Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Megnyitom a Jogtárban Megnyitom az Optijusban

 

Változásmutató

Módosított jogszabályok

2017. XI. 16.

Jogszabály:

118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet

a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről

Módosítja:

345/2017. (XI. 16.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/187. (XI. 16.)

Hatályos:

2017. 12. 01.

 

Jogszabály:

24/2011. (III. 9.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó munkáltatóknál működő szakszervezetek reprezentativitásának megállapításáról

Módosítja:

345/2017. (XI. 16.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/187. (XI. 16.)

Hatályos:

2017. 11. 17.

 

Jogszabály:

445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet

a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről

Módosítja:

345/2017. (XI. 16.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/187. (XI. 16.)

Hatályos:

2017. 12. 01.

 

Jogszabály:

350/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet

a gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadság igénybevételéről és a pótszabadsággal összefüggő költségek megtérítéséről

Módosítja:

345/2017. (XI. 16.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/187. (XI. 16.)

Hatályos:

2017. 12. 01.

 

Jogszabály:

485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről

Módosítja:

345/2017. (XI. 16.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/187. (XI. 16.)

Hatályos:

2017. 11. 17.

 

Jogszabály:

365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról

Módosítja:

345/2017. (XI. 16.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/187. (XI. 16.)

Hatályos:

2017. 11. 17.

 

Jogszabály:

51/2017. (X. 25.) EMMI utasítás

az Országos Közegészségügyi Intézet szervezeti és működési szabályzatáról

Módosítja:

54/2017. (XI. 16.) EMMI ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/57. (XI. 16.)

Hatályos:

2017. 11. 17.

 

Jogszabály:

4/2017. (VI. 9.) FM utasítás

a földművelésügyi miniszter irányítása, felügyelete alá tartozó intézményekben foglalkoztatottakkal való további jogviszony létesítésének szabályairól

Módosítja:

12/2017. (XI. 16.) FM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/57. (XI. 16.)

Hatályos:

2017. 11. 17.

 

Jogszabály:

28/2015. (VI. 22.) HM utasítás

a szolgálati beosztások rendszeresítésével kapcsolatos szabályokról

Módosítja:

59/2017. (XI. 16.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/57. (XI. 16.)

Hatályos:

2017. 11. 17.

 

Jogszabály:

13/2012. (VII. 30.) ORFK utasítás

a büntetőeljárások keretében lefolytatandó szemlék végrehajtásáról és a bűnügyi technikai tevékenység egységes szabályozásáról

Módosítja:

33/2017. (XI. 16.) ORFK ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/57. (XI. 16.)

Hatályos:

2017. 11. 19.

 

Jogszabály:

2017. évi CXIV. törvény

a Magyarország Kormánya és Maryland Állam között a felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Módosítja:

44/2017. (XI. 16.) KKM közlemény

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/57. (XI. 16.)

Megjegyzés:

A törvény 2-3. §-ai 2017. november 26-án lépnek hatályba a 44/2017. (XI. 16.) KKM közlemény alapján.

 

Jogszabály:

Adattár

üzemanyagárak

Megjegyzés:

2017. december 1-je és december 31-e között a fogyasztási norma szerinti üzemanyagköltség-elszámolással kapcsolatosan alkalmazható üzemanyagárak a Hivatalos Értesítő 2017/57. számában közzétett NAV közlemény szerint változnak.

 

2017. XI. 15.

Jogszabály:

385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről

Módosítja:

342/2017. (XI. 15.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/186. (XI. 15.)

Hatályos:

2017. 11. 22.

 

Jogszabály:

203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

343/2017. (XI. 15.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/186. (XI. 15.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

Módosítja:

343/2017. (XI. 15.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/186. (XI. 15.)

Hatályos:

2017. 12. 01.

 

Jogszabály:

273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja:

343/2017. (XI. 15.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/186. (XI. 15.)

Hatályos:

2017. 11. 16., 2017. 12. 01.

 

Jogszabály:

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról

Módosítja:

343/2017. (XI. 15.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/186. (XI. 15.)

Hatályos:

2017. 12. 01., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja:

343/2017. (XI. 15.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/186. (XI. 15.)

Hatályos:

2017. 11. 16., 2017. 12. 01., 2018. 01. 01., 2018. 02. 01.

 

Jogszabály:

53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet

a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól

Módosítja:

343/2017. (XI. 15.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/186. (XI. 15.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja:

343/2017. (XI. 15.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/186. (XI. 15.)

Hatályos:

2017. 12. 01.

 

2017. XI. 14.

Jogszabály:

31/2012. (III. 7.) Korm. rendelet

a közszolgálati tisztviselőkkel szembeni fegyelmi eljárásról

Módosítja:

338/2017. (XI. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/185. (XI. 14.)

Hatályos:

2017. 11. 15., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

168/2012. (VII. 20.) Korm. rendelet

a Kormánytisztviselői Döntőbizottságról

Módosítja:

338/2017. (XI. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/185. (XI. 14.)

Hatályos:

2017. 11. 15.

 

Jogszabály:

249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról

Módosítja:

338/2017. (XI. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/185. (XI. 14.)

Hatályos:

2017. 11. 15.

 

Jogszabály:

273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet

a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről

Módosítja:

338/2017. (XI. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/185. (XI. 14.)

Hatályos:

2017. 11. 15.

 

Jogszabály:

10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet

a közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről

Módosítja:

338/2017. (XI. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/185. (XI. 14.)

Hatályos:

2017. 11. 15.

 

Jogszabály:

321/2016. (X. 27.) Korm. rendelet

az állami tisztviselők képzéséről és továbbképzéséről

Módosítja:

338/2017. (XI. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/185. (XI. 14.)

Hatályos:

2017. 11. 15.

 

Jogszabály:

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról

Módosítja:

339/2017. (XI. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/185. (XI. 14.)

Hatályos:

2017. 11. 15.

 

Jogszabály:

2011. évi CVI. törvény

a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról

Módosítja:

30/2017. (XI. 14.) AB. h.

Megjelent:

MK 2017/185. (XI. 14.)

Hatályos:

2017. 11. 15.

 

Jogszabály:

1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1846/2017. (XI. 14.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/185. (XI. 14.)

Hatályos:

2017. 11. 15.

 

Jogszabály:

1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1849/2017. (XI. 14.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/185. (XI. 14.)

Hatályos:

2017. 11. 15.

 

2017. XI. 13.

Jogszabály:

1991. évi IV. törvény

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

Módosítja:

2017. évi CXLIII. tv.

Megjelent:

MK 2017/184. (XI. 13.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

1993. évi III. törvény

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Módosítja:

2017. évi CXLIII. tv.

Megjelent:

MK 2017/184. (XI. 13.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

1997. évi LXXX. törvény

a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

Módosítja:

2017. évi CXLIII. tv.

Megjelent:

MK 2017/184. (XI. 13.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

1997. évi LXXXI. törvény

a társadalombiztosítási nyugellátásról

Módosítja:

2017. évi CXLIII. tv.

Megjelent:

MK 2017/184. (XI. 13.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

1997. évi LXXXIII. törvény

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

Módosítja:

2017. évi CXLIII. tv.

Megjelent:

MK 2017/184. (XI. 13.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

1998. évi XXVI. törvény

a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról

Módosítja:

2017. évi CXLIII. tv.

Megjelent:

MK 2017/184. (XI. 13.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

1998. évi LXXXIV. törvény

a családok támogatásáról

Módosítja:

2017. évi CXLIII. tv.

Megjelent:

MK 2017/184. (XI. 13.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2001. évi C. törvény

a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről

Módosítja:

2017. évi CXLIII. tv.

Megjelent:

MK 2017/184. (XI. 13.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2005. évi LXXXVIII. törvény

a közérdekű önkéntes tevékenységről

Módosítja:

2017. évi CXLIII. tv.

Megjelent:

MK 2017/184. (XI. 13.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2007. évi I. törvény

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról

Módosítja:

2017. évi CXLIII. tv.

Megjelent:

MK 2017/184. (XI. 13.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2007. évi II. törvény

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról

Módosítja:

2017. évi CXLIII. tv.

Megjelent:

MK 2017/184. (XI. 13.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2007. évi LXXX. törvény

a menedékjogról

Módosítja:

2017. évi CXLIII. tv.

Megjelent:

MK 2017/184. (XI. 13.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2009. évi XLVII. törvény

a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról

Módosítja:

2017. évi CXLIII. tv.

Megjelent:

MK 2017/184. (XI. 13.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2010. évi I. törvény

az anyakönyvi eljárásról

Módosítja:

2017. évi CXLIII. tv.

Megjelent:

MK 2017/184. (XI. 13.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CXCI. törvény

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról

Módosítja:

2017. évi CXLIII. tv.

Megjelent:

MK 2017/184. (XI. 13.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CCIV. törvény

a nemzeti felsőoktatásról

Módosítja:

2017. évi CXLIII. tv.

Megjelent:

MK 2017/184. (XI. 13.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

1991. évi XLIX. törvény

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

Módosítja:

2017. évi CXLIV. tv.

Megjelent:

MK 2017/184. (XI. 13.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

1994. évi LIII. törvény

a bírósági végrehajtásról

Módosítja:

2017. évi CXLIV. tv.

Megjelent:

MK 2017/184. (XI. 13.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

1996. évi XXXVIII. törvény

a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről

Módosítja:

2017. évi CXLIV. tv.

Megjelent:

MK 2017/184. (XI. 13.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

1998. évi XIX. törvény

a büntetőeljárásról

Módosítja:

2017. évi CXLIV. tv.

Megjelent:

MK 2017/184. (XI. 13.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

1999. évi LIV. törvény

az Európai Unió bűnüldözési információs rendszere és a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete keretében megvalósuló együttműködésről és információcseréről

Módosítja:

2017. évi CXLIV. tv.

Megjelent:

MK 2017/184. (XI. 13.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2001. évi CIV. törvény

a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről

Módosítja:

2017. évi CXLIV. tv.

Megjelent:

MK 2017/184. (XI. 13.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2003. évi LXXX. törvény

a jogi segítségnyújtásról

Módosítja:

2017. évi CXLIV. tv.

Megjelent:

MK 2017/184. (XI. 13.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2003. évi C. törvény

az elektronikus hírközlésről

Módosítja:

2017. évi CXLIV. tv.

Megjelent:

MK 2017/184. (XI. 13.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2005. évi CXXXV. törvény

a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről

Módosítja:

2017. évi CXLIV. tv.

Megjelent:

MK 2017/184. (XI. 13.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2006. évi CXXIII. törvény

a büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről

Módosítja:

2017. évi CXLIV. tv.

Megjelent:

MK 2017/184. (XI. 13.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2007. évi XXXVI. törvény

a szabálysértési jogsegélyről

Módosítja:

2017. évi CXLIV. tv.

Megjelent:

MK 2017/184. (XI. 13.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2009. évi XLVII. törvény

a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról

Módosítja:

2017. évi CXLIV. tv.

Megjelent:

MK 2017/184. (XI. 13.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2012. évi C. törvény

a Büntető Törvénykönyvről

Módosítja:

2017. évi CXLIV. tv.

Megjelent:

MK 2017/184. (XI. 13.)

Hatályos:

2017. 12. 31., 2018. 01. 01., 2018. 05. 25.

 

Jogszabály:

2012. évi CLXXX. törvény

az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről

Módosítja:

2017. évi CXLIV. tv.

Megjelent:

MK 2017/184. (XI. 13.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2012. évi CLXXXI. törvény

a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról

Módosítja:

2017. évi CXLIV. tv.

Megjelent:

MK 2017/184. (XI. 13.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2012. évi CCXXIII. törvény

a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról

Módosítja:

2017. évi CXLIV. tv.

Megjelent:

MK 2017/184. (XI. 13.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2013. évi LXXXVIII. törvény

a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról

Módosítja:

2017. évi CXLIV. tv.

Megjelent:

MK 2017/184. (XI. 13.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2013. évi CCXL. törvény

a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról

Módosítja:

2017. évi CXLIV. tv.

Megjelent:

MK 2017/184. (XI. 13.)

Hatályos:

2018. 01. 01., 2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi XXXIX. törvény

az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények, és ehhez kapcsolódóan más törvények jogharmonizációs célú módosításáról

Módosítja:

2017. évi CXLIV. tv.

Megjelent:

MK 2017/184. (XI. 13.)

Hatályos:

2017. 12. 31.

 

Jogszabály:

2001. évi CXX. törvény

a tőkepiacról

Módosítja:

2017. évi CXLV. tv.

Megjelent:

MK 2017/184. (XI. 13.)

Hatályos:

2017. 11. 21., 2018. 01. 03.

 

Jogszabály:

2007. évi CXXXVIII. törvény

a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól

Módosítja:

2017. évi CXLV. tv.

Megjelent:

MK 2017/184. (XI. 13.)

Hatályos:

2017. 11. 21., 2018. 01. 03., 2018. 01. 13.

 

Jogszabály:

2009. évi LXII. törvény

a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról

Módosítja:

2017. évi CXLV. tv.

Megjelent:

MK 2017/184. (XI. 13.)

Hatályos:

2017. 11. 21., 2018. 01. 01., 2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

2009. évi LXXXV. törvény

a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról

Módosítja:

2017. évi CXLV. tv.

Megjelent:

MK 2017/184. (XI. 13.)

Hatályos:

2017. 11. 21., 2018. 01. 13.

 

Jogszabály:

2009. évi CLXII. törvény

a fogyasztónak nyújtott hitelről

Módosítja:

2017. évi CXLV. tv.

Megjelent:

MK 2017/184. (XI. 13.)

Hatályos:

2017. 11. 21.

 

Jogszabály:

2011. évi CXCIV. törvény

Magyarország gazdasági stabilitásáról

Módosítja:

2017. évi CXLV. tv.

Megjelent:

MK 2017/184. (XI. 13.)

Hatályos:

2017. 11. 21.

 

Jogszabály:

2011. évi CXCV. törvény

az államháztartásról

Módosítja:

2017. évi CXLV. tv.

Megjelent:

MK 2017/184. (XI. 13.)

Hatályos:

2017. 11. 21.

 

Jogszabály:

2013. évi CXXXIX. törvény

a Magyar Nemzeti Bankról

Módosítja:

2017. évi CXLV. tv.

Megjelent:

MK 2017/184. (XI. 13.)

Hatályos:

2017. 11. 21., 2018. 01. 01., 2018. 01. 13., 2018. 02. 23., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

2013. évi CCXXXV. törvény

az egyes fizetési szolgáltatókról

Módosítja:

2017. évi CXLV. tv.

Megjelent:

MK 2017/184. (XI. 13.)

Hatályos:

2017. 11. 21., 2018. 01. 13.

 

Jogszabály:

2013. évi CCXXXVII. törvény

a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Módosítja:

2017. évi CXLV. tv.

Megjelent:

MK 2017/184. (XI. 13.)

Hatályos:

2017. 11. 21., 2018. 01. 01., 2018. 01. 13.

 

Jogszabály:

2014. évi XVI. törvény

a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

Módosítja:

2017. évi CXLV. tv.

Megjelent:

MK 2017/184. (XI. 13.)

Hatályos:

2017. 11. 21.

 

Jogszabály:

2014. évi LXXXVIII. törvény

a biztosítási tevékenységről

Módosítja:

2017. évi CXLV. tv.

Megjelent:

MK 2017/184. (XI. 13.)

Hatályos:

2017. 11. 18., 2018. 01. 01., 2018. 02. 23., 2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi CXLIV. törvény

a közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról

Módosítja:

2017. évi CXLV. tv.

Megjelent:

MK 2017/184. (XI. 13.)

Hatályos:

2017. 11. 21.

 

Jogszabály:

2017. évi XXXIX. törvény

az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények, és ehhez kapcsolódóan más törvények jogharmonizációs célú módosításáról

Módosítja:

2017. évi CXLV. tv.

Megjelent:

MK 2017/184. (XI. 13.)

Hatályos:

2017. 11. 21.

 

Jogszabály:

1991. évi IV. törvény

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

Módosítja:

2017. évi CXLVI. tv.

Megjelent:

MK 2017/184. (XI. 13.)

Hatályos:

2017. 11. 28.

 

Jogszabály:

1993. évi III. törvény

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Módosítja:

2017. évi CXLVI. tv.

Megjelent:

MK 2017/184. (XI. 13.)

Hatályos:

2017. 11. 28.

 

Jogszabály:

1995. évi CXVII. törvény

a személyi jövedelemadóról

Módosítja:

2017. évi CXLVI. tv.

