Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától
A jogszabály mai napon (2017.12.18.) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.
Megnyitom a Jogtárban Megnyitom az Optijusban

 

187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet

a közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében vezetett elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetéséről, valamint az adatbázis alapján történő értesítésről

A Kormány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. § (1) bekezdés g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: KEKKH) - az adatbázis szakmai felépítése tekintetében a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszterrel együttműködve - a központi elektronikus szolgáltató rendszeren a kormányzati portálról bárki számára ingyenesen, korlátozás nélkül elérhető, nyilvános elektronikus adatbázist működtet azokról az érdekvédelmi és társadalmi szervezetekről (a továbbiakban: szervezet), amelyek az eljárás megindításáról szóló, adatbázis alapján történő értesítés érdekében adataikat elektronikus úton bejelentették (a továbbiakban: regisztráció).

(2) A szervezet regisztrációja az ügyfélkapun keresztül végezhető el a szervezet

a) nevének,

b) nyilvántartási számának,

c) működési területének,

d) képviselője nevének és

e) elektronikus elérhetőségének

a megadásával, valamint azoknak a hatósági eljárásoknak a megjelölésével, amelyek megindításáról elektronikus értesítést kér.

(3) A szervezet az e rendelet szerinti adataiban bekövetkező változást köteles a regisztrációra vonatkozó szabályok szerint bejelenteni, az ennek elmulasztásából eredő következmények a szervezetet terhelik.

(4) A KEKKH a szervezetet törli az adatbázisból, ha azt a szervezet maga kéri, vagy ha tudomására jut, hogy a szervezet megszűnt vagy a megadott elektronikus elérhetőségén nem érhető el.

2. § (1) Az adatbázisból bárki számára ingyenesen, korlátozás nélkül biztosítani kell a regisztrált szervezetekre vonatkozó adatokra való összetett keresés és lekérdezés lehetőségét is, amelynek magában kell foglalnia a működési területre és a regisztrációban megjelölt hatósági ügyekre történő egyidejű lekérdezés lehetőségét.

(2) Az eljáró hatóság a törvényben meghatározott esetekben a hirdetményi értesítéssel egyidejűleg köteles az adott hatósági eljárásban érintett, az adatbázisban szereplő - a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szerint törvény által ügyféli jogokkal felruházott - szervezetet elektronikus úton értesíteni az eljárás megindításáról.

(3) Ha az eljáró hatóságnak a (2) bekezdésben meghatározott esetben tudomására jut, hogy az adatbázisban szereplő szervezet megszűnt vagy a megadott elektronikus elérhetőségén nem érhető el, erről értesíti a KEKKH-t.

3. § Ez a rendelet 2009. október 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.