Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától
A jogszabály mai napon (2016.12.04.) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

162/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet

a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalról * 

A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91/A. §-ának (3) bekezdése alapján a következőket rendeli el:

1. § * 

2. § *  A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.

3. § A Hivatal jogelődje a Menekültügyi és Migrációs Hivatal.

4. § *  (1) * 

(2) * 

(3) *  A miniszter a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. § (3) és (3a) bekezdése szerinti honosítási eljárással és az 5. §-a szerinti visszahonosítási eljárással, a magyar állampolgárság kérelemre történő igazolásával összefüggésben a Hivatal felett gyakorolt, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés c) és e)-h) pontjában meghatározott hatáskörét a miniszterelnök általános helyettesével együttműködve látja el.

(4) *  A miniszterelnök általános helyettese a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. § (7) bekezdése szerinti honosítási eljárással összefüggésben gyakorolja a Hivatal felett a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés c), e) és f)-h) pontjában meghatározott hatásköröket.

4/A. § *  (1) *  A Hivatalt főigazgató vezeti.

(2) Főigazgatói megbízást az a köztisztviselő kaphat, aki állam- és jogtudományi egyetemi végzettséggel, valamint jogi vagy közigazgatási szakvizsgával rendelkezik.

5. § *  (1) A Hivatal ellátja a jogszabályokban hatáskörébe utalt állampolgársági, idegenrendészeti és menekültügyi feladatokat.

(1a) *  A Kormány központi anyakönyvi szervként a Hivatalt jelöli ki.

(2) * 

(3) *  A Hivatal központi szervből és a Hivatal területi szerveként a mellékletben meghatározott illetékességi területen működő igazgatóságokból áll.

(4) *  A Hivatal a befogadó állomás és a menekültügyi őrzött befogadó központ középirányító szerveként

a) jóváhagyja a befogadó állomás és a menekültügyi őrzött befogadó központ szervezeti és működési szabályzatát,

b) gyakorolja a befogadó állomás és a menekültügyi őrzött befogadó központ vezetője tekintetében a kinevezés, felmentés, megbízás vagy megbízás visszavonásának jogát és az egyéb munkáltatói jogköröket,

c) gyakorolja a befogadó állomás és a menekültügyi őrzött befogadó központ gazdasági vezetője tekintetében a kinevezés, felmentés, megbízás vagy megbízás visszavonásának jogkörét,

d) jogszabályban meghatározott esetekben gyakorolja a befogadó állomás és a menekültügyi őrzött befogadó központ döntéseinek előzetes egyetértése vagy utólagos jóváhagyása jogkörét,

e) egyedi utasítást adhat feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására,

f) a befogadó állomást és a menekültügyi őrzött befogadó központot jelentéstételre vagy beszámolóra kötelezheti,

g) kezeli a befogadó állomás és a menekültügyi őrzött befogadó központ kezelésében lévő közérdekű adatokat és közérdekből nyilvános adatokat, valamint a b)-f) pont szerinti irányítási jogkörök gyakorlásához szükséges, törvényben meghatározott személyes adatokat.

5/A. § * 

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) * 

(3) * 

Melléklet a 162/1999. (XI. 19.) Korm. rendelethez * 

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal területi szervei * 

Területi szervek megnevezése és székhelye Illetékességi terület
1. Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóság
Székhely: Budapest
Budapest Főváros, Pest megye
2. Észak-Alföldi Regionális Igazgatóság
Székhely: Debrecen
Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-
Szolnok megye
3. Dél-Alföldi Regionális Igazgatóság
Székhely: Szeged
Csongrád, Bács-Kiskun, Békés megye
4. Észak-Magyarországi Regionális Igazgatóság
Székhely: Miskolc
Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád megye
5. Dél-Dunántúli Regionális Igazgatóság
Székhely: Pécs
Baranya, Somogy, Tolna megye
6. Közép-Dunántúli Regionális Igazgatóság
Székhely: Székesfehérvár
Fejér, Veszprém, Komárom-Esztergom megye
7. Nyugat-Dunántúli Regionális Igazgatóság
Székhely: Győr
Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala megye