Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Jogszabálykereső
A jogszabály mai napon (2015.IX.2.) hatályos állapota

A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli.

 

2006. évi CXVII. törvény

egyes szociális tárgyú törvények módosításáról1

I-III.2

1-37. §3

Záró rendelkezések

38. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdés szerinti kivétellel - 2007. január 1-jén lép hatályba.

(2)4

(3)-(10)5

(11)6 Az átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket és szolgáltatásokat biztosító tartós bentlakásos intézményre vonatkozó szabályok hatályon kívül helyezése alapján 2008. január 1-jétől új emelt szintű intézményre, illetve férőhelybővítés esetén új emelt szintű férőhelyre nem lehet működési engedélyt kiadni. Ezt az időpontot követően az átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket és szolgáltatásokat biztosító tartós bentlakásos intézményekre, illetve az emelt szintű férőhelyekre a 2007. december 31-én hatályos, 39. § (2) bekezdése szerinti szabályokat a továbbiakban is kell alkalmazni.

(12)-(13)7

39. §8

40. § (1)9

(2)10

(3)11

(4)12

(5)13

41. § Ez a törvény a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.1  Kihirdetve: 2006. XII. 18.


2  Hatályon kívül helyezte: 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 944. Hatálytalan: 2007. VII. 1-től.


3  Hatályon kívül helyezte: 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 944. Hatálytalan: 2007. VII. 1-től.


4  Hatályon kívül helyezte: 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 944. Hatálytalan: 2007. VII. 1-től.


5  Hatályon kívül helyezte: 2012. évi XCIII. törvény 91. § (7) f). Hatálytalan: 2013. I. 1-től.


6  A második mondat szövegét módosította: 2007. évi CXXI. törvény 82. § (7).


7  Hatályon kívül helyezte: 2012. évi XCIII. törvény 91. § (7) f). Hatálytalan: 2013. I. 1-től.


8  Hatályon kívül helyezte: 2007. évi LXXXII. törvény 3. § (5) 13. Hatálytalan: 2008. I. 2-től.


9  Beépítve: 2005. évi LXXX. törvénnyel kihirdetett, a gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben történő együttműködésről szóló Egyezmény 2. Cikk 1.


10  Beépítve: 2005. évi LXXX. törvénnyel kihirdetett, a gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben történő együttműködésről szóló Egyezmény 14. Cikk.


11  Beépítve: 2005. évi LXXX. törvénnyel kihirdetett, a gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben történő együttműködésről szóló Egyezmény 22. Cikk 4.


12  Beépítve: 2005. évi LXXX. törvénnyel kihirdetett, a gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben történő együttműködésről szóló Egyezmény 28. Cikk.


13  Beépítve: 2005. évi LXXX. törvénnyel kihirdetett, a gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben történő együttműködésről szóló Egyezmény 36. Cikk a).A net.jogtar.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2013. Minden jog fenntartva!