Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2015. (X. 26.) önkormányzati rendelete indokolása

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének egyes rendeleteinek módosításáról

Általános indokolás

A Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítását az államháztartásról szóló - többször módosított - 2011. évi CXCV. törvény 23. és 24. §-ai alapján előirányzat-átcsoportosítások, jogszabályváltozások, évközi korrekciók teszik szükségessé.

Az idegenforgalmi adóról szóló rendelkezések betartásának több éves tapasztalata alapján indokolt szabályozni az Idegenforgalmi Adó Nyilvántartó Könyv elhelyezését, illetve az adó alapjának ellenőrzéséhez a szállásdíjat tartalmazó számviteli bizonylat számát is indokolt a nyilvántartásba felvezettetni.

Az építményadóról szóló 12/1996. (IV. 26.) számú önkormányzati rendelet alkalmazása során felmerült kérdéseket rendezi a jogszabály, hatályon kívül helyez egyes hivatkozásokat.

Az Önkormányzat fenntartásában vagy működtetésében lévő köznevelési intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjak megállapításának szabályairól szóló 26/2013. (V. 31.) számú önkormányzati rendelet módosítása a 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendeletből adódik az egészségfejlesztés és a minőségi étkeztetés érdekében.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének, valamint hiányának és finanszírozási kiadásának változásáról rendelkezik.

A 2. §-hoz

A költségvetési törvényben megállapított felhasználási kötöttséggel járó állami támogatások összegeit rögzíti

A 3-5. §-hoz

A költségvetési rendelet jogszabályváltozásból, évközi korrekciókból adódó módosításait tartalmazza.

A 2. §-hoz

Költségvetési rendelet tartalék előirányzatainak változását mutatja.

A 7-10. §-hoz

A költségvetési rendelet jogszabályváltozásból, évközi korrekciókból adódó módosításait tartalmazza.

A 11. §-hoz

A költségvetési rendelet következő éveket érintő kötelezettségvállalásait tartalmazza.

A 12. §-hoz

A költségvetési rendelet táblázatainak módosulását tartalmazza.

A 13. §-hoz

Az idegenforgalmi adó rendeletet módosítja: a rendelkezés hatályba lépése után az Idegenforgalmi Adó Nyilvántartó Könyvet a szálláshelyen szükséges tartani és azt az ellenőrzés során be kell tudni mutatni.

A 14. §-hoz

Az idegenforgalmi adó rendelet 1. számú mellékletének változásáról intézkedik: tartalmazza az Idegenforgalmi Adó Nyilvántartó Könyv kötelező tartalmát, ez kerül kiegészítésre a számla/nyugta sorszámával.

A 15. §-hoz

Az Épa egy szakasza hatályát veszti.

A 16. §-hoz

Az építményadó rendelet 6. § (3) bekezdésében szereplő kifejezést pontosítja.

A 17. §-hoz

Az építményadó rendelet változásáról intézkedik: a 7. § (2) bekezdésében foglalt lakás célú használat értelmezési problémákat vetett fel az adózók körében. A módosítás után egyértelművé válik, hogy abban az esetben illeti meg a magánszemély adózót mentesség az építményadó alól, ha a tulajdonában álló lakást maga és családja életvitelszerűen, lakhatási célból használja.

A 18. §-hoz

Kiegészítést tartalmaz az építményadó rendelet 7. § (2) bekezdésében szereplő mentességi feltételhez, amely szerint a magánszemély lakástulajdonosoknak az életvitelszerűen lakás céljára használt építmény azon részére biztosít mentességet a rendelet, melyet bérbeadás útján nem hasznosítanak.

A 19. §-hoz

Az önkormányzat fenntartásában lévő óvodákban az óvodai normál étkeztetés nettó nyersanyagnormája emeléséről intézkedik.

A rendelet hatálybalépéséről intézkedik.

A 20. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és a 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 12.) rendelet 20. §-ának és az építményadóról szóló 12/1996. (IV. 26.) rendelet 2. § (3) bekezdésének hatályon kívül helyezéséről intézkedik.


  Vissza az oldal tetejére