Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelete indokolása

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatát megillető tulajdonosi jogok gyakorlása és a tulajdonában álló vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 11/2012. (III. 26.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Általános indokolás

Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában álló ingatlanok hasznosításából befolyó bevétel igen gyakran meghaladja 10 év alatt a vagyonrendelet által meghatározott nettó tizenkét millió forintos összeghatárt kis alapterületű ingatlanok esetében is. A rendeletmódosítással a kisebb alapterületű ingatlanokkal kapcsolatos tulajdonosi jog gyakorlásához kapcsolódó döntések kikerülnek a Képviselő-testület hatásköréből és a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság hozza meg a szükséges határozatokat.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelkezés hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

A 2. §-hoz

A rendeletmódosítás hatálybalépésének időpontját határozza meg.


  Vissza az oldal tetejére