Jogszabálykereső
A jogszabály mai napon (2016.06.26.) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

2006. évi CXVII. törvény

egyes szociális tárgyú törvények módosításáról * 

I-III. * 

1-37. § * 

Záró rendelkezések

38. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdés szerinti kivétellel - 2007. január 1-jén lép hatályba.

(2) * 

(3)-(10) * 

(11) *  Az átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket és szolgáltatásokat biztosító tartós bentlakásos intézményre vonatkozó szabályok hatályon kívül helyezése alapján 2008. január 1-jétől új emelt szintű intézményre, illetve férőhelybővítés esetén új emelt szintű férőhelyre nem lehet működési engedélyt kiadni. Ezt az időpontot követően az átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket és szolgáltatásokat biztosító tartós bentlakásos intézményekre, illetve az emelt szintű férőhelyekre a 2007. december 31-én hatályos, 39. § (2) bekezdése szerinti szabályokat a továbbiakban is kell alkalmazni.

(12)-(13) * 

39. § * 

40. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

(4) * 

(5) * 

41. § Ez a törvény a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.