Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától
A jogszabály mai napon (2016.08.25.) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

12/2013. (III. 29.) NFM rendelet

a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § c), d) e), h) és j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § (1) Az 1. melléklet tartalmazza a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések felsorolását, amelyek részletes szakmai és vizsgakövetelményeit a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A 3. melléklet tartalmazza az egyes szakmacsoportok tekintetében a szakképzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák felsorolását.

(3) A 4. melléklet tartalmazza az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendeletben [a továbbiakban: 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet], az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendeletben [a továbbiakban: 1/2006. (II. 17.) OM rendelet], az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet] és az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet] szereplő szakképesítések tekintetében megszerzett jogosultságok megfeleltetését.

2. § A 2. mellékletben kiadásra kerülő egyes szakmai és vizsgakövetelmények 2. pontjában feltüntetett szakmai előképzettségen túl az adott szakképesítés tekintetében szakmai előképzettségnek kell tekinteni

a) a korábban kiadott azonos megnevezésű, állam által elismert szakképesítéseket, szakmunkás képesítéseket, technikus képesítéseket, valamint

b) a 2. melléklet 2. pontjában rögzített szakmai előképzettségként nevesített szakképesítéseknek megfelelő munkakör betöltésére képesítő, jogszabály alapján korábban kiadott képesítéseket is.

3. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetést követő második napon lép hatályba.

(2) A 4. § 2013. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) A folyamatban lévő képzéseket a megkezdésükkor hatályos szakmai és vizsgakövetelményeket megállapító rendelet alapján kell befejezni.

4. § * 

1. melléklet a 12/2013. (III. 29.) NFM rendelethez

I. A nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó informatikai és postaügyi szakképesítések felsorolása, amelyek szakmai és vizsgakövetelményei e rendelettel kerülnek kiadásra

A B C
1. Sor-
szám
Szakképesítés azonosító száma Szakképesítés/
részszakképesítés/
szakképesítés-ráépülés megnevezése
Szakmacsoport megnevezése
2. 1. 51 481 01 Adatbázis kezelő Informatika
3. 2. 55 523 05 Beszédátviteli rendszerüzemeltető technikus Elektrotechnika-elektronika
4. 3. 54 481 01 CAD-CAM informatikus Informatika
5. 4. 55 523 01 Elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszerüzemeltető technikus Elektrotechnika-elektronika
6. 5. 55 523 02 Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszerüzemeltető technikus Elektrotechnika-elektronika
7. 6. 54 481 02 Gazdasági informatikus Informatika
8. 7. 55 523 03 Gerinchálózati rendszerüzemeltető technikus Elektrotechnika-elektronika
9. 8. 54 481 03 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető Informatika
10. 9. 54 481 04 Informatikai rendszergazda Informatika
11. 10. 55 213 02 Internetes alkalmazásfejlesztő Informatika
12. 11. 54 482 01 IT mentor Informatika
13. 12. 55 213 04 Mobilalkalmazás fejlesztő Informatika
14. 13. 55 213 05 Multimédia-alkalmazásfejlesztő Informatika
15. 14. 54 481 05 Műszaki informatikus Informatika
16. 15. 54 841 09 Postai üzleti ügyintéző Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
17. 16. 31 481 01 Számítógépes műszaki rajzoló Informatika
18. 17. 34 523 02 Számítógép-szerelő, karbantartó Informatika
19. 18. 54 213 05 Szoftverfejlesztő Informatika
20. 19. 51 481 02 Szoftverüzemeltető-alkalmazásgazda Informatika
21. 20. 31 523 01 Távközlési és informatikai hálózatszerelő Informatika
22. 21. 54 523 05 Távközlési technikus Elektrotechnika-elektronika
23. 22. 51 523 02 Távközlési üzemeltető Elektrotechnika-elektronika
24. 23. 55 481 01 Térinformatikus Informatika
25. 24. 51 481 03 Webmester Informatika

II. A nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó közlekedési szakképesítések jegyzéke, amelyek szakmai és vizsgakövetelményei e rendelettel kerülnek kiadásra

A B C
1. Sor-
szám
Szakképesítés azonosító száma Szakképesítés/részszakképesítés/-
szakképesítés-ráépülés megnevezése
Szakmacsoport megnevezése
2. 1. 54 525 01 Autóelektronikai műszerész Közlekedés
3. 2. 24 525 02 Autószerelő Közlekedés
4. 3. 55 525 01 Autótechnikus Közlekedés
5. 4. 54 525 03 Avionikus Közlekedés
6. 5. 54 525 04 Dízelmotoros vasúti jármű szerelője Közlekedés
7. 6. 32 583 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője (a szakmairány megjelölésével) Gépészet
8. 7. 55 525 02 Gázautószerelő Közlekedés
9. 8. 34 525 02 Gépjármű mechatromkus Közlekedés
10. 9. 34 841 01 Gépjármű-építési, szerelési logisztikus Közlekedés
11. 10. 34 525 01 Gépjárműépítő, szerelő Közlekedés
12. 11. 32 525 01 Gumiabroncs-javító- és kerékkiegyensúlyozó Közlekedés
13. 12. 54 841 01 Hajózási technikus Közlekedés
14. 13. 54 582 02 Hídépítő és -fenntartó technikus Közlekedés
15. 14. 34 525 03 Járműfényező Közlekedés
16. 15. 34 525 04 Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó Közlekedés
17. 16. 34 525 05 Járműkarosszéria készítő, szerelő Közlekedés
18. 17. 34 525 06 Karosszérialakatos Közlekedés
19. 18. 34 543 05 Kishajóépítő, -karbantartó Közlekedés
20. 19. 54 523 03 Közlekedésautomatikai műszerész Közlekedés
21. 20. 54 841 02 Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó Közlekedés
22. 21. 54 841 03 Légi közlekedésüzemvitel-ellátó Közlekedés
23. 22. 34 841 02 Matróz-gépkezelő Közlekedés
24. 23. 34 525 07 Motorkerékpár-szerelő Közlekedés
25. 24. 54 525 05 Repülőgépész Közlekedés
26. 25. 54 525 06 Repülőgépsárkány-szerelő Közlekedés
27. 26. 54 841 04 Szállítmányozási ügyintéző Közlekedés
28. 27. 34 582 11 Útépítő Közlekedés
29. 28. 54 582 05 Útépítő és -fenntartó technikus Közlekedés
30. 29. 54 582 16 Vasútépítő és -fenntartó technikus Közlekedés
31. 30. 54 841 05 Vasútforgalmi szolgálattevő Közlekedés
32. 31. 54 841 06 Vasúti árufuvarozási ügyintéző Közlekedés
33. 32. 54 841 07 Vasúti személyszállítási ügyintéző Közlekedés
34. 33. 54 525 07 Vasúti villamos jármű szerelője Közlekedés
35. 34. 54 525 08 Vasúti vontatott jármű szerelője Közlekedés
36. 35. 55 525 03 Vasútijármű-techmkus Közlekedés
37. 36. 54 841 08 Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó Közlekedés
38. 37. 35 525 01 Vízi sportmotor-szerelő Közlekedés
39. 38. 31 525 01 Kerékpárszerelő Közlekedés

III. A nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó közgazdasági szakképesítés, amelynek szakmai és vizsgakövetelményei e rendelettel kerülnek kiadásra

1. A B C
2. Sor-
szám
Szakképesítés azonosító száma Szakképesítés/
részszakképesítés/
szakképesítés-ráépülés megnevezése
Szakmacsoport megnevezése
3. 1. 52 343 01 Közbeszerzési referens Közgazdasági szakmacsoport

2. melléklet a 12/2013. (III. 29.) NFM rendelethez

I.

Az 1. sorszámú Adatbázis kezelő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 481 01

1.2. Részszakképesítés megnevezése: Adatbázis kezelő

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 600-900

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 3141 Informatikai és kommunikációs rendszereket kezelő technikus Számítógép telepítő
Számítógép-szerelő
3.1.3. 3142 Informatikai és kommunikációs rendszerek felhasználóit támogató technikus Számítógép kezelő/operátor
Informatikai ügyfélszolgálati munkatárs
3.1.4. 3144 Webrendszer- (hálózati) technikus Webmester
Adatbázis adminisztrátor

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az Adatbázis-kezelő a kis- és közepes vállalat, intézmény, szervezet informatikáért felelős vezetőjének közvetlen munkatársa, vagy kihelyezett informatikai szolgáltatásokat végző cégben első szintű támogatói feladatokat lát el. Megfelelő mélységű (elméleti és gyakorlati) informatikai, hálózati ismeretei birtokában részt vesz a munkahely infokommunikációs hálózatának kialakításában és működtetésében. Koncepcionális kérdésekben feladata elsősorban a döntések előkészítése, míg megvalósításban a koordináló feladatok ellátása. Együttműködik a rendszerszervezőkkel, szoftverfejlesztőkkel.

Felelősségi körébe tartozik a vállalatnál működő informatikai hálózati eszközök, szerverek (Adatbázisszerver) és munkaállomások, továbbá az informatikai alkalmazások összehangolt működésének és folyamatos frissítésének biztosítása, melynek révén hozzájárul a szervezet teljesítményének folyamatos növeléséhez, a szervezet céljainak eléréséhez.

Az Informatikai rendszergazda készségei megfelelnek az ágazati belépő és középszintű iparági vizsgák minősítési követelményeinek.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

- számítógépet kezelni, üzemeltetni;

- irodai alkalmazásokat, multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat telepíteni, karbantartani és használni;

- számítógépek és perifériáik hardveres szerelési, karbantartási és javítási munkáinak elvégzésére;

- munkaállomások operációs rendszerének telepítésére és karbantartására;

- munkájában alkalmazni az alapvető hálózati fogalmakat és technológiákat;

- hálózati operációs rendszerek telepítésére, üzemeltetésére és karbantartására;

- alapvető Internetes szolgáltatások telepítésére és karbantartására;

- kisebb helyi hálózatot kiépíteni, felügyelni és menedzselni;

- LAN/WAN hálózati eszközök telepítésére, konfigurálására és üzemeltetésére;

- LAN/WAN hálózatok tesztelésére, hibaelhárítására;

- LAN/WAN hálózatok biztonságát biztosítani;

- kisebb otthoni, irodai (SOHO) hálózatok hálózatfelügyeleti és hálózattervezési feladatait elvégezni;

- munkavállalással, vállalkozással kapcsolatos ismereteit hasznosítani, beruházást előkészíteni, végrehajtani;

- kisebb projekteteket menedzselni;

- adatbázisokat kezelni, adatbázis szolgáltatásokat igénybe venni és adatbázis műveleteket végezni;

- programozási alapismeretek birtokában, alkalmazói és/vagy webes feladatokat megoldani;

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 54 481 04 Informatikai rendszergazda szakképesítés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10815-12 Információtechnológiai alapok
4.4. 10826 -12 Szakmai életpálya-építés, munkaszervezés, munkahelyi kommunikáció
4.5. 10817-12 Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés
4.6. 10827 -12 Hálózati operációs rendszerek és szolgáltatások
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele

A B C
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10815-12 Információtechnológiai alapok gyakorlati
5.2.4. 10826 -12 Szakmai életpálya-építés, munkaszervezés, munkahelyi kommunikáció szóbeli
5.2.5. 10817-12 Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés gyakorlati, írásbeli (online teszt)
5.2.6. 10827 -12 Hálózati operációs rendszerek és szolgáltatások gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Hálózati szolgáltatások telepítése és üzemeltetése

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a jelölt egy összetett feladatot old meg a 10828-12 számú „Vállalati hálózatok üzemeltetése és felügyelete” modul és a 10827-12 számú „Hálózati operációs rendszerek és szolgáltatások” modul témaköreiben, az általa megismert hardver/szoftver eszközök felhasználásával.

A vizsgafeladat időtartama: 150 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Adatbázis-kezelés

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a jelölt kapcsolódik egy SQL kiszolgálón található adatforráshoz és a kijelölt feladatnak megfelelő adatbázis-kezelési és lekérdezési műveleteket hajt végre a 10817-12 számú „Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés” modul adatbázis-kezelés témaköreihez kapcsolódóan.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Információtechnológiai alapok

A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott 10815-12 számú „Információtechnológiai alapok” modul témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre

A vizsgafeladat megnevezése: Hálózatok, munkaszervezés

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott 10826-12 számú „Szakmai életpálya-építés, munkaszervezés” modul, továbbá a 10817-12 számú „Hálózati, programozás és adatbázis-kezelés” modul témakörök mindegyikét tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

Az 5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység A és B pontja során a jelölt, a feladat kidolgozása közben saját jegyzeteit és a vonatkozó kézikönyveket használhatja.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. 12 db tanulói és 1 db oktatói számítógép Internet kapcsolattal
6.3. 3 db kis- és közepes hálózatok forgalomirányítási feladataira és internet-kapcsolatának biztosítására alkalmas moduláris integrált forgalomirányító
6.4. 3 db kis- és közepes hálózatok kapcsolási feladataira alkalmas, VLAN-képes, menedzselhető kapcsoló
6.5. 2 db multifunkciós vezetéknélküli forgalomirányító
6.6. 2 db laboratóriumi kiszolgálói feladatokra alkalmas PC
6.7. 1 db laboratóriumi ügyfél operációs rendszer futtatására alkalmas PC vagy laptop
6.8. 1 db laboratóriumi ügyfél operációs rendszer futtatására alkalmas, vezeték nélküli interfésszel rendelkező PC vagy laptop
6.9. Hálózati szimulációs szoftver
6.10. Ethernet és soros kábelek
6.11. UTP kábelezéshez szerszámok
6.12. Kábelteszter
7. EGYEBEK

A vizsgabizottsági tagot delegáló szakmai szervezet megnevezése, elérhetősége:

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége közti együttműködés alapján, a vizsgabizottsági tagok delegálása a területi kamarák és az IVSZ közös javaslata szerint történik. A területi kamarák minden esetben az IVSZ-szel közös vizsgabizottsági tagot jelölnek ki.

A 2. sorszámú Beszédátviteli rendszerüzemeltető technikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 523 05

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Beszédátviteli rendszerüzemeltető technikus

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 400-600

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: -

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 54 523 05 Távközlési technikus

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 3145 Műsorszóró és audiovizuális Hírközlési hálózat üzemeltető technikus
3.1.3. technikus Kábeltelevíziós-hálózat üzemeltető
3.1.4. 3146 Telekommunikációs technikus Távközlési technikus
3.1.5. Informatikai és telekommunikációs Távközlési, átviteltechnikai szervizműszerész
3.1.6. 7342 berendezések műszerésze, Távközlésihálózat építő
3.1.7. javítója Telefonközpont szerelő

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A Beszédátviteli rendszerüzemeltető technikus a különböző beszédhálózati rendszerek területén képes összeszerelni, üzembe helyezni, üzemeltetni a berendezéseket, a mindennapi karbantartási feladatokat elvégezni, az üzemviteli tevékenységet ellátni

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- berendezések üzembe helyezésére,

- üzemviteli paraméterek beállítására,

- beszédátviteli rendszerek minősítésére,

- rendszerek menedzselésére,

- a rendszerhez tartozó adminisztratív feladatok ellátására.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 54 523 05 Távközlési technikus szakképesítés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10841-12 Beszédátviteli rendszerek üzemeltetése
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10841-12 Beszédátviteli rendszerek üzemeltetése gyakorlati, szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Beszédhálózatok telepítése

A vizsgafeladat ismertetése: Egy PBX központ vagy VoIP szerver telepítése, paramétereinek beállítása, beszédterminálok telepítése, szolgáltatások beállítása. A mérés eredményeiről jegyzőkönyvet készít.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Beszédátviteli rendszerek ismertetése

A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

Az 5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység során a vizsgázó, a feladat kidolgozása közben saját jegyzeteit és a vonatkozó kézikönyveket használhatja.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Számítógép
6.3. Hálózat (Internet, Intranet)
6.4. Telefonközpont
6.5. Beszédterminálok
6.6. VoIP rendszer
6.7. Mobil rendszer
6.8. WLAN
7. EGYEBEK

A 3. sorszámú CAD-CAM informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 481 01

1.2. Szakképesítés megnevezése: CAD-CAM informatikus

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. Kivitelező rajzoló
3.1.3. Műszaki rajzoló
3.1.4. 3136 Műszaki rajzoló, szerkesztő Számítógépes műszaki rajzoló
3.1.5. Számítógépes tervrajzoló
3.1.6. Szerkesztőrajzoló
3.1.7. Számítógéphálózat-üzemeltető
3.1.8. Adatbázis asszisztens
3.1.9. PC-támogató
3.1.10. Rendszeradminisztrátor
3.1.11. 3141 Informatikai és kommunikációs Számítógép programozó asszisztens
3.1.12. rendszereket kezelő technikus Számítógép ügyeletes
3.1.13. Számítógépes kisegítő technikus
3.1.14. Számítógépes műszaki technikus
3.1.15. Számítógépes rendszerkarbantartó

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Számítógépet kezel, szoftvereket használ

Üzemelteti a számítógépet, alkalmazza a számítástechnikai ismereteit

Alkalmazza a vállalkozói, munkajogi, szervezési és vezetési ismereteket

Műszaki ismereteket alkalmaz

CNC vezérlésű szerszámgépet kezel

CAD feladatokat végez

CAM feladatokat végez

Üzembe helyezést, bővítést végez

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- számítógépet kezelni, üzemeltetni

- munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységeket végezni

- alkalmazást (szoftvert) tervezni és fejleszteni

- projekteket tervezni, nyomonkövetni és értékelni

- alkatrészrajzot, összeállítási rajzot értelmezni

- az alkalmazott CAD szoftvert üzemeltetni

- 2D műszaki rajzot készíteni CAD szoftverrel

- 3D alkatrészmodellt készíteni parametrikus CAD környezetben

- 3D összeállítást készíteni parametrikus CAD környezetben

- összeállítási rajzot készíteni CAD szoftverrel

- az alkalmazott CAM szoftvert üzemeltetni

- két és háromtengelyes megmunkálást tervezni CAM szoftverrel

- megmunkálást szimulálni, a szimuláció alapján korrekciót végezni

- technológiai dokumentációt készíteni

- a szimuláció alapján az esetleges javításokat elvégezni

- a CAM szoftverrel posztprocesszált CNC programot megmunkálógépre illeszteni

- két- és háromtengelyes megmunkáláshoz CNC programot készíteni

- két- és háromtengelyes CNC szerszámgépet kezelni

- geometriai mérési feladatokat elvégezni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 31 481 01 Számítógépes műszaki rajzoló részszakképesítés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10815 -12 Információtechnológiai alapok
4.4. 10826 -12 Szakmai életpálya-építés, munkaszervezés, munkahelyi kommunikáció
4.5. 10817-12 Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés
4.6. 10818-12 CNC gépkezelés, programozás
4.7. 10819-12 CAM alapok
4.8. 10820 -12 CAD alapok
4.9. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.10. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.11. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Záródolgozat leadása iskolarendszerű képzés esetén az utolsó tanítási nap előtt 30 nappal, felnőttképzés esetén a vizsgára való jelentkezés napjáig.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10815 -12 Információtechnológiai alapok gyakorlati
5.2.4. 10826 -12 Szakmai életpálya-építés, munkaszervezés, munkahelyi kommunikáció szóbeli
5.2.5. 10817-12 Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés gyakorlati, írásbeli (online teszt)
5.2.6. 10818-12 CNC gépkezelés, programozás gyakorlati
5.2.7. 10819-12 CAM alapok gyakorlati
5.2.8. 10820-12 CAD alapok gyakorlati
5.2.9. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) írásbeli
5.2.10. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.11. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Záródolgozat elkészítése és bemutatása

A vizsgafeladat ismertetése: Komplett CAD és CAM dokumentáció elkészítése

A kiválasztott minimum öt, maximum tíz alkatrészből álló (szabványos kötőelemeken kívül) szerkezet parametrikus modelljének, alkatrész és összeállítási rajzainak elkészítése. A dolgozatnak tartalmaznia kell: alkatrészmodellek, összeállítás-modell, alkatrészrajzok, összeállítási rajz, robbantott ábra, digitális és nyomtatott formában. Az alkatrészrajzoknak tartalmazniuk kell a mérethálózatot, az alkatrész anyagát, tömegét. Az összeállítási rajznak tartalmaznia kell az alkatrészek tételszámozását, a darabjegyzéket, anyagminőségeket, tömegeket.

Az első részben szereplő alkatrészek közül egy esztergálással és egy marással elkészíthető alkatrész megmunkálásának tervezése CAM szoftver segítségével. A dolgozatnak tartalmaznia kell: a kiválasztott munkadarabok műhelyrajzait, a megmunkálásokat tartalmazó CAM állományokat, a szimuláció végeredményét, a CNC programokat, felfogási tervet, szerszámtervet, műveleti lapokat.

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%

B) A vizsgafeladat megnevezése: CAD szoftver használata

A vizsgafeladat ismertetése:

Kézhez kapott forgásszimmetrikus, vagy síklapokkal határolt alkatrész geometriájának meghatározása kézi mérőeszközök segítségével.

A mérés során szerzett információk alapján CAD szoftver segítségével 2D műhelyrajz készítése.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%

C) A vizsgafeladat megnevezése: CNC program készítése

A vizsgafeladat ismertetése:

Műhelyrajz alapján előgyártmány meghatározása, CNC program megírása adott vezérlőre, programbevitel, tesztelés (szimulációs környezetben is elvégezhető).

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

D) A vizsgafeladat megnevezése: CNC gépkezelés

Gyártási dokumentáció alapján előgyártmány befogása CNC szerszámgépbe.

Dokumentáció alapján felszerszámozás, szerszámbemérés, szerszámkorrekció beállítása, az alkatrész legyártása.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése:

Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre.

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a IV. Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörök mindegyikét tartalmazza a következők szerint:

A 10 db tétel két részből áll:

- „A” rész 10815-12, 10826-12, 10817-12, 10820-12, szakmai követelményeket tartalmazza

- „B” rész szakmai 10818-12, 10819-12, 11498-12, 11499-12, 11500-12 követelményeket tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

Az 5.3.1 gyakorlati vizsgatevékenység pontban meghatározott záródolgozattal szemben támasztott követelmények:

A feladat témáját, konkrét tartalmát a beadás előtt két hónappal feladatkiírásban rögzíteni kell. Ettől eltérni később nem lehet. Az elfogadhatóság feltételei:

- a legalább három alkalommal, adott készültségi foknál történő kötelező konzultáció, ami szintén a feladatkiírásban rögzített,

- a feladat értékelésének eredménye eléri az 51%-os szintet.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. 12 db tanulói és 1 db oktatói számítógép Internet kapcsolattal
6.3. 3 db kis- és közepes hálózatok forgalomirányítási feladataira és internetkapcsolatának biztosítására alkalmas moduláris integrált forgalomirányító
6.4. 3 db kis- és közepes hálózatok kapcsolási feladataira alkalmas, VLAN-képes, menedzselhető kapcsoló
6.5. 2 db multifunkciós vezetéknélküli forgalomirányító
6.6. 2 db laboratóriumi kiszolgálói feladatokra alkalmas PC
6.7. 1 db laboratóriumi ügyfél operációs rendszer futtatására alkalmas PC vagy laptop
6.8. 1 db laboratóriumi ügyfél operációs rendszer futtatására alkalmas, vezetéknélküli interfésszel rendelkező PC vagy laptop
6.9. Hálózati szimulációs szoftver
6.10. Ethernet és soros kábelek
6.11. UTP kábelezéshez szerszámok
6.12. Kábelteszter
6.13. 2D rajzkészítésre alkalmas CAD szoftver
6.14. Parametrikus modellezésre alkalmas CAD szoftver
6.15. Két- illetve háromtengelyes megmunkálásra alkalmas CAM szoftver
6.16. Két- illetve háromtengelyes megmunkálásra alkalmas CNC szerszámgép
7. EGYEBEK

A vizsgabizottsági tagot delegáló szakmai szervezet megnevezése, elérhetősége:

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége közti együttműködés alapján, a vizsgabizottsági tagok delegálása a területi kamarák és az IVSZ közös javaslata szerint történik. A területi kamarák minden esetben az IVSZ-szel közös vizsgabizottsági tagot jelölnek ki.

A 4. sorszámú Elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszerüzemeltető technikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 523 01

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszerüzemeltető technikus

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 400-600

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: -

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 54 523 05 Távközlési technikus

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 3145 Műsorszóró és audiovizuális Hírközlési hálózat üzemeltető technikus
3.1.3. technikus Kábeltelevíziós-hálózat üzemeltető
3.1.4. 3146 Telekommunikációs technikus Távközlési technikus
3.1.5.
7342
Informatikai és telekommunikációs Távközlési, átviteltechnikai szervízműszerész
3.1.6. berendezések műszerésze, Távközlésihálózat építő
3.1.7. javítója Telefonközpont szerelő

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

Az Elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszerüzemeltető technikus az access (hozzáférési) hálózatok specialistája. Munkája során kiépíti az előfizetők felé a különböző rendszereket, elvégzi konfigurálásukat. A telepített berendezéseket kezeli, javítja, karbantartja és ellátja a menedzselési és az üzemviteli feladatokat. Kiépíti a magánhálózatokat, biztosítja az illesztését más rendszerekhez.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- berendezések üzembe helyezésére

- üzemviteli paraméterek beállítására

- access rendszerek minősítésére

- hálózatok kiépítésére, paramétereinek beállítására

- rendszerek menedzselésére

- rendszerhez tartozó adminisztratív feladatok ellátására

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 54 523 05 Távközlési technikus szakképesítés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10842-12 Access és magánhálózati rendszerek üzemeltetése
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10842-12 Access és magánhálózati rendszerek üzemeltetése gyakorlati, szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Access rendszerek üzemeltetése

A vizsgafeladat ismertetése: Egy - az access hálózatban alkalmazott - berendezés installálása, szolgáltatások beállítása, üzemi paramétereinek mérése. A berendezés csatlakoztatása a hálózathoz és az átvitel ellenőrzése. A mérés eredményeiről jegyzőkönyvet készít.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Access és magánhálózati rendszerek ismertetése

A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

Az 5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység során a vizsgázó, a feladat kidolgozása közben saját jegyzeteit és a vonatkozó kézikönyveket használhatja.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Számítógép
6.3. Hálózat (Internet, Intranet)
6.4. Access hálózati rendszer
6.5. Local terminal
6.6. Előfizetői modem
6.7. Router
7. EGYEBEK

Az 5. sorszámú Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszerüzemeltető technikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 523 02

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszerüzemeltető technikus

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 400-600

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: -

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 54 523 05 Távközlési technikus

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 3145 Műsorszóró és audiovizuális Hírközlési hálózat üzemeltető technikus
3.1.3. technikus Kábeltelevíziós-hálózat üzemeltető
3.1.4. 3146 Telekommunikációs technikus Távközlési technikus
3.1.5.
7342
Informatikai és telekommunikációs Távközlési, átviteltechnikai szervizműszerész
3.1.6. berendezések műszerésze, Távközlésihálózat építő
3.1.7. javítója Telefonközpont szerelő

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

Az Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszerüzemeltető technikus az műsorszórás rendszereinek specialistája. Munkája során kiépíti az előfizetők felé a különböző rendszereket, elvégzi konfigurálásukat. A telepített berendezéseket kezeli, javítja, karbantartja és ellátja a menedzselési és az üzemviteli feladatokat. Kiépíti a műsorszóró hálózatokat, biztosítja az illesztését más rendszerekhez.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- berendezések üzembe helyezésére

- a üzemviteli paraméterek beállítására

- műsorszóró rendszerek minősítésére

- hálózatok kiépítésére, paramétereinek beállítására

- rendszerek menedzselésére

- rendszerhez tartozó adminisztratív feladatok ellátására

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 54 523 05 Távközlési technikus szakképesítés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10843-12 Műsorközlő rendszerek üzemeltetése
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10843-12 Műsorközlő rendszerek üzemeltetése gyakorlati, szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Műsorközlő rendszerek üzemeltetése

A vizsgafeladat ismertetése: Egy műsorközlő hálózatban alkalmazott berendezés installálása, szolgáltatások beállítása, üzemi paramétereinek mérése. A berendezés csatlakoztatása a hálózathoz és az átvitel ellenőrzése. A beltéri egység, Set-Top-Box telepítése. A kábeltelevízió szolgáltatásainak, csatornáinak beállítása. A mérés eredményeiről jegyzőkönyvet készít.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Műsorközlő rendszerek ismertetése

A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

Az 5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység során a vizsgázó, a feladat kidolgozása közben saját jegyzeteit és a vonatkozó kézikönyveket használhatja.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Számítógép
6.3. Hálózat (Internet, Intranet)
6.4. Kábeltévé rendszer
6.5. Set-Top-Box
6.6. Előfizetői modem
6.7. Router
7. EGYEBEK

A 6. sorszámú Gazdasági informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 481 02

1.2. Szakképesítés megnevezése: Gazdasági informatikus

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. Informatikai és kommunikációs Adatbázis asszisztens
3.1.3. 3142 rendszerek felhasználóit támogató technikus Számítógép programozó asszisztens
3.1.4. 3615 Statisztikai ügyintéző Általános gazdasági és statisztikai ügyintéző

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A gazdasági informatikus szakképesítéssel rendelkező szakember a gazdasági munkában jelentkező informatikai és gazdasági feladatok szervezésére, megvalósítására alkalmas elméleti ismeretekkel és gyakorlati készségekkel rendelkezik. Általános feladata a gazdasági, statisztikai, tervezési és számviteli információk gyűjtése, a vezetői és a felhasználói igények kielégítésére alkalmas adatbázisban történő tárolása és menedzselése, valamint a gazdasági feladatokat ellátó integrált vállalatirányítási információs rendszerek kezelése. Feladata továbbá, hogy minden tevékenységéhez használja az informatikai eszközöket, azok közül is a lehető leghatékonyabbat választja ki. Felelőssége, hogy figyelemmel kísérje az információ-technológiai újdonságokat, a felhasználói igények és a meglévő gazdasági információs rendszer összhangjának meglétét és szükség szerint tegyen javaslatot a korszerűsítésre, valamint vegyen részt a változást követő fejlesztésekben.

Kis- és középvállalatoknál a gazdasági informatikus elvégzi az általános szoftvertelepítési-, üzemeltetési feladatokat is, illetve közreműködik minden gazdasági feladat megoldásának informatikai eszközökkel történő megszervezésében és megoldásában.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- informatikai alap problémákhoz szoftvert választani, a feladatokat megoldani,

- vállalkozni, munkavállalót-, illetve saját magát foglalkoztatni,

- munkát vállalni mind a hazai, mind az EU munkaerőpiacán,

- vállalkozásban alapvető jogi, ügyviteli, pénzügyi és nyilvántartási feladatokat megoldani,

- megfelelni a hazai munkáltatói piacon,

- munkájában az irodai szoftvercsomagot integráltan alkalmazni,

- különböző típusú hálózaton alkalmazásokat telepíteni és üzemeltetni,

- megtervezni és telepíteni egy otthoni/kisvállalati (SOHO) hálózatot, és csatlakoztatni az internethez,

- adatbázis szolgáltatásokat igénybe venni, adatbázis műveleteket végezni napi problémák kezelésére és webes feladatok megoldására,

- programozási feladatot végezni egyszerű napi problémák kezelésére / webes feladatok megoldására,

- munkahelyén közgazdasági, tervezési, számviteli, pénzügyi, gazdálkodási feladatokat megoldani, továbbá képes a feladathoz megfelelő informatikai eszközt választani,

- a vállalati rendszerek és alrendszerek megfelelő módszerrel történő elemezésére, tud új vállalati információs rendszereket tervezni, tesztelni, üzemeltetni és tud egy meglévő rendszert adaptálni,

- a leghatékonyabb és leggyakrabban előforduló módszerek segítségével alrendszereket / rendszereket fejleszteni,

- feladatainak elvégzéséhez a lehető legtöbb esetben célszoftvereket alkalmazni,

- statisztikai és más célból létrehozott adatbázisokból lekérdezéseket tervezni és megvalósítani,

- adatbázisokat elemezni, tervezni és létrehozni valamely konkrét cél érdekében,

- rendszerszervezési projektben dolgozni,

- minden gazdálkodási, ügyviteli, szervezési, adatbázis tervezési és lekérdezési feladatát a legmegfelelőbb informatikai eszköz alkalmazásával megoldani,

- a szakma gyakorlásához szükséges anyanyelvi és angol nyelvi kommunikációra,

- angol nyelvi szakmai szöveget megérteni és fordítani,

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2 azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3 - - -
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10815-12 Információtechnológiai alapok
4.4. 10826-12 Szakmai életpályaépítés, munkaszervezés, munkahelyi kommunikáció
4.5. 10817-12 Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés
4.6. 10821-12 Gazdasági alapok és rendszerszervezés
4.7. 10822-12 Informatika alkalmazása
4.8. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.9. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.10. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Záródolgozat leadása iskolarendszerű képzés esetén az utolsó tanítási nap előtt 30 nappal, felnőttképzés esetén a vizsgára való jelentkezés napjáig.

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10815-12 Információtechnológiai alapok gyakorlati
5.2.4. 10826-12 Szakmai életpályaépítés, munkaszervezés, munkahelyi kommunikáció gyakorlati és szóbeli
5.2.5. 10817-12 Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés gyakorlati, írásbeli (online teszt)
5.2.6. 10821-12 Gazdasági alapok és rendszerszervezés szóbeli
5.2.7. 10822-12 Informatika alkalmazása gyakorlati
5.2.8. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) írásbeli
5.2.9. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.10. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

A szakmai bizonyítványba kerülő érdemjegy a vizsgafeladatoknál szereplő arányszám számításával történik.

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A komplex gyakorlati vizsga három részből áll az alábbiak szerint:

A) A vizsgafeladat megnevezése: A záródolgozat elkészítése és bemutatása

A vizsgafeladat ismertetése: A jelölt záródolgozatként egy vállalat / vállalkozás rendszerének / alrendszerének elemző bemutatását végzi és javaslatot készít annak átszervezésére, vagy valamely konkrét probléma megoldására.

Záródolgozatra vonatkozó előírások:

A záródolgozat tárgya komplex feladat, a szakmai irányultságnak megfelelően.

A záródolgozatnak tükröznie kell a választott probléma (kiinduló rendszer) összefüggéseit, kapcsolódásait. Lehetőleg teljes képet kell adnia a kiindulási helyzetről, a megoldási lehetőségekről, és ismertetnie kell az alkalmazott megoldás kiválasztásának a szempontjait is. Terjedelménél fogva nem kell minden részletet tartalmaznia. A kidolgozást olyan mélységig kell elkészíteni, hogy az bemutassa a kitűzött feladat egy reális megoldását.

A záródolgozatnak a következő fő részegységekből kell állnia:

Bevezetés, a választott téma rövid ismertetése (A választott témakör lehet gazdasági és / vagy informatikai).

Szakirodalmi háttér (amennyiben szükséges).

A téma kifejtése. A választott témának megfelelően az adott probléma elemző bemutatása.

Javaslatok megfogalmazása és módszerek ajánlása a rendszer / alrendszer fejlesztésére / a probléma megoldására.

Összefoglalás.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (szakdolgozat bemutatása, írásbeli és szóbeli prezentáció)

A vizsgafeladat aránya: 20%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Adatbázis tervezése, létrehozása és lekérdezése

A vizsgafeladat ismertetése: A feladat konkrét vállalati probléma megoldása informatikai eszközökkel (meglévő adatbázisból eseti lekérdezés, adatbázis tervezés, létrehozás konkrét kimeneti cél megvalósítása érdekében).

A gyakorlati vizsgán a jelölt egy vállalati információs rendszer/alrendszer adatbázis tervét modellezi. Az elkészített terve alapján az adatbázist létrehozza.

A jelöltnek, az adatbázis tervtől független, előre elkészített/meglévő adatbázisból valós SQL lekérdezéseket kell végeznie, konkrét output biztosítása céljából.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat aránya: 20%

C) *  A vizsgafeladat megnevezése: Projekt-feladat megoldása és dokumentálása projektmenedzsment szoftverrel

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a jelölt egy előre definiált és számítógépen rögzített projektterv és feladatspecifikáció alapján további tevékenységeket végez. Feladatai a következők lehetnek: tevékenységek struktúrájának végleges kialakítása a feladatleírás alapján, erőforrások hozzárendelése, költségek, határidők megadása, nyomon követés, tények rögzítése, terv-tény összehasonlítás. Jelentések lekérdezése (CASH-FLOW, Projektköltség, erőforrások felhasználása, feladatütemezések).

Az esettanulmány valós vállalati problémán alapul. Megoldásában a jelöltnek használnia kell azokat az informatikai eszközöket, melyeknek az alkalmazását a 10822-12 (Informatika alkalmazása) modulban elsajátított.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat aránya: 25%

A komplex gyakorlati vizsgafeladat (1/a,b,c) időtartama: 270 perc

A komplex gyakorlati vizsgafeladat (1/a,b,c) értékelési súlyaránya: 65%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörök mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 50 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 20 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

A záródolgozatnak a jelölt saját, önálló szellemi termékének kell lenni.

A záródolgozatot a vizsgabizottság ellenőrzi. Az ellenőrzés tárgya, hogy a dolgozat megfelel-e a központilag kiadott tartalmi és formai követelményeknek. A vizsgabizottság a záródolgozatot - a független bíráló javaslatát figyelembe véve - értékeli.

Független bíráló olyan szakember, aki a záródolgozat témáját mélyrehatóan ismeri, a jelöltet nem tanította, így az elvégzett munkáról előítéletek nélkül tud véleményt alkotni.

A záródolgozat értékelési szempontjai:

A megoldott feladat nehézsége és időszerűsége,

A témában való tájékozottság, szakirodalmi ismeretek,

A dolgozat szakmai minősége,

A záródolgozat áttekinthetősége, szaknyelvi, anyanyelvi igényessége,

A záródolgozat formai követelményeknek való megfelelése, a képek, táblázatok és mellékletek minősége.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. 12 db tanulói és 1 db oktatói számítógép Internet kapcsolattal
6.3. 3 db kis- és közepes hálózatok forgalomirányítási feladataira és internet-kapcsolatának biztosítására alkalmas moduláris integrált forgalomirányító
6.4. 3 db kis- és közepes hálózatok kapcsolási feladataira alkalmas, VLAN-képes, menedzselhető kapcsoló
6.5. 2 db multifunkciós vezetéknélküli forgalomirányító
6.6. 2 db laboratóriumi kiszolgálói feladatokra alkalmas PC
6.7. 1 db laboratóriumi ügyfél operációs rendszer futtatására alkalmas PC vagy laptop
6.8. 1 db laboratóriumi ügyfél operációs rendszer futtatására alkalmas, vezetéknélküli interfésszel rendelkező PC vagy laptop
6.9. Hálózati szimulációs szoftver
6.10. Ethernet és soros kábelek
6.11. UTP kábelezéshez szerszámok
6.12. Kábelteszter
6.13. Adattároló médium
6.14. Irodatechnikai eszközök
6.15. Projektor
6.16. Vállalatirányítási rendszer
6.17. CASE Eszköz
6.18. Projekt szoftver
7. EGYEBEK

A Gazdasági informatikus szakképesítés korábban megjelent szakmai és vizsgakövetelményei:

17/2010. (XI. 25.) NFM rendeletben kiadott 54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus

15/2008. (IV. 3.) GKM rendeletben kiadott 54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus

78/2007. (VIII. 31.) GKM rendeletben kiadott 54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus

16/1994. (VII. 8.) MKM rendeletben kiadott 54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével),

Műszaki informatikus

A vizsgabizottsági tagot delegáló szakmai szervezet megnevezése, elérhetősége:

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége közti együttműködés alapján, a vizsgabizottsági tagok delegálása a területi kamarák és az IVSZ közös javaslata szerint történik. A területi kamarák minden esetben az IVSZ-szel közös vizsgabizottsági tagot jelölnek ki.

A 7. sorszámú Gerinchálózati rendszerüzemeltető technikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 523 03

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Gerinchálózati rendszerüzemeltető technikus

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 400-600

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: -

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 54 523 05 Távközlési technikus

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 3145 Műsorszóró és audiovizuális Hírközlési hálózat üzemeltető technikus
3.1.3. technikus Kábeltelevíziós-hálózat üzemeltető
3.1.4. 3146 Telekommunikációs technikus Távközlési technikus
3.1.5. Informatikai és Távközlési, átviteltechnikai szervízműszerész
3.1.6. 7342 telekommunikációs Távközlésihálózat építő
3.1.7. berendezések műszerésze javítója Telefonközpont szerelő

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A Gerinchálózati rendszerüzemeltető technikus a különböző gerinchálózati rendszerek üzemeltetését végzi. A gerinchálózatok üzemeltetőinek telepített berendezéseket kezeli, javítja, karbantartja és ellátja a menedzselési és az üzemviteli feladatokat

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- a berendezések üzembe helyezésére

- az üzemviteli paraméterek beállítására

- a gerinchálózati rendszerek minősítésére a rendszerek menedzselésére

- a rendszerhez tartozó adminisztratív feladatok ellátására

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 54 523 05 Távközlési technikus szakképesítés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10844-12 Gerinchálózati rendszerek üzemeltetése
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10844-12 Gerinchálózati rendszerek üzemeltetése gyakorlati, szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Gerinchálózati rendszerek üzemeltetése

A vizsgafeladat ismertetése: Egy gerinchálózaton alkalmazott rendszer üzemi paramétereinek mérése, az összeköttetések létrehozása, a működési paraméterek beállítása. A mérés eredményeiről jegyzőkönyvet készít.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Gerinchálózati rendszerek ismertetése

A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

Az 5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység során a vizsgázó, a feladat kidolgozása közben saját jegyzeteit és a vonatkozó kézikönyveket használhatja.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Számítógép
6.3. Hálózat (Internet, Intranet)
6.4. Gerinchálózatban alkalmazott berendezés
6.5. Local terminal
7. EGYEBEK

A 8. sorszámú Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 481 03

1.2. Szakképesítés megnevezése: Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. Informatikai és kommunikációs Hálózatoperátor
3.1.3. 3141 rendszereket kezelő technikus Számítógép telepítő
3.1.4. Számítógéphálózat üzemeltető
3.1.5. 3143 Számítógéphálózat- és Informatikai hálózattelepítő és üzemeltető
3.1.6. rendszertechnikus Számítógépes hálózati technikus

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető feladata a távközlési hálózatok kiépítése. Ebbe a körbe tartozik a fizikai összeköttetések kiépítése, a kábelek behúzása, a kötések és a végpontok szerelése. A hálózat hibáit képes detektálni, a hibahelyet megkeresni, és a hibákat kijavítani. A kiépített hálózathoz csatlakoztatja a végberendezéseket, melyeket üzembe is helyez, az igényeknek megfelelően installál.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- informatikai hálózatokat építeni

- LAN hálózatokat konfigurálni

- hagyományos távközlési hálózatokat szerelni

- optikai hálózatokat építeni és szerelni

- kábelrendezőket telepíteni és konfigurálni

- hálózatokat minősíteni hibahelyet detektálni

- kábelhibákat javítani

- távközlési végberendezéseket, modemeket installálni

- informatikai eszközöket installálni

- biztonsági rendszereket beállítani

- útvonalkonfigurálást, címzések beállítását végezni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 31 523 01 Távközlési és informatikai hálózatszerelő részszakképesítés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10815-12 Információtechnológiai alapok
4.4. 10823 -12 Távközlés-elektronikai alaptevékenység
4.5. 10826 -12 Szakmai életpálya-építés, munkaszervezés, munkahelyi kommunikáció
4.6. 10817-12 Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés
4.7. 10824 -12 Távközlési és informatikai hálózat építése
4.8. 10825 -12 Hálózatszerelés és mérés
4.9. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.10. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.11. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10815-12 Információtechnológiai alapok gyakorlati
5.2.4. 10823-12 Távközlés-elektronikai alaptevékenység írásbeli, gyakorlati
5.2.5. 10826-12 Szakmai életpálya-építés, munkaszervezés, munkahelyi kommunikáció írásbeli
5.2.6. 10817-12 Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés gyakorlati, írásbeli (online teszt)
5.2.7. 10824-12 Távközlési és informatikai hálózat építése szóbeli
5.2.8. 10825-12 Hálózatszerelés és mérés gyakorlati
5.2.9. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) írásbeli
5.2.10. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.11. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Elektronikai alapáramkörök és távközlési jellemzők mérése, kábelszerelés

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó egy - húzással kiválasztott - áramkör paramétereit minősíti, végrehajt egy kábelkötést, vagy csatlakozó szerelést, majd meghatározza működési és átviteli paramétereit az általa ismert mérőműszerek segítségével. A mérés eredményeiről jegyzőkönyvet készít. A konkrét feladatokat a vizsga elnöke előzetesen jóváhagyja. A feladat kidolgozása közben saját jegyzeteit és a vonatkozó kézikönyveket használhatja.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Informatikai eszköz programozása, adatbázis kezelése

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó egy informatikai berendezést köt be a hálózatba és a kihúzott feladatnak megfelelően installálja az eszközöket elvégzi az útvonalkonfigurálást, egyszerű programot ír, adatbázist kezel. A konkrét feladatokat a vizsga elnöke előzetesen jóváhagyja. A feladat kidolgozása közben saját jegyzeteit és a vonatkozó kézikönyveket használhatja.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elektronikai alaptevékenységek és üzemeltetési feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó az elektronikai terület alapvető feladataiból, definícióiból, számítási példáiból egy központilag kiadott feladatsort old meg. Ez a vizsgarész tartalmazza az üzemeltetéssel összefüggő kérdéseket, a vállalkozási ismereteket, valamint a távközlési szolgáltatási ismereteket is. A feladat kidolgozása közben a vizsgázó csak számológépet használhat, más segédeszközt nem.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Távközlési és informatikai hálózatok építése

A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Számítógép
6.3. Szoftver
6.4. Hálózat (Internet, Intranet)
6.5. Elektronikai alapáramkörök
6.6. Multiméter
6.7. Oszcilloszkóp
6.8. Jelgenerátor
6.9. Tápegység
6.10. Kábelszerelő szerszámok
6.11. Hálózatanalizátor
6.12. Szálhegesztő
6.13. Optikai jelszintmérő
6.14. OTDR
6.15. Vizsgálótelefon
6.16. Router
7. EGYEBEK

A Távközlés és informatikai hálózatszerelő részszakképesítés eléréséhez az 5.3.1. A) gyakorlati és az 5.3.2. központi írásbeli vizsgát kell sikeresen elvégezni.

A 9. sorszámú Informatikai rendszergazda megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 481 04

1.2. Szakképesítés megnevezése: Informatikai rendszergazda

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 3141 Informatikai és kommunikációs Számítógép telepítő
rendszereket kezelő technikus Számítógép-szerelő
3.1.3. 3142 Informatikai és kommunikációs Számítógép kezelő/operátor
rendszerek felhasználóit Informatikai ügyfélszolgálati munkatárs
támogató technikus Alkalmazás adminisztrátor
3.1.4. 3143 Számítógéphálózat- és Szoftvertelepítő
rendszertechnikus Informatikai rendszergazda
Hálózatüzemeltető
3.1.5. 3144 Webrendszer- (hálózati) Webmester
technikus Adatbázis adminisztrátor

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az Informatikai rendszergazda a kis- és közepes vállalat, intézmény, szervezet informatikáért felelős vezetőjének közvetlen munkatársa, vagy kihelyezett informatikai szolgáltatásokat végző cégben első szintű támogatói feladatokat lát el. Megfelelő mélységű (elméleti és gyakorlati) informatikai, hálózati ismeretei birtokában részt vesz a munkahely infokommunikációs hálózatának kialakításában és működtetésében. Koncepcionális kérdésekben feladata elsősorban a döntések előkészítése, míg megvalósításban a koordináló feladatok ellátása. Együttműködik a rendszerszervezőkkel, szoftverfejlesztőkkel.

Felelősségi körébe tartozik a vállalatnál működő informatikai hálózati eszközök, szerverek és munkaállomások, továbbá az informatikai alkalmazások összehangolt működésének és folyamatos frissítésének biztosítása, melynek révén hozzájárul a szervezet teljesítményének folyamatos növeléséhez, a szervezet céljainak eléréséhez.

Az Informatikai rendszergazda készségei megfelelnek az ágazati belépő és középszintű iparági vizsgák minősítési követelményeinek.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

Számítógépet kezelni, üzemeltetni;

Irodai alkalmazásokat, multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat telepíteni, karbantartani és használni;

Számítógépek és perifériáik hardveres szerelési, karbantartási és javítási munkáinak elvégzésére;

Munkaállomások operációs rendszerének telepítésére és karbantartására;

Munkájában alkalmazni az alapvető hálózati fogalmakat és technológiákat;

Hálózati operációs rendszerek telepítésére, üzemeltetésére és karbantartására;

Alapvető Internetes szolgáltatások telepítésére és karbantartására;

Kisebb helyi hálózatot kiépíteni, felügyelni és menedzselni;

LAN/WAN hálózati eszközök telepítésére, konfigurálására és üzemeltetésére;

LAN/WAN hálózatok tesztelésére, hibaelhárítására;

LAN/WAN hálózatok biztonságát biztosítani;

Kisebb otthoni, irodai (SOHO) és közepes méretű hálózatok hálózatfelügyeleti és hálózattervezési feladatait elvégezni;

Informatikai biztonsági eszközöket, tűzfalakat és vírusvédelmi szoftvereket telepíteni és konfigurálni;

Munkavállalással, vállalkozással kapcsolatos ismereteit hasznosítani, beruházást előkészíteni, végrehajtani;

Kisebb projekteteket menedzselni;

Adatbázisokat kezelni, adatbázis szolgáltatásokat igénybe venni és adatbázis műveleteket végezni;

Programozási alapismeretek birtokában, alkalmazói és/vagy webes feladatokat megoldani;

Webes kiszolgálói rendszert üzemeltetni;

Vezeték nélküli hálózatot telepíteni, konfigurálni és üzemeltetni;

VoIP rendszereket telepíteni, konfigurálni és üzemeltetni;

Virtualizált kiszolgálói környezetet üzemeltetni.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 51 481 01 Adatbázis-kezelő részszakképesítés
3.3.4. 51 481 02 Szoftverüzemeltető-lkalmazásgazda részszakképesítés
3.3.5. 51 481 03 Webmester részszakképesítés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10815-12 Információtechnológiai alapok
4.4. 10826-12 Szakmai életpálya-építés, munkaszervezés, munkahelyi kommunikáció
4.5. 10817-12 Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés
4.6. 10828-12 Vállalati hálózatok üzemeltetése és felügyelete
4.7. 10827-12 Hálózati operációs rendszerek és szolgáltatások
4.8. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.9. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.10. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10815-12 Információtechnológiai alapok gyakorlati
5.2.4. 10826-12 Szakmai életpálya-építés, munkaszervezés, munkahelyi kommunikáció szóbeli
5.2.5. 10817-12 Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés gyakorlati, írásbeli (online teszt)
5.2.6. 10828-12 Vállalati hálózatok üzemeltetése és felügyelete gyakorlati, írásbeli (online teszt)
5.2.7. 10827-12 Hálózati operációs rendszerek és szolgáltatások gyakorlati
5.2.8. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) írásbeli
5.2.9. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.10. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Hálózatok konfigurálása

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a jelölt egy hálózati feladatot old meg szimulált környezetben vagy valós eszközökön a 10828-12 számú „Vállalati hálózatok üzemeltetése és felügyelete” modul témaköreiben, az általa megismert szimulációs eszköz vagy az általa megismert hardver eszközök felhasználásával.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Hálózati szolgáltatások telepítése és üzemeltetése

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a jelölt egy összetett feladatot old meg az Vállalati hálózatok üzemeltetése és felügyelete, Hálózati operációs rendszerek és szolgáltatások témaköreiben, az általa megismert hardver/szoftver eszközök felhasználásával.

A vizsgafeladat időtartama: 150 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

C) A vizsgafeladat megnevezése: Adatbázis-kezelés

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a jelölt kapcsolódik egy SQL kiszolgálón található adatforráshoz és a kijelölt feladatnak megfelelő adatbázis-kezelési és lekérdezési műveleteket hajt végre a „Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés” modul adatbázis-kezelés témaköreihez kapcsolódóan.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 5%

D) A vizsgafeladat megnevezése: Weblapkészítés, programozás

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a jelölt egy webes dokumentumot készít el, és egy ehhez kapcsolódó programozási feladatot old meg a 10827-12 számú „Hálózatok, programozás és adatbáziskezelés” modul programozás és weblapkészítés témaköreihez kapcsolódóan, az általa megismert szoftver eszközök felhasználásával.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Információtechnológiai alapok

A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott 10815-12 számú „Információtechnológiai alapok” modul témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 5%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Hálózatok

A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott „Vállalati hálózatok üzemeltetése és felügyelete”, továbbá a „Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés” modul hálózatok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 50 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre

A vizsgafeladat megnevezése: Hálózatok, munkaszervezés

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott „Szakmai életpálya-építés, munkaszervezés”, továbbá a „Hálózati, programozás és adatbázis-kezelés” témakörök mindegyikét tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

Az 5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység A, B, C és D pontja során a jelölt, a feladat kidolgozása közben saját jegyzeteit és a vonatkozó kézikönyveket használhatja.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. 12 db tanulói és 1 db oktatói számítógép Internet kapcsolattal
6.3. 3 db kis- és közepes hálózatok forgalomirányítási feladataira és internet-kapcsolatának biztosítására alkalmas moduláris integrált forgalomirányító
6.4. 3 db kis- és közepes hálózatok kapcsolási feladataira alkalmas, VLAN-képes, menedzselhető kapcsoló
6.5. 2 db multifunkciós vezetéknélküli forgalomirányító
6.6. 2 db laboratóriumi kiszolgálói feladatokra alkalmas PC
6.7. 1 db laboratóriumi ügyfél operációs rendszer futtatására alkalmas PC vagy laptop
6.8. 1 db laboratóriumi ügyfél operációs rendszer futtatására alkalmas, vezetéknélküli interfésszel rendelkező PC vagy laptop
6.9. Hálózati szimulációs szoftver
6.10. Ethernet és soros kábelek
6.11. UTP kábelezéshez szerszámok
6.12. Kábelteszter
7. EGYEBEK

A vizsgabizottsági tagot delegáló szakmai szervezet megnevezése, elérhetősége:

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége közti együttműködés alapján, a vizsgabizottsági tagok delegálása a területi kamarák és az IVSZ közös javaslata szerint történik. A területi kamarák minden esetben az IVSZ-szel közös vizsgabizottsági tagot jelölnek ki.

A 10. sorszámú Internetes alkalmazásfejlesztő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 213 02

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Internetes alkalmazásfejlesztő

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 400-600

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: -

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 54 213 05 Szoftverfejlesztő

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 2143 Hálózat- és multimédia-fejlesztő Weblapkészítő
3.1.3. Internetes honlapkészítő, karbantartó
3.1.4. Informatikai és kommunikációs Számítógép telepítő
3.1.5. 3142 rendszereket kezelő technikus Számítógép kezelő/operátor
3.1.6. Szoftvertelepítő

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

Az internetes alkalmazásfejlesztő internetes szoftver alkalmazás fejlesztését előkészíti, az alkalmazást megtervezi és fejleszti. Kiválasztja a tervezett fejlesztéshez szükséges internet/intranet technológiát az elterjedt hálózati szabványok, protokollok ismeretében. Meghatározza az internetes alkalmazások előállításához szükséges kliens oldali és szerver oldali fejlesztő eszközök, objektumorientált rendszerek paramétereit és szolgáltatásait.

Az alkalmazás tervezés keretében elemzi a felhasználói követelményeket, megfogalmazza a fejlesztési célkitűzést. Funkcionális, logikai és fizikai rendszertervet készít egy elterjedt módszertan, illetve rendszer alkalmazásával. Megtervezi az internetes alkalmazás felhasználói felületét, a funkcionalitáshoz tartozó interakciókat - figyelembe véve az internetes megjelenés sajátosságait. A funkcionális egységeket valamely algoritmus leíró eszközzel megtervezi. Rendszerré integrálja és optimalizálja a modulokat és forrásanyagokat. Kialakítja a működéshez szükséges környezetet, telepíti és beüzemeli az alkalmazást. Koordinálja a tesztüzemeltetést, tesztelési dokumentációt készít. Értékeli a tesztelés eredményét, koordinálja, végrehajtja, dokumentálja a módosításokat. Felhasználói dokumentációt (kézikönyvet, beépített súgót) készít. Részt vesz a rendszer bevezetésében, betanításában.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- számítógépet kezelni, szoftvereket használni

- jogi és szabvány ismereteket alkalmazni

- projekt tervezésében részt venni

- előkészíteni internetes alkalmazás fejlesztését

- internetes alkalmazást (szoftvert) tervezni és fejleszteni

- erőforrást és időszükségletet meghatározni

- internetes alkalmazást tesztelni és dokumentálni

- internet alapú szolgáltatást tervezni

- programintegrációs feladatot végezni

- adatbázisokat kezelni

- internetes biztonsági eszközöket használni

- kialakítani a működéshez szükséges környezet

- telepíteni és beüzemelni az alkalmazást

- részt venni a rendszer bevezetésében, betanításában

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 54 213 05 Szoftverfejlesztő szakképesítés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10838-12 Internetes alkalmazásfejlesztés
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Záródolgozat leadása a vizsgára való jelentkezés napjáig.

A vizsgabizottság elnöke vizsgálja, hogy a kitűzött feladat nehézségi foka megfelel-e az elvárható szintnek és a dolgozat eleget tesz-e a formai követelményeknek.

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10838-12 Internetes alkalmazásfejlesztés gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Komplex alkalmazás (szoftver) készítése

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a jelölt egy Internet/intranet környezetben működő összetett programozási feladatot old meg számítógépen, az általa megismert szoftverfejlesztő eszközök felhasználásával.

A vizsgafeladat időtartama: 240 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Záródolgozat elkészítése és bemutatása

A vizsgafeladat ismertetése: A jelölt záródolgozatként egy webes programot (szoftvert) és teljes, fejlesztői-és felhasználói tervdokumentációt készít. A záródolgozatot a vizsgabizottság értékeli.

Záródolgozatra vonatkozó előírások:

A záródolgozatok tárgya komplex feladat, a szakmai irányultságnak megfelelően.

A záródolgozatnak tükröznie kell a választott probléma (kiinduló rendszer) összefüggéseit, kapcsolódásait. Lehetőleg teljes képet kell adnia a kiindulási helyzetről, a megoldási lehetőségekről, és ismertetnie kell az alkalmazott megoldás kiválasztásának a szempontjait is. Terjedelménél fogva nem kell minden részletet tartalmaznia. A kidolgozást olyan mélységig kell elkészíteni, hogy az bemutassa a kitűzött feladat egy reális megoldását.

A záródolgozatnak a következő fő részekből kell állnia:

1. Bevezető, a probléma rövid ismertetése

2. Felhasználói dokumentáció

3. Fejlesztői dokumentáció (rendszerterv, biztonsági kérdések, adatbázis, média-elemek, navigáció stb., ergonómia, tesztelés, stb.)

4. Összegzés

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörök mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc (felkészülési idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

A záródolgozatokat, a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 15 nappal az előzetes szakmai bírálattal együtt a vizsgabizottság elnökének rendelkezésére kell bocsátani.

A záródolgozat értékelési szempontjai:

A megoldott feladat nehézsége, a hozzáadott önálló munka minősége

A témában való tájékozottság, a szakirodalommal kapcsolatos ismeretek

A szakdolgozat áttekinthetősége, formai és nyelvi igényessége

A hallgató munkájáról kialakult vélemény

A terjedelmi követelmények

Az 5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység A pontja során a jelölt, a feladat kidolgozása közben saját jegyzeteit, a vonatkozó kézikönyveket, valamint az online és offline help rendszereket használhatja.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Számítógép
6.3. Integrált fejlesztőeszköz (pl. MS Visual Studio, Eclipse, NetBeans)
6.4. Adatbázis-kezelő eszköz (pl. MySQL, Oracle, SQL Server)
6.5. Automatikus tesztelést támogató eszközök (pl. JUnit, NUnit)
6.6. CASE eszközök (pl. PowerDesigner)
6.7. Internet
6.8. Jogtiszta szoftverek (illetve open source szoftverek)
6.9. Nyomtatók/Nyomtatási lehetőség
6.10. Szkenner
7. EGYEBEK

A vizsgabizottsági tagot delegáló szakmai szervezet megnevezése, elérhetősége:

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége közti együttműködés alapján, a vizsgabizottsági tagok delegálása a területi kamarák és az IVSZ közös javaslata szerint történik. A területi kamarák minden esetben az IVSZ-szel közös vizsgabizottsági tagot jelölnek ki.

A záródolgozatnak a jelölt saját, önálló szellemi termékének kell lennie.

A 11. sorszámú IT mentor megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 482 01

1.2. Szakképesítés megnevezése: IT mentor

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 3142 Informatikai és kommunikációs Helpdesk operátor
rendszerek felhasználóit PC-támogató
támogató technikus Rendszeradminisztrátor
Számítógépes kisegítő technikus
Számítógépes rendszerkarbantartó
3.1.3. 3141 Informatikai és kommunikációs Hálózatoperátor
rendszereket kezelő technikus Hardware üzemeltető
Nagysebességű számítógépes nyomtató kezelője
Online terminalkezelő
Számítástechnikai operátor
Számítógép kezelő/operátor
Számítógép telepítő
Számítógépes periféria-berendezés kezelője

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az IT Mentor képes az e-Magyarország pontok működtetésére, a szűkebb közösség IT oktatására, melynek célja a digitálisan írástudatlanok felzárkóztatása. Képzi az állampolgárokat az e-Közszolgáltatások használatára, segíti őket közügyeik digitális úton történő intézésében.

Alkalmazza a célcsoport élethelyzeteinek megoldását kínáló hálózati szolgáltatásokat. Elősegíti a célcsoport helyzetének javítását az információs társadalomban, a digitális esélyegyenlőség megteremtésében. Közreműködik a közösségi oktatásfejlesztési és képzési programok kidolgozásában és menedzselésében. Népszerűsíti a helyi információs társadalom fejlesztését. Kialakítja a közösségi hozzáférés szervezeti kereteit. Megszervezi az élethosszig tartó tanulás helyi feltételeit. Segíti a távtanulókat a távoktatási szolgáltatások használatában. Részt vesz a távközlési beruházásokban, a berendezések installálásában, a hálózat kiépítésében. Üzemelteti a rendszerben lévő eszközöket és berendezéseket, hibát kezel, javít. Képes kapcsolatot teremteni az adatátviteli rendszerek, a hang és beszédátviteli rendszerek valamint a műsorszórás területei között. Kezeli egyaránt a vezetékes és a vezeték nélküli hálózati megoldásokat.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- informatikai alkalmazásokat használni, telepíteni

- adatátviteli eszközöket üzemeltetni

- adatbázisokat kezelni

- távközlési berendezések kezelésére

- hibadetektálásra és javításra

- üzemviteli és gazdasági feladatokat ellátására

- a távközlési marketing feladatok ellátására

- e-Közszolgáltatások használatának oktatására

- tanfolyamok szervezésére

- oktatási feladatok ellátására

- nyomtatványkitöltő programokat használatára

- Ügyfélkapu és MoHu használatára

- a speciális célcsoportok szükségleteinek és kielégítésük módjának az elemzésére és értékelésére

- a szakterület jogi eszközeinek a speciális élethelyzetek kezelésében történő alkalmazására

- a szakterület-specifikus megoldások, módszerek alkalmazására az egyedi az élethelyzetek megoldásában

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. - - -
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10815-12 Információtechnológiai alapok
4.4. 10826-12 Szakmai életpálya-építés, munkaszervezés, munkahelyi kommunikáció
4.5. 10817-12 Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés
4.6. 10829-12 Közösségi IT mentor feladatai
4.7. 10830-12 Közösségi informatikai szolgáltató feladatai
4.8. 10831-12 e-Közszolgáltatások alkalmazása, az e-ügysegédi feladatok ellátása
4.9. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.10. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.11. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10815-12 Információtechnológiai alapok gyakorlati
5.2.4. 10826-12 Szakmai életpálya-építés, munkaszervezés, munkahelyi kommunikáció szóbeli
5.2.5. 10817-12 Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés gyakorlati, írásbeli (online teszt)
5.2.6. 10829-12 Közösségi IT mentor feladatai írásbeli, szóbeli
5.2.7. 10830-12 Közösségi informatikai szolgáltató feladatai írásbeli, szóbeli
5.2.8. 10831-12 e-Közszolgáltatások alkalmazása, az e-ügysegédi feladatok ellátása gyakorlati, szóbeli
5.2.9. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) írásbeli
5.2.10. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.11. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: e-Közszolgáltatások alkalmazása, mentorálás

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a jelölt egy hálózati feladatot old meg szimulált környezetben vagy valós eszközökön a Hálózatok, Vállalati hálózatok üzemeltetése és felügyelete, Adatbázis-kezelés valamint e-Közszolgáltatások alkalmazása, az e-ügysegédi feladatok ellátása témaköreiben, az általa megismert szimulációs eszköz vagy az általa megismert hardver eszközök felhasználásával. A konkrét feladatokat a vizsga elnöke előzetesen jóváhagyja. A feladat kidolgozása közben saját jegyzeteit és a vonatkozó kézikönyveket használhatja.

A vizsgafeladat időtartama: 240 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Közösségi informatikai szolgáltató, mentor

A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott 10815-12 számú „Információtechnológiai alapok”, a „Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés”, a „Közösségi IT mentor” és „Közösségi informatikai szolgáltató” modulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák. A feladat kidolgozása közben a vizsgázó csak számológépet használhat, más segédeszközt nem.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: e-Közszolgáltatások alkalmazása, mentorálás

A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre, a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott „Közösségi IT mentor” és „Közösségi informatikai szolgáltató” valamint „e-Közszolgáltatások alkalmazása, az e-ügysegédi feladatok ellátása” és megadott „Szakmai életpályaépítés, munkaszervezés, munkahelyi kommunikáció” modulból.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Számítógép
6.3. Szoftver
6.4. Hálózat (Internet, Intranet)
6.5. Kábelszerelő szerszámok
6.6. Telefon (vezetékes)
6.7. Telefon (mobil)
6.8. Televízió
6.9. Router
6.10. WLAN
7. EGYEBEK

A vizsgabizottsági tagot delegáló szakmai szervezet megnevezése, elérhetősége:

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége közti együttműködés alapján, a vizsgabizottsági tagok delegálása a területi kamarák és az IVSZ közös javaslata szerint történik. A területi kamarák minden esetben az IVSZ-szel közös vizsgabizottsági tagot jelölnek ki.

Az IT mentor szakképesítés korábban megjelent szakmai és vizsgakövetelményei:

17/2010. (XI. 25.) NFM rendeletben kiadott 33 523 02 0000 00 00 Távközlési és informatikai hálózatszerelő

15/2008. (IV. 3.) GKM rendeletben kiadott 33 523 02 0000 00 00 Távközlési és informatikai hálózatszerelő

78/2007. (VIII. 31.) GKM rendeletben kiadott 33 523 02 0000 00 00 Távközlési és informatikai hálózatszerelő

A 12. sorszámú Mobilalkalmazás fejlesztő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 213 04

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Mobilalkalmazás fejlesztő

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 400-600

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: -

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 54 213 05 Szoftverfejlesztő

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

A B C
FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.5. Alkalmazásfejlesztő informatikus
3.1.6. Alkalmazási rendszergondozó
3.1.7. Alkalmazás-programozó
3.1.8. 2144 Alkalmazásprogramozó Infokommunikációs alkalmazásfejlesztő
3.1.9. Informatikai alkalmazásfejlesztő
3.1.10. Programfejlesztő
3.1.11. Számítógépes programozó
3.1.12. 2151 Adatbázis-tervező és -üzemeltető Adatbázis fejlesztő
3.1.13. Informatikai és kommunikációs Számítógép telepítő
3.1.14. 3142 rendszerek felhasználóit Számítógép kezelő/operátor
3.1.15. támogató technikus Szoftvertelepítő
3.1.16. Egyéb szoftver- és Rendszertesztelő
3.1.17. 2149 alkalmazásfejlesztő, -elemző Szoftvertesztelő

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A Mobilalkalmazás fejlesztő a mobil eszközökön (okostelefon, táblagép, ultra-mobil számítógép, stb.) szoftver alkalmazás fejlesztését előkészíti, az alkalmazást megtervezi és fejleszti. Kiválasztja a tervezett fejlesztéshez javasolt architektúrát, a szükséges technológiákat az elterjedt szabványok, protokollok ismeretében. Meghatározza az alkalmazások előállításához szükséges mobil eszköz oldali és szerver oldali fejlesztő eszközöket. Az alkalmazás tervezés keretében elemzi a felhasználói követelményeket, megfogalmazza a fejlesztési célkitűzést. Funkcionális, logikai és fizikai rendszertervet készít egy elterjedt módszertan, illetve rendszer alkalmazásával. Megtervezi a mobil alkalmazás felhasználói felületét, a funkcionalitáshoz tartozó interakciókat - figyelembe véve a mobil eszköz(ök) sajátosságait. A funkcionális egységeket valamely algoritmus leíró eszközzel megtervezi. Rendszerré integrálja és optimalizálja a modulokat és forrásanyagokat. Kialakítja a működéshez szükséges környezetet, telepíti és beüzemeli az alkalmazást. Koordinálja a tesztüzemeltetést, tesztelési dokumentációt készít. Értékeli a tesztelés eredményét, koordinálja, végrehajtja, dokumentálja a módosításokat.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- a mobil eszközök sajátosságait figyelembe vevő felhasználói felületet és interakciókat tervezni

- felhasználói felület prototípust készíteni

- szabványos hálózati protokollokon keresztül szerver oldali szolgáltatásokat a mobil alkalmazásba integrálni

- a mobil eszközökön található speciális eszközöket (GPS, iránytű, gyorsulásszenzor, kamera, stb.) programozni, azokat az alkalmazásba integrálni

- mobil eszköz emulátorokat használni

- mobil alkalmazásokat a fejlesztés során nyomon követni („debugging”)

- mobil alkalmazások diagnosztizálását (pl. teljesítmény, akkumulátor-fogyasztás, stb.) elvégezni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 54 213 05 Szoftverfejlesztő szakképesítés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10837-12 Mobil alkalmazások fejlesztése
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Záródolgozat leadása a vizsgára való jelentkezés napjáig.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10837-12 Mobil alkalmazások fejlesztése gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Komplex mobil alkalmazás (szoftver) készítése

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a jelölt egy összetett programozási feladatot old meg mobil platformra, számítógépen, az általa megismert szoftverfejlesztő eszközök felhasználásával.

A vizsgafeladat időtartama: 240 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Záródolgozat elkészítése és bemutatása

A vizsgafeladat ismertetése: A jelölt záródolgozatként mobileszközre egy alkalmazói programot (szoftvert) és teljes fejlesztői- és felhasználói tervdokumentációt készít. A vizsgán a jelölt bemutatja az általa készített záródolgozatot. A záródolgozatot a vizsgabizottság a bemutatással együtt értékeli.

A vizsgafeladat időtartama: maximum 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témaköröket tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

Záródolgozatra vonatkozó előírások:

A záródolgozatok tárgya komplex feladat, a szakmai irányultságnak megfelelően.

A záródolgozatnak tükröznie kell a választott probléma (kiinduló rendszer) összefüggéseit, kapcsolódásait. Lehetőleg teljes képet kell adnia a kiindulási helyzetről, a megoldási lehetőségekről, és ismertetnie kell az alkalmazott megoldás kiválasztásának a szempontjait is. Terjedelménél fogva nem kell minden részletet tartalmaznia. A kidolgozást olyan mélységig kell elkészíteni, hogy az bemutassa a kitűzött feladat egy reális megoldását.

A záródolgozatnak a következő fő részekből kell állnia:

1. Bevezető, a probléma rövid ismertetése

2. Felhasználói dokumentáció

3. Fejlesztői dokumentáció (rendszerterv, biztonsági kérdések, adatbázis, média-elemek, navigáció stb., ergonómia, tesztelés, stb.)

4. Összegzés

A záródolgozat értékelési szempontjai:

A megoldott feladat nehézsége, a hozzáadott önálló munka minősége

A témában való tájékozottság, a szakirodalommal kapcsolatos ismeretek

A szakdolgozat áttekinthetősége, formai és nyelvi igényessége

A hallgató munkájáról kialakult vélemény

A terjedelmi követelmények

Az 5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység „A” pontja során a jelölt, a feladat kidolgozása közben saját jegyzeteit, a vonatkozó kézikönyveket, valamint az online és offline help rendszereket használhatja. A konkrét programozási feladatokat a képző- vagy vizsgaszervező intézmény állítja össze és vizsga elnöke előzetesen jóváhagyja. A jelöltnek a vizsgán minimum 10 feladatból kell véletlenszerűen (pl. húzással) választania.

A záródolgozatokat, a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 15 nappal az előzetes szakmai bírálattal együtt a vizsgabizottság elnökének rendelkezésére kell bocsátani.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Számítógép
6.3. Mobil eszköz (okostelefon, táblagép, ultra-mobil számítógép, stb.)
6.4. Integrált fejlesztőeszköz (pl. MS Visual Studio, Eclipse, NetBeans)
6.5. Adatbázis-kezelő eszköz (pl. MySQL, Oracle, SQL Server)
6.6. Mobil eszköz emulátor
6.7. CASE eszközök (pl. PowerDesigner)
7. EGYEBEK

A vizsgabizottsági tagot delegáló szakmai szervezet megnevezése, elérhetősége:

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége közti együttműködés alapján, a vizsgabizottsági tagok delegálása a területi kamarák és az IVSZ közös javaslata szerint történik. A területi kamarák minden esetben az IVSZ-el közös vizsgabizottsági tagot jelölnek ki.

A záródolgozatnak a jelölt saját, önálló szellemi termékének kell lennie.

A 13. sorszámú Multimédia-alkalmazásfejlesztő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 213 05

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Multimédia-alkalmazásfejlesztő

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 400-600

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: -

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 54 213 05 Szoftverfejlesztő

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. Hangtechnikus
3.1.3. 3145 Műsorszóró és audiovizuális Képtechnikus
3.1.4. technikus Videótechnikus
3.1.5. Informatikai és kommunikációs Számítógép telepítő
3.1.6. 3142 rendszerek felhasználóit Számítógép kezelő/operátor
3.1.7. támogató technikus Szoftvertelepítő

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A Multimédia-alkalmazásfejlesztőnek átfogó képe van a multimédiafejlesztés aktuális technikai megoldásairól és szabványairól, ismeri az ehhez kapcsolódó legfontosabb szoftvereket (pl. Adobe), így képes önálló döntést hozni arról, hogy az adott problémához milyen technikai megoldást használjon. Munkája során kialakítja a szükséges technikai környezetet, telepíti és beüzemeli az alkalmazásokat. Elkészíti és szerkeszti a kép-, hang- és videó állományokat. Forgatókönyv alapján önállóan tervez és megvalósít programozott 2D és 3D animációkat, szimulációkat, és az adott médiumra (offline, webes, mobil) optimalizáltan publikálja azokat.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- számítógépet kezelni, szoftvereket használni

- a multimédia elem leírását tartalmazó forgatókönyvet értelmezni

- multimédia elemet (kép, hang, videó) készíteni és szerkeszteni

- multimédia elemet (kép, hang, videó) adott médiumra optimalizálni (offline, webes, mobil)

- multimédia alkalmazást funkcionálisan és technikailag megtervezni és kivitelezni

- programozott Flash animációt készíteni

- 3D látványképet és animációt készíteni

- programozott, interaktív 3D elemeket készíteni

- touch felhasználói felülettel rendelkező multimédia alkalmazást készíteni

- szabványnak megfelelő e-learning tananyagot készíteni és keretrendszer alá publikálni

- 2D és 3D multimédia elemeket tartalmazó platformfüggetlen weblapokat tervezni és készíteni

- programozási feladatot ellátni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 54 213 05 Szoftverfejlesztő szakképesítés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10836-12 Multimédia alkalmazásfejlesztés
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Záródolgozat leadása a vizsgára való jelentkezés napjáig.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10836-12 Multimédia alkalmazásfejlesztés gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Komplex multimédia alkalmazás készítése

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a jelölt egy összetett multimédia fejlesztési feladatot old meg számítógépen, az általa megismert szoftverek felhasználásával.

A vizsgafeladat időtartama: 240 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Záródolgozat elkészítése és bemutatása

A vizsgafeladat ismertetése: A jelölt záródolgozatként egy interaktív, programozott, publikált multimédia alkalmazást és teljes fejlesztői- és felhasználói tervdokumentációt készít. A vizsgán a jelölt bemutatja az általa készített záródolgozatot. A záródolgozatot a vizsgabizottság a bemutatással együtt értékeli

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre.

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

Záródolgozatra vonatkozó előírások:

A záródolgozat tárgya komplex feladat, a szakmai irányultságnak megfelelően. A záródolgozat része a dokumentáció, melyben a jelöltnek ismertetnie kell az alkalmazott megoldások kiválasztásának a szempontjait és a munka során szerzett tapasztalatait. Terjedelménél fogva nem kell minden részletet tartalmaznia. A kidolgozást olyan mélységig kell elkészíteni, hogy az bemutassa a kitűzött feladat egy reális megoldását.

A záródolgozatnak a következő fő részekből kell állnia:

1. Bevezető, a feladat rövid ismertetése

2. Felhasználói dokumentáció

3. Fejlesztői dokumentáció (rendszerterv, média-elemek, navigáció, ergonómia, stb.)

4. Összegzés

A záródolgozat értékelési szempontjai:

A megoldott feladat nehézsége

Az önálló munka minősége, igényessége

A forgatókönyv és az elkészült munka összhangja

Az alkalmazott technikai megoldások adott médiumra történő optimalizációja

A dokumentáció áttekinthetősége és érthetősége

A dokumentáció terjedelmi követelménye

A hallgató munkájáról kialakult vélemény

Az 5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység során a jelölt, a feladat kidolgozása közben saját jegyzeteit, a vonatkozó kézikönyveket, valamint az online és offline help rendszereket használhatja. A konkrét programozási feladatokat a képző- vagy vizsgaszervező intézmény állítja össze és vizsga elnöke előzetesen jóváhagyja. A jelöltnek a vizsgán minimum 10 feladatból kell véletlenszerűen (pl. húzással) választania

A záródolgozatokat, a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 15 nappal az előzetes szakmai bírálattal együtt a vizsgabizottság elnökének rendelkezésére kell bocsátani.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Számítógép
6.3. Képfeldolgozó szoftver (pl. Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, open source szoftverek)
6.4. Hang- és videó feldolgozó szoftver (pl. Adobe Premiere, Adobe After Effects, Sony
Sound Forge, Adobe Audition, Adobe Encore, open source szoftverek)
6.5. Multimédia, animáció fejlesztő szoftver (pl. Adobe Flash Professional, Adobe Captivate, open source szoftverek)
6.6. 3D grafikus szoftver (pl. Autodesk Maya, 3D Studio Max, open source szoftverek)
6.7. Integrált fejlesztőeszköz (pl. MS Visual Studio, Eclipse, egyéb open source szoftverek)
6.8. Webszerkesztő eszköz (pl. Adobe Dreamweaver, Adobe Fireworks, open source szoftverek)
6.9. Streaming média szerver (pl. Windows Media Services, Adobe Flash Media Server, open source szoftverek)
6.10. Oktatási keretrendszer (pl. Oracle, SAP, Moodle, ILIAS)
7. EGYEBEK

A vizsgabizottsági tagot delegáló szakmai szervezet megnevezése, elérhetősége:

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége közti együttműködés alapján, a vizsgabizottsági tagok delegálása a területi kamarák és az IVSZ közös javaslata szerint történik. A területi kamarák minden esetben az IVSZ-szel közös vizsgabizottsági tagot jelölnek ki.

A záródolgozatnak a jelölt saját, önálló szellemi termékének kell lennie.

A 14. sorszámú Műszaki informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 481 05

1.2. Szakképesítés megnevezése: Műszaki informatikus

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. Rendszeradminisztrátor
3.1.3. Informatikai és kommunikációs Számítógépes kisegítő technikus
3.1.4. 3142 rendszerek felhasználóit Számítógépes műszaki technikus
3.1.5. támogató technikus Számítógépes rendszerkarbantartó
3.1.6. Hálózati támogatást nyújtó technikus
3.1.7. Informatikai hálózattelepítő és -üzemeltető
3.1.8. 3143 Számítógéphálózat- és Rendszerfelügyelő informatikus
3.1.9. rendszertechnikus Rendszertelepítő
3.1.10. Számítástechnikai rendszerüzemeltető

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A műszaki informatikus a vállalat, intézmény, szervezet operatív vezetőjének közvetlen munkatársa, megfelelő mélységű (elméleti és gyakorlati) számítástechnikai, informatikai ismeretei birtokában a munkahely informatikai koncepciójának kialakításában és annak megvalósításában vesz részt.

Koncepcionális kérdésekben a feladata elsősorban a döntések előkészítése, míg a megvalósításában az irányító, koordináló, információáramlást biztosító feladatok ellátása.

Együttműködik a rendszerszervezőkkel, szoftverfejlesztőkkel.

Feladata a tevékenységi körének megfelelő informatikai feladatok specifikálása és koordinálása, a szükséges fejlesztések kivitelezésében való részvétel, az alkalmazások bevezetésének a felügyelete, az üzemeltetése és az ellenőrzése.

Felelősségi körébe tartozik a vállalatnál működő informatikai alkalmazások összehangolt működésének biztosítása, melynek révén hozzájárul a szervezet teljesítményének folyamatos növeléséhez, a szervezet céljainak eléréséhez.

Adatátviteli rendszer dokumentációjában hálózati jelképeket értelmez, hálózati rajzot olvas.

Részt vesz a számítógépes mérőrendszerek kialakításában, mérésadatgyűjtő berendezések telepítésében, üzemeltetésében.

A számítógép vezérelt automatikus rendszerekben megvalósuló folyamat felügyeletéhez, ellenőrzéséhez és szabályozásához alkalmazza a megfelelő elveket, módszereket és eszközöket.

Feladat közé tartozik műszaki informatikai rendszerek dokumentációjának, rendszertervének, hálózati és elektronikai kapcsolási rajzának olvasása és készítése.

Feladata a vállalat, intézmény, szervezet műszaki informatikai berendezéseinek operatív karbantartásában való közreműködés, ami magába foglalja a megelőző és javító karbantartási tevékenységeket, betartva a törvényi és belső munkavédelmi, környezetvédelmi és biztonsági szabályokat és irányelveket.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- számítógépet kezelni, üzemeltetni

- munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységeket végezni

- alkalmazást (szoftvert) tervezni és fejleszteni

- multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat kezelni

- projekteket tervezni, nyomonkövetni és értékelni

- kockázatelemzést készíteni

- erőforrást és időszükségletet meghatározni

- rendszertervezési technikát alkalmazni

- meghatározni a létesítendő rendszer technológiáját

- adatbázisokat kezelni;

- egyszerű programozási feladatokat képes végrehajtani

- internetet használni; WEB-oldalt készíteni

- számítógépes jelfeldolgozást végezni;

- üzemeltetni a számítógépes jelfeldolgozás eszközeit

- számítógépes mérőrendszereket üzemeltetni,

- helyi hálózatot kiépíteni, felügyelni, menedzselni

- adatátviteli rendszerek telepítésében közreműködni

- berendezéseket szerelni, javítani

- számítógépes vezérlési és szabályozási rendszerekhez programozási feladatokat megoldani

- számítógépes szabályozási rendszerek hibaelhárítását elvégezni

- értelmezni a felhasználói kézikönyv, projektdokumentációk, műszaki leírások tartalmát

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 55 481 01 Térinformatikus szakképesítés-ráépülés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10815-12 Információtechnológiai alapok
4.4. 10826-12 Szakmai életpálya-építés, munkaszervezés, munkahelyi kommunikáció
4.5. 10817-12 Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés
4.6. 10832-12 Műszaki informatika
4.7. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.8. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.9. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Záródolgozat leadása iskolarendszerű képzés esetén az utolsó tanítási nap előtt 30 nappal, felnőttképzés esetén a vizsgára való jelentkezés napjáig.

Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén: az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Iskolai rendszerű szakképzés esetén: Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10815-12 Információtechnológiai alapok gyakorlati
5.2.4. 10826-12 Szakmai életpálya-építés, munkaszervezés, munkahelyi kommunikáció gyakorlati és szóbeli
5.2.5. 10817-12 Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés gyakorlati, írásbeli (online teszt)
5.2.6. 10832-12 Műszaki informatika gyakorlati
5.2.7. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) írásbeli
5.2.8. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.9. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: A záródolgozat elkészítése és bemutatása

A vizsgafeladat ismertetése: A jelölt korábban elkészített és értékelt záródolgozatát bemutatja, prezentálja, megvédi.

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc (felkészülési idő nincs)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Műszaki informatikai rendszerek számonkérése

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a jelölt egy összetett feladatot old meg műszaki informatikai rendszerek telepítése-, üzemeltetési témaköreiben, melyeket a megismert szoftverek és az általa megismert hardver eszközök felhasználásával valósítja meg.

A vizsgafeladat időtartama: 240 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörökből tevődik össze.

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.

Záródolgozatra vonatkozó előírások:

A záródolgozatok tárgya komplex feladat, a szakmai irányultságnak megfelelően.

A záródolgozatnak tükröznie kell a választott probléma (kiinduló rendszer) összefüggéseit, kapcsolódásait. Lehetőleg teljes képet kell adnia a kiindulási helyzetről, a megoldási lehetőségekről, és ismertetnie kell az alkalmazott megoldás kiválasztásának a szempontjait is.

Terjedelménél fogva nem kell minden részletet tartalmaznia. A kidolgozást olyan mélységig kell elkészíteni, hogy az bemutassa a kitűzött feladat egy reális megoldását.

A vizsgabizottság elnöke vizsgálja, hogy a kitűzött feladat nehézségi foka megfelel-e az elvárható szintnek és a dolgozat eleget tesz-e a formai követelményeknek.

A záródolgozat tartalmi elemei:

bevezetés

választott téma indoklása

téma kifejtése, műszaki informatikai környezet bemutatása, műszaki informatikai eset feldolgozása

szervezet/rendszer bemutatása, rendszerterv rajzolás, kidolgozása

saját vélemény, továbbfejlesztési lehetőségek

összefoglalás

irodalomjegyzék (nyomtatott, webes)

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc (felkészülési idő nincs)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

A záródolgozat értékelési szempontjai:

A megoldott feladat nehézsége, a hozzáadott önálló munka minősége

A témában való tájékozottság, a szakirodalommal kapcsolatos ismeretek

A záródolgozat áttekinthetősége, formai és nyelvi igényessége

A hallgató munkájáról kialakult vélemény

A terjedelmi követelménye

A záródolgozatokat, a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 15 nappal az előzetes szakmai bírálattal együtt a vizsgabizottság elnökének rendelkezésére kell bocsátani.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.1. Műszaki dokumentációs gyakorlatra alkalmas számítógép labor Tanulói és oktatói számítógép Internet kapcsolattal, áramkör szimulációs program, CAD program
6.2. Kis- és közepes hálózatok forgalomirányítási feladataira és internetkapcsolatának biztosítására alkalmas moduláris integrált forgalomirányító
6.3. Kis- és közepes hálózatok kapcsolási feladataira alkalmas, VLAN-képes, menedzselhető kapcsoló
6.4. Multifunkciós vezetéknélküli forgalomirányító
6.5. Laboratóriumi kiszolgálói feladatokra alkalmas PC
6.6 Laboratóriumi ügyfél operációs rendszer futtatására alkalmas PC vagy laptop
6.7. Laboratóriumi ügyfél operációs rendszer futtatására alkalmas, vezetéknélküli interfésszel rendelkező PC vagy laptop
6.8. Hálózati szimulációs és diagnosztikai szoftver
6.9. Ethernet és soros kábelek
6.10. UTP kábelezéshez szerszámok
6.11. Kábelteszter
6.12. Dokumentáció - és ábra készítésére alkalmas CASE eszköz
6.13. Elektronikus mérőműszerek és diagnosztikai eszközök (Multiméter, Oszcilloszkóp, Jelgenerátor, Tápegység)
6.14. Elektronikai áramkör szerelő labor (kéziszerszámok, kézi műszerek)
6.15. Virtuális műszerek alkalmazására alkalmas szimulációs program
6.16. Szabályzók, érzékelők, beavatkozó szervek vizsgálatára alkalmas mérő labor
6.17. Műszaki programozás gyakorlatra alkalmas számítógép labor tanulói és oktatói számítógép, PLC-k, mikrovezérlők
7. EGYEBEK

A Műszaki informatikus szakképesítés korábban megjelent szakmai és vizsgakövetelményei:

17/2010. (XI. 25.) NFM rendeletben kiadott 54 481 04 0010 54 04 Műszaki informatikus

15/2008. (IV. 3.) GKM rendeletben kiadott 54 481 04 0010 54 04 Műszaki informatikus

16/1994. (VII. 8.) MKM rendeletben kiadott 54 4641 03 Informatikus (a tevékenység megjelölésével),

Műszaki informatikus

A vizsgabizottsági tagot delegáló szakmai szervezet megnevezése, elérhetősége:

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége közti együttműködés alapján, a vizsgabizottsági tagok delegálása a területi kamarák és az IVSZ közös javaslata szerint történik. A területi kamarák minden esetben az IVSZ-szel közös vizsgabizottsági tagot jelölnek ki.

A 15. sorszámú Postai üzleti ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 841 09

1.2. Szakképesítés megnevezése: Postai üzleti ügyintéző

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1120-1680

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 4227 Postai ügyfélkapcsolati Filatéliai asszisztens, postai
3.1.3. foglalkozású Főpénztári ügyintéző, postai
3.1.4. Főpénztáros, postai
3.1.5. Hálózatszervezési ügyintéző, postai
3.1.6. Hiánylati ügyintéző, postai
3.1.7. Kártérítési ügyintéző, postai
3.1.8. Kézbesítésmenedzselési ügyintéző
3.1.9. Kézbesítésszervezési ügyintéző
3.1.10. Komplex postázási ügyintéző
3.1.11. Küldeményfelvevő
3.1.12. Pénzforgalmi ügyintéző, postai
3.1.13. Postaforgalmi helyettes
3.1.14. Postai értékesítés támogatási ügyintéző
3.1.15. Postai kirendeltség kezelő
3.1.16. Postai minőségellenőrzési ügyintéző
3.1.17. Postanet ügyfélszolgálati ügyintéző
3.1.18. Táviratkezelő

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Rendelkezik a szakképesítéssel betölthető munkakörök ellátásához meghatározott valamennyi kompetenciával az elvárt szinten.

Elvégzi a munkaköréhez tartozó - pl. felvételi, értékesítési, kézbesítési, ellenőrzési és egyéb tevékenységeket.

Támogatja és tevékenyen közreműködik az egyénre és a szervezet egészére vonatkozó elvárás teljesítésében.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- együttműködni munkahelyi vezetőivel, munkatársaival a szervezet terv elvárásainak teljesítésében

- kezelni a tevékenység elvégzését támogató informatikai rendszereket

- hatékony, ügyfélorientált módon szolgáltatást nyújtani

- elvégezni a munkaköréhez kapcsolódó felvételi tevékenységet

- elvégezni a munkaköréhez kapcsolódó értékesítési tevékenységet

- elvégezni a munkaköréhez kapcsolódó kézbesítési tevékenységet

- elvégezni a munkaköréhez kapcsolódó ellenőrzési tevékenységet

- elvégezni a munkaköréhez kapcsolódó ügyfélszolgálati tevékenységet

- elvégezni a munkaköréhez kapcsolódó egyéb tevékenységet

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2 azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3 - - -
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11507-12 Az áruforgalom lebonyolítása
4.4. 11508-12 Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése
4.5. 10032-12 Marketing
4.6. 10845-12 Postai ügyintézés
4.7. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.8. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.9. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11507-12 Az áruforgalom lebonyolítása írásbeli
5.2.4. 11508-12 Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése írásbeli
5.2.5. 10032-12 Marketing írásbeli
5.2.6. 10845-12 Postai ügyintézés írásbeli/szóbeli
5.2.7. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) írásbeli
5.2.8. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.9. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Postai munkafolyamatok

A vizsgafeladat ismertetése: Interaktív vizsgafeladat, pl. számítógéppel vezérelt szakmai munkafolyamat megoldása.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Postai üzleti tevékenységhez kapcsolódó ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

A központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magába:

Az értékesítési módok jellemzői, alkalmazásuk

A vásárlás indítékai, a vásárlási döntés folyamata

Az árukihelyezés szabályai

Az árak feltüntetésére vonatkozó szabályok

Az áru- és vagyonvédelmi rendszerek jellemzői

Készletgazdálkodás, mutatószámai, értelmezésük, hatása az eredményre

Az eredmény nagyságát befolyásoló tényezők

A forgalom-alakulás a gazdálkodás értékeléséhez szükséges alapvető statisztikai elemzési módszerek

A piackutatás, céljai, módszerei

A piac elemzésének módszerei

A fogyasztói szokások felmérésének módszerei

Az értékesítés megtervezésének szempontjai, folyamata

Az értékesítési akciók szervezésének szempontjai, folyamata

Az értékesítést ösztönző módszerek

A postai küldemények, szolgáltatások termékjellemzői

Banki, biztosítási és befektetési termékek jellemzői

Pénzforgalmi közvetítő tevékenység ellátásának szabályai

Főpénztári tevékenység

Kezelésbiztonsági és üzleti titokvédelmi szabályok

A feladatlapon - feleletválasztós és kifejtős kérdésekre válaszolva - meghatározott munkahelyre, munkafolyamatra vonatkozóan a postai szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok és kötelezettségek meghatározása.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység:

A vizsgafeladat megnevezése: Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos feladatok.

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a postai üzleti ügyintéző szakmai ismereteinek valamennyi témakörét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Érvényesítésre, illetve bérmentesítésre alkalmas eszközök és ezek működéséhez szükséges kiegészítők
6.3. Nyomtatványok
6.4. Biztonsági berendezések (uv lámpa, riasztó, értékek őrzésére szolgáló eszközök stb.)
6.5. Bankjegy és fémpénz számláló és egységképző eszköz
6.6. Szükséges informatikai rendszer konfiguráció
6.7. POS terminal hálózatba kötve
6.8. Telefon, fénymásoló, fax készülék és összeköttetés
6.9. Jogszabályi előírásnak megfelelő számla és nyugta adásra alkalmas berendezés
6.10. Anyagmozgatás és irányítási feladat ellátásához szükséges eszközök
6.11. Kezelési dokumentációk (Üzletszabályzat, Általános Szerződési Feltételek, hirdetmények, technológiai és egyéb szabályozások, kezelési segédkönyvek stb.)
7. EGYEBEK

A 16. sorszámú Számítógépes műszaki rajzoló megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 481 01

1.2. Részzakképesítés megnevezése: Számítógépes műszaki rajzoló

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 480-720

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 3. mellékletében a 7. Informatika szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. Kivitelezőrajzoló
3.1.3. Műszaki rajzoló
3.1.4. 3136 Műszaki rajzoló, szerkesztő Számítógépes műszaki rajzoló
3.1.5. Számítógépes tervrajzoló
3.1.6. Szerkesztőrajzoló

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Számítógépet kezel, szoftvereket használ

Üzemelteti a számítógépet, alkalmazza a számítástechnikai ismereteit

Alkalmazza a vállalkozói, munkajogi, szervezési és vezetési ismereteket

Műszaki ismereteket alkalmaz

CAD feladatokat végez

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

- számítógépet kezelni, üzemeltetni

- munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységeket végezni

- alkalmazást (szoftvert) tervezni és fejleszteni

- projekteket tervezni, nyomon követni és értékelni

- alkatrészrajzot, összeállítási rajzot értelmezni

- az alkalmazott CAD szoftvert üzemeltetni

- 2D műszaki rajzot készíteni CAD szoftverrel

- 3D alkatrészmodellt készíteni parametrikus CAD környezetben

- 3D összeállítást készíteni parametrikus CAD környezetben

- összeállítási rajzot készíteni CAD szoftverrel

3.3. Kapcsolódó részszakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2 azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3 54 481 01 CAD-CAM informatikus szakképesítés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10815-12 Információtechnológiai alapok
4.4. 10826-12 Szakmai életpálya-építés, munkaszervezés, munkahelyi kommunikáció
4.5. 10817-12 Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés
4.6. 10820-12 CAD alapok
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Záródolgozat leadása a vizsgára való jelentkezés napjáig.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10815-12 Információtechnológiai alapok gyakorlati
5.2.4. 10826 -12 Szakmai életpálya-építés, munkaszervezés, munkahelyi kommunikáció szóbeli
5.2.5. 10817-12 Hálózatok, programozás és adatbáziskezelés gyakorlati, írásbeli (online teszt)
5.2.6. 10820 -12 CAD alapok gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Zárodolgozat elkészítése és bemutatása

A vizsgafeladat ismertetése: Komplett CAD dokumentáció elkészítése

A kiválasztott minimum öt, maximum tíz alkatrészből álló (szabványos kötőelemeken kívül) szerkezet parametrikus modelljének, alkatrész és összeállítási rajzainak elkészítése. A dolgozatnak tartalmaznia kell: alkatrészmodellek, összeállítás-modell, alkatrészrajzok, összeállítási rajz, robbantott ábra, digitális és nyomtatott formában. Az alkatrészrajzoknak tartalmazniuk kell a mérethálózatot, az alkatrész anyagát, tömegét. Az összeállítási rajznak tartalmaznia kell az alkatrészek tételszámozását, a darabjegyzéket, anyagminőségeket, tömegeket.

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

B) A vizsgafeladat megnevezése: CAD szoftver használata

A vizsgafeladat ismertetése: Kézhez kapott forgásszimmetrikus, vagy síklapokkal határolt alkatrész geometriájának meghatározása kézi mérőeszközök segítségével.

A mérés során szerzett információk alapján CAD szoftver segítségével 2D műhelyrajz készítése.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre.

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsgakérdései (10 db) a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörök mindegyikét tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

Az 5.3.1 gyakorlati vizsgatevékenység pontban meghatározott záródolgozattal szemben támasztott követelmények:

A feladat témáját, konkrét tartalmát a beadás előtt két hónappal feladatkiírásban rögzíteni kell. Ettől eltérni később nem lehet. Az elfogadhatóság feltételei:

- a legalább három alkalommal, adott készültségi foknál történő kötelező konzultáció, ami szintén a feladatkiírásban rögzített,

- a feladat értékelésének eredménye eléri az 51%-os szintet.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó
eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. 12 db tanulói és 1 db oktatói számítógép Internet kapcsolattal
6.3. 3 db kis- és közepes hálózatok forgalomirányítási feladataira és internet-kapcsolatának biztosítására alkalmas moduláris integrált forgalomirányító
6.4. 3 db kis- és közepes hálózatok kapcsolási feladataira alkalmas, VLAN-képes, menedzselhető kapcsoló
6.5. 2 db multifunkciós vezetéknélküli forgalomirányító
6.6. 2 db laboratóriumi kiszolgálói feladatokra alkalmas PC
6.7. 1 db laboratóriumi ügyfél operációs rendszer futtatására alkalmas PC vagy laptop
6.8. 1 db laboratóriumi ügyfél operációs rendszer futtatására alkalmas, vezetéknélküli interfésszel rendelkező PC vagy laptop
6.9. Hálózati szimulációs szoftver
6.10. Ethernet és soros kábelek
6.11. UTP kábelezéshez szerszámok
6.12. Kábelteszter
6.13. 2D rajzkészítésre alkalmas CAD szoftver
6.14. Parametrikus modellezésre alkalmas CAD szoftver
7. EGYEBEK

A vizsgabizottsági tagot delegáló szakmai szervezet megnevezése, elérhetősége:

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége közti együttműködés alapján, a vizsgabizottsági tagok delegálása a területi kamarák és az IVSZ közös javaslata szerint történik. A területi kamarák minden esetben az IVSZ-szel közös vizsgabizottsági tagot jelölnek ki.

A 17. sorszámú Számítógép-szerelő, karbantartó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 523 02

1.2. Szakképesítés megnevezése: Számítógép-szerelő, karbantartó

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 3. mellékletben a 7. Informatika szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. Hardware karbantartó
3.1.3. Informatikai és IT eszközkarbantartó
3.1.4. 7342 telekommunikációs berendezések Számítástechnikai műszerész
3.1.5. műszerésze javítója Számítógépszerelő
3.1.6. Személyi számítógép szerelő

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Műszaki segítséget nyújt a felhasználók részére közvetlenül vagy telefonon, e-mailben vagy más elektronikus eszköz segítségével, többek között szoftverrel, hardverrel, számítógépes periféria berendezésekkel, hálózatokkal és internettel kapcsolatos problémákat diagnosztizál és old meg, illetve iránymutatást és támogatást nyújt a különféle rendszerek üzembe helyezését, telepítését és karbantartását illetően.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- számítógép hardverének, perifériáinak és adatátviteli hálózat eszközeinek telepítésére, karbantartására, tesztelésére, hibák elhárítására

- számítógépek, adatátviteli berendezések és számítógépes perifériák karbantartására, hibakeresésére, tesztelésére és javítására

- számítógépes hardveregységek összeszerelésére és beállítására

- számítógépes kábelek szerelésére és javítására

- otthoni- és kisvállalati hálózatok telepítésére, tesztelésére, hibák elhárítására

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
- - - -
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10815-12 Információtechnológiai alapok
4.4. 10826-12 Szakmai életpálya-építés, munkaszervezés, munkahelyi kommunikáció
4.5. 10833-12 Hálózati alapok
4.6. 10834 -12 Számítógépes hibaelhárítás
4.7. 11497-12 Foglalkoztatás I.
4.8. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.9. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

A vizsgára bocsátás feltétele az eredményes kötelező szintvizsga.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10815-12 Információtechnológiai alapok gyakorlati
5.2.4. 10826-12 Szakmai életpálya-építés, munkaszervezés, munkahelyi kommunikáció szóbeli
5.2.5. 10833-12 Hálózati alapok gyakorlati és szóbeli
5.2.6. 10834 -12 Számítógépes hibaelhárítás gyakorlati és szóbeli
5.2.7. 11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli
5.2.8. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.9. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Számítógép összeszerelése, Hibakeresés

A vizsgafeladat ismertetése: A jelölt felépít egy PC-t, feltelepíti a rendszerszoftvert, csatlakoztatja a készüléket a helyi hálózathoz. Egy hálózati perifériát (pl: nyomtatót, szkennert, háttértárolót, stb.) szoftveresen illeszt a PC-hez és teszt eredményekről jelentést ad. A driver szoftvert a WEB-ről vagy előre meghatározott helyről kell letöltenie. A jelölt felderíti és elhárítja a hibát egy PC-ben. Egy egyértelműen azonosítható állandósult hibát kell feladatként adni számára. Csatlakoztatási hiba, fődarab hiba, vagy a processzor elégtelen hűtése, lehet ilyen probléma forrás. Biztosítani kell a cseredarabokat (PC alkatrészek) a készülék felépítésének megfelelő fajtaságban. A hibát is a jelöltnek kell felismernie, azaz nem kaphat semmilyen tájékoztatást arról. A feladat befejezéseként a készülék minden elmét le kell tesztelnie és dokumentálni az elvégzett lépéseket.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témaköröket tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

Az 5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység során a jelölt, a feladat kidolgozása közben saját jegyzeteit és a vonatkozó kézikönyveket használhatja.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Gyakorló számítógépek (asztali és mobil)
6.3. Multifunkciós nyomtató
6.4. Tartalék alkatrészek, perifériák
6.5. Szerelőkészlet (csavarhúzó, fogó, alkatrész visszanyerő, csipesz)
6.6. Antisztatikus csuklópánt és szőnyeg
6.7. Munkavédelmi szemüveg
6.8. PC diagnosztikai kártya
6.9. Tisztítási segédanyagok
6.10. Hővezető paszta
6.11. Multiméter
6.12. Hálózati multiméter
6.13. Kábelezési szerszámok (krimpelő fogó, blankoló, kábel vágó)
6.14. Integrált szolgáltatású útválasztó
6.15. UTP kábel végződtető eszközök (RJ-45 csatlakozó és aljzat)
6.16. Operációs rendszer telepítő média
6.17. Pen Drive
6.18. Protokoll analizátor program (pl. Wireshark)
6.19. Írható optikai lemez
7. EGYEBEK

A vizsgabizottsági tagot delegáló szakmai szervezet megnevezése, elérhetősége:

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége közti együttműködés alapján, a vizsgabizottsági tagok delegálása a területi kamarák és az IVSZ közös javaslata szerint történik. A területi kamarák minden esetben az IVSZ-szel közös vizsgabizottsági tagot jelölnek ki.

A 18. sorszámú Szoftverfejlesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 213 05

1.2. Szakképesítés megnevezése: Szoftverfejlesztő

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

A B C
3.1.1 FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. Alkalmazásfejlesztő informatikus
3.1.3. Alkalmazási rendszergondozó
3.1.4. Alkalmazás-programozó
3.1.5. 2144 Alkalmazásprogramozó Infokommunikációs alkalmazásfejlesztő
3.1.6. Informatikai alkalmazásfejlesztő
3.1.7. Programfejlesztő
3.1.8. Számítógépes programozó
3.1.9. 2151 Adatbázis-tervező és -üzemeltető Adatbázis fejlesztő
3.1.10. 3142 Informatikai és kommunikációs Számítógép telepítő
3.1.11. rendszereket kezelő technikus Számítógép kezelő/operátor
3.1.12. Szoftvertelepítő
3.1.13. 2149 Egyéb szoftver- és Rendszertesztelő
3.1.14. alkalmazásfejlesztő, -elemző Szoftvertesztelő

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A Szoftverfejlesztő a szoftver alkalmazás fejlesztését előkészíti, az alkalmazást megtervezi és fejleszti. Kiválasztja a tervezett fejlesztéshez szükséges technológiákat az elterjedt szabványok, protokollok ismeretében. Meghatározza az alkalmazások előállításához szükséges kliens oldali és szerver oldali fejlesztő eszközöket, objektumorientált rendszerek paramétereit és szolgáltatásait. Az alkalmazás tervezés keretében elemzi a felhasználói követelményeket, megfogalmazza a fejlesztési célkitűzést. Funkcionális, logikai és fizikai rendszertervet készít egy elterjedt módszertan, illetve rendszer alkalmazásával. A funkcionális egységeket valamely algoritmus leíró eszközzel megtervezi. Rendszerré integrálja és optimalizálja a modulokat és forrásanyagokat. Kialakítja a működéshez szükséges környezetet, telepíti és beüzemeli az alkalmazást. Koordinálja a tesztüzemeltetést, tesztelési dokumentációt készít. Értékeli a tesztelés eredményét, koordinálja, végrehajtja, dokumentálja a módosításokat.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- számítógépet kezelni, szoftvereket használni

- munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végezni

- alkalmazást (szoftvert) tervezni és fejleszteni

- erőforrást és időszükségletet meghatározni

- alkalmazást (szoftvert) tesztelni és dokumentálni

- feltérképezi az infokommunikációs környezetet

- programintegrációs feladatot végezni

- programozási feladatot ellátni

- adatbázisokat kezelni;

- informatikai biztonsági eszközöket használni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 55 213 04 Mobilalkalmazás fejlesztő szakképesítés-ráépülés
3.3.4. 55 213 05 Multimédia-alkalmazásfejlesztő szakképesítés-ráépülés
3.3.5. 55 213 02 Internetes alkalmazásfejlesztő szakképesítés-ráépülés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelmény moduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosítója megnevezése
4.3. 10815-12 Információtechnológiai alapok
4.4. 10826-12 Szakmai életpálya-építés, munkaszervezés, munkahelyi kommunikáció
4.5. 10817-12 Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés
4.6. 10835-12 Alkalmazás fejlesztés
4.7. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.8. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.9. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

Záródolgozat leadása iskolarendszerű képzés esetén az utolsó tanítási nap előtt 30 nappal, felnőttképzés esetén a vizsgára való jelentkezés napjáig.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10815-12 Információtechnológiai alapok gyakorlati
5.2.4. 10826-12 Szakmai életpálya-építés, munkaszervezés, munkahelyi kommunikáció gyakorlati és szóbeli
5.2.5. 10817-12 Hálózatok, programozás és adatbáziskezelés gyakorlati, írásbeli (online teszt)
5.2.6. 10835-12 Alkalmazás fejlesztés gyakorlati
5.2.7. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) írásbeli
5.2.8. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.9. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Komplex alkalmazás (szoftver) készítése

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a jelölt egy összetett programozási feladatot old meg számítógépen, az általa megismert szoftverfejlesztő eszközök felhasználásával.

A vizsgafeladat időtartama: 240 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Záródolgozat elkészítése és bemutatása

A vizsgafeladat ismertetése: A jelölt záródolgozatként egy alkalmazói programot (szoftvert) és teljes fejlesztői- és felhasználói tervdokumentációt készít. A vizsgán a jelölt bemutatja az általa készített záródolgozatot. A záródolgozatot a vizsgabizottság a bemutatással együtt értékeli.

A vizsgafeladat időtartama: maximum 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témaköröket tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

Záródolgozatra vonatkozó előírások:

A záródolgozatok tárgya komplex feladat, a szakmai irányultságnak megfelelően.

A záródolgozatnak tükröznie kell a választott probléma (kiinduló rendszer) összefüggéseit, kapcsolódásait. Lehetőleg teljes képet kell adnia a kiindulási helyzetről, a megoldási lehetőségekről, és ismertetnie kell az alkalmazott megoldás kiválasztásának a szempontjait is. Terjedelménél fogva nem kell minden részletet tartalmaznia. A kidolgozást olyan mélységig kell elkészíteni, hogy az bemutassa a kitűzött feladat egy reális megoldását.

A záródolgozatnak a következő fő részekből kell állnia:

1. Bevezető, a probléma rövid ismertetése

2. Felhasználói dokumentáció

3. Fejlesztői dokumentáció (rendszerterv, biztonsági kérdések, adatbázis, média-elemek, navigáció stb., ergonómia, tesztelés, stb.)

4. Összegzés

A záródolgozat értékelési szempontjai:

A megoldott feladat nehézsége, a hozzáadott önálló munka minősége

A témában való tájékozottság, a szakirodalommal kapcsolatos ismeretek

A szakdolgozat áttekinthetősége, formai és nyelvi igényessége

A hallgató munkájáról kialakult vélemény

A terjedelmi követelmények

Az 5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység során a jelölt, a feladat kidolgozása közben saját jegyzeteit, a vonatkozó kézikönyveket, valamint az online és offline help rendszereket használhatja. A konkrét programozási feladatokat a képző- vagy vizsgaszervező intézmény állítja össze és vizsga elnöke előzetesen jóváhagyja. A jelöltnek a vizsgán minimum 10 feladatból kell véletlenszerűen (pl. húzással) választania.

A záródolgozatokat, a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 15 nappal az előzetes szakmai bírálattal együtt a vizsgabizottság elnökének rendelkezésére kell bocsátani.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Tanulói és oktatói számítógép Internet kapcsolattal
6.3. Kis- és közepes hálózatok forgalomirányítási feladataira és internet-kapcsolatának biztosítására alkalmas moduláris integrált forgalomirányító
6.4. Kis- és közepes hálózatok kapcsolási feladataira alkalmas, VLAN-képes, menedzselhető kapcsoló
6.5. Multifunkciós vezetéknélküli forgalomirányító
6.6. Laboratóriumi kiszolgálói feladatokra alkalmas PC
6.7. Laboratóriumi ügyfél operációs rendszer futtatására alkalmas PC vagy laptop
6.8. Laboratóriumi ügyfél operációs rendszer futtatására alkalmas, vezetéknélküli interfésszel rendelkező PC vagy laptop
6.9. Hálózati szimulációs szoftver
6.10. Ethernet és soros kábelek
6.11. UTP kábelezéshez szerszámok
6.12. Kábelteszter
6.13 Integrált fejlesztőeszköz (pl. MS Visual Studio, Eclipse, NetBeans)
6.14. Adatbázis-kezelő eszköz (pl. MySQL, Oracle, SQL Server)
6.15. Automatikus tesztelést támogató eszközök (pl. JUnit, NUnit)
6.16. CASE eszközök (pl. PowerDesigner)
6.17 Szerver és desktop/mobil operációs rendszerek (pl. Windows, Linux, Android, iOS)
6.18 Web fejlesztő eszközök (pl. MS Visual Web Developer)
6.19 Multimédia fejlesztő eszközök (pl. Adobe CS)
6.20 Irodai szoftvercsomag (pl. Microsoft Office, LibreOffice)
6.21 Virtualizációs szoftverek (pl. VMWare, VirtualBOX)
6.22 UML és XML tervező szoftver (pl. Altova Mission Kit)
6.23 Egyéb kiegészítő szoftverek (vírusirtó-, tömörítő-, böngésző programok)
7. EGYEBEK

A vizsgabizottsági tagot delegáló szakmai szervezet megnevezése, elérhetősége:

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége közti együttműködés alapján, a vizsgabizottsági tagok delegálása a területi kamarák és az IVSZ közös javaslata szerint történik. A területi kamarák minden esetben az IVSZ-szel közös vizsgabizottsági tagot jelölnek ki.

A záródolgozatnak a jelölt saját, önálló szellemi termékének kell lennie.

A 19. sorszámú Szoftverüzemeltető-alkalmazásgazda megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 481 02

1.2. Részzakképesítés megnevezése: Szoftverüzemeltető-alkalmazásgazda

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 600-900

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 3141 Informatikai és kommunikációs rendszereket kezelő technikus Számítógép telepítő
Számítógép-szerelő
3.1.3. 3142 Informatikai és kommunikációs rendszerek felhasználóit támogató technikus Számítógép kezelő/operátor
Informatikai ügyfélszolgálati munkatárs
3.1.4. 3143 Számítógéphálózat- és rendszertechnikus Szoftvertelepítő
Informatikai rendszergazda Hálózatüzemeltető

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A Szoftverüzemeltető-alkalmazásgazda a kis- és közepes vállalat, intézmény, szervezet informatikáért felelős vezetőjének közvetlen munkatársa, vagy kihelyezett informatikai szolgáltatásokat végző cégben első szintű támogatói feladatokat lát el. Megfelelő mélységű (elméleti és gyakorlati) informatikai, hálózati ismeretei birtokában részt vesz a munkahely infokommunikációs hálózatának kialakításában és működtetésében. Koncepcionális kérdésekben feladata elsősorban a döntések előkészítése, míg megvalósításban a koordináló feladatok ellátása. Együttműködik a rendszerszervezőkkel, szoftverfejlesztőkkel.

Felelősségi körébe tartozik a vállalatnál működő informatikai hálózati eszközök, szerverek és munkaállomások, továbbá az informatikai alkalmazások összehangolt működésének és folyamatos frissítésének biztosítása, melynek révén hozzájárul a szervezet teljesítményének folyamatos növeléséhez, a szervezet céljainak eléréséhez.

Az Informatikai rendszergazda készségei megfelelnek az ágazati belépő és középszintű iparági vizsgák minősítési követelményeinek.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

- számítógépet kezelni, üzemeltetni

- irodai alkalmazásokat, multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat telepíteni, karbantartani és használni

- számítógépek és perifériáik hardveres szerelési, karbantartási és javítási munkáinak elvégzésére

- munkaállomások operációs rendszerének telepítésére és karbantartására

- munkájában alkalmazni az alapvető hálózati fogalmakat és technológiákat

- alapvető Internetes szolgáltatások telepítésére és karbantartására

- kisebb helyi hálózatot kiépíteni, felügyelni és menedzselni

- LAN/WAN hálózati eszközök telepítésére, konfigurálására és üzemeltetésére

- LAN/WAN hálózatok tesztelésére, hibaelhárítására

- LAN/WAN hálózatok biztonságát biztosítani

- kisebb otthoni, irodai (SOHO) hálózatok hálózatfelügyeleti és hálózattervezési feladatait elvégezni

- munkavállalással, vállalkozással kapcsolatos ismereteit hasznosítani, beruházást előkészíteni, végrehajtani;

- kisebb projekteteket menedzselni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 54 481 04 Informatikai rendszergazda szakképesítés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10815-12 Információtechnológiai alapok
4.4. 10826-12 Szakmai életpálya-építés, munkaszervezés, munkahelyi kommunikáció
4.5. 10817-12 Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés
4.6. 10828-12 Vállalati hálózatok üzemeltetése és felügyelete
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10815-12 Információtechnológiai alapok gyakorlati
5.2.4. 10826-12 Szakmai életpálya-építés, munkaszervezés, munkahelyi kommunikáció szóbeli
5.2.5. 10817-12 Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés gyakorlati, írásbeli (online teszt)
5.2.6. 10828-12 Vállalati hálózatok üzemeltetése és felügyelete gyakorlati, írásbeli (online teszt)

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Hálózatok konfigurálása

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a jelölt egy hálózati feladatot old meg szimulált környezetben vagy valós eszközökön a 10828-12 számú „Vállalati hálózatok üzemeltetése és felügyelete” modul témaköreiben, az általa megismert szimulációs eszköz vagy az általa megismert hardver eszközök felhasználásával.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

B) *  A vizsgafeladat megnevezése: Hálózati szolgáltatások telepítése és üzemeltetése

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a jelölt egy összetett feladatot old meg a 10828-12 számú „Vállalati hálózatok üzemeltetése és felügyelete”, a 10827-12 számú „Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés” modul témaköreiben, az általa megismert hardver/szoftver eszközök felhasználásával.

A vizsgafeladat időtartama: 150 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Információtechnológiai alapok

A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott 10815-12 számú „Információtechnológiai alapok” modul témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 7%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Hálózatok

A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott 10828-12 számú „Vállalati hálózatok üzemeltetése és felügyelete” modul, továbbá a 10817-12 számú „Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés” modul hálózatok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 50 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 13%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre

A vizsgafeladat megnevezése: Hálózatok, munkaszervezés

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a IV. Szakmai követelmények fejezetben megadott 10826-12 számú „Szakmai életpálya-építés, munkaszervezés, munkahelyi kommunikáció” modul, továbbá a 10817-12 számú „Hálózati, programozás és adatbáziskezelés” modul témakörök mindegyikét tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

Az 5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység A és B pontjai során a jelölt, a feladat kidolgozása közben saját jegyzeteit és a vonatkozó kézikönyveket használhatja.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. 12 db tanulói és 1 db oktatói számítógép Internet kapcsolattal
6.3. 3 db kis- és közepes hálózatok forgalomirányítási feladataira és internet-kapcsolatának biztosítására alkalmas moduláris integrált forgalomirányító
6.4. 3 db kis- és közepes hálózatok kapcsolási feladataira alkalmas, VLAN-képes, menedzselhető kapcsoló
6.5. 2 db multifunkciós vezetéknélküli forgalomirányító
6.6. 2 db laboratóriumi kiszolgálói feladatokra alkalmas PC
6.7. 1 db laboratóriumi ügyfél operációs rendszer futtatására alkalmas PC vagy laptop
6.8. 1 db laboratóriumi ügyfél operációs rendszer futtatására alkalmas, vezetéknélküli interfésszel rendelkező PC vagy laptop
6.9. Hálózati szimulációs szoftver
6.10. Ethernet és soros kábelek
6.11. UTP kábelezéshez szerszámok
6.12. Kábelteszter
7. EGYEBEK

A vizsgabizottsági tagot delegáló szakmai szervezet megnevezése, elérhetősége:

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége közti együttműködés alapján, a vizsgabizottsági tagok delegálása a területi kamarák és az IVSZ közös javaslata szerint történik. A területi kamarák minden esetben az IVSZ-szel közös vizsgabizottsági tagot jelölnek ki.

A 20. sorszámú Távközlési és informatikai hálózatszerelő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 523 01

1.2. Részszakképesítés megnevezése: Távközlési és informatikai hálózatszerelő

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 600-900

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 3. mellékletben a 7. Informatika szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.3. Informatikai és kommunikációs Hálózatoperátor
3.1.4. 3141 rendszereket kezelő technikus Számítógép telepítő
3.1.5. Számítógéphálózat üzemeltető
3.1.6. 3143 Számítógéphálózat- és Informatikai hálózattelepítő és üzemeltető
3.1.7 rendszertechnikus Számítógépes hálózati technikus
3.1.8. 7342 Informatikai és telekommunikációs berendezések műszerésze javítója Informatikai hálózatirendszer-telepítő

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A Távközlés-informatikai hálózatszerelő feladata a távközlési hálózatok szerelése. Ebbe a körbe tartozik a kábelek kötése, a csatlakozók és a végpontok szerelése. A hálózat hibáit képes detektálni, a hibahelyet megkeresni, és a hibákat kijavítani.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- informatikai hálózatokat építeni

- hagyományos távközlési hálózatokat szerelni

- optikai hálózatokat szerelni

- kábelrendezőket telepíteni és konfigurálni

- hálózatokat minősíteni

- hibahelyet detektálni

- kábelhibákat javítani

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 54 481 03 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető szakképesítés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10815-12 Információtechnológiai alapok
4.4. 10823-12 Távközlés-elektronikai alaptevékenység
4.5. 10826-12 Szakmai életpálya-építés, munkaszervezés, munkahelyi kommunikáció
4.6. 10825-12 Hálózatszerelés és mérés
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10815-12 Információtechnológiai alapok gyakorlati
5.2.4. 10823-12 Távközlés-elektronikai alaptevékenység írásbeli, gyakorlati
5.2.5. 10826-12 Szakmai életpálya-építés, munkaszervezés, munkahelyi kommunikáció írásbeli
5.2.6. 10825-12 Hálózatszerelés és mérés gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elektronikai alapáramkörök és távközlési jellemzők mérése, kábelszerelés

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó egy - húzással kiválasztott - áramkör paramétereit minősíti, végrehajt egy kábelkötést, vagy csatlakozó szerelést, majd meghatározza működési és átviteli paramétereit az általa ismert mérőműszerek segítségével. A mérés eredményeiről jegyzőkönyvet készít.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elektronikai alaptevékenységek és üzemeltetési feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó az elektronikai terület alapvető feladataiból, definícióiból, számítási példáiból egy központilag kiadott feladatsort old meg. Ez a vizsgarész tartalmazza az üzemeltetéssel összefüggő kérdéseket, a vállalkozási ismereteket, valamint a távközlési szolgáltatási ismereteket is.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

Az 5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység során a vizsgázó, a feladat kidolgozása közben saját jegyzeteit és a vonatkozó kézikönyveket használhatja.

Az 5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység során a vizsgázó, a feladat kidolgozása közben a vizsgázó csak számológépet használhat, más segédeszközt nem.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Elektronikai alapáramkörök
6.3. Multiméter
6.4. Oszcilloszkóp
6.5. Jelgenerátor
6.6. Tápegység
6.7. Kábelszerelő szerszámok
6.8. Hálózatanalizátor
6.9. Szálhegesztő
6.10. Optikai jelszintmérő
6.11. OTDR
6.12. Vizsgálótelefon
7. EGYEBEK

A 21. sorszámú Távközlési technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 523 05

1.2. Szakképesítés megnevezése: Távközlési technikus

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 3145 Műsorszóró és audiovizuális Hírközlési hálózat üzemeltető technikus
3.1.3. technikus Kábeltelevíziós-hálózatüzemeltető
3.1.4. 3146 Telekommunikációs technikus Távközlési technikus
3.1.5. Informatikai és telekommuni- Távközlési, átviteltechnikai szervízműszerész
3.1.6. 7342 kációs berendezések Távközlésihálózat építő
3.1.7. műszerésze, javítója Telefonközpont szerelő

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A Távközlési technikus a cég távközlési rendszereit kezeli és üzemelteti. Részt vesz a távközlési beruházásokban, a berendezések installálásában, a hálózat kiépítésében. Üzemelteti a rendszerben lévő eszközöket és berendezéseket, hibát kezel, javít. Képes kapcsolatot teremteni az adatátviteli rendszerek, a hang és beszédátviteli rendszerek valamint a műsorszórás területei között. Kezeli egyaránt a vezetékes és a vezeték nélküli hálózati megoldásokat.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- informatikai alkalmazásokat használni, telepíteni

- adatátviteli eszközöket üzemeltetni

- adatbázisokat kezelni

- menedzselő rendszereket kezelni

- távközlési berendezések kezelésére

- optikai összeköttetések megvalósítására

- rádiós rendszerek telepítésére

- berendezések paramétereinek mérésére

- hibadetektálásra és javításra.

- üzemviteli és gazdasági feladatokat ellátni

- ügyfélszolgálati teendőket ellátni

- a távközlési marketing feladatokat ellátni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 51 523 02 Távközlési üzemeltető résszakképesítés
3.3.4. 55 523 05 Beszédátviteli rendszerüzemeltető technikus szakképesítés-ráépülés
3.3.5. 55 523 01 Elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszerüzemeltető technikus szakképesítés-ráépülés
3.3.6. 55 523 02 Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszerüzemeltető technikus szakképesítés-ráépülés
3.3.7. 55 523 03 Gerinchálózati rendszerüzemeltető technikus szakképesítés-ráépülés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10815-12 Információtechnológiai alapok
4.4. 10823-12 Távközlés-elektronikai alaptevékenység
4.5. 10839-12 Infokommunikációs alaptevékenységek
4.6. 10817-12 Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés
4.7. 10840-12 Távközlési szaktevékenység végzése
4.8. 10826-12 Szakmai életpálya-építés, munkaszervezés, munkahelyi kommunikáció
4.9. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.10. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.11. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10815-12 Információtechnológiai alapok gyakorlati
5.2.4. 10823-12 Távközlés-elektronikai alaptevékenység írásbeli, gyakorlati
5.2.5. 10839-12 Infokommunikációs alaptevékenységek írásbeli, gyakorlati
5.2.6. 10817-12 Hálózatok, programozás és gyakorlati, írásbeli (online teszt)
adatbázis-kezelés
5.2.7. 10840-12 Távközlési szaktevékenység végzése gyakorlati, szóbeli
5.2.8. 10826-12 Szakmai életpálya-építés, munkaszervezés, munkahelyi kommunikáció írásbeli
5.2.9. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) írásbeli
5.2.10. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.11. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Elektronikai alapáramkörök és távközlési jellemzők mérése

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó egy - húzással kiválasztott - áramkör paramétereit minősíti, meghatározza működési és átviteli paramétereit az általa ismert mérőműszerek segítségével. A mérés eredményeiről jegyzőkönyvet készít. A konkrét feladatokat a vizsga elnöke előzetesen jóváhagyja. A feladat kidolgozása közben saját jegyzeteit és a vonatkozó kézikönyveket használhatja.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Távközlési eszközök konfigurálása és paramétereinek mérése

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó egy - húzással kiválasztott - eszközön, vagy berendezésen méri a működési paramétereit, vagy konfigurálja az előre megadott értékeknek és beállításoknak megfelelően. Kiválasztja a megfelelő mérőeszközöket, melyekkel a minősítést és a beállítást elvégzi. A konkrét feladatokat a vizsga elnöke előzetesen jóváhagyja. A feladat kidolgozása közben saját jegyzeteit és a vonatkozó kézikönyveket használhatja.

A vizsgafeladat időtartama: 150 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Távközlési alaptevékenységek és üzemeltetési feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó az informatikai, az elektronikai és a kommunikációs terület alapvető feladataiból, definícióiból, számítási példáiból egy központilag kiadott feladatsort old meg. Ez a vizsgarész tartalmazza az üzemeltetéssel összefüggő kérdéseket, a vállalkozási ismereteket, valamint a távközlési szolgáltatási ismereteket is. A feladat kidolgozása közben a vizsgázó csak számológépet használhat, más segédeszközt nem.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Informatikai és adatátviteli rendszerek ismertetése

A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc) A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Távközlési rendszerek ismertetése

A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Számítógép
6.3. Szoftver
6.4. Hálózat (Internet, Intranet)
6.5. Elektronikai alapáramkörök
6.6. Multiméter
6.7. Oszcilloszkóp
6.8. Jelgenerátor
6.9. Tápegység
6.10. Kábelszerelő szerszámok
6.11. Hálózatanalizátor
6.12. Telefon (vonalas)
6.13. Telefon (mobil)
6.14. Televízió
6.15. Kábeltelevízió hálózat
6.16. Router
6.17. WLAN
7. EGYEBEK

A Távközlési üzemeltető résszakképesítés eléréséhez az 5.3.1 A) gyakorlati és az 5.3.2. központi írásbeli vizsgát kell sikeresen elvégezni.

A 22. sorszámú Távközlési üzemeltető megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 523 02

1.2. Részszakképesítés megnevezése: Távközlési üzemeltető

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 800-1200

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi vizsga

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 7342 Informatikai és telekommuni- Távközlési, átviteltechnikai szervizműszerész
3.1.3. kációs berendezések Távközlésihálózat építő
3.1.4. műszerésze, javítója Telefonközpont szerelő

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A Távközlési üzemeltető a cég távközlési rendszereit felügyeli, szolgáltatásait beállítja, kezeli és adminisztrálja. Ügyfélszolgálati teendőket lát el, rész vesz a beruházások indításában, lebonyolításában, pályázatok megírásában.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

- informatikai alkalmazásokat használni, telepíteni

- adatátviteli eszközöket üzemeltetni

- adatbázisokat kezelni

- menedzselő rendszereket kezelni

- optikai összeköttetések megvalósítására

- üzemviteli és gazdasági feladatokat ellátni

- ügyfélszolgálati teendőket ellátni

- a távközlési marketing feladatokat ellátni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 54 523 05 Távközlési technikus szakképesítés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10815-12 Információtechnológiai alapok
4.4. 10823-12 Távközlés-elektronikai alaptevékenység
4.5. 10839-12 Infokommunikációs alaptevékenységek
4.6. 10826-12 Szakmai életpálya-építés, munkaszervezés, munkahelyi kommunikáció
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10815-12 Információtechnológiai alapok gyakorlati
5.2.4. 10823-12 Távközlés-elektronikai alaptevékenység írásbeli, gyakorlati
5.2.5. 10839-12 Infokommunikációs alaptevékenységek írásbeli, gyakorlati
5.2.6. 10826-12 Szakmai életpálya-építés, munkaszervezés, munkahelyi kommunikáció írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elektronikai alapáramkörök és távközlési jellemzők mérése

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó egy - húzással kiválasztott - áramkör paramétereit minősíti, meghatározza működési és átviteli paramétereit az általa ismert mérőműszerek segítségével. A mérés eredményeiről jegyzőkönyvet készít.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Távközlési alaptevékenységek és üzemeltetési feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó az informatikai, az elektronikai és a kommunikációs terület alapvető feladataiból, definícióiból, számítási példáiból egy központilag kiadott feladatsort old meg. Ez a vizsgarész tartalmazza az üzemeltetéssel összefüggő kérdéseket, a vállalkozási ismereteket, valamint a távközlési szolgáltatási ismereteket is.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

Az 5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység során a vizsgázó, a feladat kidolgozása közben saját jegyzeteit és a vonatkozó kézikönyveket használhatja.

Az 5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység során a vizsgázó, a feladat kidolgozása közben csak számológépet használhat, más segédeszközt nem.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Számítógép
6.3. Szoftver
6.4. Hálózat (Internet, Intranet)
6.5. Elektronikai alapáramkörök
6.6 Multiméter
6.7. Oszcilloszkóp
6.8. Jelgenerátor
6.9. Tápegység
6.10. Kábelszerelő szerszámok
6.11. Hálózatanalizátor
7. EGYEBEK

A 23. sorszámú Térinformatikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 55 481 01

1.2. Szakképesítés megnevezése: Térinformatikus

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 800-1200

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: -

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 54 481 05 Műszaki informatikus

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
Térinformatikus
3.1.2. 2135 Földmérő és térinformatikus Térinformatikai ügyintéző
Térinformatikai asszisztens

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Térinformatikus az államigazgatás, a nemzetgazdaság, legkülönbözőbb területein megjelenő térinformatikai jellegű szakfeladatokat önállóan látja el. A GIS meghatározott részfeladatainak: az adatgyűjtés, adatbázis-kezelés, adatintegrálás térinformatikai megjelenítését elvégzi. A felsorolt tevékenységekben alkalmazottként munkát vállal, vagy azokban önállóan vállalkozik.

A munkavégzés során betartja a térinformatikai adatokkal kapcsolatos nemzetközi jogi előírásokat és etikai normákat.

A szakképesítés ráépüléssel rendelkező képes:

- a digitális adatnyerés, adattárolás és adatintegrálás, részfeladatait elvégezni

- a térinformatika alapfogalmait, rendszerelemeit, funkcióit felismerni, a jellemző térbeli műveleteket alkalmazni

- a döntések térbeli információkkal való támogatási lehetőségeit alkalmazni

- a térbeli információkat térképen megjeleníteni

- a projekttervezés, projektmenedzsment térinformatikával kapcsolatos alapfogalmait felismerni, alapvető eljárásait alkalmazni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 54 481 05 Műszaki informatikus szakképesítés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10846-12 Térinformatika
4.4. 10847-12 Geodézia
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

A vizsgabizottság elnöke vizsgálja, hogy a kitűzött feladat nehézségi foka megfelel-e az elvárható szintnek és a dolgozat eleget tesz-e a formai követelményeknek.

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele és a záródolgozat elkészítése. Záródolgozat leadása a vizsgára való jelentkezés napjáig.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10846-12 Térinformatika gyakorlati
5.2.4. 10847-12 Geodéziai írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Záródolgozat elkészítése és bemutatása

A vizsgafeladat ismertetése: a szakképzésben résztvevők a szorgalmi időszak utolsó fázisában záródolgozatot készítenek. A záródolgozat olyan összefüggő komplex térinformatikai adatgyűjtési, adatfeldolgozási, esetleg vizsgálati feladat, amely felöleli a tananyag jelentős részét, és kb. 10 nap irodai munkával elkészíthető. A szakdolgozat témáját a jelölt választhatja meg, a szaktanár jóváhagyásával, vagy a feladatot a szaktanár jelöli ki. A szakdolgozat, elfogadása (legalább elégséges szintű elkészítése) a vizsgára bocsátás előfeltétele.

A vizsgázó a szorgalmi időszakban elkészített és értékelt záró-dolgozatát bemutatja, az előre megadott kettő témakörből feltett kérdésekről kifejti a véleményét.

Sikertelennek kell minősíteni a szakmai gyakorlati vizsgát, ha a jelölt a kapott feladatot a szakmai műszaki gyakorlat előírásai szerint, az adott határidőre, önállóan, a megfelelő szinten nem tudta elkészíteni!

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc (felkészülési idő 0 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

Záródolgozatra vonatkozó előírások:

A záró-dolgozatok tárgya komplex feladat.

B) A vizsgafeladat megnevezése: Térinformatikai adatfeldolgozás

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó a térinformatikai műszaki gyakorlatban jellemző szoftverek segítségével, térinformatikai adatbázist hoz létre, abban adatokat módosít, adatokat feldolgoz

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Geomatika

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó a térinformatika és a geodézia tudásterületei alapján összeállított komplex központi tételekből felel, folytat szakmai beszélgetést.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

Záródolgozatra vonatkozó előírások:

A záródolgozatok tárgya komplex feladat.

A záródolgozatokat csak a képző intézmény által kiadott, jóváhagyott témában lehet benyújtani.

A záródolgozatnak tükröznie kell a választott probléma (kiinduló rendszer) összefüggéseit, kapcsolódásait.

Lehetőleg teljes képet kell adnia a kiindulási helyzetről, a megoldási lehetőségekről, és ismertetnie kell az alkalmazott megoldás kiválasztásának a szempontjait is. Terjedelménél fogva nem kell minden részletet tartalmaznia. A kidolgozást olyan mélységig kell elkészíteni, hogy az bemutassa a kitűzött feladat egy reális megoldását.

A záródolgozat minősítésének szempontjai:

formai megfelelés,

a feladat megértése,

a feladat végrehajtása,

az önálló munka,

a mellékletek műszaki színvonala.

A záródolgozatokat, a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 15 nappal az előzetes szakmai bírálattal együtt a vizsgabizottság elnökének rendelkezésére kell bocsátani.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Térinformatikai, navigációs műholdas helymeghatározó eszközök
6.3. Számítógépes szaktanterem, internet hozzáféréssel
6.4. Térinformatikai feldolgozó szoftver
6.5. Térképezési szoftver
7. EGYEBEK

A Térinformatikus szakképesítés korábban megjelent szakmai és vizsgakövetelményei:

17/2010. (XI. 25.) NFM rendeletben kiadott 54 481 04 0010 54 07 Térinformatikus 15/2008. (IV. 3.) GKM rendeletben kiadott 54 481 04 0010 54 07 Térinformatikus 78/2007. (VIII. 31.) GKM rendeletben kiadott 54 481 04 0010 54 07 Térinformatikus 15/96.(III. 27.) MKM rendeletben kiadott 54 4641 03 Informatikus (térinformatikus)

A vizsgabizottsági tagot delegáló szakmai szervezet megnevezése, elérhetősége:

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége közti együttműködés alapján, a vizsgabizottsági tagok delegálása a területi kamarák és az IVSZ közös javaslata szerint történik. A területi kamarák minden esetben az IVSZ-szel közös vizsgabizottsági tagot jelölnek ki.

A 24. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 481 03

1.2. Részszakképesítés megnevezése: Webmester

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 600-900

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 3141 Informatikai és kommunikációs Számítógép telepítő
rendszereket kezelő technikus Számítógép-szerelő
3.1.3. 3142 Informatikai és kommunikációs Számítógép kezelő/operátor
rendszerek felhasználóit támogató Informatikai ügyfélszolgálati munkatárs
3.1.4. 3144 Webrendszer- (hálózati) Webmester
technikus Adatbázis adminisztrátor

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A Webmester a kis- és közepes vállalat, intézmény, szervezet informatikáért felelős vezetőjének közvetlen munkatársa, vagy kihelyezett informatikai szolgáltatásokat végző cégben első szintű támogatói feladatokat lát el. Megfelelő mélységű (elméleti és gyakorlati) informatikai, hálózati ismeretei birtokában részt vesz a munkahely infokommunikációs hálózatának kialakításában és működtetésében. Koncepcionális kérdésekben feladata elsősorban a döntések előkészítése, míg megvalósításban a koordináló feladatok ellátása. Együttműködik a rendszerszervezőkkel, szoftverfejlesztőkkel.

Felelősségi körébe tartozik a vállalatnál működő informatikai hálózati eszközök, szerverek (Web-szerver, adatbázis-szerver) és munkaállomások, továbbá az informatikai alkalmazások összehangolt működésének és folyamatos frissítésének biztosítása, melynek révén hozzájárul a szervezet teljesítményének folyamatos növeléséhez, a szervezet céljainak eléréséhez.

Az Informatikai rendszergazda készségei megfelelnek az ágazati belépő és középszintű iparági vizsgák minősítési követelményeinek.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

- számítógépet kezelni, üzemeltetni

- irodai alkalmazásokat, multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat telepíteni, karbantartani és használni

- számítógépek és perifériáik hardveres szerelési, karbantartási és javítási munkáinak elvégzésére

- munkaállomások operációs rendszerének telepítésére és karbantartására

- munkájában alkalmazni az alapvető hálózati fogalmakat és technológiákat

- hálózati operációs rendszerek telepítésére, üzemeltetésére és karbantartására

- alapvető Internetes szolgáltatások telepítésére és karbantartására

- kisebb helyi hálózatot kiépíteni, felügyelni és menedzselni

- kisebb otthoni, irodai (SOHO) hálózatok hálózatfelügyeleti és hálózattervezési feladatait elvégezni

- munkavállalással, vállalkozással kapcsolatos ismereteit hasznosítani, beruházást előkészíteni, végrehajtani

- kisebb projekteteket menedzselni

- adatbázisokat kezelni, adatbázis szolgáltatásokat igénybe venni és adatbázis műveleteket végezni

- programozási alapismeretek birtokában, alkalmazói és/vagy webes feladatokat megoldani

- webes kiszolgálói rendszert üzemeltetni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 54 481 04 Informatikai rendszergazda szakképesítés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10815-12 Információtechnológiai alapok
4.4. 10826-12 Szakmai életpálya-építés, munkaszervezés, munkahelyi kommunikáció
4.5. 10817-12 Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés
4.6. 10827-12 Hálózati operációs rendszerek és szolgáltatások
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10815-12 Információtechnológiai alapok gyakorlati
5.2.4. 10826-12 Szakmai életpálya-építés, munkaszervezés, munkahelyi kommunikáció szóbeli
5.2.5. 10817-12 Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés gyakorlati, írásbeli (online teszt)
5.2.6. 10827-12 Hálózati operációs rendszerek és szolgáltatások gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Hálózati szolgáltatások telepítése és üzemeltetése

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a jelölt egy összetett feladatot old meg a 10828-12 számú „Vállalati hálózatok üzemeltetése és felügyelete” modul, a 10827-12 számú „Hálózati operációs rendszerek és szolgáltatások” modul témaköreiben, az általa megismert hardver/szoftver eszközök felhasználásával.

A vizsgafeladat időtartama: 150 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Weblapkészítés, programozás

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a jelölt egy webes dokumentumot készít el, és egy ehhez kapcsolódó programozási feladatot old meg a 10817-12 számú „Hálózatok, programozás és adatbáziskezelés” modul programozás és weblapkészítés témaköreihez kapcsolódóan, az általa megismert szoftver eszközök felhasználásával.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%

C) A vizsgafeladat megnevezése: Adatbázis-kezelés

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a jelölt kapcsolódik egy SQL kiszolgálón található adatforráshoz és a kijelölt feladatnak megfelelő adatbázis-kezelési és lekérdezési műveleteket hajt végre a 10817-12 számú „Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés” modul adatbázis-kezelés témaköreihez kapcsolódóan.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 5%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Információtechnológiai alapok

A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott 10815-12 számú „Információtechnológiai alapok” modul témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre

A vizsgafeladat megnevezése: Hálózatok, munkaszervezés

A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott 10826-12 számú „Szakmai életpálya-építés, munkaszervezés, munkahelyi kommunikáció”, továbbá a 10817-12 számú „Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés” modul témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

Az 5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység A, B és C pontja során a jelölt, a feladat kidolgozása közben saját jegyzeteit és a vonatkozó kézikönyveket használhatja.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. 12 db tanulói és 1 db oktatói számítógép Internet kapcsolattal
6.3. 3 db kis- és közepes hálózatok forgalomirányítási feladataira és internet-kapcsolatának biztosítására alkalmas moduláris integrált forgalomirányító
6.4. 3 db kis- és közepes hálózatok kapcsolási feladataira alkalmas, VLAN-képes, menedzselhető kapcsoló
6.5. 2 db multifunkciós vezetéknélküli forgalomirányító
6.6. 2 db laboratóriumi kiszolgálói feladatokra alkalmas PC
6.7. 1 db laboratóriumi ügyfél operációs rendszer futtatására alkalmas PC vagy laptop
6.8. 1 db laboratóriumi ügyfél operációs rendszer futtatására alkalmas, vezetéknélküli interfésszel rendelkező PC vagy laptop
6.9. Hálózati szimulációs szoftver
6.10. Ethernet és soros kábelek
6.11. UTP kábelezéshez szerszámok
6.12. Kábelteszter
7. EGYEBEK

A vizsgabizottsági tagot delegáló szakmai szervezet megnevezése, elérhetősége:

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége közti együttműködés alapján, a vizsgabizottsági tagok delegálása a területi kamarák és az IVSZ közös javaslata szerint történik. A területi kamarák minden esetben az IVSZ-szel közös vizsgabizottsági tagot jelölnek ki.

II.

Az 1. sorszámú Autóelektronikai műszerész megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 525 01

1.2. Szakképesítés megnevezése: Autóelektronikai műszerész

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. Autóbusz-szerelő
3.1.3. Gépjármű- és motorkarbantartó, Autódiagnosztikai szerelő
3.1.4. 7331 -javító Autójavító
3.1.5. Közúti járműszerelő
3.1.6. Teherautó szerelő
3.1.7. Akkumulátor-javító és kezelő
3.1.8. 7341 Villamos gépek és készülékek Autóelektronikai műszerész
3.1.9. műszerésze, javítója Autóvillamossági szerelő
3.1.10. Gépjárműriasztó szerelő
3.1.11. 4132 Szállítási, szállítmányozási Gépjármű diszpécser
3.1.12. nyilvántartó Fuvarozási ügyintéző

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az autóelektronikai műszerész a javítási folyamat egészében önállóan illetve a munkatársaival közösen összetett feladatokat lát el

A hibás gépjárművekkel kapcsolatos diagnosztikai, elektromos-javítási feladatokat magas szinten végzi, és felismeri a gépjármű egyéb (pl. nem elektromos) hibáit is. A hibák kihatásait felismeri, elemzi.

A munkatevékenysége során együttműködik a javítás egyéb területein dolgozó munkatársaival, így biztosítja a komplex javítási tevékenység összehangolt működését, melynek révén hozzájárul a szervezet teljesítményének folyamatos növeléséhez, a szervezet céljainak eléréséhez.

Ellátja a munkafelvételi, ügyfélkezelési feladatokat, szükség esetén árajánlat készítésénél is közreműködik.

Feladata a tevékenységi körének megfelelő diagnosztikai műszerek és készülékek, valamint adott esetben a szükséges garázsberendezések üzemeltetése, felügyelete és ellenőrzése is. Ezért ismernie kell e berendezések működési elvét, üzemeltetési feltételeit.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- a gépjármű villamos hálózatának áttekintésére, a vezetékhálózat és a csatlakozások ellenőrzésére, javítására, a hálózat működésének biztosítására, tekintettel a villamos energiatermelés és fogyasztás egyensúlyára

- a villamos hálózat soros kommunikációs rendszereinek hibafeltárására, a vonatkozó diagnosztikai hibakódok értelmezésére, a speciális hálózatok (pl. optikai) javítására

- soros-, párhuzamos-, perifériadiagnosztika segítségével műszeres vizsgálatokra az egyes alrendszerekben, a jeladók és beavatkozók tekintetében

- a gépjármű akkumulátorokat - azok tulajdonságainak ismeretében - összehasonlítani, a járműspecifikus kiválasztást elvégezni, diagnosztikai vizsgálatát végrehajtani, megfelelő töltöttségét biztosítani a jármű hálózatán belül vagy külső feszültségforrásról

- a töltési-, indítórendszert és részegységeit (pl. generátor, feszültségszabályzó, indítómotor stb.) ellenőrizni, beépített vagy kiszerelt állapotban javítani, felújítani, az alkatrészcseréket elvégezni

- az elektronikus gyújtási rendszerek különböző rendszerváltozatait beazonosítani, a részegységek, alkatrészek funkcióit, működését megérteni. Az összetett rendszer működésében bekövetkezett hiba esetén a hibajelenségből és a diagnosztikai ellenőrzés során nyert adatokból behatárolni a hiba okát, majd hálózati vagy alkatrészvizsgálat után elvégezni a javítást

- Ottó- és dízelmotorok elektronikusan irányított tüzelőanyag ellátó-, keverékképző, rendszereinek diagnosztizálására, karbantartására: képes elvégzi a jeladók, beavatkozók egyedi vizsgálatát, alkatrészcserével történő javítását

- a világító, fény és hangjelző berendezések hatósági előírásoknak megfelelő kialakításának és működésének ellenőrzésére, rendszervizsgálatra, alkatrészcserés, vagy egyéb javítására

- a szélvédő törlő és mosóberendezések ellenőrzésére, karbantartására és javítására

- a fűtő és légkondicionáló berendezés elektromos rendszerének ellenőrzésére, javítására, karbantartására

- menetdinamikai szabályzó rendszerek (ABS, ASR, ESP...), elektromechanikus szervokormányok diagnosztikai vizsgálatára, karbantartására, a jeladók, beavatkozók egyedi vizsgálatára, alkatrészcserés és egyéb javítására

- a passzív biztonsági rendszerek (pl.: légzsák és övfeszítő) ellenőrzésére, hálózati és alkatrészcserés javítására, figyelembe véve a biztonsági előírásokat

- aktív biztonsági rendszerek (pl. tolatóradar, parkolást segítő rendszer, holttér-figyelés, sávelhagyás-figyelmeztetés, aktív tempomat, stb.) ellenőrzésére, kalibrálására, hálózati és alkatrészcserés javítására, figyelembe véve a biztonsági előírásokat

- a vagyonvédelmi rendszerek (riasztó, központi zár stb.) utólagos beszerelésére, karbantartására, ellenőrzésére, javítására

- egyéb elektromos és elektronikus rendszerek vizsgálatára, ellenőrzésére, javítására a folyamatos önképzésre, a szakterületét érintő újabb technikai megoldások megismerésére

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 55 525 01 Autótechnikus szakképesítés-ráépülés
3.3.4. 55 525 02 Gázautószerelő szakképesítés-ráépülés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10416-12 Közlekedéstechnikai alapok
4.4. 10417-12 Közlekedéstechnikai gyakorlatok
4.5. 10418-12 Járműkarbantartás
4.6. 10419-12 Járműszerkezetek javítása
4.7. 10420-12 Autóelektronikai műszerész feladatai
4.8. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.9. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.10. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10416-12 Közlekedéstechnikai alapok írásbeli, szóbeli
5.2.4. 10417-12 Közlekedéstechnikai gyakorlatok gyakorlati
5.2.5. 10418-12 Járműkarbantartás gyakorlati,
5.2.6. 10419-12 Járműszerkezetek javítása gyakorlati, írásbeli, szóbeli
5.2.7. 10420-12 Autóelektronikai műszerész feladatai gyakorlati, írásbeli, szóbeli
5.2.8. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) írásbeli
5.2.9. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.10. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Járműszerkezeti egységek szerelése

A vizsgafeladat ismertetése: A jármű nem villamos szerkezeti egységein, rendszerein egy vagy több szerelési művelet elvégzése, ellenőrzési, beállítási, diagnosztikai feladatok végrehajtása.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Autóvillamosság - autóelektronika gyakorlata

A vizsgafeladat ismertetése: Autóvillamossági fődarab, egység vagy rendszer hibájának megállapítása, a hiba javítása, ismételt ellenőrzése, a munkafolyamat adminisztrálása.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

C) A vizsgafeladat megnevezése: Járműdiagnosztikai vizsgálatok

A vizsgafeladat ismertetése: A rendelkezésre bocsátott diagnosztikai programmal vagy márka-specifikus műszerrel a jármű beazonosítása, hibatároló lekérdezése, az eredmények értelmezése, összehasonlítása a gyártó adataival, minősítése. Érzékelők, jeladók, beavatkozók méréssel való ellenőrzése, mérési jegyzőkönyv készítése.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Autóelektronikai műszerész szakmai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: Komplex központi írásbeli feladatsor, amelynek tartalma: számítási és mérési módszerek, jelenségek, működési elvek, egységek, részegységek, alkatrészek és mindezek kapcsolatai az autószerkezettan, az autóvillamosság, autóelektronika és a járműdiagnosztika tárgyköreiből.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Autóelektronikai műszerész szakmai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Általános kéziszerszámok
6.3. Autójavító szerszámkészlet (szerszámos kocsi)
6.4. Villamossági szerszámkészlet
6.5. Pneumatikus szerszámok
6.6. Kézi villamos kisgépek
6.7. Autójavító célszerszámok
6.8. Forrasztó szerszámok
6.9. Mechanikai mérőeszközök
6.10. Általános villamos műszerek
6.11. Diagnosztikai műszerek és berendezések
6.12. Rendszerteszterek
6.13. Gázelemző
6.14. Autóemelő
6.15. Fődarab kiemelő
6.16. Szállítóeszközök
6.17. Javítási adatbázisok
6.18. Oktatómotorok diagnosztikai vizsgálatokhoz, szerelési feladatokhoz
6.19. Gépjárművek diagnosztikai vizsgálatokhoz, szerelési feladatokhoz
6.20. Autóvillamossági próbapad
6.21. Informatikai eszközök
6.22. Internet kapcsolat
6.23. Munkabiztonsági és tűzvédelmi felszerelések
6.24. Egyéni védőeszközök
6.25. Veszélyes hulladék kezelő eszközök, berendezések
7. EGYEBEK

A 2. sorszámú Autószerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 525 02

1.2. Szakképesítés megnevezése: Autószerelő

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. Autóbusz-szerelő
3.1.3. Gépjármű- és motorkarbantartó, Autódiagnosztikai szerelő
3.1.4. 7331 -javító Autójavító
3.1.5. Közúti járműszerelő
3.1.6. Teherautó szerelő
3.1.11. 4132 Szállítási, szállítmányozási Gépjármű diszpécser
3.1.12. nyilvántartó Fuvarozási ügyintéző

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az autószerelő a közúti járművek valamennyi gépészeti és elektronikusan irányított egységére vonatkozó műszaki állapotvizsgálati, hibafeltárási és hibaelhárítási, valamint javítási és beállítási műveleteket hajt végre. Tevékenysége során azonosítja a járművet, annak főegységeit és szemrevételezéssel, illetve műszeres méréssel hibafeltárást, műszaki állapotvizsgálatot végez. Megtervezi a munkafolyamatot és közreműködik az árajánlat készítésénél. Javítás esetén azonosítja és kiválasztja a szükséges alkatrészeket, megtervezi a technológiát, elvégzi a szerelési műveleteket, majd méréssel, próbával ellenőrzi. Az autószerelő a közúti járművön környezetvédelmi és közlekedésbiztonsági ellenőrző mérést hajt végre, a szükséges javítási és bizonylatolási dokumentációt kiállítja.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- elvégezni a gépjármű időszakos karbantartását, a szervizműveleteket

- gépjárművek részegységeit megvizsgálni, javítani

- kiválasztani a szükséges mérési, vizsgálati módszert

- szemrevételezéssel és diagnosztikai módszerekkel meghatározni a hibák lehetséges okait

- eldönteni, hogy a hiba beállítással vagy alkatrészcserével szüntethető-e meg

- kiválasztani a megfelelő alkatrészt, segédanyagot, célszerszámot

- műszaki vizsgára felkészíteni a gépjárművet

- munkája során használni a rendelkezésre álló dokumentációt, adatbázisokat

- alkalmazni a korszerű számítástechnikai eszközöket, az elektronikusan irányított rendszerek

- vizsgálatához szükséges rendszertesztereket

- elkészíteni, kitölteni a munkavégzéshez szükséges dokumentumokat

- a munkavégzés biztonsági és környezetvédelmi előírásait betartani

- kezelni a munkafolyamat során keletkezett veszélyes anyagokat, hulladékokat

- kapcsolatot tartani az ügyféllel, az ellenőrző hatóságokkal

- szakmai tudását karbantartani és fejleszteni

- gondoskodni a műszerek folyamatos hitelesítéséről

- rendben tartani a munkaterületet, tisztán tartani a szerszámokat

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 55 525 01 Autótechnikus szakképesítés-ráépülés
3.3.4. 55 525 02 Gázautószerelő szakképesítés-ráépülés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10416-12 Közlekedéstechnikai alapok
4.4. 10417-12 Közlekedéstechnikai gyakorlatok
4.5. 10418-12 Járműkarbantartás
4.6. 10421-12 Autószerelő feladatai
4.7. 10422-12 Járműdiagnosztika
4.8. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.9. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.10. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10416-12 Közlekedéstechnikai alapok írásbeli, szóbeli
5.2.4. 10417-12 Közlekedéstechnikai gyakorlatok gyakorlati
5.2.5. 10418-12 Járműkarbantartás gyakorlati,
5.2.6. 10421-12 Autószerelő feladatai gyakorlati, írásbeli, szóbeli
5.2.7. 10422-12 Járműdiagnosztika gyakorlati, írásbeli, szóbeli
5.2.8. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) írásbeli
5.2.9. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.10. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Járműkarbantartás

A vizsgafeladat ismertetése: Végezzen el egy gyári előírású, futás kilométerhez kötött revízió műveletsort. Adatbázisból állítsa össze a munka műveleti elemeit. Határozza meg a felhasználandó alkatrészeket, segéd- és üzemanyagokat, vizsgáló eszközöket, műszereket, célszerszámokat. Végezze el a revíziót, dokumentálja a munkavégzést.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Jármű szerkezet javítása

A vizsgafeladat ismertetése: A rendelkezésre bocsátott gépjármű fődarab ellenőrzése, minősítése, szükség szerinti szétszerelése, a hibás alkatrészek cseréje vagy javítása, a javítást követően a fődarab összeszerelése, beállítása majd ismételt minősítése, a javítás dokumentálása.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

C) A vizsgafeladat megnevezése: Jármű diagnosztika

A vizsgafeladat ismertetése: Hibásan működő fődarab, egység, rendszer vagy alkatrész azonosítása, hibamegállapítás méréssel, a hiba kijavítása alkatrészcserével vagy beállítással, működésének ellenőrzése, mérési jegyzőkönyv készítése.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Autószerelő szakmai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: Komplex központi írásbeli feladatsor, amelynek tartalma számítási és mérési módszerek, jelenségek, működési elvek, egységek, részegységek, alkatrészek és mindezek kapcsolatai az autószerkezettan, az autóvillamosság, autóelektronika és a járműdiagnosztika tárgyköreiből

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Autószerelő szakmai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a „4. Szakmai követelmények” fejezetben megadott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Szerelő kéziszerszámok
6.3. Kéziforgácsoló szerszámok
6.4. Forrasztó, hegesztő gépek, szerszámok
6.5. Pneumatikus szerszámok
6.6. Kézi villamos kisgépek
6.7. Autójavító célszerszámok
6.8. Általános villamos műszerek, villamossági szerszámkészlet
6.9. Mechanikai mérőeszközök
6.10. Diagnosztikai műszerek, rendszerteszterek
6.11. Szerviz és javítási adatbázisok
6.12. Fékmérő és lengéscsillapító ellenőrző próbapadok
6.13. Futóműmérő berendezés
6.14. Gázelemző (gáz és füst)
6.15. Kerékszerelő és kiegyensúlyozó
6.16. Fényvetőellenőrző
6.17. Klímatöltő berendezés
6.18. Akkumulátortöltő és akkumulátorvizsgáló berendezés
6.19. Autóemelő
6.20. Fődarab kiemelő
6.21. Munkabiztonsági- és tűzvédelmi felszerelések, egyéni védőeszközök
6.22. Szállítóeszközök
6.23. Gépjárművek
6.24. Számítógép, szövegszerkesztő, adatbázis kezelő, szkenner, Internet kapcsolat, e-mail levelező, nyomtató
6.25. Kommunikációs eszközök (telefon, fax)
6.26. Veszélyes hulladék kezelő eszközök, berendezések
7. EGYEBEK

A 3. sorszámú Autótechnikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1 A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 525 01

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Autótechnikus

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 480-720

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: -

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 54 525 01 Autóelektronikai műszerész vagy 54 525 02 Autószerelő szakképesítés

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. Autóbusz-szerelő
3.1.3. Gépjármű- és motorkarbantartó, Autódiagnosztikai szerelő
3.1.4. 7331 -javító Autójavító
3.1.5. Közúti járműszerelő
3.1.6. Teherautó szerelő
3.1.7. Akkumulátor-javító és kezelő
3.1.8. Villamos gépek és készülékek Autóelektronikai műszerész
3.1.9. 7341 műszerésze, javítója Autóvillamossági szerelő
3.1.10. Gépjárműriasztó szerelő
3.1.11. 4132 Szállítási, szállítmányozási Gépjármű diszpécser
3.1.12. nyilvántartó Fuvarozási ügyintéző

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

Az autótechnikus a közúti járművek - gépjárművek és pótkocsik - rendeltetésszerű használatának műszaki feltételeit biztosító járműfenntartás teljes műszaki-gazdasági tevékenységét ellátja, mely tartalmazza a járművek valamennyi gépészeti, villamos és elektronikus egységére vonatkozó karbantartási, műszaki állapotvizsgálati, hibafeltárási és hibaelhárítási, beállítási és fenntartási műveleteit, valamint a szervezési, vezetési, nyilvántartási és ügyviteli feladatokat.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- kommunikációs kapcsolatot létesíteni a jármű irányított rendszereivel

- alkalmazni, kezelni a kommunikációs eszközöket (on-board diagnosztika)

- meghatározni a szükséges munkaműveleteket

- kezdeményezni és végrehajtani a programfeltöltést, programfrissítést

- szemrevételezéssel és off-board diagnosztikai eszközökkel elvégezni a jármű mechanikai,

- mechatronikai rendszereinek állapotvizsgálatát, különös tekintettel a műszaki vizsga követelményeire

- diagnosztizálni, karbantartani, alkatrészcserével javítani a belső égésű Otto- és dízelmotorok

- tüzelőanyag-ellátó, keverékképző, gyújtó és izzító rendszereit

- elvégezni a rendszerelemek (jeladók, beavatkozók) egyedi vizsgálatát

- elvégezni a motorok levegőellátó, feltöltő rendszereinek vizsgálatát, alkatrészcserével javítani, beállítani

- elvégezni a fázisszög- és löketállítású töltetcsere szelepvezérlő rendszer vizsgálatát, alkatrészcserével javítani, beállítani

- elvégezni a főegységek szabályozott hűtőrendszereinek vizsgálatát

- elvégezni az erőátviteli rendszer teljes átvizsgálását

- elvégezni az összkerékhajtású gépjárművek görgős fékerőmérő próbapadi fékvizsgálatát

- ellenőrizni a kormányzás és a kormányszerkezet vizsgálatát diagnosztikai módszerekkel

- ellenőrizni a korrekciós hátsókerék kormányzást, a beavatkozó elemeket, vezérlést

- ellenőrizni az aktív stabilizátor szerkezeteket, a beavatkozó elemeket, vezérlést

- ellenőrizni a korszerű nem aktív és aktív futómű szerkezeteket

- ellenőrizni a korszerű, szabályozott fékrendszerek állapot- és működésvizsgálatát, diagnosztizálni, szervizműveleteket végezni

- ellenőrizni, diagnosztizálni az utasvisszatartó rendszereket (biztonsági öv, légzsák)

- ellenőrizni a közlekedésbiztonság célját szolgáló vezetőtámogató asszisztens rendszereket, diagnosztizálni azokat, alkatrészcserés javítást és kalibrálást végezni

- ellenőrizni, diagnosztizálni és beszabályozni az intelligens gépjárművilágító rendszereket

- ellenőrizni, diagnosztizálni az emissziótechnikai rendszereket, gázemissziómérést végezni

- ellenőrizni, diagnosztizálni a légkondicionáló rendszert, szerviz műveleteket és alkatrészcserés javítást végezni

- a hibrid és elektromos hajtás nagyfeszültségű elemeinek biztonságtechnikai célú szervizműveleteit elvégezni

- diagnosztizálni a hibrid és villamos hajtást

- az energiatároló rendszert feszültségmentesíteni, hálózatra kapcsolni, tölteni, szükség szerint ki- és beszerelni

- komfortelektronikai rendszereket vizsgálni, diagnosztizálni, javítani

- minősíteni a kiszerelt egységeket, alkatrészeket

- elvégezni a jármű hatósági vizsga előtti hibafeltárását, felkészíteni a járművet hatósági vizsgára

- összegyűjteni a szakmai munka-információkat, adatbázist kezelni

- gondoskodni a javítás feltételeiről, elvégezni a javítást vagy cserét

- elvégezni a javítással kapcsolatos adminisztrációs munkát

- gondoskodni a szükséges anyagokról, alkatrészekről, segédeszközökről, célszerszámokról

- gondoskodni a műszerek időszakos kalibrációjáról

- rendben tartani a munkaterületet, tisztán tartani a szerszámokat

- megteremteni, betartani, alkalmazni a vonatkozó munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi előírásokat

- szakmailag segíteni, irányítani és betanítani a hozzá beosztott munkatársakat

- járműfenntartó tevékenységet irányítani

- kapcsolatot tartani a szakmához kötődő szervezetekkel

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 54 525 01 Autóelektronikai műszerész szakképesítés
3.3.4. 54 525 02 Autószerelő szakképesítés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10423-12 Járműfenntartási feladatok
4.4. 10424-12 Járműfenntartási üzemvitel
4.5. 10425-12 Korszerű járműtechnika
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10423-12 Járműfenntartási feladatok gyakorlati, írásbeli, szóbeli
5.2.4. 10424-12 Járműfenntartási üzemvitel írásbeli, szóbeli
5.2.5. 10425-12 Korszerű járműtechnika gyakorlati, írásbeli, szóbeli

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Műszaki vizsgára felkészítés

A vizsgafeladat ismertetése: A rendelkezésre bocsátott jármű hatósági vizsga előtti hibafeltárása műszeresen és szemrevételezéssel, a feltárt hibák dokumentálása, a jármű hibásnak ítélt világító és fényjelző berendezéseinek hatósági előírásoknak megfelelő javítása alkatrészcserés, vagy egyéb javítással.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Belsőégésű motor vizsgálata, beállítása

A vizsgafeladat ismertetése: A rendelkezésre bocsátott Otto vagy dízelmotor ellenőrzése műszeresen, minősítése, szükség szerinti beállítása majd ismételt minősítése, a vizsgálat, beállítás dokumentálása.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%

C) A vizsgafeladat megnevezése: Korszerű járműszerkezet vizsgálata, javítása

A vizsgafeladat ismertetése: Elektronikusan irányított fődarab, egység vagy rendszer ellenőrzése műszeresen és szemrevételezéssel, minősítése, a hibás jeladók, beavatkozók, vezetékhálózat cseréje vagy javítása, a fődarab, egység vagy rendszer beállítása majd ismételt minősítése, a javítás dokumentálása.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Autótechnikus szakmai alapjai

A vizsgafeladat ismertetése: Komplex központi írásbeli feladatsor, amelynek tartalma számítási és mérési módszerek, jelenségek, működési elvek, egységek, részegységek, alkatrészek és mindezek kapcsolatai, a korszerű járművek működése, javítása, üzemeltetése és a járműfenntartó tevékenység üzemvitele tárgyköreiből.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Járműfenntartás, járműtechnika

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a „4. Szakmai követelmények” fejezetben megadott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Kéziszerszámok
6.3. Forgácsoló gépek
6.4. Roncsolásmentes anyagvizsgáló berendezés
6.5. Pneumatikus szerszámok
6.6. Kézi villamos kisgépek
6.7. Autójavító célszerszámok
6.8. Általános villamos műszerek, villamossági szerszámkészlet
6.9. Mechanikai mérőeszközök
6.10. Diagnosztikai műszerek, rendszerteszterek
6.11. Szerviz és javítási adatbázisok
6.12. Fékmérő és lengéscsillapító ellenőrző próbapadok
6.13. Futóműmérő berendezés
6.14. Gázelemző (gáz és füst)
6.15. Kerékszerelő és kiegyensúlyozó
6.16. Fényvetőellenőrző
6.17. Klímatöltő berendezés
6.18. Akkumulátortöltő és akkumulátorvizsgáló berendezés
6.19. Autóemelő
6.20. Fődarab kiemelő
6.21. Munkabiztonsági- és tűzvédelmi felszerelések, egyéni védőeszközök
6.22. Szállítóeszközök
6.23. Közúti járművek
6.24. Számítógép, szövegszerkesztő, adatbázis kezelő, szkenner, Internet kapcsolat, e-mail levelező, nyomtató
6.25. Kommunikációs eszközök (telefon, fax)
6.26. Veszélyeshulladék kezelő eszközök, berendezések
7. EGYEBEK

A 4. sorszámú Avionikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 525 03

1.2. Szakképesítés megnevezése: Avionikus

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440 óra

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi vizsga

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 7341 Villamos gépek és készülékek Repülőgép műszerész (rádió és lokátor műszerész)
3.1.3. műszerésze, javítója Elektromechanikai műszerész
3.1.4. 7420 Finommechanikai műszerész Repülőgép-hajózó műszerész
3.1.5. Finommechanikai karbantartó és szervizműszerész

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az avionikus a légijármű fedélzetén a repülőelektronikai és az elektromos rendszerek ellenőrzését, hibafelvételezését, karbantartását és hibajavítását végzi forgalmi karbantartási környezetben. Magasabb szintű karbantartási munkák esetén hangárkörnyezetben repülőelektronikai és elektromos berendezéseket cserél, javít, rendszereket ellenőriz, és működéspróbát végez a karbantartási utasítás szerint.

Munkájához rendelkezik a 2042/2003. EK. rendelet, III. mellékletében (Part 66) előírt ismeretekkel, a 1149/2011. EK módosító rendelettel összhangban.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- a megfelelő kéziszerszámok, ellenőrző berendezések és kiszolgáló eszközök használatával ellenőrizni, karbantartani és javítani a fedélzeti műszer rendszereket, a hírközlő és rádió navigációs rendszereket, a hajtómű ellenőrző és vezérlő rendszereket, a villamos energia rendszert, valamint az automatikus repülésvezérlő rendszert

- munkája során felismerni és alkalmazni a megfelelő jogszabályi és humán faktor környezetet

- angol nyelvű karbantartási dokumentációt használni.

- kiszerelt repülőelektronikai és elektromos komponenseken ellenőrzést, karbantartást és hibajavítást végezni.

- meghatározni és felismerni, valamint vezetni a szükséges dokumentációkat

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
A kapcsolódó alap-szakképesítés, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.1. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.2. - - -
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10416-12 Közlekedéstechnikai alapok
4.4. 10417-12 Közlekedéstechnikai gyakorlatok
4.5. 10428-12 Légijárművek aerodinamikája, szerkezete és rendszerei
4.6. 10429-12 Légijármű hajtómű-alapismeretek
4.7. 10430-12 Légiközlekedési jogszabályok és humán faktor
4.8. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.9. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.10. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1 A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezés a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10416-12 Közlekedéstechnikai alapok Gyakorlati, szóbeli, írásbeli
5.2.4. 10417-12 Közlekedéstechnikai gyakorlatok Gyakorlati
5.2.5. 10428-12 Légijárművek aerodinamikája, szerkezete és rendszerei Gyakorlati, szóbeli, írásbeli
5.2.6. 10429-12 Légijármű hajtómű-alapismeretek Gyakorlati, szóbeli, írásbeli
5.2.7. 10430-12 Légiközlekedési jogszabályok és humán faktor Gyakorlati, szóbeli
5.2.8. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) írásbeli
5.2.9. 11499-12 Foglakoztatás II. írásbeli
5.2.10. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Repülőelektronikai áramkörök.

Repülőelektronikai és elektromos rendszer alapkomponenseinek építése, működés ellenőrzése a gyakorlatban.

A vizsgafeladat ismertetése:

Repülőelektronikai vagy elektromos rendszer alapkomponens (áramkör) építése, az építéshez és a működés ellenőrzéshez szükséges környezet kialakításával. Megépítés után működőképesség ellenőrző mérések elvégzése és dokumentálása.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Repülőelektronikai és elektromos rendszer karbantartás. Repülőelektronikai és elektromos rendszerek hiba felvételezése, karbantartása, javítása és minősítése a gyakorlatban.

A vizsgafeladat ismertetése:

Meghatározott karbantartási, javítási feladatok elvégzése hiba felvételezés után, a szükséges, akár angol nyelvű, megfelelően kiválasztott dokumentáció felhasználásával repülőelektronikai vagy elektromos rendszeren. Az elvégzett munka dokumentálása, rendszer minősítése.

A vizsgafeladat időtartama: 150 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Avionikus szakmai ismeretek

Légijárművek repülőelektronikai és elektromos rendszereivel kapcsolatos írásbeli feladatok.

A vizsgafeladat ismertetése

Központilag összeállított teszt jellegű és esszé kérdések a IV. Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörökből.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Avionikus szakmai ismeretek

Meghatározott feladatok a repülőelektronikai és elektromos rendszerekkel kapcsolatban.

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgafeladatai a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörök mindegyikét tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (ebből felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Általános kéziszerszámok
6.3. Légijármű karbantartási célszerszámok
6.4. Teszt berendezések
6.5. Elektromos mérőeszközök
6.6. Mechanikus mérőeszközök
6.7. Elektromos és levegős kéziszerszámok, kisgépek
6.8. Informatikai eszközök
6.9. Forrasztó berendezések
6.10. Általános repülőelektronikai vizsgálóberendezések
6.11. Egyéni védőeszköz
6.12. Földi kiszolgáló eszközök (létrák, állványok)
6.13. Környezetvédelmi eszközök, berendezések
6.14. Munkabiztonsági és tűzvédelmi eszközök, felszerelések
6.15. Légijármű elektronikus és elektromos oktató rendszerek
6.16. Karbantartási dokumentációk
7. EGYEBEK

Az 5. sorszámú Dízelmotoros vasúti jármű szerelője megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 525 04

1.2. Szakképesítés megnevezése: Dízelmotoros vasúti jármű szerelője

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően

105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 7331 Gépjármű- és motorkarbantartó. - javító Motorszerelő
3.1.3. Diagnosztikus
3.1.4. 7334 Mechanikaigép-karbantartó,
-javító (műszerész)
Vasúti jármű szerelője
3.1.5. 8211 Mechanikaigép-összeszerelő Vasúti jármű szerelője
3.1.6. Villamos gépek és készülékek Kötöttpályásjármű-elektronikai műszerész
3.1.7. 7341 műszerésze, javítója Kötöttpályásjármű-villamossági szerelő
3.1.8. Vasúti villamos jármű szerelője
3.1.9. Villamosberendezés-összeszerelő Vasúti jármű szerelője
3.1.10. 8212 Kötöttpályásjármű-villamossági szerelő
3.1.11. Vasúti villamos jármű szerelője

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A Dízelmotoros vasúti jármű szerelője a javítási folyamat egészében önállóan illetve a munkatársaival közösen összetett feladatokat lát el.

A munkatevékenysége során együttműködik a javítás egyéb területein dolgozó munkatársaival, így biztosítja a komplex javítási tevékenység összehangolt működését, melynek révén hozzájárul a szervezet teljesítményének folyamatos növeléséhez, a szervezet céljainak eléréséhez.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- diagnosztikai vizsgálatot végezni a dízel mozdonyon és a fődarabjain

- futóművet, hordművet ellenőrizni, javítani, cserélni

- mozdonyalvázat, járműszekrényt ellenőrizni, javítani, és rajtuk tartozékokat cserélni

- erőátviteli berendezéseket ellenőrizni, javítani, cserélni

- ellenőrizni, beállítani, javítani, a dízelmozdony rendszereit, szükség szerint elemeket cserélni

- mechanikus fékelemeket ellenőrizni, javítani, cserélni

- a sűrítettlevegő-ellátó berendezés elemeit ellenőrizni, javítani, cserélni,

- ellenőrizni, tisztítani, javítani a pneumatikus-, hidraulikus- és villamos berendezéseket

- Ellenőrizni, tisztítani, javítani, cserélni a pneumatikus fékberendezés elemeit

- Ellátni a munkavégzéshez szükséges egyéb feladatokat

3.3. Kapcsolódó szakképesítések:

A B C
3.3.1 A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 55 525 03 Vasútijármű-technikus Szakképesítés-ráépülés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10416-12 Közlekedéstechnikai alapok
4.4. 10417-12 Közlekedéstechnikai gyakorlatok
4.5. 10435-12 Vasúti járműszerelő feladatai
4.6. 10436-12 Mozdonyszerelési feladatok
4.7. 10437-12 Dízelmotoros vasúti járműszerelő feladatai
4.8. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.9. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.10. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10416-12 Közlekedéstechnikai alapok írásbeli, szóbeli
5.2.4. 10417-12 Közlekedéstechnikai gyakorlatok gyakorlati
5.2.5. 10435-12 Vasúti járműszerelő feladatai gyakorlati, írásbeli, szóbeli
5.2.6. 10436-12 Mozdonyszerelési feladatok gyakorlati, írásbeli, szóbeli
5.2.7. 10437-12 Dízelmotoros vasúti járműszerelő feladatai gyakorlati, írásbeli, szóbeli
5.2.8. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) írásbeli
5.2.9. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.10. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Dízelmotoros vasúti jármű meghatározott mechanikai vagy pneumatikai elemének műszaki állapotfelmérése javítása, cseréje

A vizsgafeladat ismertetése: A Dízelmotoros vasúti jármű meghatározott nem villamos elemének vizsgálata, minősítése, szükség szerinti javítása, cseréje, szükség szerinti ki- és beszerelése

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Dízelmotoros vasúti jármű meghatározott villamos elemének műszaki állapotfelmérése, javítása, cseréje

A vizsgafeladat ismertetése: A Dízelmotoros vasúti jármű meghatározott villamos elemének vizsgálata, minősítése, szükség szerinti javítása, cseréje, szükség szerinti ki- és beszerelése

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Dízelmotoros vasúti járművek elméleti alapjai

A vizsgafeladat ismertetése: Komplex írásbeli feladatsor megoldása, mely tartalmaz esszé, teszt jellegű kérdéseket, számítási feladatokat valamint műszaki rajz készítését és villamos kapcsolási rajzértelmezést.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Dízelmotoros vasúti jármű szerelése

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Dízel motoros vasúti jármű
6.3. Teheremelő-, süllyesztő-, szállító berendezések, eszközök
6.4. Kéziszerszámok
6.5. Speciális kéziszerszámok és szerelő eszközök
6.6. Szerelőszerszámok
6.7. Mechanikai- és villamos mérőműszerek
6.8. Mérőeszközök
6.9. Bejárató-,terhelő- és próbagépek, berendezések
6.10. Szerszámgépek
6.11. Hegesztő berendezések
6.12. Az oktatáshoz szükséges technikai eszközök
7. EGYEBEK

A 6. sorszámú Építő- és anyagmozgató gép kezelője (a szakmairány megjelölésével) szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 582 02

1.2. Szakképesítés megnevezése: Építő- és anyagmozgató gép kezelője (a szakmairány megjelölésével)

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 90-140

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 3. mellékletben a gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 8422 Földmunkagép és hasonló könnyű- és nehézgép kezelője Alapozás, közmű- és fenntartási-gép kezelő
3.1.3. 8424 Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője Emelőgépkezelő (kivéve targonca)
3.1.4. 8321 Energetikai gép kezelője Energiaátalakító-berendezés kezelője
3.1.5. 8143 Cement-, kő- és egyéb ásványianyag-feldolgozó gép kezelője Építésianyag-előkészítő gép kezelője
3.1.6. 8422 Földmunkagép és hasonló könnyű- és nehézgép kezelője Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő
3.1.7. 8425 Targoncavezető Targoncavezető
3.1.8. 8422 Földmunkagép és hasonló könnyű- és nehézgép kezelője Útépítő- és karbantartógép kezelő

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: A munkagépek kezelői munkakörüket megfelelő üzembiztonsággal, szakszerűen, a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása mellett önállóan látják el a termelés megkövetelte színvonalon.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- a munkavégzés helyének kijelölésére és biztosítására

- a munkaterületet felmérésére

- a feladatellátáshoz szükséges dokumentumok áttekintésére és a munkagép-napló vezetésére

- műszakkezdés előtt elvégezni a biztonsági és üzemi ellenőrzéseket

- a gép stabilizálására és telepítésére

- a gépet üzemeltetni és a munkavégzést végrehajtani

- a szükséges helyváltoztatásokat a munkaterületen elvégezni

- a műszak végi feladatokat ellátni

- betartani a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat

- betartani és alkalmazni rakodástechnológiai szabályokat, illetve előírásokat

- használni az egyéni és csoportos védőeszközöket

- felmérni és jelenteni a veszélyforrásokat, valamint az egészségre ártalmas tényezőket

- baleset, illetve veszélyhelyzet esetén intézkedni

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása szakmairányonként:

Alapozás, közmű- és fenntartási-gép kezelője:

Az alapozás, közmű- és fenntartási-gép kezelője munkakörét megfelelő üzembiztonsággal, szakszerűen, a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása mellett önállóan látja el a termelés megkövetelte színvonalon.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- a munkavégzés helyét kijelölni és biztosítani

- felmérni a munkaterületet

- áttekinteni a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat és az előírásoknak megfelelően vezetni a munkagép-naplót

- műszakkezdés előtti biztonsági és üzemi ellenőrzéseket végrehajtani

- elvégezni a gép előírás szerinti stabilizálását, telepítését

- alapozás, közmű- és fenntartási-gépet üzemeltetni, munkavégzést végrehajtani

- munkaterületen a szükséges helyváltoztatásokat elvégezni

- műszak végi feladatokat ellátni, a gépre vonatkozó műszaki és munkavédelmi előírások szerint

- betartani a munkakörére vonatkozó munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat

- betartani és alkalmazni a munkakörére vonatkozó rakodástechnológiai szabályokat illetve előírásokat

- használni a munkakörére és a kezelt gépre előírt egyéni és csoportos védőeszközöket

- felmérni és jelenteni a veszélyforrásokat, valamint az egészségre ártalmas tényezőket

- baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedni

Emelőgépkezelő (kivéve targonca)

Az emelőgépkezelő az emelőgép-kezelője munkakörét megfelelő üzembiztonsággal, szakszerűen, a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása mellett önállóan látja el a termelés megkövetelte színvonalon.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- felmérni a munkaterületet

- megtervezni a mozgatandó teher útvonalát és a teher elhelyezési területét

- áttekinteni a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat és a napi eseményeket bejegyezni az emelőgép naplóba

- műszakkezdés előtti biztonsági és üzemi ellenőrzéseket végrehajtani gépet üzemeltetni, emelőgéppel munkavégzést végrehajtani

- munkaterületen a szükséges helyváltoztatásokat végezni

- kötöző eszközöket, függesztékeket, teherfelvevő eszközöket kiválasztani, használni, ellenőrizni kötözővel, irányítóval kapcsolatot tartani

- műszak végi feladatokat ellátni, a gépre vonatkozó műszaki és munkavédelmi előírások szerint

- betartani a munkakörére vonatkozó munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat

- betartani és alkalmazni a munkakörére vonatkozó rakodástechnológiai szabályokat illetve előírásokat

- használni a munkakörére és a kezelt gépre előírt egyéni és csoportos védőeszközöket

- felmérni és jelenteni a veszélyforrásokat, valamint az egészségre ártalmas tényezőket

- baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedni

Energiaátalakító-berendezés kezelője:

Az energiaátalakító-berendezés kezelője munkakörét megfelelő üzembiztonsággal, szakszerűen, a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása mellett önállóan látja el a termelés megkövetelte színvonalon.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- a munkavégzés helyének kijelölésére és biztosítására

- felmérni a munkaterületet

- áttekinteni a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat és a napi eseményeket bejegyezni a gépnaplóba

- műszakkezdés előtti biztonsági és üzemi ellenőrzéseket végrehajtani

- energiaátalakító gépet üzemeltetni

- elvégezni a gép telepítését, biztonságos rögzítését

- elvégezni a munkaeszköz csatlakoztatását a géphez

- műszak végi feladatokat ellátni, a gépre vonatkozó műszaki és munkavédelmi előírások szerint

- betartani a munkakörére vonatkozó munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat

- használni a munkakörére és a kezelt gépre előírt egyéni és csoportos védőeszközöket

- felmérni és jelenteni a veszélyforrásokat, valamint az egészségre ártalmas tényezőket

- baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedni

Építésianyag-előkészítő gép kezelője:

Az építésianyag-előkészítő gép kezelője munkakörét megfelelő üzembiztonsággal, szakszerűen, a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása mellett önállóan látja el a termelés megkövetelte színvonalon.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- a munkavégzés helyét kijelölni és biztosítani

- áttekinteni a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat és a napi eseményeket bejegyezni a gépnaplóba

- műszakkezdés előtti biztonsági és üzemi ellenőrzéseket végrehajtani

- rendszerezni, osztályozni az építési anyagokat

- biztonsági előírásoknak megfelelően telepíteni, stabilizálni a gépet

- műszak végi feladatokat ellátni, a gépre vonatkozó műszaki és munkavédelmi előírások szerint

- betartani a munkakörére vonatkozó munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat

- használni a munkakörére és a kezelt gépre előírt egyéni és csoportos védőeszközöket

- felmérni és jelenteni a veszélyforrásokat, valamint az egészségre ártalmas tényezőket

- baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedni

Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő:

A földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelője munkakörét megfelelő üzembiztonsággal, szakszerűen, a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása mellett önállóan látja el a termelés megkövetelte színvonalon.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- a munkavégzés helyét kijelölni és biztosítani

- felmérni a munkagéppel elvégzendő feladathoz szükséges területet

- áttekinteni a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat és a napi eseményeket bejegyezni a munkagép-naplóba

- műszakkezdés előtti biztonsági és üzemi ellenőrzéseket végrehajtani

- elvégezni a gép előírás szerinti stabilizálását, telepítését

- földmunka- vagy rakodó-, vagy szállítógépet üzemeltetni, munkavégzést végrehajtani

- munkaterületen a szükséges helyváltoztatásokat végezni

- biztonságosan végrehajtani a kitermelési, rakodási, szállítási és lehelyezési műveleteket

- műszak végi feladatokat ellátni, a gépre vonatkozó műszaki és munkavédelmi előírások szerint

- betartani a földmunka sajátos munkavédelmi előírásait

- betartani a munkakörére vonatkozó munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat

- használni a munkakörére és a kezelt gépre előírt egyéni és csoportos védőeszközöke.

- felmérni és jelenteni a veszélyforrásokat, valamint az egészségre ártalmas tényezőket

- baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedni

Targoncavezető:

A targoncavezető munkakörét megfelelő üzembiztonsággal, szakszerűen, a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása mellett önállóan látja el a termelés megkövetelte színvonalon.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- a munkavégzés helyét kijelölni és biztosítani

- megtervezni a mozgatandó teher útvonalát és a teher elhelyezési területét

- áttekinteni a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat és a napi eseményeket bejegyezni az emelőgép naplóba

- műszakkezdés előtti biztonsági és üzemi ellenőrzéseket végrehajtani

- targoncát üzemeltetni, munkavégzést végrehajtani

- munkaterületen a szükséges helyváltoztatásokat végezni

- rögzítő eszközöket kiválasztani, használni, ellenőrizni

- irányítóval kapcsolatot tartani

- műszak végi feladatokat ellátni, a gépre vonatkozó műszaki és munkavédelmi előírások szerint

- betartani a munkakörére vonatkozó munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat

- betartani és alkalmazni a munkakörére vonatkozó rakodástechnológiai szabályokat illetve előírásokat

- használni a munkakörére és a kezelt gépre előírt egyéni és csoportos védőeszközöket

- felmérni és jelenteni a veszélyforrásokat, valamint az egészségre ártalmas tényezőket

- baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedni

Útépítő- és karbantartógép kezelő:

Az útépítő- és karbantartógép kezelője munkakörét megfelelő üzembiztonsággal, szakszerűen, a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása mellett önállóan látja el a termelés megkövetelte színvonalon.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- a munkavégzés helyét kijelölni és biztosítani

- felmérni a munkagéppel elvégzendő feladathoz szükséges területe.

- áttekinteni a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat és a napi eseményeket bejegyezni a munkagép-naplóba

- műszakkezdés előtti biztonsági és üzemi ellenőrzéseket végrehajtani

- elvégezni a gép előírás szerinti stabilizálását, telepítésé.

- útépítő- vagy karbantartó-gépet üzemeltetni, munkavégzést végrehajtani

- munkaterületen a szükséges helyváltoztatásokat végezni

- biztonságosan végrehajtani a kitermelési, rakodási, szállítási és lehelyezési műveleteket

- műszak végi feladatokat ellátni, a gépre vonatkozó műszaki és munkavédelmi előírások szerint

- betartani az útépítés sajátos munkavédelmi előírásait

- betartani a munkakörére vonatkozó munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat

- használni a munkakörére és a kezelt gépre előírt egyéni és csoportos védőeszközöket

- felmérni és jelenteni a veszélyforrásokat, valamint az egészségre ártalmas tényezőket

- baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése A kapcsolódás módja
3.3.3. - - -
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A szakképesítés Alapozás, közmű- és fenntartási-gép kezelője szakmairány szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.1.1. azonosító száma megnevezése
4.1.2. 10443-12 Gépkezelők általános ismeretei
4.1.3. 10444-12 Alapozás, közmű- és fenntartási-gépkezelők speciális feladatai
A B
4.2. A szakképesítés Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.1. azonosító száma megnevezése
4.2.2. 10443-12 Gépkezelők általános ismeretei
4.2.3. 10445-12 Emelőgépkezelők speciális feladatai
A B
4.3. A szakképesítés Energiaátalakító gép kezelője szakmairány szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.3.1. azonosító száma megnevezése
4.3.2. 10443-12 Gépkezelők általános ismeretei
4.3.3. 10446-12 Energiaátalakító-berendezés kezelők speciális feladatai
A B
4.4. A szakképesítés Építésianyag-előkészítő gép kezelője szakmairány szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.4.1. azonosító száma megnevezése
4.4.2. 10443-12 Gépkezelők általános ismeretei
4.4.3. 10447-12 Építési-anyagelőkészítő gépkezelők speciális feladatai
A B
4.5. A szakképesítés Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő szakmairány szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.5.1. azonosító száma megnevezése
4.5.2. 10443-12 Gépkezelők általános ismeretei
4.5.3. 10448-12 Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő speciális feladatai
A B
4.6. A szakképesítés Targoncavezető szakmairány szakmai követelménymoduljairól szóló
kormányrendelet szerinti
4.6.1. azonosító száma megnevezése
4.6.2. 10443-12 Gépkezelők általános ismeretei
4.6.3. 10449-12 Targoncavezetők speciális feladatai
A B
4.7. A szakképesítés Útépítő- és karbantartó gép kezelője szakmairány szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.7.1. azonosító száma megnevezése
4.7.2. 10443-12 Gépkezelők általános ismeretei
4.7.3. 10450-12 Útépítő- és karbantartógép kezelő speciális feladatai
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés Alapozás, közmű- és fenntartási-gép kezelője szakmairány szakmai
követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10443-12 Gépkezelők általános ismeretei írásbeli
5.2.4. 10444-12 Alapozás, közmű- és fenntartásigépkezelők speciális feladatai gyakorlati
A B C
5.2.1. A szakképesítés Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10443-12 Gépkezelők általános ismeretei írásbeli
5.2.4. 10445-12 Emelőgépkezelők speciális feladatai gyakorlati
A B C
5.2.1. A szakképesítés Energiaátalakító gép kezelője szakmairány szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10443-12 Gépkezelők általános ismeretei írásbeli
5.2.4. 10446-12 Energiaátalakító-berendezés kezelők speciális feladatai gyakorlati
A B C
5.2.1. A szakképesítés Építésianyag-előkészítő gép kezelője szakmairány szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10443-12 Gépkezelők általános ismeretei írásbeli
5.2.4. 10447-12 Építésianyag-előkészítő gépkezelők speciális feladatai gyakorlati
A B C
5.2.1. A szakképesítés Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő szakmairány szakmai
követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10443-12 Gépkezelők általános ismeretei írásbeli
5.2.4. 10448-12 Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő speciális feladatai gyakorlati
A B C
5.2.1. A szakképesítés Targoncavezető szakmairány szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10443-12 Gépkezelők általános ismeretei írásbeli
5.2.4. 10449-12 Targoncavezetők speciális feladatai gyakorlati
A B C
5.2.1. A szakképesítés Útépítő- és karbantartó gép kezelője szakmairány szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10443-12 Gépkezelők általános ismeretei írásbeli
5.2.4. 10450-12 Útépítő- és karbantartógép kezelő speciális feladatai gyakorlati

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Alapozás, közmű- és fenntartási-gép kezelője szakmairány komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Alapozás, közmű- és fenntartási-gépkezelők gyakorlati feladatai

A vizsgafeladat ismertetése:

Áttekinti a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat.

Szükség esetén bejegyez a munkagép-gép naplóba.

Használja az előírt egyéni és csoportos védőeszközöket.

Műszakkezdés előtti biztonsági és üzemi ellenőrzéseket hajt végre.

Szükség esetén elvégzi a gép előírás szerinti stabilizálását, telepítését.

Alapozás, vagy közmű-, vagy fenntartási gépet üzemeltet, munkavégzést hajt végre.

Munkaterületen a szükséges helyváltoztatásokat végzi.

A gyakorlati feladatot a vizsgázó egy gépen hajtja végre.

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.3.1.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.1.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Alapozás, közmű- és fenntartási-gépkezelők elméleti ismeretei

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.3.2. Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány esetén komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.2.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Emelőgépkezelők gyakorlati feladatai

A vizsgafeladat ismertetése:

Áttekinti a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat.

Szükség esetén bejegyez az emelőgép naplóba.

Használja az előírt egyéni és csoportos védőeszközöket.

Műszakkezdés előtti biztonsági és üzemi ellenőrzéseket hajt végre.

Kötöző eszközöket, függesztékeket, teherfelvevő eszközöket kiválaszt, használ, ellenőriz.

Kötözővel, irányítóval kapcsolatot tart.

Emelőgépet üzemeltet, emelőgéppel munkavégzést hajt végre.

Munkaterületen a szükséges helyváltoztatásokat végzi.

A gyakorlati feladatot a vizsgázó egy gépen hajtja végre.

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.3.2.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.2.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Emelőgépkezelők elméleti ismeretei

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.3.3. Energiaátalakító gép kezelője szakmairány esetén komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Energiaátalakító-berendezés kezelők gyakorlati feladatai

A vizsgafeladat ismertetése:

Áttekinti a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat.

Szükség esetén bejegyez a gépnaplóba.

Használja az előírt egyéni és csoportos védőeszközöket.

Műszakkezdés előtti biztonsági és üzemi ellenőrzéseket hajt végre.

Munkaterületen elvégzi a gép szükség szerinti telepítését, rögzítését.

A munkafeladat elvégzésére alkalmas csatlakozó eszközöket kiválaszt, ellenőriz és használ.

Szükség szerint csatlakoztatja a munkavégző eszközöket az energiaellátó-berendezéshez.

Energiaellátó gépet üzemeltet.

Energiaellátó géppel munkát hajt végre.

A gyakorlati feladatot a vizsgázó egy gépen hajtja végre.

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.3.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Energiaátalakító-berendezés kezelők elméleti ismeretei

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.3.4. Építésianyag-előkészítő gép kezelője szakmairány esetén komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.4.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Építésianyag-előkészítő gépkezelők gyakorlati feladatai

A vizsgafeladat ismertetése:

Áttekinti a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat.

Szükség esetén bejegyez a munkagép-naplóba.

Használja az előírt egyéni és csoportos védőeszközöket.

Műszakkezdés előtti biztonsági és üzemi ellenőrzéseket hajt végre.

Biztonsági előírásoknak megfelelően telepíti, stabilizálja a gépet.

Építési anyagelőkészítő gépet működtet.

Építési anyagelőkészítő géppel munkavégzést hajt végre.

A gyakorlati feladatot a vizsgázó egy gépen hajtja végre.

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.3.4.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.4.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Építésianyag-előkészítő gépkezelők elméleti ismeretei

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.3.5. Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő szakmairány esetén komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.5.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelők gyakorlati feladatai

A vizsgafeladat ismertetése:

Áttekinti a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat.

Szükség esetén bejegyez a munkagép-naplóba.

Használja az előírt egyéni és csoportos védőeszközöket.

Műszakkezdés előtti biztonsági és üzemi ellenőrzéseket hajt végre.

Szükség esetén szereléket kiválaszt, cserél.

Irányítóval kapcsolatot tart.

Földmunka-, rakodó- vagy szállítógépet üzemeltet.

Földmunka-, rakodó- vagy szállítógéppel munkavégzést hajt végre.

Munkaterületen a szükséges helyváltoztatásokat végzi.

A gyakorlati feladatot a vizsgázó egy gépen hajtja végre.

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.3.5.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.5.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelők elméleti ismeretei

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.3.6. Targoncavezető szakmairány esetén komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.6.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Targoncavezetők gyakorlati feladatai

A vizsgafeladat ismertetése:

Áttekinti a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat.

Szükség esetén bejegyez az emelőgép naplóba.

Használja az előírt egyéni és csoportos védőeszközöket.

Műszakkezdés előtti biztonsági és üzemi ellenőrzéseket hajt végre.

Teher mozgatására alkalmas szereléket kiválaszt, ellenőriz, használ.

Szükség esetén használja a rögzítő eszközöket.

Irányítóval kapcsolatot tart.

Targoncát üzemeltet, munkavégzést hajt végre.

Munkaterületen a szükséges helyváltoztatásokat végzi.

A gyakorlati feladatot a vizsgázó egy gépen hajtja végre.

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.3.6.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.6.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Targoncavezetők elméleti ismeretei

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.3.7. Útépítő- és karbantartó gép kezelője szakmairány esetén komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.7.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Útépítő- és karbantartógép kezelő gyakorlati feladat