Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete indokolása

a 2016. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól

Általános indokolás

A rendelet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 25. § (1)-(4) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján a 2016. év eleji átmeneti - a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelete megalkotásáig tartó - időszak gazdálkodására tartalmaz szabályozást. A szabályozás célja a folyamatosság fenntartása, a pénzügyi egyensúly biztosítása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Általános felhatalmazást ad a polgármesternek a költségvetési feladatok korlátokkal történő vitelére.

A 2-11. §-hoz

A költségvetési kiadások finanszírozásának szabályait részletezik.

A 12. §-hoz

Az önkormányzat tulajdonában, illetve befolyása alatt álló gazdasági társaságok finanszírozásának szabályait tartalmazza.

A 13. §-hoz

Az Önkormányzat szabad pénzeszközeinek lekötését, befektetését szabályozza.

A 14. §-hoz

Új szerződések megkötését teszi lehetővé az átmeneti időszakban.

A 15. §-hoz

A záró rendelkezést tartalmazza.

A rendelet időbeni hatálya 2016. január 1-jétől az önkormányzat költségvetési rendeletének megalkotásáig érvényes.


  Vissza az oldal tetejére