Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Jogszabálykereső
A jogszabály mai napon (2015.IX.1.) hatályos állapota

A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli.

 

29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet

a szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. Cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt projektekhez kapcsolódó, a 2. mellékletben nevesített közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró

a) első fokú hatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó külön jogszabály szerint elsőfokú hatóságként jár el,

b) első fokú szakhatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó külön jogszabály szerint elsőfokú szakhatóságként jár el.

(3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró

a) másodfokú hatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó külön jogszabály szerint másodfokú hatóságként jár el,

b) másodfokú szakhatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó külön jogszabály szerint másodfokú szakhatóságként jár el.

2. § Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben

a)1 a döntést az adott hatósági eljárásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határidőn - de legfeljebb 30 napon - belül meg kell hozni, a szakhatósági állásfoglalást 10 napon belül ki kell bocsátani,

b) hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható,

c)2

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § E rendelet rendelkezéseit a 2. § a) pont kivételével a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

5. §3 E rendelet rendelkezéseit az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázatnak a szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 357/2013. (X. 8.) Korm. rendelettel beiktatott 255-281. sorában meghatározott projektekkel összefüggő, folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, a 2. § a) pont kivételével.

6. §4 E rendelet rendelkezéseit az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázatnak a szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 84/2014. (III. 14.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) beiktatott 282. és 283. sorában, valamint az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázatnak a Módr.-rel beiktatott 27-46. sorában meghatározott projektekkel összefüggő, folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, a 2. § a) pont kivételével.

7. §5 E rendelet rendelkezéseit - a 2. § a) pontja kivételével - az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázatnak a szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 231/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel [a továbbiakban: 231/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet] megállapított 284. sorában, valamint az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázatnak a 231/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel megállapított 47-90. sorában meghatározott projektekkel összefüggő, folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

8. §6 E rendelet rendelkezéseit - a 2. § a) pontja kivételével - az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázatnak az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 307/2014. (XII. 5.) Korm. rendelettel megállapított 285-291. sorában meghatározott projektekkel összefüggő, folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelethez7

A kiemelt jelentőségű ügyek alapját képező szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházások

1. Támogatói döntéssel rendelkező projektek

A B C D

1. A projektben érintett települések

2. Pályázó neve Projekt helye - helység További megvalósítási helyszínek KEOP azonosító*

3. TISZALÚC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tiszalúc - KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0001

4. SIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Siklós - KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0002

5. TUZSÉR-KOMORÓ VÍZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS Komoró Tuzsér KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0003

6. TOLNA, FADD, FÁCÁNKERT, BOGYISZLÓ, DUNASZENTGYÖRGY, GERJEN TELEPÜLÉSEK „SZENNYVÍZTISZTÍTÓ-TELEP FEJLESZTÉSE” TÁRGYÚ PÁLYÁZAT MEGVELÓSÍTÁSÁRA LÉTREHOZOTT ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSA Tolna KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0004

7. GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Gödöllő - KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0005

8. TISZAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Tiszaföldvár - KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0007

9. MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Mezőkövesd - KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0008

10. GÖNYŰ ÉS NAGYSZENTJÁNOS TELEPÜLÉSEK SZENNYVÍZ-CSATORNÁZÁSA ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Gönyű - KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0009

11. KUNSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Kunszentmiklós - KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0010

12. MAGYAR NEMZETI VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Kővágóörs - KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0011

13. KISKUNLACHÁZA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Kiskunlacháza - KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0012

14. PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Paks - KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0013

15. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA Sziget-
szentmiklós
- KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0014

16. ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Isaszeg - KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0015

17. ALSÓ-SZABOLCSI VIZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS Nyírtelek Tiszadob, Tiszaeszlár, Tiszalök KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0016

18. KISLÁNG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Kisláng - KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0017

19. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Püspökladány - KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0018

20. MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Marcali Marcali (Horvátkút) KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0019

21. NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Nagydorog - KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0020

22. BÁCSALMÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Bácsalmás - KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0021

23. KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Körösladány - KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0022

24. SÓSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA Sóskút - KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0024

25. BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Budakeszi - KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0025

26. USZÓD-DUNASZENTBENEDEK-GÉDERLAK KÖZSÉGEK ÉS KALOCSA VÁROS SZENNYVÍZ KÖZMŰ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Uszód Dunaszent-
benedek, Géderlak, Kalocsa
KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0026

27. SZIRÁK ÉS TÉRSÉGE SZENNYVÍZCSATORNA BERUHÁZÁSI ÉS ÜZEMELTETÉSI ÖNKROMÁNYZATI TÁRSULÁS Szirák Egyházas-
dengeleg,
Héhalom, Kisbágyon,
Palotás
KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0027

28. PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Pécel - KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0028

29. TOMPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Tompa - KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0029

30. KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Körmend - KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0030

31. TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tápiószőlős - KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0031

32. CEGLÉD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Cegléd - KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0032

33. KADARKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Kadarkút Hencse KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0033

34. BŐSÁRKÁNY-CSORNA-FARÁD SZENNYVÍZKEZELÉSI TÁRSULÁSA Bősárkány Csorna KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0034

35. NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Nádudvar - KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0035

36. PILISVÖRÖSVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pilisvörösvár - KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0036

37. GARA-HERCEGSZÁNTÓ-NAGYBARACSKA SZENNYVÍZ ÖNKORMÁNYZATI TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS Nagybaracska Gara, Hercegszántó KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0037

38. NAGYATÁDI REGIONÁLIS SZENNYVÍZTÁRSULÁS Nagyatád Bakháza, Görgeteg, Háromfa, Kutas,
Lábod, Ötvöskónyi,
Rinyaszentkirály,
Tarany
KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0038

39. MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Mélykút - KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0039

40. TÚRKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Túrkeve - KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0040

41. DÉL-NYÍRSÉGI VÍZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS Nyírbátor Encsencs, Nyírbéltek,
Nyírgyulaj,
Nyírvasvári, Piricse
KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0041

42. KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Kiskőrös - KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0042

43. TISZATENYŐ-KENGYEL KÖZÖS SZENNYVÍZKEZELŐ TÁRSULÁS Tiszatenyő Kengyel KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0043

44. ÚJFEHÉRTÓ-BÖKÖNY VIZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS Újfehértó Bököny KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0044

45. HOSSZÚPÁLYI ÉS KÖRNYÉKE VIZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Hosszúpályi - KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0045

46. HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Hodász - KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0046

47. BAKS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Baks - KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0047

48. FELSŐ-SZABOLCSI VIZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS Ajak Anarcs, Dombrád, Gyulaháza, Nyírkarász KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0048

49. MINDSZENT VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Mindszent - KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0049

50. VÁMOSPÉRCS ÉS NYÍRMÁRTONFALVA SZENNYVÍZ-BERUHÁZÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Vámospércs - KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0050

51. MEZŐLADÁNY-TORNYOSPÁLCA-ÚJKENÉZ VÍZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS Mezőladány Tornyospálca, Újkenéz KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0051

52. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Fegyvernek - KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0052

53. TÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tök - KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0054

54. GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Gyomaendrőd - KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0055

55. NAGYBARCAI SZENNYVÍZELVEZETÉSI AGGLOMERÁCIÓS ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Bánhorváti Nagybarca KEOP-1.2.0/09-11-
2012-0001

56. DÁNSZENTM1KLÓS-NYÁREGYHÁZA SZENNYVÍZKÖZMŰ ÉS CSATORNÁZÁSI TÁRSULÁS Dánszentmiklós Nyáregyháza KEOP-1.2.0/09-11-
2012-0004

57. OKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Okány - KEOP-1.2.0/09-11-
2012-0005

58. SZÉCSÉNYI SZENNYVÍZ-AGGLOMERÁCIÓS ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Szécsény - KEOP-1.2.0/09-11-
2012-0007

59. BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Bucsa - KEOP-1.2.0/09-11-
2012-0009

60. IGAL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Igal - KEOP-1.2.0/09-11-
2012-0017

61. DUDAR KÖRNYÉKI SZENNYVÍZCSATORNA- ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÓMŰ FEJLESZTÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Dudar - KEOP-1.2.0/09-11-
2012-0018

62. HATVAN ÉS TÉRSÉGE SZENNYVÍZBERUHÁZÁSI TÁRSULÁS Hatvan Apc, Ecséd, Szűcsi KEOP-1.2.0/2F/09-
2009-0003

63. VÉSZTŐ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Vésztő - KEOP-1.2.0/2F/09-
2009-0006

64. GALGA-MENTI VÍZIKÖZMŰ BERUHÁZÁST LEBONYOLÍTÓ ÉS MŰKÖDTETŐ (ÜZEMELTETŐ) TÁRSULÁS Galgamácsa Váckisújfalu, Vácegres,
Kisnémedi,
Püspökszilágy, Aszód,
Domony, Bag, Iklad, Hévízgyörk, Acsa, Csővár, Galgagyörk,
Püspökhatvan
KEOP-1.2.0/2F/09-
2009-0007

65. SÁRVÁR ÉS RÁBAPATY KÖRNYEZETÉÉRT ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Sárvár Rábapaty KEOP-1.2.0/2F/09-
2009-0008

66. ÉSZAKDUNÁNTÚLI VÍZMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Tatabánya - KEOP-1.2.0/2F/09-
2009-0010

67. ROMHÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Romhány - KEOP-1.2.0/2F/09-
2009-0011

68. HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Hajdú-
böszörmény
- KEOP-1.2.0/2F/09-
2009-0012

69. NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Nagykőrös - KEOP-1.2.0/2F/09-
2009-0015

70. KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Kisvárda - KEOP-1.2.0/2F/09-
2009-0016

71. ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS VERESEGYHÁZ ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZAT ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÓTELEP FEJLESZTÉSÉRE Veresegyház Erdőkertes, Szada KEOP-1.2.0/2F/09-
2009-0023

72. GÖNC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Gönc - KEOP-1.2.0/2F/09-
2009-0026

73. RÓZSASZENTMÁRTON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rózsa-
szentmárton
- KEOP-1.2.0/2F/09-
2009-0027

74. NAGYHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Nagyhegyes - KEOP-1.2.0/2F/09-
2009-0028

75. HIDASNÉMETI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Hidasnémeti Tornyosnémeti, Hernádszurdok KEOP-1.2.0/2F/09-
2009-0029

76. CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Csenger Csenger KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0002

77. LAJOSKOMÁROM-DÉG ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TULAJDONKÖZÖSSÉGE Lajoskomárom Dég KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0004

78. NYÍRMEGGYES-NYÍRCSAHOLY ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA SZENNYVÍZCSATORNA-HÁLÓZAT KIÉPÍTÉSÉRE Nyírmeggyes Nyírcsaholy KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0008

79. „VÁCSZENTLÁSZLÓ AGGLOMERÁCIÓ -VALKÓ, VÁCSZENTLÁSZLÓ, ZSÁMBOK SZENNYVÍZ ELVEZETÉSE ÉS TISZTÍTÁSA” -CSATORNA BERUHÁZÁSI ÉS ÜZEMELTETÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Vácszentlászló Valkó, Zsámbok KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0009

80. SAJÓECSEG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Sajóecseg Sajókeresztúr KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0010

81. KUNÁGOTA-ALMÁSKAMARÁS-NAGYKAMARÁS SZENNYVÍZBERUHÁZÓ TÁRSULÁS Kunágota Almáskamarás, Nagykamarás KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0011

82. DÁVOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Dávod - KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0013

83. FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Füzesgyarmat - KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0014

84. KABA-TETÉTLEN-BÁRÁND KÖZÖS SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS TISZTÍTÓ RENDSZER ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Kaba Tetétlen, Báránd KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0015

85. DRÉGELYPALÁNK ÉS HONT KÖZSÉGEK SZENNYVÍZCSATORNA ÉPÍTÉSI- ÉS SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSA Drégelypalánk Hont KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0016

86. DOMBÓVÁR TÉRSÉGI SZENNYVÍZKEZELÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Dombóvár Attala, Kapospula, Kaposszekcső KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0018

87. KONDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Kondoros - KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0021

88. VEREB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Vereb Pázmánd KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0026

89. MEZŐTÚR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Mezőtúr - KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0028

90. JÁNOSHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Jánoshalma - KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0029

91. SZEGVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Szegvár - KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0030

92. KÁLI SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Kompolt Aldebrő, Feldebrő, Kál, Kápolna, Tófalu KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0031

93. VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Vasvár - KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0033

94. ÉSZAKDUNÁNTÚLI VÍZMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Szomód Tata KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0034

95. SZÁZHALOMBATTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Százhalombatta - KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0036

96. ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS VASPÖR ÉS TÉRSÉGE SZENNYVÍZELVEZETÉSÉNEK MEGOLDÁSÁRA Vaspör Hagyárosbörönd, Ozmánbük KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0037

97. ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Úrkút Ajka KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0039

98. MEZŐFALVA ÉS TÉRSÉGE SZENNYVÍZBERUHÁZÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Mezőfalva Baracs, Kisapostag, Nagyvenyim KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0042

99. BAKONYSÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Bakonysárkány Vérteskethely, Kisbér KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0044

100. TÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tárkány Csép, Ete KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0047

101. BÁRSONYOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Bársonyos Kerékteleki, Bakony-
szombathely
KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0048

102. RÉDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Réde Bakonybánk KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0049

103. MAGYARBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Magyarbán-
hegyes
- KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0050

104. BALÁSTYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Balástya - KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0052

105. ÖCSÖD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Öcsöd - KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0053

106. SÁNDORFALVA-SZATYMAZ SZENNYVÍZ-, CSATORNA BERUHÁZÓ TÁRSULÁS Sándorfalva Szatymaz KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0055

107. GÁDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Gádoros - KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0056

108. KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Kiskunhalas - KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0057

109. NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Nagykálló - KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0058

110. PILISSZÁNTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Pilisszántó - KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0059

111. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Ózd - KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0060

112. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szekszárd - KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0062

113. KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Kiskun-
félegyháza
- KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0063

114. KELET-NYÍRSÉGI VIZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS Apagy Baktalórántháza,
Napkor, Nyírtét,
Ófehértó, Magy,
Nyíribrony,
Ramocsaháza
KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0064

115. TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Tiszakécske - KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0065

116. ECSEDI-LÁP VIZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS Nagyecsed Fábiánháza, Mérk, Vállaj, Tiborszállás KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0067

117. KELEBIA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Kelebia - KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0068

118. TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Tiszaalpár (Alpár) - KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0069

119. OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Orosháza - KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0070

120. KECEL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Kecel - KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0071

121. CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Csanádpalota - KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0072

122. MOSONMAGYARÓVÁRI SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Moson-
magyaróvár
- KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0073

123. KAPOSSZERDAHELY, SÁNTOS ÉS SZENTBALÁZS SZENNYVÍZCSATORNA ÉPÍTŐ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Kaposszerdahely Sántos, Szentbalázs KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0074

124. TÖKÖL ÉS TÉRSÉGE SZENNYVÍZTISZTÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Tököl Halásztelek, Szigethalom KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0075

125. ABÁDSZALÓK-KUNHEGYES KÖZÖS SZENNYVÍZKEZELŐ TÁRSULÁS Abádszalók Kunhegyes KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0076

126. LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Lajosmizse - KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0077

127. BAJA ÉS KÖRNYÉKE VÍZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Baja Sükösd, Érsekcsanád, Vaskút KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0078

128. FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Fábiánsebestyén - KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0079

129. DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Derecske - KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0080

130. SZABADSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szabadszállás - KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0081

131. GYŐRSZEMERE ÉS TÉNYŐ TELEPÜLÉSEK SZENNYVÍZELVEZETÉSÉRE, A TÉTI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP BŐVÍTÉSÉRE, KORSZERŰSÍTÉSÉRE LÉTREJÖVŐ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Győrszemere Tényő, Tét, Gyömöre KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0082

132. FORRÁS-4 SZENNYVÍZ-KÖZMŰ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Forráskút Bordány, Üllés, Zsombó KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0083

133. SÜMEGI REGIONÁLIS SZENNYVÍZTÁRSULÁS Sümeg Dabronc, Gógánfa,
Hetyefő, Ukk,
Zalaerdőd,
Zalagyömörő
KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0084

134. MÓRAHALOM- ZÁKÁNYSZÉK SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI TÁRSULÁS Mórahalom Zákányszék KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0085

135. TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Tótkomlós - KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0087

136. MAGYAR NEMZETI VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Keszthely - KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0089

137. ERDŐTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Erdőtelek - KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0091

138. TAKTAKÖZI ÖNKORMÁNYZATI SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI TÁRSULÁS Taktaharkány Taktaszada KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0093

139. CSURGÓ REGIONÁLIS SZENNYVÍZTÁRSULÁS Csurgó Szenta, Porrog, Porrogszentkirály KEOP-1.2.0/2F/09-
2011-0001

140. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Nyárlőrinc - KEOP-1.2.0/2F/09-
2011-0002

141. KUNSZENTMÁRTON VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Kunszentmárton - KEOP-1.2.0/2F/09-
2011-0003

142. NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Nagyszénás - KEOP-1.2.0/2F/09-
2011-0004

143. ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS MAKÓ VÁROS ÉS TÉRSÉGE SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSÁNAK ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA Makó Apátfalva, Földeák,
Kiszombor,
Magyarcsanád,
Maroslele
KEOP-1.2.0/2F-
2008-0001

144. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Békéscsaba - KEOP-1.2.0/2F-
2008-0003

145. NAGYKANIZSAI REGIONÁLIS SZENNYVÍZTÁRSULÁS Nagykanizsa - KEOP-1.2.0/2F-
2008-0004

146. NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Nyíregyháza - KEOP-1.2.0/2F-
2008-0005

147. SZÉKESFEHÉRVÁR VÁROS ÉS TÉRSÉGE (PÁTKA, PÁKOZD, SEREGÉLYES) SZENNYVÍZCSATORNA-
HÁLÓZAT BŐVÍTÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
Székesfehérvár Pákozd, Pátka, Seregélyes KEOP-1.2.0/2F-
2008-0006

148. DOMOSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Domoszló - KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0001

149. NAGYMÁGOCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Nagymágocs - KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0003

150. ÓPUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Ópusztaszer - KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0004

151. ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Enying - KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0006

152. VÁROSFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Városföld - KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0017

153. KÉTEGYHÁZA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Kétegyháza - KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0018

154. PILISCSABA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Piliscsaba - KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0020

155. IKVA MENTI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ LÉTESÍTŐ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Nagylózs Nagycenk, Pinnye, Pereszteg,
Sopronkövesd
KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0021

156. BRNK TÁRSULÁS Bogád Romonya, Nagykozár, Kozármisleny KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0024

157. ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Ádánd - KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0025

158. KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Kunfehértó - KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0026

159. SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Sarkad - KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0027

160. BÉKÉSSÁMSON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Békéssámson - KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0028

161. KARÁCSOND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Karácsond - KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0029

162. ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Ercsi - KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0030

163. TISZASZENTMÁRTON-ZSURK VIZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS Tiszaszentmárton Zsurk, Záhony KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0031

164. POCSAJ-ESZTÁR VÍZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS Pocsaj Esztár KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0033

165. IREGSZEMCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Iregszemcse - KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0034

166. TAB VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Tab - KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0035

167. SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szarvas - KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0036

168. SZIHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Szihalom - KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0037

169. BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Békés - KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0040

170. HAJDÚSZOVÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Hajdúszovát - KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0041

171. TISZAPÜSPÖKI - SZAJOL - SZOLNOK VÍZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS Tiszapüspöki Szajol, Szolnok KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0042

172. CECE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Cece - KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0043

173. KISSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Kisszállás - KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0044

174. JÁNOSHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jánoshida - KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0045

175. BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Bugac - KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0046

176. SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Simontornya - KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0047

177. ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Alsónémedi - KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0051

178. HUNYADFALVAI REGIONÁLIS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Hunyadfalva Nagykörű, Tiszasüly, Kőtelek KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0052

179. SAJÓKAZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Sajókaza - KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0054

180. KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Kemecse - KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0055

181. PUTNOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Putnok - KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0058

182. ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Zomba - KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0060

183. DUNAKANYARI CSATORNÁZÁSI TÁRSULÁS Szentendre Szigetmonostor,
Pócsmegyer,
Tahitótfalu, Leányfalu
KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0061

184. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Miskolc - KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0062

185. ÉCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Écs Győrasszonyfa,
Győrság, Nyalka, Nyúl, Pannonhalma,
Pázmándfalu, Pér, Ravazd, Táp,
Tarjánpuszta
KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0063

186. KÖRÖMI AGGLOMERÁCIÓ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ FEJLESZTÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Hernádkak Onga, Ónod, Berzék, Gesztely, Sajóhidvég,
Sajólád, Sajópetri,
Köröm
KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0064

187. DOBOZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Doboz - KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0065

188. KAPOSMÉRŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Kaposmérő - KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0066

189. PÁLHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Füzérradvány - KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0067

190. NYÍRBOGÁT-KISLÉTA SZENNYVÍZKÖZMŰ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Nyírbogát Kisléta KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0068

191. SEGESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Segesd - KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0069

192. JÁSZBERÉNY-JÁSZJÁKÓHALMA SZENNYVÍZKÖZMŰ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Jászberény Jászjákóhalma KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0070

193. TISZAROFF ÉS TISZAGYENDA SZENNYVÍZHÁLÓZATÁNAK BŐVÍTÉSE Tiszaroff Tiszagyenda KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0071

194. TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Tamási - KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0077

195. EMŐDI AGGLOMERÁCIÓ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ FEJLESZTÉSI ÖNKORMÁNYZÍTI TÁRSULÁS Emőd Bükkaranyos, Harsány, Kisgyőr KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0078

196. DOMASZÉK-RÖSZKE SZENNYVÍZTISZTÍTÓ FEJLESZTÉSI TÁRSULÁS Röszke Domaszék KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0079

197. JAKABSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jakabszállás - KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0080

198. SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szikszó - KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0081

199. SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Solymár - KEOP-1.2.0/B/10-
2011-0001

200. TÁPIÓMENTI TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS Nagykáta Bénye, Farmos,
Jászfelső-
szentgyörgy,
Káva, Kóka, Mende, Pánd, Sülysáp,
Szentlőrinckáta,
Szentmártonkáta,
Tápióbicske,
Tápiógyörgye,
Tápióság,
Tápiószecső,
Tápiószele,
Tápió-
szentmárton,
Tóalmás, Újszilvás, Úri
KEOP-1.2.0/2F/09-
2009-0021

201. ÉRD ÉS TÉRSÉGE SZENNYVÍZELVEZETÉSI- ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Érd Diósd, Tárnok KEOP-1.2.0/2F-
2009-0001

202. KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Kulcs - KEOP-7.1.0/11-
2011-0011

203. PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Páty - KEOP-7.1.0/11-
2012-0058

204. PINCEHELY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Pincehely Tolnanémedi KEOP-7.1.0/11-
2012-0054

205. CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Celldömölk (Izsákfa) - KEOP-7.1.0/11-
2012-0052

206. DUDAR KÖRNYÉKI SZENNYVÍZCSATORNA- ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÓMŰ FEJLESZTÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Dudar Bakonynána,
Bakonyoszlop,
Bakony-
szentkirály,
Csesznek, Nagyesztegár,
Olaszfalu
KEOP-7.1.0/11-
2011-0017

207. CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Ceglédbercel - KEOP-7.1.0/11-
2012-0026

208. MEZŐHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Mezőhegyes - KEOP-7.1.0/11-
2012-0032

209. TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Tiszaszentimre - KEOP-7.1.0/11-
2012-0004

210. TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Tapolca - KEOP-7.1.0/11-
2012-0055

211. CIBAKHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Cibakháza - KEOP-7.1.0/11-
2012-0056

212. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Komló - KEOP-7.1.0/11-
2011-0014

213. JÁSZFÉNYSZARU SZENNYVÍZELVEZETÉSI AGGLOMERÁCIÓS TÁRSULÁS Jászfényszaru Pusztamonostor KEOP-7.1.0/11-
2012-0034

214. ARANYOSAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Aranyosapáti - KEOP-7.1.0/11-
2012-0039

215. IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Izsák - KEOP-7.1.0/11-
2011-0039

216. DUNAPATAJ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Dunapataj - KEOP-7.1.0/11-
2012-0059

217. OKÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Okány - KEOP-7.1.0/11-
2011-0005

218. NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Nagyrábé - KEOP-7.1.0/11-
2012-0027

219. BUGYI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Bugyi - KEOP-7.1.0/11-
2012-0053

220. TISZADADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tiszadada - KEOP-7.1.0/11-
2011-0013

221. ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Előszállás - KEOP-7.1.0/11-
2011-0001

222. SZAMOSSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Szamosszeg - KEOP-7.1.0/11-
2012-0044

223. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Pusztaszabolcs - KEOP-7.1.0/11-
2012-0046

224. BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Balkány - KEOP-7.1.0/11-
2012-0043

225. MIKEPÉRCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Mikepércs - KEOP-7.1.0/11-
2011-0022

226. VERPELÉT NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Verpelét - KEOP-7.1.0/11-
2012-0015

227. BUJÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Buják - KEOP-7.1.0/11-
2011-0024

228. BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Bucsa - KEOP-7.1.0/11-
2011-0004

229. KENDERES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Kenderes - KEOP-7.1.0/11-
2012-0031

230. SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szentes - KEOP-7.1.0/11-
2011-0009

231. NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Nagykovácsi - KEOP-7.1.0/11-
2012-0045

232. PÉTERVÁSÁRA, ERDŐKÖVESD, VÁRASZÓ, ISTENMEZEJE, BÜKKSZENTERZSÉBET, TARNALELESZ SZENTDOMONKOS SZENNYVÍZCSATORNA-HÁLÓZAT ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ BERUHÁZÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Pétervására - KEOP-7.1.0/11-
2012-0041

233. MEZŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Mezőtárkány Egerfarmos KEOP-7.1.0/11-
2012-0022

234. SZEDRES-MEDINA KÖZSÉGEK SZENNYVÍZTELEP ÉS CSATORNAHÁLÓZAT REKONSTRUKCIÓS ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSA Szedres - KEOP-7.1.0/11-
2011-0036

235. CSONGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Csongrád - KEOP-7.1.0/11-
2011-0008

236. ÉSZAKDUNÁNTÚLI VÍZMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Dunaalmás Almásfüzitő, Neszmély KEOP-7.1.0/11-
2012-0049

237. ADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Adony - KEOP-7.1.0/11-
2012-0050

238. KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Kunmadaras - KEOP-7.1.0/11-
2012-0037

239. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Martonvásár Gyúró, Ráckeresztúr, Tordas KEOP-7.1.0/11-
2012-0018

240. BÁCSBOKOD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Bácsbokod - KEOP-7.1.0/11-
2012-0047

241. MÉHKERÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Méhkerék - KEOP-7.1.0/11-
2012-0035

242. FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Földes - KEOP-7.1.0/11-
2011-0114

243. CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Csanytelek - KEOP-7.1.0/11-
2011-0027

244. ŐCSÉNY-DECS ÖNKORMÁNYZATI SZENNYVÍZTÁRSULÁS Őcsény - KEOP-7.1.0/11-
2012-0033

245. EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Egyek - KEOP-7.1.0/11-
2011-0028

246. BORSODNÁDASD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Borsodnádasd - KEOP-7.1.0/11-
2011-0010

247. MADARAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Madaras Katymár KEOP-7.1.0/11-
2012-0048

248. BAGAMÉR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Bagamér - KEOP-7.1.0/11-
2012-0038

249. ARLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Arló - KEOP-7.1.0/11-
2012-0062

250. KONYÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Konyár - KEOP-7.1.0/11-
2011-0023

251. SOLT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Solt - KEOP-7.1.0/11-
2012-0029

252. JÁSZDÓZSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Jászdózsa - KEOP-7.1.0/11-
2011-0012

253. ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Abony - KEOP-7.1.0/11-
2011-0006

254. BIHARNAGYBAJOM-SÁRRÉTUDVARI VÍZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS Biharnagybajom - KEOP-7.1.0/11-
2011-0033

255.8 SOLTVADKERT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Soltvadkert - KEOP-1.2.0/09-11-
2013-0009

256.9 ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS PÁKA SZENNYVÍZTISZTÍTÓ-TELEP FEJLESZTÉSÉRE Páka - KEOP-1.2.0/09-11-
2013-0011

257.10 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Hódmező-
vásárhely
- KEOP-1.2.0/09-11-
2013-0013

258.11 ÉSZAKMAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Kazincbarcika - KEOP-1.2.0/09-11-
2013-0034

259.12 RECSK ÉS TÉRSÉGE VÍZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS Recsk Bodony, Mátraballa, Mátraderecske, Parád KEOP-7.1.0/11-
2013-0015

260.13 DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Madocsa - KEOP-7.1.0/11-
2013-0006

261.14 GYÖNGYÖSPATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Gyöngyöspata - KEOP-7.1.0/11-
2013-0007

262.15 FÜZESABONY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Füzesabony - KEOP-7.1.0/11-
2013-0008

263.16 SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Sátoraljaújhely - KEOP-7.1.0/11-
2013-0011

264.17 POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Polgár - KEOP-7.1.0/11-
2013-0016

265.18 FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Fehérgyarmat - KEOP-7.1.0/11-
2013-0018

266.19 HAJDÚNÁNÁS ÉS HAJDÚDOROG VÍZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS Hajdúnánás Hajdúdorog KEOP-7.1.0/11-
2013-0019

267.20 DUNAVARSÁNY ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI SZENNYVÍZTÁRSULÁS Dunavarsány - KEOP-7.1.0/11-
2013-0020

268.21 KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Kölcse - KEOP-7.1.0/11-
2013-0021

269.22 GÖRBEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Görbeháza - KEOP-7.1.0/11-
2013-0022

270.23 TARPA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Tarpa - KEOP-7.1.0/11-
2013-0024

271.24 VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Vásárosnamény - KEOP-7.1.0/11-
2013-0025

272.25 JÁND-VÁSÁROSNAMÉNY-GERGELYIUGORNYA VÍZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS Jánd Vásárosnamény KEOP-7.1.0/11-
2013-0026

273.26 TÚRRICSE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Túrricse - KEOP-7.1.0/11-
2013-0027

274.27 CSÖMÖR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Csömör - KEOP-7.1.0/11-
2013-0028

275.28 TOKOD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tokod Tát KEOP-7.1.0/11-
2013-0029

276.29 SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Sárospatak - KEOP-7.1.0/11-
2013-0030

277.30 EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Edelény - KEOP-7.1.0/11-
2013-0031

278.31 TISZABURA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Tiszabura - KEOP-7.1.0/11-
2013-0032

279.32 BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Bonyhád Cikó, Kakasd, Kismányok, Nagymányok KEOP-7.1.0/11-
2013-0033

280.33 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Szentendre - KEOP-7.1.0/11-
2013-0034

281.34 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Vác - KEOP-7.1.0/11-
2013-0035

282.35 JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Jászladány - KEOP-1.2.0/09-11-
2013-0018

283.36 SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Sopron-Balf - KEOP-1.2.0/09-11-
2013-0026

284.37 NAGYBAJOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Nagybajom - KEOP-1.2.0/09-11-
2012-0003

285.38 BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Bátaszék Báta KEOP-7.1.0/11-
2012-0064

286.39 BÖHÖNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Böhönye - KEOP-7.1.0/11-
2013-0002

287.40 DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Dány - KEOP-7.1.0/11-
2013-0003

288.41 BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Battonya - KEOP-7.1.0/11-
2013-0004

289.42 TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Törökszentmiklós - KEOP-7.1.0/11-
2013-0005

290.43 MÁNDOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Mándok - KEOP-7.1.0/11-
2013-0009

291.44 LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Létavértes - KEOP-7.1.0/11-
2013-0012

* A KEOP azonosítók közlése tájékoztató jellegű, azok a projektek könnyebb beazonosíthatóságát szolgálják. Az előkészítési fázisban levő projektek a megvalósítás szakaszában új azonosítóval rendelkeznek majd.

2. Értékelés alatt álló projektek

A B

1. Pályázó neve KEOP azonosító*

2. BUDAPEST-BUDAÖRS SZENNYVÍZELVEZETÉSI BERUHÁZÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0056

3. DÉL-BALATONI SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS MEGVALÓSÍTÁSÁT CÉLZÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS (SOMOGYTÚR AGGLOMERÁCIÓ) KEOP-1.2.0/09-11-
2012-0012

4. DÉL-BALATONI SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS MEGVALÓSÍTÁSÁT CÉLZÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS (KARÁD AGGLOMERÁCIÓ) KEOP-1.2.0/09-11-
2012-0013

5. DÉL-BALATONI SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS MEGVALÓSÍTÁSÁT CÉLZÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS (SIÓFOK AGGLOMERÁCIÓ) KEOP-1.2.0/09-11-
2012-0014

6. DÉL-BALATONI SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS MEGVALÓSÍTÁSÁT CÉLZÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS (KÉTHELY AGGLOMERÁCIÓ) KEOP-1.2.0/09-11-
2012-0015

7. DÉL-BALATONI SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS MEGVALÓSÍTÁSÁT CÉLZÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS (BALATONLELLE AGGLOMERÁCIÓ) KEOP-1.2.0/09-11-
2012-0016

8. KISTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KEOP-1.2.0/09-11-
2012-0011

9. ELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KEOP-1.2.0/09-11-
2012-0020

10. GÁVAVENCSELLŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KEOP-1.2.0/09-11-
2012-0022

11. ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KEOP-1.2.0/09-11-
2012-0023

12. KONYÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KEOP-1.2.0/09-11-
2012-0024

13. GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KEOP-1.2.0/09-11-
2012-0027

14. MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KEOP-1.2.0/09-11-
2012-0021

15. CSONGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KEOP-1.2.0/09-11-
2012-0019

16. BUJÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KEOP-1.2.0/09-11-
2012-0025

17. JÁNKMAJTIS-CSEGÖLD VIZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS KEOP-1.2.0/09-11-
2012-0027

18. FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KEOP-1.2.0/09-11-
2012-0029

19. SZÉKKUTAS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA KEOP-1.2.0/09-11-
2012-0028

20. KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KEOP-1.2.0/09-11-
2012-0030

21. KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KEOP-1.2.0/09-11-
2012-0031

22. ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KEOP-1.2.0/09-11-
2013-0001

23. CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KEOP-1.2.0/09-11-
2013-0002

24. BIHARNAGYBAJOM -SÁRRÉTUDVARI VÍZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS KEOP-1.2.0/09-11-
2013-0003

25. SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KEOP-1.2.0/09-11-
2013-0004

26. CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KEOP-1.2.0/09-11-
2013-0005

27.45 NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-
2014-0005

28.46 NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-
2014-0007

29.47 NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-
2014-0011

30.48 NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-
2014-0003

3491. NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-
2014-0009

32.50 NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-
2014-0012

33.51 NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-
2014-0006

34.52 NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-
2014-0008

35.53 NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-
2014-0002

36.54 NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-
2014-0004

37.55 NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-
2014-0010

38.56 KARTAL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KEOP-1.2.0/09-11-
2013-0022

39.57 ZALASZENTGRÓT - TEKENYE SZENNYVÍZKEZELÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KEOP-1.2.0/09-11-
2013-0027

40.58 TUNYOGMATOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KEOP-1.2.0/09-11-
2013-0029

41.59 KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KEOP-1.2.0/09-11-
2013-0031

42.60 HAJDÚHADHÁZ ÉS TÉGLÁS SZENNYVÍZ BERUHÁZÁSI TÁRSULÁSA KEOP-1.2.0/09-11-
2013-0032

43.61 ZSIRA, CSEPREG, HORVÁTZSIDÁNY, KISZSIDÁNY ÉS ÓLMOD TELEPÜLÉSEK SZENNYVÍZ-BERUHÁZÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSA KEOP-1.2.0/09-11-
2013-0037

44.62 JÁNOSHÁZA ÉS TÉRSÉGE SZENNYVÍZELVEZETÉSI BERUHÁZÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KEOP-1.2.0/09-11-
2013-0038

45.63 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KEOP-1.2.0/09-11-
2013-0040

46.64 PRÜGY-TAKTAKENÉZ SZENNYVÍZ BERUHÁZÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KEOP-1.2.0/09-11-
2013-0043

47.65 NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-2014-
0013

48.66 NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-2014-
0014

49.67 NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-2014-
0015

50.68 NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-2014-
0016

51.69 NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-2014-
0017

52.70 NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-2014-
0018

53.71 NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-2014-
0019

54.72 NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-2014-
0020

55.73 NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-2014-
0021

56.74 NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-2014-
0022

57.75 NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-2014-
0023

58.76 NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-2014-
0024

59.77 NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-2014-
0025

60.78 NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-2014-
0026

61.79 NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-2014-
0027

62.80 NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-2014-
0028

63.81 NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-2014-
0029

64.82 NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-2014-
0030

65.83 NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-2014-
0031

66.84 NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-2014-
0032

67.85 NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-2014-
0033

68.86 NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-2014-
0034

69.87 NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-2014-
0035

70.88 NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-2014-
0036

71.89 NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-2014-
0037

72.90 NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-2014-
0038

73.91 NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-2014-
0039

74.92 NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-2014-
0040

75.93 NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-2014-
0041

76.94 NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-2014-
0042

77.95 NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-2014-
0043

78.96 NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-2014-
0044

79.97 NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-2014-
0046

80.98 NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-2014-
0047

81.99 NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-2014-
0048

82.100 NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-2014-
0049

83.101 NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-2014-
0050

84.102 NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-2014-
0051

85.103 NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-2014-
0052

86.104 NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-2014-
0053

87.105 NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-2014-
0054

88.106 NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-2014-
0055

89.107 NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KEOP-7.1.0/11-2014-
0056

90.108 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KEOP-1.2.0/09-11-
2013-0064

2. melléklet a 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelethez

Az 1. mellékletben foglalt beruházásokkal összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé minősített közigazgatási hatósági eljárások:

1. vízügyi hatósági eljárások (vízjogi engedélyezések, védőidom, védőterület és védősáv kijelölése, vízi szolgalom alapítása),

2. környezetvédelmi hatósági eljárások,

3. természetvédelmi hatósági eljárások,

4. területrendezési hatósági eljárások,

5. általános építésügyi hatósági eljárások,

6. örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos hatósági eljárások,

7. útügyi hatósági eljárások,

8.109 az ágazati jogszabály alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok műszaki biztonsági hatósági feladat- és hatáskörébe tartozó sajátos építményfajták építésügyi eljárásai,

9. hírközlési hatósági eljárások,

10. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

11. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

12. földmérési hatósági eljárások,

13. termőfölddel összefüggő engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

14. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

15. erdővédelmi hatósági eljárások,

16. tűzvédelmi hatósági eljárások,

17. műszaki biztonsági engedélyezési eljárások,

18. közegészségügyi hatósági eljárások,

továbbá a felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések esetleges módosítására irányuló hatósági eljárások.1  Megállapította: 307/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet 4. §. Hatályos: 2014. XII. 6-tól.


2  Hatályon kívül helyezte: 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 41. § (2). Hatálytalan: 2015. IV. 1-től.


3  Beiktatta: 357/2013. (X. 8.) Korm. rendelet 1. §. Hatályos: 2013. X. 9-től.


4  Beiktatta: 84/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 1. §. Hatályos: 2014. III. 15-től.


5  Beiktatta: 231/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 1. §. Hatályos: 2014. IX. 6-tól.


6  Beiktatta: 307/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet 5. §. Hatályos: 2014. XII. 6-tól.


7  Módosította: 231/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 3. §.


8  Beiktatta: 357/2013. (X. 8.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet. Hatályos: 2013. X. 9-től.


9  Beiktatta: 357/2013. (X. 8.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet. Hatályos: 2013. X. 9-től.


10  Beiktatta: 357/2013. (X. 8.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet. Hatályos: 2013. X. 9-től.


11  Beiktatta: 357/2013. (X. 8.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet. Hatályos: 2013. X. 9-től.


12  Beiktatta: 357/2013. (X. 8.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet. Hatályos: 2013. X. 9-től.


13  Beiktatta: 357/2013. (X. 8.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet. Hatályos: 2013. X. 9-től.


14  Beiktatta: 357/2013. (X. 8.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet. Hatályos: 2013. X. 9-től.


15  Beiktatta: 357/2013. (X. 8.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet. Hatályos: 2013. X. 9-től.


16  Beiktatta: 357/2013. (X. 8.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet. Hatályos: 2013. X. 9-től.


17  Beiktatta: 357/2013. (X. 8.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet. Hatályos: 2013. X. 9-től.


18  Beiktatta: 357/2013. (X. 8.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet. Hatályos: 2013. X. 9-től.


19  Beiktatta: 357/2013. (X. 8.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet. Hatályos: 2013. X. 9-től.


20  Beiktatta: 357/2013. (X. 8.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet. Hatályos: 2013. X. 9-től.


21  Beiktatta: 357/2013. (X. 8.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet. Hatályos: 2013. X. 9-től.


22  Beiktatta: 357/2013. (X. 8.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet. Hatályos: 2013. X. 9-től.


23  Beiktatta: 357/2013. (X. 8.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet. Hatályos: 2013. X. 9-től.


24  Beiktatta: 357/2013. (X. 8.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet. Hatályos: 2013. X. 9-től.


25  Beiktatta: 357/2013. (X. 8.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet. Hatályos: 2013. X. 9-től.


26  Beiktatta: 357/2013. (X. 8.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet. Hatályos: 2013. X. 9-től.


27  Beiktatta: 357/2013. (X. 8.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet. Hatályos: 2013. X. 9-től.


28  Beiktatta: 357/2013. (X. 8.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet. Hatályos: 2013. X. 9-től.


29  Beiktatta: 357/2013. (X. 8.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet. Hatályos: 2013. X. 9-től.


30  Beiktatta: 357/2013. (X. 8.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet. Hatályos: 2013. X. 9-től.


31  Beiktatta: 357/2013. (X. 8.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet. Hatályos: 2013. X. 9-től.


32  Beiktatta: 357/2013. (X. 8.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet. Hatályos: 2013. X. 9-től.


33  Beiktatta: 357/2013. (X. 8.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet. Hatályos: 2013. X. 9-től.


34  Beiktatta: 357/2013. (X. 8.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet. Hatályos: 2013. X. 9-től.


35  Beiktatta: 84/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet 1. Hatályos: 2014. III. 15-től.


36  Beiktatta: 84/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet 1. Hatályos: 2014. III. 15-től.


37  Beiktatta: 231/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet 1. Hatályos: 2014. IX. 6-tól.


38  Beiktatta: 307/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet 6. §, 3. melléklet. Hatályos: 2014. XII. 6-tól.


39  Beiktatta: 307/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet 6. §, 3. melléklet. Hatályos: 2014. XII. 6-tól.


40  Beiktatta: 307/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet 6. §, 3. melléklet. Hatályos: 2014. XII. 6-tól.


41  Beiktatta: 307/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet 6. §, 3. melléklet. Hatályos: 2014. XII. 6-tól.


