Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 42/2006. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

a 2007. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról * 

2. § (6) Az önállóan gazdálkodó intézmények és a Polgármesteri Hivatal maradványuk terhére - a 2006. évi pénzmaradvány előírások szerinti felülvizsgálatát követő jóváhagyásáig - előirányzat nélkül teljesíthetnek kiadásokat a megfelelő kiadási jogcímeken és kiemelt előirányzatokon, amennyiben ezek a kiadások konkrét, átvett vagy alapszerűen kezelt pénzeszközök 2006. évi felhasználásával kapcsolatosak. Maradvány terhére új kötelezettség nem vállalható, kifizetés nem teljesíthető.

9. § A jelen rendelet hatálybalépésével Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2006. (XI. 15.) önkormányzati rendeletének 5. §-a az alábbiak szerint módosul:

„5. § Az adó alanya adómentességben, adókedvezményben részesülhet az alábbi feltételek igazolása esetén:

(1) Mentes az adó megfizetése alól az adóalany, ha háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének 150% -át.

(2) Maximum 30% -kal mérsékelhető az adó összege, ha az adóalany háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének 200% -át.

(3) Maximum 30% -kal mérsékelhető az adó, ha az adóalany háztartásában az egy főre jutó jövedelem 10% -kal meghaladja a 2. bekezdésben meghatározott mértéket és a lakás alapterülete egy személy esetében legfeljebb 40 négyzetméter, több személy esetében legfeljebb 60 négyzetméter.”


  Vissza az oldal tetejére