Jogszabálykereső
A jogszabály mai napon (2016.06.26.) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

1998. évi XXV. törvény

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről * 

19. § (7) *  Azoknak az anyagoknak a listáját, amelyek nem az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben, az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény mellékletének I. és II. Jegyzéke alapján minősülnek kábítószerrel egy tekintet alá eső veszélyes pszichotróp anyagnak, e törvény melléklete határozza meg.

24. § *  Ez a törvény a 4-metilamfetamin ellenőrzési intézkedéseknek történő alávetéséről szóló 2013. március 7-i 2013/129/EU tanácsi határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

25. § *  Ez a törvény az 5-(2-amino-propil)indol ellenőrzési intézkedések alá vonásáról szóló 2013. október 7-i 2013/496/EU tanácsi határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

26. § *  Ez a törvény a 4-jód-2,5-dimetoxi-N-(2-metoxi-benzil)fenetilamin (25I-NBOMe), a 3,4-diklór-N-[[1-(dimetil-amino)ciklohexil]metil]benzamid (AH-7921), a 3,4-metilén-dioxi-pirovaleron (MDPV) és a 2-(3-metoxi-fenil)-2-(etil-amino)ciklohexanon (metoxetamin) ellenőrzési intézkedések alá vonásáról szóló, 2014. szeptember 25-ei 2014/688/EU tanácsi határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Melléklet az 1998. évi XXV. törvényhez * 

A törvény 19. §-ának (7) bekezdése értelmében azoknak az anyagoknak a listája, amelyek nem az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben, az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény mellékletének I. és II. Jegyzéke alapján minősülnek kábítószerrel egy tekintet alá eső veszélyes pszichotróp anyagnak, illetve hazai besorolásuk eltér a nemzetközitől, a következő:

A) *  Jegyzék:

Azok az anyagok, amelyek az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben, az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény I. Jegyzékén szereplő pszichotróp anyagokkal azonos elbírálás alá esnek Magyarországon, azaz gyógyászati célra nem, kizárólag tudományos célra alkalmazhatók:

A B
Hivatalos elnevezés
(illetve más név vagy rövidítés, illetve külföldön gyakran használt más írásmód)

