Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2016. (X. 24.) önkormányzati rendelete indokolása

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 48/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület a működésének részletes szabályait a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletében határozza meg. A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 48/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosítására a testületi ülésen történő szavazásra, valamint a képviselők összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezések pontosítása miatt vált szükségessé.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelkezés alapján hatályát veszti az ÖR azon rendelkezése, mely alapján ha a képviselő az üléstermet elhagyja, de szavazógépét nem kapcsolja ki, azt a szavazástól tartózkodásnak kell tekinteni.

A 2. §-hoz

A rendelkezés az összeférhetetlenség megszüntetése érdekében tett lemondó nyilatkozat átvételét a Városüzemeltetési Bizottság feladatkörébe utalja.

A 3. §-hoz

A jelen rendeletet hatályba léptető rendelkezés.


  Vissza az oldal tetejére