Jogtár
Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától
Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

4/2014. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet

a választási plakátok egyes középületeken és a közterület meghatározott részein történő elhelyezésének tilalmáról

Budapest Főváros Közgyűlése a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 144. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Budapest főváros közigazgatási területére terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. középület: az az épület, amely államhatalmi, közigazgatási, önkormányzati, bírói, ügyészi, köztestületi szervek és ezek intézményei elhelyezésére, valamint az egyházak hitéleti tevékenységének helyszínéül szolgál;

2. plakát: választási falragasz, felirat, szórólap, vetített kép, zászló, embléma a hordozóanyagtól függetlenül.

3. § Tilos választási plakát elhelyezése:

1. a nemzeti vagyonról szóló törvényben, valamint miniszteri rendeletekben felsorolt, műemléki védettség alá helyezett középületeken, műemlékegyüttesek területén található középületeken, vegyes rendeltetésű épület esetén az épületnek a közintézmény által használt részén,

2. a Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi helyi védelméről szóló fővárosi önkormányzati rendeletben, valamint egyes kerületi önkormányzati rendeletekben meghatározott, helyi védettség alá helyezett középületeken, vegyes rendeltetésű épület esetén az épületnek a közintézmény által használt részén,

3. a kiemelt közcélú zöldterületekről szóló fővárosi önkormányzati rendeletben felsorolt kiemelt közcélú zöldterületeken,

4. a Budapest helyi jelentőségű védett természeti területeiről szóló fővárosi önkormányzati rendeletben meghatározott, közterületnek minősülő természetvédelmi területen és közterületen álló természeti emléken,

5. valamennyi aluljáróban,

6. valamennyi fővárosi Duna-hídon, ideértve a zászlótartókat, a lámpaoszlopokon elhelyezett kisrudas zászlótartókat és az önbeállós zászlókat,

7. valamennyi közterületen lévő szobron, emlékművön, élő növényzeten.

4. § A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 144. § (7) bekezdésében meghatározott kötelezettség elmulasztása esetén a főpolgármester az eredeti állapot helyreállítását a kötelezettséget elmulasztó költségére elvégeztetheti, amennyiben a helyreállításra vonatkozó felhívásnak a kötelezett a kézhezvételtől számított nyolc napon belül nem tesz eleget.

5. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6-7. § * 

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester