Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelete indokolása

az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról

Általános indokolás

Az egészségügyi alapellátásról szóló törvény hatályba lépésével a rendelet e törvényre való hivatkozással történő kiegészítése vált szükségessé, tekintettel arra, hogy a továbbiakban az önkormányzat feladatait az egészségügyről szóló törvényen túl az egészségügyi alapellátásról szóló törvény is szabályozza. E változás következtében módosítani szükséges a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenység ellátásra vonatkozó feladat-ellátási és használati szerződés mintáját, melyek az Ör. mellékletét képezik.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az egészségügyi alapellátásról szóló törvény hatályba lépésével a rendelet e törvényre való hivatkozással történő kiegészítése vált szükségessé, tekintettel arra, hogy a továbbiakban az önkormányzat feladatait az egészségügyről szóló törvényen túl az egészségügyi alapellátásról szóló törvény is szabályozza.

A 2-3. §-hoz

Az Ör. 6-7. számú mellékletei tartalmazzák a kerületben háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi teendőket területi ellátási kötelezettséggel ellátó szolgáltatókkal kötendő egészségügyi feladat-ellátási és használati szerződés mintáját. A szerződés minták az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvénnyel, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény által meghatározott kötelező tartalmi elemekkel való kiegészítése szükséges.

A 4. §-hoz

A rendelet hatályba lépésének időpontjáról rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére