Jogtár
Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától
Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

1/2017. (II. 17.) Főv. Kgy. rendelet

a 2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Budapest Főváros Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya a Főpolgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) dolgozó köztisztviselőkre, ügykezelőkre, munkavállalókra és az ösztöndíjas foglalkoztatottakra terjed ki.

2. § A Hivatal 2017. évi munkarendjében 2017. december 22-től december 29-ig terjedő időtartamra (összesen 4 munkanapra) igazgatási szünet kerül elrendelésre.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2018. január 2-án hatályát veszti.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester