Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (IV. 18.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének szabályairól és az ehhez kapcsolódó többletszolgáltatás díjának mértékéről

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az anyakönyvekről, házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. § (4) bekezdése szerint a hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének szabályairól és a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díj mértékéről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya - a hatálybalépést követően - Budapest VII. kerület Erzsébetváros közigazgatási területén történő házasságkötési eljárások és bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítése kapcsán az e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevőkre terjed ki.

2. § (1) A hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének helyszínéül Budapest VII. kerület Erzsébetváros Képviselő-testülete Budapest VII. kerület Erzsébetváros közigazgatási területén található szállodák vagy egyéb kulturális intézmények az eseményhez méltó körülményeket biztosító dísztermeit jelöli ki.

(2) Rendkívüli körülmények esetén (ha a házasuló vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni kívánó közeli halállal fenyegető állapotban van, ha mozgáskorlátozottsága, egészségi állapota, illetve kora miatt különös erőfeszítés lenne számára az önkormányzatnál megjelenni) a hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése más helyszínen is lebonyolítható.

3. § (1) *  A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének lehetséges időpontjait és helyszíneit - átruházott hatáskörben - a Jegyző minden negyedévet megelőző hónap 15. napjáig jelöli ki.

(2) *  Nem köthető házasság, illetve nem létesíthető bejegyzett élettársi kapcsolat Budapest VII. kerület Erzsébetváros Képviselő-testülete által elrendelt igazgatási szünet alatt, a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény szerinti köztisztviselői napon, ünnepnapokon, illetve a külön jogszabályban meghatározott pihenő napokon.

(3) *  Az (1) és (2) bekezdésében foglaltaktól a Jegyző indokolt esetben eltérhet.

4. § (1) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjak:

a) *  unkaidőben, a Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) kistermében, mint hivatali helyiségben történő házasságkötésért és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséért amennyiben a felek nem kérnek zenei szolgáltatást nem kell díjat fizetni.

b) *  Munkaidőben, a Hivatal kistermében, mint hivatali helyiségben történő házasságkötésért és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséért amennyiben a felek kérnek zenei szolgáltatást a többletszolgáltatás ellentételezéséért 5000 Ft +áfa mértékű díjat kell fizetni.

c) *  Munkaidőn kívül, a Hivatal kistermében, mint hivatali helyiségben történő házasságkötésért és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséért a többletszolgáltatás ellentételezéséért 12 000 Ft + áfa mértékű díjat kell fizetni.

d) *  Munkaidőn kívül, a Hivatal nagytermében, valamint az ErőMűvház Wesselényi utca 17. szám alatti nagytermében, mint hivatali helyiségben történő házasságkötésért és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséért a többletszolgáltatás ellentételezéséért 20 000 Ft + áfa mértékű díjat kell fizetni.

e) *  Munkaidőben, hivatali helyiségen kívül történő házasságkötésért és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséért a többletszolgáltatás ellentételezéséért 20 000 Ft + áfa mértékű díjat kell fizetni.

f) *  A munkaidőn kívül, hivatali helyiségen kívül történő házasságkötésért és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséért a többletszolgáltatás ellentételezéséért 60 000 Ft +áfa mértékű díjat kell fizetni.

(2) Rendkívüli körülmények esetén (ha a házasuló vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni kívánó közeli halállal fenyegető állapotban van, ha mozgáskorlátozottsága, egészségi állapota, illetve kora miatt különös erőfeszítés lenne számára az önkormányzatnál megjelenni) nem kell díjat fizetni.

(3) *  Az (1) bekezdés b)-d) pontjaiban foglalt díj fizetése alól mentesülnek azok a házasulók, ahol legalább az egyik fél VII. kerületi lakóhellyel rendelkezik.

5. § (1) A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetett díjakból Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata és a közreműködő anyakönyvvezetők a következők szerint részesednek:

a) *  Munkaidőben, a Hivatal kistermében, mint hivatali helyiségben történő házasságkötésért és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséért - amennyiben a felek kérnek zenei szolgáltatást - a többletszolgáltatás ellentételezéséért fizetett 5000 Ft + áfa mértékű díj egésze Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatát illeti meg.

b) *  Munkaidőn kívül, a Hivatal kistermében, mint hivatali helyiségben történő házasságkötésért és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséért a többletszolgáltatás ellentételezéséért fizetett 12 000 Ft + áfa mértékű díjból 4000 Ft Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatát, 4000 Ft-4000 Ft a közreműködő anyakönyvvezetőket illeti meg.

c) *  Munkaidőn kívül, a Hivatal nagytermében, valamint az ErőMűvház Wesselényi utca 17. szám alatti nagytermében, mint hivatali helyiségben történő házasságkötésért és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséért a többletszolgáltatás ellentételezéséért fizetett 20 000 Ft + áfa mértékű díjból 6000 Ft Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatát, 7000 Ft-7000 Ft a közreműködő anyakönyvvezetőket illeti meg.

d) *  Munkaidőben, hivatali helyiségen kívül történő házasságkötésért és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséért a többletszolgáltatás ellentételezéséért fizetett 20 000 Ft + áfa mértékű díj egésze Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatát illeti meg.

e) *  A munkaidőn kívül, hivatali helyiségen kívül történő házasságkötésért és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséért a többletszolgáltatás ellentételezéséért fizetett 60 000 Ft + áfa mértékű díjból 14 000 Ft Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatát, 23 000 Ft-23 000 Ft a közreműködő anyakönyvvezetőket illeti meg.

6. § (1) *  Az ügyfél az általa kért többletszolgáltatás ellentételezéseként meghatározott összeg megfizetését Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal házipénztárában, vagy készpénzátutalási megbízás útján teljesítheti. Az anyakönyvvezető csak a befizetési bizonylat bemutatásakor veheti az eseményt előjegyzésbe.

(2) *  A házasságkötés, vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat meghiúsulása esetén - a befizető kérelmére - a befizetett összegről a Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda vezetőjének értesítése alapján jóváíró számla kerül kiállításra.

7. § E rendelet 2011. május 1-jén lép hatályba.

dr. Gotthard Gábor
jegyző
Vattamány Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2011. április 18-án a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Gotthard Gábor
jegyző

  Vissza az oldal tetejére