Jogszabálykereső
A jogszabály mai napon (2016.06.30.) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

378/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről

A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110. §-a (7) bekezdésének t) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1-8/A. § * 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9. § (1) *  Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2) * 

(3) A kiadott és érvényes szakértői, környezetvédelmi felülvizsgálatra jogosító engedélyek a bennük megjelölt lejárat idejéig, de maximum 5 évig érvényesek.

10. § * 

11. § * 

1-2. számú melléklet a 378/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez *