Jogszabálykereső
A jogszabály mai napon (2016.06.30.) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet

a víziközművek üzemeltetéséről * 

1. § (3) Víziközmű üzemeltetésével összefüggő - az e rendelet 1. számú mellékletében megjelölt - feladatokat az ugyanott meghatározott képesítéssel rendelkező személy végezhet.

1. számú melléklet a 21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelethez

A víziközmű üzemeltetésének szakmai képesítési előírásai

A) Az ivóvízművek üzemeltetésének képesítési előírásai

Felszín alatti vízbázisra telepített vízművek

Munkakör megnevezése
Felszíni vízbá-
zisra telepített
vízművek

a vízmű mértékadó kapacitása m3/nap
10 000 fölött 10 000-3000 3000-500 500 alatt
Területi vagy szakági irányító Szm 6
M 3, 4, 5, 6
Szm 6
M 3, 4, 5, 6
Szüm 2 Üm 1 -
Vezető diszpécser Szm 6
M 3, 4, 5, 6
Szüm 2
Szm 6, 9
M 3, 4, 5, 6
Szüm 2
Üm 1 t 2 -
Felszín alatti víztermelőtelep vezetője - M 2, 4, 5, 6
Szm 2, 6, 11
Szüm 2 Üm 1 t 2
Hálózati üzemeltetés irányítója, vezetője Szm 6 Szm 6
M 3, 4, 5, 6
Üm 1, 4 Üm 1, 4
t 2
t 2, 3
Vízkezelő-, valamint felszíni víztermelőtelep vezetője Szm 6 Szm 6 Szüm 2 Üm 1 t 2
t 4
t 5
Belső vízminőség ellenőrzés vezetője vegyészmérnök, vegyész, biológus vegyészmérnök, vegyész vegyész, vegyészüzem-
mérnök
vegyésztechnikus -

B) Szennyvízelvezető-tisztító művek üzemeltetésének képesítési előírásai

10 000 felett 3000-10 000 között 3000 alatt
Munkakör megnevezése a szennyvíztisztító telep mértékadó kapacitása*, telep hiánya esetén az átlagos elvezetett szennyvízmennyiség m3/nap
Területi vagy szakági irányító Szm 6
M 3, 4, 5, 6
Szüm 3, 6
Szüm 5
Üm 1
Vezető diszpécser Szm 6
M 3, 4, 5, 6
Szüm 3, 6
Szüm 5
Üm 1
Szüm 5
Üm 1
Hálózati üzemeltetés irányító Szm 6
M 3, 4, 5, 6
Szüm 3, 6
Üm 1
Üm 1, 4 t 3
Tisztítótelep vezető Szm 6
M 3, 4, 5, 6
Szüm 3, 6
Szüm 5
Üm 1 t 2, 4
Belső vízminőség ellenőrzés irányító M 3
vegyészmérnök, vegyész, biológus
vegyész-üzemmérnök vegyésztechnikus
t 4
* 2003. január 1-jétől a határok LE-ben 100 000 felett, 100 000 és 2000 között, 2000 alatt.

Az „m” minősítésű állások egyetemi oklevélhez (okl. mérnök) kötöttek.

A vezető állások betöltésének feltétele 2 év szakirányú szakmai gyakorlat.

Víz- és szennyvízminőség-vizsgáló laboratórium vezetője munkakör betöltésének feltétele a szakirányú egyetemi végzettség, csak kémiai vizsgálatokat végző laboratórium esetében a vegyész-üzemmérnöki képesítés.

A képesítések felsorolásában és az A) és B) táblázatokban nem szereplő, de a műszaki felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítéséről szóló 159/1996. (X. 22.) Korm. rendelet szerinti felsőfokú műszaki végzettség és 3 éves szakirányú szakmai gyakorlat egyenértékű a táblázatban szereplő végzettségi szinthez tartozó szakirányú képesítéssel.

A táblázatban jelölt szakirányú képesítések vagylagosak.

Az egyes sorokban az alacsonyabb oszlopszámú szakmai követelmények a magasabb oszlopszámú szakmai követelményeket kielégítik.

Az A) és B) táblázatok első és második sorában meghatározott „területi vagy szakági irányító”, valamint „vezető diszpécser” megnevezésű munkakörök esetében az egyes oszlopokban előírt teljesítményhatárok a dolgozó által irányított valamennyi létesítmény összesített teljesítőképességére vonatkoznak.

Az 1. számú mellékletben alkalmazott jelölések és a hozzá kapcsolódó képesítések

Jele Képesítés megnevezése
Egyetemi szakmérnöki képesítések
Szm 1 Hidrológus és vízgazdálkodási szakmérnök
Szm 2 Hidrogeológus szakmérnök
Szm 3 Közműépítési szakmérnök
Szm 4 Folyami vízépítési szakmérnök
Szm 5 Vasbetonépítési szakmérnök
Szm 6 Vízellátási és csatornázási szakmérnök
Szm 7 Mezőgazdasági vízgazdálkodási szakmérnök
Szm 8 Környezetvédelmi (vízvédelmi ágazatos) szakmérnök
Szm 9 Vízgépészeti szakmérnök
Szm 10 Mérnökközgazdász vagy gazdasági mérnök
Szm 11 Mérnökgeológiai szakmérnök
Egyetemi képesítések
M 1 Hidrológus, hidrológus mérnök
M 2 Hidrogeológus, hidrogeológus mérnök
M 3 Víz- és szennyvíztechnológus mérnök
M 4 Vízépítő mérnök
M 5 Általános mérnök
M 6 Építő (nem vízépítő) mérnök
Szaküzemmérnöki (főiskolai szakmérnöki) képesítések
Szüm 1 Vízépítő szaküzemmérnök
Szüm 2 Vízellátási szaküzemmérnök
Szüm 3 Csatornázási szaküzemmérnök
Szüm 4 Mezőgazdasági vízgazdálkodási szaküzemmérnök
Szüm 5 Környezetvédelmi (vízügyi ágazatos) szaküzemmérnök
Szüm 6 Közműfenntartási szaküzemmérnök
Szüm 7 Vízgépészeti szaküzemmérnök
Üzemmérnöki (főiskolai mérnöki) képesítések
Üm 1 Vízellátási és csatornázási (települési vízgazdálkodási) üzemmérnök és vízellátási, csatornázási szakirányú építőmérnök
Üm 2 Mezőgazdasági (területi) vízgazdálkodási üzemmérnök
Üm 3 Öntözési és meliorációs üzemmérnök
Üm 4 Mélyépítő üzemmérnök
Technikusok
t 1 Települési vízgazdálkodási technikus (ide sorolandó: vízmesteri oklevél és vezető technikusi oklevél is)
t 2 Telepi vízgazdálkodási technikus (ide sorolandó: telepkezelői tanfolyami végzettséget igazoló okmány)
t 3 Vízépítő technikus (ide sorolandó a híd, vízmű technikumi oklevél is)
t 4 Víz- és szennyvíztechnológus technikus
t 5 Vízgépészeti technikus
t 6 Tervező, szerkesztő technikus
t 7 Vízrajzi kutatási technikus
t 8 Vízkútfúró technikus
t 9 Ipari vízgazdálkodási technikus

Továbbá az egyenértékűnek minősülő képesítések.