Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2015. (IX. 14.) önkormányzati rendelete indokolása

a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat fenntartásában vagy működtetésében lévő köznevelési intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjak megállapításának szabályairól szóló Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelete módosításáról

Általános indokolás

A rendeletmódosítás azt a célt szolgálja, hogy a térítési díj számításánál továbbra is figyelembe vegye a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben és a pénzbeli, természetbeni, valamint személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 17/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendeletben meghatározott kedvezményeket, ezzel is segítve a nehéz gazdasági helyzetben gyermeket nevelő családokat. A kiegészítéssel a rendelet mind az igénybevevők, mind az intézmények által könnyen áttekinthető, használható.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az iskolai, óvodai, valamint a napközis és nyári szünidei tábori ellátásra vonatkozó gyermekétkeztetés intézményi térítési díjak, továbbá az alkalmazandó nyersanyagnorma összegszerűen meghatározása miatt szükségessé vált módosítás.

A 2. §-hoz

Az Ör. mellékletekkel történő kiegészítéséről rendelkezik, mivel a gyermekétkeztetés intézményi térítési díja, továbbá az alkalmazandó nyersanyagnorma abban került összegszerű meghatározásra.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybelépésének időpontjáról rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére