Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2015. (IX. 14.) önkormányzati rendelete indokolása

a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról

Általános indokolás

Az Önkormányzat tulajdonában található közterületek hasznosítása nem csak jelentős bevételi forrás, de jelentős felelősség mind Erzsébetváros lakói, mind pedig az azt használók felé is.

A közterületet is érintő folyamatosan végbemenő változások, illetve az Erzsébetvárosi Önkormányzat törekvéseinek megfelelő megújulás, valamint beruházások következményeként a közterület-használat tekintetében is újabb, és újabb igények merülnek fel minden oldalról, ezzel összefüggésben azonban a továbbiakban is szükséges nemcsak az erre vonatkozó szabályozás pontosítása, vagy akár új elemek beépítése is, ezért ismét szükségessé vált a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 22/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

(1) bekezdés: A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó közterület-használati kérelmek megfelelő elbírálását elősegítő, annak benyújtására vonatkozó határnap meghatározására vonatkozó, továbbá a hatósági eljárások gyakorlatához, és a Rendeletben megfogalmazott rendelkezésekhez igazodó módosítása, amely a kötelezően előírt, azonban a Rendeletben meg nem határozott formanyomtatvány használatát megszüntető módosítás.

(2) bekezdés: A turisztikailag kiemelt, és ennek megfelelően városképi szempontból is értékes közterületek pályázat útján, hosszútávon történő, a városképbe való illeszkedését támogató módosítás.

(3) és (4) bekezdések: Kizárólag a közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem tartalmára vonatkozó rendelkezés pontosítását szolgáló, valamint a hatósági gyakorlatnak való megfeleltetést szolgáló módosítás.

A 2. §-hoz

Kizárólag a már meglévő jogszabályi rendelkezések végrehajtását szolgáló szövegszerű pontosítás.

A 3. §-hoz

(1) bekezdés: A lakossági igényeket kiszolgáló, egyben a gazdasági tevékenység valós gyakorlatával összefüggő rendelkezés.

(2) bekezdés: A lakossági igényeket kiszolgáló, és a szükséges szolgáltatást végző, kisipari tevékenységet folytató vállalkozások tevékenységét elősegítő, valamint annak kereteit meghatározó módosítás.

(3)-(4) bekezdés: A kijelölt várakozóhely kereskedelmi célú hasznosításához kapcsolódó rendelkezés módosítása, továbbá a vendéglátó teraszokra, előkertekre vonatkozó közterület-használati hozzájárulás jogsértő magatartás esetén történő visszavonására irányuló szankció szigorítása.

(5) bekezdés: A vendéglátó terasz, előkert kialakításának, elhelyezésének feltételeit meghatározó rendelkezés módosítása.

(6) bekezdés: A kijelölt várakozóhelyek kereskedelmi célú hasznosításának feltételeit meghatározó rendelkezés.

A 4. §-hoz

(1) és (2) bekezdések: Kizárólag a közterület-használati hozzájárulás tartalmára vonatkozó rendelkezés pontosítását szolgáló, valamint a hatósági gyakorlatnak való megfeleltetést szolgáló módosítás.

(3) bekezdés: Kizárólag a megváltozott szabályozásnak megfelelő szövegszerű javítás.

Az 5. §-hoz

(1) bekezdés: Kizárólag a Rendelet rendelkezéseit pontosító technikai módosítás.

(2) bekezdés: A közterület vendéglátó előkert, terasz elhelyezésének hasznosításával, illetve a Rendelet módosításával összefüggő technikai módosítás.

(3) bekezdés: A Városüzemeltetési Bizottság munkáját, valamint a szükséges adminisztráció csökkentését elősegítő, vendéglátó előkert, terasz elhelyezésére vonatkozó közterület-használati díj részletfizetési kedvezményét meghatározó rendelkezés.

(4) bekezdés: A közterület vendéglátó előkert, terasz elhelyezésének hasznosításával, illetve a Rendelet módosításával összefüggő technikai módosítás.

A 6. §-hoz

(1) bekezdés: A lakossági igényeknek, valamint a kialakult hatósági gyakorlatnak való megfeleltetést szolgáló módosítás.

(2) bekezdés: Kizárólag a Rendelet rendelkezéseit pontosító technikai módosítás.

A 7. §-hoz

A közterület-használatával összefüggő jogellenes magatartások visszaszorítását, illetve az ezzel kapcsolatos hatósági gyakorlatnak való megfeleltetést szolgáló, elsősorban szövegszerű módosítás.

A 8-9. §-hoz

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezéseinek való megfeleltetést szolgáló technikai, szövegszerű módosítás, azaz a más jogszabályokban már meghatározott rendelkezések megismétlésének megszüntetése.

A 10. §-hoz

A megváltozott kereskedelmi szokásokkal összefüggő, és a vonatkozó jogszabályi környezet meghatározását, illetve annak végrehajtását szolgáló, a Rendelet mellékleteiben történő módosítás.

A 11. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezések.


  Vissza az oldal tetejére