Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (IV. 15.) önkormányzati rendelete indokolása

a szociális támogatások és szociális szolgáltatások, valamint a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások igénybevételének helyi szabályozásáról szóló 6/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény térítési díjakra vonatkozó rendelkezései értelmében az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg, mely nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. E jogszabályi kötelezettségnek eleget téve kerül sor a térítési díjak csökkentésére és a rendelet mellékletének módosítására. A térítési díjat a fenntartó év közben egy alkalommal korrigálhatja.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelkezés bevezetése illeszkedik az időskorúak gondozóháza és az idősek otthona ellátást igénybe vevők fizetési képességéhez annak érdekében, hogy a térítési díj megfizetésével ne essenek késedelembe.

A 2. §-hoz

Az intézményi térítési díjak módosítása miatt a rendelet 1. számú mellékletének módosítása szükséges.

A 3. §-hoz

E rendelet hatálybalépésének időpontját szabályozza.


  Vissza az oldal tetejére