Megjelent:

MK 2017/184. (XI. 13.)

Hatályos:

2017. 11. 28.

 

Jogszabály:

1996. évi LXXV. törvény

a munkaügyi ellenőrzésről

Módosítja:

2017. évi CXLVI. tv.

Megjelent:

MK 2017/184. (XI. 13.)

Hatályos:

2017. 11. 28., 2018. 01. 02.

 

Jogszabály:

1996. évi LXXXI. törvény

a társasági adóról és az osztalékadóról

Módosítja:

2017. évi CXLVI. tv.

Megjelent:

MK 2017/184. (XI. 13.)

Hatályos:

2017. 11. 28.

 

Jogszabály:

1997. évi LXXX. törvény

a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

Módosítja:

2017. évi CXLVI. tv.

Megjelent:

MK 2017/184. (XI. 13.)

Hatályos:

2017. 11. 28.

 

Jogszabály:

1998. évi LXVI. törvény

az egészségügyi hozzájárulásról

Módosítja:

2017. évi CXLVI. tv.

Megjelent:

MK 2017/184. (XI. 13.)

Hatályos:

2017. 11. 28.

 

Jogszabály:

2006. évi X. törvény

a szövetkezetekről

Módosítja:

2017. évi CXLVI. tv.

Megjelent:

MK 2017/184. (XI. 13.)

Hatályos:

2017. 11. 28.

 

Jogszabály:

2011. évi CLVI. törvény

egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról

Módosítja:

2017. évi CXLVI. tv.

Megjelent:

MK 2017/184. (XI. 13.)

Hatályos:

2017. 11. 28.

 

Jogszabály:

2017. évi LXXXIX. törvény

egyes törvényeknek a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek létrehozásával összefüggő módosításáról

Módosítja:

2017. évi CXLVI. tv.

Megjelent:

MK 2017/184. (XI. 13.)

Hatályos:

2017. 11. 28.

 

2017. XI. 11.

Jogszabály:

2003. évi C. törvény

az elektronikus hírközlésről

Módosítja:

2017. évi CXXXVIII. tv.

Megjelent:

MK 2017/183. (XI. 11.)

Hatályos:

2017. 11. 12., 2017. 11. 26.

 

Jogszabály:

1952. évi III. törvény

a polgári perrendtartásról

Módosítja:

2017. évi CXXXIX. tv.

Megjelent:

MK 2017/183. (XI. 11.)

Hatályos:

2017. 11. 19.

 

Jogszabály:

1994. évi LIII. törvény

a bírósági végrehajtásról

Módosítja:

2017. évi CXXXIX. tv.

Megjelent:

MK 2017/183. (XI. 11.)

Hatályos:

2017. 11. 19.

 

Jogszabály:

2011. évi CXCIX. törvény

a közszolgálati tisztviselőkről

Módosítja:

2017. évi CXXXIX. tv.

Megjelent:

MK 2017/183. (XI. 11.)

Hatályos:

2017. 11. 19., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2012. évi V. törvény

a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Módosítja:

2017. évi CXXXIX. tv.

Megjelent:

MK 2017/183. (XI. 11.)

Hatályos:

2017. 11. 19.

 

Jogszabály:

2017. évi I. törvény

a közigazgatási perrendtartásról

Módosítja:

2017. évi CXXXIX. tv.

Megjelent:

MK 2017/183. (XI. 11.)

Hatályos:

2017. 11. 19.

 

Jogszabály:

2017. évi L. törvény

az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról

Módosítja:

2017. évi CXXXIX. tv.

Megjelent:

MK 2017/183. (XI. 11.)

Hatályos:

2017. 11. 19.

 

2017. XI. 10.

Jogszabály:

1995. évi CXVII. törvény

a személyi jövedelemadóról

Módosítja:

2017. évi CXXXII. tv.

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2017. 11. 11., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

1997. évi LXXX. törvény

a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

Módosítja:

2017. évi CXXXII. tv.

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2017. 11. 11.

 

Jogszabály:

2007. évi CXXVII. törvény

az általános forgalmi adóról

Módosítja:

2017. évi CXXXIII. tv.

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

1990. évi XCIII. törvény

az illetékekről

Módosítja:

2017. évi CXXXIV. tv.

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

1992. évi XXXIII. törvény

a közalkalmazottak jogállásáról

Módosítja:

2017. évi CXXXIV. tv.

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

1995. évi LIII. törvény

a környezet védelmének általános szabályairól

Módosítja:

2017. évi CXXXIV. tv.

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2018. 01. 01., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

1995. évi LVII. törvény

a vízgazdálkodásról

Módosítja:

2017. évi CXXXIV. tv.

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2018. 01. 01., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

1996. évi LXXXV. törvény

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról

Módosítja:

2017. évi CXXXIV. tv.

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

1997. évi XLVII. törvény

az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

Módosítja:

2017. évi CXXXIV. tv.

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

1997. évi CXLI. törvény

az ingatlan-nyilvántartásról

Módosítja:

2017. évi CXXXIV. tv.

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2001. évi CVIII. törvény

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

Módosítja:

2017. évi CXXXIV. tv.

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2018. 05. 10.

 

Jogszabály:

2007. évi XVII. törvény

a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről

Módosítja:

2017. évi CXXXIV. tv.

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

2007. évi CXXIX. törvény

a termőföld védelméről

Módosítja:

2017. évi CXXXIV. tv.

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CXXVIII. törvény

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

Módosítja:

2017. évi CXXXIV. tv.

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CLXXXIX. törvény

Magyarország helyi önkormányzatairól

Módosítja:

2017. évi CXXXIV. tv.

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CXCIX. törvény

a közszolgálati tisztviselőkről

Módosítja:

2017. évi CXXXIV. tv.

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2012. évi II. törvény

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

Módosítja:

2017. évi CXXXIV. tv.

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2012. évi XLVI. törvény

a földmérési és térképészeti tevékenységről

Módosítja:

2017. évi CXXXIV. tv.

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2012. évi CXX. törvény

az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról

Módosítja:

2017. évi CXXXIV. tv.

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2012. évi CLXVI. törvény

a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

Módosítja:

2017. évi CXXXIV. tv.

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2018. 05. 10.

 

Jogszabály:

2013. évi L. törvény

az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról

Módosítja:

2017. évi CXXXIV. tv.

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2018. 05. 10.

 

Jogszabály:

2013. évi LXXXVIII. törvény

a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról

Módosítja:

2017. évi CXXXIV. tv.

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2013. évi CCXII. törvény

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról

Módosítja:

2017. évi CXXXIV. tv.

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi XLII. törvény

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról

Módosítja:

2017. évi CXXXIV. tv.

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi CCXI. törvény

a kéményseprő-ipari tevékenységről

Módosítja:

2017. évi CXXXIV. tv.

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi CCXXII. törvény

az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

Módosítja:

2017. évi CXXXIV. tv.

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi XLI. törvény

a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról

Módosítja:

2017. évi CXXXIV. tv.

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi CLV. törvény

a hivatalos statisztikáról

Módosítja:

2017. évi CXXXIV. tv.

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi L. törvény

az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról

Módosítja:

2017. évi CXXXIV. tv.

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2017. 12. 01.

 

Jogszabály:

1994. évi LIII. törvény

a bírósági végrehajtásról

Módosítja:

2017. évi CXXXV. tv.

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2017. 11. 11.

 

Jogszabály:

1990. évi XCIII. törvény

az illetékekről

Módosítja:

2017. évi CXXXVI. tv.

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

1991. évi XLI. törvény

a közjegyzőkről

Módosítja:

2017. évi CXXXVI. tv.

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2018. 01. 01., 2019. 01. 01.

 

Jogszabály:

1992. évi XLIV. törvény

a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról

Módosítja:

2017. évi CXXXVI. tv.

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

1993. évi XLVIII. törvény

a bányászatról

Módosítja:

2017. évi CXXXVI. tv.

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

1993. évi LXXVIII. törvény

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

Módosítja:

2017. évi CXXXVI. tv.

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

1993. évi XCVI. törvény

az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Módosítja:

2017. évi CXXXVI. tv.

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

1994. évi XLIX. törvény

az erdőbirtokossági társulatról

Módosítja:

2017. évi CXXXVI. tv.

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

1994. évi LIII. törvény

a bírósági végrehajtásról

Módosítja:

2017. évi CXXXVI. tv.

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

1995. évi XXXII. törvény

a szabadalmi ügyvivőkről

Módosítja:

2017. évi CXXXVI. tv.

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

1995. évi CXVII. törvény

a személyi jövedelemadóról

Módosítja:

2017. évi CXXXVI. tv.

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

1997. évi LXXX. törvény

a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

Módosítja:

2017. évi CXXXVI. tv.

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

1997. évi CXXXII. törvény

a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről

Módosítja:

2017. évi CXXXVI. tv.

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

1997. évi CXLI. törvény

az ingatlan-nyilvántartásról

Módosítja:

2017. évi CXXXVI. tv.

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2000. évi CXVI. törvény

az egészségügyi közvetítői eljárásról

Módosítja:

2017. évi CXXXVI. tv.

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2002. évi XLIII. törvény

az egyszerűsített vállalkozói adóról

Módosítja:

2017. évi CXXXVI. tv.

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2002. évi LV. törvény

a közvetítői tevékenységről

Módosítja:

2017. évi CXXXVI. tv.

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2003. évi XLIX. törvény

az európai gazdasági egyesülésről, valamint a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény és a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény jogharmonizációs célú módosításáról

Módosítja:

2017. évi CXXXVI. tv.

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2003. évi LXXX. törvény

a jogi segítségnyújtásról

Módosítja:

2017. évi CXXXVI. tv.

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2003. évi CXXXIII. törvény

a társasházakról

Módosítja:

2017. évi CXXXVI. tv.

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2004. évi II. törvény

a mozgóképről

Módosítja:

2017. évi CXXXVI. tv.

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2004. évi CXV. törvény

a lakásszövetkezetekről

Módosítja:

2017. évi CXXXVI. tv.

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2005. évi L. törvény

a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról

Módosítja:

2017. évi CXXXVI. tv.

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2017. 11. 18.

 

Jogszabály:

2005. évi CXXXV. törvény

a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről

Módosítja:

2017. évi CXXXVI. tv.

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2006. évi V. törvény

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

Módosítja:

2017. évi CXXXVI. tv.

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2007. évi CXVII. törvény

a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről

Módosítja:

2017. évi CXXXVI. tv.

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2007. évi CXL. törvény

a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről

Módosítja:

2017. évi CXXXVI. tv.

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2009. évi XXXVII. törvény

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról

Módosítja:

2017. évi CXXXVI. tv.

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2009. évi LXII. törvény

a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról

Módosítja:

2017. évi CXXXVI. tv.

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2009. évi LXXVI. törvény

a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

Módosítja:

2017. évi CXXXVI. tv.

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2009. évi LXXXV. törvény

a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról

Módosítja:

2017. évi CXXXVI. tv.

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2009. évi CXLIV. törvény

a vízitársulatokról

Módosítja:

2017. évi CXXXVI. tv.

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2010. évi XXXVIII. törvény

a hagyatéki eljárásról

Módosítja:

2017. évi CXXXVI. tv.

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CXII. törvény

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Módosítja:

2017. évi CXXXVI. tv.

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CLXI. törvény

a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról

Módosítja:

2017. évi CXXXVI. tv.

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CLXXXI. törvény

a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról

Módosítja:

2017. évi CXXXVI. tv.

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2013. évi V. törvény

a Polgári Törvénykönyvről

Módosítja:

2017. évi CXXXVI. tv.

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2013. évi CXXXIX. törvény

a Magyar Nemzeti Bankról

Módosítja:

2017. évi CXXXVI. tv.

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2013. évi CCXII. törvény

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról

Módosítja:

2017. évi CXXXVI. tv.

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2013. évi CCXXI. törvény

a hitelbiztosítéki nyilvántartásról

Módosítja:

2017. évi CXXXVI. tv.

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2013. évi CCXXXVII. törvény

a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Módosítja:

2017. évi CXXXVI. tv.

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2014. évi XV. törvény

a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól

Módosítja:

2017. évi CXXXVI. tv.

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2014. évi LXXXVIII. törvény

a biztosítási tevékenységről

Módosítja:

2017. évi CXXXVI. tv.

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi CV. törvény

a természetes személyek adósságrendezéséről

Módosítja:

2017. évi CXXXVI. tv.

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi CXLIII. törvény

a közbeszerzésekről

Módosítja:

2017. évi CXXXVI. tv.

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi CCXXII. törvény

az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

Módosítja:

2017. évi CXXXVI. tv.

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi XXIX. törvény

az igazságügyi szakértőkről

Módosítja:

2017. évi CXXXVI. tv.

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi XXX. törvény

a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről

Módosítja:

2017. évi CXXXVI. tv.

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi CXXX. törvény

a polgári perrendtartásról

Módosítja:

2017. évi CXXXVI. tv.

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2017. 11. 18.

 

Jogszabály:

2017. évi L. törvény

az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról

Módosítja:

2017. évi CXXXVI. tv.

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2017. 11. 18.

 

Jogszabály:

2017. évi LIII. törvény

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról

Módosítja:

2017. évi CXXXVI. tv.

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi LX. törvény

a választottbíráskodásról

Módosítja:

2017. évi CXXXVI. tv.

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2017. 11. 18.

 

Jogszabály:

2017. évi LXXVIII. törvény

az ügyvédi tevékenységről

Módosítja:

2017. évi CXXXVI. tv.

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2017. 11. 18.

 

Jogszabály:

1997. évi LXXVIII. törvény

az épített környezet alakításáról és védelméről

Módosítja:

2017. évi CXXXVII. tv.

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2017. 12. 01.

 

Jogszabály:

2007. évi LXXXVI. törvény

a villamos energiáról

Módosítja:

2017. évi CXXXVII. tv.

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2017. 11. 11., 2017. 12. 01.

 

Jogszabály:

2008. évi XL. törvény

a földgázellátásról

Módosítja:

2017. évi CXXXVII. tv.

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2017. 11. 11., 2018. 01. 01., 2018. 02. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CCIX. törvény

a víziközmű-szolgáltatásról

Módosítja:

2017. évi CXXXVII. tv.

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2017. 11. 11.

 

Jogszabály:

2015. évi CCXI. törvény

a kéményseprő-ipari tevékenységről

Módosítja:

2017. évi CXXXVII. tv.

Megjelent:

MK 2017/182. (XI. 10.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

2017. XI. 9.

Jogszabály:

366/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

a külgazdasági és külügyi stratégiai kutatási és elemzési feladatokról

Módosítja:

333/2017. (XI. 9.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/181. (XI. 9.)

Hatályos:

2017. 11. 10.

 

Jogszabály:

378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről

Módosítja:

333/2017. (XI. 9.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/181. (XI. 9.)

Hatályos:

2017. 11. 10.

 

Jogszabály:

218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet

a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól

Módosítja:

334/2017. (XI. 9.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/181. (XI. 9.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról

Módosítja:

334/2017. (XI. 9.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/181. (XI. 9.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

Módosítja:

334/2017. (XI. 9.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/181. (XI. 9.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról

Módosítja:

335/2017. (XI. 9.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/181. (XI. 9.)

Hatályos:

2017. 11. 10.

 

Jogszabály:

1873/2016. (XII. 28.) Korm. határozat

a kommunista diktatúra idején internáló- és kényszermunkatáborként, illetve hadifogolytáborként működtetett létesítmények egykori helyszínein emlékhelyek létrehozásáról, illetve fejlesztéséről, valamint a megvalósításukhoz szükséges források biztosításáról

Módosítja:

1826/2017. (XI. 9.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/181. (XI. 9.)

 

Jogszabály:

1562/2016. (X. 13.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében tervezett beruházások megvalósítása érdekében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program egyes prioritásai tekintetében többletkötelezettség vállalásáról és annak feltételeiről

Módosítja:

1830/2017. (XI. 9.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/181. (XI. 9.)

 

Jogszabály:

1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1837/2017. (XI. 9.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/181. (XI. 9.)

Hatályos:

2017. 11. 10.

 

Jogszabály:

1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat

a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013-2023)

Módosítja:

1838/2017. (XI. 9.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/181. (XI. 9.)

Hatályos:

2017. 11. 10.

 

Jogszabály:

1166/2016. (IV. 6.) Korm. határozat

a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2016-2017. évre szóló intézkedési tervéről

Módosítja:

1838/2017. (XI. 9.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/181. (XI. 9.)

Hatályos:

2017. 11. 10.

 

Jogszabály:

1087/2011. (IV. 12.) Korm. határozat

a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsról

Módosítja:

1838/2017. (XI. 9.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/181. (XI. 9.)

Hatályos:

2017. 11. 10.

 

Jogszabály:

13/2015. (VI. 8.) MvM utasítás

a fővárosi és megyei kormányhivatalok Egységes Iratkezelési Szabályzatáról

Módosítja:

48/2017. (XI. 9.) MvM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/56. (XI. 9.)

Hatályos:

2017. 11. 10.

 

Jogszabály:

10/2015. (VI. 8.) BM utasítás

a Belügyminisztériumnak az Európai Unió intézményei és ügynökségei tagállami kormányzati részvétellel működő döntéshozó és döntés-előkészítő szerveiben a kormányzati álláspont kialakításával és az ezen intézmények és ügynökségek munkájában való részvétellel kapcsolatos eljárásra vonatkozó szabályzata kiadásáról

Módosítja:

25/2017. (XI. 9.) BM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/56. (XI. 9.)

Hatályos:

2017. 11. 10.

 

2017. XI. 8.

Jogszabály:

256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Módosítja:

320/2017. (XI. 8.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/179. (XI. 8.)

Hatályos:

2017. 11. 09., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

208/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet

a Magyar Művészeti Akadémia tagjainak életjáradékáról, valamint életjáradékban részesített tagjának elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról

Módosítja:

321/2017. (XI. 8.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/179. (XI. 8.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat

egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról

Módosítja:

1796/2017. (XI. 8.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/179. (XI. 8.)

 

Jogszabály:

1524/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat

az Abasár település ivóvízellátását biztosító kutak szennyezettségének felszámolásával összefüggő egyes kormányzati intézkedésekről

Módosítja:

1796/2017. (XI. 8.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/179. (XI. 8.)

 

Jogszabály:

1680/2017. (IX. 21.) Korm. határozat

egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben történő előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja:

1796/2017. (XI. 8.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/179. (XI. 8.)

 

Jogszabály:

1443/2013. (VII. 16.) Korm. határozat

a Normafa Park kiemelt beruházás koncepciójáról és az azzal összefüggő feladatokról

Módosítja:

1811/2017. (XI. 8.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/179. (XI. 8.)

 

Jogszabály:

123/2014. (IV. 10.) Korm. rendelet

a közforgalmú személyszállítási szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatok, adatbázisok és elektronikus adatkommunikációs technológiák egységességét és átjárhatóságát biztosító műszaki és technológiai előírásokról, a központi adatbázisokról és az azokhoz kapcsolódó központi szolgáltatásokról, továbbá a működtető szervezetek kijelöléséről

Módosítja:

327/2017. (XI. 8.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/180. (XI. 8.)

Hatályos:

2017. 11. 09.

 

Jogszabály:

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja:

328/2017. (XI. 8.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/180. (XI. 8.)

Hatályos:

2017. 11. 11.

 

Jogszabály:

110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet

az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

328/2017. (XI. 8.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/180. (XI. 8.)

Hatályos:

2017. 11. 11.

 

Jogszabály:

435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet

az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014-2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt energiahatékonyság növelését célzó beruházások megvalósításáról

Módosítja:

329/2017. (XI. 8.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/180. (XI. 8.)

Hatályos:

2017. 11. 11.

 

Jogszabály:

1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról

Módosítja:

14/2017. (XI. 8.) MEKH r.

Megjelent:

MK 2017/180. (XI. 8.)

Hatályos:

2017. 11. 08., 2017. 12. 09.

 

Jogszabály:

55/2016. (XII. 21.) NFM rendelet

a megújuló energiát termelő berendezések és rendszerek beszerzéséhez és működtetéséhez nyújtott támogatások igénybevételének műszaki követelményeiről

Módosítja:

43/2017. (XI. 8.) NFM r.

Megjelent:

MK 2017/180. (XI. 8.)

Hatályos:

2017. 11. 09.

 

Jogszabály:

62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet

a megújuló energiaforrásból származó villamos energia termelési támogatás korlátairól és a prémium típusú támogatásra irányuló pályázati eljárásról

Módosítja:

43/2017. (XI. 8.) NFM r.

Megjelent:

MK 2017/180. (XI. 8.)

Hatályos:

2017. 11. 09., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

63/2016. (XII. 28.) NFM rendelet

a megújuló energiaforrásokból nyert energiával termelt villamos energia működési támogatásának finanszírozásához szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási módjára és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja:

43/2017. (XI. 8.) NFM r.

Megjelent:

MK 2017/180. (XI. 8.)

Hatályos:

2017. 11. 09., 2018. 06. 30., 2018. 08. 01., 2018. 09. 01.

 

Jogszabály:

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1814/2017. (XI. 8.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/180. (XI. 8.)

Hatályos:

2017. 11. 09.

Módosítja:

1815/2017. (XI. 8.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/180. (XI. 8.)

Hatályos:

2017. 11. 09.

Módosítja:

1816/2017. (XI. 8.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/180. (XI. 8.)

Hatályos:

2017. 11. 09.

Módosítja:

1817/2017. (XI. 8.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/180. (XI. 8.)

Hatályos:

2017. 11. 09.

Módosítja:

1818/2017. (XI. 8.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/180. (XI. 8.)

Hatályos:

2017. 11. 11.

 

Jogszabály:

1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1819/2017. (XI. 8.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/180. (XI. 8.)

Hatályos:

2017. 11. 09.

 

2017. XI. 7.

Jogszabály:

134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról

Módosítja:

316/2017. (XI. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/178. (XI. 7.)

Hatályos:

2017. 11. 08.

 

Jogszabály:

378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről

Módosítja:

317/2017. (XI. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/178. (XI. 7.)

Hatályos:

2017. 11. 08.

 

Jogszabály:

42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet

az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről

Módosítja:

42/2017. (XI. 7.) NFM r.

Megjelent:

MK 2017/178. (XI. 7.)

Hatályos:

2017. 11. 08.

 

Jogszabály:

1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozat

a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról

Módosítja:

1762/2017. (XI. 7.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/178. (XI. 7.)

 

Jogszabály:

1685/2016. (XI. 29.) Korm. határozat

az Országos Széchényi Könyvtár és a Pesti Magyar Színház 2016. évi megbízható működéséhez és szakmai feladatellátáshoz szükséges többlettámogatás biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja:

1766/2017. (XI. 7.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/178. (XI. 7.)

 

Jogszabály:

1497/2017. (VIII. 8.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja:

1766/2017. (XI. 7.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/178. (XI. 7.)

 

Jogszabály:

1748/2017. (X. 25.) Korm. határozat

a Makovecz Imre életművének gondozásáról szóló 2022/2015. (XII. 29.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggő egyes intézkedésekről

Módosítja:

1784/2017. (XI. 7.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/178. (XI. 7.)

 

Jogszabály:

1349/2017. (VI. 9.) Korm. határozat

a Kárpátalján megvalósuló egészségügyi, kulturális és szociális célú programok támogatásáról

Módosítja:

1785/2017. (XI. 7.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/178. (XI. 7.)

 

2017. XI. 6.

Jogszabály:

217/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet

a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók kötelező közbeszerzési szakmai képzéséről

Módosítja:

315/2017. (XI. 6.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/177. (XI. 6.)

Hatályos:

2017. 11. 07.

 

Jogszabály:

11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet

a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről

Módosítja:

12/2017. (XI. 6.) MEKH r.

Megjelent:

MK 2017/177. (XI. 6.)

Hatályos:

2017. 11. 14.

 

Jogszabály:

2/2015. (III. 30.) NMHH rendelet

az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól

Módosítja:

12/2017. (XI. 6.) NMHH r.

Megjelent:

MK 2017/177. (XI. 6.)

Hatályos:

2017. 11. 07.

 

Jogszabály:

14/2016. (V. 25.) MvM rendelet

a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről

Módosítja:

28/2017. (XI. 6.) MvM r.

Megjelent:

MK 2017/177. (XI. 6.)

Hatályos:

2017. 11. 07.

 

Jogszabály:

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól

Módosítja:

29/2017. (XI. 6.) MvM r.

Megjelent:

MK 2017/177. (XI. 6.)

Hatályos:

2017. 11. 07.

 

Jogszabály:

14/2016. (V. 10.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről

Módosítja:

29/2017. (XI. 6.) BM r.

Megjelent:

MK 2017/177. (XI. 6.)

Hatályos:

2017. 11. 07.

 

Jogszabály:

117/2007. (X. 10.) FVM rendelet

egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról

Módosítja:

55/2017. (XI. 6.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/177. (XI. 6.)

Hatályos:

2017. 11. 07.

 

Jogszabály:

59/2009. (V. 8.) FVM rendelet

a jégeső-elhárító szervezetnek fizetett szolgáltatási díj támogatása igénybevételének szabályairól

Módosítja:

55/2017. (XI. 6.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/177. (XI. 6.)

Hatályos:

2017. 11. 07.

 

Jogszabály:

91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet

a szőlő- és gyümölcsös ültetvények műveléséhez nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról

Módosítja:

55/2017. (XI. 6.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/177. (XI. 6.)

Hatályos:

2017. 11. 07.

 

Jogszabály:

56/2013. (VI. 29.) VM rendelet

a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2013. évi igénybevételének feltételeiről

Módosítja:

55/2017. (XI. 6.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/177. (XI. 6.)

Hatályos:

2017. 11. 07.

 

Jogszabály:

78/2013. (IX. 10.) VM rendelet

a sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról

Módosítja:

55/2017. (XI. 6.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/177. (XI. 6.)

Hatályos:

2017. 11. 07.

 

Jogszabály:

7/2014. (II. 6.) VM rendelet

a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2014. évi igénybevételének feltételeiről

Módosítja:

55/2017. (XI. 6.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/177. (XI. 6.)

Hatályos:

2017. 11. 07.

 

Jogszabály:

5/2015. (II. 19.) FM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

Módosítja:

55/2017. (XI. 6.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/177. (XI. 6.)

Hatályos:

2017. 11. 07.

 

Jogszabály:

9/2015. (III. 13.) FM rendelet

a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól

Módosítja:

55/2017. (XI. 6.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/177. (XI. 6.)

Hatályos:

2017. 11. 07., 2018. 04. 01.

 

Jogszabály:

35/2015. (VI. 30.) FM rendelet

a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2015. évi igénybevételének feltételeiről

Módosítja:

55/2017. (XI. 6.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/177. (XI. 6.)

Hatályos:

2017. 11. 07.

 

Jogszabály:

51/2015. (IX. 7.) FM rendelet

a pénzügyi fegyelem alkalmazásából eredő visszatérítésről

Módosítja:

55/2017. (XI. 6.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/177. (XI. 6.)

Hatályos:

2017. 11. 07.

 

Jogszabály:

30/2016. (IV. 29.) FM rendelet

a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2016. évi igénybevételének feltételeiről

Módosítja:

55/2017. (XI. 6.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/177. (XI. 6.)

Hatályos:

2017. 11. 07.

 

Jogszabály:

38/2016. (VI. 6.) FM rendelet

az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről

Módosítja:

55/2017. (XI. 6.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/177. (XI. 6.)

Hatályos:

2017. 11. 07.

 

Jogszabály:

74/2016. (XI. 29.) FM rendelet

a tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról

Módosítja:

55/2017. (XI. 6.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/177. (XI. 6.)

Hatályos:

2017. 11. 07.

 

Jogszabály:

8/2017. (III. 2.) FM rendelet

a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnál működő piaci jelentéstételi kötelezettségről szóló piacszervezési intézkedés kiterjesztéséről

Módosítja:

55/2017. (XI. 6.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/177. (XI. 6.)

Hatályos:

2017. 11. 07.

 

Jogszabály:

38/2006. (XII. 25.) PM rendelet

a szokásos piaci ár megállapítása iránti kérelem benyújtásának, nyilvántartásának, az éves jelentéstételi kötelezettségnek, a díj kezelésének, nyilvántartásának módjáról és feltételeiről, továbbá az eljárás részletes szabályairól

Módosítja:

37/2017. (XI. 6.) NGM r.

Megjelent:

MK 2017/177. (XI. 6.)

Hatályos:

2017. 11. 07.

 

Jogszabály:

39/2013. (IX. 24.) NGM rendelet

az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó vámegyezmény végrehajtásáról

Módosítja:

37/2017. (XI. 6.) NGM r.

Megjelent:

MK 2017/177. (XI. 6.)

Hatályos:

2017. 11. 07.

 

Jogszabály:

48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet

a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról

Módosítja:

37/2017. (XI. 6.) NGM r.

Megjelent:

MK 2017/177. (XI. 6.)

Hatályos:

2017. 11. 07.

 

Jogszabály:

12/2015. (IV. 10.) NGM rendelet

a nemzetgazdasági miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

Módosítja:

37/2017. (XI. 6.) NGM r.

Megjelent:

MK 2017/177. (XI. 6.)

Hatályos:

2017. 11. 07.

 

Jogszabály:

11/2016. (IV. 29.) NGM rendelet

az uniós vámjog végrehajtásának részletes szabályairól

Módosítja:

37/2017. (XI. 6.) NGM r.

Megjelent:

MK 2017/177. (XI. 6.)

Hatályos:

2017. 11. 07.

 

Jogszabály:

12/2016. (IV. 29.) NGM rendelet

a vámmentes vámeljárás végrehajtásának részletes szabályairól

Módosítja:

37/2017. (XI. 6.) NGM r.

Megjelent:

MK 2017/177. (XI. 6.)

Hatályos:

2017. 11. 07.

 

Jogszabály:

40/2016. (XI. 17.) NGM rendelet

a vámjogi szakértői hatósági képzésről és hatósági vizsgáról

Módosítja:

37/2017. (XI. 6.) NGM r.

Megjelent:

MK 2017/177. (XI. 6.)

Hatályos:

2017. 11. 07.

 

Jogszabály:

17/2016. (VI. 30.) MvM utasítás

az állami projektértékelői jogviszony keretében végzett értékelési feladatok díjazásának általános alapelveiről, hatáskörök átruházásáról

Módosítja:

43/2017. (XI. 6.) MvM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/55. (XI. 6.)

Hatályos:

2017. 11. 07.

 

Jogszabály:

28/2015. (VI. 22.) HM utasítás

a szolgálati beosztások rendszeresítésével kapcsolatos szabályokról

Módosítja:

57/2017. (XI. 6.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/55. (XI. 6.)

Hatályos:

2017. 11. 07., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2/2015. (X. 15.) ME KÁT utasítás

a Miniszterelnökség Közszolgálati Szabályzatáról

Módosítja:

2/2017. (XI. 6.) ME KÁT ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/55. (XI. 6.)

Hatályos:

2017.11.07.

 

2017. X. 31.

Jogszabály:

23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet

egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről

Módosítja:

311/2017. (X. 31.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/175. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

311/2017. (X. 31.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/175. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

311/2017. (X. 31.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/175. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

311/2017. (X. 31.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/175. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

311/2017. (X. 31.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/175. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet

a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról

Módosítja:

311/2017. (X. 31.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/175. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet

a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

311/2017. (X. 31.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/175. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet

a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól

Módosítja:

311/2017. (X. 31.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/175. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

Módosítja:

311/2017. (X. 31.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/175. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

Módosítja:

311/2017. (X. 31.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/175. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet

a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól

Módosítja:

311/2017. (X. 31.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/175. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet

a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről

Módosítja:

311/2017. (X. 31.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/175. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet

az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről

Módosítja:

311/2017. (X. 31.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/175. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet

a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról

Módosítja:

311/2017. (X. 31.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/175. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

311/2017. (X. 31.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/175. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja:

311/2017. (X. 31.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/175. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet

az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja:

311/2017. (X. 31.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/175. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet

a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről

Módosítja:

311/2017. (X. 31.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/175. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet

a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról

Módosítja:

311/2017. (X. 31.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/175. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja:

311/2017. (X. 31.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/175. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről

Módosítja:

311/2017. (X. 31.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/175. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

az egészségbiztosítási szervekről

Módosítja:

311/2017. (X. 31.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/175. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

404/2016. (XII. 8.) Korm. rendelet

a nyugellátásokban és egyes más ellátásokban részesülő személyek egyszeri juttatásáról

Módosítja:

311/2017. (X. 31.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/175. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

30/2011. (IX. 22.) BM rendelet

a rendőrség szolgálati szabályzatáról

Módosítja:

27/2017. (X. 31.) BM r.

Megjelent:

MK 2017/175. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

28/2016. (VII. 15.) BM rendelet

a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ és az utasadat szolgáltatója közötti kapcsolattartás, valamint az adatátadás módjának szabályozásáról

Módosítja:

27/2017. (X. 31.) BM r.

Megjelent:

MK 2017/175. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

1712/2014. (XII. 5.) Korm. határozat

az Idősek Tanácsáról

Módosítja:

1757/2017. (X. 31.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/175. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

1133/2015. (III. 10.) Korm. határozat

az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének módosításáról

Módosítja:

1757/2017. (X. 31.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/175. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

2009/2015. (XII. 29.) Korm. határozat

a nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről

Módosítja:

1757/2017. (X. 31.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/175. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1757/2017. (X. 31.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/175. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat

a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1757/2017. (X. 31.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/175. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1757/2017. (X. 31.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/175. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat

a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről

Módosítja:

1757/2017. (X. 31.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/175. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

1313/2016. (VI. 13.) Korm. határozat

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési kerete módosításának előkészítéséről

Módosítja:

1757/2017. (X. 31.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/175. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

255/2008. (X. 21.) Korm. rendelet

a szépkorúak jubileumi köszöntéséről

Módosítja:

314/2017. (X. 31.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/176. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 12. 01.

 

Jogszabály:

8/2016. (III. 25.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja:

26/2017. (X. 31.) MvM r.

Megjelent:

MK 2017/176. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

1/2003. (I. 21.) ESzCsM rendelet

a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és a támogatás összegéről

Módosítja:

29/2017. (X. 31.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2017/176. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

39/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet

a gyógyszerek minőségbiztosítása érdekében meghatalmazott személy képesítési feltételeiről

Módosítja:

29/2017. (X. 31.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2017/176. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról

Módosítja:

29/2017. (X. 31.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2017/176. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01., 2019. 01. 01., 2020. 01. 01.

 

Jogszabály:

43/2005. (X. 15.) EüM rendelet

a fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásának, nyilvántartásának és tárolásának rendjéről

Módosítja:

29/2017. (X. 31.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2017/176. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

2/2008. (I. 8.) EüM rendelet

a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről

Módosítja:

29/2017. (X. 31.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2017/176. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet

az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról

Módosítja:

29/2017. (X. 31.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2017/176. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

7/2011. (III. 4.) KIM rendelet

a bírói álláspályázatok elbírálásának részletes szabályairól és a pályázati rangsor kialakítása során adható pontszámokról

Módosítja:

14/2017. (X. 31.) IM r.

Megjelent:

MK 2017/176. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

16/2015. (V. 29.) NGM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja:

36/2017. (X. 31.) NGM r.

Megjelent:

MK 2017/176. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

20/2017. (VII. 31.) NGM rendelet

az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezések üzemeltetői számára az Automata Felügyeleti Egység beszerzéséhez nyújtandó támogatásról

Módosítja:

36/2017. (X. 31.) NGM r.

Megjelent:

MK 2017/176. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

13/2014. (V. 6.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról

Módosítja:

26/2017. (X. 31.) OGY h.

Megjelent:

MK 2017/176. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 10. 30.

 

Jogszabály:

13/2014. (X. 22.) GVH utasítás

a Gazdasági Versenyhivatal szervezeti és működési szabályzatáról

Módosítja:

9/2017. (X. 31.) GVH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/54. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás

az ügyészség szervezetéről és működéséről

Módosítja:

21/2017. (X. 31.) LÜ ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/54. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

4/2012. (I. 6.) LÜ utasítás

az ügyészségi alkalmazottak jogállásával kapcsolatos egyes kérdésekről

Módosítja:

22/2017. (X. 31.) LÜ ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/54. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

2/2017. (II. 8.) NKFIH utasítás

a gépjárművek igénybevételének és használatának rendjéről

Módosítja:

11/2017. (X. 31.) NKFIH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/54. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

10/2016. (IV. 25.) ORFK utasítás

a Rendőrség gépjármű szabályzatáról

Módosítja:

32/2017. (X. 31.) ORFK ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/54. (X. 31.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

2017. X. 27.

Jogszabály:

1990. évi XCIII. törvény

az illetékekről

Módosítja:

2017. évi CXXX. tv.

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

1991. évi XXXVIII. törvény

a használati minták oltalmáról

Módosítja:

2017. évi CXXX. tv.

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

1991. évi XXXIX. törvény

a mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmáról

Módosítja:

2017. évi CXXX. tv.

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

1991. évi XLI. törvény

a közjegyzőkről

Módosítja:

2017. évi CXXX. tv.

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

1991. évi XLIX. törvény

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

Módosítja:

2017. évi CXXX. tv.

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

1992. évi XXXI. törvény

a kárpótlási jegyek életjáradékra váltásáról

Módosítja:

2017. évi CXXX. tv.

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

1993. évi XLVIII. törvény

a bányászatról

Módosítja:

2017. évi CXXX. tv.

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

1993. évi XCVI. törvény

az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Módosítja:

2017. évi CXXX. tv.

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

1994. évi LIII. törvény

a bírósági végrehajtásról

Módosítja:

2017. évi CXXX. tv.

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

1994. évi LXVI. törvény

a Bérgarancia Alapról

Módosítja:

2017. évi CXXX. tv.

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

1995. évi XXXIII. törvény

a találmányok szabadalmi oltalmáról

Módosítja:

2017. évi CXXX. tv.

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

1996. évi XXV. törvény

a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról

Módosítja:

2017. évi CXXX. tv.

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

1996. évi XLVIII. törvény

a közraktározásról

Módosítja:

2017. évi CXXX. tv.

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

1996. évi LXXXV. törvény

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról

Módosítja:

2017. évi CXXX. tv.

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

1997. évi XI. törvény

a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról

Módosítja:

2017. évi CXXX. tv.

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

1997. évi XXXI. törvény

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Módosítja:

2017. évi CXXX. tv.

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

1997. évi LXXXII. törvény

a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról

Módosítja:

2017. évi CXXX. tv.

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

1997. évi LXXXIII. törvény

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

Módosítja:

2017. évi CXXX. tv.

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

1997. évi CLIV. törvény

az egészségügyről

Módosítja:

2017. évi CXXX. tv.

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

1997. évi CLV. törvény

a fogyasztóvédelemről

Módosítja:

2017. évi CXXX. tv.

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

1999. évi LXXVI. törvény

a szerzői jogról

Módosítja:

2017. évi CXXX. tv.

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

1999. évi CXXI. törvény

a gazdasági kamarákról

Módosítja:

2017. évi CXXX. tv.

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2001. évi XLVIII. törvény

a formatervezési minták oltalmáról

Módosítja:

2017. évi CXXX. tv.

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2001. évi LXXX. törvény

a jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról

Módosítja:

2017. évi CXXX. tv.

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2002. évi LV. törvény

a közvetítői tevékenységről

Módosítja:

2017. évi CXXX. tv.

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2003. évi LXXX. törvény

a jogi segítségnyújtásról

Módosítja:

2017. évi CXXX. tv.

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2003. évi CXXV. törvény

az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Módosítja:

2017. évi CXXX. tv.

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2005. évi XVIII. törvény

a távhőszolgáltatásról

Módosítja:

2017. évi CXXX. tv.

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2005. évi XLVIII. törvény

az igazságügyi szakértő nemperes eljárásban történő kirendeléséről és ezzel összefüggésben a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról

Módosítja:

2017. évi CXXX. tv.

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2005. évi CXXXV. törvény

a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről

Módosítja:

2017. évi CXXX. tv.

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2006. évi V. törvény

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

Módosítja:

2017. évi CXXX. tv.

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2006. évi LIII. törvény

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről

Módosítja:

2017. évi CXXX. tv.

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 02.

 

Jogszabály:

2006. évi XCVIII. törvény

a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól

Módosítja:

2017. évi CXXX. tv.

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2007. évi LXXXVI. törvény

a villamos energiáról

Módosítja:

2017. évi CXXX. tv.

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2008. évi XL. törvény

a földgázellátásról

Módosítja:

2017. évi CXXX. tv.

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2008. évi XLV. törvény

az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról

Módosítja:

2017. évi CXXX. tv.

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2009. évi L. törvény

a fizetési meghagyásos eljárásról

Módosítja:

2017. évi CXXX. tv.

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2009. évi LXXII. törvény

a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról

Módosítja:

2017. évi CXXX. tv.

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2010. évi XXXVIII. törvény

a hagyatéki eljárásról

Módosítja:

2017. évi CXXX. tv.

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2010. évi CXXII. törvény

a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról

Módosítja:

2017. évi CXXX. tv.

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi LXVII. törvény

a határon átnyúló tartási ügyekben a központi hatósági feladatok ellátásáról

Módosítja:

2017. évi CXXX. tv.

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CXII. törvény

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Módosítja:

2017. évi CXXX. tv.

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CXXII. törvény

a központi hitelinformációs rendszerről

Módosítja:

2017. évi CXXX. tv.

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CLXI. törvény

a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról

Módosítja:

2017. évi CXXX. tv.

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CLXII. törvény

a bírák jogállásáról és javadalmazásáról

Módosítja:

2017. évi CXXX. tv.

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CLXXV. törvény

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Módosítja:

2017. évi CXXX. tv.

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CLXXXI. törvény

a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról

Módosítja:

2017. évi CXXX. tv.

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CCIX. törvény

a víziközmű-szolgáltatásról

Módosítja:

2017. évi CXXX. tv.

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2012. évi I. törvény

a munka törvénykönyvéről

Módosítja:

2017. évi CXXX. tv.

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2012. évi CXXVI. törvény

a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról

Módosítja:

2017. évi CXXX. tv.

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2012. évi CCV. törvény

a honvédek jogállásáról

Módosítja:

2017. évi CXXX. tv.

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 02.

 

Jogszabály:

2013. évi V. törvény

a Polgári Törvénykönyvről

Módosítja:

2017. évi CXXX. tv.

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2013. évi XXXIV. törvény

az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról

Módosítja:

2017. évi CXXX. tv.

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2013. évi CXXXIX. törvény

a Magyar Nemzeti Bankról

Módosítja:

2017. évi CXXX. tv.

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2013. évi CLXXV. törvény

a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról

Módosítja:

2017. évi CXXX. tv.

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2013. évi CLXXVII. törvény

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről

Módosítja:

2017. évi CXXX. tv.

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2013. évi CCXXXVII. törvény

a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Módosítja:

2017. évi CXXX. tv.

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2013. évi CCXL. törvény

a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról

Módosítja:

2017. évi CXXX. tv.

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2014. évi VII. törvény

a termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló jogügyletek feltárásáról és megakadályozásáról

Módosítja:

2017. évi CXXX. tv.

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2014. évi XV. törvény

a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól

Módosítja:

2017. évi CXXX. tv.

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2014. évi XVI. törvény

a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

Módosítja:

2017. évi CXXX. tv.

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2014. évi LXXVI. törvény

a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról

Módosítja:

2017. évi CXXX. tv.

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2014. évi LXXXVIII. törvény

a biztosítási tevékenységről

Módosítja:

2017. évi CXXX. tv.

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi XLII. törvény

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról

Módosítja:

2017. évi CXXX. tv.

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi LVII. törvény

az energiahatékonyságról

Módosítja:

2017. évi CXXX. tv.

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi LXXI. törvény

a 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 31. cikke szerinti megfeleltetési nemperes eljárásról, valamint egyes igazságügyi tárgyú törvénymódosításokról

Módosítja:

2017. évi CXXX. tv.

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi CV. törvény

a természetes személyek adósságrendezéséről

Módosítja:

2017. évi CXXX. tv.

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2015. évi CCXXII. törvény

az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

Módosítja:

2017. évi CXXX. tv.

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi XXIX. törvény

az igazságügyi szakértőkről

Módosítja:

2017. évi CXXX. tv.

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 02.

 

Jogszabály:

2016. évi XCIII. törvény

a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről

Módosítja:

2017. évi CXXX. tv.

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi I. törvény

a közigazgatási perrendtartásról

Módosítja:

2017. évi CXXX. tv.

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2017. 12. 31.

 

Jogszabály:

2017. évi XLIII. törvény

a bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartásáról

Módosítja:

2017. évi CXXX. tv.

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2017. 12. 31.

 

Jogszabály:

2011. évi LXXXV. törvény

a környezetvédelmi termékdíjról

Módosítja:

2017. évi CXXXI. tv.

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi L. törvény

az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról

Módosítja:

2017. évi CXXXI. tv.

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról

Módosítja:

305/2017. (X. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet

az állami tisztviselők képesítési előírásairól

Módosítja:

305/2017. (X. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet

a 2014-2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról

Módosítja:

306/2017. (X. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2017. 10. 28.

 

Jogszabály:

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet

az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

Módosítja:

307/2017. (X. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2017. 11. 04., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja:

307/2017. (X. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2017. 11. 04., 2018. 04. 01.

 

Jogszabály:

316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról

Módosítja:

307/2017. (X. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2017. 11. 04.

 

Jogszabály:

121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet

az Oktatási Hivatalról

Módosítja:

307/2017. (X. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2017. 11. 04., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Módosítja:

307/2017. (X. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2017. 11. 04., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet

az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról

Módosítja:

308/2017. (X. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos:

2017. 11. 04.

 

2017. X. 26.

Jogszabály:

1996. évi LVII. törvény

a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Módosítja:

2017. évi CXXIX. tv.

Megjelent:

MK 2017/172. (X. 26.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2005. évi CLXIV. törvény

a kereskedelemről

Módosítja:

2017. évi CXXIX. tv.

Megjelent:

MK 2017/172. (X. 26.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2008. évi XLVII. törvény

a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

Módosítja:

2017. évi CXXIX. tv.

Megjelent:

MK 2017/172. (X. 26.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi L. törvény

az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról

Módosítja:

2017. évi CXXIX. tv.

Megjelent:

MK 2017/172. (X. 26.)

Hatályos:

2017. 12. 31.

 

Jogszabály:

3/1996. (IV. 5.) MüM rendelet

a rendbírságról

Módosítja:

35/2017. (X. 26.) NGM r.

Megjelent:

MK 2017/172. (X. 26.)

Hatályos:

2017. 11. 10.

 

Jogszabály:

474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet

az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról

Módosítja:

303/2017. (X. 26.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/173. (X. 26.)

Hatályos:

2017. 10. 27.

 

2017. X. 25.

Jogszabály:

1991. évi XLIX. törvény

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

Módosítja:

2017. évi CXXVI. tv.

Megjelent:

MK 2017/171. (X. 25.)

Hatályos:

2017. 10. 28., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

1990. évi XCIII. törvény

az illetékekről

Módosítja:

2017. évi CXXVI. tv.

Megjelent:

MK 2017/171. (X. 25.)

Hatályos:

2017. 10. 28.

 

Jogszabály:

1997. évi CXXXII. törvény

a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről

Módosítja:

2017. évi CXXVI. tv.

Megjelent:

MK 2017/171. (X. 25.)

Hatályos:

2017. 10. 28.

 

Jogszabály:

2011. évi CCIV. törvény

a nemzeti felsőoktatásról

Módosítja:

2017. évi CXXVII. tv.

Megjelent:

MK 2017/171. (X. 25.)

Hatályos:

2017. 10. 26.

 

Jogszabály:

2017. évi XXV. törvény

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról

Módosítja:

2017. évi CXXVII. tv.

Megjelent:

MK 2017/171. (X. 25.)

Hatályos:

2017. 10. 26.

 

Jogszabály:

12/1991. (V. 18.) NM rendelet

a tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről

Módosítja:

28/2017. (X. 25.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2017/171. (X. 25.)

Hatályos:

2017. 10. 30.

 

Jogszabály:

37/1996. (X. 18.) NM rendelet

a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről

Módosítja:

28/2017. (X. 25.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2017/171. (X. 25.)

Hatályos:

2017. 10. 30.

 

Jogszabály:

51/1997. (XII. 18.) NM rendelet

a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról

Módosítja:

28/2017. (X. 25.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2017/171. (X. 25.)

Hatályos:

2017. 10. 30.

 

Jogszabály:

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Módosítja:

28/2017. (X. 25.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2017/171. (X. 25.)

Hatályos:

2017. 10. 30.

 

Jogszabály:

19/1998. (VI. 3.) NM rendelet

a betegszállításról

Módosítja:

28/2017. (X. 25.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2017/171. (X. 25.)

Hatályos:

2017. 10. 30.

 

Jogszabály:

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet

a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

Módosítja:

28/2017. (X. 25.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2017/171. (X. 25.)

Hatályos:

2017. 10. 30.

