Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelete indokolása

a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának tulajdonában lévő piacokról szóló 9/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete módosításáról

Általános indokolás

A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának tulajdonában lévő piacokról szóló 9/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) módosítása az önkormányzati tulajdonban álló és felújított Klauzál Csarnok jövőbeni hasznosításának jövedelmezőbbé tételét, továbbá a kereskedők, őstermelők, vásárlók számára történő vonzóbbá tételét szolgálja.

Egyrészt a Klauzál Csarnokban meglévő asztalok hasznosítási lehetőségének jogszabályi szinten való kibővítése, azaz őstermelői árusításon illetve vendéglátáson túl egyéb kereskedelmi, szolgáltatási tevékenység végzése céljából is lehetőség nyílik.

Másrészt a Klauzál Csarnokban lehetőség nyílik a közös használatú terület egy részén kereskedelmi, szolgáltatási, karitatív, kulturális tevékenység, folytatására, továbbá rendezvény tartására is.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Rendelet mintegy értelmező rendelkezésként módosítja - és ezáltal kiszélesíti - a helyhasználó fogalmát.

A 2. §-hoz

A Rendelet kiegészítéssel lehetőséget biztosít arra, hogy a Rendelet hatálya alá tartozó Vásárcsarnokok közül a Klauzál Csarnokban karitatív és kulturális tevékenység, is folytatható, továbbá rendezvény tartható.

A 3. §-hoz

A Rendelet pontosító módosításával a valamennyi helyhasználó a raktárbérlés esetén egységesen kezelendő.

A 4. §-hoz

A Rendelet pontosító módosításával és kiegészítésével - jól megkülönböztethető tevékenységük okán - egyrészt bizonyos részletszabályok vonatkozásában elkülöníthetők a kifejezetten csak az őstermelő helyhasználókra és a más, nem őstermelők helyhasználókra vonatkozó részletszabályok, másrészt bizonyos részletszabályok esetén a helyhasználók egységesen kezelendők. Továbbá a Klauzál téri Vásárcsarnokban tartandó rendezvények általános szabályait rögzíti.

Az 5. §-hoz

A Rendelet pontosító kiegészítése a helyhasználókra vonatkozóan is kiterjeszti a Vásárcsarnokok használatának általános kötelezettségét.

A 6. §-hoz

A Rendelet-módosítás hatálybalépésének időpontját határozza meg, továbbá a folyamatban lévő ügyekben történő alkalmazhatóságát.


  Vissza az oldal tetejére