Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 51/2011. (XI. 21.) önkormányzati rendelete

az Erzsébetvárosi Felsőoktatási Ösztöndíj alapításáról szóló Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2010. (XI. 29.) önkormányzati rendelete módosításáról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. §, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Erzsébetvárosi Felsőoktatási Ösztöndíj alapításáról szóló Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2010. (XI. 29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:

1-11. § * 

12. § (1) * 

(2) A jelen rendelet 2011. december 1. napján lép hatályba.

dr. Gotthard Gábor
jegyző
Vattamány Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2011. november 21-én a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Gotthard Gábor
jegyző

1. melléklet a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 51/2011. (XI. 21.) önkormányzati rendeletéhez * 


  Vissza az oldal tetejére