 

Jogszabály:

18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet

az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról

Módosítja:

28/2017. (X. 25.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2017/171. (X. 25.)

Hatályos:

2017. 10. 30.

 

Jogszabály:

4/2000. (II. 25.) EüM rendelet

a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről

Módosítja:

28/2017. (X. 25.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2017/171. (X. 25.)

Hatályos:

2017. 10. 30., 2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet

a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

Módosítja:

28/2017. (X. 25.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2017/171. (X. 25.)

Hatályos:

2017. 10. 30.

 

Jogszabály:

43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet

a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről

Módosítja:

28/2017. (X. 25.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2017/171. (X. 25.)

Hatályos:

2017. 10. 30.

 

Jogszabály:

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet

az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről

Módosítja:

28/2017. (X. 25.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2017/171. (X. 25.)

Hatályos:

2017. 10. 30.

 

Jogszabály:

49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet

a területi védőnői ellátásról

Módosítja:

28/2017. (X. 25.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2017/171. (X. 25.)

Hatályos:

2017. 10. 30.

 

Jogszabály:

2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet

az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről

Módosítja:

28/2017. (X. 25.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2017/171. (X. 25.)

Hatályos:

2017. 10. 30.

 

Jogszabály:

55/2011. (IX. 20.) NEFMI rendelet

a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadásának egyes kérdéseiről

Módosítja:

28/2017. (X. 25.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2017/171. (X. 25.)

Hatályos:

2017. 10. 30.

 

Jogszabály:

42/2001. (VI. 15.) FVM rendelet

a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter felügyelete alá tartozó szervek katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól

Módosítja:

54/2017. (X. 25.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/171. (X. 25.)

Hatályos:

2017. 11. 02.

 

Jogszabály:

27/2014. (XII. 23.) BM utasítás

a Belügyminisztérium Egyedi Iratkezelési Szabályzatának kiadásáról

Módosítja:

24/2017. (X. 25.) BM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/53. (X. 25.)

Hatályos:

2017. 10. 26.

 

Jogszabály:

58/2013. (IX. 20.) HM utasítás

a béketámogató műveletekben részt vevő állomány részletes kategóriába sorolásáról

Módosítja:

56/2017. (X. 25.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/53. (X. 25.)

Hatályos:

2017. 10. 26.

 

Jogszabály:

51/2013. (XII. 16.) ORFK utasítás

a panaszok és bejelentések kezeléséről

Módosítja:

31/2017. (X. 25.) ORFK ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/53. (X. 25.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

2010. évi XXXIV. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és Mongólia Kormánya között a vámügyekben történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló Egyezmény kihirdetéséről, valamint az Egyezmény módosítása kötelező hatályának elismeréséről és kihirdetéséről

Megjegyzés:

A törvény 4. és 5. §-a 2016. április 20-án lépett hatályba a 43/2017. (X. 25.) KKM közlemény alapján.

 

2017. X. 20.

Jogszabály:

1/2017. (II. 28.) BM rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Módosítja:

26/2017. (X. 20.) BM r.

Megjelent:

MK 2017/170. (X. 20.)

Hatályos:

2017. 10. 21.

 

Jogszabály:

4/2009. (III. 6.) IRM rendelet

a Végrendeletek Országos Nyilvántartásáról

Módosítja:

13/2017. (X. 20.) IM r.

Megjelent:

MK 2017/170. (X. 20.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

8/2015. (V. 29.) BM utasítás

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Módosítja:

23/2017. (X. 20.) BM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/52. (X. 20.)

Hatályos:

2017. 10. 21.

 

Jogszabály:

13/2016. (XII. 22.) OBH utasítás

a Bírósági Határozatok Gyűjteményének közzétételével kapcsolatban a bíróságokra háruló feladatok végrehajtásáról

Módosítja:

14/2017. (X. 20.) OBH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/52. (X. 20.)

Hatályos:

2017. 10. 21., 2018. 01. 01., 2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

Adattár

üzemanyagárak

Megjegyzés:

2017. november 1-je és november 30-a között a fogyasztási norma szerinti üzemanyagköltség-elszámolással kapcsolatosan alkalmazható üzemanyagárak a Hivatalos Értesítő 2017/52. számában közzétett NAV közlemény szerint változnak.

 

2017. X. 18.

Jogszabály:

239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet

a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről

Módosítja:

301/2017. (X. 18.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/169. (X. 18.)

Hatályos:

2017. 10. 19.

 

Jogszabály:

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

Módosítja:

25/2017. (X. 18.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2017/169. (X. 18.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet

a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról

Módosítja:

25/2017. (X. 18.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2017/169. (X. 18.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet

a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról

Módosítja:

25/2017. (X. 18.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2017/169. (X. 18.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről

Módosítja:

26/2017. (X. 18.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2017/169. (X. 18.)

Hatályos:

2017. 10. 21.

 

Jogszabály:

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

Módosítja:

26/2017. (X. 18.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2017/169. (X. 18.)

Hatályos:

2017. 10. 21., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet

a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól

Módosítja:

26/2017. (X. 18.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2017/169. (X. 18.)

Hatályos:

2017. 10. 21.

 

Jogszabály:

4/2011. (I. 14.) VM rendelet

a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről

Módosítja:

53/2017. (X. 18.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/169. (X. 18.)

Hatályos:

2017. 12. 19.

 

Jogszabály:

9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja:

14/2017. (X. 18.) HM r.

Megjelent:

MK 2017/169. (X. 18.)

Hatályos:

2017. 10. 19.

 

Jogszabály:

7/2015. (VI. 22.) HM rendelet

a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól

Módosítja:

14/2017. (X. 18.) HM r.

Megjelent:

MK 2017/169. (X. 18.)

Hatályos:

2017. 10. 19.

 

Jogszabály:

24/2016. (XII. 22.) HM rendelet

a honvédelmi egészségkárosodási ellátással kapcsolatos eljárásrendről

Módosítja:

14/2017. (X. 18.) HM r.

Megjelent:

MK 2017/169. (X. 18.)

Hatályos:

2017. 10. 19.

 

2017. X. 17.

Jogszabály:

237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet

a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak nyilvános értékesítésére vonatkozó részletes szabályokról, továbbá a felszámolás számviteli feladatairól szóló 225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja:

300/2017. (X. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/168. (X. 17.)

Hatályos:

2017. 10. 20.

 

Jogszabály:

17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet

a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről

Módosítja:

300/2017. (X. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/168. (X. 17.)

Hatályos:

2017. 10. 20.

 

Jogszabály:

47/2016. (XII. 6.) NGM rendelet

a bankkártya-elfogadó terminálok számának növeléséhez nyújtott támogatásról

Módosítja:

31/2017. (X. 17.) NGM r.

Megjelent:

MK 2017/168. (X. 17.)

Hatályos:

2017. 10. 18.

 

Jogszabály:

26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet

az útügyi hatósági eljárások díjairól

Módosítja:

41/2017. (X. 17.) NFM r.

Megjelent:

MK 2017/168. (X. 17.)

Hatályos:

2017. 10. 18.

 

Jogszabály:

13/2014. (V. 6.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról

Módosítja:

20/2017. (X. 17.) OGY h.

Megjelent:

MK 2017/168. (X. 17.)

Hatályos:

2017. 10. 16.

 

2017. X. 13.

Jogszabály:

18/2004. (IX. 11.) TNM rendelet

Keszthely vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról

Módosítja:

25/2017. (X. 13.) MvM r.

Megjelent:

MK 2017/167. (X. 13.)

Hatályos:

2017. 10. 21.

 

Jogszabály:

68/2016. (X. 13.) FM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet alapján nyújtható átmeneti nemzeti támogatás jogcímeihez kapcsolódó 2016. évi támogatások összegeinek megállapításáról

Módosítja:

51/2017. (X. 13.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/167. (X. 13.)

Hatályos:

2017. 10. 14.

 

Jogszabály:

36/2006. (V. 18.) FVM rendelet

a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról

Módosítja:

52/2017. (X. 13.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/167. (X. 13.)

Hatályos:

2017. 10. 23.

 

Jogszabály:

4/2016. (III. 10.) MvM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal és a központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről

Módosítja:

41/2017. (X. 13.) MvM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/51. (X. 13.)

Hatályos:

2017. 10. 14.

 

2017. X. 12.

Jogszabály:

2000. évi XLII. törvény

a víziközlekedésről

Módosítja:

2017. évi CVII. tv.

Megjelent:

MK 2017/166. (X. 12.)

Hatályos:

az Egyezmény 17. cikkében meghatározott időponttól.

 

Jogszabály:

1991. évi XLI. törvény

a közjegyzőkről

Módosítja:

2017. évi CXIX. tv.

Megjelent:

MK 2017/166. (X. 12.)

Hatályos:

2017. 10. 13., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2008. évi XLV. törvény

az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról

Módosítja:

2017. évi CXIX. tv.

Megjelent:

MK 2017/166. (X. 12.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2010. évi XXXVIII. törvény

a hagyatéki eljárásról

Módosítja:

2017. évi CXIX. tv.

Megjelent:

MK 2017/166. (X. 12.)

Hatályos:

2017. 12. 01., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

1991. évi XXXVIII. törvény

a használati minták oltalmáról

Módosítja:

2017. évi CXX. tv.

Megjelent:

MK 2017/166. (X. 12.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2012. évi C. törvény

a Büntető Törvénykönyvről

Módosítja:

2017. évi CXX. tv.

Megjelent:

MK 2017/166. (X. 12.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

1992. évi LXVI. törvény

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

Módosítja:

2017. évi CXXI. tv.

Megjelent:

MK 2017/166. (X. 12.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

1992. évi LXXXIV. törvény

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről

Módosítja:

2017. évi CXXI. tv.

Megjelent:

MK 2017/166. (X. 12.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

1993. évi III. törvény

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Módosítja:

2017. évi CXXI. tv.

Megjelent:

MK 2017/166. (X. 12.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

1996. évi XX. törvény

a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról

Módosítja:

2017. évi CXXI. tv.

Megjelent:

MK 2017/166. (X. 12.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

1997. évi XXXI. törvény

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Módosítja:

2017. évi CXXI. tv.

Megjelent:

MK 2017/166. (X. 12.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

1997. évi LXXX. törvény

a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

Módosítja:

2017. évi CXXI. tv.

Megjelent:

MK 2017/166. (X. 12.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

1998. évi XXXIX. törvény

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Módosítja:

2017. évi CXXI. tv.

Megjelent:

MK 2017/166. (X. 12.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CXCIX. törvény

a közszolgálati tisztviselőkről

Módosítja:

2017. évi CXXI. tv.

Megjelent:

MK 2017/166. (X. 12.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

2012. évi CLXVI. törvény

a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

Módosítja:

2017. évi CXXI. tv.

Megjelent:

MK 2017/166. (X. 12.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi L. törvény

az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról

Módosítja:

2017. évi CXXI. tv.

Megjelent:

MK 2017/166. (X. 12.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

1990. évi XCIII. törvény

az illetékekről

Módosítja:

2017. évi CXXII. tv.

Megjelent:

MK 2017/166. (X. 12.)

Hatályos:

2017. 10. 13.

 

Jogszabály:

2006. évi X. törvény

a szövetkezetekről

Módosítja:

2017. évi CXXII. tv.

Megjelent:

MK 2017/166. (X. 12.)

Hatályos:

2017. 10. 13.

 

Jogszabály:

2010. évi CXXII. törvény

a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról

Módosítja:

2017. évi CXXIII. tv.

Megjelent:

MK 2017/166. (X. 12.)

Hatályos:

2017. 10. 20.

 

Jogszabály:

2011. évi CXCIX. törvény

a közszolgálati tisztviselőkről

Módosítja:

2017. évi CXXIII. tv.

Megjelent:

MK 2017/166. (X. 12.)

Hatályos:

2017. 10. 20., 2017. 11. 02.

 

Jogszabály:

2015. évi XLII. törvény

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról

Módosítja:

2017. évi CXXIII. tv.

Megjelent:

MK 2017/166. (X. 12.)

Hatályos:

2017. 10. 20.

 

Jogszabály:

2016. évi LII. törvény

az állami tisztviselőkről

Módosítja:

2017. évi CXXIII. tv.

Megjelent:

MK 2017/166. (X. 12.)

Hatályos:

2017. 10. 20.

 

2017. X. 11.

Jogszabály:

5/2017. (VI. 15.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

7/2017. (X. 11.) MNB ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/50. (X. 11.)

Hatályos:

2017. 10. 12.

 

Jogszabály:

1/2014. (VII. 23.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

39/2017. (X. 11.) MvM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/50. (X. 11.)

Hatályos:

2017. 10. 12.

 

Jogszabály:

25/2017. (VII. 6.) MvM utasítás

megyei fejlesztési biztosok kinevezéséről

Módosítja:

40/2017. (X. 11.) MvM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/50. (X. 11.)

Hatályos:

2017. 10. 12.

 

Jogszabály:

33/2016. (XII. 23.) KKM utasítás

a gépjárművek igénybevételének és használatának rendjéről

Módosítja:

36/2017. (X. 11.) KKM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/50. (X. 11.)

Hatályos:

2017. 10. 12.

 

Jogszabály:

25/2017. (VII. 13.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium Egyedi Iratkezelési Szabályzatáról

Módosítja:

37/2017. (X. 11.) KKM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/50. (X. 11.)

Hatályos:

2017. 10. 12.

 

Jogszabály:

16/2012. (XII. 7.) GVH utasítás

a Gazdasági Versenyhivatal közszolgálati szabályzatáról

Módosítja:

8/2017. (X. 11.) GVH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/50. (X. 11.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

192/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Kenyai Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjegyzés:

A rendelet 2. és 3. §-a 2017. október 12-én lép hatályba a 42/2017. (X. 11.) KKM közlemény alapján.

 

2017. X. 10.

Jogszabály:

250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet

a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról

Módosítja:

293/2017. (X. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

Hatályos:

2017. 10. 11.

 

Jogszabály:

329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet

a felelős játékszervezés részletes szabályairól

Módosítja:

294/2017. (X. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

Hatályos:

2017. 10. 13.

 

Jogszabály:

250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet

a Modern Városok Program megvalósításáról

Módosítja:

295/2017. (X. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

Hatályos:

2017. 10. 11.

 

Jogszabály:

24/2010. (III. 19.) FVM rendelet

a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról

Módosítja:

50/2017. (X. 10.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

Hatályos:

2017. 10. 11.

 

Jogszabály:

53/2016. (VII. 21.) FM rendelet

a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról

Módosítja:

50/2017. (X. 10.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

Hatályos:

2017. 10. 11., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

32/2005. (X. 21.) PM rendelet

az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

Módosítja:

30/2017. (X. 10.) NGM r.

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

Hatályos:

2017. 10. 11., 2017. 11. 10., 2017. 12. 31.

 

Jogszabály:

2011. évi CCIX. törvény

a víziközmű-szolgáltatásról

Módosítja:

23/2017. (X. 10.) AB h.

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

Hatályos:

2017. 10. 11.

 

Jogszabály:

2013. évi CXXII. törvény

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról

Módosítja:

24/2017. (X. 10.) AB h.

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

Hatályos:

2017. 10. 11.

 

Jogszabály:

1457/2015. (VII. 7.) Korm. határozat

az Óbudai Egyetem már megkezdett kollégiumi beruházásának megvalósításához szükséges - részben a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosítással történő - forrás biztosításáról

Módosítja:

1727/2017. (X. 10.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

 

Jogszabály:

1101/2016. (III. 3.) Korm. határozat

a kormányzati célú hálózatok továbbfejlesztéséről, a fejlesztések ütemezéséről, összhangban a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával

Módosítja:

1727/2017. (X. 10.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

 

Jogszabály:

1035/2016. (II. 9.) Korm. határozat

a Modern Városok Program részeként megvalósuló Pécsi Tudományegyetem idegen nyelvű képzései bővítéséhez kapcsolódó kapacitás fejlesztéséhez, valamint a kutatási-fejlesztési potenciáljának fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról

Módosítja:

1734/2017. (X. 10.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

 

Jogszabály:

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1735/2017. (X. 10.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

Hatályos:

2017. 10. 11.

Módosítja:

1736/2017. (X. 10.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

Hatályos:

2017. 10. 11.

Módosítja:

1737/2017. (X. 10.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

Hatályos:

2017. 10. 11.

 

Jogszabály:

1374/2017. (VI. 13.) Korm. határozat

a 2014-2020 közötti programozási időszakban uniós forrásból megvalósítani tervezett nagyprojektekkel kapcsolatos feladatokról

Hatályos:

1738/2017. (X. 10.) Korm. h.

 

Jogszabály:

1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1740/2017. (X. 10.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

Hatályos:

2017. 10. 11.

 

Jogszabály:

1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat

a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1740/2017. (X. 10.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/165. (X. 10.)

Hatályos:

2017. 10. 11.

 

2017. X. 9.

Jogszabály:

1/2012. (I. 20.) NFM rendelet

a megújuló forrásokból előállított energia részarányának kiszámítási módszertanáról

Módosítja:

40/2017. (X. 9.) NFM r.

Megjelent:

MK 2017/164. (X. 9.)

Hatályos:

2017. 10. 12.

 

Jogszabály:

1594/2016. (X. 28.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja:

1722/2017. (X. 9.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/164. (X. 9.)

 

Jogszabály:

1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat

egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról

Módosítja:

1722/2017. (X. 9.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/164. (X. 9.)

 

Jogszabály:

1107/2017. (III. 6.) Korm. határozat

a szentendrei Vizes Nyolcas Uszoda és Szabadidőközponthoz kapcsolódó adósság rendezéséről

Módosítja:

1722/2017. (X. 9.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/164. (X. 9.)

 

2017. X. 6.

Jogszabály:

55/2016. (XII. 21.) NGM rendelet

a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja:

29/2017. (X. 6.) NGM r.

Megjelent:

MK 2017/163. (X. 6.)

Hatályos:

2017. 10. 07.

 

2017. X. 5.

Jogszabály:

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja:

292/2017. (X. 5.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/162. (X. 5.)

Hatályos:

2017. 10. 06.

 

Jogszabály:

233/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet

a Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer kialakításával és működtetésével, valamint a jogosulatlan úthasználat miatt kiszabott bírságokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

292/2017. (X. 5.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/162. (X. 5.)

Hatályos:

2017. 10. 06.

 

Jogszabály:

67/1990. (VIII. 14.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság megyéiről, a megyék nevéről és székhelyéről

Módosítja:

19/2017. (X. 5.) OGY h.

Megjelent:

MK 2017/162. (X. 5.)

Hatályos:

2020. 06. 04.

 

Jogszabály:

1/2014. (VII. 23.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

38/2017. (X. 5.) MvM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/49. (X. 5.)

Hatályos:

2017. 10. 06.

 

2017. X. 3.

Jogszabály:

58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja:

22/2017. (X. 3.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2017/160. (X. 3.)

Hatályos:

2017. 10. 04.

 

Jogszabály:

5/2012. (II. 16.) KIM rendelet

a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről

Módosítja:

23/2017. (X. 3.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2017/160. (X. 3.)

Hatályos:

2017. 10. 04., 2018. 07. 01.

 

Jogszabály:

24/2012. (IV. 25.) KIM rendelet

a civil szervezetek információs rendszeréről

Módosítja:

23/2017. (X. 3.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2017/160. (X. 3.)

Hatályos:

2017. 10. 04.

 

Jogszabály:

40/2002. (V. 24.) OM rendelet

az érettségi vizsga részletes követelményeiről

Módosítja:

24/2017. (X. 3.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2017/160. (X. 3.)

Hatályos:

2017. 10. 04., 2017. 10. 15.

 

Jogszabály:

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Módosítja:

24/2017. (X. 3.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2017/160. (X. 3.)

Hatályos:

2017. 10. 04.

 

Jogszabály:

48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet

a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről

Módosítja:

24/2017. (X. 3.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2017/160. (X. 3.)

Hatályos:

2017. 10. 04., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet

a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről

Módosítja:

24/2017. (X. 3.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2017/160. (X. 3.)

Hatályos:

2017. 10. 04., 2017. 10. 15.

 

Jogszabály:

15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet

a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

Módosítja:

24/2017. (X. 3.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2017/160. (X. 3.)

Hatályos:

2017. 10. 04.

 

Jogszabály:

17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet

a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról

Módosítja:

24/2017. (X. 3.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2017/160. (X. 3.)

Hatályos:

2017. 10. 04.

 

Jogszabály:

14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet

a 2017/2018. tanév rendjéről

Módosítja:

24/2017. (X. 3.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2017/160. (X. 3.)

Hatályos:

2017. 10. 04.

 

Jogszabály:

16/2015. (V. 29.) NGM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja:

28/2017. (X. 3.) NGM r.

Megjelent:

MK 2017/160. (X. 3.)

Hatályos:

2017. 10. 04.

 

Jogszabály:

11/2014. (V. 6.) OGY határozat

az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról

Módosítja:

17/2017. (X. 3.) OGY h.

Megjelent:

MK 2017/160. (X. 3.)

Hatályos:

2017. 10. 02.

 

Jogszabály:

13/2014. (V. 6.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról

Módosítja:

18/2017. (X. 3.) OGY h.

Megjelent:

MK 2017/160. (X. 3.)

Hatályos:

2017. 10. 02.

 

Jogszabály:

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet

a hallgatói hitelrendszerről

Módosítja:

291/2017. (X. 3.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/161. (X. 3.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

2017. IX. 29.

Jogszabály:

109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

47/2017. (IX. 29.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/159. (IX. 29.)

Hatályos:

2017. 10. 02.

 

Jogszabály:

25/2013. (IV. 16.) VM rendelet

az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól

Módosítja:

47/2017. (IX. 29.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/159. (IX. 29.)

Hatályos:

2017. 10. 02.

 

Jogszabály:

24/2015. (V. 26.) FM rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

Módosítja:

48/2017. (IX. 29.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/159. (IX. 29.)

Hatályos:

2017. 09. 30.

 

Jogszabály:

27/2011. (IV. 12.) VM rendelet

a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről

Módosítja:

49/2017. (IX. 29.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/159. (IX. 29.)

Hatályos:

2017. 10. 01.

 

Jogszabály:

17/2015. (IV. 9.) NFM rendelet

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal miniszter részére történő víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó adatszolgáltatásának rendjéről

Módosítja:

37/2017. (IX. 29.) NFM r.

Megjelent:

MK 2017/159. (IX. 29.)

Hatályos:

2017. 10. 02.

 

Jogszabály:

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról

Módosítja:

38/2017. (IX. 29.) NFM r.

Megjelent:

MK 2017/159. (IX. 29.)

Hatályos:

2017. 10. 01., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

a távhőszolgáltatási támogatásról

Módosítja:

38/2017. (IX. 29.) NFM r.

Megjelent:

MK 2017/159. (IX. 29.)

Hatályos:

2017. 10. 01., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

13/2015. (III. 31.) NFM rendelet

a földgáz biztonsági készlet mértékéről

Módosítja:

38/2017. (IX. 29.) NFM r.

Megjelent:

MK 2017/159. (IX. 29.)

Hatályos:

2017. 10. 01.

 

Jogszabály:

67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről

Módosítja:

38/2017. (IX. 29.) NFM r.

Megjelent:

MK 2017/159. (IX. 29.)

Hatályos:

2017. 09. 30., 2017. 10. 01.

 

Jogszabály:

69/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról

Módosítja:

38/2017. (IX. 29.) NFM r.

Megjelent:

MK 2017/159. (IX. 29.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

70/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó hatósági árak képzésének keretszabályairól

Módosítja:

38/2017. (IX. 29.) NFM r.

Megjelent:

MK 2017/159. (IX. 29.)

Hatályos:

2017. 10. 01.

 

Jogszabály:

28/2015. (X. 9.) BM utasítás

a Belügyminisztérium 2014-2016 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapra vonatkozó Munkaprogramjáról

Módosítja:

21/2017. (IX. 29.) BM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/48. (IX. 29.)

Hatályos:

2017. 09. 30.

 

Jogszabály:

87/2011. (VII. 29.) HM utasítás

a hadfelszerelési együttműködéssel összefüggő feladatok végrehajtásáról

Módosítja:

53/2017. (IX. 29.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/48. (IX. 29.)

Hatályos:

2017. 09. 30.

 

Jogszabály:

11/2010. (I. 27.) HM utasítás

a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Honvédelmi Minisztérium között 2008. május 29-én megkötött Vagyonkezelési Szerződés ingatlanvagyonra vonatkozó rendelkezései végrehajtásának egyes szabályairól

Módosítja:

54/2017. (IX. 29.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/48. (IX. 29.)

Hatályos:

2017. 09. 30.

 

Jogszabály:

26/2010. (II. 26.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokkal összefüggő feladatok ellátásáról

Módosítja:

54/2017. (IX. 29.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/48. (IX. 29.)

Hatályos:

2017. 09. 30., 2018. 01. 02.

 

Jogszabály:

139/2011. (XII. 27.) HM utasítás

a Magyar Állam tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő, honvédelmi célra feleslegessé vált ingatlanok értékesítésének, és az értékesítésre nem tervezett felesleges ingatlanok vagyonkezelői jogának vagyonkezelésre jogosult más szervek részére történő átadása, valamint a tulajdonjog ingyenes átruházása előkészítésének rendjéről

Módosítja:

54/2017. (IX. 29.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/48. (IX. 29.)

Hatályos:

2017. 09. 30.

 

Jogszabály:

58/2016. (XI. 24.) HM utasítás

a lakáscélú pénzintézeti hiteltörlesztés támogatásával kapcsolatos feladatok ellátásáról

Módosítja:

54/2017. (IX. 29.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/48. (IX. 29.)

Hatályos:

2017. 09. 30.

 

Jogszabály:

36/2011. (VII. 8.) NFM utasítás

az ideiglenes külföldi kiküldetésekről

Módosítja:

27/2017. (IX. 29.) NFM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/48. (IX. 29.)

Hatályos:

2017. 09. 30.

 

Jogszabály:

2017. évi XII. törvény

a Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a magyar-ukrán államhatáron lévő közúti határhidak fenntartásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjegyzés:

A törvény 2. és 3. §-a 2017. augusztus 30-án lépett hatályba a 41/2017. (IX. 29.) KKM közlemény alapján.

 

Jogszabály:

Adattár

külföldi pénznemben keletkezett jövedelem átszámítása euróra 2002-2017.

Megjegyzés:

2017. szeptember 29-től a Hivatalos Értesítő 2017/48. számában közzétett MNB közlemény szerint változnak az MNB hivatalos deviza árfolyamlapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamai.

 

2017. IX. 28.

Jogszabály:

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet

a hallgatói hitelrendszerről

Módosítja:

290/2017. (IX. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/158. (IX. 28.)

Hatályos:

2017. 10. 01., 2018. 02. 01.

 

2017. IX. 27.

Jogszabály:

1/2015. (II. 25.) HM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

Módosítja:

12/2017. (IX. 27.) HM r.

Megjelent:

MK 2017/157. (IX. 27.)

Hatályos:

2017. 09. 28.

Módosítja:

13/2017. (IX. 27.) HM r.

Megjelent:

MK 2017/157. (IX. 27.)

Hatályos:

2017. 09. 28.

 

Jogszabály:

3/2017. (II. 28.) KKM rendelet

a külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól

Módosítja:

14/2017. (IX. 27.) KKM r.

Megjelent:

MK 2017/157. (IX. 27.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

2017. IX. 25.

Jogszabály:

1241/2017. (IV. 28.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok módosításáról

Módosítja:

1707/2017. (IX. 25.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/154. (IX. 25.)

 

Jogszabály:

1552/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében megvalósuló közlekedésfejlesztéssel kapcsolatos előirányzat-átcsoportosításokról

Módosítja:

1707/2017. (IX. 25.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/154. (IX. 25.)

 

Jogszabály:

1052/2014. (II. 11.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja:

1707/2017. (IX. 25.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/154. (IX. 25.)

 

Jogszabály:

1690/2014. (XI. 26.) Korm. határozat

a magyar irodalmi és történelmi örökség részét képező ingóságoknak, valamint kiállítóhely ingatlannak a Petőfi Irodalmi Múzeum részére történő megvásárlása céljából a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja:

1707/2017. (IX. 25.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/154. (IX. 25.)

 

Jogszabály:

1594/2016. (X. 28.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja:

1707/2017. (IX. 25.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/154. (IX. 25.)

 

Jogszabály:

7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet

a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól

Módosítja:

11/2017. (IX. 25.) NMHH r.

Megjelent:

MK 2017/155. (IX. 25.)

Hatályos:

2017. 10. 10.

 

Jogszabály:

68/2012. (XII. 14.) BM rendelet

a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról

Módosítja:

25/2017. (IX. 25.) BM r.

Megjelent:

MK 2017/155. (IX. 25.)

Hatályos:

2017. 09. 26.

 

Jogszabály:

55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet

az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról

Módosítja:

21/2017. (IX. 25.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2017/155. (IX. 25.)

Hatályos:

2017. 09. 28.

 

Jogszabály:

2016. évi LXXIV. törvény

a településkép védelméről

Módosítja:

2017. évi CV. tv.

Megjelent:

MK 2017/156. (IX. 25.)

Hatályos:

2017. 09. 29.

 

Jogszabály:

2016. évi CLXXIV. törvény

a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosításáról

Módosítja:

2017. évi CV. tv.

Megjelent:

MK 2017/156. (IX. 25.)

Hatályos:

2017. 09. 29.

 

Jogszabály:

2012. évi C. törvény

a Büntető Törvénykönyvről

Módosítja:

2017. évi CVI. tv.

Megjelent:

MK 2017/156. (IX. 25.)

Hatályos:

2017. 09. 28.

 

Jogszabály:

152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja:

289/2017. (IX. 25.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/156. (IX. 25.)

Hatályos:

2017. 10. 02.

 

2017. IX. 22.

Jogszabály:

76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet

a területrendezési hatósági eljárásokról

Módosítja:

280/2017. (IX. 22.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/153. (IX. 22.)

Hatályos:

2017. 09. 30.

 

Jogszabály:

218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet

a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól

Módosítja:

280/2017. (IX. 22.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/153. (IX. 22.)

Hatályos:

2017. 09. 30.

 

Jogszabály:

285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet

a Stipendium Hungaricumról

Módosítja:

282/2017. (IX. 22.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/153. (IX. 22.)

Hatályos:

2017. 09. 30., 2018. 09. 01.

 

Jogszabály:

141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja:

283/2017. (IX. 22.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/153. (IX. 22.)

Hatályos:

2017. 09. 23.

 

Jogszabály:

363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja:

284/2017. (IX. 22.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/153. (IX. 22.)

Hatályos:

2017. 09. 23.

 

Jogszabály:

341/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet

a villamosenergia-termelők részére az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény alapján történő derogációs kiosztás végrehajtási szabályairól

Módosítja:

285/2017. (IX. 22.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/153. (IX. 22.)

Hatályos:

2017. 09. 30.

 

Jogszabály:

14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet

a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

Módosítja:

285/2017. (IX. 22.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/153. (IX. 22.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

165/2003. (X. 18.) Korm. rendelet

a nukleáris és radiológiai veszélyhelyzet esetén végzett lakossági tájékoztatás rendjéről

Módosítja:

286/2017. (IX. 22.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/153. (IX. 22.)

Hatályos:

2017. 09. 30.

 

Jogszabály:

167/2010. (V. 11.) Korm. rendelet

az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről

Módosítja:

286/2017. (IX. 22.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/153. (IX. 22.)

Hatályos:

2017. 09. 30.

 

Jogszabály:

549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Módosítja:

287/2017. (IX. 22.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/153. (IX. 22.)

Hatályos:

2017. 09. 23.

 

Jogszabály:

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1699/2017. (IX. 22.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/153. (IX. 22.)

Hatályos:

2017. 09. 23.

 

Jogszabály:

1802/2016. (XII. 20.) Korm. határozat

az egyes határon túli támogatási ügyek forrásszükségletének biztosításáról

Módosítja:

1704/2017. (IX. 22.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/153. (IX. 22.)

 

Jogszabály:

10/2017. (III. 24.) KKM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről

Módosítja:

35/2017. (IX. 22.) KKM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/47. (IX. 22.)

Hatályos:

2017. 09. 23.

 

Jogszabály:

25/2012. (XI. 16.) LÜ utasítás

az ügyészek továbbképzéséről

Módosítja:

20/2017. (IX. 22.) LÜ ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/47. (IX. 22.)

Hatályos:

2017. 09. 23.

 

Jogszabály:

9/2014. (IV. 14.) ORFK utasítás

az Igazságügyi Palotába történő belépés és az onnan való kilépés rendjéről

Módosítja:

30/2017. (IX. 22.) ORFK ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/47. (IX. 22.)

Hatályos:

2017. 09. 25.

 

Jogszabály:

2017. évi LXXXII. törvény

a Magyarország és az Észt Köztársaság között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről

Megjegyzés:

A törvény 2. és 3. §-a 2017. szeptember 1-jén lépett hatályba a 39/2017. (IX. 22.) KKM közlemény alapján.

 

Jogszabály:

2015. évi CCVII. törvény

a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról

Megjegyzés:

A törvény 30. §-a 2016. február 25-én lépett hatályba a 40/2017. (IX. 22.) KKM közlemény alapján.

 

Jogszabály:

Adattár

üzemanyagárak

Megjegyzés:

2017. október 1-je és október 31-e között a fogyasztási norma szerinti üzemanyagköltség-elszámolással kapcsolatosan alkalmazható üzemanyagárak a Hivatalos Értesítő 2017/47. számában közzétett NAV közlemény szerint változnak.

 

2017. IX. 21.

Jogszabály:

203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

275/2017. (IX. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/152. (IX. 21.)

Hatályos:

2017. 09. 22.

 

Jogszabály:

273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja:

275/2017. (IX. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/152. (IX. 21.)

Hatályos:

2017. 10. 06.

 

Jogszabály:

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja:

275/2017. (IX. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/152. (IX. 21.)

Hatályos:

2017. 10. 06.

 

Jogszabály:

360/2013. (X. 11.) Korm. rendelet

az energetikai létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

Módosítja:

275/2017. (IX. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/152. (IX. 21.)

Hatályos:

2017. 10. 06.

 

Jogszabály:

26/2016. (II. 25.) Korm. rendelet

az okos mérés bevezetésével kapcsolatos központi mintaprojekt megvalósításával összefüggő szabályokról

Módosítja:

275/2017. (IX. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/152. (IX. 21.)

Hatályos:

2017. 10. 06.

 

Jogszabály:

194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet

a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről

Módosítja:

276/2017. (IX. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/152. (IX. 21.)

Hatályos:

2017. 10. 01.

 

Jogszabály:

215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet

a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról

Módosítja:

277/2017. (IX. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/152. (IX. 21.)

Hatályos:

2017. 09. 22.

 

Jogszabály:

78/2012. (XII. 28.) BM rendelet

az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról

Módosítja:

24/2017. (IX. 21.) BM r.

Megjelent:

MK 2017/152. (IX. 21.)

Hatályos:

2017. 10. 01.

 

Jogszabály:

1852/2016. (XII. 23.) Korm. határozat

a hazai forrásból megvalósuló közbeszerzések központi ellenőrzéséhez szükséges forrás biztosításáról

Módosítja:

1682/2017. (IX. 21.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/152. (IX. 21.)

 

Jogszabály:

1847/2016. (XII. 23.) Korm. határozat

a Budapest I. kerület Színház utca 1-3. és 5-11. szám alatti ingatlanban egyedi belsőépítészeti kialakítás kivitelezéséhez szükséges források biztosításáról

Módosítja:

1683/2017. (IX. 21.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/152. (IX. 21.)

 

2017. IX. 20.

Jogszabály:

290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja:

273/2017. (IX. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/151. (IX. 20.)

Hatályos:

2017. 09. 21.

 

Jogszabály:

166/2009. (XII. 9.) FVM rendelet

a telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról

Módosítja:

46/2017. (IX. 20.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/151. (IX. 20.)

Hatályos:

2017. 09. 21.

 

Jogszabály:

13/2014. (V. 6.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról

Módosítja:

15/2017. (IX. 20.) OGY h.

Megjelent:

MK 2017/151. (IX. 20.)

 

2017. IX. 18.

Jogszabály:

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

Módosítja:

19/2017. (IX. 18.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2017/149. (IX. 18.)

Hatályos:

2017. 09. 19.

 

Jogszabály:

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Módosítja:

19/2017. (IX. 18.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2017/149. (IX. 18.)

Hatályos:

2017. 09. 19.

 

Jogszabály:

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet

a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

Módosítja:

19/2017. (IX. 18.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2017/149. (IX. 18.)

Hatályos:

2017. 09. 19.

 

Jogszabály:

8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet

a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról

Módosítja:

19/2017. (IX. 18.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2017/149. (IX. 18.)

Hatályos:

2017. 09. 19.

 

Jogszabály:

29/2003. (V. 20.) ESzCsM rendelet

a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról

Módosítja:

19/2017. (IX. 18.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2017/149. (IX. 18.)

Hatályos:

2017. 09. 19., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet

a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól

Módosítja:

19/2017. (IX. 18.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2017/149. (IX. 18.)

Hatályos:

2017. 09. 19.

 

Jogszabály:

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Módosítja:

19/2017. (IX. 18.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2017/149. (IX. 18.)

Hatályos:

2017. 09. 19.

 

Jogszabály:

15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet

a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

Módosítja:

19/2017. (IX. 18.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2017/149. (IX. 18.)

Hatályos:

2017. 09. 19.

 

Jogszabály:

58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja:

19/2017. (IX. 18.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2017/149. (IX. 18.)

Hatályos:

2017. 09. 19.

 

Jogszabály:

27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

Módosítja:

19/2017. (IX. 18.) EMMI r.

Megjelent:

MK 2017/149. (IX. 18.)

Hatályos:

2017. 09. 19.

 

Jogszabály:

54/2016. (VII. 28.) FM rendelet

az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2016. évi finanszírozásának szabályairól

Módosítja:

45/2017. (IX. 18.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/149. (IX. 18.)

Hatályos:

2017. 09. 21.

 

Jogszabály:

1/2014. (VII. 30.) KKM rendelet

a külgazdasági és külügyminiszter által adományozható elismerésekről

Módosítja:

12/2017. (IX. 18.) KKM r.

Megjelent:

MK 2017/149. (IX. 18.)

Hatályos:

2017. 09. 19.

 

Jogszabály:

4/2017. (II. 28.) KKM rendelet

a külképviseletre tartós külszolgálatra kihelyezett kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők részére nyújtható kamatmentes illetmény- és költségtérítés-előleg, valamint kizárólag gépkocsivásárlás céljára nyújtható kölcsön részletes szabályairól

Módosítja:

13/2017. (IX. 18.) KKM r.

Megjelent:

MK 2017/149. (IX. 18.)

Hatályos:

2017. 09. 19.

 

Jogszabály:

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról

Módosítja:

36/2017. (IX. 18.) NFM r.

Megjelent:

MK 2017/149. (IX. 18.)

Hatályos:

2017. 09. 19.

 

Jogszabály:

54/1999. (XII. 25.) BM rendelet

a közúti közlekedési nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás díjáról

Módosítja:

36/2017. (IX. 18.) NFM r.

Megjelent:

MK 2017/149. (IX. 18.)

Hatályos:

2017. 09. 19.

 

Jogszabály:

42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet

az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről

Módosítja:

36/2017. (IX. 18.) NFM r.

Megjelent:

MK 2017/149. (IX. 18.)

Hatályos:

2017. 09. 19.

 

2017. IX. 15.

Jogszabály:

5/2017. (VI. 15.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

6/2017. (IX. 15.) MNB ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/46. (IX. 15.)

Hatályos:

2017. 09. 16.

 

Jogszabály:

33/2014. (IX. 16.) EMMI utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

44/2017. (IX. 15.) EMMI ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/46. (IX. 15.)

Hatályos:

2017. 09. 16.

 

Jogszabály:

43/2016. (IX. 8.) EMMI utasítás

az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerések és egyes állami kitüntetések kezdeményezésének részletes szabályairól

Módosítja:

45/2017. (IX. 15.) EMMI ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/46. (IX. 15.)

Hatályos:

2017. 09. 16.

 

Jogszabály:

80/2014. (XII. 5.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium fejezet Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszerről

Módosítja:

52/2017. (IX. 15.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/46. (IX. 15.)

Hatályos:

2017. 09. 16.

 

Jogszabály:

28/2015. (VI. 22.) HM utasítás

a szolgálati beosztások rendszeresítésével kapcsolatos szabályokról

Módosítja:

52/2017. (IX. 15.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/46. (IX. 15.)

Hatályos:

2017. 09. 16.

 

2017. IX. 14.

Jogszabály:

2/2011. (IX. 26.) NMHH rendelet

az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóival kapcsolatos gazdálkodás rendjéről

Módosítja:

10/2017. (IX. 14.) NMHH r.

Megjelent:

MK 2017/147. (IX. 14.)

Hatályos:

2017. 10. 01.

 

Jogszabály:

3/2011. (IX. 26.) NMHH rendelet

az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről

Módosítja:

10/2017. (IX. 14.) NMHH r.

Megjelent:

MK 2017/147. (IX. 14.)

Hatályos:

2017. 10. 01.

 

Jogszabály:

2/2012. (I. 24.) NMHH rendelet

a számhordozás részletes szabályairól

Módosítja:

10/2017. (IX. 14.) NMHH r.

Megjelent:

MK 2017/147. (IX. 14.)

Hatályos:

2017. 10. 01., 2017. 10. 24.

 

Jogszabály:

5/2012. (I. 24.) NMHH rendelet

az elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz szükséges azonosítók lekötésének és használatának díjáról

Módosítja:

10/2017. (IX. 14.) NMHH r.

Megjelent:

MK 2017/147. (IX. 14.)

Hatályos:

2017. 10. 01.

 

Jogszabály:

8/2012. (I. 26.) NMHH rendelet

az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről

Módosítja:

10/2017. (IX. 14.) NMHH r.

Megjelent:

MK 2017/147. (IX. 14.)

Hatályos:

2017. 09. 17.

 

Jogszabály:

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1666/2017. (IX. 14.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/147. (IX. 14.)

Hatályos:

2017. 09. 15.

Módosítja:

1667/2017. (IX. 14.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/147. (IX. 14.)

Hatályos:

2017. 09. 15.

Módosítja:

1668/2017. (IX. 14.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/147. (IX. 14.)

Hatályos:

2017. 09. 15.

 

Jogszabály:

62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet

a megújuló energiaforrásból származó villamos energia termelési támogatás korlátairól és a prémium típusú támogatásra irányuló pályázati eljárásról

Megjegyzés:

A rendelet 20. és 21. §-a valamint az 1. melléklet 3. pontja 2017. július 19-én lépett hatályba a 2/2017. (IX. 14.) NFM határozat alapján.

 

2017. IX. 13.

Jogszabály:

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

Módosítja:

269/2017. (IX. 13.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/146. (IX. 13.)

Hatályos:

2017. 09. 14.

 

Jogszabály:

378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről

Módosítja:

270/2017. (IX. 13.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/146. (IX. 13.)

Hatályos:

2017. 09. 16.

 

Jogszabály:

314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet

a halgazdálkodási és a halvédelmi bírságról

Módosítja:

271/2017. (IX. 13.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/146. (IX. 13.)

Hatályos:

2017. 09. 29.

 

Jogszabály:

1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozat

Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások összehangolásáról és azok 2022-ig történő megvalósításáról

Módosítja:

1656/2017. (IX. 13.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/146. (IX. 13.)

Hatályos:

2017. 09. 14.

 

Jogszabály:

1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozat

Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéseinek 2022-ig történő megvalósításához szükséges feltételek biztosításáról

Módosítja:

1656/2017. (IX. 13.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/146. (IX. 13.)

Hatályos:

2017. 09. 14.

 

Jogszabály:

1936/2015. (XII. 12.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

Módosítja:

1657/2017. (IX. 13.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/146. (IX. 13.)

 

Jogszabály:

1131/2016. (III. 10.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

Módosítja:

1657/2017. (IX. 13.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/146. (IX. 13.)

 

Jogszabály:

1284/2016. (VI. 7.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

Módosítja:

1657/2017. (IX. 13.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/146. (IX. 13.)

 

Jogszabály:

1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozat

Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások összehangolásáról és azok 2022-ig történő megvalósításáról

Módosítja:

1657/2017. (IX. 13.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/146. (IX. 13.)

 

Jogszabály:

1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozat

Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéseinek 2022-ig történő megvalósításához szükséges feltételek biztosításáról

Módosítja:

1657/2017. (IX. 13.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/146. (IX. 13.)

 

Jogszabály:

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1660/2017. (IX. 13.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/146. (IX. 13.)

Hatályos:

2017. 09. 14.

Módosítja:

1661/2017. (IX. 13.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/146. (IX. 13.)

Hatályos:

2017. 09. 14.

 

Jogszabály:

1472/2017. (VII. 25.) Korm. határozat

a Diósgyőri Városrész Testgyakorló Kör Sportegyesület észak-magyarországi és felvidéki sportfejlesztési programjának megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

Módosítja:

1662/2017. (IX. 13.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/146. (IX. 13.)

 

2017. IX. 12.

Jogszabály:

126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról

Módosítja:

268/2017. (IX. 12.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/145. (IX. 12.)

Hatályos:

2017. 09. 13.

 

Jogszabály:

55/2016. (XII. 21.) NGM rendelet

a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja:

27/2017. (IX. 12.) NGM r.

Megjelent:

MK 2017/145. (IX. 12.)

Hatályos:

2017. 09. 13.

 

Jogszabály:

1003/2012. (III. 9.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

1001/2017. (IX. 12.) AB Tü. h.

Megjelent:

MK 2017/145. (IX. 12.)

Hatályos:

2017. 07. 15.

 

Jogszabály:

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1651/2017. (IX. 12.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/145. (IX. 12.)

Hatályos:

2017. 09. 13.

 

Jogszabály:

1199/2015. (III. 31.) Korm. határozat

a fővárosi projektek támogathatóságáról a 2014-2020-as európai uniós programozási időszakban

Módosítja:

1654/2017. (IX. 12.) Korm h.

Megjelent:

MK 2017/145. (IX. 12.)

 

2017. IX. 11.

Jogszabály:

203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet

a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről

Módosítja:

259/2017. (IX. 11.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/143. (IX. 11.)

Hatályos:

2017. 09. 19., 2017. 09. 26.

 

Jogszabály:

289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet

a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól

Módosítja:

259/2017. (IX. 11.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/143. (IX. 11.)

Hatályos:

2017. 09. 19.

 

Jogszabály:

194/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet

az országos vasúti mellékvonalak felsorolásáról

Módosítja:

259/2017. (IX. 11.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/143. (IX. 11.)

Hatályos:

2017. 09. 19.

 

Jogszabály:

28/2013. (VI. 29.) NGM rendelet

a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokkal összefüggő tevékenységek szabályozásáról

Módosítja:

26/2017. (IX. 11.) NGM r.

Megjelent:

MK 2017/143. (IX. 11.)

Hatályos:

2017. 09. 12., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

21/2017. (IX. 11.) AB h.

Megjelent:

MK 2017/143. (IX. 11.)

Hatályos:

2017. 09. 12.

 

Jogszabály:

1491/2011. (XII. 23.) Korm. határozat

egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról

Módosítja:

1624/2017. (IX. 11.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/143. (IX. 11.)

 

Jogszabály:

1100/2012. (IV. 5.) Korm. határozat

egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról

Módosítja:

1624/2017. (IX. 11.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/143. (IX. 11.)

 

Jogszabály:

1253/2012. (VII. 19.) Korm. határozat

egyes állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

Módosítja:

1624/2017. (IX. 11.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/143. (IX. 11.)

 

Jogszabály:

1659/2012. (XII. 20.) Korm. határozat

egyes állami vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

Módosítja:

1624/2017. (IX. 11.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/143. (IX. 11.)

 

Jogszabály:

1205/2013. (IV. 15.) Korm. határozat

egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról

Módosítja:

1624/2017. (IX. 11.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/143. (IX. 11.)

 

Jogszabály:

1357/2013. (VI. 24.) Korm. határozat

egyes állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

Módosítja:

1624/2017. (IX. 11.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/143. (IX. 11.)

 

Jogszabály:

1762/2013. (X. 25.) Korm. határozat

egyes állami vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

Módosítja:

1624/2017. (IX. 11.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/143. (IX. 11.)

 

Jogszabály:

1200/2014. (IV. 1.) Korm. határozat

egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról

Módosítja:

1624/2017. (IX. 11.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/143. (IX. 11.)

 

Jogszabály:

1471/2014. (VIII. 27.) Korm. határozat

egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról

Módosítja:

1624/2017. (IX. 11.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/143. (IX. 11.)

 

Jogszabály:

1570/2014. (X. 10.) Korm. határozat

egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról

Módosítja:

1624/2017. (IX. 11.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/143. (IX. 11.)

 

Jogszabály:

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1625/2017. (IX. 11.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/143. (IX. 11.)

Hatályos:

2017. 09. 12.

 

Jogszabály:

65/2011. (IV. 15.) Korm. rendelet

az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezési kötelezettségeinek előírásáról, valamint forgalomba hozatalának és megfelelőségértékelésének általános feltételeiről

Módosítja:

260/2017. (IX. 11.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet

az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól

Módosítja:

261/2017. (IX. 11.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

Hatályos:

2017. 09. 26.

 

Jogszabály:

467/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet

a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások kezeléséről

Módosítja:

262/2017. (IX. 11.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

Hatályos:

2017. 09. 12.

 

Jogszabály:

99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet

a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja:

263/2017. (IX. 11.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

Hatályos:

2017. 09. 26.

 

Jogszabály:

98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet

a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól

Módosítja:

264/2017. (IX. 11.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

Hatályos:

2017. 09. 12.

 

Jogszabály:

367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet

a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

264/2017. (IX. 11.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

Hatályos:

2017. 09. 12.

 

Jogszabály:

49/2015. (III. 12.) Korm. rendelet

a tatabányai multifunkcionális sportcsarnok beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja:

267/2017. (IX. 11.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

Hatályos:

2017. 09. 12.

 

Jogszabály:

21/2016. (VI. 9.) BM rendelet

a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól

Módosítja:

23/2017. (IX. 11.) BM r.

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

Hatályos:

2017. 09. 26.

 

Jogszabály:

1379/2013. (VI. 27.) Korm. határozat

az Országos Halgazdálkodási Tanácsról

Módosítja:

1629/2017. (IX. 11.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

Hatályos:

2017. 09. 12.

 

Jogszabály:

1502/2017. (VIII. 11.) Korm. határozat

az országos múzeumok, valamint egyes nemzeti emlékhelyek és műemlékek látogatásáról

Módosítja:

1634/2017. (IX. 11.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

 

Jogszabály:

1251/2015. (IV. 23.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

Módosítja:

1637/2017. (IX. 11.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/144. (IX. 11.)

 

Jogszabály:

20/2016. (VII. 21.) MvM utasítás

a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről

Módosítja:

36/2017. (IX. 11.) MvM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/45. (IX. 11.)

Hatályos:

2017. 09. 12.

 

Jogszabály:

15/2014. (IX. 5.) BM utasítás

a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

20/2017. (IX. 11.) BM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/45. (IX. 11.)

Hatályos:

2017. 09. 12., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

1/2015. (III. 4.) EMMI KÁT utasítás

az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közszolgálati Szabályzatáról

Módosítja:

2/2017. (IX. 11.) EMMI KÁT ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/45. (IX. 11.)

Hatályos:

2017. 09. 12.

 

Jogszabály:

12/2012. (X. 1.) OBH utasítás

a hirdetményi kézbesítések nyilvántartásáról szóló szabályzatról

Módosítja:

10/2017. (IX. 11.) OBH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/45. (IX. 11.)

Hatályos:

2017. 09. 12.

 

Jogszabály:

17/2012. (X. 18.) OBH utasítás

a rendkívüli és egyéb eseményekkel kapcsolatos tájékoztatás rendjéről szóló szabályzatról

Módosítja:

11/2017. (IX. 11.) OBH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/45. (IX. 11.)

Hatályos:

2017. 09. 12.

 

Jogszabály:

2017. évi XXXV. törvény

a Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztése, kivitelezése és finanszírozása kapcsán született Egyezmény 2. mellékletének kihirdetéséről

Megjegyzés:

A törvény 2. és 3. §-a 2017. szeptember 4-én lépett hatályba a 38/2017. (IX. 11.) KKM közlemény alapján.

 

2017. IX. 8.

Jogszabály:

4/2016. (III. 10.) MvM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatokkal és a központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről

Módosítja:

35/2017. (IX. 8.) MvM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/44. (IX. 8.)

Hatályos:

2017. 09. 09.

 

Jogszabály:

70/2016. (XII. 23.) HM utasítás

az egyes illetményen kívüli juttatások mértékének és összegének megállapításáról

Módosítja:

46/2017. (IX. 8.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/44. (IX. 8.)

Hatályos:

2017. 09. 09.

 

Jogszabály:

28/2014. (XII. 23.) NGM utasítás

a belföldi kiküldetések rendjéről

Módosítja:

25/2017. (IX. 8.) NGM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/44. (IX. 8.)

Hatályos:

2017. 09. 09.

 

Jogszabály:

2017. évi LXXXIV. törvény

a Magyarország Kormánya és az Egészségügyi Világszervezet közötti, szakmai tanácsadási együttműködési kapcsolatok létrehozására irányuló Alapmegállapodás kihirdetéséről

Megjegyzés:

A törvény 2. és 3. §-a 2017. szeptember 28-án lép hatályba a 36/2017. (IX. 8.) KKM közlemény alapján.

 

Jogszabály:

227/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet

Magyarország Kormánya és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége közötti oktatási együttműködési megállapodás kihirdetéséről

Megjegyzés:

A rendelet 2. és 3. §-a 2017. szeptember 20-án lép hatályba a 37/2017. (IX. 8.) KKM közlemény alapján.

 

2017. IX. 7.

Jogszabály:

30/2003. (VII. 18.) IM-ESzCsM együttes rendelet

a büntetés-végrehajtási szervek tevékenységével kapcsolatos közegészségügyi követelményekről, a közegészségügyi feladatok ellátásának, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal való együttműködés rendjéről

Módosítja:

22/2017. (IX. 7.) BM r.

Megjelent:

MK 2017/142. (IX. 7.)

Hatályos:

2017. 09. 08.

 

2017. IX. 5.

Jogszabály:

284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet

térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról

Módosítja:

250/2017. (IX. 5.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

Hatályos:

2017. 09. 06.

 

Jogszabály:

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

Módosítja:

250/2017. (IX. 5.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

Hatályos:

2017. 09. 06.

 

Jogszabály:

134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról

Módosítja:

250/2017. (IX. 5.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

Hatályos:

2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet

az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről

Módosítja:

250/2017. (IX. 5.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

Hatályos:

2017. 09. 06., 2017. 10. 27., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

Módosítja:

250/2017. (IX. 5.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

Hatályos:

2017. 09. 06.

 

Jogszabály:

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet

egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról

Módosítja:

250/2017. (IX. 5.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

Hatályos:

2017. 09. 06.

 

Jogszabály:

282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet

a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről

Módosítja:

250/2017. (IX. 5.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

Hatályos:

2017. 09. 06.

 

Jogszabály:

44/2008. (II. 29.) Korm. rendelet

az egészségügyi dokumentációt kezelő jogutód nélküli megszűnése esetén az adatkezelési feladatokat ellátó szerv kijelöléséről

Módosítja:

250/2017. (IX. 5.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

Hatályos:

2017. 09. 06.

 

Jogszabály:

78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet

a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről

Módosítja:

250/2017. (IX. 5.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

Hatályos:

2017. 09. 06.

 

Jogszabály:

337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet

az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

250/2017. (IX. 5.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

Hatályos:

2017. 09. 06.

 

Jogszabály:

356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról

Módosítja:

250/2017. (IX. 5.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

Hatályos:

2017. 09. 06.

 

Jogszabály:

235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet

az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól

Módosítja:

250/2017. (IX. 5.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

Hatályos:

2018. 01. 01., 2018. 02. 01.

 

Jogszabály:

335/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet

az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről

Módosítja:

250/2017. (IX. 5.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

Hatályos:

2017. 09. 06.

 

Jogszabály:

66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet

a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról

Módosítja:

250/2017. (IX. 5.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

Hatályos:

2017. 09. 06.

 

Jogszabály:

124/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet

a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elveknek az egészségügyi dolgozók vonatkozásában történő érvényesítéséről és végrehajtásáról

Módosítja:

250/2017. (IX. 5.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

Hatályos:

2017. 09. 06.

 

Jogszabály:

212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet

a közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről

Módosítja:

250/2017. (IX. 5.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

Hatályos:

2017. 09. 06.

 

Jogszabály:

256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Módosítja:

250/2017. (IX. 5.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

Hatályos:

2017. 09. 06.

 

Jogszabály:

316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól

Módosítja:

250/2017. (IX. 5.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

Hatályos:

2017. 09. 06.

 

Jogszabály:

27/2015. (II. 25.) Korm. rendelet

az Állami Egészségügyi Ellátó Központról

Módosítja:

250/2017. (IX. 5.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

Hatályos:

2017. 09. 06.

 

Jogszabály:

28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet

az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetről

Módosítja:

250/2017. (IX. 5.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

Hatályos:

2019. 02. 09.

 

Jogszabály:

162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról

Módosítja:

250/2017. (IX. 5.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

Hatályos:

2017. 09. 06.

 

Jogszabály:

385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről

Módosítja:

250/2017. (IX. 5.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

Hatályos:

2017. 09. 06.

 

Jogszabály:

422/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet

a gyógyszertárak létesítésének és működtetésének részletes szabályairól

Módosítja:

250/2017. (IX. 5.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

118/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet

a közösségi agrármarketing tevékenységről

Módosítja:

251/2017. (IX. 5.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

Hatályos:

2017. 09. 08.

 

Jogszabály:

151/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet

a Budapesten létesítendő Roma Oktatási és Kulturális Központ megvalósítását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja:

252/2017. (IX. 5.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

Hatályos:

2017. 09. 06.

 

Jogszabály:

68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet

a Széchenyi Programirodákról

Módosítja:

253/2017. (IX. 5.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

Hatályos:

2017. 09. 06.

 

Jogszabály:

549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Módosítja:

253/2017. (IX. 5.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

Hatályos:

2017. 09. 06.

 

Jogszabály:

308/2016. (X. 13.) Korm. rendelet

a Budapest X. kerületben megvalósuló ingatlanfejlesztéssel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és egyes eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja:

257/2017. (IX. 5.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

Hatályos:

2017. 09. 06.

 

Jogszabály:

139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet

a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről

Módosítja:

43/2017. (IX. 5.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

Hatályos:

2017. 09. 08.

 

Jogszabály:

127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet

a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről

Módosítja:

43/2017. (IX. 5.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

Hatályos:

2017. 09. 08.

 

Jogszabály:

26/2014. (XI. 20.) FM rendelet

az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról

Módosítja:

43/2017. (IX. 5.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

Hatályos:

2017. 09. 08.

 

Jogszabály:

10/2015. (III. 13.) FM rendelet

az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről

Módosítja:

43/2017. (IX. 5.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

Hatályos:

2017. 09. 08., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

53/2015. (IX. 14.) FM rendelet

a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű támogatások feltételeinek megállapításáról

Módosítja:

43/2017. (IX. 5.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

Hatályos:

2017. 09. 08.

 

Jogszabály:

94/2015. (XII. 23.) FM rendelet

az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Módosítja:

43/2017. (IX. 5.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

Hatályos:

2017. 09. 08.

 

Jogszabály:

74/2016. (XI. 29.) FM rendelet

a tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról

Módosítja:

43/2017. (IX. 5.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

Hatályos:

2017. 09. 08.

 

Jogszabály:

50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet

az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő "Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot" fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról

Módosítja:

44/2017. (IX. 5.) FM r.

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

Hatályos:

2017. 09. 06.

 

Jogszabály:

1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat

a Kormány ügyrendjéről

Módosítja:

1606/2017. (IX. 5.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

Hatályos:

2017. 09. 06.

 

Jogszabály:

1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1615/2017. (IX. 5.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

Hatályos:

2017. 09. 06.

 

Jogszabály:

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1616/2017. (IX. 5.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

Hatályos:

2017. 09. 06.

Módosítja:

1617/2017. (IX. 5.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

Hatályos:

2017. 09. 06.

 

Jogszabály:

1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat

a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1620/2017. (IX. 5.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/141. (IX. 5.)

Hatályos:

2017. 09. 06.

 

Jogszabály:

39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

Módosítja:

34/2017. (IX. 5.) MvM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2017/43. (IX. 5.)

Hatályos:

2017. 09. 06.

 

2017. IX. 1.

Jogszabály:

364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja:

248/2017. (IX. 1.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/140. (IX. 1.)

Hatályos:

2017. 09. 02.

 

Jogszabály:

1329/2016. (VII. 1.) Korm. határozat

az egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Módosítja:

1602/2017. (IX. 1.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/140. (IX. 1.)

Hatályos:

2017. 09. 02.

 

2017. VIII. 31.

Jogszabály:

19/2009. (XII. 29.) HM rendelet

a Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokról

Módosítja:

9/2017. (VIII. 31.) HM r.

Megjelent:

MK 2017/138. (VIII. 31.)

Hatályos:

2017. 09. 08., 2017. 11. 01.

 

Jogszabály:

10/2014. (VII. 25.) HM rendelet

a lakáspénz és az egyszeri pénzbeli támogatás bevezetéséről

Módosítja:

9/2017. (VIII. 31.) HM r.

Megjelent:

MK 2017/138. (VIII. 31.)

Hatályos:

2017. 09. 08., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

8/2013. (VIII. 9.) HM rendelet

a Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévő lakások és nem lakáscélú helyiségek elidegenítésének feltételeiről

Módosítja:

9/2017. (VIII. 31.) HM r.

Megjelent:

MK 2017/138. (VIII. 31.)

Hatályos:

2017. 09. 08.

 

Jogszabály:

7/2013. (VII. 25.) HM rendelet

a kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó egyes szociális feladatokról

Módosítja:

10/2017. (VIII. 31.) HM r.

Megjelent:

MK 2017/138. (VIII. 31.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja:

10/2017. (VIII. 31.) HM r.

Megjelent:

MK 2017/138. (VIII. 31.)

Hatályos:

2017. 09. 01.

 

Jogszabály:

11/2013. (VIII. 12.) HM rendelet

a baleseti járadékra való jogosultság vizsgálatának, valamint a kiegészítő támogatások megállapításának és folyósításának szabályairól

Módosítja:

10/2017. (VIII. 31.) HM r.

Megjelent:

MK 2017/138. (VIII. 31.)

Hatályos:

2017. 09. 01.

 

Jogszabály:

12/2013. (VIII. 15.) HM rendelet

az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatásokról

Módosítja:

10/2017. (VIII. 31.) HM r.

Megjelent:

MK 2017/138. (VIII. 31.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

18/2013. (IX. 5.) HM rendelet

a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól

Módosítja:

10/2017. (VIII. 31.) HM r.

Megjelent:

MK 2017/138. (VIII. 31.)

Hatályos:

2017. 09. 01.

 

Jogszabály:

19/2013. (IX. 6.) HM rendelet

az egyes költségtérítésekről

Módosítja:

10/2017. (VIII. 31.) HM r.

Megjelent:

MK 2017/138. (VIII. 31.)

Hatályos:

2017. 09. 01., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

7/2015. (VI. 22.) HM rendelet

a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól

Módosítja:

10/2017. (VIII. 31.) HM r.

Megjelent:

MK 2017/138. (VIII. 31.)

Hatályos:

2017. 09. 01.

 

Jogszabály:

24/2016. (XII. 22.) HM rendelet

a honvédelmi egészségkárosodási ellátással kapcsolatos eljárásrendről

Módosítja:

10/2017. (VIII. 31.) HM r.

Megjelent:

MK 2017/138. (VIII. 31.)

Hatályos:

2017. 09. 01.

 

Jogszabály:

19/2012. (VIII. 28.) HM rendelet

a honvédelemért felelős miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról

Módosítja:

11/2017. (VIII. 31.) HM r.

Megjelent:

MK 2017/138. (VIII. 31.)

Hatályos:

2017. 09. 01.

 

Jogszabály:

30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet

a szakképzési kerettantervekről

Módosítja:

24/2017. (VIII. 31.) NGM r.

Megjelent:

MK 2017/138. (VIII. 31.)

Hatályos:

2017. 09. 01., 2018. 09. 01.

 

Jogszabály:

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet

a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

Módosítja:

25/2017. (VIII. 31.) NGM r.

Megjelent:

MK 2017/138. (VIII. 31.)

Hatályos:

2017. 09. 01.

 

Jogszabály:

35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet

a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

Módosítja:

35/2017. (VIII. 31.) NFM r.

Megjelent:

MK 2017/138. (VIII. 31.)

Hatályos:

2017. 09. 01.

 

Jogszabály:

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1599/2017. (VIII. 31.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2017/138. (VIII. 31.)

Hatályos:

2017. 09. 01.

 

Jogszabály:

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

Módosítja:

246/2017. (VIII. 31.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/139. (VIII. 31.)

Hatályos:

2017. 09. 01.

 

Jogszabály:

41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról

Módosítja:

247/2017. (VIII. 31.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2017/139. (VIII. 31.)

Hatályos:

2017. 09. 06.