Jogtár
Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától
Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

2/2017. (I. 30.) Főv. Kgy. rendelet

a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2017. évi megosztásáról

Budapest Főváros Közgyűlése a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A részesedési arányok meghatározása

1. § A fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: forrásmegosztásról szóló törvény) alapján osztottan megillető bevételekből 2017-ben

a) a Fővárosi Önkormányzatot 54,0%,

b) a kerületi önkormányzatokat együttesen 46,0%

részesedés illeti meg. A kerületi önkormányzatokat együttesen megillető részesedés felosztásakor a forrásmegosztásról szóló törvény 4. §-ában foglaltak szerint kell eljárni.

2. A helyi iparűzési adóból, az idegenforgalmi adóból, továbbá a helyi adókhoz kapcsolódóan kiszabott késedelmi pótlékból és bírságból származó bevételek, valamint a helyi adózással kapcsolatos kiadások megosztása

2. § (1) A Fővárosi Közgyűlés az iparűzési adóból, az idegenforgalmi adóból, továbbá a helyi adókhoz kapcsolódóan kiszabott késedelmi pótlékból és bírságból származó bevételeket, valamint a helyi adózással kapcsolatos kiadásokat e rendelet 1. § a) és b) pontjában meghatározott arányban osztja meg a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok között.

(2) A Fővárosi Közgyűlés a 239 000 000 ezer Ft összegben tervezett helyi iparűzési adóból származó bevételből

a) az e rendelet 1. § a) pontja alapján meghatározott részt a Fővárosi Önkormányzathoz szabályozza.

b) az e rendelet 1. § b) pontja szerint meghatározott rész megosztását az egyes kerületi önkormányzatok között az 1. melléklet 2. oszlopa szerinti részesedési arányoknak megfelelően az 1. melléklet 3. oszlopban ajánlott összegekben határozza meg.

c) a helyi adókhoz kapcsolódóan kiszabott késedelmi pótlékból és bírságból származó 400 000 ezer Ft összegben tervezett bevételből 216 000 ezer Ft-ot a Fővárosi Önkormányzathoz, összesen 184 000 ezer Ft-ot pedig a kerületi önkormányzatokhoz szabályoz. Az egyes kerületi önkormányzatok részesedését (ajánlott tervszámait) az 1. melléklet 4. oszlopa szerinti összegekben határozza meg.

d) a helyi adóztatással kapcsolatos kiadásokat a helyi iparűzési adó bevételből részesülők viselik az 1. §-ban meghatározott részesedésük arányában. Ezen kiadásokat a (2) bekezdés c) pontjában meghatározott helyi adókhoz kapcsolódóan kiszabott késedelmi pótlékból és bírságból származó bevételek legfeljebb 50%-áig terjedő mértékben lehet érvényesíteni. Tervszinten 200 000 ezer Ft összegű helyi adókhoz kapcsolódó kiadásokból 92 000 ezer Ft-ot a kerületi önkormányzatoknál kell figyelembe venni és levonni. A kerületi önkormányzatoktól levonandó kiadások összegeit (ajánlott tervszámait) az 1. melléklet 5. oszlopa határozza meg.

e) a helyi iparűzési adó bevételből történő részesedéseknek a b)-d) pontok együttes összegeit - mint a helyi iparűzési adó ajánlott tervszámait - az 1. melléklet 6. oszlopa tartalmazza.

(3) A Fővárosi Közgyűlés a forrásmegosztással érintett, tervszinten 11 000 ezer Ft összegű idegenforgalmi adóból származó bevételt 5 940 ezer Ft összegben a Fővárosi Önkormányzathoz, 5 060 ezer Ft összegben pedig a XVI-XXIII. kerületi önkormányzatokhoz szabályozza, melynek kerületi önkormányzatonkénti részesedését (ajánlott tervszámait) a 2. melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.

3. § Azok a kerületi önkormányzatok, amelyek 2017-ben bevezetik az idegenforgalmi adót, a Fővárosi Önkormányzat által beszedett idegenforgalmi adó bevételből a bevezetés hatálybalépésének időpontjától kezdődően nem részesülnek.

3. Végrehajtási szabályok

4. § (1) A 2. § (2) bekezdése szerinti szabályozást a Fővárosi Önkormányzat számláira helyi iparűzési adó, illetve a helyi adókhoz kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság címen 2017. január 1-jétől 2017. december 31-éig befolyt bevételre kell alkalmazni.

(2) A Főpolgármesteri Hivatalnak havonta, a tárgyhót követő hónap 10-éig kell átutalnia a helyi iparűzési adó bevételt, illetve a helyi adókhoz kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság bevételeket - a 2. § (2) bekezdésben szabályozott részesedési aránynak megfelelően - az önkormányzatok költségvetési elszámolási számláira, az alábbi eltéréssel:

a) a június hónapban befolyt iparűzési adó bevételt, valamint a helyi adókhoz kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság bevételeket úgy kell átutalni, hogy az június 30-áig megérkezzen a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok költségvetési elszámolási számláira.

b) a december hónapban befolyt iparűzési adó bevételt, valamint a helyi adókhoz kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság bevételeket úgy kell átutalni, hogy az december 31-éig megérkezzen a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok költségvetési elszámolási számláira.

(3) A 2. § (3) bekezdés szerinti szabályozást a Fővárosi Önkormányzat idegenforgalmi adóbeszedéssel kapcsolatos számlájára 2017. január 1-jétől 2017. december 31-éig befolyt idegenforgalmi adó bevételre kell alkalmazni.

(4) A Főpolgármesteri Hivatalnak havonta, júniusban és decemberben a tárgyhó utolsó napján, a többi hónapban a tárgyhót követő hó 10-éig kell a befolyt idegenforgalmi adó bevétel arányos részét átutalnia a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok költségvetési elszámolási számláira, kivéve a külön törvényben meghatározottak szerinti Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a Fővárosi Önkormányzat által bevezethető idegenforgalmi adóból befolyt bevételt.

4. A helyi adóbevételhez kapcsolódó kiadások elszámolási rendje

5. § (1) A Fővárosi Önkormányzat a 2016. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló fővárosi önkormányzati rendeletben a kivetett helyi adóból származó bevétel beszedésével összefüggően felmerült kiadásokra meghatározott összeget előlegként veszi figyelembe, és annak levonását a 2016. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló fővárosi önkormányzati rendelet hatálybalépését követő havi utalásnál egyszeri jelleggel érvényesíti a kerületi önkormányzatok felé.

(2) A Fővárosi Önkormányzat a levont előleg és a 2017. évi tényleges kiadások különbözetét a 2017. évi költségvetési rendelet végrehajtásáról szóló fővárosi önkormányzati rendelet hatálybalépését követő havi utalásnál számolja el a kerületi önkormányzatok felé.

Záró rendelkezés

6. § Ez a rendelet 2017. január 31-én lép hatályba.

7. § * 

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

1. melléklet a 2/2017. (I. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

A helyi iparűzési adó bevétel kerületi önkormányzatok közötti megosztása és ajánlott tervszáma 2017. évreÖnkormányzatok megnevezése

Részesedési arányok a törvény szerint

Részesedési arány szerinti helyi iparűzési adó

Részesedési arány szerinti pótlék, bírság
Részesedési arány szerint a kiadás miatti csökkentés összege
-
egyszeri levonás -
Helyi iparűzési adóhoz kapcsolódó megosztandó bevételek ajánlott tervszáma (3+...+5)
(%) (E Ft) (E Ft) (E Ft) (E Ft)
1 2 3 4 5 6
I. kerületi önkormányzat 1,54229750 1 695 602 2 838 -1 419 1 697 021
II. kerületi önkormányzat 5,07622909 5 580 806 9 340 -4 670 5 585 476
III. kerületi önkormányzat 7,22624018 7 944 528 13 296 -6 648 7 951 177
IV. kerületi önkormányzat 6,11004338 6 717 382 11 242 -5 621 6 723 003
V. kerületi önkormányzat 1,40816157 1 548 133 2 591 -1 296 1 549 428
VI. kerületi önkormányzat 2,51692804 2 767 111 4 631 -2 316 2 769 426
VII. kerületi önkormányzat 3,31902329 3 648 934 6 107 -3 054 3 651 988
VIII. kerületi önkormányzat 3,80946081 4 188 121 7 009 -3 505 4 191 626
IX. kerületi önkormányzat 3,61965731 3 979 451 6 660 -3 330 3 982 781
X. kerületi önkormányzat 4,71307384 5 181 553 8 672 -4 336 5 185 889
XI. kerületi önkormányzat 7,28511820 8 009 259 13 405 -6 702 8 015 961
XII. kerületi önkormányzat 2,98544811 3 282 202 5 493 -2 747 3 284 948
XIII. kerületi önkormányzat 6,06949128 6 672 799 11 168 -5 584 6 678 383
XIV. kerületi önkormányzat 7,04585324 7 746 211 12 964 -6 482 7 752 693
XV. kerületi önkormányzat 5,12986946 5 639 778 9 439 -4 719 5 644 498
XVI. kerületi önkormányzat 4,16786632 4 582 152 7 669 -3 834 4 585 987
XVII. kerületi önkormányzat 4,73956940 5 210 683 8 721 -4 360 5 215 043
XVIII. kerületi önkormányzat 6,59426818 7 249 738 12 133 -6 067 7 255 805
XIX. kerületi önkormányzat 3,47808963 3 823 812 6 400 -3 200 3 827 012
XX. kerületi önkormányzat 3,58665199 3 943 165 6 599 -3 300 3 946 465
XXI. kerületi önkormányzat 4,88600440 5 371 673 8 990 -4 495 5 376 168
XXII. kerületi önkormányzat 3,27164242 3 596 844 6 020 -3 010 3 599 854
XXIII. kerületi önkormányzat 1,41901236 1 560 062 2 611 -1 305 1 561 368
Kerületi önkormányzatok összesen 100,00000000 109 940 000 184 000 -92 000 110 032 000

2. melléklet a 2/2017. (I. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Az idegenforgalmi adó kerületi önkormányzatok közötti megosztása és ajánlott tervszáma 2017. évre


Önkormányzatok megnevezése
Részesedések a törvény szerinti arányban
(100%-ra átszámítva)
Az idegenforgalmi adó megosztása a 2. oszlop szerinti arányban
(ajánlott tervszám)
(%) (E Ft)
1 2 3
I. kerületi önkormányzat
II. kerületi önkormányzat
III. kerületi önkormányzat
IV. kerületi önkormányzat
V. kerületi önkormányzat
VI. kerületi önkormányzat
VII. kerületi önkormányzat
VIII. kerületi önkormányzat
IX. kerületi önkormányzat
X. kerületi önkormányzat
XI. kerületi önkormányzat
XII. kerületi önkormányzat
XIII. kerületi önkormányzat
XIV. kerületi önkormányzat
XV. kerületi önkormányzat
XVI. kerületi önkormányzat 12,96659535 656
XVII. kerületi önkormányzat 14,74521346 746
XVIII. kerületi önkormányzat 20,51534300 1 038
XIX. kerületi önkormányzat 10,82063996 548
XX. kerületi önkormányzat 11,15838692 565
XXI. kerületi önkormányzat 15,20078550 769
XXII. kerületi önkormányzat 10,17836469 515
XXIII. kerületi önkormányzat 4,41467112 223
Kerületi önkormányzatok összesen 100,00000000 5 060