Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától
A jogszabály mai napon (2017.11.19.) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.
Megnyitom a Jogtárban Megnyitom az Optijusban

 

2/1993. (I. 30.) MKM rendelet

az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 61. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - a következőket rendelem:

1. § A kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési feltételeket, továbbá az egyes munkakörök betöltéséhez kapcsolódó többletkövetelményeket a rendelet melléklete tartalmazza.

2. § (1) A közalkalmazotti besorolásnál főiskolai végzettségként kell figyelembe venni zeneművészeti szakiskola (állami zenekonzervatórium) tanárképző tagozatán szerzett állami zenekonzervatóriumi, valamint a művészeti szaktanárképzőben szerzett oklevelet. A megnevezett szakképesítések a vonatkozó rendeletek szerint érvényesek.

(2) E szempontból is főiskolai végzettségként kell figyelembe venni a tanítóképző intézeti népművelő-könyvtáros, továbbá a tanítóképző főiskolai szakkollégiumi (könyvtáros, népművelő) oklevelet, valamint az oktatási miniszter 2/1976. (IX. 14.) OM rendelete alapján szerzett képzettséget.

2/A. § *  (1) A kinevezésben feltüntetett további szakképesítés esetén - a hasznosítás mértékétől függetlenül - egy további főiskolai szintű alapképzésben vagy szakirányú továbbképzésben szerzett szakképzettség esetén 5%, kettő vagy több főiskolai szintű alapképzésben vagy szakirányú továbbképzésben szerzett szakképzettség esetén 8%, egy további egyetemi szintű alapképzésben vagy szakirányú továbbképzésben szerzett szakképzettség esetén 7%, kettő vagy több egyetemi szintű alapképzésben vagy szakirányú továbbképzésben szerzett szakképzettség esetén 10% illetménynövekedés illeti meg azt a kulturális intézményi dolgozót, aki

a) magasabb vezetői, vezetői megbízást kapott és a besorolás alapjául szolgáló végzettsége és szakképzettsége mellett könyvtárosi, népművelői, muzeológusi, levéltárosi, pedagógiai, pszichológiai, informatikai, szociológiai, továbbá egyetemi vagy főiskolai szakirányú alapképzésben vagy szakirányú továbbképzésben szerzett közgazdasági, számviteli, pénzügyi, jogi, idegennyelvi, illetve szakképzésben szerzett felsőfokú pénzügyi, számviteli, vagy

b) a besorolás alapjául szolgáló végzettsége mellett magyar nyelv és irodalom, illetve történelem, vagy

c) a közművelődési, közönségszolgálati jellegű tevékenység esetében pedagógiai, pszichológiai, népművelői, könyvtáros, vagy

d) az intézmény alapító okiratában rögzített tevékenységgel összefüggő szakképzettséggel, szakképesítéssel is rendelkezik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti illetménynövekedés mellett a munkáltató az intézmény alapító okiratában szereplő egyéb tevékenységekkel összefüggésben további szakképzettségeket is elismerhet illetménynöveléssel.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Melléklet a 2/1993. (I. 30.) MKM rendelethez * 

Megjegyzés:

* A 17/1990. (XII. 20.) MKM rendelet alapján szerzett középfokú könyvtárosi szakképesítés esetében pótlékként az alapilletmény 5%-a fizetendő.
** A 93/1994. (VI. 17.) Korm. rendelet 2. §-ának (3) bekezdése értelmében a 3/1993. (II. 2.) MKM rendelettel módosított 17/1990. (XII. 20.) MKM rendelet alapján kiadott bizonyítványok változatlanul érvényesek, ezeket az OKJ szakképesítések mellett továbbra is figyelembe kell venni. A tanítóképző főiskolákon szerzett népművelő-könyvtáros szakképzettséget és a tanítói oklevéllel szerzett közművelődési, népművelői szakkollégiumi képesítést főiskolai szakirányú szakképzettségnek kell tekinteni.
*** A 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 22. §-ának f) pontjában megjelölt MMI-ben és a művelődési otthonokban a szakirányú végzettségen a népművelői (közművelődés szakos) végzettséget, illetve a közművelődési szakelőadói munkakörnek megfelelő (művészeti, természettudományi stb.) egyetemi, főiskolai végzettséget kell a besorolásnál figyelembe venni. Ezen kívül az ifjúsági és gyermekházakban a pedagógiai, szabadidőparkokban az intézmény tevékenységének megfelelő egyetemi, főiskolai végzettséget is szakirányú végzettségként kell a besorolásnál alkalmazni.
**** Jogszabályban előírt szakvizsgával egyenértékűek az alábbi szakképesítések:
- a felsőfokú közművelődési szakember,
- a felsőfokú kulturális menedzser,
- a felsőfokú népijáték- és kismesterségek oktatója szakképesítés.
A közművelődési intézményekben dolgozó közalkalmazottakat a munkakör elnevezésétől függetlenül az e rendeletben megjelölt munkakörökbe kell besorolni.
Közművelődési szakember I-II-III. munkakörbe kell besorolni azokat a közalkalmazottakat, akiket korábban a 2/1993. (I. 30.) MKM rendelet szerint vezető népművelő, közösségfejlesztő, népművelő, szervező népművelő munkakörben alkalmaztak, az iskolai végzettség, szakképzettség, illetve szakképesítésüknek megfelelően.
Marketing- és reklámszervező munkakörbe kell besorolni azokat a közalkalmazottakat, akik korábban kulturális menedzser munkakörben dolgoztak. Tudományos munkakörbe kell besorolni azokat a közalkalmazottakat, akik korábban szociológus munkakört töltöttek be.
Munkakör megnevezése Besorolás Képesítési követelmények További
követelmények
Előadóművészeti munkakörök
rendező H a Színház- és Filmművészeti Főiskola rendezői vagy Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola operarendezői szakán szerzett egyetemi szintű szakképzettség vagy egyetemi végzettség és szakképzésben szerzett felsőfokú szakirányú szakképesítés
F főiskolai végzettség és szakképzésben szerzett felsőfokú szakirányú szakképesítés
karmester, karnagy H a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola szakirányú tanszakán szerzett egyetemi szintű szakképzettség
F a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola tanárképző tagozatának szakirányú tanszakán szerzett főiskolai szintű szakképzettség
balettmester, koreográfus H szakirányú egyetemi végzettség és a Magyar Táncművészeti Főiskolán szerzett főiskolai szintű szakképzettség
F a Magyar Táncművészeti Főiskolán szerzett főiskolai szintű szakképzettség
dramaturg H a Színház- és Filmművészeti Főiskolán vagy tudományegyetem bölcsészkarán szerzett egyetemi szintű szakirányú szakképzettség
F főiskolai végzettség és szakképzésben szerzett felsőfokú szakirányú szakképesítés
lektor H a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola zeneszerzés vagy zenetudományi tanszakán szerzett egyetemi szintű szakképzettség vagy szakirányú egyetemi szintű végzettség
F főiskolai végzettség és főiskolai szintű szakirányú szakképzettség
színész H a Színház- és Filmművészeti Főiskolán szerzett egyetemi szintű szakképzettség vagy egyetemi szintű végzettség és szakképzésben szerzett szakirányú felsőfokú szakképesítés
F főiskolai végzettség és szakképzésben szerzett szakirányú felsőfokú szakképesítés
E középiskolai végzettség és szakképzésben szerzett szakirányú felsőfokú szakképesítés
magánénekes H a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola szakirányú tanszakán szerzett egyetemi szintű szakképzettség
F a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola tanárképző tagozatán szerzett főiskolai szintű szakirányú szakképzettség
D zeneművészeti szakközépiskolai szakirányú végzettség vagy középiskolai végzettség és szakképzésben szerzett szakirányú szakképesítés
magántáncos H szakirányú egyetemi szintű szakképzettség és a Magyar Táncművészeti Főiskolán szerzett főiskolai szintű szakképzettség
F a Magyar Táncművészeti Főiskolán szerzett főiskolai szintű szakképzettség
E középiskolai végzettség és szakképzésben szerzett felsőfokú szakirányú szakképesítés
D táncművészeti szakközépiskolai végzettség
énekes, hangszeres szólista H a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola szakirányú tanszakán szerzett egyetemi szintű szakképzettség
F a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola tanárképző tagozatán szerzett főiskolai szintű szakirányú szakképzettség
D zeneművészeti szakközépiskolai szakirányú végzettség vagy középiskolai végzettség és szakképzésben szerzett szakirányú szakképesítés
táncos szólista H szakirányú egyetemi szintű szakképzettség és a Magyar Táncművészeti Főiskolán szerzett főiskolai szintű végzettség és szakképzettség
F a Magyar Táncművészeti Főiskolán szerzett főiskolai szintű szakképzettség
E középiskolai végzettség és szakképzésben szerzett felsőfokú szakirányú szakképesítés
D táncművészeti szakközépiskolai végzettség
vers- és prózamondó H egyetemi végzettség és szakképzésben szerzett szakirányú szakképesítés
F főiskolai végzettség és szakképzésben szerzett szakirányú szakképesítés
E középiskolai végzettség és szakképzésben szerzett szakirányú felsőfokú szakképesítés
D középiskolai végzettség és szakképzésben szerzett szakirányú szakképesítés
opera-, szimfonikus és kamarazenei tag H a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola szakirányú tanszakán szerzett egyetemi szintű szakképzettség
F a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola tanárképző tagozatán szerzett főiskolai szintű szakirányú szakképzettség
D zeneművészeti szakközépiskolai szakirányú végzettség vagy középiskolai végzettség és szakképzésben szerzett szakirányú szakképesítés
játékmester H a Színház- és Filmművészeti Főiskolán szerzett egyetemi szintű szakképzettség vagy egyetemi végzettség és szakképzésben szerzett szakirányú szakképesítés
F főiskolai végzettség és szakképzésben szerzett szakirányú szakképesítés
E középiskolai végzettség és szakképzésben szerzett felsőfokú szakirányú szakképesítés
korrepetitor, énekmester H a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola szakirányú tanszakán szerzett egyetemi szintű szakképzettség
F a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola tanárképző tagozatának szakirányú tanszakán szerzett főiskolai szintű szakképzettség
D zeneművészeti szakközépiskolai végzettség vagy középiskolai végzettség és szakképzésben szerzett szakirányú szakképesítés
díszlet-, jelmeztervező H a Magyar Képzőművészeti Főiskolán vagy a Magyar Iparművészeti Főiskolán szerzett egyetemi szintű szakképzettség
népzenekar vezető H a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán szerzett egyetemi szintű szakképzettség
F a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola tanárképző tagozatán szerzett főiskolai szintű szakképzettség
D zeneművészeti szakközépiskolai végzettség vagy középiskolai végzettség és szakképzésben szerzett szakirányú szakképesítés
festő, szobrász, bábtervező H a Magyar Képzőművészeti Főiskolán vagy a Magyar Iparművészeti Főiskolán szerzett egyetemi szintű szakképzettség
D képző- és iparművészeti szakközépiskolai végzettség
bábkészítő D képző- és iparművészeti szakközépiskolai végzettség vagy középiskolai végzettség és szakképzésben szerzett szakirányú szakképesítés
énekkari tag H Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola szakirányú tanszakán szerzett egyetemi szintű szakképzettség
F a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola tanárképző tagozatának szakirányú tanszakán szerzett főiskolai szintű szakképzettség
D zeneművészeti szakközépiskolai végzettség vagy középiskolai végzettség és szakképzésben szerzett szakirányi szakképesítés
B alapműveltségi vizsga
A általános iskolai végzettség
egyéb zenekari tag F a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola tanárképző tagozatának szakirányú tanszakán szerzett főiskolai szintű szakképzettség
D zeneművészeti szakközépiskolai végzettség vagy középiskolai végzettség és szakképzésben szerzett szakirányú szakképesítés
B alapműveltségi vizsga
A általános iskolai végzettség
tánckari tag H szakirányú egyetemi végzettség és a Magyar Táncművészeti Főiskolán szerzett főiskolai szintű szakképzettség
F a Magyar Táncművészeti Főiskolán szerzett főiskolai szintű szakképzettség
E középiskolai végzettség és szakképzésben szerzett felsőfokú szakirányú szakképesítés
D táncművészeti szakközépiskolai végzettség vagy középiskolai végzettség és szakképzésben szerzett szakirányú szakképesítés
B alapműveltségi vizsga
A általános iskolai végzettség
artista F főiskolai végzettség és Állami Artistaképző Intézet (Szakközépiskola és Szakiskolában) *  szerzett végzettség
E középiskolai végzettség és szakképzésben szerzett felsőfokú szakirányú szakképesítés
D Állami Artistaképző Intézet (Szakközépiskola és Szakiskolában) *  szerzett végzettség vagy középiskolai végzettség és szakképzésben szerzett szakirányú szakképesítés
pantomimes F főiskolai végzettség és szakképzésben szerzett felsőfokú szakirányú szakképesítés
E középiskolai végzettség és szakképzésben szerzett felsőfokú szakirányú szakképesítés
D középiskolai végzettség és szakképzésben szerzett szakirányú szakképesítés
segédrendező, asszisztens F főiskolai végzettség és szakképzésben szerzett szakirányú szakképesítés
C középiskolai végzettség
ügyelő, súgó F főiskolai végzettség
C középiskolai végzettség
szcenikus H egyetemi végzettség és szakképzésben szerzett szakirányú felsőfokú szakképesítés
F főiskolai végzettség és szakképzésben szerzett szakirányú felsőfokú szakképesítés
E középiskolai végzettség és szakképzésben szerzett szakirányú felsőfokú szakképesítés
D középiskolai végzettség és szakképzésben szerzett szakirányú szakképesítés
segédszínész, gyakorlatos színész F főiskolai szintű végzettség és szakképzésben szerzett szakirányú szakképesítés
D középiskolai végzettség és szakképzésben szerzett szakirányú szakképesítés
csoportos szereplő (statiszta) C középiskolai végzettség
B alapműveltségi vizsga
A általános iskolai végzettség
Alkotóművészeti munkakörök
művészeti főtanácsadó H tudományegyetem művészettörténet, művészettudomány vagy esztétika szakán, a Magyar Képzőművészeti Főiskolán vagy a Magyar Iparművészeti Főiskolán szerzett egyetemi szintű szakképzettség
I tudományegyetem művészettörténet, művészettudomány, esztétika szakán, a Magyar Képzőművészeti Főiskolán vagy a Magyar Iparművészeti Főiskolán szerzett egyetemi szintű szakképzettség és 1984. szeptember 1-je előtt doktori cselekmény alapján szerzett egyetemi doktori cím, illetve 1984. szeptember 1-je után szerzett egyetemi tudományos fokozat (dr. univ.)
J tudományegyetem művészettörténet, művészettudomány esztétika szakán, a Magyar Képzőművészeti Főiskolán vagy a Magyar Iparművészeti Főiskolán szerzett egyetemi szintű szakképzettség és a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 119. §-ának (1) bekezdése szerinti tudományos fokozat, illetve 120. §-ának (3) bekezdése szerinti mester (DLA) fokozat
művészeti tanácsadó F tanárképző főiskola rajz (vizuális) tanári szakán szerzett főiskolai szintű szakképzettség
művészettörténész- kiállításrendező H tudományegyetem művészettörténet szakán szerzett egyetemi szintű szakképzettség
I tudományegyetem művészettörténet szakán szerzett egyetemi szintű szakképzettség és 1984. szeptember 1-je előtt doktori cselekmény alapján szerzett egyetemi doktori cím, illetve 1984. szeptember 1-je után szerzett egyetemi tudományos fokozat (dr. univ.)
J tudományegyetem művészettörténet szakán szerzett egyetemi szintű szakképzettség és a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 119. §-ának (1) bekezdése szerinti tudományos fokozat, illetve 120. §-ának (3) bekezdése szerinti mester (DLA) fokozat
kiállításrendező H tudományegyetem bölcsészkarán a Magyar Képzőművészeti Főiskolán vagy a Magyar Iparművészeti Főiskolán szerzett egyetemi szintű szakképzettség
F tanárképző főiskola rajz (vizuális) tanári szakán szerzett főiskolai szintű szakképzettség
gyűjteménykezelő, adattáros C középiskolai végzettség
Levéltári munkakörök
főlevéltáros H levéltáros vagy történelem szakos egyetemi szintű szakképzettség 6 év szakmai gyakorlat
I történelem szakos, illetve a levéltárosi munkakör jellegének megfelelő egyéb (jogi, közgazdasági, műszaki, könyvtáros, latin, német stb.) egyetemi szintű szakképzettség és 1984. szeptember 1-je előtt szerzett egyetemi doktori cím vagy 1984. szeptember 1-je után szerzett egyetemi tudományos fokozat (dr. univ.) levéltáros egyetemi szintű szakképzettség és 1984. szeptember 1-je előtt szerzett egyetemi doktori cím vagy 1984. szeptember 1-je után szerzett egyetemi tudományos fokozat (dr. univ.) 3 év szakmai gyakorlat
J a levéltáros munkakör ellátásához szükséges egyetemi szintű szakképzettség és a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 119. §-ának (1) bekezdése szerinti tudományos fokozat, a Magyar Tudományos Akadémia hazai rendes és levelező tagsága, az akadémiai doktori cím
levéltáros F történelem szakos főiskolai szintű szakképzettség vagy Államigazgatási Főiskolán szerzett igazgatásszervezői szakképzettség 3 év szakmai gyakorlat
H történelem szakos, illetve a munkakör jellegének megfelelő egyéb (jogi, közgazdasági, műszaki, könyvtáros, latin, német stb.) egyetemi szintű szakképzettség, levéltáros egyetemi szintű szakképzettség 2 év szakmai gyakorlat
segédlevéltáros E a 16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet szerinti segédlevéltáros felsőfokú szakképesítés
F történelem szakos főiskolai szintű szakképzettség vagy Államigazgatási Főiskolán szerzett igazgatásszervezői szakképzettség (az előírt szakmai gyakorlat megszerzéséig)
H történelem szakon, illetve a munkakör jellegének megfelelő egyéb (jogi, közgazdasági, műszaki, könyvtáros, latin, német stb.) egyetemi szintű szakképzettség (az előírt szakmai gyakorlat megszerzéséig)
levéltári főrestaurátor H Képzőművészeti Főiskolán szerzett - egyetemi szintű - restaurátor szakképzettség, illetve műszaki egyetemen vagy tudományegyetem természettudományi karán szerzett - az ellátandó feladat jellegének megfelelő - szakképzettség 6 év szakmai gyakorlat
I Képzőművészeti Főiskolán szerzett - egyetemi szintű - restaurátor szakképzettség, illetve műszaki egyetemen vagy tudományegyetem természettudományi karán szerzett - az ellátandó feladat jellegének megfelelő - szakképzettség és 1984. szeptember 1-je előtt szerzett egyetemi doktori cím, vagy 1984. szeptember 1-je után szerzett egyetemi tudományos fokozat (dr. univ.)
J Képzőművészeti Főiskolán szerzett - egyetemi szintű - restaurátor szakképzettség, illetve műszaki egyetemen vagy tudományegyetem természettudományi karán szerzett - az ellátandó feladat jellegének megfelelő - szakképzettség és az 1993. évi LXXX. törvény 119. §-ának (1) bekezdése szerinti tudományos fokozat
levéltári restaurátor E a 17/1990. (XII. 20.) MKM rendelet, valamint a 16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet szerinti papír- és könyvrestaurátor felsőfokú szakképesítés
F Képzőművészeti Főiskolán szerzett - főiskolai szintű - restaurátor szakképzettség
H Képzőművészeti Főiskolán szerzett - egyetemi szintű - restaurátor szakképzettség, illetve műszaki egyetemen vagy tudományegyetem természettudományi karán szerzett - az ellátandó feladat jellegének megfelelő - szakképzettség
levéltári segédrestaurátor C középiskolai végzettség
D középiskolai végzettség és szakképzésben szerzett középfokú szakirányú szakképesítés
levéltári könyvtáros F, G, H, I, J a könyvtárosi, főkönyvtárosi munkakörökben szakirányúnak meghatározott képesítés
levéltári könyvtáros asszisztens D a könyvtáros asszisztensi munkakörben meghatározott középfokú szakirányú képesítés
levéltári kezelő C középiskolai végzettség
D középiskolai végzettség és a 17/1990. (XII. 20.) MKM rendelet, valamint a 16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet szerinti levéltári kezelő vagy iratkezelő és irattáros szakmunkás képesítés vagy gimnáziumi fakultatív oktatás keretében szerzett levéltári kezelői képesítés
levéltári fotós D középiskolai végzettség és a munkakörnek megfelelő középfokú szakképesítés
E középiskolai végzettség és a munkakörnek megfelelő felsőfokú szakképesítés
F a munkakörnek megfelelő főiskolai szintű szakképzettség
H a munkakörnek megfelelő egyetemi szintű szakképzettség
levéltári könyvkötő C alapműveltségi vizsga és könyvkötő szakmunkás bizonyítvány
D középiskolai végzettség és könyvkötő szakmunkás bizonyítvány vagy középfokú szakképesítés
levéltári informatikus F főiskolai szintű informatikai szakképzettség
H egyetemi szintű informatikai szakképzettség
I egyetemi szintű informatikai szakképzettség és 1984. szeptember 1-je előtt szerzett egyetemi doktori cím, vagy 1984. szeptember 1-je után szerzett egyetemi tudományos fokozat (dr. univ.)
J egyetemi szintű informatikai szakképzettség és 1993. évi LXXX. törvény 119. §-ának (1) bekezdése szerinti tudományos fokozat, vagy az MTA hazai rendes és levelező tagsága, az akadémiai doktori cím
levéltári rendszerszervező F főiskolai szintű rendszerszervezői szakképzettség
H egyetemi szintű rendszerszervezői szakképzettség
I egyetemi szintű rendszerszervezői szakképzettség és 1984. szeptember 1-je előtt szerzett egyetemi doktori cím, vagy 1984. szeptember 1-je után szerzett egyetemi tudományos fokozat (dr. univ.)
