

a Nemzetgazdasági Minisztérium Egyedi Iratkezelési Szabályzatáról

Módosítja:

13/2017. (V. 11.) NGM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/23. (V. 11.)

Hatályos:

2017. 05. 12.

 

Jogszabály:

9/2017. (III. 10.) NGM utasítás

a Nemzetgazdasági Minisztérium költségvetési fejezet 2017. évre vonatkozó fejezeti kezelésű előirányzatai és központi kezelésű előirányzatai szakmai kezelőinek kijelöléséről

Módosítja:

14/2017. (V. 11.) NGM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/23. (V. 11.)

Hatályos:

2017. 05. 12.

 

Jogszabály:

47/2013. (XI. 29.) ORFK utasítás

a kötelezettségvállalás, a pénzügyi és jogi ellenjegyzés, az utalványozás, az érvényesítés és a teljesítés igazolás rendjének meghatározásáról

Módosítja:

18/2017. (V. 11.) ORFK ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/23. (V. 11.)

Hatályos:

2017. 05. 12.

 

Jogszabály:

57/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás

az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tevékenység-irányítási központjai, egyes rendőri szervek ügyeletei, valamint a segélyhívásokat fogadó központok egységes működéséről

Módosítja:

19/2017. (V. 11.) ORFK ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/23. (V. 11.)

Hatályos:

2017. 05. 26.

 

Jogszabály:

2017. évi VIII. törvény

a Magyarország Kormánya és a Vöröskereszt és Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége (IFRC) között a Nemzetközi Szövetség Budapesti Regionális Hivatalának és Globális Szolgáltató Központjának jogállásáról szóló megállapodás kihirdetéséről

Megjegyzés:

A törvény 2., 3. és 5. §-a 2017. május 20-án lép hatályba a 12/2017. (V. 11.) KKM közlemény alapján.

 

Jogszabály:

19/2017. (II. 2.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kihirdetéséről

Megjegyzés:

A rendelet 2. és 3. §-a 2017. május 14-én lép hatályba a 13/2017. (V. 11.) KKM közlemény alapján.

 

Jogszabály:

2017. évi XI. törvény

a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Abaújvár és Kenyhec (Kechnec) települések közötti közúti Hernád-híd és a csatlakozó utak megépítéséről szóló, Pozsonyban, 2014. június 27. napján aláírt Megállapodást módosító 1. Kiegészítés kihirdetéséről

Megjegyzés:

A törvény 2. és 3. §-a 2017. április 30-án lépett hatályba a 14/2017. (V. 11.) KKM közlemény alapján.

 

2017. V. 10.

Jogszabály:

290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja:

114/2017. (V. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/68. (V. 10.)

Hatályos:

2017. 05. 11.

 

Jogszabály:

152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja:

114/2017. (V. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/68. (V. 10.)

Hatályos:

2017. 05. 11.

 

Jogszabály:

61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet

a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással kapcsolatos egyes feladatainak meghatározásáról

Módosítja:

114/2017. (V. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/68. (V. 10.)

Hatályos:

2017. 05. 11.

 

Jogszabály:

38/2016. (IX. 29.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 2017. évi ruházati utánpótlási ellátmánya terhére kiadott természetbeni ellátásról

Módosítja:

6/2017. (V. 10.) BM r.

Megjelent:

MK 2017/68. (V. 10.)

Hatályos:

2017. 05. 11.

 

2017. V. 8.

Jogszabály:

8/2012. (I. 26.) NMHH rendelet

az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről

Módosítja:

4/2017. (V. 8.) NMHH r.

Megjelent:

MK 2017/66. (V. 8.)

Hatályos:

2017. 05. 23.

 

Jogszabály:

1213/2017. (IV. 10.) Korm. határozat

a debreceni Csokonai Színház Modern Városok Program keretében történő felújításához 2017. évben szükséges források előirányzat-átcsoportosításáról

Módosítja:

1254/2017. (V. 8.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/66. (V. 8.)

 

Jogszabály:

1132/2017. (III. 20.) Korm. határozat

tárgyéven túli kötelezettségvállalás jóváhagyásáról és a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

Módosítja:

1254/2017. (V. 8.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/66. (V. 8.)

 

2017. V. 5.

Jogszabály:

74/2014. (XII. 23.) BM rendelet

a folyók mértékadó árvízszintjeiről

Módosítja:

5/2017. (V. 5.) BM r.

Megjelent:

MK 2017/65. (V. 5.)

Hatályos:

2017. 05. 20.

 

Jogszabály:

16/2016. (V. 12.) BM rendelet

a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és -tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról

Módosítja:

5/2017. (V. 5.) BM r.

Megjelent:

MK 2017/65. (V. 5.)

Hatályos:

2017. 05. 20.

 

Jogszabály:

51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet

a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről

Módosítja:

7/2017. (V. 5.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2017/65. (V. 5.)

Hatályos:

2017. 05. 13.

 

Jogszabály:

7/2007. (I. 22.) GKM rendelet

a mutatványos berendezések biztonságosságáról

Módosítja:

6/2017. (V. 5.) NGM r.

Megjelent:

MK 2017/65. (V. 5.)

Hatályos:

2017. 05. 20.

 

Jogszabály:

28/2007. (III. 7.) GKM rendelet

az öngyújtók forgalomba hozatalának egyes követelményeiről

Módosítja:

6/2017. (V. 5.) NGM r.

Megjelent:

MK 2017/65. (V. 5.)

Hatályos:

2017. 05. 20.

 

Jogszabály:

38/2011. (X. 5.) NGM rendelet

a gyermekjátékok biztonságáról

Módosítja:

6/2017. (V. 5.) NGM r.

Megjelent:

MK 2017/65. (V. 5.)

Hatályos:

2017. 05. 24.

 

Jogszabály:

22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet

egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és megfelelőségének tanúsításáról

Módosítja:

6/2017. (V. 5.) NGM r.

Megjelent:

MK 2017/65. (V. 5.)

Hatályos:

2017. 05. 20.

 

Jogszabály:

16/2015. (V. 29.) NGM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja:

7/2017. (V. 5.) NGM r.

Megjelent:

MK 2017/65. (V. 5.)

Hatályos:

2017. 05. 06.

 

Jogszabály:

1812/2014. (XII. 19.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, a pártalapítványok tartalékának átcsoportosításáról, az Összevont szakellátás jogcím előirányzatának megemeléséről és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja:

1251/2017. (V. 5.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/65. (V. 5.)

 

Jogszabály:

1493/2015. (VII. 21.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja:

1251/2017. (V. 5.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/65. (V. 5.)

 

Jogszabály:

1980/2015. (XII. 23.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő forrásbiztosításról és egyéb előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról, továbbá a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

Módosítja:

1251/2017. (V. 5.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/65. (V. 5.)

 

Jogszabály:

1801/2016. (XII. 20.) Korm. határozat

egyes kiemelt sportcélú fejlesztési beruházások forrásszükségletének biztosításáról

Módosítja:

1251/2017. (V. 5.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/65. (V. 5.)

 

Jogszabály:

1741/2015. (X. 13.) Korm. határozat

az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja:

1251/2017. (V. 5.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/65. (V. 5.)

 

2017. V. 2.

Jogszabály:

452/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztés megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja:

113/2017. (V. 2.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/64. (V. 2.)

Hatályos:

2017. 05. 03.

 

Jogszabály:

55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet

az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról

Módosítja:

6/2017. (V. 2.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2017/64. (V. 2.)

Hatályos:

2017. 05. 05.

 

2017. IV. 28.

Jogszabály:

257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet

az önkormányzati ASP rendszerről

Módosítja:

100/2017. (IV. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/63. (IV. 28.)

Hatályos:

2017. 05. 01.

 

Jogszabály:

152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja:

101/2017. (IV. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/63. (IV. 28.)

Hatályos:

2017. 04. 29.

 

Jogszabály:

247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről

Módosítja:

102/2017. (IV. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/63. (IV. 28.)

Hatályos:

2017. 04. 29., 2017. 09. 15., 2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet

az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról

Módosítja:

103/2017. (IV. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/63. (IV. 28.)

Hatályos:

2017. 04. 29.

 

Jogszabály:

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

Módosítja:

105/2017. (IV. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/63. (IV. 28.)

Hatályos:

2017. 05. 28.

 

Jogszabály:

280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet

a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről

Módosítja:

106/2017. (IV. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/63. (IV. 28.)

Hatályos:

2017. 05. 06.

 

Jogszabály:

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

Módosítja:

107/2017. (IV. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/63. (IV. 28.)

Hatályos:

2017. 05. 06.

 

Jogszabály:

51/2016. (III. 17.) Korm. rendelet

az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal kapcsolatos egyes műszaki szolgáltatási feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről

Módosítja:

110/2017. (IV. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/63. (IV. 28.)

Hatályos:

2017. 04. 29.

 

Jogszabály:

45/2015. (VII. 27.) BM rendelet

a Budapesten, 2017-ben megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges ideiglenes lelátók létesítésének és bontásának feltételeiről

Módosítja:

4/2017. (IV. 28.) BM r.

Megjelent:

MK 2017/63. (IV. 28.)

Hatályos:

2017. 04. 29.

 

Jogszabály:

13/2013. (VIII. 21.) HM rendelet

a kondicionáló-kiképzési, valamint a katonai kiképzési és oktatási célú rendezvényekről, továbbá a regeneráló pihenés és a rekreáció rendjéről

Módosítja:

4/2017. (IV. 28.) HM r.

Megjelent:

MK 2017/63. (IV. 28.)

Hatályos:

2017. 05. 01., 2017. 06. 16.

 

Jogszabály:

1052/2014. (II. 11.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja:

1241/2017. (IV. 28.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/63. (IV. 28.)

 

Jogszabály:

1106/2016. (III. 3.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja:

1241/2017. (IV. 28.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/63. (IV. 28.)

 

Jogszabály:

1684/2016. (XI. 29.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról

Módosítja:

1241/2017. (IV. 28.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/63. (IV. 28.)

 

Jogszabály:

1803/2015. (XI. 10.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

Módosítja:

1245/2017. (IV. 28.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/63. (IV. 28.)

 

Jogszabály:

1/2014. (VII. 23.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

16/2017. (IV. 28.) MvM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/22. (IV. 28.)

Hatályos:

2017. 04. 29.

 

Jogszabály:

17/2016. (VI. 30.) MvM utasítás

az állami projektértékelői jogviszony keretében végzett értékelési feladatok díjazásának általános alapelveiről, hatáskörök átruházásáról

Módosítja:

16/2017. (IV. 28.) MvM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/22. (IV. 28.)

Hatályos:

2017. 04. 29.

 

Jogszabály:

48/2013. (VIII. 23.) HM utasítás

a kiképzési-oktatási és regeneráló központok működési rendjéről, valamint a rekreációra és a regenerálódásra vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja:

16/2017. (IV. 28.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/22. (IV. 28.)

Hatályos:

2017. 04. 29.

 

Jogszabály:

7/2017. (II. 27.) HM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Módosítja:

17/2017. (IV. 28.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/22. (IV. 28.)

Hatályos:

2017. 04. 29.

 

Jogszabály:

14/2012. (X. 18.) OBH utasítás

a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi szervezetéről, főbb feladatairól, továbbá tevékenységének irányításáról szóló szabályzatról

Módosítja:

5/2017. (IV. 28.) OBH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/22. (IV. 28.)

Hatályos:

2017. 04. 29.

 

2017. IV. 27.

Jogszabály:

2007. évi CVI. törvény

az állami vagyonról

Módosítja:

2017. évi XXXI. tv.

Megjelent:

MK 2017/61. (IV. 27.)

Hatályos:

2017. 05. 27.

 

Jogszabály:

2011. évi CXCVI. törvény

a nemzeti vagyonról

Módosítja:

2017. évi XXXI. tv.

Megjelent:

MK 2017/61. (IV. 27.)

Hatályos:

2017. 05. 27.

 

Jogszabály:

2004. évi I. törvény

a sportról

Módosítja:

2017. évi XXXII. tv.

Megjelent:

MK 2017/61. (IV. 27.)

Hatályos:

2017. 04. 28.

 

Jogszabály:

1992. évi LXVI. törvény

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

Módosítja:

2017. évi XXXIII. tv.

Megjelent:

MK 2017/61. (IV. 27.)

Hatályos:

2017. 05. 05., 2017. 06. 01., 2017. 12. 01.

 

Jogszabály:

1994. évi XXXIV. törvény

a Rendőrségről

Módosítja:

2017. évi XXXIII. tv.

Megjelent:

MK 2017/61. (IV. 27.)

Hatályos:

2017. 05. 05.

 

Jogszabály:

1995. évi CXXV. törvény

a nemzetbiztonsági szolgálatokról

Módosítja:

2017. évi XXXIII. tv.

Megjelent:

MK 2017/61. (IV. 27.)

Hatályos:

2017. 05. 05.

 

Jogszabály:

1996. évi XX. törvény

a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról

Módosítja:

2017. évi XXXIII. tv.

Megjelent:

MK 2017/61. (IV. 27.)

Hatályos:

2017. 05. 05., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

1997. évi CLIX. törvény

a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról

Módosítja:

2017. évi XXXIII. tv.

Megjelent:

MK 2017/61. (IV. 27.)

Hatályos:

2017. 05. 05.

 

Jogszabály:

1998. évi XII. törvény

a külföldre utazásról

Módosítja:

2017. évi XXXIII. tv.

Megjelent:

MK 2017/61. (IV. 27.)

Hatályos:

2017. 05. 05., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

1999. évi LXXXIV. törvény

a közúti közlekedési nyilvántartásról

Módosítja:

2017. évi XXXIII. tv.

Megjelent:

MK 2017/61. (IV. 27.)

Hatályos:

2017. 05. 05., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2007. évi II. törvény

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról

Módosítja:

2017. évi XXXIII. tv.

Megjelent:

MK 2017/61. (IV. 27.)

Hatályos:

2017. 05. 05., 2017. 12. 01.

 

Jogszabály:

2007. évi LXXX. törvény

a menedékjogról

Módosítja:

2017. évi XXXIII. tv.

Megjelent:

MK 2017/61. (IV. 27.)

Hatályos:

2017. 12. 01.

 

Jogszabály:

2009. évi CXLIV. törvény

a vízitársulatokról

Módosítja:

2017. évi XXXIII. tv.

Megjelent:

MK 2017/61. (IV. 27.)

Hatályos:

2017. 05. 05.

 

Jogszabály:

2009. évi CLV. törvény

a minősített adat védelméről

Módosítja:

2017. évi XXXIII. tv.

Megjelent:

MK 2017/61. (IV. 27.)

Hatályos:

2017. 05. 05.

 

Jogszabály:

2011. évi CVI. törvény

a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról

Módosítja:

2017. évi XXXIII. tv.

Megjelent:

MK 2017/61. (IV. 27.)

Hatályos:

2017. 05. 05.

 

Jogszabály:

2011. évi CLXV. törvény

a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól

Módosítja:

2017. évi XXXIII. tv.

Megjelent:

MK 2017/61. (IV. 27.)

Hatályos:

2017. 05. 05.

 

Jogszabály:

2012. évi II. törvény

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

Módosítja:

2017. évi XXXIII. tv.

Megjelent:

MK 2017/61. (IV. 27.)

Hatályos:

2017. 05. 05.

 

Jogszabály:

2012. évi CXX. törvény

az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról

Módosítja:

2017. évi XXXIII. tv.

Megjelent:

MK 2017/61. (IV. 27.)

Hatályos:

2017. 05. 05.

 

Jogszabály:

2012. évi CLXXXI. törvény

a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról

Módosítja:

2017. évi XXXIII. tv.

Megjelent:

MK 2017/61. (IV. 27.)

Hatályos:

2017. 07. 26.

 

Jogszabály:

2013. évi LXXXVIII. törvény

a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról

Módosítja:

2017. évi XXXIII. tv.

Megjelent:

MK 2017/61. (IV. 27.)

Hatályos:

2017. 05. 05., 2017. 07. 26., 2017. 12. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi XLII. törvény

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról

Módosítja:

2017. évi XXXIII. tv.

Megjelent:

MK 2017/61. (IV. 27.)

Hatályos:

2017. 05. 05., 2017. 09. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi CLXXXVIII. törvény

az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről

Módosítja:

2017. évi XXXIII. tv.

Megjelent:

MK 2017/61. (IV. 27.)

Hatályos:

2017. 05. 05.

 

Jogszabály:

2015. évi CCXXII. törvény

az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

Módosítja:

2017. évi XXXIII. tv.

Megjelent:

MK 2017/61. (IV. 27.)

Hatályos:

2017. 05. 05., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi XCVII. törvény

egyes törvényeknek a tiltott szerencsejáték megakadályozásával összefüggő módosításáról

Módosítja:

2017. évi XXXIII. tv.

Megjelent:

MK 2017/61. (IV. 27.)

Hatályos:

2017. 05. 05.

 

Jogszabály:

3/2017. (I. 31.) NFM rendelet

a SIP Steindl Imre Programiroda Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának kijelöléséről

Módosítja:

14/2017. (IV. 27.) NFM r.

Megjelent:

MK 2017/61. (IV. 27.)

Hatályos:

2017. 04. 28.

 

Jogszabály:

452/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztés megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja:

95/2017. (IV. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/62. (IV. 27.)

Hatályos:

2017. 04. 28.

 

Jogszabály:

55/2016. (III. 24.) Korm. rendelet

a XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál megrendezésével összefüggő infrastrukturális fejlesztésekre irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja:

96/2017. (IV. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/62. (IV. 27.)

Hatályos:

2017. 04. 28.

 

Jogszabály:

155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet

a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről

Módosítja:

97/2017. (IV. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/62. (IV. 27.)

Hatályos:

2017. 04. 27. 20 órától.

 

2017. IV. 26.

Jogszabály:

8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól

Módosítja:

4/2017. (IV. 26.) MEKH r.

Megjelent:

MK 2017/60. (IV. 26.)

Hatályos:

2017. 04. 27.

 

Jogszabály:

11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól

Módosítja:

4/2017. (IV. 26.) MEKH r.

Megjelent:

MK 2017/60. (IV. 26.)

Hatályos:

2017. 06. 10.

 

Jogszabály:

13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről

Módosítja:

4/2017. (IV. 26.) MEKH r.

Megjelent:

MK 2017/60. (IV. 26.)

Hatályos:

2017. 06. 10.

 

Jogszabály:

129/2007. (X. 31.) FVM rendelet

a természetes édesítőszerek termékpályáinak szabályozásához kapcsolódó egyes kérdésekről

Módosítja:

22/2017. (IV. 26.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/60. (IV. 26.)

Hatályos:

2017. 04. 29.

 

Jogszabály:

9/2015. (III. 13.) FM rendelet

a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól

Módosítja:

22/2017. (IV. 26.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/60. (IV. 26.)

Hatályos:

2017. 04. 29.

 

Jogszabály:

42/2015. (VII. 22.) FM rendelet

a termelői csoportok elismeréséről

Módosítja:

22/2017. (IV. 26.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/60. (IV. 26.)

Hatályos:

2017. 04. 29.

 

2017. IV. 24.

Jogszabály:

58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet

a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések módosulásához kapcsolódó fogyasztóvédelmi rendelkezésekről

Módosítja:

11/2017. (IV. 24.) MNB r.

Megjelent:

MK 2017/58. (IV. 24.)

Hatályos:

2017. 05. 01.

 

Jogszabály:

110/2013. (XII. 4.) VM rendelet

az 50 MWth és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről

Módosítja:

19/2017. (IV. 24.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/58. (IV. 24.)

Hatályos:

2017. 04. 25.

 

Jogszabály:

26/2014. (III. 25.) VM rendelet

az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról

Módosítja:

19/2017. (IV. 24.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/58. (IV. 24.)

Hatályos:

2017. 04. 25.

 

Jogszabály:

29/2014. (XI. 28.) FM rendelet

a hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről

Módosítja:

19/2017. (IV. 24.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/58. (IV. 24.)

Hatályos:

2017. 04. 25.

 

Jogszabály:

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról

Módosítja:

12/2017. (IV. 24.) NFM r.

Megjelent:

MK 2017/58. (IV. 24.)

Hatályos:

2017. 04. 25.

 

Jogszabály:

26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet

az útügyi hatósági eljárások díjairól

Módosítja:

12/2017. (IV. 24.) NFM r.

Megjelent:

MK 2017/58. (IV. 24.)

Hatályos:

2017. 04. 25.

 

Jogszabály:

29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet

a hajózási hatósági eljárások díjairól

Módosítja:

12/2017. (IV. 24.) NFM r.

Megjelent:

MK 2017/58. (IV. 24.)

Hatályos:

2017. 04. 25.

 

Jogszabály:

8/2002. (I. 30.) KöViM rendelet

a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képzésének, vizsgáztatásának szabályairól és díjairól

Módosítja:

12/2017. (IV. 24.) NFM r.

Megjelent:

MK 2017/58. (IV. 24.)

Hatályos:

2017. 04. 25.

 

Jogszabály:

55/2002. (XII. 29.) GKM rendelet

a nemzetközi közúti áru- és személyszállítási engedélyek és meghatározott okmányok kiadásának díjairól

Módosítja:

12/2017. (IV. 24.) NFM r.

Megjelent:

MK 2017/58. (IV. 24.)

Hatályos:

2017. 04. 25.

 

Jogszabály:

91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet

a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról

Módosítja:

12/2017. (IV. 24.) NFM r.

Megjelent:

MK 2017/58. (IV. 24.)

Hatályos:

2017. 04. 25.

 

Jogszabály:

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet

a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól

Módosítja:

12/2017. (IV. 24.) NFM r.

Megjelent:

MK 2017/58. (IV. 24.)

Hatályos:

2017. 04. 25.

 

Jogszabály:

9/2008. (VI. 30.) KHEM rendelet

a vasúti igazgatási szerv által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

Módosítja:

12/2017. (IV. 24.) NFM r.

Megjelent:

MK 2017/58. (IV. 24.)

Hatályos:

2017. 04. 25.

 

Jogszabály:

10/2008. (VI. 30.) KHEM rendelet

a vasúti igazgatási szerv részére fizetendő felügyeleti díj megfizetésének módjáról és feltételeiről

Módosítja:

12/2017. (IV. 24.) NFM r.

Megjelent:

MK 2017/58. (IV. 24.)

Hatályos:

2017. 04. 25.

 

Jogszabály:

84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet

a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról

Módosítja:

12/2017. (IV. 24.) NFM r.

Megjelent:

MK 2017/58. (IV. 24.)

Hatályos:

2017. 04. 25.

 

Jogszabály:

78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet

a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól

Módosítja:

12/2017. (IV. 24.) NFM r.

Megjelent:

MK 2017/58. (IV. 24.)

Hatályos:

2017. 04. 25.

 

2017. IV. 20.

Jogszabály:

12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet

a felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről

Módosítja:

5/2017. (IV. 20.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2017/57. (IV. 20.)

Hatályos:

2017. 05. 21.

 

Jogszabály:

30/2008. (VII. 25.) EüM rendelet

az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges oklevelek elismeréséről, továbbá az oklevelek külföldi elismertetéséhez szükséges hatósági bizonyítványok kiadásának egyes eljárási szabályairól

Módosítja:

5/2017. (IV. 20.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2017/57. (IV. 20.)

Hatályos:

2017. 05. 21.

 

Jogszabály:

9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja:

1/2017. (IV. 20.) HM r.

Megjelent:

MK 2017/57. (IV. 20.)

Hatályos:

2017. 04. 21.

 

Jogszabály:

18/2013. (IX. 5.) HM rendelet

a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól

Módosítja:

2/2017. (IV. 20.) HM r.

Megjelent:

MK 2017/57. (IV. 20.)

Hatályos:

2017. 04. 21.

 

Jogszabály:

1/2015. (II. 25.) HM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

Módosítja:

3/2017. (IV. 20.) HM r.

Megjelent:

MK 2017/57. (IV. 20.)

Hatályos:

2017. 04. 21.

 

Jogszabály:

3/2017. (I. 24.) BM utasítás

a papíralapú küldemények elektronikus irattá történő átalakításáról

Módosítja:

8/2017. (IV. 20.) BM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/21. (IV. 20.)

Hatályos:

2017. 04. 21.

 

Jogszabály:

112/2010. (XII. 29.) HM utasítás

a honvédségi szolgálati személygépkocsi lakás és munkahely közötti utazásra történő használatának szabályozásáról

Módosítja:

13/2017. (IV. 20.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/21. (IV. 20.)

Hatályos:

2017. 04. 21.

 

Jogszabály:

14/2015. (IV. 30.) HM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő gazdálkodás szabályairól és a költségvetési támogatások biztosításának egyes kérdéseiről

Módosítja:

14/2017. (IV. 20.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/21. (IV. 20.)

Hatályos:

2017. 04. 21.

 

Jogszabály:

13/2014. (X. 22.) GVH utasítás

a Gazdasági Versenyhivatal szervezeti és működési szabályzatáról

Módosítja:

5/2017. (IV. 20.) GVH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/21. (IV. 20.)

Hatályos:

2017. 04. 15.

 

Jogszabály:

15/2014. (X. 22.) GVH utasítás

a Gazdasági Versenyhivatal eljárásai során alkalmazandó belső ügyintézési rendről

Módosítja:

5/2017. (IV. 20.) GVH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/21. (IV. 20.)

Hatályos:

2017. 04. 15.

 

Jogszabály:

15/2014. (VIII. 15.) LÜ utasítás

a munkaidőn kívüli ügyészi szolgálatról

Módosítja:

5/2017. (IV. 20.) LÜ ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/21. (IV. 20.)

Hatályos:

2017. 04. 21.

 

Jogszabály:

9/2015. (XII. 9.) NVI utasítás

a Nemzeti Választási Iroda gazdálkodási szabályzatáról

Módosítja:

5/2017. (IV. 20.) NVI ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/21. (IV. 20.)

Hatályos:

2017. 04. 21.

 

Jogszabály:

2016. évi CLXXXVIII. törvény

a Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről

Megjegyzés:

A törvény 2. és 3. §-a 2017. május 1-jén lép hatályba a 11/2017. (IV. 20.) KKM közlemény alapján.

 

Jogszabály:

CompLex adattár

üzemanyagárak

Megjegyzés:

2017. május 1-je és május 31-e között a fogyasztási norma szerinti üzemanyagköltség-elszámolással kapcsolatosan alkalmazható üzemanyagárak a Hivatalos Értesítő 2017/21. számában közzétett NAV közlemény szerint változnak.

 

2017. IV. 18.

Jogszabály:

1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról

Módosítja:

3/2017. (IV. 18.) MEKH r.

Megjelent:

MK 2017/56. (IV. 18.)

Hatályos:

2017. 05. 19.

 

Jogszabály:

8/2016. (III. 25.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja:

14/2017. (IV. 18.) MvM r.

Megjelent:

MK 2017/56. (IV. 18.)

Hatályos:

2017. 04. 19.

 

2017. IV. 12.

Jogszabály:

152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja:

93/2017. (IV. 12.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/55. (IV. 12.)

Hatályos:

2017. 04. 13.

 

Jogszabály:

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról

Módosítja:

11/2017. (IV. 12.) NFM r.

Megjelent:

MK 2017/55. (IV. 12.)

Hatályos:

2017. 04. 27.

 

Jogszabály:

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről

Módosítja:

11/2017. (IV. 12.) NFM r.

Megjelent:

MK 2017/55. (IV. 12.)

Hatályos:

2017. 04. 27.

 

2017. IV. 11.

Jogszabály:

1991. évi XLI. törvény

a közjegyzőkről

Módosítja:

2017. évi XXVIII. tv.

Megjelent:

MK 2017/54. (IV. 11.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

1994. évi LIII. törvény

a bírósági végrehajtásról

Módosítja:

2017. évi XXVIII. tv.

Megjelent:

MK 2017/54. (IV. 11.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

1996. évi LXXV. törvény

a munkaügyi ellenőrzésről

Módosítja:

2017. évi XXVIII. tv.

Megjelent:

MK 2017/54. (IV. 11.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2004. évi CXVI. törvény

a polgári és kereskedelmi ügyekben külföldön történő bizonyításfelvételről szóló, Hágában, 1970. március 17. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről

Módosítja:

2017. évi XXVIII. tv.

Megjelent:

MK 2017/54. (IV. 11.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2005. évi XXXVI. törvény

a polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok külföldön történő kézbesítéséről szóló, Hágában, 1965. november 15. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről és a nemzetközi kézbesítést szabályozó egyes törvények módosításáról

Módosítja:

2017. évi XXVIII. tv.

Megjelent:

MK 2017/54. (IV. 11.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2010. évi CLIII. törvény

a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról

Módosítja:

2017. évi XXVIII. tv.

Megjelent:

MK 2017/54. (IV. 11.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

1998. évi XIX. törvény

a büntetőeljárásról

Módosítja:

2017. évi XXIX. tv.

Megjelent:

MK 2017/54. (IV. 11.)

Hatályos:

2017. 04. 19.

 

Jogszabály:

2013. évi CCXL. törvény

a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról

Módosítja:

2017. évi XXIX. tv.

Megjelent:

MK 2017/54. (IV. 11.)

Hatályos:

2017. 04. 19.

 

Jogszabály:

36/2006. (V. 18.) FVM rendelet

a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról

Módosítja:

18/2017. (IV. 11.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/54. (IV. 11.)

Hatályos:

2017. 04. 21.

 

Jogszabály:

37/2006. (V. 18.) FVM rendelet

az "EK-műtrágya"-ként megjelölt műtrágyák forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről

Módosítja:

18/2017. (IV. 11.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/54. (IV. 11.)

Hatályos:

2017. 04. 21.

 

Jogszabály:

48/2016. (X. 14.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkárának irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatairól és eljárásuk rendjéről

Módosítja:

17/2017. (IV. 11.) EMMI ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/20. (IV. 11.)

Hatályos:

2017. 04. 12.

 

Jogszabály:

38/2014. (V. 30.) HM utasítás

a polgári felsőoktatási intézmények és szakképző iskolák hallgatóival köthető ösztöndíjszerződésről, valamint az ösztöndíj folyósításának rendjéről

Módosítja:

12/2017. (IV. 11.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/20. (IV. 11.)

Hatályos:

2017. 04. 12.

 

Jogszabály:

9/2016. (X. 17.) OBH utasítás

az európai jogi szaktanácsadói hálózatról

Módosítja:

4/2017. (IV. 11.) OBH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/20. (IV. 11.)

Hatályos:

2017. 04. 12.

 

2017. IV. 10.

Jogszabály:

2011. évi CCIV. törvény

a nemzeti felsőoktatásról

Módosítja:

2017. évi XXV. tv.

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

Hatályos:

2017. 04. 11., 2017. 09. 01., 2017. 12. 31.

 

Jogszabály:

210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet

az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról

Módosítja:

84/2017. (IV. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

Hatályos:

2017. 04. 11., 2017. 04. 15.

 

Jogszabály:

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja:

84/2017. (IV. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

Hatályos:

2017. 04. 11.

 

Jogszabály:

78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet

a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól

Módosítja:

84/2017. (IV. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

Hatályos:

2017. 04. 11.

 

Jogszabály:

172/2015. (VII. 2.) Korm. rendelet

az Európai Unió saját forrásaival kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében részt vevő intézmények feladat- és hatásköréről, valamint a kapcsolódó eljárásrendről

Módosítja:

84/2017. (IV. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

Hatályos:

2017. 04. 11.

 

Jogszabály:

346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet

a kormányzati célú hálózatokról

Módosítja:

85/2017. (IV. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

Hatályos:

2017. 04. 11.

 

Jogszabály:

154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

86/2017. (IV. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

Hatályos:

2017. 04. 11.

 

Jogszabály:

266/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet

a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság irányító- és logisztikai központjának kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja:

87/2017. (IV. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

Hatályos:

2017. 04. 11.

 

Jogszabály:

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

Módosítja:

88/2017. (IV. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

Hatályos:

2017. 04. 11.

 

Jogszabály:

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet

a levegő védelméről

Módosítja:

88/2017. (IV. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

Hatályos:

2017. 04. 11.

 

Jogszabály:

160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet

a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról

Módosítja:

89/2017. (IV. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

Hatályos:

2017. 04. 11.

 

Jogszabály:

549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Módosítja:

89/2017. (IV. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

Hatályos:

2017. 04. 11.

 

Jogszabály:

39/2013. (XII. 30.) KIM rendelet

a kormányablakok személyi és technikai feltételeiről

Módosítja:

13/2017. (IV. 10.) MvM r.

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

Hatályos:

2017. 04. 25.

 

Jogszabály:

19/2015. (IV. 10.) MvM rendelet

a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

Módosítja:

13/2017. (IV. 10.) MvM r.

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

Hatályos:

2017. 04. 25.

 

Jogszabály:

17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet

a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről

Módosítja:

4/2017. (IV. 10.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

Hatályos:

2017. 04. 11.

 

Jogszabály:

148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet

az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről

Módosítja:

17/2017. (IV. 10.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

Hatályos:

2017. 04. 11.

 

Jogszabály:

50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet

az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő "Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot" fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról

Módosítja:

17/2017. (IV. 10.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

Hatályos:

2017. 04. 11.

 

Jogszabály:

39/2011. (V. 18.) VM rendelet

az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról

Módosítja:

17/2017. (IV. 10.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

Hatályos:

2017. 04. 11.

 

Jogszabály:

94/2013. (X. 10.) VM rendelet

a mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról

Módosítja:

17/2017. (IV. 10.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

Hatályos:

2017. 04. 11.

 

Jogszabály:

5/2015. (II. 19.) FM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

Módosítja:

17/2017. (IV. 10.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

Hatályos:

2017. 04. 11.

 

Jogszabály:

9/2015. (III. 13.) FM rendelet

a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól

Módosítja:

17/2017. (IV. 10.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

Hatályos:

2017. 04. 11.

 

Jogszabály:

47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet

az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról

Módosítja:

17/2017. (IV. 10.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

Hatályos:

2017. 04. 11.

 

Jogszabály:

49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet

az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról

Módosítja:

17/2017. (IV. 10.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

Hatályos:

2017. 04. 11.

 

Jogszabály:

77/2015. (XII. 1.) FM rendelet

a kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról

Módosítja:

17/2017. (IV. 10.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

Hatályos:

2017. 04. 11.

 

Jogszabály:

94/2015. (XII. 23.) FM rendelet

az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Módosítja:

17/2017. (IV. 10.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

Hatályos:

2017. 04. 11.

 

Jogszabály:

1802/2016. (XII. 20.) Korm. határozat

az egyes határon túli támogatási ügyek forrásszükségletének biztosításáról

Módosítja:

1198/2017. (IV. 10.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

 

Jogszabály:

1131/2016. (III. 10.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

Módosítja:

1202/2017. (IV. 10.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

 

Jogszabály:

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1208/2017. (IV. 10.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

Hatályos:

2017. 04. 11.

 

Jogszabály:

1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat

a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1210/2017. (IV. 10.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/53. (IV. 10.)

Hatályos:

2017. 04. 11.

 

2017. IV. 7.

Jogszabály:

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet

az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről

Módosítja:

79/2017. (IV. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/52. (IV. 7.)

Hatályos:

2017. 04. 08.

 

Jogszabály:

250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet

a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról

Módosítja:

79/2017. (IV. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/52. (IV. 7.)

Hatályos:

2017. 04. 08.

 

Jogszabály:

378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről

Módosítja:

79/2017. (IV. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/52. (IV. 7.)

Hatályos:

2017. 04. 08.

 

Jogszabály:

385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről

Módosítja:

79/2017. (IV. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/52. (IV. 7.)

Hatályos:

2017. 04. 08.

 

Jogszabály:

16/1999. (II. 5.) Korm. rendelet

a rendőrség ellenérték fejében végezhető szolgáltató tevékenységéről

Módosítja:

80/2017. (IV. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/52. (IV. 7.)

Hatályos:

2017. 04. 08.

 

Jogszabály:

335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet

a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről

Módosítja:

81/2017. (IV. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/52. (IV. 7.)

Hatályos:

2017. 04. 08.

 

2017. IV. 6.

Jogszabály:

84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet

egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről

Módosítja:

78/2017. (IV. 6.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/50. (IV. 6.)

Hatályos:

2017. 04. 11.

 

Jogszabály:

13/2015. (III. 11.) MvM rendelet

a régészeti lelőhely és a műemléki érték nyilvántartásának és védetté nyilvánításának, valamint a régészeti lelőhely és a lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól

Módosítja:

11/2017. (IV. 6.) MvM r.

Megjelent:

MK 2017/50. (IV. 6.)

Hatályos:

2017. 04. 07.

 

Jogszabály:

10/2007. (ÜK. 5.) LÜ utasítás

a jogi képviselettel kapcsolatos ügyészi feladatokról

Módosítja:

4/2017. (IV. 6.) LÜ ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/19. (IV. 6.)

Hatályos:

2017. 04. 07.

 

Jogszabály:

12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás

az ügyészség szervezetéről és működéséről

Módosítja:

4/2017. (IV. 6.) LÜ ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/19. (IV. 6.)

Hatályos:

2017. 04. 07.

 

Jogszabály:

19/2012. (X. 9.) LÜ utasítás

a sajtó számára adható tájékoztatás rendjéről

Módosítja:

4/2017. (IV. 6.) LÜ ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/19. (IV. 6.)

Hatályos:

2017. 04. 07.

 

Jogszabály:

24/2015. (X. 15.) ORFK utasítás

a Határforgalom-ellenőrzési Szabályzatról

Módosítja:

17/2017. (IV. 6.) ORFK ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/19. (IV. 6.)

Hatályos:

2017. 04. 07.

 

2017. IV. 3.

Jogszabály:

85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet

a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről

Módosítja:

75/2017. (IV. 3.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/49. (IV. 3.)

Hatályos:

2017. 04. 04.

 

Jogszabály:

19/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatainak meghatározásáról

Módosítja:

76/2017. (IV. 3.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/49. (IV. 3.)

Hatályos:

2017. 04. 04.

 

Jogszabály:

238/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtási intézményrendszeréről

Módosítja:

77/2017. (IV. 3.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/49. (IV. 3.)

Hatályos:

2017. 04. 04.

 

Jogszabály:

11/2012. (II. 29.) KIM rendelet

a civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó űrlapjairól

Módosítja:

3/2017. (IV. 3.) IM r.

Megjelent:

MK 2017/49. (IV. 3.)

Hatályos:

2017. 04. 04.

 

Jogszabály:

58/2012. (XII. 28.) KIM rendelet

a civil szervezetek nyilvántartásával összefüggésben a bírósági eljárásokban érvényesülő ügyviteli és iratkezelési szabályokról

Módosítja:

3/2017. (IV. 3.) IM r.

Megjelent:

MK 2017/49. (IV. 3.)

Hatályos:

2017. 04. 04.

 

Jogszabály:

1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat

a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1174/2017. (IV. 3.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/49. (IV. 3.)

Hatályos:

2017. 04. 04.

 

Jogszabály:

1905/2015. (XII. 8.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja:

1178/2017. (IV. 3.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/49. (IV. 3.)

 

Jogszabály:

1531/2015. (VII. 31.) Korm. határozat

az erdélyi oktatási és kulturális célú programok, beruházások megvalósításának finanszírozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja:

1178/2017. (IV. 3.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/49. (IV. 3.)

 

Jogszabály:

1812/2014. (XII. 19.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, a pártalapítványok tartalékának átcsoportosításáról, az Összevont szakellátás jogcím előirányzatának megemeléséről és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja:

1178/2017. (IV. 3.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/49. (IV. 3.)

 

Jogszabály:

33/2014. (IX. 16.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

15/2017. (IV. 3.) EMMI ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/18. (IV. 3.)

Hatályos:

2017. 04. 04.

 

2017. III. 31.

Jogszabály:

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

69/2017. (III. 31.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/48. (III. 31.)

Hatályos:

2017. 04. 03.

 

Jogszabály:

369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet

a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről

Módosítja:

69/2017. (III. 31.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/48. (III. 31.)

Hatályos:

2017. 04. 03.

 

Jogszabály:

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

Módosítja:

70/2017. (III. 31.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/48. (III. 31.)

Hatályos:

2017. 03. 31. 21 órától.

 

Jogszabály:

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről

Módosítja:

70/2017. (III. 31.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/48. (III. 31.)

Hatályos:

2017. 03. 31. 21 órától.

 

Jogszabály:

114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

70/2017. (III. 31.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/48. (III. 31.)

Hatályos:

2017. 03. 31. 21 órától.

 

Jogszabály:

301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet

a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

70/2017. (III. 31.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/48. (III. 31.)

Hatályos:

2017. 03. 31. 21 órától.

 

Jogszabály:

419/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet

a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

71/2017. (III. 31.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/48. (III. 31.)

Hatályos:

2017. 03. 31. 21 órától.

 

Jogszabály:

7/2016. (IV. 8.) NFM rendelet

a fejezeti és az egyes központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja:

10/2017. (III. 31.) NFM r.

Megjelent:

MK 2017/48. (III. 31.)

Hatályos:

2017. 04. 01.

 

Jogszabály:

1344/2016. (VII. 6.) Korm. határozat

a Magyar Államkincstár átalakításáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Módosítja:

1165/2017. (III. 31.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/48. (III. 31.)

Hatályos:

2017. 04. 01.

 

Jogszabály:

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1169/2017. (III. 31.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/48. (III. 31.)

Hatályos:

2017. 04. 01.

 

Jogszabály:

2/2015. (II. 27.) IM utasítás

az Igazságügyi Minisztérium Gazdálkodási Keretszabályzatáról

Módosítja:

7/2017. (III. 31.) IM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/16. (III. 31.)

Hatályos:

2017. 04. 08.

 

Jogszabály:

2/2014. (III. 7.) NVI utasítás

a Nemzeti Választási Iroda Közszolgálati Szabályzatáról

Módosítja:

4/2017. (III. 31.) NVI ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/16. (III. 31.)

Hatályos:

2017. 04. 01.

 

Jogszabály:

CompLex adattár

külföldi pénznemben keletkezett jövedelem átszámítása euróra 2002-2017.

Megjegyzés:

2017. március 31-től a Hivatalos Értesítő 2017/16. számában közzétett MNB közlemény szerint változnak az MNB hivatalos deviza árfolyamlapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamai.

 

Jogszabály:

1/2014. (VII. 23.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

13/2017. (III. 31.) MvM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/17. (III. 31.)

Hatályos:

2017. 04. 01.

 

2017. III. 30.

Jogszabály:

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet

a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

Módosítja:

5/2017. (III. 30.) NGM r.

Megjelent:

MK 2017/47. (III. 30.)

Hatályos:

2017. 07. 01.

 

Jogszabály:

45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet

a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja:

5/2017. (III. 30.) NGM r.

Megjelent:

MK 2017/47. (III. 30.)

Hatályos:

2017. 03. 31., 2017. 07. 01.

 

Jogszabály:

4/2011. (I. 31.) NFM rendelet

a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről

Módosítja:

7/2017. (III. 30.) NFM r.

Megjelent:

MK 2017/47. (III. 30.)

Hatályos:

2017. 04. 01.

 

Jogszabály:

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról

Módosítja:

7/2017. (III. 30.) NFM r.

Megjelent:

MK 2017/47. (III. 30.)

Hatályos:

2017. 04. 01.

 

Jogszabály:

13/2015. (III. 31.) NFM rendelet

a földgáz biztonsági készlet mértékéről

Módosítja:

7/2017. (III. 30.) NFM r.

Megjelent:

MK 2017/47. (III. 30.)

Hatályos:

2017. 04. 01., 2017. 10. 31.

 

Jogszabály:

67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről

Módosítja:

7/2017. (III. 30.) NFM r.

Megjelent:

MK 2017/47. (III. 30.)

Hatályos:

2017. 04. 01.

 

Jogszabály:

70/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó hatósági árak képzésének keretszabályairól

Módosítja:

7/2017. (III. 30.) NFM r.

Megjelent:

MK 2017/47. (III. 30.)

Hatályos:

2017. 04. 01.

 

Jogszabály:

4/2001. (I. 31.) KöViM rendelet

a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről

Módosítja:

9/2017. (III. 30.) NFM r.

Megjelent:

MK 2017/47. (III. 30.)

Hatályos:

2017. 03. 31.

 

2017. III. 29.

Jogszabály:

152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet

a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól

Módosítja:

16/2017. (III. 29.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/46. (III. 29.)

Hatályos:

2017. 04. 01.

 

Jogszabály:

43/2013. (X. 1.) NGM rendelet

a fiatalok életkezdési támogatásával összefüggő igazolásokról és adatszolgáltatásokról

Módosítja:

4/2017. (III. 29.) NGM r.

Megjelent:

MK 2017/46. (III. 29.)

Hatályos:

2017. 03. 30.

 

Jogszabály:

39/2016. (XI. 15.) NGM rendelet

a nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére 2017. január 1-jétől kötelezett adózónak az online pénztárgép beszerzéséhez nyújtott támogatásról

Módosítja:

4/2017. (III. 29.) NGM r.

Megjelent:

MK 2017/46. (III. 29.)

Hatályos:

2017. 03. 30.

 

Jogszabály:

47/2016. (XII. 6.) NGM rendelet

a bankkártya-elfogadó terminálok számának növeléséhez nyújtott támogatásról

Módosítja:

4/2017. (III. 29.) NGM r.

Megjelent:

MK 2017/46. (III. 29.)

Hatályos:

2017. 03. 30.

 

2017. III. 28.

Jogszabály:

1997. évi LXXVIII. törvény

az épített környezet alakításáról és védelméről

Módosítja:

2017. évi XXIV. tv.

Megjelent:

MK 2017/45. (III. 28.)

Hatályos:

2017. 04. 27.

 

Jogszabály:

16/2015. (V. 29.) NGM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja:

3/2017. (III. 28.) NGM r.

Megjelent:

MK 2017/45. (III. 28.)

Hatályos:

2017. 03. 29.

 

2017. III. 27.

Jogszabály:

16/2005. (VII. 14.) KvVM rendelet

a Jászszentlászlói Kalmár-erdő Természetvédelmi Terület létesítéséről

Módosítja:

15/2017. (III. 27.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/44. (III. 27.)

Hatályos:

2017. 03. 28.

 

Jogszabály:

22/2006. (V. 18.) IM rendelet

a Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről

Módosítja:

2/2017. (III. 27.) IM r.

Megjelent:

MK 2017/44. (III. 27.)

Hatályos:

2017. 03. 28.

 

2017. III. 24.

Jogszabály:

1/2017. (II. 28.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

3/2017. (III. 24.) MNB ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/15. (III. 24.)

Hatályos:

2017. 03. 25.

 

Jogszabály:

32/2016. (XI. 18.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Módosítja:

11/2017. (III. 24.) MvM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/15. (III. 24.)

Hatályos:

2017. 03. 25.

 

Jogszabály:

33/2016. (XI. 18.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Módosítja:

12/2017. (III. 24.) MvM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/15. (III. 24.)

Hatályos:

2017. 03. 25.

 

Jogszabály:

4/2016. (III. 23.) KKM utasítás

a kincstári VIP kártya kiadásáról és használati rendjéről

Módosítja:

11/2017. (III. 24.) KKM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/15. (III. 24.)

Hatályos:

2017. 03. 25.

 

Jogszabály:

16/2012. (XII. 7.) GVH utasítás

a Gazdasági Versenyhivatal közszolgálati szabályzatáról

Módosítja:

4/2017. (III. 24.) GVH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/15. (III. 24.)

Hatályos:

2017. 03. 15.

 

Jogszabály:

8/2015. (XII. 9.) NVI utasítás

a Nemzeti Választási Iroda fejezeti kezelésű előirányzatai felhasználásának szabályzatáról

Módosítja:

3/2017. (III. 24.) NVI ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/15. (III. 24.)

Hatályos:

2017. 03. 25.

 

Jogszabály:

57/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás

az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tevékenység-irányítási központjai, egyes rendőri szervek ügyeletei, valamint a segélyhívásokat fogadó központok egységes működéséről

Módosítja:

14/2017. (III. 24.) ORFK ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/15. (III. 24.)

Hatályos:

2017. 07. 01.

 

Jogszabály:

CompLex adattár

üzemanyagárak

Megjegyzés:

2017. április 1-je és április 30-a között a fogyasztási norma szerinti üzemanyagköltség-elszámolással kapcsolatosan alkalmazható üzemanyagárak a Hivatalos Értesítő 2017/15. számában közzétett NAV közlemény szerint változnak.

 

Jogszabály:

242/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet

Magyarország Kormánya és az Eritrea Állam Kormánya közötti oktatási és kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről

Megjegyzés:

A rendelet 2-3. §-ai 2017. április 5-én lépnek hatályba a 10/2017. (III. 24.) KKM közlemény alapján.

 

2017. III. 23.

Jogszabály:

2016. évi LXVIII. törvény

a jövedéki adóról

Módosítja:

2017. évi XXI. tv.

Megjelent:

MK 2017/43. (III. 23.)

Hatályos:

2017. 03. 24.

 

Jogszabály:

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja:

67/2017. (III. 23.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/43. (III. 23.)

Hatályos:

2017. 03. 24.

 

Jogszabály:

52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet

a menekültügy szervezeti rendszeréről

Módosítja:

3/2017. (III. 23.) BM r.

Megjelent:

MK 2017/43. (III. 23.)

Hatályos:

2017. 03. 28.

 

2017. III. 22.

Jogszabály:

127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet

a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja:

66/2017. (III. 22.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/42. (III. 22.)

Hatályos:

2017. 04. 06.

 

Jogszabály:

45/2015. (XII. 30.) NGM rendelet

a Nemzeti Akkreditáló Hatóság eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

Módosítja:

2/2017. (III. 22.) NGM r.

Megjelent:

MK 2017/42. (III. 22.)

Hatályos:

2017. 04. 22.

 

Jogszabály:

11/2011. (III. 9.) OGY határozat

a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa tagjainak megválasztásáról

Módosítja:

8/2017. (III. 22.) OGY h.

Megjelent:

MK 2017/42. (III. 22.)

 

2017. III. 21.

Jogszabály:

1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat

a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1157/2017. (III. 21.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/41. (III. 21.)

Hatályos:

2017. 03. 22.

 

Jogszabály:

1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1157/2017. (III. 21.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/41. (III. 21.)

Hatályos:

2017. 03. 22.

 

2017. III. 20.

Jogszabály:

1997. évi XXXI. törvény

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Módosítja:

2017. évi XX. tv.

Megjelent:

MK 2017/39. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 03. 28.

 

Jogszabály:

2007. évi II. törvény

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról

Módosítja:

2017. évi XX. tv.

Megjelent:

MK 2017/39. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 03. 28.

 

Jogszabály:

2007. évi LXXX. törvény

a menedékjogról

Módosítja:

2017. évi XX. tv.

Megjelent:

MK 2017/39. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 03. 28.

 

Jogszabály:

2007. évi LXXXIX. törvény

az államhatárról

Módosítja:

2017. évi XX. tv.

Megjelent:

MK 2017/39. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 03. 28.

 

Jogszabály:

2012. évi II. törvény

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

Módosítja:

2017. évi XX. tv.

Megjelent:

MK 2017/39. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 03. 28.

 

Jogszabály:

326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet

az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtási rendjéről

Módosítja:

51/2017. (III. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/39. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 03. 21.

 

Jogszabály:

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja:

51/2017. (III. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/39. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 03. 21.

 

Jogszabály:

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

52/2017. (III. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/39. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 03. 21.

 

Jogszabály:

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet

a levegő védelméről

Módosítja:

52/2017. (III. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/39. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 03. 21.

 

Jogszabály:

112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet

az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról

Módosítja:

52/2017. (III. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/39. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 03. 21.

 

Jogszabály:

327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról

Módosítja:

52/2017. (III. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/39. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 03. 21.

 

Jogszabály:

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja:

52/2017. (III. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/39. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 03. 21.

 

Jogszabály:

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

Módosítja:

52/2017. (III. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/39. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 03. 21.

 

Jogszabály:

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

Módosítja:

52/2017. (III. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/39. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 03. 21.

 

Jogszabály:

191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet

a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól

Módosítja:

52/2017. (III. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/39. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 03. 21.

 

Jogszabály:

67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről

Módosítja:

52/2017. (III. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/39. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 04. 01.

 

Jogszabály:

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja:

52/2017. (III. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/39. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 03. 21.

 

Jogszabály:

321/2016. (X. 27.) Korm. rendelet

az állami tisztviselők képzéséről és továbbképzéséről

Módosítja:

52/2017. (III. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/39. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 03. 21.

 

Jogszabály:

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja:

52/2017. (III. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/39. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 03. 21.

 

Jogszabály:

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja:

52/2017. (III. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/39. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 03. 21.

 

Jogszabály:

386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

az egészségbiztosítási szervekről

Módosítja:

52/2017. (III. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/39. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 03. 21.

 

Jogszabály:

515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

a kormányablakokról

Módosítja:

53/2017. (III. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/39. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 04. 01., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet

a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól

Módosítja:

54/2017. (III. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/39. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 03. 21.

 

Jogszabály:

332/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet

a határátkelőhely és az ideiglenes határátkelőhely megnyitásáról és működtetéséről, valamint a határátlépési pontról

Módosítja:

55/2017. (III. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/39. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 03. 21.

 

Jogszabály:

218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet

a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól

Módosítja:

56/2017. (III. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/39. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 03. 21.

 

Jogszabály:

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

Módosítja:

56/2017. (III. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/39. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 03. 21.

 

Jogszabály:

339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet

az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról

Módosítja:

57/2017. (III. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/39. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 03. 21.

 

Jogszabály:

435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet

az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014-2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt energiahatékonyság növelését célzó beruházások megvalósításáról

Módosítja:

57/2017. (III. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/39. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 03. 21.

 

Jogszabály:

158/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet

az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014-2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt, a távhőszolgáltató szektort érintő, energiahatékonyság növelésére és a megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló beruházások megvalósításáról

Módosítja:

57/2017. (III. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/39. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 03. 21.

 

Jogszabály:

1494/2016. (IX. 15.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és Korm. határozat módosításáról

Módosítja:

1133/2017. (III. 20.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/39. (III. 20.)

 

Jogszabály:

125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet

a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

60/2017. (III. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/40. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 04. 04.

 

Jogszabály:

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

60/2017. (III. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/40. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 04. 04., 2017. 07. 01.

 

Jogszabály:

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

Módosítja:

60/2017. (III. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/40. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 04. 04.

 

Jogszabály:

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

Módosítja:

60/2017. (III. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/40. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 04. 04.

 

Jogszabály:

218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet

a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról

Módosítja:

60/2017. (III. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/40. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 04. 04.

 

Jogszabály:

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

Módosítja:

60/2017. (III. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/40. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 04. 04.

 

Jogszabály:

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről

Módosítja:

60/2017. (III. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/40. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 04. 04.

 

Jogszabály:

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

Módosítja:

60/2017. (III. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/40. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 04. 04.

 

Jogszabály:

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

Módosítja:

60/2017. (III. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/40. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 04. 04., 2017. 07. 01.

 

Jogszabály:

338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

a Nemzeti Jogszabálytárról

Módosítja:

60/2017. (III. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/40. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 04. 04.

 

Jogszabály:

29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet

a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól

Módosítja:

60/2017. (III. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/40. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 04. 04.

 

Jogszabály:

93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet

az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről

Módosítja:

60/2017. (III. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/40. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 04. 04.

 

Jogszabály:

38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet

a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól

Módosítja:

60/2017. (III. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/40. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 04. 04.

 

Jogszabály:

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja:

60/2017. (III. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/40. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 04. 04.

 

Jogszabály:

384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól

Módosítja:

60/2017. (III. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/40. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 04. 04.

 

Jogszabály:

55/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet

a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól

Módosítja:

61/2017. (III. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/40. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 03. 21.

 

Jogszabály:

56/2008. (III. 26.) Korm. rendelet

a bírósági ügyintézők által ellátható egyes feladatokról

Módosítja:

62/2017. (III. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/40. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 04. 04.

 

Jogszabály:

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Módosítja:

63/2017. (III. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/40. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 03. 21.

 

Jogszabály:

162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról

Módosítja:

63/2017. (III. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/40. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 03. 21.

 

Jogszabály:

1253/2016. (VI. 6.) Korm. határozat

a mentális, szociális vagy egészségügyi okból foglalkoztatásba be nem vonható álláskeresők foglalkoztathatóságának növelését szolgáló 2016. évi kormányzati intézkedésekről

Módosítja:

1139/2017. (III. 20.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/40. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 03. 21.

 

Jogszabály:

1337/2015. (V. 27.) Korm. határozat

az új nemzetközi magánjogi szabályozás kodifikációjáról és a Nemzetközi Magánjogi Kodifikációs Bizottság felállításáról

Módosítja:

1143/2017. (III. 20.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/40. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 03. 21.

 

Jogszabály:

1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1145/2017. (III. 20.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/40. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 03. 21.

 

Jogszabály:

1337/2016. (VII. 4.) Korm. határozat

a "«Kreatív város - fenntartható vidék» - a Nyugat-Pannon régióban új regionális fejlesztési koncepció megvalósításáról" című nemzeti programmal összefüggő feladatokról és azok finanszírozásáról

Módosítja:

1145/2017. (III. 20.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/40. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 03. 21.

 

Jogszabály:

1861/2016. (XII. 27.) Korm. határozat

a Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról

Módosítja:

1145/2017. (III. 20.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/40. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 03. 21.

 

Jogszabály:

1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat

a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1148/2017. (III. 20.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/40. (III. 20.)

Hatályos:

2017. 03. 21.

 

Jogszabály:

1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozat

Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások összehangolásáról és azok 2022-ig történő megvalósításáról

Módosítja:

1150/2017. (III. 20.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/40. (III. 20.)

 

Jogszabály:

1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozat

Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéseinek 2022-ig történő megvalósításához szükséges feltételek biztosításáról

Módosítja:

1150/2017. (III. 20.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/40. (III. 20.)

 

2017. III. 17.

Jogszabály:

114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

45/2017. (III. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/38. (III. 17.)

Hatályos:

2017. 03. 18.

 

Jogszabály:

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja:

46/2017. (III. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/38. (III. 17.)

Hatályos:

2017. 03. 18.

 

Jogszabály:

213/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet

az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról

Módosítja:

47/2017. (III. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/38. (III. 17.)

Hatályos:

2017. 03. 18.

 

Jogszabály:

247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről

Módosítja:

48/2017. (III. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/38. (III. 17.)

Hatályos:

2017. 03. 18., 2017. 04. 17.

 

Jogszabály:

106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet

a történelmi bázis jogosultságról

Módosítja:

13/2017. (III. 17.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/38. (III. 17.)

Hatályos:

2017. 03. 18.

 

Jogszabály:

148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet

az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről

Módosítja:

13/2017. (III. 17.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/38. (III. 17.)

Hatályos:

2017. 03. 18.

 

Jogszabály:

150/2012. (XII. 28.) VM rendelet

a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről

Módosítja:

13/2017. (III. 17.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/38. (III. 17.)

Hatályos:

2017. 03. 18., 2017. 05. 01.

 

Jogszabály:

5/2015. (II. 19.) FM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

Módosítja:

13/2017. (III. 17.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/38. (III. 17.)

Hatályos:

2017. 03. 18.

 

Jogszabály:

8/2015. (III. 13.) FM rendelet

a mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokról

Módosítja:

13/2017. (III. 17.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/38. (III. 17.)

Hatályos:

2017. 03. 18.

 

Jogszabály:

9/2015. (III. 13.) FM rendelet

a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól

Módosítja:

13/2017. (III. 17.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/38. (III. 17.)

Hatályos:

2017. 03. 18.

 

Jogszabály:

10/2015. (III. 13.) FM rendelet

az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről

Módosítja:

13/2017. (III. 17.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/38. (III. 17.)

Hatályos:

2017. 03. 18.

 

Jogszabály:

11/2015. (III. 13.) FM rendelet

a fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról

Módosítja:

13/2017. (III. 17.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/38. (III. 17.)

Hatályos:

2017. 03. 18.

 

Jogszabály:

16/2015. (IV. 9.) FM rendelet

a mezőgazdasági kistermelői támogatásról

Módosítja:

13/2017. (III. 17.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/38. (III. 17.)

Hatályos:

2017. 03. 18.

 

Jogszabály:

71/2015. (XI. 3.) FM rendelet

a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről

Módosítja:

13/2017. (III. 17.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/38. (III. 17.)

Hatályos:

2017. 03. 18.

 

Jogszabály:

22/2016. (IV. 5.) FM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról

Módosítja:

13/2017. (III. 17.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/38. (III. 17.)

Hatályos:

2017. 03. 18.

 

Jogszabály:

53/2016. (VII. 21.) FM rendelet

a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról

Módosítja:

13/2017. (III. 17.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/38. (III. 17.)

Hatályos:

2017. 03. 18.

 

2017. III. 16.

Jogszabály:

2010. évi I. törvény

az anyakönyvi eljárásról

Módosítja:

2017. évi XIII. tv.

Megjelent:

MK 2017/37. (III. 16.)

Hatályos:

2017. 03. 24.

 

Jogszabály:

2011. évi CXCIX. törvény

a közszolgálati tisztviselőkről

Módosítja:

2017. évi XIII. tv.

Megjelent:

MK 2017/37. (III. 16.)

Hatályos:

2017. 03. 24.

 

Jogszabály:

2012. évi I. törvény

a munka törvénykönyvéről

Módosítja:

2017. évi XIII. tv.

Megjelent:

MK 2017/37. (III. 16.)

Hatályos:

2017. 03. 24.

 

Jogszabály:

2012. évi CCV. törvény

a honvédek jogállásáról

Módosítja:

2017. évi XIII. tv.

Megjelent:

MK 2017/37. (III. 16.)

Hatályos:

2017. 03. 24.

 

Jogszabály:

2013. évi CCXL. törvény

a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról

Módosítja:

2017. évi XIII. tv.

Megjelent:

MK 2017/37. (III. 16.)

Hatályos:

2017. 03. 24.

 

Jogszabály:

1994. évi LIII. törvény

a bírósági végrehajtásról

Módosítja:

2017. évi XIV. tv.

Megjelent:

MK 2017/37. (III. 16.)

Hatályos:

2017. 03. 21.

 

Jogszabály:

1988. évi I. törvény

a közúti közlekedésről

Módosítja:

2017. évi XV. tv.

Megjelent:

MK 2017/37. (III. 16.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CLXVIII. törvény

a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről

Módosítja:

2017. évi XVI. tv.

Megjelent:

MK 2017/37. (III. 16.)

Hatályos:

2017. 04. 15., 2017. 06. 15.

 

Jogszabály:

2007. évi XVII. törvény

a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről

Módosítja:

2017. évi XVI. tv.

Megjelent:

MK 2017/37. (III. 16.)

Hatályos:

2017. 04. 15.

 

2017. III. 14.

Jogszabály:

55/2016. (VIII. 16.) FM rendelet

a Gyöngyösi Sár-hegy természetvédelmi terület bővítéséről és természetvédelmi kezelési tervéről

Módosítja:

11/2017. (III. 14.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/36. (III. 14.)

Hatályos:

2017. 03. 15.

 

2017. III. 13.

Jogszabály:

1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1117/2017. (III. 13.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/35. (III. 13.)

Hatályos:

2017. 03. 14.

 

2017. III. 10.

Jogszabály:

24/2015. (V. 26.) FM rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

Módosítja:

10/2017. (III. 10.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/34. (III. 10.)

Hatályos:

2017. 03. 11.

 

Jogszabály:

13/2014. (V. 6.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról

Módosítja:

5/2017. (III. 10.) OGY h.

Megjelent:

MK 2017/34. (III. 10.)

 

Jogszabály:

6/2016. (IV. 25.) BM utasítás

a Belügyminisztérium Beszerzési Szabályzatáról

Módosítja:

6/2017. (III. 10.) BM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/14. (III. 10.)

Hatályos:

2017. 03. 11.

 

Jogszabály:

34/2014. (X. 10.) EMMI utasítás

a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjprogram működtetésével kapcsolatos feladatokról

Módosítja:

9/2017. (III. 10.) EMMI ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/14. (III. 10.)

Hatályos:

2017. 03. 11.

 

Jogszabály:

29/2012. (V. 8.) HM utasítás

a honvédségi közfoglalkoztatási program végrehajtásáról

Módosítja:

9/2017. (III. 10.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/14. (III. 10.)

Hatályos:

2017. 03. 11.

 

Jogszabály:

2/2013. (V. 28.) BM KÁT utasítás

a Belügyminisztérium Közszolgálati Szabályzatáról

Módosítja:

1/2017. (III. 10.) BM KÁT ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/14. (III. 10.)

Hatályos:

2017. 03. 11.

 

Jogszabály:

1/2012. (I. 6.) AJB utasítás

az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

1/2017. (III. 10.) AJB ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/14. (III. 10.)

Hatályos:

2017. 03. 15.

 

Jogszabály:

7/2015. (V. 11.) ORFK utasítás

a Rendőrség közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési tevékenységének ellátásáról

Módosítja:

12/2017. (III. 10.) ORFK ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/14. (III. 10.)

Hatályos:

2017. 03. 18.

 

2017. III. 7.

Jogszabály:

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

Módosítja:

40/2017. (III. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/33. (III. 7.)

Hatályos:

2017. 03. 08.

 

Jogszabály:

496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet

a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról

Módosítja:

40/2017. (III. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/33. (III. 7.)

Hatályos:

2017. 03. 08.

 

Jogszabály:

98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet

a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól

Módosítja:

41/2017. (III. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/33. (III. 7.)

Hatályos:

2017. 03. 08.

 

Jogszabály:

374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet

egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról

Módosítja:

42/2017. (III. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/33. (III. 7.)

Hatályos:

2017. 04. 30.

 

Jogszabály:

165/2013. (V. 28.) Korm. rendelet

a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjról

Módosítja:

43/2017. (III. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/33. (III. 7.)

Hatályos:

2017. 03. 08.

 

Jogszabály:

11/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet

egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről

Módosítja:

7/2017. (III. 7.) MvM r.

Megjelent:

MK 2017/33. (III. 7.)

Hatályos:

2017. 03. 15.

 

Jogszabály:

53/2011. (VIII. 25.) NEFMI rendelet

egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről

Módosítja:

7/2017. (III. 7.) MvM r.

Megjelent:

MK 2017/33. (III. 7.)

Hatályos:

2017. 03. 15.

 

Jogszabály:

25/2005. (IX. 16.) NKÖM rendelet

egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettségének megszüntetéséről

Módosítja:

7/2017. (III. 7.) MvM r.

Megjelent:

MK 2017/33. (III. 7.)

Hatályos:

2017. 03. 15.

 

Jogszabály:

9/2009. (III. 6.) OKM rendelet

egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről

Módosítja:

7/2017. (III. 7.) MvM r.

Megjelent:

MK 2017/33. (III. 7.)

Hatályos:

2017. 03. 15.

 

Jogszabály:

21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet

a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról

Módosítja:

8/2017. (III. 7.) MvM r.

Megjelent:

MK 2017/33. (III. 7.)

Hatályos:

2017. 03. 08.

 

Jogszabály:

26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről

Módosítja:

3/2017. (III. 7.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2017/33. (III. 7.)

Hatályos:

2017. 03. 08.

 

Jogszabály:

15/1991. (XI. 26.) IM rendelet

a közjegyzői állások számáról és a közjegyzők székhelyéről

Módosítja:

1/2017. (III. 7.) IM r.

Megjelent:

MK 2017/33. (III. 7.)

Hatályos:

2017. 04. 01.

 

Jogszabály:

22/2006. (V. 18.) IM rendelet

a Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről

Módosítja:

1/2017. (III. 7.) IM r.

Megjelent:

MK 2017/33. (III. 7.)

Hatályos:

2017. 03. 08.

 

Jogszabály:

13/2003. (X. 3.) IHM rendelet

az egyes hírközlési és informatikai termékek megfelelőségét vizsgáló vagy ellenőrző, illetőleg tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól

Módosítja:

6/2017. (III. 7.) NFM r.

Megjelent:

MK 2017/33. (III. 7.)

Hatályos:

2017. 03. 15.

 

Jogszabály:

1554/2016. (X. 13.) Korm. határozat

az egri vár Modern Városok Program keretében történő fejlesztésével kapcsolatos intézkedésekről

Módosítja:

1114/2017. (III. 7.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/33. (III. 7.)

 

2017. III. 6.

Jogszabály:

41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról

Módosítja:

36/2017. (III. 6.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/32. (III. 6.)

Hatályos:

2017. 03. 06. 20 órától.

 

Jogszabály:

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet

az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

Módosítja:

37/2017. (III. 6.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/32. (III. 6.)

Hatályos:

2017. 03. 07.

 

Jogszabály:

164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet

a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól

Módosítja:

9/2017. (III. 6.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/32. (III. 6.)

Hatályos:

2017. 03. 07.

 

Jogszabály:

1984/2015. (XII. 23.) Korm. határozat

az operatív programok végrehajtásával összefüggésben a XIX. Uniós fejlesztések és a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja:

1104/2017. (III. 6.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/32. (III. 6.)

 

Jogszabály:

1129/2016. (III. 10.) Korm. határozat

a Lakitelek Népfőiskola 2016-2017. évi beruházásának megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról

Módosítja:

1104/2017. (III. 6.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/32. (III. 6.)

 

Jogszabály:

1220/2016. (IV. 29.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja:

1104/2017. (III. 6.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/32. (III. 6.)

 

Jogszabály:

1245/2016. (V. 18.) Korm. határozat

az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok módosításáról

Módosítja:

1104/2017. (III. 6.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/32. (III. 6.)

 

Jogszabály:

1322/2014. (V. 30.) Korm. határozat

a Budai Lovas- és Szabadidőközpont megvalósításához szükséges intézkedésekről

Módosítja:

1104/2017. (III. 6.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/32. (III. 6.)

 

Jogszabály:

1525/2014. (IX. 18.) Korm. határozat

a gödöllői uszoda beruházási program megvalósításáról, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja:

1104/2017. (III. 6.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/32. (III. 6.)

 

Jogszabály:

1526/2014. (IX. 18.) Korm. határozat

a nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum megvalósítási koncepciójáról és a szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja:

1104/2017. (III. 6.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/32. (III. 6.)

 

Jogszabály:

1527/2014. (IX. 18.) Korm. határozat

a pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia, valamint a dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum beruházások megvalósításához szükséges források biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja:

1104/2017. (III. 6.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/32. (III. 6.)

 

Jogszabály:

1566/2014. (X. 2.) Korm. határozat

a tatabányai multifunkcionális csarnok beruházás egyes kérdéseiről, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja:

1104/2017. (III. 6.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/32. (III. 6.)

 

Jogszabály:

1723/2014. (XII. 5.) Korm. határozat

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló izsáki és dunakeszi iskolaépítés egyes kérdéseiről, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja:

1104/2017. (III. 6.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/32. (III. 6.)

 

Jogszabály:

1377/2015. (VI. 9.) Korm. határozat

a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program keretében megvalósuló infrastruktúra-fejlesztésekkel összefüggő intézkedésekről

Módosítja:

1104/2017. (III. 6.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/32. (III. 6.)

 

Jogszabály:

1227/2016. (V. 2.) Korm. határozat

a nemzetpolitikailag kiemelt jelentőségű programok és megkezdett beruházások megvalósításához szükséges források biztosításáról

Módosítja:

1104/2017. (III. 6.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/32. (III. 6.)

 

Jogszabály:

1348/2016. (VII. 6.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja:

1104/2017. (III. 6.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/32. (III. 6.)

 

Jogszabály:

1885/2016. (XII. 28.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja:

1104/2017. (III. 6.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/32. (III. 6.)

 

Jogszabály:

1877/2016. (XII. 28.) Korm. határozat

a Modern Városok Program részeként Sopron történelmi belvárosának műemléki felújításának és bemutatásának I. üteméhez kapcsolódó források biztosításáról

Módosítja:

1109/2017. (III. 6.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/32. (III. 6.)

 

2017. III. 3.

Jogszabály:

1/2017. (II. 28.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

2/2017. (III. 3.) MNB ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/13. (III. 3.)

Hatályos:

2017. 03. 04.

 

Jogszabály:

4/2016. (III. 10.) MvM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal és a központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről

Módosítja:

7/2017. (III. 3.) MvM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/13. (III. 3.)

Hatályos:

2017. 03. 04.

 

Jogszabály:

5/2016. (III. 10.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség intézménygazdálkodási szabályzatáról

Módosítja:

8/2017. (III. 3.) MvM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/13. (III. 3.)

Hatályos:

2017. 03. 04.

 

Jogszabály:

66/2016. (XII. 22.) HM utasítás

a hadisírgondozással kapcsolatos ágazaton belüli feladatmegosztásról és az első világháborúban életüket vesztett magyar katonák hadisírjainak és hősi emlékhelyeinek állapotfelmérésével, felújításával összefüggő pályázati tevékenységről

Módosítja:

8/2017. (III. 3.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/13. (III. 3.)

Hatályos:

2017. 03. 04.

 

Jogszabály:

2/2015. (VI. 8.) MEKH utasítás

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal közszolgálati szabályzatáról

Módosítja:

1/2017. (III. 3.) MEKH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/13. (III. 3.)

Hatályos:

2017. 03. 04.

 

Jogszabály:

2016. évi CLXXVII. törvény

a Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről

Megjegyzés:

A törvény 2-3. §-a 2017. március 18-án lépnek hatályba a 8/2017. (III. 3.) KKM közlemény alapján.

 

Jogszabály:

2016. évi CLXXXIX. törvény

a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről

Megjegyzés:

A törvény 2. és 3. §-a 2017. április 1-jén lép hatályba a 9/2017. (III. 3.) KKM közlemény alapján.

 

2017. III. 2.

Jogszabály:

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról

Módosítja:

4/2017. (III. 2.) NFM r.

Megjelent:

MK 2017/31. (III. 2.)

Hatályos:

2017. 03. 07.

 

Jogszabály:

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről

Módosítja:

4/2017. (III. 2.) NFM r.

Megjelent:

MK 2017/31. (III. 2.)

Hatályos:

2017. 03. 07.

 

Jogszabály:

1731/2016. (XII. 13.) Korm. határozat

a Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezéséhez szükséges egyes intézkedésekről

Módosítja:

1097/2017. (III. 2.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/31. (III. 2.)

