Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Jogszabálykereső
A jogszabály mai napon (2015.IX.4.) hatályos állapota

A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli.

 

36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet

az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról

A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (4) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § c) pont szerinti feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az önálló vállalkozók tevékenységeit a rendelet mellékletét képező Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (a továbbiakban: ÖVTJ) szerint, annak legmélyebb, 6 számjegyű szintjén kell azonosítani.

(2) E rendelet alkalmazásában önálló vállalkozónak kell tekinteni:

a) az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. tv. hatálya alá tartozó, az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő egyéni vállalkozókat;

b) az egyéni vállalkozói nyilvántartásban nem szereplő, az alábbi tevékenységet folytatókat:

ba) a magán-állatorvosi tevékenység,

bb) az egyéni ügyvédi tevékenység,

bc) az egyéni szabadalmi ügyvivői tevékenység,

bd) az egyéni közjegyzői tevékenység,

be) az önálló bírósági végrehajtói tevékenység.

c) az adószámmal rendelkező, az általános forgalmi adó hatálya alá tartozó magánszemélyeket, az adószám kiváltására kötelezett magánszemélyt, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 18. pontja szerinti mezőgazdasági őstermelői tevékenységet folytató magánszemélyt.

2. § Az ÖVTJ kódokat az alábbiak szerint kell képezni:

a) az 1-4. számjegy megfelel a tevékenységek egységes osztályozási rendszere (a mindenkor hatályos NACE/TEÁOR) szerinti kódnak

b) az 5-6. számjegy a tevékenység TEÁOR szakágazaton belüli sorszáma.

3. § (1) Az ÖVTJ-re vonatkozó módosító javaslatok minden év június 30-ig jelenthetők be írásban a Központi Statisztikai Hivatalnál (a továbbiakban: KSH).

(2) A jelen rendelet hatályba lépésének időpontjában nyilvántartásban szereplő önálló vállalkozók főtevékenysége besorolásának módosítását az új vagy módosított jegyzék alapján a KSH végzi el. A módosított adatokat, valamint a régi és az új vagy módosított jegyzék közötti teljes és az egy az egyhez fordítókulcsokat a KSH - a hatályos jogszabályoknak megfelelően - átadja az e rendelet szerinti önálló vállalkozók hivatalos központi nyilvántartását vezető szerveknek.

4. § (1) Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a KSH elnökének a Szakmakód Jegyzékről szóló 9005/2007. (SK 7.) közleménye, a Szakmakód jegyzék módosításáról, szóló 10/2010. (XII. 29.) KSH közleménye, továbbá a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről szóló 9003/2002. (SK 6.) KSH közleménye.

5. § E rendelet

a) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet;

b) a vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a 2186/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. február 20-i 177/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Melléklet a 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelethez1

Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ)

ÖVTJ-kód 2015 ÖVTJ 2015 megnevezés

01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások

011 Nem évelő növény termesztése

0111 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése

011101 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése m.n.s.

011102 Máktermesztés

0112 Rizstermesztés

011201 Rizstermesztés

0113 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése

011301 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése m.n.s.

0114 Cukornádtermesztés

011401 Cukornádtermesztés

0115 Dohánytermesztés

011501 Dohánytermesztés

0116 Rostnövénytermesztés

011601 Rostnövénytermesztés m.n.s.

011602 Kendertermesztés

0119 Egyéb, nem évelő növény termesztése

011901 Egyéb, nem évelő növény termesztése m.n.s.

011902 Dísznövény- és virágtermesztés

011903 Koszorú- és virágkötés saját termesztésű növényből (nem művirágból)

011904 Koszorúalap készítés szalmából és szénából (saját termelésű alapanyagból)

012 Évelő növény termesztése

0121 Szőlőtermesztés

012101 Szőlőtermesztés

0122 Trópusi gyümölcs termesztése

012201 Trópusi gyümölcs termesztése

0123 Citrusféle termesztése

012301 Citrusfélék termesztése

0124 Almatermésű, csonthéjas termesztése

012401 Almatermésű, csonthéjas termesztése

0125 Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése

012501 Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése

0126 Olajtartalmú gyümölcs termesztése

012601 Olajtartalmú gyümölcs termesztése

0127 Italgyártási növény termesztése

012701 Italgyártási növény termesztése

0128 Fűszer-, aroma-, narkotikus, gyógynövény termesztése

012801 Fűszer-, aromanövény termesztése m.n.s.

012802 Gyógynövénytermesztés

012803 Gyógyszeralapanyag-termesztés

0129 Egyéb évelő növény termesztése

012901 Egyéb évelő növény termesztése m.n.s.

012902 Nádgazdasági és fűztelepi tevékenység

012903 Karácsonyfa termesztése

013 Növényi szaporítóanyag termesztése

0130 Növényi szaporítóanyag termesztése

013001 Zöldség-szaporítóanyag termesztése m.n.s.

013002 Dísznövényszaporítóanyag-termesztés

013003 Gyümölcs-, szőlő-, díszfaiskola

013004 Egyéb kertészeti szaporítóanyag termesztése

014 Állattenyésztés

0141 Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése

014101 Tejhasznú szarvasmarha, bivaly tenyésztése

0142 Egyéb szarvasmarha tenyésztése

014201 Egyéb szarvasmarha tenyésztése

0143 Ló, lóféle tenyésztése

014301 Ló, lóféle tenyésztése

0144 Teve, teveféle tenyésztése

014401 Teve, teveféle tenyésztése

0145 Juh, kecske tenyésztése

014501 Juh, kecske tenyésztése

0146 Sertéstenyésztés

014601 Sertéstenyésztés

0147 Baromfitenyésztés

014701 Baromfitenyésztés

0149 Egyéb állat tenyésztése

014901 Egyéb állat tenyésztése m.n.s.

014902 Méhészet

014903 Hobbiállat tenyésztése

014904 Egyéb állati termékek termelése

014905 Nyúl tenyésztése

015 Vegyes gazdálkodás

0150 Vegyes gazdálkodás

015001 Vegyes gazdálkodás (növénytermesztés állattenyésztéssel, egyik részaránya sem éri el a 66%-ot)

016 Mezőgazdasági, betakarítást követő szolgáltatás

0161 Növénytermesztési szolgáltatás

016101 Növénytermesztési szolgáltatás géppel m.n.s.

016102 Növénytermesztési szolgáltatás kézi erővel

016103 Mezőgazdasági kártevőírtás

016104 Beporzási szolgáltatás

0162 Állattenyésztési szolgáltatás

016201 Állattenyésztési szolgáltatás

0163 Betakarítást követő szolgáltatás

016301 Betakarítást követő szolgáltatás m.n.s.

016302 Koszorú- és virágkötés nem saját termelésű növényből (nem művirágból)

016303 Gyógynövény előkészítés

0164 Vetési célú magfeldolgozás

016401 Vetési célú magfeldolgozás

017 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás

0170 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás

017001 Vadgazdálkodási szolgáltatás

02 Erdőgazdálkodás

021 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység

0210 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység

021001 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység

022 Fakitermelés

0220 Fakitermelés

022001 Fakitermelés saját jogon

022003 Faszéntermelés az erdőben (hagyományos módszerrel előállítva)

023 Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése

0230 Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése

023001 Erdőgazdálkodói haszonvételek gyakorlása (vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése)

023002 Éti csiga gyűjtése

024 Erdészeti szolgáltatás

0240 Erdészeti szolgáltatás

024001 Erdészeti szolgáltatás m.n.s.

024002 Erdészeti bérmunka

024003 Kézi és gépi fakitermelés bérmunkában

03 Halászat, halgazdálkodás

031 Halászat

0311 Tengeri halászat

031101 Tengeri halászat

0312 Édesvízi halászat

031201 Édesvízi halászat

032 Halgazdálkodás

0321 Tengeri halgazdálkodás

032101 Tengeri halgazdálkodás

0322 Édesvízihal-gazdálkodás

032201 Édesvízi halgazdálkodás

05 Szénbányászat

051 Feketeszén-bányászat

0510 Feketeszén-bányászat

051001 Feketeszén-bányászat

052 Barnaszén-, lignitbányászat

0520 Barnaszén-, lignitbányászat

052001 Barnaszén-, lignitbányászat

06 Kőolaj-, földgázkitermelés

061 Kőolaj-kitermelés

0610 Kőolaj-kitermelés

061001 Kőolaj-kitermelés

062 Földgázkitermelés

0620 Földgázkitermelés

062001 Földgázkitermelés

07 Fémtartalmú érc bányászata

071 Vasércbányászat

0710 Vasércbányászat

071001 Vasércbányászat

072 Egyéb fém érc bányászata

0721 Urán-, tóriumérc-bányászat

072101 Urán-, tóriumérc-bányászat

0729 Színesfém érc bányászata

072901 Színesfém érc bányászata m.n.s.

072902 Aranymosás kézi erővel

08 Egyéb bányászat

081 Kőfejtés, homok-, agyagbányászat

0811 Kőfejtés, gipsz, kréta bányászata

081101 Mészkő, gipsz, kréta bányászata m.n.s.

081102 Építőkő, díszítőkő fejtése

081103 Pala bányászata

0812 Kavics-, homok-, agyagbányászat

081201 Kavics-, homokbányászat

081202 Agyag-, kaolinbányászat

089 M.n.s. bányászat

0891 Vegyi ásvány bányászata

089101 Vegyi ásvány bányászata

0892 Tőzegkitermelés

089201 Tőzegkitermelés

0893 Sókitermelés

089301 Sókitermelés

0899 Egyéb m.n.s. bányászat

089901 M.n.s. egyéb bányászat

09 Bányászati szolgáltatás

091 Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás

0910 Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás

091001 Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás

099 Egyéb bányászati szolgáltatás

0990 Egyéb bányászati szolgáltatás

099001 Egyéb bányászati szolgáltatás

10 Élelmiszergyártás

101 Húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása

1011 Húsfeldolgozás, -tartósítás

101101 Húsfeldolgozás, -tartósítás m.n.s. (nem saját termelésű alapanyagból)

101102 Vágóállatok vágása

101103 Húsfeldolgozás, -tartósítás m.n.s. (saját termelésű alapanyagból)

1012 Baromfihús feldolgozása, tartósítása

101201 Baromfihús feldolgozása, tartósítása m.n.s. (nem saját termelésű alapanyagból)

101202 Baromfikopasztás

101203 Baromfihús feldolgozása, tartósítása m.n.s. (saját termelésű alapanyagból)

1013 Hús-, baromfihús-készítmény gyártása

101301 Húskészítmény gyártása (nem saját termelésű alapanyagból)

101302 Baromfihús-készítmény gyártása (nem saját termelésű alapanyagból)

101303 Hús-, baromfihús-készítmény gyártástól elkülönült füstölése

101304 Húskonzervek gyártása

101305 Húskészítmény gyártása (saját termelésű alapanyagból)

101306 Baromfihús-készítmény gyártása (saját termelésű alapanyagból)

102 Halfeldolgozás, -tartósítás

1020 Halfeldolgozás, -tartósítás

102001 Halfeldolgozás, -tartósítás (nem saját termelésű alapanyagból)

102002 Halfeldolgozás, -tartósítás (saját termelésű alapanyagból)

103 Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás

1031 Burgonyafeldolgozás, -tartósítás

103101 Burgonyafeldolgozás, -tartósítás (nem saját termelésű alapanyagból)

103102 Burgonyafeldolgozás, -tartósítás (saját termelésű alapanyagból)

1032 Gyümölcs-, zöldséglé gyártása

103201 Gyümölcs-, zöldséglé gyártása (nem saját termelésű alapanyagból) m.n.s.

103202 Zöldséglé gyártása (saját termelésű alapanyagból)

103203 Szőlőlé gyártása (saját termelésű alapanyagból)

103204 Gyümölcslé gyártása (saját termelésű alapanyagból)

1039 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás

103901 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás m.n.s.

103902 Savanyúságkészítés (nem saját termelésű alapanyagból)

103903 Savanyúságkészítés (saját termelésű alapanyagból)

103904 Pattogatottkukorica-, pirított napraforgómag készítés (nem saját termelésű alapanyagból)

103905 Pattogatottkukorica-, pirítottnapraforgómag-készítés (saját termelésű alapanyagból)

103910 Egyéb zöldségfeldolgozás, -tartósítás (saját termelésű alapanyagból)

104 Növényi, állati olaj gyártása

1041 Olaj gyártása

104101 Olaj gyártása (nem saját termelésű alapanyagból)

104102 Olaj gyártása (saját termelésű alapanyagból)

1042 Margarin gyártása

104201 Margarin gyártása (nem saját termelésű alapanyagból) m.n.s.

104202 Margarin gyártása (saját termelésű alapanyagból)

105 Tejfeldolgozás

1051 Tejtermék gyártása

105101 Tejtermék készítése (nem saját termelésű alapanyagból) m.n.s.

105102 Tejtermék készítés (saját termelésű tehéntejből)

105103 Tejtermék készítés (saját termelésű juh-, kecsketejből)

1052 Jégkrém gyártása

105201 Jégkrém gyártása

106 Malomipari termék, keményítő gyártása

1061 Malomipari termék gyártása

106101 Malomipari termék gyártása m.n.s.

106102 Gabonafélék bérdarálása

1062 Keményítő, keményítőtermék gyártása

106201 Keményítő, keményítőtermék gyártása

107 Pékáru, tésztafélék gyártása

1071 Kenyér; friss pékáru gyártása

107101 Kenyér, péksütemény és egyéb pékáru gyártása m.n.s.

107102 Friss cukrásztermékek készítése (nem közvetlen fogyasztásra)

107103 Friss kürtöskalács készítése (nem közvetlen fogyasztásra)

1072 Tartósított lisztes áru gyártása

107201 Egyéb tartósított lisztes készítmény és sütemény gyártása m.n.s.

107202 Keksz- és ostyagyártás

107203 Mézeskalács-készítés

1073 Tésztafélék gyártása

107301 Tésztafélék gyártása

108 Egyéb élelmiszer gyártása

1081 Cukorgyártás

108101 Cukorgyártás

1082 Édesség gyártása

108201 Édesség gyártása m.n.s.

108202 Cukorkakészítés

108203 Csokoládé és csokoládékészítmények gyártása

108204 Kakaó és kakaókészítmények gyártása

1083 Tea, kávé feldolgozása

108301 Tea, kávé feldolgozása

108302 Gyógytea feldolgozása (nem saját termelésű alapanyagból)

108303 Gyógytea feldolgozása (saját termelésű alapanyagból)

1084 Fűszer, ételízesítő gyártása

108401 Fűszer, ételízesítő gyártása m.n.s. (nem saját termelésű alapanyagból)

108402 Paprika darálása, mesterséges szárítása

108403 Fűszer, ételízesítő gyártása m.n.s. (saját termelésű alapanyagból)

1085 Készétel gyártása

108501 Készétel gyártása

1086 Homogenizált, diétás étel gyártása

108601 Homogenizált, diétás étel gyártása

1089 M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása

108901 M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása

108902 Étrendkiegészítő gyártása

109 Takarmány gyártása

1091 Haszonállat-eledel gyártása

109101 Haszonállat-eledel gyártása

1092 Hobbiállat-eledel gyártása

109201 Hobbiállat-eledel gyártása

11 Italgyártás

110 Italgyártás

1101 Desztillált szeszes ital gyártása

110101 Desztillált szeszes ital gyártása m.n.s.

110102 Pálinka készítése (nem saját termelésű alapanyagból)

110103 Etilalkohol gyártása

110104 Pálinka készítése (saját termelésű alapanyagból)

1102 Szőlőbor termelése

110201 Bortemelés (nem saját termelésű alapanyagól) m.n.s.

110202 Pezsgőtermelés (nem saját termelésű alapanyagból)

110203 Szőlőmust-, bortermelés (saját termelésű alapanyagból)

110204 Pezsgőtermelés (saját termelésű alapanyagból)

1103 Gyümölcsbor termelése

110301 Gyümölcsbor termelése (nem saját termelésű alapanyagból) m.n.s.

110302 Gyümölcsbortermelés (saját termelésű alapanyagból)

1104 Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása

110401 Egyéb nem desztilált, erjeszett ital gyártása (nem saját termelésű alapanyagból)

110402 Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása (saját termelésű alapanyagból)

1105 Sörgyártás

110501 Sörgyártás

1106 Malátagyártás

110601 Malátagyártás

1107 Üdítőital, ásványvíz gyártása

110701 Ásványvíz és forrásvíz palackozása

110702 Szikvízkészítés

110703 Alkoholmentes (üdítő)ital gyártása

12 Dohánytermék gyártása

120 Dohánytermék gyártása

1200 Dohánytermék gyártása

120001 Dohánytermék gyártása

13 Textília gyártása

131 Textilszálak fonása

1310 Textilszálak fonása

131001 Textilszálak fonása

132 Textilszövés

1320 Textilszövés

132001 Textilszövés m.n.s.

132003 Népi iparművészeti és iparművészeti textilszövet készítése

133 Textilkikészítés

1330 Textilkikészítés

133001 Textilkikészítés (nem saját előállítású textíliából) m.n.s.

133002 Népi iparművészeti és iparművészeti kékfestés

139 Egyéb textiláru gyártása

1391 Kötött, hurkolt kelme gyártása

139101 Kötött, hurkolt kelme gyártása m.n.s.

1392 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)

139201 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat) m.n.s.

139202 Népi iparművészeti és iparművészeti lakberendezési textiltermék készítése

139203 Gobelinvarrás

1393 Szőnyeggyártás

139301 Szőnyeggyártás m.n.s.

139302 Népművészeti szőnyegkészítés

1394 Kötéláru gyártása

139401 Kötéláru gyártása

1395 Nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat)

139501 Nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat)

1396 Műszaki textiláru gyártása

139601 Műszaki textiláru gyártása

1399 Egyéb textiláru gyártása m.n.s.

139901 M.n.s. egyéb textiltermék gyártása

139902 Gombkötés és paszománytermék gyártása

139903 Mű- és gépi hímzett termék készítése (végben, szalagban, motívumban)

139904 Népi iparművészeti és iparművészeti kéziszőttes, csipkekészítés, kézi hímzés

139905 Kézimunka-előnyomás

139906 Kéziszőttes, necceltáru és csipkekészítés, kézi hímzés

139907 Népi iparművészeti és iparművészeti nemez készítése

14 Ruházati termék gyártása

141 Ruházat gyártása (kivéve: szőrmeruházat)

1411 Bőrruházat gyártása

141101 Bőrruházat gyártása m.n.s.

141102 Bőrruházati termék összeállítása

1412 Munkaruházat gyártása

141201 Munkaruházat gyártása

1413 Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat)

141301 Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat) m.n.s.

141302 Felsőruházati termék összeállítása

141303 Egyenruházat gyártása

141304 Népi iparművészeti és iparművészeti felsőruházat készítése

1414 Alsóruházat gyártása

141401 Alsóruházat gyártása m.n.s.

141402 Alsóruházati termék összeállítása

141403 Népi iparművészeti és iparművészeti alsóruházat készítése

1419 Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása

141901 Öltözékkiegészítő gyártása m.n.s.

141902 Fürdőruhakészítés

141903 Bőr-, szőrmeruházati kiegészítők gyártása

141904 Textil alapanyagú lábbeli gyártása

141905 Bébiruházat gyártása

141906 Egyéb ruházati termékek összeállítása

141907 Speciális versenysportruházat gyártása

141908 Egyéb népi iparművészeti és iparművészeti ruházat készítése

142 Szőrmecikk gyártása

1420 Szőrmecikk gyártása

142001 Szőrme- és szűcsipari termékek gyártása m.n.s.

142002 Népi iparművészeti és iparművészeti szőrmecikk készítése

143 Kötött, hurkolt cikk gyártása

1431 Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása

143101 Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása m.n.s.

143102 Gépi kötött, hurkolt harisnyafélék összeállítása

143103 Kézi kötésű, horgolású harisnyafélék gyártása

1439 Egyéb kötött, hurkolt ruházati termék gyártása

143901 Gépi kötött, hurkolt pulóverfélék gyártása m.n.s.

143902 Kötött, hurkolt, horgolt pulóverfélék összeállítása

143903 Kézi kötésű, horgolású pulóverfélék gyártása

15 Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása

151 Bőr, szőrme kikészítése; táskafélék, szíjazat gyártása

1511 Bőr, szőrme kikészítése

151101 Bőrkikészítés

151102 Szőrmekikészítés és -festés

1512 Táskafélék, szíjazat gyártása

151201 Bőr-, műbőr termékek gyártása (kivéve: bőrruházat, lábbeli) m.n.s.

151202 Népi iparművészeti és iparművészeti nyergesáru, lószerszám készítése

151203 Népi iparművészeti és iparművészeti bőrtermék készítése (kivéve állatfelszerelés)

151204 Nyergesáru, lószerszám gyártása

151205 Állatruházat bármilyen állat számára, bármilyen anyagból

152 Lábbeligyártás

1520 Lábbeligyártás

152001 Lábbeligyártás m.n.s.

152002 Népi iparművészeti és iparművészeti lábbeli készítése

16 Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártása

161 Fűrészárugyártás

1610 Fűrészárugyártás

161001 Fűrészárugyártás m.n.s.

161002 Táblába össze nem állított parketta-, hajópadló-készítés

162 Fa-, parafatermék, fonottáru gyártása

1621 Falemezgyártás

162101 Falemezgyártás

1622 Parkettagyártás

162201 Parkettagyártás

1623 Épületasztalos-ipari termék gyártása

162301 Épületasztalos-ipari termék gyártása

1624 Tároló fatermék gyártása

162401 Tároló fatermék gyártása

1629 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása

162901 Fatömegcikkgyártás m.n.s.

162902 Faesztergályos, faszobrászati termékek gyártása

162903 Népi iparművészeti és iparművészeti faműves termékek készítése

162904 Fa alapanyagú dísztárgykészítés

162905 Parafa-, fonottáru gyártása

162906 Népi iparművészeti és iparművészeti fonottáru készítése

162907 Brikett, pellet gyártása

17 Papír, papírtermék gyártása

171 Papíripari rostanyag, papír gyártása

1711 Papíripari rostanyag gyártása

171101 Papíripari rostanyag gyártása

1712 Papírgyártás

171201 Papírgyártás

172 Papírtermék gyártása

1721 Papír csomagolóeszköz gyártása

172101 Papír csomagolóeszköz gyártása

1722 Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása

172201 Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása

1723 Irodai papíráru gyártása

172301 Irodai papíráru gyártása

1724 Tapétagyártás

172401 Tapétagyártás

1729 Egyéb papír-, kartontermék gyártása

172901 Egyéb m.n.s. papírtermék gyártása

172902 Papíralapú dísztárgykészítés

172903 Szívott rostanyagból készült papíráru gyártása

18 Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység

181 Nyomdai tevékenység

1811 Napilapnyomás

181101 Napilapnyomás

1812 Nyomás (kivéve: napilap)

181201 Könyv- és zeneműnyomás

181202 Időszaki kiadvány nyomása

181203 Egyéb nyomdai termékek nyomása

181204 Nyomás közvetlenül textíliára, műanyagra, üvegre, fémre, fára és kerámiára

1813 Nyomdai előkészítő tevékenység

181301 M.n.s. nyomdai előkészítő tevékenység

181302 Kiegészítő nyomdai tevékenység

181303 Nyomdai kiadvány tördelése, szerkesztése, tipográfia

1814 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás

181401 M.n.s. könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás

181402 Egyéb nyomtatott papírtermék kötése

182 Egyéb sokszorosítás

1820 Egyéb sokszorosítás

182001 Hangfelvétel-sokszorosítás

182002 Videofelvétel sokszorosítása

182003 Számítógépes adathordozó sokszorosítása

19 Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás

191 Kokszgyártás

1910 Kokszgyártás

191001 Kokszgyártás

192 Kőolaj-feldolgozás

1920 Kőolaj-feldolgozás

192001 Kőolaj-feldolgozás m.n.s.

192002 Szén- és tőzegbrikett gyártása

20 Vegyi anyag, termék gyártása

201 Vegyi alapanyag gyártása

2011 Ipari gáz gyártása

201101 Ipari gáz gyártása

2012 Színezék, pigment gyártása

201201 Színezék, pigment gyártása

2013 Szervetlen vegyi alapanyag gyártása

201301 Szervetlen vegyi alapanyag gyártása

2014 Szerves vegyi alapanyag gyártása

201401 Szerves vegyi alapanyag gyártása

2015 Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása

201501 Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása

201502 Virágföld előállítása

2016 Műanyag-alapanyag gyártása

201601 Műanyag-alapanyag gyártása

2017 Szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása

201701 Szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása

202 Mezőgazdasági vegyi termék gyártása

2020 Mezőgazdasági vegyi termék gyártása

202001 Mezőgazdasági vegyi termék gyártása

203 Festék, bevonóanyag gyártása

2030 Festék, bevonóanyag gyártása

203001 Festék, bevonóanyag gyártása m.n.s.

204 Tisztítószer, testápolási cikk gyártása

2041 Tisztítószer gyártása

204101 Tisztítószer gyártása m.n.s.

204102 Szappankészítés

2042 Testápolási cikk gyártása

204201 Testápolási cikk gyártása

204202 Kézműves szappanok készítése

205 Egyéb vegyi termék gyártása

2051 Robbanóanyag gyártása

205101 Robbanóanyag gyártása

2052 Ragasztószergyártás

205201 Ragasztószergyártás

2053 Illóolajgyártás

205301 Illóolajgyártás

2059 M.n.s. egyéb vegyi termék gyártása

205901 Egyéb vegyi termék gyártása m.n.s.

205902 Fényképészeti vegyi anyag gyártása

205903 Tinta-, tusgyártás

206 Vegyi szál gyártása

2060 Vegyi szál gyártása

206001 Vegyi szál gyártása

21 Gyógyszergyártás

211 Gyógyszeralapanyag-gyártás

2110 Gyógyszeralapanyag-gyártás

211001 Gyógyszeralapanyag-gyártás

212 Gyógyszerkészítmény gyártása

2120 Gyógyszerkészítmény gyártása

212001 Gyógyszerkészítmény gyártása

22 Gumi-, műanyag termék gyártása

221 Gumitermék gyártása

2211 Gumiabroncs, gumitömlő gyártása

221101 Gumiabroncs, gumitömlő gyártása m.n.s.

221102 Gumiabroncs újrafutózása, felújítása

2219 Egyéb gumitermék gyártása

221901 Egyéb gumitermék gyártása

222 Műanyag termék gyártása

2221 Műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása

222101 Műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása m.n.s.

222102 Műanyagból készült lap, lemez, cső, profil gyártásával kapcsolatos szolgáltatások

2222 Műanyag csomagolóeszköz gyártása

222201 Műanyag csomagolóeszköz gyártása

2223 Műanyag építőanyag gyártása

222301 Műanyag építőanyag gyártása

2229 Egyéb műanyag termék gyártása

222901 Egyéb műanyag termék gyártása m.n.s.

222903 Gravírozás, festés műanyagra bérmunkában

23 Nemfém ásványi termék gyártása

231 Üveg, üvegtermék gyártása

2311 Síküveggyártás

231101 Síküveggyártás m.n.s.

231102 Síküveg csiszolása

2312 Síküveg továbbfeldolgozása

231201 Síküveg továbbfeldolgozása

2313 Öblösüveggyártás

231301 Egyéb öblösüveggyártás

231302 Népi iparművészeti és iparművészeti öblösüveg készítése

231303 Gravírozás, festés öblösüvegre bérmunkában

231304 Öblösüveg csiszolása

2314 Üvegszálgyártás

231401 Üvegszálgyártás

2319 Műszaki, egyéb üvegtermék gyártása

231901 Műszaki üvegtermék gyártása m.n.s.

231902 Népi iparművészeti és iparművészeti díszüveg készítése

231903 Egyéb üvegtermék, -dísztárgy-készítés

231904 Gravírozás, festés műszaki, egyéb üvegre bérmunkában

231906 Műszaki üveg csiszolása

232 Tűzálló termék gyártása

2320 Tűzálló termék gyártása

232001 Tűzálló termék gyártása

233 Kerámia, agyag építőanyag gyártása

2331 Kerámiacsempe, -lap gyártása

233101 Kerámiacsempe, -lap gyártása

233102 Népi iparművészeti és iparművészeti kályhacsempék készítése

2332 Égetett agyag építőanyag gyártása

233201 Égetett agyag építőanyag gyártása

234 Porcelán, kerámiatermék gyártása

2341 Háztartási kerámia gyártása

234101 Egyéb háztartási kerámia gyártása

234102 Népi iparművészeti és iparművészeti háztartási kerámia- és fazekastermék készítése

234103 Kerámia dísztárgykészítés, porcelánfestés

2342 Egészségügyi kerámia gyártása

234201 Egészségügyi kerámia gyártása

2343 Kerámia szigetelő gyártása

234301 Kerámia szigetelő gyártása

2344 Műszaki kerámia gyártása

234401 Műszaki kerámia gyártása

2349 Egyéb kerámiatermék gyártása

234901 Egyéb m.n.s. kerámiatermék gyártása

234902 Egyéb népi iparművészeti és iparművészeti kerámia- és fazekastermék készítése

235 Cement-, mész-, gipszgyártás

2351 Cementgyártás

235101 Cementgyártás

2352 Mész-, gipszgyártás

235201 Mészgyártás (mészoltás, mészégetés)

235202 Gipszgyártás

235203 Dolomitgyártás

236 Beton-, gipsz-, cementtermék gyártása

2361 Építési betontermék gyártása

236101 Építési betontermék gyártása

2362 Építési gipsztermék gyártása

236201 Építési gipsztermék gyártása

2363 Előre kevert beton gyártása

236301 Előre kevert beton gyártása

2364 Habarcsgyártás

236401 Habarcsgyártás

2365 Szálerősítésű cement gyártása

236501 Egyéb szálerősítésű cement gyártása

236502 Vályogvetés

2369 Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása

236901 Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása

237 Kőmegmunkálás

2370 Kőmegmunkálás

237001 Kőmegmunkálás

239 Egyéb csiszolótermék és nemfém ásványi termék gyártása m.n.s.

2391 Csiszolótermék gyártása

239101 Csiszolótermék gyártása

2399 M.n.s. egyéb nemfém ásványi termék gyártása

239901 Egyéb nemfém ásványi termék gyártása m.n.s.

24 Fémalapanyag gyártása

241 Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása

2410 Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása

241001 Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása

242 Acélcsőgyártás

2420 Acélcsőgyártás

242001 Acélcsőgyártás

243 Egyéb kohászati termék gyártása acélból

2431 Hidegen húzott acélrúd gyártása

243101 Hidegen húzott vas-, acéltermék gyártása

2432 Hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása

243201 Hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása

2433 Hidegen hajlított acélidom gyártása

243301 Hidegen alakított acélidom gyártása

2434 Hidegen húzott acélhuzal gyártása

243401 Acélhuzalgyártás

244 Nem vas fém alapanyag gyártása

2441 Nemesfémgyártás

244101 Nemesfémgyártás

2442 Alumíniumgyártás

244201 Alumíniumgyártás

2443 Ólom, cink, ón gyártása

244301 Ólom, cink, ón gyártása

2444 Rézgyártás

244401 Rézgyártás

2445 Egyéb nem vas fém gyártása

244501 Egyéb nem vas fém gyártása

245 Fémöntés

2451 Vasöntés

245101 Vasöntés m.n.s.

245102 Öntöttvas cső gyártása

2452 Acélöntés

245201 Acélöntés

2453 Könnyűfémöntés

245301 Könnyűfémöntés

2454 Egyéb nem vas fém öntése

245401 Egyéb nem vas fém öntése

25 Fémfeldolgozási termék gyártása

251 Fémszerkezet, -épületelem gyártása

2511 Fémszerkezet gyártása

251101 Fémszerkezet gyártása

2512 Fém épületelem gyártása

251201 Fém épületelem gyártása

252 Fűtési kazán, radiátor, fémtartály gyártása

2521 Központi fűtési kazán, radiátor gyártása

252101 Központi fűtési kazán, radiátor gyártása

2529 Fémtartály gyártása

252901 Fémtartály gyártása

253 Gőzkazán gyártása

2530 Gőzkazán gyártása

253001 Gőzkazán gyártása

254 Fegyver-, lőszergyártás

2540 Fegyver-, lőszergyártás

254001 Fegyver-, lőszergyártás

255 Fémalakítás, porkohászat

2550 Fémalakítás, porkohászat

255001 Fémnyomás, fémkovácsolás, sajtolás, préselés

255002 Porkohászat

256 Fém felületkezelése, megmunkálása

2561 Fémfelület-kezelés

256101 Fémfelület-kezelés

256102 Gravírozás fémfelületre, bérmunkában

2562 Fémmegmunkálás

256201 Fémmegmunkálás m.n.s.

256202 Fém hegesztése, forrasztása

256203 Fém esztergálása

257 Evőeszköz, szerszám, általános fémáru gyártása

2571 Evőeszköz gyártása

257101 Evőeszköz gyártása

257102 Népi iparművészeti és iparművészeti kés készítés

2572 Lakat-, zárgyártás

257201 Lakat-, zárgyártás

2573 Szerszámgyártás

257301 Kéziszerszámgyártás

257302 Gépszerszámgyártás

259 Egyéb fémfeldolgozási termék gyártása

2591 Acél tárolóeszköz gyártása

259101 Vas, acél tárolóeszköz gyártása

2592 Könnyűfém csomagolóeszköz gyártása

259201 Könnyűfém csomagolóeszköz gyártása

2593 Huzaltermék gyártása

259301 Huzaltermék gyártása

2594 Kötőelem, csavar gyártása

259401 Kötőelem, csavar gyártása

2599 M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása

259901 M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása

259902 Fém dísztárgy készítése

259903 Népi iparművészeti és iparművészeti fémműves termék készítése

259904 Háztartási és egyéb fém tömegcikk gyártása

259905 Bronz, rézműves díszműáru és hasonló termék gyártása

26 Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása

261 Elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása

2611 Elektronikai alkatrész gyártása

261101 Elektronikai alkatrész gyártása

2612 Elektronikai áramköri kártya gyártása

261201 Elektronikai áramköri kártya gyártása

262 Számítógép, perifériás egység gyártása

2620 Számítógép, perifériás egység gyártása

262001 Számítógép, perifériás egység gyártása m.n.s.

262002 Számítógépmodulok összeszerelése

263 Híradás-technikai berendezés gyártása

2630 Híradás-technikai berendezés gyártása

263001 Híradás-technikai berendezés gyártása m.n.s.

264 Elektronikus fogyasztási cikk gyártása

2640 Elektronikus fogyasztási cikk gyártása

264001 Elektronikus fogyasztási cikk gyártása

265 Műszer-, óragyártás

2651 Mérőműszergyártás

265101 Mérőműszer gyártása

2652 Óragyártás

265201 Óragyártás

266 Elektronikus orvosi berendezés gyártása

2660 Elektronikus orvosi berendezés gyártása

266001 Elektronikus orvosi berendezés gyártása

267 Optikai eszköz gyártása

2670 Optikai eszköz gyártása

267001 Optikai, fényképészeti eszköz gyártása

268 Mágneses, optikai információhordozó gyártása

2680 Mágneses, optikai információhordozó gyártása

268001 Mágneses, optikai információhordozó gyártása

27 Villamos berendezés gyártása

271 Villamos motor, áramfejlesztő, áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása

2711 Villamos motor, áramfejlesztő gyártása

271101 Villamos motor, áramfejlesztő gyártása

2712 Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása

271201 Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása

272 Akkumulátor, szárazelem gyártása

2720 Akkumulátor, szárazelem gyártása

272001 Akkumulátor, szárazelem gyártása

273 Vezeték, kábel, szerelvény gyártása

2731 Száloptikai kábel gyártása

273101 Száloptikai kábel gyártása

2732 Egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása

273201 Szigetelt vezeték, kábel gyártása

2733 Szerelvény gyártása

273301 Szerelvény gyártása

274 Villamos világítóeszköz gyártása

2740 Villamos világítóeszköz gyártása

274001 Villamos világítóeszköz gyártása

275 Háztartási készülék gyártása

2751 Háztartási villamos készülék gyártása

275101 Háztartási villamos készülék gyártása m.n.s.

275102 Elektromos fűtőberendezés gyártása

2752 Nem villamos háztartási készülék gyártása

275201 Nem villamos háztartási készülék gyártása m.n.s.

275202 M.n.s. fűtőberendezés gyártása

279 Egyéb villamos berendezés gyártása

2790 Egyéb villamos berendezés gyártása

279001 Egyéb villamos berendezés gyártása m.n.s.

279002 Elektromos forgalomirányító berendezés gyártása

279003 Vagyonvédelmi, riasztóberendezések gyártása

28 Gép, gépi berendezés gyártása

281 Általános rendeltetésű gép gyártása

2811 Motor, turbina gyártása (kivéve: légi, közútijármű-motor)

281101 Motor, turbina gyártása (kivéve: légi, -közútijármű-motor)

2812 Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása

281201 Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása

2813 Egyéb szivattyú, kompresszor gyártása

281301 Egyéb szivattyú, kompresszor gyártása

2814 Csap, szelep gyártása

281401 Csap, szelep gyártása

2815 Csapágy, erőátviteli elem gyártása

281501 Csapágy, erőátviteli elem gyártása

282 Egyéb általános rendeltetésű gép gyártása

2821 Fűtőberendezés, kemence gyártása

282101 Ipari kemence gyártása

282102 Sütőipari villamos kemence gyártása

2822 Emelő-, anyagmozgató gép gyártása

282201 Emelő-, anyagmozgató gép gyártása

2823 Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)

282301 Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)

2824 Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása

282401 Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása

2825 Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása

282501 Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása

2829 M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása

282901 M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása

283 Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása

2830 Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása

283001 M.n.s. mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása

283002 Mezőgazdasági traktor gyártása

284 Szerszámgépgyártás

2841 Fémmegmunkáló szerszámgép gyártása

284101 Fémmegmunkáló szerszámgép gyártása

2849 Egyéb szerszámgép gyártása

284901 Egyéb szerszámgép gyártása

289 Egyéb speciális rendeltetésű gép gyártása

2891 Kohászati gép gyártása

289101 Kohászati gép gyártása

2892 Bányászati, építőipari gép gyártása

289201 Bányászati, építőipari gép gyártása

2893 Élelmiszer-, dohányipari gép gyártása

289301 Élelmiszer-, dohányipari gép gyártása

2894 Textil-, ruházati, bőripari gép gyártása

289401 Textil-, ruházati, bőripari gép gyártása

2895 Papíripari gép gyártása

289501 Papíripari gép gyártása

2896 Műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása

289601 Műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása

2899 M.n.s. egyéb speciális gép gyártása

289901 M.n.s. egyéb speciális gép gyártása

29 Közúti jármű gyártása

291 Közúti gépjármű gyártása

2910 Közúti gépjármű gyártása

291001 Közúti gépjármű gyártása

292 Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása

2920 Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása

292001 Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása m.n.s.

292002 Konténer, szállítótartály gyártása

292003 Lakókocsi, mobilotthon berendezésének kialakítása

293 Közúti jármű alkatrészeinek gyártása

2931 Járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása

293101 Járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása

2932 Közúti jármű alkatrészeinek gyártása

293201 Közúti gépjármű alkatrészeinek gyártása

30 Egyéb jármű gyártása

301 Hajó, csónak gyártása

3011 Hajógyártás

301101 Hajógyártás

3012 Szabadidő-, sporthajó gyártása

301201 Szabadidő-, sporthajó gyártása

302 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása

3020 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása

302001 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása

303 Légi, űrjármű gyártása

3030 Légi, űrjármű gyártása

303001 Légi, űrjármű gyártása

304 Katonai harcjármű gyártása

3040 Katonai harcjármű gyártása

304001 Katonai harcjármű gyártása

309 Egyéb jármű gyártása

3091 Motorkerékpár gyártása

309101 Motorkerékpár gyártása

3092 Kerékpár, mozgássérültkocsi gyártása

309201 Kerékpár gyártása

309202 Mozgássérültek kocsijának gyártása

3099 M.n.s. egyéb jármű gyártása

309901 M.n.s. egyéb jármű gyártása

31 Bútorgyártás

310 Bútorgyártás

3101 Irodabútor gyártása

310101 Irodabútor gyártása

3102 Konyhabútorgyártás

310201 Konyhabútorgyártás m.n.s.

310202 Népi iparművészeti és iparművészeti konyhabútor készítése

3103 Ágybetét gyártása

310301 Ágybetét gyártása

3109 Egyéb bútor gyártása

310901 Egyéb m.n.s. bútor gyártása

310902 Egyéb népi iparművészeti és iparművészeti bútor készítése

310904 Bútorgyártás befejező műveletei

310905 Népi iparművészeti és iparművészeti fonottbútor-készítés

32 Egyéb feldolgozóipari tevékenység

321 Ékszergyártás

3212 Ékszergyártás

321201 Ötvös, aranyműves termék gyártása, vésése

321202 Ékszer gyártása, átalakítása

321204 M.n.s. ékszergyártás

3213 Divatékszer gyártása

321301 Divatékszer gyártása m.n.s.

321302 Tűzzománc dísztárgy, divatékszer készítése

321304 Népi iparművészeti és iparművészeti divatékszer, díszműáru készítése

321305 Fűzöttgyöngy-készítés

322 Hangszergyártás

3220 Hangszergyártás

322001 Hangszergyártás

322002 Népi iparművészeti és iparművészeti hangszer készítése

323 Sportszergyártás

3230 Sportszergyártás

323001 Sportszergyártás m.n.s.

323002 Bőr sportkesztyű, -fejfedő gyártása

324 Játékgyártás

3240 Játékgyártás

324001 Játékgyártás m.n.s.

324002 Népi iparművészeti és iparművészeti játékok készítése

324003 Játékautomata és szórakoztató játékok gyártása

324004 Vidámparki szórakoztató berendezés gyártása

325 Orvosi eszköz gyártása

3250 Orvosi eszköz gyártása

325001 Egyéb orvosi műszer gyártása m.n.s.

325002 Gyógyászati segédeszköz gyártása

325003 Fogműves, fogtechnikus

325004 Gyógyászati segédeszköz gyártása (egészségügyi szolgáltatásként)

329 M.n.s. egyéb feldolgozóipari tevékenység

3291 Seprű-, kefegyártás

329101 Seprű-, kefegyártás

3299 Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység

329901 Egyéb vegyes jellegű ipari termék gyártása m.n.s.

329902 Koporsókészítés

329903 Védő-és biztonsági felszerelések gyártása

329904 Ernyőkészítés

329905 Kézi szita- és rostakészítés

329906 Egyéb népi iparművészeti és iparművészeti termékek készítése

329907 Fésű-, hajcsatkészítés

329908 Gomb-, patent-, húzózárkészítés

329909 Parókakészítés

329910 Gyertyaöntés, gyertyamártás

329911 Művirág-, műgyümölcs-készítés

329912 Bemutató- (kiállítási, oktatási) és szemléltetőeszköz-, -készülék- és -modell-készítés

329913 Írószerkészítés, bélyegzőkészítés

329914 Preparátori tevékenység (állatkitömés)

329916 Dekorációs szolgáltatás

33 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása, üzembe helyezése

331 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása

3311 Fémfeldolgozási termék javítása

331101 Fémszerkezet javítása

331102 Konténer javítása

331103 Fegyver-, fegyverrendszer javítása

331104 Zár, -szerkezet javítása

331105 Vas, acél tárolóeszköz javítása

331106 Fémtartály javítása

331110 Fűtési kazán, radiátor javítása

331111 Gőzkazán javítása

331113 Könnyűfém csomagolóeszköz javítása

331114 Huzaltermék javítása

331115 Kötőelem, csavar javítása

331116 Máshová nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék javítása

331117 Kéziszerszám javítás

3312 Ipari gép, berendezés javítása

331201 M.n.s. egyéb általános gép, berendezés javítása

331202 Gépi meghajtású, hordozható kézi szerszámgép javítása

331203 Egyéb mezőgazdasági gép javítása

331205 Irodagép javítása (kivéve: számítógép és perifériái)

331206 Textil-, ruházati, bőripari gép javítása

331207 M.n.s. egyéb speciális gép javítása

331208 Papíripari gép javítása

331209 Élelmiszer-, dohányipari gép javítása

331210 Bányászati, építőipari gép javítása

331211 Kohászati gép javítása

331212 Egyéb m.n.s. szerszámgép javítása

331213 Egyéb fémmegmunkáló szerszámgép javítása

331214 Mezőgazdasági traktor javítása

331215 Ipari kemence javítása

331216 Ipari, technológiai csap, szelep javítása

331217 Szivattyú, kompresszor javítása

331220 Motor, turbina javítása (légi, közúti járműmotor nélkül)

331221 Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó javítása

331222 Emelő-, anyagmozgató gép javítása

331223 Csapágy, erőátviteli elem javítása

331224 Műanyag-, gumifeldolgozó gép javítása

331225 Gépek elektromos javítása

3313 Elektronikus, optikai eszköz javítása

331301 Elektronikus, optikai eszköz javítása m.n.s.

331302 Orvosi, sebészeti berendezés javítása

331303 Professzionális optikai, fényképészeti eszköz javítása

331304 Ipari folyamatirányító rendszer javítása

331305 Professzionális időmérő műszer javítása

331306 Professzionális híradás-technikai termék javítása

3314 Ipari villamos gép, berendezés javítása

331401 M.n.s. egyéb villamos iparigép, készülék javítása

331402 Villamos motor, áramfejlesztő javítása, újratekercselése

331403 Transzformátor javítása

331404 Áramelosztó, -szabályozó készülék javítása

3315 Hajó, csónak javítása

331501 Hajó, csónak javítása m.n.s.

331502 Szabadidő-, sporthajó javítása

331503 Halászhajó javítása

3316 Repülőgép, űrhajó javítása

331601 Légi-, űrjármű javítása

3317 Egyéb közlekedési eszköz javítása

331701 Vasúti, kötöttpályás jármű javítása

331702 Mozgássérültek kocsijának javítása

331703 Nem gépi meghajtású egyéb jármű javítása

331704 M.n.s. egyéb közlekedési eszköz javítása

3319 Egyéb ipari eszköz javítása

331901 Kötélzet, jutavászon és ponyva javítása

331902 Orgona és más hangszer régiség javítása, restaurálása

331903 Automata, vidámparki, vendéglátóhelyi asztali és egyéb társasjátékok javítása

331904 Tároló fatermék, rakodólap javítása

331905 Egyéb gumitermék javítása (kivéve: gumiabroncs)

331906 Műanyag termékek javítása

331908 Csiszolótermék javítása

331910 Műszaki üvegtermék javítása

331912 M.n.s. egyéb ipari eszköz javítása

332 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

3320 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

332001 M.n.s. egyéb speciális gép üzembe helyezése

332002 Erőátviteli elem üzembe helyezése

332003 Kemence üzembe helyezése

332005 Ipari folyamatirányító rendszer összeszerelése

332007 Motor, turbina üzembe helyezése (légi, közúti járműmotor nélkül)

332008 Szivattyú, kompresszor üzembe helyezése

332009 Fűtési kazán (ipari kapacitású) üzembe helyezése

332010 Emelő-, anyagmozgató gép üzembe helyezése

332011 Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó üzembe helyezése

332012 M.n.s. egyéb általános gép, berendezés üzembe helyezése

332013 Mezőgazdasági gép üzembe helyezése

332014 Fémmegmunkáló szerszámgép üzembe helyezése

332015 Egyéb m.n.s. szerszámgép üzembe helyezése

332016 Kohászati gép üzembe helyezése

332018 Élelmiszer-, dohányipari gép üzembe helyezése

332019 Textil-, ruházati, bőripari gép üzembe helyezése

332020 Papíripari gép üzembe helyezése

332021 Villamos motor, áramfejlesztő üzembe helyezése

332022 Áramelosztó, -szabályozó készülék üzembe helyezése

332023 Ipari híradás-technikai termék üzembe helyezése

332024 Mérőműszer üzembe helyezése (kivéve fogyasztásmérők)

332026 Fém tárolóeszköz üzembe helyezése

332027 Zár, -szerkezet üzembe helyezése

332029 Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép üzembe helyezése

332030 M.n.s. egyéb ipari villamos berendezés üzembe helyezése

332031 M.n.s. egyéb ipari eszköz üzembe helyezése

332032 Bányászati, építőipari gép üzembe helyezése

332033 Gőzkazán üzembe helyezése

332035 Orvosi, sebészeti berendezés üzembe helyezése

332036 M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék (kivéve: a gépek, gépi berendezések) üzembe helyezése

332037 Fémtartály üzembe helyezése

332038 Automata tekepálya, vidámparki játékberendezés, vendéglátóhely asztali és egyéb társasjátékainak felszerelése, üzembe helyezése

332039 Irodagép üzembe helyezése

332040 Professzionális elektronikai berendezés üzembe helyezése

332041 Hangszer üzembe helyezése

332042 Professzionális fényképészeti, filmtechnikai felszerelés, optikai műszer üzembe helyezése

332043 Ipari időmérő műszer, készülék üzembe helyezése

332044 Technológiai csővezeték rendszer kiépítése és üzembe helyezése

35 Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás

351 Villamosenergia-termelés, -ellátás

3511 Villamosenergia-termelés

351101 Engedélyhez nem kötött erőmű működtetése

351102 Szélerőmű működtetése

3514 Villamosenergia-kereskedelem

351401 Ügyfélszerzés villamosenergia-szolgáltató részére

352 Gázellátás

3523 Gázkereskedelem

352301 Ügyfélszerzés gázszolgáltató részére

353 Gőzellátás, légkondicionálás

3530 Gőzellátás, légkondicionálás

353001 Fogyasztói hőszolgáltatás

353002 Képesítéshez kötött kazán-kezelés

36 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

360 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

3600 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

360001 Vízóra hitelesítése

37 Szennyvíz gyűjtése, kezelése

370 Szennyvíz gyűjtése, kezelése

3700 Szennyvíz gyűjtése, kezelése

370001 Szennyvíz- és csapadékvíz-csatorna tisztítása, dugulás megszüntetése

370002 Szennyvízszippantás

38 Hulladékgazdálkodás

381 Hulladékgyűjtés

3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

381101 Nem veszélyes hulladék gyűjtése, kezelése

3812 Veszélyes hulladék gyűjtése

381201 Veszélyes hulladék gyűjtése

382 Hulladékkezelés, -ártalmatlanítás

3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

382101 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

382102 Biogáz gyártás hulladékból, komposztálás

3822 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

382201 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

383 Hulladékanyag hasznosítása

3831 Használt eszköz bontása

383103 Gépjármű bontása

383104 Egyéb eszköz bontása

3832 Hulladék újrahasznosítása

383205 Másodlagos nyersanyag előállítása fém hulladékból

383206 Másodlagos nyersanyag előállítása nemfém hulladékból

383207 Brikett, pellet gyártása vegyes ipari hulladékból

39 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés

390 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés

3900 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés

390001 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés m.n.s.

390002 Területtisztítás

41 Épületek építése

411 Épületépítési projekt szervezése

4110 Épületépítési projekt szervezése

411001 Épület építési beruházás szervezése

412 Lakó- és nem lakó épület építése

4120 Lakó- és nem lakó épület építése

412001 Épületfelújítási munkák

412002 Lakó- és nem lakóépület kivitelezése

412003 Előre gyártott (nem saját gyártású) épület helyszíni összeszerelése, felállítása kulcsra kész állapotban

412004 Műemlék építmény helyreállítása, restaurálása

412005 Saját gyártású faépület helyszíni összeszerelése, felállítása kulcsra kész állapotban

412006 Saját gyártású műanyag épület helyszíni összeszerelése, felállítása kulcsra kész állapotban

412007 Saját gyártású fém épület helyszíni összeszerelése, felállítása kulcsra kész állapotban

42 Egyéb építmény építése

421 Út, vasút építése

4211 Út, autópálya építése

421101 Útépítés

421103 Útburkolati jelek festése

421104 Repülőtéri kifutópálya-építés

421105 Útfelújítás, karbantartás

4212 Vasút építése

421201 Vasút építése

421202 Városi kötöttpályás vasút építése

4213 Híd, alagút építése

421301 Hídépítés

421302 Alagút építés

422 Közműépítés

4221 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

422101 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése m.n.s.

422102 Vízi-csatorna közműépítés

422103 Gáz és egyéb energia csővezeték építése

422104 Automata öntözőrendszer telepítése

422105 Kútfúrás

422106 Kútásás

4222 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése

422202 Elektromos közmű építése

422203 Távközlési, telekommunikációs hálózat építés

422204 Erőmű építése

429 M.n.s. egyéb építmény építése

4291 Vízi létesítmény építése

429101 Vízi létesítmény építése

4299 Egyéb m.n.s. építés

429901 Egyéb m.n.s. építés

429904 Sportpályák építése

43 Speciális szaképítés

431 Bontás, építési terület előkészítése

4311 Bontás

431101 Bontás kézi erővel

431102 Robbantással végzett épületbontás

431103 Bontás géppel

4312 Építési terület előkészítése

431201 Gépi földmunkák végzése

431202 Kézi földmunka végzése

431203 Építési terület előkészítése m.n.s.

4313 Talajmintavétel, próbafúrás

431301 Talajmintavétel, próbafúrás

432 Épületgépészeti szerelés

4321 Villanyszerelés

432101 Egyéb villanyszerelés

432102 Vagyonvédelmi, riasztóberendezések, épületfelügyelet felszerelése, gyengeáramú hálózat kiépítése, javítása

432103 Antennaszerelés (helyhez kötött)

432104 Napelem szerelése

432105 Közúti, vasúti világítási és elektromos jelzőrendszer, biztosítóberendezések szerelése

4322 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés

432201 Gázvezeték szerelés

432202 Központi fűtés és csőhálózat szerelése (nem elektromos)

432203 Szennyvízcsatorna-, vízvezetékszerelés

432204 Szellőző-, légkondicionáló berendezés szerelése

432205 Napkollektor szerelése

432206 Gázkészülék szerelés

432207 Beépített tűzoltóberendezés szerelése

432208 Fűtőberendezés szerelése

4329 Egyéb épületgépészeti szerelés

432901 Egyéb m.n.s. épületgépészeti szerelés

432902 Felvonó, mozgólépcső beépítése, üzembe helyezése

432903 Épületlakatos szerkezet szerelés, kerítés, rács felszerelése

432904 Felvonó, mozgólépcső karbantartás, -javítás

432906 Hang- és hőszigetelés

432907 Árnyékoló, napellenző, ponyvatető, árnyékolástechnika felszerelése, javítása

432908 Épületszerkezetek tűzállóvá tétele

433 Befejező építés

4331 Vakolás

433101 Vakolás m.n.s.

433102 Gipsz- és terrakottaszobrászat (helyszínen végezve)

433103 Gipszkartonszerelés, száraz építészet

4332 Épületasztalos-szerkezet szerelése

433202 Redőny, reluxa felszerelése, javítása

433203 Nyílászáró beszerelése

433204 Álmennyezet-, álpadló-szerelés

433206 Beépített bútor beszerelése, javítása

433207 M.n.s. egyéb épületasztalos szerkezet szerelése, javítása

4333 Padló-, falburkolás

433301 Épületburkoló-ipari munkák

433302 Melegburkolás és parkettázás

433303 Mozaik díszítés, márvány, gránit és palamunka

433305 Tapétázás

433307 Térburkolás

433308 Hidegburkolás

4334 Festés, üvegezés

433401 Festés, mázolás

433402 Üvegezés

433403 Építmény, faszerkezet gomba, kártevő és korrózió elleni védelme

433404 Acélszerkezetek korrózióvédelme

4339 Egyéb befejező építés m.n.s.

433901 Egyéb befejező építés m.n.s.

433902 Sírkő felállítása, javítása, felújítása, tisztítása, bontása helyszínen

433903 Betonfúrás és -vágás, szögbelövés,

439 Egyéb speciális szaképítés

4391 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés

439101 Tetőfedés, héjalás

439102 Bádogozás

439103 Tetőszerkezet-építés (ácsolás)

4399 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.

439901 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.

439902 Vízszigetelés

439903 Állványozás

439904 Kőművesmunka

439905 Cserépkályha- és kandallóépítés

439906 Vasbetonszerelés

439907 Kazán és kemence kőművesmunkái

439908 Gázkéményszerelés

439909 Építményfelújítás, karbantartás ipari alpinista módszerrel

439910 Zsaluzás, dúcolás

439911 Saját gyártású fémszerkezet helyszíni szerelése

439913 Épületszobrászat, kőfaragás (helyszínen)

439915 Építmény acélszerkezetének összeszerelése

439916 Előre gyártott építmények összeszerelése és felállítása

439918 Mélyalapozás

45 Gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása

451 Gépjármű-kereskedelem

4511 Személygépjármű-, könnyűgépjármű-kereskedelem

451101 Személygépjármű-, könnyűgépjármű nagykereskedelme

451102 Használt személygépjármű, könnyűgépjármű kiskereskedelme

451103 Személygépjármű, könnyűgépjármű kiskereskedelme

451104 Személygépjármű, könnyűgépjármű külkereskedelme

451105 Személygépjármű, könnyűgépjármű ügynöki kereskedelme

4519 Egyéb gépjármű-kereskedelem

451901 Egyéb gépjármű nagykereskedelme

451902 Használt egyéb gépjármű kiskereskedelme

451903 Egyéb gépjármű kiskereskedelme

451904 Egyéb gépjármű külkereskedelme

451905 Egyéb gépjármű ügynöki kereskedelme

452 Gépjárműjavítás, -karbantartás

4520 Gépjárműjavítás, -karbantartás

452001 Személygépkocsi általános karbantartás, -javítás

452002 Gumiabroncs, -tömlő javítás, centírozás

452003 Gépjárműkarosszéria-, tartozék-javítás

452004 Egyéb gépjármű javítása és karbantartása

452005 Gépjármű elektromos rendszerének javítása

452006 Gépjárműmosás

452007 Szélvédő helyszíni karcmentesítése, rendszám gravírozása a gépkocsi szélvédőjére vagy más részeire

452008 Gépjármű részegység és alkatrész javítás

453 Gépjárműalkatrész-kereskedelem

4531 Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem

453101 Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem m.n.s.

453102 Gépjárműalkatrész-külkereskedelem

453103 Gépjárműalkatrész ügynöki nagykereskedelme

4532 Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem

453201 Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem m.n.s.

453202 Gépjárműalkatrész ügynöki kiskereskedelme

454 Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása

4540 Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása

454001 Motorkerékpár nagykereskedelme

454002 Motorkerékpár-külkereskedelem

454003 Motorkerékpár ügynöki kereskedelme

454004 Motorkerékpár kiskereskedelme (új)

454005 Motorkerékpár kiskereskedelme (használt)

454006 Motorkerékpár-javítás, -karbantartás

454007 Motorkerékpár alkatrész kereskedelme

454008 Motorkerékpár részegység és alkatrész javítása

46 Nagykereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár)

461 Ügynöki nagykereskedelem

4611 Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme

461101 Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme

4612 Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelme

461201 Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelme

461202 Befektetési arany ügynöki nagykereskedelme

4613 Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme

461301 Fa, építési anyag ügynöki nagykereskedelme

4614 Gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme

461401 Gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme

4615 Bútor, háztartási áru, fémáru ügynöki nagykereskedelme

461501 Bútor, háztartási áru, fémáru ügynöki nagykereskedelme

4616 Textil, ruházat, lábbeli, bőráru ügynöki nagykereskedelme

461601 Textil, ruházat, lábbeli, bőráru ügynöki nagykereskedelme

4617 Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelme

461701 Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelme

4618 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme

461801 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme m.n.s.

4619 Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem

461901 Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem m.n.s.

461902 Anyagbeszerzés

462 Mezőgazdasági nyersanyag, élőállat nagykereskedelme

4621 Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme

462101 Gabona-, vetőmag-, takarmány- és egyéb növényiszaporítóanyag-nagykereskedelem

462102 Feldolgozatlan dohány nagykereskedelme

462103 Mezőgazdasági növény, gyógynövény, egyéb m.n.s. mezőgazdasági nyersanyag felvásárlása

462104 Feldolgozatlan dohány külkereskedelem

462105 Gabona, vetőmag, takarmány külkereskedelem

4622 Dísznövény nagykereskedelme

462201 Dísznövény-nagykereskedelem

462202 Dísznövény-külkereskedelem

4623 Élőállat nagykereskedelme

462301 Élőállat nagykereskedelme m.n.s.

462302 Mezőgazdasági állatfelvásárlás

462303 Élőállat-külkereskedelem

4624 Bőr nagykereskedelme

462401 Bőr nagykereskedelme (új és használt)

462402 Bőr külkereskedelme

463 Élelmiszer, ital, dohányáru nagykereskedelme

4631 Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem

463101 Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem m.n.s.

463102 Zöldség-, gyümölcs-külkereskedelem

4632 Hús-, húskészítmény nagykereskedelme

463201 Hús-, húskészítmény nagykereskedelme m.n.s.

463202 Hús-, húskészítmény külkereskedelme

4633 Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme

463301 Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme m.n.s.

463302 Tejtermék, tojás, zsiradék külkereskedelme

4634 Ital nagykereskedelme

463401 Ital nagykereskedelme m.n.s.

463402 Ital külkereskedelme

4635 Dohányáru nagykereskedelme

463501 Dohányáru nagykereskedelme

463502 Dohányáru külkereskedelme

4636 Cukor, édesség nagykereskedelme

463601 Cukor, édesség, nagykereskedelme m.n.s.

463602 Cukor, édesség, kenyér, pékáru külkereskedelme

463603 Kenyér-, pékáru-nagykereskedelem

4637 Kávé-, tea-, kakaó-, fűszer-nagykereskedelem

463701 Kávé-, tea-, kakaó-, fűszer-nagykereskedelem m.n.s.

463702 Kávé-, tea-, kakaó-, fűszer-külkereskedelem

4638 Egyéb élelmiszer nagykereskedelme

463801 Egyéb m.n.s. élelmiszer-nagykereskedelem

463802 Egyéb élelmiszer-felvásárlás

463803 Egyéb m.n.s. élelmiszer külkereskedelem

463804 Malomipari termékek nagykereskedelme

463805 Malomipari termékek külkereskedelme

4639 Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme

463901 Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme m.n.s.

463902 Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes külkereskedelme

464 Háztartási cikk nagykereskedelme

4641 Textil-nagykereskedelem

464101 Textil-nagykereskedelem m.n.s.

464102 Textil-külkereskedelem

4642 Ruházat, lábbeli nagykereskedelme

464201 Ruházat, lábbeli nagykereskedelme m.n.s.

464202 Ruházat, lábbeli külkereskedelme

4643 Elektronikus háztartási cikk nagykereskedelme

464301 Elektronikus háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s.

464302 Elektromos háztartási cikk külkereskedelme

4644 Porcelán-, üvegáru-, tisztítószer-nagykereskedelem

464401 Háztartási célú tisztítószer-nagykereskedelem

464402 Porcelán, üvegáru nagykereskedelem

464403 Háztartási célú tisztítószer-külkereskedelem

464404 Porcelán, üvegáru külkereskedelem

4645 Illatszer nagykereskedelme

464501 Illatszer nagykereskedelme m.n.s.

464502 Illatszer külkereskedelme

4646 Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme

464601 Gyógyszer nagykereskedelme

464602 Gyógyászati termék nagykereskedelme

464603 Gyógyszer, gyógyászati termék külkereskedelme

4647 Bútor, szőnyeg, világítóberendezés nagykereskedelme

464701 Bútor, szőnyeg, világító berendezés nagykereskedelme m.n.s.

464702 Bútor, szőnyeg, világító berendezés külkereskedelme

4648 Óra-, ékszer-nagykereskedelem

464801 Óra-, ékszer-nagykereskedelem m.n.s.

464802 Óra-, ékszer-külkereskedelem

4649 Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s.

464901 Evőeszköz és fém háztartási cikk nagykereskedelem

464902 Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s.

464903 Egyéb háztartási cikk külkereskedelme m.n.s.

464904 Sportfelszerelés nagykereskedelme (ideértve a kerékpárt is)

465 Információtechnológiai, híradás-technikai termék nagykereskedelme

4651 Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme

465101 Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme m.n.s.

465102 Számítógép, periféria, szoftver külkereskedelme

4652 Elektronikus, híradás-technikai berendezés, és alkatrészei nagykereskedelme

465201 Elektronikus, híradás-technikai berendezés, és alkatrészei nagykereskedelme m.n.s.

465202 Elektronikus, híradás-technikai berendezés, és alkatrészei külkereskedelme

466 Egyéb gép, berendezés, tartozék nagykereskedelme

4661 Mezőgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme

466101 Mezőgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme m.n.s.

466102 Mezőgazdasági gép, berendezés külkereskedelme

4662 Szerszámgép-nagykereskedelem

466201 Szerszámgép-nagykereskedelem m.n.s.

466202 Szerszámgép-külkereskedelem

4663 Bányászati-, építőipari gép nagykereskedelme

466301 Bányászati-, építőipari gép nagykereskedelme m.n.s.

466302 Bányászati-, építőipari gép külkereskedelme

4664 Textilipari gép, varró-, kötőgép nagykereskedelme

466401 Textilipari gép, varró-, kötőgép nagykereskedelme m.n.s.

466402 Textilipari gép, varró-, kötőgép külkereskedelme

4665 Irodabútor-nagykereskedelem

466501 Irodabútor-nagykereskedelem

466502 Irodabútor-külkereskedelem

4666 Egyéb irodagép, -berendezés nagykereskedelme

466601 Egyéb irodagép, -berendezés nagykereskedelme m.n.s.

466602 Egyéb irodagép, -berendezés külkereskedelme

4669 Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme

466901 Egyéb m.n.s. gép-, berendezés nagykereskedelme

466902 Egyéb ipari, kereskedelmi, navigációs gép nagykereskedelme

466903 Egyéb m.n.s. gép-, berendezés külkereskedelme

466904 Egyéb ipari, kereskedelmi, navigációs gép külkereskedelme

467 Egyéb szakosodott nagykereskedelem

4671 Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme

467101 Tüzelőanyag-nagykereskedelem

467102 Gépjárműüzemanyag-nagykereskedelem

467103 Tüzelőanyag-külkereskedelem

467104 Gépjárműüzemanyag-külkereskedelem

4672 Fém-, érc-nagykereskedelem

467201 Fém-, érc-nagykereskedelem m.n.s.

467202 Fém-, érc-külkereskedelem

467203 Befektetési arany nagykereskedelme

4673 Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem

467301 Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem m.n.s.

467302 Fa-, építőanyag-, szaniteráru-külkereskedelem

467303 Tapéta-nagykereskedelem

4674 Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme

467401 Fémáru-, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme m.n.s.

467402 Fémáru-, szerelvény, fűtési berendezés külkereskedelme

4675 Vegyi áru nagykereskedelme

467501 Vegyi áru külkereskedelme (kivéve: tisztítószer)

467502 Vegyi áru nagykereskedelme

467503 Növényvédőszer-nagykereskedelem

467504 Műtrágya nagykereskedelem

4676 Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme

467601 Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme m.n.s.

467602 Egyéb termelési célú termék külkereskedelme

467603 Műanyag alapanyag, gumi nagykereskedelme

4677 Hulladék-nagykereskedelem

467701 Hulladék-nagykereskedelem m.n.s.

467702 Hulladék-külkereskedelem

467703 Üveg- és palackvisszagyűjtő (bolti tevékenységtől elkülönülten végezve)

469 Vegyestermékkörű nagykereskedelem

4690 Vegyestermékkörű nagykereskedelem

469001 Vegyestermékkörű nagykereskedelem m.n.s.

469002 Vegyestermékkörű külkereskedelem

47 Kiskereskedelem (kivéve: gépjármű, motorkerékpár)

471 Nem szakosodott bolti vegyes kiskereskedelem

4711 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem

471101 Vegyes-kiskereskedelem élelmiszer jelleggel, élelmiszer diszkont

4719 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem

471901 Iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem m.n.s.

471902 Általános áruházi kiskereskedelem

472 Élelmiszer-, ital-, dohányáru kiskereskedelme

4721 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme

472101 Zöldség-, gyümölcs-kiskereskedelem m.n.s.

472102 Gyümölcskereskedelem (résztevékenység)

472103 Savanyúság-kiskereskedelem

4722 Hús-, húsáru kiskereskedelme

472201 Egyéb húsáru-kiskereskedelem

472202 Vadhús kiskereskedelem

472203 Vágott baromfi-kiskereskedelem

4723 Hal kiskereskedelme

472301 Hal-kiskereskedelem m.n.s.

4724 Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem

472401 Kenyér-, pékáru-kiskereskedelem m.n.s.

472402 Édesség-kiskereskedelem

4725 Ital-kiskereskedelem

472501 Ital-kiskereskedelem m.n.s.

4726 Dohányáru-kiskereskedelem

472601 Dohányáru-kiskereskedelem m.n.s.

4729 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem

472901 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem m.n.s.

472902 Tej- és tejtermék-kiskereskedelem

472903 Kávé-, tea-kiskereskedelem

472904 Tojás, zsiradék kiskereskedelem

472905 Gyógynövény-kiskereskedelem

473 Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem

4730 Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem

473001 Gépjármű üzemanyag kiskereskedelem m.n.s.

473002 Egyéb kőolajszármazék kiskereskedelem

474 Információs, híradás-technikai termék kiskereskedelme

4741 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme

474101 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme

4742 Telekommunikációs termék kiskereskedelme

474201 Telekommunikációs termék kiskereskedelme

4743 Audio-, videoberendezés kiskereskedelme

474301 Audio-, videoberendezés kiskereskedelme

475 Egyéb háztartási cikk kiskereskedelme

4751 Textil-kiskereskedelem

475101 Egyéb textil-kiskereskedelem

475102 Méteráru-kiskereskedelem

475103 Rövidáru-, fonal-kiskereskedelem

475104 Kézimunka-kiskereskedelem

475105 Népi iparművészeti és iparművészeti, háziipari textil-kiskereskedelem

4752 Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem

475201 Vasáru, szerszám, szerelvény, barkácsáru kiskereskedelem

475202 Festék-kiskereskedelem

475203 Építőanyag és szaniteráru kiskereskedelem

475205 Épületfa kiskereskedelem

475206 Mezőgazdasági eszköz kiskereskedelme

4753 Szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme

475301 Függöny, textil lakberendezési cikk kiskereskedelme

475302 Népművészeti szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme

475303 Tapéta-kiskereskedelem

475304 Szőnyeg-kiskereskedelem

4754 Villamos háztartási készülék kiskereskedelme

475401 Villamos háztartási készülék kiskereskedelme

4759 Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme

475901 Egyéb háztartási termék kiskereskedelem m.n.s.

475902 Finomacéláru kiskereskedelem

475903 Lakásfelszerelési cikkek kiskereskedelme

475904 Háztartási üveg-, porcelán-kiskereskedelem

475905 Műanyag-, háztartási cikk kiskereskedelem

475906 Nem elektromos műszaki cikkek kiskereskedelme

475907 Világítástechnikai termékek kiskereskedelme

475908 Egyéb bútor, lakberendezési tárgy kiskereskedelem

475909 Hangszer-kiskereskedelem

475910 Zenemű (kotta)-kiskereskedelem

475911 Irodabútor kiskereskdeleme

475912 Népművészeti bútor és díszműáru kiskereskedelem

476 Kulturális, szabadidős cikk bolti kiskereskedelme

4761 Könyv-kiskereskedelem

476101 Könyv-kiskereskedelem

4762 Újság-, papíráru-kiskereskedelem

476202 Hírlap, folyóirat, időszaki kiadvány kiskereskedelme

476203 Papír-, írószer-, irodaszer- és nyomtatvány-kiskereskedelem

4763 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme

476301 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme

4764 Sportszer-kiskereskedelem

476401 Sportáru-, sporthorgászati- és kempingcikk-kiskereskedelem

476402 Vadászati cikkek kiskereskedelme

4765 Játék-kiskereskedelem

476501 Játék-kiskereskedelem

477 Egyéb m.n.s. áru kiskereskedelme

4771 Ruházat kiskereskedelem

477101 Egyéb ruházati kiskereskedelem

477102 Felsőruházati, munkaruha-kiskereskedelem

477103 Bőr-, szőrmeruházati-kiskereskedelem

477105 Kötöttáru-kiskereskedelem

477106 Fehérnemű-kiskereskedelem

477107 Gyermekruházati kiskereskedelem

477108 Ruházati kiegészítők kiskereskedelme

477109 Népművészeti ruházati kiskereskedelem

4772 Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem

477201 Lábbeli-kiskereskedelem

477202 Bőrdíszműáru-kiskereskedelem

477203 Népművészeti lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem

477204 Bőr nyergesáru, lószerszám kiskereskedelem

4773 Gyógyszer-kiskereskedelem

477301 Gyógyszer-kiskereskedelem m.n.s.

477302 Állatgyógyászati készítmény kiskereskedelme

4774 Gyógyászati termék kiskereskedelme

477401 Gyógyászati termék kiskereskedelme m.n.s.

4775 Illatszer-kiskereskedelem

477501 Egyéb illatszer-kiskereskedelem

477503 Fodrászati cikk kiskereskedelem

4776 Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme

477601 Virág-, koszorú-, dísznövény-kiskereskedelem

477602 Hobbiállat, -eledel és takarmány kiskereskedelem

477603 Dísznövényi szaporítóanyag kiskereskedelem

477604 Műtrágya és agrokémiai termék kiskereskedelem

477607 Díszállat- és díszhal-kiskereskedelem

4777 Óra-, ékszer-kiskereskedelem

477701 Óra-, ékszer-kiskereskedelem

4778 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme

477801 Egyéb m.n.s. iparcikk kiskereskedelem

477802 Toll-kiskereskedelem

477803 Népművészeti ajándéktárgy-kiskereskedelem

477804 Háztartási vegyiáru kiskereskedelem

477806 Pincegazdasági és felszerelési cikk kiskereskedelme

477807 Mezőgazdasági felhasználású anyagok kiskereskedelme

477808 Fotó-, optikai cikk kiskereskedelme

477809 Bélyegkereskedelem

477810 Zsák-, zsineg-, ponyva-kiskereskedelem

477811 Képző-, iparművészeti termék kiskereskedelme

477813 Ajándéktárgy-kiskereskedelem

477814 Mutatványoskellék-áru kiskereskedelme

477815 Művirág-kiskereskedelem

477817 Kegytárgy-kiskereskedelem

477818 Tüzelőanyag-kiskereskedelem

477819 Tüzelőolaj-kiskereskedelem

477820 Érmekereskedelem

477821 Szemléltetőeszköz kiskereskedelem

477822 Szexuális áru kiskereskedelem

477823 Termény-, takarmány-, egyéb mezőgazdasági termék kiskereskedelme

477824 Palackosgáz-kiskereskedelem

477826 Pirotechnikai termékek kiskereskedelme

477827 Látszerészek tevékenysége

477828 Fegyver kiskereskedelem

477829 Képkeretezés

4779 Használtcikk bolti kiskereskedelme

477901 Egyéb használtcikk-kiskereskedelem

477902 Használtruha-, lábbeli-kiskereskedelem

477903 Használtbútor kiskereskedelem

477904 Antikvárium

477905 Régiség-kereskedelem

477906 Használtiparcikk-kiskereskedelem

477907 Zálogtárgy-kereskedelem

478 Piaci kiskereskedelem

4781 Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme

478101 Élelmiszer, alkoholmentes ital piaci kiskereskedelme

478102 Élelmiszer, alkoholmentes ital kiskereskedelmi értékesítése közterületen

4782 Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme

478201 Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme

4789 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme

478901 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme

478902 Egyéb áruk értékesítése közterületen

479 Nem bolti, piaci kiskereskedelem

4791 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem

479102 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem

4799 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem

479901 Egyéb nem bolti kiskereskedelem

479903 Értékesítés automatán keresztül

479904 Üzleten kivüli kiskereskedelem

479906 Tüzelőanyag kiskereskedelme házhoz szállítással

49 Szárazföldi, csővezetékes szállítás

493 Egyéb szárazföldi személyszállítás

4931 Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás

493101 Autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás

4932 Taxis személyszállítás

493201 Taxis személyszállítás

493203 Személygépkocsival nem menetrendszerű személyszállításként végzett taxis gépjárművezetői szolgáltatás engedélyes közúti közlekedési szolgáltató részére

493204 Személygépjármű kölcsönzése vezetővel

4939 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás

493901 Egyéb m.n.s. szárazföldi személyszállítás

493903 Nem mentrendszerű közúti távolsági személyszállítás

493904 Személyszállítás konflissal

493905 Autóbusszal végzett menetrend szerinti távolsági személyszállítás

493906 Autóbusszal nem menetrendszerű személyszállításként végzett gépjárművezetői szolgáltatás engedélyes közúti közlekedési szolgáltató részére

493907 Autóbusszal nem menetrendszerű személyszállításként végzett gépjárművezetői szolgáltatás nem engedélyes közúti közlekedési szolgáltató részére

493908 Személygépkocsival nem menetrendszerű személyszállításként végzett személygépkocsis személyszállító gépjárművezetői szolgáltatás engedélyes közúti közlekedési szolgáltató részére

493909 Sofőrszolgálat

494 Közúti áruszállítás, költöztetés

4941 Közúti áruszállítás

494101 Közúti teherszállítás

494102 Szekérfuvarozás (lófogatú)

494104 Autómentés rakfelülettel rendelkező járművel

494106 Személygépkocsival végzett kisteherszállító gépjárművezetői szolgáltatás engedélyes közúti közlekedési szolgáltató részére

494107 Személygépkocsival végzett kisteherszállító gépjárművezetői szolgáltatás nem engedélyes közúti közlekedési szolgáltató részére

494108 Tehergépjárművel végzett teherszállító gépjárművezetői szolgáltatás engedélyes közúti közlekedési szolgáltató részére

494109 Tehergépjárművel végzett teherszállító gépjárművezetői szolgáltatás nem engedélyes közúti közlekedési szolgáltató részére

4942 Költöztetés

494201 Költöztetés

495 Csővezetékes szállítás

4950 Csővezetékes szállítás

495001 Csővezetékes szállítás

50 Vízi szállítás

501 Tengeri személyszállítás

5010 Tengeri személyszállítás

501001 Tengeri személyszállítás

502 Tengeri áruszállítás

5020 Tengeri áruszállítás

502001 Tengeri áruszállítás

503 Belvízi személyszállítás

5030 Belvízi személyszállítás

503001 Belvízi személyszállítás m.n.s.

503002 Kompközlekedés

504 Belvízi áruszállítás

5040 Belvízi áruszállítás

504001 Belvízi áruszállítás

51 Légi szállítás

511 Légi személyszállítás

5110 Légi személyszállítás

511001 Menetrendszerű légi személyszállítás

511002 Nem menetrendszerű légi személyszállítás

512 Légi áruszállítás

5121 Légi áruszállítás

512101 Menetrendszerű légi áruszállítás

512102 Nem menetrendszerű légi teherszállítás

52 Raktározás, szállítást kiegészítő tevékenység

521 Raktározás, tárolás

5210 Raktározás, tárolás

521001 Nem jövedéki termék tárolása, raktározása

521002 Jövedéki termék tárolása, raktározása

521003 Hűtőházban történő tárolás, raktározás

522 Szállítást kiegészítő tevékenység

5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás

522101 Szárazföldi szállítást segítő tevékenység m.n.s.

522102 Parkolási szolgáltatás

522103 Közlekedési vonaljegyek ügynöki árusítása

522104 Autómentés (rakfelület nélküli járművel vagy vontatással)

522105 Túlméretes járművek szakkísérése

5222 Vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás

522201 Vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás

5223 Légi szállítást kiegészítő szolgáltatás

522301 Légi szállítást segítő tevékenység m.n.s.

522302 Repülőterek üzemeltetése, légiforgalmi szolgáltatás

5224 Rakománykezelés

522401 Rakománykezelés

522402 Nem közforgalmú, egyéb áruszállítás

522403 Belső üzemi kötöttpályás teherszállítás

522404 Anyagmozgatás kézi erővel

522405 Anyagmozgatás géppel

5229 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás

522901 Szállítmányozás

522902 Vámközreműködés

522903 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás

532 Egyéb postai, futárpostai tevékenység

5320 Egyéb postai, futárpostai tevékenység

532001 Futárpostai tevékenység

532002 Áru házhozszállítása (kivéve étel)

532003 Közreműködés postai szolgáltatás ellátásában

532004 Bejelentéshez kötött egyéb postai szolgáltatás

532005 Étel házhozszállítása

532006 Újság, folyóirat terjesztése

55 Szálláshely-szolgáltatás

551 Szállodai szolgáltatás

5510 Szállodai szolgáltatás

551001 Szállodai szolgáltatás m.n.s.

551002 Panzió szolgáltatás

552 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

552001 Közösségi szálláshely-szolgáltatás

552003 Üdülőházi szolgáltatás

552004 Gyermeküdültetés (nem utazási csomagként)

552006 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás m.n.s.

552007 Közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás: üdülő

552008 Közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás: gyermek- és ifjúsági tábor

552009 Közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás: hegyi menedékház

552010 Közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás: vendégszállás

552011 Falusi szálláshely-szolgáltatás

552012 Közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás: munkásszállás

552013 Közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás: diákotthon, kollégium

553 Kempingszolgáltatás

5530 Kempingszolgáltatás

553001 Kempingszolgáltatás

553002 Közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás: nomád táborhely

553003 Közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás: bivakszállás

559 Egyéb szálláshely-szolgáltatás

5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás

559001 Nem üdülési, nem turisztikai egyéb szálláshely-szolgáltatás

56 Vendéglátás

561 Éttermi, mozgó vendéglátás

5610 Éttermi, mozgó vendéglátás

561001 Éttermi, cukrászdai szolgáltatás

561002 Pecsenye és más húsalapú készítmény sütése

561003 Palacsinta-, lángos-, pizzasütés

561004 Egyéb üzlethez nem kötött vendéglátás

561005 Falatozó (büfé), melegkonyhás büfé

561006 Falatozó (büfé), hidegkonyhás büfé szolgáltatás

561007 Sörözői vendéglátás (melegkonyhás)

561008 Kávéház, teaház (melegkonyhás)

562 Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás

5621 Rendezvényi étkeztetés

562101 Rendezvényi étkeztetés m.n.s.

562102 Családi rendezvényszolgálat

562103 Falusi vendégasztal szolgáltatás

5629 Egyéb vendéglátás

562901 Munkahelyi étkeztetés

562902 Nem melegkonyhás munkahelyi büfé, kantin

562903 Közétkeztetés

562904 M.n.s. egyéb vendéglátás

562905 Szociális étkeztetés

563 Italszolgáltatás

5630 Italszolgáltatás

563001 Zenés szórakozóhely (mulató, varieté, bár, diszkó) működtetése

563002 Kocsmai, italbolti vendéglátás

563003 Sörbár (nem melegkonyhás)

563004 Borozó (nem melegkonyhás)

563006 Kávézó, teázó (nem melegkonyhás)

58 Kiadói tevékenység

581 Kiadói tevékenység

5811 Könyvkiadás

581101 Könyv- és térképkiadás

581103 Könyv kiadása lemezen, kazettán, más fizikai hordozón

581104 Könyv on-line-kiadása

5812 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása

581201 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása

581202 Címtárak, levelezőjegyzékek on-line-kiadása

5813 Napilapkiadás

581301 Napilapkiadás m.n.s.

581302 Napilap on-line-kiadása

5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

581401 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása m.n.s.

581402 Folyóirat, időszaki kiadvány on-line-kiadása

5819 Egyéb kiadói tevékenység

581901 Egyéb kiadói tevékenység m.n.s.

581903 Egyéb on-line-kiadói tevékenység

582 Szoftverkiadás

5821 Számítógépes játék kiadása

582101 Számítógépes játék kiadása m.n.s.

582102 Számítógépes játék on-line-kiadása

5829 Egyéb szoftverkiadás

582901 Egyéb szoftverkiadás

59 Film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel-kiadás

591 Film-, video-, televízióműsor-gyártás

5911 Film-, video-, televízióműsor-gyártás

591101 Film-, video-, televízióműsor-gyártás

5912 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai

591201 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai

5913 Film-, video- és televízióprogram terjesztése

591301 Film-, video- és televízióprogram terjesztése

5914 Filmvetítés

591401 Filmvetítés

592 Hangfelvétel készítése, kiadása

5920 Hangfelvétel készítése, kiadása

592001 Hangfelvétel-kiadás

592002 Nyomtatott zenemű kiadása

592003 Hangfelvétel-készítés (első példány, nyilvános közlésre)

592004 Rádióműsor-készítés

60 Műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás

601 Rádióműsor-szolgáltatás

6010 Rádióműsor-szolgáltatás

601001 Rádióműsor-szolgáltatás m.n.s.

601002 Közszolgálati rádióműsor-szolgáltatás

602 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása

6020 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása

602001 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása m.n.s.

602002 Közszolgálati televízióműsor összeállítása, szolgáltatása

61 Távközlés

611 Vezetékes távközlés

6110 Vezetékes távközlés

611001 Vezetékes távközlés

612 Vezeték nélküli távközlés

6120 Vezeték nélküli távközlés

612001 Vezeték nélküli távközlés

613 Műholdas távközlés

6130 Műholdas távközlés

613001 Műholdas távközlés

619 Egyéb távközlés

6190 Egyéb távközlés

619001 Egyéb távközlés m.n.s.

619002 Internet-hozzáférés biztosítása

62 Információ-technológiai szolgáltatás

620 Információ-technológiai szolgáltatás

6201 Számítógépes programozás

620101 Egyedi szoftverfejlesztés

620102 Rendszerszervezési, -karbantartási tanácsadás

620103 Weblap tervezése (webdizájn)

620104 Számítógépes programozás m.n.s.

6202 Információ-technológiai szaktanácsadás

620201 Egyéb számítástechnikai szakértés, tanácsadás

620203 Hardver-szaktanácsadás

6203 Számítógép-üzemeltetés

620301 Számítógép-üzemeltetés

6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás

620901 Egyéb számítástechnikai tevékenység

620902 Számítógép üzembe helyezése

63 Információs szolgáltatás

631 Adatfeldolgozás, web-hoszting, világháló-portál szolgáltatás

6311 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás

631101 Egyéb adatbázis-szolgáltatás

631102 Internetes hirdetési felület webgazda általi értékesítése

631104 Adatfeldolgozási szolgáltatás

631105 Weboldal üzemeltetés (webhosting)

6312 Világháló-portál szolgáltatás

631201 Világháló-portáli szolgáltatás

639 Egyéb információs szolgáltatás

6391 Hírügynökségi tevékenység

639101 Hírügynökségi tevékenység

6399 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

639901 Téma-, sajtófigyelés

66 Egyéb pénzügyi tevékenység

661 Pénzügyi kiegészítő tevékenység (kivéve: biztosítás, nyugdíjalap)

6612 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység

661201 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység m.n.s.

6619 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

661901 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység m.n.s.

662 Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítő tevékenység

6621 Kockázatértékelés, kárszakértés

662101 Biztosítási kockázatértékelés, kárszakértés

6622 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység

662201 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység

662202 Pénztári tag szervezése, pénztári ügynöki tevékenység

6629 Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége

662901 Biztosítási állomány kezelése, adminisztrációja

662902 Biztosítási szaktanácsadás

68 Ingatlanügyletek

681 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

6810 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

681001 Egyéb ingatlan forgalmazása

681002 Lakóingatlan és földterület forgalmazása

682 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

682001 Lakásbérbeadás, albérlet

682002 Gazdasági építmény bérbeadása

682003 Földterület bérbeadás

682004 Oktatást szolgáló építmény és önálló rendeltetési egység rendeltetésének megfelelő bérbeadása

682005 Sportlétesítmény, sporttelep és önálló rendeltetési egység rendeltetésének megfelelő bérbeadása

682006 Művelődési ház és művelődést szolgáló önálló rendeltetési egység rendeltetésének megfelelő bérbeadása

682007 Üzlethelyiség bérbeadása

682008 Saját tulajdonú vagy bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése m.n.s.

683 Ingatlanügynöki, -kezelési szolgáltatás

6831 Ingatlanügynöki tevékenység

683101 Lakóingatlan, földterület közvetítése

683102 Ingatlan-értékbecslés

683103 Egyéb ingatlan közvetítése

683104 Igazságügyi ingatlan értékbecslés

6832 Ingatlankezelés

683201 Ingatlankezelés m.n.s.

683202 Lakóingatlan kezelése

69 Jogi, számviteli, adószakértői tevékenység

691 Jogi tevékenység

6910 Jogi tevékenység

691001 Jogi, ügyvédi szolgáltatás

691002 Iparjogvédelmi ügyek intézése

691003 Közjegyzői szolgáltatás

691004 Önálló bírósági végrehajtói tevékenység

691005 Szabadalmi ügyvivő

691006 Permegelőző, konfliktuskezelő közvetítés (kivéve: büntető ügyekben)

691007 Permegelőző, konfliktuskezelő közvetítés büntető ügyekben

692 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

6920 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

692001 Adószakértés, adó-szaktanácsadás

692002 Könyvvizsgálat (audit)

692003 Könyvelés

692006 Egyéb számviteli szolgáltatás, bérszámfejtés

692007 Pénzügyi ellenőr

692008 Jövedéki ügyintézés

692009 Termékdíj ügyintézés

70 Üzletvezetési, vezetői tanácsadás

702 Üzletviteli tanácsadás

7021 PR, kommunikáció

702101 PR, kommunikáció m.n.s.

702102 Lobbitevékenység

7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

702201 Általános üzletviteli tanácsadás

702202 Pénzügyi, társadalombiztosítási és marketing üzletviteli tanácsadás

702203 Humánpolitikai, üzletviteli tanácsadás

702204 Egyéb üzletviteli tanácsadás, gazdasági szakmai szakértés

702205 Egyéb projektvezetési szolgáltatás, kivéve építési projekt

71 Építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés

711 Építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés

7111 Építészmérnöki tevékenység

711101 Építészeti tervezés

711104 Táj- és kertépítészeti tervezés

711105 Építészeti műszaki rajzolás

711106 Technikusi tevékenység építészeti, kertészeti területen

711107 Építésügyi műszaki szakértő (építészmérnök)

711108 Településrendezés tervezés

711109 Vidéktervezés

711110 Területrendezési tervezés

711111 Településrendezési szakértő

7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

711201 Építészeti műszaki tervezés (kivéve: építészmérnökök)

711202 Ipari folyamatirányító rendszer tervezése

711203 Geológiai, geofizikai szolgáltatás

711204 Földmérés, térképészet

711206 Beruházás lebonyolítói tevékenység

711207 Felelős műszaki vezetés

711208 Műszaki rajzolás (kivéve: építészeti)

711209 Ipari tevékenységhez kapcsolódó mérnöki tervezés, szakértés

711210 Technikusi tevékenység (kivéve építészet)

711212 Építési műszaki ellenőrzés

711213 Építésügyi műszaki szakértő (kivéve: építészmérnökök)

711214 Tűzvédelmi tervező tevékenység

711215 Igazságügyi szakértés lakás- és építésügyi, területrendezési területen

711216 Építési műszaki ellenőrzés (technikus)

711217 Felelős műszaki vezetés (technikus)

711218 Ipari tevékenységhez kapcsolódó technikusi tevékenység

711219 Távérzékelés

712 Műszaki vizsgálat, elemzés

7120 Műszaki vizsgálat, elemzés

712001 Műszaki vizsgálat, elemzés, tesztelés

712002 Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata

712003 Energetikai tanúsító tevékenység

712004 Gáz csatlakozó vezeték és felhasználói berendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálata

72 Tudományos kutatás, fejlesztés

721 Természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

7211 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés

721101 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés

7219 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

721901 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

722 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

722001 Társadalomtudományi kutatás, fejlesztés

722002 Humán kutatás, fejlesztés

73 Reklám, piackutatás

731 Reklám

7311 Reklámügynöki tevékenység

731101 Reklámtervezés, -készítés, -elhelyezés

7312 Médiareklám

731202 Reklámfelület ügynöki értékesítése

732 Piac-, közvélemény-kutatás

7320 Piac-, közvélemény-kutatás

732001 Piac-, közvélemény-kutatás

74 Egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

741 Divat-, formatervezés

7410 Divat-, formatervezés

741001 Divattervezés, formatervezés, grafika, kirakatrendezés

741002 Lakberendezés-tervezés, -tanácsadás

741003 Belsőépítészeti-tervezés, -tanácsadás

741004 Dekorációs falfestés

742 Fényképészet

7420 Fényképészet

742001 Fényképészet m.n.s.

742002 Videofelvétel-készítés

742003 Fotóriporteri szolgáltatás

743 Fordítás, tolmácsolás

7430 Fordítás, tolmácsolás

743001 Szakfordítás

743002 Nyelvi lektorálás

743003 Tolmácsolás

743004 Jeltolmácsolás

749 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

749001 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

749002 Közvetítési, ügynöki szolgáltatás

749003 Értékbecslő igazságügyi szakértés (kivéve: ingatlanbecslés, biztosításikár-becslés)

749004 Becsüs (kivéve: ingatlan-, biztosításikár-szakértés)

749005 Mezőgazdasági, vadgazdálkodási, erdőgazdálkodási szakmai tervezés, szakértés

749007 Kereskedelmi, szálláshely-szolgáltatási, vendéglátási, szállítási, raktározási, postai, távközlési szakmai tervezés, szakértés

749008 Kulturális és egyéb társadalmi szakmai tervezés, szakértés

749009 Egészségügyi tervezés, szakértés, módszertani feladatok végzése

749010 Környezetvédelmi szakmai tervezés, szakértés

749011 Egyéb, gazdasági, társadalmi tevékenységet segítő szakmai tervezés, szakértés

749012 Munka-, tűzvédelmi szakértés, szabályzat kidolgozása

749013 Falugazdász tevékenység

749014 Igazságügyi tűzvédelmi szakértés

749015 Minőségbiztosítási ügyintézés, tanácsadás

749016 Igazságügyi szakértés környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi területen

749021 Igazságügyi mágneseskép-, és adatrögzítő-szakértés (nem számítástechnikai)

749022 Igazságügyi természettudományi szakértés

749023 Igazságügyi piackutatás- és reklámszakértés

749024 Igazságügyi szakértés kulturális területen

749025 Igazságügyi toxikológiai szakértés

749026 Igazságügyi pszichológiai szakértés (nem egészségügyi)

749029 Igazságügyi biológiai és orvosszakértés (nem egészségügyi ellátás keretében)

749031 Haszonállatok törzskönyvezése

749032 Igazságügyi kriminalisztikai szakértés

749033 M.n.s. egyéb igazságügyi szakértő

749035 Műszaki tanácsadás

749036 Hobbiállatok törzskönyvezése (kivéve: munkaeb pl. vakvezető eb, rendőreb)

749037 Lektorálás (nem nyelvi)

749038 Meteorológiai szolgáltatás

749039 Igazságügyi állatorvosi szakértés

749040 Gombaszakértés

749041 Igazságügyi szakértés személy- és vagyonvédelmi területen

749042 Igazságügyi szakértés munkabiztonsági területen

749043 Igazságügyi szakértés közlekedési és ipari területeken (kivéve: élelmiszeripar)

749044 Igazságügyi szakértés informatikai és hírközlési területen

749045 Igazságügyi szakértés pedagógiai és gyógypedagógiai területen

749046 Igazságügyi szakértés közgazdaság, vám- és pénzügyi területen

749047 Igazságügyi idegenforgalmi szakértés

749048 Igazságügyi szakértés az audiovizuális média területén

749049 Igazságügyi szakértés mezőgazdasági, erdő- és vadgazdálkodási, élelmiszeripari területen

749050 Hivatalos közbeszerzési tanácsadó

749051 Igazságügyi hangszerszakértői tevékenység

749052 Képesítéshez kötött nyomástartó berendezés kezelés

749053 Képesítéshez kötött kompresszor-kezelés

749054 Képesítéshez kötött ipari hűtőgép kezelés

749055 Felvonó- és mozgólépcső ellenőri tevékenység

749056 Közlekedésbiztonsági vizsgálat

75 Állat-egészségügyi ellátás

750 Állat-egészségügyi ellátás

7500 Állat-egészségügyi ellátás

750001 Állatorvosi tevékenység

750002 Állat-egészségügyi szakasszisztencia

77 Kölcsönzés, operatív lízing

771 Gépjárműkölcsönzés

7711 Személygépjármű kölcsönzése

771101 Gépkocsikölcsönzés

771103 M.n.s. személygépjármű kölcsönzése

7712 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)

771201 Járműkölcsönzés

772 Személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése

7721 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése

772101 Szabadidős és sporteszköz kölcsönzése

7722 Videokazetta, lemez kölcsönzése

772201 Videokazetta-, LD-, DVD-lemez kölcsönzése

7729 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése

772901 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése m.n.s.

772902 Barkácseszköz kölcsönzése

772903 Esküvői ruha, jelmez, egyéb ruházati termék kölcsönzése

772904 Oktatást szolgáló szemléltetőeszköz és bemutató taneszköz kölcsönzése

772905 Televízió-, rádió-, videokészülék kölcsönzése

772906 Háztartási eszköz, bútor kölcsönzése

772907 Hangszerkölcsönzés

772908 Gyógyászati segédeszköz kölcsönzése

773 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

7731 Mezőgazdasági gép kölcsönzése

773101 Mezőgazdasági gép kölcsönzése

7732 Építőipari gép kölcsönzése

773201 Építőipari gép, berendezés kölcsönzése

7733 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)

773301 Irodagép-kölcsönzés

773302 Számítástechnikai berendezések kölcsönzése

7734 Vízi szállítóeszköz kölcsönzése

773401 Vízi szállítóeszköz kölcsönzése

7735 Légi szállítóeszköz kölcsönzése

773501 Légi szállítóeszköz kölcsönzése

7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

773901 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

773902 Egyéb szárazföldi jármű kölcsönzése

773903 Gazdasági haszonállatok kölcsönzése

774 Immateriális javak kölcsönzése

7740 Immateriális javak kölcsönzése

774001 Immateriális javak kölcsönzése

78 Munkaerőpiaci szolgáltatás

781 Munkaközvetítés

7810 Munkaközvetítés

781001 Munkaközvetítés

79 Utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás

791 Utazásközvetítés, utazásszervezés

7911 Utazásközvetítés

791101 Utazásközvetítés

791102 Menetjegy foglalása, ügynöki értékesítése

791103 Egyéb közlekedési eszköz foglalása, ügynöki értékesítése

791104 Szálláshely-foglalása, ügynöki értékesítése (nem utazási csomagban)

791105 Utazás foglalása, ügynöki értékesítése (nem utazási csomagban)

7912 Utazásszervezés

791201 Utazásszervezés m.n.s.

799 Egyéb foglalás

7990 Egyéb foglalás

799001 Idegenvezetés

799002 Jegyértékesítő ügynöki tevékenység

799003 Turistatájékoztatás

799005 Egyéb foglalás m.n.s.

80 Biztonsági, nyomozói tevékenység

801 Személybiztonsági tevékenység

8010 Személybiztonsági tevékenység

801001 Személybiztonsági tevékenység

802 Biztonsági rendszer szolgáltatás

8020 Biztonsági rendszer szolgáltatás

802001 Biztonsági rendszer szolgáltatás

803 Nyomozás

8030 Nyomozás

803001 Magánnyomozás

81 Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés

811 Építményüzemeltetés

8110 Építményüzemeltetés

811001 Házfelügyelői szolgáltatás

811002 Kazánfűtői tevékenység

811003 Építményüzemeltetés m.n.s. (nem saját és nem bérelt ingatlan esetén)

812 Takarítás

8121 Általános épülettakarítás

812101 Általános épülettakarítás

812102 Takarítás, tisztítás háztartásnál

8122 Egyéb épület-, ipari takarítás

812201 Egyéb épület-, ipari takarítás m.n.s.

812202 Kéménytisztítás, -vizsgálat, -ellenőrzés, tüzeléstechnikai szolgáltatás

812203 Ablaktisztítás

8129 Egyéb takarítás

812901 Egyéb takarítás m.n.s.

812902 Egyéb tisztítás

812904 Egészségügyi kártevők elleni védekezés (rovar- és rágcsálóírtás)

812905 Köz- és egyéb területek tisztítása, hó- és jégmentesítése

813 Zöldterület-kezelés

8130 Zöldterület-kezelés

813001 Zöldterület-kezelés

813002 Házikertgondozás

82 Adminisztratív, kiegészítő egyéb üzleti szolgáltatás

821 Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás

8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás

821101 Összetett adminisztratív szolgáltatás

8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

821901 Egyéb irodai szolgáltatás m.n.s.

821902 Fénymásolás, sokszorosítás

822 Telefoninformáció

8220 Telefoninformáció

822001 Telefoninformáció

823 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

823001 Kiállítás-, vásár-, kongresszusszervezés (kivéve: tudományos rendezvény)

823002 Tudományos rendezvények lebonyolítása

823003 Falusi rendezvények szervezése, szálláshely-szolgáltatás nélkül

829 Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység

8291 Követelésbehajtás

829101 Követelésbehajtás m.n.s.

829102 Díjbeszedés

8292 Csomagolás

829201 Csomagolás

8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

829901 Jegyzőkönyvi, gyorsírásos feljegyzés készítése

829902 M.n.s. egyéb gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás

829903 Aukció, árverés

829904 Címfestés

829905 Építésügyi igazgatási szakértő

84 Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás

8424 Közbiztonság, közrend

842401 Trafipax működtetése

85 Oktatás

851 Iskolai előkészítő oktatás

8510 Iskolai előkészítő oktatás

851001 Iskolai előkészítő oktatás

852 Alapfokú oktatás

8520 Alapfokú oktatás

852001 Alapfokú oktatás m.n.s.

852002 Alapfokú művészetoktatás

852003 Alapfokú felnőttoktatás

853 Középfokú oktatás

8531 Általános középfokú oktatás

853101 Általános középfokú oktatás m.n.s.

853102 Általános középfokú felnőttoktatás

8532 Szakmai középfokú oktatás

853201 Szakmai középiskolai oktatás

853202 Szakmai szakiskolai oktatás

853203 Szakmai középfokú felnőttoktatás

853204 Hivatásos járművezető oktatás

854 Felső szintű oktatás

8541 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás

854101 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás m.n.s.

854102 Szakmai képzési célú felnőttképzés

8542 Felsőfokú oktatás

854201 Főiskolai és egyetemi oktatás, alapképzés és mesterképzés

854203 Egyéb felsőfokú továbbképzés

855 Egyéb oktatás

8551 Sport, szabadidős képzés

855101 Sport és szabadidős képzés

8552 Kulturális képzés

855201 Iskolarendszeren kívüli alapfokú művészetoktatás

855202 Kulturális képzés szakkör keretében

855203 Táncoktatás

8553 Járművezető-oktatás

855301 Járművezető-oktatás

8559 M.n.s. egyéb oktatás

855901 M.n.s. egyéb oktatás

855903 Nyelvi magánoktatás

855907 Általános képzési célú felnőttképzés

855909 Informatikai oktatás

855911 Általános és szaknyelvi felnőttképzés

855912 Házi korrepetálás

856 Oktatást kiegészítő tevékenység

8560 Oktatást kiegészítő tevékenység

856001 Oktatási, nevelési, módszertani tanácsadás, szakmai tervezés, szakértés

856002 Iskolarendszerű nevelési, oktatási és más közoktatási intézmény alapítása és fenntartása

856004 Vizsgáztatás

856005 Iskolarendszeren kívüli tanulmányi verseny, tanfolyam szervezése

856006 Gyógypedagógiai ellátás, konduktív pedagógia

856007 Oktatást kiegészítő tevékenység m.n.s.

86 Humán-egészségügyi ellátás

861 Fekvőbeteg-ellátás

8610 Fekvőbeteg-ellátás

861001 Fekvőbeteg gyógyintézet működtetése

861002 Szabad foglalkozású szakorvosi egészségügyi tevékenység fekvőbeteg-ellátásban

861003 Kórboncnoki tevékenység

861004 Klinikai szakpszichológia

861005 Hospice ellátás a fekvőbeteg gyógyintézeti ellátásban

861006 Szabad foglalkozású szakdolgozói (nem orvosi) egészségügyi tevékenység fekvőbeteg-ellátásban

862 Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás

8621 Általános járóbeteg-ellátás

862101 Egészségügyi alapellátás

862102 Szabad foglalkozású általános egészségügyi tevékenység járóbeteg-ellátásban

8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás

862201 Szakorvosi járóbeteg-ellátás m.n.s.

862202 Szabad foglalkozású szakorvosi egészségügyi tevékenység járóbeteg-ellátásban

862203 Pszichológiai szolgáltatás egészségügyi szakellátásként

8623 Fogorvosi járóbeteg-ellátás

862301 Fogorvosi járóbeteg-ellátás m.n.s.

862302 Szabad foglalkozású egészségügyi tevékenység fogorvosi szakellátásban

869 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

869001 Egyéb egészségügyi tevékenység (kivéve: orvosok, fogorvosok)

869002 Gyógyszerész (nem saját gyógyszertárban)

869003 Szabad foglalkozású egészségügyi tevékenység egyéb humán-egészségügyi ellátásban (kivéve:
orvosok, fogorvosok)

869004 Védőnői és ápolói szolgáltatás

869005 Természetgyógyászati ellátás

869006 Mentál-egészségügyi ellátás

869007 Mentál-egészségügyi ellátás (nem egészségügyi szolgáltatásként)

869008 Laboratórium működtetése

869009 Hospice ellátás a beteg otthonában

869010 Lovasterápia

87 Bentlakásos, nem kórházi ápolás

871 Bentlakásos, nem kórházi ápolás

8710 Bentlakásos, nem kórházi ápolás

871001 Bentlakásos, nem kórházi ápolás m.n.s.

871002 Idősek otthonának működtetése

871003 Pszichiátriai betegek otthonának működtetése

871004 Szenvedélybetegek otthonának működtetése

871005 Fogyatékos személyek otthonának működtetése

871006 Hajléktalanok otthonának működtetése

871007 Időskorúak gondozóházának működtetése

871008 Fogyatékos személyek gondozóházának működtetése

871009 Pszichiátriai betegek átmeneti otthonának működtetése

871010 Szenvedélybetegek átmeneti otthonának működtetése

871011 Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása

872 Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása

8720 Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása

872001 Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása m.n.s.

872002 Pszichiátriai betegek lakóotthonának működtetése

872003 Szenvedélybetegek lakóotthonának működtetése

872004 Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézményének működtetése

872005 Szenvedélybetegek rehabilitációs intézményének működtetése

872006 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére

872007 Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére

873 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

8730 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

873001 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása m.n.s.

873002 Fogyatékos személyek lakóotthona

873003 Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye

873004 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére

879 Egyéb bentlakásos ellátás

8790 Egyéb bentlakásos ellátás

879001 Egyéb bentlakásos ellátás

879002 Hajléktalan személyek átmeneti szállásának működtetése

879003 Hajléktalan személyek rehabilitációs intézményének működtetése

879004 Hajléktalanok éjjeli menedékhelyének és átmeneti szállásának működtetése

879005 Éjjeli menedékhely működtetése

879007 Önálló helyettes szülői tevékenység

879008 Helyettes szülői hálózat működtetése

879009 Gyermekek átmeneti otthonának működtetése

879010 Családok átmeneti otthonának működtetése

879011 Nevelőszülői hálózat működtetése

879012 Gyermek- és lakásotthon működtetése

879013 Különleges gyermek- és lakásotthon működtetése

879014 Speciális gyermek- és lakásotthon működtetése

879015 Utógondozó otthon működtetése

879016 Támogatott lakhatás hajléktalan személyek részére

88 Szociális ellátás bentlakás nélkül

881 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

8810 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

881001 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

881003 Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás

881004 Házi segítségnyújtás

881005 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

889 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

8891 Gyermekek napközbeni ellátása

889102 Házi gyermekfelügyelet

889103 Családi gyermekfelügyelet

889104 Családi napközi

889105 Alternatív napközbeni ellátás

889106 Gyermekfelügyelet, a gyermekvédelmi törvény hatályán kívüli szolgáltatásként

889107 Bölcsőde

8899 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

889901 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

889902 Hivatásos gondnok

889903 Gyermekjóléti szolgálat működtetése

889904 Gyermekjóléti központ működtetése

889905 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás működtetése

889906 Családsegítés, közösségi ellátások

889907 Utcai szociális munka

90 Alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység

900 Alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység

9001 Előadó-művészet

900101 Előadó-művészeti tevékenység (prózai)

900102 Előadó-művészeti tevékenység (zenei)

900103 Táncművészeti tevékenység

900104 Amatőr előadóművész tevékenység

900105 Népzenei, magyarnóta-énekesi előadóművészet

900106 Statisztálás

900107 Egyéb színpadi előadóművészeti tevékenység

900108 Cirkuszi előadóművészeti tevékenység

900110 Vándorcirkuszi előadóművészeti tevékenység

900111 Előadó-művészet m.n.s.

9002 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

900204 Színpadi látványtechnika biztosítása

900205 Hangosítás

900206 Színpadi rendezői, produceri tevékenység

900207 Jelmez- és díszlettervezés

900208 M.n.s. előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

9003 Alkotóművészet

900301 Egyéb alkotóművészeti tevékenység m.n.s.

900302 Írói, költői tevékenység

900303 Művészi tűzzománc képek készítése

900304 Képzőművészeti alkotások és védett kulturális javak restaurálása

900305 Független újságírói tevékenység

900306 Képzőművészeti tevékenység (képzőművészeti alkotások készítése)

900307 Műfordítás

9004 Művészeti létesítmények működtetése

900401 Művészeti létesítmények működtetése

91 Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység

910 Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység

9101 Könyvtári, levéltári tevékenység

910101 Könyvtári tevékenység

910102 Levéltári tevékenység

9102 Múzeumi tevékenység

910201 Múzeumi tevékenység

910202 Múzeumi tárgyak és védett kulturális javak állagmegőrzése, konzerválása

9103 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése

910301 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése m.n.s.

910302 Helyi népművészeti, néprajzi, kézműves, építészeti és kulturális értékek, örökségek bemutatása

9104 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése

910401 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése

92 Szerencsejáték, fogadás

920 Szerencsejáték, fogadás

9200 Szerencsejáték, fogadás

920001 Sorsolásos játék szervezése (engedélyhez nem kötött)

920002 Szerencsejáték-szelvény saját számlás értékesítése

920003 Szerencsejáték-szelvény ügynöki értékesítése

93 Sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység

931 Sporttevékenység

9311 Sportlétesítmény működtetése

931101 Sportlétesítmény működtetése

9313 Testedzési szolgáltatás

931302 Fitneszklub, kondicionálóterem működtetése; aerobic

9319 Egyéb sporttevékenység

931901 Sportrendezvény szervezése, lebonyolítása

931902 Egyéb m.n.s. sporttevékenység

931903 Sport- és szabadidős horgászat szervezése

931904 Sport- és szabadidős vadászat szervezése

931905 Sport- és szabadidős lovagoltatás

931906 Sportszakemberek tevékenysége

932 Egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

9321 Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység

932101 Vásári, vidámparki szórakoztatás

932102 Vándor vidámparki szolgáltatás

9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

932901 Máshova nem sorolható, egyéb szabadidős tevékenység (nem egyesületi keretek között vagy nem nonprofit szervezésben)

932902 Játékautomata-üzemeltetés (nem pénznyerő)

932903 Strandfürdő szolgáltatás

932904 Táncrendezvény szolgáltatás

932905 Falusi élethez, környezethez és munkakultúrához kapcsolódó hagyományok, tevékenységek bemutatása

932906 Helyi gazdálkodási módok, termelési szokások bemutatása

932907 Vegyes szórakoztatás

932908 Szabadidős közlekedési eszközhöz kapcsolódó létesítmények üzemeltetése (pl. sporthajókikötő)

95 Számítógép, személyi, háztartási cikk javítása

951 Számítógép, kommunikációs eszköz javítása

9511 Számítógép, -periféria javítása

951102 Számítógép, -periféria javítása

9512 Kommunikációs eszköz javítása

951201 Mobiltelefon javítása

951202 Kommunikációs eszközök javítása m.n.s.

952 Személyi, háztartási cikk javítása

9521 Szórakoztatóelektronikai cikk javítása

952101 Szórakoztatóelektronikai cikk javítása

9522 Háztartási gép, háztartási, kerti eszköz javítása

952201 Háztartási villamos készülék üzembe helyezése

952202 Mosógép javítása

952203 Hűtőgép javítása

952204 Egyéb háztartási villamos készülékek, cikkek javítása

952205 Nem villamos működtetésű háztartási, kerti eszköz javítása

9523 Lábbeli, egyéb bőráru javítása

952301 Lábbelijavítás

952302 Bőráru javítása

9524 Bútor, lakberendezési tárgy javítása

952401 Egyéb m.n.s. bútorjavítás

952402 Konyhabútor-javítás

952403 Irodabútor-javítás

952404 Ülőbútor újrakárpitozása

952405 Ülőbútor-javítás

9525 Óra-, ékszerjavítás

952501 Órajavítás

952502 Ékszerjavítás

9529 Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása

952901 Egyéb háztartási és közszükségleti cikkek javítása

952902 Gravírozás hozott anyagra nem a gyártás során

952903 Kulcsmásolás

952905 Vegyes javítás

952906 Késélezés, köszörülés, evőeszköz javítása

952907 Mechanikus varrógép javítás

952908 Kerékpárjavítás

952910 Hangszerjavítás

952911 Ruházati és egyéb konfekcionált termékek javítása

952912 Töltőtolljavítás

952913 Öngyújtótöltés, javítás

952914 Házaló javító szolgáltatás

952915 Patentozás, riglizés, szegecselés

952917 Háztartási célú fotó és optikai eszközök javítása

952918 Professzionális sportberendezés javítása

952919 Kempingcikk, vitorlavászon javítása

952920 Gyógyászati segédeszköz javítása

96 Egyéb személyi szolgáltatás

960 Egyéb személyi szolgáltatás

9601 Textil, szőrme mosása, tisztítása

960101 Mosás, vegytisztítás, vasalás

960102 Ruhafestés, -színezés

960103 Mosodai gyűjtőszolgálat

960104 Mosás, vasalás háztartásnál

9602 Fodrászat, szépségápolás

960201 Férfifodrászat

960202 Férfi-, női, gyermekfodrászat

960203 Kozmetika, szépségápolás

960204 Női fodrászat

960205 Hajmosás

960206 Kéz- és lábápolás, műkörömépítés

960207 Fodrászat az ügyfél otthonában

960208 Kozmetika, szépségápolás az ügyfél otthonában

960209 Kéz és lábápolás az ügyfél otthonában

9603 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás

960301 A temető fenntartása, üzemeltetése

960302 A temetés előkészítése, temetés, hamvasztás

9604 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

960401 Frissítő, relaxáló masszázs

960402 Szoláriumkezelés

960403 Fürdő szolgáltatás

960404 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás m.n.s.

9609 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

960901 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

960902 Illemhely üzemeltetése

960903 Partnerközvetítés, társkeresés

960904 Grafológus szolgáltatás

960905 Ruhatáros, csomagmegőrző, kabinos szolgáltatás

960906 Asztrológiai, spiritiszta szolgáltatás

960908 Hordár szolgáltatás

960909 Hobbiállat-gondozás, -idomítás

960910 Kutyakiképzés biztonsági célra

960911 Állatkozmetika

960912 Tetoválás, testékszer-felhelyezés

960913 Hosztesz szolgáltatás

97 Háztartási alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás

970 Háztartási alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás

9700 Háztartási alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás

970001 Háztartási és egyéb alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás, magánszemély

99 Területen kívüli szervezet

990 Területen kívüli szervezet

9900 Területen kívüli szervezet

990001 Külföldi képviseletet ellátó személy1  Megállapította: 10/2015. (II. 27.) MvM rendelet 1. §, 1. melléklet. Hatályos: 2015. III. 1-től.A net.jogtar.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2013. Minden jog fenntartva!