Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016. (IV. 15.) önkormányzati rendelete indokolása

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 48/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület a működésének részletes szabályait a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletében határozza meg. A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 48/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet legutóbbi módosítására 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendeletben került sor. A mostani módosításokat az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény illetve a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény IV. Fejezete, a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 102. §-a értelmében a népi kezdeményezésről rendelkező rész hatályon kívül helyezése tette szükségessé. Továbbá a képviselő-testület átruházott hatásköreiben történt hatásköri változások a jelen rendelet 1. számú mellékletében átvezetésre került.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 34. § (1) bekezdés c) pontja szerint: „helyi népszavazást kezdeményezhet az önkormányzati rendeletben meghatározott számú választópolgár, ami nem lehet kevesebb a választópolgárok tíz százalékánál, és nem lehet több a választópolgárok huszonöt százalékánál.” A rendelet ezen szakasza ezt az arányt - a korábbi rendelet szabályain nem változtatva - minimum 15%-ban határozza meg.

A 2. §-hoz

A képviselő-testület hatáskör átruházó döntéseinek átvezetése az SZMSZ kötelező mellékletében.

A 3. §-hoz

A jelen rendeletet hatályba léptető rendelkezés, és a helyi népszavazás és népi kezdeményezés szabályozásáról szóló 42/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről való rendelkezés.


  Vissza az oldal tetejére