 

Jogszabály:

1837/2015. (XI. 24.) Korm. határozat

a Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos intézkedésekről

Módosítja:

1097/2017. (III. 2.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/31. (III. 2.)

 

Jogszabály:

1066/2016. (II. 25.) Korm. határozat

a Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésének előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról

Módosítja:

1097/2017. (III. 2.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/31. (III. 2.)

 

2017. III. 1.

Jogszabály:

1990. évi XCIII. törvény

az illetékekről

Módosítja:

2017. évi II. tv.

Megjelent:

MK 2017/30. (III. 1.)

Hatályos:

2017. 03. 16.

 

Jogszabály:

1992. évi LXVI. törvény

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

Módosítja:

2017. évi II. tv.

Megjelent:

MK 2017/30. (III. 1.)

Hatályos:

2017. 03. 16.

 

Jogszabály:

1995. évi LVII. törvény

a vízgazdálkodásról

Módosítja:

2017. évi II. tv.

Megjelent:

MK 2017/30. (III. 1.)

Hatályos:

2017. 03. 16.

 

Jogszabály:

1996. évi LXXXV. törvény

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról

Módosítja:

2017. évi II. tv.

Megjelent:

MK 2017/30. (III. 1.)

Hatályos:

2017. 03. 16.

 

Jogszabály:

1997. évi LXXVIII. törvény

az épített környezet alakításáról és védelméről

Módosítja:

2017. évi II. tv.

Megjelent:

MK 2017/30. (III. 1.)

Hatályos:

2017. 03. 16.

 

Jogszabály:

2006. évi V. törvény

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

Módosítja:

2017. évi II. tv.

Megjelent:

MK 2017/30. (III. 1.)

Hatályos:

2017. 03. 16.

 

Jogszabály:

2016. évi XXIX. törvény

az igazságügyi szakértőkről

Módosítja:

2017. évi II. tv.

Megjelent:

MK 2017/30. (III. 1.)

Hatályos:

2017. 03. 16.

 

2017. II. 28.

Jogszabály:

61/2009. (V. 14.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről

Módosítja:

4/2017. (II. 28.) AB h.

Megjelent:

MK 2017/29. (II. 28.)

Hatályos:

2017. 03. 01.

 

Jogszabály:

8/2015. (V. 29.) BM utasítás

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Módosítja:

4/2017. (II. 28.) BM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/12. (II. 28.)

Hatályos:

2017. 03. 01.

 

Jogszabály:

35/2015. (XII. 9.) BM utasítás

a központi költségvetés IX. fejezetébe sorolt előirányzatokra vonatkozó kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés rendjéről

Módosítja:

5/2017. (II. 28.) BM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/12. (II. 28.)

Hatályos:

2017. 03. 01.

 

2017. II. 27.

Jogszabály:

42/2015. (VIII. 31.) EMMI utasítás

kiadmányozási jogkör átadásáról

Módosítja:

7/2017. (II. 27.) EMMI ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/11. (II. 27.)

Hatályos:

2017. 02. 28.

 

Jogszabály:

10/2016. (IX. 20.) NVI utasítás

a gépkocsik és hivatali telefonok igénybevételének és használatának rendjéről

Módosítja:

2/2017. (II. 27.) NVI ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/11. (II. 27.)

Hatályos:

2017. 03. 01.

 

Jogszabály:

20/2013. (V. 17.) ORFK utasítás

a rendőri korrupciós cselekmények megelőzésével és visszaszorításával kapcsolatos feladatokról

Módosítja:

11/2017. (II. 27.) ORFK ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/11. (II. 27.)

Hatályos:

2017. 03. 07.

 

2017. II. 24.

Jogszabály:

17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet

az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról

Módosítja:

35/2017. (II. 24.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/28. (II. 24.)

Hatályos:

2017. 02. 24. 21 órától.

 

Jogszabály:

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

Módosítja:

2/2017. (II. 24.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2017/28. (II. 24.)

Hatályos:

2017. 03. 01.

 

2017. II. 23.

Jogszabály:

13/2014. (V. 6.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról

Módosítja:

2/2017. (II. 23.) OGY h.

Megjelent:

MK 2017/27. (II. 23.)

 

2017. II. 21.

Jogszabály:

32/2007. (III. 19.) GKM rendelet

a haditechnikai termékek jelöléséről, valamint a haditechnikai termékek és szolgáltatások nyilvántartásáról

Módosítja:

1/2017. (II. 21.) NGM r.

Megjelent:

MK 2017/25. (II. 21.)

Hatályos:

2017. 02. 26.

 

Jogszabály:

39/2014. (V. 30.) HM utasítás

a Magyar Honvédség Informatikai Szabályzatának kiadásáról

Módosítja:

6/2017. (II. 21.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/10. (II. 21.)

Hatályos:

2017. 02. 22.

 

Jogszabály:

26/2015. (XII. 30.) NGM utasítás

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

7/2017. (II. 21.) NGM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/10. (II. 21.)

Hatályos:

2017. 02. 22.

 

Jogszabály:

2/2015. (X. 15.) ME KÁT utasítás

a Miniszterelnökség Közszolgálati Szabályzatáról

Módosítja:

1/2017. (II. 21.) ME KÁT ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/10. (II. 21.)

Hatályos:

2017. 02. 22.

 

Jogszabály:

1/2016. (IV. 15.) BVOP utasítás

a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

1/2017. (II. 21.) BVOP ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/10. (II. 21.)

Hatályos:

2017. 02. 22.

 

Jogszabály:

3/2012. (I. 6.) LÜ utasítás

az ügyészség közérdekvédelmi feladatairól

Módosítja:

3/2017. (II. 21.) LÜ ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/10. (II. 21.)

Hatályos:

2017. 03. 01.

 

Jogszabály:

CompLex adattár

üzemanyagárak 1991-2017.

Megjegyzés:

2017. március 1-je és március 31-e között a fogyasztási norma szerinti üzemanyagköltség-elszámolással kapcsolatosan alkalmazható üzemanyagárak a Hivatalos Értesítő 2017/10. számában közzétett NAV közlemény szerint változnak.

 

2017. II. 15.

Jogszabály:

257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról

Módosítja:

33/2017. (II. 15.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/23. (II. 15.)

Hatályos:

2017. 02. 17.

 

2017. II. 14.

Jogszabály:

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

Módosítja:

1/2017. (II. 14.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2017/22. (II. 14.)

Hatályos:

2017. 02. 17.

 

Jogszabály:

9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről

Módosítja:

1/2017. (II. 14.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2017/22. (II. 14.)

Hatályos:

2017. 02. 17.

 

Jogszabály:

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

Módosítja:

1/2017. (II. 14.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2017/22. (II. 14.)

Hatályos:

2017. 02. 17.

 

Jogszabály:

36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet

a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól

Módosítja:

1/2017. (II. 14.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2017/22. (II. 14.)

Hatályos:

2017. 02. 17.

 

Jogszabály:

25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet

az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről

Módosítja:

1/2017. (II. 14.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2017/22. (II. 14.)

Hatályos:

2017. 04. 01.

 

Jogszabály:

8/2012. (II. 21.) NEFMI rendelet

a foglalkozási rehabilitációs szakértőkről

Módosítja:

1/2017. (II. 14.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2017/22. (II. 14.)

Hatályos:

2017. 04. 01.

 

Jogszabály:

33/2014. (X. 10.) NFM utasítás

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

5/2017. (II. 14.) NFM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/9. (II. 14.)

Hatályos:

2017. 02. 15.

 

Jogszabály:

1/2015. (XI. 12.) FM KÁT utasítás

a Földművelésügyi Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról

Módosítja:

2/2017. (II. 14.) FM KÁT ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/9. (II. 14.)

Hatályos:

2017. 02. 15.

 

Jogszabály:

1/2012. (V. 22.) AJBH utasítás

az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Közszolgálati Szabályzatáról

Módosítja:

1/2017. (II. 14.) AJBH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/9. (II. 14.)

Hatályos:

2017. 02. 15.

 

Jogszabály:

2/2015. (V. 11.) NVI utasítás

a Nemzeti Választási Iroda adatvédelmi szabályzatáról, valamint a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének és a közérdekű adatok elektronikus közzétételének rendjéről

Módosítja:

1/2017. (II. 14.) NVI ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/9. (II. 14.)

Hatályos:

2017. 02. 15.

 

2017. II. 13.

Jogszabály:

93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet

az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről

Módosítja:

28/2017. (II. 13.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/21. (II. 13.)

Hatályos:

2017. 02. 14.

 

Jogszabály:

174/1992. (XII. 29.) Korm. rendelet

az 1951 és 1956 közötti időszakban politikai okból hátrányos megkülönböztetéssel járó katonai munkaszolgálatot teljesített személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről

Módosítja:

28/2017. (II. 13.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/21. (II. 13.)

Hatályos:

2017. 02. 14.

 

Jogszabály:

492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet

a minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről

Módosítja:

29/2017. (II. 13.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/21. (II. 13.)

Hatályos:

2017. 02. 14.

 

Jogszabály:

320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről

Módosítja:

29/2017. (II. 13.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/21. (II. 13.)

Hatályos:

2017. 02. 14.

 

Jogszabály:

247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről

Módosítja:

29/2017. (II. 13.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/21. (II. 13.)

Hatályos:

2017. 02. 14.

 

Jogszabály:

442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

Módosítja:

30/2017. (II. 13.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/21. (II. 13.)

Hatályos:

2017. 02. 21.

 

Jogszabály:

150/2005. (VII. 29.) Korm. rendelet

a transzeurópai közlekedési hálózat projektjeihez juttatott TEN-T támogatás felhasználásáról

Módosítja:

31/2017. (II. 13.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/21. (II. 13.)

Hatályos:

2017. 02. 14.

 

Jogszabály:

11/2016. (IV. 21.) MvM rendelet

a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról

Módosítja:

6/2017. (II. 13.) MvM r.

Megjelent:

MK 2017/21. (II. 13.)

Hatályos:

2017. 02. 14.

 

Jogszabály:

1/2015. (XII. 7.) MK rendelet

a miniszterelnök kabinetfőnöke feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

Módosítja:

1/2017. (II. 13.) MK r.

Megjelent:

MK 2017/21. (II. 13.)

Hatályos:

2017. 02. 14.

 

Jogszabály:

117/2007. (X. 10.) FVM rendelet

egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról

Módosítja:

6/2017. (II. 13.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/21. (II. 13.)

Hatályos:

2017. 02. 14.

 

Jogszabály:

139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet

a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről

Módosítja:

6/2017. (II. 13.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/21. (II. 13.)

Hatályos:

2017. 02. 14.

 

Jogszabály:

140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet

a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről

Módosítja:

6/2017. (II. 13.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/21. (II. 13.)

Hatályos:

2017. 02. 14.

 

Jogszabály:

148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet

az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről

Módosítja:

6/2017. (II. 13.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/21. (II. 13.)

Hatályos:

2017. 02. 14.

 

Jogszabály:

41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet

a rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról

Módosítja:

6/2017. (II. 13.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/21. (II. 13.)

Hatályos:

2017. 02. 14.

 

Jogszabály:

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet

az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról

Módosítja:

6/2017. (II. 13.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/21. (II. 13.)

Hatályos:

2017. 02. 14.

 

Jogszabály:

64/2008. (V. 14.) FVM rendelet

a minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásáról

Módosítja:

6/2017. (II. 13.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/21. (II. 13.)

Hatályos:

2017. 02. 14.

 

Jogszabály:

59/2009. (V. 8.) FVM rendelet

a jégeső-elhárító szervezetnek fizetett szolgáltatási díj támogatása igénybevételének szabályairól

Módosítja:

6/2017. (II. 13.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/21. (II. 13.)

Hatályos:

2017. 02. 14.

 

Jogszabály:

39/2011. (V. 18.) VM rendelet

az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról

Módosítja:

6/2017. (II. 13.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/21. (II. 13.)

Hatályos:

2017. 02. 14.

 

Jogszabály:

66/2012. (VII. 10.) VM rendelet

a szárított takarmány előállítók által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról

Módosítja:

6/2017. (II. 13.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/21. (II. 13.)

Hatályos:

2017. 02. 14.

 

Jogszabály:

91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet

a szőlő- és gyümölcsös ültetvények műveléséhez nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról

Módosítja:

6/2017. (II. 13.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/21. (II. 13.)

Hatályos:

2017. 02. 14.

 

Jogszabály:

95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet

az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis) támogatásáról

Módosítja:

6/2017. (II. 13.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/21. (II. 13.)

Hatályos:

2017. 02. 14.

 

Jogszabály:

120/2012. (XI. 23.) VM rendelet

az Agrár Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán igénybe vehető kamattámogatásról

Módosítja:

6/2017. (II. 13.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/21. (II. 13.)

Hatályos:

2017. 02. 14.

 

Jogszabály:

108/2013. (XI. 28.) VM rendelet

az Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról

Módosítja:

6/2017. (II. 13.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/21. (II. 13.)

Hatályos:

2017. 02. 14.

 

Jogszabály:

4/2014. (I. 27.) VM rendelet

a méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról

Módosítja:

6/2017. (II. 13.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/21. (II. 13.)

Hatályos:

2017. 02. 14.

 

Jogszabály:

15/2014. (X. 9.) FM rendelet

az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról, valamint egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Módosítja:

6/2017. (II. 13.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/21. (II. 13.)

Hatályos:

2017. 02. 14.

 

Jogszabály:

37/2014. (IV. 4.) VM rendelet

a fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról

Módosítja:

6/2017. (II. 13.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/21. (II. 13.)

Hatályos:

2017. 02. 14.

 

Jogszabály:

54/2014. (IV. 29.) VM rendelet

a tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról

Módosítja:

6/2017. (II. 13.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/21. (II. 13.)

Hatályos:

2017. 02. 14.

 

Jogszabály:

7/2015. (III. 11.) FM rendelet

a tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről

Módosítja:

6/2017. (II. 13.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/21. (II. 13.)

Hatályos:

2017. 02. 14.

 

Jogszabály:

47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet

az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról

Módosítja:

6/2017. (II. 13.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/21. (II. 13.)

Hatályos:

2017. 02. 14.

 

Jogszabály:

48/2015. (VIII. 12.) FM rendelet

az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról

Módosítja:

6/2017. (II. 13.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/21. (II. 13.)

Hatályos:

2017. 02. 14.

 

Jogszabály:

49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet

az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról

Módosítja:

6/2017. (II. 13.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/21. (II. 13.)

Hatályos:

2017. 02. 14.

 

Jogszabály:

74/2015. (XI. 10.) FM rendelet

a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet alapján nyújtott kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról

Módosítja:

6/2017. (II. 13.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/21. (II. 13.)

Hatályos:

2017. 02. 14.

 

Jogszabály:

77/2015. (XII. 1.) FM rendelet

a kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról

Módosítja:

6/2017. (II. 13.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/21. (II. 13.)

Hatályos:

2017. 02. 14.

 

Jogszabály:

9/2016. (II. 15.) FM rendelet

a szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról

Módosítja:

6/2017. (II. 13.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/21. (II. 13.)

Hatályos:

2017. 02. 14.

 

Jogszabály:

38/2016. (VI. 6.) FM rendelet

az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről

Módosítja:

6/2017. (II. 13.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/21. (II. 13.)

Hatályos:

2017. 02. 14.

 

Jogszabály:

66/2016. (X. 12.) FM rendelet

az egyes kedvezőtlen piaci helyzetben lévő agrárgazdasági ágazatok részére az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott átmeneti támogatásról

Módosítja:

6/2017. (II. 13.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/21. (II. 13.)

Hatályos:

2017. 02. 14.

 

Jogszabály:

74/2016. (XI. 29.) FM rendelet

a tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról

Módosítja:

6/2017. (II. 13.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/21. (II. 13.)

Hatályos:

2017. 02. 14.

 

Jogszabály:

1255/2016. (VI. 6.) Korm. határozat

a Nemzeti Turisztikai Tanácsadó Testületről

Módosítja:

1076/2017. (II. 13.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/21. (II. 13.)

Hatályos:

2017. 02. 14.

 

Jogszabály:

1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat

a Kormány ügyrendjéről

Módosítja:

1076/2017. (II. 13.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/21. (II. 13.)

Hatályos:

2017. 02. 14.

 

2017. II. 10.

Jogszabály:

58/2015. (XII. 22.) MNB rendelet

a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete alá tartozó személyek és szervezetek törzsadat-bejelentési kötelezettségéről

Módosítja:

1/2017. (II. 10.) MNB r.

Megjelent:

MK 2017/20. (II. 10.)

Hatályos:

2017. 02. 15.

 

Jogszabály:

19/2015. (IV. 10.) MvM rendelet

a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

Módosítja:

5/2017. (II. 10.) MvM r.

Megjelent:

MK 2017/20. (II. 10.)

Hatályos:

2017. 02. 11.

 

2017. II. 8.

Jogszabály:

498/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet

a szociálpolitikai menetdíj-támogatást nem tartalmazó, adómentes közlekedési kedvezményekről

Módosítja:

26/2017. (II. 8.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/18. (II. 8.)

Hatályos:

2017. 02. 09.

 

Jogszabály:

3/2012. (IX. 4.) KüM rendelet

a tartós külszolgálatot teljesítő kormányzati szolgálati jogviszonyban állók és a munkavállalók alapellátmányának, valamint a munkavállalók ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegéről és azok kifizetéséről

Módosítja:

2/2017. (II. 8.) KKM r.

Megjelent:

MK 2017/18. (II. 8.)

Hatályos:

2017. 02. 09.

 

Jogszabály:

1/2014. (VII. 23.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

5/2017. (II. 8.) MvM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/8. (II. 8.)

Hatályos:

2017. 02. 09.

 

Jogszabály:

1/2015. (XI. 12.) FM KÁT utasítás

a Földművelésügyi Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról

Módosítja:

1/2017. (II. 8.) FM KÁT ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/8. (II. 8.)

Hatályos:

2017. 02. 09.

 

Jogszabály:

12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás

az ügyészség szervezetéről és működéséről

Módosítja:

2/2017. (II. 8.) LÜ ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/8. (II. 8.)

Hatályos:

2017. 03. 01.

 

Jogszabály:

11/2013. (XII. 31.) OBH utasítás

az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

2/2017. (II. 8.) OBH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/8. (II. 8.)

Hatályos:

2017. 02. 09.

 

Jogszabály:

10/2013. (III. 14.) ORFK utasítás

a médiatartalom-szolgáltatók részére adható tájékoztatás rendjéről

Módosítja:

9/2017. (II. 8.) ORFK ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/8. (II. 8.)

Hatályos:

2017. 02. 09.

 

Jogszabály:

2016. évi CLI. törvény

a Magyarország Kormánya és a Szövetséges Transzformációs Főparancsnok Parancsnoksága, valamint a Szövetséges Erők Európai Legfelsőbb Parancsnoksága között a NATO műveletek, gyakorlatok, és hasonló katonai tevékenységek végrehajtása során befogadó nemzeti támogatás biztosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjegyzés:

A törvény 2-3. §-ai 2017. február 8-án lépnek hatályba a 7/2017. (II. 8.) KKM közlemény alapján.

 

2017. II. 7.

Jogszabály:

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

Módosítja:

25/2017. (II. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/17. (II. 7.)

Hatályos:

2017. 02. 08., 2017. 03. 01.

 

Jogszabály:

256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Módosítja:

25/2017. (II. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/17. (II. 7.)

Hatályos:

2017. 02. 08.

 

Jogszabály:

59/2016. (IX. 14.) FM rendelet

a közösségi agrármarketing támogatások felhasználásának részletes feltételeiről

Módosítja:

5/2017. (II. 7.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/17. (II. 7.)

Hatályos:

2017. 02. 08.

 

Jogszabály:

1/2015. (IV. 10.) KKM rendelet

a külgazdasági és külügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

Módosítja:

1/2017. (II. 7.) KKM r.

Megjelent:

MK 2017/17. (II. 7.)

Hatályos:

2017. 02. 08.

 

Jogszabály:

3/2015. (VII. 15.) KKM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja:

1/2017. (II. 7.) KKM r.

Megjelent:

MK 2017/17. (II. 7.)

Hatályos:

2017. 02. 08.

 

2017. II. 3.

Jogszabály:

210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet

az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról

Módosítja:

24/2017. (II. 3.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/16. (II. 3.)

Hatályos:

2017. 02. 04.

 

Jogszabály:

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja:

24/2017. (II. 3.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/16. (II. 3.)

Hatályos:

2017. 02. 04., 2017. 03. 05., 2017. 04. 01.

 

Jogszabály:

25/2015. (IV. 30.) MvM rendelet

a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról

Módosítja:

4/2017. (II. 3.) MvM r.

Megjelent:

MK 2017/16. (II. 3.)

Hatályos:

2017. 02. 04.

 

Jogszabály:

1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1052/2017. (II. 3.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/16. (II. 3.)

Hatályos:

2017. 02. 04.

 

Jogszabály:

1197/2016. (IV. 13.) Korm. határozat

az IKOP-3.1.0-15-2015-00001 azonosító számú ("Az M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója" című) nagyprojekt-javaslat jóváhagyásáról és támogatásának növeléséről

Módosítja:

1053/2017. (II. 3.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/16. (II. 3.)

 

Jogszabály:

57/2013. (IX. 20.) HM utasítás

a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek ellenőrzésével kapcsolatos egyes szabályokról

Módosítja:

4/2017. (II. 3.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/7. (II. 3.)

Hatályos:

2017. 02. 04.

 

2017. II. 2.

Jogszabály:

195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

20/2017. (II. 2.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/15. (II. 2.)

Hatályos:

2017. 02. 15.

 

Jogszabály:

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

20/2017. (II. 2.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/15. (II. 2.)

Hatályos:

2017. 02. 03.

 

Jogszabály:

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

Módosítja:

20/2017. (II. 2.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/15. (II. 2.)

Hatályos:

2017. 02. 03.

 

Jogszabály:

311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Magyar Államkincstárról

Módosítja:

20/2017. (II. 2.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/15. (II. 2.)

Hatályos:

2017. 02. 03.

 

Jogszabály:

322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet

a kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről

Módosítja:

20/2017. (II. 2.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/15. (II. 2.)

Hatályos:

2017. 02. 15.

 

Jogszabály:

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

Módosítja:

20/2017. (II. 2.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/15. (II. 2.)

Hatályos:

2017. 02. 03.

 

Jogszabály:

231/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet

a csemegeszőlő és alanyszőlő ültetvény telepítésének engedélyezéséről

Módosítja:

20/2017. (II. 2.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/15. (II. 2.)

Hatályos:

2017. 02. 03.

 

Jogszabály:

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet

a levegő védelméről

Módosítja:

20/2017. (II. 2.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/15. (II. 2.)

Hatályos:

2017. 02. 03.

 

Jogszabály:

327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról

Módosítja:

20/2017. (II. 2.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/15. (II. 2.)

Hatályos:

2017. 02. 03., 2017. 02. 15., 2017. 07. 01.

 

Jogszabály:

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

Módosítja:

20/2017. (II. 2.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/15. (II. 2.)

Hatályos:

2017. 02. 03.

 

Jogszabály:

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

Módosítja:

20/2017. (II. 2.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/15. (II. 2.)

Hatályos:

2017. 02. 03.

 

Jogszabály:

340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet

a külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól

Módosítja:

20/2017. (II. 2.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/15. (II. 2.)

Hatályos:

2017. 02. 03.

 

Jogszabály:

66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról

Módosítja:

20/2017. (II. 2.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/15. (II. 2.)

Hatályos:

2017. 02. 15.

 

Jogszabály:

436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet

a mezőgazdasági őstermelői igazolványról

Módosítja:

20/2017. (II. 2.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/15. (II. 2.)

Hatályos:

2017. 02. 03.

 

Jogszabály:

378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről

Módosítja:

20/2017. (II. 2.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/15. (II. 2.)

Hatályos:

2017. 02. 03.

 

Jogszabály:

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja:

20/2017. (II. 2.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/15. (II. 2.)

Hatályos:

2017. 02. 03.

 

Jogszabály:

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja:

20/2017. (II. 2.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/15. (II. 2.)

Hatályos:

2017. 02. 03., 2017. 02. 15.

 

Jogszabály:

386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

az egészségbiztosítási szervekről

Módosítja:

20/2017. (II. 2.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/15. (II. 2.)

Hatályos:

2017. 02. 03., 2017. 02. 15.

 

Jogszabály:

387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről

Módosítja:

20/2017. (II. 2.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/15. (II. 2.)

Hatályos:

2017. 02. 03.

 

Jogszabály:

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról

Módosítja:

21/2017. (II. 2.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/15. (II. 2.)

Hatályos:

2017. 02. 10.

 

2017. II. 1.

Jogszabály:

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja:

17/2017. (II. 1.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/13. (II. 1.)

Hatályos:

2017. 02. 02.

 

Jogszabály:

489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet

az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról

Módosítja:

18/2017. (II. 1.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/14. (II. 1.)

Hatályos:

2017. 02. 02.