Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától
A jogszabály mai napon (2018.02.18.) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.
Megnyitom a Jogtárban Megnyitom az Optijusban

 

66/2009. (XII. 17.) IRM rendelet

az egyéni vállalkozói igazolványról

Az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 39. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rend. 1. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter feladat- és hatásköréről szóló 29/2008. (II. 19.) Korm. rendelet 1. § i) pontjában foglalt feladatkörében eljáró Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § Ez a rendelet határozza meg

a) * 

b) a kérelem, valamint az egyéni vállalkozói igazolvány formáját és adattartalmát.

Az egyéni vállalkozói igazolvány

2. § (1) Az egyéni vállalkozói igazolvány (a továbbiakban: igazolvány), közokirat, amely közhitelesen igazolja a kiállításának napján fennálló - egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő - adatokat.

(2) * 

(3) Az igazolvány egyedi azonosítóval ellátott okmány, amely a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.

(4) Az igazolvány törzslapból és pótlapokból áll. A törzslap formáját, adattartalmát a rendelet 1. melléklete, a pótlap(ok) formáját és adattartalmát a 2. melléklet tartalmazza.

(5) * 

3. § Az igazolványra, mint biztonsági okmányra vonatkozó adminisztratív védelmi szabályok megtartásának ellenőrzésére az igazságügyért felelős miniszter jogosult.

4. § *  (1) * 

(2) A visszavont igazolvány érvénytelen.

(3) * 

5-7. § * 

8-11. § * 

Átmeneti rendelkezések

12. § (1) Az e rendelet hatálybalépésekor érvényes vállalkozói igazolvány cseréje vagy pótlása esetén az igazolvány kiállítására az új igazolványra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(2) * 

Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2010. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 2. § (4) bekezdés és az 1-2. melléklet 2010. július 1-jén lép hatályba.

(3)-(4) * 

Módosító rendelkezések

14. § * 

1. melléklet a 66/2009. (XII. 17.) IRM rendelethez * 

Vállalkozói igazolvány törzslap

MAGYARORSZÁG
EGYÉNI VÁLLALKOZÓI IGAZOLVÁNY Okmányszám
Vállalkozó családi neve: ........................................................................................................................................................
Vállalkozó utóneve: ..............................................................................................................................................................
Adószáma: ...........................................................................................................................................................................
Nyilvántartási száma: ............................................................................................................................................................
Statisztikai számjele: .............................................................................................................................................................
Főtevékenysége: ...........................................................................................................................................................
Kelt: ....................................................................................................................................................................................
Kiállító hatóság: ...................................................................................................................................................................
Az igazolvány tulajdonosa a nyilvántartásba vétel alapján egyéni vállalkozói
tevékenység folytatására jogosult. Az igazolvány a kiállításának napján fennálló
- egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő - adatokat igazolja.
Székhelye:
..........................
Irányítószám
...........................................
Város, község
.....................
Kerület
................................
Közterület neve
...........................................
Közterület jellege
.....................
Házszám
........................................................
Épület, lépcsőház, szint, ajtó
Tevékenységi körök
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
Vállalkozó telephelyei (fióktelepei):
.........
No.
..........................
Irányítószám
..........................................
Város, község
...................
Kerület
.................................
Közterület neve
..........................................
Közterület jellege
...................
Házszám
..................................................................
Épület, lépcsőház, szint, ajtó
.........
No.
..........................
Irányítószám
..........................................
Város, község
................
Kerület
.................................
Közterület neve
..........................................
Közterület jellege
................
Házszám
..................................................................
Épület, lépcsőház, szint, ajtó

2. melléklet a 66/2009. (XII. 17.) IRM rendelethez * 

Vállalkozói igazolvány pótlap

MAGYARORSZÁG
EGYÉNI VÁLLALKOZÓI IGAZOLVÁNY PÓTLAP
Sorszám:
Vállalkozói igazolvány száma: ................................................................................................................................................
Név: ....................................................................................................................................................................................
Adószáma: ...........................................................................................................................................................................
Nyilvántartási száma: ............................................................................................................................................................
Tevékenységi körök
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
Tevékenységi körök
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
.............................. ......................................................................................................................................................
Vállalkozó telephelyei (fióktelepei):
.........
No.
..........................
Irányítószám
..........................................
Város, község
...................
Kerület
.................................
Közterület neve
..........................................
Közterület jellege
...................
Házszám
..................................................................
Épület, lépcsőház, szint, ajtó
.........
No.
..........................
Irányítószám
..........................................
Város, község
................
Kerület
.................................
Közterület neve
..........................................
Közterület jellege
................
Házszám
..................................................................
Épület, lépcsőház, szint, ajtó

3-4. melléklet a 66/2009. (XII. 17.) IRM rendelethez *