J egyetemi szintű rendszerszervezői szakképzettség és az 1993. évi LXXX. törvény 119. §-ának (1) bekezdése szerinti tudományos fokozat, vagy az MTA hazai rendes és levelező tagsága, az akadémiai doktori cím
levéltári adatrögzítő C középfokú iskolai végzettség
D középfokú iskolai végzettség számítógépkezelő szakképesítés
E egyetemi, főiskolai szintű végzettséget nem tanúsító felsőfokú szakképesítés, vagy
középiskolai végzettséghez kötött akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképesítés
Múzeumi munkakörök
főmuzeológus H az alkalmazás szerinti szakágnak megfelelő egyetemi szintű szakképzettség 6 éves múzeumi gyakorlat
I az alkalmazás szerinti szakágnak megfelelő egyetemi szintű szakképzettség és 1984. szeptember 1-je előtt szerzett egyetemi doktori cím, vagy 1984. szeptember 1-je után szerzett egyetemi tudományos fokozat (dr. univ.) 6 éves múzeumi gyakorlat
J az alkalmazás szerinti szakágnak megfelelő egyetemi szintű szakképzettség és az 1993. évi LXXX. törvény 119. §-ának (1) bekezdése szerinti tudományos fokozat, vagy az MTA hazai rendes és levelező tagsága, az akadémiai doktori cím 6 éves múzeumi gyakorlat
muzeológus F az alkalmazás szerinti szakágnak megfelelő főiskolai szintű szakképzettség 3 éves múzeumi gyakorlat
H az alkalmazás szerinti szakágnak megfelelő egyetemi szintű szakképzettség 3 éves múzeumi gyakorlat
I az alkalmazás szerinti szakágnak megfelelő egyetemi szintű szakképzettség és 1984. szeptember 1-je előtt szerzett egyetemi doktori cím, vagy 1984. szeptember 1-je után szerzett egyetemi tudományos fokozat (dr. univ.) 3 éves múzeumi gyakorlat
J az alkalmazás szerinti szakágnak megfelelő egyetemi szintű szakképzettség és az 1993. évi LXXX. törvény 119. §-ának (1) bekezdése szerinti tudományos fokozat, vagy MTA tagság, illetve akadémiai doktori cím 3 éves múzeumi gyakorlat
segédmuzeológus F az alkalmazás szerinti szakágnak megfelelő főiskolai szintű szakképzettség
H az alkalmazás szerinti szakágnak megfelelő egyetemi szintű szakképzettség
I az alkalmazás szerinti szagágnak megfelelő egyetemi szintű szakképzettség és 1984. szeptember 1-je előtt szerzett egyetemi doktori cím, vagy 1984. szeptember 1-je után szerzett egyetemi tudományos fokozat (dr. univ.)
J az alkalmazás szerinti szakágnak megfelelő egyetemi szintű szakképzettség és az 1993. évi LXXX. törvény 119. §-ának (1) bekezdése szerinti tudományos fokozat, vagy az MTA hazai rendes és levelező tagsága, az akadémiai doktori cím
főrestaurátor H egyetemi szintű restaurátor szakon szerzett szakképzettség, vagy műszaki egyetemen, illetve tudományegyetem természettudományi karán szerzett - az ellátandó feladat jellegének megfelelő - szakképzettség 6 éves múzeumi gyakorlat
I egyetemi szintű restaurátor szakon szerzett szakképzettség, vagy műszaki egyetemen, illetve tudományegyetem természettudományi karán szerzett - az ellátandó feladat jellegének megfelelő - szakképzettség és 1984. szeptember 1-je előtt szerzett egyetemi doktori cím, vagy 1984. szeptember 1-je után szerzett egyetemi tudományos fokozat (dr. univ.) 6 éves múzeumi gyakorlat
J egyetemi szintű restaurátor szakon szerzett szakképzettség, vagy műszaki egyetemen, illetve tudományegyetem természettudományi karán szerzett - az ellátandó feladat jellegének megfelelő - szakképzettség és az 1993. évi LXXX. törvény 119. §-ának (1) bekezdése szerinti tudományos fokozat vagy az MTA hazai rendes és levelező tagsága, az akadémiai doktori cím 6 éves múzeumi gyakorlat
restaurátor E szakképzésben szerzett felsőfokú szakrestaurátori képesítés
F az alkalmazás szerinti szakterületnek megfelelő főiskolai szintű szakképzettség és szakképzésben szerzett felsőfokú szakrestaurátori képesítés
H egyetemi szintű restaurátor szakon szerzett szakképzettség, vagy műszaki egyetemen, illetve tudományegyetem természettudományi karán szerzett - az ellátandó feladat jellegének megfelelő - szakképzettség és szakképzésben szerzett felsőfokú szakrestaurátori képesítés, vagy 3 éves múzeumi gyakorlat
I egyetemi szintű restaurátor szakon szerzett szakképzettség, vagy műszaki egyetemen, illetve tudományegyetem természettudományi karán szerzett - az ellátandó feladat jellegének megfelelő - szakképzettség és 1984. szeptember 1-je előtt szerzett egyetemi doktori cím, vagy 1984. szeptember 1-je után szerzett egyetemi tudományos fokozat (dr. univ.) 3 éves múzeumi gyakorlat
J egyetemi szintű restaurátor szakon szerzett szakképzettség, vagy műszaki egyetemen, illetve tudományegyetem természettudományi karán szerzett - az ellátandó feladat jellegének megfelelő - szakképzettség és az 1993. évi LXXX. törvény 119. §-ának (1) bekezdése szerinti tudományos fokozat, vagy az MTA hazai rendes és levelező tagsága, az akadémiai doktori cím 3 éves múzeumi gyakorlat
segédrestaurátor D középiskolai végzettség és szakképzésben szerzett középfokú szakrestaurátor képesítés
múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő D középiskolai végzettség és szakképzésben szerzett szakképesítés, vagy a hasonló képesítést adó gimnáziumi fakultáció
múzeumi könyvtáros E, F, G, H, I, J a könyvtári munkakörökben szakirányúnak meghatározott szakképzettségek és szakképesítések
múzeumi könyvtáros asszisztens D a könyvtári munkakörnél meghatározott képesítés
múzeumi népművelő, múzeumpedagógus F főiskolai szintű tanítói, tanári, illetve művelődésszervező (népművelő, közművelődési előadó) szakképzettség
H egyetemi szintű tanári, illetve művelődési és felnőttképzési menedzser (népművelő, közművelődési előadó) szakképzettség,
I egyetemi szintű tanári, illetve művelődési és felnőttképzési menedzser (népművelő, közművelődési előadó) szakképzettség és 1984. szeptember 1-je előtt szerzett egyetemi doktori cím, vagy 1984. szeptember 1-je után szerzett egyetemi tudományos fokozat (dr. univ.)
J egyetemi szintű tanári, illetve művelődési és felnőttképzési menedzser (népművelő, közművelődési előadó) szakképzettség és az 1993. évi LXXX. törvény 119. §-ának (1) bekezdése szerinti tudományos fokozat, vagy MTA tagság, illetve akadémiai doktori cím
múzeumi tárlatvezető D középiskolai végzettség és legalább középfokú nyelvvizsga
E a munkakörnek megfelelő szakképzésben szerzett felsőfokú szakképesítés és legalább középfokú nyelvvizsga
F a munkakörnek megfelelő főiskolai végzettség és legalább középfokú nyelvvizsga
H a munkakörnek megfelelő egyetemi végzettség és legalább középfokú nyelvvizsga
I a munkakörnek megfelelő egyetemi végzettség és 1984. szeptember 1-je előtt szerzett egyetemi doktori cím, vagy 1984. szeptember 1-je után szerzett egyetemi tudományos fokozat (dr. univ.) és legalább középfokú nyelvvizsga
múzeumi fotós D középiskolai végzettség és a munkakörnek megfelelő szakképzésben szerzett szakképesítés
E akkreditált iskolai rendszerű, felsőfokú képzésben szerzett szakképesítés
F a munkakörnek megfelelő főiskolai végzettség és szakképzésben szerzett szakképesítés
H a munkakörnek megfelelő egyetemi végzettség
I a munkakörnek megfelelő egyetemi végzettség és 1984. szeptember 1-je előtt szerzett egyetemi doktori cím, vagy 1984. szeptember 1-je után szerzett egyetemi tudományos fokozat (dr. univ.)
J a munkakörnek megfelelő egyetemi végzettség és az 1993. évi LXXX. törvény 119. §-ának (1) bekezdése szerinti tudományos fokozat vagy a 120. §-ának (3) bekezdése szerinti mester (DLA) fokozat
régésztechnikus F főiskolai szintű szakképzettség és a szakképzettséget igazoló oklevélhez csatolt régésztechnikus képesítést igazoló tanúsítvány
múzeumi kiállításrendező D középiskolai végzettség és a munkakörnek megfelelő szakképzésben szerzett szakképesítés, vagy képzőművészeti középiskolai végzettség
E középiskolai végzettség és a munkakörnek megfelelő szakképzésben szerzett felsőfokú szakképesítés
F a munkakörnek megfelelő főiskolai végzettség
H a munkakörnek megfelelő egyetemi végzettség
I a munkakörnek megfelelő egyetemi végzettség és 1984. szeptember 1-je előtt szerzett egyetemi doktori cím, vagy 1984. szeptember 1-je után szerzett egyetemi tudományos fokozat (dr. univ.)
J a munkakörnek megfelelő egyetemi végzettség és az 1993. évi LXXX. törvény 120. §-ának (3) bekezdése szerinti mester (DLA) fokozat
preparátor D középiskolai végzettség és szakképzésben szerzett preparátor szakképesítés, vagy 3 éves preparátor szakmában szerzett és igazolt gyakorlat
F főiskolai végzettség és szakképzésben szerzett preparátor szakképesítés, vagy 3 éves preparátor szakmában szerzett és igazolt gyakorlat
H a munkakörnek megfelelő egyetemi végzettség és szakképzésben szerzett preparátor szakképesítés, vagy 3 éves preparátor szakmában szerzett és igazolt gyakorlat
I a munkakörnek megfelelő egyetemi végzettség és 1984. szeptember 1-je előtt szerzett egyetemi doktori cím, vagy 1984. szeptember 1-je után szerzett egyetemi tudományos fokozat (dr. univ.), valamint szakképzésben szerzett preparátor szakképesítés, vagy 3 éves preparátor szakmában szerzett és igazolt gyakorlat * 
múzeumi adattáros D a munkakörnek megfelelő középiskolai végzettség
F a munkakörnek megfelelő főiskolai végzettség
H a munkakörnek megfelelő egyetemi végzettség
I a munkakörnek megfelelő egyetemi végzettség és 1984. szeptember 1-je előtt szerzett egyetemi doktori cím, vagy 1984. szeptember 1-je után szerzett egyetemi tudományos fokozat (dr. univ.)
múzeumi informatikus F főiskolai szintű informatikai szakképzettség
H egyetemi szintű informatikai szakképzettség
I egyetemi szintű informatikai szakképzettség és 1984. szeptember 1-je előtt szerzett egyetemi doktori cím, vagy 1984. szeptember 1-je után szerzett egyetemi tudományos fokozat (dr. univ.)
J egyetemi szintű informatikai szakképzettség és az 1993. évi LXXX. törvény 119. §-ának (1) bekezdése szerinti tudományos fokozat, vagy MTA tagság, illetve akadémiai doktori cím
múzeumi rendszerszervező F főiskolai szintű rendszerszervezői szakképzettség
H egyetemi szintű rendszerszervezői szakképzettség
I egyetemi szintű rendszerszervezői szakképzettség és 1984. szeptember 1-je előtt szerzett egyetemi doktori cím, vagy 1984. szeptember 1-je után szerzett egyetemi doktori fokozat (dr. univ.)
J egyetemi szintű rendszerszervezői szakképzettség és az 1993. évi LXXX. törvény 119. §-ának (1) bekezdése szerinti tudományos fokozat, vagy MTA tagság, illetve akadémiai doktori cím
múzeumi adatrögzítő C középfokú iskolai végzettség
D középfokú iskolai végzettség számítógép-kezelői szakképesítés
E egyetemi, főiskolai szintű végzettséget nem tanúsító felsőfokú könyvtárosi szakképesítés, vagy középiskolai végzettséghez kötött akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképesítés
Könyvtári munkakörök
főkönyvtáros I egyetemi szintű szakirányú szakképzettség (könyvtáros, informatikus-könyvtáros) és a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzésben szerzett felsőfokú szintű szakképesítés, vagy
egyetemi szintű szakirányú szakképzettség és 1984. szeptember 1-je előtt doktori cselekmény alapján szerzett egyetemi doktori cím, vagy egyetemi szintű szakirányú szakképzettség és 1984. szeptember 1-je után szerzett egyetemi tudományos fokozat (dr. univ.), vagy
egyetemi szintű végzettség és a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzésben szerzett felsőfokú szintű szakképesítés, vagy az alapképzéshez kapcsolódó szakirányú továbbképzésben szerzett szakképesítés
6 éves könyvtári gyakorlat
J egyetemi szintű végzettség és az 1993. évi LXXX. törvény 119. §-ának (1) bekezdése szerinti tudományos fokozat, vagy az MTA hazai rendes és levelező tagsága, az akadémiai doktori cím. 6 éves könyvtári gyakorlat
könyvtáros F főiskolai szintű szakirányú szakképzettség, vagy főiskolai szintű végzettség és a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzésben szerzett középszintű szakképesítés.
G főiskolai szintű szakirányú szakképzettség és a munkakör betöltéséhez szükséges szakirányú szakképzésben szerzett felsőfokú szintű szakképesítés, vagy
főiskolai szintű végzettség és a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzésben szerzett felsőfokú szakképesítés, vagy az alapképzéshez kapcsolódó szakirányú továbbképzésben szerzett felsőfokú szakképesítés
H egyetemi szintű szakirányú szakképzettség, vagy egyetemi szintű végzettség és a munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítés
tudományos kutató H egyetemi szintű szakirányú szakképzettség, vagy egyetemi szintű végzettség és a munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítés
I egyetemi szintű szakirányú szakképzettség és a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzésben szerzett felsőfokú szintű szakképesítés, vagy
egyetemi szintű szakirányú szakképzettség és 1984. szeptember 1-je előtt doktori cselekmény alapján szerzett egyetemi doktori cím, vagy
egyetemi szintű szakirányú szakképzettség és 1984. szeptember 1-je után szerzett egyetemi tudományos fokozat (dr. univ.), vagy
egyetemi szintű végzettség és a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzésben szerzett felsőfokú szintű szakképesítés, vagy az alapképzéshez kapcsolódó szakirányú továbbképzésben szerzett szakképesítés
J egyetemi szintű végzettség és az 1993. évi LXXX. törvény 119. §-ának (1) bekezdése szerinti tudományos fokozat, vagy az MTA hazai rendes és levelező tagsága, az akadémiai doktori cím.
szaktájékoztató F főiskolai szintű szakirányú szakképzettség, vagy
a munkakör betöltéséhez szükséges főiskolai szintű végzettség és szakképzésben szerzett szakképesítés.
G főiskolai szintű szakirányú szakképzettség és a munkakör betöltéséhez szükséges szakirányú szakképzésben szerzett felsőfokú szintű szakképesítés, vagy
a munkakör betöltéséhez szükséges főiskolai szintű végzettség és szakképzésben szerzett szakképesítés, vagy
az alapképzéshez kapcsolódó szakirányú továbbképzésben szerzett felsőfokú szakképesítés
H egyetemi szintű szakirányú szakképzettség, vagy
a munkakör betöltéséhez szükséges egyetemi szintű végzettség és szakképzésben szerzett szakképesítés
I egyetemi szintű szakirányú szakképzettség és a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzésben szerzett felsőfokú szintű szakképesítés, vagy
egyetemi szintű szakirányú szakképzettség és 1984. szeptember 1-je előtt doktori cselekmény alapján szerzett egyetemi doktori cím, vagy
egyetemi szintű szakirányú szakképzettség és 1984. szeptember 1-je után szerzett egyetemi tudományos fokozat (dr. univ.), vagy
a munkakör betöltéséhez szükséges egyetemi szintű végzettség és szakképzésben szerzett felsőfokú szintű szakképesítés, vagy az alapképzéshez kapcsolódó szakirányú továbbképzésben szerzett szakképesítés
J a munkakör betöltéséhez szükséges egyetemi szintű végzettség és az 1993. évi LXXX. törvény 119. §-ának (1) bekezdése szerinti tudományos fokozat, vagy az MTA hazai rendes és levelező tagsága, az akadémiai doktori cím.
formai, tárgyi feldolgozó F főiskolai szintű szakirányú szakképzettség, vagy főiskolai szintű végzettség és a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzésben szerzett szakképesítés.
G főiskolai szintű szakirányú szakképzettség és a munkakör betöltéséhez szükséges szakirányú szakképzésben szerzett felsőfokú szintű szakképesítés, vagy
főiskolai szintű végzettség és a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzésben szerzett felsőfokú szakképesítés, vagy az alapképzéshez kapcsolódó szakirányú továbbképzésben szerzett felsőfokú szakképesítés
H egyetemi szintű szakirányú szakképzettség, vagy egyetemi szintű végzettség és a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzésben szerzett középszintű szakképesítés
I egyetemi szintű szakirányú szakképzettség és a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzésben szerzett felsőfokú szintű szakképesítés, vagy
egyetemi szintű szakirányú szakképzettség és 1984. szeptember 1-je előtt doktori cselekmény alapján szerzett egyetemi doktori cím, vagy
egyetemi szintű szakirányú szakképzettség és 1984. szeptember 1-je után szerzett egyetemi tudományos fokozat (dr. univ.), vagy
egyetemi szintű végzettség és a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzésben szerzett felsőfokú szintű szakképesítés, vagy az alapképzéshez kapcsolódó szakirányú továbbképzésben szerzett szakképesítés
könyvtári szakinformatikus, informatikus F főiskolai szintű szakirányú szakképzettség, vagy főiskolai szintű végzettség és a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzésben szerzett középszintű szakképesítés
G főiskolai szintű szakirányú szakképzettség és a munkakör betöltéséhez szükséges szakirányú szakképzésben szerzett felsőfokú szintű szakképesítés, vagy
főiskolai szintű végzettség és a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzésben szerzett felsőfokú szakképesítés, vagy az alapképzéshez kapcsolódó szakirányú továbbképzésben szerzett felsőfokú szakképesítés
H egyetemi szintű szakirányú szakképzettség, vagy egyetemi szintű végzettség és informatikus szakképesítés
I egyetemi szintű szakirányú szakképzettség és a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzésben szerzett felsőfokú szintű informatikus szakképesítés, vagy
egyetemi szintű szakirányú szakképzettség és 1984. szeptember 1-je előtt doktori cselekmény alapján szerzett egyetemi doktori cím, vagy
egyetemi szintű szakirányú szakképzettség és 1984. szeptember 1-je után szerzett egyetemi tudományos fokozat (dr. univ.), vagy
egyetemi szintű végzettség és a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzésben szerzett felsőfokú szintű szakképesítés, vagy az alapképzéshez kapcsolódó szakirányú továbbképzésben szerzett szakképesítés
könyvtári rendszerszervező, rendszerszervező F főiskolai szintű szakirányú szakképzettség, vagy főiskolai szintű végzettség és a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzésben szerzett középszintű szakképesítés.
G főiskolai szintű szakirányú szakképzettség és a munkakör betöltéséhez szükséges szakirányú szakképzésben szerzett felsőfokú szintű szakképesítés, vagy
főiskolai szintű végzettség és a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzésben szerzett felsőfokú szakképesítés, vagy az alapképzéshez kapcsolódó szakirányú továbbképzésben szerzett felsőfokú szakképesítés
H egyetemi szintű szakirányú szakképzettség, vagy egyetemi szintű végzettség és informatikus, rendszerszervező szakképesítés
I egyetemi szintű szakirányú szakképzettség és a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzésben szerzett felsőfokú szintű informatikus vagy rendszerszervező szakképesítés, vagy
egyetemi szintű szakirányú szakképzettség és 1984. szeptember 1-je előtt doktori cselekmény alapján szerzett egyetemi doktori cím, vagy
egyetemi szintű szakirányú szakképzettség és 1984. szeptember 1-je után szerzett egyetemi tudományos fokozat (dr. univ.), vagy
egyetemi szintű végzettség és a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzésben szerzett felsőfokú szintű szakképesítés, vagy az alapképzéshez kapcsolódó szakirányú továbbképzésben szerzett szakképesítés
zenei könyvtáros F főiskolai szintű szakirányú szakképzettség, vagy
a munkakör betöltéséhez szükséges főiskolai szintű zenei végzettség és szakképzésben szerzett szakképesítés
G főiskolai szintű szakirányú szakképzettség és a munkakör betöltéséhez szükséges szakirányú szakképzésben szerzett felsőfokú szintű szakképesítés, vagy
a munkakör betöltéséhez szükséges főiskolai zenei szintű végzettség és szakképzésben szerzett szakképesítés, vagy az alapképzéshez kapcsolódó szakirányú továbbképzésben szerzett felsőfokú szakképesítés
H egyetemi szintű szakirányú szakképzettség, vagy a munkakör betöltéséhez szükséges egyetemi szintű végzettség és szakképzésben szerzett szakképesítés
I egyetemi szintű szakirányú szakképzettség és a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzésben szerzett felsőfokú szintű szakképesítés, vagy egyetemi szintű szakirányú szakképzettség és 1984. szeptember 1-je előtt doktori cselekmény alapján szerzett egyetemi doktori cím, vagy
egyetemi szintű szakirányú szakképzettség és 1984. szeptember 1-je után szerzett egyetemi tudományos fokozat (dr. univ.), vagy
a munkakör betöltéséhez szükséges egyetemi szintű zenei végzettség és szakképzésben szerzett felsőfokú szintű szakképesítés, vagy az alapképzéshez kapcsolódó szakirányú továbbképzésben szerzett szakképesítés
gyermekkönyvtáros F főiskolai szintű szakirányú szakképzettség, vagy tanítói oklevéllel szerzett szakkollégiumi szakképzettség, vagy főiskolai szintű végzettség és a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzésben szerzett középszintű szakképesítés
G főiskolai szintű szakirányú szakképzettség és a munkakör betöltéséhez szükséges szakirányú szakképzésben szerzett felsőfokú szintű szakképesítés, vagy
főiskolai szintű végzettség és a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzésben szerzett felsőfokú szakképesítés, vagy az alapképzéshez kapcsolódó szakirányú továbbképzésben szerzett felsőfokú szakképesítés
H egyetemi szintű szakirányú szakképzettség, vagy egyetemi szintű végzettség és a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzésben szerzett középszintű szakképesítés
I egyetemi szintű szakirányú szakképzettség és a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzésben szerzett felsőfokú szintű szakképesítés, vagy
egyetemi szintű szakirányú szakképzettség és 1984. szeptember 1-je előtt doktori cselekmény alapján szerzett egyetemi doktori cím, vagy
egyetemi szintű szakirányú szakképzettség és 1984. szeptember 1-je után szerzett egyetemi tudományos fokozat (dr. univ.), vagy
egyetemi szintű végzettség és a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzésben szerzett felsőfokú szintű szakképesítés, vagy az alapképzéshez kapcsolódó szakirányú továbbképzésben szerzett szakképesítés
helyismereti könyvtáros F főiskolai szintű szakirányú szakképzettség, vagy
tanítói oklevéllel szerzett szakkollégiumi szakképzettség, vagy főiskolai szintű végzettség és a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzésben szerzett középszintű szakképesítés
G főiskolai szintű szakirányú szakképzettség és a munkakör betöltéséhez szükséges szakirányú szakképzésben szerzett felsőfokú szintű szakképesítés, vagy
főiskolai szintű végzettség és a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzésben szerzett felsőfokú szakképesítés, vagy az alapképzéshez kapcsolódó szakirányú továbbképzésben szerzett felsőfokú szakképesítés
H egyetemi szintű szakirányú (könyvtáros, informatikus könyvtáros) szakképzettség, vagy
egyetemi szintű végzettség és a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzésben szerzett középszintű szakképesítés
I egyetemi szintű szakirányú szakképzettség és a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzésben szerzett felsőfokú szintű szakképesítés, vagy
egyetemi szintű szakirányú szakképzettség és 1984. szeptember 1-je előtt doktori cselekmény alapján szerzett egyetemi doktori cím, vagy
egyetemi szintű szakirányú szakképzettség és 1984. szeptember 1-je után szerzett egyetemi tudományos fokozat (dr. univ.), vagy
egyetemi szintű végzettség és a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzésben szerzett felsőfokú szintű szakképesítés, vagy az alapképzéshez kapcsolódó szakirányú továbbképzésben szerzett szakképesítés
segédkönyvtáros E egyetemi, főiskolai szintű végzettséget nem tanúsító felsőfokú könyvtárosi szakképesítés, vagy középiskolai végzettséghez kötött akkreditált iskolai rendszerű szakképesítés
könyvtáros asszisztens D középfokú iskolai végzettséget igénylő középfokú könyvtárosi szakképesítés*
raktáros B alapműveltségi vizsga
C középiskolai végzettség
adatrögzítő C középfokú iskolai végzettség
D középfokú iskolai végzettség számítógép-kezelői szakképesítés
E egyetemi, főiskolai szintű végzettséget nem tanúsító felsőfokú könyvtárosi szakképesítés, vagy
középiskolai végzettséghez kötött akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképesítés
könyvtári restaurátor D középiskolai végzettség és szakképzésben szerzett középfokú szakrestaurátor képesítés
E szakképzésben szerzett felsőfokú szakrestaurátor képesítés
F az alkalmazás szerinti szakterületnek megfelelő főiskolai szintű szakképzettség és szakképzésben szerzett felsőfokú szakrestaurátori képesítés
H egyetemi szintű restaurátor szakon szerzett szakképzettség vagy egyetemi szintű végzettség és szakképzésben szerzett felsőfokú szakrestaurátori képesítés
I egyetemi szintű restaurátor szakon szerzett szakképzettség és 1984. szeptember 1-je előtt szerzett egyetemi doktori cím, vagy 1984. szeptember 1-je után szerzett egyetemi tudományos fokozat (dr. univ.)
Közművelődési munkakörök***
közművelődési szakember I. H egyetemi szintű művelődési és felnőttképzési menedzser (népművelő, közművelődési előadó) szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és szakképzésben szerzett felsőfokú közművelődési szakember, vagy felsőfokú kulturális menedzser szakképesítés**
I egyetemi szintű művelődési és felnőttképzési menedzser (népművelő, közművelődési előadó) szakképzettség és 1984. szeptember 1-je előtt doktori cselekmény alapján szerzett egyetemi bölcsészettudományi doktori cím, vagy 1984. szeptember 1-je után szerzett bölcsészettudományi egyetemi tudományos fokozat (dr. univ.)
egyetemi szintű művelődési és felnőttképzési menedzser (népművelő, közművelődési előadó) szakképzettség és szakirányú továbbképzésben szerzett szakvizsgával egyenértékű szakképesítés****
J egyetemi szintű művelődési és felnőttképzési menedzser (népművelő, közművelődési előadó) szakképzettség és az 1993. évi LXXX. törvény 119. §-ának (1) bekezdése szerinti tudományos fokozat, vagy a 120. §-ának (3) bekezdése szerinti mester (DLA) fokozat
közművelődési szakember II. F főiskolai szintű művelődésszervező (népművelő, közművelődési előadó) szakképzettség, vagy tanítói oklevéllel szerzett közművelődési, népművelői szakkollégiumi képesítés, vagy nem szakirányú főiskolai végzettség és a szakképzésben szerzett felsőfokú közművelődési szakember, vagy felsőfokú kulturális menedzser szakképesítés**
G főiskolai szintű művelődésszervező (népművelő, közművelődési előadó) szakképzettség és a munkakör betöltéséhez jogszabályban előírt, szakképzésben szerzett szakvizsgával egyenértékű szakképesítés****
közművelődési szakember III. D szakképzésben szerzett népművelési szervező, ügyintéző, középfokú közművelődési szakember szakképesítés**
Közművelődést közvetlenül segítő munkakörök
tudományos kutató H egyetemi szintű szakirányú szakképzettség vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és szakképzésben szerzett felsőfokú közművelődési szakember vagy felsőfokú kulturális menedzser szakképesítés**
I egyetemi szintű művelődési és felnőttképzési menedzser (népművelő, közművelődési előadó) szakképzettség és 1984. szeptember 1-je előtt doktori cselekmény alapján szerzett egyetemi bölcsészettudományi doktori cím, vagy 1984. szeptember 1-je után szerzett bölcsészettudományi egyetemi tudományos fokozat (dr. univ.)
egyetemi szintű művelődési és felnőttképzési menedzser (népművelő, közművelődési előadó) szakképzettség és szakirányú továbbképzésben szerzett szakvizsgával egyenértékű szakképesítés****
J egyetemi szintű művelődési és felnőttképzési menedzser (népművelő, közművelődési előadó) szakképzettség és az 1993. évi LXXX. törvény 119. §-ának (1) bekezdése szerinti tudományos fokozat, vagy a 120. §-ának (3) bekezdése szerinti mester (DLA) fokozat
informatikus F főiskolai szintű informatikai szakképzettség és szakképzésben szerzett középfokú közművelődési szakképesítés
G főiskolai szintű informatikai szakképzettség és szakképzésben szerzett felsőfokú közművelődési szakember vagy kulturális menedzser szakképesítés
H egyetemi szintű informatikai szakképzettség vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és szakképzésben szerzett informatikai szakképesítés**
közszolgálati és közösségi E szakképzésben szerzett felsőfokú újságíró szakképesítés
média szerkesztő és szervező főiskolai szintű kommunikációs szakember szakképzettség vagy nem szakirányú főiskolai végzettség és szakképzésben szerzett felsőfokú újságíró, illetve multimédia fejlesztő szakképesítés**
G főiskolai szintű művelődésszervező (népművelő, közművelődési előadó) vagy kommunikációs szakember szakképzettség és szakirányú továbbképzésben szerzett szakvizsgával egyenértékű szakképesítés****
H egyetemi szintű kommunikációs szakember szakképzettség vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és szakképzésben szerzett felsőfokú újságíró, illetve multimédia fejlesztő szakképesítés**
művészeti vezető D középiskolai végzettséghez kötött szakképzésben szerzett középfokú művészeti szakképesítés**
E szakképzésben szerzett felsőfokú művészeti szakképesítés
F főiskolai szintű művész, művésztanári szakképzettség vagy nem szakirányú főiskolai végzettség és a szakképzésben szerzett felsőfokú művészeti szakképesítés**
G főiskolai szintű művész, művésztanári szakképzettség és a szakképzésben szerzett felsőfokú közművelődési szakember, vagy kulturális menedzser szakképesítés, vagy főiskolai szintű szakképzettséghez kapcsolódó szakirányú továbbképzésben szerzett szakvizsga, vagy azzal egyenértékű szakképesítés**
H egyetemi szintű művész, művésztanári szakképzettség
I egyetemi szintű művész, művésztanári szakképzettség és 1984. szeptember 1-je előtt doktori cselekmény alapján szerzett egyetemi doktori cím vagy 1984. szeptember 1-je után szerzett egyetemi tudományos fokozat (dr. univ.) egyetemi szintű művész, művésztanári szakképzettség és ahhoz kapcsolódó szakirányú továbbképzésben szerzett szakvizsga vagy azzal egyenértékű szakképesítés
J egyetemi szintű művész, művésztanári szakképzettség és az 1993. évi LXXX. törvény 119. §-ának (1) bekezdése szerinti tudományos fokozat vagy a 120. §-ának (3) bekezdése szerinti mester (DLA) fokozat
népijáték- és kismesterségek oktató E szakképzésben szerzett felsőfokú népijáték- és kismesterségek oktató szakképesítés
marketing- és reklámszervező E szakképzésben szerzett felsőfokú reklámmenedzser vagy marketing- és reklámmenedzser szakképesítés
F főiskolai szintű kereskedelmi szakképzettség
G főiskolai szintű kereskedelmi szakképzettség és szakképzésben szerzett felsőfokú közművelődési szakképesítés vagy felsőfokú kulturális menedzser szakképesítés****
sportszervező B szakképzésben szerzett sportoktató szakképesítés
D szakképzésben szerzett sportedzői szakképesítés
E szakképzésben szerzett felsőfokú szakedzői szakképesítés
F főiskolai szintű szakirányú szakképzettség vagy nem szakirányú főiskolai szintű végzettség és szakképzésben szerzett felsőfokú sportoktató, sportedző, sportmunkatárs szakképesítés**
G főiskolai szintű szakirányú szakképzettség és ehhez kapcsolódó főiskolai szakirányú továbbképzésben szerzett szakképzettség
H egyetemi szintű szakirányú szakképzettség
I egyetemi szintű testnevelő tanári és gyógytestnevelői szakképzettség
Közművelődési munkát segítő egyéb munkakörök
dekoratőr C szakképzésben szerzett dekoratőr jellegű szakképesítés
D szakképzésben szerzett képző- és iparművészeti középfokú vagy felsőfokú dekoratőr jellegű szakképesítés
E középiskolai végzettséghez kötött akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben szerzett művészeti, dekoratőr jellegű szakképesítés**
F főiskolai szintű művész, művésztanári szakképzettség
H egyetemi szintű művész, művésztanári szakképzettség
mozgókép-forgalmazó C szakképzésben szerzett mozigépkezelő szakképesítés**
D szakképzésben szerzett mozgókép-forgalmazó és üzemeltető középfokú szakképesítés
E középiskolai végzettséghez kötött szakképzésben szerzett felsőfokú mozgókép-forgalmazó és üzemeltető szakképesítés**
Állat- és növénykertek közművelődést segítő szakmai munkakörei
közművelődési
szakember I.
H egyetemi szintű művelődési és felnőttképzési menedzser (népművelő, közművelődési előadó) szakképzettség, vagy egyetemi szintű szakirányú természet- vagy agrártudományi szakképzettség és szakképzésben szerzett felsőfokú közművelődési szakember, vagy felsőfokú kulturális menedzser szakképesítés
I egyetemi szintű művelődési és felnőttképzési menedzser (népművelő, közművelődési előadó) szakképzettség, vagy egyetemi szintű szakirányú természet- vagy agrártudományi szakképzettség és 1984. szeptember 1-je előtt doktori cselekmény alapján szerzett egyetemi doktori cím, vagy 1984. szeptember 1-je után szerzett egyetemi tudományos fokozat (dr. univ.)
egyetemi szintű művelődési és felnőttképzési menedzser (népművelő, közművelődési előadó) szakképzettség, vagy egyetemi szintű szakirányú természet- vagy agrártudományi szakképzettséghez kötődő szakirányú továbbképzésben szerzett szakvizsga, vagy azzal egyenértékű szakképesítés****
J egyetemi szintű művelődési és felnőttképzési menedzser (népművelő, közművelődési előadó) szakképzettség, vagy egyetemi szintű szakirányú természet- vagy agrártudományi szakképzettség és az 1993. évi LXXX. törvény 119. §-ának (1) bekezdése szerinti tudományos fokozat
közművelődési
szakember II.
F főiskolai szintű művelődésszervező (népművelő, közművelődési előadó) szakképzettség, vagy főiskolai szintű szakirányú természet- vagy agrártudományi szakképzettség és szakképzésben szerzett felsőfokú közművelődési szakember, vagy felsőfokú kulturális menedzser szakképesítés
G főiskolai szintű művelődésszervező (népművelő, közművelődési előadó) szakképzettség és szakképzésben szerzett felsőfokú szakképesítés**** vagy főiskolai szintű szakirányú továbbképzésben szerzett szakvizsga természet- vagy agrártudományi szakképzettség és szakképzésben szerzett felsőfokú szakképesítés**** vagy főiskolai szintű szakirányú továbbképzésben szerzett szakvizsga
közművelődési
szakember III.
D szakképzésben szerzett középfokú népművelődési szervező, ügyintéző, közművelődési szakember szakképesítés és egy agrár jellegű szakképesítés
tudományos kutató H egyetemi szintű természet- vagy agrártudományi jellegű szakképzettség
I egyetemi szintű szakirányú természet- vagy agrártudományi szakképzettség és 1984. szeptember 1-je előtt doktori cselekmény alapján szerzett egyetemi doktori cím vagy 1984. szeptember 1-je után szerzett egyetemi tudományos fokozat (dr. univ.)
egyetemi szintű szakirányú természet- vagy agrártudományi szakképzettséghez kapcsolódó szakirányú továbbképzésben szerzett szakvizsga vagy azzal egyenértékű szakképesítés****
J egyetemi szintű természet- vagy agrártudományi jellegű szakképzettség és az 1993. évi LXXX. törvény 119. §-ának (1) bekezdése szerinti tudományos fokozat
zoopedagógus F főiskolai szintű művelődésszervező (népművelő, közművelődési előadó) vagy természettudományi szakirányú tanári szakképzettség
G főiskolai szintű művelődésszervező (népművelő, közművelődési előadó), vagy természettudományi szakirányú tanári szakképzettség és az ahhoz kapcsolódó szakirányú továbbképzésben szerzett szakvizsga, vagy azzal egyenértékű szakképesítés****
H egyetemi szintű természettudományi, agrártudományi vagy bölcsészettudományi tanári szakképzettség
I egyetemi szintű szakirányú természettudományi, agrártudományi vagy bölcsészettudományi szakképzettség és 1984. szeptember 1-je előtt doktori cselekmény alapján szerzett egyetemi doktori cím, vagy 1984. szeptember 1-je után szerzett egyetemi tudományos fokozat (dr. univ.)
egyetemi szintű szakirányú természettudományi, agrártudományi vagy bölcsészettudományi szakképzettséghez kapcsolódó szakirányú továbbképzésben szerzett szakvizsga, vagy azzal egyenértékű szakképesítés****
J egyetemi szintű természettudományi vagy bölcsészettudományi tanári szakképzettség és az 1993. évi LXXX. törvény 119. §-ának (1) bekezdése szerinti tudományos fokozat, vagy a 120. §-ának (3) bekezdése szerinti mester (DLA) fokozat
könyvtáros F főiskolai szintű könyvtáros szakképzettség
G főiskolai szintű könyvtáros szakképzettség és az ehhez kapcsolódó szakirányú továbbképzésben szerzett szakképzettség
H egyetemi szintű könyvtáros szakképzettség
könyvtáros asszisztens D szakképzésben szerzett könyvtáros asszisztens szakképesítés
fotós, videotechnikus B szakképzésben szerzett mozigépkezelő szakképesítés
D szakképzésben szerzett alkalmazott fotográfus vagy szakképzésben szerzett mozgóképgyártó (videotechnikus) szakképesítés
F főiskolai szintű kommunikációs szakember szakképzettség
zajtáros, dokumentátor, sajtóarchiváló D szakképzésben szerzett könyvtáros asszisztens szakképesítés
kiállításrendező C szakképzésben szerzett dekoratőr jellegű szakképesítés
D szakképzésben szerzett képző- és iparművészeti középfokú vagy felsőfokú dekoratőr jellegű szakképesítés
E középiskolai végzettséghez kötött akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben szerzett művészeti, dekoratőr jellegű szakképesítés**
F főiskolai szintű művész, művésztanári szakképzettség
H egyetemi szintű művész, művésztanári szakképzettség
preparátor D szakképzésben szerzett preparátor szakképesítés
F főiskolai szintű szakirányú tanári szakképzettség
adattáros C könyvtárkezelői szakképesítés