Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2016. (IX. 15.) önkormányzati rendelete indokolása

az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 12/2012. (III. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

A lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosítása következtében vált szükségessé az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 12//2012. (III. 26.) számú önkormányzati rendelet módosítása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény - továbbiakban: Ltv. 24. § (1) bekezdésének a)-d) pontjaira való hivatkozás kikerült az Ör. 16. § (2) bekezdéséből, vele egy időben pontosításra kerültek a jogcímnélküli lakáshasználó részére történő bérbeadási feltételek.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépésének időpontjáról rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére