Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2016. (IX. 15.) önkormányzati rendelete indokolása

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 48/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indoklás

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület a működésének részletes szabályait a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletében határozza meg. A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 48/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet legutóbbi módosítására 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendeletben került sor. A mostani módosítások az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 4. § d) pontjába foglaltak, valamint a közmeghallgatásra vonatkozó rendelkezések pontosítása miatt vált szükségessé.

Részletes indoklás

Az 1. §-hoz

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 4. § d) pontjába foglaltak szerint ugyanezen törvény 3. § (3) bekezdés e) pontjában feltüntetett személyek esetében a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget az őket ilyen minőségükben alkalmazó szervezet szervezeti és működési szabályzatában fel kell tüntetni.

A 2. §-hoz

A közmeghallgatás szabályait meghatározó rendelkezés.

A 3. §-hoz

A jelen rendeletet hatályba léptető rendelkezés.


  Vissza az oldal tetejére