Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (II. 8.) önkormányzati rendelete indokolása

a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló 40/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete módosításáról

Általános indokolás

A rendelet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 25. § (1)-(4) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján a 2016. év eleji átmeneti - a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelete megalkotásáig tartó - időszak gazdálkodására tartalmaz szabályozást. A szabályozás célja a folyamatosság fenntartása, a pénzügyi egyensúly biztosítása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az Ör. 3. § kiegészítését, illetve módosítását tartalmazza.

A 2. §-hoz

Az Ör. 6. § kiegészítését tartalmazza.

A 3. §-hoz

Az Ör. 8. § kiegészítését tartalmazza.

A 4. §-hoz

Az Ör. hatályba léptető rendelkezés.

A rendelet időbeni hatálya 2016. február 9-től az önkormányzat költségvetési rendeletének megalkotásáig érvényes.


  Vissza az oldal tetejére