Jogtár
Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

21/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92. § (1) bekezdés a) pontjában és a (2) bekezdés f)-g) pontjaiban, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-a értelmében a helyi önkormányzat a fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézményekben, valamint a családok átmeneti otthonában fizetendő térítési díjakról rendeletet alkot.

A rendeletmódosítást a szolgáltatási önköltség megállapítása, az intézményi térítési díjak felülvizsgálatának végrehajtása, a férőhelyek megnevezése, valamint a belépési hozzájárulás módosítása teszi szükségessé.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az 1-3. melléklet a rendelet hatálybalépését követő szolgáltatási önköltségeket és intézményi térítési díjakat tartalmazza. A 4. melléklet a belépési hozzájárulással betölthető férőhelyek számát és a belépési hozzájárulás összegeit határozza meg intézményenként, azon belül telephelyenként és az elhelyezést biztosító férőhely (egyágyas, kétágyas) megjelölésével.

A 2. §-hoz

A R. hatálybalépéséről rendelkezik.