Jogtár
Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete

a fenntartásában működő intézményekben fizetendő étkezési térítési díjakról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat fenntartásában lévő (Kispatak Óvoda), továbbá működtetése alá tartozó (Nagykovácsi Általános Iskola) intézményekben fizetendő étkezési térítési díjat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a gyermekvédelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 29. § (1) bek. e) pont és a 147. § alapján a következő rendeletet alkotja:

1. § Az általános iskolai és az óvodai étkezési ellátás igénybe vételéért az e rendelet mellékletében megállapított térítési díjat kell fizetni.

2. § E rendelet 2014. szeptember 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2011. (XII. 20.) számú önkormányzati rendelete a fenntartásában működő intézmények élelmezési nyersanyagköltségéről és a fizetendő térítési díjakról.

Nagykovácsi, 2014. augusztus 22.

Bencsik Mónika
polgármester
Papp István
jegyző

Melléklet a 8/2014. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez * 

Étkezési térítési díjak

Az általános iskolai (mindkét korcsoport számára biztosított) háromszori étkezés egy fő/napra vonatkozó térítési díja 590,- Ft/fő/nap
Az általános iskolai (7-10 éves korcsoport számára biztosított diétás étrend) háromszori étkezés egy fő/napra vonatkozó térítési díja 590,- Ft/fő/nap
Az általános iskolai (11-14 éves korcsoport számára biztosított) egyszeri étkezés (ebéd) egy fő/napra vonatkozó térítési díja 350,- Ft/fő/nap
Az általános iskolai (11-14 éves korcsoport számára biztosított diétás étrend) egyszeri étkezés (ebéd) egy fő/napra vonatkozó térítési díja 350,- Ft/fő/nap
Az óvodai háromszori étkezés egy fő/napra vonatkozó térítési díja 510,- Ft/fő/nap
Felnőtt egyszeri étkezés (ebéd) egy fő/napra vonatkozó térítési díja (egységesen) 550,- Ft/fő/nap
A bölcsődei étkezés (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna) díja egy fő/ napra vonatkozó térítési díja 530,- Ft/fő/nap