Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete indokolása

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének egyes helyi adórendeleteinek módosításáról

Általános indokolás

Telekadó tekintetében módosításra kerül a telek fogalom a Htv.-ben meghatározottakkal összhangban.

Építményadó tekintetében a rendeletben meghatározott adómérték módosításra kerül a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6. § c) pontjában meghatározottak alapján.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Módosításra kerül a telek fogalom a Htv.-ben meghatározottakkal összhangban.

A 2-4. §-hoz

Jogszabályi hivatkozások pontosítását tartalmazzák a szakaszok.

Az 5. §-hoz

Meghatározza az építményadó mértékét.

A 6. §-hoz

A rendelet egyes szakaszai hatályba lépésének időpontjáról rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére