Jogtár
Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetéséről szóló, többször módosított 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet végrehajtásáról

Általános indokolás

A zárszámadási rendelet a törvényi előírásoknak megfelelően - a jóváhagyott költségvetés szerinti szerkezetben - tartalmazza a Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetéséről szóló, többször módosított 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet végrehajtásának adatait.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdése értelmében a jogszabály előkészítője az előzetes hatásvizsgálatot elvégezte. A Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetése végrehajtásáról szóló rendeletnek nincs sem közvetett, sem közvetlen adminisztratív, társadalmi, gazdasági, környezeti és egészségi hatása, mert a zárszámadási rendelet a 2012. évi összevont költségvetés végrehajtásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról közöl tényadatokat.

A személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek jelen rendelet alkalmazásában nem értelmezhetők, mivel az egy lezárt időszak gazdálkodásának tényadatait mutatja be, a jövő időszakra vonatkozó kötelezettséget, elvégzendő feladatot nem tartalmaz.

Részletes indokolás

1-5. §-hoz

Az 1-4. §-ok a Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetéséről szóló, többször módosított 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet végrehajtásából adódó teljesítési adatokat tartalmazzák a 2012. évi jóváhagyott költségvetés szerkezetének megfelelően.

Az 5. § a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.