Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2004. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

Budapest VII. kerület, Rákóczi út - Osvát utca - Dohány utca - Hársfa utca - Barát utca - Szövetség utca - Dohány utca - Alsó erdősor utca - Péterfy utca - Rottenbiller utca által határolt terület Kerületi Szabályozási Tervéről és a KVSZ módosításáról

Budapest Főváros VII. kerület, Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdés felhatalmazása alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek megfelelően jóváhagyja a kerületi szabályozási tervet és módosítja a Budapest, VII. kerület Erzsébetváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2004. (II. 23.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: KVSZ) az alábbiak szerint:

A szabályozási terv hatálya

1. § Jelen Kerületi Szabályozási Terv (a továbbiakban: KSZT-1) Budapest VII. kerület Rákóczi út - Osvát utca - Dohány utca - Hársfa utca - Barát utca - Szövetség utca - Dohány utca - Alsó erdősor utca - Péterfy utca - Rottenbiller utca által határolt területére (továbbiakban: terület) terjed ki.

A szabályozási terv alkalmazása

2. § A rendelet mellékletét képező KSZT-t Budapest, VII. kerület Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2004. (II. 23.) önkormányzati rendelete előírásaival együtt kell alkalmazni.

A KVSZ kiegészítése

3. § A KVSZ 38. § kiegészül a (11) bekezdéssel az alábbiak szerint:

„(11) Közterületen a járdán térszint felett elektromos-, távközlési-, forgalomirányító berendezéshez tartozó-, továbbá tömegközlekedéssel kapcsolatos kapcsolószekrény, valamint aktív anód védelmi berendezés kapcsolószekrénye nem helyezhető el.”

Záró rendelkezések

4. § Jelen rendelet a 2004. december 20-án lép hatályba.

5. § *  E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

dr. Kálmán Zsuzsanna
jegyző
Hunvald György
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2004. december 20-án a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Kálmán Zsuzsanna
jegyző

Melléklet a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2004. (XII. 20.) önkormányzati rendeletéhez

Szabályozási Terv

Budapest VII. kerület, Rákóczi út - Osvát utca - Dohány utca - Hársfa utca - Barát utca - Szövetség utca - Dohány utca - Alsó erdősor utca - Péterfy utca - Rottenbiller utca által határolt terület KSZT


  Vissza az oldal tetejére