Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelete

az üzletek éjszakai nyitva tartásáról

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4) bekezdésében és a 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az üzletek éjszakai nyitva tartásáról a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata közigazgatási határán belül található üzletekre a (2) és (3) bekezdésekben meghatározott kivételekkel.

(2) A 3. § (1) bekezdés alkalmazása tekintetében a rendelet hatálya nem terjed ki a vendéglátást folytató üzletekre továbbá az 1. mellékletben meghatározott területre.

(3) A 3. § (2) bekezdése alkalmazása tekintetében a rendelet hatálya nem terjed ki a szállodákra valamint a 2. mellékletben meghatározott területre.

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) szálloda: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben a szálláshely szolgáltatása mellett egyéb szolgáltatásokat is nyújtanak, és ahol a hasznosított szobák száma legalább tizenegy, az ágyak száma legalább huszonegy;

b) vendéglátás: kész- vagy helyben készített ételek, italok jellemzően helyben fogyasztás céljából történő forgalmazása, ideértve az azzal összefüggő szórakoztató és egyéb szolgáltató tevékenységet is.

3. § (1) A kerületben található üzletek 22.00 óra és 06.00 óra között nem tarthatnak nyitva, kivéve, ha az alkoholtartalmú italok árusítását 22.00 óra és 06.00 óra között beszüntetik. Az alkoholtartalmú italok árusításának ezen időszakban történő beszüntetéséről az üzletek üzemeltetői kötelesek a vásárlókat írásban, általuk jól látható helyen tájékoztatni.

(2) A kerületben található vendéglátást folytató üzletek 24.00 óra és 06.00 óra között nem tarthatnak nyitva.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott korlátozás alól szilveszter éjszakája kivételt képez.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak megsértése esetén a jegyző a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 9. § (4) bekezdése valamint a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rend. 27. § (1) bekezdése alapján jár el.

4. § (1) E rendelet 2013. március 1-jén lép hatályba.

(2) * 

dr. Gotthard Gábor
jegyző
Vattamány Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2013. február 22-én a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Gotthard Gábor
jegyző

1. melléklet a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (II. 22.) önkormányzati rendeletéhe

Damjanich utca - Dózsa György út - Városligeti fasor - Lövölde tér - Rottenbiller utca által határolt terület, és a Thököly út - Dózsa György út - Verseny utca által határolt terület

2. melléklet a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (II. 22.) önkormányzati rendeletéhe

Károly körút - Király utca - Erzsébet körút páratlan oldala - Rákóczi út által határolt terület


  Vissza az oldal tetejére