Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2015. (IX. 14.) önkormányzati rendelete indokolása

a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának tulajdonában lévő piacokról szóló Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete módosításáról

Általános indokolás

A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának tulajdonában lévő piacokról szóló 9/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) módosítása az önkormányzati tulajdonban álló és felújított Klauzál Csarnok jövőbeni hasznosításának jövedelmezőbbé tételét, továbbá a kereskedők, őstermelők, vásárlók számára történő vonzóbbá tételét szolgálja.

Egyrészt bevezeti az ún. vendéglátói asztal fogalmát, amelynek funkciója, hogy a Klauzál Csarnokban üzlettel rendelkező és vendéglátási tevékenységet is folytató kereskedők részére ellenérték fejében biztosítja a közös használatú területen kihelyezve a vásárlók általi helyben fogyasztás lehetőségét.

Másrészt az általános szabályoktól eltérően lehetőséget biztosít a Klauzál Csarnokban helyhasználati jogot szerző helyhasználók (őstermelők) részére kedvezményes feltételekkel történő raktárhelyiség bérlésére.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Rendelet mintegy értelmező rendelkezésként bevezeti a vendéglátói asztal fogalmát.

A 2. §-hoz

A Rendelet kiegészítő pontosítással rögzíti, hogy a Rendelet hatálya alá tartozó piacokon vendéglátói tevékenység is folytatható.

A 3. §-hoz

A Rendelet lehetőséget biztosít a Klauzál Csarnok területén a vendéglátói asztaloknak az általános szabálytól eltérő kedvezményes feltételek mellett történő bérlésére, valamint az őstermelői árusítást végző helyhasználó részére az általános szabálytól eltérően kedvezőbb egyszeri használatba vételi díj megfizetése mellett raktárhelyiség bérlésére.

A 4. §-hoz

A Rendelet pontosító kiegészítésére a közös használatú területeken kihelyezendő vendéglátói asztalok bérlése okán szükséges.

Az 5. §-hoz

A Rendelet-módosítás hatálybalépésének időpontját határozza meg, továbbá a folyamatban lévő ügyekben történő alkalmazhatóságát.


  Vissza az oldal tetejére