42  Beiktatta: 307/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet 6. §, 3. melléklet. Hatályos: 2014. XII. 6-tól.


43  Beiktatta: 307/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet 6. §, 3. melléklet. Hatályos: 2014. XII. 6-tól.


44  Beiktatta: 307/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet 6. §, 3. melléklet. Hatályos: 2014. XII. 6-tól.


45  Beiktatta: 84/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet 2. Hatályos: 2014. III. 15-től.


46  Beiktatta: 84/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet 2. Hatályos: 2014. III. 15-től.


47  Beiktatta: 84/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet 2. Hatályos: 2014. III. 15-től.


48  Beiktatta: 84/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet 2. Hatályos: 2014. III. 15-től.


49  Beiktatta: 84/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet 2. Hatályos: 2014. III. 15-től.


50  Beiktatta: 84/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet 2. Hatályos: 2014. III. 15-től.


51  Beiktatta: 84/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet 2. Hatályos: 2014. III. 15-től.


52  Beiktatta: 84/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet 2. Hatályos: 2014. III. 15-től.


53  Beiktatta: 84/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet 2. Hatályos: 2014. III. 15-től.


54  Beiktatta: 84/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet 2. Hatályos: 2014. III. 15-től.


55  Beiktatta: 84/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet 2. Hatályos: 2014. III. 15-től.


56  Beiktatta: 84/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet 2. Hatályos: 2014. III. 15-től.


57  Beiktatta: 84/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet 2. Hatályos: 2014. III. 15-től.


58  Beiktatta: 84/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet 2. Hatályos: 2014. III. 15-től.


59  Beiktatta: 84/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet 2. Hatályos: 2014. III. 15-től.


60  Beiktatta: 84/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet 2. Hatályos: 2014. III. 15-től.


61  Beiktatta: 84/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet 2. Hatályos: 2014. III. 15-től.


62  Beiktatta: 84/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet 2. Hatályos: 2014. III. 15-től.


63  Beiktatta: 84/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet 2. Hatályos: 2014. III. 15-től.


64  Beiktatta: 84/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet 2. Hatályos: 2014. III. 15-től.


65  Beiktatta: 231/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet 2. Hatályos: 2014. IX. 6-tól.


66  Beiktatta: 231/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet 2. Hatályos: 2014. IX. 6-tól.


67  Beiktatta: 231/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet 2. Hatályos: 2014. IX. 6-tól.


68  Beiktatta: 231/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet 2. Hatályos: 2014. IX. 6-tól.


69  Beiktatta: 231/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet 2. Hatályos: 2014. IX. 6-tól.


70  Beiktatta: 231/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet 2. Hatályos: 2014. IX. 6-tól.


71  Beiktatta: 231/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet 2. Hatályos: 2014. IX. 6-tól.


72  Beiktatta: 231/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet 2. Hatályos: 2014. IX. 6-tól.


73  Beiktatta: 231/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet 2. Hatályos: 2014. IX. 6-tól.


74  Beiktatta: 231/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet 2. Hatályos: 2014. IX. 6-tól.


75  Beiktatta: 231/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet 2. Hatályos: 2014. IX. 6-tól.


76  Beiktatta: 231/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet 2. Hatályos: 2014. IX. 6-tól.


77  Beiktatta: 231/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet 2. Hatályos: 2014. IX. 6-tól.


78  Beiktatta: 231/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet 2. Hatályos: 2014. IX. 6-tól.


79  Beiktatta: 231/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet 2. Hatályos: 2014. IX. 6-tól.


80  Beiktatta: 231/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet 2. Hatályos: 2014. IX. 6-tól.


81  Beiktatta: 231/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet 2. Hatályos: 2014. IX. 6-tól.


82  Beiktatta: 231/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet 2. Hatályos: 2014. IX. 6-tól.


83  Beiktatta: 231/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet 2. Hatályos: 2014. IX. 6-tól.


84  Beiktatta: 231/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet 2. Hatályos: 2014. IX. 6-tól.


85  Beiktatta: 231/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet 2. Hatályos: 2014. IX. 6-tól.


86  Beiktatta: 231/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet 2. Hatályos: 2014. IX. 6-tól.


87  Beiktatta: 231/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet 2. Hatályos: 2014. IX. 6-tól.


88  Beiktatta: 231/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet 2. Hatályos: 2014. IX. 6-tól.


89  Beiktatta: 231/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet 2. Hatályos: 2014. IX. 6-tól.


90  Beiktatta: 231/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet 2. Hatályos: 2014. IX. 6-tól.


91  Beiktatta: 231/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet 2. Hatályos: 2014. IX. 6-tól.


92  Beiktatta: 231/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet 2. Hatályos: 2014. IX. 6-tól.


93  Beiktatta: 231/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet 2. Hatályos: 2014. IX. 6-tól.


94  Beiktatta: 231/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet 2. Hatályos: 2014. IX. 6-tól.


95  Beiktatta: 231/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet 2. Hatályos: 2014. IX. 6-tól.


96  Beiktatta: 231/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet 2. Hatályos: 2014. IX. 6-tól.


97  Beiktatta: 231/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet 2. Hatályos: 2014. IX. 6-tól.


98  Beiktatta: 231/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet 2. Hatályos: 2014. IX. 6-tól.


99  Beiktatta: 231/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet 2. Hatályos: 2014. IX. 6-tól.


100  Beiktatta: 231/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet 2. Hatályos: 2014. IX. 6-tól.


101  Beiktatta: 231/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet 2. Hatályos: 2014. IX. 6-tól.


102  Beiktatta: 231/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet 2. Hatályos: 2014. IX. 6-tól.


103  Beiktatta: 231/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet 2. Hatályos: 2014. IX. 6-tól.


104  Beiktatta: 231/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet 2. Hatályos: 2014. IX. 6-tól.


105  Beiktatta: 231/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet 2. Hatályos: 2014. IX. 6-tól.


106  Beiktatta: 231/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet 2. Hatályos: 2014. IX. 6-tól.


107  Beiktatta: 231/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet 2. Hatályos: 2014. IX. 6-tól.


108  Beiktatta: 231/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 2. §, 1. melléklet 2. Hatályos: 2014. IX. 6-tól.


109  Megállapította: 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 41. § (1). Hatályos: 2015. IV. 1-től. Lásd: 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 114. §.A net.jogtar.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2013. Minden jog fenntartva!