Jogtár
Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától
Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

47/2017. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelet

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 72/2013. (X. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) és 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 72/2013. (X. 14.) Főv. Kgy. rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2. § A rendelet 2018. február 1. napján lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

1. melléklet a 47/2017. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

1. melléklet a 72/2013. (X. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás legmagasabb számlázható díja a 2018. február 1-től határozatlan ideig tartó díjfizetési időszakra

1. Természetes személy ingatlantulajdonosok részére meghatározva

1.1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz rendszeres gyűjtésének és elszállításának alapdíja:

1.1.1. az ingatlanon mért ivóvízfogyasztáson alapuló egységnyi díjtétel: 28,1 Ft/m3 + áfa.

1.1.2. az ingatlanon mért ivóvízfogyasztást meghaladó részére vonatkozó egységnyi díjtétel: 137,7 Ft/m3 + áfa.

1.1.3. a vezetékes ivóvízzel, vagy mért vízfogyasztással nem rendelkező ingatlanokra vonatkozó egységnyi díjtétel: 137,7 Ft/m3 + áfa.

1.1.4. külön jogszabály alapján engedélyezett szennyvízelszikkasztással rendelkező ingatlanokra vonatkozó egységnyi díjtétel: 137,7 Ft/m3 + áfa.

1.2. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz rendszeres gyűjtése és elszállítása ürítési díja:

1.2.1. az ingatlanon mért ivóvízfogyasztáson alapuló egységnyi díjtétel: 275,8 Ft/m3 + áfa.

1.2.2. az ingatlanon mért ivóvízfogyasztást meghaladó részére vonatkozó egységnyi díjtétel: 1496,7 Ft/m3 + áfa.

1.2.3. a vezetékes ivóvízzel, vagy mért vízfogyasztással nem rendelkező ingatlanokra vonatkozó egységnyi díjtétel: 1496,7 Ft/m3 + áfa.

1.2.4. külön jogszabály alapján engedélyezett szennyvízelszikkasztással rendelkező ingatlanokra vonatkozó egységnyi díjtétel: 1496,7 Ft/m3 + áfa.

1.2.5. ha a szippantó gépjármű és a szennyvíztároló ürítésre alkalmas csatlakozási pontja közötti távolság meghaladja a 35 métert, úgy annak egységnyi díjtétele: minden lefektetett 10 m cső után 180 Ft + áfa.

2. Nem természetes személy ingatlantulajdonosok részére meghatározva

2.1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz rendszeres gyűjtésének és elszállításának alapdíja:

2.1.1. az ingatlanon mért vízfogyasztáson alapuló egységnyi díjtétel: 41,1 Ft/m3 + áfa.

2.1.2. az ingatlanon mért vízfogyasztást meghaladó részre vonatkozó egységnyi díjtétel: 214,6 Ft/m3 + áfa.

2.1.3. vezetékes ivóvízzel, vagy mért vízfogyasztással nem rendelkező ingatlanokra vonatkozó egységnyi díjtétel: 214,6 Ft/m3 + áfa.

2.1.4. külön jogszabály alapján engedélyezett szennyvízszikkasztással rendelkező ingatlanokra vonatkozó egységnyi díjtétel: 214,6 Ft/m3 + áfa.

2.2. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz rendszeres gyűjtése és elszállítása ürítési díja:

2.2.1. az ingatlanon mért vízfogyasztáson alapuló egységnyi díjtétel: 397,9 Ft/ m3+ áfa.

2.2.2. az ingatlanon mért vízfogyasztást meghaladó részre vonatkozó egységnyi díjtétel: 2146,2 Ft/m3 + áfa.

2.2.3. vezetékes ivóvízzel, vagy mért vízfogyasztással nem rendelkező ingatlanokra vonatkozó egységnyi díjtétel: 2146,2 Ft/m3 + áfa.

2.2.4. külön jogszabály alapján engedélyezett szennyvízszikkasztással rendelkező ingatlanokra vonatkozó egységnyi díjtétel: 2146,2 Ft/m3 + áfa.

2.2.5. ha a szippantó gépjármű s a szennyvíztároló ürítésre alkalmas csatlakozási pontja közötti távolság meghaladja a 35 métert, úgy annak egységnyi díjtétele: minden megkezdett 10 m cső után 200 Ft + áfa.”