Kémiai név
1. AL 4-allil-oxi-3,5-dimetoxi-fenetil-amin
2. BDB 1-(1,3-benzo-dioxol-5-il)-2-bután-amin
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)butan-2-ylazan
3. BZP 1-benzilpiperazin 1-benzil-1,4-diaza-ciklohexán
N-benzilpiperazin
4. 2C-I 2,5-dimethoxy-4-iodophenethylamine
4-iodo-2,5-dimethoxyphenethylazan
5. 2C-T-2 2,5-dimethoxy-4-ethylthiophenethylamine
4-ethylsulfanyl-2,5-dimethoxy-phenethylazan
6. 2C-T-7 2,5-dimetoxi-4(n)-propil-tio-fenetil-amin
2,5-dimethoxy-4-(propylsulfanyl)-phenethylazan
7. DOC 2,5-dimetoxi-4-klór-amfetamin
1-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)propan-2-ylazan
8. 4-fluoroamphetamine (4-fluoramfetamin) /
4-FA, 4-FMP
1-(4-fluorophenyl)propan-2-amine
9. FLEA N-hidroxi-N-metil-3,4 metilén-dioxi-amfetamin vagy
N-hidroxi-3,4-metilén-dioxi-metamfetamin
N-[1-(1,3-benzodioxol-5-yl)propan-2-yl]-N-methylhydroxylamin
10. JWH-018 naphthalen-1-yl(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone
11. JWH-081 (4-methoxynaphthalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone
12. JWH-073 (1-butyl-1H-indol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone
13. JWH-122 (4-methylnaphthalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone
14. JWH-210 (4-ethylnaphthalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone
15. MAL 3,5-dimetoxi-4-metallil-oxi-fenetil-amin
3,5-dimethoxy-4-(2-methylallyloxy)-phenethylazan
16. MBDB 2-(metil-amino)-1-(3,4-metilén-dioxi-fenil)-bután vagy
N-metil-1-(1,3-benzo-dioxol-5-il)-2-bután-amin
[1-(1,3-benzodioxol-5-yl)butan-2-yl](methyl)azan
17. mCPP
(meta-klorofenilpiperazin)
meta-chlorophenylpiperazine vagy [1-(3-chlorophenyl)piperazine]
17.a *  4- MA, 4-methylamphetamine (4-
metilamfetamin)
l-(4-methylphenyl)propan-2-amine
18. 3,4-methylendioxypirovalerone
(3,4-metiléndioxipirovaleron)/ MDPV
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one
19. 4-methylethcathinone (4-metiletkatinon)/
4-MEC
2-(ethylamino)-1-(4-methylphenyl)propan-1-one
20. Mephedrone (Mefedron) 1-(4-methylphenyl)-2-methylaminopropan-1-on
21. Methylone (Metilon) 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(methylamino)propan-1-one
22. N-Me-1-PEA 1-(N-metil-amino)-1-fenil-etán vagy N-metil-1-fenetil-amin
23. 1-PEA 1-amino-1-fenil-etán vagy 1-fenetil-amin
24. PMMA paramethoxymethylamphetamine vagy N-methyl-1-(4-methoxyphenyl)-2-
aminopropane vagy p-methoxy-N, α-dimethylphenethylamine
25. TMA-2 (2,4,5-trimetoxiamfetamin) 2,4,5-trimethoxyamphetamine
1-(2,4,5-trimethoxyphenyl)propan-2-ylazan
26. *  5-IT 5-(2-aminopropyl)indole
27. *  1-naphyrone (1-nafiron) 1-(naphthalen-1-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one
28. *  2-aminoindane (2-aminoindán) 2,3-dihydro-1H-inden-2-amine
29. *  2-DPMP, Desoxypipradrol (dezoxipipradrol) 2-(diphenylmethyl)piperidine
30. *  2-naphyrone (2-nafiron) 1-(naphthalen-2-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one
31. *  3-MeO-PCE N-ethyl-1-(3-methoxyphenyl)cyclohexanamine
32. *  4-MeO-PCP 1-[1-(4-methoxyphenyl)cyclohexyl]piperidine
33. *  5-IAI 5-iodo-2,3-dihydro-1H-inden-2-amine
34. *  5-MeO-AMT 1-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)propan-2-amine
35. *  α-Pyrrolidinovalerophenone, α-PVP 1-phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanone
36. *  AM-2201 1-[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-(naphthalen-1-yl)methanone
37. *  AMT (alfa-metiltriptamin) 1-(lH-indol-3-yl)propan-2-amine
38. *  Camfetamine (kamfetamin) N-methyl-3-phenylbicyclo[2.2.1]heptan-2-amine
39. *  CP 47,497 C8-homológ 2-(3-hydroxycyclohexyl)-5-(2-methylnonan-2-yl)phenol
40. *  CRA 13 naphthalen-1-yl [4-(pentyloxy)naphthalen-1-yl]methanone
41. *  D2PM, Diphenylprolinol (difenilprolinol) diphenyl(pyrrolidin-2-yl)methanol
42. *  DBZP 1,4-dibenzylpiperazine
43. *  Desoxy-D2PM (dezoxi-D2PM) 2-(diphenylmethyl)pyrrolidine
44. *  Dimethocaine (dimetokain) 3-(diethylamino)-2,2-dimethylpropyl-4-aminobenzoate
45. *  DMAA 4-methylhexan-2-amine
46. *  Etaqualone (etakvalon) 3-(2-ethylphenyl)-2-methylquinazolin-4(3H)-one
47. *  Ethylphenidate (etilfenidát) ethyl phenyl(piperidin-2-yl)acetate
48. *  GBL, gamma-butyrolactone
(gamma-butirolakton)
dihydrofuran-2(3H)-one
49. *  HU-210 9-(hydroxymethyl)-6,6-dimethyl-3-(2-methyloctan-2-yl)-6a,7,10,10a-
tetrahydrobenzo [c]chromen-1-ol
50. *  Ibogain (6R,6aS,7S,9R)-7-ethyl-2-methoxy-6,6a,7,8,9,10,12,13-octahydro-5H-6,9-
methanopyrido[10,20:1,2]azepino[4,5-b]indole
51. *  MDAI 6,7-dihydro-5H-indeno[5,6-d][1,3]dioxol-6-amine
52. *  Methoxetamine (metoxetamin) 2-(ethylamino)-2-(3-methoxyphenyl)cyclohexanone
53. *  MPA, Methylthienylpropamine
(metiltienil-propamin)
N-methyl-1-(thiophen-2-yl)propan-2-amine
54. *  ODT, O-desmethyltramadol
(O-dezmetiltramadol)
3-{2-[(dimethylamino)methyl]-1-hydroxycyclohexyl}phenol
55. *  para-methyl-4-methylaminorex
(para-metil-4-metilaminorex) / 4,4’-DMAR
4-methyl-5-(4-methylphenyl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-amine, illetve
4-methyl-5-(4-methylphenyl)-1,3-oxazolidin-2-imine tautomerek
56. *  Pentedron,
β-ethyl-methcathinone
(β-etil-metkatinon)
2-methylamino-1-phenyl-1-pentanone
57. *  MBZP 1-benzyl-4-methylpiperazine
58. *  pFBT, 4-fluorotropacocaine
(fluortropakokain)
8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl 4-fluorobenzoate
59. *  pFPP 1-(4-fluorophenyl)piperazine
60. *  Phenazepam (fenazepam) 7-bromo-5-(2-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
61. *  Salvinorin A (Szalvinorin A) (2S,4aR,6aR,7R,9S,10aS,10bR)-9-(acetyloxy)-2-(3 furanyl)dodecahydro-
6a,10b-dimethyl-4,10-dioxo-2H-naphtho[2,1-c]pyran-7-carboxylic acid methyl ester
62. *  TFMPP 1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine
63. *  β-Me-PEA 2-phenylpropan-1-amine
64. *  3-MeO-PCP 1-[1-(3-methoxyphenyl)cyclohexyl]-piperidine
65. *  Homoamphetamine 3-amino-1-phenyl-butane
66. *  AH-7921 3,4-diklór-N-[[1-(dimetil-amino)ciklohexil]metil]benzamid
67. *  25I-NBOMe 4-jód-2,5-dimetoxi-N-(2-metoxi-benzil)fenetilamin
68. *  AB-CHMINACA N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-
3-carboxamide
69. *  AB-FUBINACA N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(4- fluorobenzyl)-1H-indazole-
3-carboxamide
70. *  5F-AB-PINACA N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5- fluoropentyl)-1H-indazole-
3-carboxamide
71. *  AB-PINACA N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H-indazole-3-carboxamide
72. *  α-PVT, alpha-PVT, alpha-pyrrolidinopentiothiophenone 2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(thiophen-2-yl)pentan-1-one
73. *  MDMB-CHMICA N-[[1-(cyclohexylmethyl)-1H-indol-3-yl]carbonyl]-3-methyl-valine, methyl ester

- és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sztereoizomerjei, amennyiben kémiai szerkezetük alapján azok léteznek, és nem esnek kifejezett kivételes rendelkezés alá;

- az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sói, beleértve a fent említett sztereoizomerek sóit, amennyiben ilyen sók léteznek.

B) *  Jegyzék:

Azok az anyagok, amelyek az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben, az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény II. Jegyzékén szereplő pszichotróp anyagokkal azonos elbírálás alá esnek Magyarországon, azaz gyógyászati célra alkalmazható, szigorúan ellenőrzött szerek:

Hivatalos elnevezés
(illetve más név vagy rövidítés, illetve külföldön gyakran használt más írásmód)
Kémiai név
Buprenorphine
(buprenorfín)
21-cyclopropyl-7-α-[(S)-1-hydroxy-1,2,2-trimethylpropyl]-6,14-endo-
ethano-6,7,8,14-tetrahydrooripavine
Ketamine
(ketamin)
2-(2-chlorophenyl)-2-(methylamino)-cyclohexanone
Pentazocine
(pentazocin)
(2R,6R,11R)-1,2,3,4,5,6-hexahydro-6,11-dimethyl-3-(3-methyl-2-
butenyl)-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol
Poppy straw
(mákszalma)
A levágott máknövény minden része; azonban a magok a tokból való kifejtés és tisztítás után nem minősülnek ellenőrzött szernek
Tapentadol (tapentadol) 3-[(2R,3R)-1-(dimethylamino)-2-methylpentan-3-yl]- phenol

- és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sztereoizomerjei, amennyiben kémiai szerkezetük alapján azok léteznek, és nem esnek kifejezett kivételes rendelkezés alá;

- az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sói, beleértve a fent említett sztereoizomerek sóit, amennyiben ilyen sók léteznek.