Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete indokolása

a felügyeleti díjról, valamint az üzletek működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmények ellenőrzésének rendjéről szóló 46/2013. (IX. 6.) önkormányzati rendelet, továbbá ehhez kapcsolódóan a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 2/2013. (I. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az elmúlt időszak tapasztalatait értékelve, valamint a világörökségi területen található, 24 óra és 6 óra között nyitva tartó, és szeszes italt árusító - elsősorban vendéglátó - üzletek nyitva tartásával összefüggő, a közbiztonság, illetve a köztisztaság fenntartásához kapcsolódó többletfeladatokhoz igazodó, és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott lehető legmagasabb összegű felügyeleti díj bevételezése, valamint a befolyt összeg alapján a megfelelő feladatok elvégzése érdekében szükségessé vált a felügyeleti díjról, valamint az üzletek működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmények ellenőrzésének rendjéről szóló 46/2013. (IX. 6.) önkormányzati rendelet, továbbá ehhez kapcsolódóan a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 2/2013. (I. 25.) önkormányzati rendelet módosítása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Felügyeleti Ör. személyi hatályának szövegszerű pontosítása. Tekintettel arra, hogy jelenleg a kerületben működő, 24 és 6 óra között nyitva tartó élelmiszerüzletek 22 és 6 óra között - más önkormányzati rendelkezés alapján - szeszes italt nem árusíthatnak, így a Rendelet hatálya továbbra is csak a szeszes italt kimérő, árusító vendéglátó üzletekre terjed ki.

A 2. §-hoz

2. § (1) A felügyeleti díj pontos - a Felügyeleti Ör.-ben meghatározott mértékkel összevethető - összegének meghatározását elősegítő, valamint annak bevallására, és megfizetésére vonatkozó szabályokat megállapító rendelkezés.

(2) és (3) A felügyeleti díj bevallására, és megfizetésére, illetve a már megfizetett díjjal kapcsolatos elszámolásra vonatkozó szabályokat megállapító rendelkezés.

A 3. §-hoz

3. § (1) A Felügyeleti Ör. végrehajtását, valamint a felügyeleti díj összegének meghatározásának eljárási szabályára vonatkozó rendelkezés. A határozat meghozatalával az érintett üzletre kiszabható felügyeleti díj mértéke, a díj számításának módja, továbbá az addig meg nem fizetett felügyeleti díj esetleges elmaradására vonatkozó hatósági szankciók egyértelműen meghatározásra kerülnek.

A 4. §-hoz

A felügyeleti díj meghatározását, befizetését, illetve behajtását segítő rendelkezés.

Az 5. §-hoz

A Felügyeleti Ör.-ben meghatározott bevallási kötelezettség kikényszerítését, ezzel együtt a közösségi együttélés szabályainak betartatását szolgáló rendelkezés

A 6. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezések.


  Vissza az oldal tetejére