Jogtár
Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

83/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés legmagasabb hatósági díjának Budapest főváros közigazgatási területén történő megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről szóló 4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A szolgáltatás elért minőségének fenntartásához szükséges költségek - infláció miatti - növekedése szükségessé teszi a szolgáltató által alkalmazható legmagasabb hatósági díjtétel újbóli megállapítását Budapest főváros közigazgatási területén.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A szolgáltató által alkalmazható legmagasabb hatósági díjtétel újbóli megállapítását a szolgáltató megváltozott gazdálkodási körülményei, és a költségek növekedése teszi szükségessé.

A felülvizsgálat alapján a szolgáltatás díjára a feltüntetett egységár alkalmazása indokolt.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.