Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától
A jogszabály mai napon (2017.06.24.) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

7/2005. (XII. 28.) MeHVM rendelet

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok által közzéteendő adatok köréről

Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 22. §-ának (2) bekezdése c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - figyelemmel a 6. §-ának (4) bekezdésére - a következőket rendelem el:

1. § A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok - tevékenységükhöz kapcsolódóan - az e rendelet mellékletében meghatározott adatokat közzéteszik.

2. § Ez a rendelet 2006. január 1-jén lép hatályba.

Melléklet a 7/2005. (XII. 28.) MeHVM rendelethez

Általános közzétételi lista

I. Szervezeti, személyzeti adatok

Adat Frissítés Megőrzés
1. A polgári nemzetbiztonsági szolgálat hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, (amennyiben a szolgálat honlapja tartalmazza, a megyei kirendeltség címe, elérhetősége) A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
2. *  A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok szervezeti felépítése igazgatósági szintig, továbbá a hatósági feladatokat ellátó szervezeti egységek, a törvényben meghatározott feladataik rögzítésével A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
3. A polgári nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatója és helyettesei neve, beosztása, rendfokozata A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
4. Amennyiben van, a polgári nemzetbiztonsági szolgálaton belüli ügyfélkapcsolati iroda elérhetősége és az ügyfélfogadási rend A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
5. a polgári nemzetbiztonsági szolgálat felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Adat Frissítés Megőrzés
1. A polgári nemzetbiztonsági szolgálat feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
2. Amennyiben van, a polgári nemzetbiztonsági szolgálat nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
3. A polgári nemzetbiztonsági szolgálatnál végzett alaptevékenységgel kapcsolatos külső vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
4. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje Negyedévente Az előző állapot törlendő
5. A polgári nemzetbiztonsági szolgálat működésével, tevékenységével kapcsolatos, az állampolgárok tájékoztatásául szolgáló közlemények, információk A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

III. Gazdálkodási adatok

Adat Frissítés Megőrzés
1. A költségvetési törvényben szereplő, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok cím alatt található adatok A változásokat követően azonnal A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 5 évig archívumban tartásával
2. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a külön jogszabályban meghatározott értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására vonatkozó, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény szerinti eljárások alapján létrejött szerződések - ide nem értve az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetőleg alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintő vagy különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet alapján létrejött szerződéseket - megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama Negyedévente A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 5 évig archívumban tartásával