Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2015. (IX. 14.) önkormányzati rendelete indokolása

a szociális ellátások és szociális szolgáltatások igénybevételének helyi szabályozásáról szóló Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról

Általános indokolás

A rendelet módosításával bővül a támogatásban részesülő szociálisan hátrányos helyzetben lévők köre, a rendelet szövegezése érthetőbbé válik. Az új szabályozás egyes elemei egymást kiegészítik, így a szabályozásban korábban meglévő hiátusok is eltűnnek.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A megfogalmazás érthetőbbé teszi a szabályozást.

A 2-3. §-hoz

Az új szabályozás az átmeneti és létfenntartási települési támogatásban részesülők körét sávosan differenciálja, továbbá az egészségkárosodott személyekre is kiterjeszti azt.

A 4. §-hoz

A rendkívüli gyermekvédelmi települési támogatás éves keretösszegéről rendelkezik.

Az 5. §-hoz

Az adósságkezelési szolgáltatásba bevonható hátralék minimumáról és az igénybevétel egyéb feltételeiről rendelkezik.

A 6. §-hoz

Az Önkormányzat által biztosított szociális étkeztetésre vonatkozó nyersanyagnorma meghatározására utal.

A 7. §-hoz

A szociális szolgáltatások személyi térítési díjait tartalmazza.

A 8. §-hoz

Az önkormányzat által biztosított szociális étkeztetés nyersanyagnormájára vonatkozó adatokat tartalmaz.

A 9. §-hoz

A rendelet hatálybelépésének időpontjáról rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére