Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2016. (IV. 15.) önkormányzati rendelete indokolása

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatát megillető tulajdonosi jogok gyakorlása és a tulajdonában álló vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 11/2012. (III. 26.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Indokolás

Az 1. §-hoz

Ötvenmilliós értékhatárt elérő vagyon tulajdonjogának elidegenítéséhez két értékbecslés készítését írja elő.

A 2. §-hoz

A gazdasági társaságok SZMSZ-nek a jóváhagyását a Polgármesterre ruházza.

A 3. §-hoz

Mivel az összes ellátandó közfeladatot nem kizárólagos jog alapján lát el az Önkormányzat ezért a pontosítása szükséges a rendelet ezen részének.

A 4. §-hoz

50%-os tulajdoni arány a testületi hatáskörbe utalja a célbefizetésekről szóló döntést.

Az 5. §-hoz

A kizárólagos jogot rendezi a 2. melléklet, míg az 1. melléklet a nemzetgazdasági szempontból fontos gazdasági társaságaink listáját módosítja.

A 6. §-hoz

Ötvenmilliós értékhatárt elérő elidegenítéshez két értékbecslés készítését írja elő.

A 7. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.


  Vissza az oldal tetejére